Arnold Bjørnstjerne Kvernberg1,2,3

M, #4301, (17. august 1897 - )
Far*Anders Kvernberg4,5,3 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes5,4,3 (1876 - 1954)     Arnold Bjørnstjerne ble født den 17. august 1897 i Kristiansund.5 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 928, Massastredet, Kristiansund, i 1900.4,6 Arnold Bjørnstjerne Kvernberg og søstera Oddbjørg var registrert som metodister i folketellingen 1900, men han stod som statskirkemedlem i 1910.4,5 Arnold Bjørnstjerne Kvernberg bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.5 Arnold var livsforsikringsagent i 1920.2
Arnold Bjørnstjerne giftet seg i 1920 med Solveig Marie Kristine Fagerlie.2,7 Arnold og Solveig Marie Kristine bodde i Kristiansund iallfall fra 1920 til 1927.2,7 Arnold var handelsreisende i 1927.7
Han var fadder ved dåpen til Ralph Erling Kvernberg den 18. april 1927.7


Arnold Bjørnstjerne døde på Gibraltar, da han og broren Haakon (førstereisgutt) var til sjøs sammen. Arnold ble satt av på Gibraltar grunnet sykdom. Skipet gikk videre til Istanbul (i Tyrkia) og Novorossijsk (i Russland). På tilbakeveien skulle de egentlig innom Gibraltar for å hente Arnold, men fikk beskjed om at han i mellomtiden hadde dødd, så skipet seilte videre (trolig til Rotterdam i Nederland).8 Han ble gravlagt på Gibraltar.9

Kilder/noter

 1. Som regel bare Arnold.
 2. [S933] Kristiansund mini. 1913–20: menn, 1920, nr. 169.
 3. [S104] Nesset II: s. 112.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Massastrædet, mnr. 928, leil. 2.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 6. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 7. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 319.
 8. [S133] Anders Kvernberg: e-post 27.11.2012.
 9. [S133] Anders Kvernberg: muntlig, Molde 20.4.2002.
 10. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 183, nr. 184.
Sist redigert20. juni 2018

Dagny Margrethe Kvernberg1,2,3

K, #4302, (31. august 1904 - 20. august 1993)
Far*Anders Kvernberg4,5,3 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes4,5,3 (1876 - 1954)

Familie 1

Olaf Georg Sigurdsen (1900 - 1977)
Barn

Familie 2

Kristian Øien (1886 - )
Barn

Familie 4

Hans Oskar Ronthi (1905 - 1989)
De hadde ikke barn.
Hans og Dagny Ronthis gravmonument i 2014 (foto: Anders Kvernberg)     Dagny Margrethe ble født den 31. august 1904 i Kristiansund.4,5 Dagny Margrethe ble døpt den 27. november 1904.4 Hun bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.5
Dagny Margrethe fikk barn med Olaf Georg Sigurdsen i 1925 i Kristiansund.6
Dagny Margrethe fikk barn med Kristian Øien i 1926 i Kristiansund.1 Dagny Margrethe bodde kanskje i Garverigata 7, Kristiansund, i 1927.1 Hun var arbeider i 1929.2
Dagny Margrethe fikk barn med Bertin Jakobsson Smilden i 1929 i Kristiansund.2
Dagny Margrethe giftet seg med Hans Oskar Ronthi.7 Hennes navn som gift var Ronthi (i kirkevergens gravdatabase står hun som Dagny Therese Ronthi).8 Dagny Margrethe og Hans Oskar bodde i Idrettsvegen 16, Vadsø, i 1976. Telefonnummer: (085) 52 138.9,7

Dagny Margrethe døde den 20. august 1993.8 Hun ble gravlagt den 26. august 1993 på Kirkegård, Vadsø.8

Kilder/noter

 1. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 319.
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.
 3. [S104] Nesset II: s. 112.
 4. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 6. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 7. [S133] Anders Kvernberg: e-post 23.8.2014.
 8. [S497] Gravminner i Norge: id 1928806.
 9. [S1226] Telefonkatalogen 1976 N/T/F: s. 420.
Sist redigert20. august 2018

Rolv Kvernberg1

M, #4303, (9. oktober 1901 - )
Far*Anders Kvernberg1,2 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes1,2 (1876 - 1954)     Rolv ble født den 9. oktober 1901 i Kristiansund.1 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 2. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert18. mai 2013

Arne Kvernberg1,2

M, #4304, (23. mai 1907 - etter 1985)
Far*Anders Kvernberg1,2 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes1,2 (1876 - 1954)     Arne ble født den 23. mai 1907 i Kristiansund.1 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.1 Arne bodde i USA.3

Arne døde etter 1985.4

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 2. [S104] Nesset II: s. 112.
 3. [S133] Anders Kvernberg: muntlig 20.4.2002.
 4. [S133] Anders Kvernberg: tlf. 2.5.2013.
Sist redigert18. mai 2013

Marit Olsdotter Kvernberg1

K, #4305, (4. januar 1860 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg2,3,1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,3,1 (1833 - 1923)

Familie

Knut Brunsvik
Barn     Marit ble født den 4. januar 1860 på Gauprøra, Nesset (før foreldrene giftet seg), og først hjemmedøpt.2,3 Marit ble døpt den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset, samme dag som foreldrene giftet seg. Faddere: Anne Olsdotter Gauprør og Knut Olsson på Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Marit Olsdotter på Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.3
Marit giftet seg med Knut Brunsvik.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
Sist redigert6. april 2019

Ole Andersson Kvernberg1,2,3,4,5,6

M, #4306, (1832 - 1915)
Far*Anders Olsson på Dale7,8 (1782 - 1850)
Mor*Brit Jonsdotter på Dale8 (1796 - 1851)     Annet navn: Ole Andersson på Dale.6,8
Ole ble født i 1832 på Dale, Veøy.6,8,7 Han ble vaksinert mot kopper i august 1832.7
Annet navn: Ole Andersson på Tjelle, nevnt 1858.9 Han og Kari Olsdotter tjente trolig Neri garden, Tjelle, Nesset, i 1858.9
Annet navn: Ole Andersson på Gauprøra, nevnt 1860.7,10,11 Ole og Kari bodde på Gauprøra, Nesset, i 1860. Han var tjenestekar.10,7
Ole giftet seg den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset (samme dag som dattera ble døpt), med Kari Olsdotter på Gauprøra.7,10,4,11 Ole og Kari var husfolk på Kvernberget, Nesset, i 1861.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 var Ole og Kari husfolk på Kvernberget. Ole Olsson, Anders Olsson, Marit Olsdotter, Brit Olsdotter og Oluf Olsson bodde også der da. Plassen hadde ett får og utsæden var ½ tønne havre og ½ tønne potet.12 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Ole og Kari på Røra, Kvernberget, Nesset. Plassen hadde to kyr, ett ungdyr og seks sauer.6 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Ole og Kari på Røra, sammen med Randi Olsdotter. Plassen hadde krøtter og fjærfe.4 Ole og Kari var selveiere på Røra fra 1903. Ole kjøpte husmannsplassen familien lenge hadde bodd på og fikk skjøte 13. oktober 1903 for 500 kroner (utskilt fra bnr. 1). Han flyttet da husene til nedenfor veien. Det var visstnok sønnen Anders som sørget mest for at handelen kom i stand.6,13,4

