Guri Olsdotter i Gjerde

K, #4201, (ca. 1646 - 1725)
7. tippoldemor til meg

Familie

Jon Hansson i Gjerde (c 1650 - 1750)
Jon hadde iallfall tre barn.1 
BarnGuri ble født ca. 1646.1
Guri giftet seg trolig med Jon Hansson. I 1681 ble hun bøtelagt for leiermål med en Jon Larsson, dreng på Vestnes. Dette kan være feilskrift for Jon Hansson. To av barna hans hadde døtre som het Guri.1

Guri døde i 1725 i Gjerde, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 494.

Marit Andersdotter i Hatlen1,2,3

K, #4202, (3. januar 1817 - )
Far*Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen4,5 (1779 - 1841)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen4,5 (c 1785 - 1865)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Marit Andersdotter på Lønsetteigen.6,7
Marit ble født den 3. januar 1817 på Lønset, Bolsøy.4 Marit ble døpt den 23. februar 1817 i Bolsøy.4 Hun ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue ifølge attest av 2. august 1831.8,9 Hun ble konfirmert den 23. oktober 1831 i Molde kirke. Karakter: temmelig god kunnskap og god oppførsel.5,10
Marit giftet seg den 20. juni 1840 i Molde kirke med Ola Eriksson i Hatlen (forlovere: Andreas Knutsson på Sigerset og Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen).11,12
Hun og Ola var brukere i Hatlen, Bolsøy, i 1842.13,14,15
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 28. mars 1842.16,15
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 15. juni 1845.17
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 13. januar 1850.18,19
Hun var fadder ved dåpen til Hans Andreas Hansen Aarø den 21. april 1851 i Bolsøy kirke.20
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 15. oktober 1854.21,22

Hun og Ola var selveiere på bnr. 1, Hatlen, Bolsøy, i 1865. Bruket holdt 1 hest, 3 storfe og 8 sauer samt en utsæd på 1/16 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner potet.3

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 10, 61 & 382.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152, 305 & 333.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, lnr. 59a, Hatlen.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507.
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 397.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 406.
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 397 & 481.
 9. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 406 & 507.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 481.
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152, 333 & 397.
 12. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52 & 84.
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152 & 333.
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 10, 364 & 382.
 15. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 302.
 16. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152.
 17. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 268.
 18. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 305.
 19. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52, 53 & 749.
 20. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 60 & 61.
 21. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 333.
 22. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 85 & 759.
 23. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 10 & 382.
 24. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52 & 400.
 25. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 84.

Rudolf Bleuler

M, #4203, (1662 - 1712)
Far*Hans Bleuler (1627 - 1684)
Mor*Regula Bruppacher (1630 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til megRudolf ble født i 1662 i Zollikon, Zürich, Sveits. Rudolf ble døpt den 23. februar 1662 i Zollikon.1,2
Rudolf giftet seg den 28. april 1705 med Elisabeth Lochmann.2 Rudolf Bleuler ble gravlagt den 14. september 1712.2,1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.
 2. [S63] Ancestral File.

Elen Andersdotter Lønset1,2

K, #4204, (9. juli 1822 - )
Far*Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen3,4 (1779 - 1841)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen3,4 (c 1785 - 1865)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie

Amund Amundssen (c 1819 - )
BarnElen ble født den 9. juli 1822 på Lønset, Bolsøy, og hjemmedøpt samme dag (hun ble født 9. juni ifølge ministerialboka, som oppgir feil mor og at foreldrene bodde i Lønsethagen).5,6 Elen ble døpt den 28. juli 1822 i Bolsøy kirke. Faddere: Lars i Strandhagen, Peder Olsson, Søren og Alet på Strande, Anne Andersdotter på Lønset og Brit Andersdotter på Lønsetbøen.5,7 Elen Andersdotter Lønset ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue ifølge attest av 28. november 1827.3,4,8
Annet navn: Elen Andersdotter på Lønsetteigen, nevnt 1836.3,4 Hun ble konfirmert den 25. september 1836 i Bolsøy kirke. Hun leste forklaringen, evangeliene og noen epistler. Karakter: meget godt.9,10
Hun bodde på Årø, Bolsøy, i 1845.11,12
Annet navn: Elen Andersdotter på Årø, nevnt 1845.11,12
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Olsson i Hatlen den 15. juni 1845 i Molde kirke.12,13

Elen giftet seg den 14. januar 1849 i Bolsøy kirke med Amund Amundsson Lo. Det var lyst for dem 17., 24. og 26. desember 1848.14,15
Hun og Amund var innerster på Ukkelberg, Vågøy, i 1849.16,17
Hun og Amund bodde i Molde i 1851.18
Annet navn: Elen Andersdotter på Molde, nevnt 1854.19
Hun var fadder ved dåpen til Anne Lovise Olsdotter i Hatlen den 15. oktober 1854 i Bolsøy kirke.1,20
Hennes navn som gift var Amundssen.21
Hun og Amund bodde på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde, i 1865.15

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 333.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 438.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 527.
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 499.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 6. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 19 & 527.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 19.
 8. [S593] Bud mini. 1842–51: s. 366.
 9. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 526 & 527.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 498 & 499.
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 11.
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 268.
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 10.
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 438, 439 & 747.
 15. [S195] Ft. 1865 (db): Molde, mnr. 147.
 16. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 13.
 17. [S597] Fræna klok. 1845–70: s. 15.
 18. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 61 & 85.
 19. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 85.
 20. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 84.
 21. [S195] Ft. 1865 (db): 1502 Molde, mnr. 147.

Marie Andersen

K, #4205, (1887 - ca. 1972)
Far-fosterOle Mathias Larsen1 (1867 - 1916)
Mor-fosterKaroline Knutsdotter1 (1869 - 1913)

Familie

Floyd BensonHun ble født i 1887 i Kristiansund.1 Hennes fødenavn var Sofie Andersen, nevnt 1900.1 Sofie Andersen bodde hos Karoline Larsen og Ole Mathias Larsen Kringstad i 1900 på mnr. 802, Konsul Johnsens gate, Kristiansund. Sofie var fosterbarn med fattigstøtte.1
Marie giftet seg omkr. 1930 med Floyd Benson.2 Hennes navn som gift var Marie A. Benson.
Hun og Floyd bodde i Seattle, Washington, USA.2 Marie A. Benson hadde adresse i 2916 3rd Avenue North, Seattle, Washington, USA.3 Hver jul pleide Marie A. Benson å hekle et mønster rundt et putesett til stedattera Charlotte L. Kreutzer.4

Marie døde ca. 1972.

Kilder/noter

 1. [S1869] Kristiansund ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 37, Konsul Johnsen Gade, mnr. 802. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118100370
 2. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 1999.
 3. [S100] Marie A. Benson, fotografi.
 4. [S102] Charlotte L. Kreutzer: brev poststemplet 11.12.1999 til Osvald og Mary Kringstad.

Lars Larsen1

M, #4206, (1891 - )
Far*Ole Mathias Larsen2 (1867 - 1916)
Mor*Karoline Knutsdotter2 (1869 - 1913)
6-menning 3 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1891 i Kristiansund.2
Annet navn: Lars Larsen Kringstad, nevnt 1900 (familien kalte seg først Larsen Kringstad, senere bare Larsen).2 Han bodde hos Karoline Larsen og Ole Mathias Larsen Kringstad på mnr. 802, Konsul Johnsens gate, Kristiansund, i 1900.2
Han var forlover for Ludvig Kringstad og Edel Lovise Larsen, som giftet seg den 7. mai 1916 i Røbekk kirke, Bolsøy.1,3

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 242, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020233
 2. [S1869] Kristiansund ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 37, Konsul Johnsen Gade, mnr. 802. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118100370
 3. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 24, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084027

Karl Osvald Larsen1

M, #4207, (10. oktober 1894 - 25. oktober 1983)
Far*Ole Mathias Larsen2 (1867 - 1916)
Mor*Karoline Knutsdotter2 (1869 - 1913)
6-menning 3 ganger forskjøvet til megKarl Osvald ble født den 10. oktober 1894 i Kristiansund.1,2
Annet navn: Karl Osvald Larsen Kringstad, nevnt 1900 (familien kalte seg først Larsen Kringstad, senere bare Larsen).2 Han bodde hos Karoline Larsen og Ole Mathias Larsen Kringstad på mnr. 802, Konsul Johnsens gate, Kristiansund, i 1900.2

Karl Osvald døde den 25. oktober 1983.1 Han ble gravlagt den 28. oktober 1983 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Karl Osvald Larsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/452d176a-0304-468d-ba53-1a1599ff43f9
 2. [S1869] Kristiansund ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 37, Konsul Johnsen Gade, mnr. 802. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118100370

Floyd Benson

M, #4208

Familie 1

Barn

Familie 2

Marie Andersen (1887 - c 1972)Floyd giftet seg med en uregistrert person.1
Floyd giftet seg omkr. 1930 med Marie Andersen.1
Han og Marie bodde i Seattle, Washington, USA.1

Kilder/noter

 1. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 1999.

