Ane Sofie Knutsdotter på Tornes1,2,3

K, #5301, (13. desember 1840 - 28. august 1896)

Familie

Per Persson på Tornes (1841 - f 1896)
De hadde seks barn.4 
BarnAne Sofie ble født den 13. desember 1840 på Ner-Tornes, Vågøy.4,3 Hun tjente hos Nils Teodor Hagerup på Innlegget, Ner-Tornes, Fræna, i 1865.2
Ane Sofie giftet seg den 22. juli 1866 med Per Persson på Tornes.4,5
Hun og Per var selveiere på Skardhaugen, Øver-Tornes, Fræna, fra 1867. Plassen ble utskilt fra bnr. 1, 3, 5 og 6. Han fikk skjøte 6. juli 1867 og skulle foruten de vanlige kårforpliktelsene yte årlig til foreldrene: 3 tønner havre, ½ tønne bygg, fôr til 1 ku og 3 sauer, 3 tønner potet, samt fri bruk av Stabbursåkeren, som han skulle skaffe gjødsel til.4,6,1
Ane Sofie Knutsdotter på Tornes solgte på Skardhaugen den 27. juni 1879. Hun solgte fra seg selv og sin bortrømte mann. Bruket var skyldsatt til 1 ort 12 skilling. Med på kjøpet var våningshus, naust og fjøs, 2 tylfter bord, sengested og ladegrind. Kjøpesum: 1 200 kroner, derav 400 kroner i ubetalt lån, og årlig kår (satt til 200 kroner for 5 år): 2 tønner havre, ½ tønne bygg (utrenset korn fra låven), 2 tønner potet (uskadd fra jorden), bruk av Litle Hanåkeren til 1/8 tønne utsæd og gjødsel om våren, bruk av en reit til å sette poteter, 1 bismerpund smør levert 4 merker om gangen, 1 kanne surmelk hver uke, samt husrom, fôr og gjeting av to sauer med avkom. Selgeren og hennes minste barn skulle ha fritt hus og nødvendig brensel samt hjelp i alder- og sykdom. Ane Sofie signerte med ført penn. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.1,7

Ane Sofie døde den 28. august 1896 på Øver-Tornes, Fræna, som kårenke, av kreft.3,4 Hun ble gravlagt den 4. september 1896, og jordfestet 17. oktober.3

Kilder/noter

 1. [S2404] Romsdal pantebok 1877–79: s. 183, nr. 27. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809172187
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Thornæs nedre.
 3. [S501] Ytre Fræna mini. 1887–1905: s. 204, kvinner, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20051024040787
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 5. [S501] Ytre Fræna mini. 1887–1905: s. 112.
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 331. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=334
 7. [S2405] Fræna panteregister 28: s. 214, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907092242
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.

Per Andersson på Tornes1,2

M, #5302, (25. mars 1794 - 21. mars 1875)
Far*Anders Rasmusson på Ukkelberg3,4 (c 1741 - )
Mor*Brit Persdotter på Ukkelberg3,4 (c 1749 - )

Familie 1

Karen Olava Olsdotter på Tornes (1789 - 1823)

Familie 2

Elisabet Gunnarsdotter på Tornes (1793 - 1874)
BarnAnnet navn: Per Andersson på Ukkelberg.4,3
Per ble født den 25. mars 1794 på Ukkelberg, Vågøy.1,3 Per ble døpt den 30. mars 1794 i Vågøy kyrkje. Faddere: Tønnes Jonsson på Ukkelberg o.a.3
Per giftet seg ca. 1817 med Karen Olava Olsdotter i Vikan.1
Han var husmann på Skardhaugen, Øver-Tornes, Fræna, fra 1819 til 1867. Plassen hadde jord.1,2
Per giftet seg den 22. januar 1826 med Elisabet Gunnarsdotter på Hatlebakken.1 Per Andersson på Tornes var lærer.1 Han var kirkesanger i Fræna.1 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Per og Elisabet på Skardhaugen, sammen med Per Persson. Plassen hadde 2 store kveg og 10 får samt en utsæd på 1½ tønne havre og 1¼ tønne poteter. Sønnen Per hjalp faren med driften.2 Per og Elisabet var kårfolk på Skardhaugen fra 1867.5

Per døde den 21. mars 1875 på Øver-Tornes, Fræna.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Thornæs øvre.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 89, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650588
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Hukkelberg.
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.

Nils Teodor Hagerup1,2

M, #5303, (1832 - 19. april 1873)Nils Teodor ble født i 1832 i Borgund på Sunnmøre.2,1 Han var agronom og poståpner på Tornes, Fræna, i 1865.1,2
Nils Teodor hadde Ane Sofie Knutsdotter i tjeneste i 1865.1


Nils Teodor døde den 19. april 1873.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Thornæs nedre.
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 404.

Karen Olava Olsdotter på Tornes1

K, #5304, (1789 - 3. mars 1823)
Far*Ola Knutsson i Vikan1 ( - e 1789)
Mor*Mali Trondsdotter i Vikan1 (c 1749 - 1795)

Familie

Per Andersson på Tornes (1794 - 1875)Annet navn: Karen Olava Olsdotter i Vikan.1
Karen Olava ble født i 1789.1
Karen Olava giftet seg ca. 1817 med Per Andersson på Ukkelberg.1

Karen Olava døde den 3. mars 1823 på Øver-Tornes, Vågøy, trolig i barselseng.1,2

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.
 2. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 327. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=330

Ola Knutsson i Vikan1

M, #5305, ( - etter 1789)

Familie

Mali Trondsdotter i Vikan (c 1749 - 1795)
BarnOla giftet seg med Mali Trondsdotter i Vikan.1
Han og Mali bodde i Hustad i Romsdal.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.

Mali Trondsdotter i Vikan1,2

K, #5306, (ca. 1749 - 1795)

Familie

Ola Knutsson i Vikan ( - e 1789)
BarnMali ble født ca. 1749.1
Mali giftet seg med Ola Knutsson i Vikan.2
Hun og Ola bodde i Hustad i Romsdal.2

Mali døde i 1795 på Reknes hospital, Molde.1 Hun ble jordfestet den 26. desember 1795.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 6 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.

Olianna Persdotter Tornes1,2

K, #5307, (17. februar 1867 - 1. mai 1940)
Far*Per Persson på Tornes1,2 (1841 - f 1896)
Mor*Ane Sofie Knutsdotter på Tornes1,2 (1840 - 1896)

Familie

Sivert Andreas Kaltrø (1865 - 1950)
De hadde fire barn.5 
BarnOlianna ble født den 17. februar 1867 på Tornes, Fræna.2,3,1
Olianna giftet seg den 20. mai 1897 med Sivert Andreas Kaltrø.2,1
Hun og Sivert Andreas var selveiere i Kalvtrøa, Aukra prestegard, fra 1919. Han kjøpte bruket av staten. Det ble utskilt fra bnr. 1.4,1 Hennes navn som gift var Kaltrø.1

Olianna døde den 1. mai 1940.2,1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, Aukra.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 163 & 165.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 166.

Timand Larsson i Kalvtrøa1,2

M, #5308, (31. august 1828 - 7. mars 1909)Timand ble født den 31. august 1828.1 Hans hjemsted var på Valle, Vågøy.1
Annet navn: Timand Larsson på Valle.1
Han var husmann i Kalvtrøa, Aukra prestegard, fra 1862.1
Timand giftet seg den 9. april 1863 med Karen Elisabet Sivertsdotter i Kalvtrøa.1

Timand døde den 7. mars 1909.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.

Sivert Andreas Kaltrø1,2

M, #5309, (24. mai 1865 - 14. januar 1950)
Far*Timand Larsson i Kalvtrøa1,2 (1828 - 1909)
Mor*Karen Elisabet Sivertsdotter i Kalvtrøa1 (1835 - 1907)

Familie

Olianna Persdotter Tornes (1867 - 1940)
De hadde fire barn.4 
BarnSivert Andreas ble født den 24. mai 1865 i Kalvtrøa, Aukra prestegard.1,2
Sivert Andreas giftet seg den 20. mai 1897 med Olianna Persdotter Tornes.1,2
Han og Olianna var selveiere i Kalvtrøa fra 1919. Han kjøpte bruket av staten. Det ble utskilt fra bnr. 1.3,2

Sivert Andreas døde den 14. januar 1950.1,2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 163 & 165.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 166.

Karen Elisabet Sivertsdotter i Kalvtrøa1,2

K, #5310, (5. januar 1835 - 22. mai 1907)

Familie

Timand Larsson i Kalvtrøa (1828 - 1909)
BarnKaren Elisabet ble født den 5. januar 1835 i Kalvtrøa, Aukra prestegard.2
Karen Elisabet giftet seg den 9. april 1863 med Timand Larsson på Valle.2

Karen Elisabet døde den 22. mai 1907.2

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 165.

Elisabet Gunnarsdotter på Tornes1

K, #5311, (1793 - 23. februar 1874)
Far*Gunnar Nilsson på Hatlebakken2,3 (1750 - c 1815)
Mor*Brita Jonsdotter på Hatlebakken2,3 (1753 - f 1815)

Familie

Per Andersson på Tornes (1794 - 1875)
BarnAnnet navn: Elisabet Gunnarsdotter på Hatlebakken.4,3
Elisabet ble født i 1793 på Hatlebakken, Vågøy.2 Elisabet ble døpt den 28. juli 1793 i Vågøy kyrkje.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Elisabet Gunnarsdotter på Hatlebakken hos Gunnar Nilsson og Brita Jonsdotter.3
Elisabet giftet seg den 22. januar 1826 med Per Andersson på Tornes.4 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Elisabet og Per på Skardhaugen, Øver-Tornes, Fræna, sammen med Per Persson. Plassen hadde 2 store kveg og 10 får samt en utsæd på 1½ tønne havre og 1¼ tønne poteter. Sønnen Per hjalp faren med driften.1 Elisabet og Per var kårfolk på Skardhaugen fra 1867.5

Elisabet døde den 23. februar 1874 på Øver-Tornes, Fræna.4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Thornæs øvre.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 81, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650584
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Hatlebak.
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.

Gunnar Nilsson på Hatlebakken1,2,3

M, #5312, (1750 - ca. 1815)

Familie

Brita Jonsdotter på Hatlebakken (1753 - f 1815)
De hadde tre barn.8 
BarnAnnet navn: Gunnar Nilsson på Indreeide.4
Gunnar ble født i 1750 på Indreeide, Norddal.5
Gunnar giftet seg den 7. januar 1781 i Norddal med Brita Jonsdotter på Årset.2,5
Annet navn: Gunnar Nilsson i Malmedalen, nevnt 1783.6
Gunnar Nilsson kjøpte et bruk på 1 våg med bygselrett i Malmedalen, Vågøy, den 12. juni 1783 av Nils Olsson i Malmedalen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble tinglyst 17. juni.6
Gunnar Nilsson solgte 1 pund 12 merker, halvparten av et bruk i Malmedalen den 4. januar 1785 til Gunnar Kristoffersson. Den andre halvdelen ble solgt til andre.7
Han og Brita var selveiere på Sandøyra, Hatlebakken, Vågøy, fra 1787. Skyld: 1 pund 12 merker.8 I folketellingen av 1. februar 1801 står Gunnar og Brita som brukere på Hatlebakken, Vågøy. Elisabet Gunnarsdotter o.a. bodde også der. Det var ett annet bruk på gården.2

Gunnar døde ca. 1815 på Hatlebakken.8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. oktober 1815.8

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 81, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650584
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Hatlebak.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=180
 5. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=329
 6. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660255
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 334 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660295
 8. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 327. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=330

Brita Jonsdotter på Hatlebakken1,2

K, #5313, (1753 - før 1815)

Familie

Gunnar Nilsson på Hatlebakken (1750 - c 1815)
De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Brita Jonsdotter på Årset.3
Brita ble født i 1753.3
Brita giftet seg den 7. januar 1781 i Norddal med Gunnar Nilsson på Indreeide.1,2
Annet navn: Brita Jonsdotter i Malmedalen, nevnt 1785.4
Hun og Gunnar var selveiere på Sandøyra, Hatlebakken, Vågøy, fra 1787. Skyld: 1 pund 12 merker.5 I folketellingen av 1. februar 1801 står Brita og Gunnar som brukere på Hatlebakken, Vågøy. Elisabet Gunnarsdotter o.a. bodde også der. Det var ett annet bruk på gården.1

Brita døde før 1815.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Hatlebak.
 2. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=329
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 993. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=528
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 334 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660295
 5. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 327. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=330
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 81, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650584

Anders Rasmusson på Ukkelberg1,2,3

M, #5314, (ca. 1741 - )

Familie

Brit Persdotter på Ukkelberg (c 1749 - )
BarnAnders ble født ca. 1741.2
Anders giftet seg med Brit Persdotter.2,1
Han og Brit var husfolk på Ukkelberg, Vågøy, iallfall fra 1794 til 1801. Plassen hadde jord.1,2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 89, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650588
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Hukkelberg.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.

Brit Persdotter på Ukkelberg1,2,3

K, #5315, (ca. 1749 - )

Familie

Anders Rasmusson på Ukkelberg (c 1741 - )
BarnBrit ble født ca. 1749.1
Brit giftet seg med Anders Rasmusson.1,2
Hun og Anders var husfolk på Ukkelberg, Vågøy, iallfall fra 1794 til 1801. Plassen hadde jord.2,1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Hukkelberg.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 89, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650588
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 332.

Tønnes Jonsson på Ukkelberg1,2,3

M, #5316, (ca. 1754 - )Tønnes ble født ca. 1754.2
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 20 skilling.4

Han bodde på Ukkelberg, Vågøy, i 1794.1
Han var fadder ved dåpen til Per Andersson på Ukkelberg den 30. mars 1794 i Vågøy kyrkje.1

Han var bruker på Ukkelberg i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 89, midfastesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650588
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Hukkelberg.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Martin Brecke1,2

M, #5317, (6. oktober 1917 - 21. desember 2016)
Far*Martin Ambrosius Aasen Brecke2,3 (1877 - 1951)
Mor*Anna Jakobsen4,2 (1884 - 1961)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Randi Haugen (1921 - 2018)
De hadde fem barn.8 
BarnMartin ble født den 6. oktober 1917 i Molde.2,3 Martin ble døpt den 18. november 1917.2 Han ble vaksinert ifølge attest av 11. april 1921.2 Han ble konfirmert den 14. mai 1933 i Molde kirke. Karakter: M.2 Han var fullmektig i Molde i 1946.3
Martin giftet seg den 28. juni 1946 i Bergen med Randi Haugen. De ble viet av byfogden.3
Han og Randi bodde i Parkvegen 54, Molde, i 2006.5

Martin døde den 21. desember 2016.6 Han og Randi ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.6,7

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 122.
 3. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 167, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088122
 4. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118.
 5. [S469] Opplysningen 1881.
 6. [S466] Molde kirkegårder: Martin Brecke.
 7. [S466] Molde kirkegårder: Randi Brecke.
 8. [S1596] Våre Minnesider: Martin Brecke.

Martin Ambrosius Aasen Brecke1,2,3

M, #5318, (19. mai 1877 - 11. desember 1951)
Far*Ivar Matsson Brecke2 (1838 - 1909)
Mor*Beate Steen2 (1857 - 1885)

Familie

Anna Jakobsen (1884 - 1961)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMartin Ambrosius ble født den 19. mai 1877 i Molde.2,3 Han ble døpt den 9. september 1877. Faddere: Kristine Steen o.a.2 Martin var handelsbetjent ved isenkramforretning i 1900. Han bodde hos Ole Andersson Steen og Kristine Steen på mnr. 52 C, Hovedgata, Molde, i 1900.4
Martin Ambrosius giftet seg med Anna Jakobsen.1,5 Martin var kjøpmann iallfall fra 1924 til 1933.6,5,7
Han var forlover for Margit Johanne Jakobsen og Engebret Hole, som giftet seg den 21. juni 1924 i Molde kirke.6,8
Martin og Anna bodde i Molde i 1933.5
Ruth Brecke arbeidet i farens forretning etter endt utdannelse og til hun giftet seg.9


Martin døde den 11. desember 1951.3 Han ble gravlagt den 17. desember 1951 på Nedre kirkegård, Molde.3

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118, nr. 2.
 2. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 17.
 3. [S466] Molde kirkegårder: Martin Brecke.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, Matr.no. 52c.
 5. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 122.
 6. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 8, nr. 23.
 7. [S466] Molde kirkegårder: Martin Brecke, bilde.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 66.
 9. [S1856] Studentene fra 1935: Biografiene, s. 142. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705141?page=195
 10. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 167, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088122

Anna Jakobsen1,2,3

K, #5319, (9. desember 1884 - 8. april 1961)
Far*Jakob Jakobsen4,1 (1857 - 1921)
Mor*Martha Kristensdotter4,1 (1846 - 1919)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Martin Ambrosius Aasen Brecke (1877 - 1951)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna ble født den 9. desember 1884 i Molde.4,5 Hun ble døpt den 15. februar 1885. Faddere: Oluf Andreas Sanne o.a.4 Anna Jakobsen bodde hos Jakob Jakobsen og Martha Jakobsen på mnr. 30 B, Hovedgata, Molde, i 1900.1
Anna giftet seg med Martin Ambrosius Aasen Brecke.2,6 Hennes navn som gift var Brecke.5 Anna og Martin bodde i Molde i 1933.6

Anna døde den 8. april 1961.5 Hun ble gravlagt den 13. april 1961 på Nedre kirkegård, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 30b.
 2. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118, nr. 2.
 3. [S1856] Studentene fra 1935: Biografiene, s. 142. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071705141?page=195
 4. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 49, nr. 5.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Anna Brecke.
 6. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 122.
 7. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 118.

Søren Larsson Fremstedal1,2

M, #5320, (ca. 1780 - )

Familie

Anne Olsdotter Setnes
Den 27. mai 1808 ble deres dødfødte jentebarn jordfestet. De kan ha hatt fler barn.5 
BarnSøren ble født ca. 1780.3 Søren tjente på Gjermundnes, Vestnes, i 1801.3 Han var soldat iallfall fra 1801 til 1804.3,2
Søren giftet seg den 29. mai 1804 i Molde kirke med Anne Olsdotter (forlovere: Erik Ivarsson på Hospitalet og Tore i Olsmedbakken). De hadde allerede barn sammen.2,1
Annet navn: Søren Larsson i Schultzhagen, nevnt fra 1805 til 1808.4,5
Han og Anne bodde i Schultzhagen, Molde, iallfall fra 1805 til 1808.4,5 Søren Larsson Fremstedal var skipstømmermann.6,7
Han og Anne bodde trolig i Domkirken sogn, Trondheim, i 1811.8

     Navnet hans ble skrevet Søfren Larsen Fremmestedal i 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Søfren Larsen Skultzhaven i 1805.4

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 21 a, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670233
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Giermeness.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 b.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 27. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 6. [S2230] Trondheim, Domkirken mini. 1831–39: s. 290, nr. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020480
 7. [S816] Trondheim, Domkirken mini. 1821–31: s. 321, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921610600
 8. [S897] Trondheim, Domkirken mini. 1770–1819: fol. 198 a, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920680372

Lars Larsson på Nesje1

M, #5321, (1772 - 31. juli 1836)
Far*Lars Larsson på Nesje2 (c 1724 - 1805)
Mor*Marta Ingebrigtsdotter på Nesje3 (c 1738 - 1806)

Familie

Han var gift to ganger og hadde iallfall seks barn.1,5 
BarnLars ble født i 1772 på Nordnesje, Veøy.1
Lars Nesche var fadder ved dåpen til Beret Pedersdatter Sanne den 29. juli 1798 i Molde kirke.4

Han var bruker på Haugen, Nordnesje, Veøy, i 1801. Han solgte bruket i 1808.2,1,5
Annet navn: Lars Larsson på Bolsøy, nevnt fra 1821 til 1837.6,7
Han var husmann på Bolsøy, Bolsøy, i 1821.6,3
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 1 daler 1 ort 5 skilling.8
Han var fadder ved dåpen til Ingeleiv Hallvorsdotter Torhus den 8. august 1830 i Molde kirke.9


Lars døde den 31. juli 1836 på Bolsøy, som husmann, av alderdomssvakhet.10 Han ble gravlagt den 5. august 1836.10 Skiftet etter ham ble sluttet den 2. august 1837.7

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 40. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=43
 6. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 469, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640175
 7. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630339
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 9. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 63, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640276
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 212, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640353

Knut Nilsson Moen1

M, #5322, (ca. 1779 - )Knut ble født ca. 1779.1
Knud Aarenesset var fadder ved dåpen til Beret Pedersdatter Sanne den 29. juli 1798 i Molde kirke.2
Knut tjente på Årøneset, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Aarøenæsset.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.

