Kristoffer Kristensson1

M, #16101, ( - før 1754)
Far*Kristen Persson på Stanganeset1 (c 1685 - c 1754)
Mor*Anne Kristoffersdotter ( - f 1737)

Familie

Sju barn levde i 1754.1 Kristoffer døde før 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903

Per Persson på Stanganeset1,2

M, #16102, (ca. 1651 - )

Familie 1

Kirsti Persdotter i Koparvika (o 1655 - 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Katrina Olsdotter ( - e 1730)Per ble født ca. 1651.1
Per giftet seg ca. 1681 med Kirsti Persdotter på Røbekk. På høsttinget i Fanne tinglag ble de bøtelagt 2 daler 1 ort grunnet for tidlig samleie. De var trolovet (og hadde altså fått barn).3,4
Annet navn: Per Persson på Røbekk, nevnt 1681.4
Han ble kalt Per kopperslager, nevnt mellom 1681 og 1730.5,6,7
Han og Kirsti var husfolk på Røbekk, Bolsøy, i 1681. De var arbeidsføre.6,3,4
Han og Kirsti var husfolk i Koparvika, Stanganeset, Veøy, i 1701, sammen med Kristen Persson, Aleksander Persson og Ludvig Persson. Plassen lå i bytte med Ottestad.1,8,9 Per Persson var tilsynsmann (stodderfogd) i i Romsdal fogderi fra 1708. Han virket fremdeles i 1712.9,5 Han eide et hus ved naustene på Geitnes, Bolsøy. Johan Robertsson nedla i 1717 forbud mot å flytte det før hans utestående med Per var innfridd, 3 daler 3 ort 8 skilling. Året etter erklærte Johan at hvis ikke eieren meldte seg, ville han overta huset.10,11
Per trolovet seg den 10. juli 1729 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Katrina Olsdotter. Forlovere: Kristen kopperslager o.a.2
Per giftet seg den 23. oktober 1729 i Veøy kirke med Katrina Olsdotter, samme dag som hans sønnedatter Kirsti Kristensdotter.12,13 Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.14,15,7

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Stangenes i 1701.1

     Han kan ha vært far til Aleksander Persson i Sandvika. I så fall var nok Aleksander det barnet de fikk ca. 1681.3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Per Persson på Stanganeset en sønn «Peder Pedersen f ca 1703», som giftet seg 1729 med Katrina Olsdotter, men det er feiltolkning av ting- og ministerialbøkene (pluss et hypotetisk fødselsår) – det var ikke snakk om en sønn med samme navn, men Per selv.16,2,17

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 3. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra G, sakefallsregnskap. Fanne Ottings Høsteting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351221
 4. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra G, sakefallsregnskap. Fanne-Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351203
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390399
 6. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Wedøe Præstegield, Bølsøe Kirkesogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120089
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=326
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390245
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 86 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390552
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 93 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390560
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 13. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 14. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 16. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 17. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040

Aleksander Persson på Stanganeset1

M, #16103, (ca. 1693 - )
Far*Per Persson på Stanganeset1 (c 1651 - )
Mor*Kirsti Persdotter i Koparvika (o 1655 - 1729)Aleksander ble født ca. 1693.1 Han bodde hos Per Persson i Koparvika, Stanganeset, Veøy, i 1701.1,2,3
Han bodde kanskje på Brattset, Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=326
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390245
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1735. Fanne Otting, 4. juli.

Ludvig Persson på Stanganeset1

M, #16104, (ca. 1699 - )
Far*Per Persson på Stanganeset1 (c 1651 - )
Mor*Kirsti Persdotter i Koparvika (o 1655 - 1729)Ludvig ble født ca. 1699.1 Han bodde hos Per Persson i Koparvika, Stanganeset, Veøy, i 1701.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=326
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390245

Katrina Olsdotter1,2

K, #16105, ( - etter 1730)

Familie

Per Persson på Stanganeset (c 1651 - )Katrina trolovet seg den 10. juli 1729 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Per Persson. Forlovere: Kristen kopperslager o.a.1
Katrina giftet seg den 23. oktober 1729 i Veøy kirke med Per kopperslager.2,3 Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.4,5,6

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Per Persson på Stanganeset en sønn «Peder Pedersen f ca 1703», som giftet seg 1729 med Katrina Olsdotter, men det er feiltolkning av ting- og ministerialbøkene (pluss et hypotetisk fødselsår) – det var ikke snakk om en sønn med samme navn, men Per selv.7,1,8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040

Brit Persdotter1,2

K, #16106, ( - etter 1729)
Far*Per Persson på Stanganeset3 (c 1651 - )
Mor*Kirsti Persdotter i Koparvika (o 1655 - 1729)

Familie 1

Per Olsson på Kringstad ( - e 1724)

Familie 2

Ola Ravaldsson ( - e 1730)Brit fikk barn med Per Olsson på Kringstad ca. 1714. De ble stevnet til høsttingene det året for leiermål. Hun tilstod, men han møtte ikke. På tinget 4. februar året etter i Rødven tinglag ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler. I 1724 resterte Per 5 daler 2 ort og Brit 6 daler, som de på tinget i Fanne 1. februar ble dømt til å betale.4,5,6,1
Annet navn: Brit Persdotter på Stanganeset, nevnt 1715.4,5
Brit giftet seg med Ola Ravaldsson.2 Brit Persdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 23. juli 1722. Saken gjaldt tyveri av penger.7 Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.8,9,10

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) kalles Brit Persdotter på Stanganeset for Marit, men det skyldes nok en feilskrift i tingboka.11,4

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390722
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390494
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390474
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390721
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390672
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 11. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839

Per Olsson på Kringstad1,2

M, #16107, ( - etter 1724)

Familie

Brit Persdotter ( - e 1729)Han bodde på Kringstad, Bolsøy.1,3
Per fikk barn med Brit Persdotter på Stanganeset ca. 1714. De ble stevnet til høsttingene det året for leiermål. Hun tilstod, men han møtte ikke. På tinget 4. februar året etter i Rødven tinglag ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler. I 1724 resterte Per 5 daler 2 ort og Brit 6 daler, som de på tinget i Fanne 1. februar ble dømt til å betale.3,1,2,4

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Kringstad i 1715.3

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390474
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390721
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390494
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390722

Ola Ravaldsson1,2

M, #16108, ( - etter 1730)

Familie

Brit Persdotter ( - e 1729)Ola giftet seg med Brit Persdotter.1 Per kopperslager, Katrina Olsdotter, Kristen kopperslager, Anne Kristoffersdotter, Ola Ravaldsson og Brit Persdotter ble stevnet i 1729. Vitner: Peter svenske o.a. De hadde ranet bokbindersvenn Filip Rode, som 17. oktober var på reise fra kaptein Lossius til fogdegården (Gjermundnes) for å finne arbeid. Rode hadde forvillet seg inn i Pers hus og blitt frastjålet 54 daler, slått, drapstruet og bortført. Den 4. november ble Per, Katrina, Kristen og Ola idømt tredobbel tilbakebetaling samt pisking i et fengsel. Året etter stod Kristen til offentlig skriftemål 13. januar og de tre andre 23. april i Veøy kirke.3,4,2

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 112, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 43 b–47 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400037
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, takksigelsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263

Ågot Tostensdotter1,2

K, #16109, ( - før 1762)

Familie

Ola Davidsson Farkvam (c 1701 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnÅgot trolovet seg den 1. november 1737 i Voll kirke med Ola Davidsson Farkvam.1
Ågot giftet seg den 26. desember 1737 i Voll kirke med Ola Davidsson Farkvam.2

Ågot døde før 1762.3

     Navnet hennes ble skrevet Agathe Tostens Datter i 1737.1,2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/

Karen Olsdatter1

K, #16110, ( - etter 1764)

Familie

Ola Davidsson Farkvam (c 1701 - )Karen giftet seg ca. 1763 med Ola Davidsson Farkvam.1
Hun og Ola bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1764. Huset stod ved Moldegårdsalléen.1

     Karen Olsdatter og Karen Olsdatter kan ha vært samme person.


     Karen Olsdatter og Karen Olsdotter Gjervik kan ha vært samme person.


     Karen Olsdatter og Karen Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Alleen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099

Ivar på Farkvam1,2

M, #16111, (ca. 1651 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnIvar ble født ca. 1651.1
Han var bruker på Farkvam, Veøy, i 1701. Jon Ivarsson bodde også der. Bruket var på 2 pund 12 merker (halve gården).2,1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 202, Farqvam. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Woldtz otting, Farqvam. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161043

Rasmus Olsson på Heggdal1

M, #16112, (ca. 1732 - ca. 1765)

Familie

Beret Larsdotter på Heggdal ( - c 1765)
De hadde ett barn.1 Rasmus ble født ca. 1732 på Nord-Heggdal, Aukra.2
Rasmus giftet seg ca. 1758 med Beret Larsdotter på Heggdal.1,3
Han og Beret var brukere på Bakken, Nord-Heggdal, Aukra, fra 1758.3

Rasmus døde ca. 1765 på Nord-Heggdal.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 344 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660371
 2. [S162] Midsund I: s. 259.
 3. [S162] Midsund I: s. 254.

Erik Arnesson på Øverås1,2,3

M, #16113, (ca. 1675 - 1736)
Far-?*Arne Øverås (c 1648? - c 1692); trolig4
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Pålsdotter på Øverås ( - c 1730)
Fem barn levde i 1730.1 
Barn

Familie 2

Anne Eriksdotter på Øverås (c 1699 - )
De hadde tre barn.9 
BarnKnut Arnesson på Vik var trolig far til Arne Øverås, som trolig var far til Erik Arnesson på Øverås. Knuts sønnesønn Erik Jakobsson på Vik var i 1730 og 36 verge for to av barna til Erik Arnesson og dessuten hans forlover.

Erik ble født ca. 1675.3
Erik giftet seg med Kari Pålsdotter på Øverås.1 Erik Arnesson fikk bygselseddel på 1 våg 6 merker Der inn, Øverås, Vestnes, fra Knut Knutsson den 12. august 1701. Forrige bruker, Pål, avstod bygselen grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt på Gjermundnes på magister Hans Grønns vegne, og tinglyst 18. oktober.5,6
Han var arving ved skiftet etter Kari Pålsdotter på Øverås den 26. juni 1730: 20 daler 1 ort 4 skilling.7

Erik trolovet seg den 22. juni 1732 i Vestnes kyrkje med Anne Eriksdotter. Forlovere: Åmund Åmundsson på Li og Erik Jakobsson på Vik.8
Erik giftet seg den 30. november 1732 i Vestnes kyrkje med Anne Eriksdotter på Li, viet av Lars Barhaug.2

Erik døde i 1736 på Øverås, Vestnes.3 Han ble jordfestet den 25. mars 1736 på Vestnes kyrkjegard, av Lars Lekanger.3 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juli 1736. Arvinger: Anne Eriksdotter, Erik Eriksson, Pål Eriksson, Ola Eriksson, Marit Arnesdotter, Brit Eriksdotter den eldre, Kari Eriksdotter, Anne Eriksdotter og Brit Eriksdotter den yngre. Arv: 56 daler 1 ort 14 skilling. Trekker man fra enkas halvdel og de umyndiges arv, tilsvarer det resterende arvepartene til to myndige sønner som ikke er nevnt i skiftedesignasjonen (Erik og Pål).9

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 160, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=89
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660047
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 9. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.

