Mari Hallvorsdotter1

K, #9301, (ca. 1724 - )
Far*Hallvor Larsson i Damlia1 ( - c 1744)
Mor*Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia1 ( - e 1744)Mari ble født ca. 1724.1
Hun var myndling av Mikal Jonsson på Aunet i 1744.2
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744.1

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.
 2. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 55 a.

Hallvor Larsson i Damlia1

M, #9302, ( - ca. 1744)

Familie

Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia ( - e 1744)
Fire barn levde i 1744.1 
BarnHallvor giftet seg med Gunnhild Ingebrigtsdotter.1

Hallvor døde ca. 1744 i Damlia, Orkdal.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 22. september 1744 i Damlia. Kreditorer: Mikal Jonsson på Aunet o.a. Arvinger: Gunnhild Ingebrigtsdotter, Ingebrigt Hallvorsson, Beret Hallvorsdotter, Mari Hallvorsdotter og Solla Hallvorsdotter. Den avdøde ble titulert ærlig og velaktet dannemann. Aktiva: 11 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 6–2–6. Arv: 5–1–6.1

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.

Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia1

K, #9303, ( - etter 1744)

Familie

Hallvor Larsson i Damlia ( - c 1744)
Fire barn levde i 1744.1 
BarnGunnhild giftet seg med Hallvor Larsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744.1

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.

Solla Hallvorsdotter i Damlia1

K, #9304, (ca. 1731 - )
Far*Hallvor Larsson i Damlia1 ( - c 1744)
Mor*Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia1 ( - e 1744)Solla ble født ca. 1731.1
Hun var myndling av Mikal Jonsson på Aunet i 1744.2
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744.1

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.
 2. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 55 a.

Ingebrigt Hallvorsson i Damlia1

M, #9305, (ca. 1739 - )
Far*Hallvor Larsson i Damlia1 ( - c 1744)
Mor*Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia1 ( - e 1744)Ingebrigt ble født ca. 1739.1
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744.1

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.

Beret Hallvorsdotter1

K, #9306, (ca. 1722 - )
Far*Hallvor Larsson i Damlia2 ( - c 1744)
Mor*Gunnhild Ingebrigtsdotter i Damlia2 ( - e 1744)Beret ble født ca. 1722.2
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Larsson den 22. september 1744.2

Kilder/noter

 1. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 55 a.
 2. [S1045] Orkdal skifteprotokoll 1742–57: fol. 54 b.

Blostrup Müller1,2,3

M, #9307, (4. juli 1731 - 5. juli 1782)
Far*Hans Rasmusson Müller4,3 (1682 - 1761)
Mor*Anna Elisabet Sofie Irgens3 (1699 - 1786)

Familie

Elisabet Klingenberg (1735 - 1811)Blostrup ble født den 4. juli 1731 i Hermelia, Orkdal.3,5 Blostrup ble døpt den 29. juli 1731 i Svorkmo kirke, Orkdal.4,3 Han var fenrik i Gauldalske linjekompani, Nordenfjellske dragonregiment, med ansiennitet fra 30. juni 1751. Blostrup ble titulert kornett i 1754. Han var premierløytnant (uten premierløytnantstilling) den 4. november 1756.3,5,1
Han var forlover for Ola Mikalsson og Kari Ivarsdotter, som ble trolovet den 24. mars 1754 i Svorkmo kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Peter Andreas Skjellerup den 16. oktober 1754 i Svorkmo kirke.1
Blostrup Müller var fenrik i Skognske kompani, Nordenfjellske dragonregiment, fra 20. november 1756. Han tjenestegjorde etter hvert ved andre avdelinger, og ble av en regimentsjef kalt «ein tüchtiger Officier».3,5
Blostrup giftet seg den 27. februar 1765 i huset på Elgeseter, Trondheim, med Elisabet Klingenberg. De var tremenninger.6,7 Blostrup Müller var premierløytnant fra 1. januar 1766.3 Han var kaptein og sjef i Skognske kompani fra 11. februar 1773, hvor han stod til sin død.3,7
Blostrup Müller kjøpte på Nord-Sandbergan, Skogn, den 17. april 1773. Han fikk skjøte 3. januar 1774.6

Blostrup døde den 5. juli 1782 på Øver-Eggen, Skogn.3,7 Han ble gravlagt den 15. juli 1782.3

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 453, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660102
 2. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 441.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 26.
 4. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 35.
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 196.
 6. [S1052] Slekten Müller: s. 27.
 7. [S719] Militærbiografier II: s. 197.

Johannes Andersson Klingenberg1,2

M, #9308, (6. desember 1686 - 1763)

Familie

Sara Arents (1701 - 1766)
BarnJohannes ble født den 6. desember 1686 på Elgeseter, Trondheim.1 Han var auditør i Nordenfjellske dragonregiment fra 27. juli 1719. Han hadde graden overauditør (uten overauditørstilling) 25. juli 1733, og avstod stillingen ved akkord den 5. mai 1756.1
Johannes giftet seg den 1. mars 1722 med Sara Arents. De hadde seks barn.1

Johannes døde i 1763 på Elgeseter.1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 40.
 2. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 30.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 27.
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 197.

Sara Arents1

K, #9309, (1701 - 1766)

Familie

Johannes Andersson Klingenberg (1686 - 1763)
BarnSara ble født i 1701 i Stadsbygd.1
Sara giftet seg den 1. mars 1722 med Johannes Andersson Klingenberg. De hadde seks barn.1
     Hun ble kalt Sara Klingenberg (nevnt 1766, post mortem).2

Sara døde i 1766 i Strinda.2 Hun ble jordfestet den 13. juni 1766 i Lade kirke, Strinda.2

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 40.
 2. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 381.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 27.
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 197.

Elisabet Klingenberg1

K, #9310, (5. november 1735 - 13. januar 1811)
Far*Johannes Andersson Klingenberg2,1 (1686 - 1763)
Mor*Sara Arents2,1 (1701 - 1766)

Familie

Blostrup Müller (1731 - 1782)Elisabet ble født den 5. november 1735 i Trondheim.1
Elisabet giftet seg den 27. februar 1765 i huset på Elgeseter, Trondheim, med Blostrup Müller. De var tremenninger.2,1

Elisabet døde den 13. januar 1811 på Øver-Eggen, Skogn.1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 197.
 2. [S1052] Slekten Müller: s. 27.

Ola gruvesmed1

M, #9311, ( - etter 1754)Ola gruvesmed var gruvesmed på Løkken Verk, Meldal, i 1754.1
Han var forlover for Ola Mikalsson og Kari Ivarsdotter, som ble trolovet den 24. mars 1754 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Ola Eriksson og Ola gruvesmed kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 441.

Beret1

K, #9312, ( - etter 1759)

Familie

Ola Eriksson ( - e 1762)Beret giftet seg med Ola Eriksson.1
Hun og Ola bodde i Svorkmo, Orkdal, i 1759. Det bodde to «Ole Erichsen» på grunner under Svorkmo-gården eller Sjølberg i 1762.1,2,3
Hun var fadder ved dåpen til Mikal Olsson den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.
 2. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 16.
 3. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 62.

Ola Eriksson1

M, #9313, ( - etter 1762)

Familie

Beret ( - e 1759)Ola giftet seg med Beret.1
Han og Beret bodde i Svorkmo, Orkdal, i 1759. Det bodde to «Ole Erichsen» på grunner under Svorkmo-gården eller Sjølberg i 1762.1,2,3 Ola Eriksson arbeidet trolig på Løkken Verk, Meldal, i 1762.

     Ola Eriksson og Ola gruvesmed kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.
 2. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 16.
 3. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 62.

Kjerstin Arnsdotter1

K, #9314, ( - etter 1759)Hun var fadder ved dåpen til Mikal Olsson den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hennes ble skrevet Kjersten Arnsdater i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.

Jakob Hansson1,2

M, #9315, ( - etter 1762)Han var fadder ved dåpen til Mikal Olsson den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal.2
Jakob Hansson arbeidet trolig på Løkken Verk, Meldal, i 1762.1 Jakob bodde i Svorkmo, Orkdal, i 1762, på en grunn under Svorkmo-gården eller Sjølberg. Det bodde to personer på plassen (over 12 år gamle).1

Kilder/noter

 1. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 50.
 2. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.