Helen Benson

K, #4209, (ca. 1918 - )
Far*Floyd Benson
Mor-steMarie Andersen (1887 - c 1972)Helen ble født ca. 1918.
Helen giftet seg omkr. 1950, visstnok med en lege.1

Kilder/noter

 1. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 1999.

Charlotte L. Benson

K, #4210, (3. februar 1919 - 23. februar 2012)
Far*Floyd Benson
Mor-steMarie Andersen (1887 - c 1972)Charlotte L. ble født den 3. februar 1919.1
Charlotte L. giftet seg omkr. 1950 med en uregistrert person.2 Hennes navn som gift var Kreutzer.1 Hver jul pleide Marie A. Benson å hekle et mønster rundt et putesett til stedattera Charlotte L. Kreutzer.3
Hun bodde i Monroe, Washington, USA, i september 1971.4 Hun hadde i 1999 adresse i 631 Bellevue Way South-East, Bellevue, Washington, USA.

Charlotte L. døde den 23. februar 2012 i Washington, USA.1

Kilder/noter

 1. [S25] SSDI: Charlotte L Kreutzer.
 2. [S55] Osvald Kringstad: muntlig 1999.
 3. [S102] Charlotte L. Kreutzer: brev poststemplet 11.12.1999 til Osvald og Mary Kringstad.
 4. [S101] Marie og Charlotte Benson, fotografi.

Heinrich Hiestand

M, #4211, (31. juli 1597 - 18. juli 1672)
Far*Hans Hiestand ( - m. 1640 & 1655)
8. tippoldefar til meg

Familie

Anna Staub (1606 - 1674)
BarnHeinrich ble født den 31. juli 1597 i Richterswil, Zürich, Sveits.
Heinrich giftet seg med Anna Staub.
Han og Anna bodde på Laubegg, Hütten, Zürich, Sveits, i 1634 eller 1643.
Han og Anna bodde på Hinter Schönau, Hütten, Zürich, Sveits, i 1655.

Heinrich døde den 18. juli 1672 på Schönau, Hütten, Zürich, Sveits.

Mille Audensdotter1,2

K, #4212, ( - etter 1648)
Far*Auden Tostensson i Veien1,2 ( - m. 1588 & 1597)
Mor*Lisbet i Veien1,2 ( - c 1624)
Søster av 9.tippoldefar/mor til meg

Familie 2

Melkior Jakobsson ( - 1639)
BarnMille giftet seg med Mikkel Kristensson.1,2
Mille giftet seg i august 1619 med Melkior Jakobsson. De hadde minst to barn sammen.3,2,4
Hun og Melkior bodde i Hemne.3 Mille i Hemne eide 5 øre (med bygselrett) på Berge, Gjemnes, i 1647.5
Hun ble kalt Mille i Hemne, nevnt 1647.5

Mille døde etter 1648.6

Kilder/noter

 1. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.
 2. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 228.
 4. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 1.
 5. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 230.
 6. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.

Mikkel Kristensson1,2

M, #4213, ( - 1618)Han ble nevnt i 1578.1 Mikkel Kristensson var prest i Hemne i 1593.2,3
Han bodde på Kirksæter, Hemne.2
     Han ble kalt herr Mikkel i Hemne av hollendere som handlet trelast hos ham.2
Mikkel giftet seg med Mille Audensdotter.3,1

Mikkel døde i 1618.3

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 223.
 3. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 55.

Lars på Opstad1,2

M, #4214, ( - etter 1647)
9. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra ca. 1610. Han hadde fremdeles bruket i 1640. Sønnen Anders overtok ca. 1645. I 1647 stod Anders og Lars som brukere sammen.2

Kilder/noter

 1. Også kalt Lasse.
 2. [S162] Midsund I: s. 338.

Stein Håkon Thomassen1

M, #4215

Familie

Guro Fiskergård Werner
De hadde to barn. Forholdet tok slutt etter noen år.2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S560] Guro F. Werner: muntlig, Molde 1.4.2007.

Melkior Jakobsson1,2

M, #4216, ( - 16. mai 1639)
Far*Jakob Pederssen på Vestnes3 (c 1536 - 1633)

Familie

Mille Audensdotter ( - e 1648)
BarnMelkior Jakobsson var sogneprest i Hitra i 1619 og til sin død.4,2
Melkior giftet seg i august 1619 med Mille Audensdotter. De hadde minst to barn sammen.4,1,3
Han og Mille bodde i Hemne.4 Melkior Jakobsson hadde 300 daler til gode fra Lisbet Mentzdotter von Ravensborgs dødsbo.5
I et brev datert den 14. november 1625 på Kvalvåg, Tingvoll, går det frem at Erik Audensson på Kvalvåg hadde lånt broren Ivar Audensson i Aspa 300 daler, som han straks hadde svart «Hæderlig och Wellerd Mand» herr Melkior Jakobsson i betaling av gjeld.2,6

Melkior døde den 16. mai 1639 i Hemne, av drukning.4,3

     Melkior Augustinusson var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 2. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 48.
 3. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 1.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 228.
 5. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.
 6. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 49.

Berit Mikkelsdotter1,2

K, #4217
Far*Mikkel Kristensson2 ( - 1618)
Mor*Mille Audensdotter1 ( - e 1648)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Hansson Bernhoft (o 1595 - )
De hadde fem barn.3 Berit giftet seg med Hans Hansson Bernhoft.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S1018] «Forskningshistorie: utforskingen av Aspa-ættene fra Tingvoll på Nordmøre»: s. 17.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 223.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 228.
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 192. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=197
 5. [S2259] Familien Bernhofts Slægtregister: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680475

Hans Hansson Bernhoft1,2,3

M, #4218, (omkr. 1595 - )

Familie

Berit Mikkelsdotter
De hadde fem barn.2 Hans ble født omkr. 1595.4,5
Hans giftet seg med Berit Mikkelsdotter.2,1,3 Hans Hansson Bernhoft var sogneprest i Hitra i 1645. Han virket til ca. 1654.1,2

Kilder/noter

 1. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 192. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=197
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 228.
 3. [S2259] Familien Bernhofts Slægtregister: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680475
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 193. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=198
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 34. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=39

Lisbet Mikkelsdotter1

K, #4219, ( - 1683)
Far*Mikkel Kristensson ( - 1618)
Mor*Mille Audensdotter ( - e 1648)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Augustinus Jensson ( - 1657)
De hadde fire barn.5 
BarnLisbet giftet seg med Augustinus Jensson.2,3

Lisbet døde i 1683.2

Kilder/noter

 1. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=40
 2. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 62.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 63.
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=39

Augustinus Jensson1

M, #4220, ( - 1657)

Familie 1

De hadde fire barn.2 
Barn

Familie 2

Lisbet Mikkelsdotter ( - 1683)
De hadde fire barn.2 
BarnAugustinus giftet seg med en uregistrert person.2 Han var sogneprest i Vår Frue sogn, Trondheim, fra 1635 og til sin død.1
Augustinus giftet seg med Lisbet Mikkelsdotter.3,1

Augustinus døde i 1657 i Trondheim.1,4

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 62.
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 34. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=39
 3. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=40
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 63.

Margrete Melkiorsdotter

K, #4221, ( - etter 1645)
Far*Melkior Jakobsson ( - 1639)
Mor*Mille Audensdotter ( - e 1648)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Nilssen Riber ( - e 1648)Margrete giftet seg med Anders Nilssen Riber.1

Margrete døde etter 1645.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.

Anders Nilssen Riber

M, #4222, ( - etter 1648)

Familie

Margrete Melkiorsdotter ( - e 1645)Anders giftet seg med Margrete Melkiorsdotter.1

Anders døde etter 1648.1

Kilder/noter

 1. [S119] Aspa-seminaret: s. 17.

Anne Sivertsdatter Sekkenes1

K, #4223, (oktober 1804 - november 1804)
Far*Sivert Sivertssen Sekkenes1 (c 1771 - 1822)
Mor*Anne Magrete Lindal (c 1767 - 1830)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megAnne ble født i oktober 1804 i Molde, som tvilling. Hun ble hjemmedøpt.1
     Anne døde i november 1804 i Molde, 6 uker gammel. Den 30. november ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.1,2 Hun ble jordfestet den 1. desember 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Karen Olsdatter Lønset1,2

K, #4224, (ca. 1757 - 1801)
Far*Ola Olssen Lønset1 ( - 1784)
Mor*Ingeborg Malena Larsdatter Lindal1 (1714 - 1785)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson Sotåen (1765 - 1842)
BarnKaren ble født ca. 1757 i Molde.3,4 Hun ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.3
Hun var myndling av Kristian Hanssen Eide i 1785.1

Lars Olssen, Berte Katrina Olsdatter og Karen Olsdatter solgte foreldrenes hus og grunn med to hageplasser (verdt 70 daler) på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, den 3. september 1785 til Ola Olssen. Lars fikk 7 daler, Berte 9 daler 2 ort 20 skilling, og Karen 7–2–12.1,5
Karen giftet seg med Ola Olsson Sotåen.4,6
Hun ble kalt Karen Sotåen, nevnt 1795.7
Hun var fadder ved dåpen til Ernst Kristian Ernstssen Blix den 9. november 1795 i Molde kirke.7
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 3. februar 1798.2

Hun og Ola bodde på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i februar 1801 sammen med Ingeborg Malena Olsdatter og Ola Olssen. Ei enke (s.d.) og hennes datter losjerte også i huset.8
Hun hadde Anne Maria i tjeneste i 1801.6


Karen døde i 1801 i Molde.4,9 Hun ble gravlagt den 20. mars 1801. Samme dag ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.4,9

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 389 a.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 70.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 70.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.

