Martin Christoph Schrobsdorf1

M, #7301, (ca. 1731 - 1776)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnMartin Christoph ble født ca. 1731.1 Han var korporal i Sibrandske kompani, Bergenhus festning, Bergen, i 1776.1

Martin Christoph døde i 1776 i Bergen.1 Han ble gravlagt den 26. oktober 1776 på St. Martini kirkegård, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S821] Bergen, Korskirken mini. 1731–85: e-side 105 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620244

Henrik Fasmer Berg1,2

M, #7302, (ca. 1765 - 13. mars 1819)

Familie 1

De hadde iallfall to barn.4 Henrik ble født ca. 1765.3
Henrik giftet seg med en uregistrert person.4
Han bodde på mnr. 15, 9. rode, Bergen, iallfall fra 1801 til 1819.3,5 Han var hattemakermester iallfall fra 1801 til 1819.4,5
Henrik giftet seg den 4. april 1811 i Domkirken sogn, Bergen, med Charlotte Karoline Børset. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 1. april.1

Henrik døde den 13. mars 1819 i Bergen.5 Han ble gravlagt den 22. mars 1819 i Domkirken sogn.5

Kilder/noter

 1. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 169.
 2. [S822] Bergen, Domkirken mini. 1841–53: s. 112.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 9de Rode, 15.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Bergenhuus, Bergen, 11. Rode, 136 Og 137 Stadens Syge Huus.
 5. [S824] Bergen, Domkirken mini. 1816–21: fol. 109 b.

Brit Knutsdotter på Sira1,2

K, #7303, (omkr. 1698 - 1777)
6. tippoldemor til meg

Familie

Hans Hansson Kvam (c 1690 - 1762)
De hadde åtte barn.2 
BarnBrit Knutsdotter på Sira ble født omkr. 1698 (hun skal ha vært født ca. 1694, men fødte barn ca. 1744).2
Brit giftet seg ca. 1724 med Hans Hansson Kvam. Brit ble stevnet til tinget 22. oktober 1723 i Eresfjord tinglag for leiermål; men siden de ville gifte seg, ble hun bare bøtelagt 1 daler 12 skilling grunnet for tidlig samleie. Som militær slapp Hans straff siden det var hans første leiermål.1,2
Hun og Hans var brukere på Reiten, Sira, Eresfjord, fra 1725 til 1751.2
Hun og Hans var selveiere på Sirareiten fra 1751 til 1757. Han fikk skjøte på 2 våger den 20. januar 1751. Sønnen Per overtok i 1757.3
Annet navn: Brit Knutsdotter på Reiten, nevnt 1769.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 1 daler, hvorav hun fikk 2 ort 6 skilling.5


Brit døde i 1777 på Sira, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/54/
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296 & 297.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555

Inger Ivarsdotter Syltebø1

K, #7304, (15. november 1827 - )
Far*Ivar Jonsson Syltebø1 (1783 - 1844)
Mor*Anne Henriksdotter Syltebø1 (1793 - 1868)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ole Knutsson Åse (1819 - )Inger ble født den 15. november 1827 på Syltebø, Eresfjord.1 Hun ble vaksinert mot kopper av Hans Holgersson Kofod den 22. september 1829.1 Inger Ivarsdotter Syltebø ble konfirmert den 1. mai 1845 i Eresfjord kyrkje. Karakterer: 4 i innenat, utenat og oppførsel (hvor 1 var best).1
Inger giftet seg i 1850 med Ole Knutsson Åse.2,3 Hennes navn som gift var Inger Ivarsdotter Åse, nevnt 1865.2
Hun og Ole bodde på mnr. 390 B, Øvregate, Kristiansund, i 1865 sammen med Anne Henriksdotter Syltebø o.a. Ole og Inger hadde tre døtre, hennes mor og to losjerende menn hos seg. Det var flere leiligheter på eiendommen.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, Øwre Gade, 390.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=363

Ole Knutsson Åse1

M, #7305, (13. august 1819 - )

Familie

Inger Ivarsdotter Syltebø (1827 - )Ole ble født den 13. august 1819 i Nesset prestegjeld, før foreldrene giftet seg.2,1
Ole fikk barn med en uregistrert person i 1848.2
Ole giftet seg i 1850 med Inger Ivarsdotter Syltebø.1,2 Ole Knutsson Åse var skomakermester i 1865.1
Hun og Inger bodde på mnr. 390 B, Øvregate, Kristiansund, i 1865 sammen med Anne Henriksdotter Syltebø o.a. Ole og Inger hadde tre døtre, hennes mor og to losjerende menn hos seg. Det var flere leiligheter på eiendommen.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, Øwre Gade, 390.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=363

Anders Andersson Eiskrem1,2,3

M, #7306, (1790 - 11. februar 1840)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem1 (1747 - 1821)
Mor*Kari Knutsdotter på Eiskrem1 (c 1750 - 1821)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Kristoffersdotter på Hollingen (1797 - 1876)
De hadde sju barn.10 Anders ble født i 1790 på Eiskrem, Aukra.1 Han var lensmann i Sund i Romsdal fra 1818 til 1840.1,2,4
Anders giftet seg den 11. november 1821 med Ingeborg Kristoffersdotter på Hollingsetra.1
Annet navn: Anders Andersson på Hollingsholmen, nevnt 1823.4
Han og Ingeborg bodde på Hollingsholmen, Aukra, i 1823.4
Han var fadder ved dåpen til Andreas Persson på Eikrem den 14. desember 1823 i Aukra kyrkje.4

Han og Ingeborg var selveiere på bnr. 1, Hollingen, Aukra, fra 1824 til 1840.1
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Matsdatter i Schultzhagen den 29. juni 1828 i Molde kirke.5
Han hjemmedøpte Lars Olsson i 1829.6
Han var verge for Ingeborg Andersdotter på Seter fra 1829.3
Han signerte med påholden penn i 1832.7
Han var forlover for Lars Larsson på Lauvåsen og Karen Eriksdatter på Eiskrem, som giftet seg den 1. januar 1832 i Aukra kyrkje.7,8,9


Anders døde den 11. februar 1840 på Hollingen, Aukra.2,1 Han ble gravlagt den 19. februar 1840 i Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 23.
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 218.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 462 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/465/
 4. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 80, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660043
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 67.
 6. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 114, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660060
 7. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 392, nr. 1.
 8. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 207, Mardal.
 9. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 255.
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 24.

Ingeborg Kristoffersdotter på Hollingen

K, #7307, (1797 - 5. juni 1876)
Far*Kristoffer Olsson på Hollingsetra1 (c 1757 - c 1812)
Mor*Beret Larsdotter på Hollingsetra1 (c 1759 - 1804)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Andersson Eiskrem (1790 - 1840)
De hadde sju barn.4 Annet navn: Ingeborg Kristoffersdotter på Hollingsetra.2
Ingeborg ble født i 1797 på Hollingsetra, Aukra.1
Ingeborg giftet seg den 11. november 1821 med Anders Andersson Eiskrem.2
Hun og Anders bodde på Hollingsholmen, Aukra, i 1823.3
Hun og Anders var selveiere på bnr. 1, Hollingen, Aukra, fra 1824 til 1840.2

Ingeborg døde den 5. juni 1876 i Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 70.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 23.
 3. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 80, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660043
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 24.

Per Knutsson på Haukabøen1,2

M, #7308, (1734 - ca. 1782)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg3,4 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg3,4 ( - 1763)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gudlov Knutsdotter på Haukabøen (c 1719 - 1794)
De hadde ett barn. 
BarnAnnet navn: Per Knutsson i Rakvåg.3,1
Per ble født i 1734 i Rakvåg, Aukra.1,4 Per Knutsson i Rakvåg var myndling av Rasmus Knutssen på Molde i 1748.3
Per giftet seg med Gudlov Knutsdotter på Haukabøen.1
Han og Gudlov var selveiere på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, fra 1761 til 1780.5
Han var fadder ved dåpen til Lasse Matsson på Kringstad den 10. februar 1763.2


Per døde ca. 1782 på Haukabøen, Aukra.1

Ifølge Bygdebok for Aukra IV (s. 297) hadde Per Knutsson og Gudlov Knutsdotter på Haukabøen også sønnen Knut, født ca. 1757, men det er nok en forveksling med hennes sønn fra første ekteskap.5,1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 4. [S876] Midsund III: s. 610.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.

Rasmus Knutssen på Molde1,2,3

M, #7309, (ca. 1708 - ca. 1774)

Familie

Mari Askjellsdatter
Én sønn er nevnt i sjørullen fra 1770.3 
BarnRasmus ble født ca. 1708 i Romsdal.3,4
Han bodde i Molde i 1748.1
Han var verge for Per Knutsson i Rakvåg i 1748.1

Rasmus giftet seg med Mari Askjellsdatter.5
Han var verge for Ivar Olssen, Knut Olssen og Jens Olssen i 1753.6

Han og Mari var husfolk på fhv. mnr. 10, Reknesrøysan, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 20 daler. Hans enke bodde der i 1775 mot 1 daler 2 ort i årlig grunnleie. Hun hadde flyttet ut i 1786, da huset ble revet.5,2,7,8

Rasmus døde ca. 1774.4

     Rasmus Knutssen på Molde og Beret Knutsdatter på Røysan kan ha vært søsken.

     Han kan ha vært far til Ingeborg Rasmusdatter på Røysan.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Rechnes Røysen, mnr. 11.
 3. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 18.
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 18.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ræchnes-Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212014
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1786, tingsvitne. Avgang, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900063
 9. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 19.
 10. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 19.

Else Rasmusdotter på Husby1

K, #7310
Far*Rasmus Ottarsson på Husby1 (c 1656 - c 1726)
Mor*Brit Guttormsdotter på Husby1Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Ottarsson på Husby den 16. september 1726.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 391 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 391 b–392 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640406

Knut Randmodsson på Husby1

M, #7311, (ca. 1697 - )
Far*Randmod Husby1,2 (c 1665 - f 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1697.1,2
Han ble kalt yngste Knut Randmodsson, nevnt 1701.1 Han bodde hos Randmod på bnr. 3, Husby, Eresfjord, i 1701.1,2

I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) kalles Randmod Husby for Rasmus, men det er feillesning (Randmod-navnet fantes også i Grytten og Vestnes).
Det står videre om barna at eldste Knut Randmodsson ble bruker på Husby og yngste Knut Randmodsson trolig kom til Vike, men det var nok eldste Knut Randmodsson som brukte begge steder etter hverandre.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 362.

Marit Knutsdotter på Horne1,2

K, #7312

Familie

Randmod Knutsson på Horne (c 1722 - 1765)
De hadde ikke barn.4 Annet navn: Marit Knutsdotter på Hoem, nevnt 1759.3
Marit giftet seg den 25. november 1759 i Eresfjord kyrkje med Randmod Knutsson på Horne.3,4 Marit var fra 1759 til 1765 husfolk på Horne, Eresfjord, trolig i Osen.2,3,5,4
Marit Ohsen var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Øverås den 24. november 1773.6
Marit Ohsen var myndling av Knut Torfinnsson på Syltebø i 1773.6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 193. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 a.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 66.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 42 a, trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640085
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738

Marit Knutsdotter på Hoem1

K, #7313, (ca. 1747 - )
Far*Knut Olsson på Hoem1 (c 1717 - 1786)
Mor*Åste Knutsdotter på Hoem1 (c 1720 - 1795)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megMarit ble født ca. 1747.2 I manntallet av 1762 står Marit Knutsdotter hos Knut Olsson og Åste Knutsdotter på bnr. 1, Hoem, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 191. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 326.

Kari Ørjarsdotter på Husby1,2

K, #7314, (omkr. 1705 - 1771)
Far*Ørjar Pålsson på Husby2 (c 1679 - c 1719)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby2,3,1
Søster av 5.tippoldefar/mor til megKari ble født omkr. 1705.1
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Pålsson på Husby i september 1719.2
Hun var myndling av Erik Guttormsson på Fagersletta i 1719.2
Kari Ørjarsdotter tjente trolig hos Johans Olsson på Heropp, Sandnes, Nesset, i 1762.4
Hun var myndling av Guttorm Knutsson på Vike i 1765.3


Kari døde ugift i 1771 i Eresfjord.1 Hun ble gravlagt den 9. mai 1771 på Eresfjord kyrkjegard, men begravelsen ble ikke oppgitt til presten, så jordfestelsen var først 16. februar året etter. Den avdøde ble anslått å ha vært «mod 70 Aar» gammel.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640128
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 228. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041033

Vivike Katrine Volstad1,2,3

K, #7315, (ca. 1742 - 1812)

Familie

Mats Sivertssen Sekkenes (1737 - 1794)
BarnVivike Katrine ble født ca. 1742.4,5
Vivike Katrine giftet seg med Mats Sivertssen Sekkenes.3,2,1
Hun og Mats bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.6
Hun bodde i Molde i 1794 sammen med Beret Matsdatter Sekkenes og Massi Matsdatter Sekkenes.2
Vivike Katrine Volstad solgte hus med grunn på fhv. mnr. 95 den 13. juli 1799 til Gjertrud Dorotea Tønder. Kjøpesum: 16 daler. Kjøperen skulle svare 1 ort årlig i kjennelse til Moldegård. Skjøtet ble undertegnet av Vivike Katrine (med ført penn) og hennes verge, Jakob Vinstrup, og tinglyst 3. august. Selgeren hadde kjøpt eiendommen på auksjon og fått skjøte 15. januar 1797, men siden flyttet ut. Huset var nedråtnet og lå mellom Ola Perssen (s.d.) og Ivar Griset (s.d.).1,7,8 Vivike Katrine Volstad losjerte hos Inger Maria Olsdatter på mnr. 36, Grova, Molde, i 1801.5 Vivike Katrine Volstad var spinner i 1801.5
     Hun ble kalt Vivike Sekkenes (nevnt 1812, post mortem).4

Vivike døde i 1812 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 2. mai 1812.4

     Navnet hennes ble skrevet Wivicha Catharina Woldstad i 1769.3

     Vivike Katrine var kanskje slektning av Per Volstad.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 465. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610235
 2. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360579
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 36.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 95. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 466. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610236
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787–97, endringer, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064131

Hans Vadbekk Knutssen Bjørset1,2,3,4

M, #7316, (1782 - )
Far*Knut Jonsson Bjørset4,5 (1744 - 1827)
Mor*Karen Olsdatter (c 1742 - 1827)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Maria Johansdatter (c 1780 - 1840)
De hadde tre barn.12 
BarnHans ble født i 1782 i Molde.1 Hans ble døpt den 23. juli 1782.1 Han var matros iallfall fra 1801 til 1806.4,6 Han bodde hos Knut Jonsson Bjørset og Karen Olsdatter på mnr. 74, Kirkebakken, Molde, i 1801.4,7 Hans Vadbekk Knutssen reiste den 11. juni 1804 til i Irland med skipper Tønnes Anderssen Dal.8,9,10,11
Hans giftet seg den 20. februar 1806 i Molde med Inger Maria Johansdatter (forlovere: Johan Vikberg og Per Perssen hos Paust). Johan var hennes stefar.6,3,12
Han var forlover for Erik Knutssen Nes og Jonetta Maria Olsdotter Roaldset, som giftet seg den 2. januar 1823 i Molde kirke.2
Han var verge for Samuel Bjørset i 1826.13
Hans Vadbekk Knutssen Bjørset ble den 23. september 1839 tiltalt for likplyndring. Han ble frikjent, men måtte betale 30 daler i saksomkostninger.14,15 Han var ringer, graver og los i Molde i 1839. Han kaltes fremdeles ringer året etter.14,16

     Han var oppkalt etter Hans Vadbekk Paust.

