Jon Sigurd Hansen1,2

M, #12601
Far*Edvin Hansen1 (1911 - 1985)
Mor*Marit Aarseth1 (1906 - 1985)

Kilder/noter

 1. [S1403] Edel Helen Kindberg Nilsen: e-post 31.1.2016.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».

Eva Hansen1,2

K, #12602
Far*Edvin Hansen1 (1911 - 1985)
Mor*Marit Aarseth1 (1906 - 1985)

Kilder/noter

 1. [S1403] Edel Helen Kindberg Nilsen: e-post 31.1.2016.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».

Terje Hansen1,2

M, #12603
Far*Edvin Hansen1 (1911 - 1985)
Mor*Marit Aarseth1 (1906 - 1985)

Kilder/noter

 1. [S1403] Edel Helen Kindberg Nilsen: e-post 31.1.2016.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 167/25.7.2017, s. 21, «Dødsfall».

Paul Hansson Slutås1

M, #12604, (2. april 1845 - 30. januar 1915)

Familie

De hadde tolv barn.2 
BarnAnnet navn: Paul Hansson på Herskarstølen.1
Paul ble født den 2. april 1845 på Herskarstølen, Hustad i Romsdal.1
Han var bruker i Herskaret (bnr. 2), Herskarstølen, Hustad i Romsdal. I 1893 brant husene på bruket.2
Han bodde i Øvre Gule, Bud, i mars 1893.2
Han var selveier på Søråsen, Slutåsen, Fræna, fra 1893 til 1906.2 Boet til Paul auksjonerte bort på Søråsen den 6. juli 1906 til Ulrich Wibye Møller.2

Paul døde den 30. januar 1915, av lungebetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 23.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 24.

Peder Anton Paulsson Slutås1,2

M, #12605, (15. september 1889 - 8. mai 1917)
Far*Paul Hansson Slutås1 (1845 - 1915)

Familie

De hadde tre barn.1 
BarnPeder Anton ble født den 15. september 1889 på Herskarstølen, Hustad i Romsdal.1 Han var gårdbruker i Fræna i 1910.2 Han oppholdt seg midlertidig hos Sina Marie og Sivert Hansen i Moldelia, Moldegård, Bolsøy, i desember 1910.2,3
Peder Anton Paulsson kjøpte på Søråsen, Slutåsen, Fræna, den 22. november 1911 av Ulrich Wibye Møller.1

Peder Anton døde den 8. mai 1917.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 24.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsø, under gnr. 25, bnr. 1, Moldelid. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036779000652
 3. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 232, menn, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102070235

Peder Kolbjørn Slutås1

M, #12606, (5. september 1917 - 9. november 1998)
Far*Peder Anton Paulsson Slutås1 (1889 - 1917)

Familie

Klara Josefine Moen (1914 - 2006)Peder Kolbjørn ble født den 5. september 1917.1
Peder Kolbjørn giftet seg med Klara Josefine Moen.1 Peder Kolbjørn og Klara bodde i Sylteosen, Fræna.1

Peder Kolbjørn døde den 9. november 1998.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 24.

Ola Persson på Folland1

M, #12607, (ca. 1754 - )Annet navn: Ola Persson på Valle.1
Ola ble født ca. 1754 på Valle, Vågøy.1 Ola tjente hos Bastian Fris i Molde.1
Annet navn: Ola Persson på Nerland.1
Han bodde på Nerland, Hustad i Romsdal, fra 1780.1
Annet navn: Ola Persson på Kårvåg.1
Han bodde på Kårvåg, Kornstad, i 1788.1
Han bodde på Folland, Kornstad, i 1796.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 374.

Betty Wilhelmine Buch Floer1,2,3

K, #12608, (12. juli 1864 - 5. desember 1919)

Familie

Ulrich Wibye Møller (1853 - 1926)
De hadde tre barn og ett adoptivbarn.9,10 
BarnBetty Wilhelmine ble født den 12. juli 1864 i Loppa.1,3 Hun ble konfirmert den 25. juli 1880 i Loppa.1
Betty Wilhelmine giftet seg den 24. september 1884 i Molde med Ulrich Wibye Møller (forlovere: Claus Jervel Møller o.a.)1,2 Hennes navn som gift var Betty Wilhelmine Møller, nevnt fra 1886 til 1890.4,5,6
Hun var fadder ved dåpen til Sofie Ulrikke Møller den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen.5
Hun var fadder ved dåpen til Gudrun Møller den 7. desember 1890 i Korskirken, Bergen.6


Betty Wilhelmine døde den 5. desember 1919.7 Hun ble gravlagt den 12. desember 1919 på Nedre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 145, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650510
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 23.
 3. [S497] Gravminnebasen: Betty Wilhelmine Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/bab497c2-9f2a-4212-8005-dfeaf2df05f0
 4. [S466] Molde kirkegårder: Betty Wilhelmine Møller.
 5. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 6. [S2067] Bergen, Korskirken mini. 1889–99: s. 45, kvinner, nr. 136. https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060299
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Moldegaardsalleen, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/lf01036747002454
 9. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 10. [S2059] Kristiania/Trefoldighet mini. 1908–14: s. 171, nr. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20060213041111

Else Maria Bugge Bang1,2

K, #12609, (12. mai 1761 - 18. desember 1821)
Far*Nils Erikssen Bang2,3 (1736 - 1807)
Mor*Rebekka Maria Moldberg2,3 (c 1741 - 1764)

Familie 1

Fredrik Nannestad Vingård (c 1750 - 1791)
De hadde iallfall to barn.11 
Barn

Familie 2

Ole Kristian Bull (1762 - 1814)
De hadde fem barn.3,12 
BarnElse Maria ble født den 12. mai 1761 i Bergen.3,4,5 Else Maria ble døpt den 17. mai 1761 i Nykirken, Bergen.2
Else Maria giftet seg med Fredrik Nannestad Vingård.5,4
Hun og Fredrik bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1789 sammen med August Friedrich von Brockdorff, Just Adolf Lahusen og Rasmus Tønder.6
Else Maria giftet seg den 22. januar 1795 i Molde kirke med Ole Kristian Bull. Samme dag ble det betalt 1 daler for vielsen.1,7,3,4
Hun var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 35 daler 3 skilling etter revers av 30. juni 1792.8

Hun ble kalt madam Else Vingård, nevnt 1799.9
Per Perssen Berg kjøpte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, i september 1799 av Ola Olsson Sotåen. Tomten var 20 sjællandske alen fra vestre kant til neste grunn, 6 alen fra østre kant ned til klokker Strøms grunn, 36 alen fra den nedre hagestolpe i vest til berget ovenfor huset, og 13½ alen i bredden på nordsiden, samt gangvei 29½ alen fra øverste nordre kant nedigjennom til gaten, og i smuget til sjøen (mellom prost Dreiers og madam Else Vingårds hus). Kjøpesum: 187 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1800.9,10

Hun og Ole Kristian bodde i Djupvika, Borgund på Sunnmøre, i 1801.1
Ole Kristian og Else Maria hadde Kristine Magrete Teiste i tjeneste som stuepike i 1801.11

Hun og Ole Kristian bodde i Molde fra 1810.3

Else Maria døde den 18. desember 1821 i Molde.3,12

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 223 b, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/
 2. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 288 a, nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610254
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 464. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=471
 5. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 477. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610241
 10. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 39, mnr. 82. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660327
 11. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 224 a, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/
 12. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 465. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=472

Ole Kristian Bull1,2

M, #12610, (14. februar 1762 - 26. august 1814)
Far*Jens Lemvig Bull2,3 (1727 - 1799)
Mor*Anna Johanne Grønn2 (1731 - 1796)

Familie

Else Maria Bugge Bang (1761 - 1821)
De hadde fem barn.2,14 
BarnOle Kristian ble født den 14. februar 1762 i Kristiansund.2,4,3 Han var overrettssakfører nordenfjells fra 30. november 1787.2 Han var toll- og konsumpsjonskasserer i Molde fra 6. mars 1793.2,3
Ole Kristian giftet seg den 22. januar 1795 i Molde kirke med Else Maria Bugge Bang. Samme dag ble det betalt 1 daler for vielsen.1,5,2,3 Ole Kristian Bull var fogd på Sunnmøre fra 7. desember 1796 til 7. mars 1804. Han søkte avskjed grunnet blindhet og fikk full lønn i pensjon.2,3,1 Fra boet til Ole Kristian Bull ble en umatrikulert plass i Myra, Berg, Bolsøy, auksjonert bort den 22. februar 1797 til Mattias Joakim Goldt. Festeseddelen til madam Maren Magdalena Fasmer skulle fremdeles gjelde. Kjøperen skulle ha fri gressing for krøtter i gården Bergs utmark, hvor plassen hadde andel, og det som trengtes av skogen til istandsettelse av hus. Auksjonen ble holdt hos Bull i Molde. Kjøpesum: 532 daler 2 skilling, pluss 22 daler 20 skilling i omkostninger. Skjøtet ble utstedt 19. april og tinglyst 26. juni.6
Han og Else Maria bodde i Djupvika, Borgund på Sunnmøre, i 1801.1
Ole Kristian og Else Maria hadde Kristine Magrete Teiste i tjeneste som stuepike i 1801.7
Han skrev mange dikt på dialekt, se samlingen Leilighetsdikt.4
Anne Margrete Steffenssen giftet seg den 21. august 1806 i Molde med Tønnes Anderssen Dal. Selskapet ble holdt i Leirgrovvik (i Bolsøy). Ole Kristian Bull skrev festsangen «Ein Brursaang te Skipscapitain, han Tønnes Dahl aa Brura hans, ho Magret Steffensen».8,9,10
madam Isabella Margareta Steffenssen ble gravlagt den 18. juni 1807. Enkemannen, Klaus Lund Steffenssen, skrev i avisen: «Det Venskab, som De, mine agtværdige Medborgere, i Gaar ved min uforglemmelige Kones Jordefærd beviste mig, ved det at De saa ganske uventet og paa en overraskende Maade løftede hendes afsielede Legeme fra mit Huus ud paa Gaden og siden ved Kirkeporten atter modtog hende, bar hende igiennem Kirken til sin tause Boelig – skal være mig i en stedse varende Erindring.» Ole Kristian Bull rykket inn et dikt.11,12,13

Han og Else Maria bodde i Molde fra 1810.2

Ole Kristian døde den 26. august 1814 i Molde.2,3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 223 b, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/
 2. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 464. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=471
 4. [S1299] Leilighetsdikt: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#49
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.
 6. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 179 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660593
 7. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 224 a, Diuviiggaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/18/
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 9. [S244] Molde bys historie I: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094?page=368
 10. [S1299] Leilighetsdikt: s. 5. https://www.nb.no/items/c3fdacd1a1e61cd7e32fb29610405840?page=14
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 18. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 12. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 50/23.6.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070623_0_50_1?page=0
 13. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 60/28.7.1807. E-side 1. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070728_0_60_1?page=0
 14. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 465. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=472

Jens Lemvig Bull1,2,3

M, #12611, (25. juli 1727 - 31. juli 1799)

Familie

Anna Johanne Grønn (1731 - 1796)
De hadde ni barn.4,24 
BarnJens ble født den 25. juli 1727 på Fosnes, Beitstad.2,3
Jens giftet seg den 29. juni 1757 med Anna Johanne Grønn.4
Han døpte Åmund Jakobus Olssen Løkke den 17. desember 1758.5

