Marte Sjurdsdotter på Vindsnes1,2,3

K, #14601, (ca. 1726 - 1794)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten4,5 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten4 ( - c 1726)

Familie

Ola Gunnarsson på Vindsnes (c 1730 - 1792)
De hadde sju barn.3 
BarnMarte ble født ca. 1726 på Seljefloten, Sunnylven.5
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 4 daler 1 mark 4 skilling. Hun fikk også 1–2–8 av moras gangklær.6
Hun var myndling av Knut Olsson i Krikane i 1726. Han var hennes svoger (inngiftet slektning, kanskje mannen til ei morsøster), og var fremdeles hennes formynder i 1750.4,5

Annet navn: Marte Sjurdsdotter på Seljefloten, nevnt fra 1739 til 1757.5,7,8 Marte Sjurdsdotter på Seljefloten ble konfirmert den 3. oktober 1739 i Sunnylven kyrkje.7
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 3 mark 11 skilling av gangklærne. Hun fikk også 19 daler 3 mark i hjemmefølge, utlagt i 2 daler i Sunnylven kyrkje, 3½ mæle bygg (1 daler 4 mark 8 skilling), 4 mæler havre (1–2–0), 2 pund smør (1–2–0) o.a.9

Marte giftet seg den 24. juni 1757 i Sunnylven kyrkje med Ola Gunnarsson på Stokke.10,8
Hun og Ola bodde på Vindsnes, Ørskog, fra 1757.11
Etter barsel ble hun innledet i Ørskog kyrkje den 16. oktober 1757.2
Ola Gunnarsson på Stokke fikk bygselseddel på ½ våg på Vindsnes den 8. mars 1758. Seddelen ble tinglyst 9. oktober. I 1787 brukte de 1 pund 3 merker. Ola og Marte drev gården til 1791.12,3


Marte døde i 1794 på Vindsnes.1 Det ble holdt likpreken over henne den 28. september 1794 i Ørskog kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 413. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620222
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 927. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610657
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 359. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=362
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 132 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640398
 8. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 186 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 9. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 10. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 11. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610656
 12. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 98 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350102

Gunnar Olsson på Stokke1

M, #14602, (ca. 1696 - 1738)

Familie

Synneva Jakobsdotter på Stokke (c 1694 - 1765)
De hadde fem barn.2,3 
BarnGunnar ble født ca. 1696.1
Gunnar giftet seg med Synneva Jakobsdotter.2
Han og Synneva var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1732.1

Gunnar døde i 1738 på Stokke, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 499. https://www.nb.no/items/fb470bead30f9714ca5ee76613cebed6?page=502
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429

Synneva Jakobsdotter på Stokke1,2,3

K, #14603, (ca. 1694 - 1765)

Familie 1

Gunnar Olsson på Stokke (c 1696 - 1738)
De hadde fem barn.2,7 
Barn

Familie 2

Sjurd Andersson på Stokke (c 1701 - 1768)
De hadde ikke barn.2 Synneva ble født ca. 1694.3
Synneva giftet seg med Gunnar Olsson.2
Hun og Gunnar var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1732.4
Synneva giftet seg den 29. desember 1739 i Sunnylven kyrkje med Sjurd Andersson i Bringa.1,2
Hun og Sjurd var brukere på bnr. 2 i 1762. De hadde to tjenestejenter.5,6,7

Synneva døde i 1765 på Stokke, Sunnylven.3 Hun ble jordfestet den 5. april 1765.3 Det ble holdt skifte etter henne den 21. juli 1766. Arvinger: Sjurd Andersson og Ola Gunnarsson o.a. I boet var naust ved sjøen, to sælehus på seteren, mange dyr, 4 tønner havre, 2 tønner bygg, kårde (gårdsvåpen), gammel børse med lås, kiste med lås og nøkkel, liten kiste med lås, rødblommete steinfat, gulrandet svensk åkle, Poul Anderssens huspostill o.a. Aktiva: 91 daler 2 mark 2 skilling. Passiva: 46–2–4. Arv: 44–5–14.8

     Navnet hennes ble skrevet Synneve Staache i 1765.3

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640399
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 3. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 99. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640551
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 499. https://www.nb.no/items/fb470bead30f9714ca5ee76613cebed6?page=502
 5. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 23, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 24, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 7. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429
 8. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b–700 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725

Sjurd Andersson på Stokke1,2,3

M, #14604, (ca. 1701 - 1768)

Familie

Synneva Jakobsdotter på Stokke (c 1694 - 1765)
De hadde ikke barn.5 Sjurd ble født ca. 1701.2
Annet navn: Sjurd Andersson i Bringa, nevnt 1739.4
Sjurd giftet seg den 29. desember 1739 i Sunnylven kyrkje med Synneva Jakobsdotter på Stokke.4,5
Han og Synneva var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1762. De hadde to tjenestejenter.3,6,7
Han var arving ved skiftet etter Synneva Jakobsdotter på Stokke den 21. juli 1766: 22 daler 2 mark 15 skilling.8


Sjurd døde i 1768 på Stokke, Sunnylven.2 Han ble jordfestet den 1. mai 1768.2

     Navnet hans ble skrevet Siver Andersen Bringen i 1739.4

Kilder/noter

 1. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 700 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640558
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 23, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 4. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640399
 5. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 24, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 7. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429
 8. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b–700 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725

Guri Olsdotter på Seljefloten1

K, #14605, ( - ca. 1726)
Far*Ola Jonsson i Ytterdal1,2 (c 1655 - )

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
De hadde tre barn (og trolig en sønn Tore som døde like etter Guri).3 
BarnAnnet navn: Guri Olsdotter i Ytterdal.2
Guri giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1

Guri døde ca. 1726 på Seljefloten, Sunnylven, kanskje i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. oktober 1726. Kreditorer: madam Malene Langlo, Hans Møller, Anders Arnesson på Seljefloten og Anne Arnesdotter på Seljefloten o.a. Arvinger: Sjurd Arnesson, Arne Sjurdsson, Brita Sjurdsdotter og Marte Sjurdsdotter. I boet var tinntøy, sledenavar, smieste, kvern med reide, naust, båt, snøre, fire kister, åtte kyr, kvige, okse, to kalver, åtte geiter, to hainegeiter, fire hainekje, fire bukkekje, åtte sauer, fem lam, horsføll, gulblakt skjut, 2 tønner bygg, 2 tønner havre, o.a. Aktiva: 73 daler 1 mark 10 skilling. Passiva: 39–3–10. Arv: 33–4–0. Den avdødes gangklær (5–4–0) ble fordelt på barna: rød engelsk stakk, svart ditto, svart vadmelsstakk, blå stakk og rød trøye.3

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Sjurd Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14606, (ca. 1684 - 1750)
Far*Arne Seljefloten4 (c 1649 - )

Familie 1

Brita Eiriksdotter på Seljefloten ( - c 1720)
Ingen barn levde i 1720.6 

Familie 2

Guri Olsdotter på Seljefloten ( - c 1726)
De hadde tre barn (og trolig en sønn Tore som døde like etter Guri).9 
Barn

Familie 3

Eli Persdotter på Seljefloten ( - e 1750)
De hadde ikke barn. Sjurd ble født ca. 1684.4,3 Sjurd tjente hos Ola i Me-Åkerneset, Sunnylven, i 1701.3,4 Sjurd og Brita Eiriksdotter var brukere på Seljefloten, Sunnylven, i 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.5
Sjurd giftet seg med Brita Eiriksdotter på Sunde.6
Han var arving ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 2 mark 6 skilling.7

Sjurd giftet seg med Guri Olsdotter i Ytterdal.8
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 16 daler 5 mark.9

Sjurd giftet seg med Eli Persdotter.1

Sjurd døde i 1750 på Seljefloten.2 Han ble jordfestet den 21. juni 1750.2 Det ble holdt skifte etter ham den 28. august 1750. Kreditorer: Mons Rasmusson i Øvstegarden o.a. Arvinger: Eli Persdotter, Arne Sjurdsson, Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden og Marte Sjurdsdotter. I boet var 2 daler i Sunnylven kyrkje, et naust, kjempefæring med seil, dyr, 3½ mæle bygg, 1 tønne og 4 mæler havre, 2 pund smør, stamp på seteren, smieste, smihammer, slipestein, børse, kårde o.a. Aktiva: 51 daler 4 mark 6 skilling. Passiva: 45–4–0. Arv: 6–0–6, som etter barnas ønske gikk til den gamle enka. Den avdødes gangklær ble fordelt mellom barna: hvit trøye, svart trøye, to gamle røde trøyer, svart bukse og liten skinnbukse (2–2–12).10

     Navnet hans ble skrevet Siver Arnesen Sellefloten i 1726.8

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640429
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 127, Mid-aachernes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281074
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 5. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 6. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 7. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 8. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 9. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 10. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139

Knut Olsson i Krikane1,2,3

M, #14607, (ca. 1693 - 1765)

Familie

Brita i Krikane ( - e 1762)Annet navn: Knut Olsson på Linge.4
Knut ble født ca. 1693.4 Han fikk bygselseddel på 3 mæler i Krikane, Norddal, fra Hans Møller i 1715.5
Knut giftet seg med Brita.3 Knut var bruker i Krikane i 1724. Skyld: 2 pund 6 merker. Sønnen Ola hadde overtatt i 1762, og Knut og Brita bodde hos ham.6,7,8,3
Han var verge for Marte Sjurdsdotter på Seljefloten i 1726. Han var hennes svoger (inngiftet slektning, kanskje mannen til ei morsøster), og var fremdeles hennes formynder i 1750.1,2


Knut døde i 1765 i Krikane.7

     Navnet hans ble skrevet Knud olsen Krigen i 1750.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 22, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 436. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=447
 5. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 464. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=467
 6. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 81 b, mnr. 123. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660086
 7. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 397. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=408
 8. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 21, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233

Brita i Krikane1

K, #14608, ( - etter 1762)

Familie

Knut Olsson i Krikane (c 1693 - 1765)Brita giftet seg med Knut Olsson.1
Knut Olsson var bruker i Krikane, Norddal, i 1724. Skyld: 2 pund 6 merker. Sønnen Ola hadde overtatt i 1762, og Knut og Brita bodde hos ham.2,3,4,1


     Brita i Krikane kan ha vært barn av Ola Jonsson i Ytterdal.5,6

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 22, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 2. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 81 b, mnr. 123. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660086
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 397. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=408
 4. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 21, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 5. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 6. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303

Arne Sjurdsson på Seljefloten1,2,3

M, #14609, (ca. 1724 - 1781)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten4,2 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten4 ( - c 1726)Arne ble født ca. 1724 på Seljefloten, Sunnylven.1,4
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 8 daler 2 mark 8 skilling. Han fikk også 2–5–0 av moras gangklær.5
Han var myndling av Jon Olsson i Ytterdal i 1726.4
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 1 daler 1 mark 6 skilling av gangklærne. Han fikk også 3 daler i resterende hjemmefølge, og 2–1–8 etter fordring, utlagt i geit med hainekje (0–5–4), børse (3 mark) o.a.6


Arne døde i 1781 på Seljefloten.1 Han ble jordfestet den 6. mai 1781 på Sunnylven kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 25 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640634
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 6. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139

Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden1,2

K, #14610, (ca. 1721 - 1799)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten3,2 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten3 ( - c 1726)

Familie

Mons Rasmusson i Øvstegarden (c 1719 - 1803)Annet navn: Brita Sjurdsdotter på Seljefloten.3,2
Brita ble født ca. 1721 på Seljefloten, Sunnylven.1
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 4 daler 1 mark 4 skilling. Hun fikk også 1–2–8 av moras gangklær.4

Brita giftet seg med Mons Rasmusson i Øvstegarden.2
Hun og Mons bodde i Øvstegarden, Sunnylven, i 1750.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 3 mark 11 skilling av gangklærne.5

Hun og Mons var brukere på Rasmusbruket, Øvstegarden, Sunnylven, i 1752.6

Brita døde i 1799 i Øvstegarden.1 Hun ble jordfestet den 25. august 1799 på Sunnylven kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 101 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640704
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 433. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=434

Arne på Seljefloten1,2,3

M, #14611, (ca. 1649 - )

Familie

Kona levde i 1711. De kan ha hatt fler barn.4 
BarnArne ble født ca. 1649.3
Han var bruker på Seljefloten, Sunnylven, i 1694. Skyld: 2 mæler 7¼ mark. Gården ble ført sammen med Megarden (til sammen 1 våg 1 pund 12 merker).1,2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Seljefloten. Knut Arnesson og Anders Arnesson var også der. Gården ble fremdeles ført sammen med Megarden.3,2
Sjurd Arnesson og Brita Eiriksdotter bodde på Seljefloten 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.4


