Gjertru Olsdotter Raknestangen1,2,3

K, #11701, (14. november 1834 - 15. mars 1909)
Far*Ola Olsson på Opstad4 (1799 - 1872)
Mor*Marit Larsdotter på Opstad4 (1795 - 1873)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Andreas Arnesson Raknestangen (1832 - 1866)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 
Gjertru Olsdotter Raknestangens gravstein (foto fra Gravminner i Norge)Annet navn: Gjertru Olsdotter Opstad.4
Gjertru ble født den 14. november 1834 på Opstad, Aukra, som tvilling.4,2
Gjertru giftet seg den 5. juli 1863 med Hans Andreas Arnesson Raknestangen.3
Gjertru giftet seg den 14. juli 1872 med en uregistrert person.3 Gjertru var kårkone på Vollen, Raknestangen, Aukra, i 1900.2

Gjertru døde den 15. mars 1909, av magekreft.1,3 Hun ble gravlagt den 24. mars 1909 på Otrøy kyrkjegard, Aukra. Gravmonumentet veltet og brakk, og var borte i 2011.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3447102.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 58, bnr. 3, Raknestangen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037400000238
 3. [S876] Midsund III: s. 303.
 4. [S162] Midsund I: s. 340.

Hans Andreas Arnesson Raknestangen1

M, #11702, (9. august 1832 - 20. desember 1866)

Familie

Gjertru Olsdotter Raknestangen (1834 - 1909)
De hadde to barn.1 
BarnHans Andreas ble født den 9. august 1832 på Raknestangen, Aukra.1
Han var selveier på Vollen, Raknestangen, Aukra, fra 1855 til 1866. Han overtok etter foreldrene. Etter hans død drev enka bruket videre til sønnen Andreas tok over.1
Hans Andreas giftet seg den 5. juli 1863 med Gjertru Olsdotter Opstad.1

Hans Andreas døde den 20. desember 1866 på Raknestangen, av magebetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 303.

Ivar Rasmusson på Rørset1

M, #11703, ( - ca. 1721)

Familie

Eli Knutsdotter på Rørset ( - e 1722)Ivar giftet seg ca. 1720 med Eli Knutsdotter på Rørset.2 Ivar Rasmusson fikk bygselseddel Nordi garda, Rørset, Aukra, den 1. oktober 1720. Han giftet seg med enka der. Etter Ivars død ble hun gift med neste bruker, som bygslet 23. oktober 1722.2,3 Rasmus Molde, Knut Kolbeinsson på Ræstad, Ales Bendset og Brit Persdotter på Rørset samt Tøri Ræstad var faddere da Ivar Rasmusson på Rørsets jentebarn ble døpt den 12. februar 1721 i Molde kirke (av Otto Jakobsson Fris).1

Ivar døde ca. 1721 på Rørset, Aukra.

     Ivar Rasmusson på Klauset og Ivar Rasmusson på Rørset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660210
 2. [S876] Midsund III: s. 721.
 3. [S876] Midsund III: s. 722.

Ingebrigt Hallvorsson i Fjøra1,2

M, #11704, (1725 - )
Far*Hallvor Ingebrigtsson på Rørset3

Familie 1

Beret Andersdatter ( - f 1767)
Barn

Familie 2

Brit Engelsdotter på Kleppen ( - e 1767)Ingebrigt ble født i 1725.3
Ingebrigt giftet seg med Beret Andersdatter.3
Han og Beret bodde i Molde ca. 1752.3
Han bodde i Fjøra, Bud, i 1767.1,2
Ingebrigt trolovet seg den 8. februar 1767 i Hustad kyrkje i Romsdal med Brit Engelsdotter på Kleppen.1
Ingebrigt giftet seg den 28. juni 1767 i Bud kyrkje med Brit Engelsdotter på Kleppen.2,3
Annet navn: Ingebrigt Hallvorsson i Bud, nevnt 1773.4
Han bodde i Bud i 1773. Det var nødsår, og han kjøpte (på kreditt fra myndighetene) 4 skjepper havre selv og 6 skjepper sammen med Hans Sørensson samme sted.4,5,3

