Gjertrud Eriksdotter Trygge1

K, #8901, ( - før 1731)
Far*Erik Audensson Trygge1 (c 1658 - 1731)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Eriksson i Aspa ( - c 1736)
De hadde ett barn.3 Gjertrud giftet seg med Kristen Eriksson.2,3
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter i Aspa.1

Gjertrud døde før 1731.3

Kilder/noter

 1. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 244 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.
 3. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 84 b.

Kristen Eriksson i Aspa1

M, #8902, ( - ca. 1736)

Familie 1

Gjertrud Eriksdotter Trygge ( - f 1731)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

Hun overlevde ham. De hadde to barn.1 Kristen giftet seg med Gjertrud Eriksdotter Trygge.2,1
Kristen giftet seg med en uregistrert person.1

Kristen døde ca. 1736 i Aspa, Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter ham den 5. mars 1737.1

Kilder/noter

 1. [S1014] Nordmøre skifteprotokoll 1736–41: fol. 84 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 47.

Per Eriksson Trygge1,2

M, #8903, (ca. 1705 - 1760)
Far*Erik Audensson Trygge3 (c 1658 - 1731)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Larsdotter i Aspa ( - 1747)Per ble født ca. 1705.3
Per giftet seg med Gjertrud Larsdotter. De hadde fire barn.1
Per giftet seg med en uregistrert person. De hadde to barn.3,4

Per døde i 1760 i Aspa, Tingvoll.5

Kilder/noter

 1. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 973 b.
 2. [S1019] Bondestrid: s. 21.
 3. [S1007] Straumsnes III: s. 489.
 4. [S1007] Straumsnes III: s. 490.
 5. [S1007] Straumsnes III: s. 491.

Gjertrud Larsdotter i Aspa1

K, #8904, ( - 1747)

Familie

Per Eriksson Trygge (c 1705 - 1760)Gjertrud giftet seg med Per Eriksson Trygge. De hadde fire barn.1

Gjertrud døde i 1747 i Aspa, Tingvoll.2 Det ble holdt skifte etter henne den 13. april 1747 i Aspa.1

Kilder/noter

 1. [S1015] Nordmøre skifteprotokoll 1746–50: fol. 973 b.
 2. [S1007] Straumsnes III: s. 489.

Auden Bjørnsson1

M, #8905, (ca. 1681 - før 1726)
Far-?*Bjørn Guttormsson i Eikesdal (c 1627 - c 1690); trolig
Mor-?*Anne Audensdotter Trygge ( - c 1726); trolig
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAuden ble født ca. 1681.1 Hans hjemsted var i Romsdal.1 Auden tjente hos Auden Ivarsson i Aspa, Tingvoll, i 1701.1

Auden døde trolig før 1726.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 67.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 378 a.

Anne Knutsdotter på Nastad1

K, #8906, ( - ca. 1691)

Familie

Anders Ivarsson på Nastad ( - c 1687)Anne giftet seg med Anders Ivarsson i Aspa. Hun overlevde ham. De hadde fem barn.1,2

Anne døde ca. 1691 på Nastad, Tingvoll.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. april 1692 på Nastad.1

Kilder/noter

 1. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 137 b.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.

Hans Krukow1,2,3

M, #8907, ( - etter 1453)

Familie

Kristin Toraldsdotter ( - f 1463)Hans giftet seg trolig med Kristin Toraldsdotter.4 Hans Krukow var ridder og riksråd. Han kaltes av våpen i 1443.2,5
Aslak Jonsson gav halvparten i Aspa, Tingvoll, og annet jordegods til dattera Jorann i 1443 – Hans Krukow og Sigurd degn samt en annen mann var til stede i Aspa som vitner og utferdiget gavebrevet, datert 4. april i Trondheim.5,6


Hans døde etter 1453.2

Kilder/noter

 1. Han ble titulert «herr».
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Hans Krukow.
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 14.
 4. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 8.
 5. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 415.
 6. [S119] Aspa-seminaret: s. 8.

Sigurd degn1

M, #8908, ( - etter 1443)Aslak Jonsson gav halvparten i Aspa, Tingvoll, og annet jordegods til dattera Jorann i 1443 – Hans Krukow og Sigurd degn samt en annen mann var til stede i Aspa som vitner og utferdiget gavebrevet, datert 4. april i Trondheim.1,2

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 415.
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 8.

Kristoffer Bjørnsson1,2,3

M, #8909, (ca. 1567 - 10. mai 1642)

Familie

Sofie Mentzdotter von Ravensborg ( - 1653)
De hadde iallfall fem barn.4 Kristoffer ble født ca. 1567 i Oslo.3 Han hadde borgerskap i Trondheim i 1592.3
Kristoffer giftet seg med Sofie Mentzdotter von Ravensborg.4,5 Kristoffer Bjørnsson var rådmann i Trondheim fra 1610 til 1622 og 1627–35.3,4,6
Kristoffer Bjørnsson stevnet Ivar Audensson til tings i Trondheim den 7. januar 1622. Ivar holdt tilbake en arv etter sin avdøde kone, Lisbet (søster av Kristoffers hustru), på grunn av uoppgjort gjeld i boet. I retten sa han at dersom arvingene ville dele disse utgiftene med ham, ville han gjerne utlevere arven. Kristoffer foreslo at Ivar kunne pantsette noe av odelsgodset sitt så han fikk penger til å dekke gjelden. De kom da til forlik ved at han lovte å gi Kristoffer og medarvingene hans 90 daler (som kan ha vært nettoformuen i boet).
I et brev fra Ivar til Kristoffer av 24. juli 1637 går det frem at en dom i mellomtiden hadde pålagt arvingene å være med på å betale gjelden i dødsboet, som var 300 daler til herr Melkior (s.d.) og 100 daler til Ola Mecklenburg (s.d.), noe de ikke hadde gjort, slik at Kristoffer ble bedt om å gi fra seg «sin arvelig tilfaldne Guld-Kjæde» (antakelig en del av arven etter Lisbet).6,2,7
Kristoffer Bjørnsson var borgermester i Trondheim fra 1625 til 1626, 1631–32 og fra 1639.3,4,8 Han var overformynder i Trondheim fra 1635 til 1639.4

Kristoffer døde den 10. mai 1642.3

Kilder/noter

 1. Han hadde kanskje slektsnavnet Darre.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 53.
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 37.
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 38.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 61.
 7. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.
 8. [S1020] Trondheim byleksikon: s. 93.

Sofie Mentzdotter von Ravensborg1

K, #8910, ( - 1653)
Far*Mentz von Ravensborg1,2 ( - f 1610)
Mor*Margrete Kasparsdotter Gamshard3,2 ( - 1610)

Familie

Kristoffer Bjørnsson (c 1567 - 1642)
De hadde iallfall fem barn.4 Sofie giftet seg med Kristoffer Bjørnsson.4,1

Sofie døde i 1653 i Trondheim.4 Hun ble gravlagt på Vår Frue kirkegård, Trondheim.5

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 43.
 2. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 28.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 53.
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 38.
 5. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 3.

Ola Mecklenburg1,2

M, #8911, ( - før 1663)Ola Mecklenburg var fogd på Nordmøre fra 1623 til 1628.1 Han hadde 100 daler til gode fra Lisbet Mentzdotter von Ravensborgs dødsbo.2 Ola Mecklenburg eide på Edøy, Edøy, fra 1627. Han makeskiftet til seg gården den 8. februar og bosatte seg der.1

Ola døde før 1663.1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 141.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.

Per Hallvorsson i Boksaspa1,2,3

M, #8912, (ca. 1609 - )

Familie

Anne Olsdotter i Boksaspa
De hadde fire barn.3 Per ble født ca. 1609.2
Per giftet seg med Anne Olsdotter i Boksaspa.3
Per var bruker av hele gården i Boksaspa, Tingvoll, i 1665. Stesønnen Auden Audensson bodde også der og drev antakelig sammen med ham. De hadde en knekt. Det var to husmenn under gården.2
Han var forlover for Kirsti Martinusdotter og Tosten Ivarsson i Aspa, som ble trolovet den 27. april 1666 på Frei.1

Kilder/noter

 1. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1666, 3. påskedag.
 2. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 31.
 3. [S1007] Straumsnes III: s. 367.

Auden Audensson i Boksaspa1,2

M, #8913, (ca. 1631 - )
Far*Auden Trondsson i Boksaspa2
Mor*Anne Olsdotter i Boksaspa2
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAuden ble født ca. 1631 i Aspa, Tingvoll.1 Han bodde hos Per Hallvorsson i Boksaspa, Tingvoll, i 1665.1

Kilder/noter

 1. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 31.
 2. [S1007] Straumsnes III: s. 366.

Pål Jørnsson på Knutset1,2

M, #8914, (ca. 1637 - )Pål ble født ca. 1637.1
Han bodde på Knutset, Gjemnes, i 1666. Han var bruker der i 1701.2,1
Han var forlover for Kirsti Martinusdotter og Tosten Ivarsson i Aspa, som ble trolovet den 27. april 1666 på Frei.2
Pål Jørnsson på Knutset var lensmann i Gjemnes i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 61.
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1666, 3. påskedag.

Per Ivarsson1,2

M, #8915, ( - etter 1577)
Far*Ivar Tostensson i Aspa1 ( - f 1564)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til megPer Ivarsson og farbroren Auden Tostensson holdt skifte i 1564 på Veiholmen, Edøy, over jordegodset etter deres «Qiere foreldre». Per pantsatte samtidig sin andel til Auden for 70 daler, en sølvdaggert som veide 50 lodd samt 50 våger fisk, som han allerede hadde mottatt.1 Per Ivarsson arvet det nederste bruket, 3 spann, i Aspa, Tingvoll, i 1564 etter faren.1 Han arvet ½ spann på Nastad, Tingvoll, i 1564.1 Han arvet i Svartvorpa, Nastad, Tingvoll, i 1564.1

Per døde etter 1577.3

Kilder/noter

 1. [S241] Diplomatarium Norvegicum: b. 21, nr. 1121.
 2. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.
 3. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.

(?) Audensdotter

K, #8916
Far*Auden Tostensson i Veien1 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien1 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sjurd Torkjellsson i Veien ( - e 1597)(?) giftet seg med Sjurd Torkjellsson i Veien.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.

Sjurd Torkjellsson i Veien1

M, #8917, ( - etter 1597)Sjurd giftet seg med (?) Audensdotter.1
Han bodde på Veiholmen, Edøy, i 1597.1 Sjurd Torkjellsson i Veien stevnet Eivind Øvstbøen til tings i Trondheim den 8. mai 1597 på vegne av hustru Lisbet.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.

Eivind på Øvstbøen1

M, #8918, ( - etter 1597)Han bodde på Øvstbøen, Surnadal, i 1597.1 Eivind Øvstbøen ble stevnet av Sjurd Torkjellsson i Veien til tings i Trondheim den 8. mai 1597 på vegne av hustru Lisbet.1

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 272.

Justus Sivertssen1

M, #8919, (ca. 1775 - 9. januar 1788)
Far*Mats Sivertssen Sekkenes1 (1737 - 1794)
Mor*Vivike Katrine Volstad (c 1742 - 1812)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJustus ble født ca. 1775 i Molde.1

Justus døde den 9. januar 1788 i Molde.1

     Han var oppkalt etter Just Sjurdsson på Sekkenes.

