Gjertrud Eriksdotter Trygge1

K, #8901, ( - før 1731)
Far*Erik Audensson Trygge1 (c 1658 - 1731)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Eriksson i Aspa ( - c 1736)     Gjertrud giftet seg med Kristen Eriksson i Aspa. De hadde ett barn.2,3
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter i Aspa.1

Gjertrud døde før 1731.3

Kilder/noter

 1. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
 3. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 84 b.
Sist redigert17. november 2012

Kristen Eriksson i Aspa1

M, #8902, ( - ca. 1736)

Familie

Gjertrud Eriksdotter Trygge ( - f 1731)     Kristen giftet seg med Gjertrud Eriksdotter Trygge. De hadde ett barn.2,1
Kristen giftet seg med en uregistrert person. Hun overlevde ham. De hadde to barn.1

Kristen døde ca. 1736 i Aspa, Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter ham den 5. mars 1737 i Aspa.1

Kilder/noter

 1. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 84 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
Sist redigert17. november 2012

Per Eriksson Trygge1,2

M, #8903, (ca. 1705 - 1760)
Far*Erik Audensson Trygge3 (c 1658 - 1731)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Larsdotter i Aspa ( - 1747)     Per ble født ca. 1705.3
Per giftet seg med Gjertrud Larsdotter. De hadde fire barn.1
Per giftet seg med en uregistrert person. De hadde to barn.3,4

Per døde i 1760 i Aspa, Tingvoll.5

Kilder/noter

 1. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 973 b.
 2. [S1019] Bondestrid: s. 21.
 3. [S1007] Straumsnes III: s. 489.
 4. [S1007] Straumsnes III: s. 490.
 5. [S1007] Straumsnes III: s. 491.
Sist redigert24. november 2012

Gjertrud Larsdotter i Aspa1

K, #8904, ( - 1747)

Familie

Per Eriksson Trygge (c 1705 - 1760)     Gjertrud giftet seg med Per Eriksson Trygge. De hadde fire barn.1

Gjertrud døde i 1747 i Aspa, Tingvoll.2 Det ble holdt skifte etter henne den 13. april 1747 i Aspa.1

Kilder/noter

 1. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 973 b.
 2. [S1007] Straumsnes III: s. 489.
Sist redigert17. november 2012

Auden Bjørnsson1

M, #8905, (ca. 1681 - før 1726)
Far-?*Bjørn Guttormsson i Eikesdal (c 1627 - c 1690); trolig
Mor-?*Anne Audensdotter Trygge ( - c 1726); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Auden ble født ca. 1681.1 Hans hjemsted var i Romsdal.1 Auden tjente hos Auden Ivarsson i Aspa, Tingvoll, i 1701.1

Auden døde trolig før 1726.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 67.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a.
Sist redigert27. november 2017

Anne Knutsdotter på Nastad1

K, #8906, ( - ca. 1691)

Familie

Anders Ivarsson på Nastad ( - c 1687)     Anne giftet seg med Anders Ivarsson i Aspa. Hun overlevde ham. De hadde fem barn.1,2

Anne døde ca. 1691 på Nastad, Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. april 1692 på Nastad.1

Kilder/noter

 1. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 137 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
Sist redigert24. november 2012

Hans Krukow1,2,3

M, #8907, ( - etter 1453)

Familie

Kristin Toraldsdotter ( - f 1463)     Hans giftet seg trolig med Kristin Toraldsdotter.4 Hans Krukow var ridder og riksråd. Han kaltes av våpen i 1443.2,5
Aslak Jonsson gav halvparten i Aspa, Tingvoll, og annet jordegods til dattera Jorann i 1443 – Hans Krukow og Sigurd degn samt en annen mann var til stede i Aspa som vitner og utferdiget gavebrevet, datert 4. april i Trondheim.5,6


Hans døde etter 1453.2

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S679] NBL (db): Hans Krukow.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 14.
 4. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 8.
 5. [S241] DN: b. 21, nr. 415.
 6. [S119] Aspa-seminaret: s. 8.
Sist redigert29. oktober 2016

Sigurd degn1

M, #8908, ( - etter 1443)     
Aslak Jonsson gav halvparten i Aspa, Tingvoll, og annet jordegods til dattera Jorann i 1443 – Hans Krukow og Sigurd degn samt en annen mann var til stede i Aspa som vitner og utferdiget gavebrevet, datert 4. april i Trondheim.1,2

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 21, nr. 415.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 8.
Sist redigert18. november 2012

Kristoffer Bjørnsson1,2,3

M, #8909, (ca. 1567 - 10. mai 1642)

Familie

Sofie Mentzdotter von Ravensborg ( - 1653)
De hadde iallfall fem barn.4      Kristoffer ble født ca. 1567 i Oslo.3 Han hadde borgerskap i Trondheim i 1592.3
Kristoffer giftet seg med Sofie Mentzdotter von Ravensborg.4,5 Kristoffer Bjørnsson var rådmann i Trondheim fra 1610 til 1622 og 1627–35.3,4,6
Kristoffer Bjørnsson stevnet Ivar Audensson til tings i Trondheim den 7. januar 1622. Ivar holdt tilbake en arv etter sin avdøde kone, Lisbet (søster av Kristoffers hustru), på grunn av uoppgjort gjeld i boet. I retten sa han at dersom arvingene ville dele disse utgiftene med ham, ville han gjerne utlevere arven. Kristoffer foreslo at Ivar kunne pantsette noe av odelsgodset sitt så han fikk penger til å dekke gjelden. De kom da til forlik ved at han lovte å gi Kristoffer og medarvingene hans 90 daler (som kan ha vært nettoformuen i boet).
I et brev fra Ivar til Kristoffer av 24. juli 1637 går det frem at en dom i mellomtiden hadde pålagt arvingene å være med på å betale gjelden i dødsboet, som var 300 daler til herr Melkior (s.d.) og 100 daler til Ola Mecklenburg (s.d.), noe de ikke hadde gjort, slik at Kristoffer ble bedt om å gi fra seg «sin arvelig tilfaldne Guld-Kjæde» (antakelig en del av arven etter Lisbet).6,2,7
Kristoffer Bjørnsson var borgermester i Trondheim fra 1625 til 1626, 1631–32 og fra 1639.3,4,8 Han var overformynder i Trondheim fra 1635 til 1639.4

Kristoffer døde den 10. mai 1642.3

Kilder/noter

 1. Han hadde kanskje slektsnavnet Darre.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 53.
 3. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 37.
 4. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 38.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 61.
 7. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.
 8. [S1020] Trondheim byleksikon: s. 93.
Sist redigert1. september 2016

Sofie Mentzdotter von Ravensborg1

K, #8910, ( - 1653)
Far*Mentz von Ravensborg1,2 ( - f 1610)
Mor*Margrete Kasparsdotter Gamshard3,2 ( - 1610)

Familie

Kristoffer Bjørnsson (c 1567 - 1642)
De hadde iallfall fem barn.4      Sofie giftet seg med Kristoffer Bjørnsson.4,1

Sofie døde i 1653 i Trondheim.4 Hun ble gravlagt på Vår Frue kirkegård, Trondheim.5

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 2. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 28.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 53.
 4. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 38.
 5. [S509] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660, rettelser: s. 3.
Sist redigert1. september 2016

Ola Mecklenburg1,2

M, #8911, ( - før 1663)     Ola Mecklenburg var fogd på Nordmøre fra 1623 til 1628.1 Han hadde 100 daler til gode fra Lisbet Mentzdotter von Ravensborgs dødsbo.2 Ola Mecklenburg eide på Edøy, Edøy, fra 1627. Han makeskiftet til seg gården den 8. februar og bosatte seg der.1

Ola døde før 1663.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660: s. 141.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.
Sist redigert23. november 2012

Per Hallvorsson i Boksaspa1,2,3

M, #8912, (ca. 1609 - )

Familie

Anne Olsdotter i Boksaspa
De hadde fire barn.3      Per ble født ca. 1609.2
Per giftet seg med Anne Olsdotter i Boksaspa.3
Per var bruker av hele gården i Boksaspa, Tingvoll, i 1665. Stesønnen Auden Audensson bodde også der og drev antakelig sammen med ham. De hadde en knekt. Det var to husmenn under gården.2
Han var forlover for Kirsti Martinusdotter og Tosten Ivarsson i Aspa, som ble trolovet den 27. april 1666 på Frei.1

Kilder/noter

 1. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1666, 3. påskedag.
 2. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 I: s. 31.
 3. [S1007] Straumsnes III: s. 367.
Sist redigert31. mars 2016

Auden Audensson i Boksaspa1,2

M, #8913, (ca. 1631 - )
Far*Auden Trondsson i Boksaspa2
Mor*Anne Olsdotter i Boksaspa2
Bror av 8.tippoldefar/mor til meg     Auden ble født ca. 1631 i Aspa, Tingvoll.1 Han bodde hos Per Hallvorsson i Boksaspa, Tingvoll, i 1665.1

Kilder/noter

 1. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 I: s. 31.
 2. [S1007] Straumsnes III: s. 366.
Sist redigert25. november 2012

Pål Jørnsson på Knutset1,2

M, #8914, (ca. 1637 - )     Pål ble født ca. 1637.1 Pål bodde på Knutset, Gjemnes, i 1666. Han var bruker der i 1701.2,1
Han var forlover for Kirsti Martinusdotter og Tosten Ivarsson i Aspa, som ble trolovet den 27. april 1666 på Frei.2
Pål Jørnsson på Knutset var lensmann i Gjemnes i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 61.
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1666, 3. påskedag.
Sist redigert1. mars 2017

