Marit Toresdotter Skjelbostad1,2

K, #16701, (1728 - )

Familie

Knut Knutsson Skjelbostad (c 1714 - 1766)
De hadde fem barn.9 
BarnMarit ble født i 1728 på Skjelbostad, Voll.3
Marit giftet seg den 2. mai 1751 i Voll kirke med Knut Knutsson Skjelbostad.2,1
Hun og Knut bodde på fhv. mnr. 201, Moldeneset, Molde, i 1762 og 1764 (og trolig allerede i 1760). Marit var der som enke i 1767, da huset ble taksert til 20 daler. Det utgikk av branntaksten i 1770.1,4,5,6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 182, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610384
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 246. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=249
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Moldnesset, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064212
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 10.12.1770, tingsvitne. Avgang, mnr. 201. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064166
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Knut Knutssen1,2

M, #16702, (1751? - )
Far*Knut Knutsson Skjelbostad1 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megKnut ble trolig født i 1751 på Skjelbostad, Voll.3 Knut Skjelbostads barn ble døpt den 25. mai 1751. Faddere: Brit Sørensdotter på Set o.a.3
Knud Knuds: var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 1 daler 1 ort i årslønn.4
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 daler 1 ort 2 skilling.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 1 daler 3 skilling.6

Han bodde i Trondheim i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 183, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610385
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Eli Knutsdatter i Gamsgrøa1,2

K, #16703, (ca. 1755 - 1832)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad3 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Knutsson i Gamsgrøa (c 1755 - 1822)
De hadde tre barn. Eli ble født ca. 1755.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.4
Hun var myndling av Jon Aslaksson på Bergsethjellen i 1788. Det står Iver Bersetgield, som må være feilskrift.3

Annet navn: Eli Knutsdatter Skjelbostad, nevnt fra 1790 til 1791.5,6
Eli trolovet seg den 21. november 1790 i Vistdal kyrkje med Knut Knutsson på Ødegård. Forlovere: Åmund Ørjarsson i Lia og Ivar Ivarsson på Ødegård.5
Eli giftet seg den 1. januar 1791 i Vistdal kyrkje med Knut Knutsson på Ødegård.6,2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.7
Eli og Knut hadde Marit Knutsdatter i tjeneste i 1797.1

Hun og Knut var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1797. I 1814 solgte de gården til svigersønnen for 120 riksbankdaler og kår.1,2,8

Eli døde i 1832 i Gamsgrøa.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 a, Gamsgrøe. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670207
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640232
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 188 b, 1791, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 8. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 152. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=155

Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset1,2,3,4

K, #16704, (ca. 1758 - 16. mars 1826)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad5 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Olsson på Elgeneset (1761 - 1807)
De hadde ett barn.12 Ingeleiv ble født ca. 1758.3,6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.7
Hun var myndling av Ivar Olsson på Ødegård i 1788.5

Annet navn: Ingeleiv Knutsdatter på Lange, nevnt 1791.8
Ingeleiv giftet seg den 13. februar 1791 i Vistdal kyrkje med Just Olsson på Helle.8,9
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.10

Hun og Just var husfolk på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, i 1799. (Hennes kusine Brit Eriksdotter, s.d., hadde trolig bodd der.) Just og Ingeleiv var på Elgeneset allerede i 1792. Etter dem overtok sønnen Ola som plassbruker.11,2,12

Ingeleiv døde den 16. mars 1826 på Elgeneset, Nesset.3 Hun ble jordfestet den 21. april 1826.3

Kilder/noter

 1. I klokkerbokas jevnførelsesregister kalles hun Stranda.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 a, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 3. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 199, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650438
 4. [S2135] Rød klok. 1818–39: s. 705, nr. 393. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650506
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 6. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 579. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=582
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=583

Brit Knutsdatter1,2

K, #16705, (1760 - )
Far*Knut Knutsson Skjelbostad2,1 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad2 (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1760 i Molde.2 Brit ble døpt den 28. oktober 1760. Faddere: Knut Olsson i Schultzhagen, Marit Jakobsdotter og Anne Persdotter o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.3
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1788.1
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.4
Hun var myndling av Ivar Andersson på Storåkeren i 1797.5
Brit tjente i Eikesdalen, Eresfjord, i 1797.5

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, jenter, 28. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Marit Knutsdatter på Elgeneset1,2

K, #16706, (1763 - 8. februar 1820)
Far*Knut Knutsson Skjelbostad3,4 (c 1714 - 1766)
Mor*Marit Toresdotter Skjelbostad3 (1728 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble døpt den 28. juni 1763 i Molde kirke. Faddere: Kristoffer Kristoffersson og Marit Olsdotter o.a.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 13 skilling.6
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1788.4
Hun var myndling av Jakob Kasparsson på Lange i 1797.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 ort 1 skilling.7
Marit Knutsdatter tjente hos Eli Knutsdatter og Knut Knutsson i Gamsgrøa, Nesset, i 1797.2

Marit døde ugift den 8. februar 1820 på Elgeneset, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 13. februar 1820 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 122, 13. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640345
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Eli Knutsdotter på Lange1,2

K, #16707, (ca. 1715 - før 1788)
Far*Knut Kasparsson på Lange2,3 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange2 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De fikk ett barn, som døde før 1788.1,2 

Familie 2

Erik Persson på Øra (c 1714 - c 1752)
De fikk ett barn.4,2 
Barn

Familie 3

Anders Ørjarsson på Lange (c 1733 - f 1788)
De fikk én sønn (født på Gjermundnes), som døde før 1788.1,2 Eli ble født ca. 1715 på Indre Lange, Vistdal.1
Eli fikk barn med Erik Persson på Ødegård ca. 1741.4,2 Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.4
Eli fikk barn med Anders Ørjarsson på Lange i 1751. Det var hennes tredje leiermål. Hun var hans farsøster, og de ble arrestert 21. januar. Like etter fødte Eli barnet, mens Anders brakk foten og fikk barnekopper. Først 19. april ble de avhørt, og den 7. juni ble de dømt til halshogging for blodskam (incest). Hodet skulle settes på stake, og kroppen nedgraves på retterstedet. Den 17. september ble straffen redusert til livsvarig straffarbeid – han på nærmeste festning, og hun ved fiskevær. De satt i arrest på fogdegården Gjermundnes i Vestnes – Eli til 27. februar og Anders til 3. mars 1752. På tinget 29. juni leverte fogden regning for oppholdet, men fikk tingsvitne på at de begge var fattige. Eli var arving ved skiftet etter broren Ørjar og kona i 1753. Det var ikke deres sønn Anders, skjønt han fordret tjenestelønn.5,6,7,8,3,9
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 2 ort 14 skilling, utlagt i en andel i bruket på Lange (0–2–3), 1 tønne såkorn (0–2–16) og en svart gjeldbekre (0–1–16).10
Hun var myndling av Knut Knutsson på Mittet i 1753.3


Eli døde før 1788.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 107–108) ble Eli Knutsdotter og Anders Ørjarsson på Lange henrettet ca. 1751, men de ble benådet samme år.11,12,6

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 99–101. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 6. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640532
 7. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640533
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=110
 12. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111

Brit Eriksdotter på Lange1,2

K, #16708, (ca. 1741 - ca. 1796)
Far*Erik Persson på Øra1 (c 1714 - c 1752)
Mor*Eli Knutsdotter på Lange3,1 (c 1715 - f 1788)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1741 utenom ekteskap.2,1 Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler.4
Brit Eriksdotter på Lange ble konfirmert den 29. oktober 1758 i Vistdal kyrkje. Hun hadde skikkelig hode, skrev presten.2 Brit tjente i Gunnagarden, Indre Lange, Vistdal, i 1762.5 Hun tjente hos Anders Andersson og Brit Larsdotter på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1764.6
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 1 ort 15 skilling.7
Hun var myndling av Jon Kasparsson på Elgeneset i 1788.3


Brit døde trolig ca. 1796 på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, ugift og barnløs (kusina Ingeleiv Knutsdatter, s.d., og hennes mann fikk festeseddel på plassen i 1799, men bodde på Elgeneset allerede i 1792).8 Det ble holdt skifteregistrering etter Berethe Christophersdatter Elgenesøren (sic) den 16. januar 1797.8 Skiftet etter Berethe Christophersdatter Øren ble sluttet den 20. mai 1797. Kreditorer: Just Olsson på Elgeneset o.a. Arvinger: Jakob Kasparsson på Lange, Jon Kasparsson på Trollhaug, Søren Kasparsson, Knut Knutssen, Eli Knutsdatter i Gamsgrøa, Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset, Brit Knutsdatter og Marit Knutsdatter. Aktiva: 16 daler 1 ort 18 skilling. Passiva: 10–1–22. Arv: 6–0–20 (sic).9

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 11 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640055
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288

Ørjar Knutsson på Lange1,2

M, #16709, (ca. 1702? - ca. 1752)
Far*Knut Kasparsson på Lange1,2 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange3 ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mildrid Didriksdotter på Lange ( - c 1752)
De hadde ett barn.5 
BarnØrjar ble trolig født ca. 1702.4
Ørjar giftet seg med Mildrid Didriksdotter på Helle.1
Han og Mildrid var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1744. Etter dem overtok hans brors enke, Brit Jakobsdotter (s.d.).5,6
Erik Persson på Lange møtte på tinget den 8. juli 1748 i Rødven tinglag. Han ville at barnet han hadde med Eli Knutsdotter, nemlig Brit Eriksdotter, skulle følge ham i stedet for mora. Elis bror Ørjar Knutsson på Lange tilbød seg å betale det Erik hadde lagt ut for hennes leiermålsbot og annet, 6 daler 3 ort 12 skilling, for at barnet fremdeles skulle følge mora. Erik godtok dette.2

Ørjar døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter ham og Mildrid den 9. april 1753. Kreditorer: Didrik Justsson på Helle, Aslak Jonsson på Nerland, Ingebjørg Didriksdotter, Ola Persson på Lange, Anders Persson på Lange, Elling Aslaksson, Jakob Ottosson Fris, Torfinn Knutsson på Lange, Henrik Eriksson på Ødegård, Erik Bjørnsson Brekka, Anders Andersson på Lange, Bård Aslaksson på Bergset, Anders Ørjarsson, Hans Holst og Brit Eriksdotter o.a. Arvinger: Knut Kasparsson på Ødegård, Søren Kasparsson på Ødegård, Jakob Kasparsson på Ødegård, Jon Kasparsson på Ødegård, Knut Knutsson Skjelbostad, Jon Knutsson, Eli Knutsdotter, Just Didriksson på Helle, Ola Didriksson på Nauste, Ola Didriksson på Helle og Anders Didriksson på Helle. I boet var mange dyr, 15 merker i Lange (7 daler 2 ort), 7 tønner såkorn, 4 tønner brødkorn, o.a. De skyldte blant annet 9 daler 2 ort 12 skilling i landskyld, og 1 ort 4 skilling i Surnadal for en ljå. Aktiva: 67–0–11. Passiva: 44–0–5. Arv: 23–0–6.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400668
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107.
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053

Ola Kasparsson på Nerland1,2

M, #16710, (ca. 1675 - ca. 1716)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange (c 1643 - )Annet navn: Ola Kasparsson på Lange.3,4
Ola ble født ca. 1675.3,4 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1696. Ola var ennå soldat i 1703.3,4
Ola giftet seg ca. 1702 med en uregistrert person.3,4
Han var bruker på Reiten «II», Nerland, Vistdal, i 1703. Ola drev 1 pund 15 merker i 1716, men i matrikkelen 1717 står enka som bruker.2,3,1,5

Ola døde ca. 1716.1,5

Kilder/noter

 1. [S2009] Romsdal fogderegnskap 1715–16: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1716. Eridtz Fiords otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507280284
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 327. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=330
 3. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Nr. 75.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Nerland. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507290032

Jon Knutsson

M, #16711, ( - før 1788)
Far*Knut Kasparsson på Lange1 (c 1677 - c 1718)
Mor*Brit Jonsdotter på Lange ( - f 1753)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jon Knutsson på Lange.1 Jon Knutsson oppholdt seg i København, Danmark, i 1753.1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 1 ort 4 skilling.2
Tore Olsson på Moen representerte Jon Knutsson ved et skifte i 1753.1


Jon døde før 1788, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Mildrid Didriksdotter på Lange1

K, #16712, ( - ca. 1752)
Far*Didrik Justsson på Helle2 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle2 ( - c 1708)

Familie

Ørjar Knutsson på Lange (c 1702? - c 1752)
De hadde ett barn.4 
BarnAnnet navn: Mildrid Didriksdotter på Helle.2
Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 1 daler 3 ort 9 skilling.3

Mildrid giftet seg med Ørjar Knutsson på Lange.1
Hun og Ørjar var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal, i 1744. Etter dem overtok hans brors enke, Brit Jakobsdotter (s.d.).4,5

Mildrid døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ørjar den 9. april 1753. Kreditorer: Didrik Justsson på Helle, Aslak Jonsson på Nerland, Ingebjørg Didriksdotter, Ola Persson på Lange, Anders Persson på Lange, Elling Aslaksson, Jakob Ottosson Fris, Torfinn Knutsson på Lange, Henrik Eriksson på Ødegård, Erik Bjørnsson Brekka, Anders Andersson på Lange, Bård Aslaksson på Bergset, Anders Ørjarsson, Hans Holst og Brit Eriksdotter o.a. Arvinger: Knut Kasparsson på Ødegård, Søren Kasparsson på Ødegård, Jakob Kasparsson på Ødegård, Jon Kasparsson på Ødegård, Knut Knutsson Skjelbostad, Jon Knutsson, Eli Knutsdotter, Just Didriksson på Helle, Ola Didriksson på Nauste, Ola Didriksson på Helle og Anders Didriksson på Helle. I boet var mange dyr, 15 merker i Lange (7 daler 2 ort), 7 tønner såkorn, 4 tønner brødkorn, o.a. De skyldte blant annet 9 daler 2 ort 12 skilling i landskyld, og 1 ort 4 skilling i Surnadal for en ljå. Aktiva: 67–0–11. Passiva: 44–0–5. Arv: 23–0–6.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Anders Ørjarsson på Lange1,2,3

M, #16713, (ca. 1733 - før 1788)
Far*Ørjar Knutsson på Lange1 (c 1702? - c 1752)
Mor*Mildrid Didriksdotter på Lange ( - c 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Knutsdotter på Lange (c 1715 - f 1788)
De fikk én sønn (født på Gjermundnes), som døde før 1788.1,9 Anders ble født ca. 1733.1
Anders fikk barn med Eli Knutsdotter på Lange i 1751. Det var hennes tredje leiermål. Hun var hans farsøster, og de ble arrestert 21. januar. Like etter fødte Eli barnet, mens Anders brakk foten og fikk barnekopper. Først 19. april ble de avhørt, og den 7. juni ble de dømt til halshogging for blodskam (incest). Hodet skulle settes på stake, og kroppen nedgraves på retterstedet. Den 17. september ble straffen redusert til livsvarig straffarbeid – han på nærmeste festning, og hun ved fiskevær. De satt i arrest på fogdegården Gjermundnes i Vestnes – Eli til 27. februar og Anders til 3. mars 1752. På tinget 29. juni leverte fogden regning for oppholdet, men fikk tingsvitne på at de begge var fattige. Eli var arving ved skiftet etter broren Ørjar og kona i 1753. Det var ikke deres sønn Anders, skjønt han fordret tjenestelønn.4,2,5,3,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 15 daler, utlagt i skjut (6 daler), kua Løkkebod (3 daler 2 ort), graokse (1 daler 1 ort), to bukker (3 ort), liten gjeldbekre (1 ort 4 skilling), jernklave (6 skilling), skinn (6 skilling), 2 tønner såkorn (2 daler), 1 tønne brødkorn (2 ort 16 skilling), to plogjern (20 skilling), svart bukse (16 skilling) og ett par sko (4 skilling).8