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Halversøn Fiæren i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610004
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610007
 3. [S876] Midsund III: s. 722.
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 30, nr. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#31
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 31, nr. 42. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#32

Brit Engelsdotter på Kleppen1,2

K, #11705, ( - etter 1767)Hun bodde på Kleppen, Bud, i 1767.1
Brit trolovet seg den 8. februar 1767 i Hustad kyrkje i Romsdal med Ingebrigt Hallvorsson i Fjøra.1
Brit giftet seg den 28. juni 1767 i Bud kyrkje med Ingebrigt Hallvorsson i Fjøra.2,3

     Brit Ingelsdotter på Helland og Brit Engelsdotter på Kleppen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610004
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610007
 3. [S876] Midsund III: s. 722.

Beret Andersdatter1

K, #11706, ( - før 1767)

Familie

Ingebrigt Hallvorsson i Fjøra (1725 - )
BarnBeret giftet seg med Ingebrigt Hallvorsson.1
Hun og Ingebrigt bodde i Molde ca. 1752.1

Beret døde før 1767, trolig i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 722.

Hallvor Ingebrigtssen1

M, #11707, (ca. 1752 - )
Far*Ingebrigt Hallvorsson i Fjøra1 (1725 - )
Mor*Beret Andersdatter1 ( - f 1767)Hallvor ble født ca. 1752 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 722.

Hallvor Ingebrigtsson på Rørset1

M, #11708
Far*Ingebrigt Hallvorsson på Rørset2 (c 1681 - c 1717)
Mor*Eli Knutsdotter på Rørset2 ( - e 1722)

Familie

BarnHallvor Ingebrigtsson på Rørset fikk bygselseddel Nordi garda, Rørset, Aukra, den 30. september 1729. Han skulle overta etter mora/stefaren; men allerede 23. oktober samme år bygslet neste bruker.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 722.
 2. [S876] Midsund III: s. 721.

Eli Knutsdotter på Rørset1

K, #11709, ( - etter 1722)

Familie 1

Ingebrigt Hallvorsson på Rørset (c 1681 - c 1717)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Ivar Rasmusson på Rørset ( - c 1721)Eli giftet seg med Ingebrigt Hallvorsson på Rørset.1
Ingebrigt Hallvorsson fikk bygselseddel på 2 pund Nordi garda, Rørset, Aukra, den 29. oktober 1704. Faren hadde godvillig frasagt seg bygselen. Ingebrigt stod fremdeles som bruker i 1716, men i 18 og 19 satt enka med bruket.1

Eli giftet seg ca. 1720 med Ivar Rasmusson.1
Ivar Rasmusson fikk bygselseddel Nordi garda den 1. oktober 1720. Han giftet seg med enka der. Etter Ivars død ble hun gift med neste bruker, som bygslet 23. oktober 1722.1,2

Eli giftet seg ca. 1722 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 721.
 2. [S876] Midsund III: s. 722.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660210

Ingebrigt Hallvorsson på Rørset1

M, #11710, (ca. 1681 - ca. 1717)

Familie

Eli Knutsdotter på Rørset ( - e 1722)
De hadde fire barn.1 
BarnIngebrigt ble født ca. 1681 på Rørset, Aukra.1
Ingebrigt giftet seg med Eli Knutsdotter.1 Ingebrigt Hallvorsson fikk bygselseddel på 2 pund Nordi garda, Rørset, Aukra, den 29. oktober 1704. Faren hadde godvillig frasagt seg bygselen. Ingebrigt stod fremdeles som bruker i 1716, men i 18 og 19 satt enka med bruket.1

Ingebrigt døde ca. 1717 på Rørset.1 Det ble holdt skifte etter ham i 1718. Verger: Asbjørn Torfinnsson på Ræstad og Ola Marteinsson på Rørset.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 721.

