Knut Reiarsson Tornes1,2,3,4

M, #11801, (ca. 1780 - 27. februar 1834)
Far*Reiar Ellingsson på Tornes5,1 (c 1748 - 1820)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Tornes5 (c 1748 - m. 1808 & 1815)

Familie 1

Olivrikka Magrete Berg (c 1790 - 1817)

Familie 2

Annelene Gjertsdatter (c 1779 - 1834)Knut ble født ca. 1780 i Vågøy.5 Han tjente som skriver hos Ludvig Georg Köln.5 Knut Reiarsson Tornes var undertollbetjent i Molde i 1807. Han kaltes konsumpsjonsbetjent i 1808 og 11.4,6,1
Knut Reiarsson Tornes fikk festeseddel på en rydningsplass under nordre innhegning på Reknes gårds grunn i Molde fra Johan Gørvell den 24. desember 1808. Tomten lå mellom plassene til Jakob Nilsson og Anders Larsson Berg og strakte seg i sør–nord fra Allanstykkets nordvestre side nordetter langs Bøs plass til utmarksgjerdet. Derfra fulgtes gjerdet til en grind eller led ved Bergs stykke, fra grinden og langs veien som hele året måtte være helt brøytet, nedetter mot sjøen til en stor stein ved veien mellom Allanstykket og Bergs plass, hvorfra rydningsplassen atter gikk langs Allans nordre lengde til Bøs plass. Festet var på livstid og skulle også gjelde ektefelle etter ham, skrev Gørvell: «Ja jeg maae nævne Konen med da Jeg formoder Han vil saa snart muelig, thi Naturen vil Have sit, lægge sig paa eller til en saadan Møbel» (kanskje han hadde smakt på juledrammen). Om han forble ugift, skulle Tornes svare 1 daler i 1810, 2 daler i 1811 og 4 daler i 1812. Han fikk fritt benytte veien som gikk ovenfor kirken og til plassen. Eventuelle storfe skulle gresse i «Reknes Mark» om sommeren for 2 ort per dyr; sommerfjøs og gjetere ble besørget av Reknes gård. Festeseddelen ble tinglyst 10. april året etter.6
Han var fadder ved dåpen til Ingvar Perssen den 20. juli 1809 i Molde kirke.2
Knut Reiarsson Tornes lånte 300 daler av Søren Reiarsson Tornes den 4. mars 1811 mot pant på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde. Knut hadde skjøte av 13. november 1809 på hus og hage med grunn for drøyt 327 daler. Obligasjonen ble tinglyst samme dag og avlyst 6. juli året etter.1
Knut giftet seg den 18. november 1813 med Olivrikka Magrete Berg.5
Knut giftet seg den 11. november 1819 med Annelene Gjertsdatter.5 Knut Reiarsson Tornes var overtollbetjent i Kristiansund i 1822.4
Han var forlover for Anne Stine Alnes og Ola Bendiksson Midsund, som giftet seg den 16. februar 1826 i Molde kirke.3
Knut Reiarsson Tornes var overtollbetjent i Molde i 1830. Han virket til sin død.4,5

Knut døde den 27. februar 1834 i Molde.4,5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 627. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610317
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 376, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Thornes, Knud Reiersen.
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 608. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610308

Ludvig Georg Köln1,2

M, #11802, (ca. 1770 - )

Familie

Hans dødfødte jentebarn ble jordfestet den 17. desember 1808 i Molde.9 Ludvig Georg ble født ca. 1770.1 Han var fogd i Romsdal fra 1802 til 1810.2,3
Han bodde trolig på Gjermundnes, Vestnes.4,5
Han bodde trolig i Molde i 1804.6
Köln hadde Knut Reiarsson Tornes i tjeneste som skriver.7
Han var fadder ved dåpen til Daniel Baade Møller den 30. april 1807 i Molde kirke.8

Han bodde i Møntergade 55, København, Danmark, i 1840.1 Ludvig Georg Köln var kammerråd og landvesenskommissær i 1840.1

     Navnet hans ble skrevet Ludvig Georg Cøln i 1840.1

Kilder/noter

 1. [S1301] Dansk demografisk database: DDA-19342, KIP-nr. C5186.
 2. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 276. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#291
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#31
 4. [S1302] Romsdals soga II: s. 212. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112606234#213
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 540. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051406042#573
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 124. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=137
 7. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 17. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Annelene Gjertsdatter1,2

K, #11803, (ca. 1779 - 1. oktober 1834)

Familie

Knut Reiarsson Tornes (c 1780 - 1834)Annelene ble født ca. 1779.2,1 Hun tjente hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter i Sperreviga, Øyestad, i 1801.1
Annelene giftet seg den 11. november 1819 med Knut Reiarsson Tornes.2

Annelene døde den 1. oktober 1834.2

Kilder/noter

 1. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.

Nils Ivarssen Reknes1,2

M, #11804, (1775 - 16. mars 1834)
Far*Ivar Olssen på Reknes3 (c 1748 - 1785)
Mor*Ingeborg Nilsdotter på Reknesrøysan2,4 (c 1743 - f 1834)

Familie

Barbro Nilsdotter på Årø (1767 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnNils ble født i 1775 i Molde.5 Nils ble døpt den 27. juli 1775.5
Annet navn: Nils Ivarssen på Røysan, nevnt fra 1795 til 1800.6,5,7 Han ble innrullert i Molde den 28. februar 1795. Han var måtelig av statur, hadde brunt hår og var sjøvant. Nils ble utkommandert 15. februar 1800 og kom tilbake. Han stod på ekviperingspenger fra 28. juni til 14. juli samme år. I 1801 ble han utkommandert som matros 7. januar og kom tilbake 18. september.6,8 Han og familien var leieboere hos Ola Jakobsson og Eli Persdotter på Hjellset, Bolsøy, i 1801.9
Nils giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke med Barbro Nilsdotter Bolsøy (forlovere: Ivar Eriksson på Røbekk og Ola Larsson Ellingsgard). De hadde allerede barn sammen.1,10
Han og Barbro bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1804 til 1807.11,5
Annet navn: Nils Ivarssen på Årø, nevnt fra 1807 til 1834.12,4,11 Nils Ivarssen var trolig jektefører.13 Nils var legdelem i Bolsøy i 1829.4

Nils døde den 16. mars 1834 i Bolsøy, som legdskall, av naturlige årsaker.12 Han ble gravlagt den 22. mars 1834.12
Han var arving ved skiftet etter Ivar Nilsson Bolsøy den 6. desember 1834: Nils var i live da skiftet ble påbegynt. Arv: 9 daler 3 ort 17 skilling, som gikk til fattigkassen.2


     Navnet hans ble skrevet Niels Iverssen Røjsen i 1795.6

     Navnet hans ble skrevet Niels Iversen Røysa i 1800.7

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 135 b, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 155 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/158/
 5. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: e.
 6. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 9.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/
 9. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 204, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640349
 13. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 522.

Anders Ivarssen Reknes1

M, #11805, (ca. 1777 - etter 1778)
Far*Ivar Olssen på Reknes1 (c 1748 - 1785)
Mor*Ingeborg Nilsdotter på Reknesrøysan (c 1743 - f 1834)Anders ble født ca. 1777 i Molde.1

Anders døde etter 1778, og trolig før 1801.1

Kilder/noter

 1. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 2.

Ivar Nilsson1,2

M, #11806, (1800 - )
Far*Nils Ivarssen Reknes2 (1775 - 1834)
Mor*Barbro Nilsdotter på Årø2,1 (1767 - )Ivar ble født i 1800 i Bolsøy (før foreldrene giftet seg).2 Ivar ble døpt den 12. oktober 1800 i Bolsøy kirke.2 Han og foreldrene var leieboere hos Ola Jakobsson og Eli Persdotter på Hjellset, Bolsøy, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282

Barbro Nilsdotter på Årø1

K, #11807, (1767 - )
Far*Nils Andersson på Årøneset2 (c 1705 - )
Mor*Margret Eriksdatter på Bolsøy2

Familie

Nils Ivarssen Reknes (1775 - 1834)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBarbro ble født i 1767 på Bolsøy, Bolsøy.2 Barbro ble døpt den 5. april 1767 i Molde kirke. Faddere: Benjamin Olsson på Bolsøy, Marit Rekdal, Brit Nilsdotter på Torhus og Mari Årø o.a.2,3
Annet navn: Barbro Nilsdotter Bolsøy, nevnt fra 1800 til 1801.4,5 Barbro Nilsdotter var spinner og binder i 1801.6 Hun og familien var leieboere hos Ola Jakobsson og Eli Persdotter på Hjellset, Bolsøy, i 1801.7
Barbro giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke med Nils Ivarssen Reknes (forlovere: Ivar Eriksson på Røbekk og Ola Larsson Ellingsgard). De hadde allerede barn sammen.4,8
Hun og Nils bodde på Årø, Bolsøy, iallfall fra 1804 til 1807.1,9

     Navnet hennes ble skrevet Barbro Nielsdatter Bolsøën i 1800.5

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 4. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 135 b, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 9. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: e.
 10. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 522.

Gunnar Nilsson1

M, #11808, (1764 - )
Far*Nils Andersson på Årøneset1 (c 1705 - )
Mor*Margret Eriksdatter på Bolsøy1Gunnar ble døpt den 29. juli 1764 i Molde kirke. Faddere: Ola Persson på Torhus og Magnhild Olsdotter på Bolsøy o.a., og trolig Jon Eriksson på Strande.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070

Anne Nilsdotter på Draget1

K, #11809, (1759 - før 1834)
Far*Nils Olsson på Bolsøy1 (c 1713 - 1762)
Mor*Brit Bolsøy1 ( - e 1762)Anne ble født i 1759 på Draget, Bolsøy.1 Anne ble døpt den 24. oktober 1759. Faddere: Trine Hansdatter, Brit Sjurdsdotter Litlebostad, Per Sjurdsson Litlebostad og Ola Persson på Torhus o.a., og trolig Eli Trondsdotter på Bolsøy.1

Anne døde trolig før 1834 uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/

Brit på Bolsøy

K, #11810, ( - etter 1762)

Familie

Nils Olsson på Bolsøy (c 1713 - 1762)
BarnBrit giftet seg med Nils Olsson på Bolsøy.1,2
Hun og Nils var brukere på Bolsøy, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 2 pund 12 merker.3
Hun og Nils bodde på Draget, Bolsøy, i 1756.4,1,5
Annet navn: Brit på Draget, nevnt 1759.6,1
I manntallet av 1762 står hun som bruker på Draget. Ola Nilsson og Ingeborg Nilsdotter var også der. Brit hadde overtatt etter mannens død. De var i meget fattige omstendigheter og slapp å betale ekstraskatt. Neste bruker fikk bygselseddel 2. september samme år.2,7

     Brit Andersdatter og Brit på Bolsøy kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 27. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651241
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 191 b, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410492
 8. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/

