Serianna Staurset1

K, #16601, (18. februar 1900 - 25. mai 1984)

Familie

Ole Bernhard Gribbestad (1899 - 1999)
De hadde fem barn.4 
BarnSerianna ble født den 18. februar 1900 på Staurset, Veøy.2,3
Serianna giftet seg den 28. november 1925 med Ole Bernhard Gribbestad. Selskapet ble holdt på Grebbestad.1 Hennes navn som gift var Gribbestad.2 Serianna Gribbestad var leder i forening av Den indre Sjømannsmisjon.4
Hun og Ole Bernhard bodde på Bjerkly, Litlevik, Veøy, fra 1948.4

Serianna døde den 25. mai 1984.2 Hun ble gravlagt den 2. juni 1984 på Sølsnes kyrkjegard, Molde.5

Peder Olbjørn Gribbestad1

M, #16602, (9. januar 1932 - 13. februar 2011)
Far*Ole Bernhard Gribbestad2 (1899 - 1999)
Mor*Serianna Staurset2 (1900 - 1984)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Hjørdis Lucie Sørensen (1931 - 2016)
De hadde fem barn.3 
BarnPeder Olbjørn ble født den 9. januar 1932.1
Peder Olbjørn giftet seg i 1956 med Hjørdis Lucie Sørensen.3,4 Peder Olbjørn Gribbestad var snekker i Oslo i 1956. Han ble byggmester og murer.4,2
Han og Hjørdis Lucie bodde i Molde.3

Peder Olbjørn døde den 13. februar 2011 i Molde.1 Han ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Peder Olbjørn Gribbestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003149379
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1154. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1157
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 162. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=163
 4. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 16/19.1.1956. Side 9, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19560119_68_16_1?page=8
 5. [S466] Molde kirkegårder: Peder Olbjørn Gribbestad.

Peter Bille Aure1

M, #16603, (ca. 1767 - før 1795)
Far*Hans Erikssen Aure1 (c 1712 - 1782)
Mor*Anemarta Persdotter1 (c 1740 - 1795)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megPeter ble født ca. 1767 i Molde.1
Han var myndling av Nikolai Ulrik Vingård i 1783.1


Peter døde før 1795.2

Kilder/noter

 1. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 2. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294

Hans Kristian Aure1,2

M, #16604, (ca. 1770 - )
Far*Hans Erikssen Aure1 (c 1712 - 1782)
Mor*Anemarta Persdotter2,1 (c 1740 - 1795)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megHans Kristian ble født ca. 1770.1
Han var arving ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795: 16 daler 5 mark 10 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 2. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294

Synneva Susanna Aure1,2,3,4

K, #16605, (ca. 1772 - 24. juni 1813)
Far*Hans Erikssen Aure2 (c 1712 - 1782)
Mor*Anemarta Persdotter1,2 (c 1740 - 1795)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Knopf (1768 - 1832)
Fem barn levde i 1813.8 Synneva Susanna ble født ca. 1772.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795.1

Hun bodde i Bergen i 1796.5
Synneva Susanna trolovet seg den 12. august 1796 i Høyland prestegjeld med Rasmus Knopf.5
Synneva Susanna giftet seg den 17. august 1796 i Høyland prestegjeld med Rasmus Knopf.6,3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Synneva Susanna og Rasmus på mnr. 37, 6. rode, Bergen, i Munkebekksmauet. I august averterte han hus med grunn til salgs: tre varme værelser, to kjøkken, hage og kjeller med bekk og bakerovn.3,7
Hun og Rasmus bodde på mnr. 75, 16. rode, Bergen, i 1813.4

Synneva Susanna døde den 24. juni 1813 i Bergen.4,8 Hun ble gravlagt den 1. juli 1813 på St. Jacobs kirkegård, Bergen.4

     Navnet hennes ble skrevet Susanne Aare i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294
 2. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 3. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 50 b, 6. rode, mnr. 37. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807610596
 4. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: St. Jacobs kirkegård, s. 190, 1. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660456
 5. [S2290] Høyland mini. 1784–1803: s. 197, 12. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070619660490
 6. [S2290] Høyland mini. 1784–1803: s. 197, 17. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070619660490
 7. [S2126] Bergens Adressecontoirs Efterretninger: nr. 31/1.8.1801. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18010801_1_31_1?page=3
 8. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 135. Knoph, Synneve Susanna. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=142

Mattias Rasmusson Ibsen1,2,3

M, #16606, (ca. 1738 - )

Familie 1

Han var enkemann i 1791. De hadde barn.5,3 

Familie 2

Anemarta Persdotter (c 1740 - 1795)Mattias ble født ca. 1738.3
Mattias giftet seg den 5. september 1773 i Haram prestegjeld med en uregistrert person.1 Han var skomakermester i 1791.4
Mattias trolovet seg den 30. september 1791 med Anemarta Aure. Forlovere: Raffel Hasund og Nikolai Ulrik Vingård.5
Mattias giftet seg den 28. oktober 1791 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Anemarta Aure.4,2
Han var arving ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795: 33 daler 5 mark 5 skilling, pluss 24 daler til begravelse.2

Han var innerst hos sønnen i Blindheimsbreivika, Borgund på Sunnmøre, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 26, 1773, trolovede, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660311
 2. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294
 3. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 215 b, Breeviig, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340219
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 89 a, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610180
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 43 a, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610134

Rasmus Knopf1,2

M, #16607, (1768 - 5. mars 1832)

Familie

Synneva Susanna Aure (c 1772 - 1813)
Fem barn levde i 1813.8 Rasmus ble født i 1768 på Line, Time.3
Rasmus trolovet seg den 12. august 1796 i Høyland prestegjeld med Synneva Susanna Aure.1
Rasmus giftet seg den 17. august 1796 i Høyland prestegjeld med Synneva Susanna Aure.4,5 Rasmus Knopf var styrmann i Bergen iallfall fra 1796 til 1813.1,6 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Rasmus og Synneva Susanna på mnr. 37, 6. rode, Bergen, i Munkebekksmauet. I august averterte han hus med grunn til salgs: tre varme værelser, to kjøkken, hage og kjeller med bekk og bakerovn.5,7
Han og Synneva Susanna bodde på mnr. 75, 16. rode, Bergen, i 1813.6

Rasmus døde den 5. mars 1832 på De sjøfarendes fattighus, Bergen.2 Han ble gravlagt den 10. mars 1832.2

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Knoph fra 1796 til 1832.1,2

Kilder/noter

 1. [S2290] Høyland mini. 1784–1803: s. 197, 12. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070619660490
 2. [S2292] Bergen, St. Jørgen mini. 1815–43: fol. 116 b, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620236
 3. [S2291] Time gards- og ættesoge: s. 65. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014030524024?page=68
 4. [S2290] Høyland mini. 1784–1803: s. 197, 17. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070619660490
 5. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 50 b, 6. rode, mnr. 37. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807610596
 6. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: St. Jacobs kirkegård, s. 190, 1. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660456
 7. [S2126] Bergens Adressecontoirs Efterretninger: nr. 31/1.8.1801. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18010801_1_31_1?page=3
 8. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 135. Knoph, Synneve Susanna. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=142

Hjørdis Lucie Sørensen1

K, #16608, (10. februar 1931 - 5. mai 2016)

Familie

Peder Olbjørn Gribbestad (1932 - 2011)
De hadde fem barn.3 
BarnHjørdis Lucie ble født den 10. februar 1931.2
Hjørdis Lucie giftet seg i 1956 med Peder Olbjørn Gribbestad.3,1 Hennes navn som gift var Gribbestad.2
Hun og Peder bodde i Molde.3

Hjørdis Lucie døde den 5. mai 2016.2 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 16/19.1.1956. Side 9, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19560119_68_16_1?page=8
 2. [S466] Molde kirkegårder: Hjørdis Lucie Gribbestad.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 162. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=163

Tove Anita Gribbestad1

K, #16609
Far*Peder Olbjørn Gribbestad2 (1932 - 2011)
Mor*Hjørdis Lucie Sørensen2 (1931 - 2016)
10-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Kometvegen 4 A, 6419 Molde.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 162. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=163
 3. [S2294] Sneve-slekten: s. 80. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348162?page=83

Tor Arne Lund1

M, #16610

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Kometvegen 4 A, 6419 Molde.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 162. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=163
 3. [S2294] Sneve-slekten: s. 80. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348162?page=83

Trond Gribbestad Lund1

M, #16611
Far*Tor Arne Lund1
Mor*Tove Anita Gribbestad1
10-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 162. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=163

Sunniva Hattrem1

K, #16612
Far*Vidar Hattrem2
Mor*Lise Strøm1
Niese til meg

Kilder/noter

 1. [S2295] Lise Hattrem: MMS 5.2.2023.
 2. [S708] Vidar Hattrem: SMS 20.11.2022.

Sunniva Gribbestad Lund1

K, #16613
Far*Tor Arne Lund2
Mor*Tove Anita Gribbestad2
10-menning 1 gang forskjøvet til meg

Axel Gribbestad Lund1

M, #16614
Far*Tor Arne Lund1
Mor*Tove Anita Gribbestad1
10-menning 1 gang forskjøvet til meg

Jens Trondssen på Molde1

M, #16615, (ca. 1720 - )Jens ble født ca. 1720 i Molde.1 Han oppholdt seg trolig i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1740. Jens hadde måtelig statur og slett, svartbrunt hår ifølge sjørullen.1

     Jens Trondssen på Molde kan ha vært barn av Trond Hansson Berg og Gjertrud Persdotter. I så fall døde Jens før 1787.2

Kilder/noter

 1. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 275. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630162
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.

Arne Åmundsson på Molde1,2

M, #16616, ( - etter 1725)

Familie

Hildeborg Sveinsdotter (c 1680 - 1725)
Ingen barn levde i 1725.2 
BarnHans hjemsted var kanskje Uti garden, Mordal, Aukra.3
Arne giftet seg med Hildeborg Sveinsdotter.2
Han bodde i Molde i 1725.2
Han var arving ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 23 daler 2 ort 18 skilling. – Kreditorer: Otto Ørbekk, Jens Eriksson Gran, Regina Johansdotter, Elen Knutsdatter, Knut Tostensson på Mordal, Hildeborg Olsdotter Helt, Johanne Jensdotter, Bastian Eriksson og Tjøstolv Andersson på Fannbostad o.a. I boet var hus med grunn (74 daler), hus uten grunn (26 daler), naust, færing, sølvbelte, sølvskje o.a. Aktiva: 136 daler 1 ort 4 skilling. Passiva: 88–3–19. Arv: 47–1–9.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 37, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660226
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=231
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Knut Tostensson på Mordal1,2

M, #16617, (ca. 1663 - )

Familie

Han hadde iallfall to barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1663.1
Han var bruker Uti garden, Mordal, Aukra, iallfall fra 1690 til 1711. Sønnen Tosten fikk bygselseddel i 1724.1
Han var kreditor ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 1 daler 3 ort 12 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=231
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Anne Sveinsdotter1

K, #16618, ( - etter 1725)
Far*Svein Persson1 (c 1640 - f 1725)Hun var arving ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 11 daler 3 ort 9 skilling, pluss 9–2–0 i innestående arv.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Mari Arnesdatter1

K, #16619, (1723 - 1723 eller 1724)
Far*Arne Åmundsson på Molde1 ( - e 1725)
Mor*Hildeborg Sveinsdotter2 (c 1680 - 1725)Mari ble født i 1723 i Molde, og først hjemmedøpt av klokker Hyssing.1 Mari ble døpt den 13. juni 1723 i Molde kirke.1

Mari døde i 1723 eller 1724.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 37, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660226
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 38.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347

Maren Nielsdotter Cimber1,2

K, #16620, ( - etter 1744)
Far*Niels Hanssen Cimber2,1 (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum1,2 (o 1650 - c 1744)

Familie

Karsten Simensson Kiettelhornes ( - f 1744)
Det ble betalt for begravelser til barn i 1710, 13 og 15.4 
BarnMaren giftet seg med Karsten Simensson Kiettelhornes.3,4
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 25. juli 1723.5

Hun bodde i Molde i 1744. Maren hadde overtatt moras hus og svarte 1 ort i grunnskatt.3,2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1746. 29. august, grunn- og næringsskatt 1744.
 4. [S928] «Guldsmeder paa Molde»: s. 37.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 38.