Andreas Hansson Tangen1,2,3

M, #11711, (16. april 1864 - 19. august 1951)
Far*Hans Andreas Arnesson Raknestangen4 (1832 - 1866)
Mor*Gjertru Olsdotter Raknestangen4 (1834 - 1909)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Johanne Pedersdotter Tangen (1864 - 1961)
De hadde ni barn.3 
Barn
Andreas H. Tangen (foto fra Midsund: gard og slekt)Andreas ble født den 16. april 1864 på Raknestangen, Aukra.2,4
Andreas giftet seg den 4. november 1888 med Elen Johanne Pedersdotter på Husøy.1,3 Andreas og Elen står på Vollen, Raknestangen, Aukra, i folketellingen av 1900, sammen med Hans Andreasson. De var selveiere og hadde ei tjenestejente. Andreas hadde overtatt etter mora. Sønnen Hans Andreas fikk skjøte i 1941.1,3 Andreas Hansson Tangen var landpostbud for området Midsund–Raknestangen fra 1910 til 1932.3

Andreas døde den 19. august 1951.2,3 Han ble gravlagt den 24. august 1951 på Sør-Aukra kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 58, bnr. 3, Raknestangen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037400000238
 2. [S497] Gravminnebasen: id 3447534.
 3. [S876] Midsund III: s. 304.
 4. [S876] Midsund III: s. 303.

Elen Johanne Pedersdotter Tangen1,2,3

K, #11712, (18. april 1864 - 18. oktober 1961)

Familie

Andreas Hansson Tangen (1864 - 1951)
De hadde ni barn.1 
Barn
Elen P. Tangen (foto fra Midsund: gard og slekt)Annet navn: Elen Johanne Pedersdotter på Husøy.1
Elen Johanne ble født den 18. april 1864 i Sandøy.3,1,2
Elen Johanne giftet seg den 4. november 1888 med Andreas Hansson Tangen.2,1 Elen og Andreas står på Vollen, Raknestangen, Aukra, i folketellingen av 1900, sammen med Hans Andreasson. De var selveiere og hadde ei tjenestejente. Andreas hadde overtatt etter mora. Sønnen Hans Andreas fikk skjøte i 1941.2,1

Elen Johanne døde den 18. oktober 1961.3,1 Hun ble gravlagt den 24. oktober 1961 på Sør-Aukra kyrkjegard, ved siden av mannen.3

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 304.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 58, bnr. 3, Raknestangen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037400000238
 3. [S497] Gravminnebasen: id 3447535.

Hans Andreas Tangen1

M, #11713, (22. februar 1889 - 23. desember 1974)
Far*Andreas Hansson Tangen2,1 (1864 - 1951)
Mor*Elen Johanne Pedersdotter Tangen2,1 (1864 - 1961)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gurianna Olsdotter Raknes (1887 - 1961)
De hadde elleve barn.4 
Barn
Hans Andreas Tangen (foto fra Midsund: gard og slekt)Hans Andreas ble født den 22. februar 1889 i Aukra.1,2 Ved folketellingen av 1900 bodde Hans Andreasson på Vollen, Raknestangen, Aukra, hos Andreas Hansson og Elen Johanne Pedersdotter.2,1
Hans Andreas giftet seg den 2. juni 1913 med Gurianna Olsdotter Raknes.1
Han og Gurianna var selveiere på Vollen, Raknestangen, Sør-Aukra, fra 1941 til 1957. De overtok etter hans foreldre. Sønnen Gudmund fikk skjøte i 1957.1,3

Hans Andreas døde den 23. desember 1974.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 304.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 58, bnr. 3, Raknestangen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037400000238
 3. [S876] Midsund III: s. 306.
 4. [S876] Midsund III: s. 305.