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Ola Tostensson på Fuglset1,2,3

M, #8920, (1748 - februar 1782)
Far*Tosten Larsson på Fuglset3,4 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1748, før foreldrene giftet seg.5,1 Ola ble døpt den 4. oktober 1748.5 Han bodde hos Tosten Larsson og Brit Ottarsdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1762.4,6,7 Ola Tostensson på Fuglset ble konfirmert den 1. oktober 1769 i Molde kirke.1
Ole Fugelset var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Øverland den 1. november 1772 i Molde kirke.8,9
Ole Fugelset var fadder ved dåpen til Jens Kristenssen på Fuglsetbøen den 9. september 1781 i Molde kirke.10,11


Ola døde i februar 1782.2 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik, Ivar Larsson på Berg, Ola Larsson på Berg og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet under vårfisket.2,12

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b, 1769. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 3. [S77] Tresfjord I: s. 382. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#385
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 254 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400713
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 12. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Per Knutsson Bolsøy1,2

M, #8921, (ca. 1746 - 1815)

Familie

Anne Olsdatter på Moldeneset (c 1758 - 1832)
Fem barn levde i 1832.23 
BarnPer ble født ca. 1746.3,4
Ped: Bulsøen var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.2,5

Per trolovet seg den 11. juni 1785 med Anne Olsdatter på Moldegjerdet. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset.1
Per giftet seg den 20. juli 1785 i Bolsøy med Anne Olsdatter på Moldegjerdet. I skiftet etter Ola Olsson surndaling, som ble påbegynt allerede 4. august 1784, står dattera Anne oppført som gift, men skiftet ble ikke sluttet før 22. mai 1786.1,3,6,7
Peder Moldegard var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 2 daler 3 ort 18 skilling.8

Annet navn: Per Knutsson på Moldeneset, nevnt 1787.9,10
Han og Anne var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1787. Huset med kjeller og torvtak var taksert til 40 daler. Tomten målte 27×20 alen, og i tillegg ble det bygslet et engstykke nord for husene.11,9,12 Per Knutsson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 8 skilling i formuesskatt (½ pst.)13,14
Han og Anne var husfolk på mnr. 168 i 1801, sammen med Ola Perssen og Beret Maria Persdatter. Våningshuset med sval var 24 alen langt og 7 alen bredt (i 1803). I 1807 var det taksert til 30 daler. Anne overtok etter Pers død, og etter henne sønnen Ola.3,12,15

Per døde i 1815 på Moldeneset, Molde.4 Han ble jordfestet den 16. april 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.4,16

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Moldnesset i 1795.10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultz Hagen, mnr. 172. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064065
 12. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 172. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 172. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 20. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 21. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 24.
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-21
 23. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/

Knut Perssen Moldenes1,2

M, #8922, (27. september 1787 - august 1843)
Far*Per Knutsson Bolsøy3,4,5 (c 1746 - 1815)
Mor*Anne Olsdatter på Moldeneset6,5 (c 1758 - 1832)
7-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Jakobsdotter på Nesje (1792 - 1837)Knut ble født den 27. september 1787 på Moldeneset, Molde.3,4 Knut ble døpt den 1. oktober 1787 i Molde kirke. Faddere: Ivar Alvsson på Moldeneset, Pål Hansson Malmedal, Ola Olsson Romold, Kari Jensdotter på Moldeneset, Brynhild Eriksdatter på Moldegjerdet og Guri Olsdatter på Moldegjerdet.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Steffen Eriksson på Vågseter den 4. desember 1823: 6 daler i tjenestelønn.7

Annet navn: Knut Perssen på Molde, nevnt 1829.8
Knut giftet seg den 26. april 1829 i Veøy kirke med Eli Jakobsdotter på Nesje.8
Annet navn: Knut Perssen på Nesje, nevnt 1832.6 Knut Perssen på Nesje var blind i 1832.6,5 Knut var legdelem på Nesjestranda, Veøy, i 1832.6

Knut døde i august 1843 på Mittet, Veøy, som legdelem.2 Han ble jordfestet den 29. oktober 1843.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620042
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 238, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670522
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 38 b–39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620042
 8. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 397, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670558

Evert Mikael Ebenhof1,2

M, #8923, (ca. 1772 - )
Far*Henrik Mattias Ebenhof2 (c 1745 - 1803)
Mor*Anna Maria Tønder (1732 - 1804)Evert Mikael ble født ca. 1772.2
Han bodde i Molde i 1787.1 Han ble konfirmert den 12. august 1787 i kirken på Reknes hospital, Molde.2
Han reiste som mannskap i 1787 hos skipper Just Adolf Lahusen.1

     Navnet hans ble skrevet Evert Michaël Evenhoff i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.

Jakob Perssen Geitnes1

M, #8924

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakob giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Molde i 1787.1 Jacob Pedersen var vurderingsmann i Molde iallfall fra 1788 til 1789.2,3 En daglønner Jacob Pedersen var husmann på mnr. 127, under Berget, Molde, i 1789 og skulle etter muntlig angivelse svare 32 skilling i formuesskatt (½ pst.)4,5

     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Giednæsset i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/

Per Jakobssen Geitnes1

M, #8925, (1. juli 1787 - )
Far*Jakob Perssen Geitnes1Per ble født den 1. juli 1787 i Molde.1 Per ble døpt den 4. juli 1787.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.

Nils Jensson på Haugan1,2,3

M, #8926, ( - ca. 1790)

Familie

Kari Persdotter på Haugan (c 1750 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnEn Nils bodde hos Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, i 1762. Ei fattig og blind Johanna var også «hos Reinholdt», som fremdeles bodde på Hovdenakken i 1776.4,5
Han var fadder ved dåpen til Brit Reinholdsdotter på Hovdenakken den 18. april 1769.6

Han ble kalt Nils hos Reinhold, nevnt fra 1773 til 1779.7,8,9,4
Nils giftet seg i 1773 eller 1774 med Kari Persdotter. Han ble stevnet til tinget 20. juni sistnevnte år grunnet for tidlig samleie. Nils møtte ikke, men hadde forevist vielsesattest og betalt 1 daler, og forlangte dom på de resterende 2 daler 1 ort 12 skilling – noe han fikk.10,7,8,11 Nils og Kari bodde på Hovdenakkneset i 1775, hos Reinhold Kasparsson. Nils og Kari var fremdeles i Bolsøy i begynnelsen av 1779, kanskje i Røvik (og trolig sammen med Reinhold).7,12,1,9
En Niels oplænding bodde på fhv. mnr. 93, Haugan, Molde, i 1779. Han overtok etter Ola nordmøring (s.d.). Huset var taksert til 30 daler og ble revet året etter.13,14

Nils Jensson kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 85, Haugan, Molde, den 20. juni 1780 på auksjon etter Beret Olsdatter på Haugan. Kjøpesum: 8 daler.3
Han ble kalt Gryt-Nils, nevnt 1784.15,16,17
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Elling Matssen og Marit Larsdatter den 15. mai 1784: fire gamle bøker (2 skilling).15

Han bodde i Molde i 1787.18,19 Nils Jensson var hestejelker i 1787. Han var også grytestøper (gjørtler). I 1789 var han fattig daglønner og «ejer intet» (etter muntlig angivelse).19,1,20,21,2
Sønnen Nils ble døpt den 22. juli 1787 i Vestnes kyrkje av Hans Kristoffer Lund, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax effter meddeelte Faderen skrifftlig Beviis».19,18

Han ble kalt Nils hesteskjærer, nevnt 1788.22
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Aret Eriksson den 26. april 1788: vadmelsvest (1 daler 2 ort 10 skilling).23

Han og Kari var husfolk på mnr. 85 i 1789.2,21
Niels paa Houene var forlover for Ola Trondsson Gaupar og Beret Jonsdotter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde.24


Nils døde ca. 1790.

Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.25


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 673) var Reinhold-folket på Hovdenakken offisersfamilier, men det er feil – se Reinhold Kasparsson på Hovdenakken og Nils hos Reinhold. Sistnevnte var heller ikke gift med noen Marit.26

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: EE.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 953. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650476
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 104. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041026
 5. [S1624] Eideboka 3: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=195
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, kvinner. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, menn, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 410 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420411014
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 12. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: r.
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1779, tingsvitne. Endringer, mnr. 93. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064084
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, tingsvitne. Avgang, mnr. 93. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 16. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
 17. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): OO.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 19. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 20. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: r.
 21. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 22. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 b.
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 25. [S1624] Eideboka 3: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=197
 26. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=675
 27. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 28. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: FF.

Nils Nilssen på Haugan1,2,3

M, #8927, (1787 - )
Far*Nils Jensson på Haugan4,3 ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Haugan (c 1750 - )Nils ble født i 1787 i Tomrefjord, Vestnes.4,1 Nils ble døpt den 22. juli 1787 i Vestnes kyrkje av Hans Kristoffer Lund, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax effter meddeelte Faderen skrifftlig Beviis».3,4 Nils Nilssen tjente hos Åmund Åmundsson og Jon Hallvorsson på Gujorda, Bolsøy, i 1801. To med navnet Elen Andersdatter er også ført blant tjenestefolket, men den ene var bare i sitt 6. år. Nils tjente fremdeles i Kleive sogn ca. 1804, trolig på Roaldset.5,1
Ola Olsson Sigerset ble døpt den 28. februar 1813 i Molde kirke. Faddere: Anne Ivarsdatter på Moldeneset, Elling Reiarsson på Moldeneset og Kristen Jøstensson Øverland samt Niels p: Houan (enten Nils Asmundssen på Haugan eller Nils Nilssen på Haugan) o.a. Mora ble innledet samme dag.6

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: GG.
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): HH.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 27 b, 1813, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630215

Hans Kristoffer Lund1,2

M, #8928, (9. september 1758 - 21. april 1820)Hans Kristoffer ble født den 9. september 1758 i Trondheim.2 Han ble utdannet på Trondheim katedralskole fra 1771 til 1776.2 Han var personellkapellan i Veøy fra 3. juli 1782.2
Han jordfestet Ottar Eriksson på Li den 25. januar 1784 på Vestnes kyrkjegard.4
Han jordfestet Lasse Kristoffersson i Kjellneset den 28. mars 1784.5
Han jordfestet Ola Eriksson på Åssjøen den 12. februar 1785 på Vestnes kyrkjegard.6
Han jordfestet Mali Sjurdsdotter i Kjellneset den 17. april 1785 på Vestnes kyrkjegard.7
Han jordfestet Marit Sjurdsdotter på Li den 15. mai 1785 på Vestnes kyrkjegard.8
Han jordfestet Brit Roesdotter på Helland den 27. november 1785 på Vestnes kyrkjegard.9
Han jordfestet Lasse Knutsson på Nerem den 29. april 1787 på Tresfjord kyrkjegard.10
Han døpte Nils Nilssen i Vestnes kyrkje den 22. juli 1787, «om hvis Daab med Faddere Hr Lund strax effter meddeelte Faderen skrifftlig Beviis».12,13
Han jordfestet Kari Børresdotter på Krokset den 26. januar 1788 på Vestnes kyrkjegard.15
Han jordfestet Peter Endresson den 3. februar 1788 på Rødven kyrkjegard, Veøy.16
Hans Kristoffer Lund ble sogneprest i Leksvik den 16. november 1792 og tiltrådte året etter.19,1
Han var bruker i Prestgården, Røstad lille, Leksvik, i 1801.1 Han var sogneprest i Overhalla fra 27. september 1811.19

Hans Kristoffer døde den 21. april 1820.19

     Navnet hans ble skrevet Hans Christopher Lund i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Nordre Trondhiem, Lexvigen, Røstad Lille.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 390.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 256. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670057
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 269, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670063
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 272. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-139
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 284, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 288. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 289, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 296, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670077
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 318. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670088
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 320, første pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670089
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323.
 13. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 14. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 323. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670090
 15. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 330. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 16. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331, Dom: Esto Mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 17. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 333.
 18. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 336, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670097
 19. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 391.

