Kristian Ulrik Storm1,2,3

M, #7401, (1678 - 28. mars 1727)Kristian Ulrik ble døpt den 6. oktober 1678 i Korskirken, Bergen.4 Han var konduktør i 1695.5 Han var fenrik i Eikerske livkompani, Akershusiske infanteriregiment, fra 31. august 1695 til 1. mai 1696.5
Kristian Ulrik giftet seg med en uregistrert person.5 Han var oberst (uten oberststilling) fra 10. september 1712.5 Han ble tatt til krigsfange i slaget ved Gadebusch, Mecklenburg-Schwerin, Tyskland, 20. desember 1712 og ble ganske halt av en kule i hoften.5 Han var oberst og sjef i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 29. november 1716 til etter 1720.5,6 Da kommandanten i Fredrikstad, generalmajor Budde, søkte seg bort i 1717, innstilte kommanderende general (Wedel) at han skulle avløses av oberst Storm, «der paa Grund af sin Tykkelse ikke godt egnede sig til at kravle paa Klipperne». Året etter invaderte den svenske generalløytnant Armfeldt nordenfjells, og Storm ble da beskrevet som en «begribelig Mand, dygtig og hurtig i Handling».3
Kristian Ulrik Storm kjøpte på Reknes, Bolsøy, i 1720.7,8
Kristian Ulrik Storm kjøpte en del av en eiendom vestenfor elva (utskilt fra Reknes) i Molde den 29. april 1720 av Anne Johansdotter Skanke. Skjøtet ble tinglyst 24. juli 1721.9 Kristian Ulrik bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i våningshusene på hovedbruket av Reknes gård.10
Kristian Ulrik Storm kjøpte grunnen under husene til Nils Kristian Abo og Jens Eriksson Gran i Molde den 19. juni 1725. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober året etter.11
Kristian Ulrik Storm solgte grunnen under husene til Nils Kristian Abo og Jens Eriksson Gran i Molde den 11. juli 1726 til Peter Anderssen Fyn. (Tomten var utskilt fra Reknes.) Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.12,11
Barbra Katrina Andreasdatter Arensberg og Peter Anderssen Fyn giftet seg i hans hus den 18. oktober 1726.13


Kristian Ulrik døde den 28. mars 1727 i Molde, 48 år 4 måneder gammel.2,8 Han ble gravlagt i 1727 i Molde kirke. Det ble holdt likpreken der 20. juni.8,2 Kirken betalte 2 ort til ringeren for renhold av likkisten til Kristian Ulrik Storm i Molde kirke i april 1783.14

     Navnet hans ble skrevet Hr Christian Uldrich von Storm i 1720.6

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 192 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 84.
 3. [S1453] Tordenskiolds brev: s. 897. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007031501067#908
 4. [S844] Bergen, Korskirken mini. 1674–88: fol. 64 a.
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 451.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 193 a.
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 55. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#67
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 60. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#73
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 192 b & 193 a.
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390835
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 76. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-40
 14. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Utgifter, 1783, april.
Sist redigert12. oktober 2020

Maren Arnesdatter1,2,3

K, #7402, ( - etter 1737)

Familie

Elling Kolbeinssen ( - e 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMaren trolovet seg den 26. desember 1723 i Molde kirke med Elling Kolbeinssen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Otto Ørbekk o.a.1
Maren giftet seg den 30. januar 1724 i Molde kirke med Elling Kolbeinssen, viet av Erik Pedersson Lekanger.4
Hun var fadder ved dåpen til Elen Larsdatter Berg den 19. mars 1724 i Molde kirke.2

Hun og Elling bodde i Molde iallfall fra 1725 til 1737.5,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Lars Perssen den 29. mars 1725 i Molde kirke.3
Elling Colbens: Qde var fadder ved dåpen til Lars Hanssen den 22. november 1737.6


     Maren Arnesdatter kan ha vært barn av Arne Olsson og Ingeleiv Nilsdotter på Bøyna.8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 42. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660229
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 46. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-25
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 45. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 127 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/138/
Sist redigert7. oktober 2016

Elen Knutsdatter1,2

K, #7403, ( - 1735)

Familie

Ola Absalonsson på Berget (c 1699 - 1765)
Tre barn levde i 1735.2 
BarnHun var fadder ved dåpen til Ola Perssen den 7. mai 1723 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Lars Perssen den 29. mars 1725 i Molde kirke.4

Elen trolovet seg den 12. oktober 1727 i Molde kirke med Ola Absalonsson. Forlovere: Jens Eriksson Gran og Jakob Mortensson Schultz.5
Elen giftet seg den 3. november 1727 med Ola Absalonsson.1,2

Elen døde i 1735 i Molde, trolig i barselseng.6,2 Det ble holdt skifte etter henne den 25. juli 1735. Arvinger: Ola Absalonsson, Helene Olsdatter, Karen Olsdatter og Elen Olsdatter. Arv: 24 daler 3 ort 6 skilling.2

     Elen Knutsdatter og Knut Knutsson i Vikan kan ha vært søsken.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1735, Fanne Otting, 25. juli.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 33.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.
Sist redigert5. april 2016

Aksel Larssen1

M, #7404

Familie

Anne Hallvardsdatter ( - e 1725)Aksel Larssen var smed i Molde i 1725.2
Han ble kalt Aksel smed, nevnt 1725.2
Han var fadder ved dåpen til Tosten Jakobssen den 18. februar 1725 i Molde kirke.3

Aksel trolovet seg den 11. mars 1725 i Molde kirke med Anne Hallvardsdatter. Forlovere: Hans Nilsson Cimber og Karsten gullsmed.1
Han var fadder ved dåpen til Lars Perssen den 29. mars 1725 i Molde kirke.1


     Han kan ha vært far til Malene Akselsdatter på Helland.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58 & 59.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
Sist redigert14. desember 2014

Anne Hallvardsdatter1

K, #7405, ( - etter 1725)

Familie

Aksel LarssenAnne trolovet seg den 11. mars 1725 i Molde kirke med Aksel Larssen. Forlovere: Hans Nilsson Cimber og Karsten gullsmed.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Halversdatter i 1725.1

     Hun kan ha vært mor til Malene Akselsdatter på Helland.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
Sist redigert14. desember 2014

Tosten Jakobssen1

M, #7406, (1725 - )
Far*Jakob Olssen1 ( - e 1729)
Mor*Anne Persdatter ( - e 1729)Tosten ble døpt den 18. februar 1725 i Molde kirke. Faddere: Johannes Larssons hustru, Elen Berg, Hans snekker, Aksel smed og Ola Persson Molde.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
Sist redigert29. september 2014

Ola Perssen Torhus1,2

M, #7407, ( - etter 1725)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla Perssen kjøpte hus i Molde den 17. juli 1721 av Inger Eriksdotter. Kjøpesum: 50 daler. Hun skulle få fortsette å bo der livet ut.3,1 Ola Perssen Torhus fikk bygselseddel på en grunn i Molde den 16. januar 1722. Tomten lå mellom husene til Jakob Johanssen Schultz og Jens Hansson.2
Han var husmann i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.4

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/176/
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 197 a.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660238
Sist redigert6. oktober 2016

Ola Perssen Villmann1,2,3

M, #7408, ( - etter 1739)Han bodde i Molde iallfall fra 1723 til 1739. Han svarte grunnleie til Reknes i 1724.4,3,1
Ola giftet seg med en uregistrert person. I oktober 1739 begjærte Ola tingsvitne på at han i 1½ år hadde vært sengeliggende i fattigdom og hadde en gammel, svak kone, slik at (ste)sønnen Anders skulle kunne dimitteres fra militærtjeneste for å hjelpe dem.3

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 36 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/38/
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 a.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 51 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/53/
Sist redigert21. januar 2015

Abigael Maria Baade1,2,3

K, #7409, (ca. 1752 - )

Familie

Lars Perssen (1725 - 1794)
To sønner overlevde ham.3 
BarnAbigael Maria ble født ca. 1752.2
Abigael Maria trolovet seg den 20. mai 1772 i Bud med Lars Perssen. Forlovere: Johan Daniel Fürstenberg og Johan Mühlenfort.1
Abigael Maria giftet seg den 21. mai 1772 i Bud med Lars Perssen.1,3
Etter barsel ble hun innledet i Bud kyrkje den 20. februar 1774.4
Etter barsel ble hun innledet i Bud kyrkje den 16. mai 1776.5

Hun og Lars bodde i Bud i 1779.6
Hun var huskone på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1801. Hun brukte plassen og fisket.2
Abigael Maria hadde Sakarias Hansen og Ingeborg Hansdotter i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 252 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Torhouven. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000343
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 301.
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 b.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 930.
Sist redigert30. januar 2021

Johan Daniel Fürstenberg1

M, #7410, (22. mars 1722 - 30. juli 1797)

Familie

Birgitte Kristine Leug (1733 - 1810)Johan Daniel ble født den 22. mars 1722 i Lillefosen.1
Johan Daniel giftet seg den 2. januar 1756 i Kristiansund med en uregistrert person. Ingen barn.2
Johan Daniel giftet seg i København, Danmark, med Birgitte Kristine Leug.2,3 Johan Daniel Fürstenberg var sogneprest i Bud fra 3. februar 1769 til 4. april 1783.4
Han var forlover for Lars Perssen og Abigael Maria Baade, som ble trolovet den 20. mai 1772 i Bud.5
Han var fadder ved dåpen til Markus Kristian Perssen den 5. april 1776 i Bud kyrkje.6
Johan Daniel Fürstenberg var sogneprest i Klæbu fra 5. april 1783 til 30. juli 1797.2

Johan Daniel døde den 30. juli 1797.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 113.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 114.
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b & 36 a.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 113 & 114.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 252 b.
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 a.
Sist redigert9. november 2011

Johan Mühlenfort1,2

M, #7411, (ca. 1727 - 1800)

Familie 1

Ragnhild Knutsdatter (c 1739 - 1816)

Familie 2

Marta Malena Lund ( - c 1785)
De hadde fler barn. 
BarnJohan ble født ca. 1727.1 Han tjente hos John Ord i Molde i 1761.2
Johan fikk barn med Ragnhild Knutsdatter ca. 1761. Den 14. juni 1761 stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke for leiermål.2,3 Bastian Erikssen, Johan Mühlenfort, Per Eriksson, Lars Persson og Anne Magrete Larsdatter tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.4
Johan giftet seg med Marta Malena Lund.5,6
Han og Marta Malena bodde i Bud i 1770.5,7
Han var forlover for Lars Perssen og Abigael Maria Baade, som ble trolovet den 20. mai 1772 i Bud.8
Han var fadder ved dåpen til Markus Kristian Perssen den 5. april 1776 i Bud kyrkje.9
Han var fadder ved dåpen til Peter Ebenhof Tønder den 15. juli 1776.7

Johan giftet seg den 23. november 1785 på Gjermundnes, Vestnes, med en uregistrert person.10

Johan døde i 1800 i Bud.1

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 346 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 242 a.
 7. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-42
 8. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 252 b.
 9. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 a.
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 296, 23. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670077
 11. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 35 a.
Sist redigert13. juni 2021

Marta Malena Lund1

K, #7412, ( - ca. 1785)

Familie

Johan Mühlenfort (c 1727 - 1800)
De hadde fler barn. 
BarnMarta Malena giftet seg med Johan Mühlenfort.2,3
Hun ble kalt madam Marta Malena Mühlenfort, nevnt fra 1770 til 1774.4
Hun og Johan bodde i Bud i 1770.2,5
Hun var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.6


Marta Malena døde ca. 1785 i Bud.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 261 b.
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 242 a.
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b & 36 a.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-42
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
Sist redigert13. juni 2021

Birgitte Kristine Leug1,2,3

K, #7413, (1733 - 30. mars 1810)

Familie

Johan Daniel Fürstenberg (1722 - 1797)Birgitte Kristine ble født i 1733.3,4
Birgitte Kristine giftet seg i København, Danmark, med Johan Daniel Fürstenberg.3,5
Hun ble kalt Birgitte Kristine Fürstenberg, nevnt fra 1770 til 1801.6,4
Hun var fadder ved dåpen til Hanna Sofia Mühlenfort den 13. mars 1770 i Bud.6
Hun var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.1

Hun var bruker i Torva, Klæbu, i 1801.2

Birgitte Kristine døde den 30. mars 1810 i Klæbu.3 Hun ble gravlagt den 8. april 1810.4

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Søndre Trondhiem, Klæbo, Torven.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 114.
 4. [S845] Klæbu mini. 1783–1815: s. 116.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b & 36 a.
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
Sist redigert27. november 2013

Magrete Kristine Wenzel1,2,3

K, #7414, (ca. 1713 - 1771)

Familie

Lars Perssen (1725 - 1794)Magrete Kristine ble født ca. 1713.2
Magrete Kristine giftet seg med Lars Perssen.1,3
Hun og Lars var husfolk på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, iallfall fra 1762 til 1764.1,3
Hun ble kalt madam Magrete Kristine Perssen, nevnt 1770.4
Hun var fadder ved dåpen til Hanna Sofia Mühlenfort den 13. mars 1770 i Bud.4


Magrete Kristine døde i 1771 i Bud.2 Hun ble jordfestet den 15. juli 1771.2

     Navnet hennes ble skrevet Magret Kristina Wendsel i 1762.1

     Navnet hennes ble skrevet Margret Kirstina Vensel i 1764.3

     Magrete Kristine Wenzel og Nils Arnt Wenzel kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Thorhoug, husnr. 44. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/115/
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 336 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610200
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bud prestegjeld, Torhoug, husnr. 42. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/156/
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
Sist redigert19. juli 2021

Magrete Fris1,2

K, #7415, (1738 - )
Far*Jakob Ottosson Fris3,4 (1702 - 1774)
Mor*Maren Magrete Johansdatter Johnston1 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til megMagrete ble døpt den 15. juni 1738 i Molde kirke.4 Hun bodde hos Jakob Ottosson Fris og Maren Magrete Johansdatter Johnston på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1764.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Hanna Sofia Mühlenfort den 13. mars 1770 i Bud.2


     Navnet hennes ble skrevet Margrete Friis fra 1764 til 1770.1,2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 26 b.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 186.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
Sist redigert21. august 2021

Hans Petter Perssen1

M, #7416, (1773 eller 1774 - )
Far*Lars Perssen1 (1725 - 1794)
Mor*Abigael Maria Baade (c 1752 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
Sist redigert22. juni 2014

Jørgen Rennie1,2,3,4

M, #7417, (ca. 1730 - 4. februar 1797)

