Hans Åmundsson på Øvstedalen

M, #2201, (ca. 1615 - ca. 1682)
Far*Åmund Rypdal1
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen ( - c 1714)
Tre barn levde ved skiftet etter ham.2 
BarnHans ble født ca. 1615.2
Annet navn: Hans Åmundsson på Rypdal.2
Hans giftet seg med Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen.2
Han og Ingeleiv var brukere på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord, fra 1671. Hun drev videre etter hans død.2,3

Hans døde ca. 1682.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 357 & 358.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 443.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 444.

Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen1,2

K, #2202, ( - ca. 1714)
Far-?*Knut Sjurdsson på Øvstedalen (c 1607 - e 1670); trolig
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Hans Åmundsson på Øvstedalen (c 1615 - c 1682)
Tre barn levde ved skiftet etter ham.3 
Barn

Familie 2

Knut Håvardsson på Øvstedalen (c 1650 - 1734)
De hadde to barn. 
BarnIngeleiv giftet seg med Hans Åmundsson på Rypdal.3
Hun og Hans var brukere på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord, fra 1671. Hun drev videre etter hans død.3,1
Ingeleiv giftet seg i 1682 eller 1683 med Knut Håvardsson. De fikk da 9 ort i leiermålsbot, og hadde i mellomtiden giftet seg.1
Hun og Knut var brukere på bnr. (0) fra 1683. I 1687 drev de 2 pund 20 merker. Ingeleiv eide da 1 pund 18 merker og hennes barn 7 merker, og slik stod det til og med 1717.1
Ingeleiv Knutsdotter solgte 12 merker (med bygselrett) på Øvstedalen, Tresfjord, i 1688 til Anders Olsson. Salget ble tinglyst 21. november.2,4

Ingeleiv døde trolig ca. 1714 på Øvstedalen.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 444.
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 10 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/11/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 443.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 446. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#449
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Tor Eilif Gauset

M, #2203
Far*Ole Gauset (1905 - 1980)
Mor*Ingeborg Aarø (1914 - 1994)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Jakob Helland

M, #2204
Far*Terje Helland
Mor*Anne Berg
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Aslak Persson i Eikesdal1,2

M, #2205, (ca. 1634 - ca. 1689)
Far*Per Aslaksson i Eikesdal3 (c 1575 - )
Mor*Maret Bergsveinsdotter i Eikesdal
7. tippoldefar til megAslak ble født ca. 1634 i Eikesdal, Eresfjord.4,3
Aslak giftet seg med Ingebjørg Bjørnsdotter i Fredsvik.5
Han var bruker i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Eresfjord, i 1664. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker. Etter hans død overtok enka.3,4,1
Aslak giftet seg med Anne Toresdotter.3 Aslak Persson i Eikesdal og Bjørn Guttormsson i Eikesdal var lagrettemenn i Eresfjord i 1678.6
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson på Vike den 20. august 1681: 3 ort.2


Aslak døde ca. 1689.3

Kilder/noter

 1. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Errixfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714320212
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 249, Eigesdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010131
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 355.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 31 b.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 24 a.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 255.
 10. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Anne Toresdotter i Eikesdal

K, #2206, ( - ca. 1726)
7. tippoldemor til megAnne giftet seg med Aslak Persson i Eikesdal.1
Hun var bruker i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Eresfjord, i 1690. Hun hadde overtatt etter mannen. Sønnen Per tok over i 1710.1,2
Annet navn: Anne Toresdotter i Oppigard.3

Anne døde ca. 1726 i Oppigard.3,1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. august 1726.3

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 169.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 376 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.

Per Aslaksson i Eikesdal1,2

M, #2207, (ca. 1575 - )
Far*Aslak i Eikesdal ( - e 1614)
8. tippoldefar til meg

Familie

Maret Bergsveinsdotter i Eikesdal
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1575.1
Han var bruker i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Eresfjord, fra 1614. Han drev fremdeles bruket i 1657, men var kårmann i 1665.2,1
Per giftet seg med Maret Bergsveinsdotter på Hoås den yngre.3

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 249, Eigesdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010131
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 3. [S80] Sunndalsboka II: s. 264. https://www.nb.no/items/54cd0780230ab46dde92e58536d8817c?page=267

Aslak i Eikesdal1

M, #2208, ( - etter 1614)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker i Oppigard (bnr. 11), Eikesdal, Eresfjord, i 1597. Sønnen Per overtok i 1614.1

     Han kan ha vært far til Guttorm Aslaksson i Eikesdal.2

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 168.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.

Åmund på Rypdal1

M, #2209
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnÅmund var kanskje (sviger)sønn av Knut på Rypdal.1


     Basert på oppkallinger kan Ola Bjørnsson på Øvstedalen ha vært gift med ei Brit, som kan ha vært datter av Åmund på Rypdal.2,3

Han var bruker på bnr. 9, Rypdal, Tresfjord, iallfall fra 1603 til 1644.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 357.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 446. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=449
 3. [S77] Tresfjord I: s. 358. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=361
 4. [S77] Tresfjord I: s. 357 & 358.

Knut Sjurdsson på Øvstedalen

M, #2210, (ca. 1607 - etter 1670)
Far*Sjurd Olsson på Øvstedalen (o 1580 - c 1654)
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut ble født ca. 1607.1
Han var bruker på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord.

Knut døde etter 1670.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 441 & 443.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 443.

Sjurd Olsson på Øvstedalen

M, #2211, (omkr. 1580 - ca. 1654)
Far-?*Ola Sjurdsson på Øvstedalen ( - e 1603); trolig1
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnSjurd ble født omkr. 1580.
Han var bruker på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord.

Sjurd døde ca. 1654.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 441.

Ola Sjurdsson på Øvstedalen

M, #2212, ( - etter 1603)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord.

Ola døde etter 1603.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 441.

Knut Håvardsson på Øvstedalen1,2

M, #2213, (ca. 1650 - 1734)
Far-?*Håvard Davidsson på Skorgenes (c 1616 - ); trolig (han hadde sønnen Knut)3,4

Familie 1

Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen ( - c 1714)
De hadde to barn. 
Barn

Familie 2

Tre barn levde i 1734.7 
BarnKnut ble født ca. 1650.2,5
Knut giftet seg i 1682 eller 1683 med Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen. De fikk da 9 ort i leiermålsbot, og hadde i mellomtiden giftet seg.4
Han og Ingeleiv var brukere på bnr. (0), Øvstedalen, Tresfjord, fra 1683. I 1687 drev de 2 pund 20 merker. Ingeleiv eide da 1 pund 18 merker og hennes barn 7 merker, og slik stod det til og med 1717.4
I manntallet av 1701 står han på Øvstedalen, Tresfjord, sammen med Hans Knutsson. De hadde ikke tjenestefolk eller barn over 12 år hjemme i 1711. I 1724 var det Knut som eide 1 pund 18 merker (med bygsel over 2–20) og hans stebarn 7 merker. Dette vedvarte til og med 1733. Omtrent da ble bruket nedlagt og jorden tillagt Teigen.2,1,6
Knut giftet seg med en uregistrert person.
Annet navn: Knut Håvardsson på Fuglset.7,8,5
Knut Håvardsson kjøpte halvparten på Fuglset, Bolsøy, den 31. desember 1730. Skjøtet ble tinglyst 17. oktober 1731.8

Knut døde i 1734 på Fuglset.5 Han ble jordfestet den 6. mars 1734 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.5 Det ble holdt skifte etter ham den 19. juli 1734. Arvinger: Knut Knutsson, Per Knutsson og Ingebjørg Knutsdotter. Arv: 59 daler 1 ort 6 skilling. Enka er ikke navngitt i skiftedesignasjonen, men fikk tilsynelatende halve boet. Den andre halvparten ble fordelt på de tre barna fra annet ekteskap.7 Åmund Hansson på Nerem, Erik Olsson på Rypdal, Jørn Hansson på Rypdal, Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad og Per Knutsson Fuglset gav Knut Knutsson Fuglset kvittering 22. januar 1744 på de 116 daler han hadde betalt til dem som kreditorer i skifteoppgjøret etter hans far. Innløsningsbrevet ble tinglyst 3. februar.9,10

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Øfverstedal.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 211, Øverstedal. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 329, nr. 13, Skornæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/174/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 444.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-73
 6. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 170 b. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/169/
 7. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Fanne åtting, 19. juli.
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400137
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a.
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 99 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400556

Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik1,2,3

M, #2214, (ca. 1733 - 25. oktober 1796)
Far*Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik4 (o 1702 - c 1760)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik4 ( - e 1764)
4. tippoldefar til meg

Familie

Lisbet Arnesdotter i Heggdalsvik (c 1731 - e 1801)
BarnAsbjørn ble født ca. 1733.3
Asbjørn giftet seg med Lisbet Arnesdotter.3
Han og Lisbet var brukere i Heggdalsvik, Aukra.5
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik den 3. oktober 1760.6
Han var verge for Knut Torfinnsson i Heggdalsvik fra 1760.4
Han var verge for Brit Knutsdotter på Sundsbøen i 1774.2
Han var verge for Johanne Pålsdotter på Orset i 1785.7


Asbjørn døde den 25. oktober 1796. Han druknet sammen med 28 år gamle Siri Sjurdsdotter fra Sunnmøre.3

     Navnet hans ble skrevet Aspbiørn Thorfindsen Hegdalsvigen i 1774.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 2. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 3. [S162] Midsund I: s. 395.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 5. [S162] Midsund I: s. 395 & 479.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 7. [S162] Midsund I: s. 361.
 8. [S162] Midsund I: s. 479.