     Arne var kanskje stesønn av forrige bruker (Knut Sjurdsson) og sønn av hans forgjenger (Per Ingebrigtsson).5,6,7

Kilder/noter

 1. [S1665] Sunnmøre fogderegnskap 1694–95: mappe 1, inntektsvedlegg B, legdsrulle 1694. Dalle Schibbred med Sund Elfven, nr. 18, Midgaard med Selleflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202200046
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 4. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 5. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 472, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190251
 6. [S1666] Bergen stiftamtstueregnskap 1684 (#74): Sunnmøre, litra A – skatt av leilendinger, husmenn og strandsittere. Side 33, Midgaar med Selleflot. https://www.digitalarkivet.no/rk20090702340439
 7. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 43, Selleflott. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010028

Knut Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14612, (ca. 1689 - )
Far*Arne Seljefloten2 (c 1649 - )Knut ble født ca. 1689.2 I manntallet av 1701 står Knut Arnesson hos Arne på Seljefloten, Sunnylven.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 10 daler.4

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690544
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 4. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Anders Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14613, (ca. 1693 - )
Far*Arne Seljefloten3 (c 1649 - )Anders ble født ca. 1693.3 I manntallet av 1701 står Anders Arnesson hos Arne på Seljefloten, Sunnylven.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 3 daler.5
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 3 daler.6

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 494. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610530
 2. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690544
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 5. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 6. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Anne Arnesdotter på Seljefloten1,2

K, #14614, (ca. 1676 - 1770)
Far*Arne Seljefloten (c 1649 - )Anne ble født ca. 1676.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 10 daler, utlagt i kiste med lås (2 mark), 2 år gammel okse (2 daler 3 mark) og andre dyr, m.m.3


Anne døde i 1770 på Seljefloten, Sunnylven.2 Hun ble jordfestet den 7. juli 1770 på Sunnylven kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 494. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610530
 2. [S1556] Norddal mini. 1769–73: fol. 24 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640594
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Bertha Sundsbø1

K, #14615, (1. november 1900 - 2. oktober 1981)

Familie

Olaf Georg Sigurdsen (1900 - 1977)Bertha ble født den 1. november 1900 i Lindås.1,2 Hun var syer i 1936.1
Hun bodde i Repslagergaten 14 A, Bergen, i 1936.1
Bertha giftet seg den 31. oktober 1936 i St. Olav sogn, Bergen, med Olaf Georg Sigurdsen.1 Hennes navn som gift var Sigurdsen.2

Bertha døde den 2. oktober 1981.2 Hun og Olaf ble gravlagt på Møllendal kirkegård, Bergen.3,2

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S497] Gravminnebasen: id 5697350.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5697349.

Ola Jonsson i Ytterdal1,2

M, #14616, (ca. 1655 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.1 
BarnOla ble født ca. 1655.2
Ola Jonsson kjøpte 1 våg i Pegarden, Ytterdal, Norddal, i 1692.3
Han var bruker i Pegarden i 1701. Jon Olsson bodde også der. De hadde en tjenestekar. Ola var legdemann. I 1711 skattet han for seg selv, kona og tre barn. Han betalte 1 daler 4 mark 3 skilling i dagskatt for 1712–13. Sønnen, Jon, hadde overtatt i 1714.2,1,4,5,6 Ola Jonsson gav 1 våg odelsjord med bygselrett i Pegarden den 16. juli 1710 til Jon Olsson.7,8

     Han kan ha vært far til Brita i Krikane.9,1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, ytr Dalle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 3. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 482. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=485
 4. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 5, dagskatt 1712–13. Dahlle Skibbrede, Ytt: Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241139
 5. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Yttr dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241271
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 7. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 483. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=486
 8. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660629
 9. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Jon Olsson i Ytterdal1,2,3

M, #14617, (ca. 1694 - 1763)
Far*Ola Jonsson i Ytterdal4,1 (c 1655 - )Jon ble født ca. 1694.4,2 Han bodde hos Ola Jonsson i Pegarden, Ytterdal, Norddal, i 1701.4,5,6,7,8 Jon Olsson fikk 1 våg odelsjord med bygselrett i Pegarden den 16. juli 1710 av Ola Jonsson.9,10
Han var bruker i Pegarden i 1714. Han resterte 1 daler 1 mark 15 skilling i landskatt og 8 skilling i odelsskatt. Året etter ble han lignet 1–3–8 i rosstjeneste. Sønnen Ola fikk skjøte i 1751. Landskylden var da satt ned fra 1 våg til 2 pund 9,6 mark.7,11,12,10,8
Han var verge for Arne Sjurdsson på Seljefloten i 1726.1


Jon døde i 1763 i Ytterdal, Norddal.2 Han ble jordfestet den 12. juni 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640511
 3. [S1660] Sunnmøre fogderegnskap 1716: vedlegg 26, odelsgods. Dahle Skibbr, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507270135
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, ytr Dalle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 5. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303
 6. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 5, dagskatt 1712–13. Dahlle Skibbrede, Ytt: Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241139
 7. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Yttr dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241271
 8. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 9. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 483. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=486
 10. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660629
 11. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Oddelskatt og Rostieniste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241272
 12. [S1662] Sunnmøre fogderegnskap 1715: vedlegg 4, krigsstyr. Dahle Schibrede, [Ytterdale]. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507240121

Brita Eiriksdotter på Seljefloten1

K, #14618, ( - ca. 1720)
Far*Eirik Andersson på Sunde1 (c 1637 - )

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
Ingen barn levde i 1720.1 Annet navn: Brita Eiriksdotter på Sunde.1 Brita og Sjurd Arnesson var brukere på Seljefloten, Sunnylven, i 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.2
Brita giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1

Brita døde ca. 1720 på Seljefloten.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. august 1720. Kreditorer: Nils Persson Langlo, Knut Arnesson på Seljefloten og Anders Arnesson på Seljefloten o.a. Arvinger: Sjurd Arnesson på Seljefloten og Eirik Andersson på Sunde. I boet var tolv storfe (blant dem ei ku med brukket ben), elleve geiter, åtte sauer, 2 våger bygg, 2 våger havre, o.a. Aktiva: 48 daler 12 skilling. Passiva: 47 daler 1 mark 15 skilling. Arv: 0–4–13.3

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 3. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Eirik Andersson på Sunde1,2,3

M, #14619, (ca. 1637 - )

Familie

BarnEirik ble født ca. 1637.2,3
Han var bruker på bnr. 5, Storesunde, Stryn, i 1664. Bruket var på 2 pund 3 merker. Han var innerst på Storesunde i 1701.2,4,3
Han var arving ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 2 mark 6 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 2. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 212, Meersunde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005192117
 3. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 262, Meersunde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010280139
 4. [S1357] Innvik–Stryn I (1932): bolk III, s. 155. https://www.nb.no/items/366997a860a5869e3cece0ac4ebe9611?page=400
 5. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Eli Persdotter på Seljefloten1

K, #14620, ( - etter 1750)

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
De hadde ikke barn. Eli giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: I boet var 2 daler i Sunnylven kyrkje, et naust, kjempefæring med seil, dyr, 3½ mæle bygg, 1 tønne og 4 mæler havre, 2 pund smør, stamp på seteren, smieste, smihammer, slipestein, børse, kårde o.a. Aktiva: 51 daler 4 mark 6 skilling. Passiva: 45–4–0. Arv: 6–0–6, som etter barnas ønske gikk til den gamle enka. Den avdødes gangklær ble fordelt mellom barna: hvit trøye, svart trøye, to gamle røde trøyer, svart bukse og liten skinnbukse (2–2–12).2
Hun var myndling av Jakob Persson i Verpesdalen i 1750. De kan ha vært søsken.1


Ifølge Ættebok for Norddal (II) var Eli Persdotter på Seljefloten barn av Per Andersson i Verpesdalen, men han døde barnløs.3,4

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 911. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=446
 4. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640492

Jakob Persson i Hesthaugen1,2

M, #14621, (ca. 1691 - 1756)Jakob ble født ca. 1691 i Hesthaugen, Norddal.2,3
Han var selveier i Hesthaugen fra 1726 til 1745.4
Annet navn: Jakob Persson i Verpesdalen, nevnt fra 1750 til 1756.5,3
Han var bruker på bnr. 2, Verpesdalen, Norddal, i 1750.6,5
Han var verge for Eli Persdotter på Seljefloten i 1750. De kan ha vært søsken.5


Jakob døde i 1756 i Verpesdalen, Norddal.3 Han ble jordfestet den 29. februar 1756.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Werpesdahl i 1750.5

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640329
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, Hestehoug. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640367
 4. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 467. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=470
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 489. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=492

Synneva Arnesdotter på Seljefloten1

K, #14622, (ca. 1682 - 1760)
Far*Arne Seljefloten (c 1649 - )Synneva ble født ca. 1682.1

Synneva døde i 1760 på Seljefloten, Sunnylven.1 Hun ble jordfestet den 29. september 1760.1

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640539

Mons Rasmusson i Øvstegarden1,2

M, #14623, (ca. 1719 - 1803)

Familie

Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden (c 1721 - 1799)Mons ble født ca. 1719.2
Mons giftet seg med Brita Sjurdsdotter på Seljefloten.1
Han og Brita bodde i Øvstegarden, Sunnylven, i 1750.1
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 1 daler 5 mark 6 skilling, utlagt i to sauer (1 daler), slipestein (8 skilling) o.a.3

Han og Brita var brukere på Rasmusbruket, Øvstegarden, Sunnylven, i 1752.4

Mons døde i 1803 i Øvstegarden.2 Han ble jordfestet den 22. januar 1803 på Sunnylven kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Maans Rasmusen Øvstegaard i 1803.2

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640716
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 433. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=434

Jon Jakobsson på Eik1,2

M, #14624, (ca. 1786 - 23. januar 1832)
Far*Jakob Andersson på Helset3 (c 1753 - f 1809)
Mor*Ingeborg Rasmusdotter på Helset4 (1758 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Knutsdotter på Eik (c 1795 - 1833)
Fire barn levde i 1833.10,11 
BarnJon ble født ca. 1786.3,5 Han bodde hos Jakob Andersson på Helset og Ingeborg Rasmusdotter på Helset på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801.3,6
Annet navn: Jon Jakobsson på Helset, nevnt 1819.5,3
Jon giftet seg den 6. november 1819 i Veøy kirke med Sigrid Knutsdotter på Eik.1,7
Han og Sigrid bodde på Eik, Veøy, i 1819, ved vielsen. De var innerster der året etter.5,1
Knut Persson døde den 20. januar 1823 på Eik. Han kalles kårmann i kirkeboka og gårdmann (selveier) i skiftet. På dødsleiet erklærte han at svigersønnen Jon Jakobsson skulle få overta bruket for 300 daler.8,7

Han og Sigrid var selveiere på Inste-Eik, Eik, Veøy.9

Jon døde den 23. januar 1832 på Eik, som gårdmann.2 Han ble jordfestet den 11. mars 1832.2

     Navnet hans ble skrevet John Jacobsen Eeg senior i 1823 (det var to Jon Jakobssøner på Eik).7

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 210, 1831–32, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670508
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 4. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 5. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670552
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088
 8. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 198, 1823, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680575
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=30
 10. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630126
 11. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Sigrid Knutsdotter på Eik1,2,3

K, #14625, (ca. 1795 - 25. januar 1833)
Far*Knut Persson på Eik4 (c 1759 - 1823)
Mor*Kari Eriksdotter på Eik4 (c 1770 - 1837)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jakobsson på Eik (c 1786 - 1832)
Fire barn levde i 1833.10,11 
BarnSigrid ble født ca. 1795.4,3 Hun bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1801.4,5,6
Sigrid giftet seg den 6. november 1819 i Veøy kirke med Jon Jakobsson på Helset.2,7
Hun og Jon bodde på Eik, Veøy, i 1819, ved vielsen. De var innerster der året etter.1,2
Knut Persson døde den 20. januar 1823 på Eik. Han kalles kårmann i kirkeboka og gårdmann (selveier) i skiftet. På dødsleiet erklærte han at svigersønnen Jon Jakobsson skulle få overta bruket for 300 daler.8,7

Hun og Jon var selveiere på Inste-Eik.9

Sigrid døde den 25. januar 1833 på Eik, som gårdmannsenke.3 Hun ble jordfestet den 10. februar 1833.3