Han og Anna Johanne bodde i Kristiansund i 1766.6,2,7 Jens Lemvig Bull var sogneprest i Grip og residerende kapellan i Kvernes fra 11. oktober 1766.7
Han døpte Anne Lovise Korn i Kristiansund kirke den 7. april 1768.8,9,10
Jens Lemvig Bull var sogneprest i Kvernes fra 8. juni 1774 til 1799.11,7 Jens Lemvig Bull var prost på Nordmøre fra 20. mars 1776. Han virket fremdeles i 1786.11,7,1
Han var kreditor ved skiftet etter Trond Persson i Bolgvåg den 8. juli 1786: 3 daler i 3 års presterettighet.14
Han innledet Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg (etter barsel) i Kristiansund kirke den 13. oktober 1786.16
Han viet Ola Nilsson i Bjellvåg og en uregistrert person den 24. september 1797 i Kornstad kirke.19,20


Jens døde den 31. juli 1799 i Kvernes, etter noen års sykdom.2,11

Kilder/noter

 1. [S1606] Nordmøre prosti, skifteprotokoll 1741–86: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205360382
 2. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#13
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 463. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=470
 4. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 8. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#15
 5. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610326
 6. [S1299] Leilighetsdikt: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#49
 7. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#14
 8. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610372
 9. [S1443] Slekten Koren I: s. 36. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#49
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b.
 11. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 464. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=471
 12. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 229. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610408
 13. [S1634] Kvernes mini. 1764–1801: s. 44. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912630186
 14. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 15. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 v, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 16. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 11 h, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031063
 17. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031110
 18. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 19. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 298, 1797, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660590
 20. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 56, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660505
 21. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#17
 22. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 23. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 24. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 465. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=472

Jakob Jørgensson Monsås1,2

M, #12612, (6. august 1884 - 1938)

Familie

Anna Johnsdotter Brudeset (1891 - 1964)
De hadde tolv barn.3 
BarnJakob ble født den 6. august 1884 på Monsås, Eid i Romsdal.2,1
Jakob giftet seg i 1909 med Anna Johnsdotter Brudeset.2,3 Jakob Jørgensson Monsås var smed i 1910.2,1
Han og Anna var brukere på Myran, Monsås, Eid i Romsdal, i 1910. De hadde overtatt etter hans mor. Ett barn, ei budeie og to smedlærlinger bodde også hos dem. Jakob fikk skjøte året etter. Sønnen John tok over ca. 1950.2,1

Jakob døde i 1938.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#268
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Eid, gnr. 9, bnr. 3 & 6, Monsaas (gaard). http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036773000524
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#269

Anna Johnsdotter Brudeset1,2

K, #12613, (13. april 1891 - 1964)

Familie

Jakob Jørgensson Monsås (1884 - 1938)
De hadde tolv barn.2 
BarnAnna ble født den 13. april 1891 på Bruaset, Voll.1,3 Anna ble døpt den 18. mai 1891.1
Anna giftet seg i 1909 med Jakob Jørgensson Monsås.3,2 Hennes navn som gift var Anna Johnsdotter Monsås, nevnt 1910.3
Hun og Jakob var brukere på Myran, Monsås, Eid i Romsdal, i 1910. De hadde overtatt etter hans mor. Ett barn, ei budeie og to smedlærlinger bodde også hos dem. Jakob fikk skjøte året etter. Sønnen John tok over ca. 1950.3,4

Anna døde i 1964.2

Kilder/noter

 1. [S1408] Voll klok. 1867–1915: s. 44, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613050534
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#269
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Eid, gnr. 9, bnr. 3 & 6, Monsaas (gaard). http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036773000524
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 265. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#268

Anne Knutsdatter Hatle1,2

K, #12614

Familie

Nils Olsson Hatle
De hadde fem barn.4,7 Hennes hjemsted var i Molde.3,4 Anne Knutsdatter og Nils Olsson bodde på Hatle, Eid i Romsdal, i 1760, trolig som tjenestefolk. Hun ble gravid før hans konfirmasjon, og den 23. juli ble de dømt for leiermål. Han skulle bøte 12 og hun 6 daler til Reknes hospital.2,5,3
Annet navn: Anne Knutsdatter på Nes, nevnt 1762.5,6,4
Anne trolovet seg med Nils Olsson Hatle den 25. juli 1762 i Eid kirke i Romsdal, «efter medbragte Attester fra alle Vedkommende». De fikk et barn sammen allerede i 1760. Forlovere: Erik Sørensson på Eide og Ola Trondsson på Ora.5,2
Anne giftet seg den 5. september 1762 i Eid kirke med Nils Olsson Hatle.6,1
Hun og Nils var husfolk på Ora, Eid i Romsdal, i 1762.1,4
Hun og Nils var husfolk på Soggebakke, Grytten, i 1763. De var fremdeles der i 1771.4,7

     Anne Knutsdatter Hatle og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.


     Anne Knutsdatter Hatle og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 265. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/44/
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 388. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610437
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31139/93/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 449, nr. 9. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#452
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 420. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 158.

Nils Olsson Hatle1,2,3

M, #12615

Familie

Anne Knutsdatter Hatle
De hadde fem barn.4,7 Hans hjemsted var i Lesja.4 Nils Olsson og Anne Knutsdatter bodde på Hatle, Eid i Romsdal, i 1760, trolig som tjenestefolk. Hun ble gravid før hans konfirmasjon, og den 23. juli ble de dømt for leiermål. Han skulle bøte 12 og hun 6 daler til Reknes hospital.3,2,5 Nils Olsson Hatle var garnisonssoldat i 1762. Han vervet seg etter han fikk barn utenfor ekteskap.2,6
Nils trolovet seg med Anne Knutsdatter på Nes den 25. juli 1762 i Eid kirke i Romsdal, «efter medbragte Attester fra alle Vedkommende». De fikk et barn sammen allerede i 1760. Forlovere: Erik Sørensson på Eide og Ola Trondsson på Ora.2,3
Nils giftet seg den 5. september 1762 i Eid kirke med Anne Knutsdatter på Nes.6,1
Han og Anne var husfolk på Ora, Eid i Romsdal, i 1762.1,4
Han og Anne var husfolk på Soggebakke, Grytten, i 1763. De var fremdeles der i 1771.4,7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 265. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/44/
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 388. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610437
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 449, nr. 9. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#452
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31139/93/
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 420. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 158.

Knut Larsson Lien1

M, #12616, (april 1776 - 12. august 1776)
Far*Lars Larsson Lien2,1 (c 1726 - )
Mor*Brit Bårdsdotter Eide (c 1744 - 1811)Knut ble født i april 1776 på Hatle, Eid i Romsdal.2,1 Knut ble døpt den 8. april 1776 i Eid kirke i Romsdal.1
Annet navn: Knut Larsson i Gjermundnesgjerdet.2

Knut døde den 12. august 1776 på Gjermundnes, Vestnes, 17 uker gammel, av hevelse over brystet.2 Han ble jordfestet den 25. august 1776.2

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010091
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 158. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670006

Anne Arnesdotter på Fuglsetbøen1,2

K, #12617, (ca. 1722 - 1779)
Far*Arne Hovde3 ( - 1730)

Familie

Ivar Ivarsson Griset (c 1712 - 1781)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1722 på Øvre Hovde, Voll.4
Annet navn: Anne Arnesdotter på Hovde, nevnt 1749.5
Anne trolovet seg den 1. november 1749 i Voll kirke med Ivar Ivarsson Griset. Forlovere: Ivar Ivarsson på Griset o.a.5
Anne giftet seg den 1. desember 1749 i Grytten kirke med Ivar Ivarsson Griset.5,2
Hun og Ivar bodde på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde, i 1762. De var fremdeles på Fuglsetneset i 1764.2,1
Hun ble kalt Anne Griset, nevnt fra 1763 til 1779.4,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Lars Tostensson på Fuglset den 23. mai 1763 i Bolsøy kirke.6,8
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Olsson på Bergsgjerdet den 3. desember 1770.7


Anne døde i 1779 på Moldegjerdet, Molde.4 Hun ble jordfestet den 4. juli 1779 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 229 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/249/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldgierdet. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/26/
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 349. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#352
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 167. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610377
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630077

Ivar Ivarsson på Griset1,2,3,4

M, #12618, (ca. 1675 - 1760)

Familie

Anne Eriksdotter på Griset
De hadde fire barn.7 
BarnIvar ble født ca. 1675.2 Han fikk bygselseddel på 2 våger i Bortegarden, Griset, Voll, den 12. mars 1700. Seddelen ble tinglyst 12. juli.5
Han var bruker i Bortegarden i 1701. Ivar kjøpte senere bruket.2,4
Ivar giftet seg med Anne Eriksdotter.4 Ivar Ivarsson solgte i Bortegarden til Ivar Ivarsson (trolig i 1730-årene). Ivar junior bodde fremdeles på Griset i 1748, men Ivar senior stod som bruker.1,6,7,8
Han var forlover for Ivar Ivarsson Griset og Anne Arnesdotter på Hovde, som ble trolovet den 1. november 1749 i Voll kirke.3
Ivar og kona var kårfolk på Griset, Voll, fra 18. juni 1750. Dattera Kari og hennes mann overtok bruket.9,1

Ivar døde i 1760 på Griset.4

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Griset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 167. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610377
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=30
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660018
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 137 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650396
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 8. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: legdsnr. 98. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516

Anne Eriksdotter på Griset1

K, #12619

Familie

Ivar Ivarsson på Griset (c 1675 - 1760)
De hadde fire barn.4 
BarnAnne giftet seg med Ivar Ivarsson på Griset.1 Ivar og kona var kårfolk på Griset, Voll, fra 18. juni 1750. Dattera Kari og hennes mann overtok bruket.2,3

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=30
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31

Knut Olssen Molde1

M, #12620, (ca. 1752 - 14. januar 1769)Knut ble født ca. 1752.1 Han tjente hos Ivar Gjertsson på Sekkesetra, Veøy, i 1769.1

Knut døde den 14. januar 1769 i Karlsøyfjorden, Romsdal, om morgenen, på hjemreise fra Molde sammen med Sæbjørn Olsson på Sekkesetra (s.d.) og hans sønn. Båten hadde tilsynelatende kollseilt, for en vrakrest var neste morgen drevet inn i Sørvågen på Veøya. En annen rest samt masten og toppseilet ble funnet på fjorden, hvor Knuts lik også ble funnet hengende ved råen med noe av tauverket omkring seg. De to andre var ikke gjenfunnet da han ble begravet.1 Han ble gravlagt den 18. januar 1769 på Veøy kirkegård.1

     Knut Olssen Romold og Knut Olssen Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660512

Sæbjørn Olsson på Sekkesetra1

M, #12621, (1729 - 14. januar 1769)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Sæbjørn Olsson på Bruaset.2
Sæbjørn ble født i 1729 på Bruaset, Voll.2 Sæbjørn ble døpt den 7. mai 1729 i Voll kirke.2 Hans hjemsted var i Johansgarden, Bruaset, Voll.3
Annet navn: Sæbjørn Olsson på Eik, nevnt 1754.4
Han bodde på Eik, Veøy, i 1754.4
Han bodde på Sekkesetra, Veøy, i 1769.1