Sigrid Andersdotter Tornes1,2

K, #5323, (ca. 1755 - )Sigrid ble trolig født ca. 1755.3 Hennes hjemsted var trolig på Ner-Tornes, Vågøy.4
Hun var fadder ved dåpen til Ola Olssen den 24. september 1797 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Beret Pedersdatter Sanne den 29. juli 1798 i Molde kirke.1


Sirie Andersdatter var i tjeneste hos Sara Susanna Munthe på mnr. 31, Hovedgata, Molde, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 31.
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 439.

Anne Olsdotter Lindset1,2

K, #5324, (ca. 1771 - 1811)Anne ble født ca. 1771.1,2 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Anne døde i 1811 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 3. juli 1811.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b.

Erik Ivarsson Solemdal1,2,3,4

M, #5325, (1752 - 18. mai 1827)
Far*Ivar Olsson Mork5,6 (1726 - f 1801)
Mor*Ingebjørg Eriksdotter på Solemdalen5 (c 1716 - 1752)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Karen Olsdatter (c 1739 - 1805)
Ingen barn levde i 1827.6 

Familie 2

Marit Olsdotter på Rishaug (1755 - 1824)
De hadde ikke barn.6 Erik ble født i 1752, utenom ekteskap.5,3 Erik ble døpt den 24. september 1752 i Veøy kirke. Faddere: Per Persson på Dale og Ola Larsson på Dale o.a.5 Erik tjente i 1780.3 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1780. Han ble fritjent som soldat etter attest av 9. juni 1792.3,1
Erik giftet seg med Karen Olsdatter.7
Annet navn: Erik Ivarsson på Hospitalet, nevnt fra 1796 til 1807.8,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Martein Knutsson den 7. mai 1796: 12 daler.11
Han var verge for Ingeborg Marteinsdatter fra 1796.8
Erik Ivarsson var snekker og daglønner i 1801.7
Han og Karen bodde på Reknes hospital, Molde, i 1801 sammen med Anna Maria Jørnsdatter og Ola Persson Vedalshaug. Anna Maria var oppvarter hos de syke. Ola hadde kjøpt seg inn i hospitalet og levde på kostpenger fra stiftelsen. Karen og Erik bodde fremdeles der i 1805.7,12
De hadde følgende pasienter på Reknes hospital den 1. februar 1801: Simon Jonsson Feta, Ola Hansson Kvalsvik, Martein Andersson Vikane, Mats Klausson Kvalsund, Sæmund Klausson Kvalsund, Jon Nilsson Vinsternes, Svein Olsson Kippervik, Sissel Rasmusdotter Koparnes, Mari Rasmusdotter Åsen, Gunnhilda Matsdotter Myklebost, Karen Olsdotter Vedalshaug, Dorte Bergesdotter Skaret, Marit Nilsdotter Dyrset, Massi Nilsdotter Strand, Eli Nilsdotter Fiskarstrand, Anne Olsdotter Lindset, Malene Johansdotter Einset, Guri Pålsdatter, Anne Henrikka Persdotter Grip, Anne Toresdotter Hylle, Gunnhilda Ivarsdotter Godøy, Pernille Olsdotter Knotten, Marta Knutsdotter Alnes, Gjertrud Andersdotter Ødegård og Ales Trondsdotter Bolgvåg.7
Han var forlover for Knut Jørnsson i Boybakken og Beret Andersdatter, som giftet seg den 21. oktober 1801 i Molde.9,13
Han var forlover for Søren Larsson Fremstedal og Anne Olsdotter, som giftet seg den 29. mai 1804 i Molde kirke.14,15

Annet navn: Erik Ivarsson på Reknes, nevnt 1806.16,7
Erik giftet seg den 4. juni 1806 i Molde kirke med Marit Olsdotter (forlovere: Erik Åmundssen Høvik og Per Talberg).16,10 Erik og Marit bodde i 1807 på fhv. mnr. 24, Reknesrøysan, Molde, flyttet fra mnr. 24 i Myra. Huset var taksert til 70 og et naust til 10 daler.4,17
Han og Marit var brukere på Rishaug, Bud, i 1816. De var kårfolk i 1824.18,19
Annet navn: Erik Ivarsson på Rishaug, nevnt 1827.6,20,18

Erik døde den 18. mai 1827 på Rishaug, som kårmann.20 Skiftet etter ham og Marit ble sluttet den 11. mars 1828. Arvinger: Just Perssen, Ingeborganna Persdatter, Petrikke Persdatter, Anne Sørensdotter, Ivar Sørensson på Stanganeset, Anne Ivarsdotter på Hargota, Mali Ivarsdotter, Knut Knutsson på Holm, Ingeborg Knutsdotter, Marit Olsdotter på Sørsylte, Anne Olsdotter på Vike, Gjøri Olsdotter på Hoem, Marit Knutsdotter på Leikarnes og Ola Ottarsson på Bolsøy. Aktiva: 44 daler 4 ort 22 skilling. Passiva: 28–4–14. Arv: 16–0–8 (minus 6 pst.)21

     Navnet hans ble skrevet Erich Iversen Rechnæs i 1806.16

     Erik Ivarsson Solemdal og Erik Ivarsson Rognehaugen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 9].
 2. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: TT.
 3. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: Fannåttingske kompani, kompanirulle 1780. Nr. 73. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201690465
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 b, Rechnes, forsikringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 359. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660388
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 10. [S77] Tresfjord I: s. 149.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.
 13. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 219, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-111
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 15. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 21 a, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670233
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 17. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 12, mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660300
 18. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Vågøy, s. 8, Riishoug. https://media.digitalarkivet.no/db10081203303014
 19. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 187, 1824, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610306
 20. [S1206] Bud mini. 1817–29: s. 192, 1827, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610309
 21. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Tore Olsson Stiving1,2,3

M, #5326, (ca. 1766 - 22. desember 1836)
Far*Ola Larsson Stiving4 (c 1731 - 1787)
Mor*Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)

Familie

Ingeborg Eriksdotter Lien (1766 - c 1833)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTore ble født ca. 1766 i Opplandene.5,6,7
Annet navn: Tore Olsson Setnes, nevnt fra 1796 til 1836.8,5
Tore trolovet seg den 24. mai 1796 med Ingeborg Eriksdotter Lien. Forlovere: Ola Olsson Kavli og Pål Hansson Malme.8
Tore giftet seg den 19. september 1796 i Molde kirke med Ingeborg Eriksdotter Lien. Den 17. var det betalt 1 daler for vielsen.8,9,10
Annet navn: Tore Olsson på Moldegård, nevnt fra 1800 til 1808.11,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800 i Molde.13
Tore Olsson var steinsetter i 1801.10
Han og Ingeborg bodde på mnr. 145, Molde, i 1801 sammen med Maria Toresdatter, Ragnhild Hansdotter, Marta Eriksdotter, Kari Olsdotter og Ragnhild Knutsdatter. Ragnhild Hansdotter (Tores mor), Marta (Ingeborgs søster) og Kari (Tores søster) var losjerende, og Ragnhild Knutsdatter var Karis datter. Huset var taksert til 40 daler i 1807.10,2
Annet navn: Tore i Olsmedbakken, nevnt fra 1804 til 1815.14,15,16
Han var forlover for Søren Larsson Fremstedal og Anne Olsdotter, som giftet seg den 29. mai 1804 i Molde kirke.14,17

Han ble kalt Tore murmester, nevnt fra 1805 til 1827.18,19
Han var forlover for Hans Persson Øvstehagen og Kari Olsdotter, som giftet seg den 15. september 1805 i Molde kirke.18,20
Han var forlover for Ola Olsson Setnes og Anne Sørensdotter på Moldegård, som giftet seg den 23. oktober 1808 i Molde kirke.12,4
Han var verge for Morten Pank og Anne Marta Pank iallfall fra 1814 til 1819.16,21
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Anderssen Brun og Kristi Olsdotter i Myra den 29. april 1815: beskadiget bakstehelle.15
Han var verge for Ingeborg Olsdatter fra 1817.4
Han var fadder ved dåpen til Peter Olaus Jørgenssen den 4. februar 1821 i Molde kirke.22


Tore døde den 22. desember 1836 i Molde, som fattiglem.5,6 Han ble gravlagt den 27. desember 1836.6,5

     Navnet hans ble skrevet Thore Olsen Styving fra 1804 til 1807.1,2

     Navnet hans ble skrevet Thor Olsen Sethnes i 1836.5,6

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 136. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 3. [S1151] Molde sølvskatt 1816: mnr. 82. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52626/6/
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 230. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-106
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 218. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-111
 7. [S1168] Molde ekstrarulle 1804.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1808, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 13. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 241 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 17. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 21 a, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670233
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1805, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 19. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 60.
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 21. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 635 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 22. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 18, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620445
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.

Ingeborg Birgitte Dal1,2

K, #5327, (1805 - )
Far*Søren Larsson Fremstedal2,1 (c 1780 - )
Mor*Anne Olsdotter Setnes2

Familie

Esten Martinus Steen (c 1814 - )
De hadde iallfall tre barn.3 Ingeborg Birgitte ble døpt den 2. juni 1805 i Molde kirke.2 Hun ble vaksinert mot kopper av Wilhelm Christian Schladermund.1
Ingeborg Birgitte giftet seg den 20. september 1838 i Trondheim domkirke med Esten Martinus Steen.1,3 Hennes navn som gift var Steen, nevnt 1865.3
Hun og Esten Martinus bodde i Sandgata 27, Trondheim, i 1865.3

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Bergitthe Steen i 1866.3

Kilder/noter

 1. [S2230] Trondheim, Domkirken mini. 1831–39: s. 290, nr. 36. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020480
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 b.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Trondheim kjøpstad. Sandgaden 27. https://www.digitalarkivet.no/gf01038310004607

Lars Tøllevsson på Nøsa1,2

M, #5328Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Knutsson på Nøsa den 30. april 1841. Taksten på bruket var 60 daler. Lars bød 50 daler, hvorpå eiendommen ble oppropt uten kåret til enka Bergit. Han bød da 60 daler og fikk tilslaget.1,2
Lars Tøllevsson på Nøsa var deleier på Nøsa, Vågøy, fra 1841.1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.

Ragnhild Sjugurdsdotter på Rabbestølen1

K, #5329, (ca. 1811 - )Annet navn: Ragnhild Sjugurdsdotter på Kyrkjeluten.2
Ragnhild ble født ca. 1811 i Ål.1,2
Ragnhild giftet seg med Knut Nilsson på Rabbestølen.2
Hun og Kari var brukere på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1865. Sjugurd Knutsson bodde også der. De to kvinnene var også deleiere. Bruket holdt 3 storfe samt en utsæd på 4/16 tønne bygg og 1 tønne poteter. Ragnhilds sønn Sjugurd hjalp mora med driften.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Aal, Rabbestølen.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 5.

Sjugurd Knutsson på Rabbestølen1,2

M, #5330, (ca. 1847 - )
Far*Knut Nilsson på Rabbestølen1 (1811 - c 1853)
Mor*Ragnhild Sjugurdsdotter på Rabbestølen2,1 (c 1811 - )
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megSjugurd ble født ca. 1847 i Ål.2 Han bodde hos Ragnhild Sjugurdsdotter på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1865 og hjalp mora med gårdsbruket.2 Sjugurd Knutsson på Rabbestølen var landhandler i Etne.1,3

Kilder/noter

 1. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Aal, Rabbestølen.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 5.

Kari Persdotter på Rabbestølen1

K, #5331, (ca. 1806 - )Kari ble født ca. 1806 i Ål.1 Hun var ugift i 1865.1
Hun og Ragnhild var brukere på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, i 1865. Sjugurd Knutsson bodde også der. De to kvinnene var også deleiere. Bruket holdt 3 storfe samt en utsæd på 4/16 tønne bygg og 1 tønne poteter. Ragnhilds sønn Sjugurd hjalp mora med driften.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Aal, Rabbestølen.

Nils Knutsson på Rabbestølen1

M, #5332, (30. september 1843 - )
Far*Knut Nilsson på Rabbestølen1 (1811 - c 1853)
Mor*Ragnhild Sjugurdsdotter på Rabbestølen1 (c 1811 - )
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megNils ble født den 30. september 1843.1,2 Han emigrerte i 1864 med reisemål i Nord-Amerika.2,1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 5.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.

Marit Persdotter på Årø1

K, #5333, (ca. 1820 - )

Familie

Sander Nilsson på Årø (1814 - )Annet navn: Marit Persdotter på Lønset.2
Marit ble født ca. 1820 i Bolsøy.1
Marit giftet seg den 26. oktober 1862 i Molde kirke med Sander Nilsson på Årø.2,1
Hun og Sander var husfolk på Sanderplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1865, sammen med Ingvar Sandersson. Den lå i sørøstre hjørne av gården, i bytte med Årøneset. Dyr: to storfe og åtte sauer. Utsæd: 1/8 tønne bygg, ¼ tønne blandkorn, ½ tønne havre og 2 tønner poteter. En familie fra Lom losjerte også på plassen.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Aarø.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 496.
 3. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 4. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.

Ingvar Sandersson Aarø1,2,3,4

M, #5334, (13. januar 1853 - 19. mai 1889)
Far*Sander Nilsson på Årø2 (1814 - )
Mor*Kristi Olsdotter på Årø (c 1816 - 1856)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Maria Lassesdotter Aarøsagen (1849 - 1920)
De hadde to barn.5 
BarnIngvar ble født den 13. januar 1853 på Indre Årø, Bolsøy.5,3 Han bodde hos Sander Nilsson og Marit Persdotter på Sanderplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1865.2,6,7
Ingvar giftet seg med Beret Maria Lassesdotter i Hatlen.1,4
Han og Beret Maria bodde på Årø, Bolsøy, i 1887.8
Han var fadder ved dåpen til Harald Ingvald Aarø den 30. mai 1887.9

Han var fadder ved hjemmedåpen til Lars Ingvarsson Aarø den 30. desember 1888.1,10

Han og Beret Maria var husfolk på Saga, Indre Årø, Bolsøy.4

Ingvar døde den 19. mai 1889 på Indre Årø, som plassbruker.3 Han ble gravlagt den 24. mai 1889. Jordfestelsen var 9. juni.3

     Harald Ingvald Aarø var oppkalt etter ham.8

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 16.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Aarø.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 249, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020240
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 471.
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7.
 6. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 7. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 8. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7.
 9. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 191.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 23.

Sivert Ingvarsson Aarø1,2

M, #5335, (1882 - )
Far*Ingvar Sandersson Aarø (1853 - 1889)
Mor*Beret Maria Lassesdotter Aarøsagen2,3 (1849 - 1920)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megSivert ble født i 1882 i Bolsøy.2,3 Han bodde hos Beret Maria Lassesdotter på Saga, Indre Årø, Bolsøy, i 1891.4,5,6 Sivert Ingvarsson bodde hos Beret Maria Lassesdotter på Årøsaga i 1900.2 Sivert Ingvarsson var jord- og steinarbeider (daglønner) i 1900.2 Han emigrerte den 20. november 1901 i Kristiansund. Han reiste med White Star Line. Målet var Minnesota i USA.1

Sivert døde ugift.7

Kilder/noter

 1. [S388] Emigranter over Kristiansund 1882–1930: Sivert Ingvardsen Aarø. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000246798
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 34, bnr. 1, Aarøsagen.
 3. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352372
 4. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352038
 5. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 2, husliste 42. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380995
 6. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 42, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504352371
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7.

Kristi Olsdotter på Årø1

K, #5336, (ca. 1816 - 26. september 1856)

Familie

Sander Nilsson på Årø (1814 - )
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Kristi Olsdotter på Kvam.2
Kristi ble født ca. 1816 på Kvam, Mek, Bolsøy.1,2
Kristi giftet seg den 17. november 1844 i Bolsøy med Sander Nilsson på Årø.2,3

Kristi døde den 26. september 1856 på Indre Årø, Bolsøy.1 Hun ble gravlagt den 4. oktober 1856.1

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 566, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020270
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 6.
 3. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7.

Børre Ingebrigtsson på Herje1,2

M, #5337, (1832 - 20. september 1893)

Familie

Guri Sivertsdotter på Herje (1834 - )
De hadde fem barn.3 
BarnBørre ble født i 1832 i Veøy, utenom ekteskap.3,1
Annet navn: Børre Ingebrigtsson på Stranda.4
Han bodde på Stranda, Veøy, i 1864.4
Børre giftet seg i 1864 med Guri Sivertsdotter på Dale.3,1 Børre Ingebrigtsson på Herje var daglønner i 1865.1
Han og Guri var husfolk på Rabben, Ytre Herje, Veøy, i 1865. De hadde to får. Etter Børre og Guri ble plassen nedlagt.3,1 Børre Ingebrigtsson på Herje var fisker.3

Børre omkom den 20. september 1893 i Veøy.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Veø, Herje yttre.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 254.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 789.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 240.

Guri Sivertsdotter på Herje1,2

K, #5338, (1834 - )

Familie

Børre Ingebrigtsson på Herje (1832 - 1893)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Guri Sivertsdotter på Dale.3
Guri ble født i 1834 i Veøy.1
Guri giftet seg i 1864 med Børre Ingebrigtsson på Stranda.3,2
Hun og Børre var husfolk på Rabben, Ytre Herje, Veøy, i 1865. De hadde to får. Etter Børre og Guri ble plassen nedlagt.3,2 Ved folketellingen av 3. desember 1900 var Guri huskone på Rabben. Anna Børresdotter bodde også der. Plassen hadde dyrket jord og krøtter.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veøy, under gnr. 42, bnr. 3, Herje. https://www.digitalarkivet.no/bf01037396000231
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Veø, Herje yttre.
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 789.

Ane Roesdotter1

K, #5339, (1. april 1848 - )

Familie

Odin Edvard Schnell (1851 - )
BarnAnnet navn: Ane Roesdotter på Setnes.1
Ane ble født den 1. april 1848 i Grytten.1,2
Ane giftet seg den 10. desember 1878 i Molde med Odin Edvard Schnell.1,2 Hennes navn som gift var Ane Schnell.2 Ane og Odin bodde på mnr. 1067, Innlandet, Kristiansund, i 1900 sammen med Otto Immanuel Schnell, Martin Schnell og Anna Schnell. De hadde to rom og kjøkken i tredje etasje. Eiendommen hadde et uthus. Han bodde fremdeles der i 1911.2,3

Kilder/noter

 1. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 287.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 1067.
 3. [S487] Adressebok for Aalesund – Kristiansund – Molde 1911–1913: s. 162.

Otto Immanuel Schnell1,2,3

M, #5340, (1883 - )
Far*Odin Edvard Schnell3 (1851 - )
Mor*Ane Roesdotter3 (1848 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Margrethe Gurine Fjøseide (1888 - )Otto Immanuel ble født i 1883 i Molde.1,3 Han bodde hos Odin Edvard Schnell og Ane Schnell på mnr. 1067, Innlandet, Kristiansund, i 1900.3,2 Otto Immanuel Schnell var løsarbeider i 1900.3 Han var smedsvenn i 1911.2
Han bodde på Innlandet, Kristiansund, i 1911.2 Han var rørlegger i Kristiansund i 1917.1
Otto Immanuel giftet seg den 3. desember 1917 i Kristiansund med Margrethe Gurine Fjøseide.1

Kilder/noter

 1. [S683] Kristiansund mini. 1917–35: 3.12.1917.
 2. [S487] Adressebok for Aalesund – Kristiansund – Molde 1911–1913: s. 162.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 1067.

Martin Schnell1,2

M, #5341, (1885 - )
Far*Odin Edvard Schnell2 (1851 - )
Mor*Ane Roesdotter2 (1848 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til megMartin ble født i 1885 i Molde.2 Han bodde hos Odin Edvard Schnell og Ane Schnell på mnr. 1067, Innlandet, Kristiansund, i 1900.2,1 Martin Schnell var løsarbeider i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S487] Adressebok for Aalesund – Kristiansund – Molde 1911–1913: s. 162.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 1067.