Lisbet Arnesdotter i Heggdalsvik1

K, #2215, (ca. 1731 - etter 1801)
4. tippoldemor til meg

Familie

Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik (c 1733 - 1796)
BarnLisbet ble født ca. 1731.2
Lisbet giftet seg med Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik.2
Hun og Asbjørn var brukere i Heggdalsvik, Aukra.3

Lisbet døde etter 1801.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 387.
 2. [S162] Midsund I: s. 395.
 3. [S162] Midsund I: s. 395 & 479.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 1545 Agerøe, Hægdalsvig.
 5. [S162] Midsund I: s. 479.

Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik1,2,3,4

M, #2216, (omkr. 1702 - ca. 1760)
Far*Asbjørn Torfinnsson på Ræstad5 (c 1679 - c 1747)
5. tippoldefar til megAnnet navn: Torfinn Asbjørnsson på Ræstad.5
Torfinn ble født omkr. 1702.6
Torfinn giftet seg med Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik.3,7 Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik var lagrettemann i 1733.
Han og Anne bodde i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, i 1740. De var trolig brukere sammen med hennes mor og stefar.7,1
Han var verge for Brit Knutsdotter på Røsåk iallfall fra 1740 til 1744.1,2
Han var verge for Inge Olsdotter på Raknes i 1743.8
Han var verge for Ingebrigt Ellingsson i 1755.9


Torfinn døde ca. 1760 i Heggdalsvik, Aukra.3,7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. oktober 1760. Arvinger: Anne Ingebrigtsdotter, Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik, Ingebrigt Torfinnsson, Knut Torfinnsson, Brit Torfinnsdotter, Johanne Torfinnsdotter og Anne Torfinnsdotter.10

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25.6.1740.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 367 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650387
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 4. [S162] Midsund I: s. 34.
 5. [S162] Midsund I: s. 33 & 34.
 6. [S162] Midsund I: s. 33, 34 & 390.
 7. [S162] Midsund I: s. 390.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/

Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik1,2,3

K, #2217, ( - etter 1764)
Far*Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik1,3 (c 1668 - c 1713)
Mor*Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik1,3 ( - c 1747)
5. tippoldemor til megHun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik den 2. mai 1714: Hun bodde hos mora.1

Anne giftet seg med Torfinn Asbjørnsson på Ræstad.2,4
Hun og Torfinn bodde i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, i 1740. De var trolig brukere sammen med hennes mor og stefar.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik den 3. oktober 1760.6
Hun var myndling av Pål Ingebrigtsson i Midsund fra 1760.7


Anne døde etter 1764.8

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 3. [S162] Midsund I: s. 34.
 4. [S162] Midsund I: s. 390.
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25.6.1740.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 8. [S162] Midsund I: s. 389.

Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik1,2

M, #2218, (ca. 1668 - ca. 1713)
Far*Pål Knutsson i Heggdalsvik3,1 (c 1638 - )
6. tippoldefar til megIngebrigt ble født ca. 1668 i Heggdalsvik, Aukra.4
Ingebrigt giftet seg med Johanne Tostensdotter på Romkallen.2,5
Ingebrigt var bruker i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, fra 1691. Etter ham overtok enka og hennes nye mann.5

Ingebrigt døde ca. 1713 i Heggdalsvik.2,5 Det ble holdt skifte etter ham den 2. mai 1714. Arvinger: Johanne Tostensdotter, Pål Ingebrigtsson, Tosten Ingebrigtsson, Beret Ingebrigtsdotter og Anne Ingebrigtsdotter. Barnas arv: 28 daler 2 ort 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.
 3. [S162] Midsund I: s. 388.
 4. [S162] Midsund I: s. 387 & 389.
 5. [S162] Midsund I: s. 389.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 7. [S162] Midsund I: s. 34.

Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik1,2

K, #2219, ( - ca. 1747)
Far*Tosten Kristoffersson på Romkallen3 (c 1600 - )
6. tippoldemor til meg

Familie 2

Knut Gunnarsson i Heggdalsvik (c 1686 - c 1748)
De hadde ikke barn.4 Annet navn: Johanne Tostensdotter på Romkallen.3
Johanne giftet seg med Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik den 2. mai 1714.1

Johanne giftet seg ca. 1714 med Knut Gunnarsson på Nakken.4
Hun og Knut var brukere i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, fra 1714. Skyld: 1 våg.4

Johanne døde ca. 1747 i Heggdalsvik, Aukra.4 Det ble holdt skifte etter henne den 20. juli 1747. Arv: 110 daler 2 ort 22 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.
 2. [S162] Midsund I: s. 34 & 389.
 3. [S162] Midsund I: s. 130.
 4. [S162] Midsund I: s. 389.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 458 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650478
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 7. [S162] Midsund I: s. 34.

Knut Gunnarsson i Heggdalsvik1,2,3

M, #2220, (ca. 1686 - ca. 1748)
Far*Gunnar Rasmusson på Nakken4,5 (c 1641 - c 1708)

Familie 1

Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik ( - c 1747)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Anne Andersdotter i Heggdalsvik ( - e 1749)
De hadde ikke barn.5,12 Annet navn: Knut Gunnarsson på Nakken.6
Knut ble født ca. 1686.6,5
Knut giftet seg ca. 1714 med Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik.5
Han og Johanne var brukere i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, fra 1714. Skyld: 1 våg.5 Knut Gunnarsson i Heggdalsvik var lagrettemann i 1716.5
Han var verge ved skiftet etter Ola Jakobsson på Orset den 8. oktober 1722.7
Knut Gunnarsson i Heggdalsvik var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1726, 1728, 1742–45 og 1747.3,1,8,9,10,11,2
Knut giftet seg ca. 1747 med Anne Andersdotter på Orset.5,12

Knut døde ca. 1748 i Heggdalsvik, Aukra.5 Det ble holdt skifte etter ham den 4. februar 1749.13,6

     Navnet hans ble skrevet Knud Gundersen Hægdahlvigen i 1743.9

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 292 & 293.
 5. [S162] Midsund I: s. 389.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 292.
 7. [S162] Midsund I: s. 365.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 250 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/268/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 367 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650387
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 12. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.
 13. [S162] Midsund I: s. 390.

Pål Knutsson i Heggdalsvik

M, #2221, (ca. 1638 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall fem barn.4 
BarnPål ble født ca. 1638.1
Pål giftet seg med en uregistrert person. Han var bruker av ½ våg i Øvste Vikja, Heggdalsvik, Aukra, i 1661.1 Han var lagrettemann i 1688.1

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 388) var Kristoffer Pålsson på Hagset sønn av Pål Knutsson i Heggdalsvik, men det er en feiltolkning av skiftet etter Kristoffer. Det var hans kone som var barn av Pål. Kristoffer og Pål var dessuten jevnaldrende.1,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 388.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 3. [S2008] Norske registre 1751–52: fol. 397 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920670847
 4. [S162] Midsund I: s. 389.

Ragnhild Matsdotter på Solem

K, #2222, (ca. 1758 - 4. juni 1821)
Far*Mats Hansson på Nerbøen1 (c 1725 - 1785)
Mor*Else Jonsdotter på Nerbøen1 ( - c 1768)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arne Ingebrigtsson på Solem (1760 - 1815)Annet navn: Ragnhild Matsdotter på Nerbøen.
Ragnhild ble født ca. 1758.1
Ragnhild giftet seg i 1791 med Arne Ingebrigtsson på Solem.2

Ragnhild døde den 4. juni 1821 på Solem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.

Ingebrigt Ellingsson på Solem1

M, #2223, (1730 - 1797)
Far*Elling Sakariasson på Raknes2 ( - c 1738)
Mor*Brit Sakariasdotter på Raknes3,2 ( - c 1754)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Andersdotter på Solem ( - c 1765)
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Solem ( - c 1776)
De hadde ikke barn.2 

Familie 3

Beret Arnesdotter på Solem (c 1745 - 1785)
Barn

Familie 4

Guri Olsdotter i Varhaugvika (c 1735 - 1800)Annet navn: Ingebrigt Ellingsson på Raknes.4
Ingebrigt ble født i 1730.2,4
Han var myndling av Torfinn Asbjørnsson i 1755.3
Han var arving ved skiftet etter Brit Sakariasdotter på Raknes den 7. januar 1755.3

Ingebrigt giftet seg med Siri Andersdotter på Solem.2
Ingebrigt og Siri var brukere på Ødegarden (bnr. 1), Solem, Aukra, fra 1755. Han bygslet 2 pund 6 merker den 14. april.2
Ingebrigt giftet seg med Marit Olsdotter på Solem.2
Ingebrigt giftet seg med Beret Arnesdotter på Solem.2
Han og Beret bodde på Ødegarden.
Ingebrigt giftet seg i 1787 med Guri Olsdotter på Nerbøen.5
Han og Guri bodde i Varhaugvika, Riksfjord, Aukra.6,2
Annet navn: Ingebrigt Ellingsson i Varhaugvika.4

Ingebrigt døde i 1797 i Varhaugvika.4,2

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 192.
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102 & 192.
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102, 192 & 193.
 7. [S162] Midsund I: s. 52.
 8. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 193.

Siri Andersdotter på Solem

K, #2224, ( - ca. 1765)
Far*Anders Andersson på Rød (c 1692 - c 1773)
Mor*Eli Kristoffersdotter på Rød ( - c 1741)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Arne Olsson på Solem ( - c 1754)

Familie 2

Ingebrigt Ellingsson på Solem (1730 - 1797)
BarnAnnet navn: Siri Andersdotter på Rød.
Siri giftet seg med Arne Olsson på Solem.1
Siri giftet seg med Ingebrigt Ellingsson på Raknes.2
Siri og Ingebrigt var brukere på Ødegarden (bnr. 1), Solem, Aukra, fra 1755. Han bygslet 2 pund 6 merker den 14. april.2

Siri døde ca. 1765 på Solem, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12 & 13.
 4. [S162] Midsund I: s. 52.

