Marit Toresdotter Skjelbostad1,2

K, #16701, (1728 - )

Familie

Knut Knutsson Skjelbostad (c 1714 - 1766)
De hadde fem barn.9 
BarnMarit ble født i 1728 på Skjelbostad, Voll.3
Marit giftet seg den 2. mai 1751 i Voll kirke med Knut Knutsson Skjelbostad.2,1
Hun og Knut bodde på fhv. mnr. 201, Moldeneset, Molde, i 1762 og 1764 (og trolig allerede i 1760). Marit var der som enke i 1767, da huset ble taksert til 20 daler. Det utgikk av branntaksten i 1770.1,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 182, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610384
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=249
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Moldnesset, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064212
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 10.12.1770, tingsvitne. Avgang, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064166
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Knut Knutssen1,2

M, #16702, (1751? - )
Far*Knut Knutsson Skjelbostad1 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megKnut ble trolig født i 1751 på Skjelbostad, Voll.3 Knut Skjelbostads barn ble døpt den 25. mai 1751. Faddere: Brit Sørensdotter på Set o.a.3
Knud Knuds: var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 1 daler 1 ort i årslønn.4
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 daler 1 ort 2 skilling.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 1 daler 3 skilling.6

Han bodde i Trondheim i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 183, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610385
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Eli Knutsdatter i Gamsgrøa1,2

K, #16703, (ca. 1755 - 1832)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad3 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Knutsson i Gamsgrøa (c 1755 - 1822)
De hadde tre barn. Eli ble født ca. 1755.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.4
Hun var myndling av Jon Aslaksson på Bergsethjellen i 1788. Det står Iver Bersetgield, som må være feilskrift.3

Annet navn: Eli Knutsdatter Skjelbostad, nevnt fra 1790 til 1791.5,6
Eli trolovet seg den 21. november 1790 i Vistdal kyrkje med Knut Knutsson på Ødegård. Forlovere: Åmund Ørjarsson i Lia og Ivar Ivarsson på Ødegård.5
Eli giftet seg den 1. januar 1791 i Vistdal kyrkje med Knut Knutsson på Ødegård.6,2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.7
Eli og Knut hadde Marit Knutsdatter i tjeneste i 1797.1

Hun og Knut var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1797. I 1814 solgte de gården til svigersønnen for 120 riksbankdaler og kår.1,2,8

Eli døde i 1832 i Gamsgrøa.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 a, Gamsgrøe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670207
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 b, 1791, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=155

Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset1,2,3,4

K, #16704, (ca. 1758 - 16. mars 1826)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad5 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Olsson på Elgeneset (1761 - 1807)
De hadde ett barn.12 Ingeleiv ble født ca. 1758.3,6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.7
Hun var myndling av Ivar Olsson på Ødegård i 1788.5

Annet navn: Ingeleiv Knutsdatter på Lange, nevnt 1791.8
Ingeleiv giftet seg den 13. februar 1791 i Vistdal kyrkje med Just Olsson på Helle.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.10

Hun og Just var husfolk på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, i 1799. (Hennes kusine Brit Eriksdotter, s.d., hadde trolig bodd der.) Just og Ingeleiv var på Elgeneset allerede i 1792. Etter dem overtok sønnen Ola som plassbruker.11,2,12

Ingeleiv døde den 16. mars 1826 på Elgeneset, Nesset.3 Hun ble jordfestet den 21. april 1826.3

Kilder/noter

 1. I klokkerbokas jevnførelsesregister kalles hun Stranda.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 a, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 3. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 199, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650438
 4. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 705, nr. 393. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650506
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 6. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 579. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=582
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=583

Brit Knutsdatter1,2

K, #16705, (1760 - )
Far*Knut Knutsson Skjelbostad2,1 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad2 (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1760 i Molde.2 Brit ble døpt den 28. oktober 1760. Faddere: Knut Olsson i Schultzhagen, Marit Jakobsdotter og Anne Persdotter o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.3
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1788.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.4
Hun var myndling av Ivar Andersson på Storåkeren i 1797.5
Brit tjente i Eikesdalen, Eresfjord, i 1797.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Marit Knutsdatter på Elgeneset1,2

K, #16706, (1763 - 8. februar 1820)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad3,4 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad3 (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble døpt den 28. juni 1763 i Molde kirke. Faddere: Kristoffer Kristoffersson og Marit Olsdotter o.a.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.6
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1788.4
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1797.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.7
Marit Knutsdatter tjente hos Eli Knutsdatter og Knut Knutsson i Gamsgrøa, Nesset, i 1797.2

Marit døde ugift den 8. februar 1820 på Elgeneset, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 13. februar 1820 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 122, 13. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640345
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Eli Knutsdotter på Lange1,2

K, #16707, (ca. 1715 - før 1788)
Far*Knut Kasparsson på Lange2,3 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange2 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De fikk ett barn, som døde før 1788.1,2 

