Anne Matsdotter1

K, #6801, (1730 - )
Far*Mats Robertssen Bretzer1 (c 1699 - f 1762)
Mor*Beret Larsdotter på Bolsneset1 ( - e 1730)     Anne ble født i 1730 i Bolsøy, utenom ekteskap.1 Hun ble døpt den 11. juni 1730 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anne Litlebostad o.a.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 113.

Anne Aslaksdotter på Litlebostad1

K, #6802, ( - etter 1759)

Familie

Ola Isaksson på Litlebostad ( - c 1758)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
Barn     Anne giftet seg med Ola Isaksson.1
Anna Lillebostd var fadder ved dåpen til Anne Matsdotter den 11. juni 1730 i Kleive kirke, Bolsøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Isaksson på Litlebostad den 28. februar 1759.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 113.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/644/

Erik i Lia1

M, #6803, (ca. 1653 - )

Familie

Barn     Erik ble født ca. 1653.1
Erik giftet seg med en uregistrert person.1 Erik var bruker på Øverlia, Bolsøy, i 1701. Knut Eriksson og Ola Eriksson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189.

Elen Persdatter1,2

K, #6804, ( - 1772)

Familie

Elling Olssen i Schultzhagen ( - c 1767)
To barn levde i 1767.2 
Barn     
Hun var fadder ved dåpen til Kristen Olssen den 15. april 1725 i Molde kirke.3

Elen trolovet seg den 18. august 1728 i Molde kirke med Elling Olssen soldat. Forlovere: Hans skomaker og Lars glassmaker.4
Elen giftet seg om morgenen den 27. desember 1728 i Molde kirke med Elling Olssen soldat.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.5
Elen og Elling bodde i Østre Schultzhagen, Molde, i 1746.6 Elen og Elling bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde. Hun bodde der videre etter hans død.7,2
Hun var arving ved skiftet etter Elling Olssen den 9. desember 1767: 46 daler 8 skilling.2
Hun var myndling av Jens Pedersson Ruberg i 1767.2
Elen bodde på mnr. 154 i 1767. Huset var taksert til 60 og naustet til 20 daler. Etter hennes død overtok sønnen.7,8

Elen døde i 1772 i Molde.8 Boet etter Elling og Elen auksjonerte bort hus med naust (uten grunn) på mnr. 154 den 26. april 1773 til Per Sjurdsson. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).9,10,11,12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 522. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/264/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 6. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 7. [S1261] Molde taksasjon 1767–86: Schultzhagen, mnr. 178.
 8. [S1261] Molde taksasjon 1767–86: 1772, endringer, mnr. 178.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/

Ola Erikssen1

M, #6805, ( - etter 1730)

Familie 1

Ola smeds hustru ( - e 1734)

Familie 2

Barn     Han var gift.2,3 Ola bodde i Molde iallfall fra 1721 til 1730.4,5
Han ble kalt Ola smed, nevnt fra 1721 til 1734.6,3
Han var fadder ved dåpen til Marit Matsdotter på Bjørset den 13. juli 1721 i Molde kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Lien den 1. november 1724 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Mette Larsdatter Grønnes den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke.9
Ole Erichsen var forlover for Svein Erikssen Ven og Karen Eriksdatter, som ble trolovet den 1. februar 1728 i Røros.10
Han var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.5


     Ola Erikssen og Svein Erikssen Verner kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 100 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 10. [S1097] Røros mini. 1727–66: fol. 1 a, 1728, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660153

Mons Monssen1

M, #6806, ( - før 1764)
Far*Mons Olsson i Krubba2 (c 1675 - 1763)

Familie

Barn     Mons Monssøn var fadder ved dåpen til Erik Sveinssen den 4. september 1730 i Veøy kirke.1

Mons giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 114.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 288 a.

Ågot på Vollan1

K, #6807, ( - etter 1729)     Ågot bodde på Vollan, Veøy, i 1729.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.

Guri på Hunnes1

K, #6808     Guri bodde på Hunnes, Veøy, i 1729.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99 [101].
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.

Ola Olsson på Hammarvoll1,2

M, #6809, (ca. 1694 - 1754)
Far*Ola Davidsson på Dalset3 (c 1641 - o 1716)
Mor*(?) Andersdotter

Familie

Kari Justsdotter på Hammarvoll (c 1694 - 1763)
De hadde seks barn.1 
Barn     Annet navn: Ola Olsson på Dalset.4
Ola ble født ca. 1694.4 Han bodde hos Ola Davidsson på Øver-Dalset, Dalset, Veøy, i 1701.4,5 Ola var selveier av 2 våger 1 pund på bnr. 4, Hammarvoll, Veøy, fra 1720.1
Ola fikk barn med en uregistrert person ca. 1723.1
Ola giftet seg ca. 1724 med Kari Justsdotter på Straume.1
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.2


Ola døde i 1754 på Hammarvoll, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#406
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#398
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Dalset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 454. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#455

Erik Larsson på Landre1,2,3,4

M, #6810, (ca. 1695 - 1766)
Far*Lars Eriksson på Landre2,5 (c 1655 - c 1720)

Familie

De hadde to barn.4 
Barn     Erik ble født ca. 1695 på Landre, Veøy.2 I manntallet av 1701 står Erik Larsson hos Lars Eriksson på Landre.2 Erik var bruker på bnr. 2, Landre, Veøy, fra 1717 til 1751.4
Han var fadder ved dåpen til Ola Knutsson på Hunnes den 17. april 1725 i Veøy kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Jonsdotter på Landre den 22. januar 1729.6
Han var verge for Lars Persson på Seljevollan i 1734.1
Han var verge for Lars Persson i 1742.7


Erik døde i 1766 i Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1734, Ræven otting, 9. juni.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Landre. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#562
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 560. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#561
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 101.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650237

Anders Lassesson på Klungnes1,2

M, #6811, (ca. 1653 - 1733)
Far*Lasse Børresson i Torvika3 (c 1613 - c 1678)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Justsdotter på Klungnes (c 1655 - 1738)
Barn     Annet navn: Anders Lassesson i Torvika.3
Anders ble født ca. 1653 i Torvika, Grytten.3
Anders giftet seg ca. 1689 med Gjertrud Justsdotter på Klungnes.4 Anders og Gjertrud bodde på Klungnes, Eid, Romsdal, iallfall fra 1714 til 1725.2,1 Anders Lassesson på Klungnes o.a. vitnet på tinget i Rødven tinglag den 22. oktober 1725 om hvem som var arvinger etter Kristoffer Olsson.1

Anders døde i 1733 på Klungnes.4

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#293
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 211.
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 8. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.

Gjertrud Justsdotter på Klungnes1

K, #6812, (ca. 1655 - 1738)

Familie

Anders Lassesson på Klungnes (c 1653 - 1733)
Barn     Gjertrud ble født ca. 1655.1
Gjertrud giftet seg ca. 1689 med Anders Lassesson i Torvika.1 Gjertrud og Anders bodde på Klungnes, Eid, Romsdal, iallfall fra 1714 til 1725.2,3

Gjertrud døde i 1738 i Eid, Romsdal.1

     Gjertrud Justsdotter på Klungnes kan ha vært barn av Just Sørensson på Klungnes.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 211.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/143/
 4. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. oktober 1996.

Sjurd Sjurdsson i Misfjorden1

M, #6813     Sjurd bodde i Misfjorden, Vestnes, i 1770.1
Han var fadder ved dåpen til Jetmund Sjurdsson på Li den 11. november 1770.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.

Jetmund Sjurdsson på Mordal1

M, #6814, (1770 - )
Far*Sjurd Jetmundsson på Mordal2 (1746 - 1808)
Mor*Kari Reiarsdotter på Mordal (1749 - 1810)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Jetmund Sjurdsson på Li.2
Jetmund ble født i 1770 på Li, Vestnes. Han ble hjemmedøpt på grunn av svakhet den 11. november 1770 av Erik Eriksson i Leirvågen. Faddere: Sjurd Sjurdsson i Misfjorden o.a.2 Jetmund ble døpt den 25. november 1770 i Vestnes kyrkje.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 230.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.

Erik Eriksson i Leirvågen1

M, #6815, ( - etter 1770)     Erik bodde i Leirvågen, Vestnes, i 1770.1 Han hjemmedøpte Jetmund Sjurdsson på Li den 11. november 1770.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 83.

Tomas Villemsson Skott1,2,3

M, #6816, (ca. 1630 - etter 1686)

Familie

Malene Eliasdotter ( - c 1685)     Tomas ble født ca. 1630.3 Han hadde borgerskap i Molde i 1665 som utligger av Trondheim. Han sa opp borgerskapet i «rum tid» før 1681.3,2
Tomas giftet seg med Malene Eliasdotter.1

Tomas døde etter 1686.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.
 2. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 8.
 3. [S308] Bolsøyboka I: s. 318.