Ola Nilsson på Staurset1,2

M, #11811, (ca. 1746 - 6. januar 1835)
Far-?*Nils Olsson på Bolsøy (c 1713 - 1762); trolig1
Mor-?*Brit Bolsøy ( - e 1762); trolig3,1Ola ble trolig født ca. 1746. Han ble oppgitt å være 96 år gammel da han døde i 1835, men gamle personers alder var ofte overdrevet.4,2
I manntallet av 1762 står Ole som barn hos Brit på Draget, Bolsøy.3,5
Ole Nielsen Draget (23 år) ble konfirmert den 29. september 1770 i Bolsøy kirke.4

Han var husmann på Staurset, Veøy.6 Ola var legdelem i Veøy i 1834.1
Han var arving ved skiftet etter Ivar Nilsson Bolsøy den 6. desember 1834: 19 daler 2 ort 11 skilling, som gikk til fattigkassen.1


Ola døde den 6. januar 1835 i Veøy, som legdskall.2 Han ble jordfestet den 22. februar 1835.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 216, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670511
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b, 1770. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 191 b, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410492
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=200

Ola Larsson Ellingsgard1,2,3

M, #11812, (ca. 1768 - )
Far*Lars Larsson på Ellingsgarden3 (c 1728 - )
Mor*Karen Larsdotter på Ellingsgarden3 ( - c 1780)

Familie

Ingeborg Olsdotter Holåk (1770 - )Ola ble født ca. 1768.3
Ola trolovet seg den 28. mai 1798 med Ingeborg Olsdotter Holåk. Forlovere: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og Hallvor Persson på Berg.2
Ola giftet seg den 17. juni 1798 i Bolsøy kirke med Ingeborg Olsdotter Holåk.2,4
Han og Ingeborg var husfolk i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.4
Han var forlover for Nils Ivarssen Reknes og Barbro Nilsdotter Bolsøy, som giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke.1,5

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 135 b, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 509 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/514/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Leergrovigen, 7. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/4/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630126

Ingeborg Olsdotter Holåk1,2

K, #11813, (1770 - )

Familie

Ola Larsson Ellingsgard (c 1768 - )Ingeborg ble født i 1770 på Holåk, Lesja.2
Ingeborg trolovet seg den 28. mai 1798 med Ola Larsson Ellingsgard. Forlovere: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og Hallvor Persson på Berg.1
Ingeborg giftet seg den 17. juni 1798 i Bolsøy kirke med Ola Larsson Ellingsgard.1,3
Hun og Ola var husfolk i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 463. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#466
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Leergrovigen, 7. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/4/

Hans Andersson på Hoemsneset1,2

M, #11814, (ca. 1739 - 1794)Hans ble født ca. 1739 på Hoemsneset, Vågøy.1
Han var bruker på Hoemsneset fra 1762 til 1794.1 Han ble stevnet av Johan Steffenssen på Moldegjerdet til tinget i Vågøy den 13. oktober 1778. Johan hadde utestående 4 daler 3 ort i tjenestelønn. Hans møtte ikke, og saken ble utsatt, men han ble senere dømt til å betale.2,1

Hans døde i 1794 på Hoemsneset.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 20.
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31141/131/

Anders Eriksson Hoemsnes1

M, #11815, (1. juli 1807 - 17. oktober 1873)
Far*Erik Persson på Hoemsneset2 (1760 - 1843)

Familie

Elen Persdatter (1801 - 1858)Anders ble født den 1. juli 1807 på Hoemsneset, Vågøy.2
Anders Eriksen var fadder ved dåpen til Peter Andreas Perssen Sigerset den 17. november 1836 i Molde kirke.3

Anders giftet seg den 11. januar 1838 i Molde kirke med Elen Persdatter Moldenes (forlovere: Ola Perssen Moldenes o.a.)1
Han og Elen bodde på Reknesrøysan, Molde.2

Anders døde den 17. oktober 1873 på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, fattighuset.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620622
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 24.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 90, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620482

Ola Ivarsson Kvalsnes1,2,3,4

M, #11816, (ca. 1735 - 1791)
Far*Ivar Olsson på Kvalsneset4
Mor*Sofia Nilsdotter på Kvalsneset4 ( - c 1756)

Familie

Brit Olsdatter på Røysan ( - c 1776)
Ett barn levde i 1776.6 
BarnOla ble født ca. 1735.1,2 Ola Ivarsson Kvalsnes, Nils Nilssen og Brit Olsdatter tjente hos Daniel Steffenssen på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1762.3
Ola giftet seg med Brit Olsdatter.5,6
Han og Brit var husfolk på fhv. mnr. 1, Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 var huset lite og taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Årlig grunnleie i 1775 var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård. I 1787 var huset på én etasje av tømmer med skorstein og never- og torvtak.5,7,8,4 Ola Ivarsson Kvalsnes var rulleført i Molde i 1770. Han ble overført til ekstrarullen 14 februar 1789, beskrevet som måtelig av statur og sjøvant.2,1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: fiskesnøre (17 skilling).9
Han var arving ved skiftet etter Brit Olsdatter på Røysan den 10. mai 1776.10

Han bodde på fhv. mnr. 1 i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.11

Ola døde i 1791 i Molde.1
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 36 daler i grunnleie etter en (gammel) regnskapsbok.12


     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Qvalsnes i 1770.2

I Bygdebok for Fræna (IV) er nok Ola Ivarssen på Røysan og Ola Ivarsson Kvalsnes blandet sammen.13

Kilder/noter

 1. [S1058] Molde ekstrarulle 1790–1803: nr. 1.
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 1.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 109.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Rechnes Røysen, mnr. 1.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 13. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 117.

Brit Olsdatter på Røysan1,2,3,4

K, #11817, ( - ca. 1776)

Familie

Ola Ivarsson Kvalsnes (c 1735 - 1791)
Ett barn levde i 1776.4 
BarnOla Ivarsson Kvalsnes, Nils Nilssen og Brit Olsdatter tjente hos Daniel Steffenssen på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1762.3
Brit giftet seg med Ola Ivarsson Kvalsnes.2,4
Hun og Ola var husfolk på fhv. mnr. 1, Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 var huset lite og taksert til 10 daler (lavest mulige takst). Årlig grunnleie i 1775 var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård. I 1787 var huset på én etasje av tømmer med skorstein og never- og torvtak.2,5,6,7

Brit døde ca. 1776 i Molde.4 Det ble holdt skifte etter henne den 10. mai 1776. Kreditorer: madam Steffenssen og fru Fitzens. Arvinger: Ola Ivarsson og Sofia Olsdatter. Bygninger: hus med kjøkken og kammer samt fjøs (15 daler, utlagt til madam Steffenssen). Formue: 32 daler 3 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 20–1–16. Arv: 12–2–6, delt på enkemannen og dattera.8

Kilder/noter

 1. Hun kalles Berethe Ottes Datter Røysen i skiftet (1776).
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Rechnes Røysen, mnr. 1.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 109.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/

Sofia Olsdatter1

K, #11818, (ca. 1763 - )
Far*Ola Ivarsson Kvalsnes1 (c 1735 - 1791)
Mor*Brit Olsdatter på Røysan1 ( - c 1776)Sofia ble født ca. 1763 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Olsdatter på Røysan den 10. mai 1776.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804–805. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/

Martin Martinsson på Lindset1

M, #11819, (ca. 1709 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnMartin ble født ca. 1709 i Opplandene.1
Han var husmann på Ytre Lindset, Vågøy, i 1764. Sønnen hadde overtatt plassen i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 158.

Kristian Knutssen1

M, #11820, (1803 - )
Far*Knut Larsson Lien1 (1777 - )
Mor*Elen Maria Robertsdatter1 (c 1768 - 1806)Kristian ble født i 1803, utenom ekteskap.1 Kristian ble døpt den 22. mai 1803 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630201

Lars Olsson Hoem1

M, #11821, (1782 - 1852)
Far*Ola Persson på Hoem1 (1745 - 1818)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Hoem1 (o 1735 - 1811)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1782 på Ytre Hoem, Vågøy.1 Lars tjente hos Jens Worm Møller i Molde i 1803.2,1 Per Eriksson (Lindset?) og Lars Olsson fra Aukra prestegjeld meldte seg til nattverd den 29. november 1803 i Molde. Presten (Fredrik Kristian Stenbukk) bad om attester fra sognepresten på hjemstedet, men det hadde Per og Lars ennå ikke fått, selv om de hadde bedt om det. Begge var innrullerte matroser, og de medbrakte vitnene (Erik Olsson på Lindset og Trond Trondsson på Julbøen) bekreftet at ingen i hjembygda behøvde dem som tjenestefolk. I påvente av attestene fikk de derfor adgang til menigheten i Molde, «da Kirken og dens Gode Ting ikke i vore oplyste Tider bør forhales enhver begiærende, som intet Lovligt hindre».2,3 Lars Olsson Hoem var instrumentmaker.1

Lars døde i 1852 i Kristiansund.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 185.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-17

Ingeborg Albrektsdatter Molde1

K, #11822, (ca. 1781 - )
Far-?*Albrekt Kristianssen Blix (1740 / 1741 - ); trolig2
Mor-?*Tøri Knutsdatter Børset (c 1738 - 1804); trolig2Ingeborg ble født ca. 1781.3 Hun og Elling Ingebrigtssen Molde ble konfirmert den 3. september 1797 i Aukra kyrkje.4,1 Ingeborg Albrektsdatter tjente på bnr. 5, Ytre Hoem, Vågøy, i 1801. I margen på folketellingslisten har en senere hånd tilføyd «Blix».3,2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650610
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 209.
 3. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 476 a, Vågøy sogn, Ydere-Lindset, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/41/
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 131.

Kristoffer Andersson Lem1,2,3

M, #11823, (ca. 1681 - 1747)
Far*Anders Kristoffersson Lem4 ( - 1723)

Familie

Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.2 
BarnKristoffer ble født ca. 1681.5
Anders Olsson på Åk solgte 2 våger 22 merker med bygselrett på Ytre Kavli, Hen, den 20. juli 1716. Kjøpesum: 220 daler, pluss 12 daler for avståelsen. Anders signerte egenhendig skjøtet, som ble utstedt i Breivika (hvor dattera Brit bodde), og tinglyst 26. oktober. Vitner: Kristoffer Andersson Lem o.a.6,7

Kristoffer Andersson Lem kjøpte 1 våg (hele gården, med bygselrett) i Ytre Breivika, Hen, i juni 1723. Kjøpesum: 70 daler.1
Han var debitor ved skiftet etter Anders Olsson på Vollan den 8. september 1723: 10 daler.8

Han bodde i Hen i 1731.9
Kristoffer Andersson Lem kjøpte på Vestad, Veøy, i 1737 av Sten Meldal.3

Kristoffer døde i 1747 på Vestad.5,2 Han ble jordfestet den 25. april 1747 på Veøy kirkegård.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. april 1747. Arvinger: Ludvig Munthe Lem og Boya Karina Lem o.a.2
Boet etter Kristoffer auksjonerte bort 3 våger med bygselrett over ytterligere ½ våg (hele gården) og to husmannsplasser m.m. på Vestad den 25. mai 1747 til Nils Lossius. Kjøpesum: 560 daler.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 253 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-255
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 461 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/479/
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 26.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 500. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=507
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 129 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650131
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 129 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650132
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 10. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 254.

