Anne Ingebrigtsdotter på Brattsetbøen1

K, #15601, (1768 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra2,3 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra2,3 (c 1741 - )

Familie

Ola Persson Stokke (1774 - 1806)
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Ingebrigtsdotter i Myra.2
Anne ble født i 1768 på Berg, Bolsøy.3 Anne ble døpt den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Knut Åmundsson på Mekverpa, Åmund Jonsson på Berg og Anne Bjørstad o.a.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 3 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Berg i 1785.2

Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, nevnt 1803.5,3
Anne giftet seg den 1. januar 1803 i Kleive kirke med Ola Persson Stokke (forlovere: Per tambur o.a.)5,6
Hun var huskone på Bøen, Brattset, Bolsøy, i 1807.1
Anne giftet seg den 21. juni 1807 i Kleive kirke med en uregistrert person.7,8

     Navnet hennes ble skrevet Anna Ingebrigtsdatter Bergsgiærdet i 1803.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690226
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 138 b, 1807, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: s. 75 b, 1807, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153

Knut Ingebrigtsson i Myra1

M, #15602, (ca. 1777 - )
Far*Ingebrigt Persson i Myra1 ( - c 1784)
Mor*Sofie Knutsdotter i Myra1 (c 1741 - )Knut ble født ca. 1777 i Myra, Berg, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebrigt Persson i Myra den 26. januar 1785: 6 daler 3 ort.1
Han var myndling av Arne Larsson på Årø i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724

Ivar Mikael Knutsson1,2

M, #15603, (ca. 1784 - 1806)Ivar Mikael ble født ca. 1784.2,1 Han ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Ivar døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 1. august 1806.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Pål Olsson Katrinevoll1

M, #15604, (1769 - 1806)Pål ble født i 1769 i Lesja.2 Pål tjente på Knutset, Gjemnes, i 1786.3
Han var husmann på Vollen, Kvernes prestegard, fra 1794. Plassen ble også kalt Katrinevoll. Han gav fra seg festet grunnet sykdom ca. 1805.4

Pål døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Olsen Katrinevold i 1806.1

Gjertrud Ivarsdotter1

K, #15605, (ca. 1795 - 1806)Gjertrud ble født ca. 1795.1

Gjertrud døde i 1806 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 3. september 1806.1

     Gjertrud Ivarsdotter kan ha vært barn av Ivar Askjellsson på Tangen.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S876] Midsund III: s. 318.

Roe Andersson på Soggebakke1,2

M, #15606, (ca. 1722 - )
Far*Anders Roesson på Soggebakke2 (c 1694 - 1740)
Mor*Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke3 ( - 1772)

Familie

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark ( - f 1801)
De hadde fler barn.6 
BarnRoe ble født ca. 1722.4,5 Han var Han var udyktig til militærtjeneste.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Roesson på Soggebakke den 9. juni 1740: 42 daler 2 ort 15 skilling i løsøre og 33–1–3 i jordegods.2

Annet navn: Roe Andersson på Bakke, nevnt fra 1747 til 1749.4,3
Roe giftet seg med Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark.6
Det ble holdt skifteregistrering etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747. Huset med kakkelovn, kjøkken og kammer ble vurdert til 70 daler. Svigersønnen Knut Knutsson Fuglset ble beskyldt for å ha åpnet en kiste og fjernet et papir som viste at Mats Viderø (s.d.) skyldte den avdøde 200 daler. Fuglset nektet å forklare seg under ed, men andre vitner stod frem og bekreftet gjelden. I kisten var også et kårbrev til enka Synnøv på 1 tønne bygg årlig fra hennes sønn Roe Andersson på Bakke.7

Han og Ingeleiv var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.4,8,3
Annet navn: Roe Andersson på Flatmark.6 I manntallet av 1762 står Roe og Ingeleiv som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.6
Han bodde på Fremstengan, Engan, Voll, i 1801. Han var almissemenneske.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 9.6.1740.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332

Synnøv Roesdotter på Soggebakke1

K, #15607, (1747 - 1806)
Far*Roe Andersson på Soggebakke1,2 (c 1722 - )
Mor*Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark2 ( - f 1801)Synnøv ble født i 1747 på Soggebakke, Grytten.1 Synnøv ble døpt den 13. november 1747 i Grytten kirke.1
Annet navn: Synnøv Roesdotter på Flatmark.2 I manntallet av 1762 står Synnøv Roesdotter hos Roe Andersson og Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark, Grytten.2

Synnøv døde kanskje i 1806 hos Johan Gørvell i Molde. Den 19. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden til Hr Gørwels Tieneste Piige og 1 daler for ringing med begge klokker. Synnov Roësdatter hos Giørvell 63 Aar ble jordfestet 27. september.3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 144, dagen etter 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610365
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 19. september.

Ingeleiv Jørnsdotter på Flatmark1

K, #15608, ( - før 1801)

Familie

Roe Andersson på Soggebakke (c 1722 - )
De hadde fler barn.1 
BarnIngeleiv giftet seg med Roe Andersson på Soggebakke.1
Annet navn: Ingeleiv Jørnsdotter på Soggebakke.
Hun og Roe var brukere på bnr. 3, Soggebakke, Grytten, i 1749. Han hadde overtatt etter mora.2,3,4 I manntallet av 1762 står Ingeleiv og Roe som selveiere på Flatmark, Grytten. Synnøv Roesdotter o.a. var også der. De hadde ett av de to brukene.1

Ingeleiv døde før 1801.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 341. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 44. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690333
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. 42. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690332
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 323 b, Engen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670190

Trondetta Trondsdotter1

K, #15609, (9. september 1786 - 1806)
Far*Trond Persson i Bolgvåg2 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg2 (c 1752 - 1840)Annet navn: Trondetta Trondsdotter i Bolgvåg.2
Trondetta ble født den 9. september 1786 i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, etter farens død.2 Trondetta ble døpt den 17. september 1786 i Kristiansund kirke av Jens Lemvig Bull.2 Trondetta tjente på Øver Rå, Møst, Frei, i 1801.3 Hun ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital, Molde.1

Trondetta døde i 1806 på Reknes hospital, som lem.4 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1806.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 596 a, Gaarden Møst, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340401
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Trond Persson i Bolgvåg1,2,3

M, #15610, (ca. 1752 - 11. juni 1786)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde tre barn. 
BarnTrond ble født ca. 1752.2
Annet navn: Trond Persson i Bukta, nevnt 1782.4
Trond trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.5
Trond giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.4,5
Han og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.5,3

Trond døde den 11. juni 1786, av forkjølelse.2 Han ble gravlagt den 15. juni 1786 på Kristiansund kirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. juli 1786. Kreditorer: Jens Lemvig Bull o.a. Aktiva: 31 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 53–3–20. Boet var altså fallitt.3

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersøn Bugten i 1782.4

     Navnet hans ble skrevet Tron Pedersen Bolgvogen i 1786.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 278 v, 1786, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031307
 3. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1,2

K, #15611, (ca. 1752 - 1840)

Familie 1

Trond Persson i Bolgvåg (c 1752 - 1786)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 

Familie 3

Tosten Olsson i Bolgvåg (1773 - f 1840)
De hadde ett barn.3 Brit ble født ca. 1752.3
Brit trolovet seg den 14. april 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson.2
Brit giftet seg den 30. juni 1782 i Bremsnes kirke med Trond Persson i Bukta.4,2
Hun og Trond var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, fra 1782.2,5
Etter barsel ble hun innledet i Kristiansund kirke den 13. oktober 1786 av Jens Lemvig Bull.6

Brit giftet seg med en uregistrert person.3
Brit giftet seg i 1797 med Tosten Olsson på Or.7
Hun og Tosten var husfolk i Bolgvåg i 1817.3,8

Brit døde i 1840.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 236 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031276
 2. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 119, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630224
 3. [S1931] Frei II: s. 248. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748527?page=251
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 176, 1782, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650245
 5. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 h, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 7. [S1860] Frei I: s. 323. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=326
 8. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434
 9. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063

Gurå Trondsdotter i Bolgvåg1

K, #15612, (ca. 1784 - etter 1817)
Far*Trond Persson i Bolgvåg1 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1 (c 1752 - 1840)Gurå ble født ca. 1784.1

Gurå døde etter 1817.2

Kilder/noter

 1. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 2. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 95 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630434

Tosten Olsson i Bolgvåg1

M, #15613, (1773 - før 1840)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (c 1752 - 1840)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Tosten Olsson på Or.2
Tosten ble født i 1773 på Or, Frei.2
Tosten giftet seg i 1797 med Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg.2
Han og Brit var husfolk i Bolgvåg, Bolga, Bremsnes, i 1817.1,3

Tosten døde før 1840.1

Hilde Lassesdotter på Hovdenakken1

K, #15614, (ca. 1750 - 1806)
Far*Lasse Knutsson i Kortgarden2 (c 1709 - c 1753)
Mor*Anne Lassesdotter i Kortgarden2 ( - e 1753)Annet navn: Hilde Lassesdotter i Kortgarden.2
Hilde ble født ca. 1750.1,2
Hun var myndling av Åmund Olsson på Brattset i 1753.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Lassesson på Nes den 27. juni 1763 på Solemdalen, Bolsøy.3
Hun var myndling av Aslak Nilsson på Myra i 1763.3

Hun var bruker på lnr. 194, Hovdenakken, Bolsøy, i 1801.1

Hilde døde trolig i 1806 på Reknes hospital, Molde. Hospitalslemmet Helle Larsdatt: (57 år) ble jordfestet 28. desember.4

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 a, Hovdenaccen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660143
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Anne Lassesdotter i Kortgarden1,2

K, #15615, ( - etter 1753)

Familie

Lasse Knutsson i Kortgarden (c 1709 - c 1753)
Seks barn levde i 1753.2 
BarnHun bodde i Kortgarden, Bolsøy, i 1741.1
Anne giftet seg den 11. juni 1741 med Lasse Knutsson på Nes.1
Hun og Lasse var brukere i Kortgarden i 1748. Skyld: 1 våg.3,4

Anne døde etter 1753.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 211, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 195 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650791
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690221
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690192