Anne Eriksdotter på Øverås1,2

K, #16114, (ca. 1699 - )
Far*Erik Eriksson på Li3 (c 1666 - 1743)
Mor*Brit Olsdotter på Li4 (o 1668 - 1740)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Arnesson på Øverås (c 1675 - 1736)
De hadde tre barn.8 
Barn

Familie 2

Jetmund Larsson på Øverås (c 1711 - 1738)
De hadde ett barn.7 
BarnAnne ble født ca. 1699.3
Annet navn: Anne Eriksdotter på Li, nevnt 1732.5,3
Anne trolovet seg den 22. juni 1732 i Vestnes kyrkje med Erik Arnesson på Øverås. Forlovere: Åmund Åmundsson på Li og Erik Jakobsson på Vik.6
Anne giftet seg den 30. november 1732 i Vestnes kyrkje med Erik Arnesson på Øverås, viet av Lars Barhaug.5
Anne giftet seg i 1736 med Jetmund Larsson i Fiksdalen.7
Hun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 28 daler 19 skilling.8

Anne giftet seg i 1740 med en uregistrert person.7 I manntallet av 1764 står Anne Eriksdotter hos Ola Eriksson Der inn, Øverås, Vestnes.1,9

     Navnet hennes ble skrevet Anna Erichsdatter Lie i 1732.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 102, mnr. 508. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050110
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=70
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 9. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=71

Kari Pålsdotter på Øverås1

K, #16115, ( - ca. 1730)
Far*Pål Knutsson på Øverås (c 1641 - )
6. tippoldemor til meg

Familie

Erik Arnesson på Øverås (c 1675 - 1736)
Fem barn levde i 1730.1 
BarnKari giftet seg med Erik Arnesson.1

Kari døde ca. 1730 på Øverås, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juni 1730. Arvinger: Erik Arnesson, Pål Eriksson, Erik Eriksson, Brit Eriksdotter og Kari Eriksdotter. I boet var tre kyr, to kviger, okse, fire geiter, to sauer, to gjeldbekrer, gammel hest, 6 tønner såkorn, halvdel i en båt, kopperkjele, gammel kåpe med sølvspenne, o.a. Arv: 40 daler 2 ort 8 skilling. Sønnen Arne frasa seg sin lodd ettersom han hadde fått hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652

Kari Knutsdotter på Skalle1

K, #16116, (før 1749 - )
Far*Knut Eriksson på Skalle1 (c 1703 - )
Mor*Brit Eriksdotter på Fremstedalen
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKari ble født før 1749.1 I manntallet av 1764 står Kari Knutsdotter hos Knut Eriksson på Skalle, Bolsøy.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 53. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 2. [S363] Bolsøyboka II: s. 631.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Arne Eriksson på Øverås1

M, #16117, ( - 1732)
Far*Erik Arnesson på Øverås1,2 (c 1675 - 1736)
Mor*Kari Pålsdotter på Øverås1 ( - c 1730)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lisbet Andersdotter på Øverås (c 1677 - 1743)
De hadde ett barn.3 
BarnArne giftet seg med Lisbet Andersdotter på Øverås.3
Han og Lisbet var brukere på bnr. 3, Øverås, Vestnes, i 1727. De hadde overtatt etter hennes far.3
Det ble holdt skifte etter Kari Pålsdotter på Øverås den 26. juni 1730. I boet var tre kyr, to kviger, okse, fire geiter, to sauer, to gjeldbekrer, gammel hest, 6 tønner såkorn, halvdel i en båt, kopperkjele, gammel kåpe med sølvspenne, o.a. Arv: 40 daler 2 ort 8 skilling. Sønnen Arne frasa seg sin lodd ettersom han hadde fått hjemmefølge.4


Arne døde i 1732 på Øverås, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=62
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652

Erik Eriksson på Setre1,2

M, #16118, (ca. 1710 - 1742)
Far*Erik Arnesson på Øverås3 (c 1675 - 1736)
Mor*Kari Pålsdotter på Øverås3 ( - c 1730)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebjørg Jespersdotter på Setre (c 1706 - 1742)
Ett barn overlevde dem.2 
BarnErik ble født ca. 1710 på Øverås, Vestnes.4,1
Han var arving ved skiftet etter Kari Pålsdotter på Øverås den 26. juni 1730: 6 daler 3 ort 1 skilling, utlagt i en gammel kåpe med sølvspenne (2 ort) o.a.5
Han var myndling av Sjurd Jakobsson i Fiksdalen i 1730.3
Han var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 4 daler 2 ort 19 1/6 skilling.6

Annet navn: Erik Eriksson på Øverås, nevnt 1737.7,8
Erik trolovet seg den 12. januar 1737 med Ingebjørg Jespersdotter i Selnes.8
Erik giftet seg den 3. februar 1737 i Vestnes kyrkje med Ingebjørg Jespersdotter i Selnes, viet av Lars Barhaug.7,2
Han og Ingebjørg bodde på Øverås i 1737. De var i Tresfjord i 1740.9,4 Erik Eriksson var rulleført som sjøvant i 1740. Han var måtelig av statur og hadde svartbrunt, krøllete hår.4
Han og Ingebjørg var husfolk på Setre, Tresfjord, i 1742.1

Erik døde i 1742 på Setre.1,4 Han og Ingebjørg ble gravlagt på Tresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter ham og Ingebjørg den 26. april 1742. Debitorer: Lars Larsson på Sørsylte o.a. Kreditorer: Ola Olsson på Setre og Børge Jakobssen Eg o.a. Arving: Kari Eriksdotter. I boet var ei gammel ku, ei ku på Skorgenes, 2½ våg havremel, 1 tønne havre, 1 pakket tønne tørrsild, sildegarn, fløyelslue med bånd, to salmebøker, o.a. Huset ble taksert til 3 daler og et gammelt fjøs til 1 ort 8 skilling. Aktiva: 30 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 15–2–8. Arv: 15–0–22.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 223, døde og begravde på Tresfjord kyrkjegard. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660320
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 4. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 285. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630164
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, (dagen før) dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132

Kari Eriksdotter på Øverås1,2

K, #16119, ( - etter 1736)
Far*Erik Arnesson på Øverås1,2 (c 1675 - 1736)
Mor*Kari Pålsdotter på Øverås1 ( - c 1730)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Kari Pålsdotter på Øverås den 26. juni 1730: 3 daler 1 ort 12 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 2 daler 1 ort 9 7/12 skilling.2
Hun var myndling av Erik Jakobsson på Vik i 1736.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652

Ola Eriksson på Øverås1,2

M, #16120, (ca. 1735 - 1802)
Far*Erik Arnesson på Øverås2 (c 1675 - 1736)
Mor*Anne Eriksdotter på Øverås1,3 (c 1699 - )
Bror av 5.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1735 på Øverås, Vestnes.4
Han var myndling av Erik Eriksson på Li i 1736.2
Han var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 4 daler 2 ort 19 1/6 skilling.2

Han var bruker Der inn, Øverås, Vestnes, fra 1761. Ola overtok etter mora.5
I manntallet av 1764 står han som bruker Der inn. Anne Eriksdotter o.a. var også der. Neste bruker fikk bygselseddel i 1766.1,6
Annet navn: Ola Eriksson ved Nakkesjøen, nevnt 1778.7,4
Han var husmann på bnr. 3, Nedre Nakken, Vestnes, i 1778. Plassen ble kalt Nakkesjøen. Den hadde jord i 1801.7,4

Ola døde i 1802.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 102, mnr. 508. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050110
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 391 b, Nachen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670253
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=70
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=71
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 317. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=320

Anders Olsson på Øverås1

M, #16121, (ca. 1651 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1651.2 Hans hjemsted var kanskje i Ås, Vestnes.2
Han ble kalt Gamle-Anders Olsson, nevnt 1687 (for å skille ham fra den andre Anders Olsson på Øverås).1,2
Han var bruker på bnr. 3, Øverås, Vestnes, i 1687. Skyld: 1 våg 6 merker. Han stod fremdeles som bruker i 1724, men dattera overtok nok på den tiden.1,2

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Væsnæs Otting, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787687
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=62

Lisbet Andersdotter på Øverås1,2

K, #16122, (ca. 1677 - 29. mai 1743)
Far*Anders Olsson på Øverås2 (c 1651 - )

Familie 1

Arne Eriksson på Øverås ( - 1732)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Lisbet ble født ca. 1677.1
Lisbet giftet seg med Arne Eriksson på Øverås.2
Hun og Arne var brukere på bnr. 3, Øverås, Vestnes, i 1727. De hadde overtatt etter hennes far.2
Lisbet giftet seg i 1733 med en uregistrert person.2

Lisbet døde den 29. mai 1743 på Øverås, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 242. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660330
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=62

Marit Arnesdotter på Øverås1

K, #16123, ( - etter 1736)
Far*Arne Eriksson på Øverås2,1 ( - 1732)
Mor*Lisbet Andersdotter på Øverås1 (c 1677 - 1743)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 4 daler 2 ort 19 1/6 skilling.2
Hun var myndling av Ola Andersson på Nerås i 1736.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=62
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.

Anne Eriksdotter på Øverås1,2

K, #16127, ( - etter 1736)
Far*Erik Arnesson på Øverås1 (c 1675 - 1736)
Mor*Anne Eriksdotter på Øverås2 (c 1699 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 2 daler 1 ort 9 7/12 skilling.1
Hun var myndling av Ottar Eriksson på Eidhammar i 1736.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69

Erik Eriksson i Misfjorden1

M, #16128, (ca. 1653 - )
Far*Erik Persson i Misfjorden1 (c 1620 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megErik ble født ca. 1653.1 I manntallet av 1664 står Erik Eriksson hos Erik Persson i Misfjorden, Vestnes.1,2

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) var Erik Eriksson på Li fra Misfjorden, altså sønn av Erik Persson der – men det ser ut til å være basert på navnelikhet med dennes sønn Erik, som var rundt 10 år eldre enn Erik på Li.
Både Erik Eriksson på Li og Ottar Eriksson på Eidhammar (s.d.) var verger for Eriks datterbarn i 1736, så de var nok brødre; Ottar hadde nemlig en bror Erik med passende alder.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 335.
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 217, Misfiord. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/117/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068

Brit Eriksdotter på Øverås1

K, #16129, (ca. 1734 - 1744)
Far*Erik Arnesson på Øverås1 (c 1675 - 1736)
Mor*Anne Eriksdotter på Øverås2 (c 1699 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til megBrit ble født ca. 1734 på Øverås, Vestnes.2
Hun ble kalt Brit Eriksdotter den yngre, nevnt 1736.1
Hun var myndling av Erik Eriksson på Li i 1736.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Arnesson på Øverås den 18. juli 1736: 2 daler 1 ort 9 7/12 skilling.1


Brit døde i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69

Jetmund Larsson på Øverås1

M, #16130, (ca. 1711 - 1738)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen2,3 (c 1676 - 1728)

Familie

Anne Eriksdotter på Øverås (c 1699 - )
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Jetmund Larsson i Fiksdalen.2,3
Jetmund ble født ca. 1711.3
Jetmund giftet seg i 1736 med Anne Eriksdotter på Øverås.1

Jetmund døde i 1738, av drukning.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=70
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.

Arne på Øverås1

M, #16131, (ca. 1648? - ca. 1692)
Far-?*Knut Arnesson på Vik (c 1604 - ); trolig2,3
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut Arnesson på Vik var trolig far til Arne Øverås, som trolig var far til Erik Arnesson på Øverås. Knuts sønnesønn Erik Jakobsson på Vik var i 1730 og 36 verge for to av barna til Erik Arnesson og dessuten hans forlover.

Arne ble trolig født ca. 1648 på Vik, Vestnes.3 I manntallet av 1664 står Arne Knuds: (16 år) hos Knut Arnesson på Vik.3,4
Arne giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker Der sø, Øverås, Vestnes, fra 1676 til 1685. Skyld: 1 pund 2 merker.5
Han var bruker på bnr. 4, Øverås, Vestnes, i 1687 og 1691. Skyld: 1 våg 1 pund 8 merker. Etter ham overtok enka, og så Tomas Åmundsson (s.d.).1

Arne døde ca. 1692.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=89
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 258.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 185, Wig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191103
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=77

Pål Knutsson på Øverås1,2

M, #16132, (ca. 1641 - )
Far-?*Knut Knutsson på Øverås (c 1595 - ); trolig3
7. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPål ble født ca. 1641.1
Han var bruker Der inn, Øverås, Vestnes, i 1675. Pål overtok trolig etter faren.1
Erik Arnesson fikk bygselseddel på 1 våg 6 merker Der inn den 12. august 1701. Forrige bruker, Pål, avstod bygselen grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt på Gjermundnes på magister Hans Grønns vegne, og tinglyst 18. oktober.2,1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660047
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 65. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=68

Knut Knutsson på Øverås1,2

M, #16133, (ca. 1595 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1595.1
Knut var trolig gift med ei datter av Pål Øverås.2
Han og kona var brukere Der inn, Øverås, Vestnes, i 1645. I 1657 skattet Knut for én hest, fem kyr, ti geiter og fire sauer.2,3
I manntallet av 1664 står han som bruker Der inn. Ivar Knutsson var også der. Skyld: 1 våg 6 merker.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 175, Offueraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191098
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 65. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=68
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69

Ivar Knutsson på Øverås1

M, #16134, (ca. 1651 - )
Far*Knut Knutsson på Øverås1 (c 1595 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megIvar ble født ca. 1651 på Øverås, Vestnes.2 I manntallet av 1664 står Ivar Knutsson hos Knut Knutsson Der inn, Øverås, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 65. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=68
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 175, Offueraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191098

Pål på Øverås1

M, #16135, ( - etter 1634)Han var bruker Der inn, Øverås, Vestnes, iallfall fra 1597 til 1634. Pål eide noe odelsgods.1
Knut Knutsson på Øverås var trolig gift med ei datter av Pål Øverås.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 65. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=68