Ole døde i 1915.13

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Qværnberg fra 1862 til 1864.2,3

Kilder/noter

 1. Fornavnet uttaltes Ola.
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 53.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Nesset, under gnr. 19, bnr. 1, Kvernberg.
 5. [S1043] Kvernberg-anetavle.
 6. [S104] Nesset II: s. 111.
 7. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 212, 1860, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660274
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 257.
 9. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 10. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 11. [S305] Nesset III: s. 208.
 12. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 13. [S104] Nesset II: s. 112.
 14. [S104] Nesset II: s. 112 og 111.
 15. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 264.
 16. [S104] Nesset II: s. 112/111.
 17. [S104] Nesset II: s. 111/112.
Sist redigert6. april 2019

Kari Olsdotter Kvernberg1,2,3,4

K, #4307, (1. september 1833 - 2. april 1923)
Far*Ola Taraldsson på Talset5,6 (1794 - 1849)
Mor*Maret Andersdotter på Talset6 (1798 - 1887)

Familie

Ole Andersson Kvernberg (1832 - 1915)
De hadde ni barn. 
Barn     Annet navn: Kari Olsdotter på Talset.4,6
Kari ble født den 1. september 1833 på Talset, Tingvoll.1,5,6 Hun ble vaksinert mot kopper den 12. mars 1834.5
Annet navn: Kari Olsdotter på Tjelle, nevnt 1858.7 Hun og Ole Andersson tjente trolig Neri garden, Tjelle, Nesset, i 1858.7
Annet navn: Kari Olsdotter på Gauprøra, nevnt 1860.5,8 Kari og Ole bodde på Gauprøra, Nesset, i 1860. Han var tjenestekar.8,5
Kari giftet seg den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset (samme dag som dattera ble døpt), med Ole Andersson på Gauprøra.5,8,3,6 Kari og Ole var husfolk på Kvernberget, Nesset, i 1861.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 var Kari og Ole husfolk på Kvernberget. Ole Olsson, Anders Olsson, Marit Olsdotter, Brit Olsdotter og Oluf Olsson bodde også der da. Plassen hadde ett får og utsæden var ½ tønne havre og ½ tønne potet.9 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Kari og Ole på Røra, Kvernberget, Nesset. Plassen hadde to kyr, ett ungdyr og seks sauer.4 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Kari og Ole på Røra, sammen med Randi Olsdotter. Plassen hadde krøtter og fjærfe.3 Kari og Ole var selveiere på Røra fra 1903. Ole kjøpte husmannsplassen familien lenge hadde bodd på og fikk skjøte 13. oktober 1903 for 500 kroner (utskilt fra bnr. 1). Han flyttet da husene til nedenfor veien. Det var visstnok sønnen Anders som sørget mest for at handelen kom i stand.4,10,3

Kari døde den 2. april 1923 i Nesset, som gardmannsenke, av alderdomssvakhet.1,10 Hun ble gravlagt på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1719] Møre døde 1923: liste 559, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/fb10171902934278
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Nesset, under gnr. 19, bnr. 1, Kvernberg.
 4. [S104] Nesset II: s. 111.
 5. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 212, 1860, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660274
 6. [S305] Nesset III: s. 208.
 7. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 8. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 9. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 10. [S104] Nesset II: s. 112.
 11. [S104] Nesset II: s. 111 og 112.
 12. [S104] Nesset II: s. 112 og 111.
 13. [S104] Nesset II: s. 112/111.
 14. [S104] Nesset II: s. 111/112.
Sist redigert6. april 2019

Knut Brunsvik

M, #4308

Familie

Marit Olsdotter Kvernberg (1860 - )
Barn     Knut giftet seg med Marit Olsdotter Kvernberg.1 Knut bodde i Kristiansund.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert3. april 2010

Odin Brunsvik1

M, #4309, (1890 - )
Far*Knut Brunsvik1
Mor*Marit Olsdotter Kvernberg1 (1860 - )

Familie

Jenny Nielsen     Odin ble født i 1890.1
Odin giftet seg med Jenny Nielsen.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert2. juni 2013

Jenny Nielsen1

K, #4310

Familie

Odin Brunsvik (1890 - )     Jenny bodde i Alstahaug.1
Jenny giftet seg med Odin Brunsvik.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert16. mai 2007

Brit Olsdotter Kvernberg1,2,3

K, #4311, (29. november 1861 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg2,3 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,3 (1833 - 1923)     Brit ble født den 29. november 1861 på Kvernberget, Nesset.2,3 Brit ble døpt den 26. januar 1862 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Olsson Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Brit Olsdotter på Kvernberget hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.1
Brit giftet seg med Åge Størset.3 Brit og Åge bodde i Trondheim.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert6. april 2019

Åge Størset1

M, #4312     Åge giftet seg med Brit Olsdotter Kvernberg.1 Åge og Brit bodde i Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert23. mai 2009

Marie Størset1

K, #4313
Far*Åge Størset1
Mor*Brit Olsdotter Kvernberg1 (1861 - )

Familie

Arvid Lunde     Marie giftet seg med Arvid Lunde.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert23. januar 2017

Arvid Lunde1

M, #4314     Arvid giftet seg med Marie Størset.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert23. januar 2017

Ole Olsson Kvernberg1

M, #4315, (26. februar 1858 - etter 1865)
Far*Ole Andersson Kvernberg2,1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,1 (1833 - 1923)     Ole ble født den 26. februar 1858 på Tjelle, Nesset (før foreldrene giftet seg), og først hjemmedøpt.2,1 Ole ble døpt den 18. april 1858 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Olsson Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Ole Olsson på Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.1

Ole døde etter 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 2. [S745] Nesset mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
Sist redigert6. april 2019

Oluf Olsson Kvernberg1

M, #4316, (1865 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg2 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2 (1833 - 1923)     Oluf ble født i 1865 på Kvernberget, Nesset.3,1 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Oluf Olsson på Kvernberget hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.3
Oluf giftet seg med Kornelie.1 Oluf og Kornelie bodde i Måsøy.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
 2. [S104] Nesset II: s. 112 og 111.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
Sist redigert6. april 2019

Kornelie1

K, #4317     Hennes navn som gift var Kvernberg.1
Kornelie giftet seg med Oluf Olsson Kvernberg.1 Kornelie og Oluf bodde i Måsøy.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert16. januar 2012

Oskar Kvernberg1

M, #4318
Far*Oluf Olsson Kvernberg1 (1865 - )
Mor*Kornelie1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert6. april 2019