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670552
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 213, 1832–33, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670509
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 6. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088
 8. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 198, 1823, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680575
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=30
 10. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630126
 11. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Arnt Nikolai Skjellerup1,2,3

M, #14626, (1721 - før 1763)Arnt ble døpt den 16. juli 1721 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Hans Møller o.a.4
Arnt Nikolai giftet seg trolig med Magrete Åndal.5
Arnt Nikolai giftet seg i november 1753 på Nesset prestegard med en uregistrert person.3 Han var handelsmann i Molde i 1753. Han bodde også der året etter.3,6
Arnt Nikolai Skjellerup solgte ½ våg (halve gården) i Sotnakken, Nesset, den 12. november 1754 til Aslak Jonsson. Kjøpesum: 60 daler. Skjøtet ble tinglyst 9. juni året etter.6 Arnt Nikolai Skjellerup lånte 110 daler av Anders Olssen den 9. februar 1755 mot pant i lånerens bebodde hus i Molde med grunn og løsøre. Obligasjonen ble tinglyst 26. april året etter og avlyst 6. februar 1764.2
Arnt Nikolai Skjellerup solgte 1 våg 2 pund med bygselrett på Inste-Eik, Eik, Veøy, den 20. november 1755 til Per Knutsson i Hjelvika. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Magrete Nilsdotter).7,5

Arnt Nikolai døde før 1763.8

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 477, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410243
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 87. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610046
 3. [S2379] Bibliotheca norvegica I: s. 520, Schjelderup. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007030601011?page=597
 4. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 330. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640451
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 8. [S1299] Leilighetsdikt: s. 90, nr. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025?page=99

Magrete Nilsdotter Fris1,2,3

K, #14627

Familie 1

Erik Ellingsson Åndal (c 1710 - 1748)
De hadde ikke barn.10 

Familie 2

Arnt Nikolai Skjellerup (1721 - f 1763)
Magrete Nilsdatter Fris' signatur på testament av 1742Margrethe Friis var fadder ved dåpen til Per Larssen Berg den 1. mars 1722 i Molde kirke.4
Magrete Nilsdotter Fris ble stevnet av Johan Mikalssen Myre til tinget i Fanne tinglag den 9. juli 1729. Hun skulle ha skjelt hans kone, Magrete Simensdotter. Vitner: Susanna Persdatter o.a.3
Magrete giftet seg den 23. november 1738 i Molde kirke med Erik Ellingsson Åndal, viet av Lars Lekanger.2
Hun og Erik var husfolk i Molde i 1748.5
Hun ble kalt Magrete Åndal, nevnt 1749.6,7
Hun var bruker på Eik, Veøy, i januar 1749. Skyld: 3 våger 1 pund. Hun bygslet ut halve gården i mai samme år.6,7
Magrete giftet seg trolig med Arnt Nikolai Skjellerup.8
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på Inste-Eik, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Magrete Nilsdotter).9,8

Kilder/noter

 1. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 30. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054615
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 190. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400021
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-9
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 21. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690450
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 265 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400723
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 10. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 29. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054614

Knut Persson på Eik1,2,3

M, #14628, (ca. 1759 - 20. januar 1823)
Far*Per Knutsson på Eik4 (1732 - )
Mor*Siri Eriksdotter på Eik (1730 - f 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Eriksdotter på Eik (c 1770 - 1837)
To barn levde i 1823.11 
BarnKnut ble født ca. 1759 på Eik, Veøy.4,3 Han var landvernssoldat i 1794.1,5
Knut trolovet seg den 21. juni 1794 på Skjeggstad, Tresfjord, med Kari Eriksdotter på Skjeggstad.1
Knut giftet seg den 22. juni 1794 i Vestnes kyrkje med Kari Eriksdotter på Skjeggstad.5,4
Han og Kari bodde på Eik i 1799.6
Han var fadder ved dåpen til Just Sjurdsson på Sekkenes den 8. juni 1799 i Veøy kirke.6
Knut og Kari var brukere på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1801. Sigrid Knutsdotter, Ingeborg Knutsdotter og Per Knutsson bodde også der. Per var kårmann. Knut drev fremdeles i 1820.4,7,2
Knut og Kari hadde Mari Eriksdotter o.a. i tjeneste i 1801.4,8
Han var fadder ved dåpen til Anne Katrine Dreier den 30. mars 1804 i Veøy kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Eik den 20. februar 1820 i Veøy kirke.10,2


Knut døde den 20. januar 1823 på Eik. Han kalles kårmann i kirkeboka og gårdmann (selveier) i skiftet. På dødsleiet erklærte han at svigersønnen Jon Jakobsson skulle få overta bruket for 300 daler.3,11 Knut Persson på Eik ble gravlagt den 27. januar 1823.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 29. april 1823.11

     Navnet hans ble skrevet Knud Pederssen Eeg i 1804.9

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 437. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670147
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 198, 1823, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680575
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 438. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670148
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 526, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670191
 7. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 131. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=134
 9. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 59 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670271
 10. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088

Kari Eriksdotter på Eik1,2,3

K, #14629, (ca. 1770 - 17. april 1837)

Familie

Knut Persson på Eik (c 1759 - 1823)
To barn levde i 1823.12 
BarnKari ble født ca. 1770.2,4
Annet navn: Kari Eriksdotter på Skjeggstad, nevnt 1794.5,6
Kari trolovet seg den 21. juni 1794 på Skjeggstad, Tresfjord, med Knut Persson på Eik.5
Kari giftet seg den 22. juni 1794 i Vestnes kyrkje med Knut Persson på Eik.6,2
Hun og Knut bodde på Eik, Veøy, i 1799.3
Hun var fadder ved dåpen til Just Sjurdsson på Sekkenes den 8. juni 1799 i Veøy kirke.3
Kari og Knut var brukere på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1801. Sigrid Knutsdotter, Ingeborg Knutsdotter og Per Knutsson bodde også der. Per var kårmann. Knut drev fremdeles i 1820.2,7,8
Knut og Kari hadde Mari Eriksdotter o.a. i tjeneste i 1801.2,9
Hun var fadder ved dåpen til Anne Katrine Dreier den 30. mars 1804 i Veøy kirke.10


Kari døde den 17. april 1837 på Eik, som kårenke.4,1 Hun ble jordfestet den 4. mai 1837.4 Skiftet etter henne ble sluttet i november 1837. Arvinger: Anders Jonsson og Ingeborg Knutsdotter i o.a.11

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 526, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670191
 4. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 221, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680586
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 437. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670147
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 438. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670148
 7. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 8. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 131. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=134
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 59 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670271
 11. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b–349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088

Ingeborg Knutsdotter i Bø1

K, #14630, (ca. 1799 - )
Far*Knut Persson på Eik2 (c 1759 - 1823)
Mor*Kari Eriksdotter på Eik3,2 (c 1770 - 1837)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megIngeborg ble født ca. 1799.2 Hun bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1801.2,4,5
Annet navn: Ingeborg Knutsdotter på Eik, nevnt 1820.5,2
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Eik den 20. februar 1820 i Veøy kirke.6,5
Hun var arving ved skiftet etter Kari Eriksdotter på Eik i november 1837.7

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 3. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 5. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 6. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 7. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b–349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Jakob Andersson på Helset1,2

M, #14631, (ca. 1753 - før 1809)
Far*Anders Larsson på Helset2,3 (c 1711 - f 1796)
Mor*Mali Nilsdotter på Helset2 (1721 - c 1776)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Rasmusdotter på Helset (1758 - )
De hadde åtte barn.7,1,6 
BarnJakob ble født ca. 1753.1,2
Han var arving ved skiftet etter Mali Nilsdotter på Helset den 13. september 1776: 7 daler 2 ort 21 skilling.4
Han var myndling av Lars Ottarsson på Skjeggstad i 1776.2

Jakob giftet seg i 1778 med Ingeborg Rasmusdotter på Kjersem.1,5 Jakob og Ingeborg var brukere på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801. Jon Jakobsson o.a. var også der. Åtte barn bodde hjemme.1,6

Jakob døde før 1809.7

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 5. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690357

Ingeborg Rasmusdotter på Helset1

K, #14632, (1758 - )
Far*Rasmus Jonsson på Kjersem2 (c 1708 - 1775)
Mor*Kristi Eriksdotter på Kjersem2 (c 1719 - 1761)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Andersson på Helset (c 1753 - f 1809)
De hadde åtte barn.4,1,3 
BarnAnnet navn: Ingeborg Rasmusdotter på Kjersem.2
Ingeborg ble født i 1758 på Kjersem, Tresfjord.2
Ingeborg giftet seg i 1778 med Jakob Andersson på Helset.1,2 Ingeborg og Jakob var brukere på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801. Jon Jakobsson o.a. var også der. Åtte barn bodde hjemme.1,3
Annet navn: Ingeborg Rasmusdotter på Øvre Helset, nevnt 1809.4

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 2. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690357

Mali Nilsdotter på Helset1,2

K, #14633, (1721 - ca. 1776)
Far*Nils Nilsson på Vike3 (c 1693 - 1767)

Familie

Anders Larsson på Helset (c 1711 - f 1796)
Fem barn levde i 1776.1,7 
BarnMali ble født i 1721 på Indre Vike, Vestnes.3
Annet navn: Mali Nilsdotter på Vike, nevnt 1752.4
Mali giftet seg den 15. juni 1752 i Veøy kirke med Anders Larsson på Helset.4,1
Hun og Anders var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1762. Hennes søster Mari tjente hos dem.5,2

Mali døde ca. 1776 på Øvre Helset, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. september 1776. Arvinger: Anders Larsson og Jakob Andersson o.a. Aktiva: 86 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 9–2–20. Arv: 77–1–0.6

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 442. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041103
 3. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 356, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660387
 5. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/

Nils Nilsson på Vike1

M, #14634, (ca. 1693 - 1767)

Familie

De hadde iallfall åtte barn.1 
BarnNils ble født ca. 1693 på Indre Vike, Vestnes.1
Han var bruker i Nilsgarden, Indre Vike, Vestnes, fra 1721.1
Annet navn: Nils Nilsson på Indre Vike, nevnt 1723.2 Han var vurderingsmann ved skifte i 1723.2

Nils døde i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305

Hans Persson Hagen1,2,3

M, #14635, (1777 - 9. august 1863)
Far*Per Håvardsson på Øvsthågå1,4 (c 1740 - )
Mor*Sønnøv Hansdotter i Hågån1 (c 1731 - 1781)

Familie

Kari Olsdotter Stiving (c 1770 - 1852)Hans ble født i 1777 i Hågån, Øvre Løsnes, Ringebu.1,5 Hans ble døpt den 21. september 1777.1
Annet navn: Hans Persson Øvstehagen, nevnt fra 1804 til 1816.6,7,8,9
Hans Persson Øvstehagen kjøpte hus med ovner og grunn på mnr. 34, Grova, Molde, den 15. oktober 1804 av Anders Andersson Fangberg. Kjøpesum: 198 daler. Skjøtet ble tinglyst 1. august 1808.10 Hans Persson Øvstehagen var matros i 1805.11
Hans giftet seg den 15. september 1805 i Molde kirke med Kari Olsdotter (forlovere: Tore murmester o.a.) Dagen før var det betalt 1 daler til kirken.11,9
Han og Kari bodde på mnr. 34 i 1807. Huset var taksert til 100 daler. I 1816 ble Hans lignet for 3 daler i sølvskatt (andel av aksjenr. 2 645 i Norges Bank). Samme år signerte han med ført penn. Hans solgte hus og grunn i 1861, men skulle få bo der til sin død.12,13,6,14 Hans Persson var salmaker i 1807 og kaltes dette til sin død.12,13,5
Han var forlover for Per Ottarsson Leirgrovvik og Ragnhild Knutsdatter, som giftet seg den 8. november 1825 i Molde kirke.3


Hans døde den 9. august 1863 i Molde.5 Han ble gravlagt den 14. august 1863.5

     Navnet hans ble skrevet Hans Pedersen Øvstahaugen i 1808.15

     Salmakerbakken (senere Myrabakken) i Molde hadde navn etter ham.16

Kilder/noter

 1. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 412, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580118
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 562, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010281
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 4. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 135. https://www.nb.no/items/122125c162a5c46cb24f1c93fa1cdfa8?page=156
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 608, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010304
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 689. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610348
 7. [S1295] Molde, 2. rode, sjørulle 1807: gg.
 8. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, ff.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 601. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1805, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Groven, forsikringsnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 13. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 2, Groven, mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301006
 14. [S1680] Molde panteregister 1823–35: s. 64. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660441
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 600. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610304
 16. [S1949] Gatelangs i Molde M–Å: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748130?page=23

