Arnold Bjørnstjerne Kvernberg1,2

M, #4301, (17. august 1897 - 1930)
Far*Anders Kvernberg3,4,2 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes4,3,2 (1876 - 1954)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Solveig Marie Kristine Fagerlie (1898 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnArnold Bjørnstjerne ble født den 17. august 1897 i Kristiansund.4 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 928, Massastredet, Kristiansund, i 1900.3,5 Arnold og søstera Oddbjørg var registrert som metodister i folketellingen 1900, men han stod som statskirkemedlem i 1910.3,4 Arnold Bjørnstjerne Kvernberg bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.4
Arnold Bjørnstjerne giftet seg i 1920 med Solveig Marie Kristine Fagerlie.1,6 Arnold og Solveig Marie Kristine bodde i Kristiansund iallfall fra 1920 til 1927.1,6 Arnold var livsforsikringsagent i 1920.1 Arnold var handelsreisende i 1927.6
Han var fadder ved dåpen til Ralph Erling Kvernberg den 18. april 1927.6


Arnold døde i 1930 på Gibraltar, da han og broren Håkon (førstereisgutt) var til sjøs sammen. Arnold ble satt av på Gibraltar grunnet sykdom. Skipet gikk videre til Istanbul (i Tyrkia) og Novorossijsk (i Russland). På tilbakeveien skulle de egentlig innom Gibraltar for å hente Arnold, men måtte seile forbi (trolig til Rotterdam i Nederland).7,8 Han ble gravlagt på Gibraltar.9

Kilder/noter

 1. [S933] Kristiansund mini. 1913–20: menn, 1920, nr. 169.
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Massastrædet, mnr. 928, leil. 2.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 5. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 6. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 319.
 7. [S133] Anders Kvernberg: e-post 27.11.2012.
 8. [S1741] Håkon Kvernberg: dagbok 1930.
 9. [S133] Anders Kvernberg: muntlig, Molde 20.4.2002.
 10. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 183, nr. 184.

Dagny Margrethe Kvernberg1,2,3

K, #4302, (31. august 1904 - 20. august 1993)
Far*Anders Kvernberg4,5,3 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes4,5,3 (1876 - 1954)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Olaf Georg Sigurdsen (1900 - 1977)
Barn

Familie 2

Kristian Øien (1886 - )
Barn

Familie 4

Hans Oskar Ronthi (1905 - 1989)
De hadde ikke barn. Dagny Margrethe ble født den 31. august 1904 i Kristiansund.4,5 Dagny Margrethe ble døpt den 27. november 1904.4 Hun bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.5
Dagny Margrethe fikk barn med Olaf Georg Sigurdsen i 1925 i Kristiansund.6
Dagny Margrethe fikk barn med Kristian Øien i 1926 i Kristiansund.1
Hun bodde kanskje i Garverigata 7, Kristiansund, i 1927.1 Dagny Margrethe Kvernberg var arbeider i 1929.2
Dagny Margrethe fikk barn med Bertin Jakobsson Smilden i 1929 i Kristiansund.2
Dagny Margrethe giftet seg med Hans Oskar Ronthi.7 Hennes navn som gift var Ronthi (i kirkevergens gravdatabase står hun som Dagny Therese Ronthi).8
Hun og Hans Oskar bodde i Idrettsvegen 16, Vadsø, i 1976. Telefonnummer: (085) 52 138.9,7

Dagny Margrethe døde den 20. august 1993.8 Hun ble gravlagt den 26. august 1993 på Kirkegård, Vadsø.8
Hans og Dagny Ronthis gravstein i 2014 (foto: Anders Kvernberg)

Kilder/noter

 1. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 319.
 2. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1929, kvinner, nr. 88.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 4. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 6. [S1059] Kristiansund mini. 1921–35: 1925, kvinner, nr. 73.
 7. [S133] Anders Kvernberg: e-post 23.8.2014.
 8. [S497] Gravminnebasen: id 1928806.
 9. [S1226] Telefonkatalogen 1976 N/T/F: s. 420.

Rolf Bergh1

M, #4303, (9. oktober 1901 - 14. mars 1976)
Far*Anders Kvernberg2,3 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes2,3 (1876 - 1954)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megHans fødenavn var Kvernberg.1,3
Rolf ble født den 9. oktober 1901 i Kristiansund.2 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.2

Rolf døde den 14. mars 1976 i Seattle, Washington, USA.1

     Navnet hans ble skrevet Rolv Kværnberg i 1910.2

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 71/24.3.1976. Side 12, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19760324_67_71_1?page=11
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Arne Kristoffer Kvernberg1,2

M, #4304, (23. mai 1907 - 5. januar 1990)
Far*Anders Kvernberg3,4 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes3,4 (1876 - 1954)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megArne Kristoffer ble født den 23. mai 1907 i Kristiansund.3,2 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.3 Arne Kristoffer Kvernberg ble konfirmert den 4. desember 1921 i Kristiansund kirke.1
Han bodde i USA.5

Arne Kristoffer døde den 5. januar 1990 i Seattle, Washington, USA.2

Kilder/noter

 1. [S2066] Romsdalsposten: nr. 281/3.12.1921. Side 5, «Konfirmanterne». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19211203_46_281_1?page=4
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 7/9.1.1990. Side 26, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19900109_81_7_1?page=25
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 5. [S133] Anders Kvernberg: muntlig 20.4.2002.

Marit Olsdotter Kvernberg1

K, #4305, (4. januar 1860 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg2,3,1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,3,1 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Brunsvik
BarnMarit ble født den 4. januar 1860 på Gauprøra, Vistdal, før foreldrene giftet seg, og først hjemmedøpt.2,3 Marit ble døpt den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset, samme dag som foreldrene giftet seg. Faddere: Anne Olsdotter Gauprør og Knut Olsson på Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Marit Olsdotter på Røra, Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.3,4
Marit giftet seg med Knut Brunsvik.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.

Ole Andersson Kvernberg1,2,3,4,5

M, #4306, (1832 - 1915)
Far*Anders Olsson på Dale6,7 (1782 - 1850)
Mor*Brit Jonsdotter på Dale7 (1796 - 1851)
5-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ole Andersson på Dale.8,7
Ole ble født i 1832 på Dale, Veøy.8,7,6 Han ble vaksinert mot kopper i august 1832.6
Annet navn: Ole Andersson på Tjelle, nevnt 1858.9 Han og Kari Olsdotter tjente trolig i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1858.9
Annet navn: Ole Andersson på Gauprøra, nevnt 1860.6,10,11
Han og Kari bodde på Gauprøra, Vistdal, i 1860. Han var tjenestekar.10,6
Ole giftet seg den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset, med Kari Olsdotter på Gauprøra. Dattera ble døpt samme dag.6,10,4
Han og Kari var husfolk på Kvernberget, Nesset, i 1861.3 Ved folketellingen av 31. desember 1865 var Ole og Kari husfolk på Røra, Kvernberget, Nesset. Ole Olsson, Anders Olsson, Marit Olsdotter, Brit Olsdotter og Oluf Olsson bodde også der. De hadde én sau. Utsæd: ½ tønne havre og ½ tønne potet.12,8 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Ole og Kari på Røra. Plassen hadde to kyr, ett ungdyr og seks sauer.8 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Ole og Kari på Røra, sammen med Randi Olsdotter. Plassen hadde krøtter og fjærfe.4
Han og Kari var selveiere på Røra fra 1903. Ole kjøpte husmannsplassen familien lenge hadde bodd på og fikk skjøte 13. oktober 1903 for 500 kroner (utskilt fra bnr. 1). Han flyttet da husene til nedenfor veien. Det var visstnok sønnen Anders som sørget mest for at handelen kom i stand.8,13,4

Ole døde i 1915.13

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Qværnberg fra 1862 til 1864.3,14

Kilder/noter

 1. uttale: Ola.
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 59, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660143
 3. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Nesset, under gnr. 19, bnr. 1, Kvernberg.
 5. [S1043] Kvernberg-anetavle.
 6. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 212, 1860, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660274
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 257.
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.
 9. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 10. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 11. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 208.
 12. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 13. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 14. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 53.
 15. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 151, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040609
 16. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 264.
 17. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112/111.
 18. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111/112.