Åge Audensson Viderø1,2,3

M, #6817, (ca. 1659 - januar 1723)
Far*Auden Ågesson på Reknes4 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter4 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Johansdotter ( - e 1699)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Åge ble født ca. 1659 på Reknes, Bolsøy.5,4,2
Åge giftet seg med Anna Johansdotter.6
Åge fikk trolig barn med en uregistrert person ca. 1698.7
Hans Persson kjøpte en grunn (beliggende ved Åge Audensson) på mnr. 132, Innpå gata, Molde, ca. 1701 av Villum Robertsson Tu og Johan Robertsson Tu. Selgernes far hadde i sin tid eid og bodd på tomten, som strakte seg til veien på begge sider av huset. Til eiendommen hørte også en liten hage utenfor vinduene mot sjøen, og en liten sjøplass på 1½ favn i bredden. Skjøtet ble først utstedt 18. november 1707 grunnet kjøperens mangel på stemplet papir. Det ble tinglyst 18. januar året etter.8,9,10
Han var verge for Anne Petersdotter i 1708.1
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708 i Molde: 2 daler.11
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 2 ort 6 skilling.12
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Ola Knutsson den 12. juni 1710.13
Han bevitnet at Lisbet Davidsdotter Mel solgte hus med grunn for 24 daler på Collin-nr. 30, Molde, den 8. januar 1720 til Lars Jonssen.14
Han var forlover for Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, som ble trolovet den 6. januar 1721 i Molde kirke.15
Han var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.16
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.17
Åge Audensson Viderø var prestemedhjelper i Molde.2
Han var vurderingsmann ved skiftet etter Henrik Pålsson på Molde den 20. april 1722.18
Han var fadder ved dåpen til Maren Mattisdatter den 7. juni 1722 i Molde kirke.19
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen Blix den 15. desember 1722 i Molde kirke.20


Åge døde i januar 1723 i Molde.2 Han ble gravlagt den 21. januar 1723 i Molde kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Aage Odensøn Viderøe i 1708.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650174
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 340.
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650677
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650011
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 18 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 13. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a–259 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/255/
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 161 b.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/246/
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 20. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26.

Anders Audensson1

M, #6818, (ca. 1661 - etter 1686)
Far*Auden Ågesson på Reknes1 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg     Anders ble født ca. 1661 på Reknes, Bolsøy.1

Anders døde etter 1686.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.

Hans Audensson1

M, #6819, (ca. 1662 - etter 1686)
Far*Auden Ågesson på Reknes1 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født ca. 1662 på Reknes, Bolsøy.1

Hans døde etter 1686.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.

Jens Audensson Viderø1,2

M, #6820, (ca. 1663 - 1736)
Far*Auden Ågesson på Reknes3 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter3 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Matsdotter Holst
De hadde seks barn.7 
Barn
Jens Audensson Viderøs signatur og segl på Moldes kirkeregnskap 1696 (foto: Kjell Ove Hattrem)     Jens ble født ca. 1663 på Reknes, Bolsøy.3,2
Jens fikk barn med en uregistrert person ca. 1690.4 Han var kirkeverge i Molde i 1696.5 Han var barbermester i 1696. Han kaltes også feltskjærer.5,6
Jens giftet seg med Gjertrud Matsdotter Holst.7,8 Jens Audensson Viderø var vurderingsmann i Molde i 1708.9
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 1 daler 2 ort 4 skilling for medikamenter under den avdødes siste sykdom, men Jens skyldte på sin side 1 daler 2 ort til dødsboet.10
Han var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.11
Han var forlover for Erik Eriksson og Katrine Johansdatter Johnston, som ble trolovet den 13. september 1721 i Molde.12
Jens bodde i Molde i 1724. (Grunnen var utskilt fra Moldegård.) Han var da gammel og uten arbeid.6
Han var forlover for Peter Larssen og Anna Ebbesdatter, som ble trolovet den 31. august 1725 i Molde kirke.13
Han var fadder ved dåpen til Bastian Erikssen den 8. oktober 1729 i Bolsøy kirke.14


Jens døde i 1736 i Molde.2 Det ble holdt likpreken over ham den 5. mai 1736 i Molde kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Jens Odenssøn Viderøe i 1736 (post mortem).2

     Jens Viderø og Jens Audensson Viderø kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/94/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 5. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 19 a.
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 194 b.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 6 a.
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 64.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55

Dorte Audensdotter1

K, #6821, (ca. 1665 - etter 1686)
Far*Auden Ågesson på Reknes1 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg     Dorte ble født ca. 1665 på Reknes, Bolsøy.1

Dorte døde etter 1686.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.

Anne Margrete Audensdotter1

K, #6822, (ca. 1666 - etter 1686)
Far*Auden Ågesson på Reknes1 (c 1604 - 1667 / 1668)
Mor*Malene Eliasdotter1 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg     Anne Margrete ble født ca. 1666 på Reknes, Bolsøy.1

Anne Margrete døde etter 1686.1

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: s. 35 b.

Jens Ivarsson1,2

M, #6823, (ca. 1676 - 1722 eller 1723)
Far*Ivar Jensson3,4 (c 1631 - )

Familie

Beret Pålsdotter (c 1666 - )     Jens ble født ca. 1676 i Molde.5,3 Han bodde hos Ivar Jensson i Molde i 1701.6
Annet navn: Jens Ivarsson på Molde, nevnt 1704.5 Jens Ivarsson på Molde var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.5
Han var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 6 daler 2 ort 4 skilling.7
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708 i Molde: 1 daler 3 ort 12 skilling.8
Jens Ivarsson på Molde stevnet Kristen Knutsson i 1709. Saken gjaldt en regning, som han året etter ble dømt til å betale.9
Jens giftet seg med Beret Pålsdotter.4,10,11 Jens Ivarsson eide seks husmannsplasser og all annen ubebygd grunn som hadde tilhørt Vestnes-godset i Søre Bjørnsund, Vågøy fra 1720.4 Han hadde en handel i Søre Bjørnsund.12 Jens og Beret bodde i Molde iallfall fra 1720 til 1722.12,13
Han var forlover for Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, som ble trolovet den 6. januar 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.14
Han var fadder ved dåpen til Anna Johansdatter den 16. juni 1721.15
Han var forlover for Erik Eriksson og Katrine Johansdatter Johnston, som ble trolovet den 13. september 1721 i Molde.16
Lars Larssen Blix fikk bygselseddel på en grunn i Molde fra Marta Margareta Must den 6. juni 1722. Tomten lå mellom Jens Ivarssons hus og avdøde Henrik Pålssons sjøhus. Seddelen ble tinglyst 22. juli.13
Han var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.17


Jens døde i 1722 eller 1723 i Molde.17,2 Det ble holdt skifte etter ham den 18. september 1723 i Molde.2

     Navnet hans ble skrevet Jens Iverssøn i 1721.1,16

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 b.
 3. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 4. [S834] Fræna bygdebok I: s. 456.
 5. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 215.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 230.
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 12. [S834] Fræna bygdebok I: s. 457.
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 15. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-7
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.

Ivar Jensson1,2

M, #6824, (ca. 1631 - )

Familie

De hadde seks barn.8 
Barn     Ivar ble født ca. 1631.1
Ivar giftet seg med en uregistrert person. Ivar bodde i Molde ca. 1676. Han bodde der og hadde borgerskap i Trondheim i 1687.3,2
Han var verge for Knut Bendiksson i 1687.2
Ivar bodde i Molde i 1701 sammen med Jens Ivarsson og Ivar Ivarsson.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194.
 2. [S972] Trondheim skifteprotokoll 1684–90: fol. 314 b.
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 215.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: s. 284 b.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 208 b.
 6. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 7. [S834] Fræna bygdebok I: s. 456.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 b.
 9. [S834] Fræna bygdebok I: s. 457.

Marte Olsdotter på Lønset1

K, #6825, (1721 - )
Far*Ola Lønset1
Mor*Gjertrud Lønset2 ( - e 1721)     Marte ble født i 1721 på Lønset, Bolsøy.1 Marte ble døpt den 15. januar 1721 av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Barbra Andersdotter på Lønset, Brit Knutsdotter på Strande, Ola Elsås og Trond Olsson på Strande.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 5.

Barbra Andersdotter på Lønset1

K, #6826, ( - etter 1734)
Far-?*Anders Fanbostad (c 1615 - ); kanskje     Annet navn: Barbra Andersdotter på Fanbostad, nevnt 1699.2
Barbra giftet seg ca. 1699 med Rasmus Olsson på Lønset. De var beslektet i tredje ledd, men fikk ekteskapsbevilling ved kongebrev av 22. april 1699.2 Barbra og Rasmus var brukere på Lønset, Bolsøy, i 1701.3
Hun var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.4
Barbra og Rasmus var brukere på Lønset i 1724. Skyld: 2 våger 6 merker. Hun bodde fremdeles der i 1734.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Lønset den 31. januar 1734 i Bolsøy kirke.6


     Hun kan ha vært mor til Ivar Rasmusson på Lønset.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 142.
 2. [S917] Norske kongebrev 6: nr. 70/1699.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 5 b, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/7/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 142.

Anna Olea Tangen1

K, #6827, (17. oktober 1917 - )
Far*Martin Kristian Olsson Tangen1 (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen1 (1887 - 1974)     Anna Olea ble født den 17. oktober 1917.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.

Ola Persson på Elsås1,2

M, #6828, ( - etter 1743)     
Ole Elsaas var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.3
Ole Elfsaas var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.4
Ola bodde på Elsås, Bolsøy, i 1743.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: Jørgen på Strande og Ole Elvsaas fordret 4 daler 2 ort 16 skilling for tresking i 14 dager à 16 skilling.5
Han var verge for Marit Nilsdotter på Elsås fra 1743.2
Han var verge for Marit Olsdotter Leirgrovvik fra 1743.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersøn Elvsaas i 1743.1

     Beret Persdotter på Elsås og Ola Persson på Elsås kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/301/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Trond Olsson på Strande1,2,3

M, #6829, (ca. 1694 - før 1754)
Far*Ola Trondsson på Strande4 (c 1661 - )

Familie 1

Anne Knutsdotter på Strande ( - c 1738)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Brit Tjøstolvsdotter på Strande ( - c 1755)
Ett barn levde ved skiftet etter henne (1756).13 
Barn     Trond ble født ca. 1694.4
Trond giftet seg i 1721 med Anne Knutsdotter på Geitnes.5
Han var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.6
Trond og Anne bodde på Strande, Bolsøy, i 1721. Han var fremdeles der i 1739.6,7,3
Han var trolig fadder ved dåpen til Ivar Nilsson Lønset den 18. januar 1728 i Bolsøy kirke.8
Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande var verger for Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter i 1738.2
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.2,9
Han var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Strande den 13. april 1739.3

Trond trolovet seg i mai 1739 med Brit Tjøstolvsdotter.10
Trond giftet seg den 24. juni 1739 i Veøy kirke med Brit Tjøstolvsdotter.11

Trond døde trolig før 1754. Kona er ikke nevnt som gift i skiftet etter faren hennes.12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 91.
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 198.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 225 b.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 a.