Anders døde før 1788.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 107–108) ble Eli Knutsdotter og Anders Ørjarsson på Lange henrettet ca. 1751, men de ble benådet samme år.10,11,2

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 2. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640532
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 178. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410093
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 99–101. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410053
 5. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640533
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=110
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111

Jakob Jakobsson på Villa1,2

M, #16714, ( - ca. 1768)
Far*Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1660 - 1751)
Mor*Hilde Olsdotter på Setre
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tre barn levde i 1768.1 Annet navn: Jakob Jakobsson i Hjelvika, nevnt 1750.3 Jakob Jakobsson i Hjelvika var soldat i 1750.3
Jakob giftet seg den 18. januar 1750 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.3
Han bodde på Villa, Tresfjord, i 1753.2
Han var verge for Søren Kasparsson på Ødegård i 1753.2


Jakob døde ca. 1768 på Villa.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. september 1768.1

     Navnet hans ble skrevet Jacob Jacobsen Jelvig i 1750.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 467 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660494
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 325, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660371

Ingebjørg Didriksdotter på Helle1,2

K, #16715, ( - etter 1753)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle1 ( - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 1 daler 3 ort 9 skilling.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Just Didriksson på Helle1,2

M, #16716, (ca. 1699 - 1764)
Far*Didrik Justsson på Helle2,3 (c 1666 - )
Mor*Ragnhild Olsdotter på Helle2 ( - c 1708)Just ble født ca. 1699.3 I manntallet av 1701 står Just Didriksson hos Didrik Justsson i Heropp, Helle, Vistdal.3,4
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler 2 ort 19 skilling.5

Han var bruker i Heropp fra 1739. Justs tilkommende svigersønn drev bruket i 1757.4 Didrik Justsson på Helle og Just Didriksson på Helle ble stevnet til tinget den 19. oktober 1742 i Eresfjord tinglag. De skyldte penger for korn.1
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 3 daler 3 ort 9 skilling, pluss 0–2–12 etter fordring.6


Just døde i 1764 på Helle, Vistdal.4

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400532
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Helde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 440.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Ola Didriksson på Helle1,2

M, #16717, ( - 1766)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 3 ort 16 skilling.3
Han var fadder ved dåpen til Just Olsson på Helle den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset.4


Ola døde i 1766 på Helle, Vistdal.2 Han ble jordfestet den 5. oktober 1766 på Vistdal kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066

Anders Didriksson på Helle1

M, #16718, ( - etter 1753)
Far*Didrik Justsson på Helle1 (c 1666 - )Han var arving ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler 3 ort 16 skilling, pluss 0–2–12 etter fordring.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759

Ola Sørensson på Blakkstad1,2

M, #16719, (ca. 1737 - 28. februar 1808)
Far*Søren Eriksson på Ødegård3 (c 1704 - c 1737)
Mor*Brit Jakobsdotter på Ødegård4 (o 1705 - 1792)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Rasmusdotter på Blakkstad (c 1735 - 1810)
De hadde fem barn.17 Ola ble født ca. 1737 på Ødegård, Vistdal.5,2
Han var arving ved skiftet etter Søren Eriksson den 13. juni 1737: 3 daler 2 ort.3
Han var myndling av Erik Eriksson i Romdalvika i 1737.3

Annet navn: Ola Sørensson på Ødegård, nevnt 1758.6,3
Ola trolovet seg den 27. august 1758 i Rød kyrkje, Nesset, med Brit Rasmusdotter i Skjørlia. Forlovere: Ola Olsson på Rød o.a.6
Ola giftet seg den 17. september 1758 i Rød kyrkje med Brit Rasmusdotter i Skjørlia. På tinget 4. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet samleie før vielsen.7,8,9
Annet navn: Ola Sørensson i Holen, nevnt fra 1759 til 1763.10,8 Ola Sørensson fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker i Nedgarden, Holen, Nesset, fra Ole Alsing den 22. januar 1759. Seddelen ble tinglyst 19. oktober samme år.11,12
Han og Brit var brukere i Nedgarden i 1760.13
Etter barsel ble Brit Rasmusdotter innledet i Vistdal kyrkje den 6. januar 1763. Ola var utkommandert, og Brit hadde flyttet til hans mor på Indre Lange.10

Han og Brit bodde på Blakkstad, Gjemnes, i 1766.1 Ola Sørensson på Blakkstad var håndverker ved gjenoppbyggingen i Frei kirke i 1767.14
Han og Brit var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1769. De ryddet bruket. Sønnen Ola overtok i 1796, og i 1801 var Ola og Brit innerster hos ham.14,15,5
Han var arving ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770: 1 daler 2 ort 3 skilling, pluss 1 daler 2 ort etter fordring – utlagt 1–2–0 i Knutsgarden, en kiste (0–0–8), ljå (0–1–16), sølvskje (1–0–0) o.a.16


Ola døde den 28. februar 1808 på Blakkstad, av alderdom.2 Han ble jordfestet den 13. mars 1808 på Øre kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Søfrensen Ødegaarden i 1758.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørensen Hoel i 1759.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørensen Blagstad i 1770.4

Kilder/noter

 1. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 150, døpte, 1766, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620531
 2. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 170, 1808, jordfestelse, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620541
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 5. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 509 a, Blacstad, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340315
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 b, 3. juli, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410362
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 11. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 76 a, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410376
 12. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 a, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640065
 14. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 83. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=86
 15. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 85. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=88
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 84. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=87

Erik Eriksson i Romdalvika1,2,3

M, #16720, (ca. 1701 - 23. desember 1764)
Far*Erik Eriksson på Li1 (c 1666 - 1743)
Mor*Brit Olsdotter på Li4 (o 1668 - 1740)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift to ganger, og kan ha hatt fler barn. Erik var enkemann i 1764.10,3,2 
BarnAnnet navn: Erik Eriksson på Li.4
Erik ble født ca. 1701.5
Han var bruker i Romdalvika, Veøy, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund.6
Han var verge for Ola Sørensson på Ødegård i 1737.7

I manntallet av 1762 står han og kona som brukere i Romdalvika. Erik Eriksson var også der.8
Erik hadde Anne Arnoldsdotter på Eikaneset o.a. i tjeneste i september 1762. Hun var hos ham til over nyttår.8,9


Erik døde den 23. desember 1764 i Romdalvika, av tæring.2 Han ble gravlagt den 29. desember 1764 på Veøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Erichsøn Romdahlvig i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 519, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660465
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 23. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 427.
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Eridsfiords Otting.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, av- og tilgang februar 1763. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/435/
 10. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437

Brit Rasmusdotter på Blakkstad1,2

K, #16721, (ca. 1735 - 13. november 1810)

Familie

Ola Sørensson på Blakkstad (c 1737 - 1808)
De hadde fem barn.17 Brit ble født ca. 1735.2,1 Hennes hjemsted var i Skjørlia, Nesset.3
Annet navn: Brit Rasmusdotter i Skjørlia, nevnt 1758.4,5
Brit trolovet seg den 27. august 1758 i Rød kyrkje, Nesset, med Ola Sørensson på Ødegård. Forlovere: Ola Olsson på Rød o.a.5
Brit giftet seg den 17. september 1758 i Rød kyrkje med Ola Sørensson på Ødegård. På tinget 4. juli året etter ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet samleie før vielsen.4,6,7
Annet navn: Brit Rasmusdotter i Holen, nevnt 1759.6
Hun og Ola var brukere i Nedgarden, Holen, Nesset, i 1760.8 I manntallet av 1762 står Brit Rasmusdotter hos Brit Jakobsdotter i Knutsgarden, Indre Lange, Vistdal.9,10,11
Etter barsel ble hun innledet i Vistdal kyrkje den 6. januar 1763. Ola var utkommandert, og Brit hadde flyttet til hans mor på Indre Lange.12

Hun og Ola bodde på Blakkstad, Gjemnes, i 1766.13
Hun og Ola var brukere på Nordåkeren, Blakkstad, Gjemnes, fra 1769. De ryddet bruket. Sønnen Ola overtok i 1796, og i 1801 var Ola og Brit innerster hos ham.14,15,2

Brit døde den 13. november 1810 på Blakkstad, av alderdom.1 Hun ble jordfestet den 19. november 1810 på Øre kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset III (s. 111) kom Brit Rasmusdotter i Holen fra Lange i Vistdal, men det stemmer ikke (hennes svigermor bodde derimot på Indre Lange).16,3

Kilder/noter

 1. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 172, jordfestelse, 1810, 19. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620542
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 509 a, Blacstad, 6. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340315
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=268
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 b, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640054
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 b, 3. juli, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410362
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 b, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410364
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 a, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640065
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041185
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 11. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 109.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 a, helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640075
 13. [S850] Kvernes mini. 1765–1812 (Øre): s. 150, døpte, 1766, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620531
 14. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 83. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=86
 15. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 85. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=88
 16. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 17. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 84. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=87

Just Olsson på Elgeneset1,2

M, #16722, (1761 - 1807)

Familie

Ingeleiv Knutsdatter på Elgeneset (c 1758 - 1826)
De hadde ett barn.9 Just ble født i 1761 på Helle, Vistdal.3 Just ble døpt den 13. januar 1761 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Kari Endresdotter på Hanset, Søgni Olsdotter på Helle, Mats Olsson på Hanset og Ola Didriksson på Helle o.a.3
Annet navn: Just Olsson på Helle, nevnt 1791.4,3
Just giftet seg den 13. februar 1791 i Vistdal kyrkje med Ingeleiv Knutsdatter på Lange.4,2
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Kristoffersdotter på Elgenesøra den 20. mai 1797: 2 daler 16 skilling, derav 1 daler for likkisten.5
Just Olsson fikk festeseddel på Gjerdet, Elgeneset, Nesset, den 26. oktober 1799. Seddelen ble tinglyst 28. oktober.6,7,8
Han og Ingeleiv var husfolk på Elgenesgjerdet i 1799. (Hennes kusine Brit Eriksdotter, s.d., hadde trolig bodd der.) Just og Ingeleiv var på Elgeneset allerede i 1792. Etter dem overtok sønnen Ola som plassbruker.8,1,9

Just døde i 1807 på Elgeneset, Nesset.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 441) bodde Just Knutsson på Ødegård hos Just Olsson på Elgeneset i 1801, men det stemmer ikke.10,11

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 193 a, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 189 a, 6. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640233
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680288
 6. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 427 a, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420884
 7. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 427 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420885
 8. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 579. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=582
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 580. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=583
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=444
 11. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 362 a, Lille Bersæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228

Anne Olsdotter på Myklebostad1

K, #16723, (ca. 1678 - 1761 eller 1762)
Far-?*Ola Aslaksson på Myklebostad (c 1651 - ); trolig2
Mor-?*Brit Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1685); trolig2
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnne ble født ca. 1678.1

Anne døde i 1761 eller 1762 på Myklebostad, Vistdal.1 Hun ble jordfestet den 10. januar 1762 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 1762, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219

Aslak Knutsson i Utigard1

M, #16724, (1760 - 19. august 1842)
Far*Knut Andersson på Myklebostad2,3 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad3 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Aslak Knutsson på Myklebostad.3,2
Aslak ble født i 1760 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2,4 Aslak ble døpt den 27. januar 1760 i Vistdal kyrkje. Faddere: Anne Persdotter på Hanset, Ola Persson på Myklebostad og Henrik Eriksson på Lange o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.3
Han var myndling av Tomas Ingebrigtsson på Husby i 1764.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.5
Aslak Knutsson tjente hos Knut Eriksson og Gjertrud Persdotter i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1801.6
Han var husmann på et av Utigard-brukene i Eikesdal, Eresfjord, i 1808.1
Annet navn: Aslak Knutsson i Eikesdal, nevnt 1842.4

Aslak døde den 19. august 1842 i Eikesdal, som innerst, 82½ år gammel.4 Han ble jordfestet den 28. august 1842 på Eresfjord kyrkjegard.4,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).8,6,9

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 34, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640301
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 373, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650238
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 650, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904650320
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073

Knut Eriksson i Utigard1,2

M, #16725, (ca. 1722 - 1803)
Far*Erik Knutsson i Utigard3 (c 1693 - f 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Persdotter i Utigard (c 1736 - 1808)
De hadde tre barn (se nederst).3 Knut ble født ca. 1722.2,1
Knut giftet seg i 1760 med Gjertrud Persdotter i Meringdal.2,3
Han og Gjertrud var selveiere i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, fra 1760. Sønnen Erik fikk skjøte i 1795, men overtok ikke. Knut og Gjertrud drev fremdeles i 1801.3,2
Annet navn: Knut Eriksson i Eikesdal, nevnt 1788.4
Han var verge for Marit Knutsdotter i 1788.4
Knut og Gjertrud hadde Aslak Knutsson i tjeneste i 1801.2


Knut døde i 1803 på bnr. 4.1 Han ble jordfestet den 13. november 1803 på Eresfjord kyrkjegard.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).3,2,5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 234 a, 23. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640278
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073

Ola Knutsson på Myklebostad1,2

M, #16726, (1763 - )
Far*Knut Andersson på Myklebostad1,2 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad1 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1763 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.1
Han var myndling av Ola Persson på Bjørnes i 1764.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=266
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Kari Knutsdotter på Bjørnes1

K, #16727, (ca. 1752 - 1797)
Far*Knut Andersson på Myklebostad2,1 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad2 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Bjørnes (c 1752 - 1839)
De hadde sju barn.3 Annet navn: Kari Knutsdotter på Myklebostad.2
Kari ble født ca. 1752 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.2
Hun var myndling av Henrik Knutsson på Myklebostad i 1764.2

Kari giftet seg i 1780 med Per Olsson på Bjørnes.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 ort 9 skilling.4


Kari døde i 1797 på Bjørnes, Eresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=195
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Aslak Olsson på Myklebostad1,2,3

M, #16728, (ca. 1679 - etter 1746)
Far*Ola Aslaksson på Myklebostad1,2 (c 1651 - )
Mor*Brit Aslaksdotter på Myklebostad1 ( - e 1685)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde fire barn.8 
BarnAslak ble født ca. 1679 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2 Han var reservesoldat i 1701.2 I manntallet av 1701 står Aslak Olsson hos Ola Aslaksson på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal.2,4
Han var bruker på bnr. 3 i 1707. Aslak pantsatte sin andel i bruket i 1719, og var fattig i 1721. Året etter fikk neste bruker bygselseddel (s.d.).4,5 Aslak Olsson stevnet Brit Jonsdotter til tinget i Eresfjord tinglag den 1. februar 1713. Hun hadde mottatt 8 skilling i festepenger uten å møte til tjeneste. På hennes vegne møtte Aslak Jonsson på Nerland. Brit ble dømt til å betale tilbake pengene pluss en kvart årslønn samt å dekke saksomkostningene.3

Aslak døde trolig etter 1746.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 3. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390414
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 216. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=219
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 217. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=220

Ola Aslaksson på Myklebostad1,2

M, #16729, (ca. 1701 - før 1788)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad1 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1701.2
Han var bruker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1730-årene og 1742. (Forrige bruker var Per Persson, s.d.) I 1731 hadde Ola lyst sin innløsningsrett og pengemangel til 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel, men neste bruker fikk skjøte i 1744 (s.d.). Ola var husmann på Myklebostad i 1749.3,1,2

Ola døde før 1788, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=221
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Per Andersson på Myklebostad1,2

M, #16730, (ca. 1752 - 1817)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad2 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1752 på Nedre Myklebostad, Vistdal.4,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.5

Han var selveier på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1789 til 1817. Per gav kår til forrige bruker, broren Ola.6,7

Per døde i 1817 på Nedre Myklebostad.1 Han ble jordfestet den 1. juni 1817 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 101, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640334
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 a, Mochelbostad, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670224
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=224
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 222. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=225

Trond Andersson i Lia1,2

M, #16731, (ca. 1750 - 28. september 1833)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad3 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad4 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Åmundsdotter i Lia (1760 - 1843)
De hadde tre barn.7 
BarnAnnet navn: Trond Andersson på Myklebostad.5,3
Trond ble født ca. 1750 på Nedre Myklebostad, Vistdal.2,5
Trond Andersson på Myklebostad kjøpte på Øra, Vistdal, den 28. oktober 1784 av Mats Toresson.6
Trond giftet seg den 28. juni 1786 med Olov Åmundsdotter i Lia.7
Annet navn: Trond Andersson på Øra.6
Trond Andersson kjøpte i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, den 22. oktober 1787 av Åmund Ørjarsson.7
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.8

Han og Olov var selveiere på Øra til 1790. De solgte gården 29. oktober, tinglyst 11. juli året etter.6,9 I folketellingen av 1801 står Trond og Olov som brukere i Nerlia. Anders Trondsson, Åmund Ørjarsson og Søgni Persdotter o.a. bodde også der. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.2
Trond Andersson solgte i Nerlia den 6. november 1815 til Anders Trondsson. Trond skulle fortsette å drive bruket så lenge han ville.7,10

Trond døde den 28. september 1833.7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 209 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640253
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 220.
 5. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Landvern, nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201690544
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 295.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 9. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 296.
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 349.