Per Håvardsson på Øvsthågå1

M, #14636, (ca. 1740 - )

Familie 1

Sønnøv Hansdotter i Hågån (c 1731 - 1781)
De hadde to barn.6,4 
Barn

Familie 2

Mari Jonsdotter på Øvsthågå (c 1754 - )
De hadde iallfall fire barn.1 Per ble født ca. 1740.1 Hans hjemsted var i Fåberg.2,3 Han var salmaker i 1775.2,3
Per trolovet seg den 13. april 1775 i Ringebu med Sønnøv Hansdotter.2
Per giftet seg den 8. juni 1775 i Ringebu med Sønnøv Hansdotter.2,4
Annet navn: Per Håvardsson i Hågån, nevnt 1777.4,2
Han og Sønnøv bodde i Hågån, Øvre Løsnes, Ringebu, i 1777.4
Annet navn: Per Håvardsson på Kjos, nevnt 1782.5
Han bodde på Kjos, Gausdal, i 1782.5
Per trolovet seg den 20. mai 1782 i Tretten kirke, Øyer, med Mari Jonsdotter i Pålsrud.5
Per giftet seg den 22. juli 1782 i Øyer prestegjeld med Mari Jonsdotter i Pålsrud.5,1
Han og Mari var brukere på Øvsthågå, Gausdal, i 1801.1,3

     Navnet hans ble skrevet Peder Haavoldsen Kioes i 1782.5

Kilder/noter

 1. [S1670] Gausdal ft. 1801: fol. 349 a, nr. 97. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620129
 2. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 365, 1775, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580094
 3. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 135. https://www.nb.no/items/122125c162a5c46cb24f1c93fa1cdfa8?page=156
 4. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 412, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580118
 5. [S1669] Øyer mini. 1733–84: s. 346. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603600678
 6. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 406, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580115

Sønnøv Hansdotter i Hågån1,2

K, #14637, (ca. 1731 - 1781)

Familie

Per Håvardsson på Øvsthågå (c 1740 - )
De hadde to barn.4,1 
BarnSønnøv ble født ca. 1731.3
Sønnøv trolovet seg den 13. april 1775 i Ringebu med Per Håvardsson.2
Sønnøv giftet seg den 8. juni 1775 i Ringebu med Per Håvardsson.2,1
Hun og Per bodde i Hågån, Øvre Løsnes, Ringebu, i 1777.1
Etter barselseng ble hun innledet i kirken den 2. november 1777.1

Annet navn: Sønnøv Hansdotter i Løsneshågån, nevnt 1781.3

Sønnøv døde i 1781 i Løsneshågån.3 Hun ble jordfestet den 16. desember 1781.3

Kilder/noter

 1. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 412, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580118
 2. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 365, 1775, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580094
 3. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 337, 1781, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580312
 4. [S1668] Ringebu mini. 1734–80: s. 406, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603580115

Mari Jonsdotter på Øvsthågå1

K, #14638, (ca. 1754 - )

Familie

Per Håvardsson på Øvsthågå (c 1740 - )
De hadde iallfall fire barn.1 Mari ble født ca. 1754.1
Annet navn: Mari Jonsdotter i Pålsrud, nevnt 1782.2
Mari trolovet seg den 20. mai 1782 i Tretten kirke, Øyer, med Per Håvardsson på Kjos.2
Mari giftet seg den 22. juli 1782 i Øyer prestegjeld med Per Håvardsson på Kjos.2,1
Hun og Per var brukere på Øvsthågå, Gausdal, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S1670] Gausdal ft. 1801: fol. 349 a, nr. 97. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620129
 2. [S1669] Øyer mini. 1733–84: s. 346. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603600678
 3. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 135. https://www.nb.no/items/122125c162a5c46cb24f1c93fa1cdfa8?page=156

Randi Haugen1

K, #14639, (28. februar 1921 - 25. januar 2018)

Familie

Martin Brecke (1917 - 2016)
De hadde fem barn.5 
BarnRandi ble født den 28. februar 1921 i Harstad.1,2 Hun var sykegymnast i Molde i 1946.1
Randi giftet seg den 28. juni 1946 i Bergen med Martin Brecke. De ble viet av byfogden.1 Hennes navn som gift var Brecke.2
Hun og Martin bodde i Parkvegen 54, Molde, i 2006.3

Randi døde den 25. januar 2018.2 Hun og Martin ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.4,2

Kilder/noter

 1. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 167, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088122
 2. [S466] Molde kirkegårder: Randi Brecke.
 3. [S469] Opplysningen 1881.
 4. [S466] Molde kirkegårder: Martin Brecke.
 5. [S1596] Våre Minnesider: Martin Brecke.

Erik Olsson i Breivika1,2,3

M, #14640, (ca. 1758 - 4. januar 1844)

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Breivika (c 1749 - )Kristoffer Olsson Alnes ble født ca. 1752 på Grøtta, Hen. Ifølge kirkebok 1794 og folketelling 1801 var han svensk, men skiftet sier at han var bror av Erik Olsson i Breivika.4,5,6,3

Erik ble født ca. 1758.2,1
Annet navn: Erik Olsson på Alnes, nevnt 1786.7
Erik giftet seg den 4. juli 1786 i Grytten prestegjeld med Ingebjørg Olsdotter på Naustbakken.7
Han og Ingebjørg var husfolk i Ytre Breivika, Hen, i 1801. Plassen hadde jord.2
Han var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Olsson Alnes den 25. januar 1814.8

Annet navn: Erik Olsson på Stranda, nevnt 1844.1

Erik døde den 4. januar 1844 på Stranda, Ytre Breivika, Hen, som husmann.1 Han ble gravlagt den 12. januar 1844.1

     Navnet hans ble skrevet Erik Brevig i 1814.3

Kilder/noter

 1. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 210, 1844, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650112
 2. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 331 a, Breviig, 10. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670197
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 418 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660421
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 6].
 5. [S1675] Aker ft. 1801: fol. 1 a, Grønlands Storgade, nr. 3, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214
 6. [S1676] Røros mini. 1767–97: 155 b, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511030849
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 238. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010119
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419

Ingebjørg Olsdotter i Breivika1

K, #14641, (ca. 1749 - )

Familie

Erik Olsson i Breivika (c 1758 - 1844)Ingebjørg ble født ca. 1749.1
Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Naustbakken, nevnt 1786.2
Ingebjørg giftet seg den 4. juli 1786 i Grytten prestegjeld med Erik Olsson på Alnes.2
Hun og Erik var husfolk i Ytre Breivika, Hen, i 1801. Plassen hadde jord.1

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 331 a, Breviig, 10. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670197
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 238. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010119

Ole Kristoffer Alnes1

M, #14642, (1794 - før 1814)
Far*Kristoffer Olsson Alnes1 (c 1752 - 1813)
Mor*Kristina Jonasdotter Dalström1 (c 1769 - )Ole Kristoffer ble født i 1794 i Røros, og først hjemmedøpt.1 Ole Kristoffer ble døpt den 9. oktober 1794 i Røros kirke.1

Ole Kristoffer døde før 1814, og trolig før 1801.2,3

Kilder/noter

 1. [S1676] Røros mini. 1767–97: 155 b, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511030849
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419
 3. [S1675] Aker ft. 1801: fol. 1 a, Grønlands Storgade, nr. 3, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214

Kristian Vilhelm Alnes1,2

M, #14643, (ca. 1796 - )
Far*Kristoffer Olsson Alnes1 (c 1752 - 1813)
Mor*Kristina Jonasdotter Dalström1,2 (c 1769 - )Kristian Vilhelm ble født ca. 1796.2 Kristian Vilhelm bodde hos foreldrene på Grønland 3, Kristiania, i februar 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Olsson Alnes den 25. januar 1814.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419
 2. [S1675] Aker ft. 1801: fol. 1 a, Grønlands Storgade, nr. 3, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214

Petrus Erik Alnes1

M, #14644, (1. mai 1801 - før 1814)
Far*Kristoffer Olsson Alnes1 (c 1752 - 1813)
Mor*Kristina Jonasdotter Dalström1 (c 1769 - )Petrus Erik ble født den 1. mai 1801 på Hole, Grytten.1 Petrus Erik ble døpt den 24. mai 1801.1

Petrus Erik døde før 1814.2

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 330. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010167
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419

Ola Knutsson Lund1,2,3

M, #14645, (1774 - )

Familie

Olava Persdatter på Haugan (c 1780 - 1855)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født i 1774 i Dalen, Lund, Meldal.4,5 Ola ble døpt den 10. juli 1774 i Meldal kirke.5
Annet navn: Ola Knutsson i Dalen, nevnt 1790.6,5 Han ble konfirmert den 11. juli 1790 i Meldal kirke.6
Ola giftet seg den 15. april 1805 i Bolsøy kirke med Olava Persdatter (forlovere: Ola Jakobsson og Kristian Hanssen Eide).2,7
Han og Olava bodde på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst).8,9
Annet navn: Ola Knutsson på Haugan, nevnt 1808.8 Ola Knutsson Lund oppholdt seg på Stavem, Grytten, ca. 1815.1
Han og Lava bodde i Molde i 1822.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Lund i 1805.2

Kilder/noter

 1. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: uu.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 137 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 472, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620641
 4. [S1295] Molde, 2. rode, sjørulle 1807: uu.
 5. [S1681] Meldal mini. 1751–75: s. 297, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610461
 6. [S1682] Meldal mini. 1776–1815: s. 877, 1790, 6. søndag etter trinitatis, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907620116
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b, 1808. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630209
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 a, paa Marken, forsikringsnr. 77. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020

Peter Olssen Lund1

M, #14646, (1808 - )
Far*Ola Knutsson Lund2,1 (1774 - )
Mor*Olava Persdatter på Haugan2,1 (c 1780 - 1855)
6-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Peter Olssen på Haugan.2 Peter ble døpt den 10. april 1808 i Molde kirke.2 Han ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.1 Peter Olssen Lund ble konfirmert den 13. oktober 1822 i Molde kirke. Karakter: god kunnskap og godt forhold.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 472, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620641
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b, 1808. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630209

Petrine Jonsdatter Moldegjerde1,2

K, #14647, (1810 - )
Far*Jon Olssen Moldegjerde2,1 (c 1773 - )
Mor*Anna Maria Persdatter Lind2,1 (c 1775 - )
3-menning 4 ganger forskjøvet til megPetrine ble døpt den 3. juni 1810 i Molde kirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper av Palle Såby Mürer.1 Petrine Jonsdatter Moldegjerde ble konfirmert i 1824 i Molde kirke. Kunnskap og oppførsel: meget god.1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 477, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630383
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211

Erik Persson på Hoemsneset1

M, #14648, (1760 - 8. februar 1843)
Far*Per Olsson på Sande2 ( - c 1767)
Mor*Brit Eriksdotter på Sande1,2 (c 1728 - 1798)

Familie

Han hadde fem barn i og ett utenom ekteskap.5,6 
BarnAnnet navn: Erik Persson på Sande.2
Erik ble født i 1760.3
Han var arving ved skiftet etter Per Olsson på Sande den 27. januar 1768: 17 daler 22 skilling, utlagt i 14 merker i Sande (7 daler) o.a.4
Han var myndling av Erik Andersson på Hol i 1768.2

Han var bruker på Hoemsneset, Vågøy, fra 1795 til 1829.5,6
Han var arving ved skiftet etter Brit Eriksdotter på Sande den 15. november 1798.1


Erik døde den 8. februar 1843 på Hoemsneset.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 367 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680386
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 22.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b–443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 23.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 24.