Ingebjørg Jespersdotter på Setre1,2

K, #16136, (ca. 1706 - 1742)
Far*Jesper Eriksson i Selnes3 (c 1676 - 1747)
Mor*Ingebjørg i Selnes3 (c 1675 - 1723)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Eriksson på Setre (c 1710 - 1742)
Ett barn overlevde dem.2 
BarnIngebjørg ble født ca. 1706.1
Annet navn: Ingebjørg Jespersdotter i Selnes, nevnt 1737.4,5
Ingebjørg trolovet seg den 12. januar 1737 med Erik Eriksson på Øverås.5
Ingebjørg giftet seg den 3. februar 1737 i Vestnes kyrkje med Erik Eriksson på Øverås, viet av Lars Barhaug.4,2
Annet navn: Ingebjørg Jespersdotter på Øverås.
Hun og Erik bodde på Øverås, Vestnes, i 1737. De var i Tresfjord i 1740.6,7
Hun og Erik var husfolk på Setre, Tresfjord, i 1742.1

Ingebjørg døde i 1742 på Setre.1 Hun og Erik ble gravlagt på Tresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter henne og Erik den 26. april 1742. Debitorer: Lars Larsson på Sørsylte o.a. Kreditorer: Ola Olsson på Setre og Børge Jakobssen Eg o.a. Arving: Kari Eriksdotter. I boet var ei gammel ku, ei ku på Skorgenes, 2½ våg havremel, 1 tønne havre, 1 pakket tønne tørrsild, sildegarn, fløyelslue med bånd, to salmebøker, o.a. Huset ble taksert til 3 daler og et gammelt fjøs til 1 ort 8 skilling. Aktiva: 30 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 15–2–8. Arv: 15–0–22.8

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Jespersdatter Sætre i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 223, døde og begravde på Tresfjord kyrkjegard. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660320
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 320.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, (dagen før) dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 7. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 285. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630164
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132

Kari Eriksdotter på Setre1,2

K, #16137, (1737 - )
Far*Erik Eriksson på Setre3,1 (c 1710 - 1742)
Mor*Ingebjørg Jespersdotter på Setre1,3 (c 1706 - 1742)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kari Eriksdotter på Øverås.3,4
Kari ble født i 1737 på Øverås, Vestnes.3 Kari ble døpt den 4. mai 1737 i Vestnes kyrkje. Faddere: Lisbet Persdotter på Vik, Sissel Eriksdotter på Vik, Åmund Åmundsson på Li og Jesper Eriksson i Selnes o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Ingebjørg Jespersdotter på Setre den 26. april 1742: 15 daler 22 skilling, utlagt i bygningene o.a.5
Hun var myndling av Pål Eriksson på Heggdal i 1742.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Pål Eriksson på Heggdal den 19. juli 1747: 5 daler 3 ort 22 skilling i resterende arv (han var hennes verge).6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, (dagen før) dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b–458 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477

Hans Grønn1,2

M, #16138, (12. mai 1650 - 7. mars 1709)

Familie

Ingeborg Ivarsdotter Munthe (1659 - 1721)
De hadde 14 barn, hvorav åtte levde i 1721.3,8 
BarnHans ble født den 12. mai 1650.2 Hans hjemsted var i Trondheim.2 Han var sogneprest i Ørland fra 22. oktober 1675. Han ble ordinert 14. april året etter og virket til sin død.2,3
Hans giftet seg den 22. januar 1678 på Gjermundnes, Vestnes, med Ingeborg Ivarsdotter Munthe.4,5 Knut Knutsson på Kormeset og Ingeborg Ivarsdotter Munthe utstedte bygselsedler på vegne av Hans Grønn og senere hans enke.
Knut Knutsson gav bygselseddel på 1 våg 6 merker Der inn, Øverås, Vestnes, til Erik Arnesson den 12. august 1701. Forrige bruker, Pål, avstod bygselen grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt på Gjermundnes på magister Hans Grønns vegne, og tinglyst 18. oktober.1,6


Hans døde den 7. mars 1709.2
Joris Nilssen Skjellerup kjøpte en bruksdel på 2 pund 8 merker med bygselrett på Sørnesje, Veøy, den 12. september 1738 av Andreas Grønn. Handelen omfattet også 3 våger 12 merker med bygsel i Sølsnes, 1 pund i Litlevik, 4 våger 2 pund 12 merker i Søre Tautra, 1 våg 1 pund 12 merker med bygsel over 2 våger i Reiten, 1 våg 1 pund i Ås i Vågøy, 1 våg i Hol, og 6 merker med bygsel over ½ våg i Eidet. Kjøpesum: 300 daler. Selgeren hadde arvet jorden etter faren, Hans Grønn. Skjøtet ble datert i Trondheim, og tinglyst 3. august året etter.7

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660047
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=256
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=257
 4. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=190
 5. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 66. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=69
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650383
 8. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 48 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657

Erik Jensson på Jenset1,2,3

M, #16139, (ca. 1700 - )

Familie

Johanne Kristoffersdotter på Jenset ( - f 1762)
De hadde ikke barn. Erik ble født ca. 1700.4
Annet navn: Erik Jensson på Røsåk, nevnt 1729.5
Erik giftet seg med Johanne Kristoffersdotter på Jenset.1,4 Erik Jensson på Røsåk fikk bygselseddel på 1 våg 6 merker på Søre Jenset, Jenset, Aukra, den 20. oktober 1729. Seddelen ble tinglyst 20. januar året etter.5
Han var verge for Erik Pålsson på Heggdal i 1747.3

Han var bruker på Søre Jenset til 1749. Stesønnen Kristoffer overtok, og Erik ble boende der. I manntallet 1762 står at han «har i 14 Aar været Rasendes» (sinnssyk) og innestengt i et lite hus, som allmuen hadde bekostet, og ble underholdt av sognet. Erik var gammel og fattig i 1764.4,6,1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041135
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Side 131, mnr. 553. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050139
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 4. [S162] Midsund I: s. 193.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400046
 6. [S162] Midsund I: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=197

Ola Jokumsson på Tautra1

M, #16140, ( - etter 1764)
Far*Jokum Olsson på Tautra2 ( - m. 1733 & 1736)Han var bruker i Nordigarden, Nørdre Tautra, Aukra, i 1729. Ola hadde overtatt etter faren. Sønnen Jokum fikk bygselseddel i 1747.2
Han var verge for Ingebrigt Pålsson på Heggdal i 1747.1


Ola døde etter 1764.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Juchumsøn Touterøen i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 2. [S162] Midsund I: s. 295. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=298

Jokum Olsson på Tautra1,2

M, #16141, ( - mellom 1733 og 1736)

Familie

Han hadde iallfall to barn.4 
BarnAnnet navn: Jokum Olsson på Stokke. Hans hjemsted var på Stokke, Sunnylven.1
Han var bruker i Nordigarden, Nørdre Tautra, Aukra, iallfall fra 1707 til 1725. Skyld: 1 våg 2 pund 12 merker. Etter ham overtok sønnen Ola.2 Jokum Olsson på Tautra fikk bygselseddel på Skottgarden, Aukra, fra Erik Must den 8. oktober 1725.3
Annet navn: Jokum Olsson på Skottgarden.3
Han var bruker på Skottgarden i 1729.3

Jokum døde mellom 1733 og 1736.3

Kirkeboksituasjonen i Molde

?, #16142Fra tiden før 1798 er det ikke bevart egne kirkebøker for Molde sogn.

Ministerialbok (eller -bøker) for Molde ble nevnt i 1749, 71, 74, 90 og 92, og en klokkerbok i 1787.1,2,3,4,5,6
En gammel kirkebok fantes fremdeles i 1839, men gikk tapt før Jens Collin gjorde sine avskrifter (altså innen slutten av 1800-tallet).7

Det finnes derimot ministerialopplysninger fra Molde i andre kilder:
• I perioden 1721–41 ble Molde ført blant de andre sognene i ministerialboka for Veøy prestegjeld.8
• I perioden 1795–97 ble Molde ført blant de andre sognene i ministerialboka for Bolsøy prestegjeld.9,10

• For årene 1690–1716 og 1742–45 finnes posteringer for begravelser i regnskapene til Molde kirke (se avfotograferte kilder).11,12
• For mars 1758–mars 1759 er betaling for kirkelige handlinger gjengitt i Romsdal prostis skifteprotokoll.13
• Fra årene 1759–76 er enkelte utenomekteskapelige barn ført i Bolsøy prestegjelds ministerialbok.14
• For årene 1759–93 er de konfirmerte ført i Bolsøy prestegjelds ministerialbok (disse sidene har også offentlige skriftemål).15
• For årene 1769–92 finnes ekstrakter om sjøinnrullerte menn fra en tapt kirkebok for Molde (se avfotograferte kilder).16
• For årene 1780–1810 finnes posteringer for vielser og begravelser i regnskapet til Molde kirke (se avfotograferte kilder).17
• For årene 1787–90 og 1790–93 finnes enkelte forretninger fra Molde sogn i Bolsøys ministerialbok.6,4

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: 1749, fol. 273 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340703
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a, jenter, 1771. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620585
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, jenter, 1774. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a, 1790. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630048
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a, 1792, 19. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630050
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 b, Molde by, 1787. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630082
 7. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020408192?page=29
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630170
 11. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745.
 12. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805].
 13. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 a–166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340861
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630085
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 a–157 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630052
 16. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde og Bolsøy 1769–92. https://photos.app.goo.gl/sAEvpXx5XRKpQkZK9
 17. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810.

Johan Tönjes Vogt1,2,3,4

M, #16143, (ca. 1775 - 4. mars 1836)Johan Tönjes ble født ca. 1775.5 Han var styrmann i 1800. Året etter kaltes han koffardistyrmann. Johan var skipper i 1816 og ble titulert skipskaptein ved sin død.6,5,7,4
Han bodde på mnr. 63, Kirklandet, Kristiansund, i 1801, hos svigermora. Johan var fremdeles på Kirklandet i 1816, da han ble lignet for 5 daler i sølvskatt (innskudd i nyopprettede Norges Bank).5,7
Han reiste som skipper den 14. januar 1806 med destinasjon i Irland. Blant mannskapet var Ola Evenssen Hammer. De drog fra Kristiansund, og kom tilbake 7. juni.8 Johan reiste som skipper den 19. juli 1806 med destinasjon i Barcelona, Spania. Blant mannskapet var Ola Evenssen Hammer. De drog fra Kristiansund.8

Johan døde den 4. mars 1836 i Kristiansund, av alderdomssvakhet.4

     Navnet hans ble skrevet Johan Fogt mellom 1800 og 1836.6,7,4

Kilder/noter

 1. Som regel bare Johan. Han ble kalt Johan Vogt senior i 1836.
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 82 h, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031135
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 96/2.12.1831. E-side 4, «Anmeldte Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18311202_2_96_1?page=3
 4. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 340, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913630095
 5. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 805 a, mnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340587
 6. [S2124] Christianssands Adresse-Contors Efterretninger: nr. 20/16.5.1800. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_christiansandsadresse_null_null_18000516_11_20_1?page=2
 7. [S2125] Kristiansund sølvskatt 1816–20: 1816. Side 2. https://www.digitalarkivet.no/db10081203302006
 8. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, B. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003

Martinus Kruse1,2,3

M, #16144, (ca. 1766 - 27. januar 1810)Martinus ble født ca. 1766 i Domkirken sogn, Bergen.4,1 Han ble innrullert som matros i Bergen den 14. juni 1785. Han var måtelig av statur.4
Han bodde på mnr. 25, 8. rode, Bergen, i 1801.1 Han var skipper i 1801.1 M. S. Kruse (trolig Martinus Kruse) reiste som skipper den 30. oktober 1805 med destinasjon i Lisboa, Portugal. Blant mannskapet var Åmund Åmundssen Kleive. Dette ifølge beskjed av 23. november. Kleive avmønstret 11. desember i Kristiansand.5

Martinus døde den 27. januar 1810 i Frankrike.2

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 60 b, mnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807610606
 2. [S2126] Bergens Adressecontoirs Efterretninger: nr. 11/17.3.1810. E-side 8, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18100317_46_11_1?page=7
 3. [S1466] Bergen, Domkirken mini. 1763–1820: fol. 13 a, 3. april 1785. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660035
 4. [S407] Matroser i Bergen 1754–1800: Martinus Kruse. https://www.digitalarkivet.no/pp00000000086490
 5. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, F. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004

Klas Boy Meinertz1,2,3,4

M, #16145, ( - etter 1820)Han reiste som skipper den 29. september 1806 med destinasjon i København, Danmark. Blant mannskapet var Åmund Åmundssen Kleive. De seilte fra Kristiansund. Kleive kom hjem 27. november.4
Han reiste som skipper den 13. juli 1807 med destinasjon i Bilbao, Spania. Blant mannskapet var Nils Olssen Hellene. De seilte fra Kristiansund.5 Klas Boy Meinertz oppholdt seg i Trondheim.1,2
Han reiste som skipper med destinasjon i Hamburg, Tyskland. De ankom Trondheim 8. september 1818 med korn og stykkgods.1
Han reiste som skipper med destinasjon i Trapani, Sicilia. De ankom Trondheim 13. juni 1820 med salt.2