Jon Mikalsson på Aunet1

M, #9316, ( - etter 1759)
Far-?*Mikal Jonsson på Aunet (c 1676 - o 1769); troligHan bodde trolig på Aunet, Orkdal, i 1759.1
Han var fadder ved dåpen til Mikal Olsson den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke, Orkdal.1


     Navnet hans ble skrevet Joen Mikelsen Øvnet i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.

Ellend Amundsson1,2

M, #9317, ( - etter 1762)Ellend Amundsson var piper i 1755.1 Eli Martinsdotter stod til offentlig skriftemål den 20. april 1755 i Svorkmo kirke, Orkdal, for leiermål med ham.1
Han var fadder ved dåpen til Mikal Olsson den 25. mars 1759 i Svorkmo kirke.3

Han bodde i Svorkmo, Orkdal, i 1762, på en grunn under Svorkmo-gården eller Sjølberg. Det bodde to personer på plassen (over 12 år gamle).2

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.
 2. [S1050] Orkdal og Gauldal ekstraskatt 1762–65: 1762, A, mnr. 73 og 74, nr. 76.
 3. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 43.

Johan hjulmakers hustru1

K, #9318, ( - etter 1755)Hun var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke, Orkdal.1

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.

Hans Rasmusson Müller1,2,3

M, #9319, (1682 - 1761)
Far*Rasmus Hansson Müller4,5,2 ( - c 1693)
Mor*Elen Robertsdotter Cotton4,2 ( - c 1699)

Familie 1

Maria Lucia Meinz (c 1685 - c 1725)
De hadde seks barn.6 
Barn

Familie 2

Anna Elisabet Sofie Irgens (1699 - 1786)
De hadde fem barn. 
Barn
Hans Rasmusson Müller (fra Slekten Müller)Hans ble døpt den 16. juni 1682 i Korskirken, Bergen.5 Han var skriver ved kopperverket på Innset, Kvikne, i 1714.1
Hans giftet seg den 9. eller 10. juli 1714 i Trondheim med Maria Lucia Meinz. De hadde kongelig bevilling av 7. februar til å vies hjemme i huset.1
Hans giftet seg den 4. april 1727 i Røros med Anna Elisabet Sofie Irgens.6,3 Hans Rasmusson Müller var direktør på Løkken Verk, Meldal, fra 1730. Han virket fremdeles i 1741.7,8,9
Han og Anna Elisabet Sofie bodde i Hermelia, Orkdal.10 Hans Rasmusson Müller eide på Aunet, Orkdal, fra 1745.10

Hans døde i 1761 i Hermelia.10 Han ble gravlagt den 31. mars 1761 i Svorkmo, Orkdal.10

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 6.7.1714. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-87
 2. [S1052] Slekten Müller: s. 11.
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 199.
 4. [S1053] Trondheim skifteprotokoll 1695–99: fol. 54 b.
 5. [S844] Bergen, Korskirken mini. 1674–88: fol. 116 a.
 6. [S1052] Slekten Müller: s. 17.
 7. [S1052] Slekten Müller: s. 12.
 8. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 35.
 9. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 219. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650687
 10. [S1052] Slekten Müller: s. 13.
 11. [S1052] Slekten Müller: s. 21. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#27
 12. [S1052] Slekten Müller: s. 26.
 13. [S1052] Slekten Müller: s. 129.
 14. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138

Hans Hansson Müller1,2,3

M, #9320, (1738 - 13. desember 1766)
Far*Hans Rasmusson Müller3,4 (1682 - 1761)
Mor*Anna Elisabet Sofie Irgens3,4 (1699 - 1786)
Hans Müller (fra Slekten Müller)Hans ble født i 1738 i Hermelia, Orkdal.3,4 Hans ble døpt den 8. juni 1738 i Svorkmo kirke, Orkdal.3
Han var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke.1
Hans Hansson Müller var sersjant i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 1. januar 1756.3,4 Han var sekondløytnant i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 28. desember 1759.5,4 Han var premierløytnant i Gagnatske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 9. mars 1763.5,4
Hans Hansson Müller kjøpte på Moldegård, Bolsøy, den 12. juli 1764 av Hans Holst. Kjøpesum: 4 990 daler. Skjøtet ble tinglyst 27. oktober 1766.6 Hans Hansson Müller eide på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde. Husene lå i Moldegårdsalléen.7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: kopperkjele på 1 våg 6 merker (9 daler 3 ort).8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson på Hammarvollnes den 13. august 1765: to sildegarn (2 daler 1 ort) o.a.9
Hans Hansson Müller var premierløytnant i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 14. august 1765 til sin død.5,4,2
Han var forlover for Maria Elisabet Müller og Hans Peter Schnitler, som giftet seg den 30. oktober 1765 på Moldegård.10,11


Hans døde ugift den 13. desember 1766. Han kollseilte og omkom på sjøen.3,4,2
Boet etter Hans auksjonerte bort 5½ våg (hele gården) med grunner og sagbruk på Moldegård i 1767 til Abraham Skjellerup. Kjøpesum: 5 200 daler. Skjøtet ble utstedt 6. juni, og tinglyst 20. oktober året etter.6,12
Dødsboet etter ham var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 1 daler.13

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.
 2. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1766, Vestnesiske kompani, zahlrulle. Prima Plana. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680725
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 129.
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 199.
 5. [S1052] Slekten Müller: s. 130.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 16.
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 194. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 303 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/325/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 11. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#371
 12. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 160 a, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410749
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/

Anna Elisabet Sofie Irgens1,2

K, #9321, (1699 - 1786)

Familie

Hans Rasmusson Müller (1682 - 1761)
De hadde fem barn. 
Barn
Elisabet Sofie Irgens (fra Slekten Müller)Anna Elisabet Sofie ble døpt den 22. oktober 1699.1
Anna Elisabet Sofie giftet seg den 4. april 1727 i Røros med Hans Rasmusson Müller.1,2
Hun og Hans bodde i Hermelia, Orkdal.3
Etter barsel ble hun innledet i Svorkmo kirke, Orkdal, den 25. mars 1741.4

Hun bodde på Sjølberg, Orkdal, i 1762. Hun solgte gården i 1765.5,6

Anna Elisabet Sofie døde i 1786 på Nord-Sandbergan, Skogn.1 Hun ble gravlagt den 11. juli 1786.1

Kilder/noter

 1. [S1052] Slekten Müller: s. 17.
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 199.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 13.
 4. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 221. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650688
 5. [S1052] Slekten Müller: s. 14.
 6. [S1052] Slekten Müller: s. 18.
 7. [S1052] Slekten Müller: s. 26.
 8. [S1052] Slekten Müller: s. 129.
 9. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138

Beret Mikalsdotter på Aunet1

K, #9322, (1736 - etter 1755)
Far*Mikal Jonsson på Aunet1,2 (c 1676 - o 1769)Beret ble født i 1736 på Aunet, Orkdal.2 Beret ble døpt den 27. desember 1736 i Svorkmo kirke, Orkdal. Faddere: Morten Svanes hustru, Henrik Lodvessons hustru, Magrete Amundsdotter, Kristian Mosling og Morten Svane.2
Michel Eunes datter Berte Michels Datter var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.
 2. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 143. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16191&idx_id=16191&uid=ny&idx_side=-73

Marit Jørgensdotter1

K, #9323, ( - etter 1755)

Familie

Ola Isaksson ( - e 1755)Marit giftet seg den 2. juli 1754 i Svorkmo kirke, Orkdal, med Ola Isaksson.1
Hun var fadder ved dåpen til Malene Olsdotter den 20. april 1755 i Svorkmo kirke.2

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 451.
 2. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.

Eli Martinsdotter1

K, #9324, ( - etter 1755)Eli Martinsdotter stod til offentlig skriftemål den 20. april 1755 i Svorkmo kirke, Orkdal, for sitt forhold til Ellend Amundsson.1

     Navnet hennes ble skrevet Elj Martens Datter i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.

Ola Isaksson1

M, #9325, ( - etter 1755)

Familie

Marit Jørgensdotter ( - e 1755)Ola giftet seg den 2. juli 1754 i Svorkmo kirke, Orkdal, med Marit Jørgensdotter.1

Ola døde etter 1755.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Isachsen i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 451.
 2. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 459.

Tore1

K, #9326, ( - etter 1714)

Familie

Lars Olsson ( - e 1714)Tore giftet seg med Lars Olsson.1
Hun og Lars bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1714.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.

Lars Olsson1

M, #9327, ( - etter 1714)

Familie

Tore ( - e 1714)Lars giftet seg med Tore.1
Han og Tore bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1714.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.