Elling Sakariasson på Raknes

M, #2225, ( - ca. 1738)
6. tippoldefar til meg

Familie

Brit Sakariasdotter på Raknes ( - c 1754)
De hadde tre barn.1 
BarnElling giftet seg med Brit Sakariasdotter på Raknes.1
Han og Brit bodde på Øvre Raknes, Aukra, i 1731.1

Elling døde ca. 1738 på Øvre Raknes.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 483.
 2. [S876] Midsund III: s. 484.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.

Brit Sakariasdotter på Raknes1

K, #2226, ( - ca. 1754)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Elling Sakariasson på Raknes ( - c 1738)
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Aleksander Andersson på Raknes (c 1712 - c 1773)
De hadde ikke barn.1,3 Brit giftet seg med Elling Sakariasson på Raknes.2
Hun og Elling bodde på Øvre Raknes, Aukra, i 1731.2
Brit giftet seg med Aleksander Andersson på Heggdal.1,3

Brit døde ca. 1754 på Øvre Raknes.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. januar 1755. Arvinger: Aleksander Andersson, Sakarias Ellingsson og Ingebrigt Ellingsson.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 310 a.
 2. [S876] Midsund III: s. 483.
 3. [S876] Midsund III: s. 484.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.

Trond Ingebrigtsson på Heggdal1,2

M, #2227, (ca. 1669 - ca. 1734)
Far*Ingebrigt Petersson på Haukabøen3,4 (c 1638 - )
Mor*Siri Trondsdotter på Haukabøen3,4
7. tippoldefar til megTrond ble født ca. 1669 på Haukabøen, Aukra.4
Annet navn: Trond Ingebrigtsson på Haukabøen, nevnt 1698.3,5,4
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.3,5
Han var selveier Neri garda fra 1698. (Forrige bruker var enka etter Per Trondsson (s.d.).)1
Trond giftet seg med Brit Kristoffersdotter.4,1
Annet navn: Trond Ingebrigtsson på Nord-Heggdal, nevnt 1726.2

Trond døde ca. 1734 på Nord-Heggdal, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. januar 1735.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 244.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#231
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.

Brit Kristoffersdotter på Heggdal1

K, #2228, ( - ca. 1761)
Far*Kristoffer Pålsson på Hagset2,3,4 (c 1639 - c 1705)
Mor*(?) Pålsdotter
7. tippoldemor til meg

Familie

Trond Ingebrigtsson på Heggdal (c 1669 - c 1734)
De hadde sju barn.6 
BarnBrit giftet seg med Trond Ingebrigtsson på Heggdal.5,6

Brit døde ca. 1761 på Nord-Heggdal, Aukra.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. mai 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 56 b.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 6. [S162] Midsund I: s. 244.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#231
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.

Arne Asbjørnsson på Klauset1

M, #2229, (ca. 1705 - ca. 1745)
Far*Asbjørn Torfinnsson på Ræstad2 (c 1679 - c 1747)
Mor*Brit Ellevsdotter på Ræstad2 ( - c 1732)
5. tippoldefar til megArne ble født ca. 1705 på Ræstad, Aukra.3
Annet navn: Arne Asbjørnsson på Ræstad.3
Arne giftet seg med Anne Olsdotter på Hagset.3
Han og Anne var brukere på Litle Klauset, Aukra, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 4 pund, utstedt av halvbroren Torfinn Asbjørnsson og datert Heggdalsvik 26. juni 1737.3

Arne døde ca. 1745 på Litle Klauset.4 Det ble holdt skifte etter ham den 13. mai 1746.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 272 & 478.
 2. [S162] Midsund I: s. 34/33 & 478.
 3. [S162] Midsund I: s. 34 & 478.
 4. [S162] Midsund I: s. 478.
 5. [S162] Midsund I: s. 110.

Anne Olsdotter på Klauset1,2

K, #2230, ( - etter 1764)
Far*Ola Kristensson på Hagset3,4 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset3,5 ( - c 1747)
5. tippoldemor til meg

Familie 2

Mats Rasmusson på Klauset (c 1718 - 1762 / 1763)
De hadde fire barn.8 
BarnAnnet navn: Anne Olsdotter på Hagset.3,5,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 5 daler 6 skilling.6,4
Hun var myndling av Kristoffer Helgesson på Haukabøen i 1726.3

Anne giftet seg med Arne Asbjørnsson på Ræstad.7
Hun og Arne var brukere på Litle Klauset, Aukra, fra 1737. Han fikk bygselseddel på 4 pund, utstedt av halvbroren Torfinn Asbjørnsson og datert Heggdalsvik 26. juni 1737.7
Anne giftet seg med Mats Rasmusson på Nakken.8
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 3 daler 1 ort 10 skilling.9
Anne Olsdotter bodde hos Asbjørn Arnesson på Litle Klauset i 1764.10,8,11

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 110 & 478.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 195.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 4. [S162] Midsund I: s. 272.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 7. [S162] Midsund I: s. 34 & 478.
 8. [S162] Midsund I: s. 478.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra, mnr. 565.
 11. [S162] Midsund I: s. 479.
 12. [S162] Midsund I: s. 110.

Ola Kristensson på Hagset1,2,3

M, #2231, (ca. 1679 - ca. 1726)
Far*Kristen Arnesson på Jenset4 (c 1645 - e 1703)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Kristoffersdotter på Hagset ( - c 1747)
De hadde seks barn.2,11 
BarnOla ble født ca. 1679 på Jenset, Aukra.4
Annet navn: Ola Kristensson på Jenset, nevnt 1701.5,4 Han fikk bygselseddel på 1 våg som Kristoffer godvillig avstod på Hagset, Aukra, den 1. juli 1701. Seddelen ble tinglyst 16. juli.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Pålsson på Hagset den 29. juli 1705: 5 daler i årslønn.7

Ola giftet seg ca. 1705 med Anne Kristoffersdotter på Hagset.2,8,3 Ola Kristensson på Hagset var lagrettemann i Sund i Romsdal i 1707, 1719 og 1720.6,1
Han og Anne var brukere på Hagset i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann.9

Ola døde ca. 1726 på Hagset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 13. september 1726. Arvinger: Anne Kristoffersdotter, Kristen Olsson, Kristoffer Olsson, Sissel Olsdotter, Anne Olsdotter, Siri Olsdotter og Mali Olsdotter. I boet var seks kyr, to kviger, kalv, skjut, tolv geiter, tre kje, sju bekrer, seks sauer, andeler i nøter, 4 tønner havre, sølvbelte, kopperkjele o.a. Aktiva: 81 daler 14 skilling, fordelt på enka og barna.10,6

     Navnet hans ble skrevet Olle Christensøn Jendset i 1701.5

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 4. [S162] Midsund I: s. 192.
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660037
 6. [S162] Midsund I: s. 272.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 556. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 11. [S162] Midsund I: s. 273.

Anne Kristoffersdotter på Hagset1,2,3

K, #2232, ( - ca. 1747)
Far*Kristoffer Pålsson på Hagset2,4 (c 1639 - c 1705)
Mor*(?) Pålsdotter
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Kristensson på Hagset (c 1679 - c 1726)
De hadde seks barn.1,9 
Barn

Familie 2

Kolbein Larsson på Hagset (c 1702 - c 1772)
De hadde ikke barn. Hun var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Pålsson på Hagset den 29. juli 1705: 8 daler 1 ort 8 skilling i resterende hjemmefølge.5

Anne giftet seg ca. 1705 med Ola Kristensson på Hagset.1,2,6
Hun og Ola var brukere på Hagset, Aukra, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann.7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 40 daler 2 ort 7 skilling.8,4
Hun var myndling av Trond Ingebrigtsson på Heggdal i 1726.1

Anne giftet seg med Kolbein Larsson i Rakvåg.3
Hun og Kolbein var brukere på Hagset fra 1728. De overtok etter hennes forrige mann.9

Anne døde ca. 1747 på Hagset.3 Det ble holdt skifte etter henne den 6. februar 1748. Arvinger: Kolbein Larsson, Kristoffer Olsson, Kristen Olsson, Sissel Olsdotter, Anne Olsdotter, Mali Olsdotter på Hagset og Ragnhild Persdotter på Tautra. I boet var skjut, fem kyr, to kviger, okse, åtte geiter med kje, fem bekrer, åtte sauer, 4 tønner såkorn, 1 tønne fransk salt, 1 tønne spansk salt, to seksroringer, seil, fjørnfar, torskegarnsile, tre sildegarn, 13 torskegarn, sølvskje, sølvbeger, kjele, fire gryter, to kister med lås, jernvekt o.a. Aktiva: 115 daler 1 ort. Passiva: 61 daler 2 ort i resterende hjemmefølger. Arv: 53 daler 3 ort.10

I Midsund: gard og slekt I (s. 273) kalles Anne Kristoffersdotter på Hagset for «Berit Anna» grunnet feiltolkning av skiftet etter faren. Det står videre at hun giftet seg annen gang med en «Ole Eriksen», lagrettemann i 1720, men det er antakelig feillesning av tingboka, og tredje gang med Jetmund Andersson, som bygslet gården i 1726, men det fremgår av landskylden og at bruket var krongods at sistnevnte drev Høgset på Midøya. Videre skal Anne ha vært i live i 1762, men det er feil.9,2,11,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 4. [S162] Midsund I: s. 272.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 128 b, mnr. 556. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670132
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 9. [S162] Midsund I: s. 273.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598