Gurianna Olsdotter Raknes1

K, #11714, (24. april 1887 - 10. desember 1961)

Familie

Hans Andreas Tangen (1889 - 1974)
De hadde elleve barn.5 
Barn
Gurianna O. Tangen (foto fra Midsund: gard og slekt)Gurianna ble født den 24. april 1887 på Nedre Raknes, Aukra.2
Gurianna giftet seg den 2. juni 1913 med Hans Andreas Tangen.1 Hennes navn som gift var Gurianna Olsdotter Tangen.3
Hun og Hans Andreas var selveiere på Vollen, Raknestangen, Sør-Aukra, fra 1941 til 1957. De overtok etter hans foreldre. Sønnen Gudmund fikk skjøte i 1957.1,4

Gurianna døde den 10. desember 1961.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 304.
 2. [S876] Midsund III: s. 375.
 3. [S497] Gravminnebasen: id 3447665.
 4. [S876] Midsund III: s. 306.
 5. [S876] Midsund III: s. 305.

Hans Tangen1

M, #11715, (20. mars 1925 - mai 2016)
Far*Hans Andreas Tangen1 (1889 - 1974)
Mor*Gurianna Olsdotter Raknes1 (1887 - 1961)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Liv Bodil Kjellnes
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans ble født den 20. mars 1925.1

Hans døde i mai 2016 på Bergmo omsorgssenter, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 305.
 2. [S1289] Trond Tangen: muntlig mai 2016.
 3. [S876] Midsund III: s. 351.

Liv Bodil Kjellnes1,2

K, #11716

Familie

Hans Tangen (1925 - 2016)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 214.
 2. [S876] Midsund III: s. 305.
 3. [S876] Midsund III: s. 351.

Egil Ståle Tangen1

M, #11717
Far*Hans Tangen1 (1925 - 2016)
Mor*Liv Bodil Kjellnes1
7-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.
 2. [S1316] Smøla bygdebok V: s. 388. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021508106#391

Kirsti Bjørdal1,2

K, #11718

Kilder/noter

 1. [S880] Gule Sider: Kirsti Bjørdal.
 2. [S1316] Smøla bygdebok V: s. 388. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021508106#391
 3. [S876] Midsund III: s. 351.

Ingrid Bjørdal Tangen1

K, #11719
Far*Egil Ståle Tangen1
Mor*Kirsti Bjørdal1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.

Trond Bjørdal Tangen1

M, #11720
Far*Egil Ståle Tangen1
Mor*Kirsti Bjørdal1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.

André Bjørdal Tangen1

M, #11721
Far*Egil Ståle Tangen1
Mor*Kirsti Bjørdal1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.

Kjetil Bjørdal Tangen1

M, #11722
Far*Egil Ståle Tangen1
Mor*Kirsti Bjørdal1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.

Morten Bjørdal Tangen1

M, #11723
Far*Egil Ståle Tangen1
Mor*Kirsti Bjørdal1
8-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 351.

Ola Nilsson på Småge1

M, #11724, (1763 - 1807)
Far*Nils Knutsson på Solem2 (c 1726 - c 1765)
Mor*Karen Olsdotter på Solem2 (c 1723 - c 1810)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Ivarsdotter på Småge (c 1765 - m. 1808 & 1815)
De hadde ni barn.1 
BarnAnnet navn: Ola Nilsson på Solem.2
Ola ble født i 1763 på Solem, Aukra.2 Han fikk bygselseddel på bnr. 3, Småge, Aukra, den 12. oktober 1787. Hans senere svigersønn overtok i 1808.1
Ola giftet seg i 1790 med Gjertrud Ivarsdotter på Rød.1

Ola døde i 1807 på Småge, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 395. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#398
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 26. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#29

Gjertrud Ivarsdotter på Småge1

K, #11725, (ca. 1765 - mellom 1808 og 1815)
Far*Ivar Marteinsson på Rød2 (c 1730 - 1812)
Mor*Anne Jørnsdotter på Rød2 (c 1736 - 1799)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Nilsson på Småge (1763 - 1807)
De hadde ni barn.1 
BarnAnnet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Rød.2
Gjertrud ble født ca. 1765 på Rød, Aukra.2
Gjertrud giftet seg i 1790 med Ola Nilsson på Småge.1

Gjertrud døde trolig mellom 1808 og 1815.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 395. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#398
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 117.

