Per Hannibalsson i Fiksdalen1

M, #701, (ca. 1717 - 1792)
Far*Hannibal Nilsson på Ellingsetra (c 1679 - 1757)
Mor*Beret Hansdotter på Ellingsetra (c 1674 - 1745)
5. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen (1721 - 1797)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Per Hannibalsson på Ellingsetra.
Per ble født ca. 1717 på Ellingsetra, Vestnes.2
Per giftet seg i 1747 med Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen.3
Han og Ingebjørg var brukere i Hansgarden, Fiksdalen, Vestnes, fra 1747 til 1787. Han fikk bygselseddel 6. april 1747.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ottar Eriksson og Marit Sjurdsdotter på Li den 28. mars 1788: 2 ort.4


Per døde i 1792 i Fiksdalen, Vestnes.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Hanibaldsen Fixdahl og Peder Hanibalsen Fixdahlen i 1788.5,1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 344 a, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 100. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=103
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 73.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 145.
 7. [S162] Midsund I: s. 39.

Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen1

K, #702, (1721 - 1797)
Far*Hans Jonsson i Fiksdalen1 (o 1683 - 1743)
Mor*Anne Andersdotter i Fiksdalen ( - c 1755)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Torfinn Bendiksson i Fiksdalen (c 1711 - 1747)

Familie 2

Per Hannibalsson i Fiksdalen (c 1717 - 1792)
De hadde sju barn.2 
BarnIngebjørg ble født i 1721 i Fiksdalen, Vestnes.1 Ingebjørg ble døpt den 27. februar 1721.1
Ingebjørg giftet seg i 1744 med Torfinn Bendiksson i Midsund.2
Hun og Torfinn var brukere i Hansgarden, Fiksdalen, Vestnes, fra 1744 til 1747.2
Ingebjørg giftet seg i 1747 med Per Hannibalsson på Ellingsetra.2
Hun og Per var brukere i Hansgarden fra 1747 til 1787. Han fikk bygselseddel 6. april 1747.2

Ingebjørg døde i 1797 i Fiksdalen.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4, 27. februar (†). https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660210
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 73.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 145.
 4. [S162] Midsund I: s. 39.

Trond Knutsson i Rakvåg1,2,3,4

M, #703, (ca. 1722 - 12. januar 1797)
Far*Knut Eriksson i Rakvåg5,4 ( - c 1747)
Mor*Kari Rasmusdotter i Rakvåg1,6,4 ( - 1763)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Olsdotter i Rakvåg (c 1724 - 1794)
De hadde ti barn.9 
BarnTrond ble født ca. 1722.4
Trond giftet seg med Anne Olsdotter på Rørset.7,8
Han og Anne var brukere på bnr. 1, Rakvåg, Aukra, fra ca. 1748. Sønnen Erik overtok bygselen i 1783.8,1,9
Han var verge for Erik Knutsson i Rakvåg i 1748.6
Han var verge for Ola Olsson i Rakvåg i 1776.2
Han var verge for Brit Olsdotter i Rakvåg i 1783.3


Trond døde den 12. januar 1797.10

     Navnet hans ble skrevet Tron Rachvogen i 1783.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang oktober. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/514/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 4. [S876] Midsund III: s. 610.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 495 b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 8. [S876] Midsund III: s. 611.
 9. [S876] Midsund III: s. 612.
 10. [S876] Midsund III: s. 728.

Anne Olsdotter i Rakvåg1,2

K, #704, (ca. 1724 - 1794)
Far*Ola Marteinsson på Rørset3,4 (c 1685 - c 1751)
Mor*Brit Persdotter på Rørset3,4 ( - c 1726)
5. tippoldemor til meg

Familie

Trond Knutsson i Rakvåg (c 1722 - 1797)
De hadde ti barn.8 
BarnAnnet navn: Anne Olsdotter på Rørset.3,4
Anne ble født ca. 1724 på Rørset, Aukra.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Gauset den 2. juni 1742.5

Anne giftet seg med Trond Knutsson i Rakvåg.1,6
Hun og Trond var brukere på bnr. 1, Rakvåg, Aukra, fra ca. 1748. Sønnen Erik overtok bygselen i 1783.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 6 daler 2 ort 20 skilling.9,10
Som svak (skrøpelig) ble hun betjent av presten hjemme i huset i Rakvåg, Aukra, den 27. mai 1794.11

Anne døde i 1794 i Rakvåg.2,6 Hun ble gravlagt den 12. august 1794.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 95, 12. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650591
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 4. [S876] Midsund III: s. 728.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b–146 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/162/
 6. [S876] Midsund III: s. 611.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang oktober. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/514/
 8. [S876] Midsund III: s. 612.
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 10. [S876] Midsund III: s. 722.
 11. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 92, 27. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650590

Anders Andersson på Rød1,2

M, #705, (ca. 1692 - ca. 1773)
Far*Anders Gudmundsson på Rød3,4,5 (c 1636 - c 1713)
Mor*Siri Rød4 ( - e 1713)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Eli Kristoffersdotter på Rød ( - c 1741)
De hadde seks barn.9 
Barn

Familie 2

Marit Persdotter på Hole
Barn

Familie 3

Mali Endresdotter på Rød ( - m. 1762 & 1765)
De hadde fem barn.9 
Barn

Familie 4

Anne Hallsteinsdotter på Rød ( - e 1773)
De hadde to barn.9 Anders ble født ca. 1692.5
Anders Gudmundsson var bruker på bnr. 1, Rød, Aukra, i 1711. Han var da gift og hadde en Anders (trolig Anders Andersson) og ei Gjertrud hos seg (kanskje ei datter som døde før skiftet).3,5
Han var arving ved skiftet etter Anders Gudmundsson på Rød den 1. juli 1713. I skifteekstraktet står Engebrigt Røe, og barna kalles Engebrigtsøner, men det må være feilskrift. Barnas arv: 26 daler 1 ort 12 skilling. De minste bodde hjemme.4
Anders Andersson fikk bygselseddel på 2 våger på bnr. 1 den 8. juli 1713.5
Anders giftet seg med Eli Kristoffersdotter.5
Anders fikk barn med Marit Persdotter på Hole ca. 1722. Han ble stevnet til tinget 6. juli det året fordi han som gift mann hadde begått leiermål med Marit (som var ugift). Anders tilstod og ble fradømt sin boslodd, altså alt han eide unntatt jord.5
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 1 daler 3 ort 12 skilling.6
Han var verge for Knut Olsson på Eikrem iallfall fra 1740 til 1752.7,8

Anders giftet seg med Mali Endresdotter.5
Anders giftet seg med Anne Hallsteinsdotter.5

Anders døde ca. 1773 på Rød, Aukra.5 Det ble holdt skifte etter ham den 7. juli 1773. Boet var utilstrekkelig og inneholdt 1 ku, 1 kalv, 2 sildegarn, 3 torskegarn, en part i en kastenot, en part i en sildenot og 1½ tønne såkorn.5

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 13.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 69.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Røe.
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe-otting, 1. juli.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 25 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650041
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 74 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650674
 9. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.
 10. [S162] Midsund I: s. 170.