Elisabeth Lochmann

K, #4225

Familie

Rudolf Bleuler (1662 - 1712)Elisabeth giftet seg den 28. april 1705 med Rudolf Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S63] Ancestral File.

Rudolf Bleuler

M, #4226, (1594 - )
Far*Heinrich Bleuler (1567 - )
Mor*Anna Bleuler (1568 - )
9. tippoldefar til meg

Familie

Verena Bleuler (1598 - )
BarnRudolf ble født i 1594 i Zollikon, Zürich, Sveits. Rudolf ble døpt den 17. mai 1594 i Zollikon.1
Rudolf giftet seg den 14. mai 1615 med Verena Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Verena Bleuler

K, #4227, (1598 - )
Far*Fridli Bleuler (c 1552 - )
Mor*Adelheid Hottinger (c 1556 - )
9. tippoldemor til meg

Familie

Rudolf Bleuler (1594 - )
BarnVerena ble født i 1598 i Zollikon, Zürich, Sveits. Verena ble døpt den 31. oktober 1598 i Zollikon.1
Verena giftet seg den 14. mai 1615 med Rudolf Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Heinrich Bleuler

M, #4228, (1567 - )
Far*Heinrich Bleuler (c 1536 - )
Mor*Froneck Kienast (c 1540 - )
10. tippoldefar til meg

Familie

Anna Bleuler (1568 - )
BarnHeinrich ble døpt den 6. februar 1567 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Heinrich giftet seg den 3. juni 1589 med Anna Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Anna Bleuler

K, #4229, (1568 - )
Far*Andreas Bleuler (c 1542 - )
Mor*Barbara Reidhaar (c 1546 - )
10. tippoldemor til meg

Familie

Heinrich Bleuler (1567 - )
BarnAnna ble døpt den 12. desember 1568 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Anna giftet seg den 3. juni 1589 med Heinrich Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Fridli Bleuler

M, #4230, (ca. 1552 - )
10. tippoldefar til meg

Familie

Adelheid Hottinger (c 1556 - )
BarnFridli ble født ca. 1552 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Fridli giftet seg med Adelheid Hottinger.
Han og Adelheid bodde i Zollikon i 1598.

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Adelheid Hottinger

K, #4231, (ca. 1556 - )
10. tippoldemor til meg

Familie

Fridli Bleuler (c 1552 - )
BarnAdelheid ble født ca. 1556.1
Adelheid giftet seg med Fridli Bleuler.
Hun og Fridli bodde i Zollikon, Zürich, Sveits, i 1598.

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Heinrich Bleuler

M, #4232, (ca. 1536 - )
11. tippoldefar til meg

Familie

Froneck Kienast (c 1540 - )
BarnHeinrich ble født ca. 1536 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Heinrich giftet seg med Froneck Kienast.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Froneck Kienast

K, #4233, (ca. 1540 - )
11. tippoldemor til meg

Familie

Heinrich Bleuler (c 1536 - )
BarnFroneck ble født ca. 1540 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Froneck giftet seg med Heinrich Bleuler.1

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Andreas Bleuler

M, #4234, (ca. 1542 - )
11. tippoldefar til meg

Familie

Barbara Reidhaar (c 1546 - )
BarnAndreas ble født ca. 1542 i Zollikon, Zürich, Sveits.1
Andreas giftet seg den 9. mars 1567 med Barbara Reidhaar.1
Han og Barbara bodde i Zollikon.

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Barbara Reidhaar

K, #4235, (ca. 1546 - )
11. tippoldemor til meg

Familie

Andreas Bleuler (c 1542 - )
BarnBarbara ble født ca. 1546.1
Barbara giftet seg den 9. mars 1567 med Andreas Bleuler.1
Hun og Andreas bodde i Zollikon, Zürich, Sveits.

Kilder/noter

 1. [S521] Margrit Kuhn: brev 16.11.1999.

Johann Heinrich Wunderli

M, #4236

Familie

Anna Knopfli
BarnJohann Heinrich giftet seg med Anna Knopfli.

Anna Knopfli

K, #4237Anna giftet seg med Johann Heinrich Wunderli.

Anne Dorte på Borga1

K, #4238
7. tippoldemor til meg

Familie

Kristen Jespersson på Indre Strand (c 1635 - 1709)
Han hadde fem barn.1 
BarnAnne Dorte giftet seg kanskje med Kristen Jespersson på Dryna.1
Hun bodde på Indre Strand, Vatne, i 1704. Gården ble kalt Borga.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 625.

Marianne Eidskrem Gullaksen

K, #4239
Far*John Helge Gullaksen
Mor*Inger Eidskrem
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Andreas Olai Sunde1

M, #4240, (7. april 1908 - 1. mai 1996)

Familie

Han hadde seks barn.2 
BarnAndreas Olai ble født den 7. april 1908.1
Han bodde i Olden, Stryn.

Andreas Olai døde den 1. mai 1996 på Vikane omsorgssenter, Stryn.2,1 Han ble gravlagt den 7. mai 1996 på Olden nye kyrkjegard, Stryn.2

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Andreas Olai Sunde. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002760110
 2. [S2214] Fjordingen: nr. 50/3.5.1996. Side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fjordingen_null_null_19960503_62_50_1?page=2

Lenke Brokk1,2

K, #4241, (1730 - 1767)
Far*Tollev Rasmusson Brokk3 (c 1708 - 1745)
Mor*Anne Kristine Petersdatter Segelken4,3 (1709 - 1757)

Familie

Nils Antonisen (1724 - 1803)
De hadde også en hjemmedøpt sønn, som døde 8 dager gammel og ble gravlagt 24. august 1757.20 
BarnLenke ble døpt den 6. oktober 1730 i Korskirken, Bergen.4
Lenke giftet seg den 16. desember 1749 i Korskirken med Nils Antonisen.5
Hun og Nils bodde i Wesenbergsmauet, Bergen, i 1767.6

Lenke døde i 1767 i Bergen.7 Hun ble gravlagt den 26. september 1767 på Korskirkegården, Bergen.7

     Navnet hennes ble skrevet Lenche Broch fra 1749 til 1765.5,8

     Navnet hennes ble skrevet Lenchie Broch i 1767.8

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: Lencke Broch.
 2. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 332 a.
 3. [S1027] Bergen skifteprotokoll 1737–48: fol. 331 b.
 4. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 6.10.1730.
 5. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816.
 6. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 26.9.1767.
 7. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Nils Antoniusens hustrue.
 8. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815.
 9. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.9.1750.
 10. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 15.3.1752.
 11. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 12.9.1753.
 12. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 11.5.1755.
 13. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 13.6.1756.
 14. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 17.12.1758.
 15. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.5.1760.
 16. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.8.1761.
 17. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 10.12.1762.
 18. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.12.1765.
 19. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 21.8.1767.
 20. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: gravferd 24.8.1757.

Torjus Eie1

M, #4242, (ca. 1790 - før 1865)

Familie

Gjerke Katrine Kort (1800 - 1876)
BarnTorjus ble født ca. 1790 i Eigersund.1 Han var styrmann i 1827.1
Torjus giftet seg den 12. august 1827 i Nykirken, Bergen, med Gjerke Katrine Kort.1 Torjus Eie var skipper.2

Torjus døde før 1865.3

Kilder/noter

 1. [S461] Vigde i Bergen 1816–1911: vielse 12.8.1827.
 2. [S429] Gravlagde i Bergen 1816–1886: Cathrine Eie.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1301 Bergen, listenr. 409.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): Bergen, 5–51a.
 5. [S540] Folketelling 1891 for Bergen: Ytre Markevei 40.

Olav Magnus Nortun1

M, #4244, (29. mars 1911 - 23. februar 1963)Olav Magnus ble født den 29. mars 1911.1

Olav Magnus døde den 23. februar 1963.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 117.