Ole Kvernberg1

M, #4319
Far*Oluf Olsson Kvernberg1 (1865 - )
Mor*Kornelie1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert6. april 2019

Aksel Kvernberg1

M, #4320
Far*Oluf Olsson Kvernberg1 (1865 - )
Mor*Kornelie1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert6. april 2019

Kristian Olsson Kvernberg1

M, #4321, (1868 - 1948)
Far*Ole Andersson Kvernberg1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg1 (1833 - 1923)     Kristian ble født i 1868 på Kvernberget, Nesset.1
Kristian giftet seg med Andrine Sørensdotter i Gusjåsen.1 Kristian Olsson Kvernberg var snekker.1 Kristian og Andrine var selveiere på Røra, Kvernberget, Nesset, fra 1911. Han fikk skjøte av faren 11. februar 1911, men foreldrene holdt unna bruksrett for seg selv så lenge de fant det for godt.1

Kristian døde i 1948.2

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
 2. [S104] Nesset II: s. 113.
Sist redigert23. september 2013

Andrine Sørensdotter i Gusjåsen1

K, #4322, (1875 - 1929)     Andrine ble født i 1875 i Nesset.2
Andrine giftet seg med Kristian Olsson Kvernberg.1 Andrine og Kristian var selveiere på Røra, Kvernberget, Nesset, fra 1911: Han fikk skjøte av faren 11. februar 1911, men foreldrene holdt unna bruksrett for seg selv så lenge de fant det for godt.1

Andrine døde i 1929.3

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 112.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1543 Nessets; post 247.
 3. [S104] Nesset II: s. 113.
Sist redigert4. januar 2016

Gjøri Eriksdotter på Hen1

K, #4323, (ca. 1674 - 1739)     Gjøri ble født ca. 1674.1 Hun tjente kanskje på Hen, Hen, i 1711.2

Gjøri døde i 1739 på Hen.1 Hun ble jordfestet den 26. april 1739 på Hen kirkegård.1

     Hun kan ha vært mor til Anne Olsdotter på Hen (Anne hadde ei datter kalt Guri).3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 81.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Heen.
 3. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 159.
 4. [S276] Nesset VIII: s. 129.
Sist redigert17. januar 2016

Ola Eilivsson på Øverås1

M, #4324
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Ola bodde på Øverås, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 340.
Sist redigert13. juni 2012

Karen Marie Larsdotter på Røbekk

K, #4325, (ca. 1802 - 21. desember 1836)

Familie

Lars Ivarsson på Årøneset (1797 - )
Barn     Karen Marie ble født ca. 1802.
Karen Marie giftet seg med Lars Ivarsson på Røbekk.

Karen Marie døde den 21. desember 1836, «hastig». Hun ble gravlagt den 28. desember 1836.
Sist redigert28. juni 2016

Ivar Larsson på Årø1

M, #4326, (18. november 1820 - )
Far*Lars Ivarsson på Årøneset (1797 - )
Mor*Karen Marie Larsdotter på Røbekk (c 1802 - 1836)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Eriksdotter (c 1833 - )
Barn     Ivar ble født den 18. november 1820 på Røbekk, Bolsøy.2 Ivar ble døpt den 25. desember 1820 i Bolsøy kirke.
Ivar giftet seg med Ingeborg Eriksdotter.2 Ivar Larsson var arbeider i 1865.2 Ivar og Ingeborg losjerte på Nesaplassen, Årøneset, Bolsøy, i 1865.2
Han var forlover for Lars Olsson Kringstad og Lovise Larsdotter på Årøneset, som giftet seg den 24. juni 1866 i Bolsøy.3,4,5,6,7
Ivar var husmann på Myrset, Ytre Årø, Bolsøy.8

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 216.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Aarønæshagen.
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 518, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020246
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 190.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 21, bnr. 2, Kringstad.
 6. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 168.
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 452.
 8. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 470.
Sist redigert25. januar 2013

Jon hos Throne1,2

M, #4327, ( - etter 1815)     Jon fikk barn med en uregistrert person.2 Jon var ansatt hos Johan Andreas Throne som kjøpsvenn i Molde i 1815.2,3
Jon fikk barn med Petternille Johansdatter Bergsgjerdet i 1815.2

     Jon hos Steffenssen og Jon hos Throne kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-32
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a.
Sist redigert7. mai 2015

Petternille Johansdatter Bergsgjerdet1,2

K, #4328, (ca. 1786 - )
Far*Johan Steffenssen på Bergsgjerdet3 ( - f 1800)
Mor*Elen Persdatter på Bergsgjerdet (c 1756 - )

Familie 1

Jon hos Throne ( - e 1815)
Barn     Petternille ble født ca. 1786.3,4 Hun var tjenestejente på Strande, Bolsøy, i 1801.4
Petternille fikk barn med Jon hos Throne i 1815.1
Petternille giftet seg den 27. desember 1816 i Bolsøy med Søren Olsson på Romold (forlovere: Søren Sørensson på Mauset og Aslak Årø).2
Annet navn: Petternille Johansdatter i Leirgrovvik.5 Petternille og Søren bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1817.5
Annet navn: Petternille Johansdatter på Årø.6,7 Petternille og Søren var forpaktere på Årø, Bolsøy i 1820.7

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 b.
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 14.
Sist redigert9. februar 2019

Andrine Kvernberg1

K, #4329
Far*Kristian Olsson Kvernberg2 (1868 - 1948)
Mor*Andrine Sørensdotter i Gusjåsen2 (1875 - 1929)     Andrine giftet seg med Ludvig Iversson Gussiås.

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 79 & 112.
 2. [S104] Nesset II: s. 112.
Sist redigert20. oktober 2011

Ludvig Iversson Gussiås1

M, #4330     Ludvig giftet seg med Andrine Kvernberg.

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 79 & 112.
Sist redigert20. oktober 2011

