Ingebrigt Persson i Fanbostadgjerde1,2,3

M, #7701, (ca. 1707 - 1795)

Familie

Mari Knutsdotter i Fanbostadgjerde (c 1713 - 1793)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingebrigt ble født ca. 1707.2 Ingebrigt bodde i Fanbostadgjerde, Bolsøy, i 1743.4
Annet navn: Ingebrigt Persson i Gjerde, nevnt fra 1743 til 1780.5,4,6
Han var verge for Per Olsson Leirgrovvik fra 1743.4

Ingebrigt giftet seg med Mari Knutsdotter.7,3
Han var verge for Anne Olsdotter i 1757.8
Ingebrigt og kona var brukere i Fanbostadgjerde i 1762. Per Ingebrigtsson bodde også der da.9 Ingebrigt Persson i Fanbostadgjerde var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1768 og 1780.1,6
Han var fadder ved dåpen til Kirsten Ottarsdotter på Årø den 25. februar 1781 i Molde kirke.10,11
Ingebrigt og Mari bodde i Fanbostadgjerde i 1782.7

Ingebrigt døde i 1795 i Fanbostadgjerde, som innerst.2 Han ble gravlagt den 25. oktober 1795 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hans ble skrevet Ingebreth Pedersøn Giere i 1747.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/538/
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670619
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a.
Sist redigert4. mai 2017

Per Johannesson i Langelia1

M, #7702
Far*Johannes i Langelia1
9. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Per Johannesson og Ola Persson eide 1 pund med bygsel over 2 pund 6 merker i Nerlia, Ytre Lange, Nesset, i 1640-årene. Det er uklart om Per også drev bruket, men brukeren i 1647, Knut, kan ha vært hans svigersønn.1

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 345.
Sist redigert16. februar 2015

Ingeborg Persdotter på Litlebostad1,2

K, #7703, (1792 - )
Far*Per Arnesson på Litlebostad1,2 (c 1740 - 1822)
Mor*Beret Olsdotter på Litlebostad1,2 (1766 - 1812)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Ingeborg ble født i 1792 i Bolsøy.1 Ingeborg ble døpt den 16. september 1792 i Molde kirke.1 Hun bodde hos Per Arnesson og Beret Olsdotter på Litlebostad, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lillebostad.
Sist redigert11. april 2013

Beret Olsdotter på Litlebostad1,2

K, #7704, (1766 - 1812)
Far*Ola Knutsson i Røvik3 (1725 - 1800)
Mor*Ingeborg Jonsdotter i Røvik3 (1729 - 1810)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Arnesson på Litlebostad (c 1740 - 1822)
De hadde tre barn.3 
Barn     Annet navn: Beret Olsdotter i Røvik.3
Beret ble født i 1766 i Røvik, Bolsøy.3
Beret giftet seg i 1788 med Per Arnesson på Litlebostad.3,1,2 Beret og Per var brukere på Litlebostad, Bolsøy, i 1801. Helge Persdotter og Ingeborg Persdotter bodde også der.1

Beret døde i 1812.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lillebostad.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 273.
Sist redigert9. april 2014

Helge Persdotter på Litlebostad1

K, #7705, (ca. 1790 - )
Far*Per Arnesson på Litlebostad1 (c 1740 - 1822)
Mor*Beret Olsdotter på Litlebostad1 (1766 - 1812)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Andersson på Myra (1761 - )     Helge ble født ca. 1790 i Bolsøy.1 Hun bodde hos Per Arnesson og Beret Olsdotter på Litlebostad, Bolsøy, i 1801.1
Helge giftet seg i 1821 med Nils Andersson på Myra.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lillebostad.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 274.
Sist redigert9. april 2014

Jon Knutsson på Strande1,2,3

M, #7706, (ca. 1685 - )     Jon ble født ca. 1685.4 Hans hjemsted var på Øvre, Hatle, Eid, Romsdal.1
Annet navn: Jon Knutsson på Hatle, nevnt 1703.5,4 Han fikk bygselseddel den 16. april 1703 på 1 våg på Strande, Bolsøy, og 1 pund 6 merker i Strandhagen. Forrige bruker Knut Estensson lot ham overta bygselen. Seddelen ble tinglyst 15. oktober.5
Jon giftet seg med Brit Knutsdotter på Strande.3 Jon og Brit var brukere på Strande i 1724. De brukte 1 våg 1 pund 14¾ mark. Jon bodde fremdeles der i 1749.6,3
Han var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.7
Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande var verger for Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter i 1738.2

Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.2,8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Børresson og Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik den 6. juli 1743: 3 daler.9
Han var verge for Brit Olsdotter Leirgrovvik fra 1743. Han var fremdeles hennes formynder i 1746.10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande: 1 daler 2 ort for tresking, folk som gjorde oppvartning, kiste, begravelsesomkostninger o.a.11
Han var verge for Per Olsson Leirgrovvik fra 1746.11
Han var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749: 49 daler 2 ort 22 skilling.3


Ifølge Bygdebok for Eid ble Jon Knutsson på Hatle husmann i Torvika, Grytten, men det er en forveksling med en annen Jon.12

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 84 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660086
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 4 b, mnr. 18.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/301/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 312. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=315
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
Sist redigert4. august 2018

Jon Knutsson Strande1,2,3

M, #7707, (ca. 1752 - 1815)
Far*Knut Jonsson på Strande4,5 ( - c 1785)
Mor*Anne Persdotter på Strande5,6 ( - c 1768)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Olsdotter Årø (c 1762 - 1813)
Ingen barn levde i 1815.11      Jon ble født ca. 1752 på Strande, Bolsøy.6,7
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.5
Jon Knutsson, Per Knutsson og Ivar Knutsson tjente hos Ingeborg Persdotter på Strande i 1786.4
Han var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.4
Jon Knutsson Strande var landvernssoldat i 1790.1
Jon trolovet seg den 7. februar 1790 i Østre Schultzhagen, Molde, med Beret Olsdotter Årø. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Ola Årø og Lars Larsson på Ellingsgarden.1
Jon giftet seg den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke med Beret Olsdotter Årø.1,8,7
Jon Knutsson Strande kjøpte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 17. januar 1792 av Magrete Olsdatter. Kjøpesum: 50 daler. Magrete skulle få bo gratis hos ham resten av livet. Skjøtet ble tinglyst 6. februar 1792.9 Jon Knutsson Strande fikk bygselseddel på grunnen på mnr. 155 fra Peter Nikolai Møller den 7. februar 1792. Kjøperens hus og naust stod på tomten, som gikk ned til sjøen. Ovenfor huset var en innhegnet hageplass. Årlig leie var 2 daler i arbeid, og Møller hadde førsterett på kjøp av fiskeprodukter. Strande signerte med påholden penn. Seddelen ble tinglyst 5. mars.2
Han var forlover for Per Persson Hollingen og Sissel Magrete Jørnsdotter, som ble trolovet den 21. april 1797.10
Jon og Beret var husfolk på mnr. 155 i 1801. Et annet ektepar losjerte på eiendommen (s.d.). Jon og Beret var husfolk der resten av livet.7,11 Per Andersson Tornes døde hos dem den 6. desember 1808.12

Jon døde i 1815 i Molde.3 Han ble jordfestet den 6. juni 1815.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Beret den 8. juni 1815. Kreditorer: Salamon Knutssen, Peder Larsson Sanne, Kirstina Kristensdatter, Per Olsson i Leirgrovvik og Ola Knutsson Øverland o.a. Løsøret ble vurdert til 77 daler 12 skilling. Stuen (uten grunn) hadde loft, kjøkken med loft og jernbileggerovn (100 daler). Gjeld: 99 daler 1 skilling.13 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Beret den 10. juni 1815.14 Skiftet etter ham og Beret ble sluttet den 26. desember 1815. Arvinger: Knut Knutsson på Nøsa, Knut Persson, Per Persson, Kirstina Kristensdatter, Anne Knutsdotter, Siri Knutsdotter på Hoem, Lars Olsson, Per Olsson i Leirgrovvik, Johannes Olsson på Berg, Lars Olsson på Berg og Synnøv Olsdotter.15

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-42
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-29
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 391 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/98/
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
Sist redigert3. september 2017

Per Knutsson Strande1,2,3

M, #7708, (ca. 1756 - før 1815)
Far*Knut Jonsson på Strande4,5 ( - c 1785)
Mor*Anne Persdotter på Strande5,6 ( - c 1768)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen (c 1754 - )
To barn levde i 1815.14,15 
Barn     Per ble født ca. 1756 på Strande, Bolsøy.5,1,7
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.5
Per Knutsson Strande ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.1 Jon Knutsson, Per Knutsson og Ivar Knutsson tjente hos Ingeborg Persdotter på Strande i 1786.4
Han var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Larsson i Leirgrovvik den 25. oktober 1789 i Bolsøy kirke.8,9
Per Knutsson Strande var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1790.10,11
Per Knutsson Strande trolovet seg med Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen den 31. oktober 1790 i huset på Røbekk, Bolsøy. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Jakob Tomasson på Røbekk. Kaptein Tønder gav sesjonstillatelse.10
Per giftet seg den 30. januar 1791 i Bolsøy kirke med Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen.10,12,7
Per Knutsson Strande kjøpte hus med stue, jernkakkelovn, kjøkken, kammer og loft på fhv. mnr. 181, Moldegjerdet, Molde, den 30. januar 1792 av Ola Andersson Hagen. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. februar. Grunnen tilhørte Fuglset, og plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.3
Peder Strande var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.13
Per og Gjertrud var husfolk på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Knut Persson, Per Persson, Bendik Olsson, Mette Jakobsdotter og Jakob Persson. Plassen hadde jord. Mette og sønnen Jakob var leieboere.7,11

Per døde før 1815.14
     Annet navn: Per Knutsson på Fuglsetbøen (nevnt 1815, post mortem).14,15


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Strande fra 1774 til 1792.1,10,3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 11. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
Sist redigert20. mars 2019

Knut Knutsson på Nøsa1,2

M, #7709, (ca. 1759 - )
Far*Knut Jonsson på Strande3,4 ( - c 1785)
Mor*Anne Persdotter på Strande4,5 ( - c 1768)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Knut Knutsson på Strande.4,3
Knut ble født ca. 1759 på Strande, Bolsøy.4,5
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.4
Han var myndling av Jon Elsås i 1769.4
Han var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.3
Knut bodde på Nøsa, Vågøy, iallfall fra 1815 til 1817.2,1
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.6

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
Sist redigert26. april 2015

Ivar Knutsson1

M, #7710, (1763 - ca. 1816)
Far*Knut Jonsson på Strande2,3 ( - c 1785)
Mor*Anne Persdotter på Strande2,4 ( - c 1768)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Ivar Knutsson på Strande.3,5
Ivar ble født i 1763 på Strande, Bolsøy.2 Ivar ble døpt den 20. februar 1763 i Bolsøy. Faddere: Lars Strande, Anders Persson på Strande, Nils Andersson på Årøneset, Synnøv Andersdotter på Lønset og Barbro Larsdotter i Hommelvika.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.4
Han var myndling av Lasse Persson på Ekra i 1769.4
Jon Knutsson, Per Knutsson og Ivar Knutsson tjente hos Ingeborg Persdotter på Strande i 1786.3
Han var myndling av Ola Strande i 1786. Ole Strande.3
Han var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.3
Ivar bodde i Trondheim i 1815.1

Ivar døde trolig ca. 1816.6

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
Sist redigert27. april 2015

Anne Persdotter på Strande1,2

K, #7711, ( - ca. 1768)
Far*Per Ivarsson på Årø3,4 ( - c 1742)
Mor*Kristi Johansdotter på Årø2,3,4 (1688 - c 1772)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Jonsson på Strande ( - c 1785)
Fem barn levde i 1769.1,2 
Barn     Annet navn: Anne Persdotter på Årø.4
Hun var myndling av Einar Johansson på Gjellstein i 1742.3