Åge Matssen Strøm1,2

M, #8929, (17. august 1787 - )
Far*Mats Olssen Strøm1 (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa (c 1749 - )Åge ble født den 17. august 1787 i Molde.1 Åge ble døpt den 22. august 1787.1 Åge tjente i Risan, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Risen.

Ola Åmundsson Berg1,2,3

M, #8930, (ca. 1749 - etter 1805)
Far*Åmund Jonsson på Berg4,5 (c 1712 - )
Mor*Eli Olsdotter på Berg4 ( - 1763)

Familie

Marit Jensdatter (c 1754 - 1805)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1749 på Berg, Bolsøy.1,4,3,5 I manntallet av 1762 står Ola Åmundsson hos Åmund Jonsson og Eli Olsdotter på bnr. 7, Berg, Bolsøy.5,6
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.4
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1763.4
Ola Åmundsson Berg ble konfirmert den 29. september 1770 i Bolsøy kirke.1
Ola giftet seg i 1787 i Molde kirke med Marit Jensdatter . Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,2,7
Han og Marit bodde i Molde i 1787.8
Han og Marit var husfolk på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Elen Olsdatter, Anne Olsdatter, Lars Olssen og Knut Li. Knut var losjerende arbeider.3

Ola døde etter 1805.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Berg i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-110
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 6. [S1731] Romsdal fogderegnskap 1763: Matrikkel. Fanne Otting, mnr. 8.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 14. mai.
 10. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Marit Jensdatter Bø1,2

K, #8931, (ca. 1754 - 1805)

Familie

Ola Åmundsson Berg (c 1749 - e 1805)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarit ble født ca. 1754.3
Marit giftet seg i 1787 i Molde kirke med Ola Åmundsson Berg. Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,1,4
Hun og Ola bodde i Molde i 1787.5
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 27. august 1790 og 29. mai 1796 i Molde kirke.6,7

Hun og Ola var husfolk på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801, sammen med Elen Olsdatter, Anne Olsdatter, Lars Olssen og Knut Li. Knut var losjerende arbeider.3
Hun ble kalt Marit Jensdatter Berg, nevnt 1805.8

Marit døde i 1805 i Molde. Den 14. mai ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.8,9 Hun ble jordfestet den 22. mai 1805.8

     Marit Jensdatter Bø og Margrete Jensdatter kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 437 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360914
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 14. mai.

Elen Olsdatter Berg1,2

K, #8932, (1790 - )
Far*Ola Åmundsson Berg2 (c 1749 - e 1805)
Mor*Marit Jensdatter 2 (c 1754 - 1805)

Familie

Knut Knutssen Bjørset (1787 - f 1845)
BarnElen ble født i 1790 i Molde. Mora ble den 27. august innledet i kirken etter barnefødsel.3,2 Hun bodde hos Ola Åmundsson Berg og Marit Jensdatter på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Elen fikk barn med Knut Knutssen Bjørset i mai 1826 i Molde. Knut hadde reist fra stedet og ble titulert forhenværende skipsfører.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.

Anne Olsdatter Berg1

K, #8933, (ca. 1794 - )
Far*Ola Åmundsson Berg1 (c 1749 - e 1805)
Mor*Marit Jensdatter 1 (c 1754 - 1805)

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.

Lars Olssen Berg1,2

M, #8934, (1796 - )
Far*Ola Åmundsson Berg2,1 (c 1749 - e 1805)
Mor*Marit Jensdatter 1 (c 1754 - 1805)

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.

Knut Li1,2

M, #8935, (ca. 1751 - )

Familie

Kari Persdotter på Haugan (c 1750 - )
BarnKnut ble født ca. 1751.2 Hans hjemsted var kanskje på bnr. 10, Li, Vestnes.3
Knut fikk barn med Kari Persdotter på Haugan i 1791 i Molde.1,4 Knut Li var arbeider i 1801.2 Han losjerte hos Ola Åmundsson Berg og Marit Jensdatter på mnr. 44, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 44.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 441. https://www.nb.no/items/bcf51625f39722c845443a6ab1b01793?page=443
 4. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.

Jens Olssen Berg1,2

M, #8936, (21. august 1787 - 1791)
Far*Ola Åmundsson Berg1,2 (c 1749 - e 1805)
Mor*Marit Jensdatter (c 1754 - 1805)Jens ble født den 21. august 1787 i Molde, som tvilling.1 Jens ble døpt den 26. august 1787.1

Jens døde i 1791 i Molde. Han druknet 3½ år gammel.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.

Åmund Olssen Berg1,2

M, #8937, (21. august 1787 - 7. februar 1788)
Far*Ola Åmundsson Berg1,2 (c 1749 - e 1805)
Mor*Marit Jensdatter (c 1754 - 1805)Åmund ble født den 21. august 1787 i Molde, som tvilling.1 Åmund ble døpt den 26. august 1787.1

Åmund døde den 7. februar 1788 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Mats Matssen Strøm1,2

M, #8938, (22. oktober 1792 - )
Far*Mats Olssen Strøm2,1 (c 1742 - 1804)
Mor*Maren Olsdatter på Røysa1 (c 1749 - )Mats ble født den 22. oktober 1792 i Molde.2 Mats ble døpt den 28. oktober 1792 i Molde kirke.3,2 Han bodde hos Mats Olssen og Maren Olsdatter på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, i 1801.1,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 115. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002378
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 108. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Lise Strøm1

K, #8939
Far*Georg Strøm2
Mor*Annbjørg Selvåg2
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Lise Strøm.
 2. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. [92]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=95
 3. [S27] Annlaug Nybø: tlf. 29.3.2019.
 4. [S2295] Lise Hattrem: MMS 5.2.2023.

Mats Ingebrigtsson Røsshol1,2

M, #8940, (ca. 1751 - )
Far*Ingebrigt Jonsson på Røsshol (c 1719 - 1799)
Mor*Siri Eriksdotter på Røsshol1 (c 1721 - 1801)

Familie 1

Marit Jakobsdatter i Myra (c 1730 - 1805)

Familie 2

Ingeborg Ambjørnsdotter (1773 - )
Ei dødfødt jente ble jordfestet 4. november 1807.8 Mats ble født ca. 1751 på Røsshol, Vågøy.3
Han var husmann på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1777. (Forrige beboer var Marit Nilsdatter, s.d.) Huset var taksert til 10 daler, lavest mulige takst.4,5
Mats giftet seg med Marit Jakobsdatter.3
Annet navn: Mats Ingebrigtsson i Myra, nevnt fra 1784 til 1807.6,7,8
Han var verge for Per Hanssen i 1784.6
Mats Ingebrigtsson var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.5
Han var forlover for Hans Olsson Sandnes og Elen Persdatter Landsberg, som ble trolovet den 19. mai 1791 i Edøy.9
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 15 daler 3 ort 14 skilling etter forrentet panteobligasjon.10
Han var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.11

Han og Marit var husfolk på mnr. 25 i 1801. Han bodde der videre etter hennes død.3,12
Mats giftet seg den 10. august 1806 i Molde kirke med Ingeborg Ambjørnsdotter (forlovere: Per Gunnarssen og Per Olsson Korsan).13,14
Han var arving ved skiftet etter Anne Eriksdotter i oktober 1807.1

Han og Ingeborg bodde på mnr. 25 i 1807. Huset var taksert til 20 daler.12

     Navnet hans ble skrevet Mads Ingebrigtsen Myhren mellom 1784 og 1796.6,7

     Navnet hans ble skrevet Mads Rewsol i 1796.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 25.
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Myhren, mnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064090
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 27. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1 006. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650503
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 210 b, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/212/
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 9. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 429. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16112&idx_id=16112&uid=ny&idx_side=-196
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 31. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 14. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8

Erik Kristiansson på Røsshol1,2

M, #8941, ( - ca. 1752)

Familie

Marit Asmundsdotter på Røsshol ( - e 1753)
Fem barn levde i 1753.2 
BarnErik giftet seg med Marit Asmundsdotter.2
En Erich var bruker på Røsshol, Vågøy, i 1724. Gammel skyld var 1 våg.3
Han var verge for Rasmus Jonsson og Eli Jonsdotter på Røsshol i 1732.1


Erik døde ca. 1752 på Røsshol.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1753. Formue: 29 daler. Etter omkostninger var arven 26 daler 1 ort.2

     Navnet hans ble skrevet Erik Christiansen Refshol i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 148 b.

Siri Eriksdotter på Røsshol1,2

K, #8942, (ca. 1721 - 1801)
Far*Erik Kristiansson på Røsshol2 ( - c 1752)
Mor*Marit Asmundsdotter på Røsshol2 ( - e 1753)

Familie

Ingebrigt Jonsson på Røsshol (c 1719 - 1799)
De hadde fem barn.1,4 
BarnSiri ble født ca. 1721.3
Siri giftet seg med Ingebrigt Jonsson på Svinøya.1
Hun og Ingebrigt var brukere på Røsshol, Vågøy, fra 1746. De drev fremdeles bruket i 1762.3,1

Siri døde i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, nr. 638.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 176 a.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.

Marit Jakobsdatter i Myra1,2

K, #8943, (ca. 1730 - 1805)

Familie

Mats Ingebrigtsson Røsshol (c 1751 - )Marit ble født ca. 1730.2,1
Marit giftet seg med Mats Ingebrigtsson Røsshol.2
Hun og Mats var husfolk på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1801. Han bodde der videre etter hennes død.2,3

Marit døde i 1805 i Molde. Den 21. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.1,4 Hun ble jordfestet den 13. oktober 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-47
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 25.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 31. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 21. september.

Erik Åmundsson Sørås1,2,3

M, #8944, (1761 - 23. mars 1819)
Far*Åmund Tostensson i Sørås4,5 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter i Sørås5,6 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Hansdotter Kringstad (c 1755 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnErik ble født i 1761 i Sørås, Vestnes.4,7 Han ble døpt den 2. juli 1761 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Jetmund Eriksson på Li o.a.4
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.5
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.8
Han var myndling av Sjurd Andersson i Misfjorden i 1772.6
Erik Åmundsson Sørås var fritjent som landsoldat ifølge attest datert den 6. juni 1796.7
Erik trolovet seg den 30. april 1797 i Molde med Anne Hansdotter Kringstad. Den 16. juni ble det betalt 1 daler til kirken for vielsen. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson.2,9
Erik giftet seg den 18. juni 1797 i Molde kirke med Anne Hansdotter Kringstad.2,9,10
Han og Anne var husfolk på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801, sammen med Elen Eriksdatter og Lars Olssen Brun. Lars var losjerende skredder. I 1807 var huset taksert til 50 daler.10,11 Erik Åmundsson Sørås var tømmerarbeider i Molde i 1804.7
Erik Åmundsson var forlover for Hans Pålssen Olsmedbakken og Mari Eriksdotter, som giftet seg den 12. november 1807 i Molde kirke.12,13


Erik døde den 23. mars 1819 i Molde, av gikt, som daglønner.3,14 Han ble gravlagt den 30. mars 1819.3,14
Han ble kalt Erik sagdreng, nevnt 1823 (post mortem).15,16

     Navnet hans ble skrevet Erich Amundsen Søraas i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680081
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 184, 1819, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-83
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 7. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 4].
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1807, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 11. november.
 14. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 182, 1819, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-93
 15. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 16. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.