Asbjørn Torfinnsson på Ræstad1,2,3

M, #2233, (ca. 1679 - ca. 1747)
Far*Torfinn Lassesson på Ræstad3 (c 1642 - e 1705)
Mor*Kari Asbjørnsdotter på Ræstad3 ( - c 1704)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

De hadde ett barn.5 
Barn

Familie 2

Brit Ellevsdotter på Ræstad ( - c 1732)
De hadde tre barn.5 
Barn

Familie 3

Marit Knutsdotter på Røsåk ( - c 1744)
De hadde ikke barn.2,3 Asbjørn ble født ca. 1679 på Ræstad, Aukra.3,4
Han var bruker på Myran, Ræstad, Aukra, fra 1699. Den 20. oktober bygslet han 1 våg 6 merker, som hans far hadde avstått, av oberst Schultz. Asbjørn hadde bruket resten av livet.5
Asbjørn giftet seg med en uregistrert person.3
Asbjørn giftet seg med Brit Ellevsdotter.3 Asbjørn Torfinnsson på Ræstad var lagrettemann i 1708, 1718 og 1730.5
Han var verge ved skiftet etter Ingebrigt Hallvorsson på Rørset i 1718.6

Asbjørn giftet seg med Marit Knutsdotter på Røsåk.2,3 Asbjørn Torfinnsson på Ræstad var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1744.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Ræstad den 16. oktober 1744.2,3
Han var verge for Mali Knutsdotter i 1745.7


Asbjørn døde ca. 1747 på Ræstad.3 Det ble holdt skifte etter ham den 7. oktober 1747. I boet var blant annet 20 daler i rede penger, 2 sølvskjeer, 1 sølvskål, 8 kyr, 3 kviger, 1 okse, 1 kalv, 12 sauer, 18 geiter, 3 tønner såkorn, 1 færing med seil, 1 seil, 8 torskegarn, 1 sildegarn, 1 ile, 1 djupsnøre, ½ part i fjørefar med seil, ½ part i annen fjørefar med seil, 9 våger ufs, 4 våger råskjær, 1 tønne fransk salt, 24 våger rundfisk à 20 skilling, 2 våger lange à 2 ort, 18 våger råskjær à 1 ort 4 skilling, og kirkens part med gods i gården Klauset (taksert til 18 daler). Arv: 150 daler 3 ort 12 skilling.3,5

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 367 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650387
 3. [S162] Midsund I: s. 33.
 4. [S84] Slekter på Mørekysten: s. 79.
 5. [S162] Midsund I: s. 34.
 6. [S876] Midsund III: s. 721.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 8. [S162] Midsund I: s. 33 & 34.
 9. [S162] Midsund I: s. 34/33 & 478.
 10. [S162] Midsund I: s. 34 & 420.
 11. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.

Mali Endresdotter på Rød

K, #2234, ( - mellom 1762 og 1765)

Familie

Anders Andersson på Rød (c 1692 - c 1773)
De hadde fem barn.3 
BarnMali giftet seg med Anders Andersson på Rød.1

Mali døde mellom 1762 og 1765.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 2. [S162] Midsund I: s. 170.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.

Anne Hallsteinsdotter på Rød

K, #2235, ( - etter 1773)

Familie

Anders Andersson på Rød (c 1692 - c 1773)
De hadde to barn.3 Anne giftet seg med Anders Andersson på Rød.1

Anne døde etter 1773.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 687 b.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.

Marit Olsdotter på Solem

K, #2236, ( - ca. 1776)
Far*Ola Arnesson på Solem (c 1678 - c 1768)
Mor*Beret Johansdotter på Solem ( - c 1756)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Ellingsson på Solem (1730 - 1797)
De hadde ikke barn.1 Marit giftet seg med Ingebrigt Ellingsson på Solem.1

Marit døde ca. 1776 på Ødegarden (bnr. 1), Solem, Aukra.2 Det ble holdt skifte etter henne den 21. april 1777.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12 & 13.

Beret Arnesdotter på Solem1

K, #2237, (ca. 1745 - 1785)
Far*Arne Olsson på Solem ( - c 1754)
Mor*Valborg Trulsdotter på Solem ( - c 1747)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBeret ble født ca. 1745 på Solem, Aukra.2
Beret giftet seg med Ingebrigt Ellingsson på Solem.2
Hun og Ingebrigt bodde på Ødegarden (bnr. 1), Solem, Aukra.

Beret døde i 1785 på Solem.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 188 a.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.

Guri Olsdotter i Varhaugvika1

K, #2238, (ca. 1735 - 1800)
Far*Ola Bendiksson i Midsund2 (c 1705 - c 1763)
Mor*Helge Marteinsdotter i Midsund2 ( - e 1764)

Familie 1

Mats Hansson på Nerbøen (c 1725 - 1785)

Familie 2

Ingebrigt Ellingsson på Solem (1730 - 1797)

Familie 3

Per Kristensson i Varhaugvika (1766 - 1829)Annet navn: Guri Olsdotter i Midsund.2
Guri ble født ca. 1735.3 Hennes hjemsted var på Bøen, Indre Midsund, Aukra.2
Guri giftet seg med Mats Hansson på Nerbøen.3
Annet navn: Guri Olsdotter på Nerbøen.3
Guri giftet seg i 1787 med Ingebrigt Ellingsson på Solem.4
Hun og Ingebrigt bodde i Varhaugvika, Riksfjord, Aukra.5,6
Guri giftet seg i 1798 med Per Kristensson på Sundsbøen.1

Guri døde i 1800 i Varhaugvika.5

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 193.
 2. [S382] Midsund II: s. 62.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102 & 192.
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 102, 192 & 193.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 13.

Lise Solem

K, #2239
Far*Lodvar Solem
Mor*Anne Berit Harnes
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Beate Solem

K, #2240
Far*Lodvar Solem
Mor*Anne Berit Harnes
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Øyvind Solem

M, #2241
Far*Lodvar Solem
Mor*Anne Berit Harnes
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Ole Johan Harnes1

M, #2242
Far*Bjarne Andreas Harnes1
Mor*Bjørg Hjertvik1 (1933 - 2016)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Marit Torunn Hjertvik1

K, #2243
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Håkon Garseth

M, #2244

Svein Hjertvik

M, #2245, (4. oktober 1936 - 6. april 1937)
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til megSvein ble født den 4. oktober 1936.1

Svein døde den 6. april 1937.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 223.

Svanhild Hjertvik1

K, #2246
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Sverre Selle

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Sverre Selle

M, #2247

Inger Johanne Hjertvik1

K, #2248
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Anne Margrete Hjertvik1

K, #2249
Far*Johan Hjertvik (1907 - 1997)
Mor*Ane Marta Eidskrem (1906 - 1999)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Jan Myrvang
De hadde ikke barn. 

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 138/18.6.2016, s. 57. «Dødsfall».

Jan Myrvang

M, #2250

Familie

Anne Margrete Hjertvik
De hadde ikke barn. 

Anna Sofie Eidskrem

K, #2251, (21. oktober 1907 - 24. mai 1909)
Far*Simon Sakariasson Eidskrem (1877 - 1909)
Mor*Mathea Nilsdotter Husøy (1875 - 1964)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megAnna Sofie ble født den 21. oktober 1907 på Eiskrem, Aukra.1

Anna Sofie døde den 24. mai 1909. Av tuberkulose.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Sivert Andreas Sakariasson Eidskrem

M, #2252, (21. mai 1879 - 18. august 1903)
Far*Sakarias Sakariasson Eidskrem (1835 - 1901)
Mor*Karen Anna Knutsdotter Eidskrem (1849 - 1899)
Bror av oldefar/mor til megSivert Andreas ble født den 21. mai 1879 på Eiskrem, Aukra.1 Han var snekker. Sivert Andreas var ugift.

Sivert Andreas døde den 18. august 1903.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Kristoffer Andreas Sakariasson Eidskrem

M, #2253, (6. november 1881 - 1. august 1886)
Far*Sakarias Sakariasson Eidskrem (1835 - 1901)
Mor*Karen Anna Knutsdotter Eidskrem (1849 - 1899)
Bror av oldefar/mor til megKristoffer Andreas ble født den 6. november 1881 på Eiskrem, Aukra.1

Kristoffer Andreas døde den 1. august 1886 på Eiskrem.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Lars Larsson Mordal1,2

M, #2254, (1806 - 2. september 1879)
Far*Lars Ellingsson på Lauvåsen (1760 - 1829)
Mor*Guri Gabrielsdotter på Lauvåsen (1774 - 1860)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1806 på Lauvåsen, Vågøy.3 Han hadde kopper.4
Annet navn: Lars Larsson på Lauvåsen, nevnt 1832.4
Lars giftet seg den 1. januar 1832 i Aukra kyrkje med Karen Eriksdatter på Eiskrem (forlovere: Anders Andersson Eiskrem og Erik Olsson på Medvoll).4,2,1
Han og Karen var husfolk på Myraplassen, Mordal, Aukra, fra 1833. Han skulle betale 1 daler per år og svare eieren av plassen én gjeterdag hver uke fra krøtterne ble sluppet i utmarken til de ble tatt hjem igjen. Lars måtte dessuten arbeide seks dager i slåttonnen, hvor han skulle holde seg med egne redskap som ljåer, støttorv, bryne og rive; og seks dager i skuronnen, hvor han måtte holde seg med sigd og kost.
I 1865 holdt plassen 1 storfe, 6 får og 3 geiter samt en utsæd på 1½ tønne havre og 1 tønne potet.1,2,5
Han ble kalt Lars på Myra.

Lars døde den 2. september 1879 på Mordal, Aukra.1

     Navnet hans ble skrevet Lars Larsen Løvaas i 1832.4

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 255.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 207, Mardal.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 180 & 255.
 4. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 392, nr. 1.
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92».
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 255.