Gjertrud på Lønset1

K, #6830, ( - etter 1721)

Familie

Ola Lønset
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Gjertrud giftet seg med Ola.2,3 Gjertrud og Ola bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.4
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 2. mars 1721 av Erik Pedersson Lekanger.3
Hun var fadder ved dåpen til Beret Nilsdotter på Lønset den 25. mars 1721 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5 & 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 6.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 5.

Karen Olsdatter1

K, #6831, (1721 - )
Far*Ola Erikssen1 ( - e 1730)     Karen ble døpt den 17. mars 1721 i Molde kirke. Faddere: Beret Pålsdotter, Kirsten Hansdotter, Anne Henriksdotter, Åge Audensson Viderø og Bastian Eriksson.1
Nils Sveinssen ble døpt den 19. januar 1737 i Veøy kirke. Blant fadderne var farens brordatter (kanskje Karen Olsdatter).2


     Karen Olsdatter og Karen Olsdatter på Hella kan ha vært samme person.     Karen Olsdatter og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.     Karen Olsdatter på Hauan og Karen Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 169.

Beret Pålsdotter1,2

K, #6832, (ca. 1666 - )
Far*Pål Sørensson3,4 (c 1619 - c 1680)
Mor*Margrete Persdotter3 ( - 1693)

Familie 1

Ola Knutsson på Molde (c 1646 - c 1710)
Barn

Familie 2

Jens Ivarsson (c 1676 - 1722 / 1723)     Beret ble født ca. 1666 i Molde.3
Beret giftet seg med Ola Knutsson på Molde.2,4
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 2 ort.5

Beret giftet seg med Jens Ivarsson.4,6,7 Beret og Jens bodde i Molde iallfall fra 1720 til 1722.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.7
Beret Pålsdotter hadde en handel i Søre Bjørnsund, Vågøy, fra 1723.8 Hun bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Moldegård.10
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter på Kringstad den 6. juni 1727: 1 ort 4 skilling.11
Beret Pålsdotter stevnet Margrete Olsdatter til tinget i Molde den 26. november 1734. Saken kom opp igjen året etter.12,13,14

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 444 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/458/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a.
 3. [S833] Trondheim skifteprotokoll 1678–86: fol. 198 a.
 4. [S834] Fræna bygdebok I: s. 456.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 8. [S834] Fræna bygdebok I: s. 457.
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 a.
 10. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 443 a–445 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/457/
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 93 b.
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 94 a.
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/113/
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/119/

Anne Henriksdotter1,2

K, #6833

Familie

Henrik Pålsson på Molde (1665 - 1721)
De hadde også døtre.1 
Barn     Anne giftet seg med Henrik Pålsson.1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.2
Anne bodde i Molde i 1724, på en grunn utskilt fra Moldegård. Hun var da fattig og utarmet.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Mari Olsdotter på Lønset den 5. juni 1727: 1 ort 12 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 439 a–440 b.

Ola på Lønset1

M, #6834

Familie

Gjertrud Lønset ( - e 1721)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola giftet seg med Gjertrud.1,2 Ola og Gjertrud bodde på Lønset, Bolsøy, i 1721.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3 & 6.

Per Henrikssen1,2

M, #6835
Far*Henrik Pålsson på Molde1 (1665 - 1721)
Mor*Anne Henriksdotter1     
Han var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Lien den 1. november 1724 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Brit Jensdatter1,2

K, #6836

Familie

Anders Tørrissen (c 1700 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Brit trolovet seg med Anders Tørrissen den 14. april 1721 i huset til Nils Hanssens enke, Kirsten Stensdotter Svanum, i Molde.2
Brit giftet seg den 29. juni 1721 i Molde kirke med Anders Tørrissen.1
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 16. november 1721.3
Berthe Jensd: var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter på Kringstad den 27. april 1725 i Molde kirke.4


     Navnet hennes ble skrevet Bergitha Jensdatter i 1721.2

     Navnet hennes ble skrevet Beritthe Jensdatter i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-32

Anne Olsdotter1

K, #6837, (1684 - 1722)

Familie

Aslak Gunnarsson ( - c 1770)
Barn     Anne ble født i 1684.2
Anne trolovet seg den 22. mai 1721 i Molde med Aslak Gunnarsson. Forlovelsen skjedde i Bastians hus. Forlovere: Knut Bendiksson og Bastian Eriksson.3
Anne giftet seg den 16. november 1721 i Molde kirke med Aslak Gunnarsson.4

Anne døde i 1722 i Molde, 37½ år 8 uker gammel.2 Hun ble gravlagt den 19. juli 1722 på Molde kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7 & 11.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.

Ola Anderssen på Hauan1,2

M, #6838

Familie

Barn     Ola giftet seg med en uregistrert person. Ola bodde på Hauan, Molde, iallfall fra 1721 til 1724. I 1724 var han fattig betler og svarte grunnleie til Reknes.2,1

     Ola Anderssen på Hauan og Ola Andersson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.

Beret Olsdatter på Hauan1,2

K, #6839, (1721 - ca. 1779)
Far*Ola Anderssen på Hauan2     Beret ble døpt den 19. juni 1721 i Molde kirke. Faddere: Johannes Larssons hustru, Kari Knutsdatter, Gjertrud Persdatter, Nils Andersson og Klaus Jørgenssen Kamp.2 Beret bodde på Hauan, Molde.3

Beret døde ca. 1779 i Molde.3 Det ble holdt skifte etter henne den 20. juni 1780.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952 & 1146.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952.

Ola Jonsson på Tollefsrud1

M, #6840, ( - før 1641)
9. tippoldefar til meg

Familie

Gunnhild Tollefsrud
Hun var enke i 1641. De hadde trolig to sønner.2 
Barn     Ola giftet seg med Gunnhild Tollefsrud.2 Ola Jonsson på Tollefsrud var bruker på Tollevsrud, Aurdal, i 1612 og trolig til ca. 1640.2

Ola døde før 1641.2

Kilder/noter

 1. [S910] Sør-Aurdal C: s. 121 & 211.
 2. [S910] Sør-Aurdal C: s. 211.

Ole Bernhard Knutsen1

M, #6841, (1880 - )
Far*Knut Andreas Andersen2 (1851 - )
Mor*Kari Eriksdotter1 (1841 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg     Ole Bernhard ble født i 1880 i Bolsøy.1 Han var matros i 1900.1 Han oppholdt seg på Newfoundland i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, Haugen indre, under gnr. 31, bnr. 1.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 31, bnr. 1, Haugen indre.

Kari Knutsdatter1,2

K, #6842, ( - etter 1739)     
Hun var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Hauan den 19. juni 1721 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Maren Margrete Jensdatter Finn den 10. september 1736 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Jesper Sjurdssen den 7. oktober 1736 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.5


     Navnet hennes ble skrevet Karen Knudsdatter i 1736.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 197.

Gjertrud Persdatter1,2

K, #6843, ( - etter 1750)

Familie 1

Hans Ellingssen på Moldegård ( - e 1721)
Barn

Familie 2

Hans Nilsson på Hauan (c 1661 - c 1750)
De hadde tre barn.1,6 
Barn     Gjertrud tjente på Moldegård, Bolsøy, i 1721.3,2
Gjertrud fikk barn med Hans Ellingssen på Moldegård i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 20. juli i Bolsøy kirke, og han 29. september i Molde kirke.2,3
Hun var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Hauan den 19. juni 1721 i Molde kirke.4

Gjertrud trolovet seg med Hans Nilsson på Hauan den 29. juni 1721 i Molde, i huset til Nils Hanssons enke, Kirsten (s.d.). Forlovere: Ola Persson Molde og Søren Hauan.4
Gjertrud giftet seg den 3. september 1721 i Molde kirke med Hans Nilsson på Hauan.3,1
Giertrud Pedersd: var fadder ved dåpen til Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad den 21. august 1722 i Molde kirke.5
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Hauan den 22. oktober 1750.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 22. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-13
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/

Nils Andersson Fife1,2

M, #6844, (ca. 1659 - )     Nils ble født ca. 1659.3 Nils bodde på Hauan, Molde, i 1701.3
Annet navn: Nils Andersson på Hauan, nevnt 1702.4,3 Nils Andersson på Hauan ble beskikket til skysskaffer i stedet for Nils Andersson Mek den 18. januar 1702 i Molde.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Hauan den 19. juni 1721 i Molde kirke.2
Nils var husmann i Molde i 1724. Han var fattig og svak og svarte grunnleie til Moldegård.1

Kilder/noter

 1. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 48 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/49/

Klaus Jørgenssen Kamp1,2

M, #6845, ( - 1749)     
Han var fadder ved dåpen til Beret Olsdatter på Hauan den 19. juni 1721 i Molde kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Anders Johanssen Bredin den 11. april 1736 i Molde kirke.4
Klaus Jørgenssen Kamp var stevnet som vitne til prosteretten i Molde den 20. mai 1749 i en sak mellom Hans Hanssen Vingård og Severin Løk.5,6

Klaus døde i 1749 i Molde.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juli 1749 i Molde. Kreditorer: Ingebrigt Eriksson, Mats Robertssen Bretzer, Hans Hanssen Vingård og Lars Perssen på Moldegård. Arvinger: Ingeborg Lassesdotter på Røsberg, Knut Jonsson på Strande, Brit Jonsdotter Fuglset, Marit Jonsdotter på Røbekk, Anne Aslaksdotter på Lønset, Beret Aslaksdotter på Lønset, Ola Olsson Leirgrovvik, Per Olsson Leirgrovvik, Brit Olsdotter Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter. Formue: 63 daler 1 ort 17 skilling. Gjeld: 60–1–6. Det var 19 fordringer, blant annet fra borgermesteren i Bergen for kreditt gitt da Klaus var der.7

     Navnet hans ble skrevet Claus Camp i 1721.3

     Klaus var søskenbarn av Ingeborg Lassesdotter på Røsberg, Brit Knutsdotter på Strande, Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik, Gjertrud Pålsdotter i Lia, Brit Knutsdotter på Røsberg, Ingeborg Karstensdotter, Inger Katrine Karstensdotter og Karen Karstensdotter.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 273 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/275/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Ingeborg Lassesdotter på Røsberg1

K, #6846

Familie

Hun var enke i 1749.2      Ingeborg giftet seg med en uregistrert person.2 Hun bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1749. (Hun var trolig den «Ingeborg Røsberg» som var fadder i 1725.)1,3
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.4
Hun var trolig fadder ved dåpen til Anne Justsdotter Berg den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.5


     Ingeborg var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b & 168 a.

