Ivar Persson på Helland1,2

M, #3701, (ca. 1622 - ca. 1689)
Far*Per Ivarsson på Helland1,3 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Knutsdotter på Helland ( - e 1689)
Fem barn levde i 1689.1 
BarnIvar ble født ca. 1622.2
Han var bruker på Nedre Helland, Vestnes, i 1664. Han brukte hele gården, 3 våger, og hadde en knekt. Ivar og mora skattet sammen for Nedre Helland i 1670.2,4
Ivar giftet seg med Kari Knutsdotter.1

Ivar døde ca. 1689 på Nedre Helland.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. desember 1689. Kreditorer: Marit Persdotter o.a. Arvinger: Kari Knutsdotter, Per Ivarsson, Marit Ivarsdotter og Eli Ivarsdotter o.a. Verger: Kristoffer Persson på Helland og Ola Brastad. Formue: 68 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld: 20–0–12. Arv: 48–2–0, fordelt på enka og de fem barna. Ivar hadde også odelsjord i Helland, men det var uenighet om eierskapet.5

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 178, Nederhelland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/99/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 4. [S1422] Romsdal leilendingsskatt 1670: Westnes Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28383/21/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 47 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 8. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
Sist redigert16. oktober 2019

Gjøri på Helland1

K, #3702, ( - etter 1670)
9. tippoldemor til megGjøri giftet seg med Per Ivarsson på Helland.
Hun og Per var brukere på Nedre Helland, Vestnes, i 1628. I 1657 skattet de for fire hester, 22 kyr, tre geiter og tre får (tallene kan være overdrevet). Per var fremdeles skrevet for gården i 1660, men året etter stod enka som bruker. Hun og barna eide hele gården. Gjøri og sønnen Ivar skattet sammen for Nedre Helland i 1670.2,3,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 129.
 2. [S1420] Romsdal jordebok 1627–28: Vessnes otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20015/26/
 3. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 27 b. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610212
 4. [S1421] Romsdal kontribusjon 1660: Vesnis Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19873/3/
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 195.
 6. [S1422] Romsdal leilendingsskatt 1670: Westnes Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28383/21/
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 8. [S975] Romsdal odelsskatt 1660–61: Westnis Otting.
 9. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 10. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
Sist redigert10. april 2017

Trond Olsson på Helland

M, #3703Han bodde på Helland, Vestnes.

     Trond Olsson på Helland kan ha vært barn av Ola på Helland, som skattet i 1520.1

     Han kan ha vært far til Ivar Helland.

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: 5/1, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt 1520. Side 109. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253056
Sist redigert15. august 2020

Per Jonsson på Sørsylte

M, #3704, (1736 - 1791)
Far*Jon Hansson på Sørsylte (c 1702 - 1758)
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte1 (c 1705 - e 1770)
5. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Jonsdotter på Sørsylte (c 1731 - 1802)
De hadde tre barn.2 
BarnPer ble født i 1736 på Sørsylte, Tresfjord.2
Per giftet seg i 1760 med Synnøv Jonsdotter i Hjelvika.2
Han og Synnøv bodde på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord.

Per døde i 1791 på Sørsylte.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 537 a.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert8. mai 2019

Synnøv Jonsdotter på Sørsylte

K, #3705, (ca. 1731 - 1802)
Far*Jon Persson i Hjelvika (c 1695 - )
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika
5. tippoldemor til meg

Familie

Per Jonsson på Sørsylte (1736 - 1791)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Synnøv Jonsdotter i Hjelvika.
Synnøv ble født ca. 1731 i Hjelvika, Veøy.1
Synnøv giftet seg i 1760 med Per Jonsson på Sørsylte.1
Hun og Per bodde på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord.

Synnøv døde i 1802 på Sørsylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert8. mai 2019

Marit Larsdotter på Talberg

K, #3706, (1801 - )
Far*Lars Larsson på Talberg (1768 - 1849)
Mor*Ingeborg Persdotter på Talberg (1770 - 1841)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Olsson på Rekdal (1797 - )Marit ble født i 1801 på Talberg, Veøy.1
Marit giftet seg i 1828 med Anders Olsson på Rekdal.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 513.
Sist redigert27. november 2017

Anders Olsson på Rekdal

M, #3707, (1797 - )

Familie

Marit Larsdotter på Talberg (1801 - )Anders ble født i 1797.1 Han var skolemester.1
Anders giftet seg i 1828 med Marit Larsdotter på Talberg.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 513.
Sist redigert27. november 2017

Jon Persson i Hjelvika1,2,3

M, #3708, (ca. 1695 - )
Far-?*Per Persson i Hjelvika (c 1656 - e 1729); kanskje2,4
Mor-?*Marit Knutsdotter i Hjelvika; kanskje
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1695.5
Jon trolovet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Olsdotter.1
Jon giftet seg med Ingebjørg Olsdotter.6
Han bodde i Hjelvika, Veøy, i 1728.7,2
Han var verge for Søren Persson på Reistad fra 1729.4
Han var fadder ved dåpen til Per Knutsson i Hjelvika den 21. september 1732 i Vestnes kyrkje.8
Han var verge for Marit Persdotter på Nedre Reistad fra 1747.2

Han var bruker i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 4 merker. Hjelvika var da postgård. Han bodde fremdeles der i 1753.5,3 Jon Persson i Hjelvika var vurderingsmann i Voll i 1753.3

     Navnet hans ble skrevet Jon Pedersøn Gielviigen i 1747.2

     Navnet hans ble skrevet Jon gielvig i 1749.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 5. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Extract. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690461
 6. [S77] Tresfjord I: s. 158.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
Sist redigert10. mai 2017

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika1

K, #3709
6. tippoldemor til meg

Familie

Jon Persson i Hjelvika (c 1695 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebjørg trolovet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Jon Persson i Hjelvika.1
Ingebjørg giftet seg med Jon Persson i Hjelvika.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert4. oktober 2016

Anne Sjurdsdotter på Sørsylte

K, #3710, (ca. 1695 - 1732)
Far*Sjurd Jakobsson på Rypdal1 (c 1663 - 1743)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Hansson på Sørsylte (c 1702 - 1758)
De hadde ett barn.2 Anne ble født ca. 1695.1
Anne trolovet seg i 1730 med Jon Hansson på Sylte.2
Annet navn: Anne Sjurdsdotter på Rypdal, nevnt 1731.3
Anne giftet seg den 29. januar 1731 i Tresfjord kyrkje med Jon Hansson på Sylte.3

Anne døde i 1732 på Sørsylte, Tresfjord, i barselseng.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 2. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 117. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660266
Sist redigert14. mai 2017

Kittil Nilsson på Røsberg1

M, #3711, (8. november 1823 - før 1900)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Kittil Nilsson på Rabbestølen.2
Kittil ble født den 8. november 1823 på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal.3,4
Kittil giftet seg den 5. juni 1853 i Vågøy med Elen Larsdotter på Ukkelberg.5,1,6
Han og Elen var husfolk i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy, i 1865, sammen med Nils Kittilsson, Lars Kittilsson, Berit-Anna Kittilsdotter, Peder Kittilsson og Ole Kittilsson. Familien bosatte seg der i 1850-årene. I 1865 hadde plassen 1 storfe og 14 får samt en utsæd på 1/16 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.1,6

Kittil døde før 1900.7

     Navnet hans ble skrevet Kittel Nielsen i 1852.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2 & 12.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røsberghagen.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12.
 6. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 7. [S233] Ft. 1900 (db): 1544 Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Røsberghagen.
 8. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 80.
Sist redigert23. september 2013

Nils Kittilsson Røsberg1,2

M, #3712, (3. november 1852 - 27. august 1920)
Far*Kittil Nilsson på Røsberg2,3 (1823 - f 1900)
Mor*Elen Larsdotter på Røsberg2,1 (1830 - )
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marie Persdotter Groven (1854 - 1950)
De hadde ti barn.5 
BarnNils ble født den 3. november 1852 på Ukkelberg, Vågøy, (før foreldrene giftet seg).2 Nils ble døpt den 26. desember 1852 i Vågøy.2 Han bodde hos Kittil Nilsson og Elen Larsdotter i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy, i 1865.1,4
Nils giftet seg med Marie Persdotter Groven.5,6 Nils Kittilsson Røsberg var kjentmann.

