Torfinn Bårdsson på Syltebø1,2,3,4

M, #8501, (ca. 1663 - ca. 1742)
Far*Bård Torfinnsson på Sira5,4 (c 1623 - c 1703)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Torfinn Bårdsson på Sira.6,5,4
Torfinn ble født ca. 1663.7,4
Torfinn giftet seg med Olov Gunnarsdotter på Bjørbakken.2,8,9
Han og Olov var brukere på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1701. Bård Torfinnsson bodde også der.7,9
Bård Bårdsson fikk ½ våg med bygselrett på Reiten, Sira, Eresfjord, den 8. oktober 1701 av Bård Torfinnsson på Sira. Bård Torfinnsson møtte på tinget sammen med kona, Mali Persdotter, og sine sønner Knut Bårdsson (trolig Knut Bårdsson på Solhjell) og Torfinn Bårdsson, og med deres samtykke gav Bård sin syke og vanhelsede sønn jorden som forskudd på arv.6,4
Han var arving ved skiftet etter Bård Torfinnsson på Sira den 17. september 1703: 4 daler 3 ort 12 skilling, pluss 12 daler etter fordring, utlagt i 3,6 mark odelsjord i bruket (1–3–4) o.a.10
Han bevitnet at Aslak Bårdsson solgte 2 våger på Sirareiten den 4. januar 1717 til Anna Katarina Mortensdotter Schultz.4
Torfinn Bårdsson på Syltebø ble stevnet av Guttorm Persson på Syltebø til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1719. Vitner: Per Persson i Langelia o.a.11
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 2 daler 1 ort 9 skilling.12
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jonsson på Utbogge den 7. mai 1728: 1 ort 8 skilling, hvorav han fikk 22 skilling.13
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 47 daler 1 ort.14

Tore Aslaksson på Bjørbakken, Torfinn Bårdsson på Syltebø og Ørjar Knutsson i Langelia solgte 18 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 2. desember 1736 til Lars Persson på Myklebostad. Kjøpesum: 10 daler. Jorden var arv etter selgernes avdøde nevø, Ørjar Knutsson (d.y., s.d.). Ørjar (d.e.) var farbror, mens de to andre var gift med søstre av mora. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter.1,15,8 Fellestunet brant i 1741 på Syltebø, Eresfjord. Torfinn fikk to års skattefritak for å kunne bygge opp igjen. Etter ham overtok sønnen Knut.16

Torfinn døde ca. 1742.4

     Navnet hans ble skrevet Torfind Syltebøen i 1723.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 262 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/125/
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239.
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a–94 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 121 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390588
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a–514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 16. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 18. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Marit Knutsdotter på Syltebø1

K, #8502, (ca. 1704 - 1783)Marit ble født ca. 1704, kanskje på Ljørvoll eller Syltebø (i så fall utenom ekteskap).1,2

Marit døde i 1783 på Syltebø, Eresfjord.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 240) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#242

Torfinn Knutsson på Syltebø1,2,3

M, #8503, (ca. 1747 - 1812)
Far*Knut Torfinnsson på Syltebø4,5 (c 1710 - 1797)
Mor*Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø6,5 (c 1716 - 1800)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø (c 1748 - 1823)
De hadde ikke barn.1,4 Torfinn ble født ca. 1747.7,3 I manntallet av 1762 står Torfinn Knutsson hos Knut Torfinnsson og Ingebjørg Ivarsdotter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord.6,4
Torfinn giftet seg i 1776 med Ingebjørg Bergsveinsdotter på Stubøen.7,8,4
Han og Ingebjørg bodde på lnr. 112 i 1783. Han overtok som bruker etter faren, kanskje omkring 1780.2,4
Han var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.2
Torfinn og Ingebjørg hadde Anders Knutsson og Ågot Eriksdotter o.a. i tjeneste i 1801.7
I folketellingen av 1801 står Torfinn og Ingebjørg som brukere på lnr. 112. Mats Toresson bodde også der. Mats var innerst. Etter Torfinns død overtok Ingebjørg.7,4
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 59 daler.9


Torfinn døde i 1812 på Syltebø.3,8 Han ble jordfestet den 20. september 1812 på Eresfjord kyrkjegard.3 Skiftet etter ham og Ingebjørg ble sluttet den 1. september 1824. Arvinger: Tølløv Toresson på Syltebø, Olava Bårdsdotter, Sirina Fredrikka Andersdatter, Ola Torfinnsson i Hommelbukta, Erik Persson på Slenes, Lars Persson, Erik Knutsson Sira, Per Knutsson Sira, Ågot Eriksdotter på Frisvoll, Anne Knutsdotter på Hjellen, Knut Andreas Ivarssen, Søren Ivarssen, Johan Gjerding Ivarssen, Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset, Knut Ivarsson på Husby, Jon Aslaksson i Hagen, Erik Aslaksson i Hagen, Erik Olsson på Naustøra, Olov Olsdotter på Eresfjordsøra, Ola Ivarsson på Ødegård, Anders Ivarsson på Ødegård, Brit Ivarsdotter på Husby, Aslak Olsson på Inner-Mittet, Ola Olsson på Myklebostad, Gjertrud Olsdotter i Eikesdal, Ola Olsson Hagen, Auden Olsson på Nerland, Åmund Olsson på Nauste, Knut Ivarsson på Nerland, Inger Ivarsdotter, Mari Bergsveinsdotter på Stubøen, Magrete Bergsveinsdotter, Hans Larsson på Bogge, Bergsvein Larsson på Bogge, Pål Larsson på Bogge, Børre Persson, Ingeborg Persdotter, Ildri Larsdotter, Ingrid Pålsdotter på Stubøen og Ildri Pålsdotter på Indre Skorga. Torfinn og Ingebjørg hadde opprettet gjensidig testament i 1801. Aktiva: 602 daler 17 skilling. Arv: drøyt 367 daler (minus arveavgift).10

     Navnet hans ble skrevet Torfind Knudsen Syltebøen i 1812.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 240) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640315
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 177. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 7. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 10. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ivar Knutsson på Syltebø1

M, #8504, (ca. 1757 - 1783)
Far*Knut Torfinnsson på Syltebø1 (c 1710 - 1797)
Mor*Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø (c 1716 - 1800)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megIvar ble født ca. 1757 på Syltebø, Eresfjord.1 Han ble konfirmert i 1778.1

Ivar døde i 1783, uten livsarvinger.1,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 240) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø1,2,3

K, #8505, (ca. 1748 - 22. november 1823)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen4,6,7 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen4,5 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Torfinn Knutsson på Syltebø (c 1747 - 1812)
De hadde ikke barn.15,11 

Familie 2

Tølløv Toresson på Syltebø (1784 - 1865)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ingebjørg Bergsveinsdotter på Stubøen.4,5,8
Ingebjørg ble født ca. 1748 på Stubøen, Nesset.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.9
Hun var myndling av Sæmund Larsson på Trollmyra fra 1756.4
I manntallet av 1762 står Ingebjørg Bergsveinsdotter hos Pål Johansson og Ildri Persdotter i Nedgarden, Stubøen, Nesset.5,10
Ingebjørg giftet seg i 1776 med Torfinn Knutsson på Syltebø.1,2,11
Hun og Torfinn bodde på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1783. Han overtok som bruker etter faren, kanskje omkring 1780.12,11
Hun var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje.13
Torfinn og Ingebjørg hadde Anders Knutsson og Ågot Eriksdotter o.a. i tjeneste i 1801.1
I folketellingen av 1801 står Ingebjørg og Torfinn som brukere på lnr. 112. Mats Toresson bodde også der. Mats var innerst. Etter Torfinns død overtok Ingebjørg.1,11
Ingebjørg giftet seg den 27. desember 1818 med Tølløv Toresson på Solhjell.2,11

Ingebjørg døde den 22. november 1823 på Syltebø, Eresfjord, som leilending.2 Skiftet etter henne og Torfinn ble sluttet den 1. september 1824. Arvinger: Tølløv Toresson på Syltebø, Olava Bårdsdotter, Sirina Fredrikka Andersdatter, Ola Torfinnsson i Hommelbukta, Erik Persson på Slenes, Lars Persson, Erik Knutsson Sira, Per Knutsson Sira, Ågot Eriksdotter på Frisvoll, Anne Knutsdotter på Hjellen, Knut Andreas Ivarssen, Søren Ivarssen, Johan Gjerding Ivarssen, Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset, Knut Ivarsson på Husby, Jon Aslaksson i Hagen, Erik Aslaksson i Hagen, Erik Olsson på Naustøra, Olov Olsdotter på Eresfjordsøra, Ola Ivarsson på Ødegård, Anders Ivarsson på Ødegård, Brit Ivarsdotter på Husby, Aslak Olsson på Inner-Mittet, Ola Olsson på Myklebostad, Gjertrud Olsdotter i Eikesdal, Ola Olsson Hagen, Auden Olsson på Nerland, Åmund Olsson på Nauste, Knut Ivarsson på Nerland, Inger Ivarsdotter, Mari Bergsveinsdotter på Stubøen, Magrete Bergsveinsdotter, Hans Larsson på Bogge, Bergsvein Larsson på Bogge, Pål Larsson på Bogge, Børre Persson, Ingeborg Persdotter, Ildri Larsdotter, Ingrid Pålsdotter på Stubøen og Ildri Pålsdotter på Indre Skorga. Torfinn og Ingebjørg hadde opprettet gjensidig testament i 1801. Aktiva: 602 daler 17 skilling. Arv: drøyt 367 daler (minus arveavgift).14

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Bersvendsdatter Syltebøen i 1824.3

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 166. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041032
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 11. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Aslak Bårdsson Åse1,2

M, #8506, (1763 - 25. desember 1841)
Far*Bård Persson Eikesdal3 (c 1728 - 1801)
Mor*Gunni Hansdotter på Åse3 (c 1737 - 1818)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Gunnhild Olsdotter på Bjørbakken (1762 - 1822)

Familie 2

De hadde sju barn.7 
BarnAslak ble født i 1763 på Øverås, Eresfjord.3
Han var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.1
Han ble trolig kalt korporal Åse i 1790.4
Corp: Aase kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson Helland den 25. mai 1790: langhøvel (1 ort).5

Aslak fikk barn med Gunnhild Olsdotter på Grønfeta i 1793.3,6 Aslak Bårdsson Åse var sersjant i 1794.2
Aslak giftet seg i 1795 med en uregistrert person.7
Han bodde på Sira, Eresfjord.3
Aslak Bårdsson Åse gav bygselseddel på Gauprøra, Vistdal, til Jon Olsson på Gauprøra den 28. oktober 1812.8
Aslak Bårdsson Åse gav bygselseddel på 1 pund 16 merker på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, til Ivar Jonsson Syltebø den 24. oktober 1821. Åse handlet som forstander for Eresfjord kyrkje.9


Aslak døde den 25. desember 1841 på Sira.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 318.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 317.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 350. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=353
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 313.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#35
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 327.

Bård Torfinnsson på Sira1,2,3,4

M, #8507, (ca. 1623 - ca. 1703)
Far*Torfinn Bårdsson på Myklebostad5,2,6 ( - e 1663)
8. tippoldefar til meg

Familie 1

Han hadde fem barn.18,21 
Barn

Familie 2

Mali Persdotter på Sira ( - e 1703)
De hadde ikke barn.18,21 Bård ble født ca. 1623 på Nedre Myklebostad, Vistdal.7,8
Bård giftet seg med en uregistrert person.9
Annet navn: Bård Torfinnsson på Myklebostad, nevnt 1663.10,7 Han eide ½ våg på Myklebostad, Vistdal, i 1663.10 Bård tjente på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1665. Han hadde vært soldat.7
Han var bruker på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1666. Skyld: 2 våger.11,12,13,4 Han var lagrettemann i Eresfjord iallfall 1678, 1688 og 1689.3,14,15
Han var verge ved skiftet etter Per Torfinnsson på Ødegård den 27. september 1686.16

Bård Torfinnsson kjøpte 2 våger med bygselrett på Sirareiten den 14. januar 1693. Skjøtet ble tinglyst 21. januar.17
Bård giftet seg ca. 1694 med Mali Persdotter på Nauste.18,1,19,4 Mali Persdotter og Bård Torfinnsson på Sira ble stevnet av Tomas Larsson til tinget i Eresfjord den 4. juli 1695. Hun skyldte 3½ daler i korn etter sin forrige mann, Knut Nauste. Hennes nye mann, Bård, mente at ettersom Mali ikke hadde innløst noe i dødsboet, burde de være fri, men hun ble dømt til å betale.19,20
Han og Mali var brukere på Sirareiten i 1701. Aslak Bårdsson og Ola Knutsson bodde også der. Etter Bårds død overtok sønnen Aslak.8,21 Bård Torfinnsson på Sira gav ½ våg med bygselrett på Sirareiten den 8. oktober 1701 til Bård Bårdsson. Bård Torfinnsson møtte på tinget sammen med kona, Mali Persdotter, og sine sønner Knut Bårdsson (trolig Knut Bårdsson på Solhjell) og Torfinn Bårdsson, og med deres samtykke gav Bård sin syke og vanhelsede sønn jorden som forskudd på arv.1,21

Bård døde ca. 1703 på Sira, Eresfjord.18,4 Det ble holdt skifte etter ham den 17. september 1703. Kreditorer: Ola Knutsson og Tomas Larsson o.a. Arvinger: Mali Persdotter, Knut Bårdsson, Torfinn Bårdsson, Aslak Bårdsson, Bård Bårdsson og Ola Bårdsson. I boet var ½ våg odelsjord med bygselrett i bruket, dyr, 24 tønner havre, halvparten i et fjørnfar med seil, flamsk åkle, gammel kåpe, rødt boisskjørt, o.a. Aktiva: 127 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 78–2–16. Arv: 48–3–0.22

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630039
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 294.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 198. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=201
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 58 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620215
 7. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Neder Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 93 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630208
 10. [S1729] Trondheim stiftamtstueregnskap 1663 (#6): litra L L, Romsdal odelsskatt. ErixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708310004
 11. [S1728] Trondheim stiftamtstueregnskap 1666 (#17): litra E E, Romsdal leilendingsskatt. EridtzFiordtz Otting, Halffuegaarder, Neder Zirj. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708350188
 12. [S1728] Trondheim stiftamtstueregnskap 1666 (#17): litra W, Romsdal fiskeskatt. Erids Fiordtz-Otting, Ødegaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708350009
 13. [S1727] Trondheim stiftamtstueregnskap 1667 (#21): litra U, Romsdal leilendingsskatt. ErixFiordtz Otting, Halffuegaarder, Neder Zire. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709310369
 14. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 13 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630018
 15. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630040
 16. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 58 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620215
 17. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650532
 18. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 19. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 20. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 21. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 22. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a–94 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207