Boya Karina Lem1,2

K, #11824, (ca. 1725 - ca. 1781)
Far*Kristoffer Andersson Lem2,3 (c 1681 - 1747)

Familie

Samuel Kornelius Gren (c 1718 - 1752)
Ingen barn levde i 1781.1 Boya Karina ble født ca. 1725 i Grytten prestegjeld.4
Boya Karina giftet seg den 28. juni 1746 i Veøy kirke med Samuel Kornelius Gren.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Andersson Lem den 26. april 1747.2
Boya Karina og Samuel bodde i Molde.3 Boya Karina og Samuel bodde i Bud i 1752.3 Boya Karina Lem og Maren Grønn o.a. bodde på Vågøya, Vågøy, i 1762.3 Boya Karina bodde fra 1764 hos broren Ludvig Munthe Lem på mnr. 10, utpå Gata, Molde. Hun var fremdeles der året etter.3
Boya Karina Lem kjøpte gjestgiveriet på bnr. 6, Husby, Øksendal, i 1775. Kjøpesum: 40 daler. Hun drev det fra våren 1776 til sin død.4

Boya Karina døde ca. 1781 på bnr. 6.1,4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 2. juli 1781. Boet var fallitt.1,4

Kilder/noter

 1. [S1304] Nordmøre skifteprotokoll 1781–83: fol. 130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24651/146/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 461 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/479/
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 254.
 4. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 158.

Samuel Kornelius Gren1

M, #11825, (ca. 1718 - 1752)

Familie

Boya Karina Lem (c 1725 - c 1781)
Ingen barn levde i 1781.2 Samuel Kornelius ble født ca. 1718.1 Han var dansemester.1
Samuel Kornelius giftet seg den 28. juni 1746 i Veøy kirke med Boya Karina Lem.1 Samuel og Boya Karina bodde i Molde.1 Samuel og Boya Karina bodde i Bud i 1752.1

Samuel Kornelius døde i 1752 i Bud.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 254.
 2. [S1304] Nordmøre skifteprotokoll 1781–83: fol. 130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24651/146/

Isak Høyem1

M, #11826, (1802 - 16. september 1858)

Familie

Kirstine Elisabet Øvre (c 1784 - 1843)Isak ble født i 1802 på Aukra prestegard.2
Han var bruker på Vågøya, Vågøy, fra 1822 til 1825. Han drev hele gården.1
Isak giftet seg i 1825 med Kirstine Elisabet Øvre.1
Han og Kirstine Elisabet var brukere på Svinøya, Vågøy, fra ca. 1825. De solgte bruket i 1834 og flyttet til byen.1
Han og Kirstine Elisabet bodde i Molde fra 1834.1
Han bodde i Gjerdet, Ytre Kalsvika, Bud. Han flyttet dit etter konas død.1

Isak døde den 16. september 1858 i Bud.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 258.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 54. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#57

Hans Tostenssen på Hagåsen1,2

M, #11827, (ca. 1722 - etter 1772)

Familie

De hadde fire barn.3 
BarnHans ble født ca. 1722 i Molde.1
Han var bruker på Hagåsen, Vågøy, iallfall fra 1754 til 1769. Han drev hele gården.1

Hans døde etter 1772.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 710.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 334.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 711.

Knut Olsson1,2

M, #11828, ( - 28. august 1708)
Far*Ola Knutsson1,2,3 (c 1645 - )
Mor*Johanna Hansdotter ( - 1704)Knut døde ugift den 28. august 1708 i Molde, i huset til Villum Robertsson, hvor han hadde losjert iallfall siden 1704 – med unntak av opphold i Bud om våren og reiser til Bergen og Drammen (44 uker). Knut hadde hatt kammer, seng, kost og handlingsfrihet i vånings- og sjøhus.2,4,1 Det ble holdt skifte etter ham den 6. november 1708. Debitorer: Rasmus Matsson, Magrete Rasmusdotter, Simen Karstensson, Svein Persson, Lars glassmester, Inger Eriksdotter, Tørres murmester, Hans Persson, Hermann skredder, Lars smed, madam Eg, Åmund Jespersson på Årø, Per Olsson på Tøndergård, Hans Persson, Henning Petersson, Per Pålsson og Ola Setre o.a. Kreditorer: Villum Robertsson Tou, Jens Audensson Viderø, Jens Eriksson Gran, Kirsten Stensdotter Svanum, Auden Audensson og Bastian Eriksson o.a. Arvinger: Hans Olsson og Trine Olsdotter. Deler av dødsboet befant seg i Bud. Formue: 311 daler 2 ort 2 skilling. Gullsmeden hadde fått 3 daler for beslag og navn på likkisten, som var utstyrt med dyne, to puter og svøpelaken. Gjeld og omkostninger: 133–3–0. Arv: 177–3–2, fordelt på broren og søstera.5
Nils Ågesson stevnet Simen Karstensson og Hermann Sjurdsson til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710. Nils opptrådte på vegne av Brit Pålsdotter, enke etter Ola Knutsson, som hadde vært verge for Trine Olsdotter, søster og arving etter Knut Olsson. Saken gjaldt resterende gjeld til sistnevnte. Simon skyldte 6 daler.6


     Navnet hans ble skrevet Knud Ollufsøn i 1708.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/96/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260

Villum Robertsson Tou1,2,3

M, #11829, (ca. 1642 - ca. 1723)
Far*Robert Johnsson Tou4 (c 1614 - 1690)

Familie

Elen Jakobsdotter ( - f 1723)
Barn
Villum Robertsson Tou(gh) sin signatur på kirkeregnskapet 1700Navnet hans ble skrevet Willum Rubbertsøn Tou i 1695 og Villum Robbertsøn Tu i 1700. Samme år signerte han som Willem Roberts: Touch (trolig det skotske etternavnet Tough, som uttales /tu:x/).2,1,5
Navnet hans ble skrevet Sr: Willum Robbertsøn Thue i 1708.3

Villum ble født ca. 1642.6,7
Villum giftet seg med Elen Jakobsdotter.8
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 8 daler 2 ort 16 skilling, utlagt i andel av Gjert Davidssons hus og grunn.9
Bendik Knutsson hadde borgerskap i Trondheim som kjøpmann i 1687 i Molde. Han og de tre yngste sønnene bodde i et gammelt hus med jernkakkelovn, kjeller, 3 sengesteder, 1 vråskap, 2 skiver og 2 åpne benker, med halve hagerommet mellom Nils Nilssen og Villum Robertsson hageplasser, så vel som stykket søndre sjøgrunn som strakte seg fra den store sjøbod til Ola Knutssons planker på sørsiden, med en liten og gammel sjøbod samt et vedskott på samme grunn – til sammen vurdert til 80 daler ved skiftet etter kona. – Det nye huset hadde jernkakkelovn, 2 sengesteder, 2 bord og behørige benker, med en sjøgrunn fra Villums hageplass og midt inntil den gamle hageplassen med grunn opp igjennom til gaten – taksert til 100 daler. Ellers eide familien den store sjøboden med vor og brygge (40 daler), eldhus i hagen (8 daler), en liten smie (2 daler), et lite hus og en skjå (12 daler) og en gammel markedsbod i Romsdalen (2 daler).10
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 3 ort 13 skilling.11
Villum Robertsson eide 1 våg på bnr. 1, Rakvåg, Aukra, i 1690. Han leide ut jorden. Villum var eier til sin død.12,13 Han var lagrettemann i Sund i Romsdal i 1692.12
Villum Robertsson Tou kjøpte 1 våg odel med bygselrett på Hestad, Nesset, den 5. desember 1695 av Aslak Olsson på Tjelle, Anders Bergsveinsson på Trollmyra og Knut Knutsson på Rød. Vitner: Niels Hanssen Cimber, Simen Karstensson og Ørjar Trondsson. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Eresfjord tinglag 21. januar året etter.14
Han bodde i Molde i 1701.7
Villum hadde Henrik Johansson o.a. i tjeneste i 1701.7

Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou solgte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 til Hans Persson. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.4,15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 2 daler 1 ort 4 skilling.17
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 1 daler 1 ort 16 skilling.18
Knut Olsson døde den 28. august 1708 i Molde, i huset til Villum Robertsson, hvor han hadde losjert iallfall siden 1704 – med unntak av opphold i Bud om våren og reiser til Bergen og Drammen (44 uker). Knut hadde hatt kammer, seng, kost og handlingsfrihet i vånings- og sjøhus.19,3,20
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 54 daler for losji, begravelsen o.a.21
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 3 ort i rest på tjære.22
Han var kreditor ved skiftet etter Anders Jensson på Fiksdalsstranda den 5. juni 1709: 6 daler etter regning.23

Han og Elen bodde i Molde i 1711 sammen med Katrina Villumsdotter, Valborg Villumsdotter og Ola Villumsson. De hadde en tjenestegutt og ei -jente, som til sammen fikk 3 daler i lønn og klær. Villum brukte parykk grunnet alderdom.24

Villum døde ca. 1723 i Molde.25

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/19/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/58/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 5. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 22 b.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/167/
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 8. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 15 b, kvinner, nr. 16.
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 10. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.
 11. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 12. [S876] Midsund III: s. 611.
 13. [S876] Midsund III: s. 591.
 14. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 16. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 17. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 18. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 19. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 20. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 21. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 22. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 23. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/174/
 24. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 25. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 260 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/273/

Erik Must1,2,3

M, #11830, (1683 - 1729)

Familie

Marta Margareta Nobel (c 1692 - 1774)
De hadde tre barn.5 
BarnErik ble født i 1683.1 Han var amtmann i Romsdal fra 18. mars 1715. (Han overtok etter Hans Nobel, s.d.) Bestallingen ble tinglyst i Fanne 13. juli året etter. Erik virket til sin død. Han var også bergråd.3,4,1
Erik giftet seg med Marta Margareta Nobel.2,5
Han og Marta Margareta var selveiere på Moldegård, Bolsøy, i 1720.5
Erik hadde Gjertrud Persdotter i tjeneste på Moldegård i 1721. Året etter ble det nevnt at hun tjente hos amtmannen (Erik Must, som bodde der).6,7,8,9
Erik Must og Morten Vium solgte i Oppegarden, Skjelbostad, Voll, i 1723 til Einar Persson på Voll.10,11
Erik Must og Morten Vium solgte på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, i 1723 til Bård Olsson.12
Erik Must og Morten Vium solgte 2 pund 12 merker (med bygsel over det dobbelte) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 1. mars 1723 til Søren Eriksson. Kjøpesum: 60 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.13,14
Erik Must og Morten Vium solgte på Trollmyra, Nesset, den 1. mars 1723 til Lars Knutsson.15
Erik Must og Morten Vium solgte 1 pund 18 merker i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1724 til Erik Knutsson.16
Per sunnmøring var postbonde i 1724. I dagboka til amtmann Erik Must står under 23. november 1726: «sendte ieg Peder Sundmøring Expresse med brever till Sundmør».17,18

