Ola Eriksson på Kleive1,2,3

M, #6701, (ca. 1743 - )
Far*Erik Olsson på Kleive1 (c 1716 - 1791)Ola ble født ca. 1743.4
Han bodde på Kleive, Bolsøy, i 1792. Han drev et bruk der i 1801.1,4
Han var forlover for Jon Andersson på Holsbøgjerdet og Maren Persdotter Hjelset, som giftet seg den 19. juni 1796 i Kleive kirke, Bolsøy.2,5,6
Han var verge for Gjertrud Olsdotter på Kleive i 1798.7
Han var forlover for Per Andersson på Romold og Magnhild Marteinsdotter på Landre, som ble trolovet den 1. desember 1798 i Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680109
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b.
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 133 a, 1798, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630176
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 a, Kleve, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670292
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Anders Trondsson i Grovan1,2

M, #6702, (ca. 1751 - )

Familie 1

Ragnhild Knutsdotter i Grovan ( - c 1791)
Ingen barn levde i 1792.4 

Familie 2

Marta Persdotter i Grovan (c 1762 - )
De hadde iallfall fire barn.3 Anders ble født ca. 1751.3
Anders giftet seg med Ragnhild Knutsdotter.4
Han bodde i Grovan, Bolsøy, i 1792.4,1
Han var forlover for Jon Andersson på Holsbøgjerdet og Maren Persdotter Hjelset, som giftet seg den 19. juni 1796 i Kleive kirke, Bolsøy.5,6,7
Han var forlover for Erik Eriksson på Tollåsen og Anne Olsdotter på Franssetet, som ble trolovet den 19. juni 1796 i Kleive kirke.1,8

Anders giftet seg med Marta Persdotter på Ullaland.9,3
Han og Marta bodde i Grovan i 1798. De var brukere der i 1801 og hadde tre tjenestefolk.9,3
Han var forlover for Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet og Per Larsson på Ullaland, som giftet seg den 2. november 1800 i Kleive kirke.2,10,11

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630171
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Groven.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/96/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Halsbøe.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 354 a.
 10. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a.
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Ulleland.

Nils Tønder Brun1

M, #6703, (22. oktober 1747 - 27. februar 1810)Nils ble født den 22. oktober 1747.1 Han var kaptein og sjef i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 25. januar 1788 til 26. februar 1807.1
Han var fadder ved dåpen til Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes den 30. juni 1797.2
Han var fadder ved dåpen til Augustine Konradine Juliusdatter den 25. oktober 1799 i Molde.3


Nils døde ugift den 27. februar 1810 i Kristiansund.1

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 163.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Nils Leth1,2,3

M, #6704, (1762 - 8. april 1838)

Familie

Johanna Andrea Mühlenfort (1773 - 1830)
Ett barn levde i 1843.13 
BarnNils ble døpt den 21. august 1762 i Holmens kirke, København, Danmark.3 Han var kopist i 21 år i Rentekammeret.3 Han tok den akademiske graden examinatus juris.3 Han var tollkasserer i Molde fra 28. desember 1796 til 1815.3,2
Han var fadder ved dåpen til Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes den 30. juni 1797.4

Nils giftet seg med Johanna Andrea Mühlenfort.2,5 Nils Leth og Johanna Andrea losjerte på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801, sammen med Nicolai Georg Leth og Johan Vilhelm Leth, i huset til enka Else Fris (s.d.), hvor det også losjerte én annen husholdning (s.d.).2
Nils og Johanna Andrea hadde Barbro Nilsdotter, Mali Nilsdatter, Anne Sørensdatter og Margrete Andersdatter i tjeneste i 1801. Barbro var fremdeles hos dem i 1807.2,6,7
Han var fadder ved dåpen til Jensine Lovise Møller den 13. april 1809 i Molde kirke.8
Nils Leth var postmester i Molde fra 1817 til 1825.9
Han var forlover for Bastian Friis Dahl og Anne Katrine Dreier, som giftet seg den 4. april 1820 i Molde kirke.10,11
Nils Leth var byfogd i Molde fra 1822 til 1825.9,12

Nils døde den 8. april 1838.9,3

     Navnet hans ble skrevet Niels Leth fra 1801 til 1804.2,1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 3. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Leth, Nils.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 207, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620540
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 150.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 350 a, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660354
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 22 b, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630210
 9. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 274, nr. 5. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#289
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, 1820, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 11. [S1733] Bastian Dahl 1851–1895: s. 7. https://www.nb.no/items/74970f64d4af6787994d315ecb8a60ee?page=10
 12. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 53/4.7.1823, tillegg. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18230704_9_53_1#4
 13. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/9/

Justine Konradine von Røepstorff1,2

K, #6705, (ca. 1758 - )

Familie

August Friedrich von Brockdorff (c 1745 - 1802)Justine Konradine ble født ca. 1758.1
Justine Konradine giftet seg i Domkirken sogn, Trondheim, med August Friedrich von Brockdorff. Han var hos presten 10. desember 1784 og begjærte trolovelse. De hadde kongebrev av 24. september til vielse i privat hjem.1,2
August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff hadde Karen Fris Sivertssen i tjeneste iallfall fra 1794 til 1801.3,1

Hun ble kalt fru Brockdorff, nevnt fra 1797 til 1799.4,5,6
Hun var fadder ved dåpen til Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes den 30. juni 1797.4
Hun var fadder ved dåpen til Maren Margrete Dal den 28. november 1798.5
Hun var fadder ved dåpen til Augustine Konradine Juliusdatter den 25. oktober 1799 i Molde.6

Hun og August Friedrich bodde på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Knut Evart Lønset, Karen Fris Kristenssen og Augustine Konradine Juliusdatter. Lønset var underbetjent, Karen var «Til Fruens Opvartning», og Augustine Konradine var Karens datter. Et husmannspar (s.d.) og en gift matros (s.d.) bodde også på tomten.1
August Friedrich og Justine Konradine hadde Inger Jonsdotter i tjeneste i 1801.1
Justine Konradine hadde Anne Kristine i tjeneste som selskapspike i 1801.1
Justine Konradine hadde Massi Sivertssen i tjeneste som barnepike for søstera Karen, som var fruens oppvarterske i 1801.1


     Navnet hennes ble skrevet Conradina Justina von Roepstorff i 1784.2

     Augustine Konradine Juliusdatter var oppkalt etter August Friedrich von Brockdorff og Justine Konradine von Røepstorff.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechnes Røysen, No 11.
 2. [S1482] Trondheim, Domkirken mini. 1766–1877: fol. 323 b, 1784, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680081
 3. [S856] 2. trondhjemske infreg, skifteprotokoll 1790–1810: 25.6.1794.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630192
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.

Eufrosyne Meier1,2,3,4,5

K, #6706, (1751 - 6. april 1800)
Far*Abraham Meier6,2,4 (1720 - 1786)
Mor*Vilhelmine Dorotea Ågård6,4 (c 1725 - 1784)

Familie

Peter Omsen (1725 - 1802)
De hadde ikke barn.7 Eufrosyne ble døpt den 18. juli 1751 i Klæbu kirke.7 Hun bodde hos Abraham Meier og Vilhelmine Dorotea Ågård på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1764.6,8,9 Eufrosyne Meier ble konfirmert den 29. september 1765 i Molde kirke.3
Eufrosyne giftet seg den 4. februar 1773 med Peter Omsen.10,5,7
Hun og Peter bodde på mnr. 52, Hovedgata, Molde, fra 1773. Han kjøpte huset (forrige beboer var Ola Løkke, s.d.) Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 3 ort 12 skilling.11,8,12
Hun ble kalt Omsen, nevnt fra 1797 til 1800.13,14
Hun var fadder ved dåpen til Massi Katrine Sivertsdatter Sekkenes den 30. juni 1797.13


Eufrosyne døde den 6. april 1800 i Molde.7,5 Hun ble gravlagt den 12. april 1800. Samme dag ble det betalt 6 daler 1 ort til kirken for begravelsen.14,15

Kilder/noter

 1. Eller Eufrosyne Dorotea.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang januar. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/73/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630054
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 355 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660317
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 492. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=499
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180, mnr. 80. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=193
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 176 a.
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 12. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a.
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b.
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.

Lars Andersson på Hellebostad1,2,3

M, #6707, (ca. 1641 - før 1721)

Familie

De hadde fem barn. Kona levde i 1711.4,2 
BarnLars ble født ca. 1641.4
Lars giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker i Innigard, Hellebostad, Sunnylven, fra omkr. 1680.3 Han var lagrettemann i 1701.4
Han var bruker i Innigard i 1701. Anders Larsson og Fredrik Larsson bodde også der. Lars og kona drev fremdeles i 1711. En sønn (trolig Rasmus) og ei datter bodde hjemme. De hadde også en tjenestedreng og ei -jente.4,2

Lars døde før 1721.5
Rasmus Larsson på Hellebostad kjøpte 16½ mark (gammel arveodel) på Korsbrekke, Sunnylven, den 17. november 1721 av Endre Olsson på Storstein og Kristen Jakobsson på Stadheim. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Endre solgte med samtykke fra kona, Magrete Larsdotter. Halvparten var kjøpt fra hennes bror Anders Larsson på Lauvåsen, 4,1 mark kom fra Kristen (gift med hennes søster Brita) og like mye fra Magrete. Rasmus hadde selv arvet 8¼ mark etter faren, Lars Andersson, og kjøpt like mye av sin avdøde bror, Fredrik Larsson, før han ble utkommandert. Etter handelen eide kjøperen 1 pund 9 merker med bygselrett.6

Kilder/noter

 1. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650168
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Hellebostad. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172306
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 50.
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 51.
 5. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650167
 6. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 162 a–163 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650167
 7. [S1655] Sunnmøre pantebok 1707–24: fol. 162 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929650168

Per hos Jens Worm1

M, #6708, ( - etter 1797)Han tjente hos Jens Worm Møller i Molde i 1797.1
Han var fadder ved dåpen til Svein Kristofferssen ved Ledet den 6. august 1797 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.

Eli Persdotter i Lillevika1,2,3

K, #6709, (ca. 1747 - 6. mars 1831)
Far*Per Ivarsson på Eikrem5,6 ( - c 1752)
Mor*Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem4,5 (1724 - 1789)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Matsson i Lillevika (1763 - )Eli ble født ca. 1747.6,1
Hun var myndling av Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad i 1752.5
Eli Persdotter bodde hos Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Eikrem, Bolsøy, i 1762.7,8,9
Elen Eichren var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.10,11

Elen Eichrem var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.12,13
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Knutsson på Hellandsneset den 12. mars 1774: 1 daler 18 skilling.6
Hun var myndling av Per Sjurdsson på Årø i 1774.6

Annet navn: Eli Persdotter på Eikrem, nevnt 1787.14,5
Eli trolovet seg den 25. november 1787 i Molde med Lasse Matsson på Kringstad. Forlovere: Jon Hansson på Kringstad og Anders Jonsson på Kringstad.14
Eli giftet seg den 6. januar 1788 i Molde kirke med Lasse Matsson på Kringstad.14,4
Annet navn: Eli Persdotter på Kringstad, nevnt 1789.4
Hun og Lasse bodde på Kringstad, Bolsøy, iallfall fra 1789 til 1790.4,15
Hun var arving ved skiftet etter Knut Arnesson og Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Geitnes den 12. november 1789.16,15
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Jakobsson på Kringstad den 14. januar 1792 i Molde kirke.17,18
Hun var fadder ved dåpen til Svein Kristofferssen ved Ledet den 6. august 1797 i Molde kirke.3

Hun og Lasse bodde i Lillevika (bnr. 5), Bjørset, Bolsøy, i 1797.3
Hun og Lasse var husfolk i Lillevika i 1801. Plassen hadde jord.2

Eli døde den 6. mars 1831 i Lillevika, som huskone.1 Hun ble jordfestet den 4. april 1831.1

     Navnet hennes ble skrevet Elen Lille Wigen i 1797.3

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 197, 1831, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640345
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Bjørset.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 83 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall. Mnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 20.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 15. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 5 b.
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a–56 a.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b.
 18. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.