Familie 1

Brit Andersdatter (1735 - 1772)
De hadde seks barn, hvorav fem levde i 1774.15,16 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.15 Jørgen ble født ca. 1730 i Lillefosen.3,5
Jørgen giftet seg med Brit Andersdatter.6,7
Jørgen Rennie kjøpte en grunn i Molde den 16. september 1754 av Peter Anderssen Fyn. Fyn hadde kjøpt tomten i 1726. Den gikk oppved gaten fra Anders Olssens innplankning 21¾ alen til den nederste portstolpe, og nedentil fra husnoven 22 sjællandske alen langs gangveien til selgerens husnov, og fra allfargaten til sjøen så langt det kunne bygges utover. Skjøtet ble tinglyst 25. november.1,8
Jørgen Rennie kjøpte hus med grunn på mnr. 79, Hovedgata, Molde, den 16. september 1754 av Peter Anderssen Fyn. Tomten gikk ved gaten fra den nordvestre portstolpe 20 alen til tollbodens øverste nov, nedentil fra tollbodveggen 19½ alen til våningshusets søndre nov, og fra gaten ned til sjøen så langt det kunne bygges utover. Gården hadde loft, saler, kamre, bileggerkakkelovn i jern, fire vindovner med jernrør og føtter, eldhus med innmurt bryggepanne og bakerovn, borgstue med steinkakkelovn, rullesval, sjøbod, brygge, og fjøs med plankeverk. Nabo på nordvestsiden, Anders Olssen, undertegnet som vitne. Kjøpesum: 1 070 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.1,8 Jørgen Rennie var kjøpmann i Molde. Han gikk konkurs i 1757 og 64.4,5
Det ble holdt skifte etter Lasse Lassesson den 7. august 1761 i Molde. Bygningene med grunn ble vurdert til 500 daler. Den avdøde eide også husene og grunnen Jørgen Rennie tidligere bebodde (senere mnr. 79, vurdert til 600 daler).9

Han og Brit bodde på mnr. 9, utpå Gata, Molde, i 1762. De hadde to tjenestefolk. I 1767 var huset taksert til 150 og sjøboden til 50 daler.7,10 Fra boet til Jørgen Rennie ble hus (uten grunn) på mnr. 9 auksjonert bort den 2. januar 1769 til Ingvar Ivarssen. Kjøpesum: 110 daler. Gården bestod av to stuer med en jernkakkelovn, kjøkken og fordør, alt med loft over. Auksjonsskjøtet ble utstedt dagen etter og tinglyst 3. februar 1772.11,12
Sjurd Andersson Sekkenes kjøpte hus på mnr. 9 den 8. juni 1769 av Ingvar Ivarssen. Gården hadde tilhørt Jørgen Rennie (som flyttet på landet) og lå straks utenfor Ludvig Munthe Lems hus, på Reknes-grunn. Kjøpesum: 110 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. februar 1772.12,13

Han og Brit bodde i Bud i 1772.14
Han var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.2

Jørgen giftet seg den 26. oktober 1780 i Bud kyrkje med en uregistrert person.15

Jørgen døde den 4. februar 1797 i Edøy.3 Han ble gravlagt den 14. februar 1797.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
 3. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 476.
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 271.
 5. [S1988] «Rennieslekten på Nordmør»: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019103181078_001?page=17
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 67. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360–363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 14.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 232. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610119
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 233.
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Nr. 3, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 14. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 337 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-187
 15. [S1988] «Rennieslekten på Nordmør»: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019103181078_001?page=18
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
Sist redigert17. juli 2021

Per Isaksson på Dråga1

M, #7418Per Isaksson på Dråga var klokker i Bud i 1774.1
Han bodde på Dråga, Bud, i 1774.1
Han var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.1

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
Sist redigert16. oktober 2021

Gjese Olsdotter innom Haugen1

K, #7419

Familie

Ola Jonsson innom Haugen ( - f 1783)Gjese giftet seg med Ola Jonsson innom Haugen.1
Hun og Ola bodde trolig Innom Haugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1774.1
Hun var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.1

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
Sist redigert13. august 2018

Ola Jonsson innom Haugen1

M, #7420, ( - før 1783)Ola giftet seg med Gjese Olsdotter innom Haugen.1
Han og Gjese bodde trolig Innom Haugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1774.1

Ola døde før 1783.2

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 257 b.
Sist redigert6. august 2011

Anna Kirstine Eg1

K, #7421, (ca. 1714 - 26. mai 1800)
Far*Børge Jakobssen Eg2,3 (1681 - 1764)
Mor*Anna Katarina Mortensdotter Schultz3,1 (1686 - 1727)

Familie

Nils Lossius (c 1709 - 1790)
De hadde fire barn.9 
BarnAnna Kirstine ble født ca. 1714 på Gjermundnes, Vestnes.3
Anna Kirstine giftet seg den 7. desember 1740 med Nils Lossius.4,5,1
Hun var fadder ved dåpen til Gjesken Røring den 16. mai 1749 i Veøy kirke.4

Hun ble kalt fru Anna Kirstine Lossius, nevnt fra 1762 til 1788.5,6 I manntallet av 1762 står Anna Kirstine og Nils som selveiere på Vestad, Veøy. Hedvig Sofia Lossius var også der.5
Hun var fadder ved dåpen til Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius den 13. april 1788 i Veøy kirke.6
Anna Kirstine og Nils var kårfolk på Vestad i 1790.7

Anna Kirstine døde den 26. mai 1800 på Vestad.1

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 307 a.
 3. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 316. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660367
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/83/
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 7. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 8. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.
 9. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 13.
Sist redigert24. januar 2016

Nils Lossius1,2,3

M, #7422, (ca. 1709 - 8. desember 1790)
Far*Kristoffer Kristoffersson Lossius4 (c 1679 - 1741)
Mor*Helvig Assens4 (c 1683 - 1752)

Familie

Anna Kirstine Eg (c 1714 - 1800)
De hadde fire barn.27 
BarnNils ble født ca. 1709.2 Han var 2 år i Oldenburgske gevorbne infanteriregiment, Danmark.2 Han var 6 år til fots i Hans Majestet Kongens garde.2 Han var kaptein og sjef i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1739. I 1746 hadde han vært 14 år ved regimentet. Nils var fremdeles kaptein i 1751, men i 1760 var han tersmajor (og sjef for kompaniet).5,2,6,3
Capitain Lossius var fadder ved dåpen til Fredrik Vogt Skjellerup den 19. juni 1740 i Molde kirke.7

Nils giftet seg den 7. desember 1740 med Anna Kirstine Eg.8,9,10
Nils Lossius kjøpte 3 våger med bygselrett over ytterligere ½ våg (hele gården) og to husmannsplasser m.m. på Vestad, Veøy, den 25. mai 1747 på auksjon etter Kristoffer Andersson Lem. Kjøpesum: 560 daler.1
Han var fadder ved dåpen til Gjesken Røring den 16. mai 1749 i Veøy kirke.8
Han var kreditor ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn den 13. september 1753: 250 daler i panteobligasjon på gården.11
Han hadde Kari Guttormsdotter i tjeneste i 1755.12
Capitain Lossius var verge for Anders Kristenssen i 1758.13
Nils Lossius gav bygselseddel på 1½ våg (hele gården) på Oppsal, Veøy, til Nils Olsson på Mittet den 12. januar 1760.14
Han hadde Knut Toresson og Gjertrud Persdotter i tjeneste i 1761.15
I manntallet av 1762 står Nils og Anna Kirstine som selveiere på Vestad. Hedvig Sofia Lossius var også der.9
Han hadde Per Eriksson og Brit Toresdotter i tjeneste i 1763.16

Nils Lossius kjøpte fire grunner med hageplasser i Vestre Schultzhagen, Molde, den 3. august 1764 av Børge Jakobssen Eg. Grunn (1) var bebodd av murmester Jonas Andersson eller hans etterfølgere, (2) var gamle Ingers hustomt rett ved, (3) var Ola Olsson Romolds enke (Marit Knutsdatter), og (4) var (avdøde) Andreas Jonssens hustomt. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.17,18
Nils Lossius solgte fire grunner med hageplasser i Vestre Schultzhagen den 16. juni 1765 til Hans Vadbekk Paust. (Se Lossius' skjøte av 3. august året før.) Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. august.19,20
Han var fadder ved dåpen til Nikolai Peter Møller den 17. juni 1765 i Molde kirke.21
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: en trebukk (15 skilling) o.a.22
Han hadde Knut Andersson og Marit Bårdsdotter i tjeneste i 1766.23
Nils Lossius solgte på Vestad i 1777 til Kristoffer Lorents Lossius.10
Han var fadder ved dåpen til Kirstine Cecilie Lorentse Sidelmann Lossius den 13. april 1788 i Veøy kirke.3
Nils og Anna Kirstine var kårfolk på Vestad i 1790.4

Nils døde den 8. desember 1790 på Vestad.10

     Nils var antakelig slektning av Jens Lossius og Johan Kristoffer Lossius.24

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 461 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/479/
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Prima Plana. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690093
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 127.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 17. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610011
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-106
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 316. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660367
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/83/
 10. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 14. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 98 b, publiseringsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410399
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 508. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 153. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 158. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610082
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 159. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610082
 21. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 23. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660499
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 202.
 25. [S719] Militærbiografier II: s. 40.
 26. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.
 27. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 13.
Sist redigert10. august 2021

Kristoffer Lorents Lossius1,2,3

M, #7423, (ca. 1745 - 2. juli 1827)
Far*Nils Lossius4 (c 1709 - 1790)
Mor*Anna Kirstine Eg4 (c 1714 - 1800)

Familie 2

Anne Åmundsdotter Kleive (c 1763 - )
Barn
Tegning av sølvsignet tilhørende Kristoffer Lorents Lossius (fra Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt). Signetet var forent på midten med konas.Kristoffer Lorents ble født ca. 1745.4,2 Han ble konfirmert i 1759 i Veøy.4
Kristoffer Lorents Lossius kjøpte på Vestad, Veøy, i 1777 av Nils Lossius.5 Kristoffer Lorents Lossius var løytnant iallfall fra 1777 til 1790. Han var kaptein i 1797.5,6,1
Kristoffer Lorents giftet seg den 12. februar 1788 i Molde kirke med Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt, viet av Gabriel Dreier. Det ble betalt 1 daler for vielsen. Presten Erik Røring (s.d.) bemerket i kirkeboka at de hadde hatt samleie for tidlig ettersom dattera ble døpt i april.7,3,8
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Jonsson på Ut-Bogge den 16. september 1789: 1 daler 2 ort.9

Kristoffer Lorents fikk barn med Anne Åmundsdotter i 1792 i Molde. Ved dåpen ble en «Peder af Trondhjem» oppgitt som barnefar.10,11
Den 10. juli 1797 solgte Kristoffer Lorents Lossius 3 våger med bygselrett og 1 pund 12 merker overbygsel (hele gården) på Vestad, 1 våg med bygselrett og 1 pund 12 merker overbygsel i Oppsal (hele gården), samt Reistad sagbruk med grunn og tilbehør. Skjøtet ble tinglyst 1. september. Sønnen Nikolai Olaus fikk odelslysning på det samme 30. mai året etter, tinglyst 6. juli.1,12 Kristoffer og Ane Katrine Magrete bodde på Lo øvre, Oppdal, fra ca. 1797. De var der til 1802.4,13 Kristoffer var kaptein i 2. trondhjemske infanteriregiment til ca. 1802.4,2
Kristoffer og Ane Katrine Magrete var brukere på Vestad fra 1802 til 1827.4,2
Hrr Lossius var forlover ved vielsen av Peder Grindberg og Anna Kirstina Klingenberg den 19. januar 1802 i Molde.14
Hr: Capit: von Lossius var fadder ved dåpen til Anne Katrine Dreier den 30. mars 1804 i Veøy kirke.15


Kristoffer Lorents døde den 2. juli 1827 på Vestad.2 Han ble jordfestet den 10. juli 1827.2,4

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 330 b, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420788
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 206.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.
 5. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 374.
 7. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 279 a.
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 a–462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671043
 10. [S77] Tresfjord I: s. 216. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#219
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-104
 12. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 352 a, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420809
 13. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 27.
 14. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a.
 15. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 59 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670271
 16. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15, F. 1.
 17. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15.
 18. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 20.
 19. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 25.
 20. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 392, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-129
Sist redigert15. september 2020

Ane Katrine Magrete Sidelmann Sigholt1,2

K, #7424, (7. oktober 1756 - 19. oktober 1841)
Far*Israel Olaus Sigholt1 (1724 - 1794)
Mor*Sissel Dal2,1 (c 1729 - 1809)
Tegning av sølvsignet tilhørende Ane Katrine Sigholt (fra Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt). Signetet var forent på midten med mannens.Ane Katrine Magrete ble født den 7. oktober 1756 i Fredrikstad (før foreldrene giftet seg).1 Ane Katrine Magrete ble døpt den 11. oktober 1756.2
Ane Katrine Magrete giftet seg den 12. februar 1788 i Molde kirke med Kristoffer Lorents Lossius, viet av Gabriel Dreier. Det ble betalt 1 daler for vielsen. Presten Erik Røring (s.d.) bemerket i kirkeboka at de hadde hatt samleie for tidlig ettersom dattera ble døpt i april.3,4,5 Ane Katrine Magrete og Kristoffer bodde på Lo øvre, Oppdal, fra ca. 1797. De var der til 1802.1,6
Ane Katrine Magrete og Kristoffer var brukere på Vestad, Veøy, fra 1802 til 1827.1,7
Hr: Capit: von Lossius og Frue var faddere ved dåpen til Anne Katrine Dreier den 30. mars 1804 i Veøy kirke.8


Ane Katrine Magrete døde den 19. oktober 1841 på Vestad.9 Hun ble jordfestet den 27. oktober 1841.9
Hun ble kalt fru Ane Katrine Magrete Lossius (nevnt 1841, post mortem).9 Skiftet etter henne ble sluttet i 1843.3

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.
 2. [S1321] Fredrikstad mini. 1750–1804: s. 326. https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020573
 3. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 279 a.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 6. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 27.
 7. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 206.
 8. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 59 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670271
 9. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 231.
 10. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15, F. 1.
 11. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 279 b.
 12. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 15.
 13. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 20.
 14. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 25.
Sist redigert15. september 2020

Kristoffer Kristoffersson Lossius1,2

M, #7425, (ca. 1679 - 1741)

Familie

Helvig Assens (c 1683 - 1752)
De hadde fire barn.5 
BarnKristoffer ble født ca. 1679 i Kvikne.1,2
Kristoffer giftet seg med Helvig Assens.3,4,5 Kristoffer Kristoffersson Lossius var løytnant i 1709. Han tjenestegjorde i Holstein i 1714.6,7
Kristoffer Kristoffersson Lossius gav bygselseddel på 1 våg 2 pund 2 merker på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, til Knut Hansson i 1709 (Hatle var offisersgård).6,8
Kristoffer Kristoffersson Lossius var kaptein iallfall fra 1719 til 1724.3,9
Han og Helvig var brukere på Rødven, Veøy, i 1724.9,5 Kristoffer Kristoffersson Lossius var oberstløytnant i 2. trondhjemske infanteriregiment.1,2