Olov Åmundsdotter i Lia1

K, #16732, (1760 - 28. april 1843)
Far*Åmund Ørjarsson i Lia2 (c 1735 - 1804)
Mor*Søgni Persdotter i Lia2 (c 1733 - 1801)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Andersson i Lia (c 1750 - 1833)
De hadde tre barn.3 
BarnOlov ble født i 1760.2
Olov giftet seg den 28. juni 1786 med Trond Andersson på Myklebostad.3
Annet navn: Olov Åmundsdotter på Øra.4
Hun og Trond var selveiere på Øra, Vistdal, til 1790. De solgte gården 29. oktober, tinglyst 11. juli året etter.4,5
I folketellingen av 1801 står Olov og Trond som brukere i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal. Anders Trondsson, Åmund Ørjarsson og Søgni Persdotter o.a. bodde også der. Åmund og Søgni var kårfolk med jord.1

Olov døde den 28. april 1843.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Wisdalen, Langelie.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 347.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 348.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 295.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 296.

Aslak Andersson på Bergsethjellen1

M, #16733, (ca. 1756 - desember 1815 eller januar 1816)
Far*Anders Aslaksson på Myklebostad2 (c 1722 - 1787)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1715 - 1787)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde sju barn.6 
BarnAnnet navn: Aslak Andersson på Myklebostad.2
Aslak ble født ca. 1756 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 1 ort 10 skilling.4
Aslak Andersson fikk bygselseddel på Bergsethjellen, Vistdal, fra Marit Persdotter den 26. oktober 1797. Hun fikk samtidig kårbrev fra ham.5

Aslak døde i desember 1815 eller januar 1816 på Bergsethjellen.1 Han ble jordfestet den 21. januar 1816 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 87, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640327
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 221.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 21.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 22.

Ågot Aslaksdotter på Barsteinen1,2

K, #16734, (ca. 1709 - 1789)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad3 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Aslaksson på Barsteinen (c 1709 - 1787)
Nils var trolig gift to ganger, og hadde iallfall to barn (i forrige ekteskap, ettersom dattera giftet seg med enkemannen etter Ågots søster).5 Annet navn: Ågot Aslaksdotter på Myklebostad.3
Ågot ble født ca. 1709.4
Ågot giftet seg med Nils Aslaksson på Barsteinen.2,1
Hun og Nils var brukere i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset, fra 1753. Hans sønn Anders fikk bygselseddel i 1769. Nils kjøpte 1 tønne havre på kreditt fra myndighetene i nødsåret 1773.5,6,7 Ågot Aslaksdotter på Barsteinen ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 24. oktober 1754.1
Ågot og Nils hadde Mali Lassesdotter i tjeneste i 1762.2

Hun og Nils bodde i Vistdal i 1787, på Ødegård eller Litle Bergsethjellen.8,4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 1 ort 15 skilling.9

Annet navn: Ågot Aslaksdotter på Ødegård, nevnt 1789.4

Ågot døde i 1789.4 Hun ble jordfestet den 6. september 1789 på Vistdal kyrkjegard.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).10,11,12,13

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 333, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410171
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 140. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640228
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=119
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 175 a, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.

Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa1,2

K, #16735, (ca. 1711 - 1762)
Far*Aslak Olsson på Myklebostad2 (c 1679 - e 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Jonsson i Gamsgrøa (c 1708 - 1769)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1788.5,2 
BarnAnnet navn: Brit Aslaksdotter på Myklebostad.
Brit ble født ca. 1711 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1
Brit giftet seg med Lasse Jonsson.2
Hun og Lasse var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund (hele gården).3,4

Brit døde i 1762 i Gamsgrøa.1 Hun ble jordfestet den 21. april 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. mars 1763. Kreditor: Aslak Jonsson i Sotnakken. Arvinger: Lasse Jonsson, Lasse Lassesson og Mali Lassesdotter o.a. De eide 10 merker i gården. Aktiva: 33 daler 3 ort. Passiva: 11 daler 3 ort 16 skilling. Arv: 21–3–8.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 28 b, onsdag før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118

Lasse Jonsson i Gamsgrøa1,2,3

M, #16736, (ca. 1708 - 1769)
Far-?*Jon Lassesson i Gamsgrøa (c 1681 - ); trolig

Familie 1

Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa (c 1711 - 1762)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1788.6,4 
Barn

Familie 2

Gjertrud Nilsdotter i Gamsgrøa
De hadde to barn.5 Lasse ble født ca. 1708.3 Han var soldat.3
Lasse giftet seg med Brit Aslaksdotter på Myklebostad.4
Han og Brit var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1749. Skyld: 2 pund (hele gården).3,5
Han og Gjertrud Nilsdotter var brukere i Gamsgrøa i 1762. De var nok festet (avtale om trolovelse).2
Han var arving ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 10 daler 3 ort 16 skilling, utlagt i 4 merker i gården (1 daler) o.a.6

Lasse trolovet seg den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset, med Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen. Forlovere: Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik.1
Lasse giftet seg med Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen den 19. juni 1763 i Rød kyrkje, som ett av tre par.7

Lasse døde i 1769.5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 1. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 34 a, 3. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077

Gjertrud Nilsdotter i Gamsgrøa1

K, #16737
Far*Nils Aslaksson på Barsteinen2 (c 1709 - 1787)

Familie

Lasse Jonsson i Gamsgrøa (c 1708 - 1769)
De hadde to barn.5 Hun og Lasse Jonsson var brukere i Gamsgrøa, Nesset, i 1762. De var nok festet (avtale om trolovelse).1
Annet navn: Gjertrud Nilsdotter på Barsteinen, nevnt 1763.3,4
Gjertrud trolovet seg den 17. april 1763 i Rød kyrkje, Nesset, med Lasse Jonsson i Gamsgrøa. Forlovere: Ola Eriksson på Barsteinen og Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik.3
Gjertrud giftet seg med Lasse Jonsson i Gamsgrøa den 19. juni 1763 i Rød kyrkje, som ett av tre par.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 141. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041175
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 115. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=118
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 33 a, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 34 a, 3. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640077
 5. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154

Lasse Lassesson i Gamsgrøa1,2

M, #16738, (ca. 1754 - )
Far*Lasse Jonsson i Gamsgrøa1,2 (c 1708 - 1769)
Mor*Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa2 (c 1711 - 1762)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLasse ble født ca. 1754 i Gamsgrøa, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Aslaksdotter i Gamsgrøa den 11. mars 1763: 4 daler 1 ort 11 skilling, utlagt i 3 merker i gården (3 ort) o.a.1
Lasse Lassesson i Gamsgrøa ble konfirmert i 1778.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 daler 1 ort 2 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660118
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Oskar Bernhard Mordal1

M, #16739, (1901 - 17. februar 1919)
Far*Olaf Mordal1 (1863 - 1950)
Mor*Berit Kristine Mordal1 (1861 - 1934)
4-menning 2 ganger forskjøvet til megOskar Bernhard ble født i 1901.1

Oskar Bernhard døde den 17. februar 1919 i Bolsøy. En motorbåt med fire mann, som arbeidet med elektriske ledninger til Istad, gikk på Øygardsflua i stormen. Oskar kom seg på land, men var så medtatt at han døde.1,2 Han ble gravlagt den 26. februar 1919 på Røbekk kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 21/20.2.1919. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190220_76_21_1?page=2
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 20/18.2.1919. Side 2, «I Fannefjorden». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190218_76_20_1?page=1

Bertha Elisabet Mordal1,2

K, #16740, (1901 - 14. november 1920)
Far*Olaus Mordal2,1 (1871 - 1950)
Mor*Anna Børresdotter Herje1 (1867 - 1942)
4-menning 2 ganger forskjøvet til megBertha Elisabet ble født i 1901 på Ytre Herje, Veøy.2 Hun var ekspeditør (butikkjomfru) i 1920.2

Bertha Elisabet døde ugift den 14. november 1920 i Moldelia, Moldegård, Bolsøy, av lungetuberkulose.2,1 Hun ble gravlagt den 20. november 1920, fra kapellet klokken 13.2,1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 263/16.11.1920. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19201116_77_263_1?page=2
 2. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 4, kvinner, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085007

Synnøve Mordal1,2

K, #16741, (17. mai 1932 - 17. juli 2001)
Far*Arne Mordal3 (1905 - 1984)
Mor*Beret Anna Hagås3 (1907 - 1982)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Sivert Harald Vestad (1925 - 2001)
De hadde tre barn.8,9 Synnøve ble født den 17. mai 1932.4
Hun ble kalt Siss, nevnt 1955 og 2001.2,5 Hun var kontorist i Molde i 1955.1
Synnøve giftet seg den 7. mai 1955 med Sivert Harald Vestad. Selskapet ble holdt på Haugtussa.2,1 Hennes navn som gift var Vestad.4
Hun og Sivert bodde i Svelvik i 2001.4,6

Synnøve døde den 17. juli 2001 i Drammen.4 Hun ble gravlagt den 24. juli 2001 på Svelvik kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 87/16.4.1955. Side 3, «Lysinger / Vestad». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19550416_73_87_1?page=2
 2. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 102/5.5.1955. Side 3, «Personalia / Bryllup feires». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19550505_27_102_1?page=2
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 99/3.5.1982. Side 4, «† / Beret Anna Mordal». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19820503_54_99_1?page=3
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Synnøve Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002812827
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 164/20.7.2001. Side 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010720_159_164_1?page=24
 6. [S1907] Døde 1951–2014: Sivert Harald Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002811810
 7. [S497] Gravminnebasen: Synnøve Vestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/518b0f61-152f-422e-a07a-c1c482a46fc4
 8. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 156/11.7.2001. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010711_159_156_1?page=19
 9. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=329

Sivert Harald Vestad1,2

M, #16742, (27. juli 1925 - 8. juli 2001)

Familie

Synnøve Mordal (1932 - 2001)
De hadde tre barn.6,4 Sivert Harald ble født den 27. juli 1925.1
Sivert giftet seg den 7. mai 1955 med Synnøve Mordal. Selskapet ble holdt på Haugtussa.3,2 Sivert Harald Vestad var ekspeditør i Molde i 1955. Han drev senere agentur.2,4
Han og Synnøve bodde i Svelvik i 2001.5,1

Sivert døde den 8. juli 2001 i Svelvik.1,6 Han ble gravlagt den 13. juli 2001 på Svelvik kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Sivert Harald Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002811810
 2. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 87/16.4.1955. Side 3, «Lysinger / Vestad». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19550416_73_87_1?page=2
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 102/5.5.1955. Side 3, «Personalia / Bryllup feires». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19550505_27_102_1?page=2
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=329
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Synnøve Vestad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002812827
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 156/11.7.2001. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20010711_159_156_1?page=19
 7. [S497] Gravminnebasen: Sivert Harald Vestad. https://slektogdata.no/gravminner/grav/f5b44432-2834-4345-80cd-550b07b2a1a0

Torbjørn Mordal1,2

M, #16743, (17. august 1933 - 9. april 2018)
Far*Arne Mordal3 (1905 - 1984)
Mor*Beret Anna Hagås3 (1907 - 1982)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Tove Lange
De hadde to barn.4,2 Torbjørn ble født den 17. august 1933.1,2 Han var sivilingeniør.4

Torbjørn døde den 9. april 2018 i Lier.2,1

Petronella Hermanna Parelius1,2

K, #16745, (24. juli 1789 - 16. februar 1856)

Familie

Hans Arnt Fjellberg (1788 - 1876)
De fikk ti barn, hvorav ei dødfødt tvillingjente i september 1816 (forløst ved vending i tiende måned, uten liv og «allerede forraadnet»).6,1,7 
BarnPetronella Hermanna ble født den 24. juli 1789.3
Petronella Hermanna giftet seg i 1816 med Hans Arnt Fjellberg. Den 15. mars erklærte de ønske om ekteskap overfor presten i Hitra.4,2
Hun og Hans Arnt bodde på Gomalandet, Kristiansund, i 1816.4

Petronella Hermanna døde den 16. februar 1856.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 h, 1816, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351
 2. [S2309] Hitra mini. 1775–1818: fol. 139 a, 1816. https://www.digitalarkivet.no/kb20070905610102
 3. [S2310] Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052808065?page=20
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 181 v, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031240
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 261 v, 1816, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031301
 6. [S2310] Slægtstavler for de trønderske Slægter Parelius og Gram: s. 53. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015052808065?page=56
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 300 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031329

Margrete Elisabet Parelius Fjellberg1,2

K, #16746, (september 1816 - 12. februar 1851)
Far*Hans Arnt Fjellberg2,3 (1788 - 1876)
Mor*Petronella Hermanna Parelius3,4 (1789 - 1856)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde åtte barn, hvorav fire levde i 1851.1 Margrete Elisabet ble født i september 1816 i Kristiansund, som tvilling, og først hjemmedøpt av jordmora (søstera var dødfødt).2 Margrete Elisabet ble døpt den 30. desember 1816 i Kristiansund kirke.2

Margrete Elisabet døde den 12. februar 1851 i Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 22/20.2.1851. E-side 2, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18510220_84_22_1?page=1
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 181 v, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031240
 3. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 261 v, 1816, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031301
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 377 h, 1816, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031351

Andreas Kerim Smørholm1

M, #16747
Far*Odd Inge Smørholm2 (1947 - 2023)
Mor*Anne Marie Kerim

Kilder/noter

 1. [S2311] Dalane Tidende: nr. 12/28.1.2000. Side 2, «Vår lille jubilant». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dalanetidende_null_null_20000128_116_12_1?page=1
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/22.4.2023. Side 45, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20230422_181_93_1?page=44

Sissel Persdotter på Øverland1

K, #16748, ( - før 1747)

Familie

Ola Nilsson på Øverland ( - c 1768)
BarnSissel giftet seg den 28. desember 1727 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Nilsson på Øverland.1

Sissel døde før 1747.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 88, feria IV nativitas Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 140, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610363

Per Øverland1,2,3

M, #16749, (2. april 1789 - 27. januar 1823)
Far*Ørjar Persson på Øverland4,5 (1761 - 1843)
Mor*Marit Ellingsdotter på Øverland4 (1760 - 1842)