Anna Schnell1

K, #5342, (1888 - )
Far*Odin Edvard Schnell1 (1851 - )
Mor*Ane Roesdotter1 (1848 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, mnr. 1067.
 2. [S487] Adressebok for Aalesund – Kristiansund – Molde 1911–1913: s. 162.

Bjarne Sande1

M, #5343, (25. januar 1896 - )
Mor*Marie Lovise Schnell2 (1865 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til megBjarne ble født den 25. januar 1896 i Kristiansund.2 Han var metodist i 1900.1 Han bodde hos Evensine Lovise Schnell på mnr. 1102, Ivar Aasens gate, Kristiansund, i 1900.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1503 Kristiansund, mnr. 1102.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, mnr. 1102, leil. 4.

Elling Olsson på Herje1

M, #5344, (28. oktober 1788 - 1858)

Familie

Han hadde sju barn.5 
BarnAnnet navn: Elling Olsson på Mjelva.2
Elling ble født den 28. oktober 1788 på Mjelva, Grytten.2 Elling ble døpt den 3. november 1788 i Grytten kirke.2
Han bodde på Indre Skorga, Grytten, i 1801, hos foreldrene.3
Annet navn: Elling Olsson på Skorga, nevnt 1827.4,3
Han var innerst på Herje, Veøy, i 1827.4
Han var selveier på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, fra 1839 til 1858.5

Elling døde i 1858 på Ytre Herje, Veøy.5

     Navnet hans ble skrevet Ellen Olsen Skorgen i 1827.4

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 737) var Elling Olsson på Skorga fra Vistdal, men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 284.
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 252, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010128
 3. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 303 a, Skorgen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670169
 4. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 396, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680597
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737.

Ola Ellingsson Herje1,2,3

M, #5345, (1834 - 1896)
Far*Elling Olsson på Herje2 (1788 - 1858)

Familie

Anne Knutsdotter Herje (1843 - 1926)
De hadde åtte barn.5 
BarnOla ble født i 1834 på Herje, Veøy.2
Han var selveier i Elling-Olagarden, Ytre Herje, Veøy, fra 1862 til 1896. Bruket ble utskilt fra bnr. 1. Han fikk skjøte av broren Hans og bygde nytt hus hundre meter øst for ham.4,1
Ola giftet seg i 1870 med Anne Knutsdotter Herje.5
Han var forlover for Ole Jonsson Syltebø og Sigrid Ivarsdotter Herje, som giftet seg den 21. juli 1879 i Veøy kirke.1,6


Ola døde i 1896 på Ytre Herje, Veøy.7

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737.
 3. [S352] Bustadnavnregisteret: Møre og Romsdal, Veøy, gnr. 42, bnr. 2.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737, 738 & 740.
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 740.
 6. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 272 a, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030947
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737, 740 & 741.

Anne Olsdotter i Boksaspa

K, #5346
9. tippoldemor til meg

Familie 2

Per Hallvorsson i Boksaspa (c 1609 - )
De hadde fire barn.2 Anne giftet seg med Auden Trondsson i Boksaspa.1
Hun og Auden bodde i Boksaspa, Tingvoll.1
Anne giftet seg med Per Hallvorsson.2

Kilder/noter

 1. [S505] «Eitkvart nytt um Aspa-ætti»: s. 280.
 2. [S1007] Straumsnes III: s. 367.
 3. [S1007] Straumsnes III: s. 366.

Hans Ibsen1,2

M, #5347, (ca. 1789 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans ble født ca. 1789.1
Han bodde på Høyby, Selbu, i 1801.1
Han bodde i Trondheim.2 Han var bryggesvenn.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Sælboe, Høybye.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446.

Oluf Christian Ibsen1,2,3

M, #5348, (1852 - 5. april 1917)
Far*Ivar Edvard Ibsen1 (1819 - 1894)
Mor*Ingeborg Anna Sveinsdatter1 (1825 - 1904)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Christiane Rasmusdotter (1848 - )
De hadde iallfall to barn.2 
BarnOluf Christian ble født i 1852 i Molde.2,4 Han bodde hos Ingeborg Anna Ibsen og Ivar Edvard Ibsen på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865.1
Han var fadder ved dåpen til Ovidia Johanne Nustad den 21. september 1867 i Molde.5,3

Oluf Christian giftet seg ca. 1876 med Christiane Rasmusdotter.2 Oluf Christian og Christiane bodde i Molde, men fikk barn i Bolsøy i 1880.2 Oluf Christian Ibsen var matros i 1880.2

Oluf Christian døde trolig den 5. april 1917 i Chicago, Illinois, USA.6

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, mnr. 112.
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 94, nr. 37. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020448
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 187.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 112.
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 186.
 6. [S90] IGI: oluf christian ibsen.

Hans Nikolaus Sverre Ibsen1,2

M, #5349, (29. desember 1855 - )
Far*Ivar Edvard Ibsen2,1 (1819 - 1894)
Mor*Ingeborg Anna Sveinsdatter1 (1825 - 1904)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megHans Nikolaus Sverre ble født den 29. desember 1855 i Molde.2,3 Han ble døpt den 23. mars 1856 i Molde kirke. Faddere: Olufine Marie Sveinsdatter og Hans Larsson Nustad o.a.4 Hans Nikolaus Sverre Ibsen bodde hos Ingeborg Anna Ibsen og Ivar Edvard Ibsen på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, mnr. 112.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, 112.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 88/89 & 783.

Anton Edvard Ibsen1

M, #5350, (ca. 1862 - )
Far*Ivar Edvard Ibsen1 (1819 - 1894)
Mor*Ingeborg Anna Sveinsdatter1 (1825 - 1904)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megAnton Edvard ble født ca. 1862 i Molde.2 Han bodde hos Ingeborg Anna Ibsen og Ivar Edvard Ibsen på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, Hovedgaden, mnr. 112.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1502 Molde, mnr. 112.

Lovise Sanne1,2

K, #5351, (1814 - )
Far*Peder Larsson Sanne3,1 (c 1768 - 1854)
Mor*Gjøri Kristoffersdatter3 (c 1771 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mons Mathisen Monsen (1833 - )Lovise ble døpt den 24. juli 1814 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Paul Andreas Thjøstolfsen den 15. januar 1831 i Molde kirke.4
Lovise Sanne var jordmor i Ålesund den 23. august 1861 (se Anne Marte Toresdotter Kjersem).5 Lovise Sanne var syer i 1865.2
Hun bodde på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1865.2
Lovise giftet seg den 22. januar 1868 i Molde med Mons Mathisen Monsen. De ble viet uten lysning med hjemmel i kongebrev av 17. januar. Forlovere: A. Olssen og M. Pederssen.1
Hun og Mons bodde på mnr. 112 i 1900. Huset hadde fire leiligheter. De bodde i første etasje og disponerte et halvt kjøkken. Det stod også en sjøbod på eiendommen.6

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 498.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Molde. Hovedgaden, mnr. 112. https://www.digitalarkivet.no/gf01038277001447
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 b.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 90.
 5. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 100 h.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 112.

Mons Mathisen Monsen1,2,3

M, #5352, (16. desember 1833 - )
Far*Mons Anderssen Romsla2,1
Mor*Anne Bertine Pedersdatter2

Familie

Lovise Sanne (1814 - )Mons ble født den 16. desember 1833 i Bergen.2,1,3 Mons ble døpt den 5. januar 1834 i Nykirken, Bergen.2
Han bodde i Kristiansund i 1868.1 Han var bøkker i 1868.1
Mons giftet seg den 22. januar 1868 i Molde med Lovise Sanne. De ble viet uten lysning med hjemmel i kongebrev av 17. januar. Forlovere: A. Olssen og M. Pederssen.1
Han og Lovise bodde på mnr. 112, ved Brua, Molde, i 1900. Huset hadde fire leiligheter. De bodde i første etasje og disponerte et halvt kjøkken. Det stod også en sjøbod på eiendommen.4

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 498.
 2. [S236] Døypte i Bergen 1816–94: dåp 5.1.1834.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1502 Molde, mnr. 112.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 112.

Mons Anderssen Romsla1,2

M, #5353Mons giftet seg med Anne Bertine Pedersdatter.1 Mons Anderssen Romsla var tømmermann i 1834.1
Han og Anne Bertine bodde på mnr. 82, 5. rode, Bergen, i 1834.1

Kilder/noter

 1. [S236] Døypte i Bergen 1816–94: dåp 5.1.1834.
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 498.

Anne Bertine Pedersdatter1

K, #5354Anne Bertine giftet seg med Mons Anderssen Romsla.1
Hun og Mons bodde på mnr. 82, 5. rode, Bergen, i 1834.1

Kilder/noter

 1. [S236] Døypte i Bergen 1816–94: dåp 5.1.1834.

Karen Anna Ellingsdotter på Øverås1

K, #5355, (18. august 1836 - 1890)

Familie

Svein Sveinssen (1831 - 1908)Annet navn: Karen Anna Ellingsdotter på Heggdal.1,2
Karen Anna ble født den 18. august 1836 på Nord-Heggdal, Aukra.2,1
Karen Anna giftet seg den 3. juli 1864 med Svein Sveinssen.2,1
Hun og Svein var innerster på Bakken, Nord-Heggdal, Aukra, i 1865.3 Karen Anna og Svein flyttet til i Vestnes den 30. april 1871.2
Hun og Svein var husfolk på Sveinplassen, Øverås, Vestnes, fra ca. 1871. Plassen lå under bnr. 3 og 5. Han drev den til 1903 eller litt etter.4,2

Karen Anna døde i 1890 på Øverås, Vestnes.1,2

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 110.
 2. [S162] Midsund I: s. 256.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Hegdal Nordre.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 106, 110 & 111.

Jakob Johanssen Schultz1,2

M, #5356, ( - 1764)
Far*Johan Schultz3 ( - f 1714)
Mor*Abelone Jørgensdatter4

Familie

Drude Eg ( - c 1774)
Barna døde før 1753.51 Han bodde i Norge i 1714.4 Jakob var selveier i Lagegården, Molde, en grunn utskilt fra Moldegård. Han kjøpte én del i 1719 og resten året etter. I 1724 huset plassen to våninger og en husmannsstue og fôret ett ungfe. Utsæd: ½ tønne havre. Avling: 3 tønner havre og 1/3 lass høy. Grunnen ble senere kalt Østre Schultzhagen etter ham.5,6
Jakob Johanssen Schultz gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 7, Nordnesje, Veøy, til Per Olsson den 20. september 1719.7

Jakob giftet seg med Drude Eg.8,9,10
Han lånte ut 100 daler til Barbro Hoff den 15. mars 1720 mot pant i det hun eide på Nordnesje, Veøy, og Sørnesje. Pengene var 59 daler 2 ort 6 skilling etter nota av 14. februar, og 40–1–18 levert kontant av fogd Børge Jakobssen Eg, som også undertegnet obligasjonen (tinglyst 10. juli).1,11
Ola Perssen Torhus fikk festeseddel på en grunn i Molde den 16. januar 1722. Tomten lå mellom husene til Jakob Johanssen Schultz og Jens Hansson.12
Jakob Johanssen Schultz gav bygselseddel på 1 våg 16 merker på bnr. 1, Innbogge, Eresfjord, til Jon Sjurdsson den 11. mars 1723.13
Jakob Johanssen Schultz hadde Karen Jensdatter i tjeneste iallfall fra 1724 til 1726.14,15
Han var fadder ved dåpen til Per Olssen den 2. april 1725 i Molde kirke.16
Han var fadder ved dåpen til Karen Lund den 29. mars 1728 i Molde kirke.17
Han var forlover for Mats Robertssen Bretzer og Anne Ivarsdotter Blix, som giftet seg den 16. februar 1731 i Vestnes kyrkje.18
Han var fadder ved dåpen til Riborg Margareta Eg den 16. oktober 1731 i Vestnes kyrkje.19
Jakob Johanssen Schultz gav bygselseddel på 1 våg 2 pund på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, til Knut Ingebrigtsson den 5. februar 1732.20
Han var fadder ved dåpen til Johan Hyssing den 24. august 1732 i Bolsøy kirke.21

Jakob Johanssen Schultz solgte 1 våg 2 pund med bygselrett på bnr. 1 den 4. mai 1734 til Knut Ingebrigtsson. Kjøpesum: 130 daler. Selgeren skulle fremdeles nyte fri gressgang for tre kyr og fri tørking av 6 tønner havrekorn. Skjøtet ble tinglyst 4. juli 1735.22,23
Han var fadder ved dåpen til Hildeborg Fris den 18. mars 1736 i Molde kirke.24
Jakob Johanssen Schultz gav bygselseddel på 1 våg (halve gården) på Elsås, Bolsøy, til Rasmus Nilsson den 31. desember 1736.25
Fredrikke Lovise Eg solgte på Eik, Veøy, i 1737. Jakob Johanssen Schultz handlet som hennes verge.26
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742: 16 skilling for stolsted.27,28
Han var forlover for Peder Hagerup og Ulrikka Antonette Eg, som giftet seg den 6. juni 1743 på Gjermundnes, Vestnes.29
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 42 daler 1 ort 18 skilling etter revers av 29. januar 1744.30
Han var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Persdotter på Lønset den 6. juni 1744: 1 daler 3 ort.31

Jakob Johanssen Schultz kjøpte 2 pund 8 merker (med 14 merker overbygsel) på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 26. mars 1745 av Anna Munthe. Bruket var sist drevet av Ola Olsson Hovde og inkluderte halvparten av husmannsplassen til Jakob Nilsson, som årlig svarte 2 ort. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.32 Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.33
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Jakob Johanssen Schultz og Jakob Mortensson Schultz var overformyndere i Molde i 1748.34
Han var verge ved skiftet etter Svein Erikssen den 17. september 1748 i Molde.35
Han var verge for Brit Olsdatter i 1751.36
Han bevitnet at Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 30. juni 1751 til Knut Olsson Helland.36,37
Han var forlover for Riborg Margareta Eg og Andreas Mow, som giftet seg den 12. september 1754 på Gjermundnes.38,39
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson på Eide den 25. november 1754: 6 daler 3 ort 16 skilling etter dom.40
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta den 28. september 1758: 3 daler 2 ort 8 skilling.41
Jakob Johanssen Schultz var kjøpmann i 1760.42,43
Jakob Johanssen Schultz gav festeseddel på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, til Reinhold Kasparsson den 11. april 1760.44,45
Han var forlover for Peter Nikolai Møller og Maren Nagel, som giftet seg den 23. juli 1760 på Svanøy, Kinn.42,46
Han var fadder ved dåpen til Jakob Schultz Møller den 5. juni 1761 i Molde kirke.46

Han og Drude bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1764. Hun bodde fremdeles der i 1767. Huset var da taksert til 600 daler. Tomten ble mellom 1777 og 87 innlemmet i naboeiendommen, senere mnr. 151.9,47

Jakob døde i 1764 i Molde.2
Jakob Schultz Møller kjøpte et øde bruk på 2 pund 22 merker på Eivegern den 10. februar 1790 av Peter Nikolai Møller. Skjøtet ble tinglyst 25. oktober. (Peter eide bruket i 1788, og hadde antakelig arvet det etter Jakob Johanssen Schultz.)48,49,50


     Navnet hans ble skrevet Jacob Johansøn Schultz i 1748.34

     Jakob Mortensson Schultz, Jakob Johanssen Schultz og Morten Schultz var trolig i slekt.43

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650162
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg F, oktober, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212109
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57 & 77.
 4. [S624] Skanderborg rytterdistrikt: skifteuddrag: nr. 896.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 58.
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 8. [S2019] Norske registre 1753–54: fol. 437 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920672800
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650163
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b.
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390714
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-42
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118.
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 20. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 4 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400169
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 22. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 23. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 59 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650318
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 160, Dnic: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 25. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400380
 26. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=28
 27. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 28. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 29. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 30. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 31. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 354 b–355 a.
 32. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 33. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 34. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 35. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3–4.
 36. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 38. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 388, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 39. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 389. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660401
 40. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 306 a–307 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650903
 41. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b–598 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 42. [S622] Kinn mini. 1729–85: fol. 300 a.
 43. [S244] Molde bys historie I: s. 157.
 44. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410390
 45. [S1624] Eideboka 3: s. 192. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=195
 46. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 47. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 172.
 48. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: N. Fol. 461. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650391
 49. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 67 b, publiseringsnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420524
 50. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 470 b, saksnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420473
 51. [S2019] Norske registre 1753–54: fol. 436 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920672798

Ida på Or1,2,3

K, #5357, ( - ca. 1675)

Familie 1

Ett barn levde i 1677.6 
Barn

Familie 2

Ole Graverssen Riber ( - c 1676)
De hadde ikke barn.2,3 Ida giftet seg med Ole Graverssen Riber.2,3

Ida døde ca. 1675 på Or, Frei.2,4 Det ble holdt skifte etter henne og Ole den 5. april 1677.2,3

Kilder/noter

 1. I skiftet kalles hun Ide N:, hvor N kan være latinsk forkortelse for ukjent navn.
 2. [S966] Nordmøre skifteprotokoll 1676–80: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620058
 3. [S508] «Synspunkter på Aspa-slekten på Nordmøre»: s. 27.
 4. [S1860] Frei I: s. 318. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=321
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 46.
 6. [S966] Nordmøre skifteprotokoll 1676–80: fol. 55 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620059

Ole Graverssen Riber1,2,3

M, #5358, ( - ca. 1676)

Familie

Ida Or ( - c 1675)
De hadde ikke barn.8,3 Hans hjemsted var trolig i Ribe, Danmark.4,3 Ole Graverssen Riber var tollskriver på Nordmøre fra 1633 til 1638.5,6
Han bodde på Or, Frei, fra 1640.7
Ole giftet seg med Ida.8,3 Ole Graverssen Riber var konstituert sorenskriver på Nordmøre den 15. mars 1652.9
Han var forlover for Kirsti Martinusdotter og Tosten Ivarsson i Aspa, som ble trolovet den 27. april 1666 på Frei.2


Ole døde ca. 1676 på Or.8,3 Det ble holdt skifte etter ham og Ida den 5. april 1677.8,3

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 107.
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1666, 3. påskedag.
 3. [S508] «Synspunkter på Aspa-slekten på Nordmøre»: s. 27.
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 107 & 108.
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Oluf Graffuerssøn.
 6. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 161.
 7. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 108.
 8. [S966] Nordmøre skifteprotokoll 1676–80: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620058
 9. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 107 & 161.

Ole Andreas Lind1,2,3

M, #5359, (14. desember 1803 - 18. desember 1872)
Far*Ole Nilssen Lind2
Mor*Marte Jonsdatter2 ( - e 1803)

Familie

Anne Helene Skabo (1819 - 1889)Ole Andreas ble født den 14. desember 1803 i Bergen.2,1 Ole Andreas ble døpt den 26. desember 1803 i Bergen domkirke.2
Ole Andreas giftet seg med Anne Helene Skabo. De hadde iallfall to barn.4,5 Ole Andreas Lind var bakermester i 1857.4,1 Han var baker- og kopperslagermester i 1865.5
Han og Anne Helene bodde på mnr. 53, Hovedgata, Molde, i 1865. De hadde 2 storfe og 1 svin.5

Ole Andreas døde den 18. desember 1872 i Molde.1,6 Han ble gravlagt den 23. desember 1872.1

Kilder/noter

 1. [S510] Molde mini. 1864–72: s. 16.
 2. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 26.12.1803.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1502 Molde, mnr. 53.
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 580.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 53.
 6. [S511] Ole Andreas og Anne Helene Lind, gravstein.

Ole Nilssen Lind1

M, #5360

Familie

Marte Jonsdatter ( - e 1803)
BarnOle giftet seg med Marte Jonsdatter.1 Ole Nilssen Lind var lysestøper i 1803.1
Han og Marte bodde i Bergen i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 26.12.1803.

Marte Jonsdatter1

K, #5361, ( - etter 1803)

Familie

Ole Nilssen Lind
BarnMarte giftet seg med Ole Nilssen Lind.1
Hun og Ole bodde i Bergen i 1803.1

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 26.12.1803.