Hans Karstenssen på Molde1

M, #16621, (ca. 1721 - )
Far-?*Karsten Simensson Kiettelhornes ( - f 1744); trolig
Mor-?*Maren Nielsdotter Cimber ( - e 1744); kanskjeHans ble født ca. 1721 i Molde.1 Han oppholdt seg på Jendem, Vågøy, i 1740.1 Han ble innrullert i Molde den 27. juni 1740. Hans var måtelig høy og hadde brunt, halvkrøllete hår.1

Kilder/noter

 1. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 277. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630163

Tore på Sletta1

M, #16622, (ca. 1646 - 1732)

Familie

BarnTore ble født ca. 1646.1

Tore døde i 1732 i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta.1 Han ble jordfestet den 10. august 1732 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Tore Sletten i 1732.1

I Bygdebok for Nesjestranda (s. 59, 109) er Hans Toresson på Nesje også ført som sønn av husfolk Tore og Anne Sjurdsdotter på Nesje, men dette stemmer ikke.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 59.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=112
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610

Brit Olsdotter

K, #16623
Far*Ola Rasmusson på Holm1 (c 1663 - 1739)
Mor*Guri Olsdotter på Holm1 ( - c 1702)

Familie

Ottar Toresson Sletten ( - e 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Holm den 11. oktober 1702: 8 daler 23 skilling.2

Annet navn: Brit Olsdotter på Holm, nevnt 1722.3,4
Brit trolovet seg den 17. mai 1722 i Veøy kirke med Ottar Toresson på Nesje. Forlovere: Per Olsson på Holm og Bjarte Persson på Dale.4 Brit Olsdotter på Holm og Ottar Toresson på Nesje stod til offentlig skriftemål den 2. juli 1722 i Veøy kirke for leiermål.5
Brit giftet seg den 9. august 1722 i Veøy kirke med Ottar Toresson.3
Annet navn: Brit Olsdotter på Nesje.
Etter barsel ble hun innledet i Veøy kirke den 24. oktober 1722.6

Hun og Ottar bodde i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta, iallfall fra 1726 til 1738. De var også på Nesje i 1722.7,8,6

     Brit Olsdatter Gjerde og Brit Olsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 22, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 20, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660218
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24, 24. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660220
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 2. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 187, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301

Guri Olsdotter på Holm1

K, #16624, ( - ca. 1702)

Familie

Ola Rasmusson på Holm (c 1663 - 1739)
De hadde to barn.1 
BarnGuri giftet seg med Ola Rasmusson på Åfarnes.1

Guri døde ca. 1702 på Holm, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. oktober 1702. Arvinger: Ola Rasmusson og Brit Olsdotter o.a. Aktiva: 60 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 10–3–12. Arv: 49–1–20.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 15 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630125

Ola Ottarsson på Nesje1,2

M, #16625, (1722 - )
Far*Ottar Toresson Sletten2,1 ( - e 1751)
Mor*Brit Olsdotter3Ola ble døpt den 26. september 1722 i Veøy kirke.2
Ola Ottarsson var kreditor ved skiftet etter Per Kolbeinsson på Sørnesje den 6. mai 1745: 3 daler i resterende lønn for 1744, utlagt i riflebørse (2 ort) og en gammel kopperkjele (2 daler 2 ort).4
Ola Ottarsson på Nesje var annotert soldat (ungt mannskap) i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd, ungt mannskap. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 26. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 20, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660218
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a–385 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403

Tore Ottarsson på Sletta1

M, #16626, (1726 - )
Far*Ottar Toresson Sletten1 ( - e 1751)
Mor*Brit OlsdotterTore ble født i 1726 i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta.1 Tore ble døpt den 2. august 1726 i Veøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 2. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245

Lars Ottarsson på Sletta1

M, #16627, (1736 - )
Far*Ottar Toresson Sletten1 ( - e 1751)
Mor*Brit OlsdotterLars ble født i 1736 i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta.1 Lars ble døpt den 20. mai 1736 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289

Inger Ottarsdotter på Sletta1

K, #16628, (1738 - )
Far*Ottar Toresson Sletten1 ( - e 1751)
Mor*Brit OlsdotterInger ble født i 1738 i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta.1 Inger ble døpt den 17. august 1738 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Siri Hansdotter på Nesje o.a.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 187, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301

Bendik Jesperssen på Molde1

M, #16629, (ca. 1718 - )Bendik ble født ca. 1718 i Molde.1 Han oppholdt seg i Bjørnsund, Vågøy, i 1740.1 Han ble innrullert i Molde den 27. juni 1740. Han hadde middelmåtig statur og mørkebrunt hår. Bendik var fraværende, men møtte i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 281. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630164

Mattias Markmann1,2,3

M, #16630, (1673 - 1751)

Familie

Berit Jørgensdotter Bundt ( - 1763)
Tre barn levde i 1753.1 
BarnMattias ble født i 1673.2
Mattias giftet seg med Berit Jørgensdotter Bundt.1 Mattias Markmann var baker i 1722. Han hadde bakt for de militære under Den store nordiske krig.3,4
Han og Berit bodde i Trondheim i 1722, på en grunn tilhørende Johan Luytkis.3

Mattias døde i 1751 i Røros bergstad.2,1 Han ble jordfestet den 6. mars 1751.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 20. mars 1753 i Røros. Arvinger: Berit Jørgensdotter Bundt, Katrina Maria Mattiasdatter Markmann, Elen Magrete Markmann og Elsebe Cecilie Markmann. I boet var kopperkjele, hjulrokk med tre sneller, ovalt bord med stoler, sengeskap, liten og gammel firkantet kiste, salmebok o.a. Huset med grunn, kakkelovn og bakerhus ble vurdert til 20 daler. Enka Berit hadde vært nødt til å selge sin avdøde manns gang- og sengeklær for å (delvis) betale begravelsen og sitt livsopphold siden. Resten ble solgt ved skifteauksjonen. Aktiva: 37 daler 3 ort. Passiva: 28 daler 2 ort 13 skilling. Arv: 9–0–11.5

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 2. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 85 a, 1751, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907660233
 3. [S1538] Trondhjems borgerskap 1680–1730: s. 76, nr. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008102700030?page=77
 4. [S2297] Røros Kobberværk: s. 197. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031803022?page=208
 5. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924–925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884

Elsebe Cecilie Markmann1

K, #16631, (ca. 1720 - etter 1753)
Far*Mattias Markmann2 (1673 - 1751)
Mor*Berit Jørgensdotter Bundt2 ( - 1763)Elsebe Cecilie ble født ca. 1720.2
Hun var arving ved skiftet etter Mattias Markmann den 20. mars 1753: 1 daler 2 ort 1 skilling.3

Berit Jørgensdotter Bundt, Elen Magrete Markmann og Elsebe Cecilie Markmann bodde i Molde fra 1753. De flyttet dit fra Røros.1

     Navnet hennes ble skrevet Elsebeth Cidsellia Markmand i 1753.2

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 2. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884
 3. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924–925. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884

Gunnhilde Jonsdatter1

K, #16632

Familie

Jens Peterssen Lund ( - e 1741)
Hans kone levde i 1741.2 Gunnhilde giftet seg med Jens Peterssen Lund.1
Hun og Jens bodde i Molde i 1732.1 Gunnhilde Jonsdatter ble stevnet av Anders Tørressen til tinget i Fanne tinglag den 16. oktober 1732. Vitner: Inger Jørgensdatter o.a. Gunnhilde skulle ha slått og skjelt hans kone, Brit Jensdatter. Ingen av de innstevnede møtte.1

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 6 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400170
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160

Knut Andersson på Hollingsetra1

M, #16633, (ca. 1778 - 28. mars 1825)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem2 (1747 - 1821)
Mor*Kari Knutsdotter på Eiskrem2 (c 1750 - 1821)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Knutsdotter på Hollingsetra (c 1781 - 1822)
De hadde tre barn.1 Annet navn: Knut Andersson på Eiskrem.2
Knut ble født ca. 1778 på Eiskrem, Aukra.2 Han tjente som skysskafferdreng hos Hallvor Persson på Berg.1
Knut giftet seg ca. 1814 med Beret Knutsdotter på Hollingsetra.1
Han og Beret var brukere på Setra, Hollingsetra, Aukra, fra 1814. I 1823 overtok hans brorsønn Anders Rasmusson (s.d.).1

Knut døde den 28. mars 1825 på Hollingsetra, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 71. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=74
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 139.

Ivar Trondsson på Harholten1,2,3

M, #16634, (ca. 1586 - )
Far*Trond Harholten ( - e 1637)
9. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. I 1645 betalte han koppskatt for kona og ei tjenestejente.3 
BarnIvar ble født ca. 1586.1
Han og broren var brukere på bnr. 2, Harholten, Nesset, i 1635. De svarte 3½ tveite i korntiende.2
Han var bruker på Fløta, Harholten, Nesset, i 1638. Han overtok etter faren. Ivar var fattig i 1643. Han avstod bygselen på 1 våg 1 pund 12 merker til sønnen Gunnar i 1649 eller 50.4,5,6 I manntallet av 1664 står Ivar Trondsson hos Gunnar Ivarsson på Fløta.1,7,8

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 223, Harholten. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191122
 2. [S1730] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#55): mappe 2, vedlegg 1, tiendemanntall, Romsdal, 1634–35. Røe Kiercke Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630489
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: mappe 3, vedlegg 1, koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 7. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660665
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=128
 5. [S2018] Trondheim lensregnskap 1637–38: mappe 5, vedlegg 2, landskatt, litra B, Romsdal 1638. Leilendingsskatt, ErrichszFiordtz Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911651126
 6. [S2198] Trondheim lensregnskap 1648–50: litra C, Romsdal fogderegnskap 1649–50. Førstebygsel. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915640264
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=129

Trond på Harholten1,2

M, #16635, ( - etter 1637)
10. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall tre barn.3 
BarnHan var bruker på Harholten, Nesset, i 1597. Skyld: 2 våger, hevet til 2½ våg i 1625 og 3 våger i 1628. I 1620-årene ble gården delt, og Tronds del ble til bruket Fløta. Han skattet i 1637, men året etter hadde sønnen Ivar overtatt.3,4,2,5

Kilder/noter

 1. [S1730] Trondheim lensregnskap 1634–35 (#55): mappe 2, vedlegg 1, tiendemanntall, Romsdal, 1634–35. Røe Kiercke Sogen. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911630489
 2. [S2298] Trondheim lensregnskap 1636–38: mappe 2, vedlegg 2, båtmannsskatt, nr. 2, Romsdal 1636–37. Leilendingsskatt, ErrichsFiordtz Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911650542
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 124. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=127
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 132. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=135
 5. [S2018] Trondheim lensregnskap 1637–38: mappe 5, vedlegg 2, landskatt, litra B, Romsdal 1638. Leilendingsskatt, ErrichszFiordtz Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911651126

Ola Knutsson på Mittet1,2

M, #16636, (ca. 1723 - 1768)
Far*Knut Larsson på Stubøen1,3 (c 1657 - )

Familie

Sigrid Trondsdotter på Mittet (c 1718 - 1804)
De hadde fem barn.13,12,18 
BarnAnnet navn: Ola Knutsson på Stubøen.4
Ola ble født ca. 1723 på Stubøen, Nesset.5,4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. Ola var tambur i 1749.4
Ola giftet seg med Sigrid Trondsdotter på Bergset.6,7
Annet navn: Ola Knutsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1748 til 1757.8,9
Han og Sigrid var brukere på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1748. Ola skattet av 1 pund 11 merker i 1753, men ble samme år strøket fra odelsskattemanntallet. De var fremdeles på Ytre Mittet i 1756.9,2,10
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Stubøen den 30. juni 1752: 10 daler 8 skilling.11
Ambjørn Trondsson på Dale kjøpte 16 merker med bygselrett på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, den 27. juni 1757 av Per Eriksson Solemdal. (Jorden ble nok lagt under Fonna.) Kjøpesum: 16 daler. Vitner: Lars Sjurdsson på Dale og Ola Knutsson på Ytre Mittet. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8