Ola Olsson Sotåen1,2,3

M, #4245, (1765 - 1. desember 1842)
Far*Ola Arnesson i Sotåa4,5 (c 1736 - 1810)
Mor*Guri i Sotåa4 ( - e 1765)

Familie 1

Karen Olsdatter Lønset (c 1757 - 1801)
BarnOla ble født i 1765 i Sotåa, Bolsøy. Han ble døpt den 31. mars 1765. Faddere: Arne Olsson i Sotåa og Marit Nilsdotter på Holsbøen o.a.4 Ola Olsson Sotåen ble konfirmert den 29. september 1782.2
Ola giftet seg med Karen Olsdatter Lønset.6,7 Ola Olsson Sotåen var skreddermester ca. 1794. Han virket fremdeles i 1823.8,9,10
Han var fadder ved dåpen til Jakob Jonny Lund den 2. oktober 1795 i Molde kirke.11
Han var forlover for Kjell Jonsson Heide og Marit Eriksdotter på Brastad, som ble trolovet den 28. november 1795 i Bolsøy.12
Han var forlover for Henrik Bentsson på Svinabøen og Guri Olsdotter i Schultzhagen, som ble trolovet i november 1796 i Molde.13
Han var fadder ved dåpen til Markus Arnessen Sotåen den 22. august 1798 i Molde kirke.14
Han var fadder ved dåpen til Andreas Jenssen Hom den 26. juni 1799 i Molde kirke.15

Ola Olsson Sotåen solgte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, i september 1799 til Per Perssen Berg. Tomten var 20 sjællandske alen fra vestre kant til neste grunn, 6 alen fra østre kant ned til klokker Strøms grunn, 36 alen fra den nedre hagestolpe i vest til berget ovenfor huset, og 13½ alen i bredden på nordsiden, samt gangvei 29½ alen fra øverste nordre kant nedigjennom til gaten, og i smuget til sjøen (mellom prost Dreiers og madam Else Vingårds hus). Kjøpesum: 187 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1800.3,16
Han og Karen bodde på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i februar 1801 sammen med Ingeborg Malena Olsdatter og Ola Olssen. Ei enke (s.d.) og hennes datter losjerte også i huset.17
Han hadde Anne Maria i tjeneste i 1801.7

Ola giftet seg den 13. oktober 1801 i Molde kirke med Ingeborg Kristoffersdatter (forlovere: Arne Olsson Sotåen og Kristoffer Kristofferssen ved Ledet).19
Han og Ingeborg bodde på mnr. 70 i 1807. Huset var taksert til 80 daler.20
Han var fadder ved dåpen til Lars Sande den 13. desember 1807 i Molde kirke.21
Han var arving ved skiftet etter Ola Arnesson i Sotåa den 13. april 1810.5
Han var fadder ved dåpen til Andreas Sveinssen den 25. mai 1817 i Molde kirke.22
Han var forlover for Lars Persson på Mordal og Gunnhilde Maria Eriksdatter Høvik, som giftet seg den 27. desember 1820 i Molde kirke.23,24,25
Han var kreditor ved skiftet etter Marta snekkers den 9. august 1822 i Molde: 2 daler for oppvartning og tilsyn i 6 uker.26
Han var fadder ved dåpen til Nils Kristian Lund den 2. februar 1823 i Molde kirke.27


Ola døde den 1. desember 1842 i Molde.1 Han ble gravlagt den 8. desember 1842.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Sotaaen fra 1796 til 1823.12,9

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 248.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 477. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610241
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/443/
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 70.
 8. [S244] Molde bys historie I: s. 321.
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 27 a.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 b, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-60
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 16. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 39, mnr. 82. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660327
 17. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 70.
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 304 b.
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 54 b.
 20. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 64. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 21. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 21 b.
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 b.
 23. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 373.
 24. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 311.
 25. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 260.
 26. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 b & 551 a.
 27. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 30, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620451
 28. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630188
 29. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 a.
 30. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 31. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a.
 32. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a.

Reiar Hallvorsson i Kalsvika1,2,3

M, #4246, (1. september 1816 - 3. juli 1871)
Far*Hallvor Olsson på Male2,1Reiar ble født den 1. september 1816 på Male, Hustad i Romsdal.2 Reiar ble døpt den 8. september 1816 i Hustad kyrkje i Romsdal.2 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 28. desember 1827.4
Reiar giftet seg den 20. juli 1851 i Bud med Elen Andersdotter i Eikremshagen.1,3
Han og Elen bodde i Indre Kalsvika, Bud, i 1852.5
Han og Elen var selveiere på bnr. 1, Indre Kalsvika, Bud, minst fra 1865 til 1871. Bruket holdt 1 hest, 5 storfe, 9 sauer og 1 svin samt en utsæd på ½ tønne bygg, 3 tønner havre og 2 tønner poteter i 1865.3,6

Reiar døde den 3. juli 1871.6 Han ble gravlagt den 9. juli 1871 i Bud.7

     Navnet hans ble skrevet Reier Halvorsen Kalsvig i 1851.1

Kilder/noter

 1. [S593] Bud mini. 1842–51: s. 365.
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 126 b.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bod, lnr. 93a, Kalsvig indre.
 4. [S593] Bud mini. 1842–51: s. 366.
 5. [S595] Bud mini. 1881–1903: s. 249.
 6. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 205.
 7. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 205 & 263.

Beret Olina Taraldset1,2

K, #4247, (15. mai 1858 - etter 1927)
Far*Reiar Hallvorsson i Kalsvika3 (1816 - 1871)
Mor*Elen Andersdotter i Kalsvika3 (1822 - )

Familie

Rasmus Taraldset (1855 - 1927)Annet navn: Beret Olina Reiarsdotter i Kalsvika.3
Beret Olina ble født den 15. mai 1858 i Bud.1
Beret Olina giftet seg med Rasmus Taraldset.1,2 Beret og Rasmus var selveiere på Taraldset, Vika, Bud, i 1910. Bruket fikk navn etter ham.1

Beret Olina døde etter 1927.2

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bud. Gnr. 34, bnr. 6, Taraldset (plads). https://www.digitalarkivet.no/bf01036783002901
 2. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 73/28.3.1927. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19270328_45_73_1?page=2
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bod, lnr. 93a, Kalsvig indre.

Rasmus Taraldset1,2

M, #4248, (14. november 1855 - 26. mars 1927)

Familie

Beret Olina Taraldset (1858 - e 1927)Rasmus ble født den 14. november 1855 på Taraldset, Hornindal.1 Han var bygningssnekker. Han drev snekkerarbeid i 1910.3,1
Rasmus giftet seg med Beret Olina Reiarsdotter i Kalsvika.1,2 Rasmus og Beret var selveiere på Taraldset, Vika, Bud, i 1910. Bruket fikk navn etter ham.1

Rasmus døde den 26. mars 1927 i Bud.2

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bud. Gnr. 34, bnr. 6, Taraldset (plads). https://www.digitalarkivet.no/bf01036783002901
 2. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 73/28.3.1927. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19270328_45_73_1?page=2
 3. [S122] Ole-Bernt Gammelsæter: e-post.

Hege Wilhelmsen1,2

K, #4249

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT): Hege Wilhelmsen Rokstad.
 2. [S163] Telefonkatalogen 1.0 2002: Rokstad Hege Wilhelmsen.

Ola Olsson Lønset1,2,3

M, #4250, (ca. 1679 - )
Far*Ola Larsson på Lønset4 (c 1632 - )
5. tippoldefar til meg

Familie

Ola Lønsets hustru ( - e 1721)
BarnOla ble født ca. 1679 på Lønset, Bolsøy.5 Han var utskrevet soldat fra 1701 til 1711 i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment.5,2 I manntallet av 1701 står Ola Olsson hos Ola Larsson på Lønset.4 Ola Olsson Lønset og Ola Persson Molde arbeidet under byggmester Simon Pålsson i 39 dager à 23 skilling, og tjærebredde kirken og støttene for 6 daler, ved reparasjonen i Rød kyrkje, Nesset, mellom 1708 og 1712.6
Ola Olsson Lønset kjøpte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 av Knut Sveinsson. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Niels Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.7,2,8,9,10
Ola var gift.11 Han ble lignet for 2 skilling i skatt til leie av hus for krigsfanger i 1717.12 Han og Ola Persson arbeidet i Eresfjord kyrkje i 1718. De reparerte og tjærebredde tårnet for 6 daler.13 Ola Olsson Lønset og søsknene solgte 2 pund 12 merker odelsgods (med bygselrett) på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1720 til Rasmus Olsson på Lønset.1 Ola Olsson Lønset var tømmermann mellom 1721 og 1722.14 Han var postbonde i 1724.9
Han bodde på mnr. 70 i 1724. Dattera Anne overtok senere hus og grunn.9,15
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 2 ort.16
Ole Lønset paa Molde var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 14 skilling.17
Ola Lønset var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 16. oktober 1737 i Molde kirke.18
Ole Lønset var fadder ved dåpen til Gjertrud Magrete Petersdatter den 16. mars 1738 i Bolsøy kirke.19
Ole Lønset var vurderingsmann i Molde i 1740.20

     Han signerte som Olle Olsen Lønset i 1720.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 175 b.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 3. [S127] «Kirkeregnskaper fra Romsdal (1)»: s. 12.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185.
 5. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8, Fanne åtting.
 6. [S127] «Kirkeregnskaper fra Romsdal (1)»: s. 12 & 13.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 10. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10.
 12. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 56.
 13. [S127] «Kirkeregnskaper fra Romsdal (1)»: s. 15.
 14. [S126] «Kirkeregnskaper fra Romsdal (2)»: s. 18 & 29.
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 418. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-212
 16. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 17. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 417 & 418.
 22. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 233 a.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.