Erik Ellingsson på Hol1,2,3

M, #14649, (ca. 1700 - 1763)
Far*Elling Olsson på Hoem4,2 (c 1664 - )

Familie 1

Ett barn levde i 1764.3 
Barn

Familie 2

Siri Knutsdotter på Hol ( - 1763)
Ingen barn levde i 1764.3 Erik ble født ca. 1700 på Indre Hoem, Vågøy.4
Erik giftet seg med en uregistrert person.3
Erik giftet seg med Siri Knutsdotter.3,1 Erik Ellingsson og Siri Knutsdotter oppholdt seg hos Per Andersson på Hol, Vågøy, i 1762.1,5

Erik døde i 1763 hos Per Andersson på Hol (kort tid etter Siri).2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Siri den 12. mai 1764. Arvinger: Brit Eriksdotter på Sande og Ingebjørg Olsdotter. Aktiva: 7 daler 2 ort 12 skilling. Passiva: 2–3–0. Arv: 4–3–12.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 639. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 65. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041518
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660240
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 76.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/

Siri Knutsdotter på Hol1,2

K, #14650, ( - 1763)

Familie 1

Ett barn levde i 1764.1 
Barn

Familie 2

Erik Ellingsson på Hol (c 1700 - 1763)
Ingen barn levde i 1764.1 Siri giftet seg (eller bare fikk barn) med en Ola.1
Siri giftet seg med Erik Ellingsson.1,2 Erik Ellingsson og Siri Knutsdotter oppholdt seg hos Per Andersson på Hol, Vågøy, i 1762.2,3

Siri døde i 1763 hos Per Andersson på Hol (kort tid før Erik).4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Erik den 12. mai 1764. Arvinger: Brit Eriksdotter på Sande og Ingebjørg Olsdotter. Aktiva: 7 daler 2 ort 12 skilling. Passiva: 2–3–0. Arv: 4–3–12.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660240
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 639. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 64. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041515

Ingebjørg Olsdotter1

K, #14651, (ca. 1744 - etter 1764)
Mor*Siri Knutsdotter på Hol1 ( - 1763)Ingebjørg ble født ca. 1744.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ellingsson og Siri Knutsdotter på Hol den 12. mai 1764: 2 daler 1 ort 18 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660240

Daniel Jonsson i Bjørnsund1,2,3

M, #14652, ( - ca. 1757)
Far*Jon Persson i Bjørnsund4,5
Mor*Mali Persdotter i Bjørnsund4,5 ( - c 1719)

Familie 1

Marit Jøstensdotter i Bjørnsund ( - c 1745)
Tre barn levde i 1746.2 

Familie 2

Eli Persdotter i Bjørnsund ( - c 1752)
To barn levde i 1753 og ett i 1787.3,11 
Barn

Familie 3

Mektilde Olsdotter i Bjørnsund ( - e 1769)
De hadde ett barn.9 Han var arving ved skiftet etter Mali Persdotter i Bjørnsund den 26. juni 1719: 16 daler 2 ort 6 skilling.6
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 8 daler i lønn.7

Daniel giftet seg den 4. november 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Marit Jøstensdotter på Mauset, viet av Lars Barhaug.8,2
I Bygdebok for Fræna kalles han Daniel Jonsson Øverland.5
Han og Marit var husfolk på bnr. 36, Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1737.1,9
Han var arving ved skiftet etter Marit Jøstensdotter i Bjørnsund den 23. april 1746: 9 daler 13 skilling.2

Daniel giftet seg med Eli Persdotter på Holen.3
Daniel giftet seg med Mektilde Olsdotter.10

Daniel døde ca. 1757 i Søre Bjørnsund, Vågøy.5

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 180 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400344
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 132 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640145
 5. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 604.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 132 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640145
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 9. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 605.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 556 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651156
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Eli Persdotter i Bjørnsund1

K, #14653, ( - ca. 1752)
Far*Per Larsson på Holen3 ( - c 1719)
Mor*Brit Rasmusdotter på Holen2,3,4 ( - c 1744)

Familie

Daniel Jonsson i Bjørnsund ( - c 1757)
To barn levde i 1753 og ett i 1787.1,4 
BarnAnnet navn: Eli Persdotter på Holen.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Per Larsson på Holen den 14. oktober 1719: 11 daler 2 ort.3
Hun var myndling av Lars i Malmedalen i 1719.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744: 8 daler 1 ort 12 skilling etter mora, utlagt i 8 merker i Holen (2 daler), 6 merker i Myrbostad (1–2–0) o.a. Hun fikk også 9 daler i lønn, 2 ort i leie for ei ku i 1743, og 1–1–12 for klær samme år. Eli fikk dessuten 3 daler 12 skilling i (mors)arv etter mormora, Eli Arnesdotter. Midlene var innestående hos enke Ragnhild Larsdotter (som kanskje hadde vært gift med formynderen) og ble utbetalt fra boet med regress.5

Eli giftet seg med Daniel Jonsson i Bjørnsund.1

Eli døde ca. 1752 i Søre Bjørnsund, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. januar 1753. Kreditorer: Jens Bork, Ivar Ivarsson og Per Andersson på Hol o.a. Aktiva: 30 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 34–0–17. Boet var altså fallitt.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640154
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b–124 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 7. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 605.

Mali Persdotter i Bjørnsund1

K, #14654, ( - ca. 1719)

Familie

Jon Persson i Bjørnsund
De hadde ett barn.1,2 
BarnMali giftet seg med Jon Persson.1
Hun og Jon var husfolk på bnr. 36, Søre Bjørnsund, Vågøy. Han bodde fremdeles i Søre Bjørnsund i 1722.2,3

Mali døde ca. 1719 i Søre Bjørnsund, Vågøy.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 26. juni 1719. Arvinger: Jon Persson og Daniel Jonsson. I boet var stove med sval og en liten kove ved døren (7 daler), sengebod (2 daler), gammel fiskeskjå (1 ort 16 skilling), fjørnfar med redskap (5 daler), færing med redskap (2 daler) o.a. Aktiva: 33 daler 12 skilling, som ble delt på enkemannen og sønnen.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 132 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640145
 2. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 604.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 132 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640145

Marit Jøstensdotter i Bjørnsund1

K, #14655, ( - ca. 1745)

Familie

Daniel Jonsson i Bjørnsund ( - c 1757)
Tre barn levde i 1746.1 Annet navn: Marit Jøstensdotter på Mauset, nevnt 1731.2
Marit giftet seg den 4. november 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Daniel Jonsson i Bjørnsund, viet av Lars Barhaug.2,1
Hun og Daniel var husfolk på bnr. 36, Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1737.3,4

Marit døde ca. 1745 i Søre Bjørnsund, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 23. april 1746. Kreditorer: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Jens Bork Steffenssen o.a. Arvinger: Daniel Jonsson o.a. Verger: Erik Persson og Ola Åmundsson i Lia o.a. I boet var stove (7 daler), sengestove (4 daler), eldhus (5 daler), færing med seil og mast (4 daler 2 ort) o.a. Aktiva: 30 daler 3 ort. Passiva: 12 daler 1 ort 22 skilling. Arv: 18–1–2.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 180 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400344
 4. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 605.

Brit Rasmusdotter på Holen1,2

K, #14656, ( - ca. 1744)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Holen3,4,2 (c 1648 - )
Mor*Eli Arnesdotter2 ( - f 1744)

Familie 1

Per Larsson på Holen ( - c 1719)
Ett barn levde i 1719.1 
Barn

Familie 2

Anders Ellingsson på Holen (c 1696 - c 1744)
Tre barn levde i 1744.2 
BarnBrit Rasmusdotter bodde hos Rasmus og kona på bnr. 3, Holen, Vågøy, i 1711.3,5
Brit giftet seg med Per Larsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Larsson på Holen den 14. oktober 1719: 11 daler 2 ort.1

Brit giftet seg med Anders Ellingsson.2
Hun og Anders bodde på Holen, Vågøy, i 1740.6

Brit døde ca. 1744 på Holen.2 Det ble holdt skifte etter henne og Anders den 15. oktober 1744. Arvinger: Per Andersson, Erik Andersson, Anne Andersdotter og Eli Persdotter. I boet var 2 pund (uten bygselrett) i Holen, ½ våg (uten bygsel) i Myrbostad, o.a. Aktiva: 120 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 19–3–20. Arv: 100–2–10.7

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640154
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Waagøe-[Otting], Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181205
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Myrbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291067
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Hoellen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291068
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 17. juni, Hoem.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Per Larsson på Holen1

M, #14657, ( - ca. 1719)

Familie

Brit Rasmusdotter på Holen ( - c 1744)
Ett barn levde i 1719.1 
BarnPer giftet seg med Brit Rasmusdotter på Holen.1

Per døde ca. 1719 på Holen, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. oktober 1719. Arvinger: Brit Rasmusdotter og Eli Persdotter. Aktiva: 23 daler, delt på enka og dattera.1

     Per Larsson på Holen kan ha vært barn av Lars i Malmedalen.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640154

Anders Ellingsson på Holen1,2

M, #14658, (ca. 1696 - ca. 1744)
Far*Elling Olsson på Hoem3,1,4 (c 1664 - )

Familie

Brit Rasmusdotter på Holen ( - c 1744)
Tre barn levde i 1744.2 
BarnAnders ble født ca. 1696 på Indre Hoem, Vågøy.3
Anders giftet seg med Brit Rasmusdotter på Holen.2
Han og Brit bodde på Holen, Vågøy, i 1740.1
Han var verge for Jens Jensson på Hoem i 1740.1


Anders døde ca. 1744 på Holen.2 Det ble holdt skifte etter ham og Brit den 15. oktober 1744. Arvinger: Per Andersson, Erik Andersson, Anne Andersdotter og Eli Persdotter. I boet var 2 pund (uten bygselrett) i Holen, ½ våg (uten bygsel) i Myrbostad, o.a. Aktiva: 120 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 19–3–20. Arv: 100–2–10.5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 17. juni, Hoem.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 75.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 65. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041518
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Anne Andersdotter på Holen1,2

K, #14659, (ca. 1727 - 8. mai 1809)
Far*Anders Ellingsson på Holen2,1 (c 1696 - c 1744)
Mor*Brit Rasmusdotter på Holen2,1 ( - c 1744)

Familie

Lars Olsson på Holen (c 1747 - 1810)Anne ble født ca. 1727 på Holen, Vågøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744: 10 daler 5 skilling etter faren og 8 daler 1 ort 12 skilling etter mora, utlagt i 8 merker i Holen (2 daler), 6 merker i Myrbostad (1–2–0) o.a.4
Hun var myndling av Pål Matsson på Lindset i 1744.2

Anne giftet seg med en uregistrert person.3
Anne giftet seg i november 1767 med Lars Olsson på Hoem.1,3
Hun og Lars bodde på Holen iallfall fra 1776 til 1787. De var innerster.1,5,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 4 daler 16 skilling, utlagt i ½ tønne havre (3 ort) o.a.6


Anne døde den 8. mai 1809.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Lars i Malmedalen1,2

M, #14660, ( - etter 1719)Han var bruker i Malmedalen, Vågøy, i 1718. Bruket var på 1 våg. Han bodde fremdeles i Malmedalen året etter.2,1
Han var verge for Eli Persdotter på Holen i 1719.1
Det ble holdt skifte etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744. Arvinger: Per Andersson, Erik Andersson, Anne Andersdotter og Eli Persdotter. Eli fikk dessuten 3 daler 12 skilling i (mors)arv etter mormora, Eli Arnesdotter. Midlene var innestående hos enke Ragnhild Larsdotter (som kanskje hadde vært gift med formynderen) og ble utbetalt fra boet med regress.3


     Navnet hans ble skrevet Lars Malmedahl i 1719.1

     Han kan ha vært far til Per Larsson på Holen.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640154
 2. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Malmedahll. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291069
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385

Eli Arnesdotter1

K, #14661, ( - før 1744)

Familie

Rasmus Ingebrigtsson på Holen (c 1648 - )
De hadde fler barn. 
BarnEli giftet seg med Rasmus Ingebrigtsson på Holen.
Rasmus og kona var brukere på bnr. 3, Holen, Vågøy, i 1711. Han skattet også for (barna) Gurå, Brit og Ingebrigt. I 1718 var bruket på 2 pund 6 merker, hvorav Rasmus eide 2 pund.2,3


Eli døde før 1744.1
Det ble holdt skifte etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744. Arvinger: Per Andersson, Erik Andersson, Anne Andersdotter og Eli Persdotter. Eli fikk dessuten 3 daler 12 skilling i (mors)arv etter mormora, Eli Arnesdotter. Midlene var innestående hos enke Ragnhild Larsdotter (som kanskje hadde vært gift med formynderen) og ble utbetalt fra boet med regress.4


Ifølge Gard og slekt i Fræna var Rasmus Ingebrigtsson på Holen gift med ei «Guraa Erichsdtr.», men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten – hvor (dattera) «Guraa» står rett under «Qvinden» – og at de hadde sønnen Erik.5,6,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Waagøe-[Otting], Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181205
 3. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Hoellen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291068
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 61.
 6. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 62.