Sæbjørn døde den 14. januar 1769 i Karlsøyfjorden, Romsdal, om morgenen, på hjemreise fra Molde sammen med sin sønn og Knut Olsson Molde (s.d.). Båten hadde tilsynelatende kollseilt, for en vrakrest var neste morgen drevet inn i Sørvågen på Veøya. En annen rest samt masten og toppseilet ble funnet på fjorden, hvor Knuts lik også ble funnet hengende ved råen med noe av tauverket omkring seg. De to andre var ikke gjenfunnet da han ble gravlagt.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 24, dagen før dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 499. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=502
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398

Ivar Gjertsson på Sekkesetra1,2

M, #12622, (ca. 1731 - 12. april 1793)Ivar ble født ca. 1731.3
Han bodde på Sekkesetra, Veøy, i 1765.2
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Olsson på Sekkesetra den 9. juni 1765 i Veøy kirke.2,4
Ivar hadde Knut Olssen Molde i tjeneste i 1769.5
Han hjemmedøpte Nils Knutsson i Sekkeseterreiten den 21. januar 1793.1
Han var fadder ved dåpen til Nils Knutsson i Sekkeseterreiten den 27. januar 1793 i Veøy kirke.1


Ivar døde den 12. april 1793 i Julsundet, Romsdal.3 Ivar Gjertsson på Sekkesetra, Per Olsson på Sekkesetra, Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten og Anders Olsson i Storvika omkom ved drukning.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Giertsøn Sækkesæter i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 411, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670134
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 415, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670136
 4. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: C2.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660512

Ingebjørg Jonsdotter på Straume1,2,3,4

K, #12623, (omkr. 1674 - 1752)
Far*Jon Olsson på Eide5,6 (c 1633 - f 1675)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide5,1,6 ( - c 1708)
6. tippoldemor til meg

Familie

Just Andersson på Straume (c 1658 - 1737)
De hadde seks barn.4,3 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Jonsdotter på Eide.5
Ingebjørg ble født omkr. 1674 på Eide, Eid i Romsdal.2
Ingebjørg giftet seg med Just Andersson på Straume.4,6
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 1 daler 2 ort.7
Ingebjørg og Anders Justsson var brukere på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal. De var mor og sønn.4

Ingebjørg døde i 1752 på Straume, Eid i Romsdal, av alderdomssvakhet.2,4 Det ble holdt likpreken over henne den 22. april 1752 i Eid kirke i Romsdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 22. januar 1753. Arvinger: Anders Justsson, Per Justsson på Øverbøen, Just Justsson, Kari Justsdotter på Hammarvoll, Brit Justsdotter på Ødegård og Sigrid Justsdotter. I boet var blant annet ei ku på Øverbøen (3 daler 3 ort), en sau samme sted (1 ort 16 skilling), en sau på Hammarvoll (1 ort 16 skilling), halvparten av andel i en sildenot (2 daler 1 ort), to gamle torskegarn (3 ort), fire gamle sildegarn (2 ort) og 64 daler 1 ort 18 skilling i rede penger. Aktiva: 88–3–18. Begravelsen kostet 5–2–8, to av barna fikk til sammen 26 daler i hjemmefølge, og boet skyldte 3 ort i seterleie. Passiva: 37 daler. Arv: 51–3–18.8

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Joensdatter strømme i 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 191. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610389
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/

Kari Justsdotter på Hammarvoll1,2,3

K, #12624, (ca. 1694 - 2. juni 1763)
Far*Just Andersson på Straume4 (c 1658 - 1737)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Straume1,4 (o 1674 - 1752)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Hammarvoll (c 1694 - 1754)
De hadde seks barn.5 
BarnAnnet navn: Kari Justsdotter på Straume.4
Kari ble født ca. 1694.2
Kari giftet seg ca. 1724 med Ola Olsson på Hammarvoll.5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Ingebrigtsdotter på Hammarvoll den 3. april 1735 i Veøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Straume den 22. januar 1753: 5 daler 3 ort 2 skilling.6


Kari døde den 2. juni 1763 på Hammarvoll, Veøy, av brystsyke.2 Hun ble jordfestet den 2. juli 1763 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

     Navnet hennes ble skrevet Karen hammervold i 1735.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 502. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660457
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 153, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 136 b–137 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/136/

Kari Sørensdotter på Straume1,2,3

K, #12625, ( - ca. 1704)
7. tippoldemor til meg

Familie

Anders Persson på Straume (c 1602 - c 1688)
De hadde seks barn.2,1,3 
BarnKari giftet seg med Anders Persson på Straume.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 38 daler.4,3
Kari og Just Andersson var brukere på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal, i 1695. De var mor og sønn. Han drev bruket resten av livet.3

Kari døde ca. 1704 på Straume, Eid i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. juni 1705. Kreditorer: Just Andersson og Søren Andersson. I boet var blant annet et smieste (4 daler). Formue: 22 daler 1 ort 10 skilling, som «eftter Ringeste maade» ble utlagt til sønnen Just og dødsboet etter sønnen Søren for underhold av Kari i 13 år.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b–216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/

Anders Persson på Straume1,2,3

M, #12626, (ca. 1602 - ca. 1688)
Far*Per Andersson på Straume4 ( - e 1634)
7. tippoldefar til meg

Familie

Kari Sørensdotter på Straume ( - c 1704)
De hadde seks barn.1,7,3 
BarnAnders ble født ca. 1602.4
Han var bruker på bnr. 1, Straume, Eid i Romsdal, i 1645. Han eide og brukte 2 våger 1 pund 12 merker odelsjord i 1647. I 1683 svarte han 25 tveiter havre, 2 tveiter blandkorn og 14 pund ost i tiende.3,5,2
Anders giftet seg med Kari Sørensdotter.1,3
I manntallet av 1666 står han som bruker på Straume, Eid i Romsdal. Per Andersson, Søren Andersson og Just Andersson var også der.2

Anders døde ca. 1688 på Straume.3 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mai 1690. Arvinger: Kari Sørensdotter, Søren Andersson, Just Andersson, Eli Andersdotter, Kari Andersdotter, Jon Persson på Eide, Anders Persson på Eide, Kari Persdotter på Eide, Per Sørensson på Haukeberg, Anders Sørensson på Haukeberg og Kari Sørensdotter på Haukeberg. Formue: 341 daler 2 ort. De ugifte barna fikk 59 daler hver i hjemmefølge og bryllupskost, og med gjelden var utgiften 265 daler 2 ort. Arv: 76 daler, fordelt på enka og etterkommerne.6,3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 75, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/47/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331
 5. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093#148
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/

Søren Andersson på Straume1,2,3

M, #12627, (ca. 1655 - ca. 1704)
Far*Anders Persson på Straume3 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume4,3 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde fem barn.5 
BarnSøren ble født ca. 1655 på Straume, Eid i Romsdal.2 I manntallet av 1666 står Søren Andersson hos Anders Persson på Straume.2
Han var bruker i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal, i 1683. (Han hadde overtatt etter Anders Olssons enke, s.d.) Etter Sørens død drev enka hans videre sammen med sin neste mann, Per Olsson (s.d.).5
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 8 daler 1 ort 18 skilling samt 59 daler i hjemmefølge og bryllupskost. Han fordret også 8–2–0 for annet.6,7


Søren døde ca. 1704 på Straume.8
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Sørensdotter på Straume den 17. juni 1705: Broren Just og dødsboet etter Søren fordret «eftter Ringeste maade» boets formue, 22 daler 1 ort 10 skilling, for underhold av mora i 13 år.9

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 75, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/47/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 334. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=337
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 216 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/229/
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b–216 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/

Eli Andersdotter på Straume1,2,3

K, #12628, ( - før 1705)
Far*Anders Persson på Straume1 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume2,1 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hun hadde barn.2 Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 4 daler 21 skilling samt 59 daler i hjemmefølge og bryllupskost.4,3


Eli døde før 1705.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/

Kari Andersdotter på Seljevollan1

K, #12629, ( - etter 1739)
Far*Anders Persson på Straume2 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume3,2 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Trond Jonsson på Seljevollan (c 1659 - c 1704)
De hadde tre barn.1,5 
Barn

Familie 2

Knut Persson på Seljevollan ( - 1731)
De hadde ett barn.5 
BarnAnnet navn: Kari Andersdotter på Straume.3,2,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 4 daler 21 skilling samt 59 daler i hjemmefølge og bryllupskost.6,4

Kari giftet seg med Trond Jonsson på Seljevollan.1,4
Hun og Trond var brukere på bnr. 2, Seljevollan, Veøy, i 1701. Jon Trondsson bodde også der.7
Hun var arving ved skiftet etter Trond Jonsson på Seljevollan den 22. oktober 1704: 15 daler 3 ort 15 skilling.8

Kari giftet seg med Knut Persson på Årset.5
Hun og Knut var brukere på bnr. 2 i 1711. Han skulle også skatte for en (ste)sønn og ei tjenestejente.9,10

Kari døde etter 1739.11

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Sellievold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a–171 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 9. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud Peders: Sælliev[…].
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 256 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400420

Per Andersson på Eide1,2,3

M, #12630, (ca. 1652 - ca. 1684)
Far*Anders Persson på Straume2,4 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume5,2 ( - c 1704)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Inger Knutsdotter på Eide ( - c 1708)
De hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Per Andersson på Straume.4,5,6
Per ble født ca. 1652 på Straume, Eid i Romsdal.4 I manntallet av 1666 står Per Andersson hos Anders Persson på Straume.4
Per giftet seg ca. 1674 med Inger Knutsdotter på Eide.2,3,7
Han og Inger var brukere på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1675. De hadde overtatt etter hennes første mann. Inger var fremdeles bruker i 1687. Skyld: 3 våger 2 pund 14 merker.7,8,2,9
Han og Inger var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1675. De drev tilsynelatende også bruket hennes foreldre hadde hatt.8

Per døde ca. 1684 på Eide, Eid i Romsdal.10,7 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juni 1685.10

Kilder/noter

 1. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Refuen Otting, Peder Andersøn Eides Koene. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370032
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 75, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/47/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#475
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Eide. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787669
 10. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 71 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631

Jon Persson på Eide1,2,3

M, #12631, (ca. 1677 - ca. 1724)
Far*Per Andersson på Eide3,4 (c 1652 - c 1684)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide3,2 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Andersdotter på Eide (c 1681 - 1754)
De hadde seks barn.8 
BarnJon ble født ca. 1677 på Eide, Eid i Romsdal.5
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 8 daler 1 ort 18 skilling, delt med søsknene.6,7

Jon giftet seg med Anne Andersdotter.8
Han og Anne var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1699. Etter Jons død drev Anne videre.8
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 1 daler 3 ort.9
Jon Persson på Eide og Anders Persson på Eide var verger for Ingeleiv Ellingsdotter og Inger Ellingsdotter i Breivika i 1709.2

Jon Persson på Eide kjøpte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide den 1. juli 1718 av Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.10,11

Jon døde ca. 1724 på Eide.8

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 150 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=476
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Anders Persson på Eide1,2