Brit Knutsdotter på Strande1,2

K, #6847, ( - ca. 1749)
Far*Knut1     Brit Knutsdotter giftet seg med Jon.2
Brith Strande var fadder ved dåpen til Marte Olsdotter på Lønset den 15. januar 1721.3
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 26. mai 1722.4
Berthe Strande var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.5


Brit døde ca. 1749 på Strande, Bolsøy.2,1 Det ble holdt skifte etter henne den 20. oktober 1749 på Strande. Arvinger: Jon Knutsson på Strande, Knut Jonsson på Strande, Anne Aslaksdotter på Lønset, Beret Aslaksdotter på Lønset, Marit Jonsdotter på Røbekk og Brit Jonsdotter Fuglset.2

     Brit Knutsdotter på Strande var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 19.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.

Knut Jonsson på Strande1,2,3

M, #6848, ( - ca. 1785)
Far*Jon Knutsson på Strande4 ( - e 1749)
Mor*Brit Knutsdotter på Strande4,5 ( - c 1749)

Familie 1

Anne Persdotter på Strande ( - c 1768)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1769).1,14 
Barn

Familie 2

Ingeborg Persdotter på Strande (1737 - )
Barn     
Knud Strande var fadder ved dåpen til Ola Sjurdssen den 20. desember 1733.6
Knud Strande var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.8
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 1 ort 12 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749 på Strande, Bolsøy: 19 daler 3 ort 12 skilling.4

Knut giftet seg med Anne Persdotter på Årø.1,11 Knut og Anne var brukere på Strande i 1762. De hadde da drengen Lars.12
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Strande den 7. mars 1769.1

Knut giftet seg med Ingeborg Persdotter på Nesje.2,13

Knut døde ca. 1785 på Strande.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juni 1786. Kreditorer: Knut Nilsson på Lønset, Knut Knutsson Fuglset, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Marit Jonsdotter på Røbekk og Peter Nikolai Møller. Arvinger: Jon Knutsson, Per Knutsson, Knut Knutsson, Ivar Knutsson, Beret Knutsdotter, Anne Knutsdotter og Siri Knutsdotter. Formue: 136 daler 2 ort 6 skilling. Gjeld: 152–0–2.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 507 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/537/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 543 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 18, Strande.
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 144.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Marit Jonsdotter på Røbekk1,2

K, #6849
Far*Jon Knutsson på Strande3 ( - e 1749)
Mor*Brit Knutsdotter på Strande3,4 ( - c 1749)

Familie

Tomas Jakobsson på Røbekk ( - e 1788)
Barn     Marit giftet seg med Tomas Jakobsson på Røbekk.4 Marit og Tomas bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1749. Han bodde fremdeles der i 1788.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 18 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749 på Strande, Bolsøy: 9 daler 3 ort 18 skilling.7
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Jonsson på Strande den 3. juni 1786: 1 daler 20 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.

Tomas Jakobsson på Røbekk1,2,3

M, #6850, ( - etter 1788)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk4,2 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk4 (c 1680 - 1740)     
Han var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 7 daler 1 ort 22 skilling, utlagt blant annet i 3 merker (uten bygselrett) i Røbekk (1 daler).5
Tomas Jakobsson fikk 12 merker på Røbekk, Bolsøy, den 15. oktober 1743 av Jakob Tostensson. Til gjengjeld skulle Jakob motta kost, losji og klær på livstid. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst 13. juli 1745.2
Tomas giftet seg med Marit Jonsdotter.6 Tomas og Marit bodde på Røbekk i 1749. Han bodde fremdeles der i 1788.6,7
Han var verge for Beret Jonsdotter på Røbekk i 1751.8
Han var forlover for Jon Bjørnsson på Elsås og Marit Persdotter på Nedre Reistad, som ble trolovet den 30. mars 1758.9
Han var fadder ved dåpen til Kirsti Persdotter Årø den 9. april 1761.10
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Torhus den 15. februar 1762.11
Han var verge for Beret Hansdotter på Kringstad i 1763.1
Han var fadder ved dåpen til Ivar Tjøstolvsson på Lønset den 8. mars 1767 i Molde kirke.12,13
Han var verge for Beret Aslaksdotter i 1768.14
Han var verge for Jesper Hansson i 1769.15
Han var verge ved skiftet etter Alv Hansson på Røbekk den 19. august 1772.16
Han var verge for Beret Nilsdotter i 1775.3
Han var forlover for Ottar Sjurdsson på Årø og Karen Persdotter, som ble trolovet den 4. februar 1781.17
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 18 skilling for poteter og ved.18


     Han signerte som Thommes Jacobsøn Røbech i 1743 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 219 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-216
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/674/
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b.
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 19. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 17.

Anne Jonsdotter på Lønset1,2

K, #6851, ( - ca. 1742)
Far*Jon Knutsson på Strande4 ( - e 1749)
Mor*Brit Knutsdotter på Strande3,4 ( - c 1749)

Familie

Aslak Jonsson på Lønset (c 1713 - 1767)
To barn levde i 1742.1 
Barn     Anne giftet seg med Aslak Jonsson.1,3 Anne og Aslak bodde på Lønset, Bolsøy, i 1739.5

Anne døde ca. 1742 på Lønset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 9. juni 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a & 542 a.

Anne Aslaksdotter på Romold1

K, #6852, (1739 - )
Far*Aslak Jonsson på Lønset1,4,5 (c 1713 - 1767)
Mor*Anne Jonsdotter på Lønset2,3 ( - c 1742)     Anne ble født i 1739 på Lønset, Bolsøy.6 Anne ble døpt den 21. oktober 1739. Faddere: Eli Lønset, Ingebjørg Jonsdotter på Lønset, Marte Strande, Per Eikrem og Knut Strande.6
Annet navn: Anne Aslaksdotter på Lønset, nevnt 1749.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 9 skilling.7
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749 på Strande, Bolsøy: 4 daler 3 ort 21 skilling.8
Anne Aslaksdotter bodde hos Aslak Jonsson og Synnøv Andersdotter på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762.9
Anne giftet seg før 1768 med en uregistrert person.1 Anne bodde på Romold, Bolsøy, i 1768.1
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.10
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1768. Han møtte på hennes vegne ved skiftet etter faren.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a & 542 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/

Beret Aslaksdotter på Lønset1,2

K, #6853, (ca. 1742 - )
Far*Aslak Jonsson på Lønset2,1,4 (c 1713 - 1767)
Mor*Anne Jonsdotter på Lønset1,3 ( - c 1742)     Beret ble født ca. 1742.4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 9 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Brit Knutsdotter på Strande den 20. oktober 1749 på Strande, Bolsøy: 4 daler 3 ort 21 skilling.6
Beret Aslaksdotter bodde hos Aslak Jonsson og Synnøv Andersdotter på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1762.7
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.8
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 542 a.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/

Aslak Jonsson på Lønset1,2,3

M, #6854, (ca. 1713 - 1767)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)

Familie 1

Anne Jonsdotter på Lønset ( - c 1742)
To barn levde i 1742.4 
Barn     Aslak ble født ca. 1713 på Lønset, Bolsøy.2
Aslak giftet seg med Anne Jonsdotter.4,3 Aslak Jonsson på Lønset kjøpte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 av Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.5,6 Aslak og Anne bodde på Lønset i 1739.7 Aslak var selveier på bnr. 3 i 1742.4
Han var forlover for Nils Ivarsson på Lønset og Anne Petersdotter på Jenset, som ble trolovet den 7. desember 1744 i Veøy.1

Aslak giftet seg med Synnøv Andersdotter på Hovdenakken.8 Aslak Jonsson på Lønset var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.2 Aslak og Synnøv var brukere på Lønset i 1748.2 Aslak og Synnøv var brukere på bnr. 3 i 1762. Anders Aslaksson, Beret Aslaksdotter og Anne Aslaksdotter bodde også der. De var selveiere.9

Aslak døde i 1767 på Lønset.10 Han ble gravlagt den 19. januar 1767.10 Det ble holdt skifte etter ham den 26. juli 1768. Kreditorer: Jon Elsås o.a. Arvinger: Synnøv Andersdotter, Anne Aslaksdotter på Romold, Beret Aslaksdotter, Anders Aslaksson, Eli Aslaksdotter, Anne Aslaksdotter, Marit Aslaksdotter og Helene Aslaksdotter. I boet var blant annet 1 pund 6 merker (med bygselrett) i Lønset (vurdert til 30 daler). Formue: 237 daler 1 ort 22 skilling. Gjeld: 93–3–18. Arv: 143–2–4.11

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 259.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 59. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690198
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 156 a.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 20.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/

Knut1

M, #6855     Knut giftet seg med en uregistrert person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.

Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik1,2

K, #6856, ( - ca. 1743)
Far*Knut3

Familie

Ola Børresson i Leirgrovvik ( - c 1743)
Fire barn levde i 1743.2 
Barn     Gjertrud giftet seg med Ola Børresson.2,1 Gjertrud og Ola bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1723. Han ble også nevnt der året før.4,5

Gjertrud døde ca. 1743 i Leirgrovvik. Hun og mannen døde kort tid etter hverandre.2 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 6. juli 1743. Kreditorer: Jon Knutsson på Strande, Marit Olsdotter Leirgrovvik, Peter Anderssen Fyn og Hans Holst. Formue: 20 daler 2 ort 2 skilling. Åbot på gården: 10 daler. Boet skyldte også 2–2–0 for 2 tønner havre kjøpt på kreditt fra kongen, og 3 ort for ½ tønne bygg. Gjeld og omkostninger: 31–1–6, så boet var fallitt.6

     Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 35 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/37/
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 11 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/12/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Ola Olsson Hjertøy1,2,3

M, #6857, (1723 - 1785)
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik6,5 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik4,5 ( - c 1743)

Familie

Marta Hansdatter Hjertøy ( - e 1769)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født i 1723 i Leirgrovvik, Bolsøy.6 Ola ble døpt den 11. desember 1723 i Molde kirke. Faddere: Jønet Jørgensdotter på Bergsgjerdet, Kari Persdotter på Årø, Per Årø, Lars Årø og Sjurd Larsson på Eikrem.6
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande, Bolsøy: 1 daler 8 skilling.7

Annet navn: Ola Olsson Leirgrovvik, nevnt fra 1748 til 1763.8,9,10 Ola Olsson Leirgrovvik var annotert soldat i 1748.8
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 1 ort 12 skilling.4

Ola giftet seg med Marta Hansdatter.11
En Ole Olsen var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.12
Ole i Giertøen var debitor ved skiftet etter Gjøri Toresdotter på Sørsylte den 26. mars 1761: 1 ort 12 skilling.13
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.1
Ola og Marta var husfolk på Hjertøya, Bolsøy, i 1761. Sønnen Anders var født der. Ole Olsen Lergrovigen svarte 5 daler i grunnleie til Moldegård i 1763 og 65. Året etter betalte han tilbake 2 daler som grunneieren hadde lagt ut i ekstraskatt. Ola og Marta var fremdeles på Hjertøya i 1769, men trolig bare deler av året.1,2,14,10,15 Ola bodde på fhv. mnr. 93, Hauan, Molde, i 1770.16

Ola døde i 1785 i Molde. I juli ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Hiertøen i 1762.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Giertøen fra 1770 til 1773.16,17

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 69 b.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 8. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 2. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 10. [S848] «Bosettingen på Hjertøya og bruken av Moldeholmene fram til 1939»: s. 16.
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/108/
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 1 a.
 14. [S838] Molde hovedrulle 1776±–1790: nr. 50.
 15. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/109/
 16. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, mnr. 99. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/144/
 17. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 130.
 18. [S1106] Molde sjørulle 1775: nr. 131.
 19. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 131.

Per Olsson Leirgrovvik1,2,3

M, #6858, (1728 - 1800)
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik6,5 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik4,5 ( - c 1743)

Familie

Gjertrud Nilsdatter ( - f 1800)
De hadde ikke barn.      Per ble født i 1728 i Leirgrovvik, Bolsøy.6 Per ble døpt den 29. april 1728 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Eli Ivarsdotter på Eikrem, Elling i Gjerde og Nils Andersson på Årøneset.6
Han var myndling av Ingebrigt Persson i Gjerde fra 1743.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande, Bolsøy: 1 daler 8 skilling.7
Han var myndling av Jon Knutsson på Strande fra 1746.7
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 1 ort 12 skilling.8
Han var myndling av Knut Jonsson på Strande i 1749.4
Ola Larsson Misfjord, Knut Larsson Misfjord, Per Olsson Leirgrovvik, jomfru Først, Brit Olsdotter Fiksdal, Barbro Moldegård, Eli Moldegård og Ingeborg Moldegård tjente hos Hans Holst på Moldegård, Bolsøy, i 1762. Fiksdal tjente også hos Holst året før.9,10 Per Olsson Leirgrovvik tjente hos Jens Lossius og Karen Lucia Larsdatter Blix Utpå gata, Molde, i 1764.11 Per bodde på mnr. 92, Utpå gata, Molde, i 1774. Han kunne ikke gi noe ved den frivillige avgift, fordi han «intet Ejede». Per var husmann der i 1789 og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.12,13,14
Per giftet seg med Gjertrud Nilsdatter.2 Per Olsson Leirgrovvik var daglønner i 1789.14 Han solgte hus på mnr. 92 den 9. juni 1800 til Knut Olssen Skovik. Kjøpesum: 20 daler. Knuts kone (Pers stedatter), Beret Margrete Olsdatter, hadde allerede fått utlagt 10 daler i huset som morsarv. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære og tilsyn der sin «øvrige korte Leve-Tiid». Grunnen tilhørte Moldegård. Per signerte med påholden penn. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.2

Per døde i 1800 i Molde.3 Han ble jordfestet den 21. juli 1800.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Leergrovig i 1800.2,3

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 2. legd. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/214/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5, Moldegaard.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630053
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 12. [S131] Molde frivillig avgift 1774: mnr. 106.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/

Brit Olsdotter Leirgrovvik1,2

K, #6859, (ca. 1737 - )
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik1 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik3,1 ( - c 1743)     Brit ble født ca. 1737 i Leirgrovvik, Bolsøy.3
Hun var myndling av Jon Knutsson på Strande fra 1743. Han var fremdeles hennes formynder i 1746.4,2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746 på Strande, Bolsøy: 2 ort 4 skilling. Ei Bereth Olsdatter fordret også 1 daler 2 ort.2
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 18 skilling.5
Hun var myndling av Knut Jonsson på Strande i 1749.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/301/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Gjertrud Pålsdotter i Lia1,2

K, #6860

Familie

Ola Eriksson i Lia (c 1692 - )     Gjertrud trolovet seg 20. eller 21. mars 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Eriksson i Lia, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Anders Olsson på Kleive og Lasse Lykkja.3
Gjertrud giftet seg den 27. april 1734 i Kleive kirke med Ola Eriksson i Lia.2,1 Gjertrud og Ola bodde trolig på Øverlia, Bolsøy, i 1749. I 1763 het brukeren Ola Olsson.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.5
Ei Giertru Paulsdr bodde hos Nils Åmundssen og Maren Olsdatter på mnr. 86, Hauan, Molde, i 1764.6,7,8

     Gjertrud Pålsdotter i Lia var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 653. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#654
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 7. [S132] Molde taksasjon 1767 (avskrift): nr. 100.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 86. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/

Ola Eriksson i Lia1,2,3

M, #6861, (ca. 1692 - )
Far*Erik i Lia3 (c 1653 - )     Ola ble født ca. 1692.3 Han bodde hos Erik på Øverlia, Bolsøy, i 1701.3
Ola trolovet seg 20. eller 21. mars 1734 i Kleive kirke, Bolsøy, med Gjertrud Pålsdotter, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Anders Olsson på Kleive og Lasse Lykkja.4
Ola giftet seg den 27. april 1734 i Kleive kirke med Gjertrud Pålsdotter.1,2
Han var verge for Erik Knutssen Lien og Ingeborg Knutsdatter Lien i 1742.5
Ola og Gjertrud bodde trolig på Øverlia i 1749. I 1763 het brukeren Ola Olsson.2,6

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichssøn Lien i 1734.4,1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 144. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660280
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 653. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#654

Brit Knutsdotter på Røsberg1

K, #6862, ( - etter 1749)

Familie

Hun var enke i 1749.1      Brit giftet seg med en uregistrert person.1 Brit bodde på Røsberg, Bolsøy, i 1749.1
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.2


     Brit Knutsdotter på Røsberg var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Ingeborg Karstensdotter1,2

K, #6863, ( - etter 1749)
Far*Karsten3

Familie

Just Sæmundsson Røvik ( - e 1749)     Ingeborg trolovet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Just Sæmundsson. Forlovere: Bastian Eriksson og Erik Eriksson.1
Ingeborg giftet seg med Just Sæmundsson.2
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.5


     Ingeborg Karstensdotter var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Just Sæmundsson Røvik1,2,3

M, #6864, ( - etter 1749)
Far*Sæmund i Røvik (1664 - 1728)
Mor*Marta i Røvik

Familie

Ingeborg Karstensdotter ( - e 1749)     Just Sæmundsson var soldat i 1728.1
Just trolovet seg den 21. november 1728 i Molde kirke med Ingeborg Karstensdotter. Forlovere: Bastian Eriksson og Erik Eriksson.1
Just giftet seg med Ingeborg Karstensdotter.3 Just bodde i Molde i 1734.2
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 daler 18 skilling.4


Just døde etter 1749.3

     Navnet hans ble skrevet Just Røvigen i 1734.2

     Han kan ha vært far til Ingeborg Justsdatter.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 4. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 203.

Jens Justsson i Røvik1

M, #6865, (omkring 1580 - )     Jens ble født omkring 1580.1 Jens var bruker i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1611 til 1640. Han hadde sag og kvern.1

     Jens var trolig slektning av Just Justsson i Røvik.