Knut på Nauste1,2,3

M, #8508, ( - før 1693)

Familie

Mali Persdotter på Sira ( - e 1703)
De kan ha hatt fler barn. Ei Ingeborg Knuds Datter, som fordret lønn ved skiftet etter Malis neste mann, kan ha vært hennes og Knuts datter.8 
BarnKnut giftet seg før 1680 med Mali Persdotter på Øverås. Hun var gift ved skiftet etter faren.1,4,5
Han og Mali var brukere på Nauste, Eresfjord, i 1687. Bruket var på 1 våg 20 merker (1/3 av gården). Enka (Mali) hadde overtatt i 1693.2,6,3
Mali Persdotter og Bård Torfinnsson på Sira ble stevnet av Tomas Larsson til tinget i Eresfjord den 4. juli 1695. Hun skyldte 3½ daler i korn etter sin forrige mann, Knut på Nauste. Hennes nye mann, Bård, mente at ettersom Mali ikke hadde innløst noe i dødsboet, burde de være fri, men hun ble dømt til å betale.1,7


     Knut på Nauste og Knut Persson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787662
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 294.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 331.
 6. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211025
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650603
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 93 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630208

Guri Tølløvsdotter på Nauste1

K, #8509, (ca. 1752 - 14. mai 1822)
Far*Tølløv Jonsson på Horne2 (c 1705 - 1791)
Mor*Siri Toresdotter på Horne2 (o 1713 - 1789)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Didrik Olsson på Nauste (c 1751 - 1815)
De hadde tre barn.3 Annet navn: Guri Tølløvsdotter på Horne.3
Guri ble født ca. 1752 på Horne, Eresfjord.2
Guri giftet seg i 1781 med Didrik Olsson på Nauste.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Jonsson Syltebø den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset.1
Didrik og Guri hadde Ingeborg Olsdotter i tjeneste i 1801.4


Guri døde den 14. mai 1822.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 401.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223

Didrik Olsson på Nauste1,2

M, #8510, (ca. 1751 - 1815)
Far*Ola Didriksson på Nauste3 (c 1703 - 1762)
Mor*Marit Olsdotter på Nauste3 ( - c 1754)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Tølløvsdotter på Nauste (c 1752 - 1822)
De hadde tre barn.3 Didrik ble født ca. 1751 på Nauste, Eresfjord.4 Han var selveier på Vestre Holen, Nauste, Eresfjord, fra 1772 til 1812. Han overtok etter stemora og hennes nye mann. Didriks sønn Tollev tok over i 1812.3
Han var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter den 11. juni 1780 i Eresfjord kyrkje.5

Didrik giftet seg i 1781 med Guri Tølløvsdotter på Horne.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 ort 8 skilling.6
Han var verge for Olov Aslaksdotter på Nauste i 1790.7
Didrik og Guri hadde Ingeborg Olsdotter i tjeneste i 1801.8
Didrik Olsson på Nauste var vurderingsmann i Eresfjord tinglag iallfall 1806 og 1808.9,2
Han var verge for Synnøv Lassesdotter på Naustøra i 1808.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Knutsson på Naustøra den 1. februar 1809: 4 daler i grunnleie for 1806 og 07.2


Didrik døde i 1815.3

     Navnet hans ble skrevet Didrich Olsen Nøste i 1790.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 401.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55 & 401.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057
 8. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262

Marit Olsdotter på Bogge1

K, #8511, ( - etter 1677)Hun bodde på Bogge, Eresfjord, i 1677.1 På høsttinget 1677 ble Marit Persdotter på Bogge bøtelagt 1 daler for stevnefall. Hun hadde slått Marit Olsdotter på Bogge og ikke møtt i retten da saken kom opp.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.

Ola Jonsson på Ernes1,2,3

M, #8512, (ca. 1642 - )
Far*Jon Ivarsson på Bogge4,2 (c 1594 - f 1677)
Mor*Marit Persdotter på Bogge4 ( - e 1677)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Ola Jonsson (Ernes) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Annet navn: Ola Jonsson på Bogge.4
Ola ble født ca. 1642 på Innbogge, Eresfjord.4
Han var bruker på Ernes, Eresfjord, fra 1669. Han drev fremdeles gården i 1701. Etter ham overtok sønnen Kristen.1,5 Han var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1683.3
Han var verge ved skiftet etter Ivar Jonsson på Bogge den 14. april 1690.6

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 572. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#573
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 573.
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 68 b–69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630074

Ola Jonsson på Bogge1

M, #8513, (ca. 1648 - etter 1664)
Far*Jon Ivarsson på Bogge1 (c 1594 - f 1677)
Mor*Marit Persdotter på Bogge1 ( - e 1677)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1648 på Innbogge, Eresfjord.1

Ola døde etter 1664.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.

Lars Eriksson på Nauste1,2,3

M, #8514, (ca. 1746 - 1809)
Far*Erik Toresson på Nauste4 (c 1697 - 1762)

Familie 1

Inger Knutsdotter på Nauste (c 1743 - 1774)
De hadde fire barn.7 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Nauste (1751 - 1825)
De hadde fire barn.7 Lars ble født ca. 1746 på Nauste, Eresfjord.5,4
Lars giftet seg i 1765 med Inger Knutsdotter på Ødegård.3,6,7
Lars og Inger var brukere på Haugen, Nauste, Eresfjord. Han tok over etter faren.7
Lars giftet seg i 1776 med Marit Olsdotter på Rød.5,7
Han var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter den 11. juni 1780 i Eresfjord kyrkje.8
Lars Eriksson på Nauste var vurderingsmann i Eresfjord mellom 1788 og 1806.9,1,2
Han og Marit var brukere på Haugen i 1801. Etter at Lars var død, overtok sønnen Erik.5,7,10

Lars døde i 1809 på Nauste.4

     Navnet hans ble skrevet Lars Erichsen Nøste i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680016
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 451.
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 453.

Inger Knutsdotter på Nauste1,2,3

K, #8515, (ca. 1743 - 1774)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård2,1 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård4,2 ( - e 1766)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Eriksson på Nauste (c 1746 - 1809)
De hadde fire barn.5 
BarnAnnet navn: Inger Knutsdotter på Ødegård.5
Inger ble født ca. 1743 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.4
Inger giftet seg i 1765 med Lars Eriksson på Nauste.2,3,5
Hun og Lars var brukere på Haugen, Nauste, Eresfjord. Han tok over etter faren.5
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 3 daler 2 ort 8 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 7 skilling.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Olsdotter på Naustøra den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje.3


Inger døde i 1774 på Nauste, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/

Knut Torfinnsson på Ødegård1,2,3

M, #8516, (ca. 1702 - 1765)
Far*Torfinn Persson på Ødegård4,5 (1665 - c 1728)
Mor*Anne Olsdotter på Ødegård4 ( - c 1728)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Knutsdotter på Ødegård ( - c 1730)
De hadde ett barn.7 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Olsdotter på Ødegård ( - c 1736)
De hadde tre barn.7 
Barn

Familie 3

Brit Justsdotter på Ødegård ( - e 1766)
De hadde fem barn.27 
BarnKnut ble født ca. 1702 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.5
Knut giftet seg med Kari Knutsdotter.5
Knut Torfinnsson kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, i 1722. Selgerne var hans foreldre. Skjøtet ble tinglyst 11. juli. Gården ble også kalt Ødegård.5
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Persson og Anne Olsdotter på Ødegård den 3. juni 1729: 8 daler 2 ort 13 skilling pluss 6 daler i resterende hjemmefølge.6
Knut Torfinnsson på Ødegård var lagrettemann i 1729 og 1763.7
Knut giftet seg med Ingebjørg Olsdotter på Bergset.7 Knut Torfinnsson på Ødegård ble i 1732 bøtelagt 6 daler for ærekrenkende skjellsord mot Per på Hjellen (trolig Per Persson).7
Ola Gunnarsson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård gav bygselseddel på 1 våg 1 pund 14 merker på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, til Lasse Olsson på Moen den 6. juni 1734.3,8

Knut trolovet seg med Brit Justsdotter på Straume den 16. februar 1738 i Eid i Romsdal, om aftenen.9
Knut giftet seg den 17. februar 1738 i Eid kirke i Romsdal med Brit Justsdotter på Straume.9,10,7
Han var verge for Per Ivarsson og Marit Ivarsdotter på Ødegård i 1738.11
Knut Torfinnsson eide en del i Vistdal kyrkje.7
Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.12,13,14,15,16
Han var verge for Torfinn Eriksson på Ødegård fra 1746.17

Lasse Olsson på Ødegård ble stevnet i 1747. Naboen Knut Torfinnsson på Ødegård satt i julen året før ved høysetet i stuen sin. Ved bordet satt også Per Olsson på Bergsethjellen, Erik på Bergset og Lasse. Sistnevntes stesønn Knut Eriksson kom inn, satte seg på en benk ved ovnen og sa til Knut Torfinnsson: «Morbror, har du fått penger av Lasse for gården?» Morbroren svarte «Jammen har jeg det.» Knut Eriksson spurte videre om ikke deres penger var like gode som Lasses. Da for Lasse opp og gikk løs på stesønnen. (Lasses kone, Knut Torfinnssons søster, hadde nylig dødd, og det var ikke igjen rede penger ved skiftet etter henne.) Saken ble utsatt grunnet mangel på vitner, men etter et par utsettelser ble han bøtelagt på høsttinget i 1749.
Gards- og ættesoge for Nesset forteller videre: Svogeren, Knut Torfinnson, var Lasse stadig i strid med utover i 1750-åra. Lasse tok seg til rette både med reiskapen og rettane til Knut. Det enda ofte med tap av både hår og blod for Knut. Lasse brakte fysisk vold og skjellsord. Reknes Hospital og statskassa tente gode pengar på Lasse.
En junisøndag i 1755 ble Knut overrumplet av Lasse, som slo ham i hodet og drog ham etter håret til han blødde fra hodet. Lasse ble dømt for dette.18,7
Anders Aslaksson kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 19. oktober 1747 av Tore Eriksson. Tore hadde vært bruker. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Bård Aslaksson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober året etter.19
Knud Torfindsøn var kreditor ved skiftet etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749: 2 daler.20
Han bevitnet at Erik Bjørnsson Brekka solgte 1 pund 12 merker (hele gården, med bygselrett) i Brekka, Meland, Vistdal, den 25. oktober 1749 til Anders Eriksson i Brekka o.a.21
Knut Torfinnsson på Ødegård og Bård Aslaksson på Haugen o.a. (på vegne av Vistdal kyrkje) gav bygselseddel på 1 pund 12 merker på bnr. 5, Nerland, Vistdal, til Jon Nilsson den 29. juni 1752.22,23
Knud Ødegaarden var kreditor ved skiftet etter Mari Styrkårsdotter på Lange den 9. april 1753: 3 ort.24
Han var forlover for Anders Eriksson i Brekka og Sigrid Justsdotter på Straume, som ble trolovet den 28. juni 1755 i Eid.1
Knut Torfinnsson på Ødegård ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.25
Han var forlover for Anders Eriksson i Brekka og Synnøv Olsdotter i Lia, som ble trolovet den 30. september 1759 i Vistdal kyrkje.26

Knut Torfinnsson solgte 1 våg i Herut den 6. juli 1761 til Torfinn Knutsson. Kjøpesum: 80 daler. Knut stod fremdeles som bruker året etter. Da Torfinn døde, gikk bruket tilbake til ham.27,28
Knut Torfinnsson solgte 1 våg med bygselrett i Herut den 6. juli 1764 til Just Knutsson. (Gården ble også kalt Ødegård.) Kjøpesum: 80 daler. Knut signerte skjøtet i Eidsvåg, hvor det ble tinglyst samme dag.28,2,29

Knut døde i 1765 på Litle Bergsethjellen.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. mai 1766. Kreditorer: Tore Eriksson på Myklebostad o.a. Arvinger: Brit Justsdotter, Just Knutsson, Knut Knutsson, Brit Knutsdotter på Setra, Anne Knutsdotter på Oppdal, Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård, Inger Knutsdotter på Nauste og Ingebjørg Knutsdotter. Aktiva: 171 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 106–3–6. Arv: 64–2–8. De ugifte barna fikk også 30 daler hver i forlodds hjemmefølge.30

     Navnet hans ble skrevet Knud øgaard i 1738.11

     Navnet hans ble skrevet Knud Torfindsen Ødegaarden i 1752.22

     Ola Kristensson på Stranda var (nest)søskenbarn av Gjertrud Åmundsdotter i Langelia, Ørjar Åmundsson i Langelia, Anne Olsdotter, Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård, Knut Torfinnsson på Ødegård og Per Torfinnsson i Meringdal.31

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 225. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610406
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 281 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-272
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400238
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 46.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b–603 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 73. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610329
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 11. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 18. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 72.
 19. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650496
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 21. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650508
 22. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 180. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410094
 23. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 290. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=293
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 25. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218
 26. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 27. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 28. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 280 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-272
 29. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 49.
 30. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 31. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Marit Olsdotter på Nauste1

K, #8517, (1751 - 11. mars 1825)
Far*Ola Olsson på Rød2,3 (c 1705 - )
Mor*Anne Eriksdotter på Rød3 (c 1724 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Eriksson på Nauste (c 1746 - 1809)
De hadde fire barn.4 Annet navn: Marit Olsdotter på Rød.2,4
Marit ble født i 1751 på Rød, Nesset.2,1
Marit giftet seg i 1776 med Lars Eriksson på Nauste.1,4
Hun og Lars var brukere på Haugen, Nauste, Eresfjord, i 1801. Etter at Lars var død, overtok sønnen Erik.1,4,5

Marit døde den 11. mars 1825 på Nauste, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 13–23, til- og avgangslister, Nesset prestegjeld. Nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041423
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050026
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 453.