Kilder/noter

 1. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 73/15.9.1818. E-side 1, «Indkomne og udgaaede Skibe». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18180915_1_73_1?page=0
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 53/4.7.1820. E-side 1, «Indkomne Skibe», 13. juni. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18200704_52_53_1?page=0
 3. [S2127] Statsarkivet i Trondheim: privatarkiv 256–320: s. 162, 30.23. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015103006054?page=163
 4. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, F. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004
 5. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, R. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007

Lars Olsson på Øygarden1,2

M, #16146, (ca. 1714 - 11. mai 1780)

Familie

BarnLars ble født ca. 1714.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Øygarden, Veøy, fra Hans Holst den 20. mai 1741. Seddelen ble tinglyst 13. juli.3
Han var bruker på Øygarden i 1762. Kari Larsdotter o.a. bodde også der.4

Lars døde den 11. mai 1780 på Øygarden, av sting og blodspytting.2 Han ble gravlagt den 17. mai 1780 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter ham den 2. september 1780. Arvinger: Kari Larsdotter og Alet Larsdotter o.a. Aktiva: 66 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 8–0–20. Arv: 58–1–18.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Olsen Ødegaard i 1780.2

     Han kan ha vært far til Lars Øygard.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 254, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660336
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 212, 17. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670035
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400493
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 419. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b–516 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427

Per Persson i Skjerslia1,2,3

M, #16147, (ca. 1740 - 1785)
Far*Per Nilsson i Sørås4 (c 1690 - 1761)
Mor*Mali Tostensdotter i Sørås4 (o 1694 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Hansdotter i Skjerslia (o 1725 - 1798)
To barn levde i 1785.7,4 
BarnPer ble født ca. 1740 i Sørås, Vestnes.1
Annet navn: Per Persson i Sørås, nevnt fra 1756 til 1766.5,6 Han ble konfirmert den 24. oktober 1756 i Veøy kirke.5
Per giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Brit Hansdotter på Hoem.6,7
Han og Brit var brukere i Skjerslia, Bolsøy, i 1769. Gården var på 2 pund.3,8
Per hadde Anders Johansson Hjelset i tjeneste.8


Per døde i 1785 på Husøy, Sandøy, under vårfisket.2,1 Han ble gravlagt den 15. mars 1785 på Aukra kyrkjegard. Jordfestelsen var 5. mai.1,9,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. desember 1785.7 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 3. mai 1786. Blant kjøperne var Brit Hansdotter, Per Persson Skjersli, Peter Nikolai Møller, Johan Persson på Mjelve, Erik Olsson i Skjerslia, Ivar Eriksson på Ellingsgarden, Ola Ivarsson på Øygarden, Ola Finnsson på Oppdøl, Peder Jalles, Rasmus Andersson på Mjelve og Synnøv Andersdotter på Lønset. I boet var et skjut, geiter, bukker, bekrer, ærsauer, fjorslam, årslam, kyr (Gyllenstjerne, Kullmørk, Gulltavle o.a.), årskalv, kubjelle, 5½ tønne såhavre, to skinnfeller, skinnstakk og bukse, andel i Bolsøy kirke (14 daler, kjøpt av neste gårdbruker), halvpart i en gammel bekkekvern med hus og tilbehør, to færinger, vedslede, steinslede, tre høysleder, gryter, bakstehelle, to bakstefjøler, kjerne, furuøltønne, ny vevstol med tilbehør, hjulrokk, stikksag, to boløkser, høvelbenk, liten slipestein med jernås, fire vannbøtter, kråskap med lås, to gamle kister med lås, lampe o.a. Den avdøde hadde selv bekostet husene, men åboten på gården var 6 daler. Aktiva: 91 daler 1 ort 11 skilling. Passiva var like mye, så det ble ingen arv. Skiftet ble sluttet 14. august 1787. Kreditorer: Johannes Tim Bamberg, Henrik Øvre, Klaus Lund Steffenssen og Anders Johansson Hjelset o.a.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Schierslien i 1769.3

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 2, 15. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650544
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 275 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 531, 1756, Vestnes sogn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660471
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660495
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 9. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 3, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650544
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856

Brit Hansdotter i Skjerslia1,2,3

K, #16148, (omkr. 1725 - 4. mai 1798)
Far*Hans Hoem ( - e 1742)

Familie

Per Persson i Skjerslia (c 1740 - 1785)
To barn levde i 1785.3,9 
BarnBrit ble født omkr. 1725. Alderen ble oppgitt til 80 år ved dødsfallet i 1798, men hun må ha vært yngre.1
Annet navn: Brit Hansdotter på Hoem, nevnt fra 1762 til 1766.4,5 Hans Hansson og Brit Hansdotter tjente hos Rasmus Hansson på Ytre Hoem, Tresfjord, i 1762.4
Brit giftet seg den 26. mai 1766 i Veøy kirke med Per Persson i Sørås.5,3
Hun og Per var brukere i Skjerslia, Bolsøy, i 1769. Gården var på 2 pund.2,6
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Mjelve i 1785.3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786: ny vevstol med tilbehør, o.a.7


Brit døde den 4. mai 1798 i Skjerslia, som kårenke.1,8

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a, 1798, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 449. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660495
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 427. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=430
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Sjurd Persson på Krokset1,2

M, #16149, (ca. 1717 - ca. 1787)
Far*Per Nilsson i Sørås (c 1690 - 1761)
Mor*Mali Tostensdotter i Sørås3 (o 1694 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Børresdotter på Krokset (c 1699 - 1788)
De hadde ikke barn.3 Sjurd ble født ca. 1717.4
Annet navn: Sjurd Persson i Sørås, nevnt fra 1743 til 1746.5,4 Han ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. Han var fremdeles soldat i 1749.4,5
Sjurd giftet seg den 25. januar 1746 i Veøy kirke med Kari Børresdotter på Krokset.5,3
Han og Kari var brukere på Krokset, Vestnes, i 1749. Bruket var på 1 våg 12 merker.2
Han var verge for Per Persson Skjersli i 1785.1


Sjurd døde ca. 1787 på Krokset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 14. august 1787. Arvinger: Kari Børresdotter på Krokset, Per Persson Skjersli, Ingeborg Persdotter i Skjerslia, Tomas Persson på Krokset og Ingebjørg Persdotter på Bårsneset o.a. Aktiva: 55 daler 2 ort 22 skilling. Passiva: 10–2–12. Arv: 45–0–10.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 26. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690452
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 102. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690460
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 275, 25. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660346
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Ingeborg Persdotter i Skjerslia1,2

K, #16150, (1769 - )
Far*Per Persson i Skjerslia3,2 (c 1740 - 1785)
Mor*Brit Hansdotter i Skjerslia2 (o 1725 - 1798)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megIngeborg ble født i 1769 i Skjerslia, Bolsøy.3 Ingeborg ble døpt den 15. januar 1769 i Molde kirke. Faddere: Rasmus Andersson på Mjelve, Ola Larsson på Talset, Hans Hansson Hoem, Ingebjørg Larsdotter på Mjelve, Karen Larsdotter på Ellingsgarden og Anna Katrina Olsdotter på Talset.3,4 Ingeborg og Per Persson Skjersli ble konfirmert den 2. oktober 1785 i Bolsøy kirke.1
Hun var myndling av Rasmus Hansson på Hoem i 1785.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Persson på Krokset den 14. august 1787: 1 daler 1 ort 11 skilling.5
Hun var myndling av Hans Knutsson på Bårsneset i 1787.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630061
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Hans Hansson Hoem1,2,3

M, #16151, (1742 - 1785)
Far*Hans Hoem4 ( - e 1742)Hans ble født i 1742 på Ytre Hoem, Tresfjord.4 Hans ble døpt den 15. april 1742 i Vestnes kyrkje. Faddere: Marit Andersdotter på Sylte o.a.4 Hans Hansson og Brit Hansdotter tjente hos Rasmus Hansson på Ytre Hoem i 1762.1
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter i Skjerslia den 15. januar 1769 i Molde kirke.2,5


Hans døde i 1785 i Bolsøy.3 Han ble jordfestet den 17. april 1785.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 449. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b, menn, 1785, 17. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630042
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 224, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072

Hans på Hoem1,2

M, #16152, ( - etter 1742)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan bodde på Ytre Hoem, Tresfjord, i 1732. I 1736 drev Hans hele gården, 2 pund 18 merker. Han bodde fremdeles der i 1742. Sønnen Rasmus overtok senere.1,3,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 224, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 3. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 449.

Rasmus Hansson på Hoem1,2

M, #16153, (1732 - )
Far*Hans Hoem1 ( - e 1742)Rasmus ble født i 1732 på Ytre Hoem, Tresfjord.1 Rasmus ble døpt den 3. februar 1732 i Vestnes kyrkje. Faddere: Kari Børresdotter på Krokset o.a.1
Han var bruker på Ytre Hoem i 1762. Rasmus hadde overtatt etter faren og drev fremdeles i 1764, men var kårmann i 1801.3,4,5
Rasmus hadde Hans Hansson og Brit Hansdotter o.a. i tjeneste i 1762.3
Han var verge for Ingeborg Persdotter i Skjerslia i 1785.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660270
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 449. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 73, mnr. 449. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050079
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 398 b, Yttre Hoem, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670260

Tomas Persson på Krokset1

M, #16154, (1737 - )
Far*Per Nilsson i Sørås2,1 (c 1690 - 1761)
Mor*Mali Tostensdotter i Sørås1 (o 1694 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Tomas Persson i Sørås.2
Tomas ble født i 1737 i Sørås, Vestnes.2 Tomas ble døpt i mai 1737. Faddere: Gjøri Kristoffersdotter i Sørås, Marit Tostensdotter i Sørås, Åmund Åmundsson på Li og Åmund Tostensson i Sørås.2
Han bodde på Krokset, Vestnes, i 1787.1
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Persson på Krokset den 14. august 1787: 4 daler 9 skilling.3
Han var verge for Per Persson Skjersli i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Ingebjørg Persdotter på Bårsneset1

K, #16155, (1724 - 1797)
Far*Per Nilsson i Sørås1 (c 1690 - 1761)
Mor*Mali Tostensdotter i Sørås1 (o 1694 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Knutsson på Bårsneset (1729 - 1813)
De hadde fem barn.4 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Persdotter i Sørås.2
Ingebjørg ble født i 1724.2
Ingebjørg giftet seg den 15. desember 1755 med Hans Knutsson på Bårsneset.2,3
Hun og Hans var brukere Uti stauen, Bårsneset, Vestnes, fra 1756 til 1790.4
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Persson på Krokset den 14. august 1787: 2 daler 4 skilling.5


Ingebjørg døde i 1797 på Bårsneset, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 365. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=368
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 414, Domin: Exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660413
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 366.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Just Persson Vendel1,2

M, #16156, ( - etter 1752)
Far*Per Justsson Vendel2 (1685 - 1722)
Mor*Magrete Simensdotter Kiettelhornes1,2 ( - c 1752)Han var myndling av Peter Bille i 1752. Vendel hadde reist fra Molde noen år tidligere, og hans oppholdssted var ukjent ved skiftet etter mora.1
Han var arving ved skiftet etter Magrete Simensdotter den 23. august 1752: 191 daler 19 skilling, pluss 40 daler i innestående farsarv.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 148. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650076
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 274 b.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 151–152. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650077

Hans Eriksson i Borvik1

M, #16157, (ca. 1758 - 12. november 1812)
Far*Erik Olsson i Skjerslia (1731 - )
Mor*Marit Hansdotter i Skjerslia2 ( - f 1797)

Familie

Anne Trondsdotter i Borvik (c 1749 - 1809)Hans ble født ca. 1758.3,4
Annet navn: Hans Eriksson på Tollåsen, nevnt 1778.4 Han ble konfirmert den 27. september 1778 i Bolsøy kirke.4
Annet navn: Hans Eriksson i Skjerslia, nevnt 1790.5
Hans trolovet seg med Anne Trondsdotter i Borvik den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Ola Knutsson i Røvik og Anders Lassesson i Røvik.5,6
Hans giftet seg den 18. juli 1790 i Bolsøy kirke med Anne Trondsdotter i Borvik.6,7
Han ble kalt Hans Eriksson Lien eller Røvik i 1797.2
Annet navn: Hans Eriksson i Røvik, nevnt mellom 1797 og 1813.8,2,9
Han var verge for David Eriksson Lien i 1797.2

Han og Anne var husfolk i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.3
Hans og Anne hadde Mildrid Larsdotter i tjeneste i 1801.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 29 daler 2 ort 14 skilling.1

Hans giftet seg den 16. november 1809 i Veøy kirke med en uregistrert person.8

Hans døde den 12. november 1812 i Røvik, Bolsøy.9 Han ble jordfestet den 21. februar 1813 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.9,10

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Hans Eriksson i Borvik sønn av «leilending Erik Bordvig», men det er feil.11