Mette Maria?1

K, #9328, ( - etter 1714)Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.

Peter Kristensson Schink1,2,3

M, #9329, ( - etter 1720)Peter Kristensson Schink var premierløytnant i 1709.2
Peter giftet seg før 1715 med en uregistrert person.4
Han var fadder ved dåpen til Maren Katrine Larsdatter den 28. juli 1720 i Børsa kirke.3


     Navnet hans ble skrevet Peder Schinche i 1720.3

Kilder/noter

 1. Også kalt Schinke.
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 363.
 3. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1720, 9. søndag etter trinitatis.
 4. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 15.

Beret Sørensdotter1

K, #9330, ( - etter 1720)Hun bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1720.
Hun var fadder ved dåpen til Maren Katrine Larsdatter den 28. juli 1720 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1720, 9. søndag etter trinitatis.

Karen Børresdotter1

K, #9331, ( - etter 1720)Hun bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1720.
Hun var fadder ved dåpen til Maren Katrine Larsdatter den 28. juli 1720 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1720, 9. søndag etter trinitatis.

Eli Jørgensdotter1

K, #9332, ( - etter 1720)Hun bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1720.
Hun var fadder ved dåpen til Maren Katrine Larsdatter den 28. juli 1720 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1720, 9. søndag etter trinitatis.

Andreas Bastiansson With1,2,3

M, #9333, (ca. 1683 - )
Far*Bastian With3 (c 1651 - )Andreas ble født ca. 1683.3 Han bodde hos Bastian With på Grutsæter hytteplass, Meldal, i 1701.3
Andreas giftet seg ca. 1710 med Anne Larsdotter Lerke.1
Han og Anne var selveiere på Nervik, Børsa, fra 1712 til 1718.1,4
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.2
Andreas Bastiansson With ble bøtelagt for å ha slått inn vinduer og for å ha sloss med Andreas glassmaker i 1718.4

     Navnet hans ble skrevet Andres Whit i 1701.3

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 14.
 2. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.
 3. [S767] Orkdal, Gauldal og Røros mt. 1701: s. 50. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38460/35/
 4. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 15.

Anne Larsdotter Lerke1

K, #9334
Far*Lars Mortensson Lerke1 (c 1641 - )

Familie

Andreas Bastiansson With (c 1683 - )Anne giftet seg ca. 1710 med Andreas Bastiansson With.1
Hun og Andreas var selveiere på Nervik, Børsa, fra 1712 til 1718.1,2

Kilder/noter

 1. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 14.
 2. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 15.

Jon skredder1

M, #9335, ( - etter 1717)Han bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Elling Nilsson1

M, #9336, ( - etter 1717)Han bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Fredrik Nilsson1

M, #9337, ( - etter 1717)Han bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Erik Mattiasson1

M, #9338, ( - etter 1717)Han bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Dorte Ågård1

K, #9339, ( - etter 1717)Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1


     Dorte var kanskje slektning av Vilhelmine Dorotea Ågård.

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Elen Jonsdotter1

K, #9340, ( - etter 1717)Hun bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Kirsten Gulbrandsdotter1

K, #9341, ( - etter 1717)Hun bodde trolig på Orkdalsøra, Orkdal, i 1717.
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.1

Kilder/noter

 1. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.

Rasmus Hansson Müller1,2,3,4

M, #9342, ( - ca. 1693)

Familie

Elen Robertsdotter Cotton ( - c 1699)
De hadde fire barn. Den 2. mai 1695 ble det betalt 3 ort til Molde kirke for gravsted til ett av dem.6,8 
BarnRasmus giftet seg den 17. august 1679 i Hamre kyrkje med Elen Robertsdotter.2,5 Rasmus Hansson Müller var lagtingskriver i 1682.4
Han og Elen bodde i Korskirken sogn, Bergen, i 1682.4 Rasmus Hansson Müller var konsumpsjonsforvalter i Trondheim i 1690.3

Rasmus døde ca. 1693.5,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. juli 1693.5

Kilder/noter

 1. Eller Rasmusson.
 2. [S1054] Hamre mini. 1677–91: fol. 13 a.
 3. [S1052] Slekten Müller: s. 7.
 4. [S844] Bergen, Korskirken mini. 1674–88: fol. 116 a.
 5. [S1053] Trondheim skifteprotokoll 1695–99: fol. 54 a.
 6. [S1053] Trondheim skifteprotokoll 1695–99: fol. 54 b.
 7. [S1052] Slekten Müller: s. 11.
 8. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 14 a.

Elen Robertsdotter Cotton1,2

K, #9343, ( - ca. 1699)
Far*Robert Cotton3,4 ( - f 1661)
Mor*Marit Jorisdotter Non3 ( - c 1670)

Familie

Rasmus Hansson Müller ( - c 1693)
De hadde fire barn. Den 2. mai 1695 ble det betalt 3 ort til Molde kirke for gravsted til ett av dem.9,8 
BarnElen giftet seg den 17. august 1679 i Hamre kyrkje med Rasmus Hansson Müller.5,1
Hun og Rasmus bodde i Korskirken sogn, Bergen, i 1682.6 Elen Robertsdotter Cotton, Margrete Jorisdotter og Anne Ågesdotter hadde plass i 17. stol, kvinnesiden, Molde kirke, i 1695. Årlig leie: 6 skilling hver.2

Elen døde ca. 1699.7

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Robbertsdaatter Katten i 1693.1

     Navnet hennes ble skrevet Ellen Kotten i 1695.2,8

Kilder/noter

 1. [S1053] Trondheim skifteprotokoll 1695–99: fol. 54 a.
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 11 a, nr. 17.
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 50 a.
 4. [S1052] Slekten Müller: s. 7.
 5. [S1054] Hamre mini. 1677–91: fol. 13 a.
 6. [S844] Bergen, Korskirken mini. 1674–88: fol. 116 a.
 7. [S1052] Slekten Müller: s. 11.
 8. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 14 a.
 9. [S1053] Trondheim skifteprotokoll 1695–99: fol. 54 b.

Sigrid Ivarsdotter i Løvika1

K, #9344, (ca. 1754 - 1830)
Far*Ivar Persson på Sylte2 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte2 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Nilsson i Løvika (1755 - 1799)
De hadde ni barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.1 Annet navn: Sigrid Ivarsdotter på Sylte.2
Sigrid ble født ca. 1754 på Sørsylte, Tresfjord.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 1 ort 6 skilling.2

Sigrid giftet seg i 1778 med Ola Nilsson i Løvika.1
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Løvika, Tresfjord, fra 1778. (Han overtok etter morfaren året før.) Ola kjøpte bruket i 1795. Etter hans død drev Sigrid videre med sin nye mann.1
Sigrid giftet seg i 1800 med en uregistrert person.1

Sigrid døde i 1830.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 693. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=696
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Anders Larsson på Lauvåsen1,2,3

M, #9345, (ca. 1685 - )
Far*Lars Andersson på Hellebostad1,4 (c 1641 - f 1721)

Familie

Kristi Andersdotter på Lauvåsen
De hadde tre barn.6,3 
Barn
Anders Larsson på Hellebostad/Lauvåsen sitt bumerke i 1721 (Sunnmøre pantebok 1707–24)Annet navn: Anders Larsson på Hellebostad.5,4
Anders ble født ca. 1685 på Hellebostad, Sunnylven.4,6 Han bodde hos Lars Andersson i Innigard, Hellebostad, Sunnylven, i 1701.4,7
Anders giftet seg med Kristi Andersdotter på Storstein.5,6
Han var bruker på bnr. 1, Lauvåsen, Vågøy, iallfall fra 1716 til 1739. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.6,5
Anders Larsson på Lauvåsen solgte 12½ mark på bnr. 2, Storstein, Sunnylven, den 17. november 1721 til Ivar Olsson på Storstein. Dette var farsarv fra Anders' kone, Kristi. Hennes svake og vanføre søster Synneva skulle ha kår der mot at Ivar også fikk de 12½ mark hun hadde arvet. Hans svigermor Ragnhilda hadde allerede gitt ham sin ½ mæle mot kår. Ivars kone Anne hadde dessuten arvet 12½ mark, og de hadde innløst de resterende 10½ mark. Etter kjøpet var Ivar altså selveier av 3 mæler 3 merker, eller 3½ mæle etter matrikkelen. Skjøtet ble tinglyst 20. juli året etter.8,9,10
Rasmus Larsson på Hellebostad kjøpte 16½ mark (gammel arveodel) på Korsbrekke, Sunnylven, den 17. november 1721 av Endre Olsson på Storstein og Kristen Jakobsson på Stadheim. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Endre solgte med samtykke fra kona, Magrete Larsdotter. Halvparten var kjøpt fra hennes bror Anders Larsson på Lauvåsen, 4,1 mark kom fra Kristen (gift med hennes søster Brita) og like mye fra Magrete. Rasmus hadde selv arvet 8¼ mark etter faren, Lars Andersson, og kjøpt like mye av sin avdøde bror, Fredrik Larsson, før han ble utkommandert. Etter handelen eide kjøperen 1 pund 9 merker med bygselrett.11
Anders Larsson på Lauvåsen var lagrettemann i 1728 og 1735.6

     Navnet hans ble skrevet Anders Larsen Løvaass i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650167
 2. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 171 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650176
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 179.
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 51.
 5. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.
 7. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Hellebostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172306
 8. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a–171 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 9. [S1693] Sunnmøre tingbok 1721–24: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420320614
 10. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 161.
 11. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 162 a–163 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650167
 12. [S162] Midsund I: s. 179.