Ragnhild Larsdotter1

K, #14662, ( - etter 1744)

Familie

Hun var enke i 1744.1 Ragnhild giftet seg med en uregistrert person.1
Det ble holdt skifte etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744. Arvinger: Per Andersson, Erik Andersson, Anne Andersdotter og Eli Persdotter. Eli fikk dessuten 3 daler 12 skilling i (mors)arv etter mormora, Eli Arnesdotter. Midlene var innestående hos enke Ragnhild Larsdotter (som kanskje hadde vært gift med formynderen) og ble utbetalt fra boet med regress.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385

Rasmus Ingebrigtsson på Holen1,2,3

M, #14663, (ca. 1648 - )

Familie

Eli Arnesdotter ( - f 1744)
De hadde fler barn. 
BarnRasmus ble født ca. 1648.4
Rasmus giftet seg med Eli Arnesdotter.
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 3, Holen, Vågøy. Sønnen Erik og (nabo)gutten Jon Kristiansson var også der (men ingen Ingebrigt).4,5 Rasmus og kona var brukere på bnr. 3 i 1711. Han skattet også for (barna) Gurå, Brit og Ingebrigt. I 1718 var bruket på 2 pund 6 merker, hvorav Rasmus eide 2 pund.3,6 Han eide 1 pund 18 merker på Myrbostad, Vågøy, i 1718.2

Ifølge Gard og slekt i Fræna var Rasmus Ingebrigtsson på Holen gift med ei «Guraa Erichsdtr.», men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten – hvor (dattera) «Guraa» står rett under «Qvinden» – og at de hadde sønnen Erik.5,7,3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 186 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630576
 2. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Myrbostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291067
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Waagøe-[Otting], Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181205
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 168, Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282097
 5. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 61.
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Hoellen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291068
 7. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 62.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385

Elling Olsson på Hoem1

M, #14664, (ca. 1664 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnElling ble født ca. 1664 på Indre Hoem, Vågøy.1
Han var bruker på Røsta, Indre Hoem, Vågøy, i 1690. Han bygslet 1 våg 18 merker i 1696 og drev fremdeles i 1709. Neste bruker fikk bygsel året etter (s.d.). Den 6. januar 1715 brant alle husene til Elling.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 75.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 17. juni, Hoem.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 65. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041518
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 76.

Jens Mørk1,2

M, #14665, ( - etter 1757)

Familie

Anne Bendikta Leth (c 1727 - 1798)
De hadde fem barn.5 
BarnJens giftet seg med Anne Bendikta Leth.1 Jens Mørk var kjøpmann i Trondheim.3
Han og Anne Bendikta bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, iallfall fra 1754 til 1757.1,2

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 56 b, nr. 60. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660674
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 66 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660683
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 108.
 4. [S1318] Cora Sandels slekt: s. 14, note 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011010608079#13
 5. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=37

Anne Bendikta Leth1,2,3

K, #14666, (ca. 1727 - 10. juli 1798)
Far*Jokum Pedersson Leth3 (c 1672 - 1742)
Mor*Maren Gentoft3 (1691 - 1754)

Familie

Jens Mørk ( - e 1757)
De hadde fem barn.4 
BarnAnne Bendikta ble født ca. 1727.3
Anne Bendikta giftet seg med Jens Mørk.2
Hun og Jens bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, iallfall fra 1754 til 1757.2,1
Etter barsel ble hun innledet i Vår Frue kirke, Trondheim, den 22. november 1757.1


Anne Bendikta døde den 10. juli 1798 i Meldal.3

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 66 a, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660683
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 56 b, nr. 60. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660674
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 108.
 4. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2022020248501?page=37

Anne Nordmann1,2

K, #14667, ( - ca. 1785)

Familie

Søren Mørk (1754 - 1796)
De hadde ett barn.2,3 
BarnAnne giftet seg den 24. oktober 1782 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Søren Mørk. De var beslektet i tredje ledd og ble viet hjemme (hos henne) etter kongebrev.1,2
Hun ble kalt Anne Nordmann Mørk.2

Anne døde ca. 1785.2 Det ble utstedt skiftebrev etter henne den 14. februar 1786.2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Normand i 1782.1

     Mons Anderssen Nordmann og Anne Nordmann kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670430
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660240
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/236/

Jens Ellingsson på Hoem1,2

M, #14668, ( - 1739 eller 1740)
Far*Elling Olsson på Hoem3 (c 1664 - )

Familie

De hadde ett barn.1,2 
BarnHan var bruker på Bakkå, Indre Hoem, Vågøy, i 1733. Han drev bruket resten av livet.2

Jens døde i 1739 eller 1740 på Indre Hoem, Vågøy.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. juni 1740. Umyndig arving: Jens Jensson.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 17. juni, Hoem.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 51.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 76.

Jens Jensson på Hoem1

M, #14669, (ca. 1739 - 1806)
Far*Jens Ellingsson på Hoem1 ( - 1739 / 1740)Jens ble født ca. 1739 på Indre Hoem, Vågøy.2
Han var arving ved skiftet etter Jens Ellingsson på Hoem den 17. juni 1740: 33 daler 2 ort 13 skilling.1
Han var myndling av Anders Ellingsson på Holen i 1740.1


Jens døde i 1806, som fattiglem i Malmedalen legd i Vågøy.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 17. juni, Hoem.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 51.

Anne Persdotter på Lindset1

K, #14670, (ca. 1758 - før 1798)
Far*Per Olsson på Sande2 ( - c 1767)
Mor*Brit Eriksdotter på Sande1,2 (c 1728 - 1798)

Familie

Erik Olsson på Lindset (1760 - 1840)
Fem barn levde i 1798.1 
BarnAnnet navn: Anne Persdotter på Sande.2
Anne ble født ca. 1758.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson på Sande den 27. januar 1768: 8 daler 2 ort 11 skilling, utlagt i 7 merker i Sande (3–2–0) o.a.3
Hun var myndling av Per Andersson på Hol i 1768.2

Anne giftet seg med Erik Olsson.1

Anne døde før 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 367 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680386
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b–443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470

Anemarta Persdotter1

K, #14671, (ca. 1740 - 1795)
Far*Per Knutsson Kjørsvik2 (c 1691 - c 1756)
Mor*Susanna Berntsdotter Condor2,3 ( - e 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Erikssen Aure (c 1712 - 1782)
Fire barn levde i 1783.1 
Barn

Familie 2

Mattias Rasmusson Ibsen (c 1738 - )Annet navn: Anemarta Persdotter på Tornes.2,3
Anemarta ble født ca. 1740 på Ner-Tornes, Vågøy.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 daler 7 skilling.5
Hun var myndling av Svein Hanssen Verner i 1758.2

Anemarta giftet seg med Hans Erikssen Aure.6
Hun og Hans bodde på mnr. 15, utpå Gata, Molde, i 1762. I 1767 ble huset taksert til 60 daler. De var der til 1772.6,7,8
Anemarta Persdotter og Hans Erikssen Aure hadde Augusta Magrete Persdotter i tjeneste iallfall fra 1762 til 1764.6,9

Hun og Hans bodde på Sunnmøre fra 1772.8
Hun og Hans bodde i Kippervika, Borgund på Sunnmøre.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Hans Erikssen Aure den 29. juli 1783: 2 daler 5 mark 6 skilling til begravelse.10

Hun ble kalt Anemarta Aure, nevnt 1791.11,12
Anemarta trolovet seg den 30. september 1791 med Mattias Rasmusson Ibsen. Forlovere: Raffel Hasund og Nikolai Ulrik Vingård.11
Anemarta giftet seg den 28. oktober 1791 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Mattias Rasmusson Ibsen.12,13
Hun ble kalt Anemarta Persdotter Ibsen, nevnt 1795.4,13

Anemarta døde i 1795 i Blindheimsbreivika, Borgund på Sunnmøre.4,13 Hun ble gravlagt den 24. august 1795.4 Skiftet etter henne ble sluttet den 21. desember 1795. Kreditorer: Elias Rønneberg og Nikolai Ulrik Vingård o.a. Arvinger: Mattias Rasmusson Ibsen, Hans Kristian Aure, Anne Fredrikka Aure og Synneva Susanna Aure. De eide 1 pund ¾ mark med bygselrett i Blindheimsbreivika, utlagt til kreditorer. Aktiva: 281 daler 5 skilling. Passiva: 213 daler 1 mark 10 skilling. Arv: 67–4–11.13

     Navnet hennes ble skrevet Anne Magrethe PedersDotter (sic) i 1762.6

Kilder/noter

 1. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 393.
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 466 a, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610545
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212015
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1772, tingsvitne. Endringer, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064173
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 10. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b–267 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 11. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 43 a, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610134
 12. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 89 a, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610180
 13. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294

Ola Aslaksson på Rød1,2,3,4

M, #14672, (ca. 1666 - ca. 1731)
Far-?*Aslak Olsson på Tjelle (c 1634 - c 1699); trolig5
6. tippoldefar til meg

Familie 1

(?)
Barn

Familie 2

Anne Olsdotter på Rød ( - e 1752)
BarnOla ble født ca. 1666.2
Ola giftet seg med (?).2
Han var bruker på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1699. Han overtok etter Knut Eriksson (s.d.). Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.6,4
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter. Per var trolig han som ble bruker i Jordfallet, og Ola var trolig han som ble bruker på Rød.5,7,8

I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 4. Erik Knutsson var også der.2,4
Ola giftet seg med Anne Olsdotter på Rød.9
Ola Aslaksson kjøpte 1½ våg med bygselrett på bnr. 4 den 3. februar 1724 av Erik Must og Morten Vium. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober.10,11
Han var verge for Ildri Olsdotter på Rød i 1729.1


Ola døde ca. 1731 på Rød, Nesset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 7. juli 1731. Arvinger: Anne Olsdotter, Kari Olsdotter, Ola Olsson, Aslak Olsson og Siri Olsdotter. Arv: 80 daler 14 skilling.3,9
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4 den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,12

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 6. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Erridtz Fiords Otting, Røe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160021
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390752
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.

Kari Olsdotter i Eidsvåg1,2

K, #14673, ( - etter 1767)
Far*Ola Aslaksson på Rød3,1 (c 1666 - c 1731)
Mor*(?)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hans Knutsson i Eidsvåg (c 1698 - 1767)
Hans hadde fem barn.5 Annet navn: Kari Olsdotter på Rød.3
Kari giftet seg med Hans Knutsson i Eidsvåg.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 6¾ mark i bruket (3–1–12) o.a.3,1
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,4


Kari døde etter 1767.5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 421. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=424
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 438 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Ola Olsson på Rød1,2,3

M, #14674, (ca. 1723 - 1802)
Far*Ola Aslaksson på Rød2 (c 1666 - c 1731)
Mor*Anne Olsdotter på Rød ( - e 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde sju barn.4 
BarnOla ble født ca. 1723 på Rød, Nesset.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: 13 daler 1 ort 11 skilling, utlagt i 13½ mark i bruket (6–3–0).2,3
Han var myndling av Hans Knutsson i Eidsvåg i 1731.2

Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.3,4
Ole Røe var verge ved skiftet etter Ivar Arnesson på Ljøsta den 3. august 1765.5

Han ble kalt unge Ola Olsson på Rød, nevnt 1771 (til forskjell fra naboen, s.d.).6
Han ble kalt Sjur-Ola, nevnt 1771 (bnr. 4 ble kalt Sjurstua).6 Unge Ola Olsson på Rød var prestemedhjelper fra 1771. Han ble innsatt 3. mars i Rød kyrkje. Ola hadde tidligere avlagt ed i nærvær av Per Asbjørnsson på Rød, Per klokker og Henrik Knutsson på Myklebostad o.a.6
Han var selveier på bnr. 4 til 1788.4

Ola døde i 1802 på Rød.4

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 299 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660322
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 78 a, 3. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640121
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409

Hans Knutsson i Eidsvåg1,2,3

M, #14675, (ca. 1698 - 1767)
Far*Knut Hansson i Eidsvåg4 (c 1663 - )
Mor*Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg5,2 ( - c 1705)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Olsdotter i Eidsvåg ( - e 1767)
Hans hadde fem barn.13 Hans ble født ca. 1698 i Eidsvåg, Nesset.6,4 I manntallet av 1701 står Hans Knutsson hos Knut Hansson i Hansgarden, Eidsvåg, Nesset.4,7
Han var arving ved skiftet etter Mildrid Gunnarsdotter i Eidsvåg den 19. oktober 1705: 3 daler 10 skilling.8
Han var myndling av Ola Gunnarsson på Kvernberget i 1705.5

Hans giftet seg med Kari Olsdotter på Rød.9,7
Han var bruker i Hansgarden fra omkr. 1730. Han overtok etter faren. I 1749 var skylden 1 våg 1 pund. Etter Hans tok sønnen Knut over bruket.7,6
Han var verge for Ola Olsson på Rød i 1731.3
Han var verge for Siri Jonsdotter på Hammervoll i 1738.1

Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 til Ola Olsson. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9,10
Han var fadder ved dåpen til Anne M. Børresdotter i Gjerdet den 4. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.11
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 2 daler 3 ort 4 skilling.12
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter i 1764.2


Hans døde i 1767.7

     Navnet hans ble skrevet Hans Knudsen Eidsvogen i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660271
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Eidsvog. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690342
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 421. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=424
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 240 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630358
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 11. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, søndag mellom nyttår og helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 438 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466

Aslak Olsson på Rød1,2

M, #14676, ( - etter 1752)
Far*Ola Aslaksson på Rød1 (c 1666 - c 1731)
Mor*Anne Olsdotter på Rød2 ( - e 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: 13 daler 1 ort 11 skilling, utlagt i 13½ mark i bruket (6–3–0) o.a.1,2
Han var myndling av Per Aslaksson i Jordfallet i 1731. Han var fremdeles hans formynder i 1752.1,2
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.2,3

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.