Kari Olsdotter Kvernberg1,2,3

K, #4307, (1. september 1833 - 2. april 1923)
Far*Ola Taraldsson på Talset4,5 (1794 - 1849)
Mor*Maret Andersdotter på Talset5 (1798 - 1887)Annet navn: Kari Olsdotter på Talset.6,5
Kari ble født den 1. september 1833 på Talset, Tingvoll.1,4,5 Hun ble vaksinert mot kopper den 12. mars 1834.4
Annet navn: Kari Olsdotter på Tjelle, nevnt 1858.7 Hun og Ole Andersson tjente trolig i Nerigarden, Tjelle, Nesset, i 1858.7
Annet navn: Kari Olsdotter på Gauprøra, nevnt 1860.4,8
Hun og Ole bodde på Gauprøra, Vistdal, i 1860. Han var tjenestekar.8,4
Kari giftet seg den 29. januar 1860 i Rød kyrkje, Nesset, med Ole Andersson på Gauprøra. Dattera ble døpt samme dag.4,8,3
Hun og Ole var husfolk på Kvernberget, Nesset, i 1861.2
Etter barsel ble hun innledet i Rød kyrkje den 10. januar 1864.9
Ved folketellingen av 31. desember 1865 var Kari og Ole husfolk på Røra, Kvernberget, Nesset. Ole Olsson, Anders Olsson, Marit Olsdotter, Brit Olsdotter og Oluf Olsson bodde også der. De hadde én sau. Utsæd: ½ tønne havre og ½ tønne potet.10,6 Ved folketellingen av 31. desember 1875 bodde Kari og Ole på Røra. Plassen hadde to kyr, ett ungdyr og seks sauer.6 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Kari og Ole på Røra, sammen med Randi Olsdotter. Plassen hadde krøtter og fjærfe.3
Hun og Ole var selveiere på Røra fra 1903. Ole kjøpte husmannsplassen familien lenge hadde bodd på og fikk skjøte 13. oktober 1903 for 500 kroner (utskilt fra bnr. 1). Han flyttet da husene til nedenfor veien. Det var visstnok sønnen Anders som sørget mest for at handelen kom i stand.6,11,3

Kari døde den 2. april 1923 i Nesset, som gårdmannsenke, av alderdomssvakhet.1,11 Hun ble gravlagt på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1719] Møre døde 1923: liste 559, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/fb10171902934278
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Nesset, under gnr. 19, bnr. 1, Kvernberg.
 4. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 212, 1860, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660274
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 208.
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.
 7. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 8. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 40, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660123
 9. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 341 b.
 10. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 11. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 12. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111 og 112.
 13. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112/111.
 14. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111/112.

Knut Brunsvik

M, #4308

Familie

Marit Olsdotter Kvernberg (1860 - )
BarnKnut giftet seg med Marit Olsdotter Kvernberg.1
Han bodde i Kristiansund.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Odin Brunsvik1

M, #4309, (1890 - )
Far*Knut Brunsvik1
Mor*Marit Olsdotter Kvernberg1 (1860 - )
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jenny NielsenOdin ble født i 1890.1
Odin giftet seg med Jenny Nielsen.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Jenny Nielsen1

K, #4310

Familie

Odin Brunsvik (1890 - )Hun bodde i Alstahaug.1
Jenny giftet seg med Odin Brunsvik.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Brit Olsdotter Kvernberg1,2,3

K, #4311, (29. november 1861 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg2,3 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,3 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til megBrit ble født den 29. november 1861 på Kvernberget, Nesset.2,3 Brit ble døpt den 26. januar 1862 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Olsson Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Brit Olsdotter på Røra, Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.1,4
Brit giftet seg med Åge Størset.3
Hun og Åge bodde i Trondheim.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 46, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660129
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.

Åge Størset1

M, #4312Åge giftet seg med Brit Olsdotter Kvernberg.1
Han og Brit bodde i Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Marie Størset1

K, #4313
Far*Åge Størset1
Mor*Brit Olsdotter Kvernberg1 (1861 - )
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arvid LundeMarie giftet seg med Arvid Lunde.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Arvid Lunde1

M, #4314Arvid giftet seg med Marie Størset.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Ole Olsson Kvernberg1

M, #4315, (26. februar 1858 - etter 1865)
Far*Ole Andersson Kvernberg2,1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2,1 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til megOle ble født den 26. februar 1858 på Tjelle, Nesset, før foreldrene giftet seg, og først hjemmedøpt.2,1 Ole ble døpt den 18. april 1858 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Ola Olsson Rød o.a.2 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Ole Olsson på Røra, Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.1,3

Ole døde etter 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 34, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660117
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.

Oluf Olsson Kvernberg1,2,3

M, #4316, (6. november 1865 - )
Far*Ole Andersson Kvernberg4,1 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg5 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Vilhelmine Antonette Vadel (1873 - 1953)
De hadde tre barn.11 
BarnOluf ble født den 6. november 1865 på Kvernberget, Nesset.4,1 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Oluf Olsson på Røra, Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.6,7 Oluf ble døpt den 7. januar 1866 i Rød kyrkje, Nesset.4,8 Han ble konfirmert den 9. oktober 1881 i Nesset.1
Oluf giftet seg den 6. august 1905 i Måsøy kirke med Vilhelmine Antonette Vadel.1,9,2
Han og Vilhelmine bodde i Måsøy i 1905.2,3 Oluf Olsson Kvernberg var fisker iallfall fra 1905 til 1911.3,1,2 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Oluf og Mina på Tofteneset, Måsøy, sammen med Oskar Olsen og Ole Olsen o.a.10

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 112) var Oluf Olsson Kvernberg gift med ei Kornelie, men det er feil. Det står også at de hadde sønnen Aksel, men det ser heller ikke ut til å stemme.5

Kilder/noter

 1. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 151, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040609
 2. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 29, menn, nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040490
 3. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 75, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040536
 4. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 59, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660143
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 6. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.
 8. [S580] Rød mini. 1846–79: fol. 343 b, 1866, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660384
 9. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: fol. 261 b, 6. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040705
 10. [S885] Ft. 1910 (db): Måsøy. Lnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036981001505
 11. [S1900] Vestfinmarken: nr. 58/4.8.1953. E-side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfinmarken_null_null_19530804_34_58_1?page=2

Vilhelmine Antonette Vadel1,2,3

K, #4317, (25. april 1873 - 31. juli 1953)

Familie

Oluf Olsson Kvernberg (1865 - )
De hadde tre barn.3 
BarnVilhelmine Antonette ble født den 25. april 1873 på Måsøya, Måsøy.4,1,3 Hun ble konfirmert den 10. juli 1887 i Måsøy.1
Vilhelmine Antonette fikk barn med en uregistrert person i 1899.2
Vilhelmine Antonette giftet seg den 6. august 1905 i Måsøy kirke med Oluf Olsson Kvernberg.1,5,6
Hun og Oluf bodde i Måsøy i 1905.6,7
Hun ble kalt Mina Olsen, nevnt 1910.8 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Mina og Oluf på Tofteneset, Måsøy, sammen med Oskar Olsen og Ole Olsen o.a.8 Hennes navn som gift var Vilhelmine Kvernberg, nevnt 1953.3,4

Vilhelmine døde den 31. juli 1953, på aldershjem, «stille og fredfylt i troen på sin Frelser».3,4 Hun ble gravlagt den 7. august 1953 på Honningsvåg kirkegård.3,4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 112) var Oluf Olsson Kvernberg gift med ei Kornelie, men det er feil. Det står også at de hadde sønnen Aksel, men det ser heller ikke ut til å stemme.9

Kilder/noter

 1. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 151, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040609
 2. [S1902] Hadsel klok. 1891–1908: s. 82, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070214660603
 3. [S1900] Vestfinmarken: nr. 58/4.8.1953. E-side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfinmarken_null_null_19530804_34_58_1?page=2
 4. [S497] Gravminnebasen: id 5570477. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5570477
 5. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: fol. 261 b, 6. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040705
 6. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 29, menn, nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040490
 7. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 75, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040536
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Måsøy. Lnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036981001505
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Oskar Cornelius Kvernberg1,2,3