Kristoffer døde i 1741 på Rødven, visstnok avkreftet etter å ha ligget såret på valplassen i tre dager uten å bli forbundet under krigen i Holstein.2,5 Det ble holdt likpreken over ham den 27. april 1741 av Lars Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 10.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 210.
 3. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690191
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 357. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-181
 5. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 7. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 25–30, kvitteringer 1714. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507280438
 8. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud hatle.
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 60 b, mnr. 278. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/62/
Sist redigert14. juli 2018

Kristen Olsson1,2

M, #7426, (ca. 1654 - før 1737)
Far*Ola Eriksson på Moldegjerdet3,4 (c 1615 - )

Familie

Kristens hustru ( - f 1740)
BarnKristen ble født ca. 1654.3,1 Han bodde hos Ola Eriksson på Moldegjerdet, Molde, i 1664.5,6,3
Kristen var gift.2
Han bodde i Molde i 1701, på Moldegård-siden, sammen med Kristian Kristensson, Nils Kristensson, Ola Kristensson og Fredrik Kristensson. Kristen var fattig og svarte grunnleie til Moldegård i 1724.1,7

Kristen døde før 1737.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 6. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 240. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010127
 7. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
Sist redigert20. oktober 2021

Kristian Kristensson1

M, #7427, (ca. 1686 - før 1737)
Far*Kristen Olsson1 (c 1654 - f 1737)
Mor*Kristens hustru ( - f 1740)Kristian ble født ca. 1686.1 Han bodde hos Kristen Olsson i Molde i 1701.1,2

Kristian døde før 1737, uten livsarvinger.3,4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 2. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
Sist redigert18. oktober 2021

Nils Kristensson1

M, #7428, (ca. 1689 - før 1737)
Far*Kristen Olsson1 (c 1654 - f 1737)
Mor*Kristens hustru ( - f 1740)Nils ble født ca. 1689.1 Han bodde hos Kristen Olsson i Molde i 1701.1,2

Nils døde før 1737, uten livsarvinger.3,4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 2. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
Sist redigert18. oktober 2021

Ola Kristensson1,2

M, #7429, (ca. 1692 - før 1737)
Far*Kristen Olsson2,1 (c 1654 - f 1737)
Mor*Kristens hustru ( - f 1740)

Familie

To barn levde i 1737.1 
BarnOla ble født ca. 1692.2 Han bodde hos Kristen Olsson i Molde i 1701.2,3
Ola giftet seg med en uregistrert person.1

Ola døde før 1737.1

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
Sist redigert18. oktober 2021

Sofie Elisabet Fredriksdatter1,2

K, #7430, (1728 - )
Far*Fredrik Kristensson på Røysa3 (c 1694 - 1740)
Mor*Mette Jørgensdatter på Røysa2Annet navn: Sofie Elisabet Fredriksdatter på Røysa.3 Sofie Elisabet ble døpt den 7. juni 1728 i Molde kirke. Faddere: Kristens hustru, Synnøv Larsdotter og Knut Molde.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med søsknene).4

Sofie Elisabet trolovet seg den 25. oktober 1752 i Molde med Nils Didriksson i Ålesund, forrettet av Hans Hanssen Vingård. To dager senere fikk de tillatelse fra Vingård til å gifte seg på Sunnmøre.5
Sofie Elisabet giftet seg den 28. desember 1752 i Borgund på Sunnmøre med Nils Didriksson i Ålesund.5,6
Hun og Nils bodde i Vika, Borgund på Sunnmøre.6
Annet navn: Sofie Elisabet Fredriksdatter i Ålesund.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Didriksson i Ålesund den 29. juli 1754.6
Hun var myndling av Jochum Hella i 1754.6
Sofie Elisabet Fredriksdatter tjente hos Hans Smit innpå Gata, Molde, i 1762.1 Sofie Elisabet Fredriksdatter bodde hos Mette Jørgensdatter innpå Gata i 1764.2 Sofie var i tjeneste hos Peter Nikolai Møller i Molde i 1770.7,8 Sofie ble kalt som vitne på tinget i Molde den 5. februar 1770.8

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa gaden.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ind paa gaden.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 5. [S776] Borgund mini. 1739–61: vigde, 1752, 28. desember.
 6. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 580 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/114/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 121 b, saksnr. 1. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/125/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 122 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/126/
Sist redigert18. januar 2016

Kristens hustru1

K, #7431, ( - før 1740)

Familie

Kristen Olsson (c 1654 - f 1737)
BarnHun var fadder ved dåpen til Sofie Elisabet Fredriksdatter den 7. juni 1728 i Molde kirke.1


Kristens døde før 1740.2

     Kristens hustru og Jon Jonssen under Berget kan ha vært søsken.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b, 206 b & 207 a.
Sist redigert20. oktober 2021

Knut Olssen på Molde1

M, #7432, ( - etter 1734)Han bodde i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.1
Knud Molde var fadder ved dåpen til Sofie Elisabet Fredriksdatter den 7. juni 1728 i Molde kirke.2
Knud Molde var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 8 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 3. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
Sist redigert20. mai 2014

Åge Perssons pike1

K, #7433Hun tjente hos Åge Persson i Molde i 1737.1
Hun var fadder ved dåpen til Katrine Fredriksdatter den 2. juli 1737 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
Sist redigert6. januar 2016

Jon Jonssen under Berget1,2

M, #7434, ( - ca. 1740)

Familie

Eli Nilsdotter under Berget ( - c 1741)
De hadde ikke barn.1 Jon giftet seg med Eli Nilsdotter.1 Jon Jonssen under Berget var fisker.1
Han og Eli bodde under Berget, Molde, i 1738.2,1
Han var fadder ved dåpen til Nils Nilssen under Berget den 12. oktober 1738 i Molde kirke.2


Jon døde ca. 1740 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. november 1740 i Molde. Arvinger: Eli Nilsdotter, Lars Øvre Brokstad, Anders i Hatlen, Jens Hansson, Hans Hansson, Sofie Elisabet Fredriksdatter på Røysa, Katrine Fredriksdatter på Røysa, Auden Olssen og Per Olssen o.a. Aktiva: 35 daler 11 skilling. Passiva: 9 daler 3 ort 12 skilling.3

     Kristens hustru og Jon Jonssen under Berget kan ha vært søsken.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b, 206 b & 207 a.
Sist redigert1. februar 2021

Ingebrigt Eriksson på Eikrem1,2,3

M, #7435, (ca. 1711 - 1779)
Far*Erik Gunnarsson på Årø4,5,6 (c 1681 - 1747)
Mor*Anne Jakobsdotter på Årø6 ( - c 1742)

Familie 1

Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem ( - c 1742)
Ingen barn levde i 1742.15 

Familie 2

Kari Ivarsdotter på Eikrem (c 1719 - 1800)
Ni barn levde i 1780.1 
BarnIngebrigt ble født ca. 1711.7
Annet navn: Ingebrigt Eriksson Årø, nevnt fra 1734 til 1744.8,9,10
Han var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Eikrem den 14. november 1734 i Veøy kirke.8
Ingebrecht Aarøe var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Årø den 31. august 1737 i Bolsøy kirke.11
Ingebrecht Aarøe var fadder ved dåpen til Kristen Nilsson på Årø den 15. desember 1737 i Bolsøy kirke.12
Han bevitnet at Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset.13,14

Ingebrigt giftet seg den 2. februar 1740 i Molde kirke med Marta Tjøstolvsdotter.9,15
Han var verge for Mali Olsdotter på Årø i 1740.16
Ingebrigt Eriksson var lensmann i Fanne tinglag fra 1740. Han virket fremdeles i 1778 og er titulert lensmann i skiftet.17,18,19,1
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 1 daler 1 ort 14 skilling.20

Han bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1742. Han overtok bruket Sjurd Larsson (s.d.) drev halvparten av. Ingebrigt var selveier i 1743.15,21
Han var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 39 daler 3 ort 1 skilling. Han fordret også 16 skilling for en gryte.22
Han var arving ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 13 daler 4 skilling. I boet var blant annet 1 våg 12 merker (med bygselrett) i Eikrem. Formue: 134 daler 2 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 108–2–14. Arv: 26–0–8, delt på mannen og faren.23

Ingebrigt giftet seg før 1746 med Kari Ivarsdotter på Eikrem.1,24,25 Ingebrigt Eriksson gav kår til faren, Erik Gunnarsson, den 19. januar 1743 på Eikrem: en liten stue hvor han alene skulle bo, fôr til ei ku og kost ved sønnens bord. Om Ingebrigt døde først, skulle arvingene yte Erik én tønne havrekorn, to ku(?)fostre og fire sauefostre årlig. Han skulle arbeide for sønnen så lenge kreftene rakk. Kåret frafalt om faren giftet seg igjen.21
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 2 daler 2 ort på sin kones vegne og 1 ort 20 skilling for annet.26
Han var verge for Anne Eriksdotter i 1747.4
Han var arving ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 1. desember 1747: 60 daler 3 ort 10 skilling. Han fordret også 3–1–14 for ymse utlegg.27,28
Han var verge for Per Jonsson på Røbekk i 1751.29
Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Nils Andersson på Årøneset og Martein Sjurdsson på Eide o.a. var adjungerte skogforvaltere i Fanne tinglag fra 1762.30
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 1 ort.31
Han var verge for Anne Jonsdotter på Mork i 1766.32
Han var verge for Synnøv Andersdotter på Lønset i 1768.33
Han var verge for Marit Rasmusdotter på Strande i 1769.34
Han var verge for Anne Eriksdotter på Kringstad i 1769.35
Ingebrigt Eriksson på Eikrem ble stevnet av Pål Johansson på Stubøen i 1771. Ingebrigt hadde som lensmann fart voldelig frem ved utskriving av soldater.36
Han var verge for Rasmus Ivarsson på Lønset i 1772.37
Han var verge for Brit Olsdotter på Røbekk i 1774.38
Han var verge for Kari Aslaksdotter i Sotåa i 1774.39
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.41


Ingebrigt døde i 1779 på Eikrem.7 Han ble jordfestet den 5. april 1779.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. mai 1780. Inntekt etter auksjonsomkostninger: 749 daler 3 ort 16 skilling.42
Boet etter Ingebrigt auksjonerte bort 2 våger 1 pund med bygselrett på Eikrem i 1780 til Peter Nikolai Møller. Kjøpesum: 552 daler.43 Skiftet etter ham ble sluttet den 29. desember 1780. Kreditorer: Knut i Hommelbukta o.a. Arvinger: Kari Ivarsdotter, Knut Ingebrigtsson, Anne Ingebrigtsdotter og Kari Ingebrigtsdotter o.a. Arv: 366 daler 8 skilling.44

     Navnet hans ble skrevet Ingebreth Erichsøn Aarøe i 1740.45,16

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Erichsøn Eichrem i 1763.46

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660098
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-183
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/246/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-95
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 31. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 13. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 16. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 18. [S308] Bolsøyboka I: s. 545.
 19. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 21. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 25. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/423/
 26. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 27. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 28. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/508/
 29. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 30. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 179 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410480
 31. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 32. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 33. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 34. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 35. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 36. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 37. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 38. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 733 b, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660771
 39. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/
 40. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 41. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 42. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a–536 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 43. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 535 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/541/
 44. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541
 45. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 46. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
Sist redigert28. august 2021

Alv Hansson på Røbekk1,2,3

M, #7436, (ca. 1688 - 1770)

Familie

Han overlevde kona. Fire barn er nevnt i skiftet etter ham (1772).3 
BarnAlv ble født ca. 1688.4 Han var soldat.4
Han var bruker på Røbekk, Bolsøy, i 1724. Bruket var på 2 pund (halve gården). Han drev like mye i 1748.5,4
Han var fadder ved dåpen til Brit Nilsdotter på Lønset den 20. august 1724 i Veøy kirke.6
Alv Hansson på Røbekk var lagrettemann i Fanne tinglag i 1724.1
Alv giftet seg med en uregistrert person.3
Han var forlover for Mats Ivarsson og Lisbet Endresdotter, som ble trolovet den 21. oktober 1725 i Veøy kirke.7
Han var forlover for Arne Arnesson og Mali Andersdotter på Røbekk, som ble trolovet den 19. april 1729 i Bolsøy kirke.8
Alv Hansson på Røbekk var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1740 og 1742–47.9,10,11,12,13,14,15
Han var verge for Per Nilsson på Elsås fra 1743.16
Han bevitnet at Jakob Tostensson gav 12 merker på Røbekk den 15. oktober 1743 til Tomas Jakobsson.17


Alv døde i 1770 på Røbekk.18 Han ble gravlagt den 22. april 1770.18 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. august 1772. Arvinger: Beret Alvsdotter på Lønset, Hans Olsson på Røbekk og Mette Olsdotter på Røbekk o.a.3

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/89/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/674/
 4. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 3. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 4 b, mnr. 17. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/6/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 50.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 65. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-34
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 304 b.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 393 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/412/
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a.
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 17. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 219 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-216
 18. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
Sist redigert3. september 2019

Nils Nilsson1

M, #7437, ( - før 1765)
Far*Nils Nilsson på Elsås2,3 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås3 ( - c 1740)Annet navn: Nils Nilsson på Elsås.2,3
Han bodde i Trondheim i 1740.3
Han var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 6 skilling.4
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 3 daler 4 skilling.5


Nils døde før 1765, trolig uten barn.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
Sist redigert5. mai 2016

Eli Nilsdotter under Berget1,2

K, #7438, ( - ca. 1741)

Familie 1

Nils Andersson Mek (c 1666 - )
De hadde ett barn (ved skiftet etter Eli, dattera og svigersønnen fikk deres barn arven etter faren, mora og mormora).1,10 
Barn

Familie 2

Jon Jonssen under Berget ( - c 1740)
De hadde ikke barn.2 Eli giftet seg med Nils Andersson Mek.
Nils Andersson bodde under Berget, Molde, i 1705. Han svarte husmannsskatt i 1707. Nils og kona bodde samme sted i 1711.3,4,5

Eli giftet seg med Jon Jonssen.2
Hun og Jon bodde under Berget i 1738.6,2 Eli Nilsdotter (eller mannen Jon) arvet 9 daler 2 ort 7½ skilling i huset til Knut i Borvik. Ved skiftet etter Eli, hennes datter og svigersønn i 1742 inneholdt boet 8 daler i dette huset.2,7
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: 12 daler 2 ort 11 skilling – hvorav 3–2–7 utlagt i huset til avdøde Knut i Borvik og 1 daler i en vedskolt bak stuen til Nils under Berget.8


Eli døde ca. 1741 i Molde.2,1 Det ble holdt skifteregistrering etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742. Debitorer: Bergitta skomakers o.a. Kreditorer: Auden Olssen, Per Olssen, Jakob Ottosson Fris og Aslak Gunnarsson o.a. Arvinger: Nils Nilssen og Jon Nilssen.9 Det ble holdt skifteauksjon etter dem fra 21. mai 1742 til 22. mai 1742. Blant kjøperne var Lars skaffer. Formue: 249 daler 22 skilling.7,10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/142/
 4. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 206 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.
Sist redigert24. juni 2020