Nils Knutsson på Solem1

M, #11726, (ca. 1726 - ca. 1765)
Far-?*Knut Persson i Rakvåg ( - c 1756); trolig2,3
Mor-?*Kari Nilsdotter i Rakvåg ( - e 1757); trolig2,3
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Karen Olsdotter på Solem (c 1723 - c 1810)
De hadde tre barn.1 
BarnNils ble født ca. 1726.1 Han fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på Ødegarden (bnr. 4), Solem, Aukra, den 14. april 1755. Dette var halvparten av bruket svigerforeldrene hadde brukt. Etter Nils' død drev enka Ødegarden videre.1
Niels Knudsen var arving ved skiftet etter Knut Persson i Rakvåg den 12. mai 1757: 4 daler 2 ort 4 1/5 skilling.4,5

Nils giftet seg med Karen Olsdotter på Solem.1

Nils døde ca. 1765 på Solem, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 26. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#29
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 335 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/362/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 5. [S876] Midsund III: s. 643.

Karen Olsdotter på Solem1

K, #11727, (ca. 1723 - ca. 1810)
Far*Ola Arnesson på Solem2 (c 1678 - c 1768)
Mor*Beret Johansdotter på Solem2 ( - c 1756)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Nils Knutsson på Solem (c 1726 - c 1765)
De hadde tre barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.3 Karen ble født ca. 1723 på Solem, Aukra.2
Karen giftet seg med Nils Knutsson på Solem.1
Karen giftet seg med en uregistrert person.3

Karen døde ca. 1810.1

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 26. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#29
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 12.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#31

Kari Rasmusdotter på Skorgenes1,2

K, #11728, ( - 1785)
Far*Rasmus Johansson på Kristisetra3,2 (c 1697 - c 1741)
Mor*Unni Knutsdotter på Kristisetra3,2 ( - e 1747)

Familie

Mats Kristensson på Skorgenes ( - e 1785)
Ingen barn levde i 1785.2 Annet navn: Kari Rasmusdotter på Kristisetra.3
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 1 daler 3 ort 10 7/8 skilling.4
Hun var myndling av Lars Hansson på Helland fra 1742.3

Kari giftet seg med Mats Kristensson.2

Kari døde i 1785 på Skorgenes, Tresfjord.2 Det ble holdt skifte etter henne den 20. april 1785. Arvinger: Mats Kristensson, Gjertrud Rasmusdotter, Unni Rasmusdotter og Rasmus Steinarsson på Kristisetra. Formue: 98 daler 1 ort 20 skilling. Gjeld og omkostninger: 14–1–4. Arv: 84–0–16, fordelt på enkemannen og Karis gjenlevende søsken.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/216/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/

Lasse Ivarsson på Nordnesje1,2

M, #11729, (ca. 1760 - 1832)

Familie

Marit Olsdotter på Nordnesje (1749 - 1823)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Lasse Ivarsson på Sigerset.3
Lasse ble født ca. 1760.2
Lasse giftet seg i 1793 med Marit Olsdotter på Nordnesje.2,3
Han var forlover for Brit Eriksdotter på Vågseter og Steffen Eriksson på Solemdalen, som giftet seg den 27. november 1800 i Veøy kirke.1,4

Han og Marit var brukere på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, i 1801.2,3
Annet navn: Lasse Ivarsson på Nesje, nevnt fra 1815 til 1821.5,6
Han var verge for Eli Andersdotter i 1815 og 1821.5,6
Han var verge for Anne Knutsdotter i 1815.7


Lasse døde i 1832 på Nordnesje, Veøy.3,8

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 12 b, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670225
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 38.
 4. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=212
 5. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 40. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=43