Kristi Andersdotter på Lauvåsen1,2

K, #9346
Far*Anders Jonsson på Storstein1,3 (c 1636 - c 1706)
Mor*Ragnhilda Larsdotter på Storstein4,3 ( - e 1721)

Familie

Anders Larsson på Lauvåsen (c 1685 - )
De hadde tre barn.5,8 
BarnAnnet navn: Kristi Andersdotter på Storstein.3,5
Kristi giftet seg med Anders Larsson på Hellebostad.1,5
Anders Larsson på Lauvåsen solgte 12½ mark på bnr. 2, Storstein, Sunnylven, den 17. november 1721 til Ivar Olsson på Storstein. Dette var farsarv fra Anders' kone, Kristi. Hennes svake og vanføre søster Synneva skulle ha kår der mot at Ivar også fikk de 12½ mark hun hadde arvet. Hans svigermor Ragnhilda hadde allerede gitt ham sin ½ mæle mot kår. Ivars kone Anne hadde dessuten arvet 12½ mark, og de hadde innløst de resterende 10½ mark. Etter kjøpet var Ivar altså selveier av 3 mæler 3 merker, eller 3½ mæle etter matrikkelen. Skjøtet ble tinglyst 20. juli året etter.6,7,3

Kilder/noter

 1. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 369.
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 161.
 4. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650176
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.
 6. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a–171 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 7. [S1693] Sunnmøre tingbok 1721–24: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420320614
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 179.

Ragnhilda Larsdotter på Storstein1,2

K, #9347, ( - etter 1721)Ragnhild giftet seg med Anders Jonsson.1,2
Hun og Anders var brukere på bnr. 2, Storstein, Sunnylven, i 1701. Han kaltes odelsmann.2
Ivar Olsson på Storstein kjøpte 12½ mark på bnr. 2 den 17. november 1721 av Anders Larsson på Lauvåsen. Dette var farsarv fra Anders' kone, Kristi. Hennes svake og vanføre søster Synneva skulle ha kår der mot at Ivar også fikk de 12½ mark hun hadde arvet. Hans svigermor Ragnhilda hadde allerede gitt ham sin ½ mæle mot kår. Ivars kone Anne hadde dessuten arvet 12½ mark, og de hadde innløst de resterende 10½ mark. Etter kjøpet var Ivar altså selveier av 3 mæler 3 merker, eller 3½ mæle etter matrikkelen. Skjøtet ble tinglyst 20. juli året etter.3,4,2

Kilder/noter

 1. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650176
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 161.
 3. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 170 a–171 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650175
 4. [S1693] Sunnmøre tingbok 1721–24: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420320614

Anne Kolbeinsdotter på Jendem1

K, #9348, (ca. 1730 - ca. 1782)

Familie

Lars Andersson på Jendem (1714 - 1787)
De hadde tre barn.3 Annet navn: Anne Kolbeinsdotter på Sommarnes.1
Anne ble født ca. 1730.1
Anne giftet seg med Lars Andersson på Jendem.1

Anne døde ca. 1782 på Jendem, Vågøy.1

     Anders Kolbeinsson på Sommarnes og Anne Kolbeinsdotter på Jendem var søsken.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 370.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 570 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651171
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.

Brit Jonsdotter på Jendem1

K, #9349, (ca. 1738 - 1801)

Familie 1

Lars Andersson på Jendem (1714 - 1787)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

De hadde ikke barn. Brit ble født ca. 1738.2
Brit giftet seg med Lars Andersson på Jendem.2
Brit giftet seg den 30. desember 1787 med en uregistrert person.1

Brit døde i 1801 på Jendem, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 370.

Fredrik Andersson på Åndal1

M, #9350, (1723 - ca. 1810)
Far*Anders Larsson på Lauvåsen1,2 (c 1685 - )
Mor*Kristi Andersdotter på Lauvåsen1

Familie 1

Anne Bjørnsdotter på Åndal ( - f 1792)
De hadde iallfall fire barn.4,2 
Barn

Familie 2

Sigrid Eliasdotter på Aukratangen (c 1748 - m. 1810 & 1815)Annet navn: Fredrik Andersson på Lauvåsen.1
Fredrik ble født i 1723 på Lauvåsen, Vågøy.3,1
Fredrik giftet seg med Anne Bjørnsdotter.4,2
Han og Anne bodde på Åndal, Vågøy, i 1753. De var brukere der i 1762.5,2
Annet navn: Fredrik Andersson i Sølvika.2
Han var bruker i Sølvika, Aukra, fra ca. 1775. I 1776 fikk han 5 daler i premie for jorddyrking av Romsdal praktiske landhusholdningsselskap. Sønnen Anders overtok i 1785.2
Han var husmann på bnr. 7 (A), Aukratangen, Aukra prestegard, fra ca. 1790.3
Annet navn: Fredrik Andersson på Aukratangen, nevnt 1792.6
Fredrik trolovet seg den 22. oktober 1792 i Aukra kyrkje med Sigrid Eliasdotter i Otrøyvik. Forlovere: Nils Jetmundsson i Otrøyvik og Rasmus Andersson på Aukratangen.6
Fredrik giftet seg den 26. oktober 1792 i Aukra med Sigrid Eliasdotter i Otrøyvik.6,3

Fredrik døde ca. 1810.3,1

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) o.a. var Synneva Fredriksdotter på Jenset datter av Anne Bjørnsdotter og Fredrik Andersson på Åndal, men dette ser ut til å være en forståelig misforståelse.4,2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.
 2. [S162] Midsund I: s. 179.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 125.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 624.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 126.
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 73.

Sigrid Eliasdotter på Aukratangen1

K, #9351, (ca. 1748 - mellom 1810 og 1815)

Familie 1

Barn

Familie 2

Fredrik Andersson på Åndal (1723 - c 1810)Sigrid ble født ca. 1748.1,2
Sigrid giftet seg, trolig med en Lars.1,3
Annet navn: Sigrid Eliasdotter i Otrøyvik, nevnt 1792.3 Hun bodde hos Nils Jetmundsson i Otrøyvik på Aukrasanden, Aukra prestegard, i 1792.3
Sigrid trolovet seg den 22. oktober 1792 i Aukra kyrkje med Fredrik Andersson på Aukratangen. Forlovere: Nils Jetmundsson i Otrøyvik og Rasmus Andersson på Aukratangen.3
Sigrid giftet seg den 26. oktober 1792 i Aukra med Fredrik Andersson på Aukratangen.3,1

Sigrid døde mellom 1810 og 1815.1,2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 125.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 73.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 126.

Nils Jetmundsson i Otrøyvik1

M, #9352, (1730 - ca. 1813)
Far-?*Jetmund Andersson på Høgset ( - e 1736); troligAnnet navn: Nils Jetmundsson i Ramsvik.2
Nils ble født i 1730 i Ramsvik, Aukra.2
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Nilsson i Midsund den 21. juli 1747: 3 daler i tjenestelønn for 1745.3

Han var husmann på Aukrasanden, Aukra prestegard, fra ca. 1781. Plassen ble da kalt Otrøyvika.4 Sigrid Eliasdotter bodde hos dem i 1792.1
Han var forlover for Fredrik Andersson på Aukratangen og Sigrid Eliasdotter i Otrøyvik, som ble trolovet den 22. oktober 1792 i Aukra kyrkje.1
Marit Larsdotter bodde hos dem på Aukrasanden i 1801.5

Nils døde ca. 1813 i Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 73.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 113.
 3. [S382] Midsund II: s. 162.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 115.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 126.