Else Katrine Munk1,2,3

K, #6710, (ca. 1737 - 6. februar 1813)

Familie

Bastian Fris (1733 - 1796)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.19 
BarnElse Katrine ble født ca. 1737.4
Else Katrine giftet seg med Bastian Fris.3,1 De bodde hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.2,5,6
Hun og Bastian bodde på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1764. Bygninger i 1767 (taksert i daler): våningshus (350), sidehus (50) og to sjøbrygger (100 hver). Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 2 ort. Hun fortsatte å bo der etter hans død.3,7,8,9
Else Katrine Fris hadde Magrete Henriksdotter i tjeneste iallfall fra 1797 til 1798.10,11

Hun bodde på mnr. 79 i 1797. To andre husholdninger losjerte hos henne i 1801, Nils Leths (s.d.) og Per Kristenssens (s.d.). Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (300), sidehus (30), sjøbod (90), ditto (80) og fjøs (30).1,4,12
Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anna Kirstina Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severina var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.13,14,11,15
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK

Anne Olsdatter ble forhørt den 1. desember 1798. Anna Kirstina Nagel hadde sent forrige kveld funnet mer tyvegods på et gjemmested i kjelleren sin, og skjønte at det måtte være hennes «nu ulykkelige» tjenestejente som stod bak. Anne Olsdatter tilstod med vemod at hun også hadde stjålet dette. Fra en ulåst kiste på sjøbodsloftet hos Anne Maria Persdatter tok hun rundt mikkelsmesse et par nye hjemlerretsputevar med sprang, et par brukte ditto uten sprang, et par nye hjemlerretslaken, et blårgarnslaken, en ny dreielserviett, to lerretsskjorter omsydd til serker, et nytt hjemlerretstørkle, hjemlerretshalskrage, et lite stykke blårutet hjemlerret, en gammel lerretshåndstrømpe og et lite stykke bolstervar, 2 skålpund lin, en ny tinnlysestake, og et lite brennevinsglass – til sammen verdt 8 daler 3 ort 12 skilling.
     «Arrestantinden» hadde også noen andre stjålne småting i et skrin. Videre tilstod hun at dagen før sitt siste tyveri hos Else Katrine Fris og dattera Severina (altså 28. november) listet Anne seg inn på et loft i madam Fris' hus og stjal et par nye hjemlerretslaken med isydde initialer ECF(?), et gammelt oppsprettet tamisforkle, seks natthølker (hvorav én var oppsprettet), et fint netteldukstørkle med kniplinger foran, ditto uten kniplinger, ca. 3 alen brede linkniplinger, og et par hvite bomullsstrømper med initialer SF – til sammen verdt 7–1–4.
     Hun hadde dessuten vært på slang i Jens Worm Møllers frukthage og tatt 1½ skjeppe epler, som ble fremvist og taksert til 0–1–12. Møller vedkjente seg frukten, men ville ikke ha den tilbake, og forærte den i stedet til byens fattige. Eplene ble straks solgt for 2 ort, som skulle utdeles til de trengende.14,16

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.17

Hun ble kalt Else Katrine Fris, nevnt fra 1801 til 1813.4,18 Else Katrine Fris var pensjonert i 1801.4

Else Katrine døde den 6. februar 1813 i Molde, klokken 9 om morgenen, hos dattersønnen Ola Dal.18

     Navnet hennes ble skrevet Else Catharine Munch fra 1762 til 1764.2,3

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 90. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064207
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 79. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.
 11. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 15 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063019
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 14. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 15. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 16. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370020
 17. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/117/
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 410 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/118/

Margrete Andersdatter1,2

K, #6711, (ca. 1771 - )Margrete ble født ca. 1771.1
Hun var fadder ved dåpen til Johanne Maria Tørrisdatter den 28. oktober 1798 i Molde kirke.2
Barbro Nilsdotter, Mali Nilsdatter, Anne Sørensdatter og Margrete Andersdatter tjente hos Nils Leth og Johanna Andrea Mühlenfort på mnr. 79, Hovedgata, Molde, i 1801.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 79.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 150.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 350 a, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660354

Maren Persdatter1

K, #6712, (ca. 1731 - )Maren ble født ca. 1731.1
Maren hos Steffensen var fadder ved dåpen til Svein Kristofferssen ved Ledet den 6. august 1797 i Molde kirke.2
Maren Magdalena Puls, Knut Knutssen, Beret Endresdatter, Anne Sveinsdatter og Maren Persdatter tjente hos Klaus Lund Steffenssen og Isabella Margareta Allan på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1801. Puls var husjomfru. Maren Persdatter var hos dem allerede i 1797.1,2

     Navnet hennes ble skrevet Maren Pedersdatter i 1801.1

     Mari Persdotter på Årø og Maren Persdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 b.

Johan Aslakssen i Bakken1,2,3,4

M, #6713, (ca. 1724 - ca. 1788)
Far*Aslak Gunnarsson5 (c 1695 - c 1770)
Mor*Karen Johansdotter2 ( - c 1773)

Familie

Anemarta Petersdatter (1727 - 1797)
Fire barn levde i 1788.6 
BarnJohan ble født ca. 1724 i Molde.5
Johan giftet seg med Anemarta Petersdatter.6,7,4
Johan Aslakssen kjøpte Peter og broren Hans Peterssens arveandeler i en naustgrunn for 12 daler i Molde den 15. januar 1767 av Peter Peterssen Dygat. Den lå mellom Hans Tomassens og Nils Arnt Wenzels sjøhus. Bredden frem til gaten var 9 alen. Skjøtet ble tinglyst 4. desember 1769.3
Han og Anemarta bodde på mnr. 57, Kirkebakken, Molde, i 1767. Huset var taksert til 20 og et tilhørende naust til 10 daler.8

Johan døde ca. 1788 i Molde.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. april 1788.6 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 26. mai 1788.9 Skiftet etter ham ble sluttet den 25. juni 1788. Kreditorer: Gjertrud Magrete Petersdatter o.a. Formue etter omkostninger: 75 daler 3 ort 7 skilling. Gjeld: 24–3–19. Arv: 50–3–12.10

Kilder/noter

 1. Foreldrene bodde i Bakken rett vest for elva.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 49 a.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 67.
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 49 b.
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 207.

Gunnar Aslakssen i Bakken1,2,3

M, #6714, (1729 - 1763)
Far*Aslak Gunnarsson4,5 (c 1695 - c 1770)
Mor*Karen Johansdotter2 ( - c 1773)

Familie

Abel Bing (c 1731 - 1802)
I august 1758 ble det betalt 2 ort for et barns jordfestelse, og i oktober 2 ort for konas kirkegang. Tre barn levde i 1763.3,10,6 
BarnGunnar ble døpt den 15. februar 1729 i Molde kirke. Faddere: Bastian Eriksson, Johan Alertsson Hyssing og Henrik Nilssen o.a.4 Gunnar Aslakssen tjente i 1747 hos Capit: Choucheron (trolig Vilhelm de Coucheron).5
Gunnar giftet seg med Abel Bing.6,1
Han og Abel bodde på mnr. 97, Bakken, Molde, i 1762.1
Gunnar og Abel hadde Brit Botolvsdatter i tjeneste i 1762.1
Gunnar Aslakssen var vever i 1763.7,6

Gunnar døde i 1763 i Molde.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. desember 1763.6 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 10. mars 1766. Blant kjøperne var Anders Sjurdsson Sekkenes. Kreditorer: Nils Nilssen o.a.8 Dødsboet etter Gunnar Aslakssen utla hus med grunn på mnr. 97 til Nils Nilssen som dekning av gjeld.9

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Nr. 2, april, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212048
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 517.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 518. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650262
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Karen Maria Gunnarsdatter1,2

K, #6715, (ca. 1759 - )
Far*Gunnar Aslakssen i Bakken2,1 (1729 - 1763)
Mor*Abel Bing2 (c 1731 - 1802)Karen Maria ble født ca. 1759.2,1
Hun var myndling av Andreas Larssen Lindberg iallfall fra 1763 til 1774.2,1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.

Anna Katarina Gunnarsdatter1,2

K, #6716, (ca. 1761 - )
Far*Gunnar Aslakssen i Bakken3,4 (1729 - 1763)
Mor*Abel Bing3,2,5 (c 1731 - 1802)
Far-steOla Heie5 ( - c 1769)

Familie

Ingebrigt Olssen Vikdal (c 1756 - )Anna Katarina ble født ca. 1761.3,4
Hun var myndling av Ola Perssen Fuglset iallfall fra 1763 til 1774.3,6
Anna Katarina Gunnarsdatter var kreditor ved skiftet etter stefaren, Ola Heie, den 26. februar 1769 i Molde. Hun og søstera fordret 13 daler 3 skilling i utestående farsarv.7 Anna Katarina Gunnarsdatter ble konfirmert den 26. september 1779 i Molde kirke.1
Anna Katarina giftet seg med Ingebrigt Olssen Vikdal.2
Hun og Ingebrigt bodde på mnr. 35, Grova, Molde, i 1801 sammen med Abel Bing.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 35.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 718.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710 & 718.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.

Gunnhilde Maria Gunnarsdatter1,2

K, #6717, (1763 - )
Far*Gunnar Aslakssen i Bakken3,4 (1729 - 1763)
Mor*Abel Bing3,1 (c 1731 - 1802)
Far-steOla Heie1 ( - c 1769)Gunnhilde Maria ble født i 1763 i Molde.3,4
Hun var myndling av Ola Perssen Fuglset iallfall fra 1763 til 1774.3,5
Gunnhilde Maria Gunnarsdatter var kreditor ved skiftet etter stefaren, Ola Heie, den 26. februar 1769 i Molde. Hun og søstera fordret 13 daler 3 skilling i utestående farsarv.6
Hun bodde i Molde i 1780.2 Gunnhilde Maria Gunnarsdatter ble konfirmert den 8. oktober 1780 i Kleive kirke, Bolsøy.2

     Gunnhilda Maria Bing og Gunnhilde Maria Gunnarsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 718.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 710 & 718.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 715.

Ivar Larsson Blix1,2,3

M, #6718, (ca. 1635 - ca. 1704)

Familie

(?) Johansdotter
Han overlevde henne. Ved skiftet etter dattersønnen Børge Bretzer (s.d.) i 1801 var de eneste arvingene familien til dennes morbror Lars – så av barna til Ivar var det kanskje bare Lars som hadde levende barn da.2,9 
BarnIvar ble født ca. 1635.3
Ivar giftet seg med (?) Johansdotter.2
Annet navn: Ivar Larsson på Harøya, nevnt 1682.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682.6
Ivar Larsson var lensmann i Vågøy iallfall fra 1682 til 1701.7,3,2
Han var bruker på Ytre Harøya, Bud, i 1682. Skyld: 2 våger 2 pund.5
I manntallet av 1701 står han som bruker på Ytre Harøya. Lars Ivarsson, Ivar Ivarsson, Johan Ivarsson og Kristoffer Ivarsson var også der.3

Ivar døde ca. 1704 på Ytre Harøya.2 Det ble holdt skifte etter ham den 2. april 1705. Arvinger: Lars Ivarsson, Ivar Ivarsson, Johan Ivarsson, Kristoffer Ivarsson, Inger Ivarsdotter og Anne Ivarsdotter. Aktiva: 134 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 131–2–0. Arv: 3–1–8.8

Kilder/noter

 1. «Blix» er tilføyd av en annen hånd under «Iver Larsøn» i skifteprotokollen.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 178.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 5. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): 7/1, Romsdal, matrikkel. Waagøe Otting, Ytterharøen. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370253
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Ivar Larsson Blix1,2

M, #6719, ( - ca. 1752)
Far*Lars Ivarsson Blix2,3 (c 1680 - c 1769)
Mor*Trine Persdotter på Hoem3 ( - c 1752)

Familie

Anne Larsdotter på Lindset ( - e 1753)
De hadde ett barn.4 
BarnIvar giftet seg med Anne Larsdotter.4

Ivar døde ca. 1752 på Ytre Lindset, Vågøy.4
     Annet navn: Ivar Larsson på Lindset (nevnt 1753, post mortem).3
Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1753 på Ytre Lindset. Kreditor: Ivar Ivarsson. Arvinger: Anne Larsdotter og Trine Ivarsdotter. Formue: 109 daler 3 ort 22 skilling. Gjeld: 5–0–0. Omkostninger: 6–0–16. Arv: 98–3–6, delt på enka og dattera. Det ble også holdt skifte etter hans mor samme dag.5

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b–180 b.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 180 a.