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 189.

Karsten1

M, #6866

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.

Inger Katrine Karstensdotter1,2

K, #6867, ( - etter 1749)
Far*Karsten3     
Hun var fadder ved dåpen til Karen Knutsdatter den 21. juni 1722 i Molde kirke.2

Inger Katrine giftet seg med Anders snekker.4 Inger Katrine og Anders bodde i Kristiansund i 1749.4
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.5


     Inger Katrine Karstensdotter var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Anders snekker1

M, #6868

Familie

Inger Katrine Karstensdotter ( - e 1749)     Anders giftet seg med Inger Katrine Karstensdotter.1 Anders og Inger Katrine bodde i Kristiansund i 1749.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.

Karen Karstensdotter1

K, #6869
Far*Karsten1     Karen bodde i Orkdal i 1749.2
Hun var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749 i Molde: 3 ort 18 skilling.3


     Karen Karstensdotter var søskenbarn av Klaus Jørgenssen Kamp.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13 & 15.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.

Ingebrigt Johannessen Lub1,2,3

M, #6870, (1736 - )
Far*Johannes Rasmussen Lub2,1 ( - c 1749)
Mor*Mali Ingebrigtsdatter1 ( - 1762)     Ingebrigt ble døpt den 15. januar 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Rasmus Lubs hustru, Marit Ingebrigtsdotter, Anders vraker, Endre Anderssen og Lasse Bjørset.2
Han var arving ved skiftet etter Johannes Rasmussen Lub den 10. januar 1750: 8 daler 1 ort 10 skilling.4
Han var myndling av Ola Olssen Lønset fra 1750.1
Ingebrigt Johannessen Lub bodde hos Mali Lub på mnr. 89, Utpå gata, Molde, i oktober 1762.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212021
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 15–16. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650009

Ola Olssen på Straume1

M, #6871
Mor*Beret Olsdatter på Hauan1 (1721 - c 1779)     Ola ble født utenom ekteskap.1
Ola giftet seg før 1780 med en uregistrert person.1 Ola bodde på Sunnmøre i 1780, kanskje i Sykkylven.1,2

     Ola Olssen Molde og Ola Olssen på Straume kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952.
 2. [S1413] Sykkylven II: s. 335. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#282

Gunnhilde Nilsdotter1,2

K, #6872, (ca. 1653 - 1726)
6. tippoldemor til meg

Familie

Nils Stensson Lindved (c 1640 - 1717)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
Barn     Gunnhilde ble født ca. 1653.2
Gunnhilde giftet seg med Nils Stensson.1 Gunnhilde og Nils var husfolk på Orkdalsøra, Orkdal, i 1701.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Malena Larsdatter den 4. november 1714 i Børsa kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Nils Stensson den 31. mars 1718: 11 daler 13 skilling samt en broderlodd på 1 daler 3 ort 8 skilling. Hun fordret også 12 daler i begravelsesomkostning (utlagt i huset).5


Gunnhilde døde i 1726 i Orkdal.2 Hun ble gravlagt den 24. mars 1726.2

Kilder/noter

 1. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a.
 2. [S756] Orkdal klok. 1715–42: 1726, 3. søndag i faste.
 3. [S766] Strinda og Selbu mt. 1701: Byenæss, Ørchedalsøren.
 4. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1714, 23. søndag etter trinitatis.
 5. [S755] Strinda og Selbu skifteprotokoll 1718–23: fol. 11 a–12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24735/13/

Brit Larsdatter Blix1,2,3

K, #6873, (1721 - ca. 1756)
Far*Lars Larssen Blix4,1 ( - c 1751)
Mor*Kirsten Hansdotter Berg1 (c 1692 - 1722 / 1723)

Familie 1

Reinhold Andreas Kyhn (c 1714 - 1780)
Barnet døde før 1756.3 

Familie 2

Mikael Ålum (c 1727 - 1812)
Ett barn levde i 1756.3 
Barn     Brit ble døpt den 2. juni 1721 i Molde kirke.4
Hun var fadder ved dåpen til Anna Margrete Røbekk den 3. mai 1739 i Molde kirke.5
Hun var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 7 daler 3 ort 14 2/3 skilling, delt med søsknene.6

Brit fikk barn med Reinhold Andreas Kyhn ca. 1747. Den 5. mars 1747 gav han privat skriftemål til presten, men det ble også kunngjort fra prekestolen i Rødven stavkyrkje samme dag.2
Brit giftet seg med Mikael Ålum.3,7
Lars Larssen Blix og Jens Lossius solgte hus med grunn på mnr. 137, Molde, den 5. februar 1752 til Mikael Ålum. Kjøpesum: 180 daler. De hadde arvet eiendommen etter Lars' far og Jens' svigerfar (Mikael og kona kjøpte altså ut hennes bror og søster). Kjøperen skulle svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier (Moldegård).7,8


Brit døde ca. 1756 i Molde.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 5. oktober 1756. Kreditorer: Hans Hanssen Vingård, Hans Holst, Peder Jalles, Nils Piersson, Daniel Steffenssen og Johan Tu Finne o.a. Arvinger: Mikael Ålum og Jakobia Kjerstina Ålum. I boet var blant annet 2/3 i et naust (10 daler, uten grunn). Hus med grunn ble taksert til 220 daler. Formue: 318 daler 2 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 215–2–22. Arv: 103 daler, delt på enkemannen og dattera.9

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/

Hans Ellingssen på Moldegård1

M, #6874, ( - etter 1721)

Familie

Gjertrud Persdatter ( - e 1750)
Barn     Hans fikk barn med Gjertrud Persdatter i 1721. Hun stod til offentlig skriftemål 20. juli i Bolsøy kirke, og han 29. september i Molde kirke.2,3 Hans Ellingssen på Moldegård tjente på Moldegård, Bolsøy, fra 1721.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9 & 10.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.

Hans Persson Røbekk1

M, #6875, (ca. 1670 - 1737)

Familie

Margrete Pålsdotter ( - e 1723)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Hans ble født ca. 1670 på Røbekk, Bolsøy.2,3
Hans giftet seg ca. 1699 med Margrete Pålsdotter. Det året ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.4,5
Han ble kalt Hans snekker, nevnt fra 1699 til 1732.4,5,6 Hans og Margrete bodde i Molde i 1699. Han svarte grunnleie til Moldegård i 1724.4,3,7 Hans Persson Røbekk var snekker iallfall fra 1699 til 1736.4,2,8 Han var sjøvant ved sjøutskrivningen i Molde i 1704.2
Annet navn: Hans Persson på Molde, nevnt 1704.2
Han ble kalt Unge-Hans Persson, nevnt 1707.9
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 3 ort 12 skilling.10
Han var fadder ved dåpen til Tosten Jakobssen den 18. februar 1725 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 11. mai 1732 i Bolsøy kirke.6


Hans døde i 1737.12 Han ble gravlagt den 21. juli 1737.12

Kilder/noter

 1. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Molde. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160159
 2. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 38, nr. 212.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7–10, sikt og sakefall 1699. RA/EA-4092/R55/L3654.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 28 b.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 7. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 8. [S713] Trondheim manntall 1736 (db): Molde Ladestæds Jndvaanere, Snedkere.
 9. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 b.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175.
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b.

Botolv Hanssen på Hauan1,2,3,4

M, #6876, (1721 - )
Far*Hans Persson på Hauan4 ( - e 1746)
Mor*Hans Hauans hustru5     Botolv ble døpt den 25. august 1721 i Molde kirke. Faddere: Karen Molde, Katrina Botolvsdatter, Mattis skomaker og Hans Nilsson på Hauan.4 Botolv bodde på fhv. mnr. 70, Hauan, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 30 og et fjøs med høylåve til 10 daler. Huset stod øde i 1773.1,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: to gamle torskegarn (1 ort 18 skilling).6
Botolv bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, fra 1773.7
Bottolf p[aa] Hougen kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: en serk (14 skilling).8


     Han kan ha vært far til Rebekka Botolvsdatter i Ålesund.

Kilder/noter

 1. [S132] Molde taksasjon 1767 (avskrift): nr. 73.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a, nr. 73.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 a, nr. 10.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Karen Molde1,2

K, #6877     Karen giftet seg med Ola Persson.2
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Hauan den 25. august 1721 i Molde kirke.2
Ole Moldes Qvinde var fadder ved dåpen til Lisbet Larsdatter den 16. november 1721 i Molde kirke.3

Ei Karen Molde var fadder ved dåpen til Ola Sjurdssen den 20. desember 1733.1


     Kari Nilsdotter og Karen Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 139.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.

