Diverse merknader til slektshistoriske påstander

K, #14101Mens bygdebokforfattere ofte må forholde seg til tidsfrister, kan private slektsgranskere studere alle kildene i ro og mak – og ikke minst rette opp feil etter hvert. I nyere tid er dessuten mye kildemateriale digitalisert og gjort tilgjengelig på internett.
Følgende er ting jeg ikke får til å stemme i trykt litteratur. Listen er hovedsakelig ført for å holde orden på min egen argumentasjon, vise at jeg kjenner til det som står fra før – og slippe å måtte gå gjennom ting på nytt (og gjenoppleve utallige timer med forvirring).
Hvis kildene som «motbeviser» de uriktige påstandene ikke er ført direkte i denne listen, kan de likevel finnes under hendelsene på personsiden til de som er omtalt. Kun feil av en viss betydning er tatt med. Enkelte bokserier har for eksempel mange gale eller fiktive årstall, men bare spesielt graverende tilfeller er nevnt her.

Ifølge Arendals byes historie var Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved gift med Andrew Ferguson, men det kan ikke være riktig.1


Ifølge Bygdebok for Aukra II (1987, s. 185) hadde Erik Hallsteinsson i Løvika døtrene Sara og Marit, men det går frem av ekstraskattemanntallene at de var hans tjenestejenter.2,3,4


Ifølge Bygdebok for Aukra IV (s. 70) var Kristoffer Olsson på Hollingsetra sønn av Gjertrud Andersdotter, men det er feil.5,6


Ifølge Bygdebok for Aukra IV (s. 297) hadde Per Knutsson og Gudlov Knutsdotter på Haukabøen også sønnen Knut, født ca. 1757, men det er nok en forveksling med hennes sønn fra første ekteskap.7,8


Ifølge Borgund og Giske III (s. 348) døde Jens Persson Tonning i 1762, men han gikk bare konkurs.9


I Borgund og Giske IV kalles Ola Gautsson i Urkedalen også for «Ole Gregorisen» og behandles som to forskjellige personer, men dette ser ikke ut til å stemme.10


Ifølge Byneset bygdebok III giftet Einar Olsson på Brenslan seg med «Karen Steffensdtr. Volden» og døde før 1749. Kona skal så ha giftet seg på nytt før Einars sønn Steffen ble født. Sammenblandingen skyldes nok at Einars kone i kirkeboka bare er kalt «___ Steffensd. Brensel» (skal være Marit).11,12,13


Det ble holdt likpreken over «Peder Lærums Qvinde» (Guri Eriksdotter), 59 år gammel, den 13. oktober 1743. Ifølge Bygdebok for Eid (s. 146) var dette hennes manns annen kone, Anne Olsdotter, men jeg har ikke funnet dette giftermålet. Det står at Guri døde i 1734, men dødsfallet er ikke nevnt i kirkeboka det året, og hun levde uansett i 1741. Derimot ble i 1734 holdt likpreken over Ragnild Lerem (som ifølge bygdeboka døde i 1740).14,15,16,17,18


Ifølge Bygdebok for Eid (s. 312) ble Jon Knutsson på Hatle husmann i Torvika, Grytten, men det er en forveksling med en annen Jon.19


Ifølge Bygdebok for Eid (s. 349) var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Vistdal) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).20,21


Ifølge Bygdebok for Eid (s. 422) hadde Ivar Persson i Norvika også sønnene Per (født ca. 1681, tjener på Frisvoll 1701), og Ivar (død før 1742):
• En Per Ivarsson (20 år) tjente på Frisvoll ved manntallet 1701, men det står ikke hvor han kom fra.
• I skiftet etter sønnen Per Ivarsson på Eide fra 1742 er arvingene broren Jakob Ivarsson samt «Iver Iversøns Børn» (sic), som viser seg å være de samme som Ivar Sæbjørnsson i Sæbøs barn, nevnt i et skjøte. Denne var altså gift med Brit Ivarsdotter, og det er deres barn som kalles «Beret Iversdatter(s) arvingr» i skiftet etter Ivar Persson i Norvika.22,23,24,25,26


Ifølge Bygdebok for Eid (s. 432) var Per Ellingsson på Hatle også far til Nils Persson på Vølstad (i Hen), men det stemmer nok ikke (navnet til Per har også falt ut av teksten).
Ifølge samme bok het Pers kone Marit og døde i 1733. Navnet kan for så vidt være riktig, men dødsåret er nok en forveksling med Marit Jonsdotter på nabobruket (s.d.).27,28,29


I Bygdebok for Eid (s. 444) er Elling Knutsson på Hatles datter Berete Malme feiltolket som to døtre, Beret og Mali(ne).30,31


Ifølge Ole Frisvoll (via Bygdebok for Eid, s. 468) hadde Per Steinarsson på Eide tre sønner og fire døtre, men jentene hører hjemme i en annen slekt.32


Om Ola Larsson og Synnøv Fredriksdotter på Eide: ifølge Bygdebok for Eid (s. 468) var Synnøv også mor til Olas datter Eli, født 1728, men det er feil.
Ifølge samme bok hadde de også dattera Siri, men det er en forveksling med Synnøv Børresdotter på Eides barn (s.d.).
Eid-boka plasserer dessuten sønnen Kristen blant barna til Ola Sørensson på Eide (s.d.), og har i stedet en sønn Per her (muligens forveksling med Per Olsson født på Eide i Bolsøy samme år).33,34,35


Ifølge Bygdebok for Eid (s. 512) hadde Ola Sørensson og Magrete Kristensdotter på Eide også sønnen Kristen, født 1741, men det er nok feilplassering av Ola Larsson Eides barn (s.d.).35


I Bygdebok for Eid (s. 513) og Bygdebok for Holm sokn 2 er Eli Olsdotter på Eide forvekslet med halvsøstera Eli Olsdotter på Eide som mor til barnet Bergsvein Hansson.36,37,38,39


Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.40


Ifølge Bygdebok for Fræna (II) var Anne Olsdotter på Tornes datter av «skomakarmeister Ole Nilsen og kone Johanna Kristoffersdt. i Molde», men dette er feiltolkning av skiftet etter Anders Nilssen (s.d.) og Johanna Kristoffersdatter.41


Ifølge Bygdebok for Fræna (III) hadde Nils Hanssen på Skotneset to barn i sitt første ekteskap, men det er en feiltolkning av skiftet etter ham, hvor hans to søstre var arvinger.42


Ifølge Bygdebok for Fræna (III) var Hans Hansson bror av Guri Hansdatter, men det er nok feiltolkning av panteboka.43,44


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) o.a. var Synneva Fredriksdotter på Jenset datter av Anne Bjørnsdotter og Fredrik Andersson på Åndal, men dette ser ut til å være en forståelig misforståelse.45,46


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Knutsson på Moldes hjemsted på Jendemsbakken, Jendem, Vågøy, men det stemmer ikke.47,48


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Eriksson Sylte sønn av Erik Andersson og Marit Andersdotter (som bodde på Sørsylte og Vestnes), men dette stemmer ikke.49


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.50,51


I Bygdebok for Fræna (IV) er nok Ola Ivarssen på Røysan og Ola Ivarsson Kvalsnes blandet sammen.52


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Ingebrigtsson på Hoem sønn av Ingebrigt Olsson på Hoem, men dette ser ikke ut til å stemme.53


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) hadde Knut Olsson på Hoem også dattera Marit (i live 1798), men det stemmer nok ikke.54


I Bygdebok for Fræna (IV) har Martha Kristensdotter på Sylte fått ektemannen til søstera Helene.55,56


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) fikk Anne Bjørnardsdotter på Årø dattera Karen Persdotter i 1797, men det er feil.57,58


Ifølge Bygdebok for Fræna (V) var Nils Olsson på Hatlebakken sønn av Ola Nilsson på Røbekk, men det er feil og antakelig basert på at Nils står som verge for Olas sønn Nils i to skifter.59


I Gard og slekt i Fræna er Halfred Ingvald Aarø forvekslet med Halfred Arne Aarø.60


I Gard og slekt i Fræna er Bernhard Aarø forvekslet med Bernhard Aarø.61


Ifølge Gard og slekt i Fræna var Rasmus Ingebrigtsson på Holen gift med ei «Guraa Erichsdtr.», men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten – hvor (dattera) «Guraa» står rett under «Qvinden» – og at de hadde sønnen Erik.62,63,64


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) giftet Jens Olsson på Larssetra seg første gang ca. 1730 med ei Synnøv Ellingsdotter på Skei, som skal ha født hans seks første barn og dødd i 1740, men dette ser ikke ut til å stemme. I ministerialboka står at «Jens Larssæters qv.» ble innledet (ikke gravfestet) 5. juni det året. Elling Andersson på Skeis datter Synnøv var for gammel til dette, og Elling Bårdsson samme sted hadde ingen datter med navnet Synnøv. Elling Andersson kan ha fått ei slik datter i annet ekteskap, men oppkallinger tyder på at Maret Haftorsdotter var mor til alle Jensbarna.65,66,67,68


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) var Ola Jensson på Larssetra gift med ei «Sigrid Larsdotter», men samtidige kilder og oppkallinger viser at kona het Mari.69,70


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (VII) var Peder Andreas Strøm far til Peter Olaf Strøm, men det stemmer ikke.71,72


Ifølge «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk» (Årbok for Gudbrandsdalen 1960) var Jørgen Nilsson Marstrand gift med Anne Jensdotter Staby, men hun var enke i 1643.73,74


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 14) var Per Pålsson på Dale gift med Marit Sørensdotter, men det er feil.75,76


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 33) kalles Jon Jonsson på Inner-Mittet for Søren, antakelig grunnet feillesning av ministerialboka.77,78


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 33) var Jon Persson på Mittet barn av Brit Eriksdotter på Mittet, men det er ikke riktig.79,80,81


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 58) kalles Ivar Jonsson på Mittet for «Iver Knudsen», men patronymet er nok en forveksling med en annen bruker fra 1680-årene.82,83,84


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 122) var Ingebjørg Knutsdotter mor til Botolv Olsson på Staurset, men det er feil.85,86,87


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 192) er Ivar Larsson på Staurset delvis forvekslet med Ivar Knutsson på Staurset.88,89


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 218) bodde Jens Eiriksson Enstad på bnr. 6, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at han drev Pegarden (se spesialside).90


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) står at Per Ambjørnsson på Dale har sett seg eit varig minne i justisprotokollen for vårtinget på Dale i 1708. Då Peder skulle avstyre nokre drukne bønder som trengte seg fram til tingbordet kom han i skade for å velte blekkhuset så halve sida i protokollen vart svart av blekk. Det var eit reint uhell som Peder ikkje hadde nokor skuld i. Det siste er riktig, ettersom det var Søren Olsson på Skjelbostad som gjorde dette på tinget i Bø.91,92
Søren på Skjelbostad rotet med blekk i 1708 (Romsdal sorenskriveri, tingbok 1707–11)


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Gjertrud Sørensdotter på Dale søster av Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.91,93


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) var Per Persson på Dale sønn av Per Ambjørnsson og Marit Sørensdotter på Dale, men det er feil.91,94,95


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220–221) var Ambjørn Trondsson, Per Ambjørnsson og Søren Persson brukere i Pegarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Ambjørnsgarden (se spesialside).91,96


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236) var Mali Trondsdotter på Mork barn av en (fiktiv) Trond Ellingsson på Dale, men et skifte viser noe annet (se også Elling Trondsson).97,98


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) levde Elling Trondsson på Dale fra 1661 til 1737 og var sønn av en (fiktiv) Trond Ellingsson på Dale (se også Mali Trondsdotter). Det står dessuten at Elling var gift to ganger og far til Anne Ellingsdotter i Bergsvika, men ingenting av dette er riktig.99,100,101,102


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 236–237) var Ingebrigt Knutsson og Knut Ingebrigtsson brukere i Fonna, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev bnr. 5 (se spesialside).97,103


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 237) var Elling Trondsson bruker i Dalefonna, men landskylden samt rekken av eiere og brukere viser at han drev bnr. 6 (se spesialside).100,104


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 237) er Elling Trondsson på Dale forvekslet med broren av samme navn, som ikke er nevnt.100


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 254–255) var Erik Skrokk og Gunnar Eriksson brukere på bnr. 5, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere tyder på at de drev bnr. 7 (se spesialside).105,106


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 255) var Knut Gunnarsson bruker på bnr. 5, men rekken av eiere og brukere tyder på at han drev bnr. 6 (se spesialside).106


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 273–274, 218) hadde Marit Persdotter på Dale to sønner ved navn Per Eriksson, den ene født ca. 1673 og den andre 2 år gammel i 1701, fra første og tredje ekteskap (med menn som begge het Erik). I manntallet 1701 står én Per Eriksson hos dem, 16 år gammel, mens Jørnssønene fra annet ekteskap var 17 og 14. Det spørs om patronymet har skapt forvirring og at aldrene kan ha blitt galt gjengitt, men det står ingen Per på 2 år i kilden.107,108,90,109


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Per Persson på Hestad gift med ei «Marit Tronsdt.» – som skal ha vært datter av Trond Ambjørnsson på Dale, og mor til Gjertrud Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Dette er basert på en annen tolkning av skiftet etter Ambjørn Trondsson på Dale, og navnet Marit kan være konstruert etter oppkallinger.110


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291) var Trond Ambjørnsson på Dale tidligere gift med ei ukjent kvinne, som var mor til Mali og «Marit», men det ser ikke ut til å stemme.110


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 291–292) var Trond Ambjørnsson og sønnen Ambjørn Trondsson brukere på Ambjørnsgarden, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at de drev Dalefonna (se spesialside). I 1740 og 44 kaltes sistnevnte også Ambjørn i Fonna.110,111,112,113,114


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 292) var Synnøv Trondsdotter på Holmem barn av Trond Ambjørnsson på Dale, men det er ikke riktig.111,98


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 292) er Jakob Jakobsson på Mittet og sønnen Knut (d.e.) også ført på Ambjørnsgarden, grunnet feillesning av ekstraskattemanntallet.111,115


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296) var Mari Olsdotter på Dale gift første gang med Per Aslaksson på Dale, men det er feil.
I boka er Mari dessuten ført med fire forskjellige leveår: 1665–1720, 1668–1720, ca. 1672–1720 og 1679–1748, men de tre første er fiksjon.116,117,118,119,120


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 296, 45) er navnesøstrene Anne Knutsdotter på Dale og Anne Knutsdotter på Dale forvekslet.116,121


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 334, 360) var Ola Jonsson på Mittet barn av Jon Jonsson på Mittet, men det er ikke riktig.122,123,124,125


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 336, 625) ble Hans Olsson på Mittet bruker på bnr. 5, Holm, Veøy, og var bror av neste bruker, Ola, men det stemmer ikke.126,127,128,129


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 360) var Jon Jonsson på Mittet bruker i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, men landskylden og rekken av eiere og brukere viser at han drev bnr. 7 (se spesialside).123


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 360) var Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet (gift 1768) datter av Ola Jakobsson på Mittet, men hans datter Synnøv var ti år yngre og ugift ved skiftet etter ham i 1772.130,131


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 360) giftet Ola Aslaksson på Mittet seg i 1773, men han døde i 1749.130,132


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 371) kalles Ola Jonsson på Mittet for «Ole Olsen» (grunnet feilskrift i folketellingen 1801) og er ført som far til sønnen Knut (født 1758), men dette er ikke riktig.133


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 385) er barneflokkene til Nils Olsson på Mittet og den andre Nils Olsson på Mittet sammenblandet, og alle barna er ført under førstnevnte.134,135,136,137


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Per Persson bruker i Sveingarden, Ytre Mittet, Veøy, men landskylden og rekken av eiere og brukere viser at han drev bnr. 9 (se spesialside).138


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) var Ola Olsson på Mittet barn av Kari Andersdotter og Ola Olsson på Mork, men skifter viser at det ikke stemmer.138,139,140,98


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) må Kari Andersdotter (som trolovet seg med Ola Olsson på Mork) ha vært barn av Anders Pålsson på Morkastranda, «for det finst ingen andre med namnet Anders på Mork eller Morkestrand kring 1700». Anders hadde ei datter, men man måtte ikke være fra Mork-området for å gifte seg med noen derfra. Han var nok heller ikke far til Guri Andersdotter på Mork (s. 519).138,141


Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) oppgir at Ola Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ytre Mittet hadde tolv barn, og at dette «er den største barneflokken av same foreldre ein kjenner til på 1700 talet», men de to yngste var barn av deres sønn Ola Olsson (jr.)138,142,143


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 429) var Ola Botolvsson bruker i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, men eierforholdene viser at han drev bnr. 4.144,145


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 519) kalles Kari Mork (født ca. 1665) for «Karen Andersdt. Mork» – men det er trolig sammenblanding med Kari Andersdotter, som fikk barn ca. 1725, og heller ikke var gift med Ambjørn Trondsson på Mork.141,146,147


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 535–536) var Trond Gunnarsson på Slemmå gift med Steffen Olssons enke, som skal ha drevet bruket til 1674, og hun skal ha vært mor til Tronds datter Eli – men ingenting av dette ser ut til å stemme.148,149


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 536) levde Eli Trondsdotter på Slemmå fra ca. 1675 til ca. 1750, drev farsbruket til 1747, ble gift første gang med en Elling på Slemmå (død 1735), gift annen gang i 1739 med en Gunnar Larsson (1713–47) og fikk over 60 år gammel et barn med ham – men ingenting av dette kan være riktig.149


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 545) kalles Marit Persdotter på Dale for «Mali Pedersdt. Dale, 1655–17 ?». Fornavnet er feil, og fødselsåret er nok oppdiktet.150,151


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 545) har Marit Persdotter på Slemmå fått ektemannen til søstera Anne, som ikke er nevnt.118,152


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 582) er Nils Olsson og Sigrid Eriksdotter feilplassert på Ytre Slemmå, Veøy, i 1764 grunnet feillesning av ekstraskattemanntallet.153,154


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 607) kalles Kari Persdotter for Berg, men det var søstera Anne som bodde der.155


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 680) var Ola Ivarsson på Sekkesetra sønn av Ivar Olsson og Ingebjørg Nilsdotter på Holm, men det stemmer ikke.156


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 737) var Elling Olsson på Skorga fra Vistdal, men det er feil.157


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 789) giftet Anna Børresdotter Herje seg med Arne Mordal, men hun var hans mor.158


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 5) er Ola Kristensson og Brit Larsdotter på Skorgestranda feilplassert på Stranda i Veøy (begge gårdene lå i Rødven tinglag).159


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 68) var Jon Guttormsson Sandnes far til Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret, men det er nok fordi hun i skiftet etter mannen kalles Jonsdotter og var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes (s.d.).160,161


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 111) var Ola Olsson på Sandnes og Inger Olsdotter barn av Ola Ivarsson på Sandnes, men det stemmer ikke.162


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 268) kalles Anne Endresdotter i Vika for både «Anna Andersdt.» og «Kari Endresdt. Vik» og behandles som to forskjellige personer (med to uriktige vielsesår).163


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 359) var Sjurd Jonsson på Indre Holmem sønn av Jon Sjurdsson i Nygarden fra et tidligere ekteskap, men skifter viser at han var svigersønn. Han kalles også feilaktig «Sjur Olsen» (s. 360). Sjurd var heller ikke far til neste bruker, Ola (s. 374).164,165,166,167,168


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 404) var Inger Knutsdotter på Eide og Kari Knutsdotter på Frisvoll døtre av Knut Olsson på Hammarvoll, men søstrene eide felles odelsjord på Eide, og et skifte viser at Kari var brordatter av Anders (Ingebrigtsson) på Hammarvoll (s.d.).169,170,171


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 405) fikk Ola Olsson på Hammarvoll barn med ei kvinne og giftet seg med ei anna i 1783, men dette var sønnen med samme navn.172


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 412) kalles Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll for Marit, men det er feil.173


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 462) var Kari Jakobsdotter på Dalset barn av Jakob Jakobsson og Inger Andersdotter på Dalset, men Kari er ikke nevnt i skiftet etter ham (og som mindreårig kunne hun ikke ha frasagt seg arv). Det står også at hun ble født ca. 1700 og døde i 1760, men årstallene er nok gjetninger.174,175