M, #4318, (16. september 1905 - 3. mai 1978)
Far*Oluf Olsson Kvernberg3,4 (1865 - )
Mor*Vilhelmine Antonette Vadel3,4,1 (1873 - 1953)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megOskar Cornelius ble født den 16. september 1905 i Måsøy.3 Oskar Cornelius ble døpt den 3. desember 1905 i Måsøy kirke.3,5
Han ble kalt Oskar Olsen, nevnt 1910.4 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Oskar Olsen på Tofteneset, Måsøy, hos Oluf og Mina Olsen.4

Oskar døde den 3. mai 1978.2 Han ble gravlagt den 9. mai 1978 på Ekeberg gravlund, Sandefjord.2

Kilder/noter

 1. [S1900] Vestfinmarken: nr. 58/4.8.1953. E-side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfinmarken_null_null_19530804_34_58_1?page=2
 2. [S497] Gravminnebasen: id 5049530. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5049530
 3. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 29, menn, nr. 35. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040490
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Måsøy. Lnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036981001505
 5. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: fol. 262 b, 3. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040706

Ole Andreas Kvernberg1,2

M, #4319, (22. juni 1909 - 1. februar 1978)
Far*Oluf Olsson Kvernberg3 (1865 - )
Mor*Vilhelmine Antonette Vadel3,4 (1873 - 1953)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megOle Andreas ble født den 22. juni 1909 i Måsøy.3,1
Han ble kalt Ole Olsen, nevnt 1910.3 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Ole Olsen på Tofteneset, Måsøy, hos Oluf og Mina Olsen.3

Ole Andreas døde den 1. februar 1978.1 Han ble gravlagt den 7. februar 1978 på Honningsvåg kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 5570344. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5570344
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Måsøy. Lnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036981001505
 4. [S1900] Vestfinmarken: nr. 58/4.8.1953. E-side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfinmarken_null_null_19530804_34_58_1?page=2

Anna Karoline Vadel Kvernberg1,2,3

M, #4320, (23. februar 1911 - 29. september 1987)
Far*Oluf Olsson Kvernberg1 (1865 - )
Mor*Vilhelmine Antonette Vadel1 (1873 - 1953)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megAnna Karoline ble født den 23. februar 1911 i Måsøy, og først hjemmedøpt 23. april.1,3 Anna Karoline ble døpt den 8. oktober 1911 i Måsøy kirke.1,4
Anna Karoline giftet seg i desember 1941 i Bakke kirke, Trondheim, med en uregistrert person.2 Hans navn som gift var Munkvold.3

Anna Karoline døde den 29. september 1987.3 Han ble gravlagt den 6. oktober 1987 på Havstein kirkegård, Trondheim.3

Kilder/noter

 1. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: s. 75, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040536
 2. [S1901] Dagsposten: nr. 7/9.1.1942. Side 5, «Ekteviede». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_dagspostentroenderen_null_null_19420109_66_7_1?page=4
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5193718. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5193718
 4. [S1899] Måsøy mini. 1903–14: fol. 281 a, 17. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20050216040724

Kristian Olsson Kvernberg1

M, #4321, (1868 - 1948)
Far*Ole Andersson Kvernberg2 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg2 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andrine Sørensdotter Kvernberg (1875 - 1929)
De hadde sju barn.3 
BarnKristian ble født i 1868 på Kvernberget, Nesset.2
Kristian giftet seg med Andrine Sørensdotter i Gusjåsen.2
Han og Andrine var selveiere på Røra, Kvernberget, Nesset, fra 1911. Han fikk skjøte av faren 11. februar 1911, men foreldrene holdt unna bruksrett for seg selv så lenge de fant det for godt.2 Kristian Olsson Kvernberg var snekker.1

Kristian døde i 1948.3

Kilder/noter

 1. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 231, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033251
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 113.

Andrine Sørensdotter Kvernberg1

K, #4322, (1875 - 1929)

Familie

Kristian Olsson Kvernberg (1868 - 1948)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Andrine Sørensdotter i Gusjåsen.1
Andrine ble født i 1875 i Nesset.2
Andrine giftet seg med Kristian Olsson Kvernberg.1
Hun og Kristian var selveiere på Røra, Kvernberget, Nesset, fra 1911. Han fikk skjøte av faren 11. februar 1911, men foreldrene holdt unna bruksrett for seg selv så lenge de fant det for godt.1

Andrine døde i 1929.3

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1543 Nessets; post 247.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 113.

Gjøri Eriksdotter på Hen1

K, #4323, (ca. 1674 - 1739)Gjøri ble født ca. 1674.1 Hun tjente kanskje på Hen, Hen, i 1711.2

Gjøri døde i 1739 på Hen.1 Hun ble jordfestet den 26. april 1739 på Hen kirkegård.1

     Hun kan ha vært mor til Anne Olsdotter på Hen (Anne hadde ei datter kalt Guri).3,4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 81.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Heen.
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 159.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.

Ola Eilevsson på Øverås1,2

M, #4324, (ca. 1639 - )
Far*Eilev Persson på Øverås2 (c 1604 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

To barn er nevnt i et tingsvitne.4 
BarnOla ble født ca. 1639.1
Han var bruker på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, i 1664. Eilev Persson bodde også der. Skyld: 1 våg 15 merker. Eilev var trolig kårmann. Ola var fremdeles bruker i 1696.1,2,3
Ola hadde Knut Eilevsson i tjeneste i 1664.1

Ola giftet seg kanskje med ei datter av Esten Sjølsenga.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 234. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191128
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 339. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=340
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Karen Maria Larsdotter på Røbekk1

K, #4325, (1799 - 21. desember 1836)
Far*Lars Arnesson på Årø2,3 (c 1772 - )

Familie

Lars Ivarsson på Røbekk (1797 - f 1888)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren Maria ble født i 1799 på Ytre Årø, Bolsøy.2 Karen Maria ble døpt den 17. november 1799 i Bolsøy kirke. Faddere: Hallvor Persson på Berg og Ola Andersson på Årø o.a.2,4 Karen Maria Larsdotter på Årø ble vaksinert mot kopper ifølge attest fra Wilhelm Christian Schladermund.5 Karen Maria Larsdotter bodde hos Lars Arnesson på Ytre Årø i 1801.3
Annet navn: Karen Maria Larsdotter på Årø, nevnt 1820.5,3
Karen Maria giftet seg den 12. november 1820 i Bolsøy kirke med Lars Ivarsson på Røbekk (forlovere: Lars Arnesson på Årø og Ivar Eriksson på Røbekk).5
Hun og Lars var brukere på Røbekk, Bolsøy, fra 1820 til 1836.5,1

Karen Maria døde den 21. desember 1836 på Røbekk, «hastig af stærk Sygdom».1 Hun ble gravlagt den 28. desember 1836.1

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 213, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640353
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1799. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1799, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 369, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640148

Ivar Larsson på Årø1

M, #4326, (18. november 1820 - )
Far*Lars Ivarsson på Røbekk (1797 - f 1888)
Mor*Karen Maria Larsdotter på Røbekk (1799 - 1836)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Eriksdotter på Årøneset (c 1833 - )
BarnIvar ble født den 18. november 1820 på Røbekk, Bolsøy.2 Ivar ble døpt den 25. desember 1820 i Bolsøy kirke.
Ivar giftet seg med Ingeborg Eriksdotter.2
Annet navn: Ivar Larsson på Årøneset, nevnt 1861.3 Ivar Larsson var arbeider i 1865.2 Ivar og Ingeborg losjerte på Nesaplassen, Årøneset, Bolsøy, i 1865.2
Han var forlover for Lars Olsson Kringstad og Lovise Larsdotter på Årøneset, som giftet seg den 24. juni 1866 i Bolsøy.4,5,6,7,8

Han var husmann på Myrset, Ytre Årø, Bolsøy.9

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 216.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1544 Bolsø, Aarønæshagen.
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 147, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020078
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 518, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020246
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 190.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 21, bnr. 2, Kringstad.
 7. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 168.
 8. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 452.
 9. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 470.

Jon hos Throne1,2

M, #4327, ( - etter 1815)Jon fikk barn med en uregistrert person.2 Jon var ansatt hos Johan Andreas Throne som kjøpsvenn i Molde i 1815.2,3
Jon fikk barn med Petternille Johansdatter Bergsgjerdet i 1815.2

     Jon hos Steffenssen og Jon hos Throne kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-32
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 30 a.