Per Ivarsson1,2

M, #8915, ( - etter 1577)
Far*Ivar Tostensson i Aspa1 ( - f 1564)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til meg     Per Ivarsson og farbroren Auden Tostensson holdt skifte i 1564 på Veiholmen, Edøy, over jordegodset etter deres «Qiere foreldre». Per pantsatte samtidig sin andel til Auden for 70 daler, en sølvdaggert som veide 50 lodd samt 50 våger fisk, som han allerede hadde mottatt.1 Per Ivarsson arvet det nederste bruket, 3 spann, i Aspa, Tingvoll, i 1564 etter faren.1 Han arvet ½ spann på Nastad, Tingvoll, i 1564.1 Han arvet i Svartvorpa, Nastad, Tingvoll, i 1564.1

Per døde etter 1577.3

Kilder/noter

 1. [S241] DN: b. 21, nr. 1121.
 2. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 3. [S1018] «Forskningshistorie»: s. 17.
Sist redigert30. november 2012

(?) Audensdotter

K, #8916
Far*Auden Tostensson i Veien1 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien1 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sjurd Torkjellsson i Veien ( - e 1597)     (?) giftet seg med Sjurd Torkjellsson i Veien.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
Sist redigert30. november 2012

Sjurd Torkjellsson i Veien1

M, #8917, ( - etter 1597)     Sjurd giftet seg med (?) Audensdotter.1 Sjurd bodde på Veiholmen, Edøy, i 1597.1 Han stevnet Eivind Øvstbøen til tings i Trondheim den 8. mai 1597 på vegne av hustru Lisbet.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
Sist redigert30. november 2012

Eivind på Øvstbøen1

M, #8918, ( - etter 1597)     Eivind bodde på Øvstbøen, Surnadal, i 1597.1 Han ble stevnet av Sjurd Torkjellsson i Veien til tings i Trondheim den 8. mai 1597 på vegne av hustru Lisbet.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
Sist redigert30. november 2012

Justus Sivertssen1

M, #8919, (ca. 1775 - 9. januar 1788)
Far*Mats Sivertssen Sekkenes1 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Justus ble født ca. 1775 i Molde.1

Justus døde den 9. januar 1788 i Molde.1

     Han var oppkalt etter Just Sjurdsson på Sekkenes.

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
Sist redigert22. februar 2019

Ola Tostensson på Fuglset1,2

M, #8920, (før 1751 - før 1788)
Far*Tosten Larsson på Fuglset1,2 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født før 1751.2 Han bodde hos Tosten Larsson og Brit Ottarsdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1762.2,3,4
Ole Fugelset var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.5,6


Ola døde før 1788.7

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 382. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#385
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 3. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 230.
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a.
Sist redigert4. juni 2018

Per Knutsson Bolsøy1,2

M, #8921, (ca. 1746 - 1815)

Familie

Anne Olsdatter på Moldeneset (c 1758 - 1832)
Fem barn levde i 1832.21 
Barn     Per ble født ca. 1746.3,4
Ped: Bulsøen var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.2,5

Per trolovet seg den 11. juni 1785 med Anne Olsdatter på Moldegjerdet. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset.1
Per giftet seg den 20. juli 1785 i Bolsøy med Anne Olsdatter på Moldegjerdet. I skiftet etter Ola Olsson surndaling, som ble påbegynt allerede 4. august 1784, står dattera Anne oppført som gift, men skiftet ble ikke sluttet før 22. mai 1786.1,3,6,7
Peder Moldegard var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 2 daler 3 ort 18 skilling.8

Annet navn: Per Knutsson på Moldeneset, nevnt 1787.9,10 Per og Anne var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, fra 1788. (De var også nevnt som husfolk på Moldeneset året før.) På plassen var et hus med vedsval. Tomten målte 27×20 alen, og i tillegg ble det bygslet et engstykke nord for husene.11,12,9,13 Per Knutsson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 8 skilling i formuesskatt (½ pst.)14,12 Per og Anne var husfolk på mnr. 168 i 1801, sammen med Ola Perssen og Beret Maria Persdatter. Våningshuset med sval var 24 alen langt og 7 alen bredt (trolig i 1802). Anne overtok etter Pers død, og etter henne sønnen Ola.3,11

Per døde i 1815 på Moldeneset, Molde.4 Han ble jordfestet den 16. april 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,15

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Moldnesset i 1795.10

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 11. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 172. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 13. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 172. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 19. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 24.
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-21
 21. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
Sist redigert26. november 2015

Knut Perssen på Nesje1

M, #8922, (27. september 1787 - )
Far*Per Knutsson Bolsøy2,3,4 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset1,4 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Knut Perssen på Moldeneset.2,3
Knut ble født den 27. september 1787 på Moldeneset, Molde.2,3 Knut ble døpt den 1. oktober 1787 i Molde kirke. Faddere: Iver Alvsson på Moldeneset, Pål Hansson Malmedal, Ola Olsson Romuld, Kari Jensdotter på Moldeneset, Brynhild Eriksdatter på Moldegjerdet og Guri Olsdatter på Moldegjerdet.2,3 Knut Perssen på Nesje var blind i 1832.1,4 Knut var legdskall på Nesjestranda, Veøy, i 1832.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
Sist redigert5. mai 2015

Evert Mikael Ebenhof1,2

M, #8923, (ca. 1772 - )
Far*Henrik Mattias Ebenhof2 (c 1744 - c 1802)
Mor*Anna Maria Tønder (c 1736 - )     Evert Mikael ble født ca. 1772.2 Evert Mikael bodde i Molde i 1787.1 Han ble konfirmert den 12. august 1787 i kirken på Reknes hospital, Molde.2 Han reiste i 1787 med skipper Just Adolf Lahusen.1

     Navnet hans ble skrevet Evert Michaël Evenhoff i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.
Sist redigert26. april 2016

Jakob Perssen Geitnes1

M, #8924

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jakob giftet seg med en uregistrert person. Jakob bodde i Molde i 1787.1 Jacob Pedersen var vurderingsmann i Molde iallfall fra 1788 til 1789.2,3 En daglønner Jacob Pedersen var husmann på mnr. 127, under Berget, Molde, i 1789 og skulle etter muntlig angivelse svare 32 skilling i formuesskatt (½ pst.)4,5

     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Giednæsset i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
Sist redigert23. november 2015

Per Jakobssen Geitnes1

M, #8925, (1. juli 1787 - )
Far*Jakob Perssen Geitnes1     Per ble født den 1. juli 1787 i Molde.1 Per ble døpt den 4. juli 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert8. desember 2012

Nils Jensson på Hauan1,2,3

M, #8926, ( - ca. 1790)

Familie

Kari Persdotter på Hauan (c 1750 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     En Nils bodde hos Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, i 1762. Ei fattig og blind Johanna var også «hos Reinholdt», som fremdeles bodde på Hovdenakken i 1776.4,5
Han var fadder ved dåpen til Brit Reinholdsdotter på Hovdenakken den 18. april 1769.3

Han ble kalt Nils hos Reinhold, nevnt fra 1773 til 1779.6,7,8,4
Nils giftet seg i 1773 eller 1774 med Kari Persdotter. Han ble stevnet til tinget 20. juni sistnevnte år grunnet for tidlig samleie. Nils møtte ikke, men hadde forevist vielsesattest og betalt 1 daler, og forlangte dom på de resterende 2 daler 1 ort 12 skilling – noe han fikk.6,7,9 Nils og Kari bodde på Hovdenakkneset i 1775, hos Reinhold Kasparsson. Nils og Kari var fremdeles i Bolsøy i 1779, kanskje i Røvik (og trolig sammen med Reinhold).6,10,1,8 Nils bodde i Molde i 1787.11,12
Han ble kalt Gryt-Nils.13,14 Han var hestejelker i 1787. Han var også grytestøper (gjørtler). I 1789 var han fattig daglønner og «ejer intet» (etter muntlig angivelse).12,1,15,16,2
Sønnen Nils ble døpt den 22. juli 1787 i Vestnes kyrkje av Hans Kristoffer Lund, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax eftter meddeelte Faderen skrifttlig Beviis».12,11

Han ble kalt Nils hesteskjærer, nevnt 1788.17
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aret Eriksson den 26. april 1788: vadmelsvest (1 daler 2 ort 10 skilling).18
Nils og Kari var husfolk på mnr. 85, Hauan, Molde, i 1789.2,16
Niels paa Houene var forlover for Ola Trondsson Gaupar og Beret Jonsdotter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde.19


Nils døde ca. 1790.

Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.20


Ifølge Bygdebok for Vågane var Reinhold-folket på Hovdenakken offisersfamilier, men det er feil – se Reinhold Kasparsson på Hovdenakken og Nils hos Reinhold. Sistnevnte var heller ikke gift med noen Marit.21

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: EE.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 104. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041026
 5. [S1624] Eideboka 3: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=195
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, menn, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 410 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420411014
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 10. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: r.
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 13. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
 14. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: OO.
 15. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: r.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 b.
 18. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 19. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 20. [S1624] Eideboka 3: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=197
 21. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=675
 22. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 23. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: FF.
Sist redigert15. mai 2018

Nils Nilssen på Hauan1,2,3

M, #8927, (1787 - )
Far*Nils Jensson på Hauan4,3 ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Hauan (c 1750 - )     Nils ble født i 1787 i Tomrefjord, Vestnes.4,1 Nils ble døpt den 22. juli 1787 i Vestnes kyrkje av Hans Kristoffer Lund, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax eftter meddeelte Faderen skrifttlig Beviis».3,4 Nils Nilssen tjente trolig i Kleive, Bolsøy, ca. 1804.1

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: GG.
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: HH.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert7. mai 2018

Hans Kristoffer Lund1,2

M, #8928, (9. september 1758 - 21. april 1820)     Hans Kristoffer ble født den 9. september 1758 i Trondheim.2 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole fra 1771 til 1776.2 Han var personellkapellan i Veøy fra 3. juli 1782.2
Han jordfestet Lasse Kristoffersson i Kjellneset den 28. mars 1784.4
Han jordfestet Lasse Knutsson på Nærem den 29. april 1787 på Tresfjord kyrkjegard.5,6
Han døpte Nils Nilssen i Vestnes kyrkje den 22. juli 1787, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax eftter meddeelte Faderen skrifttlig Beviis».7,8
Han jordfestet Kari Børresdotter på Krokset den 26. januar 1788 på Vestnes kyrkjegard.10
Hans Kristoffer Lund ble sogneprest i Leksvik den 16. november 1792 og tiltrådte året etter.12,1 Hans Kristoffer var bruker i Prestgården, Røstad lille, Leksvik, i 1801.1 Han var sogneprest i Overhalla fra 27. september 1811.12