Per Persson på Hjellen1,2,3,4,5

M, #4331, (ca. 1702 - 1785)
Far*Per Larsson på Myklebostad2 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
6. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Knutsdotter på Hjellen (c 1695 - 1785)
De hadde trolig sju barn.25 
Barn     Annet navn: Per Persson på Myklebostad.6
Per ble født ca. 1702.7,4
Per giftet seg med Synnøv Knutsdotter i Eidsvåg.8,5 Knut Torfinnsson på Ødegård ble i 1732 bøtelagt 6 daler for ærekrenkende skjellsord mot Per på Hjellen (trolig Per Persson).9 Han var lagrettemann i 1732, 1736 og 1737.5,3,10 Per og Synnøv var brukere på Hjellen, Nesset, i 1733. Den 14. juli fikk han bygselseddel på 1½ våg fra Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts. I 1744 betalte Per 1 daler 2 ort i kornskyld han var stevnet for. Han skulle ut med 3 tønner havre og 4½ mark smør i leidang i 1751.11,5,7
Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord tinglag den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.12,13,14,15,16
Han var prestemedhjelper i Vistdal, Nesset, iallfall fra 1744 til 1745.17,5 Åmund Høvik og Per Persson på Hjellen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord tinglag den 28. januar 1745. Den 28. desember året før stod Trond Hansson (Myklebostad), etter vertens oppfordring, på bordet hjemme hos Knut Knutsson på Myklebostad og spilte. Da kom Anders Andersson på Lange inn og banket Trond uten noen oppgitt grunn. Andre fikk seg også en knyttneve. Prestemedhjelper Per fortalte at Anders samme dag, med blodig lue og åpen yttervest, troppet opp i kirken for å be om tilgivelse, men ble avvist ettersom han var full. Korporal Høvik fikk ikke uttale seg ettersom kapteinen mente han måtte vitne i militær jurisdiksjon.17,18,19
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling.20
Per Persson på Hjellen var vurderingsmann i 1749.21
Han var verge for Per Larsson på Myklebostad iallfall fra 1749 til 1755.22,23
Tosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen solgte 2 pund, inkludert kjøperens egen arvedel (med bygsel over 2 pund mer), på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 23. oktober 1750 til Knut Knutsson i Eidsvåg. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.1
Det ble holdt skifte etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset. I boet var 7,7 mark (med bygselrett) i Myklebostad (4 daler 3 ort 8 skilling), hvorav Per Persson på Hjellen hadde betalt 4 års landskyld (0–2–20). Aktiva: 17–2–14. Passiva: 2–1–4. Arv: 15–1–10.24
I manntallet av 1762 står Per og Synnøv som brukere på Hjellen. Per Persson o.a. bodde også der. Per Persson (jr.) overtok bygselen i 1766.8,25 På tinget i 1764 viste Per frem skinnet av en fullvoksen bjørn han hadde skutt.5
Han var verge for Ragnhild Persdotter på Teigset i 1767.26


Per døde i 1785 på Hjellen.4,5 Han ble jordfestet den 12. juni 1785 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersøn Gielden i 1748.2

I Gards- og ættesoge for Nesset (XI) er nok Per Persson på Hjellen sammenblandet med Per Persson på Myklebostad, som fikk bygselseddel samme dag (de var neppe samme person).27,2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640213
 5. [S130] Nesset IX: s. 409.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690299
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 31. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 210. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 9. [S1275] Nesset X: s. 47.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400586
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 19. [S130] Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 25. [S130] Nesset IX: s. 410.
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 27. [S979] Nesset XI: s. 401.
Sist redigert24. mars 2019

Gunnor Karoline Kringstad

K, #4332, (23. november 1916 - 29. juni 2002)
Far*Ludvig Kringstad1,2 (1881 - 1968)
Mor*Edel Lovise Kringstad1,2 (1889 - 1959)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg     Gunnor Karoline ble født den 23. november 1916.3 Hennes navn som gift var Myrvin.3,2 Gunnor bodde i Sarpsborg i 2000. Gunnor hadde i 2002 adresse i Veslefrikkveien 4, Sarpsborg (c/o Merete Olsen).4

Gunnor Karoline døde den 29. juni 2002.3 Hun ble gravlagt den 5. juli 2002 i Vestre gravlund, Sarpsborg.3

Kilder/noter

 1. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 554. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948004#557
 2. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 2001.
 3. [S497] Gravminner i Norge: id 4175368.
 4. [S151] Telefonkatalogen.no (Olsen, Merete).
Sist redigert4. mai 2016

Klara Josefine Moen1,2

K, #4333, (28. september 1914 - 7. august 2006)
Far*Johan Moen2 (1873 - 1940)
Mor*Gjertine Kristofersdotter Nybø2 (1880 - 1963)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peder Kolbjørn Slutås (1917 - 1998)     Klara Josefine ble født den 28. september 1914.1,2
Klara Josefine giftet seg med Peder Kolbjørn Slutås.2 Hennes navn som gift var Slutås.1 Klara og Peder Kolbjørn bodde i Sylteosen, Fræna.2

Klara Josefine døde den 7. august 2006.1,2 Hun ble gravlagt den 16. august 2006 på Myrbostad kyrkjegard, Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminner i Norge: id 3835598.
 2. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 24.
Sist redigert4. februar 2016

Kristian Andersen1

M, #4335

Familie

Barn     Kristian var husmann.1

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 168.
Sist redigert20. april 2011

herr Torald Sigurdsson1

M, #4337
15. tippoldefar til meg
Tegning av Torald Sigurdssons seglmerke av 1380 (foto: Arne Kvitrud)     Torald giftet seg med fru Adalis Ellingsdotter.1,2

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 1, nr. 588.
 2. [S241] DN: b. 5, nr. 948.
 3. [S241] DN: b. 2, nr. 888.
Sist redigert25. januar 2014

Ragnhild Gotaas Torvik

K, #4338
Far*Ivar Kristoffer Gotaas1
Mor*Astrid Torvik1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751
Sist redigert20. februar 2016

Torkild Kvernberg Saastad

M, #4340
Far*Are Christoffer Saastad
Mor*Britt Sølvi Kvernberg
Sist redigert26. januar 2012

Peter Møller

M, #4343
Far*Hans Peter Møller
Mor*Sigrid Kleiva
Sist redigert2. mai 2016

Hans Peter Møller

M, #4344
Far*Hans Thiis Nagel Møller (1924 - 2014)
Mor*Berit Kirsten Hofseth1

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.
Sist redigert26. november 2015

Ola Torfinnsson i Uglvik1

M, #4346

Familie

Beret Larsdotter i Uglvik (c 1826 - )
Barn     Ola giftet seg med Beret Larsdotter i Uglvik. De hadde iallfall to barn.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
Sist redigert5. juni 2013

Beret Larsdotter i Uglvik1

K, #4347, (ca. 1826 - )     Beret ble født ca. 1826 i Aukra.1
Beret giftet seg med Ola Torfinnsson i Uglvik. De hadde iallfall to barn.2
Beret giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall tre barn.1 Beret var bruker på Bakken, Uglvik, Aukra, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 98, Ugelvig.
 2. [S162] Midsund I: s. 36.
Sist redigert5. juni 2013

Olianna Larsdotter Ræstad1

K, #4348, (16. oktober 1889 - 22. mai 1890)
Far*Lars Olsson Ræstad2 (1845 - 1911)
Mor*Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad2 (1856 - 1944)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg     Olianna ble født den 16. oktober 1889 i Aukra.1

Olianna døde den 22. mai 1890 på Ræstad, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 37.
 2. [S162] Midsund I: s. 37 og 36.
Sist redigert29. januar 2012

Anne Olsdatter Haure1,2

K, #4349, (ca. 1741 - 1799)     Anne ble født ca. 1741.2

Anne døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799.2
Sist redigert20. juni 2015

Sigrid Kleiva

K, #4350
Sist redigert26. november 2015

Sverre Rokstad1

M, #4351, (7. juli 1922 - 11. april 2002)