Petternille Johansdatter Bergsgjerdet1,2

K, #4328, (ca. 1786 - 7. mars 1869)
Far*Johan Steffenssen på Bergsgjerdet3 ( - f 1798)
Mor*Elen Persdatter på Bergsgjerdet (c 1756 - f 1798)

Familie 1

Jon hos Throne ( - e 1815)
BarnPetternille ble født ca. 1786.3,4 Hun tjente hos Jakob Olsson på Strande, Bolsøy, i 1801.5
Petternille fikk barn med Jon hos Throne i 1815.1
Petternille giftet seg den 27. desember 1816 i Bolsøy med Søren Olsson på Romold (forlovere: Søren Sørensson på Mauset og Aslak Jøstensson på Årø).2
Annet navn: Petternille Johansdatter i Leirgrovvik.6
Hun og Søren bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1817.6
Annet navn: Petternille Johansdatter på Årø.7,8 Petternille og Søren var forpaktere på Årø, Bolsøy, i 1820.8
Annet navn: Petternille Johansdatter Eidsseter, nevnt 1869.4

Petternille døde den 7. mars 1869 på Ytre Årø, Bolsøy, som fattiglem.4

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 99 a.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 b.
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
 4. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 386, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020614
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/6/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.
 8. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 14.

Andrine Kvernberg1,2

K, #4329, (27. juni 1897 - 4. mai 1978)
Far*Kristian Olsson Kvernberg1 (1868 - 1948)
Mor*Andrine Sørensdotter Kvernberg3 (1875 - 1929)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ludvik Kristian Gussiås (1895 - 1974)Andrine ble født den 27. juni 1897 i Nesset.4,1 Hun var husholder i Jevika, Nesset, i 1935.1
Andrine giftet seg den 17. april 1935 i Nesset kyrkje med Ludvik Kristian Gussiås.1 Hennes navn som gift var Gussiås.4 Andrine og Ludvik var selveiere på bnr. 1, Jevika, Nesset.2

Andrine døde den 4. mai 1978.4 Hun ble gravlagt på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 231, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033251
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 79. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=82
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 4. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Andrine Gussiås.

Ludvik Kristian Gussiås1,2,3

M, #4330, (5. mars 1895 - 12. april 1974)

Familie

Andrine Kvernberg (1897 - 1978)Ludvik Kristian ble født den 5. mars 1895 i Nesset.1,3,2
Ludvik Kristian giftet seg med en uregistrert person.2 Ludvik bodde i USA fra 1923 til 1932.3
Ludvik Kristian Gussiås kjøpte på bnr. 1, Jevika, Nesset, den 21. januar 1930. Han overtok driften i 1934.3
Ludvik Kristian giftet seg den 17. april 1935 i Nesset kyrkje med Andrine Kvernberg.2 Ludvik og Andrine var selveiere på bnr. 1.3

Ludvik Kristian døde den 12. april 1974.1 Han ble gravlagt på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Ludvik Kristian Gussiås.
 2. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 231, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102033251
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 79. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=82

Per Persson på Hjellen1,2,3,4,5

M, #4331, (ca. 1702 - 1785)
Far*Per Larsson på Myklebostad2 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
6. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Knutsdotter på Hjellen (c 1695 - 1785)
De hadde trolig sju barn.25 
BarnAnnet navn: Per Persson på Myklebostad.6
Per ble født ca. 1702.7,4
Per giftet seg med Synnøv Knutsdotter i Eidsvåg.8,5 Knut Torfinnsson på Ødegård ble i 1732 bøtelagt 6 daler for ærekrenkende skjellsord mot Per på Hjellen (trolig Per Persson).9 Han var lagrettemann i 1732, 1736 og 1737.5,3,10
Han og Synnøv var brukere på Hjellen, Vistdal, i 1733. Den 14. juli fikk han bygselseddel på 1½ våg fra Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts. I 1744 betalte Per 1 daler 2 ort i kornskyld han var stevnet for. Han skulle ut med 3 tønner havre og 4½ mark smør i leidang i 1751.11,5,7
Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.12,13,14,15,16
Han var prestemedhjelper i Vistdal iallfall fra 1744 til 1745.17,5 Åmund Høvik og Per Persson på Hjellen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Den 28. desember året før stod Trond Hansson (Myklebostad), etter vertens oppfordring, på bordet hjemme hos Knut Knutsson på Myklebostad og spilte. Da kom Anders Andersson på Lange inn og banket Trond uten noen oppgitt grunn. Andre fikk seg også en knyttneve. Prestemedhjelper Per fortalte at Anders samme dag, med blodig lue og åpen yttervest, troppet opp i kirken for å be om tilgivelse, men ble avvist ettersom han var full. Korporal Høvik fikk ikke uttale seg ettersom kapteinen mente han måtte vitne i militær jurisdiksjon.17,18,19
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling.20
Per Persson på Hjellen var vurderingsmann i 1749.21
Han var verge for Per Larsson på Myklebostad iallfall fra 1749 til 1755.22,23
Tosten Knutsson i Gusjåsen, Anne Knutsdotter i Eidsvåg, Per Persson på Hjellen og Anders Knutsson i Hagen solgte 2 pund (inkludert kjøperens egen arvedel) med 2 pund overbygsel, på bnr. 21, Eidsvåg, Nesset, den 23. oktober 1750 til Knut Knutsson i Eidsvåg. Kjøpesum: 32 daler 2 ort. Per og Anders handlet på vegne av sine koner.1
Det ble holdt skifte etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Vistdal. I boet var 7,7 mark (med bygselrett) i Myklebostad (4 daler 3 ort 8 skilling), hvorav Per Persson på Hjellen hadde betalt 4 års landskyld (0–2–20). Aktiva: 17–2–14. Passiva: 2–1–4. Arv: 15–1–10.24
I manntallet av 1762 står Per og Synnøv som brukere på Hjellen. Per Persson o.a. bodde også der. Per Persson (jr.) overtok bygselen i 1766.8,25 På tinget i 1764 viste Per frem skinnet av en fullvoksen bjørn han hadde skutt.5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: håndkle (12 skilling).26
Han var verge for Ragnhild Persdotter på Teigset i 1767.27


Per døde i 1785 på Hjellen.4,5 Han ble jordfestet den 12. juni 1785 på Vistdal kyrkjegard.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersøn Gielden i 1748.2

I Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 401) er nok Per Persson på Hjellen sammenblandet med Per Persson på Myklebostad, som fikk bygselseddel samme dag (men de var neppe samme person av den grunn).28,2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650520
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640213
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 409.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690299
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 31. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 210. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 47.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400586
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 19. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 25. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 27. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 28. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.

Gunnor Karoline Kringstad

K, #4332, (23. november 1916 - 29. juni 2002)
Far*Ludvig Kringstad1,2 (1881 - 1968)
Mor*Edel Lovise Larsen1,2 (1889 - 1959)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnGunnor Karoline ble født den 23. november 1916.3,4 Hennes navn som gift var Myrvin.3,4,2 Gunnor bodde i Sarpsborg i 2000.3 Gunnor hadde i 2002 adresse i Veslefrikkveien 4, Sarpsborg, c/o Merete Olsen.5

Gunnor Karoline døde den 29. juni 2002.4 Hun ble gravlagt den 5. juli 2002 i Vestre gravlund, Sarpsborg.4

Kilder/noter

 1. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 554. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948004?page=557
 2. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 2001.
 3. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 4. [S497] Gravminnebasen: id 4175368.
 5. [S151] Telefonkatalogen.no: Olsen, Merete.

Klara Josefine Moen1,2

K, #4333, (28. september 1914 - 7. august 2006)
Far*Johan Moen2 (1873 - 1940)
Mor*Gjertine Kristofersdotter Nybø2 (1880 - 1963)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peder Kolbjørn Slutås (1917 - 1998)Klara Josefine ble født den 28. september 1914.1,2
Klara Josefine giftet seg med Peder Kolbjørn Slutås.2 Hennes navn som gift var Slutås.1 Klara og Peder Kolbjørn bodde i Sylteosen, Fræna.2

Klara Josefine døde den 7. august 2006.1,2 Hun ble gravlagt den 16. august 2006 på Myrbostad kyrkjegard, Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3835598.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 24.

