Ola Olssen Lønset1,2

M, #3601, (14. desember 1786 - )
Far*Ola Olssen Lønset3,2 (c 1750 - 1789)
Mor*Beret Maria Olsdatter3 (c 1748 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født den 14. desember 1786 i Molde.2,4 Ola ble døpt den 21. desember 1786.2
Han var myndling av Peter Henrik Fasmer i 1792.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Olssen Lønset den 7. mars 1792: 12 daler 4½ skilling.3
En Ole Olsen var tjenestedreng hos Nils Jenssen Saulius og Maren Persdatter på mnr. 134, innpå Gata, Molde, i 1801.5
Ola Olssen Lønset ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.1 Han var fengslet på Trondheim tukthus fra 1813 til 1814.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 173 b.
 4. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Ole Lønseth.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 134. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002465

Per Mordal1

M, #3602, (5. mars 1896 - 14. juni 1974)
Far*Anders Mordal2 (1867 - 1957)
Mor*Ivrikke Sørensdotter Fuglset2 (1871 - 1955)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Helga Nustad (1895 - 1979)
BarnPer ble født den 5. mars 1896 i Molde.1,3 Han var bankkorrespondent i Molde i 1919.3
Per giftet seg den 27. oktober 1919 i Molde kirke med Helga Nustad.3
Han og Helga bodde i Molde.2 Per Mordal var sjef for Romsdals Fellesbank i Molde fra 1927 til 1966.2 Han var hjemmefrontleder under annen verdenskrig.2

Per døde den 14. juni 1974.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Per Mordal. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002180451
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=230
 3. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 57.

Andreas Nikolai Sveinssen1,2

M, #3603, (ca. 1822 - 7. juni 1854)
Far*Svein Kristofferssen i Schultzhagen (1797 - 1835)
Mor*Olina Eriksdatter Høvik (1797 - 1867)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Hansdotter (c 1822 - )
BarnAndreas Nikolai ble født ca. 1822.3 Andreas Nikolai og Marit Hansdotter tjente på Nord-Heggdal, Aukra, i 1844.1
Andreas Nikolai fikk barn med Marit Hansdotter i 1844.1 Andreas Nikolai tjente i Aukra i 1846.4
Han var forlover for Ivar Edvard Hanssen og Ingeborg Anna Sveinsdatter, som giftet seg den 20. april 1851 i Molde kirke.5,6,7
Andreas Nikolai Sveinssen var arbeider i Molde.3

Andreas Nikolai døde ugift den 7. juni 1854 i Molde.3 Han ble gravlagt den 13. juni 1854.3
Ved skiftehjemmelsbrev av 8. januar 1856 (tinglyst 7. april) ble hus med grunn på mnr. 202, Kornhagen, Molde, utlagt Olina Sveinssen som eiendom under skiftet etter hennes avdøde sønn Andreas Nikolai Sveinssen. Hun ble da pålagt å utrede følgende panterettsutlegg: 43 daler 1 ort 19 skilling til den avdødes bror Svein, 23–1–0 til søstera Evensine Lovise, 22–1–16 til søstera Ingeborg Anna, 24–3–0 til søstera Olufine, 12–3–0 til byfogd Bernt Hamre, og 0–3–12 til Marit Hansdatter Djupdal – til sammen 126–4–0.7,8

     Navnet hans ble skrevet Nicolay Svendsen i 1846.4

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 324.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447, 534 & 568.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 568.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 534.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447.
 7. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 257 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22665&uid=ny&idx_side=-262
 8. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 138/9.5.1905. E-side 4, «Eiendomshævdsstævning». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19050509_23_138_1?page=3

Svein Sveinssen1

M, #3604, (3. april 1831 - 1908)
Far*Svein Kristofferssen i Schultzhagen1 (1797 - 1835)
Mor*Olina Eriksdatter Høvik (1797 - 1867)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megSvein ble født den 3. april 1831 i Molde.1,2
Ved skiftehjemmelsbrev av 8. januar 1856 (tinglyst 7. april) ble hus med grunn på mnr. 202, Kornhagen, Molde, utlagt Olina Sveinssen som eiendom under skiftet etter hennes avdøde sønn Andreas Nikolai Sveinssen. Hun ble da pålagt å utrede følgende panterettsutlegg: 43 daler 1 ort 19 skilling til den avdødes bror Svein, 23–1–0 til søstera Evensine Lovise, 22–1–16 til søstera Ingeborg Anna, 24–3–0 til søstera Olufine, 12–3–0 til byfogd Bernt Hamre, og 0–3–12 til Marit Hansdatter Djupdal – til sammen 126–4–0.3,4

Svein giftet seg den 3. juli 1864 med Karen Anna Ellingsdotter på Heggdal.1,2
Han og Karen Anna var innerster på Bakken, Nord-Heggdal, Aukra, i 1865.5 Svein og Karen Anna flyttet til i Vestnes den 30. april 1871.1
Han og Karen Anna var husfolk på Sveinplassen, Øverås, Vestnes, fra ca. 1871. Plassen lå under bnr. 3 og 5. Han drev den til 1903 eller litt etter.6,1
Annet navn: Svein Sveinssen på Øverås.2

Svein døde i 1908.2,1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 256.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 110.
 3. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 257 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22665&uid=ny&idx_side=-262
 4. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 138/9.5.1905. E-side 4, «Eiendomshævdsstævning». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19050509_23_138_1?page=3
 5. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Hegdal Nordre.
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 106, 110 & 111.

Ingeborg Anna Sveinsdatter1,2

K, #3605, (15. januar 1825 - 2. desember 1904)
Far*Svein Kristofferssen i Schultzhagen3,1 (1797 - 1835)
Mor*Olina Eriksdatter Høvik (1797 - 1867)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Edvard Ibsen (1819 - 1894)
BarnIngeborg Anna ble født den 15. januar 1825 i Molde.3,4 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 18. februar 1826.3,5
Hun ble kalt Ingeborg Anna Sveinsdatter i Schultzhagen, nevnt 1838.3 Hun ble konfirmert den 23. september 1838 i Molde kirke. Karakter: temmelig godt. Hun hadde lest Balles lærebok, Herslebs mindre bibelhistorie, 44 evangelier, 20 epistler og 10 salmer.3
Hun var fadder ved dåpen til Svein Nikolaisson den 3. mars 1844 i Aukra kyrkje.6

Ingeborg Anna giftet seg den 20. april 1851 i Molde kirke med Ivar Edvard Hanssen (forlovere: Immanuel Janssen Schnell og Andreas Nikolai Sveinssen).1,5,7
Ved skiftehjemmelsbrev av 8. januar 1856 (tinglyst 7. april) ble hus med grunn på mnr. 202, Kornhagen, Molde, utlagt Olina Sveinssen som eiendom under skiftet etter hennes avdøde sønn Andreas Nikolai Sveinssen. Hun ble da pålagt å utrede følgende panterettsutlegg: 43 daler 1 ort 19 skilling til den avdødes bror Svein, 23–1–0 til søstera Evensine Lovise, 22–1–16 til søstera Ingeborg Anna, 24–3–0 til søstera Olufine, 12–3–0 til byfogd Bernt Hamre, og 0–3–12 til Marit Hansdatter Djupdal – til sammen 126–4–0.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Hans Nikolai Nustad den 30. oktober 1859 i Molde kirke.9,10
Hennes navn som gift var Ibsen, nevnt fra 1865 til 1904.4,11,12
Hun og Ivar Edvard bodde på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865 sammen med Oluf Christian Ibsen, Hans Nikolaus Sverre Ibsen og Anton Edvard Ibsen.11
Hun var fadder ved dåpen til Ovidia Johanne Nustad den 21. september 1867 i Molde.13,14
Ingeborg Anna Ibsen arbeidet med vask og strikking i 1900.15
Hun bodde på mnr. 212, Veita, Molde, i 1900. Huset hadde fire leiligheter. Hun bodde i annen etasje. Eiendommen lå ovenfor Veita og hadde også fjøs og vedbod.15

Ingeborg Anna døde den 2. desember 1904 i Molde, av hjertelammelse.4 Hun ble gravlagt den 7. desember 1904.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 537.
 4. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 178.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447.
 6. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 324.
 7. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 257 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22665&uid=ny&idx_side=-262
 8. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 138/9.5.1905. E-side 4, «Eiendomshævdsstævning». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19050509_23_138_1?page=3
 9. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 116.
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 117.
 11. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, mnr. 112.
 12. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 142/4.12.1894. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/83941021120ba8a0616e82194d2b6f27?page=2
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 186.
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 187.
 15. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 212.

Ivar Edvard Ibsen1,2,3,4

M, #3606, (1819 - 29. november 1894)
Far*Hans Ibsen5 (c 1789 - )

Familie

Ingeborg Anna Sveinsdatter (1825 - 1904)
Barn
Edvard Ibsens dødsannonse i Romsdals Budstikke (skannet av Nasjonalbiblioteket, lisens CC-BY-NC-ND)Ivar Edvard ble født i 1819 i Trondheim.2 Han ble vaksinert mot kopper.6
Annet navn: Ivar Edvard Hanssen, nevnt fra 1851 til 1856.5,7 Han var handelsbetjent iallfall fra 1851 til 1856.8
Ivar Edvard giftet seg den 20. april 1851 i Molde kirke med Ingeborg Anna Sveinsdatter (forlovere: Immanuel Janssen Schnell og Andreas Nikolai Sveinssen).5,6,9
Han var fadder ved dåpen til Hans Nikolai Nustad den 30. oktober 1859 i Molde kirke.10,11
Ivar Edvard Ibsen hadde borgerskap i Molde som kjøpmann. Han gikk konkurs i 1865.3,12
Han og Ingeborg Anna bodde på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865 sammen med Oluf Christian Ibsen, Hans Nikolaus Sverre Ibsen og Anton Edvard Ibsen.3 Ivar Edvard Ibsen var brygge- eller bryggeriarbeider i 1894.1,2

Ivar Edvard døde den 29. november 1894, av drukning.1,2,4 Han ble gravlagt den 7. desember 1894 i Molde.1,2,4

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 183, menn, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080182
 2. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 157.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, mnr. 112.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 142/4.12.1894. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/83941021120ba8a0616e82194d2b6f27?page=2
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 447.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88 & 446.
 9. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 257 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22665&uid=ny&idx_side=-262
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 116.
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 117.
 12. [S1710] Molde bys historie II: s. 47. https://www.nb.no/items/9aa0ef142281ab286052cfa5b8586292?page=50

Eva Mordal

K, #3607, (2. april 1921 - 9. september 2008)
Far*Per Mordal (1896 - 1974)
Mor*Helga Nustad (1895 - 1979)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Oskar Hatlen (1919 - 1985)
De hadde ikke barn.2 Eva ble født den 2. april 1921.1,2 Hun var bankfunksjonær.
Eva giftet seg i 1946 med Oskar Hatlen.2 Hennes navn som gift var Hatlen.1
Hun og Oskar bodde i Molde.2

Eva døde den 9. september 2008.1 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Eva Hatlen.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227.

Helga Mordal

K, #3608, (13. januar 1923 - 18. november 2010)
Far*Per Mordal (1896 - 1974)
Mor*Helga Nustad (1895 - 1979)
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Edvin Helseth (1925 - 2017)
De hadde tre barn.2 Helga ble født den 13. januar 1923 i Molde.1,2
Helga giftet seg i 1953 med Edvin Helseth.2 Hennes navn som gift var Helseth.1 Helga Helseth var førskolelærer, adjunkt og spesialpedagog.2
Hun og Edvin bodde i Hamar.2

Helga døde den 18. november 2010.1 Hun ble nedsatt den 23. mai 2011 på Hol gravlund, Hamar.1

Kilder/noter

 1. [S1247] Kirkegårdene i Hamar: Helga Helseth.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227.

Oskar Hatlen

M, #3609, (1919 - 1985)

Familie

Eva Mordal (1921 - 2008)
De hadde ikke barn.1 Oskar ble født i 1919.1
Oskar giftet seg i 1946 med Eva Mordal.1
Han og Eva bodde i Molde.1 Oskar Hatlen var bankfunksjonær.

Oskar døde i 1985.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227.

Edvin Helseth1

M, #3610, (1. oktober 1925 - 17. november 2017)

Familie

Helga Mordal (1923 - 2010)
De hadde tre barn.2 Edvin ble født den 1. oktober 1925.1,2
Edvin giftet seg i 1953 med Helga Mordal.2 Edvin Helseth var møbelsnekkermester, interiørarkitekt og møbeldesigner.2
Han og Helga bodde i Hamar.2

Edvin døde den 17. november 2017.1 Han ble nedsatt på Hol gravlund, Hamar.1

Kilder/noter

 1. [S1247] Kirkegårdene i Hamar: Edvin Helseth.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227.

