Hallvor Olsson1

M, #8601, (ca. 1691 - )Hallvor ble født ca. 1691.1 Hallvor tjente hos Hans Nilsson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.

Bendik Knutsson1

M, #8602, (ca. 1627 - )
Far*Knut Knutsson på Korsan2,3 (c 1592 - c 1656)

Familie

Johanne Kristensdotter ( - c 1687)
BarnAnnet navn: Bendik Knutsson på Korsan.2
Bendik ble født ca. 1627.2
Bendik giftet seg med Johanne Kristensdotter.4
Han og Johanne bodde i Molde ca. 1681.5 Bendik Knutsson var smed i 1687.6 Bendik Knutsson hadde borgerskap i Trondheim som kjøpmann i Molde i 1687. Han og de tre yngste sønnene bodde i et gammelt hus med jernkakkelovn, kjeller, 3 sengesteder, 1 vråskap, 2 skiver og 2 åpne benker, med halve hagerommet mellom Nils Nilssen og Villum Robertsson hageplasser, så vel som stykket søndre sjøgrunn som strakte seg fra den store sjøbod til Ola Knutssons planker på sørsiden, med en liten og gammel sjøbod samt et vedskott på samme grunn – til sammen vurdert til 80 daler ved skiftet etter kona. – Det nye huset hadde jernkakkelovn, 2 sengesteder, 2 bord og behørige benker, med en sjøgrunn fra Villums hageplass og midt inntil den gamle hageplassen med grunn opp igjennom til gaten – taksert til 100 daler. Ellers eide familien den store sjøboden med vor og brygge (40 daler), eldhus i hagen (8 daler), en liten smie (2 daler), et lite hus og en skjå (12 daler) og en gammel markedsbod i Romsdalen (2 daler).7

     Navnet hans ble skrevet Bendix Knudsen i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 663.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620019
 4. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 5. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 a.
 7. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.

Johanne Kristensdotter1,2

K, #8603, ( - ca. 1687)
Mor*Sara Jakobsdotter3 (c 1607 - )

Familie

Bendik Knutsson (c 1627 - )
BarnJohanne giftet seg med Bendik Knutsson.2
Hun og Bendik bodde i Molde ca. 1681.4
Hun var arving ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.5


Johanne døde ca. 1687 i Molde.6 Det ble holdt skifte etter henne den 22. august 1687 i huset til enkemannen i Molde. Arv: 623 daler 28 skilling.7

     Navnet hennes ble skrevet Johanne Christensdaatter i 1683.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 3. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 4. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b.
 7. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 b.

Kristen Bendiksson1

M, #8604, (ca. 1670 - )
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)Kristen ble født ca. 1670.1 Han var i smedlære i Bergen i 1687 (etter farens utsagn).1
Han var myndling av Mats Klausson i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.

Jakob Bendiksson1

M, #8605, (ca. 1675 - )
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)Jakob ble født ca. 1675.1 Han bodde hos Bendik Knutsson i Molde i 1687.2
Han var myndling av Peder Pederssen i 1687.1

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.

Bendik Bendiksson1,2

M, #8606, (ca. 1680 - etter 1710)
Far*Bendik Knutsson1 (c 1627 - )
Mor*Johanne Kristensdotter1 ( - c 1687)Bendik ble født ca. 1680 i Molde.3,1 Han bodde hos Bendik Knutsson i Molde i 1687.4 Bendik Bendiksson på Molde var sjøvant ved sjøutskrivningen i 1704 i Molde.3
Han ble kalt Bendik Bendiksson på Molde, nevnt 1704.3 Han stevnet Gunnhild Andersdotter til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710.2

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/131/
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 213.
 4. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 a/b & 317 a/b.

Mikkel Jørgensson Ørholm1,2

M, #8607, (1675 - 1732)
Far-?*Jørgen Mikkelsson ( - e 1675); trolig2
Far-steLars Guttormsson3 (c 1665 - )

Familie

Karen Jørnsdotter ( - f 1742)
De hadde barn.5 Mikkel ble født i Bergen.4,2 Han ble trolig døpt den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen. Faddere: Mette Husom, Peder Pedersson, Anders Husom og Karsten Karstensson.2 I manntallet av 1701 står Mikkel Jørgensson hos Lars Guttormsson i Molde.3
Annet navn: Mikkel Jørgensson på Molde, nevnt 1704.4,5 Mikkel Jørgensson var sjøvant skipskorporal og smed i Molde i 1704. Han var fremdeles smed i 1709.4,6,5
Mikkel Jørgensson kjøpte en grunn i Molde den 28. mai 1704 av Niels Pederssen Assens, Jørn Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.6,7
Mikkel giftet seg med Karen Jørnsdotter.8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 daler 2 ort 15 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).10
Han var verge for Lambert Jørnsson i 1705. De var besvogret.9

Mikkel Jørgensson solgte en liten grunn og hageplass i Molde den 5. desember 1708 til Hans Nielsson Cimber. Mikkel hadde fire år tidligere kjøpt tomten av svigerfaren og medarvinger. Grunnen var utskilt fra Reknes, som fremdeles skulle ha 24 skilling årlig i kjennelse, og lå ovenfor avdøde Hans Rasmussons hage. Kjøperen fikk overlevert skjøtet fra 1704 og et (jord)skiftebrev fra 5. juli 1665 med påskrift og konfirmasjon av Auden Ågesson (s.d.). Grunnseddelen ble tinglyst 16. oktober 1709.8,11 Mikkel signerte egenhendig i 1708.11
Han og Karen bodde i Skogn i 1709, sammen med barna. På sommertinget året etter ble det nevnt at Mikkel forrige høst reiste til Trondheim (Trøndelag) og ikke var kommet tilbake.5,12
Han var trolig husmann på Smedplassen, Øver-Eggen, Skogn, i 1718.13 Han ble trolig kalt Mikkel Jørgensson i Smedstuggu i 1723.14

Mikkel døde trolig i 1732 på Smedplassen.14

     Navnet hans ble skrevet Michell Jørgensen Øerholm i 1716.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 126 b.
 2. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 4. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 216.
 5. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: sjøfolk i hovedrullen, Romsdal fogderi. Fol. 198 b, nr. 216. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620542
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-35
 12. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260
 13. [S2426] Midt-Skogn 1: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080306079?page=231
 14. [S2426] Midt-Skogn 1: s. 229. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080306079?page=232

Elias Hoem Falk1

M, #8608
Far*Geir Ove Falk1
Mor*Kristin Hoem1
7-menning til meg

Sara Jakobsdotter1

K, #8609, (ca. 1607 - )

Familie

Hun var enke og bodde hos svigersønnen Bendik i 1688.1 
BarnSara ble født ca. 1607.1
Sara giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.2

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161

Elen Kristensdotter1,2

K, #8610, ( - ca. 1683)
Mor*Sara Jakobsdotter1 (c 1607 - )

Familie

Peder Pederssen Selling (c 1657 - c 1705)Elen giftet seg med Peder Pederssen Selling.3,1

Elen døde ca. 1683 i Molde.3 Det ble holdt skifte etter henne den 27. oktober 1683. Kreditorer: Anne Lubb og Sara Jakobsdotter o.a. Arvinger: Peder Pederssen den yngre og Johanne Kristensdotter.4

Kilder/noter

 1. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161

Peder Pederssen Selling1,2

M, #8611, (ca. 1657 - ca. 1705)
Far*Peder Pederssen jyde3 (c 1617 - )

Familie 1

Elen Kristensdotter ( - c 1683)

Familie 2

Anne Matsdotter Holst (c 1669 - 1721)
BarnPeder ble født ca. 1657.3 Han bodde hos Peder Pederssen jyde i Molde i 1666.3
Peder giftet seg med Elen Kristensdotter.4,5
Han ble kalt Peder Pederssen den yngre, nevnt 1683.4
Han bodde i Molde i 1683.4
Han var arving ved skiftet etter Elen Kristensdotter den 27. oktober 1683.6
Han var verge for Jakob Bendiksson i 1687.7

Peder giftet seg med Anne Matsdotter Holst.1
Han og Anne bodde i Molde i 1701 sammen med Peder Pedersson og Mats Pedersson.8 Peder Pederssen Selling var handelsmann.1

Peder døde ca. 1705 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 29. juni 1705 i den avdødes hus vestenfor elva. Arv: 763 daler 2 ort 1 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S244] Molde bys historie I: s. 149.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 5. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 321 b.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 7. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b–225 a.

Peder Pedersson Selling1,2

M, #8612, (ca. 1688 - )
Far*Peder Pederssen Selling1,2 (c 1657 - c 1705)
Mor*Anne Matsdotter Holst1 (c 1669 - 1721)
8-menning 8 ganger forskjøvet til megPeder ble født ca. 1688 i Molde.2 Han bodde hos Peder Pederssen og Anne Matsdotter i Molde i 1701.2
Han var myndling av Mats Klausson i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.

Mats Pedersson Selling1,2

M, #8613, (ca. 1690 - )
Far*Peder Pederssen Selling1,3 (c 1657 - c 1705)
Mor*Anne Matsdotter Holst1 (c 1669 - 1721)
8-menning 8 ganger forskjøvet til megMats ble født ca. 1690 i Molde.3 Han bodde hos Peder Pederssen og Anne Matsdotter i Molde i 1701.3
Han var myndling av Mats Klausson i 1705.1
Han var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Nils Larssen den 17. august 1727 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23.