M, #12632, (ca. 1679 - 1738)
Far*Per Andersson på Eide3 (c 1652 - c 1684)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide3,4,2 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnders ble født ca. 1679 på Eide, Eid i Romsdal.5
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 8 daler 1 ort 18 skilling, delt med søsknene.6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 5 daler 12 skilling. I boet var blant annet kua Durei (2 daler 2 ort), kua Raudyr (2 daler 3 ort), kua Ringrei (2 daler 3 ort), kua Lukrei (2 daler 3 ort), kua Plomma (2 daler 2 ort), kua Rydyr (2 daler 3 ort), kua Kullmørk (2 daler 3 ort), kua Måsrei (2 daler 2 ort), kua Terna (2 daler 2 ort), forskjellige ting presten Rumohr hadde pantsatt for 30 daler, halvparten av gårdsbruket med bygselrett (53 daler 2 ort), 19 merker odelsjord (uten bygsel) i Nedre Eide (6 daler 8 skilling), en gammel kopperkjele på 2 pund (2 daler 2 ort), pantsatt av Anders på Hammarvoll (s.d.), og 13 daler i rede penger, betalt av stesønnen Anders for såkorn. Formue: 271 daler 4 skilling.
Stesønnen Knut fordret arvemidler etter sin avdøde bror Søren i dødsboet til mora, hvis skifte ikke var sluttet da hennes mann Jørn døde. Hans arvinger gikk med på å gi Knut 10 daler og Ingers øvrige arvinger 7 daler. Samlet gjeld: 93 daler 1 ort 18 skilling. Arv: 177–2–10, fordelt på mora og søsknene.8
Jon Persson på Eide og Anders Persson på Eide var verger for Ingeleiv Ellingsdotter og Inger Ellingsdotter i Breivika i 1709.2
I Bygdebok for Eid står: 7 mann rodde om natta, meir eller mindre fulle, i ein skral båt frå festarøl for Anders Hatle (Anders Knutsson) på Hammervoll. Knut Eide (trolig Knut Jonsson) laga bråk og skuva Anders Hatle i sjøen. Då han ville kravle seg om bord att, fyltest båten med sjø og sokk. Olav Norvik drog kamphanen Knut Eide og Anders Hatle på land, Anders Eide (Anders Persson) flaut, og Søren Eide (Søren Eriksson) klamra seg til kvelvet. Men 2 menn frå Hatle drukna, Lars Sjurdsson og Per Ellingsson, fortel rettsreferatet frå forhøyret etterpå. Dette hendte 28. april 1715. I juni ble Anders Olsson på Hammarvoll bøtelagt 3 lodd sølv for å ha skjenket karene fulle.9,5,10
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.11,12
Anders Persson kjøpte odelsretten på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, den 20. februar 1730 av Knut Jonsson.13,5
Han var verge for Anne Ingebrigtsdotter på Hammarvoll i 1738.1


Anders døde i 1738 på Eide.5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. Ræven otting, 9. mai, Hammervold.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 71 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 418.
 10. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 12. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 13. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/105/

Kari Persdotter på Eide1

K, #12633, ( - før 1709)
Far*Per Andersson på Eide1 (c 1652 - c 1684)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 8 daler 1 ort 18 skilling, delt med søsknene.2,3


Kari døde før 1709.4,5

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485

Inger Knutsdotter på Eide1,2,3

K, #12634, ( - ca. 1708)
Far*Knut Ingebrigtsson på Eide3 (c 1613 - c 1667)
Mor*Ingebjørg Eide ( - e 1669)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Jon Olsson på Eide (c 1633 - f 1675)
De hadde fem barn.6 
Barn

Familie 2

Per Andersson på Eide (c 1652 - c 1684)
De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 3

Jørn Andersson på Eide (c 1661 - 1709)
De hadde ikke barn.6 Inger giftet seg med Jon Olsson på Eide.4
Hun og Jon var brukere på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1661. Han hadde overtatt etter mora. Skyld: 3 våger 2 pund 14 merker. Etter Jons død drev Inger bruket videre.5,4,6
Inger giftet seg ca. 1674 med Per Andersson på Straume.1,2,6
Hun og Per var brukere på Øvre Eide i 1675. De hadde overtatt etter hennes første mann. Inger var fremdeles bruker i 1687. Skyld: 3 våger 2 pund 14 merker.6,7,1,8
Hun og Per var brukere på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, i 1675. De drev tilsynelatende også bruket hennes foreldre hadde hatt.7 Inger Knutsdotter eide 1 våg 4 merker på Nedre Eide iallfall fra 1682 til 1687.9,10,8 Hun stevnet Ola Olsson på Hegerholmen til tinget i Romsdal den 13. oktober 1696. Han skyldte hennes avdøde mann 3 daler. Jørn Andersson representerte Inger.11
Inger Knutsdotter solgte 1 våg 18 merker fisk, 2¼ mark smør og 1 ort 6 skilling årlig landskyld (med bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 2. desember 1697 til Jørn Andersson. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter.2
Inger giftet seg med Jørn Andersson på Sogge.3,12,6 Jørn Andersson på Eide utstedte på sin kone Inger Knutsdotters vegne forskrivelse til hennes søster Kari Knutsdotter på Frisvoll på deres felles odelsjord på Eide den 12. desember 1700 eller 1701. Dokumentet ble tinglyst 24. januar 1702.3
Hun og Jørn var brukere på Øvre Eide i 1701. De hadde en tjenestedreng. Hennes sønn Anders (og trolig dennes halvbror Knut) hadde overtatt bruket i 1711.13,6

Inger døde ca. 1708 på Eide.12
Det ble holdt skifte etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709. I boet var blant annet kua Durei (2 daler 2 ort), kua Raudyr (2 daler 3 ort), kua Ringrei (2 daler 3 ort), kua Lukrei (2 daler 3 ort), kua Plomma (2 daler 2 ort), kua Rydyr (2 daler 3 ort), kua Kullmørk (2 daler 3 ort), kua Måsrei (2 daler 2 ort), kua Terna (2 daler 2 ort), forskjellige ting presten Rumohr hadde pantsatt for 30 daler, halvparten av gårdsbruket med bygselrett (53 daler 2 ort), 19 merker odelsjord (uten bygsel) i Nedre Eide (6 daler 8 skilling), en gammel kopperkjele på 2 pund (2 daler 2 ort), pantsatt av Anders på Hammarvoll (s.d.), og 13 daler i rede penger, betalt av stesønnen Anders for såkorn. Formue: 271 daler 4 skilling.
Stesønnen Knut fordret arvemidler etter sin avdøde bror Søren i dødsboet til mora, hvis skifte ikke var sluttet da hennes mann Jørn døde. Hans arvinger gikk med på å gi Knut 10 daler og Ingers øvrige arvinger 7 daler. Samlet gjeld: 93 daler 1 ort 18 skilling. Arv: 177–2–10, fordelt på mora og søsknene.14


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 404) var Inger Knutsdotter på Eide og Kari Knutsdotter på Frisvoll døtre av Knut Olsson på Hammarvoll, men søstrene eide felles odelsjord på Eide, og et skifte viser at Kari var brordatter av Anders (Ingebrigtsson) på Hammarvoll (s.d.).15,3,16

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484
 5. [S1411] Romsdal kontribusjon 1661: Reffuen Otting, Eide. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19943/20/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#475
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Eide. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787669
 9. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Refuen Otting, Peder Andersøn Eides Koene. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370032
 10. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, Eide. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370205
 11. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 71 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 13. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Eide. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 14. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 15. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#405
 16. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Per Andersson på Straume1,2,3,4

M, #12635, ( - etter 1634)
Far*Anders Persson på Straume1,2,5,4 ( - c 1593)
8. tippoldefar til meg

Familie

Kona levde tilsynelatende i 1634. De kan ha hatt fler barn.2 
BarnHan var bruker på Straume, Eid i Romsdal, i 1610. Han skattet også for 3 våger jord.4,6 Per Andersson på Straume var lagrettemann i 1614.4 Per Andersson på Straume, Knut Skjeggstad og Børre i Torvika o.a. var som lagrettemenn med på markegang den 9. oktober 1619 på Årø, Bolsøy.3,7,4 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Per Andersson på Straume kjøpte ½ våg på Straume i 1634 av Brit Andersdotter på Sogge. Tingbrev ble utstedt 27. oktober.5
Per Andersson på Straume kjøpte ½ våg på Straume i 1634 av Ola Knutsson og Brit Olsdotter på Venja. Tingbrev ble utstedt 9. desember. Jorden hadde tilhørt Brits mor, Ingrid Andersdotter, som lang tid i forveien mottok 12 daler, og nå hadde Ola og Brit fått de resterende 8 daler og en tønne sild.2
Per Anderssons tingbrev på Straume fra 1634 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplom 9.12.1634)


     Navnet hans ble skrevet peder Anndersenn paa Strøme i 1620.1

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 3. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660157
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331
 5. [S1522] «Regester av fornbrev (diplomsamlingen) datert 1571–1668»: Møre og Romsdal, 27.10.1634.
 6. [S1524] Trondheim lensregnskap 1610–12: 4/2, landskatt Martini, nr. 9, Romsdal. Røens Ottinge. https://media.digitalarkivet.no/rk20080908720218
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 318. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#319

Anders Persson på Straume1,2

M, #12636, ( - ca. 1593)
Far*Per Straume2
9. tippoldefar til meg

Familie

Sju barn er nevnt i tingbrev.1,3,2 
BarnHan var bruker på Straume, Eid i Romsdal.1,2 Han var valgt utsending til kongehyllingen i 1591 i Oslo.2

Anders døde trolig ca. 1593 (og iallfall før 1620).1
Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331
 3. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 4. [S1522] «Regester av fornbrev (diplomsamlingen) datert 1571–1668»: Møre og Romsdal, 27.10.1634.

Brit Andersdotter på Sogge1,2,3

K, #12637, ( - etter 1634)
Far*Anders Persson på Straume1,2,3 ( - c 1593)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Hallvorsson på Sogge ( - e 1634)Annet navn: Brit Andersdotter på Straume.1,3
Brit giftet seg med Ola Hallvorsson på Sogge.2
Hun og Ola bodde på Sogge, Grytten, iallfall fra 1620 til 1634.2,1 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Brit Andersdotter på Sogge solgte ½ våg på Straume i 1634 til Per Andersson på Straume. Tingbrev ble utstedt 27. oktober.2 Brit var gammel i 1634.3

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S1522] «Regester av fornbrev (diplomsamlingen) datert 1571–1668»: Møre og Romsdal, 27.10.1634.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Ågot Andersdotter i Torvika1

K, #12638, ( - etter 1620)
Far*Anders Persson på Straume1 ( - c 1593)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Børre i Torvika ( - e 1635)
(Ågot var trolig gift med Børre, ettersom han fikk sønnen Anders og to barnebarn kalt Ågot.) Børre hadde iallfall to barn.2,3 
BarnAnnet navn: Ågot Andersdotter på Straume.1
Ågot giftet seg trolig med Børre i Torvika.
Hun bodde i Torvika, Grytten, i 1620.1 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#293
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#294

Marit Andersdotter på Frisvoll1

K, #12639, ( - etter 1620)
Far*Anders Persson på Straume1,2 ( - c 1593)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Marit Andersdotter på Straume.1,2
Hun bodde på Frisvoll, Eid i Romsdal, i 1620.1 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Kari Andersdotter i Torvika1

K, #12640, ( - etter 1620)
Far*Anders Persson på Straume1,2 ( - c 1593)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Kari Andersdotter på Straume.1,2
Hun bodde i Torvika, Grytten, i 1620.1 Per Andersson på Straume, Brit Andersdotter på Sogge, Marit Andersdotter på Frisvoll, Ågot Andersdotter i Torvika, Kari Andersdotter i Torvika, Anders Olsson og Brit Olsdotter eide 4 våger 1 pund 6 merker (hele gården) på Straume, Eid i Romsdal, den 12. februar 1620. Per møtte da på tinget og fremla 15 pergamentbrev som viste at faren, Anders Persson, med sine søsken hadde kjøpt odelsjord i Straume, Ora, Eide og Lerheim, som siden hadde gått i arv til dem. Et av disse odels- og skiftebrevene var datert 24. april 1593. De eide også 5 merker i Lerheim.1
Per Andersson og søsknenes tingbrev på Straume fra 1620 (© Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, diplomnr. 307)

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Ola Andersson på Straume1

M, #12641, ( - ca. 1607)
Far*Anders Persson på Straume2 ( - c 1593)
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ett barn levde i 1620. Ifølge Bygdebok for Eid hadde han også dattera Brit, men det er nok en forveksling med søsterdattera (s.d.).2,1 
BarnOla døde ca. 1607.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331
 2. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplomnr. 307.