Kilder/noter

 1. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: G.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 231, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-117
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 74.
 5. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 61.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 67. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 8. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, G.
 9. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, SS.
 10. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 8].
 11. [S1469] Molde, 2. rode, sjørulle 1805: TT.
 12. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 127.
 13. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 14. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 26. https://www.nb.no/items/7dec9de514f490799ed9498b3dde215d?page=27
 15. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 28. https://www.nb.no/items/7dec9de514f490799ed9498b3dde215d?page=29
 16. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 243. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-112

Knut Knutssen Bjørset1,2,3,4

M, #7317, (24. mai 1787 - før 1845)
Far*Knut Jonsson Bjørset1,5 (1744 - 1827)
Mor*Karen Olsdatter1 (c 1742 - 1827)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Stine Alnes (1797 - 1845)
To barn levde i 1825.4 
Barn

Familie 2

Elen Olsdatter Berg (1790 - )
BarnKnut ble født den 24. mai 1787 i Molde.5 Knut ble døpt den 30. mai 1787.5 Han bodde hos Knut Jonsson Bjørset og Karen Olsdatter på mnr. 74, Kirkebakken, Molde, i 1801.1,6
Knut giftet seg med Anne Stine Alnes.3,2 Knut Knutssen Bjørset var skipper i 1817.2,3
Knut og Anne Stine ble skilt i 1825 i Molde. De hadde vært separert siden 11. august 1821. Bruddet hadde sammenheng med hans langvarige sykdom i Trondheim, som gjorde at han mistet sin stilling og ikke kunne forsørge familien. Knut skulle ta seg av den eldste sønnen, og Anne Stine den yngste.3 Knut Knutssen Bjørset og Anne Stine holdt skifteregistrering den 2. februar 1826 i Molde. Anne Stines tilkommende ektemann, Ola Midsund, var hennes verge ved forretningen. Skiftet ble sluttet i desember.3
Knut fikk barn med Elen Olsdatter Berg i mai 1826 i Molde. Knut hadde reist fra stedet og ble titulert forhenværende skipsfører.7

Knut døde før 1845.8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 74.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630222
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 67. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 8. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130640475

Hans Rasmussen på Røysan1

M, #7318, (ca. 1753 - 1807)
Far*Rasmus Knutssen på Molde2,3 (c 1708 - c 1774)
Mor*Mari Askjellsdatter

Familie

Marta Olsdatter (c 1735 - )
De hadde ikke barn. Hans ble født ca. 1753 i Molde.3,1 Han ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy, men han sognet til Molde.4 Han var rulleført som sjøvant i Molde i 1774.3
Hans giftet seg med en uregistrert person.5
Hans giftet seg med Marta Olsdatter.5 Hans og Marta var husfolk på mnr. 2, Reknesrøysan, Molde, i 1801. Marie Hansdatter og Ingeborg Rasmusdatter losjerte da hos dem. Huset var borte i 1807.5,6

Hans døde i 1807 i Molde, som fattiglem.1 Han og Ingeborg Rasmusdatter ble jordfestet den 15. mars 1807.1

     Navnet hans ble skrevet Hans paa Røysen i 1807.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 15. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 19.
 3. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 19.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 2.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004

Ragnhild Olsdotter på Bolsneset1,2

K, #7319, (1763 - )
Far*Ola Nilsson på Bolsneset3,4 (1723 - c 1785)
Mor*Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset3,4 (1722 - 1785)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megRagnhild ble født i 1763 på Rypdal, Tresfjord.4 Hun og Ingeborg Olsdotter på Bolsneset ble konfirmert den 8. oktober 1780 i Kleive kirke, Bolsøy.2
Hun var myndling av Jakob Olsson på Nesje i 1787.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787: 1 daler.5

Ragnhild trolovet seg den 26. desember 1791 i Bolsøy med Kristen Kristensson på Nesje. Forlover: Knut Benjaminsson på Bolsneset.1
Ragnhild giftet seg den 15. januar 1792 i Bolsøy med Kristen Kristensson på Nesje.1
Hun og Kristen bodde på Nordmøre i 1796.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 367.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.

Peder Ovessen Krog1,2

M, #7320, (24. desember 1706 - 26. oktober 1779)

Familie 1

De hadde 13 barn.4 

Familie 2

Anne Dons (c 1730 - 1810)
De hadde elleve barn.6,3 
BarnPeder ble født den 24. desember 1706 i Trondheim.2 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1723.2 Han var personellkapellan i Verdal fra 16. september 1735 til 1747.2
Peder giftet seg med en uregistrert person.2 Han var sogneprest i Verdal fra 1747.2
Peder giftet seg den 25. januar 1758 med Anne Dons.2,3

Peder døde den 26. oktober 1779 i Verdal.2

Kilder/noter

 1. Han fikk navnet Krog etter pleiefaren.
 2. [S829] Familien Krog: s. [5]
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 353.
 4. [S829] Familien Krog: s. 15.
 5. [S829] Familien Krog: s. 20.
 6. [S829] Familien Krog: s. 22.

Anne Dons1

K, #7321, (ca. 1730 - 16. april 1810)

Familie

Peder Ovessen Krog (1706 - 1779)
De hadde elleve barn.6,2 
BarnAnne ble født ca. 1730.1
Anne giftet seg den 25. januar 1758 med Peder Ovessen Krog.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Erik Teonymus Blix den 28. juni 1774.3
Anne Dons Krog var pensjonert i 1801.4 Hun bodde hos ei datter i Søndre gate 6, Trondheim, i 1801.4
Hun ble kalt Anne Dons Krog, nevnt 1801.4

Anne døde den 16. april 1810 i Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S829] Familien Krog: s. [5]
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 353.
 3. [S1141] Verdal mini. 1748–80: fol. 217 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16397&idx_id=16397&uid=ny&idx_side=-164
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 5te Rode, Søndre Gade, Hus/6.
 5. [S829] Familien Krog: s. 20.
 6. [S829] Familien Krog: s. 22.

Margrete Herslev Krog1,2

K, #7322, (24. september 1771 - 10. november 1847)
Far*Peder Ovessen Krog2 (1706 - 1779)
Mor*Anne Dons2 (c 1730 - 1810)

Familie

Ove Lindved (1753 - 1807)
De hadde seks barn. Én sønn og fire døtre var i live da han døde.6,1 
BarnMargrete ble født den 24. september 1771 i Verdal.2,3
Margrete giftet seg den 20. februar 1798 i Arendal med Ove Lindved.3,1
Ove og Margrete hadde Gunnhild Jakobsdatter i tjeneste i 1801.4

Hun og Ove bodde på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801 sammen med Hanna Lindved, Johanne Lindved, Jakob Lindved og Helene Maria Lindved.4
Hun ble kalt Margrete Herslev Lindved, nevnt 1847.5

Margrete døde den 10. november 1847 i Arendal.5,2 Hun ble gravlagt den 17. november 1847.5

Kilder/noter

 1. [S831] Arendal mini. 1805–68: s. 7.
 2. [S829] Familien Krog: s. 20.
 3. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.
 5. [S830] Arendal mini. 1838–54: s. 276.
 6. [S829] Familien Krog: s. 21.

Ove Lindved1,2

M, #7323, (1753 - 4. mai 1807)
Far*Jan Marsilius Ovessen Lindved2,3 (1714 - 1778)
Mor*Johanne Jørgensdatter Merkel2,3 (c 1734 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Margrete Herslev Krog (1771 - 1847)
De hadde seks barn. Én sønn og fire døtre var i live da han døde.6,4 
BarnOve ble døpt den 6. oktober 1753 i Arendal.2,1
Ove giftet seg den 20. februar 1798 i Arendal med Margrete Herslev Krog.3,4
Ove og Margrete hadde Gunnhild Jakobsdatter i tjeneste i 1801.5
Ove Lindved var koffardikaptein iallfall fra 1801 til 1807.5,4
Han og Margrete bodde på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801 sammen med Hanna Lindved, Johanne Lindved, Jakob Lindved og Helene Maria Lindved.5

Ove døde den 4. mai 1807 i Arendal, av trøske.4,1 Han ble gravlagt den 9. mai 1807.4

Kilder/noter

 1. [S829] Familien Krog: s. 20.
 2. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 212 b.
 3. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 4. [S831] Arendal mini. 1805–68: s. 7.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.
 6. [S829] Familien Krog: s. 21.

Johanne Jørgensdatter Merkel1,2

K, #7324, (ca. 1734 - 1806)

Familie

Jan Marsilius Ovessen Lindved (1714 - 1778)
Han hadde 14 barn i to ekteskap.4 
BarnJohanne ble født ca. 1734.3,1
Johanne giftet seg den 3. februar 1752 i Kristiansand med Jan Marsilius Ovessen Lindved.2,1
Hun ble kalt Lindved, nevnt 1801.3 Johanne Lindved bodde hos Ove Lindved og Margrete Herslev Krog på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801.3

Johanne døde i 1806.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 2. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 212 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.
 4. [S772] Arendals Byes Historie: s. 361.

Hanna Lindved1

K, #7325, (ca. 1798 - )
Far*Ove Lindved1 (1753 - 1807)
Mor*Margrete Herslev Krog1 (1771 - 1847)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megHanna ble født ca. 1798.1 Hun bodde hos Ove Lindved og Margrete Herslev Krog på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.

Ingvald Teodor Steinsvoll1

M, #7326, (9. april 1885 - 16. april 1970)

Familie

De hadde åtte barn.3 
BarnIngvald Teodor ble født den 9. april 1885 på Steinsvoll, Eresfjord.2 Ingvald bodde på Samset, Steinsvoll, Eresfjord, fra 1911. Han bygde hus og hadde skredderverksted der. Tomten ble utskilt fra farens bruk i 1925, og Ingvald fikk skjøte.1

Ingvald Teodor døde den 16. april 1970.1

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 249. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#249
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#247
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 250. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#251

Jakob Lindved1

M, #7327, (ca. 1757 - )
Far*Jan Marsilius Ovessen Lindved (1714 - 1778)
Mor*Johanne Jørgensdatter Merkel1 (c 1734 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megJakob ble født ca. 1757.1 Han var koffardikaptein i 1801.1 Jakob var ugift i 1801.1 Han bodde hos Ove Lindved og Margrete Herslev Krog på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.

Helene Maria Lindved1

K, #7328, (ca. 1767 - )
Far*Jan Marsilius Ovessen Lindved (1714 - 1778)
Mor*Johanne Jørgensdatter Merkel1 (c 1734 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megHelene Maria ble født ca. 1767.1 Hun var husjomfru i 1801.1 Helene Maria var ugift i 1801.1 Hun bodde hos Ove Lindved og Margrete Herslev Krog på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.

Gunnhild Jakobsdatter1

K, #7329, (ca. 1775 - )Gunnhild ble født ca. 1775.1 Hun tjente hos Ove Lindved og Margrete Herslev Krog på mnr. 229, Tyholmen, Arendal, i 1801.1 Gunnhild var ugift i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nedenæs, Arendal, 4de Rode, No 217.

Pål Sørensson1

M, #7330, (ca. 1619 - ca. 1680)

Familie

Magrete Persdotter ( - 1693)
Fire sønner og to døtre levde i 1680.2 
BarnPål ble født ca. 1619.1
Pål giftet seg med Magrete Persdotter.2 Pål Sørensson hadde borgerskap i Trondheim i 1666.2,1
Han og Magrete bodde i Molde i 1666.1
Han ble kalt Pål båtsmann.2

Pål døde ca. 1680 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 28. september 1680 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 366.
 2. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 3. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.

Magrete Persdotter1,2

K, #7331, ( - 1693)

Familie

Pål Sørensson (c 1619 - c 1680)
Fire sønner og to døtre levde i 1680.1 
BarnMagrete giftet seg med Pål Sørensson.1
Hun og Pål bodde i Molde i 1666.3

Magrete døde i 1693 i Molde. Den 18. november ble det betalt 2 ort 16 skilling for kirkegårdsjorden og leie av begge likkledene.2

Kilder/noter

 1. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 6 b.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 366.

