Ørjar Hansson på Hegerholmen1,2

M, #13201, ( - ca. 1718)

Familie

Siri Olsdotter på Hegerholmen ( - 1728)
Seks barn levde ved skiftet etter ham i 1719 (to Anne er oppgitt blant barna, men resten av teksten og skiftet etter Siri Olsdotter viser at det bare var ei).6,7 
BarnHans hjemsted var kanskje på Øvre Tokle, Hen.3
Ørjar giftet seg med Siri Olsdotter.2
Han og Siri var brukere på Hegerholmen, Grytten, i 1714. Skyld 1715: 2 våger 1 pund.4,5 Ørjar Hansson på Hegerholmen var lagrettemann i Romsdal i 1715.1

Ørjar døde ca. 1718 på Hegerholmen.2 Det ble holdt skifte etter ham den 18. april 1719. Arvinger: Siri Olsdotter, Ola Ørjarsson, Hans Ørjarsson, Per Ørjarsson, Kristi Ørjarsdotter, Anne Ørjarsdotter og Siri Ørjarsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390509
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 3. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Nr. 101.
 4. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1715. Rombsdals Otting, HægerHolm. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280053
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390444
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b–63 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552

Siri Olsdotter på Hegerholmen1,2

K, #13202, ( - 1728)
Far*Ola Olsson på Hegerholmen3 (c 1616 - )

Familie 1

Ørjar Hansson på Hegerholmen ( - c 1718)
Seks barn levde ved skiftet etter ham i 1719 (to Anne er oppgitt blant barna, men resten av teksten og skiftet etter Siri Olsdotter viser at det bare var ei).8,2 
Barn

Familie 2

Jakob Olsson på Hegerholmen (c 1677 - 1766)
Ingen barn levde i 1728.2 Siri giftet seg med Ørjar Hansson.1
Hun og Ørjar var brukere på Hegerholmen, Grytten, i 1714. Skyld 1715: 2 våger 1 pund.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.1

Siri giftet seg med Jakob Olsson.2

Siri døde i 1728 på Hegerholmen.6,2 Det ble holdt likpreken over henne den 5. september 1728.6 Det ble holdt skifte etter henne den 23. oktober 1728. Arvinger: Jakob Olsson, Ola Ørjarsson, Hans Ørjarsson, Per Ørjarsson, Kristi Ørjarsdotter, Anne Ørjarsdotter og Siri Ørjarsdotter. I boet var blant annet en markedsbod. Aktiva: 115 daler 3 ort 10 skilling. Passiva: 11 daler. Arv: 104–3–10.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 12 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620167
 4. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1715. Rombsdals Otting, HægerHolm. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280053
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390444
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 20, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610303
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b–63 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075

Else Persdotter på Øverland1

K, #13203, ( - ca. 1756)

Familie

Per Ørjarsson på Øverland (c 1714 - )
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne (1756).1 
BarnElse trolovet seg den 13. juli 1738 i Grytten kirke med Per Ørjarsson på Hegerholmen. Forlovere: Jakob Olsson på Hegerholmen o.a.2
Else giftet seg den 1. januar 1739 i Hen kirke med Per Ørjarsson på Hegerholmen.3,1
Hun og Per var brukere på Øverland, Bolsøy, i 1748.4

Else døde ca. 1756 på Øverland.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. oktober 1756. Arvinger: Per Ørjarsson, Siri Persdotter, Ola Persson og Brit Persdotter.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610332
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 70. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690199

Ørjar Persson1

M, #13204, (1738 - før 1756)
Far*Per Ørjarsson på Øverland1 (c 1714 - )
Mor-?*Else Persdotter på Øverland ( - c 1756); troligØrjar ble døpt den 28. september 1738 i Grytten kirke.1

Ørjar døde trolig før 1756.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071

Siri Persdotter på Øverland1,2

K, #13205, (ca. 1744 - )
Far*Per Ørjarsson på Øverland1,2 (c 1714 - )
Mor*Else Persdotter på Øverland1 ( - c 1756)Siri ble født ca. 1744.1
Hun var arving ved skiftet etter Else Persdotter på Øverland den 1. oktober 1756.1
I manntallet av 1764 står Siri Persdotter hos Per Ørjarsson og Randi Øverland på Øverland, Bolsøy.2
Ei Siri Øverland var fadder ved dåpen til Brit Lassesdotter den 28. mars 1773.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586

Marit Mikkelsdotter på Øverland1,2,3,4

K, #13206, (1731 - 1795)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg5,1 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Knut Olsson på Øverland (1736 - 1774)
To barn levde i 1775.1 
Barn

Familie 2

Ola Persson Øverland (c 1748 - 1807)
Ingen barn levde i 1807.9 Annet navn: Marit Mikkelsdotter på Talberg.5
Marit ble født i 1731 på Talberg, Veøy.5,3 Marit ble døpt den 12. august 1731 i Molde kirke. Faddere: Lasse Jakobsson på Talberg o.a.5
Marit Michelsdr tjente hos Peder Jalles på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1764.6,7

Marit giftet seg med Knut Olsson på Øverland.1,4
Hun og Knut bodde på Øverland, Bolsøy, i 1772.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Øverland den 16. november 1775: 32 daler 22 skilling. Hun fordret også 4 daler 2 ort for begravelsen.8

Marit trolovet seg den 29. desember 1775 i Bolsøy med Ola Persson Øverland.2
Marit giftet seg den 27. juni 1776 med Ola Persson Øverland.2

Marit døde i 1795 på Øverland.3 Hun ble jordfestet den 11. januar 1795 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ved Broen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212094
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Juni, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.

Anne Knutsdatter1

K, #13207, (ca. 1745 - etter 1752)
Far*Knut Hansson i Krubba1 (c 1711 - c 1752)
Mor*Anne Rasmusdatter Lubb1 ( - e 1767)Anne ble født ca. 1745 i Molde.1
Hun var myndling av Johan Kristensson Løkke i 1752.1


Anne døde etter 1752.1

     Anne Knutsdatter Hatle og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/

Gunnhild Knutsdatter1

K, #13208, (ca. 1742 - etter 1752)
Far*Knut Hansson i Krubba1 (c 1711 - c 1752)
Mor*Anne Rasmusdatter Lubb1 ( - e 1767)Gunnhild ble født ca. 1742 i Molde.1
Hun var myndling av Johan Kristensson Løkke i 1752.1


Gunnhild døde etter 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/

Karen Knutsdatter1

K, #13209, (ca. 1749 - etter 1752)
Far*Knut Hansson i Krubba1 (c 1711 - c 1752)
Mor*Anne Rasmusdatter Lubb1 ( - e 1767)Karen ble født ca. 1749 i Molde.1
Hun var myndling av Johan Kristensson Løkke i 1752.1


Karen døde etter 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/

Isak Vilhelm Kastberg1,2,3

M, #13210, (ca. 1716 - 23. oktober 1767)Isak Vilhelm ble født ca. 1716 i Lillefosen.4 Han var residerende kapellan i Veøy prestegjeld fra 1740 til 1741.2
Han viet Knut Hansson og Anne Rasmusdatter Lubb den 6. mars 1740 i Molde kirke.5,6
Han introduserte Guri Steffensdotter i Dvergsneset (etter barnefødsel) i Bolsøy kirke den 16. oktober 1740 (Peder Dversnæssis qvinde).9

Isak Vilhelm giftet seg den 12. juni 1743 i Stenså, Veøy, med en uregistrert person.4 Han var sogneprest i Vang i Valdres fra 1743 til 1766.4,12
Isak Vilhelm giftet seg den 21. juni 1747 med en uregistrert person.13
Isak Vilhelm giftet seg den 9. juli 1765 med en uregistrert person.12

Isak Vilhelm døde den 23. oktober 1767 på Vang prestegard i Valdres.12

     Isak Vilhelm var slektning av Maren Kastberg.14

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 375. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&pg=PA375
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 4. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: s. 18. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=21
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 206, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660312
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 210, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660314
 12. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: s. 21. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=24
 13. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=22
 14. [S2157] Slekten Castberg gjennem 300 år: tabell 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091606042?page=136

Hans Olsson i Vik1,2,3,4

M, #13211, (ca. 1663 - 1747)
Far*Ola Olsson i Vik4 (c 1640 - c 1684)

Familie 1

Anne Olsdotter i Vik (c 1670 - 1738)
De hadde sju barn. I Bygdaboka for Voll er de to sønnene Ola omtalt som én.13,15 
Barn

Familie 2

Anne Rasmusdotter i Vik ( - c 1742)
Ingen barn levde i 1743.10 Hans ble født ca. 1663.3,5
Hans giftet seg med Anne Olsdotter.6,7 Hans Olsson i Vik var soldat i 1701.5
Han og Anne var brukere i Øver-Vik, Vik, Voll, i 1701. Ola Hansson bodde også der. Hans hadde overtatt etter mora. De hadde to tjenestekarer. Da Anne døde, eide hun og Hans jord i Vik.5,4,7
Hans Olsson i Vik o.a. solgte 1½ våg på Skeide, Voll, i 1712 til Elling Jørnsson på Skeide.8
Han var verge for Anne Olsdotter i Bakken iallfall fra 1733 til 1739.1,7

Hans trolovet seg den 29. mai 1740 i Veøy kirke med Anne Rasmusdotter, forrettet av Lars Lekanger.9
Hans giftet seg den 10. november 1740 i Grytten med Anne Rasmusdotter.2,10
Han var arving ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 3 daler.11
Han var debitor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 1 daler.12


Hans døde i 1747 i Vik, Voll.3 Det ble holdt likpreken over ham den 21. januar 1747 i Voll kirke.3

     Navnet hans ble skrevet Hans Olsen Wiig i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Ræven Otting, 7. mai, Bachen.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 90. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610338
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 140. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610363
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Viig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610330
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 638. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=641
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 15. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71

Anne Olsdotter i Vik1

K, #13212, (ca. 1670 - 1738)

Familie

Hans Olsson i Vik (c 1663 - 1747)
De hadde sju barn. I Bygdaboka for Voll er de to sønnene Ola omtalt som én.7,6 
BarnAnne ble født ca. 1670.2
Anne giftet seg med Hans Olsson i Vik.2,1
Hun og Hans var brukere i Øver-Vik, Vik, Voll, i 1701. Ola Hansson bodde også der. Hans hadde overtatt etter mora. De hadde to tjenestekarer. Da Anne døde, eide hun og Hans jord i Vik.3,4,1