Jakob Mortensson Schultz1,2,3

M, #5362, (ca. 1693 - 1752)
Far*Morten Schultz3,6 (c 1650 - 1706 / 1707)
Mor*Ivarise Ivarsdotter4,5 (c 1668 - 1714)

Familie 1

Hildeborg Johansdotter Tou ( - c 1741)
Ett barn levde i 1742.13 

Familie 2

Hildeborg Tank Høyer (c 1704 - 1792)Jakob ble født ca. 1693 på Gjermundnes, Vestnes.3,6 I manntallet av 1701 står Jakob Mortensson Schultz hos Morten Schultz på Gjermundnes.3,7,8 Jakob var forpakter på Midt-Talset, Talset, Bolsøy, i 1712. Bruket lå øde, og han betalte 2 daler 6 skilling i gressleie.9
Jakob Mortensson Schultz kjøpte 18 merker odel i Skjerslia, Bolsøy, den 22. juni 1718 av Per Larsson og Marit Larsdotter. Selgerne hadde arvet jorden etter Bergsvein Larsson. Vitner: «de høyagtbare og velforneme gode venner» Johan Robertsson Tou og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.10,11
Han bodde i Molde fra 1719.12
Jakob giftet seg med Hildeborg Johansdotter Tou.13,14
Han var verge for Ivar Johansson Tou i 1722.15
Jakob Mortensson Schultz var kjøpmann.4,6 Han kjøpte grunnen med to underliggende husmannsplasser i Gjert Davidssons hage, Molde, den 17. april 1722 på auksjon fra Margrete Ivarsdotter. Kjøpesum: 84 daler. Eiendommen ble kalt Vestre Schultzhagen etter ham.16,17
Jakob Mortensson Schultz gav festeseddel på Elen Davidsdotters grunn, Molde, til Per Knutsson den 19. mai 1722.18
Jakob Mortensson Schultz gav festeseddel på Adelus' grunn, Molde, til Nils Roesson den 19. mai 1722.19
Han var verge for Ivar Johansson og Margrete Maria Johansdotter i 1723.20
Ludvig Ivarsson og Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 2 pund (hele gården) i Litl-Gusjåsen, Nesset, til Tosten Olsson den 12. november 1726.21
Han var forlover for Ola Absalonsson og Elen Knutsdatter, som ble trolovet den 12. oktober 1727 i Molde kirke.22
Han var fadder ved dåpen til Johan Tou Finne den 13. april 1731 i Molde kirke.23
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Munthe Lem den 29. september 1731 i Hen kirke.24
Han var verge for Regina Johansdotter Tou i 1733.25
Han ble verge for Johan Tou Finne i 1734, men Jakob motsatte seg formynderskapet.25

Jakob Mortensson Schultz kjøpte grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 18. mars 1738 av Jens Eriksson Gran, Jens Kåsbøl og Johan Tomasson Brix. De var svogere. Tomten var deres andel i Lisbet Davidsdotters grunn og bebodd av Per Olsson Fuglset. Skjøtet ble utstedt i Lillefosen, og tinglyst i Fanne 4. juli.26,27
Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på grunnen på mnr. 77 til Peter Rasmusson den 6. november 1739.28
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 1 daler 23 skilling.29
Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.30 Jakob Mortensson Schultz eide i 1742 på Elen Davidsdotters grunn. Eiendommen var taksert til 100 daler. Han hadde skjøter av 17. april 1722 og 18. mars 1738. Det bodde fire husfolk der: Per Perssen Åndal, Per Knutsson Malo, Trond Hansson Berg og Marit Persdotter. Av tomten enka Marit bodde på eide Schultz 0,8 og Pål Berents 0,2.30
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742: 2 daler i grunnleie.31,32
Jakob Mortensson Schultz gav festeseddel på grunnen på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, til Knut Lassesson den 1. august 1742. Tomten var del av såkalte Elen Davidsdotters grunn. Seddelen ble tinglyst 17. oktober.33
Ivar Ivarsson kjøpte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 av Jakob Ottosson Fris. Kjøpesum: 235 daler. Eiendommen lå mellom grunnene til Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz. Vitner: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Peter Anderssen Fyn. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1743.34
Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 12 merker i Ura, Bolsøy, til Nils Andersson den 19. desember 1742.35

Jakob giftet seg med Hildeborg Tank Høyer.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743: 4 daler i renter.36
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 7 daler 1 ort 11 skilling.37
Anna Munthe og Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 1 pund 6 merker i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, til Jon Olsson den 19. oktober 1745.38,39

Jakob Mortensson Schultz solgte 1 våg 1 pund Deropp, Frisvoll, Eresfjord, den 7. juni 1746 til Håken Jørnsson på Dalsbøen. Skjøtet ble tinglyst 7. juli.40 Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.41
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Han hadde Ola Hansson i tjeneste i mars 1747.42
Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 2 pund 18 merker i Skorgestua, Innbogge, Eresfjord, til Ivar Jonsson den 10. mai 1747.43
Han var verge for Ingeborg Sjurdsdotter i 1747.44
Jakob Mortensson Schultz og Jakob Johanssen Schultz var overformyndere i Molde i 1748.45
Han var verge ved skiftet etter Svein Erikssen den 17. september 1748 i Molde.46
Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 1 våg på bnr. 9, Haustenga, Vistdal, til Per Olsson den 12. november 1748.47
Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 1 pund 12 merker i Herned, Ødegård, Vistdal, til Henrik Eriksson på Horne den 29. juni 1750.48
Han var verge for Ildri Olsdotter i juli 1751.49
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 1 daler 1 ort i grunnleie, samt 1 daler fra hver arving i førlovspenger.50

Jakob Mortensson Schultz solgte grunnen på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, den 12. november 1751 til Åmund Høvik. Høvik bodde der. Grunnen målte i bredden 16¾ alen på nordsiden og 15 5/8 alen på sørsiden. I lengden strakte den seg 27 alen over gangveien til Ola Jonssen Farkvams hus. Kjøpesum: 30 daler 2 ort, solgt på auksjon gjennom byfogden, som undertegnet skjøtet sammen med Schultz 19. november 1751 (tinglyst 10. april året etter).51
Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz solgte grunnen på mnr. 77 den 12. november 1751 til Ola Perssen. Tomtegrenser: neden til Gaden ved Elven fra Toldbodens tilhørende Have til Jon Tronsøns paaboede Grund udi Bredden 26 al: (se Jon Trondsson), derfra lige optil paa den Nordre Side 38½ al: i Længden; fra Knud Lassesøns paaboede Grund til Toldbodens Have oven til 14¾ al: i Bredden (se Knut Lassesson), og derfra skraas ved Toldbodens Haves Indplankning i Længden ved den Søndre Side 38 al: Kjøpesum: 70 daler 1 ort 2 skilling. Auksjonsskjøtet ble utstedt 19. og tinglyst 29. november.1,52
Jakob Mortensson Schultz solgte grunnen på mnr. 75 den 12. november 1751 til Morten Anderssen Lyng. Kjøpesum: 37 daler 1 ort. Auksjonsskjøtet ble utstedt 20. desember, og tinglyst 14. februar året etter. Tomten var festet og bebodd av Knut Lassesson.53
Jakob Mortensson Schultz solgte en grunn i Vestre Schultzhagen den 12. november 1751 til Per Ågessen. Ivar Berg bodde på tomten, som fra husnoven på sørsiden målte 18 alen i lengden fremover gaten opp gjennom hagen og skillerommet mot Ola Olsson Romold og til hagegjerdet. Derfra gikk den i bredden 11 5/8 alen fra øverst i hagen, like ved gjerdet, og til Andreas Jonssens grense (som gikk skrås på nordsiden), og derfra 19 5/8 alen i lengden til en klopp mot sistnevntes tomt. I bredden fra kloppen fremover gaten og like forbi huset til skillet mot Ola Olsson Romold var grensen 12¼ alen. Kjøpesum: 27 daler 2 ort. Grunnen ble solgt på auksjon gjennom byfogden, som sammen med Schultz signerte skjøtet 22. november 1751 (tinglyst 10. april året etter). Enka etter Per solgte grunnen videre i 1801.51,54,55

Jakob døde i 1752 i Molde.56,57,5

     Navnet hans ble skrevet Jacob Mortensøn Schultz mellom 1748 og 1751.45,1

     Jakob Mortensson Schultz, Jakob Johanssen Schultz og Morten Schultz var trolig i slekt.58

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 20.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 12 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 118.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 6. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 50.
 7. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Wesnes Otting, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171054
 8. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Wesnes Otting, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172051
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 108 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390398
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 12. [S244] Molde bys historie I: s. 156.
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 95 a.
 14. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 108 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400102
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 17. [S244] Molde bys historie I: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#242
 18. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b.
 19. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390672
 20. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 21. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 87.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117.
 24. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 25. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 26. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 107 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650366
 27. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610005
 28. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 280 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/283/
 29. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 30. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 31. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 32. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 33. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400530
 34. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 35. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400551
 36. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 37. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 38. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 39. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=293
 40. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400621
 41. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 42. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 43. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 44. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 45. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 46. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3–4.
 47. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400715
 48. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 147. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410077
 49. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 50. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 51. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015
 52. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610013
 53. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 22. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 54. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610016
 55. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 56. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-14
 57. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 104. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/54/
 58. [S244] Molde bys historie I: s. 157.

Ivarise Ivarsdotter1,2

K, #5363, (ca. 1668 - 1714)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes3,2 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe3,4 (c 1639 - 1688)

Familie

Morten Schultz (c 1650 - 1706 / 1707)
De hadde tre barn.20 
BarnIvarise ble født ca. 1668 på Gjermundnes, Vestnes.1,3
Ivarise giftet seg i 1685 med Morten Schultz. Han skulle betale 4 daler i kopulasjonsskatt.5,6,7
Hun og Morten bodde i Hjelvika, Veøy, i 1685 og 1689.7,8
Hun og Morten bodde på Gjermundnes i 1690.9,10
Hun var bruker på Gjermundnes i 1707. Skyld: 6 våger 12 merker, hvorav Rise eide vågene. Hun drev som enke (neste bruker var svigersønnen Børge Eg).11
Hun var kreditor ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 2 daler 2 ort.12
Hun var kreditor ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 3 ort.13,14
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 10 daler 1 ort 4 skilling.15

Hun ble kalt Rise Schultz, nevnt 1714.16,6,17 Rise Schultz eide i Jakobsgarden, Hjelvika, Veøy, i 1714.6

Rise døde i 1714. Den 10. november ble det betalt 1 ort 8 skilling til Molde kirke for leie av det beste likkledet til begravelsen.16

Kilder/noter

 1. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 48.
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 117. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=124
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 13.
 5. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101048146?page=50
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 7. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B M, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Copulationer. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330218
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 10. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg O, sikt og sakefall 1690. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201156
 11. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Wesnes Otting, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172051
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 13. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 14. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 16. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1714–17. 10.11.1714.
 17. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630547
 18. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 118.
 19. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=211
 20. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 50.

Elen Maria Sveinsdatter1,2

K, #5364, (ca. 1759 - )

Familie

Hans Knutsson Nesje (1761 - 1814)
De fikk også et barn i 1792, som trolig døde før 1801.7,2 
BarnElen Maria ble født ca. 1759.2
Elen Maria giftet seg i 1787 i Molde kirke med Hans Knutsson Nesje. Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,1,4
Hun og Hans bodde på mnr. 45, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1789.5
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 12. september 1790 og 26. februar 1792 i Molde kirke.6,7

Hun og Hans bodde på mnr. 45 i 1801 sammen med Svein Hanssen, Hans Hanssen og Morten Hanssen. Det bodde også et annet ektepar i huset (s.d.). Hans og Elen Maria var fremdeles der i 1807, da huset ble taksert til 40 daler.2,8
Hun ble kalt Elen Nesje, nevnt 1818.9,10
Hun var fadder ved dåpen til Peter Karl Lund den 10. mai 1818 i Molde kirke.10,9

Hun bodde i Molde i 1819.4

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: s. 465 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Schultzhagen, No 47.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 4. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 61.
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 47. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 132 b.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 10 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 38. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063013
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 2.
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 2.
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 37.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a.

Anne Helene Skabo1

K, #5365, (4. november 1819 - 30. november 1889)

Familie

Ole Andreas Lind (1803 - 1872)Anne Helene ble født den 4. november 1819 i Bergen.2
Anne Helene giftet seg med Ole Andreas Lind. De hadde iallfall to barn.1,3 Hennes navn som gift var Lind.4
Hun og Ole Andreas bodde på mnr. 53, Hovedgata, Molde, i 1865. De hadde 2 storfe og 1 svin.3

Anne Helene døde den 30. november 1889.5

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 580.
 2. [S236] Døypte i Bergen 1816–94.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 53.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): 1502 Molde, mnr. 53.
 5. [S511] Ole Andreas og Anne Helene Lind, gravstein.

Ivar Jakobsson Bø1,2,3

M, #5366, (1763 - )
Far*Jakob Nilsson 4 (c 1736 - 1809)
Mor*Kari Nilsdotter 5 (c 1735 - 1795)

Familie

Beret Maria Olsdatter (c 1748 - )
BarnAnnet navn: Ivar Jakobsson på Reiten.4
Ivar ble født i 1763 på Reiten, Gausdal, som tvilling.4,6 Ivar Jakobsson på Reiten og Nils Jakobsson på Reiten ble døpt den 17. april 1763 i Gausdal kirke.4
Annet navn: Ivar Jakobsson på Reknes, nevnt 1780 (foreldrenes hus stod på Reknes-siden av Molde).7 Ivar Jakobsson på Reknes ble konfirmert den 8. oktober 1780 i Kleive kirke, Bolsøy, men han sognet til byen.7
Ivar giftet seg i 1793 i Molde kirke med Beret Maria Olsdatter. Det ble betalt 1 daler.3,8,1
Han var fadder ved dåpen til Markus Arnessen Sotåen den 22. august 1798 i Molde kirke.9

Han og Beret Maria bodde på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, i 1801 sammen med Jakob Ivarssen. I 1807 var huset taksert til 60 daler.8,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801.10
Ivar Jakobsson Bø var skomaker i 1801. Han kaltes mesterskomaker i 1804.8,6
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men ble borte på sjøen. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobsson Bø, Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn). Vitner: Kristian Hanssen Eide og Sakarias Hansen Nerland. Dokumentet ble tinglyst 16. november.11,3


     Navnet hans ble skrevet Iver Bøe fra 1798 til 1801.9,8

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 24 a, paa Røysen, forsikringsnr. 121. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 4. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 45, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640664
 5. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 46, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640665
 6. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 3].
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630059
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 129. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002446
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 10. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292

Jakob Ivarssen Bø1,2,3

M, #5367, (ca. 1794 - 1836)
Far*Ivar Jakobsson 4 (1763 - )
Mor*Beret Maria Olsdatter4 (c 1748 - )Jakob ble født ca. 1794 i Molde.4 Han bodde hos Ivar Jakobsson og Beret Maria Olsdatter på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, i 1801.4,5 Jakob Ivarssen Bø var fogdefullmektig i Romsdal.2,6 Jakob flyttet til i Trondheim i 1819.2,6
Jakob giftet seg i 1821 med en uregistrert person.3 Han var lensmann i Veøy fra 1821 til 1836.7,3,8
Han var selveier i Bøgarden, Indre Holmem, Veøy, fra 1824 til 1836.3,8
Han var verge for Kristian Vilhelm Bjørset i 1826.7,1


Jakob døde i 1836 i Veøy. Han ble sinnssyk, tok sitt eget liv og ble funnet død i elva.3,8

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 562.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#341
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 129. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002446
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 24 a, paa Røysen, forsikringsnr. 121. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 6. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 556.
 7. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#341

Børge Eg Matssen Bretzer1,2,3,4,5

M, #5368, (1735 - januar 1801)
Far*Mats Robertssen Bretzer2,6 (c 1699 - f 1762)
Mor*Anne Ivarsdotter Blix7,4 ( - e 1771)

Familie 1

Lisbet Trondsdotter ( - 1786)
De hadde ikke barn.9 

Familie 2

Karen Knutsdatter (o 1725 - 1803)
De hadde ikke barn. 
Børge Matssen Bretzers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Børge ble født i 1735 i Molde. Børge ble døpt den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje. Faddere: madam Eg, Ulrikka Antonette Eg, Børge Jakobssen Eg, Jakob Andreas Eg og Henrik Nilssen Finne.2 Børge Eg Matssen Bretzer bodde hos Anne Ivarsdotter Blix på mnr. 98, utpå Gata, Molde, i 1764.4,8
Børge giftet seg ca. 1769 med Lisbet Trondsdotter.9,10
Børge Eg Matssen Bretzer kjøpte hus med grunn på mnr. 98 den 8. desember 1770 av Anne Ivarsdotter Blix. Hun bodde der frem til salget og skulle ha fritt værelse på livstid. Kjøpesum: 95 daler. Samme dag pantsatte han eiendommen til William Allan mot et lån på 49 daler 1 ort 16 skilling.7
Han bodde på mnr. 98 i 1774.11 Børge Eg Matssen Bretzer var vurderingsmann i Molde i 1781.12
Han var verge for Erik Erikssen i 1783.13
Han var verge for Elen Katrina Olsdatter i 1783.14
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 5 daler for forskudd til hennes begravelse.15
Han var verge for Anne Persdatter Strande iallfall fra 1785 til 1787.16,9
Han var forlover for Elling Knutsson Voll og Guri Olsdotter i Sotåa, som ble trolovet den 6. august 1786.17
Børge Eg Matssen Bretzer hadde borgerskap i Molde i 1787 som skomakermester. I 1789 skulle han etter selvangivelse svare 29 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.)18,19,20 Han ble i 1787 medlem nr. 9 av Molde likbærerlaug.21
Han var verge for Karen Knutsdatter i 1787.18

Børge trolovet seg i 1787 med Karen Knutsdatter.21
Børge giftet seg i 1788 i Molde kirke med Karen Knutsdatter. Det ble betalt 1 daler for vielsen.5,22
Han og Karen bodde på mnr. 103, Hjørnet, Molde, i 1789. De var fremdeles der i 1801 og eide da hus og grunn.19,23,24,25
Ola Perssen Børset og Marta Henriksdatter bodde på mnr. 98 1789. De holdt til der resten av livet. Huset tilhørte hans stefar, Børge Eg Matssen Bretzer.26,27
Han var forlover for Jon Jonsson Bolsøy og Beret Nilsdatter Bakke, som ble trolovet den 15. oktober 1790 i Molde.28


Børge døde i januar 1801 i Molde. Den 19. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.30,31 Han ble jordfestet den 23. januar 1801.30 Det ble holdt skifte etter ham den 18. juni 1801. Arvinger: Trine Ivarsdotter på Røset, Inger Larsdotter på Huse, Ivar Akselsson i Vikan, Aksel Akselsson i Vikan, Mette Akselsdotter på Standal og Trine Larsdotter på Hoem.5

     Navnet hans ble skrevet Børre Madsen Brædser i 1787.9

     Han var oppkalt etter Børge Jakobssen Eg.

     Børre Bretzer Olssen var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. Han brukte ikke Eg-navnet.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 89. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/258/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212093
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 215.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064208
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 133 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/137/
 11. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 110.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 18. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 46 b.
 19. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 13, mnr. 104. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
 20. [S513] «Molde Skomagers Seygel»: s. 12.
 21. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 22. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 72 b.
 23. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 103. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 537.
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 549.
 26. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 12, mnr. 96. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
 27. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660290
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 29. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b.
 30. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b.
 31. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Mats Robertssen Bretzer1,2,3

M, #5369, (ca. 1699 - før 1762)

Familie 1

Brit Larsdotter på Bolsneset ( - e 1730)
Barn

Familie 2

Anne Ivarsdotter Blix ( - e 1771)
BarnMats ble født ca. 1699 i Norge.4
Han var debitor ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 1 daler 1 ort 4 skilling.5

Han ble kalt Mats sersjant, nevnt fra 1730 til 1732.6
Mats fikk barn med Brit Larsdotter på Bolsneset i 1730 i Bolsøy.1 Mats Robertssen Bretzer var sersjant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1730 til 1749. Han kaltes capitaine des armes i 1746. I 1748 hadde Mats tjenestegjort i 24 år, alle ved regimentet.1,4,2,7
Mats giftet seg den 16. februar 1731 i Vestnes kyrkje med Anne Ivarsdotter Blix (forlovere: Børge Jakobssen Eg og Jakob Johanssen Schultz).8
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen den 5. februar 1732 i Molde kirke.9

Han og Anne bodde i Molde i 1734.10,7
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 2 ort.11
Han var forlover for Knut Persson og Elen Larsdatter, som ble trolovet den 14. august 1735 i Molde kirke.12
Han var debitor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson i Haugan den 6. september 1740: 1 ort 8 skilling.13
Han var verge for Per Persson på Berg og Per Hansson Berg i 1742. De var nok myndige, men trolig fraværende ved skiftet etter (mor)broren.14
Han var kreditor ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 21 daler 2 ort for losji og oppvartning under den avdødes sykdom.15
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 2 ort 8 skilling.16


Mats døde før 1762.17

     Navnet hans ble skrevet Mads Bredser fra 1729 til 1739.18,19

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 14.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 4. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: Prima Plana. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/213/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113 & 126.
 7. [S308] Bolsøyboka I: s. 355.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 10. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 11. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 17. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/19/
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/636/
 19. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 125 a.
 20. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.