Nils døde den 27. august 1920.5

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røsberghagen.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 6. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205.
Sist redigert2. august 2014

Elen Larsdotter på Røsberg1,2,3

K, #3713, (19. mai 1830 - )
Far*Lars Trondsson på Røsberg4 (c 1794 - 1854)
Mor*Siriana Jonsdatter Røsberg4 (c 1800 - )Elen ble født den 19. mai 1830 i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy. Hun ble først hjemmedøpt.5,6,1 Elen ble døpt den 10. juli 1830 i Kleive kirke, Bolsøy.7 Hun ble vaksinert mot kopper den 16. juli 1830.5
Hun bodde på Ukkelberg, Vågøy, iallfall fra 1845 til 1852.8 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1845 i Vågøy. Karakter: god, flittig, sedelig. Kristoffer Johannesson og Eli Olsdotter på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.5
Annet navn: Elen Larsdotter på Ukkelberg, nevnt fra 1847 til 1852.9,10
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Andersson Ukelberg den 21. november 1847.9

Elen giftet seg den 5. juni 1853 i Vågøy med Kittil Nilsson på Rabbestølen.6,2,3
Hun og Kittil var husfolk i Røsberghagen i 1865, sammen med Nils Kittilsson, Lars Kittilsson, Berit-Anna Kittilsdotter, Peder Kittilsson og Ole Kittilsson. Familien bosatte seg der i 1850-årene. I 1865 hadde plassen 1 storfe og 14 får samt en utsæd på 1/16 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.2,3
Hun var huskone i Røsberghagen i 1900. Hun arbeidet med hus- og krøtterstell.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Røsberghagen.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 5. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 133.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12 & 13.
 8. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21 & 133.
 9. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2278&idx_id=2278&uid=ny&idx_side=-13
 10. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 11. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 80.
Sist redigert7. mai 2014

Marie Nilsdotter Røsberg

K, #3714, (11. mai 1896 - )
Far*Nils Kittilsson Røsberg (1852 - 1920)
Mor*Marie Persdotter Groven (1854 - 1950)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bjarne Bakken (1894 - )
BarnMarie ble født den 11. mai 1896 i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy.1
Marie giftet seg med Bjarne Bakken.1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13 & 16.
Sist redigert10. juni 2012

Marie Persdotter Groven

K, #3715, (5. november 1854 - 15. juli 1950)
Far*Per Kolbeinsson på Grovan1

Familie

Nils Kittilsson Røsberg (1852 - 1920)
De hadde ti barn.3 
BarnMarie ble født den 5. november 1854.2,3,4
Marie giftet seg med Nils Kittilsson Røsberg.3,5 Hennes navn som gift var Marie Røsberg.2
Hun ble kalt Nils-Maria.

Marie døde den 15. juli 1950.2,4 Hun ble gravlagt den 21. juli 1950 på Kleive kirkegård øst, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Eide, Grovabø.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Marie Røsberg.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 513.
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205.
Sist redigert16. juni 2020

Nils Bakken1

M, #3716, (12. november 1920 - 31. juli 1994)
Far*Bjarne Bakken (1894 - )
Mor*Marie Nilsdotter Røsberg (1896 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til megNils ble født den 12. november 1920.2
Nils giftet seg i 1945 med Charlotte Sylte.2,3 Nils Bakken var kontorist.

Nils døde den 31. juli 1994.1 Han ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Nils Bakken.
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 16.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 154.
Sist redigert25. desember 2015

Bjarne Bakken

M, #3717, (24. september 1894 - )

Familie

Marie Nilsdotter Røsberg (1896 - )
BarnBjarne ble født den 24. september 1894.1
Bjarne giftet seg med Marie Nilsdotter Røsberg.1 Bjarne Bakken var kontorsjef.

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13 & 16.
Sist redigert10. juni 2012

Bjørn Bakken

M, #3718
Far*Nils Bakken (1920 - 1994)
Mor*Charlotte Sylte (1920 - 1997)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert18. desember 2015

Thor Einar Bakken

M, #3719
Far*Nils Bakken (1920 - 1994)
Mor*Charlotte Sylte (1920 - 1997)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert18. desember 2015

Charlotte Sylte

K, #3720, (20. juni 1920 - 28. desember 1997)

Familie

Nils Bakken (1920 - 1994)
BarnCharlotte ble født den 20. juni 1920.1,2
Charlotte giftet seg i 1945 med Nils Bakken.3,2 Hennes navn som gift var Bakken.1

Charlotte døde den 28. desember 1997.1 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Charlotte Bakken.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 154.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 16.
Sist redigert25. desember 2015

Hans Larsson på Helland1,2,3

M, #3721, (ca. 1652 - 1731)
7. tippoldefar til megHans ble født ca. 1652.1,4
Hans giftet seg med Anne Jonsdotter.5,6
Hans Helleland var kreditor ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 2 daler.7

Han og Anne var brukere på Øvre Helland, Vestnes, i 1701.4,6
Han var debitor ved skiftet etter Sjurd Jetmundsson på Flate den 1. februar 1706: 1 daler 1 ort.8
Han var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 31 daler 2 ort 8 skilling. I boet var blant annet 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett i Helland (54 daler). Aktiva: 105 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 42–2–16. Arv: 63–0–16.9
Lars Hansson på Helland og kona stod til offentlig skriftemål den 11. desember 1729 i Vestnes kyrkje for ulydighet mot hans gamle far, Hans.10

Hans døde i 1731 på Øvre Helland.1 Han ble jordfestet den 2. juli 1731 på Vestnes kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 120, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 256 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Øverhelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 108. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 13. [S77] Tresfjord I: s. 692. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=695
 14. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
Sist redigert4. oktober 2021

Anne Jonsdotter på Helland1,2

K, #3722, ( - ca. 1718)
Far-?*Jon Bendiksson i Løvika (c 1614 - c 1668); trolig3
Mor-?*Anne i Løvika ( - e 1669); trolig3
7. tippoldemor til meg

Familie

Hans Larsson på Helland (c 1652 - 1731)
Seks barn levde i 1719.2 
BarnAnne giftet seg med Hans Larsson.4,3
Hun og Hans var brukere på Øvre Helland, Vestnes, i 1701.5,3

Anne døde ca. 1718 på Øvre Helland.1,4 Det ble holdt skifte etter henne den 22. april 1719. Arvinger: Hans Larsson, Lars Hansson, Jon Hansson, Bendik Hansson, Anne Hansdotter, Gjøri Hansdotter og Brit Hansdotter. I boet var blant annet 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett i Helland (54 daler). Aktiva: 105 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 42–2–16. Arv: 63–0–16.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705
 4. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Øverhelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
Sist redigert21. januar 2021

Rasmus Persson på Sylte1,2

M, #3723, (ca. 1693 - 1. juni 1767)
Far*Per Olsson på Årset4 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset3 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Ivarsdotter på Sylte (c 1672 - 1751)
De hadde ett barn.9 
BarnAnnet navn: Rasmus Persson på Årset.5,3
Rasmus ble født ca. 1693 på Årset, Veøy.5,6 Han bodde hos Alv Pålsson på Nørd-Årset, Årset, Veøy, i 1701.5,4
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 10 daler i lønn.8

Rasmus giftet seg ca. 1718 med Marit Ivarsdotter på Sylte.9
Han og Marit var brukere på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1718. De drev bruket til 1747.10
Rasmus Sylte var fadder ved dåpen til Johan Fredrik Eriksson Røbekk den 26. mai 1725 i Bolsøy kirke.11

Annet navn: Rasmus Persson på Sørsylte, nevnt fra 1746 til 1767.6,12 Rasmus Persson på Sørsylte var vurderingsmann i Vestnes i 1746.12
Han var verge for Brit Persdotter på Kjersem fra 1748.1,2


Rasmus døde den 1. juni 1767 på Sørsylte, Tresfjord, av malaria.6,9 Han ble jordfestet den 9. juni 1767 på Tresfjord kyrkjegard.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 509 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650528
 2. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Aarset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 9. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 10. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 135.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
Sist redigert20. oktober 2019

Knut Larsson på Nærem

M, #3724, (ca. 1708 - 1778)
Far*Lars Ellingsson på Villa1,2 (c 1671 - )
Mor*Gjøri Ørjarsdotter på Villa1,2 (c 1673 - 1743)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)

Familie 2

Marit Rasmusdotter på Nærem (c 1718 - 1785)Annet navn: Knut Larsson på Skeidsvoll.1
Knut ble født ca. 1708 på Skeidsvoll, Tresfjord.3,4
Annet navn: Knut Larsson på Villa, nevnt 1726.3,5
Han var fadder ved dåpen til Per Knutsson på Svinabøen den 4. november 1726.5

Knut trolovet seg den 1. desember 1742 med Marit Larsdotter på Nærem.2
Knut giftet seg den 6. januar 1743 med Marit Larsdotter på Nærem.2
Han og Marit bodde i Pegarden, Nærem, Tresfjord. Han var bruker i 1748.4,3 Knut Larsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.3
Knut giftet seg i 1749 med Marit Rasmusdotter på Sylte.6
Han og Marit bodde i Geilen, Nærem, Tresfjord.