Anne Matsdotter Holst1,2

K, #8614, (ca. 1669 - 1721)
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Magrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Peder Pederssen Selling (c 1657 - c 1705)
Barn

Familie 2

Jens Eriksson Gran (1673 - 1741)Anne ble født ca. 1669.2
Anne giftet seg med Peder Pederssen Selling.1
Hun og Peder bodde i Molde i 1701 sammen med Peder Pedersson og Mats Pedersson.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 2 ort 16 skilling.4

Anne giftet seg ca. 1706 med Jens Eriksson Gran.5
Hun var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.6


Anne døde i 1721 i Molde.2 Det ble holdt likpreken over henne den 16. juli 1721 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Mats Klausson Holst1,2

M, #8615, (ca. 1634 - ca. 1708)Mats ble født ca. 1634.3 Han var kjøpmann.2
Mats giftet seg med Magrete Rasmusdotter Brandal.4,2
Han og Magrete bodde i Molde i 1686.5
Han var verge for Kristen Bendiksson i 1687.6
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 2 ort.7

Han og Magrete bodde i Molde i 1701 sammen med Rasmus Matsson.3 Mats Klausson Holst var kirkeverge i Molde.2
Mats Klausson Holst solgte hus med grunn i Molde den 30. desember 1707 til Johan Jonsson og Jens Eriksson Gran. Mats hadde 20 år tidligere kjøpt eiendommen av Erik Jensson Vfstad (Opstad?).9

Mats døde ca. 1708 i Molde.4

     Han signerte som Mads Clausøn Holdst i 1707.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 2. [S1305] Bygdebok for Ulstein og Hareid V: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062105013#33
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 47.
 6. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 222 b.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.

Rasmus Matsson Holst1,2

M, #8616, (ca. 1674 - )
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Magrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til megRasmus ble født ca. 1674.1 Han bodde hos Mats Klausson og Magrete Rasmusdotter i Molde i 1701.1
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler 1 ort for en tønne erter.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/92/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/

Gjertrud Matsdotter Holst1

K, #8617
Far*Mats Klausson Holst2 (c 1634 - c 1708)
Mor*Magrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Audensson Viderø (c 1663 - 1736)
De hadde seks barn.1 
BarnGjertrud giftet seg med Jens Audensson Viderø.1,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 194 b.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.

Johan Jonsson Johnston1,2

M, #8618, (ca. 1662 - ca. 1721)
Far*Jon Johnston2,3,4 (c 1626 - c 1696)Johan ble født ca. 1662.5,4 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.4
Han bodde i Molde i 1701, trolig på Moldegård-siden.5
Johan hadde Ola Finnsson i tjeneste i 1701.5
Rasmus Tordsson kjøpte hus, hageplasser og et naust østenfor elva i Molde den 14. november 1703 av Bergsvein Larsson på Årø. Selgerens kone og hennes forrige mann hadde eid og bodd der. Vitner: Johan Jonsson Johnston og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 17. oktober året etter.6,7
Han var til stede ved skiftet etter Ola Ivarsson Helt den 22. mars 1706.1

Johan giftet seg med Magrete Matsdotter Holst.8,9
Johan Jonsson og Jens Eriksson Gran kjøpte hus med grunn i Molde den 30. desember 1707 av Mats Klausson Holst. Mats hadde 20 år tidligere kjøpt eiendommen av Erik Jensson Vfstad (Opstad?).10 Johan Jonsson var vurderingsmann ved skifte i Molde i 1719.11

Johan døde ca. 1721 i Molde.8 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mai 1721. Arvinger: Magrete Matsdotter Holst, Katrine Johansdatter Johnston, Maren Magrete Johansdatter Johnston og Elsebe Johanna Johansdatter Johnston.8

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 b.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180

Pål Matsson Holst1

M, #8619
Far*Mats Klausson Holst1 (c 1634 - c 1708)
Mor*Magrete Rasmusdotter Brandal (1643 - 1726)
7-menning 9 ganger forskjøvet til megHan bevitnet at Mats Klausson Holst solgte hus med grunn i Molde den 30. desember 1707 til Johan Jonsson og Jens Eriksson Gran.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 b.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a/b.

Mikkel Jonsson Johnston1,2

M, #8620, (ca. 1660 - før 1701)
Far*Jon Johnston1,2 (c 1626 - c 1696)Mikkel ble født ca. 1660.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 1 ort 8 skilling.3

Mikkel giftet seg med Johanne Klausdotter Fris.4 Mikkel Jonsson var handelsmann i Molde.5

Mikkel døde før 1701.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 41 a.
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.
 5. [S382] Midsund II: s. 573.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.

Jon Johnston1,2

M, #8621, (ca. 1626 - ca. 1696)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1626.3
Jon giftet seg med en uregistrert person. Han bodde på Reknes-grunn i Molde i 1664 og hadde borgerskap i Trondheim.3
Han ble kalt Jon Johnston skott, nevnt fra 1664 til 1688.3,4 Han bodde i Molde (og hadde borgerskap i Trondheim) i 1666 sammen med Henrik Jonsson, Mikkel Jonsson, Jon Jonsson og David Jonsson.5
Jon Skaat paa Molde var kreditor ved skiftet etter Marit Olsdotter og Erik Knutsson i Gusjåsen den 21. oktober 1678: 8 daler.6
Jon Schaadt var kreditor ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Gusjåsen den 18. mai 1683: 3 daler 2 ort.7
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.8
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Larsdotter i Risan den 18. desember 1688: 4 daler 13 skilling.9
Jon Johnston gav bygselseddel på 1 våg 2 pund på Ytre, Mjelve, Bolsøy, til Anders Olsson på Holsbøen den 26. oktober 1693.1

Han ble kalt Jon Jonsson på Molde i 1695.10

Jon døde ca. 1696.11,2

     Navnet hans ble skrevet Jon Jonsen i 1689.12

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650602
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 b.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 190.
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b–44 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b–128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 10. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220014
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 208 a.
 12. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 41 a.
 13. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 63 a.

Henrik Jonsson Johnston1

M, #8622, (ca. 1657 - )
Far*Jon Johnston1 (c 1626 - c 1696)Henrik ble født ca. 1657.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Knut Knutsson på Korsan1

M, #8623, (ca. 1592 - ca. 1656)
Far-?*Knut Korsan ( - e 1615); trolig2

Familie

BarnKnut ble trolig født ca. 1592.1
Knut giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall tre barn.1
Knut var bruker på Ner-Korsan, Korsan, Veøy, i 1631 og ble da kalt både husmann og odelsmann. Han eide 1 pund i odelsgods. I 1649 var tienden 5 tveiter havre.1

Knut døde trolig ca. 1656.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 663.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 648.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 12 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620019

Knut på Korsan1

M, #8624, ( - etter 1615)

Familie

Han hadde kanskje to sønner. 
BarnKnut giftet seg med en uregistrert person.
Knut var ødegårdsmann på Korsan, Veøy, fra 1603 til 1615.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn levde han ca. 1560–ca. 1620, men tallene virker konstruert.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 648.

David Jonsson Johnston1

M, #8625, (ca. 1664 - )
Far*Jon Johnston1 (c 1626 - c 1696)David ble født ca. 1664 i Molde.1 Han bodde hos Jon Johnston i Molde i 1666.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.

Peder Pederssen jyde1,2

M, #8626, (ca. 1617 - )

Familie

BarnPeder ble født ca. 1617.1 Han hadde borgerskap i Trondheim og bodde i Molde i 1666, sammen med Peder Pederssen.1
Han var kreditor ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 1 daler 1 ort.3,4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 365.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620069
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199

Tjøstolv på Eikrem1,2

M, #8627, ( - etter 1689)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnTjøstolv Eikrem eide 2 pund (hele gården) på Stokke, Bolsøy, i 1647.2 Han eide 3 våger (hele gården) på Nes, Bolsøy, i 1647.3 Han eide 1 pund (hele gården) i Høystakklia, Bolsøy, i 1647.4 Han eide 1 våg (hele gården) i Aspholen, Bolsøy, i 1647.4 Han eide 1 pund (hele gården) på Øyra, Bolsøy, i 1647.5 Han eide 2 pund (hele gården) på Ullaland, Bolsøy, i 1647.5
Han var bruker på Eikrem, Bolsøy, i 1647. Bruket var på 2 våger 1 pund (halve gården). Tjøstolv bodde fremdeles der i 1689.6,1 Han var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1680 til 1689.7,8,1

     Navnet hans ble skrevet Thystell ekrim i 1647.2

     Navnet hans ble skrevet Kiøestel Echremb i 1689.1

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 2. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 47. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620441
 3. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 26. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620431
 4. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 48. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620442
 5. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 49. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620442
 6. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 3. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620419
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a.
 9. [S363] Bolsøyboka II: s. 306. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=309

Liza Claire Romualdo1

K, #8628

Familie

Odd-Kjetil Nybø
De ble skilt. 

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Liza Claire Romualdo.