Ivar Hansson på Nauste1,2,3

M, #8518, (ca. 1731 - 1790)
Far*Hans Ivarsson i Spelvika4,1,3 (c 1692 - 1770)
Mor*Synnøv Jonsdotter i Spelvika ( - e 1762)

Familie

Olov Aslaksdotter på Nauste (c 1716 - 1798)
De hadde ikke barn.5 Ivar ble født ca. 1731 på Klokkset, Nesset.5 Ivar og Synnøv Hansdotter tjente på Nesset prestegard i 1762.6
Annet navn: Ivar Hansson i Spelvika, nevnt 1764.7,5
Ivar giftet seg den 1. januar 1764 i Eresfjord kyrkje med Olov Aslaksdotter på Nauste.7,2
Han og Olov bodde på Nauste, Eresfjord, i 1780. De slo seg ned på en husmannsplass der i 1770-årene.2,1,5

Ivar døde i 1790 på Nauste, som husmann.5,3 Det ble holdt skifte etter ham den 14. august 1790. Kreditorer: Mari Olsdotter Nauste o.a. Arvinger: Olov Aslaksdotter på Nauste, Hans Henriksson, Ola Henriksson, Gunnhild Henriksdotter på Helle, Mali Henriksdotter, Ivar Jonsson, Hans Jonsson, Inger Jonsdotter, Lars Hansson på Øverås og Synnøv Hansdotter.8

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 223. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056

Olov Aslaksdotter på Nauste1,2,3

K, #8519, (ca. 1716 - 1798)

Familie 1

Ola Didriksson på Nauste (c 1703 - 1762)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Ivar Hansson på Nauste (c 1731 - 1790)
De hadde ikke barn.6 Olov ble født ca. 1716.4
Olov giftet seg med Ola Didriksson på Nauste.3
Olov giftet seg den 1. januar 1764 i Eresfjord kyrkje med Ivar Hansson i Spelvika.2,1
Hun og Ivar bodde på Nauste, Eresfjord, i 1780. De slo seg ned på en husmannsplass der i 1770-årene.1,5,6
Hun var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter den 11. juni 1780 i Eresfjord kyrkje.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Hansson på Nauste den 14. august 1790.7
Hun var myndling av Didrik Olsson på Nauste i 1790.8


Olov døde i 1798.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 401.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 526 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670532
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680056
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680057

Ola Didriksson på Nauste1,2,3

M, #8520, (ca. 1703 - 1762)
Far*Didrik Justsson på Helle4,6 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle4,5 ( - c 1708)

Familie 1

Marit Olsdotter på Nauste ( - c 1754)
De hadde seks barn.11 
Barn

Familie 2

Olov Aslaksdotter på Nauste (c 1716 - 1798)
De hadde ikke barn.13 Ola ble født ca. 1703 på Helle, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler 2 ort 19 skilling.7
Han var myndling av Ola Ørjarsson på Lange i 1709.4
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 1 daler 1 ort.8

Annet navn: Ola Didriksson på Helle, nevnt 1734.9,4,10,11 Ola Didriksson på Helle solgte ½ våg (hele gården, med bygselrett) i Brekka, Meland, Vistdal, den 30. desember 1734 til Erik Bjørnsson Brekka o.a. Kjøpesum: 25 daler. Skjøtet ble tinglyst 27. januar.9
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.11
Ola Didriksson på Helle kjøpte 2 våger 1 pund 16 merker på Nauste, Eresfjord, i 1739.11
Han var verge for Knut Olsson på Ljøsta i 1742.2
Han bevitnet at Bjørn Knutsson i Eikesdal solgte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget, Ljøsta, Nesset, den 16. oktober 1744 til Johans Jørnsson på Ljøsta.1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 3 ort 9 skilling, pluss 1–1–0 etter fordring.12

Ola giftet seg med Olov Aslaksdotter på Nauste.13
Han var forlover for Jon Tostensson på Øverås og Brit Toresdotter på Setra, som ble trolovet den 31. juli 1757 i Eresfjord kyrkje.3


Ola døde i 1762 på Nauste.11

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 209 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650470
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 2 b, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 439.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–46 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650314
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 13. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 401.
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 498. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#501

Tore Gunnarsson på Husby1,2,3

M, #8521, (ca. 1749 - 1816)
Far*Gunnar Toresson på Bjørbakken4,5,1 ( - 1755)
Mor*Ildri Persdotter på Bjørbakken5 ( - c 1749)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Husby (c 1747 - 1785)
De hadde åtte barn.11 
Barn

Familie 2

Brit Bårdsdotter på Husby (c 1749 - 1835)
De hadde fem barn.11 Annet navn: Tore Gunnarsson på Bjørbakken.5,4,1
Tore ble født ca. 1749.4,1
Han var arving ved skiftet etter Ildri Persdotter på Bjørbakken den 7. november 1749: 24 daler.5
Han var arving ved skiftet etter Gunnar Toresson på Bjørbakken den 26. juni 1755: 9 daler 3 ort 1 skilling.6
Han var myndling av Aslak Persson på Syltebø i 1755.4
Tore Gunnarsson på Bjørbakken eide halve på Liasetra, Eresfjord, fra 1758 til 1773.7
Han var myndling av Tølløv Jonsson på Horne i 1763. Tølløv fordret 7 daler 2 ort på egne og myndlingen Tore Gunnarssons vegne ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken.8

Han var bruker på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra 1774 til 1803.1
Tore giftet seg i 1775 med Marit Olsdotter på Nauste.1
Tore giftet seg i 1786 med Brit Bårdsdotter på Bergset.1
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 3 daler.9


Tore døde i 1816 på Husby, Eresfjord.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 364) var Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken mor til Tore Gunnarsson på Husby, men det er feil. Ingebjørg var heller ikke fra Nerås, og hun døde ikke i 1763.1,5

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 247 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690263
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 365.

Marit Olsdotter på Husby

K, #8522, (ca. 1747 - 1785)
Far*Ola Didriksson på Nauste1 (c 1703 - 1762)
Mor*Marit Olsdotter på Nauste1 ( - c 1754)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Gunnarsson på Husby (c 1749 - 1816)
De hadde åtte barn.4 
BarnMarit ble født ca. 1747 på Nauste, Eresfjord.1
Annet navn: Marit Olsdotter på Nauste, nevnt 1766.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Marta den 28. september 1766 i Eresfjord kyrkje.2

Marit giftet seg i 1775 med Tore Gunnarsson på Husby.3

Marit døde i 1785 på Husby, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 365.

Marit Olsdotter på Nauste1

K, #8523, ( - ca. 1754)
Far-?*Ola Knutsson på Ljøsta ( - c 1741); trolig2,3
Mor-?*Anne Olsdotter på Ljøsta ( - c 1728); trolig4
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Didriksson på Nauste (c 1703 - 1762)
De hadde seks barn.1 
BarnMarit giftet seg med Ola Didriksson på Helle.1
Marith Olsdatter var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 1 daler 2 ort 21 skilling.5
Marith Olsdatter var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 9 daler 1 skilling. Marit fikk også 1 daler 1 ort i tjenestelønn, 1 ort i innestående arv og 3 daler 1 ort hun hadde lånt faren.6


Marit døde ca. 1754 på Nauste, Eresfjord.7 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juni 1755.7

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 401.

Brit Bårdsdotter på Husby

K, #8524, (ca. 1749 - 3. juli 1835)
Far*Bård Aslaksson på Bergset1 (c 1709 - 1773)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Bergset1 (c 1707 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Gunnarsson på Husby (c 1749 - 1816)
De hadde fem barn.3 Annet navn: Brit Bårdsdotter på Bergset.2
Brit ble født ca. 1749 på Bergset, Vistdal.2
Brit giftet seg i 1786 med Tore Gunnarsson på Husby.2

Brit døde den 3. juli 1835 på Husby, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 525.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 365.

Jon Olsson Skadd1,2

M, #8525, (ca. 1595 - )
Far*Ola Eriksson Skadd3 ( - c 1638)

Familie

Han hadde trolig tre eller fire barn.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han antakelig far til Gunnar Jonsson på Bjørbakken (s.d.), men det stemmer ikke.2,5,6
 
BarnJon ble født ca. 1595.2,1
Han var bruker på Haugen, Bergset, Vistdal, fra ca. 1639. I 1659 skattet han av 2 våger 2 pund, som var samlet skyld for Bergsethaugen og bnr. 2, hvor Johans Åmundsson (s.d.) var bruker.3,4
Han ble også kalt Jon Ivarsson på Bergset, nevnt 1659.4
I manntallet av 1666 står han som bruker på Bergsethaugen. Anders Jonsson var også der. Skyld: 1 våg 1 pund. Jon drev til ca. 1668.2,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 522.
 4. [S1832] Trondheim lensregnskap 1658–60: litra A, Romsdal kontribusjon 1659. Halv- og ødegårder, Eresfjord åtting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917640120
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Store Berset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.

Ola Eriksson Skadd1,2,3,4

M, #8526, ( - ca. 1638)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Haugen, Bergset, Vistdal, i 1603. Han eide 1½ våg i 1624 og drev bruket resten av livet.5,2

Ola døde ca. 1638 på Bergset, Vistdal.5

     Navnet hans ble skrevet Olle Erichsen Schadde i 1624.2

     Han var trolig ane av Gunnar Olsson Skadd.5

Kilder/noter

 1. Eller Skade.
 2. [S1954] Trondheim odelsjordebøker 1624–25: Trondheim len, Romsdal len. Erichsfiordtzs Otting. https://www.digitalarkivet.no/jo10041103292034
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 516. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=519
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 514. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=517
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 522.

Inger Ivarsdotter1

K, #8527, (ca. 1662 - ca. 1721)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes2,1 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe2,1 (c 1639 - 1688)

Familie

Evart Hansson Meier (1647 - 1716)
De hadde tre barn.2,6 
BarnInger ble født ca. 1662 på Gjermundnes, Vestnes.3,1
Inger giftet seg med Evart Hansson Meier.2,4

Inger døde trolig ca. 1721.5

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 117. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=124
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 201. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=208
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 179. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=194
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 173. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=178
 5. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 180. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=195
 6. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 88. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=89

Gunnar Olsson Skadd1,2

M, #8528, (ca. 1633 - )

Familie

BarnGunnar ble født ca. 1633.3
Gunnar var bruker på Haugen, Bergset, Vistdal, fra ca. 1669 til mellom 1697 og 1701.3

     Han var trolig etterkommer av Ola Eriksson Skadd.3

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 2. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Erritzfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330250
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 522.

Ola Gunnarsson Skadd1

M, #8529, (ca. 1665 - ca. 1748)
Far*Gunnar Olsson Skadd1 (c 1633 - )

Familie

Ingebjørg Nilsdotter på Bergset (o 1665 - 1763)
De hadde tre barn.3 
BarnOla ble født ca. 1665.1
Han var bruker på Haugen, Bergset, Vistdal, i 1701.2
Ola giftet seg med Ingebjørg Nilsdotter.3,1
Annet navn: Ola Gunnarsson på Bergset, nevnt fra 1708 til 1739.4,5,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 1 daler.8
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 12 skilling.9,10
Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson, Jon Knutsson og Ingebrigt Eriksson på Bergset ble stevnet den 15. juli 1709. De var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.11,1,12,13,14 Ola Gunnarsson og Trond Ivarsson stevnet i 1720 naboene Åmund og Ingebrigt Toressøner for høytørking på et gjerde i utmarken de hadde sammen.1,11,12,15
Ola Gunnarsson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård gav bygselseddel på 1 våg 1 pund 14 merker på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, til Lasse Olsson på Moen den 6. juni 1734.16,7
Han var verge for Brit Gunnarsdotter i 1737.5
Knut Ivarsson Ødegård fikk barn med Brit Gunnarsdotter ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.5,17,18,19

Annet navn: Ola Gunnarsson på Haugen, nevnt 1742.20,21
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson og Helge Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 4 daler 2 ort 12 skilling, men grunnet fallitt fikk han bare 1–3–10.22
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 2 daler 2 ort 4 skilling, men boet var fallitt.20
Ola og Ingebjørg var kårfolk på Bergsethaugen fra 1746.2

Ola døde ca. 1748 på Bergset, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 20. mai 1749.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Gundersøn Berset i 1708.4

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 524) står om Ola Gunnarsson på Bergset at ved skoskatten i 1711 «var han ført opp med ‘quinden Kari’», men i kilden står «Karj» på linjen under «Qvinden» og var altså ikke hans kone (og følgelig ikke barnas mor).2,23,3

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#563
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400238
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 18. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400348
 19. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 23. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Ola Gunnarsson på Reiten1,2,3

M, #8530, (ca. 1694 - 1762)
Far*Gunnar Olsson på Nerland4,5,6,7 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland6 ( - c 1707)

Familie 1

De hadde ikke barn. Han var enkemann i 1761.7,2 

Familie 2

Marit Olsdotter i Grøvdal ( - e 1762)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Ola Gunnarsson på Nerland.4,5,6
Ola ble født ca. 1694.5,3 I manntallet av 1701 står Ola Gunnarsson hos Gunnar Olsson på Reiten, Nerland, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 3 daler 1 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 4,8 mark i Nerland (2 daler 1 ort 14 skilling).8

Ola giftet seg med en uregistrert person.2 Han og Ola Rasmusson var brukere på Reiten i 1722. Den 23. oktober fikk de tingsvitne på at begge hadde arvet 1 pund hver (med bygselrett) etter sine fedre. Ola Gunnarsson kjøpte ytterligere 12 merker fra et annet bruk i 1734.4,9,10,11 Henrik Knutsson på Myklebostad og Sæmund Pålsson på Rødalen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. De skulle ha sett Ola Gunnarsson på Reiten bli mishandlet i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.1
Ola Gunnarsson solgte 1 pund på Reiten den 23. oktober 1752 til Ivar Knutsson på Rød. Ivar kjøpte Olas resterende 12 merker fra dødsboet etter ham.12
Ola giftet seg den 6. januar 1761 i Vistdal kyrkje med Marit Olsdotter i Grøvdal.2,7

Ola døde i 1762 på Reiten.3,12 Han ble jordfestet den 20. mai 1762 på Vistdal kyrkjegard.3,12 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. juni 1762. Kreditorer: Ola Ivarsson på Ødegård, Ivar Knutsson på Reiten, Henrik Knutsson på Myklebostad og Anders Eriksson i Brekka o.a. Arvinger: Marit Olsdotter på Reiten, Knut Gunnarsson, Magnhild Gunnarsdotter, Brit Knutsdotter og Brit Gunnarsdotter i Jordal. Han eide 12 merker med bygselrett i Reiten (6 daler). Aktiva: 39 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 12–0–8. Arv: 27–3–4.13

     Navnet hans ble skrevet Ole Gunderssen Reiten i 1762 (post mortem).3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 338) må Ola Gunnarsson på Reiten ha vært far til en «Knut Olson Reiten», men se under Reitan i b. II (s. 55). Knut ble gravlagt i Rød sogn, og skiftet viser at han hørte til på Reitan, Nesset.12,14,3,15

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 1761. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 329.
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 278.
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 14. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=58
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660090

Ingebjørg Nilsdotter på Bergset1,2

K, #8531, (omkr. 1665 - mars 1763)

Familie

Ola Gunnarsson Skadd (c 1665 - c 1748)
De hadde tre barn.1 
BarnIngebjørg ble født omkr. 1665. Alderen ble oppgitt til 104 år ved jordfestelsen i 1763, men hun må ha vært noen år yngre.3
Ingebjørg giftet seg med Ola Gunnarsson på Bergset.1,4 Ingebjørg og Ola var kårfolk på Haugen, Bergset, Vistdal, fra 1746.5

Ingebjørg døde i mars 1763 på Bergset, Vistdal, hos dattera.2 Hun ble jordfestet den 5. april 1763 på Vistdal kyrkjegard.3

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 524) står om Ola Gunnarsson på Bergset at ved skoskatten i 1711 «var han ført opp med ‘quinden Kari’», men i kilden står «Karj» på linjen under «Qvinden» og var altså ikke hans kone (og følgelig ikke barnas mor).5,6,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 13–23, til- og avgangslister, Nesset prestegjeld. Nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041404
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Gjertrud Olsdotter på Bergset1

K, #8532, (ca. 1707 - 1787)
Far*Ola Gunnarsson Skadd1 (c 1665 - c 1748)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Bergset2 (o 1665 - 1763)

Familie

Bård Aslaksson på Bergset (c 1709 - 1773)
De hadde fire barn.1 
BarnGjertrud ble født ca. 1707 på Bergset, Vistdal.1
Gjertrud giftet seg med Bård Aslaksson på Reiten.1
Hun og Bård var brukere på Haugen, Bergset, Vistdal, fra 1746 til 1772.1

Gjertrud døde i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 525.