Rasmus Andersson på Aukratangen1

M, #9353, (ca. 1753 - ca. 1815)

Familie

Anne Persdotter på Aukratangen (1756 - 1841)
De hadde åtte barn.2 Annet navn: Rasmus Andersson på Øverås.2
Rasmus ble født ca. 1753 på Øverås, Vestnes.2
Rasmus giftet seg i 1783 med Anne Persdotter i Fiksdalen.2
Han og Anne var husfolk på bnr. 13, Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1788. De hadde plassen til hans død.2
Han var forlover for Fredrik Andersson på Aukratangen og Sigrid Eliasdotter i Otrøyvik, som ble trolovet den 22. oktober 1792 i Aukra kyrkje.1


Rasmus døde ca. 1815.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 73.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 145.

Anne Persdotter på Aukratangen1

K, #9354, (1756 - 25. november 1841)
Far*Per Hannibalsson i Fiksdalen1 (c 1717 - 1792)
Mor*Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen1 (1721 - 1797)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Rasmus Andersson på Aukratangen (c 1753 - c 1815)
De hadde åtte barn.1 Annet navn: Anne Persdotter i Fiksdalen.1
Anne ble født i 1756 i Fiksdalen, Vestnes.1
Anne giftet seg i 1783 med Rasmus Andersson på Øverås.1
Hun og Rasmus var husfolk på bnr. 13, Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1788. De hadde plassen til hans død.1

Anne døde den 25. november 1841 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 145.

Marit Larsdotter på Aukratangen1

K, #9355, (ca. 1781 - 29. oktober 1851)
Mor*Sigrid Eliasdotter på Aukratangen1 (c 1748 - m. 1810 & 1815)

Familie 1

De hadde fire barn.1 

Familie 2

Antoni Persson på Aukratangen (1778 - 1845)
De hadde ikke barn.1 Marit ble født ca. 1781.1 Hun bodde hos Nils Jetmundsson på Aukrasanden, Aukra prestegard, i 1801.1
Marit giftet seg ca. 1812 med en uregistrert person.1
Hun var huskone på bnr. 7 (A), Aukratangen, Aukra prestegard.1
Marit giftet seg den 27. januar 1833 med Antoni Persson.1

Marit døde den 29. oktober 1851 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 126.

Ulrikke Olsdatter1

K, #9356, (1727 - før 1740)
Far*Ola Olsson ved Elva1 (c 1689 - 1740)
Mor*Marit Jonsdotter ved Elva ( - c 1742)

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.

Peder Jørgensson Meier1,2,3

M, #9357, (ca. 1702 - 1734)
Far*Jørgen Hansson Meier1,4 (c 1651 - 1709 / 1710)
Mor*Inger Margrete Mikkelsdotter Greve1,4 ( - e 1737)Peder ble født ca. 1702 på Veøy prestegård.3
Han var arving ved skiftet etter Jørgen Hansson Meier den 8. april 1710.1
Han var fadder ved dåpen til Ulrikke Olsdatter den 12. oktober 1727 i Molde kirke.2


Peder døde i 1734. Han druknet i sjøen.3 Han ble gravlagt den 5. august 1734 i Veøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340463
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 145.
 4. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 363. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA363#v=onepage&q&f=false

Katrine Johansdatter Johnston1,2,3

K, #9358, ( - ca. 1741)
Far*Johan Jonsson Johnston1 (c 1662 - c 1721)
Mor*Magrete Matsdotter Holst1
8-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Eriksson på Molde (1692 - 1732)
Ett barn levde i 1740.10,9 
Barn

Familie 2

Nikolai Olufssen Daugård (c 1702 - 1782)Hun var arving ved skiftet etter Johan Jonsson den 21. mai 1721.1

Katrine trolovet seg den 13. september 1721 i Molde med Erik Eriksson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Jens Audensson og Jens Ivarsson.4
Katrine giftet seg den 22. oktober 1721 i Molde kirke med Erik Eriksson, viet av Erik Pedersson Lekanger.5
Hun var fadder ved dåpen til Nils Larssen den 17. august 1727 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Ulrikke Olsdatter den 12. oktober 1727 i Molde kirke.2

Hun og Erik bodde i Molde i 1729.7
Katrine giftet seg den 5. desember 1736 i Molde kirke med Nikolai Olufssen Daugård.8

Katrine døde ca. 1741 i Molde.9

     Navnet hennes ble skrevet Kathrine Jonston i 1727.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 210 a.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 73 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650091
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476

Nils Larssen1

M, #9359, (1727 - før 1732)
Far*Lars Nilsson1 (1673 - 1731)
Mor*Katrina Botolvsdotter på Molde ( - e 1737)

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.

Maren Magrete Johansdatter Johnston1,2,3,4

K, #9360, (1710 - 25. mai 1795)
Far*Johan Jonsson Johnston1 (c 1662 - c 1721)
Mor*Magrete Matsdotter Holst1
8-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Ottosson Fris (1702 - 1774)
De hadde tolv barn.5 
BarnMaren Magrete ble født i 1710.5
Hun var arving ved skiftet etter Johan Jonsson den 21. mai 1721.1

Maren Magrete giftet seg den 9. november 1729 i Molde kirke med Jakob Ottosson Fris.3,2
Hun var fadder ved dåpen til Anne Helsing den 2. september 1731 i Molde kirke.6
Maren Magrete og Jakob bodde på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Hildeborg Fris, Magrete Fris, Karen Fris, Jakob Fris og Magrete Matsdotter Holst o.a. Sønnen Johan overtok senere huset.2,7

Maren Magrete døde den 25. mai 1795 i Molde.8,5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108.
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 108. Friis, Maren Margrethe f. Johnston.
 5. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
 8. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 109. Friis, Maren Margrethe f. Johnston.
 9. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 126. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#131
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 11. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 31.

Elsebe Johanna Johansdatter Johnston1,2,3

K, #9361, (1712 - 17. mai 1782)
Far*Johan Jonsson Johnston2 (c 1662 - c 1721)
Mor*Magrete Matsdotter Holst2
8-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peter Stefan Nielssen Skjellerup (1698 - 1781)
Ni barn levde i 1782.3 
BarnElsebe Johanna ble født i 1712.4
Hun var arving ved skiftet etter Johan Jonsson den 21. mai 1721.2

Elsebe Johanna giftet seg den 5. desember 1731 i Molde kirke med Peter Stefan Nielssen Skjellerup.1,3
Hun ble kalt fru Elsebe Johanna Skjellerup, nevnt fra 1738 til 1782.5,4,6
Hun var fadder ved dåpen til Vivike Fitzens den 4. februar 1738.6,7
Etter barsel ble hun innledet i Veøy kirke den 25. april 1747.8
Hun var fadder ved dåpen til Johan Tomas Hammond Junghans den 8. mars 1765 i Veøy kirke.5


Elsebe Johanna døde om ettermiddagen den 17. mai 1782 på Flovikholmen, Veøy, av forkjølelse, 69 år 5 måneder 25 dager gammel.4,3 Hun ble gravlagt den 31. mai 1782 i Veøy kirke, i sakristikjelleren.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. juni 1782. Arvinger: Fredrik Vogt Skjellerup, Elsebe Johanna Skjellerup og Katarina Skjellerup o.a.3
Boet etter Elsebe Johanna auksjonerte bort 12 merker med bygselrett og bygninger (hele gården) på Flovikholmen den 7. juni 1782 til Henrik Hornemann Tønder. Gården ble kalt Kopparholmen og hadde kvernhus i Stenså.9
Boet etter Elsebe Johanna auksjonerte bort 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, den 7. juni 1782 til Henrik Hornemann Tønder. Bruket var avlsgård og lå øde. Bygninger: sengestue med skorstein • ku- og småfefjøs • liten høyskjå og stor høylåve ute på marken. På setra: seterbu med eldhus • ku- og småfefjøs, så godt som nytt. Samlet kjøpesum for begge eiendommer: 480 daler. Skjøtet ble utstedt 20. juli, og samme dag ble dette bruket og gården Flovikholmen med avling, hester og krøtter, samt Tønders øvrige eiendeler, pantsatt til byfogd Peder Jalles (tinglyst 23. juni 1783).9,10,11

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670051
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 7. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-148
 9. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660256
 10. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660256
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670689