Ola Johansson på Berg1,2

M, #11730, (ca. 1751 - )
Far*Johans Persson i Dvergsneset3 (c 1718 - 1797)

Familie

Ingeborg Olsdotter på Berg (c 1752 - f 1815)
Tre barn levde i 1815.1 
BarnAnnet navn: Ola Johansson i Dvergsneset.3
Ola ble født ca. 1751.2
Ola giftet seg med Ingeborg Olsdotter på Årø.2,1
Han og Ingeborg bodde på Indre Berg, Bolsøy, i 1801 sammen med Lars Olsson.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 b, Berg, 5. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/16/
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 147.

Lars Olsson1

M, #11731, ( - etter 1815)
Far*Ola Larsson på Årø1
Mor*Marta Larsdotter på Årø1 ( - e 1766)Han bodde i Trondheim i 1815.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Gunnborg Sørensdotter i Leirgrovvik1

K, #11732, (ca. 1762 - )

Familie

Per Olsson i Leirgrovvik (1763 - )
De hadde iallfall to barn.1 Gunnborg ble født ca. 1762.1
Annet navn: Gunnborg Sørensdotter på Reistad, nevnt 1797.2
Gunnborg trolovet seg den 30. juli 1797 i Bolsøy med Per Olsson på Årø. Forlovere: Aret Eriksson på Fuglset og Anders Persson på Fuglset.2
Gunnborg giftet seg den 10. september 1797 i Bolsøy med Per Olsson på Årø.2,1
Hun og Per bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801. Han var oppsynsmann. De hadde to barn og tre tjenestefolk. Per drev fremdeles gården i 1820.1,3
Hun hadde Per Larsson i tjeneste i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 415 b, Leergrovigen, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/4/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 b, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630173
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 14.

Lars Olsson på Berg1,2

M, #11733, (ca. 1794 - )
Far*Ola Johansson på Berg1,2 (c 1751 - )
Mor*Ingeborg Olsdotter på Berg1,2 (c 1752 - f 1815)Lars ble født ca. 1794.2,1 Han bodde hos Ola Johansson og Ingeborg Olsdotter på Indre Berg, Bolsøy, i 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.3
Han var myndling av Per Olsson i Leirgrovvik i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 b, Berg, 5. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/16/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Johannes Olsson på Berg1

M, #11734, ( - etter 1815)
Far*Ola Johansson på Berg1 (c 1751 - )
Mor*Ingeborg Olsdotter på Berg1 (c 1752 - f 1815)Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Synnøv Olsdotter på Berg1

K, #11735, (ca. 1789 - )
Far*Ola Johansson på Berg1 (c 1751 - )
Mor*Ingeborg Olsdotter på Berg1 (c 1752 - f 1815)Synnøv ble født ca. 1789.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.2
Hun var myndling av Erik Gujorda i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Erik på Gujorda1

M, #11736, ( - etter 1815)Han bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1815.1
Han var verge for Synnøv Olsdotter i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Knut Bentssen1,2

M, #11737, ( - etter 1740)

Familie

Mali Jakobsdatter
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut trolovet seg den 7. mars 1734 i Molde kirke med Mali Jakobsdatter, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Mats Knutsson og Fredrik Kristensson på Røysa.1
Han og Mali var husfolk i Molde iallfall fra 1734 til 1740.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660309
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660284

Mali Jakobsdatter1

K, #11738

Familie

Knut Bentssen ( - e 1740)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMali trolovet seg den 7. mars 1734 i Molde kirke med Knut Bentssen, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Mats Knutsson og Fredrik Kristensson på Røysa.1
Hun og Knut var husfolk i Molde iallfall fra 1734 til 1740.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 201. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660309

Jørn Jonassen1

M, #11739, (ca. 1709 - )
Far-?*Jonas Andersson (c 1665 - 1763); troligJørn ble født ca. 1709 i Molde.1 Han tjente trolig på Vestad, Bud, i 1747 (eller på Vestad i Veøy).1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Jonasøn i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Helene Knutsdatter1