Per på Straume1

M, #12642
10. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde tre barn.1 
BarnIfølge Bygdebok for Eid døde han ca. 1593, men det er mer nærliggende å tro at det gjelder sønnen Anders.1


     Trond Straume kan ha vært (sviger)far til Per Straume.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Trond Persson på Ora1

M, #12643, ( - før 1593)
Far*Per Straume2
Bror av 9.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Trond Persson på Straume.2
Han bodde på Ora, Eid i Romsdal.1

Trond døde før 1593.2,1

Ingeleiv Persdotter i Bø1

K, #12644
Far*Per Straume1
Søster av 9.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ingeleiv Persdotter på Straume.1
Hun bodde kanskje i Bø i Innfjorden, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Trond på Straume1

M, #12645, ( - etter 1520)Han var bruker på Straume, Eid i Romsdal, i 1520. Han betalte da 1½ lodd sølv i tiende.1

     Trond Straume kan ha vært (sviger)far til Per Straume.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#331

Jon Olsson på Eide1,2

M, #12646, (ca. 1633 - før 1675)
Far*Ola Sørensson på Eide1 ( - o 1650)
Mor*Brit Eide1 ( - e 1657)
7. tippoldefar til meg

Familie

Inger Knutsdotter på Eide ( - c 1708)
De hadde fem barn.3 
BarnJon ble født ca. 1633 på Eide, Eid i Romsdal.1
Jon giftet seg med Inger Knutsdotter på Eide.1
Han og Inger var brukere på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1661. Han hadde overtatt etter mora. Skyld: 3 våger 2 pund 14 merker. Etter Jons død drev Inger bruket videre.2,1,3

Jon døde før 1675.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484
 2. [S1411] Romsdal kontribusjon 1661: Reffuen Otting, Eide. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19943/20/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Ola Jonsson på Eide1,2,3

M, #12647, ( - før 1695)
Far*Jon Olsson på Eide3 (c 1633 - f 1675)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide3 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var bruker på Nedre, Eide, Eid i Romsdal, iallfall fra 1682 til 1687. Skyld: 2 våger 2 merker. Enka hadde overtatt i 1695.2,1,4,5

Kilder/noter

 1. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Refuen Otting, Peder Andersøn Eides Koene. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370032
 2. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, Eide. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370205
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Eide. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787669
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#475

Knut Jonsson på Eide1,2

M, #12648, (ca. 1661 - 1733)
Far*Jon Olsson på Eide3 (c 1633 - f 1675)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide3,4,5 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1661.3
Annet navn: Knut Jonsson på Bakke, nevnt 1709.4
Han bodde på Soggebakke, Grytten, i 1709.4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 1 daler 1 ort. I boet var blant annet kua Durei (2 daler 2 ort), kua Raudyr (2 daler 3 ort), kua Ringrei (2 daler 3 ort), kua Lukrei (2 daler 3 ort), kua Plomma (2 daler 2 ort), kua Rydyr (2 daler 3 ort), kua Kullmørk (2 daler 3 ort), kua Måsrei (2 daler 2 ort), kua Terna (2 daler 2 ort), forskjellige ting presten Rumohr hadde pantsatt for 30 daler, halvparten av gårdsbruket med bygselrett (53 daler 2 ort), 19 merker odelsjord (uten bygsel) i Nedre Eide (6 daler 8 skilling), en gammel kopperkjele på 2 pund (2 daler 2 ort), pantsatt av Anders på Hammarvoll (s.d.), og 13 daler i rede penger, betalt av stesønnen Anders for såkorn. Formue: 271 daler 4 skilling.
Stesønnen Knut fordret arvemidler etter sin avdøde bror Søren i dødsboet til mora, hvis skifte ikke var sluttet da hennes mann Jørn døde. Hans arvinger gikk med på å gi Knut 10 daler og Ingers øvrige arvinger 7 daler. Samlet gjeld: 93 daler 1 ort 18 skilling. Arv: 177–2–10, fordelt på mora og søsknene.6
Knut var trolig bruker på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1711, sammen med broren Anders. Knut kaltes Eide i 1716 og 30.3,1,2 I Bygdebok for Eid står: 7 mann rodde om natta, meir eller mindre fulle, i ein skral båt frå festarøl for Anders Hatle (Anders Knutsson) på Hammervoll. Knut Eide (trolig Knut Jonsson) laga bråk og skuva Anders Hatle i sjøen. Då han ville kravle seg om bord att, fyltest båten med sjø og sokk. Olav Norvik drog kamphanen Knut Eide og Anders Hatle på land, Anders Eide (Anders Persson) flaut, og Søren Eide (Søren Eriksson) klamra seg til kvelvet. Men 2 menn frå Hatle drukna, Lars Sjurdsson og Per Ellingsson, fortel rettsreferatet frå forhøyret etterpå. Dette hendte 28. april 1715. I juni ble Anders Olsson på Hammarvoll bøtelagt 3 lodd sølv for å ha skjenket karene fulle.7,3,8
Knut Jonsson på Eide ble den 6. februar 1716 dømt til landsforvisning og tap av boslodd (halvparten av felleseiet unntatt jord) for annen gangs leiermål som gift mann. Han eide da 1 våg 1 pund 7 merker odelsjord (med bygselrett) i Eide; men det ble holdt skifte, og kona satt igjen med bare 12 merker etter at gjelden var trukket fra.1,9
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.10,11
Knut Jonsson solgte odelsretten på Øvre Eide den 20. februar 1730 til Anders Persson.2,3

Knut døde trolig i 1733 på Eide.3

Kilder/noter

 1. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 31–33, sikt og sakefall 1717. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290185
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/105/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 418.
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397
 9. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 31–33, sikt og sakefall 1717. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290188
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Brit Jonsdotter i Breivika1,2

K, #12649, ( - før 1709)
Far*Jon Olsson på Eide2 (c 1633 - f 1675)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide2,1 ( - c 1708)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Elling Olsson i Breivika (c 1657 - )
Hun hadde barn, og tre døtre er indirekte nevnt i et skjøte.1,3 
BarnAnnet navn: Brit Jonsdotter på Eide.2
Brit giftet seg med Elling Olsson.

Brit døde før 1709.1,2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Søren Jonsson på Eide1,2

M, #12650, ( - før 1709)
Far*Jon Olsson på Eide2 (c 1633 - f 1675)
Mor*Inger Knutsdotter på Eide2 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megSøren døde før 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 153 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/160/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485

Jørn Andersson på Eide1,2,3

M, #12651, (ca. 1661 - 1709)
Far*Anders Larsson på Sogge5
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge4 ( - e 1709)

Familie

Inger Knutsdotter på Eide ( - c 1708)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Jørn Andersson på Sogge.5
Jørn ble født ca. 1661.5 Han bodde hos Anders Larsson og Anne Åmundsdotter på Sogge, Grytten, i 1666.5,6
Inger Knutsdotter på Eide stevnet Ola Olsson på Hegerholmen til tinget i Romsdal den 13. oktober 1696. Han skyldte hennes avdøde mann 3 daler. Jørn Andersson representerte Inger.7

Jørn Andersson kjøpte 1 våg 18 merker fisk, 2¼ mark smør og 1 ort 6 skilling årlig landskyld (med bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 2. desember 1697 av Inger Knutsdotter. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter.8
Jørn giftet seg med Inger Knutsdotter på Eide.1,4,3 Jørn Andersson på Eide utstedte på sin kone Inger Knutsdotters vegne forskrivelse til hennes søster Kari Knutsdotter på Frisvoll på deres felles odelsjord på Eide den 12. desember 1700 eller 1701. Dokumentet ble tinglyst 24. januar 1702.1
Han og Inger var brukere på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1701. De hadde en tjenestedreng. Hennes sønn Anders (og trolig dennes halvbror Knut) hadde overtatt bruket i 1711.9,3 Jørn Andersson på Eide var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1709.2

Jørn døde i 1709 på Eide.2,4 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mai 1709. Kreditorer: Åge Audensson, Søren Eriksson på Eide, Anders Persson på Eide, Lars Sjurdsson på Hatle, Knut Bendiksson, Ingebjørg Jonsdotter på Straume, Knut Jonsson på Bakke, Jon Persson på Eide, Ola Endresson på Sogge, Erik Persson, Ingebrigt Olsson og Erik Knutsson på Frisvoll o.a. Arvinger: Anne Åmundsdotter på Sogge, Lars Andersson på Hovde, Anders Andersson, Anders Olsson på Sogge, Anne Andersdotter og Beret Andersdotter. I boet var blant annet kua Durei (2 daler 2 ort), kua Raudyr (2 daler 3 ort), kua Ringrei (2 daler 3 ort), kua Lukrei (2 daler 3 ort), kua Plomma (2 daler 2 ort), kua Rydyr (2 daler 3 ort), kua Kullmørk (2 daler 3 ort), kua Måsrei (2 daler 2 ort), kua Terna (2 daler 2 ort), forskjellige ting presten Rumohr hadde pantsatt for 30 daler, halvparten av gårdsbruket med bygselrett (53 daler 2 ort), 19 merker odelsjord (uten bygsel) i Nedre Eide (6 daler 8 skilling), en gammel kopperkjele på 2 pund (2 daler 2 ort), pantsatt av Anders på Hammarvoll (s.d.), og 13 daler i rede penger, betalt av stesønnen Anders for såkorn. Formue: 271 daler 4 skilling.
Stesønnen Knut fordret arvemidler etter sin avdøde bror Søren i dødsboet til mora, hvis skifte ikke var sluttet da hennes mann Jørn døde. Hans arvinger gikk med på å gi Knut 10 daler og Ingers øvrige arvinger 7 daler. Samlet gjeld: 93 daler 1 ort 18 skilling. Arv: 177–2–10, fordelt på mora og søsknene.10

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Andersøn Eide i 1709.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 54, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/37/
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610598
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 71 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Eide. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/

Ivar Jakobsson Horgheim1

M, #12652, (ca. 1715 - 1785)

Familie

Marte Eriksdotter på Horgheim (c 1710 - )
De hadde ett barn.2 Ivar ble født ca. 1715.2
Ivar giftet seg den 28. juni 1739 i Grytten kirke med Marte Eriksdotter.2
Han og Marte var brukere på Horgheim, Grytten.2 Ivar Jakobsson Horgheim var lensmann. Han ble drikkfeldig og mistet stillingen og gården.2 Han var skredder.2
Han bodde i Molde i 1756.1
En Iver skredder var fadder ved dåpen til Tosten Torjersson den 27. januar 1782 i Grytten kirke.3

Han bodde i Byneset.2

Ivar døde i 1785.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 88. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610047
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 333.
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 217, Dom: 7ma. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010109

Marte Eriksdotter på Horgheim1

K, #12653, (ca. 1710 - )

Familie

Ivar Jakobsson Horgheim (c 1715 - 1785)
De hadde ett barn.1 Marte ble født ca. 1710.1
Marte giftet seg den 28. juni 1739 i Grytten kirke med Ivar Jakobsson Horgheim.1
Hun og Ivar var brukere på Horgheim, Grytten.1

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 333.

