Eli Andersdotter på Sande1

K, #13601, ( - ca. 1732)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Olsson på Sande ( - c 1700)
Tre barn levde i 1732.1 
Barn

Familie 2

Ola Persson på Sande ( - e 1732)
Ett barn levde i 1732.1 
BarnEli giftet seg med Per Olsson på Sande.
Hun var bruker på Sande, Vågøy, i 1701. Ola Persson bodde også der.2
Eli giftet seg med Ola Persson.1,3
Hun og Ola var brukere på Øvre, Sande, Vågøy, i 1711. Ola Persson bodde også der. Ei Hallfrid var også hos dem. I 1724 var skylden 1 våg 1 pund 12 merker.4,5

Eli døde ca. 1732 på Sande.1 Det ble holdt skifte etter henne den 10. oktober 1732. Arvinger: Ola Persson, Ola Persson Sande, Brit Persdotter, Mildrid Persdotter og Marit Olsdotter. Arv: 363 daler 3 ort 14 skilling.1,3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 170, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/97/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Waagøe-[otting], Sande.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 148 b, mnr. 642. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670152

Ola Persson på Sande1,2,3,4

M, #13602, ( - etter 1732)

Familie

Eli Andersdotter på Sande ( - c 1732)
Ett barn levde i 1732.2 
BarnOla giftet seg med Eli Andersdotter på Sande.2,5
Han og Eli var brukere på Øvre, Sande, Vågøy, i 1711. Ola Persson bodde også der. Ei Hallfrid var også hos dem. I 1724 var skylden 1 våg 1 pund 12 merker.4,3
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sande den 10. oktober 1732.2,5

Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre solgte 1 våg (med bygselrett) på Øvre Sande den 16. oktober 1732 til Ola Toresson på Sande. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.5,1,6

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 148 b, mnr. 642. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670152
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Waagøe-[otting], Sande.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180

Brit Persdotter på Myrbostad1

K, #13603
Far*Per Olsson på Sande ( - c 1700)
Mor*Eli Andersdotter på Sande2 ( - c 1732)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Jonsson på Myrbostad ( - c 1741)Annet navn: Brit Persdotter på Sande.2
Brit giftet seg med Ola Jonsson på Myrbostad.1
Hun og Ola bodde på Myrbostad, Vågøy, i 1732. Hun var fremdeles der i 1742.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sande den 10. oktober 1732: 36 daler 1 ort 13 skilling.2,3
Ola Toresson på Sande kjøpte 1 våg (med bygselrett) på Øvre, Sande, Vågøy, den 16. oktober 1732 av Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 134 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650151
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180

Marit Olsdotter på Sande1

K, #13604, ( - etter 1732)
Far*Ola Persson på Sande1 ( - e 1732)
Mor*Eli Andersdotter på Sande1 ( - c 1732)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sande den 10. oktober 1732: 36 daler 1 ort 13 skilling.1,2
Ola Toresson på Sande kjøpte 1 våg (med bygselrett) på Øvre, Sande, Vågøy, den 16. oktober 1732 av Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180

Ola Jonsson på Myrbostad1,2

M, #13605, ( - ca. 1741)Ola giftet seg med Brit Persdotter på Sande.2
Han ble kalt Ola Jonsson på Myrbostad den eldre, nevnt 1732.3
Han og Brit bodde på Myrbostad, Vågøy, i 1732. Hun var fremdeles der i 1742.3,2
Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre solgte 1 våg (med bygselrett) på Øvre, Sande, Vågøy, den 16. oktober 1732 til Ola Toresson på Sande. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.3,1,4

Ola døde ca. 1741 på Myrbostad.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 134 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650151
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180

Jonas Johanssen Bredin1,2

M, #13606, (1732 - mellom 1747 og 1786)
Far*Johan Jonassen Bredin1,2 ( - f 1746)
Mor*Johanna Kristoffersdatter1 ( - 1785)Jonas ble døpt den 11. september 1732 i Vår Frue kirke, Trondheim.1

Jonas døde mellom 1747 og 1786.2,3

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 3 b, nr. 35. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921660621
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.

Kristoffer Johanssen Bredin1

M, #13607, (1734 - før 1786)
Far*Johan Jonassen Bredin1 ( - f 1746)
Mor*Johanna Kristoffersdatter1 ( - 1785)Kristoffer ble døpt den 9. september 1734 i Trondheim domkirke.1

Kristoffer døde før 1786.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 9.9.1734. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030948
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.

Brit Knutsdotter på Helland1,2

K, #13608, (ca. 1696 - 31. januar 1761)

Familie

Ola Bertelsson på Helland ( - c 1765)
Ett barn levde i 1766.8 
BarnBrit ble født ca. 1696.2
Brit giftet seg den 3. juni 1727 i Vestnes kyrkje med Ola Bertelsson, viet av Erik Pedersson Lekanger. Den 16. juli ble Ola bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.3,4
Annet navn: Brit Knutsdotter på Salthammaren.3,4
Hun og Ola bodde på Salthammaren, Vestnes, ca. 1727, trolig som husfolk.5
Hun og Ola var husfolk på Helland, Vestnes, i 1761. Sønnen Knut ble kalt Helland allerede i 1751.6,2,7

Brit døde den 31. januar 1761 på Helland, av «Kolde-Syge» (malaria).2 Hun ble jordfestet den 21. februar 1761 på Vestnes kyrkjegard.2

     Navnet hennes ble skrevet Bergittha Knudsdatter i 1727.3

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Knudsdatter Helleland i 1761.2

Kilder/noter

 1. Post mortem.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 475. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660443
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390860
 5. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 76. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700367
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 478. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660445
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368

Kristi Ivarsdotter på Helland1

K, #13609, ( - etter 1766)

Familie

Ola Bertelsson på Helland ( - c 1765)
Ett barn levde i 1766.4 
BarnAnnet navn: Kristi Ivarsdotter på Steinøygarden, nevnt 1761.2
Kristi giftet seg den 9. juni 1761 i Veøy kirke med Ola Bertelsson på Helland.2
Hun og Ola var husfolk på Nedre Helland, Vestnes, i 1762.1,3
Hun ble kalt Kristi Persdotter, nevnt 1766.4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Bertelsson på Helland den 10. februar 1766: 12 daler 4 skilling.4
Hun var myndling av Ola Persson på Helland i 1766.4


     Navnet hennes ble skrevet Kristi Iversdatter Steenødegaard i 1761.2

     Kristi Ivarsdotter på Helland og Børre Ivarsson på Kjøpstad var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 480. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 478. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660445
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660451
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368

Brit Olsdotter på Helland1,2

K, #13610, (1762 - )
Far*Ola Bertelsson på Helland1,2 ( - c 1765)
Mor*Kristi Ivarsdotter på Helland2 ( - e 1766)Brit ble født i 1762 på Nedre Helland, Vestnes.1 Brit ble døpt den 1. august 1762 i Vestnes kyrkje. Faddere: Nils Larsson på Eidhammar o.a.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Bertelsson på Helland den 10. februar 1766: 4 daler 1 skilling.2
Hun var myndling av Børre Ivarsson i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660451
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368

Bertel Olsson på Helland1

M, #13611, (ca. 1732 - 25. januar 1761)
Far*Ola Bertelsson på Helland ( - c 1765)
Mor*Brit Knutsdotter på Helland (c 1696 - 1761)Annet navn: Bertel Olsson på Salthammaren.2
Bertel ble født ca. 1732, trolig på Salthammaren.1
Bertel fikk barn med en uregistrert person i 1759 i Vestnes.3 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1761.2,1

Bertel døde den 25. januar 1761 på Helland, Vestnes, av «Kolde-Syge» (malaria).1 Han ble jordfestet den 1. februar 1761 på Vestnes kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 474. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660443
 2. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle 1765, nr. 95. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700701
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 455. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660433

Anne ved Kleivsjøen1

K, #13612, ( - etter 1761)

Familie

Ivar ved Kleivsjøen ( - e 1773)
De hadde iallfall ett barn.1 Anne giftet seg med Ivar.1
Hun og Ivar var husfolk ved Kleivsjøen, Bolsøy, i 1761. I nødsåret 1773 kjøpte han til sammen 5 skjepper havre fra myndighetene.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a, piker. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 2. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 37, nr. 182. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#38
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 77, nr. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#78
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 81, nr. 167. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#82

Anne Olsdotter på Vike1

K, #13613, (1744 - )
Far*Ola Olsson på Sørsylte2,1 (c 1710 - 1772)
Mor*Brit Ottarsdotter på Sørsylte2,1 (c 1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Olsdotter på Sørsylte.2
Anne ble født i 1744 på Sørsylte, Tresfjord.2
Hun bodde på Vike, Vestnes, iallfall 1827.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 1 ort 6 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Gjøri Olsdotter på Hoem1,2

K, #13614, (1749 - )
Far*Ola Olsson på Sørsylte3,2 (c 1710 - 1772)
Mor*Brit Ottarsdotter på Sørsylte3,2 (c 1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde ikke barn. 

Familie 2

Nils Olsson på Hoem ( - e 1807)
De hadde ikke barn. Annet navn: Gjøri Olsdotter på Sørsylte.3
Gjøri ble født i 1749 på Sørsylte, Tresfjord.3
Gjøri giftet seg i 1798 med en uregistrert person.1
Annet navn: Gjøri Olsdotter på Daugstad, nevnt 1801.4 Hun var skredder i 1801.1
Hun bodde på Daugstad, Tresfjord, i 1801.4
Gjøri giftet seg den 21. juni 1801 i Tresfjord kyrkje med Nils Olsson på Hoem.4
Hun og Nils bodde på Hoem, Tresfjord, i 1807. Gjøri var fremdeles der i 1828.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 1 ort 6 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 149. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#152
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 18 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670231
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Ivar ved Kleivsjøen1,2

M, #13615, ( - etter 1773)

Familie

Anne ved Kleivsjøen ( - e 1761)
De hadde iallfall ett barn.1 Ivar giftet seg med Anne.1
Han og Anne var husfolk ved Kleivsjøen, Bolsøy, i 1761. I nødsåret 1773 kjøpte han til sammen 5 skjepper havre fra myndighetene.1,3,2,4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a, piker. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 2. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 77, nr. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#78
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 37, nr. 182. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#38
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 81, nr. 167. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#82

Ola Knutsson Kjersem1,2

M, #13616, (30. mai 1793 - )
Far*Knut Trondsson på Våge2 (1757 - )
Mor*Magrete Olsdotter Kringstad2,1 (c 1760 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megOla ble født den 30. mai 1793 på Kringstad, Bolsøy, eller på Mek.2,1,3 Ola ble døpt den 2. juni 1793 i Molde kirke. Faddere: Anders Olsson på Kringstad, Ola Olsson på Kringstad, Beret Hansdotter på Kringstad og Andrina Jonsdotter på Kringstad o.a.2,3 Ola Knutsson bodde hos Knut Trondsson på Ner-Våge, Veøy, i 1801.4,5 Ola Knutsson Kjersem var rulleført i Molde i 1804. Mora og stefaren bodde der.1
Annet navn: Ola Knutsson på Våge, nevnt 1818.6,4 Ola kaltes bondedreng i 1818.6
Han var fadder ved dåpen til Steffen Knutsson på Vågseter den 9. august 1818 i Veøy kirke.6

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, EE.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630018
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 380 b, Needre Waage, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670242
 5. [S77] Tresfjord I: s. 508.
 6. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 6, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670404

Knut Trondsson på Våge1

M, #13617, (1757 - )
Far*Trond Lassesson på Kjersem2 (c 1714 - 1767)
Mor*Ågot Ottarsdotter på Kjersem2 (c 1716 - 1790)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Magrete Olsdotter Kringstad (c 1760 - )
BarnKnut ble født i 1757 på Kjersem, Tresfjord.2
Annet navn: Knut Trondsson på Kjersem, nevnt 1793.3 Han var landvernssoldat i 1793.3
Knut fikk barn med Magrete Olsdotter i 1793 i Bolsøy.3,4 Knut var husmann på Ner-Våge, Veøy, i 1801, sammen med Ola Knutsson o.a. Plassen hadde jord.1,2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 380 b, Needre Waage, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670242
 2. [S77] Tresfjord I: s. 508.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630018
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051