Mats Nilssen Bing1,2,3,4

M, #9362, (1722 - 1795)
Far*Nils Roesson Moen2 (1691 - )
Mor*Nils smeds hustru ( - f 1753)

Familie

Jakobia Kjerstina Ålum (c 1751 - 1804)
Ingen etterkommere av Jakobia er nevnt i skiftet etter hennes far (1813).21 
Mats Bings signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Mats ble døpt den 13. oktober 1722 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Barbra Katrina Andreasdatter Arensberg, Georg Müllers hustru, Bernt Trane, Anders Ivarsson og Per Knutsson.2
Han ble kalt Mats Nilssen på Molde i 1740.5 Mats Nilssen på Molde gikk i skomakerlære i Trondheim i 1740.5 Han var skomaker i Molde i 1748.3 Han bodde hos Hans Jørgen Duborg og Karen Bing på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.6,7,8,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Heie den 29. desember 1769.10

Han bodde på mnr. 72, Kirkebakken, Molde, fra 1773. I 1775 var årlig grunnleie til Reknes gård 1 daler 1 ort. Han var fremdeles der i 1789.11,12,13,14
Mats giftet seg med Jakobia Kjerstina Ålum.15,16
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: hjulrokk (2 ort 19 skilling) og randet skjørt (1 daler 1 ort).17
Mats Nilssen Bing, Per Hjørnet, Anders Olsson Male og Jon Nilssen hadde plass i 17. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.18 Mats Nilssen Bing var underkonsumpsjonsbetjent i Molde i 1789. Han tjente etter selvangivelse under 100 daler i året, men skulle svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.) Mats virket fremdeles året etter.19,14,20,1

Mats døde i 1795 i Molde. Den 2. juli ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 370.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1795, inntekter, 2. juli.
 5. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 266. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630161
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/83/
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 45.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 716. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650362
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a.
 12. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 34, mnr. 72. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660322
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 72. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 59. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002070
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 18. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 17.
 19. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 65. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/216/
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 21. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/

Bernt Trane1

M, #9363, ( - etter 1722)Han var fadder ved dåpen til Mats Nilssen den 13. oktober 1722 i Molde kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Berent Thrane i 1722.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.

Anders Ivarsson1,2

M, #9364, (1674 - 1732)
Far*Ivar Jensson på Molde3,4 (c 1631 - )

Familie

Margrete Lagesdotter ( - 1716)Anders ble født i 1674.2
Anders giftet seg i 1706 i Molde kirke med Margrete Lagesdotter. Den 25. mars ble det betalt 2 ort for vokslysene og ringing med klokkene.5,6
Han var fadder ved dåpen til Mats Nilssen den 13. oktober 1722 i Molde kirke.1
Anders Ivarsson var vurderingsmann ved skifte i Molde i 1723.7
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 27. april 1725 i Molde kirke.8


Anders døde i 1732 i Molde, 57 år 9 måneder 3 uker gammel.2 Han ble gravlagt den 4. februar 1732 i Molde kirke.2
Ivar Ivarsson solgte to stover, et båtnaust, og en liten fiskebod med en gammel skjå for 20 daler i Søre Bjørnsund, Vågøy, (etter Ivars bror Anders Ivarsson) den 25. mai 1744 til Jørn Eriksson i Løvika.4,9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: s. 284 b.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 208 b.
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 27 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390317
 6. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 25 b, 25. mars.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 9. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 457.

Susanna Persdatter1,2

K, #9365

Familie

Ola Jonssen på Molde (c 1705 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun var fadder ved dåpen til Lars Kristenssen den 8. august 1728 i Molde kirke.3
Johan Mikalssen Myre stevnet Magrete Nilsdotter Fris til tinget i Fanne tinglag den 9. juli 1729. Hun skulle ha skjelt hans kone, Magrete Simensdotter. Vitner: Susanna Persdatter o.a.2
Hun var fadder ved dåpen til Ludvig Knutssen den 21. august 1729 i Molde kirke.4

Susanna trolovet seg i mai 1730 med Ola Jonssen.1
Susanna giftet seg den 17. september 1730 i Molde kirke med Ola Jonssen. Han ble stevnet til tinget 22. januar året etter grunnet for tidlig samleie, men møtte ikke, så saken ble utsatt. På tinget 21. januar 1732 ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling.5,6,7,8

     Hannibal Persson Børset var kanskje i slekt med Susanna Persdatter eller Ola Jonssen på Molde (minst to av deres barn het Børset).

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400021
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 108 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400102
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 109 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400102
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 161 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400155

Lars Jonssen1

M, #9366, ( - etter 1729)Lars giftet seg før 1720 med en uregistrert person.1 Han var fellbereder i 1720.1
Lars Jonssen kjøpte hus med grunn i Molde den 8. januar 1720 av Lisbet Davidsdotter Mel. (Hennes far, David Mel, hadde i sin tid kjøpt eiendommen av Ola Olsson på Molde.) Lars bodde allerede der. Tomten strakte seg 1½ favn sørover og 8 favner i bredden ovenfor avdøde Ola Olsson på Moldes naust ved den lille elvevei. Kjøpesum: 24 daler. Lisbet undertegnet skjøtet egenhendig og med barns samtykke, og det ble tinglyst 10. juli.1
Han ble kalt Lars fellbereder, nevnt 1729.2
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Knutssen den 21. august 1729 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107.

Anne Knutsdatter1

K, #9367, (1740 - )
Far*Knut Bentssen1 ( - e 1740)
Mor*Mali JakobsdatterAnne ble døpt den 15. januar 1740 i Molde kirke. Fadderne var fra Molde.1

     Anne Knutsdatter og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.


     Anne Knutsdatter Hatle og Anne Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660309

Lisbet Davidsdotter Mel1

K, #9368, ( - etter 1720)
Far*David Mel1 ( - e 1664)Lisbet Davidsdotter Mel solgte hus med grunn i Molde den 8. januar 1720 til Lars Jonssen. (Hennes far, David Mel, hadde i sin tid kjøpt eiendommen av Ola Olsson på Molde.) Lars bodde allerede der. Tomten strakte seg 1½ favn sørover og 8 favner i bredden ovenfor avdøde Ola Olsson på Moldes naust ved den lille elvevei. Kjøpesum: 24 daler. Lisbet undertegnet skjøtet egenhendig og med barns samtykke, og det ble tinglyst 10. juli.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.

Ola Olsson på Molde1

M, #9369, ( - etter 1664)Ola Olsson på Molde solgte hus med grunn i Molde den 14. mars 1664 til David Mel.1
Lars Jonssen kjøpte hus med grunn i Molde den 8. januar 1720 av Lisbet Davidsdotter Mel. (Hennes far, David Mel, hadde i sin tid kjøpt eiendommen av Ola Olsson på Molde.) Lars bodde allerede der. Tomten strakte seg 1½ favn sørover og 8 favner i bredden ovenfor avdøde Ola Olsson på Moldes naust ved den lille elvevei. Kjøpesum: 24 daler. Lisbet undertegnet skjøtet egenhendig og med barns samtykke, og det ble tinglyst 10. juli.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.

David Mel1

M, #9370, ( - etter 1664)

Familie

BarnDavid giftet seg med en uregistrert person.
David Mel kjøpte hus med grunn i Molde den 14. mars 1664 av Ola Olsson på Molde.1
Lars Jonssen kjøpte hus med grunn i Molde den 8. januar 1720 av Lisbet Davidsdotter Mel. (Hennes far, David Mel, hadde i sin tid kjøpt eiendommen av Ola Olsson på Molde.) Lars bodde allerede der. Tomten strakte seg 1½ favn sørover og 8 favner i bredden ovenfor avdøde Ola Olsson på Moldes naust ved den lille elvevei. Kjøpesum: 24 daler. Lisbet undertegnet skjøtet egenhendig og med barns samtykke, og det ble tinglyst 10. juli.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.

Ola Ingebrigtsson på Hoem1,2

M, #9371, (ca. 1673 - mellom 1747 og 1776)
Far*Ingebrigt Olsson på Røsshol3,4,2 (c 1617 - c 1709)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Røsshol3,2 ( - e 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mektilde Knutsdotter på Hoem ( - c 1746)
De hadde tre barn.6 
BarnAnnet navn: Ola Ingebrigtsson på Røsshol.4,3
Ola ble født ca. 1673.4 Han var sjøsoldat i 1701.4 Han bodde hos Ingebrigt Olsson og Gjertrud Jonsdotter på Røsshol, Vågøy, i 1701.4
Ola giftet seg ca. 1703 med Mektilde Knutsdotter på Hoem.1
Han og Mektilde var brukere Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, fra 1703 til 1734.1

Ola døde mellom 1747 og 1776.1,2

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Ingebrigtsson på Hoem sønn av Ingebrigt Olsson på Hoem, men dette ser ikke ut til å stemme.5

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 208.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.