Trine Ivarsdotter på Røset1

K, #6720, (ca. 1751 - )
Far*Ivar Larsson Blix2,3 ( - c 1752)
Mor*Anne Larsdotter på Lindset3 ( - e 1753)

Familie

Ingebrigt Knutsson på Røset (c 1747 - )Annet navn: Trine Ivarsdotter på Lindset.3
Trine ble født ca. 1751.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 22. mai 1753.4
Hun var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.5
Hun var myndling av Lars Trondsson på Svinøya iallfall fra 1753 til 1769.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ivarsson Blix den 26. september 1769.6

Trine giftet seg med Ingebrigt Knutsson på Røset.7,1
Hun og Ingebrigt var brukere på Røset, Vågøy, i 1801. Knut Ingebrigtsson på Røset bodde også der. De bodde sammen med tre sønner, to døtre og hans far.1,7
Hun var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.7

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Rødset.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 180 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b–180 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Ingebrigt Knutsson på Røset1,2

M, #6721, (ca. 1747 - )
Far*Knut Ingebrigtsson på Røset2 (o 1720 - )

Familie

Trine Ivarsdotter på Røset (c 1751 - )Ingebrigt ble født ca. 1747.2
Ingebrigt giftet seg med Trine Ivarsdotter.1,2
Han og Trine var brukere på Røset, Vågøy, i 1801. Knut Ingebrigtsson på Røset bodde også der. De bodde sammen med tre sønner, to døtre og hans far.2,1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Rødset.

Knut Ingebrigtsson på Røset1,2

M, #6722, (omkr. 1720 - )
Far*Ingebrigt Knutsson på Remma3,1 ( - c 1761)
Mor*Gjertrud Persdotter på Remma3 ( - c 1767)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Han var enkemann i 1801.2 
BarnKnut ble født omkr. 1720. Han ble oppgitt å være i sitt 86. år i 1801, men var nok yngre.2
Knut giftet seg med en uregistrert person.2
Annet navn: Knut Ingebrigtsson på Remma, nevnt 1761.3
Han bodde på Røset, Vågøy, i 1776.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4
Knut Ingebrigtsson på Røset bodde hos Ingebrigt Knutsson og Trine Ivarsdotter på Røset i 1801.2,5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Rødset.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.

Inger Larsdotter på Huse1,2

K, #6723, (ca. 1729 - )
Far*Lars Ivarsson Blix3,4 (c 1680 - c 1769)
Mor*Trine Persdotter på Hoem4 ( - c 1752)

Familie

Tore Huse ( - f 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Inger Larsdotter på Hoem.4
Inger ble født ca. 1729.4
Hun var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.5

Inger giftet seg med Tore Huse.3
Hun og Tore bodde på Huse, Sandøy, i 1769.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ivarsson Blix den 26. september 1769.6
Inger Larsdotter bodde hos Anne Toresdotter og Per Jonasson på Huse i 1801.7
Hun var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 522 a.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Huuse.

Anne Toresdotter på Huse1

K, #6724, (ca. 1757 - )
Far*Tore Huse ( - f 1801)
Mor*Inger Larsdotter på Huse1 (c 1729 - )

Familie

Per Jonasson på Huse (c 1756 - )Anne ble født ca. 1757.1
Anne giftet seg med Per Jonasson.1 Anne Toresdotter og Per var brukere på Huse, Sandøy, i 1801. Én sønn, to døtre, hennes mor (Inger Larsdotter) og to andre personer bodde da hos dem.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Huuse.

Per Jonasson på Huse1

M, #6725, (ca. 1756 - )

Familie

Anne Toresdotter på Huse (c 1757 - )Per ble født ca. 1756.1
Per giftet seg med Anne Toresdotter.1 Per Jonasson og Anne var brukere på Huse, Sandøy, i 1801. Én sønn, to døtre, hennes mor (Inger Larsdotter) og to andre personer bodde da hos dem.1 Per Jonasson på Huse var los i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Huuse.

Anne Larsdotter i Vikan1,2

K, #6726, (ca. 1733 - ca. 1775)
Far*Lars Ivarsson Blix3,4 (c 1680 - c 1769)
Mor*Trine Persdotter på Hoem4 ( - c 1752)

Familie

Aksel Olsson i Vikan (c 1724 - 1782)
Fire barn levde i 1775.6 
BarnAnnet navn: Anne Larsdotter på Hoem.4
Anne ble født ca. 1733.4
Hun var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.5
Hun var myndling av Per Persson på Hoem i 1753.4

Anne giftet seg med Aksel Olsson i Vikan.6,3
Hun og Aksel bodde i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1769.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ivarsson Blix den 26. september 1769.7


Anne døde ca. 1775 i Vikan.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 522 a.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 166 a.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.

Ivar Akselsson i Vikan1,2

M, #6727, (ca. 1755 - )
Far*Aksel Olsson i Vikan3 (c 1724 - 1782)
Mor*Anne Larsdotter i Vikan2 (c 1733 - c 1775)

Familie

Karen Persdotter i Vikan (c 1765 - )Ivar ble født ca. 1755.4
Ivar giftet seg med en uregistrert person.1
Ivar giftet seg med Karen Persdotter.1 Ivar Akselsson i Vikan var fisker i 1801.1
Han og Karen var husfolk i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1801. Plassen hadde jord. Ei datter, ei tjenestejente og ei innerstkvinne bodde hos dem.1,2
Han var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Boe, Hustad, Wichene.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 30 a.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 166 a.

Aksel Akselsson i Vikan1,2

M, #6728, (ca. 1771 - før 1804)
Far*Aksel Olsson i Vikan3 (c 1724 - 1782)
Mor*Anne Larsdotter i Vikan1 (c 1733 - c 1775)

Familie

Karen Jeppesdotter i Vikan (c 1767 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAksel ble født ca. 1771 i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal.2
Aksel trolovet seg den 17. april 1797 i Molde med Karen Jeppesdotter. Forlovere: Ivar Alvsson på Moldeneset og Ivar Bjørnsson på Moldeneset.4
Aksel giftet seg den 17. juli 1797 i Molde kirke med Karen Jeppesdotter. Samme dag ble det betalt 1 daler.4,5,2 Aksel Akselsson i Vikan var fisker i 1801.2
Han og Karen var husfolk i Vikan i 1801, sammen med Anne Akselsdotter. Plassen hadde jord.2,1
Han var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.1


Aksel døde trolig før 1804.6

     Navnet hans ble skrevet Axel Axelsen Wiigene i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Boe, Hustad, Wichene.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 30 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 24. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-63
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: s. [5]

Mette Akselsdotter på Standal1

K, #6729, (ca. 1760 - 1835)
Far*Aksel Olsson i Vikan3 (c 1724 - 1782)
Mor*Anne Larsdotter i Vikan2 (c 1733 - c 1775)

Familie

Rasmus Persson på Standal (1760 - 1833)Mette ble født ca. 1760.1
Mette giftet seg med Rasmus Persson på Røyrhus.1,2
Annet navn: Mette Akselsdotter på Røyrhus.2
Hun og Rasmus var selveiere på bnr. 1, Røyrhus, Sunnylven, fra 1794 til 1800.4,5,2
Hun og Rasmus var selveiere i Rasmusgarden, Store-Standal, Hjørundfjord, fra 1800 til 1818. Bruket fikk navn etter ham.6,1
Hun var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.2


Mette døde i 1835 på Store-Standal, Hjørundfjord.6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Jørring Fiord, Standahl Indre.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 30 a.
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 280. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=283
 5. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 281. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=284
 6. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 417. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=420

Rasmus Persson på Standal1

M, #6730, (1760 - 1833)

Familie

Mette Akselsdotter på Standal (c 1760 - 1835)Rasmus ble født i 1760.2
Annet navn: Rasmus Persson på Røyrhus.3
Rasmus giftet seg med Mette Akselsdotter.1,3
Han og Mette var selveiere på bnr. 1, Røyrhus, Sunnylven, fra 1794 til 1800.4,5,3
Han og Mette var selveiere i Rasmusgarden, Store-Standal, Hjørundfjord, fra 1800 til 1818. Bruket fikk navn etter ham.2,1

Rasmus døde i 1833 på Store-Standal, Hjørundfjord.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Jørring Fiord, Standahl Indre.
 2. [S1548] Hjørundfjordboka V: s. 417. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348597?page=420
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 280. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=283
 5. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 281. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=284

Trine Larsdotter på Hoem1,2

K, #6731, (ca. 1737 - )
Far*Lars Ivarsson Blix1,3 (c 1680 - c 1769)
Mor*Trine Persdotter på Hoem3 ( - c 1752)

Familie

Hans Olsson på Hoem (c 1731 - )Trine ble født ca. 1737.3
Hun var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.4

Trine giftet seg ca. 1760 med Hans Olsson på Hoem. De var beslektet i tredje ledd, men fikk 7. mars det året kongebrev til ekteskap.5,6
Hun og Hans bodde på Ytre Hoem, Vågøy, i 1769. I 1801 var de der hos sønnen Lars og hans familie samt den vanføre sønnen Ola.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ivarsson Blix den 26. september 1769.7

Annet navn: Trine Larsdotter på Ytre Hoem, nevnt 1801.5
Hun var arving ved skiftet etter Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1801.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Hoem Ydere.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 6. [S2077] Norske registre 1760–62: fol. 53 b, nr. 102. https://www.digitalarkivet.no/da20120921610107
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.

Hans Olsson på Hoem1,2,3

M, #6732, (ca. 1731 - )

Familie

Trine Larsdotter på Hoem (c 1737 - )Hans ble født ca. 1731.2
Hans giftet seg ca. 1760 med Trine Larsdotter. De var beslektet i tredje ledd, men fikk 7. mars det året kongebrev til ekteskap.4,1
Han og Trine bodde på Ytre Hoem, Vågøy, i 1769. I 1801 var de der hos sønnen Lars og hans familie samt den vanføre sønnen Ola.3,2
Annet navn: Hans Olsson på Ytre Hoem, nevnt 1801.4

Kilder/noter

 1. [S2077] Norske registre 1760–62: fol. 53 b, nr. 102. https://www.digitalarkivet.no/da20120921610107
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Hoem Ydere.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Jakob Berg1

M, #6733, ( - etter 1770)

Familie

BarnJakob giftet seg med en uregistrert person.1 Han var smed iallfall fra 1762 til 1770.1,2
Han bodde i Nordre Fredrikshald iallfall fra 1762 til 1770. Det var to tjenestefolk hos dem i 1762.1,2
Han ble kalt Jakob smed, nevnt 1770.2

Kilder/noter

 1. [S700] Fredrikshald ekstraskatt 1762–72: 1762, Nordre Fredrikshald, 3. kvarter, nr. 26.
 2. [S700] Fredrikshald ekstraskatt 1762–72: 1770, Nordre Fredrikshald, 3. kvarter, nr. 11.

Aksel Olsson i Vikan1,2

M, #6734, (ca. 1724 - 26. mars 1782)

Familie

Anne Larsdotter i Vikan (c 1733 - c 1775)
Fire barn levde i 1775.4 
BarnAksel ble født ca. 1724.3
Aksel giftet seg med Anne Larsdotter på Hoem.4,1
Han og Anne bodde i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1769.1
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Ivarsson Blix den 26. september 1769: 4 daler.5


Aksel døde den 26. mars 1782. Han omkom under uvær på havet.3

     Navnet hans ble skrevet Axel Olsen Wiigene i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 30 a.
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 340 b.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 166 a.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b–522 a.