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680299
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 b, Røvig, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b, 15. søndag etter trinitatis, Bolsøy. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630059
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b, trolovede, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b, 18. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 8. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 115 a, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670327
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b, 1813, 21. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1813, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 11. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=442

Anders Trondsson på Mork1,2

M, #16158, (1801 - )
Far*Trond Aslaksson på Mork1,2 (c 1753 - 1806)
Mor*Anne Andersdotter på Mork1 (c 1773 - 1837)Anders ble født i 1801 på Mork, Bolsøy.1 Anders ble døpt den 22. mars 1801 i Bolsøy kirke.1,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.2
Han var myndling av Sjurd Jakobsson i Hamna i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b, 1801, 5. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630126

Eli Trondsdotter på Mork1,2

K, #16159, (ca. 1799 - )
Far*Trond Aslaksson på Mork2,1 (c 1753 - 1806)
Mor*Anne Andersdotter på Mork1 (c 1773 - 1837)Eli ble født ca. 1799 på Mork, Bolsøy.1,2 I manntallet av 1801 står Eli Trondsdotter hos Trond Aslaksson og Anne Andersdotter på Mork.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 1 daler 5 skilling.2
Hun var myndling av Ola Olsson på Strande i 1809.2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Ola Olsson på Strande1,2

M, #16160, (ca. 1760 - )
Far*Ola Jakobsson på Strande1 ( - f 1801)
Mor*Gjøri Trondsdotter på Strande2 (c 1726 - 1806)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter på Strande (c 1755 - )Ola ble født ca. 1760 på Strande, Bolsøy.3
Ola Olsson kjøpte 2 pund 3 merker (halve farsbruket) på Strande den 12. oktober 1790 av Jakob Olsson. Kjøpesum: 76½ daler.4,1 Ola Olsson på Strande var soldat i 1791.1
Ola trolovet seg den 25. april 1791 på Årø, Bolsøy, med Anne Persdotter på Årø. Forlovere: Ola Jakobsson på Strande og Ottar Persson på Årø.1
Ola giftet seg den 15. mai 1791 i Bolsøy kirke med Anne Persdotter på Årø.5,3
Ole Strande var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.6
Anne og Ola hadde Kirsten Hansdatter i tjeneste i 1801. Kirsten var hennes søsterdatter.3

Han og Anne var brukere på Strande i 1801. Ola bodde fremdeles der i 1809.3,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 4 daler 22 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b, trolovede, 1791, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670279
 4. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: S. Fol. 462. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650408
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.

Gurianna Trondsdotter på Mork1

K, #16161, (1804 - )
Far*Trond Aslaksson på Mork1 (c 1753 - 1806)
Mor*Anne Andersdotter på Mork1 (c 1773 - 1837)Gurianna ble født i 1804 på Mork, Bolsøy.1 Gurianna ble døpt den 29. april 1804 i Bolsøy kirke.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 1 daler 5 skilling.3
Hun var myndling av Knut Andersson i Bergsbakken i 1809.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 29. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 a, 4. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Knut Andersson i Bergsbakken1,2,3

M, #16162, (ca. 1773 - 23. mars 1827)

Familie

Kari Persdotter i Bergsbakken (1777 - 1844)
De hadde barn.2 Knut ble født ca. 1773.3,4
Han bodde trolig på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, som oppsynsmann (ved bruket til Nils Erikssen Bang). Det var også tre andre tjenestefolk der.4
Annet navn: Knut Andersson på Årøneset, nevnt 1805.5
Han bodde på Årøneset, Bolsøy, i 1805, antakelig som ansatt hos Ola Jakobsson .5 Knut Andersson på Årøneset var matros i 1805.5
Knut giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke med Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet (forlovere: Ola Jakobsson og Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet).5,6,1
Han og Kari bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1807. De var brukere i 1818.1,2
Han var verge for Gurianna Trondsdotter på Mork i 1809.7
Erik Lekanger Vingård utstedte kårbrev til Kari Persdotter i Bergsbakken i april 1821. Vingård hadde bygslet bruket 6. mars. Kari var gift med forrige leilending, Knut Andersson (som var syk), og skulle blant annet ha fritt opphold i et hus han hadde bygd. Vitne: Anders Rasmusson på Berg. Dokumentet ble tinglyst 1. mai.8

Knut døde den 23. mars 1827 på Reknes hospital, Molde, som lem.3 Han ble gravlagt den 30. mars 1827.3

     Knut Anderssen Talberg og Knut Andersson i Bergsbakken kan ha vært samme person.


     Knut Andersson i Bergsbakken og Anne Andersdotter på Mork kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 3, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640246
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 200, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620537
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Aarøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670277
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 8. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 355, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620179

Jakob Olsson på Strande1,2

M, #16163, (ca. 1748 - )
Far*Ola Jakobsson på Strande1 ( - f 1801)
Mor*Gjøri Trondsdotter på Strande2,1 (c 1726 - 1806)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megJakob ble født ca. 1748.3
Han var bruker på Strande, Bolsøy, fra 1789. Bruket var på 1 våg 1 pund 6 merker. Jakob gav kårbrev til foreldrene 24. juni.1
Jakob Olsson solgte 2 pund 3 merker (halve farsbruket) på Strande den 12. oktober 1790 til Ola Olsson. Kjøpesum: 76½ daler.4,5
Han og kona var brukere på Strande i 1801. Gjøri Trondsdotter bodde også der. Gjøri var kårkone. I 1804 drev Jakob 2 pund 3 merker, taksert til 140 daler.3,6
Jakob hadde Petternille Johansdatter i tjeneste i 1801.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 4 daler 22 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 403 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660364
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/6/
 4. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: S. Fol. 462. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650408
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 20 b, trolovede, 1791, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 6. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 6, mnr. 18. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630468

Gurianna Knutsdotter Ødegård1,2

K, #16164, (9. juli 1844 - 13. mai 1929)
Far*Knut Hallasson i Sekkeseterreiten3,4 (1805 - 1845)
Mor*Anne Olsdotter i Sekkeseterreiten3 (1804 - 1887)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Klasson Ødegård (1837 - 1913)
De hadde åtte barn.7 
BarnAnnet navn: Gurianna Knutsdotter i Sekkeseterreiten.3,4
Gurianna ble født den 9. juli 1844 i Reiten, Sekkesetra, Veøy.3 Gurianna ble døpt den 8. september 1844 i Veøy kirke.3
Gurianna giftet seg den 28. september 1866 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Anders Klasson på Hagen (forlovere: Halvor Knutsson Westad o.a.)4
Annet navn: Gurianna Knutsdotter på Hagen.5
Hun og Anders var selveiere på Ziegler-parten, Hagen, Eid i Romsdal, til 1874. Gurianna hadde stelt huset for forrige eier.5,6
Hun og Anders var selveiere på Reiten, Øygarden, Fræna, fra 1874. Anders drev til sin død. I 1920 var Gurianna kårkone der, i husholdningen til sønnen Ole Mattias.7,2,8,1

Gurianna døde den 13. mai 1929.9

Kilder/noter

 1. [S2130] Fræna ft. 1920: personsedler, tellingskrets 9. Husliste 39, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824111955
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Fræna. Gnr. 64, bnr. 2, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/bf01036782002557
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 337, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670544
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 297, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650080
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=250
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=249
 7. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=160
 8. [S2131] Indre Fræna mini. 1900–76: s. 217, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102090215
 9. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=23

Anders Klasson Ødegård1,2,3

M, #16165, (20. mars 1837 - 6. mai 1913)

Familie

Gurianna Knutsdotter Ødegård (1844 - 1929)
De hadde åtte barn.8 
BarnAnnet navn: Anders Klasson på Hovde, nevnt 1837.4,5
Anders ble født den 20. mars 1837 på Øvre Hovde, Voll.4,5 Anders ble døpt den 30. april 1837.4
Annet navn: Anders Klasson på Hagen.6,7
Anders giftet seg den 28. september 1866 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Gurianna Knutsdotter i Sekkeseterreiten (forlovere: Halvor Knutsson Westad o.a.)6
Annet navn: Anders Klasson på Monsåshagen, nevnt 1874.8
Han og Gurianna var selveiere på Ziegler-parten, Hagen, Eid i Romsdal, til 1874.7,9
Han og Gurianna var selveiere på Reiten, Øygarden, Fræna, fra 1874. Anders drev til sin død. I 1920 var Gurianna kårkone der, i husholdningen til sønnen Ole Mattias.8,2,1,10 Anders Klasson Ødegård var fisker, og oppkjøper av skinn.8

Anders døde den 6. mai 1913 på Øygarden, Fræna, av steinsmerter.1 Han ble gravlagt den 14. mai 1913 på Myrbostad kyrkjegard, Fræna.1,3

     Navnet hans ble skrevet Anders Klausen Ødegaard i 1913.1

Kilder/noter

 1. [S2131] Indre Fræna mini. 1900–76: s. 217, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102090215
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Fræna. Gnr. 64, bnr. 2, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/bf01036782002557
 3. [S497] Gravminnebasen: Anders Klausen Ødegård. https://slektogdata.no/gravminner/grav/57bcf680-c41f-4d66-b75f-390eb35fb1d4
 4. [S1636] Voll mini. 1818–53: s. 88, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630186
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=365
 6. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 297, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650080
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=250
 8. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=160
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=249
 10. [S2130] Fræna ft. 1920: personsedler, tellingskrets 9. Husliste 39, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824111955

Knut Andersson Ødegård1,2,3

M, #16166, (2. august 1869 - 4. februar 1965)
Far*Anders Klasson Ødegård4 (1837 - 1913)
Mor*Gurianna Knutsdotter Ødegård4 (1844 - 1929)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Gurine Ingebrigtsdotter Ødegård (1873 - 1962)
De hadde fem barn.6 
BarnAnnet navn: Knut Andersson på Hagen.4
Knut ble født den 2. august 1869 på Hagen, Eid i Romsdal.2,5 Han var fisker med egen båt.6
Knut giftet seg den 29. januar 1899 i Myrbostad kyrkje, Fræna, med Marta Gurine Ingebrigtsdotter Aure.1,5
Han og Marta var selveiere på Nedre, Øygarden, Fræna, i 1900. De hadde dyr, fjærfe og åker.1,7 Knut Andersson Ødegård var ordfører i Fræna.6
Han ble kalt Knut på Reiten (etter bruket hvor han vokste opp).8 Han skrev dikt, samlet som Kornåker under himmelen i 2009.8

Knut døde den 4. februar 1965 i Fræna.3 Han ble gravlagt den 10. februar 1965 på Myrbostad kyrkjegard, Fræna.2

Kilder/noter

 1. [S2132] Fræna ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 66, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103230457
 2. [S497] Gravminnebasen: Knut A Ødegård. https://slektogdata.no/gravminner/grav/a329cf62-ae92-4f92-96e6-ee05c38e74bf
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Knut Ødegård. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001976315
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=250
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 498. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=501
 6. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=170
 7. [S2132] Fræna ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 66, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103230456
 8. [S2133] Kornåker under himmelen: s. 69. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100105036?page=68
 9. [S2131] Indre Fræna mini. 1900–76: s. 50, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102090053

Marta Gurine Ingebrigtsdotter Ødegård1,2

K, #16167, (13. november 1873 - 15. juli 1962)

Familie

Knut Andersson Ødegård (1869 - 1965)
De hadde fem barn.6 
BarnAnnet navn: Marta Gurine Ingebrigtsdotter Aure.3
Marta Gurine ble født den 13. november 1873 på Aure, Fræna.3,1
Marta Gurine giftet seg den 29. januar 1899 i Myrbostad kyrkje, Fræna, med Knut Andersson Ødegård.1,3
Hun og Knut var selveiere på Nedre, Øygarden, Fræna, i 1900. De hadde dyr, fjærfe og åker.1,4

Marta Gurine døde den 15. juli 1962 i Fræna.2

Kilder/noter

 1. [S2132] Fræna ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 66, punkt 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103230457
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Marta Ødegård. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001733283
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 498. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=501
 4. [S2132] Fræna ft. 1900: personlister. Tellingskrets 5, liste 66, punkt 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103230456
 5. [S2131] Indre Fræna mini. 1900–76: s. 50, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102090053
 6. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=170

Arne Ødegård1,2,3,4

M, #16168, (15. juli 1911 - 30. november 1995)
Far*Knut Andersson Ødegård3 (1869 - 1965)
Mor*Marta Gurine Ingebrigtsdotter Ødegård3 (1873 - 1962)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Anna Hol (1908 - 1999)
De hadde tre barn.9 
BarnArne ble født den 15. juli 1911 på Øygarden, Fræna.3,2 Arne ble døpt den 24. september 1911 i Myrbostad kyrkje, Fræna.3 Han var politikonstabel i Ålesund i 1943. Etter krigen fikk han ikke fortsette i politiet.5,6
Arne giftet seg i januar 1943 med Sigrid Anna Hol.5,7
Han og Sigrid bodde i Ålesund i 1944.8
Han og Sigrid bodde i Molde.8 Arne Ødegård var kasserer ved Romsdal sals- og kjøpelag.8