Berte Katrina Olsdatter Lønset1,2,3

K, #4251, (1751 - 10. juni 1834)
Far*Ola Olssen Lønset4,1 ( - 1784)
Mor*Ingeborg Malena Larsdatter Lindal3,1 (1714 - 1785)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megBerte Katrina ble født i 1751 i Molde.4 Hun ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke.5
Hun var myndling av Ola Einarssen iallfall fra 1785 til 1791.1

Lars Olssen, Berte Katrina Olsdatter og Karen Olsdatter solgte foreldrenes hus og grunn med to hageplasser (verdt 70 daler) på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, den 3. september 1785 til Ola Olssen. Lars fikk 7 daler, Berte 9 daler 2 ort 20 skilling, og Karen 7–2–12.6,7 Hun kvitterte for foreldrearven på 4 daler 1 ort 20 skilling og signerte med påholden penn i 1791.8 Berte Katrina Olsdatter Lønset tjente hos sognepresten på Kvernes prestegard i 1801.9
Ei Beret Lønset var fadder ved dåpen til Lars Olssen Sotåen den 27. mai 1810 i Molde kirke.10


Berte Katrina døde den 10. juni 1834 i Molde, ugift, som fattiglem.2,11 Hun ble gravlagt den 16. juni 1834.2,11

     Navnet hennes ble skrevet Birte Katrina Olsdatter Lønsæt i 1801.9

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328 & 372.
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 221.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Røysene.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang januar. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/73/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 389 a.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 372.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Qværnæs, Qværnæs Præstegaard.
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a.
 11. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 215.

Ole Sande1,2,3

M, #4252, (1812 - 24. mai 1856)
Far*Peder Larsson Sanne4 (c 1768 - 1854)
Mor*Gjøri Kristoffersdatter (c 1771 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rachel Marie Harder (1821 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOle ble døpt den 19. mars 1812 i Molde kirke.4 Han var skomakermester i 1842. Han virket til sin død.1,2,3
Ole giftet seg den 14. april 1842 i Molde kirke med Rachel Marie Harder (forlovere: Peder Larsson Sanne og Lars Sande).1
Han og Rachel Marie bodde på Bakklandet, Strinda, i 1843.2

Ole døde den 24. mai 1856 i Tromsø.3 Han ble gravlagt den 30. mai 1856.3

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 402, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630374
 2. [S1686] Trondheim, Domkirken mini. 1840–47: s. 64, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921620148
 3. [S1685] Tromsø mini. 1856–65: s. 215, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20050307020578
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 b.

Ales Trondsdotter på Haukabøen

K, #4253
Far*Trond Rasmusson på Haukabøen (c 1640 - c 1709)
Mor*(?) Persdotter
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Pål Trondsson på Haukabøen1

M, #4254, (ca. 1708 - ca. 1767)
Far*Trond Rasmusson på Haukabøen2 (c 1640 - c 1709)
Mor*Mari Pålsdotter på Haukabøen2 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megPål ble født ca. 1708 på Haukabøen, Aukra.2
Han bodde Heimi garden, Haukabøen, Aukra.

Pål døde ca. 1767.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287 & 289.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 289.

Anders Asgeirsson Bigum Johnsen Kvernberg1

M, #4255
Far*Bjørn Asgeir Kvernberg2
Mor*Kari Johnsen2
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S522] Skattelista 2006 for personer.
 2. [S133] Anders Kvernberg.
 3. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.9.2016.
 4. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.6.2021.

Bjørn Asgeir Kvernberg1,2

M, #4257
Far*Håkon Arvid Kvernberg1 (1909 - 1990)
Mor*Oddlaug Sandvik1 (1916 - 1989)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 2. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 3. [S133] Anders Kvernberg.

Kari Johnsen1

K, #4258
Far*Reidar Bigum Johnsen1 (1921 - 2014)
Mor*Ruth Magnhild Lommerud1 (1923 - 2023)

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 2. [S133] Anders Kvernberg.

Eivind Bigum Kvernberg1

M, #4259
Far*Bjørn Asgeir Kvernberg
Mor*Kari Johnsen
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S522] Skattelista 2006 for personer.

Lars Bigum Kvernberg

M, #4260
Far*Bjørn Asgeir Kvernberg
Mor*Kari Johnsen
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Reidar Bigum Johnsen1,2

M, #4261, (4. juni 1921 - 23. november 2014)

Familie

Ruth Magnhild Lommerud (1923 - 2023)
De hadde ett barn.10 
BarnReidar ble født den 4. juni 1921.1 Hans fødenavn var Reidar Johnsen, nevnt 1948.3,4 Han var elektriker i 1948.3
Reidar giftet seg den 17. juli 1948 i Hamar med Ruth Magnhild Lommerud. Selskapet ble holdt på Breidablikk.5,3
Han og Ruth bodde i Hamar i 2000.6,7

Reidar døde den 23. november 2014 i Hamar, klokken 6.30.8,9 Han ble bisatt den 4. desember 2014. Seremonien var klokken 10.30.2

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).
 2. [S1247] Kirkegårdene i Hamar: seremonier, 4.12.2014.
 3. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 142/22.6.1948. Side 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19480622_66_142_1?page=1
 4. [S133] Anders Kvernberg: muntlig 2000.
 5. [S1880] Hamar Arbeiderblad: nr. 152/16.7.1948. Side 4, «Navn og folk». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_hamararbeiderblad_null_null_19480716_24_163_1?page=3
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 7. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 8. [S133] Anders Kvernberg: SMS 23.11.2014.
 9. [S133] Anders Kvernberg: tlf. 24.11.2014.
 10. [S1880] Hamar Arbeiderblad: nr. 39/15.2.2023. Side 37. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_hamararbeiderblad_null_null_20230215_98_39_1?page=36

Ruth Magnhild Lommerud1,2

K, #4262, (31. august 1923 - 12. februar 2023)

Familie

Reidar Bigum Johnsen (1921 - 2014)
De hadde ett barn.5 
Barn
Ruth Magnhild Johnsen (foto gjengitt på Våre Minnesider)Ruth Magnhild ble født den 31. august 1923.1 Hun var ekspeditør i 1948.3
Ruth Magnhild giftet seg den 17. juli 1948 i Hamar med Reidar Johnsen. Selskapet ble holdt på Breidablikk.4,3 Hennes navn som gift var Johnsen.5
Hun og Reidar bodde i Hamar i 2000.2,6

Ruth Magnhild døde den 12. februar 2023 på Parkgården sykehjem, Hamar.5

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 3. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 142/22.6.1948. Side 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19480622_66_142_1?page=1
 4. [S1880] Hamar Arbeiderblad: nr. 152/16.7.1948. Side 4, «Navn og folk». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_hamararbeiderblad_null_null_19480716_24_163_1?page=3
 5. [S1880] Hamar Arbeiderblad: nr. 39/15.2.2023. Side 37. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_hamararbeiderblad_null_null_20230215_98_39_1?page=36
 6. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).

Håkon Arvid Kvernberg1,2,3,4

M, #4263, (11. september 1909 - 30. desember 1990)
Far*Anders Kvernberg4,5,6 (1863 - 1945)
Mor*Beate Tornes5,7 (1876 - 1954)
7-menning 3 ganger forskjøvet til megHåkon Arvid ble født den 11. september 1909 i Kristiansund.4,3 Han bodde hos Anders Kvernberg og Beate Kvernberg på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910.5
Arnold Bjørnstjerne Kvernberg døde i 1930 på Gibraltar da han og broren Håkon (førstereisgutt) var til sjøs sammen. Arnold ble satt av på Gibraltar grunnet sykdom. Skipet gikk videre til Istanbul (i Tyrkia) og Novorossijsk (i Russland). På tilbakeveien skulle de egentlig innom Gibraltar for å hente Arnold, men måtte seile forbi (trolig til Rotterdam i Nederland).8,9
Håkon var lensmannsfullmektig i Sund i Romsdal fra 1940. Han var konstituert lensmann i 1948, og gikk av som fullmektig i 1974.6,2,10 Han fikk feste på Bjørkheim, Aukra prestegard, den 16. oktober 1946. Areal: 1 200 m². Håkon begynte å bygge hus året etter og flyttet inn i 1948. Dattera Toril overtok i 1990.6,10,11
Håkon Arvid giftet seg den 21. august 1948 med Oddlaug Sandvik.12,13

Håkon døde den 30. desember 1990 på Molde sjukehus.3,14 Han ble gravlagt den 3. januar 1991 på Aukra kyrkjegard.15,16
Oddlaug og Håkon Kvernbergs gravstein (foto: Anders Kvernberg)

Kilder/noter

 1. Også skrevet Haakon.
 2. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 160/13.7.1948. Side 2, «Lysinger / Kvernberg, Håkon Arvid». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19480713_66_160_1?page=1
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Håkon Kvernberg. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003481783
 4. [S1042] Kristiansund mini. 1903–12, fødte: menn, 1909, nr. 178.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 8. [S133] Anders Kvernberg: e-post 27.11.2012.
 9. [S1741] Håkon Kvernberg: dagbok 1930.
 10. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 266/16.11.1974. –OVE–, «– Kona mi skulle hatt nattvakttillegg». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19741116_46_266_1?page=12
 11. [S2400] Gammel grunnbok: Aukra. Gnr. 1, bnr. 1, fnr. 19.
 12. [S2401] Bygdebok for Aukra I (2019): s. 49. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021120248539?page=52
 13. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 14. [S133] Anders Kvernberg: muntlig 2000 og 20.4.2002.
 15. [S497] Gravminnebasen: Haakon Kvernberg. https://slektogdata.no/gravminner/grav/3608d48e-9730-478f-815e-b6b2392f602d
 16. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 302/31.12.1990. Side 20, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19901231_81_302_1?page=19

