Ivar Persson på Helland1,2

M, #3701, (ca. 1622 - ca. 1689)
Far*Per Ivarsson på Helland1,3 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Knutsdotter på Helland ( - e 1689)
Fem barn levde i 1689.1 
Barn     Ivar ble født ca. 1622.2 Ivar var bruker på Nedre Helland, Vestnes, i 1664. Han brukte hele gården, 3 våger, og hadde en knekt. Ivar og mora skattet sammen for Nedre Helland i 1670.2,4
Ivar giftet seg med Kari Knutsdotter.1

Ivar døde ca. 1689 på Nedre Helland.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. desember 1689. Kreditorer: Marit Persdotter o.a. Arvinger: Kari Knutsdotter, Per Ivarsson og Eli Ivarsdotter o.a. Verger: Kristoffer Persson på Helland og Ola Brastad. Formue: 68 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld: 20–0–12. Arv: 48–2–0, fordelt på enka og de fem barna. Ivar hadde også odelsjord i Helland, men det var uenighet om eierskapet.5

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 178, Nederhelland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/99/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 4. [S1422] Romsdal leilendingsskatt 1670: Westnes Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28383/21/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/112/
Sist redigert2. november 2016

Gjøri på Helland1

K, #3702, ( - etter 1670)
9. tippoldemor til meg     Gjøri giftet seg med Per Ivarsson på Helland. Gjøri og Per var brukere på Nedre Helland, Vestnes, i 1628. I 1657 skattet de for fire hester, 22 kyr, tre geiter og tre får (tallene kan være overdrevet). Per var fremdeles skrevet for gården i 1660, men året etter stod enka som bruker. Hun og barna eide hele gården. Gjøri og sønnen Ivar skattet sammen for Nedre Helland i 1670.2,3,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 129.
 2. [S1420] Romsdal jordebok 1627–28: Vessnes otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20015/26/
 3. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 27 b. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610212
 4. [S1421] Romsdal kontribusjon 1660: Vesnis Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19873/3/
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 195.
 6. [S1422] Romsdal leilendingsskatt 1670: Westnes Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28383/21/
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 9. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 10. [S975] Romsdal odelsskatt 1660–61: Westnis Otting.
Sist redigert10. april 2017

Trond Olsson på Helland

M, #3703     Trond bodde på Helland, Vestnes.

     Trond Olsson på Helland kan ha vært barn av Ola på Helland, som skattet i 1520.1

     Han kan ha vært far til Ivar Helland.

Kilder/noter

 1. [S18] Kjølseth navneliste: s. 6.
Sist redigert4. mars 2016

Per Jonsson på Sørsylte

M, #3704, (1736 - 1791)
Far*Jon Hansson på Sørsylte (c 1702 - 1758)
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte1 (c 1705 - e 1770)
5. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Jonsdotter på Sørsylte (1731 - 1802)
Barn     Per ble født i 1736 på Sørsylte, Tresfjord.2
Per giftet seg i 1760 med Synnøv Jonsdotter i Hjelvika.2 Per og Synnøv bodde på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord.

Per døde i 1791 på Sørsylte.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 537 a.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert4. februar 2012

Synnøv Jonsdotter på Sørsylte

K, #3705, (1731 - 1802)
Far*Jon Persson i Hjelvika (c 1695 - )
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika
5. tippoldemor til meg

Familie

Per Jonsson på Sørsylte (1736 - 1791)
Barn     Annet navn: Synnøv Jonsdotter i Hjelvika.
Synnøv ble født i 1731 i Hjelvika, Veøy.1
Synnøv giftet seg i 1760 med Per Jonsson på Sørsylte.1 Synnøv og Per bodde på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord.

Synnøv døde i 1802 på Sørsylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert4. oktober 2016

Marit Larsdotter på Talberg

K, #3706, (1801 - )
Far*Lars Larsson på Talberg (1768 - 1849)
Mor*Ingeborg Persdotter på Talberg (1770 - 1841)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Olsson på Rekdal (1797 - )     Marit ble født i 1801 på Talberg, Veøy.1
Marit giftet seg i 1828 med Anders Olsson på Rekdal.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 513.
Sist redigert27. november 2017

Anders Olsson på Rekdal

M, #3707, (1797 - )

Familie

Marit Larsdotter på Talberg (1801 - )     Anders ble født i 1797.1 Han var skolemester.1
Anders giftet seg i 1828 med Marit Larsdotter på Talberg.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 513.
Sist redigert27. november 2017

Jon Persson i Hjelvika1,2,3

M, #3708, (ca. 1695 - )
Far-?*Per Persson i Hjelvika (c 1656 - e 1729); kanskje2,4
Mor-?*Marit Knutsdotter i Hjelvika; kanskje
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jon ble født ca. 1695.5
Jon trolovet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Olsdotter.1
Jon giftet seg med Ingebjørg Olsdotter.6 Jon bodde i Hjelvika, Veøy, i 1728.7,2
Han var verge for Søren Persson på Reistad fra 1729.4
Han var fadder ved dåpen til Per Knutsson i Hjelvika den 21. september 1732 i Vestnes kyrkje.8
Han var verge for Marit Persdotter på Nedre Reistad fra 1747.2
Jon var bruker i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 4 merker. Hjelvika var da postgård. Han bodde fremdeles der i 1753.5,3 Han var vurderingsmann i Voll i 1753.3

     Navnet hans ble skrevet Jon Pedersøn Gielviigen i 1747.2

     Navnet hans ble skrevet Jon gielvig i 1749.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650812
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 5. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Extract. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690461
 6. [S77] Tresfjord I: s. 158.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
Sist redigert10. mai 2017

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika1

K, #3709
6. tippoldemor til meg

Familie

Jon Persson i Hjelvika (c 1695 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingebjørg trolovet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Jon Persson i Hjelvika.1
Ingebjørg giftet seg med Jon Persson i Hjelvika.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 158.
Sist redigert4. oktober 2016

Anne Sjurdsdotter på Sørsylte

K, #3710, (ca. 1695 - 1732)
Far*Sjurd Jakobsson på Rypdal1 (c 1663 - 1743)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Hansson på Sørsylte (c 1702 - 1758)
De hadde ett barn.2      Anne ble født ca. 1695.1
Anne trolovet seg i 1730 med Jon Hansson på Sylte.2
Annet navn: Anne Sjurdsdotter på Rypdal, nevnt 1731.3
Anne giftet seg den 29. januar 1731 i Tresfjord kyrkje med Jon Hansson på Sylte.3

Anne døde i 1732 på Sørsylte, Tresfjord, i barselseng.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 2. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 117. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660266
Sist redigert14. mai 2017

Kittil Nilsson på Røsberg1

M, #3711, (8. november 1823 - før 1900)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Kittil Nilsson på Rabbestølen.2
Kittil ble født den 8. november 1823 på Rabbestølen, Skoro, Hol, Hallingdal.3,4
Kittil giftet seg den 5. juni 1853 i Vågøy med Elen Larsdotter på Ukkelberg.5,1,6 Kittil og Elen var husfolk i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy, i 1865, sammen med Nils Kittilsson, Lars Kittilsson, Berit-Anna Kittilsdotter, Peder Kittilsson og Ole Kittilsson. Familien bosatte seg der i 1850-årene. I 1865 hadde plassen 1 storfe og 14 får samt en utsæd på 1/16 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.1,6

Kittil døde før 1900.7

     Navnet hans ble skrevet Kittel Nielsen i 1852.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2 & 12.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røsberghagen.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12.
 6. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 7. [S233] Ft. 1900 (db): 1544 Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Røsberghagen.
 8. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 80.
Sist redigert23. september 2013

Nils Kittilsson Røsberg1,2

M, #3712, (3. november 1852 - 27. august 1920)
Far*Kittil Nilsson på Røsberg2,3 (1823 - f 1900)
Mor*Elen Larsdotter på Røsberg2,1 (1830 - )
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marie Persdotter Groven (1854 - 1950)
De hadde ti barn.5 
Barn     Nils ble født den 3. november 1852 på Ukkelberg, Vågøy, (før foreldrene giftet seg).2 Nils ble døpt den 26. desember 1852 i Vågøy.2 Han bodde hos Kittil Nilsson og Elen Larsdotter i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy, i 1865.1,4
Nils giftet seg med Marie Persdotter Groven.5,6 Nils Kittilsson Røsberg var kjentmann.