Familie 2

Erik Persson på Øra (c 1714 - c 1752)
De fikk ett barn.4,2 
Barn

Familie 3

Anders Ørjarsson på Lange (c 1733 - f 1788)
De fikk én sønn (født på Gjermundnes), som døde før 1788.1,2 Eli ble født ca. 1715 på Indre Lange, Vistdal.1
Eli fikk barn med Erik Persson på Ødegård ca. 1741.4,2 Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.4
Eli fikk barn med Anders Ørjarsson på Lange i 1751. Det var hennes tredje leiermål. Hun var hans farsøster, og de ble arrestert 21. januar. Like etter fødte Eli barnet, mens Anders brakk foten og fikk barnekopper. Først 19. april ble de avhørt, og den 7. juni ble de dømt til halshogging for blodskam (incest). Hodet skulle settes på stake, og kroppen nedgraves på retterstedet. Den 17. september ble straffen redusert til livsvarig straffarbeid – han på nærmeste festning, og hun ved fiskevær. De satt i arrest på fogdegården Gjermundnes i Vestnes – Eli til 27. februar og Anders til 3. mars 1752. På tinget 29. juni leverte fogden regning for oppholdet, men fikk tingsvitne på at de begge var fattige. Eli var arving ved skiftet etter broren Ørjar og kona i 1753. Det var ikke deres sønn Anders, skjønt han fordret tjenestelønn.5,6,7,8,3,9
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 2 ort 14 skilling, utlagt i en andel i bruket på Lange (0–2–3), 1 tønne såkorn (0–2–16) og en svart gjeldbekre (0–1–16).10
Hun var myndling av Knut Knutsson på Mittet i 1753.3


Eli døde før 1788.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 107–108) ble Eli Knutsdotter og Anders Ørjarsson på Lange henrettet ca. 1751, men de ble benådet samme år.11,12,6

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 99–101. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 6. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640532
 7. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640533
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=110
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111

Brit Eriksdotter på Lange1,2

K, #16708, (ca. 1741 - ca. 1796)
Far*Erik Persson på Øra1 (c 1714 - c 1752)
Mor*Eli Knutsdotter på Lange3,1 (c 1715 - f 1788)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1741 utenom ekteskap.2,1 Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler.4
Brit Eriksdotter på Lange ble konfirmert den 29. oktober 1758 i Vistdal kyrkje. Hun hadde skikkelig hode, skrev presten.2 Brit tjente i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal, i 1762.5 Hun tjente hos Anders Andersson og Brit Larsdotter på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1764.6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 1 ort 15 skilling.7
Hun var myndling av Jon Kasparsson på Elgeneset i 1788.3


Brit døde trolig ca. 1796 på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, ugift og barnløs (kusina Ingeleiv Knutsdatter, s.d., og hennes mann fikk festeseddel på plassen i 1799, men bodde på Elgeneset allerede i 1792).8 Det ble holdt skifteregistrering etter Berethe Christophersdatter Elgenesøren (sic) den 16. januar 1797.8 Skiftet etter Berethe Christophersdatter Øren ble sluttet den 20. mai 1797. Kreditorer: Just Olsson på Elgeneset o.a. Arvinger: Jakob Kasparsson på Lange, Jon Kasparsson på Trollhaug, Søren Kasparsson, Knut Knutssen, Eli Knutsdatter i Gamsgrøa, Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset, Brit Knutsdatter og Marit Knutsdatter. Aktiva: 16 daler 1 ort 18 skilling. Passiva: 10–1–22. Arv: 6–0–20 (sic).9

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 11 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Ørjar Knutsson på Lange1,2

M, #16709, (ca. 1702? - ca. 1752)
Far*Knut Kasparsson på Lange1,2 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange3 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mildrid Didriksdotter på Lange ( - c 1752)
De hadde ett barn.5 
BarnØrjar ble trolig født ca. 1702.4
Ørjar giftet seg med Mildrid Didriksdotter på Helle.1
Han og Mildrid var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1744. Etter dem overtok hans brors enke, Brit Jakobsdotter (s.d.).5,6
Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.2

Ørjar døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham og Mildrid den 9. april 1753. Kreditorer: Didrik Justsson på Helle, Aslak Jonsson på Nerland, Ingebjørg Didriksdotter, Ola Persson på Lange, Anders Persson på Lange, Elling Aslaksson, Jakob Ottosson Fris, Torfinn Knutsson på Lange, Henrik Eriksson på Ødegård, Erik Bjørnsson Brekka, Anders Andersson på Lange, Bård Aslaksson på Bergset, Anders Ørjarsson, Hans Holst og Brit Eriksdotter o.a. Arvinger: Knut Kasparsson på Ødegård, Søren Kasparsson på Ødegård, Jakob Kasparsson på Ødegård, Jon Kasparsson på Ødegård, Knut Knutsson Skjelbostad, Jon Knutsson, Eli Knutsdotter, Just Didriksson på Helle, Ola Didriksson på Nauste, Ola Didriksson på Helle og Anders Didriksson på Helle. I boet var mange dyr, 15 merker i Lange (7 daler 2 ort), 7 tønner såkorn, 4 tønner brødkorn, o.a. De skyldte blant annet 9 daler 2 ort 12 skilling i landskyld, og 1 ort 4 skilling i Surnadal for en ljå. Aktiva: 67–0–11. Passiva: 44–0–5. Arv: 23–0–6.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053

Ola Kasparsson på Nerland1,2

M, #16710, (ca. 1675 - ca. 1716)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange (c 1643 - )Annet navn: Ola Kasparsson på Lange.3,4
Ola ble født ca. 1675.3,4 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1696. Ola var ennå soldat i 1703.3,4
Ola giftet seg ca. 1702 med en uregistrert person.3,4
Han var bruker på Reiten «II», Nerland, Vistdal, i 1703. Ola drev 1 pund 15 merker i 1716, men i matrikkelen 1717 står enka som bruker.2,3,1,5

Ola døde ca. 1716.1,5

Kilder/noter

 1. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1716. Eridtz Fiords otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280284
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 327. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=330
 3. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Nr. 75.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507290032