Ivar Olsson Mork1,2,3

M, #13618, (1726 - før 1801)
Far*Ola Olsson på Mork4 ( - 1744)
Mor*Mali Trondsdotter på Mork4,3 (c 1692 - 1752)

Familie 1

Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen (c 1716 - 1752)
De fikk ett barn.5 
Barn

Familie 2

Gunnhild Sjurdsdotter på Sekkesetra (c 1734 - e 1755)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 3

Ingebjørg Nilsdotter på Holm (1724 - 1803)
De hadde fire barn.5,15 
BarnIvar ble født i 1726 på Mork, Veøy. Han bodde hjemme i 1752.5,1
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Mork den 13. februar 1745: 2 ort.6

Ivar fikk barn med Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen i 1752, «efter hvilket hans 1ste Lejermaal Hand i eet Aars Tiid og meere efter Almindligt Bøygde-Rygte hafde lagt sig efter en forhen Berygtet og i sin Enke-Stand allerede een gang Besvangret Enke» (trolig Mari Olsdotter på Mittet).1,7
Ivar fikk barn med Gunnhild Sjurdsdotter på Sekkesetra i 1755 i Veøy. Gunnhild var over 20 år gammel, men kunne hverken stave eller lese og var således ukonfirmert.7
Ivar giftet seg den 13. juli 1756 med Ingebjørg Nilsdotter på Holm.2,5
Annet navn: Ivar Olsson i Hjelvikvorpa, nevnt fra 1757 til 1759.8,9
Han og Ingebjørg var husfolk i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy, iallfall fra 1757 til 1759.8,9,5
Mali Ivarsdotter i Hjelvikvorpa ble døpt den 2. februar 1757 i Veøy kirke. Presten bemerket i ministerialboka at foreldrene hadde samleie før de giftet seg (noe som var ulovlig).8

Han og Ingebjørg var husfolk på Maloneset, Malo, Veøy, fra 1761. De var fremdeles på Malo i 1766.10,11
Annet navn: Ivar Olsson på Malo, nevnt fra 1763 til 1766.12,11
Han var arving ved skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale den 14. februar 1771: 17 daler 2 ort 13 skilling.13

Annet navn: Ivar Olsson på Holm.5
Han og Ingebjørg var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, i 1773.14,5

Ivar døde før 1801. Ifølge Bygdebok for Holm sokn døde han i 1780, men dette står ikke i ministerialboka, og årstallet er trolig en antakelse.5,14

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 680) var Ola Ivarsson på Sekkesetra sønn av Ivar Olsson og Ingebjørg Nilsdotter på Holm, men det stemmer ikke.14

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007#501
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 917. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#920
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660496
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 497. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660454
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b–554 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 16. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 681. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#682

Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen1,2

K, #13619, (ca. 1716 - 8. oktober 1752)
Far*Erik Hansson på Solemdalen2 (c 1692 - c 1742)
Mor*Eli Persdotter på Solemdalen2 ( - 1754)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Olsson Mork (1726 - f 1801)
De fikk ett barn.6 
BarnIngebjørg ble født ca. 1716.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.4

Ingebjørg fikk barn med Ivar Olsson Mork i 1752.1,5 Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen tjente hos Per Persson i Pegarden, Dale, Veøy, i september 1752. Hun kom fra Bolsøy til Veøy ett års tid i forveien.1

Ingebjørg døde den 8. oktober 1752 på Dale, Veøy, i barselseng.1 Hun ble gravlagt den 10. oktober 1752 på Veøy kirkegård. I ministerialboka står at «Medhielperen Peder Dahle, som tillige med andre bragte Hendes Liig, meente Hende at være henved 36 Aar gl:».1,3

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Erichsdatter Solimdalen i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 360. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660389
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007#501

Per Persson på Mittet1,2,3

M, #13620, (1683 - 8. desember 1756)
Far*Per Knutsson på Slemmå4,5,6 (o 1655 - 1729)
Mor*Marit Persdotter på Indre Slemmå ( - e 1732)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ragnhild Jonsdotter på Mittet ( - c 1719)
De hadde to barn.11 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet (c 1683 - 1762)
Ingen barn overlevde dem.17,45 
BarnAnnet navn: Per Persson på Slemmå.6
Per ble født i 1683 på Indre Slemmå, Veøy.7,6 I manntallet av 1701 står Per Persson hos Per Knutsson på bnr. 3, Indre Slemmå, Veøy.6,8
Per Persson og Jon Aslaksson var brukere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1703. Bruket var på 2 pund 16½ mark, som Jon eide (pluss 1 mark i bnr. 7). Året etter hadde Per overtatt som bruker og eier.9,10
Per giftet seg med Ragnhild Jonsdotter på Mittet.11,3
På tinget i Rødven tinglag den 20. oktober 1707 ble det opplyst at Jon Aslaksson på Mittet var død. Han hadde vært verge for Per Aslakssons datter (Kristi Persdotter), som arvet 1 pund 3½ mark i Ytre Mittet (bnr. 7) og skulle befinne seg på Røros Kobberverk. I stedet ble Jons svigersønn, Per Persson på Mittet, oppnevnt som hennes formynder.3

Annet navn: Per Persson på Ytre Mittet, nevnt fra 1709 til 1715.4,12
Han og Ragnhild var selveiere på bnr. 9 i 1709. De hadde overtatt etter hennes far. Skyld: 2 pund 16½ mark (de eide også 1 mark i bnr. 7).13
Han var verge for Ola Knutsson på Dale i 1709.4
Per Olsson på Holm, Per Knutsson på Slemmå og Per Persson på Mittet gav bygselseddel på 18 merker på Aslakgarden, Dale, Veøy, til Bjarte Persson den 16. desember 1709. Seddelen ble tinglyst 3. februar året etter.14

Per Persson på Ytre Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett, brukt av Jakob Jakobsson, på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, den 5. juli 1715 av Kristi Persdotter på Røros. En engslette på Dale hørte også til bruket. Endre Nilsson på Ljørvoll var Kristis fullmektig. Vitner: Kristen Persson på Mittet o.a. Skjøtet ble utstedt på Ytre Mittet og tinglyst der 23. oktober 1717.12,15
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Jonsdotter den 13. desember 1719: 43 daler 2 ort 11 skilling, utlagt i 1 pund 8 merker i eget bruk (16–0–0), 14 merker i bnr. 7 (7–0–0), seksæring med segl (2–0–0), halvpart i kvern (1–0–0), 1/6 i saltkjele (1–2–0) o.a. – I boet var fem kyr, to kviger, blakt skjut, fire sauer, to lam, to geiter, 2 pund 16 merker med bygselrett i Mittet (som de selv brukte), 1 pund 4 merker i bnr. 7, 3 tønner havre, seksæring med segl, halvpart i kvern, 1/6 i saltkjele, o.a. Aktiva: 87 daler 22 skilling. Det var ingen gjeld.16

Per giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Mittet.17
Nils Olsson på Holmem kjøpte 1 pund 11 2/3 mark med bygselrett i Nilsgarden, Ytre Mittet, Veøy, den 29. januar 1722 av Ola Persson Molde o.a. Jorden var arvet odelsgods. Ola Molde solgte på vegne av sin myndling. Kjøpesum: 21 daler. Vitner: Per Persson på Ytre Mittet og Jon Hallvorsson. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.18,2
Per Persson på Mittet møtte på tinget den 26. oktober 1722 i Rødven tinglag. Han spurte Kristen Persson på Mittet om det stemte at han hadde solgt 9½ mark til hans forgjenger (konas forrige mann), Jon Olsson, i bruket på Mittet og for lang tid siden fått betaling. Kristen bekreftet dette, og det ble utstedt tingsvitne.19
Han og Ingebjørg var selveiere på bnr. 9 i 1724. De drev også Oljonsågarden, til sammen 1 våg 2 pund 1½ mark. Per stod fremdeles som selveier på begge bruk i 1736 og eide en andel i bnr. 7. Ingebjørgs datter eide halvparten av Oljonsågarden og overtok der på den tiden.20,21

Annet navn: Per Persson på Dale, nevnt fra 1740 til 1756.22,23,7 Per Persson på Mittet fikk bygselseddel på 1 pund 5¼ mark på bnr. 1 (B), Dale, Veøy, fra Knut Knutsson på Stranda den 4. januar 1740. Seddelen ble tinglyst 1. februar.24
Per Persson på Mittet kjøpte odelsgods i Pegarden, Dale, Veøy, den 6. januar 1740 av Ola Knutsson på Dale, Per Olsson på Holm, Erik Hansson på Solemdalen, Ola Olsson på Berg og Søren Åmundsson på Tollåsen. Per Olsson, Erik, Ola Olsson og Søren solgte på vegne av sine koner. De hadde arvet jorden etter Per Knutsson på Slemmå, og inkludert sin egen del overtok Per Persson 1 pund 2 merker med bygselrett. Vitner: Ola Larsson på Staurset og Knut Knutsson på Mittet. Skjøtet ble tinglyst 1. februar.25,26
Han og Ingebjørg var brukere i Pegarden i 1740. I 1748 var bruket på 1 pund 18 merker. Ingebjørg var selveiende enke i 1758.22,27,28,29
Bjarte Persson på Slemmå, Per Persson på Dale og Knut Olsson på Mittet solgte 1 pund 16½ mark odel med bygselrett på Aslakgarden den 31. desember 1740 til Ola Knutsson på Dale. Kjøpesum: 20 daler 1 ort. Ola hadde også arvet 9½ mark. Knut solgte nok på vegne av kona.22
Han var kreditor ved skiftet etter Elling Jakobsson på Mittet den 17. april 1742: 2 daler i landskyld.30
Ola Jakobsson kjøpte 2 pund 9 merker med bygselrett i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, den 5. november 1742 av Brit Jonsdotter. (Hun solgte nok også på vegne av sine medarvinger.) Kjøpesum: 28 daler. Brits verge: Per Persson på Dale. Vitner: Jon Bjørnsson på Mittet o.a. Skjøtet ble tinglyst 26. januar året etter.1
Han var verge for Anne Knutsdotter på Mittet i 1744.23
Han var fadder ved dåpen til Per Persson på Ytre Mittet den 9. mars 1746 i Veøy kirke.31
Han var verge for Eli Trondsdotter på Mittet i 1746.32
Kari Olsdotter på Dale og Trond Ellingsson på Dale fikk barn med hverandre i 1750. De var ugift og skjulte graviditeten for alle – «ogsaa da der syntes Formodning dertil» og da prestemedhjelper Per Persson på Dale og en annen mann spurte henne i hemmelighet – inntil hennes mor (Gjertrud Olsdotter) fortalte det til Per 28. februar. Unnfangelsen skjedde før Kari var konfirmert, og Per opplyste presten om at hun og Trond var tremenninger (begge deler var skjerpende). De var i brød hos hennes stefar, Ambjørn Trondsson på Dale. Den 30. april angav Trond seg for sogneprest Erik Røring i nærvær av Per, Ambjørn og Ola Knutsson på Dale, og tilstod leiermålet. «Nu bliver Karlen forflyttet derfra for at forebygge viidere Forargelse», skrev Røring i ministerialboka. Ambjørn forsikret at Kari og Trond om nødvendig skulle få bruke en del av eller hele hans gårdsbruk. I sin attest av 30. april skrev Røring at hun hadde «(som alt for mange andre disværre i dette Giæld nu i en tiid meget beklagelig ere faldne hen til) besmittet sig med denne ureene Synd allerede før Hendes Confirmation». De fikk benådning og ekteskapsbevilling 14. august mot 8 daler til Trondheim tukthus.33,34,35,36
Han var fadder ved dåpen til Elling Trondsson på Dale den 19. mars 1750 i Veøy kirke.36,33
Per Persson på Dale var i 1750 prestemedhjelper i Veøy sogn, og ble titulert slik til sin død.36,37,7
Per hadde Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen i tjeneste i september 1752. Hun kom fra Bolsøy til Veøy ett års tid i forveien.37
Han var fadder ved dåpen til Erik Ivarsson Solemdal den 24. september 1752 i Veøy kirke.37
Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen ble gravlagt den 10. oktober 1752 på Veøy kirkegård. I ministerialboka står at «Medhielperen Peder Dahle, som tillige med andre bragte Hendes Liig, meente Hende at være henved 36 Aar gl:».37,38

