Jon Aslaksson i Hagen1,2

M, #14201, (1795 - )
Far*Aslak Eriksson i Hagen1,2 (c 1756 - 1799)
Mor*Marit Jonsdotter i Hagen2 (1777 - 1822)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megJon ble født i 1795.2
Han var selveier i Hagen, Nesset, i 1823. I hans tid ble gården oppdelt, og han solgte siste del i 1847.1,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 16.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Erik Aslaksson i Hagen1,2

M, #14202, (1798 - )
Far*Aslak Eriksson i Hagen1,2 (c 1756 - 1799)
Mor*Marit Jonsdotter i Hagen2 (1777 - 1822)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1798 i Hagen, Nesset.2 Erik var ugift i 1823.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Eriksson på Øra1,2

M, #14203, (ca. 1757 - 1815)
Far*Erik Ivarsson på Husby2,3 (c 1711 - 1784)
Mor*Synnøv Eriksdotter på Husby3 (c 1723 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maren Olsdotter på Øra (c 1753 - 1831)
De hadde to barn.4,2 
BarnAnnet navn: Ola Eriksson på Husby.3
Ola ble født ca. 1757 på Husby, Eresfjord.3
Ola giftet seg i 1795 med Maren Olsdotter på Turhus.4
Han og Maren var husfolk på Øra, Nauste, Eresfjord, fra 1795.4,1

Ola døde i 1815.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 528.

Maren Olsdotter på Øra1

K, #14204, (ca. 1753 - 26. april 1831)
Far*Ola Jonsson på Turhus2 (c 1714 - 1765)
Mor*Olov Hansdotter på Turhus2 (c 1725 - 1758)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Øra (c 1757 - 1815)
De hadde to barn.3,4 
BarnAnnet navn: Maren Olsdotter på Turhus.2
Maren ble født ca. 1753.2
Maren giftet seg i 1795 med Ola Eriksson på Husby.3
Hun og Ola var husfolk på Øra, Nauste, Eresfjord, fra 1795.3,1

Maren døde den 26. april 1831.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 528.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Olov Olsdotter på Nauste1

K, #14205, (1791 - etter 1835)
Far*Ola Eriksson på Øra2,1 (c 1757 - 1815)
Mor*Maren Olsdotter på Øra1 (c 1753 - 1831)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Aslaksson på Naustøra (1787 - 1857)
De hadde sju barn.5 Olov ble født i 1791, før foreldrene giftet seg.1
Olov giftet seg i 1817 med Knut Aslaksson på Ljørvoll.2,3
Annet navn: Olov Olsdotter på Ljørvoll.3
Hun og Knut bodde på Ljørvoll, Eresfjord, fra 1817. De var fremdeles der i 1819.3
Annet navn: Olov Olsdotter på Eresfjordsøra, nevnt 1823.2
Hun og Knut var husfolk på Øra, Nauste, Eresfjord, i 1823. De hadde kanskje overtatt plassen til hennes foreldre.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 23 skilling.4


Olov døde etter 1835.5

I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 256) er Olov Olsdotter på Nauste forvekslet med ei jevnaldrende kvinne med lignende navn.6

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 528.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 530.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.

Knut Aslaksson på Naustøra1

M, #14206, (1787 - 28. juni 1857)
Far*Aslak Olsson på Ljørvoll2 (1761 - 1848)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll2 (1757 - 1820)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Olsdotter på Nauste (1791 - e 1835)
De hadde sju barn.5 Annet navn: Knut Aslaksson på Ljørvoll.2
Knut ble født i 1787 på Ljørvoll, Eresfjord.2
Knut giftet seg i 1817 med Olov Olsdotter på Nauste.3,2
Han og Olov bodde på Ljørvoll fra 1817. De var fremdeles der i 1819.2
Annet navn: Knut Aslaksson på Nauste.4
Annet navn: Knut Aslaksson på Eresfjordsøra, nevnt 1823.3
Han og Olov var husfolk på Øra, Nauste, Eresfjord, i 1823. De hadde kanskje overtatt plassen til hennes foreldre.3,4

Knut døde den 28. juni 1857.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Aslaksen Erridsfjordsøren i 1823.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 528.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 530.

Erik Olsson på Naustøra1,2

M, #14207, (1798 - 12. august 1853)
Far*Ola Eriksson på Øra3,4 (c 1757 - 1815)
Mor*Maren Olsdotter på Øra4 (c 1753 - 1831)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Helena Elisabet Tomasdotter på Naustøra (1800 - 1840)
De hadde fem barn.8 
BarnErik ble født i 1798 på Nauste, Eresfjord.4
Annet navn: Erik Olsson på Nauste, nevnt 1822.5,6
Erik giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje med Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset (forlovere: Knut Eriksson Bergset o.a.)2,5,6
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 daler 1 ort 23 skilling.7

Han og Helena Elisabet var husfolk i Hammarstua, Nauste, Eresfjord.6

Erik døde den 12. august 1853.6

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640350
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 528.
 5. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 531.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 532.

Helena Elisabet Tomasdotter på Naustøra1

K, #14208, (19. april 1800 - 30. januar 1840)
Far*Tomas Benjaminsson på Sandnes2 (1777 - )
Mor*Kristine Elisabet Larsdotter Bergset2 (1778 - e 1825)
Far-steKnut Eriksson Bergset (1784 - 1824)

Familie

Erik Olsson på Naustøra (1798 - 1853)
De hadde fem barn.8 
BarnAnnet navn: Helena Tomasdotter på Fåneshamn.2
Helena Elisabet ble født den 19. april 1800 på Fåneshamn, Nedre Fånes, Frosta, utenom ekteskap.2 Helena ble døpt den 27. april 1800 i Logtun kirke, Frosta.2
Annet navn: Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset, nevnt 1822.1,3,4
Helena Elisabet giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje med Erik Olsson på Naustøra (forlovere: Knut Eriksson Bergset o.a.)4,3,1
Hun og Erik var husfolk i Hammarstua, Nauste, Eresfjord.1
Hun ble kalt Helena Knutsdotter på Naustøra (etter stefaren) i 1840.5

Helena døde den 30. januar 1840 på Nauste, Eresfjord, som huskone.5,1 Hun ble jordfestet den 23. februar 1840 på Eresfjord kyrkjegard.5,6

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 531.
 2. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 4. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 5. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 359, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650231
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 637. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650314
 7. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640350
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 532.

Knut Eriksson Bergset1,2,3,4

M, #14209, (1784 - 12. desember 1824)
Far*Erik Sæmundsson på Bergset4 (c 1748 - 1797)
Mor*Brit Knutsdotter på Bergset4 (c 1753 - 1823)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristine Elisabet Larsdotter Bergset (1778 - e 1825)
De hadde ett barn.3 
BarnKnut ble født i 1784 på Bergset, Vistdal.4
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 16 daler.5
Knut Eriksson Bergset var grenader i 1810. Han var fremdeles soldat året etter.1,2
Knut giftet seg den 14. juni 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Kristine Elisabet Larsdotter Risset.1,2
Han og Kristine Elisabet bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1811.2
Han og Kristine Elisabet var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1813 til 1823.6
Han var forlover for Erik Olsson på Naustøra og Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset, som giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje.7,8,9


Knut døde den 12. desember 1824 på Bergset, som husmann.3,6 Skiftet etter ham ble sluttet den 20. november 1825. Boet var fallitt.10

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 566) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.6

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 218. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670517
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 566.
 7. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 8. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 9. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 531.
 10. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b–196 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201

Kristine Elisabet Larsdotter Bergset1

K, #14210, (1778 - etter 1825)

Familie 2

Knut Eriksson Bergset (1784 - 1824)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Kristine Larsdotter i Risan.2
Kristine ble født i 1778 i Risan mellom, Frosta.2 Kristine ble døpt den 15. november 1778 i Logtun kirke, Frosta.2
Annet navn: Kristine Larsdotter på Fåneshamn, nevnt 1800.3
Hun bodde på Fåneshamn, Nedre Fånes, Frosta, i 1800.3
Kristine fikk barn med Tomas Benjaminsson på Sandnes i 1800 i Frosta.3
Annet navn: Kristine Elisabet Larsdotter Risset, nevnt fra 1810 til 1811.4,5
Kristine Elisabet giftet seg den 14. juni 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Knut Eriksson Bergset.4,5
Hun og Knut bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1811.5
Hun og Knut var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1813 til 1823.6

Kristine Elisabet døde etter 1825.1

     Navnet hennes ble skrevet Kirstine Elisabeth Riset i 1811.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 566) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.6

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201
 2. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650089
 3. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 4. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 218. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670517
 5. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 566.

Tomas Benjaminsson på Sandnes1,2

M, #14211, (1777 - )Tomas ble født i 1777.2 Hans hjemsted var på Sandnes, Jøssund, Åfjord.2
Tomas fikk barn med Kristine Larsdotter på Fåneshamn i 1800 i Frosta.1
Tomas giftet seg den 6. november 1803 med en uregistrert person.2

     Navnet hans ble skrevet Thomas Benjaminsen Sandnæsset i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 2. [S1582] Åfjord og Jøssund I [1986]: s. 580.

Erik Andreas Knutssen Bergset1,2,3

M, #14212, (9. januar 1811 - )
Far*Knut Eriksson Bergset1,3 (1784 - 1824)
Mor*Kristine Elisabet Larsdotter Bergset1,3 (1778 - e 1825)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megErik Andreas ble født den 9. januar 1811 i Trondheim.1 Erik Andreas ble døpt den 10. februar 1811 i Vår Frue kirke, Trondheim.1 Erik bodde i Nesset prestegjeld i 1831.2
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1831 på Gjerstad, Stangvik.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Knudsen Berseth i 1831.2

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 2. [S1583] Stangvik mini. 1831–49: s. 1, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070914640373
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201

Siri Olsdotter på Ødegård1,2

K, #14213, (ca. 1724 - 1796)
Far*Ola Aslaksson på Rød3,1 (c 1666 - c 1731)
Mor*Anne Olsdotter på Rød ( - e 1752)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Ivarsson på Ødegård (c 1715 - 1789)
De hadde åtte barn.7 
BarnAnnet navn: Siri Olsdotter på Rød.3,4
Siri ble født ca. 1724 på Rød, Nesset.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 6¾ mark i bruket (3–1–12) o.a.3,1
Hun var myndling av Jon Aslaksson på Hammervoll i 1731.3

Siri giftet seg med Ola Ivarsson på Ødegård.1,2
Hun og Ola var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1750. Ola kjøpte bruket 28. september 1754. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1789.5,2
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,6


Siri døde i 1796 på Ødegård, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 71. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410038
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.

Aslak Olsson på Mittet1

M, #14214, (1763 - 1834)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård2,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Aslak Olsson på Ødegård.3
Aslak ble født i 1763 på Ødegård, Vistdal.3
Han var bruker på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy, fra 1786 til 1815.4
Annet navn: Aslak Olsson på Inner-Mittet, nevnt 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5


Aslak døde i 1834 på Inner-Mittet, Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 47.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Olsson på Myklebostad1,2

M, #14215, (1768 - 12. mars 1837)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård1,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Olsson på Ødegård.3
Ola ble født i 1768 på Ødegård, Vistdal.3
Annet navn: Ola Olsson på Sjøen.4
Han var husmann på Sjøen, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1810 til 1837.4,2
Han ble kalt Ola på Sjynå.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5


Ola døde den 12. mars 1837 på Øvre Myklebostad, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 172.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 135.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 171.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Gjertrud Olsdotter i Eikesdal1,2

K, #14216, (ca. 1746 - 7. november 1826)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård1,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Trondsson i Eikesdal (c 1746 - 1822)Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Ødegård.3
Gjertrud ble født ca. 1746.3
Gjertrud giftet seg i 1774 med Ola Trondsson i Eikesdal.2,1
Hun og Ola var selveiere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, til 1798. Han solgte da bruket til sin sønn Trond, men Ola skulle fortsette å drive så lenge han ville. I 1805 var Ola og Gjertrud kårfolk.2
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.4


Gjertrud døde den 7. november 1826.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 90.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Trondsson i Eikesdal1,2

M, #14217, (ca. 1746 - 14. mai 1822)
Far*Trond Olsson i Eikesdal1 (c 1710 - c 1751)
Mor*Mari Toresdotter i Utigard1 (c 1712 - 1780)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter i Eikesdal (c 1746 - 1826)Ola ble født ca. 1746 i Eikesdal, Eresfjord.1
Ola giftet seg i 1768 med en uregistrert person.3
Ola giftet seg i 1774 med Gjertrud Olsdotter på Ødegård.3,2
Ola Trondsson i Eikesdal kjøpte i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, i 1775 av Knut Endresson på Horne. Ola fikk skjøte på 1 våg 2 pund 6 merker, hvorav han allerede eide 1 våg 18 merker.3
Han og Gjertrud var selveiere på bnr. 3 til 1798. Han solgte da bruket til sin sønn Trond, men Ola skulle fortsette å drive så lenge han ville. I 1805 var Ola og Gjertrud kårfolk.3

Ola døde den 14. mai 1822 i Eikesdal.3

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 90.