Eli Kristoffersdotter på Rød1,2

K, #706, ( - ca. 1741)
6. tippoldemor til meg

Familie

Anders Andersson på Rød (c 1692 - c 1773)
De hadde seks barn.4 
BarnEli giftet seg med Anders Andersson på Rød.3

Eli døde ca. 1741 på Rød, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mai 1742. Nettoarv: 59 daler 2 ort 16 skilling. I boet var blant annet nevnt 80 våger fisk, 4 sildegarn, 1 færing med seil og mast, 1 fjørnfar med seil og redskap, 1 framtau, 3 sildegarn, 2 torskegarn, 1 djupsnøre og 2 iler.3

     Eli Kristoffersdotter i Bjørnsund og Eli Kristoffersdotter på Rød kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 69.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 13.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 94.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.

Knut Eriksson i Rakvåg1,2,3

M, #707, ( - ca. 1747)
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Rasmusdotter i Rakvåg ( - 1763)
Seks barn levde i 1748.3 
BarnKnut giftet seg med Kari Rasmusdotter.3
Han og Kari var brukere på bnr. 1, Rakvåg, Aukra, fra 1721.4
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 1 daler 2 ort.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 12 skilling.6


Knut døde ca. 1747 i Rakvåg, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 21. mars 1748. Arv: 57 daler 2 ort 4 skilling.3,4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/582/
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 495 b.
 4. [S876] Midsund III: s. 609.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 7. [S876] Midsund III: s. 610.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.

Ola Marteinsson på Rørset1,2,3

M, #708, (ca. 1685 - ca. 1751)
Far*Martein Knutsson på Rørset4 (c 1652 - c 1709)
Mor*Brit Olsdotter på Rørset4 ( - e 1709)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Persdotter på Rørset ( - c 1726)
De hadde fire barn.4 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.2,7,4 
BarnOla ble født ca. 1685 på Rørset, Aukra.5,4 Han fikk bygselseddel på 2 pund Søri garda, Rørset, Aukra, den 20. april 1706. Han overtok etter foreldrene og stod som bruker fra 1709 til 52, men sønnen Martein tok over bygselen allerede i 1745.4
Ola giftet seg med Brit Persdotter.6,4
Han var verge ved skiftet etter Ingebrigt Hallvorsson på Rørset i 1718.3

Ola giftet seg med en uregistrert person.7,4
Han var verge for Gjøri Knutsdotter i 1745.1


Ola døde ca. 1751 på Rørset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 20. oktober 1751. Arvinger: Knut Olsson, Sofie Olsdotter og Brit Olsdotter. Enke eller myndige arvinger er ikke nevnt i skiftedesignasjonen.2

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 51) var Anne Olsdotter på Ræstad datter av Ola Marteinsson og Brit Persdotter på Rørset, men det er feil.8,9

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.
 3. [S876] Midsund III: s. 721.
 4. [S876] Midsund III: s. 728.
 5. [S376] Romsdal sogelag: Årsskrift 1961: del 2, s. 16.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 145 b.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 8. [S162] Midsund I: s. 51.
 9. [S620] WebDebatt: #43830, nr. 12. http://forum.arkivverket.no/topic/129298-43830-slekta-til-berit-madsdatter-julset-fca1769-paa-refshol-i-frcna/?p=1061785

Martein Knutsson på Rørset1

M, #709, (ca. 1652 - ca. 1709)
Far*Knut Marteinsson på Rørset1 (c 1604 - c 1678)
Mor*Randi Klemetsdotter på Rørset1 ( - e 1679)
7. tippoldefar til meg

Familie

Brit Olsdotter på Rørset ( - e 1709)
Fire barn levde i 1709.5 
BarnMartein ble født ca. 1652 på Rørset, Aukra.2
Han var bruker Søri garda, Rørset, Aukra, fra 1676 til 1706. Han overtok etter foreldrene. Sønnen Ola tok over bygselen i 1706 (men Martein stod fremdeles som bruker i 1707).1,3,4
Martein giftet seg med Brit Olsdotter.1,5 Martein Knutsson på Rørset var lagrettemann i 1695.1

Martein døde ca. 1709 på Rørset.5 Det ble holdt skifte etter ham den 12. august 1709. I boet var blant annet en hest, fem kyr, ei kvige, to kalver, tre sauer, to geiter, halvparten i en seksæring med seil, en liten færing, 2½ tønne havresåkorn, og en kopperkjele som veide 1 pund 6 merker. Arv: 41 daler 19 skilling.5,3
Ivar Rasmusson på Rød var kanskje gift med ei datter av Martein Knutsson på Rørset.6

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 727.
 2. [S876] Midsund III: s. 717.
 3. [S876] Midsund III: s. 728.
 4. [S376] Romsdal sogelag: Årsskrift 1961: del 2, s. 16.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 199 a.
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 20. oktober.

Brit Olsdotter på Rørset1,2

K, #710, ( - etter 1709)
7. tippoldemor til meg

Familie

Martein Knutsson på Rørset (c 1652 - c 1709)
Fire barn levde i 1709.2 
BarnBrit giftet seg med Martein Knutsson på Rørset.1,2

Brit døde etter 1709.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 727.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 199 a.
 3. [S876] Midsund III: s. 728.

Knut Marteinsson på Rørset1

M, #711, (ca. 1604 - ca. 1678)
Far*Martein Rørset1 ( - e 1646)
8. tippoldefar til meg

Familie

Randi Klemetsdotter på Rørset ( - e 1679)
De hadde fem barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1604 på Rørset, Aukra.1
Knut giftet seg med Randi Klemetsdotter.1
Han og Randi var brukere Søri garda, Rørset, Aukra, fra 1647 til 1675. De overtok etter hans far. Bruket var på 2 pund. Sønnen Martein tok over etter dem.1

Knut døde ca. 1678 på Rørset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 11. april 1679. De to ugifte døtrene fikk 18 daler hver i hjemmefølge. Arv: 57 daler 2 ort.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 727.

Kolbein Arnesson på Heggdal1

M, #712, (1764 - mars 1805)
Far*Arne Larsson på Opstad (c 1723 - 1785)
Mor*Mali Olsdotter på Opstad (c 1718 - 1799)
4. tippoldefar til megAnnet navn: Kolbein Arnesson på Opstad.2
Kolbein ble født i 1764 på Opstad, Aukra.2 Han eide og bodde på Nord-Heggdal, Aukra, fra 1788.3
Kolbein giftet seg i 1789 med Ales Kristoffersdotter på Heggdal.3,1

Kolbein døde i mars 1805 på Nord-Heggdal.2

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 2. [S162] Midsund I: s. 339.
 3. [S372] Knut Julnes, aneliste: s. 16.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.

Ales Kristoffersdotter på Heggdal

K, #713, (ca. 1762 - ca. 1813)
Far*Kristoffer Ingebrigtsson på Heggdal (1733 - 1808)
Mor*Kari Rasmusdotter på Heggdal (c 1736 - m. 1808 & 1815)
4. tippoldemor til megAles ble født ca. 1762.1
Ales giftet seg i 1789 med Kolbein Arnesson på Heggdal.2,3

Ales døde ca. 1813.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.
 2. [S372] Knut Julnes, aneliste: s. 16.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.