Lars Sjurdsson på Dale, Knut Bjørnsson på Dale, Ambjørn Trondsson på Dale, Ivar Ivarsson på Bogge og Per Persson på Dale solgte 1 våg med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 9. juli 1753 til Lars Olsson. Pris: 2 ort per mark (36 daler). Jorden var arv etter Ola Larsson på Staurset og ble solgt på vegne av hans umyndige barn. Skjøtet ble tinglyst 6. juli året etter.39
Per Persson på Dale solgte 1 pund 3½ mark på bnr. 7 den 7. juli 1756. (Han var verge for eieren i 1707.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.40

Per døde den 8. desember 1756 på Dale, Veøy, 73 år og noen måneder gammel, av over 1 års sykdom med nummenhet på venstre side.7 Han ble gravlagt den 11. desember 1756 på Veøy kirkegård.7 Det ble holdt skifte etter ham den 14. april 1757. Debitorer: Knut Bjørnsson på Dale, Ola tambur, Henrik Knutsson på Myklebostad, Nils Olsson på Mittet og Knut Hansson på Dale o.a. Kreditorer: Eli Trondsdotter o.a. Sønnen Per Persson på Mittets enke (Eli Trondsdotter) og barn fikk 4 daler 2 ort 16 skilling for 9 1/3 mark i Ytre Mittet som var bortsolgt. Arvinger: Ingebjørg Ivarsdotter på Dale, Ragnhild Persdotter og Guri Persdotter. (I skifteprotokollen står barn, men det er feilskrift for sønnebarn.) I boet var fire kyr, tre geiter, tre sauer, to gjeldbekrer, hannkje, stue med kove, 1 pund 8 merker med bygselrett i Ytre Mittet, 1 pund 2 merker med bygsel i Dale, 69 daler 3 ort 10 skilling kontant, to sølvskjeer, kopperkjele på 1 pund 4 merker, ditto på 1 pund 20 merker, tre kister med lås, børse, to buteljer, o.a. Aktiva: 199 daler. Passiva: 26 daler 1 ort. Arv: 172 daler 3 ort.41
Knut Olsson kjøpte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden den 31. desember 1759 av Ingebjørg Ivarsdotter. Kjøpesum: 20 daler. Selgeren hadde fått jorden etter sin avdøde mann, Per Persson. Ingebjørg undertegnet skjøtet egenhendig. Hennes verge, Tosten Persson på Holm, var vitne. Dokumentet ble tinglyst 23. juli 1760.42,43


     Han signerte som Peder Pedersøn Metted i 1742 (ifølge avskrift).1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Per Persson på Dale sønn av Per Ambjørnsson og Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.28,4,25

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390139
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390308
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Inderslemmen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 422, 11. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660417
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 9. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170034
 10. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Ræuen Otting, Yttermettet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170186
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650146
 13. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Ræven Otting, Yttermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180048
 14. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 115 a, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390244
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 144 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650147
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 161 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640174
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 18. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 215 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650217
 19. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 20. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 21. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 237.
 22. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 158 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650418
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 356 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650375
 24. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 284 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 25. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 26. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 141 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 27. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690226
 28. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 29. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410324
 30. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 104 a–105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650121
 31. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 277, 9. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660347
 32. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 33. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 327, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660372
 34. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660373
 35. [S2193] Norske registre 1749–50: fol. 601 a/b. https://www.digitalarkivet.no/da20120920661209
 36. [S2194] Norske innlegg juli–desember 1750: 14. august, e-side 149. https://www.digitalarkivet.no/da20110517064402
 37. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 38. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 360. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660389
 39. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 95 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650576
 40. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 466, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410238
 41. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 42. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 43. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650694
 44. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30, 25. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 45. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Jørn Persson på Haugen1,2,3

M, #13621, (ca. 1788 - 1854)

Familie

Anne Sørensdotter på Haugen (1786 - 1883)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJørn ble født ca. 1788.4,3
Annet navn: Jørn Persson på Ikornnes, nevnt 1817.4 Han var soldat i 1817.4
Jørn giftet seg den 24. juni 1817 i Ørskog prestegjeld med Anne Sørensdotter.4 Jørn og Anne var arbeidere i 1821.2,5
Han og Anne bodde på mnr. 158, Haugen, Molde, i 1821.2
Han ble kalt Jørn Olsson Gamlem, nevnt 1828.6 Jørn Persson på Haugen var i mange år laborant ved apoteket i Molde.1

Jørn døde 27. eller 28. juli 1854 i Molde, som arbeider.3,7 Han ble gravlagt den 2. august 1854.3,7

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Pedersen Ekorness i 1817.4

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Pedersen Hauen i 1821.2

Kilder/noter

 1. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 95. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=96
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 266, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620570
 4. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 377, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620645
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 500, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620655
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 570, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010285

Peter Olaus Jørgenssen1,2

M, #13622, (19. januar 1821 - )
Far*Jørn Persson på Haugen2 (c 1788 - 1854)
Mor*Anne Sørensdotter på Haugen2 (1786 - 1883)Peter Olaus ble født den 19. januar 1821 i Molde.2 Peter Olaus ble døpt den 4. februar 1821 i Molde kirke. Faddere: Tore Olsson Setnes, Just Perssen, Petrikke Persdatter og Ingeborganna Persdatter o.a.2 Peter Olaus Jørgenssen ble konfirmert den 20. september 1835 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 500, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620655
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445

Ivar Sørensson på Stanganeset1,2

M, #13623, (1786 - 1861)
Far*Søren Knutsson på Sandnes4 (1754 - c 1795)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Holm3,4 (1763 - 1821)Ivar ble født i 1786 i Veøy, som tvilling, utenom ekteskap.4
Annet navn: Ivar Sørensson på Sandnes.5
Han bodde på Ner-Sandnes, Ytre Sandnes, Veøy, i 1801, hos farens enke og hennes nye mann.5,4 Han var soldat fra 1808 til 1809.4
Han ble kalt Ivar Pikja (etter plassen han bodde på).2
Han var husmann på Piken, Stanganeset, Veøy, i 1828. Han hadde visstnok lakseverpe.2,3
Han var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 2 ort 16 skilling.6


Ivar døde i 1861 på Stanganeset, Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 781. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#782
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 71. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#72
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 406 b, Yttre-Sandness, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670268
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Søren Knutsson på Sandnes1

M, #13624, (1754 - ca. 1795)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sandnes2 (c 1720 - 1787)

Familie 1

Ingeborg Ivarsdotter Holm (1763 - 1821)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.1 Søren ble født i 1754 på Ytre Sandnes, Veøy.3
Han var selveier på Ner-Sandnes, Ytre Sandnes, Veøy.1
Søren fikk barn med Ingeborg Ivarsdotter Holm i 1786 i Veøy. De var (halv)søskenbarn.1
Søren giftet seg i 1791 med en uregistrert person.1

Søren døde ca. 1795.1

Brit Ivarsdotter1

K, #13625, (1755 - før 1828)
Far*Ivar Olsson Mork1 (1726 - f 1801)
Mor*Gunnhild Sjurdsdotter på Sekkesetra1 (c 1734 - e 1755)Brit ble født i 1755 i Veøy, utenom ekteskap, antakelig på Ytre Mittet (alle fadderne bodde der).1 Brit ble døpt den 17. januar 1755 i Veøy kirke.1

Brit døde trolig før 1828.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Gunnhild Sjurdsdotter på Sekkesetra1

K, #13626, (ca. 1734 - etter 1755)

Familie

Ivar Olsson Mork (1726 - f 1801)
De fikk ett barn. 
BarnGunnhild ble født ca. 1734.1
Gunnhild fikk barn med Ivar Olsson Mork i 1755 i Veøy. Gunnhild var over 20 år gammel, men kunne hverken stave eller lese og var således ukonfirmert.1

     Navnet hennes ble skrevet Gunild Siursdatter Sækkesæter i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403

Ingebjørg Nilsdotter på Holm1,2

K, #13627, (1724 - 25. desember 1803)
Far*Nils Olsson på Holm3 (c 1694 - 1766)
Mor*Sigrid Eriksdotter på Holm4 (c 1692 - 1766)

Familie

Ivar Olsson Mork (1726 - f 1801)
De hadde fire barn.5,11 
BarnIngebjørg ble døpt den 17. januar 1724 i Veøy kirke.3
Ingebjørg giftet seg den 13. juli 1756 med Ivar Olsson Mork.1,5
Annet navn: Ingebjørg Nilsdotter i Hjelvikvorpa.5
Hun og Ivar var husfolk i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy, iallfall fra 1757 til 1759.6,7,5
Annet navn: Ingebjørg Nilsdotter på Malo.8
Hun og Ivar var husfolk på Maloneset, Malo, Veøy, fra 1761. De var fremdeles på Malo i 1766.8,9
Hun og Ivar var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, i 1773.4,5

Ingebjørg døde den 25. desember 1803 på Holm, Veøy, som husmannsenke og almisselem.2 Hun ble jordfestet den 15. januar 1804.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Nielsdatter Holm i 1756.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 680) var Ola Ivarsson på Sekkesetra sønn av Ivar Olsson og Ingebjørg Nilsdotter på Holm, men det stemmer ikke.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 162 b, 2. søndag etter helligtrekonger, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670358
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007#501
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 917. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#920
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660496
 10. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 681. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#682
 11. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Mali Ivarsdotter i Horsgård1

K, #13628, (1757 - 1831)
Far*Ivar Olsson Mork2,3,4 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Holm3 (1724 - 1803)Annet navn: Mali Ivarsdotter i Hjelvikvorpa.2
Mali ble født i 1757 i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy.2 Mali ble døpt den 2. februar 1757 i Veøy kirke. Presten bemerket i ministerialboka at foreldrene hadde samleie før de giftet seg (noe som var ulovlig). Faddere: Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika og Lasse Nilsson i Hjelvika o.a.2
Annet navn: Mali Ivarsdotter på Holm.3
Hun var huskone på bnr. 3, Ytre Horsgård, Veøy, fra 1783.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 4 ort 10 skilling.5


Mali døde i 1831 i Veøy, som legdskjerring.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1229
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Sigrid Ivarsdotter på Holm1,2

K, #13629, (1759 - 1823)
Far*Ivar Olsson Mork3,2 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Holm1 (1724 - 1803)

Familie

Knut Knutsson på Holm (1763 - 1849)
De hadde to barn.1,2 
BarnAnnet navn: Sigrid Ivarsdotter i Hjelvikvorpa.3
Sigrid ble født i 1759 i Hjelvikvorpa, Hjelvika, Veøy.3 Sigrid ble døpt den 23. september 1759 i Vestnes kyrkje. Faddere: Brit Nilsdotter på Holm o.a.3
Sigrid giftet seg i 1794 med Knut Knutsson på Mittet.1
Hun og Knut var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, fra 1798. Etter hennes død drev han plassen videre.1,4

Sigrid døde i 1823 på Holm, Veøy.1

I Bygdebok for Holm sokn er hun også ført som datter av Ivar Steffensson på Holm, men det er naturligvis feil.5

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 681. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#682
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 626. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#627

Brit Nilsdotter på Øverland1,2

K, #13630
Far-?*Nils Olsson på Holm (c 1694 - 1766); trolig
Mor-?*Sigrid Eriksdotter på Holm (c 1692 - 1766); trolig