Familie

Barn     Sverre ble født den 7. juli 1922.1

Sverre døde den 11. april 2002.1 Han ble gravlagt den 19. april 2002 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 84/13.4.2002, s. 34.
Sist redigert8. november 2013

Elin Heggdalsvik1

K, #4352

Kilder/noter

 1. [S163] Telefonkatalogen 1.0 2002.
Sist redigert2. januar 2015

Berit Møller

K, #4353
Far*Hans Peter Møller
Mor*Sigrid Kleiva
Sist redigert28. januar 2012

Ingrid Kleiva Møller

K, #4354
Far*Hans Peter Møller
Mor*Sigrid Kleiva
Sist redigert13. januar 2015

Marita Eiriksdotter1

K, #4355
Mor*Sunniva Ivarsdotter2
Søster av 11.tippoldefar/mor til meg     Marita giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S1018] «Forskningshistorie»: s. [29]
Sist redigert25. november 2012

Tosten Eiriksson i Veien1,2

M, #4356, ( - før 1557)
Mor*Sunniva Ivarsdotter3,4,5
11. tippoldefar til meg

Familie

Guru Jonsdotter i Veien ( - f 1564)
Barn     Tosten giftet seg med Guru Jonsdotter.6,7 Tosten bodde på Veiholmen, Edøy, iallfall fra 1520 til 1554.8,2 Han stevnet Ivar Jonsson på Stokke i 1543 over Ikornnes lakseverpe, Gjemnes. Den 7. august 1544 møtte Tosten i retten på Bergenhus og fremla domsbrev fra lagtinget i Trondheim som tildømte ham eiendomsretten. Han hadde arvet verpen i skifte med søsknene, og trass i hans protester hadde Ivar holdt på den i over tretti år, men innrømte at han bare hadde Tostens samtykke de første tre årene. Retten i Bergen stadfestet dommen og påla Ivar erstatningsansvar for det inntektstap Tosten kunne dokumentere.1,9,6

Tosten Eiriksson i Veien kjøpte 6 merker på Nastad, Tingvoll, i 1548 av Jon Trondsson. Kjøpebrevet ble utstedt på Levangermartnan, hvor Jon tilbød Tosten (som eide like mye fra før) å kjøpe disse 6 marklag. På spørsmål om hvorfor han ville selge, svarte Jon at «hand vor kommen i schyldt for en ecte mandz quinde vdj Thrundhiemb» og trengte mange penger. Se også under Trond Jonsson (lenke).5,10
Tosten Eiriksson i Veien og Jon Trondsson i Boksaspa holdt skifte den 29. september 1554 i Boksaspa, Tingvoll, over jordegodset Jons far og Tosten hadde eid sammen (og som igjen må ha tilhørt deres foreldre).2,4 Tosten Eiriksson i Veien arvet 5 spann i Aspa, Tingvoll, i 1554.2 Han arvet 1 spann på Åsskard i 1554.2 Han arvet 18 merker på Vean, Aure, i 1554.2 Han arvet ½ øre på Nastad i 1554.2 Han arvet halvparten i Svartvorpa, Nastad, Tingvoll, i 1554.2 Han og Guru eide 1 øre i Sallaupen, Tingvoll.11,12

Tosten døde før 1557.13,14 Det ble holdt skifte etter ham og Guru den 13. november 1577 i Trondheim.15

     Navnet hans ble skrevet Tostenn Ericssønn i 1544.6

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 21, nr. 871.
 2. [S241] DN: b. 21, nr. 1007.
 3. [S1018] «Forskningshistorie»: s. [29]
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 50.
 5. [S1017] NHD I.IV: s. 60.
 6. [S241] DN: b. 2, nr. 1142.
 7. [S1012] «Av Aspeætt eller Stokkeslekt?»: s. 51.
 8. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 17.
 9. [S241] DN: b. 21, nr. 890.
 10. [S1017] NHD I.IV: s. 61.
 11. [S119] Aspa-seminaret: s. 10.
 12. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 13. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 14. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 15. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 9.
 16. [S241] DN: b. 21, nr. 1121.
 17. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.
Sist redigert5. april 2014

Guru Jonsdotter i Veien1,2,3

K, #4357, ( - før 1564)
Far*Jon2
11. tippoldemor til meg

Familie

Tosten Eiriksson i Veien ( - f 1557)
Barn     Guru giftet seg med Tosten Eiriksson.2,4 Guru Jonsdotter i Veien og Tosten eide 1 øre i Sallaupen, Tingvoll.5,3
Guru bodde på Veiholmen, Edøy, i 1557 og skattet 1 våg fisk.1,6

Guru døde før 1564.7 Det ble holdt skifte etter henne og Tosten den 13. november 1577 i Trondheim.8

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 2. [S241] DN: b. 2, nr. 1142.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 4. [S1012] «Av Aspeætt eller Stokkeslekt?»: s. 51.
 5. [S119] Aspa-seminaret: s. 10.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 7. [S241] DN: b. 21, nr. 1121.
 8. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 9.
 9. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 10. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 17.
Sist redigert30. november 2012

Ivar Tostensson i Aspa1

M, #4358, ( - før 1564)
Far*Tosten Eiriksson i Veien2,3 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien4 ( - f 1564)
Bror av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

Barn     Ivar giftet seg med en uregistrert person. Han ble kanskje nevnt i 1533.4

Ivar døde før 1564.3,5

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 16.
 2. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 17.
 3. [S241] DN: b. 21, nr. 1121.
 4. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 5. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
Sist redigert30. november 2012

Sunniva Tostensdotter1

K, #4359, ( - etter 1577)
Far*Tosten Eiriksson i Veien1 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien2 ( - f 1564)
Søster av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob småsvein ( - e 1577)     Sunniva giftet seg med Jakob småsvein.2,3

Sunniva døde etter 1577.2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 16.
Sist redigert13. januar 2015

Jakob småsvein1,2

M, #4360, ( - etter 1577)

Familie

Sunniva Tostensdotter ( - e 1577)     Jakob giftet seg med Sunniva Tostensdotter.1,2 Han ble nevnt fra 1563 til 1577.1,2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 16.
Sist redigert13. januar 2015

Ingebjørg Tostensdotter1

K, #4361, ( - etter 1577)
Far*Tosten Eiriksson i Veien2 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien1 ( - f 1564)
Søster av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jørgen Holst ( - e 1577)     Ingebjørg giftet seg med Jørgen Holst.1

Ingebjørg døde etter 1577.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.
Sist redigert24. november 2010

Jørgen Holst1

M, #4362, ( - etter 1577)

Familie

Ingebjørg Tostensdotter ( - e 1577)     Jørgen giftet seg med Ingebjørg Tostensdotter.1 Han ble nevnt fra 1563 til 1577.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
Sist redigert13. januar 2015

Håvard Torvik Gotaas1

M, #4363
Far*Ivar Kristoffer Gotaas1
Mor*Astrid Torvik1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751
Sist redigert20. februar 2016