Anne giftet seg med Knut Jonsson på Strande.1,5 Anne og Knut var brukere på Strande, Bolsøy, i 1762. De hadde da drengen Lars.6

Anne døde ca. 1768 på Strande.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. mars 1769. Arvinger: Knut Jonsson, Jon Knutsson, Per Knutsson, Knut Knutsson, Ivar Knutsson og Beret Knutsdotter. Formue: 72 daler 1 ort 18 skilling. Gjeld: 38–0–4. Arv: 34–1–14.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 352.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 18, Strande.
Sist redigert14. mars 2019

Ola Jakobsson på Strande1,2

M, #7712, ( - før 1801)
Far-?*Jakob Olsson på Bjørset ( - c 1735); trolig3
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjøri Trondsdotter på Strande (c 1726 - )     
Ole Jacobs var arving ved skiftet etter Jakob Olsson på Bjørset den 11. april 1736: 10 daler 1 ort 20 1/3 skilling.3
Ole Jacobs var myndling av Ole Peders: Meeg (trolig Ola Persson på Mek) i 1736.3

Ola giftet seg med Gjøri Trondsdotter på Strande.4 Ola og Gjøri bodde på Strande, Bolsøy, i 1756. De fikk kårbrev fra sønnen Jakob i 1789.1,5,4
Han var verge for Anne Trondsdotter på Strande i 1756.1
Ole Strande var verge for Per Persson på Mek i 1764.6
Han var verge for Eli Trondsdotter på Bolsøy fra 1764.7
Ole Strande var verge for Maren Jonsdotter på Bjørset i 1766.8
Ole Strande var verge for Eli Aslaksdotter på Lønset i 1768.9
Han var verge for Erik Persson i 1770.2
Ole Strande var verge for Gjertrud Rasmusdotter på Lønset i 1776.10
En Ole Strande var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.11
Ole Strande var verge for Ivar Knutsson på Strande i 1786.12
En Ole Strande var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.13


Ola døde før 1801.14

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 11. april.
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 403 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660364
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 339 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 14. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/6/
Sist redigert25. mars 2016

Beret Knutsdotter på Moldegjerdet

K, #7713, (ca. 1761 - før 1815)
Far*Knut Jonsson på Strande1,2 ( - c 1785)
Mor*Anne Persdotter på Strande2,3 ( - c 1768)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Kristenssen på Moldegjerdet (c 1754 - 1815)
Ett barn levde i 1815.9,8 
Barn     Beret ble født ca. 1761 på Strande, Bolsøy.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.2
Hun var myndling av Ivar Rasmusson på Lønset i 1769.2
Birrit Strande var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.1
Hun var myndling av Rasmus Ivarsson på Lønset i 1786.1

Annet navn: Beret Knutsdotter på Strande, nevnt 1789.5,1
Beret Knutsdotter på Strande trolovet seg med Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 27. desember 1789 i huset hans på Moldegjerdet, Molde («Fugelset-bøen»). Forlovere: Per Olsson i Leirgrovvik og Nils Nilssen i Bakken.5
Beret giftet seg den 20. januar 1790 i Molde kirke med Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen.5,6
Annet navn: Beret Knutsdotter på Fuglsetneset.6,7 Beret og Kristen var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Tøri Olsdotter. Plassen hadde ikke jord. Tøri var leieboer.6

Beret døde før 1815.8,9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
Sist redigert29. februar 2016

Rasmus Hansson på Lønset1,2

M, #7714, (ca. 1735 - 1775)
Far*Hans Rasmusson på Lønset3,4 ( - e 1777)
Mor*Beret Andersdotter på Lønset
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Rasmus ble født ca. 1735 på Lønset, Bolsøy.5
Rasmus Hansson kjøpte 1 våg (med bygselrett) på Lønset den 6. mai 1758 av Hans Rasmusson. Kjøpesum: 40 daler. Hans signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 3. juli 1761.6,3,4 Rasmus Hansson på Lønset var soldat i 1762.1
Rasmus trolovet seg den 1. juni 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Persdotter på Mjelve. De skulle bo på Lønset.1,7
Rasmus giftet seg den 27. juni 1762 i Bolsøy kirke med Anne Persdotter på Mjelve.1,7,2 I manntallet av 1762 står Rasmus og kona hos Hans Rasmusson på Lønset. Hans og kona er oppført som selveiere, men sønnen Rasmus var allerede eier på papiret.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 2 ort.9
Han var verge for Kirsti Ivarsdotter på Lønset i 1772.10
Han var verge for Jakob Tjøstolvsson på Lønset i 1772.11


Rasmus døde i 1775 på Lønset.5 Han ble jordfestet den 8. oktober 1775 på Kleive kirkegård, Bolsøy.5,12 Det ble holdt skifte etter ham den 16. mars 1776. Kreditorer: Hans Rasmusson på Lønset, Ola Torvik, Anne Årø og Knut Knutsson Fuglset o.a. Arvinger: Anne Persdotter, Hans Rasmusson, Per Rasmusson, Anders Rasmusson, Beret Rasmusdotter og Gjertrud Rasmusdotter. I boet var blant annet en part i en sildenot med båt, naust og videre tilbehør (10 daler), 6 tønner havresåkorn (7 daler 2 ort) og 1 våg (med bygselrett) i Lønset (150 daler). Formue: 243 daler 3 ort 18 skilling. Gjeld og omkostninger: 63–2–23. Arv: 180–0–19, fordelt på enka og de fem barna. Hun drev bruket videre.13

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-222
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 219 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-94
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-221
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
Sist redigert1. oktober 2016

Anne Knutsdotter1,2

K, #7715, (ca. 1774 - )
Far*Knut Jonsson på Strande3,1 ( - c 1785)
Mor*Ingeborg Persdotter på Strande3,4 (1737 - )     Annet navn: Anne Knutsdotter på Strande.3,4
Anne ble født ca. 1774 på Strande, Bolsøy.3
Hun var myndling av Per Olsson på Hovdenakken i 1786.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.3
Ved folketellingen av 1801 bodde Anne Knutsdotter på Strande hos Ingeborg Persdotter og Lasse Knutsson.4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.5
Hun var myndling av Lasse Ivarsson på Nesje i 1815.1
Anne tjente hos Fredrik Kristian Stenbukk på Årø, Bolsøy, i 1817.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
Sist redigert27. april 2015

Per Olsson på Hovdenakken1,2

M, #7716, (1739 - 1804)
Far*Ola Eriksson på Sørnesje3 (c 1710 - 1791)
Mor*Siri Hansdotter på Nesje3 (c 1710 - 1789)

Familie

De hadde sju barn.1 
Barn     Per ble født i 1739.3
Annet navn: Per Olsson på Sørnesje.1
Per giftet seg i 1768 med en uregistrert person.1 Per var bruker på lnr. 193, Hovdenakken, Bolsøy, fra 1768 til 1804. Han overtok etter Ivar Ivarsson (s.d.).1
Peder Olsen var fadder ved dåpen til Brit Reinholdsdotter på Hovdenakken den 18. april 1769.4
Han var verge for Anne Knutsdotter på Strande i 1786.2


Per døde i 1804 på Hovdenakken, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
Sist redigert8. mai 2018

Ivar Knutsson i Bergsvik1,2

M, #7717, (ca. 1647 - 1725)
Far*Knut Ivarsson i Bergsvik3,2 (c 1610 - c 1682)
Mor*Ingrid Ivarsdotter i Bergsvik3,2 ( - e 1682)

Familie

Barn     Ivar ble født ca. 1647.1
Ivar giftet seg med en uregistrert person.2,1 Ivar var bruker i Klokkargarden, Bergsvik, Veøy, fra 1680.2 Han var klokker i Veøy.2 Han bodde i Bergsvik, Veøy, ved manntallet av 1701 sammen med Knut Ivarsson.1

Ivar døde i 1725 i Bergsvik.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 123 a.
Sist redigert15. januar 2013

Ivar Ivarsson på Hovdenakken1,2,3

M, #7718, (ca. 1705 - 1768)
Far*Ivar Pålsson i Bergsvik4,1 (c 1658 - 1727)
Mor*Gjertrud Matsdotter i Bergsvik4 (c 1660 - 1740)

Familie 1

Gjertrud Andersdotter på Åk ( - e 1745)
De fikk ett dødfødt barn.8 

Familie 2

Marte Kolbeinsdotter på Hovdenakken ( - e 1770)
De hadde ikke barn.5      Ivar ble født ca. 1705 i Bergsvik, Veøy.4,5
Han var fadder ved dåpen til Erik Kristensson på Sølsnes den 2. juni 1726 i Bolsøy kirke.6

Annet navn: Ivar Ivarsson i Bergsvik, nevnt 1732.7,8,4
Han var forlover for Knut Olsson på Nesje og Marit Olsdotter, som ble trolovet den 1. mars 1732 i Veøy kirke.7
Ivar Ivarsson i Bergsvik var korporal iallfall fra 1732 til 1735.7,5
Ivar fikk barn med Gjertrud Andersdotter. Han var da underoffiser. Barnet var dødfødt.8
Ivar giftet seg i 1735 med Marte Kolbeinsdotter på Hovdenakken.5 Ivar og Marte var brukere på lnr. 193, Hovdenakken, Bolsøy, fra 1735 til 1768.5
Han var verge for Marit Kristensdotter Bergsvik i 1751.9
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.9
Han var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 50 daler 1 ort 14 skilling.10
Han var verge for Gunnar Olsson i Bergsvik i 1765.1


Ivar døde i 1768 på Hovdenakken, Bolsøy. Neste bruker var Per Olsson (s.d.).2,11 Han ble gravlagt den 17. juli 1768 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hans ble skrevet Iver Hovnakken i 1751.9

     Navnet hans ble skrevet Iver Iversen Hovdenachen i 1765.1

     Ivar korporal og Ivar Ivarsson på Hovdenakken kan ha vært samme person.Ifølge Bygdebok for Vågane avanserte Ivar Ivarsson på Hovdenakken trolig til kaptein, men teorien er basert på uniformseffekter i boet, og skiftet etter ham ble ikke holdt i militær jurisdiksjon.5,3,12

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 672.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 484.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400590
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 11. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
Sist redigert8. mai 2018

Erik Kristensson på Lubbenes1,2,3

M, #7719, (1726 - før 1773)
Far*Kristen Jørnsson på Sølsnes6,7,5 (c 1686 - 1736)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter4,1,5 ( - e 1774)

Familie

Fem barn levde i 1776.9 
Barn     Annet navn: Erik Kristensson på Sølsnes.6,5
Erik ble født i 1726 på Sølsnes, Veøy.6,5 Han ble døpt den 2. juni 1726 i Bolsøy kirke. Faddere: Ivar Ivarsson i Bergsvik o.a.6
Annet navn: Erik Kristensson i Bergsvik.7
Han var arving ved skiftet etter Kristen Jørnsson i Bergsvik den 18. mai 1736: 1 daler 3 ort 18 6/7 skilling i løsøre.7
Han var myndling av Per Olsson på Heggenes i 1736.7
Han var arving ved skiftet etter Ivar Kristensson i Myra den 21. mai 1751 i Molde.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.4

Erik giftet seg med en uregistrert person.
Han var verge for Gjertrud Ivarsdotter iallfall fra 1765 til 1770.1,2
Erik bodde i 1770 på Lubbenes, Berg, Bolsøy (plassen ble tilsynelatende også kalt Bergsgjerdet).2