Arne Larsson på Opstad

M, #714, (ca. 1723 - 1785)
Far*Lars Arnesson på Opstad1 ( - e 1764)
Mor*Sigrid Arnesdotter på Opstad1 ( - e 1762)
5. tippoldefar til meg

Familie

Mali Olsdotter på Opstad (c 1718 - 1799)
De hadde tre barn.1 
BarnArne ble født ca. 1723 på Opstad, Aukra.1 Han var fritatt for militærtjeneste i 1740. Årsaken var at han hadde «skutt seg fordervet». Arne hadde lysebrunt, krøllete hår.1 Han fikk bygselseddel på 1 våg 18 merker på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra Jakob Lund den 3. januar 1742. Arnes sønn Lars overtok bygselen i 1778.2,1 Arne Larsson på Opstad var lagrettemann i 1744.2
Arne giftet seg med Mali Olsdotter på Hagset.1

Arne døde i 1785 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339.
 2. [S372] Knut Julnes, aneliste: s. 17.

Mali Olsdotter på Opstad1

K, #715, (ca. 1718 - 1799)
Far*Ola Kristensson på Hagset2,3 (c 1679 - c 1726)
Mor*Anne Kristoffersdotter på Hagset2,4 ( - c 1747)
5. tippoldemor til meg

Familie

Arne Larsson på Opstad (c 1723 - 1785)
De hadde tre barn.8 
BarnAnnet navn: Mali Olsdotter på Hagset.2,4,3
Mali ble født ca. 1718 på Hagset, Aukra.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Hagset den 13. september 1726: 5 daler 6 skilling.5,6
Hun var myndling av Jon Knutsson på Reiten i 1726.2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 3 daler 1 ort 10 skilling, samt 30 daler i hjemmefølge, utlagt i sølvskje (1 daler), kiste med lås (1 ort), kjele (9 daler) o.a.7

Mali giftet seg med Arne Larsson på Opstad.8

Mali døde i 1799 på Opstad, Aukra.1,9 Hun ble gravlagt den 8. april 1799.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 151. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16064&idx_id=16064&uid=ny&idx_side=-77
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S162] Midsund I: s. 273.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b–391 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 6. [S162] Midsund I: s. 272.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 8. [S162] Midsund I: s. 339.
 9. [S372] Knut Julnes, aneliste: s. 17.

Kristoffer Ingebrigtsson på Heggdal1

M, #716, (1733 - mars 1808)
Far*Ingebrigt Trondsson på Heggdal1 ( - c 1756)
Mor*Gjertrud Nilsdatter på Heggdal1 ( - c 1747)
5. tippoldefar til meg

Familie

Kari Rasmusdotter på Heggdal (c 1736 - m. 1808 & 1815)
BarnKristoffer ble født i 1733 på Nord-Heggdal, Aukra.1
Kristoffer giftet seg med Kari Rasmusdotter på Orta.1
Han og Kari var brukere på Nord-Heggdal.1
Annet navn: Kristoffer Ingebrigtsson på Nord-Heggdal, nevnt 1788.2
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Kristina Olsdotter på Jenset den 1. mai 1788 i Aukra kyrkje.2


Kristoffer døde i mars 1808 på Nord-Heggdal.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 245.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 25, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650555

Ingebrigt Trondsson på Heggdal1

M, #717, ( - ca. 1756)
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal2 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal2 ( - c 1761)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Nilsdatter på Heggdal ( - c 1747)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Brit Ellingsdotter på Heggdal ( - e 1757)
De hadde to barn.1 Annet navn: Ingebrigt Trondsson på Nord-Heggdal, nevnt 1732.3
Ingebrigt trolovet seg den 22. mai 1732 i Molde kirke med Gjertrud Nilsdatter.3
Ingebrigt giftet seg med Gjertrud Nilsdatter.1
Han var bruker Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1733. Han hadde bruket til sin død.1
Ingebrigt giftet seg med Brit Ellingsdotter.1

Ingebrigt døde ca. 1756 på Nord-Heggdal, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 7. mai 1757.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 245.
 2. [S162] Midsund I: s. 244.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127.

Gjertrud Nilsdatter på Heggdal

K, #718, ( - ca. 1747)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Trondsson på Heggdal ( - c 1756)
De hadde to barn.3 
BarnGiertrud Nilsd: var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 19. september 1723 i Molde kirke.1

Gjertrud trolovet seg den 22. mai 1732 i Molde kirke med Ingebrigt Trondsson på Nord-Heggdal.2
Gjertrud giftet seg med Ingebrigt Trondsson på Nord-Heggdal.3

Gjertrud døde ca. 1747 på Nord-Heggdal, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 39. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 3. [S162] Midsund I: s. 245.

Mari Jetmundsdotter på Helle1

K, #719, (1718 - 1780)
Far*Jetmund Larsson på Helland (c 1685? - 1750)
Mor*Kirsti Olsdotter på Helland ( - e 1718)
5. tippoldemor til meg

Familie

Elling Olsson på Helle (1718 - 1791)
BarnMari ble født i 1718 på Helland, Vatne.2
Annet navn: Mari Jetmundsdotter på Helland.2
Hun og Elling var brukere på Riset, Helle, Vatne, fra ca. 1743. De drev der til 1770.2
Mari giftet seg i 1743 med Elling Olsson på Helle. 7 barn.2 Mari Jetmundsdotter på Helle og Elling stod til offentlig skriftemål den 18. juli 1761 i Vatne kyrkje for vådedrap på dattera Anne.1

Mari døde i 1780 på Helle, Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 201 a.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 433.

Jetmund Larsson på Helland1

M, #720, (ca. 1685? - 1750)
Far-?*Lars Helland (c 1635 - c 1685); trolig
Mor-?*Gjertrud Knutsdotter på Helland (c 1647 - 1741); trolig
6. tippoldefar til meg

Familie

Kirsti Olsdotter på Helland ( - e 1718)
De hadde sju barn.3 
BarnJetmund ble født ca. 1685?2
Jetmund fikk barn med en uregistrert person i 1714 i Borgund på Sunnmøre.1
Jetmund giftet seg i 1717 med Kirsti Olsdotter på Ringstad.2
Han var bruker i Jetmundgarden, Helland, Vatne, fra 1717 til 1743.2

Jetmund døde i 1750.2

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 178.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 516.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 517.

Kirsti Olsdotter på Helland

K, #721, ( - etter 1718)
Far*Ola Sæbjørnsson på Ringstad (c 1651 - 1733)
Mor*Eli Villumsdotter på Ringstad (c 1655 - 1731)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jetmund Larsson på Helland (c 1685? - 1750)
De hadde sju barn.3 
BarnAnnet navn: Kirsti Olsdotter på Ringstad.
Kirsti giftet seg i 1717 med Jetmund Larsson på Helland.1

Kirsti døde etter 1718.2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 516.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 433.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 517.