Hans Kristoffer døde den 21. april 1820.12

     Navnet hans ble skrevet Hans Christopher Lund i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nordre Trondhiem, Lexvigen, Røstad Lille.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 390.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 256. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670057
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 272. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-139
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 318. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670088
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 319. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670088
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 330. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 12. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 391.
Sist redigert12. juni 2013

Åge Matssen Strøm1,2

M, #8929, (17. august 1787 - )
Far*Mats Olssen Strøm1 (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )     Åge ble født den 17. august 1787 i Molde.1 Åge ble døpt den 22. august 1787.1 Åge tjente i Risan, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Risen.
Sist redigert28. april 2018

Ola Åmundsson Berg1,2,3

M, #8930, (ca. 1750 - )
Far*Åmund Jonsson på Berg4,5 ( - e 1763)
Mor*Eli Olsdotter på Berg4 ( - 1763)

Familie

Marit Jensdatter (c 1754 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1750 på Berg, Bolsøy.4,3,5 Han bodde hos Åmund Jonsson og Eli Olsdotter på Berg i 1762.5
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.4
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1763.4
Ola Åmundsson Berg ble konfirmert den 29. september 1770 i Bolsøy kirke.1
Ola giftet seg i 1787 i Molde kirke med Marit Jensdatter. Det ble betalt 1 daler for bryllupet.3,2,6 Ola og Marit bodde i Molde i 1787.7 Ola og Marit var husfolk på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Elen Olsdatter, Anne Olsdatter, Lars Olssen og Knut Li. Knut var losjerende arbeider.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Berg i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-110
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
Sist redigert25. desember 2016

Marit Jensdatter1

K, #8931, (ca. 1754 - )

Familie

Ola Åmundsson Berg (c 1750 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marit ble født ca. 1754.2
Marit giftet seg i 1787 i Molde kirke med Ola Åmundsson Berg. Det ble betalt 1 daler for bryllupet.2,1,3 Marit og Ola bodde i Molde i 1787.4 Marit og Ola var husfolk på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Elen Olsdatter, Anne Olsdatter, Lars Olssen og Knut Li. Knut var losjerende arbeider.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert1. juli 2014

Elen Olsdatter Berg1,2

K, #8932, (1790 - )
Far*Ola Åmundsson Berg2 (c 1750 - )
Mor*Marit Jensdatter2 (c 1754 - )

Familie

Knut Knutssen Bjørset (1787 - f 1845)
Barn     Elen ble født i 1790 i Molde. Mora ble den 27. august innledet i kirken etter barnefødsel.3,2 Hun bodde hos Ola Åmundsson Berg og Marit Jensdatter på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Elen fikk barn med Knut Knutssen Bjørset i mai 1826 i Molde. Knut hadde reist fra stedet og ble titulert forhenværende skipsfører.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
Sist redigert21. juni 2015

Anne Olsdatter Berg1

K, #8933, (ca. 1794 - )
Far*Ola Åmundsson Berg1 (c 1750 - )
Mor*Marit Jensdatter1 (c 1754 - )     Anne ble født ca. 1794 i Molde.1 Hun bodde hos Ola Åmundsson Berg og Marit Jensdatter på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
Sist redigert10. desember 2012

Lars Olssen Berg1,2

M, #8934, (1796 - )
Far*Ola Åmundsson Berg2,1 (c 1750 - )
Mor*Marit Jensdatter1 (c 1754 - )

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
Sist redigert13. september 2018

Knut Li1,2

M, #8935, (ca. 1751 - )

Familie

Kari Persdotter på Hauan (c 1750 - )
Barn     Knut ble født ca. 1751.2 Hans hjemsted var kanskje på bnr. 10, Li, Vestnes.3
Knut fikk barn med Kari Persdotter på Hauan i 1791 i Molde.1,4 Knut Li var arbeider i 1801.2 Han losjerte hos Ola Åmundsson Berg og Marit Jensdatter på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 3. [S20] Tomrefjord: s. 441. https://www.nb.no/items/bcf51625f39722c845443a6ab1b01793?page=443
 4. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
Sist redigert4. mai 2018

Jens Olssen Berg1,2

M, #8936, (21. august 1787 - 1791)
Far*Ola Åmundsson Berg1,2 (c 1750 - )
Mor*Marit Jensdatter (c 1754 - )     Jens ble født den 21. august 1787 i Molde, som tvilling.1 Jens ble døpt den 26. august 1787.1

Jens døde i 1791 i Molde. Han druknet 3½ år gammel.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
Sist redigert13. mars 2014

Åmund Olssen Berg1,2

M, #8937, (21. august 1787 - 7. februar 1788)
Far*Ola Åmundsson Berg1,2 (c 1750 - )
Mor*Marit Jensdatter (c 1754 - )     Åmund ble født den 21. august 1787 i Molde, som tvilling.1 Åmund ble døpt den 26. august 1787.1

Åmund døde den 7. februar 1788 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
Sist redigert13. mars 2014

Mats Matssen Strøm1,2

M, #8938, (22. oktober 1792 - )
Far*Mats Olssen Strøm2,1 (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa1 (c 1749 - )     Mats ble født den 22. oktober 1792 i Molde.2 Mats ble døpt den 28. oktober 1792 i Molde kirke.3,2 Han bodde hos Mats Olssen og Maren Olsdatter på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1801.1,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 108. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
Sist redigert28. april 2018

Lise Strøm

K, #8939
Far*Georg Strøm
Mor*Annbjørg Selvåg

Kilder/noter

 1. [S27] Annlaug Nybø: tlf. 29.3.2019.
Sist redigert6. april 2019

Mats Ingebrigtsson Røsshol1,2

M, #8940, (ca. 1751 - )
Far*Ingebrigt Jonsson på Røsshol (c 1719 - 1799)
Mor*Siri Eriksdotter på Røsshol1 (c 1721 - 1801)

Familie 1

Marit Jakobsdatter i Myra (c 1731 - 1805)

Familie 2

Ingeborg Ambjørnsdotter (1773 - )     Mats ble født ca. 1751 på Røsshol, Vågøy.3
Mats giftet seg med Marit Jakobsdatter.3 Mats Ingebrigtsson var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.4 Mats var husmann på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1789.4
Han var forlover for Hans Olsson Sandnes og Elen Persdatter Landsberg, som ble trolovet den 19. mai 1791 i Edøy.5
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 15 daler 3 ort 14 skilling etter forrentet panteobligasjon.6

Annet navn: Mats Ingebrigtsson i Myra, nevnt fra 1796 til 1798.7,8
Han var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.8
Mats og Marit var husfolk på mnr. 25 i 1801. Han bodde der videre etter hennes død.3,9
Mats giftet seg den 10. august 1806 i Molde kirke med Ingeborg Ambjørnsdotter (forlovere: Per Gunnarsson og Per Olsson Korsan). Han foreviste skifteattest etter forrige ekteskap.10,11
Han var arving ved skiftet etter Anne Eriksdotter i oktober 1807 på Lindset indre, Vågøy.1
Mats og Ingeborg bodde på mnr. 25 i 1807. Huset var taksert til 20 daler.9

     Navnet hans ble skrevet Mads Rewsol i 1796.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 25.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 27. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 5. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 429. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16112&idx_id=16112&uid=ny&idx_side=-196
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 210 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/212/
 8. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 31. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 10. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 11. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
Sist redigert15. september 2018

Erik Kristiansson på Røsshol1,2

M, #8941, ( - ca. 1752)

Familie

Marit Asmundsdotter på Røsshol ( - e 1753)
Fem barn levde i 1753.2 
Barn     Erik giftet seg med Marit Asmundsdotter.2
En Erich var bruker på Røsshol, Vågøy, i 1724. Gammel skyld var 1 våg.3
Han var verge for Rasmus Jonsson og Eli Jonsdotter på Røsshol i 1732.1


Erik døde ca. 1752 på Røsshol.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1753. Formue: 29 daler. Etter omkostninger var arven 26 daler 1 ort.2

     Navnet hans ble skrevet Erik Christiansen Refshol i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 148 b.
Sist redigert16. mars 2016

Siri Eriksdotter på Røsshol1,2

K, #8942, (ca. 1721 - 1801)
Far*Erik Kristiansson på Røsshol2 ( - c 1752)
Mor*Marit Asmundsdotter på Røsshol2 ( - e 1753)

Familie

Ingebrigt Jonsson på Røsshol (c 1719 - 1799)
De hadde fem barn.1,4 
Barn     Siri ble født ca. 1721.3
Siri giftet seg med Ingebrigt Jonsson på Svinøya.1 Siri og Ingebrigt var brukere på Røsshol, Vågøy, fra 1746. De drev fremdeles bruket i 1762.3,1

Siri døde i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, nr. 638.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 3. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 228.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.
Sist redigert16. mars 2016

Marit Jakobsdatter i Myra1,2

K, #8943, (ca. 1731 - 1805)

Familie

Mats Ingebrigtsson Røsshol (c 1751 - )     Marit ble født ca. 1731.2
Marit giftet seg med Mats Ingebrigtsson Røsshol.2 Marit og Mats var husfolk på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1801. Han bodde der videre etter hennes død.2,3

Marit døde i 1805 i Molde. Den 12. oktober ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.1,4 Hun ble jordfestet den 13. oktober 1805.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-47
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 25.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 31. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
Sist redigert15. september 2018