Per Persson på Eikrem1,2,3

M, #3611, (23. oktober 1774 - 2. september 1856)
Far*Per Toresson på Kolådalen4,5 (1739 - f 1801)
Mor*Goro Kristoffersdotter på Kolådalen4,5 (1744 - 1809)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Gjertrud Jakobsdotter på Seter (c 1765 - 1814)
De hadde to barn.9 

Familie 2

Johanne Nilsdotter på Eikrem (c 1776 - 1818)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Karen Andersdotter på Eikrem (1785 - 1856)
De hadde to barn.9 
BarnPer ble født den 23. oktober 1774 i Lesja.4,5,2 Per ble døpt den 30. oktober 1774 i Lesja kirke. Faddere: Ola Toresson på Lyftingmo o.a.4 Per Persson tjente hos Martein Ivarsson på Rød, Aukra, i 1801.6
Per giftet seg i 1807 med Gjertrud Jakobsdotter på Seter.3
Annet navn: Per Persson på Seter.7
Han og Gjertrud var brukere i Oppigarden, Seter, Aukra, fra 1807.7,3
Per giftet seg ca. 1817 med Johanne Nilsdotter på Eikrem.3
Han var bruker i Nordigarden, Eikrem, Aukra, fra 1817 til 1845.8
Per giftet seg den 12. juni 1820 med Karen Andersdotter på Eiskrem.3,1

Per døde den 2. september 1856 på Eikrem, Aukra.2,3 Han ble jordfestet den 12. oktober 1856.2

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 80, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660043
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 245, nr. 15.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 27.
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 679, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470444
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Røe.
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 419.
 8. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 27 & 28.
 9. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 28.

Antoni Persson på Aukratangen1

M, #3612, (18. april 1778 - 24. mai 1845)
Far*Per Toresson på Kolådalen2 (1739 - f 1801)
Mor*Goro Kristoffersdotter på Kolådalen2 (1744 - 1809)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Larsdotter på Aukratangen (c 1781 - 1851)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Antoni Persson på Kolådalen.2
Antoni ble født den 18. april 1778 på Kolådalen, Lesja.2,3,1 Antoni ble døpt den 19. april 1778 i Lesja kirke.4 Antoni tjente på Solem, Aukra, i 1801.5
Annet navn: Antoni Persson på Sporsem, nevnt 1806.6
Han bodde på Sporsem, Aukra, i 1806.6
Han var fadder ved dåpen til Elen Kristoffersdotter på Oterhalsen den 5. oktober 1806 i Aukra kyrkje.6

Han var husmann på bnr. 7 (A), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 21. juni 1832. Han hadde plassen til sin død.1
Antoni giftet seg den 27. januar 1833 med Marit Larsdotter på Aukratangen.1

Antoni døde den 24. mai 1845 på Aukratangen, Aukra prestegard.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 126.
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470491
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.
 4. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 39, Feria 1ma Pascatos. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470491
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Solem. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425000331
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 324, døpte, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650708

Imbjørg Persdotter på Kolådalen1,2

K, #3613, (12. mars 1782 - august 1782)
Far*Per Toresson på Kolådalen2 (1739 - f 1801)
Mor*Goro Kristoffersdotter på Kolådalen2 (1744 - 1809)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megImbjørg ble født den 12. mars 1782 på Kolådalen, Lesja.2,3 Imbjørg ble døpt den 24. mars 1782 i Lesja kirke.2

Imbjørg døde i august 1782 på Kolådalen.1,3 Hun ble jordfestet den 4. august 1782 på Lesja kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 155, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470548
 2. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 148, Dom: Palm: Læssøe. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470545
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 490.

Per Jensson på Stavem1

M, #3614, ( - etter 1657)
8. tippoldefar til megHan ble kalt Per klokker.2
Per giftet seg med Anne Pålsdotter på Stavem.3,1 Per og Anne var selveiere i Nørdre, Stavem, Lesja, fra ca. 1634 til omkr. 1660. I 1634 kjøpte han 3 skinn i Stavem av Annes bror Tore. I flere skattelister står det at Per eide 10 skinn, så han må også ha kjøpt eller arvet 7 skinn. Ved kvegskatten i 1657 hadde «Peder klokker» 2 hester, 8 kyr, 10 sauer, 7 geiter og 1 gris. Ifølge en odelssak i 1715 hadde Per og Anne brukt halve bruket Nørdre på Stavem. I 1660-årene kan de ha bodd på det som senere ble Kjellshus.4 Per Jensson på Stavem var klokker i Lesja.2,1

Kilder/noter

 1. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 119, 126, 127 & 131.

Anne Pålsdotter på Stavem1

K, #3615
Far-?*Pål Stavem ( - m. 1620 & 1629); trolig2
Mor-?*Imbjørg Stavem ( - e 1631); trolig2
8. tippoldemor til meg

Familie

Per Jensson på Stavem ( - e 1657)
BarnAnne giftet seg med Per Jensson.2,1 Anne og Per var selveiere i Nørdre, Stavem, Lesja, fra ca. 1634 til omkr. 1660. I 1634 kjøpte han 3 skinn i Stavem av Annes bror Tore. I flere skattelister står det at Per eide 10 skinn, så han må også ha kjøpt eller arvet 7 skinn. Ved kvegskatten i 1657 hadde «Peder klokker» 2 hester, 8 kyr, 10 sauer, 7 geiter og 1 gris. Ifølge en odelssak i 1715 hadde Per og Anne brukt halve bruket Nørdre på Stavem. I 1660-årene kan de ha bodd på det som senere ble Kjellshus.3 Anne Pålsdotter eide 1 skinn på Stavem, Lesja.2
Pål Stavem var trolig en Gunnarsson. I en odelssak i 1715 ble det lagt frem papir på at Anne Pålsdotter hadde arvet 1 skinn i Stavem etter sin far, Pål Gunnarsson, ifølge et skiftebrev fra 1647. Da hadde nok Pål på Stavem vært død i mange år, men det kan tenkes at skiftet ikke ble holdt før kona Ingebjørg døde.2

Kilder/noter

 1. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 126.
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 119, 126, 127 & 131.

Malcolm Bolen

M, #3616
Mor*Clara Amanda Johnsen (c 1907 - f 1996)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Katherine Juanita Henriksen

K, #3617
Far*Eugene Oscar Henriksen ( - 1922)
Mor*Inga Josephine Johnsen (1894 - )
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Harold Henriksen

M, #3618
Far*Eugene Oscar Henriksen ( - 1922)
Mor*Inga Josephine Johnsen (1894 - )
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Jack Raymond Henriksen

M, #3619, (26. juni 1919 - )
Far*Eugene Oscar Henriksen ( - 1922)
Mor*Inga Josephine Johnsen (1894 - )
5-menning 2 ganger forskjøvet til megJack Raymond ble født den 26. juni 1919.1
Jack Raymond giftet seg den 21. oktober 1944 med Margaret Helen Sies.1 Jack Raymond og Margaret Helen bodde i 1996 i et hus hans far hadde bygd.1

Kilder/noter

 1. [S49] Marla K. Burgess: brev poststemplet 6.9.1996.

Eugene Oscar Henriksen

M, #3620, ( - 1922)Eugene Oscar giftet seg i mars 1915 i Saint Johns, Portland, Oregon, USA, med Inga Josephine Johnsen.1 Han bygde huset som sønnen Jack og kona senere bebodde.1

Eugene Oscar døde i 1922, av blindtarmbetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S49] Marla K. Burgess: brev poststemplet 6.9.1996.

Marla Kay Henriksen

K, #3621
Far*Jack Raymond Henriksen (1919 - )
Mor*Margaret Helen Sies (1920 - 2007)
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Daniel James Burgess
De hadde ikke barn.1 

Kilder/noter

 1. [S49] Marla K. Burgess: brev poststemplet 6.9.1996.

Raymond Scott Henriksen

M, #3622
Far*Jack Raymond Henriksen (1919 - )
Mor*Margaret Helen Sies (1920 - 2007)
6-menning 1 gang forskjøvet til meg

Margaret Helen Sies

K, #3623, (4. november 1920 - 18. januar 2007)Margaret Helen ble født den 4. november 1920.1
Margaret Helen giftet seg den 21. oktober 1944 med Jack Raymond Henriksen.1 Hennes navn som gift var Margaret Helen Sies Henriksen.2 Margaret Helen og Jack Raymond bodde i 1996 i et hus hans far hadde bygd.1

Margaret Helen døde den 18. januar 2007.2 Hun ble gravlagt på Lincoln Memorial Park, Portland, Oregon, USA.2

Kilder/noter

 1. [S49] Marla K. Burgess: brev poststemplet 6.9.1996.
 2. [S1380] Find a Grave: #133360946.

Daniel James Burgess

M, #3624

Familie

Marla Kay Henriksen
De hadde ikke barn.1 

Kilder/noter

 1. [S49] Marla K. Burgess: brev poststemplet 6.9.1996.

Gudmund Toresson på Nordvik1

M, #3625, ( - etter 1670)
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde fire barn.1 
BarnHan var bruker i Nistua, Nordvik, Stangvik, i 1629. Han kjøpte bruket.1 Gudmund Toresson på Nordvik var lensmann iallfall fra 1629 til 1644.1

Gudmund døde etter 1670.2

Kilder/noter

 1. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 357. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=358
 2. [S1945] Heimar og ætter i Stangvik II (1954): s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009110300017?page=359

Vemund Eidskrem

M, #3626
Far*Jens Kristian Ludvigsen
Mor*Tove-Christin Eidskrem
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kristoffer Kristoffersson Sylte1,2,3

M, #3627, (1733 - 1806)
Far*Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior4,5 (c 1693 - 1770)
Mor*Gjøri Toresdotter på Sørsylte5 (c 1700 - 1760)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megKristoffer ble født i 1733 på Sørsylte, Tresfjord.4,6 Kristoffer ble døpt den 2. februar 1733 i Vestnes kyrkje.4
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 15 daler 3 ort 2/3 skilling.5

Han ble kalt Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior, nevnt 1762.7,8
Kristoffer trolovet seg den 1. juni 1762 i Tresfjord kyrkje med Siri Olsdotter på Hoem.9
Kristoffer giftet seg den 21. juni 1762 i Veøy kirke med Siri Olsdotter på Hoem.9,3,10 Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior, Sæmund Pålsson, Anne Jespersdotter i Selnes og Magrete Olsdotter Brue tjente hos Jakob Andreas Eg og madam Elisabet Eg på Gjermundnes, Vestnes, i 1762.8 Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior var soldat i 1762. Kristoffer var uttjent og ble overført til sjøekstrarullen den 30. mai 1778. Av statur var han velvoksen.9,2
Han var fadder ved dåpen til Marit Knutsdatter den 28. juni 1763 i Molde kirke.11,12

Han og Siri var husfolk på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde, iallfall fra 1764 til 1801. I 1763 var det innført i ministerialboka for Veøy at de flyttet til Molde for å bo der. Tomten lå ved ledet i toppen av bakken.1,10,13,3
Annet navn: Kristoffer Kristoffersson ved Ledet, nevnt fra 1786 til 1806.14,15
Han var forlover for Søren Jensson og Beret Persdatter, som ble trolovet den 14. mai 1786.15
Kristoffer Kristoffersson Sylte var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)16,13
Han var forlover for Gjøri Kristoffersdatter og Peder Larsson Sanne, som ble trolovet den 31. mai 1798 i Molde.17
Han var fadder ved dåpen til Beret Pedersdatter Sanne den 29. juli 1798 i Molde kirke.18
Han var forlover for Eli Olsdotter Kavli og Lars Kristofferssen på Molde, som ble trolovet den 27. desember 1798 i Molde.19


Kristoffer døde i 1806 i Molde.14 Han ble jordfestet den 10. mai 1806.14

     En fiktiv versjon av Kristoffer er nevnt i romanen Napoleons nattspegl: fraktur fra 1989.20,21

     Navnet hans ble skrevet Christopher ved Leet fra 1798 til 1801.18,22

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/92/
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 147. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002529
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 6. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 36. legd.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 436. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041093
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 490.
 10. [S77] Tresfjord I: s. 209.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, jenter, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 149. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 149. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a.
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 20. [S1221] Napoleons nattspegl: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006110601014#17
 21. [S1221] Napoleons nattspegl: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006110601014#67
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 23. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 48.
 24. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 49.
 25. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 128.
 26. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 50.
 27. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 129.

Ingeborg Sveinsdatter i Schultzhagen1,2

K, #3628, (ca. 1761 - 13. mai 1844)

Familie

Kristoffer Kristofferssen i Schultzhagen (1765 - 1832)
Han forsørget fem barn i 1804, seks i 1806 og sju i 1809.13 
BarnIngeborg ble født ca. 1761.3 Hun ble konfirmert den 30. september 1781 i Bolsøy kirke (men hun sognet til Molde).4
Ingeborg giftet seg med Kristoffer Kristofferssen.5,1
Hun ble kalt Ingeborg Sveinsdatter på Haugen, nevnt 1795 (Ingebor Svendsd: Hauen – eventuelt kan Hauen være feilskrift for Haven, som i Schultzhagen).6
Hun var fadder ved dåpen til Beret Anna Sørensdatter den 20. september 1795 i Molde kirke.6
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 20. august 1797, 20. oktober 1799, 21. november 1802 og 12. oktober 1806 i Molde kirke.7,8,9,5
Hun var fadder ved dåpen til Beret Pedersdatter Sanne den 29. juli 1798 i Molde kirke.2
Kristoffer Kristofferssen og Ingeborg Sveinsdatter hadde Lars Vike som fosterbarn i 1801.3
Hun og Kristoffer var husfolk på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Svein Kristofferssen, Olava Kristoffersdatter, Marta Malene Kristoffersdatter og Lorentse Kristoffersdatter. I 1807 var huset taksert til 20 daler.3,10
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Anna Sveinsdatter Eidsvik den 26. juli 1829 i Molde kirke.1


Ingeborg døde den 13. mai 1844 på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, fattighuset.11 Hun ble gravlagt den 18. mai 1844.11

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Svendsdatter fra 1806 til 1844.5,11

     Ingeborg Sveinsdatter i Schultzhagen og Anne Sveinsdatter kan ha vært søsken.8

     Ingeborg Sveinsdatter i Schultzhagen kan ha vært barn av Svein Olssen og Gudlov Ellingsdatter i Kirkebakken. De kalte begge ei datter Olava, og Olava Sveinsdatter hadde dattera Ingeborg.