Anne Ivarsdotter Blix1,2

K, #5370, ( - etter 1771)
Far*Ivar Larsson Blix3,4 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter3

Familie

Mats Robertssen Bretzer (c 1699 - f 1762)
BarnHun var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705.5
Anne Ivarsdotter (eller et av søsknene) var myndling av Kristoffer Johansson i 1705.
Anne giftet seg den 16. februar 1731 i Vestnes kyrkje med Mats Robertssen Bretzer (forlovere: Børge Jakobssen Eg og Jakob Johanssen Schultz).2
Hun og Mats bodde i Molde i 1734.6,7
Hun bodde på mnr. 98, utpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Børge Eg Matssen Bretzer og Morten Matssen Bretzer. I 1767 ble huset taksert til 50 daler.1,8
Hun var myndling av Peder Jalles i 1770.9

Anne Ivarsdotter Blix solgte hus med grunn på mnr. 98 den 8. desember 1770 til Børge Eg Matssen Bretzer. Hun bodde der frem til salget og skulle ha fritt værelse på livstid. Kjøpesum: 95 daler. Samme dag pantsatte han eiendommen til William Allan mot et lån på 49 daler 1 ort 16 skilling.9

Anne døde etter 1771.10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212093
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 7. [S308] Bolsøyboka I: s. 355.
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064208
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 215.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 147 b.

Anna Katarina Mortensdotter Schultz1,2,3

K, #5371, (1686 - 1727)
Far*Morten Schultz5,4 (c 1650 - 1706 / 1707)
Mor*Ivarise Ivarsdotter2,4 (c 1668 - 1714)

Familie

Børge Jakobssen Eg (1681 - 1764)
Fire barn levde i 1728.11 
BarnAnna Katarina ble født i 1686.3
Anna Katarina giftet seg ca. 1707 med Børge Jakobssen Eg.1,3
Hun ble kalt madam Eg, nevnt 1708.6
Madam Eg var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708.7

Anna Katarina Mortensdotter Schultz kjøpte 2 våger på Reiten, Sira, Eresfjord, den 4. januar 1717 av Aslak Bårdsson.8

Anna Katarina døde i 1727 i Vestnes.3,9 Hun ble gravlagt den 6. mai 1727 i Vestnes kyrkje.3

Kilder/noter

 1. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 51.
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 118.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 82.
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 5. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 50.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 8. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 9. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 52.
 10. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640560

Børge Jakobssen Eg1,2,3,4

M, #5372, (1681 - 14. oktober 1764)

Familie 1

Anna Katarina Mortensdotter Schultz (1686 - 1727)
Fire barn levde i 1728.3 
Barn

Familie 2

Gjertrud Dorotea Tæbring (c 1696 - c 1747)
De hadde seks barn.47 
BarnBørge ble født i 1681.5,6 Hans hjemsted var i Danmark.7
Børge giftet seg ca. 1707 med Anna Katarina Mortensdotter Schultz.7,8 Børge Jakobssen Eg var fogd i Romsdal fra 1707. Han fikk bestalling 1. mars, og virket til 1748.9,10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset den 21. januar 1708: 1 ort 12 skilling i resterende leidang.12
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 1 ort 4 skilling.13

Han var selveier på Gjermundnes, Vestnes, fra 1708 (Børge overtok etter svigermora).7
Han bevitnet at Kari Knutsdotter på Frisvoll solgte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 23. oktober 1717 til Brit Eriksdotter på Frisvoll og Jakob Persson på Klungnes.14,15,16
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker i Ytstegarden, Sæbø, Voll, til Hans Olsson på Ora den 27. oktober 1717.17
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg i Teigan, Ytre Midsund, Aukra, til Nils Nilsson den 7. september 1718.18,19
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg 12 merker på Moen, Eresfjord, til Tore Olsson på Moen i 1720.20
Jakob Johanssen Schultz lånte ut 100 daler til Barbro Hoff den 15. mars 1720 mot pant i det hun eide på Nordnesje, Veøy, og Sørnesje. Pengene var 59 daler 2 ort 6 skilling etter nota av 14. februar, og 40–1–18 levert kontant av fogd Børge Jakobssen Eg, som også undertegnet obligasjonen (tinglyst 10. juli).21,22
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg 15 merker i Bortasti, Øverås, Eresfjord, til Jon Jonsson den 14. september 1720.23
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 pund 16 merker på Hen, Hen, til Ola Andersson på Hen den 14. september 1720.24
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 pund 16 merker fiskeleie på Hen til Knut Augustinsson på Hen den 14. september 1720.24
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1½ våg på Bjørbakken, Eresfjord, til Tore Aslaksson på Bjørbakken den 14. september 1720.23
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg 2 pund 20 merker på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, til Ola Knutsson på Solhjell den 14. september 1720.25,26
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 pund 21 merker i Heraust, Hanset, Vistdal, til Ola Matsson den 14. september 1720.23,27
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 våger 1 pund (ett av to bruk) på Eikrem, Bolsøy, til Sjurd Larsson den 31. desember 1720.28
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg 12 pund Herut, Helle, Vistdal, til Aslak Knutsson den 31. desember 1720.29
Han var verge for Margrete Ivarsdotter i 1722.30
Mats Sørensson i Hjelvika trolovet seg med Sigrid Olsdotter på Gjermundnes den 25. januar 1722 på Gjermundnes, i huset til fogd Børge Jakobssen Eg.31
Han bevitnet at Erik Must og Morten Vium solgte 2 pund 12 merker (med bygsel over det dobbelte) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 1. mars 1723 til Søren Eriksson.32,33
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 4 daler 16 skilling i land- og kornskyld.34
Han bevitnet at Erik Must solgte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på bnr. 5, Rød, Nesset, den 17. juni 1724 til Ola Olsson Kvernberg.35,36,37,38
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 våger på Sira, Eresfjord, til Hans Hansson Kvam i 1725.39
Ola Olsson på Rød kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker i Pålgarden, Rød, Nesset, den 13. september 1725 av Erik Must og Morten Vium. Kjøpesum: 54 daler, hvorav 24 gikk til Must og 30 til Børge Jakobssen Eg (som fullmektig for avdøde Vium). Skjøtet ble tinglyst først 25. januar 1731.40,41,42
Han var forlover for Ivar Audensson og Magrete Nielsdotter Cimber, som ble trolovet den 8. januar 1726.43

Børge Jakobssen Eg solgte 1 pund 10½ mark (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Siem, Eid i Romsdal, den 30. desember 1726 til Ivar Olsson i Torvika. Skjøtet ble tinglyst 5. februar året etter.44
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg (en tredel av gården) på Indre Berg, Bolsøy, til Per Andersson den 28. august 1727.45

Børge giftet seg den 8. januar 1729 med Gjertrud Dorotea Tæbring.46,47
Han var forlover for Mats Robertssen Bretzer og Anne Ivarsdotter Blix, som giftet seg den 16. februar 1731 i Vestnes kyrkje.48

Børge Jakobssen Eg solgte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 til Unge-Jon i Ås. Jon var allerede bruker der og ble titulert velaktet dannemann. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.49
Børge Jakobssen Eg solgte 1 våg i Ås den 29. november 1734 til Ola Knutsson i Ås. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.50
Børge Jakobssen Eg solgte 1 våg i Ås den 29. november 1734 til Jon Knutsson i Ås. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.50,51
Han var fadder ved dåpen til Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.52
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 pund 21 merker i Hjelvika, Veøy, til Rasmus Jonsson den 14. juli 1735.53
Han lånte ut 60 daler til Ivar Ivarsson Griset i 1739 mot pant i Bortegarden, Griset, Voll.54,55
Han lånte ut 45 daler til Trond Olsson den 20. desember 1741 mot pant i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Eresfjord. Trond signerte obligasjonen egenhendig, og den ble tinglyst 19. oktober året etter.56,57,58
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Eriksson og Ingebjørg Jespersdotter på Setre den 26. april 1742: 2 daler 1 ort for 1½ tønne havre.59
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 1 daler 2 ort.60

Børge Jakobssen Eg solgte 1 våg 18 merker med bygselrett Derned, Frisvoll, Eresfjord, den 10. oktober 1742 til Trond Olsson. Kjøpesum: 45 daler. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober.56,58,61
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 40 daler og 4 daler i renter.62
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 4 daler 1 ort 1 skilling for kongens korn fra 1743.63
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 2 pund 11 merker i Hjelvika til Ottar Petersson i 1744.64,65
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1 våg på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy, til Knut Olsson den 4. desember 1754.66
Børge Jakobssen Eg gav bygselseddel på 1½ våg på Øverås, Eresfjord, til Bård Persson Eikesdal i 1759.
Børge Jakobssen Eg hadde tittelen kammerråd i 1759.67,68 I manntallet av 1762 står Børge Jakobssen Eg hos Jakob Andreas Eg og madam Elisabet Eg på Gjermundnes.68
Børge Jakobssen Eg solgte fire grunner med hageplasser i Vestre Schultzhagen, Molde, den 3. august 1764 til Nils Lossius. Grunn (1) var bebodd av murmester Jonas Andersson eller hans etterfølgere, (2) var gamle Ingers hustomt rett ved, (3) var Ola Olsson Romolds enke (Marit Knutsdatter), og (4) var (avdøde) Andreas Jonssens hustomt. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.69,70

Børge døde den 14. oktober 1764 på Gjermundnes, klokken 4 om morgenen, av slag, 83 år 3 måneder 21 dager gammel.5,6 Han ble gravlagt den 27. oktober 1764 i Vestnes kyrkje.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 14. november 1764 på Gjermundnes.4
Boet etter Børge auksjonerte bort to grunner i Molde den 1. februar 1765 til Jakob Andreas Eg. De var bebodd av henholdsvis Jon Davidssen, som svarte 1 daler årlig i grunnleie, og Jon Trondsson, som svarte 2 daler. Kjøpesum: 20 og 40 daler. (Handelen omfattet også eiendommer på landet, til sammen 540 daler.) Skjøtet ble utstedt 11. februar og tinglyst 18. juni.71

     Navnet hans ble skrevet Børge Eeg i 1742.72,73

     Børge Eg Matssen Bretzer var oppkalt etter ham.

     Han var kanskje ane av Jakob Eg.

Drude Eg var trolig slektning av Børge Jakobssen Eg. Ifølge Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt og Molde bys historie (I) var hun hans datter, men hun er ikke nevnt i skiftene etter ham og konene.74,75,76

Kilder/noter

 1. Han brukte ikke patronymet, Jakobssen.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650159
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640560
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 307 a.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 517.
 6. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 7. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 51.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 82.
 9. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 89 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390090
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 71.
 11. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101048146?page=55
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 13. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650151
 16. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 17. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390556
 18. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/116/
 19. [S382] Midsund II: s. 162.
 20. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 21. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650162
 22. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650163
 23. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 24. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 156 a.
 25. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390621
 26. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 27. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 361.
 28. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390652
 29. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 473. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=476
 30. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 31. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 32. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 235 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 33. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 236 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650237
 34. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 35. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 36. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 257 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 37. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 38. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 392.
 39. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 296.
 40. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 41. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400034
 42. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400104
 43. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-36
 44. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 186 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/188/
 45. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390869
 46. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 92.
 47. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 48. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118.
 49. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-52
 50. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 51. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 52. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 53. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 131 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400294
 54. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 137 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650396
 55. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 56. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 57. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650443
 58. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400533
 59. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 60. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 61. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 81.
 62. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 63. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 64. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#401
 65. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: Extract. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690461
 66. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 380, publiseringsnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410195
 67. [S2379] Bibliotheca norvegica I: s. 502, Mow. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007030601011?page=579
 68. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 436. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041093
 69. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 70. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 153. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 71. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650781
 72. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 73. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 74. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 75. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 76. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 77. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 89, 2. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660252
 78. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 79. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 80. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 81. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 499 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/517/

Morten Schultz1,2

M, #5373, (ca. 1650 - 1706 eller 1707)

Familie

Ivarise Ivarsdotter (c 1668 - 1714)
De hadde tre barn.4 
Barn
Morten Schultz' signatur og segl fra fogderegnskap (skannet av Riksarkivet)Morten ble født ca. 1650.3,4 Han var fogd i Romsdal fra 1681 til 1706.5,4
Han bodde på Flovikholmen, Veøy, i 1683.6
Morten giftet seg i 1685 med Ivarise Ivarsdotter. Han skulle betale 4 daler i kopulasjonsskatt.7,8,9
Han og Ivarise bodde i Hjelvika, Veøy, i 1685 og 1689.9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 25 daler 1 ort i resterende skatt, utlagt i liten sølvkanne på 27 lodd med lokk (11 daler 1 ort), sølvbeger på 11 lodd (4 daler 2 ort 8 skilling), sølvrømer på 6 lodd (2–2–0), sølvbrennevinsskål på 2¼ lodd (0–3–18) o.a.11
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Jonsdotter på Inner-Mittet den 1. desember 1686: 3 ort.12
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Jørnsson i Skjerslia den 20. juli 1689: 1 daler 1 ort.13

Han og Ivarise bodde på Gjermundnes, Vestnes, i 1690.14,15
Morten Schultz gav bygselseddel på 2½ pund (hele gården) på Stranda, Veøy, til Tjøstolv Olsson den 28. mars 1697.16,17
Jon Aslaksson på Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 21. september 1697 av Jon Knutsson på Røros. Han solgte på vegne av Marit Jonsdotter. Vitner: Morten Schultz og Ludvig Ivarsson. Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 11. oktober året etter i Rødven.18
Morten Schultz gav bygselseddel på 1 våg (halve gården) som Anders Jonsson hadde brukt på Haustenga, Vistdal, til Endre Jonsson den 16. september 1699.19
Morten hadde Kristoffer Kristoffersson og Per Kristoffersson o.a. i tjeneste i 1701.3
I manntallet av 1701 står Morten som bruker på Gjermundnes, som var fogde- og postgård. Jakob Mortensson Schultz var også der. Skyld 1706: 6 våger 12 merker, hvorav Morten eide vågene. Året etter drev enka det samme.3,20,21
Han var verge for Margrete Lagesdotter i 1703.22
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 5 daler i resterende skatt.23
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 20 daler 2 ort 23 skilling i resterende skatt og betrodde kornvarer.24


Morten døde i 1706 eller 1707.25,26 Det ble holdt skifte etter ham den 4. mai 1707.26

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630291
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 4. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 50.
 5. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 117.
 6. [S1270] Romsdal sakefallsregnskap 1683: Høste Tingene, Fanne Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29958/4/
 7. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101048146?page=50
 8. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting.
 9. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B M, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Copulationer. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330218
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 3, inntektsvedlegg N, sikt og sakefall 1689. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504788043
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 12. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 62 b–63 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620220
 13. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 35 b–37 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630041
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 15. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg O, sikt og sakefall 1690. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201156
 16. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/129/
 17. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 95 b, mnr. 246.
 18. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 19. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650695
 20. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Wesnes Otting, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171054
 21. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1707. Wesnes Otting, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172051
 22. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 46 b.
 23. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 24. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 25. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Signatur. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171074
 26. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 195, note 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=210
 27. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 12.
 28. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=211

Ivarise Mortensdotter Schultz1,2

K, #5374, (ca. 1688 - 1719)
Far*Morten Schultz3 (c 1650 - 1706 / 1707)
Mor*Ivarise Ivarsdotter3 (c 1668 - 1714)

Familie

Erik Lange (1671 - 1731)Ivarise ble født ca. 1688.4
Ivarise giftet seg den 7. februar 1708 på Gjermundnes, Vestnes, med Erik Lange.5,4
Hun ble kalt Rise Schultz, nevnt 1719.4

Rise døde i 1719 i Stange.4 Hun ble gravlagt den 14. april 1719.4

Kilder/noter

 1. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 50.
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 118.
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=211
 4. [S2411] Stange mini. 1714–22: s. 181, 14. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070513120054
 5. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390106

Gjertrud Dorotea Tæbring1,2

K, #5375, (ca. 1696 - ca. 1747)

Familie 1

Ett barn levde i 1748.5 
Barn

Familie 2

Børge Jakobssen Eg (1681 - 1764)
De hadde seks barn.2 
BarnGjertrud Dorotea ble født ca. 1696.1
Gjertrud Dorotea giftet seg med en uregistrert person.1
Gjertrud Dorotea giftet seg den 8. januar 1729 med Børge Jakobssen Eg.1,2
Hun ble kalt madam Eg, nevnt 1735.3
Hun var fadder ved dåpen til Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.4


Gjertrud Dorotea døde ca. 1747 på Gjermundnes, Vestnes.1,2

     Gjertrud Dorotea Røring og Gjertrud Dorotea Eg var oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 92.
 2. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 499 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/517/
 6. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 512.