Henning Strand

M, #4364
Far*Per Steinar Strand
Mor*Jorunn Gaupseth
Sist redigert17. januar 2012

Astrid Torvik1

K, #4366
Far*Arne Inge Torvik2 (1915 - 2008)
Mor*Agnes Faldet2 (1917 - 2009)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S163] Telefonkatalogen 1.0 2002.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751
Sist redigert20. februar 2016

Yngvild Gotaas Torvik1

K, #4367
Far*Ivar Kristoffer Gotaas2
Mor*Astrid Torvik2
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S218] Rbnett.no: «Poppeloppene er tilbake», 17.3.200x.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751
Sist redigert20. februar 2016

Barbara Schnorf1,2

K, #4368
10. tippoldemor til meg

Familie

Bernhard Wunderli
Barn     Barbara giftet seg den 27. november 1569 i Meilen, Zürich, Sveits, med Bernhard Wunderli.1,2 Barbara og Bernhard bodde på Burg, Meilen, Zürich, Sveits.2

Kilder/noter

 1. [S177] «Wunderly, aus Meilen am Zürichsee»: s. 570.
 2. [S178] Chronik der Familie Wunderly von Meilen.
Sist redigert4. april 2004

Mary Elizabeth Egdahl1

K, #4369
Far*Lauren I. Egdahl1,2
Mor*Mary Elfrida Tanner3,2 (1928 - 2006)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S180] The Genealogy Site for Theodore W Merrill: d0002/g0000001.html#I0867.
 2. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
 3. [S181] Mary Tanner Egdahl: muntlig 20.8.2002.
Sist redigert13. januar 2015

Anna Katrine Berg1,2,3

K, #4370, (19. mars 1867 - )
Far*Ove Martin Berg2
Mor*Anna Kathrine Lindgaard2 (1843 - 1901)
Far-fosterJens Kristian Lindgaard3 (1808 - 1899)
Mor-fosterElen Katrine Olsdatter Skogstad3 (1810 - 1887)

Familie 1

Oluf Madsen ( - f 1896)
Barn

Familie 2

Paulus Marius Perret (1864 - )
Barn

Familie 3

Laurits Lassessen Hollingen (1870 - )     Anna Katrine ble født den 19. mars 1867 i Trondheim, utenom ekteskap. Fødselen ble oppgitt til presten av mormora.2 Hun ble døpt den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim. Faddere: Jens Kristian Lindgaard og Elen Katrine Lindgaard o.a.2 Anna Katrine Berg var pleiebarn hos Elen Katrine Lindgaard og Jens Kristian Lindgaard i Sandgata 43, Trondheim, i 1875. Anna bodde i Sandgata allerede ved dåpen.3
Anna Katrine giftet seg den 23. april 1890 i Bodin kirke, Bodø, med Oluf Madsen.4
Anna Katrine fikk barn med Paulus Marius Perret.5
Anna Katrine giftet seg med Laurits Lassessen Hollingen.6 Hennes navn som gift var Hollingen.1,6 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Anna Katrine og Laurits på Lysaker, Bærum, sammen med Olga Alise Hollingen.6 Anna Katrine bodde i Tacoma, Washington, USA, i 1907 sammen med Olga Alise Hollingen.1

Kilder/noter

 1. [S292] «Hollingen».
 2. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24. & 21.1.2001.
 5. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Bærums, Granheim.
Sist redigert12. november 2013

Jens Kristian Lindgaard1,2

M, #4372, (1808 - 1899)

Familie

Elen Katrine Olsdatter Skogstad (1810 - 1887)
Barn     Jens Kristian ble født i 1808 i Trondheim.3
Jens Kristian giftet seg med Elen Katrine Olsdatter Skogstad.2,1 Jens Kristian Lindgaard var snekkermester iallfall fra 1865 til 1875.1,3 Jens Kristian og Elen Katrine bodde i Sandgata 43, Trondheim, iallfall fra 1865 til 1887.1,2
Han var fadder ved dåpen til Anna Katrine Berg den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim.4
Jens Kristian Lindgaard hadde datterdattera Anna Katrine Berg som pleiebarn i 1875.3

Jens Kristian døde i 1899.5

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Sandgaden, 43.
 2. [S688] Trondheim, Vår Frue mini. 1880–1913: s. 28.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
 5. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.
Sist redigert13. februar 2012

Ove Martin Berg1

M, #4373

Familie

Anna Kathrine Lindgaard (1843 - 1901)
Barn     Ove Martin fikk barn med en uregistrert person.1
Ove Martin fikk barn med Anna Kathrine Lindgaard i 1867 i Trondheim.1 Ove Martin Berg var arbeider i 1867.1

Kilder/noter

 1. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
Sist redigert13. februar 2012

José R. Hernández1

M, #4374

Kilder/noter

 1. [S183] Mary E. Palm: visittkort, U.S. Department of Agriculture, håndskrevet tilføyelse.
Sist redigert13. januar 2015

Thorkild Thorkildson1

M, #4375, (26. juni 1866 - 26. februar 1925)

Familie

Anna Folland
Barn     Thorkild ble født den 26. juni 1866 i Kristiansand.1
Thorkild giftet seg den 8. mars 1896 med Anna Folland.2

Thorkild døde den 26. februar 1925 i Minnesota, USA.1

Kilder/noter

 1. [S180] The Genealogy Site for Theodore W Merrill: d0002/g0000006.html#I0751.
 2. [S180] The Genealogy Site for Theodore W Merrill: d0003/g0000007.html#I0756.
Sist redigert20. august 2011

Anna Folland1,2

K, #4376

Familie

Thorkild Thorkildson (1866 - 1925)
Barn     Anna giftet seg den 8. mars 1896 med Thorkild Thorkildson.1

Kilder/noter

 1. [S180] The Genealogy Site for Theodore W Merrill: d0003/g0000007.html#I0756.
 2. [S381] Minnesota Death Certificates Index: 1985-MN-021078. http://people.mnhs.org/finder/dci/1985-MN-021078
Sist redigert16. oktober 2018

Arve Frode Aarøe

M, #4377
Far*Erling Ottar Aarøe (1923 - 1997)
Mor*Selma Jenny Tafjord1 (1927 - 2002)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 57/8.3.2002, s. 26.
Sist redigert30. april 2005

Ivar Trondsson i Aspa1,2

M, #4378, ( - etter 1489)
Far*Trond Toraldsson4
Mor*Jorann Aslaksdotter i Aspa3 ( - e 1443)
13. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Han ble nevnt fra 1453 til 1489.5

Ivar Trondsson i Aspa var gift, kanskje med ei kvinne av Teiste-ætt.6
Han og broren Olav gav 24. juni 1473 store deler av sitt jordegods på Nordmøre til Nidaros domkirke for en 30-årsperiode. Det ble imidlertid ikke gitt tilbake før herredagen i Trondheim den 11. september 1578 tildømte Ivars oldebarn Auden Torsteinsson i Aspa (s.d.) hele godset som rette arving.7,8,9 Ivar Trondsson i Aspa var erkebiskopens ombudsmann på Nordmøre fra 1475.1 Ivar var selveier i Aspa, Tingvoll.5