Lars på Helland

M, #722, (ca. 1635 - ca. 1685)
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Helland (c 1647 - 1741)
De hadde trolig to barn.1 
BarnLars ble født ca. 1635.1
Han var bruker på bnr. 8, Helland, Vatne, fra 1665 til 1684.
Lars giftet seg med Gjertrud Knutsdotter på Skor.1

Lars døde ca. 1685 på Helland, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 528.

Gjertrud Knutsdotter på Helland

K, #723, (ca. 1647 - 1741)
Far*Knut Steffensson på Skor (c 1621 - 1710)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Lars Helland (c 1635 - c 1685)
De hadde trolig to barn.1 
Barn

Familie 2

Ingebrigt Olsson på Helland ( - c 1692)
De hadde ett barn.1 

Familie 3

Ola Nilsson på Helland (c 1667 - 1733)
De hadde fem barn.1 Annet navn: Gjertrud Knutsdotter på Skor.
Gjertrud ble født ca. 1647.1
Gjertrud giftet seg med Lars Helland.1
Gjertrud giftet seg med Ingebrigt Olsson.1
Hun og Ingebrigt var brukere på bnr. 8, Helland, Vatne, fra ca. 1686. Hun drev videre etter hans død.1
Gjertrud giftet seg med Ola Nilsson på Helland.1
Hun og Ola var brukere på bnr. 8 fra ca. 1693. De drev der til ca. 1717.1

Gjertrud døde i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 528.

Knut Steffensson på Skor

M, #724, (ca. 1621 - 1710)
Far*Steffen Knutsson på Skor1 ( - c 1647)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut ble født ca. 1621.2
Han bodde på bnr. 1, Skor, Vatne. Han var lagrettemann.

Knut døde i 1710.2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 561.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 562.

Steffen Knutsson på Skor1

M, #725, ( - ca. 1647)
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 
BarnAnnet navn: Steffen Knutsson på Os.1
Han var bruker på bnr. 1, Skor, Vatne, fra 1610.1

Steffen døde ca. 1647 på Skor, Vatne.1

     Steffen var kanskje svigersønn av Anders på Osgoten, nevnt i 1603. Steffen ble ca. 1610 nevnt sammen med Øystein på Osgoten.2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 561.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 749.

Ola Sæbjørnsson på Ringstad1

M, #726, (ca. 1651 - 1733)
7. tippoldefar til meg

Familie

Eli Villumsdotter på Ringstad (c 1655 - 1731)
De hadde tre barn.2 
BarnOla ble født ca. 1651.2
Han var bruker på bnr. 1, Ringstad, Vatne, fra ca. 1670. Han hadde bare halve bruket fra 1710 til han gav seg i 1715.
Ola giftet seg med Eli Villumsdotter på Slyngstad den eldre.2 Ola Sæbjørnsson på Ringstad var lagrettemann, nevnt fra 1681 til 1713. Han var skysskaffer.
Han var forlover for Ola Andersson på Blindheim og Eli Villumsdotter på Slyngstad, som ble trolovet den 11. juli 1700 i Vatne.1


Ola døde i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620157
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 477.

Eli Villumsdotter på Ringstad

K, #727, (ca. 1655 - 1731)
Far*Villum Didriksson på Slyngstad1 (c 1622 - 1703)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Sæbjørnsson på Ringstad (c 1651 - 1733)
De hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Eli Villumsdotter på Slyngstad den eldre.1
Eli ble født ca. 1655.2
Eli giftet seg med Ola Sæbjørnsson på Ringstad.2

Eli døde i 1731.2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 313.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 477.

Villum Didriksson på Slyngstad

M, #728, (ca. 1622 - 1703)
Far*Didrik Nilsson på Slyngstad ( - c 1656)
Mor*Ingebjørg Styrkårsdotter på Slyngstad ( - c 1667)
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde åtte barn.2 
BarnVillum ble født ca. 1622.1
Han var bruker i Myrane, Store Slyngstad, Vatne, fra omkr. 1658. Han hadde halve bruket livet ut.

Villum døde i 1703 på Store Slyngstad, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 312.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 313.

Didrik Nilsson på Slyngstad

M, #729, ( - ca. 1656)
Far*Nils Hård1 ( - c 1609)
Mor*Eline Didriksdotter på Slyngstad ( - c 1612)
9. tippoldefar til megHan var bruker i Myrane, Store Slyngstad, Vatne, fra ca. 1607. Han brukte 5½ mæle til 1656/57.
Didrik giftet seg med Ingebjørg Styrkårsdotter i Tennfjord.

Didrik døde ca. 1656.2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 310.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 311.

Ingebjørg Styrkårsdotter på Slyngstad

K, #730, ( - ca. 1667)
Far*Styrkår Einarsson i Tennfjord
9. tippoldemor til meg

Familie

Didrik Nilsson på Slyngstad ( - c 1656)
BarnAnnet navn: Ingebjørg Styrkårsdotter i Tennfjord.
Ingebjørg giftet seg med Didrik Nilsson på Slyngstad.

Ingebjørg døde ca. 1667.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 311.

Styrkår Einarsson i Tennfjord

M, #731
Far*Einar Åmundsson i Tennfjord1,2
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnStyrkår Einarsson i Tennfjord var lagrettemann i Vatne i 1598.3 Styrkår Einarsson i Tennfjord, Hannibal Jensson o.a. satte sine segl på et brev datert etter gudstjenesten den 23. april 1598 på Ulvestad, Vatne.3,4
Han var bruker på bnr. 1, Tennfjord, Vatne, i 1598. Han drev da sammen med faren. I årene 1607–09 drev Styrkår sammen med broren Åmund, og i 1628–32 med sin sønn Gunnar. Styrkår eide ikke bruket selv, men var med 55½ mæle den største jordeiende bonden i Vatne i 1626.1 Styrkår Einarsson i Tennfjord var lensmann i 1607.1,2

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 97.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 3. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 32. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/?do=findComment&comment=842358
 4. [S527] Diplom- og dokumentsamlingen (UBB): ubb-1598-04-23. http://marcus.uib.no/instance/charter/ubb-1598-04-23.html

Gunnar Styrkårsson i Tennfjord

M, #732, (ca. 1585 - ca. 1666)
Far*Styrkår Einarsson i Tennfjord
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnGunnar ble født ca. 1585.1
Han var bruker på bnr. 1, Tennfjord, Vatne, fra 1628. Han fikk da bygselen på halve farsbruket, og på hele bruket i 1632. Fra 1664 til sin død dyrket han og sønnen Ola 7 mæler hver. Han var lensmann.2 Han var kirkeverge. Han eide 2 våger 2 pund (med bygselrett) på Indre Sandnes, Veøy, i 1660. Jorden ble solgt ut av familien i 1669.3

Gunnar døde ca. 1666 i Tennfjord, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 97.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 99. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#100

Einar Gunnarsson på Langset1

M, #733, (ca. 1624 - 1696 eller 1697)
Far*Gunnar Styrkårsson i Tennfjord (c 1585 - c 1666)
7. tippoldefar til meg

Familie 2

Gjertrud Langset (o 1636 - )
De hadde kanskje to barn.4 Annet navn: Einar Gunnarsson i Tennfjord.
Einar ble født ca. 1624.2
Einar giftet seg med Gjertrud Rasmusdotter på Langset.3
Han var bruker på Haugen, Langset, Vatne, fra ca. 1656. Han drev der til ca. 1690. Einar Gunnarsson på Langset var kirkeverge i Vatne kyrkje.3
Einar giftet seg med Gjertrud.4
Han var debitor ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 1 daler 1 ort.5


Einar døde i 1696 eller 1697 på Langset, Vatne.6

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 2. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 362.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 485.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 6. [S377] Vatne bygdebok II: s. 485 & 486.