Erik Must og Morten Vium solgte 1½ våg (med bygselrett) på bnr. 6, Rød, Nesset, den 3. februar 1724 til Asbjørn Persson. Skjøtet ble tinglyst 1. februar året etter.4
Erik Must og Morten Vium solgte 1½ våg med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 3. februar 1724 til Ola Aslaksson. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober.19,20
Erik Must solgte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på bnr. 5, Rød, Nesset, den 17. juni 1724 til Ola Olsson Kvernberg. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober. Ola Baltsersson hadde fått tilbud om å kjøpe bruket, men takket nei. Det ble senere kalt Gusjåsstua, antakelig etter Ola Olsson.21,22,23,24
Erik Must o.a. solgte 2 pund 18 merker i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Eresfjord, i 1724 til Tore Eriksson. Skjøtet ble tinglyst i 1726.25 Erik Must stevnet Pål Sæmundsson i Eikesdal o.a. Til tinget i Eresfjord den 1. februar 1725. Amtmannen innkalte alle husmenn i åttingen, men grunnet dårlig oppmøte ble saken utsatt til neste ting, hvor de ble pålagt å betale kirken 8 skilling i kvartalet.26,27
Erik Must og Morten Vium solgte 1 våg 1 pund 12 merker i Pålgarden, Rød, Nesset, den 13. september 1725 til Ola Olsson på Rød. Kjøpesum: 54 daler, hvorav 24 gikk til Must og 30 til Børge Jakobssen Eg (som fullmektig for avdøde Vium). Skjøtet ble tinglyst først 25. januar 1731.28,29,30
Erik Must gav bygselseddel på Skottgarden, Aukra, til Jokum Olsson på Tautra den 8. oktober 1725.31

Erik Must solgte kirketienden i Rød kyrkje, Nesset, den 20. juni 1726 til Ivar Knutsson på Langset og Ola Toresson på Grønfeta. Skjøtet ble tinglyst 21. oktober. Must hadde kjøpt rettigheten fra kongen.32,33,34
Erik Must gav bygselseddel på 2 pund 6 merker på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, til Ola Åmundsson den 24. oktober 1726.35


Erik døde i 1729, av drukning, 46 år 5 uker 6 dager gammel.1,5 Det ble holdt likpreken over ham om aftenen den 19. juli 1729 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. I 1776 gav Musts arvinger 50 daler til kirken for vedlikehold av gravstedet der.1,36

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650367
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 51 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390518
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390762
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 15.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390665
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390673
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#256
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#257
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 104. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#107
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 235 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 236 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 15. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 16. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 17. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 50 a, nr. 24.
 18. [S1117] Det gamle Molde: s. 36, 23. november.
 19. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 20. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390752
 21. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 22. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 257 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 23. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 24. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 392.
 25. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 26. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 101 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390763
 27. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 118 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390779
 28. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 29. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 30. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 31. [S162] Midsund I: s. 377. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=380
 32. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390837
 33. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 34. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 35. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390870
 36. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Balanse, utgifter.

Hans Olsson Molde1,2

M, #11831, ( - før 1740)
Far*Ola Knutsson3,4,5 (c 1645 - )
Mor*Johanna Hansdotter ( - 1704)

Familie

Han hadde to barn. I et tingsvitne fra Molde i 1740 er nevnt at sønnen omkom sammen med ham på sjøen, og at man tvilte på at dattera levde ettersom ingen hadde hørt fra henne på mangfoldige år.2 Hans ble født i Molde.1 Han var sjømann i Bergen i 1708. Han «ey allene er en Søefarendes Mand der maa sit lif og Velfærdt saa stoer farlighed under give, Mens end og udj Bergen er Beboende, saa og ey heller med nogen fast Boe-pæll eller egen Huuse Værelse».4,5
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 118 daler 2 ort 1 skilling. Hans var til stede i Molde. Han fordret også 10 daler 2 ort.6
Hans Olsson Molde tok borgerskap i Bergen den 10. juni 1723 som styrmann.1,2

Hans døde før 1740. Han omkom på sjøen sammen med sønnen.2

     Navnet hans ble skrevet Hans ollufsøn i 1708.5

Kilder/noter

 1. [S2022] Bergen borgerbok 1551–1751: fol. 218 b (258 b).
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/96/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Trine Olsdotter1,2

K, #11832, ( - før 1740)
Far*Ola Knutsson1,2,3 (c 1645 - )
Mor*Johanna Hansdotter ( - 1704)Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 59 daler 1 ort. Trine var fraværende.4
Hun var myndling av Ola Knutsson i 1708. Hun hadde arvet midler etter foreldrene, morfaren og broren sin.3,5
Nils Ågesson stevnet Simen Karstensson og Hermann Sjurdsson til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710. Nils opptrådte på vegne av Brit Pålsdotter, enke etter Ola Knutsson, som hadde vært verge for Trine Olsdotter, søster og arving etter Knut Olsson. Saken gjaldt resterende gjeld til sistnevnte. Simon skyldte 6 daler.5


Trine døde ugift før 1740 i København, Danmark.6

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/96/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 5. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477

Magrete Rasmusdotter Brandal1,2,3

K, #11833, (1643 - 1726)
Far*Rasmus Pålsson i Brandal3 (c 1590 - 1660)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Brandal3 ( - e 1666)
6-menning 10 ganger forskjøvet til megMagrete ble født i 1643 i Brandal, Hareid.2,3
Magrete giftet seg med Mats Klausson Holst.1,3
Hun og Mats bodde i Molde i 1686.4
Hun og Mats bodde i Molde i 1701 sammen med Rasmus Matsson.5
Hun var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler 1 ort for 1 våg lin.6


Magrete døde i 1726 i Molde, 83 år 7 måneder 16 dager gammel.2 Hun ble gravlagt den 28. desember 1726 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 78. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 3. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 47.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Rasmus Pålsson i Brandal1

M, #11834, (ca. 1590 - 19. juli 1660)
Far*Pål Heljesson i Brandal2,3 ( - e 1611)
Mor*Lisbet Rasmusdotter i Brandal3
5-menning 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Brandal ( - e 1666)
De hadde iallfall seks barn.1 
BarnRasmus ble født ca. 1590.1
Rasmus giftet seg med Gjertrud Ivarsdotter.1 Rasmus Pålsson var prest i Ulstein fra 1622 til 1660.4
Han og Gjertrud var brukere i Brandal, Hareid, i 1627. Han overtok etter foreldrene. Etter at Rasmus døde, drev Gjertrud gården videre.4

Rasmus døde den 19. juli 1660 i Brandal.1

Kilder/noter

 1. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 2. [S260] «Synnesgodset og Synnesætta»: s. 366.
 3. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#32
 4. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34

Gjertrud Ivarsdotter i Brandal1

K, #11835, ( - etter 1666)

Familie

Rasmus Pålsson i Brandal (c 1590 - 1660)
De hadde iallfall seks barn.1 
BarnGjertrud giftet seg med Rasmus Pålsson i Brandal.1
Hun og Rasmus var brukere i Brandal, Hareid, i 1627. Han overtok etter foreldrene. Etter at Rasmus døde, drev Gjertrud gården videre.2
Hun var bruker i Brandal i 1666.2

Kilder/noter

 1. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 2. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 33. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#34

Brit Persdotter på Malme1

K, #11836
5. tippoldemor til meg

Familie

Lars Nilsson på Malme (c 1698 - 1762)
Fire barn levde i 1763.3 
BarnBrit giftet seg med Lars Nilsson på Malme.1
Hun og Lars bodde på bnr. 1, Malme, Vågøy, i 1732.1,2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/

Peder Halseth1,2

M, #11837, (1805 - før 1845)

Familie

Jensine Dal (1812 - )
De hadde iallfall ett barn.2 
BarnAnnet navn: Peder Persson på Helset.2
Peder ble født i 1805 på Helset, Vågøy.2
Han bodde i Trondheim fra 1826.2 Han var baker i Molde iallfall fra 1829 til 1835.2,1
Peder giftet seg den 17. desember 1830 i Molde kirke med Jensine Dal.2
Han og Jensine bodde i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. mars 1835 i Molde. Han var i live, men anmodet om oppbudsforretning (konkurs).1

Peder døde før 1845.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 189 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/192/
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 533.

Jensine Dal1

K, #11838, (1812 - )
Far*Jens Jonssen Dal1 (c 1760 - )
Mor*Beret Jensby1 (c 1774 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peder Halseth (1805 - f 1845)
De hadde iallfall ett barn.1 
Barn

Familie 2

Johan Christian Bøyesen (1820 - )Jensine ble født i 1812 i Molde.1,2 Jensine ble døpt den 19. juli 1812.1
Jensine giftet seg den 17. desember 1830 i Molde kirke med Peder Halseth.1
Hun og Peder bodde i Molde.1
Jensine giftet seg den 5. desember 1845 med Johan Christian Bøyesen.2,1
Hun ble kalt Jensine Bøyesen, nevnt 1875.2 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Jensine og Johan Christian på mnr. 92-93, Veita, Molde. De hadde en gjest, Marit Elgenæs.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 533.
 2. [S291] Ft. 1875 (db): Molde, mnr. 92 og 93. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01052325001290

Johan Christian Bøyesen1,2

M, #11839, (17. februar 1820 - )

Familie

Jensine Dal (1812 - )Johan Christian ble født den 17. februar 1820 i Trondheim.2,1
Johan Christian giftet seg den 5. desember 1845 med Jensine Dal.1,2 Johan Christian Bøyesen var bokbindersvenn i 1875.1,2 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Johan Christian og Jensine på mnr. 92-93, Veita, Molde. De hadde en gjest, Marit Elgenæs.1

Kilder/noter

 1. [S291] Ft. 1875 (db): Molde, mnr. 92 og 93. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01052325001290
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 533.