Rasmus Tordsson Laup1,2

M, #8629, (ca. 1670 - )
Far*Tord Annfinnsson på Laup (c 1634 - )

Familie

Kona levde i 1718.12 Rasmus ble født ca. 1670 på Laup, Stod.1,3
Han bodde på Moldegård-siden i Molde iallfall fra 1701 til 1711.3,4
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.1
Rasmus Tordsson kjøpte hus, hageplasser og et naust østenfor elva i Molde den 14. november 1703 av Bergsvein Larsson på Årø. Selgerens kone og hennes forrige mann hadde eid og bodd der. Vitner: Johan Jonsson Johnston og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 17. oktober året etter.5,6
Rasmus Tordsson var skredder i 1703 og 1704.5,2 Han var rulleført i Molde i 1704. Han ble dimittert ettersom han var skredder og ikke vant til sjøen, og dessuten bedervet (skadet) i hodet.1,2
Rasmus Tordsson solgte hus med grunn på Reknes-siden i Molde den 17. januar 1718 til Anne Johansdotter. Etter det opprinnelige skjøtet av 12. juni 1626 var tomten 13¼ sjællandsk alen bred i øst–vest oppe ved berget, og 10¾ alen bred fra nov til nov nede mot gata. Reknes gård skulle fremdeles ha årlig kjennelse. Rasmus og kona bodde i huset frem til salget. Vitner: Knut Bendiksson o.a. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 9. juli.7,8,9
Kristian Ulrik Storm kjøpte en grunn på Reknes-siden i Molde den 29. april 1721 av Anne Johansdotter Skanke. Hun hadde kjøpt tomten fra Rasmus Tordsson 3 år tidligere. Lengde: 38 sjællandske alen fra berget langs Storms hageplanker ned mot Skankes hus og gaten. Bredde: 13¼ alen oppe ved berget fra Storms hage i øst til Karsten Simenssons plankeverk i vest, og 11½ alen i den nederste enden. Vitner: Johan Hanssen Skanke og Knut Bendiksson og Karsten Simensson. Skjøtet ble tinglyst 24. juli.9,10,11


     Navnet hans ble skrevet Rasmus Toersen Lob i 1704.1,2

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 217.
 2. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: fol. 199 a, nr. 217. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620542
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 110 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660112
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a–148 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390569
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650194
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 193 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650194
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390641
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149

Tord Annfinnsson på Laup1,2

M, #8630, (ca. 1634 - )

Familie

De hadde iallfall fem barn. 
BarnTord ble født ca. 1634.3,2
Han var bruker på Søre, Laup, Stod, i 1657. Tord drev fremdeles i 1690, men i 1692 hadde enka overtatt.1,2
Tord giftet seg med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S2424] Stod: Forr–Nordfjellet: s. 207. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021093048092?page=210
 2. [S974] Innherad prestemanntall 1664–66 (II): s. 228, nr. 38.
 3. [S974] Innherad prestemanntall 1664–66 (II): s. 201, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005201108

Lasse Toresson Geitnes1

M, #8631, (ca. 1680 - )Lasse ble født ca. 1680 på Geitnes, Bolsøy.1 Han var ugift og sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Toresen Gietnæs i 1704.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 218.

Ola Persson på Skalle1

M, #8632, (ca. 1684 - )Ola ble født ca. 1684 på Skalle, Bolsøy.2 Han var i tjeneste på Skalle i 1701. Han bodde fremdeles der i 1704. Ola var ugift og sjøvant ved sjøutskrivningen da.1,2
Annet navn: Ola Persson på Kleive, nevnt 1704.2

     Navnet hans ble skrevet Olle Pedersen Klefve i 1704.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 188.
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 207.

Einar Ellingsson på Kleive1

M, #8633, (ca. 1676 - )
Far*Elling Olsson i Grovan2 (c 1635 - )Einar ble født ca. 1676 på Kleive, Bolsøy.1,2
Annet navn: Einar Ellingsson i Grovan.2 Han bodde hos Elling Olsson i Grovan i Grovan, Bolsøy, i 1701.2
Einar giftet seg før 1704 med en uregistrert person.1 Han bodde trolig på Tiltereidet, Tingvoll, i 1704. Han var sjøvant ved sjøutskrivningen da.1

Kilder/noter

 1. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 39, nr. 208.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193.

Elling Olsson i Grovan1

M, #8634, (ca. 1635 - )

Familie

BarnElling ble født ca. 1635.1
Han var husmann i Grovan, Bolsøy, i 1701, sammen med Einar Ellingsson.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193.

Kari på Solhjell1

K, #8635, ( - etter 1720)

Familie

Per Knutsson på Solhjell (c 1661 - c 1714)
De hadde fire barn. 
BarnKari giftet seg med Per Knutsson.1 Per var bruker på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, i 1696. Bruket var på 1 våg 1 pund 4 merker.2
Hun og Per var brukere på bnr. 2 i 1711. Endre Persson og Gjøri Solhjell bodde også der. Enka ble ført som bruker 1718–20.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.

Jon Persson på Solhjell1,2,3,4

M, #8636, (omkr. 1701 - 1770)
Far*Per Knutsson på Solhjell2 (c 1661 - c 1714)
Mor*Kari Solhjell2 ( - e 1720)Jon ble født omkr. 1701. Alderen ble oppgitt til 77 år ved jordfestelsen i 1770, men han er ikke nevnt i manntallet fra 1701, eller ved skoskatten av 1711 (altså ikke fylt 12 år).5
Han var arving ved skiftet etter Per Knutsson på Solhjell den 16. juli 1714: Jon bodde hjemme hos mora.2

Han bodde på Solhjell, Eresfjord, i 1742.1,4
Han var debitor ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 12 skilling.6
Han var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 2 daler 1 ort.7
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 2 ort for arbeid.8
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Aslaksdotter på Åse den 15. juni 1757: 2 daler.9
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 1 daler 1 ort.10
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ivarsdotter på Sira den 9. januar 1759: 16 daler, utlagt i en andel av bruket på Sira.11
I manntallet av 1762 står Jon Persson hos Knut Hansson og Tøri Endresdotter på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord.3,12
Annet navn: Jon Persson på Åse, nevnt 1770.5

Jon døde ugift i 1770 på Øverås, Eresfjord.5,13 Han ble jordfestet den 22. april 1770 på Eresfjord kyrkjegard.5 Det ble holdt skifte etter ham den 11. desember 1770 på Solhjell. Debitorer: Torfinn Eriksson på Nerland, Baltser Knutsson på Gauprøra og Erik Olsson på Finnset o.a. Kreditorer: Per Hansson på Reiten o.a. Arvinger: Per Ivarsson, Ingeborg Ivarsdotter, Kari Endresdotter på Hanset, Tøri Endresdotter på Solhjell, Brit Endresdotter på Finnset og Ingeborg Eriksdotter på Turhus. Boet bestod av penger folk skyldte den avdøde, 217 daler. Passiva: 14 daler 3 ort 8 skilling. Arv: 202–0–16.13

     Navnet hans ble skrevet Jon Pedersøn Soelgielden i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Eritzfiords Otting.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 622 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 68 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640111
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b–524 a.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 621 b–622 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651223
 12. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575

Knut Torfinnsson i Heggdalsvik1

M, #8637, (ca. 1748 - )
Far*Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik1 (o 1702 - c 1760)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik1 ( - e 1764)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1748 i Heggdalsvik, Aukra.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Asbjørnsson i Heggdalsvik den 3. oktober 1760.2
Han var myndling av Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik fra 1760.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 738 b–739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/

Beret Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik1

K, #8638, ( - etter 1714)
Far*Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik1 (c 1668 - c 1713)
Mor*Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik1 ( - c 1747)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik den 2. mai 1714: Hun bodde hos mora.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.

Martein Jakobsson i Hjelvika1

M, #8639, ( - etter 1714)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika1 (c 1660 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika1 ( - c 1714)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Han bodde da hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Anne Jakobsdotter i Hjelvika1

K, #8640, ( - etter 1714)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika1 (c 1660 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika1 ( - c 1714)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Anne bodde da hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.

Brit Jakobsdotter på Ødegård1

K, #8641, (omkr. 1705 - 1792)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika2 (c 1660 - 1751)
Mor*Marit Lassesdotter i Hjelvika2 ( - c 1714)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Søren Eriksson på Ødegård (c 1704 - c 1737)
De hadde fire barn.6 
Barn

Familie 2

Kaspar Knutsson på Ødegård (c 1710 - c 1750)
De hadde fire barn.9,16 
Barn

Familie 3

Henrik Eriksson på Lange (c 1725 - 1762)
De hadde ikke barn.8 Brit ble født omkr. 1705. Alderen ble oppgitt til 97 år ved jordfestelsen i 1792, men hun må ha vært et tiår yngre.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Hjelvika den 6. oktober 1714: Brit bodde da hos faren.2

Annet navn: Brit Jakobsdotter i Hjelvika, nevnt 1726.4,5
Brit trolovet seg den 12. mai 1726 i Vestnes kyrkje med Søren Eriksson.4
Brit giftet seg den 24. juni 1726 i Veøy kirke med Søren Eriksson.5
Hun og Søren var brukere i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1730. Etter Sørens død drev Brit videre.1
Hun var arving ved skiftet etter Søren Eriksson den 13. juni 1737. Barna arvet til sammen 8 daler 3 ort, og enka fikk nok like mye.6

Brit giftet seg med Kaspar Knutsson på Lange.1
Hun og Kaspar var brukere i Herned i 1749. Skyld: 1 våg. Året før hadde Kaspar kjøpt 1 pund 12 merker, altså halve bruket.7,1

Brit giftet seg ca. 1751 med Henrik Eriksson på Horne.8
Hun og Henrik var brukere i Herned i 1753. Etter at de flyttet, lå bruket øde en kort tid (neste bruker var Ivar Ivarsson, s.d.).9,10
Hun og Henrik var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, fra ca. 1753. De overtok etter hennes forrige manns bror, Ørjar Knutsson (s.d.).8,11
I manntallet av 1762 står hun som selveier i Knutsgarden. Søren Kasparsson, Jakob Kasparsson og Brit Rasmusdotter o.a. var også der. I 1764 hadde sønnen Knut overtatt, og Brit Jakobsdotter bodde hos ham (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var hun fattig huskone under bruket, men det gjelder noen andre i manntallet).12,13,14
Hun var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 3 daler 6 skilling, utlagt i 3 daler i Knutsgarden og 6 skilling i en hoppe.15