Anders Kvernberg1,2,3

M, #4264, (3. november 1863 - 16. mars 1945)
Far*Ole Andersson Kvernberg4,5 (1832 - 1915)
Mor*Kari Olsdotter Kvernberg6 (1833 - 1923)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beate Tornes (1876 - 1954)
BarnAnders ble født den 3. november 1863 på Kvernberget, Nesset.4,7 Anders ble døpt den 10. januar 1864 i Rød kyrkje, Nesset.4 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Anders Olsson på Røra, Kvernberget, Nesset, hos Ole Andersson og Kari Olsdotter.8,5
Anders giftet seg den 15. desember 1896 med Beate Tornes.9,7,10 Anders Kvernberg var innenskjærsskipper i 1900. Han kaltes sjømann i 1904 og 10.11,9,7 Anders og Beate bodde på mnr. 928, Massastredet, Kristiansund, i 1900 med barna Arnold Bjørnstjerne Kvernberg og Oddbjørg Kvernberg. Familien bodde fremdeles i Massastredet i 1904.11,9
Han og Beate bodde på Innlandet, Kristiansund, i 1909.12
Han og Beate bodde på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910 sammen med Arnold Bjørnstjerne Kvernberg, Rolf Kvernberg, Dagny Margrethe Kvernberg, Arne Kristoffer Kvernberg og Håkon Arvid Kvernberg. Huset hadde ni leiligheter fordelt på tre etasjer. På tomten stod også steinfjøs og uthus. De bodde på to rom og kjøkken i første etasje. Husleien var 96 kroner i året.7 Anders Kvernberg var bryggeformann i 1927.1
Han var fadder ved dåpen til Ralph Erling Kvernberg den 18. april 1927.1

Han og Beate bodde i Aukra fra 1940 sammen med Rønnaug Evelyn Kvernberg og Ralph Erling Kvernberg. De evakuerte fra Kristiansund.10,13

Anders døde den 16. mars 1945.14 Han ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.14

     Navnet hans ble skrevet Anders Kværnberg i folketellingene 1900 og 1910.11,7

Kilder/noter

 1. [S627] Kristiansund mini. 1914–30: s. 319.
 2. [S413] Anders Kvernbergs legitimasjonskort.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 4. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 53.
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111.
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 111 og 112.
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 8. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Rød, [Qvernberg].
 9. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 10. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 286/12.12.1946. Side 2, «Personalia». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19461212_37_286_1?page=1
 11. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Massastrædet, mnr. 928, leil. 2.
 12. [S1042] Kristiansund mini. 1903–12, fødte: menn, 1909, nr. 178.
 13. [S133] Anders Kvernberg: e-post 2.5.2013.
 14. [S497] Gravminnebasen: id 2582888.
 15. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.

Oddlaug Sandvik1,2

K, #4265, (24. desember 1916 - 24. januar 1989)
Far*Peder Karolus Sandvik2,3 (1874 - 1970)
Mor*Johanne Marie Larsdotter Vindsnes2,3 (1874 - 1957)Oddlaug ble født den 24. desember 1916 i Sandvika, Ørskog.2,4 Oddlaug ble døpt den 25. februar 1917 i Ørskog kyrkje. Faddere: Peder Karolus Sandvik, Johanne Marie Larsdotter Sandvik og Lars Peter Larsson Vindsnes o.a.2
Hun bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1947.1 Oddlaug Sandvik var sykepleier iallfall fra 1947 til 1948.1,5
Oddlaug giftet seg den 21. august 1948 med Håkon Arvid Kvernberg.6,3 Hennes navn som gift var Kvernberg.4,7

Oddlaug døde den 24. januar 1989 på Ålesund sjukehus. Hun var på besøk hos sønnen i Ørskog og fikk et illebefinnende.4,8,9 Hun ble gravlagt den 31. januar 1989 på Aukra kyrkjegard.7
Oddlaug og Håkon Kvernbergs gravstein (foto: Anders Kvernberg)

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 123/2.6.1947. Side 2, «Personalia / Forlovelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19470602_38_123_1?page=1
 2. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 32, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523100162
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Oddlaug Kvernberg. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003394065
 5. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 160/13.7.1948. Side 2, «Lysinger / Kvernberg, Håkon Arvid». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19480713_66_160_1?page=1
 6. [S2401] Bygdebok for Aukra I (2019): s. 49. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021120248539?page=52
 7. [S497] Gravminnebasen: Oddlaug Kvernberg. https://slektogdata.no/gravminner/grav/b3407436-3ab6-4d46-aa1d-4ac3a06c4b88
 8. [S133] Anders Kvernberg: muntlig 20.4.2002.
 9. [S137] Asgeir Kvernberg: tlf. 31.5.2016.
 10. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Peder Karolus Sandvik1,2,3

M, #4266, (14. april 1874 - 4. september 1970)
Far*Ole Peter Persson Sandvik1,4 (1841 - 1939)
Mor*Kristianne Petrine Kristiansdotter Sandvik4 (1843 - 1932)

Familie

Johanne Marie Larsdotter Vindsnes (1874 - 1957)
De hadde fire barn.6 
BarnPeder ble født den 14. april 1874 i Sandvika, Ørskog.3,4,1 Han ble konfirmert i 1889 i Sykkylven kyrkje.1 Han drev havfiske etter torsk og sild fra 1891 til 1903 og 1909–16, torskefiske i Borgundfjorden 1917–28, og laksefiske ved Vartdal 1894–1923 og senere ved Sandvika til 1935.5
Han ble kalt Peder Olsson i 1910.4 Ved folketellingen av 1. desember 1910 bodde Peder Olsson Frami garden, Sandvika, Ørskog, hos Ole Peter Persson og Kristianne Petrine Kristiansdotter. Peder var da fisker og tjente formelt som jordbruker, men i praksis tok han over driften av bruket allerede i 1900. Peder fikk reist nytt våningshus i 1908.4,6
Peder Karolus giftet seg den 8. oktober 1911 i Ørskog med Johanne Marie Larsdotter Vindsnes.1,7
Han og Johanne var brukere Frami garden fra 1911. Peder satte opp ny låve- og fjøsbygning i 1913. Han fikk skjøte fra faren 6. januar 1918 for 2 600 kroner og kår. Sønnen Olav overtok driften i 1944 og fikk skjøte 30. august året etter for 3 000 kroner og kår.6,5
Han var fadder ved dåpen til Oddlaug Sandvik den 25. februar 1917 i Ørskog kyrkje.7
Peder Karolus Sandvik var 9 år i kommunestyret, 10 år i ligningsnemnda og 8 år i forstanderskapet til Ørskog Sparebank.5

Peder døde den 4. september 1970.3 Han ble gravlagt den 10. september 1970 på Sykkylven kyrkjegard.8
Johanne Marie og Peder O. Sandviks gravstein (foto: Terje Eliassen, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 151.
 2. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 17.
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Peder Sandvik. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001814510
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, gnr. 60, bnr. 2, Sandvik.
 5. [S1653] Sykkylven IV: s. 413. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=416
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 7. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 32, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523100162
 8. [S497] Gravminnebasen: id 4028455.
 9. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 22.

Toril Johanne Kvernberg1,2

K, #4267
Far*Håkon Arvid Kvernberg2 (1909 - 1990)
Mor*Oddlaug Sandvik2 (1916 - 1989)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S136] Telefonkatalogen 3.0 2000.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Otto Harald Nakken1,2

M, #4268, (15. januar 1950 - 28. september 2023)
Far*Otto Erling Nakken2 (1903 - 1983)Otto Harald ble født den 15. januar 1950 i Borgund på Sunnmøre.2,1

Otto Harald døde den 28. september 2023 i Ålesund.1

Otto Erling Nakken1,2

M, #4269, (15. november 1903 - 21. februar 1983)

Familie

De hadde fler barn. 
BarnOtto Erling ble født den 15. november 1903.1

Otto Erling døde den 21. februar 1983.1 Han ble gravlagt den 25. februar 1983 i Nedre gravlund, Ålesund.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Otto Erling Nakken. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003830913
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 3. [S497] Gravminnebasen: Otto E Nakken. https://slektogdata.no/gravminner/grav/bd7fddeb-61ad-4450-b99f-be0051c9ea98

Ingvill Kvernberg Nakken

K, #4270
Far*Otto Harald Nakken1 (1950 - 2023)
Mor*Toril Johanne Kvernberg1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Anne Berntsdotter på Einangen1

K, #4271, (1760 - )
Far*Bernt Eiriksson på Einangen ( - 1776)
Mor*Torø Audensdotter på Einangen1 ( - 1765)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnAnne ble født i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S135] Kitty Olsen.