K, #11740, (1735 - )
Far*Knut Bentssen1 ( - e 1740)
Mor*Mali JakobsdatterHelene ble døpt den 6. mars 1735 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Bergitta Olsdotter, Anne Olsdatter, Ingeborg Jakobsdotter på Bjørset og Anders Tørressen samt en Knud (kanskje Knut Bentsson, s.d.).1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660284

Halldor Persson på Eide1

M, #11741, ( - etter 1764)

Familie

Margrete Andersdotter på Eide ( - e 1764)
BarnHalldor giftet seg med Margrete Andersdotter.2,1 Halldors og Margretes hjemsted var kanskje i Opplandene.
Han og Margrete var husfolk på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, iallfall fra 1762 til 1764.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Grytten, mnr. 272. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/49/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten, mnr. 272. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/45/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.

Margrete Andersdotter på Eide1,2

K, #11742, ( - etter 1764)

Familie

Halldor Persson på Eide ( - e 1764)
BarnMargrete giftet seg med Halldor Persson.2,1 Hennes og Halldors hjemsted var kanskje i Opplandene.
Hun og Halldor var husfolk på Øvre, Eide, Eid i Romsdal, iallfall fra 1762 til 1764.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Grytten, mnr. 272. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/49/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten, mnr. 272. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/45/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.

Elling Kolbeinssen1,2,3

M, #11743, ( - etter 1737)

Familie

Maren Arnesdatter ( - e 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnElling trolovet seg den 26. desember 1723 i Molde kirke med Maren Arnesdatter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Otto Ørbekk o.a.1
Elling giftet seg den 30. januar 1724 i Molde kirke med Maren Arnesdatter, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Han og Maren bodde i Molde iallfall fra 1725 til 1737.4,5,3
Han var forlover for Hans Olsson og Marit Larsdatter, som ble trolovet den 15. september 1737 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 42. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660229
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.

Peter Fr. Vikberg1

M, #11744, (ca. 1794 - 1799)
Far*Johan Vikberg1 (c 1748 - 1826)
Mor*Karen Maria Johansdatter (c 1751 - 1801)Peter Fr. ble født ca. 1794 i Molde.1

Peter Fr. døde i 1799 i Molde.1 Han ble jordfestet den 15. november 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229

Hans Jørgen Duborg1,2,3

M, #11745, (ca. 1722 - ca. 1768)

Familie

Karen Bing (o 1735 - 1799)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans Jørgen ble født ca. 1722.4
Hans Jørgen giftet seg før 1753 med Karen Bing.2,5,6,1
Hans Jørgen Duborg kjøpte hus på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, den 15. juli 1753 av Nils Roesson Moen. Stoven hadde jernkakkelovn, loft og kjøkken med et lite kammer ved siden av. En gammel smie hørte også til salget. Kjøpesum: 36 daler. Moen hadde bodd der frem til salget og signerte egenhendig skjøtet, som ble tinglyst 26. november. Grunnen tilhørte Søren Fitzens. Vitner: Ivar Ivarsson og Mikkel Hyssing.1
Han og Karen bodde på fhv. mnr. 45 i 1762 sammen med Nils Bing og Mats Nilssen Bing. De samme var der i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Karen bodde nok der til Ellev Ellevsson Berg (s.d.) overtok i 1774.2,5,3,7 Hans Jørgen Duborg, Nils Jakob Hanssen og Abraham Hanssen stod i sjørullen i Molde i 1766.4

Hans Jørgen døde ca. 1768.3,8

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 45.
 4. [S839] Molde sjørulle 1766.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/83/
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107

Karen Bing1,2,3

K, #11746, (omkr. 1735 - 1799)
Far*Nils Roesson Moen4 (1691 - )
Mor*Nils smeds hustru ( - f 1753)