Annet navn: Brit Jakobsdotter på Lange, nevnt 1792.3,12

Brit døde i 1792 på Indre Lange, Vistdal.3 Hun ble jordfestet den 6. mai 1792 på Vistdal kyrkjegard.3

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Jacobsdatter Jelvigen i 1726.4,5

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=120
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 a, 4. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 3. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 33. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=121
 11. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 242, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410125
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 14. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 17. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 253 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670833

Per Olsson Brastad1,2,3,4

M, #8642, (ca. 1681 - 1752)
Far*Ola Persson på Brastad2,5 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad5 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per må ha vært far til søsknene Ola, Jens, Per og Mari. 
Barn

Familie 2

Susanna Matsdotter på Nesje ( - c 1732)
De hadde to barn.11 
Barn

Familie 3

Ingebjørg Hallasdotter på Nesje (c 1708 - 1759)
De hadde ett barn.11 
BarnPer ble født ca. 1681.2 I manntallet av 1701 står Per Olsson hos Ola på Brastad, Vestnes.2
Han var bruker på Fuglset, Bolsøy, fra 1710. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården). I 1711 var han gift og hadde ei tjenestejente. Major Brun overtok hele Fuglset som offisersgård i 1717.6,7,3,5,8
Annet navn: Per Olsson på Fuglset, nevnt fra 1711 til 1713.9,6,5,7 Per Olsson på Fuglset var oppnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1713. Han skulle virke året etter, og virket i 1724.9,10
Han bodde i Molde i 1718. Han lå etter med 3 ort i dagskatt.4
Per giftet seg med Susanna Matsdotter.11
Annet navn: Per Olsson på Nesje, nevnt fra 1719 til 1735.12,13,14
Per Olsson på Nesje var verge ved skiftet etter Ola Olsson på Brastad den 20. mai 1719.13
Per Olsson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, fra Jakob Johanssen Schultz den 20. september 1719. Seddelen ble tinglyst 30. januar 1721.15 Per Olsson (antakelig samme person) fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 3, Nordnesje, Veøy, fra Ludvig Ivarsson den 20. desember 1720. Seddelen ble tinglyst 30. januar.15
Han og Susanna var brukere på bnr. 7 i 1724. Skyld: 2 pund 15 merker (og de drev trolig bnr. 3 i tillegg).16,11
Han var fadder ved dåpen til Marta Jensdotter i Røvik den 14. oktober 1727 i Veøy kirke.17
Han var arving ved skiftet etter Susanna Matsdotter på Nesje den 17. juni 1733: 17 daler 19 skilling.18

Per trolovet seg den 28. mars 1734 i Veøy kirke med Ingebjørg Hallasdotter på Frostad, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Per Kolbeinsson på Nesje og Ola Åmundsson på Nesje.12
Per giftet seg den 3. juni 1734 i Veøy kirke med Ingebjørg Hallasdotter på Frostad, viet av Lars Barhaug.19
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Nesje den 27. februar 1735 i Veøy kirke.20

Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 7 i 1736. Skyld: 2 pund 15 merker. Pers datter Gjøri og hennes mann overtok i 1748.21,11,22
Han ble kalt Brastad-Per, nevnt 1737.23
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter på Sørnesje den 2. desember 1737.23

Annet navn: Per Olsson på Nordnesje, nevnt fra 1743 til 1752.24,25
Han var forlover for Ingebrigt Arnesson på Nordnesje og Brit Eriksdotter på Åsen, som ble trolovet den 27. november 1743.24
Han var prestemedhjelper i i Veøy sogn i 1752.25,11

Per døde i 1752 på Nordnesje, Veøy.25 Han ble gravlagt den 30. mars 1752 på Veøy kirkegård.25

     Navnet hans ble skrevet Peder Bradstad i 1711.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Fugelset i 1713.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Olssøn Næsje i 1734.12

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Per Olsson på Nordnesje født (ca.) 1693 som sønn av Ola Toresson på Sørnesje, men dette er nok en forveksling med den andre Per Olsson på Nesje.11,26


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 755) var Per Olsson og Ingebjørg Hallasdotter brukere 1734–40 i Hamballgarden, Nedre Frostad, Vestnes, og fikk ei datter der i 1736, men dette ser ikke ut til å stemme (kanskje forveksling med Per på Øvre Frostad).27

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390532
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 9, hovedmanntall, s. 22. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181139
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 36, restanser. Molde Lade pladtz. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291218
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.
 6. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Fanne Otting, Fugelset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180278
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Fugelset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390533
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390812
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 143, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/107/
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 16. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 19, mnr. 106. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670020
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 18. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Fanne Otting, 17. juni, Nor-Nessie.
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 21. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 106.
 22. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 245, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660331
 25. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 352, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660385
 26. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 27. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 755. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=758
 28. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Søren Olsson på Brastad1

M, #8643, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHan var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Kari Olsdotter på Brastad1

K, #8644, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHun var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Ingebjørg Olsdotter på Brastad1

K, #8645, ( - etter 1713)
Far*Ola Persson på Brastad1 (c 1631 - c 1712)
Mor*Gjøri Persdotter på Brastad1 ( - e 1713)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megHun var ugift i 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.

Ola Persson på Molde1

M, #8646, ( - etter 1661)
Far*Per Ivarsson på Helland1 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Persson på Helland.
Han var husmann på Moldegård, Bolsøy, i 1647. Ola svarte 1 daler i kontribusjonsskatt.2,1 Ola Persson på Molde eide 2 pund 3 merker odel i Vestnes i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S975] Romsdal odelsskatt 1660–61: Westnis Otting.
 2. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 70, husmenn, Fanne Ottingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620453

Linnea Aakre Fevang1

K, #8647
Far*Thomas Løseth Fevang1
Mor*Laila Terese Aakre Nilsen1
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S976] Thomas Aakre Fevang: e-post 3.8.2012.

Jakob Bergsveinsson på Klukkstad1,2

M, #8648, (ca. 1712 - ca. 1773)

Familie

Anne Knutsdotter på Klukkstad
De hadde sju barn.1 Jakob ble født ca. 1712.1 Hans hjemsted var kanskje i Kringen, Sel, eller Garmo i Lom.1
Jakob giftet seg i 1734 i Lom med Anne Knutsdotter.1 Jakob Bergsveinsson på Klukkstad var treskjærer.2,1
Han og Anne var brukere på Nordistugu, Klukkstad, Lesja, fra 1747.1

Jakob døde ca. 1773 på Klukkstad, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter ham i januar 1774. Arv: vel 27 daler.3

     Jakob Bergsveinsson kan ha vært barn av en Bergsvein båtbygger.2

     Ola Bergsveinsson Kring og Jakob Bergsveinsson på Klukkstad kan ha vært søsken.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 22.
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Jakob Klukstad.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 21.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.

Ola Ivarsson Helt1,2

M, #8649, ( - ca. 1705)
Far*Ivar Olsson Helt3 (c 1609 - 1668)

Familie

Sofia Hansdotter Gyl (c 1663 - e 1728)
Fire barn levde i 1706.1,4 
BarnOla giftet seg før 1691 med Sofia Hansdotter Gyl.1,2

Ola døde ca. 1705 i Bud.1 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mars 1706.1

     Navnet hans ble skrevet Olle Ifversøn Helt i 1706.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 95 a.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 265. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=270
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.

Sofia Hansdotter Gyl1,2,3

K, #8650, (ca. 1663 - etter 1728)
Far*Hans Eriksson Gyl2 (c 1620 - c 1690)

Familie

Ola Ivarsson Helt ( - c 1705)
Fire barn levde i 1706.1,3 
BarnSofia ble født ca. 1663.2
Sofia giftet seg før 1691 med Ola Ivarsson Helt.1,2
Sofia giftet seg med en uregistrert person.4
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Sofia Olsdotter den 22. mars 1713.3


Sofia døde etter 1728.4

     Navnet hennes ble skrevet Sophia Hansdatter Juell i 1706.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 2. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 95 a.
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640489

Odd Magne Sørli1,2

M, #8651
Far*Åsmund Sørli3,2 (1933 - 2010)
Mor*Marry Oddrun Kongshaug3,2 (1936 - 1991)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 77/5.4.1991. Side 18, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910405_149_77_1?page=17
 3. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381

Sigrid Vold1,2

K, #8652
Far*John J. Vold3,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset3

Kilder/noter

 1. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Åsmund Sørli1,2,3

M, #8653, (8. november 1933 - 20. august 2010)
Far*Sverre Hjalmar Sørli4 (1895 - 1975)
Mor*Anna Karoline Lønset4 (1899 - 1983)
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marry Oddrun Kongshaug (1936 - 1991)
De hadde fire barn.4,5 
BarnÅsmund ble født den 8. november 1933.1,2
Åsmund giftet seg i 1956 med Marry Oddrun Kongshaug.4,5
Han og Marry Oddrun bodde i Måndalen, Rauma, i 1991.5,4

Åsmund døde den 20. august 2010 i Molde, men bodde i Rauma.1,3 Han ble gravlagt på Voll kirkegård, Rauma.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Åsmund Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002684508
 2. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5569702. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5569702
 4. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 77/5.4.1991. Side 18, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910405_149_77_1?page=17