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 79.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 152. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002559
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 22 a.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 31 b, Schultzhagen, forsikringsnr. 143. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 11. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 239, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-121
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 13. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, M. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005

Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior1,2,3

M, #3629, (ca. 1693 - 1770)
Far-?*Kristoffer Kristoffersson på Helland (c 1674 - 1754); kanskje4,5
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gjøri Toresdotter på Sørsylte (c 1700 - 1760)
To barn levde i 1761.2 
Barn

Familie 2

Marit Persdotter på Sørsylte (c 1705 - e 1770)Kristoffer ble født ca. 1693.6,5 Han var soldat.6
Kristoffer trolovet seg den 15. juli 1730 i Tresfjord kyrkje med Gjøri Toresdotter. Forlovere: Erik Olsson på Rypdal og Roe Hansson på Lindset.7
Kristoffer giftet seg den 8. oktober 1730 i Tresfjord kyrkje med Gjøri Toresdotter.8,2,4
Annet navn: Kristoffer Kristoffersson på Sylte, nevnt 1733.9
Han og Gjøri var husfolk på Sørsylte, Tresfjord, i 1733.9,6
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 23 daler 2 ort 13 skilling.2

Kristoffer trolovet seg den 1. mai 1761 med Marit Persdotter på Sørsylte.
Kristoffer giftet seg den 9. juni 1761 med Marit Persdotter på Sørsylte.10
Han var fadder ved dåpen til Ola Kristofferssen den 1. august 1762 i Tresfjord kyrkje.1

Han og Marit var husfolk på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1762. De hadde en plass under bruket til Knut Absalonsson (s.d.).3

Kristoffer døde i 1770 på Sørsylte, som husmann.5 Det ble holdt skifte etter ham den 8. september 1770 på Sørsylte.11

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 166.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 208.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 322.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690456
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-59
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 10. [S77] Tresfjord I: s. 208, 158 & 166.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 537 a.

Gjøri Toresdotter på Sørsylte1

K, #3630, (ca. 1700 - 19. november 1760)

Familie

Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior (c 1693 - 1770)
To barn levde i 1761.1 
BarnGjøri ble født ca. 1700.2
Gjøri trolovet seg den 15. juli 1730 i Tresfjord kyrkje med Kristoffer Kristoffersson. Forlovere: Erik Olsson på Rypdal og Roe Hansson på Lindset.3
Gjøri giftet seg den 8. oktober 1730 i Tresfjord kyrkje med Kristoffer Kristoffersson.4,1,2
Hun og Kristoffer var husfolk på Sørsylte, Tresfjord, i 1733.5,6

Gjøri døde den 19. november 1760 på Sørsylte, på en husmannsplass.2,1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. mars 1761. Debitorer: Kristian Grønn og Ola Hjertøy o.a. Arvinger: Kristoffer Kristoffersson, Kristoffer Kristoffersson og Guri Kristoffersdotter. Bygningene ble vurdert til 31 daler. Aktiva: 47 daler 1 ort 2 skilling. Det var ingen gjeld, og enkemannen betalte selv skifteomkostningene.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 208.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-59
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690456

Marit Persdotter på Sørsylte1

K, #3631, (ca. 1705 - etter 1770)
Far*Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte (c 1672 - 1751)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Jon Hansson på Sørsylte (c 1702 - 1758)
De hadde fire barn.3 
BarnMarit ble født ca. 1705 på Sørsylte, Tresfjord.2
Marit giftet seg i oktober 1733 med Jon Hansson på Sørsylte.3
Hun og Jon var brukere på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord, fra 1733.3
Marit trolovet seg den 1. mai 1761 med Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior.
Marit giftet seg den 9. juni 1761 med Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior.4
Hun og Kristoffer var husfolk på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1762. De hadde en plass under bruket til Knut Absalonsson (s.d.).1

Marit døde etter 1770.5,6

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 166.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 133, 157 & 208.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 208, 158 & 166.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 537 a.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 208.

Jon Hansson på Sørsylte1

M, #3632, (ca. 1702 - 1758)
Far*Hans Larsson på Helland2 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland2 ( - c 1718)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Sjurdsdotter på Sørsylte (c 1695 - 1732)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Marit Persdotter på Sørsylte (c 1705 - e 1770)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Jon Hansson på Helland.3
Jon ble født ca. 1702.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 7 daler 1 skilling. Han fikk også 10 daler 12 skilling i forlodds hjemmefølge.4

Annet navn: Jon Hansson på Sylte, nevnt fra 1730 til 1731.5,1
Jon trolovet seg i 1730 med Anne Sjurdsdotter på Rypdal.1
Jon giftet seg den 29. januar 1731 i Tresfjord kyrkje med Anne Sjurdsdotter på Rypdal.5 Jon Hansson på Sylte var soldat i 1731. Han ble dimittert i 1734 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.5,3
Jon giftet seg i oktober 1733 med Marit Persdotter.1
Han og Marit var brukere på Syltebøen, Sørsylte, Tresfjord, fra 1733.1
Han var forlover for Erik Knutsson på Nerem og Gunnhild Nilsdotter på Kjøpstad, som ble trolovet den 7. juli 1743 i Vestnes kyrkje.6
Jon Hansson og Bendik Hansson var verger for Gjøri Hansdotter på Øygarden fra 1747. Hun var «for nærværende Tiid […] Svag av Forstand».7
Jon Hansson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.3

Jon døde i 1758 på Sørsylte, Tresfjord.8

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 157.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 143. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 241.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 8. [S77] Tresfjord I: s. 157 & 209.

Per Ivarsson på Sylte1

M, #3633, (ca. 1662 - ca. 1716)
Far*Ivar Persson på Eidhammar (c 1620 - c 1674)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Fredriksdotter på Sørsylte (o 1660 - f 1699)
Barn

Familie 2

Marit Ivarsdotter på Sylte (c 1672 - 1751)
BarnPer ble født ca. 1662.2
Annet navn: Per Ivarsson på Eidhammar.
Per giftet seg trolig med Anne Fredriksdotter på Sørsylte.3
Per var bruker på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, fra 1697 til sin død.1
Per giftet seg i 1699 med Marit Ivarsdotter på Sørsylte. De hadde seks barn.4

Per døde ca. 1716 i Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 133, 650 & 651.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 174.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 133.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 133 & 134.

Marit Ivarsdotter på Sylte1

K, #3634, (ca. 1672 - 1751)
Far*Ivar Larsson på Sørsylte (c 1631 - e 1701)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Barn

Familie 2

Rasmus Persson på Sylte (c 1693 - 1767)
De hadde ett barn.2 
BarnMarit ble født ca. 1672.2
Marit giftet seg i 1699 med Per Ivarsson på Sylte. De hadde seks barn.3
Marit giftet seg ca. 1718 med Rasmus Persson.2
Hun og Rasmus var brukere på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1718. De drev bruket til 1747.4
Annet navn: Marit Ivarsdotter på Sørsylte.2

Marit døde i 1751 på Sørsylte, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 133.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 135.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 133 & 134.

Ivar Larsson på Sørsylte

M, #3635, (ca. 1631 - etter 1701)
Far*Lars Nilsson Dal (c 1586 - 1662)
Mor*Kristi Sylte ( - e 1663)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnIvar ble født ca. 1631 på Sørsylte, Tresfjord.1
Han bodde på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord.

Ivar døde etter 1701.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 126 & 130.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 133.

Ingebjørg Persdotter på Hoem1

K, #3636, (ca. 1701 - før 1785)
Far*Per Ivarsson på Sylte (c 1662 - c 1716)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte2 (c 1672 - 1751)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Nilsson på Hoem ( - e 1762)
De hadde tre barn.1,2 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Persdotter på Sylte.
Ingebjørg ble født ca. 1701 på Sørsylte, Tresfjord.2
Ingebjørg trolovet seg den 23. oktober 1728 i Tresfjord kyrkje med Ola Nilsson på Hoem. Forlovere: Nils Olsson på Hoem o.a.3
Ingebjørg giftet seg den 13. februar 1729 i Tresfjord kyrkje med Ola Nilsson på Hoem.4,1
Ingebjørg og Ola var brukere på Indre Hoem, Tresfjord, i 1762. Nils Olsson og Siri Olsdotter o.a. bodde også der. Familien var på Hoem allerede i 1738.1,5

Ingebjørg døde før 1785.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 450. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 2. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 98.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 5. [S927] Skorgen: s. 42.

Magrete Kristoffersdotter på Årø1,2

K, #3637, (ca. 1736 - ca. 1785)
Far*Kristoffer Persson på Helland3,4 (c 1703 - 1763)
Mor*Ågot Lassesdotter på Helland1,3,4 (c 1708 - c 1787)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Sjurdsson på Årø (1738 - 1786)
BarnMagrete ble født ca. 1736.4,5
Annet navn: Magrete Kristoffersdotter på Helland, nevnt 1753.6,3
Hun var fadder ved dåpen til Mali Matsdotter på Gjellstein den 8. april 1753 i Vestnes kyrkje.6
Magrete Kristoffersdotter på Helland var myndling av Mats Sjurdsson på Gjellstein i 1764.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Persson på Helland den 4. januar 1764: 9 daler 3 ort 18 skilling.7

Magrete giftet seg i 1768 med Jakob Sjurdsson i Fiksdalen.8,9
Hun og Jakob bodde på Årø, Bolsøy, i 1771.2

Magrete døde ca. 1785 på Ytre Årø, Bolsøy.9 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1786. Arvinger: Jakob Sjurdsson på Årø, Sjurd Jakobsson på Årø, Anne Jakobsdotter og Ågot Jakobsdotter på Årø. Aktiva: 119 daler 1 ort 2 skilling. Arv: 99–2–16.10

     Navnet hennes ble skrevet Magrete Christophersdatter Helleland i 1753.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 4. [S927] Skorgen: s. 170.
 5. [S219] Marit Hoel: tlf. 8.10.1996.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 370, dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660391
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b–178 a.
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a/b.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 296 a.

Jakob Sjurdsson på Årø1,2,3,4

M, #3638, (1738 - 1786)
Far*Sjurd Jakobsson i Fiksdalen5,4 (c 1681 - 1754)
Mor*Anne Rasmusdotter i Fiksdalen1 (c 1716 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Kristoffersdotter på Årø (c 1736 - c 1785)
BarnAnnet navn: Jakob Sjurdsson i Fiksdalen.
Jakob ble født i 1738 i Fiksdalen, Vestnes.1
Jakob giftet seg i 1768 med Magrete Kristoffersdotter på Helland.1,2
Han og Magrete bodde på Årø, Bolsøy, i 1771.3
Han var fadder ved dåpen til Sivert Pederssen på Litlebostad den 29. januar 1775.6
Han var forlover for Anne Ivarsdotter og Kristen Andersson på Strande, som ble trolovet den 27. mai 1776 i Bolsøy.7
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.4,8
Han var fadder ved dåpen til Mats Rasmusson på Kringstad den 15. mars 1783.9
Jacob [Aarøy] var forlover for Per Olsson Torhus og Kari Ingebrigtsdotter Eikrem, som ble trolovet den 30. april 1786.10
Han var arving ved skiftet etter Magrete Kristoffersdotter på Årø den 7. juni 1786: 49 daler 3 ort 8 skilling.11


Jakob døde i 1786 på Ytre Årø, Bolsøy.2,12 Det ble holdt skifte etter ham den 27. november 1786. Arvinger: Sjurd Jakobsson på Årø, Anne Jakobsdotter og Ågot Jakobsdotter på Årø.12

     Navnet hans ble skrevet Jacob aarøy fra 1775 til 1776.6,7

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680263
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b, 1786. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620551
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a/b.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 309 b.
 14. [S78] Fiksdal sogn: s. 82 & 99.

Gjøri Kristoffersdotter på Rypdal1,2

K, #3639, (1743 - 1821)
Far*Kristoffer Persson på Helland3,4 (c 1703 - 1763)
Mor*Ågot Lassesdotter på Helland4,2 (c 1708 - c 1787)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Eriksson på Rypdal (1745 - 1792)
De hadde to barn.5 Annet navn: Gjøri Kristoffersdotter på Helland.4,3,5
Gjøri ble født i 1743 på Nedre Helland, Vestnes.3 Gjøri ble døpt den 26. desember 1743 i Vestnes kyrkje. Faddere: Kristoffer Knutsson på Vestnes o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Persson på Helland den 4. januar 1764: 9 daler 3 ort 18 skilling.6

Gjøri giftet seg i 1777 med Erik Eriksson på Daugstad.5,7
Hun og Erik var brukere på Ytre Vike, Vestnes, fra ca. 1778. De var deleiere og hadde bruket til ca. 1786.5
Annet navn: Gjøri Kristoffersdotter på Vike.
Hun og Erik var selveiere på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, fra 1786 til 1792.5
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 3 daler 1 ort.8

Hun var selveier på bnr. 3 fra 1792 til 1801.5 Gjøri Kristoffersdotter på Rypdal var jordmor i 1811.9

Gjøri døde i 1821.5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 334 & 341.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 247. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-126
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 334.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b–178 a.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 341.