Ola Arnessen1,2

M, #11840, (1758 - 1769)
Far*Arne Knutsson i Krubba1 (o 1730 - f 1774)
Mor*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1758 i Molde, som tvilling. I august ble det betalt 1 daler 20 skilling for dåpen til Arne i Krubbas to barn.1,2,3

Ola døde i 1769 på Eikrem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Aukra, Vågøy, Harøy og Sandøy, 1769.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Josefine Henriette Halseth1

K, #11841, (2. desember 1831 - )
Far*Peder Halseth1 (1805 - f 1845)
Mor*Jensine Dal1 (1812 - )
6-menning 5 ganger forskjøvet til megJosefine Henriette ble født den 2. desember 1831 i Molde.1 Hun ble konfirmert i 1847 i Molde.1 Hun flyttet den 9. juli 1849 til i nærheten av i Drammen.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 533.

Henrikka Barbara Schnell1

K, #11842, (16. mars 1819 - )
Far*Alert Hyssing Schnell1 (1788 - 1830)
Mor*Elen Grønn1 (1793 - 1870)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megHenrikka Barbara ble født den 16. mars 1819 i Molde.1 Hun ble vaksinert mot kopper.1 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1834 i Molde kirke. Karakter: rosverdig. Hun hadde lest forklaringen, noe av bibelhistorien, 20 evangelier og epistler.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620653

Jon Andersson på Husby1,2,3

M, #11843, ( - før 1801)
Far*Anders Randmodsson på Husby1 (c 1706 - 1760)
Mor*Brit Jonsdotter på Husby1 ( - 1757)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Jonsdotter på Husby (c 1741 - 1805)
De hadde ti barn.4,7 
BarnJon giftet seg i 1758 med Eli Jonsdotter på Sandnes.1
Han og Eli var brukere på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra 1758. Bygselseddelen ble ikke tinglyst. I 1773 ble Jon innstevnet for dette og blant annet at han lot bruket forfalle. Saken endte med at de mistet bygselen og måtte flytte.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 2 ort.5
Han var fadder ved dåpen til Marta den 28. september 1766 i Eresfjord kyrkje.3

Annet navn: Jon Andersson på Sølåtta.6 Jon og Eli var forpaktere på Sølåtta, Eresfjord, fra ca. 1774. De bodde der til ca. 1778.6
Annet navn: Jon Andersson på Sagøya.7
Han og Eli bodde på Sagøya, Innbogge, Eresfjord, i 1780.7,6

Jon døde før 1801.8

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660155
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#365
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 556. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#557
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 154. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#157
 8. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 b, Bakken. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58423/5/

Eli Jonsdotter på Husby1

K, #11844, (ca. 1741 - 1805)

Familie

Jon Andersson på Husby ( - f 1801)
De hadde ti barn.4,6 
BarnAnnet navn: Eli Jonsdotter på Sandnes.2
Eli ble født ca. 1741 på Sandnes, Nesset.2,3
Eli giftet seg i 1758 med Jon Andersson på Husby.1
Hun og Jon var brukere på bnr. 3, Husby, Eresfjord, fra 1758. Bygselseddelen ble ikke tinglyst. I 1773 ble Jon innstevnet for dette og blant annet at han lot bruket forfalle. Saken endte med at de mistet bygselen og måtte flytte.4
Annet navn: Eli Jonsdotter på Sølåtta.5 Eli og Jon var forpaktere på Sølåtta, Eresfjord, fra ca. 1774. De bodde der til ca. 1778.5
Annet navn: Eli Jonsdotter på Sagøya.6
Hun og Jon bodde på Sagøya, Innbogge, Eresfjord, i 1780.6,5 Eli var legdelem i Bakken, Nesset, i 1801.3

Eli døde i 1805 på Husby, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 447.
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 b, Bakken. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58423/5/
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#365
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 556. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#557
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 154. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#157

Hans Kristian Schnell1,2,3

M, #11845, (20. august 1827 - 10. mars 1911)
Far*Alert Hyssing Schnell1 (1788 - 1830)
Mor*Elen Grønn1 (1793 - 1870)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gisken Margrete Martinussen (1816 - f 1894)

Familie 2

Tomasine Pedersdotter Sande (1854 - 1940)Hans Kristian ble født den 20. august 1827. Han ble først hjemmedøpt.1 Hans Kristian ble døpt den 2. desember 1827 i Aukra kyrkje.1
Hans Kristian giftet seg den 13. mai 1856 med Gisken Margrete Martinussen.3
Hans Kristian giftet seg den 5. august 1894 med Tomasine Pedersdotter Sande.2,3 Hans Kristian Schnell var skomakermester i Molde iallfall fra 1900 til 1910.3,2
Han og Tomasine var selveiere på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1910. De hadde to rom selv, og delte kjøkken med én av de to andre husholdningene. Det var også skomakerverksted der.2

Hans Kristian døde den 10. mars 1911 i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 106, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660433
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Mellemgate, mnr. 59, leil. 1. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036747000934
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 534.

Gisken Margrete Martinussen1

K, #11846, (3. februar 1816 - før 1894)

Familie

Hans Kristian Schnell (1827 - 1911)Gisken Margrete ble født den 3. februar 1816 i Bergen.1
Gisken Margrete giftet seg den 13. mai 1856 med Hans Kristian Schnell.1

Gisken Margrete døde før 1894.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 534.

Tomasine Pedersdotter Sande1,2

K, #11847, (26. desember 1854 - 25. januar 1940)

Familie

Hans Kristian Schnell (1827 - 1911)Tomasine ble født den 26. desember 1854 på Røsshol, Vågøy, (før foreldrene giftet seg). Hun ble først hjemmedøpt.2 Tomasine ble døpt den 9. april 1855.2
Tomasine giftet seg den 5. august 1894 med Hans Kristian Schnell.3,1 Hennes navn som gift var Tomasine Schnell, nevnt 1910.3
Hun og Hans Kristian var selveiere på mnr. 59, Kirkebakken, Molde, i 1910. De hadde to rom selv, og delte kjøkken med én av de to andre husholdningene. Det var også skomakerverksted der.3

Tomasine døde den 25. januar 1940 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 534.
 2. [S597] Fræna klok. 1845–70: s. 37, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680037
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Mellemgate, mnr. 59, leil. 1. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036747000934

Tøger Andersson på Åndal1

M, #11848, (1815 - 23. mai 1876)

Familie

Anne Aslaksdotter på Åndal (1812 - 1897)
BarnTøger ble født i 1815 i Jostedal.1
Tøger giftet seg den 18. juni 1840 i Bolsøy kirke med Anne Aslaksdotter på Årø.1
Han og Anne var selveiere på bnr. 3, Åndal, Fræna, fra 1840.1

Tøger døde den 23. mai 1876 i Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 593.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 594.

Anne Aslaksdotter på Åndal1

K, #11849, (1812 - 27. februar 1897)
Far*Aslak Jøstensson på Årø1 (1775 - 1851)
Mor*Anne Bjørnardsdotter på Årø1 (1777 - 1823)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tøger Andersson på Åndal (1815 - 1876)
BarnAnnet navn: Anne Aslaksdotter på Årø.1
Anne ble født i 1812 på Indre Årø, Bolsøy.1
Anne giftet seg den 18. juni 1840 i Bolsøy kirke med Tøger Andersson på Åndal.1
Hun og Tøger var selveiere på bnr. 3, Åndal, Fræna, fra 1840.1

Anne døde den 27. februar 1897 i Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 593.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 594.

Elen Petrine Rasmusdotter på Nerem1

K, #11850, (1. august 1795 - )
Far*Rasmus Sørensson på Nerem1 (c 1755 - 1818)
Mor*Marit Persdotter på Nerem1 (1754 - 1800)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megElen Petrine ble født den 1. august 1795 på Nerem, Tresfjord.2,1
Elen Petrine fikk barn med en uregistrert person i 1823.1
Elen Petrine giftet seg den 2. november 1828 i Bolsøy med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 628.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 605.

Sjurd Andersson Sekkenes1,2

M, #11851, (1772 - )
Far*Anders Sjurdsson Sekkenes2 (1734 - 1804)
Mor*Anne Roesdotter2 (1742 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Sjurd Andersson i Engvik.2
Sjurd ble født i 1772 i Engvik, Sekkenes, Veøy.2 Sjurd ble døpt den 16. desember 1772 i Veøy kirke.2 Han var utskrevet soldat i 1801.1,3 Han tjente hos Sjurd Justsson og Sigrid Aslaksdotter på Sekkenes, Veøy, i 1801.1,3 Sjurd Andersson Sekkenes var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1804.3
Han var husmann Uti Haua, Åndal, Vågøy, ca. 1804.3

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 604.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 605.

Andreas Olsson Tverli1

M, #11852, (13. august 1879 - 24. mars 1948)

Familie

Thoma Severine Thjøstolfsen (1898 - 1979)
De hadde ett barn.1 Andreas ble født den 13. august 1879 i Tverrlia, Fræna.2
Han var selveier i Tverrlia fra 1900 til 1948.1
Andreas giftet seg i 1933 med Thoma Severine Thjøstolfsen.1

Andreas døde den 24. mars 1948.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 676.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 675.

Ivar Knutsson på Harøya1

M, #11853, (ca. 1790 - før 1833)

Familie

Brit Olsdotter på Harøya (c 1780 - 1849)Ivar ble født ca. 1790.2
Annet navn: Ivar Knutsson Molde, nevnt 1820.2
Ivar giftet seg den 25. oktober 1820 i Bud kyrkje med Brit Olsdotter på Harøya.2
Han og Brit bodde på Ytre Harøya, Bud.1

Ivar døde før 1833.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.
 2. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 369, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610319

Brit Olsdotter på Harøya1

K, #11854, (ca. 1780 - 6. august 1849)

Familie 1

Ivar Knutsson på Harøya (c 1790 - f 1833)

Familie 2

Per Evartsson i Gule (c 1777 - 1857)
De hadde ikke barn. Brit ble født ca. 1780.1
Brit giftet seg den 25. oktober 1820 i Bud kyrkje med Ivar Knutsson Molde.1
Hun og Ivar bodde på Ytre Harøya, Bud.2
Brit giftet seg den 19. mai 1833 med Per Evartsson i Gule.2 Brit og Per var kårfolk på Ytre Harøya.2

Brit døde den 6. august 1849.2

Kilder/noter

 1. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 369, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610319
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Evart Persson i Bringslia1

M, #11855, (ca. 1740 - ca. 1784)
Far*Per Persson på Hoem2 ( - c 1762)

Familie

Kristi Larsdotter i Bringslia (c 1745 - 1805)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Evart Persson på Hoem.2
Evart ble født ca. 1740 på Indre Hoem, Vågøy.2
Han var bruker i Bringslia, Vågøy, fra 1774. Han drev gården resten av livet.1
Evart giftet seg med Kristi Larsdotter på Jendem.1

Evart døde ca. 1784 i Bringslia.1 Det ble holdt skifte etter ham den 24. januar 1785.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 691.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 77.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 692.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Per Evartsson i Gule1

M, #11856, (ca. 1777 - 25. april 1857)
Far*Evart Persson i Bringslia1 (c 1740 - c 1784)
Mor*Kristi Larsdotter i Bringslia1 (c 1745 - 1805)

Familie 1

De hadde ett barn.1 

Familie 2

Brit Olsdotter på Harøya (c 1780 - 1849)
De hadde ikke barn. Annet navn: Per Evartsson i Bringslia.1
Per ble født ca. 1777 i Bringslia, Vågøy.1
Han var selveier i Øvre Gule, Bud, fra 1805.1
Per giftet seg den 27. juli 1806 i Aukra kyrkje med en uregistrert person.1
Per giftet seg den 13. november 1808 i Bud kyrkje med en uregistrert person.2
Per giftet seg den 19. mai 1833 med Brit Olsdotter på Harøya.2 Per og Brit var kårfolk på Ytre Harøya, Bud.2

Per døde den 25. april 1857. Han druknet seg.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 692.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Synnøv Evartsdotter på Eikrem1

K, #11857, (ca. 1780 - ca. 1812)
Far*Evart Persson i Bringslia2 (c 1740 - c 1784)
Mor*Kristi Larsdotter i Bringslia2 (c 1745 - 1805)

Familie

Kristoffer Knutsson på Sporsem (1781 - 1836)
De hadde ett barn.3 
BarnAnnet navn: Synnøv Evartsdotter i Bringslia.2
Synnøv ble født ca. 1780 i Bringslia, Vågøy.2 Synnøv tjente hos Kristoffer Knutsson på Eikrem, Aukra, i 1801.2
Synnøv giftet seg den 14. september 1806 med Kristoffer Knutsson på Eikrem.2

Synnøv døde ca. 1812 på Eikrem.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 20.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 286.