Jon Knutsson

M, #16711, ( - før 1788)
Far*Knut Kasparsson på Lange1 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jon Knutsson på Lange.1 Jon Knutsson oppholdt seg i København, Danmark, i 1753.1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 1 ort 4 skilling.2
Tore Olsson på Moen representerte Jon Knutsson ved et skifte i 1753.1


Jon døde før 1788, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Mildrid Didriksdotter på Lange1

K, #16712, ( - ca. 1752)
Far*Didrik Justsson på Helle2 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle2 ( - c 1708)

Familie

Ørjar Knutsson på Lange (c 1702? - c 1752)
De hadde ett barn.4 
BarnAnnet navn: Mildrid Didriksdotter på Helle.2
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 1 daler 3 ort 9 skilling.3

Mildrid giftet seg med Ørjar Knutsson på Lange.1
Hun og Ørjar var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1744. Etter dem overtok hans brors enke, Brit Jakobsdotter (s.d.).4,5

Mildrid døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ørjar den 9. april 1753. Kreditorer: Didrik Justsson på Helle, Aslak Jonsson på Nerland, Ingebjørg Didriksdotter, Ola Persson på Lange, Anders Persson på Lange, Elling Aslaksson, Jakob Ottosson Fris, Torfinn Knutsson på Lange, Henrik Eriksson på Ødegård, Erik Bjørnsson Brekka, Anders Andersson på Lange, Bård Aslaksson på Bergset, Anders Ørjarsson, Hans Holst og Brit Eriksdotter o.a. Arvinger: Knut Kasparsson på Ødegård, Søren Kasparsson på Ødegård, Jakob Kasparsson på Ødegård, Jon Kasparsson på Ødegård, Knut Knutsson Skjelbostad, Jon Knutsson, Eli Knutsdotter, Just Didriksson på Helle, Ola Didriksson på Nauste, Ola Didriksson på Helle og Anders Didriksson på Helle. I boet var mange dyr, 15 merker i Lange (7 daler 2 ort), 7 tønner såkorn, 4 tønner brødkorn, o.a. De skyldte blant annet 9 daler 2 ort 12 skilling i landskyld, og 1 ort 4 skilling i Surnadal for en ljå. Aktiva: 67–0–11. Passiva: 44–0–5. Arv: 23–0–6.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Anders Ørjarsson på Lange1,2,3

M, #16713, (ca. 1733 - før 1788)
Far*Ørjar Knutsson på Lange1 (c 1702? - c 1752)
Mor*Mildrid Didriksdotter på Lange ( - c 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Knutsdotter på Lange (c 1715 - f 1788)
De fikk én sønn (født på Gjermundnes), som døde før 1788.1,9 Anders ble født ca. 1733.1
Anders fikk barn med Eli Knutsdotter på Lange i 1751. Det var hennes tredje leiermål. Hun var hans farsøster, og de ble arrestert 21. januar. Like etter fødte Eli barnet, mens Anders brakk foten og fikk barnekopper. Først 19. april ble de avhørt, og den 7. juni ble de dømt til halshogging for blodskam (incest). Hodet skulle settes på stake, og kroppen nedgraves på retterstedet. Den 17. september ble straffen redusert til livsvarig straffarbeid – han på nærmeste festning, og hun ved fiskevær. De satt i arrest på fogdegården Gjermundnes i Vestnes – Eli til 27. februar og Anders til 3. mars 1752. På tinget 29. juni leverte fogden regning for oppholdet, men fikk tingsvitne på at de begge var fattige. Eli var arving ved skiftet etter broren Ørjar og kona i 1753. Det var ikke deres sønn Anders, skjønt han fordret tjenestelønn.4,2,5,3,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 15 daler, utlagt i skjut (6 daler), kua Løkkebod (3 daler 2 ort), graokse (1 daler 1 ort), to bukker (3 ort), liten gjeldbekre (1 ort 4 skilling), jernklave (6 skilling), skinn (6 skilling), 2 tønner såkorn (2 daler), 1 tønne brødkorn (2 ort 16 skilling), to plogjern (20 skilling), svart bukse (16 skilling) og ett par sko (4 skilling).8


Anders døde før 1788.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 107–108) ble Eli Knutsdotter og Anders Ørjarsson på Lange henrettet ca. 1751, men de ble benådet samme år.10,11,2

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 2. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640532
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 99–101. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 5. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640533
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=110
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111

Jakob Jakobsson på Villa1,2

M, #16714, ( - ca. 1768)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1660 - 1751)
Mor*Hilde Olsdotter på Setre
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tre barn levde i 1768.1 Annet navn: Jakob Jakobsson i Hjelvika, nevnt 1750.3 Jakob Jakobsson i Hjelvika var soldat i 1750.3
Jakob giftet seg den 18. januar 1750 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.3
Han bodde på Villa, Tresfjord, i 1753.2
Han var verge for Søren Kasparsson på Ødegård i 1753.2


Jakob døde ca. 1768 på Villa.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. september 1768.1

     Navnet hans ble skrevet Jacob Jacobsen Jelvig i 1750.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 467 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660494
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 325, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660371

Ingebjørg Didriksdotter på Helle1,2

K, #16715, ( - etter 1753)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle1 ( - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 1 daler 3 ort 9 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Just Didriksson på Helle1,2

M, #16716, (ca. 1699 - 1764)
Far*Didrik Justsson på Helle2,3 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle2 ( - c 1708)Just ble født ca. 1699.3 I manntallet av 1701 står Just Didriksson hos Didrik Justsson i Heropp, Helle, Vistdal.3,4
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler 2 ort 19 skilling.5