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 462) kalles [BOLD:]Diverse merknader til slektshistoriske påstander[:BOLD] for «Inger Andersdt. Ås», men det er feillesning av skifteprotokollen. Det står også at hun levde fra ca. 1665 til ca. 1730, men årstallene er gjetninger.
På s. 620 kalles hun «Inger A. Vollan, 1673–1758», «døydde på Vollan», men i ministerialboka står at enka Inger Ivarsdotter på Vollan døde 1. desember 1757, 84 år gammel – altså ei anna kvinne.174,176,177


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 619) kalles Tomas Larsson på Sekkenes for «Thomas Olsen Sekkenes» og føres som bror av Børre Olsson på Rødven og Anders Olsson på Vollan, men det er feillesning og -tolkning av tingboka.178,179


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Kristen Persson og Anne Kristoffersdotter dattera «Anna Kristensdt. f 1730», men det står ikke i ministerialboka.180


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) kalles Brit Persdotter på Stanganeset for Marit, men det skyldes nok en feilskrift i tingboka.180,181


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) hadde Per Persson på Stanganeset en sønn «Peder Pedersen f ca 1703», som giftet seg 1729 med Katrina Olsdotter, men det er feiltolkning av ting- og ministerialbøkene (pluss et hypotetisk fødselsår) – det var ikke snakk om en sønn med samme navn, men Per selv.180,182,183


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 838) var Kirsti Kristensdotter barn av en kopperslager «Kristen Kristensen, 1656–1729» i Ottestadvika, men det er nok feiltolkning av ministerialboka.180,184


Ifølge Hornindal, Nordfjord var Ola Persson på Litlestøylen fra Ytrehorne, men det er trolig en misforståelse.185,186,187


Ifølge Hornindal, Nordfjord ble Anna Persdotter på Svor født i 1675, men det er en forveksling med Anna Persdotter på Rindane (i Eid).188,189,190


Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.186,191


I «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen» (s. 2) kalles Per Monsson i Sveg for «Pet. Matthiæ» (Per Matsson), men det stemmer nok ikke.
«Peder Madsen» omtales også i Bernhoffternes Familie-bog (s. 47), men er trolig forveksling med en tidligere herjedalsprest (kanskje i Hede sogn).192,193,194,195


Ifølge «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen» (s. 2) var Mons Persson i Härdal («Magnus Petri») prest i Sunne, Jämtland, fra 1635, men det var en navnebror.192,196


Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård ektefødt barn av Ulrik Vilhelm Vingård og Ingeranna Olssen, men det er ikke riktig.197


Ifølge Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt (s. 138) var Johannes Ulrikssen Vingård far til Marta Vingård, men ifølge ministerialboka var hun barn av Kristoffer Hanssen Øyen (Johannes giftet seg med hennes mor, og Marta fikk hans etternavn).197,198


Ifølge Bygdebok for Lesja (2) bodde Tore Persson og Imbjørg Andersdotter på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, men det ser ikke ut til å stemme.199


Ifølge Bygdebok for Lesja (2) kan kona til Jørn Håkensson på Hole ha vært datter av Håken Jørnsson på Hogsvål, men kronologien stemmer ikke.200,201


I Bygdebok for Lesja (3) er Guri Larsdotter på Dombås også ført som trolig datter av Lars Eiriksson på Rolstadbrue, men det er en misforståelse.202,203,204


I Bygdebok for Lesja (3) er Marit Toresdotter på Kongslykkja og halvsøstera med samme navn forvekslet.205


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 33) var Marit Knutsdotter på Ræstad gift med Knut Olsson, men i skiftet etter henne går det frem av utleggsforretningen at hans datter Brit (s.d.) var sønnedatter av Marit.206


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 51) var Anne Olsdotter på Ræstad datter av Ola Marteinsson og Brit Persdotter på Rørset, men det er feil.207,208


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 89) o.a. var Ingebrigt Rasmusson og Ales Bendset foreldre til Mari Ingebrigtsdotter på Eikrem, men det ser ikke ut til å stemme.209,210,211,212


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 110) hadde Knut Knutsson og Kari Tostensdotter på Sundsbøen også sønnen Anders (tjener i 1762), men han var trolig broren til Knut (s.d.).213,214


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 130) flyttet Beret Danielsdotter på Romkallen til Brattværet og døde ugift i 1783, men ifølge ministerialboka var «Beritte Danielsdttr Bratvær» en «ung Pige» som døde 8 år gammel den 30. februar 1783.215,216


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 130) var Hannibal Nilsson på Romkallen gift med Kari Danielsdotter, men det er feil.
Ifølge Vatne bygdebok (II) ble Hannibal født ca. 1694, men dette er for sent. Kronologien stemmer heller ikke med at mora var farens første kone, Anne Olsdotter, som det står i Midsund-boka.215,217


I Midsund: gard og slekt I (s. 178) er opplysningene om Lars Jonsson i Sølvika delvis sammenblandet med faren og sønnen (Jon Larsson og Jon Larsson).218


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 244) bodde Pål Trondsson på Ås i Vågøy, men det riktige er i Ås, Vestnes.219


I Midsund: gard og slekt I (s. 273) kalles Anne Kristoffersdotter på Hagset for «Berit Anna» grunnet feiltolkning av skiftet etter faren. Det står videre at hun giftet seg annen gang med en «Ole Eriksen», lagrettemann i 1720, men det er antakelig feillesning av tingboka, og tredje gang med Jetmund Andersson, som bygslet gården i 1726, men det fremgår av landskylden og at bruket var krongods at sistnevnte drev Høgset på Midøya. Videre skal Anne ha vært i live i 1762, men det er feil.220,221,222,223


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 339) het Gjøri Arnesdotter på Opstad «Guri Dorotea» og var gift med Knut Kolbeinsson, men det er nok en sammenblanding med søstera Dordi.224


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 388) var Kristoffer Pålsson på Hagset sønn av Pål Knutsson i Heggdalsvik, men det er en feiltolkning av skiftet etter Kristoffer. Det var hans kone som var barn av Pål. Kristoffer og Pål var dessuten jevnaldrende.225,221


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 462) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Romkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboka står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).226,227


I Midsund: gard og slekt I (s. 477) kalles Brit Ivarsdotter på Klauset for «Berit Ingebrigtsdt.» og føres som datter av Ingebrigt Petersson og Siri Trondsdotter på Haukabøen (som i Bygdebok for Aukra IV, s. 300), men Brit kaltes Ivarsdotter i to samtidige kilder og kan ikke ha vært deres datter. Misforståelsen skyldes antakelig feiltolkning av tingboka.228,229,230,231


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 478) var Brit Rasmusdotter på Frostad barn av Rasmus Hallasson på Klauset og kona Brit, men kronologien er helt feil.
Dette kan være basert på Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 746), hvor Brit Rasmusdotter kalles Klauset.232,233


Ifølge Midsund: gard og slekt III (s. 610) fikk Beret Knutsdotter i Rakvåg ei datter i 1806 og giftet seg i 1831, men dette er ikke mulig.234


Drude Eg var trolig slektning av Børge Jakobssen Eg. Ifølge Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt og Molde bys historie (I) var hun hans datter, men hun er ikke nevnt i skiftene etter ham og konene.235,236,237


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 59, 109) er Hans Toresson på Nesje også ført som sønn av husfolk Tore og Anne Sjurdsdotter på Nesje, men dette stemmer ikke.238,239,240


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Ingebjørg Jakobsdotter på Vik og søstera Siri barn av Jakob Nilsson på Nesje, men det er ikke riktig.
På s. 630 er Ingebjørg feilplassert i Litlevik, Veøy.241,242,243


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Per Olsson på Nordnesje født (ca.) 1693 som sønn av Ola Toresson på Sørnesje, men dette er nok en forveksling med den andre Per Olsson på Nesje.241,244


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 377) var Henrik Hornemann Tønder far til Rasmus Tønder, men det stemmer altså ikke. Henrik solgte heller ikke gården Flovikholmen til Rasmus.245


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 396) var Bergsvein Larsson på Årø gift med Mali Hansdotter i Stenså, men det ser ikke ut til å stemme.246


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 398) hadde Jøris Ivarsson Stenså og Mari Andersdotter på Reknesrøysan også dattera Jonetta, men det er trolig basert på en feiltolkning.247


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 484–485) var Ivar Pålsson og Brit Ivarsdotter (og hennes menn) brukere i Øvre Bergsvika, men det fremgår av landskylden at de drev bnr. 3.248,249,250,251


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 515–516) drev Knut Ivarsson, Ivar Knutsson, Knut Ivarsson og Erik Olsson bnr. 3 i Bergsvika, Veøy, men det fremgår av matriklene og hovedlegdsrullen at de hadde et av de andre brukene.
Samme bok omtaler også Knut-ene som klokkere, antakelig fordi de er feilplassert i den senere Klokkargarden.252,253


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 569) er Lars Ingebrigtsson Berg blandet sammen med Lars Olsson Berg.254


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 569–570) var Henrik Larsson og Lars Larsson på Nesje barn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.254,255


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 804) levde Gjertrud Ivarsdotter Bergsvik fra 1697 til 1775, men jeg har ikke funnet dødsinnførsel eller skifte etter henne. Det er derfor vanskelig å si hvor disse tallene kommer fra.256


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 012) kalles Kari Knutsdotter på Hen for «Kari Knudsdt. Øverbø», «frå Holmemstranda», men det er feil.257,258


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 140) har Gjertrud Bjørnsdotter på Grebbestad fått fødselsåret og dødsårsaken til Anne Eriksdotter på Rødven, som står lenger ned på siden i ministerialboka.259,260,261


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 176) er Brit Botolvsdotter på Grebbestad forvekslet med søstera av samme navn.262


I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 248) står om Lars Ingebrigtsson i Sotnakken at han «var arbeidskar og leigebuar i Horsgård, dreiv truleg garden som forpaktar frå 1746–51», men det er åpenbart feil.263


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 249) giftet Lars Sæmundsson på Ødegård seg på nytt i 1797, men det er en forveksling med hans far.264


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 67) er husmannssønnen Johans Olsson feilaktig ført som barn av Knut Persson i Ranvik.265,266


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 131) var Ola Eriksson i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, far til Ola Olsson på Kvernberget, men da ville sistnevnte vært søskenbarn med sin kone, Gjøri Ingebrigtsdotter. De måtte hatt kongebrev for å gifte seg, men dette ble ikke utstedt, og det står heller ingen anmerkning i ministerialboka.267,268


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 151) kalles Jon Lassesson i Gamsgrøa også for «Jon Aslakson» og behandles som to forskjellige personer, men det er ikke riktig.269


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 208) var Ola Eriksson og Guri Knutsdotter i Gusjåsen foreldre til Ola Olsson i Gusjåsen, men det er feil (de hadde ikke barn). Ola Olsson giftet seg med den neste kona til Ola Eriksson (Ingebjørg Tostensdotter) og ble stefar til deres sønn, Ola Olsson, som han videre er forvekslet med.270,271,272


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 228) var Marit Olsdotter i Gusjåsen mor til Erik Knutsson sine barn, men det er feil. De var fra tidligere ekteskap.273,274


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 309, 329) er barna til Aslak Andersson på Tjelle og Aslak Jonsson på Tjelle delvis forvekslet og sammenblandet.275,276


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 322) hadde Knut Aslaksson på Tjelle også ei datter og sønnen Anders, men det ser ut til å være feillesning av koppskatten og tingboka.277,278,279


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 323) hadde Ola Ivarsson og Brit Aslaksdotter på Tjelle også sønnen Ola, men det er en forveksling med hennes barn fra neste ekteskap.280,281


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.282,283,284


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 357) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.282,285


I Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 377) er Ola Olsson i Høvika også ført som barn av Ola Endresson og Brit Bjørnsdotter på Rød, men det er feil.286,287,288,289


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset I (s. 423) var Ola Olsson på Rød barn av Ola Pålsson der, men det ser ikke ut til å stemme.290,291


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 102) var Hans Knutsson på Kvernberget også far til Jon Hansson på Kvernberget, men det er feil.292


I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 103) er Ingeborg Olsdotter på Kvernberget forvekslet med den andre Ingeborg Olsdotter på Kvernberget.293


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 112) var Oluf Olsson Kvernberg gift med ei Kornelie, men det er feil. Det står også at de hadde sønnen Aksel, men det ser heller ikke ut til å stemme.294


I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 160, 167) er Knut Hansson og Knut Ivarsson i Høvika (og deres barn) delvis forvekslet og sammenblandet.
Ifølge samme bok (s. 149) drev Knut Hansson bnr. 3 og 1, og Knut Ivarsson bnr. 4, men dette ser ikke ut til å stemme.295,296,297


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 215) ble Børre Olsson Eikanes bruker på Otterbogen, Nesset, men det er feil.298,299


Det ser ut til å ha vært to forskjellige Jon Aslaksson etter hverandre på Hammervoll, Nesset, men i Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) er de behandlet som én person (se også den andre Jon Aslaksson).300


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 300) var Aslak Jonsson på Hammervoll gift med ei Marit Eriksdotter, men det var navnet på kona til sønnen Knut.300,301,302


I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 391) kalles Knut Knutsson i Eidsvåg for Knut Olsson, som var navnet til en husmann i Eidsvåg.303,304


I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 406–407) er Søgni Knutsdotter i Eidsvåg forvekslet med halvsøstera Siri.305,306,307


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 430) var både Jon Monsson og Brit Bjørnsdotter på Haugen gift to ganger og hadde to barn sammen og to barn hver fra før, men samtidige kilder tyder på at de bare var gift med hverandre og hadde fire barn sammen – og at kun én sønn het Mons.308,309,310


I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 431) er datterbarna til Mons Jonsson i Eidsvåg også ført som mulige barn av hans siste kone. Dette skyldes at de i skiftet etter Mons er ført som barn i stedet for barnebarn (boet var uansett fallitt).311,312


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) var Brit Knutsdotter i Hagens navn Brit Olsdotter, men det er feil.313


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) hadde Tøri Jonsdotter og Ola Persson i Jordfallet sønnen Kristoffer, men det ser ikke ut til å stemme.314,315


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset III (s. 111) kom Brit Rasmusdotter i Holen fra Lange i Vistdal, men det stemmer ikke (hennes svigermor bodde derimot på Indre Lange).316,317


I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 250) er Knut Olsson og Ingeborg Olsdotter på Kvernbergsbrekka feilplassert på Brekka, Nesset. De bodde ikke på matrikkelgården Brekka, men husmannsplassen under Kvernberget. Knuts søster het heller ikke Anne, men Steinor.318,319,320


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 260) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.321,284


I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 349) kalles Jørn Toresson på Grønfeta for «Jørgen Ivarson», dattera Gjertrud for «Johanna», og hennes mann Ola Toresson for «Ola Torsteinson».322


I Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 432–434) er opplysningene om Hans Ivarsson i Spelvika delvis (dobbelt)ført under en Hans Toresson, som også skal ha vært husmann i Spelvika (en Hans Spilvigen var stevningsmann i 1747).
Ifølge samme bok hadde Hans også barna Ingebjørg og Åmund, men det ser ikke ut til å stemme.323,324,325,326,327,285


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 433) var Ingeborg Ivarsdotter på Nesset enke etter Jakob Toresson i Spelvika, men det er ikke riktig.325,328


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 434) var Knut Gabrielsson i Eidsvåg sønn av Guri Knutsdotter på Nesset, men det stemmer ikke.329,330


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IV (s. 440) var Per Olsson på Bogge husmann i Brunvollgjerdet på Nesset prestegard, men det var en annen Per Olsson.331


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 75) var Per Bogge trolig far til ei «Ragnhild Pedersdotter», som giftet seg i 1780, men det er nok feillesning av Einersdotter. Det samme gjelder Kristi som døde i 1809.332,333,334


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 76) var Ivar Ivarsson på Bogge gift med ei «Sigrid Åsmundsdotter», men dette ser ut til å være feillesning av navnet til svigerdattera, Siri Rasmusdotter (s.d.).335,336


I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 76) kalles Magnhild Ivarsdotter på Bogge for Margrete.335


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 76) hadde Ivar Ivarsson på Bogge også dattera Brit, født 1738 (basert på aldersangivelse). Hun skal ha vært gift med Jon Jonsson på Boggebakken – men hans kone, Brit Ivarsdotter, hadde andre foreldre.335


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 84) hadde Hans Åmundsson på Bogge også sønnen Tore, men det stemmer ikke.337,338


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 92) var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakken, og ifølge b. VII (s. 29) var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.339,340


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 110) var Ivar Jørnsson på Bogge far til Marit Jonsdotter på Øverås, men det er åpenbart feil.341


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) står enka til Anders Jonsson på Bogge i skoskatten fra 1711, men det er nok en forveksling med sønnens kone («Qvinden»).342,343


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) var Lars Andersson på Bogge trolig gift med Marit Jørnsdotter på Bogge, men det ser ikke ut til å stemme.342


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) hadde Marit Jørnsdotter på Bogge også dattera Ildri, men det er feil.342


I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.344


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 169) ble Knut Hansson på Solhjell bruker på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, men det stemmer ikke. Videre står at dattera Marit var født der (ca.) 1726 og gift med senere brukere, men dette er forveksling med ei anna Marit Knutsdotter (antakelig datter av Knut Olsson på Hagbøen).345


I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 204) er Marit Larsdotter i Breivika forvekslet med sin første manns søster med samme navn.346


I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 230) kalles Anne Arnesdotter på Breivikstranda for «Anne Andersdotter», men det stemmer ikke.347


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 240) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.348


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 284) var Tore Aslaksson på Bjørbakken far til Ola Toresson på Bjørbakken, men Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.
Ifølge samme bok hadde Tore også dattera Dordi, men hun var nok tjenestejente.349,350,351,352


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) var Aslak Toresson i Åsneset sønn av Tore Knutsson på Øverås og Guri Persdotter (ca. 1703–93), men det er åpenbart ikke riktig. Hun kaltes dessuten Åsen ved jordfestelsen, ikke Åse.353,354,355


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI) var Søgni Aslaksdotter på Nerås barn av Aslak Toresson og Randi Arnesdotter på Nerås, men det er feil.356,357,358


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) døde Brit Toresdotter på Setra i 1782, men det er feillesning av ministerialboka.359,360


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI) er Erik Knutsson på Øverås forvekslet med Erik Knutsson i Eikesdal.361,362,363


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) fikk Tøri Endresdotter på Solhjell et barn utenfor ekteskap i 1767, men det er feil. Barnets mor var Tora Eiriksdotter (se også der).364,365


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) kalles Tora Eiriksdotter på Solhjell for Tøri Endresdotter og oppgis å være mørsøster av barnefaren Endre Aslaksson på Solhjell, men begge deler er feil.364


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) kalles Marit Olsdotter på Steinsvoll for Marit Knutsdotter, men to skifter navngir henne som Olsdotter.366,367,368


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Trond Eriksson på Frisvoll og neste bruker, Trond Olsson på Frisvoll, slått sammen til én Trond. Videre stemmer det ikke at bruket lå øde 1721–36. Det står også at nabobrukseieren Trond Olsson i Eikesdal bodde på Frisvoll og var lagrettemann i 1744, men det er nok en forveksling med nevnte Trond Olsson.369,370


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) hadde Hallvor Arnesson på Øverås dattera Marit, men det er nok feiltolkning av skoskatten og skiftet etter ham (han var hennes stefar).371,372


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tosten Knutsson på Øverås og kona forvekslet med sønnesønnen Tosten Knutsson på Finnset og hans kone, Anne Olsdotter på Slenes. Dette skyldes nok tilsvarende rot i 1983-utgaven av bindet.371,359


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tore Knutsson på Øverås sammenblandet med Aslak Toresson i Åsneset. Dette skyldes trolig rot i 1983-utgaven av bindet.371,373,359


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boka (s. 152).374,375,376


I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 18) og et par samtidige kilder kalles Brit Ellevsdotter på Vike for Eriksdotter, men det er feil.377


I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 28) er Jon Olsson på Vike og Jon Jonsson på Vike kombinert, men de var forskjellige personer.378


I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 44) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.379


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 88) betalte Gjert Endresson i Eikesdal skoskatt i 1711 for seg, kona, «sonen Ole (Oluf), døtrene Kari, Aslaug, Synnøve, Marit, Elly og Helse?»; men Ola var dreng, Kari eller aalhau (Olov) var tjenestejente, og de øvrige står under naboen Aslak (Knutsson) i skattemanntallet.380,381,382