Erik døde før 1773.3
Annet navn: Erik Kristensson på Bergsgjerdet, nevnt 1776 (post mortem).9 Det ble holdt skifte etter ham den 26. mars 1776. Arvinger: Anne Eriksdotter o.a.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 77, nr. 9.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73.
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 27–29.
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/224/
Sist redigert5. mai 2016

Marit Kristensdotter Bergsvik1,2,3

K, #7720, (1728 - )
Far*Kristen Jørnsson på Sølsnes6,2,5 (c 1686 - 1736)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter4,5 ( - e 1774)

Familie 1

Ola Persson på Hammarvoll (1723 - 1771)
De hadde ett barn.7 

Familie 2

Knut Toresson Kolstad (c 1736 - 1774)     Marit ble født i 1728 på Sølsnes, Veøy.6,5 Marit ble døpt den 5. november 1728.6
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Jørnsson i Bergsvik den 18. mai 1736: 3 ort 21 3/7 skilling i løsøre.2
Hun var myndling av Nils Lassesson på Rygjerd i 1736.2

Marit fikk barn med Ola Persson på Ottestad i 1747. Barnet ble født i Molde.7 Marit Kristensdotter Bergsvik tok seg tjeneste ca. 1747 på Grebbestad, Veøy, «hvor hendes tidligere medboler har tjeneste». Sognepresten, Erik Røring, kommanderte henne til å flytte derfra «for at Satan ikke skal forføre dem til mere synd».7
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Kristensson i Myra den 21. mai 1751 i Molde.8
Hun var myndling av Ivar Ivarsson på Hovdenakken i 1751.4

Annet navn: Marit Kristensdotter på Sølsnes, nevnt fra 1753 til 1761.9,10,6,5 Marit Kristensdotter på Sølsnes og Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 6. juli 1753. Hun hadde forlatt sin post og ville ikke tjene tiden ut. Han hadde tatt imot Marit og gitt henne tjeneste hos seg i stedet.9 Marit bodde i Veøy sogn i 1761.10
Marit fikk barn med en uregistrert person ca. 1761.1 Hun var fengslet på Trondheim tukthus fra 1761. Hun ble dømt til 2 år der etter sitt siste leiermål.10,1 Marit bodde i Molde i 1764.11
Marit giftet seg i 1764 i Molde med Knut Toresson Kolstad, viet av Abraham Meier. Hun var gravid (Knuts fjerde leiermål) med termin seks ukers tid før jul, og han var hos prost Meier i Molde 6. august og begjærte trolovelse uten attest fra Veøy-prest Erik Røring i håp om å bli gift før hans forrige leiermål ble kjent. Det lyktes ikke, men 8. august fikk Knut attest – hvorudi blev opgiven alle disse hans begangne Horerier, da det for Resten vil komme an paa Vedkommende Præst, enten hand vil giøre Trolovelse for ham og fuldbyrde det Ægteskab, som hand forlanger, forinden Dom over ham er falden eller ikke. Han fikk gifte seg, men Røring skrev i desember året etter at Meier ikke burde ha viet dem før Knut var stilt for krigsrett og dømt. Dette hadde nå skjedd, og etter kongelig tillatelse slapp han med kirkelig straff, så 1. desember 1765 stod han til offentlig skriftemål i Veøy kirke.1,11,12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660463
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 442. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#443
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98.
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 784. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#785
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 27–29.
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410125
 10. [S1396] Fanger ved Trondhjem Tugthus 1751–1763: Marithe ChristensDatter Søllesnes.
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
Sist redigert24. september 2017

Siri Knutsdotter på Hoem1,2

K, #7721, (1777 - 22. august 1867)
Far*Knut Jonsson på Strande3,1 ( - c 1785)
Mor*Ingeborg Persdotter på Strande3,1 (1737 - )

Familie

Per Knutsson på Hoem (1779 - 1873)
De hadde to barn.7      Annet navn: Siri Knutsdotter på Strande.3,4
Siri ble født i 1777 på Strande, Bolsøy.5
Hun var myndling av Jakob Tomasson på Røbekk i 1786.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786.3
Ved folketellingen av 1801 bodde Siri Knutsdotter på Strande hos Ingeborg Persdotter og Lasse Knutsson.4
Siri giftet seg den 6. juli 1811 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Knutsson på Hoem.1,2,5 Siri og Per var brukere på Røsta, Indre Hoem, Vågøy, fra 1811.5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.6


Siri døde den 22. august 1867 i Fræna.5

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 5. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 79.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 7. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 80.
Sist redigert27. april 2015

Lasse Knutsson på Strande1,2,3

M, #7722, (ca. 1755 - )     Lasse ble født ca. 1755.1
Annet navn: Lasse Knutsson på Skalle, nevnt 1787.4 Han var landvernssoldat i 1787.4
Lasse trolovet seg med Ingeborg Persdotter på Strande den 31. desember 1787 på Strande, Bolsøy, i huset. Forlovere: Knut Knutsson på Røbekk og Just Kristoffersson i Strandhagen.4 Lasse og Ingeborg var brukere på Strande fra 1787.4
Lasse giftet seg den 1. juni 1788 i Bolsøy med Ingeborg Persdotter på Strande. Det var lyst for dem 1. januar i Kleive kirke samt den 6. og 13. i Molde kirke.4,1
Han var forlover for Ola Olsson i Roaldsetlia og Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli, som ble trolovet den 22. april 1797.2
I folketellingen av 1801 står Lasse og Ingeborg som brukere på Strande. Anne Knutsdotter og Siri Knutsdotter bodde også der. De hadde også et oppfostringsbarn.1

     Lasse Knutsson på Strande kan ha vært barn av Knut Eriksson på Skalle.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Strande.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630172
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
Sist redigert22. mai 2018

Lars Kristensson på Strande1,2,3

M, #7723, ( - ca. 1787)
Far*Kristen Larsson på Strande4,3 ( - c 1757)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Strande3,4 ( - c 1732)

Familie

Sju barn fra to ekteskap levde i 1788.2 
Barn     
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Strande den 17. april 1733: 6 daler 1 ort 19 skilling.3
Han var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.4
Lars var bruker på Strande, Bolsøy, i 1762. Han var gift. Drengen Ola og Eli, ei fattig og vanfør kvinne fra gården, bodde også der da.5
Lars [Strande] var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Strande den 20. februar 1763 i Bolsøy.6
Han var verge for Ivar Andersson på Strande iallfall fra 1769 til 1772.1,7
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.8


Lars døde ca. 1787 på Strande.2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. januar 1788.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/156/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
Sist redigert9. oktober 2016

Anders Persson på Strande1,2,3

M, #7724, (ca. 1722 - ca. 1768)
Far*Per4

Familie 1

Anne Kristensdotter i Ura ( - c 1754)
To barn levde i 1754.6 
Barn

Familie 2

Anne Kristensdotter på Strande ( - 1761)
Tre barn levde i 1765.1,2,10 
Barn

Familie 3

Marit Rasmusdotter i Ura ( - e 1769)
Ingen barn levde i 1769.2      Anders ble født ca. 1722.5
Anders giftet seg med Anne Kristensdotter.6
Annet navn: Anders Persson i Ura, nevnt 1748.6,5 Anders og Anne var brukere i Indre Ura, Bolsøy, i 1748. Skyld: 12 merker.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter i Ura den 14. november 1754.6

Anders giftet seg ca. 1755 med Anne Kristensdotter på Strande.1 Anders var bruker på Strande, Bolsøy, i 1762. Han drev bruket videre etter konas død året før.7
Anders hadde Ingeborg i tjeneste i 1762.7
Han var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Strande den 20. februar 1763 i Bolsøy.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Strande den 26. januar 1765.1

Anders trolovet seg den 27. januar 1765 med Marit Rasmusdotter.8
Anders giftet seg den 8. april 1765 i Bolsøy kirke med Marit Rasmusdotter.8,9

Anders døde ca. 1768 på Strande.2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. januar 1769. Arvinger: Marit Rasmusdotter, Kristen Andersson, Ivar Andersson, Per Andersson og Anne Andersdotter.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 5. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 9. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650901
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
Sist redigert30. september 2016

Ingeborg på Strande1

K, #7725, ( - etter 1762)     Ingeborg tjente hos Anders Persson på Strande, Bolsøy, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
Sist redigert16. august 2014

Nils Andersson på Årøneset1,2,3

M, #7726

Familie 1

Marit Bentsdotter på Årøneset ( - 1763)
Tre barn levde i 1764.8      Nils bodde på Årøneset, Bolsøy, iallfall fra 1728 til 1765.4,5
Nils trolovet seg den 30. mars 1728 i Bolsøy kirke med Marit Bentsdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Sjurd Ellingsson på Årø og Sjurd Larsson på Eikrem.4
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson Leirgrovvik den 29. april 1728 i Veøy kirke.6

Nils giftet seg den 21. juni 1728 i Veøy kirke med Marit Bentsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,8
Nils Andersson på Årøneset bevitnet at Jon Persson på Røbekk kjøpte 6 merker (uten bygselrett) på Røbekk, Bolsøy, den 12. juli 1740.3
Nils Andersson på Årøneset var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1742, 1752, 1754, 1756–59 og 1761–65.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,5
Han bevitnet at Jakob Tostensson gav 12 merker på Røbekk den 15. oktober 1743 til Tomas Jakobsson.20
Han var verge for Anne Kristensdotter på Strande fra 1758.21
Han var forlover for Jon Bjørnsson på Elsås og Marit Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 30. mars 1758.2
Nils og Marit bodde på Årøneset i 1762. De var fattig, og hun var kronisk sengeliggende.22
Nils på Årønes var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Strande den 20. februar 1763 i Bolsøy.23

Nils trolovet seg den 20. mai 1764 i Bolsøy kirke med Margret Eriksdatter på Bolsøy. Begge hadde forevist skifteattest fra byfogden.24,25
Nils giftet seg den 28. juni 1764 med Margret Eriksdatter på Bolsøy.24 Nils og Margret bodde på Årøneset i 1764.26
Annet navn: Nils på Bolsøy, nevnt 1767.27 Nils og Margret bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1767.27

     Navnet hans ble skrevet Nils Anderssøn Aarøjnæss i 1728.7

     Navnet hans ble skrevet Niels Andersen Aarøenesset i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 152 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-147
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 95. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-49
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/253/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660047
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 20. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 219 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-216
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 22. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 16.
 23. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 24. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 25. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 26. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 27. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
Sist redigert25. mai 2018

Synnøv Andersdotter på Lønset1,2,3

K, #7727, ( - etter 1768)
Far*Anders Sjurdsson på Hovdenakken4,5,2,3 (c 1677 - 1733)
Mor*Marte Kolbeinsdotter på Hovdenakken5,2,3 ( - e 1770)

Familie

Aslak Jonsson på Lønset (c 1713 - 1767)
Fem barn levde i 1768.2 
Barn     Annet navn: Synnøv Andersdotter på Hovdenakken.4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Sjurdsson på Hovdenakken den 17. juni 1733: 2 daler 23¾ skilling.4
Hun var myndling av Knut Ivarsson i Bergsvik i 1733.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Andersdotter i Horsgård den 5. oktober 1745.5

Synnøv giftet seg med Aslak Jonsson på Lønset.2 Synnøv og Aslak var brukere på Lønset, Bolsøy, i 1748.6 Synnøv og Aslak var brukere på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762. Anders Aslaksson, Beret Aslaksdotter og Anne Aslaksdotter bodde også der. De var selveiere.7
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Strande den 20. februar 1763 i Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.8
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1768.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 672.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. juni.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/411/
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
Sist redigert15. november 2016

Barbro Larsdotter i Hommelvika1

K, #7728, ( - etter 1769)