Knut Larsson i Hamnavika1,2,3

M, #7332, (omkr. 1650 - 1733)
7. tippoldefar til meg

Familie

Anne i Hamnavika
De hadde iallfall to barn.5 
Barn
Knut Larsson (Hamnavika) sitt bumerke (fra Bygdebok for Nesjestranda)Knut ble født omkr. 1650.4 Han fikk bygselseddel på 1 pund (hele gården) i Hamnavika, Veøy, fra Jørgen Hansson Meier den 4. mai 1695. Seddelen ble tinglyst først 16. oktober 1720.1
Knut giftet seg med Anne.5
Knut var bruker i Hamnavika i 1701 og til ca. 1730. Frem til omkring 1860 var våningshuset på gården en røykstue hvor beten visstnok hadde inskripsjonen 1705. Stuen ble ombygd, men stod fremdeles der i 1920-årene.4,5,6 Han var lagrettemann.5 Han var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1720.3

Knut døde i 1733 i Hamnavika. Oppgitt alder: 98 år, men den er nok for høy.2 Han ble jordfestet den 30. august 1733 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 149 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390616
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640212
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 430.
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 82. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=91

Ola Knutsson på Molde1,2,3

M, #7333, (ca. 1660 - 1710)
Far*Knut Olsson kiper4 (c 1620 - )

Familie

Brit Pålsdotter (c 1666 - )
Ett barn er nevnt i et tingsvitne.4 
BarnOla ble født ca. 1660.5,6 Han bodde hos Knut Olsson kiper i Molde i 1664.7,6,4,8
Olluf Knuds: Molde var debitor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 2 ort 14 skilling i resterende grunnleie.9
Ola Knutsson på Molde fikk 29. juni 1691 en transport på 17 daler som Harry Meier i Bergen hadde utestående hos Olle Knudsen Kiper, trolig feilskrift for Knut Olsson kiper ettersom hans festeseddel fra 1661 ble tinglyst samme dag, 1. juli 1692 (dette kan tyde på at Ola tok over huset).3
Ola giftet seg med Brit Pålsdotter.10,11
Han ble kalt Ola Knutsson den yngre i 1694 (for å skille ham fra fetteren med samme navn, s.d.).12
Ola Knutsson den yngre kjøpte hus med grunn østenfor elva i Molde den 15. juni 1694 av Hans Andersson. Selgeren hadde bodd der. Skjøtet ble tinglyst 18. januar 1696.12
Annet navn: Ola Knutsson under Berget, nevnt 1694.13,14 Gamle-Ola Knutsson og Ola Knutsson under Berget ble lignet for 2 ort hver i husmannsskatt i 1694.14,13
Ola Knutsson på Molde kjøpte hus med grunn (tidligere eid av buntmaker Jens Jensson) i Søre Bjørnsund, Vågøy, den 30. juni 1700.15,11
Ola Knutsson solgte hus under Berget, Molde, den 20. desember 1701 til Nils Andersson Mek. Selgerens avdøde foreldre hadde bodd der. Skjøtet ble tinglyst 18. januar 1702.16,17 Ola Knutsson på Molde var handelsborger.4,10 Han var vurderingsmann i Molde i 1708.18
Han var verge for Trine Olsdotter i 1708. Hun hadde arvet midler etter foreldrene, morfaren og broren sin.19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 2 ort 8 skilling.21


Ola døde i 1710 i Molde. Den 11. februar ble det betalt 1 daler 8 skilling for kirkegårdsjorden, vokslysene, klokkeringing og bruk av likkledene.22,10 Det ble holdt skifte etter ham den 12. juni 1710. Han eide hus både i Molde og Bjørnsund.23
Nils Ågesson stevnet Simen Karstensson og Hermann Sjurdsson til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710. Nils opptrådte på vegne av Brit Pålsdotter, enke etter Ola Knutsson, som hadde vært verge for Trine Olsdotter, søster og arving etter Knut Olsson. Saken gjaldt resterende gjeld til sistnevnte. Simon skyldte 6 daler.20


     Navnet hans ble skrevet Olluf Knudsøn i 1708.19

     Navnet hans ble skrevet Olle Knudsøn paa Molde i 1709.1

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Knutsson på Moldes hjemsted på Jendemsbakken, Jendem, Vågøy, men det stemmer ikke.24,4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650507
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 8. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120086
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a.
 11. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.
 12. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 13. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 9 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650569
 14. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg F, husmanns-, håndverker- og strandsitterskatt 1694. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211238
 15. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 15 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/17/
 16. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/
 17. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137
 18. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a.
 19. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 88 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/96/
 20. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260
 21. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 22. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 32 b, 1710, 11. februar.
 23. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a–259 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/255/
 24. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 396.

Mali Kristensdotter på Eiskrem1

K, #7334, ( - ca. 1712)
Far*Kristen Arnesson på Jenset2,3 (c 1645 - e 1703)
6. tippoldemor til meg

Familie

Anders Pålsson på Eiskrem (c 1677 - c 1754)
BarnAnnet navn: Mali Kristensdotter på Jenset.
Mali giftet seg med Anders Pålsson på Eiskrem.1,3 Mali Kristensdotter på Eiskrem og Anders bodde på Eiskrem, Aukra, i 1711 sammen med Brit Eiskrem og ei Ingebjørg, som trolig var tjenestejenter.4

Mali døde ca. 1712 på Eiskrem.1,4 Det ble holdt skifte etter henne den 2. juni 1713. Barnas arv: 47 daler 3 ort 13 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Sundtz-otting.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 192.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Eischrem.

Ivar Ivarsson1,2

M, #7335, (ca. 1687 - mellom 1759 og 1764)
Far*Ivar Jensson på Molde3,4 (c 1631 - )

Familie

Magrete Mikkelsdotter Johnston ( - 1764)
De hadde tre døtre. Da Johanne Ivarsdatter døde i 1810, var hennes arvinger søsterdøtrene Sara V. Paust og A. B. Øvres kone (Anne Helsing Paust). Disse var døtre av Anne Magrete Ivarsdatter.27 
BarnIvar ble født ca. 1687 i Molde.3 Han bodde hos Ivar Jensson i Molde i 1701.3
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.5

Ivar giftet seg den 3. februar 1727 i Molde kirke med Magrete Mikkelsdotter Johnston.2,6,7 Ivar Ivarsson hadde borgerskap i Trondheim i 1733 som utliggerborger i Molde, hvor han fremdeles bodde i 1753.6,8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Nesje den 9. september 1740: 1 daler 3 ort 4 skilling, hvorav han fikk 0–1–21.9

Ivar Ivarsson kjøpte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 av Jakob Ottosson Fris. Kjøpesum: 235 daler. Eiendommen lå mellom grunnene til Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz. Vitner: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Peter Anderssen Fyn. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1743.10
Han bevitnet et dokument: På vielsesdagen lovte Erik Andersson Aure og Guri Hansdatter hverandre at den lengstlevende skulle ha 10 daler forlodds i huset, i påhør av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter og øvrige gjester, og bekreftet skriftlig den 29. juni 1743.11
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 3 daler 1 ort.12
Ivar Ivarsson solgte to stover, et båtnaust, og en liten fiskebod med en gammel skjå for 20 daler (etter Ivars bror Anders Ivarsson) i Søre Bjørnsund, Vågøy, den 25. mai 1744 til Jørn Eriksson i Løvika.13,4 Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.14
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 4 daler.15
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 2 daler 14 skilling.16
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Persdotter i Bjørnsund den 11. januar 1753: 3 daler, hvorav han fikk 2 daler 2 ort 1 skilling.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 22. mai 1753 på Ytre Lindset, Vågøy: 5 daler.18
Hans Jørgen Duborg kjøpte hus på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, den 15. juli 1753 av Nils Roesson Moen. Stoven hadde jernkakkelovn, loft og kjøkken med et lite kammer ved siden av. En gammel smie hørte også til salget. Kjøpesum: 36 daler. Moen hadde bodd der frem til salget og signerte egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 26. november. Grunnen tilhørte Søren Fitzens. Vitner: Ivar Ivarsson og Mikkel Hyssing.19
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Jøstensson på Stranda den 22. oktober 1753: 6 daler.20
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 2 daler 2 ort 18 skilling etter dom.21
Ivar Ivarsson eide eiendom i Søre Bjørnsund iallfall fra 1755 til 1757.4
Han var kreditor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 94 daler 1 ort.22
Han var verge for Marki Hyssing i 1756.23


Ivar døde mellom 1759 og 1764, før kona.4,24
Hans dødsbo var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 1 daler 1 ort 16 skilling.25


     Han signerte som Ifuer Ifuersøn i 1746.14

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194.
 4. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 457.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400072
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 180 a.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 208 b.
 14. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b–124 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b–180 b.
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b–194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 22. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 23. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 24. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 25. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 89. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-46
 27. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 28. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63

Ludvig Knutssen1,2

M, #7336, (1729 - ca. 1780)
Far*Knut Bentsson Hjelvik3,4 (c 1697 - 1773)
Mor*Hilde Jonsdotter5 ( - e 1774)Ludvig ble døpt den 21. august 1729 i Molde kirke. Faddere: Anne Persdatter, Susanna Persdatter, Lars fellbereder og Nils smed.3 Ludvig tjente i Tingvoll i 1747.4
Ludvig giftet seg med Katrine Fredriksdatter.1,6
Han og Katrine bodde på fhv. mnr. 56, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Det ble revet og flyttet vekk i 1773.1,7,2
Han og Katrine bodde på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1773. De overtok (nabo)huset etter faren hans. Det var taksert til 10 daler i 1777.2,8

Ludvig døde ca. 1780.6,8

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 970. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 56.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1777, Schultz Hagen, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064091

Katrine Fredriksdatter1,2

K, #7337, (1737 - 1808)
Far*Fredrik Kristensson på Røysa1 (c 1694 - 1740)
Mor*Mette Jørgensdatter på Røysa

Familie

Ludvig Knutssen (1729 - c 1780)
BarnAnnet navn: Katrine Fredriksdatter på Røysa.
Katrine ble døpt den 2. juli 1737 i Molde kirke. Faddere: Karen Eriksdatter, Åge Perssons pike, Anne Olsdatter Lønset, Jens smed og Hans Persson.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med søsknene).3
Hun og hennes søsken var myndlinger av Hans Hansson i 1740.4

Katrine giftet seg med Ludvig Knutssen.5,6
Hun og Ludvig bodde på fhv. mnr. 56, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Det ble revet og flyttet vekk i 1773.5,7,8
Hun og Ludvig bodde på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1773. De overtok (nabo)huset etter faren hans. Det var taksert til 10 daler i 1777.8,9
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: gammel, hvit spilkum og to par tekopper (12 skilling).10

Hun bodde på mnr. 46 i 1789. Hun hadde ingen næringsvei og etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.11
Hun ble kalt Katrine Olsdatter i 1801.12 Katrine Olsdatter losjerte hos Trond Ellingsson og Brit Åmundsdotter på mnr. 46 i 1801.12 Katrine var spinner i 1801.12

Katrine døde i 1808 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 10. desember 1808. Samme dag ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, og 2 ort i leie for det nest beste likkledet.2,13

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Schultz Hagen.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 970. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 56.
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1777, Schultz Hagen, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064091
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 48. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 48.
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 10. desember.

Steffen Eriksson i Bjørnsund1,2,3

M, #7338, (ca. 1679 - ca. 1739)
Far*Erik Styrkårsson4,3 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter4,3 ( - e 1729)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund ( - c 1728)
Seks barn levde i 1729.2 
BarnSteffen ble født ca. 1679.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 2 daler 2 ort 6 4/5 skilling. Han fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.5

Han var bruker i Nørdre Bjørnsund, Vågøy, fra 1709. Han var der til sin død.6
Steffen giftet seg med Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund.7,2 Steffen Eriksson i Bjørnsund var jekteskipper iallfall fra 1711 til 1712.3 Han var kjøpmann i 1729.8
Han var arving ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 347 daler 3 ort 4 skilling.9


Steffen døde ca. 1739 i Bjørnsund, Vågøy.10 Det ble holdt skifte etter ham den 21. august 1739. Arvinger: Hans Steffenssen, Karen Steffensdotter og Ingeborg Katrina Steffensdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen.10

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 26 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/20/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 3. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 108.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 6. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 108 & 109.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 567 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/582/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Vaagøe otting, 21. august.
 11. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 114.
 12. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 80 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24558/94/

Anne Magrete Larsdatter1,2

K, #7339, (ca. 1740 - )
Far*Lars Nilsson Hoem ( - e 1748)
Mor*Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes3 (c 1701 - 1798)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Timannsson (1736 - 1769)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Kristen Nielssen Jensby (c 1729 - 1797)
Fem barn levde i 1798.8 
BarnAnne Magrete ble født ca. 1740.4 Bastian Erikssen, Johan Mühlenfort, Per Eriksson, Lars Persson og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.1 Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17 i 1764.5
Anne Magrete giftet seg med Knut Timannsson.2,6
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.7

Anne Magrete giftet seg ca. 1770 med Kristen Nielssen Jensby.3,8,9
Hun og Kristen bodde på mnr. 53, Hovedgata, Molde, i 1770. De var fremdeles der i 1789.9,10,11
Hun var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.12

Hun ble kalt Anne Magrete Jensby, nevnt fra 1798 til 1801.8,4 Anne Magrete Jensby losjerte hos Bibiana Atlevssen på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 131. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002451
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 383.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 266 a.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 253.
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 55. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.

Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes1,2

K, #7340, (ca. 1701 - 1798)
Far-?*Kristoffer Kristoffersson på Helland (c 1674 - 1754); kanskje
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lars Nilsson Hoem ( - e 1748)
Barn

Familie 2

Ivar Perssen på Sanden (1735 - 1767 / 1768)
De hadde ikke barn.3 

Familie 3

Lars Persson Landre (c 1730 - 1797)
De hadde ikke barn.9 Gjertrud ble født ca. 1701.1
Gjertrud trolovet seg den 14. februar 1740 i Molde kirke med Lars Nilsson, forrettet av Lars Lekanger.2
Gjertrud giftet seg med Ivar Perssen.3,4
Hun og Ivar bodde på mnr. 19, Sanden, Molde, i 1762. I 1767 var huset med naust taksert til 50 daler. Hun bodde der videre etter hans død.5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 91 daler 2 ort 19 skilling.8
Hun var myndling av Ingvar Ivarssen i 1768.3

Gjertrud giftet seg ca. 1769 med Lars Persson.9,10,7
Hun og Lars bodde på mnr. 19 i 1769. I 1775 var årlig leie av vånings- og sjøgrunn 2 daler 12 skilling til Reknes gård. De var fremdeles der i 1789, og han bodde på Sanden resten av livet.10,7,11,12,13
Annet navn: Gjertrud Kristoffersdatter på Sanden, nevnt 1798.13,14

Gjertrud døde i 1798 i Molde. Hun losjerte da hos dattera.1,13 Hun ble gravlagt i april 1798. Den 16. ble det betalt 1 daler 3 ort til kirken for begravelsen.1,14

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, [Ud paa Gaden]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1767, Ud paa gaden, mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 140 b, mnr. 23. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 263 b.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 264 a.
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Jens Nordgård1,2

M, #7341, (ca. 1756 - 28. februar 1819)

Familie

Marta Hansdotter Hagen (1762 - 1820)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJens ble født ca. 1756.3,4 Han var underklokker i 1793.1
Jens trolovet seg den 23. april 1793 i Stjørdal med Marta Hansdotter.1
Jens giftet seg den 16. mai 1793 i Stjørdal med Marta Hansdotter.1,2 Jens Nordgård var klokker i Molde i 1796. Han virket til sin død og var dessuten skolelærer.5,6,7
Han var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.5
Han var forlover for Jakob Nilsson og Anne Knutsdotter Eikrem, som ble trolovet den 29. mars 1796.8
Han var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.9
Han var forlover for Sara Maria Hartun og Tørres Berg, som giftet seg den 14. september 1797 i Molde.10,11,12
Klokkeren var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.13
Han var forlover for Peter Henrikssen Angel og Karen Møller, som giftet seg den 31. mai 1798 i Molde.14
Han var forlover for Lars Møller og Helken Hammond Hammer, som ble trolovet den 17. november 1798.15

Han og Marta bodde på mnr. 87, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Henrik Eiler Støren Nordgård og Kristoffer Wessel. Sistnevnte var losjerende skolelærer.4
Han hadde Knut Andreas Ivarssen i tjeneste i 1801.4
Han var forlover for Johan Vikberg og Anne Amundsdatter Takestad, som giftet seg den 12. august 1802 i Molde kirke.16,17