Lars Lie1

M, #11858, (ca. 1781 - 9. mars 1872)
Far*Evart Persson i Bringslia1 (c 1740 - c 1784)
Mor*Kristi Larsdotter i Bringslia1 (c 1745 - 1805)

Familie

Beret Marta Jørnsdatter Flor (c 1780 - 1854)Lars ble født ca. 1781 i Bringslia, Vågøy.1,2 Lars og Brit Andersdotter tjente hos Per Persson og Anne Trondsdotter på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, i 1801.2,1 Han var liten av vekst.1 Lars Evartsson var lærling hos Kristian Hanssen Eide i Molde. Han gikk i skomakerlære.1 Lars Evartsson var skomakermester iallfall fra 1809 til 1815.3,4
Lars giftet seg den 8. oktober 1809 i Molde med Beret Marta Jørnsdatter (forlovere: Jens Sveinssen Børset og Rasmus Rasmusson Rypdal).3
Annet navn: Lars Bringsli, nevnt 1815.4,1
Han var kreditor ved skiftet etter Anna Maria Jørnsdatter den 6. mai 1815: 33 daler 3 ort 6 skilling for utlegg til begravelsen, presten, klokkeren, graveren og kirkegårdsjorden; og til Guri Rypdal (s.d.) for oppvartning av den avdøde, ett par sko til den yngste sønn og et liklaken.4
Han var verge for Andreas Anderssen og Jørgen Flor Ivarssen i 1815.4


Lars døde den 9. mars 1872 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 443 a, Haukebøe, 3. familie.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1809, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Beret Marta Jørnsdatter Flor1

K, #11859, (ca. 1780 - 7. april 1854)
Far*Jørn Ivarsson Flor2 (c 1735 - 1786)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )

Familie 1

Ivar Andersson på Geitnes (1772 - 1809)
Barn

Familie 2

Lars Lie (c 1781 - 1872)Beret Marta ble født ca. 1780 i Molde.3
Annet navn: Beret Marta Jørnsdatter på Røysan.3
Beret Marta fikk barn med Ivar Andersson på Geitnes i 1801.3
Beret Marta giftet seg den 8. oktober 1809 i Molde med Lars Evartsson (forlovere: Jens Sveinssen Børset og Rasmus Rasmusson Rypdal).1

Beret Marta døde den 7. april 1854.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1809, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Nils Jørnssen Flor1

M, #11860, (ca. 1763 - etter 1775)
Far*Jørn Ivarsson Flor1 (c 1735 - 1786)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )Nils ble født ca. 1763.1

Nils døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].

Ivar Ivarssen1

M, #11861, (1801 - )
Far*Ivar Andersson på Geitnes1 (1772 - 1809)
Mor*Beret Marta Jørnsdatter Flor1 (c 1780 - 1854)Ivar ble født i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Ivar Andersson på Geitnes1

M, #11862, (1772 - 1809)
Far*Anders Kristensson på Geitnes2 (1737 - 1804)
Mor*Mildrid Olsdotter på Geitnes3 (c 1737 - 1777)

Familie

Beret Marta Jørnsdatter Flor (c 1780 - 1854)
BarnIvar ble født i 1772.2
Ivar fikk barn med Beret Marta Jørnsdatter på Røysan i 1801.1
Ivar Andersson på Geitnes kjøpte i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, i 1802 av Lasse Ivarsson på Geitnes.2

Ivar døde i 1809 på Geitnes, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=644
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 400 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/

Peter Tønnessen1,2

M, #11863, (ca. 1778 - 18. januar 1849)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPeter ble født ca. 1778 i Bergen.3
Han var fadder ved dåpen til Andreas Perssen Sundmann den 27. januar 1802 i Molde kirke.4
Peter Tønnessen var gullsmed i Molde i 1804. Han kaltes gullsmedmester ved sin død.3,5,1
Han var fadder ved dåpen til Hanna Eriksdatter den 19. mai 1812.6
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 3 ort 8 skilling.7


Peter døde den 18. januar 1849 på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, fattighuset.1 Han ble gravlagt den 25. januar 1849.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 542, 1849, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010271
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 2].
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 5. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630214
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Jens Jørnssen Flor1,2

M, #11864, (ca. 1772 - etter 1775)
Far*Jørn Ivarsson Flor1 (c 1735 - 1786)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )Jens ble født ca. 1772 i Molde.2

Jens døde etter 1775.1

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1].
 2. [S1106] Molde sjørulle 1775: nr. 9.

Ola Jørnssen Flor1

M, #11865, (ca. 1777 - )
Far*Jørn Ivarsson Flor (c 1735 - 1786)
Mor*Marta Olsdatter (c 1735 - )Ola ble født ca. 1777 i Molde.1,2 Han ble konfirmert den 26. oktober 1793 i Bolsøy kirke. Han oppholdt seg da i Bolsøy sogn.1 Han tjente hos Peter Andreas Skjellerup på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630066
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Elvsaas, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670279

Hans Peter Schnitler1,2,3

M, #11866, (25. april 1736 - 12. september 1803)
Far*Peter Schnitler4,5 (1690 - 1751)

Familie

Maria Elisabet Müller (1741 - 1818)
De hadde seks barn.18 Hans Peter ble født den 25. april 1736 i Trondheim.4,6 Han var skogforvalter i Romsdal fra 1. august 1761. Han ble fremdeles titulert holzförster ved sin død.4,6,2,3
Hans Peter giftet seg den 18. september 1761 i København, Danmark, med en uregistrert person.4
Han bevitnet at Lorents Schnitler solgte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad.7
Hans Peter losjerte innpå Gata, Molde, i 1762.1
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson på Tjelle den 20. februar 1763 i Rød kyrkje, Nesset.8

Han var selveier på Vorpeneset, Nesset, fra 1763 til 1802.9,10
Han var fadder ved dåpen til Nikolai Peter Møller den 17. juni 1765 i Molde kirke.11

Hans Peter giftet seg den 30. oktober 1765 på Moldegård, Bolsøy, med Maria Elisabet Müller (forlovere: Hans Mikael Klingenberg og Hans Hansson Müller). Han hadde levert kongebrev samt kopulasjonsseddel fra fogden.2,4 Schnitler forfattet Een kort Beskrivelse over de 3de nordreste Præstegjeld udi Romsdals Fogderie (1768) samt Beskrivelse og Kart over Romsdals Fogderie 1789.12 Hans Peter Schnitler eide i Vistdal kyrkje fra 1781 til 1799.10
Han var forlover for Anders Knutsson Eikrem og Maren Persdotter Løkke, som giftet seg den 27. oktober 1789 i Rød kyrkje.13,14

Hans Peter Schnitler solgte 3 våger 1 pund i Sjøgarden, Eidsvåg, Nesset, den 29. juni 1790 til Anders Knutsson. Kjøpesum: 240 daler. I 1800 solgte Anders bruket med gjestgiveriet videre for 899 daler.15,16 Hans Peter Schnitler var forlikskommissær i Eresfjord fra 1797 til 1803.10
Hans Peter Schnitler solgte 2 pund på Storåkeren, Oppdal, Vistdal, den 24. mars 1802 til Anders Ørjarsson på Rødalen.17

Hans Peter døde den 12. september 1803.3,10

     Navnet hans ble skrevet Hans Peter Snitler i 1765.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/23/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 353. Schnitler, Hans Peter.
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#371
 5. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peter Schnitler. https://nbl.snl.no/Peter_Schnitler
 6. [S162] Midsund I: s. 9.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 367. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#370
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#373
 11. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 12. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. [4]
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640229
 14. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340609
 15. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 355.
 16. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 356.
 17. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 471.
 18. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138

Maria Elisabet Müller1,2,3

K, #11867, (1741 - 12. mai 1818)
Far*Hans Rasmusson Müller2,4 (1682 - 1761)
Mor*Anna Elisabet Sofie Irgens4 (1699 - 1786)

Familie

Hans Peter Schnitler (1736 - 1803)
De hadde seks barn.4 
Maria Elisabet Müller (fra Slekten Müller)Maria Elisabet ble født i 1741 i Hermelia, Orkdal.2,3,4 Maria Elisabet ble døpt den 12. februar 1741 i Svorkmo kirke, Orkdal. Faddere: Marianna Müller og Rikard Nikolai Skjellerup o.a.2,4
Hun var fadder ved dåpen til Nikolai Peter Møller den 17. juni 1765 i Molde kirke.5

Maria Elisabet giftet seg den 30. oktober 1765 på Moldegård, Bolsøy, med Hans Peter Schnitler (forlovere: Hans Mikael Klingenberg og Hans Hansson Müller). Han hadde levert kongebrev samt kopulasjonsseddel fra fogden.1,6

Maria Elisabet døde den 12. mai 1818 på Vorpeneset, Nesset, 77 år 3 måneder gammel.3 Hun ble gravlagt på Vistdal kyrkjegard.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 2. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 219. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650687
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 353. Schnitler, Maria Elisabeth f. Müller.
 4. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#371
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#373

Inger Anna Maria Berg1,2,3

K, #11868, (17. mai 1816 - )
Far*Johan Petter Jonssen Berg1,2 (c 1787 - 1828)
Mor*Elisabet Maria Knutsdatter Nes1 (c 1794 - )

Familie

Rasmus Rasmusson Ræstad (1813 - )
De hadde seks barn.3 
BarnInger Anna Maria ble født den 17. mai 1816 i Kristiansund.1,2 Inger Anna Maria ble døpt den 10. juni 1816 i Kristiansund kirke.1,2
Inger Anna Maria giftet seg den 18. juli 1837 i Molde med Rasmus Rasmusson Ræstad.3
Hun og Rasmus bodde i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 177 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031236
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 260 h, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031300
 3. [S162] Midsund I: s. 54.