Ulrikka Antonette Eg1,2,3

K, #5376, ( - 30. mai 1764)
Far*Børge Jakobssen Eg5,4 (1681 - 1764)
Mor*Anna Katarina Mortensdotter Schultz4 (1686 - 1727)

Familie 1

Peder Hagerup ( - 1751)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

Peder Jalles (1720 - 1795)
De hadde tre barn. 
BarnHun var fadder ved dåpen til Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.3
Hun var fadder ved dåpen til Hans Broderssen Eg den 15. januar 1737 i Vestnes kyrkje.6
Hun var fadder ved dåpen til Johanne Eg den 14. mars 1740 i Vestnes kyrkje.7

Ulrikka Antonette giftet seg den 6. juni 1743 på Gjermundnes, Vestnes, med Peder Hagerup (forlovere: Jakob Johanssen Schultz og Jakob Ottosson Fris).8
Hun var fadder ved dåpen til Anemarta Eriksdotter Røbekk den 20. oktober 1743 i Vestnes kyrkje.9
Hun var arving ved skiftet etter Peder Hagerup den 15. september 1751.10
Jakob Olssen Berg kjøpte grunnen på mnr. 107, Hovedgata, Molde, den 17. november 1752 av Kristian Grønn. Den lå mellom grunnene til Ulrikka Antonette Eg på nordre og Hans Hansson på søndre side. Bredden var 8 alen 3 kvarter øverst i hagen, 12 alen på midten, og 11 alen 1½ kvarter nederst ved gaten. Lengden var 49 alen 3 kvarter. Kjøpesum: 50 daler (samt 6 skilling i årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier). Vitner: Johan Kristensson Løkke og Svein Hanssen Verner. Skjøtet ble tinglyst 30. april 1753.11,12

Ulrikka Antonette giftet seg i mai 1753 med Peder Jalles.2,13
Etter barselseng ble hun innledet i kirken i april 1758. Det ble betalt 2 daler.14

Hun og Peder bodde på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1764.2

Ulrikka Antonette døde den 30. mai 1764.13,15

     Navnet hennes ble skrevet Uldrica Eeg i 1740.7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ved Broen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212094
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 4. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 307 a.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 244.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 33. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650018
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610022
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 39. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610022
 13. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 14. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, april. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 15. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 6.1764.
 16. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 17. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=248

Hans Hanssen Vingård1,2,3

M, #5377, (ca. 1686 - 22. mars 1758)

Familie 1

Inger Margrete Rødberg ( - 1756)
De hadde 18 barn, hvorav sju levde i 1757.3,30,34 
Barn

Familie 2

Hildeborg Tank Høyer (c 1704 - 1792)
De hadde ikke barn.32,36 Hans ble født ca. 1686.3 Hans hjemsted var på Lolland, Danmark.3 Han var sogneprest i Jostedal fra 16. mars 1725.3,1
Hans giftet seg den 29. november 1725 i Domkirken sogn, Bergen, med Inger Margrete Rødberg.1 Hans Hanssen Vingård var visepastor i Vanylven fra 1731. I 1741 var han sogneprest også formelt.3
Han og Inger Margrete var brukere i Store Torvika, Vanylven, fra 1731 til 1746.4 Hans Hanssen Vingård og Peter Bork Angel byttet sognekall i 1746.5 Hans Hanssen Vingård var sogneprest i Bolsøy fra 9. desember 1746. Han virket til sin død.5,3,6
Han lånte ut 90 daler til Rasmus Henrikssen Grabo den 17. desember 1748 mot pant i husene han hadde kjøpt etter avdøde Svein smed og øvrige eiendeler. Obligasjonen ble avlyst 2. september 1765.7,8
Hans Hanssen Vingård var prost i Romsdal fra 1749. Han hadde embetet til sin død.3,9,6,10 Han stevnet Severin Løk til prosteretten i Molde den 20. mai 1749. Løk måtte forsvare sin utillatelige oppførsel i skolemester- og klokkertjenesten der. Han leverte kontrastevning mot Vingård, men ble fradømt stillingen.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 2 ort i prestelønn og følgepenger.13
Han var kreditor ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 12 daler 2 ort som den avdøde lånte.14

Han bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 2 daler 2 ort 2 skilling i resterende landskyld.17
Hans Hanssen Vingård gav bygselseddel på 2 pund 12 merker i Murlia, Bolsøy, til Johan Larsson den 1. juni 1754.18,19
Hans Hanssen Vingård gav bygselseddel på 12 merker på Stranda, Bolsøy, til Johan Larsson den 1. juni 1754.18
Hans Hanssen Vingård gav bygselseddel på prestens andel av mensalgodset i den øde parten på Berg, Bolsøy, til Johan Tou Finne i januar 1756.20
Han var kreditor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 350 daler etter obligasjon av 2. januar 1754, pluss 35 daler i renter, utlagt i en andel i huset med grunn.21
Han døpte Sjurd Olsson i Molde kirke den 15. mai 1756.22
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 120 daler etter obligasjon.23
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757: 5 daler.24

Hans giftet seg i september 1757 med Hildeborg Tank Høyer.25,26,3
Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer solgte 18 merker i Herned, Ødegård, Vistdal, den 22. desember 1757 til Ola Ivarsson. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson.27,28
Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer solgte 18 merker i Herned den 22. desember 1757 til Anders Eriksson. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson, som igjen hadde kjøpt den fra Tore Eriksson.27,25,28
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 2 daler 2 ort.29


Hans døde den 22. mars 1758 i Molde.30,3
Hans dødsbo var kreditor ved skiftet etter Marit Olsdotter på Tollåsen i april 1758: 1 daler 1 ort 8 skilling.31
Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 25. april 1758.32

     Navnet hans ble skrevet Hans Wingaard fra 1725 til 1749.1,9

     Navnet hans ble skrevet Hans Wiingaard fra 1749 til 1752.11,2

Kilder/noter

 1. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 2.
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: vigde, 1752, 28. desember.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#211
 4. [S1934] Ættesoge for Vanylven II: s. 183. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050448111?page=190
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 491.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610008
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610009
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 14.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/565/
 11. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 12. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 15. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 99.
 16. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 18. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 325, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410167
 19. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 26 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410321
 20. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 456, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410233
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 23. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 24. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 25. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 26. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 27. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 28. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 29. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 30. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98.
 31. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 561 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/564/
 32. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/143/
 33. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 34. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 148 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/140/
 35. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/3/
 36. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 37. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 107.

Kristense Margrete Vingård1,2,3

K, #5378, ( - 25. april 1778)
Far*Hans Hanssen Vingård4,5 (c 1686 - 1758)
Mor*Inger Margrete Rødberg4 ( - 1756)

Familie 1

Johan Tou Finne (1731 - 1762)

Familie 2

Peder Jalles (1720 - 1795)
De hadde tre barn. 
BarnKristense Margrete giftet seg med Johan Tou Finne.2,1
Hun ble kalt Kristense Vingård Tou, nevnt 1757.6
Johan Tou Finne døde i februar 1762. Enka, Kristense, satt i uskiftet bo til 1765, da hun innså at mannen etterlot seg mer gjeld enn hun kunne betale. Hun frasa seg arv og gjeld gjennom byfogd Jalles, som innkalte kreditorene til skifteslutning 17. juli, og giftet seg med henne i oktober.7,8

Hun bodde ved Brua, Molde, i 1764.1
Hun var fadder ved dåpen til Nikolai Peter Møller den 17. juni 1765 i Molde kirke.9

Kristense Margrete giftet seg den 29. oktober 1765 med Peder Jalles.8,3

Kristense Margrete døde den 25. april 1778.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/143/
 5. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 148 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/140/
 7. [S1791] Kiøbenhavnske Tidender: nr. 46/1765, Avertissements. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:99648a1f-f535-4ccd-8e6c-01653605eef6
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 9. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 10. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 109, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=116
 11. [S2036] Slægten Benkestok: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010648020?page=145
 12. [S1166] Familien Kahrs: s. 73. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063#77

Hildeborg Tank Høyer1,2,3

K, #5379, (ca. 1704 - 1792)

Familie 1

Jakob Mortensson Schultz (c 1693 - 1752)

Familie 2

Hans Hanssen Vingård (c 1686 - 1758)
De hadde ikke barn.12,3 Hildeborg ble født ca. 1704.3
Hildeborg giftet seg med Jakob Mortensson Schultz.1,4
Hildeborg giftet seg i september 1757 med Hans Hanssen Vingård.2,5,6
Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer solgte 18 merker i Herned, Ødegård, Vistdal, den 22. desember 1757 til Ola Ivarsson. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson.7,8
Hans Hanssen Vingård og Hildeborg Tank Høyer solgte 18 merker i Herned den 22. desember 1757 til Anders Eriksson. Kjøpesum: 15 daler 4 mark. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober året etter. Høyer hadde kjøpt jorden av Ivar Ivarsson, som igjen hadde kjøpt den fra Tore Eriksson.7,2,8
Hildeborg Tank Høyer gav bygselseddel på 2½ pund på Stranda, Veøy, til Tarald Eriksson på Stranda i 1761.9
Hildeborg losjerte utpå Gata, Molde, i 1764.10

Hildeborg døde i 1792 i Namdalen, hos dattera.11,4,1

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 118.
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 6. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#211
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 118.
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 6. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#7
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 4.1764.
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98.
 12. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25117/143/

Drude Eg1,2

K, #5380, ( - ca. 1774)

Familie

Jakob Johanssen Schultz ( - 1764)
Barna døde før 1753.11 Drude giftet seg med Jakob Johanssen Schultz.3,2,4
Hun var fadder ved dåpen til Nils Karstenssen den 11. juni 1723 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Johannes Eg den 7. april 1726 i Vestnes kyrkje.5
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Schultz Møller den 5. juni 1761 i Molde kirke.6

Hun og Jakob bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1764. Hun bodde fremdeles der i 1767. Huset var da taksert til 600 daler. Tomten ble mellom 1777 og 87 innlemmet i naboeiendommen, senere mnr. 151.2,7
Hun ble kalt madam Drude Schultz, nevnt 1767.7

Drude døde ca. 1774.8

     Navnet hennes ble skrevet Drude Eeg fra 1723 til 1764.1,2

Drude Eg var trolig slektning av Børge Jakobssen Eg. Ifølge Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt og Molde bys historie (I) var hun hans datter, men hun er ikke nevnt i skiftene etter ham og konene.9,10,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 3. [S2019] Norske registre 1753–54: fol. 437 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920672800
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 71.
 6. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 172.
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 58.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 11. [S2019] Norske registre 1753–54: fol. 436 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920672798

Jakob Andreas Eg1,2,3

M, #5381, (1710 - 3. mai 1787)
Far*Børge Jakobssen Eg5,6,4 (1681 - 1764)
Mor*Anna Katarina Mortensdotter Schultz4 (1686 - 1727)

Familie

Elisabet Lekanger (c 1720 - 1779)
De hadde ti barn.11 
BarnJakob Andreas ble født i 1710 på Gjermundnes, Vestnes.3,4 Han prekte i prestens fravær den 2. september 1730 i Eid kirke i Romsdal (men det ble ikke holdt messe).2
Han var fadder ved dåpen til Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.7
Han var fadder ved dåpen til Hans Broderssen Eg den 15. januar 1737 i Vestnes kyrkje.8

Jakob Andreas giftet seg i 1738 med Elisabet Lekanger.9,10,11
Knut Hansson kjøpte hus (trolig i Myra) i Molde den 31. desember 1739 av Klaus Jørgenssen Kamp. Grunnen tilhørte Reknes. Kjøpesum: 37 daler. Kamp solgte på vegne av seg selv og mora. Vitne: Jakob Andreas Eg. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 25. januar.12,13
Jakob Andreas hadde Ola Sørensson på Eide i tjeneste i 1742.14
Han var verge ved skiftet etter Hildeborg Johansdotter Tou den 27. februar 1742.15
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 1 daler i gressleie.16
Han var kreditor ved skiftet etter Randi Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 1 daler 2 ort for ½ tønne bygg.17
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 14 daler etter regning av 19. november 1742.18
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 2 daler for korn.19
Jakob og Elisabet bodde i Molde i 1744.20
Jakob hadde Ivar Olsson Hattrem (eller farbroren med samme navn) i tjeneste i Molde i 1744.20
Han bevitnet at Marta Margareta Nobel solgte 5 våger 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Moldegård, Molde, den 4. desember 1744 til Hans Holst.21,22,23

Han var bruker på Ytre Remmem, Vestnes. Han kjøpte gården i 1746, men bodde neppe der selv.24
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 1 våg Herinn, Helle, Vistdal, til Ivar Olsson den 26. oktober 1746.25
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 2 pund Derut, Meringdal, Eresfjord, til Aslak Persson den 4. november 1746.25
Jakob Andreas Eg var kjøpmann i Molde i 1746. Han handlet som kommisjonær og var fremdeles der i 1748.26,27,28
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 1 våg (2/3 av gården) på Bjørbakken, Eresfjord, til Gunnar Toresson den 14. desember 1747.29,30,31
Jakob Andreas Eg var fogd i Romsdal fra 1748 til 1787. Offisielt fikk han embetet i 1763.32,28,33,3
Han var kreditor ved skiftet etter Svein Erikssen den 10. desember 1748: 3 daler 22 skilling.34,35
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 1 daler 3 ort 16 skilling.36
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, til Ola Persson den 31. desember 1749. Eg handlet på vegne av jordeieren.37

Han og Elisabet var brukere på Gjermundnes fra 1750.28
Han var verge for Børge Hagerup i 1751.33
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 1 våg 15 merker på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, til Trond Olsson på Øverås den 29. juni 1752.38,39
Han var forlover for Just Sjurdsson på Sekkenes og Eli Roesdotter på Sogge, som giftet seg den 21. oktober 1754 i Eid kirke.40,41

Jakob Andreas Eg kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll, den 17. april 1756 av Hans Ingebrigtsson i . Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide o.a. Kjøpesum: 99 daler. Den 12. juli inngikk de kontrakt på at Hans og hans tilkommende kone, Anne Ivarsdotter, skulle få bo der som leilendinger så lenge de levde. Dokumentene ble tinglyst samme dag.42,43,44,45
Han var verge for Erik Anderssen og Karen Lind Lekanger fra 1758.46
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 1 våg 3 merker på Ytre Berg, Berg, Bolsøy, til Lars Larsson den 23. oktober 1758.47,48
Han bevitnet at Ambjørn Trondsson på Dale solgte 2 pund 2 merker med 6 merker overbygsel i Fonna, Dale, Veøy, den 28. oktober 1758 til Trond Ellingsson.49
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 3 daler.50
Han bevitnet at Lorents Schnitler o.a. solgte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad.51
I manntallet av 1762 står Jakob Andreas og Elisabet som brukere på Gjermundnes. Børge Jakobssen Eg og Hans Broderssen Eg o.a. bodde også der. Jakob Andreas eide gården bortsett fra 12 merker, som tilhørte Veøy kirke.6
Jakob Andreas Eg og John Ord hadde Jens Hansson Brandal og Sivert Olsson i tjeneste som kjøpsveiner på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Sivert hadde også stillingen i 1767.52,53,54
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 30 daler.55
Sverke Arnsson Hartun pantsatte husene sine i Molde til fogden Jakob Andreas Eg for 50 daler den 5. desember 1763. De var kjøpt fra Tosten Larsson på Fuglset.56
Han var verge for Marit Knutsdatter i 1764.57
Jakob Andreas Eg kjøpte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden, Dale, Veøy, den 10. juli 1764 på auksjon fra Jens Eiriksson på Dale. Kjøpesum: 50 daler 1 ort. Skjøtet ble utstedt den 2. og tinglyst 6. november.58,59
Jakob Andreas Eg kjøpte to grunner i Molde den 1. februar 1765 på auksjon etter Børge Jakobssen Eg. De var bebodd av henholdsvis Jon Davidssen, som svarte 1 daler årlig i grunnleie, og Jon Trondsson, som svarte 2 daler. Kjøpesum: 20 og 40 daler. (Handelen omfattet også eiendommer på landet, til sammen 540 daler.) Skjøtet ble utstedt 11. februar og tinglyst 18. juni.60
Han var fadder ved dåpen til Johan Tomas Hammond Junghans den 8. mars 1765 i Veøy kirke.61
Han var kreditor ved skiftet etter Aslak Knutsson på Solhjell den 27. november 1769: 2 daler 16 skilling i siste års landskyld.62
Jakob Andreas Eg gav bygselseddel på 2 pund 6 merker (halve bruket) i Heropp, Helle, Vistdal, til Ola Jonsson i 1771.63

Jakob Andreas Eg solgte 2 pund 21 merker i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, den 2. januar 1776 til Ola Jonsson.64,65,66

Jakob Andreas døde natt til 3. mai 1787 på Gjermundnes, etter langvarig brystsvakhet, 77 år 7 uker gammel.3,67 Han ble gravlagt den 11. mai 1787 på Gjermundnes, fra Vestnes kyrkje.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Andreas Eeg fra 1730 til 1765.2,68,61

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 31. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 319, 11. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670088
 4. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 53.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 307 a.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 436. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041093
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/222/
 10. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 90.
 11. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 58.
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650397
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 280 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400445
 14. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400512
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 95 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650112
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b–193 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 19. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 20. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 21. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 215 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650475
 22. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 215 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650476
 23. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400583
 24. [S1633] «Henrik Remmem»: s. 115. https://books.google.no/books?id=ngwuAgAAQBAJ&lpg=PA1&hl=no&pg=PA115#v=onepage&q&f=false
 25. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400641
 26. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 27. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 74. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=87
 28. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 54.
 29. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 205 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400664
 30. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 31. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 32. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 276, nr. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#291
 33. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 34. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 35. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650004
 36. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 37. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=128
 38. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 202. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410105
 39. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 341.
 40. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 216.
 41. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 42. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650633
 43. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 44. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 155 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650635
 45. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 398 og 399. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041070
 46. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 47. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 42 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410343
 48. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410342
 49. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 50. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 51. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
 52. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 63, Tyscholm. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041041
 53. [S1126] Borgarseta: Tyskholmen. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/tyskholmen/
 54. [S782] «Hundsvær».
 55. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 56. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147.
 57. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/
 58. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650772
 59. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 290 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650772
 60. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650781
 61. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 62. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b–525 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 63. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 442. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=445
 64. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#401
 65. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 394. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#403
 66. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 383 b. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 67. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 76. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#89
 68. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 69. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=58
 70. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680100
 71. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 189, 1824, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620098

Henrik Nilssen Finne1,2

M, #5382, ( - etter 1736)
Far*Nils Ågesson Finne3,2 (c 1677 - 1715)
Mor*Sara Henriksdotter2 ( - e 1737)Han var fadder ved dåpen til Gunnar Aslakssen den 15. februar 1729 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Johan Tou Finne den 13. april 1731 i Molde kirke.5
Han var fadder ved dåpen til Børge Eg Matssen Bretzer den 18. juni 1735 i Vestnes kyrkje.6


Henrik døde etter 1736.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117 & 152.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 76 b.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/488/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.

Morten Matssen Bretzer1,2

M, #5383, (ca. 1734 - )
Far*Mats Robertssen Bretzer1 (c 1699 - f 1762)
Mor*Anne Ivarsdotter Blix2 ( - e 1771)Morten ble født ca. 1734 i Molde.1 Han bodde hos Anne Ivarsdotter Blix på mnr. 98, utpå Gata, Molde, i 1764.2,3

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212093
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064208

Per Jakobssen Lund1,2,3,4

M, #5384, (ca. 1767 - 29. oktober 1827)
Far*Jakob Perssen Lund5 (c 1738 - c 1771)
Mor*Anne Jensdatter Heide6,5 (c 1738 - 1802)
Far-steKristian Hanssen Eide6,7 (c 1743 - 1823)

Familie 1

Brit Katrine Nilsdatter (c 1763 - 1800)
Barn

Familie 2

Elen Eriksdatter Sæbø (c 1764 - e 1827)
Barn
Per Lunds signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Per ble født ca. 1767 i Molde.8,1,9
Han var myndling av Erik Justssen iallfall fra 1771 til 1772.9,5
Per Jakobssen Lund ble konfirmert den 3. oktober 1784 i Kleive kirke, Bolsøy.8 Han var skomakersvenn hos Kristian Hanssen Eide på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1789. Per hadde ingen skattbar formue, men 24 daler i årslønn, og skulle svare 1 daler 20 skilling i inntektsskatt (5 pst.)10,3 Han og broren kvitterte for farsarven – 4 daler 3 ort 6¾ skilling hver – fra stefaren Kristian i 1791.5 Per Jakobssen Lund avla borgerskapsed i Molde den 10. oktober 1791 som skomaker. Han kaltes skomakermester i 1802 og 03.2,11,6
Per giftet seg i 1791 i Molde med Brit Katrine Nilsdatter. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.11,12,13
Per Jakobssen Lund kjøpte hus på mnr. 133, innpå Gata, Molde, den 30. desember 1798 av Brit Knutsdatter. Kjøpesum: 40 daler. Hun skulle få bo gratis hos dem resten av livet. Salget ble tinglyst 6. september 1802. Grunnen tilhørte Hans Thiis Møller (s.d.).14 Per Jakobssen Lund var medlem nr. 28 av Molde likbærerlaug.15
Han bodde på mnr. 133 i 1801 sammen med Brit Knutsdatter. Brit (hans svigermor) var losjerende. I 1807 var huset taksert til 30 daler.16,17
Per giftet seg den 25. januar 1803 i Molde med Elen Eriksdatter Sæbø (forlovere: Peter Henrik Øvre og Mattias Schultz).18,19 Per Jakobssen Lund og Jens Jakobssen Lund attesterte at de hadde mottatt morsarv på 50 daler hver fra stefaren, Kristian Hanssen Eide, i 1803. Pengene tilkom dem ved skiftet etter mora, Anne Jensdatter. Dokumentene ble tinglyst 7. mars.6
Han var forlover for Peter Kristian Lund og Anne Johansdotter på Årø, som giftet seg den 2. januar 1818 i Molde kirke.20,21
Han var forlover for Jakob Jonny Lund og Søgni Gunnarsdotter Hagen, som giftet seg den 22. april 1819 i Molde kirke.22,20


Per døde den 29. oktober 1827 i Molde, av vatersott.4,23 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 31. oktober 1827. Boet ble vurdert til 18 daler 22 skilling.24 Han ble gravlagt den 5. november 1827.4 Skiftet etter ham ble sluttet den 13. februar 1828. Boet var fallitt.25

     Han signerte som Peder Lund i 1789.3

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 498 a.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/53/
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 202.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 375.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 540. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610273
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 57. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 719.
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 57. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 523. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-264
 15. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 16. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 133. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002462
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 26 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 125. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b.
 20. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 371.
 21. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 58 a.
 22. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 369.
 23. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 138 a.
 24. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 137 b.
 25. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 137 b & 138 b.
 26. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.
 27. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 b.
 28. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 29. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 470.