Bård Aslaksson på Bergset1,2

M, #8533, (ca. 1709 - 1773)
Far-?*Aslak Bårdsson på Sira (c 1672 - c 1722); trolig3
Mor-?*Brit Sira ( - e 1724); trolig
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter på Bergset (c 1707 - 1787)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Bård Aslaksson på Reiten.4
Bård ble født ca. 1709.4,3
Bård giftet seg med Gjertrud Olsdotter på Bergset.3
Baar Reiten var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Utbogge den 10. april 1744: 2 ort.5,6

Han og Gjertrud var brukere på Haugen, Bergset, Vistdal, fra 1746 til 1772.3
Anders Aslaksson kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 19. oktober 1747 av Tore Eriksson. Tore hadde vært bruker. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Bård Aslaksson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober året etter.1
Bård Aslaksson var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1739 etter 7 års tjeneste og overført til landvernet.4
Annet navn: Bård Aslaksson på Haugen, nevnt 1752.7
Knut Torfinnsson på Ødegård og Bård Aslaksson på Haugen o.a. (på vegne av Vistdal kyrkje) gav bygselseddel på 1 pund 12 merker på bnr. 5, Nerland, Vistdal, til Jon Nilsson den 29. juni 1752.7,8
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 ort.9


Bård døde i 1773 på Bergset, Vistdal.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650496
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690297
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 180. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410094
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 290. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=293
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 525.

Aslak Bårdsson på Sira1,2,3

M, #8534, (ca. 1672 - ca. 1722)
Far*Bård Torfinnsson på Sira4,2,5 (c 1623 - c 1703)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Sira ( - e 1724)
De hadde barn som levde i 1723.14 
BarnAslak ble født ca. 1672 på Sira, Eresfjord.2,5 Han var soldat i 1701.2 Han bodde hos Bård Torfinnsson og Mali Persdotter på Reiten, Sira, Eresfjord, i 1701.2,5
Han var arving ved skiftet etter Bård Torfinnsson på Sira den 17. september 1703: 4 daler 3 ort 12 skilling, pluss 27 daler i lønn, utlagt i 3,6 mark odelsjord i bruket (1–3–4) o.a.6

Han var bruker på Sirareiten fra ca. 1703.5
Aslak giftet seg med Brit.7,8 Aslak og kona var brukere på Sirareiten i 1711. Etter hans død overtok enka.7,9
Annet navn: Aslak Bårdsson på Reiten, nevnt fra 1717 til 1719.10,11 Aslak solgte 2 våger på Sirareiten den 4. januar 1717 til Anna Katarina Mortensdotter Schultz.5 Aslak Bårdsson på Reiten, Bjørn Ellingsson på Ljørvoll, Ola Ellingsson på Nauste og Mildrid Ellingsdotter samt Ingeborg Erichsdatter (kanskje feilskrift for Ingebjørg Ellingsdotter) stevnet Ingebjørg Aslaksdotter på Setra til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1717. Saken gjaldt et sølvbelte, som hadde tilhørt avdøde Anders Ellingsson. På den innstevnedes vegne møtte hennes festemann, Lars Tomasson på Reitan, og sa at hun ikke hadde nektet å levere det fra seg. Siden Ingebjørg på Setra ikke kunne bevise at Anders hadde gitt henne beltet, ble hun dømt til å la hans arvinger få det.11 Aslak Bårdsson var vurderingsmann i Eresfjord i 1718.1,12
Han var debitor ved skiftet etter Jon Knutsson på Steinsvoll den 22. juni 1719: 4 daler.13


Aslak døde ca. 1722 på Sirareiten.14,5,15 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1723. Kreditorer: Børge Jakobssen Eg, Ola Knutsson på Solhjell, Torfinn Bårdsson på Syltebø, Erik Aslaksson på Husby, Endre Persson på Solhjell, Jødda Persdotter, Bjørn Knutsson i Oppigard, Guttorm Persson på Syltebø, Per Guttormsson på Syltebø, Erik Guttormsson på Fagersletta, Knut Randmodsson, Ivar Knutsson, Per Persson på Myklebostad og Bård Torfinnsson på Syltebø o.a. Aktiva: 32 daler 1 ort 16 skilling. Åbot på bruket var 6 daler. Boet var fallitt.16

     Han kan ha vært far til Mari Aslaksdotter på Nerland.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a–94 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 41 b, mnr. 200. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670043
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#297
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390554
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640019
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b–131 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276

Aslak Gunnarsson på Bergset1,2

M, #8535, (1754 eller 1755 - 9. juli 1844)
Far*Gunnar Toresson på Bjørbakken3,4 ( - 1755)
Mor*Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken3 (c 1710 - 1790)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Aslaksdotter på Bergset (c 1749 - 1799)
De hadde åtte barn.10 
Barn

Familie 2

Ildri Sæmundsdotter på Bergset (1773 - 1854)
De hadde ti barn.9 
BarnAnnet navn: Aslak Gunnarsson på Bjørbakken.3,4
Aslak ble født i 1754 eller 1755 på Bjørbakken, Eresfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Gunnar Toresson på Bjørbakken den 26. juni 1755: 9 daler 3 ort 1 skilling.5
Han var myndling av ole Aslachsøn Schorgen (trolig Ola Aslaksson på Skorga) i 1755.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 2 daler 2 ort 14 skilling.6

Aslak giftet seg den 14. november 1779 i Eresfjord kyrkje med Brit Aslaksdotter på Nerås.1,4
Han var bruker på bnr. 2, Bergset, Vistdal, fra 1781 til 1829. Han fikk bygselseddel i 1781 og skjøte i 1799.7
Aslak giftet seg den 29. juni 1800 med Ildri Sæmundsdotter på Bergset.8

Aslak døde den 9. juli 1844 på Bergset, Vistdal.9

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546 & 549.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 549.
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 548.

Brit Aslaksdotter på Bergset1

K, #8536, (ca. 1749 - 23. februar 1799)
Far*Aslak Endresson på Nerås2 (c 1715 - 1775)
Mor*Marit Jonsdotter på Nerås2 (c 1715 - 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Gunnarsson på Bergset (1754 / 1755 - 1844)
De hadde åtte barn.6 
BarnBrit ble født ca. 1749.2
Annet navn: Brit Aslaksdotter på Nerås.3
Brit giftet seg den 14. november 1779 i Eresfjord kyrkje med Aslak Gunnarsson på Bjørbakken.1,4
Hun var fadder ved dåpen til Synnøv Knutsdotter på Helle den 8. juli 1787 i Eresfjord kyrkje.1


Brit døde den 23. februar 1799 på Bergset, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546 & 547.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 548.

Ildri Sæmundsdotter på Bergset1

K, #8537, (1773 - 30. januar 1854)
Far*Sæmund Trondsson på Bergset2 (c 1719 - 1798)
Mor*Ildri Asbjørnsdotter på Bergset2 (c 1731 - 1811)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Aslak Gunnarsson på Bergset (1754 / 1755 - 1844)
De hadde ti barn.4 
BarnIldri ble født i 1773 på Bergset, Vistdal.2
Ildri giftet seg den 29. juni 1800 med Aslak Gunnarsson på Bergset.3

Ildri døde den 30. januar 1854 på Bergset.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547 & 613.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 613.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 549.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 548.

Aslak Endresson på Nerås1,2,3,4,5

M, #8538, (ca. 1715 - 1775)
Far*Endre Knutsson på Nerås5 (c 1673 - 1759)
Mor*Søgni Aslaksdotter på Nerås2,6,5 ( - m. 1726 & 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Jonsdotter på Nerås (c 1715 - 1773)
De hadde fire barn, men yngstemann var dødfødt.5 
BarnAslak ble født ca. 1715 på Nerås, Eresfjord.5
Aslak giftet seg med Marit Jonsdotter på Øverås.5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Aslaksdotter på Setra den 29. mai 1743.2

Han og Marit var brukere i Derinngarden, Nerås, Eresfjord, fra 1751 til 1773.5
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.7,3,8
Han var fadder ved dåpen til Magrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 12 skilling.9


Aslak døde i 1775 på Nerås.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Marit Jonsdotter på Nerås1,2,3

K, #8539, (ca. 1715 - 1773)
Far*Jon Jonsson på Åse4,1 (c 1693 - c 1724)
Mor*Marit Øverås4
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Endresson på Nerås (c 1715 - 1775)
De hadde fire barn, men yngstemann var dødfødt.3 
BarnAnnet navn: Marit Jonsdotter på Øverås.4
Marit ble født ca. 1715.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonsson på Øverås den 17. juni 1724: 10 daler 3 ort 6 skilling, utlagt i halvpart i sølvbelte (2–2–0) o.a.4

Marit giftet seg med Aslak Endresson på Nerås.3
Hun og Aslak var brukere i Derinngarden, Nerås, Eresfjord, fra 1751 til 1773.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 13 daler 2 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 3,4 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (3 ort 10 skilling).5
Jødda Sjurdsdotter, Tølløv Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsetra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.6,7,8


Marit døde i 1773 på Nerås, Eresfjord.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 290) og VIII (s. 179) var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås.9,8,1,7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650750
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640328
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.

Endre Knutsson på Nerås1,2

M, #8540, (ca. 1673 - 1759)
Far*Knut Endresson i Utigard3,2 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Søgni Aslaksdotter på Nerås ( - m. 1726 & 1743)
De hadde to barn. 
BarnAnnet navn: Endre Knutsson i Eikesdal.4
Endre ble født ca. 1673 i Eikesdal, Eresfjord.3 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1701.5,3,6
Endre giftet seg ca. 1704 med Søgni Aslaksdotter i Eikesdal. På sommertinget 1704 ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie. Han ble dømt til å betale boten på tinget 5. juli 1706.4,7,1
Han og Søgni var brukere i Derinngarden, Nerås, Eresfjord, fra 1706. Han overtok 1 våg (halve bruket) etter Åmund Olsson (s.d.). Endre fikk skjøte i 1728 og drev til 1751.7,8
Han var verge for Erik Jonsson på Husby i 1710.9
Bjørn Aslaksson på Nerås og Endre Knutsson på Nerås var verger for Brit Jonsdotter på Steinsvoll og hennes søstre i 1719.10
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 5 daler 16 skilling.11


Endre døde i 1759 på Nerås, Eresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 b.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285.
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190

Søgni Aslaksdotter på Nerås1,2

K, #8541, ( - mellom 1726 og 1743)
Far*Aslak Persson i Eikesdal3,4 (c 1634 - c 1689)
Mor*Anne Toresdotter i Eikesdal5,2 ( - c 1726)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Endre Knutsson på Nerås (c 1673 - 1759)
De hadde to barn. 
BarnAnnet navn: Søgni Aslaksdotter i Eikesdal, nevnt 1704.6
Søgni giftet seg ca. 1704 med Endre Knutsson. På sommertinget 1704 ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie. Han ble dømt til å betale boten på tinget 5. juli 1706.6,1,7
Hun og Endre var brukere i Derinngarden, Nerås, Eresfjord, fra 1706. Han overtok 1 våg (halve bruket) etter Åmund Olsson (s.d.). Endre fikk skjøte i 1728 og drev til 1751.1,8

Søgni døde mellom 1726 og 1743.5,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI) var Søgni Aslaksdotter på Nerås barn av Aslak Toresson og Randi Arnesdotter på Nerås, men det er feil.9,2,10

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 b.
 7. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 9. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 231. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=234
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622

Marit Olsdotter på Øra1

K, #8542, (ca. 1750 - )
Far*Ola Torfinnsson på Øra2 (c 1710 - 1770)Marit ble født ca. 1750.2
Hun var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter den 11. juni 1780 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523

Tora Olsdotter på Nauste1

K, #8543, ( - etter 1780)Hun bodde på Nauste, Eresfjord, i 1780.1
Hun var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter den 11. juni 1780 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.

Ørjar Toresson på Myklebostad1

M, #8544, ( - ca. 1663)

Familie

Anne Persdotter på Myklebostad ( - c 1689)
De hadde to barn.3 
BarnHan var bruker på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1646. I 1658 eide han 4 pund 6 merker i odelsgods i gården.2
Ørjar giftet seg med Anne Persdotter.3

Ørjar døde ca. 1663.3,4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 243.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 243 & 244.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 245.

Anne Persdotter på Myklebostad1

K, #8545, ( - ca. 1689)

Familie 1

Ørjar Toresson på Myklebostad ( - c 1663)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Knut Johansson på Myklebostad (c 1637 - c 1710)
De hadde ett barn.1 
BarnAnne giftet seg med Ørjar Toresson på Myklebostad.1
Anne giftet seg med Knut Johansson.1
Hun og Knut var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1664. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker.2

Anne døde ca. 1689 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. april 1690.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 245.

Knut Johansson på Myklebostad1,2,3

M, #8546, (ca. 1637 - ca. 1710)

Familie 1

Anne Persdotter på Myklebostad ( - c 1689)
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde iallfall ett barn.4 Knut ble født ca. 1637.2,1
Knut giftet seg med Anne Persdotter på Myklebostad.3
Han og Anne var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1664. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker.1
I manntallet av 1666 står han som bruker på bnr. 4. Lars Ørjarsson og Knut Ørjarsson var også der. De var hans stesønner.2
Knut giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1701.4

Knut døde ca. 1710.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 245.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 124.