     Navnet hans ble skrevet Juar Trondeson i 1473.9

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 10, nr. 249.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 42.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. [29]
 4. [S119] Aspa-seminaret: s. 14.
 5. [S119] Aspa-seminaret: s. 22.
 6. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 16.
 7. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 8.
 8. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 9.
 9. [S241] DN: b. 2, nr. 888.
Sist redigert6. desember 2015

Øyvind Eik1,2

M, #4379, (4. mars 1902 - 1975)
Far*John Andersson Eik2 (1846 - 1909)
Mor*Gyda Elise Estensdotter Vestad2 (1869 - 1950)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kanny Vestad (1917 - 2012)
De hadde fire barn.2 
Barn     Øyvind ble født den 4. mars 1902 i Veøy.1,2 Han hadde blodtype 0.3 Han var lærer.2
Øyvind giftet seg i 1942 med Kanny Vestad.2 Øyvind og Kanny bodde på Sekken, Molde.2

Øyvind døde i 1975.1,2 Han ble gravlagt i april 1975 på Sekken kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Øyvind Eik.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 674.
 3. [S197] Eik, Øivind: militært rulleblad.
Sist redigert10. september 2018

Kanny Vestad1,2

K, #4380, (8. august 1917 - 10. mars 2012)
Far*Svein Mathias Halvorsson Westad2,3 (1882 - 1971)
Mor*Olga Sofie Andersdotter Vestad2,3 (1884 - 1965)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Øyvind Eik (1902 - 1975)
De hadde fire barn.1 
Barn     Kanny ble født den 8. august 1917 på Vestad, Veøy.2 Kanny ble døpt den 2. november 1917 i Sekken kapell, Veøy.2
Kanny giftet seg i 1942 med Øyvind Eik.1 Hennes navn som gift var Eik. Kanny og Øyvind bodde på Sekken, Molde.1 Kanny var slektsgransker og lokalhistoriker. Hun skrev boken Ein heim vart til i 1802 (sammen med dattera Oddveig) og var aktiv ved Sekken Museum.
Kanny bodde på Høgtun, Eik, Molde.4

Kanny døde den 10. mars 2012 på Kirkebakken omsorgssenter, Molde, klokken 3.58.5

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 674.
 2. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 21, nr. 3.
 3. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 48.
 4. [S606] Eikahaugen.net: Kanny Vestad (I6).
 5. [S75] RB: nr. 69/21.3.2012, s. 23.
Sist redigert10. september 2018

Øystein Eik

M, #4381
Far*Øyvind Eik (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg
Sist redigert12. januar 2012

Øyvind Jo Heimdal Eik

M, #4382
Far*Øystein Eik
Mor*Mette Heimdal
8-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert12. januar 2012

Mette Heimdal

K, #4383
Sist redigert12. januar 2012

Nikoline Heimdal Eik

K, #4384
Far*Øystein Eik
Mor*Mette Heimdal
8-menning 1 gang forskjøvet til meg
Sist redigert20. januar 2012

Per Jonsson på Svenstad1

M, #4385

Familie

Kari Pålsdotter i Ljoshaugen (c 1755 - )
Barn     Per bodde på Svenstad, Ringebu, i 1795.2
Per fikk barn med Kari Pålsdotter i Ljoshaugen i 1795.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsen Svendstad i 1795.2

Kilder/noter

 1. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 96 & 565.
 2. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 96.
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 466.
Sist redigert12. mai 2011

Knut Olsson på Skjeggstad1,2

M, #4386, (ca. 1689 - )
Far*Ola Ottarsson på Skjeggstad2 (c 1634 - )
Mor*(?) Knutsdotter2
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Knut ble født ca. 1689 på Skjeggstad, Tresfjord.1 I manntallet av 1701 står Knut Olsson hos Ola Ottarsson på Skjeggstad.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Skiegstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/116/
 2. [S50] Tresfjord II [manus].
Sist redigert12. mars 2016

(?) Knutsdotter

K, #4387
Far*Knut Jonsson på Li1 ( - f 1664)
7. tippoldemor til meg     (?) giftet seg med Ola Ottarsson på Skjeggstad.2,3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 433 & 434.
 2. [S20] Tomrefjord: s. 434.
 3. [S50] Tresfjord II [manus].
Sist redigert2. juli 2012

Lars Olsson på Skjeggstad1

M, #4388, ( - etter 1714)
Far-?*Ola Ottarsson på Skjeggstad (c 1634 - ); kanskje1
Mor-?*(?) Knutsdotter; kanskje1
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Han ble anført i en militærrulle i 1714.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus].
Sist redigert12. mars 2016

Brit Ottarsdotter på Sørsylte1

K, #4389, (ca. 1721 - 16. juli 1785)
Far*Ottar Olsson på Skjeggstad2 (c 1675 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Sørsylte (c 1710 - 1772)
De hadde sju barn.3 
Barn     Annet navn: Brit Ottarsdotter på Skjeggstad.3,2
Brit ble født ca. 1721 på Skjeggstad, Tresfjord.1
Brit giftet seg i 1740 med Ola Olsson på Brastad.3,2 Brit og Ola var brukere i Andersgarden, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1740. Dattera Marit overtok etter hans død.3

Brit døde den 16. juli 1785 på Sørsylte, Tresfjord, av tæresyke eller kreft.1,3 Hun ble jordfestet den 24. juli 1785 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 293.
 2. [S50] Tresfjord II [manus].
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
Sist redigert3. mai 2017

Guri Syversdotter på Storøydegard

K, #4390, (ca. 1680 - )

Familie

Ola Bjørnsson på Storøydegard (c 1647 - 1719)     Annet navn: Guri Syversdotter på Hove.1
Guri ble født ca. 1680.1
Guri giftet seg ca. 1698 med Ola Bjørnsson på Storøydegard.1

Kilder/noter

 1. [S221] Norodd Bergene: utskrift fra slektsdatabase mai 1997.
Sist redigert7. september 2016

Iver Hallvorsson på Bagn1

M, #4391, (ca. 1615 - 1693)
Far*Hallvor Iversson på Bagn2 (c 1584 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Gudbjørg Ingebretsdotter på Bagn (c 1624 - 1703)
Barn     Iver ble født ca. 1615.1
Iver giftet seg med Gudbjørg Ingebretsdotter.2 Iver og Gudbjørg bodde på Bagn søre, Aurdal.2,1,3

Iver døde i 1693 på Bagn søre.1 Han ble gravlagt den 6. juni 1693.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Ifver Halfvors Bang.
 2. [S221] Norodd Bergene: utskrift fra slektsdatabase mai 1997.
 3. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Gubiør Ingebrechtsd Bang.
Sist redigert17. november 2013