Knut døde i 1778 på Nærem, Tresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 470.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 621.
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 157. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 4. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 6. [S77] Tresfjord I: s. 134, 620 & 628.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 620, 621 & 628.
Sist redigert20. oktober 2019

Anne Fredriksdotter på Sørsylte

K, #3725, (omkr. 1660 - før 1699)

Familie

Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
BarnAnne ble født omkr. 1660 på Sørsylte, Tresfjord.1
Anne giftet seg trolig med Per Ivarsson på Eidhammar.2

Anne døde før 1699.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 173.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 174.
Sist redigert28. november 2016

Marit Persdotter på Sørsylte

K, #3726, ( - før 1754)
Far*Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Mor*Anne Fredriksdotter på Sørsylte (o 1660 - f 1699)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson på Istad
BarnMarit giftet seg trolig i 1729 i Vestnes kyrkje med Jon Olsson på Istad.1
Hun og Jon bodde trolig i Bolsøy.1

Marit døde før 1754.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert28. november 2016

Jon Olsson på Istad

M, #3727

Familie

Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
BarnJon giftet seg trolig i 1729 i Vestnes kyrkje med Marit Persdotter på Sørsylte.1
Han og Marit bodde trolig i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert28. november 2016

Kari Jonsdotter

K, #3728, (ca. 1733 - )
Far*Jon Olsson på Istad
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKari ble født ca. 1733.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert10. juni 2012

Anne Jonsdotter

K, #3729, (ca. 1735 - )
Far*Jon Olsson på Istad
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1735.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert10. juni 2012

Ivar Persson på Eidhammar

M, #3730, (ca. 1620 - ca. 1674)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnIvar ble født ca. 1620.1
Han bodde på Indre Eidhammar, Tresfjord.

Ivar døde ca. 1674.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 650.
Sist redigert10. juni 2012

Kristoffer Kristoffersson på Helland1,2,3,4

M, #3731, (ca. 1674 - 2. januar 1754)
Far*Kristoffer Persson på Helland5,6 (c 1635 - )
Mor*Magrete Persdotter på Helland5 ( - c 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Beret Olsdotter på Helland ( - e 1754)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristoffer ble født ca. 1674 på Nedre Helland, Vestnes.7 Kristoffer Kristoffersson og Per Kristoffersson o.a. tjente hos Morten Schultz på Gjermundnes, Vestnes, i 1701.7
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.5

Kristoffer giftet seg med Beret Olsdotter på Rypdal.4
Han og Beret bodde på Nedre Helland i 1721. I 1724 drev de et bruk på 1 våg 1 pund 12 merker. Han bodde på Helland til 1729.2,8,4,3
Christopher Helland var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 10 daler.9
Christopher Helleland var forlover for Knut Johansson i Hjelvika og Kari Persdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje.10
Han var forlover for Kristoffer Persson på Helland og Ågot Lassesdotter på Vestnes, som ble trolovet den 19. april 1729 i Vestnes kyrkje.3
Christopher Helleland var forlover for Ola Knutsson og Agneta Nilsdotter i Ås, som ble trolovet den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje.11

Annet navn: Kristoffer Kristoffersson på Vestnes, nevnt fra 1729 til 1754.12,13,14 Kristoffer Kristoffersson på Vestnes var vurderingsmann i Vestnes i 1729.14
Han bodde på Vestnesgarden, Vestnes, fra 1729. I 1736 drev han et bruk på 1 våg 2 pund 6 merker sammen med Sjurd Andersson (s.d.).14,15,16
Han var forlover for Åmund Tostensson i Sørås og Magrete Knutsdotter, som ble trolovet den 26. oktober 1738 i Vestnes kyrkje.17
Han var fadder ved dåpen til Johanne Eg den 14. mars 1740 i Vestnes kyrkje.18
Han var fadder ved dåpen til Anemarta Eriksdotter Røbekk den 20. oktober 1743 i Vestnes kyrkje.19
Kristoffer Kristoffersson på Vestnes var prestemedhjelper i 1743 og til sin død.19,13
Han var forlover for Åmund Tostensson i Sørås og Eli Andersdotter på Flate, som ble trolovet den 29. november 1750 i Tresfjord kyrkje.12


Kristoffer døde den 2. januar 1754 på Vestnesgarden, av alderdomssvakhet.13 Han ble jordfestet den 6. januar 1754 på Vestnes kyrkjegard (samme dag som dattera Sigrid).13

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 57 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660211
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 322.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 208.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 480. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670112
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 381, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 15. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 515.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 250, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660334
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 189, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 20. [S77] Tresfjord I: s. 232.
Sist redigert23. oktober 2019

Guri Kristoffersdotter på Sørsylte1,2

K, #3732, ( - etter 1770)
Far*Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior2 (c 1693 - 1770)
Mor*Gjøri Toresdotter på Sørsylte2 (c 1700 - 1760)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 7 daler 3 ort 12 1/3 skilling.2

Guri giftet seg den 10. april 1767 i Veøy kirke med Ola Askjellsson på Reistadbakken.1,3

Guri døde etter 1770.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 36.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 208 & 209.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 208.
Sist redigert14. november 2015

Kristoffer Kristofferssen i Schultzhagen1,2,3

M, #3733, (ca. 1766 - 20. juni 1832)
Far*Kristoffer Kristoffersson Sylte4,5 (1733 - 1806)
Mor*Siri Olsdotter ved Ledet (c 1730 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megKristoffer ble født ca. 1766 i Molde.6,4,5,7
Kristoffer giftet seg med Ingeborg Sveinsdatter.3,8
Han ble kalt Kristoffer Kristofferssen ved Ledet, nevnt fra 1797 til 1806.9,10,3
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.11

Kristoffer Kristofferssen kjøpte hus på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1799 av Ola Eriksson Eidsseter. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble utstedt 10. januar 1800 og tinglyst 14. juli samme år.12,13,14
Han var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.15
Kristoffer Kristofferssen og Ingeborg Sveinsdatter hadde Lars Vike som fosterbarn i 1801.16
Han og Ingeborg var husfolk på mnr. 152 i 1801, sammen med Svein Kristofferssen, Olava Kristoffersdatter, Marta Malene Kristoffersdatter og Lorentse Kristoffersdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.16,17
Han var forlover for Ingeborg Kristoffersdatter og Ola Olsson Sotåen, som giftet seg den 13. oktober 1801 i Molde kirke.18

Han ble kalt Kristoffer Kristofferssen på Molde, nevnt 1816.19
Han var forlover for Svein Kristofferssen i Schultzhagen og Olina Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 9. mai 1822 i Molde kirke.20,21
Kristoffer Kristofferssen i Schultzhagen var tømmermann i 1823.7,6 Han kunne ikke skrive.7
Han var forlover for Mats Andersson Eiskrem og Marta Malene Kristoffersdatter, som giftet seg den 18. mai 1826 i Molde kirke.1,22
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Anna Sveinsdatter Eidsvik den 26. juli 1829 i Molde kirke.8


Kristoffer døde den 20. juni 1832 i Molde.6,2 Han ble gravlagt den 26. juni 1832. Boet ble overlatt til arvingene den 29.2,23

     Navnet hans ble skrevet Christopher ved Leet fra 1797 til 1806.11,3

     Navnet hans ble skrevet Christopher Christophersen Skultzhaven fra 1806 til 1826.3,1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 382.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 210.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 49.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 128.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 218.
 7. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 307 b.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 79.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 14. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 74, mnr. 152. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660361
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 152. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002559
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 31 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 143. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 19. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b.
 20. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 375.
 21. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 537.
 22. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 67.
 23. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a.
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
Sist redigert31. januar 2021