Jens døde den 28. februar 1819 i Molde, av inflammasjon eller brystsvakhet, 62¼ år gammel.6,3,18 Han ble gravlagt den 8. mars 1819.6,3

Kilder/noter

 1. [S1130] Stjørdal mini. 1781–97: s. 570, nr. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16372&idx_id=16372&uid=ny&idx_side=-288
 2. [S1131] Stjør- og Verdal skifteprotokoll 1802–16: fol. 314 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24765/327/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 182, 1819, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 87.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 184, 1819, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-83
 7. [S244] Molde bys historie I: s. 385.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 23. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-63
 11. [S1118] Bergen, Nykirken mini. 1775–1808: fol. 127 b, nr. 66. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8719&idx_id=8719&uid=ny&idx_side=-132
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-48
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 17. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 18. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 660, nr. 91. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-273

Marta Hansdotter Hagen1,2

K, #7342, (1762 - 23. april 1820)
Far*Hans Persson på Kolbotnet5,4 (c 1728 - 1778)
Mor*Anne Simonsdotter på Kolbotnet3,4 (c 1738 - c 1803)

Familie

Jens Nordgård (c 1756 - 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Marta Hansdotter på Kolbotnet.5
Marta ble født i 1762 på Kolbotnet, Ålen.5 Marta ble døpt den 2. januar 1763 i Ålen kirke.5 Hun var i tjeneste hos Per Olsson på Fætten i Ålen sogn.4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Persson på Kolbotnet den 8. januar 1779.4

Marta trolovet seg den 23. april 1793 i Stjørdal med Jens Nordgård.1
Marta giftet seg den 16. mai 1793 i Stjørdal med Jens Nordgård.1,3
Hun var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.6

Hun og Jens bodde på mnr. 87, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Henrik Eiler Støren Nordgård og Kristoffer Wessel. Sistnevnte var losjerende skolelærer.2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Simonsdotter på Ystiberget den 25. juli 1803.3
Hun var fadder ved dåpen til Anne Sofia Brunsell den 22. juli 1810.7

Hun ble kalt Marta Hansdotter Nordgård i 1820 (og madam Nordgård i 1797 og 1810).8,6,7

Marta døde den 23. april 1820 i Molde, av tæring.8,9 Hun ble gravlagt den 1. mai 1820.8,9

Kilder/noter

 1. [S1130] Stjørdal mini. 1781–97: s. 570, nr. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16372&idx_id=16372&uid=ny&idx_side=-288
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 87.
 3. [S1131] Stjør- og Verdal skifteprotokoll 1802–16: fol. 314 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24765/327/
 4. [S1132] Gauldal skifteprotokoll 1777–82: fol. 205 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24726/213/
 5. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 39 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-42
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 185, 1820, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-94
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 185, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-83

Mattias Schultz1,2,3

M, #7343, (ca. 1766 - 1811)

Familie

Katrina Brun (c 1767 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMattias ble født ca. 1766.2,3
Mattias giftet seg med Katrina Brun.2
Han var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.1
Mattias Schultz var parykkmaker iallfall fra 1801 til 1807.2,4 Han var underoffiser ved 1. avdeling av borgervæpningen i Molde i 1801.5
Mattias og Katrina hadde Elen Andersdatter i tjeneste i 1801.2

Han og Katrina bodde på mnr. 72, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Elen Kirstina Schultz. I 1807 var huset taksert til 200 daler.2,4
Han var forlover for Per Jakobssen Lund og Elen Eriksdatter Sæbø, som giftet seg den 25. januar 1803 i Molde.6,7
Mattias Schultz var vurderingsmann i Molde fra 1807 til 1808 og i 1811.8,9,10 Han var bytjener og konsumpsjonsbetjent i Molde i 1811.10,3,11

Mattias døde i 1811 i Molde.3 Han ble jordfestet den 27. september 1811.3
Henning Abelseth fikk festeseddel på en innhegnet plass i hestehagen på Reknes, Bolsøy, fra Johan Gørvell den 7. april 1812. Tomten hadde vært brukt av avdøde Mattias Schultz og gikk fra østre led eller grind til Bjørset, derfra langs steingjerdet østetter til kjervehagegjerdet, derfra langs gjerdet søretter tilbake til ledet. Seddelen ble tinglyst samme dag.11,12

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 72.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=126
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 383 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/
 11. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610220
 12. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610221

monsieur Lorentssen1

M, #7344Han var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.

Karen Fris Sivertssen1,2,3,4

K, #7345, (ca. 1773 - 25. juni 1829)
Far*Mats Sivertssen Sekkenes5 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad5 (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Julius Kristenssen (c 1775 - 1800)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

Sivert Pederssen på Litlebostad (1775 - 1838)
Ett barn levde i 1839.17 
BarnKaren ble født ca. 1773 i Molde.5,6 Hun tjente hos August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff i Molde iallfall fra 1794 til 1801.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Karen Andrea Gjerding den 13. september 1797.8
Hun var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.1

Karen giftet seg den 16. mars 1799 i Molde med Julius Kristenssen (forlovere: August Friedrich von Brockdorff og Lars Dal). De ble viet etter kongelig bevilling.2,4
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 12. november 1799.9
Hun var myndling av Sivert Sivertssen i 1800.4

Hun ble kalt Karen Fris Kristenssen, nevnt fra 1801 til 1804.6,10,4 Karen Fris Kristenssen tjente («Til Fruens Opvartning») hos August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1801.6
Madm: Julius var fadder ved dåpen til Andreas Perssen Sundmann den 27. januar 1802 i Molde kirke.11

Karen giftet seg den 15. juni 1804 i Domkirken sogn, Trondheim, med Sivert Pederssen. De ble viet i huset.10,3,12
Hun og Sivert bodde på Litlebostad, Bolsøy, i 1811. De var husfolk der i 1823.13,14
Annet navn: Karen Matsdatter, nevnt 1814.12 Karen Matsdatter ble den 26. oktober 1814 dømt til 2 måneders arbeid på Trondheim tukthus.12
Annet navn: Karen Matsdatter på Litlebostad, nevnt 1829.15

Karen døde den 25. juni 1829 på Litlebostad, som plasskone.15 Hun ble jordfestet den 19. juli 1829.15 Skiftet etter henne og Sivert ble sluttet den 6. juli 1839. Arving: Severine Karoline Sivertsdotter. Arv: 64 daler 4 ort 9 skilling. Karens datter fra første ekteskap hadde frasagt seg arv.16

     Hun var trolig oppkalt etter Karen Fris.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 3. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 442 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130630451
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 5. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 11.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 10. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070920680135
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 12. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 172 a.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620084
 15. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 207, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640106
 16. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 442 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130630451
 17. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 442 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130630452

Augustine Konradine Juliusdatter på Litlebostad1,2,3

K, #7346, (1799 - etter 1839)
Far*Julius Kristenssen1,2 (c 1775 - 1800)
Mor*Karen Fris Sivertssen1,2 (c 1773 - 1829)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Larsson i Demdal ( - e 1839)Augustine Konradine ble døpt den 25. oktober 1799 i Molde. Faddere: fru Brockdorff, madam Maren Magrete Dal, Sara Maria Steffenssen, kaptein Brun, Andreas Blom Øvre og Jakob Geelmuyden.1
Hun var myndling av August Friedrich von Brockdorff i 1800.2
Augustine Konradine Juliusdatter bodde med mora og morsøstera hos August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1801.4
Augustine Konradine giftet seg den 5. juli 1818 i Eid kirke i Romsdal med Per Larsson i Demdal.3,5

Augustine Konradine døde etter 1839.5

     Hun var oppkalt etter August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 3. [S1483] Eid (Romsdal) mini. 1818–53: s. 367, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904630074
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 11.
 5. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 442 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130630452

Julius Kristenssen1,2

M, #7347, (ca. 1775 - januar 1800)

Familie

Karen Fris Sivertssen (c 1773 - 1829)
De hadde ett barn.4 
BarnJulius ble født ca. 1775 på Als, Danmark.1 Han ble innrullert som skipsstyrmann i Molde den 29. oktober 1798. Han var måtelig av statur og hadde mørkt hår. Julius hadde fart mest på Middelhavet.1,3,2
Julius giftet seg den 16. mars 1799 i Molde med Karen Fris Sivertssen (forlovere: August Friedrich von Brockdorff og Lars Dal). De ble viet etter kongelig bevilling.3,4
Han reiste som styrmann den 27. mars 1799 hos skipper Tomas Atlevssen med destinasjon i Skottland. De returnerte til Molde.1
Han reiste som styrmann i 1799 med destinasjon i Bilbao, Spania.1

Julius døde i januar 1800 i England. Han omkom da skipet «Ebeneser» forliste ved kysten.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. april 1800 i Molde. Steffen Larssen fordret resterende husleie.4 Skiftet etter ham ble sluttet den 6. mars 1801.2

Kilder/noter

 1. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: Styrmænd i Molde, nr. 4.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 a.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 b & 298 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Karen Smit Eide1,2,3

K, #7348, (ca. 1776 - 1812)
Far*Kristian Hanssen Eide4 (c 1743 - 1823)
Mor*Anne Jensdatter Heide (c 1738 - 1802)

Familie

Knut Rekdal (1784 - 1833)Karen ble født ca. 1776.1,5 Hun ble konfirmert den 20. november 1791 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Johan Gjerding Ivarssen den 12. februar 1796 i Molde kirke.3
Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdotter og Kirsten Ottarsdotter tjente hos Peder Leth Øvre og Mette Susanne Jalles på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Andreas Perssen Sundmann den 27. januar 1802 i Molde kirke.8
Hun var fadder ved dåpen til Erik Andreas Bell Lund den 13. august 1807 i Molde.9
Hun var fadder ved dåpen til Lars Sande den 13. desember 1807 i Molde kirke.10

Karen giftet seg i januar 1811 i Molde med Knut Rekdal (forlovere: Kristian Hanssen Eide og Anders Knutsson). De ble viet etter kongebrev.2
Hun ble kalt Karen Smit Rekdal, nevnt 1812.5

Karen døde i 1812 i Molde.5 Hun ble jordfestet den 19. mars 1812.5

     Navnet hennes ble skrevet Karen Schmith i 1801.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-118
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 b.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 627. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610317
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1812, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b.

Mats Sivertssen Sekkenes1,2,3

M, #7349, (1737 - 1794)
Far*Sjurd Andersson Sekkenes4,5 (c 1697 - c 1776)
Mor*Brit Andersdotter Sekkenes (c 1690 - 1768)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Vivike Katrine Volstad (c 1742 - 1812)
BarnAnnet navn: Mats Sivertssen på Vestnes.5
Mats ble født i 1737 på Vestnesgarden, Vestnes.5 Mats ble døpt den 3. februar 1737 i Vestnes kyrkje. Faddere: Synnøv Vestnes, Ingebjørg Sjurdsdotter på Flate, Anders Eriksson i Misfjorden, Ola Andersson i Misfjorden og Knut Arnesson på Brastad.5 Mats Sivertssen Sekkenes ble konfirmert den 6. oktober 1754 i Veøy kirke.2 Han var sersjant i 1768. Han var utkommandert i 1788 og hadde graden resten av livet.6,3,7
Mats giftet seg med Vivike Katrine Volstad.8,7,9
Mats Sivertssen Sekkenes kjøpte grunn med våningshus, sjøbod og brygge på mnr. 134, innpå Gata, Molde, den 19. oktober 1768 av Sjurd Andersson Sekkenes. Kjøpesum: 160 daler. Huset ble kalt Sekkenesgården etter dem.10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Nielsdotter Cimber den 7. februar 1774 i Molde.11

Han og Vivike bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.12

Mats døde i 1794 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.13 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 25. juni 1794 i Molde.7

     Navnet hans ble skrevet Mads Siversen Sækkenæs i 1754.2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 529. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660470
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 95. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 191.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 192.
 7. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360579
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 465. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610235
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 191, 192 & 316.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728 & 729.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 95. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.
 14. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Per Olsson Korsan1,2,3

M, #7350, (1775 - )Per ble født i 1775 på Korsan, Veøy.3
Det ble holdt skifteregistrering etter Andreas Eriksson Sundmann den 15. april 1801 i Molde. Aktiva: 23 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 25–1–6. Per Olsson Korsan var skiftevitne, og giftet seg to uker etter med enka. Han tilbød seg å dekke gjelden mot at de fikk beholde boet.2

Per giftet seg den 29. april 1801 i Molde kirke med Inger Maria Olsdatter (forlovere: Per Gunnarssen og Anders Olsson Hagen).4,2
Han og Inger Maria bodde på mnr. 36, Grova, Molde, fra 1801. I 1807 ble huset taksert til 20 daler. De bodde fremdeles der i 1809.1,5
Annet navn: Per Olsson i Grova, nevnt fra 1802 til 1809.6,7,5
Han var forlover for Mats Ingebrigtsson og Ingeborg Ambjørnsdotter, som giftet seg den 10. august 1806 i Molde kirke.8,9


     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Korsem fra 1801 til 1806.2,8

Kilder/noter

 1. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Groven, forsikringsnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 a.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 665.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8

Andreas Perssen Sundmann1,2

M, #7351, (1802 - )
Far*Per Olsson Korsan1 (1775 - )
Mor*Inger Maria Olsdatter i Grova (c 1765 - )Andreas ble døpt den 27. januar 1802 i Molde kirke. Faddere: Kristian Hanssen Eide, Peter Tønnessen, Lisa Berg, madam Julius og Karen Smit Eide o.a.1 Andreas Perssen Sundmann ble konfirmert den 28. september 1817 i Molde kirke.2

     Han var oppkalt etter Andreas Eriksson Sundmann.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 b, 17. søndag etter trinitatis, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630222

Åmund Åmundsson Kleive1,2,3

M, #7352, (ca. 1748 - 1. desember 1807)
Far*Åmund Åmundsson Kleive4 (1724 - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive5,4 (c 1726 - 1796)

Familie 1

Anne Arnesdotter Ekre (c 1747 - 1798)
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Magrete Steffensdatter (1758 - 1816)
De hadde ikke barn. Åmund ble født ca. 1748.6
Åmund giftet seg ca. 1780 med Anne Arnesdotter Ekre. Den 4. desember ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.3,7
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.4

Han og Anne var husfolk på mnr. 143, Molde, fra 1782. (De flyttet inn etter Per Justssen, s.d.) I 1789 hadde Åmund etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.8,9 Åmund Åmundsson var daglønner i 1789.9
Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter solgte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 til Anne Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.5
Åmund giftet seg med Magrete Steffensdatter.2,1 Åmund Åmundsson Kleive og Knut Steffenssen på Moldegjerdet kalte Per Olssen Talberg, Anders Olssen Talberg og Anders Olssen i Krubba til å vitne på tinget i Molde den 1. desember 1800. Vitnene skulle bekrefte at de to var rettmessige arvinger etter avdøde Ingeborg Knutsdatter i Trondheim.1
Han og Magrete var husfolk på mnr. 143 i 1801, sammen med Ingeborg Johanna Verner og Svein Verner Rasmussen. Ingeborg Johanna og sønnen var losjerende. Ved årsskiftet 1807–08 bodde Magrete der som enke. Huset ble da taksert til 30 daler.6,10