Per Berntsson på Einangen1

M, #4272, (1760 - )
Far*Bernt Eiriksson på Einangen ( - 1776)
Mor*Torø Audensdotter på Einangen ( - 1765)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S135] Kitty Olsen.

Bernt Larsson1

M, #4273
Mor*Anne Berntsdotter på Einangen1 (1760 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megHan og Marit bodde i Brønnøy ca. 1828.1

Kilder/noter

 1. [S135] Kitty Olsen.

Ola Berntsson1

M, #4274, (19. april 1824 - )
Far*Bernt Larsson1
Mor*Marit Olsdotter på Bergum
3-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født den 19. april 1824 på Åsåreneie, Åsåren, Sel.1
Han bodde i Brønnøy ca. 1828.1

Kilder/noter

 1. [S135] Kitty Olsen.

Marit Olsdotter på Bergum

K, #4275

Familie

Bernt Larsson
BarnHun og Bernt bodde i Brønnøy ca. 1828.1

Kilder/noter

 1. [S135] Kitty Olsen.

Håvard Kvernberg

M, #4278
Far*Otto Harald Nakken1 (1950 - 2023)
Mor*Toril Johanne Kvernberg1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Magnus Kvernberg Nakken

M, #4279
Far*Otto Harald Nakken1 (1950 - 2023)
Mor*Toril Johanne Kvernberg1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Britt Sølvi Kvernberg1,2

K, #4280
Far*Håkon Arvid Kvernberg3 (1909 - 1990)
Mor*Oddlaug Sandvik3 (1916 - 1989)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S136] Telefonkatalogen 3.0 2000.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 275/26.11.1994. Side 36, «Personalia / Født». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19941126_152_275_1?page=35
 5. [S2402] Klassekampen (1969–): nr. 156/12.7.1997. Side 29, «Aker 28. juni 1997». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_klassekampen_null_null_19970712_29_156_1?page=28

Are Christoffer Saastad1,2

M, #4281

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S136] Telefonkatalogen 3.0 2000.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 275/26.11.1994. Side 36, «Personalia / Født». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19941126_152_275_1?page=35
 4. [S2402] Klassekampen (1969–): nr. 156/12.7.1997. Side 29, «Aker 28. juni 1997». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_klassekampen_null_null_19970712_29_156_1?page=28

Ask Kvernberg Saastad

M, #4282
Far*Are Christoffer Saastad1
Mor*Britt Sølvi Kvernberg1
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 275/26.11.1994. Side 36, «Personalia / Født». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19941126_152_275_1?page=35

Pål Håkon Kvernberg1

M, #4283
Far*Håkon Arvid Kvernberg1 (1909 - 1990)
Mor*Oddlaug Sandvik1 (1916 - 1989)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragna Mangelrød
De hadde ikke barn. 

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.

Ragna Mangelrød1

K, #4284

Familie

Pål Håkon Kvernberg
De hadde ikke barn. 

Kilder/noter

 1. [S2184] Bygdebladet: nr. 39/20.5.1995. E-side 3, «Personalia / Vi gifter oss». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bygdebladet_null_null_19950520_24_39_1?page=2

Tone Sandvik Kvernberg1,2

K, #4285, (22. september 1957 - 26. mars 1958)
Far*Håkon Arvid Kvernberg1 (1909 - 1990)
Mor*Oddlaug Sandvik1 (1916 - 1989)
8-menning 2 ganger forskjøvet til megTone ble født den 22. september 1957.1

Tone døde den 26. mars 1958.1,2 Hun ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 80.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 2582840.

Anne Asbjørnsdotter på Klauset1

K, #4286, (ca. 1772 - )
Far*Asbjørn Arnesson på Klauset (1736 - )
Mor*Abelone Knutsdotter på Klauset (c 1745 - 1818)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Jonsson på Klauset (1767 - )
BarnAnne ble født ca. 1772.2
Anne giftet seg med Ola Jonsson på Klauset.1
Hun og Ola bodde på Store Klauset, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34.
 2. [S162] Midsund I: s. 467.

Ola Jonsson på Klauset

M, #4287, (1767 - )
Far*Jon Jonsson på Tautra1 (1730 - 1786)
Mor*Ales Rasmusdotter på Tautra1 (c 1736 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1767.1
Ola giftet seg med Anne Asbjørnsdotter på Klauset.2
Han og Anne bodde på Store Klauset, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 467.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34.

Abelone Olsdotter på Hollingen1

K, #4288, (1802 - 19. januar 1859)
Far*Ola Jonsson på Klauset1 (1767 - )
Mor*Anne Asbjørnsdotter på Klauset1 (c 1772 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Lassesson på Hollingen (1791 - 1846)
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Abelone Olsdotter på Klauset.1
Abelone ble født i 1802.1
Abelone giftet seg den 16. juli 1826 med Knut Lassesson på Hollingen.1
Hun og Knut var brukere på bnr. 3, Hollingen, Aukra, fra 1827. Etter dem overtok sønnen Ola.1

Abelone døde den 19. januar 1859 på Hollingen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34 og 143.

Knut Lassesson på Hollingen1

M, #4289, (1791 - 10. mai 1846)
Far*Lasse Larsson på Hollingen2 (1769 - 1834)
Mor*Anne Knutsdotter på Hollingen2 (c 1764 - 1853)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Abelone Olsdotter på Hollingen (1802 - 1859)
De hadde seks barn.1 
BarnKnut ble født i 1791 på Hollingen, Aukra.2
Knut giftet seg den 16. juli 1826 med Abelone Olsdotter på Klauset.1
Han og Abelone var brukere på bnr. 3, Hollingen, Aukra, fra 1827. Etter dem overtok sønnen Ola.1

Knut døde den 10. mai 1846 på Hollingen.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 33.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34 og 143.

Lars Knutssen Hollingen1,2,3

M, #4290, (17. desember 1842 - 4. juni 1907)
Far*Knut Lassesson på Hollingen1 (1791 - 1846)
Mor*Abelone Olsdotter på Hollingen1 (1802 - 1859)
3-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Kathrine Lindgaard (1843 - 1901)Lars ble født den 17. desember 1842 på Hollingen, Aukra.1,3,2 Han var underoffiser.4
Han bodde i Trondheim fra 1867. Han reiste dit 23. april.1
Lars giftet seg den 26. juli 1875 i Bodø med Anna Kathrine Lindgaard.4,3,5 Lars Knutssen Hollingen var tollrorskar i Bodø i 1875.2 Han var tolloppsynsmann i Bodø fra 1. juli 1877.4,5,3
Han og Anna Kathrine bodde i Torvgata 5, Bodø, i 1900.3 Lars Knutssen Hollingen hadde Lovise Marie Perret som fosterbarn i 1900. pleiebarn.3

Lars døde den 4. juni 1907 i Bodø.6 Han ble gravlagt den 11. juni 1907.5 Det ble holdt skifte etter ham den 25. juli 1907.5

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34.
 2. [S291] Ft. 1875 (db): Bodø.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Torvgade 5.
 4. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 5. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.
 6. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 23. & 24.1.2001.

Anna Kathrine Lindgaard1,2

K, #4291, (2. januar 1843 - 1901)
Far*Jens Kristian Lindgaard2 (1808 - 1899)
Mor*Elen Katrine Olsdatter Skogstad2 (1810 - 1887)

Familie 1

Ove Martin Berg
Barn

Familie 2

Lars Knutssen Hollingen (1842 - 1907)Anna Kathrine ble født den 2. januar 1843 i Vår Frue sogn, Trondheim.3,4,2,5 Anna Kathrine tjente i Søndre gate 2, Trondheim, i 1865.5
Anna Kathrine fikk barn med Ove Martin Berg i 1867 i Trondheim.1
Anna Kathrine giftet seg den 26. juli 1875 i Bodø med Lars Knutssen Hollingen.6,7,2 Hennes navn som gift var Hollingen.4,8
Hun og Lars bodde i Torvgata 5, Bodø, i 1900.7 Anna Kathrine Hollingen hadde Lovise Marie Perret som fosterbarn i 1900. pleiebarn.7

Anna Kathrine døde i 1901.9

Kilder/noter

 1. [S901] Trondheim, Vår Frue mini. 1860–72: s. 133.
 2. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 24.1.2001.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1804 Bodø, Torvgade 5.
 4. [S291] Ft. 1875 (db): 1804 Bodø, Anna Kathrine Hollingen.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): 1601 Throndhjem, Anna Lindgaard.
 6. [S184] Bjørn Vikås: e-post 24.1.2001.
 7. [S233] Ft. 1900 (db): Bodø, Torvgade 5.
 8. [S233] Ft. 1900 (db): 1804 Bodø.
 9. [S138] Jan Ove Askautrud: e-post 23.1.2001.