Ola Audensson i Nausthagen1

M, #14218, (ca. 1726 - 1789)

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen (c 1725 - 1794)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1823.1,2,3 
BarnOla ble født ca. 1726.1
Ola giftet seg i 1758 med Gjertrud Ivarsdotter på Ødegård.1
Han og Gjertrud var husfolk på Nauste, Eresfjord, i 1762.1

Ola døde i 1789 på Nauste.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3

Ola Olsson Hagen1,2,3

M, #14219, (1762 - )
Far*Ola Audensson i Nausthagen3 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,2,3 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ola Olsson på Nauste.4
Ola ble født i 1762.3
Ola giftet seg før 1823 med en uregistrert person.1
Han bodde i Kristiansund i 1823.1,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.5


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 526) var Ola Olsson på Nauste husmann der i 1801, giftet seg med ei enke i 1806 og døde i 1818, men dette var nok noen andre med samme navn.6,4,7

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 4. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 526.
 7. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 109, 14. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640338

Auden Olsson på Nerland1,2

M, #14220, (1765 - 3. mars 1830)
Far*Ola Audensson i Nausthagen3 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,3 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Auden Olsson på Nauste.4,3
Auden ble født i 1765 på Nauste, Eresfjord.3 Auden var husmann på Nerland, Vistdal, i 1823, på en plass under Reiten.1,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.5


Auden døde den 3. mars 1830.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 446.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Åmund Olsson på Nauste1,2,3

M, #14221, (1771 - 22. februar 1854)
Far*Ola Audensson i Nausthagen4 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen2,4 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Andersdotter på Moen (1774 - 1844)
Barn

Familie 2

De hadde to barn.4 Åmund ble født i 1771 på Nauste, Eresfjord.4
Åmund fikk barn med Brit Andersdotter på Moen i 1803.3
Åmund fikk barn med en uregistrert person i 1819.4
Åmund giftet seg i 1824 med en uregistrert person.4 Han var skoleholder i Eresfjord i 1824.5,4
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.6


Åmund døde den 22. februar 1854.4

     Navnet hans ble skrevet Amund Olsen Nøste fra 1803 til 1823.2,1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 490, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708011010
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Knut Ivarsson på Nerland1,2

M, #14222, (1758 - 12. mai 1839)
Far*Ivar Knutsson på Reiten2 (c 1729 - 1805)
Mor*Marit Ivarsdotter på Reiten1,2 (c 1723 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1758 på Nerland, Vistdal.2
Han var selveier på Reitasletta, Nerland, Vistdal, fra 1799 til 1822.3,4
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 2 ort 23 skilling.5


Knut døde den 12. mai 1839 på Nerland.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 371.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 372.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Inger Ivarsdotter på Reiten1,2

K, #14223, (ca. 1756 - 15. mai 1831)
Far*Ivar Knutsson på Reiten1 (c 1729 - 1805)
Mor*Marit Ivarsdotter på Reiten2,1 (c 1723 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megInger ble født ca. 1756 på Nerland, Vistdal.1 Inger tjente på Reiten, Nerland, Vistdal.1 Hun var lem i Myklebostad fattiglegd i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4


Inger døde ugift den 15. mai 1831.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Mari Bergsveinsdotter på Stubøen1,2,3

K, #14224, (ca. 1754 - 1830)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen1,2 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1,2 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megMari ble født ca. 1754 på Stubøen, Nesset.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756: utlagt blant annet i et sølvbeslått horn (6 daler).5
Hun var myndling av Jon Persson i Oppigard fra 1756.1

I august 1773 beskrev Gerhard Schøning «et gammelt Drikke-Horn, som nu forvares paa foromtalte Gaard Stuebøen, men er dog kommet didhen fra Eikisdal».6,7,8
Stubø-hornet (fra Hans Peter Schnitlers Beskrivelse og Kart over Romsdals Fogderie 1789)
Hun var myndling av Ola Andersson på Rød i 1823.4
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 24 daler 3 ort 6 skilling. Hun fordret også 2 ort.9


Mari døde ugift i 1830.10

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 6. [S1587] Reise giennem en Deel af Norge: andet Hæfte, s. 87.
 7. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 109.
 8. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 110.
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 10. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263

Sæmund Pålsson på Stubøen1,2

M, #14225, (ca. 1646 - )

Familie

Han hadde iallfall tre sønner.3 
BarnSæmund ble født ca. 1646.3,4 Han fikk bygselseddel på 1 våg i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra Ivar Andersson den 3. mai 1679. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720.2
Han var bruker i Nedgarden fra 1679 til 1735.3,4 Sæmund Pålsson på Stubøen var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1687.5
Han var verge ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705.6
Sæmund Pålsson på Stubøen var klokker til 1735.4

     Sæmund Pålsson på Stubøen og Ola Pålsson på Rød kan ha vært søsken. I så fall må Sæmund ha vært yngre enn oppgitt.7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 259. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#262
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620224
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.

Sæmund Bergsveinsson på Stubøen1,2,3

M, #14226, (ca. 1745 - 1814)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen1 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1,2 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megSæmund ble født ca. 1745 på Stubøen, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.4
Han var myndling av Ola Eriksson på Barsteinen i 1756.1
I manntallet av 1762 står Sæmund Bergsveinsson hos Pål Johansson og Ildri Persdotter i Nedgarden, Stubøen, Nesset.2,5
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord.6


Sæmund døde ugift i 1814.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 260) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.7,8

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 166. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041032
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 247 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690263
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Mildrid Bergsveinsdotter i Hagen1

K, #14227, (ca. 1750 - 20. januar 1820)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen2 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun hadde ikke barn.4 Annet navn: Mildrid Bergsveinsdotter på Stubøen.2
Mildrid ble født ca. 1750 på Stubøen, Nesset.2
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.3
Hun var myndling av Aslak Persson på Syltebø fra 1756.2


Mildrid døde den 20. januar 1820 i Hagen, Nesset, som kårkone.1 Hun ble jordfestet den 30. januar 1820 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 193, 1820, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010952
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.

Ingebjørg Andersdotter på Stubøen1,2

K, #14228, ( - 1744)
Far*Anders Bergsveinsson på Trollmyra4 ( - c 1697)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra3 ( - c 1730)

Familie 1

Ivar Knutsson på Langset ( - 1733 / 1734)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Bergsvein Sæmundsson på Stubøen ( - 1756)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Ingebjørg Andersdotter på Trollmyra.3,4
Ingebjørg giftet seg med Ivar Knutsson på Langset.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731: 8 daler 2 ort 13 skilling.3

Annet navn: Ingebjørg Andersdotter på Langset.
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Langset den 13. mai 1734: 61 daler 3 skilling.5

Ingebjørg giftet seg i 1736 med Bergsvein Sæmundsson på Stubøen.2,1,6
Knut Larsson på Langset kjøpte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 av Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen. Dette var arv etter Ivar Knutsson på Langset. Bergsvein solgte på vegne av kona, Ingebjørg Andersdotter. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.1,7,8


Ingebjørg døde i 1744 på Stubøen, Nesset, «uden Børn og Livets frugt».2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 260) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.9,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 157 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400320
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263

Magrete Bergsveinsdotter1,2

K, #14229, (1755 eller 1756 - )
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen3,1 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen3,1 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Toresson Jul (c 1741 - 1804)Magrete ble født i 1755 eller 1756 på Stubøen, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.4
Hun var myndling av Mats Olsson på Hanset i 1756.3

Annet navn: Magrete Bergsveinsdotter på Stubøen, nevnt 1786.5,3
Magrete giftet seg den 6. juni 1786 i Kristiansund med Per Toresson Jul, viet av Gabriel Dreier. Vielsen var hjemme i huset etter kongelig bevilling.5,1
Hun og Per bodde på mnr. 9, Vågen, Kristiansund, i 1801. Magrete var fortsatt i byen i 1823.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 24 daler 3 ort 6 skilling.6


     Navnet hennes ble skrevet Margreth Bersvendsdotter Stubøën i 1786.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 810 b, Waagen, mnr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340593
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 9 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031061
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Eriksson på Barsteinen1,2

M, #14230, (ca. 1708 - )Ola ble født ca. 1708 på Barsteinen, Nesset.3,4
Ola giftet seg med Randi Sæmundsdotter.4,5 Ola Eriksson på Barsteinen var soldat.3
Ola Eriksson kjøpte 2 pund i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, den 2. oktober 1731 av Ingebrigt Eriksson og Ola Olsson på Barsteinen o.a. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.6 Ola Eriksson på Barsteinen var lagrettemann i Eresfjord i 1745.1
Han var bruker i Dernedgarden i 1749. Skyld: 2 pund. Sønnen Erik fikk skjøte i 1761 mot 24 daler og kår.3,4
Han var verge for Sæmund Bergsveinsson på Stubøen i 1756.7
Ola og Randi var kårfolk i Dernedgarden i 1762.4,5
Han var forlover for Lasse Jonsson i Gamsgrøa og Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen, som ble trolovet den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset.2


     Navnet hans ble skrevet Ole Barsteen i 1756.7

     Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Eriksson på Kvernberget var søsken.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 131) var Ola Eriksson i Dernedgarden, far til Ola Olsson på Kvernberget, men da ville sistnevnte vært søskenbarn med sin kone, Gjøri Ingebrigtsdotter. De måtte hatt kongebrev for å gifte seg, men dette ble ikke utstedt, og det står heller ingen anmerkning i ministerialboka.4,8

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400593
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 3. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 140. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 8. [S2299] Norske registre 1763–66: alfabetisk register. O. https://www.digitalarkivet.no/da20120921621722

Randi Sæmundsdotter på Barsteinen1

K, #14231, ( - etter 1762)
Far-?*Sæmund Pålsson på Stubøen (c 1646 - ); trolig2

Familie

Ola Eriksson på Barsteinen (c 1708 - )Randi giftet seg med Ola Eriksson på Barsteinen.3,1 Randi og Ola var kårfolk i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, i 1762.3,1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 140. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.

Knut Larsson på Langset1,2,3

M, #14232, (ca. 1660 - før 1734)

Familie

Brit Larsdotter på Langset ( - e 1737)
De hadde fire barn.4,6 
BarnKnut ble født ca. 1660.4 Hans hjemsted var trolig på Frøyset, Veøy.1,5
Knut giftet seg med Brit Larsdotter.
Han og Brit var brukere på Langset, Nesset, i 1701. Lars Knutsson, Erik Knutsson og Jon Knutsson bodde også der. Knuts sønn Ivar overtok i 1727.4,6
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 2 ort.7
Knut Larsson på Langset var vurderingsmann i Eresfjord tinglag iallfall 1703 og 1709.8,9
Han var verge ved skiftet etter Hans Olsson på Mittet den 22. januar 1704 på Staurset, Veøy.10
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 1 ort 18 skilling.11

Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset solgte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal, den 16. november 1712 til Ola Olsson i Ytre Langelia. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjarsdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.13,2 Knut Larsson var lensmann i Eresfjord tinglag iallfall fra 1719 til 1728.14,15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jonsson på Utbogge den 7. mai 1728: 1 daler 1 ort, hvorav han fikk 3 ort 12 skilling.17
Nils Andersson på Frøyset ble stevnet av Ola Larsson på Staurset til tinget i Rødven tinglag den 24. oktober 1729. Nils hadde sammen med Knut Larsson på Langset og Jon Olsson på Mittet vært hans verger; men siden disse to eller deres arvinger ikke var stevnet, ble saken ikke behandlet, og Ola ble bedt om å redegjøre for hva han manglet av arvemidler.3,18


Knut døde før 1734.19

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630119
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=230
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 11. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 12. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 13. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 17. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a–514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 18. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400035
 19. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.