Åmund døde den 1. desember 1807.11 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare barna Josef og Nils Vind ble funnet.11,12,13 Det ble holdt skifteregistrering etter Åmund den 8. desember 1807 i Molde. Arvinger: Magrete Steffensdatter, Åmund Åmundssen Kleive, Arne Åmundssen og Andreas Åmundssen.2

     Han signerte som Amund Amundsen i Molde i 1796 (ifølge avskrift).5

     Navnet hans ble skrevet Amund Kleve fra 1801 til 1807.6,11

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 143. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002507
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 b.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1782, tingsvitne. Endringer, mnr. 155. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 145. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 135. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 12. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 13. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.
 14. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.
 15. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Magrete Steffensdatter1,2

K, #7353, (1758 - 1816)
Far*Steffen Jonassen på Fuglsetneset (c 1720 - 1796)
Mor*Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset2 (1721 - 1791)

Familie 1

Åmund Åmundsson Kleive (c 1748 - 1807)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Boye Larssen (c 1751 - 1823)
De hadde ikke barn. Magrete ble født i 1758 i Molde. I april ble det gitt 1 ort 8 skilling for dåpen til Steffen på Fuglsets barn og i offer.3,4
Magrete giftet seg med Åmund Åmundsson Kleive.1,2
Hun og Åmund var husfolk på mnr. 143, Molde, i 1801, sammen med Ingeborg Johanna Verner og Svein Verner Rasmussen. Ingeborg Johanna og sønnen var losjerende. Ved årsskiftet 1807–08 bodde Magrete der som enke. Huset ble da taksert til 30 daler.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 8. desember 1807.1
Hun var myndling av Mikal Olsson Aune i 1807.1

Magrete giftet seg den 28. februar 1813 i Molde kirke med Bård Larssen (forlovere: Kristen Jøstensson og Knut Jørnsson).7,3

Magrete døde i 1816 i Molde, av ondartet feber.3 Hun ble jordfestet den 5. desember 1816.3

     Navnet hennes ble skrevet Margrethe Stephensdatter fra 1800 til 1813.7,2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, april. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 143. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002507
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 135. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1813. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237

Knut Steffenssen på Fuglsetneset1

M, #7354, (ca. 1753 - 1809)
Far*Steffen Jonassen på Fuglsetneset (c 1720 - 1796)
Mor*Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset2 (1721 - 1791)Knut ble født ca. 1753 i Molde.3
Knut giftet seg med Ingeborg Jetmundsdatter.3,4
Annet navn: Knut Steffenssen på Fuglsetbøen, nevnt 1787.4
Han og Ingeborg bodde på Fuglsetneset, Molde, i 1787 («Fugelset-bøen»). Stedet ble også kalt Moldegjerdet og sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.4,1,2
Annet navn: Knut Steffenssen på Moldegjerdet, nevnt fra 1790 til 1800.1,2 Åmund Åmundsson Kleive og Knut Steffenssen på Moldegjerdet kalte Per Olssen Talberg, Anders Olssen Talberg og Anders Olssen i Krubba til å vitne på tinget i Molde den 1. desember 1800. Vitnene skulle bekrefte at de to var rettmessige arvinger etter avdøde Ingeborg Knutsdatter i Trondheim.2
Han og Ingeborg var husfolk på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Susanna Knutsdatter. Plassen hadde jord.3,5
     Annet navn: Knut Steffenssen på Fuglset.6


Knut døde i 1809 på Fuglset, Bolsøy, som husmann.6 Han ble jordfestet den 12. mars 1809 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6,7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Fugelset.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-44
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 33 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-36

Anders Olssen i Krubba1,2,3

M, #7355, (ca. 1740 - 1807)

Familie

Beret Knutsdatter i Krubba (c 1740 - 1801)
De hadde ni barn, men bare ett levde i 1796.5 
BarnAnders ble født ca. 1740.1,4
Anders giftet seg ca. 1769 med Beret Knutsdatter i Krubba.5,4 Anders Olssen var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.6
Han og Beret var husfolk på mnr. 119, Krubba, Molde, i 1789. Sønnen ble kalt Røysa ved konfirmasjonen samme år (stedsnavnene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre). Berets mor hadde bodd i huset tidligere.6,7,8,9
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.3
Per Olssen Talberg, Anders Olssen Talberg og Anders Olssen i Krubba ble kalt som vitner på tinget i Molde den 1. desember 1800 av Åmund Åmundsson Kleive og Knut Steffenssen på Moldegjerdet. Vitnene skulle bekrefte at de to var rettmessige arvinger etter avdøde Ingeborg Knutsdatter i Trondheim.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 var Anders og Beret husfolk på mnr. 119. Anders Anderssen og Beret Persdatter bodde også der. Beret var losjerende.4

Anders døde i 1807 i Molde.2 Han ble gravlagt den 10. juli 1807. Samme dag ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,10

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 572 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/573/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 120. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 327.
 9. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Paa Røysene, mnr. 137.
 10. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 10. juli.

Knut Bentsson Hjelvik1,2,3

M, #7356, (ca. 1697 - 1773)
Far*Bent Jonsson i Hjelvika4,5 (c 1651 - c 1718)

Familie

Hilde Jonsdotter ( - e 1774)
BarnKnut ble født ca. 1697.5 Han bodde hos Bent i Hjelvika, Veøy, i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Bent Jonsson i Hjelvika den 10. mai 1719.6
Knut Bentsson Hjelvik var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1721 til 1722.7,2
Knut trolovet seg den 28. august 1721 med Hilde Jonsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.1
Knut giftet seg med Hilde Jonsdotter. Hun stod til offentlig skriftemål den 16. mars 1721 hos prest Erik Pedersson Lekanger (s.d.) i Veøy kirke for barnet hun og Knut fikk før de giftet seg. Hilde var også stevnet til tinget 19. oktober året etter grunnet for tidlig samleie, men møtte ikke, så saken ble utsatt. På tinget 15. juli 1723 ble de endelig bøtelagt 1 daler 12 skilling.8,7,2,9
Han og Hilde bodde i Molde i 1729.10
Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.11
Han var forlover for Jens Olsson Oppsal og Brit Eriksdotter på Kolstad, som ble trolovet den 4. juni 1742.3
Knut Bentsson var lagrettemann i Molde i 1748.12 Han og Andreas Jonssen reiste fra Molde til Ålesund og la ut for gravferden til Ivar Kristensson, som døde der i 1751.13,14
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.15

Han og Hilde bodde på mnr. 46, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 20 daler. Han bodde der til sin død, deretter overtok sønnen Ludvig.8,16,17

Knut døde i 1773 i Molde.17

     Navnet hans ble skrevet Knud Bendixsen Jelvigen i 1742.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 15 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/17/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 225, 4. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b–86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen.
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/37/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 12. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 17. august.
 13. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1751, 19. mai.
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 29.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: mnr. 55. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 17. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 20. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 22. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.

Kristin Ruppel1

K, #7357
Far*Ed Ruppel1
Mor*Phyliss Tanner1
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S836] Kristin Ruppel: e-post 6.6.2011.

Ludvig Ludvigssen i Bjørnsund1,2,3

M, #7358, (mai 1762 - 7. oktober 1841)
Far*Ludvig Knutssen3 (1729 - c 1780)
Mor*Katrine Fredriksdatter (1737 - 1808)Ludvig ble født eller døpt i mai 1762 i Molde.4
Han bodde i Bjørnsund, Vågøy, i 1786.2,3
Han var fadder ved dåpen til Maline Olsdotter i Bjørnsund den 12. november 1786 i Vågøy kyrkje.2

Ludvig giftet seg den 9. juni 1794 med en uregistrert person.5 Han fikk festeseddel på en grunn i Søre Bjørnsund, Vågøy, den 11. juni 1795.4 Han var fisker i 1801.6
Han var husmann i Søre Bjørnsund i 1801.6 Han var bryggemann for væreieren.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson i Søre Bjørnsund den 13. november 1811: 14 daler.7
Ludvig hadde Arne Åmundssen og Kristian Asmundssen o.a. i tjeneste i 1815.4


Ludvig døde den 7. oktober 1841 i Søre Bjørnsund.4

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690481
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 15, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650550
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 4. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 445. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=448
 5. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 630. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=633
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Biørnsund Sørre.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690481

Mette Katrine Ludvigsdatter1,2

K, #7359, (ca. 1761 - )
Far*Ludvig Knutssen1 (1729 - c 1780)
Mor*Katrine Fredriksdatter (1737 - 1808)

Familie

Torkel Anderssen (c 1765 - )
De hadde iallfall to barn.2 Mette Katrine ble født ca. 1761.2
Mette Katrine giftet seg med Torkel Anderssen .1,2
Hun og Torkel bodde i Kristiansund i 1800.1
Hun og Torkel bodde på mnr. 49, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 49.

Torkel Anderssen Bø1,2

M, #7360, (ca. 1765 - )

Familie

Mette Katrine Ludvigsdatter (c 1761 - )
De hadde iallfall to barn.2 Torkel ble født ca. 1765.2
Torkel giftet seg med Mette Katrine Ludvigsdatter.1,2
Han og Mette Katrine bodde i Kristiansund i 1800.1 Torkel Anderssen Bø var rorskar i 1801.2
Han og Mette Katrine bodde på mnr. 49, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 49.

Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset1

K, #7361, (1721 - 29. november 1791)
Far*Knut Bentsson Hjelvik2,3 (c 1697 - 1773)
Mor*Hilde Jonsdotter3 ( - e 1774)Susanna ble født i 1721 på Vestad, Veøy, før foreldrene giftet seg.3 Susanna ble døpt den 12. mai 1721 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset, Helge i Hjelvika, Kari i Hjelvika, Per Persson i Hjelvika og Anders Bentsson i Hjelvika.3
Susanna giftet seg med Steffen Jonassen.4,1
Etter barselseng ble hun innledet i kirken i mai 1758. Det ble betalt 1 ort 2 skilling.5
Ei Susanna Stephensen var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.6

Hun og Steffen bodde på fhv. mnr. 180, Fuglsetneset, Molde, i 1762. Huset ble taksert til 20 daler i 1767. De bodde fremdeles der i 1789, og han skulle etter muntlig angivelse svare 6 skilling i formuesskatt (½ pst.) Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.7,8,9
Hun ble kalt Susanna Knutsdatter på Moldegjerdet, nevnt 1781.10,11
Susanna Molgierdet var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.11,12


Susanna døde den 29. november 1791 på Fuglsetneset, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet.
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 208.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 10. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132

Johan Steffenssen på Bergsgjerdet1

M, #7362, ( - før 1798)
Far*Steffen Jonassen på Fuglsetneset (c 1720 - 1796)
Mor*Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset2 (1721 - 1791)

Familie

Elen Persdatter på Bergsgjerdet (c 1756 - f 1798)
BarnAnnet navn: Johan Steffenssen på Moldegjerdet, nevnt 1778.3 Johan Steffenssen på Moldegjerdet stevnet Hans Andersson på Hoemsneset til tinget i Vågøy den 13. oktober 1778. Johan hadde utestående 4 daler 3 ort i tjenestelønn. Hans møtte ikke, og saken ble utsatt, men han ble senere dømt til å betale.3,4
Johan trolovet seg den 26. oktober 1782 med Elen Persdatter. Forlovere: Johan Jenssen på Moldeneset o.a.5
Johan giftet seg den 21. november 1782 i Bolsøy med Elen Persdatter.5
Annet navn: Johan Steffenssen i Myra, nevnt fra 1784 til 1789.6,7
Han og Elen bodde i Myra, Berg, Bolsøy, iallfall fra 1784 til 1790. Plassen ble også kalt Bergsgjerdet.6,7,1
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.8,7


Johan døde før 1798.9,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b.
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31141/131/
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 20.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a.
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 349 a, saksnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420351
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 9. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.

Per Johanssen1,2

M, #7363, (17. november 1790 - )
Far*Johan Steffenssen på Bergsgjerdet3,1 ( - f 1798)
Mor*Elen Persdatter på Bergsgjerdet3 (c 1756 - f 1798)Annet navn: Per Johanssen på Bergsgjerdet.3
Per ble født den 17. november 1790 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.3 Per ble døpt den 27. november 1790 i Molde kirke.3
Annet navn: Per Johanssen i Myra, nevnt 1798.4 Han var fosterbarn hos Trond Aslaksson på Mork fra oktober 1798. Trond fikk 4 daler i året.4,5 Ingeborg Aslaksdotter og Per Johanssen o.a. tjente hos Trond Aslaksson på Mork, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b.
 4. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 5. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420818

Anne Johansdatter1

K, #7364, (ca. 1782 - )
Far*Johan Steffenssen på Bergsgjerdet1 ( - f 1798)
Mor*Elen Persdatter på Bergsgjerdet (c 1756 - f 1798)Anne ble født ca. 1782.1 Hun tjente trolig på Hjelset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Jeldsæt.

Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset1

K, #7365, (ca. 1744 - 1804)
Far*Steffen Jonassen på Fuglsetneset (c 1720 - 1796)
Mor*Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset2 (1721 - 1791)

Familie 2

Knut Jakobsson på Fuglsetneset (c 1745 - )Anne Helene ble født ca. 1744.3,4
Anne Helene trolovet seg den 15. januar 1768 med Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen.5
Anne Helene giftet seg den 5. februar 1768 i Bolsøy med Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen.5,1
Annet navn: Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetbøen, nevnt fra 1781 til 1804.6,4 Anne Helene Steffensdatter var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 11 daler 1 ort 9 skilling. Hun fordret også 2–2–0 i begravelsesomkostninger. Våningshuset med loft, kammer, kjøkken og skott, samt halvparten i et naust, ble solgt for 30 daler til sønnen Kristen. Enka skulle få bo i huset til hun hadde oppfostret sine små barn.7
Hun var myndling av Ola Andersson på Fuglsetbøen i 1788.8

Hun bodde på fhv. mnr. 179, Fuglsetneset, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.9
Annet navn: Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet, nevnt 1792.10,11,2
Anne Helene trolovet seg den 17. juni 1792 med Knut Jakobsson på Fuglsetbøen. Forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Anders Persson på Fuglset.10
Anne Helene giftet seg den 8. juli 1792 i Bolsøy kirke med Knut Jakobsson på Fuglsetbøen.11,10,2 Anne og Knut var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Anne Kristensdatter. Plassen hadde ikke jord.3

Anne døde i 1804 på Fuglset.4 Hun ble jordfestet den 22. april 1804 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,12

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 179. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 30 a.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-34

Knut Jakobsson på Fuglsetneset1

M, #7366, (ca. 1745 - )Knut ble født ca. 1745.2
Annet navn: Knut Jakobsson på Fuglsetbøen, nevnt fra 1792 til 1793.3,4 Han var landvernssoldat i 1792.3
Knut trolovet seg den 17. juni 1792 med Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet. Forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Anders Persson på Fuglset.3
Knut giftet seg den 8. juli 1792 i Bolsøy kirke med Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet.5,3,6
Annet navn: Knut Jakobsson på Moldegjerdet.6
Han var forlover for Mats Kristenssen på Moldegjerdet og Guri Ivarsdotter, som ble trolovet den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke.1,4
Knud Fugelsetbønen var forlover for Lasse Kristoffersson Reistad og Marit Knutsdotter på Dale, som ble trolovet den 12. juni 1796.7
Knud Fugelsetnesset var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.9
Knud Moldegiærdet var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.10
Knut Jakobsson var daglønner i 1801.2 Knut og Anne var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Anne Kristensdatter. Plassen hadde ikke jord.2

     Navnet hans ble skrevet Knut Jacobsen Fugelsæthnæsset i 1793.1

     Knut Jakobsson på Fuglsetneset og Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 30 a.
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 14.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48

Lars Larssen1,2

M, #7367, (1732 - 1776)
Far*Lars Nilsson3,4 (1673 - 1731)
Mor*Katrina Botolvsdotter på Molde5 ( - e 1737)
Far-steAnders Bentsson5 ( - e 1748)

Familie

Synne Hansdotter (c 1735 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble døpt den 5. februar 1732 i Molde kirke. Faddere: Hans Haugans hustru, Mali Ingebrigtsdatter, Mats sersjant, Jens smed og Endre Anderssen.3
Han var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732: 6 daler 3 ort 14 skilling.2
Han var myndling av Knut Rasmusson i Kjellneset i 1732.2
Han var arving ved skiftet etter Karen Larsdatter den 23. januar 1742: 12 daler 1 ort 23 skilling.6,7
Han var myndling av Anders Bentsson i januar 1742.6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 7 daler 1 ort 19 skilling.8
Han var myndling av Ola Andersson på Nerås i april 1742.4
Lars Larssen var skomakerlærling i 1747 og skomaker i 1776.5,1
Lars giftet seg med Synne Hansdotter.9,10
Han og Synne bodde på fhv. mnr. 98 (1771), Haugan, Molde, i 1764. I 1771 hadde huset stått øde i lang tid. Det var ganske råttent og delvis nedfalt, og ble slettet fra branntaksten.9,11
Han ble kalt Lars skomaker, nevnt fra 1775 til 1776.12,13
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.14
Lars skomaker fikk festeseddel på grunnen på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, fra Peter Fredrik Korn den 22. juni 1776. Årlig leie: 2 daler. Seddelen ble tinglyst 2. september.12
Lars Larssen kjøpte hus på mnr. 67 den 24. august 1776 av Søren Fitzens. Kjøpesum: 20 daler. Vitner: Kristian Resch og Johan Fris. Skjøtet ble tinglyst 2. september.1

Lars døde i 1776.1,15

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 279. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610142
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610186
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Avgang, mnr. 98. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360775
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 799. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 78. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194

Johans på Holte1,2

M, #7368

Familie

BarnHan var husmann på Holte, Levanger.1,2

Kilder/noter

 1. [S837] Trondheim, Domkirken mini. 1802–30: s. 374.
 2. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 297.

Lars Sørenssen Rygert1,2

M, #7369

Familie

Ingeborg Nilsdatter på Molde ( - 1749 / 1750)
BarnLars trolovet seg den 17. mars 1741 i Bolsøy kirke med Ingeborg Nilsdatter.1
Lars giftet seg den 22. mai 1741 i Molde kirke med Ingeborg Nilsdatter på Molde.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 210.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 211.

Ola Olsson Kavli1,2,3

M, #7370, (1750 - 31. desember 1834)
Far*Ola Persson på Kavli4,5 (c 1700 - 1770)
Mor*Eli Olsdotter på Kavli6 (c 1720 - 1750)

Familie 1

Barn

Familie 2

Marit Boyesdotter (1750 - )
De hadde iallfall ett barn, født i Molde i 1792, som døde samme år. Det ble betalt 1 ort 20 skilling for kirkegårdsjorden.12,29 Ola ble født i 1750 på Ytre Kavli, Hen.4,7 Ola ble døpt den 1. februar 1750 i Grytten kirke, om morgenen.4
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Kavli i mai 1751. Sønnen arvet 68 daler 1 ort 4 skilling i løsøre, og 19–2–3 kontant – til sammen 87–3–7 – og enkemannen fikk antakelig like mye.8
Ola Olsson bodde hos Ola Persson og Siri Ørjarsdotter på Ytre Kavli i 1764.9
Ola giftet seg med en uregistrert person.10 Han var fritjent som landsoldat ifølge attest datert den 9. august 1783.11
Ola giftet seg den 10. juli 1787 i Grytten med Marit Boyesdotter.2,12 Ola Olsson Kavli var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.13,14 Ola og Marit var husfolk på mnr. 146, Molde, i 1789 og 1801.14,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Nilsdotter den 4. juni 1791 i Molde: et langt bord med fot (1 ort 6 skilling).15

Ola Olsson Kavli kjøpte hus ved Ledet med ny jernkakkelovn i stuen samt kjøkken og vedsval på mnr. 146 i 1794 av Peter Nikolai Møller. Kjøpesum: 70 daler, inkludert feste av grunnen. Skjøtet ble utstedt 26. august og tinglyst 1. september.1 Ola Olsson Kavli lånte 60 daler av Ola Ivarsson på Hamre den 11. juni 1794 mot pant på mnr. 146. I tillegg til huset ved Olsmedbakken pantsatte han to gryter, to skjerdinger, ny bakstehelle, vaffeljern, fire økser, ti tannhøvler, to håndsager, en del bøkkerredskaper, to nye skinnfeller, to lerretslaken, og bileggerovnen i stuen. Kavli signerte obligasjonen med ført penn. Den ble tinglyst 1. september samme år og avlyst 6. oktober 1806.16
Han var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.17
Han var fadder ved dåpen til Else Olsdatter den 12. januar 1796 i Molde kirke.18
Han var forlover for Tore Olsson Setnes og Ingeborg Eriksdotter Lien, som ble trolovet den 24. mai 1796.19
Han var forlover for Erik Åmundsson Sørås og Anne Hansdotter Kringstad, som ble trolovet den 30. april 1797 i Molde.20,21
Han var forlover for Gjøri Kristoffersdatter og Peder Larsson Sanne, som ble trolovet den 31. mai 1798 i Molde.22
Han var forlover for Eli Olsdotter Kavli og Lars Kristofferssen på Molde, som ble trolovet den 27. desember 1798 i Molde.23
Han var forlover for Mats Olsson Beøy og Ågot Ottarsdotter, som giftet seg den 23. januar 1803 i Molde.24,25
Ola Olsson Kavli var skipstømmermann i 1804.11 Han hadde Jens Jenssen Hom som fosterbarn i 1804.26
Han var forlover for Ismael Hansson Nerland og Marit Kristensdotter på Mjelve, som giftet seg den 15. juli 1804 i Molde kirke.27

Ola Olsson Kavli solgte våningshus på mnr. 146 den 6. oktober 1806 til Kristen Jøstensson Øverland. Kjøpesum: 78 daler. Vitne: Ola Ivarsson på Hamre. Skjøtet ble tinglyst samme dag.28

Ola døde den 31. desember 1834 i Bolsøy sogn, som legdelem, av alderdom.3 Han ble gravlagt den 7. januar 1835.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Kawle i 1796.19

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 407. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610206
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 244. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-122
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 208, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640351
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 558 a.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 169 & 170.
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): S.
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. Romsdahls Otting, Kavlj, Elj Olsdatter.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 46, mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050052
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 146. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002526
 11. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 2].
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 148. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 148. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 170 a–172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 7 a.
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 20. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 21. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a.
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 24. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 25. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b.
 26. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): T.
 27. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, 1804, nr. [2]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 565. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610285
 29. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.

Marit Boyesdotter1

K, #7371, (1750 - )
Far*Boye Rasmusson på Veblungsnes2 (c 1715 - )
Mor*Ragnhild Larsdotter på Veblungsnes ( - e 1764)

Familie

Ola Olsson Kavli (1750 - 1834)
De hadde iallfall ett barn, født i Molde i 1792, som døde samme år. Det ble betalt 1 ort 20 skilling for kirkegårdsjorden.3,7 Annet navn: Marit Boyesdotter på Veblungsnes.2
Marit ble født i 1750 på Veblungsnes, Grytten.2 Marit ble døpt i august 1750 i Grytten kirke.2
Marit giftet seg den 10. juli 1787 i Grytten med Ola Olsson Kavli.1,3 Marit og Ola var husfolk på mnr. 146, Molde, i 1789 og 1801.4,5
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 9. mars 1792.3

Hun ble kalt Marit Kavli, nevnt 1795.6
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Salamonssen den 14. september 1795 i Molde kirke.6


     Navnet hennes ble skrevet Marithe Bøyesdatter i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 244. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-122
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-91
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 148. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 146. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002526
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.

Askjell Olsson på Bakken1,2,3

M, #7372, ( - ca. 1748)

Familie

Fire barn levde i 1748.7 
BarnHan var forlover for Lasse Jakobsson og Marit Kristoffersdotter, som ble trolovet den 5. september 1723 i Veøy kirke.1

Han bodde på Reistadbakken, Veøy, i 1723.1,2
Han var fadder ved dåpen til Per Persson på Reistad den 21. januar 1727 i Veøy kirke.4
Han var forlover for Guri Johansdotter på Talberg og Hans Aretsson, som ble trolovet den 20. juli 1732 i Vestnes kyrkje.5
Han var verge ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743.6
Askjell Olsson på Bakken var prestemedhjelper iallfall fra 1746 til 1747.2,3
Han var forlover for Marit Kristoffersdotter på Talberg og Ola Olsson på Farkvam, som ble trolovet den 27. oktober 1746.2
Magrete Maria Stensdotter Meldal meldte seg for sognepresten 27. mars 1747 og tilstod (i prestemedhjelper Askjell Olsson på Bakkens nærvær) at hun var gravid med Ola Hanssons barn. Han hadde tjent hos hennes avdøde far, «men strax, da dette deris syndige Levnet med hineanden blev mig bekiendt, ved Medhielperen og 2de Mænd, blev tilsagt, at hand maatte forføje sig derfra». Noen dager etter ble Ola hentet av kaptein Skjellerup og hensatt i tjeneste i Molde.3


Askjell døde ca. 1748 på Reistadbakken.7

     Navnet hans ble skrevet Aschield Bache i 1732.5

     Navnet hans ble skrevet Askild Olsen Bakken i 1746.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 283. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-144
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-66
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 514 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650534
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93.

Fredrik Kristensson på Røysa1,2,3

M, #7373, (ca. 1694 - 1740)
Far*Kristen Olsson på Molde4,2 (c 1654 - f 1737)
Mor*Kristens hustru ( - f 1740)

Familie

Mette Jørgensdatter på Røysa
De kan ha hatt fler barn. 
BarnFredrik ble født ca. 1694.4,1 Han bodde hos Kristen Olsson i Molde i 1701.4
Fredrik giftet seg med Mette Jørgensdatter.5,6
Han bodde i Molde i 1721.7
Han var fadder ved dåpen til Kristen Olssen den 15. april 1725 i Molde kirke.8

Han og Mette bodde på Østre Røysa, Molde, i 1728 og 1740.3,1
Han var forlover for Knut Bentssen og Mali Jakobsdatter, som ble trolovet den 7. mars 1734 i Molde kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.10
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 2 daler 1 ort 18 skilling.11


Fredrik døde i 1740 i Molde.1 Han ble gravlagt den 20. mars 1740.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 204.
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 4.1764, Ind paa gaden.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 11. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.

Elling Olssen i Schultzhagen1,2,3

M, #7374, ( - ca. 1767)

Familie

Elen Persdatter ( - 1772)
To barn levde i 1767.1 
BarnHan ble kalt Elling Olssen soldat, nevnt 1728.4
Elling trolovet seg den 18. august 1728 i Molde kirke med Elen Persdatter. Forlovere: Hans skomaker og Lars glassmaker.5
Elling giftet seg om morgenen den 27. desember 1728 i Molde kirke med Elen Persdatter.6,1
Han var fadder ved dåpen til Nils Sveinssen den 19. januar 1737 i Veøy kirke.2

Han og Elen bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1746.3 Elling Olssen var los i 1762. Samme år fordret han penger for veier- og målerarbeid.7,1
Han og Elen bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde. Hun bodde der videre etter hans død.8,1

Elling døde ca. 1767 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 9. desember 1767. Arvinger: Elen Persdatter, Ola Ellingssen og Helleborg Ellingsdatter. I boet var blant annet fjørnfar med nytt seil (16 daler), elleve torskegarn (6 daler 3 ort 12 skilling) og våningshus med naust (uten grunn, 60 daler). Formue: 98–0–16. Omkostninger: 6 daler. Arv: 92–0–16, fordelt på enka og de to barna.1
Han ble kalt Elling los, nevnt 1773.9
Boet etter Elling og Elen auksjonerte bort hus med naust (uten grunn) på mnr. 154 den 26. april 1773 til Per Sjurdsson. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).10,9,11,12

     Elling innpå Gata og Elling Olssen i Schultzhagen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 522. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/264/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169.
 3. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96 & 100.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 472, nr. 29. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/239/
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: Schultzhagen, mnr. 178.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 13. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Arne Kristensson på Jenset1

M, #7375, (ca. 1596 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnArne ble født ca. 1596.1
Arne giftet seg med en uregistrert person.1 Han var bruker på Søre Jenset, Jenset, Aukra, iallfall fra 1645 til 1666. Bruket var på 1 våg 6 merker. I 1645 hadde han kone, sønn og hushjelp.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 192.

Ola Nilsson på Hoem1,2

M, #7376, ( - etter 1762)
Far*Nils Olsson på Hoem (c 1673 - 1743)

Familie

Ingebjørg Persdotter på Hoem (c 1701 - f 1785)
De hadde tre barn.2,5 
BarnOla trolovet seg den 23. oktober 1728 i Tresfjord kyrkje med Ingebjørg Persdotter. Forlovere: Nils Olsson på Hoem o.a.1
Ola giftet seg den 13. februar 1729 i Tresfjord kyrkje med Ingebjørg Persdotter.3,2
Ola og Ingebjørg var brukere på Indre Hoem, Tresfjord, i 1762. Nils Olsson og Siri Olsdotter o.a. bodde også der. Familien var på Hoem allerede i 1738.2,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 98.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 450. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 4. [S927] Skorgen: s. 42.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 133.