Anne døde i 1738 i Vik, Voll.2 Det ble holdt likpreken over henne om morgenen den 26. mai 1738 i Voll kirke.2 Det ble holdt skifte etter henne den 20. april 1739. Arvinger: Anne Olsdotter, Kari Hansdotter og Anne Hansdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610330
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Viig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460

Ola Hansson i Bakken1,2,3,4

M, #13213, (ca. 1698 - 1732)
Far*Hans Olsson i Vik5,2,6 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik6 (c 1670 - 1738)

Familie 1

Eli Persdotter i Demdal ( - 1727)
De hadde trolig ett barn, som døde i 1729. Ingen barn levde i 1733.8,3 

Familie 2

Eli Trondsdotter i Bakken (c 1696 - 1773)
De hadde ett barn.4 
BarnAnnet navn: Ola Hansson i Vik.5,6,4
Ola ble født ca. 1698.5,1 Han bodde hos Hans Olsson og Anne Olsdotter i Øver-Vik, Vik, Voll, i 1701.5,6,7
Ola giftet seg i 1725 med Eli Persdotter i Demdal.8 Han ble trolig kalt Ola Hansson i Demdal i 1727.8
Han var bruker på bnr. 1, Bakken, Veøy, fra 1730 til 1732.4
Ola giftet seg i 1731 med Eli Trondsdotter i Bakken.4

Ola døde i 1732 i Bakken, Veøy.1,4 Han ble jordfestet den 4. januar 1733 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 7. mai 1733. Arvinger: Eli Trondsdotter og Anne Olsdotter. Arv: 12 daler 1 ort 16 skilling, delt på enka og dattera.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Ræven Otting, 7. mai, Bachen.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 520. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#521
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Viig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#184

Eli Persdotter i Demdal1

K, #13214, ( - 1727)

Familie

Ola Hansson i Bakken (c 1698 - 1732)
De hadde trolig ett barn, som døde i 1729. Ingen barn levde i 1733.1,2 Hennes hjemsted var i Demdal, Holte, Voll.1
Eli giftet seg i 1725 med Ola Hansson i Vik.1

Eli døde trolig i 1727 i Demdal.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#184
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Ræven Otting, 7. mai, Bachen.

Eli Trondsdotter i Bakken1

K, #13215, (ca. 1696 - 1773)

Familie 1

Ola Hansson i Bakken (c 1698 - 1732)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.1 Eli ble født ca. 1696 i Bakken, Veøy.2
Eli giftet seg i 1731 med Ola Hansson i Vik.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hansson i Bakken den 7. mai 1733: 6 daler 20 skilling.3

Eli giftet seg i 1734 med en uregistrert person.1

Eli døde i 1773 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 520. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#521
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 518. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#519
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Ræven Otting, 7. mai, Bachen.

Anne Olsdotter i Bakken1,2,3

K, #13216, (ca. 1732 - )
Far*Ola Hansson i Bakken1,2,3 (c 1698 - 1732)
Mor*Eli Trondsdotter i Bakken3 (c 1696 - 1773)Anne ble født ca. 1732 i Bakken, Veøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hansson i Bakken den 7. mai 1733: 6 daler 20 skilling.2
Hun var myndling av Hans Olsson i Vik iallfall fra 1733 til 1739.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter i Vik den 20. april 1739: 3 daler i jordegods og 3 ort 6 skilling i løsøre (i skiftedesignasjonen kalles arvingen Ole Olsen, men det må være feilskrift for Ola Hanssons datter Anne Olsdotter).4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 1 daler 2 ort 7 skilling.1
Hun var myndling av Elling Hansson i Vik i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Ræven Otting, 7. mai, Bachen.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 520. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#521
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.

Kari Hansdotter i Vik1,2,3

K, #13217, (ca. 1710 - 1774)
Far*Hans Olsson i Vik4,2,3 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik1,2 (c 1670 - 1738)Kari ble født ca. 1710 i Vik, Voll.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter i Vik den 20. april 1739: 1 daler 2 ort i jordegods, og 1 ort 15 skilling i løsøre.1
Hun var myndling av Jakob Olsson på Setnes iallfall fra 1739 til 1747.1,2,4

Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter solgte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 til Elling Hansson i Vik. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 1 ort 12 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 3 ort 3 skilling.4


Kari døde ugift i 1774.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Jakob Olsson på Setnes1,2,3

M, #13218, (ca. 1708 - )
Far*Ola Olsson på Setnes4,5 ( - c 1732)Jakob ble født ca. 1708.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Setnes den 15. mai 1733: 80 daler 1 ort 20 skilling.4
Jakob Olsson på Setnes o.a. stevnet Anders Olsson på Kyrkjesylte og Mats Ellingsson på Kyrkjesylte i 1734. Saken gjaldt en kontrakt av 1732, men ble utsatt og kom ikke opp igjen på tinget.6
Anders Olssen Monsås og Jakob Olsson på Setnes solgte en del i Ivastauå, Berill, Voll, i 1738 til Ivar Ivarsson på Stokke.7
Jakob Olsson kjøpte ½ våg på Veblungen, Grytten, den 2. februar 1739.8
Han bodde på Setnes, Grytten, i 1739. Han var bruker i 1748.1,3
Han var verge for Kari Hansdotter i Vik iallfall fra 1739 til 1747.1,2,9
Jacob Sætnes var verge for Inger Olsdotter i Vik i 1742.10
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 1 ort.11
Jakob Olsson på Setnes var vurderingsmann i Voll i 1743.12
Knut Knutsson var bruker i Hingarden, Skjelbostad, Voll, i 1746. Knut eide bruket i 1747, men solgte det på auksjon til neste bruker i 1751 for 220 daler, som gikk til panthaver Jakob Olsson på Setnes. Landskyld: 2 våger pluss 4 merker i Holte engteig.13,14,15

Jakob giftet seg før 1748 med en uregistrert person.3 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1736 etter 3 års tjeneste og overført til landvernet.3
Han var debitor ved skiftet etter Ingeleiv Jakobsdotter i Norvika den 10. februar 1763: 7 daler 2 ort.16

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 88. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690201
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 15. mai.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 6. [S77] Tresfjord I: s. 241.
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208
 8. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 278.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650224
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 13. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=249
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 484 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650504
 15. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650553
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 92 b–94 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660111

Anne Hansdotter på Hjellen1

K, #13219, ( - etter 1759)
Far*Hans Olsson i Vik2,3,4 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik5,3 (c 1670 - 1738)

Familie

Rasmus Knutsson på Hjellen (c 1715 - 1758)Annet navn: Anne Hansdotter i Vik.5,2,4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter i Vik den 20. april 1739: 1 daler 2 ort i jordegods, og 1 ort 15 skilling i løsøre.5
Hun var myndling av Elling Hansson i Vik i 1739.5

Anne giftet seg med Rasmus Knutsson på Hjellen.3,1
Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter solgte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 til Elling Hansson i Vik. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 3 ort 3 skilling.2

Hun og Rasmus var brukere på Hjellen, Voll.1
Anne giftet seg i 1759 med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 49. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#52
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.

Elling Hansson i Vik1,2,3,4

M, #13220, (ca. 1705 - 1761)
Far*Hans Olsson i Vik5,2,4 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik2 (c 1670 - 1738)Elling ble født ca. 1705 i Vik, Voll.4
Han var verge for Anne Hansdotter i Vik i 1739.1

Elling Hansson i Vik kjøpte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 av Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 1 daler 2 ort 7 skilling.5
Han var verge for Anne Olsdotter i Bakken i 1747.5

Han var bruker i Øver-Vik i 1753.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 2 ort.7


Elling døde i 1761 i Vik.4

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Volds Otting, 20. april.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650568
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354

Ola Olsson i Vik1

M, #13221, (ca. 1640 - ca. 1684)

Familie

De hadde fem barn.1 
BarnOla ble født ca. 1640.1
Han var bruker i Øver-Vik, Vik, Voll. Etter hans død overtok enka.1

Ola døde ca. 1684 i Vik, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460

Anne Olsdotter på Langsteinen1,2

K, #13222, (ca. 1673 - 1747)
Far*Ola Olsson i Vik3,1 (c 1640 - c 1684)

Familie

Lars Kristensson på Langsteinen (c 1706 - 1782)
De hadde ikke barn.1,2 Annet navn: Anne Olsdotter i Vik.3
Anne ble født ca. 1673.2
Anne giftet seg med Lars Kristensson på Langsteinen. Hun var trolig enke etter forrige bruker på Øvste-Langsteinen.1,2
Hun og Lars var brukere på Øvste-Langsteinen, Langsteinen, Vestnes.2

Anne døde i 1747 på Langsteinen, Vestnes.2 Det ble holdt skifte etter henne den 8. mai 1747. Kreditorer: Erik Ellingsson Åndal o.a. Arvinger: Lars Kristensson, Guri Olsdotter, Bernt Hansson, Ola Hansson, Elling Hansson, Knut Hansson, Anne Olsdotter i Bakken, Kari Hansdotter og Anne Hansdotter. Aktiva: 53 daler 4 skilling. Passiva: 24 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 28–0–20.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 574.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70

Lars Kristensson på Langsteinen1,2

M, #13223, (ca. 1706 - 1782)

Familie 1

Anne Olsdotter på Langsteinen (c 1673 - 1747)
De hadde ikke barn.2,3 

Familie 2

De hadde fem barn.3 Lars ble født ca. 1706.3
Lars giftet seg med Anne Olsdotter. Hun var trolig enke etter forrige bruker på Øvste-Langsteinen.2,3
Han og Anne var brukere på Øvste-Langsteinen, Langsteinen, Vestnes.3 Lars Kristensson på Langsteinen var vurderingsmann i Vestnes i 1741.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 14 daler 10 skilling.2

Lars giftet seg i 1748 med en uregistrert person.3

Lars døde i 1782 i Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 574.