Familie

Beret Olsdatter Øren (c 1787 - 1856)
Fem barn levde i 1843.8,5 Per ble født den 2. april 1789 i Bolsøy, mens foreldrene var trolovet.4 Per ble døpt den 10. april 1789 i Molde kirke. Faddere: Ola Persson Øverland, Anders Knutsson på Øverland og Brit Knutsdotter på Fuglset o.a. Brit bar barnet.4 Per Ørjarsson og Marit Kristensdotter o.a. tjente på Hjelset, Bolsøy, i 1801.6 Per Øverland var kompanikirurg (feltskjærer) i Trondheim i 1815 og 1823.1,7
Per giftet seg ca. 1816 med Beret Olsdatter.1,8
Han og Beret bodde i Kongens gate, Trondheim, i 1823. Hun bodde ved reperbanen i 1856.2,9

Per døde natt til 27. januar 1823 i Trondheim, av lungesykdom, etter 8 dagers hardt sykeleie.2,8 Han ble gravlagt den 4. februar 1823.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Øverland fra 1815 til 1823.1,2

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 19, nr. 58. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610058
 2. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 377, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610630
 3. [S2312] Hegerholm-slekta: vedlegg 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021061548554?page=226
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b, 1789, gutter, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 5. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 323 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640335
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 422 a, Gieldsæt, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670283
 7. [S2313] Trondheim dødsfallsprotokoll 1823–70: fol. 11 b, 29. januar. https://www.digitalarkivet.no/sk60065020000003
 8. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 9/31.1.1823. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18230131_56_9_1?page=0
 9. [S2314] Trondheim, Domkirken klok. 1856–81: 1856. Nr. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921650310

Beret Olsdatter Øren1,2

K, #16750, (ca. 1787 - 8. mai 1856)

Familie 1

Hun var enke i 1815.1 

Familie 2

Per Øverland (1789 - 1823)
Fem barn levde i 1843.2,5 Beret ble født ca. 1787.3
Beret giftet seg med en uregistrert person.1
Beret giftet seg ca. 1816 med Per Øverland.1,2
Hun og Per bodde i Kongens gate, Trondheim, i 1823. Hun bodde ved reperbanen i 1856.4,3 Hennes navn som gift var Beret Øverland, nevnt 1856.3

Beret døde den 8. mai 1856 i Trondheim, av lungebetennelse.3 Hun ble gravlagt den 15. mai 1856.3

Kilder/noter

 1. [S903] Trondheim, Domkirken mini. 1815–21: s. 19, nr. 58. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610058
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 9/31.1.1823. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18230131_56_9_1?page=0
 3. [S2314] Trondheim, Domkirken klok. 1856–81: 1856. Nr. 63. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921650310
 4. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 377, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610630
 5. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 323 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640335

Henritte Homeier1,2

K, #16751, (ca. 1744 - 1. september 1812)

Familie

Magnus Teiste (1723 - 1796)
To barn levde i 1796.4 
BarnHenritte ble født ca. 1744.3,2
Henritte giftet seg med Magnus Teiste.4,2
Hun og Magnus bodde i Garnisons sogn, København, Danmark, i 1765.1
Hun og Magnus bodde på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1777. (Eiendommen hadde vært tollbod.) Bygninger (taksert i daler): hovedbygning (500), sidehus (50) og to store pakkhus under samme tak (450). De flyttet i 1779 (neste beboer var Hans Thiis Møller, s.d.).5,6
Hun og Magnus bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, fra 1779 (forrige beboer var Inger fra Kristiansund).7
Hun og Magnus bodde på mnr. 97, Bakken, Molde, i 1789.8
Hun ble kalt madam Henritte Homeier Teiste i 1796.4,3 Kristine Magrete Teiste bodde hos sin farbrors enke, madam Henritte Homeier Teiste, i 1797 i Molde.9
Henritte bodde på mnr. 13, Kirklandet, Kristiansund, i 1801, hos dattera. Henritte hadde 25 daler i pensjon fra postkassen.3

Henritte døde den 1. september 1812 på mnr. 55, 10. rode, Bergen.2 Hun ble gravlagt den 5. september 1812 på St. Pauls kirkegård, Bergen, som fattig i fri jord.2

     Navnet hennes ble skrevet Henriche Homeyer i 1812 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1765, 6. juni. Lenke.
 2. [S951] Bergen, Nykirken klok. 1775–1820: fol. 101 a, 5. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416660425
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 800 a, mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340582
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064083.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 98. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 9. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 309 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380315

Eberg Nikolai Olsen1,2

M, #16752, (2. desember 1919 - 16. mars 1996)
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors3,4 (1887 - 1927)
Mor*Marie Simonette Mikalsdatter Skavli3,4 (1892 - 1931)

Familie

Gunvor Kvendseth (1918 - 1993)
De hadde tre barn.21 
BarnEberg Nikolai ble født den 2. desember 1919 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt 1. januar 1920 av Nils Peder Johansen Myrnes.3,5 Han var oppkalt etter Eberg Nikolai Olsen. Ved folketellingen av 1. desember 1920 bodde Eberg Nikolai Olsen på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, hos Ole Johan og Marie Simonette Eriksen.6,7,8,9 Eberg Nikolai og Mary Serine ble døpt den 15. oktober 1922.3,10 Han var same. Etter at foreldrene døde, havnet Eberg ved finnemisjonens barnehjem i Rotsundelv, Nordreisa.4,11,5 Eberg Nikolai Olsen ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 21. august 1934.5 Han ble konfirmert den 21. juni 1936 i Nordreisa.5
Eberg bodde i Bolsøy fra ca. 1936, hos en familie ved Solemdalen.12 Han var elev på Rauma Ungdomsskule, Bolsøy, fra 1938 til 1939.13 Han var elev på Møre og Romsdals arbeidsskule, Bolsøy.12 Eberg var møbelsnekker i Molde i 1945.14,2
Eberg Nikolai giftet seg den 19. mai 1945 i Kristiansund med Gunvor Kvendseth.2,15
Han og Gunvor bodde i Aukravegen 23, Molde.16

Eberg Nikolai døde den 16. mars 1996 i Molde.1,17 Han ble bisatt den 22. mars 1996 i Molde kirke. Båren ble ført til Kristiansund krematorium.17 Han ble nedsatt den 20. juni 1996 i Tøndergård gravlund, Molde.18,19
Einar, Gunvor og Eberg Olsens gravstein (foto fra Molde kirkegårder)


     Navnet hans ble skrevet Ekeberg Nikolai Olsen i 1936.5

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Eberg Nikolai Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pa00000000343917
 2. [S2427] Kristiansund mini. 1932–46: s. 121. https://www.digitalarkivet.no/kb20071018630580
 3. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, menn, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 4. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 4. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698181
 5. [S2428] Nordreisa klok. 1927–43: s. 178, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215031035
 6. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698174
 7. [S2320] Trondenes ft. 1920: hus- og husholdningslister. Tellingskrets 7, liste 18. https://www.digitalarkivet.no/fs11217061301417
 8. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=262
 9. [S2318] Harstad Tidende: nr. 123/22.10.1926. E-side 4, «Skånland herredsstyre / Konverteringslån». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19261022_40_123_1?page=3
 10. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, kvinner, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 11. [S1416] Endre Ruset: muntlig, Molde november 2023.
 12. [S2373] Gunvor Olsen Ruset: muntlig, Molde 11.11.2023.
 13. [S2440] Rauma Ungdomsskule gjennom 50 år: s. 138. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030148031?page=141
 14. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 61/14.3.1945. Side 2, «Lysinger». Olsen, Eberg Nikolai. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19450314_63_61_1?page=1
 15. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 6/16.5.1945. Side 2, «By og land / Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19450516_36_6_1?page=1
 16. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 236/12.10.1959. E-side 3, «Bygd og by». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19591012_31_236_1?page=2
 17. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 66/18.3.1996. Side 21, Eberg Nikolai Olsen, dødsannonse. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19960318_154_66_1?page=20
 18. [S497] Gravminnebasen: Eberg Nikolai Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/6ad53f46-5c14-41ce-857d-6af80b0a94df
 19. [S466] Molde kirkegårder: Eberg Nikolai Olsen.
 20. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 444. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=447
 21. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Ole Johan Eriksen Kvitfors1,2

M, #16753, (6. mars 1887 - 16. januar 1927)
Far*Erik Henriksen Kvitfors3,4 (1847 - 1902)
Mor*Nikoline Johansdatter Kvitfors3,5 (1851 - 1918)

Familie 1

Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter (1885 - 1916)
De hadde tre barn.8 
Barn

Familie 2

Marie Simonette Mikalsdatter Skavli (1892 - 1931)
De hadde tre barn. 
BarnOle Johan ble født den 6. mars 1887 på Kvitfors, Trondenes.6,5 Han var same av Svonni-slekten.7 Han bodde hos Erik Henriksen og Nikoline Johansdatter på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, i 1900.3 Ole Johan Eriksen bodde hos Nikoline Henriksen på bnr. 2 i 1910.5 Ole Johan Eriksen Kvitfors var gårdsdreng og fisker i 1910.5
Ole Johan giftet seg i 1910 med Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter på Kistefosshaugen.8
Han og Ellen var brukere på Kvitfors i 1911.9,10
Ole Johan giftet seg den 7. oktober 1919 med Marie Simonette Mikalsdatter Skavli.11,1
Han og Marie Simonette var brukere på Kvitfors i 1919.2,1 I folketellingen av 1. desember 1920 står Ole Johan og Marie Simonette som selveiere på bnr. 2. Henrik Johan Olai Eriksen og Eberg Nikolai Olsen bodde også der. Alle var samer som snakket samisk og norsk. Huset var på én etasje med kvist, og hadde ett kjøkken og to rom (hvorav ett ikke var egnet for vinteropphold). Ole og broren Henrik hadde etter foreldrenes død overtatt jorden. Den ble delt 3. november 1920, men de drev i fellesskap. Gården lå i Skånland kommune fra 1926. Samme år søkte Ole og Henrik kommunen om garanti for et banklån på 3 000 kroner til dekning av gjeld, men fikk avslag. Bruket ble overtatt av Evenes Sparebank.6,12,4,13 Ole Johan Eriksen Kvitfors var gårdbruker og fisker i 1922 og 1927.2,14

Ole Johan døde den 16. januar 1927 på Kvitfors, Skånland, av tæring (tuberkulose).14 Han ble gravlagt den 29. januar 1927 på Skånland kirkegård, senere kalt Skånland eldre, og jordfestet 7. august.14,15

Kilder/noter

 1. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 318/2.9.1919. E-side 2, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19190902_37_318_1?page=1
 2. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, menn, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 3. [S2322] Trondenes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 13 B, liste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20101126330520
 4. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=262
 5. [S2323] Trondenes ft. 1910: huslister. Tellingskrets 6 B, liste 15. https://www.digitalarkivet.no/ft60146028000706
 6. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698174
 7. [S2439] Slekten Partapuoli: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010041603006?page=170
 8. [S2430] Trondenes fødselsregister 1916–25: s. 1, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215010812
 9. [S2432] Evenes mini. 1906–15: s. 87, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103114092
 10. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 556, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020548
 11. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698176
 12. [S2320] Trondenes ft. 1920: hus- og husholdningslister. Tellingskrets 7, liste 18. https://www.digitalarkivet.no/fs11217061301417
 13. [S2318] Harstad Tidende: nr. 123/22.10.1926. E-side 4, «Skånland herredsstyre / Konverteringslån». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19261022_40_123_1?page=3
 14. [S2317] Trondenes mini. 1919–28: s. 575, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10041010040576
 15. [S497] Gravminnebasen: Ole Eriksen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/cc1ebbcb-2de3-4cbd-92f7-63c5c00622d7
 16. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 103, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020104
 17. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 558, menn, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020550
 18. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 4. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698181
 19. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, kvinner, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 20. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Marie Simonette Mikalsdatter Skavli1,2

K, #16754, (30. august 1892 - 10. januar 1931)
Far*Mikal Andreas Anderssen Skavli1 (1846 - 1920)
Mor*Serine Dorthea Johansdatter Skavli1 (1850 - 1928)

Familie

Ole Johan Eriksen Kvitfors (1887 - 1927)
De hadde tre barn. 
BarnMarie Simonette ble født den 30. august 1892 i Skavlia, Nedre Lavangen, Trondenes.1,3 Marie Simonette ble døpt den 30. juli 1893 i Evenes kirke.1,4
Marie Simonette giftet seg den 7. oktober 1919 med Ole Johan Eriksen Kvitfors.3,2
Hun og Ole Johan var brukere på Kvitfors, Trondenes, fra 1919.5,2 Hennes navn som gift var Marie Simonette Eriksen (mannens patronym), nevnt mellom 1920 og 1931.6,3 I folketellingen av 1. desember 1920 står Marie Simonette og Ole Johan som selveiere på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes. Henrik Johan Olai Eriksen og Eberg Nikolai Olsen bodde også der. Alle var samer som snakket samisk og norsk. Huset var på én etasje med kvist, og hadde ett kjøkken og to rom (hvorav ett ikke var egnet for vinteropphold). Ole og broren Henrik hadde etter foreldrenes død overtatt jorden. Den ble delt 3. november 1920, men de drev i fellesskap. Gården lå i Skånland kommune fra 1926. Samme år søkte Ole og Henrik kommunen om garanti for et banklån på 3 000 kroner til dekning av gjeld, men fikk avslag. Bruket ble overtatt av Evenes Sparebank.7,8,9,10

Marie Simonette døde den 10. januar 1931 i Skavlia, Nedre Lavangen, Skånland, av tuberkulose.6 Hun ble gravlagt den 20. januar 1931 på Evenes kirkegård.6

Kilder/noter

 1. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 62, kvinner, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620320
 2. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 318/2.9.1919. E-side 2, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19190902_37_318_1?page=1
 3. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698176
 4. [S2319] Evenes mini. 1886–97: fol. 321 a, 30. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620553
 5. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, menn, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 6. [S2316] Evenes mini. 1907–37: s. 78, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103162083
 7. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698174
 8. [S2320] Trondenes ft. 1920: hus- og husholdningslister. Tellingskrets 7, liste 18. https://www.digitalarkivet.no/fs11217061301417
 9. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=262
 10. [S2318] Harstad Tidende: nr. 123/22.10.1926. E-side 4, «Skånland herredsstyre / Konverteringslån». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19261022_40_123_1?page=3
 11. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 4. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698181
 12. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, kvinner, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 13. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Mikal Andreas Anderssen Skavli1,2

M, #16755, (1846 - 1920)

Familie

Serine Dorthea Johansdatter Skavli (1850 - 1928)
De hadde mange barn.2 
BarnMikal Andreas ble født i 1846.1
Mikal Andreas Anderssen kjøpte i Skavlia, Nedre Lavangen, Trondenes, den 19. mai 1873. Kjøpesum: 100 spesidaler. Skjøtet ble datert 20. mai 1880.2 Han var urmaker og smed.2
Mikal Andreas giftet seg i 1876 med Serine Dorthea Johansdatter.1,2
Han og Serine Dorthea var selveiere i Skavlia. De overtok etter hans foreldre. Rundt 1880 konstruerte Mikal et treskeverk på bruket. Da steinene i kvernen i Mølnelva var utslitte, kjøpte han et par emner i Ofoten og hogde dem til selv. Kvernen var i drift til 1925. Sønnen Ole kjøpte bruket i 1920.2

Mikal Andreas døde i 1920.2

Kilder/noter

 1. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 62, kvinner, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620320
 2. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 313. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=316

Serine Dorthea Johansdatter Skavli1,2

K, #16756, (1850 - 21. juli 1928)

Familie

Mikal Andreas Anderssen Skavli (1846 - 1920)
De hadde mange barn.3 
BarnAnnet navn: Serine Dorthea Johansdatter i Botnmarka.3
Serine Dorthea ble født i 1850 i Evenes.2,4 Hennes hjemsted var i Botnmarka, Evenes.3 Hun var same.3
Serine Dorthea giftet seg i 1876 med Mikal Andreas Anderssen Skavli.4,3
Hun og Mikal Andreas var selveiere i Skavlia, Nedre Lavangen, Trondenes. De overtok etter hans foreldre. Rundt 1880 konstruerte Mikal et treskeverk på bruket. Da steinene i kvernen i Mølnelva var utslitte, kjøpte han et par emner i Ofoten og hogde dem til selv. Kvernen var i drift til 1925. Sønnen Ole kjøpte bruket i 1920.3