Brit Katrine Nilsdatter1,2

K, #5385, (ca. 1763 - 1800)
Far*Nils Larsson i Krubba3 (c 1733 - 1798)
Mor*Brit Knutsdatter3 (c 1736 - 1814)

Familie

Per Jakobssen Lund (c 1767 - 1827)
BarnBrit Katrine ble født ca. 1763.4,1 Hun ble konfirmert den 8. oktober 1780 i Kleive kirke, Bolsøy, men hun sognet til Molde.1
Brit Katrine giftet seg i 1791 i Molde med Per Jakobssen Lund. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.2,4,5
Hun ble innledet (etter barnefødsler) den 20. oktober 1795, 3. november 1797 og 30. desember 1799 i Molde kirke.6,7,8


Brit Katrine døde i 1800 i Molde. Den 8. desember ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.4,9 Hun ble jordfestet den 11. desember 1800.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 31. august 1802 i huset til enkemannen. Kreditorer: Brit Knutsdatter o.a. Arv: 21 daler 1 ort 11 skilling. Enkemannen fikk halvparten (10 daler 2 ort 17½ skilling) og de tre sønnene 3 daler 2 ort 5 5/6 skilling hver.10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 523. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-264
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 25 b.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 7 a.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 315 b–316 a.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.

Anna Persdatter1,2

K, #5386, (ca. 1738 - 1804)

Familie

Børre Perssen ved Brua (c 1713 - f 1789)Anna ble født ca. 1738.1,3
Anna giftet seg med Børre Perssen.2 Anne Lubbe (trolig Anne Johannesdatter Lubb eller Anne Rasmusdatter Lubb), Børre-Anna, Siri Olsdotter ved Ledet og Marit Jonsdotter o.a. hadde plass i 10. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.4
Hun bodde på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.2 Anna Persdatter var almissemenneske i 1801.1 Hun losjerte hos Salamon Jonsson og Synneva Andersdotter på mnr. 114 i 1801.1,5,6
Hun ble kalt Børre-Anna, nevnt 1804.3

Anna døde i 1804 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 16. juni 1804.3

     Navnet hennes ble skrevet Anne Pedersdatter i 1789.2

     Anna Persdatter, Anne Persdatter og Anne Persdatter Molde kan ha vært identisk.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 115. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b.
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Anders Ingebrigtssen Berg1,2,3

M, #5387, (ca. 1732 - 1817)
Far*Ingebrigt Eriksson Berg4,5 (c 1705 - 1793)
Mor*Karen Olsdatter på Molde ( - e 1764)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Elsebe Katrine Flor ( - 1793)
Barn

Familie 2

Marit Olsdatter på Moldegjerdet (c 1770 - )
Barn

Familie 3

Gjertrudanna Jonsdatter (c 1749 - 1805)

Familie 4

Anna Maria Jørnsdatter Flor (c 1765 - 1815)
Barn

Familie 5

Marta Ivarsdotter Borvik (1760 - 1821)
Snekker Anders Ingebrigtssens signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anders ble født ca. 1732 i Molde.6,5
Anders giftet seg med Elsebe Katrine Flor.7,8
Anders Ingebrigtssen Berg kjøpte hus med grunn på fhv. mnr. 117, Hovedgata, Molde, den 17. mai 1758 på auksjon etter Ola Jonssen. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. januar året etter.9,10
Han og Elsebe Katrine bodde på fhv. mnr. 117 i 1762. Huset ble taksert til 40 daler i 1767.11,7,12
Han var verge for Lars Persson på Brokstad i 1763.13
Anders Ingebrigtssen var snekker i 1763. Etter selvangivelse hadde han ingen skattbar formue i 1789, men skulle svare 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) Anders kaltes snekkermester i 1794 og 1807 og ble titulert snekker til sin død.13,14,15,16,3
Anders Ingebrigtssen Berg og Elsebe Katrine Flor solgte hus med grunn på fhv. mnr. 117 den 17. mai 1769 til Svein Olssen Børset. Tomten lå mellom husene til madam Johanne Berg og Svein Hanssen Verner og målte etter avdøde los Ola Jonssens festeseddel 8 alen 3 kvarter øverst i hagen, 12 alen på midten, og 11 alen 1½ kvarter nederst ved gaten. Lengden var 49 alen 3 kvarter. Kjøpesum: 70 daler (samt 6 skilling i årlig kjennelse til Moldegård). Vitner: Per Jenssen Tønder og Arnt Reierssen Rønne. Skjøtet ble tinglyst 14. august.10,17 Anders Ingebrigtssen Berg svarte 2 daler i ekstraskatt i 1772.18
Han ble kalt Anders snekker, nevnt fra 1775 til 1793.19,20,21
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.22
Anders snekker, Ola sagmester og Arnt Jenssen Slette hadde plass i 20. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 6 skilling hver.23 Anders Ingebrigtssen Berg var lagrettemann i 1785.24 Henrik Øvre møtte på tinget den 6. mars 1786 i Molde. På vegne av Knut Knutssen og Ales Persdatter kalte han Anders Ingebrigtssen Berg og Nils Åmundssen på Haugan til å vitne om arvelinjen etter avdøde ungkar Lasse Knutssen og bekrefte at de var hans nærmeste arvinger.25 Anders Ingebrigtssen Berg stevnet Hans Knutsson Nesje til tinget i Molde den 11. mai 1789. Hans skal ha utøvd vold mot Anders' datter Karen, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 15. juni. Hans var da på en lang sjøreise med kaptein Vingård, så kona møtte i stedet.26,27 Anders Ingebrigtssen bodde hos Ingebrigt Eriksson på mnr. 56, Kirkebakken, Molde, i 1789.14 Anders Ingebrigtssen Berg var medlem nr. 21 av Molde likbærerlaug.28
Han bevitnet en hendelse angående Per Jakobssen Lund og Jens Jakobssen Lund: Han og broren kvitterte for farsarven – 4 daler 3 ort 6¾ skilling hver – fra stefaren Kristian i 1791.29

Anders fikk trolig barn med Marit Olsdatter på Moldegjerdet i 1793 i Molde.30,31
Han bodde på mnr. 56 i 1794.32
Anders giftet seg med Gjertrudanna Jonsdatter.6
Han var verge for Ola Nilssen og Nils Nilssen i Myra i 1794. Ola var fraværende ved skiftet etter faren. Anders var også formynderen til Nils i 1798.15,33
Anders Berg var vurderingsmann i Molde i 1798 og 1814.34,35
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Solberg den 2. april 1800 i Molde: 3 daler for utførelse av likkisten.36

Han og Gjertrudanna bodde på mnr. 56 i 1801.6
Han var verge for Bolette Eriksdatter i 1801.1
Han var verge for Jens Sveinssen Børset i 1802.37

Anders fikk barn med Anna Maria Haugan i 1806 i Molde.38
Anders trolovet seg i 1807 med Marta Ivarsdotter. Det ble forevist bekreftet testament av 12. januar 1807. Forlovere: Kristian Hanssen Eide og Erik Åmundssen Høvik.16
Anders giftet seg den 7. april 1807 i Molde med Marta Ivarsdotter.16,39,40
Han og Marta bodde på mnr. 56 i 1807. Huset var taksert til 40 daler.41

Anders døde i 1817 i Molde.3 Han ble jordfestet den 6. oktober 1817.3

     Navnet hans ble skrevet Andreas Ingebrichtsen i 1762.8

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 299 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/11/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 107. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610056
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 386. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610196
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 57.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 106. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610056
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 12. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 124.
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 58. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 15. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 204. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610105
 18. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1772.
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 799. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 21. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 22. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 23. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 20.
 24. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 389 a.
 25. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871
 26. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 b.
 27. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 a.
 28. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 29. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 375.
 30. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 31. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 32. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 33. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 34. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 269 a.
 35. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 36. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 513.
 38. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 39. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 b.
 40. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187.
 41. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 50. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016

Ingebrigt Eriksson Berg1,2,3

M, #5388, (ca. 1705 - 1793)
Far*Erik Ingebrigtsson Berg4 (c 1681 - f 1757)
Mor*Johanna Maria Jakobsdotter ( - e 1737)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg
Snekker Ingebrigt Erikssen (Berg) sin signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Ingebrigt ble født ca. 1705.5 Han var soldat i 1731. Han ble dimittert i 1737 etter 9 års tjeneste.6,7,5
Ingebrigt trolovet seg den 22. juni 1731 i Molde kirke med Karen Olsdatter på Molde, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Ivar Audensson.6
Ingebrigt giftet seg den 12. august 1731 i Molde kirke med Karen Olsdatter, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,8
Han ble kalt Ingebrigt snekker, nevnt mellom 1742 og 1793.9,10,11 Ingebrigt Eriksson var snekker i 1742. Molde kirke betalte 1 ort til ham etter seddel av 30. desember. Han kalte seg fremdeles snekker i 1789, men var fattig og kunne ikke svare næringsskatt.9,12,13 Han eide hus i Molde i 1743.14
Annet navn: Ingebrigt Eriksson Nes, nevnt fra 1748 til 1784. Han signerte som Ingebrigt Erichsen Næss i 1784 (ifølge avskrift).5,15,16 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.5 Han ble lignet for 1 daler 3 ort i prinsessestyr i 1749. Han skyldte 2 daler i ekstraskatt i 1772.17,18
Han var kreditor ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 2 daler for likkisten og 12 skilling for sverting av den.19
Han var verge for Anne Eriksdatter på Haugan i 1752.20
Han var verge for Per Perssen i 1759.21

Han og Karen var husfolk på mnr. 56, Kirkebakken, Molde, i 1762, sammen med Erik Ingebrigtssen og Brit Ingebrigtsdatter. Erik og Brit bodde fremdeles hjemme i 1764. I 1767 ble våningshuset taksert til 60 og vedhuset til 10 daler. Årlig kjennelse til Reknes gård (grunnens opprinnelige eier) var 12 skilling.8,22,23,24
Han var kreditor ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 4 daler for to likkister o.a.10
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 1 daler 3 ort.25,26
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 2 daler.27
Han bevitnet at Peter Peterssen Dygat solgte Peter og broren Hans Peterssens arveandeler i en naustgrunn for 12 daler i Molde den 15. januar 1767 til Johan Aslakssen.1
Han bevitnet at Peter Peterssen Dygat gav arveandelen i hus og grunn (hvor Peter Johanssens far bodde) i Molde den 15. januar 1767 til Peter Johanssen.28
Han var verge for Gjertrud Magrete Nilsdatter i 1771.29
Han var verge for Olava Maria Sveinsdatter fra 1772 til 1791.2
Knut kusk, Ingebrigt snekker og Jakob Knutsson hadde plass i 12. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver. I 1782–83 var Jakobs plass overtatt av Fasmers dreng (kanskje Ivar Nilsson).30,31
Han bodde på mnr. 56 i 1789 sammen med Erik Ingebrigtssen og Anders Ingebrigtssen. Ingebrigt skulle etter selvangivelse svare 10 skilling i formuesskatt (½ pst.)13 Ingebrigt Eriksson Berg, Lars Larssen Lindal, Anne Olsdatter Lindal og Anne Kirstine Olsdatter vitnet på tinget i Molde den 15. juni 1789 for å bekrefte slektslinjen etter avdøde madam Karen Gerken på Sunnmøre. Anne Lindal gav vitnesbyrd in absentia.3

Ingebrigt døde i 1793 i Molde. Det ble betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.11

     Han skrev sitt navn Enbrech Erechsen Berg og signerte som Engebrigt ErichSen Snidker i 1789.12

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 378.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 b.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 163.
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 27. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 9. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: utgift.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 78 b.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 54. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/196/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 58. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 14. [S515] Molde ekstraskatt 1743.
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 389. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/197/
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 329. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-167
 17. [S514] Molde prinsessestyr 1749.
 18. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1772.
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 20. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 68.
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 22. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden.
 23. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 25. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 26. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 27. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 207.
 29. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 723. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/80/
 30. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 31. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 32. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 386. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610196
 33. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 34. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 387. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610196

Marta Ivarsdotter Borvik1,2

K, #5389, (1760 - 22. januar 1821)
Far*Ivar Sørensson i Borvik2,3 ( - 1764)
Mor*Marta Jensdotter i Borvik3,2 (1727 - 1798)

Familie

Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817)Marta ble født i 1760 i Borvik, Røvik, Bolsøy.3 Marta ble døpt den 26. april 1760.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Sørensson i Borvik den 14. august 1764: 3 daler 1 skilling.2
Marta Ivarsdotter Borvik ble stevnet av Mari Andersdotter Rønningen til tinget i Molde den 2. september 1799. Vitner: Eli Larsdotter Strande og Bolla Nilsdotter o.a. Saken gjaldt ærekrenkende beskyldninger om melking av andres kyr.4 Marta Ivarsdotter Borvik stevnet Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson til tinget i Molde den 7. oktober 1799. Det var et motsøksmål. Vitnet Beret Øygard hadde blant annet hørt Mari si at Martas arbeidsgiver, Ola Jakobsson , «havde stiaalet sig sit Navn til da han ikke hedte Ole Bøe men han kunde kalde sig med sit rette Navn» (hun mente antakelig Reiten).5 Marta Ivarsdotter tjente hos Ola Jakobsson og Anne Dorotea Falk på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1801.6
Marta trolovet seg i 1807 med Anders Ingebrigtssen Berg. Forlovere: Kristian Hanssen Eide og Erik Åmundssen Høvik.7
Marta giftet seg den 7. april 1807 i Molde med Anders Ingebrigtssen Berg.7,8,9
Hun og Anders bodde på mnr. 56, Kirkebakken, Molde, i 1807. Huset var taksert til 40 daler.10 Marta snekkers hadde Ingeborg Sotåen i tjeneste ca. 1820 (oppvartning og pleie i 6 uker).11
Hun ble kalt Marta snekkers, nevnt 1821 (etter mannens yrke).12,8
Hun ble kalt Marta Pedersdatter Bolli, nevnt 1821.9

Marta døde den 22. januar 1821 i Molde, av tæring, som almissemenneske.9,12 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 23. januar 1821.8 Hun ble jordfestet den 29. januar 1821.12,9 Skiftet etter henne ble sluttet den 9. august 1822 i Molde. Kreditorer: Ola Olsson Sotåen o.a. Arv: 39 daler 4 ort 10 skilling, som gikk til (ste?)sønnesønnen.13

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a, 7. oktober, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, kvinner, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 29 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370030
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 b.
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 187.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 50. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 551 a.
 12. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 185.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 b & 551 a.

Kristian Hanssen Eide1,2,3

M, #5390, (ca. 1743 - 17. april 1823)

Familie 1

Karen Asbjørnsdatter Smit ( - 1771 / 1772)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Anne Jensdatter Heide (c 1738 - 1802)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Kristian Eides signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet). På toppen av seglet skimtes skomakernes symbol, dobbeltørnen.Kristian ble født ca. 1743.4,3 Han var skomakermester i Trondheim fra 1767.5,6,1
Kristian giftet seg med Karen Asbjørnsdatter Smit.1,7
Han og Karen bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1768.1
Han og Karen bodde i Molde fra 1771.7 Kristian Hanssen Eide svarte 1 daler i ekstraskatt i 1772 i Molde.8
Kristian giftet seg med Anne Jensdatter Heide.4,9
Han og Anne bodde på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, fra 1773. I 1775 leide han også en grunn av Reknes gård for 1 daler (kanskje mnr. 73).10,11 Kristian Hanssen Eide fikk festeseddel på hageplassen på mnr. 73, Kirkebakken, Molde, fra Peter Fredrik Korn den 30. november 1776. (Tomten lå over gaten for mnr. 55.) Seddelen ble tinglyst 2. desember. Tomten var ubebodd i 1801, men Kristian eide våningshus der i 1807, taksert til 80 daler.12,13,14
Han bevitnet at Lars Olssen Brun solgte hus på mnr. 54, Kirkebakken, Molde, den 8. februar 1780 til Nils Einarssen Blix.15,16

Kristian Hanssen Eide kjøpte hus (uten grunn) på mnr. 55 den 18. september 1780 av Synnøv Jakobsdotter. Pris: 20 daler. Synnøv skulle få nyte fritt husvære, lys og brensel så lenge hun levde mot at hun årlig leverte ham en favn brenneved. Etter hennes død skulle Kristian få beholde hennes ringe eiendeler mot at han bekostet begravelsen. Skjøtet ble tinglyst den 13. november.17,18,19
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Olsson Myrbostad den 2. august 1783.20
Han var verge for Karen Olsdatter Lønset i 1785.2
Kristian Hanssen Eide avla borgerskapsed som skomakermester i Molde den 7. april 1788. Han var fremdeles skomaker i 1807 og ble titulert slik til sin død.21,22,3
Han var verge for Beret Andersdatter Jendem i 1788.23
Kristian Hanssen Eide var lagrettemann i 1789.24 Han var medlem nr. 13 av Molde likbærerlaug.25
Han hadde Per Jakobssen Lund som skomakersvenn på mnr. 55 i 1789. Per hadde ingen skattbar formue, men 24 daler i årslønn, og skulle svare 1 daler 20 skilling i inntektsskatt (5 pst.)26,27
Kristian Hanssen Eide skulle etter selvangivelse svare 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler 48 skilling i næringsskatt (5 pst.) i 1789.26
Kristian Hanssen Eide solgte hus med grunn på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, den 4. juni 1791 til Jens Jakobssen Lund. Våningshuset (som trolig var nytt) hadde to stuer og kammer med jernkakkelovn. I verkstedet var en pottemakerovn med vedhus. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble tinglyst to dager senere. I 1798 var huset eid av Jens' svoger Ola Bø (s.d.).28,29,30
Kristian Hanssen Eide hadde trolig Tore Trondsson Gaupar som lærling iallfall fra 1797 til 1798.31,32
Christian Hejde (konas etternavn) var fadder ved dåpen til Sivert Hartun den 17. april 1798 i Molde kirke.33
Han bevitnet at Brit Knutsdatter solgte hus på mnr. 133, innpå Gata, Molde, den 30. desember 1798 til Per Jakobssen Lund.34
Han bevitnet at Per Olsson Leirgrovvik solgte hus på mnr. 92, utpå Gata, Molde, den 9. juni 1800 til Knut Olsson Skovik.35
Kristian Hanssen Eide hadde Johan Knutssen og Tosten Perssen som læredrenger på mnr. 55 i 1801.4 Anne Jensdatter Heide og Kristian Hanssen Eide hadde Jakob Jenssen Lund som fosterbarn i 1801 (hennes sønnesønn).4
Han og Anne bodde på mnr. 55 i 1801. I 1807 var huset taksert til 40 og fjøset til 10 daler.4,22
Han var verge for Jens Sveinssen Børset.36
Han var verge for Ola Sveinssen Børset i 1802.37
Han var fadder ved dåpen til Andreas Perssen Sundmann den 27. januar 1802 i Molde kirke.38
Per Jakobssen Lund og Jens Jakobssen Lund attesterte at de hadde mottatt morsarv på 50 daler hver fra stefaren, Kristian Hanssen Eide, i 1803. Pengene tilkom dem ved skiftet etter mora, Anne Jensdatter. Dokumentene ble tinglyst 7. mars.9
Han var forlover for Ola Knutsson Lund og Olava Persdatter, som giftet seg den 15. april 1805 i Bolsøy kirke.39,40
Han var forlover for Ivar Hansson Kringstad og Gunnhilde Rasmusdatter, som giftet seg den 29. september 1805 i Molde kirke.41
Han var forlover for Anders Ingebrigtssen Berg og Marta Ivarsdotter, som ble trolovet i 1807.42
Han var fadder ved dåpen til Erik Andreas Bell Lund den 13. august 1807 i Molde.43
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men ble borte på sjøen. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobsson , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn). Vitner: Kristian Hanssen Eide og Sakarias Hansen Nerland. Dokumentet ble tinglyst 16. november.44,45
Han hadde Lars Evartsson som lærling. Han gikk i skomakerlære.46
Han var forlover for Knut Rekdal og Karen Smit Eide, som giftet seg i januar 1811 i Molde.47
Kristian Hanssen Eide var vurderingsmann i Molde i 1815.48
Han var forlover for Peter Kristian Lund og Anne Johansdotter på Årø, som giftet seg den 2. januar 1818 i Molde kirke.49,50
Han var forlover for Jakob Jonny Lund og Søgni Gunnarsdotter Hagen, som giftet seg den 22. april 1819 i Molde kirke.51,49
Kristian Hanssen Eide var branninspektør i Molde.52
Han var verge for Anne Magrete Sivertssen i 1822.53


Kristian døde den 17. april 1823 i Molde. Klokkerboka oppgir «Hastig Død» i dattersønnen Jeppe Nilssen Lundgreens bryllup. Johan Vikberg skrev i et brev at han spiste seg i hjel ved bryllupsbordet.3,54,55 Kristian Hanssen Eide ble gravlagt den 24. april 1823.3,54

     Navnet hans ble skrevet Christian Eyde fra 1798 til 1802.34,38

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 95 b, nr. 37. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-95
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 190, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620532
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.
 5. [S513] «Molde Skomagers Seygel»: s. 12.
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 319.
 7. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 4/24.1.1772. E-side 3, «Proclama». https://www.nb.no/items/ba9d70c638fa098375ba1d57b70bd63e?page=2
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1772.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 540. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610273
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 307 b, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360785
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 14. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 845 a, Kirkebakken, mnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 301.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 302. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610154
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 304. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-155
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 305. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-155
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 347 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/350/
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 21. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 438 b.
 22. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 49. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 24. [S775] Molde tingbok 1764–96: s. 463 a.
 25. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 26. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 57. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 27. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, nr. 4. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/53/
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 372. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610189
 29. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 75. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 30. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 36, mnr. 75. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660324
 31. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 32. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-5
 33. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 34. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 523. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-264
 35. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 36. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 513.
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 512.
 38. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b.
 39. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 137 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 40. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 41. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1805, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 42. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b.
 43. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b.
 44. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 45. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 46. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.
 47. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 48. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 49. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 371.
 50. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 58 a.
 51. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 369.
 52. [S244] Molde bys historie I: s. 434.
 53. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 1 b.
 54. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190.
 55. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141. https://books.google.no/books?id=jWAJAwAAQBAJ&pg=PA141
 56. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-116
 57. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 627. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610317

Gjertrudanna Jonsdatter1

K, #5391, (ca. 1749 - 1805)

Familie

Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817)Gjertrudanna ble født ca. 1749.1,2
Gjertrudanna giftet seg med Anders Ingebrigtssen Berg.1
Hun og Anders bodde på mnr. 56, Kirkebakken, Molde, i 1801.1
Hun ble kalt Gjertrud Andrina Berg, nevnt 1805.2

Gjertrud Andrina døde i 1805 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 17. april 1805.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 57.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.