Per Kristoffersson på Helland1,2,3

M, #3640, (ca. 1668 - )
Far*Kristoffer Persson på Helland1,4 (c 1635 - )
Mor*Magrete Persdotter på Helland4 ( - c 1702)
7. tippoldefar til meg

Familie

Magnhild Åmundsdotter på Helland ( - 1712)
Fem barn levde i 1712.3 
BarnPer ble født ca. 1668.5,6
Han var bruker på Nedre Helland, Vestnes, i 1701.5
Per Kristoffersson den eldre kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Nedre Helland den 25. oktober 1702 av Kristoffer Persson. Kristoffer var bruker frem til salget.1,5
Per giftet seg ca. 1703 med Magnhild Åmundsdotter på Øvstedalen.3,2,1,7
Han ble kalt Per Kristoffersson den eldre, nevnt 1703.8
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.4
Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes fastermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.2,7 Per Kristoffersson på Helland var vurderingsmann i Vestnes i 1706.9
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Åmundsdotter på Helland den 29. november 1712.3
Ola Trondsson på Rypdal og Per Kristoffersson på Helland ble stevnet av Tosten Ellingsson på Øvstedalen i 1714. Saken gjaldt 18 merker i gården Øvstedalen.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Chrestophersøn Helleland i 1706.9

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 67 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/69/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Wesnes otting, 29. november.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Nerehelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 6. [S219] Marit Hoel: tlf. 8.10.1996.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 380.
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 57 b.
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 10. [S77] Tresfjord I: s. 417. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#420

Magnhild Åmundsdotter på Helland1

K, #3641, ( - 1712)
Far*Åmund Olsson på Øvstedalen2,3 (c 1643 - c 1702)
Mor*Guri Henriksdotter på Øvstedalen2,4,5 ( - c 1712)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Kristoffersson på Helland (c 1668 - )
Fem barn levde i 1712.1 
BarnAnnet navn: Magnhild Åmundsdotter på Øvstedalen.2,4
Hun var myndling av Erik Eriksson på Skeidsvoll i 1702.6

Magnhild giftet seg ca. 1703 med Per Kristoffersson på Helland.1,5,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Guri Henriksdotter på Øvstedalen den 31. mai 1712.4


Magnhild døde i 1712 på Nedre Helland, Vestnes.1,4 Det ble holdt skifte etter henne den 29. november 1712. Arvinger: Per Kristoffersson, Kristoffer Persson og Henrik Persson o.a. Bruket var odelsjord. Arv: 120 daler 13 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Wesnes otting, 29. november.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 22 b.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400267
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Wesnes otting, 31. mai.
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 6. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 67 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/69/
 8. [S77] Tresfjord I: s. 380.

Kristoffer Persson på Helland1,2,3

M, #3642, (ca. 1635 - )
Far*Per Ivarsson på Helland1,4 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1 ( - e 1670)
8. tippoldefar til megKristoffer ble født ca. 1635 på Nedre Helland, Vestnes.5
Kristoffer giftet seg med Magrete Persdotter.6,7
Han og Magrete bodde på Nedre Helland fra 1670. Han stod som bruker i 1701 og var fremdeles der i 1703.8,5,3
Han var verge ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689.9

Kristoffer Persson kjøpte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland den 27. august 1692 av Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.1
Kristoffer Persson solgte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Nedre Helland den 25. oktober 1702 til Per Kristoffersson den eldre. Kristoffer var bruker frem til salget.2,5
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703.6
Kristoffer Persson på Helland var vurderingsmann i Vestnes i 1703.3

     Navnet hans ble skrevet Chrestoffer Helleland i 1689.10

     Navnet hans ble skrevet Christopher Pedersøn Helleland fra 1702 til 1703.2,3

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 67 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/69/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 58 a.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Nerehelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 119 & 121.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 121.
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 10. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 11. [S77] Tresfjord I: s. 208.

Per Ivarsson på Helland1,2,3

M, #3643, ( - ca. 1660)
Far*Ivar Helland3
9. tippoldefar til megPer giftet seg med Gjøri Helland.
Han og Gjøri var brukere på Nedre Helland, Vestnes, i 1628. I 1657 skattet de for fire hester, 22 kyr, tre geiter og tre får (tallene kan være overdrevet). Per var fremdeles skrevet for gården i 1660, men året etter stod enka som bruker. Hun og barna eide hele gården. Gjøri og sønnen Ivar skattet sammen for Nedre Helland i 1670.4,1,2,5,6

Per døde ca. 1660 på Nedre Helland.2,5

Kilder/noter

 1. [S1419] Romsdal kvegskatt barsok 1657: fol. 27 b. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917610212
 2. [S1421] Romsdal kontribusjon 1660: Vesnis Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/19873/3/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 4. [S1420] Romsdal jordebok 1627–28: Vessnes otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/20015/26/
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 83, nr. 195.
 6. [S1422] Romsdal leilendingsskatt 1670: Westnes Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28383/21/
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 9. [S975] Romsdal odelsskatt 1660–61: Westnis Otting.
 10. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/

Ivar på Helland1

M, #3644
10. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på Helland, Vestnes, i 1612. Da en skotsk hær under kommando av oberstløytnant Alexander Ramsay ankom Romsdalsfjorden i to skuter omkring 20. august 1612, loste Ivar dem innover fjorden til Per Jonsson på gården Klungnes. Han ble tatt til fange av skottehæren og tvunget til å lose dem videre.2,3

     Ivar Helland kan ha vært barn av Trond Olsson på Helland.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 52 & 210.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 208 & 121.

Magrete Persdotter på Helland1,2

K, #3645, ( - ca. 1702)
8. tippoldemor til megMagrete giftet seg med Kristoffer Persson på Helland.1,3
Hun og Kristoffer bodde på Nedre Helland, Vestnes, fra 1670. Han stod som bruker i 1701 og var fremdeles der i 1703.2,4,5

Magrete døde ca. 1702 på Helland, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. april 1703. Arvinger: Kristoffer Persson, Per Kristoffersson den eldre, Just Kristoffersson, Kristoffer Kristoffersson, Per Kristoffersson den yngre og Gjøri Kristoffersdotter.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 121.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 119 & 121.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Nerehelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 58 a.

Eirik Larsson på Sylte1

M, #3646, ( - etter 1597)
11. tippoldefar til meg

Familie

BarnEirik Larsson på Sylte og Ola Eiriksson på Sylte var brukere på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, i 1597.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 125.

Anders Ivarsson1,2

M, #3647, ( - mellom 1627 og 1632)Anders Ivarsson var fogd på Giske i 1608 og til 1623 (Giskegodset).2,3
Han var selveier på Gjermundnes, Vestnes, fra 1608. Han fikk livsbrev på gården 5. februar.2,4
Anders giftet seg med Anne Jakobsdotter.2,3

Anders døde mellom 1627 og 1632.1,2

     Han er ofte blitt forvekslet med svogeren Anders Ivarsson, som også var fogd.

Kilder/noter

 1. [S1969] Norske Rigs-Registranter V: s. 620. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060508001?page=625
 2. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 147. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=154
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=152

Inger Jakobsdotter1

K, #3648, ( - før 1682)
Far*Jakob Pederssen på Vestnes2,3 (c 1536 - 1633)

Familie 1

Anders Ivarsson ( - c 1645)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Iver Jenssen Bandsbil (c 1601 - )Inger giftet seg med Anders Ivarsson.1,4,2 Inger og Anders var selveiere fra 12. februar 1627 på Vestnesgarden, Vestnes, «paa hvilken Gaard hans [sviger]Fader havde Livsbrev og den dog for Sønnen nu haver opladt». Den 25. februar 1632 ble livsbrevet utvidet til å omfatte Inger og ett av deres barn.5,1,6,7
Inger giftet seg med Iver Jenssen Bandsbil.3
Hun og Iver bodde på Vestnesgarden i 1664.8 Inger og Iver bodde trolig i Amsterdam, Nederland, fra ca. 1674 og døde visstnok der.9,8

Inger døde før 1682.10

Kilder/noter

 1. [S1968] Norske Rigs-Registranter VI: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948006?page=386
 2. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145.
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=152
 5. [S1969] Norske Rigs-Registranter V: s. 576. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060508001?page=581
 6. [S1968] Norske Rigs-Registranter VI: s. 376. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948006?page=387
 7. [S77] Tresfjord I: s. 128.
 8. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 146.
 9. [S888] «Ætta Bantzbil».
 10. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 1.
 11. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 116. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=131
 12. [S1970] «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen»: s. 251. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018040981060_001?page=258

Siri Olsdotter ved Ledet1,2,3

K, #3649, (ca. 1730 - 1804)
Far*Ola Nilsson på Hoem ( - e 1762)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hoem4 (c 1701 - f 1785)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megSiri ble født ca. 1730.5
Annet navn: Siri Olsdotter på Hoem, nevnt 1762.6
Siri trolovet seg den 1. juni 1762 i Tresfjord kyrkje med Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior.6
Siri giftet seg den 21. juni 1762 i Veøy kirke med Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior.6,5,7 Siri Olsdotter bodde hos Ola Nilsson og Ingebjørg Persdotter på Indre Hoem, Tresfjord, i 1762.8,9
Hun og Kristoffer var husfolk på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde, iallfall fra 1764 til 1801. I 1763 var det innført i ministerialboka for Veøy at de flyttet til Molde for å bo der. Tomten lå ved ledet i toppen av bakken.2,7,10,5 Anne Lubbe (trolig Anne Johannesdatter Lubb eller Anne Rasmusdatter Lubb), Børre-Anna, Siri Olsdotter ved Ledet og Marit Jonsdotter o.a. hadde plass i 10. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.3

Siri døde i 1804 i Molde. Den 2. mai ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,11 Hun ble jordfestet den 3. mai 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/92/
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 147. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002529
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 490.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 209.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 450. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 9. [S927] Skorgen: s. 42.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 149. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491.

Lars Larsson på Talberg

M, #3650, (1768 - 1849)
Far*Lars Mikkelsson på Talberg (c 1736 - 1781)
Mor*Marit Persdotter på Talberg (c 1739 - 1816)
4. tippoldefar til megLars ble født i 1768 på Talberg, Veøy.1,2
Lars giftet seg i 1797 med Ingeborg Persdotter på Sørsylte.3,4
Han og Ingeborg var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1801.5,3,2,4

Lars døde i 1849.1

Kilder/noter

 1. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 377.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 158.
 4. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 10.1996.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Talberg.

Ingeborg Persdotter på Talberg

K, #3651, (1770 - 1841)
Far*Per Jonsson på Sørsylte (1736 - 1791)
Mor*Synnøv Jonsdotter på Sørsylte (c 1731 - 1802)
4. tippoldemor til meg

Familie

Lars Larsson på Talberg (1768 - 1849)
BarnIngeborg ble født i 1770 på Sørsylte, Tresfjord.1,2
Annet navn: Ingeborg Persdotter på Sørsylte.
Ingeborg giftet seg i 1797 med Lars Larsson på Talberg.1,3
Hun og Lars var brukere i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1801.4,1,2,3

Ingeborg døde i 1841.5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 158.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 377.
 3. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 10.1996.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Talberg.
 5. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 8.10.1996.

Mali Persdotter på Sylte1,2

K, #3652, (ca. 1641 - 1728)
Far*Per Ivarsson på Helland3,4 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland3 ( - e 1670)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Bjørn Ellingsson på Sylte ( - c 1675)
De hadde kanskje ikke barn sammen, men hennes neste mann hadde tre stebarn i 1681.1,4 

Familie 3

Kristen Knutsson på Sylte (c 1648 - 1729)
To barn er nevnt i skiftene etter dem.1,7 
BarnAnnet navn: Mali Persdotter på Helland.
Mali ble født ca. 1641 på Nedre Helland, Vestnes.2,5
Mali giftet seg med Bjørn Ellingsson på Sylte. I boet etter henne var to sølvskjeer og en messinglysestake merket BES.5,1
Hun var bruker på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1676.5
Mali giftet seg ca. 1677 med Kristen Knutsson i Bergsvika.1,3,5
Hun og Kristen var brukere på bnr. 1 fra 1677.5
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.3


Mali døde i 1728 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2,1 Hun ble jordfestet den 28. august 1728.2 Det ble holdt skifte etter henne den 22. oktober 1728. Kreditorer: Hans Sørensson, Kristoffer Helland, Anne Knutsdotter og Mats Knutsson o.a. Arvinger: Kristen Knutsson, Kari Kristensdotter, Gjertrud Larsdotter på Nerem og Anne Persdotter. I boet var blant annet sølvbeger merket CKS (Kristen Knutsson, 2 daler 2 ort), to sølvskjeer merket CKS (hver 1 daler 1 ort), to sølvskjeer merket BES (Bjørn Ellingsson, hver 1 daler 1 ort) og messinglysestake merket BES (3 ort). Formue: 123 daler 21 skilling. Blant kreditorene var soldaten Knut Knutsson, Hans Andersson og tjenestejentene Femja og Synnøv, som alle fordret lønn, og en Per på Eidhammar fordret 9 daler. Gjeld: 70 daler 2 ort 10 skilling. Arv: 52–2–11. Enkemannen fikk beholde noen eiendeler forlodds: oppredd seng, gryte, skjerding, benkedyne, ku, gammel Brochmands postill i kvartformat og Mads Pederssen Rostocks i oktavformat (begge med slitt bind), nytestament i oktavformat, En fattig Mands Huus-Bog, De bedendes aandelige Kiæde og Petter Dass' katekismesanger.6

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/

Bjørn Ellingsson på Sylte1

M, #3653, ( - ca. 1675)
Far*Elling Bjørnsson på Sylte (c 1584 - c 1672)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mali Persdotter på Sylte (c 1641 - 1728)
De hadde kanskje ikke barn sammen, men hennes neste mann hadde tre stebarn i 1681.3,5 Han var bruker på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1669.1
Anders Larsson Dal giftet seg kanskje med ei Gjertrud Bjørnsdotter (navnet er konstruert etter oppkallinger), som i så fall kan ha vært datter av Bjørn Ellingsson på Sylte.2,1

Bjørn giftet seg med Mali Persdotter på Helland. I boet etter henne var to sølvskjeer og en messinglysestake merket BES.1,3

Bjørn døde ca. 1675 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1
Det ble holdt skifte etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728. I boet var blant annet sølvbeger merket CKS (Kristen Knutsson, 2 daler 2 ort), to sølvskjeer merket CKS (hver 1 daler 1 ort), to sølvskjeer merket BES (Bjørn Ellingsson, hver 1 daler 1 ort) og messinglysestake merket BES (3 ort). Formue: 123 daler 21 skilling. Blant kreditorene var soldaten Knut Knutsson, Hans Andersson og tjenestejentene Femja og Synnøv, som alle fordret lønn, og en Per på Eidhammar fordret 9 daler. Gjeld: 70 daler 2 ort 10 skilling. Arv: 52–2–11. Enkemannen fikk beholde noen eiendeler forlodds: oppredd seng, gryte, skjerding, benkedyne, ku, gammel Brochmands postill i kvartformat og Mads Pederssen Rostocks i oktavformat (begge med slitt bind), nytestament i oktavformat, En fattig Mands Huus-Bog, De bedendes aandelige Kiæde og Petter Dass' katekismesanger.4


     Han kan ha vært far til Marit Bjørnsdotter på Villa.1

     Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) var AnneSylte datter av Bjørn Ellingsson på Sylte.1,5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 146.
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 230.