Lars Persson på Mordal1

M, #2255, (1799 - 15. mai 1877)

Familie

Gunnhilde Maria Eriksdatter Høvik (1791 - 1877)Annet navn: Lars Persson i Gausetvika.2
Lars ble født i 1799 i Gausetvika, Gauset, Aukra.2 Han hadde kopper.1 Han var matros i 1820.1
Lars giftet seg den 27. desember 1820 i Molde kirke med Gunnhilde Maria Eriksdatter Høvik (forlovere: Ola Olsson Sotåen).1,3,4
Han bodde på Mordal, Aukra, i 1822.5
Han var forlover for Svein Kristofferssen i Schultzhagen og Olina Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 9. mai 1822 i Molde kirke.5,6

Han og Gunnhilde Maria var husfolk i Haukabøhagen, Haukabøen, Aukra.4 Sognepresten i Aukra var på sykekommunion hos Lars og Gunnhilde Maria i november 1876.

Lars døde den 15. mai 1877 på Haukabøen, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 373.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 200.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 311.
 4. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 260.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 375.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 537.

Maret Bergsveinsdotter i Eikesdal1

K, #2256
Far*Bergsvein Toresson på Hoås ( - c 1621)
Mor*Helga Hoås ( - e 1627)
8. tippoldemor til meg

Familie

Per Aslaksson i Eikesdal (c 1575 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Maret Bergsveinsdotter på Hoås den yngre.1
Maret giftet seg med Per Aslaksson i Eikesdal.1 Maret Bergsveinsdotter i Eikesdal eide 22 merker på Hoås, Sunndal, som hun solgte til broren.2

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 264. https://www.nb.no/items/54cd0780230ab46dde92e58536d8817c?page=267
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 51, note 63.

Ingebjørg Bjørnsdotter i Eikesdal

K, #2257, ( - ca. 1666)
Far*Bjørn Bårdsson i Fredsvik1 (c 1608 - 1679)
Mor*Mildrid Jonsdotter i Fredsvik (c 1607 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Aslak Persson i Eikesdal (c 1634 - c 1689)
BarnAnnet navn: Ingebjørg Bjørnsdotter i Fredsvik.1
Ingebjørg giftet seg med Aslak Persson i Eikesdal.1

Ingebjørg døde ca. 1666.1

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 355.

Aslak Persson på Syltebø1,2,3

M, #2258, (ca. 1719 - 1761)
Far*Per Aslaksson i Oppigard1 (c 1673 - c 1754)
Mor*Mildrid Bårdsdotter i Oppigard1 (c 1693 - c 1754)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Randi Toresdotter på Syltebø (c 1700 - 1780)
De hadde ikke barn.8 Aslak ble født ca. 1719 i Eikesdal, Eresfjord.2
Annet navn: Aslak Persson i Oppigard, nevnt 1741.4 Knut Olsson på Hoem og Aslak Persson i Oppigard ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 19. oktober 1741. Guttorm Eriksson i Austigard hadde ved et uhell gitt Hans Olsson i Austigard et knivdrag og ble bøtelagt 2 daler.4,5
Annet navn: Aslak Persson i Eikesdal, nevnt 1742.6
Aslach var kreditor ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 11 daler.7

Aslak giftet seg ca. 1746 med Randi Toresdotter på Syltebø.8
Han var verge for Jødda Sjurdsdotter på Bjørnes fra 1753.3
Han var kreditor ved skiftet etter Gunnar Toresson på Bjørbakken den 26. juni 1755: 1 daler.9
Han var verge for Tore Gunnarsson på Bjørbakken i 1755.10
Han var verge for Mildrid Bergsveinsdotter på Stubøen fra 1756.11
Han var verge for Bård Persson i Oppigard i 1757.12
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 10 daler.13
Han var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.14
Han var fadder ved dåpen til Magrete Larsdotter på Åse den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje.15


Aslak døde i 1761 på Syltebø, Eresfjord.2 Han ble jordfestet den 29. november 1761 i Eresfjord kyrkje.2

     Navnet hans ble skrevet Aslach Pedersøn Syltebøen i 1755.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 360 a.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 26 b, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400503
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400504
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 54 a.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b–369 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 369 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650966
 11. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 14. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18

Randi Toresdotter på Syltebø1,2,3

K, #2259, (ca. 1700 - 1780)
Far*Tore Aslaksson på Bjørbakken4 (c 1675 - f 1755)
Mor*Guri Gunnarsdotter på Bjørbakken
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Guttormsson på Syltebø (c 1695 - 1742 / 1743)
De hadde ikke barn.6,5 

Familie 2

Aslak Persson på Syltebø (c 1719 - 1761)
De hadde ikke barn.5 

Familie 3

Jon Ivarsson på Syltebø (c 1740 - 1824)
De hadde ikke barn. Annet navn: Randi Toresdotter på Bjørbakken.5
Randi ble født ca. 1700.2
Randi giftet seg med Per Guttormsson på Syltebø.5
Randi var bruker på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord, fra 1742. Enkemannen drev bruket videre etter hennes død.5
Det ble holdt skifte etter Per Guttormsson på Syltebø den 1. juni 1743. Skiftet viser større gjeld enn formue, og i 1745 ble Randi innstevnet av sogneprest Johan Morsing «for Kirkens indestaaende Rettighed for 7 Aar. 36 Rdr. 13 sk.» Som fattig enke ble hun fritatt for prosessomkostninger.6,5
Hun var kreditor ved skiftet etter Endre Jonsson på Solhjell den 18. juni 1744: 2 ort 16 skilling.3

Randi giftet seg ca. 1746 med Aslak Persson i Eikesdal.5
Hun var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.7
Hun hadde Gjertrud Jørnsdotter i tjeneste i 1762.8

Randi trolovet seg den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje med Jon Ivarsson på Bogge. Det var søkt kongelig dispensasjon ettersom de var beslektet i tredje ledd. Forlovere: Lars Jonsson på Fagersletta og Knut Torfinnsson på Syltebø.9
Randi giftet seg den 3. juni 1764 i Eresfjord kyrkje med Jon Ivarsson på Indre Bogge.9,5

Randi døde i 1780 på Syltebø, Eresfjord.2 Hun ble gravlagt den 26. desember 1780 på Eresfjord kyrkjegard.2

     Navnet hennes ble skrevet Randi Syltebøen i 1744.3

     Randi var slektning i tredje ledd av Jon Ivarsson på Syltebø.9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 368 b.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 148 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 359 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650377
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650290
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, s. 20, nr. 177.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.

Rolf Kristensson på Ulateig

M, #2260, (ca. 1639 - ca. 1694)
Far*Kristen Jensson på Hovauk (c 1604 - c 1669)
Mor*Magnhild Rolfsdotter på Hovauk ( - c 1676)
7. tippoldefar til megRolf ble født ca. 1639 på Hovauk, Lesja.1,2
Annet navn: Rolf Kristensson på Hovauk.
Rolf giftet seg med Anne Arnesdotter.3
Han og Anne var brukere i Søre, Ulateig, Lesja.

Rolf døde ca. 1694.3,2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 444.
 2. [S324] Romsdalsslekter: s. 52.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 324.

Anne Arnesdotter på Ulateig

K, #2261, ( - etter 1694)
7. tippoldemor til megAnne giftet seg med Rolf Kristensson på Hovauk.1
Hun og Rolf var brukere i Søre, Ulateig, Lesja.

Anne døde etter 1694.1

     Anne Arnesdotter på Ulateig kan ha vært barn av Arne Olsson og Brit Eriksdotter på Lyftingmo, Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 324.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 445.

Kristen Jensson på Hovauk1

M, #2262, (ca. 1604 - ca. 1669)
Far*Jens Jensson Staby1 ( - 1639)
Mor*Anne Sveinsdotter1 ( - e 1643)
8. tippoldefar til meg

Familie

Magnhild Rolfsdotter på Hovauk ( - c 1676)
De hadde åtte barn.2 
BarnKristen ble født ca. 1604.1
Kristen giftet seg med Magnhild Rolfsdotter.2
Han var selveier på Hovauk, Lesja, fra ca. 1635. Enka overtok gården etter hans død.2

Kristen døde ca. 1669 på Hovauk.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 444.

Magnhild Rolfsdotter på Hovauk1

K, #2263, ( - ca. 1676)
8. tippoldemor til meg

Familie

Kristen Jensson på Hovauk (c 1604 - c 1669)
De hadde åtte barn.1 
BarnHennes hjemsted var kanskje på Blakar, Lom.2,1,3
Magnhild giftet seg med Kristen Jensson på Hovauk.1
Hun var selveier på Hovauk, Lesja, fra ca. 1669. Hun overtok etter mannen og hadde gården resten av livet.1

Magnhild døde ca. 1676 på Hovauk.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 444.
 2. [S1972] «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk»: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019051681124_001?page=184
 3. [S620] WebDebatt: #18113, nr. 37. https://forum.arkivverket.no/topic/103855-18113-lasse-hennings%C3%B8n-munks-far-eller-svigerfar/?do=findComment&comment=854694

Jens Jenssen Staby1,2

M, #2264, ( - 1620)
Far-?*Jens Jenssen; trolig3,1
10. tippoldefar til megJens Jenssen Staby var prest i Lesja fra ca. 1570 til 1602.1,4
Han var bruker i Prestgarden, Lesja, fra ca. 1570. Prester – brukerne – hadde embetsgårdene som en del av lønnen; det var derfor ikke naturlig at staten krevde inn de vanlige skatter og avgifter av dem. Han hadde gården til 1602.5
Jens giftet seg med Marit.1
Han ble kalt Jens den eldre.5
Han og Marit bodde i Øyer fra 1602. Den gang var det så dårlige tider i Lesja at ikke engang prestefolket hadde hest, så under flyttingen drog først Jens henne på kjelke sørover til gården Bottem.1 Jens Jenssen Staby var sogneprest i Øyer fra 1602 til 1620. Han avla ed 5. mai 1602 og var i samme periode prost i Gudbrandsdalen.1,2

Jens døde trolig i 1620 i Øyer.6

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 2. [S992] Geistligheden i Hamar stift VII: s. 7.
 3. [S306] En almindelig dansk Præstehistorie 3: s. 170.
 4. [S307] Norsk Prestehistorie: Gudbrandsdalen prosti.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 30 & 36.
 6. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 156.
 7. [S1974] Statholderskabets Extraktprotokol 1642–46: s. 78. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017072407057?page=87

Marit1

K, #2265, ( - etter 1602)
10. tippoldemor til megMarit var visstnok «bonde-Datter» i Lesja.1
Marit giftet seg med Jens Jenssen Staby.1
Hun og Jens bodde i Øyer fra 1602. Den gang var det så dårlige tider i Lesja at ikke engang prestefolket hadde hest, så under flyttingen drog først Jens henne på kjelke sørover til gården Bottem.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.