Ingebrigt Olsson på Hoem1

M, #9372, (ca. 1657 - etter 1721)Annet navn: Ingebrigt Olsson på Hestad.2
Ingebrigt ble født ca. 1657 på Hestad, Vågøy.2
Han var bruker på bnr. 5, Ytre Hoem, Vågøy, iallfall fra 1687 til 1721.1

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Ingebrigtsson på Hoem sønn av Ingebrigt Olsson på Hoem, men dette ser ikke ut til å stemme.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 208.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 432.

Jon Ingebrigtsson på Røsshol1,2,3

M, #9373, (ca. 1682 - ca. 1731)
Far*Ingebrigt Olsson på Røsshol3,4 (c 1617 - c 1709)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Røsshol3,4 ( - e 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Røsshol ( - c 1750)
Fire barn levde i 1732, og to barn levde i 1750. Sønnen Rasmus hadde ingen levende søsken ved skiftet etter seg i 1776.2,6,4 
BarnJon ble født ca. 1682.1 Han var reservesoldat i 1701.1 Han var i tjeneste hos naboen på Røsshol, Vågøy, i 1701.1
Jon giftet seg med Gjertrud Knutsdotter.5

Jon døde ca. 1731 på Røsshol.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. mai 1732. Arvinger: Gjertrud Knutsdotter, Ingebrigt Jonsson, Gjertrud Jonsdotter, Rasmus Jonsson og Eli Jonsdotter. Arv: 39 daler 1 ort 16 skilling.2

     Navnet hans ble skrevet Joen Ingbrigtsen Refshoel i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 403.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.

Rasmus Jonsson på Gammelsetra1

M, #9374, ( - ca. 1776)
Far*Jon Ingebrigtsson på Røsshol1 (c 1682 - c 1731)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Røsshol2,1 ( - c 1750)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Tostensdotter på Gammelsetra (c 1724 - c 1803)
De hadde ikke barn.1 

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a/b.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Brit Tostensdotter på Gammelsetra1,2

K, #9375, (ca. 1724 - ca. 1803)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen3,4,5 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen4,5 ( - c 1736)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebrigt Gammelsetra ( - c 1773)
Seks barn levde i 1773.5 

Familie 2

Rasmus Jonsson på Gammelsetra ( - c 1776)
De hadde ikke barn.2 

Familie 3

Ola Persson på Gammelsetra (c 1746 - 1814)
De hadde ikke barn. Annet navn: Brit Tostensdotter på Sundsbøen.4,3,5
Brit ble født ca. 1724.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 3 daler 13 skilling.6,7
Brit tjente hos Kristen Jensson i Bud i 1741.7
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 7 daler 1 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.8
Hun var myndling av Jon Knutsson på Reiten i 1744.9

Brit giftet seg med Ingebrigt Gammelsetra.5
Brit giftet seg med Rasmus Jonsson.2
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.10
Hun var myndling av Henrik Øvre i 1776.11

Brit giftet seg med Ola Persson.1
Hun og Ola bodde på Gammelsetra, Hustad i Romsdal, i 1780. De var innerster i 1801.1,12

Brit døde ca. 1803 på Gammelsetra.13,14 Skiftet etter henne ble sluttet den 25. september 1803. Arvinger: Ola Persson o.a.13

Kilder/noter

 1. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 490 b, Gammelsetter. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670352
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 5. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 739.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 7. [S382] Midsund II: s. 710.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 51 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690063
 14. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 740.

Mektilde Knutsdotter på Hoem1

K, #9376, ( - ca. 1746)

Familie 1

Per Olsson på Hoem (c 1649 - 1702 / 1703)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Ola Ingebrigtsson på Hoem (c 1673 - m. 1747 & 1776)
De hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Mektilde Knutsdotter på Øygarden.1
Mektilde giftet seg med Per Olsson på Hoem.1
Mektilde giftet seg ca. 1703 med Ola Ingebrigtsson på Røsshol.1
Hun og Ola var brukere Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, fra 1703 til 1734.1

Mektilde døde ca. 1746 i Vågøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 15. juni 1747.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.

Knut Olsson på Hoem1

M, #9377, ( - mellom 1763 og 1776)
Far*Ola Ingebrigtsson på Hoem1,2 (c 1673 - m. 1747 & 1776)
Mor*Mektilde Knutsdotter på Hoem2 ( - c 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnKnut giftet seg i 1730 med en uregistrert person.2

Knut døde mellom 1763 og 1776.2,1

Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) hadde Knut Olsson på Hoem også dattera Marit (i live 1798), men det stemmer nok ikke.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.

Lars Olsson på Vågøya1

M, #9378, ( - ca. 1740)
Far*Ola Ingebrigtsson på Hoem2 (c 1673 - m. 1747 & 1776)
Mor*Mektilde Knutsdotter på Hoem2 ( - c 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Olsson på Hoem.2
Lars giftet seg ca. 1730 med en uregistrert person. De hadde ei datter, som døde mellom 1740 og 76.2,3
Han bodde på Vågøya, Vågøy.2 Tore Larsson på Hoem stevnet Hans Henriksson Em i 1740. Tore og Lars Olsson på Vågøya hadde sendt noen våger lange og rundfisk til Bergen med Ems jekt, men den grunnstøtte på Hatløya på Sunnmøre, så de ville ha erstatning for fisken. Saken endte med forlik.4,5

Lars døde ca. 1740.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 252.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 217.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 24 a.

Lars Knutsson på Hoem1,2

M, #9379, (ca. 1747 - etter 1776)
Far*Knut Olsson på Hoem2,1 ( - m. 1763 & 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1747 på Ytre Hoem, Vågøy.1
Lars Knutsson på Hoem solgte odelsretten til 3 våger Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, den 26. august 1772.1 Han var utkommandert til marinen i København, Danmark, fra 1774.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Mektilde Knutsdotter på Hoem1

K, #9380, (ca. 1744 - ca. 1774)
Far*Knut Olsson på Hoem1 ( - m. 1763 & 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMektilde ble født ca. 1744 på Ytre Hoem, Vågøy.1

Mektilde døde ca. 1774, ugift og barnløs.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.

Gjertrud Knutsdotter på Hoem1

K, #9381, (omkr. 1735 - februar 1811)
Far*Knut Olsson på Hoem1 ( - m. 1763 & 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde fire barn.3 

Familie 2

Ola Persson på Hoem (1745 - 1818)
De hadde tre barn.2 
BarnGjertrud ble født omkr. 1735. Hun skal ha blitt født ca. 1730, men fødte barn i 1782.2
Gjertrud giftet seg med en uregistrert person.3
Gjertrud giftet seg ca. 1775 med Ola Persson på Dale.2,3,1
Hun og Ola var brukere Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, i 1776.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4


Gjertrud døde i februar 1811 på Ytre Hoem, Vågøy.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 185.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Ola Persson på Hoem1

M, #9382, (1745 - 21. januar 1818)

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Hoem (o 1735 - 1811)
De hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Ola Persson på Dale.2
Ola ble født i 1745.2
Ola giftet seg ca. 1775 med Gjertrud Knutsdotter på Hoem.2,3,1
Han og Gjertrud var brukere Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, i 1776.1,3

Ola døde den 21. januar 1818 i Vågøy.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Hoem i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 185.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.

Mektilde Olsdotter på Øygarden1

K, #9383, (ca. 1713 - 1788)
Far*Ola Ingebrigtsson på Hoem1,2 (c 1673 - m. 1747 & 1776)
Mor*Mektilde Knutsdotter på Hoem2 ( - c 1746)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Trondsson på Øygarden (c 1741 - 1793)Annet navn: Mektilde Olsdotter på Hoem.1
Mektilde ble født ca. 1713 på Ytre Hoem, Vågøy.2
Mektilde giftet seg med en uregistrert person.2
Mektilde giftet seg med Rasmus Trondsson på Røset.1,2
Hun og Rasmus bodde på Øygarden, Vågøy, i 1776.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3


Mektilde døde i 1788.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Rasmus Trondsson på Øygarden1

M, #9384, (ca. 1741 - 1793)

Familie

Mektilde Olsdotter på Øygarden (c 1713 - 1788)Annet navn: Rasmus Trondsson på Røset.2
Rasmus ble født ca. 1741 på Røset, Vågøy.2
Rasmus giftet seg med Mektilde Olsdotter på Øygarden.1,2
Han og Mektilde bodde på Øygarden, Vågøy, i 1776.1

Rasmus døde i 1793.2

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Øgaard i 1776.1

     Rasmus Trondsson på Øygarden og Marit Trondsdotter på Julbøen var søsken.3,4

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=186
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.