Nils Hård1

M, #734, ( - ca. 1609)
10. tippoldefar til megNils giftet seg med Eline Didriksdotter på Slyngstad.1
Han og Eline var brukere i Myrane, Store Slyngstad, Vatne. Nils må ha kommet til Slyngstad omkring 1580 eller før. Han brukte først hele Myrane – 10 mæler – men fra 1606 til sin død brukte han 5½ mæle. Etter at Nils var død, drev Eline en part av bruket.1

Nils døde ca. 1609 i Vatne.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jens Nilsson Gjellstein sønn av Nils Hård, men dette er nok ikke riktig.2,3

Eline Didriksdotter på Slyngstad1

K, #735, ( - ca. 1612)
10. tippoldemor til meg

Familie

Nils Hård ( - c 1609)
BarnEline giftet seg med Nils Hård.1
Hun og Nils var brukere i Myrane, Store Slyngstad, Vatne. Nils må ha kommet til Slyngstad omkring 1580 eller før. Han brukte først hele Myrane – 10 mæler – men fra 1606 til sin død brukte han 5½ mæle. Etter at Nils var død, drev Eline en part av bruket.1

Eline døde ca. 1612.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 310.

Anders Olsson på Tjelle1,2,3

M, #736, (ca. 1712 - 1779)
Far*Ola Lassesson på Tjelle4 (c 1661 - c 1743)
Mor*Marit Andersdotter på Tjelle4 ( - e 1744)

Familie

Gjertrud Andersdotter på Tjelle (c 1724 - 1786)
De hadde sju barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også dattera Ingeborg, men hun var barn av den andre Anders Olsson på Tjelle (s.d.).3,9 
BarnAnders ble født ca. 1712 på Tjelle, Nesset.5
Han var bruker på Slettreiten, Tjelle, Nesset, fra 1735. Skyld: 1 våg 20 merker, hvorav han eide 1 våg med bygselrett.4,6
Anders giftet seg ca. 1747 med Gjertrud Andersdotter på Tjelle. Han skulle stevnes til tinget 23. juni grunnet for tidlig samleie, men stevningen var ikke lovlig forkynt.2,3,8 Anders Olsson på Tjelle (eller navnebroren) var prestemedhjelper i Rød kyrkje, Nesset.9 I manntallet av 1762 står Anders og Gjertrud som selveiere på Slettreiten. Ola Andersson o.a. var også der. Etter dem overtok sønnen Anders.10,9
Anders Olsson solgte 1 våg på Slettreiten den 12. januar 1771 til Ola Andersson. Ola solgte videre til brukeren, broren Anders Andersson, som fikk skjøte 29. juni 1790 for 40 daler.11,9

Anders døde i 1779 på Tjelle.5 Han ble jordfestet den 12. desember 1779 på Rød kyrkjegard, Nesset.5 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juli 1780. Arvinger: Gjertrud Andersdotter på Tjelle og Ola Andersson på Rød o.a. I boet var kyr (Gyllenstjerne, Gullros, Dagros, Dyrei o.a.), kalver, geiter, sauer, 4 tønner såkorn, ¼ i Tjelle sag, kvern, færing, slipestein med ås, vevstol, kopperkjele på 2 pund, fire gryter, fire sølvskjeer, to sølvbegre, tørkebrye, bryggeså, to øltønner, to ankere, fire såer, fire halvtønner, fem tønner med lokk, tre kister med lås, o.a. Aktiva: 214 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 16–1–16. Arv: 197–3–10.12

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 538 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650559
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 505 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670510
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 305.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 143 b.
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 142.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 9. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 306.
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 142. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 11. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: T. Fol. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650408
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 505 b–506 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670510

Einar Åmundsson i Tennfjord1

M, #737
9. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde tre barn.3 
BarnEinar Åmundsson i Tennfjord var lagrettemann i 1591.2
Han var bruker i Tennfjord, Vatne, i 1591. Hans far, Åmund, skal også ha bodd i Tennfjord og vært velstående. I 1598 drev Einar gården sammen med sønnen Styrkår. Einar var tilsynelatende kårmann der i begynnelsen av 1600-tallet.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 96.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 97.

Tomas Åmundsson i Tennfjord1

M, #738, (ca. 1666 - 1709)
Far*Åmund Tomasson på Nakken2,3 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken2 ( - c 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde seks barn.1 
BarnTomas ble født ca. 1666 på Nedre Nakken, Vestnes.1
Annet navn: Tomas Åmundsson på Nakken, nevnt 1693.4 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 8 merker på bnr. 4, Øverås, Vestnes, fra Knut Knutsson på Kormeset den 3. september 1693. (Forrige bruker var enka etter Arne, s.d.) Seddelen ble tinglyst 18. oktober.4,5
Annet navn: Tomas Åmundsson på Øverås.5
Han var bruker på bnr. 1, Tennfjord, Vatne, fra ca. 1696. Etter hans død overtok enka og hennes nye mann.1

Tomas døde i 1709 i Tennfjord, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 98.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 252.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 89 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650556
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 86. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=89

Einar Larsson på Langset

M, #739, (ca. 1698 - 1749)
Far*Lars Einarsson på Langset (c 1658 - 1736)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter på Langset
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Gunnarsdotter på Langset (c 1699 - 1730)

Familie 2

Kirsti Kristensdotter på Langset (1712 - 1785)
BarnEinar ble født ca. 1698.1
Einar giftet seg i 1725 med Anne Gunnarsdotter på Myklebust.1
Han var bruker på Haugen, Langset, Vatne, fra ca. 1725. Den første tiden drev han trolig sammen med faren. Einar overlot i 1731 halve bygselen til broren Rasmus og fortsatte som bruker på sin del til 1749.
Einar giftet seg i 1734 med Kirsti Kristensdotter på Langset.1

Einar døde i 1749 på Langset, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Anne Gunnarsdotter på Langset

K, #740, (ca. 1699 - 1730)

Familie

Einar Larsson på Langset (c 1698 - 1749)Annet navn: Anne Gunnarsdotter på Myklebust.
Anne ble født ca. 1699.1
Anne giftet seg i 1725 med Einar Larsson på Langset.1

Anne døde i 1730 på Langset, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Kirsti Kristensdotter på Langset

K, #741, (1712 - 1785)
Far*Kristen Olsson på Langset (c 1663 - 1747)
Mor*Sigrid Matsdotter på Langset (c 1679 - 1753)
5. tippoldemor til meg