Arne døde den 30. november 1995 i Molde.2,4 Han ble gravlagt den 8. desember 1995 på Øvre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. Også skrevet «Arne K. Ødegård», hvor K. er patronym (Knutsson).
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Arne Ødegård. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002740174
 3. [S2131] Indre Fræna mini. 1900–76: s. 50, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102090053
 4. [S497] Gravminnebasen: Arne K Ødegård. https://slektogdata.no/gravminner/grav/0fac7cc4-803e-4d8d-b3bf-19bea8504168
 5. [S1958] Offentlige kunngjøringer: nr. 5/7.1.1943. Side [1], «Lysninger», Ødegaard. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_frittfolkoslo_null_null_19430107_9_5_1?page=2
 6. [S2134] «Lyset fra barndommen».
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 23/29.1.1943. Side 3, «Hjertelig takk». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19430129_100_23_1?page=2
 8. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=173
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=232
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 230. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=233

Sigrid Anna Hol1,2

K, #16169, (15. mai 1908 - 25. januar 1999)
Far*Ole Hol3,2 (1878 - 1958)
Mor*Ingeborg Kristine Knutsdotter Reknæs3,2 (1879 - 1953)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arne Ødegård (1911 - 1995)
De hadde tre barn.5 
BarnSigrid Anna ble født den 15. mai 1908 på Furuli, Reknes, Bolsøy.3,4 Sigrid Anna ble døpt den 19. juli 1908.3 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Sigrid Anna Hol på Furuli hos Ole Hol og Ingeborg Kristine Hol.2 Sigrid Anna Hol var kokk og butikkdame (butikkbetjent).5
Sigrid Anna giftet seg i januar 1943 med Arne Ødegård.1,6 Hennes navn som gift var Ødegård.4,7
Hun og Arne bodde i Ålesund i 1944.8
Hun og Arne bodde i Molde.8

Sigrid døde den 25. januar 1999 i Molde.4,7 Hun ble gravlagt den 29. januar 1999 på Øvre kirkegård, Molde.7

Kilder/noter

 1. [S1958] Offentlige kunngjøringer: nr. 5/7.1.1943. Side [1], «Lysninger», Ødegaard. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_frittfolkoslo_null_null_19430107_9_5_1?page=2
 2. [S2394] Bolsøy ft. 1910: huslister, tellingskrets 1. Husliste 43. https://www.digitalarkivet.no/ft60145841000090
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 100, kvinner, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020100
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Sigrid Anna Ødegård. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003058864
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=232
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 23/29.1.1943. Side 3, «Hjertelig takk». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19430129_100_23_1?page=2
 7. [S497] Gravminnebasen: Sigrid Anna Ødegård. https://slektogdata.no/gravminner/grav/b100fa96-fa7e-473e-be97-b66e6d11b195
 8. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=173
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 230. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=233

Marit Kristine Ødegård1,2

K, #16170, (11. mai 1944 - 20. desember 2020)
Far*Arne Ødegård2 (1911 - 1995)
Mor*Sigrid Anna Hol2 (1908 - 1999)
7-menning 2 ganger forskjøvet til megMarit Kristine ble født den 11. mai 1944 i Ålesund.1,3 Hun var bioingeniør.2

Marit Kristine døde den 20. desember 2020.1 Hun ble gravlagt på Øvre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Marit Kristine Ødegård.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=232
 3. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=173

Knut Arne Ødegård1,2

M, #16171
Far*Arne Ødegård3 (1911 - 1995)
Mor*Sigrid Anna Hol3 (1908 - 1999)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S469] Opplysningen 1881: Knut Arne Ødegård. http://www.1881.no/person/molde/molde/knut-arne-oedegaard_210561231S1
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 50/28.2.1991. Side 19, T Dreyer Farstad, «Årviss Bjørnson-festival?» https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910228_149_50_1?page=18
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=232

Liv Olaug Ødegård1

K, #16172
Far*Arne Ødegård1 (1911 - 1995)
Mor*Sigrid Anna Hol1 (1908 - 1999)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 230. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=233

Ola Knutsson på Røset1,2

M, #16173, (ca. 1752 - 21. april 1827)
Far*Knut Reiarsson i Malmedalen3,4 ( - c 1777)

Familie 1

De hadde fire barn. Han var enkemann i 1809.5,6 
Barn

Familie 2

Brit Knutsdotter på Fuglset (c 1755 - 1832)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ola Knutsson i Malmedalen.4
Ola ble født ca. 1752 i Malmedalen, Vågøy.4,2,5
Ola giftet seg med en uregistrert person.6
Ola giftet seg den 13. oktober 1809 i Molde kirke med Brit Knutsdotter på Fuglset (forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Knut Knutsson på Røbekk). Det ble betalt 1 daler for ringing med begge klokker.6,1

Ola døde den 21. april 1827 på Røset, Vågøy, som kårmann.2 Han ble gravlagt den 28. april 1827.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Rødset i 1809.6

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1809. Uvisse inntekter, oktober.
 2. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 218, 1827, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660490
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 351 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670354
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Side 127, mnr. 635. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050135
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 489. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020204115?page=490
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1809, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182

Syver Mordal1

M, #16174
Far*Per Mordal1 (1913 - 1996)
Mor*Marta Bergljot Hustad1 (1914 - 1992)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eileen Skarsbø (1950 - 2017)
De hadde tre barn.1 

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 232. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=235

Eileen Skarsbø1

K, #16175, (7. juni 1950 - 18. juli 2017)

Familie

Syver Mordal
De hadde tre barn.3 Eileen ble født den 7. juni 1950.2 Hun var kjøkkenassistent.1 Hennes navn som gift var Mordal.2

Eileen døde den 18. juli 2017.2 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.2

Anne Børresdotter i Eidsvåg1,2

K, #16176, (1760 eller 1761 - 1835)
Far*Børre Olsson Eikanes3 (c 1720 - 1764)
Mor*Rebekka Eriksdotter Røbekk4 (1729 - 1806)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Knutsson i Eidsvåg (c 1749 - 1819)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Anne M. Børresdotter i Gjerdet.3
Anne M. ble født i 1760 eller 1761 på Vorpeneset, Nesset. Gården ble kalt Gjerdet.3 Anne M. ble døpt den 4. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Anne Asbjørnsdotter på Grønfeta, Aslak Jonsson på Hammervoll og Hans Knutsson i Eidsvåg o.a.3
Annet navn: Anne Børresdotter på Otterbogen, nevnt 1784.5
Anne giftet seg den 16. juni 1784 i Rød kyrkje med Jon Knutsson i Eidsvåg.5,1
Hun og Jon var brukere på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, fra 1785. Hans stemor fikk kårbrev.2
Jon og Anne hadde Steinor Olsdotter o.a. i tjeneste i 1801.1
I folketellingen av 1801 står Anne og Jon som brukere på bnr. 21. Sigrid Jonsdotter o.a. bodde også der. Jon og Anne fikk kår da sønnen Knut kjøpte bruket i 1810.1,2

Anne døde i 1835.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 346 a, Ejdsvog, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=410
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, søndag mellom nyttår og helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 23 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 165 a, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640209

Sigrid Jonsdotter på Hammervoll1,2

K, #16177, (1795 - 7. august 1870)
Far*Jon Knutsson i Eidsvåg3 (c 1749 - 1819)
Mor*Anne Børresdotter i Eidsvåg3 (1760 / 1761 - 1835)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Johansson på Hammervoll (1789 - 1849)
De hadde fem barn.8 
BarnSigrid ble født i 1795 i Eidsvåg, Nesset.4,5 Ved folketellingen av 1801 bodde Sigrid Jonsdotter på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, hos Jon Knutsson og Anne Børresdotter.3,5
Annet navn: Sigrid Jonsdotter i Eidsvåg, nevnt 1820.6,3
Sigrid giftet seg i 1820 med Ola Johansson i Høvika.4,7
Hun og Ola var brukere i Eidsvåg i 1820.6
Hun og Ola var husfolk på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, fra 1823. Han fikk festeseddel 21. oktober. De ryddet plassen. Etter dem overtok sønnen John.7,8
Etter barsel ble hun innledet i kirken den 3. februar 1828.2


Sigrid døde den 7. august 1870 på Hammervoll, Nesset.4 Hun ble jordfestet den 14. august 1870 på Rød kyrkjegard, Nesset.4,9

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158, 6. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640363
 2. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 50, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010881
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 346 a, Ejdsvog, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 4. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 270, 1870, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660319
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=410
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 128, 25. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640348
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=311
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 309. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=312
 9. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 347 b, 14. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660388

Ola Johansson på Hammervoll1,2,3,4

M, #16178, (1789 - 1849)
Far*Johans Olsson på Bjerkeli5 (1762 - 1853)
Mor*Synnøv Olsdotter på Bjerkeli5 (c 1758 - 1821)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Jonsdotter på Hammervoll (1795 - 1870)
De hadde fem barn.8 
BarnAnnet navn: Ola Johansson på Elgeneset.5
Ola ble født i 1789 på Elgeneset, Nesset, mens foreldrene var trolovet.5 Ola ble døpt den 8. mars 1789 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Johansson på Elgeneset, Hallvor Aslaksson på Skorga og Ingrid Johansdotter på Skorga o.a.5
Annet navn: Ola Johansson på Bjerkeli.6 Ola Johansson bodde hos Johans Olsson og Synnøv Olsdotter på Bjerkeli, Hen, i 1801.6
Annet navn: Ola Johansson i Høvika.4
Ola giftet seg i 1820 med Sigrid Jonsdotter i Eidsvåg.2,4
Annet navn: Ola Johansson i Eidsvåg, nevnt 1820.7
Han og Sigrid var brukere i Eidsvåg, Nesset, i 1820.7
Han og Sigrid var husfolk på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, fra 1823. Han fikk festeseddel 21. oktober. De ryddet plassen. Etter dem overtok sønnen John.4,8

Ola døde i 1849 på Hammervoll, Nesset.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Johansen Hammervold i 1825.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Johannessen Hammervold i 1828.3

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158, 6. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640363
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 270, 1870, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660319
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 50, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010881
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=311
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 6. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 337 a, Birkelie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670203
 7. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 128, 25. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640348
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 309. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=312
 9. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 204, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660266

Johans Olsson på Bjerkeli1

M, #16179, (1762 - 25. januar 1853)
Far*Ola Johansson på Elgeneset2 (c 1733 - 1815)
Mor*Kristi Persdotter på Elgeneset3 (c 1735 - 1809)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Olsdotter på Bjerkeli (c 1758 - 1821)
De hadde iallfall fire barn.1 
Barn

Familie 2

Anne Ingebrigtsdotter i Høvika (1796 - 1883)
De hadde sju barn, hvorav ett var dødfødt.6 Johans ble født i 1762 på Elgeneset, Nesset.2 Johans ble døpt den 17. april 1762 i Vistdal kyrkje. Faddere: Ingrid Johansdotter på Skorga, Søgni Persdotter i Lia, Johans Olsson på Sandnes og Hallvor Aslaksson på Skorga o.a.2
Annet navn: Johans Olsson på Elgeneset, nevnt 1789.4,5 Johans Olsson på Elgeneset var soldat i januar 1789. I juni var han korporal.5,4
Johans trolovet seg den 25. januar 1789 i Vistdal kyrkje med Synnøv Olsdotter på Grønfeta. Forlovere: Ola Aslaksson på Skorga og Hallvor Aslaksson på Skorga.5
Johans giftet seg den 14. juni 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Synnøv Olsdotter på Grønfeta.4,1
Han og Synnøv var brukere på Bjerkeli, Hen, i 1801. Ola Johansson o.a. bodde også der.1
Han og Synnøv var husfolk på Neset, Høvika, Nesset.6
Annet navn: Johans Olsson i Høvika, nevnt fra 1822 til 1853.7,8,9
Johans giftet seg den 9. juni 1822 i Rød kyrkje med Anne Ingebrigtsdotter i Jordfallet (forlovere: Nils Olsson på Otterbogen o.a.)7
Han og Anne var husfolk på Høvikneset.6

Johans døde den 25. januar 1853 på Tjelle, Nesset, som legdelem.9 Han ble jordfestet den 20. februar 1853 på Rød kyrkjegard, Nesset.9,10

     Navnet hans ble skrevet Johannes Olsen Elgenes i 1789.4

     Navnet hans ble skrevet Johans Olsen Høvig i 1822.7

     Navnet hans ble skrevet Johan Olsen Høvig i 1826.8

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 337 a, Birkelie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670203
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 a, lørdag før 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640071
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 544.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 183 a, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640227
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 181 b, 3. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=187
 7. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650453
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 168, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640368
 9. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 253, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660301
 10. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 329 b, 20. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660370
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226

Ola Johansson på Elgeneset1,2

M, #16180, (ca. 1733 - 1815)
Far*Johans Olsson på Sandnes3 (c 1708 - 1784)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Sandnes3 (c 1707 - 1777)

Familie

Kristi Persdotter på Elgeneset (c 1735 - 1809)
De hadde åtte barn.5 
BarnOla hadde Jakob Kasparsson i tjeneste.