Lasse Knutsson Hollingen1

M, #4292, (17. august 1833 - 30. desember 1894)
Far*Knut Lassesson på Hollingen2 (1791 - 1846)
Mor*Abelone Olsdotter på Hollingen2 (1802 - 1859)
3-menning 4 ganger forskjøvet til megLasse ble født den 17. august 1833 på bnr. 3, Hollingen, Aukra.2
Lasse giftet seg den 6. juni 1859 med Ingeborg Ingebrigtsdotter på Gauset.3 Lasse Knutsson Hollingen var lærer.3
Han og Ingeborg bodde på Løkken, Eiskrem, Aukra.3

Lasse døde den 30. desember 1894 på Løkken.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143, 34 og 406.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34 og 143.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143.

Ingeborg Ingebrigtsdotter på Gauset1

K, #4293, (10. august 1833 - 3. juli 1915)
Far*Ingebrigt Matsson på Gauset2 (1798 - 1895)
Mor*Ane Andersdotter på Gauset2 (1795 - 1895)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lasse Knutsson Hollingen (1833 - 1894)
BarnIngeborg ble født den 10. august 1833 på Gauset, Aukra.2
Ingeborg giftet seg den 6. juni 1859 med Lasse Knutsson Hollingen.1 Hennes navn som gift var Hollingen.3
Hun og Lasse bodde på Løkken, Eiskrem, Aukra.1

Ingeborg døde den 3. juli 1915 på Løkken.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196 og 143.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 406.

Anders Ingebrigtsson på Gauset1,2

M, #4294, (1761 - 5. mars 1824)
Far*Ingebrigt Rasmusson på Bendset3,1 (c 1733 - 1799)
Mor*Eli Andersdotter på Bendset3,1 (c 1729 - 1807)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Matsdotter på Gauset (c 1755 - 1786)

Familie 2

Ingeborg Gunnarsdotter i Malmedalen (c 1773 - 1832)Annet navn: Anders Ingebrigtsson på Bendset.1,3
Anders ble født i 1761 på Bendset, Aukra.3,1
Han var bruker på Gauset, Aukra, fra 1782 til 1824.1
Anders giftet seg med Anne Matsdotter på Gauset.1,3 Anders Ingebrigtsson på Gauset var vurderingsmann i Sund i Romsdal iallfall 1787 og 1812.4,5 Han var verge for Anne Eriksdotter på Klauset i 1798.2
Anders giftet seg med Ingeborg Gunnarsdotter på Moen.1 Anders Ingebrigtsson på Gauset var gift fire ganger.1

Anders døde den 5. mars 1824 på Gauset.1,3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 195.
 2. [S162] Midsund I: s. 464.
 3. [S162] Midsund I: s. 90.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 562 a.

Ingeborg Gunnarsdotter i Malmedalen1

K, #4295, (ca. 1773 - 28. februar 1832)
Far-?*Gunnar Kristoffersson i Malmedalen (c 1743 - ); trolig2,1

Familie 1

Mats Matsson i Malmedalen (c 1764 - c 1813)
Tre barn levde i 1813.3 
Barn

Familie 2

Anders Ingebrigtsson på Gauset (1761 - 1824)Ingeborg ble født ca. 1773.1
Ingeborg giftet seg med Mats Matsson på Røsshol.3,4,1
Hun og Mats var brukere i Malmedalen, Vågøy, i 1801. Det var også fem andre bruk på gården.4
Annet navn: Ingeborg Gunnarsdotter på Moen.3
Hun og Mats bodde på Moen, Vågøy.3
Ingeborg giftet seg med Anders Ingebrigtsson på Gauset.1
Annet navn: Ingeborg Gunnarsdotter på Gauset.1

Ingeborg døde den 28. februar 1832 på Gauset, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 195.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 22.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610125
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Malmedal.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196.

Mats Matsson i Malmedalen1,2

M, #4296, (ca. 1764 - ca. 1813)
Far*Mats Knutsson på Røsshol3 (c 1705 - c 1783)
Mor*Magrete Lassesdotter på Røsshol4,3 ( - 1814)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Gunnarsdotter i Malmedalen (c 1773 - 1832)
Tre barn levde i 1813.5 
BarnAnnet navn: Mats Matsson på Røsshol.3
Mats ble født ca. 1764 på Røsshol, Vågøy.3,1
Han var arving ved skiftet etter Mats Knutsson på Røsshol den 28. juni 1784.3
Han var myndling av Gunder Malmedahl (trolig Gunnar Kristoffersson i Malmedalen) i 1784.3

Mats giftet seg med Ingeborg Gunnarsdotter i Malmedalen.5,1,2
Han og Ingeborg var brukere i Malmedalen, Vågøy, i 1801. Det var også fem andre bruk på gården.1
Annet navn: Mats Matsson på Moen.5,4
Han og Ingeborg bodde på Moen, Vågøy.5

Mats døde ca. 1813 på Moen.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Malmedal.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 195.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 128 a.
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 126 a.
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610125
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196.

Ingebrigt Matsson på Gauset1

M, #4297, (1798 - 3. februar 1895)
Far*Mats Matsson i Malmedalen2,3 (c 1764 - c 1813)
Mor*Ingeborg Gunnarsdotter i Malmedalen2,3 (c 1773 - 1832)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Andersdotter på Gauset (1795 - 1895)
BarnAnnet navn: Ingebrigt Matsson i Malmedalen.3
Ingebrigt ble født i 1798.3
Ingebrigt giftet seg den 3. juli 1825 med Ane Andersdotter i Matberget.3
Han og Ane bodde på Gauset, Aukra.3

Ingebrigt døde den 3. februar 1895 på Gauset.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143, 196 & 399.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 121 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610125
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196 og 143.

Ane Andersdotter på Gauset1

K, #4298, (1795 - 7. februar 1895)
Far*Anders Sjurdsson i Matberget2 (1755 - 1826)
Mor*Karen Pålsdotter i Matberget2 (c 1761 - c 1811)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ane Andersdotter i Matberget.3
Ane ble født i 1795 i Matberget, Aukra.4
Ane giftet seg den 3. juli 1825 med Ingebrigt Matsson på Gauset.5
Hun og Ingebrigt bodde på Gauset, Aukra.5

Ane døde den 7. februar 1895 på Gauset.5

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143, 196 & 399.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96 & 196.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96 og 196.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 196 og 143.

Laurits Lassessen Hollingen1,2

M, #4299, (25. januar 1870 - )
Far*Lasse Knutsson Hollingen (1833 - 1894)
Mor*Ingeborg Ingebrigtsdotter på Gauset (1833 - 1915)
4-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Katrine Berg (1867 - )Laurits ble født den 25. januar 1870 på Løkken, Eiskrem, Aukra.1,2
Han bodde i Ålesund i 1890.1
Laurits giftet seg med Anna Katrine Berg.2 Laurits Lassessen Hollingen var snekkermester.2 Han var metodist.2 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Laurits og Anna Katrine på Lysaker, Bærum, sammen med Olga Alise Hollingen.2
Han bodde i USA.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 143.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Bærums, Granheim.

Beate Tornes1,2,3

K, #4300, (12. mars 1876 - 13. desember 1954)
Far*Per Persson på Tornes2,4 (1841 - f 1896)
Mor*Ane Sofie Knutsdotter på Tornes2 (1840 - 1896)

Familie

Anders Kvernberg (1863 - 1945)
BarnBeate ble født den 12. mars 1876 på Øver-Tornes, Fræna.2,5 Beate ble døpt den 4. juni 1876.2 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest fra I. Kjørsvik den 4. september 1888.2 Hun ble konfirmert den 21. september 1890 i Ytre Fræna, Fræna. Karakterer: meget godt i kunnskap, og utmerket godt i forhold.2
Beate giftet seg den 15. desember 1896 med Anders Kvernberg.6,5,7 Hennes navn som gift var Kvernberg.3,5 Beate og Anders bodde på mnr. 928, Massastredet, Kristiansund, i 1900 med barna Arnold Bjørnstjerne Kvernberg og Oddbjørg Kvernberg. Familien bodde fremdeles i Massastredet i 1904.8,6
Hun og Anders bodde på Innlandet, Kristiansund, i 1909.9
Hun og Anders bodde på mnr. 362 E, Innlandet, Kristiansund, i 1910 sammen med Arnold Bjørnstjerne Kvernberg, Rolf Kvernberg, Dagny Margrethe Kvernberg, Arne Kristoffer Kvernberg og Håkon Arvid Kvernberg. Huset hadde ni leiligheter fordelt på tre etasjer. På tomten stod også steinfjøs og uthus. De bodde på to rom og kjøkken i første etasje. Husleien var 96 kroner i året.5
Hun og Anders bodde i Aukra fra 1940 sammen med Rønnaug Evelyn Kvernberg og Ralph Erling Kvernberg. De evakuerte fra Kristiansund.7,10

Beate døde den 13. desember 1954.3 Hun ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 112.
 2. [S501] Ytre Fræna mini. 1887–1905: s. 112.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 2583260.
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 333.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Indlandet, mnr. 362 e.
 6. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 124, kvinner, nr. 143.
 7. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 286/12.12.1946. Side 2, «Personalia». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19461212_37_286_1?page=1
 8. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Massastrædet, mnr. 928, leil. 2.
 9. [S1042] Kristiansund mini. 1903–12, fødte: menn, 1909, nr. 178.
 10. [S133] Anders Kvernberg: e-post 2.5.2013.