Anne Hansdotter Kringstad1,2,3

K, #8945, (ca. 1755 - 24. november 1823)
Far*Hans Jespersson på Kringstad2,4 ( - c 1768)
Mor*Anne Eriksdotter på Kringstad2 (1728 - )

Familie

Erik Åmundsson Sørås (1761 - 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1755.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jespersson på Kringstad den 4. mars 1769: 4 daler 2 ort 6 skilling.6
Hun var myndling av Ola Olsson på Kringstad i 1769.2,4

Anne giftet seg med en uregistrert person.5
Anne trolovet seg den 30. april 1797 i Molde med Erik Åmundsson Sørås. Den 16. juni ble det betalt 1 daler til kirken for vielsen. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson.3,7
Anne giftet seg den 18. juni 1797 i Molde kirke med Erik Åmundsson Sørås.3,7,5
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 15. oktober 1797.8

Hun og Erik var husfolk på mnr. 123, Østre Røysa, Molde, i 1801, sammen med Elen Eriksdatter og Lars Olssen Brun. Lars var losjerende skredder. I 1807 var huset taksert til 50 daler.5,9

Anne døde den 24. november 1823 i Molde, av alderdom.1,10 Hun ble gravlagt den 1. eller 2. desember 1823.1,10

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 21.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 506 b–507 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660536
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 24 b.
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.

Elen Eriksdatter Sørås1,2

K, #8946, (1797 - )
Far*Erik Åmundsson Sørås3,1 (1761 - 1819)
Mor*Anne Hansdotter Kringstad3,1 (c 1755 - 1823)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 123. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002411
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 115. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027

Synnøv Arntsdotter på Harnes1

K, #8947, (ca. 1761 - )

Familie

Nils Persson på Harnes (c 1755 - )Synnøv ble født ca. 1761.1
Synnøv giftet seg med Nils Persson. De hadde iallfall ett barn.1
Ei Synøw Harnes var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.2

Hun og Nils var brukere på Harnes, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Harnes.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.

Nils Persson på Harnes1

M, #8948, (ca. 1755 - )

Familie

Synnøv Arntsdotter på Harnes (c 1761 - )Nils ble født ca. 1755.1
Nils giftet seg med Synnøv Arntsdotter. De hadde iallfall ett barn.1
Han og Synnøv var brukere på Harnes, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Harnes.

Karen Olsdotter Gjervik1,2

K, #8949, ( - etter 1796)Hun var fadder ved dåpen til Lars Olssen Berg den 27. mars 1796 i Molde kirke.3


     Karen Olsdatter og Karen Olsdotter Gjervik kan ha vært samme person.


     Karen Olsdotter Gjervik og Kari Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. «Karen Olsd: Gjerwigen» (Hjelvika?).
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 9 a.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 8 b.

Aslak Olsson på Tjelle1,2,3

M, #8950, (ca. 1634 - ca. 1699)
Far*Ola Tjelle4 ( - f 1657)
Mor*Marit Tjelle5,4 ( - e 1666)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Det ble holdt skifte etter kona 6. april 1676.10 
BarnAslak ble født ca. 1634.5 I manntallet av 1664 står Aslak Olsson hos Marit i Nerigarden, Tjelle, Nesset.5,6,4
Aslak giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker i Nerigarden i 1665. Året etter drev han fremdeles sammen med mora, men i 1668 og 69 sammen med en Jon (trolig Jon Aslaksson, s.d.). Skyld: 1 våg 20 merker. I 1682 brukte Aslak 2 pund 8 merker, hvorav han eide 1 pund 12 merker med bygselrett (resten drev Aslak Jonsson, s.d.). Sønnen Didrik fikk skjøte i 1700.7,6,8,3,9,10,4
Aslak giftet seg med Else Didriksdotter.10
Han var debitor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 2 ort.11
Aslak Olsson på Tjelle stevnet Bergsvein Andersson på Trollmyra til høsttinget i 1693. I et barselgilde hos Aslak Jonsson på Tjelle hadde Bergsvein uttalt seg ærekrenkende om kona til Aslak Olsson.4
Aslak Olsson på Tjelle, Anders Bergsveinsson på Trollmyra og Knut Knutsson på Rød solgte 1 våg odel med bygselrett på Hestad, Nesset, den 5. desember 1695 til Villum Robertsson Tou. Vitner: Niels Hanssen Cimber, Simen Karstensson og Ørjar Trondsson. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Eresfjord tinglag 21. januar året etter.1

Aslak døde ca. 1699.10 Det ble holdt skifte etter ham den 13. november 1699.10

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 3. [S1694] Trondheim stiftamtstueregnskap 1669 (#27): litra W, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709330361
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 312.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/119/
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 369, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191195
 7. [S1835] Trondheim stiftamtstueregnskap 1665 (#13): litra Z, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting, Fuldegaarder, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090708330745
 8. [S1828] Trondheim stiftamtstueregnskap 1668 (#24): litra E E, Romsdal leilendingsskatt. ErridtzFiordtz Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090709320518
 9. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Erritzfiords Otting, Tielde. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370184
 10. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95

Aret Eriksson Romdalvik1,2

M, #8951, (1766 - )
Far*Erik Eriksson i Romdalvika2 (c 1732 - 1813)
Mor*Kristi Aretsdotter i Romdalvika (c 1744 - 1797)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnAret ble født i 1766 i Romdalvika, Veøy.2 Han ble døpt den 19. mai 1766 i Vestnes kyrkje. Faddere: Aret Olsson på Nerås o.a.2
Aret giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Molde iallfall fra 1787 til 1788.1,3
Annet navn: Aret Eriksson på Molde, nevnt 1787.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fannbostadgjerdet den 16. desember 1787.4
Det ble holdt skifteregistrering av boet hans den 21. april 1788. Han var arrestert for tyveri.5 Det ble holdt skifteauksjon den 26. april 1788. Blant kjøperne var Nils hesteskjærer.6 Aret Eriksson ble i mai 1788 dømt til kakstryking og 6 års tvangsarbeid på Kristiansten festning, Trondheim, for tyveri. Han bad om at dommen ble anket til lagtinget.7

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 441 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 80 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 445 a.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Erik Aretssen1,2

M, #8952, (8. september 1787 - 18. desember 1787)
Far*Aret Eriksson Romdalvik1,2 (1766 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megErik ble født den 8. september 1787 i Molde.1 Erik ble døpt den 16. september 1787.1

Erik døde den 18. desember 1787 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.

Erik Eriksson i Romdalvika1,2

M, #8953, (ca. 1732 - 19. juni 1813)
Far*Erik Eriksson i Romdalvika3 (c 1701 - 1764)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Guttormsdotter ( - e 1756)

Familie 2

Kristi Aretsdotter i Romdalvika (c 1744 - 1797)
De hadde fem barn.8 
Barn

Familie 3

De hadde ikke barn.8 Erik ble født ca. 1732 i Romdalvika, Veøy.4,1 Han ble konfirmert den 1. november 1750 i Veøy kirke.5
Erik fikk barn med Kari Guttormsdotter i 1751.6 Erik Eriksson i Romdalvika ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. I 1765 ble han dimittert som soldat og overført til landvernet.4 I manntallet av 1762 står Erik Eriksson hos Erik Eriksson i Romdalvika.3
Erik giftet seg i 1764 med Kristi Aretsdotter på Nerås.7,8
Han og Kristi bodde i Romdalvika i 1766.2,7
Han var fadder ved dåpen til Jørn Knutsson den 30. november 1766 i Veøy kirke.9
Erik Eriksson på Staurset og Kristi var selveiere på Staurset, Veøy, fra 1781 til 1792, da sønnen Erik overtok.8
Erik giftet seg i 1800 med en uregistrert person.8
Annet navn: Erik Eriksson på Staurset, nevnt 1813.10

Erik døde den 19. juni 1813 på Staurset, som kårmann.10 Han ble jordfestet den 23. juni 1813 på Veøy kirkegård.10

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 23. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 427. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/82/
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700695
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 526, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660469
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 141.
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 170.
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660498
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: s. 179 b, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670375

Kristi Aretsdotter i Romdalvika1

K, #8954, (ca. 1744 - 1797)
Far*Aret Olsson på Nerås1 (c 1711 - 1788)
Mor*Brit Olsdotter på Nerås1 (c 1700 - 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Eriksson i Romdalvika (c 1732 - 1813)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Kristi Aretsdotter på Nerås.2,1
Kristi ble født ca. 1744 på Nerås, Vestnes.1
Kristi giftet seg i 1764 med Erik Eriksson i Romdalvika.1,2
Hun og Erik bodde i Romdalvika, Veøy, i 1766.3,1
Annet navn: Kristi Aretsdotter på Staurset.2 Kristi Aretsdotter på Staurset og Erik var selveiere på Staurset, Veøy, fra 1781 til 1792, da sønnen Erik overtok.2

Kristi døde i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 141.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 170.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.

Brit Olsdotter på Nerås1

K, #8955, (ca. 1700 - 1770)
Far*Ola Knutsson i Fiksdalen2 (c 1658 - c 1709)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen3,1 (c 1676 - 1728)

Familie

Aret Olsson på Nerås (c 1711 - 1788)
De hadde åtte barn.4 
BarnBrit ble født ca. 1700 i Fiksdalen, Vestnes.4,2
Annet navn: Brit Olsdotter i Fiksdalen, nevnt 1726.5,3
Hun var fadder ved dåpen til Per Knutsson på Svinabøen den 4. november 1726.5
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen den 5. november 1728: 2 daler 22 skilling. Hun fordret også 14 daler.6
Hun var myndling av Erik Gunnarsson i Fiksdalen i 1728.3

Brit giftet seg i 1731 med Aret Olsson på Nerås.4
Hun var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 1 daler 1 ort 8 skilling.7


Brit døde i 1770 på Nerås, Vestnes.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 79.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 141.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308

Ingebrigt Jonsson på Røsshol1

M, #8956, (ca. 1719 - 1799)
Far*Jon Ingebrigtsson på Svinøya2 ( - 1764)
Mor*Mali Knutsdotter på Svinøya2 ( - e 1764)

Familie

Siri Eriksdotter på Røsshol (c 1721 - 1801)
De hadde fem barn.1,3 
BarnAnnet navn: Ingebrigt Jonsson på Svinøya.2
Ingebrigt ble født ca. 1719.2
Ingebrigt giftet seg med Siri Eriksdotter på Røsshol.1
Han og Siri var brukere på Røsshol, Vågøy, fra 1746. De drev fremdeles bruket i 1762.2,1

Ingebrigt døde i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, nr. 638.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 279 b.

Per Hanssen1,2

M, #8957, ( - 1787)

Familie 1

Mektilde Sørensdatter ( - f 1786)
Ett barn levde i 1786.3 
Barn

Familie 2

BarnPer giftet seg ca. 1763 med Mektilde Sørensdatter.3,4,5
Han og Mektilde bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler.4,1 Per Hanssen skyldte 20 daler på hustomten sin til John Ord i 1771.6 Per Hanssen var murmester i Molde i 1771. Han deltok i byggingen av arresthuset på Bergsgjerdet i Bolsøy, som stod ferdig i 1780.6,7
Han ble kalt Per murmester, nevnt mellom 1783 og 1787.8,9 Han hadde plass i 14. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1782 til 1783. Leie: 4 skilling.8

Per døde i 1787 i Molde. I november ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med den lille klokken.9

     Navnet hans ble skrevet Peder Hansen i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1767. Kirke Bakken, mnr. 86. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud-paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212091
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212020
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 7. [S1198] «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år 1»: s. 113. http://books.google.no/books?id=UQsuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA113#v=onepage&q&f=false
 8. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, mannssiden, nr. 14.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1787–88. Uvisse inntekter, 1787, november.
 10. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1]: Peder Hanssens Børn.
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.