Endre Ruset1

M, #4334
Far*Arne Karsten Ruset2,3
Mor*Gunvor Olsen2,3

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Endre Ruset.
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 655.
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Kristian Andersen1

M, #4335

Familie

BarnHan var husmann.1

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 168.

Gunvor Olsen1,2

K, #4336
Far*Eberg Nikolai Olsen3,4 (1919 - 1996)
Mor*Gunvor Kvenset3 (1918 - 1993)

Familie

Arne Karsten Ruset
De hadde to barn.3 
Barn

Kilder/noter

 1. [S145] Skattelistene for 2000 (BT): Gunvor Olsen Ruset.
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 655.
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 66/18.3.1996. Side 21, Eberg Nikolai Olsen, dødsannonse. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19960318_154_66_1?page=20

herr Torald Sigurdsson1

M, #4337
15. tippoldefar til meg
Tegning av Torald Sigurdssons seglmerke av 1380 (foto: Arne Kvitrud)Torald giftet seg med fru Adalis Ellingsdotter.1,2

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 1, nr. 588.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 5, nr. 948.
 3. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 2, nr. 888.

Ragnhild Gotaas Torvik1

K, #4338
Far*Ivar Kristoffer Gotaas2
Mor*Astrid Torvik2
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751

Torkild Kvernberg Saastad

M, #4340
Far*Are Christoffer Saastad1
Mor*Britt Sølvi Kvernberg1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S2402] Klassekampen (1969–): nr. 156/12.7.1997. Side 29, «Aker 28. juni 1997». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_klassekampen_null_null_19970712_29_156_1?page=28

Arne Karsten Ruset1,2,3,4

M, #4341
Far*Arnold Ruset5 (1904 - 1989)
Mor*Kirsten Henriette Strøm6 (1915 - 2002)

Familie

Gunvor Olsen
De hadde to barn.7 
Barn

Kilder/noter

 1. Vanligvis Arne.
 2. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 655.
 4. [S75] Romsdals Budstikke.
 5. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 922. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=457
 7. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Synnøve Ruset1,2

K, #4342
Far*Arne Karsten Ruset1,2
Mor*Gunvor Olsen1,2

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 655.
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Peter Møller1

M, #4343
Far*Hans Peter Møller1
Mor*Sigrid Kleiva1

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46

Hans Peter Møller

M, #4344
Far*Hans Thiis Nagel Møller1 (1924 - 2014)
Mor*Berit Kirsten Hofseth1 (1929 - 2022)

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46

Ola Torfinnsson i Uglvik1

M, #4346

Familie

Beret Larsdotter i Uglvik (c 1826 - )
BarnOla giftet seg med Beret Larsdotter i Uglvik. De hadde iallfall to barn.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.

Beret Larsdotter i Uglvik1

K, #4347, (ca. 1826 - )Beret ble født ca. 1826 i Aukra.1
Beret giftet seg med Ola Torfinnsson i Uglvik. De hadde iallfall to barn.2
Beret giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall tre barn.1
Hun var bruker på Bakken, Uglvik, Aukra, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 98, Ugelvig.
 2. [S162] Midsund I: s. 36.

Olianna Larsdotter Ræstad1

K, #4348, (16. oktober 1889 - 22. mai 1890)
Far*Lars Olsson Ræstad2 (1845 - 1911)
Mor*Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad2 (1856 - 1944)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megOlianna ble født den 16. oktober 1889 i Aukra.1

Olianna døde den 22. mai 1890 på Ræstad, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 37.
 2. [S162] Midsund I: s. 37 og 36.

Anne Olsdatter Haure1,2

K, #4349, (ca. 1741 - 1799)Anne ble født ca. 1741.2

Anne døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799.2

Kilder/noter

 1. Aure?
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44

Sigrid Kleiva1

K, #4350

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46

Sverre Rokstad1

M, #4351, (7. juli 1922 - 11. april 2002)

Familie

BarnSverre ble født den 7. juli 1922.1

Sverre døde den 11. april 2002.1 Han ble gravlagt den 19. april 2002 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 84/13.4.2002, s. 34.

Elin Heggdalsvik1,2

K, #4352

Kilder/noter

 1. [S163] Telefonkatalogen 1.0 2002.
 2. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

Berit Kristine Kleiva Møller1

K, #4353
Far*Hans Peter Møller1
Mor*Sigrid Kleiva1

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46

Ingrid Kleiva Møller1

K, #4354
Far*Hans Peter Møller1
Mor*Sigrid Kleiva1

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46

Marita Eiriksdotter1

K, #4355
Mor*Sunniva Ivarsdotter2
Søster av 11.tippoldefar/mor til megMarita giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. [29]

Tosten Eiriksson i Veien1,2

M, #4356, ( - før 1557)
Mor*Sunniva Ivarsdotter3,4,5
11. tippoldefar til meg

Familie

Guru Jonsdotter i Veien ( - f 1564)
BarnTosten giftet seg med Guru Jonsdotter.6,7
Han bodde på Veiholmen, Edøy, iallfall fra 1520 til 1554.8,2 Tosten Eiriksson i Veien stevnet Ivar Jonsson på Stokke i 1543 over Ikornnes lakseverpe, Gjemnes. Den 7. august 1544 møtte Tosten i retten på Bergenhus og fremla domsbrev fra lagtinget i Trondheim som tildømte ham eiendomsretten. Han hadde arvet verpen i skifte med søsknene, og trass i hans protester hadde Ivar holdt på den i over tretti år, men innrømte at han bare hadde Tostens samtykke de første tre årene. Retten i Bergen stadfestet dommen og påla Ivar erstatningsansvar for det inntektstap Tosten kunne dokumentere.1,9,6

Tosten Eiriksson i Veien kjøpte 6 marklag på Nastad, Tingvoll, i 1548 av Jon Trondsson. Kjøpebrevet ble utstedt på Levangermartnan, hvor Jon tilbød Tosten (som eide like mye fra før) å kjøpe disse 6 marklag. På spørsmål om hvorfor han ville selge, svarte Jon at «hand vor kommen i schyldt for en ecte mandz quinde vdj Thrundhiemb» og trengte mange penger. Se også under Trond Jonsson (lenke).5,10
Tosten Eiriksson i Veien og Jon Trondsson i Boksaspa holdt skifte den 29. september 1554 i Boksaspa, Tingvoll, over jordegodset Jons far og Tosten hadde eid sammen (og som igjen må ha tilhørt deres foreldre).2,4 Tosten Eiriksson i Veien arvet 5 spann i Aspa, Tingvoll, i 1554.2 Han arvet 1 spann på Åsskard i 1554.2 Han arvet 18 marklag på Vean, Aure, i 1554.2 Han arvet ½ øre på Nastad i 1554.2 Han arvet halvparten i Svartvorpa, Nastad, Tingvoll, i 1554.2 Han og Guru eide 1 øre i Sallaupen, Tingvoll.11,12

Tosten døde før 1557.13,14 Det ble holdt skifte etter ham og Guru den 13. november 1577 i Trondheim.15

     Navnet hans ble skrevet Tostenn Ericssønn i 1544.6

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 871.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 1007.
 3. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. [29]
 4. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 50.
 5. [S1017] Norske Herredags-Dombøger I.IV: s. 60.
 6. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 2, nr. 1142.
 7. [S1012] «Av Aspeætt eller Stokkeslekt?»: s. 51.
 8. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 9. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 890.
 10. [S1017] Norske Herredags-Dombøger I.IV: s. 61.
 11. [S119] Aspa-seminaret: s. 10.
 12. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 13. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 14. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 15. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 9.
 16. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 1121.
 17. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.

Guru Jonsdotter i Veien1,2,3

K, #4357, ( - før 1564)
Far*Jon2
11. tippoldemor til meg

Familie

Tosten Eiriksson i Veien ( - f 1557)
BarnGuru giftet seg med Tosten Eiriksson.2,4 Guru Jonsdotter i Veien og Tosten eide 1 øre i Sallaupen, Tingvoll.5,3
Hun bodde på Veiholmen, Edøy, i 1557, og skattet 1 våg fisk.1,6

Guru døde før 1564.7 Det ble holdt skifte etter henne og Tosten den 13. november 1577 i Trondheim.8

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 2. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 2, nr. 1142.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.
 4. [S1012] «Av Aspeætt eller Stokkeslekt?»: s. 51.
 5. [S119] Aspa-seminaret: s. 10.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 7. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 1121.
 8. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 9.
 9. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 10. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.