Marry Oddrun Kongshaug1,2

K, #8654, (22. desember 1936 - 2. april 1991)
Far*Ole Gerhard Kongshaug1 (1906 - 1991)
Mor*Martine Helene Visnes1 (1913 - 2002)

Familie

Åsmund Sørli (1933 - 2010)
De hadde fire barn.2,1 
BarnMarry Oddrun ble født den 22. desember 1936.3,4
Marry Oddrun giftet seg i 1956 med Åsmund Sørli.2,1 Hennes navn som gift var Sørli, nevnt 1991.3,1
Hun og Åsmund bodde i Måndalen, Rauma, i 1991.1,2

Marry Oddrun døde den 2. april 1991 i Oslo.3,1 Hun ble gravlagt den 9. april 1991 på Voll kirkegård, Rauma.1,4

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 77/5.4.1991. Side 18, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910405_149_77_1?page=17
 2. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Marry Oddrun Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002540673
 4. [S497] Gravminnebasen: id 5569701. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5569701

John J. Vold1,2,3

M, #8655, (21. juli 1935 - 26. mai 2017)
Far*Jørgen Ingvald Vold3 (1893 - 1974)
Mor*Sigrid Brudeset3 (1913 - 1985)
John J. Vold (foto gjengitt i Åndalsnes Avis)John ble født den 21. juli 1935.2,1,3

John døde den 26. mai 2017 på Molde sjukehus.1
John J. Volds dødsannonse

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.
 2. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: John Vold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Elsa Margrete Voldset1

K, #8656

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Jørgen Sigbjørn Vold1,2

M, #8657
Far*John J. Vold2,1 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset2

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.

Ågot Elisabeth Vold1,2

K, #8658
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.

Anne Knutsdotter på Klukkstad1

K, #8659

Familie

Jakob Bergsveinsson på Klukkstad (c 1712 - c 1773)
De hadde sju barn.1 Anne giftet seg i 1734 i Lom med Jakob Bergsveinsson.1
Hun og Jakob var brukere på Nordistugu, Klukkstad, Lesja, fra 1747.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 22.

Tomas von Westen1,2,3

M, #8660, (1682 - 9. april 1727)
Tomas von Westens signatur og segl fra ekstraskatten 1711 (skannet av Riksarkivet)Tomas ble født i 1682 i Trondheim.4 Han var elev på Trondheim katedralskole. Han avla siden teologisk embetseksamen.4 Han var kongelig bibliotekar uten lønn fra 1707 til 1710.4 Han var sogneprest i Veøy fra 1710 til 1716.4
Han var bruker på Veøy prestegård i 1711. Skyld: 1 våg. I selvangivelsen til ekstraskatten samme år opplyste han: Peruqve bruger Jeg ingen lunde for Pragt, men for u-forbigiengelig nødvendigheds skyld, dend ieg og har maat bruge i fra Jeg var 8te Aar gamel, effterdj Naturen Har negted mig saa meged Haar som til mit Hofvedz forsuar Kunde Tiene.5,6 Tomas von Westen skrev spørsmålslisten «Casus ministeriales Vedøenses» (1713), og i et brev til vennen Nils Engelhart skrev han (trolig i juni 1714): Nu reiser Jeg til Molde; bed med mig, at noget got maa udrettes i det Sodoma.7,8,9
Lars Larsson trolovet seg i 1713 i Orkdal med Karen Nilsdotter Lindved. Lars var hos presten 2. januar og begjærte forlovelse, med berømmende attest fra sognepresten i Veøy (Tomas von Westen).10
Jens Eriksson Gran stevnet Maren glassmakers og Lars Larsson til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1713. Maren skulle 25. juli ha sagt noe ærekrenkende om Grans person. Han fremla et skriftlig vitnemål av 14. august fra korporal Henrik Olsson Bolsnes, avlagt under ed i påhør av Jens Ivarsson og Nils Ågesson. Deretter fortalte vitnet Lars Nilsson det samme. Maren vedgikk å ha skjelt Jens. Den 28. november kom retten til at hun ikke kunne godtgjøre at Tomas von Westen hadde sagt noe forkleinende, langt mindre Jens Eriksson Gran noe utilbørlig. Maren ble pålagt å gjøre ham avbikt på neste ting og betale 1 daler 2 ort i saksomkostninger.11,12,13
Tomas von Westen var teologilektor i Trondheim fra 1716.4
Tomas von Westen gav bygselseddel på 16 merker fisk og 8 merker smør (¾ av bruket) på bnr. 3, Husby, Eresfjord, til Ørjar Pålsson den 7. januar 1717.2,14
Tomas von Westen gav bygselseddel på 3 våger (hele gården) på Oppdøl, Bolsøy, til Ola Finnsson den 3. februar 1717.15


Tomas døde den 9. april 1727 i Trondheim.4

     Han signerte som Thomas von Vesten i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181168
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390553
 3. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 367. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA367#v=onepage&q&f=false
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 510, nr. 11. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=517
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Ræven Otting, Wedøe Præstegaard. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181043
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Wedøe-Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181162
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 511, nr. 11. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=518
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 225. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=228
 9. [S2376] Thomas von Westen og Finne-Missjonen: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015042008058?page=37
 10. [S754] Orkdal mini. 1695–1716: s. 375.
 11. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390434
 12. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390435
 13. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390437
 14. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 362. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=363
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 85 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390551

Ingebjørg Ørjarsdotter på Husby1

K, #8661, ( - før 1765)
Far*Ørjar Pålsson på Husby1 (c 1679 - c 1719)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby1
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ørjar Pålsson på Husby i september 1719.1
Hun var myndling av Erik Guttormsson på Fagersletta i 1719.1


Ingebjørg døde trolig før 1765.2

     Navnet hennes ble skrevet Engebor Ørjesdatter i 1719.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.

Erik Guttormsson på Fagersletta1,2,3

M, #8662, (ca. 1681 - )
Far*Guttorm Eriksson på Fagersletta1 (c 1635 - )
Mor*Åse Larsdotter på Fagersletta ( - e 1683)Erik ble født ca. 1681.1,4 Han bodde hos Guttorm Eriksson på Fagersletta, Eresfjord, i 1701.1
Han bodde på Fagersletta iallfall fra 1719 til 1723.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 17 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 265.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276

Jon Eriksson på Husby1,2

M, #8663, (ca. 1641 - ca. 1709)

Familie

Kari Knutsdotter på Husby ( - f 1742)
De hadde ett barn.3,1 
BarnJon ble født ca. 1641 på Husby, Eresfjord.1
Jon var bruker av 1 pund 8 merker på bnr. 1, Husby, Eresfjord, i 1670. Allerede i 1660-årene var han bruker der sammen med faren.1
Jon giftet seg med Kari Knutsdotter.1
Han og Kari var brukere på bnr. 1 i 1701. Erik Aslaksson bodde også der. Jon var bruker til sin død.2,1

Jon døde ca. 1709 på Husby.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. april 1710. Kreditor: Erik Aslaksson.3

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 350.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.

Erik Jonsson på Harholten1,2,3

M, #8664, (ca. 1703 - 1765)
Far*Jon Eriksson på Husby4 (c 1641 - c 1709)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby1,4 ( - f 1742)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Erik Jonsson på Husby.4
Erik ble født ca. 1703 på Husby, Eresfjord.5
Han var myndling av Endre Knutsson på Nerås i 1710.6
Han var verge for Synnøv Eriksdotter på Husby i 1730.3

Han var bruker på bnr. 2, Harholten, Nesset, fra 1730 til 1765. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.7,5
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 3 ort 10 skilling.8
Han var verge ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hoem den 3. juni 1745.9,10
Han var verge for Anne Aslaksdotter på Hanset i 1749.11
Erik Jonsson på Harholten var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1752.2

Erik døde i 1765 på Harholten, Nesset.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650634
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 134. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=137
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 386 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548

Kari Knutsdotter på Husby1

K, #8665
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Ørjar Pålsson på Husby (c 1679 - c 1719)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Knut Randmodsson på Husby (c 1695 - c 1755)
De hadde tre barn.6 
BarnKari giftet seg med Ørjar Pålsson.1
Hun og Ørjar bodde på Vike, Eresfjord, i 1714.2
Hun og Ørjar var brukere på bnr. 3, Husby, Eresfjord, i 1718.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Pålsson på Husby i september 1719.1

Kari giftet seg med Knut Randmodsson på Husby.