Kristoffer Lassesson på Reistad1,2

M, #3654, (1728 - 20. november 1806)
Far*Lasse Jakobsson på Reistad3 (c 1698 - )
Mor*Marit Kristoffersdotter på Reistad (c 1682 - 1760)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Persdotter på Reistad (c 1735 - 1780)
Seks barn levde i 1780.10 
Barn

Familie 3

Marit Lassesdotter på Reistad (c 1747 - e 1801)Kristoffer ble født i 1728 på Talberg, Veøy.3 Kristoffer ble døpt den 5. juli 1728 i Voll kirke.3 Han fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på bnr. 3, Nedre Reistad, Veøy, fra Hans Holst i 1756.4
Kristoffer trolovet seg den 31. mai 1756 i Veøy kirke med Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad. Forlovere: Mikkel Kristoffersson på Talberg og Ola Askjellsson på Reistadbakken.5
Kristoffer giftet seg den 6. juli 1756 i Veøy kirke med Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad.6,7
Annet navn: Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad, nevnt fra 1759 til 1780.8,9
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3 i 1762.7
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad den 8. september 1780: 26 daler 3 ort 3 skilling.10

Kristoffer trolovet seg den 28. november 1780 i Veøy kirke med Sigrid Ingebrigtsdotter i Skogvika.9
Kristoffer giftet seg den 29. desember 1780 i Veøy kirke med Sigrid Ingebrigtsdotter i Skogvika.11
Han var forlover for Lasse Kristoffersson Reistad og Marit Knutsdotter på Dale, som ble trolovet den 12. juni 1796.1

Kristoffer giftet seg med Marit Lassesdotter.4
Han og Marit var brukere på bnr. 3 i 1801.12,4

Kristoffer døde den 20. november 1806 på Nedre Reistad, Veøy, som kårmann.2 Han ble jordfestet den 26. november 1806 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 14.
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 167 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-152
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 366.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 417. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670522
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Redstad Nedre.

Gjertrud Persdotter på Reistad1,2

K, #3655, (ca. 1735 - 11. april 1780)
Far*Per Persson på Reistad2 (c 1693 - 1747)
Mor*Marit Børresdotter på Reistad2 (c 1694 - 1774)
5. tippoldemor til meg

Familie

Kristoffer Lassesson på Reistad (1728 - 1806)
Seks barn levde i 1780.7 
BarnGjertrud ble født ca. 1735 på Nedre Reistad, Veøy.3
Hun var myndling av Erik Olsson på Reistad i 1747.2,4

Gjertrud trolovet seg den 31. mai 1756 i Veøy kirke med Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad. Forlovere: Mikkel Kristoffersson på Talberg og Ola Askjellsson på Reistadbakken.5
Gjertrud giftet seg den 6. juli 1756 i Veøy kirke med Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad.6,1
Hun og Kristoffer var brukere på bnr. 3, Nedre Reistad, Veøy, i 1762.1
Annet navn: Gjertrud Persdotter på Nedre Reistad, nevnt 1780.3,7

Gjertrud døde natt til 11. april 1780 på Nedre Reistad, av tæring.3 Hun ble gravlagt den 14. april 1780 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter henne den 8. september 1780. Arvinger: Kristoffer Lassesson, Lasse Kristoffersson og Anne Kristoffersdotter o.a. Aktiva: 60 daler 20 skilling. Passiva: 6 daler 2 ort 14 skilling. Arv: 53–2–6.7

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 417. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 210. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-108
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650474
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 516 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670522

Nils Larsson på Langset

M, #3656, (ca. 1710 - 1724)
Far*Lars Einarsson på Langset (c 1658 - 1736)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter på Langset
Bror av 5.tippoldefar/mor til megNils ble født ca. 1710.1

Nils døde i 1724 på Langset, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Kirsti Steinarsdotter på Langset

K, #3657, ( - ca. 1705)
Far*Steinar Olsson på Eik1 (c 1625 - c 1698)

Familie

Kristen Olsson på Langset (c 1663 - 1747)Hennes hjemsted var på Bakken, Eik, Vatne.2
Annet navn: Kirsti Steinarsdotter på Eik.2
Kirsti giftet seg i 1701 med Kristen Olsson på Langset.2

Kirsti døde ca. 1705 på Langset, Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 622.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496 & 622.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.

Lasse Sørensson på Vestnes1,2,3

M, #3658, (ca. 1676 - 11. mars 1747)
Far*Søren i Løvika4,5,6 (c 1633 - c 1717)
7. tippoldefar til meg

Familie

Beret Børresdotter på Svinabøen
De hadde fire barn.7 
BarnLasse ble født ca. 1676.1,4
Lasse giftet seg med Beret Børresdotter på Svinabøen.7 Lasse Sørensson fikk bygselseddel på 2 pund på Svinabøen, Tresfjord, fra Ludvig Ivarsson den 2. desember 1699. Seddelen ble tinglyst 31. januar 1700. Lasse drev først sammen med Børre Knutsson (trolig svigerfaren, s.d.), men var eneste bruker fra ca. 1706. Han skattet for kone og tjenestejente i 1711. De hadde bruket til 1722.8,7,9,10,11 Lasse Sørensson på Svinabøen var lagrettemann i 1702.7
Annet navn: Lasse Sørensson på Svinabøen, nevnt 1722.12,8 Lasse Sørensson på Svinabøen, Erik Andersson på Sørsylte, Sjurd Andersson i Misfjorden og Knut Knutsson i Fiksdalen fikk bygselseddel på 7 våger på Vestnesgarden, Vestnes, fra Lorns Hansson Holst den 15. oktober 1722. De bygslet hvert sitt bruk med underliggende Børlia, Leirvika og Sprovssetra. Seddelen ble utstedt på Vestnes, og tinglyst 2. november.12
Han var bruker i Larsgarden, Vestnesgarden, Vestnes, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker.13,10
Han var fadder ved dåpen til Anne Sjurdsdotter på Vestnes den 4. mai 1726 i Vestnes kyrkje.3
Han var verge for Ågot Persdotter på Reistad i 1729.5
Han var verge for Jørn Sørensson på Remmem i 1729.14
Han var fadder ved dåpen til Johanne Eg den 14. mars 1740 i Vestnes kyrkje.15
Lars Sørensøn var verge ved skiftet etter Gjøri Aretsdotter i Tomra den 4. november 1741.16
Lasse Sørensson på Vestnes var vurderingsmann i 1743.2

Lasse døde den 11. mars 1747 på Vestnesgarden.1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Sørensen Wæsnæs i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-148
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, dagen før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 4. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 7. [S927] Skorgen: s. 170.
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/8/
 9. [S927] Skorgen: s. 164.
 10. [S927] Skorgen: s. 171.
 11. [S927] Skorgen: s. 165.
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 21 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390682
 13. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 116 b, mnr. 515. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670120
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b–84 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101

Søren i Løvika

M, #3659, (ca. 1633 - ca. 1717)
Far-?*Lasse Ivarsson på Lindset (o 1595 - 1663 / 1664); trolig1
Mor-?*Marit Rasmusdotter på Lindset (c 1600 - e 1673); trolig2
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. Han skattet for kone og datter i 1711.7 
BarnSøren ble født ca. 1633.3
Søren var gift, kanskje med ei Ågot (som kan ha vært datter av forrige bruker, s.d.).
Han var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, i 1673. I 1718 hadde enka overtatt.4

Søren døde ca. 1717.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 478, 702 & 703.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 478.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 751. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#754
 4. [S77] Tresfjord I: s. 702.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 703.

Sivert Sivertssen Sekkenes1,2

M, #3660, (ca. 1771 - 2. april 1822)
Far*Mats Sivertssen Sekkenes3 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad3 (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg
Sivert Sivertssens signatur i 1801 (fra Molde tingbok 1797–1831, fol. 43 a)Sivert ble født ca. 1771 i Molde.3,4,5 Han ble konfirmert den 22. oktober 1786 i Molde kirke.5,6 Han reiste i 1794 på et skip fra Molde med kaptein Tomas Atlevssen.3
Sivert giftet seg i 1794 i Molde med Anne Magrete Lindal. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.2,7,8
Han og Anne Magrete bodde i Molde sammen med Torø Halldorsdotter. Hennes mor Torø, som var sykelig og skrøpelig, bodde hos dem i sju år (fra ca. 1793). Anne Magrete hevdet i 1822 at hennes halvsøsken ikke hadde hjulpet til, slik at hun og mannen måtte sette seg i gjeld for å forsørge mora «som en gammel Borgerkoene her i Byen».9
Sivert Sivertssen Sekkenes kjøpte hus og grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 24. januar 1795 på auksjon etter Lars Larssen og Anne Olsdatter Lindal. Det ble utstedt skjøte den 10. juli 1795 for 200 daler, tinglyst 7. september.10,11
Han var fadder ved dåpen til Ernst Kristian Ernstssen Blix den 9. november 1795 i Molde kirke.12
Sivert Sivertssen Sekkenes avla borgerskapsed for høkeri og annen små innenlandshandel i Molde den 8. februar 1796.13 Han var medlem nr. 33 av Molde likbærerlaug. Den 1. juni 1808 forlangte han å få utbetalt to riksdaler «af sit i Laden Indehavende Begravelses udstyr».14
Han var verge for Karen Fris Kristenssen i 1800.15
Han hadde Andrina Andersdatter i tjeneste i 1801.16

Han og Anne Magrete bodde på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Lovise Maria Sivertsdatter, William Main Sivertssen, Massi Katrine Sivertsdatter og Ulrik Sivertssen. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (100), sidebygning (40) og kufjøs (20).16,17 Sivert Sivertssen Sekkenes var baker i 1801. Han var både høker og baker i 1804. I sjørullen står at han var helt udyktig til sjømilitærtjeneste.16,4 Han var daglønner i 1822.18

Sivert døde den 2. april 1822 i Molde, av koldfeber (malaria).19,18 Han ble gravlagt den 9. april 1822.18 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. april 1822. Boet var fallitt.2

     Navnet hans ble skrevet Sivert Sivertsen Sæchenes i 1796.20

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 3. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 b.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 417.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 418. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-212
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b.
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 566 b.
 14. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 298 a.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 18. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 188.
 19. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 186.
 20. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52.
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 22. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 308 a.
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.

Synnøv Ivarsdotter på Gjerdset1,2

K, #3661, (ca. 1715 - 1788)
Far*Ivar Sjurdsson på Gjerdset3 (c 1684 - 1733)
Mor*Guri Olsdotter på Gjerdset ( - c 1724)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Persson på Holmem (c 1679 - 1767)
De hadde ikke barn.11 

Familie 2

Sjurd Andersson Sekkenes (c 1697 - c 1776)
De hadde ikke barn.11 Synnøv ble født ca. 1715 på Gjerdset, Eid i Romsdal.1
Hun var myndling av Hans Olsson i Sæbø i 1733.4

Synnøv giftet seg i 1744 med Ola Persson på Ytre Holmem.2,1
Annet navn: Synnøv Ivarsdotter på Ytre Holmem, nevnt 1769.5
Synnøv trolovet seg den 13. juli 1769 i Veøy kirke med Sjurd Andersson Sekkenes.6
Synnøv giftet seg den 13. oktober 1769 i Veøy kirke med Sjurd Andersson Sekkenes.7,1
Hun og Sjurd bodde på mnr. 9, utpå Gata, Molde, i 1770. I 1775 var årlig grunnleie 4 daler til Reknes gård. Synnøv bodde der som enke i 1777, da huset ble taksert til 100 daler, men hun flyttet i 1783.8,9,10

Synnøv døde i 1788.1 Det ble holdt skifte etter henne den 12. februar 1788 på Gjerdset. Barna til søsknene arvet 135 daler.11,2

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 311.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 203.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Ræven Otting, 4. mai, Gierset.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 4. mai, Gierset.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 67 & 69.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 67.
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 69.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Nr. 3, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Rechnes Røysen, mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064089
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 a.