Ivar Tostensson i Aspa1

M, #4358, ( - før 1564)
Far*Tosten Eiriksson i Veien2,3 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien4 ( - f 1564)
Bror av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnIvar giftet seg med en uregistrert person. Han ble kanskje nevnt i 1533.4

Ivar døde før 1564.3,5

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 16.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 3. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 1121.
 4. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 5. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.

Sunniva Tostensdotter1

K, #4359, ( - etter 1577)
Far*Tosten Eiriksson i Veien1 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien2 ( - f 1564)
Søster av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob småsvein ( - e 1577)Sunniva giftet seg med Jakob småsvein.2,3

Sunniva døde etter 1577.2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 16.

Jakob småsvein1,2

M, #4360, ( - etter 1577)

Familie

Sunniva Tostensdotter ( - e 1577)Jakob giftet seg med Sunniva Tostensdotter.1,2 Han ble nevnt fra 1563 til 1577.1,2

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 16.

Ingebjørg Tostensdotter1

K, #4361, ( - etter 1577)
Far*Tosten Eiriksson i Veien2 ( - f 1557)
Mor*Guru Jonsdotter i Veien1 ( - f 1564)
Søster av 10.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jørgen Holst ( - e 1577)Ingebjørg giftet seg med Jørgen Holst.1

Ingebjørg døde etter 1577.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17 & 16.

Jørgen Holst1

M, #4362, ( - etter 1577)

Familie

Ingebjørg Tostensdotter ( - e 1577)Jørgen giftet seg med Ingebjørg Tostensdotter.1 Han ble nevnt fra 1563 til 1577.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.

Håvard Torvik Gotaas1,2

M, #4363
Far*Ivar Kristoffer Gotaas2
Mor*Astrid Torvik2
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S522] Skattelista 2006 for personer.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751

Henning Strand1

M, #4364
Far*Per Steinar Strand
Mor*Jorunn Gaupseth

Kilder/noter

 1. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).

Astrid Torvik1

K, #4366
Far*Arne Inge Torvik2 (1915 - 2008)
Mor*Agnes Faldet2 (1917 - 2009)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S163] Telefonkatalogen 1.0 2002.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751

Yngvild Gotaas Torvik1

K, #4367
Far*Ivar Kristoffer Gotaas2
Mor*Astrid Torvik2
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 750. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#751

Barbara Schnorf1,2

K, #4368
10. tippoldemor til meg

Familie

Bernhard Wunderli
BarnBarbara giftet seg den 27. november 1569 i Meilen, Zürich, Sveits, med Bernhard Wunderli.1,2
Hun og Bernhard bodde på Burg, Meilen, Zürich, Sveits.2

Kilder/noter

 1. [S177] «Wunderly, aus Meilen am Zürichsee»: s. 570.
 2. [S178] Chronik der Familie Wunderly von Meilen.

Mary Elizabeth Egdahl

K, #4369
Far*Lauren I. Egdahl1
Mor*Mary Elfrida Tanner2,1 (1928 - 2006)
4-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S1260] The San Diego U-T: 25.2.2006, Obituaries, Mary Tanner Egdahl. http://www.legacy.com/obituaries/utsandiego/obituary.aspx?n=mary-tanner-egdahl&pid=16844541
 2. [S181] Mary Tanner Egdahl: muntlig 20.8.2002.

Anna Katrine Berg1,2,3

K, #4370, (19. mars 1867 - )
Far*Ove Martin Berg2
Mor*Anna Kathrine Lindgaard2 (1843 - 1901)
Far-fosterJens Kristian Lindgaard3 (1808 - 1899)
Mor-fosterElen Katrine Olsdatter Skogstad3 (1810 - 1887)

Familie 1

Oluf Madsen ( - f 1896)
Barn

Familie 2

Paulus Marius Perret (1864 - )
Barn

Familie 3

Laurits Lassessen Hollingen (1870 - )Anna Katrine ble født den 19. mars 1867 i Trondheim, utenom ekteskap.2 Hun ble døpt den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim. Faddere: Jens Kristian Lindgaard og Elen Katrine Lindgaard o.a. Mormora oppgav barnefaren.2 Anna Katrine Berg var pleiebarn hos Elen Katrine Lindgaard og Jens Kristian Lindgaard i Sandgata 43, Trondheim, i 1875. Anna bodde i Sandgata allerede ved dåpen.3
Anna Katrine giftet seg den 23. april 1890 i Bodin kirke, Bodø, med Oluf Madsen.4
Anna Katrine fikk barn med Paulus Marius Perret.5
Anna Katrine giftet seg med Laurits Lassessen Hollingen.6 Hennes navn som gift var Hollingen.6 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Anna Katrine og Laurits på Lysaker, Bærum, sammen med Olga Alise Hollingen.6
Hun bodde i Tacoma, Washington, USA, i 1907 sammen med Olga Alise Hollingen.1

Kilder/noter

 1. [S292] «Hollingen».
 2. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24. & 21.1.2001.
 5. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Bærums, Granheim.

Jens Kristian Lindgaard1,2

M, #4372, (1808 - 1899)

Familie

Elen Katrine Olsdatter Skogstad (1810 - 1887)
BarnJens Kristian ble født i 1808 i Trondheim.3
Jens Kristian giftet seg med Elen Katrine Olsdatter Skogstad.2,1 Jens Kristian Lindgaard var snekkermester iallfall fra 1865 til 1875.1,3
Han og Elen Katrine bodde i Sandgata 43, Trondheim, iallfall fra 1865 til 1887.1,2
Han var fadder ved dåpen til Anna Katrine Berg den 18. april 1867 i Vår Frue sogn, Trondheim.4
Jens Kristian Lindgaard hadde datterdattera Anna Katrine Berg som pleiebarn i 1875.3

Jens Kristian døde i 1899.5

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Trondhjem, Sandgaden, 43.
 2. [S688] Trondheim, Vår Frue mini. 1880–1913: s. 28.
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Trondheim, Sandgade 43.
 4. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
 5. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.

Ove Martin Berg1

M, #4373

Familie

Anna Kathrine Lindgaard (1843 - 1901)
BarnOve Martin fikk barn med en uregistrert person.1
Ove Martin fikk barn med Anna Kathrine Lindgaard i 1867 i Trondheim.1 Ove Martin Berg var arbeider i 1867.1

Kilder/noter

 1. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.

José R. Hernández1

M, #4374

Kilder/noter

 1. [S183] Mary E. Palm: visittkort, U.S. Department of Agriculture, håndskrevet tilføyelse.

Per Knutsson Sigerset1,2,3

M, #4375, (1794 - 17. august 1857)
Far*Knut Hansson på Sigerset4 (1756 - 1808)
Mor*Marta Andersdotter på Sigerset4 (c 1755 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Persdotter Langset (c 1796 - 1877)
De fikk fire barn, hvorav to var dødfødte.8 
BarnPer ble født i 1794 på Sigerset, Bolsøy.1,5 Han ble vaksinert mot kopper.3,6 Han bodde hos Knut Hansson og Marta Andersdotter på Sigerset i 1801.4
Per giftet seg den 2. november 1826 i Molde kirke med Beret Persdotter Langset (forlovere: Per Olsson på Øverland o.a.)3,6
Han og Beret bodde i Molde i 1836, på en plass under Reknes. De var fremdeles i byen i 1846.7,8,2
Han og Beret var brukere i Nordhaugan, Bolsøy, i 1857.5,9

Per døde den 17. august 1857 i Nordhaugan, som blind gårdmann.5
Annet navn: Per Knutsson i Nordhaugan, nevnt 1858.5,9 Han ble jordfestet den 27. juni 1858 på Kleive kirkegård, Bolsøy.5,10

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Nordhoug i 1858.5

Kilder/noter

 1. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 103.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 103/24.12.1846. E-side 4. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18461224_4_103_1?page=3
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 377, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Indre Sigerseth, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 5. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 562, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020917
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 382, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630364
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 90, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620482
 8. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 62. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA62
 9. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 460, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020868
 10. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 758, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020959

Marta Andersdotter på Sigerset1,2

K, #4376, (ca. 1755 - )
Far*Anders Olsson på Sigerset1 ( - c 1785)
Mor*Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset1 (c 1733 - )

Familie

Knut Hansson på Sigerset (1756 - 1808)
De hadde seks barn.2,3 
BarnMarta ble født ca. 1755 på Sigerset, Bolsøy.2
Marta giftet seg med Knut Hansson på Bårsneset.2
Hun og Knut bodde på Sigerset i 1786.1
Marta og Knut var brukere på Sigerset i 1801. Andreas Knutsson og Per Knutsson o.a. bodde også der. Det var ett annet bruk på gården.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670794
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Indre Sigerseth, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 366.

