Noen bøker har plassert folk på feil bruk, eller i feil hus.
Følgende lister sammenstiller opplysninger fra matrikler og andre samtidige kilder for å finne ut hvem som egentlig bodde hvor.
Listene er ufullstendige og er ment som et arbeidsverktøy.

Molde
Mnr. 39–52, 72–81: oversikt over endringer i matrikkelnumre

Bolsøy
Berg i hovedsognet

Gårder i Bolsøy (foreløpig lite informasjon)

Nesset
Rød (utkast)

Veøy
Dale
Ytre Mittet

Indre Slemmå (kladd)