Karen Persdotter i Vikan1

K, #6735, (ca. 1765 - )

Familie

Ivar Akselsson i Vikan (c 1755 - )Karen ble født ca. 1765.1
Karen giftet seg med Ivar Akselsson i Vikan.1
Hun og Ivar var husfolk i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1801. Plassen hadde jord. Ei datter, ei tjenestejente og ei innerstkvinne bodde hos dem.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Boe, Hustad, Wichene.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Karen Jeppesdotter i Vikan1

K, #6736, (ca. 1767 - )

Familie

Aksel Akselsson i Vikan (c 1771 - f 1804)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren ble født ca. 1767.1
Karen trolovet seg den 17. april 1797 i Molde med Aksel Akselsson. Forlovere: Ivar Alvsson på Moldeneset og Ivar Bjørnsson på Moldeneset.2
Karen giftet seg den 17. juli 1797 i Molde kirke med Aksel Akselsson i Vikan. Samme dag ble det betalt 1 daler.2,3,1
Hun og Aksel var husfolk i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1801, sammen med Anne Akselsdotter. Plassen hadde jord.1,4
Hun bodde i Molde i 1803.5
Hun bodde i Molde i 1804 sammen med Aksel Akselsson.6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Boe, Hustad, Wichene.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 24. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-63
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: s. [5]

Anders Nilsson på Holsbøgjerdet1,2

M, #6737, (ca. 1728 - 22. september 1794)
Far*Nils Aslaksson på Ullaland3 ( - c 1740)
Mor*Mali Ivarsdotter på Ullaland3,4 ( - c 1755)
5. tippoldefar til megAnders ble født ca. 1728 på Ullaland, Bolsøy.5
Han var myndling av Hans Nachen (trolig Hans Henriksson på Nakken) i 1740.3
Han var arving ved skiftet etter Nils Aslaksson på Ullaland den 7. september 1740: 5 daler 1 ort, utlagt i blant annet en bakstehelle (1 daler) og en skinnfell (2 ort).6
Han var arving ved skiftet etter Mali Ivarsdotter på Ullaland den 14. juni 1756.4
Anders Ulleland var kreditor ved skiftet etter Marit Olsdotter på Tollåsen i april 1758: 3 daler.7

Annet navn: Anders Nilsson på Ullaland, nevnt 1760.8 Anders Nilsson på Ullaland var skoleholder i Kleive, Bolsøy, i 1760. Han virket til sin død og skal også ha vært klokker.8,5,1,9
Han bodde på Ullaland i 1760.8
Anders Ulleland var fadder ved dåpen til Brit Åmundsdotter Brattset den 24. februar 1760 i Kleive kirke, Bolsøy.10,11

Anders trolovet seg den 30. november 1760 i Bolsøy med Susanna Jonsdotter.8
Anders giftet seg den 27. desember 1760 i Kleive kirke med Susanna Jonsdotter.12,1
Han ble kalt Anders skoleholder, nevnt fra 1761 til 1780.13,14
Han og Susanna bodde på Myra, Bolsøy, iallfall fra 1762 til 1763. De var husfolk eller innerster hos hans bror Aslak (s.d.), som var gift med hennes mor.15,16
Annet navn: Anders Nilsson på Myra, nevnt 1763.16
Han var verge for Nils Ivarsson på Tollåsen i 1763.16

Han ble kalt Anders skolemester, nevnt 1774.17
Han og Susanna bodde på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy, i 1785.2 Anders Nilsson på Holsbøgjerdet lånte 49 daler av Peter Nikolai Møller den 29. september 1785. Møller fikk pant i hans eiendeler, som var hus med jernkakkelovn og et lite kammer og kjøkken, loft over stuen og kammeret samt over døren og kjøkkenet, vedskjul, gammelt eldhus, steinfjøs til høy og småfe, kornlåve, et lite, gammelt naust, avlingen, rødsida ku, sortsida kvige (2 år gammel), seks småfe, båt, jerngryte, liten jerngryte og part i Osen sildenot. Obligasjonen ble tinglyst måneden etter.2

Anders døde den 22. september 1794 på Holsbøgjerdet.5,1
Anders Nilssons dødsinnførsel i Bolsøy ministerialbok 1759–93 (den eneste dødsinnførselen fra 1794)
Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. mai 1795.1 Skiftet etter ham ble sluttet den 21. november 1795.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 335 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660296
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 121 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b.
 9. [S1391] Stadnamn i Molde kommune: s. 164.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-121
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b & 163 a.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 15. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 80.
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a.
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.

Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet1,2

K, #6738, (ca. 1735 - 13. mai 1820)
Far*Jon Olsson på Myra3 (c 1697 - c 1751)
Mor*Kristi Ravaldsdotter på Myra (1705 - 1785)
5. tippoldemor til meg

Familie 2

Per Larsson på Ullaland (c 1732 - 1803)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

Søren Sørensson på Mauset (c 1727 - 1817)
De hadde ikke barn. Susanna ble født ca. 1735.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Myra den 3. juli 1751: 2 ort 19 skilling.3
Hun var myndling av Åmund Olsson på Brattset i 1751.3

Susanna trolovet seg den 30. november 1760 i Bolsøy med Anders Nilsson på Ullaland.6
Susanna giftet seg den 27. desember 1760 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anders Nilsson på Ullaland.7,2
Hun og Anders bodde på Myra, Bolsøy, iallfall fra 1762 til 1763. De var husfolk eller innerster hos hans bror Aslak (s.d.), som var gift med hennes mor.8,9
Hun og Anders bodde på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy, i 1785.10
Hun var myndling av Ola Olsson i Nordhaugan i 1795.2
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson den 10. desember 1797 i Kleive kirke.11

Susanna giftet seg den 2. november 1800 i Kleive kirke med Per Larsson på Ullaland (forlovere: Anders Trondsson i Grovan og Ravald skoleholder).1,12,4
Annet navn: Susanna Jonsdotter på Ullaland.4 Susanna og Per var kårfolk på Ullaland, Bolsøy, i 1801.4
Annet navn: Susanna Jonsdotter på Myra, nevnt 1806.13,3 Susanna Jonsdotter bodde hos Nils Andersson på Myra i 1806.13
Susanna giftet seg den 1. juni 1806 i Kleive kirke med Søren Sørensson på Mauset (forlovere: Sjurd klokker og Nils Andersson på Myra).13,14,5
Annet navn: Susanna Jonsdotter på Mauset, nevnt 1817.15,5
Hun hadde frasagt seg sin halvpart av dødsboet ved skiftet etter Søren Sørensson på Mauset den 23. august 1819.15


Susanna døde den 13. mai 1820 i Hagen, Grovan, Bolsøy, av alderdom. Hun bodde der da.5,16 Hun ble jordfestet den 4. juni 1820.5,17

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Ulleland.
 5. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 185.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b & 163 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 80.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 10. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 335 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660296
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.
 12. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 a.
 13. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 138 b.
 14. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b.
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 415 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/423/
 16. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 183 & 636.
 17. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 183.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a.
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b.
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a.
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.

Nils Andersson på Myra1,2

M, #6739, (1761 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet2,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet2,3 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Kristi Olsdotter på Myra (c 1754 - f 1821)

Familie 2

Helge Persdotter på Litlebostad (c 1790 - )Nils ble døpt den 6. desember 1761 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anders Ullaland, Finn Andersson på Holsbøen, Ivar Holsbøen, Kristi Ravaldsdotter på Myra, Anne Jonsdotter på Nakken og Anne Åmundsdotter på Brattset.3,4
Nils trolovet seg den 11. desember 1785 med Kristi Olsdotter på Romold. Han ble kalt bondekar. Forlovere: Aslak Nilsson på Myra o.a.1
Nils giftet seg den 27. desember 1785 i Bolsøy med Kristi Olsdotter på Romold.1,5
Han og Kristi bodde på Myra, Bolsøy, fra 1785. Han bodde allerede der ved trolovelsen. De stod som brukere i 1801.1,2,5
Han bodde på Myra i 1806 sammen med Susanna Jonsdotter.6
Han var forlover for Susanna Jonsdotter på Myra og Søren Sørensson på Mauset, som giftet seg den 1. juni 1806 i Kleive kirke.6,7,8

Nils giftet seg i 1821 med Helge Persdotter på Litlebostad.9

     Navnet hans ble skrevet Niels Andersen Myhren i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Myhren.
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 138 b.
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b.
 8. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 185.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 274.

Anders Andersson på Holsbøgjerdet1,2

M, #6740, (1769 - )
Far*Anders Nilsson på Holsbøgjerdet2,3 (c 1728 - 1794)
Mor*Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet2,3 (c 1735 - 1820)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a.

Ivar Nilsson Ullaland1,2,3,4

M, #6741, (ca. 1731 - )
Far*Nils Aslaksson på Ullaland5 ( - c 1740)
Mor*Mali Ivarsdotter på Ullaland5,6 ( - c 1755)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megIvar ble født ca. 1731 på Ullaland, Bolsøy.7
Han var myndling av Anders Aslaksson i 1740.8
Han var arving ved skiftet etter Nils Aslaksson på Ullaland den 7. september 1740: 5 daler 1 ort.8
Han var arving ved skiftet etter Mali Ivarsdotter på Ullaland den 14. juni 1756.6
En Iver Holsbøen var fadder ved dåpen til Nils Andersson den 6. desember 1761 i Kleive kirke, Bolsøy.9,10

Annet navn: Ivar Nilsson på Tollåsen, nevnt 1762.11
Ivar trolovet seg den 14. februar 1762 med Randi Andersdotter på Kleive. Han hadde bygslet gård.2
Ivar giftet seg den 2. mai 1762 i Kleive kirke med Randi Andersdotter på Kleive. De hadde ett barn.2,10,12
Han og Randi var brukere på Tollåsen, Bolsøy, i oktober 1762.13
Han var arving ved skiftet etter Randi Andersdotter på Tollåsen den 21. juni 1763.12

Ivar trolovet seg den 16. oktober 1763 med Marit Mikkelsdotter på Fransgjerdet.3
Ivar giftet seg den 28. desember 1763 i Molde kirke med Marit Mikkelsdotter på Fransgjerdet.3,14,7
Annet navn: Ivar Nilsson på Fransgjerdet, nevnt fra 1766 til 1795.7,15,16
Han og Marit bodde på Fransgjerdet, Bolsøy, i 1766. De var kårfolk der i 1801.15,7
Han var fadder ved dåpen til Lasse Ivarsson i Solemdalsgjerdet den 19. oktober 1766.15
Han var forlover for Nils Ivarsson på Fransgjerdet og Marit Nilsdotter i Skjevik, som ble trolovet den 26. mai 1793 i Kleive, Bolsøy.17
Han var forlover for Marta Johansdotter på Mjelve, som ble trolovet den 26. mai 1793 på Mjelve, Bolsøy.18
Han var verge for Ivar Andersson på Holsbøgjerdet i 1795.16


     Navnet hans ble skrevet Iver Nielsen Ulleland i 1763.3

Kilder/noter

 1. Han ble kalt Ullaland også mens han ikke bodde der.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 468 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fransgierdet.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 16 a/b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 120 b.
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 88.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 a, menn, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a.
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 23 b, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620564

Knut Einarsson på Skallbøen

M, #6742, (ca. 1762 - )Knut ble født ca. 1762.1
Knut giftet seg med Mali Andersdotter.2
Annet navn: Knut Einarsson i Sollia, nevnt 1795.2
Han og Mali bodde i Sollia, Bolsøy, i 1795.2
Han og Mali var husfolk på Bøen, Skalle, Bolsøy, iallfall fra 1797 til 1801. De hadde jord i 1801.3,1 Ved folketellingen av 1801 bodde Knut og Mali på Skalle, Bolsøy, sammen med Anders Knutsson på Skallbøen og Ingebjørg Knutsdotter på Skallbøen.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Schalde.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b.

Ola Olsson i Nordhaugan1,2,3

M, #6743, (ca. 1749 - )Ola ble født ca. 1749.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Han var verge for Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet i 1795.1

Han var bruker i Nordhaugan, Bolsøy, i 1801.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Nordhaugen i 1795.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Nørhauen i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 192 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630123
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Norhauen.

Brit Knutsdotter i Holsbøvågen1

K, #6744, (ca. 1819 - )Brit ble født ca. 1819 i Bolsøy.1,2
Brit giftet seg ca. 1844 med Anders Jonsson på Holsbøgjerdet. De var gift i 16 år før de fikk barn.2,1
Hun og Anders var husfolk på Holsbøen, Bolsøy, i 1860.2
Etter barsel ble hun innledet i Kleive kirke, Bolsøy, den 3. juni 1860.3

Hun og Anders var husfolk i Vågen, Holsbøen, Bolsøy, i 1865, sammen med Knut Andersson og Johanna Andersdotter. De hadde ei tjenestejente. Dyr: tre storfe, ni sauer og tre geiter. Utsæd: 2 tønner havre og 1½ tønne potet.1

     Navnet hennes ble skrevet Bereth Knudsdatter Holsbø i 1860.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Istad, Vaagen.
 2. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 102.
 3. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 102 & 765.

Knut Andersson i Holsbøvågen1,2

M, #6745, (10. april 1860 - )
Far*Anders Jonsson i Holsbøvågen2,1 (1797 - 1877)
Mor*Brit Knutsdotter i Holsbøvågen1 (c 1819 - )
Bror av 2.tippoldefar/mor til megKnut ble født den 10. april 1860 på Holsbøen, Bolsøy.2,1 Han ble hjemmedøpt umiddelbart etter fødselen av Serianna Johansdotter på Røsberg.3 Knut ble døpt den 3. juni 1860 i Kleive kirke, Bolsøy.4 Han bodde hos Anders Jonsson og Brit Knutsdotter i Vågen, Holsbøen, Bolsøy, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Istad, Vaagen.
 2. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 102.
 3. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 103.
 4. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 102 & 765.

Johanna Andersdotter i Holsbøvågen1

K, #6746, (ca. 1862 - )
Far*Anders Jonsson i Holsbøvågen1 (1797 - 1877)
Mor*Brit Knutsdotter i Holsbøvågen1 (c 1819 - )
Søster av 2.tippoldefar/mor til megJohanna ble født ca. 1862 på Holsbøen, Bolsøy.1 Hun bodde hos Anders Jonsson og Brit Knutsdotter i Vågen, Holsbøen, Bolsøy, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Kleve, Istad, Vaagen.