Annet navn: Ola Knutsson i Engvik, nevnt 1760.12,6
Han og Sigrid var husfolk i Engvik, Sekkenes, Veøy, iallfall fra 1760 til 1762.12,6
Annet navn: Ola Knutsson i Øyan, nevnt fra 1763 til 1768.5,13,14
Han og Sigrid bodde i Øyan, Nesset, fra august 1763 sammen med Mali Olsdotter og Trond Olsson. Gården lå øde.7,14
I manntallet av 1764 står han og Sigrid som brukere i Øyan. Trond Olsson og Mali Olsdotter var også der. Gården ble bygslet av noen andre i 1769, og i nødsåret 1773 kjøpte husmannsenka Siri Øjen 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.13,15,16

Ola døde i 1768 i Øyan.5 Han ble jordfestet den 19. juni 1768 på Rød kyrkjegard, Nesset.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Mettet i 1752.17

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 276. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410142
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 56 b, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640100
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041258
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 18. Tilgang, mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041413
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650650
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 302, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660360
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b–36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 470, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 17, mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050024
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 41. Oppholdssted forandret. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041467
 15. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 131. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=134
 16. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 63, nr. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=64
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650636
 18. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 367, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390

Mali Olsdotter på Ytre Mittet1

K, #16637, (1748 - før 1803)
Far*Ola Knutsson på Mittet2,3 (c 1723 - 1768)
Mor*Sigrid Trondsdotter på Mittet3 (c 1718 - 1804)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megMali ble født i 1748 på Ytre Mittet, Veøy.1 Mali ble døpt den 20. mars 1748 i Veøy kirke. Faddere: Brit Knutsdotter på Ytre Mittet, Marit Kristensdotter på Ytre Mittet og Ola Jakobsson på Ytre Mittet o.a.1
Annet navn: Mali Olsdotter i Øyan.2,3
Hun og foreldrene bodde i Øyan, Nesset, fra august 1763.3,4 I manntallet av 1764 står Mali Olsdotter hos Ola Knutsson og Sigrid Trondsdotter i Øyan.2,5,6

Mali døde før 1803.7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 302, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660360
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 17, mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050024
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 18. Tilgang, mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041413
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 41. Oppholdssted forandret. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041467
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 131. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=134
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 63, nr. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=64
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054

Knut Olsson på Brekka1

M, #16638, (1752 - ca. 1803)
Far*Ola Knutsson på Mittet2,1 (c 1723 - 1768)
Mor*Sigrid Trondsdotter på Mittet1 (c 1718 - 1804)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Olsdotter på Kvernberget (c 1753 - 1810)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Knut Olsson på Ytre Mittet.2
Knut ble født i 1752 på Ytre Mittet, Veøy.2 Knut ble døpt den 31. desember 1752 i Veøy kirke. Faddere: Jakob Jakobsson på Ytre Mittet, Nils Olsson på Ytre Mittet og Jon Nilsson på Ytre Mittet o.a.2
Annet navn: Knut Olsson i Gjerdet, nevnt 1773.3 Knut Olsson i Gjerdet var soldat i 1773.3 Han og Trond Olsson i Gjerdet ble konfirmert den 5. desember 1773 i Rød kyrkje, Nesset. De tjente kanskje på Vorpeneset, som ble kalt Gjerdet.3
Knudt Olsen, i sitt 51. år, tjente hos Gjertrud Olsdotter på Veltan, Hagen, Nesset, i februar 1801.4

Annet navn: Knut Olsson i Øyan, nevnt fra 1801 til 1802.5,6
Knut giftet seg den 31. januar 1802 i Rød kyrkje med Ingeborg Olsdotter på Kvernberget.6,1
Han og Ingeborg var husfolk på Brekka, Kvernberget, Nesset. Plassen hadde jord. Ingeborg bodde der fra før, og Knut fikk festeseddel 8. april 1801 (tinglyst 26. juni).7,8,5

Knut døde ca. 1803 på Kvernbergsbrekka.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 9. april 1803. Kreditorer: Per Olsson, Børre klokker og Ivar Gabrielsson på Nesset o.a. Arvinger: Ingeborg Olsdotter på Brekka, Sigrid Trondsdotter, Trond Olsson i Langsetgjerdet og Steinor Olsdotter. Aktiva: 87 daler 2 skilling. Passiva: 33 daler 3 ort 1 skilling. Arv: 53–1–1.1

I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 250) er Knut Olsson og Ingeborg Olsdotter på Kvernbergsbrekka feilplassert på Brekka, Nesset. De bodde ikke på matrikkelgården Brekka, men husmannsplassen under Kvernberget. Knuts søster het heller ikke Anne, men Steinor.9,5,1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 367, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660390
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 100 b, 2. søndag i advent, konfirmerte, gutter. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640144
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Hagen, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 5. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 480 a, publiseringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420937
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 227 b, 4. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640272
 7. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Qvernberg, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=120
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=253

Steinor Olsdotter1

K, #16639, (1756 - )
Far*Ola Knutsson på Mittet2,1 (c 1723 - 1768)
Mor*Sigrid Trondsdotter på Mittet (c 1718 - 1804)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Steinor Olsdotter på Ytre Mittet.2
Steinor ble født i 1756 på Ytre Mittet, Veøy.2 Steinor ble døpt den 16. november 1756 i Veøy kirke. Faddere: Mari Nilsdotter på Ytre Mittet, Kari Nilsdotter på Ytre Mittet, Ingebjørg Hansdotter i Vik og Ørjar Åmundsson på Myklebostad o.a.2
Annet navn: Steinor Olsdotter på Teigset, nevnt 1776.3 Steinor Olsdotter på Teigset ble konfirmert den 13. oktober 1776 i Rød kyrkje, Nesset.3
Annet navn: Steinor Olsdotter i Holen, nevnt 1789.4
Stenol Olsdatter, i sitt 40. år (sic), tjente hos Jon Knutsson og Anne Børresdotter på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, i 1801.5
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Brekka den 9. april 1803: 5 daler 1 ort 7 skilling, pluss 1–3–0 etter fordring.1


     Navnet hennes ble skrevet Stenold Olsdatter i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 129 b, jenter, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640173
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 346 a, Ejdsvog, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212

Mari Nilsdotter på Ytre Mittet1,2

K, #16640, (ca. 1737 - 1792)
Far-?*Nils Olsson på Holm (c 1694 - 1766); trolig
Mor-?*Sigrid Eriksdotter på Holm (c 1692 - 1766); trolig

Familie 1

Jon Nilsson på Ytre Mittet (1721 - 1766)
De hadde fem barn.3 

Familie 2

Hans Olsson på Ytre Mittet (1747 - 1792)
De hadde to barn.5 Mari ble født ca. 1737.3
Annet navn: Mari Nilsdotter på Holm, nevnt 1755.4
Mari giftet seg den 17. juni 1755 i Veøy kirke med Jon Nilsson på Ytre Mittet.4
Hun var fadder ved dåpen til Steinor Olsdotter på Ytre Mittet den 16. november 1756 i Veøy kirke.2

I manntallet av 1762 står hun og Jon som selveiere i Nilsgarden, Ytre Mittet, Veøy. Nils Olsson o.a. var også der.1,3
Mari giftet seg i 1767 med Hans Olsson på Talberg.5
Hun og Hans var brukere i Nilsgarden i 1787. Skyld: 1 pund 11 merker. Hennes sønn Nils fikk skjøte i 1783 og overtok ca. 1792.6,5

Mari døde i 1792 på Ytre Mittet, Veøy.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 421, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 400, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660406
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 386. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=387
 6. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Eresfjordske kompani, hovedlegds- og ungdomsrulle. 46. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700263

Brit Olsdotter i Engvik1

K, #16641, (1760 - før 1803)
Far*Ola Knutsson på Mittet1 (c 1723 - 1768)
Mor*Sigrid Trondsdotter på Mittet (c 1718 - 1804)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1760 i Engvik, Sekkenes, Veøy.1 Brit ble døpt den 26. oktober 1760 i Veøy kirke. Faddere: Eli Roesdotter på Sekkenes, Gjertrud Sjurdsdotter på Sekkenes og Just Sjurdsson på Sekkenes o.a.1

Brit døde før 1803.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 470, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054

Brit Olsdotter på Kvernberget1,2

K, #16642, ( - etter 1764)

Familie 1

Hans Knutsson på Kvernberget (c 1699 - c 1735)
Fem umyndige barn levde ved skiftet etter ham (1736).4 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Eriksson på Kvernberget (c 1710 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit giftet seg med Hans Knutsson i Høvika.
Brit giftet seg med Ingebrigt Eriksson på Barsteinen.2,1
Hun og Ingebrigt var brukere på Øvre, Kvernberget, Nesset, fra 1736.3
I manntallet av 1762 står hun og Ingebrigt som brukere på Øvre Kvernberget. Brit Hansdotter og Gjøri Ingebrigtsdotter var også der.2
I manntallet av 1764 står hun og Ingebrigt som brukere på Øvre Kvernberget. Mari Hansdotter og Gjøri Ingebrigtsdotter var også der. Gjøri og hennes mann overtok samme år.1,3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 29, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050035
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041176
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=105
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 4. februar.

Ingebrigt Eriksson på Kvernberget1,2,3,4

M, #16643, (ca. 1710 - )

Familie

Brit Olsdotter på Kvernberget ( - e 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ingebrigt Eriksson på Barsteinen.5
Ingebrigt ble født ca. 1710.4
Ingebrigt Eriksson og Ola Olsson på Barsteinen o.a. solgte 2 pund i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, den 2. oktober 1731 til Ola Eriksson. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.6
Ingebrigt giftet seg med Brit Olsdotter på Kvernberget.2,1 Ingebrigt Eriksson fikk bygselseddel på 1 våg 8 merker på Øvre, Kvernberget, Nesset, fra Erik Pedersson Lekanger den 25. oktober 1736. Seddelen ble tinglyst 24. januar året etter.7
Han og Brit var brukere på Øvre Kvernberget fra 1736.8 Ingebrigt Eriksson på Barsteinen ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738.5
Han var verge for Anders Larsson i Sotnakken i 1745.3
Ingebrigt Eriksson var rulleført i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1749.5
I manntallet av 1762 står han og Brit som brukere på Øvre Kvernberget. Brit Hansdotter og Gjøri Ingebrigtsdotter var også der.2
I manntallet av 1764 står han og Brit som brukere på Øvre Kvernberget. Mari Hansdotter og Gjøri Ingebrigtsdotter var også der. Gjøri og hennes mann overtok samme år.1,8

     Navnet hans ble skrevet Ingebret Quernberg i 1749.4

     Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Eriksson på Kvernberget var søsken.9

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 29, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050035
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041176
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 6. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400333
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=105
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.

Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget1,2

K, #16644, (ca. 1741 - 1818)
Far*Ingebrigt Eriksson på Kvernberget3 (c 1710 - )
Mor*Brit Olsdotter på Kvernberget3,4 ( - e 1764)

Familie 1

Ola Olsson på Kvernberget (c 1729 - 1777)
Fem barn levde i 1777.11 
Barn

Familie 2

Per Ellingsson på Utbogge (c 1743 - 1804)
De hadde ikke barn.10 Gjøri ble født ca. 1741 på Kvernberget, Nesset.5 I manntallet av 1762 står Gjøri Ingebrigtsdotter hos Ingebrigt Eriksson og Brit Olsdotter på Øvre, Kvernberget, Nesset.3 I manntallet av 1764 står Gjøri Ingebrigtsdotter hos Ingebrigt Eriksson og Brit Olsdotter på Øvre Kvernberget.4,6
Gjøri trolovet seg den 10. juni 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Olsson på Barsteinen.7
Gjøri giftet seg den 2. juli 1764 i Rød kyrkje med Ola Olsson på Barsteinen.2
Hun og Ola var brukere på Øvre Kvernberget fra 1764. Gjøri var fremdeles der i 1778. Neste bruker fikk bygselseddel i 1780.6,1,8
Gjøri fikk barn med en uregistrert person i 1778.1
Annet navn: Gjøri Ingebrigtsdotter på Nauste, nevnt 1791.9,5
Gjøri giftet seg den 9. januar 1791 i Eresfjord kyrkje med Per Ellingsson på Utbogge.9,5
Hun og Per var husfolk på en plass med jord under Vestre Holen på Nauste, Eresfjord, i 1801.5,10

Gjøri døde i 1818 på Nauste.10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 137 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041176
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 29, mnr. 148. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050035
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=105
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 103. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=106
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 1. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=528
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670316

Ola Olsson på Kvernberget1,2

M, #16645, (ca. 1729 - 1777)

Familie

Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget (c 1741 - 1818)
Fem barn levde i 1777.2 
BarnOla ble født ca. 1729.1 Hans hjemsted var trolig i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset.3
Annet navn: Ola Olsson på Barsteinen, nevnt 1764.4,5 Han var skolemester i 1764.4,5
Ola trolovet seg den 10. juni 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget.4
Ola giftet seg den 2. juli 1764 i Rød kyrkje med Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget.5
Han og Gjøri var brukere på Øvre, Kvernberget, Nesset, fra 1764. Gjøri var fremdeles der i 1778. Neste bruker fikk bygselseddel i 1780.6,7,8

Ola døde i 1777 på Kvernberget, Nesset.1 Han ble jordfestet den 30. mars 1777 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Qvernberg i 1777.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 131) var Ola Eriksson i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, far til Ola Olsson på Kvernberget, men da ville sistnevnte vært søskenbarn med sin kone, Gjøri Ingebrigtsdotter. De måtte hatt kongebrev for å gifte seg, men dette ble ikke utstedt, og det står heller ingen anmerkning i ministerialboka.9,10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 132 a, påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640176
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670316
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=105
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 137 a, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 103. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=106
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.
 10. [S2299] Norske registre 1763–66: alfabetisk register. O. https://www.digitalarkivet.no/da20120921621722

Per Ellingsson på Utbogge1

M, #16646, (ca. 1743 - 1804)
Far*Elling Steffensson i Langelia2 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia2 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

To barn levde i 1805.6 

Familie 2

Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget (c 1741 - 1818)
De hadde ikke barn.6 Annet navn: Per Ellingsson i Langelia.2
Per ble født ca. 1743.3
Per giftet seg i 1769 med en uregistrert person.4
Han var bruker på Øvre, Utbogge, Eresfjord, fra 1769 til 1786.4,5
Per giftet seg den 9. januar 1791 i Eresfjord kyrkje med Gjøri Ingebrigtsdotter på Nauste.1,3
Annet navn: Per Ellingsson på Nauste.3
Han og Gjøri var husfolk på en plass med jord under Vestre Holen på Nauste, Eresfjord, i 1801.3,6

Per døde i 1804 på Nauste.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 1. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 31. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=34
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 32. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=35
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 527. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=528

Ingeborg Olsdotter på Rød1

K, #16647, (1776 - )
Far*Ola Olsson på Kvernberget2 (c 1729 - 1777)
Mor*Gjøri Ingebrigtsdotter på Kvernberget2 (c 1741 - 1818)

Familie

Ingeborg fikk to barn før hun giftet seg, og tre barn med ektemannen.7 Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Kvernberget.2
Ingeborg ble født i 1776 på Kvernberget, Nesset.3
Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Nauste.4 Hun tjente hos Didrik Olsson og Guri Tølløvsdotter på Vestre Holen, Nauste, Eresfjord, i 1801.4
Hun var huskone på Rød, Nesset, i 1822.1

I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 103) er Ingeborg Olsdotter på Kvernberget forvekslet med den andre Ingeborg Olsdotter på Kvernberget.5


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 522) er Ingeborg Olsdotter på Naustøra sammenblandet med Ingeborg Olsdotter på Nauste. Ingeborg på Øra fikk ikke tre barn før hun giftet seg; de to siste tilhørte den andre Ingeborg.6,7,8,9,10

Kilder/noter

 1. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 29, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650352
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670316
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 128 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640171
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 103. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=106
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=523
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=337
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 192 b, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 232 b, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640277
 10. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 20, 7. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640294

Ingeborg Olsdotter på Kvernberget1,2

K, #16648, (ca. 1753 - 1810)

Familie 1

Anders Andersson på Nerland (c 1754 - 1798)
De fikk ett barn.12 

Familie 2

De hadde ett barn.5 

Familie 3

Knut Olsson på Brekka (1752 - c 1803)
De hadde ikke barn.6 Ingeborg ble født ca. 1753.2
Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Nerås, nevnt fra 1775 til 1789.3,4
Ingeborg fikk barn med Anders Andersson på Myklebostad i 1775, før de var konfirmerte.4,5 Ingeborg og Anders oppholdt seg på Syltebø, Eresfjord, i 1775.4
Ingeborg giftet seg den 4. januar 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med en uregistrert person.3
Ingeborg giftet seg den 31. januar 1802 i Rød kyrkje med Knut Olsson i Øyan.1,6
Hun og Knut var husfolk på Brekka, Kvernberget, Nesset. Plassen hadde jord. Ingeborg bodde der fra før, og Knut fikk festeseddel 8. april 1801 (tinglyst 26. juni).2,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Brekka den 9. april 1803: 26 daler 2 ort 12 skilling.6

Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Brekka, nevnt 1810.9,6

Ingeborg døde i 1810 på Kvernbergsbrekka.9 Hun ble jordfestet den 25. desember 1810 på Rød kyrkjegard, Nesset.9

I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 103) er Ingeborg Olsdotter på Kvernberget forvekslet med den andre Ingeborg Olsdotter på Kvernberget.10


I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 250) er Knut Olsson og Ingeborg Olsdotter på Kvernbergsbrekka feilplassert på Brekka, Nesset. De bodde ikke på matrikkelgården Brekka, men husmannsplassen under Kvernberget. Knuts søster het heller ikke Anne, men Steinor.11,8,6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 227 b, 4. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640272
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Qvernberg, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 181 b, søndag mellom nyttår og helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 113 b, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640157
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 465 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690485
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=120
 8. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 480 a, publiseringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420937
 9. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 51, juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640309
 10. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 103. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=106
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=253
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 209.

Anders Andersson på Nerland1

M, #16649, (ca. 1754 - 1798)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad2 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Olsdotter på Kvernberget (c 1753 - 1810)
De fikk ett barn.7 

Familie 2

Marit Sæmundsdotter på Nerland (c 1751 - 1830)
De hadde ett barn.7 Anders ble født ca. 1754 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Annet navn: Anders Andersson på Myklebostad, nevnt 1775.4
Anders fikk barn med Ingeborg Olsdotter på Nerås i 1775, før de var konfirmerte.4,5 Anders og Ingeborg oppholdt seg på Syltebø, Eresfjord, i 1775.4
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.6

Anders giftet seg den 20. juni 1791 med Marit Sæmundsdotter på Nerland.7

Anders døde i 1798 på Nerland, Vistdal.1 Han ble jordfestet den 3. mars 1798 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 212 b, 3. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 113 b, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640157
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 465 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690485
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 209.

Kristi Andersdotter i Jordfallet1,2,3

K, #16650, (1660 - mellom 1706 og 1735)

Familie

Ola Toresson i Jordfallet (c 1637 - )
To barn levde i 1735.2 
BarnAnnet navn: Kristi Andersdotter på Rottås.3
Kristi ble født i 1660 på Rottås, Tingvoll.3
Kristi giftet seg med Ola Toresson i Jordfallet.1
Hun og Ola var brukere i Jordfallet, Nesset, i 1701. Anders Olsson, Ola Olsson og Per Olsson i Hagen bodde også der.4

Kristi døde mellom 1706 og 1735.1,2

Kilder/noter

 1. [S2300] Nordmøre tingbok 1703–06: fol. 179 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421310181
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550
 3. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 467. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824002?page=470
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125

Ola Olsson på Rød1,2,3

M, #16651, (ca. 1698 - 1779)
Far*Ola Toresson i Jordfallet4 (c 1637 - )
Mor*Kristi Andersdotter i Jordfallet5 (1660 - m. 1706 & 1735)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Olsdotter på Rød (c 1700 - 1763)
De hadde iallfall ett barn.9 Annet navn: Ola Olsson i Jordfallet.4
Ola ble født ca. 1698 i Jordfallet, Nesset.4,3 Han bodde hos Ola Toresson og Kristi Andersdotter i Jordfallet i 1701.4
Ola Olsson på Rød kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker i Pålgarden, Rød, Nesset, den 13. september 1725 av Erik Must og Morten Vium. Kjøpesum: 54 daler, hvorav 24 gikk til Must og 30 til Børge Jakobssen Eg (som fullmektig for avdøde Vium). Skjøtet ble tinglyst først 25. januar 1731.2,6,1
Ola giftet seg med Mari Olsdotter.7
Han ble kalt unge Ola Olsson, nevnt 1736.8
Han var selveier i Pålgarden i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Ola solgte bruket til sønnen Anders i 1754.8,9
Ole Olsøn Røe var verge for Per Olsson i Jordfallet i 1751.10
Ole Oles [Røe] var forlover for Ola Sørensson på Ødegård og Brit Rasmusdotter i Skjørlia, som ble trolovet den 27. august 1758 i Rød kyrkje, Nesset.11

I manntallet av 1762 står han og Mari i Pålgarden, hos sønnen Anders. Ola var også der i 1764.7,12

Ola døde i 1779 på Rød, Nesset.3 Han ble jordfestet den 12. desember 1779 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 423) var Ola Olsson på Rød barn av Ola Pålsson der, men det ser ikke ut til å stemme.13,5

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 143 b, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640188
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Jordfald. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 5. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 144.
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650591
 10. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 19, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050026
 13. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=426

Ola Pålsson på Rød1,2,3

M, #16652, (ca. 1657 - )

Familie

Han hadde iallfall to sønner.1 Ola ble født ca. 1657 på Rød, Nesset.2,1
Han var bruker i Pålgarden, Rød, Nesset, fra 1680. Ola overtok etter faren, og drev fremdeles i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Året etter ble bruket kjøpt av Ola Olsson (s.d.).3,4,5

     Sæmund Pålsson på Stubøen og Ola Pålsson på Rød kan ha vært søsken. I så fall må Sæmund ha vært yngre enn oppgitt.2

     Han kan ha vært far til Mari Olsdotter på Rød.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 423) var Ola Olsson på Rød barn av Ola Pålsson der, men det ser ikke ut til å stemme.3,6

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=426
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 30, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670031
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 6. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550

Mari Olsdotter på Rød1,2

K, #16653, (ca. 1700 - 1763)

Familie

Ola Olsson på Rød (c 1698 - 1779)
De hadde iallfall ett barn.4 Mari ble født ca. 1700.1
Mari giftet seg med Ola Olsson.2
I manntallet av 1762 står hun og Ola i Pålgarden, Rød, Nesset, hos sønnen Anders. Ola var også der i 1764.2,3

Mari døde i 1763 på Rød, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 16. januar 1763 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Mari Olsdotter på Rød kan ha vært barn av Ola Pålsson på Rød.