Rasmus Rasmusson Ræstad1

M, #11869, (24. januar 1813 - )
Far*Rasmus Knutsson på Ræstad1 (1775 - 1855)
Mor*Brit Eriksdotter på Ræstad1 (c 1770 - 1832)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Anna Maria Berg (1816 - )
De hadde seks barn.1 
BarnRasmus ble født den 24. januar 1813 på Ræstad, Aukra.1
Han bodde i Molde fra 1832.1
Rasmus giftet seg den 18. juli 1837 i Molde med Inger Anna Maria Berg.1
Han og Inger Anna Maria bodde i Molde.1 Rasmus Rasmusson Ræstad var skomakermester og senere politibetjent.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 54.

Augusta Emilie Ræstad1

K, #11870, (1846 - )
Far*Rasmus Rasmusson Ræstad1 (1813 - )
Mor*Inger Anna Maria Berg1 (1816 - )
3-menning 4 ganger forskjøvet til megAugusta Emilie ble født i 1846.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 54.

Helvig på Mek1

K, #11871, ( - etter 1763)Hun bodde på Mek, Bolsøy, i 1763.1
Hun var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.1


     Navnet hennes ble skrevet Helvi Meeg i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579

Elisabet Hallvorsdotter i Lillevika1

K, #11872, (ca. 1806 - )

Familie

Lasse Matsson i Lillevika (1763 - )Elisabet ble født ca. 1806 i Hafslo.1,2
Annet navn: Elisabet Hallvorsdotter i Setet.2
Elisabet giftet seg i 1831 i Bolsøy med Lasse Matsson i Lillevika.2
Elisabet giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var huskone på Bjørset, Bolsøy, i 1865. De hadde to storfe og tre sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne blandkorn, 1 tønne havre og 1¼ tønne potet.1

Kilder/noter

 1. [S1310] Bolsøy ft. 1865: 1. skoledistrikt, Bjørset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38296/13/
 2. [S162] Midsund I: s. 142.

Hans Hansson på Svinnset1

M, #11873, (1732 - ca. 1810)

Familie 1

Marit Persdotter på Svinnset (c 1735 - 1795)
De hadde fire barn.7 
Barn

Familie 2

Guri Jonsdotter i Tverrlia (c 1744 - 1802)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

De hadde ikke barn. Annet navn: Hans Hansson på Eikrol.2
Hans ble født i 1732 på Eikrol, Skodje.2
Han var bruker på Svinnset, Aukra, fra 1761 til 1786. Gården var fremdeles udelt.1,3
Hans giftet seg med Marit Persdotter på Svinnset.1
Annet navn: Hans Hansson i Gausetvika.4,5,2
Han og Marit var husfolk i Gausetvika, Gauset, Aukra, fra 1788. Han fikk bygselseddel 25. juni. Sønnen Per overtok bygselen i 1791 (men Hans og Marit drev trolig plassen noen år til).2,6
Hans giftet seg i 1797 med Guri Jonsdotter i Tverrlia.2,5 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Hans og Guri i Gausetvika. Hans sønn Per var plassbruker der.5
Hans giftet seg i 1802 med en uregistrert person.1

Hans døde ca. 1810 i Gausetvika.4,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 5. mai 1811. Arvinger: Per Hanssen o.a.4,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 149.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#202
 3. [S162] Midsund I: s. [147]
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/
 5. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 444 a, Gauset, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/8/
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#203
 7. [S162] Midsund I: s. 151.

Marit Persdotter på Svinnset1

K, #11874, (ca. 1735 - 1795)

Familie

Hans Hansson på Svinnset (1732 - c 1810)
De hadde fire barn.4 
BarnMarit ble født ca. 1735 på Svinnset, Aukra.1
Marit giftet seg med Hans Hansson på Eikrol.1
Annet navn: Marit Persdotter i Gausetvika.2
Hun og Hans var husfolk i Gausetvika, Gauset, Aukra, fra 1788. Han fikk bygselseddel 25. juni. Sønnen Per overtok bygselen i 1791 (men Hans og Marit drev trolig plassen noen år til).2,3

Marit døde i 1795 i Gausetvika.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 149.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#202
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#203
 4. [S162] Midsund I: s. 151.

Anders

M, #11875

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/

Jon Andersson på Orset1,2

M, #11876, (ca. 1702 - ca. 1774)
Far*Anders1

Familie 1

Gjertrud Persdotter på Orset ( - c 1763)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Gjøri Larsdotter på Orset (c 1702 - 1800)
De hadde ikke barn.1,4 Jon ble født ca. 1702.3
Jon giftet seg ca. 1723 med Gjertrud Persdotter på Orset.3
Han og Gjertrud var brukere Inni garda, Orset, Aukra, i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker. De overtok etter hennes forrige mann. Jon var fremdeles bruker i 1769, men Gjertruds sønn Hannibal Olsson drev hele gården i 1772.2,3,4 Jon Andersson på Orset var lagrettemann i 1724.4
Jon giftet seg ca. 1765 med Gjøri Larsdotter på Jenset.1,3

Jon døde ca. 1774 på Orset, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 31. oktober 1774. Arvinger: Gjøri Larsdotter, Ingebjørg Andersdotter og Gunnhild Andersdotter. Formue: 80 daler 3 ort 6 skilling. Gjeld og omkostninger: 28–0–16. Arv: 52–2–14, fordelt på enka og Jons to søstre.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 129 b, mnr. 560. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/133/
 3. [S162] Midsund I: s. 365.
 4. [S162] Midsund I: s. 366.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/

Gjøri Larsdotter på Orset1

K, #11877, (ca. 1702 - 1800)
Far*Lars Arnesson på Opstad2 ( - e 1764)
Mor*Sigrid Arnesdotter på Opstad2 ( - e 1762)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jon Andersson på Orset (c 1702 - c 1774)
De hadde ikke barn.1,7 

Familie 2

Knut Trondsson på Orset (c 1748 - c 1814)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Gjøri Larsdotter på Opstad.2
Gjøri ble født ca. 1702.3
Gjøri giftet seg med en uregistrert person.4
Annet navn: Gjøri Larsdotter på Jenset.4
Gjøri giftet seg ca. 1765 med Jon Andersson på Orset.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Andersson på Orset den 31. oktober 1774: 26 daler 1 ort 7 skilling. Hun fordret også 8 daler i festegave.5
Hun var myndling av Ivar Askjellsson på Tangen i 1774.6,7

Gjøri giftet seg ca. 1775 med Knut Trondsson i Rakvåg.7
Hun og Knut var brukere Inni garda, Orset, Aukra, fra 1775 til 1790.7

Gjøri døde i 1800 på Orset, Aukra.7

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/
 2. [S162] Midsund I: s. 339.
 3. [S162] Midsund I: s. 365.
 4. [S162] Midsund I: s. 200.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/47/
 7. [S162] Midsund I: s. 366.

Ingebjørg Andersdotter på Småge1

K, #11878, ( - etter 1774)
Far*Anders1

Familie

De hadde to barn.2 Hun ble oppgitt å være 70 år i 1774, men fødte barn allerede ca. 1716.1,2
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.2
Hun bodde på Smågesjøen, Småge, Aukra, i 1774.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Andersson på Orset den 31. oktober 1774: 13 daler 15½ skilling.3
Ingebjørg Andersdotter på Småge var myndling av Jetmund Ellingsson på Småge fra 1774. Han var hennes svigersønn.1,2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#422
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/

Jetmund Ellingsson på Småge1,2

M, #11879, (ca. 1719 - ca. 1780)Jetmund ble født ca. 1719 på Sunnmøre.2
Annet navn: Jetmund Ellingsson på Horrem.3 Han fikk bygselseddel på 1 våg 19 merker på Stølen, Horrem, Aukra, den 29. juni 1739. Han var bruker til ca. 1756.3
Han var husmann på Smågesjøen, Småge, Aukra, fra ca. 1756. Neste plassbruker fikk bygselseddel 9. oktober 1779.2 Han var verge for Ingebjørg Andersdotter på Småge fra 1774. Han var hennes svigersønn.1,2

Jetmund døde ca. 1780 på Småge, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/46/
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#422
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 311. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#314

Ivar Askjellsson på Tangen1,2

M, #11880, (ca. 1746 - 1802)Annet navn: Ivar Askjellsson på Sandøya.1
Ivar ble født ca. 1746.1
Han var bruker på Hjellen, Raknestangen, Aukra, i 1773. Etter hans død overtok enka.1,3
Han var verge for Gjøri Larsdotter på Orset i 1774.2,4


Ivar døde i 1802 på Raknestangen, Aukra.1

     Han kan ha vært far til Gjertrud Ivarsdotter.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 317.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 44 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/47/
 3. [S876] Midsund III: s. 318.
 4. [S162] Midsund I: s. 366.

Dordi Arnesdotter1

K, #11881, ( - etter 1745)
Far*Arne Andersson på Opstad2,3,4 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad3,4 ( - c 1703)
6. tippoldemor til meg

Familie

Knut Kolbeinsson på Ræstad (c 1680 - c 1745)
Fire barn levde i 1745.1 
BarnAnnet navn: Dordi Arnesdotter på Opstad (i Midsund: gard og slekt kalles hun Guri Dorotea, men det er nok en sammenblanding med søstera Gjøri).3,2,4
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 7 daler 18 skilling.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 6 daler 3 ort 19 3/7 skilling. Hun fordret også 7–0–18 i innestående morsarv.7

Dordi giftet seg med Knut Kolbeinsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Kolbeinsson den 3. juli 1745: 29 daler 21 skilling.1,8
Hun var myndling av Lars Arnesson på Opstad i 1745.1


     Navnet hennes ble skrevet Dorothe Arnesdatter i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 4. [S162] Midsund I: s. 339.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 6. [S162] Midsund I: s. 338.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 8. [S162] Midsund I: s. 395.

Gjøri Knutsdotter1

K, #11882, ( - etter 1745)
Far*Knut Kolbeinsson på Ræstad1 (c 1680 - c 1745)
Mor*Dordi Arnesdotter1 ( - e 1745)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Knut Kolbeinsson den 3. juli 1745: 4 daler 3 ort 11 skilling.1,2
Hun var myndling av Ola Marteinsson på Rørset i 1745.1


     Gjøri Knutsdotter og Gjøri Knutsdotter på Hollingen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S162] Midsund I: s. 395.