Anne Magrete Lindal1,2,3

K, #3662, (ca. 1767 - 7. november 1830)
Far*Ola Larssen Lindal4 (1717 - )
Mor*Torø Halldorsdotter4,5 (c 1741 - 1800)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megAnne Magrete ble født ca. 1767, utenom ekteskap.6,4
Annet navn: Anne Magrete Olsdatter, nevnt 1784.7 Hun ble konfirmert den 3. oktober 1784 i Kleive kirke, Bolsøy.7 Hun leide plass i 4. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1794. Bygselpenger: 1 ort 8 skilling.1
Anne Magrete giftet seg i 1794 i Molde med Sivert Sivertssen. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.2,3,8
Hun og Sivert bodde i Molde sammen med Torø Halldorsdotter. Hennes mor Torø, som var sykelig og skrøpelig, bodde hos dem i sju år (fra ca. 1793). Anne Magrete hevdet i 1822 at hennes halvsøsken ikke hadde hjulpet til, slik at hun og mannen måtte sette seg i gjeld for å forsørge mora «som en gammel Borgerkoene her i Byen».9
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 6. august 1797.10

Hun ble kalt Anne Magrete Sivertssen, nevnt fra 1798 til 1822.9,11
Hun var fadder ved dåpen til Sivert Hartun den 17. april 1798 i Molde kirke.11
Hun var fadder ved dåpen til Markus Arnessen Sotåen den 22. august 1798 i Molde kirke.12
Hun hadde Andrina Andersdatter i tjeneste i 1801.6

Hun og Sivert bodde på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Lovise Maria Sivertsdatter, William Main Sivertssen, Massi Katrine Sivertsdatter og Ulrik Sivertssen. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (100), sidebygning (40) og kufjøs (20).6,13
Hun var myndling av Kristian Hanssen Eide i 1822.9
Hun var kreditor ved skiftet etter Magnhild Botolvsdotter Hunnes den 28. desember 1822 i Molde: 6 daler for halvparten av moras gravferdsomkostninger, hvorav hun ble tilkjent 2. Anne Magrete kalte seg da fattig og forsvarsløs enke.14


Anne Magrete døde den 7. november 1830 i Molde, som fattig.15 Hun ble gravlagt den 13. november 1830.15

     Navnet hennes ble skrevet Anna Margretha Lindal i 1802.3

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1794. Stolbygsel, nr. 4.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 321 b.
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 a/b.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b.
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: s. 22 v.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 14. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 a–3 a.
 15. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 213.
 16. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 308 a.

Hermike Sørensdatter Pank

K, #3663, ( - før 1767)

Familie

Ola Larssen Lindal (1717 - )Hun var fadder ved dåpen til Anders Johanssen Bredin den 11. april 1736 i Molde kirke.1

Hermike giftet seg med Ola Larssen Lindal.2
Hun og Ola bodde på fhv. mnr. 40, Grova, Molde, i 1762. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Årlig kjennelse til Reknes gård (grunnens opprinnelige eier) var 1 ort.2,3,4

Hermike døde trolig før 1767.

     Hermike Sørensdatter Pank kan ha vært barn av Søren Pank.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden.
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa gaden, mnr. 40. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Magrete Åmundsdatter Høvik1

K, #3664
Far*Åmund Høvik1 (c 1714 - 1772 / 1773)
Mor*Ingeborg Eriksdatter1 (o 1720 - 1796)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megMagrete Åmundsdatter bodde hos Åmund Høvik og Ingeborg Eriksdatter på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.1 Magrete Åmundsdatter tjente trolig utpå Gata, Molde, i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 4.1764.

Marit Lassesdotter på Reistad1

K, #3665, (ca. 1747 - etter 1801)

Familie

Kristoffer Lassesson på Reistad (1728 - 1806)Marit ble født ca. 1747.1
Marit giftet seg med Kristoffer Lassesson på Reistad.2
Hun og Kristoffer var brukere på bnr. 3, Nedre Reistad, Veøy, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Redstad Nedre.
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 366.

Lovise Maria Sivertsdatter Sekkenes1,2

K, #3666, (ca. 1794 - )
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes2,1 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal2,1 (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megLovise Maria ble født ca. 1794 i Molde.1,2 Hun bodde hos Sivert Sivertssen Sekkenes og Anne Magrete Lindal på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801.1,3
Hun bodde i Bergen i 1822.2
Hun bodde i Nederland. Hun utvandret til broren William. Lovise hadde visst store problemer med språket der.4

Lovise Maria døde ugift.4 Hun ble gravlagt i Petten, Zijpe, Nederland.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 4. [S317] «Gårds- og ættehistorie for Sekkenes»: s. 98.

William Main Siewertsen1,2

M, #3667, (26. juli 1795 - etter 1822)
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes3,4 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal4,5 (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde barn.7 William ble født den 26. juli 1795 i Molde.3 William ble døpt den 14. august 1795 i Molde kirke. Faddere: madam Main, Anne Maria Korn, fru Kristina Margrete Goldt, Peder Leth Øvre, William Allan og Johan Gørvell.3 William Main Sivertssen bodde hos Sivert Sivertssen Sekkenes og Anne Magrete Lindal på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801.5,6
Annet navn: William Main Sivertssen, nevnt 1809.1,5,4 William Main Sivertssen ble konfirmert den 17. september 1809 i Molde kirke.1 Han var sjømann.7
Han bodde i Nederland. Han led skipbrudd ved kysten, og det er fortalt at han var den eneste overlevende. William hadde vært fraværende i tolv år ved skiftet etter faren i 1822.8,7,4
William giftet seg i Nederland med en uregistrert person.7

William døde etter 1822.4 Han ble gravlagt i Petten, Zijpe, Nederland.7

     Han var oppkalt etter William Main.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 23 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-25
 2. [S317] «Gårds- og ættehistorie for Sekkenes».
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b.
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 7. [S317] «Gårds- og ættehistorie for Sekkenes»: s. 98.
 8. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes1,2,3

K, #3668, (1797 - 19. april 1845)
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes2,1 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal1,4 (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Persson Undhjem (1796 - 1866)
BarnMassi Katrine ble født i 1797 i Molde. Massi Katrine ble døpt den 30. juni 1797. Faddere: Nils Tønder Brun, Klaus Lund Steffenssen, Nils Leth, fru Brockdorff, Eufrosyne Omsen og Anne Barbara Jul.2 Massi Katrine Sivertsdatter bodde hos Sivert Sivertssen Sekkenes og Anne Magrete Lindal på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801.4,5
Annet navn: Massi Katrine Sivertssen, nevnt 1811.6,7 Massi Katrine Sivertssen ble konfirmert i september 1811 i Molde.6
Massi Katrine giftet seg den 21. november 1822 i Molde kirke med Knut Persson Undhjem.8,9 Hennes navn som gift var Undhjem.10

Massi Katrine døde den 19. april 1845 i Molde.11 Hun ble jordfestet den 26. april 1845, av Peter Vogelius Deinboll. Han holdt også liktale.12,11

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 302.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 25 b.
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 51.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 375. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-120
 9. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 320.
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 526 & 744.
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 526.
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 744, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010374
 13. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 66.
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 322.
 15. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 352.

Ulrik Sivertssen Sekkenes1,2

M, #3669, (1800 - )
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes3,4 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal3,4 (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Olava Kristensdotter på Dråga ( - e 1822)
Barn

Familie 2

Anne Knutsdatter Nakken (1798 - )
BarnUlrik ble døpt den 25. februar 1800 i Molde kirke.5 Han bodde hos Sivert Sivertssen Sekkenes og Anne Magrete Lindal på mnr. 77, Hovedgata, Molde, i 1801.4,6 Ulrik Sivertssen Sekkenes emigrerte i 1818 med reisemål i København, Danmark. Han var fraværende ved skiftet etter faren i april 1822, men samme måned ble han oppgitt som far til et barn født i Bud.7,3,8 Han var matros i 1822.1
Ulrik fikk barn med Olava Kristensdotter på Dråga i april 1822 i Bud.8
Ulrik fikk barn med Anne Knutsdatter Nakken i desember 1822 i Molde.9,1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 191, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-97
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 77.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 71. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 7. [S250] Molde mini. 1818–43.
 8. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 24, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16073&idx_id=16073&uid=ny&idx_side=-14
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13

Sivert Andreas Sivertssen Sekkenes1

M, #3670, (1802 - 1803)
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megSivert Andreas ble døpt den 16. februar 1802 i Molde kirke.2

Sivert Andreas døde i 1803 i Molde.1 Han ble jordfestet den 30. april 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.

Sivert Andreas Sivertssen Sekkenes1,2

M, #3671, (oktober 1804 - )
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes1,3 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal1,3 (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megSivert Andreas ble født i oktober 1804 i Molde, som tvilling.4,5 Sivert Andreas ble døpt den 29. desember 1804.4 Han ble konfirmert i Molde.3 Han ble den 10. juni 1823 anmeldt for unaturlig omgang med ei ku den 30. mai.2

     Navnet hans ble skrevet Sivert Sækkenes i 1823.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 307 b.
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 308 a.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.

Arnt Slette Jenssen Hom1,2,3

M, #3672, (1792 - 1. oktober 1821)
Far*Jens Hom4 (c 1753 - 1813)
Mor*Karen Korneliusdatter Lindal (c 1760 - 1801)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megArnt ble født i 1792 i Molde.3 Arnt ble døpt den 16. juli 1792.3 Han bodde hos Jens Hom på Sunnmøre i 1804.3
Han ble kalt Arnt Jenssen Molde, nevnt 1810.5 Arnt Jenssen Molde ble konfirmert den 14. oktober 1810 i Bolsøy kirke. Han oppholdt seg i Bolsøy eller Kleive sogn.5

Arnt døde den 1. oktober 1821 på Reknes hospital, Molde, av ratesyke (trolig i betydningen spedalskhet).6,7 Han ble gravlagt den 5. oktober 1821.2,8

     Han var oppkalt etter Arnt Jenssen Slette.

Kilder/noter

 1. I sjørullene kalles han også Hans.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 186.
 3. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): p.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 409 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 33 b, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-37
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 186 & 653.
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 186 & 665.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 186.

Knut Persson Undhjem1,2,3

M, #3673, (1796 - 25. desember 1866)
Far*Per Ivarsson på Unjem4,5,6 (1743 - )

Familie 1

Synnøv Arnesdotter i Eidsvåg (1794 - 1876)
Barn

Familie 3

Oline Olsdotter Prestegard (1819 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født i 1796 på Unjem, Hen.6 Han ble vaksinert mot kopper.7
Knut fikk barn med Synnøv Arnesdotter på Øverås i 1820.3,8
Knut giftet seg den 21. november 1822 i Molde kirke med Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes.9,10 Knut Persson Undhjem var skredder i 1826.11 Han var politibetjent.12 Han var skreddermester i Molde iallfall fra 1846 til 1856.13
Knut giftet seg den 31. mai 1847 i Molde med Oline Olsdotter Prestegard (forlovere: Arnt Olsen og Ole Knutsson Wenge).4,7
Han og Oline bodde på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1865 sammen med Lovisa Marie Unhjem. Oline var oppvarterske ved fattighuset, og Knut var lem der.14

Knut døde den 25. desember 1866 i Molde.1 Han ble gravlagt den 29. desember 1866.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersen Unhjem i 1847.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 630.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, vestre Schultzhagen, mnr. 39.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 129.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 434.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Grytten, Hejn, Unhjem.
 6. [S563] I Bjørnsons fote-far: s. 28.
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 435.
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 342.
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 375. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-120
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 320.
 11. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 51 & 66.
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 302.
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92, 320 & 434.
 14. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 39.
 15. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 66.
 16. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 322.
 17. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 352.
 18. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 28.
 19. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92.
 20. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180 & 272.
 21. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 104.

Petrine Marie Undhjem1

K, #3674, (31. desember 1822 - )
Far*Knut Persson Undhjem (1796 - 1866)
Mor*Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes (1797 - 1845)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megPetrine Marie ble født den 31. desember 1822.1

Kilder/noter

 1. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Inger Holten

K, #3675

Familie

Gunnar Ekholm

Just Sjurdsson på Sekkenes1,2,3

M, #3676, (1724 - 13. mars 1798)
Far*Sjurd Andersson Sekkenes4,5 (c 1697 - c 1776)
Mor*Brit Andersdotter Sekkenes (c 1690 - 1768)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Roesdotter på Sekkenes (1738 - )
De hadde ti barn.8 
BarnAnnet navn: Just Sjurdsson på Vestnes.4
Just ble født i 1724 på Vestnesgarden, Vestnes.4 Just ble døpt den 20. februar 1724 i Vestnes kyrkje.4 Han ble konfirmert i 1742 i Veøy kirke. Han var soldat i 1754.2
Just giftet seg den 21. oktober 1754 i Eid kirke i Romsdal med Eli Roesdotter på Sogge (forlovere: Jakob Andreas Eg o.a.)2,6
Han var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter i Engvik den 26. oktober 1760 i Veøy kirke.7

Han og Eli var selveiere på Sekkenes, Veøy, i 1762. Hans foreldre drev det andre bruket, som Just kjøpte i 1767.6,8
Just og Eli hadde Eli Knutsdotter på Lund i tjeneste i 1762.6
Han var forlover for Bjerte Olsson på Haugan og Eli Knutsdotter på Lund, som ble trolovet den 9. mai 1764 i Veøy kirke.9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: ett snøre med streng (1 ort 10 skilling), én tranhalvtønne (7 skilling), to nye kvarter (tønner, 16 skilling), én ditto (4 skilling), én tysk (1 ort 12 skilling) o.a.10
Han var fadder ved dåpen til Mali Andersdotter i Engvik den 7. august 1775 i Veøy kirke.1


Just døde den 13. mars 1798 på Sekkenes, som gårdmann, av brystsvakhet.3 Han ble gravlagt den 19. mars 1798 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hans ble skrevet Just Siversøn Sekkeness i 1754.2

     Justus Sivertssen var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 144, 7. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660555
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 216.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 502, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670180
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45.
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 480. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410245
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 470, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 13. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=22
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 512. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660462
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 66.