Ørjar Knutsson i Langelia1,2,3,4

M, #8547, (ca. 1678 - )
Far*Knut Johansson på Myklebostad5 (c 1637 - c 1710)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad5 ( - c 1689)Annet navn: Ørjar Knutsson på Myklebostad.5
Ørjar ble født ca. 1678 på Nedre Myklebostad, Vistdal.5
Ørjar giftet seg trolig med Marit Pålsdotter i Langelia.4,2
Ørjer langelj var kreditor ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 1 ort 8 skilling.6
Ørjar og kona var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1711. Skyld: 2 pund 6 merker, hvorav de eide 1 pund. Han skattet også for ei tjenestejente. Ørjar Åmundsson (s.d.) overtok ca. 1732, men Ørjar Knutsson bodde fremdeles i Langelia i 1736.2,3,4,1
Tore Aslaksson på Bjørbakken, Torfinn Bårdsson på Syltebø og Ørjar Knutsson i Langelia solgte 18 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 2. desember 1736 til Lars Persson på Myklebostad. Kjøpesum: 10 daler. Jorden var arv etter selgernes avdøde nevø, Ørjar Knutsson (d.y., s.d.). Ørjar (d.e.) var farbror, mens de to andre var gift med søstre av mora. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter.1,7,8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 346) var Ørjar Knutsson i Langelia lensmann i Rødven tinglag fra 1707, men det er feil.4,9,10

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, [Langelij]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Ræven Otting, YtterLangelie. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 9. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 18, lensmenn 1707. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172148
 10. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 26, lensmenn 1708. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172340

Lars Ørjarsson på Myklebostad1,2,3

M, #8548, (ca. 1659 - )
Far*Ørjar Toresson på Myklebostad3 ( - c 1663)
Mor*Anne Persdotter på Myklebostad3 ( - c 1689)Lars ble født ca. 1659 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1 I manntallet av 1666 står Lars Ørjarsson hos Knut Johansson på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Lars og Knut Ørjarsson var brukere på bnr. 4 fra 1691. Brødrene drev sammen en stund. Lars solgte sin del i 1696. I 1698 eide Knut 2 pund 15 merker i odelsgods (med bygselrett) i gården.4
Lars Ørjarsson solgte 21 merker odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4 til Per Larsson. Selgeren hadde arvet jorden etter sin far. Skjøtet ble utstedt på tinget 21. januar 1696 og tinglyst 21. januar 1698.2,5,6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 246) var Per Larsson på Myklebostad sønn av Lars Ørjarsson på Myklebostad, men det stemmer ikke (de var dessuten jevngamle).6,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 244 & 245.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.

Per Larsson på Myklebostad1,2,3,4

M, #8549, (ca. 1658 - )
7. tippoldefar til megPer ble født ca. 1658.5,4
Per giftet seg med Ragnhild Tølløvsdotter.
Per Larsson kjøpte 21 merker odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, av Lars Ørjarsson. Selgeren hadde arvet jorden etter sin far. Skjøtet ble utstedt på tinget 21. januar 1696 og tinglyst 21. januar 1698.2,6,4 Per Larsson var korporal iallfall fra 1696 til 1701.2,5,4
Han og Ragnhild var brukere på bnr. 4 i 1701. Lars Persson bodde også der. De hadde en tjenestekar.5 Per Larsson var sersjant iallfall fra 1705 til 1709.7,3 Han kjøpte 2 pund (med bygselrett), som Knut selv hadde brukt, på bnr. 4 den 19. oktober 1705 av Knut Ørjarsson.7
Han og Ragnhild var brukere på bnr. 4 i 1711. Lars Persson og Lisbet Persdotter bodde også der. Enka (Ragnhild) hadde overtatt i 1718. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de selv eide 1 våg 15 merker (med bygselrett).1,4,8

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 246) var Per Larsson på Myklebostad sønn av Lars Ørjarsson på Myklebostad, men det stemmer ikke (de var dessuten jevngamle).4,2

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 302.

Lars Persson på Myklebostad1,2,3,4

M, #8550, (ca. 1698 - ca. 1748)
Far*Per Larsson på Myklebostad5,6,4 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad6 ( - e 1749)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Inger Aslaksdotter på Myklebostad (c 1705 - 1794)
De hadde fem barn.3,6,12 
BarnLars ble født ca. 1698.5,7,4 Han bodde hos Per Larsson og Ragnhild Tølløvsdotter på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1701.5 Lars Persson bodde hos Per Larsson og Ragnhild Tølløvsdotter på bnr. 4 i 1711.8,4,9
Lars giftet seg med Inger Aslaksdotter på Nerland.3,4
Han bevitnet at Ola Didriksson på Helle solgte ½ våg (hele gården, med bygselrett) i Brekka, Meland, Vistdal, den 30. desember 1734 til Erik Bjørnsson Brekka o.a.1

Lars Persson på Myklebostad kjøpte 18 merker (med bygselrett) på bnr. 4 den 2. desember 1736 av Tore Aslaksson på Bjørbakken, Torfinn Bårdsson på Syltebø og Ørjar Knutsson i Langelia. Kjøpesum: 10 daler. Jorden var arv etter selgernes avdøde nevø, Ørjar Knutsson (d.y., s.d.). Ørjar (d.e.) var farbror, mens de to andre var gift med søstre av mora. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter.2,10,11
Han og Inger var brukere på bnr. 4. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de eide 1 våg 15 merker. Hun overtok etter hans død.4,12,3,7

Lars døde ca. 1748 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3,6 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1749. Debitorer: Anders Aslaksson o.a. Kreditorer: Lisbet Persdotter og Ragnhild Tølløvsdotter o.a. Arvinger: Inger Aslaksdotter, Per Larsson, Aslak Larsson, Tølløv Larsson, Lasse Larsson og Ragnhild Larsdotter. I boet var 2 pund 21 merker (med bygselrett) i Myklebostad (34 daler 2 ort), 18 merker etter skjøte av 2. desember 1736 (9 daler), sølvbeger, sølvskje o.a. Aktiva: 138 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 15–2–0. Arv: 123–1–2.13,12

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650314
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 9. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 245.
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Per Hansson Kvam1

M, #8551, (ca. 1732 - 1796)
Far*Hans Hansson Kvam2 (c 1690 - 1762)
Mor*Brit Knutsdotter på Sira2 (o 1698 - 1777)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Helge Persdotter på Reiten (c 1735 - 1816)
De hadde fem barn.3 Per ble født ca. 1732 på Sira, Eresfjord.2
Han var selveier på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1757 til 1789. Han fikk skjøte av faren, tinglyst 23. juni 1757.3 Han var korporal i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1758. Han ble dimittert 16. mars 1762, men kaltes sersjant året etter.1,4,5
Per giftet seg i 1759 med Helge Persdotter i Oppigard.3
Peder Sira var debitor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 9 daler.6

Annet navn: Per Hansson på Reiten, nevnt fra 1763 til 1785.7,8,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 2 ort 2 skilling.9
Han var fadder ved dåpen til Marta den 28. september 1766 i Eresfjord kyrkje.10
Per Hansson på Sira var lensmann i Eresfjord fra 1767. Han virket fremdeles i 1788, men året etter var sønnen Per lensmann.3,11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 1 daler, hvorav han fikk 2 ort 6 skilling. Derimot kjøpte han bibel (3 ort 8 skilling), ølkagge (2 ort 6 skilling), bakstehelle (1 ort 4 skilling), to såer (18 skilling), slipestein (1 ort), tre ryer og benkedyne.13
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Persson den 11. desember 1770 på Solhjell, Eresfjord: 2 ort 16 skilling.8

Per Hansson solgte 2 pund 16 merker på Haugen, Bergset, Vistdal, den 3. februar 1772 til Ola Bårdsson.14
Per Hansson på Sira gav bygselseddel på Hammaren, Nauste, Eresfjord, til Ivar Knutsson på Sira den 25. oktober 1773.15

Per fikk barn med en uregistrert person i 1777.16
Annet navn: Per Hansson på Sira, nevnt fra 1785 til 1788.17,11
Peder Sira kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.18


Per døde i 1796 på Sira.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Hansen Sira fra 1785 til 1788.17,11

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 297) var Per Hansson på Reiten barnet Martas far, men han var bare hennes fadder. Hun døde heller ikke i 1873.3,10,19

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 11 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 297.
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Prima Plana, Under Officierene, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700540
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680016
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 525. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#528
 15. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#528
 16. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 209. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#210
 17. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 18. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 19. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640177

Helge Persdotter på Reiten1

K, #8552, (ca. 1735 - 1816)
Far*Per Aslaksson i Oppigard2,3 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard2 (c 1693 - c 1754)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Hansson Kvam (c 1732 - 1796)
De hadde fem barn.4 Annet navn: Helge Persdotter i Oppigard.3
Helge ble født ca. 1735 i Eikesdal, Eresfjord.2 Hun var myndling av Mats Olsson på Hanset i 1757.3
Helge giftet seg i 1759 med Per Hansson Kvam.4
Hun var fadder ved dåpen til Bård Jonsson på Syltebø den 7. august 1785 i Eresfjord kyrkje.1


Helge døde i 1816 på Sira, Eresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 297.

Marit på Moldegård1

K, #8553, ( - etter 1766)

Familie

BarnMarit fikk barn med en uregistrert person i 1766 i Eresfjord.1

     Marta Olsdatter på Moldegård og Marit på Moldegård kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.

Marta1

K, #8554, (1766 - )
Mor*Marit Moldegård1 ( - e 1766)Marta ble født i 1766, utenom ekteskap.1 Hun ble døpt den 28. september 1766 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Per Hansson på Reiten, Jon Andersson på Husby, Ingebjørg Persdotter på Øra og Marit Olsdotter på Nauste o.a.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 297) var Per Hansson på Reiten barnet Martas far, men han var bare hennes fadder. Hun døde heller ikke i 1873.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 297.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640177

Hans Hansson på Reitan1,2,3

M, #8555, (1744 - )
Far*Hans Syversson på Nørstegard4 (c 1711 - 1782)
Mor*Kari Bjørnardsdotter på Nørstegard4 ( - e 1760)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Eikesdalsreitan (c 1717 - 1793)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

De hadde tre barn.3 
BarnAnnet navn: Hans Hansson på Nørstegard.5
Hans ble født i 1744 på Nørstegard, Lesja.4
Hans giftet seg i 1776 i Nesset prestegjeld med Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Eikesdalsreitan.5,4
Han og Ingebjørg var brukere på Reitan, Eikesdal, Eresfjord, fra 1776. Samme år ble bygselen overført til hennes sønn, og de drev sammen fra 1780-årene. I 1801 var Hans Hansson jordbruker på Reitan (antakelig som kårmann).5,3,2
Han var fadder ved dåpen til Hans Johansson på Vike den 26. februar 1785 i Eresfjord kyrkje.1

Hans giftet seg i 1794 med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Eegesdall, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.

Kari Bjørnardsdotter på Nørstegard1

K, #8556, ( - etter 1760)
Far*Bjørnard Tostensson i Bjøkne2 (c 1671 - 1739)
Mor*Anne Hansdotter i Bjøkne2 (c 1678 - 1764)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Syversson på Nørstegard (c 1711 - 1782)
De hadde ti barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Bjørnardsdotter i Bjøkne.2
Kari giftet seg i 1734 med Hans Syversson på Brennjord.1
Hun og Hans var selveiere på Nørstegard, Lesja, fra 1737 til 1760. De hadde halve gården.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#231
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620071

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Eikesdalsreitan1

K, #8557, (ca. 1717 - 1793)
Far*Ingebrigt Eriksson på Bergset2 (c 1673 - c 1741)
Mor*Helge Olsdotter på Bergset2 ( - c 1741)

Familie 1

Gunnar Olsson på Reitan (c 1712 - 1770)
De hadde to barn.3 

Familie 2

Hans Hansson på Reitan (1744 - )
De hadde ikke barn. Annet navn: Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Bergset.2
Ingebjørg ble født ca. 1717 på Bergset, Vistdal.1
Ingebjørg giftet seg med Gunnar Olsson i Eikesdal.3
Ingebjørg giftet seg i 1776 i Nesset prestegjeld med Hans Hansson på Nørstegard.3,4
Hun og Hans var brukere på Reitan, Eikesdal, Eresfjord, fra 1776. Samme år ble bygselen overført til hennes sønn, og de drev sammen fra 1780-årene. I 1801 var Hans Hansson jordbruker på Reitan (antakelig som kårmann).3,5,6

Ingebjørg døde i 1793 på Reitan.1 Hun ble jordfestet den 27. januar 1793 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 195 a, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640239
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 71.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 320.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Eegesdall, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670220

Ola Andersson1

M, #8558, (ca. 1672 - )Ola ble født ca. 1672 i Nordfjord.2 Ola Andersson og Knut Kristensson tjente hos Knut Bendiksson i Molde i 1701.1
Ola giftet seg før 1704 med en uregistrert person.2
Han ble kalt Ola Andersson på Molde, nevnt 1704.2 Han bodde i Molde i 1704 og var sjøvant ved utskrivningen da.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Andersen Molde i 1704.2

     Ola Anderssen på Haugan og Ola Andersson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 37, nr. 210.