Erik Åmundsson Sørås1,2,3

M, #8944, (1761 - 23. mars 1819)
Far*Åmund Tostensson i Sørås4,5 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter i Sørås5 ( - c 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Hansdotter Kringstad (c 1756 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Erik ble født i 1761 i Sørås, Vestnes.4,6 Han ble døpt den 2. juli 1761 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Jetmund Eriksson på Li o.a.4
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.5
Erik Åmundsson Sørås var fritjent som landsoldat ifølge attest datert den 6. juni 1796.6
Erik trolovet seg den 30. april 1797 i Molde med Anne Hansdotter Kringstad. Den 16. juni ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson.2,7
Erik giftet seg den 18. juni 1797 i Molde kirke med Anne Hansdotter Kringstad.2,7,8 Erik og Anne var husfolk på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801, sammen med Elen Eriksdatter og Lars Olssen Brun. Lars var losjerende skredder. I 1807 var huset taksert til 50 daler.8,9 Erik Åmundsson Sørås var tømmerarbeider i Molde i 1804.6

Erik døde den 23. mars 1819 i Molde, av gikt, som daglønner.3,10 Han ble gravlagt den 30. mars 1819.3,10
Han ble kalt Erik sagdreng, nevnt 1823 (post mortem).11,12

     Navnet hans ble skrevet Erich Amundsen Søraas i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680081
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 184, 1819, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-83
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 4].
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 182, 1819, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-93
 11. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 12. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
Sist redigert31. januar 2019

Anne Hansdotter Kringstad1,2

K, #8945, (ca. 1756 - 24. november 1823)
Far*Hans Jespersson på Kringstad3 ( - f 1769)

Familie

Erik Åmundsson Sørås (1761 - 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født ca. 1756.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Kringstad i 1769.3

Anne giftet seg med en uregistrert person.4
Anne trolovet seg den 30. april 1797 i Molde med Erik Åmundsson Sørås. Den 16. juni ble det betalt 1 daler til kirken for bryllupet. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson.2,5
Anne giftet seg den 18. juni 1797 i Molde kirke med Erik Åmundsson Sørås.2,5,4 Anne og Erik var husfolk på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801, sammen med Elen Eriksdatter og Lars Olssen Brun. Lars var losjerende skredder. I 1807 var huset taksert til 50 daler.4,6

Anne døde den 24. november 1823 i Molde, av alderdom.1,7 Hun ble gravlagt den 1. eller 2. desember 1823.1,7

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
Sist redigert31. januar 2019

Elen Eriksdatter Sørås1,2

K, #8946, (1797 - )
Far*Erik Åmundsson Sørås3,1 (1761 - 1819)
Mor*Anne Hansdotter Kringstad3,1 (c 1756 - 1823)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Elen ble døpt den 10. september 1797 i Molde kirke. Faddere: Anders Johansson, Lasse Kristoffersson Reistad, Lars Kristofferssen ved Ledet, Margrete Olsdotter Kringstad, Ingeborg Hovdenakk og Eli Olsdotter Kavli.3 Elen Eriksdatter bodde hos Erik Åmundsson og Anne Hansdotter på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801.1,4
Hun var fadder ved dåpen til Andreas Sveinssen den 25. mai 1817 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
Sist redigert20. juni 2015

Synnøv Arntsdotter på Harnes1

K, #8947, (ca. 1761 - )

Familie

Nils Persson på Harnes (c 1755 - )     Synnøv ble født ca. 1761.1
Synnøv giftet seg med Nils Persson. De hadde iallfall ett barn.1
Ei Synøw Harnes var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.2
Synnøv og Nils var brukere på Harnes, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Harnes.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
Sist redigert19. juni 2015

Nils Persson på Harnes1

M, #8948, (ca. 1755 - )

Familie

Synnøv Arntsdotter på Harnes (c 1761 - )     Nils ble født ca. 1755.1
Nils giftet seg med Synnøv Arntsdotter. De hadde iallfall ett barn.1 Nils og Synnøv var brukere på Harnes, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Harnes.
Sist redigert11. desember 2012

Karen Olsdotter Gjervik1,2

K, #8949, ( - etter 1796)     
Hun var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.3


     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. «Karen Olsd: Gjerwigen».
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
Sist redigert31. oktober 2016

Aslak Olsson på Tjelle1,2,3,4

M, #8950, (ca. 1634 - ca. 1699)
Far*Ola Tjelle4 ( - f 1657)
Mor*Marit Tjelle5,4 ( - e 1666)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Det ble holdt skifte etter kona 6. april 1676.7 
Barn     Aslak ble født ca. 1634.5 I manntallet av 1664 står Aslak Olsson hos Marit Neri garden, Tjelle, Nesset.5,6,4
Aslak giftet seg med en uregistrert person. Aslak var bruker Neri garden i 1669. Han hadde overtatt etter mora og drev sammen med en Jon. Landskyld: 1 våg 20 merker. Aslak var enebruker i 1682. Skylden var 2 pund 8 merker, hvorav han eide 1 pund 12 merker med bygselrett. Sønnen Didrik fikk skjøte i 1700.2,3,4,7
Aslak giftet seg med Else Didriksdotter.7
Han var debitor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 2 ort.8
Aslak Olsson på Tjelle stevnet Bergsvein Andersson på Trollmyra til høsttinget i 1693. I et barselgilde hos Aslak Jonsson på Tjelle hadde Bergsvein uttalt seg ærekrenkende om kona til Aslak Olsson.4

Aslak døde ca. 1699.7 Det ble holdt skifte etter ham den 13. november 1699.7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 2. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): 1/1, leilendingsskatt, litra W, Romsdal. Erridtzfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330361
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Erritzfiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370184
 4. [S253] Nesset I: s. 312.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/119/
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 8. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 9. [S130] Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
Sist redigert13. desember 2018

Aret Eriksson Romdalvik1,2

M, #8951, (1766 - )
Far*Erik Eriksson i Romdalvik2 (c 1722 - 1813)
Mor*Kristi Aretsdotter i Romdalvik (c 1744 - 1797)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Aret ble født i 1766 i Romdalvika, Veøy.2 Han ble døpt den 19. mai 1766 i Vestnes kyrkje. Faddere: Aret Olsson på Nerås o.a.2
Aret giftet seg med en uregistrert person. Aret bodde i Molde iallfall fra 1787 til 1788.1,3
Annet navn: Aret Eriksson på Molde, nevnt 1787.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fanbostadgjerde den 16. desember 1787.4
Det ble holdt skifteregistrering av boet hans den 21. april 1788. Han var arrestert for tyveri.5 Det ble holdt skifteauksjon den 26. april 1788. Blant kjøperne var Nils hesteskjærer.6 Aret Eriksson ble i mai 1788 dømt til kakstryking og 6 års tvangsarbeid på Kristiansten festning, Trondheim, for tyveri. Han bad om at dommen ble anket til lagtinget.7

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 441 a.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 445 a.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
Sist redigert20. juni 2017

Erik Aretssen1,2

M, #8952, (8. september 1787 - 18. desember 1787)
Far*Aret Eriksson Romdalvik1,2 (1766 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Erik ble født den 8. september 1787 i Molde.1 Erik ble døpt den 16. september 1787.1

Erik døde den 18. desember 1787 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
Sist redigert25. april 2013

Erik Eriksson i Romdalvik1,2,3

M, #8953, (ca. 1722 - 1813)

Familie 1

Kari Guttormsdotter ( - e 1756)

Familie 2

Kristi Aretsdotter i Romdalvik (c 1744 - 1797)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 3

De hadde ikke barn.3      Erik ble født ca. 1722.4
Erich Erichsen Romdalvig var forlover for Knut Lassesson i Hjelvika og Lisbet Jonasdatter på Molde, som ble trolovet den 24. februar 1743 i Vestnes kyrkje.5

Erik fikk barn med Kari Guttormsdotter i 1751.2 Erik bodde i Romdalvika, Veøy, i 1762, hos foreldrene.6,3
Erik giftet seg i 1764 med Kristi Aretsdotter på Nerås.7,3 Erik og Kristi bodde i Romdalvika i 1766.1,7
Han var fadder ved dåpen til Jørn Knutsson den 30. november 1766 i Veøy kirke.8

Annet navn: Erik Eriksson på Staurset.3,7 Erik Eriksson på Staurset og Kristi var selveiere på Staurset, Veøy, fra 1781 til 1792, da sønnen Erik overtok.3
Erik giftet seg i 1800 med en uregistrert person.3

Erik døde i 1813.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 170.
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 375 a, Staurseth, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/7/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 236. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-121
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 7. [S20] Tomrefjord: s. 141.
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660498
Sist redigert1. september 2017

Kristi Aretsdotter i Romdalvik1

K, #8954, (ca. 1744 - 1797)
Far*Aret Olsson på Nerås1 (c 1711 - 1788)
Mor*Beret Olsdotter på Nerås1 (c 1700 - 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Eriksson i Romdalvik (c 1722 - 1813)
De hadde fem barn.2 
Barn     Annet navn: Kristi Aretsdotter på Nerås.2,1
Kristi ble født ca. 1744 på Nerås, Vestnes.1
Kristi giftet seg i 1764 med Erik Eriksson i Romdalvik.1,2 Kristi og Erik bodde i Romdalvika, Veøy, i 1766.3,1
Annet navn: Kristi Aretsdotter på Staurset.2 Kristi Aretsdotter på Staurset og Erik var selveiere på Staurset, Veøy, fra 1781 til 1792, da sønnen Erik overtok.2

Kristi døde i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 141.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 170.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.
Sist redigert16. desember 2014

Beret Olsdotter på Nerås1

K, #8955, (ca. 1700 - 1770)
Far*Ola Knutsson i Fiksdalen2 (c 1657 - c 1709)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen2 (c 1676 - 1728)

Familie

Aret Olsson på Nerås (c 1711 - 1788)
De hadde åtte barn.1 
Barn     Annet navn: Beret Olsdotter i Fiksdalen.1
Beret ble født ca. 1700 i Fiksdalen, Vestnes.1,2
Beret giftet seg i 1731 med Aret Olsson på Nerås.1

Beret døde i 1770 på Nerås, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 141.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 79.
Sist redigert21. juni 2015