Nils døde den 27. august 1920.5

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Røsberghagen.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 6. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205.
Sist redigert2. august 2014

Elen Larsdotter på Røsberg1,2,3

K, #3713, (19. mai 1830 - )
Far*Lars Trondsson på Røsberg4 (c 1794 - 1854)
Mor*Siriana Jonsdatter Røsberg4 (c 1800 - )     Elen ble født den 19. mai 1830 i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy. Hun ble først hjemmedøpt.5,6,1 Elen ble døpt den 10. juli 1830 i Kleive kirke, Bolsøy.7 Hun ble vaksinert mot kopper den 16. juli 1830.5 Elen bodde på Ukkelberg, Vågøy, iallfall fra 1845 til 1852.8 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1845 i Vågøy. Karakter: god, flittig, sedelig. Kristoffer Johannesson og Eli Olsdotter på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.5
Annet navn: Elen Larsdotter på Ukkelberg, nevnt fra 1847 til 1852.9,10
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Andersson Ukelberg den 21. november 1847.9

Elen giftet seg den 5. juni 1853 i Vågøy med Kittil Nilsson på Rabbestølen.6,2,3 Elen og Kittil var husfolk i Røsberghagen i 1865, sammen med Nils Kittilsson, Lars Kittilsson, Berit-Anna Kittilsdotter, Peder Kittilsson og Ole Kittilsson. Familien bosatte seg der i 1850-årene. I 1865 hadde plassen 1 storfe og 14 får samt en utsæd på 1/16 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.2,3 Elen var huskone i Røsberghagen i 1900. Hun arbeidet med hus- og krøtterstell.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 64, bnr. 3, Røsberghagen.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Røsberghagen.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 512.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 5. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 133.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 12 & 13.
 8. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21 & 133.
 9. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2278&idx_id=2278&uid=ny&idx_side=-13
 10. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 21.
 11. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 80.
Sist redigert7. mai 2014

Marie Nilsdotter Røsberg

K, #3714, (11. mai 1896 - )
Far*Nils Kittilsson Røsberg (1852 - 1920)
Mor*Marie Persdotter Groven (1854 - 1950)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bjarne Bakken (1894 - )
Barn     Marie ble født den 11. mai 1896 i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy.1
Marie giftet seg med Bjarne Bakken.1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13 & 16.
Sist redigert10. juni 2012

Marie Persdotter Groven

K, #3715, (5. november 1854 - 15. juli 1950)
Far*Per Kolbeinsson på Grovan1

Familie

Nils Kittilsson Røsberg (1852 - 1920)
De hadde ti barn.3 
Barn     Marie ble født den 5. november 1854.2,3,4
Marie giftet seg med Nils Kittilsson Røsberg.3,5 Hennes navn som gift var Marie Røsberg.2
Hun ble kalt Nils-Maria.

Marie døde den 15. juli 1950.2,4 Hun ble gravlagt den 21. juli 1950 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Eide, Grovabø.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Marie Røsberg.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 513.
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205.
Sist redigert2. august 2014

Nils Bakken1

M, #3716, (12. november 1920 - 31. juli 1994)
Far*Bjarne Bakken (1894 - )
Mor*Marie Nilsdotter Røsberg (1896 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Nils ble født den 12. november 1920.2
Nils giftet seg i 1945 med Charlotte Sylte.2,3 Nils Bakken var kontorist.

Nils døde den 31. juli 1994.1 Han ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Nils Bakken.
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 16.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 154.
Sist redigert25. desember 2015

Bjarne Bakken

M, #3717, (24. september 1894 - )

Familie

Marie Nilsdotter Røsberg (1896 - )
Barn     Bjarne ble født den 24. september 1894.1
Bjarne giftet seg med Marie Nilsdotter Røsberg.1 Bjarne Bakken var kontorsjef.

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 13 & 16.
Sist redigert10. juni 2012

Bjørn Bakken

M, #3718
Far*Nils Bakken (1920 - 1994)
Mor*Charlotte Sylte (1920 - 1997)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert18. desember 2015

Thor Einar Bakken

M, #3719
Far*Nils Bakken (1920 - 1994)
Mor*Charlotte Sylte (1920 - 1997)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert18. desember 2015

Charlotte Sylte

K, #3720, (20. juni 1920 - 28. desember 1997)

Familie

Nils Bakken (1920 - 1994)
Barn     Charlotte ble født den 20. juni 1920.1,2
Charlotte giftet seg i 1945 med Nils Bakken.3,2 Hennes navn som gift var Bakken.1

Charlotte døde den 28. desember 1997.1 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Charlotte Bakken.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 154.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 16.
Sist redigert25. desember 2015

Hans Larsson på Helland1,2,3,4,5

M, #3721, (ca. 1651 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Helland ( - c 1718)
Seks barn levde i 1719.2 
Barn     Hans ble født ca. 1651.4
Hans giftet seg med Anne Jonsdotter.5,6
Hans Helleland var kreditor ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 2 daler.7
Hans og Anne var brukere på Øvre Helland, Vestnes, i 1701.4,6
Han var debitor ved skiftet etter Sjurd Jetmundsson på Flate den 1. februar 1706: 1 daler 1 ort.8
Han var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 31 daler 2 ort 8 skilling. I boet var blant annet 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) i Helland (54 daler). Formue: 105 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld: 42–2–16. Arv: 63–0–16, fordelt på enkemannen og de seks barna.9
Lars Hansson på Helland og kona stod til offentlig skriftemål den 11. desember 1729 i Vestnes kyrkje for ulydighet mot hans gamle far, Hans.10

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 256 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Øverhelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 108. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 12. [S77] Tresfjord I: s. 692. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#695
 13. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
Sist redigert14. mai 2017

Anne Jonsdotter på Helland1,2

K, #3722, ( - ca. 1718)
Far-?*Jon Bendiksson i Løvika (c 1614 - c 1668); trolig3
Mor-?*Anne i Løvika ( - e 1669); trolig3
7. tippoldemor til meg

Familie

Hans Larsson på Helland (c 1651 - )
Seks barn levde i 1719.2 
Barn     Anne giftet seg med Hans Larsson.4,3 Anne og Hans var brukere på Øvre Helland, Vestnes, i 1701.5,3

Anne døde ca. 1718 på Øvre Helland.1,4 Det ble holdt skifte etter henne den 22. april 1719. Arvinger: Hans Larsson, Lars Hansson, Jon Hansson, Bendik Hansson, Anne Hansdotter, Gjøri Hansdotter og Brit Hansdotter. I boet var blant annet 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) i Helland (54 daler). Formue: 105 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld: 42–2–16. Arv: 63–0–16, fordelt på enkemannen og de seks barna.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705
 4. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Øverhelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
Sist redigert14. mai 2017

Rasmus Persson på Sylte1,2

M, #3723, (ca. 1693 - 1. juni 1767)
Far*Per Olsson på Årset4 ( - f 1697)
Mor*Mali Knutsdotter på Årset3 ( - c 1701)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Ivarsdotter på Sylte (c 1672 - 1751)
De hadde ett barn.9 
Barn     Annet navn: Rasmus Persson på Årset.5,3
Rasmus ble født ca. 1693 på Årset, Veøy.5,6 Han bodde hos Alv Pålsson på Nøre, Årset, Veøy, i 1701.5,4
Han var arving ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702: 5 daler 1 ort 22 skilling.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 10 daler i lønn.8