Anne Åmundsdotter på Sogge1

K, #12654, ( - etter 1709)

Familie 1

Anders Larsson på Sogge
De hadde seks barn, hvorav fem er nevnt i et skifte.1 
Barn

Familie 2

Ola Endresson på Sogge (c 1659 - )
Ett barn levde i 1709.1 
BarnAnne giftet seg med Anders Larsson.
Hun og Anders var brukere på Sogge, Grytten, i 1666. Jørn Andersson og Lars Andersson bodde også der. Anders var fremdeles bruker i 1669.2,3
Anne giftet seg med Ola Endresson.1
Hun og Ola var brukere på Sogge Austigard, Grytten, i 1701. Anders Olsson bodde også der. De hadde en tjenestedreng. Ola og Anne bodde fremdeles på Sogge i 1709.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 39 daler 1 ort 20 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 54, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/37/
 3. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610598
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 248, Sogge øst i gaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/136/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Ola Endresson på Sogge1,2

M, #12655, (ca. 1659 - )

Familie

Anne Åmundsdotter på Sogge ( - e 1709)
Ett barn levde i 1709.1 
BarnOla ble født ca. 1659.2
Ola giftet seg med Anne Åmundsdotter på Sogge.1
Han og Anne var brukere på Sogge Austigard, Grytten, i 1701. Anders Olsson bodde også der. De hadde en tjenestedreng. Ola og Anne bodde fremdeles på Sogge i 1709.2,1
Anders Olsson fikk bygselseddel på 2 våger 1 pund 20 merker på Sogge, Grytten, fra Georg Christian von Schultz den 4. oktober 1702. Faren til Anders lot ham overta bygselen. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 9. juli.3
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 1 daler.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 248, Sogge øst i gaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/136/
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 105 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660106
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/

Lars Andersson på Hovde1,2

M, #12656, (ca. 1663 - 1735)
Far*Anders Larsson på Sogge3,2
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge1,2 ( - e 1709)Annet navn: Lars Andersson på Sogge.3
Lars ble født ca. 1663.3 Han bodde hos Anders Larsson og Anne Åmundsdotter på Sogge, Grytten, i 1666.3,4
Han var bruker på Øvstegarden, Nedre Hovde, Voll, i 1709. Han bodde fremdeles på Hovde i 1718.1,5,2
Han var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 39 daler 1 ort 20 skilling.6

Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.7,8

Lars døde i 1735 i Voll.5

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 54, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/37/
 4. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610598
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 336. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#339
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Anders Andersson på Kavli1,2

M, #12657, ( - etter 1718)
Far*Anders Larsson på Sogge1
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge2,1 ( - e 1709)Han var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 39 daler 1 ort 20 skilling.3

Han drev trolig et bruk på 1 våg 1 pund på Ytre Kavli, Hen, i 1718.1,4,5
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.6,7

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 4. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Romsdals Otting, Inder Kaflie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291042
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Anders Larsson på Sogge1,2

M, #12658

Familie

Anne Åmundsdotter på Sogge ( - e 1709)
De hadde seks barn, hvorav fem er nevnt i et skifte.4 
BarnAnders giftet seg med Anne Åmundsdotter.
Han og Anne var brukere på Sogge, Grytten, i 1666. Jørn Andersson og Lars Andersson bodde også der. Anders var fremdeles bruker i 1669.2,1

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610598
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 54, nr. 10. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/37/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/

Anders Olsson på Sogge1,2,3

M, #12659, (ca. 1684 - ca. 1718)
Far*Ola Endresson på Sogge3 (c 1659 - )
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge4,2 ( - e 1709)

Familie

Eli Roesdotter på Bakke ( - c 1719)
De hadde ett barn.7,11,10,12 
BarnAnders ble født ca. 1684.3 Han bodde hos Ola Endresson og Anne Åmundsdotter på Sogge Austigard, Grytten, i 1701.3,4 Anders Olsson fikk bygselseddel på 2 våger 1 pund 20 merker på Sogge, Grytten, fra Georg Christian von Schultz den 4. oktober 1702. Faren til Anders lot ham overta bygselen. Seddelen ble utstedt på Vestnesgarden, og tinglyst 9. juli.5
Han var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 19 daler 2 ort 22 skilling. Han fordret også 1 daler.6

Anders giftet seg med Eli Roesdotter på Setnes.7
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.8,9

Anders døde ca. 1718.10

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 154 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/162/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 248, Sogge øst i gaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/136/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 105 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660106
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 269.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/135/

Ola Ivarsson på Bakke1

M, #12660, ( - ca. 1719)
Far*Ivar Olsson i Torvika1 (c 1673 - 1762)

Familie

Eli Roesdotter på Bakke ( - c 1719)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Ola Ivarsson i Torvika.
Ola giftet seg med Eli Roesdotter.1

Ola døde ca. 1719 på Soggebakke, Grytten.1 Det ble holdt skifte etter ham og Eli den 10. juni 1719. Arvinger: Ivar Olsson i Torvika og Roe Andersson. Arv: 224 daler 3 ort 12 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a–121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/

Eli Roesdotter på Bakke1

K, #12661, ( - ca. 1719)
Mor*Brit Olsdotter på Setnes2 (c 1670 - 1742)

Familie 1

Anders Olsson på Sogge (c 1684 - c 1718)
De hadde ett barn.3,2,1,5 
Barn

Familie 2

Ola Ivarsson på Bakke ( - c 1719)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Eli Roesdotter på Setnes.2
Eli giftet seg med Anders Olsson på Sogge.3
Eli giftet seg med Ola Ivarsson i Torvika.1

Eli døde ca. 1719 på Soggebakke, Grytten.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 10. juni 1719. Arvinger: Ivar Olsson i Torvika og Roe Andersson. Arv: 224 daler 3 ort 12 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 269.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a–121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/135/

Brit Olsdotter på Setnes1,2,3

K, #12662, (ca. 1670 - 1742)

Familie

Fire barn er nevnt i et skifte.1 
BarnBrit ble født ca. 1670.3
Hun bodde på Setnes, Grytten, i 1738.2
Hun var fadder ved dåpen til Eli Roesdotter på Reiten den 13. juli 1738 i Grytten kirke.2


Brit døde i 1742 på Setnes.3 Det ble holdt likpreken over henne den 5. januar 1742.3 Det ble holdt skifte etter henne den 3. desember 1750. Arvinger: Anne Roesdotter og Eli Roesdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342

Anne Andersdotter på Sogge1

K, #12663, ( - før 1718)
Far*Anders Larsson på Sogge
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge1 ( - e 1709)Hun var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 19 daler 2 ort 22 skilling. Hun fordret også 2 ort i lønn.2


Anne døde før 1718.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Beret Andersdotter på Øygarden

K, #12664
Far*Anders Larsson på Sogge
Mor*Anne Åmundsdotter på Sogge1 ( - e 1709)

Familie

Erik Persson på Øygarden (c 1670 - 1746)Annet navn: Beret Andersdotter på Sogge.1
Beret giftet seg med Erik Persson på Øygarden.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 19 daler 2 ort 22 skilling.4
Erik bodde på Hanekamhaug, Grytten, i 1718. Gården ble kalt Øygarden.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/

Erik Persson på Øygarden1,2

M, #12665, (ca. 1670 - 1746)Erik ble født ca. 1670.2
Erik giftet seg med Beret Andersdotter på Sogge.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 2 ort.4
Erik bodde på Hanekamhaug, Grytten, i 1718. Gården ble kalt Øygarden.1
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.5,6

Erik døde i 1746 på Hanekamhaug.2 Det ble holdt likpreken over ham den 12. juni 1746 i Grytten kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Pedersøn Ødegaard i 1746.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610360
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Ola Sørensson på Eide1

M, #12666, ( - omkr. 1650)
Far*Søren Eide1
8. tippoldefar til meg

Familie

Brit Eide ( - e 1657)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1620. Frem til 1635 drev han sammen med faren. Ola skattet for fire tjenestefolk i 1645 (det vanlige var to). Han stod fremdeles som leilending i 1647. Ti år senere var bruket delt mellom enka og sønnen Erik.1
Ola giftet seg med Brit.1 Ola Sørensson på Eide var lensmann.1

Ola døde omkr. 1650 på Eide, Eid i Romsdal.1
Det ble holdt skifte etter Brit Olsdotter på Eide den 26. juli 1727. I boet var 1 våg 1 pund 18 4/9 mark med 1 pund 16 merker overbygsel i bruket, sølvskje på 2 lodd, ditto merket OSS (Ola Sørensson), ditto merket ASd, ditto merket TES og OCS, kopperkjele o.a (TES står kanskje for Trond Eriksson, en ukjent bror av Søren). Aktiva: 197 daler 1 ort 11 skilling. Passiva: 10–2–0. Arv: 186–3–11.2

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a–464 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478

Brit på Eide1

K, #12667, ( - etter 1657)
8. tippoldemor til meg

Familie

Ola Sørensson på Eide ( - o 1650)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit giftet seg med Ola Sørensson på Eide.1
Hun var bruker på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1657. Brit hadde overtatt halve bruket etter mannen og skattet for én av de to største buskapene i sognet. Sønnen Jon hadde tatt over driften i 1661.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484

Søren på Eide1

M, #12668
9. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, i 1597. Søren eide 2 pund 21 merker jordegods som andre brukte. I 1603 skattet han av en flomsag og rapporterte 70 tylfter bord. Søren ble ført i skattelister helt til 1635. Sønnen overtok bruket.2,1

Kilder/noter

 1. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650438
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=484

Serianna Olsdotter Herje1,2

K, #12669, (8. april 1880 - 14. januar 1958)
Far*Ola Ellingsson Herje1 (1834 - 1896)
Mor*Anne Knutsdotter Herje1 (1843 - 1926)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Torvik (1877 - 1956)
De hadde ett barn.2 
BarnSerianna ble født den 8. april 1880 på Ytre Herje, Veøy.3,1
Serianna giftet seg i 1914 med Ivar Torvik.2,1 Hennes navn som gift var Serianna Torvik.3
Serianna, Arne og Ivar Torvik (foto fra Bygdebok for Holm sokn)


Serianna døde den 14. januar 1958.3,2 Hun ble gravlagt den 21. januar 1958 i Tøndergård gravlund, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 740.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299
 3. [S497] Gravminnebasen: id 3928486.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 749. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#750

Knut Knutsson Herje1,2

M, #12670, (1815 - 1888)
Far*Knut Botolvsson på Stanganeset3 (1779 - 1832)
Mor*Anne Ivarsdotter på Stanganeset3 (c 1784 - 1845)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Matsdotter Herje (c 1817 - 1909)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Knut Knutsson på Stanganeset.3
Knut ble født i 1815 på Stanganeset, Veøy.3
Han var husmann i Einen, Ytre Herje, Veøy, fra ca. 1838.1
Knut giftet seg i 1839 med Kari Matsdotter på Våge.1 Knut Knutsson Herje var bygningsmann om sommeren og bryggeformann i Grip om vinteren.1

Knut døde i 1888.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 771. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#772
 2. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 15.6.1996.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 777.