Bergsvein Toresson på Hoås

M, #2266, ( - ca. 1621)
Far*Tore Simonsson på Hoås ( - c 1590)
9. tippoldefar til meg

Familie

Helga Hoås ( - e 1627)
De hadde seks barn.4 
BarnBergsvein Toresson på Hoås var bruker på Hoås, Sunndal, fra omkr. 1590 til sin død. De siste årene ser det ut til at han delte gården med en Tore. Da Bergsvein døde, eide han 2 spann 9½ mark med bygselrett i Hoås. I jordeboka for 1647 var bygselretten gått over til Ivar Audensson i Aspa (lenke). I boka for 1655 står Bergsveins sønn Lars som eier av bygsel og landskyld.1
Han giftet seg med Helga.1
Bergsvein Toresson på Hoås var lensmann i Sunndal fra omkr. 1600.

Bergsvein døde ca. 1621 på Hoås.2,3

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 263.
 2. [S80] Sunndalsboka II: s. 263 & 270.
 3. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 51.

Helga på Hoås

K, #2267, ( - etter 1627)
9. tippoldemor til meg

Familie

Bergsvein Toresson på Hoås ( - c 1621)
De hadde seks barn.2 
BarnHelga giftet seg med Bergsvein Toresson på Hoås.1 Helga på Hoås var bruker på Hoås, Sunndal. Etter Bergsveins død satt Helga og en Tore med gården. Han ser ut til å ha hatt ¼, og Helga ¾.

Helga døde etter 1627.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 263.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 51.

Tore Simonsson på Hoås

M, #2268, ( - ca. 1590)
Far*Simon Hoås ( - e 1548)
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnTore Simonsson på Hoås eide og brukte på Hoås, Sunndal, fra 1553 til omkring 1590.1 Den 12. september 1578 ble Tore innstevnet til herredagen i Trondheim av Ingebrigt Einarsson på Linset. Årsaken var at Tore, til Ingebrigts skade, urettmessig skulle ha tilvunnet seg en del i gården Grødalen. Hverken Tore eller noen stedfortreder møtte, derfor ble følgende dom avsagt. Hvis det kunne bevises at han var lovlig stevnet, hadde Tore tapt saken. Grødal-parten skulle tilhøre Ingebrigt inntil Tore stevnet saken for retten og kunne legge frem bevis for at den omtvistede delen med rette tilkom ham. Dessuten skulle Tore gi Ingebrigt «sin kosthold etter Norges lov», det vil si at hans utgifter til kost på reisen til og fra herredagen skulle dekkes av Tore. Tore døde ca. 1590 i Sunndal.2

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 263.
 2. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.

Simon på Hoås

M, #2269, ( - etter 1548)
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnSimon var bruker på Hoås, Sunndal, til omkr. 1550. Han betalte 2 sauer og ½ bismerpund (3 kg) smør i årlig landskyld til Nidaros erkebispestol.1

Simon døde etter 1548.2

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 263.
 2. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll.

Lars Bergsveinsson på Hoås1

M, #2270, ( - ca. 1662)
Far*Bergsvein Toresson på Hoås2 ( - c 1621)
Mor*Helga Hoås ( - e 1627)
9. tippoldefar til megHan var bruker i Utibortstu, Hoås, Sunndal, fra 1627 til 1662. I 1647 brukte han 2½ spann 10½ mark (halve Hoås), hvorav han eide 1 spann 4½ mark (uten bygselrett). Fra faren hadde han arvet ½ spann 7½ mark, «Huis edtbalch dette effterschreffne odells gods haffer fullt nu till femte Mand», og han kjøpte senere 1½ spann 2 merker av sine fem søstre. Ifølge jordeboka for 1655 eide Lars både bygselrett og landskyld av sine 2 spann 9½ mark.3,4,1,2
Lars giftet seg med Ildri Håkensdotter på Flatvad.5,6 Lars Bergsveinsson på Hoås var lensmann i Sunndal.2

Lars døde ca. 1662 på Hoås, Sunndal.7

     Navnet hans ble skrevet Lauritz Hougaas i 1647.1

Kilder/noter

 1. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 258.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 51.
 3. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.
 4. [S80] Sunndalsboka II: s. 271.
 5. [S80] Sunndalsboka II: s. 252 & 270.
 6. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.
 7. [S80] Sunndalsboka II: s. 263.

Ildri Håkensdotter på Hoås

K, #2271
Far*Håken Flatvad ( - e 1642)
9. tippoldemor til megAnnet navn: Ildri Håkensdotter på Flatvad.
Ildri giftet seg med Lars Bergsveinsson på Hoås.1,2

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 252 & 270.
 2. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.

Dordi Larsdotter på Nordvik

K, #2272, ( - ca. 1716)
Far*Lars Bergsveinsson på Hoås ( - c 1662)
Mor*Ildri Håkensdotter på Hoås
8. tippoldemor til meg

Familie

Ola Gudmundsson på Nordvik (c 1629 - c 1685)
De hadde fire barn.3 
BarnDordi giftet seg med Ola Gudmundsson på Nordvik.1,2
Annet navn: Dordi Larsdotter på Hoås.
Hun og Ola var brukere i Nistua, Nordvik, Stangvik, i 1665.3 Dordi Larsdotter på Nordvik var gårdhandler.4

Dordi døde ca. 1716.4

Kilder/noter

 1. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.
 2. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.
 3. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=359
 4. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 359. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=360

Ola Gudmundsson på Nordvik1

M, #2273, (ca. 1629 - ca. 1685)
Far*Gudmund Toresson på Nordvik1 ( - e 1670)
8. tippoldefar til meg

Familie

Dordi Larsdotter på Nordvik ( - c 1716)
De hadde fire barn.1 
BarnOla ble født ca. 1629.1
Ola giftet seg med Dordi Larsdotter på Hoås.2,3
Han og Dordi var brukere i Nistua, Nordvik, Stangvik, i 1665.1

Ola døde ca. 1685 på Nordvik, Stangvik.4

Kilder/noter

 1. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=359
 2. [S39] Haugbrekka på Ljørvoll: s. 5.
 3. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.
 4. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 359. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=360

Ingebrigt Petersson på Haukabøen1,2,3

M, #2274, (ca. 1638 - )
Far*Peter Petersson på Haukabøen4,1 (c 1594 - )
8. tippoldefar til megIngebrigt ble født ca. 1638.1,5
Han var bruker på bnr. 3, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1664 til 1701. Skyld: 2 pund 6 merker. Han drev bruket sammen med faren 1664–66.4,6,7
Ingebrigt giftet seg med Siri Trondsdotter på Gauset.8,4
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.8,3


I Midsund: gard og slekt I (s. 477) kalles Brit Ivarsdotter på Klauset for «Berit Ingebrigtsdt.» og føres som datter av Ingebrigt Petersson og Siri Trondsdotter på Haukabøen (som i Bygdebok for Aukra IV, s. 300), men Brit kaltes Ivarsdotter i to samtidige kilder og kan ikke ha vært deres datter. Misforståelsen skyldes antakelig feiltolkning av tingboka.9,4,8,10

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 477.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 537.
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 162.
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 477 & 537.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 161.
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 9. [S162] Midsund I: s. 477.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586

Siri Trondsdotter på Haukabøen1,2

K, #2275
Far*Trond Gauset3 ( - e 1657)
Mor*Helge Åmundsdotter på Gauset1,3
8. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Petersson på Haukabøen (c 1638 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Siri Trondsdotter på Gauset.3
Siri giftet seg med Ingebrigt Petersson på Haukabøen.1,2
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.1,4


I Midsund: gard og slekt I (s. 477) kalles Brit Ivarsdotter på Klauset for «Berit Ingebrigtsdt.» og føres som datter av Ingebrigt Petersson og Siri Trondsdotter på Haukabøen (som i Bygdebok for Aukra IV, s. 300), men Brit kaltes Ivarsdotter i to samtidige kilder og kan ikke ha vært deres datter. Misforståelsen skyldes antakelig feiltolkning av tingboka.5,2,1,6

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 5. [S162] Midsund I: s. 477.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586

Peter Petersson på Haukabøen1,2,3

M, #2276, (ca. 1594 - )
9. tippoldefar til megPeter ble født ca. 1594.1,4 Han var kanskje gift med ei datter av Ingebrigt Haukabøen.
Han var bruker på bnr. 3, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1657 til 1666. 2 pund 6 merker. Han drev bruket sammen med sønnen Ingebrigt 1664–66.4,5,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 477.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 537.
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 162.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 477 & 537.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296 & 300.