Rasmus giftet seg ca. 1718 med Marit Ivarsdotter på Sylte.9 Rasmus og Marit var brukere på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1718. De drev bruket til 1747.10
Rasmus Sylte var fadder ved dåpen til Johan Fredrik Eriksson Røbekk den 26. mai 1725 i Bolsøy kirke.11
Han var verge for Brit Persdotter på Kjersem fra 1748.1,2

Annet navn: Rasmus Persson på Sørsylte, nevnt 1767.6,9

Rasmus døde den 1. juni 1767 på Sørsylte, Tresfjord, av malaria.6,9 Han ble jordfestet den 9. juni 1767 på Tresfjord kyrkjegard.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 509 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650528
 2. [S77] Tresfjord I: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#566
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1072. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1075
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Aarset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 9. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 10. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 135.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660239
Sist redigert3. november 2016

Knut Larsson på Nærem

M, #3724, (ca. 1708 - 1778)

Familie 1

Marit Larsdotter på Nærem (c 1684 - 1748)

Familie 2

Marit Rasmusdotter på Nærem (c 1718 - 1785)     Annet navn: Knut Larsson på Villa.1
Knut ble født ca. 1708.1,2
Knut trolovet seg den 1. desember 1742 med Marit Larsdotter på Nærem.3
Knut giftet seg den 6. januar 1743 med Marit Larsdotter på Nærem.3 Knut og Marit bodde i Pegarden, Nærem, Tresfjord. Han var bruker i 1748.2,1 Knut Larsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.1
Knut giftet seg i 1749 med Marit Rasmusdotter på Sylte.4 Knut og Marit bodde i Geilen, Nærem, Tresfjord.

Knut døde i 1778 på Nærem, Tresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 157. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 2. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 621.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 134, 620 & 628.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 620, 621 & 628.
Sist redigert29. november 2016

Anne Fredriksdotter på Sørsylte

K, #3725, (omkr. 1660 - før 1699)

Familie

Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Barn     Anne ble født omkr. 1660 på Sørsylte, Tresfjord.1
Anne giftet seg trolig med Per Ivarsson på Eidhammar.2

Anne døde før 1699.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 173.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 174.
Sist redigert28. november 2016

Marit Persdotter på Sørsylte

K, #3726, ( - før 1754)
Far*Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Mor*Anne Fredriksdotter på Sørsylte (o 1660 - f 1699)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Olsson på Istad
Barn     Marit giftet seg trolig i 1729 i Vestnes kyrkje med Jon Olsson på Istad.1 Marit og Jon bodde trolig i Bolsøy.1

Marit døde før 1754.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert28. november 2016

Jon Olsson på Istad

M, #3727

Familie

Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
Barn     Jon giftet seg trolig i 1729 i Vestnes kyrkje med Marit Persdotter på Sørsylte.1 Jon og Marit bodde trolig i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert28. november 2016

Kari Jonsdotter

K, #3728, (ca. 1733 - )
Far*Jon Olsson på Istad
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Kari ble født ca. 1733.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert10. juni 2012

Anne Jonsdotter

K, #3729, (ca. 1735 - )
Far*Jon Olsson på Istad
Mor*Marit Persdotter på Sørsylte ( - f 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1735.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 174.
Sist redigert10. juni 2012

Ivar Persson på Eidhammar

M, #3730, (ca. 1620 - ca. 1674)
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1620.1 Ivar bodde på Indre Eidhammar, Tresfjord.

Ivar døde ca. 1674.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 650.
Sist redigert10. juni 2012

Kristoffer Kristoffersson på Helland1,2

M, #3731
Far*Kristoffer Persson på Helland3 (c 1635 - )
Mor*Margrete Persdotter på Helland3 ( - c 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Beret Olsdotter på Helland (o 1683 - )     
Han var arving ved skiftet etter Margrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.3

Kristoffer giftet seg med Beret Olsdotter på Rypdal.4 Kristoffer og Beret bodde på Helland, Vestnes, i 1726.4
Christopher Helland var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 10 daler.5
Christopher Helleland var forlover for Knut Johansson i Hjelvika og Kari Persdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje.6
Christopher Helleland var forlover for Kristoffer Persson på Helland og Ågot Lassesdotter på Vestnes, som ble trolovet den 19. april 1729 i Vestnes kyrkje.2
Christopher Helleland var forlover for Ola Knutsson og Agnete Nilsdotter i Ås, som ble trolovet den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje.7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b & 57 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 322.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 8. [S77] Tresfjord I: s. 208.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 232.
Sist redigert16. mai 2017

Guri Kristoffersdotter på Sørsylte1,2

K, #3732, ( - etter 1770)
Far*Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior2 (c 1692 - 1770)
Mor*Gjøri Toresdotter på Sørsylte2 (c 1700 - 1760)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Askjellsson på Reistadbakk ( - e 1784)     
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 7 daler 3 ort 12 1/3 skilling.2

Guri giftet seg den 10. april 1767 i Veøy kirke med Ola Askjellsson på Reistadbakk.1,3

Guri døde etter 1770.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 36.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 208 & 209.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 208.
Sist redigert14. november 2015

Kristoffer Kristofferssen i Schultzhagen1,2,3

M, #3733, (ca. 1766 - 20. juni 1832)
Far*Kristoffer Kristoffersson Sylte4,5 (1733 - 1806)
Mor*Siri Olsdotter ved Ledet (c 1730 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Kristoffer ble født ca. 1766 i Molde.6,4,5,7
Kristoffer giftet seg med Ingeborg Sveinsdatter.3,8
Han ble kalt Kristoffer Kristofferssen ved Ledet, nevnt fra 1797 til 1806.9,10,3
Han var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.11

Kristoffer Kristofferssen kjøpte hus på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1799 av Ola Eriksson Eidsseter. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble utstedt 10. januar 1800 og tinglyst 14. juli samme år.12,13,14
Han var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.15
Kristoffer Kristofferssen hadde Lars Vike som fosterbarn i 1801.16 Kristoffer og Ingeborg var husfolk på mnr. 152 i 1801, sammen med Svein Kristofferssen, Olava Kristoffersdatter, Marta Malene Kristoffersdatter og Lorentse Kristoffersdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.16,17
Han var forlover for Ingeborg Kristoffersdatter og Ola Olsson Sotåen, som giftet seg den 13. oktober 1801 i Molde kirke.18

Han ble kalt Kristoffer Kristofferssen på Molde, nevnt 1816.19
Han var forlover for Svein Kristofferssen i Schultzhagen og Olina Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 9. mai 1822 i Molde kirke.20,21
Kristoffer Kristofferssen i Schultzhagen var tømmermann i 1823.7,6 Han kunne ikke skrive.7
Han var forlover for Mats Andersson Eiskrem og Marta Malene Kristoffersdatter, som giftet seg den 18. mai 1826 i Molde kirke.1,22
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Anna Sveinsdatter Eidsvik den 26. juli 1829 i Molde kirke.8


Kristoffer døde den 20. juni 1832 i Molde.6,2 Han ble gravlagt den 26. juni 1832. Boet ble overlatt til arvingene den 29.2,23

     Navnet hans ble skrevet Christopher ved Leet fra 1797 til 1806.11,3

     Navnet hans ble skrevet Christopher Christophersen Skultzhaven fra 1806 til 1826.3,1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 382.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 210.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 49.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 128.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 218.
 7. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 307 b.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 79.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 485. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 14. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 74, mnr. 152. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660361
 15. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 152. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002559
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 31 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 143. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 19. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b.
 20. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 375.
 21. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 537.
 22. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 67.
 23. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a.
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
Sist redigert6. mars 2019