Ola Askjellsson på Reistadbakken1,2

M, #3734, ( - etter 1784)
Far*Askjell Olsson på Bakken3,4 ( - c 1748)Ola giftet seg i 1752 med Anne Kristoffersdotter på Talberg.5,2
Han og Anne bodde på Reistadbakken, Veøy, i 1756. De stod som brukere i 1762.6,2
Han var forlover for Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad og Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 31. mai 1756 i Veøy kirke.6
Ola Askjellsson på Reistadbakken var landvernssoldat i 1767.1
Ola giftet seg den 10. april 1767 i Veøy kirke med Guri Kristoffersdotter på Sørsylte.1,7
Ola giftet seg i 1780 med en uregistrert person.8

Ola døde etter 1784.9

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 36.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 418. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/81/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 514 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650534
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93.
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 369. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#377
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 208 & 209.
 8. [S927] Skorgen: s. 494. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=497
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 269.
Sist redigert14. juli 2021

Lars Antonisen1

M, #3735, (1774 - etter 1840)
Far*Nils Antonisen (1724 - 1803)
Mor*Karen Larsdatter Lindal (c 1745 - 1808)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Klara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)Lars ble født i 1774 i Korskirken sogn, Bergen.2 Han var matros i Bergen fra 10. januar 1792. Høyden hans ble angitt til «Maadelig». Han for på to reiser til Holland, men etter attest på at han var tunghørt utgikk han fra rullene i 1796. Han tok borgerskap i Bergen den 9. oktober 1792 som mesterbøkker.3,1 Han ble den 30. oktober 1792 medlem (nr. 2 i 1840) av bøkkerlauget, Bergen.3

Lars Antonisen giftet seg den 19. mars 1793 i huset i Bergen med Klara Bergitta Schwarz.1,4
Lars Antonisen og Klara Bergitta bodde på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801 sammen med Klaus Albertssen Schwarz. De var leieboere hos foreldrene til Lars.4,5

Lars døde etter 1840.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Anthonesen fra 1793 til 1840.3,1

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.3.1793.
 2. [S407] Matroser i Bergen 1754–1800.
 3. [S240] Fortegnelse over de norske Laug og deres Medlemmer: s. 12.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
Sist redigert28. september 2013

Klara Bergitta Schwarz1,2,3,4

K, #3736, (1752 - 1803)
Far*Klaus Klausson Schwarz4 (c 1717 - )

Familie 1

Hans Reinertssen ( - f 1793)

Familie 2

Lars Antonisen (1774 - e 1840)Klara Bergitta ble født i 1752 i Borgund på Sunnmøre. Klara Bergitta ble døpt den 1. oktober 1752 i Borgund.4,2,3
Klara Bergitta giftet seg den 25. januar 1785 i Domkirken sogn, Bergen, med Hans Reinertssen. De ble viet i huset.5
Hun ble kalt Reinertssen, nevnt 1793.6

Klara Bergitta Schwarz giftet seg den 19. mars 1793 i huset i Bergen med Lars Antonisen.7,8
Klara Bergitta Schwarz og Lars bodde på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801 sammen med Klaus Albertssen Schwarz. De var leieboere hos foreldrene til Lars.8,3

Klara Bergitta døde i 1803 i Bergen.3 Hun ble gravlagt den 28. september 1803 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.3

     Navnet hennes ble skrevet Clara Bergithe Svertz i 1785.9

     Navnet hennes ble skrevet Klara Bergitha Swatz i 1801.10

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Clara Bergithe Svertz.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
 4. [S572] Døypte i Borgund 1698–1800: nr. 75/1752.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 25.1.1785.
 6. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Clare Bergitta Rejnertsen.
 7. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.3.1793.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 9. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23de Rode, 48.
Sist redigert3. juli 2019

Barbra Henrikka Schwarz1,2

K, #3737, (1791 - etter 1801)
Far*Albert Ulriks Schwarz2 (1749 - )
Far-fosterLars Antonisen (1774 - e 1840)
Mor-fosterKlara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)Barbra Henrikka ble døpt i 1791 i Borgund på Sunnmøre.2,1

Barbra Henrikka døde etter 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 2. [S572] Døypte i Borgund 1698–1800: nr. 51/1791.
Sist redigert9. oktober 2016

Klaus Albertssen Schwarz1,2,3

M, #3738, (1780 - 25. april 1839)
Far*Albert Ulriks Schwarz3 (1749 - )
Far-fosterLars Antonisen (1774 - e 1840)
Mor-fosterKlara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)Klaus ble født i 1780 i Borgund på Sunnmøre, som tvilling.3 Klaus ble døpt den 22. september 1780 i Borgund.3 Han bodde hos Lars Antonisen og Klara Bergitta Schwarz på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801.4,5 Klaus Albertssen Schwarz var bøkkersvenn i 1801.6 Han var mesterbøkker.1
Han bodde på Engen 37, Bergen, i 1839. Eiendommen var mnr. 242 i 11. rode.1

Klaus døde den 25. april 1839 i Bergen.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1839 i Domkirken sogn, Bergen. Klaus var fattig og fikk gratis jord.1

Kilder/noter

 1. [S429] Gravlagde i Bergen 1816–1886: Claus Alberts. Schvartz.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 3. [S572] Døypte i Borgund 1698–1800: nr. 68/1780.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen.
Sist redigert23. februar 2014

Åmund Olsson på Øvstedalen1

M, #3739, (ca. 1643 - ca. 1702)
Far*Ola Bjørnsson på Øvstedalen ( - c 1659)
8. tippoldefar til meg

Familie

Guri Henriksdotter på Øvstedalen ( - c 1712)
De hadde to barn.4 
BarnÅmund ble født ca. 1643 på Øvstedalen, Tresfjord.2
Åmund giftet seg med Guri Henriksdotter på Øvstedalen.3,1,4
Han og Guri var brukere på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord, i 1677. De drev halve bruket til hennes far.4

Åmund døde ca. 1702 på Øvstedalen.4
Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes fastermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 380, 445 & 446.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 380.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 339.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400267
Sist redigert11. mars 2021

Guri Henriksdotter på Øvstedalen1,2

K, #3740, ( - ca. 1712)
Far*Henrik Knutsson på Øvstedalen (c 1605 - c 1683)
8. tippoldemor til meg

Familie

Åmund Olsson på Øvstedalen (c 1643 - c 1702)
De hadde to barn.4 
BarnGuri giftet seg med Åmund Olsson på Øvstedalen.3,1,4
Hun og Åmund var brukere på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord, i 1677. De drev halve bruket til hennes far.4 Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes fastermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,4

Guri døde ca. 1712 på Øvstedalen, Tresfjord.2 Det ble holdt skifte etter henne den 31. mai 1712. Arvinger: Magnhild Åmundsdotter o.a. Arv: 15 daler 1 ort 14 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Wesnes otting, 31. mai.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 380.
Sist redigert10. august 2019

Inge Moen1,2

M, #3741
Far*Georg Julius Moen2 (1912 - )
Mor*Solveig Lassine Kjersemhaug2 (1913 - 2001)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Luz C.