Lars Kristofferssen Hoem1

M, #7377, (ca. 1769 - 28. april 1799)
Far*Kristoffer Kristoffersson Sylte2,3 (1733 - 1806)
Mor*Siri Olsdotter ved Ledet (c 1730 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1769 i Molde.2,3 Han var måtelig av vekst og hadde brunt hår.1 Han var utskrevet matros fra 14. februar 1789. Han var sjøvant og befaren den 16. oktober 1797.1 Han ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke. Han var lenge ute av sognet; og siden man ikke visste av ham, ble hans konfirmasjon forsømt til Lars ble utkommandert til matros våren 1789. Han kom tilbake 14. oktober.4,5,1
Han reiste som mannskap i 1791 hos skipper Tomas Atlevssen med destinasjon i Middelhavet.6
Han var trolig fadder ved dåpen til Lars Arnessen Sotåen den 22. november 1795 i Molde kirke.7

Han ble kalt Lars Kristofferssen ved Ledet, nevnt 1797.8,9
Han var fadder ved dåpen til Elen Eriksdatter den 10. september 1797 i Molde kirke.8

Annet navn: Lars Kristofferssen på Molde, nevnt 1798.10
Lars trolovet seg den 27. desember 1798 i Molde med Eli Olsdotter Kavli. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson og Ola Olsson Kavli.10
Lars giftet seg den 13. januar 1799 i Molde kirke med Eli Olsdotter Kavli. Den 16. januar ble det betalt 1 daler for vielsen.10,11 Lars Kristofferssen Hoem reiste den 2. mars 1799 til i Middelhavet sammen med kaptein Male.1

Lars døde den 28. april 1799. Han er ikke ført gravlagt i Molde, så kanskje han omkom til sjøs.1,12

Kilder/noter

 1. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 14.
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 50.
 3. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 129.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 266 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Eli Olsdotter Kavli1,2,3

K, #7378
Far-?*Ola Olsson Kavli (1750 - 1834); trolig

Familie

Lars Kristofferssen Hoem (c 1769 - 1799)
BarnHun var fadder ved dåpen til Elen Eriksdatter den 10. september 1797 i Molde kirke.1

Eli trolovet seg den 27. desember 1798 i Molde med Lars Kristofferssen på Molde. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson og Ola Olsson Kavli.2
Eli giftet seg den 13. januar 1799 i Molde kirke med Lars Kristofferssen på Molde. Den 16. januar ble det betalt 1 daler for vielsen.2,4
Etter barsel ble hun innledet i Molde den 25. oktober 1799. «Enken ved Leet».5
Hun var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.

Lorentse Larsdatter ved Ledet1

K, #7379, (1799 - 1799)
Far*Lars Kristofferssen Hoem1 (c 1769 - 1799)
Mor*Eli Olsdotter Kavli
4-menning 6 ganger forskjøvet til megLorentse ble født i 1799 i Molde.1

Lorentse døde i 1799 i Molde, 2 dager gammel.1 Hun ble gravlagt den 7. oktober 1799. Samme dag ble det betalt 3 ort 4 skilling for kirkegårdsjorden.1,2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Knut Olsson Hjelvik1,2,3

M, #7380, (1757 - )
Far*Ola Jonsson i Hjelvika3,4 (1728 - 1822)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika (c 1734 - f 1822)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Hansdotter på Røysan (1763 - 1804)
Tre barn levde i 1813.7 
BarnKnut ble født i 1757 i Hjelvika, Veøy.3,2 Knut ble døpt den 31. oktober 1757 i Veøy kirke.3
Knut trolovet seg den 11. oktober 1789 i Vestnes kyrkje med Ingeborg Hansdotter på Bårsneset.5
Knut giftet seg den 15. november 1789 i Vestnes kyrkje med Ingeborg Hansdotter på Bårsneset.1,6,7
Annet navn: Knut Olsson på Vikåsen, nevnt fra 1791 til 1797.7,8,9
Han og Ingeborg bodde på Vikåsen, Veøy, iallfall fra 1791 til 1797. Hennes søster ble bruker der (s.d.).7,8,9
Knud paa Røysen var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.10
Knut Olsson var arbeider i 1801.6
Han og Ingeborg bodde på mnr. 1, Reknesrøysan, Molde, i 1801 sammen med Ola Knutsson, Ingeborg Knutsdotter og Ingeleiv Knutsdotter. Huset var borte i 1807.6,11 Knut Olsson Hjelvik tjente som kusk i Molde i 1804. Han var også rulleført der, men var tjenesteudyktig og ville ikke reise i skipsfart.2
Annet navn: Knut Olsson på Reknes, nevnt 1804.12,6
Annet navn: Knut Olsson på Kormeset, nevnt fra 1820 til 1822.13,14
Knut giftet seg den 16. februar 1820 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.13
Han bodde på Kormeset, Veøy, iallfall fra 1820 til 1822.13,14
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Hjelvika den 26. september 1822.4


     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Gieldviig i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670108
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 8].
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 358. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670108
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 1.
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610042
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 387. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670122
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 493. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670175
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 13. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 385, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670552
 14. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 265 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Ingeborg Hansdotter på Røysan1,2

K, #7381, (1763 - 1804)
Far*Hans Knutsson på Bårsneset3 (1729 - 1813)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Bårsneset3 (1724 - 1797)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson Hjelvik (1757 - )
Tre barn levde i 1813.6 
BarnIngeborg ble født i 1763 på Bårsneset, Vestnes.3
Annet navn: Ingeborg Hansdotter på Bårsneset, nevnt 1789.4,5
Ingeborg trolovet seg den 11. oktober 1789 i Vestnes kyrkje med Knut Olsson Hjelvik.4
Ingeborg giftet seg den 15. november 1789 i Vestnes kyrkje med Knut Olsson Hjelvik.5,2,6
Annet navn: Ingeborg Hansdotter på Vikåsen.6
Hun og Knut bodde på Vikåsen, Veøy, iallfall fra 1791 til 1797. Hennes søster ble bruker der (s.d.).6,7,8
Hun og Knut bodde på mnr. 1, Reknesrøysan, Molde, i 1801 sammen med Ola Knutsson, Ingeborg Knutsdotter og Ingeleiv Knutsdotter. Huset var borte i 1807.2,9

Ingeborg døde i 1804 i Molde, i barselseng. Den 29. februar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden (i regnskapet står Knud Olsen Rechnes, men det gjelder nok hans kone og barn).1,10 Ingeborg Hansdotter og Marit Knutsdotter ble jordfestet den 10. mars 1804. De var mor og datter.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 1.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 366.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 358. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670108
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670108
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610042
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 387. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670122
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 493. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670175
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Lasse Matsson i Lillevika1,2

M, #7382, (1763 - )
Far*Mats Jespersson på Kringstad3,4,5 ( - c 1764)
Mor*Siri Lassesdotter på Kringstad4,3 (c 1733 - )
Far-steJon Hansson på Kringstad6 (c 1747 - 1788)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Eli Persdotter i Lillevika (c 1747 - 1831)Lasse ble født i 1763 på Kringstad, Bolsøy.3 Lasse ble døpt den 10. februar 1763. Faddere: Lars Larsson Bjørset, Hans Jespersson på Kringstad, Per Knutsson på Haukabøen, Helvig Mek og Brit Olsdotter på Haukabøen.3
Han var myndling av Anders Lassesson på Jendem i 1765.4
Han var myndling av Anders Timannsson på Kringstad i 1769.5

Annet navn: Lasse Matsson på Mek, nevnt 1782.7
Han bodde på Mek, Bolsøy, i 1782.7
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.7,8

Annet navn: Lasse Matsson på Kringstad, nevnt fra 1783 til 1789.6,9,10
Han var fadder ved dåpen til Mats Rasmusson på Kringstad den 15. mars 1783.10

Lasse Matsson på Kringstad kjøpte halvparten av et bruk på Kringstad i 1787 av Jon Hansson på Kringstad.6
Lasse trolovet seg den 25. november 1787 i Molde med Eli Persdotter på Eikrem. Forlovere: Jon Hansson på Kringstad og Anders Jonsson på Kringstad.6
Lasse giftet seg den 6. januar 1788 i Molde kirke med Eli Persdotter på Eikrem.6,9
Han og Eli bodde på Kringstad iallfall fra 1789 til 1790.9,11
Marta Persdotter på Eikrem inngikk fletføringskontrakt med Anders Knutsson og Lasse Matsson på Kringstad den 20. november 1790.11

Han og Eli bodde i Lillevika (bnr. 5), Bjørset, Bolsøy, i 1797.12
Han var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.2

Han og Eli var husfolk i Lillevika i 1801. Plassen hadde jord.1
Lasse giftet seg i 1831 i Bolsøy med Elisabet Hallvorsdotter i Setet.13

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Bjørset.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 11. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 13. [S162] Midsund I: s. 142.

Kristen Rypdal1

M, #7383, ( - etter 1799)En Christen hos Postmester Øwre tjente hos Andreas Blom Øvre i Molde i 1797.2
Kristen hos Øvre var fadder ved dåpen til Andreas Brun den 19. november 1797 i Molde kirke.2
Kristen Rypdal var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-29

Kirsti Persdotter Årø1,2,3

K, #7384, (1761 - 1811)
Far*Per Sjurdsson på Årø1,4,5 (1722 - 1775)
Mor*Kristi Ottarsdotter på Årø1,4 (c 1731 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Nilsson Kleive (1761 - 1802)
Barn

Familie 2

Lasse Ivarsson på Geitnes (1766 - 1835)
De hadde ikke barn.12 Kirsti ble født i 1761 på Årø, Bolsøy.1 Hun ble døpt den 9. april 1761. Faddere: Tomas Jakobsson på Røbekk og Sjurd Eriksson på Årø o.a.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Sjurdsson og Kristi Ottarsdotter på Årø den 12. mars 1776.4
Hun var myndling av Sjurd Eriksson på Årø i 1776.4
Hun var myndling av Ivar Sjurdsson på Brokstad i 1785.5
Hun var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1786.6

Kirsti giftet seg ca. 1790 med Hans Nilsson Kleive. De fikk et barn sammen allerede i 1787. Hun ble da kalt løs pike, antakelig i betydningen ikke i tjeneste.7,8,2
Hun og Hans var husfolk i Molde i 1792.9
Hun ble kalt Kirsti Kleive, nevnt fra 1799 til 1805.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.10

Hun og Hans var husfolk på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Gjøri Hansdatter, Gjertrud Hansdatter og Brit Sjurdsdotter. Brit var farsøster av Kirsti og losjerte hos dem. Hans bodde der til sin død.7,11
Kirsti Persdotter Årø giftet seg den 9. juni 1805 i Molde med Lasse Ivarsson på Geitnes (forlovere: Lars Tostensson på Fuglset o.a.)3,11
Tore Persson kjøpte våningshus (uten grunn) og naust på mnr. 154 den 27. juli 1805 av Lasse Ivarsson på Geitnes. Kjøpesum: 80 daler. Huset hadde tilhørt selgerens kone, Kirsti Persdotter.11

Annet navn: Kirsti Persdotter på Geitnes.

Kirsti døde i 1811 på Geitnes, Bolsøy.12

     Navnet hennes ble skrevet Kiersten Pedersdatter Aarøe i 1788.6

Bygdebok for Vågane (s. 478) sier at Hans Nilsson Kleive het «Hans Gjednes» og døde som husmann der i 1805 – samt at kona, Kirsti Persdotter, var fra Gausdal. Alt dette er feil.12

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-56
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 12. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-26
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Anne Sveinsdatter1

K, #7385, (ca. 1767 - )Anne ble født ca. 1767.1
Hun var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.3
Maren Magdalena Puls, Knut Knutssen, Beret Endresdatter, Anne Sveinsdatter og Maren Persdatter tjente hos Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1801. Puls var husjomfru. Maren Persdatter var hos dem allerede i 1797.1,4

     Ingeborg Sveinsdatter i Schultzhagen og Anne Sveinsdatter kan ha vært søsken.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.

Brit Johansdotter i Villagjerdet1,2

K, #7386, (1773 - ca. 1838)
Far*Johan Olsson på Daugstad4 ( - e 1793)
Mor*Brit Knutsdotter på Daugstad3 (1731 - 1792)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1773 på Daugstad, Tresfjord.4 Brit ble døpt den 12. april 1773 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Per Knutsson på Øvstedalen.4
Annet navn: Brit Johansdotter Daugstad, nevnt fra 1799 til 1800.4,5,6 Brit Johansdotter Daugstad tjente hos Lars Dal i Molde i 1799.7,8 Brit Johansdotter Daugstad var stevnet som vitne til tinget i Molde den 7. oktober 1799 i en sak mellom Marta Ivarsdotter Borvik og Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson.9
Hun var fadder ved dåpen til Lorentse Kristoffersdatter den 20. oktober 1799 i Molde kirke.7

Brit giftet seg den 9. februar 1800 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.5 Brit og mannen var husfolk i Villagjerdet, Villa, Tresfjord, i 1801. Plassen hadde jord.1

Brit døde ca. 1838.

     Navnet hennes ble skrevet Bereth Johanns Datter Dogstad i 1800.5

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 397 a, Willa, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 2. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 428 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630438
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680125
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 5. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 6 a, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a, 7. oktober, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370031
 9. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032

Karen Fris1,2

K, #7387, (1739 - )
Far*Jakob Ottosson Fris3,1 (1702 - 1774)
Mor*Maren Magrete Johansdatter Johnston1 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til megKaren ble født i 1739 i Molde.3 Karen ble døpt den 18. oktober 1739. Faddere: farmora samt Malene Audensdotter Viderø og Daniel Steffenssen o.a.3 Karen Fris bodde hos Jakob Ottosson Fris og Maren Magrete Johansdatter Johnston på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1764.1,4 Karen Fris losjerte hos Johanne Birgitte Krog på mnr. 90, Hovedgata, Molde, iallfall fra 1800 til 1801.5,2
Hun var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.5
Karen Fris hadde 16 daler i pensjon i 1801.2

     Karen Fris Sivertssen var trolig oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 90.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.