Gudbjørg Ingebretsdotter på Bagn1

K, #4392, (ca. 1624 - 1703)
7. tippoldemor til meg

Familie

Iver Hallvorsson på Bagn (c 1615 - 1693)
Barn     Gudbjørg ble født ca. 1624.1
Gudbjørg giftet seg med Iver Hallvorsson på Bagn.2 Gudbjørg og Iver bodde på Bagn søre, Aurdal.2,3,1

Gudbjørg døde i 1703 på Bagn søre.1 Hun ble gravlagt den 3. juni 1703.1

Kilder/noter

 1. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Gubiør Ingebrechtsd Bang.
 2. [S221] Norodd Bergene: utskrift fra slektsdatabase mai 1997.
 3. [S345] Aurdal gravlagte 1692–1782: Ifver Halfvors Bang.
Sist redigert17. november 2013

Hallvor Iversson på Bagn1

M, #4393, (ca. 1584 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Hallvor ble født ca. 1584.1 Hallvor var bruker på Bagn søre, Aurdal, i 1664. Gården hadde skattestatus som fullgård (skyld: 5 huder 4 skinn). Han brukte 1 hud 1½ skinn.1

Kilder/noter

 1. [S343] Valdres manntall 1663–66: Nedre Bang.
 2. [S221] Norodd Bergene: utskrift fra slektsdatabase mai 1997.
Sist redigert11. november 2013

Ragnhild Johansdotter Tangen1

K, #4394, (14. mai 1853 - 12. mars 1929)
Far*Johan Olsson på Hjertviksteinen2 (1821 - 1886)
Mor*Olava Olsdotter på Hjertviksteinen2 (1818 - 1902)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Knutsson Aukratangen (1853 - 1933)
Barn     Annet navn: Ragnhild Johansdotter på Hjertviksteinen.3
Ragnhild ble født den 14. mai 1853 på Steinen, Hjertvika, Aukra.4
Ragnhild giftet seg den 23. juli 1877 med Ingebrigt Knutsson Aukratangen.5
Hun var fadder ved dåpen til Edvart Kristofersson Nybø den 29. april 1888 i Aukra kyrkje.6


Ragnhild døde den 12. mars 1929.5

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 496.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 234, 235 & 157.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 235 & 157.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 157.
 6. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 134.
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 158 & 157.
Sist redigert12. juni 2015

Ingebrigt Knutsson Aukratangen1

M, #4395, (11. juli 1853 - 31. august 1933)
Far*Knut Kolbeinsson Aukratangen1 (1817 - 1903)
Mor*Andrine Ingebrigtsdotter Aukratangen1 (1821 - 1888)
Bror av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ragnhild Johansdotter Tangen (1853 - 1929)
Barn     Ingebrigt ble født den 11. juli 1853 på Ljosheim, Aukra prestegard.
Ingebrigt giftet seg den 23. juli 1877 med Ragnhild Johansdotter på Hjertviksteinen.1

Ingebrigt døde den 31. august 1933.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 157.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 158 & 157.
Sist redigert24. februar 2012

Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen1,2

M, #4396, (15. august 1883 - 27. april 1955)
Far*Ingebrigt Knutsson Aukratangen3 (1853 - 1933)
Mor*Ragnhild Johansdotter Tangen3 (1853 - 1929)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Maria Andersdotter Orvik (1883 - 1958)
Barn     Johan Magnus ble født den 15. august 1883 på Ljosheim, Aukra prestegard.1
Johan Magnus giftet seg med Karen Maria Andersdotter Orvik. Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen var fisker i 1918.4

     Navnet hans ble skrevet Johan I. Aukratangen i 1918.4
Han var fadder ved dåpen til Aslaug Hjertvikstein den 18. november 1918 i Aukra kyrkje.


Johan Magnus døde den 27. april 1955.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 158.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 158 & 157.
 4. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 117.
Sist redigert24. februar 2012

Karen Maria Andersdotter Orvik1

K, #4397, (29. august 1883 - 22. august 1958)
Far*Anders Pedersson Bolsø2 (1856 - 1920)
Mor*Beate Knutsdotter på Bolsneset2 (1863 - )
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen (1883 - 1955)
Barn     Karen Maria ble født den 29. august 1883 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, utenom ekteskap.2 Hennes navn som gift var Tangen.3
Karen Maria giftet seg med Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen.

     Navnet hennes ble skrevet Karen Andreasdatter Aukratangen i 1918.4
Hun var fadder ved dåpen til Aslaug Hjertvikstein den 18. november 1918 i Aukra kyrkje.


Karen Maria døde den 22. august 1958.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 158.
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 123.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 178 & 495.
 4. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 117.
Sist redigert20. januar 2012

Ole Olsson Kjørsvik1,2,3

M, #4398, (1843 - )
Far*Ola Sørensson4

Familie

Ane Knutsdotter Kjørsvik (1847 - )
De hadde iallfall tre barn. 
Barn     Ole ble født i 1843 i Kleive, Bolsøy.4,5,2
Annet navn: Ole Olsson Roaldset, nevnt fra 1875 til 1876.4,5 Ole bodde i Gule, Bud, i 1875.4
Ole giftet seg den 6. september 1875 med Ane Knutsdotter på Ræstad (forlovere: Lars Olsson i Uglvik o.a.) Det var lyst for dem 1., 8. og 15. august.4,5,2 Ole Olsson Roaldset var møller i 1876.5 Ole og Ane var innerster i Bud i 1876.5 Ole og Ane var brukere i Kjørsvika, Fræna, i 1877.2
Han var fadder ved dåpen til Inga Amalie Johansdotter Mork den 3. oktober 1897 i Ytre Fræna.1
Ole og Ane var selveiere på Myrlykkja, Kjørsvika, Fræna, i 1900. Bruket holdt dyrket jord samt krøtter.3 Ole Olsson hadde Inga Amalie Johansdotter Mork som fosterbarn i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S548] Ytre Fræna klok. 1883–1903: s. 63.
 2. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, Myrløkken.
 4. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.
 5. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 46.
 6. [S162] Midsund I: s. 37.
Sist redigert21. mai 2015

Ola Sørensson1

M, #4399

Familie

Barn

Kilder/noter

 1. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.
Sist redigert29. juni 2007

Erik Kristoffersson på Sporsem1

M, #4400, (6. april 1816 - 24. oktober 1886)
Far*Kristoffer Knutsson på Sporsem2 (1781 - 1836)

Familie

Marie Olsdotter på Sporsem (1818 - 1880)
Barn     Erik ble født den 6. april 1816 på Eikrem, Aukra.3,4
Erik giftet seg den 10. juli 1842 med Marie Olsdotter på Horrem.1

Erik døde den 24. oktober 1886 på Kyrkjebakken, Sporsem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 287.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 286.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 286 & 287.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III: s. 20.
 5. [S162] Midsund I: s. 36.
Sist redigert10. juni 2015