Serine Dorthea døde den 21. juli 1928 i Skavlia, Nedre Lavangen, Skånland, som kårenke, av alderdomssvakhet.2 Hun ble gravlagt den 31. juli 1928 på Evenes kirkegård, og ble jordfestet 2. september.2

Kilder/noter

 1. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 83/9.4.1929. E-side 4, «Dødsboer / Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19290409_47_83_1?page=3
 2. [S2316] Evenes mini. 1907–37: s. 71, kvinner, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103162076
 3. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 313. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=316
 4. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 62, kvinner, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620320

Erik Henriksen Kvitfors1,2

M, #16757, (1847 - 1. juli 1902)

Familie

Nikoline Johansdatter Kvitfors (1851 - 1918)
De hadde ni barn.8 
BarnErik ble født i 1847 i Ibestad.3,4
Annet navn: Erik Henriksen i Tjønna.4,5
Erik Henriksen kjøpte på Søndre Tjønna (bnr. 38), Store Skånland, Trondenes, i 1872. Dette var halvparten av plassen til foreldrene, som bodde hos Erik til han flyttet derfra.5
Erik giftet seg den 20. juni 1876 i Evenes kirke med Nikoline Johansdatter Myrnes.4,1
Erik Henriksen kjøpte på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, den 1. juni 1877. Kjøpesum: 252 kroner.2
Han og Nikoline var brukere på bnr. 2 i 1900. Inga Eriksdatter, Ole Johan Eriksen og Henrik Johan Olai Eriksen o.a. bodde også der. Alle var samer som snakket samisk og norsk. Bruket hadde dyrketmark og dyr.1 Erik Henriksen var jernbanearbeider i Rombaksbotn, Ankenes, i desember 1900, under anleggingen av Ofotbanen.1,2

Erik døde den 1. juli 1902 i Hammerfest, av lungebetennelse.6,2 Han ble gravlagt den 10. juli 1902 på Skånland kirkegård, senere kalt Skånland eldre, og jordfestet 3. august.6,7

Kilder/noter

 1. [S2322] Trondenes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 13 B, liste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20101126330520
 2. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=262
 3. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 53, menn, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620311
 4. [S2446] Evenes klok. 1858–76: s. 318, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071102640624
 5. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 199. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=202
 6. [S2325] Trondenes klok. 1891–1906: s. 358, menn, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20061213700461
 7. [S497] Gravminnebasen: Erik Henriksen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/762dd73e-0a38-4a89-9073-a00640bf6193
 8. [S2327] «Beretning om bosetning og slekter på Gallogieddi»: s. 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019010781064_001?page=15

Henrik Johan Olai Eriksen1,2,3,4

M, #16758, (26. juli 1891 - 27. september 1965)
Far*Erik Henriksen Kvitfors5,6 (1847 - 1902)
Mor*Nikoline Johansdatter Kvitfors5,6 (1851 - 1918)Annet navn: Henrik Johan Olai Eriksen Kvitfors.5,7
Henrik Johan Olai ble født den 26. juli 1891 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt 6. august.5,4 Henrik Johan Olai ble døpt den 3. juli 1892 i Evenes kirke.5,8 Han bodde hos Erik Henriksen og Nikoline Johansdatter på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, i 1900.6 Henrik Johan Olai Eriksen bodde hos Nikoline Henriksen på bnr. 2 i 1910.9 Henrik var gårdsdreng og fisker i 1910.9
Han var fadder ved dåpen til Eberg Nikolai Olsen den 23. juli 1911 i Evenes kirke.10
Henrik Johan Olai Eriksen var fjellsprengningsarbeider ved malmfeltet i Bogen, Evenes, i 1920.7
Ved folketellingen av 1. desember 1920 bodde Henrik Johan Olai Eriksen på bnr. 2 hos Ole Johan og Marie Simonette Eriksen. Alle var samer som snakket samisk og norsk. Huset var på én etasje med kvist, og hadde ett kjøkken og to rom (hvorav ett ikke var egnet for vinteropphold). Ole og broren Henrik hadde etter foreldrenes død overtatt jorden. Den ble delt 3. november 1920, men de drev i fellesskap. Gården lå i Skånland kommune fra 1926. Samme år søkte Ole og Henrik kommunen om garanti for et banklån på 3 000 kroner til dekning av gjeld, men fikk avslag. Bruket ble overtatt av Evenes Sparebank.11,12,13,14
Han bodde i Kirkenes, Sør-Varanger, i vel 30 år.13,15

Henrik Johan Olai døde ugift den 27. september 1965 på Myrnes, Evenes.2,4 Han ble gravlagt den 2. oktober 1965 på Evenes kirkegård.2,15

Kilder/noter

 1. Folkeregistrert som Hendrikk Eriksen.
 2. [S2326] Fremover: nr. 224/29.9.1965. E-side 2, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fremover_null_null_19650929_63_221_1?page=1
 3. [S2326] Fremover: nr. 22/27.1.1966. E-side 9, «Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fremover_null_null_19660127_64_22_1?page=8
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Hendrikk Eriksen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001998790
 5. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 53, menn, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620311
 6. [S2322] Trondenes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 13 B, liste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20101126330520
 7. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698178
 8. [S2319] Evenes mini. 1886–97: fol. 319 a, 3. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620551
 9. [S2323] Trondenes ft. 1910: huslister. Tellingskrets 6 B, liste 15. https://www.digitalarkivet.no/ft60146028000706
 10. [S2432] Evenes mini. 1906–15: s. 87, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103114092
 11. [S2320] Trondenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 7. Hus- og husholdningsliste 18, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10151707698174
 12. [S2320] Trondenes ft. 1920: hus- og husholdningslister. Tellingskrets 7, liste 18. https://www.digitalarkivet.no/fs11217061301417
 13. [S2321] Gårdshistorie for Skånland herred (1956): s. 259. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072848086?page=262
 14. [S2318] Harstad Tidende: nr. 123/22.10.1926. E-side 4, «Skånland herredsstyre / Konverteringslån». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19261022_40_123_1?page=3
 15. [S2318] Harstad Tidende: nr. 230/6.10.1965. E-side 4, «Henrik Eriksen til minne». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19651006_79_230_1?page=3

Nikoline Johansdatter Kvitfors1,2

K, #16759, (1. april 1851 - 12. november 1918)
Far*Johan Olsen Myrnes3,4 (1812 - 1904)
Mor*Elen Susanna Andersdatter Myrnes3,4 (1820 - 1898)

Familie

Erik Henriksen Kvitfors (1847 - 1902)
De hadde ni barn.11 
BarnAnnet navn: Nikoline Johansdatter Myrnes.5,3
Nikoline ble født den 1. april 1851 på Myrnes, Evenes, og først hjemmedøpt.3,6 Nikoline ble døpt den 25. mai 1851 i Evenes kirke.3,7
Nikoline giftet seg den 20. juni 1876 i Evenes kirke med Erik Henriksen i Tjønna.5,1
Hun og Erik var brukere på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, i 1900. Inga Eriksdatter, Ole Johan Eriksen og Henrik Johan Olai Eriksen o.a. bodde også der. Alle var samer som snakket samisk og norsk. Bruket hadde dyrketmark og dyr.1
Hun var bruker på bnr. 2 i 1910. Ole Johan Eriksen og Henrik Johan Olai Eriksen bodde også der.8
Nikoline hadde Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter i tjeneste som budeie i 1910.8
Eberg Nikolai Olsen ble født den 29. desember 1910 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt 5. januar. Vitner: Nikoline Johansdatter o.a.9

Hennes navn som gift var Nikoline Henriksen (mannens patronym), nevnt mellom 1910 og 1918.8,10
Hun var fadder ved dåpen til Eberg Nikolai Olsen den 23. juli 1911 i Evenes kirke.9


Nikoline døde den 12. november 1918 på Kvitfors, av lungebetennelse.6 Hun ble gravlagt den 25. november 1918 på Skånland kirkegård, senere kalt Skånland eldre, og jordfestet 3. august året etter.6,10

Kilder/noter

 1. [S2322] Trondenes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 13 B, liste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20101126330520
 2. [S2319] Evenes mini. 1886–97: s. 53, menn, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070213620311
 3. [S2442] Ofoten mini. 1851–60: s. 2, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040005
 4. [S2444] Evenes klok. 1821–58: s. 114, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071102640256
 5. [S2446] Evenes klok. 1858–76: s. 318, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071102640624
 6. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 589, kvinner, nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020581
 7. [S2442] Ofoten mini. 1851–60: fol. 359 b, 5. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040282
 8. [S2323] Trondenes ft. 1910: huslister. Tellingskrets 6 B, liste 15. https://www.digitalarkivet.no/ft60146028000706
 9. [S2432] Evenes mini. 1906–15: s. 87, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103114092
 10. [S497] Gravminnebasen: Nikoline Henriksen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/2c27828d-1cbb-4a30-9aa2-c3ac621ae99b
 11. [S2327] «Beretning om bosetning og slekter på Gallogieddi»: s. 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019010781064_001?page=15

Inga Eriksdatter Kvitfors1

K, #16760, (1880 - )
Far*Erik Henriksen Kvitfors1 (1847 - 1902)
Mor*Nikoline Johansdatter Kvitfors1 (1851 - 1918)Inga ble født i 1880 på Kvitfors, Trondenes.1 Hun tjente hos foreldrene, Erik Henriksen og Nikoline Johansdatter, på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S2322] Trondenes ft. 1900: personlister. Tellingskrets 13 B, liste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20101126330520

Marie Olsen1,2

K, #16761
Far*Eberg Nikolai Olsen3,4 (1919 - 1996)
Mor*Gunvor Kvendseth3 (1918 - 1993)

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 193/21.8.1970. Side 3, «Lysinger / Eide, Kåre Magne». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19700821_88_193_1?page=2
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 215/17.9.1970. Side 3, «Dagens navn / Vi gifter oss». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19700917_128_215_1?page=2
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 66/18.3.1996. Side 21, Eberg Nikolai Olsen, dødsannonse. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19960318_154_66_1?page=20

Einar Kvenset Olsen1,2

M, #16762, (13. februar 1946 - 9. august 1971)
Far*Eberg Nikolai Olsen3 (1919 - 1996)
Mor*Gunvor Kvendseth3 (1918 - 1993)
Einar Kvenset Olsen (foto gjengitt i Sunnmørsposten)Einar ble født den 13. februar 1946.1 Han var fenrik og pilot på Sola flystasjon i 1971.4

Einar døde ugift den 9. august 1971 i Vest-Agder, da jagerflyet havarerte 3–4 nautiske mil nordvest for Lista klokken 11.55 etter kollisjon med en måse.1,4,3 Han ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.5
Einar, Gunvor og Eberg Olsens gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Einar Kvenset Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002067498
 2. [S466] Molde kirkegårder: Einar Kvenset Olsen.
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 444. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=447
 4. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 182/10.8.1971. Side [1], «Moldenser omkommet – flyhavari». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19710810_89_182_1?page=0
 5. [S497] Gravminnebasen: Einar Kvenset Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/a40f0804-1e7c-4653-889f-b452998f0584

Einar Kvendseth1,2,3

M, #16763, (2. juni 1872 - 21. desember 1941)

Familie

Hanna Sofie Andersdotter Farstad (1886 - 1953)
De hadde tretten barn.10,11 
BarnEinar ble født den 2. juni 1872 i Tingvoll.4,5 Han ble konfirmert den 25. september 1887.5 Han var sjømann i Kristiansund i 1907, og kaltes senere matros.5,2
Einar giftet seg den 13. januar 1907 i Kristiansund kirke med Hanna Sofie Andersdotter Farstad. De ble viet etter høymessen.5,6 Einar Kvendseth var bryggearbeider for Fjelldal og andre i 1920.4
Han og Hanna Sofie bodde på mnr. 24, Fosnabakken, Kristiansund, i 1920 sammen med Gunvor Kvendseth o.a. De leide tre rom og kjøkken i kjelleren av sidebygningen for 30 kroner per måned.4,7

Einar døde den 21. desember 1941 i Kristiansund, «stille og rolig».8,2 Han ble gravlagt den 27. desember 1941 på Kirklandet gravsted, Kristiansund.2,3

     Navnet hans ble skrevet Einar Olsen Kvendset i 1907.5

Kilder/noter

 1. [S2427] Kristiansund mini. 1932–46: s. 121. https://www.digitalarkivet.no/kb20071018630580
 2. [S2429] Møre Dagblad: nr. 3/5.1.1942. Side 2, «Fra dag til dag / Anmeldte dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_moeredagblad_null_null_19420105_106_3_1?page=1
 3. [S497] Gravminnebasen: Einar Kvendseth. https://slektogdata.no/gravminner/grav/eeda3601-82cb-409b-8075-94d4e9a02a57
 4. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628635
 5. [S2328] Kristiansund mini. 1905–17: e-side 21, 1907, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20071018610030
 6. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628637
 7. [S2210] Kristiansund ft. 1920: husholdningslister. Husliste 30, leilighet 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806571802
 8. [S2066] Romsdalsposten: nr. 300/24.12.1941. Side 3, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19411224_66_300_1?page=1
 9. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 9. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628651
 10. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=444
 11. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 111/19.5.1953. Side 5, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19530519_44_111_1?page=4

Hanna Sofie Andersdotter Farstad1,2

K, #16764, (4. juni 1886 - 18. mai 1953)

Familie

Einar Kvendseth (1872 - 1941)
De hadde tretten barn.9,2 
BarnHanna Sofie ble født den 4. juni 1886 i Brattvær.3,1 Hun ble konfirmert den 29. september 1901 i Brattvær.1
Hanna Sofie giftet seg den 13. januar 1907 i Kristiansund kirke med Einar Kvendseth. De ble viet etter høymessen.1,3 Hennes navn som gift var Hanna Sofie Kvendseth.2,4
Hun og Einar bodde på mnr. 24, Fosnabakken, Kristiansund, i 1920 sammen med Gunvor Kvendseth o.a. De leide tre rom og kjøkken i kjelleren av sidebygningen for 30 kroner per måned.5,6

Hanna Sofie døde den 18. mai 1953 i Kristiansund.2,4
Minneord over Hanna Sofie Farstad i Tidens Krav
Hun ble gravlagt på Kirklandet gravsted, Kristiansund.7

Kilder/noter

 1. [S2328] Kristiansund mini. 1905–17: e-side 21, 1907, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20071018610030
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 111/19.5.1953. Side 5, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19530519_44_111_1?page=4
 3. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628637
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Hanna S Kvendseth. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001358537
 5. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628635
 6. [S2210] Kristiansund ft. 1920: husholdningslister. Husliste 30, leilighet 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806571802
 7. [S497] Gravminnebasen: Hanna Kvendseth. https://slektogdata.no/gravminner/grav/053422e8-ef21-473b-8481-18cef2bd1b5c
 8. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 9. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628651
 9. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=444