Anne Ivarsdotter på Stanganeset1

K, #12671, (ca. 1784 - 1845)

Familie

Knut Botolvsson på Stanganeset (1779 - 1832)
De hadde fem barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1784.1
Anne giftet seg i 1809 med Knut Botolvsson på Hunnes.1
Hun og Knut var brukere på Stanganeset, Veøy, fra ca. 1809. Han drev gården resten av livet. Sønnen Botolv fikk skjøte i 1841.1,2

Anne døde i 1845 på Stanganeset.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 777.
 2. [S994] Rødven mini. 1818–46: s. 190, 1831–32, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16048&idx_id=16048&uid=ny&idx_side=-53

Kari Matsdotter Herje1

K, #12672, (ca. 1817 - 1909)

Familie

Knut Knutsson Herje (1815 - 1888)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Matsdotter på Våge.1
Kari ble født ca. 1817.1 Hennes hjemsted var på Vågstranda, Veøy.1
Kari giftet seg i 1839 med Knut Knutsson Herje.1

Kari døde i 1909.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 771. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#772

Anne Knutsdotter Herje1

K, #12673, (1843 - 1926)
Far*Knut Knutsson Herje1 (1815 - 1888)
Mor*Kari Matsdotter Herje1 (c 1817 - 1909)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Ellingsson Herje (1834 - 1896)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnne ble født i 1843 på Ytre Herje, Veøy.1
Anne giftet seg i 1870 med Ola Ellingsson Herje.2

Anne døde i 1926.2

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 771. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#772
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 740.

Ivar Torvik1,2,3,4

M, #12674, (18. juni 1877 - 9. september 1956)

Familie

Serianna Olsdotter Herje (1880 - 1958)
De hadde ett barn.8 
BarnIvar ble født den 18. juni 1877 på Gjerdset, Eid i Romsdal.2,1,5 Han var elev på Norges landbrukshøgskole, Ås, fra 1899 til 1901.6,1 Han var utskiftningsmann i 1900. Ivar var utskiftningsassistent i Romsdal fra 1902 til 14 og utskiftningsformann i Nordland og Trøndelag fra 1915 til 42.1,6,7,8
Ivar Torvik kjøpte på Brynjelgarden, Torvika, Eid i Romsdal, i 1910. Han overtok fra dødsboet etter morbroren for 3 200 kroner og kår til morsøstera.7
Ivar giftet seg i 1914 med Serianna Olsdotter Herje.8,4
Serianna, Arne og Ivar Torvik (foto fra Bygdebok for Holm sokn)


Ivar døde den 9. september 1956.2,7 Han ble gravlagt den 15. september 1956 i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Aas, under gnr. 42, bnr. 1, Hovedbygningen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037025000182
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ivar Torvik.
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Eid (Rauma), gnr. 10, Torvik, bnr. 4, Torvik. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=422&gnr=10
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 740.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#208
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 749. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#750
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 295. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#298
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299

Arne Inge Torvik1,2

M, #12675, (18. april 1915 - 12. august 2008)
Far*Ivar Torvik2,3 (1877 - 1956)
Mor*Serianna Olsdotter Herje2,3 (1880 - 1958)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Agnes Faldet (1917 - 2009)
De hadde tre barn.2 
BarnArne Inge ble født den 18. april 1915.1,3
Serianna, Arne og Ivar Torvik (foto fra Bygdebok for Holm sokn)
Han ble utdannet sivilingeniør på Norges tekniske høgskole, Trondheim, i 1939.3,2
Arne Inge giftet seg i 1945 med Agnes Faldet.2 Arne var byggeleder på Årdal og Sunndal verk, Sunndal, fra 1951 til 1954.3 Han var overingeniør i Statens vegvesen fra 1954.3 Arne og Agnes bodde i Molde fra 1954.3 Arne eide på Brynjelgarden, Torvika, Eid i Romsdal, fra 1956.2 Arne var veisjef i Møre og Romsdal fra 1968 til 1982.2

Arne Inge døde den 12. august 2008.1 Han ble gravlagt den 22. august 2008 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Arne Inge Torvik.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 749. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#750

Agnes Faldet1

K, #12676, (6. august 1917 - 13. januar 2009)

Familie

Arne Inge Torvik (1915 - 2008)
De hadde tre barn.3 
BarnAgnes ble født den 6. august 1917.2,1
Agnes giftet seg i 1945 med Arne Inge Torvik.3 Hennes navn som gift var Torvik.2 Agnes og Arne bodde i Molde fra 1954.4

Agnes døde den 13. januar 2009.2 Hun ble gravlagt den 23. januar 2009 i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3928484.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Agnes Torvik.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 749. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#750

Ivar Torvik1

M, #12677
Far*Arne Inge Torvik1 (1915 - 2008)
Mor*Agnes Faldet1 (1917 - 2009)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299

Kari Torvik1

K, #12678
Far*Arne Inge Torvik1 (1915 - 2008)
Mor*Agnes Faldet1 (1917 - 2009)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#299

Hans Rasmusson på Horrem1

M, #12679Han bodde på Horrem, Aukra, i 1589. En Hans stod som bruker der i 1610.1,2

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I [1947]: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#313
 3. [S1412] Haram bygdebok I [1947]: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301

Tore Jonsson på Småge1

M, #12680, ( - etter 1589)

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I [1947]: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302
 2. [S1412] Haram bygdebok I [1947]: andre halvbandet, s. 52. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#301

Brit Rasmusdotter på Gjøsund1

K, #12681, ( - etter 1599)

Familie

Johans Eiriksson på Gjøsund ( - e 1599)Brit giftet seg med Johans Eiriksson på Ulla.1
Hun og Johans bodde på Gjøsund, Vigra, i 1599.1

Kilder/noter

 1. [S1412] Haram bygdebok I [1947]: andre halvbandet, s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014091106037#302

Beret Olsdatter1

K, #12682, (ca. 1757 - )
Far*Ola Robertssen på Molde1 (c 1697 - 1764)
Mor*Ingeborg Persdatter1 ( - e 1775)Beret ble født ca. 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Robertssen den 4. januar 1765.1
Hun var myndling av Anders Nilssen i 1765.1
Ei Birrith Ols D: Moldegaard (i sitt 17 år) ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 475.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112

Sofia Olsdotter Helt1

K, #12683, ( - etter 1713)
Far*Ola Ivarsson Helt2 ( - c 1705)
Mor*Sofia Hansdotter Gyl1 (c 1663 - )Hun var arving ved skiftet etter Margrete Sofia Olsdotter den 22. mars 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 22. mars.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.

Siri på Rød1

K, #12684, ( - etter 1713)
7. tippoldemor til meg

Familie

Anders Gudmundsson på Rød (c 1636 - c 1713)
Fire barn levde i 1713.1 
BarnSiri giftet seg med Anders Gudmundsson på Rød.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Gudmundsson på Rød den 1. juli 1713. I skifteekstraktet står Engebrigt Røe, og barna kalles Engebrigtsøner, men det må være feilskrift. Barnas arv: 26 daler 1 ort 12 skilling. De minste bodde hjemme.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 1. juli.

Gudmund Andersson på Rød1

M, #12685, (ca. 1705 - )
Far*Anders Gudmundsson på Rød1,2 (c 1636 - c 1713)
Mor*Siri Rød2 ( - e 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megGudmund ble født ca. 1705 på Rød, Aukra.1
Gundmund var arving ved skiftet etter Anders Gudmundsson på Rød den 1. juli 1713. I skifteekstraktet står Engebrigt Røe, og barna kalles Engebrigtsøner, men det må være feilskrift. Barnas arv: 26 daler 1 ort 12 skilling. De minste bodde hjemme.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 1. juli.

Gudmund Andersson på Rød1

M, #12686, (ca. 1655 - mellom 1666 og 1713)
Far*Anders Gudmundsson på Rød1 (c 1636 - c 1713)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megGudmund ble født ca. 1655.1

Gudmund døde mellom 1666 og 1713.1,2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 1. juli.

Salamon Olsson på Seter1,2,3

M, #12687, (ca. 1665 - ca. 1726)

Familie 1

Eli Jakobsdotter på Seter ( - c 1713)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Salamon Olsson på Horrem.4
Salamon ble født ca. 1665 på Horrem, Aukra.4,5
En Sallemon Olsen var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 ort 18 skilling.6

Salamon giftet seg med Eli Jakobsdotter på Seter.3
Han og Eli var brukere på Seterhaugen, Seter, Aukra, i 1701.2,1 Salamon Olsson på Seter ble stevnet til tinget i Bud den 11. oktober 1707.7
Han var arving ved skiftet etter Eli Jakobsdotter på Seter den 5. juli 1713.3

Salamon giftet seg med en uregistrert person.

Salamon døde ca. 1726 på Seter, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 161, Setter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/92/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 535, nr. 16. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/278/
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#313
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/5/

Eli Jakobsdotter på Seter1,2

K, #12688, ( - ca. 1713)

Familie 1

Erik Kristoffersson på Seter (c 1615 - c 1684)
De hadde to barn.1,2 
Barn

Familie 2

Salamon Olsson på Seter (c 1665 - c 1726)
De hadde ikke barn.2 Eli giftet seg med Erik Kristoffersson.1
Hun og Erik var brukere på Seterhaugen, Seter, Aukra, i 1661. Han drev halve bruket til ca. 1669 og deretter hele. Etter Eriks død overtok Eli.1
Eli giftet seg med Salamon Olsson på Horrem.2
Hun og Salamon var brukere på Seterhaugen i 1701.3,1

Eli døde ca. 1713 på Seter, Aukra.2 Det ble holdt skifte etter henne den 5. juli 1713. Kreditor: Knut Bendiksson. Arvinger: Salamon Olsson, Anders Eriksson i Vikan, Nils Kristoffersson og Eli Kristoffersdotter (Christopher Erichs' barn). Barn og barnebarns arv: 16 daler 3 ort 3 skilling.2

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Sætter i 1713.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 161, Setter. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/92/

Erik Kristoffersson på Seter1

M, #12689, (ca. 1615 - ca. 1684)

Familie

Eli Jakobsdotter på Seter ( - c 1713)
De hadde to barn.1,2 
BarnErik ble født ca. 1615.1
Erik giftet seg med Eli Jakobsdotter.1
Han og Eli var brukere på Seterhaugen, Seter, Aukra, i 1661. Han drev halve bruket til ca. 1669 og deretter hele. Etter Eriks død overtok Eli.1

Erik døde ca. 1684 på Seter, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.