Ingeborg Nielsdotter Cimber1,2

K, #8559, (1669 - 1728)
Far*Niels Hanssen Cimber (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum2 (o 1650 - c 1744)

Familie

Knut Bendiksson (c 1672 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngeborg ble født i 1669.
Ingeborg giftet seg med Knut Bendiksson.1
Hun var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.3


Ingeborg døde i 1728 i Molde, 58 år 5 måneder 11 dager gammel.1 Hun ble jordfestet den 11. mars 1728 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Knut Bendiksson1,2

M, #8560, (ca. 1672 - )
Far*Bendik Knutsson2 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter2 ( - c 1687)

Familie

Ingeborg Nielsdotter Cimber (1669 - 1728)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1672.2,3
Han var myndling av Ivar Jensson i 1687.2
Han bodde hos Bendik Knutsson i Molde i 1687.4
Han bodde i Molde i 1701.3
Knut hadde Ola Andersson og Knut Kristensson i tjeneste i 1701.3
Fredrik Olsson Messel og Knut Bendiksson gav festeseddel på en plass i Gjert Davidssons hage, Molde, til Lars Guttormsson den 12. desember 1701.5

Knut giftet seg med Ingeborg Nielsdotter Cimber.6 Knut Bendiksson fikk avdøde Knut Olssons hus med grunn i Molde den 22. desember 1703 av Erik Knutsson og Ola Knutsson. (I tingboka står salig Olle Knudsøns hus, men det må være feilskrift.) Transporten ble tinglyst 10. juli 1705.7
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 4 daler 3 ort.8
Han var til stede ved skiftet etter Ola Ivarsson Helt den 22. mars 1706.9
Knut Bendiksson var vurderingsmann i Molde i 1708.10
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 2 ort 12 skilling.11
Aslak Gunnarsson bodde i Molde i 1711, hos (eller like ved) Knut Bendiksson.12
Maren Feddersdotter vitnet den 26. juni 1713 i Molde. Maren Jensdotter hadde hengt seg, og nabokonene ble forhørt i huset til Hermann Sjurdsson. Maren Feddersdotter fortalte at 6. juni, da avdødes mann Ola Finnsson skulle reise med Knut Bendiksson til Trondheim, hadde et av barna løpt ut av huset; og da Maren Jensdotter ikke raskt fant det igjen, gikk hun til mannen og bad ham komme hjem og hjelpe til med å lete. Hun gikk så ut igjen og fant barnet liggende på en stokk over elva, «huor over hun tog sig een stoer alteration» (ble svært alterert). Noen dager senere klaget Maren over at hun hadde så vondt for brystet og i hodet, og dette tiltok dag for dag. Hun var iblant oppe og så til sine tre små barn, men måtte ellers holde sengen.13
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Jakobsdotter på Seter den 5. juli 1713: 2 daler i førlovspenger (på vegne av jordeieren).14
Knut Bendiksson var kjøpmann i Molde i 1717.15
Knut Bendiksson gav bygselseddel på 1 våg 18 merker (sic) på bnr. 3, Setra, Eresfjord, til Lars Tomasson på Reitan den 9. april 1717.16
Anne Johansdotter kjøpte hus med grunn på Reknes-siden i Molde den 17. januar 1718 av Rasmus Tordsson. Etter det opprinnelige skjøtet av 12. juni 1626 var tomten 13¼ sjællandsk alen bred i øst–vest oppe ved berget, og 10¾ alen bred fra nov til nov nede mot gata. Reknes gård skulle fremdeles ha årlig kjennelse. Rasmus og kona bodde i huset frem til salget. Vitner: Knut Bendiksson o.a. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 9. juli.17,18,19
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 2 ort.20
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Ivarsson på Berg den 9. januar 1719 eller 1720: 3 ort.21
Kristian Ulrik Storm kjøpte en grunn på Reknes-siden i Molde den 29. april 1721 av Anne Johansdotter Skanke. Hun hadde kjøpt tomten fra Rasmus Tordsson 3 år tidligere. Lengde: 38 sjællandske alen fra berget langs Storms hageplanker ned mot Skankes hus og gaten. Bredde: 13¼ alen oppe ved berget fra Storms hage i øst til Karsten Simenssons plankeverk i vest, og 11½ alen i den nederste enden. Vitner: Johan Hanssen Skanke og Knut Bendiksson og Karsten Simensson. Skjøtet ble tinglyst 24. juli.19,22,23
Han var forlover for Aslak Gunnarsson og Anne Olsdotter, som ble trolovet den 22. mai 1721 i Molde.24
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 1 ort 12 skilling.25
Johanna Knutsdatter Cimber giftet seg med Morten Anderssen Lyng den 24. oktober 1726 i huset til Knut i Molde.26
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 1 daler 3 ort.27
Han var kreditor ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 1 daler 8 skilling.28
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Jonsdotter ved Elva den 23. mai 1742: 24 daler 1 ort 23 skilling etter regning.29,30
Det ble holdt skifte etter Morten Anderssen Lyng den 24. april 1752. Døtrene fordret hver 247 daler 13 skilling i innestående arv etter mora (Johanna Knutsdatter Cimber) og 53–0–13 etter morfaren, Knut Bendiksson. Aktiva: 3 794–3–14. Passiva: 3 175–0–18. Arv: 619–2–20.31,32


     Han signerte som Knud Bendixsøn i 1718.33

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/186/
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/57/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92.
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 133 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660136
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 12. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 13. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 132 b–133 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390423
 14. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.
 15. [S244] Molde bys historie I: s. 151.
 16. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390570
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a–148 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 18. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390569
 19. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650194
 20. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–46 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 21. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 22. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 193 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650194
 23. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390641
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 25. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 76.
 27. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 28. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 29. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 30. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 31. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 71. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/37/
 32. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650052
 33. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650150
 34. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650053

Knut Kristensson1

M, #8561, (ca. 1681 - )Knut ble født ca. 1681.1 Ola Andersson og Knut Kristensson tjente hos Knut Bendiksson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Johanna Knutsdatter Cimber1

K, #8562, ( - 1743)
Far*Knut Bendiksson3 (c 1672 - )
Mor*Ingeborg Nielsdotter Cimber2 (1669 - 1728)

Familie

Morten Anderssen Lyng ( - 1752)
To barn levde i 1752.5,6 
BarnJohanna Knutsdatter Cimber giftet seg med Morten Anderssen Lyng den 24. oktober 1726 i huset til Knut Bendiksson i Molde.1


Johanna døde i 1743 i Molde. Den 18. februar betalte enkemannen 1 daler 16 skilling for åpning av graven, ringing med klokken o.a.4
Det ble holdt skifte etter Morten Anderssen Lyng den 24. april 1752. Døtrene fordret hver 247 daler 13 skilling i innestående arv etter mora (Johanna Knutsdatter Cimber) og 53–0–13 etter morfaren, Knut Bendiksson. Aktiva: 3 794–3–14. Passiva: 3 175–0–18. Arv: 619–2–20.5,6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 76.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650053
 4. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekt, 18.2.1743.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 71. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/37/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650052

Svein Persson1,2

M, #8563, (ca. 1640 - før 1725)

Familie

Han hadde fire barn.7 
BarnSvein ble født ca. 1640.3
Svein Persson var gift (kanskje med ei datter av George Noone og Ingeborg H.dotter?).3 Svein Persson bodde i 1681 i Molde (på Moldegårds grunn). Han signerte da egenhendig familiens oppgave til folkeskatten. Ingen barn er nevnt, men Svein og kona hadde ei tjenestejente som var under 12 år gammel. Seddelen er datert 12. februar på Ona.2,4
Han bevitnet en hendelse: Knut Olsson gjorde forlik mellom sønnene Ola Knutsson og Erik Knutsson om deres hjemmefølge den 2. august 1684.5
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 16 skilling.6

Han bodde i Molde i 1701 sammen med Joris Sveinsson.3
Hildeborg Sveinsdotter stevnet Jens Eriksson Gran til tinget i Fanne tinglag den 18. januar 1708. Broren Joris Sveinsson møtte for henne og fremla et skriftlig innlegg fra faren, Svein Persson, hvor han bad kirkeverge Gran forklare med hvilken myndighet han hadde gitt Hans smeds kone et sete på sine døtres kirkebenk; og om en femte person skulle innskrives der, tilbød han seg å svare for setet til sin tredje datter, som for tiden var gift på Sunnmøre. Smedens kone fikk beholde plassen mot betaling av avgiften.7
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 3 daler 3 ort 8 skilling.8
Det ble holdt skifte etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709. I boet var blant annet sølvtøy pantsatt av Svein Persson i Molde for gjeld: flatskaftet skje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD, ditto på 2½ lodd merket OOSBH, ditto på 3½ lodd med smalere skaft merket GDM og årstall 1624, ditto på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp uten navn, liten forgylt ditto på 1½ lodd med rund knapp, brennevinsskål på 2½ lodd, kjede på 12½ lodd, beger på 6 lodd 1½ kvintin merket PSS (eller BSS), skje på 3 lodd 2½ kvintin med drueknapp merket GN IHD (George Noone og Ingeborg H.dotter?), liten brennevinsskål på 2 lodd 1 kvintin merket OMJD (eller OMID), ett par buksespenner på 2 lodd med løvearbeid – samt ett par linlerretslaken på 4¾ alen med to bredder.9
Svein Persson solgte hus på Ona, Sandøy, til Ales Bendset.10,11

Svein døde før 1725.10

     Navnet hans ble skrevet Svend Pedersen i 1701.3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 2. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 8.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S1981] Tre ættebøker frå Bjørkedalen: s. 162, fol. 92 a. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018042548191?page=165
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/41/
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 19 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/113/
 11. [S162] Midsund I: s. 192.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Joris Sveinsson1,2

M, #8564, (ca. 1679 - før 1725)
Far*Svein Persson2,1 (c 1640 - f 1725)Joris ble født ca. 1679 i Molde.3,2 Han bodde hos Svein Persson i Molde i 1701.2
Han ble kalt Joris Sveinsson på Molde i 1704.3 Han bodde i Molde i 1704. Ved sjøutskrivningen da var han ugift og sjøvant.3
Hildeborg Sveinsdotter stevnet Jens Eriksson Gran til tinget i Fanne tinglag den 18. januar 1708. Broren Joris Sveinsson møtte for henne og fremla et skriftlig innlegg fra faren, Svein Persson, hvor han bad kirkeverge Gran forklare med hvilken myndighet han hadde gitt Hans smeds kone et sete på sine døtres kirkebenk; og om en femte person skulle innskrives der, tilbød han seg å svare for setet til sin tredje datter, som for tiden var gift på Sunnmøre. Smedens kone fikk beholde plassen mot betaling av avgiften.1
Han var debitor ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 2 daler 2 ort pluss rente.4


Joris døde før 1725.5

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 19 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 211.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Asbjørn Jansson1

M, #8565, (ca. 1688 - )
Far-steKnut Sveinsson1 (c 1667 - )Asbjørn ble født ca. 1688.1 Han bodde hos Knut Sveinsson på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Svein Knutsson1

M, #8566, (ca. 1697 - )
Far*Knut Sveinsson1 (c 1667 - )Svein ble født ca. 1697.1 Han bodde hos Knut Sveinsson på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1701.1

     Svein skredder og Svein Knutsson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Per Knutsson1

M, #8567, (ca. 1700 - )
Far*Knut Sveinsson1 (c 1667 - )Per ble født ca. 1700.1 Han bodde hos Knut Sveinsson på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Ingebjørg i Langelia1

K, #8568, ( - ca. 1713)

Familie 1

Pål Asgautsson i Langelia (c 1638 - f 1695)
I skiftet etter henne er sønnen Ola kalt Olle Olsøn og døtrene Engebore og Maritte Olsdøttre, men det spørs om Ols- her er feiloppfatning av Påls-.1 
Barn

Familie 2

Kurt Olsson i Langelia (c 1658 - c 1718)
De hadde ikke barn.1 Ingebjørg giftet seg med Pål Asgautsson i Langelia.1,2
Hun var bruker i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1695. Skyld: 2 pund 12 merker.3
Ingebjørg giftet seg med Kurt Olsson.1
Hun og Kurt var brukere i Indre Langelia i 1701. Ola Pålsson og Pål Asgautsson bodde også der.4 Ingebjørg og Kurt var brukere i Indre Langelia i 1711. 1 daatter (trolig Ingebjørg Pålsdotter) bodde hos dem.5

Ingebjørg døde ca. 1713 på Ytre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 24. april 1714. Arvinger: Kurt Olsson, Asgaut Pålsson på Husby, Ørjar Pålsson på Vike, Ola Pålsson, Ingebjørg Pålsdotter og Marit Ørjarsdotter. Etterkommernes arv: 11 daler 1 ort 21 skilling. Enkemannen fikk trolig like mye.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 3. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Inder Langeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220029
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183

Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset1,2,3

K, #8569, ( - ca. 1707)
Far*Ørjar Persson på Lange4 (c 1602 - )

Familie 1

Åmund Knutsson på Bergset (c 1632 - c 1679)
De hadde tre barn, hvorav ett fikk etterkommere.1,3 
Barn

Familie 2

Tore Knutsson på Bergset (c 1646 - c 1703)
De hadde ikke barn.2 

Familie 3

Ingebrigt Eriksson på Bergset (c 1673 - c 1741)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Gjertrud Ørjarsdotter på Lange.5,6
Gjertrud giftet seg med Åmund Knutsson på Bergset.1
Hun og Åmund var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1666. Mats Åmundsson bodde også der. De drev 2 pund (halve bruket). Etter Åmunds død overtok Gjertrud med sin nye mann.7,5
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Knutsson på Bergset den 8. juni 1680: 29 daler 2 ort.8

Gjertrud giftet seg med Tore Knutsson på Litle Bergset.2 Gjertrud Ørjarsdotter eide 1 pund 7½ mark med bygselrett i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1695. Hun ble nevnt som jorddrott i 1714 selv om hun for lengst var død.9,6
Hun og Tore var brukere på bnr. 3 i 1701. Hun drev videre etter hans død.10,11
Hun var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 46 daler 3 ort, utlagt i kopperkjele på 2 pund 6 merker (5 daler 2 ort 12 skilling), 16½ mark i Indre Langelia (8–1–0), 3 merker i Hen (3 ort), 4 tønner havre (4 daler), gammel børse (1 daler), o.a. – I boet var dyr, 7½ mark odel (uten bygselrett) i Ødegård (Litle Bergsethjellen), 1 pund 7½ mark odel med bygselrett i Indre Langelia (på Ytre Lange), 3 merker odel (uten bygsel) i Hen i Romsdal, 16 tønner havre, kopperkjele på 2 pund 6 merker, sølvstølebelte, gammel børse, o.a. Åboten på bruket var 8 daler. Aktiva: 124 daler 2 ort 18 skilling. Passiva: 31–0–18. Arv: 93–2–0.12
Ingebrigt Eriksson fikk bygselseddel på 2 pund (halve bruket) på bnr. 3 fra Per Johansson den 14. april 1704. Tore Knutsson (s.d.) hadde brukt jorden før sin død. Seddelen ble utstedt i Trondheim på vegne av jordeieren, og tinglyst 21. januar året etter.13

Gjertrud giftet seg med Ingebrigt Eriksson.3
Hun og Ingebrigt var brukere på bnr. 3. I 1708 drev han 1 våg 1 pund (hele bruket).14

Gjertrud døde ca. 1707 på Bergset, Vistdal.3 Det ble holdt skifte etter henne den 21. januar 1708. Kreditorer: Jørgen Hansson Meier, Børge Jakobssen Eg, Guri Knutsdotter på Hanset, Lars Persson på Hanset og Didrik Justsson på Helle o.a. Arvinger: Ingebrigt Eriksson, Ola Matsson og Guri Matsdotter. I boet var fem kyr, fire kviger, liten oksekalv, liten kalv, tre geiter, tre unggeiter, tre ungsauer, grått skjutføll, 16½ mark odel med bygselrett i (Indre) Langelia, 6 tønner havre, kopperkjele på 2 pund 8 merker, to kister med lås, o.a. Aktiva: 50 daler 20 skilling. Passiva: 9 daler 1 ort. Arv: 40 daler 3 ort 20 skilling.15