Hans Perssen1

M, #8958, (1786 - 21. april 1787)
Far-?*Per Hanssen ( - 1787); trolig1Hans ble født i 1786.1

Hans døde den 21. april 1787 i Molde, ¾ år gammel.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.

Ivar Persson Tøndergård1,2,3

M, #8959, (ca. 1743 - 1807)
Far*Per Ivarsson på Tøndergård ( - c 1747)
Mor*Mari Persdotter på Tøndergård4 ( - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ågot Olsdatter i Krubba (c 1750 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Ivar Persson Tøndergårds signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ivar ble født ca. 1743 på Tøndergård, Bolsøy.1,5 Han ble konfirmert den 20. september 1761 i Molde kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Mari Persdotter på Tøndergård den 8. mars 1762.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.7

Ivar giftet seg med Ågot Olsdatter i Krubba.5
Han og Ågot bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, fra 1776 til 1778. (Forrige beboer var Anne Ivarsdotter, s.d.) Neste beboer var Ellev Berg (s.d.).8,9
Ivar Persson Tøndergård kjøpte huset (som tidligere var eid og bebodd av Jens Knutssen) på mnr. 121, Krubba, Molde, den 15. juni 1784 av Abraham Skjellerup. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 11. januar 1790. Grunnen tilhørte selgeren.2 Ivar Persson var daglønner i 1789.3
Han og Ågot var husfolk på mnr. 121 i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue.10
Han og Ågot var husfolk på mnr. 121 i 1801, sammen med Anne Ivarsdatter.5
Annet navn: Ivar Persson i Krubba, nevnt 1807.11

Ivar døde i 1807 i Molde.11 Han ble jordfestet den 8. mai 1807.11

     Navnet hans ble skrevet Iver Persen i 1768.12

     Navnet hans ble skrevet Iver Tøndergaarden fra 1778 til 1789.13,8

     Han signerte som Iver Pedersen Tøndergaard i desember 1789 (ifølge avskrift).2

     Han kan ha vært far til Maren Ivarsdatter i Krubba.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 360.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 101. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/283/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 121. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002404
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 103. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064087
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 109. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 122. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 8. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 122. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 14. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 15. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.

Per Ivarssen1

M, #8960, (ca. 1786 - 3. juli 1787)
Far*Ivar Persson Tøndergård1 (c 1743 - 1807)
Mor*Ågot Olsdatter i Krubba (c 1750 - 1807)
5-menning 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1786 i Molde.1

Per døde den 3. juli 1787 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.

Ola Larsson Stiving1,2,3

M, #8961, (ca. 1731 - 11. juli 1787)

Familie

Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1731.4 Hans hjemsted var kanskje Stivingen, Marlo, Skjåk. Han var gruvearbeider i 1759.1
Ola giftet seg den 24. juni 1759 i Dovre kyrkje med Ragnhild Hansdotter.1
Han og Ragnhild bodde i Folldal i 1763. Han arbeidet ved Folldal gruver.2
Annet navn: Ola Larsson på Setnesøygarden, nevnt fra 1773 til 1774.5,6
Han og Ragnhild var husfolk på Setnesøygarden, Reitan, Grytten, iallfall fra 1773 til 1774. I nødsåret 1773 kjøpte han 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet.5,7,6
Annet navn: Ola Larsson Setnes, nevnt 1774.7
Han ble kalt Ola murmester, nevnt fra 1780 til 1787.8,9,10
Han og Ragnhild bodde på mnr. 145, Molde, fra 1780. Han kjøpte huset Håken Ørbekk (s.d.) fraflyttet. Ragnhild bodde der som enke i 1789 og hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Olsson Myrbostad den 2. august 1783.13
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 4 skilling for feiing.14


Ola døde den 11. juli 1787 i Molde. Det ble betalt 3 ort 16 skilling til kirken for begravelsen.4,9

     Navnet hans ble skrevet Ole Larsøn Stiving i 1763.2

     Ola var trolig slektning av Marta Stiving (eller hun kan ha tjent hos dem).

     Han kan ha vært far til Anne Olsdotter Setnes.

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-224
 2. [S1152] Gudbrandsdal ekstraskatt 1762–66: 1763, Lesja, manntall. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/45390/303/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1010, nr. 11. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/220/
 4. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 49, nr. 433. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#49
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-80
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 96. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#97
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, endringer. Mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: dokumenter, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1780, endringer, mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064082
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/

Per Jonssen på Reknesrøysan1,2

M, #8962, (ca. 1747 - 22. november 1787)

Familie

Malena Davidsdatter på Reknes (c 1755 - 1819)
De hadde ett barn.1 
BarnPer ble født ca. 1747.3
Per giftet seg med Malena Davidsdatter.1
Han og Malena bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1787. Det var et lite, enetasjes hus av tømmer, med skorstein og torvtak, taksert til 30 daler.1,2

Per døde den 22. november 1787 i Molde.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. april 1788.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsen Rechnes-Røysene i 1788.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064034
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.

Malena Davidsdatter på Reknes1,2,3,4

K, #8963, (ca. 1755 - 8. februar 1819)
Far*David Davidssen (c 1735 - e 1775)

Familie 1

Per Jonssen på Reknesrøysan (c 1747 - 1787)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

Ola Olssen på Reknes (1765 - 1834)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Malena Davidsdatters signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Malena ble født ca. 1755.5,6 Hun ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy, men hun sognet til byen.5
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.7

Malena giftet seg med Per Jonssen.8
Hun og Per bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1787. Det var et lite, enetasjes hus av tømmer, med skorstein og torvtak, taksert til 30 daler.8,9
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1788.8

Hun var huskone på mnr. 7 i 1789. Hun hadde etter skriftlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.2,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Hansson den 24. juli 1789: 16 skilling.10

Malena giftet seg i 1790 i Molde kirke med Ola Olssen på Haugan. I juli ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.6,11,12
Hun og Ola bodde på mnr. 7 i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler. Han pantsatte det til overformynderiet i Romsdal 25. mars 1808 mot et lån på 25 daler. Ola signerte obligasjonen med ført penn.6,13,14,15

Malena døde den 8. februar 1819 i Molde, av forkjølelse eller feber.4,3 Hun ble gravlagt den 15. februar 1819.4,3

     Navnet hennes ble skrevet Mallene Davidsdatter Reknæs i 1819.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 1. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/89/
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 9. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 183, 1819, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630322
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 185, 1819, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620529
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 1771. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 7.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064034
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a–74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1790–91, inntekter, juli.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 b, Rechnes, forsikringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 14. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 4, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660292
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 590. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610299

Gjertrud Jonsdotter på Røsshol1

K, #8964, ( - etter 1709)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Olsson på Røsshol (c 1617 - c 1709)
Fem barn levde i 1709.1 
BarnGjertrud giftet seg med Ingebrigt Olsson.1
Hun og Ingebrigt var brukere på Røsshol, Vågøy, i 1701. Ola Ingebrigtsson bodde også der. De hadde to mannlige tjenestefolk.2

Gjertrud døde etter 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Bonde Syversson på Bottem1

M, #8965, (ca. 1653 - 1727)
6. tippoldefar til meg

Familie

BarnBonde ble født ca. 1653 på Bottem, Lesja.1

Bonde døde i 1727 på Bottem.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.

Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1,2

K, #8966, (1724 - 1. juni 1789)
Far*Tjøstolv Andersson på Fannbostad3,4,5 ( - c 1753)

Familie 1

Per Ivarsson på Eikrem ( - c 1752)
De hadde tre barn.1,16 
Barn

Familie 2

Knut Arnesson på Eikrem (c 1723 - 1789)
BarnAnnet navn: Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fannbostad.3,4
Ingebjørg ble født i 1724 på Fannbostad, Bolsøy.3,6 Ingebjørg ble døpt den 23. mai 1724 i Veøy kirke. Faddere: Eli Ivarsdotter på Eikrem, Marte Eikrem, Anne Årø, Sjurd Ellingsson på Årø og Ola Børresson i Leirgrovvik.3
Ingebjørg giftet seg med Per Ivarsson på Eikrem.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1753 med Knut Arnesson, som hadde tjent på gården.6,7,4,5 Jngeborg Kiøstelsdatter var arving ved skiftet etter Tjøstolv Andersson på Fannbostad den 22. mars 1754.4
Ingbor Eikrem var fadder ved dåpen til Lars Larsson på Berg den 18. oktober 1761.2

Hun og Knut bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1762 sammen med Eli Persdotter. De eide og drev et bruk, hvor en husmann eller innerst ved navn Tore også holdt til. Knut og Ingebjørg bodde fremdeles på Eikrem i 1782.8,9,10
Ingbor Eichrem var fadder ved dåpen til Sivert Pederssen på Litlebostad den 29. januar 1775.11

Hun og Knut var husfolk på Geitnes, Bolsøy, i 1788.12,7,13
Annet navn: Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes, nevnt 1789.7,6

Ingebjørg døde den 1. juni 1789 på Geitnes.6 Hun ble jordfestet den 21. juni 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Knut den 12. november 1789. Arvinger: Arne Knutsson på Eikrem, Anders Knutsson, Anne Knutsdotter Rekdal, Marta Persdotter og Eli Persdotter på Kringstad. Det ble holdt skifteauksjon 25. november. Bruttoformue: 362 daler 21 skilling. Nettoarv: 78 daler 1 ort 16 skilling. Skiftet ble sluttet den 22. desember.14,15

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b, kvinner, 1789, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 13. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562.
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.

Ola Olssen på Reknes1,2,3,4,5

M, #8967, (17. mai 1765 - juni 1834)
Far*Ola Olssen6,4 ( - m. 1781 & 1789)
Mor*Maria Arnesdatter (o 1720 - 1798)

Familie

Malena Davidsdatter på Reknes (c 1755 - 1819)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født eller døpt den 17. mai 1765 i Molde.1,5 Han ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.7,8
Annet navn: Ola Olssen på Haugan, nevnt fra 1784 til 1790.9,10,5,11 Han ble innrullert som matros i Molde den 3. juni 1784. Han var middelmåtig av statur. Ola ble overført til ekstrarullen 14. februar 1789 grunnet navlebrokk. Han gjorde blant annet to reiser til Spania, og i 1803 ble det opplyst at han hadde fart i 15 år på Middelhavet og andre farvann. Ola var i koffardifart i 1815, og i årene 1819–22 gjorde han sju innenlandsreiser.10,12,13,1
Han reiste som mannskap i 1790 hos skipper Just Adolf Lahusen.10
Ola giftet seg i 1790 i Molde kirke med Malena Davidsdatter. I juli ble det betalt 1 daler for ringing med begge klokker til bryllupet.14,12,9
Han og Malena bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1801. I 1807 var huset taksert til 50 daler. Han pantsatte det til overformynderiet i Romsdal 25. mars 1808 mot et lån på 25 daler. Ola signerte obligasjonen med ført penn.14,15,16,17
Han reiste som mannskap den 11. august 1803 hos skipper Jan Lind Larssen med destinasjon i England.11
Han reiste som mannskap den 11. juni 1804 hos skipper Tønnes Anderssen Dal med destinasjon i Irland. Ola var båtsmann. Han hjemkom fra en reise med Dal 30. desember 1805.18,19,20,21 Ola Olssen på Reknes var fast los fra 26. juni 1804 til 1834.1,20,13
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men ble borte på sjøen. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobsson , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn). Vitner: Kristian Hanssen Eide og Sakarias Hansen Nerland. Dokumentet ble tinglyst 16. november.22,4