Familie

Einar Larsson på Langset (c 1698 - 1749)
BarnKirsti ble født i 1712 på Langset, Vatne.1
Kirsti giftet seg i 1734 med Einar Larsson på Langset.2

Kirsti døde i 1785 på Langset.2

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487 & 497.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Lars Einarsson på Langset1,2

M, #742, (ca. 1658 - 1736)
Far*Einar Gunnarsson på Langset3,4 (c 1624 - 1696 / 1697)
Mor*Gjertrud Rasmusdotter på Langset4
6. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Åmundsdotter på Langset
De hadde sju barn.7 
BarnLars ble født ca. 1658 på Langset, Vatne.3,4
Lars giftet seg med Gjertrud Åmundsdotter på Nakken.4,5
Han og Gjertrud var brukere på Haugen, Langset, Vatne, fra 1697. Han bygslet 3 mæler 2 merker, «som hans Fader fra døde». Lars var bygselmann frem til ca. 1725 og hadde trolig igjen en part av bruket til 1731.4 Lars Einarsson på Langset var lagrettemann. Han var vurderingsmann i Vatne i 1712.1
Han var forlover for Anders Pålsson på Eiskrem og Anne Pålsdotter på Vestre, som ble trolovet den 29. oktober 1713 i Vatne.2,6


Lars døde i 1736.4

Kilder/noter

 1. [S1159] Sunnmøre skifteprotokoll 1711–15: fol. 155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24547/159/
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 5 a.
 3. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 362.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.
 6. [S377] Vatne bygdebok II: s. 520.
 7. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Gjertrud Åmundsdotter på Langset1,2

K, #743
Far*Åmund Tomasson på Nakken2 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken ( - c 1709)
6. tippoldemor til meg

Familie

Lars Einarsson på Langset (c 1658 - 1736)
De hadde sju barn.5 
BarnAnnet navn: Gjertrud Åmundsdotter på Nakken.
Gjertrud giftet seg med Lars Einarsson på Langset.1,3
Hun og Lars var brukere på Haugen, Langset, Vatne, fra 1697. Han bygslet 3 mæler 2 merker, «som hans Fader fra døde». Lars var bygselmann frem til ca. 1725 og hadde trolig igjen en part av bruket til 1731.1
Hun (eller hennes barn) arvet ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 5 daler 3 ort 1 skilling, utlagt i 2–2–7 kontant, 4 sildetønner (0–1–16), 2 voksne sauer (à 0–1–8), 1 messingstake (0–1–0), 1 svart kjole (0–2–8), 1 bile (0–0–20), 5 hiter (0–2–2) og 1 tinnfat (0–1–12).4

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 487.

Gjertrud Rasmusdotter på Langset

K, #744
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Johannes Langset
De hadde to barn.1 

Familie 2

Einar Gunnarsson på Langset (c 1624 - 1696 / 1697)
BarnGjertrud giftet seg med Johannes.1
Hun og Johannes var brukere på Haugen, Langset, Vatne, fra ca. 1635. De drev til ca. 1653. Hun overtok bruket etter hans død.1
Gjertrud giftet seg med Einar Gunnarsson i Tennfjord.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 485.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.

Johannes på Langset

M, #745

Familie

Gjertrud Rasmusdotter på Langset
De hadde to barn.1 Johannes giftet seg med Gjertrud Rasmusdotter.1
Han og Gjertrud var brukere på Haugen, Langset, Vatne, fra ca. 1635. De drev til ca. 1653. Hun overtok bruket etter hans død.1

     Johannes på Langset var kanskje far eller svigerfar av Per Langset.2

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 485.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.

Per på Langset

M, #746
8. tippoldefar til megPer Langset giftet seg kanskje med Marte Steinarsdotter på Langset.
Han var bruker på bnr. 3, Langset, Vatne, fra ca. 1642.

     Johannes Langset var kanskje far eller svigerfar av Per på Langset.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.

Gjertrud Persdotter på Langset

K, #747
Far*Per Langset
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Rasmusson på Langset (c 1636 - m. 1690 & 1699)
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnGjertrud giftet seg med Ola Rasmusson.1
Hun og Ola var brukere på bnr. 3, Langset, Vatne, fra 1664. De drev bruket til ca. 1693.

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.

Åmund Tomasson på Nakken1

M, #748, (ca. 1634 - etter 1709)
Far*Tomas Åmundsson på Nakken (c 1589 - )
7. tippoldefar til megÅmund ble født ca. 1634 på Nedre Nakken, Vestnes.2
Åmund giftet seg med Kristi Hallasdotter på Frostad.1
Han og Kristi var brukere på bnr. 8, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1664 til 1704.1 Åmund Tomasson på Nakken var styrmann.
Annet navn: Åmund Tomasson på Nedre Nakken, nevnt 1687.3 Han var lagrettemann i Vestnes i 1687.3

Åmund døde etter 1709.1

     Navnet hans ble skrevet Aamund Nernachen i 1687.3

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 252.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 250.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630603
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.

Kristi Hallasdotter på Nakken

K, #749, ( - ca. 1709)
Far*Halla Knutsson på Frostad (c 1585 - )
7. tippoldemor til meg

Familie

Åmund Tomasson på Nakken (c 1634 - e 1709)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Kristi Hallasdotter på Frostad.
Ifølge Fiksdal sogn ble Kristi født ca. 1637, men årstallet mangler nok kildegrunnlag, og hun må ha vært yngre.1

Kristi giftet seg med Åmund Tomasson på Nakken.1
Hun og Åmund var brukere på bnr. 8, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1664 til 1704.1

Kristi døde ca. 1709 på Nedre Nakken, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 252.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630603
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.

Kristen Olsson på Langset

M, #750, (ca. 1663 - 1747)
Far*Ola Rasmusson på Langset1 (c 1636 - m. 1690 & 1699)
Mor*Gjertrud Persdotter på Langset
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Gjertrud Langset (o 1636 - )

Familie 2

Kirsti Steinarsdotter på Langset ( - c 1705)

Familie 3

Sigrid Matsdotter på Langset (c 1679 - 1753)
BarnKristen ble født ca. 1663.2
Han var bruker på bnr. 3, Langset, Vatne, fra ca. 1694. Han drev bruket til ca. 1740.3
Kristen hadde et forhold til Gjertrud Langset. De ble dømt for leiermål i 1696. Hun måtte bøte halve boet (som etter gjeld var 5 daler) i tillegg til kirkelig straff. Mannen Einar tok henne til nåde i rettens nærvær. Kristen skulle betale 12 daler. Navnet ble bare oppgitt som Kristen Olsson, men det er nok snakk om naboen på Langset.4
Kristen giftet seg i 1701 med Kirsti Steinarsdotter på Eik.5
Kristen giftet seg i 1706 med Sigrid Matsdotter på Nakken.3

Kristen døde i 1747 på Langset, Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 362.
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 38.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496 & 622.

Sigrid Matsdotter på Langset

K, #751, (ca. 1679 - 1753)
Far*Mats Eriksson på Nakken (c 1658 - c 1716)
Mor*Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken (o 1660 - )
6. tippoldemor til meg

Familie

Kristen Olsson på Langset (c 1663 - 1747)
BarnSigrid ble født ca. 1679 på Øvre Nakken, Vestnes.1
Annet navn: Sigrid Matsdotter på Nakken.
Sigrid giftet seg i 1706 med Kristen Olsson på Langset.1

Sigrid døde i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.