Katrina Botolvsdatter på Molde1,2

K, #6878, ( - etter 1737)

Familie

Anders Bentsson ( - e 1746)     
Hun var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Hauan den 25. august 1721 i Molde kirke.2

Katrina trolovet seg den 14. september 1732 i Molde kirke med Anders Bentsson.1
Katrina giftet seg den 2. november 1732 i Molde kirke med Anders Bentsson.3
Anders Vragers Qde var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.4


     Katrina Botolvsdatter på Molde og Rebekka Botolvsdatter kan ha vært barn av Botolv Hauan.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Hans Nilsson på Hauan1,2

M, #6879, (ca. 1661 - ca. 1750)

Familie 1

Gjertrud Persdatter ( - e 1750)
De hadde tre barn.13,18 
Barn

Familie 2

Kona ble jordfestet ved kirken 25. mars 1721, 73 år gammel.5      Hans ble født ca. 1661.3,4
Hans giftet seg med en uregistrert person.5 Han kjøpte grunnen som Baltser Trondsson døde fra på Collin-nr. 107, Molde, den 16. mars 1701 av Iver von Ahnen. Årlig grunnleie: 1 daler og åtte arbeidsdager. Skjøtet ble tinglyst 5. oktober.6,3
Han hadde Hallvor Olsson i tjeneste i 1701.3
Hans bodde på Hauan, Molde, iallfall fra 1705 til 1746. Han bodde i 1724 på en grunn utskilt fra Reknes.7,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 21 skilling.10

Hans trolovet seg med Gjertrud Persdatter den 29. juni 1721 i Molde, i huset til Nils Hanssons enke, Kirsten (s.d.). Forlovere: Ola Persson Molde og Søren Hauan.11
Han var fadder ved dåpen til Botolv Hanssen på Hauan den 25. august 1721 i Molde kirke.12

Hans giftet seg den 3. september 1721 i Molde kirke med Gjertrud Persdatter.1,13
Han ble kalt Gamle-Hans på Hauan, nevnt fra 1734 til 1746.14,8
Gamle-Hans på Hauan var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 12 skilling.15


Hans døde ca. 1750 i Molde.13 Det ble holdt skifte etter ham den 22. oktober 1750. Arvinger: Gjertrud Persdatter, Nils Hanssen, Anne Hansdatter og Gunnhild Hansdatter.13

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1149.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 4. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 40 a.
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 8. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 14. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 413 b.
 15. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 16. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 17. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123.
 18. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/

Per Hanssen på Holssetra1,2

M, #6880, (1721 - )
Far*Hans Ellingssen på Moldegård3 ( - e 1721)
Mor*Gjertrud Persdatter3 ( - e 1750)

Familie

Marit Knutsdotter på Holssetra ( - c 1766)
To barn levde i 1767.2      Per ble født i 1721 i Molde, utenom ekteskap.3 Per ble døpt den 13. august 1721 i Molde kirke. Faddere: Dortea Olsdatter, Bergitta Olsdotter, Søren Olssen, Ola kusk og Per Olsson.3 Per bodde på Holssetra, Vågøy, i 1750.1
Han var verge for Gunnhild Hansdatter i 1750.1

Per giftet seg med Marit Knutsdotter på Holssetra.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Holssetra den 20. mai 1767.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/430/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.

Knut Olssen på Røysan1,2

M, #6881, (ca. 1750 - ca. 1778)
Far*Ola Ivarssen på Røysan3,4 ( - c 1753)
Mor*Beret Knutsdatter på Røysan3

Familie

Guri Larsdatter (c 1753 - )
De hadde ett barn.1 
Barn     Knut ble født ca. 1750 i Molde.5,3
Han var myndling av Rasmus Knutssen i 1753.3
Knut Olssen avla sjømilitær ed i 1772. Han fikk sjøpatent 20. august 1776. Knut var da middels av statur, sjøvant og gift.5
Knut giftet seg med Guri Larsdatter.1 Knut og Guri bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, fra 1776.6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: et grønt, vattert stoffskjørt (1 daler 2 ort 12 skilling).7


Knut døde ca. 1778.5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. april 1781. Kreditorer: Anne Magrete Paust, Peter Fredrik Korn og Bård Larssen. Arvinger: Guri Larsdatter og Ola Knutssen. Boet bestod bare av hus med bod (på grunn tilhørende Reknes), vurdert til 12 daler. Gjeld og omkostninger: 7 daler 1 ort. Arv: 4 daler 3 ort, delt på enka og sønnen.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 187.
 4. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 3.
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 3.
 6. [S1261] Molde taksasjon 1767–86: 1776, endringer, mnr. 8.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Dortea Olsdatter1,2

K, #6882, ( - etter 1722)     
Hun var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 13. august 1721 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.

Søren Olssen1

M, #6883, ( - etter 1721)     Søren bodde i Molde i 1721.1
Han var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 13. august 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.

Ola Perssen1

M, #6884, ( - etter 1721)

Familie

Åsel Torsdatter ( - e 1722)     Han ble kalt Ola kusk, nevnt 1721.2
Han var fadder ved dåpen til Per Hanssen den 13. august 1721 i Molde kirke.2

Ola giftet seg den 27. desember 1721 i Molde kirke med Åsel Torsdatter (forlovere: Lars gullsmed og Mattis skomaker).1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9.

Bendik Anderssen1

M, #6885, (1721 - )
Far*Anders Tørrissen1 (c 1700 - )
Mor*Brit Jensdatter     Bendik ble døpt den 9. oktober 1721 i Molde kirke. Faddere: Jørgen skomaker, Peter Larssen, Henrik skomaker, Ola Lønsets hustru og Brit Hansdatter.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.

Jørgen Andersson1,2

M, #6886, (ca. 1656 - )

Familie

Kirsten Pålsdatter ( - e 1728)
De hadde iallfall to barn.1      Jørgen ble født ca. 1656.1
Jørgen giftet seg med Kirsten Pålsdatter.3 Jørgen bodde i Molde i 1701. Han var i 1724 fattig og vanfør, og bodde på en grunn utskilt fra Reknes.1,4 Han var skomaker i Molde iallfall fra 1708 til 1724.5,4 Han var verge for Peter Larssen og Gjertrud Larsdatter i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».6

Han ble kalt Jørgen skomaker.7,8
Han bevitnet at Johan Robertsson Tu solgte bygningene på mnr. 77, Molde, den 4. juli 1718 til Per Olsson.9,10
Han var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.7
Han var død «for aar og dag siden» i 1728.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 2. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 86 b.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 217 a.
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: s. 48 h.
 9. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 81 a.
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 155 b.

Peter Larssen1,2

M, #6887, (mellom 1701 og 1708 - ca. 1748)
Far*Lars Larsson3 (c 1672 - 1707 / 1708)
Mor*Anne Petersdotter3 ( - e 1717)

Familie

Anna Ebbesdatter Abo ( - c 1744)
Barn     Peter ble født mellom 1701 og 1708.4,5
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson den 2. mai 1708 i Molde: 64 daler 2 ort 8 skilling.6
Peter Larssen var myndling av Jørgen Andersson skomaker i 1708. Han ble oppnevnt ettersom «ingen fød Værge Befindes».7 Peter bodde i Molde i 1721. I 1724 bodde han på en grunn utskilt fra Reknes. Han var fremdeles i byen i 1740.8,9,10
Han var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Anna Katarina Nilsdatter den 13. april 1724 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 27. april 1725 i Molde kirke.13

Peter trolovet seg den 31. august 1725 i Molde kirke med Anna Ebbesdatter, forrettet av Otto Jakobsson Fris. Forlovere: Jens Audensson og Otto Ørbekk.14
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Mikkelsson på Haugan den 6. september 1740: 1 ort 20 skilling.15
Peter Larssen eide grunnen på mnr. 57, Kirkebakken, Molde.16

Peter døde ca. 1748.1 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 29. april 1748.1,17

     Peter Larssen og Per Larssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 207.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 45 b.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a–44 a.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 43 a & 46 a.
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 13 b.
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 12. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 13. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 14. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 64.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b–13 a.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 18. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.
 19. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 184.

Henrik skomaker1,2

M, #6888, ( - etter 1747)

Familie

Barn     
Han var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Per Larssen Berg den 1. mars 1722 i Molde kirke.3
Han var forlover for Ola Trondssen og Marte Olsdatter, som ble trolovet den 17. desember 1724 i Molde kirke.4
hendrik skomag: var debitor ved skiftet etter Lars Andersson i Breivika den 13. juni 1727: 1 daler 12 skilling.5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 3 daler 3 ort 12 skilling.6
Han var debitor ved skiftet etter Erik Gunnarsson den 29. november 1747: 1 daler 2 ort.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 489 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/507/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a–449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 6. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 488 a–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/506/

Ola Lønsets hustru1

K, #6889, ( - etter 1721)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson Lønset (c 1679 - )
Barn     
Hun var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.

Brit Hansdatter1,2

K, #6890, ( - etter 1722)

Familie

Jon Persson i Bjørnsund ( - e 1722)     Brit bodde i Molde iallfall fra 1721 til 1722.3
Hun var fadder ved dåpen til Bendik Anderssen den 9. oktober 1721 i Molde kirke.1

Brit trolovet seg den 27. juli 1722 i Veøy kirke med Jon Persson i Bjørnsund. Forlovere: Ola Finnsson og Jon Olssen på Molde.2

     Navnet hennes ble skrevet Beritthe Hansdatter fra 1721 til 1722.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 21.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 10 & 21.

Jakob Olssen1

M, #6891, ( - etter 1729)

Familie

Anne Persdatter ( - e 1729)
Barn     Jakob trolovet seg den 19. oktober 1721 i Molde med Anne Persdatter. Forlovelsen skjedde etter gudstjenesten, i huset til Lars gullsmed. Forlovere: Bastian Eriksson og Lars gullsmed.2
Jakob giftet seg den 1. november 1721 i Molde kirke med Anne Persdatter.2 Jakob Olssen bodde kanskje på Hans Nilssens grunn (utskilt fra Reknes) i Molde i 1724. Han var i så fall vanfør og sengeliggende.3

Jakob døde etter 1729.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11 & 58.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 58.

Anne Persdatter1

K, #6892, ( - etter 1729)

Familie

Jakob Olssen ( - e 1729)
Barn     Anne trolovet seg den 19. oktober 1721 i Molde med Jakob Olssen. Forlovelsen skjedde etter gudstjenesten, i huset til Lars gullsmed. Forlovere: Bastian Eriksson og Lars gullsmed.1
Anne giftet seg den 1. november 1721 i Molde kirke med Jakob Olssen.1
Jakob Olssens hustru var fadder ved dåpen til Ludvig Knutssen den 21. august 1729 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 107.