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 22.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191204
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 77 b–78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 323.
 10. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Storeberset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 12. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 14. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Stoereberset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172203
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406

Asgaut Pålsson på Husby1,2,3

M, #8570, (ca. 1675 - )
Far*Pål Asgautsson i Langelia4 (c 1638 - f 1695)
Mor*Ingebjørg i Langelia2 ( - c 1713)

Familie

BarnAnnet navn: Asgaut Pålsson i Langelia.4
Asgaut ble født ca. 1675 på Ytre Lange, Vistdal.5,4 Han var i tjeneste på Sandnes, Nesset, i 1701. Han var da soldat.5
Asgaut giftet seg med en uregistrert person.6
Han var bruker på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra 1708 til 1719. I 1711 hadde han og kona tjenestefolkene Per og Marit. Asgauts bror Ørjar bygslet ¾ av bruket i 1717.7,6,3,8
Han var verge for Marit Ørjarsdotter på Haustenga i 1709.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 225.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Huusbye. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 362.
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390553

Ørjar Pålsson på Husby1,2

M, #8571, (ca. 1679 - ca. 1719)
Far*Pål Asgautsson i Langelia (c 1638 - f 1695)
Mor*Ingebjørg i Langelia3 ( - c 1713)

Familie

Kari Knutsdotter på Husby
De hadde to barn.5 
BarnAnnet navn: Ørjar Pålsson i Langelia.
Ørjar ble trolig født ca. 1679 på Ytre Lange, Vistdal.4 Reservesoldat Ørie Poulsen (22 år) tjente hos Nils Engelhart på Nesset prestegard i 1701.4
Ørjar giftet seg med Kari Knutsdotter.5
Annet navn: Ørjar Pålsson på Vike, nevnt 1714.3
Han og Kari bodde på Vike, Eresfjord, i 1714.3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714.3
Ørjar Pålsson fikk bygselseddel på 16 merker fisk og 8 merker smør (¾ av bruket) på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra Tomas von Westen den 7. januar 1717. Seddelen ble tinglyst 21. oktober. Ørjars bror Asgaut var allerede bruker der.1,6
Han og Kari var brukere på bnr. 3 i 1718.7,5

Ørjar døde ca. 1719 på Husby, Eresfjord.5 Det ble holdt skifte etter ham i september 1719. Arvinger: Kari Knutsdotter, Kari Ørjarsdotter og Ingebjørg Ørjarsdotter. Den avdøde kalles Ørje Knudsen Huusbye i skiftet, men det må være skrivefeil. Arv: 21 daler 1 ort 16 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390553
 2. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 10–12, krigsstyr. Erritzfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291111
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 225, Nesset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 362. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=363
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 36, restanser. Erridtz Fiortz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291220

Ola Pålsson på Sandnes1

M, #8572, (ca. 1687 - 1761)
Far*Pål Asgautsson i Langelia3 (c 1638 - f 1695)
Mor*Ingebjørg i Langelia2 ( - c 1713)
Far-steKurt Olsson i Langelia4 (c 1658 - c 1718)

Familie

Ingrid Olsdotter på Sandnes (c 1685 - )
BarnAnnet navn: Ola Pålsson i Langelia.5,6,3
Ola ble født ca. 1687 på Ytre Lange, Vistdal.5 Han bodde hos Kurt Olsson og Ingebjørg i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1701.5
Ola giftet seg ca. 1707 med Ingrid Olsdotter på Elgeneset.7,8
Annet navn: Ola Pålsson i Indre Langelia, nevnt 1710.4 Per Olsson på Lange, Ola Pålsson i Indre Langelia og Kristen Persson på Stanganeset ble stevnet til tinget i Rødven tinglag den 11. juli 1710. Per og Ola hadde hugget av et ledd på høyre pekefinger, og Kristen hadde hugget seg i høyre fot. De var innrullert i landvernet, og ble beskyldt for å ha skadet seg med vilje for å slippe tjeneste.4 Ola Pålsson var soldat i 1714.2
Olle Olsøn (sic) var arving ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714.2
Han var kreditor ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 2 ort 12 skilling.9
Ole Sandnes var debitor ved skiftet etter Torfinn Persson og Anne Olsdotter på Ødegård den 3. juni 1729: 1 daler.10

Han var bruker på Heropp, Sandnes, Nesset, i 1734.8
Annet navn: Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes, nevnt 1759.11
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.12,11
Han var verge for Anders Åmundsson i 1759.11


Ola døde i 1761 på Sandnes, Nesset.1,8 Han ble jordfestet den 14. februar 1761 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Polsen Sandnæss i 1761.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 477) var Ola Pålsson og Ingrid Olsdotter på Sandnes foreldre til Ingebjørg Olsdotter på Sandnes, men det er ikke mulig.8,13

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 23 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-22
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 4. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 132 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390262
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640060
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 476.
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b–603 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 12. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/

Ingebjørg Pålsdotter i Langelia1,2

K, #8573, ( - etter 1714)
Far*Pål Asgautsson i Langelia (c 1638 - f 1695)
Mor*Ingebjørg i Langelia2 ( - c 1713)Kurt Olsson og Ingebjørg var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1711. 1 daatter (trolig Ingebjørg Pålsdotter) bodde hos dem.3
Engebore og Maritte Olsdøttre (sic) var arvinger ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714. De tjente «paa bøgden».2

Kilder/noter

 1. Hun kalles Olsdotter i skiftet etter mora.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183

Marit Pålsdotter på Haustenga1

K, #8574, ( - ca. 1708)
Far*Pål Asgautsson i Langelia3,4,5 (c 1638 - f 1695)
Mor*Ingebjørg i Langelia2 ( - c 1713)

Familie 1

Ørjar Kasparsson på Øra ( - e 1693)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Jonsson på Haustenga (c 1681 - )
De hadde ikke barn.1 Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble hun født ca. 1670, men årstallet er trolig basert på skjønn.4

Annet navn: Marit Pålsdotter i Langelia, nevnt 1692.3
Marit fikk barn med Ørjar Kasparsson på Øra ca. 1692. Hun ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Faren hennes, Pål, møtte og vedgikk at Marit hadde ligget med Ørjar. Hun hadde ingenting å bøte med og ble straffet på kroppen, mens han var soldat og slapp fri.3,4
Marit giftet seg med Ingebrigt Jonsson på Haustenga.1

Marit døde ca. 1708 på Haustenga, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 6. april 1709. Debitorer: Knut Olsson på Myklebostad o.a. Kreditorer: Rise Schultz, Torfinn Persson på Ødegård og Ørjar Knutsson i Langelia o.a. Arvinger: Ingebrigt Jonsson og Marit Ørjarsdotter. Aktiva: 34 daler 16 skilling. Passiva: 11 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 22–3–8.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546

Pål Asgautsson i Langelia1,2

M, #8575, (ca. 1699 - )
Far-?*Asgaut Pålsson på Husby (c 1675 - ); trolig3Pål ble født ca. 1699.1 Han bodde hos Kurt Olsson og Ingebjørg i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1701.1
Han var kreditor ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 1 ort.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640060
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.

Pål Persson i Langelia1,2,3

M, #8576, ( - etter 1699)
Far-?*Per Johansson i Langelia; trolig3
8. tippoldefar til megPål giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, fra ca. 1661. Dattera Marit overtok omkr. 1695.3 Han gav 2 pund i Nerlia i 1699 til Marit Pålsdotter og Per Pålsson. Han stod frem på tinget den 11. oktober og fortalte at han hadde gitt sine to barn 2 pund odelsgods (med bygselrett) i «yttre Langelj». Dattera skulle eie og besitte det hele, men kjøpe ut sin bror. Hennes mann lovte å betale svogeren innen tre år. I 1708 eide Marit 1 pund.1,4

     Navnet hans ble skrevet Povel Pedersøn yttre Langelj i 1699.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.

Bjørn Austigard1,2

M, #8577
Far*Torstein Austigard3 (1908 - 1990)
Mor*Gunnvor Vike3 (1913 - 2011)
6-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S880] Gule Sider.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 145. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=148

Anders Randmodsson på Husby1,2

M, #8578, (ca. 1706 - 1760)
Far*Randmod Husby (c 1665 - f 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Jonsdotter på Husby ( - 1757)
De hadde tre barn.3 
BarnAnders ble født ca. 1706.2,1
Anders giftet seg med Brit Jonsdotter.3
Han og Brit var brukere på bnr. 3, Husby, Eresfjord. Han bygslet 1 pund 8 merker etter broren Knut (d.e.) i 1740-årene.3 Anders Randmodsson på Husby var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1737 etter 8 års tjeneste og overført til landvernet.2

Anders døde i 1760 på Husby, Eresfjord.1 Han ble jordfestet den 7. september 1760 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 21 a.
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690297
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364

Kristen Åmundsson i Langelia1

M, #8579, (ca. 1685 - før 1767)
Far*Åmund Kristensson i Langelia1 (c 1645 - c 1703)
Mor*Marit Pålsdotter i Langelia2
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKristen ble født ca. 1685.1 I manntallet av 1701 står Kristen Åmundsson hos Åmund Kristensson på Ytre Lange, Vistdal.1

Kristen døde før 1767, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Pål Åmundsson i Langelia1,2

M, #8580, (ca. 1691 - før 1767)
Far*Åmund Kristensson i Langelia2 (c 1645 - c 1703)
Mor*Marit Pålsdotter i Langelia3
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Eli Hansdotter ( - e 1715)
Han ble bøtelagt for leiermål den 4. februar 1715.3 Pål ble født ca. 1691.2 I manntallet av 1701 står Pål Åmundsson hos Åmund Kristensson på Ytre Lange, Vistdal.2
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 2 ort.4

Pål hadde et forhold til Eli Hansdotter ca. 1714.3

Pål døde før 1767, uten livsarvinger.5

     Navnet hans ble skrevet Povell Amundsøn langelj i 1709.1

     Sæmund Pålsson på Rødalen kan ha vært barn av Pål Sæmundsson i Eikesdal – eventuelt Pål Åmundsson i Langelia eller Pål Sæmundsson på Skar.6,3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 575.

Åmund Åmundsson i Langelia1

M, #8581, (ca. 1695 - før 1767)
Far*Åmund Kristensson i Langelia1 (c 1645 - c 1703)
Mor*Marit Pålsdotter i Langelia2
Bror av 6.tippoldefar/mor til megÅmund ble født ca. 1695.1 I manntallet av 1701 står Åmund Åmundsson hos Åmund Kristensson på Ytre Lange, Vistdal.1

Åmund døde før 1767, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Jørgen Femmer1,2

M, #8582, (1734 - før 1767)
Far*Jakob Jørnsson Femmer2,3 (1699 - 1759)
Mor*Sofie Rasmusdotter Bork3 (1695 - 1771)Jørgen ble døpt den 24. mars 1734 i Lillefosen kirke. Faddere: Kristian Fris o.a.2
Han bodde på fhv. mnr. 152, innpå Gata, Molde.1

Jørgen døde før 1767.1

     Jørgen var kanskje slektning av Marta Maria Femmer.

Kilder/noter

 1. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ind paa Gaden, mnr. 169.
 2. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610088
 3. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 471.

Einar Andersson på Bløfeta1

M, #8583, ( - før 1787)
Far*Anders Knutsson på Bløfeta1 ( - c 1741)
Mor*Mari Trondsdotter på Bløfeta1 ( - m. 1774 & 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Anders Knutsson på Bløfeta den 27. juni 1742: 3 daler 2 skilling.1,2
Han var myndling av Einar Johansson på Gjellstein fra 1742.1


Einar døde før 1787.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S382] Midsund II: s. 341.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.

Ingeborg Knutsdatter Lien1

K, #8584, ( - etter 1742)
Far*Knut Eriksson Lien1 (c 1690 - c 1742)
Mor*Karen Persdatter1 ( - 1745)Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson Lien den 15. november 1742.1
Hun var myndling av Ola Eriksson i Lia i 1742.1


     Ingeborg Knutsdatter og Ingeborg Knutsdatter Lien kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.

Brit Jonsdotter på Husby1

K, #8585, ( - 1757)

Familie

Anders Randmodsson på Husby (c 1706 - 1760)
De hadde tre barn.1 
BarnBrit giftet seg med Anders Randmodsson på Husby.1
Hun og Anders var brukere på bnr. 3, Husby, Eresfjord. Han bygslet 1 pund 8 merker etter broren Knut (d.e.) i 1740-årene.1

Brit døde i 1757 på Husby, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364

Ingebrigt1

M, #8586, ( - etter 1734)Ingebrigt tjente hos Ola skomaker i Molde i 1734.1
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 3 ort 12 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.

Åge Nilssen Finne1

M, #8587, (1703 - 1736)
Far*Nils Ågesson Finne2,3,4 (c 1677 - 1715)
Mor*Johanne Klausdotter Fris3 ( - 1703)Åge ble født i 1703 i Molde.1,3 Han tjente i 1733 i dødsboet etter rådmann Holst, men Åge skulle være gått med et skip til Frankrike. Han var da ugift.4

Åge døde i 1736 i Molde.1 Det ble holdt likpreken over ham den 4. september 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.

Sara Henriksdotter1,2

K, #8588, ( - etter 1737)

Familie

Nils Ågesson Finne (c 1677 - 1715)
De hadde fire barn.7 
BarnSara giftet seg ca. 1705 med Nils Ågesson. Han ble stevnet til tinget 18. januar 1706 grunnet for tidlig samleie med henne. Nils vedgikk gjerningen og ble bøtelagt 6¾ lodd sølv.1,2
Sara hadde Per Rasmusson i tjeneste i 1729.3

Sara Henriksdotter solgte hus med grunn på mnr. 130, innpå Gata, Molde, den 30. oktober 1737 til Daniel Steffenssen. Kjøpesum: 170 daler.4,5

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 2 b.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 76 b.
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400032
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 100 b & 101 a.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 100 b.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/

Magrete Mikkelsdotter Johnston1,2,3

K, #8589, ( - juni 1764)
Far*Mikkel Jonsson Johnston1 (c 1660 - f 1701)
Mor*Johanne Klausdotter Fris1 ( - 1703)

Familie

Ivar Ivarsson (c 1687 - m. 1759 & 1764)
De hadde tre døtre. Da Johanne Ivarsdatter døde i 1810, var hennes arvinger søsterdøtrene Sara V. Paust og A. B. Øvres kone (Anne Helsing Paust). Disse var døtre av Anne Magrete Ivarsdatter.9 
BarnHun var myndling av Johan Jonsson Johnston i 1703.1

Magrete giftet seg den 3. februar 1727 i Molde kirke med Ivar Ivarsson.2,4,5
Hun var fadder ved dåpen til Bastian Erikssen den 8. oktober 1729 i Bolsøy kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Bastian Fris den 5. juli 1733 i Molde kirke.3


Magrete døde i juni 1764 i Molde.7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400072
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 8. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 114.
 9. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.