Anna Sofia Darre1,2

K, #15616, (ca. 1794 - 1807)
Far*Elias Heltberg Darre1 (1750 - 1827)
Mor*Cecilie Margrete Rust1 (c 1760 - 1813)Anna Sofia ble født ca. 1794 i Fjærvikan, Halsa.1,2 Ved folketellingen av 1801 bodde Anna Sofia Darre i Fjærvikan hos Elias Heltberg von Darre og Cecilie Margrete Rust.1

Anna Sofia døde i 1807 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 12. februar 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Jakob Olsson Litle Rovde1,2

M, #15617, (1780 - 1807)Jakob ble født i 1780 på Litlerovdane, Rovde.2 Jakob ble døpt den 18. april 1780.2
Annet navn: Jakob Olsson i Norddalen.3,4
Jakob Olsson Litle Rovde kjøpte på Støylen, Norddalen, Syvde, den 2. november 1799. Han overtok driften i 1802.3 Jakob tjente på Støylen i 1801.4

Jakob døde i 1807 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 29. mai 1807.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 29. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 167 b, 18. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630027
 3. [S1936] Bygdebok for Syvde sokn: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308004?page=186
 4. [S1937] Vanylven ft. 1801: fol. 13 b, nr. 11, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340018

Per Benjaminssen1,2

M, #15618, (1807 - 1807)
Far*Benjamin Davidssen1
Mor*Maren Ivarsdatter i Krubba1,2Per ble født i 1807 i Molde, utenom ekteskap.1 Per ble døpt den 26. april 1807 i Molde kirke.1

Per døde i 1807 i Molde, 9 uker gammel. Den 3. juli ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.2,3 Han ble jordfestet den 9. juli 1807.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 3. juli.

Benjamin Davidssen1,2

M, #15619

Familie

Maren Ivarsdatter i Krubba
De fikk et barn.1 
BarnBenjamin fikk barn med en uregistrert person i 1806 i Trondheim.2 Han var matros i 1806.1,2
Han reiste som mannskap den 5. november 1806 hos skipper Tønnes Anderssen Dal med destinasjon i Barcelona, Spania. Reder: Klaus Lund Steffenssen. De fraktet klippfisk. Dal falt over bord og døde.3,4,1,5,6
Benjamin fikk barn med Maren Ivarsdatter i Krubba i 1807 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S1460] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A04): s. 106, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670612
 3. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 4. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: qq.
 5. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: ææ.
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094?page=368

Ivar Sørensson i Borvik1,2,3

M, #15620, ( - 1764)

Familie

Marta Jensdotter i Borvik (1727 - 1798)
De hadde ett barn.1 
BarnIvar Sørensson fikk festeseddel på en husmannsplass i Borvik, Røvik, Bolsøy, fra Ola Knutsson o.a. Den 10. mai 1756. Seddelen ble tinglyst 18. oktober.4
Ivar giftet seg med Marta Jensdotter.1,2
Han og Marta var husfolk i Borvik i 1760. Hun bodde fremdeles der i 1770.2,5

Ivar døde i 1764 i Borvik.3 Han ble jordfestet den 26. februar 1764 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. august 1764. Arvinger: Marta Jensdotter og Marta Ivarsdotter. Aktiva: 33 daler 1 ort 18 skilling. Passiva: 27–1–16. Arv: 6–0–2.1

     Navnet hans ble skrevet Iver Borvigen fra 1760 til 1764.2,3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, kvinner, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a, menn, 1764, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 491, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410250
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070

Beret Jonsdatter1

K, #15621, (ca. 1776 - 1804)Beret ble født ca. 1776.1 Ingeborg Sæmundsdatter, Marta Persdatter og Beret Jonsdatter tjente hos Lars Dal og Maren Magrete Fris på mnr. 27, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Ei Beret Jonsdatter (26 år) døde som lem på Reknes hospital, Molde, og ble jordfestet 27. juni 1804.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 838 b. Myhren, mnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340621
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Johan Olsson på Daugstad1

M, #15622, ( - etter 1793)

Familie

Brit Knutsdotter på Daugstad (1731 - 1792)
Sju barn levde i 1793.4 
BarnJohan giftet seg i 1756 med Brit Knutsdotter på Øvstedalen.2
Han og Brit bodde på Daugstad, Tresfjord, i 1767.3,1

Johan døde etter 1793.4

     Gjøri Olsdotter i Hjelvika og Johan Olsson på Daugstad kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 2. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680125

Magnhild Kristoffersdotter i Skjersåa1,2

K, #15623, (ca. 1737 - )
Far*Kristoffer Justsson i Strandhagen3,4 (c 1703 - 1776)

Familie

Ola Ivarsson i Skjersåa (1733 - c 1804)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.2 
BarnMagnhild ble født ca. 1737.1
Magnhild giftet seg i 1758 eller 1759 med Ola Ivarsson på Øygarden. I desember 1758 ble det betalt 1 daler 3 ort 16 skilling for trolovelsen og vielsen, og måneden etter 1 daler 2 ort for vielsen.1,2,5,6
Hun og Ola bodde i Skjersåa, Bolsøy, i 1764. Gården ble også kalt Øygarden. De var kårfolk der i 1801.7,1
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Justsson i Strandhagen den 16. desember 1776.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson i Skjersåa den 26. juli 1805: 20 daler 1 ort 21 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690123
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660645
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/

Ola Olsson i Røvik1

M, #15624, (1758 - februar 1782)
Far*Ola Knutsson i Røvik2 (1725 - 1800)
Mor*Ingeborg Jonsdotter i Røvik2 (1729 - 1810)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1758 i Røvik, Bolsøy. I juli ble det betalt 1 ort 8 skilling for dåpen til Ola i Røviks barn.1,3

Ola døde i februar 1782.1 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Røvigen i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 273.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Anne Ingebrigtsdotter på Eikrem1

K, #15625, (1758 - )
Far*Ingebrigt Eriksson på Eikrem1 (c 1711 - 1779)
Mor*Kari Ivarsdotter på Eikrem1 (c 1719 - 1800)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1758 på Eikrem, Bolsøy. I oktober ble det betalt 1 ort 20 skilling for dåpen til lensmannens barn.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson på Eikrem den 29. desember 1780: 13 daler 7 skilling.3
Hun var myndling av Knut Sjurdsson på Torhus i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670541

Katrine Elisabet Bockholt1,2

K, #15626, (ca. 1717 - 1791)Katrine Elisabet ble født ca. 1717.1
Katrine Elisabet hadde Andreas Kristian Jørgenssen i tjeneste i 1776. Hun drev reperbane som enke i Sandviken, Bergen.3,4


Katrine Elisabet døde i 1791 på De sjøfarendes fattighus, Bergen.1 Hun ble gravlagt den 8. juli 1791.1

     Navnet hennes ble skrevet Catharina Elisabeth Bucholt i 1757.2

Kilder/noter

 1. [S1986] Bergen, St. Jørgen mini. 1766–1814: fol. 86 b, 8. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620027
 2. [S1271] Bergen, Korskirken mini. 1751–89: fol. 43 a, kvinner, 1. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321610203
 3. [S1984] Bergen, Korskirken mini. 1736–1839: konfirmerte, 1776, 6. oktober, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321630311
 4. [S1985] «Sandvikens reperbaner»: s. 205. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019072581026_001?page=210

Jan Kristoffer Lovits Larssen1

M, #15627, (14. oktober 1807 - 1808)
Far*Jan Lind Larssen1,2 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter2 (c 1767 - )Jan Kristoffer Lovits ble født den 14. oktober 1807 i Molde, som tvilling. Mora fødte lett og i 9. måned, først en levende gutt (Jan) og rett etterpå et dødfødt jentebarn, det siste uten vending. Barnet hadde etter moras formodning allerede vært død i 14 dager, og «Fosteret var begyndt at fortæres». Det var ingen klager på jordmora, Brit Knutsdatter.2

Jan Kristoffer Lovits døde i 1808 i Molde, 18 uker gammel. Den 4. mars ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.1,3 Han ble jordfestet den 5. mars 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 a, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 4. mars.

Anne Jonsdotter på Sørsylte1,2

K, #15628, (1742 - 1. september 1812)
Far*Jon Ravaldsson på Vestnes3 (c 1697 - 1758)
Mor*Anne Jetmundsdotter på Vestnes3 ( - e 1759)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Aretsson på Sørsylte (c 1745 - 1805)Anne ble født i 1742.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Ravaldsson på Vestnes den 5. januar 1759.3

Annet navn: Anne Jonsdotter på Vestnes, nevnt 1769.4,3
Anne giftet seg den 6. januar 1769 i Vestnes kyrkje med Trond Aretsson på Nerås.4
Hun og Trond var brukere på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1769. De drev da 1 våg 1 pund, mens Knut Absalonsson (s.d.) satt igjen med det siste pundet. I 1793 skjøtet Trond det han hadde igjen av bruket over til sin vordende svigersønn Ola, 18½ mark (tilsynelatende Knuts gamle parsell) med bygsel over ytterligere 1 pund.2,5

Anne døde den 1. september 1812 på Sørsylte, Tresfjord, som kårkone.1 Hun ble jordfestet den 6. september 1812 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 177 b, 15. søndag etter trinitatis, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670373
 2. [S77] Tresfjord I: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#169
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 619 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651221
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 5. [S77] Tresfjord I: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=170

Anne Jonsdotter Helland1

K, #15629, (ca. 1748 - 1808)Anne ble født ca. 1748.1

Anne døde i 1808 på Reknes hospital, Molde, som lem.1

     Det var Helland-gårder i Sande, Vatne og Vestnes.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Per Eriksson på Lubbenes1

M, #15630, (1762 - før 1776)
Far*Erik Kristensson på Lubbenes1 (1726 - f 1773)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Lubbenes1 ( - c 1787)Per ble født i 1762 på Lubbenes, Berg, Bolsøy.1 Per ble døpt den 24. oktober 1762 i Molde kirke. Faddere: Ola Olssen Bjørstad, Jon Åmundsson på Årø, Marit Olsdotter på Berg og Kristi Ottarsdotter på Årø o.a.1,2