Ola Olssen på Reknes solgte tømret stue med kammer, kjøkken, spiskammer, gang og vedsval av stavleie på mnr. 7 den 3. desember 1825 til Per Ottarsson Leirgrovvik. Kjøpesum: 70 daler, hvorav halvparten ble utlånt fra selger til kjøper. Ola skulle få gratis opphold på loftet og fritt brennefang resten av livet. Skjøtet ble tinglyst 5. desember.2
Han ble kalt Ola ringar.23 Ola Olssen på Reknes var ringer og graver i 1834.3

Ola døde i juni 1834 i Bolsøy. Han forsvant den 4., og liket ble funnet den 18. samme måned «paa Fjeldet ¼ Miil nordenfor Molde». Ola hadde tatt livet av seg, visstnok ved drukning, og ble gravlagt i utkanten av kirkegården natt til 20. juni. Olaringarmyra og Olaringarhaugen ved åstedet fikk navn etter ham (ifølge «Stadnamn frå Kringstadsetra til Tussen» var han mistenkt for likplyndring, men det er en forveksling med etterfølgeren, Hans Vadbekk, s.d.).3,23,24,25

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Ræknæs i 1825.2

Kilder/noter

 1. [S1622] Molde sjøruller 1831–46: ekstrarulle 1831, utgave A, rulle. Rodenr. 2, litra N. https://media.digitalarkivet.no/ru20100923630099
 2. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610432
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: fol. 214, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620544
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 5. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: TT.
 6. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 50.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde, 1782.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1790–91, inntekter, juli.
 10. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: Nr. 3.
 11. [S1149] Molde ekstrarulle 1803: Nr. 2.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 13. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 60. https://books.google.no/books?id=VWYCAgAAQBAJ&lpg=PA3&hl=no&pg=PA60#v=onepage&q&f=false
 14. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 7.
 15. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 b, Rechnes, forsikringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 16. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 4, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660292
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 590. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610299
 18. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, G.
 19. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, SS.
 20. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 8].
 21. [S1469] Molde, 2. rode, sjørulle 1805: TT.
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 23. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 29.
 24. [S1687] «Stadnamn frå Kringstadsetra til Tussen»: s. 53. https://books.google.no/books?id=CWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA53#v=onepage&q&f=false
 25. [S1621] Moldes tre eldste kirker: s. 26.

Åmund Tostensson i Sørås1,2,3

M, #8968, (ca. 1706 - 19. november 1790)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås4,5 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås4 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Magrete Knutsdotter i Sørås ( - c 1740)
Ett barn levde i 1741.9,19 
Barn

Familie 2

Siri Nilsdotter i Sørås (c 1718 - c 1750)
To barn levde i 1750.11 

Familie 3

Eli Andersdotter i Sørås (c 1724 - 1763)
Fire barn levde i 1764.15,22 
Barn

Familie 4

Ett barn levde i 1791.18 Åmund ble født ca. 1706.1,2
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 11 daler 3 ort 14 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Tosten Sjurdsson i Sørås den 3. desember 1733: 8 daler 2 ort 10 skilling.5
Han var fadder ved dåpen til Tomas Persson i Sørås i mai 1737.3

Åmund trolovet seg den 26. oktober 1738 i Vestnes kyrkje med Magrete Knutsdotter (forrettet av Lars Lekanger). De var stesøsken. Forlovere: Per Nilsson i Sørås og Kristoffer Kristoffersson på Vestnes.7
Åmund giftet seg den 6. januar 1739 i Vestnes kyrkje med Magrete Knutsdotter i Sørås, viet av Erik Pedersson Lekanger.8,9
Åmund trolovet seg i januar 1741 med Siri Nilsdotter.10
Åmund giftet seg med Siri Nilsdotter.11
Han var verge ved skiftet etter Lasse Persson på Nesje den 5. desember 1742.12
Åmund Tostensson i Sørås var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.1,7
Han og Siri var brukere på bnr. 3, Sørås, Vestnes, i 1748.1,13
Åmund trolovet seg med Eli Andersdotter på Flate den 29. november 1750 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson på Vestnes og Nils Knutsson i Ås.14
Åmund giftet seg med Eli Andersdotter på Flate.15
Han var fadder ved dåpen til Knut Andersson på Flate den 6. januar 1752 i Vestnes kyrkje.16
Han var fadder ved dåpen til Knut Hansson på Bårsneset den 30. mai 1756 i Vestnes kyrkje.17
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter i Sørås den 18. juli 1764.15

Åmund giftet seg med en uregistrert person.18

Åmund døde den 19. november 1790 i Sørås, Vestnes, av alderdomssvakhet.2 Han ble jordfestet den 5. desember 1790 på Vestnes kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 142. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 375.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 189, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193, Fest: Epiphan: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 568 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650589
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 13. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 414, Domin: Exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660413
 18. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680081
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 370. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660391
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 479.
 22. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Guri Ivarsdotter på Sylte1

K, #8969, (ca. 1752 - )
Far*Ivar Persson på Sylte1 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte1 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megGuri ble født ca. 1752 på Sørsylte, Tresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 1 ort 6 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Marte på Eikrem1

K, #8970, ( - etter 1724)Hun bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1724.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Fannbostad den 23. mai 1724 i Veøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 48.

Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy1

K, #8971, ( - ca. 1742)
Far*Tjøstolv Andersson på Fannbostad2 ( - c 1753)

Familie

Knut Ivarsson på Bolsøy ( - c 1742)
Ett barn levde i 1742.1,5 
BarnAnnet navn: Anne Tjøstolvsdotter på Fannbostad.2
Anne giftet seg med Knut Ivarsson.1
Hun og Knut bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1740.3

Anne døde ca. 1742 på Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne og Knut den 21. november 1742. Kreditorer: Ottar Eriksson på Årø, Ivar Knutsson på Eikrem, Tjøstolv Andersson på Fannbostad, Aslak Olsson på Litlebostad, Hans Holst og Anne Bolsøy o.a. Arvinger: Eli Knutsdotter. Boet var registrert 27. juli. Formue: 73 daler 2 ort 4 skilling. Blant gjelden var 5 daler i åbot på den halvparten av bygningene som var i bruk. Gjeld og omkostninger: 33–0–22. Arv: 40–1–6, som gikk til dattera.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 25. mai, Bulsøness.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766

Anne Persdotter på Helland1,2,3

K, #8972, ( - før 1767)

Familie 1

Hun var enke i 1752.1 

Familie 2

Kristoffer Knutsson på Helland ( - c 1773)Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Anne trolovet seg med Kristoffer Knutsson Kormeset den 4. april 1752 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Hun var husmannsenke. Forlovere: Kristoffer Persson på Helland og Anders Eriksson på Vestnes.1
Anne giftet seg den 15. juni 1752 i Veøy kirke med Kristoffer Knutsson Kormeset.2,3
Hun og Kristoffer var husfolk på Øvre Helland, Vestnes, i 1762.3

Anne døde før 1767.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 353, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660385
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 356, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660387
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 481. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041095
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 38, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660502

Arne Knutsson på Eikrem1,2

M, #8973, (ca. 1754 - )
Far*Knut Arnesson på Eikrem1 (c 1723 - 1789)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1 (1724 - 1789)Arne ble født ca. 1754 på Eikrem, Bolsøy.2
Arne Knudsen Eichrem ble kalt som vitne på tinget i Molde den 3. august 1780, men han var bortreist og ikke å finne.3

Arne giftet seg trolig med en uregistrert person. Han ble nevnt som gift i 1789, men kaltes ugift i 1801.1,2
Han bodde på Eikrem i 1789.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes den 12. november 1789.4,5
Han hadde Knut Ellingssen og Anne Ivarsdotter i tjeneste i 1801.2

Han var bruker på Eikrem i 1801. Ivar Kristensson bodde også der. Ivar var sønn av tjenestejenta.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Eicrem.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 343 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/346/
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 5. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.

Anders Knutsson Eikrem1,2

M, #8974, (ca. 1761 - )
Far*Knut Arnesson på Eikrem3 (c 1723 - 1789)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem3 (1724 - 1789)

Familie

Maren Persdotter Løkke (c 1751 - )Anders ble født ca. 1761 på Eikrem, Bolsøy.4 Han var gjestgiver i Eidsvåg, Nesset, fra 1789. Han kjøpte gjestgiveriet for 400 daler.5,6,3,1
Anders giftet seg den 27. oktober 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Maren Persdotter Løkke (forlovere: Hans Peter Schnitler o.a.)1,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes den 12. november 1789.7,8

Anders Knutsson kjøpte 3 våger 1 pund i Sjøgarden, Eidsvåg, Nesset, den 29. juni 1790 av Hans Peter Schnitler. Kjøpesum: 240 daler. I 1800 solgte Anders bruket med gjestgiveriet videre for 899 daler.6,9 Marta Persdotter på Eikrem inngikk fletføringskontrakt med Anders Knutsson og Lasse Matsson på Kringstad den 20. november 1790.8
Anders Knutsson kjøpte i Hagen, Nesset, den 19. oktober 1796. Kjøpesum: 299 daler.2
Anders Knutsson solgte i Hagen den 29. juni 1797 til Aslak Eriksson på Husby. Kjøpesum: 399 daler.2
Han og Maren bodde på mnr. 105, Innlandet, Kristiansund, i 1801, sammen med ei datter og ei tjenestejente.4,10 Anders Knutsson var innenlandshandler i Kristiansund i 1801. Han var fremdeles kjøpmann der i 1806.4,11
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 5 daler 1 ort 6 skilling.12
Han var forlover for Knut Rekdal og Karen Smit Eide, som giftet seg i januar 1811 i Molde.13


     Navnet hans ble skrevet Anders Knutzon i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640229
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 4. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340609
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 354.
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 355.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 8. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 356.
 10. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 b, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340610
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237

Knut Rekdal1,2

M, #8975, (ca. 1748 - 9. juni 1787)
Far*Ola Knutsson Rekdal3,4 (c 1718 - 1781)
Mor*Marit Olsdotter3,4 (c 1717 - 1787)

Familie

Anne Knutsdotter Eikrem (c 1757 - 1837)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1748.1 Han bodde hos Ola Knutsson Rekdal og Marit Olsdotter på fhv. mnr. 194, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 og 1764.3,4,5,6
Han var fadder ved dåpen til David Eriksson i Skjerslia den 20. april 1772 i Bolsøy kirke.2,7
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jakob Ottosson Fris den 5. januar 1775.8
Han var fadder ved dåpen til Ola Endresson den 21. januar 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.9,10
Han var fadder ved dåpen til Jakobine Andrea Koll den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke.11,12

Knut giftet seg med Anne Knutsdotter Eikrem.13,14 Knut Rekdal var sersjant i 1784 og 1787.14,1

Knut døde den 9. juni 1787 på Fannrem, Orkdal, på reise til Trondheim.1
Boet etter Knut auksjonerte bort 1 pund med bygselrett uten landskyld (hele gården) i Hamna, Bolsøy, den 5. november 1787 til Sjurd Jakobsson på Litlebostad. Den ble kalt Ner-Mork. Kjøpesum: 153 daler. Skjøtet ble utstedt 1. juli året etter av kaptein Hans Mikael Klingenberg på Årø, og tinglyst i oktober.15

Kilder/noter

 1. [S1146] Orkdal mini. 1776–99: s. 526. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16188&idx_id=16188&uid=ny&idx_side=-256
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldnesset. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212028
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1.12.1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 194. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/168/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-127
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 780–787. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650394
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 a, gutter, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620594
 15. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 386 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660347