Jakob Sørensson på Giskegarden1,2

M, #16765, (1734 - 2. juli 1827)
Far*Søren Jakobsson på Giske3,4 (1712 - 1777)
Mor*Brita Knutsdotter på Giske4 (1708 - 1774)
Jakob Sørensson på Giskegarden sin signatur på altertavlen fra 1756 (foto: Arne Hagen, Giske kyrkje, utsnitt)Jakob ble født i 1734 på Giske, Borgund på Sunnmøre, også kalt Giskegarden, som nabo til den forfalne kirken der.3 Jakob ble døpt den 12. oktober 1734 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.3
Han ble kalt Søren-Jakob (etter faren).5
Annet navn: Jakob Sørensson på Giske, nevnt mellom 1752 og 1766.6,7 Han ble konfirmert den 8. oktober 1752 i Borgund kyrkje.6 Han ble kalt Tavle-Jakob.5,8 Han skar ut altertavler til kirkene på Giske (1756), Roald (1758), Skodje (1773), Vatne, Voll (1780) og i Sandøy. Jakob lagde også annet kirkeinventar. Se artikkelen «Borgund kirke og Giske kapell» av Robert Kloster, og boka Giske kyrkje av Elias Giske.9,2,5,10,11,12,13
Jakob Sørensson på Giskegarden sin altertavle fra 1756 i Giske kyrkje (foto fra «Borgund kirke og Giske kapell»)
Jakob Sørensson på Alnes sin altertavle fra 1780 i Voll kirke, senere ved Universitetsmuseet i Bergen. Pris: 90 daler (foto fra «Gamlekyrkja på Voll»)
Han kjøpte 1 mæle med bygselrett (hele gården) i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre, den 7. desember 1757 på auksjon. Gården ble også kalt Gåseidvågen. Unntatt fra salget var et stavnaust og et vedskjul. Kjøpesum: 203 daler 2 skilling. Auksjonsskjøtet ble utstedt 20. februar og tinglyst 17. juli året etter.14,15
Han var omgangsskolelærer i 1762.4 I manntallet av 1762 står Jakob Sørensson hos Søren Jakobsson og Brita Knutsdotter i Sørengarden, Giske, Borgund på Sunnmøre.16,4,17,18
Jakob trolovet seg den 1. januar 1766 med Johanna Olsdotter på Alnes. Han hadde laget et frierskrin til henne. Dette ble lenge oppbevart på bruket til sønnen Britanus (Britanusplassen), men flyttet til Giske kyrkje i 2000-årene.19,18
Jakob giftet seg den 6. juli 1766 i Borgund på Sunnmøre med Johanna Olsdotter på Alnes.7,20
Han og Johanna var brukere i Klokkarsundet fra 1766 til 1777.8,7
Annet navn: Jakob Sørensson i Klokkarsundet, nevnt fra 1767 til 1777.21,22
Annet navn: Jakob Sørensson på Alnes, nevnt fra 1777 til 1781.23,24,25
Jakob Sørensson og Johanna Olsdotter på Alnes solgte 1 mæle med bygsel- og gjenkjøpsrett (hele gården) i Klokkarsundet den 16. oktober 1777 til Abraham Holtermann. Gården ble også kalt Gåseidvågen. Unntatt fra salget var et naust ved sjøen. Kjøpesum: 150 daler.23 Jakob Sørensson fikk bygselseddel på 3½ mæler på Alnes, Borgund på Sunnmøre, fra Abraham Holtermann den 14. november 1777. Seddelen ble tinglyst 25. juni året etter.26
Han og Johanna var brukere på bnr. 1 og på bnr. 3, Alnes, Borgund på Sunnmøre, fra 1777. De var fremdeles på Alnes i 1781.27,28,24
Annet navn: Jakob Sørensson i Steinvågen, nevnt 1782.29,30
Han og Johanna bodde i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre, i 1782.29,31
Ved folketellingen av 1801 bodde Jakob og Johanna i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, hos Søren Jakobsson.20,32
Han og Johanna var innerster på Neset, Roald, Vigra, i 1815, hos skoleholder Kristian Knutsson. Jakob og Johanna skal selv ha vært husfolk på Neset tidligere, i et hus som fremdeles stod i ombygd stand i 2022 (Postvegen 630). De var fattiglemmer på Roald i 1820-årene.33,34,35,36,37
Annet navn: Jakob Sørensson på Roald, nevnt 1827.38,33

Jakob døde den 2. juli 1827 på Roald, Vigra.36,38 Han ble gravlagt den 6. juli 1827 på Roald kyrkjegard, Vigra, dagen før sønnen Olavus Kristian.36,39,18

     Navnet hans ble skrevet Jacob Sørensen Gidschøe i 1766.19

Kilder/noter

 1. [S2333] «Borgund kirke og Giske kapell»: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070705018?page=406
 2. [S2333] «Borgund kirke og Giske kapell»: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070705018?page=407
 3. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 403, 12. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640487
 4. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 44, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 5. [S2332] «Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegård og arbeida hans i Vigra gamle kyrkje»: s. 36. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281044_001?page=43
 6. [S776] Borgund mini. 1739–61: konfirmerte. 1752, 19. søndag etter trinitatis, gutter, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610068
 7. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 65 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610156
 8. [S246] Borgund og Giske II: s. 395. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=398
 9. [S2333] «Borgund kirke og Giske kapell»: s. 402. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070705018?page=403
 10. [S2332] «Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegård og arbeida hans i Vigra gamle kyrkje»: s. 38. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281044_001?page=45
 11. [S2344] «Gamlekyrkja på Voll»: s. 72. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020090881174_001?page=73
 12. [S2334] Giske kyrkje: s. [118]. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=121
 13. [S2334] Giske kyrkje: s. 123. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=126
 14. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 308 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660785
 15. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 308 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660786
 16. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 43, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 17. [S1461] Borgund og Giske III: s. 546. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=547
 18. [S2334] Giske kyrkje: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=123
 19. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 6 b, 1766, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 20. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 232 b, Gidskø, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340236
 21. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 119 a, 20. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610212
 22. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 165 a, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610258
 23. [S2345] Sunnmøre pantebok 1772–78: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929670606
 24. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 317 a, 20. mai, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610417
 25. [S2344] «Gamlekyrkja på Voll»: s. 73. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020090881174_001?page=74
 26. [S2346] Sunnmøre tingbok 1777–79: fol. 255 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420370256
 27. [S1461] Borgund og Giske III: s. 503. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=504
 28. [S1461] Borgund og Giske III: s. 502. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=503
 29. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 319 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610419
 30. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 12 a, 14. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630227
 31. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 194 a, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610287
 32. [S1461] Borgund og Giske III: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=545
 33. [S2337] Haram ft. 1815: 30.4.1815, Roald sogn. Roald. https://www.digitalarkivet.no/ft20110309610355
 34. [S2336] Vigra-slekter gjennom 500 år: s. 148. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021060948597?page=151
 35. [S2336] Vigra-slekter gjennom 500 år: s. 46. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021060948597?page=49
 36. [S2329] Vigra mini. 1818–62: fol. 96 b, nr. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010925
 37. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 38. [S2331] Haram mini. 1803–36: s. 143, nr. 20. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660504
 39. [S2330] Vigra klok. 1819–68: fol. 97 b, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309630462
 40. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 125 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610218
 41. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 136 b, 23. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610230
 42. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 149 a, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610242
 43. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 160 a, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610253
 44. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 368 b, 1776, 28. januar, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610462
 45. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 178 b, 22. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610272
 46. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 378 b, 1780, 9. januar, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610472
 47. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 187 a, 1. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610280

Søren Jakobus Jakobsson på Giske1,2

M, #16766, (1770 - 10. mai 1841)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden3,4 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden4 (1743 - 1829)

Familie

De hadde iallfall fem barn.6 Annet navn: Søren Jakobus Jakobsson i Klokkarsundet.3
Søren Jakobus ble født i 1770 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.3 Søren Jakobus ble døpt den 23. desember 1770 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.3
Han var bruker i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, fra 1799.5
Søren hadde Britanus Jakobsson o.a. i tjeneste i 1801.4
I folketellingen av 1801 står Søren som bruker i Knutgarden. Jakob Sørensson, Johanna Olsdotter og Benjamin Jakobsson o.a. bodde også der.4,5
Søren hadde Andreana Jakobsdotter o.a. i tjeneste i 1815.6
Ved folketellingen av 30. april 1815 bodde Søren i Knutgarden, sammen med Britanus Jakobsson o.a. Søren drev til 1837. Etterpå fikk han kår av sønnen Johans.6,5
Han var arving ved skiftet etter Olavus Kristian Jakobsson på Roald den 30. juli 1827.7


Søren døde den 10. mai 1841 på Giske, Borgund på Sunnmøre.2 Han ble gravlagt den 13. mai 1841.2

Kilder/noter

 1. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 2. [S1508] Borgund mini. 1839–47: s. 193, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020939
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 136 b, 23. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610230
 4. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 232 b, Gidskø, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340236
 5. [S1461] Borgund og Giske III: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=545
 6. [S2341] Borgund ft. 1815: Gidske. https://www.digitalarkivet.no/ft19061210190018
 7. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a–88 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524

Britanus Knutardus Jakobsson på Giske1,2,3,4

M, #16767, (1773 - 23. mars 1848)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden5,6 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden6 (1743 - 1829)Annet navn: Britanus Knutardus Jakobsson i Klokkarsundet.5
Britanus Knutardus ble født i 1773 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.5 Britanus Knutardus ble døpt den 8. august 1773 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.5 Britanus tjente hos Søren Jakobsson i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, i 1801.6 Ved folketellingen av 30. april 1815 bodde Britanus Jakobsson i Knutgarden hos Søren Jakobsson.3,7 Britanus var skoleholder i 1815.3
Han var husmann på Britanusplassen, Giske, Borgund på Sunnmøre, fra 1817. Britanus var rydningsmann og fikk først festeseddel på hustomt, og i 1830 på jorden. Neste bruker festet plassen i 1843.8
Han var arving ved skiftet etter Olavus Kristian Jakobsson på Roald den 30. juli 1827.9


Britanus døde den 23. mars 1848 på Giske, Borgund på Sunnmøre.10 Han ble gravlagt den 26. mars 1848 på Giske kyrkjegard, Borgund på Sunnmøre, og jordfestet 21. mai.11

Kilder/noter

 1. Første kjente forekomst av navnet Britanus (Britannus) i Norge, oppkalling etter farmora.
 2. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 3. [S2341] Borgund ft. 1815: Gidske. https://www.digitalarkivet.no/ft19061210190018
 4. [S1764] Norsk personnamnleksikon (3. utgåva): s. 100, Britannus (-ius). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071008093?page=103
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 149 a, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610242
 6. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 232 b, Gidskø, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340236
 7. [S1461] Borgund og Giske III: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=545
 8. [S1461] Borgund og Giske III: s. 548. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=549
 9. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a–88 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 10. [S1546] Borgund klok. 1844–54: s. 177, nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903650554
 11. [S2342] Borgund kb. 1843–52: s. 173, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20050614020778

Johanna Olsdotter på Giskegarden1

K, #16768, (1743 - 14. juli 1829)Johanna ble født i 1743.2
Annet navn: Johanna Olsdotter på Alnes, nevnt 1766, og igjen i 1779 og 81.3,4,5
Johanna trolovet seg den 1. januar 1766 med Jakob Sørensson på Giske. Han hadde laget et frierskrin til henne. Dette ble lenge oppbevart på bruket til sønnen Britanus (Britanusplassen), men flyttet til Giske kyrkje i 2000-årene.6,7
Johanna giftet seg den 6. juli 1766 i Borgund på Sunnmøre med Jakob Sørensson på Giske.8,1
Hun og Jakob var brukere i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre, fra 1766 til 1777.9,8
Annet navn: Johanna Olsdotter i Klokkarsundet, nevnt fra 1767 til 1777.10,11
Jakob Sørensson og Johanna Olsdotter på Alnes solgte 1 mæle med bygsel- og gjenkjøpsrett (hele gården) i Klokkarsundet den 16. oktober 1777 til Abraham Holtermann. Gården ble også kalt Gåseidvågen. Unntatt fra salget var et naust ved sjøen. Kjøpesum: 150 daler.12
Hun og Jakob var brukere på bnr. 1 og på bnr. 3, Alnes, Borgund på Sunnmøre, fra 1777. De var fremdeles på Alnes i 1781.13,14,5
Annet navn: Johanna Olsdotter i Steinvågen, nevnt 1782.15
Hun og Jakob bodde i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre, i 1782.15,16
Ved folketellingen av 1801 bodde Johanna og Jakob i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, hos Søren Jakobsson.1,17
Hun og Jakob var innerster på Neset, Roald, Vigra, i 1815, hos skoleholder Kristian Knutsson. Jakob og Johanna skal selv ha vært husfolk på Neset tidligere, i et hus som fremdeles stod i ombygd stand i 2022 (Postvegen 630). De var fattiglemmer på Roald i 1820-årene.2,18,19,20,21
Annet navn: Johanna Olsdotter på Roald, nevnt 1827.21,2
Hun var arving ved skiftet etter Olavus Kristian Jakobsson på Roald den 30. juli 1827.22

Annet navn: Johanna Olsdotter på Giske.23,24

Johanna døde den 14. juli 1829 på Giske, Borgund på Sunnmøre, hvor sønnen Søren fremdeles var bruker.24,25 Hun ble gravlagt i juli 1829 på Giske kyrkjegard, Borgund på Sunnmøre, og jordfestet 8. november.24

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 232 b, Gidskø, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340236
 2. [S2337] Haram ft. 1815: 30.4.1815, Roald sogn. Roald. https://www.digitalarkivet.no/ft20110309610355
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 7 a, 1766, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 314 a, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610414
 5. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 317 a, 20. mai, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610417
 6. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 6 b, 1766, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610098
 7. [S2334] Giske kyrkje: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=123
 8. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 65 a, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610156
 9. [S246] Borgund og Giske II: s. 395. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=398
 10. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 297 a, festô ascensionis Christi, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610395
 11. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 310 b, 2. søndag etter påske, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610410
 12. [S2345] Sunnmøre pantebok 1772–78: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929670606
 13. [S1461] Borgund og Giske III: s. 503. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=504
 14. [S1461] Borgund og Giske III: s. 502. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=503
 15. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 319 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610419
 16. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 194 a, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610287
 17. [S1461] Borgund og Giske III: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=545
 18. [S2336] Vigra-slekter gjennom 500 år: s. 148. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021060948597?page=151
 19. [S2336] Vigra-slekter gjennom 500 år: s. 46. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021060948597?page=49
 20. [S2329] Vigra mini. 1818–62: fol. 96 b, nr. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010925
 21. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 22. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a–88 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 23. [S1847] Borgund mini. 1828–39: s. 185, begravde, nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630115
 24. [S2339] Borgund kb. 1828–32: fol. 30 b, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/kb20050614020352
 25. [S2340] Borgund klok. 1827–40: fol. 104 a, 1829, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903650083
 26. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 298 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610397
 27. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 308 b, 3. søndag i advent, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610408

Jakob Benjamin Jakobsson på Giske1

M, #16769, (1782 - før 1827)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden2,1 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden1 (1743 - 1829)Annet navn: Jakob Benjamin Jakobsson i Steinvågen.3,2
Jakob Benjamin ble født i 1782 i Steinvågen, Borgund på Sunnmøre.2 Jakob Benjamin ble døpt den 1. september 1782 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Lars Jakobsson i Ålesund o.a.2,3 Jakob Benjamin Jakobsson på Giske var såkalt krøpling i 1801.1 Ved folketellingen av 1801 bodde Benjamin Jakobsson i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, hos Søren Jakobsson.1,4

Benjamin døde før 1827.5

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 232 b, Gidskø, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340236
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 194 a, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610287
 3. [S780] Borgund klok. 1764–84: fol. 12 a, 14. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630227
 4. [S1461] Borgund og Giske III: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=545
 5. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524

Søren Jakobsson på Giske1,2

M, #16770, (1712 - 1777)