     Hun var ikke identisk med Kari Knutsdotter på Husby.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 138 b.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 3. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 36, restanser. Erridtz Fiortz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291220
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 297 b.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640128
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 389 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650987

Erik Aslaksson på Husby1,2,3,4

M, #8666, (ca. 1687 - )
Mor*Kari Knutsdotter på Husby5 ( - f 1742)
Far-steJon Eriksson på Husby3 (c 1641 - c 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Husby ( - c 1730)
De hadde tre barn.2,8 
BarnErik ble født ca. 1687.3,4 Han bodde hos Jon Eriksson og Kari Knutsdotter på bnr. 1, Husby, Eresfjord, i 1701.3,6
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Eriksson på Husby den 12. april 1710: 4 daler i lønn, utlagt i en hest.7

Han var bruker på bnr. 1 fra 1720. Skyld: 1 pund 8 merker.8,4 Erik Aslaksson på Husby var lagrettemann i Eresfjord i 1720.1
Erik giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter.2
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 1 ort 19 skilling.9
Erik Aslaksson på Husby var vurderingsmann i 1723.10
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Husby den 13. juli 1730: 34 daler 1 ort.11
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 3 ort 10 skilling.12
Erik Ivarsson fikk bygselseddel på 1 pund (med bygsel over 8 merker mer) på bnr. 1 den 3. desember 1747. Seddelen ble tinglyst 5. juli året etter, og han var gårdmann i 1749 (men svigerfaren, Erik Aslaksson, stod fremdeles som bruker).13,8,14,4

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390593
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 25. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 350.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b–641 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640656
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400665
 14. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348

Anne Aslaksdotter på Hanset1,2

K, #8667, ( - ca. 1753)
Mor*Kari Knutsdotter på Husby1,3 ( - f 1742)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Bjørn Knutsson på Hanset (c 1691 - c 1719)
De hadde ett barn.6 

Familie 2

Ola Matsson på Hanset (c 1689 - c 1748)
De hadde tre barn.2,9 
BarnAnnet navn: Anne Aslaksdotter på Husby.3 Anne Aslaksdotter bodde hos Kari Knutsdotter på bnr. 1, Husby, Eresfjord, i 1711.4,3,5
Anne giftet seg med Bjørn Knutsson på Hanset.6
Hun og Bjørn var brukere i Heraust, Hanset, Vistdal, i 1718. Skyld: 1 våg 18 merker.7,6
Anne giftet seg med Ola Matsson.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 1 ort 17 skilling.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Matsson på Hanset den 20. mai 1749.2
Hun var myndling av Erik Jonsson på Harholten i 1749.2


Anne døde ca. 1753 på Hanset, Vistdal.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 361) giftet Aslak Knutsson i Utigard seg med ei Mari Knutsdotter på Husby, og fikk dattera Anne Aslaksdotter på Hanset, men det siste er iallfall feil – Annes mor het Kari og var søster av Aslak, som altså var Annes onkel.6,10,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Huusbye. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 361.
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Hanset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 362. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=365
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.

Baltser Knutsson1

M, #8668, ( - etter 1711)Baltser Knutsson tjente hos Kari Knutsdotter på bnr. 1, Husby, Eresfjord, i 1711. Han ble lønnet 3 daler 1 ort 12 skilling og skattet 0–2–6.1,2

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Huusbye. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154

Lars Olsson på Nauste1,2,3,4

M, #8669, (ca. 1641 - )

Familie

Guri Haraldsdotter på Nauste ( - c 1701)
De hadde ikke barn.2,4 Lars ble født ca. 1641.5
Lars giftet seg med Guri Haraldsdotter.2
Han var bruker på Vestre Holen, Nauste, Eresfjord, i 1689. I 1701 hadde han to tjenestegutter. Lars drev 1 våg 20 merker i 1718.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Guri Haraldsdotter på Nauste den 19. juni 1702.2
Han var verge for Kari Knutsdotter på Husby i 1710.1

Lars Olsson på Nauste var gift i 1711, kanskje med Brit Åmundsdotter.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 2 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630112
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 400.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nøste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291032

Aslak Knutsson i Utigard1,2

M, #8670, (ca. 1671 - )
Far*Knut Endresson i Utigard3,4 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAslak ble født ca. 1671 i Eikesdal, Eresfjord.3 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1701.5,3,2 Aslak var bruker på bnr. 4 i 1711. Han var ugift, men fire kvinner bodde der (hvorav to var tjenestejenter): Synnøv, Marit (trolig søstera Marit d.y.), Eli og Helse (Else). Aslak drev fremdeles i 1719, men broren Erik overtok, og fikk skjøte i 1724.6,7,2
Knut Toresson i Eikesdal fikk barn med Marit Knutsdotter ca. 1713. Han ble stevnet til tinget 15. juli det året for leiermål med myndlingen Marit. For henne møtte Aslak Knutsson (broren). Knut ble fradømt sin del av formuen. De mest verdifulle tingene i boet var en sølvkanne (7 daler), et sølvbeger (1 daler 2 ort), fire sølvskjeer (3 daler), et sølvkjede (1 daler), en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot (2 daler 2 ort), to hester (5 daler), et føll (1 daler 1 ort), sju kyr (16 daler 2 ort), to kviger (2 daler 2 ort), fem kalver (3 daler 3 ort), 20 geiter med kje (4 daler 2 ort 8 skilling), sju sauer med lam (3–2–0) og ni sauer uten lam (1–3–16). Boet ble oppgjort med en brutto på 94–2–20 og en netto på 84–0–20. Kona, Anne Audensdotter Trygge, fikk 42–0–10, kongen fikk 21–0–5 og Marit fikk 21–0–5.8,9,10,11
Han var verge for Knut Olsson på Hoem i 1719.1

Annet navn: Aslak Knutsson i Eikesdal, nevnt fra 1727 til 1742.12,4 Elling Knutsson på Oppdal ble dømt den 29. oktober 1727 på Gjermundnes, Vestnes. Han og naboen hadde reist til Romsdalsmartnan, hvor Elling blant annet kjøpte et kvarter sild og betalte med penger han hadde fått av Erik Andersson Breivik og siden stjal hesten til Aslak Knutsson i Eikesdal. For dette og tidligere tyverier ble Elling dømt til pisking og brennemerking på ryggen, tredobbel erstatning til Aslak, og inndragelse av sin halvpart i felleseiet. I 1733 var Elling fredløs (forvist).13,14
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 5 daler 16 skilling.15


     Navnet hans ble skrevet Aslach Knudsøn Egisdahlen i 1742.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 361) giftet Aslak Knutsson i Utigard seg med ei Mari Knutsdotter på Husby, og fikk dattera Anne Aslaksdotter på Hanset, men det siste er iallfall feil – Annes mor het Kari og var søster av Aslak, som altså var Annes onkel.16,3,4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640142
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdal. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 9. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b–213 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400204
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 361.

Mari Knutsdotter på Setra1

K, #8671, ( - etter 1742)
Far*Knut Endresson i Utigard1 (c 1622 - f 1713)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Arnesson på Setra (c 1657 - )
De var trolig gift. Jon hadde iallfall én sønn og to gifte døtre.3 
BarnAnnet navn: Mari Knutsdotter i Utigard.
Mari giftet seg trolig med Jon Arnesson på Setra.
Hun bodde på Setra, Eresfjord, i 1742.1
Hun var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 2 daler 2 ort 8 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287

Jon Knutsson på Steinsvoll1,2,3

M, #8672, (ca. 1677 - ca. 1718)
Far*Knut Endresson i Utigard3,4 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter på Steinsvoll ( - c 1742)
Tre barn levde i 1719, men bare ett overlevde henne.2,3 
BarnJon ble født ca. 1677 i Eikesdal, Eresfjord.5
Annet navn: Jon Knutsson i Eikesdal, nevnt fra 1701 til 1705.5,6 Han tjente hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1701.5 Jon Knutsson i Eikesdal var soldat i 1701.5 Han fikk bygselseddel på 1 øre 18 merker (halve bruket) i Derinngarden, Steinsvoll, Eresfjord, den 6. august 1705. Seddelen ble tinglyst først 20. oktober 1710.6,4
Jon giftet seg med Marit Olsdotter på Steinsvoll.2,3
Han og Marit var brukere i Derinngarden i 1711. Skyld: 1 våg 12 merker.1

Jon døde ca. 1718 på Steinsvoll, Eresfjord.2 Det ble holdt skifte etter ham den 22. juni 1719. Debitorer: Aslak Bårdsson på Reiten o.a. Kreditorer: Ivar Arnesson o.a. Arvinger: Marit Olsdotter og Brit Jonsdotter o.a. I boet var børse, dyr, mannssal, 16 tønner havre, 1½ tønne bygg, o.a. Aktiva: 121 daler 1 ort. Passiva: 6 daler 2 ort. Arv: 114 daler 3 ort.7

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Erridsfiords Otting, Stensvold. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181036
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 212. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=213
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390273
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b–131 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144

Guttorm Knutsson i Utigard1

M, #8673, (ca. 1683 - før 1742)
Far*Knut Endresson i Utigard1 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megGuttorm ble født ca. 1683 i Eikesdal, Eresfjord.1 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1701.2,1,3

Guttorm døde før 1742, uten livsarvinger.4
En Gutorm utigaard (eller hans dødsbo) var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 2 ort 20 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288

Erik Knutsson i Utigard1,2

M, #8674, (ca. 1693 - før 1760)
Far*Knut Endresson i Utigard3,4,5 (c 1622 - f 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Han var gift to ganger og hadde iallfall sju barn.1,7 
Barn

Familie 2

Kari Toresdotter i Utigard (c 1695 - 1772)Erik ble født ca. 1693 i Eikesdal, Eresfjord.3 Han bodde hos Knut Endresson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1701.6,3,7
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Erik Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker på bnr. 4 i 1724 av Erik Must og Morten Vium.7
Erik giftet seg med Kari Toresdotter i Eikesdal.7 Erik Knutsson i Eikesdal eide 1 våg 15 merker i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1733.8
Annet navn: Erik Knutsson i Eikesdal, nevnt fra 1742 til 1744.9,4,5
Han var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 5 daler 16 skilling.10
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 20 skilling.11
Han var verge for Knut Olsson på Ljøsta i 1742.5
Han var debitor ved skiftet etter Gjertrud Bjørnsdotter på Setra den 31. mai 1743: 1 daler 2 ort 12 skilling.12

Erik Knutsson i Utigard solgte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust den 3. januar 1744 til Knut Andersson på Lange. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru), som til sammen ble 1 våg 15 merker. Skjøtet ble tinglyst 4. juli.1,9,13,14
Kari Andersdotter på Utbogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre, Utbogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.15,16

Erik døde før 1760.17

     Navnet hans ble skrevet Erich Knudsøn Egisdahlen i 1742.4,5

I Gards- og ættesoge for Nesset (VI) er Erik Knutsson i Eikesdal forvekslet med Erik Knutsson på Øverås.18,19,7

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650289
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 191.
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a–271 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 14. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 16. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 17. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102.
 18. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 19. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 286. https://www.nb.no/items/f55749eb2ece03fb7c661a90e3e58f74?page=289
 20. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 21. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.