Lars Lassesson på Øvre Brokstad1

M, #7439, ( - etter 1740)

Familie

Anne Persdotter ( - e 1722)Lars trolovet seg den 22. april 1722 med Anne Persdotter.2
Lars giftet seg den 26. mai 1722 i Bolsøy kirke med Anne Persdotter.1
Han bodde på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1722. Han brukte 1 våg i 1724.1,3
Lars på Brokstad var fadder ved dåpen til Per Olsson Brokstad den 6. januar 1734 i Molde kirke.4
Lars på Øvre Brokstad var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en broderlodd, 3 daler 2 ort 10 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 16 b, nr. 97.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
Sist redigert14. april 2020

Anders i Hatlen1,2

M, #7440Anders bodde i Hatlen, Bolsøy, trolig minst fra 1721 til 1740.1,2,3
Han var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson på Øygarden den 25. januar 1733 i Kleive kirke, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en broderlodd, 3 daler 2 ort 10 skilling.4
En Anders og kona var husfolk eller innerster hos Bendik i Hatlen i 1762.5,6,7,8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 133, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 24.
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 141.
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 58, nr. 50.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 849. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
Sist redigert15. juli 2019

Hans

M, #7441

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
Sist redigert12. mars 2021

Hans Hansson1,2

M, #7442, ( - etter 1751)
Far*Hans1

Familie

Synnøv Eriksdotter ( - e 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans Hansøn var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 ort.3

Hans giftet seg med Synnøv Eriksdotter.4
Han ble kalt Hans skredder, nevnt fra 1722 til 1737.5,6,7 Hans Hansson var skredder iallfall fra 1722 til 1751.5,1,4 Han eide en grunn (utskilt fra Moldegård) i Molde i 1724.2
Han var forlover for Jens Persson og Brit Persdatter på Molde, som ble trolovet den 22. juni 1731 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Absalon Olssen den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Ola Sjurdssen den 20. desember 1733.9
Han var forlover for Knut Persson og Elen Larsdatter, som ble trolovet den 14. august 1735 i Molde kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Nils Sveinssen den 19. januar 1737 i Veøy kirke.7
Han var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med Jens Hansson, s.d.).11
Han var verge for Katrine Fredriksdatter på Røysa og hennes søsken i 1740.1
På vielsesdagen lovte Erik Andersson Aure og Guri Hansdatter hverandre at den lengstlevende skulle ha 10 daler forlodds i huset, i påhør av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter og øvrige gjester, og bekreftet skriftlig den 29. juni 1743. Dokumentet ble tinglyst 25. november.12

Hans Hansson solgte hus med grunn i Molde den 30. juli 1751 til Svein Verner.4

Ifølge Bygdebok for Fræna (III) var Hans Hansson bror av Guri Hansdatter, men det er feiltolkning av panteboka.13,12

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 2. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 169.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 155. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 12. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 13. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=498
Sist redigert8. mars 2021

Hans Persson på Haugan1,2,3

M, #7443, ( - etter 1746)

Familie

Hans Haugans hustru
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans var gift.1,4
Han bodde på Haugan, Molde, i 1721. Han var fremdeles der i 1746, men står ikke i manntallet fra 1748.1,5,6,7
Han var verge for Lisbet Larsdatter i 1732. Han var fremdeles hennes formynder i januar 1742.2,5
Han var verge for Beret Larsdatter i april 1742.8

Han ble kalt Unge-Hans på Haugan, nevnt 1746.6

     Navnet hans ble skrevet Hans Pedersøn paa Hougen i 1742.5

     Hans Persson på Haugan og Ola Persson på Mek kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 6. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 7. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
Sist redigert14. oktober 2021

Auden Olssen1,2

M, #7444, (ca. 1715 - )
Far*Ola Kristensson2,1 (c 1692 - f 1737)Auden ble født ca. 1715.2
Han bodde i Bergen fra ca. 1735. Han seilte til sjøs derfra.2,3 Han oppholdt seg i Vestindia i 1737.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.4
Auden Olssen var myndling av Åge Persson i 1737 og 1740.2,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med broren).5
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742: 1 daler 3 ort 5 skilling i innestående arv, delt med broren.6


     Navnet hans ble skrevet Oden Olsen i 1737.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 2. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
Sist redigert20. oktober 2021

Per Olssen1,2

M, #7445, (ca. 1719 - )
Far*Ola Kristensson2,1 (c 1692 - f 1737)Per ble født ca. 1719.1 Han gikk i fellberederlære i Trondheim i 1737.1,3
Han var arving ved skiftet etter Hans Olsson Molde den 2. september 1737: 1 daler 21 skilling.4
Per Olssen var myndling av Åge Persson i 1737 og 1740.1,2
Han var arving ved skiftet etter Jon Jonssen under Berget den 17. november 1740 i Molde: en søsterlodd, 1 daler 3 ort 5 skilling (delt med broren).5
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742: 1 daler 3 ort 5 skilling i innestående arv, delt med broren.6


     Navnet hans ble skrevet Peder Olsøn i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 3. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 4. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 109 b–111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310551
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b–43 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
Sist redigert20. oktober 2021

Åge Persson1,2

M, #7446, (ca. 1686 - november 1762)
Far*Per Pålsson på Molde3 (c 1660 - 1726)
Mor*Anne Ågesdotter

Familie

Anne Nilsdotter Cimber ( - 1774)
Tre barn er nevnt i et skifte.4 
BarnÅge ble født ca. 1686.3 Han bodde hos Per Pålsson på Molde og Anne Ågesdotter i Molde i 1701.3
Åge giftet seg med Anne Nilsdotter Cimber.4,5
Han var fadder ved dåpen til Nils Karstenssen den 11. juni 1723 i Molde kirke.6

Han var husmann i Ytre Kalsvika, Bud, i 1724.7 Åge Persson bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Reknes.8
Han var fadder ved dåpen til Anna Katarina Nilsdatter den 13. april 1724 i Molde kirke.9
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 1 daler.10
Han var fadder ved dåpen til Jeremias Olssen Bjørstad den 27. juli 1727 i Molde kirke.11
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 2 daler.12
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Nilsson i Ås den 5. mars 1728: 1 daler 8 skilling.13
Han var fadder ved dåpen til Anne Helsing den 2. september 1731 i Molde kirke.14
Han var fadder ved dåpen til Johan Hyssing den 24. august 1732 i Bolsøy kirke.15
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Lyng den 4. november 1732 i Molde kirke.16
Han var forlover for Ola Kristoffersson og Beret Lassesdatter på Bjørset, som ble trolovet den 16. september 1736 i Molde kirke.17
Han hadde ei jente i tjeneste i Molde i 1737 (se Åge Perssons pike).18
Åge Persson var verge for Auden Olssen og Per Olssen i 1737 og 1740.19,20
Åge Persson kjøpte naust og sjøbod med grunn i Molde den 10. april 1739 på auksjon etter Otto Ørbekk. Kjøpesum: 128 daler 2 ort (som gikk til kreditoren Kristoffer Abelset). Peter Anderssen Fyn fikk tilslaget på Åges vegne. Skjøtet ble utstedt 29. mai og tinglyst 7. juli. Enka etter Åges sønn Per solgte sjøboden med grunn videre i 1801.21,22,23
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 2 ort 16 skilling.24
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 4 daler.25
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 2 daler 4 skilling etter regning.26
Åge Persson tok borgerskap i Trondheim før 1743.27
Han var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 7 daler.28
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 2 daler 2 ort.29
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 2 ort 4 skilling.30
Han var verge for Per Knutssen i 1752.1
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: 3 ort 12 skilling.31
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jakobsdotter den 8. november 1757: 1 daler.32


Åge døde i november 1762 i Molde.33

     Han signerte som Aage Pedersen i 1737 (ifølge avskrift).19

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 32.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 7. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 250 b / 251 a.
 8. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 85. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-44
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 496 a/b.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 19. [S2110] Trondheim skifteprotokoll 1735–38: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204310550
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 21. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 124 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650383
 22. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 124 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650384
 23. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 24. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 25. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
 26. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 27. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 28. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 30. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 31. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 32. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210–211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 33. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 34. [S244] Molde bys historie I: s. 271.
 35. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728.
Sist redigert20. oktober 2021

Knut i Borvik1

M, #7447, ( - før 1740)Knut døde før 1740.1 Eli Nilsdotter (eller mannen Jon) arvet 9 daler 2 ort 7½ skilling i huset til Knut i Borvik. Ved skiftet etter Eli, hennes datter og svigersønn i 1742 inneholdt boet 8 daler i dette huset.1,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 42 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 206 b.
Sist redigert5. mars 2017

Nils Johansson Hamna1,2

M, #7448, ( - 1741 eller 1742)
Far*Johan Ottarsson i Hamna (o 1655 - 1728)

Familie

Brit Nilsdatter under Berget ( - c 1741)
BarnHan var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdatter den 17. mai 1725 i Molde kirke.3

Annet navn: Nils Johansson Mork, nevnt 1727.4
Nils trolovet seg den 17. august 1727 i Molde kirke med Brit Nilsdatter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.4
Nils giftet seg med Brit Nilsdatter.5
Annet navn: Nils Johansson under Berget, nevnt 1729.6,5
Han og Brit bodde under Berget, Molde, i 1729. De holdt til der resten av livet.6,7,5
Han var fadder ved dåpen til Ivar Larsson den 24. april 1735 i Molde kirke.1
Nils Johansson under Berget var vurderingsmann i Molde i 1741.8

Nils døde i 1741 eller 1742 i Molde.8,5 Det ble holdt skifteregistrering etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742. Debitorer: Bergitta skomakers o.a. Kreditorer: Auden Olssen, Per Olssen, Jakob Ottosson Fris og Aslak Gunnarsson o.a. Arvinger: Nils Nilssen og Jon Nilssen.9 Det ble holdt skifteauksjon etter dem fra 21. mai 1742 til 22. mai 1742. Blant kjøperne var Lars skaffer. Formue: 249 daler 22 skilling.10,11

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 153. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-45
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 91 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 206 b.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.
Sist redigert19. januar 2015

Brit Nilsdatter under Berget1,2

K, #7449, ( - ca. 1741)
Far*Nils Andersson Mek (c 1666 - )
Mor*Eli Nilsdotter under Berget2,3 ( - c 1741)

Familie

Nils Johansson Hamna ( - 1741 / 1742)
BarnBrit trolovet seg den 17. august 1727 i Molde kirke med Nils Johansson Mork, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.1
Brit giftet seg med Nils Johansson Mork.2
Hun og Nils bodde under Berget, Molde, i 1729. De holdt til der resten av livet.4,5,2
Nils havnens Qde var fadder ved dåpen til Maren Margrete Jensdatter Finn den 10. september 1736 i Molde kirke.6


Brit døde ca. 1741 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742. Debitorer: Bergitta skomakers o.a. Kreditorer: Auden Olssen, Per Olssen, Jakob Ottosson Fris og Aslak Gunnarsson o.a. Arvinger: Nils Nilssen og Jon Nilssen.7 Det ble holdt skifteauksjon etter dem fra 21. mai 1742 til 22. mai 1742. Blant kjøperne var Lars skaffer. Formue: 249 daler 22 skilling.8,3

     Navnet hennes ble skrevet Bergitte Nilsdatter i 1727.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 206 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b & 207 a.
Sist redigert26. februar 2016

Lars Olsson Berg1,2,3,4

M, #7450, ( - ca. 1748)

Familie

Brit Johansdotter Berg ( - 1749 / 1750)
Seks barn levde ved skiftet etter ham (1748).2 
BarnHan var kreditor ved skiftet etter Henrik Ivarsson på Berg den 9. januar 1719 eller 1720: 5 daler i lønn.5

Lars giftet seg ca. 1720 med Brit Johansdotter Berg. Han hadde tjent på gården.2,6,7
Han og Brit var brukere på Ytter-Berg, Berg, Veøy, iallfall fra 1721 til 1726. De overtok etter hennes første mann. Bruket var på 2 våger i 1724.4,3,8
Han og Brit bodde i Molde i 1735.9
Lars Berg var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.10

Han ble kalt Lars skaffer, nevnt fra 1742 til 1746.11,12 Han var vurderingsmann i Molde i 1742.11 Lars Olsson var skysskaffer i Molde i 1742. Han virket til sin død.11,12,2 Han kjøpte for 8 daler 2 ort 5 skilling ved skifteauksjonen etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget fra 21. mai 1742 til 22. mai 1742.13,14 Lars Olsson hadde Jon Nilssen som fosterbarn.15,2

Lars døde ca. 1748 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter ham den 14. september 1748. Huset med kjøkken ble vurdert til 18 daler. Boet hadde til gode 22 daler 2 ort 12 skilling for Jon Nilssens oppfostring med kost og klær, som formynderen skulle utbetale av arvemidler. Formue: 56–3–8.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 14. januar 1749 i Molde. Kreditorer: Klaus Breier Lund, Peder Hagerup og Finn Eriksson. Arvinger: Brit Johansdotter, Henrik Larsson, Johan Larsson, Sakarias Larsson, Lars Larsson, Nils Larssen og Maren Larsdotter. Gjeld: 8 daler 2 ort 18 skilling. Enka fikk 4 daler i forlodd til sin begravelse. Omkostninger: 4–1–0. Arv: 39–3–14, fordelt på enka og de seks barna.2,16

I Bygdebok for Nesjestranda er Lars Olsson Berg blandet sammen med Lars Ingebrigtsson Berg.17

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 71. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-37
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-4
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/186/
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 19 b, mnr. 113. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/21/
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 153. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 12. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 206 b.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 17. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 569. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#572
Sist redigert16. august 2021

Nils Nilssen i Schultzhagen1,2

M, #7451, (1738 - 1803)
Far*Nils Johansson Hamna3,4 ( - 1741 / 1742)
Mor*Brit Nilsdatter under Berget3,5 ( - c 1741)

Familie 1

Ingebjørg Ivarsdotter i Bjørnsund (1727 - c 1789)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen (c 1735 - )
De hadde ikke barn. Annet navn: Nils Nilssen under Berget.4,3 Nils ble døpt den 12. oktober 1738 i Molde kirke av Jakob Lund. Faddere: Mette Jørgensdatter på Røysa, Magrete i Bjørnsund, Jens Hansson, Jon Jonssen under Berget og Ola Olssen.4
Han var arving ved skiftet etter Nils Johansson under Berget, Brit Nilsdatter under Berget og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742: 112 daler 2 ort 9½ skilling.6
Han var myndling av Aslak Gunnarsson i 1742.3
Ola Ivarsson Kvalsnes, Nils Nilssen og Brit Olsdatter tjente hos Daniel Steffenssen på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1762.7
Annet navn: Nils Nilssen i Bjørnsund.
Han var kreditor ved skiftet etter Gunnar Aslakssen den 10. mars 1766: 98 daler 2 ort i rede penger, 10 daler i renter og 2 daler kontant, utlagt i hus med grunn og ett par putevar.8
Dødsboet etter Gunnar Aslakssen utla hus med grunn på mnr. 97, Bakken, Molde, til Nils Nilssen som dekning av gjeld.9 Han bygslet en grunn i Nørdre Bjørnsund, Vågøy, i 1766.10
Nils giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter i Bjørnsund.11 Nils Nilssen var fisker i 1789.12,13 Bygdebok for Fræna kaller ham Nils Nilssen den yngre og sier at han ble gal.10
Annet navn: Nils Nilssen i Bakken, nevnt 1789 (broren bodde i Bakken rett vest for elva, hvor vergen også hadde bodd og Nils hadde eid hus).14
Han var forlover for Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen og Brit Knutsdotter på Strande, som ble trolovet den 27. desember 1789 på Moldegjerdet, Molde.14