Familie

Brita Knutsdotter på Giske (1708 - 1774)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSøren ble født i 1712 på Gamlem, Borgund på Sunnmøre.3 Søren ble døpt den 18. september 1712.3
Annet navn: Søren Jakobsson på Myklebust, nevnt 1732.4
Søren trolovet seg den 1. november 1732 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Brita Knutsdotter på Grytebust.5 Søren Jakobsson på Myklebust fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker i Sørengarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, den 5. november 1732. Matrikkelgården ble kalt Heimegiske.4,6
Søren giftet seg den 2. juli 1733 i Borgund kyrkje med Brita Knutsdotter.1,7
I manntallet av 1762 står han og Brita som brukere i Sørengarden. Jakob Sørensson var også der. Bruket fikk navn etter Søren. I 1769 skrev presten om ham: Lever exsemplarisk, øver Gudsfrykt baade i og udenfor sit Hus og holder sine børn dertil. Er skikkelig oplyst, har Bibel. Denne bibelen hadde flere navnetrekk fra slekten og havnet ved Aalesunds Museum. Dattera Synneva og hennes mann overtok bruket i 1770.7,8,6,9
Han var fadder ved dåpen til Olava Kristiana Jakobsdotter i Klokkarsundet den 29. oktober 1775 i Borgund kyrkje.10

Søren giftet seg i 1776 med en uregistrert person.6

Søren døde i 1777 på Giske, Borgund på Sunnmøre.2 Han ble jordfestet den 5. september 1777 på Giske kyrkjegard, Borgund på Sunnmøre, med likpreken den 28.2

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 114, 1733, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640351
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 371 b, 5. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610465
 3. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 238, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640405
 4. [S2335] Sunnmøre tingbok 1732–35: fol. 353 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420330360
 5. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 64, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640326
 6. [S1461] Borgund og Giske III: s. 546. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=547
 7. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 43, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 8. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 44, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 9. [S2334] Giske kyrkje: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=123
 10. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 160 a, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610253
 11. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 403, 12. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640487

Brita Knutsdotter på Giske1,2,3

K, #16771, (1708 - 1774)

Familie

Søren Jakobsson på Giske (1712 - 1777)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrita ble født i 1708.3
Annet navn: Brita Knutsdotter på Grytebust, nevnt 1732.4
Brita trolovet seg den 1. november 1732 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Søren Jakobsson.4
Brita giftet seg den 2. juli 1733 i Borgund kyrkje med Søren Jakobsson på Giske.1,5
I manntallet av 1762 står hun og Søren som brukere i Sørengarden, Giske, Borgund på Sunnmøre. Jakob Sørensson var også der. Bruket fikk navn etter Søren. I 1769 skrev presten om ham: Lever exsemplarisk, øver Gudsfrykt baade i og udenfor sit Hus og holder sine børn dertil. Er skikkelig oplyst, har Bibel. Denne bibelen hadde flere navnetrekk fra slekten og havnet ved Aalesunds Museum. Dattera Synneva og hennes mann overtok bruket i 1770.5,6,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Andreana Johanna Jakobsdotter i Klokkarsundet den 24. juli 1768 i Borgund kyrkje.2


Brita døde i 1774 på Giske, Borgund på Sunnmøre, 66 år 11 uker gammel.3 Hun ble jordfestet den 24. juni 1774 på Giske kyrkjegard, Borgund på Sunnmøre, med likpreken 10. juli.3

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 114, 1733, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640351
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 125 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610218
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 366 a, 24. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610459
 4. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 64, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640326
 5. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 43, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, manntall, Borgund. Side 44, Gidschøe, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041031
 7. [S1461] Borgund og Giske III: s. 546. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=547
 8. [S2334] Giske kyrkje: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062607128?page=123

Andreana Johanna Jakobsdotter i Klokkarsundet1,2

K, #16772, (1767 - 1767)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden1 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden3 (1743 - 1829)Andreana Johanna ble født i 1767 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.1 Andreana Johanna ble døpt den 20. april 1767 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1

Andreana Johanna døde i 1767 i Klokkarsundet, 8 uker gammel.2 Hun ble jordfestet den 19. juni 1767.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 119 a, 20. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610212
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 353 a, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610446
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 297 a, festô ascensionis Christi, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610395

Andreana Johanna Jakobsdotter på Roald1,2,3

K, #16773, (1768 - november 1835)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden4 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden5,6 (1743 - 1829)Annet navn: Andreana Johanna Jakobsdotter i Klokkarsundet.4
Andreana Johanna ble født i 1768 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.4 Andreana Johanna ble døpt den 24. juli 1768 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Johan Arnoldus Heide og Brita Knutsdotter på Giske o.a.4 Andreana Jakobsdotter tjente hos Søren Jakobsson i Knutgarden, Giske, Borgund på Sunnmøre, i 1815.7
Hun var arving ved skiftet etter Olavus Kristian Jakobsson på Roald den 30. juli 1827.8

Hun bodde på Roald, Vigra, i 1827.3,1

Andreana døde i november 1835 på Molnes, Vigra, som legdelem.9,10

Kilder/noter

 1. [S2331] Haram mini. 1803–36: s. 148, 1835, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660507
 2. [S2329] Vigra mini. 1818–62: fol. 99 a, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010927
 3. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 88 b, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700526
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 125 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610218
 5. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 298 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610397
 6. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 7. [S2341] Borgund ft. 1815: Gidske. https://www.digitalarkivet.no/ft19061210190018
 8. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a–88 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 9. [S2330] Vigra klok. 1819–68: fol. 99 a, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309630463
 10. [S2336] Vigra-slekter gjennom 500 år: s. 149. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021060948597?page=152

Olava Kristiana Jakobsdotter i Klokkarsundet1,2

K, #16774, (1775 - 1776)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden1,2 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden3 (1743 - 1829)Olava Kristiana ble født i 1775 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.1 Olava Kristiana ble døpt den 29. oktober 1775 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Søren Jakobsson på Giske o.a.1

Olava Kristiana døde i 1776 i Klokkarsundet, 13 uker gammel.2 Hun ble jordfestet den 28. januar 1776.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 160 a, 29. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610253
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 368 b, 1776, 28. januar, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610462
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 308 b, 3. søndag i advent, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610408

Martinus Jakobsson på Alnes1,2

M, #16775, (1779 - 1779)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden1,2 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden3 (1743 - 1829)Martinus ble født i 1779 på Alnes, Borgund på Sunnmøre.1 Martinus ble døpt den 22. august 1779.1

Martinus døde i 1779 på Alnes, 12 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 9. januar 1780 på Giske kyrkjegard, Borgund på Sunnmøre.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 178 b, 22. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610272
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 378 b, 1780, 9. januar, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610472
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 314 a, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610414

Olavus Kristian Jakobsson på Roald1,2,3

M, #16776, (1777 - 4. juli 1827)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden4 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden5,3 (1743 - 1829)Annet navn: Olavus Kristian Jakobsson i Klokkarsundet.4
Olavus Kristian ble født i 1777 i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre.4,5 Olavus Kristian ble døpt den 12. januar 1777.4 Han var skoleholder på Vigra i 1827.6,1

Olavus Kristian døde ugift den 4. juli 1827. Han ble funnet død i en båt på sjøen.1,6,3 Han ble gravlagt den 7. juli 1827 på Roald kyrkjegard, Vigra, dagen etter faren.6,1,7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. juli 1827. Arvinger: Johanna Olsdotter på Roald, Søren Jakobus Jakobsson på Giske, Britanus Knutardus Jakobsson på Giske og Andreana Jakobsdotter. Skiftet ble sluttet 4. desember. Aktiva: 70 daler 2 ort 23 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S2329] Vigra mini. 1818–62: fol. 96 b, nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010925
 2. [S2331] Haram mini. 1803–36: s. 143, 1827, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660504
 3. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 165 a, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610258
 5. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 310 b, 2. søndag etter påske, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610410
 6. [S2330] Vigra klok. 1819–68: fol. 97 b, nr. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309630462
 7. [S2332] «Litt um bygdekunstnaren Jakob S. Giskegård og arbeida hans i Vigra gamle kyrkje»: s. 37. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281044_001?page=44
 8. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a–88 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524

Kristian Martinus Jakobsson på Alnes1

M, #16777, (1781 - før 1827)
Far*Jakob Sørensson på Giskegarden1 (1734 - 1827)
Mor*Johanna Olsdotter på Giskegarden2 (1743 - 1829)Kristian Martinus ble født i 1781 på Alnes, Borgund på Sunnmøre.1 Kristian Martinus ble døpt den 1. april 1781.1

Kristian Martinus døde før 1827.3

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 187 a, 1. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610280
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 317 a, 20. mai, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610417
 3. [S2343] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1827–31: fol. 87 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128700524

Johan Viderø Tonning1,2

M, #16778, (1740 - 17. september 1804)
Far*Jens Persson Tonning3 (c 1713 - 1787)
Mor*Anna Johansdatter Viderø1,3 (1721 - 1793)
6-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ei datter levde i 1804.2 Johan ble født i 1740 på Fransholmen, Hamna, Borgund på Sunnmøre.3
Anna Tonning døde den 3. februar 1793 i Trondheim, hos sønnen Johan, «ved en stille og salig Død».1


Johan døde den 17. september 1804 i Trondheim, «ved en stille Død».2

     Han signerte som Johan Widerø Thoning i 1793 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 6/8.2.1793, e-side 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17930208_0_6_1?page=0
 2. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 75/18.9.1804. E-side 1, «Bekiendtgiørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18040918_0_75_1?page=0
 3. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=195

Abraham Holtermann1,2,3

M, #16779, (21. juni 1727 - 16. november 1784)

Familie

De hadde to barn, hvorav ett levde i 1784.10 
BarnAbraham ble født den 21. juni 1727 i Bergen.4 Abraham ble døpt den 24. juni 1727 i Bergen domkirke.5 Han var kjøpmann i 1757.3,6
Han var bruker på Steinvågneset, Borgund på Sunnmøre, fra 1757. Abraham drev handel og gjestgiveri der. Han eide gården i 1762. De hadde da ei amme og fem tjenestefolk. Abraham bodde fremdeles der i 1783, men la ned handelen på den tiden, og solgte Steinvågneset i 1786.7,2,3,6
Abraham Holtermann kjøpte 1 mæle med bygsel- og gjenkjøpsrett (hele gården) i Klokkarsundet, Borgund på Sunnmøre, den 16. oktober 1777 av Jakob Sørensson og Johanna Olsdotter på Alnes. Gården ble også kalt Gåseidvågen. Unntatt fra salget var et naust ved sjøen. Kjøpesum: 150 daler.8
Abraham Holtermann gav bygselseddel på 3½ mæler på Alnes, Borgund på Sunnmøre, til Jakob Sørensson den 14. november 1777.9


Abraham døde den 16. november 1784 i Bergen, hos broren Jakob, mellom klokken 15 og 16.3,10

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1761, 4. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640745
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 49, Stenvognæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041034
 3. [S1470] Familjen Holtermann: s. 18. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016030248179?page=25
 4. [S1470] Familjen Holtermann: s. 91. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016030248179?page=98
 5. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 145, 24. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650127
 6. [S58] Borgund og Giske IV: s. 413. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=416
 7. [S58] Borgund og Giske IV: s. 410. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=413
 8. [S2345] Sunnmøre pantebok 1772–78: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929670606
 9. [S2346] Sunnmøre tingbok 1777–79: fol. 255 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420370256
 10. [S1470] Familjen Holtermann: s. 19. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016030248179?page=26

Johan Jonasson Frank1,2,3,4,5

M, #16780, (ca. 1718 - 1798 eller 1799)

Familie

Gunnhild Persdotter i Orkelbogen (c 1722 - 1795)
De hadde seks barn.6 
BarnJohan ble født ca. 1718.5
Johan giftet seg den 22. mai 1746 i Kvikne kirke med Gunnhild Persdotter.2,3
Johan Jonasson Frank kjøpte i Mellom, Orkelbogen, Kvikne, i 1752. Kjøpesum: 95 daler.6
I manntallet av 1762 står han og Gunnhild som selveiere i Mellom-Orkelbogen. Per Johansson o.a. var også der. Etter dem overtok sønnen Johan Johansson.3,6
Johan Jonasson Frank kjøpte i Skåret, Kvikne, i 1770 av Abraham Skjellerup. Kjøpesum: 250 daler. Frank bodde neppe der, og solgte videre i 1781 for 170 daler.7,8

Johan døde i 1798 eller 1799 i Kvikne.5 Han ble jordfestet den 6. januar 1799 på Kvikne kirkegård.5

Kilder/noter

 1. Han kaltes Johansson ved jordfestelsen.
 2. [S2349] Kvikne mini. 1740–56: s. 164. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450300
 3. [S2350] Østerdal ekstraskatt 1762–64: 1762, vedlegg 18, manntall, Kvikne. Mnr. 28. https://www.digitalarkivet.no/rk10041110110447
 4. [S2349] Kvikne mini. 1740–56: s. 229, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450332
 5. [S2031] Kvikne mini. 1785–1814: s. 309, 1799, 6. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450713
 6. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=55
 7. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=41
 8. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=42

Gunnhild Persdotter i Orkelbogen1,2

K, #16781, (ca. 1722 - 1795)

Familie

Johan Jonasson Frank (c 1718 - 1798 / 1799)
De hadde seks barn.5 
BarnGunnhild ble født ca. 1722.3 Hennes hjemsted var på Baggplassen (bnr. 18), Grøntvet, Kvikne.4
Gunnhild giftet seg den 22. mai 1746 i Kvikne kirke med Johan Jonasson.2,1
I manntallet av 1762 står hun og Johan som selveiere i Mellom, Orkelbogen, Kvikne. Per Johansson o.a. var også der. Etter dem overtok sønnen Johan Johansson.1,5
Hun ble kalt Gunnhild Persdotter Frank, nevnt 1795.3

Gunnhild døde i 1795 i Kvikne.3 Hun ble jordfestet den 18. oktober 1795 på Kvikne kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S2350] Østerdal ekstraskatt 1762–64: 1762, vedlegg 18, manntall, Kvikne. Mnr. 28. https://www.digitalarkivet.no/rk10041110110447
 2. [S2349] Kvikne mini. 1740–56: s. 164. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450300
 3. [S2031] Kvikne mini. 1785–1814: s. 307, 1795, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450712
 4. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 154. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=161
 5. [S2348] Kvikne: ei bygdebok 2: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012103106192?page=55

Anna Ivarsdatter1,2

K, #16782, (ca. 1756 - 1838?)