Familie

Ola Torfinnsson i Hommelvika ( - 1769)
Ingen barn levde i 1769.2      Barbro giftet seg med Ola Torfinnsson på Syltebø.2 Barbro og Ola var husfolk i Hommelvika, Lønset, Bolsøy, i 1762.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Knutsson på Strande den 20. februar 1763 i Bolsøy.1

Annet navn: Barbro Larsdotter i Hommelbukta.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 13 daler 2 ort 8 skilling. Hun fordret også 4 daler i begravelsesutgifter og 10 daler i festegave. Arven ble blant annet utlagt i en andel av huset.4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
Sist redigert1. oktober 2017

Ola Torfinnsson i Hommelvika1,2

M, #7729, ( - 1769)
Far*Torfinn Bårdsson på Syltebø3,4,5 (c 1663 - c 1742)
Mor*Olov Gunnarsdotter på Syltebø3,4 ( - c 1728)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barbro Larsdotter i Hommelvika ( - e 1769)
Ingen barn levde i 1769.4      Annet navn: Ola Torfinnsson på Syltebø.3
Han var arving ved skiftet etter Olov Gunnarsdotter på Syltebø den 3. juni 1729: 7 daler 3 ort 12 skilling.6

Ola giftet seg med Barbro Larsdotter.4 Ola og Barbro var husfolk i Hommelvika, Lønset, Bolsøy, i 1762.1,7
Annet navn: Ola Torfinnsson i Hommelbukta.4,5

Ola døde i 1769 i Hommelvika.2 Han ble jordfestet den 22. februar 1769.2 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juli 1769. Kreditorer: Ingvar Ivarssen, William Allan, Peter Nikolai Møller, Rasmus Andersson på Mjelve, Anders Rasmusson på Lønset, Anders Andersson på Lønset og Rasmus Hansson på Lønset o.a. Arvinger: Barbro Larsdotter, Knut Torfinnsson på Syltebø, Per Gunnarsson på Mittet, Olov Gunnarsdotter, Olava Bårdsdotter og Marit Torfinnsdotter. Huset ble vurdert til 30 daler. Formue: 69 daler 4 skilling. Gjeld og omkostninger: 41 daler 3 ort 12 skilling. Arv: 27–0–16, fordelt på enka og søsknene til Ola (eller deres barn).8
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling; men han hadde ikke livsarvinger, så pengene må til slutt ha blitt fordelt på hans søskens etterkommere.9


I Gards- og ættesoge for Nesset er Ola Torfinnsson i Hommelvika forvekslet med Ola Torfinnsson på Øra.10,11

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 601 b–602 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/616/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 10. [S276] Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 11. [S129] Nesset V: s. 240.
Sist redigert3. november 2017

Just Kristoffersson i Strandhagen1,2,3

M, #7730, (ca. 1735 - før 1817)
Far*Kristoffer Justsson i Strandhagen4,5 (c 1702 - 1776)

Familie

Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen (c 1747 - )
De hadde iallfall tre barn.6 
Barn     Just ble født ca. 1735.6 Han bodde hos Kristoffer på Strande, Bolsøy, fra 1748 til 1762.7,5
Han var verge for Beret Rasmusdotter på Lønset i 1776.8
Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Justsson i Strandhagen den 16. desember 1776.4

Just giftet seg med Ingeleiv Kristensdatter.6,9 Just og Ingeleiv bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1783.10
Han var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.10
Just Kristoffersson i Strandhagen var prestemedhjelper i 1787.1
Han var forlover for Lasse Knutsson på Skalle og Ingeborg Persdotter på Strande, som ble trolovet den 31. desember 1787 på Strande.1
Just ble titulert dannemann i 1788.2
Annet navn: Just på Strande, nevnt 1788.11
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 16 skilling for utlegg til jordfestelsen, og 10 skilling for årer.12
Han var forlover for Ivar Bendiksson i Hatlen og Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen, som ble trolovet den 3. august 1788 på Eidsneset, Eide, Bolsøy.2
Han var forlover for Hans Rasmusson på Lønset og Brit Iversdotter Koia, som ble trolovet den 21. november 1790 på Lønset, Bolsøy.13
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke.14
Han var forlover for Ola Olsson i Roaldsetlia og Gjertrud Helene Jonsdatter Høystakkli, som ble trolovet den 22. april 1797.3
Just og Ingeleiv var brukere i Strandhagen i 1801. Ingeborg Justsdotter bodde også der. Ingeleiv bodde fremdeles der i 1817.6,15

Just døde før 1817.15

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-17
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 118 b, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630172
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Strandhagen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000395
 7. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 324 a.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
Sist redigert22. mai 2018

Randi Eriksdotter på Eidssetra1

K, #7731     Randi bodde på Eidssetra, Bolsøy, til 1788.1
Randi trolovet seg den 1. januar 1788 i Kleive, Bolsøy, med Knut Nilsson på Lønset.1
Randi giftet seg den 30. mars 1788 i Kleive med Knut Nilsson på Lønset.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 a.
Sist redigert23. oktober 2015

Kristen Jonsson1

M, #7732, (1739 - )
Far-?*Jon i Bergsvik ( - e 1739); trolig2
Mor*Gjertrud Ivarsdotter1 ( - e 1774)     Kristen ble trolig født i 1739 i Bergsvik, Veøy.2 Han ble trolig døpt den 16. juni 1739. Faddere: Brit Ivarsdotter i Bergsvik, Anne Botolvsdotter i Horsgård, Ola Ingebrigtsson i Bergsvik og Knut Berg.2
Han var myndling av Andreas Jonssen i 1751.1
Han var arving ved skiftet etter Ivar Kristensson i Myra den 21. mai 1751 i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 27–29.
Sist redigert14. mars 2016

Anne Bjørnsdotter på Åndal1

K, #7733, ( - før 1792)

Familie

Fredrik Andersson på Åndal (1723 - c 1810)
De hadde iallfall fire barn.2,3 
Barn     Anne giftet seg med Fredrik Andersson på Lauvåsen.2,3 Anne og Fredrik bodde på Åndal, Vågøy, i 1753. De var brukere der i 1762.1,3

Anne døde før 1792.4

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) o.a. var Synneva Fredriksdotter på Jenset datter av Anne Bjørnsdotter og Fredrik Andersson på Åndal, men dette ser ut til å være en forståelig misforståelse.2,3

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 126.
 2. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 624.
 3. [S162] Midsund I: s. 179.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 733.
Sist redigert27. oktober 2017

Per Rasmussen i Myra1,2,3

M, #7734, ( - ca. 1773)

Familie

Mali Olsdatter i Myra ( - 1780 / 1781)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per Rasmussen tjente hos Sara Henriksdotter i 1729.4
Per giftet seg den 6. januar 1734 i Molde kirke med Mali Olsdatter, viet av Lars Barhaug.5,6 Per og Mali bodde i Myra, Molde, i 1739.7,8,3
Han var forlover for Erik Ingebrigtsson Berg og Kari Olsdotter i Saltkjelsvika, som ble trolovet den 5. november 1747 i Tresfjord kyrkje.3,9
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.10
Per og Mali bodde på mnr. 23, Myra, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Hun bodde der videre etter hans død.6,11,12
Han var arving ved skiftet etter Ivar Perssen den 8. januar 1768: 91 daler 2 ort 19 skilling.13
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Timannsson den 28. september 1769 i Molde: 7 daler.14,15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: lite bord og to benker (2 ort 12 skilling).16
Han var verge for Marit Ingebrigtsdotter fra 1771.2


Per døde ca. 1773 i Molde.12

     Navnet hans ble skrevet Peder Rasmussøn i Myren i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 29.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400032
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 8. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 96.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
 11. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): Myren, mnr. 28.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525–526. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 591.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 592.
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 18. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 525. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/265/
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
Sist redigert6. desember 2018

Mats Knutsson Sylte1,2,3

M, #7735, (ca. 1696 - ca. 1751)
Far-?*Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728); trolig4

Familie 1

Anne Rasmusdatter på Molde ( - f 1738)

Familie 2

Ildri Olsdotter ( - e 1751)
Ingen barn levde i 1751.14      Mats ble født ca. 1696.3 I manntallet av 1701 står Mats Knutsson hos Kristen klokker på Kyrkjesylte, Tresfjord. Mats er ført som tjenestegutt. De hadde også to voksne tjenestekarer.3
Mats trolovet seg den 6. september 1721 i Veøy kirke med Anne Rasmusdatter på Molde.1
Mats giftet seg den 1. januar 1722 i Vestnes kyrkje med Anne Rasmusdatter på Molde.5 Mats Knutsson var soldat iallfall fra 1722 til 1729.5,6
Han var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 1 daler 1 ort i lånte penger.7
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Knutsson på Kyrkjesylte den 12. mars 1729: 4 daler til gode i lønn.8
Han var forlover for Knut Bentssen og Mali Jakobsdatter, som ble trolovet den 7. mars 1734 i Molde kirke.9
Mats bodde i Molde i 1737.10
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.11

Mats trolovet seg i april 1738 med Ildri Olsdotter.12
Mats giftet seg den 2. juli 1738 i Molde kirke med Ildri Olsdotter.13,14
Han var fadder ved dåpen til Karen Ivarsdatter Berg den 19. april 1739 i Molde kirke.15

Han ble kalt Mats klokker, nevnt 1743.16 Mats Knutsson Sylte var klokker i Molde i 1743.2,17
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 1 ort 4 skilling.18


Mats døde ca. 1751 i Molde.14,17 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. juli 1751. Arvinger: Ildri Olsdotter, Kristen Kristenssen, Just Kristenssen, Lars Kristenssen, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter. Huset ble vurdert til 30 daler (grunnen var eid av Jakob Mortensson Schultz, som fordret 1 daler fra hver arving i førlovspenger). Bruttoformue: 45 daler 3 ort 21 skilling. Ved skifteauksjonen 10. juli gikk huset for 50 daler og løsøret for 21–1–20. Etter auksjonsomkostninger (2–2–13) ble formuen da 68–3–7.14 Skiftet etter ham ble sluttet den 1. september 1751. Kreditorer: Nils Piersson, Pål Berents, Jesper Åmundsson på Kringstad, Åge Persson, Jakob Mortensson Schultz, Daniel Steffenssen og Ivar Ivarsson o.a. Gjeld: 15 daler 1 ort 13 skilling. Skifteomkostninger: 3–2–13. Nettoarv: 49–3–5, hvorav 10 daler var konas morgengave, som hun fikk i tillegg til arven.19

     Mats Knutsson Sylte, Ingebjørg Knutsdotter, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter var søsken.14

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 196 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 13.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/146/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 186.
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 29.
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
Sist redigert6. desember 2018

Ildri Olsdotter1,2

K, #7736, ( - etter 1751)

Familie

Mats Knutsson Sylte (c 1696 - c 1751)
Ingen barn levde i 1751.4      Ildri trolovet seg i april 1738 med Mats Knutsson.1
Ildri giftet seg den 2. juli 1738 i Molde kirke med Mats Knutsson.3,4 Ildri bodde i Molde i 1751.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Kristensson den 18. juni 1751 i Molde.5
Hun var myndling av Jakob Mortensson Schultz i juli 1751.4
Hun var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 186.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28.
Sist redigert2. februar 2019

Peter Fris Røbekk1

M, #7737, (1736 - 1738)
Far*Per Hanssen Røbekk1 (c 1699 - c 1768)
Mor*Karen Salamonsdatter     Peter ble født i 1736 i Molde.1 Han døde 1 år og 32 uker gammel i 1738 i Molde.1 Han ble jordfestet den 9. mars 1738 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
Sist redigert3. november 2011