Anne Sjurdsdotter i Straume1,2

K, #3677, (1726 - )
Far*Sjurd Andersson Sekkenes3 (c 1697 - c 1776)
Mor*Brit Andersdotter Sekkenes (c 1690 - 1768)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson i Straume (c 1720 - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Anne Sjurdsdotter på Vestnes.3
Anne ble født i 1726 på Vestnesgarden, Vestnes.3 Anne ble døpt den 4. mai 1726 i Vestnes kyrkje. Faddere: Anne Andersdotter i Misfjorden, Marit Andersdotter på Vestnes, Anne Jetmundsdotter på Vestnes og Lasse Sørensson på Vestnes.3
Annet navn: Anne Sjurdsdotter på Sekkenes, nevnt 1747.4,5
Anne trolovet seg den 16. mai 1747 med Knut Olsson i Øver-Straume. Forlovere: Knut Olsson på Øvre Reistad o.a.4
Anne giftet seg den 26. juni 1747 i Vestnes kyrkje med Knut Olsson i Straume.5,1
Hun og Knut var selveiere i Øver-Straume, Straume, Veøy, i 1762.1,6 Anne Sjurdsdotter eide i Øver-Straume sammen med Ola Knutsson i 1801.6,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Strømme.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, dagen før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 292. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660355
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 293. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660355
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#364

Gjertrud Sjurdsdotter på Hammarvoll1,2

K, #3678, (ca. 1733 - 1782)
Far*Sjurd Andersson Sekkenes (c 1697 - c 1776)
Mor*Brit Andersdotter Sekkenes3 (c 1690 - 1768)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Trondsson på Hammarvoll (c 1713 - 1778)
De hadde fire barn.2 Gjertrud ble født ca. 1733 på Vestnesgarden, Vestnes.2,4,5 Hun ble konfirmert i 1749 i Veøy.
Annet navn: Gjertrud Sjurdsdotter på Sekkenes, nevnt 1760.6,5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter i Engvik den 26. oktober 1760 i Veøy kirke.6

Gjertrud giftet seg i 1761 med Erik Trondsson på Klungnes.2,5
Hun og Erik var selveiere på bnr. 4, Hammarvoll, Veøy, fra 1767 til 1771. Skyld: 2 våger ½ pund.7,5
Brit Andersdotter Sekkenes døde den 4. mai 1768 på Hammarvoll, Veøy. Hun kom dit kort tid i forveien for å besøke dattera Gjertrud på hennes sykeleie. Brit ble selv straks syk og døde av forstoppelse.3

Hun og Erik var brukere på Nermalo, Malo, Veøy, fra 1772.2

Gjertrud døde i 1782.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50 & 67.
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 406.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50.
 4. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 224.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 470, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405 & 406.

Anders Sjurdsson Sekkenes1,2,3,4

M, #3679, (1734 - 1804)
Far*Sjurd Andersson Sekkenes5,2 (c 1697 - c 1776)
Mor*Brit Andersdotter Sekkenes2 (c 1690 - 1768)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Roesdotter (1742 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Anders Sjurdsson på Vestnes.5
Anders ble født i 1734 på Vestnesgarden, Vestnes.5 Anders ble døpt den 29. august 1734. Faddere: Marit Andersdotter på Vestnes, Anne Jetmundsdotter på Vestnes, Ola Andersson i Misfjorden og Ola Helland.5 Anders Sjurdsson Sekkenes ble konfirmert i 1755 i Veøy kirke. Ved folketellingen av 1762 bodde Anders Sjurdsson på Sekkenes, Veøy, hos Sjurd Andersson og Brit Andersdotter.2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Gunnar Aslakssen den 10. mars 1766.4

Han bodde i Molde i 1769.1 Anders Sjurdsson Sekkenes og Anders skomaker ble stevnet av Samuel Bugge Harbo og Ola Ingebrigtsson på Ottestad til tinget i Rødven tinglag den 26. oktober 1769. De ville ha tingsvitne om slagsmål og usømmelige talemåter.1,7
Anders giftet seg den 14. februar 1770 i Veøy kirke med Anne Roesdotter på Sogge.8,9
Han og Anne var husfolk i Engvik, Sekkenes, Veøy, iallfall fra 1772 til 1775.10,11
Annet navn: Anders Sjurdsson i Engvik, nevnt 1775.11,10 Anders Sjurdsson var arbeider i 1801.9 Anders og Anne losjerte på mnr. 22, Myra, Molde, i 1801, med Ingeborg Persdatter. Ingeborg var fattig almissebarn. Husets innehaver var Jakob Endressen (s.d.).9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801.12


Anders døde i 1804 i Molde. Den 16. oktober ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.13,3 Han ble jordfestet den 27. oktober 1804.3

     Navnet hans ble skrevet Anders Sivertsen Sekkenæs i 1804.3

     Anders Sjurdsson Sekkenes og Anders Sjurdsson på Klungnes kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410782
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041258
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 517.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410783
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 75.
 9. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/30/
 10. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 604.
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 144, 7. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660555
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 b.

Lars Larsson på Steinløysa1,2,3

M, #3680, (26. juli 1770 - 26. desember 1823)
Far*Lars Ivarsson på Furset4 ( - f 1788)
Mor*Marit Åmundsdotter på Furset4,5 ( - c 1794)
4. tippoldefar til meg

Familie

Mari Andersdotter på Steinløysa (1775 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født den 26. juli 1770 på Furset, Øre.4 Lars ble døpt den 28. juli 1770 i Øre kyrkje.4
Annet navn: Lars Larsson på Furset, nevnt fra 1794 til 1799.6,7,5
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Furset den 1. september 1794.5

Lars giftet seg den 25. mars 1799 i Øre kyrkje med Mari Andersdotter på Larssetra.8,7
Han og Mari bodde på Furset i 1799.6 Lars Larsson fikk festeseddel på en plass på Steinløysa, Bolsøy, fra Fredrik Kristian Stenbukk den 10. februar 1800. Seddelen ble tinglyst 2. april.9
Han og Mari var husfolk på Steinløysa i 1801, sammen med Lars Larsson og Anders Larsson. Plassen hadde jord. Familien bodde fremdeles der i 1807.8,1

Lars døde kanskje den 26. desember 1823 på Steinløysa. Husmann Lars Larsen SteenLøs, 65 år gammel (sic), ble jordfestet 1. januar 1824.10

     Navnet hans ble skrevet Lars Larsen Steenløs i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 97 a, 1807, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630165
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 94 b, 1800, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630163
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 96 a.
 4. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 586, Frei og Øre, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670404
 5. [S1768] Nordmøre skifteprotokoll 1792–97: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203630716
 6. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 85, Frei og Øre, 4. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670680
 7. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 81, Frei og Øre, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670678
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Indre.
 9. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 434 a, publiseringsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420891
 10. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 190, 1824, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650007

Sissel Nilsdotter i Røbekkhagen1,2

K, #3681, (13. februar 1821 - 22. mai 1906)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen3 (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Hun var enke i 1865.7 

Familie 2

Per Persson på Årøneset (1808 - 1868)Annet navn: Sissel Nilsdotter på Rabbestølen.
Sissel ble født den 13. februar 1821 på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal.2,4 Hun ble vaksinert mot kopper.5
Annet navn: Sissel Nilsdotter på Sylte, nevnt 1855.6
Sissel giftet seg den 20. juni 1855 i Molde kirke med en uregistrert person.6
Hun bodde på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1865. Hun var gangkone ved pleiestiftelsen for spedalske, som holdt til der.7
Sissel giftet seg den 24. juni 1867 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Persson på Årøneset (forlovere: Sander Nilsson på Årø o.a.)3
Annet navn: Sissel Nilsdotter på Årø, nevnt 1875.8
Hun var fadder ved dåpen til Lydia Jørgine Aarø den 3. oktober 1875.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Gunhilde Jørgine Nilsdatter Aarø den 22. oktober 1882 i Bolsøy kirke.10

Annet navn: Sissel Nilsdotter i Årøhagen, nevnt 1889.11,12
Hun var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 14. april 1889 i Bolsøy kirke.11
Sissel Nilsdotter arbeidet med husflid for egen regning i 1891.12 Hun losjerte hos Beret Maria Lassesdotter på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1891.13,14,15 Sissel Nilsdotter losjerte (med eget kosthold) hos Karen Persdotter i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, i 1900. Sissel hadde litt kapital og gjorde husarbeid mot daglønn.1

Sissel døde den 22. mai 1906 i Røbekkhagen, som plassenke.2,16 Hun og Karen Persdotter ble gravlagt den 31. mai 1906. Sissel hadde vært gift med Karens far.2,17

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 35, bnr. 1, Røbækhagen.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 3. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 510, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020891
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2.
 5. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 511, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020891
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 402, 1855, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620631
 7. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 6. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380021
 8. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 53, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020407
 9. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 157.
 10. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 114, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020468
 11. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 12. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352375
 13. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352038
 14. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 2, husliste 42. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380995
 15. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352371
 16. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 17. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272

Randi Nilsdotter Eidssæter1

K, #3682, (9. oktober 1825 - 7. juli 1904)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Peder Arnesson Eidssæter (1829 - )
De hadde barn.1 Randi ble født den 9. oktober 1825 på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal.2,1 Randi ble døpt i Hol kirke i Hallingdal.2
Annet navn: Randi Nilsdotter på Rabbestølen.
Randi giftet seg den 16. november 1856 i Kleive kirke, Bolsøy, med Peder Arnesson Eidssæter.1,3
Hun og Peder var husfolk på Haugen, Eidssetra, Bolsøy, i 1900. Plassen holdt dyrket jord samt krøtter og fjærfe.1

Randi døde den 7. juli 1904.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; under gnr. 59, bnr. 1; Haugen (Eidssæter).
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 16.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 17.
 4. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Peder Arnesson Eidssæter1

M, #3683, (1829 - )

Familie

Randi Nilsdotter Eidssæter (1825 - 1904)
De hadde barn.1 Peder ble født i 1829 i Kleive, Bolsøy.1,2
Peder giftet seg den 16. november 1856 i Kleive kirke, Bolsøy, med Randi Nilsdotter på Rabbestølen.1,2 Peder Arnesson Eidssæter var løsarbeider. Han var blind i 1900.1,3
Han og Randi var husfolk på Haugen, Eidssetra, Bolsøy, i 1900. Plassen holdt dyrket jord samt krøtter og fjærfe.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø; under gnr. 59, bnr. 1; Haugen (Eidssæter).
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 17.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 503.

Martin Christian Gussiaas1,2,3

M, #3684, (1875 - 17. juli 1907)
Far*Ole Annbjørnsson Gusjås1,3 (1852 - )

Familie

Lydia Jørgine Aarø (1875 - 1968)Martin Christian ble født i 1875 i Brattvær, utenom ekteskap.1,3 Han ble konfirmert i 1890 i Kristiansund.1 Han var sjømann i utenriksfart i 1900.3
Han bodde i Ålesund i 1903.1 Han var stuert i 1903.1
Martin Christian giftet seg den 23. august 1903 i Ålesund kirke med Lydia Jørgine Aarø.4
Han og Lydia Jørgine bodde i Ålesund i 1906.2
Han var forlover for Andreas Pedersson Nyhus-Dahl og Helga Kristine Hansen, som giftet seg den 8. april 1906 i Ålesund.2,5


Martin Christian døde den 17. juli 1907.6

Kilder/noter

 1. [S578] Ålesund mini. 1894–1903: s. 161.
 2. [S575] Ålesund klok. 1898–1906: s. 173.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1503 Kristiansund, mnr. 804–723.
 4. [S578] Ålesund mini. 1894–1903: s. 161 & 331 b.
 5. [S336] Emigranter over Ålesund 1878–1930: nr. 43 & 44/1907.
 6. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 159.