Familie

Peder Johansson Frank (1749 - f 1801)
De hadde fler barn. 
BarnAnna ble født ca. 1756.3
Anna giftet seg med Peder Johansson Frank.1
Hun og Peder bodde på fhv. mnr. 70, Haugan, Molde, fra 1775. Huset hadde da stått øde (forrige beboer var Botolv Hanssen, s.d.). Årlig grunnleie til Reknes gård var 6 daler. De flyttet i 1778, og huset ble stående øde.4,5,6
Annet navn: Anna Ivarsdatter i Valterveita, nevnt 1780.7
Hun og Per bodde i Valterveita, Trondheim, i 1780.7
Hun og Peder bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, iallfall fra 1783 til 1786.2,1
Hun ble kalt Anna Frank, nevnt 1801.3 Anna Frank var pasient den 1. februar 1801 i Moursundveita 4, Trondheim, på byens sykehus.3

Ei Anne Marie Frank døde av alderdomssvakhet 78 år gammel den 12. juli 1838 på Trondhjems Hospital, hvor hun hadde byplass, og ble gravlagt 18. juli.8

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 91, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670250
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 68, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670239
 3. [S1231] Trondheim ft. 1801: fol. 110 a, Maursund Veiten, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806350116
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 293 b.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064087
 7. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 52 a, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680215
 8. [S864] Trondheim, Hospitalet klok. 1815–73: fol. 117 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070924660056

Anna Maria Frank1

K, #16783, (1783 - )
Far*Peder Johansson Frank1 (1749 - f 1801)
Mor*Anna Ivarsdatter1 (c 1756 - 1838?)Anna Maria ble døpt den 30. mars 1783 i Vår Frue kirke, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 68, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670239

Kristoffer Frank1

M, #16784, (1780 - )
Far*Peder Johansson Frank1,2 (1749 - f 1801)
Mor*Anna Ivarsdatter2 (c 1756 - 1838?)Kristoffer ble døpt den 2. juli 1780 i Trondheim domkirke.2 Han hadde kopper og fikk arr.1 Han var bakermester i Trondheim i 1834.1

     Navnet hans ble skrevet Christopher Franck i 1834.1

Kilder/noter

 1. [S2230] Trondheim, Domkirken mini. 1831–39: s. 265, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020455
 2. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 52 a, 2. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680215

Veronika Elisabet Kastberg1

K, #16785, (1706 - )

Familie

Morten Anderssen Lyng ( - 1752)
De hadde ikke barn. Veronika Elisabet ble født i 1706 på Vågneset, Borgund på Sunnmøre.1 Veronika Elisabet ble døpt den 17. januar 1706.1
Veronika Elisabet giftet seg den 17. september 1744 med Morten Anderssen Lyng.2

     Maren Kastberg og Veronika Elisabet Kastberg var søsken.1

Malena Kristina Lyng1,2

K, #16786, (1735 - )
Far*Morten Anderssen Lyng1 ( - 1752)
Mor*Johanna Knutsdatter Cimber3 ( - 1743)Malena Kristina ble døpt den 21. juli 1735 i Molde kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Morten Anderssen Lyng den 24. april 1752: 154 daler 1 ort 17 skilling.1,4
Hun var myndling av Åge Persson i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 71. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/37/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 102. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650053
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 100. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650052

Kristine Magrete Teiste1,2

K, #16787, (1774 - 5. august 1850)
Far*Hans Teiste3 (c 1731 - 1797)Kristine Magrete ble døpt den 5. august 1774 i Rygge kirke.3 Kristine Magrete Teiste bodde hos sin farbrors enke, madam Henritte Homeier Teiste, i 1797 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Teiste den 26. juli 1799: 9 daler 3 ort 5 skilling.1,4
Kristine Magrete Teiste tjente som stuepike hos Ole Kristian Bull og Else Maria Bugge Bang i Djupvika, Borgund på Sunnmøre, i 1801.5

Kristine Magrete døde ugift den 5. august 1850 på Tangen, Drammen. Hun hadde ingen barn, og det var ingenting å skifte.2,6 Kristine Magrete ble gravlagt den 8. august 1850.6

     Navnet hennes ble skrevet Kirstine Margrethe Theiste i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 309 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380315
 2. [S2356] Drammen dødsjournal 1850–58: anmeldte dødsfall 1849–54. 1850, nr. 71. https://www.digitalarkivet.no/sk60074112000103
 3. [S2354] Rygge mini. 1771–1814: fol. 7 b, døpte, 5. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020707
 4. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380318
 5. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 224 a, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/
 6. [S2355] Strømsø mini. 1848–58: s. 272, nr. 59. https://www.digitalarkivet.no/kb20051109050648

Elen Kristina Margrete Teiste1,2

K, #16788, (1765 - )
Far*Magnus Teiste2,1 (1723 - 1796)
Mor*Henritte Homeier2,1 (c 1744 - 1812)Elen Kristina Margrete ble døpt den 6. juni 1765 i Garnisons kirke, København, Danmark.2
Hun bodde i Kristiansund i 1796.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 2. [S1811] København, Garnisons sogn, mini. 1746–84: 1765, 6. juni. Lenke.

Johans M. Teiste1,2,3,4

M, #16789, ( - 1761)

Familie

Johans var gift tre ganger og hadde 16 barn.6 
BarnJohans giftet seg den 14. november 1719 på Lillestrøm, Rælingen, med en uregistrert person. De ble viet uten trolovelse og lysning etter kongebrev.2
Han bodde i Kristiania iallfall fra 1720 til 1725.5,6
Han var bruker på Ryen, Skedsmo, i 1727. Johans eide gården i 1739 og drev fremdeles i 1744.7,4 Johans var bestyrer for sagbruk i Moss.6

Johans døde i 1761 i Moss.3 Han ble gravlagt den 15. november 1761.3,6

     Navnet hans ble skrevet Johan Teiste i 1720.5

     Navnet hans ble skrevet Sr Johannes Theiste i 1737.8

Kilder/noter

 1. Eller N. (trolig patronym).
 2. [S2361] Fet mini. 1716–51: trolovede, 1719, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20061031040032
 3. [S2362] Moss mini. 1753–79: s. 215, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20061023050617
 4. [S2359] Nedre Romerike skifteprotokoll 1733–39: fol. 373 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128330972
 5. [S2357] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1705–30: fol. 190 a, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20061004030230
 6. [S2358] «Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt af dette Navn?»: s. 110. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78842
 7. [S2360] Skedsmo III: s. 902. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050708027?page=195
 8. [S2359] Nedre Romerike skifteprotokoll 1733–39: fol. 374 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128330973
 9. [S2357] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1705–30: fol. 308 a, 13. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20061004030361
 10. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 309 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380315

Hans Teiste1,2

M, #16790, (ca. 1731 - 25. november 1797)
Far*Johans M. Teiste2,1 ( - 1761)

Familie

De hadde sju barn, hvorav fem levde i 1797.1 
BarnHans ble født ca. 1731 på Ryen, Skedsmo.2 Han var korporal.3 Hans barn ble døpt i Rygge kirke i 1774.4 Han var forpaktningssosietetsvisitør i Son i 1777. Teiste var visitør allerede i 1774. I 1779 var han tollbetjent i Larkollen og kaltes visitør der ved sin død.5,4,1

Hans døde den 25. november 1797 i Larkollen, Rygge.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 26. juli 1799. Arvinger: Kristine Magrete Teiste o.a. Aktiva: 198 daler 3 ort 3 skilling. Passiva: 139–2–22. Arv: 59–0–5.1,6

Kilder/noter

 1. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 309 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380315
 2. [S2359] Nedre Romerike skifteprotokoll 1733–39: fol. 373 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090128330972
 3. [S2358] «Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende Slægt af dette Navn?»: s. 110. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78842
 4. [S2354] Rygge mini. 1771–1814: fol. 7 b, døpte, 5. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20060321020707
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Theiste, Hans. https://web.archive.org/web/20160325130729/http://genealogi.no/kilder/Tollere/t-aa.htm
 6. [S2353] Moss sorenskriveri, skifteprotokoll 1795–1802: fol. 313 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090120380318

Anne Sørensdotter på Eide1

K, #16791, (ca. 1722 - 1749)
Far*Søren Eriksson på Eide1 (c 1671 - 1752)
Mor*Brit Olsdotter på Eide1 ( - 1726)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1722 på Eide, Eid i Romsdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Eide den 26. juli 1727.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Hammarvoll i 1727.1


Anne døde i 1749.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a–464 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478

Kari Rasmusdotter på Vike1

K, #16792, ( - ca. 1723)

Familie

Anders Andersson på Vike (c 1667 - c 1749)
To barn levde i 1723.1,5 Kari giftet seg med Anders Andersson.1
Anders og kona var brukere i Andersgarden, Ytre Vike, Vestnes, i 1711. Bruket var på 1 våg i 1724.2,3

Kari døde ca. 1723 på Ytre Vike, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. november 1723. Debitor: Ola Rasmusson på Holm. Arvinger: Anders Andersson på Vike o.a. Aktiva: 59 daler 1 ort 4 skilling. Passiva: 3–1–8, som Anders betalte av sin del.4

     Ola Rasmusson på Holm og Kari Rasmusdotter på Vike kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Wesnes-Otting, Ytter wige. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181195
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 99, mnr. 437. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670100
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b–291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 550 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650570

Anders Andersson på Vike1,2,3

M, #16793, (ca. 1667 - ca. 1749)

Familie 1

Kari Rasmusdotter på Vike ( - c 1723)
To barn levde i 1723.4,1 

Familie 2

Ingen barn levde i 1750.1 Anders ble født ca. 1667.2
Anders giftet seg med Kari Rasmusdotter.4
Han var bruker på Ytre Vike, Vestnes, i 1701. Det var fire andre bruk på gården.2
Han og kona var brukere i Andersgarden, Ytre Vike, Vestnes, i 1711. Bruket var på 1 våg i 1724.3,5
Han var arving ved skiftet etter Kari Rasmusdotter på Vike den 21. november 1723: 29 daler 2 ort 14 skilling, minus 3–1–8 i omkostninger.6

Anders giftet seg med en uregistrert person.1

Anders døde ca. 1749 på Ytre Vike.1 Det ble holdt skifte etter ham den 4. mai 1750.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 550 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650570
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214, Ytterviche. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Wesnes-Otting, Ytter wige. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181195
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: s. 99, mnr. 437. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670100
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b–291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305

Jens Ågessen1

M, #16794, (1723 - 1724)
Far*Åge Persson1 (c 1686 - 1762)
Mor*Anne Nielsdotter Cimber ( - 1774)Jens ble født i 1723 i Molde.1

Jens døde i 1724 i Molde, 24 uker gammel.1 Han ble gravlagt den 19. mars 1724 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 46, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231

Arnold Ruset1

M, #16795, (5. oktober 1904 - 2. mai 1989)
Far*Kristian Ruset2,3 (1865 - 1962)
Mor*Berte Lovise Nilsdotter Sæter2,4 (1874 - 1962)
Arnold Ruset med rive under slåttedugnad på Sjølbørskor, trolig i 1931 (utsnitt av foto gjengitt i Astor Furseths Norddal i bilete II)Arnold ble født den 5. oktober 1904 på Ruset, Norddal.2,1 Arnold ble døpt den 30. oktober 1904 i Sylte kyrkje, Norddal.2,5 Han ble vaksinert mot kopper den 28. juni 1905.4 Han ble konfirmert den 29. mai 1919 i Sylte kyrkje. Karakter: meget godt minus.4 Ved folketellingen av 1920 bodde Arnold Kristiansson på Ruset hos Kristian Andersson og Berte Lovise Nilsdotter (han tjente på gården hos foreldrene).6,7
Arnold giftet seg den 13. juni 1937 i Norddal med Kirsten Henriette Strøm.3,8
Han og Kirsten var brukere på Ruset.8

Arnold døde den 2. mai 1989 i Ålesund.1 Han ble gravlagt den 10. mai 1989 på Sylte kyrkjegard, Norddal.9

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Arnold Ruset. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003406148
 2. [S489] Norddal klok. 1892–1910: s. 57, menn, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511020086
 3. [S2434] Norddal klok. 1921–39: s. 155, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010388
 4. [S2438] Norddal klok. 1911–21: s. 128, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821020093
 5. [S2437] Norddal mini. 1895–1912: fol. 246 a, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010227
 6. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221597
 7. [S2436] Norddal ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 6. Liste 23. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806590800
 8. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 9. [S497] Gravminnebasen: Arnold Ruset. https://slektogdata.no/gravminner/grav/56c9bf7d-c852-4d62-9aab-5ff67937e324
 10. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 217/19.9.2002. Side 15, «dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_20020919_120_217_1?page=14

Kirsten Henriette Strøm1,2

K, #16796, (1. mars 1915 - 17. september 2002)

Familie

Arnold Ruset (1904 - 1989)
De hadde fire barn.4,5 
BarnKirsten Henriette ble født den 1. mars 1915 i Vika, Norddal.1,3 Kirsten Henriette ble døpt den 5. april 1915.1 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 27. august 1919.1 Hun ble konfirmert den 30. juni 1929 i Sylte kyrkje, Norddal. Karakter: meget godt.1
Kirsten Henriette giftet seg den 13. juni 1937 i Norddal med Arnold Ruset.2,4 Hennes navn som gift var Ruset.3
Hun og Arnold var brukere på Ruset, Norddal.4

Kirsten døde den 17. september 2002 på Valldal sjukeheim, Norddal, «fredfullt».5,3 Hun ble gravlagt den 24. september 2002 på Sylte kyrkjegard, Norddal.6

Kilder/noter

 1. [S2434] Norddal klok. 1921–39: s. 105, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010338
 2. [S2434] Norddal klok. 1921–39: s. 155, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010388
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Kirsten Henriette Ruset. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002863150
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 5. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 217/19.9.2002. Side 15, «dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_20020919_120_217_1?page=14
 6. [S497] Gravminnebasen: Kirsten Henriette Ruset. https://slektogdata.no/gravminner/grav/dd8ca03d-a967-4576-b420-7573c46fdcbe
 7. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 922. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=457

Kittil Johansson på Bry1

M, #16797, ( - ca. 1796)
5. tippoldefar til meg

Familie

Kari Knutsdotter på Bry (c 1725 - 1803)
De hadde seks barn.2 
BarnAnnet navn: Kittil Johansson i Hallsteinsgard, nevnt 1750.1
Kittil giftet seg med Kari Knutsdotter.1
Kittil Johansson i Hallsteinsgard kjøpte på Søre, Bry, Hol i Hallingdal, den 18. februar 1750. Kjøpesum: 400 daler.1

Kittil døde ca. 1796.1

Kari Knutsdotter på Bry1

K, #16798, (ca. 1725 - 1803)
5. tippoldemor til meg

Familie

Kittil Johansson på Bry ( - c 1796)
De hadde seks barn.3 
BarnKari ble født ca. 1725.2
Kari giftet seg med Kittil Johansson.1

Kari døde i 1803.1

Nikoline Svendsen1,2

K, #16799, (6. august 1820 - 8. april 1872)

Familie

Halvor Knutsson Westad (1833 - 1916)
De hadde fem barn, hvorav ett var dødfødt.2 Nikoline ble født den 6. august 1820 i Ørstavik, Ørsta.3,4,1 Hun ble vaksinert mot kopper.1
Nikoline giftet seg den 19. mai 1856 i Ulstein med Halvor Knutsson i Sekkeseterreiten. De oppholdt seg da på Hatløy.5,1
Hun og Halvor var selveiere på bnr. 1, Vestad, Veøy, fra 1857.6
Annet navn: Nikoline Svendsdotter Westad, nevnt 1858.7,4

Nikoline døde den 8. april 1872 på Vestad, Veøy, som gårdkone.4

Kilder/noter

 1. [S2364] Ulstein mini. 1848–82: s. 159, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327610144
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 30.
 3. [S2187] Folk og fortid i Hol VII: s. 351. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032826001?page=370
 4. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 347, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650130
 5. [S2365] Ulstein klok. 1854–82: s. 96, 1856, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829650133
 6. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=23
 7. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 42, nr. 49. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640742

Johan Knutsson på Daugstad1,2

M, #16800, (ca. 1795 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. Han var enkemann i 1865.2 
BarnJohan ble født ca. 1795 i Vestnes prestegjeld.2
Anne Ivarsdotter på Bruavollan fikk barn i desember 1823 i Tresfjord, trolig med Anders Nilsson på Øvstedalen. Johan Knutsson på Daugstad ble oppgitt som barnefar, men det finnes grunn til å tro at det er feil. Anders og Anne fikk iallfall et annet barn sammen i 1827.3,4,5
Johan giftet seg med en uregistrert person.1
Han drev et bruk på Daugstad, Tresfjord, iallfall fra 1825 til 1838. Johan var kårmann i 1865.6,1,2

Kilder/noter

 1. [S611] Sylte mini. 1818–47: s. 31, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680182
 2. [S1312] Vestnes ft. 1865: Sylte sogn, 1. skoledistrikt, lnr. 26, 27. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803330395
 3. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 61. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&pg=PA61
 4. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 63. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA63#v=onepage&q&f=false
 5. [S1311] «Utdrag frå Ivar Brovolds sjølvbiografiske notatar»: s. 64. https://books.google.no/books?id=vQouAgAAQBAJ&lpg=PA57&hl=no&pg=PA64#v=onepage&q&f=false
 6. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Vestnes tinglag. Mnr. 9, lnr. 27. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093657