Ola Jespersson i Eikesdal1,2,3,4

M, #8675, ( - 1744 eller 1745)
Far*Jesper Syversson på Hågå5 (c 1646 - 1725)
Mor*Anne Olsdotter på Hågå5
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ola Jespersson på Hågå.5
Ola giftet seg med Guri Trondsdotter på Kollstad.6 Ola Jespersson overtok etter Marit i Eikesdal.
Han og Guri var brukere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord, fra 1716. Sønnen Trond fikk skjøte i 1730, men tok ikke over før senere. Ola slapp skatt i 1744.7,6,2,3

Ola døde trolig i 1744 eller 1745 i Eikesdal, Eresfjord.3,4 Det ble holdt skifte etter ham den 16. april 1745 i Eikesdal. Kreditorer: Sjurd Olsson, Gunnar Olsson, Jesper Olsson, Hans Olsson, Trond Olsson, Mildrid Bårdsdotter i Oppigard og Gudlov Jakobsdotter på Turhus o.a. Boet var fallitt og ble delt mellom kreditorene.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Jesbrigtsøn Egisdahl i 1744.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650367
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 119 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a.
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 690.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 89.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 a/b.
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a.
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 383 b.
 12. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 699.
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 45 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400503

Marit Pålsdotter i Langelia1,2

K, #8676
Far*Pål Persson i Langelia1,2 ( - e 1699)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Åmund Kristensson i Langelia (c 1645 - c 1703)
De hadde seks barn.3 
Barn

Familie 2

Ørjar Knutsson i Langelia (c 1678 - )Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset ble hun født ca. 1650, men hun var nok noen år yngre.2

Marit giftet seg med Åmund Kristensson.1,2
Hun og Åmund var brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, fra omkr. 1695.2 Marit Pålsdotter og Per Pålsson fikk 2 pund i Nerlia i 1699 av Pål Persson i Langelia. Han stod frem på tinget den 11. oktober og fortalte at han hadde gitt sine to barn 2 pund odelsgods (med bygselrett) i «yttre Langelj». Dattera skulle eie og besitte det hele, men kjøpe ut sin bror. Hennes mann lovte å betale svogeren innen tre år. I 1708 eide Marit 1 pund.1,3
Marit giftet seg trolig med Ørjar Knutsson.3,4 Ørjar Knutsson og kona var brukere i Nerlia i 1711. Skyld: 2 pund 6 merker, hvorav de eide 1 pund. Han skattet også for ei tjenestejente. Ørjar Åmundsson (s.d.) overtok ca. 1732, men Ørjar Knutsson bodde fremdeles i Langelia i 1736.4,5,3,6 Marit Pålsdotter i Langelia svarte 24 skilling i krigsstyr i 1719.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, [Langelij]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Ræven Otting, YtterLangelie. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181039
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650344

Pål Asgautsson i Langelia1,2,3,4

M, #8677, (ca. 1638 - før 1695)
Far*Asgaut Børresson i Langelia5 (c 1586 - )

Familie

Ingebjørg i Langelia ( - c 1713)
I skiftet etter henne er sønnen Ola kalt Olle Olsøn og døtrene Engebore og Maritte Olsdøttre, men det spørs om Ols- her er feiloppfatning av Påls-.6 
BarnPål ble født ca. 1638 på Ytre Lange, Vistdal.1
Han var bruker i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, i 1661. Bruket var på 1 våg 15½ mark. Han drev 1 våg 15 merker i 1664.2,1,4
Pål giftet seg med Ingebjørg.6,4
Marit Pålsdotter i Langelia fikk barn med Ørjar Kasparsson på Øra ca. 1692. Hun ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Faren hennes, Pål, møtte og vedgikk at Marit hadde ligget med Ørjar. Hun hadde ingenting å bøte med og ble straffet på kroppen, mens han var soldat og slapp fri.3,4


Pål døde før 1695.7

     Navnet hans ble skrevet Povel Langeli i 1692.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 251.
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 38, nr. 82.
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 329.
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.
 7. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Inder Langeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220029
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.

Ørjar Kasparsson på Øra1,2

M, #8678, ( - etter 1693)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange (c 1643 - )

Familie

Marit Pålsdotter på Haustenga ( - c 1708)
De hadde ett barn.5 
BarnAnnet navn: Ørjar Kasparsson på Lange, nevnt 1688.3 Ørjar Kasparsson på Lange fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker på Øra, Vistdal, den 24. september 1688. Seddelen ble tinglyst 22. april året etter.3 Han var soldat i 1692.1,4
Ørjar fikk barn med Marit Pålsdotter i Langelia ca. 1692. Hun ble stevnet til tinget 7. juli det året for leiermål. Faren hennes, Pål, møtte og vedgikk at Marit hadde ligget med Ørjar. Hun hadde ingenting å bøte med og ble straffet på kroppen, mens han var soldat og slapp fri.1,4
Han var bruker på Øra i 1693. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav han eide 4½ mark.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Øren. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650436
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546

Ingrid Olsdotter på Sandnes1

K, #8679, (ca. 1685 - )

Familie

Ola Pålsson på Sandnes (c 1687 - 1761)
BarnAnnet navn: Ingrid Olsdotter på Elgeneset.1
Ingrid ble født ca. 1685 på Elgeneset, Nesset.2
Ingrid giftet seg ca. 1707 med Ola Pålsson i Langelia.1,3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 477) var Ola Pålsson og Ingrid Olsdotter på Sandnes foreldre til Ingebjørg Olsdotter på Sandnes, men det er ikke mulig.3,4

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 476.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 539.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/

Marit Synnøve Vold1,2

K, #8680
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.

John Einar Vold1,2

M, #8681
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.

Wenche Vold1,2

K, #8682
Far*John J. Vold1,2 (1935 - 2017)
Mor*Elsa Margrete Voldset1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: 30.5.2017, s. 21.

Jørgen Ingvald Vold1

M, #8683, (7. mai 1893 - 6. januar 1974)
Far*John Jørnsson Vold3 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke2,3 (1864 - 1950)

Familie

Sigrid Brudeset (1913 - 1985)
De hadde ett barn.3 
BarnJørgen Ingvald ble født den 7. mai 1893 i Voll.1,2 Han bodde og arbeidet hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910.2
Jørgen Ingvald giftet seg i 1934 med Sigrid Brudeset.3
Jørgen og Sigrid var brukere i Storstauå, Voll, Rauma. Han overtok etter mora.3 Jørgen Ingvald Vold, Marit Wold og Søren Wold eide i Storstauå i 1969. Etter Jørgens død tok sønnen John over driften.4,3

Jørgen Ingvald døde den 6. januar 1974.1,3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Jørgen Ingvald Vold. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002163121
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 4. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.

Sigrid Brudeset1

K, #8684, (25. september 1913 - 23. juni 1985)

Familie

Jørgen Ingvald Vold (1893 - 1974)
De hadde ett barn.1 
BarnSigrid ble født den 25. september 1913.2,1
Sigrid giftet seg i 1934 med Jørgen Ingvald Vold.1
Sigrid og Jørgen var brukere i Storstauå, Voll, Rauma. Han overtok etter mora.1 Hennes navn som gift var Vold, nevnt 1985.2

Sigrid døde den 23. juni 1985.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Sigrid Vold. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003594520

Marit Sørensdotter Stokke1

K, #8685, (26. februar 1864 - 1950)

Familie

John Jørnsson Vold (1861 - 1904)
BarnMarit ble født den 26. februar 1864 i Voll.2,1 Hun bodde fra 1882 i USA, hvor hun arbeidet som tjenestejente.2 Hun bodde i Fargo, North Dakota, USA, i 1889. Hun returnerte til Norge samme år.2
Marit giftet seg i 1890 med John Jørnsson Vold.1 Hennes navn som gift var Marit Sørensdotter Vold.3,2
Marit og John var brukere i Storstauå, Voll, Voll. De hadde ikke tinglyst skjøte, men lensmannsattest på at de «har eiet og besidder denne gaard».1
Marit var bruker i Storstauå i 1910. Hun drev hus- og fjøsstell. Jørgen Johnsson, Søren Johnsson og Kristi Moen bodde også der da.2 Marit Sørensdotter Vold var selveier på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1917. Sønnen Søren overtok driften i 1933.4

Marit døde i 1950.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Vold, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Søren Wold1,2,3

M, #8686, (28. april 1897 - 27. februar 1989)
Far*John Jørnsson Vold5 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke4,5 (1864 - 1950)

Familie

Antonie Kasbara Straume (1908 - 1997)
De hadde to barn.6 
BarnSøren ble født den 28. april 1897 i Voll.2,4 Han bodde og arbeidet hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910.4
Søren giftet seg i 1933 med Antonie Kasbara Straume.6
Søren og Antonie var brukere på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1933. Nye våningshus ble bygd i 1938 og driftsbygning i 1964. Han fikk tinglyst skjøte 1963. Sønnen overtok 1974.7 Søren Wold eide i Storstauå, Voll, Rauma, sammen med Jørgen Ingvald Vold og Marit Wold i 1969.3,5

Søren døde den 27. februar 1989 i Rauma.2

Kilder/noter

 1. Noen ganger Søren J. Wold, hvor J. var patronym.
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Søren Wold. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003398438
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442 & 443.