Han var bruker i Heropp fra 1739. Justs tilkommende svigersønn drev bruket i 1757.4 Didrik Justsson på Helle og Just Didriksson på Helle ble stevnet til tinget den 19. oktober 1742 i Eresfjord tinglag. De skyldte penger for korn.1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 3 ort 9 skilling, pluss 0–2–12 etter fordring.6


Just døde i 1764 på Helle, Vistdal.4

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Helde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 440.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Ola Didriksson på Helle1,2

M, #16717, ( - 1766)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 3 ort 16 skilling.3
Han var fadder ved dåpen til Just Olsson på Helle den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.4


Ola døde i 1766 på Helle, Vistdal.2 Han ble jordfestet den 5. oktober 1766 på Vistdal kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066

Anders Didriksson på Helle1

M, #16718, ( - etter 1753)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 3 ort 16 skilling, pluss 0–2–12 etter fordring.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Ola Sørensson på Blakkstad1,2

M, #16719, (ca. 1737 - 28. februar 1808)
Far*Søren Eriksson på Ødegård3 (c 1704 - c 1737)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård4 (o 1705 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Rasmusdotter på Blakkstad (c 1735 - 1810)
De hadde fem barn.17 Ola ble født ca. 1737 på Ødegård, Vistdal.5,2
Han var arving ved skiftet etter Søren Eriksson den 13. juni 1737: 3 daler 2 ort.3
Han var myndling av Erik Eriksson i Romdalvika i 1737.3

Annet navn: Ola Sørensson på Ødegård, nevnt 1758.6,3
Ola trolovet seg den 27. august 1758 i Rød kyrkje, Nesset, med Brit Rasmusdotter i Skjørlia. Forlovere: Ola Olsson på Rød o.a.6
Ola giftet seg den 17. september 1758 i Rød kyrkje med Brit Rasmusdotter i Skjørlia. På tinget 4. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet samleie før vielsen.7,8,9
Annet navn: Ola Sørensson i Holen, nevnt fra 1759 til 1763.10,8 Ola Sørensson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker i Nedgarden, Holen, Nesset, fra Ole Alsing den 22. januar 1759. Seddelen ble tinglyst 19. oktober samme år.11,12
Han og Brit var brukere i Nedgarden i 1760.13
Etter barsel ble Brit Rasmusdotter innledet i Vistdal kyrkje den 6. januar 1763. Ola var utkommandert, og Brit hadde flyttet til hans mor på Indre Lange.10

Han og Brit bodde på Blakkstad, Gjemnes, i 1766.1 Ola Sørensson på Blakkstad var håndverker ved gjenoppbyggingen i Frei kirke i 1767.14
Han og Brit var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1769. De ryddet bruket. Sønnen Ola overtok i 1796, og i 1801 var Ola og Brit innerster hos ham.14,15,5
Han var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 1 daler 2 ort 3 skilling, pluss 1 daler 2 ort etter fordring – utlagt 1–2–0 i Knutsgarden, en kiste (0–0–8), ljå (0–1–16), sølvskje (1–0–0) o.a.16


Ola døde den 28. februar 1808 på Blakkstad, av alderdom.2 Han ble jordfestet den 13. mars 1808 på Øre kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Søfrensen Ødegaarden i 1758.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørensen Hoel i 1759.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørensen Blagstad i 1770.4

Kilder/noter

 1. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 150, døpte, 1766, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620531
 2. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 170, 1808, jordfestelse, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620541
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 509 a, Blacstad, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340315
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 b, 3. juli, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410362
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 76 a, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410376
 12. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 a, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640065
 14. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 83. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=86
 15. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 85. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=88
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 84. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=87

Erik Eriksson i Romdalvika1,2,3

M, #16720, (ca. 1701 - 23. desember 1764)
Far*Erik Eriksson på Li1 (c 1666 - 1743)
Mor*Brit Olsdotter på Li4 (o 1668 - 1740)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift to ganger, og kan ha hatt fler barn. Erik var enkemann i 1764.10,3,2 
BarnAnnet navn: Erik Eriksson på Li.4
Erik ble født ca. 1701.5
Han var bruker i Romdalvika, Veøy, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund.6
Han var verge for Ola Sørensson på Ødegård i 1737.7

I manntallet av 1762 står han og kona som brukere i Romdalvika. Erik Eriksson var også der.8
Erik hadde Anne Arnoldsdotter på Eikaneset o.a. i tjeneste i september 1762. Hun var hos ham til over nyttår.8,9


Erik døde den 23. desember 1764 i Romdalvika, av tæring.2 Han ble gravlagt den 29. desember 1764 på Veøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Erichsøn Romdahlvig i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 519, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660465
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 23. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 427.
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, av- og tilgang februar 1763. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/435/
 10. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437

Brit Rasmusdotter på Blakkstad1,2

K, #16721, (ca. 1735 - 13. november 1810)

Familie

Ola Sørensson på Blakkstad (c 1737 - 1808)
De hadde fem barn.17 Brit ble født ca. 1735.2,1 Hennes hjemsted var i Skjørlia, Nesset.3
Annet navn: Brit Rasmusdotter i Skjørlia, nevnt 1758.4,5
Brit trolovet seg den 27. august 1758 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Sørensson på Ødegård. Forlovere: Ola Olsson på Rød o.a.5
Brit giftet seg den 17. september 1758 i Rød kyrkje med Ola Sørensson på Ødegård. På tinget 4. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet samleie før vielsen.4,6,7
Annet navn: Brit Rasmusdotter i Holen, nevnt 1759.6
Hun og Ola var brukere i Nedgarden, Holen, Nesset, i 1760.8 I manntallet av 1762 står Brit Rasmusdotter hos Brit Jakobsdotter i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal.9,10,11
Etter barsel ble hun innledet i Vistdal kyrkje den 6. januar 1763. Ola var utkommandert, og Brit hadde flyttet til hans mor på Indre Lange.12