Trond på Gauset1

M, #2277, ( - etter 1657)
9. tippoldefar til megTrond giftet seg med Helge Åmundsdotter på Heggdal.1
Han og Helge var brukere på Gauset, Aukra, iallfall fra 1645 til 1657. Skyld: 1 våg 1 pund. Sønnen Ivar hadde overtatt i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194.

Helge Åmundsdotter på Gauset1,2

K, #2278
Far*Åmund Eriksson Krok3 ( - e 1657)
9. tippoldemor til meg

Familie 1

Trond Gauset ( - e 1657)
De hadde iallfall fem barn.2 
Barn

Familie 2

BarnAnnet navn: Helge Åmundsdotter på Heggdal.2
Helge giftet seg med Trond Gauset.2
Hun og Trond var brukere på Gauset, Aukra, iallfall fra 1645 til 1657. Skyld: 1 våg 1 pund. Sønnen Ivar hadde overtatt i 1661.2
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.1,4

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 194.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 68 & 194.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676

Åmund Eriksson Krok1,2

M, #2279, ( - etter 1657)
Far*Erik Krok3 ( - e 1625)
10. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra.3,4 Åmund Eriksson Krok var lensmann.4

Åmund døde etter 1657.

     Han kan ha vært far til Pål Åmundsson på Vestre.1,5

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 243.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 68.
 3. [S162] Midsund I: s. 272.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 68 & 194.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 519.

Erik Krok1

M, #2280, ( - etter 1625)
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, iallfall fra 1610 til 1612.2
Han var bruker på Hagset, Aukra, iallfall fra 1620 til 1625.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 272.
 2. [S162] Midsund I: s. 243.

Markus Halvorsson Botn1,2,3

M, #2281, (25. mai 1883 - )
Far*Halvor Pedersson Botn1 (1847 - )
Mor*Elisabet Ingebrigtsdotter Botn1 (1858 - )

Familie

Ingeborg Anna Sakariasdotter Eidskrem (1884 - 1975)
De hadde ikke barn.3 Markus ble født den 25. mai 1883 på Botn, Valsøyfjord.1 Markus ble døpt den 1. juli 1883.1
Annet navn: Markus Halvorsson Botn Haltbak, nevnt 1910.4 Han var skomaker i 1910.4 Han emigrerte den 23. mars 1910 med reisemål i Washington, USA. Han reiste over Kristiansund. Målet med reisen var å arbeide med hva som helst for å oppnå bedre fortjeneste.4
Markus giftet seg den 19. februar 1911 med Ingeborg Anna Sakariasdotter Eidskrem.3
Markus Halvorsson Botn kjøpte Skogan, Botn, Valsøyfjord, i 1924. Kjøpesum: kr 2 525,95.2

Markus døde trolig i USA.

Kilder/noter

 1. [S1194] Valsøyfjord mini. 1878–87: s. 13, menn, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6373&idx_id=6373&uid=ny&idx_side=-16
 2. [S1195] Gardtales i Valsøyfjord: s. 344. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080825011#347
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.
 4. [S388] Emigranter over Kristiansund 1882–1930: 1910, lnr. 92. http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000250652

Edvard Ericksen

M, #2282

Familie

Ingeborg Anna Sakariasdotter Eidskrem (1884 - 1975)
De hadde ei datter, adoptert av dem under året gammel. 

Ragna Mathilde Thoresen1,2

K, #2283, (1. januar 1889 - 11. august 1976)Ragna Mathilde ble født den 1. januar 1889 i Horten.3,2,4 Hun var datter av fyrvokter Karl Thoresen i Bjørnsund, Fræna.
Ragna Mathilde giftet seg med Kristian Sakariasson Eidskrem.1 Hennes navn som gift var Eidskrem.4
Hun og Kristian bodde i Molde i 1928.1
Hun var fadder ved dåpen til Aase Svanhild Eidskrem den 3. februar 1928 i Molde.1
Ragna Mathilde Eidskrem og Kristian bodde i Kristiansand fra slutten av annen verdenskrig.3

Ragna Mathilde døde den 11. august 1976.4 Hun ble gravlagt den 16. august 1976 på Lund kirkegård, Kristiansand. I samme grav som mannen.4

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 38.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1601 Trondhjem, Båhusgade 4.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.
 4. [S497] Gravminnebasen: id 2338936.

Severine Ovidie Sakariasdotter Eidskrem

K, #2284, (15. juni 1891 - 1. februar 1895)
Far*Sakarias Sakariasson Eidskrem (1835 - 1901)
Mor*Karen Anna Knutsdotter Eidskrem (1849 - 1899)
Søster av oldefar/mor til megSeverine Ovidie ble født den 15. juni 1891 på Eiskrem, Aukra.1

Severine Ovidie døde den 1. februar 1895 på Eiskrem.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Inga Bertha B. Harham1

K, #2285, (6. januar 1893 - 10. juni 1977)

Familie

Iver Andreas Sakariasson Eidskrem (1893 - )
BarnInga Bertha ble født den 6. januar 1893.2,3
Inga Bertha giftet seg med Iver Andreas Sakariasson Eidskrem.1,3 Hennes navn som gift var Inga Eidskrem.2
Hun og Iver Andreas bodde på Haramsøya, Haram.3 Inga Eidskrem og Iver Andreas bodde en kort periode i Vestnes.
Hun og Iver Andreas bodde i Fagerlia, Moldegård, Bolsøy, i 1919. Tomten ble innlemmet i Molde i 1952.1,3

Inga døde den 10. juni 1977.2,3 Hun ble gravlagt den 15. juni 1977 på Haram kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 12, menn, nr. 32. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39497&idx_id=39497&uid=ny&idx_side=-14
 2. [S497] Gravminnebasen: id 3252929.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 154.

Pål Olsson på Taraldset

M, #2286, (ca. 1748 - 1794)

Familie

Anne Rasmusdotter på Taraldset (c 1761 - 1837)Pål ble født ca. 1748 på Taraldset, Hornindal.1,2
Pål giftet seg i 1789 med Anne Rasmusdotter på Røyrhus.2,1 Pål skal ha vært en dugelig tømmermann. Han var blant annet med på å bygge kirken i Sunnylven. Der tevlet han hardt med en kar fra Stranda. Da taksvillen var ferdig, hogde Pål bila si inn ytterst i enden av svillen. Så sa han til mannen: «Vil du henta bila, då er du meister.» Da strandakaren kom ut på enden av stokken, ropte han: «Her er to biler. Kva for ei skal eg ta?» Pål svarte: «Gå ikkje lenger! Eg skal sjølv henta bila mi, men då vil eg òg sjølv vera meister for kyrkja.».

Pål døde i 1794 på Taraldset.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 488.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 227.

Ingebjørg Andersdotter på Kyrkjhorne

K, #2287, (ca. 1735 - 1777)
Far*Anders Ellingsson på Seljeset (c 1704 - 1764)
Mor*Lukris Olsdotter på Seljeset (1705 - )
5. tippoldemor til meg

Familie

Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne (c 1732 - 1820)
BarnAnnet navn: Ingebjørg Andersdotter på Seljeset.
Ingebjørg ble født ca. 1735 på Seljeset, Hornindal.1
Ingebjørg giftet seg i 1757 med Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne.2

Ingebjørg døde i 1777 på Kyrkjhorne, Hornindal.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 219 & 259.

Brita Olsdotter på Kyrkjhorne

K, #2288, (ca. 1739 - 1820)

Familie

Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne (c 1732 - 1820)Brita ble født ca. 1739.1,2
Brita giftet seg med Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne.1,2

Brita døde i 1820 på Kyrkjhorne, Hornindal.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 259.

Dorte Andersdotter på Kyrkjhorne

K, #2289, (ca. 1706 - 1772)
Far*Anders Andersson på Hilde (c 1669 - c 1716)
Mor*Marte Larsdotter på Hilde (c 1685 - 1773)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Rasmusson på Kyrkjhorne (c 1702 - 1754)
BarnAnnet navn: Dorte Andersdotter på Hilde.
Dorte ble født ca. 1706.1,2
Dorte giftet seg med Knut Rasmusson på Kyrkjhorne.1
Hun og Knut var brukere på Kyrkjhorne, Hornindal, fra 1732 til 1754.1

Dorte døde i 1772 på Kyrkjhorne.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 259.

Anna Larsdotter på Kyrkjhorne

K, #2290, (ca. 1677 - 1756)
Far*Lars Jakobsson på Tonning (c 1640 - c 1683)
7. tippoldemor til meg

Familie

Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne (c 1675 - c 1716)
BarnAnnet navn: Anna Larsdotter på Tonning.
Anna ble født ca. 1677.1,2
Anna giftet seg med Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne.1

Anna døde i 1756 på Kyrkjhorne, Hornindal.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 259.

Ingebjørg Ivarsdotter på Kyrkjhorne

K, #2291, ( - etter 1698)
Far*Ivar Pålsson på Lødøen ( - f 1658)
Mor*Anna Gabrielsdotter på Lødøen
8. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Persson på Kyrkjhorne (c 1611 - c 1680)
Barn

Familie 2

Kristoffer Olsson på Grodås (c 1638 - c 1698)Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Lødøen.
Ingebjørg giftet seg med Knut Persson på Kyrkjhorne.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1680 med Kristoffer Olsson på Grodås.2,1
Hun og Kristoffer bodde på Kyrkjhorne, Hornindal.

Ingebjørg døde etter 1698.3

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 257.
 3. [S765] Nordfjord skifteprotokoll 1690–99: fol. 62 b.