Ingebrigt Jonsson på Røsshol1

M, #8956, (ca. 1719 - 1799)
Far*Jon Ingebrigtsson på Svinøya2 ( - 1764)
Mor*Mali Knutsdotter på Svinøya2 ( - e 1764)

Familie

Siri Eriksdotter på Røsshol (c 1721 - 1801)
De hadde fem barn.1,3 
Barn     Annet navn: Ingebrigt Jonsson på Svinøya.2
Ingebrigt ble født ca. 1719.2
Ingebrigt giftet seg med Siri Eriksdotter på Røsshol.1 Ingebrigt og Siri var brukere på Røsshol, Vågøy, fra 1746. De drev fremdeles bruket i 1762.2,1

Ingebrigt døde i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, nr. 638.
 2. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 228.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.
Sist redigert16. mars 2016

Per Hanssen1

M, #8957, ( - etter 1786)

Familie

Barn     En Peder Hanssen bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1767. Huset var taksert til 40 daler.2
Per giftet seg med en uregistrert person. Han var murmester i Molde ca. 1780. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780.3 Per bodde i Molde i 1786.1

     Per Hanssen og Per Hanssen kan ha vært samme person.     Per Hanssen og Per Hanssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 86.
 3. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
Sist redigert21. februar 2019

Hans Perssen1

M, #8958, (1786 - 21. april 1787)
Far*Per Hanssen1 ( - e 1786)     Hans ble født i 1786.1

Hans døde ¾ år gammel den 21. april 1787 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert10. januar 2013

Ivar Persson Tøndergård1,2,3

M, #8959, (ca. 1743 - )
Far*Per Ivarsson på Tøndergård ( - c 1747)
Mor*Mari Persdotter på Tøndergård4 ( - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ågot Olsdatter (c 1751 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Ivar Persson Tøndergårds signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Ivar ble født ca. 1743 på Tøndergård, Bolsøy.1,5 Han ble konfirmert den 20. september 1761 i Molde kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Mari Persdotter på Tøndergård den 8. mars 1762.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.7

Ivar giftet seg med Ågot Olsdatter.5 Ivar og Ågot bodde i Molde i 1779.8
Ivar Persson Tøndergård kjøpte huset (som tidligere var eid og bebodd av Jens Knutssen, s.d.) på mnr. 121, Krubba, Molde, den 15. juni 1784 av Abraham Skjellerup. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst 11. januar 1790. Grunnen tilhørte selgeren.2 Ivar Persson var daglønner i 1789.3 Ivar og Ågot var husfolk på mnr. 121 i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue.9 Ivar og Ågot var husfolk på mnr. 121 i 1801, sammen med Anne Ivarsdatter.5

     Navnet hans ble skrevet Iver Persen i 1768.10

     Navnet hans ble skrevet Iver Tøndergaarden i juni 1789.11

     Han signerte som Iver Pedersen Tøndergaard i desember 1789 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/283/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 121. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002404
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 122. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 122. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 12. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert1. desember 2015

Per Ivarssen1

M, #8960, (ca. 1786 - 3. juli 1787)
Far*Ivar Persson Tøndergård1 (c 1743 - )
Mor*Ågot Olsdatter (c 1751 - )
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Per ble født ca. 1786 i Molde.1

Per døde den 3. juli 1787 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert11. april 2013

Ola Larsson Stiving1,2,3

M, #8961, (ca. 1731 - 11. juli 1787)

Familie

Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1731.4 Hans hjemsted var kanskje Stivingen, Marlo, Skjåk. Han var gruvearbeider i 1759.1
Ola giftet seg den 24. juni 1759 i Dovre kyrkje med Ragnhild Hansdotter.1 Ola og Ragnhild bodde i Folldal i 1763. Han arbeidet ved Folldal gruver.2
Annet navn: Ola Larsson på Setnesøygarden, nevnt fra 1773 til 1774.5,6 Ola og Ragnhild var husfolk på Setnesøygarden, Reitan, Grytten, iallfall fra 1773 til 1774. I nødåret 1773 fikk han 4 skjepper havre på kreditt fra kongen. Året etter ble gjelden slettet.5,7,6
Annet navn: Ola Larsson Setnes, nevnt 1774.7
Han ble kalt Ola murmester, nevnt fra 1780 til 1787.8,9,10 Ola og Ragnhild bodde på mnr. 145, Molde, fra 1780. Han kjøpte huset Håken Ørbekk (s.d.) fraflyttet. Ragnhild bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Røysa den 1. april 1785: 4 skilling for feiing.13


Ola døde den 11. juli 1787 i Molde. Det ble betalt 3 ort 16 skilling til kirken for begravelsen.4,9

     Navnet hans ble skrevet Ole Larsøn Stiving i 1763.2

     Ola var trolig slektning av Marta Stiving (eller hun kan ha tjent hos dem).

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-224
 2. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, Lesja, manntall. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/45390/303/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1010, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/220/
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 49, nr. 433. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#49
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-80
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#97
 8. [S390] Moldeglimt: Branntakster for Molde, Ind paa Gaden 147–177.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: dokumenter, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, endringer, mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
Sist redigert20. august 2018

Per Jonssen på Røysan1,2

M, #8962, (ca. 1747 - 22. november 1787)

Familie

Malena Davidsdatter på Reknes (c 1755 - 1819)
De hadde ett barn.1 
Barn     Per ble født ca. 1747.2
Per giftet seg med Malena Davidsdatter.1 Per og Malena bodde på Reknesrøysan, Molde, i 1787.2,1

Per døde den 22. november 1787 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. april 1788.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
Sist redigert15. november 2016

Malena Davidsdatter på Reknes1,2,3,4

K, #8963, (ca. 1755 - 8. februar 1819)
Far-?*David Davidssen ( - e 1775); trolig

Familie 1

Per Jonssen på Røysan (c 1747 - 1787)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

Ola Olssen på Reknes (1765 - 1834)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Malena Davidsdatters signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)     Malena ble født ca. 1755.5,6 Hun ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy (men hun sognet til byen).5
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.7

Malena giftet seg med Per Jonssen.8 Malena og Per bodde på Reknesrøysan, Molde, i 1787.9,8
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1788.8
Malena var huskone på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1789. Hun hadde etter skriftlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.2,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Hansson den 24. juli 1789: 16 skilling.10

Malena giftet seg i 1790 i Molde kirke med Ola Olssen på Hauan. I juli ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.6,11,12 Malena og Ola bodde på mnr. 7 i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler. Han pantsatte det til overformynderiet i Romsdal 25. mars 1808 mot et lån på 25 daler. Ola signerte obligasjonen med ført penn.6,13,14,15

Malena døde den 8. februar 1819 i Molde, av forkjølelse eller feber.4,3 Hun ble gravlagt den 15. februar 1819.4,3

     Navnet hennes ble skrevet Mallene Davidsdatter Reknæs i 1819 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/89/
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 9. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 183, 1819, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630322
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 185, 1819, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620529
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 1771. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 7.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a–74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1790–91, inntekter, juli.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 b, Rechnes, forsikringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 14. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 4, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660292
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 590. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610299
Sist redigert3. september 2018

Gjertrud Jonsdotter på Røsshol1

K, #8964, ( - etter 1709)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Olsson på Røsshol (c 1617 - c 1709)
Fem barn levde i 1709.1 
Barn     Gjertrud giftet seg med Ingebrigt Olsson.1 Gjertrud og Ingebrigt var brukere på Røsshol, Vågøy, i 1701. Ola Ingebrigtsson bodde også der. De hadde to mannlige tjenestefolk.2

Gjertrud døde etter 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 270.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
Sist redigert15. februar 2016

Bonde Syversson på Bottem1

M, #8965, (ca. 1653 - 1727)
6. tippoldefar til meg

Familie

Barn     Bonde ble født ca. 1653 på Bottem, Lesja.1

Bonde døde i 1727 på Bottem.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
Sist redigert15. desember 2012

Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1,2

K, #8966, (1724 - 1789)
Far*Tjøstolv Andersson på Fanbostad3,4,5 ( - c 1753)

Familie 1

Per Ivarsson på Eikrem ( - c 1752)
Barn

Familie 2

Knut Arnesson på Eikrem (c 1723 - 1789)
Barn     Annet navn: Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fanbostad.3,4
Ingebjørg ble født i 1724 på Fanbostad, Bolsøy.3,6 Ingebjørg ble døpt den 23. mai 1724 i Veøy kirke. Faddere: Eli Ivarsdotter på Eikrem, Marte Eikrem, Anne Årø, Sjurd Ellingsson på Årø og Ola Børresson i Leirgrovvik.3
Ingebjørg giftet seg med Per Ivarsson på Eikrem.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1753 med Knut Arnesson, som hadde tjent på gården.7,4,5 Jngeborg Kiøstelsdatter var arving ved skiftet etter Tjøstolv Andersson på Fanbostad den 22. mars 1754.4
Ingbor Eikrem var fadder ved dåpen til Lars Larsson på Berg den 18. oktober 1761.2
Ingebjørg og Knut bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1762 sammen med Elen Persdotter og Anne Eikrem. De var selveiere, og Anne var tjenestejente. En husmann eller innerst ved navn Tore holdt også til på bruket. Familien bodde fremdeles der i 1766.8,9
Ingbor Eichrem var fadder ved dåpen til Sivert Pederssen på Litlebostad den 29. januar 1775.10

Annet navn: Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes.7,6 Ingebjørg og Knut var husfolk på Geitnes, Bolsøy, iallfall fra 1788 til 1789.11,7,6

Ingebjørg døde i 1789. Hun og mannen druknet på sjøen.6 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Knut den 12. november 1789 på Geitnes. Arvinger: Arne Knutsson på Eikrem, Anders Knutsson, Anne Knutsdotter Rekdal, Marta Persdotter og Elen Persdotter på Kringstad. Det ble holdt skifteauksjon 25. november. Bruttoformue: 362 daler 21 skilling. Nettoarv: 78 daler 1 ort 16 skilling. Skiftet ble sluttet den 22. desember.12,13