Han bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1796.1
Nils trolovet seg den 3. januar 1796 med Ane Olsdatter. Forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Ola Eriksson Eidsseter.1
Nils giftet seg den 2. februar 1796 i Molde kirke med Ane Olsdatter. Samme dag ble det betalt 1 daler for vielsen.1,15,16
Han og Ane var husfolk på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Knutsson. Ingebrigt var losjerende. En annen husholdning losjerte også hos dem (s.d.).16,17
Niels Schultshagen var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter Voll den 15. august 1801: 1 ort 4 skilling.18


Nils døde i 1803 i Molde. Den 15. april ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.19,2 Han ble jordfestet den 18. april 1803.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 517.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 518. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650262
 10. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 94.
 11. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 94 & 165.
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 19 b.
 13. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 165.
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b.
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 17. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 a/b.
 19. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
Sist redigert26. september 2020

Erik Olsson på Eide1,2,3

M, #7452, ( - ca. 1748)
Far*Ola Ivarsson på Eide1 ( - c 1740)Han var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson på Eide den 7. september 1740: 17 daler 2 ort 13½ skilling, utlagt blant annet i 7½ mark odelsjord i gården (3–3–0). Han fordret også 6–1–0 i landskyld av sitt gods i Eide, og 3–3–2 for annet. Erik var myndig.4,5

Han bodde på Eide, Bolsøy, i 1742.3
Han var verge for Jon Nilssen under Berget i 1742.3


Erik døde ca. 1748 på Eide.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 2. [S363] Bolsøyboka II: s. 578. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=581
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b–19 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 518 a.
Sist redigert11. september 2020

Synnøv Eriksdotter1,2

K, #7453, ( - etter 1751)
Far*Erik Andersson Aure1,3 (c 1669 - e 1746)

Familie

Hans Hansson ( - e 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynnøv Eriksdotter bodde hos Erik Andersson Aure i 1711, trolig på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde.1,4
Synnøv giftet seg med Hans Hansson.2
På vielsesdagen lovte Erik Andersson Aure og Guri Hansdatter hverandre at den lengstlevende skulle ha 10 daler forlodds i huset, i påhør av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter og øvrige gjester, og bekreftet skriftlig den 29. juni 1743. Dokumentet ble tinglyst 25. november.3


Synnøv døde etter 1751.2

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181171
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 4. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 49 b, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660252
Sist redigert8. mars 2021

Per Pålsson på Molde1

M, #7454, (ca. 1660 - 1726)
Far*Pål Sørensson2 (c 1619 - c 1680)
Mor*Magrete Persdotter2 ( - 1693)

Familie

Anne Ågesdotter
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1660.1,2
Per giftet seg med Anne Ågesdotter.3
Han og Anne bodde i Molde i 1701 sammen med Pål Persson og Åge Persson.4
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 ort (kravet var usikkert).5
Per Pålsson på Molde bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Moldegård.6

Per døde i 1726 i Molde.1 Han ble jordfestet den 24. november 1726, av Erik Pedersson Lekanger.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Povelsøn i 1708.7

     Han kan ha vært far til Brit Persdatter på Molde.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 77.
 2. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 91 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
Sist redigert26. juni 2018

Pål Persson1

M, #7455, (ca. 1685 - )
Far*Per Pålsson på Molde1 (c 1660 - 1726)
Mor*Anne ÅgesdotterPål ble født ca. 1685.1 Han bodde hos Per Pålsson på Molde og Anne Ågesdotter i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
Sist redigert15. august 2011

Anne Ågesdotter1,2

K, #7456

Familie

Per Pålsson på Molde (c 1660 - 1726)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne giftet seg med Per Pålsson.1 Elen Robertsdotter Cotton, Margrete Jorisdotter og Anne Ågesdotter hadde plass i 17. stol, kvinnesiden, Molde kirke, i 1695. Årlig leie: 6 skilling hver.2
Hun og Per bodde i Molde i 1701 sammen med Pål Persson og Åge Persson.3 Anne Ågesdotter ble stevnet i 1704.1

     Anne Ågesdotter kan ha vært barn av Åge Ågesson.

     Hun kan ha vært mor til Brit Persdatter på Molde.

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 91 a.
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 11 a, nr. 17.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
Sist redigert26. juni 2018

Anne Nilsdotter Cimber1,2,3

K, #7457, ( - 1774)
Far*Nils Hanssen Cimber4 (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum5 (o 1650 - c 1744)

Familie

Åge Persson (c 1686 - 1762)
Tre barn er nevnt i et skifte.1 
BarnAnne giftet seg med Åge Persson.1,3
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 21. februar 1721 av Erik Pedersson Lekanger.2
Hun var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 27. april 1725 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Marte Davidsdatter den 24. juli 1726 i Molde kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Røbekk den 17. september 1733.8
Hun var fadder ved dåpen til Hildeborg Fris den 18. mars 1736 i Molde kirke.9
Hun var fadder ved dåpen til Vivike Fitzens den 4. februar 1738.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.12

Hun bodde på mnr. 18, utpå Gata, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 150 daler, de fire sjøbodene til henholdsvis 150, 50, 50 og 30 daler, stavhuset til 40 og sidehuset til 30 daler.3

Anne døde i 1774 i Molde.13 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 3. februar 1774 i Molde.14 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 7. februar 1774 i Molde. Blant kjøperne var Johanne Piersson, Anne Maria Persdatter og Mats Sivertssen.15

     Navnet hennes ble skrevet Anna Cimber fra 1736 til 1738.9,10

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660210
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 32.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 11 a.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 10 b & 11 a.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 74. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 160, Dnic: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 11. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 731.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727–728.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728 & 729.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728.
Sist redigert30. juni 2019

Nils Piersson1,2,3

M, #7458, (1720 eller 1721 - 1766)
Far*Åge Persson4,3 (c 1686 - 1762)
Mor*Anne Nilsdotter Cimber4 ( - 1774)

Familie

Johanne Ivarsdatter (c 1730 - 1810)
Ett barn levde i 1774.4 
BarnNils ble trolig født i 1720/21 i Molde. Mora ble etter barsel innledet i kirken der 21. februar 1721.5
Nils Peders: var fadder ved dåpen til Jesper Sjurdssen den 7. oktober 1736 i Molde kirke.6
Nils Piersson ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. januar 1738. Vitner: Ola Olsson ved Elva o.a.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 3 ort 12 skilling.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.9
Han var verge for Per Jenssen fra 1751. Nils var fremdeles hans formynder i 1755.10,11
Nils Piersson var vurderingsmann i Molde i 1751.12
Han var kreditor ved skiftet etter Elen Rasmusdatter den 24. juli 1751: 3 ort 8 skilling.13
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 3 daler 1 ort 6 skilling.14
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Ivarssen på Røysan den 7. august 1753 på Reknesrøysan, Molde: 17 daler 3 ort 11 skilling.15
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 16 daler 3 ort.16

Nils giftet seg med Johanne Ivarsdatter.17,2
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: 2 daler 2 ort.18
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset den 26. august 1760.19

Han og Johanne bodde på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.17,2
Nils Piersson og Johanne Ivarsdatter hadde Per Matsson Seter og Ragnhild Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1762. Per tjente samme sted i 36 år.17,20
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Arvesson på Mek den 10. august 1763: 1 daler.21
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 2 daler 2 ort.22
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jakobsson på Mek den 1. februar 1764: 5 daler 16 skilling.23
Han var kreditor ved skiftet etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: 1 daler 2 ort.24
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 4 daler.25
Nils Piersson var kjøpmann i 1765.26,27
Han var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 1 daler 16 skilling, hvorav han fikk 3 ort.28
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 3 daler 1 ort.29


Nils døde i 1766.30,31,32
Dødsboet hans var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 3 ort 20 skilling.33
Dødsboet hans var kreditor ved skiftet etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771: 3 daler.34

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 29.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 271.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660210
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 204 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/207/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 193. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/99/
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 45. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/24/
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 42–43. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/23/
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 17. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 19. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 20. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#416
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a/b.
 24. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 25. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660290
 27. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 53. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 28. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 29. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 30. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 28 b, 7. april, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360505
 31. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 30 b, 2. juni, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360507
 32. [S848] «Bosettingen på Hjertøya og bruken av Moldeholmene fram til 1939»: s. 16.
 33. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 34. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
Sist redigert4. oktober 2021

Anne Magrete Ulrikka Piersson1,2,3,4,5

K, #7459, (ca. 1758 - 1804)
Far*Nils Piersson6 (1720 / 1721 - 1766)
Mor*Johanne Ivarsdatter3 (c 1730 - 1810)Anne Magrete Ulrikka ble født ca. 1758 i Molde.6,3,4
Hun var myndling av Hans Vadbekk Paust i 1774.6
Hun bodde hos Johanne Piersson på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.3,7,8

Anne Magrete Ulrikka døde ugift i 1804 i Molde.5,4 Hun ble gravlagt den 29. november 1804. Samme dag ble det betalt 1 daler for åpning av gravstedet på kirkegården, 1 daler for ringing med begge klokker, og 3 ort i leie for det beste likkledet.5,4

     Navnet hennes ble skrevet Anna Margretha Ulricha Pedersen i 1804.4

Kilder/noter

 1. Som regel bare Anne Magrete.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 29. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Uvisse inntekter, 29. november.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015
Sist redigert10. februar 2020

Per Ågessen1,2

M, #7460, (ca. 1727 - 1799)
Far*Åge Persson2 (c 1686 - 1762)
Mor*Anne Nilsdotter Cimber2 ( - 1774)

Familie

Anna Feddersdatter Høyer (c 1735 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Per Ågessens signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Per ble født ca. 1727 i Molde.3
Per Ågessen kjøpte en grunn i Vestre Schultzhagen, Molde, den 12. november 1751 av Jakob Mortensson Schultz. Ivar Berg bodde på tomten, som fra husnoven på sørsiden målte 18 alen i lengden fremover gaten opp gjennom hagen og skillerommet mot Ola Olsson Romold og til hagegjerdet. Derfra gikk den i bredden 11 5/8 alen fra øverst i hagen, like ved gjerdet, og til Andreas Jonssens grense (som gikk skrås på nordsiden), og derfra 19 5/8 alen i lengden til en klopp mot sistnevntes tomt. I bredden fra kloppen fremover gaten og like forbi huset til skillet mot Ola Olsson Romold var grensen 12¼ alen. Kjøpesum: 27 daler 2 ort. Grunnen ble solgt på auksjon gjennom byfogden, som sammen med Schultz signerte skjøtet 22. november 1751 (tinglyst 10. april året etter). Enka etter Per solgte grunnen videre i 1801.4,5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 4 daler 2 ort 7 skilling.7

Per giftet seg med Anna Feddersdatter Høyer.8,9,6
Han og Anna var husfolk på Skrivarhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, iallfall fra 1762 til 1764. De var fremdeles i Bud i 1767.8,9,10
Han var debitor ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 6 daler.11
Per Ågessen var handelsmann.12 Han var daglønner i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue.13
Han og Anna bodde på mnr. 18, utpå Gata, Molde, i 1789.13

Per døde i 1799 i Molde.3,14 Han ble gravlagt den 1. juli 1799. Det ble betalt 2 daler for kirkegårdsjorden.3,14

     Han signerte som Peder Aagesøn i 1789.15

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610016
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, Skriverhoug, husnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/115/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bud prestegjeld, Skriverhoug, husnr. 39. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/156/
 10. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610005
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 12. [S1299] Leilighetsdikt: s. 102, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#111
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/127/
Sist redigert20. oktober 2018

Johanne Ivarsdatter1

K, #7461, (ca. 1730 - 1. oktober 1810)
Far*Ivar Ivarsson2 (c 1687 - m. 1759 & 1764)
Mor*Magrete Mikkelsdotter Johnston ( - 1764)

Familie

Nils Piersson (1720 / 1721 - 1766)
Ett barn levde i 1774.18 
Barn
Johanne salig Pierssons signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Johanne ble født ca. 1730 i Molde.3,4
Johanne giftet seg med Nils Piersson.5,1
Hun og Nils bodde på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.5,1
Nils Piersson og Johanne Ivarsdatter hadde Per Matsson Seter og Ragnhild Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1762. Per tjente samme sted i 36 år.5,6

Hun bodde på mnr. 51 i 1767. Huset var taksert til 450 daler, stabburet til 30, sidehuset 30, pakkhuset 60, den store sjøbryggen 150 og den mindre sjøbryggen til 80 daler.7
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Nilsdotter Cimber den 7. februar 1774 i Molde.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Jonssen Farkvam den 18. februar 1775: 8 daler 3 ort 18 skilling.9

Hun ble kalt Johanne Piersson, nevnt fra 1778 til 1810.10,2,3 Johanne Piersson var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778 og drev «næsten i sin Tiid Byens største Krambodhandel». Hun hadde ingen næringsvei i 1789, men skulle etter selvangivelse svare 2 daler i formuesskatt (½ pst.) Johanne kaltes kjøpmannskone i 1801.10,11,3
Det ble holdt skifteauksjon etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782. Pantegods: lerretslaken hos Johanne Piersson (utropspris 0–3–12, solgt for 1–1–4), sølvsnusdåse på 4½ lodd (2–1–0) og sølvskje på 3 lodd hos Anna Kirstina Nagel (1–2–0, begge solgt til henne), og sølvknespenner på 3 lodd hos Per Marteinsson på Rørset (1 daler 2 ort, kjøpt av David Ulrik Sommer).12
Hun var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 1 daler 12 skilling.13
Hun hadde Ågot Rolfsdotter i tjeneste i 1801.3

Hun bodde på mnr. 51 i 1801 sammen med Anne Magrete Ulrikka Piersson, Anne Hansdatter og Guri Knutsdatter. Anne Hansdatter var almissemenneske, og Guri var datter av tjenestejenta. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (400), stabbur (30), eldhus (20), fjøs (10), rullebod (20), pakkhus (50), krambod (10), båtnaust (10) og sjøbrygge (60).3,14,15