Mikal Fredrik Meldahl1,2

M, #6747, (ca. 1816 - )
Far*Ola Mikalssen Aune2 (c 1787 - 1861)
Mor*Anne Marie BergMikal Fredrik ble født ca. 1816 i Bolsøy.2,1 Han var skredder i 1846.2
Mikal Fredrik giftet seg den 1. februar 1846 med en uregistrert person (forlovere: Ola Mikalssen Aune o.a.)3 Mikal Fredrik Meldahl var skreddermester i 1865.1
Han bodde på mnr. 103, Hjørnet, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, nr. 103.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 428 & 429.

Kristoffer Gjerding1,2,3

M, #6748, (1760 - januar 1798)
Far*Anders Andersson på Lønset4,5 (1734 - 1816)
Mor*Johanna Kristoffersdotter Gjerding4,5 (1731 - 1814)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Birgitta Olsdotter Ho (1763 - 1810)
Ett barn levde ved skiftet etter ham (1798).7 
BarnKristoffer ble født i 1760 på Lønset, Bolsøy.5 Kristoffer ble døpt den 26. juni 1760. Faddere: Anders Olsson på Sigerset, Elen Margrete Brüning og Ingebjørg Larsdotter på Mjelve o.a.5
Annet navn: Kristoffer Andersson på Lønset, nevnt 1779.6 Kristoffer Andersson på Lønset ble konfirmert den 26. september 1779 i Molde kirke.6
Kristoffer giftet seg med Birgitta Olsdotter Ho.7,4
Han og Birgitta bodde i Trondheim.4
Han og Birgitta bodde i Molde i 1797. De eide hus med grunn østenfor elva.8,7 Kristoffer Gjerding var konsumpsjonsbetjent i 1798.7

Kristoffer døde i januar 1798 i Molde. Den 30. ble det betalt 1 daler 3 ort til kirken for begravelsen.1,3 Han ble jordfestet den 1. februar 1798.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. februar 1798. Bruttoformue: 372 daler 2 ort 13½ skilling.7

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a.
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 217 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 269 a.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 450.

Serianna Andersdotter i Røvik1,2

K, #6749, (1797 - 1798)
Far*Anders Lassesson i Røvik2 (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik2 (1760 - 1847)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSerianna ble døpt den 17. september 1797 i Bolsøy kirke. Faddere: Siri Andersdotter i Røvik o.a.2

Serianna døde i 1798 i Røvik, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.

Elen Katrina Fris1,2

K, #6750, (7. september 1757 - 5. juli 1824)

Familie

Ola Torvik (1732 - 1799)
BarnElen Katrina ble født den 7. september 1757 på Aukra prestegard.1,2
Elen Katrina giftet seg med Ola Torvik.1
Hun ble kalt Torvik, nevnt fra 1797 til 1824.3,4,5
Hun var fadder ved dåpen til Peter Kristian Lund den 22. september 1797 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Ingeranna Eriksdatter Høvik den 17. januar 1800 i Molde kirke.6
Elen Katrina Torvik var handlende i 1801.2 Elen Katrina bodde på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Johan Grønn Lund Torvik, Anne Brun Torvik og Ole Hannibal Sommerfelt. Ole var losjerende hos dem. Ei offisersenke (s.d.) losjerte også i huset. Elen Katrina bodde fremdeles der i 1805.2,7 Elen Katrina Torvik hadde Anna Kirstina Nagel Møllerup som stuepike i 1801.2
Hun var fadder ved dåpen til Joakim Fredrik Sommerfelt den 15. juli 1802 i Molde.8

Elen Katrina Torvik solgte på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1807 til Erik Lekanger Vingård. Samme år ble bygningene taksert: våningshus 450, stabbur 50, kufjøs 60, sjøbod 200 og sidehus 10 daler. Han solgte eiendommen videre i 1823.9,10
Hun bodde på mnr. 31, Hovedgata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 180 og en sjøbod til 20 daler.3

Elen Katrina døde den 5. juli 1824 i Molde.5,1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. juli 1824 i boligen hennes i Molde. Arvinger: Andreas Borch Taarvig, Johan Grønn Lund Torvik og Anne Brun Torvik. Anne møtte og fremla en erklæring av 4. februar 1823, hvor broren Andreas overdrog sin arverett etter mora til henne.5

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 52.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 26. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 106 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 b.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 551. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610278
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 128. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=141
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 2 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063006

Ola Torvik1,2,3,4,5,6

M, #6751, (1732 - 27. september 1799)
Far*Knut Børresson i Torvika7,8 (c 1690 - 1746)
Mor*Anne Andersdotter i Torvika8 (c 1690 - 1765)
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Katrina Fris (1757 - 1824)
Barn
Ola Torviks signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ola ble født i 1732 i Torvika, Grytten.7,3 Ola ble døpt den 18. mai 1732 i Voll kirke. Faddere: Anders Sørensson på Haukeberg, Erik Sørensson på Eide og Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås o.a.7
Ola fikk barn med en uregistrert person i 1762 i Kristiansund.4
Han var verge for Ola Olssen i 1769.9,10

Han bodde i Bud.5
Han var fadder ved dåpen til Hans Petter Perssen den 7. januar 1774 i Bud.11
Han hadde Jakob Hallvorsson i tjeneste i Bud.12
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 11 daler 2 ort.13
Ola Torvik kjøpte vånings- og sjøhus med grunn på mnr. 33, Hovedgata, Molde, den 2. desember 1776 av madam Chézeaux. Kjøpesum: 391 daler 3 ort 23 skilling. Eiendommen ble solgt på tvangsauksjon gjennom byfogden, som utstedte skjøte 18. januar 1777 (tinglyst 8. desember). Etter Torviks død bodde hans enke der.14,15,16 Ola Larssen Lindals bebodde hus med grunn på fhv. mnr. 40, Grova, Molde, med to underliggende husmannsgrunner og en liten hageplass, ble auksjonert bort til Ola Torvik den 25. september 1777 for 51 daler 1 ort (med på kjøpet fulgte 3 daler i resterende grunnleie fra husmennene). Årlig avgift til Reknes gård var 1 ort. Skjøtet ble utstedt den 6. desember. Huset var taksert til 20 daler samme år. Grete Brandt flyttet inn etter Lindal og var siste beboer. Huset ble revet i 1784.17,18,19
Han var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.20
Ellev Ellevsson Berg kjøpte hus på fhv. mnr. 98 (1809), Haugan, Molde, den 12. november 1779 av Ingeborg Klinge. (Grunnen tilhørte Moldegård.) Kjøpesum: 14 daler. Skjøtet ble medunderskrevet av Ola Torvik (som lagverge) og tinglyst 6. desember.21

Ola giftet seg med Elen Katrina Fris.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: seks ark brunt karduspapir (2 skilling).22
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Olsson Myrbostad den 2. august 1783: drøyt 52 daler, hvorav han fikk 19 daler 2 ort 15 skilling.23
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 2 ort.24
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 12 daler 2 ort 2 skilling.25
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 2 ort.26
Ola Torvik var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 2 daler i formuesskatt (½ pst.) og 2 daler i næringsskatt (5 pst.) Ola virket til sin død.16,3,27
Ola Torvik kjøpte 1 våg 2 pund (hele gården). Han var eier til sin død på Indre Harøya, Vågøy, i 1789.5
Ola Torvik solgte våningshus (med grunn) o.a. på mnr. 136, innpå Gata, Molde, den 3. desember 1791 til Israel Olaus Sigholt.28,29
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Justssen den 11. februar 1792: 14 daler for varer til begravelsen og utlegg til likkisten.30
Ola hadde Synneva Andersdotter i tjeneste i 1792. Hun kom til ham om våren.31
Han var kreditor ved skiftet etter Martein Knutsson den 7. mai 1796: 10 daler.32
Han var fadder ved dåpen til Kristian Meldahl Aune den 1. juni 1796.33
Ola hadde trolig Jens hos Torvik i tjeneste i 1797.34
Han var forlover for Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter Eide, som ble trolovet den 16. februar 1797 i Molde.35,36
Ola hadde Marit i tjeneste i 1798.37


Ola døde den 27. september 1799 i Molde.6 Han ble jordfestet den 5. oktober 1799.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Torviig fra 1775 til 1796.8,38

     Han signerte som Ole Taarviig i 1789.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Taarvigen i 1796.33

Kilder/noter

 1. Han brukte ikke patronymet, Knutsson.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/157/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 4. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 102. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610345
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 12.
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 52.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39.
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 164 b.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 11. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 36 a.
 12. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 288. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610147
 15. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 34. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 289. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-147
 18. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Mnr. 40. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064091
 19. [S555] Molde branntakst 1777–85: 1784, tingsvitne. Avgang, mnr. 40. https://www.digitalarkivet.no/as50002410000028
 20. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 298. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610152
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 24. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 25. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 26. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 27. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 376. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 29. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 377. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 30. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/173/
 31. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 32. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 33. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 34. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 35. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a.
 36. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 37. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
 38. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/

Ivar Eriksson på Røbekk1,2,3

M, #6752, (ca. 1756 - )
Far*Erik Eriksson på Solemdalen4,5 (c 1714 - c 1781)
Mor*Eli Steffensdotter på Solemdalen4 ( - c 1781)

Familie

Ingeborg Larsdotter på Røbekk (c 1756 - )
BarnIvar ble født ca. 1756 på Solemdalen, Bolsøy.1
Annet navn: Ivar Eriksson på Solemdalen, nevnt fra 1782 til 1788.6,4,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Eli Steffensdotter på Solemdalen den 22. april 1782.4
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.5,7,8
Ivar Eriksson på Røbekk var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1788.6
Ivar trolovet seg den 31. august 1788 med Ingeborg Larsdotter på Røbekk. Samme dag ble det lyst for dem i Kleive kirke. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Jon Bjørnsson på Elsås.6
Ivar giftet seg den 7. september 1788 i Bolsøy kirke med Ingeborg Larsdotter på Røbekk. De ble viet etter prekenen.9,6
Han og Ingeborg var brukere på Røbekk, Bolsøy, fra 1788. Han hadde bygslet 12 merker. De var fremdeles brukere i 1801 og hadde tre barn og ei tjenestejente.6,1
Han var forlover for Nils Ivarssen Reknes og Barbro Nilsdotter Bolsøy, som giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke.10,11
Iver Røbech var forlover for Engebret Larsson i Leirgrovvik og Marit Steffensdotter, som giftet seg den 9. april 1811 i Molde kirke.12
Han var forlover for Lars Ivarsson på Røbekk og Karen Maria Larsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1820 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Røbech. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000315
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 24 b.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 369, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640148
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-16
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-27
 10. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 135 b, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237

Ingeborg Larsdotter på Røbekk1,2,3

K, #6753, (ca. 1756 - )
Far-?*Lars Sjurdsson på Røbekk (1724 - ); trolig
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Eriksson på Røbekk (c 1756 - )
BarnIngeborg ble født ca. 1756.4,3 Hun ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Kirsten Hansdatter den 9. september 1787 i Bolsøy kirke.5,1

Ingeborg trolovet seg den 31. august 1788 med Ivar Eriksson på Solemdalen. Samme dag ble det lyst for dem i Kleive kirke. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Jon Bjørnsson på Elsås.2
Ingeborg giftet seg den 7. september 1788 i Bolsøy kirke med Ivar Eriksson på Solemdalen. De ble viet etter prekenen.6,2
Hun og Ivar var brukere på Røbekk, Bolsøy, fra 1788. Han hadde bygslet 12 merker. De var fremdeles brukere i 1801 og hadde tre barn og ei tjenestejente.2,4
Ingebor Røbech var fadder ved dåpen til Elen Kristensdotter den 29. november 1795 i Bolsøy kirke.7
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 12. november 1797.8

Anders Andersson på Steinløysa1

M, #6754, (1797 - )
Far*Anders Andersson på Holsbøgjerdet2 (1769 - )
Mor*Mari Kristensdotter på Steinløysa2,1 (c 1765 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megAnders ble født i 1797 på Bøen, Skalle, Bolsøy, utenom ekteskap.3,1 Han ble døpt den 10. desember 1797 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ravald skoleholder, Susanna Jonsdotter på Holsbøgjerdet og Anne Kjerstina Andersdotter på Holsbøgjerdet o.a.3 Anders Andersson bodde hos Just Olsson og Mari Kristensdotter på Øygarden, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Yttre.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a/b.