Lars Knutsson på Trollmyra1,2,3,4

M, #14233, (ca. 1691 - 1762)
Far*Knut Larsson på Langset5 (c 1660 - f 1734)
Mor*Brit Larsdotter på Langset6,7 ( - e 1737)

Familie 1

Marit Andersdotter på Trollmyra ( - c 1730)
Ett barn levde i 1731.1 
Barn

Familie 2

Kari Sæmundsdotter på Trollmyra (c 1691 - 1767)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Lars Knutsson på Langset.5
Lars ble født ca. 1691.5 Han bodde hos Knut Larsson og Brit Larsdotter på Langset, Nesset, i 1701.5,8
Lars Knudsøn var kreditor ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 1 daler.9

Lars giftet seg med Marit Andersdotter på Trollmyra.1
Han og Marit var brukere på Trollmyra, Nesset, fra 1713.10
Lars Knutsson på Trollmyra solgte ½ våg odel på Slettreiten, Tjelle, Nesset, den 12. juni 1714 til Ola Lassesson.11 Lars Knutsson på Trollmyra var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson Kvernberg.3
Lars Knutsson kjøpte på Trollmyra den 1. mars 1723 av Erik Must og Morten Vium.10 Lars Knutsson på Trollmyra var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1729.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 3 ort 20 skilling.12
Han var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731.1

Lars giftet seg trolig med Kari Sæmundsdotter.
Han var verge for Ingebrigt Knutsson på Rød i 1733.13
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Langset den 13. mai 1734: 30 daler 2 ort 1 skilling.14
Lars Knutsson på Trollmyra var lensmann i Eresfjord tinglag i 1735. Sønnen Knut overtok i 1742, men Lars virket for ham i 1749.15,16,17,18,19
Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen solgte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 til Knut Larsson på Langset. Dette var arv etter Ivar Knutsson på Langset. Bergsvein solgte på vegne av kona, Ingebjørg Andersdotter. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.6,20,7
Han var verge for Mali Olsdotter på Rød i 1742.21
Han var verge for Kari Andersdotter på Utbogge i 1744.22
Han var kreditor ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 16 skilling.23

Knut Ivarsson på Rød, Lars Knutsson på Trollmyra og Ivar Knutsson solgte på bnr. 1, Rød, Nesset, den 22. oktober 1745 til Lars Knutsson på Rød. Knut solgte 2 pund 19½ mark, Lars 13½ mark på vegne av myndlingen Ingebrigt Knutsson, og Ivar 13½ mark. Med Lars Knutsson på Røds egen arv på 13½ mark ble det 1½ våg med bygselrett.24,25
Lars Knutsson solgte på Trollmyra den 23. oktober 1750 til Sæmund Larsson.10
Det ble holdt skifte etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756. I boet var blant annet et sølvbeslått horn (6 daler), utlagt til dattera Mari, og 50 daler i rede penger. Enkas festegave var 16 daler etter stadfestelse fra Ola Knutsson på Hjellen og Lars Knutsson på Trollmyra. Aktiva: 307 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 35–2–8. Arv: 272–0–6.26


Lars døde i 1762.10

     Han signerte som Lars Knudsøn Troldmyhr i 1745 (ifølge signaturavskrift).24

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.10,27

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 11. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 305.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 13. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 14. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734. Eridsfiords Otting, 13. mai.
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400382
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 20. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 21. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 24. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 25. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 26. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 27. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Marit Andersdotter på Trollmyra1

K, #14234, ( - ca. 1730)

Familie 1

Anders Bergsveinsson på Trollmyra ( - c 1697)
De hadde to barn.2,1 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn, som døde før 1731.2,1 

Familie 3

Lars Knutsson på Trollmyra (c 1691 - 1762)
Ett barn levde i 1731.1 
BarnMarit giftet seg med Anders Bergsveinsson på Trollmyra. De var bøtelagt i 1694 for leiermål.2
Hun var bruker på Trollmyra, Nesset, i 1698. Hun hadde overtatt etter mannen. Gården var på 1 pund 12 merker.3
Marit giftet seg med en uregistrert person.2
Marit giftet seg med Lars Knutsson på Langset.1
Hun og Lars var brukere på Trollmyra fra 1713.2

Marit døde ca. 1730 på Trollmyra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1731. Arvinger: Lars Knutsson, Synnøv Andersdotter, Ingebjørg Andersdotter og Knut Larsson. Arv: 88 daler 3 ort 22 skilling.1

     Marit Andersdotter på Tjelle og Marit Andersdotter på Trollmyra kan ha vært barn av Anders Eriksson på Tjelle, Nesset.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.2,1,5

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 3. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162249
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 305.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Synnøv Andersdotter på Rød1,2

K, #14235, (ca. 1694 - ca. 1733)
Far*Anders Bergsveinsson på Trollmyra4 ( - c 1697)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra3 ( - c 1730)

Familie

Per Jonsson på Rød (c 1688 - c 1755)
De hadde åtte barn.1,2 
BarnAnnet navn: Synnøv Andersdotter på Trollmyra.3
Synnøv ble trolig født ca. 1694. Foreldrene ble det året bøtelagt for leiermål.4
Synnøv giftet seg med Per Jonsson på Rød.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731: 8 daler 2 ort 13 skilling.3


Synnøv døde ca. 1733 på Rød, Nesset, trolig i barselseng.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 14. mai 1734. Arvinger: Per Jonsson og Ola Persson o.a. Arv: 8 daler.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Eridsfiords Otting, 14. mai, Røe.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 406.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Knut Larsson på Langset1,2,3

M, #14236, (ca. 1713 - 1783)
Far*Lars Knutsson på Trollmyra4,5,6 (c 1691 - 1762)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra4 ( - c 1730)

Familie

Brit Knutsdotter på Langset (c 1713 - 1757)Annet navn: Knut Larsson på Trollmyra.4
Knut ble født ca. 1713 på Trollmyra, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731.4

Han bodde på Langset, Nesset, i 1736.1,7
Knut trolovet seg den 6. januar 1736 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Knutsdotter på Nes, forrettet av Lars Barhaug.1
Knut giftet seg den 10. juni 1736 i Kleive kirke med Brit Knutsdotter på Nes, viet av Lars Barhaug.8,9
Knut Larsson på Langset kjøpte 2/3 med tilliggende jordegods og inventar i Rød kyrkje, Nesset, den 9. juli 1737 av Lars Knutsson på Trollmyra, Brit Larsdotter og Bergsvein Sæmundsson på Stubøen. Dette var arv etter Ivar Knutsson på Langset. Bergsvein solgte på vegne av kona, Ingebjørg Andersdotter. Skjøtet ble tinglyst 12. juli.10,11,12
Han bevitnet et dokument mellom Trond Olsson og Børge Jakobssen Eg den 20. desember 1741.13,14,15
Han bevitnet at Mali Olsdotter solgte 2 pund 6 merker på bnr. 5, Rød, Nesset, den 6. juli 1742 til Ola Olsson på Rød og Anne Eriksdotter.16,17,18
Han bevitnet at Ivar Arnesson på Ljøsta solgte 1 våg 1 pund 12 merker på bnr. 1, Ljøsta, Nesset, den 4. november 1742 til Bjørn Knutsson i Oppigard.19,20,21
Knut Larsson på Langset var lensmann i Eresfjord fra 1742. Han overtok etter faren og virket fremdeles i 1767.7,22,23,24
Han var verge for Knut Gabrielsson i 1754.26
Han bevitnet at Bjørn Larsson på Teigset og Ola Larsson på Teigset o.a. solgte 2 våger med bygselrett på Teigset, Nesset, den 5. juli 1756 til Sjurd Knutsson.27,28

Knut giftet seg i 1758 med en uregistrert person.6
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.29,30
Han var verge ved skiftet etter Knut Lassesson på Nes den 27. juni 1763 på Solemdalen, Bolsøy.31
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 1 daler 1 ort 8 skilling, pluss 1–1–0 for skifteforretningen.32

Han var selveier på Langset i 1764. Sønnen Lars fikk skjøte og Knut fikk kårbrev i 1773.33,34
Han var forlover for Per Olsson i Jordfallet og Rebekka Eriksdotter i Gjerdet, som ble trolovet den 17. mai 1765 i Nesset.35

Knut giftet seg i 1766 med en uregistrert person.34
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort.36
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.37,38,39


Knut døde i 1783 på Langset.3 Han ble jordfestet den 21. desember 1783 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159, Fer: Epiph: Christj. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640207
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 577 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651178
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650344
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 85 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650345
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 15. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400533
 16. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 17. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 179 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650439
 18. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 392.
 19. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 20. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 21. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#16
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 25. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 26. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 27. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 28. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 29. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 30. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 31. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660143
 32. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 33. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 20, mnr. 167. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050027
 34. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 322.
 35. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 41 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-41
 36. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 37. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 38. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 39. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296

Anders Bergsveinsson på Trollmyra1,2

M, #14237, ( - ca. 1697)
Far*Bergsvein Andersson på Trollmyra (c 1616 - )

Familie

Marit Andersdotter på Trollmyra ( - c 1730)
De hadde to barn.3,5 
BarnHan var bruker på Trollmyra, Nesset, fra 1690. I 1697 var gården på 1 pund 12 merker. Året etter hadde enka overtatt.3,2,4
Anders giftet seg med Marit Andersdotter. De var bøtelagt i 1694 for leiermål.3
Aslak Olsson på Tjelle, Anders Bergsveinsson på Trollmyra og Knut Knutsson på Rød solgte 1 våg odel med bygselrett på Hestad, Nesset, den 5. desember 1695 til Villum Robertsson Tou. Vitner: Niels Hanssen Cimber, Simen Karstensson og Ørjar Trondsson. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Eresfjord tinglag 21. januar året etter.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 2. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162022
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 4. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162249
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.

Sæmund Larsson på Trollmyra1,2,3,4

M, #14238, (ca. 1731 - 1808)
Far*Lars Knutsson på Trollmyra3,4 (c 1691 - 1762)
Mor-?*Kari Sæmundsdotter på Trollmyra (c 1691 - 1767); troligSæmund ble født ca. 1731 på Trollmyra, Nesset.1
Sæmund Larsson kjøpte på Trollmyra den 23. oktober 1750 av Lars Knutsson.4
Han var verge for Ingebjørg Bergsveinsdotter på Stubøen fra 1756.3
I manntallet av 1762 står Sæmund og kona som selveiere på Trollmyra. Kari Sæmundsdotter bodde også der. Sæmunds sønn Lars fikk skjøte i 1795.2,5
Han var verge for Ildri Olsdotter på Skjørsetra i 1765.6


Sæmund døde i 1808 på Trollmyra.1 Han ble jordfestet den 13. november 1808 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Semund Larsen Troldmyr i 1808.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.4,7,8


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.4,9

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 143. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 358.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 7. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Kari Sæmundsdotter på Trollmyra1,2

K, #14239, (ca. 1691 - 1767)
Far-?*Sæmund Pålsson på Stubøen (c 1646 - ); kanskje

Familie

Lars Knutsson på Trollmyra (c 1691 - 1762)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
BarnKari ble født ca. 1691.1
Kari giftet seg trolig med Lars Knutsson på Trollmyra. I manntallet av 1762 står Kari Sæmundsdotter hos Sæmund Larsson på Trollmyra, Nesset.2,3

Kari døde i 1767 på Trollmyra, som enke.1 Hun ble jordfestet den 28. mai 1767 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.4,5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640094
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 143. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 358.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Pål Sæmundsson på Skar1,2

M, #14240, (ca. 1690 - )
Far*Sæmund Pålsson på Stubøen3 (c 1646 - )

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Skar ( - e 1739)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Gjertrud Einarsdotter på Skar (1695 - f 1739)

Familie 3

Siri Olsdotter ( - e 1736)Pål ble født ca. 1690 på Stubøen, Nesset.3
Annet navn: Pål Sæmundsson på Stubøen, nevnt 1719 og 1736.4,5,3 Han var soldat i 1719.4
Pål trolovet seg den 26. desember 1719 i Tingvoll med Gjertrud Olsdotter på Skar.4
Pål giftet seg den 7. januar 1720 i Tingvoll med Gjertrud Olsdotter på Skar.1
Han og Gjertrud var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1720. De bodde fremdeles der i 1728. Hennes sønn Nils fikk skjøte i 1739.6,1,2
Pål hadde et forhold til Gjertrud Einarsdotter på Skar i 1727. De fikk ikke barn sammen, men den 3. september året etter ble begge dømt til livstid – han på festning og hun ved fiskevær – og deres midler ble inndratt. Pål ble senere benådet.7,5
Pål hadde et forhold til Siri Olsdotter ca. 1735. Han ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag 3. februar 1736 for annen gangs leiermål som gift mann. Pål vedgikk forseelsen og tilstod også forrige leiermål, med ei stedatter da de bodde på Nordmøre. Dagen etter ble Siri bøtelagt 6 daler, og Pål dømt til landsforvisning og tap av boslodd (halvparten av felleseiet unntatt jord). Senere samme år omgjorde lagtinget dommen til arbeid på Trondheim tukthus. Han var da «ganske utfattig».5,8,9
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).10


     Sæmund Pålsson på Rødalen kan ha vært barn av Pål Sæmundsson i Eikesdal – eventuelt Pål Åmundsson i Langelia eller Pål Sæmundsson på Skar.11,12

Kilder/noter

 1. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1720, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660739
 2. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 225 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 259. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#262
 4. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1719, 2. juledag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660738
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 6. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 7. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 226 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 9. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 10. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 575.
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.

Synnøv Eriksdotter på Solhjell1

K, #14241, ( - før 1762)

Familie

Endre Persson på Solhjell (c 1697 - f 1770)
De hadde tre barn.4,5 
BarnSynnøv giftet seg med Endre Persson på Solhjell.1 Endre Persson og Synnøv Eriksdotter på Solhjell kjøpte 1 våg 1 pund på Rødalen, Vistdal, og 1 pund i Botnen (med bygselrett) den 2. oktober 1742. Kjøpesum: 43 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter.1,2

Synnøv døde trolig før 1762.3

     Navnet hennes ble skrevet Synnef Erichsdatter Solgielden i 1742.1

     Synnøv Eriksdotter på Solhjell kan ha vært barn av Erik Aslaksson og Tøri Toresdotter i Eikesdal.