Anne Rasmusdatter på Molde1

K, #7738, ( - før 1738)
Far-?*Rasmus Molde ( - e 1721); kanskje

Familie

Mats Knutsson Sylte (c 1696 - c 1751)     Anne bodde i Molde i 1721.1
Anne trolovet seg den 6. september 1721 i Veøy kirke med Mats Knutsson Sylte.2
Anne giftet seg den 1. januar 1722 i Vestnes kyrkje med Mats Knutsson Sylte.3
Hun var fadder ved dåpen til Lars Kristenssen den 8. august 1728 i Molde kirke.4


Anne døde før 1738.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10 & 13.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 13.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
Sist redigert12. november 2013

Knut Kristensson på Sylte1

M, #7739, (ca. 1656 - etter 1728)

Familie 1

Hun døde nok før 1706. De hadde trolig seks barn.4,3,11 
Barn

Familie 2

Anne Persdotter på Sylte ( - e 1728)     Knut ble født ca. 1656 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2,3
Knut giftet seg med en uregistrert person.2 Knut var bruker på bnr. 2, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1694.2 I manntallet av 1701 står Knut som bruker på Kyrkjesylte. Kristen Knutsson og Ivar Knutsson var også der. De hadde en tjenestekar. Neste bruker fikk bygselseddel 17. november 1706.3,4
Knut fikk barn med en uregistrert person ca. 1706. Han ble i 1706 bøtelagt 24 lodd sølv for leiermål.4
Knut giftet seg med Anne Persdotter på Sylte.5,2
Annet navn: Knut Kristensson på Kyrkjesylte, nevnt 1711.6,5,4 Knut bodde på Kyrkjesylte i 1711, antakelig hos Kristen Knutsson (stefaren til kona Anne).6,4 Knut Kristensson på Kyrkjesylte ble stevnet av Henrik Pålsson til tinget i Vestnes den 5. november 1711. Saken gjaldt betaling for to sildegarn, 6 ort 15 skilling. Knut møtte ikke, så saken ble utsatt, og den kom ikke opp igjen.6,4 Knut Kristensson skulle vitne for Kristen klokker i 1725, men saken ble forlikt.7,8,9

Knut døde etter 1728.5,10

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/106/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 251.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 6. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 55 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/56/
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/126/
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/147/
 9. [S77] Tresfjord I: s. 231. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#234
 10. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
Sist redigert1. september 2017

Anne Persdotter på Sylte1

K, #7740, ( - etter 1728)
Mor*Mali Persdotter på Sylte1,2 (c 1641 - 1728)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728)     Anne giftet seg med Knut Kristensson på Sylte.1,3
Knut Kristensson bodde på Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1711, antakelig hos Kristen Knutsson (stefaren til kona Anne).4,5
Hun var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 8 daler 3 ort 1 skilling.6


     Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) var Anne på Sylte datter av Bjørn Ellingsson på Sylte.2,7

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 251.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 55 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/56/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 7. [S77] Tresfjord I: s. 230.
Sist redigert26. oktober 2017

Ola Persson på Brastad1,2

M, #7741, (ca. 1631 - ca. 1712)     Ola ble født ca. 1631.3
Ola giftet seg med Gjøri Persdotter på Helland.4,1,5,2 Ola og Gjøri bodde på Brastad, Vestnes, i 1689.5,2
Han var verge ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689.6

Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.1 Ola og Gjøri var brukere på Brastad i 1701. Per Olsson bodde også der.3

Ola på Brastad døde ca. 1712 på Brastad.4 Det ble holdt skifte etter ham den 11. februar 1713. Barnas arv: 2 ort 10 skilling.4

     Navnet hans ble skrevet Olle Brasta i 1689.5

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215.
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
Sist redigert9. april 2017

Gjøri Persdotter på Brastad1

K, #7742, ( - etter 1713)
Far*Per Ivarsson på Helland2,3 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland2 ( - e 1670)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Gjøri Persdotter på Helland.
Gjøri giftet seg med Ola Persson på Brastad.1,2,4,5 Gjøri og Ola bodde på Brastad, Vestnes, i 1689.4,5
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.2
Gjøri og Ola var brukere på Brastad i 1701. Per Olsson bodde også der.6

Gjøri døde etter 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215.
Sist redigert13. mars 2016

(?) Persdotter

K, #7743
Far*Per Ivarsson på Helland1,2 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg     (?) giftet seg med Trond Rasmusson i Sæbø.1,3
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 229.
Sist redigert12. mars 2016

Gunnhild Persdotter på Jemtegard1,2

K, #7744, ( - etter 1704)
Far*Per Ivarsson på Helland3,1,4 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1,3 ( - e 1670)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Bergsvein Olsson på Jemtegard ( - c 1703)
De hadde ikke barn.2      Annet navn: Gunnhild Persdotter på Helland.
Gunnhild giftet seg før 1692 med Bergsvein Olsson.2,3
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.3
Gunnhild og Bergsvein bodde på Jemtegard, Tresfjord, i 1699.1
Marit Persdotter i Breivika og Gunnhild Persdotter på Jemtegard solgte 1 pund arvet odelsjord (med bygselrett) på Nedre Helland ca. 1699 til Per Ivarsson. Per hadde selv arvet ½ våg etter sin far. Kjøpet ble tinglyst 14. juli 1699.1

Gunnhild døde etter 1704.2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 132 b.
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 230.
Sist redigert13. mars 2016

Bergsvein Olsson på Jemtegard1,2

M, #7745, ( - ca. 1703)

Familie

Gunnhild Persdotter på Jemtegard ( - e 1704)
De hadde ikke barn.1      Bergsvein giftet seg før 1692 med Gunnhild Persdotter på Helland.1,2
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.2 Bergsvein og Gunnhild bodde på Jemtegard, Tresfjord, i 1699.3

Bergsvein døde ca. 1703 på Jemtegard.1 Det ble holdt skifte etter ham den 19. mai 1704.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 132 b.
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
Sist redigert13. mars 2016

Knut Ivarsson i Bergsvik1,2

M, #7746, (ca. 1610 - ca. 1682)

Familie

Ingrid Ivarsdotter i Bergsvik ( - e 1682)
De hadde tre barn.2 
Barn     Knut ble født ca. 1610.1
Knut giftet seg med Ingrid Ivarsdotter i Bergsvik.1,2 Knut og Ingrid var brukere i Klokkargarden, Bergsvik, Veøy, i 1656.1,2 Knut Ivarsson i Bergsvik var klokker i Veøy.1 Knud I Bersuigen var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1680.3

Knut døde ca. 1682 i Bergsvik, Veøy.4 Det ble holdt skifte etter ham den 16. november 1682.4

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 515.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/82/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 123 a.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
Sist redigert15. mars 2016

Ingrid Ivarsdotter i Bergsvik1

K, #7747, ( - etter 1682)

Familie

Knut Ivarsson i Bergsvik (c 1610 - c 1682)
De hadde tre barn.1 
Barn     Ingrid giftet seg med Knut Ivarsson.2,1 Ingrid og Knut var brukere i Klokkargarden, Bergsvik, Veøy, i 1656.2,1

Ingrid døde etter 1682.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 515.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 123 a.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
Sist redigert15. mars 2016

Eli Knutsdotter på Malo1

K, #7748, ( - ca. 1683)
Far*Knut Ivarsson i Bergsvik2,3 (c 1610 - c 1682)
Mor*Ingrid Ivarsdotter i Bergsvik2,3 ( - e 1682)

Familie

Knut Persson på Malo (c 1641 - 1724)     Annet navn: Eli Knutsdotter i Bergsvik.3,2
Eli giftet seg med Knut Persson på Malo. De hadde ikke barn sammen.1

Eli døde ca. 1683 på Malo, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 856.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 123 a.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
Sist redigert15. januar 2013

Anne Ivarsdotter på Grebbestad1

K, #7749, (ca. 1703 - 1787)
Far*Ivar Pålsson i Bergsvik2,3 (c 1658 - 1727)
Mor*Gjertrud Matsdotter i Bergsvik2 (c 1660 - 1740)

Familie 1

Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad (c 1691 - 1758)
De hadde fem barn.4 

Familie 2

Ola Olsson i Horsgård (c 1701 - 1767)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Anne Ivarsdotter i Bergsvik.3,2
Anne ble født ca. 1703 i Bergsvik, Veøy.2
Anne giftet seg i 1727 med Botolv Ingebrigtsson på Grebbestad.4
Hun var fadder ved dåpen til Sjurd Olsson den 15. mai 1756 i Molde kirke.5

Anne giftet seg i 1759 med Ola Olsson på Nesje.6
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 25 daler 19 skilling.7
Anne bodde på Grebbestad, Veøy, i 1770.1

Anne døde i 1787 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 484.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1174.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 169.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
Sist redigert24. september 2017

Brit Ivarsdotter i Bergsvik1,2,3,4

K, #7750, (omkr. 1706 - 16. februar 1765)
Far*Ivar Pålsson i Bergsvik4,3 (c 1658 - 1727)
Mor*Gjertrud Matsdotter i Bergsvik4 (c 1660 - 1740)

Familie 1

Gunnar Olsson i Bergsvik (c 1690 - 1731)
De hadde ett barn.5 

Familie 2

Ola Ingebrigtsson i Bergsvik (c 1699 - 1762)
De hadde fem barn.5 
Barn     Brit ble født omkr. 1706 i Bergsvik, Veøy.1
Brit giftet seg i 1728 med Gunnar Olsson.5 Brit og Gunnar var brukere i Øvre, Bergsvik, Veøy, fra ca. 1728. Hun drev videre etter hans død.5
Brit giftet seg i 1731 med Ola Ingebrigtsson på Grebbestad.5 Brit og Ola var brukere i Øvre Bergsvik fra 1731. De drev bruket til ca. 1761.5
Hun var fadder ved dåpen til Kristen Jonsson i Bergsvik den 16. juni 1739.2


Brit døde den 16. februar 1765 i Bergsvik, av bryststing.1,5 Hun ble gravlagt den 19. februar 1765 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Bergsvig i 1739.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660485
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 484.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
Sist redigert5. mai 2016

Knut Ivarsson i Bergsvik1,2,3

M, #7751, (ca. 1685 - 1736)
Far*Ivar Knutsson i Bergsvik2,3 (c 1647 - 1725)

Familie

Eli Kolbeinsdotter i Bergsvik (c 1682 - 1755)     Knut ble født ca. 1685 i Bergsvik, Veøy.2 Ved folketellingen av 1701 bodde Knut Ivarsson i Bergsvik hos Ivar Knutsson.2
Knut giftet seg i 1724 med Eli Kolbeinsdotter på Rygjerd. De hadde ikke barn sammen.3 Knut Ivarsson i Bergsvik var klokker.3 Knut og Eli var brukere i Klokkargarden, Bergsvik, Veøy, i 1733.3,1
Han var verge for Synnøv Andersdotter på Hovdenakken i 1733.1


Knut døde i 1736 i Bergsvik.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. juni.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
Sist redigert30. oktober 2015

Ivar Olsson i Bergsvik1,2,3

M, #7752, (1744 - 1802)
Far*Ola Ingebrigtsson i Bergsvik3 (c 1699 - 1762)
Mor*Brit Ivarsdotter i Bergsvik1,3 (o 1706 - 1765)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Olsdotter i Bergsvik (1734 - 1808)     Ivar ble født i 1744 i Bergsvik, Veøy.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 10 daler 7 skilling.4

Ivar giftet seg i 1769 med Inger Olsdotter i Bergsvik. De hadde tre barn sammen.3 Ivar og Inger var brukere i Øvre, Bergsvik, Veøy, fra 1769 til 1802.3,5
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 8 skilling.6


Ivar døde i 1802 i Bergsvik.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
Sist redigert5. mai 2016