Ivar Pålsson på Lødøen1,2

M, #2292, ( - før 1658)
Far*Pål Rasmusson
9. tippoldefar til megIvar var bruker på Lødøen, Hornindal, fra ca. 1634 til før 1641, og igjen i 1645. De hadde da tre tjenestefolk. I 1651 bygde Ivar en stue av tømmer fra gården Jutdalen. Huset fikk glassvindu.3,1
Ivar giftet seg med Anna Gabrielsdotter på Hauge.1,2
Ivar var bruker på Kyrkjhorne, Hornindal, fra ca. 1641 til før 1646.4 Han eide på Jutdalen, Hornindal, i 1642. Ekteparet Anders Kolbeinsson og Eli Olsdotter på Jutdalen havnet i mye ugreie med naboene og lensmannen, Ivar. I 1642 fikk Anders bot på 1 daler 3 merker sølv for å ha tatt noe tømmer og en tjæreså fra Per Mikkelsson på Øyane og Mons på Maurset. Samme år ble Anders fradømt gården på grunn av gjeld til eieren, Ivar, som da bygslet den til Per Lassesson. Da han skulle så om våren, gikk Anders Kolbeinsson løs på ham med en staur så blodet fløt. Eli Olsdotter tok strupetak på Per. Hun drog i skjortebåndet hans slik at han holdt på å kovne, men båndet røk. Angriperne kom med trusler om å slå i hjel krøtter og unger. Anders og Eli sa at Ivar satt med tyvegods. Eli mente også at Per skulle få gjøre like for de tre sønnene han hadde gående i skogen hennes. Da Ivar hadde lest opp dommen for ekteparet, sa Eli at hun ikke aktet den det minste. For alt dette ble de på nytt stevnet til tings av fogden. Men «godtfolk» gikk i forbønn for dem. Både klagerne og fogden lot saken falle fordi det ikke var annet enn fattigdom som drev dem til forbrytelser. På sin side måtte Eli og Anders love at de ikke skulle gjøre saksøkerne noe galt, ikke gå på konene og barna deres med hogg, slag, ukvemsord eller annen munnbruk. Heller ikke skulle de, åpent eller skjult, være etter dem på andre måter. Gjorde de det, skulle saken stå åpen for saksøkerne. Eli gikk fra tinget sammen med Per Mikkelsson. Han ble utskjelt for dommen han hadde fått på mannen hennes. Hun sa blant annet: «Du er ein skarv! Du har gjort meg nakja so nåla og snau for pengar i dag. Eg skal aldri gløyma deg det så lenge blodsdropen tippar i meg.» Per og Eli reiste i samme båt oppover vannet. Det er ikke nevnt hva som da ble sagt. Men da Per steg i land i Kjøs og begynte på veien hjem, ropte Eli etter ham: «Må Gud aldri la deg få sjå hus og heim med hygge! Gjev all ulukke må koma over deg! Ille har det vore med deg, og verre skal det bli!» I 1643 ble Eli Olsdotter stevnet til tings igjen av Per Mikkelsson. Han førte vitne på det Eli hadde sagt til ham. På tinget sa han at hun hadde bannet slik at kona hans hadde blitt helt fra seg. Om Eli hadde fart med trollskap i tillegg, visste han ikke helt likevel. Eli nektet for å ha satt ilt på kona og ellers ha fart med «onde gjerninger». Da sa Ivar: «Ilt har ho lova og ilt har kome fram. Hender det konene eller borna våre noko vondt, då skal Eli ha skulda snarare enn nokon annan.» Saken ble utdrøyd «til videre erfaring». I 1645 ble Eli fradømt gården.5
Han var lensmann i Hornindal i 1645.1 Han og Anna svarte 1 ort hver i koppskatt i 1645.1
I 1626 brant gården Hjellbakkane ned. Sju hus og mye innbo strøk med. Tapet var stort for brukeren, Eirik Olsson. I 1645 ble han dømt til å gi fra seg gården, men han respekterte ikke dommen. Da måtte Ivar, lensmannen, dra hen og kaste ham ut. Men Eirik ble vill, og satte fire knivstikk i Ivar. Det ene stikket var rettet mot hjertet. Eirik ble da bundet og sendt i vei til fogdegården, men han rømte underveis. Siden ble han tatt igjen, dømt til døden og henrettet. Boet hans ble ved dom lagt under kronen.


Ivar døde før 1658.6

Kilder/noter

 1. [S764] Koppskatten for Nordfjord frå 1645: s. 41.
 2. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 123. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=126
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 494 & 498.
 4. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 522.
 6. [S81] Eid og Hornindal: s. 65 & 494.

Kristoffer Olsson på Grodås

M, #2293, (ca. 1638 - ca. 1698)Kristoffer ble født ca. 1638.1 Hans hjemsted var på Grodås, Hornindal.
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.
Kristoffer giftet seg ca. 1680 med Ingebjørg Ivarsdotter på Kyrkjhorne.2,3
Annet navn: Kristoffer Olsson på Kyrkjhorne.
Han og Ingebjørg bodde på Kyrkjhorne, Hornindal.

Kristoffer døde ca. 1698.3,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 500.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 257.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 498.

Anna Gabrielsdotter på Lødøen1,2

K, #2294
Far*Gabriel Nilsson på Hauge1 ( - f 1644)
Mor*(?) Olsdotter
9. tippoldemor til megAnnet navn: Anna Gabrielsdotter på Hauge.
Anna giftet seg med Ivar Pålsson på Lødøen.2,1 Anna Gabrielsdotter på Lødøen og Ivar svarte 1 ort hver i koppskatt i 1645.2

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 123. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=126
 2. [S764] Koppskatten for Nordfjord frå 1645: s. 41.

Anders Ellingsson på Seljeset

M, #2295, (ca. 1704 - 1764)
Far-?*Elling Andersson på Seljeset (c 1677 - 1747); trolig
6. tippoldefar til megAnders ble født ca. 1704.1
Han var bruker på Seljeset, Hornindal, fra 1731 til 1762.1
Anders giftet seg med Lukris Olsdotter på Kyrkjhorne.1

Anders døde i 1764 på Seljeset.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 219.

Lukris Olsdotter på Seljeset

K, #2296, (1705 - )
Far*Ola Botolvsson på Kyrkjhorne (c 1651 - 1710)
Mor*Brita Didriksdotter på Kyrkjhorne (c 1657 - 1731)
6. tippoldemor til megAnnet navn: Lukris Olsdotter på Kyrkjhorne.
Lukris ble født i 1705 på Kyrkjhorne, Hornindal.1,2
Lukris giftet seg med Anders Ellingsson på Seljeset.3

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 219 & 254.
 2. [S500] Kringstad, slektstavle.
 3. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.

Elling Andersson på Seljeset1

M, #2297, (ca. 1677 - 1747)
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnElling ble født ca. 1677.1
Han var bruker på Seljeset, Hornindal, i 1701.1

Elling døde i 1747 på Seljeset.2,3

     Elling Andersson på Seljeset kan ha vært barn av Anders Olsson på Seljeset.

Kilder/noter

 1. [S277] Manntallet av 1701 for Nordre Bergenhus: Sellesettr.
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 485.
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 219.

Ola Botolvsson på Kyrkjhorne1

M, #2298, (ca. 1651 - 1710)
Far*Botolv Olsson på Kyrkjhorne (o 1620 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Brita Didriksdotter på Kyrkjhorne (c 1657 - 1731)
BarnOla ble født ca. 1651.2,3
Han var bruker på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal, fra ca. 1674. Han hadde bruket til sin død.2
Ola giftet seg med Brita Didriksdotter.2 Ola Botolvsson på Kyrkjhorne og Rasmus Knutsson på Kyrkjhorne eide på Jutdalen, Hornindal, fra 1698 til 1708. I 1698 kjøpte de og Ola Rasmusson på Lødøen jordegodset til presten Peder Hansson Lemmeken, 1 1/3 pund. Det ble opplyst at Hans, sønn av Peder, tok godset tilbake på odelsrett, men i 1708 solgte Rasmus og Ola bruket til Nils Olsson. Jens J. Skrede i Randabygda (i Innvik) fikk da tinglyst at han mente odelsretten til Jutdalen tilkom ham. Men i 1709 avtalte Nils med Ola og Rasmus at når et av barna til Nils ble gammelt nok, skulle vedkommende gifte seg med et av Olas barn. Slik skulle odelen holdes i slekten.4,5 Ola Botolvsson på Kyrkjhorne var vurderingsmann i Hornindal i 1702.1

Ola døde i 1710 på Kyrkjhorne, Hornindal.2,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Botolfsen Kirchehorn i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S1344] Nordfjord skifteprotokoll 1701–03: fol. 133 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24216/133/
 2. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 254.
 4. [S81] Eid og Hornindal: s. 522.
 5. [S81] Eid og Hornindal: s. 523.

Brita Didriksdotter på Kyrkjhorne

K, #2299, (ca. 1657 - 1731)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Botolvsson på Kyrkjhorne (c 1651 - 1710)
BarnBrita ble født ca. 1657.1,2
Brita giftet seg med Ola Botolvsson på Kyrkjhorne.1

Brita døde i 1731 på Kyrkjhorne, Hornindal.1,2

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 254.

Botolv Olsson på Kyrkjhorne

M, #2300, (omkr. 1620 - )
Far*Ola Botolvsson på Kyrkjhorne ( - f 1644)
Mor*Helge Kyrkjhorne ( - e 1646)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnBotolv ble trolig født omkr. 1620.1,2
Botolv var bruker på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal, omkr. 1650 til før 1674.1

Kilder/noter

 1. [S81] Eid og Hornindal: s. 497.
 2. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 254.