Per Aslaksson i Jordfallet1,2,3

M, #14677, (ca. 1687 - ca. 1753)
Far-?*Aslak Olsson på Tjelle (c 1634 - c 1699); trolig4,5
Mor-?*Else Didriksdotter på Tjelle; trolig5
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter i Jordfallet (c 1687 - 1754)
De hadde iallfall to barn.9 
BarnPer ble trolig født ca. 1687 på Tjelle, Nesset.4
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter. Per var trolig han som ble bruker i Jordfallet, og Ola var trolig han som ble bruker på Rød.5,6,4
Per Aslaksson fikk bygselseddel på 1 våg i Jordfallet, Nesset, fra Georg Christian von Schultz den 5. november 1708. Forrige bruker, Ola, sa fra seg bygselen grunnet høy alder og blindhet. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst på Helle 21. januar året etter.7
Han var bruker i Jordfallet i 1709. Skyld: 1 våg. Sønnen Ola overtok i slutten av 1730-årene.8,9
Per giftet seg med Marit Olsdotter i Jordfallet.10
Han var verge for Aslak Olsson på Rød i 1731. Han var fremdeles hans formynder i 1752.3,1
Han var verge for Aslak Didriksson på Tjelle i 1733.2
Per Aslaksson i Jordfallet og Ola Persson ble stevnet til tinget i Eresfjord den 24. januar 1737. Far og sønn skulle ha slått en mann, men saken ble utsatt.11
Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 til Ola Olsson. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,12

Per døde ca. 1753.13

     Navnet hans ble skrevet Peder Aslachsen Jordfald i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390195
 8. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Erridzfiordz Otting, Jorfald. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180041
 9. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 10. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400333
 12. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660397

Jon Aslaksson på Hammervoll1,2,3

M, #14678, (ca. 1687 - før 1764)
Far*Aslak Jonsson på Tjelle2,4 ( - c 1695)
Mor*Olov Olsdotter på Tjelle4
Far-steAnders Ingebrigtsson på Tjelle5 (c 1668 - )
3-menning 9 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jon Aslaksson på Tjelle.5
Jon ble født ca. 1687.5 Han bodde hos Anders Ingebrigtsson og Olov Olsdotter i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1701.5,6,7
Jon giftet seg med Marit Knutsdotter.8
Han og Marit var brukere på Hammervoll, Nesset, i 1725. Han stod som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i 1736, men sønnen Aslak fikk bygselseddel samme år.8,3,9
Det ble holdt skifte etter Kari Jonsdotter på Mittet den 10. april 1725. I boet var dyr, 4 tønner såkorn, 1 tønne salt, 1/12 i saltkjele, halvpart i kvern, 1/16 i sildenot, gammel seksæring, liten færing, så med Jon Aslaksson på Hammervoll, kjele, kiste med lås, to ditto, sølvskje o.a. Boet resterte 3 ort 16 skilling i landskyld. Aktiva: 64 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 16–2–22. Arv: 48–0–4. I skiftet kalles arvingene hennes barn, men protokollen er slurvete ført.10
Han var verge for Siri Olsdotter på Rød i 1731.11

Jon Aslaksson på Hammervoll, Ola Aslaksson på Skjørsetra, Ola Aslaksson på Lange, Aslak Andersson på Barsteinen og Anders Andersson på Tjelle solgte 1 pund 6 merker i Nerigarden den 26. november 1732 til Anders Aslaksson på Tjelle. De solgte 6 merker hver til broren, som også hadde arvet 6 merker etter foreldrene – til sammen 1 pund 12 merker med bygselrett. Skjøtet ble tinglyst året etter.4,1

Jon døde før 1764.2

Det ser ut til å ha vært to forskjellige Jon Aslaksson etter hverandre på Hammervoll, men i Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) er de behandlet som én person (se også den andre Jon Aslaksson).8

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640350
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650270
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Tielde.
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 156.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 335 a–336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640349
 11. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.

Else Didriksdotter på Tjelle1

K, #14679

Familie

Aslak Olsson på Tjelle (c 1634 - c 1699)
BarnElse giftet seg med Aslak Olsson på Tjelle.1
Aslak Olsson på Tjelle stevnet Bergsvein Andersson på Trollmyra til høsttinget i 1693. I et barselgilde hos Aslak Jonsson på Tjelle hadde Bergsvein uttalt seg ærekrenkende om kona til Aslak Olsson.2
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,3,2


     Anne Didriksdotter på Bergset og Else Didriksdotter på Tjelle var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032

Elling Aslaksson på Tjelle1

M, #14680, (ca. 1691 - )
Far*Aslak Olsson på Tjelle2,1 (c 1634 - c 1699)
Mor*Else Didriksdotter på Tjelle1
Bror av 6.tippoldefar/mor til megElling ble født ca. 1691 på Tjelle, Nesset.2
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,3,2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032

Nils Aslaksson på Tjelle1

M, #14681, ( - etter 1722)
Far*Aslak Olsson på Tjelle1 (c 1634 - c 1699)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megTore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad solgte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 til Didrik Aslaksson på Tjelle. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,2,3
Han var trolig bruker i Aslakgarden, Tjelle, Nesset.4
Nils Aslaksson på Tjelle og Jon Aslaksson på Hammervoll solgte 2 pund arveodel i Aslakgarden den 11. juli 1722 til Aslak Andersson på Tjelle. Niels Aslacksen tielle solgte 1 pund 12 merker (arv etter kona), Jon avhendet 12 merker som verge for Gjertrud Andersdotter, og Aslak hadde selv arvet 1 pund – til sammen 1 våg med bygselrett. Skjøtet ble utstedt på Syltebø, og tinglyst 25. juni året etter.5,6,7,8

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=333
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 225 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650226
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650227
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390693
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333

Didrik Aslaksson på Tjelle1,2

M, #14682, (ca. 1679 - ca. 1732)
Far*Aslak Olsson på Tjelle3,1 (c 1634 - c 1699)
Mor*Else Didriksdotter på Tjelle1
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han var gift to ganger og hadde åtte barn. I Gards- og ættesoge for Nesset er oppgitt ei datter Anne, men i et skifte står Else.10,8,2,3 
BarnDidrik ble født ca. 1679 på Tjelle, Nesset.3
Didrik Aslaksson på Tjelle kjøpte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett i Nerigarden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 av Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,4,3

Didrik døde ca. 1732 på Tjelle.2 Det ble holdt skifte etter ham den 19. mai 1733. Arvinger: Aslak Didriksson o.a. Verger: Aslak Olsson på Skorga, Hans Knutsson på Kvernberget og Tosten Olsson i Gusjåsen o.a. Arv: 41 daler 4 skilling.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 513) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.5,6,7,2,8,9

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 10. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 313. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=316

Ola Persson i Jordfallet1,2,3,4

M, #14683, (ca. 1713 - ca. 1750)
Far*Per Aslaksson i Jordfallet3,4 (c 1687 - c 1753)
Mor*Marit Olsdotter i Jordfallet (c 1687 - 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tøri Jonsdotter i Jordfallet ( - e 1766)
To umyndige barn levde i 1751.1 
BarnOla ble født ca. 1713 i Jordfallet, Nesset.5,2 Per Aslaksson i Jordfallet og Ola Persson ble stevnet til tinget i Eresfjord den 24. januar 1737. Far og sønn skulle ha slått en mann, men saken ble utsatt.3
Han var verge for Tøri Jonsdotter på Hammervoll i 1738.2

Ola giftet seg med Tøri Jonsdotter på Hammervoll.4
Han og Tøri var brukere i Jordfallet i 1749. Skyld: 1 våg.5

Ola døde ca. 1750 i Jordfallet.1 Det ble holdt skifte etter ham den 19. juni 1751. Umyndige arvinger: Per Olsson og Marit Olsdotter.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) hadde Tøri Jonsdotter og Ola Persson i Jordfallet sønnen Kristoffer, men det ser ikke ut til å stemme.4,1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 12. juni.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400333
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690343
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690360

Marit Olsdotter på Hatlen1,2,3

K, #14684, (ca. 1739 - 1804)
Far*Ola Persson i Jordfallet4,2 (c 1713 - c 1750)
Mor*Tøri Jonsdotter i Jordfallet5 ( - e 1766)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Marit Olsdotter i Jordfallet.4
Marit ble født ca. 1739 i Jordfallet, Nesset.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson i Jordfallet den 19. juni 1751: 11 daler 4 skilling.4
Hun var myndling av Knut Knutsson i Eidsvåg i 1751.4

Hun var bruker på bnr. 1, Hatlen, Nesset, i 1801.3,6

Marit døde i 1804 på Hatlen, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 6. mai 1804 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 3, 5. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640285
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690360
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 345 a, Hatlen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670211
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 226. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=229

Erik Knutsson på Rød1

M, #14685, (ca. 1691 - )
Far*Knut Eriksson på Rød2 (c 1652 - 1698 / 1699)
Mor*(?)
Far-steOla Aslaksson på Rød1 (c 1666 - c 1731)Erik ble født ca. 1691 på Rød, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Erik Knutsson hos Ola Aslaksson på bnr. 4, Rød, Nesset.1,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388

Knut Eriksson på Rød1,2

M, #14686, (ca. 1652 - 1698 eller 1699)

Familie

(?)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1652 på Rød, Nesset.3
Han var bruker på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1675. (Han overtok etter faren.) Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Knut stod fremdeles som bruker i 1698, men året etter hadde Ola Aslaksson overtatt (s.d.).1,4,2,5
Knut giftet seg med (?).

Knut døde i 1698 eller 1699.2,5

Kilder/noter

 1. [S1813] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675: mappe 1, vedlegg 1, litra B, Romsdal leilendingsskatt. Errixfiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090710350008
 2. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Røe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307162249
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 241, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010127
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388
 5. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Erridtz Fiords Otting, Røe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160021

Sjurd Arnesson på Bergset1,2

M, #14687, (ca. 1701 - 1771)

Familie

Anne Larsdotter på Bergset ( - e 1774)Sjurd ble født ca. 1701.3
Han var bruker på bnr. 4, Rød, Nesset, iallfall fra 1734 til 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Bruket fikk navnet Sjurstua etter ham.4,5,3,6
Annet navn: Sjurd Arnesson på Rød, nevnt fra 1739 til 1752.7,8
Han var verge for Synnøv Matsdotter på Malo i 1739.8
Han var verge for Ola Olsson på Rød.7
Han var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 1 ort 12 skilling, men han fikk ingenting ettersom boet var fallitt.9
Han var kreditor ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 2 ort, utlagt i kiste med lås.10

Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4 den 29. juni 1752 til Ola Olsson. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.7,11
Sjurd giftet seg ca. 1754 med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1754 til 1771. Han eide halve bruket.2
Sjurd giftet seg den 6. januar 1762 med Anne Larsdotter i Breivika.2
Han og Anne var brukere på bnr. 3 i 1762. Lars Andersson bodde også der.1

Sjurd døde i 1771 på Bergset, Vistdal.2

     Kari Arnesdotter på Malo og Sjurd Arnesson på Rød var trolig søsken.8

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 212. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 562. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=565
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 74 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400237
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Røe.
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: juli–desember 1739. Fanne otting.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 11. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.

(?)