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 102) var Aslak Knutsson i Utigard sønn av Gjertrud Persdotter og Knut Eriksson i Utigard, men Aslak var nok søstersønn av Knut (som døpte et barn i 1762, men navnet er uteglemt fra ministerialboka, så barnet har nok blitt tatt for å være Aslak).383,384,385


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 150–151) ble Knut Toresson i Eikesdal bøtelagt for leiermål med stedattera Marit Bjørnsdotter, men både tingboka og fogderegnskapet viser at det var snakk om hans myndling, Marit Knutsdotter (dersom han hadde fått barn med stedattera, ville begge fått dødsstraff).386,387,388,389


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 307) var Tore Torfinnsson på Finnset gift annen gang med Gjertrud Tølløvsdotter, men det kan ikke stemme.390,391


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 290) og VIII (s. 179) var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås.392,393,394,395


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 107) var Marit Jørnsdotter på Bogge gift med Jon Bjørnsson på Vike, men det er ikke riktig.396


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 177) var Ola Jonsson på Bjørnes gift med Kari Johansdotter, men det stemmer ikke. Ola er dessuten ført på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, men drev nok bnr. 2.397


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 177) var Jon Olsson i Jevika og Jon Olsson på Bjørnes samme person, men det stemmer ikke.398


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 178) kjøpte Jon Olsson på Bjørnes 2 pund på bnr. 1 av Tomas Larsson, men det ser ikke ut til å stemme.399,400


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII er Brit Endresdotter på Solhjell ført som barn både av Endre Persson og Endre Jonsson på Solhjell (s. 214), men sistnevnte er altså feil. Hennes søster Tøri er ført som mulig datter av Endre Jonsson (s. 213), men ikke av deres riktige far – Endre Persson.401,402,403


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 223) var Endre Persson på Solhjell kanskje gift med Tora Eiriksdotter, men det er ikke riktig. I samme bok (s. 66) kalles hun også Tove, men det er feillesning av kildene.403,404


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 256) er Olov Olsdotter på Nauste forvekslet med ei jevnaldrende kvinne med lignende navn.405


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 266) kalles Knut Eriksson på Turhus for «Knut Knutson Sira».406


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 295) er Ola Bårdsson på Sira og Ola Knutsson på Sira kombinert, men de var forskjellige personer.407,408


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 297) var Per Hansson på Reiten barnet Martas far, men han var bare hennes fadder. Hun døde heller ikke i 1873.409,410,411


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 307) døde Knut Knutsson på Sira ca. 1720, og bruket ble drevet av en annen Knut Knutsson til 1738, men det var nok samme person.412,413


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 309) var Erik Aslaksson på Sira gift første gang med «Gunnhild Eriksdotter Syltebø», men navnet er nok basert på feiltolkning av en skifteprotokoll hvor Guri omtales som Eriksdotter (etter stefaren).414,415,416


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 363, 378) var Siri Andersdotter på Husby gift med Ola Jonsson på Mittet, men det er feil. I tillegg er barna til hans bror Ola d.e. også ført under Ola d.y.417,418,419


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 364) var Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken mor til Tore Gunnarsson på Husby, men det er feil. Ingebjørg var heller ikke fra Nerås, og hun døde ikke i 1763.351,420


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 522) og V (s. 240) er Ola Torfinnsson i Hommelvika forvekslet med Ola Torfinnsson på Øra.421,348


I Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 522) er Ingeborg Olsdotter på Naustøra sammenblandet med Ingeborg Olsdotter på Nauste. Ingeborg på Øra fikk ikke tre barn før hun giftet seg; de to siste tilhørte den andre Ingeborg.422,423,424,425,426


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VIII (s. 526) var Ola Olsson på Nauste husmann der i 1801, giftet seg med ei enke i 1806 og døde i 1818, men dette var nok noen andre med samme navn.427,428,429


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 30) døde Gjertrud Toresdotter på Gauprøra 31. oktober 1824, men det er en forveksling med Gjertrud Toresdotter på Slenes (s.d.).430


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 200) var Åmund Åmundsson på Myklebostad far til Andreas Myklebostad, men de var brødre.431,432


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) var Aslak Bårdsson på Myklebostad bare stefar til Inger Aslaksdotter på Nerland og Brit Aslaksdotter på Myklebostad, og de kalles Olsdøtrer, fordi et skifte fra 1788 er vektlagt mer enn et samtidig skifte.433,434,435


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 215) og X (s. 70, 236) er Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård forvekslet med Magnhild Olsdotter på Myklebostad. Det står også at Magnhild fikk dattera Brit med sin søsters mann Jon Lassesson på Nerland, men alt dette er galt (og skyldes feiltolkning av samtlige kilder).433,436,437,438,439,434


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 218) er nok Bjørn Knutsson Trygge forvekslet med Bjørn Knutsson på Hanset.440,441


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 246) var Per Larsson på Myklebostad sønn av Lars Ørjarsson på Myklebostad, men det stemmer ikke (de var dessuten jevngamle).442,443


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 248) hadde Per Larsson og Synnøv Endresdotter på Myklebostad også dattera Synnøv, men det er nok en forveksling med Søgni (navnene ble noen ganger brukt om hverandre).444


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 262) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.445,446,447,448,449


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 345) kalles Marit Larsdotter i Austigard for Utigard, men det er feillesning av skiftet etter foreldrene.450,451


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 361) giftet Aslak Knutsson i Utigard seg med ei Mari Knutsdotter på Husby, og fikk dattera Anne Aslaksdotter på Hanset, men det siste er iallfall feil – Annes mor het Kari og var søster av Aslak, som altså var Annes onkel.452,453,368


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 410) var Marit Persdotter på Hjellen gift tidligere med en «Jon Buvik», men Marit ble titulert pike ved vielsen i 1795.454,455


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 439) må Marit Åmundsdotter på Helle ha vært datter av Åmund Persson på Kvernberget, men det stemmer ikke (sistnevnte kan ha vært identisk med Åmund Persson på Hatlen).456,457,458


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 441) bodde Just Knutsson på Ødegård hos Just Olsson på Elgeneset i 1801, men det stemmer ikke.459,460


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 456) var Søgni Olsdotter på Helle datter av Ola Toresson på Helle, men det er galt. Hun var gift med hans sønn, Ivar Olsson på Helle. Ifølge samme bok var Ivar gift med Kristi Ivarsdotter (død 1766), men det er altså feil. Skattemanntallet viser dessuten at hun bodde på et annet bruk.461,462


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 524) står om Ola Gunnarsson på Bergset at ved skoskatten i 1711 «var han ført opp med ‘quinden Kari’», men i kilden står «Karj» på linjen under «Qvinden» og var altså ikke hans kone (og følgelig ikke barnas mor).463,464,465


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.466,467


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 542, 262) kalles Trond Eriksson på Myklebostad for både Tore Eriksson og Trond Torfinnsson, men begge deler er feil.468,469


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 543) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.470,471,472


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 544) var Per Åmundsson på Bergset far til Marit Persdotter på Bergsethjellen, men det er feil.473,474


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 550) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.475


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 558) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter, er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.476,477,478,479


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 559) kalles Tore Knutsson på Bergset også for Lars og omtales som to separate personer, men dette er feil.480


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 560) kalles Ingebrigt Eriksson på Bergset også for Ingebrigt Toresson og omtales som to separate personer, men dette ser ikke ut til å stemme og er trolig basert på at han kalles Toresson i skiftet. Det står også at han var gift med ei Guri, noe som er feiltolkning av skoskatten 1711. Videre er nok den Ingebrigt Eriksson som døde på Bergsethjellen (s. 559) en annen person med samme navn, som bygslet nabogården i 1740.481,482,483,480,484


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 566) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.485


Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584, 558) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet til kona).486,476,483


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584) kalles Ildri Hallvorsdotter på Øverås for «Eldri Aslaksdtr.», men det er nok feilgjengivelse av tingboka.486,487


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 611) var Trond Ivarsson på Bergset gift første gang med Eli Olsdotter, men det er feiltolkning av skoskatten 1711 (det kan derimot tenkes at de ble gift etter hans kone Steinors død).488,464


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 612) var Marit Sæmundsdotter på Nerland datter av Ildri Asbjørnsdotter på Bergset, men det er feil.489,490,491


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 48) var Anne Olsdotter på Ødegård kårkone ved ekstraskatten i 1762, men det er en forveksling med tjenestejenta Anne Olsdotter på nabogården. Skiftet fra 1729 viser at førstnevnte Anne da var død.492,493


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 73) var Lasse Olsson og Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård også foreldre til Ingebjørg Lassesdotter på Ødegård, men det ser ikke ut til å stemme.494,495,496,497


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 116) var Per Toresson på Ødegård gift med ei «Berit»; men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten 1711, hvor «Berette» står på linjen under «Qvinden».498,499


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 132, 512) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.500,501,502


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.503,504,505


I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) står om Ivar Olsson på Ødegård at ved skoskatten i 1711 «får vi vita at kona heitte Dorthe»; men i kilden står «Ifuer ibm [øgaard] / Qvinden / daarette», som betyr at kona og «Dorthe» var to forskjellige personer, så Ivar var ikke gift første gang med ei Dorte (Dordi).503,499


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 134) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.506,507,415,508


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 170) var Erik Bjørnsson Brekka far til Anders Eriksson i Brekka, men det er feil.509


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 205) kom Lasse Olsson på Ødegård fra Nerland, men det er en forveksling med en annen Lasse Olsson (som var tjue år eldre).510,511


I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 205) er Per Olsson på Haustenga forvekslet med en annen Per Olsson (fra Nerland). Hvis Per på Haustenga var fra Nerland, må han ha vært sønn av Ola Ivarsson og født ca. 1708.510,512


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 237, 115) fikk Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland barn med Ola Knutsson på Ødegård før hun giftet seg; men barnemora Ingebjørg Ellingsdotter giftet seg med Ola, og han levde fremdeles da førstnevnte Ingebjørg fikk barn med sin mann, Aslak Jonsson på Nerland (det kan altså ikke ha vært samme kvinne).513,514,515


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 238) hadde Aslak Jonsson og Ingebjørg Ellingsdotter på Nerland dattera Ågot («Agate», død 1789), men hun er ikke nevnt i barnas skjøte fra 1761 eller i et skifte fra 1788.
Ifølge samme bok (s. 133) var denne Ågot gift med Ivar Olsson på Ødegård, men det er neppe riktig (se Ågot Aslaksdotter).516,517,434,503


I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 337) står om Marit Knutsdotter på Reiten at ved skoskatten i 1711 «får vi vite at Gunder var gift med Marit Olsdtr.», men det er ikke tilfelle.518,519


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 338) må Ola Gunnarsson på Reiten ha vært far til en «Knut Olson Reiten», men se under Reitan i b. II (s. 55). Knut ble gravlagt i Rød sogn, og skiftet viser at han hørte til.520,521,522,523


I Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 465) er Kristen sagmester og hans familie på Oppdøl i Bolsøy feilplassert på Oppdal, Vistdal.524,525


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 513) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.526,527,528,529,530,531


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 516) vitnet Erik Andersson på Oppdals kone på tinget i 1739, men i tingboka står Elling Opdahlens kone, Marit (s.d.).532,533


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 578) var Marit Ørjarsdotter gift utenbygds i 1822, men det står ikke i den siterte kilden.534,535


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 610) var Åmund Endresson på Myklebostad og Elling Endresson i Odden barn av en Endre Ellingsson fra Oppdal, som skal ha drevet halvparten av Haustenga 1690–97, men ingenting av dette stemmer.536,537,538


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 652) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.539,540


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 54) eide Anders Ørjarsson på Lange fremdeles 2 pund 9½ mark i gården i 1719, men det stemmer ikke (se Anders Olsson på Lange).541


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 56) var Eli Andersdotter på Ødegård datter av Mari Toresdotter på Lange, men det stemmer ikke.542,543


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 107–108) ble Eli Knutsdotter og Anders Ørjarsson på Lange henrettet ca. 1751, men de ble benådet samme år.544,545,546


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 159) hadde Knut Knutsson og Marit Børresdotter på Haugen også dattera Brit, men ifølge et skifte fra 1774 hadde Knut bare en sønn. Denne Brit var nok fra Øra.547,548,549,550


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 345, 400) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal. På s. 401 og 330 står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.551,552,553,554


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 346) var Marit Åmundsdotter i Langelia og Marit Åmundsdotter på Helle samme person, men det er ikke riktig.555,456


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 346) var Ørjar Knutsson i Langelia lensmann i Rødven tinglag fra 1707, men det er feil.555,556,557


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 388–389) giftet Anders Eriksson seg med enka i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, og fikk sønnen Erik med henne der, men det er ikke noe som tyder på at Anders bodde i Vistdal.558,559


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 389) hadde Knut Jakobsson og Marit Olsdotter i Lia sønnen Lars (i live 1782), men i skiftet etter Knut fra 1775 står at deres eneste barn var Brit (19 år).559,560


I Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 401) er nok Per Persson på Hjellen sammenblandet med Per Persson på Myklebostad, som fikk bygselseddel samme dag (men de var neppe samme person av den grunn).553,561


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 477) var Ola Pålsson og Ingrid Olsdotter på Sandnes foreldre til Ingebjørg Olsdotter på Sandnes, men det er ikke mulig.562,563


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 556) var Børre Olsson Eikanes og broren Ola fra Elgeneset i Nesset, men det er feil.564,565


I Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 601) står en rettelse av en rettelse i b. IV. Det stemmer at Ola Olsson på Rød ikke var identisk med Ola Olsson som kom til Klokkset, men Rød-Ola var fra Elgeneset – han kalles «Ole Olsen Elgenes» i skjøtet og kårbrevet fra 1792 (det er nok snakk om to brødre).566,567,568


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 647) var Ola Aslaksson på Skorga (død 1813) gift tre ganger, men kildene tyder på at han bare hadde ei kone. Ola er nok sammenblandet med den andre Ola Aslaksson fra Skorga (død 1798/99), som var gift med Ingebjørg Persdotter og var far til Gunnar Olsson.569,570,571,572


Ifølge Ættebok for Norddal (I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.573


Ifølge Ættebok for Norddal var Kari Olsdotter i Muldal gift to ganger og hadde flere etterkommere, men disse er ikke nevnt i skifter.574,573,575,576,577


Ifølge Ættebok for Norddal (II) hadde Jon Sevaldsson på Sætra sønnen «Oluf», født (ca.) 1658, men det er nok en forveksling med broren Ola Sevaldsson.578


Ifølge Ættebok for Norddal (II) var Eli Persdotter på Seljefloten barn av Per Andersson i Verpesdalen, men han døde barnløs.579,580


I Aarsskrift for Nordmør historielag 1922: «Rasmus Jakobson Teilgård: II» (s. 47) kalles Johan Hansson Rygg for Kristoffersson, men det er feil.581


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 45) giftet Kari Andersdotter i Breivika seg med «Halvor Iversen Brevig», men det er feil.582


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 159) var Anne Olsdotter på Slenes barn av samme Ola på Hen som Erik, Anders og Ola; men de var sønner av Ola Eriksson på Hen, og ingen døtre er nevnt i skiftet etter ham.583,584


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 160) giftet Anne Knutsdotter på Hen seg med Per Persson på Tokle, men det var ei navnesøster.585,586,587


I Raumadalsfolket (2005, s. 170) er nok opphavet til Anders Andersson på Indre Kavli forvekslet med en navnebror fra Ytre Kavli.588,589


I Raumadalsfolket (2005, s. 173, 175–176) er Ola Persson på Kavli delvis forvekslet med naboen av samme navn.590


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 176) var Jakob Persson på Kavli bror av Ola Persson på Kavli, men det stemmer ikke.591


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 360) var Hans Hansson på Unjem gift med ei Synnøv, men det er ikke riktig.592


Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 361) var Per Ivarsson på Unjem svigersønn av Hans Hansson på Unjem, men kronologien passer dårlig med dattera hans som mor til Pers barn.593


Ifølge «Guldsmeder paa Molde» i Romsdalsmuseets årbok 1944–48 (s. 35) var Lars Larssen Blix' navn «Lars Pedersen Blix», med henvisning til manntallet av 1736, men der står bare «Lars Blix». Han ble derimot kalt Lars Larssen Blix flere ganger i tiden 1720–52 (og i ettertid forvekslet med sønnen av samme navn).594,595,596,597


Ifølge «Guldsmeder paa Molde» i Romsdalsmuseets årbok 1944–48 (s. 37) var Hildeborg Sveinsdotter gift med Karsten Simensson Kiettelhornes, men dette er basert på en innførsel i ministerialboka hvor Huldeborg Svensd: står før Casten guldsmeds Qde som innledet i kirken etter barsel.598,599


Ifølge «Husmannsplassene under Moldegård» i Romsdalsmuseets årbok 2002 (s. 100) fikk Ola Perssen Moldenes de tre siste barna med en annen kone, men det stemmer ikke.600


Ifølge Rytter-ætta (s. 6) var Mons Persson i Härdal barn av herr Pe(de)r Nilsson, men det ser ikke ut til å stemme.601


Ifølge Rytter-ætta (s. 7) var Lisbet Jensdotter barn av prest Jens Hemingsson i Oviken, Jämtland, men kronologien stemmer ikke.602,603


I Sunndalsboka IV (s. 169) er Nils Nilsson Rytter forvekslet med Nils Nilsson fra Smiset.604


Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Knut Olsson på Ringdalen sønn av en Ola Knutsson på Ringdalen, men han var heller stefaren til Knuts første kone.605


Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Gjertrud Persdotter på Frøysa datter av Per Ellendsson på Frøysa og gift tre ganger, men det er feil.606


I Sykkylven: gardssoga IV (s. 360) kalles Lars Petersson Vindsnes for «Lars Petter», men det stemmer ikke.607


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (II) var Per Tostensson på Bergem «f. 1712 på Ormset og hadde før vore g. m. Ane Nilsdotter Skar», men det er feil.608


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) hadde Einar Ellingsson og Gjertrud Olsdotter på Skar også sønnen Ola, men det er en forveksling med Ola Einarsson på nabobruket (han var fra Hafstad).609,610,611


Ifølge Geistligheden i Throndhjems Stift giftet Gjertrud Dorotea Røring seg annen gang med Johan Fris, men det er en forveksling med hennes søster Gjesken.612,613


Ifølge Valdres bygdebok I (Etnedal B) giftet Siri Andersdotter på Byfellibrøtin seg med Ola Eriksson i Kleivgard, men det er feil.614


Ifølge Vatne bygdebok (II) var Brita Andersdotter fra Eikrol (i Skodje), men dette ser ut til å være en forveksling med mannens brorkone.615,616


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jens Nilsson på Gjellstein gift (annen gang) med hustru Magdalene Tørrisdotter, men han var nok heller gift med ei datter av henne.617,618,619


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jon Tomasson sønn av en «Tomas Randal(l)», som var sønn av Henry Rendall – men denne Tomas er ikke dokumentert og virker konstruert.620,621


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jens Nilsson Gjellstein sønn av Nils Hård, men dette er nok ikke riktig.622,619


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) hadde Per Taraldsson og Mari Jensdotter på Gjellstein også dattera Brit, men det er nok en forveksling med Brit Jonsdotter på Gjellstein.623,624


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Erik Gunnarsson i Fiksdalen gift med ei Brit Persdotter fra Gjellstein, men det er nok blant annet basert på feiltolkning av et skifte (det siktes nok til Brit Jonsdotter, som heller ikke var gift med Erik). Hans datter giftet seg også med en mann som i så fall ville vært hennes fetter, men de ble trolovet uten kongelig bevilling.625,626,627


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 224) hadde Lisbet Styrkårsdotter kanskje et barn utenfor ekteskap som døde i 1750, men det er nok en feilavskrift fra dødsinnførselen til en gammel mann (antakelig Lisbets far).628,629


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 425) kan det ha vært Sjurd Jetmundsson som i 1633 ble nevnt som «forarmet husmann Siffuert i Lie», men han var nok for ung.630


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) var Erik Eriksson på Li fra Misfjorden, altså sønn av Erik Persson der – men det ser ut til å være basert på navnelikhet med dennes sønn Erik, som var rundt 10 år eldre enn Erik på Li.
Både Erik Eriksson på Li og Ottar Eriksson på Eidhammar (s.d.) var verger for Eriks datterbarn i 1736, så de var nok brødre; Ottar hadde nemlig en bror Erik med passende alder.631,632,633


I Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 434) kalles Søren Eriksson på Li for «Sjur», og navnet brukes som argument for at mora Brit var ei Sjurdsdotter, men i skiftene etter begge foreldre står «Søren».631,634,635


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 755) var Per Olsson og Ingebjørg Hallasdotter brukere 1734–40 i Hamballgarden, Nedre Frostad, Vestnes, og fikk ei datter der i 1736, men dette ser ikke ut til å stemme (kanskje forveksling med Per på Øvre Frostad).636


I Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 340) er Kristi Olsdotter på Øvstedalen også ført som barn av Ola Trondsson og Sigrid Olsdotter på Rypdal, men det ser ikke ut til å stemme.637


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 450) var Pål salmaker identisk med skomaker Pål Tostensson på Øvstedalen, men dette ser ikke ut til å stemme.638


Om Erik Eriksson og Ingebjørg Olsdotter på Vollen:
Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 460) bodde sønnen Erik på Voll i Voll, men det var nok en annen Erik (s.d.). Det er heller ikke riktig at de hadde dattera Sigrid.639


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 479) hadde Roe Hansson og Brit Rasmusdotter på Lindset også sønnen Lars, men det er feillesning av skiftet etter Brit.640


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 561–562) var Peter Persson på Kjersem gift annen gang med ei Mali Knutsdotter fra Løvika, men det er nok basert på feiltolkning av skifter.641,642,643


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 562) var Peter Persson på Kjersem og hans første kone foreldre til Knut Persson på Seljevollan, men det er nok basert på feillesning av et skifte.642,644


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 630) giftet Marta Olivia Nerem seg med Sverre Per Møklebust, men hun var hans mor.645,646


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tresfjord I (s. 704) giftet Bendik Sørensson i Løvikas enke seg tilsynelatende med Knut Olsson, men det stemmer ikke.647


Ifølge Veøy i fortid og nutid (II) ble Knut Knutsson på Voll gift med Gjertrud Ivarsdotter i Sekkeseterreiten og overtok plassen etter hennes far, men det er feil.648,649


I Bygdaboka for Voll II er navnebrødrene Ola Olsson på Berill, Ola Olsson på Berill og Ola Olsson på Berill delvis forvekslet.