Ola Askjellsson på Reistadbakk1,2

M, #3734, ( - etter 1784)
Far*Askjell Olsson på Bakken3,4 ( - e 1747)     Ola giftet seg i 1752 med Anne Kristoffersdotter på Talberg.4,2 Ola og Anne bodde på Reistadbakken, Veøy, i 1756. De stod som brukere i 1762.5,2
Han var forlover for Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad og Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 31. mai 1756 i Veøy kirke.5
Ola Askjellsson på Reistadbakk var landvernssoldat i 1767.1
Ola giftet seg den 10. april 1767 i Veøy kirke med Guri Kristoffersdotter på Sørsylte.1,6

Ola døde etter 1784.7

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 36.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 418. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/81/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 369. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#377
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 208 & 209.
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 269.
Sist redigert3. september 2017

Lars Antonisen1

M, #3735, (1774 - etter 1840)
Far*Nils Antonisen (1724 - 1803)
Mor*Karen Larsdatter Lindal (c 1745 - 1808)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Klara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)     Lars ble født i 1774 i Korskirken sogn, Bergen.2 Han var matros i Bergen fra 10. januar 1792. Høyden hans ble angitt til «Maadelig». Han for på to reiser til Holland, men etter attest på at han var tunghørt utgikk han fra rullene i 1796. Han tok borgerskap i Bergen den 9. oktober 1792 som mesterbøkker.3,1 Han ble den 30. oktober 1792 medlem (nr. 2 i 1840) av bøkkerlauget, Bergen.3

Lars Antonisen giftet seg den 19. mars 1793 i huset i Bergen med Klara Bergitta Schwarz.1,4
Lars Antonisen og Klara Bergitta bodde på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801 sammen med Klaus Albertssen Schwarz. De var leieboere hos foreldrene til Lars.4,5

Lars døde etter 1840.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Anthonesen fra 1793 til 1840.3,1

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.3.1793.
 2. [S407] Bergen matroser 1754–1800.
 3. [S240] Fortegnelse over de norske Laug: s. 12.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
Sist redigert28. september 2013

Klara Bergitta Schwarz1,2,3,4

K, #3736, (1752 - 1803)
Far*Klaus Klausson Schwarz4 (c 1717 - )

Familie 1

Hans Reinertssen ( - f 1793)

Familie 2

Lars Antonisen (1774 - e 1840)     Klara Bergitta ble født i 1752 i Borgund, Sunnmøre. Klara Bergitta ble døpt den 1. oktober 1752 i Borgund.4,2,3
Klara Bergitta giftet seg den 25. januar 1785 i Domkirken sogn, Bergen, med Hans Reinertssen. De ble viet i huset.5

Klara Bergitta Schwarz giftet seg den 19. mars 1793 i huset i Bergen med Lars Antonisen.6,7
Klara Bergitta Schwarz og Lars bodde på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801 sammen med Klaus Albertssen Schwarz. De var leieboere hos foreldrene til Lars.7,3

Klara Bergitta døde i 1803 i Bergen.3 Hun ble gravlagt den 28. september 1803 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.3

     Navnet hennes ble skrevet Clara Bergithe Svertz i 1785.8
Hun ble kalt Reinertssen, nevnt 1793.9

     Navnet hennes ble skrevet Klara Bergitha Swatz i 1801.10

Kilder/noter

 1. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Clara Bergithe Svertz.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 3. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
 4. [S572] Borgund døpte 1698–1800: nr. 75/1752.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 25.1.1785.
 6. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.3.1793.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 8. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 9. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: Clare Bergitta Rejnertsen.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23de Rode, 48.
Sist redigert10. november 2013

Barbra Henrikka Schwarz1,2

K, #3737, (1791 - etter 1801)
Far*Albert Ulriks Schwarz2 (1749 - )
Far-fosterLars Antonisen (1774 - e 1840)
Mor-fosterKlara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)     Barbra Henrikka ble døpt i 1791 i Borgund, Sunnmøre.2,1

Barbra Henrikka døde etter 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 2. [S572] Borgund døpte 1698–1800: nr. 51/1791.
Sist redigert9. oktober 2016

Klaus Albertssen Schwarz1,2,3

M, #3738, (1780 - 25. april 1839)
Far*Albert Ulriks Schwarz3 (1749 - )
Far-fosterLars Antonisen (1774 - e 1840)
Mor-fosterKlara Bergitta Schwarz (1752 - 1803)     Klaus ble født i 1780 i Borgund, Sunnmøre, som tvilling.3 Klaus ble døpt den 22. september 1780 i Borgund.3 Han bodde hos Lars Antonisen og Klara Bergitta Schwarz på mnr. 48, 23. rode, Bergen, i 1801.4,5 Klaus Albertssen Schwarz var bøkkersvenn i 1801.6 Han var mesterbøkker.1 Klaus bodde på Engen 37, Bergen, i 1839. Eiendommen var mnr. 242 i 11. rode.1

Klaus døde den 25. april 1839 i Bergen.1 Han ble jordfestet den 2. mai 1839 i Domkirken sogn, Bergen. Klaus var fattig og fikk gratis jord.1

Kilder/noter

 1. [S429] Bergen gravlagte 1816–86: Claus Alberts. Schvartz.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen, 23. rode, mnr. 48.
 3. [S572] Borgund døpte 1698–1800: nr. 68/1780.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 23de Rode, 48.
 5. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Clara Bergitte.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): 1301 Bergen.
Sist redigert23. februar 2014

Åmund Olsson på Øvstedalen1

M, #3739, (ca. 1643 - ca. 1702)
Far*Ola Bjørnsson på Øvstedalen (c 1600 - c 1659)
Mor*Brit? ( - e 1663)
8. tippoldefar til meg     Åmund ble født ca. 1643.2
Åmund giftet seg med Guri Henriksdotter på Øvstedalen.3,1,4 Åmund og Guri bodde på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord.

Åmund døde ca. 1702 på Øvstedalen, Tresfjord.5
Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes farsøstermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 380, 445 & 446.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 380 & 446.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 380.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 339.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400267
Sist redigert20. oktober 2016

Guri Henriksdotter på Øvstedalen1

K, #3740, (ca. 1640 - )
Far*Henrik Knutsson på Øvstedalen (c 1605 - c 1683)
8. tippoldemor til meg     Guri ble født ca. 1640.2
Guri giftet seg med Åmund Olsson på Øvstedalen.3,1,4 Guri og Åmund bodde på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord. Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes farsøstermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 379 & 380.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 380 & 446.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 380.
Sist redigert17. oktober 2016

Inge Moen1

M, #3741
Far*Georg Julius Moen1 (1912 - )
Mor*Solveig Lassine Kjersemhaug1 (1913 - 2001)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Luz C.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 203.
Sist redigert3. mai 2016

Solveig Lassine Kjersemhaug1

K, #3742, (12. januar 1913 - 2. desember 2001)     Solveig Lassine ble født den 12. januar 1913.2,3
Solveig Lassine giftet seg i 1938 med Georg Julius Moen.3,4 Hennes navn som gift var Moen.2 Solveig Lassine Kjersemhaug og Georg Julius eide og bodde på Fredly, Sørsylte, Tresfjord, fra 1946. Eiendommen ble utskilt fra bnr. 11, Nilsgarden, for 600 kroner. Han bygde hus i 1950–51 med bilverksted i 1. etasje og bensinstasjon. I 1955 inngikk Georg kontrakt med Norsk Brændselolje A/S om oppførelse av vask- og smørehall på bnr. 36 og 37.5