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 13.
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 13. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.
Sist redigert22. oktober 2018

Ola Olssen på Reknes1,2,3,4,5

M, #8967, (17. mai 1765 - juni 1834)
Far*Ola Olssen6,4 ( - f 1789)
Mor*Maria Arnesdatter (o 1720 - 1798)

Familie

Malena Davidsdatter på Reknes (c 1755 - 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født eller døpt den 17. mai 1765 i Molde.1,5 Han ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.7,8
Annet navn: Ola Olssen på Hauan, nevnt fra 1784 til 1790.9,10,5,11 Han ble innrullert som matros i Molde den 3. juni 1784. Han var middelmåtig av statur. Ola ble overført til ekstrarullen 14. februar 1789 grunnet navlebrokk. Han gjorde blant annet to reiser til Spania, og i 1803 ble det opplyst at han hadde fart i 15 år på Middelhavet og andre farvann. Ola var i koffardifart i 1815, og i årene 1819–22 gjorde han sju innenlandsreiser.10,12,13,1 Han reiste i 1790 med skipper Just Adolf Lahusen.10
Ola giftet seg i 1790 i Molde kirke med Malena Davidsdatter. I juli ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.14,12,9 Ola og Malena bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler. Han pantsatte det til overformynderiet i Romsdal 25. mars 1808 mot et lån på 25 daler. Ola signerte obligasjonen med ført penn.14,15,16,17 Ola Olssen reiste den 11. august 1803 til i England med skipper Jon Lind Larssen.11 Ola Olssen reiste den 11. juni 1804 til Irland med skipper Tønnes Anderssen Dal. Ola var båtsmann. Han hjemkom fra en reise med Dal 30. desember 1805.18,19,20,21 Ola Olssen på Reknes var fast los fra 26. juni 1804 til 1834.1,20,13
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men reiste til sjøs med et skip tilhørende Henning Abelset og Erik Lekanger Vingård (briggen Eva Christina), som ble borte så lenge at hele mannskapet var antatt omkommet. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobssen , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn), og dokumentet ble tinglyst 16. november.22,4,23

Ola Olssen på Reknes solgte tømret stue med kammer, kjøkken, spiskammer, gang og vedsval av stavleie på mnr. 7 den 3. desember 1825 til Per Ottarsson Leirgrovvik. Kjøpesum: 70 daler, hvorav halvparten ble utlånt fra selger til kjøper. Ola skulle få gratis opphold på loftet og fritt brennefang resten av livet. Skjøtet ble tinglyst 5. desember.2
Han ble kalt Ola ringar.24 Ola Olssen på Reknes var ringer og graver i 1834.3

Ola døde i juni 1834 i Bolsøy. Han forsvant den 4., og liket ble funnet den 18. samme måned «paa Fjeldet ¼ Miil nordenfor Molde». Ola hadde tatt livet av seg, visstnok ved drukning, og ble gravlagt i utkanten av kirkegården natt til 20. juni. Olaringarmyra og Olaringarhaugen ved åstedet fikk navn etter ham (ifølge «Stadnamn frå Kringstadsetra til Tussen» var han mistenkt for likplyndring, men det er en forveksling med etterfølgeren, Hans Vadbekk, s.d.).3,24,25,26

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Ræknæs i 1825.2

Kilder/noter

 1. [S1622] Molde sjøruller 1831–46: ekstrarulle 1831, utgave A, rulle. Rodenr. 2, litra N. https://media.digitalarkivet.no/ru20100923630099
 2. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610432
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: fol. 214, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620544
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 5. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: TT.
 6. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 50.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde, 1782.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1790–91, inntekter, juli.
 10. [S835] Molde sjøruller 1776–90: hovedrulle ca. 1776–1790. Nr. 3.
 11. [S1149] Molde ekstrarulle 1803: Nr. 2.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 13. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 60. https://books.google.no/books?id=VWYCAgAAQBAJ&lpg=PA3&hl=no&pg=PA60#v=onepage&q&f=false
 14. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 7.
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 b, Rechnes, forsikringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 16. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 4, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660292
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 590. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610299
 18. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, G.
 19. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, SS.
 20. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 8].
 21. [S1469] Molde, 2. rode, sjørulle 1805: TT.
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 23. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://www.nb.no/items/855b9fbfaad8cbeb7694956d8e8e0e27?page=190
 24. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 29.
 25. [S1687] «Stadnamn frå Kringstadsetra til Tussen»: s. 53. https://books.google.no/books?id=CWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA53#v=onepage&q&f=false
 26. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 26.
Sist redigert21. februar 2019

Åmund Tostensson i Sørås1,2,3

M, #8968, (ca. 1706 - 19. november 1790)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås4,5 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås4 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Margrete Knutsdotter i Sørås ( - f 1741)
Ett barn levde i 1741.7 
Barn

Familie 2

Siri Nilsdotter i Sørås (c 1718 - c 1750)
To barn levde i 1750.8 

Familie 3

Eli Andersdotter i Sørås ( - c 1764)
Fire barn levde i 1764.10 
Barn

Familie 4

Ett barn levde i 1791.11      Åmund ble født ca. 1706.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 11 daler 3 ort 14 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Tosten Sjurdsson i Sørås den 3. desember 1733.5

Åmund giftet seg med Margrete Knutsdotter i Sørås.7
Åmund giftet seg med Siri Nilsdotter på Vike.8 Åmund Tostensson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.2 Åmund og Siri var brukere på bnr. 3, Sørås, Vestnes, i 1748.2,9
Åmund giftet seg med Eli Andersdotter.10
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.10

Åmund giftet seg med en uregistrert person.11

Åmund døde den 19. november 1790 i Sørås, Vestnes, av alderdomssvakhet.3 Han ble jordfestet den 5. desember 1790 på Vestnes kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 142. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 375.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 568 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650589
 9. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680081
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 370. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660391
Sist redigert6. mars 2017

Guri Ivarsdotter på Sylte1

K, #8969, (ca. 1752 - )
Far*Ivar Persson på Sylte1 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte1 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Guri ble født ca. 1752 på Sørsylte, Tresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nærem den 25. november 1767: 1 ort 6 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
Sist redigert21. september 2014

Marte på Eikrem1

K, #8970, ( - etter 1724)     Marte bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1724.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fanbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
Sist redigert16. desember 2012

Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy1

K, #8971, ( - ca. 1742)
Far*Tjøstolv Andersson på Fanbostad2 ( - c 1753)

Familie

Knut Ivarsson på Bolsøy ( - c 1742)
Ett barn levde ved skiftet etter dem (1742).1 
Barn     Annet navn: Anne Tjøstolvsdotter på Fanbostad.2
Anne giftet seg med Knut Ivarsson.1

Anne døde ca. 1742 på Bolsøy, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne og Knut den 21. november 1742. Kreditorer: Ottar Eriksson på Årø, Ivar Knutsson på Eikrem, Tjøstolv Andersson på Fanbostad, Aslak Olsson på Litlebostad, Hans Holst og Anne Bolsøy o.a. Arvinger: Eli Knutsdotter. Boet var registrert 27. juli. Formue: 73 daler 2 ort 4 skilling. Blant gjelden var 5 daler i åbot på den halvparten av bygningene som var i bruk. Gjeld og omkostninger: 33–0–22. Arv: 40–1–6, som gikk til dattera.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
Sist redigert12. november 2014

Eli Knutsdotter1,2

K, #8972, (ca. 1740 - )
Far*Knut Ivarsson på Bolsøy1,2 ( - c 1742)
Mor*Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy1,3 ( - c 1742)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Eli ble født ca. 1740.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 40 daler 1 ort 6 skilling.4
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Eikrem fra 1742.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Eikrem den 19. april 1746: 1 daler 16 skilling. Hun fordret også 40 daler 1 ort 6 skilling i innestående arv (etter foreldrene).5
Hun var myndling av Per Ivarsson på Eikrem fra 1746.2
Hun var arving ved skiftet etter Tjøstolv Andersson på Fanbostad den 22. mars 1754.3
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1754.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
Sist redigert26. mai 2014

Arne Knutsson på Eikrem1,2

M, #8973, (ca. 1754 - )
Far*Knut Arnesson på Eikrem1 (c 1723 - 1789)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1 (1724 - 1789)     Arne ble født ca. 1754 på Eikrem, Bolsøy.2
Arne Knudsen Eichrem ble kalt som vitne på tinget i Molde den 3. august 1780, men han var bortreist og ikke å finne.3

Arne giftet seg trolig med en uregistrert person. Han ble nevnt som gift i 1789, men kaltes ugift i 1801.1,2 Arne bodde på Eikrem i 1789.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter den 12. november 1789 på Geitnes, Bolsøy.4,5
Han hadde Knut Ellingssen og Anne Ivarsdotter i tjeneste i 1801.2
Arne var bruker på Eikrem i 1801. Ivar Kristensson bodde også der. Ivar var sønn av tjenestejenta.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Eicrem.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 343 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/346/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 5. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
Sist redigert25. april 2016

Anders Knutsson Eikrem1,2

M, #8974, (ca. 1761 - )
Far*Knut Arnesson på Eikrem3 (c 1723 - 1789)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem3 (1724 - 1789)

Familie

Maren Persdotter Løkke (c 1751 - )     Anders ble født ca. 1761 på Eikrem, Bolsøy.4 Han var gjestgiver i Eidsvåg, Nesset, fra 1789. Han kjøpte gjestgiveriet for 400 daler.5,6,3,1
Anders giftet seg den 27. oktober 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Maren Persdotter Løkke (forlovere: Hans Peter Schnitler o.a.)1,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter den 12. november 1789 på Geitnes, Bolsøy.7,8