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 68) kom Anne Rasmusdotter i Vik fra Hjellen i Voll, men det stemmer ikke.650


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 190) ser det ut til at Ola Olsson på Berill først var gift med Marit Jonsdotter på Berill, men det kan ikke stemme.651


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 199) var Jon Jonsson på Berill trolig bror av Ola Jonsson på Berill, men denne kunne ikke ha giftet seg med sin brors enke.652


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Siri Olsdotter på Berill datter av Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill, men det stemmer ikke.653


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).653


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 215) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).654,655


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Ingebjørg Jonsdotter på Engan mor til Ildri Henriksdotter på Berill, men det er feil.656


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Jon Henriksson og Guri Olsdotter på Engan også foreldre til den Brit Jonsdotter (født ca. 1722) som overtok gården, men det kan ikke stemme.656


I Bygdaboka for Voll II (s. 267) kalles Tosten Rasmusson på Stokke for «Torstein Andersson», men det er ikke riktig.657


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 276) må Per Olsson i Lia ha blitt far til fire barn i 1770- og 80-årene, men det er nok en forveksling med Per Persson i Lia.658,659


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 286) var Rasmus Sørensson i Lia født på Set, Voll, av andre foreldre, men det er nok en misforståelse grunnet Søren i patronymet.660


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 649) var Ivar i Sæbø gift med ei Brit («Birgitt»), men hun var nok ei anna kvinne på gården (se under Sæbjørn Andersson).661


I Bygdaboka for Voll II (s. 650) kalles Brit Ivarsdotter i Sæbø for «Birgitt Pedersd.», men sammenstilling av skifter og et skjøte viser at hun må ha vært Brit Ivarsdotter fra Norvika (se under faren). Det spørs om Brit Persdotter var kona til neste bruker.662


I Bygdebok for Vågane (s. 42) kalles Erik Persson på Brokstad for «Erik Andersen», men bygselseddelen sier noe annet.663,664


I Bygdebok for Vågane (s. 42, 73) er familien til Anne Olsdotter på Brokstad forvekslet og sammenblandet med familien til ektemannen, Anders Olsson, og Anders er feilaktig ført som barn av et husmannspar på gården.665,666


I Bygdebok for Vågane (s. 55) er Marit Eriksdotter på Brastad forvekslet med Marta Persdotter på Brokstad, trolig fordi Brastad er skrevet «Brakstad» i ministerialboka.667,668


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 70) var Jan Hansson Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Ivarsdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.669


I Bygdebok for Vågane (s. 118, 45) er Lars Larsson Grønnes forvekslet med Lars Lassesson på Brokstad og Lasse Larsson på Brokstad.
Lars Lassesson på Brokstad er dessuten fremstilt som bror av Per Larsson på Brokstad, men de var far og sønn (og altså ikke fra Grønneset).670,671


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 135) giftet Anders Persson Dvergsnes seg i 1767, men det er en forveksling med navnebroren (s.d.).672


I Bygdebok for Vågane (s. 189) kalles Just Justsson i Røvik for «Jens Jensen Roevig», men det rotes med navnene Jens og Just i omtalen av Røvik.673


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 217) var Ole Benjaminsson Bolsønæs far til barnet Anton Martin, født 1867; men dette er feillesning av dåpslisten, hvor han står foran Oles sønn Martin Olai.674,675


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 265) var Marit Sjurdsdotter i Røvik barn av Sivert (Sjurd) Andersson og Kari Justsdotter i Røvikhagen, men det er feil.676


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Hans Eriksson i Borvik sønn av «leilending Erik Bordvig», men det er feil.677


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Anne Trondsdotter i Borvik barn av Trond Persson i Borvik, men det er feil.677,678


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 439) var Ingebjørg Persdotter i Borvik datter av en husmann i Borvik, men det er ikke riktig.679


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 440) var Ola Knutssen Borvik barn av Knut Eriksson og Brita Arnesdotter i Borvik, men det er feil.680


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476) var Ola Knutsson på Geitnes far til Synnøv Olsdotter (1736–60) og Mette Olsdotter (1739–), men de var døtre av Ola Eriksson på Geitnes (skifte 1739).681,682,683


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476–477) var Ivar Olsson, Knut Ivarsson og Ivar Knutsson brukere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, men det fremgår av landskylden at de drev Utigarden.681,684,685,686,687


Bygdebok for Vågane (s. 478) sier at Hans Nilsson Kleive het «Hans Gjednes» og døde som husmann der i 1805 – samt at kona, Kirsti Persdotter, var fra Gausdal. Alt dette er feil.688


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 641) var Anders Kristensson og Mildrid Olsdotter husfolk i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, men det er feil. Hun het heller ikke «Mildri Pedersdt.».689


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 671–672) avanserte Ivar Ivarsson på Hovdenakken trolig til kaptein, men teorien er basert på uniformseffekter i boet, og skiftet etter ham ble ikke holdt i militær jurisdiksjon.690,691,692


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 673) var Reinhold-folket på Hovdenakken offisersfamilier, men det er feil – se Reinhold Kasparsson på Hovdenakken og Nils hos Reinhold. Sistnevnte var heller ikke gift med noen Marit.693


Ifølge Ørskog gjennom tidene (III) var Kristoffer Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.694


Ifølge Ørskog gjennom tidene (III) var Nils Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.695

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 64.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 185.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Agerøe Sogn, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041133
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Side 114, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050122
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 70.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 491 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/493/
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 297.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 296.
 9. [S1461] Borgund og Giske III: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=349
 10. [S58] Borgund og Giske IV: s. 242.
 11. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 73.
 12. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 74.
 13. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 72 b, 1746, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610700
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 109. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-57
 15. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.
 16. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-27
 18. [S392] Bygdebok for Eid: s. 159.
 19. [S392] Bygdebok for Eid: s. 312. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=315
 20. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 21. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 22. [S392] Bygdebok for Eid: s. 422. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=425
 23. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Frisvold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 24. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 203 b–204 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650221
 25. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 98 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650358
 26. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 592 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640608
 27. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 28. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440.
 29. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 30. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 31. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 32. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#471
 33. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 34. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#490
 35. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 36. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.
 37. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=398
 38. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610098
 39. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 283. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 40. [S1624] Eideboka 3: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=197
 41. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 450.
 42. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 292.
 43. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=498
 44. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 45. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 624.
 46. [S162] Midsund I: s. 179.
 47. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 396.
 48. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 49. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 141.
 50. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 734.
 51. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 52. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 117.
 53. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 208.
 54. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.
 55. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 643. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=646
 56. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 230, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010807
 57. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 593.
 58. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 586.
 59. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 331.
 60. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020204115?page=206
 61. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 206.
 62. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 61.
 63. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 62.
 64. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Waagøe-[Otting], Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181205
 65. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 66. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1740. 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610271
 67. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=241
 68. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620851
 69. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=307
 70. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1711, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610164
 71. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
 72. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
 73. [S1972] «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk»: s. 186. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019051681124_001?page=189
 74. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 75. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 14. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=15
 76. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 44 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650604
 77. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=34
 78. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 79. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34
 80. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 81. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 82. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 58. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=59
 83. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Reven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330252
 84. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211029
 85. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 122. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=123
 86. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/243/
 87. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650408
 88. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 192. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=193
 89. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 32 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630037
 90. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219
 91. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 92. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390154
 93. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630068
 94. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630525
 95. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650398
 96. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 221. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=222
 97. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 98. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 551 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660583
 99. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 100. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 101. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 102. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670051
 103. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 104. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 51 b, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670053
 105. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=255
 106. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=256
 107. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 273. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=274
 108. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 109. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 110. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 291. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=292
 111. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 292. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=293
 112. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650376
 113. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 28. mai, Hestad.
 114. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 120 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400577
 115. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 116. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 296. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=297
 117. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 118. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 119. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 606. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=607
 120. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 560. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=561
 121. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 45.
 122. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=335
 123. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 124. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650613
 125. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Giærset. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220032
 126. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=337
 127. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 625. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=626
 128. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630226
 129. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 117, 4. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660266
 130. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 131. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/
 132. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 311, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660364
 133. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 134. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 135. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 136. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670047
 137. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 97, mnr. [429]. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050103
 138. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 139. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Ræven Otting, 2. juni.
 140. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 381 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650400
 141. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 142. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 561.
 143. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 247. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670052
 144. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=430
 145. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 94, mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050100
 146. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660243
 147. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 144, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 148. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 535. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=536
 149. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 150. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 545. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=546
 151. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660045
 152. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 80, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660248
 153. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 582. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=583
 154. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 65, mnr. 242. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050071
 155. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 607. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=608
 156. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 157. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737.
 158. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 789.
 159. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=6
 160. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 68. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=69
 161. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 162. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 163. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 164. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 359. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=360
 165. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=361
 166. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 374. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=375
 167. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076
 168. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620018
 169. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#405
 170. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051
 171. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 172. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 173. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 174. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 462. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=463
 175. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630412
 176. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630413
 177. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 436, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 178. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 619. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=620
 179. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390605
 180. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 181. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390494
 182. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 183. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040
 184. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 185. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 186. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 187. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 81.
 188. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 189. [S1346] Eid (Nordfjord) mini. 1722–40: 1729, døde, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620423
 190. [S81] Eid og Hornindal: s. 343. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#354
 191. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 192. [S2256] «Hernösands Stifts Präst-krönika: Herjedalen»: s. 2. https://digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:17a_000463:0143
 193. [S2252] Hernösands stifts herdaminne IV: s. 70. http://runeberg.org/hernosandh/4/0072.html
 194. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 47. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680520
 195. [S2258] Norske Rigs-Registranter I: s. 461. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061207087?page=472
 196. [S2252] Hernösands stifts herdaminne IV: s. 38. http://runeberg.org/hernosandh/4/0040.html
 197. [S2207] Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt: s. 138. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021122148655?page=177
 198. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 137, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670273
 199. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 200. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 650.
 201. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.
 202. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 625. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=628
 203. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 204. [S1163] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1765–85: fol. 841 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081210610859
 205. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 685. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=688
 206. [S162] Midsund I: s. 33.
 207. [S162] Midsund I: s. 51.
 208. [S620] WebDebatt: #43830, nr. 12. http://forum.arkivverket.no/topic/129298-43830-slekta-til-berit-madsdatter-julset-fca1769-paa-refshol-i-frcna/?p=1061785
 209. [S162] Midsund I: s. 89.
 210. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 25.
 211. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 392.
 212. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 306 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/320/
 213. [S162] Midsund I: s. 110.
 214. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 583. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/137/
 215. [S162] Midsund I: s. 130.
 216. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 668.
 217. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 218. [S162] Midsund I: s. 178.
 219. [S162] Midsund I: s. 244.
 220. [S162] Midsund I: s. 273.
 221. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 222. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598
 223. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 224. [S162] Midsund I: s. 339.
 225. [S162] Midsund I: s. 388.
 226. [S162] Midsund I: s. 462.
 227. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
 228. [S162] Midsund I: s. 477.
 229. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 230. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 231. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586
 232. [S162] Midsund I: s. 478.
 233. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.
 234. [S876] Midsund III: s. 610.
 235. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 236. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 237. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 238. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 59.
 239. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=112
 240. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610
 241. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 242. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630.
 243. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 244. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 245. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 377. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=380
 246. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 247. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 248. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 484.
 249. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.
 250. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Fanne Otting, Bersuigen. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787831
 251. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 112.
 252. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 515.
 253. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 516.
 254. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 569. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#572
 255. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570.
 256. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 257. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 012. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1015
 258. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650845
 259. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1143
 260. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 261. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 262. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1179
 263. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 248. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1251
 264. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1249.
 265. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=70
 266. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 267. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 131.
 268. [S2299] Norske registre 1763–66: alfabetisk register. O. https://www.digitalarkivet.no/da20120921621722
 269. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 270. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 208. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=211
 271. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 272. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248
 273. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 228. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=231
 274. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 43 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620051
 275. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 276. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312
 277. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325
 278. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 7. https://media.digitalarkivet.no/rk20080912660665
 279. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 280. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=326
 281. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 715 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651319
 282. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 283. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 284. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 285. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 286. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 377. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=380
 287. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409
 288. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690046
 289. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690077
 290. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=426
 291. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 1 087. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640550
 292. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#105
 293. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 103. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=106
 294. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 295. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 160.
 296. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 167. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=170
 297. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 149.
 298. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=218
 299. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 30, mnr. 153. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050036
 300. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 301. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 302. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 345 b, Hammervold. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 303. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#394
 304. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 221, Eitzuog. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 305. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 306. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#410
 307. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767
 308. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 430. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=433
 309. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 310. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 7. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690342
 311. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 431. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=434
 312. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 313 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670896
 313. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#13
 314. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 315. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 316. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 111. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=114
 317. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=268
 318. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=253
 319. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 480 a, publiseringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420937
 320. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690054
 321. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 322. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=352
 323. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 432.
 324. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400648
 325. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 326. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 327. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438
 328. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-120
 329. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 330. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 331. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 332. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 333. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 b.
 334. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 40.
 335. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 336. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 337. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 338. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 339. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 340. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 29.
 341. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 342. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 343. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 344. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 345. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=172
 346. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 347. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 230. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=233
 348. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 349. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 350. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a/b.
 351. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 352. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 353. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 354. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 355. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 197 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 356. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 231. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=234
 357. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 358. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622
 359. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 360. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 155 a, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640199
 361. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 362. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 286. https://www.nb.no/items/f55749eb2ece03fb7c661a90e3e58f74?page=289
 363. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 364. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#128
 365. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 366. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 213. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=214
 367. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 368. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 369. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 90.
 370. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 81.
 371. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 372. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365
 373. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 374. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.
 375. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 376. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 377. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 378. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 28. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=31
 379. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 380. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 88.
 381. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdal. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 382. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 9, hovedmanntall. S. 10, [Eggisdal]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181133
 383. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 102. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=105
 384. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 353 b, Egesdal. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670220
 385. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 30 a, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 386. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 387. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 388. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 389. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 390. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 391. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 392. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 393. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 394. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 395. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 396. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 397. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=178
 398. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178
 399. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 400. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 401. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215
 402. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 403. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 404. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#67
 405. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 406. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 407. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 408. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 93 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630208
 409. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 297.
 410. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 411. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640177
 412. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 413. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400203
 414. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 415. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 416. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 417. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 418. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 419. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#564
 420. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563
 421. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 422. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=523
 423. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=337
 424. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 192 b, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640237
 425. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 232 b, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640277
 426. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 20, 7. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640294
 427. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 526.
 428. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 4. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 429. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 109, 14. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640338
 430. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.
 431. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 200. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=203
 432. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 433. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=218
 434. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 435. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 436. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 437. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 236.
 438. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 439. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620122
 440. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=221
 441. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650457
 442. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 443. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 444. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 445. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 446. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 447. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 448. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 449. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 450. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 345. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#348
 451. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 452. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 361.
 453. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 454. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 455. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 202 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640246
 456. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 439.
 457. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 494 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640510
 458. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#228
 459. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 441. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=444
 460. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 362 a, Lille Bersæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 461. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 462. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 463. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 464. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 465. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 466. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 467. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 468. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=545
 469. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=265
 470. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 471. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 472. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 473. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=547
 474. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680289
 475. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.
 476. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 477. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 478. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 479. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 480. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 481. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=563
 482. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 483. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 484. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400473
 485. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 566.
 486. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 487. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 488. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 489. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 612.
 490. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 491. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332
 492. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 493. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 494. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 73.
 495. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 496. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 497. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410204
 498. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 116.
 499. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 500. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 501. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 502. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 503. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 504. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 505. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 506. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 507. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 508. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 509. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 510. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 205.
 511. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 512. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298
 513. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 237.
 514. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
 515. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 118 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650678
 516. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 238.
 517. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 232 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650714
 518. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 519. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 520. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.
 521. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=58
 522. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 523. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660090
 524. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 465. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051304101?page=468
 525. [S363] Bolsøyboka II: s. 558. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=561
 526. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 527. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 528. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 529. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 530. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 531. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 532. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 533. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 534. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 535. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958
 536. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 610.
 537. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620113
 538. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211027
 539. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 540. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 541. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 54.
 542. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 543. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 544. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 107. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=110
 545. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 108. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011060108106?page=111
 546. [S2303] Norske tegnelser 1751–52: nr. 226, fol. 267 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120925640532
 547. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 159.
 548. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 549. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 225. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041043
 550. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 a, 1765, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 551. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 552. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 553. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.
 554. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 555. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 556. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 18, lensmenn 1707. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172148
 557. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 26, lensmenn 1708. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172340
 558. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 388.
 559. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.
 560. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 561. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 562. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 563. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 564. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 556.
 565. [S927] Skorgen: s. 73.
 566. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 601.
 567. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 457. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=460
 568. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660443
 569. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 647.
 570. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 a, Schorgen. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670207
 571. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 524. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=525
 572. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680408
 573. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 574. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 484. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#19
 575. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 576. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 577. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 578. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 579. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 911. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=446
 580. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640492
 581. [S2249] «Rasmus Jakobson Teilgård: II»: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020011081290_001?page=48
 582. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 45.
 583. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 159.
 584. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 585. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 160.
 586. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 310 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670312
 587. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 133, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010067
 588. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 170. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608273?page=173
 589. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 243, Ytter Kafli. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282134
 590. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 173, 175 & 176.
 591. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608273?page=179
 592. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 360.
 593. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 361.
 594. [S928] «Guldsmeder paa Molde»: s. 35.
 595. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde Ladestæds Jndvaanere.
 596. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 181 b.
 597. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 598. [S928] «Guldsmeder paa Molde»: s. 37.
 599. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 38.
 600. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 601. [S2212] Rytter-ætta: s. 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=7
 602. [S2212] Rytter-ætta: s. 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011121908047?page=8
 603. [S2260] Hernösands stifts herdaminne III: s. 36, nr. 15. https://digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:19a_000065:0037
 604. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=172
 605. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 413. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=416
 606. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#173
 607. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=363
 608. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 327.
 609. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 610. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 619.
 611. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 612. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 513.
 613. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670016
 614. [S596] Gard og bygd i Etnedal B: s. 212.
 615. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.
 616. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#669
 617. [S78] Fiksdal sogn: s. 332.
 618. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 1. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/
 619. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 32. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/?do=findComment&comment=842358
 620. [S78] Fiksdal sogn: s. 333. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=336
 621. [S78] Fiksdal sogn: s. 250.
 622. [S78] Fiksdal sogn: s. 342.
 623. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 624. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 625. [S78] Fiksdal sogn: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#91
 626. [S78] Fiksdal sogn: s. 89. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#92
 627. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 332. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660375
 628. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 224.
 629. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-167
 630. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 425.
 631. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 632. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 633. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 634. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 635. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650337
 636. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 755. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=758
 637. [S77] Tresfjord I: s. 340. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=385
 638. [S77] Tresfjord I: s. 450.
 639. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 640. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 641. [S77] Tresfjord I: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#564
 642. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 643. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 644. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 645. [S77] Tresfjord I: s. 630.
 646. [S1486] Wenche Horvath: e-post 7.5.2016.
 647. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707
 648. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=57
 649. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 326 a, Wold, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670192
 650. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 651. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 652. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#202
 653. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 654. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218
 655. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 656. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 657. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 658. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 659. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 18, nr. 63. https://www.nb.no/items/c7482dec97de8e1c3825c3a2f3893bdb?page=19
 660. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 286.
 661. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 649. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=652
 662. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 650. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=653
 663. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 664. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660103
 665. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 666. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 73. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=76
 667. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 55. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=58
 668. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 669. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73
 670. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 118. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=121
 671. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 45. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=48
 672. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#138
 673. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 189.
 674. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 217.
 675. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 34, nr. 115. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010190
 676. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268
 677. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=442
 678. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 679. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#442
 680. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=443
 681. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 682. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 15. juni.
 683. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=565
 684. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=480
 685. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 206, Giedenesz. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191114
 686. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Fanne Otting, Giædnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201016
 687. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 688. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 689. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=644
 690. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671.
 691. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 672.
 692. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 693. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=675
 694. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 258. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#259
 695. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#257

Marit Olsdotter på Vike1

K, #14102, (1782 - 23. juli 1822)

Familie

Johans Hansson på Vike (1752 - 1832)
De hadde fire barn.3 Annet navn: Marit Olsdotter på Hoem.2
Marit ble født i 1782.2
Marit giftet seg i 1811 med Johans Hansson på Vike.1

Marit døde den 23. juli 1822.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 326.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 19.