Anne Jensdatter Heide1,2,3

K, #5392, (ca. 1738 - 1802)

Familie 1

Jakob Perssen Lund (c 1738 - c 1771)
Barn

Familie 2

Kristian Hanssen Eide (c 1743 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1738.1,4
Anne giftet seg ca. 1765 med Jakob Perssen. De var stevnet til tinget i januar 1766 grunnet for tidlig samleie, men møtte ikke, så saken ble utsatt. Han var igjen innstevnet 2. juni, men Jakob sa han var innrullert matros og dermed fritatt fra leiermålsbot. Saken mot ham og kona kom opp igjen 7. juli, men han møtte ikke, så den ble utsatt til 1. september. Aktor nedla da påstand om at hun skulle bøte 1 daler 12 skilling i bot til Reknes hospital, som ble idømt på tinget 8. september.5,6,7,8,9
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson i 1771.10

Anne giftet seg med Kristian Hanssen Eide.1,2
Hun og Kristian bodde på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, fra 1773. I 1775 leide han også en grunn av Reknes gård for 1 daler (kanskje mnr. 73).11,12
Hun ble kalt Anne Ivarsdatter i 1791 (antakelig feilskrift).5 Anne Jensdatter Heide hadde Jakob Jenssen Lund som fosterbarn i 1801 (hennes sønnesønn).1
Hun og Kristian bodde på mnr. 55 i 1801. I 1807 var huset taksert til 40 og fjøset til 10 daler.1,13

Anne døde i 1802 i Molde.4 Hun ble gravlagt den 17. november 1802. Dagen etter ble det betalt 2 daler for kirkegårdsjorden.4,14 Det ble holdt skifte etter henne den 29. desember 1802.2 Per Jakobssen Lund og Jens Jakobssen Lund attesterte at de hadde mottatt morsarv på 50 daler hver fra stefaren, Kristian Hanssen Eide, i 1803. Pengene tilkom dem ved skiftet etter mora, Anne Jensdatter. Dokumentene ble tinglyst 7. mars.2

     Jon Jensson Heide og Anne Jensdatter Heide kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 56.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 540. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610273
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 722. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650365
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 375.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 28 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/29/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 37 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/38/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 37 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/39/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 720–722. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650364
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 a, Kierkebakken, forsikringsnr. 49. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063016
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.

Svein Erikssen Verner1,2

M, #5393, ( - ca. 1748)

Familie

Karen Eriksdatter Don (c 1699 - 1782)
Fem barn levde i 1748.1 
BarnAnnet navn: Svein Erikssen Ven, nevnt 1728 (kanskje etter gården i Kvikne; eventuelt kan Wenn og Veen være feilskrift for Wern, en variant av Verner).3,4,2
Svein trolovet seg den 1. februar 1728 i Røros med Karen Eriksdatter. Forlovere: Ola Erikssen og Peder Erikssen.3
Svein giftet seg den 29. mars 1728 i Røros med Karen Eriksdatter.1,3 Svein og Karen bodde i Nesset prestegjeld i 1728. Da dattera ble døpt i august, hadde de nylig ankommet fra Røros.4
Han ble kalt Svein smed, nevnt fra 1730 til 1748.5,6,7 Svein Erikssen var smed i 1730 og til sin død.5,6,1 Han fikk festeseddel på en grunn i Molde fra Marta Margareta Must den 25. november 1730. Seddelen ble tinglyst 3. juli året etter.8
Han og Karen bodde i Molde i 1730.5,9
Ifølge Geistligheden i Hamar Stift var han kjøpmann i Molde.2
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 11. mai 1732 i Bolsøy kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Absalon Olssen den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.11
Han var verge for Erik Knutssen Lien. Svein forvaltet 20 daler. Erik fikk pengene 9. november 1748.12


Svein døde ca. 1748 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 17. september 1748 i Molde. Verger: Jakob Johanssen Schultz og Jakob Mortensson Schultz. I boet var blant annet regnetavle, Johannes Lassens Bibelske Kierne og kommunionsandakt, samt sju gamle bøker. Våningshuset med loft, naust, smie og «andre vedkommende Huuser» ble vurdert til 60 daler. Aktiva: 95 daler 3 ort 20 skilling.13 Skiftet etter ham ble sluttet den 10. desember 1748. Kreditorer: Jakob Andreas Eg, Hans Holst og Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Karen Eriksdatter, Erik Sveinssen, Peder Sveinssen, Nils Sveinssen, Sara Sveinsdatter og Anne Sveinsdatter. Passiva: 15 daler 1 ort 20 skilling. Arv: 80–2–0.12,14
Rasmus Henrikssen Grabo lånte 90 daler av Hans Hanssen Vingård den 17. desember 1748 mot pant i husene han hadde kjøpt etter avdøde Svein smed og øvrige eiendeler. Obligasjonen ble avlyst 2. september 1765.7,15


     Ola Erikssen og Svein Erikssen Verner kan ha vært søsken.

     Svein Erikssen Verner og Svein Hanssen Verner kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3.
 2. [S1543] Geistligheden i Hamar stift I B: s. 103. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarib&sideid=39
 3. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 1 a, 1728, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660153
 4. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 11. søndag etter trinitatis 1728.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 6. [S515] Molde ekstraskatt 1743.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610008
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 130 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400123
 9. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3–4.
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650004
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610009
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169.
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 18. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Karen Eriksdatter Don1,2,3,4

K, #5394, (ca. 1699 - 1782)
Far*Erik Olsson Don5,1,6,7 ( - 1730)
Mor*Anne Persdotter5 ( - 1730)

Familie

Svein Erikssen Verner ( - c 1748)
Fem barn levde i 1748.3 
BarnKaren ble født ca. 1699.8
Karen trolovet seg den 1. februar 1728 i Røros med Svein Erikssen Ven. Forlovere: Ola Erikssen og Peder Erikssen.9
Karen giftet seg den 29. mars 1728 i Røros med Svein Erikssen Ven.3,9 Karen og Svein bodde i Nesset prestegjeld i 1728. Da dattera ble døpt i august, hadde de nylig ankommet fra Røros.10
Det ble holdt skifteregistrering etter Anne Persdotter den 24. januar 1730. En gul kåpe tilhørte dattera (Karen Eriksdatter), og sengeklærne til den syke enkemannen (Erik Olsson) tilhørte sønnen (Peder Erikssen).11
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter og Erik Olsson den 29. mars 1730: 4 daler 2 ort 19 skilling. – Begravelsesutgifter: 16 daler 1 ort 14 skilling. Sønnen Peder var kommet fra Nord-Norge. Han hadde skrevet til sin søster om foreldrenes dødsfall og fått hennes tillatelse til å skifte boet, men ventet til hun ankom for å diskutere bygningene. Aktiva: 44–0–10. Passiva: 30 daler. Arv: 14–0–10.12

Peder Erikssen Don og Karen Eriksdatter solgte hus med stue, kammer og kjøkken samt brønn i gården i Holstveita, Trondheim, den 29. april 1730 til Einar Hemingsson. (Karen var fraværende.) Tomten lå mellom Johannes tømmermanns hus på østsiden og Jens Kristofferssons på vestsiden. Grunneier var Maren Wessel. Kjøpesum: 25 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. september året etter.1,13

Hun og Svein bodde i Molde i 1730.14,5
Svend Smeds Qde var fadder ved dåpen til Anders Johanssen Bredin den 11. april 1736 i Molde kirke.15
Svend Smeds Q: var fadder ved dåpen til Katrine Fredriksdatter den 2. juli 1737 i Molde kirke.16
Svend Smeds Qde var fadder ved dåpen til Magrete Johansdatter den 2. mai 1738 i Molde kirke.17
Svend Smeds Qde var fadder ved dåpen til Klaus Johanssen Bredin den 18. april 1740 i Molde kirke.18
Hun var arving ved skiftet etter Svein Erikssen den 10. desember 1748: 40 daler 1 ort, utlagt blant annet i 30 daler i huset.7,19

Karen Eriksdatter kjøpte hus ved Bleikedammen i Molde den 26. september 1754. Grunnen tilhørte Hans Holst. Kjøpesum: 48 daler. Karen ble titulert dyds- og gudselskende enke i skjøtet, som ble tinglyst 25. november.20 Madame Werner (også skrevet Wern) bodde hos Peder Erikssen Don på Vang prestegård i Hedmark i 1764.21,22
Hun ble kalt Karen Verner, nevnt 1782.8

Karen døde i 1782 i Vang i Hedmark.8 Hun ble jordfestet den 15. oktober 1782.8

Kilder/noter

 1. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 322 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660669
 2. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3.
 4. [S1543] Geistligheden i Hamar stift I B: s. 103. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarib&sideid=39
 5. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 6. [S1541] Hedmark skifteprotokoll 1749–1809: fol. 197 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20100209610416
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 8. [S1540] Vang mini. 1734–1809: fol. 274 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070512890478
 9. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 1 a, 1728, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660153
 10. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 11. søndag etter trinitatis 1728.
 11. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 187 b–188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440780
 12. [S1535] Trondheim skifteprotokoll 1725–33: fol. 188 b–189 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090203440781
 13. [S1536] Trondheim pantebok 1720–33: fol. 330 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660677
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-105
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650004
 20. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 65. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 21. [S1544] Hedmark ekstraskatt 1763–64: vedlegg 17, Vang prestegjeld. Mnr. 161. https://media.digitalarkivet.no/rk10051110120181
 22. [S1544] Hedmark ekstraskatt 1763–64: 1764, vedlegg 1, Vang prestegjeld. Wangs Præstegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10051110111310
 23. [S1545] Vangsboka [1]: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060724002#64

Johan Alertsson Hyssing1,2,3

M, #5395, (1689 - 1739)

Familie

Maren Mikkelsdotter Johnston ( - c 1772)
Fire barn levde i 1740.1,18 
BarnJohan ble født i 1689.4
Johan giftet seg med en uregistrert person.5
Johan giftet seg med Maren Mikkelsdotter Johnston.6,7
Han bodde i Molde i 1720. I 1724 bodde han på en grunn utskilt fra Reknes.8,9
Mari Arnesdatter ble født i 1723 i Molde, og først hjemmedøpt av klokker Hyssing.10
Han var klokker i Molde i 1723. Han virket til sin død.10,4
Han var fadder ved dåpen til Mattis Mattissen den 9. juli 1724 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Roald Nilssen den 4. august 1726 i Molde kirke.12
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 1 daler.13
Han var fadder ved dåpen til Gunnar Aslakssen den 15. februar 1729 i Molde kirke.14
Han var vurderingsmann ved et geistlig skifte i Veøy i 1729.15
Han var forlover for Ola Ivarsson og Lisbet Tostensdotter, som ble trolovet den 9. juli 1731.16
Han var fadder ved dåpen til Bastian Fris den 5. juli 1733 i Molde kirke.17
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.3


Johan døde i 1739 i Molde, 50 år 2 måneder gammel.4 Han ble gravlagt den 19. juni 1739 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340624
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 32 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390499
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10 & 102.
 7. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 8. [S1447] Johan Nordahl Bruns mindre Digte: s. 161. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102208094#180
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 37, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660226
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.
 15. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 147 b.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 18. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610094
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-45
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272

Pål Henrikssen Finn1,2,3

M, #5396, (ca. 1700 - )
Far*Henrik Pålsson på Molde4,5 (1665 - 1721)
Mor*Anne Persdotter4 ( - e 1727)Pål ble født ca. 1700 i Molde.5
Han var arving ved skiftet etter Henrik Pålsson på Molde den 20. april 1722.6
Han var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.3

Han var husmann i Molde i 1724. Han var såkalt krøpling, fattig og svarte grunnleie til Moldegård.1
Han var fadder ved dåpen til Mattis Mattissen den 9. juli 1724 i Molde kirke.7

Han bodde i Krubba, Molde, i 1746.2

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 2. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746»: Paul Fend.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 340.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/246/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26

Henrik Pålsson på Molde1,2,3

M, #5397, (1665 - 1721)
Far*Pål Sørensson4 (c 1619 - c 1680)
Mor*Magrete Persdotter4 ( - 1693)

Familie

Anne Persdotter ( - e 1727)
Fire barn levde i 1722.30 
BarnHenrik ble født i 1665 i Molde.5 Han ble stevnet av Lars glassmaker til tinget i Fanne tinglag den 7. desember 1688. Lars hadde i sitt hus blitt overfalt av Henrik, som derfor ble bøtelagt 2 daler på forrige høstting. Samtidig hadde Henrik lovet å gjøre det godt igjen og tatt ham i hånden på det. Da dette ikke var etterkommet, ble saken opptatt til vårtinget.6,1
Henrik giftet seg med Anne Persdotter.7
Han bevitnet at Villum Robertsson Tou og Johan Robertsson Tou solgte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, innpå Gata, Molde, ca. 1701 til Hans Persson.8,9,10
Han bevitnet at Ola Knutsson solgte hus under Berget, Molde, den 20. desember 1701 til Nils Andersson Mek.2,11
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 2 daler 2 ort 14 skilling.12
Henrik Pålsson fikk bygselseddel på en grunn i Nørdre Bjørnsund, Vågøy, den 14. mars 1704?. Seddelen ble tinglyst 14. januar 1708.13
Niels Pederssen Assens, Jørn Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.14,15
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 2 ort.16
Han ble titulert dannemann i 1708.17 Henrik Pålsson var vurderingsmann i Molde i 1708.18,17
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708 i Molde: 6 daler 1 ort 12 skilling.19
Han var verge for Magrete Olsdatter i 1710.20
Han var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Eriksson i Bjørnsund den 28. mars 1710: 5 daler etter innlevert regning og 2 ort for øl og brennevin.21
Henrik Pålsson stevnet Knut Kristensson på Kyrkjesylte til tinget i Vestnes den 5. november 1711. Saken gjaldt betaling for to sildegarn, 6 ort 15 skilling. Knut møtte ikke, så saken ble utsatt, og den kom ikke opp igjen.22,23
Han var verge for Inger Eriksdotter iallfall fra 1712 til 1721.24,25


Henrik døde i 1721 i Molde.26,25 Det ble holdt likpreken over ham den 22. desember 1721 i Molde kirke.26 Det ble holdt skifte etter ham den 20. april 1722. Arvinger: Anne Persdotter, Pål Henrikssen, Per Henrikssen og Anne Henriksdatter o.a. Det var mange sjøredskaper i boet.27
Lars Larssen Blix fikk bygselseddel på en grunn i Molde fra Marta Margareta Must den 6. juni 1722. Tomten lå mellom Jens Ivarssons hus og avdøde Henrik Pålssons sjøhus. Seddelen ble tinglyst 22. juli.28


     Navnet hans ble skrevet Hendrich Povelsen i 1712.29

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: 1687, L. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47746/135/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/
 3. [S308] Bolsøyboka I: s. 340.
 4. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 458. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/239/
 6. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650421
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 52 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390518
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390137
 12. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 13. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 15 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/17/
 14. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 15. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 16. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 17. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a.
 18. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 19. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 20. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a.
 21. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 22. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 55 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/56/
 23. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 24. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 75 a.
 25. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 197 a.
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 27. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/246/
 28. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 29. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 74 b.
 30. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.

Oline Olsdotter Prestegard1,2,3

K, #5398, (22. juli 1819 - )
Far*Ola i Prestegard1,3 ( - e 1819)
Mor*Marit i Prestegard1 ( - e 1819)

Familie 1

Ola i Prestegard ( - e 1819)
De kan ha hatt fler barn. 

Familie 2

Knut Persson Undhjem (1796 - 1866)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOline ble født den 22. juli 1819 i Lom prestegard.1 Oline ble døpt den 25. juli 1819.1 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 23. desember 1820.4
Oline giftet seg den 31. mai 1847 i Molde med Knut Persson Undhjem (forlovere: Arnt Olsen og Ole Knutsson Wenge).3,4 Hennes navn som gift var Undhjem.5,6
Hun og Knut bodde på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1865 sammen med Lovisa Marie Unhjem. Oline var oppvarterske ved fattighuset, og Knut var lem der.7

     Navnet hennes ble skrevet Olina Olsdatter Præstegaard i 1847.3

Kilder/noter

 1. [S1088] Lom mini. 1815–25: fol. 44 a, nr. 45. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9244&idx_id=9244&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 104.
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 434.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 435.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, vestre Schultzhagen, mnr. 39.
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 92.
 7. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 39.
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 28.
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 180.

Per Ivarsson på Unjem1,2,3

M, #5399, (1743 - )

Familie

De hadde åtte barn.3 
BarnPer ble født i 1743 på Hamre, Eid i Romsdal.4
Annet navn: Per Ivarsson på Hamre, nevnt 1778.3
Per giftet seg den 2. februar 1778 i Grytten med en uregistrert person.3
Han var bruker på Unjem, Hen, i 1801.2,1

     Navnet hans ble skrevet Peder Iversen i 1801.2

     Per Ivarsson på Unjem og Ola Ivarsson på Hamre var søsken.4

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 361) var Per Ivarsson på Unjem svigersønn av Hans Hansson på Unjem, men kronologien passer dårlig med dattera hans som mor til Pers barn.5

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 434.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Grytten, Hejn, Unhjem.
 3. [S563] I Bjørnsons fote-far: s. 28.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 319.
 5. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 361.

Ola i Prestegard1,2

M, #5400, ( - etter 1819)

Familie 1

Marit i Prestegard ( - e 1819)
Barn

Familie 2

Oline Olsdotter Prestegard (1819 - )
De kan ha hatt fler barn. Ola giftet seg med Marit.2
Han og Marit var brukere i Lom prestegard i 1819.2,1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 434.
 2. [S1088] Lom mini. 1815–25: fol. 44 a, nr. 45. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9244&idx_id=9244&uid=ny&idx_side=-44