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S77] Tresfjord I: s. 203.
Sist redigert3. mai 2016

Solveig Lassine Kjersemhaug1

K, #3742, (12. januar 1913 - 2. desember 2001)

Familie

Georg Julius Moen (1912 - )
De hadde tre barn.8 
BarnSolveig Lassine ble født den 12. januar 1913.2,3,4
Solveig Lassine giftet seg i 1938 med Georg Julius Moen.5,6 Hennes navn som gift var Moen.2,3 Solveig Lassine Kjersemhaug og Georg Julius eide og bodde på Fredly, Sørsylte, Tresfjord, fra 1946. Eiendommen ble utskilt fra bnr. 11, Nilsgarden, for 600 kroner. Han bygde hus i 1950–51 med bilverksted i 1. etasje og bensinstasjon. I 1955 inngikk Georg kontrakt med Norsk Brændselolje A/S om oppførelse av vask- og smørehall på bnr. 36 og 37.7

Solveig Lassine døde den 2. desember 2001.3 Hun ble gravlagt den 7. desember 2001 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 516.
 2. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Solveig Lassine Moen.
 3. [S497] Gravminnebasen: 1118719.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 202 & 516.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 202.
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 249/1996.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 202 & 203.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 203.
Sist redigert15. juni 2020

Sandra Ida Beate Moen1,2,3

K, #3743
Far*Georg Sigmund Moen3 (1939 - 1996)
Mor*Mary Irene Løvik3
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S199] Telefonkatalogen™.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 205.
Sist redigert8. juni 2013

Georg Kurt-Rune Moen1,2,3

M, #3744, (27. juni 1965 - 20. juli 2008)
Far*Georg Sigmund Moen4 (1939 - 1996)
Mor*Mary Irene Løvik4
4-menning til megGeorg Kurt-Rune ble født den 27. juni 1965.5,2,4

Georg Kurt-Rune døde den 20. juli 2008.2 Han ble gravlagt den 29. juli 2008 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S497] Gravminnebasen: id 5548288. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5548288
 3. [S199] Telefonkatalogen™.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 205.
 5. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
Sist redigert11. juni 2020

Mary Irene Løvik1

K, #3745

Familie

Georg Sigmund Moen (1939 - 1996)
Barn

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 205.
Sist redigert8. august 2017

Oddny Haugen

K, #3746
Sist redigert26. desember 2015

Oddvar Sagli

M, #3747
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Arnfinn Sagli

M, #3748
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Marianne Sagli

K, #3749
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Tonje Sagli

K, #3750
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Irene Hatlelid

K, #3751
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Aud Hatlelid

K, #3752
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Harry Hatlelid

M, #3753
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Ellinor Hatlelid

K, #3754
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Unni Hatlelid

K, #3755
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Heidi Hatlelid

K, #3756
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Geir Hatlelid

M, #3757
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Edvin Johannes Hatlelid1

M, #3758, (19. mai 1930 - 18. februar 2015)Edvin Johannes ble født den 19. mai 1930.1,2

Edvin Johannes døde den 18. februar 2015.1 Han ble gravlagt den 25. februar 2015 på Kleive kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Edvin Johannes Hatlelid.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 43.
Sist redigert26. desember 2015

Venke Borrisen

K, #3759
Sist redigert26. desember 2015

Inger Johanna Almenning1

K, #3760
Sist redigert11. juni 2020

Tor Aahjem1,2

M, #3761

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S549] Enhetsregisteret: 963 631 898.
Sist redigert3. mai 2016

Mary-Anna Moen

K, #3762
Far*Georg Kurt-Rune Moen (1965 - 2008)
Mor*Inger Johanna Almenning
4-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert23. mars 2007

Georg Moen junior1

M, #3763
Far*Georg Kurt-Rune Moen (1965 - 2008)
Mor*Inger Johanna Almenning
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S199] Telefonkatalogen™: Georg Jr Moen.
Sist redigert23. november 2016

Samuel Olai Moen

M, #3764
Far*Georg Kurt-Rune Moen (1965 - 2008)
Mor*Inger Johanna Almenning
4-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert23. mars 2007

Marius Moen Aahjem1

M, #3765
Far*Tor Aahjem
Mor*Sandra Ida Beate Moen
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S469] Opplysningen® 1881.
Sist redigert4. september 2020

Per Sigmund Moen Aahjem1

M, #3766
Far*Tor Aahjem
Mor*Sandra Ida Beate Moen
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S469] Opplysningen® 1881.
Sist redigert25. mars 2007

Mariann Edvardsen1

K, #3767

Familie

Jostein Moen

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav: nr. 242/20.10.1971. E-side 4, «TK familien». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19711020_62_242_1?page=3
Sist redigert4. september 2020

Luz C.

K, #3768

Familie

Inge Moen
Sist redigert21. januar 2012

Johan Moen1,2

M, #3769, (21. august 1873 - 17. juni 1940)
Far*Mats Asbjørnsson på Moen2 (1831 - )
Mor*Berit Marte Jonsdotter2 (1840 - e 1873)

Familie

Gjertine Kristofersdotter Nybø (1880 - 1963)
BarnJohan ble født den 21. august 1873.2 Johan ble døpt den 19. oktober 1873 i Fræna.2 Han var kontorist ved mekanisk verksted i 1900.1 Johan losjerte i Kirkegata, Ålesund, i 1900.1
Johan giftet seg den 30. oktober 1904 med Gjertine Kristofersdotter Nybø.3,4
Han og Gjertine bodde i Sylteosen, Fræna.4

Johan døde den 17. juni 1940.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1501 Ålesund, Kirkegaden.
 2. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 7.
 3. [S558] Gjertine og Johan Moen, slektsrapport.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 516.
 5. [S558] Gjertine og Johan Moen, slektsrapport: II.
 6. [S558] Gjertine og Johan Moen, slektsrapport: III.
 7. [S558] Gjertine og Johan Moen, slektsrapport: IV.
 8. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 24.
Sist redigert4. februar 2016

Anne Bårdsdotter

K, #3770, (1847 - )
Far*Bård Hansson på Sylte
Mor*Gunnhild Persdotter Nerem (1822 - 1872)
Søster av tippoldefar/mor til megAnne ble født i 1847 i Tresfjord, utenom ekteskap.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 514.
Sist redigert15. mars 2012

Bård Hansson på Sylte

M, #3771

Familie

Gunnhild Persdotter Nerem (1822 - 1872)
BarnBård fikk barn med Gunnhild Persdotter på Kjersem.
Sist redigert15. august 2010

Ola Bjørnsson på Øvstedalen1

M, #3772, ( - ca. 1659)
Far*Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
Mor*Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen ( - e 1657)
9. tippoldefar til meg

Familie

De hadde fire barn.2 
BarnBasert på oppkallinger kan Ola Bjørnsson på Øvstedalen ha vært gift med ei Brit, som kan ha vært datter av Åmund Rypdal.2,3

Han var bruker på bnr. [00], Øvstedalen, Tresfjord, i 1640. I 1647 var bruket på 1 våg 6 merker, som han eide med bygselrett. Han stod fremdeles som bruker i 1659, men året etter hadde enka overtatt. Hun drev også i 1663, men i 64 var Anders Olsson bruker.1,4

Ola døde ca. 1659.1
Han ble kalt Ola kiper, nevnt 1661 (i én skatteliste står enkas barn som eiere av 19½ mark, og i en annen kalles de Olluff Kipers barn).5,6,7,8

     Ola Bjørnsson på Øvstedalen og Ola kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 445.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 446. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=449
 3. [S77] Tresfjord I: s. 358. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=361
 4. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 154, nr. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=155
 5. [S2026] Trondheim lensregnskap 1661 (#147): litra R, Romsdal rosstjeneste. Wesznis Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917670776
 6. [S2025] Trondheim lensregnskap 1660–62: litra B, Romsdal kontribusjon 1661. Vesnes Otting, Øffuerstedal. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917660829
 7. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 79, nr. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=82
 8. [S77] Tresfjord I: s. 432.
Sist redigert11. mars 2021

Johanna Hansdotter1

K, #3773, ( - 1704)

Familie

Ola Knutsson (c 1645 - )
De hadde tre barn (ingen var over 12 år i 1681).3,4,1 
BarnJohanna giftet seg med Ola Knutsson.1
Hun og Ola bodde i Molde i 1681. Han var borger, men fraværende da hun i februar egenhendig undertegnet en skattemelding. De hadde ei tjenestejente.1

Johanna døde i 1704 i Molde. Den 10. desember ble det betalt 16 skilling for kirkegårdsjorden til ole Knudsens Qvinde.2

Kilder/noter

 1. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 24 b, 1704, 10. desember.
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
Sist redigert30. september 2021