Solveig Lassine døde den 2. desember 2001.2 Hun ble gravlagt den 7. desember 2001 på Tresfjord kyrkjegard, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 516.
 2. [S497] Gravminner i Norge: 1118719.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 202 & 516.
 4. [S75] RB: nr. 249/1996.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 202 & 203.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 202.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 203.
Sist redigert8. juni 2013

Sandra Ida Beate Moen1,2

K, #3743
Far*Georg Sigmund Moen2 (1939 - 1996)
Mor*Mary Irene Løvik2
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S199] Telefonkatalogen™.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 205.
Sist redigert8. juni 2013

Georg Kurt-Rune Moen1

M, #3744
Far*Georg Sigmund Moen2 (1939 - 1996)
Mor*Mary Irene Løvik2
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S199] Telefonkatalogen™.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 205.
Sist redigert16. januar 2012

Mary Irene Løvik1

K, #3745

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 205.
Sist redigert8. august 2017

Oddny Haugen

K, #3746
Sist redigert26. desember 2015

Oddvar Sagli

M, #3747
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Arnfinn Sagli

M, #3748
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Marianne Sagli

K, #3749
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Tonje Sagli

K, #3750
Far*Anton Kolbjørn Sagli
Mor*Oddny Haugen
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Irene Hatlelid

K, #3751
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Aud Hatlelid

K, #3752
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Harry Hatlelid

M, #3753
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Ellinor Hatlelid

K, #3754
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Unni Hatlelid

K, #3755
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Heidi Hatlelid

K, #3756
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Geir Hatlelid

M, #3757
Far*Edvin Johannes Hatlelid (1930 - 2015)
Mor*Oddlaug Marie Sagli
5-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert26. desember 2015

Edvin Johannes Hatlelid1

M, #3758, (19. mai 1930 - 18. februar 2015)     Edvin Johannes ble født den 19. mai 1930.1,2

Edvin Johannes døde den 18. februar 2015.1 Han ble gravlagt den 25. februar 2015 på Kleive kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Edvin Johannes Hatlelid.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 43.
Sist redigert26. desember 2015

Venke Borrisen

K, #3759
Sist redigert26. desember 2015

Inger Johanna

K, #3760
Sist redigert16. januar 2012

Tor Aahjem1

M, #3761

Kilder/noter

 1. [S549] Enhetsregisteret: 963 631 898.
Sist redigert3. mai 2016

Mary-Anna Moen

K, #3762
Far*Georg Kurt-Rune Moen
Mor*Inger Johanna
4-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert23. mars 2007

Georg Moen junior1

M, #3763
Far*Georg Kurt-Rune Moen
Mor*Inger Johanna
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S199] Telefonkatalogen™: Georg Jr Moen.
Sist redigert23. november 2016

Samuel Olai Moen

M, #3764
Far*Georg Kurt-Rune Moen
Mor*Inger Johanna
4-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert23. mars 2007

Marius Moen Aahjem1

M, #3765
Far*Tor Aahjem
Mor*Sandra Ida Beate Moen
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S469] Opplysningen® 1881.
Sist redigert25. mars 2007

Per Sigmund Moen Aahjem1

M, #3766
Far*Tor Aahjem
Mor*Sandra Ida Beate Moen
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S469] Opplysningen® 1881.
Sist redigert25. mars 2007

Mariann

K, #3767

Familie

Jostein Moen
Sist redigert3. mai 2016

Luz C.

K, #3768

Familie

Inge Moen
Sist redigert21. januar 2012

Johan Moen1,2

M, #3769, (21. august 1873 - 17. juni 1940)
Far*Mats Asbjørnsson på Moen2 (1831 - )
Mor*Berit Marte Jonsdotter2 (1840 - e 1873)

Familie

Gjertine Kristofersdotter Nybø (1880 - 1963)
Barn     Johan ble født den 21. august 1873.2 Johan ble døpt den 19. oktober 1873 i Fræna.2 Han var kontorist ved mekanisk verksted i 1900.1 Johan losjerte i Kirkegata, Ålesund, i 1900.1
Johan giftet seg den 30. oktober 1904 med Gjertine Kristofersdotter Nybø.3,4 Johan og Gjertine bodde i Sylteosen, Fræna.4

Johan døde den 17. juni 1940.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1501 Ålesund, Kirkegaden.
 2. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 7.
 3. [S558] «Gjertine og Johan Moen».
 4. [S77] Tresfjord I: s. 516.
 5. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 24.
Sist redigert4. februar 2016

Anne Bårdsdotter

K, #3770, (1847 - )
Far*Bård Hansson på Sylte
Mor*Gunnhild Persdotter Nerem (1822 - 1872)
Søster av tippoldefar/mor til meg     Anne ble født i 1847 i Tresfjord, utenom ekteskap.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 514.
Sist redigert15. mars 2012

Bård Hansson på Sylte

M, #3771

Familie

Gunnhild Persdotter Nerem (1822 - 1872)
Barn     Bård fikk barn med Gunnhild Persdotter på Kjersem.
Sist redigert15. august 2010

Ola Bjørnsson på Øvstedalen

M, #3772, (ca. 1600 - ca. 1659)
Far*Bjørn Olsson på Øvstedalen (o 1570 - c 1615)
Mor*Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen ( - e 1657)
9. tippoldefar til meg

Familie

Brit? ( - e 1663)
De hadde fire barn.6 
Barn     Ola ble født ca. 1600.1
Ola giftet seg med Brit?2 Ola og Brit? bodde på bnr. [00], Øvstedalen, Tresfjord.

Ola døde ca. 1659.3 Han ble kanskje kalt Ola kiper i 1661.4,5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 429 & 445.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 358 & 445.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 445.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 431.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 432.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 446. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#449
Sist redigert5. august 2018

Brit?1

K, #3773, ( - etter 1663)
9. tippoldemor til meg

Familie

Ola Bjørnsson på Øvstedalen (c 1600 - c 1659)
De hadde fire barn.5 
Barn     Brit? giftet seg med Ola Bjørnsson på Øvstedalen.2 Brit? og Ola bodde på bnr. [00], Øvstedalen, Tresfjord. Brit? var bruker på bnr. [00] fra 1660 til 1663.3

     Brit? kan ha vært barn av Åmund Rypdal.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 445 & 446.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 358 & 445.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 445.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 357, 358, 445 & 446.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 446. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#449
Sist redigert26. februar 2017

Lasse Jakobsson på Reistad1

M, #3774, (ca. 1699 - )
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika2,3 (c 1667 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika2 ( - c 1714)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Kristoffersdotter på Reistad (c 1680 - 1760)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Reistad ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Lasse Jakobsson i Hjelvika.3,2
Lasse ble født ca. 1699 i Hjelvika, Veøy.3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Han bodde da hos faren.2
Lasse Jakobsson i Hjelvika var soldat i Holstein, Tyskland, i 1714.5
Lasse trolovet seg den 5. september 1723 i Veøy kirke med Marit Kristoffersdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Askjell Olsson på Bakken og Unge-Kristoffer Talberg.6
Lasse giftet seg den 30. desember 1723 i Veøy kirke med Marit Kristoffersdotter på Talberg.7
Annet navn: Lasse Jakobsson på Talberg, nevnt fra 1728 til 1732.8,9,10 Lasse og Marit bodde på Talberg, Veøy, iallfall fra 1728 til 1732.8,10
Han var debitor ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 2 daler 2 ort.11
Han var fadder ved dåpen til Marit Mikkelsdotter på Talberg den 12. august 1731 i Molde kirke.12
Han var forlover for Guri Johannesdotter på Talberg og Hans Aretsson, som ble trolovet den 20. juli 1732 i Vestnes kyrkje.10