Mari Kristensdotter på Steinløysa1

K, #6755, (ca. 1765 - )

Familie 2

Just Olsson på Steinløysa (c 1763 - )Mari ble født ca. 1765.1
Mari giftet seg med en uregistrert person.1
Mari giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1797.2,1
Annet navn: Mari Kristensdotter på Skallbøen, nevnt 1797.3,2
Hun bodde på Bøen, Skalle, Bolsøy, i 1797.2
Mari fikk barn med Anders Andersson på Holsbøgjerdet i 1797.2
Mari giftet seg med Just Olsson på Steinløysa.1
Hun og Just bodde på Øygarden, Bolsøy, i 1801 sammen med Anders Andersson. De bodde sammen med hennes to sønner og tre leieboere – et ektepar med en liten sønn. Gården ble da kalt Ytter-Steinløysa.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Yttre.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680309

Just Olsson på Steinløysa1

M, #6756, (ca. 1763 - )Just ble født ca. 1763.1
Just giftet seg med en uregistrert person.1
Just giftet seg med Mari Kristensdotter på Skallbøen.1
Han og Mari bodde på Øygarden, Bolsøy, i 1801 sammen med Anders Andersson. De bodde sammen med hennes to sønner og tre leieboere – et ektepar med en liten sønn. Gården ble da kalt Ytter-Steinløysa.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kleve, Stenløs Yttre.

Thomas Haukebø1,2

M, #6757, (1. mars 1977 - 21. juni 2009)
Mor*Ingunn Marie Haukebø3
7-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Lisa Aarøe
De hadde ei datter. Thomas ble født den 1. mars 1977.2,1
Han bodde i Molde.1

Thomas døde den 21. juni 2009 i Ytre Fræna, Fræna.2 Han ble gravlagt den 3. juli 2009 på Røbekk kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S629] Skattelistene for 2007 (SA).
 2. [S466] Molde kirkegårder: Thomas Haukebø.
 3. [S218] Rbnett.no: 27.2.2010. «Minnes sin døde sønn». https://web.archive.org/web/20190625001023/https://www.rbnett.no/kultur/article182437.ece

Iver Ivarsson Sten1

M, #6758, (16. mars 1834 - 1904)
Far*Ivar Jonsson Syltebø2,3 (1783 - 1844)
Mor*Anne Henriksdotter Syltebø2 (1793 - 1868)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ane Marie Olsdotter Sten (1835 - 1908)
De hadde fem barn.7 Annet navn: Iver Ivarsson Syltebø.2
Iver ble født den 16. mars 1834 på Syltebø, Eresfjord.2,1 Iver ble døpt den 23. mars 1834 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Trond Toresson på Horne o.a.4 Iver Ivarsson Syltebø ble vaksinert mot kopper i 1838.3
Han var fadder ved dåpen til Ane Syltebø den 26. desember 1856 i Eresfjord kyrkje.5
Iver Ivarsson Syltebø fikk festeseddel på Steinen, Klubbukta, Bremsnes, i 1861. Plassen lå i Raudsands fellesutmark.6
Annet navn: Iver Ivarsson på Raudsand, nevnt 1863.3
Iver giftet seg den 17. mai 1863 i Kvernes prestegjeld med Ane Marie Olsdotter på Raudsand.3,1 Iver Ivarsson Sten var limfabrikkarbeider i 1900.1
Han og Ane Marie var husfolk på Steinen i 1900. Hun drev husholdning og dyrestell. Sønnen Henning kjøpte Steinen i 1903.1,7 Iver Ivarsson Sten hadde Ivar Olsson Herje som fosterbarn i 1900.1

Iver døde i 1904.7

Kilder/noter

 1. [S1742] Bremsnes ft. 1900: tellingskrets 4, personliste 8. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107290129
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19.
 3. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19, 20 & 605.
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 27.
 6. [S1744] Averøy bygdebok II: s. 284. https://www.nb.no/items/22eb9d25dec2a5581c92eff1926d4227?page=285
 7. [S1744] Averøy bygdebok II: s. 285. https://www.nb.no/items/22eb9d25dec2a5581c92eff1926d4227?page=286

Sigrid Lassesdotter1,2

K, #6759, (ca. 1768 - 24. juni 1835)
Far-?*Lasse Persson på Øverland (1724 - 1785); kanskje3
Mor-?*Brit Nilsdotter på Øverland; kanskje3

Familie 1

Barn

Familie 2

Jakob Persson Mek (c 1753 - 1836)
De hadde ikke barn. Sigrid ble født ca. 1768.1,2
Hun ble kanskje født i 1769 på Øverland, Bolsøy.3
Sigrid Lassesdotter hadde kopper.2
Sigrid fikk barn med en uregistrert person ca. 1794.1,4
Annet navn: Sigrid Lassesdotter på Årø.1 Hun var daglønner i 1801.1 Sigrid var leieboer på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801 sammen med Anne Johansdotter.1
Annet navn: Sigrid Lassesdotter på Molde, nevnt 1819.5
Sigrid giftet seg den 20. juni 1819 i Molde kirke med Jakob Persson Mek (forlovere: Knut Jonsson Bjørset og Ingebrigt Olsson Strande).2,5
Hun ble kalt Sigrid Lassesdotter Mek, nevnt fra 1823 til 1835.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Nils Kristian Lund den 2. februar 1823 i Molde kirke.7


Sigrid døde den 24. juni 1835 i Molde.6,8 Hun ble gravlagt den 30. juni 1835. Både dødsfallet og gravferden var på dagen ett år etter mannen.6,8

     Navnet hennes ble skrevet Siri Lasse'sdatter Meeg i 1835.8,6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Aarøe.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 371.
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 372, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630359
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 217, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620545
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 30, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620451
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 225, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630343

Just Justsson på Sekkenes1,2

M, #6760, (1769 - )
Far*Just Sjurdsson på Sekkenes2 (1724 - 1798)
Mor*Eli Roesdotter på Sekkenes (1738 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJust ble født i 1769 på Sekkenes, Veøy.2 Just ble døpt den 30. juni 1769 i Veøy kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Engvik den 24. februar 1788 i Veøy kirke.1
Just Justsson tjente hos Ola Knutsson i Øver-Straume, Straume, Veøy, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-168
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 66.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Strømme.

Ola Knutsson i Straume1,2

M, #6761, (ca. 1748 - )
Far*Knut Olsson i Straume2 (c 1720 - f 1801)
Mor*Anne Sjurdsdotter i Straume1,2 (1726 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1748.1
Han var selveier i Øver-Straume, Straume, Veøy, i 1801.3,1
Ola hadde Just Justsson i tjeneste i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Strømme.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#364

Kristi Persdotter i Hjelvika1,2

K, #6762, ( - før 1758)
Far-?*Per Persson i Hjelvika (c 1656 - e 1729); kanskje
Mor-?*Marit Knutsdotter i Hjelvika; kanskje
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Kristoffersson Talberg (c 1707 - )Christj Pedersdatter var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler.3
Kristi Persdotter i Hjelvika stod til offentlig skriftemål den 10. august 1732 i Veøy kirke. Hun hadde fått et for tidlig født foster i dølgsmål og skjult dette i tre måneder, og var av Overhoffretten dømt til livsvarig arbeid i spinnehuset.2
Kristi trolovet seg den 11. juli 1743 i Veøy med Ola Kristoffersson Talberg. Forlovere: Lars Nilsson Hoem og Johannes Knutsson Oppsal.1
Kristi giftet seg den 7. januar 1744 i Veøy kirke med Ola Kristoffersson Talberg.4

Kristi døde før 1758.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 241.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 249.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441.

Lars Nilsson Hoem1,2,3

M, #6763, ( - etter 1748)

Familie 1

Synnøv Knutsdatter ( - c 1733)

Familie 2

Anne Olsdatter ( - f 1740)

Familie 3

Gjertrud Kristoffersdatter Vestnes (c 1701 - 1798)
BarnLars Nilsson Hoem var soldat i 1732.1
Lars trolovet seg den 9. mai 1732 i Molde kirke med Synnøv Knutsdatter.1
Lars giftet seg den 3. juni 1732 i Molde kirke med Synnøv Knutsdatter. Vielsen var om morgenen.4
Lars trolovet seg den 21. november 1734 i Molde kirke med Anne Olsdatter, forrettet av Lars Barhaug.5
Lars giftet seg den 6. januar 1735 i Molde kirke med Anne Olsdatter.2
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.6
Han var fadder ved dåpen til Per Olssen den 19. september 1737.6

Lars trolovet seg den 14. februar 1740 i Molde kirke med Gjertrud Kristoffersdatter, forrettet av Lars Lekanger.7
Han var verge for Auden Olssen fra 1742. Han var fremdeles hans formynder året etter.8,3
Han var forlover for Ola Kristoffersson Talberg og Kristi Persdotter i Hjelvika, som ble trolovet den 11. juli 1743 i Veøy.9
Lars Nilsson Hoem var lagrettemann i Molde i 1748.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-77
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-76
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 241.
 10. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 17. august.

Johannes Knutsson Oppsal1

M, #6764, ( - etter 1743)Hans hjemsted var trolig på Oppsal, Veøy.
Han bodde i Molde i 1743.1
Han var forlover for Ola Kristoffersson Talberg og Kristi Persdotter i Hjelvika, som ble trolovet den 11. juli 1743 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 241.

Hans Eriksson i Sæbø1

M, #6765
Far-?*Erik Jonsson i Sæbø (1665 - e 1715); kanskje (i så fall i Eriks annet ekteskap)Han bodde i Sæbø, Voll, i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 244.

Per Persson på Baret1,2,3

M, #6766, (ca. 1745 - 1800)
Far*Per Ivarsson på Tøndergård ( - c 1747)
Mor*Mari Persdotter på Tøndergård4 ( - 1761)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter på Baret (c 1745 - 1824)
De hadde ett barn. 
BarnPer ble født ca. 1745 på Tøndergård, Bolsøy.4,5,1,3
Han var arving ved skiftet etter Mari Persdotter på Tøndergård den 8. mars 1762.6
Han var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1762.4

Annet navn: Per Persson på Tøndergård, nevnt fra 1765 til 1777.4,5,7 Per Persson på Tøndergård ble konfirmert den 29. september 1765 i Molde kirke.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.8

Per trolovet seg den 12. april 1777 med Anne Persdotter på Mek. Han ble da kalt dreng. Forlovere: Ola Andersson på Kringstad og Jon Hansson på Kringstad.7
Per giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Anne Persdotter på Mek.7,9,3
Han og Anne var selveiere på Baret, Aukra, fra 1781 til 1800.3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Andersson i Schultzhagen den 22. oktober 1790 på Eiskrem, Aukra.2
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Mordal den 1. oktober 1797 i Aukra kyrkje.10


Per døde i 1800 på Baret.1 Han ble gravlagt den 4. juni 1800 på Aukra kyrkjegard.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Baret i 1790.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 174. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16064&idx_id=16064&uid=ny&idx_side=-89
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 50 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/66/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-108
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/59/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 10. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.

Anne Persdotter på Baret1,2,3

K, #6767, (ca. 1745 - 1. september 1824)
Far*Per Jakobsson på Mek4 ( - 1762)
Mor*Siri Rasmusdotter på Mek4 (c 1720 - 1803)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Baret (c 1745 - 1800)
De hadde ett barn. 
BarnAnne ble født ca. 1745.5
Annet navn: Anne Persdotter på Mek, nevnt fra 1762 til 1777.5,4,6 Hun bodde hos foreldrene Per Jakobsson og Siri Rasmusdotter på Mek, Bolsøy, i 1762.7,8,9 Anne Persdotter på Mek ble konfirmert den 24. oktober 1762 i Molde kirke.5 Ifølge skiftet etter faren fra 1764 hadde han fem barn, men kun fire er navngitt, så Annes navn er vel uteglemt.10
Anne trolovet seg den 12. april 1777 med Per Persson på Tøndergård. Han ble da kalt dreng. Forlovere: Ola Andersson på Kringstad og Jon Hansson på Kringstad.6
Anne giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Per Persson på Tøndergård.6,11,3
Hun og Per var selveiere på Baret, Aukra, fra 1781 til 1800.3
Hun var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Mordal den 1. oktober 1797 i Aukra kyrkje.2
Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Anne Persdotter på Baret hos Per Sjurdsson og Siri Persdotter. Siri Persdotter var datter av kårkona Anne, som var datter av innersten Siri Rasmusdotter. Hun og mannen Steffen var almissemennesker.1

Anne døde den 1. september 1824 på Mordal, Aukra, hos dattera.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Peders Datter Meeg i 1762.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Baret.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 133.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 9. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: S.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130

Lasse Knutsson på Baret1

M, #6768, (ca. 1751 - )
Far*Knut Lassesson på Bjørset2 (1722 - )

Familie

Lisbet Persdotter på Baret (o 1735 - 1801)
De hadde tre sønner.1 
BarnLasse ble født ca. 1751 på Bjørset, Bolsøy.1,2
Lasse giftet seg ca. 1773 med Lisbet Persdotter på Baret.1,3
Han og Lisbet var brukere på Baret, Aukra, fra ca. 1773. De drev der til 1781.1,4
Annet navn: Lasse Knutsson på Hukkelberget.3
Han og Lisbet var husfolk på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra ca. 1781. Plassen hadde jord. Han fikk bygselkontrakt først 16. oktober 1788. De var husfolk der til 1796.4 Lasse og Lisbet var kårfolk på bnr. 3 fra 1796 til 1801.4,3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Agerø Præstegaard.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.