Lisbet Larsdatter1,2,3

K, #6893, (1721 - )
Far*Lars Nilsson4,2 (1673 - 1731)     Lisbet ble døpt den 16. november 1721 i Molde kirke. Faddere: Mattis skomaker, Kristian Gulbrandsson, Karen Molde, Rebekka Botolvsdatter og Anna Katrina Sørensdatter.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson den 12. mai 1732: 3 daler 1 ort 19 skilling.5
Hun var myndling av Hans Persson på Hauan i 1732. Han var fremdeles hennes formynder i januar 1742.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Karen Larsdatter den 23. januar 1742: 6 daler 23 skilling.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 3 daler 2 ort 21 skilling.7
Hun var myndling av Ola Persson på Mek i april 1742.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 1 daler (trolig i innestående arv).3


     Navnet hennes ble skrevet Elisabet Larsdatter i 1732.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/136/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 5. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Fanne åtting, 12. mai.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/

Ole Molde1,2,3,4

M, #6894, (1721 - 22. august 1787)
Far*Erik Olssen Molde3 (1697 - 1776)
Mor*Maren Nilsdatter (c 1698 - 1775)

Familie 1

Margrete Kristiana Preusch ( - c 1752)
Barn

Familie 2

Margareta Vall (1736 - 1812)
Barn     Ole ble døpt den 7. april 1721 i Molde kirke. Faddere: Jens Ivarsson, Lars gullsmed, Svein skredder, Hermanns hustru og Marit Jonsdotter.3 Ole Molde avla eksamen i teologi på Københavns Universitet, Danmark, den 2. desember 1745. Karakter: non contemnendus. Dimissprekenen ble holdt 22. desember til haud illaudabilis. Han skulle reise tilbake til Norge.4 Han var sogneprest i Måsøy iallfall fra 1751 til 1752.2,1
Ole trolovet seg den 21. april 1751 i Domkirken sogn, Trondheim, med Margrete Kristiana Preusch. De hadde kongelig bevilling av 1. mars.2
Ole giftet seg med Margrete Kristiana Preusch.5
Ole giftet seg med Margareta Vall.5 Ole Molde var sogneprest i Stod i 1787.6

Ole døde den 22. august 1787 på For, Stod.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. september 1787.6

     Navnet hans ble skrevet Oluf Molde i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S731] Vest-Finnmark prosti, skifteprotokoll 1723–81: fol. 22 b.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede 1751.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 4. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 132. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#137
 5. [S734] Innherad skifte 1782–1808: fol. 43 b.
 6. [S734] Innherad skifte 1782–1808: fol. 43 a.

Svein skredder1,2

M, #6895     Svein skredder og Svein Knutsson kan ha vært samme person.

Han var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.1
Han var forlover for Aslak Gunnarsson og Karen Johansdotter, som ble trolovet den 6. januar 1723 i Molde kirke.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Marta Olsdatter den 20. februar 1723 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.

Marit Jonsdotter ved Elva1

K, #6896, ( - ca. 1742)

Familie

Ola Olsson ved Elva (c 1689 - 1740)
De hadde seks barn. 
Barn     
Ole Schomagers Qde var fadder ved dåpen til Ole Molde den 7. april 1721 i Molde kirke.2
Marit og Ola var husfolk i Molde i 1723. Huset lå ved elven, trolig på en grunn utskilt fra Moldegård. De bodde samme sted i 1736, og han skulle svare 2 ort i husmannsskatt.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson den 4. august 1740.6


Marit døde ca. 1742 i Molde.1,7 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 23. mai 1742. Blant kjøperne var mølleren på Moldegård. Inntekt: 84 daler 3 ort 15 skilling. Gjeld: 60–3–8 1/5. Arv: 24–0–6 4/5, fordelt på de tre barna. Kreditorer: Anne Jonsdotter, Knut Bendiksson, Marta Margareta Must, Hans Holst og Andreas Sæby o.a. Arvinger: Auden Olssen, Anne Marta Olsdatter og Maren Olsdatter.8,7 Boet etter Marit auksjonerte bort hus med grunn i Molde den 23. mai 1742 til Daniel Steffenssen. Takst: 40 daler, salgssum: 69 daler 2 ort 23 skilling.1

     Marit Jonsdotter ved Elva og Anne Jonsdotter på Svortahaugen kan ha vært søsken.9,10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 51 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/53/
 4. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 143 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/145/
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 4.8.1740.
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 81 b.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/142/
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 31.

Nils Hansson Cimber1,2,3,4

M, #6897, (ca. 1638 - ca. 1708)

Familie

Kirsten Stensdotter Svanum (o 1650 - c 1744)
De hadde åtte barn.13 
Barn     Nils ble født ca. 1638.5 Hans hjemsted var i Danmark.6
Nils giftet seg med Kirsten Stensdotter Svanum.7 Nils og Kirsten bodde i Molde i 1699. Han var skolemester der og angav å være en fattig, gammel mann med mange barn. Huset lå vestenfor elven i 1701.6,5 Nils Hansson Cimber solgte husene som var tilfalt arvingene etter Enevold Jensson og kona på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 24. desember 1700 til Knut Sveinsson. Skjøtet ble tinglyst 19. januar 1701.3
Han bevitnet at Niels Pederssen Assens solgte hus med grunn i Molde den 24. juni 1704 til Ingeborg Jensdotter.8,2,9
Nils Hansson Cimber var klokker i Molde.10

Nils døde ca. 1708 i Molde.11

Kilder/noter

 1. Kanskje en variant av Zimber eller Zimmer.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 29 b.
 4. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 8.
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 6. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Angivelser, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160172
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/32/
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 136. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#139
 11. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/94/
 12. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 11 a.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.

Kirsten Stensdotter Svanum1

K, #6898, (omkring 1650 - ca. 1744)

Familie

Nils Hansson Cimber (c 1638 - c 1708)
De hadde åtte barn.9 
Barn     Kirsten ble født omkring 1650.2
Kirsten giftet seg med Nils Hansson Cimber.3 Kirsten og Nils bodde i Molde i 1699. Han var skolemester der og angav å være en fattig, gammel mann med mange barn. Huset lå vestenfor elven i 1701.4,5
Hun var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 daler for testamentet hennes mann skrev og for ringing.6
Kirsten bodde i Molde i 1721.7 Anders Tørrissen og Brit Jensdatter forlovet seg i huset hennes den 14. april 1721.7 Gjertrud Persdatter og Hans Nilsson på Hauan forlovet seg i huset hennes den 29. juni 1721.3

Kirsten døde ca. 1744 i Molde.8

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 178 b.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 15 b.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 8.
 4. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 26, kopp- og ildstedsskatt 1699. Angivelser, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160172
 5. [S308] Bolsøyboka I: s. 339.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 6.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 10. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 10 b & 11 a.

Nils Hanssen på Hauan1

M, #6899, (1723 - ca. 1782)
Far*Hans Nilsson på Hauan2,3 (c 1661 - c 1750)
Mor*Gjertrud Persdatter2 ( - e 1750)

Familie 1

Anne Jonsdotter på Hauan ( - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.1 

Familie 2

Beret Andersdatter på Skotneset (c 1725 - 1802)
De hadde ikke barn.8      Nils ble døpt den 5. juli 1723 i Molde kirke.3 Han var stevningsmann i 1749.4
Han var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Hauan den 22. oktober 1750.2

Nils giftet seg med Anne Jonsdotter i Ås.1 Nils bodde på mnr. 62, Hauan, Molde, i 1767. Huset var taksert til 40 og et båtnaust til 10 daler. I 1770 var han flyttet på landet, og Jakob Nilssen (s.d.) hadde kjøpt huset.5,6
Det ble holdt skifte etter Anne Jonsdotter på Hauan den 20. september 1768. Vånings- og uthusene på Hauan ble vurdert til 30 daler. Formue: 64 daler. Enkemannen fordret 8 daler 2 ort for begravelsen, men fikk bare 2 daler 1 ort 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 70–0–16. Boet var altså fallitt, og huset gikk til kreditorer.1
Han var verge for David Jonssen i 1770.7

Nils giftet seg ca. 1770 med Beret Andersdatter.8,9
Annet navn: Nils Hanssen på Skotneset, nevnt 1775.8,10,9 Nils og Beret var husfolk på Skotneset, Vågøy, i 1775.8,10,11,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.12


Nils døde ca. 1782 på Skotneset.9 Det ble holdt skifte etter ham den 13. mars 1783. Arvinger: Beret Andersdatter, Gunnhild Hansdatter og Anne Hansdatter. Formue: 26 daler 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 23 daler 18 skilling. Arv: 2 daler 3 ort 8 skilling.8

     Navnet hans ble skrevet Niels Hansen Hougene i 1768.1

Ifølge Bygdebok for Fræna (III) hadde Nils Hanssen på Skotneset to barn i sitt første ekteskap, men det er en feiltolkning av skiftet etter ham, hvor hans to søstre var arvinger.9

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 37.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 5. [S132] Molde taksasjon 1767 (avskrift): nr. 74.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 141 a, nr. 74.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 9. [S1057] Fræna bygdebok III: s. 292.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403

Anne Hansdatter1,2

K, #6900, (ca. 1726 - )
Far*Hans Nilsson på Hauan2 (c 1661 - c 1750)
Mor*Gjertrud Persdatter2 ( - e 1750)

Familie

Hun var enke i 1783.1      Anne ble født ca. 1726 i Molde.2
Anne giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Hauan den 22. oktober 1750.2
Hun var myndling av Knud Lassesøn (kanskje Knut Lassesson på Bjørset) i 1750.2
Hun var arving ved skiftet etter Nils Hanssen på Skotneset den 13. mars 1783.1
Enken Anne Hans Datter bodde på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.3,4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 176. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 176. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/