K, #14688

Familie 1

Knut Eriksson på Rød (c 1652 - 1698 / 1699)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Ola Aslaksson på Rød (c 1666 - c 1731)
BarnHun giftet seg med Knut Eriksson på Rød.
Hun giftet seg med Ola Aslaksson.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124

Anne Olsdotter på Rød1,2

K, #14689, ( - etter 1752)
Far-?*Ola Olsson på Rød (c 1645 - c 1705); trolig4
Mor-?*Ildri Bergsveinsdotter på Rød ( - c 1729); trolig3
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Aslaksson på Rød (c 1666 - c 1731)
BarnAnne [Olsdatter] var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 12 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i to sølvskjeer (2 daler) o.a.5

Anne giftet seg med Ola Aslaksson på Rød.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Knutsson i Høvika den 29. april 1725 i Tingvoll kyrkje.2
Anne Olsdatter (gift) var arving ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 17 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i 18 merker i bruket (9 daler) o.a.11
Hun var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: Drøyt 40 daler, utlagt i 2 pund 6 merker med bygselrett i bruket (27 daler) o.a.12,1

Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 til Ola Olsson. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,13

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1725, Dom: Cantate.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Røe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181178
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Røe Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181153
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 29 b, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670031
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Røe.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 12. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 13. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.

Ola Olsson på Rød1

M, #14690, ( - før 1752)
Far*Ola Aslaksson på Rød1 (c 1666 - c 1731)
Mor*Anne Olsdotter på Rød1 ( - e 1752)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan ble antakelig født etter farens død – Ola den yngre er ikke nevnt i skiftedesignasjonen.
Han var myndling av Sjurd Arnesson på Rød.1


Ola døde før 1752.1
Han ble kalt Ola Olsson den yngre, nevnt 1752.1
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre (Ola d.y. var død). Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 386.

Ildri Bergsveinsdotter på Rød1,2

K, #14691, ( - ca. 1729)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Olsson på Rød (c 1645 - c 1705)
Fire barn levde i 1705.1 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Larsson på Rød ( - e 1736)
De hadde ikke barn.2,4 Ildri giftet seg med Ola Olsson på Rød.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 50 daler 3 ort 4 skilling.3

Ildri giftet seg med Ingebrigt Larsson.2
Hun og Ingebrigt var brukere på bnr. 1, Rød, Nesset, i 1711. Anne Olsdotter bodde også der. De hadde drengen Kristen. I 1724 var bruket på 1 våg 1 pund 12 merker. Ingebrigt står som selveier av like mye i matrikkelen for 1736.4,5,6,7,8

Ildri døde ca. 1729 på Rød, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 1. juli 1729. Kreditorer: Knut Bendiksson, Endre Toresson og Lars Knutsson på Trollmyra o.a. Arvinger: Ingebrigt Larsson, Anne Olsdotter, Ildri Olsdotter og Marit Olsdotter. I boet var to sølvskjeer, messingstaker, to kopperkjeler, mange dyr (deriblant kua Rype), 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett i Rød (hele bruket), 6 alen lerret, 14 merker lær, gammelt fjørnfar, færing, 2 våger 1 pund 8 merker kjøtt, 2 pund 6 merker flesk, o.a. De skyldte 1 daler 1 ort til Reknes hospital. Aktiva: 144 daler 8 skilling. Passiva: 41 daler 1 ort 16 skilling. Arv: 103–2–16 (sic).9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Røe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181178
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Røe Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181153
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 29 b, mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670031
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, Røe.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612

Ildri Olsdotter på Rød1,2

K, #14692, ( - etter 1729)
Far*Ola Olsson på Rød1 (c 1645 - c 1705)
Mor*Ildri Bergsveinsdotter på Rød2 ( - c 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 12 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i halvparten av et forgylt sølvstølebelte (8 daler) o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 17 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i sølvskje (3 ort), 18 merker i bruket (9 daler) o.a. Hun fikk også 22 daler i hjemmefølge og bryllupskost, utlagt i kua Rype (3 daler) o.a.4
Hun var myndling av Ola Aslaksson på Rød i 1729.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612

Ola Olsson på Rød1,2,3

M, #14693, (ca. 1645 - ca. 1705)
7. tippoldefar til meg

Familie

Ildri Bergsveinsdotter på Rød ( - c 1729)
Fire barn levde i 1705.2 
BarnOla ble født ca. 1645.1
Han var bruker på bnr. 1, Rød, Nesset, i 1678.3,1
Ola giftet seg med Ildri Bergsveinsdotter.2
Ola hadde Knut Ivarsson i tjeneste i 1701.1


Ola døde ca. 1705 på Rød, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 19. oktober 1705. Kreditor: Knut Ivarsson. Arvinger: Ildri Bergsveinsdotter, Synnøv Olsdotter, Anne Olsdotter, Ildri Olsdotter og Marit Olsdotter. Verger: Sæmund Pålsson på Stubøen og Ola Ørjarsson på Ljøsta. I boet var forgylt sølvstølebelte på 32 lodd, sølvbeger, to sølvskjeer, lysestaker, to kopperkjeler, bekkekvern med redskap, fjørnfar, opplandsk åkle, svensk ditto, to børser, gammel kårde, 6 tønner såhavre, ½ tønne bygg, bissel og grime, åtte kyr, lita brun kvige, to små kalver, svart graokse, to geiter, to unge ditto, sju sauer og ett rødt skjut med føll. Aktiva: 104 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 3 daler. Arv: 101–2–8.4

     Anne Olsdotter på Skorga og Ola Olsson på Rød var søsken. De kan ha vært barn av Ola Ingebrigtsson og Synnøv Aslaksdotter på Rød, men Ola Olssons alder stemmer ikke helt.5,6,3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=372
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630016
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630017

Synnøv Olsdotter på Rød1

K, #14694, ( - før 1729)
Far*Ola Olsson på Rød1 (c 1645 - c 1705)
Mor*Ildri Bergsveinsdotter på Rød1 ( - c 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 12 daler 2 ort 19 skilling.2


Synnøv døde før 1729.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612

Ola Ørjarsson på Ljøsta1,2,3

M, #14695, (ca. 1645 - )Ola ble født ca. 1645 på Ljøsta, Nesset.2,4
Han var bruker på Skaget, Ljøsta, Nesset, i 1678. Han overtok etter faren. Ola hadde en tjenestegutt i 1701.4,2
Han var verge ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705.5
Ola Knutsson fikk bygselseddel på 1½ våg på Skaget fra Georg Christian von Schultz den 16. november 1708. Forrige bruker, Ola Ørjarsson, gav fra seg bygselen. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 23. oktober året etter.3


     Navnet hans ble skrevet Olle Ørjesøn Lyster i 1705.1

     Han kan ha vært far til Anne Olsdotter på Ljøsta.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Lyster. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390228
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 15. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=18
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356

Knut Ivarsson på Rød1,2,3

M, #14696, (ca. 1680 - )

Familie

Inger Ingebrigtsdotter på Rød ( - c 1732)
De hadde fire barn.2,15 
BarnKnut ble født ca. 1680.3,4 Han var reservesoldat i 1701.4 Han tjente hos Ola Olsson på bnr. 1, Rød, Nesset, i 1701.4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705: 3 daler i lønn.5
Knut Ivarsson fikk bygselseddel på 1 våg 16 merker på bnr. 3, Høvika, Nesset, fra Ludvig Ivarsson den 15. oktober 1706. Seddelen ble tinglyst 21. januar året etter.6
Han var bruker på bnr. 3 i 1708. Skyld: 1 våg 16 merker. I 1711 hadde han kone, (ste)dattera Kari og tjenestejenta Gjertrud.7,8,9 Knut Ivarsson eller Knut Hansson i Høvika deltok i reparasjonen under byggmester Simon Pålsson i 39 dager à 23 skilling i Rød kyrkje, Nesset, mellom 1708 og 1712.10
Annet navn: Knut Ivarsson i Høvika, nevnt fra 1711 til 1725.11,9,12
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 6 daler 2 skilling.13
Knut Ivarsson i Høvika var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson Kvernberg.14
Knut giftet seg med Inger Ingebrigtsdotter.2,15
Han og Inger var brukere på bnr. 3 i 1724. Skyld: 1 våg 16 merker.16

Han og Inger bodde senere på Rød, Nesset.2
Han var arving ved skiftet etter Inger Ingebrigtsdotter på Rød den 19. mai 1733: 49 daler 22 skilling.2

Knut giftet seg ca. 1734 med en uregistrert person. På tinget 6. juli det året ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.17
Knut Ivarsson på Rød, Lars Knutsson på Trollmyra og Ivar Knutsson solgte på bnr. 1 den 22. oktober 1745 til Lars Knutsson på Rød. Knut solgte 2 pund 19½ mark, Lars 13½ mark på vegne av myndlingen Ingebrigt Knutsson, og Ivar 13½ mark. Med Lars Knutsson på Røds egen arv på 13½ mark ble det 1½ våg med bygselrett.1,3
Han var bruker på bnr. 1 i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.3,15

     Knut Ivarsson på Rød var barn av halvsøster til Marit Åmundsdotter på Helle.11,18

I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 160, 167) er Knut Hansson og Knut Ivarsson i Høvika (og deres barn) delvis forvekslet og sammenblandet.
Ifølge samme bok (s. 149) drev Knut Hansson bnr. 3 og 1, og Knut Ivarsson bnr. 4, men dette ser ikke ut til å stemme.19,20,21

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 6. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390048
 7. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Erridtz Fiords Otting, Høevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172198
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Høevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181178
 9. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Røe Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 10. [S127] «Kirkeregnskaper fra Romsdal (1)»: s. 12.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 12. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1725, Dom: Cantate.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–46 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 15. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 16. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 30 b, mnr. 150. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670032
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 74 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400238
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 19. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 160.
 20. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 167. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=170
 21. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 149.

Inger Ingebrigtsdotter på Rød1,2

K, #14697, ( - ca. 1732)
Far*Ingebrigt Larsson på Rød2 ( - e 1736)

Familie

Knut Ivarsson på Rød (c 1680 - )
De hadde fire barn.1,2 
BarnInger ble født utenom ekteskap, men lyst i kull og kjønn i 1722.2
Inger giftet seg med Knut Ivarsson.1,2
Hun og Knut var brukere på bnr. 3, Høvika, Nesset, i 1724. Skyld: 1 våg 16 merker.3

Hun og Knut bodde senere på Rød, Nesset.1

Inger døde ca. 1732 på Rød.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1733. Arvinger: Knut Ivarsson, Lars Knutsson, Ingebrigt Knutsson, Ivar Knutsson og Knut Knutsson. Arv: 98 daler 1 ort 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 30 b, mnr. 150. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670032
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.

Ingebrigt Knutsson på Rød1,2

M, #14698
Far*Knut Ivarsson på Rød1 (c 1680 - )
Mor*Inger Ingebrigtsdotter på Rød1 ( - c 1732)

Familie

Inger Eriksdotter på Rød (c 1726 - 1769)Han var arving ved skiftet etter Inger Ingebrigtsdotter på Rød den 19. mai 1733: 12 daler 1 ort 5 skilling.1
Han var myndling av Lars Knutsson på Trollmyra i 1733.1
Lars Knutsson på Rød kjøpte på bnr. 1, Rød, Nesset, den 22. oktober 1745 av Knut Ivarsson på Rød, Lars Knutsson på Trollmyra og Ivar Knutsson. Knut solgte 2 pund 19½ mark, Lars 13½ mark på vegne av myndlingen Ingebrigt Knutsson, og Ivar 13½ mark. Med Lars Knutsson på Røds egen arv på 13½ mark ble det 1½ våg med bygselrett.2,3

Ingebrigt giftet seg med Inger Eriksdotter.4
Han og Inger var selveiere på bnr. 3, Rød, Nesset, fra 1756.5
Annet navn: Ingebrigt Knutsson på Hestad, nevnt 1769.6,7
Han og Inger var husfolk på Hestad, Nesset, i 1769.6
Han ble kalt Trættar-Ingebrikt.5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 375. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=378
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 7. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 376. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=379

Knut Knutsson på Rød1

M, #14699, ( - før 1745)
Far*Knut Ivarsson på Rød1 (c 1680 - )
Mor*Inger Ingebrigtsdotter på Rød1 ( - c 1732)Han var arving ved skiftet etter Inger Ingebrigtsdotter på Rød den 19. mai 1733: 12 daler 1 ort 5 skilling.1


Knut døde før 1745.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483

Inger Eriksdotter på Rød1,2

K, #14700, (ca. 1726 - 1769)Inger ble født ca. 1726.3
Inger giftet seg med Ingebrigt Knutsson på Rød.2
Hun og Ingebrigt var selveiere på bnr. 3, Rød, Nesset, fra 1756.4
Annet navn: Inger Eriksdotter på Hestad, nevnt 1769.3
Hun og Ingebrigt var husfolk på Hestad, Nesset, i 1769.3

Inger døde i 1769 på Hestad, i barselseng.3 Hun ble jordfestet den 13. august 1769 på Rød kyrkjegard, Nesset. Barnet ble døpt samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 26 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410322
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 63 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640107
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 375. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=378