Annet navn: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad, nevnt fra 1745 til 1762.13,14,15
Han var forlover for Knut Olsson i Løvika og Brit Aretsdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 15. februar 1745.13
Marit var stevnet til tinget den 3. november for leiermål. Lasse Jakobsson på Reistad møtte og vedgikk forseelsen på hennes vegne. Hun ble idømt bot til Reknes hospital etter løsaktighetsloven.16,1
Lasse og Marit bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1745.1
Han var forlover for David Davidsson på Kjersem og Marit Børresdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 9. november 1747.17
Han var fadder ved dåpen til Lasse Kristoffersson Reistad den 23. oktober 1759 i Veøy kirke.14
Han var forlover for Hans Aretsson på Talberg og Marit Hansdotter på Talberg, som ble trolovet den 8. januar 1760 i Veøy kirke.18

Lasse trolovet seg den 7. januar 1762 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Reistad. Hun var allerede gravid.19
Lasse giftet seg den 28. januar 1762 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Kolstad.15 Lasse og Marit bodde på Nedre Reistad i 1762.15

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/147/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 10.1996.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 42. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-23
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/636/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 264. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 462. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-230
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
Sist redigert20. mai 2017

Marit Kristoffersdotter på Reistad

K, #3775, (ca. 1680 - 9. mai 1760)
Far*Kristoffer Mikkelsson på Talberg (c 1648 - 1725)
Mor*Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lasse Jakobsson på Reistad (c 1699 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marit ble født ca. 1680 i Veøy.1
Annet navn: Marit Kristoffersdotter på Talberg, nevnt 1723.2
Marit trolovet seg den 5. september 1723 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Askjell Olsson på Bakken og Unge-Kristoffer Talberg.3
Marit giftet seg den 30. desember 1723 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson.2 Marit og Lasse bodde på Talberg, Veøy, iallfall fra 1728 til 1732.4,5 Marit og Lasse bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1745.6
Annet navn: Marit Kristoffersdotter på Nedre Reistad, nevnt 1760 (post mortem).7

Marit døde den 9. mai 1760 på Nedre Reistad, av alderdomssvakhet.7 Hun ble gravlagt den 12. mai 1760 på Veøy kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 462.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 42. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-23
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/147/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 465.
Sist redigert9. mai 2018

Jakob Jespersson i Hjelvika1,2,3,4

M, #3776, (ca. 1667 - 22. november 1751)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Lassesdotter i Hjelvika ( - c 1714)
Fem barn levde i 1714.1 
Barn

Familie 2

De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Jakob Jespersson (Hjelvik) sitt bumerke (fra «Bumerker fra Volds ottung», Romsdalsmuseets årbok 1937–41)     Jakob ble født ca. 1667.2,5
Jakob giftet seg med Marit Lassesdotter.1 Jakob var bruker i Jakobgarden, Hjelvika, Veøy, i 1696. Han brukte 2 pund 21 merker i 1696 og 1749.4,6,2 Han var lagrettemann i 1696.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714.1
Han var fadder ved dåpen til Mats Nilsson i Hjelvika den 19. oktober 1721 i Molde kirke.7
Han var forlover for Knut Johansson i Hjelvika og Kari Persdotter, som ble trolovet den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje.8

Annet navn: Jakob Jespersson på Sætre, nevnt 1751 (post mortem).3

Jakob døde den 22. november 1751 på Sætre, Tresfjord, og ble i kirkeboken kalt «Dannemand Jacob Jespersen Sætre vel Jelvig» (vel er antakelig latin for eller, og/eller).3 Han ble gravlagt i Tresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Jelvigen fra 1721 til 1728.7,8

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 2. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 348.
 4. [S785] «Bumerker fra Volds ottung»: s. 15.
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
Sist redigert23. oktober 2016

Kristoffer Mikkelsson på Talberg1,2,3,4

M, #3777, (ca. 1648 - 1725)
Far-?*Mikkel Pedersson på Slinning ( - c 1652); trolig4
Mor-?*Gunnel ( - e 1653); trolig4
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anne Johannesdotter på Talberg ( - e 1724)     Kristoffer ble født ca. 1648.2 Ifølge «en gammel Optegnelse» ble Kristoffer Mikkelsson etter moras død oppfostret hos fogd Ivar Andersson på Gjermundnes, Vestnes – skjønt han hadde ikke embetet før 1659.4,5
Kristoffer giftet seg med Marit Hansdotter på Talberg. Han skal ofte ha gått på jakt i Talberg-skogen sammen med fogdens to kontorister, og de «logerede derunder hos Hans Talberg» (som døde ca. 1669). Hans datter Marit ble trolovet og gift med Kristoffer, og de ble boende på Talberg.4 Kristoffer og Marit bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy. Kristoffer var bruker på Talberg, Veøy, i 1695. Han brukte 2 våger 18 merker, trolig sammen med sønnen Hans Kristoffersson.6 I manntallet av 1701 står Kristoffer på Talberg, sammen med Kristoffer Kristoffersson, Per Kristoffersson og Mikkel Kristoffersson. Kristoffer Mikkelsson var fremdeles bruker.3 Han var vurderingsmann i Vestnes iallfall fra 1719 til 1720.7,1
Kristoffer trolovet seg den 17. september 1724 i Veøy kirke med Anne Johannesdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Eeg oc Hans Søn.8
Kristoffer giftet seg den 7. desember 1724 i Veøy kirke med Anne Johannesdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.9

Kristoffer døde i 1725 på Talberg.2 Han ble jordfestet (av Erik Pedersson Lekanger) den 15. april 1725 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/113/
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 16.
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#385
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640118
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
Sist redigert26. mars 2017

Marit Hansdotter på Talberg

K, #3778, ( - før 1724)
Far*Hans Jonsson på Talberg (c 1614 - c 1669)
Mor*Marit Børresdotter på Talberg
7. tippoldemor til meg

Familie

Kristoffer Mikkelsson på Talberg (c 1648 - 1725)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marit giftet seg med Kristoffer Mikkelsson. Han skal ofte ha gått på jakt i Talberg-skogen sammen med fogdens to kontorister, og de «logerede derunder hos Hans Talberg» (som døde ca. 1669). Hans datter Marit ble trolovet og gift med Kristoffer, og de ble boende på Talberg.1 Marit og Kristoffer bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy.

Marit døde før 1724.2

Kilder/noter

 1. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
Sist redigert6. oktober 2016

Mikkel Kristoffersson på Talberg1,2,3

M, #3779, (ca. 1694 - 24. februar 1779)
Far*Kristoffer Mikkelsson på Talberg4,5 (c 1648 - 1725)
Mor*Marit Hansdotter på Talberg ( - f 1724)
6. tippoldefar til meg     Mikkel ble født ca. 1694.4,2 I manntallet av 1701 står Mikkel Kristoffersson hos Kristoffer Mikkelsson på Talberg, Veøy.4
Mikkel Kristoffersson på Talberg giftet seg i desember 1722 («Eftter Juledagene») med Marit Larsdotter i Sæbø.6,7,8
Han var verge for Per Kristoffersson på Talberg i 1731.3
Han var fadder ved dåpen til Ola Jensson på Talberg den 13. juni 1745 i Rødven stavkyrkje, Veøy.9
Han var forlover for Marit Kristoffersdotter på Talberg og Ola Olsson på Farkvam, som ble trolovet den 27. oktober 1746.1
Han var forlover for Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad og Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 31. mai 1756 i Veøy kirke.10
Mikkel og Marit var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762. Lars Mikkelsson, Kristoffer Mikkelsson og Kari Mikkelsdotter bodde også der.6

Mikkel døde den 24. februar 1779 på Talberg, om morgenen, av alderdomssvakhet.2 Han ble gravlagt den 1. mars 1779 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 283. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-144
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 192. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-99
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Voll åtting, 9. juni.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/113/
 5. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 259.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
Sist redigert5. mai 2017