Johanne døde den 1. oktober 1810 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 9. oktober 1810. Samme dag ble det betalt 1 daler for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, 3 ort for bruk av det beste likkledet og 1 daler 2 ort for vokslys.4,16 Det ble holdt skifteregistrering etter henne i 1810. Arvinger: Sara Vilhelmine Paust og Anne Helsing Paust.17

     Navnet hennes ble skrevet Johanne Iversdotter i 1762.5

     Navnet hennes ble skrevet Madamme Peerson i 1810.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 9. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#416
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 61.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728 & 729.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 757–758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 10. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 7, mnr. 53. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/72/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 45. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063015
 16. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1810. Uvisse inntekter, 9. oktober.
 17. [S1298] Trondhjems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 95/27.11.1810. E-side 3, «Proklamata». https://www.nb.no/items/9dc1cf7e361653570e8de607b27056d2?page=2
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727.
Sist redigert12. oktober 2021

Lars Barhaug1,2,3

M, #7462, (19. februar 1707 - 30. september 1754)
Far*Amund Barhaug4 ( - 1728)
Mor*Ingeborg Spydeberg4 ( - 1748)

Familie

De hadde to barn.3 Lars ble født den 19. februar 1707 på Kvernes prestegard.3 Han var residerende kapellan i Veøy fra 26. februar 1731 til 13. oktober 1740.3 Lars Barhaug ble introdusert for menigheten 29. juli 1731 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.5
Han døpte Anne Helsing i Molde kirke den 2. september 1731.6
Han døpte Per Jenssen Tøndergård i Bolsøy kirke den 20. oktober 1731.7
Han trolovet Jon Trondsson og Anne Endresdotter på Seljevollan den 21. oktober 1731 i Veøy kirke.8,9,10
Han døpte Mari Persdotter på Årø i Bolsøy kirke den 4. mai 1732.13
Han døpte Per Botolvsson på Istad i Kleive kirke den 18. mai 1732.14
Han døpte Ivar Olsson i Molde kirke den 22. juni 1732. To dager senere hadde Lars reist til Nordmøre.15
Han trolovet Ingebjørg Larsdotter på Mek og Erik Knutssen den 16. november 1732 i Molde kirke.17
Han trolovet Kristen Andersson på Bakke og Brit Hansdatter den 16. november 1732 i Molde kirke.18
Han døpte Karen Kirstine Jensdatter Finn i Molde kirke den 25. oktober 1733.24
Han viet Per Rasmusson og Mali Olsdatter den 6. januar 1734 i Molde kirke.26,27
Han døpte Per Nilsson på Kringstad i Molde kirke den 6. januar 1734.26
Han døpte Per Olsson Brokstad i Molde kirke den 6. januar 1734.28
Han døpte Anders Andersson på Lønset i Bolsøy kirke den 31. januar 1734.29
Han døpte Maria Nilsdatter i Molde kirke den 2. februar 1734.30
Han trolovet Per Olsson på Nesje og Siri Hansdotter den 16. mai 1734 i Veøy kirke.31
Han trolovet Lars Nilsson Hoem og Anne Olsdatter den 21. november 1734 i Molde kirke.34
Han døpte Ivar Perssen i Molde kirke den 20. februar 1735.36
Han trolovet Knut Persson og Elen Larsdatter den 14. august 1735 i Molde kirke.37
Han døpte Ingebrigt Johannessen Lubb i Molde kirke den 15. januar 1736.40
Han døpte Knut Olsson på Øverland i Molde kirke den 15. januar 1736.41
Han døpte Per Jonsson på Røbekk i Bolsøy kirke den 21. mai 1736.42
Alet Persdotter Tøndergård fikk barn med Hans Olsson i 1736. Det var hans annet leiermål. Den 8. juli stod de til offentlig skriftemål i Molde kirke ved prest Lars Barhaug. Hun ble stevnet til tinget 22. januar året etter for leiermål, men møtte ikke.46,47
Han døpte Salamon Hansson i Bolsøy kirke den 25. august 1736.48
Han holdt likpreken over Åge Nilssen Finne den 4. september 1736 i Molde kirke.49
Han døpte Jesper Sjurdssen i Molde kirke den 7. oktober 1736.50
Han døpte Brit Ivarsdatter Berg i Molde kirke den 7. oktober 1736.50
Han trolovet Knut Bjørnsson og Kari Gunnarsdotter på Dale den 4. november 1736 i Veøy kirke.51
Han døpte Maren Olsdatter i Molde kirke den 11. august 1737.55
Han døpte Beret Jonsdotter på Bjørset i Molde kirke den 25. august 1737.2
Han døpte Knut Olsson på Årø i Bolsøy kirke den 31. august 1737.56
Han døpte Kristen Nilsson på Årø i Bolsøy kirke den 15. desember 1737.57
Lars Barhaug var sogneprest i Ørland fra 14. oktober 1740 til 30. september 1754.3
Lars giftet seg med en uregistrert person.3

Lars døde den 30. september 1754.3

     Navnet hans ble skrevet her Lauridtz Barhoug i 1731.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Barhoug fra 1734 til 1737.34,2

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 252.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 461. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=468
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-67
 18. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 132. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-68
 20. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 133. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-68
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 133. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 22. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 23. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 24. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 25. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 26. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 27. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 28. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 29. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 30. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 31. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-74
 32. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 33. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 34. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-76
 35. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 151. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-77
 36. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 37. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 155. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 38. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 39. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159, Fer: Epiph: Christj. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 40. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 41. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-81
 42. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-83
 43. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 162, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 44. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 577 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651178
 45. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 163, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 46. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 163, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 47. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400332
 48. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 49. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 50. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 51. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 166, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 52. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 170. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 53. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 173. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 54. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 719.
 55. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 56. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 31. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 57. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 58. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 181. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-92
 59. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 53 b.
Sist redigert31. august 2021

Olava Maria Olsdatter1

K, #7463, (1735 - 1737)
Far*Ola Olsson ved Elva1 (c 1689 - 1740)
Mor*Marit Jonsdotter ved Elva ( - c 1742)Olava Maria ble født i 1735 i Molde.1

Olava Maria døde i 1737 i Molde, 2 år 7 uker gammel.1 Hun ble gravlagt den 19. august 1737.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
Sist redigert15. november 2016

Beret Jonsdotter på Bjørset1

K, #7464, (1737 - før 1766)
Far*Jon Knutsson på Bjørset1 (c 1711 - 1765)
Mor*Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset ( - 1785)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBeret ble født i 1737 på Bjørset, Bolsøy.1 Beret ble døpt den 25. august 1737 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Brit Bjørset, Rebekka Haugan, Marte Bjørset, Gamle-Ola Mek og Ola Hansson Gossenes.1

Beret døde før 1766.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 339 a.
Sist redigert28. november 2016

Beret Andersdotter på Bjørset1

K, #7465
Far*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset1 ( - e 1713)Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713.1
Berthe Biørset var fadder ved dåpen til Mari Baltsersdotter på Mek den 25. juni 1724 i Bolsøy kirke.2
Berthe Biørset var fadder ved dåpen til Beret Jonsdotter på Bjørset den 25. august 1737 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
Sist redigert12. desember 2016

Rebekka på Haugan1,2

K, #7466, ( - etter 1738)Hun bodde på Haugan, Molde, iallfall fra 1737 til 1738.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Jonsdotter på Bjørset den 25. august 1737 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.2


     Hun kan ha vært identisk med Rebekka Botolvsdatter og Hans Haugans hustru.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
Sist redigert19. januar 2020

Marit Matsdotter på Bjørset1,2

K, #7467, (1721 - )
Far*Mats Andersson på Bjørset2,1 (1692 - 1722)
Mor*Anne Andersdotter på Bjørset1 ( - e 1723)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1721 på Bjørset, Bolsøy.2 Marit ble døpt den 13. juli 1721 i Molde kirke. Faddere: Jon kusk, Ola smed, Eli Bjørset, Marte Bjørset og Anne Hansdotter på Kringstad.2
Hun var arving ved skiftet etter Mats Andersson på Bjørset den 10. juli 1723: 4 daler 9 skilling.3
Hun var myndling av Ottar Johansson i Hamna i 1723.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 277 b–278 b.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
Sist redigert17. oktober 2021

Ola Persson på Mek1,2,3

M, #7468, ( - ca. 1747)

Familie

Enka og to barn levde i 1747.3 
BarnHan ble kalt Gamle-Ola på Mek, nevnt fra 1723 til 1737.4,5
Han bodde på Mek, Bolsøy, i 1723.4,2
Han var fadder ved dåpen til Lars Larsson på Bjørset den 19. september 1723 i Molde kirke.4
Ole Mech var fadder ved dåpen til Per Arvesson på Mek den 20. mai 1729 i Molde kirke.6
Han var verge for Beret Larsdatter i 1732. Han var fremdeles hennes formynder i januar 1742.1,7
Han var fadder ved dåpen til Beret Jonsdotter på Bjørset den 25. august 1737 i Molde kirke.5
Ola Persson på Mek var lagrettemann i Fanne tinglag i 1741.2
Han var verge for Lisbet Larsdatter i april 1742.8


Ola døde ca. 1747 på Mek.3 Det ble holdt skifte etter ham den 15. desember 1747. Kreditorer: Beret Larsdatter, Ivar Ivarsson, Pål Berents og Lisbet Larsdatter. Aktiva: 32 daler 1 ort 8 skilling. Enka fikk 3 daler i (begravelses)vederlag. Passiva: 17–0–3. Arv: 15–1–5, som gikk til enka, Botolv Olsson og Marit Olsdotter.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersøn Meeg fra 1742 til 1747.7,3

     Hans Persson på Haugan og Ola Persson på Mek kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 30 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 39.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-54
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
Sist redigert11. oktober 2021

Ola Hansson Gossenes1,2

M, #7469

Familie

BarnHan var fadder ved dåpen til Beret Jonsdotter på Bjørset den 25. august 1737 i Molde kirke.2


     Navnet hans ble skrevet Ole Hanssøn gaasøenæss i 1737.2

Kilder/noter

 1. Eller Gåsøynes eller Gåseidnes.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
Sist redigert19. august 2019

Eli Andersdotter på Bjørset1

K, #7470
Far*Anders Hansson på Bjørset (c 1631 - m. 1704 & 1711)
Mor*Marit Bjørset1 ( - e 1713)Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Bjørset den 16. juli 1713. Hun bodde hjemme hos mora.1
Elen Biørset var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.2
Elen Biørset var fadder ved dåpen til Per Olssen den 19. september 1737.3

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Fanne Otting, 16. juli.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
Sist redigert1. april 2016

Marte Larsdatter1,2

K, #7471, ( - etter 1738)

Familie

Hans Olsson ( - e 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarte trolovet seg den 15. september 1737 i Molde kirke med Hans Olsson. Forlovere: Anders Tørressen og Elling Kolbeinssen.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Olssen den 19. september 1737.1

Hun og Hans bodde i Molde i 1737.3
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
Sist redigert6. februar 2020

Nils Roesson Moen1,2

M, #7472, (1691 - )
Far*Roe Estensson på Moa5 ( - c 1720)
Mor*Brit Randmodsdotter3,4 ( - f 1743)

Familie

Nils smeds hustru ( - f 1753)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnNils ble født i 1691 i Romsdal, utenom ekteskap.6,5 Han fikk festeseddel på Adelus' grunn, Molde, fra Jakob Mortensson Schultz den 19. mai 1722. Seddelen ble tinglyst 23. juli.2
Han ble kalt Nils smed, nevnt fra 1722 til 1748.7,8,4
Han ble kalt Nils regimentssmed, nevnt fra 1724 til 1746.9,10 Nils og kona bodde trolig på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1724. Han var nabo av Erik Aure (s.d.).9
Han var fadder ved dåpen til Elen Larsdatter Berg den 19. mars 1724 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Knutssen den 21. august 1729 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Per Jenssen den 5. september 1734 i Molde kirke.13
Han var fadder ved dåpen til Per Olssen den 19. september 1737.14

Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.15
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Randmodsdotter på Veblungen den 15. mai 1743.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson i Ås den 8. juni 1748: 47 daler 1 ort 13 skilling.4

Nils Roesson Moen solgte hus på fhv. mnr. 45 den 15. juli 1753 til Hans Jørgen Duborg. Stoven hadde jernkakkelovn, loft og kjøkken med et lite kammer ved siden av. En gammel smie hørte også til salget. Kjøpesum: 36 daler. Moen hadde bodd der frem til salget og signerte egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 26. november. Grunnen tilhørte Søren Fitzens.1
En Niels Bing bodde hos Hans Jørgen Duborg og Karen Bing på fhv. mnr. 45 i 1762. De samme var der i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Karen bodde nok der til Ellev Ellevsson Berg (s.d.) overtok i 1774. Denne Nils Bing skyldte ekstraskatt i 1765.16,17,18,19


     Han signerte som Niels Roelsen Moen i 1753 (ifølge avskrift).1

     Han kan ha vært far til Abel Bing.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390672
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 255 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 506 a.
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 6. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650495
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 49 b, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660252
 10. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 46. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-25
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 16. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 17. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/83/
 18. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 45.
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 20. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 21. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75.
Sist redigert8. september 2021

Johannes Rasmussen Lubb1,2,3

M, #7473, ( - ca. 1749)
Far*Rasmus Olsson Lubb (c 1678 - )
Mor*Rasmus Lubbs hustru

Familie

Mali Ingebrigtsdatter ( - 1762)
Fire barn levde i 1750.2 
BarnJohannes Rasmussen var skomaker i Molde i 1732 og til sin død.4,5,2
Johannes trolovet seg den 14. april 1732 i Molde kirke med Mali Ingebrigtsdatter.6
Johannes giftet seg den 3. juni 1732 i Molde kirke med Mali Ingebrigtsdatter. Vielsen var om morgenen.4,2
Johan Lub var fadder ved dåpen til Anders Johanssen Bredin den 11. april 1736 i Molde kirke.7
På tinget den 10. juli 1737 i Fanne tinglag spurte fogden retten og allmuen om Johannes Rasmussen hadde tilnavnet Lubb og var den samme som kaltes Johannes Lubb. Svaret var ja, og det ble utstedt tingsvitne.8
Han var fadder ved dåpen til Per Olssen den 19. september 1737.9
Han var verge for Auden Olssen, Anne Marta Olsdatter, Maren Olsdatter og Beret Katrina Olsdatter i 1740. Han var fremdeles formynder til Anne Marta i 1743.1,10,11

Han ble kalt Johannes skomaker, nevnt 1742.10

Johannes døde ca. 1749 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. januar 1750. Kreditorer: Klaus Breier Lund o.a. Arvinger: Mali Ingebrigtsdatter, Ingebrigt Johannessen, Rasmus Johannessen, Lage Johannessen og Anne Johannesdatter. I boet var blant annet tre gode torskegarn, to gamle ditto, nytt garn på 27 favner og annet fiskeutstyr, liten båt og en del skomakerredskap. Huset med stue, kjøkken, loft og kjeller (med grunn) ble vurdert til 40 daler. Det var skifteauksjon 19. januar, men ikke alt ble solgt – deriblant huset. Aktiva: 72 daler 2 ort 12 skilling. Passiva: 14–0–12. Arv: 58–2–0.12