Ingebrigt Knutsson på Remma1,2

M, #9385, ( - ca. 1761)
Far*Knut3Annet navn: Ingebrigt Knutsson på Røset.4
Ingebrigt giftet seg ca. 1719 med Gjertrud Persdotter på Hoem.4,2
Han og Gjertrud bodde på Remma, Røset, Vågøy.4 Ingebrigt Knutsson på Remma var verge for Gjertrud Knutsdotter i Stavika i 1756.1

Ingebrigt døde ca. 1761 på Røsetremma.2,4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 29. oktober 1761.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 460 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.

Knut

M, #9386

Familie

BarnKnut giftet seg med en uregistrert person. De hadde to barn (som fikk etterkommere).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.

Gjertrud Knutsdotter på Røsshol1

K, #9387, ( - ca. 1750)
Far*Knut; hennes sønn Rasmus var søstersønn av Ingebrigt Knutsson2

Familie 1

Jon Ingebrigtsson på Røsshol (c 1682 - c 1731)
Fire barn levde i 1732, og to barn levde i 1750. Sønnen Rasmus hadde ingen levende søsken ved skiftet etter seg i 1776.4,1,2 
Barn

Familie 2

Mats Knutsson på Røsshol (c 1705 - c 1783)
De hadde ikke barn.1 Gjertrud giftet seg med Jon Ingebrigtsson på Røsshol.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Ingebrigtsson på Røsshol den 16. mai 1732: 19 daler 2 ort 20 skilling.4

Gjertrud giftet seg med Mats Knutsson på Jendem.1,3

Gjertrud døde ca. 1750 på Røsshol, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 14. november 1750. Arvinger: Mats Knutsson, Rasmus Jonsson og Gjertrud Jonsdotter. Formue: 495 daler 2 ort 6 skilling. Gjeld: 43–1–8. Arv: 452–0–22.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 403.
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a/b.

Per Olsson på Hoem1

M, #9388, (ca. 1649 - 1702 eller 1703)

Familie

Mektilde Knutsdotter på Hoem ( - c 1746)
De hadde to barn.1 
BarnPer ble født ca. 1649.1
Per giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker Borti garda, Ytre Hoem, Vågøy, iallfall fra 1687 til 1702.1
Per giftet seg med Mektilde Knutsdotter på Øygarden.1

Per døde i 1702 eller 1703 på Ytre Hoem, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.

Gjertrud Persdotter på Remma1

K, #9389, ( - ca. 1767)
Far*Per Olsson på Hoem2 (c 1649 - 1702 / 1703)
Mor*Mektilde Knutsdotter på Hoem2 ( - c 1746)Annet navn: Gjertrud Persdotter på Hoem.2
Gjertrud giftet seg ca. 1719 med Ingebrigt Knutsson på Røset.2,1
Annet navn: Gjertrud Persdotter på Røset.3
Hun og Ingebrigt bodde på Remma, Røset, Vågøy.2

Gjertrud døde ca. 1767.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.

Kari Ingebrigtsdotter i Stavika1

K, #9390, ( - ca. 1755)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma2,3 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma2,3 ( - c 1767)

Familie

Knut Andersson i Stavika (1720 - e 1802)
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Ingebrigtsdotter på Remma.2
Kari giftet seg med Knut Andersson på Lauvåsen.1,3

Kari døde ca. 1755 i Indre Stavika, Vågøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. mai 1756.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 460 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.

Gjertrud Knutsdotter i Stavika1

K, #9391, ( - før 1761)
Far*Knut Andersson i Stavika1 (1720 - e 1802)
Mor*Kari Ingebrigtsdotter i Stavika1 ( - c 1755)Gjertrud Knutsdotter i Stavika var myndling av Ingebrigt Knutsson på Remma i 1756.1

Gjertrud døde før 1761.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 460 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.

Ingebrigt Ingebrigtsson på Syltesetra1,2

M, #9392, (ca. 1725 - 1804)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma3,1 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma3 ( - c 1767)Ingebrigt ble født ca. 1725.2
Annet navn: Ingebrigt Ingebrigtsson på Remma, nevnt 1761.3
Han bodde på Syltesetra, Vågøy, i 1776.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 3 ort 6 skilling.5


Ingebrigt døde i 1804 på Syltesetra.2 Han ble jordfestet den 9. desember 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Ingebrigtsøn Syltesæter i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 280, begravde, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650686
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Beret Ingebrigtsdotter på Røset1,2

K, #9393, ( - etter 1776)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma2,1 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma2 ( - c 1767)

Familie

Ola Reiarsson på Røset ( - e 1776)Beret giftet seg med Ola Reiarsson på Røset.1
Hun og Ola bodde på Røset, Vågøy, iallfall fra 1761 til 1776.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Eli Ingebrigtsdotter på Remma1

K, #9394, (ca. 1740 - etter 1776)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma1,2 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma1 ( - c 1767)Eli ble født ca. 1740.2
Hun var myndling av Arne Røset i 1776.2
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Mektilde Ingebrigtsdotter på Remma1,2

K, #9395, (ca. 1746 - etter 1776)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma2,1 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma2 ( - c 1767)Mektilde ble født ca. 1746.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Gjertrud Ingebrigtsdotter på Røset1,2

K, #9396, ( - etter 1776)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma1,2 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma1 ( - c 1767)

Familie

Arne Røset ( - e 1776)Gjertrud giftet seg med Arne Røset.2
Hun og Arne bodde på Røset, Vågøy, iallfall fra 1761 til 1776.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Kristi Ingebrigtsdotter på Sommarnes1,2

K, #9397, (ca. 1719 - 1791)
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma2,3 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma2 ( - c 1767)

Familie

Anders Kolbeinsson på Sommarnes (c 1723 - 1793)Kristi ble født ca. 1719.1,4
Annet navn: Kristi Ingebrigtsdotter på Remma.
Kristi giftet seg med Anders Kolbeinsson på Sommarnes.3,5
Hun og Anders bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1761. De drev et bruk der året etter.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.6


Kristi døde i 1791 på Sommarnes.1 Hun ble jordfestet den 9. oktober 1791 på Vågøy kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 57, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650572
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 182.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 643. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041149
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Anders Knutsson i Stavika1,2

M, #9398, ( - etter 1761)
Far*Knut Andersson i Stavika1,2 (1720 - e 1802)
Mor*Kari Ingebrigtsdotter i Stavika1,2 ( - c 1755)Anders døde etter 1761.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 460 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.

Ola Reiarsson på Røset1

M, #9399, ( - etter 1776)Ola giftet seg med Beret Ingebrigtsdotter på Røset.1
Han og Beret bodde på Røset, Vågøy, iallfall fra 1761 til 1776.2,1
Han var verge ved skiftet etter Anders Reiarsson på Hamnneset den 10. november 1774.3,4


     Navnet hans ble skrevet Ole Reiersen Røset i 1776.1

     Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen, Ola Reiarsson på Røset og Anders Reiarsson på Tornes var trolig søsken.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 366 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650386

Anders Kolbeinsson på Sommarnes1,2,3

M, #9400, (ca. 1723 - 1793)

Familie

Kristi Ingebrigtsdotter på Sommarnes (c 1719 - 1791)Anders ble født ca. 1723.1
Anders giftet seg med Kristi Ingebrigtsdotter på Remma.4,2
Han og Kristi bodde på Sommarnes, Vågøy, i 1761. De drev et bruk der året etter.5,2
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Justssen i Bjørnsund den 3. januar 1769: 2 ort 16 skilling, men grunnet fallitt fikk han bare 2 ort 10 skilling.6


Anders døde i 1793 på Sommarnes.1 Han ble jordfestet den 24. mars 1793 på Vågøy kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Colbentsen Sommernes i 1793.1

     Anders Kolbeinsson på Sommarnes og Anne Kolbeinsdotter på Jendem var søsken.7

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 77, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650582
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Mnr. 643. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041149
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 570 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651171