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 19, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050026
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650591

Per Andersson i Dvergsneset1,2,3

M, #16654, (ca. 1702 - ca. 1750)

Familie

Guri Steffensdotter i Dvergsneset ( - c 1750)
To barn levde i 1751.6 
BarnPer ble født ca. 1702.3 Han var soldat.3
Per giftet seg den 17. februar 1737 i Bolsøy kirke med Guri Steffensdotter, viet av Lars Barhaug.1 Per Andersson fikk bygselseddel på 1 våg i Dvergsneset, Bolsøy, fra Hans Frederik Fitzens den 30. mars 1737. Seddelen ble tinglyst 20. januar året etter.4 Per Andersson i Dvergsneset var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1737. Han virket året etter.2,4
Peder Dversness var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Tollåsen den 18. juni 1748: 2 ort 12 skilling.5

Han og Guri var brukere i Dvergsneset i 1748. Bruket var på 1 våg (halve gården).3

Per døde ca. 1750 i Dvergsneset.6 Det ble holdt skifte etter ham og Guri den 15. januar 1751. Umyndige arvinger: Anders Persson og Steffen Persson.6

     Navnet hans ble skrevet Peder Anderssøn Dversnæss i 1737.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400333
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 203 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400368
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650526
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Anne Henriksdatter1,2

K, #16655, ( - etter 1722)
Far*Henrik Pålsson på Molde1 (1665 - 1721)
Mor*Anne Persdotter1 ( - e 1727)Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Henrik Pålsson på Molde den 20. april 1722.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/246/

Knut Jonsson i Hjelvika1

M, #16656, (1725 - ca. 1766)
Far*Jon Persson i Hjelvika2,3 (c 1701 - 1762)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika1 (c 1689 - 1765)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megKnut ble født i 1725 i Hjelvika, Veøy.2 Knut ble døpt den 16. april 1725 i Veøy kirke. Faddere: Jakob Jespersson i Hjelvika og Nils Matsson i Hjelvika o.a.2
Han var bruker i Hjelvika i 1762. Ingebjørg Olsdotter bodde også der. Det var fem andre bruk på gården.1

Knut døde ca. 1766 i Hjelvika.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 425. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041255
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60, 16. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 379 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660406

Ingebjørg Tostensdotter i Gusjåsen1

K, #16657

Familie 1

Ola Eriksson i Gusjåsen (c 1630 - c 1687)
De hadde tre barn.1 

Familie 2

Ola Olsson i Gusjåsen (c 1651 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebjørg giftet seg med Ola Eriksson i Gusjåsen.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson i Gusjåsen den 7. desember 1687: 73 daler 3 ort 10 skilling.1

Ingebjørg giftet seg ca. 1688 med Ola Olsson. Han var hennes festemann og verge i desember 1687.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 208) var Ola Eriksson og Guri Knutsdotter i Gusjåsen foreldre til Ola Olsson i Gusjåsen, men det er feil (de hadde ikke barn). Ola Olsson giftet seg med den neste kona til Ola Eriksson (Ingebjørg Tostensdotter) og ble stefar til deres sønn, Ola Olsson, som han videre er forvekslet med.2,3,1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 208. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=211
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137

Ola Eriksson i Gusjåsen1,2

M, #16658, (ca. 1630 - ca. 1687)

Familie 1

Guri Knutsdotter i Gusjåsen ( - c 1682)
Ingen barn levde i 1683.3 

Familie 2

Ingebjørg Tostensdotter i Gusjåsen
De hadde tre barn.2 Ola ble født ca. 1630.1
Ola giftet seg med Guri Knutsdotter i Gusjåsen.3
Han var bruker i Litl-Gusjåsen, Nesset, i 1664. Skyld: 2 pund (hele gården).1
Han var arving ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Gusjåsen den 18. mai 1683: 92 daler 2 ort 8 skilling.4

Ola giftet seg med Ingebjørg Tostensdotter.2

Ola døde ca. 1687 i Litl-Gusjåsen.2 Det ble holdt skifte etter ham den 7. desember 1687. Kreditorer: Anna Ludvigsdotter Munthe o.a. Arvinger: Ingebjørg Tostensdotter o.a. Verger: Lasse Olsson på Skalle o.a. Aktiva: 152 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 5 daler. Arv: 147–2–20.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 208) var Ola Eriksson og Guri Knutsdotter i Gusjåsen foreldre til Ola Olsson i Gusjåsen, men det er feil (de hadde ikke barn). Ola Olsson giftet seg med den neste kona til Ola Eriksson (Ingebjørg Tostensdotter) og ble stefar til deres sønn, Ola Olsson, som han videre er forvekslet med.5,3,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 227, Lilegutzaas. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191124
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b–128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 208. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=211

Guri Knutsdotter i Gusjåsen1

K, #16659, ( - ca. 1682)

Familie

Ola Eriksson i Gusjåsen (c 1630 - c 1687)
Ingen barn levde i 1683.1 Guri giftet seg med Ola Eriksson.1

Guri døde ca. 1682 i Litl-Gusjåsen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. mai 1683. Kreditorer: Jon Johnston skott og Kristen Augustinusson o.a. Arvinger: Ola Eriksson o.a. Aktiva: 213 daler. Passiva: 27 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 185–0–16.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 208) var Ola Eriksson og Guri Knutsdotter i Gusjåsen foreldre til Ola Olsson i Gusjåsen, men det er feil (de hadde ikke barn). Ola Olsson giftet seg med den neste kona til Ola Eriksson (Ingebjørg Tostensdotter) og ble stefar til deres sønn, Ola Olsson, som han videre er forvekslet med.3,1,4

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b–128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 208. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=211
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248

Marit Olsdotter i Gusjåsen1

K, #16660, ( - ca. 1678)
Far*Ola1
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Knutsson i Gusjåsen (c 1604 - c 1678)
Ingen barn levde i 1678.1 Marit giftet seg med Erik Knutsson i Gusjåsen.1

Marit døde ca. 1678 i Stor-Gusjåsen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne og Erik den 21. oktober 1678. Kreditorer: Ivar Andersson, Gunnar Aslaksson og Jon Johnston skott o.a. Arvinger: Ellev Olsson på Steinløysa, Botolv Olsson, Ingvild Olsdotter på Ytter-Steinløysa, Brit Olsdotter og Ingrid Olsdotter o.a. Arv: 5 daler 3 ort 12 skilling.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 228) var Marit Olsdotter i Gusjåsen mor til Erik Knutsson sine barn, men det er feil. De var fra tidligere ekteskap.3,1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=231

Erik Knutsson i Gusjåsen1,2

M, #16661, (ca. 1604 - ca. 1678)

Familie 1

Seks barn levde i 1678.1 

Familie 2

Marit Olsdotter i Gusjåsen ( - c 1678)
Ingen barn levde i 1678.1 Erik ble født ca. 1604.2
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker på bnr. 1, Stor-Gusjåsen, Nesset, i 1640. Skyld 1664: 2 pund 4 merker. Neste bruker var Gunnar Aslaksson (s.d.), som kanskje var gift med hans datter.3,2,4
Erik giftet seg med Marit Olsdotter.1

Erik døde ca. 1678 i Stor-Gusjåsen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham og Marit den 21. oktober 1678. Kreditorer: Ivar Andersson, Gunnar Aslaksson og Jon Johnston skott o.a. Arvinger: Ellev Olsson på Steinløysa, Botolv Olsson, Ingvild Olsdotter på Ytter-Steinløysa, Brit Olsdotter og Ingrid Olsdotter o.a. Arv: 5 daler 3 ort 12 skilling.5

     Han kan ha vært far til Brit i Gusjåsen.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 228) var Marit Olsdotter i Gusjåsen mor til Erik Knutsson sine barn, men det er feil. De var fra tidligere ekteskap.3,1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 226, Storegutzaas. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191124
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=231
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=232
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051

Ola Aslaksson på Silset1,2

M, #16662, (ca. 1653 - 1721)
Far*Aslak Andersson på Tjelle3,1 (c 1612 - f 1690)

Familie

Han hadde fem barn.11 Annet navn: Ola Aslaksson på Tjelle.3
Ola ble født ca. 1653.3,2 Han bodde hos Aslak Andersson i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, i 1664.3,4,5,6
Ola (eller broren med samme navn) var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 1 daler 12 skilling.7

Gunnar Aslaksson i Gusjåsen, Jon Aslaksson på Hammervoll og Ola Aslaksson på Silset solgte i Aslakgarden i 1690 til Anders Aslaksson på Tjelle. Hver av dem solgte 18 merker odel, som Anders selv også hadde arvet – til sammen 1 våg. Handelen ble kunngjort på tinget 5. mai, hvor skjøtet ble utstedt (tinglyst 21. januar 1692).1,8
Han var bruker på bnr. 9, Silset, Øre. Ola var på Silset i 1690, men ble ikke matrikkelført som bruker før 1693. Han overtok etter en Per. Landskyld: 2 øre.9,10,1
Ola giftet seg med en uregistrert person.2

Ola døde i 1721 på Silset, Øre.9

     Navnet hans ble skrevet Olle Aslachsen Silsæt i 1690.1

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650462
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 58, Sildset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282042
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 5. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. ErritzFiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787657
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 8. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 9. [S2301] Gards- og ættesoge for Gjemnes III: s. 140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404031?page=143
 10. [S2082] Nordmøre fogderegnskap 1692–93: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Gimbnæs Tinglaug, Sildsætt. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202230306
 11. [S2301] Gards- og ættesoge for Gjemnes III: s. 141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041404031?page=144

Lasse Jonsson på Nerland1,2

M, #16663, (ca. 1608 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnLasse ble født ca. 1608.1,2
Han var bruker på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1664, sammen med sønnen Jon. De drev 2 pund 6 merker.2,1

     Inger Jonsdotter og Lasse Jonsson på Nerland kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 255, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010134
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 247, Nederland. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 235.
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra RRR, Romsdal sakefallsregnskap. Ekstrakt av tingboka, ErrixFiordtz Ottings Vorting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370153

Marit Aslaksdotter på Bergset1

K, #16664, ( - ca. 1685)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad1 (c 1585 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Ivarsson på Bergset (c 1648 - )
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Marit Aslaksdotter på Myklebostad.
Marit giftet seg med Erik Ivarsson på Bergset.1

Marit døde ca. 1685 på Bergset, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. november 1685. Kreditorer: Anna Ludvigsdotter Munthe, Bjørn Knutsson på Ødegård, Ola Aslaksson på Tjelle, Ingebjørg Sjurdsdotter på Ødegård, Brit Jonsdotter, Jon Lassesson på Nerland, Kristen Augustinusson og Jon Ivarsson o.a. Arvinger: Erik Ivarsson på Bergset, Anne Aslaksdotter på Vike, Synnøv Aslaksdotter på Rød, Inger Aslaksdotter på Nerland og Brit Aslaksdotter på Myklebostad. Aktiva: 37 daler. Passiva: 17 daler 2 ort 11 skilling. Arv: 19–1–13 (minus 1 daler til Jon Ivarsson).2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Aslak Bårdsson på Myklebostad1,2,3

M, #16665, (ca. 1585 - )
Far*Bård Myklebostad4 ( - e 1626)
8. tippoldefar til meg

Familie 1

Aslak var nok gift to ganger og hadde seks barn. I 1645 skattet han for kone, sønn og datter (over 15 år).11,3 
BarnAslak ble født ca. 1585.5
Han var bruker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1637. Skyld 1661: 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav han eide 1–1–6. Da stod sønnen Bård som bruker, men Aslak var tilbake i 1664. Han skattet for bruket i 1671, men i 1673 hadde svigersønnen Ola overtatt (s.d.).6,7,5,8,9
Aslak giftet seg med (?).

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) var Aslak Bårdsson på Myklebostad bare stefar til Inger Aslaksdotter på Nerland og Brit Aslaksdotter på Myklebostad, og de kalles Olsdøtrer, fordi et skifte fra 1788 er vektlagt mer enn et samtidig skifte.9,10,11

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Neder Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191133
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 16 b, Nedere Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610575
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 9. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660666
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=66
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Neder Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 6. [S2298] Trondheim lensregnskap 1636–38: mappe 2, vedlegg 2, båtmannsskatt, nr. 2, Romsdal 1636–37. Leilendingsskatt, ErrichsFiordtz Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080911650543
 7. [S2302] Trondheim lagdømme, jordebok 1661 (#28): s. 73. https://www.digitalarkivet.no/ma10051012090042
 8. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Anne Aslaksdotter på Vike1,2

K, #16666, ( - ca. 1718?)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad2 (c 1585 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson på Vike ( - c 1680)
Ett barn levde i 1681.1 
BarnAnnet navn: Anne Aslaksdotter på Myklebostad.
Anne giftet seg med Jon Olsson.1
Hun og Jon var brukere på Ytre, Vike, Eresfjord. Jon skattet for bruket fra 1667. Landskyld: 1 våg. Han drev fremdeles i 1676, men enka (Anne) står i matrikkelen 1680.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Vike den 20. august 1681: 2 daler 2 ort.6
Anne Aslaksdotter på Vike var arving ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 2 daler 1 ort 16 skilling.7


Anne døde kanskje ca. 1718 på Øra, Vistdal.8

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 3. [S1727] Trondheim stiftamtstueregnskap 1667 (#21): litra U, Romsdal leilendingsskatt. ErixFiordtz Otting, ødegårder, Neder Wige. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709310371
 4. [S2007] Trondheim stiftamtstueregnskap 1676: litra B, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350704
 5. [S1649] Trondheim stiftamtstueregnskap 1680 (#61): Romsdal, litra B, matrikkel. ErridtzFiordtz Otting, Wiige. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714341069
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640061

Jon Olsson på Vike1,2

M, #16667, ( - ca. 1680)

Familie

Anne Aslaksdotter på Vike ( - c 1718?)
Ett barn levde i 1681.1 
BarnJon giftet seg med Anne Aslaksdotter på Myklebostad.1
Han og Anne var brukere på Ytre, Vike, Eresfjord. Jon skattet for bruket fra 1667. Landskyld: 1 våg. Han drev fremdeles i 1676, men enka (Anne) står i matrikkelen 1680.3,2,4

Jon døde ca. 1680 på Vike, Eresfjord.4,1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. august 1681. Kreditorer: Ivar Andersson, Kristen Augustinusson og Aslak Persson i Eikesdal o.a. Arvinger: Anne Aslaksdotter og Brit Jonsdotter. Aktiva: 31 daler 1 ort. Passiva: 26 daler 1 ort. Arv: 5 daler. Utenom dette fikk dattera en forgylt kåpespenne.5

I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 28) er Jon Olsson på Vike og Jon Jonsson på Vike kombinert, men de var forskjellige personer.6

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 2. [S2007] Trondheim stiftamtstueregnskap 1676: litra B, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350704
 3. [S1727] Trondheim stiftamtstueregnskap 1667 (#21): litra U, Romsdal leilendingsskatt. ErixFiordtz Otting, ødegårder, Neder Wige. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709310371
 4. [S1649] Trondheim stiftamtstueregnskap 1680 (#61): Romsdal, litra B, matrikkel. ErridtzFiordtz Otting, Wiige. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714341069
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=31

Synnøv Aslaksdotter på Rød1,2

K, #16668, ( - etter 1685)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad1 (c 1585 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Ingebrigtsson på Rød (c 1618 - c 1672)
De hadde iallfall sønnene Ola, født ca. 1652 og 56.10,11 Annet navn: Synnøv Aslaksdotter på Myklebostad.
Synnøv giftet seg med Ola Ingebrigtsson.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Rød, Nesset, i 1655. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. I 1671 skattet Ola for bruket, men i 1673 enka Synnøv. Ifølge tradisjon ble det kalt Synnøvgarden, kanskje etter henne.3,4,2,5,6
Synnøv Aslaksdotter på Rød var arving ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 2 daler 1 ort 16 skilling.7


     Navnet hennes ble skrevet Sønneffue Røe i 1673.2

     Anne Olsdotter på Skorga og Ola Olsson på Rød var søsken. De kan ha vært barn av Ola Ingebrigtsson og Synnøv Aslaksdotter på Rød, men Ola Olssons alder stemmer ikke helt.8,9,5

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 2. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330535
 3. [S2188] Trondheim lensregnskap 1655–56 (#121): mappe 6, vedlegg 2, Romsdal kontribusjon 1655 (skatt). Halvgårder, ErichFiordtzs Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080916620642
 4. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320461
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=372
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=370
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 8. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630016
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630017
 10. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 220, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 11. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 370, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196

Ola Ingebrigtsson på Rød1,2,3

M, #16669, (ca. 1618 - ca. 1672)

Familie

Synnøv Aslaksdotter på Rød ( - e 1685)
De hadde iallfall sønnene Ola, født ca. 1652 og 56.4,9 Ola ble født ca. 1618.4
Ola giftet seg med Synnøv Aslaksdotter på Myklebostad.5
Han og Synnøv var brukere på bnr. 1, Rød, Nesset, i 1655. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. I 1671 skattet Ola for bruket, men i 1673 enka Synnøv. Ifølge tradisjon ble det kalt Synnøvgarden, kanskje etter henne.2,1,5,3,6

Ola døde ca. 1672.1,5

     Anne Olsdotter på Skorga og Ola Olsson på Rød var søsken. De kan ha vært barn av Ola Ingebrigtsson og Synnøv Aslaksdotter på Rød, men Ola Olssons alder stemmer ikke helt.7,8,3

Kilder/noter

 1. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320461
 2. [S2188] Trondheim lensregnskap 1655–56 (#121): mappe 6, vedlegg 2, Romsdal kontribusjon 1655 (skatt). Halvgårder, ErichFiordtzs Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080916620642
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=372
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 220, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 5. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330535
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=370
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630016
 8. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630017
 9. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 370, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196

Inger Aslaksdotter på Nerland1

K, #16670, ( - før 1701)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad1,2 (c 1585 - )
Mor*(?)
7. tippoldemor til meg

Familie

Jon Lassesson på Nerland (c 1643 - )
De hadde tre barn.4,2 
BarnAnnet navn: Inger Aslaksdotter på Myklebostad.1,2
Inger giftet seg med Jon Lassesson på Nerland.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 2 daler 1 ort 16 skilling.3


Inger døde trolig før 1701.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) var Aslak Bårdsson på Myklebostad bare stefar til Inger Aslaksdotter på Nerland og Brit Aslaksdotter på Myklebostad, og de kalles Olsdøtrer, fordi et skifte fra 1788 er vektlagt mer enn et samtidig skifte.5,2,1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218

Anne Lassesdotter på Nerland1,2

K, #16671, ( - etter 1682)
Far*Lasse Jonsson på Nerland1 (c 1608 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Bjørn Knutsson på Ødegård (c 1642 - f 1712)Anne fikk barn med Bjørn Knutsson på Ødegård ca. 1682. Hun var tremenning av hans kone, Magnhild Gunnarsdotter. Bjørn måtte bøte halve nettoformuen, 17 daler 1 ort 17 skilling, mens Anne hadde bare 2 daler i innestående tjenestelønn hos broren Jon Lassesson.2,1

     Anne var tremenning av Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård.2

Kilder/noter

 1. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra RRR, Romsdal sakefallsregnskap. Ekstrakt av tingboka, ErrixFiordtz Ottings Vorting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370153
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122

Brit Aslaksdotter på Myklebostad1,2

K, #16672, ( - etter 1685)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad1,2 (c 1585 - )
Mor*(?)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Aslaksson på Myklebostad (c 1651 - )
De hadde tre barn.4 
BarnBrit giftet seg med Ola Aslaksson.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1673. De hadde overtatt etter hennes far. Landskyld: 1 våg 1 pund 18 merker.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 2 daler 1 ort 16 skilling, pluss 0–1–12 etter fordring.5


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) var Aslak Bårdsson på Myklebostad bare stefar til Inger Aslaksdotter på Nerland og Brit Aslaksdotter på Myklebostad, og de kalles Olsdøtrer, fordi et skifte fra 1788 er vektlagt mer enn et samtidig skifte.6,2,1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330538
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Bård Aslaksson på Myklebostad1,2

M, #16673, ( - før 1685)
Far*Aslak Bårdsson på Myklebostad1 (c 1585 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megBård var bruker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1661. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav faren eide 1–1–6. Aslak stod igjen som bruker i 1664.2,3,1

Bård døde før 1685, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 2. [S2302] Trondheim lagdømme, jordebok 1661 (#28): s. 73. https://www.digitalarkivet.no/ma10051012090042
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 246, Neder Møchelbostad. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191134
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Ola Aslaksson på Myklebostad1,2,3

M, #16674, (ca. 1651 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Brit Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1685)
De hadde tre barn.5 
BarnOla ble født ca. 1651.4
Ola giftet seg med Brit Aslaksdotter på Myklebostad.3
Han og Brit var brukere på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1673. De hadde overtatt etter hennes far. Landskyld: 1 våg 1 pund 18 merker.2,5 Ola Aslaksson på Myklebostad var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1696.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 3. Aslak Olsson og Anders Olsson var også der. Aslak hadde overtatt i 1707.4,5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650630
 2. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330538
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128

Brit Jonsdotter på Vike1

K, #16675
Far*Jon Olsson på Vike1 ( - c 1680)
Mor*Anne Aslaksdotter på Vike1 ( - c 1718?)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Vike den 20. august 1681: 2 daler 2 ort. Hun fikk også en forgylt kåpespenne av mora.2
Briid Jonsdaattr var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 1 daler 12 skilling i tjenestelønn.3


     Brit Jonsdotter på Vike og Brit Jonsdotter på Vike kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Jon Nilsson på Nerland1,2,3

M, #16676, (ca. 1732 - 1786)
Far*Nils Hansson på Nerland4 (c 1700 - c 1747)
Mor*Brit Jonsdotter på Nerland4,2 ( - c 1735)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Aslaksdotter på Nerland (c 1706 - 1799)
De hadde ikke barn.2 Jon ble født ca. 1732 på Nerland, Vistdal.3,5,1
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Nerland den 12. mars 1736: 13 daler 2 ort, hvorav 8 daler 1 ort var jordegods.4
Jon Nilsson fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker på bnr. 5, Nerland, Vistdal, fra Knut Torfinnsson på Ødegård og Bård Aslaksson på Haugen o.a. (på vegne av Vistdal kyrkje) den 29. juni 1752. Seddelen ble tinglyst samme dag.6,7
Jon giftet seg før 1761 med Mari Aslaksdotter.2,8,5 Jon Nilsson på Nerland var reserve i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1761. Høyde: 61 sjællandske tommer.5
Jon og Mari hadde Barbro Sæmundsdotter i tjeneste i 1762.8

Han og Mari var brukere på bnr. 5 til 1786. De drev også bnr. 6. Samlet skyld: 2 pund 21 merker.7,9

Jon døde i 1786 på Nerland.1 Han ble jordfestet den 31. desember 1786 på Vistdal kyrkjegard.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. februar 1788. Debitorer: Per Olsson på Haustenga o.a. Kreditorer: Ivar Knutsson på Nerland, Ivar Ivarsson på Nerland, Elling Aslaksson på Meland, Ola Torvik, Didrik Olsson på Nauste, Sjurd Jonsson på Utbogge, Kristen Ellingsson Lind og Ola Bårdsson på Bergset o.a. Arvinger: Mari Aslaksdotter på Nerland, Aslak Ellingsson på Nerland, Per Ellingsson på Nerland, Lasse Ellingsson på Nerland, Ingeborg Ellingsdotter på Nerland, Anne Ellingsdotter på Nerland, Jon Aslaksson på Bergsethjellen, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Olsson på Tjelle, Ola Olsson på Tjelle, Ales Olsdotter, Søren Kasparsson, Jakob Kasparsson på Lange, Jon Kasparsson på Elgeneset, Knut Knutssen, Eli Knutsdatter, Ingeleiv Knutsdatter, Brit Knutsdatter, Marit Knutsdatter, Brit Eriksdotter, Anders Andersson på Lange, Anders Knutsson på Myklebostad, Aslak Knutsson, Ola Knutsson, Kari Knutsdotter på Bjørnes, Marit Knutsdotter, Ola Andersson på Myklebostad, Per Andersson, Trond Andersson, Anders Andersson, Aslak Andersson, Ågot Aslaksdotter, Lasse Lassesson og Mali Lassesdotter. Åbot på Vistdal kyrkjes del av bruket var 20 daler. Aktiva: 230 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 100–3–20. Arv: 129–2–0.10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 174 b, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 33. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mars–mai 1736. 12. mars.
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1761, Eresfjordske kompani, ungdomsrulle. Nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700474
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 180. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410094
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 290. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=293
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=294
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Mari Aslaksdotter på Nerland1,2

K, #16677, (ca. 1706 - 1799)

Familie 1

Jon Nilsson på Nerland (c 1732 - 1786)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

De hadde ikke barn. Mari ble født ca. 1706.1
Mari giftet seg før 1761 med Jon Nilsson på Nerland.3,2,4
Jon og Mari hadde Barbro Sæmundsdotter i tjeneste i 1762.2

Hun og Jon var brukere på bnr. 5, Nerland, Vistdal, til 1786. De drev også bnr. 6. Samlet skyld: 2 pund 21 merker.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 64 daler 3 ort, pluss 4 daler til begravelse og 10 daler i morgengave, utlagt i 1 pund 9 merker i Nerland (bnr. 6, 30 daler) o.a.7
Hun var myndling av Ola Bårdsson på Bergset i 1788.3

Mari giftet seg i 1788 med en uregistrert person.6

Mari døde i 1799 på Nerland, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 1. november 1799 på Vistdal kyrkjegard.1

     Mari Aslaksdotter på Nerland kan ha vært barn av Aslak Bårdsson og Brit Sira.