Arve Frode Aarøe1,2

M, #4377
Far*Erling Ottar Aarøe (1923 - 1997)
Mor*Selma Jenny Tafjord3 (1927 - 2002)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Familie 2

Anne Lise

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).
 2. [S1880] Hamar Arbeiderblad: nr. 266/16.11.1978. Side 14, «Navn og folk». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_hamararbeiderblad_null_null_19781116_54_267_1?page=13
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 57/8.3.2002, s. 26.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 82/12.4.2010. Side 8. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20100412_168_82_1?page=7

Ivar Trondsson i Aspa1,2

M, #4378, ( - etter 1489)
Far*Trond Toraldsson4
Mor*Jorann Aslaksdotter i Aspa3 ( - e 1443)
13. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan ble nevnt fra 1453 til 1489.5

Ivar Trondsson i Aspa var gift, kanskje med ei kvinne av Teiste-ætt.6
Han og broren Olav gav 24. juni 1473 store deler av sitt jordegods på Nordmøre til Nidaros domkirke for en 30-årsperiode. Det ble imidlertid ikke gitt tilbake før herredagen i Trondheim den 11. september 1578 tildømte Ivars oldebarn Auden Torsteinsson i Aspa (s.d.) hele godset som rette arving.7,8,9 Ivar Trondsson i Aspa var erkebiskopens ombudsmann på Nordmøre fra 1475.1
Han var selveier i Aspa, Tingvoll.5

     Navnet hans ble skrevet Juar Trondeson i 1473.9

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 10, nr. 249.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 42.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. [29]
 4. [S119] Aspa-seminaret: s. 14.
 5. [S119] Aspa-seminaret: s. 22.
 6. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 16.
 7. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 8.
 8. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 9.
 9. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 2, nr. 888.

Øyvind Eik1,2

M, #4379, (4. mars 1902 - 24. mars 1975)
Far*John Andersson Eik3 (1846 - 1909)
Mor*Gyda Elise Estensdotter Vestad3 (1869 - 1950)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kanny Vestad (1917 - 2012)
De hadde fire barn.7 
BarnØyvind ble født den 4. mars 1902 på Eik, Veøy.3,1 Øyvind ble døpt den 25. april 1902 i Veøy kirke. Faddere: Halvor Knutsson Westad o.a.3,4 Øyvind Eik avla eksamen ved lærerskole i Oslo i 1925.2 Han var lærer ved Eik skole på Sekken, Molde, fra 1935 til 1967.2
Øyvind Eik kjøpte på Høgtun, Eik, Veøy, i 1940. Han fikk tinglyst skjøte 30. november.5
Øyvind giftet seg den 21. august 1942 med Kanny Vestad (borgerlig vielse) og dagen etter i Sekken kapell.2
Øyvind og Kanny Eiks gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Han og Kanny bodde på Høgtun i 1948. Hun fortsatte å bo der etter hans død.6,5 Øyvind Eik gikk lagførerkurs i Heimevernet på Setnesmoen, Grytten, i 1950.

Øyvind døde den 24. mars 1975.5,1,2 Han ble gravlagt i april 1975 på Sekken kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Øyvind Eik.
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
 3. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 76, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030801
 4. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 317 b, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030993
 5. [S1802] Grunnboken: 1506-104/8. https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb
 6. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 674.

Kanny Vestad1,2

K, #4380, (8. august 1917 - 10. mars 2012)
Far*Svein Mathias Halvorsson Westad2,3 (1882 - 1971)
Mor*Olga Sofie Andersdotter Vestad2,3 (1884 - 1965)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Øyvind Eik (1902 - 1975)
De hadde fire barn.12 
BarnKanny ble født den 8. august 1917 på Vestad, Veøy.2,4,5,1,3 Kanny ble døpt den 2. november 1917 i Sekken kapell, Veøy.2
Kanny giftet seg den 21. august 1942 med Øyvind Eik (borgerlig vielse) og dagen etter i Sekken kapell.1
Øyvind og Kanny Eiks gravstein (foto fra Molde kirkegårder)
Hennes navn som gift var Eik.4
Hun og Øyvind bodde på Høgtun, Eik, Veøy, i 1948. Hun fortsatte å bo der etter hans død.6,7 Kanny Eik var slektsgransker og lokalhistoriker. Hun skrev boka Ein heim vart til i 1802 (sammen med dattera Oddveig) og var aktiv ved Sekken Museum i gamle Eik skole.8,9


Kanny døde den 10. mars 2012 på Kirkebakken omsorgssenter, Molde, klokken 3.58.10,5,11 Hun ble gravlagt på Sekken kirkegård, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
 2. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 21, nr. 3.
 3. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 48.
 4. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Kanny Eik.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Kanny Eik.
 6. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.
 7. [S1802] Grunnboken: 1506-104/8. https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb
 8. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 7.
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 244. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=247
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 69/21.3.2012, s. 23.
 11. [S198] Øyvind Jo Eik: e-post 10.3.2012.
 12. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 674.

Øystein Eik1,2

M, #4381
Far*Øyvind Eik2 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad2 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Øyvind Jo Heimdal Eik1,2

M, #4382
Far*Øystein Eik2
Mor*Mette Heimdal2
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Mette Heimdal1,2

K, #4383

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT): Mette Heimdal Eik.
 2. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Nikoline Heimdal Eik

K, #4384
Far*Øystein Eik
Mor*Mette Heimdal
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Arne Torvik

Per Jonsson på Svenstad1

M, #4385

Familie

Kari Pålsdotter i Ljoshaugen (c 1755 - )
BarnHan bodde på Svenstad, Ringebu, i 1795.2
Per fikk barn med Kari Pålsdotter i Ljoshaugen i 1795.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsen Svendstad i 1795.2

Kilder/noter

 1. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 96 & 565.
 2. [S742] Ringebu mini. 1781–1820: s. 96.
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 466.

Knut Olsson på Skjeggstad1,2

M, #4386, (ca. 1689 - )
Far*Ola Ottarsson på Skjeggstad2 (c 1634 - )
Mor*(?) Knutsdotter2
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1689 på Skjeggstad, Tresfjord.1 I manntallet av 1701 står Knut Olsson hos Ola Ottarsson på Skjeggstad.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Skiegstad. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/116/
 2. [S50] Tresfjord II [manus].

(?) Knutsdotter

K, #4387
Far*Knut Jonsson på Li1 ( - f 1664)
7. tippoldemor til meg(?) giftet seg med Ola Ottarsson på Skjeggstad.2,3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 433 & 434.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434.
 3. [S50] Tresfjord II [manus].

Lars Olsson på Skjeggstad1

M, #4388, ( - etter 1714)
Far-?*Ola Ottarsson på Skjeggstad (c 1634 - ); kanskje1
Mor-?*(?) Knutsdotter; kanskje1
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan ble anført i en militærrulle i 1714.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus].