Synnøv Larsdotter1,2

K, #14103, (1758 - )
Far*Lars Jonsson på Fagersletta3 ( - 1766)
Mor*Ingrid Olsdotter på Fagersletta1,3 ( - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Gunnarssen Røvik (c 1751 - )
De hadde iallfall ett barn.2 Synnøv ble født i 1758 på Fagersletta, Eresfjord.3
Annet navn: Synnøv Larsdotter på Fagersletta, nevnt 1794.4,3
Synnøv giftet seg den 3. november 1794 i Kristiansund kirke med Anders Gunnarssen Røvik, viet av Jens Lemvig Bull.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 5 skilling.5

Hun og Anders bodde på mnr. 42, Nordlandet, Kristiansund, i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Larsdotter Fagerslett i 1794.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 820 a, Nordlandet, mnr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340602
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031110
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Anders Gunnarssen Røvik1,2,3

M, #14104, (ca. 1751 - )

Familie

Synnøv Larsdotter (1758 - )
De hadde iallfall ett barn.2 Anders ble født ca. 1751.2
Anders giftet seg den 3. november 1794 i Kristiansund kirke med Synnøv Larsdotter på Fagersletta, viet av Jens Lemvig Bull.1,3 Anders Gunnarssen var daglønner i 1801.2
Han og Synnøv bodde på mnr. 42, Nordlandet, Kristiansund, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031110
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 820 a, Nordlandet, mnr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340602
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Henrik Knutsson på Myklebostad1,2,3,4

M, #14105, (ca. 1722 - 1785)
Far*Knut Knutsson på Myklebostad5,6,7 ( - e 1750)
Mor*Kari Henriksdotter på Myklebostad2 ( - e 1747)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ildri Arnesdotter på Myklebostad ( - c 1756)
De hadde tre barn.16 
Barn

Familie 2

De fikk ett barn.16 
Barn

Familie 3

Brit Nilsdotter på Myklebostad (c 1729 - 1789)
De hadde fire barn.23 
BarnHenrik ble født ca. 1722.8,9 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1742. Han var fremdeles soldat i 1749.8 Han var vitne til forlovelsen mellom Marit Knutsdotter på Myklebostad og Tore Eriksson på Ødegård i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal.10,11,12
Han var bruker på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1747 til 1785. Han bygslet halve bruket i 1747, brukte 2 våger i 1749 og hele bruket (2 våger 2 pund) fra 1752. Det ble kalt Henrikgarden etter ham.9,3
Henrik giftet seg med Ildri Arnesdotter.9 Henrik Knutsson på Myklebostad og Sæmund Pålsson på Rødalen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. De skulle ha sett Ola Gunnarsson på Reiten bli mishandlet i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754: svart kiste (2 ort 1 skilling).13
Han var debitor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 1 daler.14

Henrik fikk barn med en uregistrert person i 1757.15,16
Henrik giftet seg den 12. juni 1757 med Brit Nilsdotter på Steinsvoll.9,17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 12 skilling.18
Han var verge for Kari Knutsdotter på Myklebostad i 1764.19
Han var verge for Ingeborg Eriksdotter i 1766.20
unge Ola Olsson på Rød var prestemedhjelper fra 1771. Han ble innsatt 3. mars i Rød kyrkje. Ola hadde tidligere avlagt ed i nærvær av Per Asbjørnsson på Rød, Per klokker og Henrik Knutsson på Myklebostad o.a.4
Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Henrik Knutsson på bnr. 1 fra 1777.21


Henrik døde i 1785 på Øvre Myklebostad.9

     Navnet hans ble skrevet Hendrich Møchelbostad i 1757.15

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 78 a, 3. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640121
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 23. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410014
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 70.
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 60. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 17. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660382
 21. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 22. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 23. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 73.

Brit Nilsdotter på Myklebostad1

K, #14106, (ca. 1729 - 1789)
Far*Nils Olsson på Steinsvoll2 (c 1697 - 1769)
Mor*Kari Bjørnsdotter på Steinsvoll2 (c 1700 - 1760)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henrik Knutsson på Myklebostad (c 1722 - 1785)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Brit Nilsdotter på Steinsvoll.2
Brit ble født ca. 1729.2
Brit giftet seg den 12. juni 1757 med Henrik Knutsson på Myklebostad.1,2

Brit døde i 1789 på Øvre Myklebostad, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 73.

Ildri Arnesdotter på Myklebostad1

K, #14107, ( - ca. 1756)

Familie

Henrik Knutsson på Myklebostad (c 1722 - 1785)
De hadde tre barn.2 
BarnIldri giftet seg med Henrik Knutsson på Myklebostad.1

Ildri døde ca. 1756 på Øvre Myklebostad, Vistdal, trolig i barselseng.1

     Anders Arnesson i Lia og Ildri Arnesdotter på Myklebostad kan ha vært søsken.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75

Kari Henriksdotter på Fagersletta1,2

K, #14108, (ca. 1751 - 1817)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Ildri Arnesdotter på Myklebostad3 ( - c 1756)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Larsson på Fagersletta (c 1749 - 1806)
De hadde fire barn.2 

Familie 2

De hadde ikke barn. Kari ble født ca. 1751 på Øvre Myklebostad, Vistdal.3
Annet navn: Kari Henriksdotter på Myklebostad, nevnt 1783.4,3
Kari trolovet seg den 1. januar 1783 i Vistdal kyrkje med Ola Larsson på Fagersletta. De var beslektet i tredje ledd. I ministerialboka skrev presten at etter nøyere undersøkelse var slektskapet i tredje og fjerde ledd, og dermed fritatt for søknadsplikt – men de var faktisk tremenninger. Forlovere: Per Larsson på Myklebostad o.a.4
Kari giftet seg den 16. februar 1783 med Ola Larsson på Fagersletta.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5

Kari giftet seg den 7. juli 1807 i Eresfjord kyrkje med en uregistrert person.6

Kari døde i 1817 på Fagersletta, Eresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 b, 1783. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640203
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640299
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 267.

Marit Henriksdotter på Åse1,2

K, #14109, (ca. 1753 - 26. februar 1829)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Ildri Arnesdotter på Myklebostad3 ( - c 1756)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Ellingsson på Åse (c 1750 - 1819)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Marit Henriksdotter på Myklebostad.3
Marit ble født ca. 1753 på Øvre Myklebostad, Vistdal.4,3
Marit giftet seg i 1800 med Per Ellingsson på Åse.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5

Hun og Per var brukere i Småskogan, Øverås, Eresfjord, til 1812.6
Marit giftet seg i 1823 med en uregistrert person.7
Annet navn: Marit Henriksdotter på Øverås, nevnt 1829 (post mortem).8

Marit døde den 26. februar 1829 på Øverås, Eresfjord, som kårkone.8,2 Hun ble jordfestet den 8. mars 1829 på Eresfjord kyrkjegard.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670788
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362.
 8. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 273, 1829, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010969

Per Ellingsson på Åse1,2

M, #14110, (ca. 1750 - 27. oktober 1819)
Far*Elling Toresson i Austigard3 (c 1699 - 1772)
Mor*Søgni Jonsdotter i Austigard3 (c 1711 - 1771)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Toresdotter på Åse (c 1735 - 1796)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Marit Henriksdotter på Åse (c 1753 - 1829)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Per Ellingsson i Austigard.3
Per ble født ca. 1750 i Eikesdal, Eresfjord.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker i Småskogan, Øverås, Eresfjord, i 1783.2
Per giftet seg i 1784 med Kari Toresdotter på Åse.2
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter i Åsneset i 1785.4

Annet navn: Per Ellingsson på Øverås, nevnt 1786.5
Han var debitor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort.6

Per giftet seg i 1800 med Marit Henriksdotter på Myklebostad.1,2
Han og Marit var brukere i Småskogan til 1812.7

Per døde den 27. oktober 1819 på Øverås, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361.

Brit Larsdotter på Lange1,2,3

K, #14111, (ca. 1720 - 1790)
5. tippoldemor til meg

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde fire barn. 
BarnBrit ble født ca. 1720.3
Brit giftet seg med Anders Andersson på Lange.2
Anders og Brit hadde Brit Eriksdotter i tjeneste i 1764.2


Brit døde i 1790 på Indre Lange, Vistdal.3

Kilder/noter

 1. Eller Lassesdotter.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.

Anders Andersson på Lange1,2

M, #14112, (ca. 1705 - 1798)
Far*Anders Olsson på Lange3,4 (c 1681 - c 1714)
Mor*Marit Lange3
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Åmundsdotter på Lange ( - c 1741)
De hadde to barn.2,6 
Barn

Familie 2

Mari Toresdotter på Lange ( - c 1752)
De hadde ett barn.7 

Familie 3

Brit Larsdotter på Lange (c 1720 - 1790)
De hadde fire barn. 
BarnAnders ble født ca. 1705.5
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.3

Han var bruker på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, fra ca. 1725.6 Anders Andersson overtok etter Arne Olsson, som trolig var hans stefar.
Anders giftet seg med Brit Åmundsdotter.2,6
Han var arving ved skiftet etter Brit Åmundsdotter på Lange den 15. juni 1742: 27 daler 1 ort 22 skilling. I boet var 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Lange (18 daler). Aktiva: 58 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 3–1–12. Arv: 54–3–20.2

Anders giftet seg med Mari Toresdotter i Eikesdal.7,6
Han var verge for Ildri Toresdotter i april 1744.8

Kari Andersdotter på Utbogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre, Utbogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.9,10
Åmund Høvik og Per Persson på Hjellen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Den 28. desember året før stod Trond Hansson (Myklebostad), etter vertens oppfordring, på bordet hjemme hos Knut Knutsson på Myklebostad og spilte. Da kom Anders Andersson på Lange inn og banket Trond uten noen oppgitt grunn. Andre fikk seg også en knyttneve. Prestemedhjelper Per fortalte at Anders samme dag, med blodig lue og åpen yttervest, troppet opp i kirken for å be om tilgivelse, men ble avvist ettersom han var full. Korporal Høvik fikk ikke uttale seg ettersom kapteinen mente han måtte vitne i militær jurisdiksjon.11,12,13 Anders var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.5,11
Anders Lange var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 ort.14
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson i Ytterlia den 10. april 1753: 2 ort 4 skilling.15

Anders giftet seg med Brit Larsdotter.16
Anders og Brit hadde Brit Eriksdotter i tjeneste i 1764.16
Han var verge for Anders Knutsson på Myklebostad i 1764.17
Anders (eller sønnen med samme navn) var fadder ved dåpen til Anne Ellingsdotter på Nerland den 23. desember 1764 i Vistdal kyrkje.18
Anders And: Lange var kreditor ved skiftet etter Knut Kasparsson den 12. januar 1770 på Indre Lange, Vistdal: 18 skilling.19

Anders Andersson solgte 1 pund 21¾ mark på bnr. 4 i 1774 til Pål Andersson.20
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 6 daler 3 ort 6 skilling.21


Anders døde i 1798 på Indre Lange.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 262) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.22,3,23,24,25

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 169 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650187
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 45. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690301
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400586
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 13. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 26, mnr. 224. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050032
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 18. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 527 b–528 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660558
 20. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 73.
 21. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 22. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 23. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 24. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 25. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 26. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.

Mari Toresdotter på Lange1

K, #14113, ( - ca. 1752)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal2,3 (o 1658 - )

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Mari Toresdotter i Eikesdal.2
Mari giftet seg med Anders Andersson på Lange.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Utbogge den 10. april 1744: 3 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3¾ mark i Ut-Bogge (1 daler 3 ort 12 skilling) o.a.5,3
Sjurd Jonsson kjøpte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre, Utbogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 av Kari Andersdotter på Utbogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.3,6


Mari døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 56) var Eli Andersdotter på Ødegård datter av Mari Toresdotter på Lange, men det stemmer ikke.7,1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.

Pål Andersson på Lange1,2

M, #14114, (ca. 1754 - 3. mars 1838)
Far*Anders Andersson på Lange2 (c 1705 - 1798)
Mor*Brit Larsdotter på Lange2 (c 1720 - 1790)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPål ble født ca. 1754 på Indre Lange, Vistdal.2
Pål Andersson kjøpte 1 pund 21¾ mark på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1774 av Anders Andersson.3
Pål Andersson på Lange kjøpte 7 mark (med bygselrett) i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, den 30. juni 1790 av Åmund Ørjarsson i Lia.3
Han var verge for Ildri Henriksdotter på Myklebostad i 1800.1

Han var selveier i Gjerdet til 1816.4

Pål døde den 3. mars 1838 på Indre Lange.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 73.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 74.

Kari Henriksdotter på Turhus1

K, #14115, (1763 - 26. oktober 1806)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad2,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Brit Nilsdotter på Myklebostad3 (c 1729 - 1789)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Kari Henriksdotter på Myklebostad.4,2
Kari ble født i 1763 på Øvre Myklebostad, Vistdal.3
Kari giftet seg i 1793 med Kristen Ellingsson i Lia.2,1
Hun og Kristen var selveiere på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, fra 1794. Hans svigersønn fikk skjøte i 1810.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5


Kari døde den 26. oktober 1806 i Eira, Eresfjord, av drukning – «som gav mig en Levende Sorg helle Tiden», skrev enkemannen.1,4

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Kristen Ellingsson Lind1,2,3,4,5

M, #14116, (10. mai 1748 - 18. april 1837)
Far*Elling Steffensson i Langelia6 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia6 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Persdotter ( - e 1777)
Barn

Familie 2

Kari Henriksdotter på Turhus (1763 - 1806)
De hadde ikke barn.2 
Forsiden på Kristen Linds notatbok (se avfotograferte kilder)Kristen ble født den 10. mai 1748 på Ytre Lange, Vistdal, klokken 19.7
Annet navn: Kristen Ellingsson i Langelia, nevnt fra 1769 til 1776.8,9 Han ble innrullert som grenader i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 12. august 1769. Han var 64½ tomme høy. Kristen ble underoffiser (korporal) 1. mars 1770, furer i 1786 og kommandersersjant i 1788. Han fikk avskjed i 1807 og ble overført til landvernet, hvor han var i 2 år.7,9,8 Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Lars Olsson fra 1775 til 1777 på bnr. 3, Staurset, Veøy.7
Kristen fikk barn med Marit Persdotter i 1776. Hun skulle være over 20 år gammel, men ukonfirmert grunnet «grov Vankundighed».8,10 Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Henrik Knutsson på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1777.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786.11
Åmund Åmundsson var verge for Kristense Andreasdatter i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 6 daler for reiser o.a.12

Annet navn: Kristen Ellingsson i Lia.2
Kristen Ellingsson Lind kjøpte 1 våg 1 pund 22 merker på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, i 1792. Kjøpesum: nær 300 daler pluss kår til Didrik Ellingsson.2
Kristen giftet seg i 1793 med Kari Henriksdotter på Myklebostad.13,2
Han og Kari var selveiere på bnr. 1 fra 1794. Hans svigersønn fikk skjøte i 1810.7,2
Han var verge for Marit Knutsdotter på Bergset i 1800.13
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 41 daler 2 ort 23 skilling.14
Kari Henriksdotter på Turhus døde den 26. oktober 1806 i Eira, Eresfjord, av drukning – «som gav mig en Levende Sorg helle Tiden», skrev enkemannen.2,7
Han førte en notatbok som blant annet inneholder en selvbiografi.7

Kristen døde den 18. april 1837 på Turhus, Eresfjord.2

     Navnet hans ble skrevet Christen Ellingsen Langelie i 1776.8

Kilder/noter

 1. Trolig en omdannet form av Lien (Lia).
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 258.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
 7. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1769, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 34. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680757
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Pål Ellingsson i Langelia1,2

M, #14117, (ca. 1747 - )
Far*Elling Steffensson i Langelia3 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia3 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megPål ble født ca. 1747.1 Han ble innrullert som grenader i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1769. Han var 63½ tomme høy. Pål ble utkommandert til artilleriet 5. januar året etter.1,2

     Navnet hans ble skrevet Povel Ellingsen Langelie i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1769, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 33. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680757
 2. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1770, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680824
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.

Elling Steffensson i Langelia1,2,3

M, #14118, (ca. 1703 - 1774)
Far*Steffen Pålsson på Skorga4 (c 1654 - )

Familie

Gjertrud Åmundsdotter i Langelia (c 1702 - 1779)
De hadde åtte barn.7 
BarnAnnet navn: Elling Steffensson på Skorga.5
Elling ble født ca. 1703 på Indre Skorga, Nesset.2 Han var soldat.2
Elling giftet seg med Gjertrud Åmundsdotter i Langelia.6,3 Elling og mora var brukere på Indre Skorga til 1734.5
Han og Gjertrud var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, fra omkr. 1740. Skyld: 2 pund 12 merker.3,5,2
Annet navn: Elling Steffensson i Lia, nevnt 1767.6

Elling døde i 1774 på Ytre Lange, Vistdal.1,3 Han ble jordfestet den 24. april 1774 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640148
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 331.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.