Lisbet Persdotter på Baret1

K, #6769, (omkr. 1735 - mai 1801)

Familie 1

Trond Jakobsson på Baret (c 1708 - c 1773)
De hadde to barn. 
Barn

Familie 2

Lasse Knutsson på Baret (c 1751 - )
De hadde tre sønner.3 
BarnLisbet ble født omkr. 1735.1
Lisbet giftet seg med Trond Jakobsson på Baret.2,1
Lisbet giftet seg ca. 1773 med Lasse Knutsson på Bjørset.3,4
Hun og Lasse var brukere på Baret, Aukra, fra ca. 1773. De drev der til 1781.3,1
Annet navn: Lisbet Persdotter på Hukkelberget.4
Hun og Lasse var husfolk på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra ca. 1781. Plassen hadde jord. Han fikk bygselkontrakt først 16. oktober 1788. De var husfolk der til 1796.1 Lisbet og Lasse var kårfolk på bnr. 3 fra 1796 til 1801.1,4

Lisbet døde i mai 1801 på Hukkelberget, Aukra prestegard.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Agerø Præstegaard.

Trond Jakobsson på Baret1,2

M, #6770, (ca. 1708 - ca. 1773)
Far*Jakob Knutsson på Baret3,2 ( - e 1736)

Familie 1

De hadde ett barn. 

Familie 2

Inger Ivarsdotter på Baret (c 1735 - 1763)
De hadde ikke barn.1 

Familie 3

Lisbet Persdotter på Baret (o 1735 - 1801)
De hadde to barn. 
BarnTrond ble født ca. 1708.3 Han var bruker på Baret, Aukra, fra 1737 til sin død.3
Trond giftet seg med en uregistrert person.
Trond giftet seg med Inger Ivarsdotter på Romkallen.1,4
Trond giftet seg med Lisbet Persdotter.3,5

Trond døde ca. 1773 på Baret.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271 & 272.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.

Inger Ivarsdotter på Baret1,2

K, #6771, (ca. 1735 - juni 1763)
Far*Ivar Jonsson på Romkallen3,2 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen3,1 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Jakobsson på Baret (c 1708 - c 1773)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Inger Ivarsdotter på Romkallen.3,4
Inger ble født ca. 1735.4
Inger giftet seg med Trond Jakobsson på Baret.1,5

Inger døde i juni 1763 på Baret, Aukra.2,4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. oktober 1763 på Baret.1,2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271 & 272.

Jakob Knutsson på Baret1,2

M, #6772, ( - etter 1736)

Familie

BarnJakob giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker på Baret, Aukra, fra 1710.1 Lars Jonsson i Sølvika, Pål Jonsson på Raknes, Kristoffer Helgesson på Haukabøen, Jakob Knutsson på Baret o.a. var skysskaffere i Sund i Romsdal i 1713.2

Jakob døde etter 1736.1

     Navnet hans ble skrevet Jacob i bare i 1713.2

     Han kan ha vært far til Steffen Jakobsson på Mek.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 135 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390426
 3. [S162] Midsund I: s. 131.

Daniel Ivarsson på Brattværet1

M, #6773, (ca. 1737 - 1819)
Far*Ivar Jonsson på Romkallen2 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen2,1 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megDaniel ble født ca. 1737.3
Annet navn: Daniel Ivarsson på Romkallen, nevnt 1756.2,4
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756.5

Han bodde på Brattværet, Brattvær, i 1763.1 Daniel Ivarsson på Brattværet var myndling av Ivar Andersson på Romkallen i 1763.1
Daniel giftet seg med en uregistrert person.3
Daniel giftet seg med en uregistrert person.3

Daniel døde i 1819.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100

Tosten Ivarsson i Veien1

M, #6774, (ca. 1744 - 1813)
Far*Ivar Jonsson på Romkallen2,3 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen2,4,3 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde 14 barn.6,5 Annet navn: Tosten Ivarsson på Romkallen.4,3
Tosten ble født ca. 1744 på Romkallen, Aukra.4,5
Han var myndling av Anders Jonsson på Bendset i 1763.4

Tosten giftet seg i 1773 med en uregistrert person.3
Han bodde på Veiholmen, Edøy, fra 1783.3,5

Tosten døde i 1813.3,5

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 161. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#164
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#163
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 5. [S162] Midsund I: s. 131.
 6. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 162. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#165

Eli Ivarsdotter på Romkallen1,2

K, #6775, (ca. 1738 - )
Far*Ivar Jonsson på Romkallen2 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen2,1 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megEli ble født ca. 1738.1
Hun var myndling av Trond Trondsson på Julbøen iallfall fra 1747 til 1763.2,1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.

Ivar Jonsson på Romkallen1,2,3

M, #6776, ( - ca. 1747)Ivar giftet seg med Kari Danielsdotter på Romkallen.4
Han og Kari bodde på Romkallen, Aukra, i 1737.2
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 1 daler.5,6
Ivar Jonsson på Romkallen var vurderingsmann i Sund i Romsdal iallfall 1737 og 1744.2,3 Han, Tosten Andersson på Sundsbøen og Knut Matsson på Eiskrem drev handel med seilas og fraktgods sammen med Anders Pålsson på Eiskrem fra 1741 til 1743.7

Ivar døde ca. 1747 på Romkallen.4 Det ble holdt skifte etter ham den 17. oktober 1747.4

     Navnet hans ble skrevet Iver Joensen RæmKald i 1744.3

     Navnet hans ble skrevet Ivar RemKald i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 6. [S382] Midsund II: s. 710.
 7. [S162] Midsund I: s. 131.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 271.
 9. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#163

Anne Ivarsdotter på Hagset1

K, #6777, (ca. 1741 - ca. 1785)
Far*Ivar Jonsson på Romkallen2 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen2,3 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kolbein Larsson på Hagset (c 1702 - c 1772)
De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 2

Nils Einarsson på Hagset (c 1747 - 1800)
De hadde tre barn.6 Annet navn: Anne Ivarsdotter på Romkallen.4,5,2
Anne ble født ca. 1741 på Romkallen, Aukra.4 Hun var myndling av Nils Asbjørnsson på Ræstad minst fra 1747 til 1763.2,5
Anne giftet seg med Kolbein Larsson på Hagset.1
Anne giftet seg med Nils Einarsson på Gjellstein.6

Anne døde ca. 1785.6 Det ble holdt skifte etter henne den 10. august 1785.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 273.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 6. [S162] Midsund I: s. 274.
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 44.

Kari Ivarsdotter på Romkallen1

K, #6778, (ca. 1747 - ca. 1763)
Far*Ivar Jonsson på Romkallen1 ( - c 1747)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen1 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megKari ble født ca. 1747 på Romkallen, Aukra.2 Hun var myndling av Knut Knutsson på Sundsbøen fra 1747.1

Kari døde ca. 1763.3 Det ble holdt skifte etter henne den 11. august 1763.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 129.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.

Kolbein Larsson på Hagset1,2,3

M, #6779, (ca. 1702 - ca. 1772)
Far*Lars Knutsson i Rakvåg4 ( - e 1762)
Mor*Inger Kolbeinsdotter i Rakvåg4 ( - c 1758)

Familie 1

Anne Kristoffersdotter på Hagset ( - c 1747)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Anne Andersdotter på Hagset ( - c 1763)
De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 3

Anne Ivarsdotter på Hagset (c 1741 - c 1785)
De hadde tre barn.3 
BarnAnnet navn: Kolbein Larsson i Rakvåg.4
Kolbein ble født ca. 1702.4,5
Kolbein giftet seg med Anne Kristoffersdotter på Hagset.2 Kolbein Larsson i Rakvåg fikk bygselseddel på 2 pund 12 merker (fra kirken) på Hagset, Aukra, fra Rasmus Ingebrigtsson på Bendset den 4. mai 1728.3
Han og Anne var brukere på Hagset fra 1728. De overtok etter hennes forrige mann.3 Kolbein Larsson på Hagset var lagrettemann i 1729.3
Annet navn: Kolbein Larsson på Kroksgarden (som Hagset også ble kalt), nevnt fra 1744 til 1747.6,7,8
Han var verge for Tosten Tostensson på Sundsbøen i 1744.7,8
Han var verge for Kari Danielsdotter på Romkallen i 1747.1
Han var kreditor ved skiftet etter Pål Eriksson på Heggdal den 19. juli 1747: 1 ort 16 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 26 daler 3 ort 12 skilling.10

Kolbein giftet seg med Anne Andersdotter på Eiskrem.3,5
Kolbein giftet seg med Anne Ivarsdotter på Romkallen.3

Kolbein døde ca. 1772 på Hagset.3,5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 3. [S162] Midsund I: s. 273.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 8. [S382] Midsund II: s. 710.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 457 b–458 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650477
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 11. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 44.

Anne Andersdotter på Hagset1

K, #6780, ( - ca. 1763)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem2 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem2 (c 1683 - c 1761)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kolbein Larsson på Hagset (c 1702 - c 1772)
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Andersdotter på Eiskrem.2
Anne giftet seg med Kolbein Larsson på Hagset.1,2

Anne døde ca. 1763.1,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 273.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.

Einar Johansson på Gjellstein1,2,3

M, #6781, (7. februar 1701 - 27. januar 1777)
Far*Johan Einarsson på Gjellstein4 (c 1655 - c 1719)
Mor*Anne Jensdotter på Gjellstein4 ( - e 1721)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megEinar ble født den 7. februar 1701 på Gjellstein, Vestnes.5
Einar giftet seg den 16. april 1724 i Vatne med Ingebjørg Einarsdotter på Byrkjevollen.5
Han og Ingebjørg var brukere i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, i 1724. Han hadde overtatt etter mora. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker. Sønnen Johan bygslet halve bruket i 1757.6,3,4,7 Einar Johansson var lensmann i Sund i Romsdal iallfall fra 1726 til 1734.8,1,9
Mari Trondsdotter trolovet seg den 5. august 1731 i Vestnes kyrkje med Anders Knutsson i Midsund. To menn på Gjellstein var forlovere (kanskje Einar Johansson og Fredrik Persson).10
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 3 ort 16 skilling.11
Han var verge for Einar Andersson på Bløfeta fra 1742.2


Einar døde den 27. januar 1777 på Gjellstein.13

Kilder/noter

 1. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 353.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 113 b, mnr. 503. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670117
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=361
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 9. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 11. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 13. [S78] Fiksdal sogn: s. 354 & 355.

Brita Nilsdotter på Byrkjevollen

K, #6782
Far-?*Nils Knutsson på Eik (c 1630 - 1720); trolig1,2
Mor-?*Anne Olsdotter på Eik ( - c 1677); trolig1Brita giftet seg med Einar Åmundsson i Eidsvika.1
Hun og Einar bodde på Byrkjevollen, Vatne, i 1718.3,1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 7 a.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 353 & 354.

Einar Åmundsson på Byrkjevollen1,2

M, #6783, (ca. 1656 - 1743)
Far*Åmund Jonsson i Eidsvika3 (c 1606 - 1700)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Einar Åmundsson i Eidsvika.3
Einar ble født ca. 1656 i Eidsvika, Vatne.4
Einar giftet seg med Brita Nilsdotter.2
Han og Brita bodde på Byrkjevollen, Vatne, i 1718.1,2
Han var forlover for Kristoffer Knutsson i Skorbreivik og Else Olsdotter i Skorbreivik, som ble trolovet den 15. mai 1718 i Vatne.1


Einar døde i 1743.5

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 7 a.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 211. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=214
 4. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 358, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190194
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 591. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=594
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 353 & 354.