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 219 a, allehelgensdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640263
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1761, Eresfjordske kompani, ungdomsrulle. Nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700474
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 290. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=293
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=294
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ola Andersson på Myklebostad1,2

M, #16678, (ca. 1748 - 1813)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad3,4 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad4 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1748.1,5 I manntallet av 1762 står Ola Andersson hos Anders Aslaksson og Eli Trondsdotter på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.4,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.7

Han var selveier på bnr. 3 fra 1788 til 1789. Ola hadde overtatt etter foreldrene. Han fikk kår av neste bruker, broren Per Andersson.8

Ola døde i 1813 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1 Han ble jordfestet den 21. februar 1813 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 65, 21. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640316
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 208. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 a, Mochelbostad, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670224
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=224

Jakob Kasparsson på Lange1,2

M, #16679, (ca. 1748 - 1797)
Far*Kaspar Knutsson på Ødegård3,4 (c 1710 - c 1750)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård5,6 (o 1705 - 1792)
Far-steHenrik Eriksson på Lange7 (c 1725 - 1762)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Toresdotter på Lange (c 1755 - 1831)Jakob Kasparsson tjente hos Ola Johansson på Elgeneset.
Annet navn: Jakob Kasparsson på Ødegård.3
Jakob ble født ca. 1748 på Ødegård, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 ort 7 skilling.8
Han var myndling av Knud Møchelbostad (trolig Knut Eriksson på Myklebostad) i 1753.3
I manntallet av 1762 står Jakob Kasparsson hos Brit Jakobsdotter i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal.6,9,10 Jakob Kasparsson tjente hos Ola Johansson og Kristi Persdotter i Utigarden, Elgeneset, Nesset, i 1764.11
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 2 daler 1 ort 20 skilling, sammen med brødrene Søren og Jon.7
Han var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 3 daler 6 skilling, pluss 4 daler 3 ort 20 skilling i lån, 0–0–6 for et gangjern, og 4 daler i årslønn – utlagt i 8 daler i Knutsgarden, o.a.12
Han var myndling av Åmund Ørjarsson i Lia i 1770.5

Han var selveier i Knutsgarden fra 1774. Han hadde overtatt etter broren Knut, og kjøpte bruket av arvingene. Etter Jakobs død drev enka videre.10,13
Jakob giftet seg den 24. juni 1781 med Ingeborg Toresdotter på Solhjell.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788.14
Han var verge for Brit Knutsdatter og Marit Knutsdatter i 1788.4
Han var verge for Marit Knutsdatter i 1797.2


Jakob døde i 1797 på Indre Lange, Vistdal.2,15 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. april 1797.15
Hans dødsbo arvet ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 1 daler 3 skilling.16

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 151 a, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640195
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 37, mnr. 229. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050043
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 13. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 110. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=113
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 277 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680295
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Brit Jonsdotter på Nerland1,2,3

K, #16680, ( - ca. 1735)
Mor*Magnhild Olsdotter på Myklebostad1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Hansson på Nerland (c 1700 - c 1747)
De hadde ett barn.2 
BarnBrit Jonsdotter ble stevnet av Aslak Olsson til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1713. Hun hadde mottatt 8 skilling i festepenger uten å møte til tjeneste. På hennes vegne møtte Aslak Jonsson på Nerland. Brit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn samt å dekke saksomkostningene.3
Brit giftet seg med Nils Hansson.2

Brit døde ca. 1735 på Nerland, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 12. mars 1736. Arvinger: Nils Hansson og Jon Nilsson. Arv: 27 daler.2

I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) og X (s. 70, 236) er Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård forvekslet med Magnhild Olsdotter på Myklebostad. Det står også at Magnhild fikk dattera Brit med sin søsters mann Jon Lassesson på Nerland, men alt dette er galt (og skyldes feiltolkning av samtlige kilder).4,5,6,7,8,1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mars–mai 1736. 12. mars.
 3. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122

Nils Hansson på Nerland1,2

M, #16681, (ca. 1700 - ca. 1747)

Familie 1

Brit Jonsdotter på Nerland ( - c 1735)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.5 Nils ble født ca. 1700.2 Hans hjemsted var kanskje i Bolsøy.3
Han var bruker på bnr. 5, Nerland, Vistdal, i 1724. Skyld: 1 pund. I 1749 drev enka 2 pund 21 merker.4,2
Nils giftet seg med Brit Jonsdotter.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Nerland den 12. mars 1736: 13 daler 2 ort.1

Nils giftet seg med en uregistrert person.5

Nils døde ca. 1747 på Nerland, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mars–mai 1736. 12. mars.
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 33. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 290. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=293
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 46, mnr. 217. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670047
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 439 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650459

Jon Jonsson på Vike1

M, #16682, ( - etter 1693)
Jon Jonsson på Vike sitt bumerke i 1692 (tegning i Gards- og ættesoge for Nesset)Han var bruker på Ytre, Vike, Eresfjord, i 1692. Skyld: 1 våg. Jon var også bruker året etter, men i 1694 lå bruket øde.2,3,4 Jon Jonsson på Vike var lagrettemann i i Eresfjord tinglag i 1692.1

I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 28) er Jon Olsson på Vike og Jon Jonsson på Vike kombinert, men de var forskjellige personer.5

Kilder/noter

 1. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. ErritzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210118
 2. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel. ErritzFiordtz Otting, Viige. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202210115
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Viige. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211024
 4. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. ErritzFiordtz Otting, Viige. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211187
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=31

Lasse Jonsson på Nerland1

M, #16683, (ca. 1679 - )
Far*Jon Lassesson på Nerland1 (c 1643 - )
Mor*Inger Aslaksdotter på Nerland ( - f 1701)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megLasse ble født ca. 1679 på Nerland, Vistdal.1 Han var soldat i 1701.1 I manntallet av 1701 står Lasse Jonsson hos Jon Lassesson på bnr. 2, Nerland, Vistdal.1,2

Lasse døde uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181037
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland1,2

K, #16684, (omkr. 1680 - 1758)
6. tippoldemor til meg

Familie

Aslak Jonsson på Nerland (c 1681 - 1759)
De hadde fire barn.9 
BarnIngebjørg ble født omkr. 1680. Alderen ble oppgitt til 95 år ved jordfestelsen i 1758, men hun må ha vært mye yngre.1
Ingebjørg giftet seg med Aslak Jonsson på Nerland.2
Hun og Aslak var brukere på bnr. 2, Nerland, Vistdal, i 1711. Han hadde overtatt etter faren. Landskyld: 1 våg 12 merker. Aslak kjøpte bruket i 1729, og det fikk trolig navn etter ham. På slutten av livet ble han kårmann, og sønnen Elling tok over.3,2,4

Ingebjørg døde i 1758 på Nerland, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 17. desember 1758 på Vistdal kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 237, 115) fikk Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland barn med Ola Knutsson på Ødegård før hun giftet seg; men barnemora Ingebjørg Ellingsdotter giftet seg med Ola, og han levde fremdeles da førstnevnte Ingebjørg fikk barn med sin mann, Aslak Jonsson på Nerland (det kan altså ikke ha vært samme kvinne).4,5,6


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).7,8,9,10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 a, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181037
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650678
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.

Per Ellingsson på Nerland1

M, #16685, (1762 - 22. mars 1830)
Far*Elling Aslaksson på Nerland1 (c 1708 - 1770)
Mor*Anne Persdotter på Nerland2 (1732 - 1799)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født i 1762 på Nerland, Vistdal.2
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.3


Per døde den 22. mars 1830 på Nerland, som innerst.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Lasse Ellingsson på Røsskjeret1

M, #16686, (1767 - 24. august 1845)
Far*Elling Aslaksson på Nerland2 (c 1708 - 1770)
Mor*Anne Persdotter på Nerland3 (1732 - 1799)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megLasse ble født i 1767 på Nerland, Vistdal.3
Annet navn: Lasse Ellingsson på Nerland, nevnt 1788.4
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling, pluss 1 ort etter fordring.5
Lasse Ellingsson på Nerland fikk bygselseddel på Røsskjeret, Eresfjord, fra Erik Jonsson på Bogge i 1804.6
Han var innerst på Røsskjeret i 1825, men flyttet fra gården i løpet av 1820-årene.1,7

Lasse døde den 24. august 1845 på Nerland, som innerst.3

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 161, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010938
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 563. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=564
 7. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 564. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=565

Ingeborg Ellingsdotter på Nerland1,2

K, #16687, (1759 - 27. februar 1848)
Far*Elling Aslaksson på Nerland2 (c 1708 - 1770)
Mor*Anne Persdotter på Nerland3 (1732 - 1799)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megIngeborg ble født i 1759.3
Hun var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Nerland den 22. april 1785 i Rød kyrkje, Nesset.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 ort 9 skilling.4
Hun var myndling av Ola Olsson på Grønfeta i 1788.2
Ingeborg Ellingsdotter tjente hos Anders Larsson på Bjørbakken, Eresfjord, i 1801.5,6

Ingeborg døde den 27. februar 1848 på Myklebostad, Vistdal, på legd.3,6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 168 a, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Biørbachen. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 443.

Anne Ellingsdotter på Nerland1,2

K, #16688, (1764 - 2. juni 1844)
Far*Elling Aslaksson på Nerland2,1 (c 1708 - 1770)
Mor*Anne Persdotter på Nerland3 (1732 - 1799)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megAnne ble født i 1764 på Nerland, Vistdal, og først hjemmedøpt.2 Anne ble døpt den 23. desember 1764 i Vistdal kyrkje. Faddere: Anne Knutsdotter på Oppdal, Synnøv Olsdotter i Brekka og Anders Andersson på Lange o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 ort 9 skilling.4
Hun var myndling av Ola Ivarsson på Ødegård i 1788.1


Anne døde den 2. juni 1844 på Nerland.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=443

Magnhild Olsdotter på Myklebostad1

K, #16689
Mor*(?)1
Far-steAslak Bårdsson på Myklebostad1 (c 1585 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hun hadde ett barn (som fikk etterkommere).1 
BarnI Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) og X (s. 70, 236) er Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård forvekslet med Magnhild Olsdotter på Myklebostad. Det står også at Magnhild fikk dattera Brit med sin søsters mann Jon Lassesson på Nerland, men alt dette er galt (og skyldes feiltolkning av samtlige kilder).2,3,4,5,6,1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122

(?)

K, #16690
8. tippoldemor til megHun giftet seg med Aslak Bårdsson på Myklebostad.