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575

Ildri Pålsdotter på Skorga1

K, #14242, (1768 - 31. januar 1845)
Far*Pål Johansson på Stubøen2 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2,3 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Olsson på Rød (1763 - 1791)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

Aslak Hallvorsson på Skorga (1767 - )
De hadde elleve barn.7 Annet navn: Ildri Pålsdotter på Stubøen.2
Ildri ble født i 1768 på Stubøen, Nesset.2
Ildri giftet seg i 1790 med Anders Olsson på Rød.4
Annet navn: Ildri Pålsdotter på Rød.5,4
Ildri giftet seg den 14. april 1793 med Aslak Hallvorsson på Skorga.5,3,1
Hun og Aslak var brukere på bnr. 4, Rød, Nesset, i 1801.5,4
Hun og Aslak var selveiere på Indre Skorga, Nesset, fra 1802. I 1812 bygslet de ut bruket til hans bror Hallvor for 6 år. Aslak og Ildri var gårdfolk på Indre Skorga i 1823. Sønnen Anders fikk skjøte i 1827.6,7,3,1
Annet navn: Ildri Pålsdotter på Indre Skorga, nevnt 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.8


Ildri døde den 31. januar 1845 på Indre Skorga.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 615.
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 616.
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Anders Olsson på Rød1

M, #14243, (1763 - 1791)
Far*Ola Olsson på Rød2,1 (c 1723 - 1802)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Pålsdotter på Skorga (1768 - 1845)
De hadde ett barn.1 
BarnAnders ble født i 1763 på Rød, Nesset.1
Han var selveier på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1788 til 1791.1
Anders giftet seg i 1790 med Ildri Pålsdotter på Stubøen.1

Anders døde i 1791 på Rød.1

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409

Ola Andersson på Rød1,2

M, #14244, (1791 - 1855)
Far*Anders Olsson på Rød2 (1763 - 1791)
Mor*Ildri Pålsdotter på Skorga2 (1768 - 1845)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1791 på Rød, Nesset.2
Han var selveier på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1811 til 1855.3
Han var verge for Mari Bergsveinsdotter på Stubøen i 1823.1


Ola døde i 1855 på Rød.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Røe i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 387.

Per Toresson Jul1,2,3

M, #14245, (ca. 1741 - 13. juni 1804)

Familie

Magrete Bergsveinsdotter (1755 / 1756 - )Per ble født ca. 1741.2,3
Per giftet seg den 6. juni 1786 i Kristiansund med Magrete Bergsveinsdotter på Stubøen, viet av Gabriel Dreier. Vielsen var hjemme i huset etter kongelig bevilling.1,4 Per Toresson Jul var skipstømmermann iallfall fra 1786 til 1801.1,3,4
Han og Magrete bodde på mnr. 9, Vågen, Kristiansund, i 1801. Magrete var fortsatt i byen i 1823.3,4

Per døde den 13. juni 1804 i Kristiansund.2 Han ble gravlagt den 20. juni 1804.2
Hans arvinger fordret ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 10 daler.5


     Navnet hans ble skrevet Peder Thoresøn Juel i 1786.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 9 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031061
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 287 v, 1804, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031317
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 810 b, Waagen, mnr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340593
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262

Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2

K, #14246, (1760 - 1806)
Far*Pål Johansson på Stubøen3 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen3,2 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lars Hansson på Bogge (c 1754 - 1797)
De hadde seks barn, men det yngste døde liten.1 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn, som døde små.1 Annet navn: Ingebjørg Pålsdotter på Stubøen.3
Ingebjørg ble født i 1760 på Stubøen, Nesset.3
Ingebjørg giftet seg den 5. januar 1784 med Lars Hansson på Bogge.1
Ingebjørg giftet seg den 6. november 1798 med en uregistrert person.1

Ingebjørg døde i 1806 på Innbogge, Eresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.

Hans Larsson på Bogge1,2

M, #14247, (1784 - 22. desember 1870)
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megHans ble født i 1784 på Innbogge, Eresfjord.2
Han var selveier i Olagarden, Innbogge, Eresfjord, fra 1809 til 1842.2,3
Annet navn: Hans Larsson på Indre Bogge, nevnt fra 1823 til 1839.1,4
Han var verge for Børre Persson i 1823.1
Han var verge for Ildri Larsdotter i 1823.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5
Han var forlover for Ola Olsson på Mittet og Ildri Larsdotter på Indre Bogge, som giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje.6,4,7


Hans døde den 22. desember 1870.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 86.
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313

Pål Larsson på Bogge1,2

M, #14248, (1788 - )
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megPål ble født i 1788 på Innbogge, Eresfjord.2
Pål giftet seg den 27. juni 1824 med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Marit Larsdotter på Otterbogen1

K, #14249, (1786 - 1822)
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge3,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Børresson på Otterbogen (1792 - 1850)
De hadde to barn.1,3 
BarnAnnet navn: Marit Larsdotter på Bogge.2,3
Marit ble født i 1786 på Innbogge, Eresfjord, som tvilling.2
Marit giftet seg den 1. januar 1817 med Per Børresson på Otterbogen.2

Marit døde i 1822 på Otterbogen, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#220
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Børre Persson på Otterbogen1,2

M, #14250, (1817 - )
Far*Per Børresson på Otterbogen1 (1792 - 1850)
Mor*Marit Larsdotter på Otterbogen2,1 (1786 - 1822)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megBørre ble født i 1817 på Otterbogen, Nesset.1
Han var myndling av Hans Larsson på Bogge i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 skilling.3
Børre Persson på Otterbogen ble konfirmert i 1833.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#220
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ingeborg Persdotter på Mittet1

K, #14251, (1819 - 1897)
Far*Per Børresson på Otterbogen2 (1792 - 1850)
Mor*Marit Larsdotter på Otterbogen3,2 (1786 - 1822)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ingeborg Persdotter på Otterbogen.2,3
Ingeborg ble født i 1819 på Otterbogen, Nesset.2
Hun var myndling av Bergsvein Larsson på Indre Bogge i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 ort 12 skilling.4


Ingeborg døde i 1897.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 439.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#220
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ildri Larsdotter på Mittet

K, #14252, (1791 - før 1865)
Far*Lars Hansson på Bogge1,2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge3,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Mittet (1796 - 1888)Annet navn: Ildri Larsdotter på Bogge.2,3
Ildri ble født i 1791 på Innbogge, Eresfjord.2,1 Hun hadde kopper.4
Hun var myndling av Hans Larsson på Indre Bogge i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.5

Annet navn: Ildri Larsdotter på Indre Bogge, nevnt 1839.1
Ildri giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje med Ola Olsson på Mittet (forlovere: Hans Larsson på Indre Bogge og Bergsvein Larsson på Indre Bogge).1,4,6

Ildri døde før 1865.7

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313
 7. [S1588] Veøy ft. 1865: lnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340167

Ola Olsson på Mittet1,2,3

M, #14253, (1796 - 1888)
Far*Ola Olsson på Mittet1,3 (1769 - 1853)
Mor*Marit Persdotter på Mittet3 (1769 - 1836)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Larsdotter på Mittet (1791 - f 1865)Ola ble født i 1796 på Ytre Mittet, Veøy.3,1 Han hadde kopper.4 Han bodde hos Ola Olsson og Marit Persdotter på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1801.5,3,6
Han var selveier på bnr. 4 fra 1823 til 1860. Han overtok etter foreldrene. Olas sønn fikk skjøte i 1860.6
Ola giftet seg i 1825 med en uregistrert person.6
Ola giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje med Ildri Larsdotter på Indre Bogge (forlovere: Hans Larsson på Indre Bogge og Bergsvein Larsson på Indre Bogge).1,4,7 Ola var kårmann på bnr. 4 i 1865.2

Ola døde i 1888 på Ytre Mittet.6

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 2. [S1588] Veøy ft. 1865: lnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340167
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 b, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670239
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313

Ingrid Pålsdotter på Stubøen1

K, #14254, (1762 - før 1835)
Far*Pål Johansson på Stubøen2 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2,1 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Olsson på Stubøen (1769 - )Ingrid ble født i 1762 på Stubøen, Nesset.2
Ingrid giftet seg i 1787 med en uregistrert person.2 Ingrid og mannen var brukere i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1790. Sønnen Ola fikk bygsel i 1812.2,3
Ingrid giftet seg i 1816 med Erik Olsson på Frisvoll.1,3 Ingrid og Erik var kårfolk i Nedgarden i 1823.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.4


Ingrid døde før 1835.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 262.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Erik Olsson på Stubøen1,2

M, #14255, (1769 - )
Far*Ola Eriksson på Frisvoll3 (c 1733 - 1820)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Frisvoll3 (c 1740 - 1813)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingrid Pålsdotter på Stubøen (1762 - f 1835)Annet navn: Erik Olsson på Frisvoll.3
Erik ble født i 1769.3
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1797 og 1800.3
Erik giftet seg i 1816 med Ingrid Pålsdotter på Stubøen.1,2 Erik og Ingrid var kårfolk i Nedgarden, Stubøen, Nesset, i 1823.1,2
Erik giftet seg i 1835 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 262.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 30. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#31

Hallvor Aslaksson på Skorga1,2

M, #14256, (ca. 1737 - 30. april 1832)
Far*Aslak Hallvorsson på Skorga3 (c 1690 - 1765)
Mor*Kari Knutsdotter på Skorga3 (c 1701 - 1777)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde åtte barn.5 
BarnHallvor ble født ca. 1737 på Indre Skorga, Nesset.2
Han var selveier på Indre Skorga fra 1760 til 1802.4,5
Han var fadder ved dåpen til Johans Olsson på Elgeneset den 17. april 1762 i Vistdal kyrkje.1
I manntallet av 1762 står Hallvor Aslaksson hos Aslak Hallvorsson og Kari Knutsdotter på Indre Skorga.3,6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: grønt forkle (1 ort 8 skilling).7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 2 daler.8
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 1 ort 16 skilling.9
Han var forlover for Johans Olsson på Elgeneset og Synnøv Olsdotter på Grønfeta, som ble trolovet den 25. januar 1789 i Vistdal kyrkje.10
Han var fadder ved dåpen til Ola Johansson på Elgeneset den 8. mars 1789 i Rød kyrkje, Nesset.11
Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og en Elling Ellingssen reddet Hallvor Aslaksson på Skorga og tre andre personer fra Vistdal som kantret med båt utenfor på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 22. oktober 1806.5

Hallvor døde den 30. april 1832 på Indre Skorga, som kårmann.2,5 Han ble jordfestet den 18. mai 1832 på Rød kyrkjegard, Nesset.2,12

     Navnet hans ble skrevet Halvor Aslachsen Skorgen i 1832.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 a, lørdag før 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640071
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 315, nr. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650207
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 181 b, 3. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 12. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 595. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650293

Aslak Hallvorsson på Skorga1,2,3

M, #14257, (ca. 1690 - 30. september 1765)
Far*Hallvor Jonsson på Åram4 (c 1621 - c 1703)

Familie

Kari Knutsdotter på Skorga (c 1701 - 1777)
De hadde iallfall tre barn.10 
BarnAslak ble født ca. 1690 på Åram, Nesset.3,4 Han bodde hos Hallvor Jonsson på Åram i 1701.4,5
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Åram, nevnt fra 1720 til 1730.4,6,7 Aslak Hallvorsson på Åram var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson Kvernberg.6
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jonsson på Utbogge den 7. mai 1728: 3 daler, hvorav han fikk 2 daler 12 skilling.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 20. oktober 1730: 6 daler.9

Aslak Hallvorsson på Åram kjøpte på Indre Skorga, Nesset, den 11. desember 1732.10
Han var selveier på Indre Skorga fra 1734. Skyld: 1 våg.10,11,3
Aslak giftet seg med Kari Knutsdotter i Eidsvåg.12,2
Aslak Hallvorsson på Skorga solgte på Hestad, Nesset, den 25. juni 1756 til Hans Ivarsson. Kjøpesum: 50 daler.13 I manntallet av 1762 står Aslak og Kari som selveiere på Indre Skorga. Hallvor Aslaksson o.a. var også der. Sønnen Hallvor fikk skjøte i 1760.2,11
Kari og Aslak hadde Guri Knutsdotter i tjeneste i 1762.2

Annet navn: Aslak Hallvorsson på Indre Skorga, nevnt 1764.12
Han var verge for Guri Knutsdotter i 1764.12


Aslak døde den 30. september 1765 på Indre Skorga.1,10 Han ble jordfestet den 2. oktober 1765 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Aslach Indre Schorgen i 1764.12

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 44 b, 2. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640088
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 230 og 231. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041033
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 37. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690352
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Aaram. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 45. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=48
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 513 a–514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640528
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b–651 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 13. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=33

Ola Jonsson på Skorga1,2,3

M, #14258, (ca. 1641 - ca. 1708)
Far-?*Jon Aslaksson på Tjelle (c 1610 - ); trolig1,3,2,4
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Olsdotter på Skorga ( - c 1686)
De hadde fire barn.12,3 
Barn

Familie 2

Anne Jensdotter på Skorga ( - e 1708)
De hadde ikke barn.3 Ola ble født ca. 1641.5
En Ola Jonsson på Tjelle ble innrullert i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1659. Han var fremdeles soldat i 1665.6,7
Knekt Ole Jons: (23 år) tjente hos Jon Aslaksson på Tjelle, Nesset, i 1664.8

Ola var trolig bruker i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1673 og 1674. Bruket var delt slik at en Ola Jonsson drev 1 pund 12 merker, mens Aslak Olsson (s.d.) brukte 2 pund 8 merker.9,10,11
Ola giftet seg med Anne Olsdotter.5
Han og Anne var brukere på Ytre Skorga, Nesset, i 1680. Sønnen Aslak overtok senere.5,12
Han var arving ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 5 daler. Han fikk også 1 ort 12 skilling som kreditor.13

Ola giftet seg med Anne Jensdotter.3

Ola døde ca. 1708 på Ytre Skorga.14 Det ble holdt skifte etter ham den 6. november 1708. Kreditorer: Tomas Larsson og Kristen Persson på Mittet o.a. Arvinger: Anne Jensdotter, Jon Olsson, Aslak Olsson, Ola Olsson og Ingebjørg Olsdotter. I boet var ei rødsidet og hornet ku, hvit rødhodet og kollet ku, hvit svarthodet og hornet ku, rød hvithodet og kollet ku, hvit og hornet ku, hvit og hornet kvige, lita hvit-svart og kollet kvige, rød ditto, to fjorårskalver, to kvigekalver, oksekalv, to unggeiter, fem sauer, gjeldbekre, to lam, rødbleset skjut, rød ditto, 9 tønner havre, kopperkjele på 2½ pund, tre gryter, to gamle kister uten lås, o.a. Aktiva: 59 daler 1 ort 14 skilling. Passiva: 38–2–20. Arv: 20–2–18. Etter sønnenes ønske fikk dattera en broderlodd.15
Hans barn, som oppholdt seg på Mittet, arvet ved skiftet etter Gjertrud Jonsdotter på Mittet den 21. juni 1714. Hennes slektninger arvet til sammen 50 daler 2 ort 3½ skilling, og enkemannen (Jon) fikk nok like mye.2
Hans etterkommere arvet ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Mittet den 10. april 1725: 8 daler.16


     Brit Jonsdotter på Inner-Mittet, Ola Jonsson på Skorga, Gjertrud Jonsdotter på Mittet, Aslak Jonsson på Tjelle, Kari Jonsdotter på Mittet og Ivar Jonsson på Mittet var søsken.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Ræven Otting, 21. juni.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 79 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 644.
 6. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1665, kaptein Beverlovs kompani, rulle. Erick Fiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670149
 7. [S1525] Trondhjemske reg, ruller 1659–1703: 1661, kaptein Kristian Kristenssons kompani, rulle. Erichsfiords otting. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110670052
 8. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219, Kielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 9. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330535
 10. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710330534
 11. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiords Ottings. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710340356
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 645.
 13. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 78 b–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630478
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349

Aslak Hallvorsson på Skorga1

M, #14259, (1767 - )
Far*Hallvor Aslaksson på Skorga1 (c 1737 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Pålsdotter på Skorga (1768 - 1845)
De hadde elleve barn.6 Aslak ble født i 1767 på Indre Skorga, Nesset.1
Aslak giftet seg den 14. april 1793 med Ildri Pålsdotter på Rød.2,3,4
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Rød.2
Han og Ildri var brukere på bnr. 4, Rød, Nesset, i 1801.2,5
Han og Ildri var selveiere på Indre Skorga fra 1802. I 1812 bygslet de ut bruket til hans bror Hallvor for 6 år. Aslak og Ildri var gårdfolk på Indre Skorga i 1823. Sønnen Anders fikk skjøte i 1827.1,6,3,4
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Indre Skorga, nevnt 1823.3

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 614.
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 615.
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 616.

Bergsvein Pålsson på Stubøen1

M, #14260, (1764 - før 1823)
Far*Pål Johansson på Stubøen1 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1 (o 1723 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBergsvein ble født i 1764 på Stubøen, Nesset.1

Bergsvein døde før 1823, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 261.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Magnhild Olsdatter1

K, #14261, ( - etter 1734)

Familie

Åmund Tostenssen ( - e 1755)
BarnMagnhild giftet seg med Åmund Tostenssen.1
Hun og Åmund bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Peter glassmaker1

M, #14262, ( - etter 1734)Han var fadder ved dåpen til Åge Åmundssen den 22. juni 1734 i Trondheim domkirke.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Lisbet Persdotter på Fagersletta1,2

K, #14263, ( - ca. 1747)
Far*Per Larsson på Myklebostad2 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Jonsson på Fagersletta ( - 1766)
De hadde ikke barn.2,6 Annet navn: Lisbet Persdotter på Myklebostad.3,4 Lisbet Persdotter bodde hos Per Larsson og Ragnhild Tølløvsdotter på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1711.4,3,5
Lisbet giftet seg med Lars Jonsson på Fagersletta.2,6

Lisbet døde ca. 1747 på Fagersletta, Eresfjord.2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. april 1748. Arvinger: Per Larsson på Myklebostad, Aslak Larsson på Myklebostad, Tølløv Larsson Myklebostad, Lasse Larsson på Myklebostad, Ragnhild Larsdotter på Myklebostad, Per Persson på Hjellen, Ragnhild Tølløvsdotter, Gjertrud Persdotter, Ragnhild Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Enkemannen Lars frasa seg sin del av boet til fordel for Lisbets arvinger. I boet var 9 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 29 daler 1 ort 21 skilling. Passiva: 2–3–8.7
Hennes dødsbo var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 3 daler 12 skilling i jordegods og 1 daler 2 ort 21 skilling i renter fra 1738 til 49, samt 1–1–8 for fire par sko.8,9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 265.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.

Aslak Larsson på Mittet1,2

M, #14264, (ca. 1738 - 30. juni 1795)
Far*Lars Persson på Myklebostad3,4 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad5,3,6 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Persdotter på Mittet (c 1739 - 1804)Aslak ble født ca. 1738 på Nedre Myklebostad, Vistdal.7,2
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.8
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark (med bygselrett) i gården.9,6
Han var myndling av Tore Olsson på Moen iallfall fra 1749 til 1755.3,5
Han var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.10

Annet navn: Aslak Larsson på Myklebostad, nevnt fra 1760 til 1762.11,12,4,6 Aslak Larsson på Myklebostad var soldat i 1760.11,7
Aslak giftet seg den 28. desember 1760 i Vistdal kyrkje med Ragnhild Persdotter på Myklebostad.11,13
Annet navn: Aslak Larsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1761 til 1763.14,15
Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.12,16
Aslak Larsson kjøpte 2 pund 16½ mark med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 8. juli 1762 av Knut Andersson på Myklebostad og Anders Aslaksson på Myklebostad. Pris: 2½ ort per mark. (Knut og Anders solgte nok på vegne av Guri Persdotter og Eli Trondsdotter.) Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.17,18
Han og Ragnhild var selveiere på bnr. 9 i 1762. De drev fremdeles 2 pund 16½ mark i 1787.13,7,19
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: en del tønner og stamper (2 ort).20


Aslak døde den 30. juni 1795 på Ytre Mittet, Veøy.2 Han ble jordfestet den 12. juli 1795 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 457, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670157
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 7. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Eresfjordske kompani, hovedlegds- og ungdomsrulle. 45. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700262
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 237. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041080
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, vedlegg 41. Innkommende, soldater, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041467
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 482, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 17. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 18. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 19. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445.
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Per Persson på Mittet1,2,3,4

M, #14265, (1709 - 1746)
Far*Per Persson på Mittet3 (1683 - 1756)
Mor*Ragnhild Jonsdotter på Mittet3 ( - c 1719)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Trondsdotter på Myklebostad (c 1715 - 1787)
De hadde fire barn.1,11 
BarnPer ble født i 1709.5
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Jonsdotter den 13. desember 1719: 29 daler 7 skilling, utlagt i 1 pund 6 2/3 mark i Ytre Mittet (15 daler 1 ort 8 skilling) o.a.6
Per Persson på Mittet var soldat i 1739.4
Per giftet seg etter 1739 med Eli Trondsdotter på Slemmå. Hun ble stevnet til tinget 24. oktober det året for leiermål med ham. Stefaren, Per Olsson på Slemmå, møtte og tilstod på hennes vegne, så Eli ble bøtelagt 6 daler.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.7

Annet navn: Per Persson på Ytre Mittet, nevnt 1746.5,8
Han og Eli var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, til 1746. De eide 1 pund 8 merker (halve bruket).1

Per døde i 1746 på Ytre Mittet, Veøy, 36 år 3 måneder gammel.5,9 Han ble gravlagt den 11. januar 1746 på Veøy kirkegård, og jordfestet den 30.5,9 Det ble holdt skifte etter ham den 14. april 1746. Debitorer: Ola Knutsson på Dale o.a. Arvinger: Eli Trondsdotter, Trond Persson, Per Persson, Ragnhild Persdotter og Guri Persdotter. I boet var fem kyr, fire kviger, fjorårskalv, tre fjorslam, seks sauer, tre bekrer, tre geiter, to unggeiter, skjut, 1 pund 8 merker med bygselrett i bruket, 4 tønner såkorn, stor båt med seil, færing, kopperkjele på 1 pund 12 merker, ditto på 1 pund 3 merker, malmgryte, eikeøltønne, furuøltønne, sølvkanne, fire staker, farget bolle, vadmelskjole med messingknapper, ditto med tinnknapper, o.a. Aktiva: 95 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 5–3–20. Arv: 89–1–20.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Yttre-Mættit i 1746.9,5

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Per Persson bruker i Sveingarden, Ytre Mittet, Veøy, men landskylden og rekken av eiere og brukere viser at han drev bnr. 9 (se spesialside).11

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 505 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651106
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400438
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 275, 11. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660346
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 277, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 276, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.

Eli Trondsdotter på Myklebostad1,2

K, #14266, (ca. 1715 - 1787)
Far*Trond Gunnarsson på Slemmå3 (c 1655 - 1725)
Mor*Guri Toresdotter på Slemmå4 ( - e 1745)
Far-stePer Olsson på Slemmå4 (c 1700 - 1744)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Persson på Mittet (1709 - 1746)
De hadde fire barn.7,17 
Barn

Familie 2

Anders Aslaksson på Myklebostad (c 1722 - 1787)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1788.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også dattera Gurå, men hun er ikke nevnt blant barna i skifter.5,15,18,19
 
BarnEli ble født ca. 1715 på Indre Slemmå, Veøy. Alderen ble oppgitt til 76 år i 1787, men hun fødte barn i 1760.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Trond Gunnarsson på Slemmå den 16. oktober 1725: 36 daler 22 skilling.6

Annet navn: Eli Trondsdotter på Slemmå, nevnt 1739.4
Eli giftet seg etter 1739 med Per Persson på Mittet. Hun ble stevnet til tinget 24. oktober det året for leiermål med ham. Stefaren, Per Olsson på Slemmå, møtte og tilstod på hennes vegne, så Eli ble bøtelagt 6 daler.7,4
Hun og Per var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, til 1746. De eide 1 pund 8 merker (halve bruket).7
Annet navn: Eli Trondsdotter på Mittet, nevnt 1746.7
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 44 daler 2 ort 22 skilling, utlagt i 16 merker med bygselrett i bruket (8–0–0), stor båt med seil (2–0–0), færing (0–3–0), kopperkjele på 1 pund 12 merker (4–2–0) o.a.8
Hun var myndling av Per Persson på Dale i 1746.7

Annet navn: Eli Trondsdotter på Ytre Mittet, nevnt 1747.9
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Olsson på Ytre Mittet den 11. mai 1747 i Veøy kirke.9

Eli giftet seg med Anders Aslaksson på Myklebostad.2
Hun og Anders var brukere på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1748.10,11
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: Sønnen Per Persson på Mittets enke (Eli Trondsdotter) og barn fikk 4 daler 2 ort 16 skilling for 9 1/3 mark i Ytre Mittet som var bortsolgt.12
Aslak Larsson kjøpte 2 pund 16½ mark med bygselrett på bnr. 9 den 8. juli 1762 av Knut Andersson på Myklebostad og Anders Aslaksson på Myklebostad. Pris: 2½ ort per mark. (Knut og Anders solgte nok på vegne av Guri Persdotter og Eli Trondsdotter.) Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.13,14

I manntallet av 1762 står hun og Anders som brukere på bnr. 3. Guri Persdotter og Ola Andersson var også der. Anders og Eli var kårfolk i 1782. Sønnen Ola overtok driften.2,15

Eli døde i 1787 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 4. mars 1787 på Vistdal kyrkjegard.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 535–536) var Trond Gunnarsson på Slemmå gift med Steffen Olssons enke, som skal ha drevet bruket til 1674, og hun skal ha vært mor til Tronds datter Eli – men ingenting av dette ser ut til å stemme.16,3


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 536) levde Eli Trondsdotter på Slemmå fra ca. 1675 til ca. 1750, drev farsbruket til 1747, ble gift første gang med en Elling på Slemmå (død 1735), gift annen gang i 1739 med en Gunnar Larsson (1713–47) og fikk over 60 år gammel et barn med ham – men ingenting av dette kan være riktig.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 175 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 208. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400438
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 358 b–359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640373
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, festô ascensionis Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 14. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 16. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 535. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=536
 17. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 19. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 372 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680391

Ragnhild Persdotter på Mittet1,2,3

K, #14267, (ca. 1739 - 1804)
Far*Per Persson på Mittet1 (1709 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad1 (c 1715 - 1787)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Larsson på Mittet (c 1738 - 1795)Ragnhild ble født ca. 1739, før foreldrene giftet seg.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Mittet den 14. april 1746: 7 daler 1 ort 19 skilling, utlagt i 2 2/3 mark i bruket (1–1–8) o.a.4
Hun var myndling av Jon Bjørnsson på Mittet i 1746.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 43 daler 18 skilling, utlagt i 16 merker i Ytre Mittet (8 daler), 12 daler kontant, sølvskje (1 daler), kiste med lås (3 ort 12 skilling) o.a.. Sønnen Per Persson på Mittets enke (Eli Trondsdotter) og barn fikk 4 daler 2 ort 16 skilling for 9 1/3 mark i Ytre Mittet som var bortsolgt.5
Hun var myndling av Mats Olsson på Hanset i 1757.6

Annet navn: Ragnhild Persdotter på Myklebostad, nevnt 1760.7
Ragnhild giftet seg den 28. desember 1760 i Vistdal kyrkje med Aslak Larsson på Myklebostad.7,2
Hun og Aslak var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1762. De drev fremdeles 2 pund 16½ mark i 1787.2,8,9 Ragnhild var kårkone på bnr. 9 i 1801.3

Ragnhild døde i 1804.10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 237. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041080
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 a, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670238
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b–403 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 8. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Eresfjordske kompani, hovedlegds- og ungdomsrulle. 45. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700262
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445.
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470.

Anders Aslaksson på Myklebostad1,2

M, #14268, (ca. 1722 - 1787)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad3 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Trondsdotter på Myklebostad (c 1715 - 1787)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1788.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også dattera Gurå, men hun er ikke nevnt blant barna i skifter.14,13,3,15
 
BarnAnders ble født ca. 1722 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2,4
Anders Aslaksson kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 19. oktober 1747 av Tore Eriksson. Tore hadde vært bruker. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Bård Aslaksson på Bergset og Knut Torfinnsson på Ødegård. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober året etter.1
Anders giftet seg med Eli Trondsdotter på Mittet.5
Presten anmeldte Anders fordi han en lørdagsettermiddag i november 1748 hadde innbudt til dans, drikking og spill i huset sitt, «til manges uleilighet og skade og til Guds fortørnelse og sabbatens vanhelligelse». Vitnene sa Anders ikke hadde bedt dem, men at de bare stakk innom – og at det var mange til stede, både voksne og ungdom, uten at det ble noen uro.6
Gud er fortørnet (illustrasjon: AK)

Han og Eli var brukere på bnr. 3 fra 1748.7,8
Han var debitor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 1 daler for 1 tønne korn.9,10

Knut Andersson på Myklebostad og Anders Aslaksson på Myklebostad solgte 2 pund 16½ mark med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 8. juli 1762 til Aslak Larsson. Pris: 2½ ort per mark. (Knut og Anders solgte nok på vegne av Guri Persdotter og Eli Trondsdotter.) Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.11,12
I manntallet av 1762 står han og Eli som brukere på bnr. 3. Guri Persdotter og Ola Andersson var også der. Anders og Eli var kårfolk i 1782. Sønnen Ola overtok driften.5,13

Anders døde i 1787 på Nedre Myklebostad.2 Han ble jordfestet den 24. juni 1787 på Vistdal kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650496
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 208. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 219.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218.
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 12. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 14. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221.
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 372 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680391

Tølløv Larsson på Gauprøra1,2

M, #14269, (ca. 1746 - 1813)
Far*Lars Persson på Myklebostad3,4 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad5,3,6,7 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnTølløv ble født ca. 1746 på Nedre Myklebostad, Vistdal.8,9,1
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.10
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark i gården.11,7
Han var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1749. Aslak var fremdeles formynder for Tølløv i 1755.3,5
Han var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.12

Annet navn: Tølløv Larsson på Turhus.6,13
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.14,15
Tølløv Larsson bodde hos Jon Olsson og Inger Aslaksdotter på bnr. 2, Turhus, Eresfjord, i 1762.6,16
Tølløv fikk barn med en uregistrert person i 1766.17 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1769. Han ble grenader året etter. I 1773 var høyden målt til 64 sjællandske tommer. Tølløv var fremdeles grenader i 1775.8,9,18
Annet navn: Tølløv Larsson Myklebostad, nevnt 1775.18,8,9
Han bodde på Gauprøra, Vistdal, i 1775. Han fikk bygselseddel året etter og var bruker til slutten av 1780-årene.18,2,17
Tølløv trolovet seg den 29. oktober 1775 i Vistdal kyrkje med en uregistrert person.18
Han var husmann på Gauprøra i 1801. De hadde ikke jord.1,17

Tølløv døde i 1813 på Gauprøra, som innerst.17

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Gouprøer, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 199. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 8. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 26. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680980
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680969
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 13. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 141.
 14. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 16. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 17. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 31.
 18. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 119 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640162

Inger Aslaksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14270, (ca. 1705 - 1794)
Far*Aslak Jonsson på Nerland4 (c 1681 - 1759)
Mor*Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland5 (o 1680 - 1758)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Persson på Myklebostad (c 1698 - c 1748)
De hadde fem barn.1,23,6 
Barn

Familie 2

Knut Eriksson på Turhus ( - c 1756)
De hadde ett barn.9,24 
Barn

Familie 3

Jon Olsson på Husby (c 1694 - 1773)
De hadde ikke barn.11 Annet navn: Inger Aslaksdotter på Nerland.5
Inger ble født ca. 1705.5
Inger giftet seg med Lars Persson på Myklebostad.1,3
Hun og Lars var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de eide 1 våg 15 merker. Hun overtok etter hans død.3,6,1,7
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 61 daler 2 ort 13 skilling, utlagt i 1 pund 10½ mark (med bygselrett) i gården, sølvbeger, sølvskje o.a.8,6
Hun var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1749.1,2

Inger giftet seg i juni 1750 med Knut Eriksson på Ødegård.9,10
Hun og Knut var brukere på bnr. 2, Turhus, Eresfjord, i 1754.11,12
Annet navn: Inger Aslaksdotter på Turhus, nevnt fra 1755 til 1788.13,4
Gunnar Jonsson på Slenes døde den 22. juni 1755 på Nerland, Vistdal, noen dager etter at Anders Persson på Lange banket ham i et bryllup der. En stokk og en bit av den avdødes skjegg ble senere fremlagt som bevis. Blant vitnene var Per Persson på Hjellen, Knut Eriksson på Turhus, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Ivarsson på Ødegård og Synnøv Lassesdotter på Ødegård.14,15,13,16
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.17
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 10 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i en andel av Nedre Myklebostad.18

Inger giftet seg i 1757 med Jon Olsson på Husby.19,11
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4 den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.20,21
Inger og Jon var brukere på bnr. 2 i 1762. Tølløv Larsson o.a. bodde også der.19,11
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 1 ort 15 skilling.22


Inger døde i 1794.11

     Navnet hennes ble skrevet Inger Aslachsdotter Torrus i 1755.13

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 10. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 11. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 300. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410154
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 14. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
 16. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 18. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 19. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 199. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 21. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 22. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 24. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Knut Eriksson på Turhus1,2,3

M, #14271, ( - ca. 1756)
Far*Erik Toresson på Ødegård6,1,7 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård4,5,6 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Aslaksdotter på Myklebostad (c 1705 - 1794)
De hadde ett barn.1,4 
BarnHan var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 3 daler 2 ort 10 skilling, utlagt i 2,7 mark i Nauste (0–2–16), 3,6 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–3–13) o.a.8
Han var myndling av en ukjent person fra 1727.6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.5
Lasse Olsson på Ødegård ble stevnet i 1747. Naboen Knut Torfinnsson på Ødegård satt i julen året før ved høysetet i stuen sin. Ved bordet satt også Per Olsson på Bergsethjellen, Erik på Bergset og Lasse. Sistnevntes stesønn Knut Eriksson kom inn, satte seg på en benk ved ovnen og sa til Knut Torfinnsson: «Morbror, har du fått penger av Lasse for gården?» Morbroren svarte «Jammen har jeg det.» Knut Eriksson spurte videre om ikke deres penger var like gode som Lasses. Da for Lasse opp og gikk løs på stesønnen. (Lasses kone, Knut Torfinnssons søster, hadde nylig dødd, og det var ikke igjen rede penger ved skiftet etter henne.) Saken ble utsatt grunnet mangel på vitner, men etter et par utsettelser ble han bøtelagt på høsttinget i 1749.9,10

Annet navn: Knut Eriksson på Ødegård, nevnt 1749.11,6,5
Knud Erichsøn var kreditor ved skiftet etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749: 2 daler 3 ort for 2 tønner korn.12

Knut giftet seg i juni 1750 med Inger Aslaksdotter på Myklebostad.1,13
Annet navn: Knut Eriksson på Myklebostad, nevnt fra 1750 til 1755.14,13,15
Henrik Knutsson på Myklebostad og Sæmund Pålsson på Rødalen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. De skulle ha sett Ola Gunnarsson på Reiten bli mishandlet i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.13
Knut Andersson på Myklebostad ble stevnet til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. Han var siktet for vold mot Ola Didriksson på Helle (d.y.) i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.13
Han var lagrettemann i Eresfjord i 1751.15
Knud Møchelbostad var verge for Jakob Kasparsson i 1753.16

Han og Inger var brukere på bnr. 2, Turhus, Eresfjord, i 1754.17,2
Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 9. juni 1755 til Lasse Olsson. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.18,14,7
Gunnar Jonsson på Slenes døde den 22. juni 1755 på Nerland, Vistdal, noen dager etter at Anders Persson på Lange banket ham i et bryllup der. En stokk og en bit av den avdødes skjegg ble senere fremlagt som bevis. Blant vitnene var Per Persson på Hjellen, Knut Eriksson på Turhus, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Ivarsson på Ødegård og Synnøv Lassesdotter på Ødegård.19,20,3,21
Knut Torfinnsson på Ødegård ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.22


Knut døde ca. 1756 på Turhus, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 24. juni 1757. Kreditorer: Jon Persson på Solhjell, Per Larsson på Myklebostad og Inger Myklebostad o.a. Arvinger: Inger Aslaksdotter og Ingeborg Knutsdotter. I boet var 1 pund 10½ mark (med bygselrett) i Nedre Myklebostad (21 daler 3 ort). Den avdøde skyldte 12 daler i barnepenger og drøyt 7 daler i bøter. Aktiva: 53 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 31–3–16. Arv: 21–3–0.23

I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 266) kalles Knut Eriksson på Turhus for «Knut Knutson Sira».17

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 300. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410154
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 72.
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400738
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 14. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 146. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410077
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 17. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 18. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 19. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.
 20. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
 21. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 22. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128

Ola Torfinnsson på Ødegård1,2

M, #14272, ( - omkr. 1750)
Far*Torfinn Persson på Ødegård1,2 (1665 - c 1728)
Mor*Anne Olsdotter på Ødegård1 ( - c 1728)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Torfinn Persson og Anne Olsdotter på Ødegård den 3. juni 1729: 8 daler 2 ort 13 skilling pluss 54 daler i hjemmefølge, utlagt i 20 4/7 mark i «Øgaard» (10–1–2), 4 tønner havre (4 daler) o.a.3
Han var myndling av Per Torfinnsson i Meringdal i 1729.1


Ola døde omkr. 1750.2
Knut Torfinnsson på Ødegård ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.2


     Han kan ha vært far til Anne Olsdotter.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b–603 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618

Ingeborg Knutsdotter på Turhus1,2

K, #14273, (ca. 1751 - )
Far*Knut Eriksson på Turhus2,3 ( - c 1756)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad4,2 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megIngeborg ble født ca. 1751.3
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755: 3 ort 5 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.5
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 10 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i en andel av Nedre Myklebostad.6
Hun var myndling av Tore Eriksson på Myklebostad i 1757. Han var fremdeles hennes formynder i 1767.2,3
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 4 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660467
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.

Brit Eriksdotter på Myklebostad1,2

K, #14274, ( - etter 1767)
Far*Erik Toresson på Ødegård3,4 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård5,3,6 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun var enke i 1767.6 Annet navn: Brit Eriksdotter på Ødegård.5,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 1 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i 1,3 mark i Nauste (0–1–8), 1,8 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–1–12) o.a.7
Hun var myndling av Tore Toresson på Setra i 1727.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.5
Hun var myndling av Aslak Knutsson på Grandsetra i 1746.5
Lasse Olsson kjøpte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på bnr. 3, Litle Bergsethjellen, Vistdal, den 9. juni 1755 av Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,9,4

Brit giftet seg med en uregistrert person.6,1
Hun var huskone på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1762. Hun slapp ekstraskatt ettersom mannen var utkommandert.1,10 Hun bodde hos Ola Persson på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1764. Brit var da fattiglem.2,11,12
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767.6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 208. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 207. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 203.
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.

Ingrid Eriksdotter på Ødegård1,2

K, #14275, ( - etter 1767)
Far*Erik Toresson på Ødegård3,4 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård1,3,2 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 1 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i 1,3 mark i Nauste (0–1–8), 1,8 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–1–12) o.a.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.1
Hun var myndling av Anders Knutsson på Grandsetra i 1746.1
Inger Møchelbostad var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 3 ort.6
Ingrid tjente hos Tore Eriksson på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1762.7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767.2
Hun var myndling av Aslak Knutsson på Solhjell i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 71.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 203.

Elling Aslaksson på Nerland1,2,3

M, #14276, (ca. 1708 - 1770)
Far*Aslak Jonsson på Nerland4 (c 1681 - 1759)
Mor*Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland5 (o 1680 - 1758)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Persdotter på Nerland (1732 - 1799)
De hadde fem barn.4,13 
BarnElling ble født ca. 1708.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 2 daler 8 skilling, men boet var fallitt.1
Han var kreditor ved skiftet etter Tore Åmundsson på Haustenga den 21. mai 1749: 1 daler 1 ort 8 skilling.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 ort 16 skilling.7

Elling giftet seg med Anne Persdotter.8 Elling Aslaksson på Nerland var vurderingsmann i 1755.9
Han og Anne var selveiere på bnr. 2, Nerland, Vistdal, fra 1761 til 1770.10
Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Henrik Eriksson på Lange den 30. april 1766: 1 daler 2 ort.3


Elling døde i 1770 på Nerland, Vistdal.10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a–531 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 239.

Lasse Larsson på Myklebostad1,2,3

M, #14277, ( - ca. 1755)
Far*Lars Persson på Myklebostad2,1,3 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad3,2,4 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.5
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark (med bygselrett) i gården.6,4
Han var myndling av Lasse Olsson på Ødegård i 1749.2,3


Lasse døde ca. 1755.3 Det ble holdt skifteregistrering etter «unge Menniske» Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Vistdal. Kreditor: Lasse Olsson på Ødegård. Arvinger: Inger Aslaksdotter, Per Larsson, Aslak Larsson, Tølløv Larsson, Ragnhild Larsdotter og Ingeborg Knutsdotter. I boet var 7,7 mark (med bygselrett) i Myklebostad (4 daler 3 ort 8 skilling), hvorav Per Persson på Hjellen hadde betalt 4 års landskyld (0–2–20). Aktiva: 17–2–14. Passiva: 2–1–4. Arv: 15–1–10.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Ragnhild Larsdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14278, ( - etter 1755)
Far*Lars Persson på Myklebostad2,1 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad3,2,4 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.5
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 6 daler 3 ort 9 skilling, utlagt blant annet i 3,8 mark (med bygselrett) i gården.6,4
Hun var myndling av Sjurd Knutsson i Gjerdet iallfall fra 1749 til 1755.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755: 1 daler 2 ort 11 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Per Persson på Myklebostad1,2,3,4,5

M, #14279, (ca. 1695 - 1765)

Familie

Anne Olsdotter på Myklebostad (c 1692 - 1772)
De hadde to barn.5 
Barn
Per Persson (Myklebostad) sitt bumerke i 1733 (fra «Bumerker fra Volds ottung»)Per ble født ca. 1695.6,7,8 Han var soldat.7
Annet navn: Per Persson i Langelia, nevnt 1719.9,6,10
Han var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 6 daler 3 ort 18 skilling.11
Per Persson i Langelia var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1719 i en sak mellom Guttorm Persson på Syltebø og Torfinn Bårdsson på Syltebø.9
Annet navn: Per Persson i Lia, nevnt 1722.12 Per Persson i Lia fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 27. november 1722. (Forrige bruker var Aslak Olsson, s.d.) Seddelen ble tinglyst først 7. juli 1727.12,13
Peder Møchelbostad var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 23 skilling.14
Per Persson på Myklebostad var lagrettemann i i Eresfjord tinglag iallfall 1724, 1733 og 1750.3,15,16,17
Han var bruker på bnr. 3 i 1724. Han er også ført som bruker i 1736-matrikkelen, men Ola Aslaksson (s.d.) drev nok dette bruket i 1730- og 40-årene.18,13,19,20,21
Per giftet seg med Anne Olsdotter på Myklebostad.5
Per Persson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, den 14. juli 1733 fra Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts. Seddelen ble tinglyst 29. januar året etter. (I matrikkelen fra 1736 står forrige bruker, Hans Persson.) På tinget 18. oktober 1737 fikk Per tilbud om å kjøpe bruket for 120 daler. Han fikk betenkningstid til utgangen av november, men det ble ikke noe kjøp.22,23,24
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 4 skilling.25
Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.26,27,28,29,30

Fogden, på vegne av Karsten Karstenssons enke, stevnet Knud Ols Mochelbostad (skal trolig være Ola Knutsson på Myklebostad), Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad og Per Persson på Myklebostad til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. De fattige leilendingene var allerede dømt for manglende betaling og kunne ikke opprettholde driften. Dagen etter ble de pålagt å flytte innen faredagen for at gårdsbrukene ikke skulle legges øde eller ende som beitemark.26,31,32,13 Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen stevnet Per Olsson i Ytterlia til tinget i Eresfjord den 24. januar 1739 for odels- og rydningsrett i Ytterlia på Ytre Lange. Den innstevnede møtte og påpekte at han hørte hjemme i et annet tinglag (Rødven), så saken ble ikke behandlet.33,34,13,35
Han og Anne var brukere på bnr. 4 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund. Sønnen Ola fikk bygselseddel samme år. De bodde hos ham i 1762.7,2,36

Per døde i 1765 på Øvre Myklebostad, Vistdal.37 Han ble jordfestet den 1. januar 1766 på Vistdal kyrkjegard. Det står Peder Olss: Møchelbostad i ministerialboka, men han kaltes ellers Persson.37 Det ble holdt skifte etter ham og Anne den 13. august 1776. Arvinger: Ola Persson på Myklebostad, Ingeborg Toresdotter på Solhjell og Mildrid Toresdotter på Solhjell. I boet var kopperkjele og to kyr. 4 tønner såkorn, som var sådd da sønnen overtok, ble også tatt med. (Anne Olsdotter hadde for mange år siden arvet noen i Molde, men midlene var oppbrukt.) Aktiva: 18 daler. Passiva: 4 daler 12 skilling. Arv: 13 daler 3 ort 12 skilling.38

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Møkelbodstad i 1734.4

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.10

     Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjarsson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). I manntallet kalles de barn av ei fattig huskone, så faren var trolig død (Per Ørjarssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).6,39

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 345, 400) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia. På s. 401 og 330 står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.40,41,35,42


I Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 401) er nok Per Persson på Myklebostad sammenblandet med Per Persson på Hjellen, som fikk bygselseddel samme dag (men de var neppe samme person av den grunn).35,43

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 37 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400202
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 207. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 31. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 45 b, 1766, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640089
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 121 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390588
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 217.
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 27 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400192
 16. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 20. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410013
 17. [S785] «Bumerker fra Volds ottung»: s. 19.
 18. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 43 b, mnr. 208. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670045
 19. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 208.
 20. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218.
 21. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=250
 22. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 23. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 207.
 24. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400359
 25. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 26. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 27. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 28. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 29. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 30. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 31. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 32. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 33. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/248/
 34. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 35. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.
 36. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 37. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 45 b, 1766. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640089
 38. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 259 b–260 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670262
 39. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409.
 40. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 41. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 42. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 43. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad1

K, #14280, ( - etter 1749)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Larsson på Myklebostad (c 1658 - )
Seks barn er nevnt i et skifte.1 
BarnRagnhild giftet seg med Per Larsson.
Hun og Per var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1701. Lars Persson bodde også der. De hadde en tjenestekar.2
Hun og Per var brukere på bnr. 4 i 1711. Lars Persson og Lisbet Persdotter bodde også der. Enka (Ragnhild) hadde overtatt i 1718. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de selv eide 1 våg 15 merker (med bygselrett).3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 3 daler 12 skilling i jordegods, 3 daler 2 ort 19 skilling i innestående løsøre, og 1 daler for en kuhud.7,8


     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 247.

Gjertrud Persdotter på Venås1

K, #14281, ( - etter 1754)
Far*Per Larsson på Myklebostad2,3 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Gjertrud Persdotter på Myklebostad.3,2 Gjertrud og mannen var brukere av halve gården på Venås, Tingvoll, fra 1727 til 1734.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.5

Hun var huskone på Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1754.3

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 138.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 302.
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 137.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Ragnhild Persdotter på Teigset1,2

K, #14282, (ca. 1709 - 1772)
Far*Per Larsson på Myklebostad3 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad3 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sjurd Knutsson i Gjerdet (c 1715 - 1766)Annet navn: Ragnhild Persdotter på Myklebostad.3
Ragnhild ble født ca. 1709 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Ragnhild giftet seg med Sjurd Knutsson i Gjerdet.2
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.4

Hun og Sjurd var selveiere på Teigset, Nesset, fra 1756 til 1766.5
Hun var myndling av Per Persson på Hjellen i 1767.2


Ragnhild døde i 1772 på Teigset, som huskone.1,5 Hun ble jordfestet den 7. juni 1772 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 87 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640130
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 199.

Ingebjørg Persdotter på Myklebostad1

K, #14283, ( - etter 1748)
Far*Per Larsson på Myklebostad1 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad1 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Sjurd Knutsson i Gjerdet1,2,3

M, #14284, (ca. 1715 - 1766)
Far*Knut Larsson på Stubøen4,5 (c 1657 - )

Familie

Ragnhild Persdotter på Teigset (c 1709 - 1772)Annet navn: Sjurd Knutsson på Stubøen.6
Sjurd ble født ca. 1715 på Stubøen, Nesset.6 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736.6
Han var bruker på Vorpeneset, Nesset, fra ca. 1741. Gården ble kalt Gjerdet. Han drev den til 1756.7,8
Sjurd giftet seg med Ragnhild Persdotter på Myklebostad.9
Han var verge for Ragnhild Larsdotter på Myklebostad iallfall fra 1749 til 1755.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Stubøen den 30. juni 1752: 10 daler 8 skilling, pluss 2 ort for en Molde-reise.10

Annet navn: Sjurd Knutsson på Teigset.11,12
Sjurd Knutsson kjøpte 2 våger med bygselrett på Teigset, Nesset, den 5. juli 1756 av Bjørn Larsson på Teigset og Ola Larsson på Teigset o.a. Kjøpesum: 50 daler. Selgerne hadde arvet jorden etter faren. Skjøtet ble tinglyst samme dag.12,13
Han og Ragnhild var selveiere på Teigset fra 1756 til 1766.11

Sjurd døde i 1766 på Teigset.11

     Navnet hans ble skrevet Siur Giera i 1749.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650635
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 366.
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 361.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b–36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 199.
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626

Ola Tølløvsson på Moen1,2

M, #14285, (ca. 1655 - 17. januar 1715)

Familie

De hadde fem barn, alle gutter.4,3 
BarnOla ble født ca. 1655.2,3
Ola giftet seg ca. 1690 med enka på Moen.2,4
Han var bruker på Moen, Eresfjord, i 1690. Gården var på 1 våg 12 merker. Etter at han forsvant i 1712, drev kona frem til sønnen Tore overtok.1,5
Ola fikk barn med stedattera i 1712. Han rømte, men kom tilbake året etter og ble stilt for retten.4

Ola døde den 17. januar 1715 i Eresfjord. Han ble halshogget for blodskam, og liket ble brent.3

     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Moen. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201022
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 105.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 106.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 130 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390421
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400532

Brit Eriksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14286, (ca. 1724 - 1764)
Far*Erik Knutsson i Utigard3,4 (c 1693 - f 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Andersson på Myklebostad (c 1713 - 1764)
De hadde seks barn.10 
BarnAnnet navn: Brit Eriksdotter i Utigard.3
Brit ble født ca. 1724.1,3
Brit giftet seg med Knut Andersson på Lange.1,2,3
Knut Andersson på Lange kjøpte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 3. januar 1744 av Erik Knutsson i Utigard. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru), som til sammen ble 1 våg 15 merker. Skjøtet ble tinglyst 4. juli.4,5,6,7

Hun og Knut var brukere i Heraust i 1748. Skyld 1749: 1 våg 1 pund 18 merker.8,9,3

Brit døde i 1764 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1,3 Hun og Knut ble jordfestet den 5. februar 1764 på Vistdal kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter henne og Knut den 1. juni 1764. Arvinger: Anders Knutsson, Aslak Knutsson, Ola Knutsson, Marit Knutsdotter og Kari Knutsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266

Anders Olsson på Lange1,2,3

M, #14287, (ca. 1681 - ca. 1714)
Far*Ola Aslaksson på Myklebostad4,5 (c 1651 - )
Mor*Brit Aslaksdotter på Myklebostad4 ( - e 1685)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Lange
Tre barn levde i 1714.2 
BarnAnders ble født ca. 1681 på Nedre Myklebostad, Vistdal.5 I manntallet av 1701 står Anders Olsson hos Ola Aslaksson på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.6,7
Anders giftet seg med Marit.2
Annet navn: Anders Olsson på Myklebostad, nevnt 1708.8,9
Anders Olsson på Myklebostad kjøpte 1 pund 4½ mark odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, den 18. juli 1708 av Trond Olsson på Ora. Trond solgte på vegne av seg selv og sine søsken, som arvet jorden etter broren Ola Olsson. Skjøtet ble utstedt på Ytre Slemmå, og tinglyst 21. januar året etter.10,9 Anders Olsson hadde overtatt etter Ola Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1710 (det kan tenkes at Ola var gift og at Anders giftet seg med enka og slik kom i besittelse av den andre halvparten).11
Han og Marit var brukere på bnr. 4 i 1711. I skoskattelisten datert 14. juni står anders olsens qvinde og ei tjenestejente. Anders stod fremdeles som bruker i matrikkelen fra 1717, men det var nok enka som drev bruket.1,3,12

Anders døde ca. 1714 på Indre Lange, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 25. april 1714. Arvinger: Marit Lange, Anders Andersson, Ola Andersson og Knut Andersson. Arv: 31 daler 3 ort 20 skilling.2
Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.13,14,15

Ifølge Bygdebok for Eid (s. 349) var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Vistdal) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).16,17


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 54) eide Anders Ørjarsson på Lange fremdeles 2 pund 9½ mark i gården i 1719, men det stemmer ikke (se Anders Olsson på Lange).15

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 2, legdsrulle. Ræven-otting, legdsnr. 69. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181087
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15-16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650028
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390196
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 a–26 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650027
 11. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180293
 12. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 13. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 14. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 15. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 54.
 16. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 17. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Arne Olsson på Lange1,2

M, #14288, ( - etter 1725)

Familie

Marit Lange
BarnArne giftet seg trolig med Marit Lange. Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.2,3,1
Han var bruker på bnr. 4 i 1725.4 Anders Andersson overtok etter Arne Olsson, som trolig var hans stefar.