Hun og Ola bodde på Blakkstad, Gjemnes, i 1766.13
Hun og Ola var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1769. De ryddet bruket. Sønnen Ola overtok i 1796, og i 1801 var Ola og Brit innerster hos ham.14,15,2

Brit døde den 13. november 1810 på Blakkstad, av alderdom.1 Hun ble jordfestet den 19. november 1810 på Øre kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset III (s. 111) kom Brit Rasmusdotter i Holen fra Lange i Vistdal, men det stemmer ikke (hennes svigermor bodde derimot på Indre Lange).16,3

Kilder/noter

 1. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 172, jordfestelse, 1810, 19. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620542
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 509 a, Blacstad, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340315
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=268
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 b, 3. juli, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410362
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 a, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640065
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 13. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 150, døpte, 1766, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620531
 14. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 83. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=86
 15. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 85. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=88
 16. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 84. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=87

Just Olsson på Elgeneset1,2

M, #16722, (1761 - 1807)

Familie

Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset (c 1758 - 1826)
De hadde ett barn.9 Just ble født i 1761 på Helle, Vistdal.3 Just ble døpt den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Kari Endresdotter på Hanset, Søgni Olsdotter på Helle, Mats Olsson på Hanset og Ola Didriksson på Helle o.a.3
Annet navn: Just Olsson på Helle, nevnt 1791.4,3
Just giftet seg den 13. februar 1791 i Vistdal kyrkje med Ingeleiv Knutsdatter på Lange.4,2
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 daler 16 skilling, derav 1 daler for likkisten.5
Just Olsson fikk festeseddel på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, den 26. oktober 1799. Seddelen ble tinglyst 28. oktober.6,7,8
Han og Ingeleiv var husfolk på Elgenesgjerdet i 1799. (Hennes kusine Brit Eriksdotter, s.d., hadde trolig bodd der.) Just og Ingeleiv var på Elgeneset allerede i 1792. Etter dem overtok sønnen Ola som plassbruker.8,1,9

Just døde i 1807 på Elgeneset, Nesset.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 441) bodde Just Knutsson på Ødegård hos Just Olsson på Elgeneset i 1801, men det stemmer ikke.10,11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 a, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 6. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 6. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 427 a, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420884
 7. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 427 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420885
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 579. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=582
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=583
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=444
 11. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 362 a, Lille Bersæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228

Anne Olsdotter på Myklebostad1

K, #16723, (ca. 1678 - 1761 eller 1762)
Far-?*Ola Aslaksson på Myklebostad (c 1651 - ); trolig2
Mor-?*Brit Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1685); trolig2
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnne ble født ca. 1678.1

Anne døde i 1761 eller 1762 på Myklebostad, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 10. januar 1762 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 1762, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219

Aslak Knutsson i Utigard1

M, #16724, (1760 - 19. august 1842)
Far*Knut Andersson på Myklebostad2,3 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad3 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Aslak Knutsson på Myklebostad.3,2
Aslak ble født i 1760 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2,4 Aslak ble døpt den 27. januar 1760 i Vistdal kyrkje. Faddere: Anne Persdotter på Hanset, Ola Persson på Myklebostad og Henrik Eriksson på Lange o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.3
Han var myndling av Tomas Ingebrigtsson på Husby i 1764.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.5
Aslak Knutsson tjente hos Knut Eriksson og Gjertrud Persdotter i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1801.6
Han var husmann på et av Utigard-brukene i Eikesdal, Eresfjord, i 1808.1
Annet navn: Aslak Knutsson i Eikesdal, nevnt 1842.4

Aslak døde den 19. august 1842 i Eikesdal, som innerst, 82½ år gammel.4 Han ble jordfestet den 28. august 1842 på Eresfjord kyrkjegard.4,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).8,6,9

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 34, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640301
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 373, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650238
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 650, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650320
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073

Knut Eriksson i Utigard1,2

M, #16725, (ca. 1722 - 1803)
Far*Erik Knutsson i Utigard3 (c 1693 - f 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Persdotter i Utigard (c 1736 - 1808)
De hadde tre barn (se nederst).3 Knut ble født ca. 1722.2,1
Knut giftet seg i 1760 med Gjertrud Persdotter i Meringdal.2,3
Han og Gjertrud var selveiere i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, fra 1760. Sønnen Erik fikk skjøte i 1795, men overtok ikke. Knut og Gjertrud drev fremdeles i 1801.3,2
Annet navn: Knut Eriksson i Eikesdal, nevnt 1788.4
Han var verge for Marit Knutsdotter i 1788.4
Knut og Gjertrud hadde Aslak Knutsson i tjeneste i 1801.2


Knut døde i 1803 på bnr. 4.1 Han ble jordfestet den 13. november 1803 på Eresfjord kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).3,2,5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 234 a, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073

Ola Knutsson på Myklebostad1,2

M, #16726, (1763 - )
Far*Knut Andersson på Myklebostad1,2 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad1 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1763 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.1
Han var myndling av Ola Persson på Bjørnes i 1764.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=266
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Kari Knutsdotter på Bjørnes1

K, #16727, (ca. 1752 - 1797)
Far*Knut Andersson på Myklebostad2,1 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad2 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Bjørnes (c 1752 - 1839)
De hadde sju barn.3 Annet navn: Kari Knutsdotter på Myklebostad.2
Kari ble født ca. 1752 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.2
Hun var myndling av Henrik Knutsson på Myklebostad i 1764.2