Per døde før 1776 (og trolig før 1764).3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, menn, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224

Anders Ellingsson på Hjelset1,2

M, #15631, (1760 - )
Far*Elling Olsson på Hjelset3,2 (c 1717 - 1772)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Hjelset3,2 ( - e 1783)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1760 på Hjelset, Bolsøy.3 Anders ble døpt den 17. oktober 1760. Faddere: Rasmus Andersson Vestre, Mari Larsdotter i Hamna og Maren Nilsdotter på Lønset o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Elling Olsson på Hjelset den 26. juli 1773.2
Han var myndling av Anders Olsson på Sigerset i 1773.2
Anders Ellingsson på Hjelset ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a, 1777, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630058
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 693 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660731
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577

Elling Olsson på Hjelset1,2

M, #15632, (ca. 1697 - ca. 1770)

Familie

Hilde Mikkelsdotter på Hjelset ( - e 1770)
Fem barn levde i 1770.1 
BarnElling ble født ca. 1697.2 Hans hjemsted var trolig på Hjellset, Bolsøy.3 Han var soldat.2
Han var bruker på Hjelset, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.2
Elling giftet seg med Hilde Mikkelsdotter.1
Han og Hilde bodde på Hjelset i 1757. I 1763 drev de et bruk på 1 våg, hvorav han eide halvparten og søsknene resten.4,5
Han ble kalt gamle Elling Olsson i 1763 (til forskjell fra den andre Elling Olsson på Hjelset).5

Elling døde ca. 1770 på Hjelset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 6. november 1770. Arvinger: Hilde Mikkelsdotter, Ingeleiv Ellingsdotter og Mikkel Ellingsson o.a. I boet var 2 pund 12 merker med bygselrett i gården (60 daler) o.a. Aktiva: 108 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 42–2–8. Arv: 66–1–4.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 11. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690217
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Jeldset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 489. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=492

Mikkel Ellingsson på Hjelset1

M, #15633, (1758 - )
Far*Elling Olsson på Hjelset1 (c 1697 - c 1770)
Mor*Hilde Mikkelsdotter på Hjelset1 ( - e 1770)Mikkel ble født i 1758 på Hjelset, Bolsøy. Mora ble innledet i kirken i januar 1759.1,2
Han var arving ved skiftet etter Elling Olsson på Hjelset den 6. november 1770: 8 daler 1 ort 3 skilling.1
Han var myndling av Anders vraker i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660572
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Synnøv Lassesdotter på Fremstedalen1,2

K, #15634

Familie

Ola Jonsson i Hatlen ( - e 1768)
De hadde iallfall fem barn.
I januar 1759 ble det betalt 1 ort 6 skilling for dåpen til Ole Hatlens barn, og i mars 1 ort for konas kirkegang.3,7,8
 Synnøv trolovet seg den 18. mai 1739 i Vestnes kyrkje med Ola Jonsson i Ås, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Knut Eriksson på Fremstedalen o.a.1
Synnøv giftet seg den 28. juni 1739 i Vestnes kyrkje med Ola Jonsson i Ås, viet av Lars Lekanger.2 Synnøv og Ola bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1739 og 1746.3
Ola og kona var brukere i Hatlen, Bolsøy, i 1762. Det var ett annet bruk på gården. Han bodde fremdeles der i 1768.4,5,6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 3. [S927] Skorgen: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=268
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=426
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Tom Antonsen1

M, #15635

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 225/28.9.2020. Side 21, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200928_178_226_1?page=20

Jens Persson i Aspholen1,2

M, #15636, ( - før 1738)

Familie

Anne Andersdotter på Romold ( - e 1738)
BarnHan bodde i Aspholen, Bolsøy, i 1728.1
Jens fikk barn med Anne Andersdotter på Romold i 1728.1,2

Jens døde før 1738.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 225 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390

Jon tambur1

M, #15637, ( - etter 1738)

Familie

Anne Andersdotter på Romold ( - e 1738)Jon tambur var i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738.1
Anne Andersdotter fikk barn ca. 1738. Hun ble stevnet til tinget i Fanne tinglag 15. oktober det året for tredje gangs leiermål og oppgav Jon tambur som barnefar. Jon møtte og sa han overhodet ikke hadde hatt noe med henne å gjøre. Dagen etter ble Anne dømt til 6 års arbeid på Trondheim tukthus.1,2

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 225 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 226 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400391

Synnøv Åmundsdotter på Brattset1

K, #15638

Familie

Knut Åmundsson på Brattset (c 1711 - )
De hadde barn.
I februar 1759 ble det betalt 1 ort 6 skilling for hans barns dåp.2,3
 Synnøv giftet seg i november 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Knut Åmundsson, viet av Lars Barhaug.1

     Søren Åmundsson på Tollåsen og Synnøv Åmundsdotter på Brattset var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 208 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650689
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, februar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Anders Jensson på Romold1

M, #15639, (1728 - )
Far*Jens Persson i Aspholen1 ( - f 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Romold1 ( - e 1738)Anders ble født i 1728 på Romold, Bolsøy, utenom ekteskap.1 Anders ble døpt den 20. november 1728 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257

Johan Rennie1,2

M, #15640, (1759 - )
Far*Jørgen Rennie1 (c 1730 - 1797)
Mor*Brit Andersdatter1 (1735 - 1772)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megJohan ble født i 1759 i Molde. I mars ble det betalt 1 daler 23 skilling for dåpen til Rennies barn.1,3,4
Han var arving ved skiftet etter Erik Lekanger Olssen den 18. november 1774.5
Johan Rennie ble konfirmert den 1. november 1776 i Bud kyrkje.2
Han bodde i Flensburg, Slesvig, Danmark, i 1797.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 278 a, 1776, omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610179
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S1988] «Rennieslekten på Nordmør»: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019103181078_001?page=18
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 740–742. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/89/

Kari Trondsdotter i Dvergsneset1,2

K, #15641, (ca. 1725 - )

Familie

Johans Persson i Dvergsneset (c 1718 - 1797)
De hadde tre barn.3 Kari ble født ca. 1725.1
Kari giftet seg med en uregistrert person.1
Kari giftet seg ca. 1760 med Johans Persson i Dvergsneset.3
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Trondsdotter i Borvik den 17. juli 1765.2

Hun og Johans var brukere på bnr. 2, Dvergsneset, Bolsøy, til ca. 1790.3
Hun bodde på bnr. 2 i 1801, hos sønnen.1

     Navnet hennes ble skrevet Caren Dversnæss i 1765.2

     Kari Trondsdotter i Dvergsneset kan ha vært barn av Trond Persson i Borvik.

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 a, Dversnes, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670285
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a, piker, 1765, 17. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 147.

Karen Olsdotter på Kringstad1,2

K, #15642, (1805 - )
Far*Ola Eiriksson Gausdal2 (c 1777 - )
Mor*Marta Olsdotter på Bjørset2,1 (1774 - 1859)Karen ble født i 1805 i Bolsøy, utenom ekteskap.2 Karen ble døpt den 22. september 1805 i Molde kirke.2,3 Hun ble vaksinert av Wilhelm Christian Schladermund.1 Karen Olsdotter på Kringstad ble konfirmert den 14. oktober 1821 i Molde kirke. Karakter: tålelig.1

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 465, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640469
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a, 1805, 22. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630205

Ola Eiriksson Gausdal1

M, #15643, (ca. 1777 - )Ola ble kanskje født ca. 1777.
En skredder Ole Erichsen (i sitt 24. år) bodde hos mora på Tofte, Gausdal, i 1801.2
Han var omstreifende skredder ca. 1804.1
Ola fikk barn med Marta Olsdotter på Kringstad i 1805 i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a, 1805, 22. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 2. [S1670] Gausdal ft. 1801: fol. 332 b, Tofte, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620113

Robert Robertsson Tou1,2

M, #15644, (ca. 1652 - )
Far*Robert Johnsson Tou2,1 (c 1614 - 1690)Robert ble født ca. 1652.2,1 Han bodde hos Robert Johnsson i Molde i 1664.2,1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107

Endre Nilsson på Horne1

M, #15645, (ca. 1685 - )
Far*Nils Olsson på Horne1 (c 1628 - )Endre ble født ca. 1685 på Horne, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.

Tore Torfinnsson på Finnset1,2

M, #15646, (ca. 1671 - 1739 eller 1740)

Familie

Han hadde fem barn.4 
BarnTore ble født ca. 1671.2
Han var bruker på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, i 1701. Han kjøpte bruket i 1739.2,3

Tore døde i 1739 eller 1740 på Finnset, Eresfjord.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mai 1740.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 307) var Tore Torfinnsson på Finnset gift annen gang med Gjertrud Tølløvsdotter, men det kan ikke stemme.3,4

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 30. mai, Findset.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Findset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752

Anders Jonsson på Alvestad1,2

M, #15647, ( - ca. 1786)

Familie 1

Inger Andersdotter på Alvestad (1736 - )
De hadde tre barn.2 
Barn

Familie 2

Hun overlevde ham.2 Han bodde på Alvestad, Haram, i 1760.1
Anders giftet seg den 1. november 1760 i Vatne kyrkje med Inger Andersdotter på Vestre.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.2

Anders døde ca. 1786 på Alvestad.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juli 1786.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b, 1760, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620194
 2. [S1638] Sunnmøre skifteprotokoll 1785–88: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710527

Marit Larsdotter på Bergset1,2

K, #15648, ( - ca. 1754)

Familie

Gabriel Olsson på Nesset (c 1728 - 1793)
De fikk ett barn.1 
BarnMarit fikk barn med Gabriel Olsson ca. 1748.2,1 Marit Larsdotter tjente hos Kristen Morsing. Da hun døde, skyldte han 7 daler i resterende lønn.1 Marit Larsdotter tjente hos Bjørn Larsson på Teigset, Nesset. Da hun døde, skyldte han 2 ort i resterende lønn.1

Marit døde ca. 1754 på Bergset, Vistdal.3 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 21. august 1754. Blant kjøperne var Lasse Olsson på Ødegård, Brit Knutsdotter i Eidsvåg, Mats Olsson på Hanset, Gabriel Olsson, Ola Ivarsson på Ødegård, Tore Eriksson på Myklebostad og Henrik Knutsson på Myklebostad. I boet var en svart kiste o.a. Aktiva: 21 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 3–1–0. Arv: 18–2–6. Arving: Knut Gabrielsson.4

     Marit Bergset og Marit Larsdotter på Bergset var trolig søsken.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 269. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410138
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332

Kristen Morsing1,2

M, #15649, (1715 - 1790)Kristen ble født i 1715 i Otterøy.2 Kristen ble døpt den 27. oktober 1715.2 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole til 1739.3 Han var personellkapellan hos faren i Nesset fra 1744 til 1756.3,4
Kristen hadde Marit Larsdotter i tjeneste. Da hun døde, skyldte han 7 daler i resterende lønn.1
Han var debitor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754.5
Kristen Morsing var hjelpeprest i Trondheim domkirke.3 Han var sogneprest i Avlum, Danmark, fra 1766.3

Kristen døde i 1790.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 2. [S1995] Vik (Otterøy) mini. 1693–1738: 1715. 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070928660180
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 507. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=514
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 400. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=403
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869

Johan Andersson i Hjelvika1,2

M, #15650, (ca. 1650 - 1720)
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. Kona levde i 1724.6 
BarnJohan ble født ca. 1650.1,3
Han var bruker i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, i 1691. Skyld: 2 pund 21 merker. Bruket fikk navn etter ham. Han drev fremdeles i 1718, men i 1724 hadde enka overtatt.2,4,5,6

Johan døde i 1720 i Hjelvika, Veøy.1 Han ble jordfestet den 1. januar 1721 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Anderssøn Jelvigen i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660209
 2. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Volds Otting, Jeluigen. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201231
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 394. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=403
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Woldz Otting, Jelviigen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291051
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 94 b, mnr. 424. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670096

Erik Jonsson på Landre1,2

M, #15651, (ca. 1650 - 1726)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Landre ( - e 1711)
De hadde iallfall to barn.9 
BarnErik ble født ca. 1650.3,2
Erik giftet seg ca. 1697 med Marit Knutsdotter. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1
Han og Marit var brukere på bnr. 5, Landre, Veøy, i 1700. Skyld: 2 pund 12 merker. De bodde på Landre allerede i 1697, men Ravald Larsson stod som bruker til og med 1699. Erik drev fremdeles i 1724.4,1,5,6,7

Erik døde i 1726 på Landre, Veøy.2 Han ble jordfestet den 3. februar 1726 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

     Erik Jonsson på Landre og Hallvor Jonsson på Herje kan ha vært søsken.8

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 83 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650644
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Landre. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Landre. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160234
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Landre. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160032
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 548. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=549
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 60 b, mnr. 276. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670062
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=251
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 566.

Marit Knutsdotter på Landre1

K, #15652, ( - etter 1711)
7. tippoldemor til meg

Familie

Erik Jonsson på Landre (c 1650 - 1726)
De hadde iallfall to barn.7 
BarnMarit giftet seg ca. 1697 med Erik Jonsson. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1
Hun og Erik var brukere på bnr. 5, Landre, Veøy, i 1700. Skyld: 2 pund 12 merker. De bodde på Landre allerede i 1697, men Ravald Larsson stod som bruker til og med 1699. Erik drev fremdeles i 1724.2,1,3,4,5

Marit døde etter 1711.6

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 83 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650644
 2. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Landre. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160234
 3. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Landre. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160032
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 548. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=549
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 60 b, mnr. 276. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670062
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181186
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 566.

Ingebjørg Larsdotter på Bjørnes1

K, #15653
Far-?*Lars Ingebrigtsson på Bjørnes (c 1643 - ); trolig

Familie

Ola Jonsson på Bjørnes (c 1661 - )
De hadde iallfall ett barn.1 
BarnIngebjørg giftet seg ca. 1700 med Ola Jonsson. På tinget 21. januar 1701 ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1
Ola var bruker på bnr. 2, Bjørnes, Eresfjord, i 1707. Skyld: 1 våg 8 merker. Ola og kona drev like mye i 1711, og han stod fremdeles som bruker i 1718.2,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 2. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Erritzfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172030
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnes.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101604200009
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridtzfiordz Otting, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032

Ola Kristensson på Stranda1,2

M, #15654, (ca. 1701 - 1767)
Far*Kristen Olsson på Stranda3
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hallfrid Knutsdotter på Stranda ( - e 1767)
Ingen barn levde i 1767.1 Ola ble født ca. 1701.2
Ola giftet seg med Hallfrid Knutsdotter.1
Han var selveier på Skorgestranda, Nesset, fra 1740 til 1750. Skyld: ½ våg.4

Ola døde i 1767 på Skorgestranda.2 Han ble jordfestet den 22. november 1767 på Rød kyrkjegard, Nesset.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. desember 1767. Kreditorer: Knut Larsson på Langset og Hallvor Aslaksson på Skorga o.a. Arvinger: Hallfrid Knutsdotter, Gjertrud Åmundsdotter i Lia, Åmund Ørjarsson i Lia, Olov Ørjarsdotter, Anne Olsdotter, Tore Eriksson på Myklebostad, Torfinn Eriksson på Nerland, Ingeborg Knutsdotter på Turhus, Synnøv Lassesdotter på Solhjell, Erik Sæmundsson, Pål Sæmundsson, Barbro Sæmundsdotter, Ingrid Eriksdotter, Brit Eriksdotter, Just Knutsson på Ødegård, Knut Knutsson på Ødegård, Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård, Anne Knutsdotter på Oppdal, Brit Knutsdotter på Setra, Inger Knutsdotter på Nauste, Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård, Torfinn Persson i Meringdal, Aslak Persson i Meringdal, Anne Persdotter, Gjertrud Persdotter og Ildri Persdotter på Frisvoll. I boet var kyrne Flekkeros og Bustjerne, tre sauer, svart bekre, tre lam, fire geiter, to bukkekje, to geitekje, 1 tønne bygg, 1 tønne havre, fjøs, stor og rød færing, sjøredskaper, kopperkjele, fem kister, o.a. Aktiva: 41–3–18. Passiva: 15–2–4. Arv: 26–1–14.1

     Ola Kristensson på Stranda var (nest)søskenbarn av Gjertrud Åmundsdotter i Langelia, Ørjar Åmundsson i Langelia, Anne Olsdotter, Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård, Knut Torfinnsson på Ødegård og Per Torfinnsson i Meringdal.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 672.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 673.

Hallfrid Knutsdotter på Stranda1

K, #15655, ( - etter 1767)

Familie

Ola Kristensson på Stranda (c 1701 - 1767)
Ingen barn levde i 1767.1 Halfrj Knudz Dotter var kreditor ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 8 daler i 8 års lønn.2

Hallfrid giftet seg med Ola Kristensson på Stranda.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 13 daler 19 skilling. Hun fikk også 1 daler 2 ort i festegave.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277

Kristen Olsson på Stranda1

M, #15656
Far*Ola Kristensson på Stranda2,1 (c 1641 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde ett barn.2 
BarnHan var bruker på Skorgestranda, Nesset, i 1703. Han hadde overtatt etter faren og drev fremdeles i 1736. Skyld: 1 pund 12 merker. Sønnen Ola fikk skjøte i 1740.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 672.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 3. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 232.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 673.

Anne Olsdotter1

K, #15657, (ca. 1737 - )Anne ble født ca. 1737.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 daler 1 ort 20 skilling.1
Hun var myndling av Tore Eriksson på Myklebostad i 1767.1


     Anne Olsdotter kan ha vært barn av Ola Torfinnsson på Ødegård.

     Ola Kristensson på Stranda var (nest)søskenbarn av Gjertrud Åmundsdotter i Langelia, Ørjar Åmundsson i Langelia, Anne Olsdotter, Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård, Knut Torfinnsson på Ødegård og Per Torfinnsson i Meringdal.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Erik Sæmundsson på Bergset1

M, #15658, (ca. 1748 - 1797)
Far*Sæmund Pålsson på Rødalen2 (o 1718 - 1800)
Mor*Anne Eriksdotter på Rødalen3
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Knutsdotter på Bergset (c 1753 - 1823)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Erik Sæmundsson på Rødalen.3
Erik ble født ca. 1748.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767.3

Han var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1775 til 1797. Skyld: 1 våg 1 pund.4,1
Erik giftet seg i 1776 med Brit Knutsdotter på Solhjell.1

Erik døde i 1797 på Bergset, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 577.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 562. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=565

Pål Sæmundsson på Rødalen1

M, #15659, (ca. 1751 - 1788)
Far*Sæmund Pålsson på Rødalen2 (o 1718 - 1800)
Mor*Anne Eriksdotter på Rødalen1
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ales Olsdotter på Rødalen (c 1757 - 1837)Pål ble født ca. 1751 på Rødalen, Vistdal.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767.1

Pål giftet seg den 27. desember 1781 med Ales Olsdotter på Tjelle.3
Han og Ales var brukere på Rødal i 1784. Pål hadde overtatt etter Marit Larsdotter (s.d.). Etter hans død drev Ales videre.3

Pål døde i 1788 på Rødal.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 577.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 579.

Barbro Sæmundsdotter på Rødalen1,2

K, #15660, ( - etter 1767)
Far*Sæmund Pålsson på Rødalen3 (o 1718 - 1800)
Mor*Anne Eriksdotter på Rødalen1
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBarbro Sæmundsdotter tjente hos Jon Nilsson og Mari Aslaksdotter på bnr. 5, Nerland, Vistdal, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767.1
Hun var myndling av Tore Eriksson på Myklebostad i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 576.

Torfinn Persson i Meringdal1

M, #15661, (ca. 1723 - 1772)
Far*Per Torfinnsson i Meringdal1 (c 1695 - )
Mor*Gjertrud Eriksdotter i Meringdal2 ( - c 1734)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jødda Eriksdotter i Meringdal (c 1726 - 1796)
De hadde fire barn, hvorav ett var dødfødt.3 Torfinn ble født ca. 1723 i Meringdal, Eresfjord.3
Han var bruker Derinn, Meringdal, Eresfjord, fra 1746 til 1772. Han overtok etter faren.3
Torfinn giftet seg med Jødda Eriksdotter på Husby.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 3 ort 8 skilling.1


Torfinn døde i 1772 i Meringdal.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 17. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=18
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 18. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=19

Anne Persdotter i Meringdal1

K, #15662, ( - etter 1767)
Far*Per Torfinnsson i Meringdal1 (c 1695 - )
Mor*Gjertrud Eriksdotter i Meringdal2 ( - c 1734)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mannen levde i 1767.1 Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 16 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 17. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=18

Gjertrud Persdotter i Utigard1

K, #15663, (ca. 1736 - 1808)
Far*Per Torfinnsson i Meringdal2 (c 1695 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Eriksson i Utigard (c 1722 - 1803)
De hadde tre barn (se nederst).4 Annet navn: Gjertrud Persdotter i Meringdal.2
Gjertrud ble født ca. 1736 i Meringdal, Eresfjord.3,1
Gjertrud giftet seg i 1760 med Knut Eriksson i Utigard.3,4
Hun og Knut var selveiere i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, fra 1760. Sønnen Erik fikk skjøte i 1795, men overtok ikke. Knut og Gjertrud drev fremdeles i 1801.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 16 skilling.2
Knut og Gjertrud hadde Aslak Knutsson i tjeneste i 1801.3


Gjertrud døde i 1808 på bnr. 4.1 Hun ble jordfestet den 3. april 1808 på Eresfjord kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).4,3,5

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 35, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640301
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073

Olov Ørjarsdotter i Lia1

K, #15664, (ca. 1739 - 1773)
Far*Ørjar Åmundsson i Langelia2 (c 1698 - 1759)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megOlov ble født ca. 1739 på Ytre Lange, Vistdal.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 3 ort 21 skilling.2
Hun var myndling av Åmund Ørjarsson i Lia i 1767.2


Olov døde ugift i 1773 i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 96 b, 5. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640140
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Sverre Tombre1,2,3

M, #15665, (31. januar 1917 - 11. mai 2002)
Far*Petter Arnt Nilsen4,5 (1890 - 1965)
Mor*Karoline Jakobsdotter Uglehus4,6 (1898 - 1969)
Far-steEngel Tombre6 (1894 - 1982)

Familie

Astrid Marie Løvli (1922 - 2012)
De hadde to barn.11 
BarnSverre ble født den 31. januar 1917 på Hospitalet Betanien, Bergen.4,2,5 Sverre ble døpt den 10. februar 1917 i Domkirken sogn, Bergen.4 Han bodde hos Engel Tombre og Karoline Tombre i Vik, Tomra, Hålandsdal, i 1920.7,6 Sverre Tombre var sjømann fra 1933 til 1975. Han seilte som elektriker i konvoi under annen verdenskrig og ble torpedert tre ganger. Sverre var fremdeles elektriker i 1950.8,5,9
Annet navn: Sverre Nilsen, nevnt 1950.9,10 Han og Astrid Marie Løvli oppholdt seg i Stavanger i 1950. Han var for tiden på MS «Abraham Lincoln», og hun var ved Victoria Hotel.9,10
Sverre giftet seg ca. 1951 med Astrid Marie Løvli.10,9,6 Sverre og Astrid bodde i Ullensaker i 2002.2

Sverre Tombre døde den 11. mai 2002 på Stensby sykehus, Eidsvoll.2,11 Han ble gravlagt den 15. mai 2002 på Råholt kirkegård, Eidsvoll.12

Kilder/noter

 1. Stefarens etternavn.
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Sverre Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002848759
 3. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 8. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394524
 4. [S1996] Bergen/Domkirken klok. 1915–42: s. 24, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050615020436
 5. [S2003] Bergen hovedrulle 1933–36: patentnr. 6 206. https://www.digitalarkivet.no/ru10611707110029
 6. [S2004] Soga for Fusa – Hålandsdal og Strandvik III: s. 153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748543?page=156
 7. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 6. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394520
 8. [S2000] Romerikes Blad: nr. 95/23.5.1989. Side 16, «Medalje til krigsseilere i Ullensaker». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romerikesblad_null_null_19890523_1_95_1?page=15
 9. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 300/28.12.1950. Side [1], «Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19501228_68_300_1?page=0
 10. [S2001] Stavanger Aftenblad: nr. 3/4.1.1951. Side 2, «Familie-nytt». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19510104_59_3_1?page=1
 11. [S2000] Romerikes Blad: nr. [126]/14.5.2002. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romerikesblad_null_null_20020514_100_126_1?page=28
 12. [S497] Gravminnebasen: Sverre Tombre. https://slektogdata.no/gravminner/grav/e313d8df-ebfe-4a60-92b4-b0540e258a6e

Karoline Jakobsdotter Uglehus1,2

K, #15666, (19. september 1898 - 12. desember 1969)

Familie 1

Petter Arnt Nilsen (1890 - 1965)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Engel Tombre (1894 - 1982)
De hadde to barn.7 Karoline ble født den 19. september 1898 i Varaldsøy.3,4 Hun ble vaksinert mot kopper.1 Hun var tjenestejente i 1917.2
Karoline fikk barn med Petter Arnt Nilsen i 1917. Hennes far oppgav Petter som barnefar. Hans oppholdssted var ukjent.2 Karoline bodde på Mundheim, Varaldsøy, i 1917 og 1920.2,1
Karoline giftet seg den 18. september 1920 i Hålandsdal med Engel Tombre.1,3 Hennes navn som gift var Karoline Tombre, nevnt fra 1920 til 1969.4,3,5
Hun og Engel bodde i Vik, Tomra, Hålandsdal, i 1920 sammen med Sverre Tombre. De bodde hos foreldrene til Engel. Han fikk skjøte i 1932.6,7

Karoline døde stille den 12. desember 1969.4,5 Hun ble gravlagt den 19. desember 1969.5

Kilder/noter

 1. [S1997] Hålandsdal klok. 1897–1930: s. 120, 1920, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20060620070297
 2. [S1996] Bergen/Domkirken klok. 1915–42: s. 24, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050615020436
 3. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 7. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394522
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Karoline Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001785323
 5. [S1071] BT: nr. 292/16.12.1969. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19691216_102_292_1?page=19
 6. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 6. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394520
 7. [S2004] Soga for Fusa – Hålandsdal og Strandvik III: s. 153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748543?page=156

Engel Tombre1,2,3

M, #15667, (14. oktober 1894 - 13. desember 1982)

Familie

Karoline Jakobsdotter Uglehus (1898 - 1969)
De hadde to barn.7 Engel ble født den 14. oktober 1894 i Hålandsdal.4,2 Han ble konfirmert i 1908.3
Han bodde på Tomra, Hålandsdal, i 1920.3 Han var maler ved Sævareid Karton- & Papfabrik i 1920.5,4
Engel giftet seg den 18. september 1920 i Hålandsdal med Karoline Jakobsdotter Uglehus.3,6
Han og Karoline bodde i Vik, Tomra, Hålandsdal, i 1920 sammen med Sverre Tombre. De bodde hos foreldrene til Engel. Han fikk skjøte i 1932.4,7

Engel døde den 13. desember 1982.2

Kilder/noter

 1. Også skrevet «Engel A. Tombre», hvor A. er patronym (Annaniasson).
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Engel A Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003822476
 3. [S1997] Hålandsdal klok. 1897–1930: s. 120, 1920, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20060620070297
 4. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 6. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394520
 5. [S1998] Morgenavisen: nr. 139/4.9.1920. Side 6, «Ægteskabslysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenavisen_null_null_19200904_19_139_1?page=5
 6. [S1999] Hålandsdal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Husliste 13, personseddel 7. https://www.digitalarkivet.no/fs10151605394522
 7. [S2004] Soga for Fusa – Hålandsdal og Strandvik III: s. 153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748543?page=156

Astrid Marie Løvli1,2

K, #15668, (28. april 1922 - 21. august 2012)

Familie

Sverre Tombre (1917 - 2002)
De hadde to barn.6 
BarnAstrid Marie ble født den 28. april 1922.3 Hun og Sverre Nilsen oppholdt seg i Stavanger i 1950. Han var for tiden på MS «Abraham Lincoln», og hun var ved Victoria Hotel.1,2
Astrid Marie giftet seg ca. 1951 med Sverre Nilsen.2,1,4 Hennes navn som gift var Tombre.3 Astrid og Sverre bodde i Ullensaker i 2002.5

Astrid Marie døde den 21. august 2012 i Ullensaker.3

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 300/28.12.1950. Side [1], «Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19501228_68_300_1?page=0
 2. [S2001] Stavanger Aftenblad: nr. 3/4.1.1951. Side 2, «Familie-nytt». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19510104_59_3_1?page=1
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Astrid Marie Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003211268
 4. [S2004] Soga for Fusa – Hålandsdal og Strandvik III: s. 153. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748543?page=156
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Sverre Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002848759
 6. [S2000] Romerikes Blad: nr. [126]/14.5.2002. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romerikesblad_null_null_20020514_100_126_1?page=28

Bente Irene Tombre1

K, #15669, (15. mai 1951 - 11. desember 2005)
Far*Sverre Tombre2 (1917 - 2002)
Mor*Astrid Marie Løvli2 (1922 - 2012)Bente Irene ble født den 15. mai 1951.1 Bente bodde i Eidsvoll.1

Bente Irene døde den 11. desember 2005 i Oslo.1 Hun ble gravlagt den 16. desember 2005 på Råholt kirkegård, Eidsvoll.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Bente Irene Tombre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003347323
 2. [S2000] Romerikes Blad: nr. [126]/14.5.2002. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romerikesblad_null_null_20020514_100_126_1?page=28
 3. [S497] Gravminnebasen: Bente Tombre. https://slektogdata.no/gravminner/grav/8f913234-75c6-43fb-b35e-108cd2e1c522

Anne-Lill Tombre1

K, #15670
Far*Sverre Tombre1 (1917 - 2002)
Mor*Astrid Marie Løvli1 (1922 - 2012)

Kilder/noter

 1. [S2000] Romerikes Blad: nr. [126]/14.5.2002. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romerikesblad_null_null_20020514_100_126_1?page=28

Knut Persson på Øverås1,2,3

M, #15671, ( - ca. 1698)

Familie 1

De hadde trolig ett barn (Jon må ha hatt anna mor enn søsknene).7,8 
Barn

Familie 2

(?) ( - e 1725)
De hadde trolig tre barn. I Gards- og ættesoge for Nesset kalles Tore for Aslak og sammenblandes med en annen person.5 
BarnHan var bruker på Nordvollen, Øverås, Eresfjord, i 1675. Han stod fremdeles som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i 1698, men året etter hadde enkas nye mann overtatt.1,4,5,6
Knut giftet seg med (?).

     Knut Persson på Øverås og Knut Persson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1813] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675: litra B, Romsdal leilendingsskatt. Errixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350009
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787660
 3. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg Q, tiende 1696. Næsset Gield, ErridtzFiords Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162184
 4. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162252
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126

Tosten Knutsson på Øverås1,2

M, #15672, (ca. 1697 - )
Far*Knut Persson på Øverås3,4 ( - c 1698)
Mor*(?)4 ( - e 1725)
Far-steHallvor Arnesson på Øverås5 (c 1661 - 1724 / 1725)

Familie

Tre barn er nevnt i et skifte.4 
BarnTosten ble født ca. 1697 på Øverås, Eresfjord.5 I manntallet av 1701 står Tosten Knutsson hos Hallvor Arnesson på Nordvollen, Øverås, Eresfjord.5 Tosten Knutsson på Øverås var stevnet som vitne den 22. oktober 1723 i en sak mellom Ola Henriksson på Øverås og Gunnar Toresson på Bjørbakken. Saken gjaldt skjenneri.1
Han var kreditor ved skiftet etter Hallvor Arnesson på Øverås den 23. juni 1725: 5 daler.6

Tosten giftet seg med en uregistrert person.7
Tosten var bruker på Nordvollen i 1732. Han skyldte 6 daler 2 ort 22 skilling i landskyld. Tosten drev 1 våg 1 pund 12 merker i 1736, men i 1741 var det enka som skyldte jordeieren 13 daler 18 skilling. Hun måtte nok avstå bruket, og i 1743 ble slåttemarken leid bort til Bjørn Aslaksson på Nerås for 1 daler 3 ort (neste bruker var Bård Persson Eikesdal s.d.).2,8,7,9

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tosten Knutsson på Øverås og kona forvekslet med sønnesønnen Tosten Knutsson på Finnset og hans kone, Anne Olsdotter på Slenes. Dette skyldes nok tilsvarende rot i 1983-utgaven av bindet.3,10

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390714
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400171
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 25 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400483
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 186.
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 88 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400546
 10. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271

Tore Knutsson på Øverås1

M, #15673, (ca. 1695 - før 1767)
Far*Knut Persson på Øverås1 ( - c 1698)
Mor*(?) ( - e 1725)
Far-steHallvor Arnesson på Øverås1 (c 1661 - 1724 / 1725)Tore ble født ca. 1695 på Øverås, Eresfjord.1 I manntallet av 1701 står Tore Knutsson hos Hallvor Arnesson på Nordvollen, Øverås, Eresfjord.1

Tore døde før 1767, uten livsarvinger.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) var Aslak Toresson i Åsneset sønn av Tore Knutsson på Øverås og Guri Persdotter (ca. 1703–93), men det er åpenbart ikke riktig. Hun kaltes dessuten Åsen ved jordfestelsen, ikke Åse.3,2,4


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tore Knutsson på Øverås sammenblandet med Aslak Toresson i Åsneset. Dette skyldes trolig rot i 1983-utgaven av bindet.5,6,7

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 197 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 6. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 7. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271

Knut Tostensson på Finnset1,2

M, #15674, (ca. 1728 - ca. 1797)
Far*Tosten Knutsson på Øverås1 (c 1697 - )

Familie

De hadde sju barn.9 
BarnKnut ble født ca. 1728 på Øverås, Eresfjord.3
Annet navn: Knut Tostensson på Øverås, nevnt 1752.3 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1752. Han ble dimittert som soldat i 1765 og overført til landvernet.3
Knut Tostensson kjøpte 2 pund med bygselrett på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, den 5. juli 1756 av Marit Knutsdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.4,5
Han var fadder ved dåpen til Tosten Jonsson på Setra den 18. februar 1759 i Eresfjord kyrkje.2
Marit Knutsdotter døde i 1767 på Finnset, Eresfjord, hos brorsønnen Knut Tostensson.6,1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 6 daler 1 ort 12 skilling. Han fordret også utlegg: 3 daler i ekstraskatt, 16 skilling til presten, 1–2–0 for ½ tønne malt til begravelsen, 1 daler for likkisten, og 5–2–0 for oppvartning og underhold i 11 år.1
Han var verge for Tosten Jonsson og Tore Jonsson i 1767.1

Han var selveier på bnr. 3 til 1795. Sønnen Tosten overtok.7

Knut døde ca. 1797 på Finnset, som kårmann.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 3. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700546
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650627
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640093
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 309. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=312
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 316 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680334
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=311

Jon Tostensson på Setra1

M, #15675, (ca. 1733 - 25. mars 1763)
Far*Tosten Knutsson på Øverås2 (c 1697 - )

Familie

Brit Toresdotter på Setra ( - e 1762)
De hadde to barn.2 
BarnJon ble født ca. 1733 på Øverås, Eresfjord.3
Annet navn: Jon Tostensson på Øverås, nevnt 1757.3,4
Jon trolovet seg den 31. juli 1757 i Eresfjord kyrkje med Brit Toresdotter på Setra. Forlovere: Lars Jonsson på Fagersletta og Ola Didriksson på Nauste.5
Jon giftet seg den 14. august 1757 i Eresfjord kyrkje med Brit Toresdotter på Setra.4,1
Annet navn: Jon Tostensson på Eikesdalssetra, nevnt februar 1759.6
Han og Brit bodde på Setra, Eresfjord, i 1759.1,6 Jon Tostensson på Øverås var reservesoldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1761. Høyde: 63 sjællandske tommer.3
Annet navn: Jon Tostensson på Vike, nevnt 1762.7,8
Han og Brit bodde på Vike, Eresfjord, i 1762. Han var gårdmann året før.8,7,3

Jon døde den 25. mars 1763 i Nyborg, Danmark. Han var utkommandert til Holstein året før.9

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 14 a, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640057
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1761, Eresfjordske kompani, ungdomsrulle. Nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700474
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 3 a, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 2 b, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 b, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 9. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 62. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700548

Tosten Jonsson på Setra1,2

M, #15676, (1759 - )
Far*Jon Tostensson på Setra1,2 (c 1733 - 1763)
Mor*Brit Toresdotter på Setra ( - e 1762)Tosten ble født i 1759 på Setra, Eresfjord.1 Tosten ble døpt den 18. februar 1759 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Kari Knutsdotter i Oppigard, Marit Tostensdotter på Åse, Knut Jonsson på Setra og Knut Tostensson på Finnset o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 3 daler 18 skilling.2
Han var myndling av Knut Tostensson på Finnset i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458

Tore Jonsson på Vike1,2

M, #15677, (1762 - )
Far*Jon Tostensson på Setra1,2 (c 1733 - 1763)
Mor*Brit Toresdotter på Setra ( - e 1762)Tore ble født i 1762 på Vike, Eresfjord.1 Tore ble døpt den 17. januar 1762 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Mali Olsdotter på Vike, Knut Olsson på Hoem, Ola Persson på Bjørnes og Erik Aslaksson på Åse o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 3 daler 18 skilling.2
Han var myndling av Knut Tostensson på Finnset i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458

Marit Tostensdotter på Hoem1

K, #15678, (ca. 1735 - 1802)
Far*Tosten Knutsson på Øverås2 (c 1697 - )

Familie

Aslak Knutsson på Hoem (c 1743 - 1807)
De hadde to barn.5 Marit ble født ca. 1735 på Øverås, Eresfjord.1,2
Annet navn: Marit Tostensdotter på Åse, nevnt fra 1759 til 1769.3,2,4
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Jonsson på Setra den 18. februar 1759 i Eresfjord kyrkje.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 3 daler 18 skilling.2
Hun var myndling av Per Persson i Oppigard i 1767.2

Marit giftet seg den 19. november 1769 i Eresfjord kyrkje med Aslak Knutsson på Gauprøra.4
Hun og Aslak var brukere på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, fra 1769 til 1797. De overtok etter Dordi Ingebrigtsdotter (s.d.). Etter Aslak og Marit tok sønnen Knut over bruket.5,6

Marit døde i 1802 på Hoem, Eresfjord.1 Hun ble jordfestet den 20. juni 1802 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 228 b, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640273
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 65 a, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640108
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=342
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 340. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=343

(?)

K, #15679, ( - etter 1725)

Familie 1

Knut Persson på Øverås ( - c 1698)
De hadde trolig tre barn. I Gards- og ættesoge for Nesset kalles Tore for Aslak og sammenblandes med en annen person.4 
Barn

Familie 2

Hallvor Arnesson på Øverås (c 1661 - 1724 / 1725)
De hadde ett barn.8 
BarnHun giftet seg med Knut Persson på Øverås.
Hun giftet seg med Hallvor Arnesson.1,2
Hallvor var bruker på Nordvollen, Øverås, Eresfjord, i 1699. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.3,4
Hallvor og kona var brukere på Nordvollen i 1711. Marit bodde også der. Bumerket til Hallvor var innskåret på en treskål på Nordvollen (nevnt 1983). Etter hans død overtok enka og senere hennes sønn Tosten.5,6,4
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Arnesson på Øverås den 23. juni 1725: 6 daler 12 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øfveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 6. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365

Ola Toresson på Finnset1,2

M, #15680, ( - ca. 1752)
Far*Tore Torfinnsson på Finnset1 (c 1671 - 1739 / 1740)

Familie

Marit Knutsdotter på Finnset ( - 1767)
De hadde ikke barn.1,4,3 Ola giftet seg med Marit Knutsdotter.1
Han var bruker på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, fra 1740. Etter hans død drev enka videre.2,3 Ola Toresson på Finnset og Erik Olsson på Finnset ble stevnet i 1751. De ble bøtelagt 3 daler hver for skjellsord og slagsmål.3

Ola døde ca. 1752 på Finnset, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 5. april 1753. Arvinger: Marit Knutsdotter og Anne Toresdotter i Torvika o.a.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=311
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458

Brit Toresdotter på Setra1,2

K, #15681, ( - etter 1762)

Familie

Jon Tostensson på Setra (c 1733 - 1763)
De hadde to barn.10 
BarnBrit trolovet seg den 31. juli 1757 i Eresfjord kyrkje med Jon Tostensson på Øverås. Forlovere: Lars Jonsson på Fagersletta og Ola Didriksson på Nauste.1
Brit giftet seg den 14. august 1757 i Eresfjord kyrkje med Jon Tostensson på Øverås.3,2
Hun og Jon bodde på Setra, Eresfjord, i 1759.2,4
Etter barsel ble hun innledet i Eresfjord kyrkje den 16. april 1759 og 25. april 1762.2,5

Annet navn: Brit Toresdotter på Vike.
Hun og Jon bodde på Vike, Eresfjord, i 1762. Han var gårdmann året før.5,6,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) døde Brit Toresdotter på Setra i 1782, men det er feillesning av ministerialboka.8,9

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 2 b, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 14 a, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640057
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 3 a, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640046
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 b, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 7. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1761, Eresfjordske kompani, ungdomsrulle. Nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700474
 8. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 155 a, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640199
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458

Knut Baltsersson på Gauprøra1

M, #15682, (ca. 1685 - 1764 eller 1765)

Familie

De hadde iallfall fire barn.2 
BarnKnut ble født ca. 1685 på Gauprøra, Vistdal.1
Han var bruker på Gauprøra fra 1727. Sønnen Baltser fikk skjøte i 1758.1,2

Knut døde i 1764 eller 1765.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=31
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 29.

Aslak Knutsson på Hoem1

M, #15683, (ca. 1743 - 1807)
Far*Knut Baltsersson på Gauprøra2 (c 1685 - 1764 / 1765)

Familie

Marit Tostensdotter på Hoem (c 1735 - 1802)
De hadde to barn.1 Aslak ble født ca. 1743 på Gauprøra, Vistdal.2
Annet navn: Aslak Knutsson på Gauprøra, nevnt 1769.3 Han var soldat i 1769.3
Aslak giftet seg den 19. november 1769 i Eresfjord kyrkje med Marit Tostensdotter på Åse.3
Han og Marit var brukere på bnr. 2, Hoem, Eresfjord, fra 1769 til 1797. De overtok etter Dordi Ingebrigtsdotter (s.d.). Etter Aslak og Marit tok sønnen Knut over bruket.1,4

Aslak døde i 1807 i Eikesdalsvatnet, Eresfjord, av drukning.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 339. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=342
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 29.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 65 a, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640108
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 340. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=343

Ola Nilsson på Sjølsenga1,2,3

M, #15684, (ca. 1660 - )

Familie

Marit Einarsdotter på Sjølsenga ( - c 1730)
De hadde to barn.2,3 Ola ble født ca. 1660.3
Ola giftet seg med Marit Einarsdotter på Sjølsenga.2,3
Han og Marit var brukere på Sjølsenga, Sunndal, i 1699. Etter hennes død overtok sønnen Ola.3 Ola Nilsson på Sjølsenga stevnet Hallvor Arnesson på Øverås til tinget i Eresfjord den 4. juli 1699. Saken gjaldt halvparten i en hest kjøpt fra konas forrige mann, Ola Estensson på Sjølsenga. Hallvor sa at han og Tore Eriksson i Eikesdal for omtrent 3 år siden kjøpte hesten for 6 daler, og at han selv hadde betalt sin halvpart. Kameratens stefar, Tomas i Eikesdal, møtte på hans vegne og sa at Hallvor hadde solgt hesten videre, men Tore ble pålagt å betale sin halvpart til Ola Nilsson.1
Ola fikk barn med en uregistrert person ca. 1703.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Einarsdotter på Sjølsenga den 27. august 1732.2


     Navnet hans ble skrevet Olle Nielsøn Sæle Eng i 1699.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 217. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640111
 3. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=44

Marit Einarsdotter på Sjølsenga1,2

K, #15685, ( - ca. 1730)

Familie 1

Ola Estensson på Sjølsenga (c 1656 - c 1697)
De hadde to barn.1,2 

Familie 2

Ola Nilsson på Sjølsenga (c 1660 - )
De hadde to barn.1,2 Annet navn: Marit Einarsdotter på Virom.3
Marit giftet seg med Ola Estensson på Sjølsenga.2,4
Marit giftet seg med Ola Nilsson.1,2
Hun og Ola var brukere på Sjølsenga, Sunndal, i 1699. Etter hennes død overtok sønnen Ola.2

Marit døde ca. 1730 på Sjølsenga.1 Det ble holdt skifte etter henne den 27. august 1732. Arvinger: Ola Nilsson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 217. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640111
 2. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=44
 3. [S1574] Sunndalsboka V: s. 312. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015051108117?page=315
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687

Anne Larsdotter på Bergset1

K, #15686, ( - etter 1774)
Far*Lars Andersson i Breivika2 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breivika2 ( - c 1747)

Familie 1

Aslak Toresson i Åsneset (c 1704 - 1784)

Familie 2

Sjurd Arnesson på Bergset (c 1701 - 1771)Annet navn: Anne Larsdotter i Breivika, nevnt 1744.3,4
Anne fikk barn med Aslak Toresson på Bjørbakken ca. 1744. Aslak Toresson på Bjørbakken ble stevnet til tinget 4. juli det året for leiermål, og Lars Andersson i Breivika møtte på Annes vegne. De vedgikk forseelsen og ble bøtelagt henholdsvis 12 og 6 daler.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breivika den 22. mai 1748: 3 daler 8 skilling.6

Anne giftet seg den 6. januar 1762 med Sjurd Arnesson på Bergset.7
Hun og Sjurd var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, i 1762. Lars Andersson bodde også der.1

Anne døde etter 1774.8

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 212. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650525
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 562. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=565
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 625. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=628

Ingebjørg Knutsdotter i Åsneset1,2

K, #15687, (ca. 1712 - 1786)

Familie

Aslak Toresson i Åsneset (c 1704 - 1784)
De hadde to barn.2,5 Ingebjørg ble født ca. 1712.1
Ingebjørg giftet seg med Aslak Toresson på Bjørbakken.2,3
Hun og Aslak bodde trolig på Bjørbakken, Eresfjord, i 1758.4
Hun og Aslak var husfolk i Åsneset, Øverås, Eresfjord, i 1762.3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Toresson i Åsneset den 3. oktober 1785: 16 daler 8 skilling.2
Hun var myndling av Per Ellingsson på Øverås i 1785.2


Ingebjørg døde i 1786 i Åsneset.1 Hun ble jordfestet den 23. april 1786 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 171 a, 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640215
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650665
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=406

Ivar Olsson på Barsteinen1

M, #15688

Familie

Ragnhild Olsdotter i Jevika ( - c 1724)Han bodde på Barsteinen, Nesset.1 Ivar Olsson på Barsteinen var soldat i 1721.1
Ivar fikk barn med Ragnhild Olsdotter i Jevika ca. 1721. De ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Ragnhilds bror Ola møtte og tilbød seg å betale hennes bot.1

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390637

Ola Olsson i Jevika1,2,3

M, #15689, (ca. 1677 - etter 1721)
Far*Ola Einarsson i Jevika (c 1638 - )Ola ble født ca. 1677 i Jevika, Nesset.1,2 Han ble innrullert i Kaptein Frans Bruns reservekompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1700. Han stod der i 1703.1,2 Han tjente hos Børre Eriksson på Vollan, Villa, Tresfjord, i 1701.2
Ragnhild Olsdotter i Jevika fikk barn med Ivar Olsson på Barsteinen ca. 1721. De ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Ragnhilds bror Ola møtte og tilbød seg å betale hennes bot.3

Kilder/noter

 1. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1703, Kaptein Frans Bruns reservekompani, rulle. Nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670232
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390637

Arnold Olsson på Vatne1

M, #15690, (ca. 1641 - 1705)Arnold ble født ca. 1641 på Vatne, Vatne.2
Han var selveier i Nigarden, Vatne, Vatne, fra ca. 1670. Etter hans død overtok sønnen Ola.2 Arnold var prestemedhjelper.2
Han var forlover for Jon Audensson på Gjerset og Brita Olsdotter på Opskar, som ble trolovet den 27. november 1701 i Skodje kyrkje.1


Arnold døde i 1705 på Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 2 b, 1701, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610560
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 83. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=86

Ola Åmundsson på Opskar1

M, #15691, (ca. 1635 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 
BarnOla ble født ca. 1635.1
Han var bruker på bnr. 1, Opskar, Skodje, i 1666.2,1 Han var lagrettemann i 1682.1

Nils Larsson på Gjerset1,2

M, #15692, (ca. 1665 - 1730)Nils ble født ca. 1665.2
Han var bruker på bnr. 2, Gjerset, Borgund på Sunnmøre, fra ca. 1690. Dattera Guri overtok i 1730.3
Han var forlover for Jon Audensson på Gjerset og Barbro Hansdotter, som ble trolovet den 13. november 1699 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1


Nils døde i 1730.2

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 2, 1699, 13. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640293
 2. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 198. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=201
 3. [S58] Borgund og Giske IV: s. 248. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=251

Jørn Olsson på Gjerset1

M, #15693, (ca. 1675 - 1726)
Far*Ola Gautsson i Urkedalen2 (c 1648 - 1723)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Jørn Olsson i Urkedalen.3
Jørn ble født ca. 1675.2
Han var forlover for Jon Audensson på Gjerset og Barbro Hansdotter, som ble trolovet den 13. november 1699 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1

Han var bruker på bnr. 1, Gjerset, Borgund på Sunnmøre, fra 1699 til 1726.4

Jørn døde i 1726 på Gjerset, Borgund på Sunnmøre.5

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 2, 1699, 13. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640293
 2. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 235. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=238
 3. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 235. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=238
 4. [S58] Borgund og Giske IV: s. 248. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=251
 5. [S874] Haram bygdebok 1 (2011): s. 190. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=193

Jetmund Andersson på Høgset1

M, #15694, ( - etter 1736)

Familie

BarnJetmund Andersson fikk trolig bygselseddel på 1½ våg Søri garda, Høgset, Aukra, ca. 1725.1,2
Han var bruker Uti garden, Ramsvik, Aukra.3

I Midsund: gard og slekt I (s. 273) kalles Anne Kristoffersdotter på Hagset for «Berit Anna» grunnet feiltolkning av skiftet etter faren. Det står videre at hun giftet seg annen gang med en «Ole Eriksen», lagrettemann i 1720, men det er antakelig feillesning av tingboka, og tredje gang med Jetmund Andersson, som bygslet gården i 1726, men det fremgår av landskylden og at bruket var krongods at sistnevnte drev Høgset på Midøya. Videre skal Anne ha vært i live i 1762, men det er feil.4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390834
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 114 b, mnr. 506. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670118
 3. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688
 4. [S162] Midsund I: s. 273.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513

Kristoffer Pålsson på Hagset1,2,3,4

M, #15695, (ca. 1639 - ca. 1705)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678)
De hadde ikke barn.5 

Familie 2

(?) Pålsdotter
Hun døde før ham. De hadde fem barn.8,13 
BarnKristoffer ble født ca. 1639.5 Hans hjemsted var kanskje i Molde.6
Christoffer poffuellsøn Mollde var rulleført som soldat i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1670.6

Kristoffer giftet seg med Brit Olsdotter.1,5
Han var bruker på Hagset, Aukra, fra 1676. Skyld: 1 våg 2 pund. Han drev fremdeles i 1701.3,5
Han var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 28 daler 3 ort, utlagt i to griser (2 ort 12 skilling), årsgammelt føll (1 daler 2 ort), fem geiter med kje, to vinterkalver (3 ort), fire voksne sauer (1 daler 2 ort), sølvkjedebelte og halskjede (5 daler), sølvstølebelte (5 daler), ny kopperkjele (5 daler) o.a.7,5

Kristoffer giftet seg med (?) Pålsdotter.8
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Gunnarsdotter på Nord-Heggdal den 11. juli 1688: 2 ort 16 skilling.9
Ola Kristensson på Jenset fikk bygselseddel på 1 våg som Kristoffer godvillig avstod på Hagset den 1. juli 1701.4,5


Kristoffer døde ca. 1705 på Hagset.10,5 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juli 1705. Kreditorer: Pål Kristoffersson, Anne Kristoffersdotter, Johanne Kristoffersdotter, Siri Kristoffersdotter og Ola Kristensson på Hagset. I boet var fire kyr, to kviger, to kalver, ni geiter med kje, rødt skjut med et føll, fem gjeldbekrer, to sauer, 2½ tønne sådd havre, bekkekvern, firmannsfar med seil og utstyr, færing, færingsseil, fire jerngryter, to kister, børse, kårde, bjelle o.a. Aktiva: 65 daler 3 ort 8 skilling. Passiva var like mye (for det meste barnas hjemmefølger).11

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 388) var Kristoffer Pålsson på Hagset sønn av Pål Knutsson i Heggdalsvik, men det er en feiltolkning av skiftet etter Kristoffer. Det var hans kone som var barn av Pål. Kristoffer og Pål var dessuten jevnaldrende.12,8

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 3. [S2007] Trondheim stiftamtstueregnskap 1676: litra B, Romsdal leilendingsskatt. Sunds Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350720
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660037
 5. [S162] Midsund I: s. 272.
 6. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1670, kaptein Beverlovs kompani, rulle. Sundtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670207
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 7 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630013
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 11. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a–237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 12. [S162] Midsund I: s. 388.
 13. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 237 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404

Brit Olsdotter på Hagset1,2

K, #15696, ( - ca. 1678)

Familie 1

Gunnar Torfinnsson på Høgset ( - c 1656)
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

Lars Andersson i Ramsvik (c 1634 - c 1668)
De var trolig gift. Hun hadde i alle tilfelle barna Jon og Ola med mannen Lars.1,10 
Barn

Familie 3

Jon Knutsson
De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 4

Kristoffer Pålsson på Hagset (c 1639 - c 1705)
De hadde ikke barn.2 Brit giftet seg med Gunnar Torfinnsson på Høgset.3,4
Annet navn: Brit Olsdotter på Høgset.4
Brit giftet seg med Lars Andersson på Heggdal.1,5
Hun var trolig enka Brit som var bruker Uti garden, Ramsvik, Aukra, i 1669 og 1670.6,5

Brit giftet seg med Jon Knutsson i Tomra.3,7
Brit og Jon var kanskje brukere Uti garden i 1671. Skyld: 1 våg 2 pund. Hennes sønn Jon overtok antakelig da Brit giftet seg til Hagset.8,9,10

Brit giftet seg med Kristoffer Pålsson.1,2

Brit døde ca. 1678 på Hagset, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. april 1679. Kreditorer: Kristen Arnesson på Jenset o.a. Arvinger: Kristoffer Pålsson på Hagset, Jon Larsson, Ola Larsson, Marit Gunnarsdotter og Anne Jonsdotter. I boet var kyr, okse, griser, årsgammelt føll, geiter, kalver, sauer, ny færing med seil, 10 merker gammel te, sølvkjedebelte og halskjede, sølvstølebelte, ny kopperkjele, o.a. Åbot på bruket: 6 daler. Aktiva: 71 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 14–0–8. Arv: 57–2–0.11,2

I skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset står at hun tidligere var gift med blant andre Lars Andersen Hegdall, som kan være feilskrift for Lars Åmundsson på Heggdal, men Lars Andersson som ble bruker i Ramsvik er en bedre kandidat (med kona Brit og barna Jon og Ola).1,3

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 2. [S162] Midsund I: s. 272.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 4. [S382] Midsund II: s. 630. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=633
 5. [S382] Midsund II: s. 684. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=687
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 119 a, Rambsvigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610677
 7. [S162] Midsund I: s. 243.
 8. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. Sundtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710320470
 9. [S377] Vatne bygdebok II: s. 773. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=776
 10. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688
 11. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061

Gunnar Torfinnsson på Høgset1,2

M, #15697, ( - ca. 1656)

Familie

Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678)
De hadde ett barn.1 
BarnHan var selveier Nordi garda, Høgset, Aukra, i 1647. Han stod også som bruker året etter, men i 1649 hadde faren tatt over driften igjen. Gunnar var bruker på Høgset i 1655, men i 1657 hadde broren Steffen overtatt (og Gunnars enke var trolig gift på nytt i Ramsvik). Høgset var krongods i 1661.2,3,4,5
Gunnar giftet seg med Brit Olsdotter.1,2

Gunnar døde trolig ca. 1656.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 2. [S382] Midsund II: s. 630. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=633
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 789. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=792
 4. [S1803] Trondheim lensregnskap 1657–58 (#130): litra I, Romsdal kvegskatt 1657. Folio 32 b. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917610217
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 86, nr. 204. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=89

Lars Åmundsson på Heggdal1,2

M, #15698, (ca. 1624 - )
Far*Åmund Eriksson Krok2 ( - e 1657)
Bror av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ett barn levde i 1666.7,2 Lars ble født ca. 1624 på Nord-Heggdal, Aukra.1,2
Lars giftet seg med en uregistrert person.2
Han var selveier Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1661. Han eide og brukte 2 våger med bygselrett. Lars drev fremdeles i 1669, men i 1673 var bruket eid av søsterbarna (s.d.), og i 1679 var driften overtatt av Per Trondsson (s.d.).3,1,4,2

I skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset står at hun tidligere var gift med blant andre Lars Andersen Hegdall, som kan være feilskrift for Lars Åmundsson på Heggdal, men Lars Andersson som ble bruker i Ramsvik er en bedre kandidat (med kona Brit og barna Jon og Ola).5,6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 474, Nøre Egdal. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191248
 2. [S162] Midsund I: s. 243.
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 95, nr. 226. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=98
 4. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra K, Romsdal odelsskatt. Sunds Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330774
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620062
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 534, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191279

Jon Larsson i Ramsvik1

M, #15699, (ca. 1658 - )
Far*Lars Andersson i Ramsvik1,3,2 (c 1634 - c 1668)
Mor-?*Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678); trolig2,3Jon ble født ca. 1658.1 I manntallet av 1666 står Jon Larsson hos Lars Andersson Uti garden, Ramsvik, Aukra.1,4,5
Jon Larsen var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 9 daler 2 ort 8 skilling, utlagt i svartsidet kvige på 3 år (1–2–0), tre sauer med lam (1–2–0), tre unggeiter (1–0–12), ungsau (1 ort) o.a. Jon Larsson fikk også 4 daler for 4 tønner korn.6,7

Han var bruker Uti garden til ca. 1686.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 536, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191280
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 3. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 119 a, Rambsvigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610677
 5. [S382] Midsund II: s. 684. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=687
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 7. [S162] Midsund I: s. 272.

Ola Larsson i Ramsvik1

M, #15700, (ca. 1661 - )
Far*Lars Andersson i Ramsvik2,3 (c 1634 - c 1668)
Mor-?*Brit Olsdotter på Hagset ( - c 1678); trolig3,2Ola ble født ca. 1661 i Ramsvik, Aukra.1 I manntallet av 1666 står Ola Larsson hos Lars Andersson Uti garden, Ramsvik, Aukra.1,4,5
Olle Larsen var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Hagset den 12. april 1679: 9 daler 2 ort 8 skilling, utlagt i svartflekket okse (1–2–0), to sauer med lam (1 daler), to unggeiter (2 ort), bukk (0–1–12), ny færing med seil (2–3–12), 10 merker gammel te (0–2–12), o.a.6,7

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 536, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191280
 2. [S382] Midsund II: s. 685. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=688
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 119 a, Rambsvigh. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610677
 5. [S382] Midsund II: s. 684. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030203001?page=687
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 53 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620061
 7. [S162] Midsund I: s. 272.