Anders Knutsson kjøpte 3 våger 1 pund i Sjøgarden, Eidsvåg, Nesset, den 29. juni 1790 av Hans Peter Schnitler. Kjøpesum: 240 daler. I 1800 solgte Anders bruket med gjestgiveriet videre for 899 daler.6,9 Marta Persdotter på Eikrem inngikk fletføringskontrakt med Anders Knutsson og Lasse Matsson på Kringstad den 20. november 1790.8
Anders Knutsson kjøpte i Hagen, Nesset, den 19. oktober 1796. Kjøpesum: 299 daler.2
Anders Knutsson solgte i Hagen den 29. juni 1797 til Aslak Eriksson på Husby. Kjøpesum: 399 daler.2 Anders Knutsson var innenlandshandler i 1801.4 Anders og Maren bodde på mnr. 105, Innlandet, Kristiansund, i 1801, sammen med ei datter og ei tjenestejente.4,10

     Navnet hans ble skrevet Anders Knutzon i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640229
 2. [S305] Nesset III: s. 12.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 4. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340609
 5. [S104] Nesset II: s. 354.
 6. [S104] Nesset II: s. 355.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 8. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 9. [S104] Nesset II: s. 356.
 10. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 b, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340610
Sist redigert16. april 2019

Knut Rekdal1,2

M, #8975, (ca. 1748 - 9. juni 1787)
Far*Ola Knutsson Rekdal3,4 (c 1718 - 1781)
Mor*Marit Olsdotter3 (c 1717 - 1787)

Familie

Anne Knutsdotter Eikrem (c 1757 - 1837)     Knut ble født ca. 1748.1 Han bodde hos Ola Knutsson Rekdal og Marit Olsdotter på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde, i april 1764.3,5,6
Han var fadder ved dåpen til David Eriksson i Skjerslia den 20. april 1772 i Bolsøy kirke.2,7
Han var fadder ved dåpen til Ola Endresson den 21. januar 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.8,9
Han var fadder ved dåpen til Jakobine Andrea Koll den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke.10,11

Knut giftet seg med Anne Knutsdotter Eikrem.12 Knut Rekdal var sersjant i 1787.1,12

Knut døde den 9. juni 1787 på Fannrem, Orkdal, på reise til Trondheim.1
Sist redigert14. august 2014

Marta Persdotter på Eikrem1,2

K, #8976, (omkr. 1749 - )
Far*Per Ivarsson på Eikrem3 ( - c 1752)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem3,4 (1724 - 1789)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Marta ble født omkr. 1749 på Eikrem, Bolsøy.4
Hun var myndling av Kristoffer Justsson i Strandhagen i 1752.3
Marta Persdotter var blind (nevnt 1789 og 1790).4,1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter den 12. november 1789 på Geitnes, Bolsøy.5,1
Marta Persdotter på Eikrem inngikk fletføringskontrakt med Anders Knutsson og Lasse Matsson på Kringstad den 20. november 1790.1

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
Sist redigert21. februar 2019

Kristoffer Justsson i Strandhagen1,2

M, #8977, (ca. 1702 - 1776)
Far-?*Just i Strandhagen ( - e 1738); trolig

Familie

Fire barn levde i 1776.1 
Barn     Kristoffer ble født ca. 1702.3,2
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.4,3
Annet navn: Kristoffer Justsson på Strande, nevnt 1748.3,4 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.3 Kristoffer var bruker på Strande, Bolsøy, iallfall fra 1748 til 1762.3,4
Han var verge for Marta Persdotter på Eikrem i 1752.5


Kristoffer døde i 1776 i Strandhagen, Strande, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 6. oktober 1776 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 16. desember 1776. Arvinger: Just Kristoffersson og Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset o.a.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 611 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/643/
Sist redigert15. november 2016

Per Persson på Eikrem1

M, #8978, (1752 - før 1789)
Far*Per Ivarsson på Eikrem1 ( - c 1752)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1 (1724 - 1789)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Per ble født i 1752 på Eikrem, Bolsøy (etter farens død).1,2
Han var myndling av Knut Arnesson på Eikrem i 1753.1


Per døde før 1789.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
Sist redigert13. januar 2014

Sivert Andr. Eidssæter1

M, #8979, (1880 - )     Sivert Andr. ble født i 1880 i Bolsøy.1 Han bodde hos Beret Maria Lassesdotter på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1900 som losjerende med eget kosthold.1 Sivert Andr. Eidssæter var veiarbeider i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Aarøsagen.
Sist redigert17. desember 2012

Olav Hatlen1,2,3

M, #8980, (17. juli 1893 - 30. november 1981)
Far*Ole Lassesson Hatlen4,3 (1847 - )
Mor*Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen4,3 (1851 - )     Olav ble født den 17. juli 1893 i Hatlen, Bolsøy.4,1 Olav ble døpt den 3. september 1893.4 Han bodde hos Ole Lassesson Hatlen og Ingeborg Anna Eriksdotter i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900.5,3 Olav Hatlen var gårds- og husflidsarbeider i tjeneste hos Beret Maria Lassesdotter Aarø på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1910. Hun var hans farsøster, og han vokste opp der.6,7 Olav Hatlen eide på Årøsaga i 1950.2 Han var bestyrer ved Bolsøy Meieri i Molde ca. 1952.7,3,8

Olav døde den 30. november 1981.1 Han ble gravlagt den 8. desember 1981 på Øvre kirkegård, Molde.1
Olav Hatlens gravmonument på Øvre kirkegård (foto fra moldekirkegaarder.no)


     Navnet hans ble skrevet Olaf Hatlen i 1910.6

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Olav Hatlen.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Bolsøy, gnr. 34, Aarø indre.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 34, bnr. 1, Sagen.
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 8. [S466] Molde kirkegårder: Olav Hatlen (foto).
Sist redigert17. desember 2018

Jens Andersson Aarø1,2

M, #8981, (13. august 1849 - )

Familie

Tørri Nilsdotter Aarø (1845 - )
De hadde iallfall fire barn.3      Jens ble født den 13. august 1849 i Bolsøy.2
Jens giftet seg med Tørri Nilsdotter.3 Jens og Tørri bodde på Årø, Bolsøy, i 1889.4
Han var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson den 14. april 1889 i Bolsøy.4

Annet navn: Jens Andersson på Brensla.3,5 Jens og Tørri var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1900. Bruket hadde krøtter og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage.3 Jens Andersson Aarø var murer iallfall fra 1900 til 1910. Ifølge Bolsøyboka var han gråsteinsmurer.3,2,5 Han kjøpte på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy, den 18. november 1907 og bygde seg hus der.1,5 Jens og Tørri var selveiere på Hammervoll i 1910. Tre av barna bodde hos dem. Jens solgte bruket til sønnen Anders i 1917.2,1

Kilder/noter

 1. [S363] Bolsøyboka II: s. 301. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=304
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 31, bnr. 9, Furulund.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Brændslen.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
Sist redigert22. august 2018

Sivert Lassesson i Hatlen1,2

M, #8982, (ca. 1851 - )
Far*Lasse Lassesson i Hatlen2 (c 1816 - )
Mor*Ingeborg Eriksdotter i Hatlen2 (c 1820 - f 1889)     Sivert ble født ca. 1851 i Hatlen, Bolsøy.2 Han bodde hos Lasse Lassesson og Ingeborg Eriksdotter på bnr. 3, Hatlen, Bolsøy, i 1865.2
Sivert giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1889.1 Sivert bodde i Hatlen i 1889.1
Han var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson den 14. april 1889 i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, lnr. 60, Hatlen.
Sist redigert17. desember 2012

Tørri Nilsdotter Aarø1,2

K, #8983, (10. juli 1845 - )

Familie

Jens Andersson Aarø (1849 - )
De hadde iallfall fire barn.4      Annet navn: Tørri Nilsdotter på Kjøpstad.3
Tørri ble født den 10. juli 1845 på Kjøpstad, Tresfjord.3,4 Tørri ble døpt den 7. september 1845 i Tresfjord kyrkje.3
Tørri giftet seg med Jens Andersson.4
Annet navn: Tørri Nilsdotter på Brensla.4 Tørri og Jens bodde på Årø, Bolsøy, i 1889.2
Hun var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson den 14. april 1889 i Bolsøy.2
Tørri og Jens var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1900. Bruket hadde krøtter og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage.4 Tørri og Jens var selveiere på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy, i 1910. Tre av barna bodde hos dem. Jens solgte bruket til sønnen Anders i 1917.1,5

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 31, bnr. 9, Furulund.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 3. [S611] Sylte mini. 1818–47: s. 155, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680245
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Brændslen.
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 301. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=304
Sist redigert22. august 2018

Sofie Knutsdotter på Årø1

K, #8984, ( - etter 1889)     Sofie bodde på Årø, Bolsøy, i 1889.1 Hun var ugift i 1889.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson den 14. april 1889 i Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
Sist redigert19. desember 2012

Anders Olsson Tolaas1

M, #8985, (1816 - )

Familie

Kona døde i 1897.3      Anders ble født i 1816 på Tollåsen, Bolsøy.1,2 Anders ble døpt den 8. september 1816 i Bolsøy kirke.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.3 Han var kirkesanger før 1888.4,2 Han var (folkeskole)lærer ca. 1888.5,2
Anders Olsson Tolaas hjemmedøpte Lars Ingvarsson den 30. desember 1888.4,6
Han gikk under navneformen A. O. Tolaas, nevnt 1900.2,5 Anders bodde i Årøhagen, Eikrem, Bolsøy, i 1900. Han var pensjonist. Bruket hadde krøtter og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage. Tre tjenestejenter og dattera til ei av dem bodde også der.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 32, bnr. 7, Aarøhagen.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 267, kvinner, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020258
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 5. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Bolsø, gnr. 32, Eikrem.
 6. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 23.
Sist redigert11. mars 2018

Ragnhild på Brensla1

K, #8986, ( - etter 1888)     Ragnhild bodde på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1888.1
Hun var fadder ved hjemmedåpen til Lars Ingvarsson den 30. desember 1888.1,2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 23.
Sist redigert19. desember 2012