Kari giftet seg i 1780 med Per Olsson på Bjørnes.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 ort 9 skilling.4


Kari døde i 1797 på Bjørnes, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=195
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Aslak Olsson på Myklebostad1,2,3

M, #16728, (ca. 1679 - etter 1746)
Far*Ola Aslaksson på Myklebostad1,2 (c 1651 - )
Mor*Brit Aslaksdotter på Myklebostad1 ( - e 1685)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde fire barn.8 
BarnAslak ble født ca. 1679 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2 Han var reservesoldat i 1701.2 I manntallet av 1701 står Aslak Olsson hos Ola Aslaksson på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.2,4
Han var bruker på bnr. 3 i 1707. Aslak pantsatte sin andel i bruket i 1719, og var fattig i 1721. Året etter fikk neste bruker bygselseddel (s.d.).4,5 Aslak Olsson stevnet Brit Jonsdotter til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1713. Hun hadde mottatt 8 skilling i festepenger uten å møte til tjeneste. På hennes vegne møtte Aslak Jonsson på Nerland. Brit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn samt å dekke saksomkostningene.3

Aslak døde trolig etter 1746.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 3. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 217. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=220

Ola Aslaksson på Myklebostad1,2

M, #16729, (ca. 1701 - før 1788)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad1 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1701.2
Han var bruker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1730-årene og 1742. (Forrige bruker var Per Persson, s.d.) I 1731 hadde Ola lyst sin innløsningsrett og pengemangel til 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel, men neste bruker fikk skjøte i 1744 (s.d.). Ola var husmann på Myklebostad i 1749.3,1,2

Ola døde før 1788, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=221
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Per Andersson på Myklebostad1,2

M, #16730, (ca. 1752 - 1817)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad2 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1752 på Nedre Myklebostad, Vistdal.4,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.5

Han var selveier på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1789 til 1817. Per gav kår til forrige bruker, broren Ola.6,7

Per døde i 1817 på Nedre Myklebostad.1 Han ble jordfestet den 1. juni 1817 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 101, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640334
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 a, Mochelbostad, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670224
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=224
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 222. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=225

Trond Andersson i Lia1,2

M, #16731, (ca. 1750 - 28. september 1833)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad3 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad4 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Åmundsdotter i Lia (1760 - 1843)
De hadde tre barn.7 
BarnAnnet navn: Trond Andersson på Myklebostad.5,3
Trond ble født ca. 1750 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2,5
Trond Andersson på Myklebostad kjøpte på Øra, Vistdal, den 28. oktober 1784 av Mats Toresson.6
Trond giftet seg den 28. juni 1786 med Olov Åmundsdotter i Lia.7
Annet navn: Trond Andersson på Øra.6
Trond Andersson kjøpte i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, den 22. oktober 1787 av Åmund Ørjarsson.7
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.8

Han og Olov var selveiere på Øra til 1790. De solgte gården 29. oktober, tinglyst 11. juli året etter.6,9 I folketellingen av 1801 står Trond og Olov som brukere i Nerlia. Anders Trondsson, Åmund Ørjarsson og Søgni Persdotter o.a. bodde også der. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.2
Trond Andersson solgte i Nerlia den 6. november 1815 til Anders Trondsson. Trond skulle fortsette å drive bruket så lenge han ville.7,10

Trond døde den 28. september 1833.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 209 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640253
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 5. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Landvern, nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201690544
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 295.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 296.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 349.

Olov Åmundsdotter i Lia1

K, #16732, (1760 - 28. april 1843)
Far*Åmund Ørjarsson i Lia2 (c 1735 - 1804)
Mor*Søgni Persdotter i Lia2 (c 1733 - 1801)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Andersson i Lia (c 1750 - 1833)
De hadde tre barn.3 
BarnOlov ble født i 1760.2
Olov giftet seg den 28. juni 1786 med Trond Andersson på Myklebostad.3
Annet navn: Olov Åmundsdotter på Øra.4
Hun og Trond var selveiere på Øra, Vistdal, til 1790. De solgte gården 29. oktober, tinglyst 11. juli året etter.4,5
I folketellingen av 1801 står Olov og Trond som brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal. Anders Trondsson, Åmund Ørjarsson og Søgni Persdotter o.a. bodde også der. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.1

Olov døde den 28. april 1843.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 347.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 295.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 296.

Aslak Andersson på Bergsethjellen1

M, #16733, (ca. 1756 - desember 1815 eller januar 1816)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad2 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde sju barn.6 
BarnAnnet navn: Aslak Andersson på Myklebostad.2
Aslak ble født ca. 1756 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.4
Aslak Andersson fikk bygselseddel på Bergsethjellen, Vistdal, fra Marit Persdotter den 26. oktober 1797. Hun fikk samtidig kårbrev fra ham.5

Aslak døde i desember 1815 eller januar 1816 på Bergsethjellen.1 Han ble jordfestet den 21. januar 1816 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 87, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640327
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 21.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 22.