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ivar Olsson på Tjelle1,2

M, #16691, (ca. 1753 - 1. november 1830)
Far*Ola Ivarsson på Tjelle3 (c 1694 - 1758)
Mor*Brit Aslaksdotter på Tjelle1,3 ( - 1767)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Hansdotter på Tjelle (c 1753 - 1819)Ivar ble født ca. 1753 på Tjelle, Nesset.3,2
Han var bruker på bnr. 5, Tjelle, Nesset, fra 1780. Ivar fikk skjøte på familiens eierandel 22. juni, og kjøpte senere resten av bruket.4
Ivar giftet seg i 1788 med Ingebjørg Hansdotter på Hestad.5,4
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.6

Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 5 i 1801. Etter dem overtok sønnen Hans.5,4

Ivar døde den 1. november 1830 på Tjelle, som kårmann.2 Han ble jordfestet den 21. november 1830.2

     Navnet hans ble skrevet Iver Olsen Thjelde i 1830.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 206, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010960
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 715 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651319
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 324. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=327
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 a, Thielle, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670209
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ola Olsson på Tjelle1,2

M, #16692, (1763 - )
Far*Ola Andersson på Tjelle1 (1729 - )
Mor*Brit Aslaksdotter på Tjelle2 ( - 1767)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1763 på Tjelle, Nesset.1 Ola ble døpt den 20. februar 1763 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Hans Peter Schnitler, Jon Aslaksson på Nerland og Marit Persdotter på Tjelle o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ales Olsdotter på Rødalen1

K, #16693, (ca. 1757 - 1. februar 1837)
Far*Ola Ivarsson på Tjelle2 (c 1694 - 1758)
Mor*Brit Aslaksdotter på Tjelle3,4 ( - 1767)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Pål Sæmundsson på Rødalen (c 1751 - 1788)

Familie 2

Jon Sæmundsson på Rødalen (c 1756 - 1827)Annet navn: Ales Olsdotter på Tjelle.3,4
Ales ble født ca. 1757 på Tjelle, Nesset.3,1
Ales giftet seg den 27. desember 1781 med Pål Sæmundsson på Rødalen.5
Hun og Pål var brukere på Rødalen, Vistdal, i 1784. Pål hadde overtatt etter Marit Larsdotter (s.d.). Etter hans død drev Ales videre.5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 ort 17 skilling.6

Ales giftet seg i 1790 med Jon Sæmundsson på Bergset.5
Hun og Jon var brukere på Rødal fra 1790 til 1825. De fikk kårbrev da hennes sønn Ola overtok.5,7

Ales døde den 1. februar 1837 på Husby, Eresfjord, hvor dattera Ildri bodde.1 Hun ble jordfestet den 26. februar 1837 på Eresfjord kyrkjegard.8

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 339, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650221
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 715 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651319
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 426 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 579.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=583
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 227, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650015

Kaspar Knutsson på Ødegård1,2

M, #16694, (ca. 1710 - ca. 1750)
Far*Knut Kasparsson på Lange3,2 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange3 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Jakobsdotter på Ødegård (o 1705 - 1792)
De hadde fire barn.2,6 
BarnAnnet navn: Kaspar Knutsson på Lange.4
Kaspar ble født ca. 1710 på Indre Lange, Vistdal.1 Han var soldat.1
Kaspar giftet seg med Brit Jakobsdotter på Ødegård.5
Han og Brit var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1749. Skyld: 1 våg. Året før hadde Kaspar kjøpt 1 pund 12 merker, altså halve bruket.1,5

Kaspar døde ca. 1750.

     Navnet hans ble skrevet Caspar Øjgaarden i 1749.1

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 33. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=120
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558

Søren Eriksson på Ødegård1

M, #16695, (ca. 1704 - ca. 1737)
Far*Erik Eriksson på Li2 (c 1666 - 1743)
Mor*Brit Olsdotter på Li2 (o 1668 - 1740)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Jakobsdotter på Ødegård (o 1705 - 1792)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Søren Eriksson på Li.2,3
Søren ble født ca. 1704.
Søren trolovet seg den 12. mai 1726 i Vestnes kyrkje med Brit Jakobsdotter i Hjelvika.4
Søren giftet seg den 24. juni 1726 i Veøy kirke med Brit Jakobsdotter i Hjelvika.5
Han og Brit var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1730. Etter Sørens død drev Brit videre.6

Søren døde ca. 1737 på Ødegård, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham den 13. juni 1737. Arvinger: Brit Jakobsdotter og Ola Sørensson o.a. Barna arvet til sammen 8 daler 3 ort, og enka fikk nok like mye.1

I Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) kalles Søren Eriksson på Li for «Sjur», og navnet brukes som argument for at mora Brit var ei Sjurdsdotter, men i skiftene etter begge foreldre står «Søren».7,2,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=120
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437

Brit Olsdotter på Li1,2

K, #16696, (omkr. 1668 - 1740)

Familie

Erik Eriksson på Li (c 1666 - 1743)
De hadde seks barn.4 
BarnBrit ble født omkr. 1668. Alderen ble oppgitt til 77 år ved jordfestelsen i 1740, men hun fødte barn ca. 1714.2,3
Brit giftet seg med Erik Eriksson.1

Brit døde i 1740 på Li, Vestnes.2 Hun ble jordfestet den 17. april 1740 på Vestnes kyrkjegard, av Lars Lekanger.2 Det ble holdt skifte etter henne den 5. november 1740.1

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Lien i 1740.2

I Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) kalles Søren Eriksson på Li for «Sjur», og navnet brukes som argument for at mora Brit var ei Sjurdsdotter, men i skiftene etter begge foreldre står «Søren».4,1,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 204, 1. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 147, 16. oktober, Vestnes kyrkje. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337

Knut Kasparsson på Lange1,2

M, #16697, (ca. 1741 - august 1769)
Far*Kaspar Knutsson på Ødegård3 (c 1710 - c 1750)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård4,5 (o 1705 - 1792)
Far-steHenrik Eriksson på Lange5 (c 1725 - 1762)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Nilsdotter på Helle (c 1729 - 1785)
De hadde ikke barn.4 Annet navn: Knut Kasparsson på Ødegård.3
Knut ble født ca. 1741 på Ødegård, Vistdal.2,1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 ort 7 skilling.6
Han var myndling av Knut Knutsson Skjelbostad i 1753.3
Knut Kasparsson på Lange ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein samme år, kom tilbake 25. juni 1763, og var ennå soldat i 1766.2,7
Han var bruker i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1764. Knut overtok etter mora, og kjøpte bruket i 1766. Broren Jakob fikk skjøte i 1774.8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 13 daler 1 ort, utlagt i en andel av bruket.5

Knut giftet seg den 20. november 1766 i Veøy kirke med Kari Nilsdotter på Ytre Mittet.7,4

Knut døde i august 1769 i Kristiansund.1,10 Han ble jordfestet den 20. august 1769 på Bremsnes kirkegård.1 Det ble holdt skifte etter ham den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal. Kreditorer: Åmund Ørjarsson i Lia, Aslak Olsson på Hanset, Ola Jonsson på Ytre Mittet, Anders Andersson på Lange, Ola Persson på Myklebostad, Per Larsson på Myklebostad, Knut Knutsson på Haugen, Ola Olsson Brunvoll, Ola Jonsson på Lange, Knut Torfinnsson på Lange og Knut Knutssen o.a. Arvinger: Kari Nilsdotter på Lange, Brit Jakobsdotter, Søren Kasparsson, Jakob Kasparsson, Jon Kasparsson og Ola Sørensson på Blakkstad o.a. I boet var mange dyr, én hestesko, 1 pund 6 merker med 6 merker overbygsel i Lange (Knutsgarden, taksert til 35 daler), 4 tønner såhavre, 1 våg bygg, seksæring, sølvskje, kiste, haglgevær, nytestament o.a. Aktiva: 98 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 68–0–8. Arv: 30–2–18.11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 64 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 2. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 58. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700548
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 10. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 458, 1769, august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610491
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558

Søren Kasparsson1

M, #16698, ( - etter 1797)
Far*Kaspar Knutsson på Ødegård2,3 (c 1710 - c 1750)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård4,5 (o 1705 - 1792)
Far-steHenrik Eriksson på Lange6 (c 1725 - 1762)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Søren Kasparsson på Ødegård.2
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 ort 7 skilling.7
Han var myndling av Jakob Jakobsson på Villa i 1753.2

Annet navn: Søren Kasparsson på Lange.5,3 I manntallene av 1762 og 1764 står Søren Kasparsson hos Brit Jakobsdotter i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal.5,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 2 daler 1 ort 20 skilling, sammen med brødrene Jakob og Jon.6
Han var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 3 daler 6 skilling, pluss 2 ort etter fordring – utlagt i 3 daler i Knutsgarden, o.a.10
Søren Kasparsson var utkommandert i København, Danmark. Han oppholdt seg der i 1787 og 97.1,11
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788.12
Han var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 1 daler 3 skilling.13

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 253 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670833
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Jon Kasparsson på Elgeneset1,2,3

M, #16699, (ca. 1750 - 1814)
Far*Kaspar Knutsson på Ødegård4,5 (c 1710 - c 1750)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård6,7 (o 1705 - 1792)
Far-steHenrik Eriksson på Lange8 (c 1725 - 1762)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Jørnsdotter på Elgeneset (c 1753 - 1806)
De hadde ikke barn.15 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Jon Kasparsson på Ødegård.4
Jon ble født ca. 1750 på Ødegård, Vistdal.9,6,1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 ort 7 skilling.10
Han var myndling av Henrik Eriksson på Ødegård i 1753.4
I manntallet av 1764 står Jon Kasparsson hos Lars Knutsson på bnr. 1, Rød, Nesset.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 2 daler 1 ort 20 skilling, sammen med brødrene Søren og Jakob.8
Han var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 3 daler 6 skilling, pluss 3 ort 6 skilling etter fordring – utlagt i 3 daler i Knutsgarden, o.a.13
Han var myndling av Lars Knutsson på Rød i 1770.6

Annet navn: Jon Kasparsson på Lange.9 Jon Kasparsson på Lange ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1773. Han var vanlig soldat i 1780 og landvernssoldat i 1788.9,3
Annet navn: Jon Kasparsson på Trollhaug, nevnt fra 1787 til 1797.7,14 Han fikk festeseddel på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, den 14. februar 1787.15
Jon giftet seg den 10. februar 1788 i Vistdal kyrkje med Brit Jørnsdotter på Bjørke.3,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788.16
Han var verge for Brit Eriksdotter på Lange i 1788.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 1 daler 3 skilling.17

Han og Brit var husfolk på Trollhaug i 1801, sammen med Jørn Andersson o.a. Jons stesønn Knut Olsson festet plassen i 1814.1,15,18
Jon giftet seg den 19. juli 1807 i Rød kyrkje, Nesset, med en uregistrert person.2

Jon døde i 1814 på Trollhaug.18

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 31, 19. juli, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640299
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 178 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640223
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 253 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670833
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 9. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201690535
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 18, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050025
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 370. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=373
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 15. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 569.
 16. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 18. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 570.

Knut Knutsson Skjelbostad1,2,3

M, #16700, (ca. 1714 - 1766)
Far*Knut Kasparsson på Lange4,2 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange4 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde ikke barn.7 

Familie 2

Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
De hadde fem barn.4 
BarnKnut ble født ca. 1714 på Indre Lange, Vistdal.5
Annet navn: Knut Knutsson på Lange.5,4 Han var soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1746. Han ble innrullert i regimentet i 1734 og var landvernssoldat i 1751.5,6
Knut giftet seg den 2. november 1746 i Grytten kirke med en uregistrert person.1
Han var bruker i Hingarden, Skjelbostad, Voll, i 1746. Knut eide bruket i 1747, men solgte det på auksjon til neste bruker i 1751 for 220 daler, som gikk til panthaver Jakob Olsson på Setnes. Landskyld: 2 våger pluss 4 merker i Holte engteig.7,8,9
Knut giftet seg den 2. mai 1751 i Voll kirke med Marit Toresdotter Skjelbostad.6,10
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 1 ort 4 skilling.11
Han var verge for Knut Kasparsson på Ødegård i 1753.2

Han og Marit bodde på fhv. mnr. 201, Moldeneset, Molde, i 1762 og 1764 (og trolig allerede i 1760). Marit var der som enke i 1767, da huset ble taksert til 20 daler. Det utgikk av branntaksten i 1770.10,12,13,14

Knut døde i 1766.3 Han ble jordfestet den 19. mai 1766 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,15

     Navnet hans ble skrevet Knud Selbostad fra 1760 til 1766.16,3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 137, 2. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610361
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, menn, 1766, 19. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 85. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690105
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 182, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610384
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=249
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 484 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650504
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650553
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Moldnesset, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064212
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 10.12.1770, tingsvitne. Avgang, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064166
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b, 1766, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579