Familie

Lasse Persson på Øverland (1724 - 1785)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Brit Nilsdotter på Holm, nevnt fra 1759 til 1764.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Sigrid Ivarsdotter i Hjelvikvorpa den 23. september 1759 i Vestnes kyrkje.3
Brit Nilsdotter på Holm tjente hos Knut Olsson på Rødven, Veøy, i 1762.5,6
Brit giftet seg den 3. januar 1764 i Veøy kirke med Lasse Persson på Åfarnes.4,7
Hun og Lasse var brukere på Øverland, Bolsøy, fra 1764. I nødsåret 1773 kjøpte han 4 skjepper havre fra myndighetene.8,2,9 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2
Brit Nilsdotter på Øverland ble stevnet av Knut Olsson på Rødven til tinget i Fanne tinglag den 16. juni 1766. Vitne: Lars Persson Seljevoll. Hun skulle ha solgt smør som tilhørte Knut. Lars forklarte at han i vårfisketiden noen år tidligere kjøpte smør av henne for 1 ort. Brit forklarte at mens hun tjente hos Knut og han var på vårfiske, solgte hun 6 mark smør for 1 ort, som hun la i kovevinduet – og dette fortalte hun til ham da han kom hjem.6
Lasse Persson på Øverland stevnet Knut Olsson på Rødven til tinget i Rødven tinglag den 23. juni 1766. Lasse krevde 2 ort i gjeld på vegne av kona (Brit Nilsdotter). Knut vedgikk fordringen.10
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 1. november 1769 og 25 apr 1773.11,12,13,14

En Lasse Øverland bodde på mnr. 165, Moldeneset, Molde, fra 1773. I 1777 var huset taksert til 40 daler. Denne Lasse hadde flyttet ut i 1781, og Jon opplending hadde flyttet inn.15,16,17

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Nielsdatter Holm fra 1759 til 1764.3,4

     I et skifte fra 1765 ser det ut til at Berete Nielsdatter øverland er barn av Nils Jørnsson i Skjerslia, men Brit på Øverland synes å ha vært datter av Nils Olsson på Holm.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 509. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 278. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041091
 6. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 48 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410638
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 9. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 46. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 52 b, saksnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410642
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 88 a, 1769, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630028
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a, 1769, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 88 b, 1773, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630029
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 b, 1773, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 15. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 196. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Schultz Hagen, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064097
 17. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080

Lasse Persson på Øverland1,2,3

M, #13631, (1724 - 1785)

Familie

Brit Nilsdotter på Øverland
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLasse ble født i 1724 på Åfarnes, Veøy.4 Lasse ble døpt den 16. mars 1724 i Veøy kirke.4
Annet navn: Lasse Persson på Åfarnes, nevnt 1764.5,4,6
Lasse giftet seg den 3. januar 1764 i Veøy kirke med Brit Nilsdotter på Holm.5,1
Han og Brit var brukere på Øverland, Bolsøy, fra 1764. I nødsåret 1773 kjøpte han 4 skjepper havre fra myndighetene.7,8,3 Lasse Persson på Øverland var lagrettemann i Fanne tinglag i 1765.2 Han stevnet Knut Olsson på Rødven til tinget i Rødven tinglag den 23. juni 1766. Lasse krevde 2 ort i gjeld på vegne av kona (Brit Nilsdotter). Knut vedgikk fordringen.9
En Lasse Øverland bodde på mnr. 165, Moldeneset, Molde, fra 1773. I 1777 var huset taksert til 40 daler. Denne Lasse hadde flyttet ut i 1781, og Jon opplending hadde flyttet inn.10,11,12

En Lasse Øverland døde i 1785 i Molde. I april ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken.13

     Navnet hans ble skrevet Lasse Pedersen Alfarnæs i 1764.5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 2. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410617
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 78, nr. 46. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=79
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 46. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 509. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 820. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#821
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 9. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 52 b, saksnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410642
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 196. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Schultz Hagen, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064097
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1784–85. Uvisse inntekter, 1785, april.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586

Sigrid Ingebrigtsdotter på Reistad

K, #13632

Familie

Kristoffer Lassesson på Reistad (1728 - 1806)Annet navn: Sigrid Ingebrigtsdotter i Skogvika, nevnt 1780.1,2
Sigrid trolovet seg den 28. november 1780 i Veøy kirke med Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad.1
Sigrid giftet seg den 29. desember 1780 i Veøy kirke med Kristoffer Lassesson på Nedre Reistad.2

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Ingebretsdatter Skoviig i 1780.1,2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670040

Mari Larsdotter Lien

K, #13633, (1780 - )
Far*Lars Larsson Lien1 (c 1726 - )
Mor*Brit Bårdsdotter Eide (c 1744 - 1811)Annet navn: Mari Larsdotter i Gjermundnesgjerdet.1
Mari ble født i 1780 i Gjerdet, Gjermundnes, Vestnes, og hjemmedøpt 28. april.1 Mari ble døpt den 4. mai 1780 i Vestnes kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 211. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670034

Ola Ivarsson på Sekkesetra1

M, #13634, (ca. 1760 - )Annet navn: Ola Ivarsson på Holm.2
Ola ble født ca. 1760.1
Ola giftet seg i 1795 med en uregistrert person.3,2
Han var husmann på Sekkesetra, Veøy, i 1801. Plassen hadde jord.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 680) var Ola Ivarsson på Sekkesetra sønn av Ivar Olsson og Ingebjørg Nilsdotter på Holm, men det stemmer ikke.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 a, Sæcheseter, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670246
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 626. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#627

Anne Ivarsdotter på Hargota1,2

K, #13635, (1766 - )
Far*Ivar Olsson Mork3,4,1 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Holm4 (1724 - 1803)

Familie

Anders Olsson på Hargota (c 1756 - f 1818)
De hadde to barn.2 Annet navn: Anne Ivarsdotter på Malo.3
Anne ble født i 1766 på Malo, Veøy.3 Anne ble døpt den 29. juni 1766 i Veøy kirke.3
Annet navn: Anne Ivarsdotter på Holm, nevnt 1795.5
Anne giftet seg den 8. november 1795 i Veøy kirke med Anders Olsson i Buvika.5,6
Hun og Anders var husfolk på Inner-Mittet, Veøy, iallfall fra 1798 til 1801. Plassen hadde litt jord.6,7
Annet navn: Anne Ivarsdotter på Mittet.6
Hun og Anders var selveiere på Ytre Hargota, Hargota, Nesset, fra 1805. Sønnen Ola fikk skjøte i 1818. Anne bodde fremdeles der i 1828.2,8,1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 4 ort 10 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 277. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#280
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660496
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 681. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#682
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 462. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670160
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 374 b, Indre-Mittit, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670236
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680325
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 278. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#281
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Anders Olsson på Hargota1

M, #13636, (ca. 1756 - før 1818)
Far*Ola Eriksson i Buvika2,3 (c 1720 - 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Ivarsdotter på Hargota (1766 - )
De hadde to barn.1 Anders ble født ca. 1756, som tvilling.2,4
Annet navn: Anders Olsson i Buvika, nevnt 1795.5
Anders giftet seg den 8. november 1795 i Veøy kirke med Anne Ivarsdotter på Holm.5,4
Annet navn: Anders Olsson på Mittet, nevnt 1798.3,4
Han var verge for Marit Olsdotter i 1798.3

Han og Anne var husfolk på Inner-Mittet, Veøy, iallfall fra 1798 til 1801. Plassen hadde litt jord.4,3 Anders Olsson på Mittet var bondeskredder i 1801.4
Han og Anne var selveiere på Ytre Hargota, Hargota, Nesset, fra 1805. Sønnen Ola fikk skjøte i 1818. Anne bodde fremdeles der i 1828.1,6,7

Anders døde før 1818.6

     Navnet hans ble skrevet Anders Olsøn Buvig i 1795.5

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 277. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#280
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 16. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=19
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 307 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680325
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 374 b, Indre-Mittit, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670236
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 462. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670160
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 278. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#281
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Knut Knutsson på Holm1

M, #13637, (1763 - 1849)

Familie 1

Sigrid Ivarsdotter på Holm (1759 - 1823)
De hadde to barn.1,5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Annet navn: Knut Knutsson på Mittet.1
Knut ble født i 1763 på Inner-Mittet, Veøy.2
Knut giftet seg i 1794 med Sigrid Ivarsdotter på Holm.1
Han og Sigrid var husfolk i Ytste Gjerdet, Holm, Veøy, fra 1798. Etter hennes død drev han plassen videre.1,3
Knut giftet seg i 1825 med en uregistrert person.3

Knut døde i 1849 i Veøy.1

     Kari Knutsdotter på Dale og Ingeborg Knutsdotter Staurset kan ha vært søsken. Deres hjemsted var kanskje på Inner-Mittet. I så fall var de søstre av Knut Knutsson på Holm.4

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#47
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 681. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#682
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#47
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Knut Knutsson på Dale1

M, #13638, (1796 - 1871)
Far*Knut Knutsson på Holm2 (1763 - 1849)
Mor*Sigrid Ivarsdotter på Holm3,2 (1759 - 1823)Knut ble født i 1796.2
Han var bruker i Pegarden, Dale, Veøy, fra ca. 1826. Sønnen Nils fikk skjøte i 1856.1,4
Annet navn: Knut Knutsson på Holm, nevnt 1828.2,3
Han var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 1 ort 6 skilling.5
Knut Knutsson på Dale var skredder.4

Knut døde i 1871 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 222. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#223
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#224
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Ingeborg Knutsdotter på Holm1,2

K, #13639, (1799 - )
Far*Knut Knutsson på Holm1 (1763 - 1849)
Mor*Sigrid Ivarsdotter på Holm2,1 (1759 - 1823)Ingeborg ble født i 1799 på Holm, Veøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 3 ort 3 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Brit Olsdotter Sylte1,2

K, #13640, (1761 - 30. januar 1805)
Far*Ola Olsson på Sørsylte3,4 (c 1710 - 1772)
Mor*Brit Ottarsdotter på Sørsylte3,4 (c 1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson Seter (c 1760 - )
Ett barn levde i 1828.7 
BarnAnnet navn: Brit Olsdotter på Sørsylte.3
Brit ble født i 1761 på Sørsylte, Tresfjord.3
Brit trolovet seg med Knut Olsson den 25. september 1791 på Årøneset, Bolsøy, i huset. Forlovere: Ola Olsson Sylte og Hallvor Persson på Berg.2
Brit giftet seg den 30. oktober 1791 i Bolsøy kirke med Knut Olsson.2,5,1 Knut og Brit skulle bo i Grønneset, Bolsøy.2
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 29. januar 1792.1

Annet navn: Brit Olsdotter på Leikarnes, nevnt fra 1796 til 1805.6,7,8,9
Hun og Knut var husfolk på Leikarnes, Gjermundnes, Vestnes, i 1796. Plassen hadde jord i 1801.9,10

Brit døde den 30. januar 1805 på Leikarnes, som huskone.6 Hun ble jordfestet den 10. februar 1805 på Vestnes kyrkjegard.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620572
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 6. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670360
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 8. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 475, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680091
 9. [S77] Tresfjord I: s. 149. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#152
 10. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 386 b, Giermeness, 9. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670248

Knut Olsson Seter1,2

M, #13641, (ca. 1760 - )

Familie

Brit Olsdotter Sylte (1761 - 1805)
Ett barn levde i 1828.9 
BarnKnut ble født ca. 1760.3 Knut tjente hos Even Hammer på Årøneset, Bolsøy, i 1791.4
Knut trolovet seg med Brit Olsdotter Sylte den 25. september 1791 på Årøneset, i huset. Forlovere: Ola Olsson Sylte og Hallvor Persson på Berg.4
Knut giftet seg den 30. oktober 1791 i Bolsøy kirke med Brit Olsdotter Sylte.4,5,1 Knut og Brit skulle bo i Grønneset, Bolsøy.4
Annet navn: Knut Olsson på Leikarnes, nevnt fra 1796 til 1806.6,7,8
Han og Brit var husfolk på Leikarnes, Gjermundnes, Vestnes, i 1796. Plassen hadde jord i 1801.7,3
Knut giftet seg den 7. april 1806 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.6

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Legernæs i 1806.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620572
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 386 b, Giermeness, 9. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670248
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 6. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 112 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670324
 7. [S77] Tresfjord I: s. 149. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#152
 8. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 475, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680091
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Marit Knutsdotter på Leikarnes1