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128.
 5. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde Ladestæds Jndvaanere.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 134. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660275
Sist redigert27. februar 2021

Mette Knutsdatter1

K, #7474, ( - ca. 1778)Mette giftet seg ca. 1766 med Anders Olssen Talberg. Han skulle stevnes til tinget den 2. juni 1766 grunnet for tidlig samleie, men stevningen ble ikke forkynt.1,2
Hun og Anders var husfolk på mnr. 41, Vestre Schultzhagen, Molde, fra 1770.3

Mette døde ca. 1778 i Molde, kanskje i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 1. oktober 1778.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Nr. 3, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
Sist redigert16. juli 2021

Knut Anderssen Talberg1,2

M, #7475, (ca. 1772 - )
Far*Anders Olssen Talberg3 (c 1740 - 1809)
Mor*Mette Knutsdatter3 ( - c 1778)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1772 i Molde.3 Han var matros i 1792.2 Han ble konfirmert den 5. august 1792.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
Sist redigert5. november 2015

Beret Sofia Andersdatter Talberg1,2

K, #7476, (ca. 1774 - )
Far*Anders Olssen Talberg2 (c 1740 - 1809)
Mor*Mette Knutsdatter2 ( - c 1778)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megBeret Sofia ble født ca. 1774 i Molde.2,1 Hun ble konfirmert den 20. november 1791 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630064
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
Sist redigert5. november 2015

Mette Andersdatter Talberg1

K, #7477, (ca. 1778 - )
Far*Anders Olssen Talberg1 (c 1740 - 1809)
Mor*Mette Knutsdatter1 ( - c 1778)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megMette ble født ca. 1778 i Molde.1,2 Mette tjente hos Anders Olsson Male og Kirsten Bergitte Peterssen på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 869.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
Sist redigert12. september 2018

Jon Gunnarsson på Slenes1

M, #7478, (ca. 1671 - )
Far-?*Gunnar Knutsson i Eidsvåg (c 1636 - ); trolig (Gunnar Jonsson på Slenes (s.d.) var beslektet i annet og tredje ledd med Per Persson på Hjellen (s.d.))2
6. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1671.1 Han var bruker av 2 pund 12 merker på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1701. Sønnen Gunnar Jonsson bodde også der da. I 1732 fikk Jon skjøte på hele gården, 1 våg 2 pund.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
Sist redigert10. januar 2018

Knut Andreas Thalberg1,2

M, #7479, (1801 - )
Far*Ola Anderssen Talberg3,1 (c 1766 - 1808)
Mor*Synnøv Finnsdatter3 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barbro Klausdotter Mølner (c 1805 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble døpt den 27. november 1801 i Molde kirke.3 Han ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.1 Knut Andreas Thalberg var malermester i 1828. Han malte fremdeles i 1875, men var også understøttet av fattigvesenet.1,4
Knut Andreas giftet seg den 4. september 1828 i Trondheim domkirke med Barbro Klausdotter Mølner. Begge bodde allerede i byen.1,2
Han og Barbro bodde i Mellomila 41, Trondheim, i 1865 sammen med Bernt Martin Thalberg. Knut Andreas og Barbro bodde fremdeles der i 1875.2,4

Kilder/noter

 1. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 307, nr. 51. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16331&idx_id=16331&uid=ny&idx_side=-280
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem; Domsognet, Frue, Ihlen og Bakke; Mellemihlens Gades søndre Side; 41. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038310014416
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): Trondhjem, bydel 14, Mellemihlen 41. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01052359016042
Sist redigert19. oktober 2017

Ola Knutsson1,2,3

M, #7480, (ca. 1709 - 1789)

Familie

Ingeborg Larsdatter ( - c 1790)
De hadde ett barn. 
BarnOla ble født ca. 1709.4
Annet navn: Ola Knutsson på Fransgjerdet, nevnt 1741.4,5
Ola giftet seg den 23. mai 1741 i Bolsøy kirke med Ingeborg Larsdatter, viet av Lars Lekanger.5,6,1 Ola Knutsson var soldat i 1743. Han ble dimittert i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.3,4
Han og Ingeborg bodde ved Brua, Molde, i 1743. Han kaltes husmann i 1748.3,7,4
Han ble kalt Ola ved Brua, nevnt fra 1746 til 1789.7,8,9 Ola Knutsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.4
Han og Ingeborg bodde på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1764 sammen med Lars Olssen. I 1767 ble huset taksert til 60 og et naust til 10 daler. Ola bodde ved Brua resten av livet.1,2,9

Ola døde i 1789 i Molde. Det ble betalt 1 daler 3 ort til kirken for begravelsen.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen.
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 130.
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400545
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 31. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 211. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 114. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 7. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 8. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 77.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 10. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 78.
Sist redigert1. september 2021

Anders Anderssen Brun1,2,3

M, #7481, (1738 - 1815)
Far*Anders Larsson på Helset4 (c 1711 - f 1796)
Mor*Ingeborg Larsdatter4,5,1 ( - c 1790)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1798.7 

Familie 2

Kristi Olsdotter i Myra (1758 - 1815)
Ingen barn levde i 1815.11 Anders ble født i 1738 i Molde, utenom ekteskap. Han var tvilling, men søskenet var dødfødt.4 Anders ble døpt den 3. februar 1738 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Rebekka Haugan, Marte Rasmusdatter, Lars Olsson Berg, Elling Alvssen og Tore Gregoriussen.4
En skomakersvenn Anders Andersen flyttet fra Bergen til i Molde i 1764.6
Anders Anderssen bodde på landet i 1774.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.7,8
Annet navn: Anders Anderssen i Myra, nevnt fra 1790 til 1815.5,7,9
Han var husmann i Myra, Berg, Bolsøy, i 1790. Allerede 1. juni 1788 fikk han festeseddel på et stykke uryddet mark «ved hans Plads under Berg». Seddelen ble tinglyst 30. juni.5,3 Han stevnet Lars Olssen til tinget i Molde den 6. desember 1790. Lars vegret å utbetale arv etter deres mor – 14 daler, utlagt i huset, samt en kiste. Han sa han ikke aktet å møte, og gjorde det heller ikke. Saken kom opp igjen 17. januar 1791. Anders krevde også 5 daler i saksomkostninger. Lars møtte ikke.5
Anders trolovet seg den 28. mai 1798 med Kristi Olsdotter. Forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet.7
Anders giftet seg den 21. oktober 1798 i Bolsøy kirke med Kristi Olsdotter.7,10,11 Anders og Kristi var husfolk i Bergsmyra i 1801. Plassen holdt jord. De hadde en leieboer, enka og daglønneren Beret Knudsdatter (i sitt 40. år), trolig Beret Knutsdotter på Lubbenes (i så fall er alderen feil).8

Anders døde i 1815 i Bergsmyra, som husmann, kort tid før kona.9,2,11 Han ble jordfestet den 16. april 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.9,12 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Kristi den 20. april 1815. De hadde opprettet testament 25. oktober 1810 hvor den lengstlevende var enearving. Anders var uansett født utenom ekteskap og hadde ikke levende arvinger. Den lille stoven med grunn hadde forrom, kammer og sval og ble taksert til 30 riksdaler (amtmannen fikk senere tilslag for 40 daler, men ville betale 50).11,2,13 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Kristi den 29. april 1815. Blant kjøperne var Tore i Olsmedbakken og Paust-Per.2 Skiftet etter ham og Kristi ble sluttet den 6. desember 1817. Kreditorer: Anders Rasmusson på Bergsgjerdet og Hallvor Persson på Berg. Arvinger: Elling Perssen på Fuglsetbøen, Ola Perssen, Hallvor Perssen, Eli Katrina Persdatter, Kari Persdatter, Eli Andersdotter, Kari Andersdotter i Storvika, Jon Olsson på Torhus og Knut Olsson. Arv: 28 spesidaler 4 ort.14

     Navnet hans ble skrevet den gl Anders i Myren i 1815 (post mortem).9

Kilder/noter

 1. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 77.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 241 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 450 b, publiseringsnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420453
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 487 b.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg D–G, til- og avgang mai–desember. Litra D, mai, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212103
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 415 a, Berg, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670276
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1815, 16. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630139
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b, 1798, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630132
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 242 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610248
 14. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 242 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610249
Sist redigert16. september 2019

Ingeborg Larsdatter1,2,3

K, #7482, ( - ca. 1790)

Familie 1

Anders Larsson på Helset (c 1711 - f 1796)
Anders og Ingeborg fikk tvillinger (utenom ekteskap), men det ene barnet var dødfødt.6 
Barn

Familie 2

Ola Knutsson (c 1709 - 1789)
De hadde ett barn. 
Barn
Ingeborg Larsdatters signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Hun var fadder ved dåpen til Ivar Larsson den 24. april 1735 i Molde kirke.4
Ingeborg og Anders Larsson på Helset tjente hos Hans Frederik Fitzens i Molde i 1738.5
Ingeborg fikk barn med Anders Larsson på Helset i 1738 i Molde. De meldte seg for presten den 5. januar. Hun var da gravid. Anders tilstod farskapet, og hun bekreftet dette. Den 19. januar stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke.5,6
Ingeborg giftet seg den 23. mai 1741 i Bolsøy kirke med Ola Knutsson på Fransgjerdet, viet av Lars Lekanger.3,7,8
Hun og Ola bodde ved Brua, Molde, i 1743. Han kaltes husmann i 1748.9,10,11
Hun ble kalt Ingeborg Knutsdatter i 1764.8
Hun og Ola bodde på mnr. 113, ved Brua, Molde, i 1764 sammen med Lars Olssen. I 1767 ble huset taksert til 60 og et naust til 10 daler. Ola bodde ved Brua resten av livet.8,12,13
Hun bodde på mnr. 113 i 1789 sammen med Lars Olssen. Hun hadde ingen næringsvei, men skulle etter selvangivelse svare 34 skilling i formuesskatt (½ pst.)7

Ingeborg døde ca. 1790.2

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/276/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 487 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 211. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 153. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 114. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ved Broen.
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 87 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400545
 10. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 11. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 31. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 12. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 130.
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 14. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 77.
Sist redigert1. september 2021

Kristoffer Jakobssen i Krubba1,2,3

M, #7483, (ca. 1724 - )

Familie

Ingeborg Justsdatter
BarnKristoffer ble født ca. 1724.4
Kristoffer Jakobssen kjøpte et hus på mnr. 122, Krubba, Molde, den 1. september 1748 av Kristoffer Rasmusson i Løvika, Ola Olssen og Aslak Ingebrigtsson i Bjørnsund. Kjøpesum: 9 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.1
Kristoffer giftet seg etter 1748 med Ingeborg Justsdatter.2,1
Han og Ingeborg bodde på mnr. 122 i 1764. Han bodde fremdeles der i 1767. Huset ble da beskrevet som lite og taksert til 10 daler.2,5 I 1774 var Kristoffer altfor fattig til å betale for rug han hadde fått fra myndighetene i nødstiden.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 1.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/280/
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 140.
Sist redigert25. april 2016

Henrik Larsson på Nesje1,2

M, #7484, (1721 - 1768)
Far*Lars Olsson Berg3,4,1 ( - c 1748)
Mor*Brit Johansdotter Berg1,4 ( - 1749 / 1750)

Familie

Gjøri Persdotter på Nesje ( - e 1762)
De hadde to barn.7 Henrik ble født i 1721 på Berg, Veøy.3 Henrik ble døpt den 2. februar 1721 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Ivar i Bergsvika o.a.3
Han var verge for Johan Larsson og Lars Larsson i 1748. Henrik var fremdeles formynder for Lars i 1750.4,1

Annet navn: Henrik Larsson på Berg, nevnt 1749.5,3 Henrik Larsson på Berg var soldat i 1749.5
Henrik giftet seg den 9. januar 1749 i Veøy kirke med Gjøri Persdotter på Nordnesje.5
Han var arving ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749 i Molde: 3 daler 2 ort 12 skilling.4,6

Han og Gjøri var brukere på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, fra 1750. De var selveiere i 1762.7,1,2
Han var arving ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 4 daler 2 ort 2 skilling (minus 1 daler i førlovspenger). Han fordret også 0–3–14 i resterende farsarv.8


Henrik døde i 1768 på Nordnesje, Veøy.7

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Henrik Larsson på Nesje sønn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.9

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 106. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/72/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-4
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 311. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-158
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#133
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 569. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#572
Sist redigert16. august 2021

Ingeborg Justsdatter1

K, #7485

Familie

Kristoffer Jakobssen i Krubba (c 1724 - )
BarnIngeborg giftet seg etter 1748 med Kristoffer Jakobssen i Krubba.1,2
Hun og Kristoffer bodde på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1764. Han bodde fremdeles der i 1767. Huset ble da beskrevet som lite og taksert til 10 daler.1,3

     Ingeborg Justsdatter kan ha vært barn av Just Sæmundsson Røvik.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 1.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 140.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 203.
 5. [S839] Molde sjørulle 1766.
Sist redigert24. april 2020

Ola Olssen i Skomakarneset1

M, #7486, (ca. 1741 - før 1801)

Familie

De hadde ett barn.1 Ola ble født ca. 1741 i Molde.2,1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1
Ole Olsen Biørn Sund var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 1 daler.3

Annet navn: Ola Olssen i Bjørnsund, nevnt 1792.4
Han bodde i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1792.2,4
Ola giftet seg den 10. juni 1792 med en uregistrert person.1
Han var husmann i Skomakarneset, Vågøy.1

Ola døde før 1801.1,2

     Ola Olssen og Ola Olssen i Skomakarneset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 75.
 2. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 442.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 66.
Sist redigert4. oktober 2021

Marit Kristoffersdotter i Bjørnsund1

K, #7487, (ca. 1757 - 19. juli 1849)
Far*Kristoffer Rasmusson i Løvika2 (c 1698 - c 1767)
Mor*Anne Kristoffersdatter i Løvika2 ( - e 1768)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Marit Kristoffersdotter i Løvika.3
Marit ble født ca. 1757 i Øvre Løvika, Aukra.3
Annet navn: Marit Kristoffersdotter på Småge, nevnt 1800.4

Marit døde den 19. juli 1849 i Søre Bjørnsund, Vågøy.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Biørnsund Sørre.
 2. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 442.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 217.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
Sist redigert20. juni 2015