Beret Børresdotter på Svinabøen1

K, #7753
Far*Børre Knutsson på Svinabøen1 (c 1640 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Lasse Sørensson på Vestnes (c 1676 - 1747)
De hadde trolig fire barn.1 
Barn     Beret giftet seg trolig med Lasse Sørensson.1

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 170.
Sist redigert10. mai 2017

Gunnar Olsson i Bergsvik1,2,3

M, #7754, (1748 - etter 1770)
Far*Ola Ingebrigtsson i Bergsvik3 (c 1699 - 1762)
Mor*Brit Ivarsdotter i Bergsvik1,2,3 (o 1706 - 1765)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Gunnar ble født i 1748 i Bergsvik, Veøy.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 10 daler 7 skilling.4
Han var myndling av Ivar Ivarsson på Hovdenakken i 1765.1
Gunnar var bruker på Vestad, Veøy.3 Gunnar var bruker på Nermalo, Malo, Veøy.3

Gunnar døde etter 1770.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
Sist redigert5. mai 2016

Ingebjørg Olsdotter i Bergsvik1,2,3

K, #7755, (1732 - )
Far*Ola Ingebrigtsson i Bergsvik3 (c 1699 - 1762)
Mor*Brit Ivarsdotter i Bergsvik2,1,3 (o 1706 - 1765)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun var enke i 1765.2      Ingebjørg ble født i 1732 i Bergsvik, Veøy.3
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Matsson og Marit Persdotter på Heggenes den 18. april 1765: 5 daler 3 skilling.4
Ingebjørg bodde i Bergsvik i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 283 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/305/
Sist redigert5. mai 2016

Kristen Jørnsson på Sølsnes1,2

M, #7756, (ca. 1686 - 1736)

Familie

Gjertrud Ivarsdotter ( - e 1774)
De hadde fire barn.1,8 
Barn     Annet navn: Kristen Jørnsson på Dale.3
Kristen ble født ca. 1686 på Dale, Veøy.4,1,3
Kristen giftet seg med Gjertrud Ivarsdotter i Bergsvik.1 Kristen og Gjertrud var brukere i Sølsnesgjerdet, Sølsnes, Veøy, fra ca. 1720. De var der iallfall til 1728. Ifølge Bygdebok for Nesjestranda hadde Kristen bruket til sin død, og Gjertrud videre til 1742, men de flyttet til Bergsvik før 1732. Da Per Einarsson på Oppsal kjøpte Sølsnes-bruket i 1742, ble det opplyst at forrige bruker var Arne Davidsson (s.d.).1,5,6,7
Annet navn: Kristen Jørnsson i Bergsvik, nevnt fra 1732 til 1736.4,8,6
Han var forlover for Knut Olsson på Nesje og Marit Olsdotter, som ble trolovet den 1. mars 1732 i Veøy kirke.6


Kristen døde i 1736 i Bergsvik, Veøy.4,1 Han ble jordfestet den 11. mars 1736 på Veøy kirkegård.4 Det ble holdt skifte etter ham den 18. mai 1736. Arvinger: Gjertrud Ivarsdotter, Jørn Kristensson, Ivar Kristensson, Erik Kristensson og Marit Kristensdotter. Arv: 13 daler 2 ort 12 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#275
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 160.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 126. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-65
 7. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 178 a.
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 73.
Sist redigert14. mars 2016

Karen Møller1,2,3

K, #7757, (ca. 1771 - )
Far*Mattis Mattissen Møller1,4 (1740 - f 1785)
Mor*Anna Margrete Røbekk3 (1739 - 1797)

Familie

Peter Henrikssen Angel ( - e 1814)     Karen ble født ca. 1771 i Molde.1,4 Hun ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke.4
Karen giftet seg den 31. mai 1798 i Molde med Peter Henrikssen Angel (forlovere: Andreas Blom Øvre og Jens Nordgård). De hadde kongebrev, trolig til vielse uten lysning og trolovelse.2
Hun ble kalt madam Angel, nevnt 1798.5
Hun var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Nes den 6. september 1798.5
Karen og Peter bodde i Flensburg, Slesvig, Danmark, i 1814.3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jakob Røbekk den 28. oktober 1815.3

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
Sist redigert26. april 2016

Jakob Persson Litlebostad1,2

M, #7758, (1762 - )
Far*Per Sjurdsson Litlebostad2 (c 1720 - 1780)
Mor*Brit Sjurdsdotter Litlebostad2 (c 1727 - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Jakob ble født i 1762 på Litlebostad, Bolsøy.2 Jakob ble døpt den 18. juni 1762. Faddere: Lars Sjurdsson på Røbekk, Per Årø og Brit Årø o.a.2 Jakob Persson Litlebostad ble konfirmert den 27. september 1778 i Bolsøy kirke. Han sognet til Molde.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
Sist redigert27. april 2015

Ingebjørg Jespersdotter på Bolsøy1

K, #7759, (1726 - 22. januar 1793)
Far*Jesper Eriksson i Selnes2 (c 1676 - 1747)
Mor*Siri Nilsdotter i Selnes2 (c 1688 - 1769)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Johan Sørensson i Kjellneset (c 1716 - 1796)
Barn

Familie 2

Anders Toresson på Bolsøy (c 1725 - )
De hadde iallfall én sønn.5      Annet navn: Ingebjørg Jespersdotter i Selnes.2
Ingebjørg ble født i 1726 i Selneset, Vestnes.1,2
Ingebjørg fikk barn med Johan Sørensson i Kjellneset i 1755.3
Ingebjørg giftet seg i 1757 med Anders Toresson på Kolstad.4,1,5
Annet navn: Ingebjørg Jespersdotter på Kolstad, nevnt 1763.6 Ingebjørg og Anders bodde på Kolstad, Veøy, i desember 1763 sammen med Brit Toresdotter.6
Hun var fadder ved dåpen til Per Persson den 18. desember 1763 i Veøy kirke.6
Ingebjørg og Anders bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1793.1

Ingebjørg døde den 22. januar 1793 på Bolsøy, 66 år 4 uker 4 dager gammel.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Jespersdatter Kaalstad i 1763.6

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b.
 2. [S20] Tomrefjord: s. 320.
 3. [S20] Tomrefjord: s. 225.
 4. [S20] Tomrefjord: s. 321.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Bolsøen.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 508. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
Sist redigert20. januar 2016

Magnhild Lassesdotter på Helland

K, #7760, (1739 - )
Far*Lasse Knutsson på Nærem1 (c 1705 - 1787)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Magnhild ble født i 1739 på Nærem, Tresfjord.1
Magnhild giftet seg i 1769 med Lasse Kristoffersson på Helland.2 Magnhild og Lasse var brukere på Nedre Helland, Vestnes, til 1783.3
Annet navn: Magnhild Lassesdotter i Kjellneset.3 Magnhild og Lasse var brukere i Kjellneset, Vestnes, fra 1783. Gården ble solgt i 1785, men hun bodde trolig der fremdeles i 1787.3
Annet navn: Magnhild Lassesdotter på Nærem, nevnt 1793.4,5 Magnhild bodde på Nærem i 1793.4
Hun var fadder ved hjemmedåpen til Anne Pålsdotter den 8. oktober 1793.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Pålsdotter den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje.4
Magnhild bodde i Jørngarden, Nærem, Tresfjord, i 1801. Hun ble da underholdt av sognet.2,5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 589.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 590.
 3. [S20] Tomrefjord: s. 219.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Tredsfiord, Nerem.
Sist redigert23. mai 2017

Ågot Lassesdotter i Kjellneset1

K, #7761, (1783 - 1787)
Far*Lasse Kristoffersson på Helland1 (c 1740 - 1784)
Mor*Magnhild Lassesdotter på Helland1 (1739 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Ågot ble født i 1783 i Vestnes.1

Ågot døde i 1787 i Kjellneset, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 219.
Sist redigert23. mai 2017

Johan Sørensson i Kjellneset1

M, #7762, (ca. 1716 - 1796)
Far*Søren Kolstad

Familie 1

De hadde to barn.1 

Familie 2

Ingebjørg Jespersdotter på Bolsøy (1726 - 1793)
Barn     Annet navn: Johan Sørensson på Kolstad.1
Johan ble født ca. 1716.1
Johan giftet seg den 29. juni 1745 med en uregistrert person.1 Johan var husmann på Plassen, Kjellneset, Vestnes, fra ca. 1752. Han hadde plassen til sin død.1
Johan fikk barn med Ingebjørg Jespersdotter i Selnes i 1755.2

Johan døde i 1796 i Kjellneset, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 224.
 2. [S20] Tomrefjord: s. 225.
Sist redigert28. februar 2018

Jesper Johansson i Selnes1

M, #7763, (1755 - 1784)
Far*Johan Sørensson i Kjellneset1 (c 1716 - 1796)
Mor*Ingebjørg Jespersdotter på Bolsøy1 (1726 - 1793)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Jesper ble født i 1755 i Vestnes, utenom ekteskap.1 Han døde ugift i 1784 i Selneset, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 225.
 2. [S20] Tomrefjord: s. 321.
Sist redigert6. januar 2012

Anders Toresson på Bolsøy1,2

M, #7764, (ca. 1725 - )
Far*Tore Eriksson på Kolstad3 ( - c 1752)

Familie

Ingebjørg Jespersdotter på Bolsøy (1726 - 1793)
De hadde iallfall én sønn.2      Anders ble født ca. 1725 på Kolstad, Veøy. Han var gardmannssønn.4,2
Han var arving ved skiftet etter Tore Eriksson på Kolstad den 8. juli 1752.5
Anders Toresson på Kolstad ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1755. Året etter ble det opplyst at han hadde skattet som gardmann i 4 år.4
Anders giftet seg i 1757 med Ingebjørg Jespersdotter i Selnes.6,1,2
Annet navn: Anders Toresson på Kolstad, nevnt 1763.7,4,3,6 Anders og Ingebjørg bodde på Kolstad i desember 1763 sammen med Brit Toresdotter.7
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 18. desember 1763 i Veøy kirke.7
Anders og Ingebjørg bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1793.1 Anders var kårmann på Bolsøy i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Bolsøen.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. Nr. 82. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700369
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b–88 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 6. [S20] Tomrefjord: s. 321.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 508. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
Sist redigert1. september 2017

Knut Persson på Fuglsetbøen1,2

M, #7765, (28. mars 1791 - )
Far*Per Knutsson Strande3,4,1 (c 1756 - f 1815)
Mor*Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen3,5 (c 1754 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Knut ble født den 28. mars 1791 i Bolsøy. Han ble først hjemmedøpt.3,4 Knut ble døpt den 10. april 1791 i Molde kirke. Faddere: Hallvor Persson på Berg, Arne Larsson på Årø, Per Persson Kavli, Ingeborg Persdotter på Strande, Synnøv Nilsdatter og Brit Tostensdotter på Fuglset.3,4 Knut Persson bodde hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.5,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.7
Han var myndling av Andreas Blom Øvre i 1815.1
Knud Pedersen Strande var debitor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 9. mai 1823: 2 daler for lånte penger.8

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 6. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
Sist redigert27. april 2015

Beret Larsdotter på Mordal1

K, #7766, (1791 - )
Far*Lars Larsson på Mordal1 (c 1752 - f 1815)
Mor*Kari Knutsdotter på Mordal (c 1750 - 1795)     Beret ble født i 1791 på Mordal, Aukra.1 Hun ble døpt om ettermiddagen den 10. april 1791 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
Sist redigert29. april 2013

Svein Hanssen Nesje1,2

M, #7767, (1790 - 1823)
Far*Hans Knutsson Nesje1 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter1 (c 1759 - )     Svein ble født i 1790 i Molde.3,1 Han bodde hos Hans Knutsson og Elen Maria Sveinsdatter på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,4 Svein Hanssen Nesje var matros.2