Ingebjørg Einarsdotter på Gjellstein1

K, #6784, (1705 - 1780)
Far*Einar Åmundsson på Byrkjevollen2 (c 1656 - 1743)
Mor*Brita Nilsdotter på Byrkjevollen2
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ingebjørg Einarsdotter på Byrkjevollen.2 Ingebjørg ble døpt i 1705 i Vatne.3
Ingebjørg giftet seg den 16. april 1724 i Vatne med Einar Johansson på Gjellstein.4
Hun og Einar var brukere i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, i 1724. Han hadde overtatt etter mora. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker. Sønnen Johan bygslet halve bruket i 1757.5,3,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Mali Matsdotter på Gjellstein den 8. april 1753 i Vestnes kyrkje.1


Ingebjørg døde i 1780 på Gjellstein, Vestnes.3

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Eenersdatter Gielsteen i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 370, dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660391
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 353 & 354.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 353.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 113 b, mnr. 503. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670117
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=361
 8. [S77] Tresfjord I: s. 670.

Nils Einarsson på Hagset1

M, #6785, (ca. 1747 - 1800)
Far*Einar Johansson på Gjellstein2 (1701 - 1777)
Mor*Ingebjørg Einarsdotter på Gjellstein2 (1705 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Ivarsdotter på Hagset (c 1741 - c 1785)
De hadde tre barn.1 

Familie 2

Kari Eriksdotter på Hagset (c 1759 - m. 1815 & 1817)
De hadde fem barn, hvorav ett var dødfødt.1 
BarnNils ble født ca. 1747 på Gjellstein, Vestnes.2,1
Annet navn: Nils Einarsson på Gjellstein.2 Han ble konfirmert i 1765.3
Nils giftet seg med Anne Ivarsdotter på Hagset.1
Han var bruker på Hagset, Aukra, fra 1773 til 1800.1
Nils giftet seg i 1786 med Kari Eriksdotter på Magerøya.1

Nils døde i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 274.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 355.

Kari Eriksdotter på Hagset1

K, #6786, (ca. 1759 - mellom 1815 og 1817)

Familie

Nils Einarsson på Hagset (c 1747 - 1800)
De hadde fem barn, hvorav ett var dødfødt.1 
BarnAnnet navn: Kari Eriksdotter på Magerøya.1
Kari ble født ca. 1759.1
Kari giftet seg i 1786 med Nils Einarsson på Hagset.1
Kari giftet seg i 1802 med en uregistrert person.1

Kari døde mellom 1815 og 1817.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 274.

Knut Olsson på Rødven1,2

M, #6787, (ca. 1727 - 1799)
Far*Ola Persson på Holmem3 (c 1679 - 1767)
Mor*Synnøv Trondsdotter på Holmem3 ( - c 1743)

Familie 1

Anne Eriksdotter på Rødven (1726 - 1759)
De hadde tre barn.4 

Familie 2

Brit Ingebrigtsdotter på Hammarvoll (1735 - 1761)
De hadde ikke barn.4 

Familie 3

De hadde ikke barn.4 Annet navn: Knut Olsson på Holmem.3
Knut ble født ca. 1727 på Ytre Holmem, Veøy.3,4
Knut giftet seg i 1754 med Anne Eriksdotter på Gjerdset.4
Han var selveier på Rødven, Veøy, fra 1754 til 1791.4,1
Knut giftet seg i 1760 med Brit Ingebrigtsdotter på Hammarvoll.4
Knut hadde Brit Nilsdotter på Holm o.a. i tjeneste i 1762.1,2

Knut giftet seg i 1763 med en uregistrert person.4 Han stevnet Brit Nilsdotter på Øverland til tinget i Fanne tinglag den 16. juni 1766. Vitne: Lars Persson Seljevoll. Hun skulle ha solgt smør som tilhørte Knut. Lars forklarte at han i vårfisketiden noen år tidligere kjøpte smør av henne for 1 ort. Brit forklarte at mens hun tjente hos Knut og han var på vårfiske, solgte hun 6 mark smør for 1 ort, som hun la i kovevinduet – og dette fortalte hun til ham da han kom hjem.2 Knut Olsson på Rødven ble stevnet av Lasse Persson på Øverland til tinget i Rødven tinglag den 23. juni 1766. Lasse krevde 2 ort i gjeld på vegne av kona (Brit Nilsdotter). Knut vedgikk fordringen.5

Knut døde i 1799.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Røven i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 278. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041091
 2. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 48 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410638
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 311.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 605. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=606
 5. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 52 b, saksnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410642

Siri Rasmusdotter på Mek1,2,3,4

K, #6788, (ca. 1720 - 1803)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen5
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Jakobsson på Mek ( - 1762)
De hadde fem barn. 
Barn

Familie 2

Steffen Jakobsson på Mek (c 1731 - )Annet navn: Siri Rasmusdotter på Haukabøen.
Siri ble født ca. 1720 på Haukabøen, Aukra.6,7
Siri giftet seg med Per Jakobsson.2,5
Etter barselseng ble hun innledet i kirken i juli 1758. Det ble betalt 1 ort 4 skilling.8

Hun og Per var brukere på Mek, Bolsøy, i 1762. Rasmus Persson og Anne Persdotter bodde også der. Familien var der allerede da sønnen Jakob ble født.9,3,10
Hun var bruker på Mek i 1763. Bruket var på 1 pund.11
Hun var myndling av Jon Knutsson på Bjørset i 1764.2

Siri trolovet seg den 26. januar 1764 i Bolsøy med Steffen Jakobsson.1
Siri giftet seg den 28. juni 1764 med Steffen Jakobsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 12. november 1767.12
Hun var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 26. mars 1769 i Molde kirke.13,14

Hun og Steffen bodde på Mek i 1774.15
Hun var fadder ved dåpen til Mats Jonsson på Kringstad den 12. september 1778.4,16
Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Siri Rasmusdotter på Baret, Aukra, hos Per Sjurdsson og Siri Persdotter. Siri Persdotter var datter av kårkona Anne, som var datter av innersten Siri Rasmusdotter. Hun og mannen Steffen var almissemennesker.6
Annet navn: Siri Rasmusdotter på Baret, nevnt 1803.7

Siri døde i 1803 på Baret.7 Hun ble jordfestet den 6. november 1803.7

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Meeg fra 1767 til 1778.13,4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a, 1764, 26. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Baret.
 7. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 259, begravde, 22. søndag etter trefoldighet. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650675
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juli. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2.
 10. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: S.
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 155. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=158
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, kvinner, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 16. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 17. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/

Eli Danielsdotter på Mordal1,2

K, #6789, ( - ca. 1727)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen2 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen1,2 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Styrkårsson på Mordal ( - c 1742)
Ingen barn levde i 1728.1,2 Annet navn: Eli Danielsdotter på Romkallen.2
Eli giftet seg med Per Styrkårsson på Mordal.1,2

Eli døde ca. 1727 på Mordal, Aukra.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 21. januar 1728. Kreditorer: Knut Matsson på Eiskrem, Åge Persson, Ivar Audensson, Anders Pålsson på Eiskrem, Hannibal Nilsson på Romkallen, Nils Nilsson i Midsund og Hans Jørnsson o.a. Arvinger: Per Styrkårsson, Eli Rasmusdotter, Rasmus Danielsson, Anne Danielsdotter, Beret Danielsdotter, Johanna Danielsdotter, Ingebjørg Danielsdotter og Kari Danielsdotter. Aktiva: 38 daler 1 ort 2 skilling. Passiva: 27–1–19. Arv: 10–3–7.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 235.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.

Per Styrkårsson på Mordal1,2

M, #6790, ( - ca. 1742)

Familie

Eli Danielsdotter på Mordal ( - c 1727)
Ingen barn levde i 1728.1,2 Han var bruker i Mosmyra, Mordal, Aukra, fra 1724.2
Per giftet seg med Eli Danielsdotter på Romkallen.1,2
Han var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: Han fordret også 2 daler 2 ort for begravelsen.3

Per giftet seg med en uregistrert person.2

Per døde ca. 1742.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 235.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.

Rasmus Danielsson på Brattværet1,2

M, #6791, (ca. 1697 - 1760)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen1 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen3,1 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde ikke barn.1 Annet navn: Rasmus Danielsson på Romkallen.3,4
Rasmus ble født ca. 1697.5 Han bodde hos Hannibal Nilsson og Eli Rasmusdotter på Romkallen, Aukra, i 1711.4,6
Han var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.7

Han var selveier på Brattværet, Brattvær, fra 1728.1
Rasmus giftet seg med en uregistrert person.1
Pål Tostensson bodde hos farens fetter Rasmus Danielsson på Brattværet til 1755.8,2
Pål Tostensson kjøpte på Veiholmen, Edøy, i 1755. Til dette lånte han 900 daler av Rasmus Danielsson. Pål ble væreier og borger.2


Rasmus døde i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 130.
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Remkald.
 5. [S162] Midsund I: s. 129.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#184

Anne Danielsdotter i Midsund1

K, #6792, ( - etter 1747)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen1,2 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen3 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Nilsson i Midsund ( - c 1747)
Han hadde fem barn, men Anne kan ikke ha vært mor til det eldste.1 Annet navn: Anne Danielsdotter på Romkallen.3,4 Anne Danielsdotter bodde hos Hannibal Nilsson og Eli Rasmusdotter på Romkallen, Aukra, i 1711.4,5
Anne giftet seg med Nils Nilsson i Midsund.1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson i Midsund den 21. juli 1747.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 162.
 2. [S162] Midsund I: s. 130.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Remkald.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.

Beret Danielsdotter på Romkallen1

K, #6793, ( - etter 1728)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen2 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen1 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.3


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 130) flyttet Beret Danielsdotter på Romkallen til Brattværet og døde ugift i 1783, men ifølge ministerialboka var «Beritte Danielsdttr Bratvær» en «ung Pige» som døde 8 år gammel den 30. februar 1783.2,4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 130.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 4. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 668.

Ingebjørg Danielsdotter på Akselvoll1

K, #6794, ( - etter 1762)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen2,1 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen3,1 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Jørnsson på Akselvoll ( - e 1762)
De hadde to barn.1 Annet navn: Ingebjørg Danielsdotter på Romkallen.3
Ingebjørg giftet seg med Hans Jørnsson på Akselvoll.1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.4


Ingebjørg døde etter 1762.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 78.
 2. [S162] Midsund I: s. 130.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.

Tosten Danielsson på Romkallen1

M, #6795, ( - mellom 1709 og 1728)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen1 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen1 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megTosten døde mellom 1709 og 1728.1,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 130.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.

Lars Knutsson i Rakvåg1

M, #6796, ( - etter 1762)

Familie

Inger Kolbeinsdotter i Rakvåg ( - c 1758)
De hadde tre barn.1 
BarnMidsund: gard og slekt oppgir at Lars ble født ca. 1692, men også at sønnen Kolbein ble født ca. 1702.1

Lars giftet seg med Inger Kolbeinsdotter.1
Han og Inger var brukere i Innerstauå, Rakvåg, Aukra, fra 1720 til 1756. De skal ha overlappet med neste bruker, Ola Evartsson (s.d.).1

Lars døde etter 1762.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 651.
 2. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.

Inger Kolbeinsdotter i Rakvåg1

K, #6797, ( - ca. 1758)

Familie

Lars Knutsson i Rakvåg ( - e 1762)
De hadde tre barn.1 
BarnInger giftet seg med Lars Knutsson.1
Hun og Lars var brukere i Innerstauå, Rakvåg, Aukra, fra 1720 til 1756. De skal ha overlappet med neste bruker, Ola Evartsson (s.d.).1

Inger døde ca. 1758 i Rakvåg, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 651.
 2. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 149.

Nils Olsson på Hoem1,2

M, #6798, (ca. 1673 - 1743)

Familie

BarnNils ble født ca. 1673.3
Han bodde på Hoem, Tresfjord, i 1715.1,2 Nils Olsson på Hoem var lagrettemann i 1717.5
Han var forlover for Ola Nilsson på Hoem og Ingebjørg Persdotter, som ble trolovet den 23. oktober 1728 i Tresfjord kyrkje.2


Nils døde i 1743 på Hoem.3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 98.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127
 5. [S77] Tresfjord I: s. 240.

Peternille Jakobsdatter Bjørset1

K, #6799, (ca. 1770 - )
Far*Jakob Jonsson Bjørset (c 1734 - 1802)
Mor*Ingeborg Persdotter (o 1740 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megPeternille ble født ca. 1770.1 Hun ble konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.

Brit Larsdotter på Bolsneset1

K, #6800, ( - etter 1730)

Familie

Mats Robertssen Bretzer (c 1699 - f 1762)
BarnBrit fikk barn med Mats Robertssen Bretzer i 1730 i Bolsøy.1 Brit Larsdotter på Bolsneset stod til offentlig skriftemål den 18. mai 1730 i Molde kirke for sitt forhold til Mats Robertssen Bretzer.1

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Larsdatter Bulsøeness i 1730.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113.