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 54.
 2. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 3. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.

Brit Åmundsdotter på Lange1

K, #14289, ( - ca. 1741)

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde to barn.1,2 
BarnBrit giftet seg med Anders Andersson på Lange.1,2

Brit døde ca. 1741 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. juni 1742. Arvinger: Anders Andersson og Anders Andersson o.a. I boet var 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Lange (18 daler). Aktiva: 58 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 3–1–12. Arv: 54–3–20.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 169 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650187
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.

Gunnar Ørjarsson i Lia1,2,3

M, #14290, (ca. 1744 - 21. august 1823)
Far*Ørjar Persson i Lia1 (c 1715 - c 1746)
Mor*Marit Olsdotter i Lia1,4 (c 1717 - 1782)Gunnar ble født ca. 1744.5,4
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Persson i Lia den 3. desember 1746: 28 daler 3 ort 12 skilling, utlagt blant annet i 6 merker jord med bygselrett (3 daler).6
Han var myndling av Knut Olsson på Mittet i 1746.1
Knut Olsson på Mittet eide 12 merker på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1762. Ved skiftet etter ham året etter ble dette utlagt som gjeld til myndlingen Gunnar Ørjarsson.7,8
Gunnar Ørjarsson kjøpte jord i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, den 17. oktober 1769 av Per Gunnarssen Lind. Etter handelen rådde Gunnar over 1 pund 3 merker. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.2
Annet navn: Gunnar Ørjarsson i Langelia, nevnt 1775.9,5
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 6 daler i 2 års tjenestelønn, 4 daler i 4 års landskyld, og 2 daler i rede penger. Derimot skyldte han 1 daler 2 ort for 3 merker (med bygselrett) i bruket.10
I manntallet av 1801 står Gunnar som bruker i Øverlia. Siri Ivarsdotter o.a. bodde også der.5
Han var selveier i Øverlia til 1812.11

Gunnar døde den 21. august 1823 på Ytre Lange, Vistdal.11

     Navnet hans ble skrevet Gunder Ørgesen Langelien i 1775.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410782
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 388.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 359 b, Langelie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660138
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 390.

Gjertrud Justsdotter i Lia1,2

K, #14291, ( - etter 1747)

Familie

Per Ørjarsson i Lia (c 1684 - )
De var trolig gift og foreldre til to barn. 
BarnHun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler 10 skilling.3

Gjertrud giftet seg trolig med Per Ørjarsson i Lia.
Anders Eriksson var verge for Per Gunnarssen i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.4,1,5


     Didrik Justsson på Helle og Gjertrud Justsdotter i Lia var trolig søsken.2,6

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630489
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 387.

Anders Arnesson i Lia1,2

M, #14292, (ca. 1720 - ca. 1752)
Far-?*Arne Olsson på Lange ( - e 1725); kanskje
Mor-?*Marit Lange; kanskje
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter i Lia (c 1717 - 1782)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Anders Arnesson på Lange.3
Anders ble født ca. 1720.3 Anders Arnesson på Lange ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1741. Han var fremdeles soldat i 1749.3
Anders giftet seg julen 1747 med Marit Olsdotter i Lia.1,4 Anders Arnesson fikk bygselseddel på 13½ mark i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, fra Anders Eriksson den 29. desember 1747. Seddelen ble tinglyst 21. oktober året etter.2

Anders døde ca. 1752 i Øverlia.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. april 1753. Arvinger: Marit Olsdotter og Ørjar Andersson. I boet var 6 merker i bruket (3 daler). Formue: 46 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 4–0–2. Arv: 42–2–12 (sic).5

     Anders Arnesson i Lia og Ildri Arnesdotter på Myklebostad kan ha vært søsken.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 65. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 206 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400665
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.

Marit Olsdotter i Lia1,2

K, #14293, (ca. 1717 - 1782)

Familie 1

Ørjar Persson i Lia (c 1715 - c 1746)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

Anders Arnesson i Lia (c 1720 - c 1752)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 3

Knut Jakobsson i Lia (c 1727 - 1774)
De hadde ett barn.13 Marit ble født ca. 1717.3
Marit giftet seg med Ørjar Persson.1
Hun og Ørjar var brukere i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal. Skyld: 1 pund 3 merker.3,4
Anders Eriksson var verge for Per Gunnarssen i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Persson i Lia den 3. desember 1746: 28 daler 3 ort 12 skilling, utlagt blant annet i 6 merker jord med bygselrett (3 daler).8
Hun var myndling av Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik i 1746.1

Marit giftet seg julen 1747 med Anders Arnesson.2,9
Anders Eriksson gav bygselseddel på 13½ mark i Øverlia til Anders Arnesson den 29. desember 1747.10
Marrit Lien var kreditor ved skiftet etter Mari Styrkårsdotter på Lange den 9. april 1753: 1 ort.11
Hun var arving ved skiftet etter Anders Arnesson i Lia den 10. april 1753: 21 daler 1 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 3 merker i bruket (1–2–0). I boet var 6 merker i bruket (3 daler). Formue: 46 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 4–0–2. Arv: 42–2–12 (sic).12
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson i Nerlia i 1753.2

Marit giftet seg den 12. juni 1754 med Knut Jakobsson på Ytre Mittet.13,14
Annet navn: Marit Olsdotter i Langelia, nevnt 1775.13
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 11 daler 2 ort 14 skilling.15
Hun var myndling av Anders skolemester i 1775.13


Marit døde i 1782.3

     Jon Olsson på Myra, Knut Olsson på Mittet og Marit Olsdotter i Lia kan ha vært barn av Ola Knutsson på Sandnes.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 389) hadde Knut Jakobsson og Marit Olsdotter i Lia sønnen Lars (i live 1782), men i skiftet etter Knut fra 1775 står at deres eneste barn var Brit (19 år).3,13

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 206 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400665
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 14. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 336, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410173
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158

Ørjar Andersson i Lia1

M, #14294, (ca. 1749 - )
Far*Anders Arnesson i Lia1 (c 1720 - c 1752)
Mor*Marit Olsdotter i Lia1 (c 1717 - 1782)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megØrjar ble født ca. 1749 på Ytre Lange, Vistdal.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Arnesson i Lia den 10. april 1753: 21 daler 1 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 3 merker i bruket (1–2–0).2
Han var myndling av Knud Møchelbostad (trolig Knut Andersson på Myklebostad) i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762

Marit på Lange1

K, #14295
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Anders Olsson på Lange (c 1681 - c 1714)
Tre barn levde i 1714.1 
Barn

Familie 2

Arne Olsson på Lange ( - e 1725)
BarnMarit giftet seg med Anders Olsson på Myklebostad.1
Hun og Anders var brukere på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1711. I skoskattelisten datert 14. juni står anders olsens qvinde og ei tjenestejente. Anders stod fremdeles som bruker i matrikkelen fra 1717, men det var nok enka som drev bruket.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.1

Marit giftet seg trolig med Arne Olsson.
Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.5,6,7

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 2, legdsrulle. Ræven-otting, legdsnr. 69. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181087
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15-16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 6. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 54.

Ørjar Persson i Lia1,2

M, #14296, (ca. 1715 - ca. 1746)
Far*Per Ørjarsson i Lia3 (c 1684 - )
Mor-?*Gjertrud Justsdotter i Lia ( - e 1747); trolig

Familie

Marit Olsdotter i Lia (c 1717 - 1782)
De hadde ett barn.1 
BarnØrjar ble født ca. 1715 på Ytre Lange, Vistdal.2
Ørjar giftet seg med Marit Olsdotter.1
Han og Marit var brukere i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal. Skyld: 1 pund 3 merker.4,2

Ørjar døde ca. 1746 på Ytre Lange.1 Det ble holdt skifte etter ham den 3. desember 1746. Arvinger: Marit Olsdotter og Gunnar Ørjarsson. I boet var 12 merker jord (med bygselrett), verdsatt til 6 daler. Aktiva: 57 daler 3 ort. Det var ingen gjeld.5

     Navnet hans ble skrevet ørje Pedersøn Lien i 1746.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 388.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449

Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik1,2

M, #14297, (ca. 1700 - )
Far*Bjørn Knutsson i Ranvik3 (c 1659 - )Ingebrigt ble født ca. 1700 i Ranvik, Nesset.3 I manntallet av 1701 står Ingebrigt Bjørnsson hos Bjørn Knutsson på bnr. 1, Ranvik, Nesset.3,4
Han bodde i Ranvik iallfall fra 1742 til 1746.5,2,6
Han bevitnet at Mali Olsdotter solgte 2 pund 6 merker på bnr. 5, Rød, Nesset, den 6. juli 1742 til Ola Olsson på Rød og Anne Eriksdotter.7,5,8
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter i Ranvik i 1744.2
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson i Sotnakken den 2. desember 1745: 1 daler 2 ort.9
Han var verge for Marit Olsdotter i Lia i 1746.6
Han var forlover for Lasse Jonsson i Gamsgrøa og Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen, som ble trolovet den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset.1


     Navnet hans ble skrevet Ingebret Biørnsøn Ranvigen i 1742.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 328 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Ranevig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 179 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650439
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 392.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b–398 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417

Bjørn Knutsson i Ranvik1,2,3

M, #14298, (ca. 1659 - )
Far-?*Knut Persson i Ranvik (c 1625 - ); kanskje4

Familie

En annen Bjørnsson i Ranvik var trolig også hans.7 
BarnBjørn ble født ca. 1659.5 Han fikk bygselseddel på 1 våg på bnr. 1, Ranvik, Nesset, fra Ivar Andersson i mars 1679. Seddelen ble tinglyst først 19. oktober 1720.3,4
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 1. Ingebrigt Bjørnsson var også der. De hadde en tjenestegutt. Bjørn drev frem til 1727.5,4
Han var verge ved skiftet etter Jon Knutsson på Dale den 22. januar 1704.6
Bjørn Knutsson i Ranvik var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson Kvernberg.2

     Han kan ha vært far til Knut Bjørnsson på Dale.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Ranevig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 114 b–116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630230
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#77

Knut Olsson på Mittet1,2

M, #14299, (ca. 1700 - 14. april 1762)

Familie 1

Anne Knutsdotter på Mittet (c 1707 - 1753)
De hadde fire barn.7 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.7 Knut ble født ca. 1700.3
Annet navn: Knut Olsson på Sandnes, nevnt 1734.4 Han var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1734 til 1735.4,5
Knut trolovet seg den 28. desember 1734 i Veøy kirke med Anne Knutsdotter på Dale.4
Knut giftet seg den 26. juni 1735 i Veøy kirke med Anne Knutsdotter på Dale, viet av Lars Barhaug.5
Bjarte Persson på Slemmå, Per Persson på Dale og Knut Olsson på Mittet solgte 1 pund 16½ mark odel med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 31. desember 1740 til Ola Knutsson på Dale. Kjøpesum: 20 daler 1 ort. Ola hadde også arvet 9½ mark. Knut solgte nok på vegne av kona.1
Han var verge for Gunnar Ørjarsson i Lia i 1746.2
Knut Olsson fikk bygselseddel på 1 våg på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy, fra Børge Jakobssen Eg den 4. desember 1754. Seddelen ble tinglyst 11. juni året etter.6
Knut giftet seg ca. 1755 med en uregistrert person.7
Han var bruker på bnr. 2 til 1761.8 Han eide 12 merker på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, i 1762. Ved skiftet etter ham året etter ble dette utlagt som gjeld til myndlingen Gunnar Ørjarsson.9,10
Annet navn: Knut Olsson på Inner-Mittet, nevnt 1762.3

Knut døde natt til 14. april 1762 på Inner-Mittet, Veøy, av munnkreft.3 Han ble gravlagt den 15. april 1762 på Veøy kirkegård.3

     Jon Olsson på Myra, Knut Olsson på Mittet og Marit Olsdotter i Lia kan ha vært barn av Ola Knutsson på Sandnes.

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 487, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660449
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 149, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380, publiseringsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46.
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 45.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041247
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 118 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660138
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650782

Eli Knutsdotter på Mittet1,2

K, #14300, (1743 - )
Far*Knut Olsson på Mittet1 (c 1700 - 1762)
Mor*Anne Knutsdotter på Mittet1 (c 1707 - 1753)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megEli ble født i 1743 på Inner-Mittet, Veøy.2
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson i Nedre Langelia i 1753.1
Ei Eli Knuds Dotter Lange var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Ytre Mittet den 22. april 1761: 3 daler 1 ort.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650782
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022