Marit Kristensdotter på Turhus1,2

K, #14119, (1776 - )
Far*Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837); Marit ble lyst i kull og kjønn i 17982,1
Mor*Marit Persdotter3 ( - e 1777)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1776, utenom ekteskap.2 Marit ble døpt den 1. januar 1777 i Veøy kirke av Erik Røring, etter gudstjenesten.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009

Marit Persdotter1

K, #14120, ( - etter 1777)

Familie

Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837)
BarnHennes hjemsted var i Opplandene.1
Marit fikk barn med Kristen Ellingsson i Langelia i 1776. Hun skulle være over 20 år gammel, men ukonfirmert grunnet «grov Vankundighed».2,1

Marit døde etter 1777.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009

Erik Henriksson1,2

M, #14121, (1757 - 1757)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,2 (c 1722 - 1785)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1757, utenom ekteskap.1,2 Erik ble døpt den 25. september 1757.1

Erik døde i 1757 i Vistdal.1 Han ble jordfestet den 30. oktober 1757 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75

Marit Knutsdotter på Bergset1,2,3

K, #14122, (ca. 1725 - 1802)
Far*Knut Knutsson på Myklebostad4,5 ( - e 1750)
Mor*Kari Henriksdotter på Myklebostad3,2 ( - e 1747)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Eriksson på Myklebostad (c 1712 - 1782)Annet navn: Marit Knutsdotter på Myklebostad.5
Marit ble født ca. 1725 (hun ble oppgitt å være i sitt 83. år i 1801, men fødte barn i 1771).1,5,6
Marit festet seg i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal, med Tore Eriksson på Ødegård. Året etter stevnet han henne for løftebrudd. Mora hadde opprinnelig syntes at Marit ennå var et barn, men gitt sitt samtykke. Faren så gjerne at ekteskapet kom i stand, «hvis hans Datter ellers vil vente at faae det Ringeste goede av hans Haand» (men de ble ikke gift).7,4,8
Marit giftet seg med en uregistrert person.9
Hun var myndling av Kristen Ellingsson Lind i 1800.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 daler 2 ort 23 skilling.10

Hun bodde på Bergset, Vistdal, i 1801, hos sønnen, trolig på husmannsplassen Rabben. De hadde ikke jord, og Marit mottok fattigpenger.1,11

Marit døde i 1802 på Bergset.11

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Bersæt, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544.
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 626.

Per Olsson på Hanset1,2

M, #14123, (ca. 1752 - 1793)
Far*Ola Larsson på Hanset1 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset2,1 ( - f 1789)

Familie

Anne Olsdotter på Hanset (1758 - 1839)
De hadde tre barn.3,2 
BarnPer ble født ca. 1752 på Hanset, Vistdal.1
Per giftet seg i 1785 med Anne Olsdotter på Myklebostad.1
Han og Anne var selveiere i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1789 til 1793. Per hadde nok allerede overtatt da han fikk skjøte av sine medarvinger.1

Per døde i 1793 på Hanset.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.

Anne Olsdotter på Hanset1

K, #14124, (1758 - 21. oktober 1839)
Far*Ola Persson på Myklebostad2 (c 1731 - 1782)

Familie 1

Per Olsson på Hanset (c 1752 - 1793)
De hadde tre barn.4,5 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.4 Annet navn: Anne Olsdotter på Myklebostad.2
Anne ble født i 1758 på Øvre Myklebostad, Vistdal.2
Anne giftet seg i 1785 med Per Olsson på Hanset.3
Hun og Per var selveiere i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1789 til 1793. Per hadde nok allerede overtatt da han fikk skjøte av sine medarvinger.3
Anne giftet seg den 5. januar 1794 med en uregistrert person.4
Hun var fadder ved dåpen til Anne Olsdotter på Helle den 1. januar 1796 i Vistdal kyrkje.1


Anne døde den 21. oktober 1839 på Hanset, Vistdal, som kårkone.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 205 b, 1796, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640250
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479

Ola Persson på Hanset1,2

M, #14125, (1786 - 19. januar 1865)
Far*Per Olsson på Hanset2,1 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset1 (1758 - 1839)Ola ble født i 1786.1
Han ble kalt Ola Persson den eldre, nevnt 1800.2
Han var myndling av Endre Olsson på Myklebostad i 1800.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 3 ort 12 skilling.3

Han var selveier i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1811 til 1837.4,5

Ola døde den 19. januar 1865 på Hanset, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 348.

Endre Olsson på Myklebostad1,2

M, #14126, (ca. 1756 - 17. mars 1824)
Far*Ola Larsson på Hanset3 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset1,3 ( - f 1789)Annet navn: Endre Olsson på Hanset.3
Endre ble født ca. 1756 på Hanset, Vistdal.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 1 daler 1 ort.4

Han var selveier på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1793 til 1823.2,5
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 daler 18 skilling.6


Endre døde den 17. mars 1824 på Øvre Myklebostad, Vistdal, som kårmann.5

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 128.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Ola Persson på Myklebostad1

M, #14127, (1790 - 7. januar 1881)
Far*Per Olsson på Hanset2,3 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset3 (1758 - 1839)Annet navn: Ola Persson på Hanset den yngre.3,2
Ola ble født i 1790 på Hanset, Vistdal.3
Han var myndling av Anders Knutsson på Myklebostad i 1800.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 3 ort 12 skilling.4

Han var selveier på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1835 til 1872.1,5

Ola døde den 7. januar 1881.5

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 234.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 235.

Knut Andersson på Myklebostad1,2

M, #14128, (ca. 1713 - 1764)
Far*Anders Olsson på Lange3,4 (c 1681 - c 1714)
Mor*Marit Lange3
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Eriksdotter på Myklebostad (c 1724 - 1764)
De hadde seks barn.27 
BarnKnut ble født ca. 1713 på Indre Lange, Vistdal.5,2
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.3

Annet navn: Knut Andersson på Lange, nevnt 1744.6,7,8
Knut giftet seg med Brit Eriksdotter i Utigard.2,9,10
Knut Andersson på Lange kjøpte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 3. januar 1744 av Erik Knutsson i Utigard. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru), som til sammen ble 1 våg 15 merker. Skjøtet ble tinglyst 4. juli.6,11,12,13 Konrad Henrik Eckleff stevnet Ola Olsson på Myklebostad til tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.1 Han var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Året etter var han grenader. Knut ble dimittert i 1748.1,7,8
Knut Andersson på Myklebostad solgte 10 merker på Øra, Vistdal, den 22. juni 1747 til Erik Persson på Øra.14 Knut Andersson på Myklebostad var vitne til forlovelsen mellom Marit Knutsdotter på Myklebostad og Tore Eriksson på Ødegård i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal.15,16,17
Han og Brit var brukere i Heraust i 1748. Skyld 1749: 1 våg 1 pund 18 merker.18,5,10 Knut Andersson på Myklebostad ble stevnet til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. Han var siktet for vold mot Ola Didriksson på Helle (d.y.) i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.19
Knud Møchelbostad var verge for Ørjar Andersson i Lia i 1753.20
Han var verge for Guri Persdotter i 1757.21
Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad kjøpte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 av Lorents Schnitler o.a. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Jorden lå til kjøpernes bruk og ble solgt etter loddseddel av 9. desember 1743 (9 daler 3 ort 20 skilling) og skjøte av 22. januar 1761 (5–0–4).22
Knut Andersson på Myklebostad og Anders Aslaksson på Myklebostad solgte 2 pund 16½ mark med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 8. juli 1762 til Aslak Larsson. Pris: 2½ ort per mark. (Knut og Anders solgte nok på vegne av Guri Persdotter og Eli Trondsdotter.) Vitner: Lars Olsson på Staurset og Ola Larsson på Dale. Skjøtet ble tinglyst samme dag.23,24

Knut døde i 1764 på Nedre Myklebostad.2,10 Han og Brit ble jordfestet den 5. februar 1764 på Vistdal kyrkjegard.2 Det ble holdt skifte etter ham og Brit den 1. juni 1764. Arvinger: Anders Knutsson, Aslak Knutsson, Ola Knutsson, Marit Knutsdotter og Kari Knutsdotter.9

     Navnet hans ble skrevet Knud Møchelbostadt i 1749.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 262) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.
Det står også at Anders Olsson fikk skjøte på 1 våg 15 merker den 4. februar 1744, men det er basert på feilskrift i tingboka, hvor det står at «Anders Mokelbostad» hadde skjøte av 3. januar 1745. Det riktige er at Knut Andersson fikk skjøte på Myklebostad 3. januar 1744 (og ble bruker da).10,3,25,12,13

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Eresfjordske kompani, rulle. Nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110670344
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 57. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 14. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 294.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 19. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 22. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
 23. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650730
 24. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410483
 25. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 26. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 a, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640061
 27. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266

Anders Olsson på Myklebostad1,2,3,4

M, #14129Anders Olsson var soldat i 1711.2 Anders tjente på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1711.2
Han var bruker i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1717. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav han eide 1 våg 15 merker (med bygselrett). Anders var fremdeles bruker i 1724.5,6,4 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1719.1

Ifølge Bygdebok for Eid (s. 349) var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Vistdal) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).7,8


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 262) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.
Det står også at Anders Olsson fikk skjøte på 1 våg 15 merker den 4. februar 1744, men det er basert på feilskrift i tingboka, hvor det står at «Anders Mokelbostad» hadde skjøte av 3. januar 1745. Det riktige er at Knut Andersson fikk skjøte på Myklebostad 3. januar 1744 (og ble bruker da).4,9,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 121 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390587
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390655
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Neremøchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290031
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670045
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 9. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254

Anders Knutsson på Myklebostad1,2,3

M, #14130, (ca. 1747 - )
Far*Knut Andersson på Myklebostad4,5 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad4,6 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter på Myklebostad (c 1744 - 1812)Anders ble født ca. 1747.4,2,6
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.4
Han var myndling av Anders Andersson på Lange i 1764.4

Anders giftet seg den 2. januar 1771 med Brit Olsdotter på Hanset.2,3,6
Han og Brit var selveiere i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1787. De var fremdeles brukere i 1801.6,2
Han var arving ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 1 daler 2 ort 19 skilling.7
Han var verge for Ola Persson på Hanset den yngre i 1800.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Mochelbostad. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912

Ales Persdotter på Hanset1,2

K, #14131, (1788 - 1818)
Far*Per Olsson på Hanset1,2 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset2 (1758 - 1839)Ales ble født i 1788.2
Hun var myndling av Endre Olsson på Myklebostad i 1800.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 18 skilling.3


Ales døde i 1818.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Brit Olsdotter på Myklebostad1,2,3,4

K, #14132, (ca. 1744 - 1812)
Far*Ola Larsson på Hanset5 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset2,5 ( - f 1789)

Familie

Anders Knutsson på Myklebostad (c 1747 - )Annet navn: Brit Olsdotter på Hanset.5
Brit ble født ca. 1744 på Hanset, Vistdal.3,1
Brit giftet seg den 2. januar 1771 med Anders Knutsson på Myklebostad.3,2,4
Hun og Anders var selveiere i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1787. De var fremdeles brukere i 1801.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 19 skilling.6


Brit døde i 1812 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1,4 Hun ble jordfestet den 17. oktober 1812 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640315
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Mochelbostad. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Brit Knutsdotter på Bergset1,2,3

K, #14133, (ca. 1753 - 14. desember 1823)
Far*Knut Hansson på Solhjell4 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell4,1 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Sæmundsson på Bergset (c 1748 - 1797)
De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 2

Gunnar Aslaksson på Bergset (1776 - 1833)
De hadde ikke barn. Annet navn: Brit Knutsdotter på Solhjell.4
Brit ble født ca. 1753.2,4
Brit fikk barn med en uregistrert person i 1772.5
Brit giftet seg i 1776 med Erik Sæmundsson på Bergset.3
Brit giftet seg den 20. juni 1799 med Gunnar Aslaksson på Bergset.2,1,3
Hun og Gunnar var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1799 til 1823.3,6,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.7


Brit døde den 14. desember 1823 på Bergset, Vistdal.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Berset. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#224
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 96 a, 4. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640139
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 564.
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Gunnar Aslaksson på Bergset1,2,3

M, #14134, (1776 - 17. august 1833)
Far*Aslak Gunnarsson på Bergset3 (1754 / 1755 - 1844)
Mor*Brit Aslaksdotter på Bergset3 (c 1749 - 1799)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Knutsdotter på Bergset (c 1753 - 1823)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Ildri Trondsdotter på Bergset (1789 - 1879)Gunnar ble født i 1776.3
Gunnar giftet seg den 20. juni 1799 med Brit Knutsdotter på Bergset.1,2,4
Han og Brit var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1799 til 1823.4,5,1
Gunnar giftet seg den 19. juni 1825 med Ildri Trondsdotter på Bergset.5

Gunnar døde den 17. august 1833 på Bergset, Vistdal, som kårmann.5

     Navnet hans ble skrevet Gunder Berset i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Berset. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 564.

Sæmund Aslaksson på Bergset1

M, #14135, (1796 - 4. desember 1886)
Far*Aslak Andersson på Bergsethjellen2 (c 1756 - 1815 / 1816)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Trondsdotter på Bergset (1789 - 1879)Sæmund ble født i 1796.2
Annet navn: Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen, nevnt 1822.3,2
Sæmund fikk barn med Ildri Trondsdotter på Bergset i 1822.3
Sæmund giftet seg den 27. juni 1831 med en uregistrert person.1
Han var husmann i Rabben, Bergset, Vistdal, i 1865.1

Sæmund døde den 4. desember 1886 på Bergset, Vistdal, som fattiglem.1

     Navnet hans ble skrevet Simon Aslaksen Bersetgield i 1822.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 550) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 627.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 21.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 143, 1822. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640355
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.

Sæmund Aslaksson på Bergset1

M, #14136, (1800 - 16. mars 1843)
Far*Aslak Gunnarsson på Bergset1 (1754 / 1755 - 1844)
Mor*Ildri Sæmundsdotter på Bergset1 (1773 - 1854)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megSæmund ble født i 1800 på Bergset, Vistdal.1
Han var selveier på bnr. 2, Bergset, Vistdal, fra 1829 til 1843.2

Sæmund døde den 16. mars 1843 på Bergset.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 550) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.3

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 548.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 549.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.

Synnøv Knutsdotter på Frisvoll1,2

K, #14137, (ca. 1755 - 1. november 1840)
Far*Knut Hansson på Solhjell3 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell1,3 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Pålsson på Frisvoll (c 1754 - 1805)
De hadde sju barn.7 Annet navn: Synnøv Knutsdotter på Solhjell.3
Synnøv ble født ca. 1755.3
Synnøv giftet seg i 1784 med Knut Pålsson på Frisvoll.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.4
Anders Andersson og Kari Arnesdotter var selveiere Deraust, Frisvoll, Eresfjord, fra 1839. Han fikk skjøte 15. oktober av forrige bruker, Knut Knutsson, for 300 daler og kår til selgerens mor, Synnøv Knutsdotter. Når hun døde, skulle kåret gå til Knut og kona. (Knut døde som enkemann i 1848.) Unntatt fra salget var et kammers (som var bygd attåt stuen), et stabbur, en kvern med utstyr, et naust og fiskeredskaper. Anders signerte med ført penn. Han solgte bruket i 1853 for 300 daler, hvorav 265 var obligasjonsgjeld.5,6


Synnøv døde den 1. november 1840 på Frisvoll, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 67.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#224
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 69.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 71. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=72
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 68.

Marit Knutsdotter på Ljørvoll1,2

K, #14138, (1764 - 16. november 1844)
Far*Knut Hansson på Solhjell3 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell1,3 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Sjurdsson på Ljørvoll (1760 - 1826)Annet navn: Marit Knutsdotter på Solhjell.3
Marit ble født i 1764 på Solhjell, Eresfjord.3
Marit giftet seg i 1788 med Per Sjurdsson på Frisvoll.1,3
Hun og Per var brukere på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, fra 1788 til 1797.3
Hun og Per var brukere på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1797 til 1812.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.4


Marit døde den 16. november 1844 på Ljørvoll, Eresfjord.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 169) ble Knut Hansson på Solhjell bruker på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Eresfjord, men det stemmer ikke. Videre står at dattera Marit var født der (ca.) 1726 og gift med senere brukere, men dette er forveksling med ei anna Marit Knutsdotter (antakelig datter av Knut Olsson på Hagbøen).5

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 169. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=172

Per Sjurdsson på Ljørvoll1,2

M, #14139, (1760 - 27. desember 1826)
Far*Sjurd Olsson på Frisvoll3 (c 1715 - 1761)
Mor*Ildri Persdotter på Frisvoll3 (c 1725 - 1805)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Ljørvoll (1764 - 1844)Annet navn: Per Sjurdsson på Frisvoll.3
Per ble født i 1760 på Frisvoll, Eresfjord.3
Per giftet seg i 1788 med Marit Knutsdotter på Solhjell.1,4
Annet navn: Per Sjurdsson på Solhjell.4
Han og Marit var brukere på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, fra 1788 til 1797.4 Per Sjurdsson på Solhjell fikk bygselseddel på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra Hans Brandal Røsset den 6. september 1796.2
Han og Marit var brukere på Vestre Ljørvoll fra 1797 til 1812.2
Han var verge for Brit Endresdotter i 1800.1


Per døde den 27. desember 1826 på Ljørvoll, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 82.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225

Aslak Olsson på Ljørvoll1,2

M, #14140, (1761 - 26. mars 1848)
Mor*Siri Ingebrigtsdotter på Ljørvoll2 (c 1724 - 1784)

Familie 1

Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll (1757 - 1820)
De hadde seks barn.5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.4 Aslak ble født i 1761 på Ljørvoll, Eresfjord.2
Aslak giftet seg i 1785 med Gjertrud Knutsdotter på Solhjell.1,2
Han og Gjertrud var brukere på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1785 til 1796. Etterpå fikk de kår av neste bruker (s.d.) og flyttet huset til en plass under bruket.2,3,4
Aslak giftet seg i 1822 med en uregistrert person.4

Aslak døde den 26. mars 1848.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#145
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#148
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#202
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146

Anna Nerland1

K, #14141, (30. oktober 1911 - 21. april 2003)

Familie

Emil Selnes (1904 - 1981)
De hadde to barn.1,4 
BarnAnna ble født den 30. oktober 1911 på Nerland, Vistdal.2
Anna giftet seg den 25. november 1939 i Vestnes med Emil Selnes.2,1 Hennes navn som gift var Selnes.3
Hun og Emil bodde på Fredheim, Bårsneset, Vestnes, fra 1939.4 Anna og Emil var skreddere.1,4

Anna døde den 21. april 2003.3

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.
 2. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 491.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5151256.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 392.

Randi Ingunn Selnes1

K, #14142
Far*Emil Selnes1 (1904 - 1981)
Mor*Anna Nerland1 (1911 - 2003)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.

Kjell Emil Arve Selnes1

M, #14143
Far*Emil Selnes1 (1904 - 1981)
Mor*Anna Nerland1 (1911 - 2003)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.

Tølløv Toresson på Syltebø1

M, #14144, (1784 - 1865)

Familie 1

Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø (c 1748 - 1823)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

De hadde ett barn.3 Annet navn: Tølløv Toresson på Solhjell.2
Tølløv ble født i 1784 på Solhjell, Eresfjord.2
Tølløv fikk barn med en uregistrert person i 1806.2
Tølløv giftet seg den 27. desember 1818 med Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø.1,3 Tølløv var forpakter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, fra 1818 til 1857. Etterpå ble han værende på gården som innerst.1,4,5
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: drøyt 183 daler. Han fikk også 125 daler for åbot på bruket, 15 daler i morgengave og like mye til begravelse, samt 1 daler for en ekspress til Molde.6

Tølløv giftet seg i 1825 med en uregistrert person.3

Tølløv døde i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 215.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 241.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ågot Sjurdsdotter1

K, #14145, (ca. 1776 - før 1819)
Far*Sjurd Fredriksson Brosal1,2 (1755 - )
Mor*Olov Gunnarsdotter2 (c 1743 - f 1819)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnÅgot ble født ca. 1776.2
Ågot fikk barn med en Anders i 1798 i Kristiansund.1,2 Hun bodde hos Sjurd Fredriksson og Olov Gunnarsdotter på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801.2,3

Ågot døde trolig før 1819.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Sirina Fredrikka Andersdatter1,2

K, #14146, (1. juli 1798 - )
Mor*Ågot Sjurdsdotter2,1 (c 1776 - f 1819)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megSirina Fredrikka ble født den 1. juli 1798 i Kristiansund, utenom ekteskap.2 Sirina Fredrikka ble døpt den 22. juli 1798.2 Hun bodde hos Sjurd Fredriksson og Olov Gunnarsdotter på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801.1,3
Hun (og eventuelle søsken) arvet ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Peter Schnitler1,2

M, #14147, (17. januar 1690 - 1751)

Familie

De skal ha fått 16 barn, hvorav åtte vokste opp.2,1 
BarnPeter ble født den 17. januar 1690 i København, Danmark.2 Han ble utdannet jurist.2 Han var regimentskvartermester i 1. trondhjemske infanteriregiment fra 11. september 1717 til 1718.1 Han var kaptein og sjef i Størenske kompani, 3. trondhjemske infanteriregiment, fra 30. desember 1718. Han fikk majors grad i 1734 og oberstløytnants i 1749 (uten tilsvarende stilling).1,2
Han var selveier i Høgsæte, Horg, fra ca. 1720.3,4
Han bodde på Kalvskinnet, Trondheim, fra 1729.3,2 Han var medarbeider i grensekommisjonen mellom Norge og Sverige fra 1742.2

Peter døde i 1751, etter å ha falt i en elv under reise i kompanidistriktet.5,1,2 Han ble gravlagt på Trondheim domkirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 372. Schnitler, Peter.
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peter Schnitler. https://nbl.snl.no/Peter_Schnitler
 3. [S1568] Horg I: s. 60.
 4. [S1568] Horg I: s. 64.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 281, nr. 11. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=288
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 401.
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#371

Lorents Schnitler1,2,3

M, #14148, (9. oktober 1724 - 22. juli 1778)
Far*Peter Schnitler4 (1690 - 1751)Lorents ble født den 9. oktober 1724 i Høgsæte, Horg.3,4 Han var elev på Trondheim katedralskole fra 15. april 1738 til 1. juli 1741.3 Han var sogneprest i Nesset fra 23. mai 1755 til 1765. Da han flyttet til Inderøy, tok han med ministerialboka, men sognepresten fra 1767 reiste innom der og hentet den med seg på vei til Nesset. I mellomtiden hadde klokker Per Olsson på Otterbogen gjort notater, som ble ført inn i kirkeboka.3,4,5,6
Han var verge for Ildri Persdotter på Stubøen fra 1756.7
Lorents Schnitler gav bygselseddel på Vorpeneset, Nesset, til Børre Olsson Eikanes den 10. april 1758.8
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.9,2
Han var verge for Guri Persdotter på Sira i 1762.1
Lorents Schnitler o.a. solgte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Jorden lå til kjøpernes bruk og ble solgt etter loddseddel av 9. desember 1743 (9 daler 3 ort 20 skilling) og skjøte av 22. januar 1761 (5–0–4).10
Lorents Schnitler solgte 1 våg 2 pund (hele gården) på Hagbøen, Eresfjord, den 19. august 1764 til Knut Hansson på Solhjell. Skjøtet ble tinglyst 2. november.11 Lorents Schnitler var visepastor i Inderøy fra 15. februar 1765. Kort tid etter ble han sogneprest der.3 Han var sogneprest i Eiker fra 22. april 1773.3,4

Lorents døde den 22. juli 1778 i Eiker.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 281, nr. 11. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=288
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 401.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 44 b, 1767. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640088
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 b, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640094
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=369
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 288 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650772

Kristi Gunnarsdotter på Slenes1,2

K, #14149, (ca. 1748 - 1812)
Far*Gunnar Jonsson på Slenes2 (c 1700 - 1755)
Mor*Anne Olsdotter på Slenes2 (c 1720 - 1764)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Eriksson på Slenes (1761 - 1819)
De fikk to barn, hvorav ett vokste opp.3 
BarnKristi ble født ca. 1748.1,2
Kristi giftet seg i 1787 med Per Eriksson på Sira.1,3
Hun og Per var husfolk på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801, sammen med Erik Persson.1

Kristi døde i 1812 på Øvre Slenes.3

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145

Erik Persson på Slenes1,2,3

M, #14150, (1793 - 19. april 1845)
Far*Per Eriksson på Slenes1,2,3 (1761 - 1819)
Mor*Kristi Gunnarsdotter på Slenes2,3 (c 1748 - 1812)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1793.3 Han bodde hos Per Eriksson og Kristi Gunnarsdotter på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801.2 Erik Persson fikk festeseddel på en husmannsplass på Øvre Slenes fra Tore Jonsson på Slenes i 1821. Faren til Erik hadde bodd på samme plassen.4
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.5


Erik døde den 19. april 1845.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Brit Larsdotter på Slenes1,2

K, #14151, (1774 - 13. februar 1850)
Far*Lars Eriksson på Nauste3 (c 1746 - 1809)
Mor*Inger Knutsdotter på Nauste3 (c 1743 - 1774)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Johansson på Vike (1785 - )

Familie 2

Per Eriksson på Slenes (1761 - 1819)
De fikk tre barn, hvorav ett vokste opp.4 
BarnAnnet navn: Brit Larsdotter på Nauste.3
Brit ble født i 1774 på Nauste, Eresfjord.3 Brit tjente hos Gjertrud Toresdotter på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801.2
Brit fikk barn med Hans Johansson på Vike i 1807.3
Brit giftet seg i 1813 med Per Eriksson på Slenes.1

Brit døde den 13. februar 1850, som legdskjerring.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146

Lars Persson på Ødegård1

M, #14152, (1815 - 22. mars 1880)
Far*Per Eriksson på Slenes2,3 (1761 - 1819)
Mor*Brit Larsdotter på Slenes3 (1774 - 1850)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Persson på Slenes.3,2
Lars ble født i 1815 på Øvre Slenes, Eresfjord.3
Han var myndling av Hans Holgersson Kofod i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.4

Han var innerst på Nerland, Vistdal.1
Han ble kalt Kalhag-Lars.1
Han var husmann i Kalvhagteigen, Ødegård, Vistdal, i 1865. Ifølge tradisjon var han fra en husmannsplass kalt Kalvhagen, slik at Teigen fikk navn etter ham.1 Lars Persson på Ødegård var skredder.1

Lars døde den 22. mars 1880 på Ødegård, Vistdal, av tuberkulose.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 151.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Hans Holgersson Kofod1,2

M, #14153, (17. februar 1792 - 19. desember 1864)Hans ble født den 17. februar 1792 på Eidsøra, Tingvoll.3 Han var skoleholder og kirkesanger (klokker) i Eresfjord fra 1820 til 1852.4
Han ble kalt Skul-Hans.4
Han var verge for Lars Persson på Slenes i 1823.1

Han var selveier på Haugen, Nauste, Eresfjord, fra 1828 til 1842.5,6
John Olsson Hammervold ble vaksinert mot kopper i 1829 ifølge attest fra Kofod.7
Han vaksinerte Inger Ivarsdotter Syltebø mot kopper den 22. september 1829.2
Han vaksinerte Magnhild Ivarsdotter mot kopper den 7. juli 1834.8


Hans døde den 19. desember 1864 på Nauste, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 123.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 454.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 453.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 455.
 7. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 204, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660266
 8. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 141, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660201

Erik Knutsson Sira1,2,3,4

M, #14154, (1769 - )
Far*Knut Persson på Sira4 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira4,2,3 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var enkemann i 1810.1 Erik ble født i 1769 på Sira, Eresfjord.4
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Erik giftet seg den 27. mars 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med en uregistrert person.1
Han bodde i Trondheim i 1823. Han var fremdeles der året etter.2,5,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 214. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670515
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Per Knutsson Sira1,2,3

M, #14155, (1774 - )
Far*Knut Persson på Sira3 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira3,1,2 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1774 på Sira, Eresfjord.3
Per giftet seg før 1823 med en uregistrert person.1
Han bodde på Bakklandet, Strinda, iallfall fra 1823 til 1824.1,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.4


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Siira fra 1823 til 1824.1,2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Erik Aslaksson på Åse1,2,3

M, #14156, (ca. 1700 - 1772)

Familie 1

Marit Øverås
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Marit Torfinnsdotter på Åse (c 1697 - 1777)
De hadde ikke barn.10 Erik ble født ca. 1700.4,5 Hans hjemsted var kanskje på Ljørvoll, Eresfjord.6
Erik giftet seg med Marit Øverås.3 Erik Aslaksson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 15 merker i Bortasti, Øverås, Eresfjord, den 27. september 1726. Seddelen ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst på Rød 7. juli året etter.7,8
Annet navn: Erik Aslaksson på Øverås, nevnt fra 1746 til 1749.9,10,11,4 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1746.11
Han var bruker i Bortasti i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Neste bruker fikk bygsel i 1752 (s.d.).4,12
Erik giftet seg med Marit Torfinnsdotter på Kvernberget.10
Han var fadder ved dåpen til Tore Jonsson på Vike den 17. januar 1762 i Eresfjord kyrkje.1

Han og Marit var husfolk i Bortasti i 1762.9

Erik døde i 1772 på Øverås, Eresfjord, som husmann.5,10 Det ble holdt skifte etter ham den 24. november 1773. Arvinger: Marit Torfinnsdotter på Øverås, Aslak Hallvorsson på Oppdal og Marit i Osen.10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390850
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 415.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 170.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=333
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 186. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410124

Aslak Hallvorsson på Oppdal1,2

M, #14157, (ca. 1719 - 1801)Aslak ble født ca. 1719.1
Han var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, fra 1750 til 1781.1
Han var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Øverås den 24. november 1773.2


Aslak døde i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 517.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738

Anders Knutsson på Frisvoll1

M, #14158, (1765 - 5. november 1840)

Familie

Ågot Eriksdotter på Frisvoll (1759 - 1836)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Anders Knutsson på Steinsvoll.2,3
Anders ble født i 1765 på Steinsvoll, Eresfjord.2 Anders ble døpt den 24. februar 1765 i Vistdal kyrkje. Faddere: Pål Gunnarsson på Frisvoll og Tore Henriksson på Nerås o.a.2 Anders Knutsson og Ågot Eriksdotter o.a. tjente hos Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1801.4
Anders giftet seg i 1805 med Ågot Eriksdotter på Sira.5
Han og Ågot var husfolk på Frisvoll, Eresfjord, i 1823.1,5

Anders døde den 5. november 1840.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 214.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#132

Anne Knutsdotter på Hjellen1,2

K, #14159, (1764 - 30. desember 1846)
Far*Knut Persson på Sira3 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira3,1 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mats Olsson på Hjellen (1757 - 1833)Annet navn: Anne Knutsdotter på Sira.3
Anne ble født i 1764 på Sira, Eresfjord.3
Anne giftet seg i 1792 med Mats Olsson i Øverlie.1,2
Annet navn: Anne Knutsdotter på Bjørnes.4
Hun og Mats bodde på Bjørnes, Eresfjord, i 1794.4
Hun og Mats bodde trolig i Grøvdal, Hen, i 1796.5
Hun og Mats var husfolk på Øvre Rabben, Hjellen, Vistdal, fra 1801. De bodde der resten av livet.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.7


Anne døde den 30. desember 1846 på Hjellen, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 422.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 205.
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 343, 1796. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010174
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 423.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Mats Olsson på Hjellen1,2,3

M, #14160, (1757 - september 1833)

Familie

Anne Knutsdotter på Hjellen (1764 - 1846)Annet navn: Mats Olsson i Øverlie.4,5
Mats ble født i 1757 i Øverlie, Lesja.4
Mats giftet seg i 1792 med Anne Knutsdotter på Sira.2,3
Annet navn: Mats Olsson på Bjørnes.6
Han og Anne bodde på Bjørnes, Eresfjord, i 1794.6
Han og Anne bodde trolig i Grøvdal, Hen, i 1796.7
Han og Anne var husfolk på Øvre Rabben, Hjellen, Vistdal, fra 1801. De bodde der resten av livet.3,8

Mats døde i september 1833 på Hjellen, Vistdal, som husmann.1 Han ble jordfestet den 29. september 1833 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S280] Vistdal klok. 1818–51: s. 194, 1833, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650606
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 422.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 302.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 205.
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 343, 1796. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010174
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 423.

Brit Gunnarsdotter på Nerland1,2,3,4

K, #14161, ( - før 1762)
Far*Gunnar Olsson på Nerland3,1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland3 ( - c 1707)

Familie

Knut Ivarsson Ødegård (c 1713 - 1789)
De hadde ett barn.1 
BarnHun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Bergset i 1737.2

Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.2,6,7,8

Brit døde før 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400348
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.

Gunnar Olsson på Nerland1,2,3,4

M, #14162, (ca. 1663 - før 1722)

Familie 1

Brit Andersdotter på Nerland ( - c 1707)
Fire barn levde i 1708.4 
Barn

Familie 3

Marit Knutsdotter på Reiten ( - f 1767)
De hadde to barn.6,19,18 
BarnGunnar ble født ca. 1663.5,6
Gunnar Olsson og Rasmus Sæmundsson kjøpte 1 øre 6 merker på Reiten, Nerland, Vistdal, den 30. desember 1690. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1692.3 Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland stevnet Knut Andersson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.3 Rasmus Sæmundsson ble stevnet av Lasse Sveinsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.7 Han og Rasmus Sæmundsson var selveiere på Reiten fra 1692. Reiten var delt i to bruk på ett pund hver (jorden de kjøpte ble tilsynelatende fordelt på brukene, slik at de var like store).8,9,6
Gunnar giftet seg med Brit Andersdotter.4
Gunnar fikk barn med Marit Olsdotter på Oppdal ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Reiten. Ola Gunnarsson var også der.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 8 daler 1 ort 2 skilling, utlagt blant annet i 12 merker odelsjord (med bygselrett) i Nerland (6 daler).10

Gunnar giftet seg med Marit Knutsdotter på Hanset. Gunnar og kona var brukere på Reiten i 1711. Marit Gunnarsdotter bodde også der.11,6

Gunnar døde før 1722.12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 132, 512) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.13,14,1


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.15,16,17

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 8. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1692. Erritzfiordtz Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210117
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 16. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Brit Andersdotter på Nerland1

K, #14163, ( - ca. 1707)

Familie

Gunnar Olsson på Nerland (c 1663 - f 1722)
Fire barn levde i 1708.1 
BarnBrit giftet seg med Gunnar Olsson på Nerland.1

Brit døde ca. 1707 på Nerland, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 24. april 1708. Kreditorer: Rise Schultz, Børge Jakobssen Eg, Ola Gunnarsson på Bergset og Lars Persson på Hanset o.a. Arvinger: Gunnar Olsson, Ola Gunnarsson, Brit Gunnarsdotter, Marit Gunnarsdotter og Magnhild Gunnarsdotter. De eide 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Nerland (12 daler). Aktiva: 24 daler 8 skilling. Passiva: 7 daler 2 ort 4 skilling. Arv: 16–2–4. Samme dag ble det også holdt skifte på det andre Reit-bruket (s.d.).3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440

Marit Gunnarsdotter på Nerland1,2,3

K, #14164, ( - før 1762)
Far*Gunnar Olsson på Nerland1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland1 ( - c 1707)Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).4
Marit Gunnarsdotter bodde hos Gunnar Olsson og Marit Knutsdotter på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1711.5,3

Marit døde før 1762, uten livsarvinger.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080

Magnhild Gunnarsdotter på Nerland1,2,3,4

K, #14165, ( - 1773)
Far*Gunnar Olsson på Nerland1,3 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland1 ( - c 1707)

Familie

Hun var enke i 1762.3 Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).5

Magnhild giftet seg med en uregistrert person.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 daler 3 ort 21 skilling. Hun fikk også 4–2–10 den avdøde hadde lånt.6
I manntallet av 1762 står Magnhild Gunnarsdotter hos Knut Ivarsson på bnr. 4, Nerland, Vistdal.2

Magnhild døde i 1773, som legdskjerring.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080

Marit Olsdotter i Grøvdal1

K, #14166, ( - etter 1762)

Familie 1

Hun var enke i 1761.1 

Familie 2

Ola Gunnarsson på Reiten (c 1694 - 1762)
De hadde ikke barn.2 Marit giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde i Grøvdal, Hen.1
Marit giftet seg den 6. januar 1761 i Vistdal kyrkje med Ola Gunnarsson på Reiten.1,2
Annet navn: Marit Olsdotter på Reiten.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 13 daler 3 ort 14 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 1761. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080

Brit Knutsdotter1

K, #14167, (ca. 1737 - )
Far*Knut Ivarsson Ødegård (c 1713 - 1789)
Mor*Brit Gunnarsdotter på Nerland1 ( - f 1762)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1737, utenom ekteskap.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 daler 3 ort 21 skilling.2
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Reiten i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080

Ivar Knutsson på Reiten1,2,3

M, #14168, (ca. 1729 - 1805)
Far*Knut Ivarsson på Rød4,5 (c 1680 - )
Mor*Inger Ingebrigtsdotter på Rød4,3,6 ( - c 1732)

Familie 1

Marit Ivarsdotter på Reiten (c 1723 - 1760)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1823.14,16 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.14 Ivar ble født ca. 1729.7,2
Han var arving ved skiftet etter Inger Ingebrigtsdotter på Rød den 19. mai 1733: 12 daler 1 ort 5 skilling.4
Han var myndling av Ivar Knutsson på Langset i 1733.4

Knut Ivarsson på Rød, Lars Knutsson på Trollmyra og Ivar Knutsson solgte på bnr. 1, Rød, Nesset, den 22. oktober 1745 til Lars Knutsson på Rød. Knut solgte 2 pund 19½ mark, Lars 13½ mark på vegne av myndlingen Ingebrigt Knutsson, og Ivar 13½ mark. Med Lars Knutsson på Røds egen arv på 13½ mark ble det 1½ våg med bygselrett.5,7
Annet navn: Ivar Knutsson på Rød, nevnt 1749.7,4
Ivar Knutsson på Rød kjøpte 1 pund på Reiten, Nerland, Vistdal, den 23. oktober 1752 av Ola Gunnarsson. Ivar kjøpte Olas resterende 12 merker fra dødsboet etter ham.3
Ivar giftet seg med Marit Ivarsdotter på Ødegård.8
Ivar giftet seg den 27. desember 1761 med en uregistrert person.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 ort 18 skilling.9
Han var verge for Brit Knutsdotter i 1762.10

Ivar Knutsson på Reiten kjøpte 1 pund på Reiten den 23. oktober 1783 av Per Persson i Oppigard. De to delene av Reiten ble da slått sammen til ett bruk.11,3
Ivar giftet seg den 13. mai 1787 med en uregistrert person. De hadde ikke barn.8
Annet navn: Ivar Knutsson på Nerland, nevnt 1788.12
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Nilsson på Nerland den 14. februar 1788: 3 daler 8 skilling.13

Han var selveier på Reiten til 1799.14 Ivar var kårmann på Reiten i 1801. Han hadde jord.15,2

Ivar døde i 1805 på Nerland, Vistdal.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 361 a, Neerland, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670227
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 339.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 330.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 330 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 329 b–331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670912
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 341.
 16. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Brit Gunnarsdotter i Jordal1,2

K, #14169, ( - etter 1767)
Far*Gunnar Olsson på Nerland3,1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Marit Knutsdotter på Reiten4 ( - f 1767)

Familie

Åmund Bårdsson i Jordal ( - e 1767)Annet navn: Brit Gunnarsdotter på Nerland, nevnt 1744.5,3
Bereth GundersDatter Reiten (hun eller halvsøstera med samme navn) var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Utbogge den 10. april 1744: 2 ort.6,7

Brit giftet seg med Åmund Bårdsson. De fikk barn sammen i 1744, før de giftet seg. Det var hennes tredje leiermål.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 1 daler 3 ort 22 skilling.8

Hun og Åmund var husfolk i Nedre Jordal, Tingvoll, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 4 daler 3 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 2 daler i Ut-Bogge, og 2 daler hennes mann skyldte til dødsboet.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 81. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111250037
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 5. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Steinar Hansen1,2

M, #14170
Far*Reidar Hansen1,2 (1939 - 2017)
Mor*Unni Kringstad2,1
9-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 257/7.11.2017, s. 25, «Dødsfall».
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1119

Frank Hansen1,2

M, #14171
Far*Reidar Hansen1,2 (1939 - 2017)
Mor*Unni Kringstad2,1
9-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 257/7.11.2017, s. 25, «Dødsfall».
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1119

Åmund Bårdsson i Jordal1,2,3

M, #14172, ( - etter 1767)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Jordal ( - e 1767)Annet navn: Åmund Bårdsson på Kvennset.4 Åmund Bårdsson var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1744. Han ble dimittert i 1748.2,4
Åmund giftet seg med Brit Gunnarsdotter på Nerland. De fikk barn sammen i 1744, før de giftet seg. Det var hennes tredje leiermål.1,2
Han og Brit var husfolk i Nedre Jordal, Tingvoll, i 1762.1 Åmund Bårdsson fikk festeseddel på Jordalsneset, Nedre Jordal, Tingvoll, i 1764.5
Han var debitor ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 2 daler, trukket fra konas arv.6


     Navnet hans ble skrevet Amund Jordalen i 1767.3

Kilder/noter

 1. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 81. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111250037
 2. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690353
 5. [S1574] Sunndalsboka V: s. 106.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Marit Olsdotter på Oppdal1,2

K, #14173

Familie

Gunnar Olsson på Nerland (c 1663 - f 1722)Hennes hjemsted var trolig på bnr. 4, Oppdal, Vistdal.3
Marit fikk barn med Gunnar Olsson på Nerland ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 132, 512) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.4,3,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.