Ole Lassesson Hatlen1,2,3

M, #8987, (1847 - )
Far*Lasse Lassesson i Hatlen4 (c 1816 - )
Mor*Ingeborg Eriksdotter i Hatlen (c 1820 - f 1889)

Familie

Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen (1851 - )
De hadde to gutter og åtte jenter.3 
Barn     Ole ble født i 1847 i Hatlen, Bolsøy.2,1
Ole giftet seg med Ingeborg Anna Eriksdotter på Kleive.2,3 Ole Lassesson Hatlen var fisker iallfall fra 1893 til 1900. Han var også sjømann og seilte med skuter fra Molde til Nordland.1,2,3 Ole og Ingeborg Anna var husfolk i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900, sammen med Olav Olsson. Ole hadde bygd hus der i 1880-årene. Plassen hadde 2 mål jord, men ingen dyr. Høyet ble solgt. Ole ble ikke gammel, og barna måtte tidlig ut og greie seg selv, men Ingeborg Anna bodde der resten av livet.2,3

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
Sist redigert17. desember 2018

Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen1,2

K, #8988, (1851 - )

Familie

Ole Lassesson Hatlen (1847 - )
De hadde to gutter og åtte jenter.3 
Barn     Annet navn: Ingeborg Anna Eriksdotter på Kleive.3
Ingeborg Anna ble født i 1851 i Bolsøy.1,2
Ingeborg Anna giftet seg med Ole Lassesson Hatlen.1,3 Ingeborg Anna og Ole var husfolk i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900, sammen med Olav Olsson. Ole hadde bygd hus der i 1880-årene. Plassen hadde 2 mål jord, men ingen dyr. Høyet ble solgt. Ole ble ikke gammel, og barna måtte tidlig ut og greie seg selv, men Ingeborg Anna bodde der resten av livet.1,3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.
Sist redigert17. desember 2018

Fredrik Ludvig Pank1,2

M, #8989, (ca. 1766 - 1814)

Familie

Marta Eriksdotter Lien (1770 - 1814)
Barn     Fredrik Ludvig ble født ca. 1766.3 Han var farger i 1805. Han virket til sin død.1,3
Fredrik Ludvig giftet seg den 18. april 1805 i Molde kirke med Marta Eriksdotter Lien (forlovere: Hans Jonssen Bakke og Arnt Jenssen Slette). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler til kirken for bryllupet.1,4
Han var fadder ved dåpen til Lars Olssen Sotåen den 27. mai 1810 i Molde kirke.5


Fredrik Ludvig døde i 1814 i Molde.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Marta den 23. mai 1814. Arvinger: Morten Pank og Anne Marta Pank.2 Fredrik Ludvig Pank og Marta ble jordfestet den 28. mai 1814.3

     Navnet hans ble skrevet Friderich Ludvig Panch i 1805.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a.
Sist redigert17. februar 2014

Timann Olsson på Kringstad1

M, #8990, (1769 - )
Far*Ola Andersson på Kringstad2 (c 1728 - 1788)
Mor*Gjertrud Timannsdotter på Kringstad3 (c 1734 - 1817)     Timann ble født i 1769 på Kringstad, Bolsøy.1 Timann ble døpt den 22. juli 1769.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde og Bulsøe, 1769.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
Sist redigert11. januar 2013

Knut Olssen Asphol1,2,3

M, #8991, ( - før 1801)

Familie

Anne Salamonsdatter (c 1733 - )
De kan ha hatt fler barn. Knud Aspholens jentebarn ble jordfestet 23. oktober 1768 på Bolsøya kirkegård.8,9 
Barn     Knut giftet seg med Anne Salamonsdatter.1,3 Knut Olssen Asphol og Anne stod til offentlig skriftemål den 22. mars 1760 i Bolsøy kirke. Det stakkars husmannsparet var kommet i skade for å ligge i hjel spedbarnet sitt. I tillegg til skriftemålet gav de 2 ort 16 skilling til bygdens fattige.1 Knut og Anne var husfolk på fhv. mnr. 178, Moldegjerdet, Molde, iallfall fra 1764 til 1789. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.3,4,5 Knut Olssen Asphol var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)2,4

Knut døde før 1801.6

     Navnet hans ble skrevet Knudt olsen Aspeholen i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-106
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 206.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
Sist redigert20. mars 2019

Anne Salamonsdatter1

K, #8992, (ca. 1733 - )

Familie

Knut Olssen Asphol ( - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. Knud Aspholens jentebarn ble jordfestet 23. oktober 1768 på Bolsøya kirkegård.6,7 
Barn     Anne ble født ca. 1733.2
Anne giftet seg med Knut Olssen Asphol.3,1 Anne Salamonsdatter og Knut stod til offentlig skriftemål den 22. mars 1760 i Bolsøy kirke. Det stakkars husmannsparet var kommet i skade for å ligge i hjel spedbarnet sitt. I tillegg til skriftemålet gav de 2 ort 16 skilling til bygdens fattige.3 Anne og Knut var husfolk på fhv. mnr. 178, Moldegjerdet, Molde, iallfall fra 1764 til 1789. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.1,4,5
Anne var huskone med jord på Fuglset, Bolsøy, i 1801. Sønnene Salamon Knutssen, Anders Knutssen, Jens Knutssen og Johan Knutssen bodde også der da, men to av dem var borte til sjøs.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-106
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 206.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
Sist redigert20. mars 2019

Salamon Knutssen på Fuglsetbøen1,2

M, #8993, (ca. 1757 - )
Far*Knut Olssen Asphol ( - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter3 (c 1733 - )     Salamon ble født ca. 1757.3
Han var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.2
Salamon Knutssen var daglønner i 1801.3 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.3
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 8. juni 1815: 12 daler 2 ort 16 skilling for utlegg og tidsspille ved begravelsen samt hefte ved boregistreringen o.a.4


     Navnet hans ble skrevet Salomon Knudsen Fugelsetbønen i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
Sist redigert27. april 2015

Knut Knutssen1

M, #8994, (1769 - )
Far*Knut Olssen Asphol1 ( - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter (c 1733 - )     Knut ble født i 1769 på Moldegjerdet, Molde.1 Knut ble døpt den 8. oktober 1769 i Bolsøy.1
Knud Knudsen [Fugelsetnesset?] var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen den 7. august 1796 i Molde kirke.2
Knud Knudsen var i tjeneste hos Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1801.3,4

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
Sist redigert5. september 2018

Anders Knutssen Asphol

M, #8995, (ca. 1766 - )
Far*Knut Olssen Asphol ( - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter1 (c 1733 - )

Familie

Anne Jakobsdotter (1771 - f 1822)
De hadde ikke barn.5      Anders ble født ca. 1766 på Moldegjerdet, Molde.1 Han var daglønner i 1801.1
Annet navn: Anders Knutssen på Fuglsetbøen, nevnt fra 1801 til 1802.2,1,3,4 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.1
Anders giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke med Anne Jakobsdotter på Årø (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Lars Tostensson på Fuglset). Den 10. november var det betalt 1 daler for bryllupet.2,3
Han var forlover for Jon Olssen Moldegjerde og Anna Maria Persdatter Lind, som giftet seg den 18. juli 1802 i Molde.4
Anders og Anne var husfolk på Fuglset.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 6.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 82.
Sist redigert26. mai 2015

Jens Knutssen1

M, #8996, (ca. 1773 - )
Far*Knut Olssen Asphol ( - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter1 (c 1733 - )     Jens ble født ca. 1773 på Moldegjerdet, Molde.1 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801, men var borte til sjøs.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
Sist redigert22. desember 2013

Johan Knutssen1

M, #8997, (ca. 1775 - )
Far*Knut Olssen Asphol ( - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter1 (c 1733 - )     Johan ble født ca. 1775 på Moldegjerdet, Molde.1 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801, men var borte til sjøs.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
Sist redigert22. desember 2013

Ingebrigt Knutsson Skalle1,2,3

M, #8998, (omkr. 1730 - 1804)

Familie

Anne Persdotter ( - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingebrigt ble født omkr. 1730.4,3
Ingebrigt trolovet seg den 9. juli 1761 i Bolsøy med Anne Persdotter. Det ble opplyst at Ingebrigt «skal have plads hos Cancel:Raad Holst» (Hans Holst), antakelig i betydningen husmannsplass på Moldegård.1
Ingebrigt giftet seg den 27. juli 1761 med Anne Persdotter.1,2 Ingebrigt bodde i Molde fra 1763. Han er oppført i ekstraskattelisten under utkommanderte soldater som var kommet tilbake.5 Ingebrigt og Anne bodde på fhv. mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 var det lille huset deres vurdert til 10 daler. De flyttet i 1772, og huset ble stående øde.2,6,7
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 7 daler 12 skilling.8
Ingebrigt Knutsson var arbeider i 1801.4 Han losjerte hos Nils Nilssen og Ane Olsdatter på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.4,9

Ingebrigt døde i 1804 i Molde. Den 17. februar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.3,10 Han ble jordfestet den 10. mars 1804.3

     Navnet hans ble skrevet Ingbrecht Knudsen Schalle i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-47
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang august. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/50/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 6.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 202 b, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/206/
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
Sist redigert4. oktober 2016

Knut Ingebrigtssen Skalle1

M, #8999, (1769 - )
Far*Ingebrigt Knutsson Skalle2 (o 1730 - 1804)
Mor*Anne Persdotter ( - f 1801)     Knut ble født i 1769 i Molde.2 Knut ble døpt den 20. august 1769.2
Knud Ingebrigtsen Brandin var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.3

Knut fikk barn med Marit Olsdatter på Moldegjerdet i 1798 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.1
Knut Ingebrigtssen var i tjeneste hos Jens Worm Møller og Lovise Augusta Baade på mnr. 151, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Knut tjente hos dem allerede i 1799.5,4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547
Sist redigert30. august 2014

Per Perssen1

M, #9000, (1769 - )
Far-?*Per Hanssen ( - e 1786); trolig (Peder Hansens sønn Peder)1     Per ble døpt den 21. september 1769 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
Sist redigert10. januar 2013