K, #13642, (10. oktober 1804 - )
Far*Knut Olsson Seter1 (c 1760 - )
Mor*Brit Olsdotter Sylte1 (1761 - 1805)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megMarit ble født den 10. oktober 1804.1 Hun ble vaksinert av Wilhelm Christian Schladermund i 1810.1 Marit Knutsdotter på Leikarnes ble konfirmert den 11. oktober 1818 i Vestnes. Hun hadde temmelig god kunnskap og sedelig oppførsel.1
Anne Knudsdatter Leikernæs (trolig feilskrift for Marit) var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 1 ort 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1154] Vestnes mini. 1818–47: s. 475, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680091
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Ottar Olsson på Bolsøy1,2

M, #13643, (1753 - 1803)
Far*Ola Olsson på Sørsylte3,4 (c 1710 - 1772)
Mor*Brit Ottarsdotter på Sørsylte3,4 (c 1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn levde i 1803.5 
BarnAnnet navn: Ottar Olsson på Sørsylte.3,4
Ottar ble født i 1753 på Sørsylte, Tresfjord.3
Ottar giftet seg med en uregistrert person.1 Ottar var bruker på Bolsøy, Bolsøy, i 1801. Ola Ottarsson o.a. bodde også der.1

Ottar døde i 1803 på Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 7. april 1803 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hans ble skrevet Otto Bulsøen i 1803 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 b, Bolsøen, 4. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670287
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a, 1803. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 5. [S77] Tresfjord I: s. 149. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#152

Ola Ottarsson på Bolsøy1,2

M, #13644, (ca. 1798 - )
Far*Ottar Olsson på Bolsøy2,1 (1753 - 1803)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1798.2 Han bodde hos Ottar Olsson på Bolsøy, Bolsøy, i 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 2 daler 2 ort 13 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 b, Bolsøen, 4. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670287
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Ragnhild Olsdotter på Kjøpstad1,2

K, #13645, (ca. 1734 - 24. april 1794)

Familie 1

Børre Ivarsson på Kjøpstad (c 1716 - 1785)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Erik Knutsson på Skomakargarden (1736 - 1806)
De hadde ikke barn. Ragnhild ble født ca. 1734.1 Hennes hjemsted var på bnr. 3, Ellingsgarden, Tresfjord.3
Ragnhild fikk barn med en uregistrert person ca. 1767.4,3
Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Ellingsgarden, nevnt 1781.5
Ragnhild giftet seg den 21. januar 1781 i Vestnes kyrkje med Børre Ivarsson på Kjøpstad. Det var få kirkegjengere grunnet dårlig vær.5
Ragnhild giftet seg i 1792 med Erik Knutsson på Skomakargarden.2
Hun og Erik var husfolk på Teigan, Kjøpstad, Tresfjord, fra 1792.2

Ragnhild døde den 24. april 1794 på Kjøpstad, Tresfjord, av «Koldsye» (malaria).1,2 Hun ble jordfestet den 27. april 1794 på Tresfjord kyrkjegard.1

     Navnet hennes ble skrevet Ragnild Olsdatter Ellingsgaard i 1781.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 434. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670146
 2. [S927] Skorgen: s. 60.
 3. [S927] Skorgen: s. 310.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 224. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670041

Marta Håkensdotter1

K, #13646, (ca. 1770 - 9. april 1828)

Familie

Ola Eriksson Ora (1780 - )Marta ble født ca. 1770.1
Marta giftet seg med Ola Eriksson.1

Marta døde den 9. april 1828 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 16. april 1828.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 203, 1828, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620538

Ola Knutsson Øverland1,2,3

M, #13647, (ca. 1769 - 7. november 1832)
Far*Knut Olsson på Øverland4 (1736 - 1774)
Mor*Marit Mikkelsdotter på Øverland4 (1731 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg
Sersjant Ola Øverlands signatur i ministerialboka 1810Ola ble født ca. 1769.4,1
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Øverland den 16. november 1775: 16 daler 11 skilling.5
Han var myndling av Ola Persson på Sekkesetra i 1775.4

Han reiste som skipper den 23. januar 1807 med destinasjon i Nordland. Blant mannskapet var Ola Olsson Setnes. Der gikk Setnes over til jektefører Mats Olsson Beøy ifølge tollinspektør Nilssons påtegning på folkelisten. Hjemkomst: 24. juli.6
Han bodde på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1807. Huset var taksert til 50 og fjøset til 10 daler. Han bodde fremdeles der i 1816 og ble lignet for 4 daler i sølvskatt (aksjeinnskudd i Norges Bank).3,7 Ola Knutsson Øverland var landvernssersjant i 1810.8
Ola trolovet seg i 1810 med Gjertrud Lassesdotter på Fuglset (forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Anders Lassesson i Røvik). Forlovelsen ble opphevet etter begges ønske, og de signerte på dette i ministerialboka – hun med ført penn, i likhet med vitnene Aret Eriksson og Anders på Fuglset.8
Han var fadder ved dåpen til Hanna Eriksdatter den 19. mai 1812.9
Ola Knutsson Øverland var handelsborger i Molde i 1814. Han kaltes innenlandshandler fra 1815 til 24. Da Ola døde, ble han omtalt som høker i Molde, «men fallerende».2,10,7,11,1
Ole Øverland var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: 3 ort 8 skilling.12
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 8. juni 1815: 1 daler 2 ort 16 skilling.13
Marte Kirstine Andersdotter Flovik losjerte hos farbroren Ola Knutsson Øverland i 1817 i Molde. Hun tok jordmoropplæring i byen over 6 uker frem til 7. oktober.14
Han var verge for Ola Mikkelsson og Tore Mikkelssen i 1824.11


Ola døde den 7. november 1832 i Molde.1 Han ble gravlagt den 14. november 1832.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 210, 1832, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620542
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b, 1814, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630238
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 37. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 6. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, C. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003
 7. [S1151] Molde sølvskatt 1816: Schultzhagen, mnr. 39. https://media.digitalarkivet.no/db10081203301006
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1810, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630214
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 11. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 12. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 14. [S2396] Jordmor på jorda: s. 81. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031206101?page=82

Gunnhild Hansdotter på Øverland1,2,3

K, #13648, (ca. 1709 - 1784)
Far-?*Hans Kristoffersson på Talberg (c 1671 - ); trolig
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Nilsson på Øverland ( - c 1768)
BarnGunnhild ble født ca. 1709.3
Annet navn: Gunnhild Hansdotter på Talberg, nevnt 1747.4,5
Gunnhild trolovet seg med Ola Nilsson på Øverland den 22. januar 1747 i Eid kirke i Romsdal, før prekenen. Forlovere: Ola Persson på Tøndergård o.a.4
Gunnhild giftet seg den 22. mai 1747 i Voll kirke med Ola Nilsson på Øverland.5,2
Hun og Ola var brukere på Øverland, Bolsøy, i 1762. Marit Olsdotter bodde også der. De hadde tjenestekaren Erik.6
Hun var myndling av Knud Fugelset (trolig Knut Knutsson Fuglset) i 1768.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Øverland den 14. september 1768: 13 daler 2 ort 22 skilling. Hun fordret også 1–2–6 for begravelse.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Øverland den 16. november 1775: 13 daler 2 ort 22 skilling fra skiftet etter hennes mann.7


Gunnhild døde i 1784 på Øverland.3 Hun ble jordfestet den 31. mai 1784 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,8

     Navnet hennes ble skrevet Gunille Hansdatter Øwerland i 1775.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 189 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b, kvinner, 1784. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630042
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 140, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610363
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 142, feria II pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610364
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630080

Marit Olsdotter på Øverland1,2

K, #13649, ( - etter 1768)
Far*Ola Nilsson på Øverland1,2 ( - c 1768)
Mor-?*Gunnhild Hansdotter på Øverland (c 1709 - 1784); trolig1
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarith Øverland var fadder ved dåpen til Ørjar Persson på Øverland den 5. desember 1761.3
Marit Olsdotter bodde hos Ola Nilsson og Gunnhild Hansdotter på Øverland, Bolsøy, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Øverland den 14. september 1768: 4 daler 2 ort 7 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578

Ola Persson på Sekkesetra1,2,3

M, #13650, ( - ca. 1788)

Familie

Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra (1724 - 1808)
Fire barn levde i 1789.3 
BarnAnnet navn: Ola Persson på Mjelva.4
Ola giftet seg i 1757 med Tøri Mikkelsdotter på Talberg.3,4
Han og Tøri bodde på Sekkesetra, Veøy, iallfall fra 1765 til 1775.1,2
Han var verge for Ola Knutsson Øverland i 1775.2


Ola døde ca. 1788 på Sekkesetra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 6. april 1789. Arvinger: Tøri Mikkelsdotter, Per Olsson, Mikkel Olsson og Knut Olsson. I boet var blant annet en 7 år gammel hest. Aktiva: 90 daler 3 ort 22 skilling. Den avdøde skyldte 1 ort 12 skilling for en manglende skyss. Passiva: 10–3–22. Arv: 80 daler. Dattera Marit Olsdotter på Silset hadde tidligere fått over 20 daler i hjemmefølge, så hun fikk ingen arv.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Sæchesæter i 1775.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 4. [S77] Tresfjord I: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#257
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Anders Knutsson i Flovik1,2

M, #13651, (1772 - 27. august 1848)
Far*Knut Olsson på Øverland3,4 (1736 - 1774)
Mor*Marit Mikkelsdotter på Øverland3,4 (1731 - 1795)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Andersdotter i Flovik (c 1757 - 1833)
De hadde to barn.21,5 
BarnAnders ble født i 1772 på Øverland, Bolsøy.4,5 Anders ble døpt den 1. november 1772 i Molde kirke. Faddere: Jøsten Sjurdsson Øverland, Ola Persson Øverland, Ola Fuglset og Kari Knutsdotter på Fuglset o.a.4,6
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Øverland den 16. november 1775: 16 daler 11 skilling.7
Han var myndling av Ola Persson Øverland i 1775.3
Han var fadder ved dåpen til Per Øverland den 10. april 1789 i Molde kirke.8

Annet navn: Anders Knutsson på Øverland, nevnt 1793.9,5
Anders trolovet seg den 28. juli 1793 i Vestnes kyrkje med Karen Andersdotter på Sigerset. Forlovere: Ola Persson Øverland og Ola Olsson på Øverland.10
Anders giftet seg den 6. oktober 1793 i Veøy kirke med Karen Andersdotter på Sigerset. Presten skulle egentlig holde gudstjeneste i Vestnes kyrkje, men skyssen kunne ikke hente ham på Veøya grunnet en storm fra vest.9,11
Han og Karen bodde på Gjermundnes, Vestnes, i 1793.12
Annet navn: Anders Knutsson på Gjermundnes, nevnt 1794.12 Anders Knutsson ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 7. juni 1796. Høyde: 63 tommer. Han var musketer i 1804 og ble dimittert 31. desember 1805.5,11 Han var bygdeskomaker i 1801.11
Han og Karen var husfolk i Flovik, Veøy, i 1801, sammen med Marte Kirstine Andersdotter. De hadde en plass med litt jord ved sjøen.11,13,14 Anders Knutsson i Flovik fikk bygselseddel på 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 6, Sørnesje, Veøy, fra Fredrik Kristian Stenbukk den 15. januar 1811. Bruket tilhørte Bolsøy prestebord og lå øde uten hus, bortsett fra Sørens husmannsplass, som delvis lå under bnr. 6. Årlig avgift: 2 daler 2 ort 8 skilling. Seddelen ble tinglyst 2. april. Anders bosatte seg ikke på bruket, men drev jorden.15,1
Fredrik Kristian Stenbukk gav festeseddel på en plass på bnr. 6 til Hans Olsson på Nesje og Marte Kirstine Andersdotter den 19. juni 1818. Kirstines far, Anders Knutsson i Flovik (som drev jorden), avstod et jordstykke på 32 kvadratfavner ved Blåhammarbyttet, hvor det kunne settes opp hus. Årlig avgift: 48 spesiskilling (2 ort). Seddelen ble tinglyst dagen etter.16,17
Hans Olsson på Nesje og Marte Kirstine Andersdotter fikk bygselseddel på 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 6 fra Fredrik Kristian Stenbukk den 21. mai 1831. Selve bruket tilhørte Bolsøy prestebord og lå øde. Kirstines far, Anders Knutsson i Flovik, avstod bygselen til dem og fikk kår: 3 tønner velrenset havre samt fôr til ei ku og seks småfe under samme stue og røkt som deres egne dyr. Festeseddelen til husmannen Sørens etterfølger (Ola Knutsson) skulle fremdeles gjelde, men Hans fikk ingen inntekt fra plassen (del av bnr. 5 under Nordnesje). Han signerte med ført penn. Seddelen ble tinglyst 11. juni.2,18