Brit Ottarsdotter på Sørsylte1

K, #4389, (ca. 1721 - 16. juli 1785)
Far*Ottar Olsson på Skjeggstad2 (c 1675 - )
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Sørsylte (c 1710 - 1772)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Brit Ottarsdotter på Skjeggstad.3,2
Brit ble født ca. 1721 på Skjeggstad, Tresfjord.1
Brit giftet seg i 1740 med Ola Olsson på Sørsylte.3,2
Hun og Ola var brukere i Andersgarden, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1740. Dattera Marit overtok etter hans død.3

Brit døde den 16. juli 1785 på Sørsylte, Tresfjord, av tæresyke eller kreft.1,3 Hun ble jordfestet den 24. juli 1785 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 293.
 2. [S50] Tresfjord II [manus].
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Guri Syversdotter på Storøydegarden

K, #4390

Familie 1

Ola Bjørnsson på Storøydegarden (c 1647 - 1719)
De hadde trolig fem barn.1 

Familie 2

Ola Erlandsson på Skaran (o 1657 - 1747)Annet navn: Guri Syversdotter på Hove.1
Guri giftet seg ca. 1698 med Ola Bjørnsson på Storøydegarden.1
Guri giftet seg den 23. januar 1729 i Aurdal med Ola Erlandsson på Skaran.2,1

Kilder/noter

 1. [S753] Gard og bygd i Sør-Aurdal B: s. 213. https://www.nb.no/items/b9be92a4f13de0e2afff1cee9008db7b?page=216
 2. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 23.1.1729.

Ivar Hallvorsson på Bagn1

M, #4391, (ca. 1615 - 1693)
Far*Hallvor Ivarsson på Bagn2 (c 1584 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Gudbjørg Ingebretsdotter på Bagn (c 1624 - 1703)
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnIvar ble født ca. 1615.1
Ivar giftet seg med Gudbjørg Ingebretsdotter.2
Han og Gudbjørg bodde på Søre Bagn, Aurdal.2

Ivar døde i 1693 på Søre Bagn.1 Han ble gravlagt den 6. juni 1693.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Ifver Halfvors Bang.
 2. [S753] Gard og bygd i Sør-Aurdal B: s. 162. https://www.nb.no/items/b9be92a4f13de0e2afff1cee9008db7b?page=165

Gudbjørg Ingebretsdotter på Bagn1

K, #4392, (ca. 1624 - 1703)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Hallvorsson på Bagn (c 1615 - 1693)
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnGudbjørg ble født ca. 1624.1
Gudbjørg giftet seg med Ivar Hallvorsson på Bagn.2
Hun og Ivar bodde på Søre Bagn, Aurdal.2

Gudbjørg døde i 1703 på Søre Bagn.1 Hun ble gravlagt den 3. juni 1703.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Gubiør Ingebrechtsd Bang.
 2. [S753] Gard og bygd i Sør-Aurdal B: s. 162. https://www.nb.no/items/b9be92a4f13de0e2afff1cee9008db7b?page=165

Hallvor Ivarsson på Bagn1

M, #4393, (ca. 1584 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnHallvor ble født ca. 1584.1
Han var bruker på Søre Bagn, Aurdal, i 1664. Bruket var på 1 hud 1½ skinn.1

Kilder/noter

 1. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Nedre Bang.
 2. [S753] Gard og bygd i Sør-Aurdal B: s. 162. https://www.nb.no/items/b9be92a4f13de0e2afff1cee9008db7b?page=165

Ragnhild Johansdotter Tangen1

K, #4394, (14. mai 1853 - 12. mars 1929)
Far*Johan Olsson på Hjertviksteinen2 (1821 - 1886)
Mor*Olava Olsdotter på Hjertviksteinen2 (1818 - 1902)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Knutsson Aukratangen (1853 - 1933)
BarnAnnet navn: Ragnhild Johansdotter på Hjertviksteinen.3
Ragnhild ble født den 14. mai 1853 på Steinen, Hjertvika, Aukra.4
Ragnhild giftet seg den 23. juli 1877 med Ingebrigt Knutsson Aukratangen.5
Hun var fadder ved dåpen til Edvart Nybø den 29. april 1888 i Aukra kyrkje.6


Ragnhild døde den 12. mars 1929.5

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 496.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234, 235 & 157.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 235 & 157.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 157.
 6. [S400] Aukra klok. 1867–92: s. 134.
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158 & 157.

Ingebrigt Knutsson Aukratangen1

M, #4395, (11. juli 1853 - 31. august 1933)
Far*Knut Kolbeinsson Aukratangen1 (1817 - 1903)
Mor*Andrine Ingebrigtsdotter Aukratangen1 (1821 - 1888)
Bror av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ragnhild Johansdotter Tangen (1853 - 1929)
BarnIngebrigt ble født den 11. juli 1853 på Ljosheim, Aukra prestegard.
Ingebrigt giftet seg den 23. juli 1877 med Ragnhild Johansdotter på Hjertviksteinen.1

Ingebrigt døde den 31. august 1933.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 157.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158 & 157.

Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen1,2

M, #4396, (15. august 1883 - 27. april 1955)
Far*Ingebrigt Knutsson Aukratangen3 (1853 - 1933)
Mor*Ragnhild Johansdotter Tangen3 (1853 - 1929)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Maria Andersdotter Orvik (1883 - 1958)
BarnJohan Magnus ble født den 15. august 1883 på Ljosheim, Aukra prestegard.1
Johan Magnus giftet seg med Karen Maria Andersdotter Orvik. Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen var fisker i 1918.4

     Navnet hans ble skrevet Johan I. Aukratangen i 1918.4
Han var fadder ved dåpen til Aslaug Hjertvikstein den 18. november 1918 i Aukra kyrkje.


Johan Magnus døde den 27. april 1955.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158 & 157.
 4. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 117.
 5. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167

Karen Maria Andersdotter Orvik1

K, #4397, (29. august 1883 - 22. august 1958)
Far*Anders Pedersson Bolsø2 (1856 - 1920)
Mor*Beate Knutsdotter på Bolsneset2 (1863 - )
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen (1883 - 1955)
BarnKaren Maria ble født den 29. august 1883 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, før foreldrene giftet seg.2 Hennes navn som gift var Tangen.3
Karen Maria giftet seg med Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen.
Hun var fadder ved dåpen til Aslaug Hjertvikstein den 18. november 1918 i Aukra kyrkje.


Karen Maria døde den 22. august 1958.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Andreasdatter Aukratangen i 1918.4

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158.
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 123.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 178 & 495.
 4. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 117.

Ole Olsson Kjørsvik1,2,3

M, #4398, (27. juli 1843 - )
Far*Ola Sørensson på Roaldset4,5 (c 1804 - 1844)

Familie

Ane Knutsdotter Kjørsvik (1847 - )
De hadde iallfall tre barn. 
BarnOle ble født den 27. juli 1843 på Roaldset, Bolsøy.4,5
Annet navn: Ole Olsson Roaldset, nevnt fra 1875 til 1876.6,5
Han bodde i Gule, Bud, i 1875.5
Ole giftet seg den 6. september 1875 med Ane Knutsdotter på Ræstad (forlovere: Lars Olsson i Uglvik o.a.)5,6,2 Ole Olsson Roaldset var møller i 1876.6
Han og Ane var innerster i Bud i 1876.6
Han og Ane var brukere i Kjørsvika, Fræna, i 1877.2
Han var fadder ved dåpen til Inga Amalie Johansdotter Mork den 3. oktober 1897 i Ytre Fræna, Fræna.1

Han og Ane var selveiere på Myrlykkja, Kjørsvika, Fræna, i 1900. Bruket holdt dyrket jord samt krøtter.3 Ole Olsson hadde Inga Amalie Johansdotter Mork som fosterbarn i 1900.3

Kilder/noter

 1. [S548] Ytre Fræna klok. 1883–1903: s. 63.
 2. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, Myrløkken.
 4. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 300, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630580
 5. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.
 6. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 46.
 7. [S162] Midsund I: s. 37.

Ola Sørensson på Roaldset1,2

M, #4399, (ca. 1804 - 25. desember 1844)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1804.2
Han var husmann på Roaldset, Bolsøy, i 1843.1

Ola døde den 25. desember 1844 på Roaldset, som plassbruker.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Sørensen Roalset i 1843.1

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 300, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630580
 2. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 524, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020898
 3. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.

Erik Kristoffersson på Sporsem1

M, #4400, (6. april 1816 - 24. oktober 1886)
Far*Kristoffer Knutsson på Sporsem2 (1781 - 1836)

Familie

Marie Olsdotter på Sporsem (1818 - 1880)
BarnErik ble født den 6. april 1816 på Eikrem, Aukra.3,4
Erik giftet seg den 10. juli 1842 med Marie Olsdotter på Horrem.1

Erik døde den 24. oktober 1886 på Kyrkjebakken, Sporsem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 287.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 286.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 286 & 287.
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 20.
 5. [S162] Midsund I: s. 36.