Annet navn: Ola Johansson på Sandnes.3
Ola ble født ca. 1733.3
Ola giftet seg i 1760 med Kristi Persdotter på Hjellen.4
Han og Kristi var brukere i Utigarden, Elgeneset, Nesset, fra 1760. De drev hele gården fra 1769. Sønnen Knut overtok i 1794.4,5
Ola og Kristi hadde Jakob Kasparsson i tjeneste i 1764.6
Han var fadder ved dåpen til Ola Johansson på Elgeneset den 8. mars 1789 i Rød kyrkje, Nesset.2


Ola døde i 1815 på Elgeneset, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 a, lørdag før 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640071
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 182 a, 2. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640226
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 478.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 544.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 545.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 37, mnr. 229. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050043

Kristi Persdotter på Elgeneset1

K, #16181, (ca. 1735 - 1809)
Far*Per Persson på Hjellen2 (c 1702 - 1785)
Mor*Synnøv Knutsdotter på Hjellen2 (c 1695 - 1785)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Johansson på Elgeneset (c 1733 - 1815)
De hadde åtte barn.3 
BarnAnnet navn: Kristi Persdotter på Hjellen.2
Kristi ble født ca. 1735 på Hjellen, Vistdal.1
Kristi giftet seg i 1760 med Ola Johansson på Sandnes.1
Hun og Ola var brukere i Utigarden, Elgeneset, Nesset, fra 1760. De drev hele gården fra 1769. Sønnen Knut overtok i 1794.1,3
Ola og Kristi hadde Jakob Kasparsson i tjeneste i 1764.4


Kristi døde i 1809 på Elgeneset, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 544.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 545.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 37, mnr. 229. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050043

Anne Ingebrigtsdotter i Høvika1

K, #16182, (1796 - august 1883)

Familie

Johans Olsson på Bjerkeli (1762 - 1853)
De hadde sju barn, hvorav ett var dødfødt.3 Anne ble født i 1796 i Jordfallet, Nesset.2,3
Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter i Jordfallet, nevnt 1822.4,2
Anne giftet seg den 9. juni 1822 i Rød kyrkje, Nesset, med Johans Olsson i Høvika (forlovere: Nils Olsson på Otterbogen o.a.)4
Hun og Johans var husfolk på Neset, Høvika, Nesset.3
Annet navn: Anne Ingebrigtsdotter på Høvikneset, nevnt 1872.5

Anne døde i august 1883 i Åsen, Nesset, som legdelem.5

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 168, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640368
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=110
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=187
 4. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650453
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=188

John Olsson Hammervold1,2,3

M, #16183, (27. desember 1827 - 18. desember 1915)
Far*Ola Johansson på Hammervoll1,2 (1789 - 1849)
Mor*Sigrid Jonsdotter på Hammervoll4 (1795 - 1870)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Knutsdotter Hammervold (1823 - 1889)
De hadde tre barn.8 
BarnJohn ble født den 27. desember 1827 på Hammervoll, Nesset.1,5 John ble døpt den 1. januar 1828 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Børresson på Hatlen o.a.1 John Olsson Hammervold ble vaksinert mot kopper i 1829 ifølge attest fra Kofod.2 John Olsson Hammervold var soldat i 1853.2
John giftet seg den 28. desember 1853 i Rød kyrkje med Ingeborg Knutsdotter Hammervold. De hadde allerede barn sammen.2,6
Han og Ingeborg var husfolk på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset. De overtok etter hans foreldre. I 1865 hadde plassen ei ku og seks sauer. Utsæd: 1½ tønne havre og 1 tønne potet. Buskap 1875: to kyr og åtte sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 1 tønne havre og 1 tønne potet. Sønnen Ole kjøpte Vollahaugen i 1892.4,7,8 Ved folketellingen av 1910 bodde John Olsson på Vollahaugen hos Ole Johnsson og Karen Knutsdotter. John (Oles far) var kårmann. De hadde kårhus og drengestue.9

John døde den 18. desember 1915 på Hammervoll, som kårmann, av alderdom.5,3 Han ble gravlagt den 28. desember 1915, og jordfestet 2. januar.5

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 50, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010881
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 204, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660266
 3. [S2066] Romsdalsposten: nr. 301/24.12.1915. Side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19151224_40_301_1?page=2
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 309. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=312
 5. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 273, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030528
 6. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 20, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660103
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=311
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313
 9. [S885] Ft. 1910 (db): Nesset. Gnr. 27, bnr. 4, Vollahaugen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036778000948

Ingeborg Knutsdotter Hammervold1,2

K, #16184, (17. september 1823 - 1889)

Familie

John Olsson Hammervold (1827 - 1915)
De hadde tre barn.7 
BarnAnnet navn: Ingeborg Knutsdotter på Åram, nevnt 1823.3
Ingeborg ble født den 17. september 1823 på Åram, Nesset, før foreldrene giftet seg.3 Ingeborg ble døpt den 21. september 1823. Faddere: Lars Børresson i Ranvik o.a.3
Annet navn: Ingeborg Knutsdotter i Ranvik.4 Ingeborg Knutsdotter vokste opp på Hjellen, Ranvik, Nesset.4 Hun ble vaksinert mot kopper den 12. september 1825.1
Ingeborg Knutsdotter Hammervold giftet seg den 28. desember 1853 i Rød kyrkje, Nesset, med John Olsson Hammervold. De hadde allerede barn sammen.1,2
Hun og John var husfolk på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset. De overtok etter hans foreldre. I 1865 hadde plassen ei ku og seks sauer. Utsæd: 1½ tønne havre og 1 tønne potet. Buskap 1875: to kyr og åtte sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 1 tønne havre og 1 tønne potet. Sønnen Ole kjøpte Vollahaugen i 1892.5,6,7

Ingeborg døde i 1889 på Hammervoll, Nesset.7

Kilder/noter

 1. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 204, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660266
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 20, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660103
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 25, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010868
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 81. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=84
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 309. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=312
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=311
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313

Ola Børresson på Eikaneset1

M, #16185, (ca. 1685 - 1763)
Far*Børre Knutsson på Svinabøen2 (c 1640 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Ola Børresson på Svinabøen.2
Ola ble født ca. 1685 på Svinabøen, Tresfjord.2 Han var soldat i 1714.2
Han var bruker på Eikaneset, Tresfjord, fra 1720 til 1760.1,3

Ola døde i 1763 på Eikaneset.1

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 73.
 2. [S927] Skorgen: s. 170.
 3. [S927] Skorgen: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=77

Ole Johnsson Hammervoll1,2

M, #16186, (15. januar 1853 - 2. mars 1944)
Far*John Olsson Hammervold3 (1827 - 1915)
Mor*Ingeborg Knutsdotter Hammervold3 (1823 - 1889)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Knutsdotter Hammervoll (1860 - 1945)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1920.6,7 
BarnOle ble født den 15. januar 1853 på Hammervoll, Nesset, før foreldrene giftet seg. John oppgav selv farskapet.3,4 Ole ble døpt den 30. januar 1853 i Rød kyrkje, Nesset.3,5
Ole giftet seg i 1888 med Karen Knutsdotter Dyvik.6,2 Ole Johnsson Hammervoll var skipper og medeier av seilskuten «Betlehem» i Kristiansund. De drev oppkjøp og frakt av fisk fra Finnmark.7
Han og Karen var selveiere på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, fra 1892. Ole fikk skjøte fra staten 2. januar på plassen hans foreldre hadde brukt. Kjøpesum: 1 515 kroner.7 I folketellingen av 1910 står Ole og Karen som brukere på Vollahaugen. John Olsson o.a. bodde også der. John (Oles far) var kårmann. De hadde kårhus og drengestue.8 I folketellingen av 1920 står Ole og Karen som selveiere på Vollahaugen. John Olsson Hammervoll bodde også der.9,6,10
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Hammervoll den 18. september 1927.11

Ole Johnsson solgte på Vollahaugen den 20. oktober 1937 til John Olsson. Kjøpesum: 3 200 kroner og kår. Etter John overtok sønnen Odd.7,12

Ole døde den 2. mars 1944 på Hammervoll.2,4
Ole J. Hammervolls dødsannonse i Romsdals Budstikke
Han ble gravlagt den 8. mars 1944 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.2,4

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Ole Johnsen Hammervoll.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 52/3.3.1944. Side 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440303_103_53_1?page=1
 3. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 20, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660103
 4. [S497] Gravminnebasen: Ole J. Hammervold. https://slektogdata.no/gravminner/grav/22c16d1a-dbd6-4453-9ee7-adf2b024e00c
 5. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 329 b, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660370
 6. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009727
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Nesset. Gnr. 27, bnr. 4, Vollahaugen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036778000948
 9. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009725
 10. [S2136] Nesset ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 5. Nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806604072
 11. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033051
 12. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314
 13. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009729

Karen Knutsdotter Hammervoll1,2

K, #16187, (10. juli 1860 - 17. desember 1945)

Familie

Ole Johnsson Hammervoll (1853 - 1944)
De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1920.4,8 
BarnKaren ble født den 10. juli 1860 i Nesset, før foreldrene giftet seg.3,4,5 Karen ble døpt den 2. september 1860 i Rød kyrkje, Nesset.3
Annet navn: Karen Knutsdotter Dyvik.6,2 Hennes hjemsted var på bnr. 2, Jevika, Nesset.6
Karen giftet seg i 1888 med Ole Johnsson Hammervoll.4,7
Hun og Ole var selveiere på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, fra 1892. Ole fikk skjøte fra staten 2. januar på plassen hans foreldre hadde brukt. Kjøpesum: 1 515 kroner.8 I folketellingen av 1910 står Karen og Ole som brukere på Vollahaugen. John Olsson bodde også der. John (Oles far) var kårmann. De hadde kårhus og drengestue.1 I folketellingen av 1920 står Karen og Ole som selveiere på Vollahaugen. John Olsson Hammervoll bodde også der.9,4,10
Hun var fadder ved dåpen til Kirsten Hammervoll den 18. september 1927.11


Karen døde den 17. desember 1945 på Hammervoll, Nesset.2,12
Karen Hammervolls dødsannonse i Romsdals Budstikke
Hun ble gravlagt den 22. desember 1945 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.2,12

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Nesset. Gnr. 27, bnr. 4, Vollahaugen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036778000948
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 251/19.12.1945. Side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19451219_103_251_1?page=2
 3. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 41, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660124
 4. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009727
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=78
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 81. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=84
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 52/3.3.1944. Side 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440303_103_53_1?page=1
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313
 9. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009725
 10. [S2136] Nesset ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 5. Nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806604072
 11. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033051
 12. [S497] Gravminnebasen: Karen Hammervold. https://slektogdata.no/gravminner/grav/98eb1eae-f795-49c2-acf7-4c4ef70c6ded
 13. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009730

John Olsson Hammervoll1,2

M, #16188, (28. september 1892 - 17. november 1968)
Far*Ole Johnsson Hammervoll3 (1853 - 1944)
Mor*Karen Knutsdotter Hammervoll4 (1860 - 1945)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Johannesdotter Haugen (1902 - 1982)
De hadde fire barn.14,17 
BarnJohn ble født den 28. september 1892 på Hammervoll, Nesset.2,5
Han bodde i USA fra 1910. Han kom tilbake i 1914 eller 15.3,6 Han var sjåfør og bestyrer av fiskeforretning for Vestlandske Ferskfisk Co. i 1920.6,3 Ved folketellingen av 1920 bodde John Olsson Hammervoll på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, hos Ole Johnsson og Karen Knutsdotter, men var midlertidig fraværende.7,8,9 John losjerte uten kost natt til 1. desember 1920 på Romsdalshorn, Nes, Grytten.6,10 Han var dampskipsekspeditør i 1926. John bygde ny dampskipskai. Han var den første disponenten for Nordmøre og Romsdal Billag.1,11,12
John giftet seg i 1926 med Anna Johannesdotter Haugen.12,1
Han og Anna bodde på Hammervoll i 1927.11 John Olsson Hammervoll var telefonstasjonsholder i Eidsvåg, Nesset, fra 1927 til 1962.13
Intervju med John O. Hammervoll i Romsdals Budstikke 28. september 1962

John Olsson kjøpte på Vollahaugen den 20. oktober 1937 av Ole Johnsson. Kjøpesum: 3 200 kroner og kår. Etter John overtok sønnen Odd.12,14

John døde den 17. november 1968 i Nesset.2,15 Han ble gravlagt den 23. november 1968 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.15,5