Ole Olsson Skjørli1,2,3,4

M, #3685, (3. januar 1872 - 27. februar 1947)
Far*Ole Holgersson Hargaut5 (1849 - )
Mor*Oline Olsdotter Skjørli5 (1850 - )

Familie

Lydia Jørgine Aarø (1875 - 1968)Ole ble født den 3. januar 1872 i Skjørlia, Nesset, utenom ekteskap.5,1,3 Ole ble døpt den 7. mars 1872 i Rød kyrkje, Nesset.6 Han var havnebetjent i Molde i 1921.1
Ole giftet seg den 29. oktober 1921 i Ålesund med Lydia Jørgine Gussiaas (forlovere: Anton Stranden og Henriette Jensine Stranden).1,4

Ole døde den 27. februar 1947.3 Han og Lydia ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Bolsøy.3,7

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 159.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Hitteren, gnr. 56, bnr. 1.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5807511. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5807511
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 38/15.2.1944. Side 2. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440215_103_38_1?page=1
 5. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 78.
 6. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 78 & 349.
 7. [S497] Gravminnebasen: id 5807510. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5807510

Andreas Pedersson Dahl1,2,3

M, #3686, (30. juli 1883 - før 1944)
Far*Peder Olsson på Ånstad4,3 (c 1855 - )
Mor*Anna Sølfestsdotter Dalen3 (1855 - )

Familie

Helga Kristine Aarø (1878 - 1969)
BarnAndreas ble født den 30. juli 1883 i Skjåk, utenom ekteskap.3,4,5 Andreas ble døpt den 16. september 1883 i Skjåk.3,5 Han ble konfirmert i 1898 i Skjåk.4 Andreas losjerte i Hellegata, Ålesund, i 1900.5 Han var skomakersvenn i Ålesund minst fra 1900 til 1906.5,4
Annet navn: Andreas Pedersson Nyhus-Dahl, nevnt 1906.4
Andreas giftet seg den 8. april 1906 i Ålesund med Helga Kristine Hansen. Forlovere: I[ngebrigt?] Iversen og Martin Christian Gussiaas.4,6 Andreas Pedersson Dahl var skomaker i 1907.1 Han og Helga Kristine emigrerte den 20. februar 1907 i Ålesund. De reiste med White Star Line. Mål: Santa Barbara, California, USA.6 Andreas Pedersson Dahl var gruveformann.2

Andreas døde trolig før 1944.7

Kilder/noter

 1. [S336] Emigranter over Ålesund 1878–1930: nr. 43/1907.
 2. [S577] Sykkylven klok. 1916–37: s. 208.
 3. [S576] Døypte i Skjåk sokn i Skjåk prestegjeld 1865–1893: nr. 35/1883.
 4. [S575] Ålesund klok. 1898–1906: s. 173.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): 1501 Ålesund, kretsnr. 5, husliste 22.
 6. [S336] Emigranter over Ålesund 1878–1930: nr. 43 & 44/1907.
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 38/15.2.1944. Side 2. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440215_103_38_1?page=1
 8. [S525] Slektsforum: «Min oldemor Helga.».

Howard Almer James Dahl1,2

M, #3687, (2. november 1908 - 1982)
Far*Andreas Pedersson Dahl1 (1883 - f 1944)
Mor*Helga Kristine Aarø (1878 - 1969)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Laura Ovidia Otterstrøm (1901 - 1990)Howard Almer James ble født den 2. november 1908 i Michigan, USA.1,2 Han ble konfirmert i 1922 i Michigan.1 Han var møbelsnekker i Trondheim i 1930.1
Howard Almer James giftet seg den 2. november 1930 i Sykkylven kyrkje med Laura Ovidia Otterstrøm.1

Howard Almer James døde i 1982.2 Han ble gravlagt den 20. oktober 1982 i Nedre gravlund, Ålesund.2

Kilder/noter

 1. [S577] Sykkylven klok. 1916–37: s. 208.
 2. [S497] Gravminnebasen: 1177740.

Lillian Dahl1

K, #3688
Far*Andreas Pedersson Dahl (1883 - f 1944)
Mor*Helga Kristine Aarø (1878 - 1969)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigurd Lamo (1908 - )Lillian giftet seg med Sigurd Lamo.1,2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 290.
 2. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Sigurd Lamo1

M, #3689, (1908 - )

Familie

Lillian DahlSigurd ble født i 1908 på Li, Vestnes.2
Sigurd giftet seg med Lillian Dahl.1,3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 290.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 464.
 3. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Anton Stranden1,2,3

M, #3690, (12. juni 1876 - 12. mai 1951)Anton ble født den 12. juni 1876 i Bolsøy.3,1,4
Anton giftet seg med Henriette Jensine Aarø.5,6
Han og Henriette Jensine bodde på mnr. 240, Øvre veg, Molde, i 1900. De bodde på kvisten. Anton og Henriette var fremdeles i byen i 1921.1,7 Anton Stranden var hustømmermann i 1900. Han kaltes snekkersvenn året etter og snekker i 1914.1,8,9
Han var fadder ved dåpen til Anna Jakobine Stranden den 28. juli 1901.8
Han var fadder ved dåpen til Margit Florense Stranden den 21. mai 1911 i Molde.10
Han var fadder ved dåpen til Arthur Johan Aarø den 12. november 1911 i Molde.2
Han var fadder ved dåpen til Jan Herlof Aarø den 21. mai 1914.9
Anton Stranden og Henriette Jensine hadde 5 barn sammen.11
Han var forlover for Ole Olsson Skjørli og Lydia Jørgine Gussiaas, som giftet seg den 29. oktober 1921 i Ålesund.7,12


Anton døde den 12. mai 1951.3 Han ble gravlagt den 19. mai 1951 på Nedre kirkegård, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 240.
 2. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 70.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Anton Stranden.
 4. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 44 & 53.
 5. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 44.
 6. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 54, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102086058
 7. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 159.
 8. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 59, kvinner, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080062
 9. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 114.
 10. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 69.
 11. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 12. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 38/15.2.1944. Side 2. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440215_103_38_1?page=1
 13. [S1517] Årstad klok. 1948–60: s. 89, nr. 227 B. https://media.digitalarkivet.no/kb10081107130092
 14. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 53.
 15. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 62.

Ole Konrad Olsson Karlsvik1,2

M, #3691, (1873 - )Ole Konrad ble født i 1873 på Lyngværet, Sandøy.1,2 Han ble konfirmert i Vågøy.1
Erik Bredahl Trondsson Karlsvik og Beret Anna Hansdotter bodde på Kalsvikremma, Kalsneset, Bud, 1900. Plassen hadde dyrket jord og dyr. To ugifte fiskere som vanligvis var «enslig losjerende» der, Andreas Johansson Karlsvik (født 1871 i Fræna) og Ole [ITAL:]Konrad[:ITAL], var midlertidig fraværende i Ålesund eller på drivgarnsfiske utenfor Sunnmøre ved folketellingen av 3. desember.2

Ole Konrad giftet seg den 25. januar 1903 i Bud kyrkje med Beret Emelie Eriksdotter Karlsvik (forlovere: Erik Bredahl Trondsson Karlsvik o.a.)1,3
Annet navn: Ole Konrad Olsson Remmen.3
Han og Beret Emelie bodde på Kalsvikremma i 1907.3 Ole Konrad Olsson Remmen var fisker i 1907.3

Kilder/noter

 1. [S618] Bud klok. 1892–1909: s. 196, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511020851
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bud, gnr. 42, bnr. 1, Karlsnesremmen.
 3. [S618] Bud klok. 1892–1909: s. 115, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511020780

Anna Eriksdotter Karlsvik1

K, #3692
Far*Erik Bredahl Trondsson Karlsvik (1838 - 1920)
Mor*Beret Anna Hansdotter Karlsvik (1854 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megAnna giftet seg med Anton Skurmhaug.1

Kilder/noter

 1. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Anton Skurmhaug1

M, #3693Anton giftet seg med Anna Eriksdotter Karlsvik.1

Kilder/noter

 1. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Oddrun Samset

K, #3694, (12. januar 1931 - 3. desember 1996)

Familie

Bjarne Aarø (1924 - 2003)Oddrun ble født den 12. januar 1931.1,2
Oddrun giftet seg med Bjarne Aarø.3,4,5 Hennes navn som gift var Aarø.1,6 Oddrun Aarø var deleier på Sørvoll, Voll, Voll, i 1964.7 Oddrun og Bjarne bodde i Sollivegen 101 C, Molde, i 1994 (Hatleliblokka).8

Oddrun døde den 3. desember 1996.1 Hun ble gravlagt den 10. desember 1996 i Tøndergård gravlund, Molde.1 Hun var datter av Teodor Olsson Samset og Sofie Antonsdotter Høsteng på Sørvoll.2

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Oddrun Aarø.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 427.
 3. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 4. [S93] Anne og Arthur F. Aarø: muntlig 3.10.1993.
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II.
 6. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma) herad; 21, Vold.
 7. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Vold (Rauma); 21, Vold.
 8. [S28] Lokalveiviseren for Molde kommune 1995: del 4, s. 44.

Carl Albert Demidoff

M, #3695
Far*Andre Demidoff
Mor*Astrid Elisabeth Folke-Olsen
4-menning til meg

Per Larssen1

M, #3697, ( - etter 1766)Hans hjemsted var i Molde.1 Per Larssen ble konfirmert den 19. oktober 1766 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 434 b, menn, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-126

John Bjørneboe Jensen1

M, #3698

Kilder/noter

 1. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Lesli Elliot Ludwigs1

M, #3699

Familie

Evy Folke-Olsen
De hadde ikke barn.1 

Kilder/noter

 1. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.

Kristen Knutsson på Sylte1,2

M, #3700, (ca. 1648 - 1729)
Far*Knut Ivarsson i Bergsvika3,4 (c 1610 - c 1682)
Mor*Ingrid Ivarsdotter i Bergsvika3,4 ( - e 1682)

Familie

Mali Persdotter på Sylte (c 1641 - 1728)
To barn er nevnt i skiftene etter dem.2,10 
BarnAnnet navn: Kristen Knutsson i Bergsvika.5
Kristen ble født ca. 1648.6,7,8
Kristen giftet seg ca. 1677 med Mali Persdotter på Sylte.2,9,1 Kristen Knutsson fikk bygselseddel på 1 våg 20 merker på Kyrkjesylte, Tresfjord, fra Ivar Andersson i mars 1677. Seddelen ble tinglyst først i 1721.4
Han og Mali var brukere på bnr. 1, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1677.1 Kristen Knutsson var hovedklokker i Veøy prestegjeld i 1681. Han virket til sin død.1,6,2,10
Annet navn: Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, nevnt 1692.9,6,1
Kristen Knutsson på Kyrkjesylte, Ola Persson på Brastad, Trond Rasmusson på Haukabøen og Bergsvein Olsson solgte konenes arvede odelsjord på 1 pund 6 merker på Nedre Helland, Vestnes, den 27. august 1692 til Kristoffer Persson. Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.9
I manntallet av 1701 står han som bruker på Kyrkjesylte. Mats Knutsson var også der. Mats er ført som tjenestegutt. De hadde også to voksne tjenestekarer.6 Kristen Knutsson ble stevnet av Jens Ivarsson på Molde i 1709. Saken gjaldt en regning, som han året etter ble dømt til å betale.4 Kristen Knutsson stevnet Otto Jakobsson Fris den 28. oktober 1711. Saken gjaldt 19 års godtgjørelse for skyss og overnatting, men han fikk ingenting.11,12 Kristen klokker stevnet Lars Andersson på Øygarden i 1714. Saken kom opp igjen i 1723.13,14
Han ble kalt Kristen klokker, nevnt fra 1725 til 1728.15,16,17 Kristen klokker ble stevnet i 1725, men saken ble forlikt.15,18,14
Han var arving ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 26 daler 1 ort 5½ skilling. I boet var blant annet sølvbeger merket CKS (Kristen Knutsson, 2 daler 2 ort), to sølvskjeer merket CKS (hver 1 daler 1 ort), to sølvskjeer merket BES (Bjørn Ellingsson, hver 1 daler 1 ort) og messinglysestake merket BES (3 ort). Formue: 123 daler 21 skilling. Blant kreditorene var soldaten Knut Knutsson, Hans Andersson og tjenestejentene Femja og Synnøv, som alle fordret lønn, og en Per på Eidhammar fordret 9 daler. Gjeld: 70 daler 2 ort 10 skilling. Arv: 52–2–11. Enkemannen fikk beholde noen eiendeler forlodds: oppredd seng, gryte, skjerding, benkedyne, ku, gammel Brochmands postill i kvartformat og Mads Pederssen Rostocks i oktavformat (begge med slitt bind), nytestament i oktavformat, En fattig Mands Huus-Bog, De bedendes aandelige Kiæde og Petter Dass' katekismesanger.19


Kristen døde i 1729 på Kyrkjesylte.7,10,4 Han ble jordfestet den 13. februar 1729 på Tresfjord kyrkjegard, av Erik Pedersson Lekanger.7 Det ble holdt skifte etter ham den 12. mars 1729. Kreditorer: Mats Knutsson og Lorns Hansson Holst. Arvinger: Kari Kristensdotter og Gjertrud Larsdotter på Nerem. I boet var blant annet en liten gullring (1 daler 3 ort), sølvbeger merket CKS (2 daler 2 ort), sølvskje merket CKS (1 daler 1 ort), messinglysestake merket BES (3 ort), Mads Pederssen Rostocks postill (2 ort 16 skilling), En fattig Mands Huus-Bog (1 ort), De bedendes aandelige Kiæde (12 skilling), Petter Dass' katekismesanger (16 skilling) og mannssal (1 daler 1 ort). Formue: 36 daler 2 ort 22 skilling. Gjeld: 10–0–22. Arv: 26–2–0, delt på dattera og datterdattera.20

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 229.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 123 a.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 8. [S77] Tresfjord I: s. 750.
 9. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 61 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/61/
 10. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/
 11. [S1290] Veøy i fortid og nutid I: s. 481.
 12. [S1290] Veøy i fortid og nutid I: s. 482.
 13. [S77] Tresfjord I: s. 652.
 14. [S77] Tresfjord I: s. 231. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#234
 15. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/126/
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 17. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/143/
 18. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 146 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/147/
 19. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 20. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 145 a–146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/145/