Lasse Jakobsson på Reistad1

M, #3774, (ca. 1699 - )
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika2,3 (c 1667 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika2 ( - c 1714)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Kristoffersdotter på Reistad (c 1680 - 1760)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Reistad ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Lasse Jakobsson i Hjelvika.3,2
Lasse ble født ca. 1699 i Hjelvika, Veøy.3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Han bodde da hos faren.2
Lasse Jakobsson i Hjelvika var soldat i Holstein, Tyskland, i 1714.5
Lasse trolovet seg den 5. september 1723 i Veøy kirke med Marit Kristoffersdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Askjell Olsson på Bakken og Unge-Kristoffer Talberg.6
Lasse giftet seg den 30. desember 1723 i Veøy kirke med Marit Kristoffersdotter på Talberg.7
Annet navn: Lasse Jakobsson på Talberg, nevnt fra 1728 til 1732.8,9,10
Han og Marit bodde på Talberg, Veøy, iallfall fra 1728 til 1732.8,10
Han var debitor ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 2 daler 2 ort.11
Han var fadder ved dåpen til Marit Mikkelsdotter på Talberg den 12. august 1731 i Molde kirke.12
Han var forlover for Guri Johannesdotter på Talberg og Hans Aretsson, som ble trolovet den 20. juli 1732 i Vestnes kyrkje.10

Annet navn: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad, nevnt fra 1745 til 1762.13,14,15
Han var forlover for Knut Olsson i Løvika og Brit Aretsdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 15. februar 1745.13
Marit var stevnet til tinget den 3. november for leiermål. Lasse Jakobsson på Reistad møtte og vedgikk forseelsen på hennes vegne. Hun ble idømt bot til Reknes hospital etter løsaktighetsloven.16,1

Han og Marit bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1745.1
Han var forlover for David Davidsson på Kjersem og Marit Børresdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 9. november 1747.17
Han var fadder ved dåpen til Lasse Kristoffersson Reistad den 23. oktober 1759 i Veøy kirke.14
Han var forlover for Hans Aretsson på Talberg og Marit Hansdotter på Talberg, som ble trolovet den 8. januar 1760 i Veøy kirke.18

Lasse trolovet seg den 7. januar 1762 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Reistad. Hun var allerede gravid.19
Lasse giftet seg den 28. januar 1762 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Kolstad.15
Han og Marit bodde på Nedre Reistad i 1762.15

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/147/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 10.1996.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 42. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-23
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/636/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 264. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 462. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-230
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
Sist redigert20. mai 2017

Marit Kristoffersdotter på Reistad

K, #3775, (ca. 1680 - 9. mai 1760)
Far*Kristoffer Mikkelsson på Talberg (c 1648 - 1725)
Mor*Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lasse Jakobsson på Reistad (c 1699 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født ca. 1680 i Veøy.1
Annet navn: Marit Kristoffersdotter på Talberg, nevnt 1723.2
Marit trolovet seg den 5. september 1723 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Askjell Olsson på Bakken og Unge-Kristoffer Talberg.3
Marit giftet seg den 30. desember 1723 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson.2
Hun og Lasse bodde på Talberg, Veøy, iallfall fra 1728 til 1732.4,5
Hun og Lasse bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1745.6
Annet navn: Marit Kristoffersdotter på Nedre Reistad, nevnt 1760 (post mortem).7

Marit døde den 9. mai 1760 på Nedre Reistad, av alderdomssvakhet.7 Hun ble gravlagt den 12. mai 1760 på Veøy kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 462.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 42. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-23
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/147/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 465.
Sist redigert9. mai 2018

Jakob Jespersson i Hjelvika1,2,3,4

M, #3776, (ca. 1667 - 22. november 1751)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Lassesdotter i Hjelvika ( - c 1714)
Fem barn levde i 1714.1 
Barn

Familie 2

Hilde Olsdotter på Setre
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Jakob Jespersson (Hjelvika) sitt bumerke (fra «Bumerker fra Volds ottung», Romsdalsmuseets årbok 1937–41)Jakob ble født ca. 1667.2,5
Jakob giftet seg med Marit Lassesdotter.1
Han var bruker i Jakobsgarden, Hjelvika, Veøy, i 1696. Han brukte 2 pund 21 merker i 1696 og 1749.4,6,2 Jakob Jespersson i Hjelvika var lagrettemann i 1696.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714.1

Jakob giftet seg med Hilde Olsdotter.
Han var fadder ved dåpen til Mats Nilsson i Hjelvika den 19. oktober 1721 i Molde kirke.7
Han var forlover for Knut Johansson i Hjelvika og Kari Persdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje.8

Annet navn: Jakob Jespersson på Setre, nevnt 1751.3

Jakob døde den 22. november 1751 på Setre, Tresfjord, og ble i kirkeboka kalt «Dannemand Jacob Jespersen Sætre vel Jelvig» (vel er nok latin for eller, og/eller).3 Han ble gravlagt i Tresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Jelvigen fra 1721 til 1728.7,8

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 2. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 348.
 4. [S785] «Bumerker fra Volds ottung»: s. 15.
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
Sist redigert30. oktober 2020

Kristoffer Mikkelsson på Talberg1,2,3,4

M, #3777, (ca. 1648 - 1725)
Far-?*Mikkel Pedersson på Slinningen ( - c 1652); trolig4
Mor-?*Gunnel ( - e 1653); trolig4
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anne Johansdotter på Talberg ( - e 1724)Kristoffer ble født ca. 1648.3
Ifølge «en gammel Optegnelse» fridde (senere fogd) Ivar Andersson, som bodde på Gjermundnes, Vestnes, til Gunnel, enken etter sorenskriver Mikkel Pedersson på Sunnmøre, «og fik hendes Ja. Saa begyndte man at flytte hendes Tøi til Gjermundnæs, og Sønnen Kristoffer Mikaelsen fulgte did med en af de første Baadladninger; thi hun havde mange saadanne med Indbo, foruden mange Penge. Selv fulgte Fruen med den sidste Farm, men forliste i en Storm ved Gamlemshaugen, og alt kom bort». Ifølge samme opptegnelse ble Kristoffer Mikkelsson etter moras død oppfostret hos fogd Ivar Andersson på Gjermundnes, skjønt han hadde ikke embetet før 1659.4,5

Kristoffer giftet seg med Marit Hansdotter på Talberg. Han skal ofte ha gått på jakt i Talberg-skogen sammen med fogdens to kontorister, og de «logerede derunder hos Hans Talberg» (som døde ca. 1669). Hans datter Marit ble trolovet og gift med Kristoffer, og de ble boende på Talberg.4
Han og Marit bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy. Kristoffer var bruker på Talberg, Veøy, i 1695. Han brukte 2 våger 18 merker, trolig sammen med sønnen Hans Kristoffersson.6 I manntallet av 1701 står Kristoffer på Talberg, sammen med Kristoffer Kristoffersson, Per Kristoffersson og Mikkel Kristoffersson. Kristoffer Mikkelsson var fremdeles bruker.7 Han var vurderingsmann i Voll i 1704.1 Han var prestemedhjelper i Veøy i 1711.8 Han var vurderingsmann i Vestnes iallfall fra 1719 til 1720.9,2
Knut Knutsson på Kormeset fikk barn med Brit Pålsdotter i Hjelvika i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 25. mars og han 25. mai i Veøy kirke. De var beslektet i annet og tredje ledd. Brit møtte på tinget 20. oktober, og Kristoffer Mikkelsson på Talberg møtte for Knut. Han ble dømt til å arbeide 3 år ved Lesja jernverk og hun ved Smøla fiskevær.10,11,12
Christopher Talberg var forlover for Knut Olsson og Kari Persdotter på Eik, som ble trolovet den 27. november 1723 i Veøy kirke.13

Kristoffer trolovet seg den 17. september 1724 i Veøy kirke med Anne Johansdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Eeg oc Hans Søn.14
Kristoffer giftet seg den 7. desember 1724 i Veøy kirke med Anne Johansdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.15

Kristoffer døde i 1725 på Talberg.3 Han ble jordfestet den 15. april 1725 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630265
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 16.
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#385
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/113/
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181163
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640118
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6, Fest: Annunc: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660211
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 12. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 190 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390656
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
Sist redigert15. oktober 2019

Marit Hansdotter på Talberg

K, #3778, ( - før 1724)
Far*Hans Jonsson på Talberg (c 1614 - c 1669)
Mor*Marit Børresdotter på Talberg
7. tippoldemor til meg

Familie

Kristoffer Mikkelsson på Talberg (c 1648 - 1725)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit giftet seg med Kristoffer Mikkelsson. Han skal ofte ha gått på jakt i Talberg-skogen sammen med fogdens to kontorister, og de «logerede derunder hos Hans Talberg» (som døde ca. 1669). Hans datter Marit ble trolovet og gift med Kristoffer, og de ble boende på Talberg.1
Hun og Kristoffer bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy.