Anders døde den 27. august 1848 i Flovik, som husmann, og dessuten kårmann (antakelig av Sørnesje-bruket).19 Han ble jordfestet den 8. oktober 1848 på Veøy kirkegård.19,20

     Navnet hans ble skrevet Anders Knudsen Flovigen i 1818.16

Kilder/noter

 1. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 158 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610159
 2. [S2103] Romsdal pantebok 1827–35: fol. 241 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620731
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 5. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201710778
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b, 1789, gutter, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670140
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 420, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670139
 11. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 370 b, Floviigen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670232
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 429, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670143
 13. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Fanne tinglag. Side 8, Flovigen. https://www.digitalarkivet.no/db10081203303033
 14. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 75. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=84
 15. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 157 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610159
 16. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 128, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620066
 17. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 129, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620066
 18. [S2103] Romsdal pantebok 1827–35: fol. 241 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620732
 19. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 314 b, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650098
 20. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 447 a, 8. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650215
 21. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640228

Per Olsson på Sekkesetra1,2

M, #13652, (ca. 1762 - 12. april 1793)
Far*Ola Persson på Sekkesetra3 ( - c 1788)
Mor*Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra3 (1724 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1762.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 13 daler 1 ort 8 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Nils Knutsson i Sekkeseterreiten den 27. januar 1793 i Veøy kirke.2


Per døde den 12. april 1793 i Julsundet, Romsdal.1 Ivar Gjertsson på Sekkesetra, Per Olsson på Sekkesetra, Ivar Ottarsson i Sekkeseterreiten og Anders Olsson i Storvika omkom ved drukning.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 415, 12. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670136
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 411, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670134
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Knut Olsson på Nesje1,2

M, #13653, (1768 - 1836)
Far*Ola Persson på Sekkesetra3 ( - c 1788)
Mor*Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra3 (1724 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1768 på Sekkesetra, Veøy.4
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 13 daler 1 ort 8 skilling.5
Han var myndling av Kristoffer Olsson på Sollibøen i 1789.3
Steffen Eriksson, Knut Olsson og Brit Eriksdotter tjente i Flovik, Veøy. De hadde utestående lønn ved et skifte i januar 1800.6
Annet navn: Knut Olsson på Sekkesetra, nevnt 1801.7,3 Knut Olsson var landvernssoldat i 1801.1 Han var daglønner i 1801.1 Ved folketellingen av 1801 losjerte Knut Olsson på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, hos Ola Olsson og Kari Persdotter.8,1,9
Knut Olsson på Sekkesetra kjøpte en fjerdedel i Karlsøya og 2 pund 15 merker med bygselrett på bnr. 3, Nordnesje, Veøy, den 23. juni 1801 av Jakob Olsson på Nordnesje. Kjøpesum: 250 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. august.7
Annet navn: Knut Olsson på Nordnesje, nevnt 1806.10
Knut Olsson på Nordnesje kjøpte et øde bruk på 1 våg (egentlig 2 pund 22 merker) på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 3. november 1806 av Jakob Schultz Møller. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.10,11

Knut døde i 1836 på Nordnesje, Veøy.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsøn Nøre Nesche i 1806.10

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 370 a, Søer-Nessie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670231
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#64
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 55, 7. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660510
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=294
 7. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 372 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660788
 8. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 369 b, Søer-Nessie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670231
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=173
 10. [S2407] Romsdal tingbok 1803–15: rettsmøter, 1806. Fol. 115 a. https://www.digitalarkivet.no/rg60085652000096
 11. [S2408] Romsdal panteregister 1791–1806: fol. 54 b, mnr. 106, p. 554. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650505

Kristoffer Olsson på Sollibøen1,2

M, #13654, ( - etter 1789)Han bodde på Sollibøen, Veøy, i 1789.2
Han var verge for Knut Olsson på Sekkesetra i 1789.2


     Navnet hans ble skrevet Christopher Sollembøe i 1789.2

     Kristoffer Olsson på Sollibøen og Ola Olsson i Lybergsvik kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 43. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=52
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Marit Olsdotter på Silset1

K, #13655, ( - etter 1789)
Far*Ola Persson på Sekkesetra2 ( - c 1788)
Mor*Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra2 (1724 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Silset ( - e 1789)Annet navn: Marit Olsdotter på Sekkesetra.2
Marit giftet seg med Ola Silset.2
Hun og Ola bodde på Silset, Øre, i 1789.2
Det ble holdt skifte etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789. I boet var blant annet en 7 år gammel hest. Aktiva: 90 daler 3 ort 22 skilling. Den avdøde skyldte 1 ort 12 skilling for en manglende skyss. Passiva: 10–3–22. Arv: 80 daler. Dattera Marit Olsdotter på Silset hadde tidligere fått over 20 daler i hjemmefølge, så hun fikk ingen arv.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 440 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Ola på Silset1

M, #13656, ( - etter 1789)

Familie

Marit Olsdotter på Silset ( - e 1789)Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Sekkesetra.1
Han og Marit bodde på Silset, Øre, i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Mats Knutsson på Kolstad1,2

M, #13657, (ca. 1738 - )

Familie

Kari Mikkelsdotter på Kolstad (c 1727 - )Mats ble født ca. 1738.1
Annet navn: Mats Knutsson på Jemtegard, nevnt 1765.3 Han var soldat i 1765.3
Mats giftet seg den 9. april 1765 i Tresfjord kyrkje med Kari Mikkelsdotter på Talberg.3,1
Han var verge for Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra i 1789.2

Han og Kari bodde på Kolstad, Veøy, iallfall fra 1789 til 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 382 b, Koldstad, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670244
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660486

Søren Persson på Reistad1

M, #13658, ( - før 1747)
Far*Per Persson på Reistad1 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad1 ( - 1729)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 5 daler 15 skilling.2
Han var myndling av Jon Persson i Hjelvika i 1729.1


Søren døde før 1747.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.

Brit Persdotter på Reistad1,2

K, #13659, (1729 - før 1747)
Far*Per Persson på Reistad1,2 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad2 ( - 1729)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megBrit ble født i 1729 på Nedre Reistad, Veøy.1 Brit ble døpt den 20. februar 1729 i Vestnes kyrkje.1
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler 2 ort 7 skilling.3


Brit døde før 1747.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.

Bendik Sørensson i Løvika1,2,3

M, #13660, (ca. 1689 - 1738)
Far*Søren i Løvika1 (c 1633 - c 1717)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnBendik ble født ca. 1689 i Løvika, Tresfjord.1
Han var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, fra 1720. Enka drev bruket i 1742 og 45.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 3 daler.5
Han var verge for Marit Persdotter på Nedre Reistad i 1729.2
Han var forlover for Ola Olsson på Set og Mildrid Jonsdotter i Løvika, som ble trolovet den 1. juli 1731 i Tresfjord kyrkje.3


Bendik døde i 1738 i Løvika.1

     Navnet hans ble skrevet Bendix Løvig i 1729.2

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 704) giftet Bendik Sørensson i Løvikas enke seg tilsynelatende med Knut Olsson, men det stemmer ikke.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 4. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605

Jon Sørensson i Tomra1,2,3,4

M, #13661, (ca. 1675 - etter 1747)
Far-?*Søren i Løvika (c 1633 - c 1717); trolig3,2,5
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjøri Aretsdotter i Tomra (c 1680 - 1741)Jon ble trolig født ca. 1675.6 Soldat Joen Sørensen (26 år) tjente hos Per Johansson på Ytre Remmem, Vestnes, i 1701.6
Jon giftet seg med en uregistrert person.4
Annet navn: Jon Sørensson i Skorga.4
Han bodde på bnr. 2, Skorga, Tresfjord.4
Jon giftet seg i 1727 med Gjøri Aretsdotter i Store Tomra.1,4
Han og Gjøri var brukere på bnr. 9, Store Tomra, Vestnes, fra 1727 til 1741. Hennes sønn Aret overtok halve bruket i 1737 og resten etter Gjøris død. Jon bodde fremdeles i Tomra i 1747.4,2
Han var verge for Marit Persdotter på Reistad i 1729. Han var fremdeles hennes formynder i 1747.2,3
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Aretsdotter i Tomra den 4. november 1741: 28 daler 11 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 635.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, ytter Rimen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b–84 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101

Jørn Børresson på Villa1,2,3

M, #13662, ( - ca. 1748)
Far*Børre Eriksson på Villa4 (c 1663 - 1749)
Mor*Marit Bjørnsdotter på Villa4 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 7 daler 3 ort 18 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Kristensdatter den 27. desember 1741 i Tresfjord kyrkje.3

Han bodde på Villa, Tresfjord, i 1745.1
Han var verge for Børre Jonsson og Marit Jonsdotter på Krokset fra 1745.1
Han var verge for Marit Børresdotter på Reistad fra 1747.5


Jørn døde ca. 1748 på Villa.2

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Børgesøn Willa i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 392 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650411
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 513 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650533
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.

Søren Lassesson på Vestnes1,2,3

M, #13663, (1703 - 9. november 1781)
Far*Lasse Sørensson på Vestnes (c 1676 - 1747)
Mor*Beret Børresdotter på Svinabøen
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Synnøv Børresdotter på Vestnes (c 1707 - 1791)
BarnSøren ble født i 1703.3
Søren giftet seg i 1734 med Synnøv Børresdotter på Rypdal.4,5
Han og Synnøv bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1743.6,1
Han var forlover for Anders Eriksson på Vestnes og Brit Kristoffersdotter på Vestnes, som ble trolovet den 26. februar 1747 i Vestnes kyrkje.7,8
Han var verge for Marit Persdotter på Reistad i 1747.9
Han var forlover for Jon Olsson på Eikaneset og Brit Knutsdotter i Ås, som ble trolovet den 19. oktober 1749 i Vestnes kyrkje.10
Han var forlover for Anders Eriksson Røbekk og Sigrid Kristoffersdotter på Vestnes, som ble trolovet den 20. juni 1751 i Vestnes kyrkje.2

Han og Synnøv var brukere i Larsgarden, Vestnesgarden, Vestnes, i 1762.4,11 Søren Lassesson på Vestnes var prestemedhjelper.3

Søren døde den 9. november 1781 på Vestnesgarden, av alderdom, 78 år 9 måneder gammel.3 Han ble jordfestet den 25. november 1781 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Røring.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 272. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660345
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 341, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660380
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 238, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670048
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 515. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041102
 5. [S77] Tresfjord I: s. 351. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=354
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 8. [S1789] Norske registre 1746–48: nr. 185, fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920650226
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 322, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660370
 11. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=363

Søren Bendiksson i Løvika1,2

M, #13664, (1723 - )
Far*Bendik Sørensson i Løvika1 (c 1689 - 1738)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megSøren ble født i 1723 i Løvika, Tresfjord.1
Han bodde i Løvika i 1747.2
Han var verge for Ågot Persdotter på Reistad fra 1747.2
En Søren Bendiksson viste frem skinnet av en voksen bjørn på tinget i 1749.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 703.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707

Erik Olsson på Reistad1

M, #13665, ( - ca. 1759)
Far*Ola Eriksson i Straume2 (c 1662 - c 1743)

Familie

Tre barn levde i 1760.10 
BarnAnnet navn: Erik Olsson i Straume, nevnt 1742.3,2 Erik Olsson i Straume var soldat i 1742.3
Erik giftet seg den 26. november 1742 i Veøy med en uregistrert person.3
Annet navn: Erik Olsson på Øvre Reistad, nevnt fra 1743 til 1751.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743.7

Han bodde på Øvre Reistad, Veøy, i 1743.4
Han var verge for Gjertrud Persdotter på Reistad i 1747.8,1
Han var forlover for David Davidsson på Kjersem og Marit Børresdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 9. november 1747.5
Han var fadder ved dåpen til Anders Larsson den 4. desember 1751 i Veøy kirke.6


Erik døde ca. 1759 på Øvre Reistad.9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650474
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 231. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660324
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 246. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-126
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 727 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651333
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 728 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651333

Børre Persson på Reistad1

M, #13666, (1738 - før 1747)
Far*Per Persson på Reistad1 (c 1693 - 1747)
Mor*Marit Børresdotter på Reistad (c 1694 - 1774)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megBørre ble født i 1738 på Nedre Reistad, Veøy.1 Børre ble døpt den 19. januar 1738 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Børre døde før 1747.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660298
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.