Lasse Kristoffersson Reistad1,2,3

M, #7388, (1759 - )
Far*Kristoffer Lassesson på Reistad4,5 (1728 - 1806)
Mor*Gjertrud Persdotter på Reistad5 (c 1735 - 1780)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Reistad (c 1755 - 1828)
Ingen barn levde i 1828.3 Lasse ble født i 1759 på Nedre Reistad, Veøy.4,6 Lasse ble døpt den 23. oktober 1759 i Veøy kirke. Faddere: Anne Mikkelsdotter på Talberg, Anne Kristoffersdotter på Reistadbakken og Lasse Jakobsson på Nedre Reistad o.a.4
Han var myndling av David Davidsson på Nedre Reistad i 1780.5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad den 8. september 1780: 6 daler 2 ort 18 skilling.5
Lasse Kristoffersson Reistad var soldat. Han var uttjent og stod i landvernet i 1796, og ble dimittert 10. juni 1800.7,8,9
Lasse trolovet seg den 12. juni 1796 med Marit Knutsdotter på Dale. Forlovere: Knut Fuglsetbøen og Kristoffer Lassesson på Reistad.7
Lasse Kristoffersson Reistad kjøpte hus på mnr. 161, Moldemarka, Molde, den 23. august 1796 av Anders Jonsson. Anders skulle resten av livet ha fritt losji der samt brensel til matlaging og fyring i kakkelovnen. Skjøtet ble tinglyst 5. september.10,11
Lasse giftet seg den 16. november 1796 i Molde kirke med Marit Knutsdotter på Dale. Samme dag ble det betalt 1 daler for vielsen.7,12
Han var fadder ved dåpen til Elen Eriksdatter den 10. september 1797 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Hansdatter Kleive den 19. august 1798 i Molde kirke.13
Han var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.14

Han og Marit var husfolk på mnr. 161 i 1801.15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: en huspostill (1 daler 2 ort) og en salmebok (3 ort). På sin side fordret han 2 daler 1 ort 1 skilling for utlegg til begravelsen.16

Lasse Kristoffersson Reistad solgte hus med jernkakkelovn på mnr. 161 den 24. mars 1804 til Ola Andersson Sigerset. Selgeren bodde der frem til kjøpet. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.17,18 Lasse Kristoffersson Reistad var (skips)tømmermann og fisker i 1804.8,9 Han ble innrullert som sjøvant i ekstrarullen i 1. rode, Molde, den 25. juni 1804, men utgikk fordi han flyttet til Veøy.9,8
Han og Marit bodde på Nedre Reistad fra 1804.6
Lasse Kristoffersson kjøpte på bnr. 3, Nedre Reistad, Veøy, i 1805.19
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Nedre Reistad den 20. oktober 1828.3


     Navnet hans ble skrevet Lasse Christophersen Ræstad fra 1796 til 1801.10,2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 351 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620359
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670522
 6. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): Y.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 14.
 8. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, H. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004
 9. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, ekstrarulle. 1. rode, N. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000294
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 436. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610221
 11. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 79, mnr. 161. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660364
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 161. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002607
 16. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 543. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610274
 18. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 79, mnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660364
 19. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 366.

Lars Larssen1,2

M, #7389, (ca. 1763 - )Lars ble født ca. 1763.1
Han var fadder ved dåpen til Serianna Sanne den 2. mars 1800 i Molde kirke.2
Karen Smit Eide, Per Persson Devoll, Lars Larssen, Beret Olsdotter og Kirsten Ottarsdotter tjente hos Peder Leth Øvre og Mette Susanne Jalles på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1801. Karen var stuepike. Per var skriverdreng. Lars tjente også hos dem året før.1,2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/28/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.

Sjurd Sjurdssen på Skorgenes1,2

M, #7390, (7. september 1799 - 22. februar 1876)
Far*Sjurd Sjurdsson på Villa3 (1771 - 1809)
Mor*Mali Ellingsdotter i Viken3 (1775 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Sjurd Sjurdssen i Viken.3
Sjurd ble født den 7. september 1799 i Viken, Tresfjord, utenom ekteskap, og hjemmedøpt samme dag av Elling Larsson i Viken.3 Sjurd ble døpt den 15. september 1799 i Vestnes kyrkje.3
En Lars Wiche (sic), i sitt 1. år, var fosterbarn hos Kristoffer Kristofferssen og Ingeborg Sveinsdatter på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.4

Han var husmann på Skorgeneshaugen, Skorgenes, Tresfjord, i 1826. Han hadde ett storfe og seks sauer i 1865. Utsæd: ¾ tønne havre og 1 tønne potet. I 1870 hadde neste plassbruker overtatt.1,2

Sjurd døde den 22. februar 1876 i Molde, som legdelem.5 Han ble jordfestet den 7. mai 1876 på Tresfjord kyrkjegard.5,6

Kilder/noter

 1. [S1312] Vestnes ft. 1865: Sylte sogn, 5. skoledistrikt, Skornæshaugen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803330441
 2. [S927] Skorgen: s. 454. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=457
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 2 a, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670214
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 152. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002559
 5. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 245 a, 1876, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640648
 6. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 292 a, 1876, 7. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640678

Per Toressen Røbakk1,2,3

M, #7391, (1807 - etter 1825)
Far*Tore Persson Røbakk4,3 (1768 - 1810)
Mor*Kirsten Persdotter4,3 (c 1786 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megPer ble døpt den 29. mars 1807 i Molde kirke.4 Han bodde hos Kirsten Persdotter på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1813.5

Per døde etter 1825.2

Kilder/noter

 1. Eller Røbekk.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 104 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/107/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 408 b.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 409 a.

Kirsten Persdotter1,2

K, #7392, (ca. 1786 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet3,4 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet4,3 (1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Tore Persson Røbakk (1768 - 1810)
De hadde ett barn.11 
Barn

Familie 2

Mikkel Olsson Øverland (1765 - c 1824)
Tre barn levde i 1824.9 
BarnAnnet navn: Kirsten Persdotter i Fannbostadgjerdet.5,4
Kirsten ble født ca. 1786 i Fannbostadgjerdet, Bolsøy.4 Ved folketellingen av 1801 bodde Kirsten Persdotter i Fannbostadgjerdet hos Per Ingebrigtsson og Beret Kristine Sjurdsdotter.4,3
Kirsten giftet seg den 13. juli 1806 i Molde kirke med Tore Persson Røbakk (forlovere: Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet og Per Perssen hos Paust).5,6,3
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet den 11. mai 1807.

Hun og Tore bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1807. Huset var taksert til 30 og naustet til 10 daler. Tore eide bygningene til sin død.7,8
Hun bodde på mnr. 154 i 1813, som enke, sammen med Per Toressen.8
Kirsten giftet seg den 24. juni 1814 i Molde kirke med Mikkel Olsson Øverland (forlovere: Per Perssen og Kristen Jøstensson).1,9
Hun og Mikkel bodde på mnr. 154 i 1816.10
Hun var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.9

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 409 a.
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 10. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Schultzhagen, mnr. 154. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52626/7/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 408 b.

Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet1,2,3

M, #7393, (ca. 1749 - ca. 1806)
Far*Ingebrigt Persson i Fannbostadgjerdet4 (c 1707 - 1795)
Mor*Mari Knutsdotter i Fannbostadgjerdet (c 1713 - 1793)Per ble født ca. 1749 i Fannbostadgjerdet, Bolsøy.2 Han bodde hos Ingebrigt i Fannbostadgjerdet i 1762.4 Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke.2 Han var soldat i 1776.5
Per trolovet seg den 27. mai 1776 i Bolsøy kirke med Beret Kristine Sjurdsdotter. Forlovere: Søren Olsson på Fannbostad og Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad.5,6
Per giftet seg den 2. juli 1776 med Beret Kristine Sjurdsdotter.5,7,8
Han og Beret bodde i Fannbostadgjerdet i 1777.9,1
Annet navn: Per Ingebrigtsson på Fannbostad, nevnt 1778.10
Han var verge for Kari Ingebrigtsdotter Eikrem i 1780.1
Han var fadder ved dåpen til Oliva Larsdotter den 28. august 1785 i Molde kirke.11,12
Han var fadder ved dåpen til Lars Larsson i Leirgrovvik den 25. oktober 1789 i Bolsøy kirke.13,14
I folketellingen av 1801 står Per og Beret som brukere i Fannbostadgjerdet. Kari Persdotter, Kirsten Persdotter og Beret Kristine Persdotter o.a. bodde også der. Per var bruker til sin død.7,8
Han var forlover for Knut Andersson på Årøneset og Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet, som giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke.15,16,8
Han var forlover for Tore Persson Røbakk og Kirsten Persdotter i Fannbostadgjerdet, som giftet seg den 13. juli 1806 i Molde kirke.3,17,8


Per døde ca. 1806 i Fannbostadgjerdet.8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. januar 1807.8 Skiftet etter ham ble sluttet den 11. mai 1807. Arvinger: Beret Kristine Sjurdsdotter, Kari Persdotter i Bergsbakken, Anne Maria Persdotter, Kirsten Persdotter og Beret Kristine Persdotter o.a.

     Navnet hans ble skrevet Peder Ingebrigtsen Fanbostadgiære i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-109
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b, jenter, 1777, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.

Per Perssen1

M, #7394Peder Pedersen var forlover for Lars Larssen Vistvik og Jakobine Andrea Koll, som giftet seg den 25. mars 1802 i Molde kirke.1,2

Han ble kalt Per Perssen hos Paust, nevnt fra 1802 til 1806.3,4 Per Perssen tjente trolig hos Sara Vilhelmine Paust i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1802. Hun hadde hus og holdt tjenere der på fiske.3,4,5
Han var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.3

Han ble kalt Paust-Per, nevnt fra 1806 til 1815.6,4
Han var forlover for Hans Vadbekk Knutssen og Inger Maria Johansdatter, som giftet seg den 20. februar 1806 i Molde.4,7,8
Han var forlover for Tore Persson Røbakk og Kirsten Persdotter i Fannbostadgjerdet, som giftet seg den 13. juli 1806 i Molde kirke.4,9,10
Peder Pedersen var forlover for Mikkel Olsson Øverland og Kirsten Persdotter, som giftet seg den 24. juni 1814 i Molde kirke.11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Anderssen Brun og Kristi Olsdotter i Myra den 29. april 1815: fal (1 ort 3 skilling).6


     Per Perssen og Per Perssen Landsberg kan ha vært samme person.


     Per Perssen hos Paust og Per Perssen Bendset kan ha vært samme person.


     Per Perssen og Per Perssen Lind kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Biørnsund Sørre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425002822
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 241 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 231, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-117
 8. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 127.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/

Inger Maria Johansdatter1,2

K, #7395, (ca. 1780 - 29. september 1840)
Mor*Anne Amundsdatter Takestad (c 1750 - 1827)

Familie

Hans Vadbekk Knutssen Bjørset (1782 - )
De hadde tre barn.3 
BarnInger Maria ble født ca. 1780.2,3,4
Annet navn: Inger Maria Kjorstad (eller Kjørstad), nevnt fra 1796 til 1800.5,6 Hun ble konfirmert den 6. november 1796 i Molde kirke.5
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Olssen Berg den 16. februar 1800 i Molde kirke.6
Inger Maria og Erik Arnessen tjente hos Erik Teonymus Blix og Anne Barbara Jul på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1801.2
Inger Maria giftet seg den 20. februar 1806 i Molde med Hans Vadbekk Knutssen (forlovere: Johan Vikberg og Per Perssen hos Paust). Johan var hennes stefar.1,7,3
Hun ble kalt Inger Maria Bjørset, nevnt fra 1817 til 1840.4,8
Hun var fadder ved dåpen til Kristoffer Oluf Sveinssen den 14. september 1817 i Molde kirke.8


Inger Maria døde den 29. september 1840 i Molde.4,7,3 Hun ble gravlagt den 5. oktober 1840.4,7

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 136. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002474
 3. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 127.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 243. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-112
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 231, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-117
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-36

Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet1,2,3

K, #7396, (1758 - )
Far*Sjurd Eriksson på Årø4 (c 1725 - 1778)
Mor*Anne Ottarsdotter på Årø4 (1725 - f 1792)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megBeret Kristine ble født i 1758 på Indre Årø, Bolsøy. I oktober ble det betalt 1 ort 6 skilling for dåpen til Sjurd på Årøs barn.5,6
Annet navn: Beret Kristine Sjurdsdotter på Årø, nevnt 1773.7,8 Hun ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke.8
Beret Kristine trolovet seg den 27. mai 1776 i Bolsøy kirke med Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet. Forlovere: Søren Olsson på Fannbostad og Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad.7,9
Beret Kristine giftet seg den 2. juli 1776 med Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet.7,5,1
Hun og Per bodde i Fannbostadgjerdet, Bolsøy, i 1777.3,10
Annet navn: Beret Sjurdsdotter på Fannbostad, nevnt 1778.4
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Eriksson på Årø den 11. august 1778: 9 daler 2 ort 1 skilling.11
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 30. januar 1788.2
I folketellingen av 1801 står Beret og Per som brukere i Fannbostadgjerdet. Kari Persdotter, Kirsten Persdotter og Beret Kristine Persdotter o.a. bodde også der. Per var bruker til sin død.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet den 11. mai 1807.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b, jenter, 1777, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630057
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397

Jakob Petersson på Haukabøen1

M, #7397, (ca. 1624 - )
Far*Peter Petersson på Haukabøen2 (c 1594 - )
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnJakob ble født ca. 1624.2
Han var bruker på bnr. 2, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1657 til 1679. Skyld: 2 pund 6 merker, utskilt fra farens bruk.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296 & 300.

Ingebrigt på Haukabøen1

M, #7398Han var bruker på bnr. 3, Haukabøen, Aukra, iallfall fra 1610 til 1655. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.1 Ingebrigt Haukabøen var kanskje svigerfar til Peter Petersson på Haukabøen.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.

Askjell Jakobsson på Haukabøen1

M, #7399, (ca. 1663 - )
Far*Jakob Petersson på Haukabøen (c 1624 - )
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megAskjell ble født ca. 1663 på Haukabøen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.

Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen1,2

M, #7400
Far*Ingebrigt Petersson på Haukabøen2 (c 1638 - )
Mor*Siri Trondsdotter på Haukabøen2
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde fem barn. 
BarnHan var bruker på bnr. 3, Haukabøen, Aukra, fra 1706 til 1741. Han bodde trolig der fremdeles i 1742.3 Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen ble stevnet av Anders Gudmundsson på Rød i 1711. I 1709 hadde Anders bestilt en båt av Rasmus og gitt ham 2 daler i betaling. Da Anders prøvde den ferdige båten på havet, fant han den ubrukelig, leverte den straks tilbake og bad om å få igjen pengene – noe Rasmus nå ble dømt til å gi ham.4,2 Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen var skysskaffer i 1712.2
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Mek den 27. april 1725 i Molde kirke.5
Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen signerte avkall på arv fra svigerdattera Marit Persdotter (etter hennes avdøde mann Peter Rasmusson) den 27. november 1747 i Molde: 20 daler i huset, halvparten av løsøret og halvparten (5 daler 11 skilling) av arv etter hennes bror Lars. Dokumentet ble tinglyst 26. februar året etter.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 14 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300 & 301.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301.