Marta Persdotter på Eikrem1,2

K, #8976, (ca. 1749 - )
Far*Per Ivarsson på Eikrem3,5 ( - c 1752)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem3,4 (1724 - 1789)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megMarta ble født ca. 1749 på Eikrem, Bolsøy.5,4
Hun var myndling av Kristoffer Justsson i Strandhagen i 1752.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Knutsson på Hellandsneset den 12. mars 1774: 1 daler 18 skilling.5
Marta Persdotter var blind i 1789.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes den 12. november 1789.6,1
Marta Persdotter på Eikrem inngikk fletføringskontrakt med Anders Knutsson og Lasse Matsson på Kringstad den 20. november 1790.1
Martha Pedersdatter (i sitt 54. år) var leieboer hos Lars Arnesson på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801. Hun var vanfør og ble underholdt av ham.7

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 a.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278

Kristoffer Justsson i Strandhagen1,2

M, #8977, (ca. 1703 - 1776)
Far*Just Kristoffersson i Strandhagen ( - e 1738)

Familie

Fire barn levde i 1776.1 
BarnKristoffer ble født ca. 1703.3,4
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.5,4
Annet navn: Kristoffer Justsson på Strande, nevnt fra 1737 til 1769.6,4,7
Han var fadder ved dåpen til Beret Hansdotter på Lønset den 27. januar 1737.7
Kristoffer Justsson på Strande var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.4
Han var bruker i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 pund 6 merker.2
Han var verge for Marta Persdotter på Eikrem i 1752.8
I manntallet av 1762 står Kristoffer som bruker i Strandhagen. Just Kristoffersson o.a. var også der.5
Han var forlover for Knut Jonsson på Strande og Ingeborg Persdotter på Sørnesje, som ble trolovet den 31. mars 1769 i Veøy kirke.6


Kristoffer døde i 1776 i Strandhagen.3 Han ble jordfestet den 6. oktober 1776 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,9 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 16. desember 1776. Arvinger: Just Kristoffersson, Magnhild Kristoffersdotter i Skjersåa og Kirsti Kristoffersdotter på Sigerset o.a.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 278 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/281/
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 5. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690215
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 62, 31. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660514
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 611 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/643/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660645

Per Persson på Eikrem1

M, #8978, (1752 - før 1774)
Far*Per Ivarsson på Eikrem1 ( - c 1752)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem1 (1724 - 1789)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1752 på Eikrem, Bolsøy, etter farens død.1,2
Han var myndling av Knut Arnesson på Eikrem i 1753.1


Per døde før 1774.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 85 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766

Sivert Andr. Eidssæter1

M, #8979, (1880 - )Sivert Andr. ble født i 1880 i Bolsøy.1 Han var veiarbeider i 1900.1 Han bodde hos Beret Maria Lassesdotter på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1900 som losjerende med eget kosthold.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Aarøsagen.

Olav Hatlen1,2,3

M, #8980, (17. juli 1893 - 30. november 1981)
Far*Ole Lassesson Hatlen4,3 (1847 - )
Mor*Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen4,3 (1851 - )Olav ble født den 17. juli 1893 i Hatlen, Bolsøy.4,1 Olav ble døpt den 3. september 1893.4 Han bodde hos Ole Lassesson Hatlen og Ingeborg Anna Eriksdotter i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900.5,3 Olav Hatlen var gårds- og husflidsarbeider i tjeneste hos Beret Maria Lassesdotter Aarø på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1910. Hun var hans farsøster, og han vokste opp der.6,7 Olav Hatlen eide på Årøsaga i 1950.2 Han var bestyrer ved Bolsøy Meieri i Molde ca. 1952.7,3,8

Olav døde den 30. november 1981.1 Han ble gravlagt den 8. desember 1981 på Øvre kirkegård, Molde.1
Olav Hatlens gravstein (foto fra Molde kirkegårder)


     Navnet hans ble skrevet Olaf Hatlen i 1910.6

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Olav Hatlen.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Bolsøy, gnr. 34, Aarø indre.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 34, bnr. 1, Sagen.
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 8. [S466] Molde kirkegårder: Olav Hatlen (foto).

Jens Andersson Aarø1,2,3

M, #8981, (13. august 1849 - )

Familie

Tørri Nilsdotter Aarø (1845 - )
De hadde iallfall fire barn.4 Jens ble født den 13. august 1849 i Bolsøy.3,1
Annet navn: Jens Andersson på Brensla.4,5
Jens giftet seg med Tørri Nilsdotter på Kjøpstad.1,4 Jens Andersson Aarø var daglønner i 1875. Han kaltes murer i 1900 og steinarbeider i 1910. Ifølge Bolsøyboka var han gråsteinsmurer.1,4,3,5
Han og Tørri var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1875. De hadde ei ku og seks sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 3/8 tønne havre og 1 tønne potet. I 1900 hadde plassen dyrket jord og dyr samt kjøkken- og frukthage.1,4
Han var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 14. april 1889 i Bolsøy kirke.6
Jens Andersson Aarø kjøpte på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy, den 18. november 1907 og bygde seg hus der.2,5
Han og Tørri var selveiere på Hammervoll i 1910. Tre av barna bodde hos dem. Jens solgte bruket til sønnen Anders i 1917.3,2

Kilder/noter

 1. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 2. Spesialliste 59. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050176
 2. [S363] Bolsøyboka II: s. 301. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=304
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 31, bnr. 9, Furulund.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Brændslen.
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 6. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.

Sivert Lassesson i Hatlen1,2

M, #8982, (ca. 1851 - )
Far*Lasse Lassesson i Hatlen2 (c 1816 - )
Mor*Ingeborg Eriksdotter i Hatlen2 (c 1820 - f 1889)Sivert ble født ca. 1851 i Hatlen, Bolsøy.2 Ved folketellingen av 1865 bodde Sivert Lassesson på bnr. 3, Hatlen, Bolsøy, hos Lasse Lassesson og Ingeborg Eriksdotter.2
Sivert giftet seg med en uregistrert person. Han var enkemann i 1889.1
Han bodde i Hatlen i 1889.1
Han var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 14. april 1889 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, lnr. 60, Hatlen.

Tørri Nilsdotter Aarø1,2

K, #8983, (10. juli 1845 - )

Familie

Jens Andersson Aarø (1849 - )
De hadde iallfall fire barn.4 Annet navn: Tørri Nilsdotter på Kjøpstad.3
Tørri ble født den 10. juli 1845 på Kjøpstad, Tresfjord.3,2 Tørri ble døpt den 7. september 1845 i Tresfjord kyrkje.3
Tørri giftet seg med Jens Andersson.2,4
Hun og Jens var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1875. De hadde ei ku og seks sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, 3/8 tønne havre og 1 tønne potet. I 1900 hadde plassen dyrket jord og dyr samt kjøkken- og frukthage.2,4
Hun var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 14. april 1889 i Bolsøy kirke.5

Annet navn: Tørri Nilsdotter på Brensla.4
Hun og Jens var selveiere på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy, i 1910. Tre av barna bodde hos dem. Jens solgte bruket til sønnen Anders i 1917.1,6

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Romsdal, Bolsø, gnr. 31, bnr. 9, Furulund.
 2. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 2. Spesialliste 59. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209050176
 3. [S611] Sylte mini. 1818–47: s. 155, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680245
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Brændslen.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 301. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=304

Sofie Knutsdotter på Årø1

K, #8984, ( - etter 1889)Hun bodde på Årø, Bolsøy, i 1889.1 Hun var ugift i 1889.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 14. april 1889 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.

Anders Olsson Tolaas1,2,3

M, #8985, (1816 - )

Familie

Kona døde i 1897.4 Anders ble født i 1816 på Tollåsen, Bolsøy.2,3 Anders ble døpt den 8. september 1816 i Bolsøy kirke.2
Anders giftet seg med en uregistrert person.4 Han var kirkesanger før 1888.5,3 Han var (folkeskole)lærer ca. 1888.6,3
Han hjemmedøpte Lars Ingvarsson Aarø den 30. desember 1888.5,7

Han bodde i Årøhagen, Eikrem, Bolsøy, i 1900. Han var pensjonist. Bruket hadde krøtter og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage. Tre tjenestejenter og dattera til ei av dem bodde også der.3

Kilder/noter

 1. Han gikk under navneformen A. O. Tolaas, nevnt 1900.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, gnr. 32, bnr. 7, Aarøhagen.
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 267, kvinner, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020258
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 6. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Bolsø, gnr. 32, Eikrem.
 7. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 23.

Ragnhild på Brensla1

K, #8986, ( - etter 1888)Hun bodde på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1888.1
Hun var fadder ved hjemmedåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 30. desember 1888.1,2

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 23.

Ole Lassesson Hatlen1,2,3

M, #8987, (1847 - )
Far*Lasse Lassesson i Hatlen4 (c 1816 - )
Mor*Ingeborg Eriksdotter i Hatlen (c 1820 - f 1889)

Familie

Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen (1851 - )
De hadde to gutter og åtte jenter.3 
BarnOle ble født i 1847 i Hatlen, Bolsøy.2,1
Ole giftet seg med Ingeborg Anna Eriksdotter på Kleive.2,3 Ole Lassesson Hatlen var fisker iallfall fra 1893 til 1900. Han var også sjømann og seilte med skuter fra Molde til Nordland.1,2,3
Han og Ingeborg Anna var husfolk i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900, sammen med Olav Olsson. Ole hadde bygd hus der i 1880-årene. Plassen hadde 2 mål jord, men ingen dyr. Høyet ble solgt. Ole ble ikke gammel, og barna måtte tidlig ut og greie seg selv, men Ingeborg Anna bodde der resten av livet.2,3

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.

Ingeborg Anna Eriksdotter Hatlen1,2

K, #8988, (1851 - )

Familie

Ole Lassesson Hatlen (1847 - )
De hadde to gutter og åtte jenter.3 
BarnAnnet navn: Ingeborg Anna Eriksdotter på Kleive.3
Ingeborg Anna ble født i 1851 i Bolsøy.1,2
Ingeborg Anna giftet seg med Ole Lassesson Hatlen.1,3
Hun og Ole var husfolk i Fjøra, Hatlen, Bolsøy, i 1900, sammen med Olav Olsson. Ole hadde bygd hus der i 1880-årene. Plassen hadde 2 mål jord, men ingen dyr. Høyet ble solgt. Ole ble ikke gammel, og barna måtte tidlig ut og greie seg selv, men Ingeborg Anna bodde der resten av livet.1,3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 43, bnr. 3, Hatlen (Fjæren).
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 42, nr. 13.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 479.

Fredrik Ludvig Pank1,2,3

M, #8989, (ca. 1769 - 1814)

Familie

Marta Eriksdotter Lien (1770 - 1814)
BarnFredrik Ludvig ble født ca. 1769.4,3
Fredrik Ludvig fikk barn med en uregistrert person ca. 1795. Det året ble han bøtelagt 12 daler for leiermål, men han kunne ikke betale.5 Fredrik Ludvig Pank oppholdt seg hos løytnant von Koss på Bergfall, Aure, i 1795.5,6 Fredrik Ludvig Pank var fargersvenn i 1795. Han kaltes farger i 1801 og virket til sin død.5,3,4
Han var innerst på Ner-Stokke, Stokke, Aure, i 1801.3
Han bevitnet at Gjertrud Karina Knutsdatter solgte stove med kakkelovn, kammer og loft (uten grunn) samt vedskjul og et lite fjøs på mnr. 166, Moldeneset, Molde, den 20. oktober 1804 til Anders Andersson Fangberg.7,8

Fredrik Ludvig giftet seg den 18. april 1805 i Molde kirke med Marta Eriksdotter Lien (forlovere: Hans Jonssen Bakke og Arnt Jenssen Slette). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for vielsen.1,9 Fredrik og Marta bodde på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde, i 1807. Våningshuset var taksert til 40 og sidebygningen til 20 daler.10
Han var fadder ved dåpen til Lars Olssen Sotåen den 27. mai 1810 i Molde kirke.11


Fredrik Ludvig døde i 1814 i Molde.4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Marta den 23. mai 1814. Arvinger: Morten Pank og Anne Marta Pank.2 Fredrik Ludvig Pank og Marta ble jordfestet den 28. mai 1814.4

     Navnet hans ble skrevet Friderich Ludvig Panch i 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 3. [S1435] Aure ft. 1801: fol. 751 a, Stokke, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340532
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 5. [S2160] Romsdal amtmannsbrev 1791–1810: 1791–95. 1795, 22. desember.
 6. [S2161] Gardtales i Aure: s. 173. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013050824001?page=176
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 548. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610277
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 549. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610277
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 33 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 153. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063036
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a.