Anders Eriksson i Vikan1

M, #12690, (ca. 1664 - )
Far*Erik Kristoffersson på Seter2 (c 1615 - c 1684)
Mor*Eli Jakobsdotter på Seter1,2 ( - c 1713)Annet navn: Anders Eriksson på Seter.2
Anders ble født ca. 1664 på Seter, Aukra.2
Han bodde i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1713.1
Han var arving ved skiftet etter Eli Jakobsdotter på Seter den 5. juli 1713.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405

Kristoffer Eriksson i Bjørnsund1,2

M, #12691, (ca. 1657 - ca. 1709)
Far-?*Erik Kristoffersson på Seter (c 1615 - c 1684); trolig3
Mor-?*Eli Jakobsdotter på Seter ( - c 1713); trolig4,3

Familie 2

Beret Knutsdotter i Bjørnsund ( - e 1710)
Ingen barn levde i 1710.2,7 Kristoffer ble født ca. 1657.3,5
Han var trolig bruker på bnr. 6, Jendem, Vågøy, i 1685. En annen mann skal ha overtatt bygselen i 1696, men denne Kristoffer stod fremdeles som bruker på Jendem i 1701.6,5
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.7
Kristoffer giftet seg med Beret Knutsdotter på Aure.2
Han var husmann i Bjørnsund, Vågøy, i 1708.1

Kristoffer døde ca. 1709 i Nørdre Bjørnsund, Vågøy.2,8 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mars 1710. Kreditorer: Henrik Pålsson og Isak Knutsson på Helset o.a. Arvinger: Beret Knutsdotter, Nils Kristoffersson og Eli Kristoffersdotter. Formue: 15 daler. Enka fikk 3 daler for mannens begravelse. Samlet gjeld: 13 daler 4 skilling. Arv: 1 daler 3 ort 20 skilling, fordelt på enka og Kristoffers to barn.9

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 28 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/29/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#405
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 172, Jendem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/98/
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 382.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/
 8. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 85.
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/

Per Matsson Seter1,2,3

M, #12692, (ca. 1731 - 1795)Per ble født ca. 1731 på Seter, Aukra.1 Per Matsson Seter, Ragnhild Knutsdatter o.a. tjente hos Nils Piersson og Johanne Ivarsdatter på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762. Per tjente samme sted i 36 år.2,3
Han ble kalt Per hos madam Piersson, nevnt 1771.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771.5


Per døde i 1795 på Nerbøen, Aukra, hos halvsøstera Inger Olsdotter.1,6 Han ble gravlagt den 10. desember 1795.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Sæter i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 110. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650599
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#416
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 726. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650367
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 238 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/256/

Nils Andersson Mek1,2,3,4

M, #12693, (ca. 1666 - )

Familie

Eli Nilsdotter under Berget ( - c 1741)
De hadde ett barn (ved skiftet etter Eli, dattera og svigersønnen fikk deres barn arven etter faren, mora og mormora).8,9 
BarnNils ble født ca. 1666.2
Niels Andersen udi Molde fieren ble 6. oktober 1690 oppnevnt til skysskaffer i Molde.5

Han bodde i Molde i 1701, østenfor elva.2
Nils Andersson Mek kjøpte hus under Berget, Molde, den 20. desember 1701 av Ola Knutsson. Selgerens avdøde foreldre hadde bodd der. Skjøtet ble tinglyst 18. januar 1702.1,6
Nils giftet seg med Eli Nilsdotter. Nils Andersson på Haugan ble beskikket til skysskaffer i stedet for Nils Andersson Mek den 18. januar 1702 i Molde.1
Annet navn: Nils under Berget, nevnt 1705.7
Ola Finnsson fikk bygselseddel på en grunn under Moldegård i Molde den 6. juni 1705. Tomten strakte seg 18 alen fra Nils under Berget og var i denne lengden innplanket til kjørselveien (gaten). Seddelen ble tinglyst 16. oktober.7
Nils bodde under Berget i 1705. Han svarte husmannsskatt i 1707. Nils og kona bodde samme sted i 1711.7,6,4

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/110/
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 131 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/132/
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 5. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650476
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/142/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a.

Robert Johnsson Tou1,2,3,4

M, #12694, (ca. 1614 - 1690)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnRobert ble født ca. 1614.5,4 Hans hjemsted var i Skottland.6 Han var skipper.6
Han bodde i Molde i 1664 sammen med Robert Robertsson og Johan Robertsson.5,4
Robert Johnsson Tou kjøpte grunnen på mnr. 132, innpå Gata, Molde, av Ola Larsson på Molde.7

Robert døde i 1690 i Molde. Den 26. november ble det betalt 2 ort til kirken for leie av begge likkledene.3
Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou solgte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132 ca. 1701 til Hans Persson. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.7,8,9


     Navnet hans ble skrevet Robert tueff i 1665 (se sønnen Villum).4

     Navnet hans ble skrevet Robbert thu i 1707 (post mortem).10

     Robert Johnsson Tou og Villum Johansson Tou var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191194
 2. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087
 3. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 4 b.
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 136. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=139
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137
 11. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 9.

Ola Villumsson Tou1,2

M, #12695, (ca. 1688 - )
Far*Villum Villumsson Tou2,1 (o 1650 - c 1721)
Mor*Mali Olsdotter
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1688.1 Han bodde hos Villum Villumsson Tou i Vågøy i 1701.1 Ola Villumsson bodde trolig hos Villum Robertsson og Elen Jakobsdotter i Molde i 1711.3
Han var arving ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721: 1 daler 11 3/5 skilling.4
Han var verge for Marit Villumsdotter i 1721.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 2 ort, utlagt i en parykk.5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 172, Huusmand. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/98/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131

Katrina Villumsdotter Tou1

K, #12696, ( - etter 1711)
Far*Villum Robertsson Tou1 (c 1642 - c 1723)
Mor*Elen Jakobsdotter ( - f 1723)Katrina Villumsdotter bodde hos Villum Robertsson og Elen Jakobsdotter i Molde i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/

Valborg Villumsdotter Tou1

K, #12697, ( - etter 1711)
Far*Villum Robertsson Tou1 (c 1642 - c 1723)
Mor*Elen Jakobsdotter ( - f 1723)Valborg Villumsdotter bodde hos Villum Robertsson og Elen Jakobsdotter i Molde i 1711.1

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/

Ola Larsson på Molde1,2,3

M, #12698, (ca. 1602 - )
Far*Lars Asgautsson på Molde4,5 ( - e 1612)

Familie

Kona levde i 1645, men han hadde sju morløse barn i 1664.3,15 Ola ble født ca. 1602 på Moldegård, Bolsøy.2,6
Ola giftet seg med en uregistrert person.3 Han var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1645 til 1647.3,7
Han var bruker på Moldegård i 1645. De hadde tre tjenestekarer og to -jenter. I 1647 eide og brukte Ola 3 våger 1 pund odel med bygselrett, og skattet for Molde sag, mens i 1661 var pundet brukt av en Albrekt. Ola drev fremdeles 3 våger i 1664, men i 65 og 66 brukte Ola 1½ våg og kapteinen 1 våg 2 pund av denne jorden. I 1667 var Ola ute av skattelistene.3,8,9,10,2,11,12,13
Ola Larsson gav festeseddel på en plass i Moldefjæra, Moldegård, Bolsøy, til Knut Olsson kiper den 29. april 1661.14

Ola Larsson på Molde klaget inn Johan Frederik von Beverlov den 12. juni 1664. Kapteinen hadde fått utlagt en annen gård av fogden, men var innkvartert hos Ola og hadde okkupert husene på odelsgården hans, Molde – en ny skorsteinsstue, en sengebod og et stabbur – slik at familien måtte bo i en nesten 200 år gammel falleferdig røykstue. «Kapteinen truer hans to sønner til å arbeide for seg, og de må hogge tømmer og bygge på husene. Dessuten holder kapteinen hester og fe på garden.» Ola fikk medhold.15
Ola Larsson på Molde solgte grunnen på mnr. 132, innpå Gata, Molde, til Robert Johnsson Tou.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 192. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/106/
 3. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 3. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660662
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 207. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=210
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 12.
 6. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 223, Molde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010118
 7. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Fullgårder, Fanne Ottingh, Mollde. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620419
 8. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 142. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013061706093?page=143
 9. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 73, bekkesager. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620454
 10. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 9, nr. 5. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062?page=12
 11. [S1835] Trondheim stiftamtstueregnskap 1665 (#13): litra Z, Romsdal leilendingsskatt 1665. Fane Otting, halffuegaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708330740
 12. [S1728] Trondheim stiftamtstueregnskap 1666 (#17): litra E E, Romsdal leilendingsskatt 1666. Fanne Otting, Halffuegaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708350180
 13. [S1727] Trondheim stiftamtstueregnskap 1667 (#21): litra U, Romsdal leilendingsskatt 1667. Fanne Otting, Halffue Gaarder. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709310361
 14. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650507
 15. [S1950] Norske kongebrev [1-]3: s. 173, nr. 158. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205125?page=26

Mali Olsdotter1

K, #12699
Far*Ola Johansson på Sande2 (c 1615 - c 1682)
Mor*Synnøv Olsdotter på Sande2
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Villum Villumsson Tou (o 1650 - c 1721)
Han hadde tre barn (men det er usikkert hvem av konene som var mor til dattera).6 
BarnAnnet navn: Mali Olsdotter på Sande.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 5 daler 2 ort 13 skilling. Hun fordret også 10 daler i resterende morsarv.3

Mali giftet seg ca. 1683 med Villum Villumsson Tou. På tinget i Vågøy i 1682 ble han bøtelagt 2 daler 1 ort grunnet for tidlig samleie med sin forlovede.1,4,5
Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 4. [S1415] Romsdal sakefallsregnskap 1682: Vaagø Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29779/3/
 5. [S1415] Romsdal sakefallsregnskap 1682: ekstrakt, Vågøy åttings høstting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29779/8/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/

Ola Johansson på Sande1,2

M, #12700, (ca. 1615 - ca. 1682)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Synnøv Olsdotter på Sande
Fire barn levde i 1682.1 
BarnOla ble født ca. 1615.2
Ola giftet seg med Synnøv Olsdotter.1
Ola giftet seg med Mildrid Persdotter.1
Han var bruker på Sande, Vågøy, i 1665. Bruket var på 1 våg 6 merker.2
I manntallet av 1666 står han som bruker på Sande. Knut Olsson, Johan Olsson og Per Olsson var også der.3

Ola døde ca. 1682 på Sande.1 Det ble holdt skifte etter ham den 27. oktober 1682. Kreditorer: Ivar Andersson og Ola skaffer o.a. Arvinger: Mildrid Persdotter, Johan Olsson, Mali Olsdotter, Per Olsson, Isak Olsson, Synnøv Olsdotter, Eli Olsdotter, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter. Verge: Ola Knutsson på Hol. I boet var blant annet et forgylt sølvbelte på 21 lodd (10 daler), et annet sølvbelte (6 daler 2 ort), en sølvskje på 2 lodd (1 daler), en ditto på 2½ lodd (1 daler 1 ort) og 1 våg 8 merker odelsjord i Sande samt 18 merker hos sønnen Per. Formue: 150 daler. Gjeld: 26 daler. Arv: 124 daler, fordelt på enka og de åtte ugifte barna.4

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 175, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/96/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 544, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/283/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/