Mats Eriksson på Nakken1

M, #752, (ca. 1658 - ca. 1716)
Far*Erik Persson i Misfjorden2,1 (c 1620 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken (o 1660 - )
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Mats Eriksson i Misfjorden.2
Mats ble født ca. 1658.2,1 I manntallet av 1664 står Mats Eriksson hos Erik Persson i Misfjorden, Vestnes.2,3
Mats giftet seg med Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken.1
Han og Ingebjørg var brukere på Øvre Nakken, Vestnes, fra 1682. Hun overtok etter hans død.1,4
Annet navn: Mats Eriksson på Øvre Nakken, nevnt 1710.5 Mats Eriksson på Øvre Nakken var vurderingsmann i Vestnes i 1710.5

Mats døde ca. 1716.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 220.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 335.
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 217, Misfiord. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/117/
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 221.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630654
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 220 & 221.

Ingebjørg Hannibalsdotter på Nakken

K, #753, (omkr. 1660 - )
Far*Hannibal Jakobsson på Nakken (c 1621 - )
Mor*Agneta Persdotter på Nakken ( - c 1702)
7. tippoldemor til meg

Familie

Mats Eriksson på Nakken (c 1658 - c 1716)
De hadde seks barn.2 
BarnIngebjørg ble født omkr. 1660.1
Ingebjørg giftet seg med Mats Eriksson.2
Hun og Mats var brukere på Øvre Nakken, Vestnes, fra 1682. Hun overtok etter hans død.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Persdotter på Nakken den 18. april 1703.2

Hun var bruker på Øvre Nakken til 1724.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 219.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 220.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 221.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 220 & 221.

Ola Rasmusson på Langset1

M, #754, (ca. 1636 - mellom 1690 og 1699)
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Persdotter på Langset
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnOla ble født ca. 1636.2
Ola giftet seg med Gjertrud Persdotter på Langset.1
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 3, Langset, Vatne, fra 1664. De drev bruket til ca. 1693.

Ola døde mellom 1690 og 1699.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 496.
 2. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 362.

Agnes Myklebust

K, #755, (1914 - ca. 1935)
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megAgnes ble født i 1914.1 Hun vokste opp hos foreldrene til faren.

Agnes døde ca. 1935 på Vonheim, Koksvika, Tingvoll.1

Kilder/noter

 1. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Edel Myklebust

K, #756, (1914 - )
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megEdel ble født i 1914.1 Hun vokste opp hos mora på Averøya, Bremsnes.

Edel døde av tuberkulose.

Kilder/noter

 1. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Johanne Kanestrøm

K, #757

Lina Neerland

K, #758Hennes hjemsted var i Romsdal.1
Lina giftet seg med Mathias Andreas Mathiasson Myklebust.

Kilder/noter

 1. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Magnar Myklebust

M, #759
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Mor*Lina Neerland
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Einar Myklebust

M, #760
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Mor*Lina Neerland
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Liv Myklebust

K, #761
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Mor*Lina Neerland
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Ellen Marie Myklebust

K, #762
Far*Mathias Andreas Mathiasson Myklebust (1884 - )
Mor*Lina Neerland
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megEllen Marie døde som spedbarn.

Nikoline Josefine Pedersdotter Nordheim1

K, #763, (1896 - )

Familie

Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
BarnNikoline Josefine ble født i 1896 på Nordheim, Skomsøya, Brattvær.1,2
Nikoline Josefine fikk barn med Ole Edvard Myklebust.

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Edø, gnr. 40 og 41, bnr. 1 og 1, Nordheim.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Nora Konstanse Myklebust

K, #764, (9. juli 1920 - 8. august 1974)
Far*Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
Mor*Nikoline Josefine Pedersdotter Nordheim (1896 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Oskar Martin Mortensen (1912 - 1973)Nora Konstanse ble født den 9. juli 1920.1,2
Nora Konstanse giftet seg i 1941 med Oskar Martin Mortensen.2 Hennes navn som gift var Mortensen.1

Nora Konstanse døde den 8. august 1974.1 Hun ble gravlagt den 14. august 1974 på Råket gravplass, Smøla.1
Nora Konstanse Mortensens gravstein (foto: Magne Bastian Lervik, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3283763.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Hansine Lovise Karlsdotter1

K, #765, (1899 - )Hansine Lovise ble født i 1899 i Nord-Frøya.2
Hansine Lovise giftet seg i 1926 med Ole Edvard Myklebust.1,2
Hun og Ole Edvard bodde på Titran, Frøya, i 1926.1
Hun og Ole Edvard bodde på Vorpa, Ersneset, Brattvær.

Kilder/noter

 1. [S1382] Hallaren klok. 1910–38: s. 70, kvinner, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050408010887
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Mary Emelie Myklebust1

K, #766
Far*Ole Edvard Myklebust1 (1885 - 1963)
Mor*Hansine Lovise Karlsdotter1 (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1382] Hallaren klok. 1910–38: s. 70, kvinner, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050408010887

Hjørdis Oddlaug Myklebust

K, #767
Far*Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
Mor*Hansine Lovise Karlsdotter (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Ragnar Myklebust

M, #768
Far*Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
Mor*Hansine Lovise Karlsdotter (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Ellen Marie Myklebust

K, #769
Far*Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
Mor*Hansine Lovise Karlsdotter (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Mathias Andreas Myklebust

M, #770
Far*Ole Edvard Myklebust (1885 - 1963)
Mor*Hansine Lovise Karlsdotter (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Anne Johanna Pedersdotter Grønvik1

K, #771, (1891 - )Anne Johanna ble født i 1891 i Leirvik, Hyllestad.2,1
Anne Johanna giftet seg i 1913 i Kristiansund kirke med Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust.1,2
Hun og Rasmus Martinus bodde på Rokstad, Edøy, i 1923.1

Kilder/noter

 1. [S571] Edøy klok. 1909–31: s. 46.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Ellen Marie Myklebust

K, #772, (1913 - )
Far*Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust (1888 - )
Mor*Anne Johanna Pedersdotter Grønvik (1891 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megEllen Marie ble født i 1913.1
Ellen Marie giftet seg med Iver Paulsson Roksvåg.

Kilder/noter

 1. [S570] Smøla bygdebok I: s. 233 & 306.

Ragnhild Martha Myklebust

K, #773, (26. mars 1915 - 17. august 1996)
Far*Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust (1888 - )
Mor*Anne Johanna Pedersdotter Grønvik (1891 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henning Hottran (1910 - 1996)Ragnhild Martha ble født den 26. mars 1915.1,2,3
Ragnhild Martha giftet seg med Henning Hottran. Hennes navn som gift var Ragnhild Hottran.1,2

Ragnhild døde den 17. august 1996 i Oslo.1,2 Hun ble gravlagt den 27. august 1996 på Vestre gravlund, Oslo, i samme grav som mannen.2

Kilder/noter

 1. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001: Ragnhild Hottran.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 675175.
 3. [S570] Smøla bygdebok I: s. 306.