Guri Olsdotter i Vik1

K, #13224, ( - etter 1747)
Far*Ola Olsson i Vik1,2 (c 1640 - c 1684)Hun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 4 daler 2 ort 19 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#70
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460

Bernt Hansson i Vik1,2,3

M, #13225, (ca. 1707 - 1773)
Far*Hans Olsson i Vik4,1,3 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik1,3 (c 1670 - 1738)Bernt ble født ca. 1707 i Vik, Voll.3
Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter solgte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 til Elling Hansson i Vik. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 1 daler 2 ort 7 skilling.4


Bernt døde i 1773 i Voll.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460

Ola Hansson Vik1,2,3

M, #13226, ( - ca. 1750)
Far*Hans Olsson i Vik4,1 (c 1663 - 1747)
Mor*Anne Olsdotter i Vik1 (c 1670 - 1738)

Familie

Guri Hansdatter ( - e 1751)
Fire barn levde i 1751.2 
BarnOla giftet seg med Guri Hansdatter.2
Ola Hansson Vik, Bernt Hansson i Vik, Knut Hansson i Vik, Anne Hansdotter på Hjellen og Kari Hansdotter solgte 1 våg 20 merker odelsjord, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygselrett), i Øver-Vik, Vik, Voll, den 14. januar 1740 til Elling Hansson i Vik. Dette var arv etter mora. Skjøtet ble tinglyst 5. februar 1740.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Langsteinen den 8. mai 1747: 1 daler 2 ort 7 skilling.4


Ola døde ca. 1750 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter ham den 9. januar 1751. Kreditorer: Mikkel Hyssing, Pål Berents, Jakob Ottosson Fris, Åge Persson, Morten Anderssen Lyng, Søren Fitzens, Else i Dryna, Per Hole og Nils Piersson o.a. I boet var blant annet fem torskegarn (5 daler), djupsagn med stein (1 ort 16 skilling) og en ny line (2 ort). Huset (uten grunn) var taksert til 13 daler. Aktiva: 23 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 27–0–4, så boet var fallitt.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Hanssøn Wiig i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650568
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650460

Rasmus Knutsson på Hjellen1,2

M, #13227, (ca. 1715 - 1758)

Familie

Anne Hansdotter på Hjellen ( - e 1759)Rasmus ble født ca. 1715.3 Hans hjemsted var trolig i Valldal, Norddal.3
Rasmus giftet seg med Anne Hansdotter i Vik.1,2
Han og Anne var brukere på Hjellen, Voll.2

Rasmus døde i 1758 på Hjellen.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 142 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 49. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#52
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#51

Guri Hansdatter1

K, #13228, ( - etter 1751)

Familie

Ola Hansson Vik ( - c 1750)
Fire barn levde i 1751.1 
BarnGuri giftet seg med Ola Hansson Vik.1
Hun var myndling av Anders Eriksson i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014

Hans Olssen1,2

M, #13229, (ca. 1732 - )
Far*Ola Hansson Vik2,1 ( - c 1750)
Mor*Guri Hansdatter2 ( - e 1751)Hans ble født ca. 1732.2 Han lyste sin odelsløsningsrett i Øver-Vik, Vik, Voll, og pengemangel på tinget i Voll den 30. oktober 1753. Dokumentet var datert i Molde dagen før.1
En Hans Wiig bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, i 1770. Han hadde kjøpt huset til Hans Tørressen (s.d.). I 1773 var Hans Vik bortreist og Even Valsøy (s.d.) hadde flyttet inn.3,4

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 88 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650568
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Endringer, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176

Hans Olssen1

M, #13230, (ca. 1738 - etter 1751)
Far*Ola Hansson Vik1 ( - c 1750)
Mor*Guri Hansdatter1 ( - e 1751)Hans ble født ca. 1738.1

Hans døde etter 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014

Brit Olsdatter1

K, #13231, (ca. 1728 - etter 1751)
Far*Ola Hansson Vik1 ( - c 1750)
Mor*Guri Hansdatter1 ( - e 1751)Brit ble født ca. 1728.1

Brit døde etter 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014

Anne Olsdotter1,2

K, #13232, ( - 1763)Anne giftet seg med Anders Eriksson Berg.1,3
Hun var fadder ved dåpen til Ørjar Persson på Øverland den 5. desember 1761.3

Hun og Anders bodde på Gjertrud Vinters grunn, Molde, i 1762.1

Anne døde i 1763 i Molde.2
Anders Vragers Hustrue paa Molde var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling (han døde før henne).4


     Anders Vragers Hustrue paa Molde var søskenbarn til Ola Jonsson i Torvika.5

     Anne Olsdotter og Anne Olsdotter på Lange kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212020
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mars. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304

Anne Rasmusdotter i Vik1,2

K, #13233, ( - ca. 1742)
Far-?*Rasmus Knutsson i Store Tomra (c 1658 - c 1702); kanskje3,1
Mor-?*Brit Andersdotter i Store Tomra ( - e 1703); kanskje3,1
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Olsson i Vik (c 1663 - 1747)
Ingen barn levde i 1743.1 Anne [Rasmus datter] var arving ved skiftet etter Rasmus Knutsson i Store Tomra den 20. april 1703: 1 daler 2 ort 13 skilling.4
Hennes hjemsted var i Veøy prestegjeld.2
Anne trolovet seg den 29. mai 1740 i Veøy kirke med Hans Olsson i Vik, forrettet av Lars Lekanger.5
Anne giftet seg den 10. november 1740 i Grytten med Hans Olsson i Vik.2,1

Anne døde ca. 1742 i Vik, Voll.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. mai 1743. Kreditorer: Jakob Olsson på Setnes og Kari Hansdotter o.a. Arvinger: Hans Olsson, Brit Rasmusdotter, Knut Rasmusson og Randi Rasmusdotter. Hennes bror kaltes Rasmus Rasmussen og Rasmus Pedersen, men det spørs om det er feilskrift for Knut Rasmusson. Aktiva: 14 daler 20 skilling. Passiva: 8 daler 19 skilling. Arv: 6 daler.6

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 68) kom Anne Rasmusdotter i Vik fra Hjellen i Voll, men det stemmer ikke.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 90. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610338
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71

Johannes Fris1,2,3,4

M, #13234, (ca. 1679 - juni 1752)

Familie

Else Kristensdotter Gammelgård (1690 - 1774)
De hadde fire barn.4 
Barn
Johannes Fris' signatur og segl på Romsdal skiftedesignasjoner 1734 (foto: Kjell Ove Hattrem)Johannes ble født ca. 1679.3,4 Han var sorenskriver i Romsdal fra 1711 til 1752.1,5,6
Johannes giftet seg med Else Kristensdotter Gammelgård.7,4,8
Han og Else var brukere på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, fra 1716. Han kjøpte etter hvert gården.4
Han bevitnet at Kari Knutsdotter på Frisvoll solgte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 23. oktober 1717 til Brit Eriksdotter på Frisvoll og Jakob Persson på Klungnes.9,10,1
Han bevitnet at Erik Must og Morten Vium solgte 2 pund 12 merker (med bygsel over det dobbelte) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 1. mars 1723 til Søren Eriksson.11,12
Han bevitnet at Erik Must solgte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på bnr. 5, Rød, Nesset, den 17. juni 1724 til Ola Olsson Kvernberg.13,2,14,15
Johannes og Else kjøpte på Hauje, Lesja, i 1725.8
Han var forlover for Ivar Audensson og Magrete Nielsdotter Cimber, som ble trolovet den 8. januar 1726.16
Johannes Fris var byfogd i Molde fra 1742 til 1748.17,6
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746


Johannes døde i juni 1752 på Nedre Frisvoll, av alminnelig sott.3,17,6 Det ble holdt likpreken over ham den 19. juni 1752 i Eid kirke i Romsdal av Hans Vingård junior.3

     Han skrev sitt navn Johannis Friis i 1723.12

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 257 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 365. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#368
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 189. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#192
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 248. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#251
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 331 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670334
 8. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#40
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650151
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 235 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 236 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 14. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 15. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 392.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-36
 17. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 270. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#285
 18. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.

Lars Andersson i Breivika1,2,3

M, #13235, ( - 1727)

Familie

Ingrid Ellingsdotter i Breivika ( - c 1764)
Tre barn levde i 1727.1 
BarnLars giftet seg med Ingrid Ellingsdotter i Breivika.1
Han og Ingrid var brukere i Indre Breivika, Hen, i 1711. Han skulle også skatte for Knud, Ingelef og Britte.4
Ingrid og Lars hadde trolig Ingeleiv Ellingsdotter i tjeneste i 1711.4

Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.5,6

Lars døde i 1727 i Indre Breivika.3 Det ble holdt likpreken over ham den 23. februar 1727 i Hen kirke.3 Det ble holdt skifte etter ham den 13. juni 1727. Debitorer: Anders Gjertsson Heiberg, Erik Eriksson på Voll og Henrik skomaker o.a. Arvinger: Ingrid Ellingsdotter, Elling Larsson, Anders Larsson og Marit Larsdotter. I boet var blant annet et sølvstaup på 8½ lodd merket OBS BND, ny sølvskje merket ALS (Anders Larsson), ditto merket 1633, flatskaftet sølvskje merket 1662, og markedsboder for 61 daler. Jordegods: 1 våg 6 merker (med bygselrett over ytterligere 1 våg 2 pund 18 merker) i Breivika (90 daler), 2 pund (uten bygsel) i samme gård (13 daler 2 ort), 1 våg 1 pund 12 merker i Øyan, «Som Snefaand har udtaget» (15 daler), og 142 daler i rede penger. Aktiva: 672 daler 3 ort 8 skilling. Det var ingen gjeld, og dattera fikk en broderlodd.7

     Navnet hans ble skrevet Lars Brevigen fra 1718 til 1727.2,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610298
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Inder Brevig.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463

Ingrid Ellingsdotter i Breivika1,2,3

K, #13236, ( - ca. 1764)
Far*Elling Olsson i Breivika (c 1657 - )
Mor*Brit Jonsdotter i Breivika4 ( - f 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lars Andersson i Breivika ( - 1727)
Tre barn levde i 1727.2 
Barn

Familie 2

Anders Jørnsson i Breivika ( - e 1764)
Ett barn levde i 1764.1 Ingrid giftet seg med Lars Andersson.2
Hun og Lars var brukere i Indre Breivika, Hen, i 1711. Han skulle også skatte for Knud, Ingelef og Britte.5
Ingrid og Lars hadde trolig Ingeleiv Ellingsdotter i tjeneste i 1711.5
Hun var arving ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 336 daler 1 ort 16 skilling.6
Hun var myndling av Ola Olsson på Setnes i 1727.2

Ingrid trolovet seg den 6. mai 1728 i Hen kirke med Anders Jørnsson i Breivika. De var beslektet i tredje ledd, men hadde kongelig bevilling.3
Ingrid giftet seg den 20. mai 1728 med Anders Jørnsson i Breivika.3

Ingrid døde ca. 1764 i Indre Breivika.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. august 1764. Arvinger: Anders Jørnsson og Marit Larsdotter på Setnes o.a.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610302
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Inder Brevig.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463

Elling Larsson i Breivika1,2,3

M, #13237, ( - før 1756)
Far*Lars Andersson i Breivika3 ( - 1727)
Mor*Ingrid Ellingsdotter i Breivika2,3 ( - c 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Persdotter i Breivika (c 1712 - 1792)
To barn levde i 1764.2 Han var arving ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 112 daler 13 skilling.4
Han var myndling av Erik Olsson på Tokle fra 1727.3

Elling giftet seg i 1735 med Brit Persdotter på Lerheim.1,5 Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. solgte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 9. juni 1741 til Jakob Persson på Frisvoll. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1

Elling døde før 1756.5

     Navnet hans ble skrevet Elling Larsøn Brevigen i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.

Anders Larsson i Breivika1

M, #13238, ( - før 1764)
Far*Lars Andersson i Breivika1 ( - 1727)
Mor*Ingrid Ellingsdotter i Breivika1 ( - c 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 112 daler 13 skilling.2
Han var myndling av Lasse Børresson på Monsås i 1727.1


Anders døde før 1764, trolig uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265

Marit Larsdotter på Setnes1,2,3

K, #13239, ( - etter 1764)
Far*Lars Andersson i Breivika4 ( - 1727)
Mor*Ingrid Ellingsdotter i Breivika3,4 ( - c 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Setnes (c 1702 - 1754 / 1755)Annet navn: Marit Larsdotter i Breivika.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 112 daler 13 skilling.5
Hun var myndling av Ola Sørensson på Gjerde i 1727.4

Marit giftet seg med Ola Olsson på Setnes.1
Marit giftet seg den 26. mai 1757 i Grytten prestegjeld med en uregistrert person.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingrid Ellingsdotter i Breivika den 11. august 1764.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 335 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650933
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 249. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610418
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463

Ola Olsson på Setnes1,2

M, #13240, (ca. 1702 - desember 1754 eller januar 1755)

Familie

Marit Larsdotter på Setnes ( - e 1764)Ola ble født ca. 1702.1
Ola giftet seg med Marit Larsdotter i Breivika.2

Ola døde i desember 1754 eller januar 1755 på Setnes, Grytten.1 Det ble holdt likpreken over ham den 8. januar 1755 i Grytten kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 220. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610403
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 335 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650933

Ola Sørensson på Gjerde1,2,3

M, #13241, (ca. 1693 - 1751)
Far*Søren Olsson på Skjelbostad4 (c 1630 - )

Familie

Inger Ellingsdotter på Gjerde (c 1690 - 1761)
De hadde fire barn.3 Annet navn: Ola Sørensson på Skjelbostad.4
Ola ble født ca. 1693 på Skjelbostad, Voll.4 Han eide på bnr. 3, Gjerde, Voll, fra 1713 til 1739. Han ble bruker der.3,5
Ola giftet seg med Inger Ellingsdotter i Breivika.3,2
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.6,7
Han var verge for Marit Larsdotter i Breivika i 1727.8
Han var forlover for Ingeleiv Eriksdotter i Breivika og Ola Knutsson i , som ble trolovet den 11. oktober 1750 i Voll kirke.1


Ola døde i 1751 på Gjerde, Voll.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#163
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 240. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=243
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 161. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#164
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463

Elling Olsson i Breivika1,2

M, #13242, (ca. 1657 - )

Familie

Brit Jonsdotter i Breivika ( - f 1709)
Hun hadde barn, og tre døtre er indirekte nevnt i et skjøte.4,5 
BarnElling ble født ca. 1657.3
Elling giftet seg med Brit Jonsdotter på Eide. Elling Olsson fikk bygselseddel på 3 våger som Anders Olsson hadde avstått på bnr. 6, Indre Breivika, Hen, fra Georg Christian von Schultz den 27. september 1686. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst først 9. juli 1698.2
Elling Olsson i Breivika kjøpte 1 våg 1 pund 11 merker odel med bygselrett på Stavem, Grytten, i 1698 av Anders Olsson på Åk o.a.1
Han var bruker på bnr. 6 i 1701. Elling hadde en tjenestekar.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 106 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650666
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650666
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 242, Inderbrevig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282134
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Inger Ellingsdotter på Gjerde1,2

K, #13243, (ca. 1690 - 1761)
Far*Elling Olsson i Breivika (c 1657 - )
Mor*Brit Jonsdotter i Breivika3 ( - f 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Sørensson på Gjerde (c 1693 - 1751)
De hadde fire barn.2 Annet navn: Inger Ellingsdotter i Breivika.
Inger ble født ca. 1690.1
Hun var myndling av Jon Persson på Eide og Anders Persson på Eide i 1709.4

Inger giftet seg med Ola Sørensson på Gjerde.2,3

Inger døde i 1761 på Gjerde, Voll, av alderdom og tæring.1 Det ble holdt likpreken over henne den 17. mai 1761 i Grytten kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 404. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610445
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#163
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/

Anders Jørnsson i Breivika1,2

M, #13244, ( - etter 1764)

Familie

Ingrid Ellingsdotter i Breivika ( - c 1764)
Ett barn levde i 1764.2 Anders trolovet seg den 6. mai 1728 i Hen kirke med Ingrid Ellingsdotter i Breivika. De var beslektet i tredje ledd, men hadde kongelig bevilling.1
Anders giftet seg den 20. mai 1728 med Ingrid Ellingsdotter i Breivika.1
Han var arving ved skiftet etter Ingrid Ellingsdotter i Breivika den 11. august 1764.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610302
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265

Rasmus Knutsson i Store Tomra1,2

M, #13245, (ca. 1658 - ca. 1702)
Far*Knut Hallasson i Store Tomra3 (c 1620 - c 1677)
Mor*Anne Knutsdotter i Store Tomra2 ( - c 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Andersdotter i Store Tomra ( - e 1703)
Fire barn levde i 1703.1 
BarnRasmus ble født ca. 1658.4
Han var bruker på bnr. 6, Store Tomra, Vestnes, i 1687. Han hadde bruket resten av livet.4
Rasmus giftet seg med Brit Andersdotter.1

Rasmus døde ca. 1702 i Store Tomra, Vestnes.5
Hans enke og barn var arvinger ved skiftet etter Anne Knutsdotter i Store Tomra den 19. april 1703.2
Det ble holdt skifte etter ham den 20. april 1703. Kreditorer: Lars Nilsson og Sjurd Jetmundsson på Flate o.a. Arvinger: Brit Andersdotter, Knut Rasmusson, Anne Rasmusdotter, Randi Rasmusdotter og Brit Rasmusdotter. Aktiva: 37 daler 3 ort. Passiva: 21 daler 1 ort 8 skilling. Arv: 16–1–16.6
Ola Knutsson i Store Tomra og Rasmus Olsson i Marken var verge for barna til Rasmus Knutsson i Store Tomra i 1703.2,1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 624.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Brit Andersdotter i Store Tomra1

K, #13246, ( - etter 1703)

Familie

Rasmus Knutsson i Store Tomra (c 1658 - c 1702)
Fire barn levde i 1703.1 
BarnBrit giftet seg med Rasmus Knutsson i Store Tomra.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Knutsson i Store Tomra den 20. april 1703: 8 daler 20 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Knut Rasmusson i Store Tomra1

M, #13247, (ca. 1696 - )
Far*Rasmus Knutsson i Store Tomra1 (c 1658 - c 1702)
Mor*Brit Andersdotter i Store Tomra1 ( - e 1703)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1696 i Store Tomra, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Knutsson i Store Tomra den 20. april 1703: 3 daler 1 ort 3 skilling.3
Han var kanskje arving ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 1 daler. Hennes bror kaltes Rasmus Rasmussen og Rasmus Pedersen, men det spørs om det er feilskrift for Knut Rasmusson.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 624.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Randi Rasmusdotter i Store Tomra1

K, #13248, ( - før 1743)
Far*Rasmus Knutsson i Store Tomra1 (c 1658 - c 1702)
Mor*Brit Andersdotter i Store Tomra1 ( - e 1703)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Rasmus Knutsson i Store Tomra den 20. april 1703: 1 daler 2 ort 13 skilling.2


Randi døde kanskje før 1743.3
Ei Randi Rasmusdatters barn var arving ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 1 daler.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Brit Rasmusdotter i Store Tomra1

K, #13249, ( - etter 1703)
Far*Rasmus Knutsson i Store Tomra1 (c 1658 - c 1702)
Mor*Brit Andersdotter i Store Tomra1 ( - e 1703)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Rasmus Knutsson i Store Tomra den 20. april 1703: 1 daler 2 ort 13 skilling.2
Ei Brith Rasmusd: var arving ved skiftet etter Anne Rasmusdotter i Vik den 18. mai 1743: 1 daler. Hun fordret også 1 ort.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 259 b–260 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650278

Rasmus Olsson i Marken1,2,3

M, #13250, (ca. 1659 - 1737)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter i Marken (c 1666 - 1737)Rasmus ble født ca. 1659 i Marken, Vestnes.4
Han var bruker i Marken fra 1688 til 1736.5,6
Rasmus giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter i Store Tomra.5
Ola Knutsson i Store Tomra og Rasmus Olsson i Marken var verge for barna til Rasmus Knutsson i Store Tomra i 1703.1,2


Rasmus døde i 1737 i Marken.7,8,5 Rasmus og Ingebjørg ble jordfestet (av Lars Lekanger) den 18. april 1737 på Vestnes kyrkjegard. I ministerialboka står Rasmus øver Nachen (87 år, og Hans Qvinde sl: Ingeborg), men det er nok snakk om dem.8,5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#168
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#169
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 168. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#171
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 29.5.1737.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Ola Knutsson i Store Tomra1

M, #13251, (ca. 1661 - )
Far*Knut Hallasson i Store Tomra2 (c 1620 - c 1677)
Mor*Anne Knutsdotter i Store Tomra3 ( - c 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1661 i Store Tomra, Vestnes.1,2
Han ble kalt eldste Ola Knutsson, nevnt 1703.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter i Store Tomra den 19. april 1703.3
Han var myndling av Jon Knutsson i Løvika i 1703. Ola var fraværende ved skiftet etter deres far.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 332, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191177
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173

Kari Ivarsdotter på Griset1,2

K, #13252, (ca. 1721 - 1802)
Far*Ivar Ivarsson på Griset1 (c 1675 - 1760)
Mor*Anne Eriksdotter på Griset1

Familie

Ola Olsson på Griset (c 1720 - 1798)
De hadde fem barn.1 
BarnKari ble født ca. 1721 på Griset, Voll.1
Kari trolovet seg med Ola Olsson på Berill den 19. april 1750, etter gudstjenesten.2
Kari giftet seg i 1750 med Ola Olsson på Berill.1
Hun og Ola var brukere i Bortegarden, Griset, Voll, fra 1750. Han gav kår til hennes foreldre 18. juni.3,4,1

Kari døde i 1802 i Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610379
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516

Ola Olsson på Griset1,2,3,4

M, #13253, (ca. 1720 - 1798)
Far*Ola Olsson på Berill5 (c 1697 - 1761)
Mor-?*Gjøri Berill ( - 1730); kanskje

Familie 1

Anne Olsdotter på Stokke ( - e 1744)

Familie 2

Kari Ivarsdotter på Griset (c 1721 - 1802)
De hadde fem barn.4 
BarnOla ble født ca. 1720 på Berill, Voll.6,7
Annet navn: Ola Olsson på Berill, nevnt fra 1739 til 1750.8,7,6,9,5 Ola Olsson på Berill, Erik Olsson på Berill og Nils Olsson på Berill ble konfirmert den 19. april 1739 i Grytten kirke.9 Ola Olsson på Berill ble innrullert som soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. Han ble dimittert i 1754.6,7,10,11
Ole Ols: Berrel var kreditor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 5 daler i lønn og 3 daler i lånte penger.12

Ola fikk barn med Anne Olsdotter på Stokke i 1744 i Voll. Den 7. juni stod hun til offentlig skriftemål i Grytten kirke for leiermål. Hun ble også stevnet til tinget 10. juli , men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting. På tinget 30. oktober fremla aktor presteattest, og Anne ble bøtelagt 6 daler.13,14,10
Ola trolovet seg med Kari Ivarsdotter på Griset den 19. april 1750, etter gudstjenesten.8
Ola giftet seg i 1750 med Kari Ivarsdotter på Griset.4
Ola Olsson kjøpte 1 våg 2 pund 12 merker (med bygsel over ytterligere 12 merker) i Bortegarden, Griset, Voll, den 18. juni 1750 av Ivar Ivarsson. Kjøpesum: 112 daler. I 1761 tinglyste Ivar sønnen Ivar Ivarssens odelsrett til bruket, men han tok ikke over.1,15,4
Han og Kari var brukere i Bortegarden fra 1750. Han gav kår til hennes foreldre 18. juni.16,1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 24 daler, utlagt i sølvskje merket OKS EAD (Ola Knutsson i , Inger Andersdotter) og årstallet 1735 (1 daler 12 skilling), o.a.17


Ola døde i 1798 på Griset, Voll.2,4 Han ble jordfestet den 9. april 1798 på Voll kirkegård.2

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).18

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 449. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010229
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 6. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690131
 7. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: nr. 96. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690459
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610379
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 115. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610350
 11. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 38. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700358
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400571
 14. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 122 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400579
 15. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 244 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-235
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199
 18. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203

Ragnhild Rasmusdatter1,2,3

K, #13254, (ca. 1761 - )

Familie

Eirik Ivarsson (1767 - 1815 / 1816)
De hadde ikke barn i 1804.5 Ragnhild ble født ca. 1761.3
Ragnhild trolovet seg med Eirik Ivarsson den 13. august 1797 i Kristiansund, om ettermiddagen.4
Ragnhild giftet seg den 28. desember 1797 i Kristiansund kirke med Eirik Ivarsson på Moldeneset.2,1,3
Hun og Eirik bodde på mnr. 25, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 227 h, 1797. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031266
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 74 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031127
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 801 a, Kierke Landet, mnr. 25. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340583
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 72 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031125
 5. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].

Ivar Andersson på Sylte1

M, #13255, (1780 - )
Far*Anders Larsson på Sylte1 (1747 - 1825)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte1 (1750 - 1786)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brita Jakobsdotter (c 1778 - 1832)Ivar ble født i 1780 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1
Ivar fikk barn med Brita Jakobsdotter på Hallvardsætra i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 269.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 393. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#396

Marit Olsdotter i Stenså1

K, #13256, (ca. 1786 - 1823)

Familie

Rasmus Kristensson Stokkeland (c 1791 - 1838)
De fikk ett dødfødt barn.1 Annet navn: Marit Olsdotter på Krokset.2
Marit ble født ca. 1786.2 Hennes hjemsted var på Kroksethaugen, Krokset, Veøy.3
Marit giftet seg den 21. juni 1821 i Veøy kirke med Rasmus Kristensson Stokkeland.2,1

Marit døde i 1823 i Stenså, Veøy, i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#402
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 387, nr. 35. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680592
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 54. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#55

Beret Olsdotter på Vestnes1

K, #13257, (1808 - 1890)

Familie 1

Rasmus Kristensson Stokkeland (c 1791 - 1838)
De hadde to barn.4 

Familie 2

De hadde to barn.4 Beret ble født i 1808.2 Hennes hjemsted var på bnr. 3, Sørnesje, Veøy.2
Annet navn: Beret Olsdotter på Nesje, nevnt 1833.3
Beret giftet seg den 7. juli 1833 i Veøy kirke med Rasmus Kristensson på Vestnes.3,4
Hun var bruker på Vestnesgarden, Vestnes, fra 1838 til 1849.1
Beret giftet seg i 1842 med en uregistrert person.4

Beret døde i 1890 i Vestnes.4

     Navnet hennes ble skrevet Berith Olsdatter Nessie i 1833.3

Kilder/noter

 1. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#222
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#174
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 404, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670562
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#402

Kart fra Molde-området

M, #13258

Familie

Barn
Blad fra postveien til Molde i 1823, håndtegnet kopi fra 1945 (skannet av Nasjonalbiblioteket). Filstørrelse: 13 MB
Molde havn ca. 1820 (skannet av Riksarkivet)
Molde havn ca. 1820 (skannet av Riksarkivet)

Ola Ellingsson på Hjelset1,2,3,4

M, #13259, (ca. 1678 - 1760 eller 1761)
6. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. Kona levde i 1757.6 
BarnOla ble født ca. 1678.2 Han var soldat.2
Han var bruker på Hjelset, Bolsøy, i 1724. Bruket var på 1 våg. Han fikk skjøte 15. oktober 1726. I 1748 brukte han 1 våg 1 pund 12 merker.5,6,2
Ola Ellingsson på Hjelset solgte 1 våg med bygselrett på Hjelset den 16. mars 1757 til Elling Olsson. Kjøpesum: 36 daler. Skjøtet ble tinglyst 20. juni.6

Ola døde i 1760 eller 1761 på Hjelset.4 Han ble jordfestet den 6. januar 1761 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,7

     Han skrev sitt navn Ole Ellingsen Jelset i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 167 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650648
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 10. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690217
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 a, menn, 1761, Fest: Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630037
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 7 b, mnr. 35. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670009
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 168 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650648
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 a, 1761, Fest: Epiphan: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630068

Asgaut Jensson på Lyngheim1

M, #13260, (ca. 1710 - )

Familie

Guri Olsdotter på Lyngheim ( - f 1780)
De hadde fem barn, hvorav ett levde i 1780.6,7 
BarnAsgaut ble født ca. 1710.2
Annet navn: Asgaut Jensson på Marstein, nevnt fra 1741 til 1742.3,4,2
Asgaut trolovet seg den 20. august 1741 i Kors kirke, Grytten, med Guri Olsdotter.3
Asgaut giftet seg den 7. januar 1742 i Kors kirke med Guri Olsdotter.4
Annet navn: Asgaut Jensson i Isterdalen, nevnt 1745.5
Han og Guri bodde i Isterdalen, Grytten, i 1745.5 Asgaut Jensson i Isterdalen var lagrettemann i Romsdal i 1745.5
Annet navn: Asgaut Jensson på Fiva.2 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han og Guri var brukere på Fiva, Grytten, i 1748.2
Han og Guri bodde på Lyngheim, Grytten, i 1753.1

     Navnet hans ble skrevet Aschout Jensen Marsteen fra 1741 til 1742.3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610393
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 108. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 95. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 6. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 212.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Knut Olsson1

M, #13261, (ca. 1707 - )
Far-?*Ola Olsson på Teigset (c 1666 - ); trolig
Mor-?*Ingebjørg Styrkårsdotter på Teigset; troligAnnet navn: Knut Olsson på Teigset.1
Knut ble født ca. 1707.1 Hans hjemsted var på Teigset, Nesset.1 Han var «absente soldat» i 1735. I 1740–46 fikk han årlig utbetalt 1 daler 1 ort 8 skilling.2
Han ble kanskje kalt Knut repslager i 1747. Knud Reebslager (42 år) var da husmann i Molde.3

Knut giftet seg før 1748 med en uregistrert person.1 Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.1
Han var husmann i Molde i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S1480] Østre Romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 44. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690301
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#200
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Ola Olsson på Teigset1,2,3

M, #13262, (ca. 1666 - )
Far*Ola Olsson i Åsen4 (c 1623 - )

Familie

Ingebjørg Styrkårsdotter på Teigset
De hadde iallfall ett barn, født ca. 1692.3 
BarnAnnet navn: Ola Olsson i Åsen.4
Ola ble født ca. 1666 i Åsen, Nesset. Alderen ble oppgitt til 38 år i 1701, men han står ikke i 1666-manntallet.5,6
Ola giftet seg ca. 1692 med Ingebjørg Styrkårsdotter på Teigset.3 Ola Olsson på Teigset var soldat i 1701.5
I manntallet av 1701 står han som bruker på Teigset, Nesset. Ola Aslaksson var også der.5
Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 til Lars Persson.1,7,4 Ola Olsson på Teigset var lagrettemann i 1710.8 Ola og kona var brukere på Teigset i 1711. Ei Anne bodde også der. I 1718 var gårddelen Ola hadde brukt øde.2,8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Teigset.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#199
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Teigset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 372, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#200

Ingebjørg Styrkårsdotter på Teigset1

K, #13263

Familie

Ola Olsson på Teigset (c 1666 - )
De hadde iallfall ett barn, født ca. 1692.1 
BarnIngebjørg giftet seg ca. 1692 med Ola Olsson i Åsen.1 Ola og kona var brukere på Teigset, Nesset, i 1711. Ei Anne bodde også der. I 1718 var gårddelen Ola hadde brukt øde.2,3

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 196. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#199
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Teigset.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#200

Ola Olsson i Åsen1,2

M, #13264, (ca. 1623 - )

Familie

De hadde seks barn.5 
BarnOla ble født ca. 1623.1,2
Han var bruker i Åsen, Nesset, i 1657.2 Ola (eller snarere kona) eide 1 våg 18 merker i Herut, Hanset, Vistdal, i 1660.3,4
I manntallet av 1666 står han som bruker i Åsen. Bjørn Olsson og Knut Olsson var også der. Gårddelen var på 1 våg 1 pund 16 merker. I 1687 hadde enka overtatt.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 372, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059

Ola Olsson i Åsen1,2,3,4

M, #13265, (ca. 1671 - )
Far*Ola Olsson i Åsen4 (c 1623 - )

Familie

De hadde iallfall to barn.5 
BarnOla ble født ca. 1671 i Åsen, Nesset.3 Han var soldat i 1701.3
Han var bruker i Åsen i 1701. Ola og kona stod som brukere i 1711. Fra rundt 1720 var gårddelen på 1 våg 12 merker.3,2,5
Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 til Lars Persson.1,6,4

     Navnet hans ble skrevet Olle Olsøn Aas i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Aas.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Aas. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343

Knut Olsson i Åsen1,2,3

M, #13266, (ca. 1663 - før 1702)
Far*Ola Olsson i Åsen1,2,3 (c 1623 - )

Familie

Ett barn levde i 1702.2 
BarnKnut ble født ca. 1663 i Åsen, Nesset.1 I manntallet av 1666 står Knut Olsson hos Ola Olsson i Åsen.1,4
Han bodde trolig i Røros.2,3

Knut døde før 1702.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 372, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#200

Ola Knutsson1,2

M, #13267
Far*Knut Olsson i Åsen1,2 (c 1663 - f 1702)Han bodde i Røros i 1702.1,3
Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 til Lars Persson.1,4,5
olluf Knuds bodde hos Bjørn Olsson i Åsen, Nesset, i 1711.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 197. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#200
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 345. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#348
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Aas.

Bjørn Olsson i Åsen1,2,3,4,5

M, #13268, (ca. 1661 - )
Far*Ola Olsson i Åsen3,5 (c 1623 - )Bjørn ble født ca. 1661 i Åsen, Nesset.3 I manntallet av 1666 står Bjørn Olsson hos Ola Olsson i Åsen.3,5
Bjørn Olsson i Åsen gav bygselseddel på 1 våg 18 merker i Herut, Hanset, Vistdal, den 21. januar 1699.2

Han var bruker i Åsen i 1701. Anders Aslaksson bodde også der.6
Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut den 4. juli 1702 til Lars Persson.1,7,5 Bjørn og kona var brukere i Åsen i 1711. Ola Knutsson bodde også der.4 Bjørn Olsson i Åsen var skysskaffer på Tiltereidet, Tingvoll, fra 1719.8

     Navnet hans ble skrevet Biørn Olsøn Aas i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 372, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191197
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Aas.
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Aas. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 8. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56

Anders Aslaksson på Tjelle1,2,3

M, #13269, (ca. 1693 - ca. 1749)
Far*Aslak Jonsson på Tjelle2 ( - c 1695)
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle2
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ragnhild Olsdotter i Jevika ( - c 1724)
De hadde ett barn.1,5 
Barn

Familie 2

Mari Jonsdotter på Tjelle ( - e 1749)
Ingen barn levde i 1749.1 Anders ble født ca. 1693 på Tjelle, Nesset.4 Han bodde hos Bjørn Olsson i Åsen, Nesset, i 1701.4 Anders Aslaksson på Tjelle var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1724.1
Anders fikk barn med Ragnhild Olsdotter i Jevika ca. 1724. De var tremenninger og hadde kongelig ekteskapsbevilling av 6. mai 1724, men hun døde før vielsen.1,5
Han var bruker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, fra ca. 1727. Han drev en del av bruket resten av livet.5
Anders giftet seg med Mari Jonsdotter.3
Anders Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 6 merker i Nerigarden den 26. november 1732 av Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.2,6

Anders døde ca. 1749 på Tjelle.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 5. september 1749. Arvinger: Mari Jonsdotter og Gjertrud Andersdotter på Tjelle. Jordegods: 1 pund 12 merker i Tjelle, 4 merker i Gamsgrøa og 3 merker i Skjørlia (alt med bygselrett). Aktiva: 86 daler 3 ort 22 skilling. Passiva: 8–1–16. Arv: 78–2–6.7
På tinget 23. oktober 1750 lyste Aslak Jonsson på Hammervoll sin odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 12 merker med bygselrett i Nerigarden, som avdøde Anders Aslaksson på Tjelle hadde brukt.8


Anders Olsson den yngre var selveier i Nerigarden i 1762. Han hadde overtatt etter farbroren Anders Aslaksson og eide ½ våg av bruket (resten drev Aslak Didriksson, s.d.). Etter Anders Olsson overtok sønnen Ola.9,5,10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650558
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Aas. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=312
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650558
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 310. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=313

Gjertrud Olsdotter på Hanset1,2

K, #13270, ( - før 1749)
Far-?*Ola Olsson i Åsen (c 1623 - ); kanskje3

Familie

Lars Persson på Hanset ( - f 1749)
De hadde fire barn.6 
BarnEi Giertrud [olsdatter] og hennes medarvinger solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 til Lars Persson (i b. III av Gards- og ættesoge for Nesset kalles hun Gjertrud Olsdotter Viken, men det er feillesning av tingboka).3,4,5

Gjertrud giftet seg med Lars Persson på Hanset.1,2
Hun og Lars var selveiere i Herut.
Lars Persson solgte 1 våg 18 merker i Herut den 13. oktober 1735 til Ola Larsson.6


Gjertrud døde før 1749.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Lars den 20. mai 1749. Arvinger: Ola Larsson på Hanset og Marit Larsdotter i Austigard o.a. Sønnen Ola opplyste at det allerede for lenge siden, og mens foreldrene ennå levde, ble skiftet barna imellom og avtalt at det lille som var uskiftet skulle Ola beholde ettersom han gav foreldrene opphold frem til de døde – men vergen for barna til den avdøde broren Per godtok ikke dette uten bevis. Aktiva: 10 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 1–3–4. Arv: 9 daler. Av Pers lodd fikk Ola 2 daler han på brorens vegne hadde betalt til Guttorm Eriksson i Austigard.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 528 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 345. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#348
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349

Anders Ingebrigtsson på Tjelle1,2,3

M, #13271, (ca. 1668 - )

Familie

Olov Olsdotter på Tjelle
De hadde to barn.9,10 
BarnAnders ble født ca. 1668.4
Anders giftet seg ca. 1696 med Olov Olsdotter på Tjelle. De ble stevnet til tinget 4. juli 1696 grunnet for tidlig samleie og bøtelagt 6¾ lodd sølv.2,3
Han og Olov var brukere i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701. Jon Aslaksson, Nils Aslaksson, Ola Aslaksson, Aslak Andersson og Anders Andersson bodde også der. Anders og kona drev fremdeles i 1711. Den andre brukeren i Nerigarden het Didrik Aslaksson (s.d.).4,3,5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650623
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312

Lars Persson på Hanset1,2,3

M, #13272, ( - før 1749)

Familie

Gjertrud Olsdotter på Hanset ( - f 1749)
De hadde fire barn.10 
BarnLars Persson kjøpte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 av Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter.3,4,5
Lars giftet seg med Gjertrud Olsdotter.2,6
Han og Gjertrud var selveiere i Herut.
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset den 21. januar 1708: 2 ort.7
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 1 ort.8
Han var kreditor ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 1 daler.9

Lars Persson solgte 1 våg 18 merker i Herut den 13. oktober 1735 til Ola Larsson.10
Det ble holdt skifte etter Ingebrigt Eriksson og Helge Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742. Boet resterte landskyld for 3 år. Husene var noe forfalne og ville koste 8 daler å reparere. Lars Persson på Hanset fordret leie for ei ku som tilhørte hans myndlinger. Ingebrigts arvinger fortalte at den var kommet til gården for 12 års tid siden, men døde 3 dager etterpå. Aktiva: 25 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: drøyt 39 daler. Boet var altså fallitt.11


Lars døde før 1749.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Gjertrud den 20. mai 1749. Arvinger: Ola Larsson på Hanset og Marit Larsdotter i Austigard o.a. Sønnen Ola opplyste at det allerede for lenge siden, og mens foreldrene ennå levde, ble skiftet barna imellom og avtalt at det lille som var uskiftet skulle Ola beholde ettersom han gav foreldrene opphold frem til de døde – men vergen for barna til den avdøde broren Per godtok ikke dette uten bevis. Aktiva: 10 daler 3 ort 4 skilling. Passiva: 1–3–4. Arv: 9 daler. Av Pers lodd fikk Ola 2 daler han på brorens vegne hadde betalt til Guttorm Eriksson i Austigard.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630407
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 528 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 345. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#348
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209

Aslak Jonsson på Tjelle1,2,3,4

M, #13273, ( - ca. 1695)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig3,4,5
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Olsdotter på Tjelle
De hadde fem barn.17,18,5 
BarnHan var bruker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1675. Han drev 1 pund 12 merker. I 1680 og 82 eide han og avdøde Jons barn (trolig søsknene) halvparten av dette hver. I 1687 eide og drev Aslak Jonsson 1 pund 12 merker med bygselrett (resten av Nerigarden brukte Aslak Olsson, s.d.).1,6,7,8,9
Aslak giftet seg med Olov Olsdotter i Åsen.
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 5 daler. Derimot skyldte han 1 ort 12 skilling for sild.10
Aslak Olsson på Tjelle stevnet Bergsvein Andersson på Trollmyra til høsttinget i 1693. I et barselgilde hos Aslak Jonsson på Tjelle hadde Bergsvein uttalt seg ærekrenkende om kona til Aslak Olsson.11


Aslak døde ca. 1695.12,13
Han (eller snarere hans barn) arvet ved skiftet etter Gjertrud Jonsdotter på Mittet den 21. juni 1714. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.4
Hans barn arvet ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Mittet den 10. april 1725: 8 daler.14


     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.3,4,15,5

I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 309, 329) er barna til Aslak Jonsson på Tjelle og Aslak Andersson på Tjelle delvis forvekslet og sammenblandet.16,12

Kilder/noter

 1. [S1813] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675: litra B, Romsdal leilendingsskatt. Errixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350008
 2. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Errixfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714330400
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 6. [S1649] Trondheim stiftamtstueregnskap 1680 (#61): Romsdal, litra B, matrikkel. Erridtz Fiordtz Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714341065
 7. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Erritzfiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370184
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787657
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#311
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 11. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312
 13. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650623
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 16. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 17. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 18. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124

Olov Olsdotter på Tjelle1

K, #13274
Far*Ola Olsson i Åsen2 (c 1623 - )

Familie 1

Aslak Jonsson på Tjelle ( - c 1695)
De hadde fem barn.7,3,8 
Barn

Familie 2

Anders Ingebrigtsson på Tjelle (c 1668 - )
De hadde to barn.7,9 
BarnAnnet navn: Olov Olsdotter i Åsen.
Olov giftet seg med Aslak Jonsson på Tjelle.
Olov giftet seg ca. 1696 med Anders Ingebrigtsson. De ble stevnet til tinget 4. juli 1696 grunnet for tidlig samleie og bøtelagt 6¾ lodd sølv.1,2
Hun og Anders var brukere i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701. Jon Aslaksson, Nils Aslaksson, Ola Aslaksson, Aslak Andersson og Anders Andersson bodde også der. Anders og kona drev fremdeles i 1711. Den andre brukeren i Nerigarden het Didrik Aslaksson (s.d.).3,2,4
Bjørn Olsson i Åsen, Ola Olsson på Teigset, Olov Olsdotter på Tjelle, Ola Olsson i Åsen, Ola Knutsson og Gjertrud Olsdotter solgte 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Herut, Hanset, Vistdal, den 4. juli 1702 til Lars Persson.2,5,6

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650623
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#343
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#55
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312

Ragnhild Olsdotter i Jevika1,2

K, #13275, ( - ca. 1724)
Far*Ola Einarsson i Jevika3 (c 1638 - )

Familie 2

Anders Aslaksson på Tjelle (c 1693 - c 1749)
De hadde ett barn.2,5 
BarnEinar Olsson og kona var brukere i Jevika, Nesset, i 1711. Ragnj olsdatter (kanskje Ragnhild Olsdotter) bodde hos dem.4,3

Ragnhild fikk barn med Ivar Olsson på Barsteinen ca. 1721. De ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Ragnhilds bror Ola møtte og tilbød seg å betale hennes bot.1
Ragnhild fikk barn med Anders Aslaksson på Tjelle ca. 1724. De var tremenninger og hadde kongelig ekteskapsbevilling av 6. mai 1724, men hun døde før vielsen.2,5

Ragnhild døde ca. 1724.2

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390637
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=77
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Dyevig.
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=312

Mari Jonsdotter på Tjelle1

K, #13276, ( - etter 1749)

Familie

Anders Aslaksson på Tjelle (c 1693 - c 1749)
Ingen barn levde i 1749.3 Mari giftet seg med Anders Aslaksson på Tjelle.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Aslaksson på Tjelle den 5. september 1749: 39 daler 1 ort 3 skilling. Hun fordret også 4 daler i festegave.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650558
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650558
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559

Ola Olsson1

M, #13277, (ca. 1709 - )
Far*Ola Olsson i Åsen2 (c 1671 - )

Familie

Kari Sjurdsdatter
De hadde iallfall to barn.2 
BarnOla ble født ca. 1709 i Åsen, Nesset.1
Annet navn: Ola Olsson i Åsen, nevnt 1736.3,4,1,2
Ola trolovet seg den 12. februar 1736 i Tingvoll med Kari Sjurdsdatter. Forlovere: Jon Olsson på Myrset og Ola Toven.3
Ola giftet seg den 3. april 1736 i Tingvoll med Kari Sjurdsdatter.4
Han og Kari var kanskje brukere i Åsen.2 Ola Olsson var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.1
Han var husmann i Molde i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S1480] Østre Romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690299
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56
 3. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Dom 50ma. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670027
 4. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Fer. III. Pasch. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670028

Kari Sjurdsdatter1,2

K, #13278

Familie

Ola Olsson (c 1709 - )
De hadde iallfall to barn.3 
BarnHennes hjemsted var i Trondheim.1
Kari trolovet seg den 12. februar 1736 i Tingvoll med Ola Olsson i Åsen. Forlovere: Jon Olsson på Myrset og Ola Toven.1
Kari giftet seg den 3. april 1736 i Tingvoll med Ola Olsson i Åsen.2
Hun og Ola var kanskje brukere i Åsen, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Dom 50ma. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670027
 2. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Fer. III. Pasch. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670028
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56

Jon Olsson på Myrset1,2

M, #13279, ( - etter 1757)Annet navn: Jon Olsson på Meisingset.1
Han var selveier på Myrset, Tingvoll, fra 1734 til 1757.1
Han var forlover for Ola Olsson i Åsen og Kari Sjurdsdatter, som ble trolovet den 12. februar 1736 i Tingvoll.2
Ola Toven, Jon Olsson på Myrset og én til betalte 4 daler i gressleie i 1756 på Toven, Tingvoll.3

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#163
 2. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Dom 50ma. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670027
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 152. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#155

Ola på Toven1

M, #13280Han bodde på Toven, Tingvoll, i 1736.1
Han var forlover for Ola Olsson i Åsen og Kari Sjurdsdatter, som ble trolovet den 12. februar 1736 i Tingvoll.1
Ola Toven, Jon Olsson på Myrset og én til betalte 4 daler i gressleie i 1756 på Toven.2
Ole Toven var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 2 daler.3

Kilder/noter

 1. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1736, Dom 50ma. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670027
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 152. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#155
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154

Knut Olsson i Åsen1,2

M, #13281
Far*Ola Olsson2 (c 1709 - )
Mor*Kari Sjurdsdatter2Knut trolovet seg den 6. januar 1764 i Rød kyrkje, Nesset, med Brit Hansdotter på Kvernberget.1
Han og Brit var trolig husfolk på Rød, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#56
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#453

Per Larsson i Demdal1,2

M, #13282, ( - etter 1839)Han bodde i Demdal, Holte, Voll, i 1818.1
Per giftet seg den 5. juli 1818 i Eid kirke i Romsdal med Augustine Konradine Juliusdatter på Litlebostad.1,2

Per døde etter 1839.2

Kilder/noter

 1. [S1483] Eid (Romsdal) mini. 1818–53: s. 367, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904630074
 2. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 442 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130630452

Per Andersson i Dvergsneset1,2,3,4

M, #13283, (ca. 1671 - )

Familie 2

Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset ( - c 1705)
Tre barn levde i 1705.6 
Barn

Familie 3

Eli i Dvergsneset ( - c 1712)
Barn

Familie 4

Brit Nilsdotter i Dvergsneset (c 1680 - 1722)
Barn

Familie 5

Brit Eriksdotter i Dvergsneset ( - e 1724)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1671.5
Per giftet seg ca. 1701 med Ingebjørg Persdotter. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.6,3
Han og Ingebjørg var brukere i Dvergsneset, Bolsøy, i 1701. Ola Persson og Per Persson bodde også der.5,3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset den 5. desember 1705: 3 daler 20 skilling.7
Per Andersson i Dvergsneset var lagrettemann i Fanne tinglag i 1706.1
Per giftet seg med Eli.8 Per og kona var brukere i Dvergsneset i 1711.9
Han var arving ved skiftet etter Eli i Dvergsneset den 26. august 1712.8

Per giftet seg med Brit Nilsdotter.10
Per trolovet seg den 7. mai 1724 i Bolsøy kirke med Brit Eriksdotter. Forlovere: Lars Lassesson i Grønneset og Anders Persson Dvergsnes.11
Per giftet seg den 19. oktober 1724 i Veøy kirke med Brit Eriksdotter.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 12 daler 1 ort 5 skilling.12


     Navnet hans ble skrevet Peder Andersøn dversnæss i 1724.11

Kilder/noter

 1. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 2 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390004
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 53. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
 3. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 6–7, sikt og sakefall 1701. Fanne otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161079
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Dversnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 8. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Fanne Otting, 26. august.
 9. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Dversnes.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375

Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset1,2

K, #13284, ( - ca. 1705)

Familie

Per Andersson i Dvergsneset (c 1671 - )
Tre barn levde i 1705.2 
BarnIngebjørg giftet seg ca. 1701 med Per Andersson i Dvergsneset. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.2,1
Hun og Per var brukere i Dvergsneset, Bolsøy, i 1701. Ola Persson og Per Persson bodde også der.3,1

Ingebjørg døde ca. 1705 i Dvergsneset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 5. desember 1705. Kreditorer: Ludvig Ivarsson o.a. Arvinger: Per Andersson, Anders Persson, eldste Per Persson og yngste Per Persson. De skyldte fremdeles 3–1–12 til fogden i sakefall. Aktiva: 14 daler 1 ort 4 skilling. Passiva: 7–3–12. Arv: 6–1–16.4

Kilder/noter

 1. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 6–7, sikt og sakefall 1701. Fanne otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161079
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Dversnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370

Anders Persson Dvergsnes1,2,3

M, #13285, ( - etter 1751)
Far*Per Andersson i Dvergsneset4,5 (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset4 ( - c 1705)Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset den 5. desember 1705: 1 daler 6 skilling.6
Han var forlover for Per Andersson i Dvergsneset og Brit Eriksdotter, som ble trolovet den 7. mai 1724 i Bolsøy kirke.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 2 daler 4 skilling.7
Anders Persson Dvergsnes var lagrettemann i Molde i 1748.1
Han var verge for Steffen Persson i Dvergsneset i 1751.3


     Navnet hans ble skrevet Anders Pedersøn Dversness i 1748.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 135) giftet Anders Persson Dvergsnes seg i 1767, men det er en forveksling med navnebroren (s.d.).8

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 17. august.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#138

Per Persson i Dvergsneset1,2

M, #13286, (ca. 1701 - )
Far*Per Andersson i Dvergsneset2,3,4 (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset2 ( - c 1705)Per ble født ca. 1701.3 Han bodde hos Per Andersson og Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset, Bolsøy, i 1701.3,5
Han ble kalt eldste Per Persson, nevnt 1705.6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset den 5. desember 1705: 1 daler 6 skilling.7
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 2 daler 4 skilling.8
Per Persson i Dvergsneset var soldat i 1734.1
Per giftet seg den 3. januar 1734 i Bolsøy kirke med Brit Arnesdotter på Mjelve, viet av Lars Barhaug.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Pederssøn dversnæss i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Dversnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 5. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 6–7, sikt og sakefall 1701. Fanne otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161079
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375

Per Persson på Mork1,2,3,4

M, #13287, (ca. 1704 - 1766)
Far*Per Andersson i Dvergsneset5 (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset5 ( - c 1705)

Familie 1

Brit Andersdotter på Mork ( - 1763)
Fire barn levde i 1765.9 
Barn

Familie 2

Anne Jonsdotter på Mork ( - e 1766)
De hadde ett barn.14 
BarnAnnet navn: Per Persson i Dvergsneset.6,5
Per ble født ca. 1704 i Dvergsneset, Bolsøy.6,7
Han ble kalt yngste Per Persson, nevnt 1705.5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset den 5. desember 1705: 1 daler 6 skilling.8

Per giftet seg med Brit Andersdotter.9
Han og Brit bodde på Mork, Bolsøy, i 1737. De var brukere i 1748.3,6 Per Persson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1736 etter 9 års tjeneste og overført til landvernet.6
Han var verge for Anders Persson i Dvergsneset i 1751.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 1 daler 2 ort, som ble motsagt.10
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Mork den 8. februar 1765: 10 daler 19 skilling.11

Per trolovet seg den 16. mai 1765 med Anne Jonsdotter på Årø.12
Per giftet seg den 1. november 1765 i Bolsøy kirke med Anne Jonsdotter på Årø.12,13,14

Per døde i 1766 på Mork.4 Han ble jordfestet den 19. mai 1766.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. oktober 1766. Kreditorer: Anders Persson i Dvergsneset, Daniel Steffenssen, Ole Alsing og Arne Eriksson på Mjelve o.a. Arvinger: Anne Jonsdotter, Kristen Persson på Mjelve, Anders Persson, Arne Persson, Per Persson og Ingebjørg Persdotter. Aktiva: 70 daler 1 ort 4 skilling. Åbot på gården: 9 daler. Enka fikk 2–2–0 til begravelse. Passiva: 60–0–16. Arv: 10–0–12.14

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersøn Morch fra 1751 til 1765.2,1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660296
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690195
 7. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: legdsnr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 274 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660295
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413

Ola Persson i Dvergsneset1,2

M, #13288, (ca. 1696 - )
Far*Per Andersson i Dvergsneset1,2 (c 1671 - )Ola ble født ca. 1696.1 Han bodde hos Per Andersson og Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset, Bolsøy, i 1701.1,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 2 daler 4 skilling.4
Ole dversnæss var fadder den 2. januar 1727 i Veøy kirke.5


     Han kan ha vært far til Just Olsson Berg.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Dversnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 6–7, sikt og sakefall 1701. Fanne otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161079
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247

Brit Nilsdotter i Dvergsneset1,2

K, #13289, (ca. 1680 - 1722)

Familie

Per Andersson i Dvergsneset (c 1671 - )
BarnBrit ble født ca. 1680.1
Brit giftet seg med Per Andersson i Dvergsneset.2

Brit døde i 1722 i Dvergsneset, Bolsøy, trolig i barselseng.1 Hun ble jordfestet den 20. desember 1722 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, av Erik Pedersson Lekanger.1 Det ble holdt skifte etter henne den 20. oktober 1725. Arvinger: Per Andersson, Ola Persson, Per Persson, Anders Persson, Knut Persson, Nils Persson, Marit Persdotter og Anne Persdotter. Aktiva: 25 daler 3 ort 10 skilling. Passiva: 1–1–0. Arv: 24–2–10.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375

Knut Persson i Dvergsneset1,2,3

M, #13290, (ca. 1712 - )
Far*Per Andersson i Dvergsneset2,3 (c 1671 - )
Mor*Eli i Dvergsneset3 ( - c 1712)Knut ble født ca. 1712 i Dvergsneset, Bolsøy.4
Han var arving ved skiftet etter Eli i Dvergsneset den 26. august 1712: 15 daler 2 ort 4 skilling.3
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 2 daler 4 skilling.5

Knut fikk barn med en uregistrert person i 1736 i Bolsøy.4
Knut giftet seg før 1748 med en uregistrert person.1 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han ble innrullert i 1739.1
Han var husmann i 1748.1

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690220
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Fanne Otting, 26. august.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375

Anne Persdotter i Dvergsneset1

K, #13291, ( - etter 1755)
Far*Per Andersson i Dvergsneset1 (c 1671 - )Hun var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 1 daler 2 skilling.2


Anne døde etter 1755.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 422, saksnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410216

Brit Arnesdotter i Dvergsneset

K, #13292

Familie

Per Persson i Dvergsneset (c 1701 - )Annet navn: Brit Arnesdotter på Mjelve, nevnt 1734.1
Brit giftet seg den 3. januar 1734 i Bolsøy kirke med Per Persson i Dvergsneset, viet av Lars Barhaug.1

     Per Arnesson på Mjelve og Brit Arnesdotter i Dvergsneset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660278

Brit Eriksdotter i Dvergsneset1,2

K, #13293, ( - etter 1724)

Familie

Per Andersson i Dvergsneset (c 1671 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit trolovet seg den 7. mai 1724 i Bolsøy kirke med Per Andersson i Dvergsneset. Forlovere: Lars Lassesson i Grønneset og Anders Persson Dvergsnes.1
Brit giftet seg den 19. oktober 1724 i Veøy kirke med Per Andersson i Dvergsneset.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 53. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234

Brit Ottarsdotter på Malo1,2

K, #13294, (ca. 1729 - )

Familie 1

De hadde fire barn.4 

Familie 2

Anders Persson Malo (1740 - )
De hadde iallfall ett barn. Anders forsørget to barn i 1773.5,6 Brit ble født ca. 1729 på Malo, Veøy.3
Brit giftet seg i 1758 med en uregistrert person.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Tjøstolvsdotter på Malo den 23. mai 1767 i Veøy kirke.1

Brit giftet seg den 9. juli 1767 i Veøy kirke med Anders Persson i Dvergsneset.2

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Ottesdatter Malo i 1767.1,2

     Brit Ottarsdotter på Malo og Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten var søsken.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 37, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660501
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 41. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660503
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 882. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=885
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 883. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#886
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 884. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#887
 6. [S1484] Fannåttingske kompanirulle 1773: soldatnr. 55. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681173

Brit Persdotter i Dvergsneset1

K, #13295, (1724 - )
Far*Per Andersson i Dvergsneset1 (c 1671 - )
Mor*Brit Eriksdotter i Dvergsneset ( - e 1724)Brit ble født i 1724 i Dvergsneset, Bolsøy.1 Brit ble døpt den 1. januar 1725 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236

Guri Steffensdotter i Dvergsneset1

K, #13296, ( - ca. 1750)

Familie

Per Andersson i Dvergsneset (c 1702 - c 1750)
To barn levde i 1751.4 
BarnGuri giftet seg den 17. februar 1737 i Bolsøy kirke med Per Andersson i Dvergsneset, viet av Lars Barhaug.1
Etter barnefødsel ble Peder Dversnæssis qvinde innledet i Bolsøy kirke den 16. oktober 1740 av Isak Vilhelm Kastberg.2

Hun og Per var brukere i Dvergsneset, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg (halve gården).3

Guri døde ca. 1750 i Dvergsneset.4 Det ble holdt skifte etter henne og Per den 15. januar 1751. Umyndige arvinger: Anders Persson og Steffen Persson.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 15.1.1751.

Nils Anderssen1

M, #13297, (1746 eller 1747 - )
Far*Anders Nilssen Villmann1 (c 1715 - )Nils ble født i 1746 eller 1747 i Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.

Sigrid Olsdotter på Gjermundnes1,2

K, #13298, ( - etter 1722)

Familie

Mats Sørensson i Hjelvika (o 1660 - 1722)Sigrid trolovet seg (etter gudstjenesten) med Mats Sørensson i Hjelvika den 25. januar 1722 på Gjermundnes, Vestnes, i huset til fogd Børge Jakobssen Eg, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Knut Ivarsson i Hjelvika og Ivar Bentsson i Hjelvika.1
Sigrid giftet seg den 6. april 1722 i Vestnes kyrkje med Mats Sørensson i Hjelvika, viet av Erik Pedersson Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660216

Knut Ivarsson i Hjelvika1,2

M, #13299, ( - ca. 1741)

Familie

To barn levde i 1742.2 
BarnHan bodde i Hjelvika, Veøy, i 1722.1
Han var forlover for Mats Sørensson i Hjelvika og Sigrid Olsdotter på Gjermundnes, som ble trolovet den 25. januar 1722 på Gjermundnes, Vestnes.1


Knut døde ca. 1741 i Hjelvika.2 Det ble holdt skifte etter ham den 6. juni 1742. Arvinger: Gjertrud Knutsdotter o.a.2

     Han kan ha vært far til Inger Knutsdotter. Hun døde trolig før ham.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 150 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650168

Ola Bjørstad1,2,3,4

M, #13300, ( - etter 1780)Ola trolovet seg den 16. januar 1768 i Bolsøy med Anne Ivarsdotter.2
Ola giftet seg den 2. februar 1768 med Anne Ivarsdotter.2
Han var fadder ved dåpen til Sigrid Lassesdotter på Øverland den 5. oktober 1769.5

Annet navn: Ola på Bergsgjerdet, nevnt fra 1770 til 1776.6,7
Han var fadder ved dåpen til Per Ingebrigtsson i Myra den 8. august 1770.6

Han og Anne bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1770. I nødsåret 1773 kjøpte han 6 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.6,3
Ole Schomagergierde (tidligere navn på Bergsgjerdet) var verge for Elen Katrina Olsdatter og Malena Olsdatter i 1772.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.9
Han var forlover for Ingeleiv Andersdotter på Mauset og Søren Olsson på Fannbostad, som ble trolovet i 1779.10


Ola døde etter 1780.4

Kilder/noter

 1. Muligens et annet navn for Bergsgjerdet etter Ola Olssen Bjørstad (s.d.).
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 143.
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 231 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420420233
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670225
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 b, 1779. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620548