Knut Olsson på Reistad1

M, #13667, (ca. 1715 - )

Familie

Brit Aretsdotter på Reistad
Knut hadde ett (ste)barn i 1746.2 Knut ble født ca. 1715 i Løvika, Tresfjord. Han var gårdmannssønn.2,3,4 Han ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1739. Han var fremdeles soldat i 1751.2,5,3,4
Annet navn: Knut Olsson i Løvika, nevnt 1745.6,5,3
Knut trolovet seg den 15. februar 1745 med Brit Aretsdotter på Nedre Reistad. De var beslektet i tredje ledd, men hadde fått kongelig ekteskapsbevilling. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad o.a.6
Knut giftet seg den 16. juni 1745 i Veøy kirke med Brit Aretsdotter på Nedre Reistad.5 Knut Olsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på Nedre Reistad, Veøy, fra Hans Holst den 2. desember 1745. Seddelen ble tinglyst 26. oktober 1746.7
Han og Brit var brukere på Nedre Reistad iallfall fra 1748 til 1749. Bruket var på 2 pund 6 merker. Han var fremdeles gift gårdmann i 1751.1,3,8,4
Annet navn: Knut Olsson på Nedre Reistad, nevnt 1751.9,7 Marit Olsdotter bodde hos broren Knut Olsson i 1751 på Nedre Reistad.9

     Navnet hans ble skrevet Knut Olsen Løe Vig i 1749 (militærruller beholdt gjerne gårdsnavnet man ble innrullert med).3

     Knut Olsson på Reistad og Marit Olsdotter på Berg var søsken.9

     Knut Olsson på Reistad kan ha vært barn av Ola i Løvika.

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 704) giftet Bendik Sørensson i Løvikas enke seg tilsynelatende med Knut Olsson, men det stemmer ikke.4

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690450
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Nr. 62. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690136
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 73. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690456
 4. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 268. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660343
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 264. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 172 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400631
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. 119. legd.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382

Brit Aretsdotter på Reistad1

K, #13668

Familie 1

Hun var enke i 1745.2,3 

Familie 2

Knut Olsson på Reistad (c 1715 - )
Knut hadde ett (ste)barn i 1746.9 Brit giftet seg med en uregistrert person.2,3
Annet navn: Brit Aretsdotter på Nedre Reistad, nevnt 1745.2
Brit trolovet seg den 15. februar 1745 med Knut Olsson i Løvika. De var beslektet i tredje ledd, men hadde fått kongelig ekteskapsbevilling. Forlovere: Lasse Jakobsson på Nedre Reistad o.a.2
Brit giftet seg den 16. juni 1745 i Veøy kirke med Knut Olsson i Løvika.3
Knut Olsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på Nedre Reistad, Veøy, fra Hans Holst den 2. desember 1745. Seddelen ble tinglyst 26. oktober 1746.4

Hun og Knut var brukere på Nedre Reistad iallfall fra 1748 til 1749. Bruket var på 2 pund 6 merker. Han var fremdeles gift gårdmann i 1751.5,6,7,8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650305
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 264. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660341
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 268. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660343
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 172 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400631
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690450
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 73. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690456
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. 119. legd.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Nr. 62. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690136

Ola i Løvika1

M, #13669Han var bruker på bnr. 8, Løvika, Tresfjord, i 1713.1

     Ola Persson i Løvika og Ola i Løvika kan ha vært samme person.


     Han kan ha vært far til Knut Olsson på Reistad.

Ola Olsson i Løvika1,2

M, #13670, (ca. 1722 - 29. mars 1796)

Familie

Ågot Persdotter i Løvika (c 1723 - 1797)Annet navn: Ola Olsson på Øvstedalen.3
Ola ble født ca. 1722.1
Han var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, i 1748. Sønnen Bendik fikk skjøte i 1781.2,3
Ola giftet seg den 16. desember 1750 med Ågot Persdotter på Reistad.3
Han ble kalt Unge-Ola Olsson i Løvika, nevnt 1752.4

Ola døde den 29. mars 1796 i Løvika, Tresfjord.1 Han ble jordfestet den 24. april 1796 på Tresfjord kyrkjegard.1

Jon Bendiksson i Løvika1,2,3,4

M, #13671, (ca. 1614 - ca. 1668)
Far*Bendik Knutsson i Løvika5
8. tippoldefar til meg

Familie

Anne i Løvika ( - e 1669)
De kan ha hatt fler barn (det kan tenkes at de var svigerforeldre til neste bruker, s.d.). 
BarnJon ble født ca. 1614 i Løvika, Tresfjord.3,2
Han var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, i 1647. I 1657 skattet han for én hest, elleve kyr, seks geiter og sju sauer. Jon var odelseier etter faren i 1661, men må ha solgt jorden samme år.4
Jon giftet seg med Anne.4 Jon Bendiksson i Løvika eide 2 pund (med bygselrett) på Hjelset, Bolsøy, iallfall fra 1659 til 1661 (ett av to bruk kalt Hjelsetvoll).5,1
I manntallet av 1666 står han som bruker i Bendikgarden. Bendik Jonsson var også der. Bruket var på 1 våg. Jon står i leilendingsskattelistene fra 1667 og 69, men i jordeboka for 1669 står Anne som enke.2,4

Jon døde ca. 1668.4

Kilder/noter

 1. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 14, nr. 18. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061008062#17
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 326, Liøuigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191174
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 210, Liøuig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010112
 4. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705
 5. [S77] Tresfjord I: s. 701. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#704

Anne i Løvika1

K, #13672, ( - etter 1669)
8. tippoldemor til meg

Familie

Jon Bendiksson i Løvika (c 1614 - c 1668)
De kan ha hatt fler barn (det kan tenkes at de var svigerforeldre til neste bruker, s.d.). 
BarnAnne giftet seg med Jon Bendiksson i Løvika.1
Hun var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, i 1669.1

Bendik Jonsson i Løvika1

M, #13673, (ca. 1659 - )
Far*Jon Bendiksson i Løvika1 (c 1614 - c 1668)
Mor*Anne i Løvika2 ( - e 1669)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megBendik ble født ca. 1659 i Løvika, Tresfjord.1 I manntallet av 1666 står Bendik Jonsson hos Jon Bendiksson i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 326, Liøuigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191174
 2. [S77] Tresfjord I: s. 702. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#705

Ola Jonsson i Løvika1

M, #13674, (1665 - )
Far*Jon Bendiksson i Løvika1 (c 1614 - c 1668)
Mor*Anne i Løvika1 ( - e 1669)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1665 i Løvika, Tresfjord.1

Bendik Knutsson i Løvika1

M, #13675
9. tippoldefar til meg

Familie

I 1645 skattet han for én sønn og to døtre.1 
Barn
Bendik Knutsson i Løvika sitt bumerke i 1637 (fra Tresfjord I)Han var bruker i Bendikgarden, Løvika, Tresfjord, i 1603. Skyld: 1 våg. Han eide da 1½ pund odelsjord i bruket og var odelseier til og med 1660. Bendik skattet i mange år også for 2 pund jord han selv ikke brukte (se sønnen). Han hadde kvern i 1623.1,2 Bendik Knutsson i Løvika var lagrettemann i 1637.1

Kari Sjurdsdotter på Rypdal1

K, #13676, (ca. 1698 - 1748)
Far*Sjurd Jakobsson på Rypdal1 (c 1663 - 1743)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Bendik Hansson på Rypdal (1703 - 1748)Kari ble født ca. 1698.1
Kari giftet seg den 19. mai 1735 i Vestnes kyrkje med Bendik Hansson, viet av Lars Lekanger.2,1
Hun og Bendik var brukere på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, i 1742. Han hadde fått bygselseddel allerede 19. desember 1732, men den ble tinglyst først i 1739.1

Kari døde i 1748 på Rypdal, Tresfjord.3

Marit Børresdotter på Eidhammar1,2

K, #13677, ( - etter 1727)

Familie

Bendik Hansson på Rypdal (1703 - 1748)
BarnMarit bodde trolig hos søstera på Ytre Eidhammar, Tresfjord, i 1727.2,3
Marit fikk barn med Bendik Hansson på Helland i 1727 i Tresfjord. Hun ble stevnet til tinget 27. oktober for leiermål og bøtelagt 6 daler.2,1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390873
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 3. [S77] Tresfjord I: s. 662. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#665

Børre Bendiksson1

M, #13678, (1727 - )
Far*Bendik Hansson på Rypdal1 (1703 - 1748)
Mor*Marit Børresdotter på Eidhammar1 ( - e 1727)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBørre ble født i 1727 i Tresfjord (trolig på Eidhammar), utenom ekteskap.1 Børre ble døpt den 5. september 1727 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Ottar Eriksson på Eidhammar og Brit Hansdotter i Løvika o.a.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251

Brit Hansdotter i Løvika1,2,3

K, #13679, (ca. 1697 - 1750)
Far*Hans Larsson på Helland4,3 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland4 ( - c 1718)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Persson i Løvika (c 1690 - 1777)
De hadde trolig to barn.3 
BarnAnnet navn: Brit Hansdotter på Helland.4
Brit ble født ca. 1697.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 3 daler 2 ort. Hun fikk også 10 daler 12 skilling i forlodds hjemmefølge.5

Brit giftet seg i 1726 med Ola Persson i Løvika.3
Hun var fadder ved dåpen til Børre Bendiksson den 5. september 1727.2
Hun var fadder ved dåpen til Magrete Henriksdotter på Helland den 19. november 1747 i Vestnes kyrkje.1


Brit døde i 1750 i Løvika, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 3. [S77] Tresfjord I: s. 692. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=695
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/

Anne Hansdotter på Helland1

K, #13680
Far*Hans Larsson på Helland1 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland1 ( - c 1718)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 3 daler 2 ort. Hun fikk ikke hjemmefølge og var antakelig gift.2

Hun bodde kanskje i Andersgarden, Sørsylte, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#150

Gjøri Hansdotter på Øygarden1

K, #13681, (ca. 1691 - 1751)
Far*Hans Larsson på Helland2,1 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland2 ( - c 1718)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Jonsson på Øygarden (c 1675 - 1746)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Gjøri Hansdotter på Helland.2
Gjøri ble født ca. 1691.3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 3 daler 2 ort. Hun fikk også 10 daler 12 skilling i forlodds hjemmefølge.4

Gjøri giftet seg i 1721 med Knut Jonsson på Øygarden.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Øygarden den 9. mai 1747: 40 daler 2 ort 20 skilling.5
Hun var myndling av Jon Hansson og Bendik Hansson fra 1747. Hun var «for nærværende Tiid […] Svag av Forstand».1


Gjøri døde i 1751 i Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 709.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b–442 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Knut Jonsson på Øygarden1

M, #13682, (ca. 1675 - 1746)

Familie

Gjøri Hansdotter på Øygarden (c 1691 - 1751)
De hadde fire barn.2 
BarnKnut ble født ca. 1675.2
Han var bruker på Øvste-Øygarden, Litle Tomra, Vestnes, fra 1719 til 1746.2
Knut giftet seg i 1721 med Gjøri Hansdotter.1,2