Ragna Antonie Myklebust

K, #774, (1917 - ca. 1930)
Far*Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust (1888 - )
Mor*Anne Johanna Pedersdotter Grønvik (1891 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megRagna Antonie ble født i 1917.1

Ragna Antonie døde ca. 1930.1

Kilder/noter

 1. [S570] Smøla bygdebok I: s. 306.

Margot Myklebust

K, #775
Far*Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust (1888 - )
Mor*Anne Johanna Pedersdotter Grønvik (1891 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Peder Grønvik Myklebust1,2

M, #776
Far*Rasmus Martinus Mathiasson Myklebust1 (1888 - )
Mor*Anne Johanna Pedersdotter Grønvik1 (1891 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peggy Natalie Solvik
Barn

Kilder/noter

 1. [S571] Edøy klok. 1909–31: s. 46.
 2. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Edøy, Rokstad.

Karl Magnar Brunsvik1

M, #777, (1897 - )
Far*Knut Brunsvik1
Mor*Marit Olsdotter Kvernberg1 (1860 - )
7-menning 3 ganger forskjøvet til megKarl Magnar ble født i 1897 i Kristiansund.2,1
Karl Magnar giftet seg med Emma Marie Mathiasdotter Myklebust.1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Johannes Kristiansson Skomsøyvåg

M, #778, (1892 - 1955)

Familie

Martha Amalie Mathiasdotter Myklebust (1897 - 1970)
De hadde ett barn.3 
BarnJohannes ble født i 1892 i Skomsøyvågen, Brattvær.1
Johannes giftet seg den 29. oktober 1916 i Brattvær med Martha Amalie Mathiasdotter Myklebust.1 Johannes Kristiansson Skomsøyvåg var fisker og veiarbeider.

Johannes døde i 1955.2

Kilder/noter

 1. [S705] Brattvær klok. 1909–25: s. 119.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 86.
 3. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 85. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748078?page=88

Gudrun Margrete Skomsøyvåg1

K, #779, (17. november 1931 - 19. februar 2011)
Far*Johannes Kristiansson Skomsøyvåg (1892 - 1955)
Mor*Martha Amalie Mathiasdotter Myklebust (1897 - 1970)
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til megGudrun Margrete ble født den 17. november 1931.2,1
Gudrun Margrete giftet seg i 1950 med John Aune Ødegård. De bodde først i barndomshjemmet hans.3 Hennes navn som gift var Ødegård.2,1
Hun og John bodde på Solås, Øygarden, Smøla, fra 1977.3

Gudrun Margrete døde den 19. februar 2011.1 Hun ble gravlagt på Ødegård gamle gravplass, Smøla.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id d12122b7-248b-4313-b33b-f0cc2bd0380e.
 2. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: Gudrun Margrete Ødegård.
 3. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 85.

Birger Wærnes

M, #780Birger ble født i Trondheim.1
Birger giftet seg med Amanda Margrete Mathiasdotter Myklebust.

Kilder/noter

 1. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Reidun Wærnes

K, #781
Far*Birger Wærnes
Mor*Amanda Margrete Mathiasdotter Myklebust (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Ellen Wærnes

K, #782
Far*Birger Wærnes
Mor*Amanda Margrete Mathiasdotter Myklebust (1899 - )
Søskenbarn 2 ganger forskjøvet til meg

Oskar Martin Mortensen1

M, #783, (15. mai 1912 - 2. mars 1973)

Familie

Nora Konstanse Myklebust (1920 - 1974)Oskar Martin ble født den 15. mai 1912 på Råket, Brattvær.1,2
Oskar Martin giftet seg i 1941 med Nora Konstanse Myklebust.2

Oskar Martin døde den 2. mars 1973.1 Han ble gravlagt den 8. mars 1973 på Råket gravplass, Smøla.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3283758.
 2. [S1] Smøla bygdebok IV: s. 79.

Iver Paulsson Roksvåg

M, #784, (1912 - ca. 1970)Iver ble født i 1912.1
Iver giftet seg med Ellen Marie Myklebust.

Iver døde ca. 1970.1

Kilder/noter

 1. [S570] Smøla bygdebok I: s. 233.

Borgny Roksvåg

K, #785
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Astrid Rønnaug Roksvåg

K, #786
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Ingrid Evelyn Roksvåg

K, #787
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Asmund Kolbjørn Kylling (1933 - 2020)

Ragna Antonie Roksvåg

K, #788
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Andrew Zanger

Lilly Margret Roksvåg

K, #789
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Synnøve Roksvåg

K, #790
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kari Roksvåg

K, #791
Far*Iver Paulsson Roksvåg (1912 - c 1970)
Mor*Ellen Marie Myklebust (1913 - )
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Henning Hottran1,2

M, #792, (17. januar 1910 - 17. februar 1996)

Familie

Ragnhild Martha Myklebust (1915 - 1996)Henning ble født den 17. januar 1910 på Veiholmen, Edøy.1,2,3
Henning giftet seg med Ragnhild Martha Myklebust.

Henning døde den 17. februar 1996 i Oslo.1,2 Han ble gravlagt den 23. februar 1996 på Vestre gravlund, Oslo.2

Kilder/noter

 1. [S226] Dødsfall i Norge 1995–2001: Henning Hottran.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 675174.
 3. [S570] Smøla bygdebok I: s. 306.

Edvin Fiskerstrand

M, #793

Peggy Natalie Solvik

K, #794

Paul Normann Myklebust

M, #795, (1946 - 1966)
Far*Peder Grønvik Myklebust
Mor*Peggy Natalie Solvik
3-menning 1 gang forskjøvet til megPaul Normann ble født i 1946.1 Han var lærerskoleelev.

Paul Normann døde i 1966.1

Kilder/noter

 1. [S570] Smøla bygdebok I: s. 306.

Torvald Kalvik

M, #796, (11. november 1885 - )

Familie

Agnes Amundsdatter Værnes (1893 - 1928)
BarnTorvald ble født den 11. november 1885.1
Torvald var samboer med Agnes Amundsdatter Værnes.

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 161 & 162.

Ansgar Kalvik

M, #797, (28. februar 1914 - )
Far*Torvald Kalvik (1885 - )
Mor*Agnes Amundsdatter Værnes (1893 - 1928)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Anne Brevik (1911 - )Ansgar ble født den 28. februar 1914.1
Ansgar giftet seg den 20. november 1944 med Anne Brevik.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 161 & 162.

Peder Eide

M, #798, (22. august 1895 - 1971)Peder ble født den 22. august 1895.1
Peder giftet seg i 1921 med Agnes Amundsdatter Værnes.2

Peder døde i 1971.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 161 & 162.
 2. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 15.

Oddmund Martinus Eide

M, #799
Far*Peder Eide (1895 - 1971)
Mor*Agnes Amundsdatter Værnes (1893 - 1928)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Astor Eide

M, #800
Far*Peder Eide (1895 - 1971)
Mor*Agnes Amundsdatter Værnes (1893 - 1928)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg