Diverse merknader til slektshistoriske påstander

K, #14101Mens bygdebokforfattere ofte må forholde seg til tidsfrister, kan private slektsgranskere studere alle kildene i ro og mak – og ikke minst rette opp feil etter hvert. Følgende er ting jeg ikke får til å stemme i trykt litteratur.
Listen er hovedsakelig ført for å holde orden på min egen argumentasjon, vise at jeg kjenner til det som står fra før – og slippe å måtte gå gjennom ting på nytt.

Ifølge Arendals byes historie var Gunnhild Marie Ovesdatter Lindved gift med Andrew Ferguson, men det kan ikke være riktig.1


Ifølge Bygdebok for Aukra (II) hadde Erik Hallsteinsson i Løvika døtrene Sara og Marit, men det går frem av ekstraskattemanntallene at de var tjenestejenter.2,3,4


Ifølge Bygdebok for Aukra (IV) var Kristoffer Olsson på Hollingsetra sønn av Gjertrud Andersdotter, men det er feil.5,6


I Borgund og Giske (IV) kalles Ola Gautsson i Urkedalen også for «Ole Gregorisen» og behandles som to forskjellige personer, men dette ser ikke ut til å stemme.7


Ifølge Byneset bygdebok (III) giftet Einar Olsson på Brenslan seg med «Karen Steffensdtr. Volden» og døde før 1749. Kona skal så ha giftet seg på nytt før Einars sønn Steffen ble født. Sammenblandingen skyldes nok at Einars kone i kirkeboka bare er kalt «___ Steffensd. Brensel» (skal være Marit).8,9,10


Ifølge Bygdebok for Eid var Per Ellingsson på Hatle også far til Nils Persson på Vølstad (i Hen), men det stemmer nok ikke.
Ifølge samme bok het Pers kone Marit og døde i 1733. Navnet kan for så vidt være riktig, men dødsåret er nok en forveksling med Marit Jonsdotter på nabobruket (s.d.).11,12,13


Ifølge Bygdebok for Eid ble Jon Knutsson på Hatle husmann i Torvika, Grytten, men det er en forveksling med en annen Jon.14


Ifølge Bygdebok for Eid var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Nesset) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).15,16


Om Ola Larsson og Synnøv Fredriksdotter på Eide: ifølge Bygdebok for Eid var Synnøv også mor til Olas datter Eli, født 1728, men det er feil.
Ifølge samme bok hadde de også dattera Siri, men det er en forveksling med Synnøv Børresdotter på Eides barn (s.d.).
Eid-boka plasserer dessuten sønnen Kristen blant barna til Ola Sørensson på Eide (s.d.), og har i stedet en sønn Per her (muligens forveksling med Per Olsson født på Eide i Bolsøy samme år).17,18,19


I Bygdebok for Eid og Bygdebok for Holm sokn (2) er Eli Olsdotter på Eide forvekslet med halvsøstera Eli Olsdotter på Eide som mor til barnet Bergsvein Hansson.20,21,22,23


Det ble holdt likpreken over «Peder Lærums Qvinde» (Guri Eriksdotter), 59 år gammel, den 13 okt 1743 i Eid kirke i Romsdal. Ifølge Bygdebok for Eid var dette hennes manns annen kone, Anne Olsdotter, men jeg har ikke funnet dette giftermålet. Det står at Guri døde i 1734, men dødsfallet er ikke nevnt i kirkeboka det året, og hun levde uansett i 1741. Derimot ble i 1734 holdt likpreken over Ragnild Lerem (som ifølge bygdeboka døde i 1740).24,25,26,27,28


I Bygdebok for Eid er Elling Knutsson på Hatles datter Berete Malme feiltolket som to døtre, Beret og Mali(ne).29,30


Ifølge Bygdebok for Eid hadde Ola Sørensson og Magrete Kristensdotter på Eide også sønnen Kristen, født 1741, men det er nok feilplassering av Ola Larsson Eides barn (s.d.).19


Ifølge Ole Frisvoll (via Bygdebok for Eid) hadde Per Steinarsson på Eide tre sønner og fire døtre, men jentene hører hjemme i en annen slekt.31


Ifølge Eideboka (3) var Nils hos Reinhold (trolig) barn av Reinhold Kasparsson og Brit Larsdatter på Hovdenakken, men det ser ikke ut til å stemme.32


Ifølge Bygdebok for Fræna (II) var Anne Olsdotter på Tornes datter av «skomakarmeister Ole Nilsen og kone Johanna Kristoffersdt. i Molde», men dette er feiltolkning av skiftet etter Anders Nilssen (s.d.) og Johanna Kristoffersdatter.33


Ifølge Bygdebok for Fræna (III) hadde Nils Hanssen på Skotneset to barn i sitt første ekteskap, men det er en feiltolkning av skiftet etter ham, hvor hans to søstre var arvinger.34


Ifølge Bygdebok for Fræna (III) var Hans Hansson bror av Guri Hansdatter, men det er nok feiltolkning av panteboka.35,36


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) o.a. var Synneva Fredriksdotter på Jenset datter av Anne Bjørnsdotter og Fredrik Andersson på Åndal, men dette ser ut til å være en forståelig misforståelse.37,38


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Knutsson på Moldes hjemsted på Jendemsbakken, Jendem, Vågøy, men det stemmer ikke.39,40


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Eriksson Sylte sønn av Erik Andersson og Marit Andersdotter (som bodde på Sørsylte og Vestnes), men dette stemmer ikke.41


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Justsson Berg og Marit Sørensdatter foreldre til Ola Olsson på Lauvåsen, men det er en forveksling med Ola Olssen Berg.42,43


I Bygdebok for Fræna (IV) er nok Ola Ivarssen på Røysan og Ola Ivarsson Kvalsnes blandet sammen.44


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) var Ola Ingebrigtsson på Hoem sønn av Ingebrigt Olsson på Hoem, men dette ser ikke ut til å stemme.45


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) hadde Knut Olsson på Hoem også dattera Marit (i live 1798), men det stemmer nok ikke.46


I Bygdebok for Fræna (IV) har Martha Kristensdotter på Sylte fått ektemannen til søstera Helene.47,48


Ifølge Bygdebok for Fræna (IV) fikk Anne Bjørnardsdotter på Årø dattera Karen Persdotter i 1797, men det er feil.49,50


Ifølge Bygdebok for Fræna (V) var Nils Olsson på Hatlebakken sønn av Ola Nilsson på Røbekk, men det er feil og antakelig basert på at Nils står som verge for Olas sønn Nils i to skifter.51


I Gard og slekt i Fræna er Halfred Ingvald Aarø forvekslet med Halfred Arne Aarø.52


I Gard og slekt i Fræna er Bernhard Aarø forvekslet med Bernhard Aarø.53


Ifølge Gard og slekt i Fræna var Rasmus Ingebrigtsson på Holen gift med ei «Guraa Erichsdtr.», men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten – hvor (dattera) «Guraa» står rett under «Qvinden» – og at de hadde sønnen Erik.54,55,56


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) giftet Jens Olsson på Larssetra seg første gang ca. 1730 med ei Synnøv Ellingsdotter på Skei, som skal ha født hans seks første barn og dødd i 1740, men dette ser ikke ut til å stemme. I ministerialboka står at «Jens Larssæters qv.» ble innledet (ikke gravfestet) 5. juni det året. Elling Andersson på Skeis datter Synnøv var for gammel til dette, og Elling Bårdsson samme sted hadde ingen datter med navnet Synnøv. Elling Andersson kan ha fått ei slik datter i annet ekteskap, men oppkallinger tyder på at Maret Haftorsdotter var mor til alle Jensbarna.57,58,59,60


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) var Ola Jensson på Larssetra gift med ei «Sigrid Larsdotter», men samtidige kilder og oppkallinger viser at kona het Mari.61,62


Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (VII) var Peder Andreas Strøm far til Peter Olaf Strøm, men det er feil.63,64


Ifølge «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk» (Årbok for Gudbrandsdalen 1960) var Jørgen Nilsson Marstrand gift med Anne Jensdotter Staby, men hun var enke i 1643.65,66


Ifølge Bygdebok for Holm sokn var Elling Olsson på Skorga fra Vistdal, men det er feil.67


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) var Synnøv Olsdotter på Mittet (gift 1768) datter av Ola Jakobsson på Ytre Mittet, men hans datter Synnøv var ugift ved skiftet etter ham i 1772.68,69


Ifølge Bygdebok for Holm sokn var Per Persson på Dale sønn av Per Ambjørnsson på Dale, men det stemmer nok ikke.70


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) var Ola Ivarsson på Sekkesetra sønn av Ivar Olsson og Ingebjørg Nilsdotter på Holm, men det stemmer ikke.71


I Bygdebok for Holm sokn (1) kalles Ola Jonsson på Mittet for «Ole Olsen» (grunnet feilskrift i folketellingen 1801) og er ført som far til sønnen Knut (født 1758), men dette er ikke riktig.72


Bygdebok for Holm sokn (1) oppgir at Gjertrud Knutsdotter på Mittet og mannen (Ola Olsson) hadde tolv barn, og at dette «er den største barneflokken av same foreldre ein kjenner til på 1700 talet», men de to yngste var barn av deres sønn Ola Olsson (jr.)73,74,75


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) var Trond Gunnarsson på Slemmå gift med enka etter Steffen Olsson, som skal ha drevet bruket til 1674, og hun og Trond skal ha hatt dattera Eli sammen – men ingenting av dette ser ut til å stemme.76,77


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) levde Elling Trondsson på Dale fra (ca.) 1661 til 1737 og var sønn av en Trond Ellingsson på Dale. Det står også at Elling var gift to ganger og far til Anne Ellingsdotter i Bergsvika, men ingenting av dette er riktig.78,79,80,81


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) var Jon Persson på Mittet barn av Brit Eriksdotter på Mittet, men det er ikke riktig.82,83,84


Ifølge Bygdebok for Holm sokn var Per Eriksson på Dale født (ca.) 1699 som sønn av Erik Botolvsson og Marit Persdotter på Dale, men ved manntallet 1701 var Per 16 år gammel og må ha vært Eriks sønn fra et tidligere forhold.85,86


I Bygdebok for Holm sokn (1) kalles Jon Jonsson på Inner-Mittet for Søren, antakelig grunnet feillesning av ministerialboka.87,88


I Bygdebok for Holm sokn (1) kalles Ivar Jonsson på Mittet hovedsakelig «Iver Knudsen», men patronymet er nok en forveksling med en annen bruker fra 1680-årene.89,90,91


I Bygdebok for Holm sokn (1) er barneflokkene til Nils Olsson på Ytre Mittet og den andre Nils Olsson på Mittet sammenblandet, og alle barna er ført under førstnevnte.92,93,94,95


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) levde Eli Trondsdotter på Slemmå fra ca. 1675 til ca. 1750, drev farsbruket til 1747, ble gift første gang med en Elling på Slemmå (død 1735), gift annen gang i 1739 med en Gunnar Larsson (1713–47) og fikk over 60 år gammel et barn med ham – men ingenting av dette kan være riktig.77


I Bygdebok for Holm sokn (2) er Ola Kristensson og Brit Larsdotter på Skorgestranda feilplassert på Stranda i Veøy (begge gårdene lå i Rødven tinglag).96


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) var Inger Knutsdotter på Eide og Kari Knutsdotter på Frisvoll døtre av Knut Olsson på Hammarvoll, men søstrene eide felles odelsjord på Eide, og et skifte viser at Kari var brordatter av Anders (Ingebrigtsson) på Hammarvoll (s.d.).97,98,99


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) fikk Ola Olsson på Hammarvoll barn med ei kvinne og giftet seg med ei anna i 1783, men dette var sønnen med samme navn.100


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) var Ola Olsson på Sandnes og Inger Olsdotter barn av Ola Ivarsson på Sandnes, men det stemmer ikke.101


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) var Jon Guttormsson Sandnes far til Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret, men det er nok fordi hun i skiftet etter mannen kalles Jonsdotter og var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes (s.d.).102,103


I Bygdebok for Holm sokn (2) kalles Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll for Marit, men det er feil.104


I Bygdebok for Holm sokn (2) kalles Anne Endresdotter i Vika for både «Anna Andersdt.» og «Kari Endresdt. Vik» og behandles som to forskjellige personer (med to uriktige vigselsår).105


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) hadde Kristen Persson og Anne Kristoffersdotter dattera «Anna Kristensdt. f 1730», men det står ikke i ministerialboka.106


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) var Kirsti Kristensdotter barn av en kopperslager «Kristen Kristensen, 1656–1729» i Ottestadvika, men det er nok feiltolkning av ministerialboka.106,107


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) hadde Per Persson på Stanganeset en sønn «Peder Pedersen f ca 1703», som giftet seg 1729 med Katrina Olsdotter, men det er feiltolkning av ting- og ministerialbøkene (pluss et hypotetisk fødselsår) – det var ikke snakk om en sønn med samme navn, men Per selv.106,108,109


I Bygdebok for Holm sokn (2) kalles Brit Persdotter på Stanganeset for Marit, men det skyldes nok en feilskrift i tingboka.106,110


Ifølge Hornindal, Nordfjord var Ola Persson på Litlestøylen fra Ytrehorne, men det er trolig en misforståelse.111,112,113


Ifølge Hornindal, Nordfjord ble Anna Persdotter på Svor født i 1675, men det er en forveksling med Anna Persdotter på Rindane (i Eid).114,115,116


Ifølge Hornindal, Nordfjord var barna nevnt i Ola Olsson på Ytrehornes skifte Per Olsson på Svor og Jon Olsson på Litlestøylen, men det er nok en feiltolkning av skiftet etter Ola Persson på Litlestøylen.112,117


Ifølge Bygdebok for Lesja (2) bodde Tore Persson og Imbjørg Andersdotter på Lyftingsbakken, Siem, Lesja, men det ser ikke ut til å stemme.118


Ifølge Bygdebok for Lesja (2) kan kona til Jørn Håkensson på Hole ha vært datter av Håken Jørnsson på Hogsvål, men kronologien stemmer ikke.119,120


I Bygdebok for Lesja (3) er Guri Larsdotter på Dombås også ført som trolig datter av Lars Eiriksson på Rolstadbrue, men det er en misforståelse.121,122,123


I Bygdebok for Lesja (3) er Marit Toresdotter på Kongslykkja og halvsøstera med samme navn forvekslet.124


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Anne Olsdotter på Ræstad datter av Ola Marteinsson og Brit Persdotter på Rørset, men det er feil.125,126


I Midsund: gard og slekt (I) kalles Anne Kristoffersdotter på Hagset for «Berit Anna» grunnet feiltolkning av skiftet etter faren. Det står videre at hun giftet seg annen gang med en «Ole Eriksen», lagrettemann i 1720, men det er antakelig feillesning av tingboka, og tredje gang med Jetmund Andersson, som bygslet gården i 1726, men det fremgår av skylden og at bruket var krongods at sistnevnte drev Høgset på Midøya. Videre skal Anne ha vært i live i 1762, men det er feil.127,128,129,130


I Midsund: gard og slekt (I) er opplysningene om Lars Jonsson i Sølvika delvis sammenblandet med faren og sønnen (Jon Larsson og Jon Larsson).131


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Marit Knutsdotter på Ræstad gift med Knut Olsson, men i skiftet etter henne går det frem av utleggsforretningen at hans datter Brit (s.d.) var sønnedatter av Marit.132


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Romkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboka står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).133,134


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Hannibal Nilsson på Romkallen gift med Kari Danielsdotter, men det er feil.
Ifølge Vatne bygdebok (II) ble Hannibal født ca. 1694, men dette er for sent. Kronologien stemmer heller ikke med at mora var farens første kone, Anne Olsdotter, som det står i Midsund-boka.135,136


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) o.a. var Ingebrigt Rasmusson og Ales Bendset foreldre til Mari Ingebrigtsdotter på Eikrem, men det ser ikke ut til å stemme.137,138,139,140


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) hadde Knut Knutsson og Kari Tostensdotter på Sundsbøen også sønnen Anders (tjener i 1762), men han var trolig broren til Knut (s.d.).141,142


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) het Gjøri Arnesdotter på Opstad «Guri Dorotea» og var gift med Knut Kolbeinsson, men det er nok en sammenblanding med søstera Dordi.143


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) var Kristoffer Pålsson på Hagset sønn av Pål Knutsson i Heggdalsvik, men det er en feiltolkning av skiftet etter Kristoffer. Det var hans kone som var barn av Pål. Kristoffer og Pål var dessuten jevnaldrende.144,128


Ifølge Midsund: gard og slekt (I) flyttet Beret Danielsdotter på Romkallen til Brattværet og døde ugift i 1783, men ifølge ministerialboka var «Beritte Danielsdttr Bratvær» en «ung Pige» som døde 8 år gammel den 30. februar 1783.135,145


Ifølge Midsund: gard og slekt (III) fikk Beret Knutsdotter i Rakvåg ei datter i 1806 og giftet seg i 1831, men dette er ikke mulig.146


Drude Eg var trolig slektning av Børge Jakobssen Eg. Ifølge Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt og Molde bys historie (I) var hun hans datter, men hun er ikke nevnt i skiftene etter ham og konene.147,148,149


I Bygdebok for Nesjestranda er Lars Ingebrigtsson Berg blandet sammen med Lars Olsson Berg.150


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda levde Gjertrud Ivarsdotter Bergsvik fra 1697 til 1775, men jeg har ikke funnet dødsinnførsel eller skifte etter henne. Det er derfor vanskelig å si hvor disse tallene kommer fra.151


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Henrik Larsson Nesje sønn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.150


I Bygdebok for Nesjestranda er Ingebjørg Jakobsdotter på Vik feilplassert i Litlevik, Veøy.152


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda hadde Jøris Ivarsson Stenså og Mari Andersdotter på Reknesrøysan også dattera Jonetta, men det er trolig basert på en feiltolkning.153


I Bygdebok for Nesjestranda er Hans Toresson på Nesje også ført som sønn av husfolk Tore og Anne Sjurdsdotter på Nordnesje, men dette stemmer ikke.154,155


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Lars Larsson på Nesje barn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.156


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Henrik Hornemann Tønder far til Rasmus Tønder, men det stemmer altså ikke.157


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Bergsvein Larsson i Skjerslia gift med Mali Hansdotter i Stenså, men det ser ikke ut til å stemme.158


Ifølge Bygdebok for Nesjestranda giftet Lars Sæmundsson på Ødegård seg på nytt i 1797, men det er en forveksling med hans far.159


I Gards- og ættesoge for Nesset (I) er Ola Olsson i Høvika også ført som barn av Ola Endresson og Brit Bjørnsdotter på Rød, men det er feil.160,161,162,163


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) hadde Knut Aslaksson på Tjelle også ei datter og sønnen Anders, men det ser ut til å være feillesning av koppskatten og tingboka.164,165,166


I Gards- og ættesoge for Nesset (I) kalles Jon Lassesson i Gamsgrøa også for «Jon Aslakson» og behandles som to forskjellige personer, men det er ikke riktig.167


I Gards- og ættesoge for Nesset (I) er barna til Aslak Andersson på Tjelle og Aslak Jonsson på Tjelle delvis forvekslet og sammenblandet.168,169


Det ser ut til å ha vært to forskjellige Jon Aslaksson etter hverandre på Hammervoll, Nesset, men i Gards- og ættesoge for Nesset (II) er de behandlet som én person (se også den andre Jon Aslaksson).170


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.171,172,173


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.171,174


I Gards- og ættesoge for Nesset (II) er Knut Hansson i Høvika og Knut Ivarsson i Høvika (og deres barn) delvis forvekslet og sammenblandet.
Ifølge samme bok drev Knut Hansson bnr. 3 og Knut Ivarsson bnr. 4, men dette ser ikke ut til å stemme.175,176,177


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (II) var Hans Knutsson på Kvernberget også far til Jon Hansson på Kvernberget, men det er feil.178


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (II) var Oluf Olsson Kvernberg gift med ei Kornelie, men det er feil. Det står også at de hadde sønnen Aksel, men det ser heller ikke ut til å stemme.179


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (II) ble Børre Olsson Eikanes bruker på Otterbogen, Nesset, men det er feil.180,181


I Gards- og ættesoge for Nesset (II) kalles Knut Knutsson i Eidsvåg for Knut Olsson, som var navnet til en husmann i Eidsvåg.182,183


I Gards- og ættesoge for Nesset (II) er Søgni Knutsdotter i Eidsvåg forvekslet med halvsøstera Siri.184,185,186


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (II) var Aslak Jonsson på Hammervoll gift med ei Marit Eriksdotter, men det var navnet på kona til sønnen Knut.170,187,188


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) var Brit Knutsdotter i Hagens navn Brit Olsdotter, men det er feil.189


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (III) hadde Tøri Jonsdotter og Ola Persson i Jordfallet sønnen Kristoffer, men det ser ikke ut til å stemme.190,191


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Ingeborg Ivarsdotter på Nesset enke etter Jakob Toresson i Spelvika, men det er ikke riktig.192,193


I Gards- og ættesoge for Nesset (IV) er opplysningene om Hans Ivarsson i Spelvika delvis (dobbelt)ført under en Hans Toresson, som også skal ha vært husmann i Spelvika (en Hans Spilvigen var stevningsmann i 1747).
Ifølge samme bok hadde Hans også barna Ingebjørg og Åmund, men det ser ikke ut til å stemme.194,195,192,196,197,174


I Gards- og ættesoge for Nesset (IV) kalles Jørn Toresson på Grønfeta for «Jørgen Ivarson», dattera Gjertrud for «Johanna», og hennes mann Ola Toresson for «Ola Torsteinson».198


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Per Olsson på Bogge husmann i Brunvollgjerdet på Nesset prestegard, men det var en annen Per Olsson.199


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.200,173


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Knut Gabrielsson i Eidsvåg sønn av Guri Knutsdotter på Nesset, men det stemmer ikke.201,202


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) hadde Marit Jørnsdotter på Bogge også dattera Ildri, men det er feil.203


I Gards- og ættesoge for Nesset (V) er Marit Larsdotter i Breivika forvekslet med sin første manns søster med samme navn.204


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Ivar Ivarsson på Bogge gift med ei «Sigrid Åsmundsdotter», men dette ser ut til å være feillesning av navnet til svigerdattera, Siri Rasmusdotter (s.d.).
Ifølge samme bok hadde Ivar også dattera Brit, født (ca.) 1738. Hun skal ha vært gift med Jon Jonsson på Boggebakken, men dét er en forveksling med ei anna Brit (s.d.).205,206


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Tore Aslaksson på Bjørbakken far til Ola Toresson på Bjørbakken, men Ola er ikke nevnt blant barna hans i skiftet etter broren Bjørn Aslaksson i 1755 (men fordret gjeld på 2 daler 1 ort 2 skilling). Dessuten giftet Ola seg med enka etter Tores sønn Gunnar.
Ifølge samme bok hadde Tore også dattera Dordi, men hun var nok tjenestejente.207,208,209,210


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Lars Andersson på Bogge trolig gift med Marit Jørnsdotter på Bogge, men det ser ikke ut til å stemme.203


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Knut Torfinnsson på Syltebø gift med Marit Knutsdotter på Syltebø, og hun var mor til Torfinn Knutsson og Ivar Knutsson, men det er feil.211


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakken, og ifølge b. VII var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.212,213


I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Magnhild Ivarsdotter på Bogge for Margrete.205


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) var Per Bogge trolig far til ei «Ragnhild Pedersdotter», som giftet seg i 1780, men det er nok feillesning av Einersdotter. Det samme gjelder Kristi som døde i 1809.214,215,216


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) står enka til Anders Jonsson på Bogge i skoskatten fra 1711, men det er nok en forveksling med sønnens kone («Qvinden»).203,217


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (V) hadde Hans Åmundsson på Bogge også sønnen Tore, men det stemmer ikke.218,219


I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Anne Arnesdotter på Breivikstranda for «Anne Andersdotter», men det stemmer ikke (se navnekildene).220


I Gards- og ættesoge for Nesset (V) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.221


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) var Aslak Toresson i Åsneset sønn av Tore Knutsson på Øverås og Guri Persdotter (ca. 1703–93), men det er åpenbart ikke riktig. Hun kaltes dessuten Åsen ved jordfestelsen, ikke Åse.222,223,224


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI) var Søgni Aslaksdotter på Nerås barn av Aslak Toresson og Randi Arnesdotter på Nerås, men det er feil.225,226,227


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1983) døde Brit Toresdotter på Setra i 1782, men det er feillesning av ministerialboka.228,229


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI) er Erik Knutsson på Øverås forvekslet med Erik Knutsson i Eikesdal.230,231,232


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) fikk Tøri Endresdotter på Solhjell et barn utenfor ekteskap i 1767, men det er feil. Barnets mor var Tora Eiriksdotter (se også der).233,234


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) kalles Tora Eiriksdotter på Solhjell for Tøri Endresdotter og oppgis å være mørsøster av barnefaren Endre Aslaksson på Solhjell, men begge deler er feil.233


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) kalles Marit Olsdotter på Steinsvoll for Marit Knutsdotter, men to skifter navngir henne som Olsdotter.235,236,237


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Trond Eriksson på Frisvoll og neste bruker, Trond Olsson på Frisvoll, slått sammen til én Trond. Videre stemmer det ikke at bruket lå øde 1721–36. Det står også at nabobrukseieren Trond Olsson i Eikesdal bodde på Frisvoll og var lagrettemann i 1744, men det er nok en forveksling med nevnte Trond Olsson.238,239


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) hadde Hallvor Arnesson på Øverås dattera Marit, men det er nok feiltolkning av skoskatten og skiftet etter ham (han var hennes stefar).240,241


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tosten Knutsson på Øverås og kona forvekslet med sønnesønnen Tosten Knutsson på Finnset og hans kone, Anne Olsdotter på Slenes. Dette skyldes nok tilsvarende rot i 1983-utgaven av bindet.240,228


I Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) er Tore Knutsson på Øverås sammenblandet med Aslak Toresson i Åsneset. Dette skyldes trolig rot i 1983-utgaven av bindet.240,242,228


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII) ble Knut Toresson i Eikesdal bøtelagt for leiermål med stedattera Marit Bjørnsdotter, men både tingboka og fogderegnskapet viser at det var snakk om hans myndling, Marit Knutsdotter (dersom han hadde fått barn med stedattera, ville begge fått dødsstraff).243,244,245,246


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII, s. 17) var Jon Bjørnsson på Vike barn av Bjørn Knutsson og Kari Knutsdotter i Eikesdal; men Jons arvinger er ikke nevnt ved skiftet etter Bjørn, og Jon er heller ikke oppført på selve familiesiden i Nesset-boka (152).247,248,249


I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.250


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII) betalte Gjert Endresson i Eikesdal skoskatt i 1711 for seg, kona, «sonen Ole (Oluf), døtrene Kari, Aslaug, Synnøve, Marit, Elly og Helse?»; men Ola var dreng, Kari eller aalhau (Olov) var tjenestejente, og de øvrige står under naboen Aslak (Knutsson) i skattemanntallet.251,252,253


I Gards- og ættesoge for Nesset (VII) og et par samtidige kilder kalles Brit Ellevsdotter på Vike for Eriksdotter, men det er feil.254


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VII) var Tore Torfinnsson på Finnset gift annen gang med Gjertrud Tølløvsdotter, men det kan ikke stemme.255,256


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Jon Jonsson på Åse far til Marit Jonsdotter på Bjørnes, men det er en forveksling med Marit Jonsdotter på Nerås (s.d.).257,258,259,260


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Marit Jørnsdotter på Bogge gift med Jon Bjørnsson på Vike, men det er ikke riktig.261


I Gards- og ættesoge for Nesset er Ola Torfinnsson i Hommelvika forvekslet med Ola Torfinnsson på Øra.262,211


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Endre Persson på Solhjell kanskje gift med Tora Eiriksdotter, men det er ikke riktig (i samme bok kalles hun også Tove, men det er feillesning av kildene).263,264


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Ingebjørg Aslaksdotter på Bjørbakken mor til Tore Gunnarsson på Husby, men det er feil. Ingebjørg var heller ikke fra Nerås, og hun døde ikke i 1763.209,265


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) hadde Endre Jonsson og Guri Knutsdotter på Solhjell også døtrene Brit og (med forbehold) Tøri, men det er feil (de var fra nabobruket, s.d.).266,267


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Per Hansson på Reiten barnet Martas far, men han var bare hennes fadder. Hun døde heller ikke i 1873.268,269,270


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Siri Andersdotter på Husby gift med Ola Jonsson på Mittet, men det er feil. I tillegg er barna til hans bror Ola d.e. også ført under Ola d.y.271,272,273


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) døde Knut Knutsson på Sira ca. 1720, og bruket ble drevet av en annen Knut Knutsson til 1738, men det var nok samme person.274,275


I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) er Brit Endresdotter på Solhjell også ført som barn av Endre Jonsson på Solhjell (s.d.), men det er altså feil.276


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Ola Jonsson på Bjørnes gift med Kari Johansdotter på Bjørnes, men det stemmer ikke.277


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) kjøpte Jon Olsson på Bjørnes 2 pund på bnr. 1, Bjørnes, Eresfjord, av Tomas Larsson, men det ser ikke ut til å stemme.278,279


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Jon Olsson i Jevika og Jon Olsson på Bjørnes samme person, men det stemmer ikke.280


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) var Erik Aslaksson på Sira gift første gang med «Gunnhild Eriksdotter Syltebø», men navnet er nok basert på feiltolkning av en skifteprotokoll hvor Guri omtales som Eriksdotter (etter stefaren).281,282,283


I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII, s. 256) er Olov Olsdotter på Nauste forvekslet med ei jevnaldrende kvinne med lignende navn.284


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) giftet Ola Olsson på Nauste seg med ei enke i 1806 og døde i 1818, men dette var nok en annen mann med samme navn.285


I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) kalles Knut Eriksson på Turhus for «Knut Knutson Sira».286


I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) er Ola Bårdsson på Sira og Ola Knutsson på Sira kombinert, men de var forskjellige personer.287,288


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.289


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Trond Ivarsson på Bergset gift to ganger og først med Eli Olsdotter, men det er feiltolkning av skoskatten 1711 (det kan derimot tenkes at de ble gift etter hans kone Steinors død).290,291


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) døde Gjertrud Toresdotter på Gauprøra 31. oktober 1824, men det er en forveksling med Gjertrud Toresdotter på Slenes (s.d.).292


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) står om Ola Gunnarsson på Bergset at ved skoskatten i 1711 «var han ført opp med ‘quinden Kari’», men i kilden står «Karj» på linjen under «Qvinden» og var altså ikke hans kone (og følgelig ikke barnas mor).293,291,294


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Per Larsson på Myklebostad sønn av Lars Ørjarsson på Myklebostad, men det stemmer ikke (de var dessuten jevngamle).295,296


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) giftet Aslak Knutsson i Utigard seg med ei Mari Knutsdotter på Husby, og fikk dattera Anne Aslaksdotter på Hanset, men det siste er iallfall feil – Annes mor het Kari og var søster av Aslak, som altså var Annes onkel.297,298,237


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter på Hjellen gift tidligere med en «Jon Buvik», men Marit ble titulert pike ved vielsen i 1795.299,300


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Marit Larsdotter i Austigard for Utigard, men det er feillesning av skiftet etter foreldrene.301,302


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) hadde Per Larsson og Synnøv Endresdotter på Myklebostad også dattera Synnøv, men det er nok en forveksling med Søgni (navnene ble noen ganger brukt om hverandre).303


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.304,305,306,307,308


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.309


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) må Marit Åmundsdotter på Helle ha vært datter av Åmund Persson på Kvernberget, men det stemmer ikke (sistnevnte kan ha vært identisk med Åmund Persson på Hatlen).310,311,312


I Gards- og ættesoge for Nesset kalles Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård for «Magnhild Olsdtr.» og tillegges dattera Brit Jonsdotter på Nerland, men skiftet etter Magnhild viser at dette er feil.313,314,315


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Søgni Olsdotter på Helle datter av Ola Toresson på Helle, men det er galt. Hun var gift med hans sønn, Ivar Olsson på Helle. Ifølge samme bok var Ivar gift med Kristi Ivarsdotter (død 1766), men det er altså feil. Skattemanntallet viser dessuten at hun bodde på et annet bruk.316,317


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Sæmundsdotter på Nerland datter av Ildri Asbjørnsdotter på Bergset, men det er feil.318,319,320


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Ildri Hallvorsdotter på Øverås for «Eldri Aslaksdtr.», men det er nok feilgjengivelse av tingboka.321,322


Gards- og ættesoge for Nesset (IX) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet til kona).321,323,324


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Åmund Åmundsson på Myklebostad far til Andreas Myklebostad, men de var brødre.325,326


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Marit Persdotter mor til Tore Åmundsson og Per Åmundsson på Bergset, men det er feil. Det ser heller ikke ut til at hun ble gift med deres far, Åmund Toresson.327,328,329


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Per Åmundsson på Bergset far til Marit Persdotter på Bergsethjellen, men det er feil.330,331


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Tore Knutsson på Bergset også for Lars og omtales som to separate personer, men dette er feil.332


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Tore Knutsson på Bergset barn av Knut Åmundsson på Bergset, men det stemmer ikke; og at Knut hadde ei datter, er antakelig feillesning og -tolkning av koppskatten.323,333,334,335


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Ragnhild Åmundsdotter barn av Åmund Johansson på Bergset, men det var Åmund Knutsson på Bergset som hadde ei datter med dette navnet.336,337


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Trond Eriksson på Myklebostad for både Tore Eriksson og Trond Torfinnsson, men begge deler er feil (se navnekilder).338,339


I Gards- og ættesoge for Nesset (IX) kalles Ingebrigt Eriksson på Bergset også for Ingebrigt Toresson og omtales som to separate personer, men dette ser ikke ut til å stemme og er trolig basert på at han kalles Toresson i skiftet. Det står også at han var gift med ei Guri, noe som er feiltolkning av skoskatten 1711. Videre er nok den Ingebrigt Eriksson som døde på Bergsethjellen en annen person med samme navn, som bygslet nabogården i 1740.340,341,324,332,342


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) kom Lasse Olsson på Ødegård fra Nerland, men det er en forveksling med en annen Lasse Olsson (som var tjue år eldre).343,344


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Lasse Olsson og Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård også foreldre til Ingebjørg Lassesdotter på Ødegård, men det ser ikke ut til å stemme.345,346,347,348


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.349,350,282,351


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Marit Ørjarsdotter gift utenbygds i 1822, men det står ikke i den siterte kilden.352,353


I Gards- og ættesoge for Nesset (X) er Per Olsson på Haustenga forvekslet med en annen Per Olsson (fra Nerland). Hvis Per på Haustenga var fra Nerland, må han ha vært sønn av Ola Ivarsson og født ca. 1708.343,354


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Åmund Endresson på Myklebostad og Elling Endresson i Odden barn av en Endre Ellingsson fra Oppdal, som skal ha drevet halvparten av Haustenga 1690–97, men ingenting av dette stemmer.355,356,357


I Gards- og ættesoge for Nesset (X) står om Ivar Olsson på Ødegård at ved skoskatten i 1711 «får vi vita at kona heitte Dorthe»; men i kilden står «Ifuer ibm [øgaard] / Qvinden / daarette», så Ivar var ikke gift første gang med ei Dorte (Dordi).358,359


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.360,361,362


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.358,363,364


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) må Ola Gunnarsson på Reiten ha vært far til en «Knut Olson Reiten», men se under Reitan i b. II (Knut ble gravlagt i Rød sogn).365,366,367


I Gards- og ættesoge for Nesset (X) står om Marit Knutsdotter på Reiten at ved skoskatten i 1711 «får vi vite at Gunder var gift med Marit Olsdtr.», men det er ikke tilfelle.368,369


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Erik Bjørnsson Brekka far til Anders Eriksson i Brekka, men det er feil.370


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) vitnet Erik Andersson på Oppdals kone på tinget i 1739, men i tingboka står Elling Opdahlens kone, Marit (s.d.).371,372


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Anne Olsdotter på Ødegård kårkone ved ekstraskatten i 1762, men det er en forveksling med tjenestejenta Anne Olsdotter på nabogården. Skiftet fra 1729 viser at førstnevnte Anne da var død.373,374


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Per Toresson på Ødegård gift med ei «Berit»; men det er nok basert på feiltolkning av skoskatten 1711, hvor «Berette» står på linjen under «Qvinden».375,359


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) hadde Jon Andersson på Haustenga sønnen Pe(de)r, som i 1697 ble bøtelagt grunnet for tidlig samleie med Ingebjørg Åmundsdotter, men den bøtelagte het Endre og året var 1698.376,377


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) begikk Elling Knutsson på Oppdal leiermål og giftet seg med «Anne Didriksdtr. Tjelle», ei datter av Didrik Aslaksson på Tjelle; men i tingboka står «Marit Endres datter» (Marit Endresdotter), og Didrik hadde ingen datter Anne – som følgelig heller ikke var mor til Didrik Ellingsson på Turhus.378,379,380,381,382,383


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Eli Andersdotter på Ødegård datter av Mari Toresdotter på Lange, men det stemmer ikke.384,385


I Gards- og ættesoge for Nesset (XI) er nok Per Persson på Hjellen sammenblandet med Per Persson på Myklebostad, som fikk bygselseddel samme dag (men de var neppe samme person av den grunn).386,387


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) giftet Anders Eriksson seg med enka i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, og fikk sønnen Erik med henne der, men det er ikke noe som tyder på at Anders bodde i Vistdal.388,389


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Ørjar Knutsson i Langelia lensmann i Rødven tinglag fra 1707, men det er feil.390,391,392


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Børre Olsson Eikanes og broren Ola fra Elgeneset i Nesset, men det er feil.393,394


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal.
Det står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.395,396,386,397


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Marit Åmundsdotter i Langelia og Marit Åmundsdotter på Helle samme person, men det er ikke riktig.390,310


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Ola Pålsson og Ingrid Olsdotter på Sandnes foreldre til Ingebjørg Olsdotter på Sandnes, men det er ikke mulig.398,399


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Knut Jakobsson og Marit Olsdotter i Lia sønnen Lars (i live 1782), men i skiftet etter Knut fra 1775 står at deres eneste barn var Brit (19 år).389,400


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) eide Anders Ørjarsson på Lange fremdeles 2 pund 9½ mark i gården i 1719, men det stemmer ikke (se Anders Olsson på Lange).401


I Gards- og ættesoge for Nesset (XI) står en rettelse av en rettelse i b. IV. Det stemmer at Ola Olsson på Rød ikke var identisk med Ola Olsson som kom til Klokkset, men Rød-Ola var fra Elgeneset – han kalles «Ole Olsen Elgenes» i skjøtet og kårbrevet fra 1792 (det er nok snakk om to brødre).402,403,404


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Ola Aslaksson på Skorga (død 1813) gift tre ganger, men kildene tyder på at han bare hadde ei kone. Ola er nok sammenblandet med den andre Ola Aslaksson fra Skorga (død 1798/99), som var gift med Ingebjørg Persdotter og var far til Gunnar Olsson.405,406,407,408


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Knut Knutsson og Marit Børresdotter på Haugen også dattera Brit, men ifølge et skifte fra 1774 hadde Knut bare en sønn. Denne Brit var nok fra Øra.409,410,411,412


Ifølge Ættebok for Norddal (I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.413


Ifølge Ættebok for Norddal var Kari Olsdotter i Muldal gift to ganger og hadde flere etterkommere, men disse er ikke nevnt i skifter.414,413,415,416,417


Ifølge Ættebok for Norddal (II) hadde Jon Sevaldsson på Sætra sønnen «Oluf», født (ca.) 1658, men det er nok en forveksling med broren Ola Sevaldsson.418


Ifølge Ættebok for Norddal (II) var Eli Persdotter på Seljefloten barn av Per Andersson i Verpesdalen, men han døde barnløs.419,420


Ifølge Raumadalsfolket var Anne Olsdotter på Slenes datter av samme Ola på Hen som Erik, Anders og Ola; men de var sønner av Ola Eriksson på Hen, og ingen døtre er nevnt i skiftet etter ham.421,422


I Raumadalsfolket er Ola Persson på Kavli delvis forvekslet med naboen av samme navn.423


Ifølge Raumadalsfolket var Hans Hansson på Unjem gift med ei Synnøv, men det er ikke riktig.424


Ifølge Raumadalsfolket var Per Ivarsson på Unjem svigersønn av Hans Hansson på Unjem, men kronologien passer dårlig med dattera hans som mor til Pers barn.425


Ifølge Raumadalsfolket giftet Kari Andersdotter i Breivika seg med «Halvor Iversen Brevig», men det er feil.426


Ifølge «Guldsmeder paa Molde» (Romsdalsmuseets årbok 1944–48) var Lars Larssen Blix' navn «Lars Pedersen Blix», med henvisning til manntallet av 1736, men der står bare «Lars Blix». Han ble derimot kalt Lars Larssen Blix flere ganger i tiden 1720–52 (og i ettertid forvekslet med sønnen av samme navn).427,428,429,430


Ifølge «Husmannsplassene under Moldegård» (Romsdalsmuseets årbok 2002) fikk Ola Perssen Moldenes de tre siste barna med en annen kone, men det stemmer ikke.431


Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Knut Olsson på Ringdalen sønn av en Ola Knutsson på Ringdalen, men han var heller stefaren til Knuts første kone.432


Ifølge Sunnylven og Geiranger (II, 1972) var Gjertrud Persdotter på Frøysa datter av Per Ellendsson på Frøysa og gift tre ganger, men det er feil.433


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (II) var Per Tostensson på Bergem «f. 1712 på Ormset og hadde før vore g. m. Ane Nilsdotter Skar», men det er feil.434


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (III) hadde Einar Ellingsson og Gjertrud Olsdotter på Skar også sønnen Ola, men det er en forveksling med Ola Einarsson på nabobruket (han var fra Hafstad).435,436,437


Ifølge Geistligheden i Throndhjems Stift giftet Gjertrud Dorotea Røring seg annen gang med Johan Fris, men det er en forveksling med hennes søster Gjesken.438,439


Ifølge Valdres bygdebok I (Etnedal B) giftet Siri Andersdotter på Byfellibrøtin seg med Ola Eriksson i Kleivgard, men det er feil.440


Ifølge Vatne bygdebok (II) var Brita Andersdotter fra Eikrol (i Skodje), men dette ser ut til å være en forveksling med mannens brorkone.441,442


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jens Nilsson på Gjellstein gift (annen gang) med hustru Magdalene Tørrisdotter, men han var nok heller gift med ei datter av henne.443,444,445


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jon Tomasson sønn av en «Tomas Randal(l)», som var sønn av Henry Rendall – men denne Tomas er ikke dokumentert og virker konstruert.446,447


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Jens Nilsson Gjellstein sønn av Nils Hård, men dette er nok ikke riktig.448,445


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) hadde Per Taraldsson og Mari Jensdotter på Gjellstein også dattera Brit, men det er nok en forveksling med Brit Jonsdotter på Gjellstein.449,450


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Fiksdal) var Erik Gunnarsson i Fiksdalen gift med ei Brit Persdotter fra Gjellstein, men det er nok blant annet basert på feiltolkning av et skifte (det siktes nok til Brit Jonsdotter, som heller ikke var gift med Erik). Hans datter giftet seg også med en mann som i så fall ville vært hennes fetter, men de ble trolovet uten kongelig bevilling.451,452,453


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tomrefjord) kan det ha vært Sjurd Jetmundsson som i 1633 ble nevnt som «forarmet husmann Siffuert i Lie», men han var nok for ung.454


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tomrefjord) var Erik Eriksson på Li fra Misfjorden, altså sønn av Erik Persson der – men det ser ut til å være basert på navnelikhet med dennes sønn Erik, som var rundt 10 år eldre enn Erik på Li.
Både Erik Eriksson på Li og Ottar Eriksson på Eidhammar (s.d.) var verger for Eriks datterbarn i 1736, så de var nok brødre; Ottar hadde nemlig en bror Erik med passende alder.455,456,457


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tomrefjord) hadde Lisbet Styrkårsdotter kanskje et barn utenfor ekteskap som døde i 1750, men det er nok en feilavskrift fra dødsinnførselen til en gammel mann (antakelig Lisbets far).458,459


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tomrefjord) var Brit Rasmusdotter på Frostad barn av Rasmus Hallasson og Brit Ingebrigtsdotter på Klauset, men kronologien er helt feil.460


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) hadde Roe Hansson og Brit Rasmusdotter på Lindset også sønnen Lars, men det er feillesning av skiftet etter Brit.461


Om Erik Eriksson og Ingebjørg Olsdotter på Vollen: ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) bodde sønnen Erik på Voll i Voll, men det var nok en annen Erik (s.d.). Det er heller ikke riktig at de hadde dattera Sigrid.462


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) var Pål salmaker identisk med skomaker Pål Tostensson på Øvstedalen, men dette ser ikke ut til å stemme.463


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) giftet Bendik Sørensson i Løvikas enke seg tilsynelatende med Knut Olsson, men det stemmer ikke.464


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) var Peter Persson på Kjersem og hans første kone foreldre til Knut Persson på Seljevollan, men det er nok basert på feillesning av et skifte.465,466


Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes (Tresfjord I) var Peter Persson på Kjersem gift annen gang med ei Mali Knutsdotter fra Løvika, men det er nok basert på feiltolkning av skifter.467,465,468


Ifølge Veøy i fortid og nutid (II) ble Knut Knutsson på Voll gift med Gjertrud Ivarsdotter i Sekkeseterreiten og overtok plassen etter hennes far, men det er feil.469,470


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) ser det ut til at Ola Olsson på Berill først var gift med Marit Jonsdotter på Berill, men det kan ikke stemme.471


I Bygdaboka for Voll (II) er navnebrødrene Ola Olsson på Berill, Ola Olsson på Berill og Ola Olsson på Berill delvis forvekslet.


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) kom Anne Rasmusdotter i Vik fra Hjellen i Voll, men det stemmer ikke.472


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).473


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Ingebjørg Jonsdotter på Engan mor til Ildri Henriksdotter på Berill, men det er feil.474


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Siri Olsdotter på Berill datter av Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill, men det stemmer ikke.473


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Jon Henriksson og Guri Olsdotter på Engan også foreldre til den Brit Jonsdotter (født ca. 1722) som overtok gården, men det kan ikke stemme.474


I Bygdaboka for Voll (II) kalles Tosten Rasmusson på Stokke for «Torstein Andersson», men det er ikke riktig.475


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Jon Jonsson på Berill trolig bror av Ola Jonsson på Berill, men denne kunne ikke ha giftet seg med sin brors enke.476


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Rasmus Sørensson i Lia født på Set, Voll, av andre foreldre, men det er nok en misforståelse grunnet Søren i patronymet.477


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) må Per Olsson i Lia ha blitt far til fire barn i 1770- og 80-årene, men det er nok en forveksling med Per Persson i Lia.478,479


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).480,481


Ifølge Bygdebok for Vågane var Ole Benjaminsson Bolsønæs far til barnet Anton Martin, født 1867; men dette er feillesning av dåpslisten, hvor han står foran Oles sønn Martin Olai.482,483


Bygdebok for Vågane sier at Hans Nilsson Kleive het «Hans Gjednes» og døde som husmann der i 1805 – samt at kona, Kirsti Persdotter, var fra Gausdal. Alt dette er feil.484


Ifølge Bygdebok for Vågane avanserte Ivar Ivarsson på Hovdenakken trolig til kaptein, men teorien er basert på uniformseffekter i boet, og skiftet etter ham ble ikke holdt i militær jurisdiksjon.485,486,487


Ifølge Bygdebok for Vågane var Anne Trondsdotter i Borvik datter av husfolk i Borvik, men det er feil.488,489


I Bygdebok for Vågane kalles Just Justsson i Røvik for «Jens Jensen Roevig», men det rotes med navnene Jens og Just i omtalen av Røvik.490


Ifølge Bygdebok for Vågane var Ola Knutssen Borvik barn av Knut Eriksson og Brita Arnesdotter i Borvik, men det er feil.491


Ifølge Bygdebok for Vågane var Ola Knutsson i Røvik far til Synnøv Olsdotter (1736–60) og Mette Olsdotter (1739–), men de var døtre av Ola Eriksson på Geitnes (skifte 1739).492,493


I Bygdebok for Vågane er familien til Anne Olsdotter på Brokstad forvekslet og sammenblandet med familien til ektemannen, Anders Olsson, og Anders er feilaktig ført som barn av et husmannspar på gården.494,495


Ifølge Bygdebok for Vågane var Jan Hansson Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Ivarsdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.496


Ifølge Bygdebok for Vågane giftet Anders Persson Dvergsnes seg i 1767, men det er en forveksling med halvbroren av samme navn (s.d.).497


Ifølge Bygdebok for Vågane var Ingebjørg Persdotter i Borvik datter av en husmann i Borvik, men det er ikke riktig.498


Ifølge Bygdebok for Vågane var Reinhold-folket på Hovdenakken offisersfamilier, men det er feil – se Reinhold Kasparsson på Hovdenakken og Nils hos Reinhold. Sistnevnte var heller ikke gift med noen Marit.499


I Bygdebok for Vågane kalles Erik Persson på Brokstad for «Erik Andersen», men bygselseddelen sier noe annet.500,501


Ifølge Bygdebok for Vågane var Marit Sjurdsdotter i Røvik barn av Sivert (Sjurd) Andersson og Kari Justsdotter i Røvikhagen, men det er feil.502


Ifølge Bygdebok for Vågane var Hans Eriksson i Borvik sønn av «leilending Erik Bordvig», men det er feil.488


Ifølge Ørskog gjennom tidene (III) var Kristoffer Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.503


Ifølge Ørskog gjennom tidene (III) var Nils Persson på Li fra Svegjerdet på Gjerde i Stranda, men det stemmer ikke.504

Kilder/noter

 1. [S772] Arendals Byes Historie: s. 64.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 185.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Agerøe Sogn, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041133
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Side 114, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050122
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 70.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 491 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/493/
 7. [S58] Borgund og Giske IV: s. 242.
 8. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 73.
 9. [S1702] Byneset bygdebok III: s. 74.
 10. [S1701] Byneset mini. 1702–53: fol. 72 b, 1746, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918610700
 11. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 440.
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 43. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 14. [S392] Bygdebok for Eid: s. 312. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=315
 15. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 17. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 18. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#490
 19. [S392] Bygdebok for Eid: s. 512. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#515
 20. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.
 21. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=398
 22. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610098
 23. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 283. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 24. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 109. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-57
 25. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.
 26. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 27. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-27
 28. [S392] Bygdebok for Eid: s. 159.
 29. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 30. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 31. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#471
 32. [S1624] Eideboka 3: s. 195. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092604102?page=197
 33. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 450.
 34. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 292.
 35. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=498
 36. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 37. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 624.
 38. [S162] Midsund I: s. 179.
 39. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 396.
 40. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 41. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 141.
 42. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 734.
 43. [S1623] Trondheim distrikt, ruller 1819 (#14): hovedrulle. Side 380, litra d. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922660765
 44. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 117.
 45. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 208.
 46. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 184.
 47. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 643. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=646
 48. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 230, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010807
 49. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 593.
 50. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 586.
 51. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 331.
 52. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020204115?page=206
 53. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 206.
 54. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 61.
 55. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 62.
 56. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Waagøe-[Otting], Hoelen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181205
 57. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 58. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1740. 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610271
 59. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=241
 60. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620851
 61. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=307
 62. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1711, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610164
 63. [S1858] Gards- og ættesoge for Gjemnes 7: s. 125. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748525?page=128
 64. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 25, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650407
 65. [S1972] «Ein bondehovding frå Gudbrandsdalen – Kristen Hovauk»: s. 186. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019051681124_001?page=189
 66. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 36.
 67. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 737.
 68. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#361
 69. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/
 70. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 71. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#681
 72. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 73. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 74. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 561.
 75. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 247. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670052
 76. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 535. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=536
 77. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 536. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=537
 78. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 236. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=237
 79. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 237. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=238
 80. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734. Ræven Otting, 8. juni.
 81. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 244, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670051
 82. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082?page=34
 83. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650882
 84. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 11. oktober.
 85. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 86. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 200, Dahle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 87. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 33. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=34
 88. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 89. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 58. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=59
 90. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B P, Romsdal ledingsmanntall. Reven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330252
 91. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Indermitted. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211029
 92. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 385. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=386
 93. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 365 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 94. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 45 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670047
 95. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 97, mnr. [429]. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050103
 96. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=6
 97. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#405
 98. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051
 99. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 100. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 101. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 102. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 68. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=69
 103. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 104. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 105. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 106. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 838. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=839
 107. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 108. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 106, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 109. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400040
 110. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390494
 111. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 112. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 113. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 81.
 114. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 303.
 115. [S1346] Eid (Nordfjord) mini. 1722–40: 1729, døde, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620423
 116. [S81] Eid og Hornindal: s. 343. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#354
 117. [S1343] Nordfjord skifteprotokoll 1704–06: fol. 254 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/258/
 118. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 481.
 119. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 650.
 120. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 676.
 121. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 625. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=628
 122. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 123. [S1163] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1765–85: fol. 841 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20081210610859
 124. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 685. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=688
 125. [S162] Midsund I: s. 51.
 126. [S620] WebDebatt: #43830, nr. 12. http://forum.arkivverket.no/topic/129298-43830-slekta-til-berit-madsdatter-julset-fca1769-paa-refshol-i-frcna/?p=1061785
 127. [S162] Midsund I: s. 273.
 128. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630355
 129. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598
 130. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 131. [S162] Midsund I: s. 178.
 132. [S162] Midsund I: s. 33.
 133. [S162] Midsund I: s. 462.
 134. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
 135. [S162] Midsund I: s. 130.
 136. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 137. [S162] Midsund I: s. 89.
 138. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 25.
 139. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 392.
 140. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 306 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/320/
 141. [S162] Midsund I: s. 110.
 142. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 583. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/137/
 143. [S162] Midsund I: s. 339.
 144. [S162] Midsund I: s. 388.
 145. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 668.
 146. [S876] Midsund III: s. 610.
 147. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 148. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 149. [S244] Molde bys historie I: s. 337.
 150. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 569. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#572
 151. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 152. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630.
 153. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 154. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 59.
 155. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610
 156. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570.
 157. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 377. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#380
 158. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 159. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1249.
 160. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 377. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=380
 161. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409
 162. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690046
 163. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690077
 164. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#325
 165. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 7. https://media.digitalarkivet.no/rk20080912660665
 166. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650509
 167. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 151. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=154
 168. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 329. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=332
 169. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#312
 170. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 300. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=303
 171. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 357.
 172. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 173. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 174. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059
 175. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 160.
 176. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 167. https://www.nb.no/items/1251fd7c09158f556150b32486389c77?page=170
 177. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 149.
 178. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 102. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#105
 179. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 180. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=218
 181. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 30, mnr. 153. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050036
 182. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 391. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#394
 183. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 221, Eitzuog. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 184. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 185. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#410
 186. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767
 187. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 188. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 345 b, Hammervold. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670212
 189. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#13
 190. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=92
 191. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 19. juni.
 192. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 433.
 193. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 120 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-120
 194. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 432.
 195. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400648
 196. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#437
 197. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438
 198. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 349. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=352
 199. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 440. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#443
 200. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 201. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 434.
 202. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670141
 203. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 204. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 205. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 76.
 206. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 207. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 284.
 208. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a/b.
 209. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.
 210. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 211. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 212. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 213. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 29.
 214. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 75.
 215. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 b.
 216. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 40.
 217. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 218. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 219. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 220. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 230. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=233
 221. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 222. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 223. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 224. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 197 a, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 225. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 231. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=234
 226. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 227. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 233 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630622
 228. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 229. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 155 a, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640199
 230. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#333
 231. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 286. https://www.nb.no/items/f55749eb2ece03fb7c661a90e3e58f74?page=289
 232. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 233. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#128
 234. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 53 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640096
 235. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 213. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=214
 236. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640144
 237. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 238. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 90.
 239. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 81.
 240. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 241. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365
 242. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 267. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=270
 243. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 244. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 245. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 246. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 247. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 17.
 248. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 142 b.
 249. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 152.
 250. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 251. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 88.
 252. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdal. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 253. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 9, hovedmanntall. S. 10, [Eggisdal]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181133
 254. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 255. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=310
 256. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 257. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 290.
 258. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 179.
 259. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 260. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 261. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 107.
 262. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 263. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223.
 264. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 66. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#67
 265. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650563
 266. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 267. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214.
 268. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 297.
 269. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 48 a.
 270. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640177
 271. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 363. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#364
 272. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 378.
 273. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 563. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#564
 274. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 307. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#308
 275. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400203
 276. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215
 277. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158?page=178
 278. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 178. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#179
 279. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 280. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178
 281. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 282. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 283. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 284. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 256.
 285. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 526.
 286. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 266.
 287. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 288. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 93 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630208
 289. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.
 290. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 291. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 292. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 30.
 293. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 524.
 294. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 295. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 246.
 296. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 297. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 361.
 298. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 299. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 410.
 300. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 202 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640246
 301. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 345. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#348
 302. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 529 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650548
 303. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 248.
 304. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 305. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 306. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 307. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 308. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 309. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 566.
 310. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 439.
 311. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 494 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640510
 312. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#228
 313. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 215. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=218
 314. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 70.
 315. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 316. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 456. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=459
 317. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 211. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 318. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 612.
 319. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 9. oktober, Eritzfiords Otting.
 320. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 314 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690332
 321. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 322. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 323. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 324. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 325. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 200. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=203
 326. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670829
 327. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 328. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712. Eritzfiords Otting, 21. oktober.
 329. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650210
 330. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=547
 331. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 270 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680289
 332. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 333. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630215
 334. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 557. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=560
 335. [S1558] Trondheim lensregnskap 1644–46: koppskatt, litra A, Romsdal 1645. Side 10. https://www.digitalarkivet.no/rk20080912660667
 336. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 337. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620086
 338. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 542. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=545
 339. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=265
 340. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 560. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=563
 341. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 342. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400473
 343. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 205.
 344. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 345. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 73.
 346. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 347. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 348. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410204
 349. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 350. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 351. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 352. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 578.
 353. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958
 354. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298
 355. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 610.
 356. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 103 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620113
 357. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Erritzfiortz Otting, Høsting. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211027
 358. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 359. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 360. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 361. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 362. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 363. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 364. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 365. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.
 366. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 55.
 367. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640072
 368. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 369. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 370. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 371. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 372. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 373. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 374. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 602 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640618
 375. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 116.
 376. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 652.
 377. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650671
 378. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 513.
 379. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 380. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390778
 381. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Eritzfiords Otting, 19. mai, Tielde.
 382. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640380
 383. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650329
 384. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 385. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 386. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.
 387. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 388. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 388.
 389. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 389.
 390. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 346.
 391. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 1, vedlegg 18, lensmenn 1707. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172148
 392. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 26, lensmenn 1708. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307172340
 393. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 556.
 394. [S927] Skorgen: s. 73.
 395. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 396. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 397. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.
 398. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 477.
 399. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 400. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 401. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 54.
 402. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 601.
 403. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 457. https://www.nb.no/items/ed1a517906b17607bfe7c6190a6651bf?page=460
 404. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660443
 405. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 647.
 406. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 341 a, Schorgen. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670207
 407. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 524. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=525
 408. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680408
 409. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 159.
 410. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 411. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 225. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041043
 412. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 a, 1765, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 413. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 414. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 484. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#19
 415. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 416. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 417. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 418. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 419. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 911. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=446
 420. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640492
 421. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 159.
 422. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 174 a.
 423. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 173, 175 & 176.
 424. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 360.
 425. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 361.
 426. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 45.
 427. [S928] «Guldsmeder paa Molde»: s. 35.
 428. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde Ladestæds Jndvaanere.
 429. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 181 b.
 430. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 431. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 432. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 413. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019?page=416
 433. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 170. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#173
 434. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 327.
 435. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 436. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 619.
 437. [S1013] Nordmøre skifteprotokoll 1714–20: fol. 310 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202630314
 438. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 513.
 439. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670016
 440. [S596] Gard og bygd i Etnedal B: s. 212.
 441. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.
 442. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#669
 443. [S78] Fiksdal sogn: s. 332.
 444. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 1. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/
 445. [S620] WebDebatt: #16756, nr. 32. https://forum.arkivverket.no/topic/102530-16756-skrivar%C3%A6tta-p%C3%A5-gjelsten-deklassering-av-halve-romsdal/?do=findComment&comment=842358
 446. [S78] Fiksdal sogn: s. 333. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=336
 447. [S78] Fiksdal sogn: s. 250.
 448. [S78] Fiksdal sogn: s. 342.
 449. [S78] Fiksdal sogn: s. 369.
 450. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 451. [S78] Fiksdal sogn: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#91
 452. [S78] Fiksdal sogn: s. 89. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#92
 453. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 332. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660375
 454. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 425.
 455. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 456. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 457. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 59 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 458. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 224.
 459. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 328. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-167
 460. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 747.
 461. [S77] Tresfjord I: s. 479.
 462. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 463. [S77] Tresfjord I: s. 450.
 464. [S77] Tresfjord I: s. 704. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#707
 465. [S77] Tresfjord I: s. 562. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#565
 466. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 467. [S77] Tresfjord I: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#564
 468. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 469. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 48. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=57
 470. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 326 a, Wold, 5. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670192
 471. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 472. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#71
 473. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 474. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 475. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 476. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#202
 477. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 286.
 478. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 479. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 18, nr. 63. https://www.nb.no/items/c7482dec97de8e1c3825c3a2f3893bdb?page=19
 480. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218
 481. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 482. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 217.
 483. [S738] Ålesund mini. 1864–71: s. 34, nr. 115. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727010190
 484. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 478.
 485. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671.
 486. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 672.
 487. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 565 a.
 488. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=442
 489. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 490. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 189.
 491. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=443
 492. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476.
 493. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 15. juni.
 494. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 495. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 73. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=76
 496. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73
 497. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#138
 498. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 439. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#442
 499. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 673. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=675
 500. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 501. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660103
 502. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268
 503. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 258. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#259
 504. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 256. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037#257
Sist redigert6. april 2022

Marit Olsdotter på Vike1

K, #14102, (1782 - 23. juli 1822)

Familie

Johans Hansson på Vike (1752 - 1832)
De hadde fire barn.3 Annet navn: Marit Olsdotter på Hoem.2
Marit ble født i 1782.2
Marit giftet seg i 1811 med Johans Hansson på Vike.1

Marit døde den 23. juli 1822.1

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 18.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 326.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 19.
Sist redigert18. oktober 2017

Synnøv Larsdotter1,2

K, #14103, (1758 - )
Far*Lars Jonsson på Fagersletta3 ( - 1766)
Mor*Ingrid Olsdotter på Fagersletta1,3 ( - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Gunnarssen Røvik (c 1751 - )
De hadde iallfall ett barn.2 Synnøv ble født i 1758 på Fagersletta, Eresfjord.3
Annet navn: Synnøv Larsdotter på Fagersletta, nevnt 1794.4,3
Synnøv giftet seg den 3. november 1794 i Kristiansund kirke med Anders Gunnarssen Røvik, viet av Jens Lemvig Bull.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 5 skilling.5

Hun og Anders bodde på mnr. 42, Nordlandet, Kristiansund, i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Larsdotter Fagerslett i 1794.4

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 820 a, Nordlandet, mnr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340602
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031110
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert19. oktober 2017

Anders Gunnarssen Røvik1,2,3

M, #14104, (ca. 1751 - )

Familie

Synnøv Larsdotter (1758 - )
De hadde iallfall ett barn.2 Anders ble født ca. 1751.2
Anders giftet seg den 3. november 1794 i Kristiansund kirke med Synnøv Larsdotter på Fagersletta, viet av Jens Lemvig Bull.1,3 Anders Gunnarssen var daglønner i 1801.2
Han og Synnøv bodde på mnr. 42, Nordlandet, Kristiansund, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 57 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031110
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 820 a, Nordlandet, mnr. 42. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340602
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert19. oktober 2017

Henrik Knutsson på Myklebostad1,2,3,4,5

M, #14105, (ca. 1722 - 1785)
Far*Knut Knutsson på Myklebostad6,7,8 ( - e 1750)
Mor*Kari Henriksdotter på Myklebostad2 ( - e 1747)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ildri Arnesdotter på Myklebostad ( - c 1756)
De hadde tre barn.16 
Barn

Familie 2

De fikk ett barn.16 
Barn

Familie 3

Brit Nilsdotter på Myklebostad (c 1729 - 1789)
De hadde fire barn.21 
BarnHenrik ble født ca. 1722.3,9 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1742. Han var fremdeles soldat i 1749.3 Han var vitne til forlovelsen mellom Marit Knutsdotter på Myklebostad og Tore Eriksson på Ødegård i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal.10,11,12
Han var bruker på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1747 til 1785. Han bygslet halve bruket i 1747, brukte 2 våger i 1749 og hele bruket (2 våger 2 pund) fra 1752. Det ble kalt Henrikgarden etter ham.9,4
Henrik giftet seg med Ildri Arnesdotter.9 Henrik Knutsson på Myklebostad og Sæmund Pålsson på Rødalen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. De skulle ha sett Ola Gunnarsson på Reiten bli mishandlet i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Marit Larsdotter på Bergset den 21. august 1754: svart kiste (2 ort 1 skilling).13
Han var debitor ved skiftet etter Per Persson på Dale den 14. april 1757: 1 daler.14

Henrik fikk barn med en uregistrert person i 1757.15,16
Henrik giftet seg den 12. juni 1757 med Brit Nilsdotter på Steinsvoll.9,17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 12 skilling.18
Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Henrik Knutsson på bnr. 1 fra 1777.19


Henrik døde i 1785 på Øvre Myklebostad.9

     Navnet hans ble skrevet Hendrich Møchelbostad i 1757.15

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 60. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 23. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410014
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 70.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 272 b–273 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650869
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b–506 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 16. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 17. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 19. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 20. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 21. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 73.
Sist redigert7. januar 2021

Brit Nilsdotter på Myklebostad1

K, #14106, (ca. 1729 - 1789)
Far*Nils Olsson på Steinsvoll2 (c 1697 - 1769)
Mor*Kari Bjørnsdotter på Steinsvoll2 (c 1700 - 1760)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Henrik Knutsson på Myklebostad (c 1722 - 1785)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Brit Nilsdotter på Steinsvoll.2
Brit ble født ca. 1729.2
Brit giftet seg den 12. juni 1757 med Henrik Knutsson på Myklebostad.1,2

Brit døde i 1789 på Øvre Myklebostad, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 73.
Sist redigert15. november 2019

Ildri Arnesdotter på Myklebostad1

K, #14107, ( - ca. 1756)

Familie

Henrik Knutsson på Myklebostad (c 1722 - 1785)
De hadde tre barn.2 
BarnIldri giftet seg med Henrik Knutsson på Myklebostad.1

Ildri døde ca. 1756 på Øvre Myklebostad, Vistdal, trolig i barselseng.1

     Anders Arnesson i Lia og Ildri Arnesdotter på Myklebostad kan ha vært søsken.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
Sist redigert13. desember 2017

Kari Henriksdotter på Fagersletta1,2

K, #14108, (ca. 1751 - 1817)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Ildri Arnesdotter på Myklebostad3 ( - c 1756)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Larsson på Fagersletta (c 1749 - 1806)
De hadde fire barn.2 

Familie 2

De hadde ikke barn. Kari ble født ca. 1751 på Øvre Myklebostad, Vistdal.3
Annet navn: Kari Henriksdotter på Myklebostad, nevnt 1783.4,3
Kari trolovet seg den 1. januar 1783 i Vistdal kyrkje med Ola Larsson på Fagersletta. De var beslektet i tredje ledd. I ministerialboka skrev presten at etter nøyere undersøkelse var slektskapet i tredje og fjerde ledd, og dermed fritatt for søknadsplikt – men de var faktisk tremenninger. Forlovere: Per Larsson på Myklebostad o.a.4
Kari giftet seg den 16. februar 1783 med Ola Larsson på Fagersletta.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5

Kari giftet seg den 7. juli 1807 i Eresfjord kyrkje med en uregistrert person.6

Kari døde i 1817 på Fagersletta, Eresfjord.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 266.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 158 b, 1783. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640203
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640299
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 267.
Sist redigert15. september 2020

Marit Henriksdotter på Åse1,2

K, #14109, (ca. 1753 - 26. februar 1829)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Ildri Arnesdotter på Myklebostad3 ( - c 1756)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Ellingsson på Åse (c 1750 - 1819)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Marit Henriksdotter på Myklebostad.3
Marit ble født ca. 1753 på Øvre Myklebostad, Vistdal.4,3
Marit giftet seg i 1800 med Per Ellingsson på Åse.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5

Hun og Per var brukere i Småskogan, Øverås, Eresfjord, til 1812.6
Marit giftet seg i 1823 med en uregistrert person.7
Annet navn: Marit Henriksdotter på Øverås, nevnt 1829 (post mortem).8

Marit døde den 26. februar 1829 på Øverås, Eresfjord, som kårkone.8,2 Hun ble jordfestet den 8. mars 1829 på Eresfjord kyrkjegard.8

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670788
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361.
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 362.
 8. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 273, 1829, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010969
Sist redigert20. oktober 2017

Per Ellingsson på Åse1,2

M, #14110, (ca. 1750 - 27. oktober 1819)
Far*Elling Toresson i Austigard3 (c 1699 - 1772)
Mor*Søgni Jonsdotter i Austigard3 (c 1711 - 1771)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Toresdotter på Åse (c 1735 - 1796)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Marit Henriksdotter på Åse (c 1753 - 1829)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Per Ellingsson i Austigard.3
Per ble født ca. 1750 i Eikesdal, Eresfjord.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker i Småskogan, Øverås, Eresfjord, i 1783.2
Per giftet seg i 1784 med Kari Toresdotter på Åse.2
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter i Åsneset i 1785.4

Annet navn: Per Ellingsson på Øverås, nevnt 1786.5
Han var debitor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 7 daler 2 ort.6

Per giftet seg i 1800 med Marit Henriksdotter på Myklebostad.1,2
Han og Marit var brukere i Småskogan til 1812.7

Per døde den 27. oktober 1819 på Øverås, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 360.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 135.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670768
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 361.
Sist redigert17. januar 2021

Brit Larsdotter på Lange1,2

K, #14111, (ca. 1720 - 1790)
5. tippoldemor til meg

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde fire barn. 
BarnBrit ble født ca. 1720.2
Brit giftet seg med Anders Andersson på Lange.2

Brit døde i 1790 på Indre Lange, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. Eller Lassesdotter.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
Sist redigert20. oktober 2017

Anders Andersson på Lange1,2,3,4

M, #14112, (ca. 1705 - 1798)
Far*Anders Olsson på Lange5,1 (c 1681 - c 1714)
Mor*Marit Lange5
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Åmundsdotter på Lange ( - c 1741)
De hadde to barn.2,4 
Barn

Familie 2

Mari Toresdotter på Lange ( - c 1752)
De hadde ett barn.7 

Familie 3

Brit Larsdotter på Lange (c 1720 - 1790)
De hadde fire barn. 
BarnAnders ble født ca. 1705.6
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.5

Han var bruker på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, fra ca. 1725.4 Anders Andersson overtok etter Arne Olsson, som trolig var hans stefar.
Anders giftet seg med Brit Åmundsdotter.2,4
Han var arving ved skiftet etter Brit Åmundsdotter på Lange den 15. juni 1742: 27 daler 1 ort 22 skilling. I boet var 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Lange (18 daler). Aktiva: 58 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 3–1–12. Arv: 54–3–20.2

Anders giftet seg med Mari Toresdotter i Eikesdal.7,4
Han var verge for Ildri Toresdotter i april 1744.8

Kari Andersdotter på Ut-Bogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre Ut-Bogge, Ut-Bogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 til Sjurd Jonsson. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.9,10 Åmund Høvik og Per Persson på Hjellen o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Den 28. desember året før stod Trond Hansson (Myklebostad), etter vertens oppfordring, på bordet hjemme hos Knut Knutsson på Myklebostad og spilte. Da kom Anders Andersson på Lange inn og banket Trond uten noen oppgitt grunn. Andre fikk seg også en knyttneve. Prestemedhjelper Per fortalte at Anders samme dag, med blodig lue og åpen yttervest, troppet opp i kirken for å be om tilgivelse, men ble avvist ettersom han var full. Korporal Høvik fikk ikke uttale seg ettersom kapteinen mente han måtte vitne i militær jurisdiksjon.3,11,12 Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.6,3
Han var kreditor ved skiftet etter Per Olsson i Ytterlia den 10. april 1753: 2 ort 4 skilling.13

Anders giftet seg med Brit Larsdotter.4
Han var verge for Anders Knutsson på Myklebostad i 1764.1

Anders Andersson solgte 1 pund 21¾ mark på bnr. 4 i 1774 til Pål Andersson.14

Anders døde i 1798 på Indre Lange, Vistdal.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.15,5,16,17,18

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 169 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650187
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400586
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 45. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690301
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#204
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 14. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 73.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 18. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 19. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
Sist redigert15. september 2020

Mari Toresdotter på Lange1

K, #14113, ( - ca. 1752)
Far*Tore Eriksson i Eikesdal2,3 (o 1658 - )

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Mari Toresdotter i Eikesdal.2
Mari giftet seg med Anders Andersson på Lange.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 3 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3¾ mark i Ut-Bogge (1 daler 3 ort 12 skilling) o.a.5,3
Sjurd Jonsson kjøpte 2 pund 12 merker (med bygselrett over 18 merker mer) på Nedre Ut-Bogge, Ut-Bogge, Eresfjord, den 3. juli 1744 av Kari Andersdotter på Ut-Bogge, Erik Toresson på Nauste, Elling Toresson i Austigard, Erik Knutsson i Utigard, Tore Eriksson på Reitan, Anders Andersson på Lange og Ildri Toresdotter. Kjøpesum: 35 daler. Erik Knutsson, Tore og Anders solgte på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst dagen etter.3,6


Mari døde ca. 1752 på Indre Lange, Vistdal.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Eli Andersdotter på Ødegård datter av Mari Toresdotter på Lange, men det stemmer ikke.7,1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 161 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650757
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 55.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 18.
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
Sist redigert7. november 2019

Pål Andersson på Lange1,2

M, #14114, (ca. 1754 - 3. mars 1838)
Far*Anders Andersson på Lange2 (c 1705 - 1798)
Mor*Brit Larsdotter på Lange2 (c 1720 - 1790)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPål ble født ca. 1754 på Indre Lange, Vistdal.2
Pål Andersson kjøpte 1 pund 21¾ mark på bnr. 4, Indre Lange, Vistdal, i 1774 av Anders Andersson.3
Pål Andersson på Lange kjøpte 7 mark (med bygselrett) i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, den 30. juni 1790 av Åmund Ørjarsson i Lia.3
Han var verge for Ildri Henriksdotter på Myklebostad i 1800.1

Han var selveier i Gjerdet til 1816.4

Pål døde den 3. mars 1838 på Indre Lange.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 56.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 73.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 74.
Sist redigert20. oktober 2017

Kari Henriksdotter på Turhus1

K, #14115, (1763 - 26. oktober 1806)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad2,3 (c 1722 - 1785)
Mor*Brit Nilsdotter på Myklebostad3 (c 1729 - 1789)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Kari Henriksdotter på Myklebostad.4,2
Kari ble født i 1763 på Øvre Myklebostad, Vistdal.3
Kari giftet seg i 1793 med Kristen Ellingsson i Lia.2,1
Hun og Kristen var selveiere på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, fra 1794. Hans svigersønn fikk skjøte i 1810.4,1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.5


Kari døde den 26. oktober 1806 i Eira, Eresfjord, av drukning – «som gav mig en Levende Sorg helle Tiden», skrev enkemannen.1,4

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
 4. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert6. desember 2019

Kristen Ellingsson Lind1,2,3,4,5

M, #14116, (10. mai 1748 - 18. april 1837)
Far*Elling Steffensson i Langelia6 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia6 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Persdotter ( - e 1777)
Barn

Familie 2

Kari Henriksdotter på Turhus (1763 - 1806)
De hadde ikke barn.2 
Forsiden på Kristen Linds notatbok (se avfotograferte kilder)Kristen ble født den 10. mai 1748 på Ytre Lange, Vistdal, klokken 19.7
Annet navn: Kristen Ellingsson i Langelia, nevnt fra 1769 til 1776.8,9 Han ble innrullert som grenader i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 12. august 1769. Han var 64½ tomme høy. Kristen ble underoffiser (korporal) 1. mars 1770, furer i 1786 og kommandersersjant i 1788. Han fikk avskjed i 1807 og ble overført til landvernet, hvor han var i 2 år.7,9,8 Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Lars Olsson fra 1775 til 1777 på bnr. 3, Staurset, Veøy.7
Kristen fikk barn med Marit Persdotter i 1776. Hun skulle være over 20 år gammel, men ukonfirmert grunnet «grov Vankundighed».8,10 Kristen Ellingsson Lind var innkvartert hos Henrik Knutsson på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1777.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786.11
Åmund Åmundsson var verge for Kristense Andreasdatter i 1787. Kristen Ellingsson Lind mottok arv på deres vegne ved et skifte.

Annet navn: Kristen Ellingsson i Lia.2
Kristen Ellingsson Lind kjøpte 1 våg 1 pund 22 merker på bnr. 1, Turhus, Eresfjord, i 1792. Kjøpesum: nær 300 daler pluss kår til Didrik Ellingsson.2
Kristen giftet seg i 1793 med Kari Henriksdotter på Myklebostad.12,2
Han og Kari var selveiere på bnr. 1 fra 1794. Hans svigersønn fikk skjøte i 1810.7,2
Han var verge for Marit Knutsdotter på Bergset i 1800.12
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 41 daler 2 ort 23 skilling.13
Kari Henriksdotter på Turhus døde den 26. oktober 1806 i Eira, Eresfjord, av drukning – «som gav mig en Levende Sorg helle Tiden», skrev enkemannen.2,7
Han førte en notatbok som blant annet inneholder en selvbiografi.7

Kristen døde den 18. april 1837 på Turhus, Eresfjord.2

     Navnet hans ble skrevet Christen Ellingsen Langelie i 1776.8

Kilder/noter

 1. Trolig en omdannet form av Lien (Lia).
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 258.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
 7. [S1812] Kristen Lind, selvbiografi.
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 9. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1769, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 34. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680757
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert6. desember 2019

Pål Ellingsson i Langelia1,2,3

M, #14117, (ca. 1747 - )
Far*Elling Steffensson i Langelia3 (c 1703 - 1774)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter i Langelia3 (c 1702 - 1779)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megPål ble født ca. 1747.1 Han ble innrullert som grenader i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1769. Han var 63½ tomme høy. Pål ble utkommandert til artilleriet 5. januar året etter.1,2

     Navnet hans ble skrevet Povel Ellingsen Langelie i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1769, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 33. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680757
 2. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1770, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680824
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
Sist redigert20. oktober 2017

Elling Steffensson i Langelia1,2,3

M, #14118, (ca. 1703 - 1774)
Far*Steffen Pålsson på Skorga4 (c 1654 - )

Familie

Gjertrud Åmundsdotter i Langelia (c 1702 - 1779)
De hadde åtte barn.7 
BarnAnnet navn: Elling Steffensson på Skorga.5
Elling ble født ca. 1703 på Indre Skorga, Nesset.2 Han var soldat.2
Elling giftet seg med Gjertrud Åmundsdotter i Langelia.6,3 Elling og mora var brukere på Indre Skorga til 1734.5
Han og Gjertrud var brukere i Indre Langelia, Ytre Lange, Vistdal, fra omkr. 1740. Skyld: 2 pund 12 merker.3,5,2
Annet navn: Elling Steffensson i Lia, nevnt 1767.6

Elling døde i 1774 på Ytre Lange, Vistdal.1,3 Han ble jordfestet den 24. april 1774 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640148
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 35. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 331.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 613.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 612.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 332.
Sist redigert9. januar 2021

Marit Kristensdotter på Turhus1,2

K, #14119, (1776 - )
Far*Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837); Marit ble lyst i kull og kjønn i 17982,1
Mor*Marit Persdotter3 ( - e 1777)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1776, utenom ekteskap.2 Marit ble døpt den 1. januar 1777 i Veøy kirke av Erik Røring, etter gudstjenesten.2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 257.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
Sist redigert21. oktober 2017

Marit Persdotter1

K, #14120, ( - etter 1777)

Familie

Kristen Ellingsson Lind (1748 - 1837)
BarnHennes hjemsted var i Opplandene.1
Marit fikk barn med Kristen Ellingsson i Langelia i 1776. Hun skulle være over 20 år gammel, men ukonfirmert grunnet «grov Vankundighed».2,1

Marit døde etter 1777.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 163. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 162. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670009
Sist redigert21. oktober 2017

Erik Henriksson1,2

M, #14121, (1757 - 1757)
Far*Henrik Knutsson på Myklebostad1,2 (c 1722 - 1785)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1757, utenom ekteskap.1,2 Erik ble døpt den 25. september 1757.1

Erik døde i 1757 i Vistdal.1 Han ble jordfestet den 30. oktober 1757 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 4 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640047
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#75
Sist redigert28. januar 2020

Marit Knutsdotter på Bergset1,2,3

K, #14122, (ca. 1725 - 1802)
Far*Knut Knutsson på Myklebostad4,5 ( - e 1750)
Mor*Kari Henriksdotter på Myklebostad3,2 ( - e 1747)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Eriksson på Myklebostad (c 1712 - 1782)Annet navn: Marit Knutsdotter på Myklebostad.5
Marit ble født ca. 1725 (hun ble oppgitt å være i sitt 83. år i 1801, men fødte barn i 1771).1,5,6
Marit festet seg i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal, med Tore Eriksson på Ødegård. Året etter stevnet han henne for løftebrudd. Mora hadde opprinnelig syntes at Marit ennå var et barn, men gitt sitt samtykke. Faren så gjerne at ekteskapet kom i stand, «hvis hans Datter ellers vil vente at faae det Ringeste goede av hans Haand» (men de ble ikke gift).7,4,8
Marit giftet seg med en uregistrert person.9
Hun var myndling av Kristen Ellingsson Lind i 1800.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 daler 2 ort 23 skilling.10

Hun bodde på Bergset, Vistdal, i 1801, hos sønnen, trolig på husmannsplassen Rabben. De hadde ikke jord, og Marit mottok fattigpenger.1,11

Marit døde i 1802 på Bergset.11

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Bersæt, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 71.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 546.
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 8. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 544.
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 626.
Sist redigert21. februar 2020

Per Olsson på Hanset1,2

M, #14123, (ca. 1752 - 1793)
Far*Ola Larsson på Hanset1 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset2,1 ( - f 1789)

Familie

Anne Olsdotter på Hanset (1758 - 1839)
De hadde tre barn.3,2 
BarnPer ble født ca. 1752 på Hanset, Vistdal.1
Per giftet seg i 1785 med Anne Olsdotter på Myklebostad.1
Han og Anne var selveiere i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1789 til 1793. Per hadde nok allerede overtatt da han fikk skjøte av sine medarvinger.1

Per døde i 1793 på Hanset.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
Sist redigert24. oktober 2017

Anne Olsdotter på Hanset1

K, #14124, (1758 - 21. oktober 1839)
Far*Ola Persson på Myklebostad2 (c 1731 - 1782)

Familie 1

Per Olsson på Hanset (c 1752 - 1793)
De hadde tre barn.3,4 
Barn

Familie 2

De hadde to barn.3 Annet navn: Anne Olsdotter på Myklebostad.2
Anne ble født i 1758 på Øvre Myklebostad, Vistdal.2
Anne giftet seg i 1785 med Per Olsson på Hanset.1
Hun og Per var selveiere i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1789 til 1793. Per hadde nok allerede overtatt da han fikk skjøte av sine medarvinger.1
Anne giftet seg den 5. januar 1794 med en uregistrert person.3

Anne døde den 21. oktober 1839 på Hanset, Vistdal, som kårkone.3

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
Sist redigert9. april 2020

Ola Persson på Hanset1,2

M, #14125, (1786 - 19. januar 1865)
Far*Per Olsson på Hanset2,1 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset1 (1758 - 1839)Ola ble født i 1786.1
Han ble kalt Ola Persson den eldre, nevnt 1800.2
Han var myndling av Endre Olsson på Myklebostad i 1800.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 3 ort 12 skilling.3

Han var selveier i Herut, Hanset, Vistdal, fra 1811 til 1837.4,5

Ola døde den 19. januar 1865 på Hanset, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 348.
Sist redigert24. oktober 2017

Endre Olsson på Myklebostad1,2

M, #14126, (ca. 1756 - 17. mars 1824)
Far*Ola Larsson på Hanset3 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset1,3 ( - f 1789)Annet navn: Endre Olsson på Hanset.3
Endre ble født ca. 1756 på Hanset, Vistdal.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 1 daler 1 ort.4

Han var selveier på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal, fra 1793 til 1823.2,5
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 2 daler 18 skilling.6


Endre døde den 17. mars 1824 på Øvre Myklebostad, Vistdal, som kårmann.5

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 127.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 128.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert30. november 2019

Ola Persson på Myklebostad1

M, #14127, (1790 - 7. januar 1881)
Far*Per Olsson på Hanset2,3 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset3 (1758 - 1839)Annet navn: Ola Persson på Hanset den yngre.3,2
Ola ble født i 1790 på Hanset, Vistdal.3
Han var myndling av Anders Knutsson på Myklebostad i 1800.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 3 ort 12 skilling.4

Han var selveier på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1835 til 1872.1,5

Ola døde den 7. januar 1881.5

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 234.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 235.
Sist redigert24. oktober 2017

Knut Andersson på Myklebostad1,2,3

M, #14128, (ca. 1713 - 1764)
Far*Anders Olsson på Lange4,5 (c 1681 - c 1714)
Mor*Marit Lange4
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Eriksdotter på Myklebostad (c 1724 - 1764)
De hadde seks barn.23 
BarnKnut ble født ca. 1713 på Indre Lange, Vistdal.6,3
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.4

Annet navn: Knut Andersson på Lange, nevnt 1744.7,8,9
Knut giftet seg med Brit Eriksdotter i Utigard.3,5,10
Knut Andersson på Lange kjøpte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 3. januar 1744 av Erik Knutsson i Utigard. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru), som til sammen ble 1 våg 15 merker. Skjøtet ble tinglyst 4. juli.7,11,12,13 Konrad Henrik Eckleff stevnet Ola Olsson på Myklebostad til tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.1 Han var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Året etter var han grenader. Knut ble dimittert i 1748.1,8,9
Knut Andersson på Myklebostad solgte 10 merker på Øra, Vistdal, den 22. juni 1747 til Erik Persson på Øra.14 Knut Andersson på Myklebostad var vitne til forlovelsen mellom Marit Knutsdotter på Myklebostad og Tore Eriksson på Ødegård i oktober 1747 på Øvre Myklebostad, Vistdal.15,16,17
Han og Brit var brukere i Heraust i 1748. Skyld 1749: 1 våg 1 pund 18 merker.18,6,10 Knut Andersson på Myklebostad ble stevnet til tinget i Eresfjord den 23. oktober 1750. Han var siktet for vold mot Ola Didriksson på Helle (d.y.) i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.19
Knud Møchelbostad var verge for Ørjar Andersson i Lia i 1753.20
Han var verge for Guri Persdotter i 1757.21
Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad kjøpte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 av Lorents Schnitler o.a. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Jorden lå til kjøpernes bruk og ble solgt etter loddseddel av 9. desember 1743 (9 daler 3 ort 20 skilling) og skjøte av 22. januar 1761 (5–0–4).2

Knut døde i 1764 på Nedre Myklebostad.3,10 Han og Brit ble jordfestet den 5. februar 1764 på Vistdal kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham og Brit den 1. juni 1764. Arvinger: Anders Knutsson og Marit Knutsdotter o.a.5

     Navnet hans ble skrevet Knud Møchelbostadt i 1749.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.
Det står også at Anders Olsson fikk skjøte på 1 våg 15 merker den 4. februar 1744, men det er basert på feilskrift i tingboka, hvor det står at «Anders Mokelbostad» hadde skjøte av 3. januar 1745. Det riktige er at Knut Andersson fikk skjøte på Myklebostad 3. januar 1744 (og ble bruker da).10,4,22,12,13

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 7. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Eresfjordske kompani, rulle. Nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110670344
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 57. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
 14. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 294.
 15. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 202.
 16. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 207 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 208 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400666
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 19. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651105
 22. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 23. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266
Sist redigert10. april 2020

Anders Olsson på Myklebostad1,2,3,4

M, #14129Anders Olsson var soldat i 1711.2 Anders tjente på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, i 1711.2
Han var bruker i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, i 1717. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav han eide 1 våg 15 merker (med bygselrett). Anders var fremdeles bruker i 1724.5,6,4 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1719.1

Ifølge Bygdebok for Eid var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Nesset) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).7,8


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) var Anders Olsson på Myklebostad far til Anders Andersson på Lange og Knut Andersson på Myklebostad, men det stemmer ikke.
Det står også at Anders Olsson fikk skjøte på 1 våg 15 merker den 4. februar 1744, men det er basert på feilskrift i tingboka, hvor det står at «Anders Mokelbostad» hadde skjøte av 3. januar 1745. Det riktige er at Knut Andersson fikk skjøte på Myklebostad 3. januar 1744 (og ble bruker da).4,9,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 121 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390587
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390655
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262.
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Eridsfiords Otting, Neremøchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290031
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670045
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 9. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 498. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410254
Sist redigert15. september 2020

Anders Knutsson på Myklebostad1,2,3,4

M, #14130, (ca. 1747 - )
Far*Knut Andersson på Myklebostad2,4 (c 1713 - 1764)
Mor*Brit Eriksdotter på Myklebostad2,4 (c 1724 - 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter på Myklebostad (c 1744 - 1812)Anders ble født ca. 1747.2,1,4
Han var arving ved skiftet etter Knut Andersson og Brit Eriksdotter på Myklebostad den 1. juni 1764.2
Han var myndling av Anders Andersson på Lange i 1764.2

Anders giftet seg den 2. januar 1771 med Brit Olsdotter på Hanset.1,3,4
Han og Brit var selveiere i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1787. De var fremdeles brukere i 1801.4,1
Han var verge for Ola Persson på Hanset den yngre i 1800.3

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Mochelbostad. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266
Sist redigert12. desember 2017

Ales Persdotter på Hanset1,2

K, #14131, (1788 - 1818)
Far*Per Olsson på Hanset1,2 (c 1752 - 1793)
Mor*Anne Olsdotter på Hanset2 (1758 - 1839)Ales ble født i 1788.2
Hun var myndling av Endre Olsson på Myklebostad i 1800.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 ort 18 skilling.3


Ales døde i 1818.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 347.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert24. oktober 2017

Brit Olsdotter på Myklebostad1,2,3,4

K, #14132, (ca. 1744 - 1812)
Far*Ola Larsson på Hanset5 (c 1703 - 1783)
Mor*Kari Endresdotter på Hanset2,5 ( - f 1789)

Familie

Anders Knutsson på Myklebostad (c 1747 - )Annet navn: Brit Olsdotter på Hanset.5
Brit ble født ca. 1744 på Hanset, Vistdal.3,1
Brit giftet seg den 2. januar 1771 med Anders Knutsson på Myklebostad.3,2,4
Hun og Anders var selveiere i Heraust, Nedre Myklebostad, Vistdal, fra 1787. De var fremdeles brukere i 1801.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 19 skilling.6


Brit døde i 1812 på Nedre Myklebostad, Vistdal.1,4 Hun ble jordfestet den 17. oktober 1812 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640315
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Mochelbostad. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 346. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#349
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert27. oktober 2017

Brit Knutsdotter på Bergset1,2,3

K, #14133, (ca. 1753 - 14. desember 1823)
Far*Knut Hansson på Solhjell4 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell4,1 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Erik Sæmundsson på Bergset (c 1748 - 1797)
De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 2

Gunnar Aslaksson på Bergset (1776 - 1833)
De hadde ikke barn. Annet navn: Brit Knutsdotter på Solhjell.4
Brit ble født ca. 1753.2,4
Brit giftet seg i 1776 med Erik Sæmundsson på Bergset.3
Brit giftet seg den 20. juni 1799 med Gunnar Aslaksson på Bergset.2,1,3
Hun og Gunnar var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1799 til 1823.3,5,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.6


Brit døde den 14. desember 1823 på Bergset, Vistdal.5

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Berset. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#224
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 564.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert9. januar 2021

Gunnar Aslaksson på Bergset1,2,3

M, #14134, (1776 - 17. august 1833)
Far*Aslak Gunnarsson på Bergset3 (1754 / 1755 - 1844)
Mor*Brit Aslaksdotter på Bergset3 (c 1749 - 1799)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Knutsdotter på Bergset (c 1753 - 1823)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Ildri Trondsdotter på Bergset (1789 - 1879)Gunnar ble født i 1776.3
Gunnar giftet seg den 20. juni 1799 med Brit Knutsdotter på Bergset.1,2,4
Han og Brit var brukere på bnr. 3, Bergset, Vistdal, fra 1799 til 1823.4,5,1
Gunnar giftet seg den 19. juni 1825 med Ildri Trondsdotter på Bergset.5

Gunnar døde den 17. august 1833 på Bergset, Vistdal, som kårmann.5

     Navnet hans ble skrevet Gunder Berset i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 360 a, Berset. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670226
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 547.
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 563.
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 564.
Sist redigert20. november 2017

Sæmund Aslaksson på Bergset1

M, #14135, (1796 - 4. desember 1886)

Familie

Ildri Trondsdotter på Bergset (1789 - 1879)Sæmund ble født i 1796.2
Annet navn: Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen, nevnt 1822.3,2
Sæmund fikk barn med Ildri Trondsdotter på Bergset i 1822.3
Sæmund giftet seg den 27. juni 1831 med en uregistrert person.1
Han var husmann i Rabben, Bergset, Vistdal, i 1865.1

Sæmund døde den 4. desember 1886 på Bergset, Vistdal, som fattiglem.1

     Navnet hans ble skrevet Simon Aslaksen Bersetgield i 1822.3

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.4

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 627.
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 21.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 143, 1822. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640355
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.
Sist redigert25. oktober 2017

Sæmund Aslaksson på Bergset1

M, #14136, (1800 - 16. mars 1843)
Far*Aslak Gunnarsson på Bergset1 (1754 / 1755 - 1844)
Mor*Ildri Sæmundsdotter på Bergset1 (1773 - 1854)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megSæmund ble født i 1800 på Bergset, Vistdal.1
Han var selveier på bnr. 2, Bergset, Vistdal, fra 1829 til 1843.2

Sæmund døde den 16. mars 1843 på Bergset.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) fikk Ildri Trondsdotter på Bergset barn med Sæmund Aslaksson på Bergset, men det er en forveksling med Sæmund Aslaksson på Bergsethjellen.3

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 548.
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 549.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 550.
Sist redigert26. oktober 2017

Synnøv Knutsdotter på Frisvoll1,2

K, #14137, (ca. 1755 - 1. november 1840)
Far*Knut Hansson på Solhjell3 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell1,3 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Pålsson på Frisvoll (c 1754 - 1805)
De hadde sju barn.7 Annet navn: Synnøv Knutsdotter på Solhjell.3
Synnøv ble født ca. 1755.3
Synnøv giftet seg i 1784 med Knut Pålsson på Frisvoll.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.4
Anders Andersson og Kari Arnesdotter var selveiere Deraust, Frisvoll, Eresfjord, fra 1839. Han fikk skjøte 15. oktober av forrige bruker, Knut Knutsson, for 300 daler og kår til selgerens mor, Synnøv Knutsdotter. Når hun døde, skulle kåret gå til Knut og kona. (Knut døde som enkemann i 1848.) Unntatt fra salget var et kammers (som var bygd attåt stuen), et stabbur, en kvern med utstyr, et naust og fiskeredskaper. Anders signerte med ført penn. Han solgte bruket i 1853 for 300 daler, hvorav 265 var obligasjonsgjeld.5,6


Synnøv døde den 1. november 1840 på Frisvoll, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 67.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 223. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#224
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 69.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 71. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=72
 7. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 68.
Sist redigert29. juli 2020

Marit Knutsdotter på Ljørvoll1,2

K, #14138, (1764 - 16. november 1844)
Far*Knut Hansson på Solhjell3 (c 1722 - 1766)
Mor*Tøri Endresdotter på Solhjell1,3 (c 1722 - 1788)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Sjurdsson på Ljørvoll (1760 - 1826)Annet navn: Marit Knutsdotter på Solhjell.3
Marit ble født i 1764 på Solhjell, Eresfjord.3
Marit giftet seg i 1788 med Per Sjurdsson på Frisvoll.1,3
Hun og Per var brukere på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, fra 1788 til 1797.3
Hun og Per var brukere på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1797 til 1812.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 4. september 1800: 1 daler 1 ort 11 skilling.4


Marit døde den 16. november 1844 på Ljørvoll, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a–459 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
Sist redigert26. oktober 2017

Per Sjurdsson på Ljørvoll1,2

M, #14139, (1760 - 27. desember 1826)
Far*Sjurd Olsson på Frisvoll3 (c 1715 - 1761)
Mor*Ildri Persdotter på Frisvoll3 (c 1725 - 1805)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Ljørvoll (1764 - 1844)Annet navn: Per Sjurdsson på Frisvoll.3
Per ble født i 1760 på Frisvoll, Eresfjord.3
Per giftet seg i 1788 med Marit Knutsdotter på Solhjell.1,4
Annet navn: Per Sjurdsson på Solhjell.4
Han og Marit var brukere på bnr. 2, Solhjell, Eresfjord, fra 1788 til 1797.4 Per Sjurdsson på Solhjell fikk bygselseddel på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra Hans Brandal Røsset den 6. september 1796.2
Han og Marit var brukere på Vestre Ljørvoll fra 1797 til 1812.2
Han var verge for Brit Endresdotter i 1800.1


Per døde den 27. desember 1826 på Ljørvoll, Eresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 82.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 224. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#225
Sist redigert26. oktober 2017

Aslak Olsson på Ljørvoll1,2

M, #14140, (1761 - 26. mars 1848)
Mor*Siri Ingebrigtsdotter på Ljørvoll2 (c 1724 - 1784)

Familie 1

Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll (1757 - 1820)
De hadde seks barn.5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.4 Aslak ble født i 1761 på Ljørvoll, Eresfjord.2
Aslak giftet seg i 1785 med Gjertrud Knutsdotter på Solhjell.1,2
Han og Gjertrud var brukere på Vestre Ljørvoll, Ljørvoll, Eresfjord, fra 1785 til 1796. Etterpå fikk de kår av neste bruker (s.d.) og flyttet huset til en plass under bruket.2,3,4
Aslak giftet seg i 1822 med en uregistrert person.4

Aslak døde den 26. mars 1848.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#145
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#148
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 201. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#202
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
Sist redigert21. februar 2020

Anna Nerland1

K, #14141, (30. oktober 1911 - 21. april 2003)

Familie

Emil Selnes (1904 - 1981)
De hadde to barn.1,4 
BarnAnna ble født den 30. oktober 1911 på Nerland, Vistdal.2
Anna giftet seg den 25. november 1939 i Vestnes med Emil Selnes.2,1 Hennes navn som gift var Selnes.3
Hun og Emil bodde på Fredheim, Bårsneset, Vestnes, fra 1939.4 Anna og Emil var skreddere.1,4

Anna døde den 21. april 2003.3

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.
 2. [S88] Slekter i Eresfjord og Vistdal: s. 491.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 5151256.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 392.
Sist redigert27. oktober 2017

Randi Ingunn Selnes1

K, #14142
Far*Emil Selnes1 (1904 - 1981)
Mor*Anna Nerland1 (1911 - 2003)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.
Sist redigert27. oktober 2017

Kjell Emil Arve Selnes1

M, #14143
Far*Emil Selnes1 (1904 - 1981)
Mor*Anna Nerland1 (1911 - 2003)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 411.
Sist redigert27. oktober 2017

Tølløv Toresson på Syltebø1

M, #14144, (1784 - 1865)

Familie 1

Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø (c 1748 - 1823)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

De hadde ett barn.3 Annet navn: Tølløv Toresson på Solhjell.2
Tølløv ble født i 1784 på Solhjell, Eresfjord.2
Tølløv fikk barn med en uregistrert person i 1806.2
Tølløv giftet seg den 27. desember 1818 med Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø.1,3 Tølløv var forpakter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, fra 1818 til 1857. Etterpå ble han værende på gården som innerst.1,4,5
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: drøyt 183 daler. Han fikk også 125 daler for åbot på bruket, 15 daler i morgengave og like mye til begravelse, samt 1 daler for en ekspress til Molde.6

Tølløv giftet seg i 1825 med en uregistrert person.3

Tølløv døde i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 215.
 3. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 239.
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 241.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert2. desember 2017

Ågot Sjurdsdotter1

K, #14145, (ca. 1776 - før 1819)
Far*Sjurd Fredriksson Brosal1,2 (1755 - )
Mor*Olov Gunnarsdotter2 (c 1743 - f 1819)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnÅgot ble født ca. 1776.2
Ågot fikk barn med en Anders i 1798 i Kristiansund.1,2 Hun bodde hos Sjurd Fredriksson og Olov Gunnarsdotter på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801.2,3

Ågot døde trolig før 1819.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert2. desember 2017

Sirina Fredrikka Andersdatter1,2

K, #14146, (1. juli 1798 - )
Mor*Ågot Sjurdsdotter2,1 (c 1776 - f 1819)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megSirina Fredrikka ble født den 1. juli 1798 i Kristiansund, utenom ekteskap.2 Sirina Fredrikka ble døpt den 22. juli 1798.2 Hun bodde hos Sjurd Fredriksson og Olov Gunnarsdotter på mnr. 102, Innlandet, Kristiansund, i 1801.1,3
Hun (og eventuelle søsken) arvet ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58427/89/
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 77 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031130
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert2. desember 2017

Peter Schnitler1,2

M, #14147, (17. januar 1690 - 1751)

Familie

De skal ha fått 16 barn, hvorav åtte vokste opp.2,1 
BarnPeter ble født den 17. januar 1690 i København, Danmark.2 Han ble utdannet jurist.2 Han var regimentskvartermester i 1. trondhjemske infanteriregiment fra 11. september 1717 til 1718.1 Han var kaptein og sjef i Størenske kompani, 3. trondhjemske infanteriregiment, fra 30. desember 1718. Han fikk majors grad i 1734 og oberstløytnants i 1749 (uten tilsvarende stilling).1,2
Han var selveier i Høgsæte, Horg, fra ca. 1720.3,4
Han bodde på Kalvskinnet, Trondheim, fra 1729.3,2 Han var medarbeider i grensekommisjonen mellom Norge og Sverige fra 1742.2

Peter døde i 1751, etter å ha falt i en elv under reise i kompanidistriktet.5,1,2 Han ble gravlagt på Trondheim domkirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 372. Schnitler, Peter.
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peter Schnitler. https://nbl.snl.no/Peter_Schnitler
 3. [S1568] Horg I: s. 60.
 4. [S1568] Horg I: s. 64.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 281, nr. 11. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=288
 6. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 401.
 7. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 368. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#371
Sist redigert14. september 2020

Lorents Schnitler1,2,3

M, #14148, (9. oktober 1724 - 22. juli 1778)
Far*Peter Schnitler4 (1690 - 1751)Lorents ble født den 9. oktober 1724 i Høgsæte, Horg.3,4 Han var elev på Trondheim katedralskole fra 15. april 1738 til 1. juli 1741.3 Han var sogneprest i Nesset fra 23. mai 1755 til 1765. Da han flyttet til Inderøy, tok han med ministerialboka, men sognepresten fra 1767 reiste innom der og hentet den med seg på vei til Nesset. I mellomtiden hadde klokker Per Olsson på Otterbogen gjort notater, som ble ført inn i kirkeboka.3,4,5,6
Han var verge for Ildri Persdotter på Stubøen fra 1756.7
Lorents Schnitler gav bygselseddel på Vorpeneset, Nesset, til Børre Olsson Eikanes den 10. april 1758.8
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.9,2
Han var verge for Guri Persdotter på Sira i 1762.1
Lorents Schnitler o.a. solgte 1 pund 6 merker (uten bygselrett) på Nedre Myklebostad, Vistdal, den 5. juli 1762 til Per Larsson og Knut Andersson på Myklebostad. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Jorden lå til kjøpernes bruk og ble solgt etter loddseddel av 9. desember 1743 (9 daler 3 ort 20 skilling) og skjøte av 22. januar 1761 (5–0–4).10 Lorents Schnitler var visepastor i Inderøy fra 15. februar 1765. Kort tid etter ble han sogneprest der.3 Han var sogneprest i Eiker fra 22. april 1773.3,4

Lorents døde den 22. juli 1778 i Eiker.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 281, nr. 11. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=288
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 401.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 44 b, 1767. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640088
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 b, 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640094
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 8. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=369
 9. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 247 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650729
Sist redigert24. februar 2022

Kristi Gunnarsdotter på Slenes1,2

K, #14149, (ca. 1748 - 1812)
Far*Gunnar Jonsson på Slenes2 (c 1700 - 1755)
Mor*Anne Olsdotter på Slenes2 (c 1720 - 1764)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Eriksson på Slenes (1761 - 1819)
De fikk to barn, hvorav ett vokste opp.3 
BarnKristi ble født ca. 1748.1,2
Kristi giftet seg i 1787 med Per Eriksson på Sira.1,3
Hun og Per var husfolk på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801, sammen med Erik Persson.1

Kristi døde i 1812 på Øvre Slenes.3

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 129.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
Sist redigert1. november 2017

Erik Persson på Slenes1,2,3

M, #14150, (1793 - 19. april 1845)
Far*Per Eriksson på Slenes1,2,3 (1761 - 1819)
Mor*Kristi Gunnarsdotter på Slenes2,3 (c 1748 - 1812)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1793.3 Han bodde hos Per Eriksson og Kristi Gunnarsdotter på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801.2 Erik Persson fikk festeseddel på en husmannsplass på Øvre Slenes fra Tore Jonsson på Slenes i 1821. Faren til Erik hadde bodd på samme plassen.4
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.5


Erik døde den 19. april 1845.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert2. desember 2017

Brit Larsdotter på Slenes1,2

K, #14151, (1774 - 13. februar 1850)
Far*Lars Eriksson på Nauste3 (c 1746 - 1809)
Mor*Inger Knutsdotter på Nauste3 (c 1743 - 1774)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Johansson på Vike (1785 - )

Familie 2

Per Eriksson på Slenes (1761 - 1819)
De fikk tre barn, hvorav ett vokste opp.4 
BarnAnnet navn: Brit Larsdotter på Nauste.3
Brit ble født i 1774 på Nauste, Eresfjord.3 Brit tjente hos Gjertrud Toresdotter på Øvre Slenes, Eresfjord, i 1801.2
Brit fikk barn med Hans Johansson på Vike i 1807.3
Brit giftet seg i 1813 med Per Eriksson på Slenes.1

Brit døde den 13. februar 1850, som legdskjerring.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 355 b, Sleness, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670222
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 452.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146
Sist redigert1. november 2017

Lars Persson på Ødegård1

M, #14152, (1815 - 22. mars 1880)
Far*Per Eriksson på Slenes2,3 (1761 - 1819)
Mor*Brit Larsdotter på Slenes3 (1774 - 1850)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Persson på Slenes.3,2
Lars ble født i 1815 på Øvre Slenes, Eresfjord.3
Han var myndling av Hans Holgersson Kofod i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.4

Han var innerst på Nerland, Vistdal.1
Han ble kalt Kalhag-Lars.1
Han var husmann i Kalvhagteigen, Ødegård, Vistdal, i 1865. Ifølge tradisjon var han fra en husmannsplass kalt Kalvhagen, slik at Teigen fikk navn etter ham.1 Lars Persson på Ødegård var skredder.1

Lars døde den 22. mars 1880 på Ødegård, Vistdal, av tuberkulose.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 151.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#146
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert3. november 2017

Hans Holgersson Kofod1,2

M, #14153, (17. februar 1792 - 19. desember 1864)Hans ble født den 17. februar 1792 på Eidsøra, Tingvoll.3 Han var skoleholder og kirkesanger (klokker) i Eresfjord fra 1820 til 1852.4
Han ble kalt Skul-Hans.4
Han var verge for Lars Persson på Slenes i 1823.1

Han var selveier på Haugen, Nauste, Eresfjord, fra 1828 til 1842.5,6
John Olsson Hammervold ble vaksinert mot kopper i 1829 ifølge attest fra Kofod.7
Han vaksinerte Inger Ivarsdotter Syltebø mot kopper den 22. september 1829.2
Han vaksinerte Magnhild Ivarsdotter mot kopper den 7. juli 1834.8


Hans døde den 19. desember 1864 på Nauste, Eresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 123.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 454.
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 453.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 455.
 7. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 204, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660266
 8. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 141, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660201
Sist redigert14. mai 2020

Erik Knutsson Sira1,2,3,4

M, #14154, (1769 - )
Far*Knut Persson på Sira4 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira4,2,3 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var enkemann i 1810.1 Erik ble født i 1769 på Sira, Eresfjord.4
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Erik giftet seg den 27. mars 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med en uregistrert person.1
Han bodde i Trondheim i 1823. Han var fremdeles der året etter.2,5,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 214. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670515
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert5. juli 2019

Per Knutsson Sira1,2,3

M, #14155, (1774 - )
Far*Knut Persson på Sira3 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira3,1,2 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1774 på Sira, Eresfjord.3
Per giftet seg før 1823 med en uregistrert person.1
Han bodde på Bakklandet, Strinda, iallfall fra 1823 til 1824.1,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.4


     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Siira fra 1823 til 1824.1,2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert5. juli 2019

Erik Aslaksson på Åse1,2,3

M, #14156, (ca. 1700 - 1772)

Familie 1

Marit Øverås
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Marit Torfinnsdotter på Åse (c 1697 - 1777)
De hadde ikke barn.10 Erik ble født ca. 1700.4,5 Hans hjemsted var kanskje på Ljørvoll, Eresfjord.6
Erik giftet seg med Marit Øverås.3 Erik Aslaksson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 15 merker i Bortasti, Øverås, Eresfjord, den 27. september 1726. Seddelen ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst på Rød 7. juli året etter.7,8
Annet navn: Erik Aslaksson på Øverås, nevnt fra 1746 til 1749.9,10,11,4 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1746.11
Han var bruker i Bortasti i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Neste bruker fikk bygsel i 1752 (s.d.).4,12
Erik giftet seg med Marit Torfinnsdotter på Kvernberget.10
Han var fadder ved dåpen til Tore Jonsson på Vike den 17. januar 1762 i Eresfjord kyrkje.1

Han og Marit var husfolk i Bortasti i 1762.9

Erik døde i 1772 på Øverås, Eresfjord, som husmann.5,10 Det ble holdt skifte etter ham den 24. november 1773. Arvinger: Marit Torfinnsdotter på Øverås, Aslak Hallvorsson på Oppdal og Marit i Osen.10

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390850
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 415.
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 170.
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 332. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=333
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 186. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400610
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410124
Sist redigert28. januar 2021

Aslak Hallvorsson på Oppdal1,2

M, #14157, (ca. 1719 - 1801)Aslak ble født ca. 1719.1
Han var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, fra 1750 til 1781.1
Han var arving ved skiftet etter Erik Aslaksson på Øverås den 24. november 1773.2


Aslak døde i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 517.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 700 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660738
Sist redigert3. november 2017

Anders Knutsson på Frisvoll1

M, #14158, (1765 - 5. november 1840)

Familie

Ågot Eriksdotter på Frisvoll (1759 - 1836)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Anders Knutsson på Steinsvoll.2,3
Anders ble født i 1765 på Steinsvoll, Eresfjord.2 Anders ble døpt den 24. februar 1765 i Vistdal kyrkje. Faddere: Pål Gunnarsson på Frisvoll og Tore Henriksson på Nerås o.a.2 Anders Knutsson og Ågot Eriksdotter o.a. tjente hos Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, i 1801.4
Anders giftet seg i 1805 med Ågot Eriksdotter på Sira.5
Han og Ågot var husfolk på Frisvoll, Eresfjord, i 1823.1,5

Anders døde den 5. november 1840.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640084
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 214.
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#132
Sist redigert30. juni 2020

Anne Knutsdotter på Hjellen1,2

K, #14159, (1764 - 30. desember 1846)
Far*Knut Persson på Sira3 (c 1741 - 1786)
Mor*Guri Persdotter på Sira3,1 (c 1733 - 1818)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mats Olsson på Hjellen (1757 - 1833)Annet navn: Anne Knutsdotter på Sira.3
Anne ble født i 1764 på Sira, Eresfjord.3
Anne giftet seg i 1792 med Mats Olsson i Øverlie.1,2
Annet navn: Anne Knutsdotter på Bjørnes.4
Hun og Mats bodde på Bjørnes, Eresfjord, i 1794.4
Hun og Mats bodde trolig i Grøvdal, Hen, i 1796.5
Hun og Mats var husfolk på Øvre Rabben, Hjellen, Vistdal, fra 1801. De bodde der resten av livet.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 ort 19 skilling.7


Anne døde den 30. desember 1846 på Hjellen, Vistdal.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 422.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 205.
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 343, 1796. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010174
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 423.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert15. november 2017

Mats Olsson på Hjellen1,2,3

M, #14160, (1757 - september 1833)

Familie

Anne Knutsdotter på Hjellen (1764 - 1846)Annet navn: Mats Olsson i Øverlie.4,5
Mats ble født i 1757 i Øverlie, Lesja.4
Mats giftet seg i 1792 med Anne Knutsdotter på Sira.2,3
Annet navn: Mats Olsson på Bjørnes.6
Han og Anne bodde på Bjørnes, Eresfjord, i 1794.6
Han og Anne bodde trolig i Grøvdal, Hen, i 1796.7
Han og Anne var husfolk på Øvre Rabben, Hjellen, Vistdal, fra 1801. De bodde der resten av livet.3,8

Mats døde i september 1833 på Hjellen, Vistdal, som husmann.1 Han ble jordfestet den 29. september 1833 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S280] Vistdal klok. 1818–51: s. 194, 1833, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650606
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 422.
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 302.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 205.
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 343, 1796. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010174
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 423.
Sist redigert1. desember 2017

Brit Gunnarsdotter på Nerland1,2,3,4

K, #14161, ( - før 1762)
Far*Gunnar Olsson på Nerland3,1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland3 ( - c 1707)

Familie

Knut Ivarsson Ødegård (c 1713 - 1789)
De hadde ett barn.1 
BarnHun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).5
Hun var myndling av Ola Gunnarsson på Bergset i 1737.2

Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.2,6,7

Brit døde før 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
Sist redigert10. mai 2019

Gunnar Olsson på Nerland1,2,3,4

M, #14162, (ca. 1663 - før 1722)

Familie 1

Brit Andersdotter på Nerland ( - c 1707)
Fire barn levde i 1708.4 
Barn

Familie 3

Marit Knutsdotter på Reiten ( - f 1767)
De hadde to barn.6,19,18 
BarnGunnar ble født ca. 1663.5,6
Gunnar Olsson og Rasmus Sæmundsson kjøpte 1 øre 6 merker på Reiten, Nerland, Vistdal, den 30. desember 1690. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1692.3 Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland stevnet Knut Andersson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.3 Rasmus Sæmundsson ble stevnet av Lasse Sveinsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.7 Han og Rasmus Sæmundsson var selveiere på Reiten fra 1692. Reiten var delt i to bruk på ett pund hver (jorden de kjøpte ble tilsynelatende fordelt på brukene, slik at de var like store).8,9,6
Gunnar giftet seg med Brit Andersdotter.4
Gunnar fikk barn med Marit Olsdotter på Oppdal ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Reiten. Ola Gunnarsson var også der.5
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: 8 daler 1 ort 2 skilling, utlagt blant annet i 12 merker odelsjord (med bygselrett) i Nerland (6 daler).10

Gunnar giftet seg med Marit Knutsdotter på Hanset. Gunnar og kona var brukere på Reiten i 1711. Marit Gunnarsdotter bodde også der.11,6

Gunnar døde før 1722.12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.13,14,1


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.15,16,17

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 8. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1692. Erritzfiordtz Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210117
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 14. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 16. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
Sist redigert13. november 2019

Brit Andersdotter på Nerland1

K, #14163, ( - ca. 1707)

Familie

Gunnar Olsson på Nerland (c 1663 - f 1722)
Fire barn levde i 1708.1 
BarnBrit giftet seg med Gunnar Olsson på Nerland.1

Brit døde ca. 1707 på Nerland, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter henne den 24. april 1708. Kreditorer: Rise Schultz, Børge Jakobssen Eg, Ola Gunnarsson på Bergset og Lars Persson på Hanset o.a. Arvinger: Gunnar Olsson, Ola Gunnarsson, Brit Gunnarsdotter, Marit Gunnarsdotter og Magnhild Gunnarsdotter. De eide 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Nerland (12 daler). Aktiva: 24 daler 8 skilling. Passiva: 7 daler 2 ort 4 skilling. Arv: 16–2–4. Samme dag ble det også holdt skifte på det andre Reit-bruket (s.d.).3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
Sist redigert10. november 2017

Marit Gunnarsdotter på Nerland1,2,3

K, #14164, ( - før 1762)
Far*Gunnar Olsson på Nerland1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland1 ( - c 1707)Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).4
Marit Gunnarsdotter bodde hos Gunnar Olsson og Marit Knutsdotter på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1711.5,3

Marit døde før 1762, uten livsarvinger.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
Sist redigert18. desember 2018

Magnhild Gunnarsdotter på Nerland1,2,3,4

K, #14165, ( - 1773)
Far*Gunnar Olsson på Nerland1,3 (c 1663 - f 1722)
Mor*Brit Andersdotter på Nerland1 ( - c 1707)

Familie

Hun var enke i 1762.3 Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter på Nerland den 24. april 1708: hun og søstrene arvet til sammen 4 daler 3 ort 20 skilling, utlagt blant annet i 7,2 mark odelsjord i Nerland (3–2–9).5

Magnhild giftet seg med en uregistrert person.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 daler 3 ort 21 skilling. Hun fikk også 4–2–10 den avdøde hadde lånt.6
I manntallet av 1762 står Magnhild Gunnarsdotter hos Knut Ivarsson på bnr. 4, Nerland, Vistdal.2

Magnhild døde i 1773, som legdskjerring.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 217. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 40 b–42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630440
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
Sist redigert28. januar 2020

Marit Olsdotter i Grøvdal1

K, #14166, ( - etter 1762)

Familie 1

Hun var enke i 1761.1 

Familie 2

Ola Gunnarsson på Reiten (c 1694 - 1762)
De hadde ikke barn.2 Marit giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde i Grøvdal, Hen.1
Marit giftet seg den 6. januar 1761 i Vistdal kyrkje med Ola Gunnarsson på Reiten.1,2
Annet navn: Marit Olsdotter på Reiten.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 13 daler 3 ort 14 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, 1761. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
Sist redigert9. november 2017

Brit Knutsdotter1

K, #14167, (ca. 1737 - )
Far*Knut Ivarsson Ødegård (c 1713 - 1789)
Mor*Brit Gunnarsdotter på Nerland1 ( - f 1762)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født ca. 1737, utenom ekteskap.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 daler 3 ort 21 skilling.2
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Reiten i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
Sist redigert6. november 2017

Ivar Knutsson på Reiten1,2,3

M, #14168, (ca. 1729 - 1805)
Far*Knut Ivarsson på Rød4,5 (c 1680 - )
Mor*Inger Ingebrigtsdotter på Rød4,3,6 ( - c 1732)

Familie 1

Marit Ivarsdotter på Reiten (c 1723 - 1760)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1823.12,14 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.12 Ivar ble født ca. 1729.7,2
Han var arving ved skiftet etter Inger Ingebrigtsdotter på Rød den 19. mai 1733: 12 daler 1 ort 5 skilling.4
Han var myndling av Ivar Knutsson på Langset i 1733.4

Knut Ivarsson på Rød, Lars Knutsson på Trollmyra og Ivar Knutsson solgte på bnr. 1, Rød, Nesset, den 22. oktober 1745 til Lars Knutsson på Rød. Knut solgte 2 pund 19½ mark, Lars 13½ mark på vegne av myndlingen Ingebrigt Knutsson, og Ivar 13½ mark. Med Lars Knutsson på Røds egen arv på 13½ mark ble det 1½ våg med bygselrett.5
Annet navn: Ivar Knutsson på Rød, nevnt 1749.7,4
Ivar Knutsson på Rød kjøpte 1 pund på Reiten, Nerland, Vistdal, den 23. oktober 1752 av Ola Gunnarsson. Ivar kjøpte Olas resterende 12 merker fra dødsboet etter ham.3
Ivar giftet seg med Marit Ivarsdotter på Ødegård.8
Ivar giftet seg den 27. desember 1761 med en uregistrert person.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 3 ort 18 skilling.9
Han var verge for Brit Knutsdotter i 1762.10

Ivar Knutsson på Reiten kjøpte 1 pund på Reiten den 23. oktober 1783 av Per Persson i Oppigard. De to delene av Reiten ble da slått sammen til ett bruk.11,3
Ivar giftet seg den 13. mai 1787 med en uregistrert person. De hadde ikke barn.8
Han var selveier på Reiten til 1799.12 Ivar var kårmann på Reiten i 1801. Han hadde jord.13,2

Ivar døde i 1805 på Nerland, Vistdal.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 361 a, Neerland, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670227
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 338.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, 19. mai, Røe.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650483
 6. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 369.
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 339.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 330.
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 13. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 341.
 14. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert18. januar 2021

Brit Gunnarsdotter i Jordal1,2

K, #14169, ( - etter 1767)
Far*Gunnar Olsson på Nerland3,1 (c 1663 - f 1722)
Mor*Marit Knutsdotter på Reiten4 ( - f 1767)

Familie

Åmund Bårdsson i Jordal ( - e 1767)Annet navn: Brit Gunnarsdotter på Nerland, nevnt 1744.5,3
Bereth GundersDatter Reiten (hun eller halvsøstera med samme navn) var kreditor ved skiftet etter Bergsvein Toresson på Ut-Bogge den 10. april 1744: 2 ort.6,7

Brit giftet seg med Åmund Bårdsson. De fikk barn sammen i 1744, før de giftet seg. Det var hennes tredje leiermål.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gunnarsson på Reiten den 19. juni 1762: 1 daler 3 ort 22 skilling.8

Hun og Åmund var husfolk i Nedre Jordal, Tingvoll, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Ut-Bogge den 30. mai 1767: 4 daler 3 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 2 daler i Ut-Bogge, og 2 daler hennes mann skyldte til dødsboet.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 2. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 81. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111250037
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 5. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 7. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 61 b–62 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660080
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
Sist redigert13. november 2019

Steinar Hansen1,2

M, #14170
Far*Reidar Hansen1,2 (1939 - 2017)
Mor*Unni Kringstad2,1
9-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 257/7.11.2017, s. 25, «Dødsfall».
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1119
Sist redigert5. august 2021

Frank Hansen1,2

M, #14171
Far*Reidar Hansen1,2 (1939 - 2017)
Mor*Unni Kringstad2,1
9-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 257/7.11.2017, s. 25, «Dødsfall».
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1119
Sist redigert5. august 2021

Åmund Bårdsson i Jordal1,2,3

M, #14172, ( - etter 1767)

Familie

Brit Gunnarsdotter i Jordal ( - e 1767)Annet navn: Åmund Bårdsson på Kvennset.4 Åmund Bårdsson var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1744. Han ble dimittert i 1748.2,4
Åmund giftet seg med Brit Gunnarsdotter på Nerland. De fikk barn sammen i 1744, før de giftet seg. Det var hennes tredje leiermål.1,2
Han og Brit var husfolk i Nedre Jordal, Tingvoll, i 1762.1 Åmund Bårdsson fikk festeseddel på Jordalsneset, Nedre Jordal, Tingvoll, i 1764.5
Han var debitor ved skiftet etter Kari Andersdotter på Ut-Bogge den 30. mai 1767: 2 daler, trukket fra konas arv.6


     Navnet hans ble skrevet Amund Jordalen i 1767.3

Kilder/noter

 1. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Tingvoll sogn. Mnr. 81. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111250037
 2. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690353
 5. [S1574] Sunndalsboka V: s. 106.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
Sist redigert19. februar 2018

Marit Olsdotter på Oppdal1,2

K, #14173

Familie

Gunnar Olsson på Nerland (c 1663 - f 1722)Hennes hjemsted var trolig på bnr. 4, Oppdal, Vistdal.3
Marit fikk barn med Gunnar Olsson på Nerland ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) fikk Ola Gunnarsson på Ødegård barn med Marit Olsdotter på Oppdal og ble fradømt 2 pund i Nerland; men barnefaren var Gunnar Olsson på Nerland, og han mistet ikke jorden.4,3,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 512.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
Sist redigert10. november 2017

Nils Olsson på Horne1

M, #14174, (ca. 1628 - )

Familie

De hadde fem barn.1 
BarnNils ble født ca. 1628.1
Han var bruker i Derutgarden, Horne, Eresfjord, i 1664. Enka hadde overtatt i 1695 og drev bruket frem til sønnen Knut fikk bygsel i 1714.1,2

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 81.
Sist redigert6. januar 2021

Aslak Nilsson på Horne1,2,3

M, #14175, (ca. 1673 - )
Far*Nils Olsson på Horne3 (c 1628 - )Aslak ble født ca. 1673 på Horne, Eresfjord.3
Gunnar Olsson på Nerland fikk barn med Marit Olsdotter på Oppdal ca. 1700. Hun ble stevnet til tinget 21. januar 1701. Først hadde hun utlagt ugifte Aslak Nilsson på Horne som barnefar, men oppgav siden Gunnar, som var gift. Marit hadde tidligere hatt omgang med Aslak, men sa at Gunnar var far til barnet. Mennene vedgikk at hun snakket sant. Marit og Aslak ble hver bøtelagt 24 lodd sølv (12 daler), og Gunnar mistet sin boslodd, 1 daler 2 ort 1 skilling.1,2

Han bodde på Moen, Eresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Aslach Nielsøn Honde i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660050
 2. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 5–6, sikt og sakefall 1702. Erritzfiords otting. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161253
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 80.
Sist redigert9. november 2017

Rasmus Sæmundsson på Nerland1,2,3

M, #14176, (ca. 1651 - ca. 1707)

Familie

Anne Olsdotter på Nerland ( - e 1708)
Tre barn levde i 1708.8 
BarnRasmus ble født ca. 1651.4,5
Gunnar Olsson og Rasmus Sæmundsson kjøpte 1 øre 6 merker på Reiten, Nerland, Vistdal, den 30. desember 1690. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1692.2 Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland stevnet Knut Andersson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.2 Rasmus Sæmundsson ble stevnet av Lasse Sveinsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.3 Rasmus Sæmundsson og Gunnar Olsson var selveiere på Reiten fra 1692. Reiten var delt i to bruk på ett pund hver (jorden de kjøpte ble tilsynelatende fordelt på brukene, slik at de var like store).6,5,7
Rasmus giftet seg med Anne Olsdotter på Nerland.8
I manntallet av 1701 står han som bruker på Reiten. Ola Rasmusson var også der.4 Rasmus Sæmundsson på Nerland var lagrettemann i Eresfjord i 1705.1

Rasmus døde ca. 1707 på Nerland, Vistdal.8,9 Det ble holdt skifte etter ham den 24. april 1708. Kreditorer: Ivar Olsson på Ødegård, Ola Gunnarsson på Bergset og Rise Schultz o.a. Arvinger: Anne Olsdotter og Ola Rasmusson o.a. De eide 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Nerland (12 daler). Aktiva: 24 daler 1 ort. Passiva: 2 daler 2 ort 20 skilling. Arv: 21–2–4. I skiftet kalles den avdøde Rasmus Sivertsøn (og i et tingsvitne fra 1722 Rasmus Jesprigtsen). Samme dag ble det også holdt skifte på det andre Reit-bruket (s.d.).10,11

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Simensøn Neerland i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660143
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 3. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 6. [S987] Romsdal fogderegnskap 1692: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1692. Erritzfiordtz Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202210117
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 329.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 11. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
Sist redigert10. november 2017

Knut Andersson på Nerland1,2,3

M, #14177, ( - etter 1692)
Far-?*Anders Knutsson på Nerland (c 1605 - ); kanskjeKnut Andersson og Ola Rasmusson var brukere på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1682. De drev 2 pund sammen. Bruket til Knut var på 1 pund 8 merker i 1687 og 90. Olas bruk var på 16 merker i 1687, og enka drev like mye i 1690.4,3,2,5 Lasse Sveinsson på Nerland ble i 1683 bøtelagt 7 daler for å ha knivstukket Knut Andersson på Nerland.6 Han ble stevnet av Gunnar Olsson på Nerland og Rasmus Sæmundsson på Nerland til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. De forlangte at han skulle flytte fra jorden på 1 øre 6 merker, som de hadde kjøpt. Knut bad dem ta hensyn til hans kone og små barn, men Gunnar og Rasmus hadde ikke annet sted å bo. Retten gav Knut frist til faredagen med å flytte mot at han fikk igjen bygselavgiften.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650501
 2. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201024
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787663
 4. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370194
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 288.
Sist redigert9. november 2017

Lasse Sveinsson på Nerland1,2,3

M, #14178, (ca. 1621 - )Lasse ble født ca. 1621.3
Han var bruker på bnr. 5-6, Nerland, Vistdal, iallfall fra 1646 til 1711.3,4 Han ble i 1683 bøtelagt 7 daler for å ha knivstukket Knut Andersson på Nerland.3 Lasse Sveinsson på Nerland stevnet Rasmus Sæmundsson til tinget i Eresfjord den 21. januar 1692. Rasmus og Gunnar Olsson hadde kjøpt 1 øre 6 merker, som Lasse hadde tenkt å innløse. Retten bad ham bevise eventuell odelsrett.1
Han var verge for Ola Rasmusson på Nerland o.a. I 1708.2

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650502
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 288.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 289.
Sist redigert10. november 2017

Ola Rasmusson på Nerland1,2,3,4

M, #14179, (ca. 1622 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1622.2,1 Han og Gunnar Knutsson var brukere på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1665. De drev 2 pund sammen. Året etter drev Ola begge pundene.1,2,5,4
I manntallet av 1666 står han som bruker på Reiten. Rasmus Olsson var også der.2 Ola Rasmusson og Knut Andersson var brukere på Reiten i 1682. De drev 2 pund sammen. Bruket til Knut var på 1 pund 8 merker i 1687 og 90. Olas bruk var på 16 merker i 1687, og enka drev like mye i 1690.6,3,7,4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.8,9,10

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787663
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 6. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370194
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201024
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
Sist redigert10. november 2017

Gunnar Knutsson på Nerland1,2,3

M, #14180, (ca. 1601 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnGunnar ble født ca. 1601.3 Hans hjemsted var trolig på bnr. 4, Nerland, Vistdal.4
Han var bruker på Reiten, Nerland, Vistdal, fra 1628. Bruket var på 4 pund i 1658 og 2 pund i 1661.1,2 Han og Ola Rasmusson var brukere på Reiten i 1665. Johans Gunnarsson bodde også der. De drev 2 pund sammen. Året etter drev Ola begge pundene.3,5,6,7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Gunnar Olsson på Nerland sønn av Ola Gunnarsson på Ødegård, men kona til Ola var fremdeles gift med sin første mann da Gunnar ble født.
Da Gunnars datter Brit fikk barn med Knut Ivarsson Ødegård (s.d.) ca. 1737, vitnet både allmuen og barnets foreldre på at de var beslektet i tredje ledd (tremenninger). Da kan ikke Gunnar ha vært bror av Knuts far, Ivar Olsson på Ødegård.
Det spørs om Gunnar heller var sønn av Ola Rasmusson på Nerland, som kan ha vært gift med ei datter av Gunnar Knutsson på Nerland.8,9,10

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 336.
 2. [S1411] Romsdal kontribusjon 1661: Ericksfiordtz Otting, Neerland. https://media.digitalarkivet.no/rk20080917660809
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 277.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
Sist redigert5. mars 2018

Johans Gunnarsson på Nerland1

M, #14181, (ca. 1635 - )
Far*Gunnar Knutsson på Nerland1 (c 1601 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJohans ble født ca. 1635 på Nerland, Vistdal.1 Han bodde hos Gunnar Knutsson på Reiten, Nerland, Vistdal, i 1665.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 335.
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
Sist redigert3. juni 2019

Anders Knutsson på Nerland1

M, #14182, (ca. 1605 - )

Familie

BarnAnders ble født ca. 1605.1
Han bodde på Nerland, Vistdal, i 1665, som husmann (antakelig i betydningen kårmann).1

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
Sist redigert9. november 2017

Rasmus Olsson på Nerland1

M, #14183, (ca. 1664 - )
Far*Ola Rasmusson på Nerland1 (c 1622 - )Rasmus ble født ca. 1664.1 I manntallet av 1666 står Rasmus Olsson hos Ola Rasmusson på Reiten, Nerland, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191205
Sist redigert9. november 2017

Anne Olsdotter på Nerland1,2

K, #14184, ( - etter 1708)
Far*Ola Rasmusson på Nerland2 (c 1622 - )

Familie

Rasmus Sæmundsson på Nerland (c 1651 - c 1707)
Tre barn levde i 1708.1 
BarnAnne giftet seg med Rasmus Sæmundsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 10 daler 3 ort 2 skilling, utlagt blant annet i 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Nerland.3,4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 2. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 328.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
Sist redigert10. november 2017

Ola Rasmusson på Reiten1

M, #14185, (ca. 1698 - 1773)
Far*Rasmus Sæmundsson på Nerland2,3 (c 1651 - c 1707)
Mor*Anne Olsdotter på Nerland3 ( - e 1708)Annet navn: Ola Rasmusson på Nerland.4,2,3
Ola ble født ca. 1698 på Nerland, Vistdal.2,5 I manntallet av 1701 står Ola Rasmusson hos Rasmus Sæmundsson på Reiten, Nerland, Vistdal.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Sæmundsson på Nerland den 24. april 1708: 5 daler 1 ort 13 skilling, utlagt blant annet i 6 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Nerland.6,4
Han var myndling av Lasse Sveinsson på Nerland i 1708.3
Ola Rasmusson og Ola Gunnarsson var brukere på Reiten i 1722. Den 23. oktober fikk de tingsvitne på at begge hadde arvet 1 pund hver (med bygselrett) etter sine fedre.4,5,7,8
Ola Rasmusson solgte 1 pund på Reiten den 22. oktober 1772 til Per Persson i Oppigard.9

Ola døde i 1773 på Nerland.9

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400276
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Nerland. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 17 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390679
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 329.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 42 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630441
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 337.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 278.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 330.
Sist redigert10. november 2017

(?)

K, #14186
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Knutsson på Ødegård ( - c 1670)
I 1703 levde trolig ett barn. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde de også barna Henrik og Ola, men det ser ikke ut til å stemme.14,15 
Barn

Familie 2

Ola Gunnarsson på Ødegård (c 1641 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun giftet seg med Knut Knutsson på Ødegård.1
Hun og Knut var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1669 (ifølge Gards- og ættesoge for Nesset drev de Herned).2,3 Hun var bruker i Heropp i 1671. Bruket var på 2 pund. Hun drev fremdeles som enke i 1673.4,5
Hun giftet seg med Ola Gunnarsson.1 Hun og Ola var brukere i Heropp fra 1674. Skyld: 2 pund. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset brukte han 1 våg 1 pund fra 1693, men Ola står fremdeles med 2 pund i matrikkelen for 1695.6,7,8,9,10,11,12 Ola og kona bodde på Ødegård, Vistdal, i 1711.13

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 18 a, Ødegaard. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610576
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 114.
 4. [S1578] Trondheim stiftamtstueregnskap 1673 (#37): litra A, Romsdal leilendingsskatt. Erixfiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710330538
 5. [S1579] Trondheim stiftamtstueregnskap 1670–71: litra C, Romsdal leilendingsskatt 1671. ErrixFiordtz Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710320462
 6. [S1577] Trondheim stiftamtstueregnskap 1674: litra A, Romsdal leilendingsskatt 1674. Erixfiords Ottings. https://media.digitalarkivet.no/rk20090710340358
 7. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Errixfiords Otting. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714320213
 8. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Erritzfiords Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370193
 9. [S1575] Romsdal tiendemanntall 1683: Næset Pastorat, Visdals Sogn. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714390260
 10. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Øddegaard. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787840
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 132.
 12. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Erritzfiordz Otting, Øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202220027
 13. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 14. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630217
 15. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
Sist redigert13. februar 2020

Gjertrud Knutsdotter på Ødegård1

K, #14187, ( - ca. 1737)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Olsson på Ødegård (c 1679 - o 1740)
De hadde sju barn. 
BarnGjertrud giftet seg med Ivar Olsson på Ødegård.1 Ivar og kona var brukere i Heropp, Ødegård, Vistdal, i 1711.2

Gjertrud døde ca. 1737 på Ødegård, Vistdal.1
Knut Ivarsson Ødegård fikk barn med Brit Gunnarsdotter ca. 1737. De ble stevnet til tinget 12. juli det året. Knut og Brit var beslektet i tredje ledd, som var skjerpende. Faren til Knut sa at han ennå ikke var over 19 år gammel, og bad om at retten «i henseeende til hans eenfoldighed og ungdom straffen paa det mildeste vilde moderere» (andre kilder tyder på at han var eldre). Brits formynder, Ola Gunnarsson på Bergset, bad om det samme, ettersom «dette eenfoldige unge menniske» ikke hadde visst hvor streng straffen var for slikt. De fikk likevel lovens straff med bot, offentlig skriftemål og 2 års straffarbeid – han på nærmeste festning, hun ved fiskevær på Smøla.
Allmuen vitnet på at Ivar Olsson var en fattig mann med syk og sengeliggende kone og bare sønnen Knut til å hjelpe seg, og at ungdommene ikke eide annet enn klærne de hadde på seg. På tinget 8. august 1738 la fogden frem regning på 58 daler 6 skilling for oppholdet i arresten hos lensmannen på Trollmyra.3,4,5
Det ble holdt skifte etter henne den 11. juni 1738. Arvinger: Ola Ivarsson, Per Ivarsson, Ingebjørg Ivarsdotter, Marit Ivarsdotter og Gjertrud Ivarsdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen. Til sammen var nettoboet trolig på drøyt 37 daler.1

     Kari Knutsdotter på Ødegård og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård kan ha vært søsken.

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (X) var Ivar Ivarsson på Ødegård sønn av Ivar Olsson og Gjertrud Knutsdotter på Ødegård, men Ivar Ivarsson er ikke nevnt i skifter fra denne familien eller som bror i 1765-skjøtet.5,1,6,7

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 314 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650797
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
Sist redigert14. november 2017

Per Ivarsson på Frisvoll1,2,3

M, #14188, (ca. 1730 - etter 1777)
Far*Ivar Olsson på Ødegård4 (c 1679 - o 1740)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård4 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mektilde Trondsdotter på Frisvoll (c 1720 - 1782)
De hadde ikke barn.7 Annet navn: Per Ivarsson på Ødegård.5,4
Per ble født ca. 1730 på Ødegård, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 3 daler 1 ort 14 skilling.4
Han var myndling av Knut Torfinnsson på Ødegård i 1738.4
Per Ivarsson på Ødegård ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1753. I 1756 var han kommandert til festningsarbeid i Trondheim.5
Per giftet seg i 1760 med Mektilde Trondsdotter på Frisvoll.2,3
Han og Mektilde var brukere Deropp, Frisvoll, Eresfjord, fra 1760.3
Han var debitor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 3 daler.6

Per Ivarsson på Frisvoll og Arne Steffensson på Frisvoll o.a. solgte 1 våg 1 pund Deropp den 2. november 1764 til Bård Persson Eikesdal. Per og kona fortsatte å drive bruket, antakelig til hennes sønn Trond overtok i 1770-årene.3

Per døde etter 1777.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Iversen Friisvold i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 133 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640178
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 91.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 102. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700283
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert27. april 2019

Erik Knutsson på Ødegård1,2

M, #14189, (ca. 1668 - 1709)
Far*Knut Knutsson på Ødegård4 ( - c 1670)
Mor*(?)3
Bror av 6.tippoldefar/mor til megErik ble født ca. 1668.2 Han var soldat i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1701. Han var musketer der i 13 års tid.2,3 Han tjente hos Ola Knutsson i Herned, Ødegård, Vistdal, i 1701.2
Knud Knudsøns Søn var arving ved skiftet etter Tore Knutsson på Bergset den 18. oktober 1703: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 3 merker i Indre Langelia (på Ytre Lange, 1 daler 2 ort) o.a. Erich Knudsøn fordret også 1 daler 3 ort.5

Han var bruker i Herned i 1709. Han bygslet 1 våg tidlig på året.3,4

Erik døde i 1709 i Vistdal. Etter prekenen på sankthansdagen drog han i en liten båt til Sandnes for å hente en halvtønne salt. På hjemveien må han ha falt over bord og druknet. Liket ble funnet i sjøen 21. august av to gjetergutter på Sandnes. Det ble hensatt i kirkens våpenhus og var der til rettsundersøkelsen 14. september, og allmuen beklaget seg over forråtnelsesstanken.6
Per Toresson giftet seg, kanskje med enka etter Erik Knutsson på Ødegård (hvis han var gift).7


     Erik Ivarsson på Ødegård var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 91 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Øgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 92 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 115.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 99 a–101 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630214
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 91 b–92 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390221
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øgaard. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
Sist redigert12. februar 2020

Marit Ivarsdotter på Reiten1,2

K, #14190, (ca. 1723 - 1760)
Far*Ivar Olsson på Ødegård3,2,4 (c 1679 - o 1740)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård3 ( - c 1737)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Knutsson på Reiten (c 1729 - 1805)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1823.6,7 
BarnAnnet navn: Marit Ivarsdotter på Ødegård.3,5
Marit ble født ca. 1723 på Ødegård, Vistdal.5
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 1 daler 2 ort 19 skilling.3
Hun var myndling av Knut Torfinnsson på Ødegård i 1738.3

Marit giftet seg med Ivar Knutsson på Reiten.1

Marit døde i 1760 på Nerland, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 339.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 340.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert3. desember 2017

Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,2

K, #14191, (ca. 1725 - 1794)
Far*Ivar Olsson på Ødegård3,2,4 (c 1679 - o 1740)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ødegård3 ( - c 1737)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Audensson i Nausthagen (c 1726 - 1789)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1823.1,2,4 
BarnAnnet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Ødegård.3
Gjertrud ble født ca. 1725 på Ødegård, Vistdal.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Ødegård den 11. juni 1738: 1 daler 2 ort 19 skilling.3

Gjertrud giftet seg i 1758 med Ola Audensson i Nausthagen.1
Hun og Ola var husfolk på Nauste, Eresfjord, i 1762.1

Gjertrud døde i 1794 på Nauste.1

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 525.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Eridsfiords Otting, 11. juni.
 4. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 10/3.2.1824. E-side 4. https://www.nb.no/items/c1b87fceb1bac65c058cbc44835ce6e4?page=3
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 134.
Sist redigert5. juli 2019

Synnøv Eriksdotter på Husby1,2

K, #14192, (ca. 1723 - 1773)
Far*Erik Aslaksson på Husby1,2 (c 1687 - )
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Husby1,2 ( - c 1730)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Ivarsson på Husby (c 1711 - 1784)
De hadde fire barn.5 
BarnSynnøv ble født ca. 1723 på Husby, Eresfjord.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Husby den 13. juli 1730: 11 daler 1 ort 16 skilling.3
Hun var myndling av Erik Jonsson på Harholten i 1730.1

Synnøv giftet seg før 1749 med Erik Ivarsson på Husby.2,4

Synnøv døde i 1773 på Husby.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 351.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b–641 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640656
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690348
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
Sist redigert17. april 2019

Anne Kristensdotter på Husby1

K, #14193, ( - etter 1764)

Familie

Erik Ivarsson på Husby (c 1711 - 1784)
De fikk tvillingbarn.1 
BarnAnne fikk tvillingbarn med Erik Ivarsson på Husby i 1764. Hun ble bøtelagt, og han fikk fengsel ettersom han ikke hadde noe å betale med.1,2

     Anne Kristensdotter på Husby kan ha vært barn av Kristen Olsson og Mari Aslaksdotter på Ernes.

Kilder/noter

 1. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 227 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410528
Sist redigert17. april 2019

Ågot Eriksdotter på Syltebø1

K, #14194, (1764 - 1764)
Far*Erik Ivarsson på Husby2 (c 1711 - 1784)
Mor*Anne Kristensdotter på Husby2 ( - e 1764)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megÅgot ble født i 1764 (utenom ekteskap), som tvilling.2,1

Ågot døde i 1764 på Syltebø, Eresfjord, 6 måneder gammel.1 Hun ble jordfestet den 16. desember 1764 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
Sist redigert15. november 2017

Søgni Knutsdotter på Husby1,2

K, #14195, (ca. 1748 - 1817)
Far*Knut Knutsson i Eidsvåg2,3 (c 1713 - 1785)
Mor*Siri Jonsdotter i Eidsvåg3 ( - c 1756)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Eriksson på Husby (c 1752 - 1804)
De hadde fire barn, hvorav ett levde i 1823.5,8 
BarnAnnet navn: Søgni Knutsdotter i Eidsvåg.3
Søgni ble født ca. 1748 i Eidsvåg, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 19 skilling.4
Hun var myndling av Anders Knutsson i Hagen i 1764.3

Søgni giftet seg i 1782 med Ivar Eriksson på Husby.2,5 Søgni var kårkone på bnr. 1, Husby, Eresfjord, fra 1804.5

Søgni døde i 1817.5

I Gards- og ættesoge for Nesset (II) er Søgni Knutsdotter i Eidsvåg forvekslet med halvsøstera Siri.6,7,2

Kilder/noter

 1. også kalt Synnøv.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670767
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 406. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#409
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 407. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#410
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert5. mars 2020

Knut Ivarsson på Husby1,2

M, #14196, (1791 - 6. mars 1875)
Far*Ivar Eriksson på Husby1,2 (c 1752 - 1804)
Mor*Søgni Knutsdotter på Husby2 (c 1748 - 1817)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Ivarsdotter på Husby (1785 - 1856)
De hadde to barn.3 

Familie 2

De fikk ett barn.3 Knut ble født i 1791 på Husby, Eresfjord.2
Han var bruker på bnr. 1, Husby, Eresfjord, fra 1809 til 1855.3,1
Knut giftet seg i 1814 med Brit Ivarsdotter på Ødegård.1,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 2 ort 23 skilling.4

Knut fikk barn med en uregistrert person i 1829.3

Knut døde den 6. mars 1875.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 353.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
Sist redigert22. november 2017

Maren Persdotter Løkke1,2

K, #14197, (ca. 1751 - )

Familie

Anders Knutsson Eikrem (c 1761 - )Maren ble født ca. 1751.2
Maren giftet seg den 27. oktober 1789 i Rød kyrkje, Nesset, med Anders Knutsson Eikrem (forlovere: Hans Peter Schnitler o.a.)1,2
Hun og Anders bodde på mnr. 105, Innlandet, Kristiansund, i 1801, sammen med ei datter og ei tjenestejente.2,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640229
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 a, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340609
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 827 b, Indlandet, mnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340610
Sist redigert15. november 2017

Aslak Eriksson i Hagen1,2,3

M, #14198, (ca. 1756 - 1799)
Far*Erik Ivarsson på Husby2,4 (c 1711 - 1784)
Mor*Synnøv Eriksdotter på Husby4 (c 1723 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Jonsdotter i Hagen (1777 - 1822)
De hadde to barn.3,2 
BarnAslak ble født ca. 1756 på Husby, Eresfjord.4,5
Annet navn: Aslak Eriksson på Husby, nevnt 1780.5,4 Han ble innrullert som soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 26. august 1780.5
Aslak giftet seg i 1794 med Marit Jonsdotter på Nerås.4
Aslak Eriksson på Husby kjøpte i Hagen, Nesset, den 29. juni 1797 av Anders Knutsson. Kjøpesum: 399 daler.3
Han og Marit var selveiere i Hagen.3

Aslak døde i 1799 i Hagen.1 Han ble jordfestet den 20. oktober 1799 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 219 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640263
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 5. [S1530] 2. trondhjemske infreg, ruller 1779–80: 1780, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201690537
Sist redigert16. november 2017

Marit Jonsdotter i Hagen1

K, #14199, (1777 - 1822)

Familie 1

Aslak Eriksson i Hagen (c 1756 - 1799)
De hadde to barn.4,6 
Barn

Familie 2

De hadde seks barn.1 Annet navn: Marit Jonsdotter på Nerås.2
Marit ble født i 1777 på Nerås, Eresfjord.2
Marit giftet seg i 1794 med Aslak Eriksson på Husby.3
Hun og Aslak var selveiere i Hagen, Nesset.4
Marit giftet seg med en uregistrert person.1

Marit døde i 1822.5

Kilder/noter

 1. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 13.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 286.
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 4. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 12.
 5. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 14.
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
Sist redigert16. november 2017

Per Jonsson på Øverås1

M, #14200, (1805 - 3. mai 1880)
Far*Jon Aslaksson i Meringdal2 (1759 - 1837)
Mor*Søgni Persdotter i Meringdal2 (1760 - 1856)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Jonsson i Meringdal.2
Per ble født i 1805 i Meringdal, Eresfjord.1,2
Per fikk barn med en uregistrert person i 1825.3 Tore Endresson på Nerås o.a. gav festeseddel i Åsneset, Øverås, Eresfjord, til Per Jonsson i Meringdal den 12. juni 1832.4,5,6

Per døde den 3. mai 1880 på Øverås, Eresfjord, som husmann.1 Han ble gravlagt den 11. mai 1880. Jordfestelsen var 17. mai.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jonsen Øverås i 1880.1

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 248 b, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821040159
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 406.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=407
 5. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 349. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=352
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=406
Sist redigert17. januar 2021