Ågot Aslaksdotter på Barsteinen1,2

K, #16734, (ca. 1709 - 1789)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad3 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Aslaksson på Barsteinen (c 1709 - 1787)
Nils var trolig gift to ganger, og hadde iallfall to barn (i forrige ekteskap, ettersom dattera giftet seg med enkemannen etter Ågots søster).5 Annet navn: Ågot Aslaksdotter på Myklebostad.3
Ågot ble født ca. 1709.4
Ågot giftet seg med Nils Aslaksson på Barsteinen.2,1
Hun og Nils var brukere i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset, fra 1753. Hans sønn Anders fikk bygselseddel i 1769. Nils kjøpte 1 tønne havre på kreditt fra myndighetene i nødsåret 1773.5,6,7 Ågot Aslaksdotter på Barsteinen ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 24. oktober 1754.1
Ågot og Nils hadde Mali Lassesdotter i tjeneste i 1762.2

Hun og Nils bodde i Vistdal i 1787, på Ødegård eller Litle Bergsethjellen.8,4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 1 ort 15 skilling.9

Annet navn: Ågot Aslaksdotter på Ødegård, nevnt 1789.4

Ågot døde i 1789.4 Hun ble jordfestet den 6. september 1789 på Vistdal kyrkjegard.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).10,11,12,13

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 333, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410171
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640228
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=119
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 175 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.

Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa1,2

K, #16735, (ca. 1711 - 1762)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad2 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Jonsson i Gamsgrøa (c 1708 - 1769)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1788.5,2 
BarnAnnet navn: Brit Aslaksdotter på Myklebostad.
Brit ble født ca. 1711 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Brit giftet seg med Lasse Jonsson.2
Hun og Lasse var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund (hele gården).3,4

Brit døde i 1762 i Gamsgrøa.1 Hun ble jordfestet den 21. april 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. mars 1763. Kreditor: Aslak Jonsson i Sotnakken. Arvinger: Lasse Jonsson, Lasse Lassesson og Mali Lassesdotter o.a. De eide 10 merker i gården. Aktiva: 33 daler 3 ort. Passiva: 11 daler 3 ort 16 skilling. Arv: 21–3–8.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 b, onsdag før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118

Lasse Jonsson i Gamsgrøa1,2,3

M, #16736, (ca. 1708 - 1769)
Far-?*Jon Lassesson i Gamsgrøa (c 1681 - ); trolig

Familie 1

Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa (c 1711 - 1762)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1788.6,4 
Barn

Familie 2

Gjertrud Nilsdotter i Gamsgrøa
De hadde to barn.5 Lasse ble født ca. 1708.3 Han var soldat.3
Lasse giftet seg med Brit Aslaksdotter på Myklebostad.4
Han og Brit var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund (hele gården).3,5
Han og Gjertrud Nilsdotter var brukere i Gamsgrøa i 1762. De var nok festet (avtale om trolovelse).2
Han var arving ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 10 daler 3 ort 16 skilling, utlagt i 4 merker i gården (1 daler) o.a.6

Lasse trolovet seg den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset, med Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen. Forlovere: Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik.1
Lasse giftet seg med Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen den 19. juni 1763 i Rød kyrkje, som ett av tre par.7

Lasse døde i 1769.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 34 a, 3. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077

Gjertrud Nilsdotter i Gamsgrøa1

K, #16737
Far*Nils Aslaksson på Barsteinen2 (c 1709 - 1787)

Familie

Lasse Jonsson i Gamsgrøa (c 1708 - 1769)
De hadde to barn.5 Hun og Lasse Jonsson var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1762. De var nok festet (avtale om trolovelse).1
Annet navn: Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen, nevnt 1763.3,4
Gjertrud trolovet seg den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset, med Lasse Jonsson i Gamsgrøa. Forlovere: Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik.3
Gjertrud giftet seg med Lasse Jonsson i Gamsgrøa den 19. juni 1763 i Rød kyrkje, som ett av tre par.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 34 a, 3. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154

Lasse Lassesson i Gamsgrøa1,2

M, #16738, (ca. 1754 - )
Far*Lasse Jonsson i Gamsgrøa1,2 (c 1708 - 1769)
Mor*Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa2 (c 1711 - 1762)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLasse ble født ca. 1754 i Gamsgrøa, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 4 daler 1 ort 11 skilling, utlagt i 3 merker i gården (3 ort) o.a.1
Lasse Lassesson i Gamsgrøa ble konfirmert i 1778.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 daler 1 ort 2 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Oskar Bernhard Mordal1

M, #16739, (1901 - 17. februar 1919)
Far*Olaf Mordal1 (1863 - 1950)
Mor*Berit Kristine Mordal1 (1861 - 1934)
4-menning 2 ganger forskjøvet til megOskar Bernhard ble født i 1901.1

Oskar Bernhard døde den 17. februar 1919 i Bolsøy. En motorbåt med fire mann, som arbeidet med elektriske ledninger til Istad, gikk på Øygardsflua i stormen. Oskar kom seg på land, men var så medtatt at han døde.1,2 Han ble gravlagt den 26. februar 1919 på Røbekk kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 21/20.2.1919. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190220_76_21_1?page=2
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 20/18.2.1919. Side 2, «I Fannefjorden». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190218_76_20_1?page=1

Bertha Elisabet Mordal1,2

K, #16740, (1901 - 14. november 1920)
Far*Olaus Mordal2,1 (1871 - 1950)
Mor*Anna Børresdotter Herje1 (1867 - 1942)
4-menning 2 ganger forskjøvet til megBertha Elisabet ble født i 1901 på Ytre Herje, Veøy.2 Hun var ekspeditør (butikkjomfru) i 1920.2

Bertha Elisabet døde ugift den 14. november 1920 i Moldelia, Moldegård, Bolsøy, av lungetuberkulose.2,1 Hun ble gravlagt den 20. november 1920, fra kapellet klokken 13.2,1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 263/16.11.1920. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19201116_77_263_1?page=2
 2. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 4, kvinner, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085007