Svein døde i 1823.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 47.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
Sist redigert4. september 2013

Hans Hanssen Nesje1

M, #7768, (ca. 1796 - )
Far*Hans Knutsson Nesje1 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter1 (c 1759 - )     Hans ble født ca. 1796 i Molde.1 Han bodde hos Hans Knutsson og Elen Maria Sveinsdatter på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 47.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
Sist redigert22. mars 2014

Morten Hanssen Nesje1

M, #7769, (ca. 1800 - )
Far*Hans Knutsson Nesje1 (1761 - 1814)
Mor*Elen Maria Sveinsdatter1 (c 1759 - )     Morten ble født ca. 1800 i Molde.1 Han bodde hos Hans Knutsson og Elen Maria Sveinsdatter på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 47.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
Sist redigert5. november 2015

Susanna Knutsdatter på Moldegjerdet1

K, #7770, (1790 - 1807)
Far*Knut Steffenssen på Moldegjerdet1,2 (c 1753 - 1809)
Mor*Ingeborg Jetmundsdatter på Moldegjerdet2 (c 1756 - )     Annet navn: Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset.3,1 Susanna ble født og hjemmedøpt i 1790 på Moldegjerdet, Molde.1 Susanna ble døpt den 12. september 1790 i Molde kirke.1 Hun bodde hos Knut Steffenssen og Ingeborg Jetmundsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.2

Susanna døde i 1807 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy.3 Hun ble jordfestet den 6. desember 1807.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Fugelset.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a.
Sist redigert29. august 2014

Ingeborg Jetmundsdatter på Moldegjerdet1

K, #7771, (ca. 1756 - )     Ingeborg ble født ca. 1756.2
Ingeborg giftet seg med Knut Steffenssen.2,3
Annet navn: Ingeborg Jetmundsdatter på Fuglsetbøen, nevnt 1787.3 Ingeborg og Knut bodde på Moldegjerdet, Molde («Fugelset-bøen»), i 1787. Plassen ble også kalt Fuglsetneset og sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.3,1,4
Annet navn: Ingeborg Jetmundsdatter på Fuglsetneset.2,1 Ingeborg og Knut var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Susanna Knutsdatter. Plassen hadde jord.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Fugelset.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b.
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.
Sist redigert20. mars 2019

Jetmund Knutsson på Fuglsetneset1

M, #7772, (1793 - før 1801)
Far*Knut Steffenssen på Moldegjerdet (c 1753 - 1809)
Mor*Ingeborg Jetmundsdatter på Moldegjerdet (c 1756 - )     Jetmund ble født i 1793 på Moldegjerdet, Molde.1 Jetmund ble døpt den 29. september 1793 i Molde kirke.1

Jetmund døde trolig før 1801.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Fugelset.
Sist redigert24. august 2013

Ivar Tjøstolvsson på Lønset1,2

M, #7773, (1767 - mai 1793)
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset3 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset3 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Maria Jørgensdatter Flor (c 1765 - 1815)
Barn     Ivar ble født i 1767 på Lønset, Bolsøy.3 Ivar ble døpt den 8. mars 1767 i Molde kirke. Faddere: Tomas Jakobsson på Røbekk, Jon Elsås, Rasmus Nilsson på Elsås, Johanna Kristoffersdotter på Lønset, Ingebjørg Lønset og Marit Strande.3,4
Han var myndling av Per Olsson på Hjelset i 1772.5

Ivar fikk barn med Anne Maria Jørgensdatter Flor i 1791.1,6 Ivar Tjøstolvsson på Lønset var soldat i 1793.2

Ivar døde i mai 1793 på Lønset.7 Han ble jordfestet den 20. mai 1793 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 a & 120 b.
 9. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: o.
Sist redigert12. juni 2015

Jon Bjørnsson på Elsås1,2,3

M, #7774

Familie 1

Marit Persdotter på Elsås (c 1721 - 1789)

Familie 2

Kari Jensdotter på Sørsylte (c 1732 - 1799)
De hadde ikke barn.      Jon giftet seg med en uregistrert person.1 Jon bodde på Elsås, Bolsøy, i 1758.1,2,3
Jon trolovet seg den 30. mars 1758 med Marit Persdotter på Nedre Reistad. Forlovere: Tomas Jakobsson på Røbekk og Nils Andersson på Årøneset.1
Jon giftet seg den 22. mai 1758 i Veøy kirke med Marit Persdotter på Nedre Reistad.4
Han var verge for Ingeborg Aslaksdotter på Bolsøy i 1764.2
Joen Elsaas var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.5,6
Joen Elsaas var kreditor ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768: 1 daler.7
Joen Elsaas var verge for Marit Aslaksdotter på Lønset i 1768.8
Joen Elsaas var verge for Knut Knutsson på Strande i 1769.9
Joen Elsaas var forlover for Anne Ivarsdotter og Kristen Andersson på Strande, som ble trolovet den 27. mai 1776 i Bolsøy.10
John Elvsaas var forlover for Ivar Eriksson på Solemdalen og Ingeborg Larsdotter på Røbekk, som ble trolovet den 31. august 1788.11

Jon trolovet seg den 5. januar 1790 på mnr. 167, Moldeneset, Molde, med Kari Jensdotter på Moldeneset. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Aret Eriksson på Fuglset.3
Jon giftet seg den 5. april 1790 i Bolsøy kirke med Kari Jensdotter på Moldeneset.3,12
Annet navn: Jon Bjørnsson på Øvre Elsås, nevnt 1799.12 Jon og Kari bodde på Elsås øvre, Elsås, Bolsøy, i 1799.12
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Jensdotter på Elsås den 24. juni 1799: 4 daler for 1½ års tilsyn og pleie (men han unnlot å fordre for utleggene til begravelsen).12,13


     Navnet hans ble skrevet John Biørnsen Elvsaas i 1790.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620558
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 442. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-16
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/
Sist redigert18. desember 2016

Rasmus Nilsson på Elsås1,2,3

M, #7775, ( - etter 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås4,1,5 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås4,5 ( - c 1740)

Familie

Marit Eriksdotter på Elsås ( - f 1747)
To barn levde i 1747.8 
Barn     
Han var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.3
Rasmus bodde på Elsås, Bolsøy, iallfall fra 1737 til 1767.3,6
Rasmus giftet seg den 8. april 1738 i Bolsøy kirke med Marit Eriksdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,8
Han var verge for Beret Nilsdotter på Elsås fra 1743.9
Han var verge for Nils Hansson Kringstad i 1763.10
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765. men han hadde nærere slektninger.1
Han var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.6,11


Rasmus døde etter 1775.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 185. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660300
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
Sist redigert28. april 2017

Ingebjørg på Lønset1,2

K, #7776, ( - etter 1773)     Ingebjørg bodde på Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1767 til 1773.1,3
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.1,4
Hun var fadder ved dåpen til Ida Margareta Koll den 2. mars 1773.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-45
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
Sist redigert4. august 2014

Marit Rasmusdotter i Ura1,2,3

K, #7777, ( - etter 1769)

Familie 1

Nils Persson i Ura ( - c 1741)

Familie 2

Nils Andersson i Ura (c 1722 - )
Tre barn er nevnt som kreditorer i skiftet etter stefaren (1762).1 
Barn

Familie 3

Ivar Arnesson i Ura ( - c 1762)
Ingen barn levde i 1762.1 

Familie 4

Anders Persson på Strande (c 1722 - c 1768)
Ingen barn levde i 1769.12      Marit trolovet seg den 16. oktober 1740 i Bolsøy kirke med Nils Persson i Dvergsneset, forrettet av Isak Vilhelm Kastberg.3
Marit giftet seg den 27. desember 1740 i Bolsøy kirke med Nils Persson i Ura, viet av Isak Vilhelm Kastberg.4
Marit giftet seg ca. 1742 med Nils Andersson. Marit og Nils var brukere i Ura, Bolsøy, i 1748. Skyld: 12 merker.5
Marit giftet seg med Ivar Arnesson på Berg.1,6 Marit og Ivar bodde i Ura i 1757.7
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: hun fikk hele arven på 2 daler 3 ort 11 skilling som morgengave.8
Hun var myndling av Arne Mjelve i 1762.1
Marit var bruker i Ura i 1762. Nils Nilsson og Anne Nilsdotter bodde også der.2
Marit trolovet seg den 27. januar 1765 med Anders Persson på Strande.6
Marit giftet seg den 8. april 1765 i Bolsøy kirke med Anders Persson på Strande.6,9
Annet navn: Marit Rasmusdotter på Strande.6
Marith Strande var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.10,11

Hun ble kalt Marit Nilsdotter i 1769 (i skiftet etter mannen Anders).12
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Strande den 10. januar 1769.12
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1769.12


     Navnet hennes ble skrevet Marte Uhren i 1740.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 30. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 5. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 8. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
Sist redigert10. januar 2017

Per Larsson på Ullaland1,2

M, #7778, (ca. 1732 - 1803)
Far-?*Lars Persson på Ullaland; trolig

Familie 1

De hadde tre barn.3 
Barn

Familie 2

Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet (c 1735 - 1820)
De hadde ikke barn.      Per ble født ca. 1732.2
Per giftet seg med en uregistrert person.3 Han og kona var brukere på Ullaland, Bolsøy i 1762.4
Per giftet seg den 2. november 1800 i Kleive kirke, Bolsøy, med Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet (forlovere: Anders Trondsson på Grovan og Ravald skoleholder).5,6,2 Per og Susanna var kårfolk på Ullaland i 1801.2

Per døde i 1803 på Ullaland.7 Han ble gravlagt den 1. januar 1804 på Kleive kirkegård, Bolsøy.8

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 88 a & 134 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Ulleland.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 354 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 9.
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b.
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a.
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 88 a.
 8. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 88 a & 74 b.
Sist redigert5. januar 2017

Marta Persdotter på Grovan1,2

K, #7779, (ca. 1762 - )
Far*Per Larsson på Ullaland1 (c 1732 - 1803)

Familie

Anders Trondsson på Grovan (c 1751 - )
De hadde iallfall fire barn.2      Marta ble født ca. 1762.2
Annet navn: Marta Persdotter på Ullaland.1
Marta giftet seg med Anders Trondsson på Grovan.1,2 Marta og Anders bodde på Grovan, Bolsøy, i 1798. De var brukere der i 1801 og hadde tre tjenestefolk.1,2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 354 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
Sist redigert21. oktober 2015

Just Ravaldsson på Ullaland1,2,3

M, #7780, ( - etter 1756)
Far*Ravald Larsson på Øyra1 (c 1685 - )
Mor*Anne Knutsdotter på Øyra ( - 1760)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mali Ivarsdotter på Ullaland ( - c 1755)     Just giftet seg med Mali Ivarsdotter på Ullaland.3 Just og Mali bodde på Ullaland, Bolsøy, i 1751.3,2
Han var verge for Anne Jonsdotter på Myra i 1751.2
Knut Ravaldsson på Istad, Lars Ravaldsson på Vågseter, Åmund Olsson på Brattset, Just Ravaldsson på Ullaland og Knut Lassesson på Øyra (på egne og myndlingers vegne) solgte 12 merker (hele gården, med bygselrett) på Myra, Bolsøy, den 6. juni 1755 til Aslak Nilsson og Kirsti Ravaldsdotter. Kjøpesum: 12 daler. Myndlingene var barna fra Kirstis første ekteskap og deres halvsøsken fra farens første kone. Selgerne signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst samme dag.1,4
Han var arving ved skiftet etter Mali Ivarsdotter på Ullaland den 14. juni 1756.3