Marit døde før 1724.2

Kilder/noter

 1. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
Sist redigert6. oktober 2016

Mikkel Kristoffersson på Talberg1,2,3

M, #3779, (ca. 1694 - 24. februar 1779)
Far*Kristoffer Mikkelsson på Talberg4,5 (c 1648 - 1725)
Mor*Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
6. tippoldefar til megMikkel ble født ca. 1694.4,2 I manntallet av 1701 står Mikkel Kristoffersson hos Kristoffer Mikkelsson på Talberg, Veøy.4
Mikkel Kristoffersson på Talberg giftet seg i desember 1722 («Eftter Juledagene») med Marit Larsdotter i Sæbø.6,7,8
Han var verge for Per Kristoffersson på Talberg i 1731.3
Han var fadder ved dåpen til Ola Jensson på Talberg den 13. juni 1745 i Rødven stavkyrkje, Veøy.9
Han var forlover for Marit Kristoffersdotter på Talberg og Ola Olsson på Farkvam, som ble trolovet den 27. oktober 1746.10
Han var forlover for Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad og Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 31. mai 1756 i Veøy kirke.11

Han og Marit var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762. Lars Mikkelsson, Kristoffer Mikkelsson og Kari Mikkelsdotter bodde også der.6
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Olsson på Sekkesetra den 9. juni 1765 i Veøy kirke.1,12


Mikkel døde den 24. februar 1779 på Talberg, om morgenen, av alderdomssvakhet.2 Han ble gravlagt den 1. mars 1779 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 192. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-99
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Voll åtting, 9. juni.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/113/
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 283. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-144
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 12. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: C2.
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
Sist redigert18. august 2019

Marit Larsdotter på Talberg1,2

K, #3780, ( - før 1779)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
6. tippoldemor til megAnnet navn: Marit Larsdotter i Sæbø.
Marit Larsdotter i Sæbø giftet seg i desember 1722 («Eftter Juledagene») med Mikkel Kristoffersson på Talberg.2,3,4
Hun og Mikkel var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762. Lars Mikkelsson, Kristoffer Mikkelsson og Kari Mikkelsdotter bodde også der.2
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Olsson på Sekkesetra den 9. juni 1765 i Veøy kirke.1,5


Marit døde før 1779.6

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 5. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: C2.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 192. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-99
Sist redigert18. august 2019

Lars Mikkelsson på Talberg1,2,3

M, #3781, (ca. 1736 - 17. februar 1781)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg3 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg3 ( - f 1779)
5. tippoldefar til meg

Familie

Marit Persdotter på Talberg (c 1739 - 1816)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født ca. 1736 på Talberg, Veøy.2 Han bodde hos Mikkel Kristoffersson og Marit Larsdotter i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762.3 Lars Mikkelsson på Talberg var soldat i 1764.1
Lars giftet seg den 5. juni 1764 i Veøy kirke med Marit Persdotter på Nedre Reistad.1
Han og Marit bodde i Mikjelgarden.

Lars døde den 17. februar 1781 på Talberg, av sott.2 Han ble gravlagt den 21. februar 1781 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 513. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-255
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 226. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670042
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
Sist redigert18. august 2019

Marit Persdotter på Talberg1,2

K, #3782, (ca. 1739 - 1816)
Far*Per Persson på Reistad3 (c 1693 - 1747)
Mor*Marit Børresdotter på Reistad4,3 (c 1694 - 1774)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Lars Mikkelsson på Talberg (c 1736 - 1781)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anders Andersson på Talberg (c 1749 - )Marit ble født ca. 1739 på Nedre Reistad, Veøy.2
Hun ble kalt Marit Persdotter den yngre, nevnt 1747.5
Hun var myndling av Jon Persson i Hjelvika fra 1747.6

Annet navn: Marit Persdotter på Nedre Reistad, nevnt fra 1762 til 1764.4,7 Marit Persdotter den yngre bodde hos David Davidsson og Marit Børresdotter på Nedre Reistad i 1762.4,8
Marit giftet seg den 5. juni 1764 i Veøy kirke med Lars Mikkelsson på Talberg.7
Hun og Lars bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy.
Marit giftet seg den 12. juni 1786 i Veøy kirke med Anders Andersson på Flate.1,2 Marit og Anders var kårfolk i Mikjelgarden i 1801.2

Marit døde i 1816.9

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670081
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 382 b, Talberg, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670244
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 417. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 513. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-255
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
 9. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert12. september 2020

Hans Jonsson på Talberg

M, #3783, (ca. 1614 - ca. 1669)
8. tippoldefar til megHans ble født ca. 1614.1,2
Han bodde i Bårdgarden, Talberg, Veøy.1
Hans giftet seg med Marit Børresdotter på Talberg.1

Hans døde ca. 1669.1

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
Sist redigert10. juni 2012

Marit Børresdotter på Talberg

K, #3784
Far-?*Børre i Straume ( - e 1603); trolig1
8. tippoldemor til meg

Familie

Hans Jonsson på Talberg (c 1614 - c 1669)
BarnMarit giftet seg med Hans Jonsson på Talberg.1

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert20. januar 2012

Børre i Straume

M, #3785, ( - etter 1603)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan bodde i Straume, Veøy.

Børre døde etter 1603.1

Kilder/noter

 1. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 353.
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert20. januar 2012

Pål på Stavem

M, #3786, ( - mellom 1620 og 1629)
9. tippoldefar til megPål giftet seg med Imbjørg Stavem.1
Pål var bruker i Nørdre, Stavem, Lesja, fra 1602. I 1605 løste Pål bygselavgiften tredjeårstake. Han hadde da vært bruker der minst siden 1602.1

Pål døde mellom 1620 og 1629.1

     Pål på Stavem var trolig en Gunnarsson. I en odelssak i 1715 ble det lagt frem papir på at Anne Pålsdotter hadde arvet 1 skinn i Stavem etter sin far, Pål Gunnarsson, ifølge et skiftebrev fra 1647. Da hadde nok Pål på Stavem vært død i mange år, men det kan tenkes at skiftet ikke ble holdt før kona Ingebjørg døde.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
Sist redigert25. februar 2018

Imbjørg på Stavem

K, #3787, ( - etter 1631)
9. tippoldemor til megImbjørg giftet seg med Pål Stavem.1

Imbjørg døde etter 1631.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
Sist redigert8. mars 2019

Bjørn Olsson på Øvstedalen

M, #3788, (omkr. 1570 - ca. 1615)
Far-?*Ola Sjurdsson på Øvstedalen ( - e 1603); trolig1
10. tippoldefar til megBjørn ble født omkr. 1570.2
Bjørn giftet seg før 1600 med Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen.2
Han og Marit var brukere på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord.

Bjørn døde ca. 1615.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 441.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 430 & 429.
Sist redigert22. juni 2015

Guttorm på Hattrem

M, #3789, ( - etter 1555)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnGuttorm Hattrem var lagrettemann i 1555.1 Guttorm var bruker i 1555 på Hattrem, Lesja, (trolig på Oppigard).1,2

     Navnet hans ble skrevet Guttorm Hattrym i 1555.1

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 3, nr. 1176.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 17.
Sist redigert29. juni 2017

Marit Olsdotter på Reistad

K, #3790, ( - etter 1762)

Familie 1

Hun var enke i 1762.1 

Familie 2

Lasse Jakobsson på Reistad (c 1699 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Marit Olsdotter på Kolstad, nevnt 1762.1,2
Hun bodde på Kolstad, Veøy.1
Marit trolovet seg den 7. januar 1762 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson på Nedre Reistad. Hun var allerede gravid.1
Marit giftet seg den 28. januar 1762 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson på Nedre Reistad.2
Hun og Lasse bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
Sist redigert21. januar 2016

Marit Lassesdotter på Reistad1

K, #3791, (1762 - 1762)
Far*Lasse Jakobsson på Reistad1 (c 1699 - )
Mor*Marit Olsdotter på Reistad ( - e 1762)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megMarit ble født i 1762 på Nedre Reistad, Veøy.1 Marit ble døpt den 22. februar 1762 i Veøy kirke.1

Marit døde i 1762, 9 måneder gammel.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 4.12.1996.
Sist redigert6. april 2014