Kristi Moen1

K, #8687, (24. januar 1855 - )Kristi ble født den 24. januar 1855 i Voll.1 Hun bodde hos Marit Sørensdotter i Storstauå, Voll, Voll, i 1910. Kristi losjerte i kårstuen.1 Kristi Moen var dagarbeider i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Voll, gnr. 21, bnr. 10, Vold.

John Jørnsson Vold1,2

M, #8688, (1861 - 1904)

Familie

Marit Sørensdotter Stokke (1864 - 1950)
BarnJohn ble født i 1861 i Voll.3
John giftet seg i 1890 med Marit Sørensdotter Stokke.2
John og Marit var brukere i Storstauå, Voll, Voll. De hadde ikke tinglyst skjøte, men lensmannsattest på at de «har eiet og besidder denne gaard».2

John døde i 1904.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vold, gnr. 21, bnr. 10, Vold.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 440.

Marit Wold1,2

K, #8689, (13. mars 1891 - 6. november 1978)
Far*John Jørnsson Vold3 (1861 - 1904)
Mor*Marit Sørensdotter Stokke3 (1864 - 1950)Marit ble født den 13. mars 1891 i Voll.1,3 Hun, Jørgen Ingvald Vold og Søren Wold eide i Storstauå, Voll, Rauma, i 1969.2,3

Marit døde den 6. november 1978.1 Hun ble gravlagt på Voll kirkegård, Rauma.4

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Marit Wold. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002276100
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 441.
 4. [S497] Gravminnebasen: id 5569836. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5569836

Antonie Kasbara Straume1

K, #8690, (11. juli 1908 - 21. februar 1997)

Familie

Søren Wold (1897 - 1989)
De hadde to barn.1 
BarnAntonie Kasbara ble født den 11. juli 1908.2,1
Antonie Kasbara og Søren var brukere på Sønstevoll, Voll, Voll, fra 1933. Nye våningshus ble bygd i 1938 og driftsbygning i 1964. Han fikk tinglyst skjøte 1963. Sønnen overtok 1974.3
Antonie Kasbara giftet seg i 1933 med Søren Wold.1 Hennes navn som gift var Wold.2

Antonie Kasbara døde den 21. februar 1997.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.
 2. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001: Antonie Kasbara Wold.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442 & 443.

Aage Jostein Wold1,2

M, #8691
Far*Søren Wold2 (1897 - 1989)
Mor*Antonie Kasbara Straume2 (1908 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)».
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Marit Katrine Wold1

K, #8692
Far*Søren Wold1 (1897 - 1989)
Mor*Antonie Kasbara Straume1 (1908 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 442.

Eirik Gunnarsson på Tande1

M, #8693, (1793 - 1860)

Familie

Kari Jørnsdotter på Tande (1805 - 1895)
BarnEirik ble født i 1793 på Stor-Tande, Lesja.1
Eirik fikk barn med en uregistrert person i 1820.1
Eirik fikk barn med en uregistrert person i 1821.1
Eirik giftet seg i 1825 med Kari Jørnsdotter på Tynnøl. De hadde åtte barn sammen.1
Eirik og Kari var brukere på Aurtande, Stor-Tande, Lesja. Han overtok vel etter faren i begynnelsen av 1820-årene. Dattera Anne tok visstnok over i 1862.1

Eirik døde i 1860 på Stor-Tande.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 115.

Kari Jørnsdotter på Tande1

K, #8694, (1805 - 1895)
Far*Jørn Johansson på Tynnøl2 (1779 - f 1815)
Mor*Anne Tostensdotter på Hattrem2 (1774 - 1852)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eirik Gunnarsson på Tande (1793 - 1860)
BarnAnnet navn: Kari Jørnsdotter på Tynnøl.1
Kari ble født i 1805 i Lesja (før foreldrene giftet seg).2
Kari giftet seg i 1825 med Eirik Gunnarsson på Tande. De hadde åtte barn sammen.1
Kari og Eirik var brukere på Aurtande, Stor-Tande, Lesja. Han overtok vel etter faren i begynnelsen av 1820-årene. Dattera Anne tok visstnok over i 1862.1

Kari døde i 1895.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 115.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Anne Tostensdotter på Hattrem1,2

K, #8695, (8. november 1774 - 1852)
Far*Tosten Olsson på Hattrem1,2 (1733 - 1818)
Mor*Anne Hansdotter på Hattrem1,2 (1747 - 1816)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jørn Johansson på Tynnøl (1779 - f 1815)
De hadde to barn.4 
BarnAnne ble født den 8. november 1774 på Hattrem, Lesja.3,2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Anne Tostensdotter på Hattrem hos Tosten Olsson og Anne Hansdotter.1
Anne giftet seg i 1810 med Jørn Johansson på Tynnøl.4
Hun og Jørn bodde trolig på Systugu, Tynnøl, Lesja.4
Annet navn: Anne Tostensdotter på Tynnøl.4
Anne fikk barn med en uregistrert person i 1816.4

Anne døde i 1852 på Hattrem.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe Hoved Sogn, Hattrem.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 241.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 20.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Jørn Johansson på Tynnøl1

M, #8696, (1779 - før 1815)

Familie

Anne Tostensdotter på Hattrem (1774 - 1852)
De hadde to barn.1 
BarnJørn ble født i 1779 på Tynnøl, Lesja.1
Jørn giftet seg i 1810 med Anne Tostensdotter på Hattrem.1
Han og Anne bodde trolig på Systugu, Tynnøl, Lesja.1

Jørn døde før 1815.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.

Anne Jørnsdotter på Nerås1

K, #8697, (17. februar 1811 - 1. oktober 1895)
Far*Jørn Johansson på Tynnøl2 (1779 - f 1815)
Mor*Anne Tostensdotter på Hattrem2 (1774 - 1852)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Endresson på Nerås (1797 - 1870)Annet navn: Anne Jørnsdotter på Tynnøl.3,2
Anne ble født den 17. februar 1811 i Lesja.1,2
Anne giftet seg i 1836 med Tore Endresson på Nerås. De hadde tre barn.4 Anne Jørnsdotter på Nerås og Tore var husfolk på Brekka, Nerås, Eresfjord, fra 1851 og livet ut.5 Anne bodde på Brekka i 1875 sammen med Lars Tostensson Hattrem, Anne Karine Andersdotter og Anna Larsdotter. Anne Jørnsdotter og Lars var søskenbarn.3

Anne døde den 1. oktober 1895 på Nerås, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 592.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 301.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275 & 301.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 276 & 301.

Tore Endresson på Nerås1

M, #8698, (1797 - 17. juni 1870)
Far*Endre Tølløvsson på Horne2 (c 1740 - 1828)
Mor*Mildrid Persdotter på Horne2 (1764 - 1844)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jørnsdotter på Nerås (1811 - 1895)Annet navn: Tore Endresson på Horne.3
Tore ble født i 1797 på Horne, Eresfjord.2
Han var verge for Peder Olsson Hånde i 1830.4
Tore Endresson på Nerås var selveier i Derutgarden, Nerås, Eresfjord, (halve bruket), fra 1830 til 1850.5
Tore Endresson på Nerås o.a. gav festeseddel i Åsneset, Øverås, Eresfjord, til Per Jonsson i Meringdal den 12. juni 1832.6,7,8

Tore giftet seg i 1836 med Anne Jørnsdotter på Tynnøl. De hadde tre barn.9 Tore Endresson på Nerås og Anne var husfolk på Brekka, Nerås, Eresfjord, fra 1851 og livet ut.10

Tore døde den 17. juni 1870 på Nerås, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 56.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 301.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 57.
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275 & 276.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=407
 7. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 349. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=352
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=406
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 275 & 301.
 10. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 276 & 301.

Endre Tølløvsson på Horne1

M, #8699, (ca. 1740 - 18. desember 1828)
Far*Tølløv Jonsson på Horne2 (c 1705 - 1791)
Mor*Siri Toresdotter på Horne2 (o 1713 - 1789)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mildrid Persdotter på Horne (1764 - 1844)
De hadde ni barn.5 
BarnEndre ble født ca. 1740.2
Han var bruker i Deraustgarden, Horne, Eresfjord, fra 1779 til 1813.3
Endre giftet seg i 1787 med Mildrid Persdotter i Oppigard.4,5
Endre Tølløvsson på Horne gav bygselseddel på et jordstykke på Horne, Eresfjord, til Jon Olsson på Hoem i 1796.6


Endre døde den 18. desember 1828 på Horne.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 55 & 57.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 56.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Mildrid Persdotter på Horne1,2

K, #8700, (1764 - 28. april 1844)
Far*Per Persson i Oppigard3 (c 1732 - 1795)
Mor*Anne Bjørnsdotter Trygge3 (c 1737 - 1797)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Endre Tølløvsson på Horne (c 1740 - 1828)
De hadde ni barn.2 
BarnAnnet navn: Mildrid Persdotter i Oppigard.2
Mildrid ble født i 1764 i Eikesdal, Eresfjord.3
Mildrid giftet seg i 1787 med Endre Tølløvsson på Horne.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Per Bjørnsson i Oppigard den 11. januar 1801 i Eresfjord kyrkje.4
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Åmundsson på Moen den 16. oktober 1803 i Eresfjord kyrkje.1


Mildrid døde den 28. april 1844 på Horne, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 233 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 56.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 170.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 224 a.