Marit Larsdotter på Talberg1

K, #3780, ( - før 1779)
Far*Lars Ivarsson i Sæbø (c 1657 - )
Mor*Tøri Rasmusdotter i Sæbø ( - c 1707)
6. tippoldemor til meg     Annet navn: Marit Larsdotter i Sæbø.
Marit Larsdotter i Sæbø giftet seg i desember 1722 («Eftter Juledagene») med Mikkel Kristoffersson på Talberg.1,2,3 Marit og Mikkel var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762. Lars Mikkelsson, Kristoffer Mikkelsson og Kari Mikkelsdotter bodde også der.1

Marit døde før 1779.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 620.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 192. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-99
Sist redigert5. mai 2017

Lars Mikkelsson på Talberg1,2,3

M, #3781, (ca. 1736 - 17. februar 1781)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg3 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg3 ( - f 1779)
5. tippoldefar til meg

Familie

Marit Persdotter på Talberg (c 1739 - 1816)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Lars ble født ca. 1736 på Talberg, Veøy.2 Han bodde hos Mikkel Kristoffersson og Marit Larsdotter i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762.3 Lars Mikkelsson på Talberg var soldat i 1764.1
Lars giftet seg den 5. juni 1764 i Veøy kirke med Marit Persdotter på Nedre Reistad.1 Lars og Marit bodde i Mikjelgarden.

Lars døde den 17. februar 1781 på Talberg, av sott.2 Han ble gravlagt den 21. februar 1781 på Veøy kirkegård, og titulert dannemann i ministerialboken.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 513. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-255
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 226. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670042
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
Sist redigert5. mai 2017

Marit Persdotter på Talberg1,2

K, #3782, (ca. 1739 - 1816)
Far*Per Persson på Reistad3 (c 1693 - 1747)
Mor*Marit Børresdotter på Reistad4,3 (c 1694 - 1774)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Lars Mikkelsson på Talberg (c 1736 - 1781)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anders Andersson på Talberg (c 1749 - )     Marit ble født ca. 1739 på Nedre Reistad, Veøy.2
Hun ble kalt Marit Persdotter den yngre, nevnt 1747.5
Hun var myndling av Jon Persson i Hjelvika fra 1747.6

Annet navn: Marit Persdotter på Nedre Reistad, nevnt fra 1762 til 1764.4,7 Marit Persdotter den yngre bodde hos David Davidsson og Marit Børresdotter på Nedre Reistad i 1762.4,8
Marit giftet seg den 5. juni 1764 i Veøy kirke med Lars Mikkelsson på Talberg.7 Marit og Lars bodde i Mikjelgarden, Talberg, Veøy.
Marit giftet seg den 12. juni 1786 i Veøy kirke med Anders Andersson på Flate.1,2 Marit og Anders var kårfolk i Mikjelgarden i 1801.2

Marit døde i 1816.9

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670081
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 382 b, Talberg, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670244
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 4. [S715] Veøy ekstraskatt 1762–72: 1762, nr. 417, Nedre Ræstad.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 513. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-255
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
 9. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert10. mai 2017

Hans Jonsson på Talberg

M, #3783, (ca. 1614 - ca. 1669)
8. tippoldefar til meg     Hans ble født ca. 1614.1,2 Hans bodde i Bårdgarden, Talberg, Veøy.1
Hans giftet seg med Marit Børresdotter på Talberg.1

Hans døde ca. 1669.1

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
Sist redigert10. juni 2012

Marit Børresdotter på Talberg

K, #3784
Far-?*Børre i Straume ( - e 1603); trolig1
8. tippoldemor til meg

Familie

Hans Jonsson på Talberg (c 1614 - c 1669)
Barn     Marit giftet seg med Hans Jonsson på Talberg.1

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert20. januar 2012

Børre i Straume

M, #3785, ( - etter 1603)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Børre bodde i Straume, Veøy.

Børre døde etter 1603.1

Kilder/noter

 1. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 353.
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert20. januar 2012

Pål på Stavem

M, #3786, ( - mellom 1620 og 1629)
9. tippoldefar til meg     Pål giftet seg med Imbjørg Stavem.1
Pål var bruker i Nørdre, Stavem, Lesja, fra 1602. I 1605 løste Pål bygselavgiften tredjeårstake. Han hadde da vært bruker der minst siden 1602.1

Pål døde mellom 1620 og 1629.1

     Pål på Stavem var trolig en Gunnarsson. I en odelssak i 1715 ble det lagt frem papir på at Anne Pålsdotter hadde arvet 1 skinn i Stavem etter sin far, Pål Gunnarsson, ifølge et skiftebrev fra 1647. Da hadde nok Pål på Stavem vært død i mange år, men det kan tenkes at skiftet ikke ble holdt før kona Ingebjørg døde.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
Sist redigert25. februar 2018

Imbjørg på Stavem

K, #3787, ( - etter 1631)
9. tippoldemor til meg     Imbjørg giftet seg med Pål Stavem.1

Imbjørg døde etter 1631.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
Sist redigert8. mars 2019

Bjørn Olsson på Øvstedalen

M, #3788, (omkr. 1570 - ca. 1615)
Far-?*Ola Sjurdsson på Øvstedalen ( - e 1603); trolig1
10. tippoldefar til meg     Bjørn ble født omkr. 1570.2
Bjørn giftet seg før 1600 med Marit Torkjellsdotter på Øvstedalen.2 Bjørn og Marit var brukere på bnr. 11, Øvstedalen, Tresfjord.

Bjørn døde ca. 1615.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 441.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 429.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 430 & 429.
Sist redigert22. juni 2015

Guttorm på Hattrem

M, #3789, ( - etter 1555)
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Guttorm Hattrem var lagrettemann i 1555.1 Guttorm var bruker i 1555 på Hattrem, Lesja (trolig på Oppigard).1,2

     Navnet hans ble skrevet Guttorm Hattrym i 1555.1

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 3, nr. 1176.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 232.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 17.
Sist redigert29. juni 2017

Marit Olsdotter på Reistad

K, #3790, ( - etter 1762)

Familie 1

Hun var enke i 1762.1 

Familie 2

Lasse Jakobsson på Reistad (c 1699 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marit giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Marit Olsdotter på Kolstad, nevnt 1762.1,2 Marit bodde på Kolstad, Veøy.1
Marit trolovet seg den 7. januar 1762 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson på Nedre Reistad. Hun var allerede gravid.1
Marit giftet seg den 28. januar 1762 i Veøy kirke med Lasse Jakobsson på Nedre Reistad.2 Marit og Lasse bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
Sist redigert21. januar 2016

Marit Lassesdotter på Reistad1

K, #3791, (1762 - 1762)
Far*Lasse Jakobsson på Reistad1 (c 1699 - )
Mor*Marit Olsdotter på Reistad ( - e 1762)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Marit ble født i 1762 på Nedre Reistad, Veøy.1 Marit ble døpt den 22. februar 1762 i Veøy kirke.1

Marit døde i 1762, 9 måneder gammel.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 486.
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 4.12.1996.
Sist redigert6. april 2014

Per Persson på Reistad1,2,3

M, #3792, (ca. 1693 - 1747)
Far*Per Persson i Hjelvika4 (c 1656 - e 1729)
Mor*Marit Knutsdotter i Hjelvika
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Sørensdotter på Reistad ( - 1729)
To av barna ble døpt på Våge av Otto Fris, henholdsvis om aftenen 24. januar 1723, og 21. desember 1724. Fem barn levde i 1729.6,3,14 
Barn

Familie 2

Magnhild Jonsdotter på Reistad (c 1686 - c 1731)
De hadde ikke barn.12 

Familie 3

Marit Børresdotter på Reistad (c 1694 - 1774)
To barn levde i 1747.2 
Barn     Annet navn: Per Persson i Hjelvika.4
Per ble født ca. 1693.4,5 Han bodde hos Per Persson i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1701.4
Per giftet seg med Gjertrud Sørensdotter i Løvika.6 Per og Gjertrud bodde på Nedre Reistad, Veøy, i 1723. Han stod som bruker i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).3,7
Annet navn: Per Persson på Nedre Reistad, nevnt fra 1727 til 1747.8,9,10,5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 15 daler 1 ort 23 skilling.11

Per trolovet seg den 14. august 1729 i Voll kirke med Magnhild Jonsdotter på Samset.8
Per giftet seg med Magnhild Jonsdotter på Samset.12
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Jonsdotter på Reistad den 8. juni 1731: 18 daler 6 skilling.12

Per giftet seg den 15. april 1732 i Vestnes kyrkje med Marit Børresdotter.1,2
Han var fadder ved dåpen til Ola Jensson på Talberg den 13. juni 1745 i Rødven stavkyrkje, Veøy.9


Per døde i 1747 på Nedre Reistad.5 Han ble gravlagt den 8. februar 1747 på Veøy kirkegård.5 Det ble holdt skifte etter ham den 5. juli 1747. Kreditorer: Ågot Persdotter og Marit Persdotter den mellomste.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Pederssøn Restad i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 289.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 92 b, mnr. 417. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670094
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 12. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32, Woldtz Otting, 8.6.1731.
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660298
Sist redigert22. mai 2017

Marit Børresdotter på Reistad1

K, #3793, (ca. 1694 - 9. januar 1774)
Far-?*Børre Eriksson på Villa (c 1663 - 1749); trolig2,1
Mor-?*Marit Bjørnsdotter på Villa ( - c 1708); trolig2
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Persson på Reistad (c 1693 - 1747)
To barn levde i 1747.1 
Barn

Familie 2

David Davidsson på Reistad (1721 - )
De hadde ikke barn.      Marit ble født ca. 1694.3
Marjt [Børgesdatter] var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 3 daler 3 ort 21 skilling.2

Marit giftet seg den 15. april 1732 i Vestnes kyrkje med Per Persson på Reistad.4,1
Annet navn: Marit Børresdotter på Nedre Reistad, nevnt fra 1747 til 1774.5,6,3
Hun var myndling av Jørn Børresson på Villa fra 1747.1

Marit trolovet seg den 9. november 1747 med David Davidsson på Kjersem. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad og Erik Olsson på Øvre Reistad.5
Marit giftet seg den 16. januar 1748 i Veøy kirke med David Davidsson på Kjersem.6,7,8 Marit og David var brukere på Nedre Reistad, Veøy, i 1762. Marit Persdotter den yngre bodde også der. David bodde fremdeles der i 1780.7,9

Marit døde natten til 9. januar 1774 på Nedre Reistad, av slag.3 Hun ble gravlagt den 13. januar 1774 på Veøy kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-63
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 299. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-152
 7. [S715] Veøy ekstraskatt 1762–72: 1762, nr. 417, Nedre Ræstad.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 507.
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
Sist redigert23. juni 2018

David Davidsson på Reistad1,2

M, #3794, (1721 - )

Familie

Marit Børresdotter på Reistad (c 1694 - 1774)
De hadde ikke barn.      David ble født i 1721 på Kjersem, Tresfjord.3 Hans hjemsted var på bnr. 1, Kjersem, Tresfjord.
Annet navn: David Davidsson på Kjersem, nevnt fra 1747 til 1748.4,5
David trolovet seg den 9. november 1747 med Marit Børresdotter på Nedre Reistad. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad og Erik Olsson på Øvre Reistad.4
David giftet seg den 16. januar 1748 i Veøy kirke med Marit Børresdotter på Nedre Reistad.5,2,3 David og Marit var brukere på Nedre Reistad, Veøy, i 1762. Marit Persdotter den yngre bodde også der. David bodde fremdeles der i 1780.2,6
David trolovet seg den 23. mai 1774 i Voll kirke med en uregistrert person.1
Annet navn: David Davidsson på Nedre Reistad, nevnt 1780.6
Han var verge for Lasse Kristoffersson Reistad i 1780.6

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 159. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010080
 2. [S715] Veøy ekstraskatt 1762–72: 1762, nr. 417, Nedre Ræstad.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 507.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 299. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-152
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b.
Sist redigert23. juni 2018

Per Persson i Hjelvika1,2,3

M, #3795, (ca. 1656 - etter 1729)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter i Hjelvika
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født ca. 1656.4,5 Han og Marit Knutsdotter bodde i Hjelvika, Veøy, i 1689.1
Per giftet seg ca. 1690 med Marit Knutsdotter i Hjelvika. I 1689 ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. De var da forlovet.1 Per var bruker i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1695. Bruket var på 1 våg 1 pund 4 merker.6 Han var postbonde i 1701.4 Per var bruker i Nordigarden i 1701. Knut Persson og Per Persson bodde også der.4 Per og kona var brukere i Nordigarden i 1711. Knut Persson bodde også der da. Per var fremdeles bruker i 1724.3,7
Peder [Jelvigen] var fadder ved dåpen til Susanna Knutsdatter den 12. mai 1721.8
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 1 daler 3 ort 10 skilling.9


     Navnet hans ble skrevet Peder pedersøn Jelvigen i 1689.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jelvig i 1729.2

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Volds Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wolds-[Otting], Jelvigen.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#400
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 424. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.
Sist redigert7. november 2017

Marit Knutsdotter i Hjelvika1

K, #3796
Far*Knut Knutsson i Nordigarden (c 1622 - e 1664)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Persson i Hjelvika (c 1656 - e 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Marit Knutsdotter i Nordigarden. Marit Knutsdotter og Per Persson bodde i Hjelvika, Veøy, i 1689.1
Marit giftet seg ca. 1690 med Per Persson i Hjelvika. I 1689 ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie. De var da forlovet.1 Per og kona var brukere i Nordigarden, Hjelvika, Veøy, i 1711. Knut Persson bodde også der da. Per var fremdeles bruker i 1724.2,3

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. Volds Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wolds-[Otting], Jelvigen.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 424. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095
Sist redigert7. november 2017

Knut Knutsson i Nordigarden

M, #3797, (ca. 1622 - etter 1664)
Far-?*Knut Persson; trolig1
8. tippoldefar til meg     Knut ble født ca. 1622.1,2 Knut bodde i Nordigarden, Hjelvika, Veøy.

Knut døde etter 1664.3

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II.
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 391.
Sist redigert4. november 2016

Knut Persson

M, #3798
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
Sist redigert19. januar 2012

Anders Olsson Rønninghaug

M, #3799, (1847 - etter 1900)

Familie

Sigrid Rasmusdotter Nerem (1859 - e 1900)
Barn     Anders ble født i 1847.1 Hans hjemsted var i Lesja.2
Anders giftet seg i 1886 med Sigrid Rasmusdotter Nerem.2 Anders og Sigrid bodde på Andersplassen, Nærem, Tresfjord.

Anders døde etter 1900.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 647.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 629 & 647.
Sist redigert10. juni 2012

Petra Andersdotter Nerem

K, #3800, (1897 - )
Far*Anders Olsson Rønninghaug (1847 - e 1900)
Mor*Sigrid Rasmusdotter Nerem (1859 - e 1900)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Iver Kristensson Neremsli (1885 - 1947 / 1948)
Barn     Petra ble født i 1897 på Nærem, Tresfjord.1
Petra giftet seg med Iver Kristensson Neremsli.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 647.
Sist redigert15. august 2010