Nils Olsson på Horne1

M, #14174, (ca. 1628 - )

Familie

De hadde fem barn.1 
BarnNils ble født ca. 1628.1
Han var bruker i Derutgarden, Horne, Eresfjord, i 1664. Enka hadde overtatt i 1695 og drev bruket frem til sønnen Knut fikk bygsel i 1714.1,2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.

Aslak Nilsson på Horne1,2,3

M, #14175, (ca. 1673 - )
Far*Nils Olsson på Horne3 (c 1628 - )Aslak ble født ca. 1673 på Horne, Eresfjord.3
Gunnar Olsson på Nerland fikk barn med Marit Olsdotter på Oppdal ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2

Han bodde på Moen, Eresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Aslach Nielsøn Honde i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.

Rasmus Sæmundsson på Nerland1,2,3

M, #14176, (ca. 1651 - ca. 1707)

Familie

Anne Olsdotter på Nerland ( - e 1708)
Tre barn levde i 1708.8 
BarnRasmus ble født ca. 1651.4,5
Gunnar Olsson og Rasmus Sæmundsson kjøpte 1 øre 6 merker på Reiten, Nerland, Vistdal, den 30. desember 1690. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1692.2 Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland stevnet Knut Andersson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.2 Rasmus Sæmundsson ble stevnet av Lasse Sveinsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.3 Rasmus Sæmundsson og Gunnar Olsson var selveiere på Reiten fra 1692. Reiten var delt i to bruk på ett pund hver (jorden de kjøpte ble tilsynelatende fordelt på brukene, slik at de var like store).6,5,7
Rasmus giftet seg med Anne Olsdotter på Nerland.8
I manntallet av 1701 står han som bruker på Reiten. Ola Rasmusson var også der.4 Rasmus Sæmundsson på Nerland var lagrettemann i Eresfjord i 1705.1

Rasmus døde ca. 1707 på Nerland, Vistdal.8,9 Det ble holdt skifte etter ham den 24. april 1708. Kreditorer: Ivar Olsson på Ødegård, Ola Gunnarsson på Bergset og Rise Schultz o.a. Arvinger: Anne Olsdotter og Ola Rasmusson o.a. De eide 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Nerland (12 daler). Aktiva: 24 daler 1 ort. Passiva: 2 daler 2 ort 20 skilling. Arv: 21–2–4. I skiftet kalles den avdøde Rasmus Sivertsøn (og i et tingsvitne fra 1722 Rasmus Jesprigtsen). Samme dag ble det også holdt skifte på det andre Reit-bruket (s.d.).10,11

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Simensøn Neerland i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660143
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 6. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1692. Erritzfiordtz Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210117
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 329.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679

Knut Andersson på Nerland1,2,3

M, #14177, ( - etter 1692)
Far-?*Anders Knutsson på Nerland (c 1605 - ); kanskjeKnut Andersson og Ola Rasmusson var brukere på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1682. De drev 2 pund sammen. Bruket til Knut var på 1 pund 8 merker i 1687 og 90. Olas bruk var på 16 merker i 1687, og enka drev like mye i 1690.4,3,2,5 Lasse Sveinsson på Nerland ble i 1683 bøtelagt 7 daler for å ha knivstukket Knut Andersson på Nerland.6 Han ble stevnet av Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 2. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201024
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787663
 4. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370194
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 288.

Lasse Sveinsson på Nerland1,2,3

M, #14178, (ca. 1621 - )Lasse ble født ca. 1621.3
Han var bruker på bnr. 5, Nerland, Vistdal, iallfall fra 1646 til 1711.3,4 Han ble i 1683 bøtelagt 7 daler for å ha knivstukket Knut Andersson på Nerland.3 Lasse Sveinsson på Nerland stevnet Rasmus Sæmundsson til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.1
Han var verge for Ola Rasmusson på Nerland o.a. I 1708.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 288.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 289.

Ola Rasmusson på Nerland1,2,3,4

M, #14179, (ca. 1622 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1622.2,1 Han og Gunnar Knutsson var brukere på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1665. De drev 2 pund sammen. Året etter drev Ola begge pundene.1,2,5,4
I manntallet av 1666 står han som bruker på Reiten. Rasmus Olsson var også der.2 Ola Rasmusson og Knut Andersson var brukere på Reiten i 1682. De drev 2 pund sammen. Bruket til Knut var på 1 pund 8 merker i 1687 og 90. Olas bruk var på 16 merker i 1687, og enka drev like mye i 1690.6,3,7,4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.8,9,10

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787663
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 6. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370194
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201024
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346

Gunnar Knutsson på Nerland1,2,3

M, #14180, (ca. 1601 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnGunnar ble født ca. 1601.3 Hans hjemsted var trolig på bnr. 4, Nerland, Vistdal.4
Han var bruker på Reiten, Nerland, Vistdal, fra 1628. Bruket var på 4 pund i 1658 og 2 pund i 1661.1,2 Han og Ola Rasmusson var brukere på Reiten i 1665. Johans Gunnarsson bodde også der. De drev 2 pund sammen. Året etter drev Ola begge pundene.3,5,6,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 133) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.8,9,10

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 336.
 2. [S1411] Romsdal kontribusjon 1661: Ericksfiordtz Otting, Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917660809
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 277.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346

Johans Gunnarsson på Nerland1

M, #14181, (ca. 1635 - )
Far*Gunnar Knutsson på Nerland1 (c 1601 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJohans ble født ca. 1635 på Nerland, Vistdal.1 Han bodde hos Gunnar Knutsson på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1665.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.

Anders Knutsson på Nerland1

M, #14182, (ca. 1605 - )

Familie

BarnAnders ble født ca. 1605.1
Han bodde på Nerland, Vistdal, i 1665, som husmann (antakelig i betydningen kårmann).1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135

Rasmus Olsson på Nerland1

M, #14183, (ca. 1664 - )
Far*Ola Rasmusson på Nerland1 (c 1622 - )Rasmus ble født ca. 1664.1 I manntallet av 1666 står Rasmus Olsson hos Ola Rasmusson på Reiten, Nerland, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205

Anne Olsdotter på Nerland1,2

K, #14184, ( - etter 1708)
Far*Ola Rasmusson på Nerland2 (c 1622 - )

Familie

Rasmus Sæmundsson på Nerland (c 1651 - c 1707)
Tre barn levde i 1708.1 
BarnAnne giftet seg med Rasmus Sæmundsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 10 daler 3 ort 2 skilling, utlagt blant annet i 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Nerland.3,4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679

Ola Rasmusson på Reiten1

M, #14185, (ca. 1698 - 1773)
Far*Rasmus Sæmundsson på Nerland2,3 (c 1651 - c 1707)
Mor*Anne Olsdotter på Nerland3 ( - e 1708)Annet navn: Ola Rasmusson på Nerland.4,2,3
Ola ble født ca. 1698 på Nerland, Vistdal.2,5 I manntallet av 1701 står Ola Rasmusson hos Rasmus Sæmundsson på Reiten, Nerland, Vistdal.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 5 daler 1 ort 13 skilling, utlagt blant annet i 6 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Nerland.6,4
Han var myndling av Lasse Sveinsson på Nerland i 1708.3
Ola Rasmusson og Ola Gunnarsson var brukere på Reiten i 1722. Den 23. oktober fikk de tingsvitne på at begge hadde arvet 1 pund hver (med bygselrett) etter sine fedre.4,5,7,8
Ola Rasmusson solgte 1 pund på Reiten den 22. oktober 1772 til Per Persson i Oppigard.9

Ola døde i 1773 på Nerland.9

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400276
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 329.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 278.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 330.

(?)

K, #14186
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Knutsson på Ødegård ( - c 1670)
I 1703 levde trolig ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også barna Henrik og Ola, men det ser ikke ut til å stemme.14,15 
Barn

Familie 2

Ola Gunnarsson på Ødegård (c 1641 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun giftet seg med Knut Knutsson på Ødegård.1
Hun og Knut var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1669 (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev de Herned).2,3 Hun var bruker i Heropp i 1671. Bruket var på 2 pund. Hun drev fremdeles som enke i 1673.4,5
Hun giftet seg med Ola Gunnarsson.1 Hun og Ola var brukere i Heropp fra 1674. Skyld: 2 pund. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset brukte han 1 våg 1 pund fra 1693, men Ola står fremdeles med 2 pund i matrikkelen for 1695.6,7,8,9,10,11,12 Ola og kona bodde på Ødegård, Vistdal, i 1711.13

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 4. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710330538
 5. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 6. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt 1674. Erixfiords Ottings. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710340358
 7. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Errixfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714320213
 8. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370193
 9. [S1575] Romsdal tiendemanntall 1683: Næset Pastorat, Visdals Sogn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714390260
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Øddegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787840
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 12. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Erritzfiordz Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220027
 13. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 14. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630217
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.

Gjertrud Knutsdotter på Ødegård1

K, #14187, ( - ca. 1737)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Olsson på Ødegård (c 1679 - )
De hadde sju barn. 
BarnGjertrud giftet seg med Ivar Olsson på Ødegård.1 Ivar og kona var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1711.2
Knut Ivarsson Ødegård fikk barn med Brit Gunnarsdotter ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.3,4,5,6


Gjertrud døde ca. 1737 på Ødegård, Vistdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. juni 1738. Arvinger: Ola Ivarsson, Per Ivarsson, Ingebjørg Ivarsdotter, Marit Ivarsdotter og Gjertrud Ivarsdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen. Til sammen var nettoboet trolig på drøyt 37 daler.1

     Kari Knutsdotter på Ødegård og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård kan ha vært søsken.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 134) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.6,1,7,8

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400348
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.

Per Ivarsson på Frisvoll1,2,3

M, #14188, (ca. 1730 - etter 1777)
Far*Ivar Olsson på Ødegård4 (c 1679 - )
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård4 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mektilde Trondsdotter på Frisvoll (c 1720 - 1782)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Per Ivarsson på Ødegård.5,4
Per ble født ca. 1730 på Ødegård, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 3 daler 1 ort 14 skilling.4
Han var myndling av Knut Torfinnsson på Ødegård i 1738.4
Per Ivarsson på Ødegård ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1753. I 1756 var han kommandert til festningsarbeid i Trondheim.5
Per giftet seg i 1760 med Mektilde Trondsdotter på Frisvoll.2,3
Han og Mektilde var brukere Deropp, Frisvoll, Eresfjord, fra 1760.3
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 3 daler.6

Per Ivarsson på Frisvoll og Arne Steffensson på Frisvoll o.a. solgte 1 våg 1 pund Deropp den 2. november 1764 til Bård Persson Eikesdal. Per og kona fortsatte å drive bruket, antakelig til hennes sønn Trond overtok i 1770-årene.3

Per døde etter 1777.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Iversen Friisvold i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 91.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 102. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700283
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Erik Knutsson på Ødegård1,2

M, #14189, (ca. 1668 - 1709)
Far*Knut Knutsson på Ødegård4 ( - c 1670)
Mor*(?)3
Bror av 6.tippoldefar/mor til megErik ble født ca. 1668.2 Han var soldat i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. Han var musketer der i 13 års tid.2,3 Han tjente hos Ola Knutsson i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1701.2
Knud Knudsøns Søn var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1 daler 2 ort) o.a. Erich Knudsøn fordret også 1 daler 3 ort.5

Han var bruker i Herned i 1709. Han bygslet 1 våg tidlig på året.3,4

Erik døde i 1709 i Vistdal. Etter prekenen på sankthansdagen drog han i en liten båt til Sandnes for å hente en halvtønne salt. På hjemveien må han ha falt over bord og druknet. Liket ble funnet i sjøen 21. august av to gjetergutter på Sandnes. Det ble hensatt i kirkens våpenhus og var der til rettsundersøkelsen 14. september, og allmuen beklaget seg over forråtnelsesstanken.6
Per Toresson giftet seg, kanskje med enka etter Erik Knutsson på Ødegård (hvis han var gift).7


     Erik Ivarsson på Ødegård var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 91 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 91 b–92 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181

Marit Ivarsdotter på Reiten1,2

K, #14190, (ca. 1723 - 1760)
Far*Ivar Olsson på Ødegård3,2,4 (c 1679 - )
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård3 ( - c 1737)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Knutsson på Reiten (c 1729 - 1805)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1823.6,7 
BarnAnnet navn: Marit Ivarsdotter på Ødegård.3,5
Marit ble født ca. 1723 på Ødegård, Vistdal.5
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 1 daler 2 ort 19 skilling.3
Hun var myndling av Knut Torfinnsson på Ødegård i 1738.3

Marit giftet seg med Ivar Knutsson på Reiten.1

Marit døde i 1760 på Nerland, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 339.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,2

K, #14191, (ca. 1725 - 1794)
Far*Ivar Olsson på Ødegård3,2,4 (c 1679 - )
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård3 ( - c 1737)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Audensson i Nausthagen (c 1726 - 1789)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1823.1,2,4 
BarnAnnet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Ødegård.3
Gjertrud ble født ca. 1725 på Ødegård, Vistdal.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 1 daler 2 ort 19 skilling.3

Gjertrud giftet seg i 1758 med Ola Audensson i Nausthagen.1
Hun og Ola var husfolk på Nauste, Eresfjord, i 1762.1

Gjertrud døde i 1794 på Nauste.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 4. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.

Synnøv Eriksdotter på Husby1,2

K, #14192, (ca. 1723 - 1773)
Far*Erik Aslaksson på Husby1,2 (c 1687 - )
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Husby1,2 ( - c 1730)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Ivarsson på Husby (c 1711 - 1784)
De hadde fire barn.5 
BarnSynnøv ble født ca. 1723 på Husby, Eresfjord.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Husby den 13. juli 1730: 11 daler 1 ort 16 skilling.3
Hun var myndling av Erik Jonsson på Harholten i 1730.1

Synnøv giftet seg før 1749 med Erik Ivarsson på Husby.2,4

Synnøv døde i 1773 på Husby.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b–641 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640656
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353

Anne Kristensdotter på Husby1

K, #14193, ( - etter 1764)

Familie

Erik Ivarsson på Husby (c 1711 - 1784)
De fikk tvillingbarn.1 
BarnAnne fikk tvillingbarn med Erik Ivarsson på Husby i 1764. Hun ble bøtelagt, og han fikk fengsel ettersom han ikke hadde noe å betale med.1,2

     Anne Kristensdotter på Husby kan ha vært barn av Kristen Olsson og Mari Aslaksdotter på Ernes.

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 227 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410528

Ågot Eriksdotter på Syltebø1

K, #14194, (1764 - 1764)
Far*Erik Ivarsson på Husby2 (c 1711 - 1784)
Mor*Anne Kristensdotter på Husby2 ( - e 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megÅgot ble født i 1764 (utenom ekteskap), som tvilling.2,1

Ågot døde i 1764 på Syltebø, Eresfjord, 6 måneder gammel.1 Hun ble jordfestet den 16. desember 1764 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353

Søgni Knutsdotter på Husby1,2

K, #14195, (ca. 1748 - 1817)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg2,3 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg3 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Eriksson på Husby (c 1752 - 1804)
De hadde fire barn, hvorav ett levde i 1823.5,8 
BarnAnnet navn: Søgni Knutsdotter i Eidsvåg.3
Søgni ble født ca. 1748 i Eidsvåg, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 19 skilling.4
Hun var myndling av Anders Knutsson i Hagen i 1764.3

Søgni giftet seg i 1782 med Ivar Eriksson på Husby.2,5 Søgni var kårkone på bnr. 1, Husby, Eresfjord, fra 1804.5

Søgni døde i 1817.5

I Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 406–407) er Søgni Knutsdotter i Eidsvåg forvekslet med halvsøstera Siri.6,7,2

Kilder/noter

 1. også kalt Synnøv.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#410
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Knut Ivarsson på Husby1,2

M, #14196, (1791 - 6. mars 1875)
Far*Ivar Eriksson på Husby1,2 (c 1752 - 1804)
Mor*Søgni Knutsdotter på Husby2 (c 1748 - 1817)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Ivarsdotter på Husby (1785 - 1856)
De hadde to barn.3 

Familie 2

De fikk ett barn.3 Knut ble født i 1791 på Husby, Eresfjord.2
Han var bruker på bnr. 1, Husby, Eresfjord, fra 1809 til 1855.3,1
Knut giftet seg i 1814 med Brit Ivarsdotter på Ødegård.1,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 2 ort 23 skilling.4

Knut fikk barn med en uregistrert person i 1829.3

Knut døde den 6. mars 1875.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 353.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Maren Persdotter Løkke1,2

K, #14197, (ca. 1751 - )

Familie

Anders Knutsson Eikrem (c 1761 - )Maren ble født ca. 1751.2
Maren giftet seg den 27. oktober 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Anders Knutsson Eikrem (forlovere: Hans Peter Schnitler o.a.)1,2
Hun og Anders bodde på mnr. 105, Innlandet, Kristiansund, i 1801, sammen med ei datter og ei tjenestejente.2,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640229
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340609
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 b, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340610

Aslak Eriksson i Hagen1,2,3

M, #14198, (ca. 1756 - 1799)
Far*Erik Ivarsson på Husby2,4 (c 1711 - 1784)
Mor*Synnøv Eriksdotter på Husby4 (c 1723 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Jonsdotter i Hagen (1777 - 1822)
De hadde to barn.3,2 
BarnAslak ble født ca. 1756 på Husby, Eresfjord.4,5
Annet navn: Aslak Eriksson på Husby, nevnt 1780.5,4 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 26. august 1780.5
Aslak giftet seg i 1794 med Marit Jonsdotter på Nerås.4
Aslak Eriksson på Husby kjøpte i Hagen, Nesset, den 29. juni 1797 av Anders Knutsson. Kjøpesum: 399 daler.3
Han og Marit var selveiere i Hagen.3

Aslak døde i 1799 i Hagen.1 Han ble jordfestet den 20. oktober 1799 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 219 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640263
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 5. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201690537

Marit Jonsdotter i Hagen1

K, #14199, (1777 - 1822)

Familie 1

Aslak Eriksson i Hagen (c 1756 - 1799)
De hadde to barn.4,6 
Barn

Familie 2

De hadde seks barn.1 Annet navn: Marit Jonsdotter på Nerås.2
Marit ble født i 1777 på Nerås, Eresfjord.2
Marit giftet seg i 1794 med Aslak Eriksson på Husby.3
Hun og Aslak var selveiere i Hagen, Nesset.4
Marit giftet seg med en uregistrert person.1

Marit døde i 1822.5

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 13.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 14.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Per Jonsson på Øverås1

M, #14200, (1805 - 3. mai 1880)
Far*Jon Aslaksson i Meringdal2 (1759 - 1837)
Mor*Søgni Persdotter i Meringdal2 (1760 - 1856)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Jonsson i Meringdal.2
Per ble født i 1805 i Meringdal, Eresfjord.1,2
Per fikk barn med en uregistrert person i 1825.3 Tore Endresson på Nerås o.a. gav festeseddel i Åsneset, Øverås, Eresfjord, til Per Jonsson i Meringdal den 12. juni 1832.4,5,6

Per døde den 3. mai 1880 på Øverås, Eresfjord, som husmann.1 Han ble gravlagt den 11. mai 1880. Jordfestelsen var 17. mai.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsen Øverås i 1880.1

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 248 b, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821040159
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 406.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=407
 5. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 349. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=352
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=406