Synnøve Mordal1,2

K, #16741, (17. mai 1932 - 17. juli 2001)
Far*Arne Mordal3 (1905 - 1984)
Mor*Beret Anna Hagås3 (1907 - 1982)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Sivert Harald Vestad (1925 - 2001)
De hadde tre barn.8,9 Synnøve ble født den 17. mai 1932.4
Hun ble kalt Siss, nevnt 1955 og 2001.2,5 Hun var kontorist i Molde i 1955.1
Synnøve giftet seg den 7. mai 1955 med Sivert Harald Vestad. Selskapet ble holdt på Haugtussa.2,1 Hennes navn som gift var Vestad.4
Hun og Sivert bodde i Svelvik i 2001.4,6

Synnøve døde den 17. juli 2001 i Drammen.4 Hun ble gravlagt den 24. juli 2001 på Svelvik kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 87/16.4.1955. Side 3, «Lysinger / Vestad». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19550416_73_87_1?page=2
 2. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 102/5.5.1955. Side 3, «Personalia / Bryllup feires». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19550505_27_102_1?page=2
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 99/3.5.1982. Side 4, «† / Beret Anna Mordal». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19820503_54_99_1?page=3
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Synnøve Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002812827
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 164/20.7.2001. Side 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010720_159_164_1?page=24
 6. [S1907] Døde 1951–2014: Sivert Harald Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002811810
 7. [S497] Gravminnebasen: Synnøve Vestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/518b0f61-152f-422e-a07a-c1c482a46fc4
 8. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 156/11.7.2001. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010711_159_156_1?page=19
 9. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=329

Sivert Harald Vestad1,2

M, #16742, (27. juli 1925 - 8. juli 2001)

Familie

Synnøve Mordal (1932 - 2001)
De hadde tre barn.6,4 Sivert Harald ble født den 27. juli 1925.1
Sivert giftet seg den 7. mai 1955 med Synnøve Mordal. Selskapet ble holdt på Haugtussa.3,2 Sivert Harald Vestad var ekspeditør i Molde i 1955. Han drev senere agentur.2,4
Han og Synnøve bodde i Svelvik i 2001.5,1

Sivert døde den 8. juli 2001 i Svelvik.1,6 Han ble gravlagt den 13. juli 2001 på Svelvik kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Sivert Harald Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002811810
 2. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 87/16.4.1955. Side 3, «Lysinger / Vestad». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19550416_73_87_1?page=2
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 102/5.5.1955. Side 3, «Personalia / Bryllup feires». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19550505_27_102_1?page=2
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=329
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Synnøve Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002812827
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 156/11.7.2001. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010711_159_156_1?page=19
 7. [S497] Gravminnebasen: Sivert Harald Vestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/f5b44432-2834-4345-80cd-550b07b2a1a0

Torbjørn Mordal1,2

M, #16743, (17. august 1933 - 9. april 2018)
Far*Arne Mordal3 (1905 - 1984)
Mor*Beret Anna Hagås3 (1907 - 1982)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Tove Lange
De hadde to barn.4,2 Torbjørn ble født den 17. august 1933.1,2 Han var sivilingeniør.4

Torbjørn døde den 9. april 2018 i Lier.2,1

Petronella Hermanna Parelius1,2

K, #16745, (24. juli 1789 - 16. februar 1856)

Familie

Hans Arnt Fjellberg (1788 - 1876)
De fikk ti barn, hvorav ei dødfødt tvillingjente i september 1816 (forløst ved vending i tiende måned, uten liv og «allerede forraadnet»).6,1,7 
BarnPetronella Hermanna ble født den 24. juli 1789.3
Petronella Hermanna giftet seg i 1816 med Hans Arnt Fjellberg. Den 15. mars erklærte de ønske om ekteskap overfor presten i Hitra.4,2
Hun og Hans Arnt bodde på Gomalandet, Kristiansund, i 1816.4

Petronella Hermanna døde den 16. februar 1856.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 h, 1816, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351
 2. [S2309] Hitra mini. 1775–1818: fol. 139 a, 1816. https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610102
 3. [S2310] Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052808065?page=20
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 181 v, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031240
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 261 v, 1816, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031301
 6. [S2310] Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram: s. 53. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052808065?page=56
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 300 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031329

Margrete Elisabet Parelius Fjellberg1,2

K, #16746, (september 1816 - 12. februar 1851)
Far*Hans Arnt Fjellberg2,3 (1788 - 1876)
Mor*Petronella Hermanna Parelius3,4 (1789 - 1856)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde åtte barn, hvorav fire levde i 1851.1 Margrete Elisabet ble født i september 1816 i Kristiansund, som tvilling, og først hjemmedøpt av jordmora (søstera var dødfødt).2 Margrete Elisabet ble døpt den 30. desember 1816 i Kristiansund kirke.2

Margrete Elisabet døde den 12. februar 1851 i Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 22/20.2.1851. E-side 2, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18510220_84_22_1?page=1
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 181 v, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031240
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 261 v, 1816, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031301
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 h, 1816, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351

Andreas Kerim Smørholm1

M, #16747
Far*Odd Inge Smørholm2 (1947 - 2023)
Mor*Anne Marie Kerim

Kilder/noter

 1. [S2311] Dalane Tidende: nr. 12/28.1.2000. Side 2, «Vår lille jubilant». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dalanetidende_null_null_20000128_116_12_1?page=1
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/22.4.2023. Side 45, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20230422_181_93_1?page=44

Sissel Persdotter på Øverland1

K, #16748, ( - før 1747)

Familie

Ola Nilsson på Øverland ( - c 1768)
BarnSissel giftet seg den 28. desember 1727 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Nilsson på Øverland.1

Sissel døde før 1747.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 88, feria IV nativitas Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 140, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610363