Rasmus Kristoffersson på Småge1

M, #7488, (ca. 1662 - )
Far*Kristoffer Toresson på Horrem2 (c 1626 - )
Mor*Mali Asbjørnsdotter på Horrem2 ( - c 1703)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde tre barn.1 
Barn
 • Ola Rasmusson på Småge+1 (c 1693 - e 1762)
 • Kristoffer Rasmusson i Løvika+ (c 1698 - c 1767); trolig: Rasmus hadde en sønn Kristoffer. To av formynderne ved skiftet etter Kristoffer i Løvik var gift med brordøtre av Kristoffer fra Småge. Kristoffer i Løviks datter ble kalt Småge i 1800, og hans sønn Nils ble bruker der.6,7,8Rasmus ble født ca. 1662 på Horrem, Aukra.3
Han var bruker på bnr. 3, Småge, Aukra, iallfall fra 1687 til 1724.1,4
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.1
Rasmus Smaage var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 1 daler 3 ort 16 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 394.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 296 & 394.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 296.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 196 b / 197 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 389 & 394.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 a.
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
Sist redigert3. mars 2016

Erik Johanssen1

M, #7489

Familie

Magrete Knutsdatter
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan ble kalt Erik smed, nevnt fra 1738 til 1740.2,3
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.2
Erik Johanssen var smedsvenn i 1739.1
Erik giftet seg den 1. januar 1739 i Molde kirke med Magrete Knutsdatter.1
Han var fadder ved dåpen til Klaus Johanssen Bredin den 18. april 1740 i Molde kirke.3
Erich Smed var debitor ved skiftet etter Erik Andersson på Vestnes den 29. mai 1743: 1 daler 1 ort 10 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-105
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b–267 b.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
Sist redigert6. september 2016

Magrete Knutsdatter1,2

K, #7490

Familie

Erik Johanssen
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun bodde i Molde iallfall fra 1733 til 1739.3
Hun var fadder ved dåpen til Anne Hansdatter den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.2

Magrete giftet seg den 1. januar 1739 i Molde kirke med Erik Johanssen.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138 & 193.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
Sist redigert17. juli 2019

Knut Erikssen Valle1,2,3,4

M, #7491, (1739 - 1808)
Far*Erik Johanssen5
Mor*Magrete Knutsdatter

Familie 1

Elen Eriksdotter Røbekk (1735 - c 1766)
De hadde ett barn.7 
Barn

Familie 2

Synnøv Bjørnsdotter (c 1740 - c 1774)
Barn

Familie 3

Han kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 4

Gjertrud Hansdatter (c 1759 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Knut Valles signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Knut ble døpt den 27. mai 1739 i Molde kirke. Faddere: Mali Ingebrigtsdatter, Anne Olsdatter Lønset, Ola skomaker, Knut Røysa og Knut skomaker.5
Knut giftet seg med Elen Eriksdotter Røbekk.6,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: stor gryte.8
Knut Erikssen var smed i 1764 og kaltes det fremdeles i 1807.9,10,11
Han ble kalt Knut smed, nevnt fra 1766 til 1795.6,12
Han var arving ved skiftet etter Elen Eriksdotter den 24. november 1766.13

Han bodde på mnr. 49, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 80 og smien til 10 daler.14
Knut giftet seg i 1768 med Synnøv Bjørnsdotter.15,16
Han var debitor ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 10 daler.17
Han var debitor ved skiftet etter Knut Timannsson den 28. september 1769 i Molde: 5 daler.18,19

Knut giftet seg med en uregistrert person.10
Knut smed solgte hus med grunn på mnr. 49 i 1781 til Johannes Tim Bamberg. Johannes brukte det til borgstue.20,21,22
Knut Erikssen Valle kjøpte hus (uten grunn) med stue, kjøkken, loft, skott, to små grisehus og kullhus på mnr. 23, Myra, Molde, den 29. april 1782 på auksjon etter Ivar Jøstensson. Bygningene ble vurdert til 30 og solgt for 22 daler.23
Knut giftet seg med Gjertrud Hansdatter.10
Han og Gjertrud bodde på mnr. 23 i 1789. Han skulle etter henholdsvis skriftlig og muntlig angivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.)24
Han var forlover for Sjurd Hansson Krokset og Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 4. februar 1790 på Moldegjerdet, Molde.25

Han og Gjertrud bodde på mnr. 23 i 1801 sammen med Karen Knutsdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.10,11

Knut døde i 1808 i Molde.4 Han ble jordfestet den 2. oktober 1808.4

     Han skrev sitt navn Knud Erichsen Vale i 1789.2

     Han signerte som Knud Wahle i 1789.2

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 7].
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 21. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/129/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 234.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 23.
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509–510. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/
 14. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa gaden, mnr. 59.
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 144 b.
 16. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 703. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 702. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610355
 22. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 24. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 25. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 25. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 26. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 143 a.
Sist redigert17. september 2021

Mali Ingebrigtsdatter1,2

K, #7492, ( - november 1762)

Familie

Johannes Rasmussen Lubb ( - c 1749)
Fire barn levde i 1750.1 
BarnHun var fadder ved dåpen til Lars Larssen den 5. februar 1732 i Molde kirke.3

Mali trolovet seg den 14. april 1732 i Molde kirke med Johannes Rasmussen.2
Mali giftet seg den 3. juni 1732 i Molde kirke med Johannes Rasmussen. Vielsen var om morgenen.4,1
Hun var fadder ved dåpen til Absalon Olssen den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.5
Johannis Lubs Qde var fadder ved dåpen til Knut Erikssen den 27. mai 1739 i Molde kirke.6
Hun var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lubb den 10. januar 1750: 29 daler 1 ort, for det meste utlagt i en andel av huset.7
Hun var myndling av Morten Anderssen Lyng i 1750.1

Hun ble kalt Mali Lubb, nevnt 1762.8,9
Hun bodde på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i oktober 1762 sammen med Ingebrigt Johannessen Lubb, Rasmus Johannessen Lubb og Andreas Pil.9

Mali døde i november 1762 i Molde.8

     Mali Ingebrigtsdatter kan ha vært barn av Ingebrigt Berg.

     Mali Ingebrigtsdatter og Marit Ingebrigtsdotter var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 128.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
Sist redigert27. februar 2021

Knut på Røysa1,2

M, #7493, ( - etter 1746)

Familie

Kona ble 19. juli 1722 introdusert i Molde kirke (etter barsel).5 
BarnHan bodde på Østre Røysa, Molde, iallfall fra 1722 til 1746.1,2
Han var forlover for Per Rasmusson og Mali Olsdatter, som ble trolovet den 1. november 1733 i Molde kirke.3
Knud paa Røisen var fadder ved dåpen til Knut Erikssen den 27. mai 1739 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 2. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
Sist redigert30. august 2021

Knut Sørenssen1,2

M, #7494, ( - før 1752)
Far*Søren Knutsson på Haugan2 ( - c 1751)

Familie

Maren Pålsdatter
BarnHan ble kalt Knut skomaker, nevnt 1739.3
Han bodde i Molde i 1739.3
Han var fadder ved dåpen til Knut Erikssen den 27. mai 1739 i Molde kirke.3

Knut giftet seg den 22. november 1739 med Maren Pålsdatter.1

Knut døde før 1752.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 200.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
Sist redigert4. september 2021

Hans Olsson1,2,3

M, #7495, ( - etter 1737)

Familie 1

Alet Persdotter Tøndergård ( - f 1768)
De fikk et barn sammen. 
Barn

Familie 2

Marte Larsdatter ( - e 1738)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans Olsson var soldat iallfall fra 1735 til 1737.4,5,3,2
Hans fikk barn med en uregistrert person i 1735.4
Hans fikk barn med Alet Persdotter Tøndergård i 1736. Det var hans annet leiermål. Den 8. juli stod de til offentlig skriftemål i Molde kirke ved prest Lars Barhaug. Hun ble stevnet til tinget 22. januar året etter for leiermål, men møtte ikke.5,3
Hans trolovet seg den 15. september 1737 i Molde kirke med Marte Larsdatter. Forlovere: Anders Tørressen og Elling Kolbeinssen.1
Han og Marte bodde i Molde i 1737.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400332
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 163, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
Sist redigert24. februar 2020

Abraham Holtermann1,2,3

M, #7496, (28. februar 1761 - 7. mars 1804)Abraham ble født den 28. februar 1761 i Borgund på Sunnmøre.3,4,5 Abraham ble døpt den 4. mars 1761 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Jochum Friedrich Erdmann Gerken og Ingeborg Lyng o.a.5 Han kjøpte gårder på Sunnmøre fra 1782 til 1796.3 Abraham Holtermann bodde hos Nils Vind og Margareta Jervell på Taskeberget, Borgund på Sunnmøre, i 1801. Stedet hadde matrikulert jord. Holtermann var losjerende og levde av egne midler (han var sinnssyk og i pleie hos familien Vind).6,1,7

Abraham døde den 7. mars 1804 i Molde, i huset til Nils Vind. Abraham ble titulert proprietær.4,2 Abraham Holtermann ble jordfestet den 13. mars 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 245 a, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S1470] Familjen Holtermann: s. 19. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016030248179?page=26
 4. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 113. Holtermann, Abraham. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=120
 5. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1761, 4. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640745
 6. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 244 b, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 7. [S1126] Borgarseta: Steinvågneset. https://borgarseta.wordpress.com/2013/10/02/steinvagneset/
Sist redigert15. september 2020

Knut Persson1,2

M, #7497, (ca. 1709 - )Knut ble trolig født ca. 1709.3 Hans hjemsted var trolig på Oppdøl, Bolsøy.3
Knut trolovet seg den 14. august 1735 i Molde kirke med Elen Larsdatter, forrettet av Lars Barhaug. Forlovere: Mats Robertssen Bretzer og Hans skredder.1
Knut giftet seg den 1. januar 1736 i Molde kirke med Elen Larsdatter på Molde, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Knud Pederssøn var fadder ved dåpen til Knut Olsson på Øverland den 15. januar 1736 i Molde kirke.4
Knud Pederssøn var fadder ved dåpen til Lars Hanssen den 22. november 1737.5
Knud Pederssøn var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.6
Gift husmann i Molde Knud Pedersen Opdal var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 155. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 43. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-81
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
Sist redigert16. august 2021

Finn Eriksson Solemdal1,2,3

M, #7498, (ca. 1710 - 1785 eller 1786)
Far*Erik Knutsson på Solemdalen5,6 ( - e 1733)
Mor*Marit Finnsdotter på Solemdalen4 ( - f 1759)

Familie 1

Synnøv Jonsdatter ( - 1763)
Ett barn levde i 1764.1 
Barn

Familie 2

Kirsten Nilsdatter ( - e 1766)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 3

Magrete Jakobsdatter (c 1731 - )Finn ble født ca. 1710.2
Han bodde trolig i Molde i 1737.7
Find Erichssøn var fadder ved dåpen til Lars Hanssen den 22. november 1737.7

Finn giftet seg med Synnøv Jonsdatter.1,8
Han og Synnøv var husfolk i Molde i 1748.2 Finn Eriksson Solemdal var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 15 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749 i Molde: 1 daler 2 ort for likkisten.9,10
Han var arving ved skiftet etter Finn Olsson på Talset i februar 1759: 2 ort 4 skilling.11
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 20 skilling.12

Finn giftet seg ca. 1764 med Kirsten Nilsdatter.13,14
Han og Kirsten bodde utpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Anne Finnsdatter.13
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Jonsdatter den 5. juli 1764. I boet var blant annet sølvskje merket EKS (trolig Erik Knutsson, 1 daler 1 ort), ditto merket FES og SJD (Finn Eriksson, Synnøv Jonsdatter, 1 daler 1 ort), ditto merket ONS og SOD (1 daler 1 ort 12 skilling), ditto merket FES (0–2–16) og sølvskål på 10½ lodd merket NBS og MMD (5–1–0). Bygningene ble vurdert til 45 daler. Formue: 114–0–8. Gjeld og omkostninger: 20–2–8. Arv: 93–2–0, delt på enkemannen og dattera.6
Finn Eriksson Solemdal stevnet Anders Olssen Jendem til tinget i Molde den 15. juli 1765. Anders hadde fått barn med hans kone (Kirsten Nilsdatter) før de ble gift, og nå ville de ha barnebidrag. Jendem møtte først til tinget 2. september og sa han ikke var i stand til å betale, men var villig til å ta hånd om barnet selv. Solemdal sa at dersom han fikk 6 daler til barnets oppfostring og 2 daler 2 ort i saksomkostninger, skulle han aldri forlange mer av ham, noe Anders godtok.15,16
Han var husmann på mnr. 101, utpå Gata, Molde, i 1767. Huset var taksert til 40 og et naust til 10 daler.17,5
Finn giftet seg med Magrete Jakobsdatter.3 Finn Eriksson Solemdal var vurderingsmann i Molde i 1775.18 Han var tømrer. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780.19

Finn døde i 1785 eller 1786 i Molde. I januar 1786 ble det betalt 1 daler 2 ort til kirken for begravelsen.20 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 25. februar 1786. Formue etter auksjon: 33 daler 1 ort 5 skilling. Boet var fallitt.21

     Navnet hans ble skrevet Find Erichsen Solumdalen i 1759.4

     Ifølge skiftet etter Finn Eriksson Solemdal var dattera Synnøv barn av hans siste kone, Magrete; men Synnøv ble nok født mens faren var gift med Kirsten, og oppkalt etter hans første hustru.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 420. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/213/
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 33. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1074. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/252/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 509 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360986
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 420–421. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/213/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang februar. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/41/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a–658 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 14. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 32 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/34/
 15. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 20 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/21/
 16. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/23/
 17. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 116.
 18. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 756. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 19. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1074–1077. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/252/
Sist redigert12. oktober 2021

Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad1,2

K, #7499, ( - ca. 1763)Hun bodde på Fannbostad, Bolsøy, i 1737.1
Ingeleiv trolovet seg den 17. november 1737 i Molde kirke med Ingebrigt Tjøstolvsson, forrettet av Lars Lekanger.1
Ingeleiv giftet seg med Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad.2

Ingeleiv døde ca. 1763 på Fannbostad.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 14. mars 1764. Arvinger: Ingebrigt Tjøstolvsson, Marta Ingebrigtsdotter, Sissel Ingebrigtsdotter, Anne Ingebrigtsdotter, Beret Ingebrigtsdotter og Ingebjørg Ingebrigtsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
Sist redigert8. september 2019

Ingebjørg Ivarsdotter i Bjørnsund1,2

K, #7500, (1727 - ca. 1789)

Familie

Nils Nilssen i Schultzhagen (1738 - 1803)
De hadde ikke barn. Ingebjørg ble født i 1727.3
Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Gangstad.3
Ingebjørg giftet seg i 1753 med en uregistrert person. De hadde ett barn.1
Ingebjørg giftet seg med Nils Nilssen.3

Ingebjørg døde ca. 1789 i Nørdre Bjørnsund, Vågøy.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. mai 1789.4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 2. juni 1789 i Nørdre Bjørnsund. Blant kjøperne var Jon Nilssen på Molde.4

Kilder/noter

 1. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 94.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 347 a.
 3. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 94 & 165.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 19 b.
Sist redigert26. september 2020