Timann Olsson på Kringstad1

M, #8990, (1769 - )
Far*Ola Andersson på Kringstad2 (c 1720 - 1788)
Mor*Gjertrud Timannsdotter på Kringstad3 (c 1734 - 1817)Timann ble født i 1769 på Kringstad, Bolsøy.1 Timann ble døpt den 22. juli 1769.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde og Bulsøe, 1769.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.

Knut Olsson Asphol1,2,3

M, #8991, (ca. 1729 - før 1801)

Familie

Anne Salamonsdatter på Fuglset (c 1730 - 1817)
Knud Aspholens jentebarn ble jordfestet 23. oktober 1768 på Bolsøya kirkegård. De kan ha hatt fler barn.11,12 
BarnKnut ble født ca. 1729 i Aspholen, Bolsøy. Han var gårdmannssønn.1 Han ble innrullert som soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. I 1765 ble han overført til landvernet.1
Knut giftet seg med Anne Salamonsdatter.2,4 Knut Olsson Asphol og Anne stod til offentlig skriftemål den 22. mars 1760 i Bolsøy kirke. Ifølge ministerialboka var husmannsparet kommet i skade for å ligge i hjel spedbarnet sitt (kanskje en samtidig feiloppfatning av krybbedød). I tillegg til skriftemålet gav de 2 ort 16 skilling til bygdas fattige.2
Han og Anne var husfolk på fhv. mnr. 178, Fuglsetneset, Molde, i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.4,5,6
Han var debitor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 2 ort.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 2 ort 10 skilling, men boet var fallitt.8
Knut Olsson Asphol var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)3,5

Knut døde før 1801.9

     Navnet hans ble skrevet Knudt olsen Aspeholen i 1760.2

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700669
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-106
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 206.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 10. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072

Anne Salamonsdatter på Fuglset1,2,3

K, #8992, (ca. 1730 - 1817)

Familie

Knut Olsson Asphol (c 1729 - f 1801)
Knud Aspholens jentebarn ble jordfestet 23. oktober 1768 på Bolsøya kirkegård. De kan ha hatt fler barn.10,11 
BarnAnne ble født ca. 1730.3,2
Anne giftet seg med Knut Olsson Asphol.4,1 Anne Salamonsdatter og Knut stod til offentlig skriftemål den 22. mars 1760 i Bolsøy kirke. Ifølge ministerialboka var husmannsparet kommet i skade for å ligge i hjel spedbarnet sitt (kanskje en samtidig feiloppfatning av krybbedød). I tillegg til skriftemålet gav de 2 ort 16 skilling til bygdas fattige.4
Hun ble kalt Anne Asphol, nevnt 1763.5
Hun var fadder ved dåpen til Lars Tostensson på Fuglset den 23. mai 1763 i Bolsøy kirke.5,6

Hun og Knut var husfolk på fhv. mnr. 178, Fuglsetneset, Molde, i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.1,7,8
Anne var huskone med jord på Fuglset, Bolsøy, i 1801. Sønnene Salamon Knutssen, Anders Knutssen, Jens Knutssen og Johan Knutssen bodde også der da, men to av dem var borte til sjøs.3

Anne døde i 1817 på Fuglset.2 Hun ble jordfestet den 16. november 1817 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,9

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldgierdet.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630139
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-106
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1763, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 178. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 206.
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 b, 1817, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630133
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630039
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072

Salamon Knutssen på Fuglsetbøen1,2

M, #8993, (ca. 1757 - )
Far*Knut Olsson Asphol (c 1729 - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter på Fuglset3 (c 1730 - 1817)Salamon ble født ca. 1757.3
Han var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.2
Salamon Knutssen var daglønner i 1801.3 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.3
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 8. juni 1815: 12 daler 2 ort 16 skilling for utlegg og tidsspille ved begravelsen samt hefte ved boregistreringen o.a.4


     Navnet hans ble skrevet Salomon Knudsen Fugelsetbønen i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Knut Knutssen1

M, #8994, (1769 - )
Far*Knut Olsson Asphol1 (c 1729 - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter på Fuglset (c 1730 - 1817)Knut ble født i 1769 på Fuglsetneset, Molde.1 Knut ble døpt den 8. oktober 1769 i Bolsøy.1
Knud Knudsen [Fugelsetnesset?] var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.2
Knud Knudsen (i sitt 30. år) var i tjeneste hos Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1801.3,4

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.

Anders Knutssen Asphol1

M, #8995, (ca. 1766 - )
Far*Knut Olsson Asphol (c 1729 - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter på Fuglset2 (c 1730 - 1817)

Familie 1

Anne Jakobsdotter (1771 - 1820)
De hadde ikke barn.7 

Familie 2

Brita Arnesdotter i Borvik (1764 - )
De hadde ikke barn. Anders ble født ca. 1766 på Fuglsetneset, Molde.2 Han hadde kopper.3 Han var daglønner i 1801.2
Annet navn: Anders Knutssen på Fuglsetbøen, nevnt fra 1801 til 1802.4,2,5,6 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.2
Anders giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke med Anne Jakobsdotter på Årø (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Lars Tostensson på Fuglset). Den 10. november var det betalt 1 daler for vielsen.4,5
Han var forlover for Jon Olssen Moldegjerde og Anna Maria Persdatter Lind, som giftet seg den 18. juli 1802 i Molde.6

Han og Anne var husfolk på Fuglset.7
Annet navn: Anders Knutssen på Fuglsetneset, nevnt 1824.3
Anders giftet seg den 7. juni 1824 i Bolsøy kirke med Brita Arnesdotter i Borvik (forlovere: Ola Fuglset og Håken Arnesson på Franssetet).3
Han og Brita bodde på Fuglset.8
Anders Fugelset var forlover for Jon Hallvorsson på Haugan og Inger Margrete Andersdotter Berg, som giftet seg den 31. mai 1829 i Molde kirke.9

Kilder/noter

 1. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 455 a, saksnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420457
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 372, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640434
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 6.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 82.
 8. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 287.
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630366

Jens Knutssen1

M, #8996, (ca. 1773 - )
Far*Knut Olsson Asphol (c 1729 - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter på Fuglset1 (c 1730 - 1817)Jens ble født ca. 1773 på Fuglsetneset, Molde.1 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801, men var borte til sjøs.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.

Johan Knutssen1

M, #8997, (ca. 1775 - )
Far*Knut Olsson Asphol (c 1729 - f 1801)
Mor*Anne Salamonsdatter på Fuglset1 (c 1730 - 1817)Johan ble født ca. 1775 på Fuglsetneset, Molde.1 Han bodde hos Anne Salamonsdatter på Fuglset, Bolsøy, i 1801, men var borte til sjøs.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fugelset.

Ingebrigt Knutsson Skalle1,2,3

M, #8998, (1738 - 1804)
Far*Knut Eriksson på Skalle4 (c 1703 - )
Mor*Brit Eriksdotter på Fremstedalen
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter ( - f 1801)
De hadde iallfall to barn.5,15 
BarnAnnet navn: Ingebrigt Knutsson på Fremstedalen.4
Ingebrigt ble født i 1738 på Fremstedalen, Tresfjord.4,5 Ingebrigt ble døpt i september 1738 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Ingebjørg Ellingsdotter på Fremstedalen o.a.4 Ingebrigt Knutsson Skalle var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760 i en sak mellom Hans Holst og Per Eriksson Vestnes.3
Ingebrigt trolovet seg den 9. juli 1761 i Bolsøy med Anne Persdotter. Det ble opplyst at Ingebrigt «skal have plads hos Cancel:Raad Holst» (Hans Holst), antakelig i betydningen husmannsplass på Moldegård.2
Ingebrigt giftet seg den 27. juli 1761 med Anne Persdotter.2,6 Ingebrigt Knutsson Skalle ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars, og kom tilbake 21. juli året etter. Ingebrigt var fremdeles soldat i 1765.5,7
Han bodde i Molde i 1763.7
Han og Anne bodde på fhv. mnr. 4 (1789), Reknesrøysan, Molde, i 1764. I 1767 var det lille huset deres vurdert til 10 daler. De flyttet i 1772, og huset ble stående øde. I 1775 var det nedråtnet av elde.6,8,9,10
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 7 daler 12 skilling.11
Ingebrigt Knutsson var arbeider i 1801.12 Han losjerte hos Nils Nilssen og Ane Olsdatter på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.12,13

Ingebrigt døde i 1804 i Molde. Den 17. februar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,14 Han ble jordfestet den 10. mars 1804.1

     Navnet hans ble skrevet Ingbrecht Knudsen Schalle i 1761.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-47
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a, saksnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 60. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700670
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Rechnes Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/79/
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang august. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/50/
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 6.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 202 b, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/206/
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, endringer. Avgang, mnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064191
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.
 15. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.

Knut Ingebrigtssen Skalle1,2

M, #8999, (1769 - )
Far*Ingebrigt Knutsson Skalle3 (1738 - 1804)
Mor*Anne Persdotter ( - f 1801)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1769 i Molde.3 Knut ble døpt den 20. august 1769.3
Knud Ingebrigtsen Brandin var fadder ved dåpen til Marit Eriksdotter den 29. juli 1798 i Molde kirke.4
Knut Ingebrigtssen tjente hos Nikolai Peter Møller i 1798.5
Han var fadder ved dåpen til Johanne Maria Tørrisdatter den 28. oktober 1798 i Molde kirke.5

Knut fikk barn med Marit Olsdatter på Moldegjerdet i 1798 i Molde.6
Han var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.2
Knut Ingebrigtssen var i tjeneste hos Jens Worm Møller og Lovise Augusta Baade på mnr. 151, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Knut tjente hos dem allerede i 1799.7,6 Knut Ingebrigtssen Skalle ble innrullert som sjøvant i 1. rode, Molde, den 25. juni 1804.1 Han var sjømann og fisker i Kristiansund i 1804.1
Han reiste som mannskap den 21. februar 1806 med destinasjon i Trondheim. Jektefører: Bertel Ivarssen Oppsal. De seilte fra Kristiansund. Hjemkomst: 14. mars. Dette gjentok seg 14. april–4. mai og 21. mai–9. juni.1
Han reiste som mannskap den 13. juni 1806 med destinasjon i Bergen. Jektefører: Bertel Ivarssen Oppsal. Hjemkomst: 21. august.1

Kilder/noter

 1. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, V. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000008
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 151. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002547

Per Perssen1

M, #9000, (1769 - før 1786)
Far*Per Hanssen2,1 ( - 1787)
Mor*Mektilde Sørensdatter ( - f 1786)Per ble døpt den 21. september 1769 i Molde.1

Per døde før 1786.3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1769.
 2. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1]: Peder Hanssens Børn.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871