Tore på Nerås1

M, #8590, ( - etter 1621)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnTore var bruker i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, fra 1597 til 1621. Han svarte tiende på ½ vett i 1612 og 7½ skjeppe i 1617. Årlig leilendingsskatt var 1 daler. Sønnen Endre overtok i 1620-årene, og Tore ble tilsynelatende selvdrivende kårmann.1 Tore ble i 1606 bøtelagt 1 daler fordi han «drack sig drukken søndag morgen og forsømte prekenen».1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 272.

Lage Nilssen Finne1,2

M, #8591, (ca. 1711 - 30. mai 1734)
Far*Nils Ågesson Finne3,2 (c 1677 - 1715)
Mor*Sara Henriksdotter ( - e 1737)Lage ble født ca. 1711 i Molde.2 Lage tjente hos Kristian Fris i Lillefosen i 1733.2

Lage døde den 30. mai 1734 i Lillefosen.4

Kilder/noter

 1. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610086
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/
 4. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 91.

Lorns Hansson Holst1,2,3

M, #8592, ( - 21. juli 1731)

Familie

Han var gift to ganger og hadde fem barn (som vokste opp).29 
BarnJens Knutsson Rask ble gravlagt den 10. desember 1714 i Vår Frue kirke, Trondheim, i våpenhuset, i familiegravstedet til rådmann Holst. Det ble ringt med begge klokker, og Holst betalte for vokslys.4
Han var arving ved skiftet etter Jens Knutsson Rask den 2. september 1715 på Flatsetøya, Frei: Jens hadde testamentert alt til Lorns Hansson Holst, som hadde betalt losji for ham, men Sten Meldal forlangte på vegne av kreditorene at skifte skulle holdes.5,6
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 2 våger 2 pund 12 merker i Øvre, Torvika, Grytten, til Knut Børresson i 1716.7
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 2 pund 10 merker i Bakkegarden (bnr. 12), Kjersem, Tresfjord, til Ola Nilsson i oktober 1717.8
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 7 daler.9

Lorns Hansson Holst solgte 5 våg 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Røvik, Bolsøy, den 3. november 1719 til Mattias Jakobsson Ravn. Seddelen ble tinglyst 22. januar året etter.10
Lorns Hansson Holst solgte 1 pund (hele gården) i Skjevika, Bolsøy, den 3. november 1719 til Mattias Jakobsson Ravn. Seddelen ble tinglyst 22. januar året etter.10
Lorns Hansson Holst solgte 2½ våg på Soggebakke, Grytten, den 22. januar 1720 til Anders Roesson på Setnes. Kjøpesum: 233 daler.11
Lorns Hansson Holst kjøpte 1 våg ½ pund (uten bygselrett) på Hjellen, Eidsvåg, Nesset, den 29. januar 1720 av Barbro Hoff. Kjøpesum: 20 daler. Bruket ble drevet av Lars Jonsson. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 19. oktober.12,13 Lorns Hansson Holst var rådmann i Trondheim i 1720 og ble titulert slik til sin død.14,15,3
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 1 våg 18 merker i Der bort, Solemdalen, Bolsøy, til Knut Eriksson den 18. november 1721.16
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 7 våger på Vestnesgarden, Vestnes, til Lasse Sørensson på Svinabøen, Erik Andersson på Sørsylte, Sjurd Andersson i Misfjorden og Knut Knutsson i Fiksdalen den 15. oktober 1722. De bygslet hvert sitt bruk med underliggende Børlia, Leirvika og Sprovssetra. Seddelen ble utstedt på Vestnes, og tinglyst 2. november.17
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 2 pund 12 merker (hele gården) i Grønneset, Bolsøy, til Jon Larsson den 26. oktober 1724.18
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på Akselvoll, Aukra, til Hans Jørnsson den 30. oktober 1724.19,20
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på Inner-Mauset, Mauset, Bolsøy, til Søren Marteinsson den 25. september 1727.21
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 2 pund på Tøndergård, Bolsøy, til Ola Persson den 12. november 1727.22
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på Bendset, Aukra, til Rasmus Ingebrigtsson den 2. oktober 1728.23
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 2 daler 22 skilling etter regning.24
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler.25
Lorns Hansson Holst gav bygselseddel på 1 pund 8 merker i Høvika, Nesset, til Albrikt Knutsson den 29. oktober 1729. Seddelen ble utstedt der, og tinglyst først 18. oktober 1734.26
Han var verge for Martein Sørensson på Remmem i 1729.15


Lorns døde den 21. juli 1731 i Trondheim, om ettermiddagen.27 Han ble gravlagt i Vår Frue sogn, Trondheim. Den 30. juli 1731 ble det betalt for nedsettelse i familiegravstedet og ringing med alle klokker.3
Åge Nilssen tjente i 1733 i dødsboet etter rådmann Holst, men Åge skulle være gått med et skip til Frankrike. Han var da ugift.28


     Han signerte som Lorens Hanssøn Holst i 1720 (ifølge avskrift).14

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 158 a.
 2. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/14/
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 106, 30. juli. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608129?page=115
 4. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 83, 1714, 10. desember. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608129?page=92
 5. [S1860] Frei I: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=199
 6. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291.
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390557
 9. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390593
 11. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 268.
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650178
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 157 b.
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 16. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390672
 17. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 21 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390682
 18. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390777
 19. [S876] Midsund III: s. 78.
 20. [S876] Midsund III: s. 79.
 21. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400021
 22. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 4 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400169
 23. [S162] Midsund I: s. 89.
 24. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 25. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 26. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400248
 27. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310568
 28. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 29. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310571

Kristian Fris1,2,3

M, #8593, (ca. 1671 - 1756)

Familie

Den 24. april 1715 ble det betalt 3 ort 16 skilling for begravelsen til et av hans barn inne i Molde kirke. De kan ha hatt fler barn.8 
BarnKristian ble født ca. 1671.3 Han var tollkontrollør i Molde iallfall fra 1710 til 1715.3,4
Kristian giftet seg med en uregistrert person. Han var toller i Kristiansund fra 1717 til 1749.3,2,5
Kristian giftet seg i 1720 med en uregistrert person.6
Han hadde Lage Nilssen i tjeneste i 1733.7
Han var fadder ved dåpen til Jørgen Femmer den 24. mars 1734 i Lillefosen kirke.5

Kristian Fris solgte 1 våg 1 pund (hele gården) med bygselrett på Øverbøen, Veøy, den 30. mars 1735 til Knut Olsson på Holm. Kjøpesum: 53 daler. Skjøtet ble tinglyst 22. oktober.1

Kristian døde i 1756 i Kristiansund.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650323
 2. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 116, nr. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026#123
 3. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Friis, Christian.
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390503
 5. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610088
 6. [S1792] «‘Brudeværs’»: s. [305]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2014092382195_001?page=312
 7. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 8. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1714–17. 24.4.1715.

Hildeborg Johansdotter Tou1,2,3

K, #8594, ( - ca. 1741)
Far*Johan Robertsson Tou4 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt5,4 ( - 1722 / 1723)

Familie

Jakob Mortensson Schultz (c 1693 - 1752)
Ett barn levde i 1742.1 Hildeborg giftet seg med Jakob Mortensson Schultz.1,2
Madam Schultzis var fadder ved dåpen til Auden Johanssen den 30. september 1722.6
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.7

Hun ble kalt madam Schultz, nevnt 1731.8
Hun var fadder ved dåpen til Riborg Margareta Eg den 16. oktober 1731 i Vestnes kyrkje.8


Hildeborg døde ca. 1741 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 27. februar 1742. Verge: Jakob Andreas Eg.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 95 a.
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 108 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400102
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640304
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 95 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650112

Lisbet Johansdotter Tou1,2

K, #8595
Far*Johan Robertsson Tou3 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt1,3 ( - 1722 / 1723)

Familie

Johan Tomasson Brix ( - e 1738)Lisbet giftet seg med Johan Tomasson Brix.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.5

Hun og Johan bodde i Lillefosen i 1733.4,6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 289 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640303
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 6. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610087

Johan Tomasson Brix1,2,3

M, #8596, ( - etter 1738)Johan giftet seg med Lisbet Johansdotter Tou.1,4
Han var verge for Regina Johansdotter og Anne Johansdotter Tou i 1722 og 1723.2,1

Han og Lisbet bodde i Lillefosen i 1733.4,5
Han var fadder ved dåpen til Auden Henrik Wolf den 23. oktober 1733 i Lillefosen kirke.6,5

Jens Eriksson Gran, Jens Kåsbøl og Johan Tomasson Brix solgte grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 18. mars 1738 til Jakob Mortensson Schultz. De var svogere. Tomten var deres andel i Lisbet Davidsdotters grunn og bebodd av Per Olsson Fuglset. Skjøtet ble utstedt i Lillefosen, og tinglyst i Fanne 4. juli.3,7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650366
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 5. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610087
 6. [S1650] Kornstad mini. 1737–49: fol. [0 a]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660105
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610005

Anne Johansdotter Tou1,2

K, #8597, (1695 - 31. mars 1785)
Far*Johan Robertsson Tou1 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt3,1 ( - 1722 / 1723)

Familie

Jens Kåsbøl (1706 - 1769)Anne ble født i 1695 i Molde.4
Hun var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 200 daler i hjemmefølge, utlagt i sølvkanne merket CBTBDH (12 lodd 3½ kvintin, 6 daler 1 ort 18 skilling), sølvbegre merket HOSBCDB og HPRB MID (15 lodd, 7–2–0), sølvskjeer (18–0–12 skilling), to sølvkonfektskåler (15 lodd, 8–3–0), halvpart i Gjertrud Vinter-gården med grunn og innredning (50 daler), 28½ alen gult vattertaft (24–3–18) o.a.5
Hun var myndling av Johan Tomasson Brix i 1722 og 1723.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.6

Anne giftet seg med Jens Kåsbøl.2,7
Hun og Jens bodde i 1733 i Lillefosen, senere kalt Kristiansund.7
Hun og Jens bodde på Nordlandet, Kristiansund.2
Hun ble kalt Anne Tou Kåsbøl, nevnt 1785.4

Anne døde den 31. mars 1785 i Kristiansund, av alderdom, 89¼ år 27 dager gammel.4 Hun ble gravlagt den 8. april 1785.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 27/8.7.1785. E-side 3, «Auctioner». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17850708_0_27_1?page=2
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 277 h, jordede, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031306
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 7. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.

Jens Kåsbøl1,2,3

M, #8598, (1706 - 15. oktober 1769)

Familie

Anne Johansdotter Tou (1695 - 1785)Jens ble født i 1706.3
Jens giftet seg med Anne Johansdotter Tou.4,5
Han og Anne bodde i 1733 i Lillefosen, senere kalt Kristiansund.5
Han var fadder ved dåpen til Auden Henrik Wolf den 23. oktober 1733 i Lillefosen kirke.6,2

Jens Eriksson Gran, Jens Kåsbøl og Johan Tomasson Brix solgte grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 18. mars 1738 til Jakob Mortensson Schultz. De var svogere. Tomten var deres andel i Lisbet Davidsdotters grunn og bebodd av Per Olsson Fuglset. Skjøtet ble utstedt i Lillefosen, og tinglyst i Fanne 4. juli.1,7
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Monsson på Haugen den 27. juni 1742: 12 daler.8

Jens Kåsbøl kjøpte 2 øre 6 merker på bnr. 2, Kvanne, Stangvik, den 16. april 1744 på auksjon etter Nils Henriksson Rytter. Kjøpesum: 45 daler. Skjøtet ble utstedt 2. oktober i Kristiansund, og tinglyst 13. juli året etter i Brøskja tinglag.9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Stubøen den 30. juni 1752: 2 daler 2 ort.11

Jens Kåsbøl solgte på bnr. 2 den 15. november 1759. Kjøpesum: 300 daler.10
Han og Anne bodde på Nordlandet, Kristiansund.4

Jens døde den 15. oktober 1769 i Kristiansund, 63 år 2 måneder gammel.3

     Navnet hans ble skrevet Jens Cosbil i 1742.12

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650366
 2. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610087
 3. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 459, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610491
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 27/8.7.1785. E-side 3, «Auctioner». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17850708_0_27_1?page=2
 5. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 6. [S1650] Kornstad mini. 1737–49: fol. [0 a]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660105
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610005
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 9. [S2248] Nordmøre pantebok 1740–50: fol. 307 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670711
 10. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=253
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b–36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 189 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650207

Ivar Johansson Tou1,2

M, #8599, (ca. 1698 - )
Far*Johan Robertsson Tou3,2 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt4,3 ( - 1722 / 1723)Ivar ble født ca. 1698 i Molde.2 Han bodde hos Johan Robertsson i Molde i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 400 daler i hjemmefølge, utlagt i Davids-Elen-gården med grunn (50 daler), noen hus i Bjørnsund (40 daler) og i Vikan (25 daler), markedsbod (10 daler), Gjert Davidssons grunn (50 daler), sølvkanne på 118 lodd (68 daler 3 ort 8 skilling), hatt med sølvkjede (3 daler), parykk (3 daler), donkraft (3 daler), brettspill (1 daler), 7 våger jern (10–2–0) o.a.5
Han var myndling av Jakob Mortensson Schultz i 1722.3
Han var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.6
Ivar Johansson og Margrete Maria Johansdotter var myndlinger av Jakob Mortensson Schultz i 1723.4


     Navnet hans ble skrevet Ifver Johansen Thue i 1722.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 226 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640241
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301

Bodil Nilsdatter Finne1

K, #8600, ( - etter 1737)
Far*Nils Ågesson Finne2,3 (c 1677 - 1715)
Mor*Sara Henriksdotter3 ( - e 1737)

Familie

Daniel Steffenssen ( - 1768)
Ingen barn levde i 1768.5 Bodil giftet seg den 16. oktober 1737 i Molde kirke med Daniel Steffenssen.1,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 100 b.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 78. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#91
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 643. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/40/