Mali Knutsdotter1

K, #11883, ( - etter 1745)
Far*Knut Kolbeinsson på Ræstad1 (c 1680 - c 1745)
Mor*Dordi Arnesdotter1 ( - e 1745)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Knut Kolbeinsson den 3. juli 1745: 4 daler 3 ort 11 skilling.1,2
Hun var myndling av Asbjørn Torfinnsson på Ræstad i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S162] Midsund I: s. 395.

Erik Knutsson på Rørset1,2,3

M, #11884, ( - ca. 1752)

Familie

Sissel Trondsdotter på Rørset ( - m. 1762 & 1785)
De hadde to barn.3 Erik Knutsson fikk bygselseddel Nordi garda, Rørset, Aukra, den 23. oktober 1729.3
Erik giftet seg med Sissel Trondsdotter på Heggdal.3
Han var verge for Anders Tostensson på Sundsbøen i 1744.1
Han var verge for Arne Knudsøn (trolig Arne Knutsson) i 1745.4
Han var verge for Brit Olsdotter på Rørset i 1751.2


Erik døde ca. 1752 på Rørset, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 10. november 1752.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.
 3. [S876] Midsund III: s. 722.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/

Knut Olsson på Rørset1

M, #11885, ( - før 1776)
Far*Ola Marteinsson på Rørset1 (c 1685 - c 1751)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Ola Marteinsson på Rørset den 20. oktober 1751: 6 daler 2 ort 12 skilling, utlagt i løsøre.1
Han var myndling av Martein Ivarsson på Rød i 1751.1


Knut døde før 1776.2

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/

Pål Trondsson på Ås1

M, #11886, (ca. 1718 - )
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal1 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal1 ( - c 1761)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megPål ble født ca. 1718 på Nord-Heggdal, Aukra.1
Pål Trondsson var kreditor ved skiftet etter Knut Kolbeinsson den 3. juli 1745: 10 skilling.2,3

Annet navn: Pål Trondsson på Heggdal, nevnt 1748.4,1
Annet navn: Pål Trondsson på Gjermundnes, nevnt 1748 (han tjente antakelig der).5
Han var fadder ved dåpen til Erik Persson den 21. juni 1748 på Gjermundnes, Vestnes.4,5

Han bodde på Ås, Vågøy.1

     Navnet hans ble skrevet Povel Tronsen Hegdal i 1748.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 244.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 3. [S162] Midsund I: s. 395.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 304. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 305. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660361

Sissel Trondsdotter på Rørset1

K, #11887, ( - mellom 1762 og 1785)
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal2 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal2 ( - c 1761)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Knutsson på Rørset ( - c 1752)
De hadde to barn.1 Annet navn: Sissel Trondsdotter på Heggdal.2
Sissel giftet seg med Erik Knutsson på Rørset.1

Sissel døde mellom 1762 og 1785.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 722.
 2. [S162] Midsund I: s. 244.

Anne Arnesdotter på Opstad1,2

K, #11888, ( - etter 1709)
Far*Arne Andersson på Opstad2,1 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad1 ( - c 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 7 daler 18 skilling.3,4

Hun ble kalt eldste Anne Arnesdotter, nevnt 1709.5
Hun var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 6 daler 3 ort 19 3/7 skilling. Hun fordret også 7–0–18 i innestående morsarv.6


     Anne Arnesdotter på Opstad og Anne Arnesdotter på Frostad kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 4. [S162] Midsund I: s. 338.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/193/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/

Eli Larsdotter på Berg

K, #11889, (1725 - )
Far*Lars Larsson på Frostad1 (o 1695 - 1764)
Mor*Anne Arnesdotter på Frostad1 (c 1690 - 1764)

Familie

Åmund Jonsson på Berg (c 1712 - )Annet navn: Eli Larsdotter på Frostad.1
Eli ble født i 1725 på Øvre Frostad, Vestnes.1
Eli giftet seg i 1763 med Åmund Jonsson på Berg.1
Hun og Åmund var brukere på bnr. 7, Berg, Bolsøy, i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 814.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008

Gjøri Arnesdotter på Opstad1,2

K, #11890, ( - etter 1709)
Far*Arne Andersson på Opstad1,2 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad1 ( - c 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 7 daler 18 skilling.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 6 daler 3 ort 19 3/7 skilling. Hun fordret også 7–0–18 i innestående morsarv.5


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 339) het Gjøri Arnesdotter på Opstad «Guri Dorotea» og var gift med Knut Kolbeinsson, men det er nok en sammenblanding med søstera Dordi.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 4. [S162] Midsund I: s. 338.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 6. [S162] Midsund I: s. 339.

Anne Arnesdotter på Skottgarden1

K, #11891, ( - ca. 1737)
Far*Arne Andersson på Opstad2 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad2 ( - c 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Anne Arnesdotter på Opstad.2,3
Hun ble kalt yngste Anne Arnesdotter, nevnt fra 1704 til 1709.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 7 daler 18 skilling.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 6 daler 3 ort 19 3/7 skilling. Hun fordret også 7–0–18 i innestående morsarv.6


Anne døde ca. 1737 på Skottgarden, Aukra, trolig i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 377.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 5. [S162] Midsund I: s. 338.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/

Lars Larsson i Rakvåg1

M, #11892, ( - før 1736)Han var bruker på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra, iallfall fra 1704 til 1715.2
Han var verge ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709.3


Lars døde trolig barnløs før 1736.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 2. [S876] Midsund III: s. 642.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/

Knut Persson i Rakvåg1,2

M, #11893, (ca. 1770 - )
Far*Per Knutsson i Rakvåg3 (c 1724 - 1804)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Malene Albrektsdatter på Sandøya (c 1773 - 1800)
BarnKnut ble født ca. 1770 i Rakvåg, Aukra.3,2 Han tjente hos Jakob Møller på Sandøya, Sandøy, iallfall fra 1800 til 1801.1,2
Knut fikk barn med Malene Albrektsdatter på Sandøya i 1800 på Sandøya.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650634
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 457 b, Sandøen, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/22/
 3. [S876] Midsund III: s. 644.

Jakob Møller1,2

M, #11894, (ca. 1734 - 20. oktober 1817)Jakob ble født ca. 1734.1,2 Han var tollbetjent på Sandøya, Sandøy, fra 1779. Han fikk avskjed som overtollbetjent der i 1816.3,1
Jakob Møller hadde Knut Persson i tjeneste på Sandøya iallfall fra 1800 til 1801.4,1


Jakob døde den 20. oktober 1817 i Molde.2 Han ble jordfestet den 27. oktober 1817.2

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 457 b, Sandøen, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58425/22/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 3. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Møller, Jacob.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650634

Malene Albrektsdatter på Sandøya1,2,3,4

K, #11895, (ca. 1773 - 1800)
Far-?*Albrekt Kristianssen Blix (1740 / 1741 - ); trolig
Mor-?*Tøri Knutsdatter Børset (c 1738 - 1804); trolig

Familie

Knut Persson i Rakvåg (c 1770 - )
BarnMalene ble født ca. 1773.2
Malene fikk barn med Knut Persson i Rakvåg i 1800 på Sandøya, Sandøy.3

Malene døde i 1800 på Sandøya, ugift, i barselseng.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1800.2

     Navnet hennes ble skrevet Malena Albrigtsdatter Sandøen i 1800 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650632
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650634
 4. [S876] Midsund III: s. 644.

Lars Olsson i Rakvåg1

M, #11896, (ca. 1616 - )

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 Lars ble født ca. 1616.2
Han var bruker på Vollane, Rakvåg, Aukra, fra 1655 til 1676. Han drev sammen med faren i 55 og 56.1

     Han kan ha vært far til Per Larsson på Haukabøen og Gjøri Larsdotter på Opstad. Lars hadde sønnen Per (født ca. 1655), som var bruker på Vollane i 1677, men så ble borte. En av vergene til Gjøris barn i 1709 bodde i Rakvåg.1,3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 627.
 2. [S876] Midsund III: s. 609.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/

Knut Arnessen1,2

M, #11897, (ca. 1756 - )
Far*Arne Knutsson i Krubba1,2 (o 1730 - f 1774)
Mor*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1756 i Molde.1,3 Han tjente på Flem, Haram, i 1776. I sjømanntallet står at han var velvoksen av statur, sjøvant og ugift.4 Knut tjente på Harnes, Sandøy.4

Kilder/noter

 1. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 86.
 2. [S839] Molde sjørulle 1766.
 3. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 82.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 24.

Tore Arnessen1,2

M, #11898, (1758 - )
Far*Arne Knutsson i Krubba2,1 (o 1730 - f 1774)
Mor*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megTore ble født i 1758 i Molde, som tvilling. I august ble det betalt 1 daler 20 skilling for dåpen til Arne i Krubbas to barn.1,3 Tore tjente på Fjørtofta, Haram, i 1776. I sjømanntallet står at han var middels av statur og sjøvant.4 Tore tjente på Flem, Haram.4

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 87.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 38.

Arne Arnessen i Løvika1,2

M, #11899, (ca. 1764 - )
Far*Arne Knutsson i Krubba3,4 (o 1730 - f 1774)
Mor*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megArne ble født ca. 1764 i Molde.2,4 Arne tjente i Løvika, Aukra, i 1776.2 Han fikk sjøpatent 24. januar 1783. Han var middels av statur, hadde lyst hår og var sjøvant. Arne ble utkommandert i 1784 og kom tilbake 3. oktober samme år.1
Han var husmann i Bjørnsund, Vågøy, fra 1790.1

Kilder/noter

 1. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 18.
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 40.
 3. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 88.
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.

Anders Arnessen i Orvika1,2

M, #11900, (ca. 1766 - 22. mars 1839)
Far*Arne Knutsson i Krubba3,4 (o 1730 - f 1774)
Mor*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Larsdotter i Orvika (c 1752 - c 1812)
De hadde to barn.2 

Familie 2

Anne Hansdotter i Orvika (c 1755 - 1829)
De hadde ikke barn. Anders ble født ca. 1766 i Molde.3,4 Anders tjente på Otrøya, Aukra, ca. 1778.1 Han fikk bygselseddel i Orvika (bnr. 5), Nedre Raknes, Aukra, den 16. februar 1786. Dattera og svigersønnen overtok plassen i 1816, og Anders fikk kår.2,5
Annet navn: Anders Arnessen på Raknes, nevnt 1789.6
Anders trolovet seg den 27. desember 1789 i Aukra med Synnøv Larsdotter i Orvika. Hun tjente trolig i Orvika da.6,2
Anders giftet seg i 1790 med Synnøv Larsdotter.2
Anders giftet seg med Anne Hansdotter.2

Anders døde den 22. mars 1839 i Orvika.2

Kilder/noter

 1. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 39.
 2. [S876] Midsund III: s. 390.
 3. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 89.
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.
 5. [S876] Midsund III: s. 391.
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650561