     Navnet hans ble skrevet Jon Olsen Hammervold i 1927.11

Kilder/noter

 1. [S2138] Lillehammer Tilskuer: nr. 120/15.10.1926. E-side 3, «Personalia». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_lillehammertilskuer_null_null_19261015_82_120_1?page=2
 2. [S1907] Døde 1951–2014: John O Hammervoll. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001896135
 3. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009729
 4. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009730
 5. [S497] Gravminnebasen: John O. Hammervoll. https://slektogdata.no/gravminner/grav/b7cb34ee-24c2-438e-8f66-770b128aa7ed
 6. [S2137] Grytten ft. 1920: personsedler, tellingskrets 4. Hus- og husholdningsliste 42, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823608097
 7. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009725
 8. [S2136] Nesset ft. 1920: personsedler, tellingskrets 5. Hus- og husholdningsliste 5, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824009727
 9. [S2136] Nesset ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 5. Nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806604072
 10. [S2136] Nesset ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 4. Nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806602314
 11. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033051
 12. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313
 13. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 224/28.9.1962. Side 3, «Hammervoll slutter ved Eidsvågtelefonen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19620928_120_224_1?page=2
 14. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314
 15. [S1208] Adresseavisen: nr. 272/21.11.1968. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19681121_202_272_1?page=22
 16. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493
 17. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/[31.7.]1982. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19820731_140_173_1?page=6

Anna Johannesdotter Haugen1,2

K, #16189, (22. april 1902 - 28. juli 1982)

Familie

John Olsson Hammervoll (1892 - 1968)
De hadde fire barn.7,8 
BarnAnna ble født den 22. april 1902 i Sør-Fron.2,3
Hun bodde på Lund, Ljoshaugen, Dovre, i 1920, hos foreldrene.2,4 Hun var reservefunksjonær ved rikstelefonen i 1920.2
Hun bodde i Fåberg i 1926.1
Anna giftet seg i 1926 med John Olsson Hammervoll.5,1 Hennes navn som gift var Anna Hammervoll.3
Hun og John bodde på Hammervoll, Nesset, i 1927.6
John Olsson kjøpte på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset, den 20. oktober 1937 av Ole Johnsson. Kjøpesum: 3 200 kroner og kår. Etter John overtok sønnen Odd.5,7


Anna døde den 28. juli 1982 i Nesset, etter et kort sykeleie.3,8 Hun ble gravlagt den 2. august 1982 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.8,9

Kilder/noter

 1. [S2138] Lillehammer Tilskuer: nr. 120/15.10.1926. E-side 3, «Personalia». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_lillehammertilskuer_null_null_19261015_82_120_1?page=2
 2. [S2139] Dovre ft. 1920: personsedler, tellingskrets 1. Hus- og husholdningsliste 54, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10771817610699
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Anna Hammervoll. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003806773
 4. [S2139] Dovre ft. 1920: kretslister, tellingskrets 1. Hus- og husholdningsliste 54. https://www.digitalarkivet.no/fs10101705110072
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 310. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=313
 6. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033051
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314
 8. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/[31.7.]1982. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19820731_140_173_1?page=6
 9. [S497] Gravminnebasen: Anna Hammervoll. https://slektogdata.no/gravminner/grav/ad2fa324-f525-4515-84b3-71791a598615

Kirsten Hammervoll1,2

K, #16190, (13. august 1927 - 18. april 2007)
Far*John Olsson Hammervoll3,4 (1892 - 1968)
Mor*Anna Johannesdotter Haugen3,5 (1902 - 1982)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Ingvar Nesbø (1922 - 1994)
De hadde tre barn.11 
BarnKirsten ble født den 13. august 1927 på Hammervoll, Nesset.3,2 Kirsten ble døpt den 18. september 1927. Faddere: Ole Johnsson Hammervoll og Karen Knutsdotter Hammervoll o.a.3 Kirsten Hammervoll var bibliotekar i Oslo i 1954. Hun var biblioteksjef i Molde i 10 år.1,6
Kirsten giftet seg den 21. august 1954 i Nesset med Per Ingvar Nesbø.4,7 Hennes navn som gift var Kirsten Hammervoll Nesbø.8,2
Hun og Per bodde i Oslo.4
Hun ble kalt Kikke, nevnt 1968.9
Hun og Per bodde i Molde fra 1968.6

Kirsten døde den 18. april 2007 på Lanzarote, Kanariøyene, Spania, etter en ulykke i Puerto del Carmen.10,8 Hun ble gravlagt på Kleive kirkegård øst, Molde.8,2

Kilder/noter

 1. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 170/27.7.1954. Side 7, «Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19540727_66_170_1?page=6
 2. [S497] Gravminnebasen: Kirsten Hammervoll Nesbø. https://slektogdata.no/gravminner/grav/45b8c84a-82fa-4a60-ab46-d848f2aea3c5
 3. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033051
 4. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/[31.7.]1982. Side 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19820731_140_173_1?page=6
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=100
 7. [S2140] Aura Avis: nr. 72/20.8.1954. E-side 2, «I dag». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_auraavis_null_null_19540820_8_72_1?page=1
 8. [S466] Molde kirkegårder: Kirsten Hammervoll Nesbø.
 9. [S1208] Adresseavisen: nr. 272/21.11.1968. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19681121_202_272_1?page=22
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 91/21.4.2007. Side 3, Svein Bjørnerem, «Omkom på Lanzarote». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20070421_165_91_1?page=2
 11. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314

Per Ingvar Nesbø1

M, #16191, (8. august 1922 - 17. juli 1994)

Familie

Kirsten Hammervoll (1927 - 2007)
De hadde tre barn.8 
Barn
Per Nesbø (foto gjengitt i Studentene fra 1941)Per Ingvar ble født den 8. august 1922 på Nedre Bøen, Nes, Bolsøy.2,1 Per Ingvar ble døpt den 22. oktober 1922.2 Han var lensmannsbetjent i Bolsøy. Per var frontkjemper 1942–43, i politiet 1944–45 og deretter i fengsel til 1948.3 Han var kontorsjef ved O. L. Hoff i Oslo i 1953.4,5
Per Ingvar giftet seg den 21. august 1954 i Nesset med Kirsten Hammervoll.4,6
Han og Kirsten bodde i Oslo.4 Per Ingvar Nesbø var kontorsjef ved Butikk-systemer i Oslo i 1959 og disponent fra 1963.4
Han og Kirsten bodde i Molde fra 1968.3 Per var økonomisjef i Glamox AS, Molde, fra 1968 til 1971. Han var disponent i Veøy Billag 1975–80 og deretter i Atlantic Auto.3

Per Ingvar døde den 17. juli 1994 i Molde.1 Han ble gravlagt på Kleive kirkegård øst, Molde.7

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Per Ingvar Nesbø. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002947423
 2. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 119, gutter, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102072122
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=100
 4. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493
 5. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 170/27.7.1954. Side 7, «Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19540727_66_170_1?page=6
 6. [S2140] Aura Avis: nr. 72/20.8.1954. E-side 2, «I dag». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_auraavis_null_null_19540820_8_72_1?page=1
 7. [S466] Molde kirkegårder: Per Nesbø.
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314

Odd Hammervoll1

M, #16192, (19. oktober 1932 - 7. august 2000)
Far*John Olsson Hammervoll2 (1892 - 1968)
Mor*Anna Johannesdotter Haugen2 (1902 - 1982)
7-menning 2 ganger forskjøvet til megOdd ble født den 19. oktober 1932.1
Han var bruker på Vollahaugen, Hammervoll, Nesset. Han overtok etter faren.2
Vollahaugen på Hammervoll i Nesset (foto: Gustav M. Angvik. Romsdalsmuseets fotoarkiv, 43064)
Odd var sjåfør ved Eira–Eidsvåg Billag.2

Odd døde den 7. august 2000 i Nesset.1 Han ble gravlagt på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Odd Hammervoll. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003127322
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 311. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=314
 3. [S497] Gravminnebasen: Odd Hammervoll. https://slektogdata.no/gravminner/grav/7960efbb-efb8-4102-a972-24d97ccf7103

Per Nesbø1

M, #16193
Far*Per Ingvar Nesbø2 (1922 - 1994)
Mor*Kirsten Hammervoll2 (1927 - 2007)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2142] Dagsavisen: nr. 194/24.7.2005. Side 43, «Gratulerer med dagen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagsavisen_null_null_20050724_121_194_1?page=42
 2. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493

Jon Nesbø1

M, #16194
Far*Per Ingvar Nesbø1 (1922 - 1994)
Mor*Kirsten Hammervoll1 (1927 - 2007)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493

Knut Nesbø1

M, #16195, (26. april 1961 - 8. februar 2013)
Far*Per Ingvar Nesbø2 (1922 - 1994)
Mor*Kirsten Hammervoll2 (1927 - 2007)
8-menning 1 gang forskjøvet til megKnut ble født den 26. april 1961 i Oslo.1 Han var fotballspiller.3 Han var journalist i NRK fra 1996.3

Knut døde den 8. februar 2013 i Oslo.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Knut Nesbø. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003665466
 2. [S2141] Studentene fra 1941: s. 420. Nesbø, Per Ingvar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010705008?page=493
 3. [S980] NRK.no: Yasmin Sunde Hoel, «Knut Nesbø er død», 8.2.2013. https://www.nrk.no/sport/1.10906184

Lars Larsson på Bjørset1

M, #16196, ( - 1763)
Far-?*Lars Larsson på Vågøya (c 1730 - 1797); trolig
Mor-?*Marit Sjurdsdotter på Vågøya (1734 - ); trolig
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars døde i 1763 på Bjørset, Bolsøy.1 Han ble jordfestet den 17. april 1763 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a, menn, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Anne Knutsdotter på Eikaneset1,2

K, #16197, (ca. 1693 - 2. februar 1751)Anne ble født ca. 1693.1
Anne giftet seg med Arnold Jensson.2

Anne døde den 2. februar 1751 på Eikaneset, Tresfjord.1 Hun ble gravlagt på Tresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. april 1751. Umyndige arvinger: Guri Arnoldsdotter og Anne Arnoldsdotter.2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Knudsdatter Eegnæs i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 337, død og begravet på Tresfjord kyrkjegard. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660378
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 21. april, Wesness Otting.

Guri Arnoldsdotter på Eikaneset1

K, #16198, ( - etter 1751)
Far*Arnold Jensson på Eikaneset1 ( - e 1764)
Mor*Anne Knutsdotter på Eikaneset1 (c 1693 - 1751)Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Eikaneset den 21. april 1751: 4 daler 5 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 21. april, Wesness Otting.

Marit Olsdotter Lien1,2

K, #16199, (ca. 1719 - 1747 eller 1748)

Familie 1

Ola Andersson på Skalle (c 1715 - e 1759)
De fikk ett barn.1 
Barn

Familie 2

Ola Arnessen (c 1720 - f 1762)
De hadde ett barn.1 
BarnMarit ble født ca. 1719.3 Ola Andersson og Marit Olsdotter tjente hos Per Sjurdsson på Holsbøen, Bolsøy, i 1739.3
Marit fikk barn med Ola Andersson på Holsbøen i 1739. Han møtte hos sognepresten 21. januar og innrømte å ha besvangret Marit, som grunnet svakhet ikke ble med. Den 1. februar stod hun til offentlig skriftemål i Kleive kirke.3,2,1
Marit giftet seg i 1746 eller 1747 med Ola Arnessen på Haugan.1,4

Marit døde i 1747 eller 1748 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 9. oktober 1748. I boet var en gammel båt med seil, sju torskegarn, tre gamle sildegarn, fire gryter, gammel stekepanne, hjulrokk, grønt stoffskjørt, blått ditto, to svarte ditto, tvinnestakk, blå klokke(skjørt?), tre trøyer, nytt blått kledeliv med ermer, to silkeluer, tre økser, fire høvler, Müllers huspostill, gammel og ny salmebok, De bedendes aandelige Kiæde, Christendommens Kierne, Petter Dass' Epistler og Evangelier, sengested, slagbenk, o.a. Huset bestod av stue med kakkelovn og kjøkken, vurdert til 20 daler. Aktiva: 46 daler 3 ort.1 Skiftet etter henne ble sluttet den 1. februar 1749. Kreditorer: Morten Anderssen Lyng o.a. Arvinger: Ola Arnessen, Bendik Olssen og Synnøv Olsdotter. Passiva: 12 daler 1 ort. Arv: 34 daler 2 ort.5

     Navnet hennes ble skrevet Marthe Olsdatter Lien i 1739.2

     Marit Olsdotter Lien kan ha vært barn av Ola Eriksson i Lia.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 6. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 7. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195, dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305

Bendik Olssen1

M, #16200, (1747 eller 1748 - før 1765)
Far*Ola Arnessen1 (c 1720 - f 1762)
Mor*Marit Olsdotter Lien1 (c 1719 - 1747 / 1748)Bendik ble født i 1747 eller 1748 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Lien den 1. februar 1749: 11 daler 2 ort.2


Bendik døde før 1765.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 6. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 7. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650005
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/