Per Persson på Reistad1,2,3

M, #3792, (ca. 1693 - 1747)
Far*Per Persson i Hjelvika4 (c 1656 - e 1729)
Mor*Marit Knutsdotter i Hjelvika
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Sørensdotter på Reistad ( - 1729)
To av barna ble døpt på Våge av Otto Fris, henholdsvis om aftenen 24. januar 1723, og 21. desember 1724. Fem barn levde i 1729.6,3,14 
Barn

Familie 2

Magnhild Jonsdotter på Reistad (c 1686 - c 1731)
De hadde ikke barn.12 

Familie 3

Marit Børresdotter på Reistad (c 1694 - 1774)
To barn levde i 1747.2 
BarnAnnet navn: Per Persson i Hjelvika.4
Per ble født ca. 1693.4,5 Han bodde hos Per Persson i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1701.4
Per giftet seg med Gjertrud Sørensdotter i Løvika.6
Han og Gjertrud bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1723. Han stod som bruker i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).3,7
Annet navn: Per Persson på Nedre Reistad, nevnt fra 1727 til 1747.8,9,10,5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 15 daler 1 ort 23 skilling.11

Per trolovet seg den 14. august 1729 i Voll kirke med Magnhild Jonsdotter på Samset.8
Per giftet seg med Magnhild Jonsdotter på Samset.12
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Jonsdotter på Reistad den 8. juni 1731: 18 daler 6 skilling.12

Per giftet seg den 15. april 1732 i Vestnes kyrkje med Marit Børresdotter.1,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Jensson på Talberg den 13. juni 1745 i Rødven stavkyrkje, Veøy.9


Per døde i 1747 på Nedre Reistad.5 Han ble gravlagt den 8. februar 1747 på Veøy kirkegård.5 Det ble holdt skifte etter ham den 5. juli 1747. Kreditorer: Ågot Persdotter og Marit Persdotter den mellomste.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Pederssøn Restad i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 289.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 92 b, mnr. 417. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670094
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32, Woldtz Otting, 8.6.1731.
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660298
Sist redigert22. mai 2017

Marit Børresdotter på Reistad1

K, #3793, (ca. 1694 - 9. januar 1774)
Far-?*Børre Eriksson på Villa (c 1663 - 1749); trolig2,1
Mor-?*Marit Bjørnsdotter på Villa ( - c 1708); trolig2
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Persson på Reistad (c 1693 - 1747)
To barn levde i 1747.1 
Barn

Familie 2

David Davidsson på Reistad (1721 - )
De hadde ikke barn. Marit ble født ca. 1694.3
Marjt [Børgesdatter] var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 3 daler 3 ort 21 skilling.2

Marit giftet seg den 15. april 1732 i Vestnes kyrkje med Per Persson på Reistad.4,1
Annet navn: Marit Børresdotter på Nedre Reistad, nevnt fra 1747 til 1774.5,6,3
Hun var myndling av Jørn Børresson på Villa fra 1747.1

Marit trolovet seg den 9. november 1747 med David Davidsson på Kjersem. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad og Erik Olsson på Øvre Reistad.5
Marit giftet seg den 16. januar 1748 i Veøy kirke med David Davidsson på Kjersem.6,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Anders Larsson den 4. desember 1751 i Veøy kirke.9

Hun og David bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1751.9
Hun og David var brukere på Nedre Reistad i 1762. Marit Persdotter den yngre bodde også der. David bodde fremdeles der i 1780.7,10

Marit døde natt til 9. januar 1774 på Nedre Reistad, av slag.3 Hun ble gravlagt den 13. januar 1774 på Veøy kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-63
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 299. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-152
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 417. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 8. [S77] Tresfjord I: s. 507.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
Sist redigert12. september 2020

David Davidsson på Reistad1

M, #3794, (1721 - )

Familie

Marit Børresdotter på Reistad (c 1694 - 1774)
De hadde ikke barn. David ble født i 1721 på Kjersem, Tresfjord.2 Hans hjemsted var på bnr. 1, Kjersem, Tresfjord.
Annet navn: David Davidsson på Kjersem, nevnt fra 1747 til 1748.3,4
David trolovet seg den 9. november 1747 med Marit Børresdotter på Nedre Reistad. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad og Erik Olsson på Øvre Reistad.3
David giftet seg den 16. januar 1748 i Veøy kirke med Marit Børresdotter på Nedre Reistad.4,5,2
Han og Marit bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1751.6
Han og Marit var brukere på Nedre Reistad i 1762. Marit Persdotter den yngre bodde også der. David bodde fremdeles der i 1780.5,7
David trolovet seg den 23. mai 1774 i Voll kirke med en uregistrert person.1
Annet navn: David Davidsson på Nedre Reistad, nevnt 1780.5,7
Han var verge for Lasse Kristoffersson Reistad i 1780.7

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 159. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010080
 2. [S77] Tresfjord I: s. 507.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 299. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-152
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 417. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
Sist redigert12. september 2020

Per Persson i Hjelvika1,2,3

M, #3795, (ca. 1656 - etter 1729)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter i Hjelvika
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1656.4,5 Han og Marit Knutsdotter bodde i Hjelvika, Veøy, i 1689.1
Per giftet seg ca. 1690 med Marit Knutsdotter i Hjelvika. I 1689 ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. De var da forlovet.1
Han var bruker i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1695. Bruket var på 1 våg 1 pund 4 merker.6 Per Persson i Hjelvika var postbonde i 1701.4
Han var bruker i Nordigarden i 1701. Knut Persson og Per Persson bodde også der.4 Per og kona var brukere i Nordigarden i 1711. Knut Persson bodde også der da. Per var fremdeles bruker i 1724.3,7
Peder [Jelvigen] var fadder ved dåpen til Susanna Knutsdatter den 12. mai 1721.8
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 1 daler 3 ort 10 skilling.9


     Navnet hans ble skrevet Peder pedersøn Jelvigen i 1689.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jelvig i 1729.2

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Volds Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wolds-[Otting], Jelvigen.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#400
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 424. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
Sist redigert7. november 2017

Marit Knutsdotter i Hjelvika1

K, #3796
Far*Knut Knutsson i Nordigarden (c 1622 - e 1664)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Persson i Hjelvika (c 1656 - e 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Marit Knutsdotter i Nordigarden. Marit Knutsdotter og Per Persson bodde i Hjelvika, Veøy, i 1689.1
Marit giftet seg ca. 1690 med Per Persson i Hjelvika. I 1689 ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. De var da forlovet.1 Per og kona var brukere i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1711. Knut Persson bodde også der da. Per var fremdeles bruker i 1724.2,3

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Volds Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wolds-[Otting], Jelvigen.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 424. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095
Sist redigert7. november 2017

Knut Knutsson i Nordigarden

M, #3797, (ca. 1622 - etter 1664)
Far-?*Knut Persson; trolig1
8. tippoldefar til megKnut ble født ca. 1622.1,2
Han bodde i Nordigarden, Hjelvika, Veøy.

Knut døde etter 1664.3

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 391.
Sist redigert4. november 2016

Knut Persson

M, #3798
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert19. januar 2012

Anders Olsson Nerheim1

M, #3799, (6. april 1850 - 1940)

Familie

Sigrid Nerheim (1859 - 1932)
De hadde ni barn.4 
BarnAnders ble født den 6. april 1850 på Bjørnegren, Lesja, utenom ekteskap.2,1
Annet navn: Anders Olsson på Runningshaugen.3
Anders giftet seg i 1886 med Sigrid Nerheim.4
Han og Sigrid var husfolk på Andersplassen, Nærem, Tresfjord, iallfall fra 1892 til 1900.4

Anders døde i 1940.1 Han ble gravlagt den 9. mars 1940 på Tresfjord kyrkjegard.1
Sist redigert14. april 2020

Petra Andersdotter Nerheim1

K, #3800, (10. mai 1897 - 15. mai 1975)
Far*Anders Olsson Nerheim (1850 - 1940)
Mor*Sigrid Nerheim (1859 - 1932)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Iver Kristensson Nerheim (1885 - 1925)
De hadde to barn.2 
BarnPetra ble født den 10. mai 1897 på Nærem, Tresfjord.1,2
Petra giftet seg med Iver Kristensson Neremsli.2

Petra døde den 15. mai 1975.1 Hun ble gravlagt den 22. mai 1975 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 5546865. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5546865
 2. [S77] Tresfjord I: s. 647.
Sist redigert14. april 2020