     Navnet hans ble skrevet Just Uhleland i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 127 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-119
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 374. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/192/
Sist redigert28. januar 2015

Aslak Nilsson på Myra1,2

M, #7781, (1725 - )
Far*Nils Aslaksson på Ullaland3,4 ( - c 1740)
Mor*Mali Ivarsdotter på Ullaland3,1 ( - c 1755)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kirsti Ravaldsdotter på Myra (1705 - 1785)     Aslak ble født i 1725 på Ullaland, Bolsøy.4
Annet navn: Aslak Nilsson på Ullaland.3,4 Aslak ble døpt den 15. april 1725 i Veøy kirke. Faddere: Per Ullaland, Ola Mauset, Anders i Risan, Anne Olsdotter på Talset og Brit Nakken.4
Han var myndling av Lars Persson på Ullaland i 1740.3
Han var arving ved skiftet etter Nils Aslaksson på Ullaland den 7. september 1740: 5 daler 1 ort.5

Aslak giftet seg før 1755 med Kirsti Ravaldsdotter på Myra.6 Aslak Nilsson og Kirsti Ravaldsdotter kjøpte 12 merker (hele gården, med bygselrett) på Myra, Bolsøy, den 6. juni 1755 av Knut Ravaldsson på Istad, Lars Ravaldsson på Vågseter, Åmund Olsson på Brattset, Just Ravaldsson på Ullaland og Knut Lassesson på Øyra (på egne og myndlingers vegne). Kjøpesum: 12 daler. Myndlingene var barna fra Kirstis første ekteskap og deres halvsøsken fra farens første kone. Selgerne signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst samme dag.6,7 Aslak og Kirsti bodde på Myra i 1756. De stod som selveiere i 1762. Det var også ei anna Kirsti som bodde der i 1764, trolig hennes datter. Aslak og Kirsti var fremdeles der i 1785.1,8,9,2
Han var arving ved skiftet etter Mali Ivarsdotter på Ullaland den 14. juni 1756.1
Han var fadder ved dåpen til Jon Andersson den 24. juni 1764 i Kleive kirke, Bolsøy.9,10
Han var forlover for Nils Andersson på Myra og Kristi Olsdotter på Romold, som ble trolovet den 11. desember 1785.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 127 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-119
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 374. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/192/
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 80.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
Sist redigert26. oktober 2015

Marit Nilsdotter på Holsbøen1,2

K, #7782, (1723 - )
Far*Nils Aslaksson på Ullaland3,4 ( - c 1740)
Mor*Mali Ivarsdotter på Ullaland3,1 ( - c 1755)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg     Marit ble født i 1723 på Ullaland, Bolsøy, like etter foreldrene trolovet seg.4 Marit ble døpt den 14. februar 1723 i Bolsøy kirke.4
Annet navn: Marit Nilsdotter på Ullaland.3
Hun var myndling av Knut Nakken i 1740.5
Hun var arving ved skiftet etter Nils Aslaksson på Ullaland den 7. september 1740: 2 daler 2 ort 15 skilling.6
Marit bodde på Holsbøen, Bolsøy, iallfall fra 1756 til 1780.1,7
Hun var arving ved skiftet etter Mali Ivarsdotter på Ullaland den 14. juni 1756.1
Hun var fadder ved dåpen til Jon Andersson den 24. juni 1764 i Kleive kirke, Bolsøy.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olsson Sotåen den 31. mars 1765.2
Hun var fadder ved dåpen til Mali Andersdotter den 28. juni 1767 i Kleive kirke.10,11
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Andersson den 20. november 1774 i Kleive kirke.12
Hun var fadder ved dåpen til Lars Andersson den 25. mai 1777 i Kleive kirke.13
Hun var fadder ved dåpen til Anne Kjerstina Andersdotter den 17. desember 1780 i Kleive kirke.7,14


     Marit Holsbøen og Marit Nilsdotter på Holsbøen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b & 169 a.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a & 170 b.
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b.
Sist redigert22. oktober 2015

Lars Persson på Ullaland1

M, #7783
Far*Per Ullaland2 ( - c 1743)

Familie

Barn     
Han var verge for Aslak Nilsson på Ullaland i 1740.3
Han var arving ved skiftet etter Per Ullaland den 16. oktober 1743 på Ullaland, Bolsøy.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a & 304 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 304 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
Sist redigert20. januar 2012

Hans Henriksson på Nakken1

M, #7784, ( - etter 1757)     
Hans Nachen var verge for Anders Nilsson på Ullaland i 1740.2
Hans bodde på Nakken, Bolsøy, i 1757.1
Han var verge for Kari Jensdotter på Tollåsen i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
Sist redigert2. mai 2016

Anders Aslaksson1

M, #7785     
Han var verge for Ivar Nilsson i 1740.1


     Nils Aslaksson på Ullaland og Anders Aslaksson kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
Sist redigert21. august 2013

Knut på Nakken1

M, #7786     Knut bodde på Nakken, Bolsøy, i 1740.1
Han var verge for Marit Nilsdotter på Ullaland i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 b.
Sist redigert15. oktober 2011

Ola K. på Nes1,2

M, #7787, ( - etter 1831)     Ola bodde på Nes, Bolsøy, i 1831.2,1
Han var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
Sist redigert23. september 2012

Rasmus på Nes1,2

M, #7788     Rasmus bodde på Nes, Bolsøy, i 1831.1,2
Han var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
Sist redigert17. oktober 2011

Lars Larsson på Steinløysa1

M, #7789, (ca. 1799 - )
Far*Lars Larsson på Steinløysa1 (c 1772 - )
Mor*Maren Andersdotter på Steinløysa1 (c 1775 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Lars ble født ca. 1799.1 Han bodde hos Lars Larsson og Maren Andersdotter på Steinløysa, Bolsøy, i 1801.1,2 Lars bodde trolig på Istad, Bolsøy, i 1831.3,4
Lars Larsen Istad var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Indre.
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 96 a.
 3. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 4. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
Sist redigert22. oktober 2018

Maren Andersdotter på Steinløysa1,2

K, #7790, (ca. 1775 - )
4. tippoldemor til meg

Familie

Lars Larsson på Steinløysa (c 1772 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Maren ble født ca. 1775.2
Maren giftet seg med Lars Larsson på Steinløysa.1,2 Maren og Lars var husfolk på Steinløysa, Bolsøy, i 1801, sammen med Lars Larsson og Anders Larsson. Plassen hadde jord. Familien bodde fremdeles på gården i 1805.2,1
Maren SteenLøs var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 96 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Indre.
 3. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 4. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
Sist redigert22. oktober 2018

Ingeborg på Steinløysa1,2

K, #7791     Ingeborg bodde på Steinløysa, Bolsøy, i 1831.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
Sist redigert26. mars 2015

Anne Olsdotter på Midthaugan1

K, #7792, ( - etter 1831)     Anne bodde på Midthaugan, Bolsøy, i 1831.1
Hun var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.2,1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
Sist redigert19. april 2017

Anders Larsson på Steinløysa1

M, #7793, (ca. 1800 - )
Far*Lars Larsson på Steinløysa1 (c 1772 - )
Mor*Maren Andersdotter på Steinløysa1 (c 1775 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Anders ble født ca. 1800.1 Han bodde hos Lars Larsson og Maren Andersdotter på Steinløysa, Bolsøy, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Indre.
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 96 a.
Sist redigert22. oktober 2018

Jarline på Kleive1

K, #7794     Jarline bodde på Kleive, Bolsøy, i 1831.1
Hun var fadder ved dåpen til Guri Andersdotter på Nes den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 2. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
Sist redigert17. oktober 2011

Anne Marta Pank1,2,3

K, #7795, (ca. 1807 - )
Far*Fredrik Ludvig Pank4 (c 1766 - 1814)
Mor*Marta Eriksdotter Lien4 (1770 - 1814)     Anne Marta ble født ca. 1807 i Molde.5,3 Hun ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.3
Hun var arving ved skiftet etter Fredrik Ludvig Pank og Marta Eriksdotter den 23. mai 1814.4
Hun var myndling av Tore Olsson iallfall fra 1814 til 1819.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.6
Anne Marta Pank var fosterbarn hos David Eriksson på Kleive, Bolsøy, i 1822.5,3 Anne Marta Pank ble konfirmert den 13. oktober 1822 i Molde kirke. Kunnskap og oppførsel: god.5,3
Hun var myndling av Knut Eriksson Nes i 1833.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/183/
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 635 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 3. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 471.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 5. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 469.
 6. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
Sist redigert12. mars 2014

David Eriksson på Kleive1,2

M, #7796, (1772 - 15. januar 1823)
Far*Erik i Skjerslia3 ( - e 1772)
Mor*Marit i Skjerslia3 ( - e 1772)     Annet navn: David Eriksson i Skjerslia.3
David ble født i 1772 i Skjerslia, Bolsøy.3 David ble døpt den 20. april 1772 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Rekdal og Ingebjørg Larsdotter på Mjelve o.a.3,4
David Eriksson kjøpte 1 pund 3 merker med 1 pund 15 merker overbygsel i Davegarden, Kleive, Bolsøy, den 5. januar 1808. Kjøpesum: 198 daler. Skjøtet ble tinglyst 5. april. Bruket fikk navn etter ham.5,6
David giftet seg før 1819 med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.7
David Eriksson hadde Anne Marta Pank som fosterbarn i 1822.8,9

David døde den 15. januar 1823 på Kleive, Bolsøy, som gardmann.1 Han ble jordfestet den 16. februar 1823 på Kleive kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 190, 1823, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630548
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-127
 5. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610048
 6. [S1709] Bolsøy panteregister 26: s. 259, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907133289
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 8. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 469.
 9. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 471.
Sist redigert22. februar 2019

Ivar Ivarsson1,2

M, #7797, (27. desember 1799 - )
Far*Ivar Andersson på Holsbøgjerdet2 (1774 - )
Mor*Karen Steinarsdotter på Midthaugan2,1 (c 1773 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Ivar ble født i 1799 på Midthaugan, Bolsøy, utenom ekteskap.2 Ivar ble døpt den 27. desember 1799 i Kleive kirke, Bolsøy.2 Han bodde hos Karen Steinarsdotter på Berg på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Berg.
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a.
Sist redigert6. januar 2012

Karen Steinarsdotter på Midthaugan1

K, #7798, (ca. 1773 - )

Familie

Ivar Andersson på Holsbøgjerdet (1774 - )
Barn     Karen ble født ca. 1773.2 Karen bodde på Midthaugan, Bolsøy, i 1799.1
Karen fikk barn med Ivar Andersson på Holsbøgjerdet i 1799.1
Annet navn: Karen Steinarsdotter på Berg.2 Karen Steinarsdotter på Berg bodde på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1801 sammen med Ivar Ivarsson. Hun tjente der.2

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Berg.
Sist redigert19. april 2017

Erik på Nakken1,2,3

M, #7799     Erik giftet seg med Anne Nakken.4,3 Erik og Anne bodde på Nakken, Bolsøy, iallfall fra 1761 til 1770. De hadde to tjenestefolk i 1762.5,4 Erik på Nakken var utkommandert soldat i 1762.4
Han var fadder ved dåpen til Jon Andersson den 24. juni 1764 i Kleive kirke, Bolsøy.1,6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 2 ort 16 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 9.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b & 45 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
Sist redigert16. desember 2018

Anne på Nakken1,2

K, #7800     Anne giftet seg med Erik Nakken.2,3 Anne og Erik bodde på Nakken, Bolsøy, iallfall fra 1761 til 1770. De hadde to tjenestefolk i 1762.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Nils Andersson den 6. desember 1761 i Kleive kirke, Bolsøy.1,5

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 9.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 b.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b & 45 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
Sist redigert23. oktober 2011