Knut døde i 1746 i Litle Tomra, Vestnes.2 Det ble holdt skifte etter ham den 9. mai 1747. Arvinger: Gjøri Hansdotter, Ingebjørg Knutsdotter og Kristi Knutsdotter. Aktiva: 89 daler 16 skilling. Kristi fikk 7 daler 3 ort i hjemmefølge. Arv: 81 daler 1 ort 16 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 709.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b–442 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Ingebjørg Knutsdotter på Øygarden1

K, #13683, (ca. 1723 - 18. mai 1770)
Far*Knut Jonsson på Øygarden1 (c 1675 - 1746)
Mor*Gjøri Hansdotter på Øygarden1 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megIngebjørg ble født ca. 1723 i Litle Tomra, Vestnes.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Øygarden den 9. mai 1747: 20 daler 1 ort 10 skilling.4

Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter i Litle Tomra, nevnt 1770 (post mortem).2

Ingebjørg døde den 18. mai 1770 i Litle Tomra, av «Kolde-Syge» (malaria).2 Hun ble jordfestet den 4. juni 1770 på Vestnes kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 78. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660522
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 709.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b–442 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Kristi Knutsdotter på Øygarden1

K, #13684, (1728 - 1751)
Far*Knut Jonsson på Øygarden1 (c 1675 - 1746)
Mor*Gjøri Hansdotter på Øygarden1 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKristi ble født i 1728 i Litle Tomra, Vestnes.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson på Øygarden den 9. mai 1747: 20 daler 1 ort 10 skilling. Hun fikk også 7 daler 3 ort i hjemmefølge.3
Hun var myndling av Ola Persson i Løvika i 1747.1


Kristi døde i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 709.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b–442 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Knut Hallasson i Store Tomra1

M, #13685, (ca. 1620 - ca. 1677)
Far*Halla Knutsson på Frostad2 (c 1585 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Knutsdotter i Store Tomra ( - c 1702)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Knut Hallasson på Frostad.2
Knut ble født ca. 1620.2
Knut giftet seg med Anne Knutsdotter i Store Tomra.1
Han og Anne var brukere på bnr. 9, Store Tomra, Vestnes, i 1657. Han skattet for bruket til og med 1677. I 1678 hadde enka overtatt, og Anne drev frem til sin død.1,3

Knut døde ca. 1677.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 799.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 332, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191177
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#169

Hans Aretsson i Stenså1,2

M, #13686, (ca. 1697 - 1727)
Far*Aret Ivarsson i Stenså2 (c 1655 - c 1730)
Mor*Brit Hansdotter i Stenså2 ( - c 1720)Hans ble født ca. 1697 i Stenså, Veøy.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdotter i Stenså den 19. desember 1720.2


Hans døde i 1727 i Stenså.1 Han ble jordfestet den 4. mai 1727 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 82. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660249
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640212

Anne Knutsdotter i Store Tomra1

K, #13687, ( - ca. 1702)

Familie

Knut Hallasson i Store Tomra (c 1620 - c 1677)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnne giftet seg med Knut Hallasson på Frostad.2
Hun og Knut var brukere på bnr. 9, Store Tomra, Vestnes, i 1657. Han skattet for bruket til og med 1677. I 1678 hadde enka overtatt, og Anne drev frem til sin død.2,1

Anne døde ca. 1702 i Store Tomra, Vestnes.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. april 1703. Arvinger: Jon Knutsson i Løvika, eldste Ola Knutsson, Unge-Ola Knutsson, Rasmus Knutsson og Ingebjørg Knutsdotter o.a.1

     Jon Knutsson og Anne Knutsdotter i Store Tomra kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#169

Ola Knutsson i Store Tomra1,2

M, #13688, (ca. 1664 - ca. 1727)
Far*Knut Hallasson i Store Tomra3,4 (c 1620 - c 1677)
Mor*Anne Knutsdotter i Store Tomra2 ( - c 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjøri Aretsdotter i Tomra (c 1680 - 1741)
De hadde fem barn.4,6 Ola ble født ca. 1664 i Store Tomra, Vestnes.3
Han ble kalt Lille-Ola Knutsson, nevnt 1666.3
Han ble kalt Unge-Ola Knutsson, nevnt 1703.2
Han bodde i Store Tomra i 1703.1
Annet navn: Ola Knutsson i Tomra, nevnt 1703.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter i Store Tomra den 19. april 1703.2
Ola Knutsson i Store Tomra og Rasmus Olsson i Marken var verge for barna til Rasmus Knutsson i Store Tomra i 1703.2,1

Ola giftet seg med Gjøri Aretsdotter på Nerås.5

Ola døde ca. 1727 i Store Tomra.5

     Navnet hans ble skrevet Olle Knudsøn Tommeren i 1703.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 332, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191177
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 465 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640480
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101

Jon Knutsson i Løvika1

M, #13689, (ca. 1657 - ca. 1709)
Far*Knut Hallasson i Store Tomra2,3 (c 1620 - c 1677)
Mor*Anne Knutsdotter i Store Tomra1,3 ( - c 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde iallfall fem barn.4 
BarnAnnet navn: Jon Knutsson i Store Tomra.2,3
Jon ble født ca. 1657.2
Han var bruker på bnr. 8, Løvika, Tresfjord, i 1682. Han drev bruket resten av livet.4
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter i Store Tomra den 19. april 1703.1
Han var verge for eldste Ola Knutsson i 1703. Ola var fraværende ved skiftet etter deres far.1


Jon døde ca. 1709 i Løvika, Tresfjord.4

     Navnet hans ble skrevet Joen Knudsøn Løvigen i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 332, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191177
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 713. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=716

Ingebjørg Knutsdotter i Marken1

K, #13690, (ca. 1666 - 1737)
Far*Knut Hallasson i Store Tomra2,1 (c 1620 - c 1677)
Mor*Anne Knutsdotter i Store Tomra2,1 ( - c 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Olsson i Marken (c 1659 - 1737)Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter i Store Tomra.2
Ingebjørg ble født ca. 1666 i Store Tomra, Vestnes.3
Ingebjørg giftet seg med Rasmus Olsson i Marken.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter i Store Tomra den 19. april 1703.2


Ingebjørg døde i 1737 i Marken, Vestnes.3,1 Ingebjørg og Rasmus ble jordfestet (av Lars Lekanger) den 18. april 1737 på Vestnes kyrkjegard. I ministerialboka står Rasmus øver Nachen (87 år, og Hans Qvinde sl: Ingeborg), men det er nok snakk om dem.3,1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#169
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 60 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630173
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294

Askild Werner Thomassen

M, #13691
Far*Stein Håkon Thomassen
Mor*Guro Fiskergård Werner
9-menning til meg

Fride Werner Thomassen

K, #13692
Far*Stein Håkon Thomassen
Mor*Guro Fiskergård Werner
9-menning til meg

Gjøri Aretsdotter i Tomra1

K, #13693, (ca. 1680 - 1741)
Far*Aret Aslaksson på Nerås2 (c 1660 - 1728)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ola Knutsson i Store Tomra (c 1664 - c 1727)
De hadde fem barn.6,1 

Familie 2

Jon Sørensson i Tomra (c 1675 - e 1747)Annet navn: Gjøri Aretsdotter på Nerås.2
Gjøri ble født ca. 1680.2
Gjøri giftet seg med Ola Knutsson i Store Tomra.3
Annet navn: Gjøri Aretsdotter i Store Tomra.3
Gjøri giftet seg i 1727 med Jon Sørensson i Skorga.1,4
Hun og Jon var brukere på bnr. 9, Store Tomra, Vestnes, fra 1727 til 1741. Hennes sønn Aret overtok halve bruket i 1737 og resten etter Gjøris død. Jon bodde fremdeles i Tomra i 1747.4,5

Gjøri døde i 1741 i Store Tomra, Vestnes.6 Det ble holdt skifte etter henne den 4. november 1741. Arvinger: Jon Sørensson o.a. Verge: Lars Sørensøn (trolig Lasse Sørensson). I boet var blant annet kviga Frydendal. Aktiva: 65 daler 3 ort 14 skilling. Passiva: 9–2–16. Arv: 56–0–22.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 140.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 465 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640480
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 635.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 634.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 b–84 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650101

Marit Larsdotter1

K, #13694, ( - etter 1742)Hun var arving ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 1 daler 2 ort 6 skilling.2
Hun var myndling av Knut Randmodsson på Vike i 1742.1


     Marit var søster av Else Larsdotter på Vike.1

     Kari Larsdotter på Vike og Marit Larsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Kari Ivarsdotter1

K, #13695, ( - etter 1742)Hun var arving ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: 3 ort 3 skilling.2


     Kari var halvsøster av Else Larsdotter på Vike.1

     Kari Ivarsdotter og Marit Ivarsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Per Persson på Reistad1

M, #13696, (1727 - ca. 1728)
Far*Per Persson på Reistad1 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad ( - 1729)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megPer ble født i 1727 på Nedre Reistad, Veøy.1 Per ble døpt den 21. januar 1727 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Askjell Olsson på Bakken o.a.1

Per døde ca. 1728.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605

Marit Bjørnsdotter på Villa1

K, #13697, ( - ca. 1708)
7. tippoldemor til meg

Familie

Børre Eriksson på Villa (c 1663 - 1749)
Seks barn levde i 1709.1 
BarnMarit giftet seg med Børre Eriksson på Villa.1

Marit døde ca. 1708 på Villa, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1709. Arvinger: Børre Eriksson, Bjørn Børresson, Erik Børresson, Jørn Børresson, Marit Børresdotter, Kari Børresdotter og Mari Børresdotter. Verger: Lars Nilsson på Rypdal og Lars Andersson på Indre Eidhammar. Aktiva: 71 daler 1 ort 18 skilling. Det var ingen gjeld.1

     Marit Bjørnsdotter på Villa kan ha vært barn av Bjørn Ellingsson på Sylte.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 2. [S77] Tresfjord I: s. 229.

Børre Eriksson på Villa1,2,3,4

M, #13698, (ca. 1663 - 4. juli 1749)
Far*Erik Børresson på Villa2 (c 1641 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Jørnsdotter på Villa2 ( - e 1702)
7. tippoldefar til meg

Familie

Marit Bjørnsdotter på Villa ( - c 1708)
Seks barn levde i 1709.4 
BarnBørre ble født ca. 1663.1,3
Børre giftet seg med Marit Bjørnsdotter.4
I manntallet av 1701 står han som bruker på Vollan, Villa, Tresfjord. Bjørn Børresson var også der. De hadde en tjenestekar. I 1711 skattet Børre for kone og sønn.1,5,6
Børre hadde Ola Olsson i Jevika i tjeneste i 1701.1
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 3 daler 2 ort.7
Børre Eriksson på Villa og Ola Ørjarsson på Helset var verger for Jørn Eriksson og Anne Eriksdotter på Villa i 1702.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 35 daler 2 ort 21 skilling.4

Børre giftet seg ca. 1710 med en uregistrert person.6

Børre døde den 4. juli 1749 på Villa, Tresfjord. Han ble titulert dannemann (trolig i betydningen gift mann).3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 318. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660368
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Wilde.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.

Bjørn Børresson på Villa1,2

M, #13699, (ca. 1698 - etter 1709)
Far*Børre Eriksson på Villa2,1 (c 1663 - 1749)
Mor*Marit Bjørnsdotter på Villa2 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megBjørn ble født ca. 1698.1 I manntallet av 1701 står Bjørn Børresson hos Børre Eriksson på Vollan, Villa, Tresfjord.1,3,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 7 daler 3 ort 18 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Wilde.

Erik Børresson på Villa1

M, #13700, ( - etter 1709)
Far*Børre Eriksson på Villa1 (c 1663 - 1749)
Mor*Marit Bjørnsdotter på Villa1 ( - c 1708)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Marit Bjørnsdotter på Villa den 7. juni 1709: 7 daler 3 ort 18 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 178 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630568