Familie

Hans Jørgen Duborg (c 1722 - c 1768)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKaren ble født omkr. 1735 i Molde.3
Karen giftet seg før 1753 med Hans Jørgen Duborg.1,2,3,4
Hun og Hans Jørgen bodde på fhv. mnr. 45 (1776), Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Nils Bing og Mats Nilssen Bing. De samme var der i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler. Karen bodde nok der til Ellev Ellevsson Berg (s.d.) overtok i 1774.1,2,5,6
Oppbudsboet til Søren Fitzens auksjonerte bort grunnene som Karen Bing, Sverke Arnsson Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 til Peder Jalles. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.7,8


Karen døde i 1799 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 16. november 1799.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/83/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 45.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 45. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107

Ola Solberg1,2

M, #11747, (ca. 1749 - desember 1799 eller januar 1800)
Mor*Berte Maria Iversdatter på Grønland3 ( - e 1759)Ola ble født ca. 1749.1 Han var skredder.1,2

Ola døde i desember 1799 eller januar 1800 i Molde. Han losjerte da hos Johan Vikberg, men hadde ikke vært i byen lenge.1,4 Ola Solberg ble gravlagt den 4. januar 1800.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 2. april 1800 i Molde. Kreditorer: Lars Dal, Klaus Lund Steffenssen, Anders Ingebrigtssen Berg, David Erikssen Levanger, Anders Larsson Berg, Johan Vikberg og Synnøv Sotåen. Boet ble vurdert til 37 daler 3 ort 10 skilling. Sersjant Levanger fordret 1 daler 2 ort for et halvt års husleie. Gjeld: 42–3–22.2 Det ble holdt skifteauksjon etter Ola den 19. april 1800. Blant kjøperne var Salamon Jonsson Årø. Inntekt: 50 daler 20 skilling. Den 11. september mottok skifteforvalteren et brev hvor den avdødes halvsøster meldte seg som enearving, men etter omkostninger var boet fallitt.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Solberg i 1800 (post mortem).1,2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/286/

Karen Helena Bentssen1,2

K, #11748, (1756 - )
Far*Bent Anderssen på Grønland2,1 ( - e 1759)
Mor*Berte Maria Iversdatter på Grønland2,1 ( - e 1759)Karen Helena ble født i 1756 på Grønland, Kristiania.2 Karen Helena ble døpt den 3. desember 1756 i Aker kirke.2
Hun bodde i Kristiania i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/
 2. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050392

Johannes Bentssen1,2

M, #11749, (1759 - før 1800)
Far*Bent Anderssen på Grønland2,1 ( - e 1759)
Mor*Berte Maria Iversdatter på Grønland2,1 ( - e 1759)Johannes ble født i 1759 på Grønland, Kristiania. Han ble først hjemmedøpt.2 Johannes ble døpt den 9. september 1759 i Aker kirke.2

Johannes døde før 1800.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/
 2. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050415

Bent Anderssen på Grønland1,2

M, #11750, ( - etter 1759)

Familie

Berte Maria Iversdatter på Grønland ( - e 1759)
To barn er nevnt i et skifte.4 
BarnBent trolovet seg den 5. januar 1756 med Berte Maria Iversdatter.3
Bent giftet seg den 31. januar 1756 i Aker kirke med Berte Maria Iversdatter.3,1 Bent Anderssen var skredder i 1756.2
Han og Berte Maria bodde på Grønland, Kristiania, iallfall fra 1756 til 1759.2,1

Kilder/noter

 1. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050415
 2. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050392
 3. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 178 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050492
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/

Berte Maria Iversdatter på Grønland1,2

K, #11751, ( - etter 1759)

Familie 1

Mannen døde før 1756. Ett barn er nevnt i et skifte.2,4 
Barn

Familie 2

Bent Anderssen på Grønland ( - e 1759)
To barn er nevnt i et skifte.4 
BarnBerte Maria giftet seg med en uregistrert person.2
Berte Maria trolovet seg den 5. januar 1756 med Bent Anderssen.2
Berte Maria giftet seg den 31. januar 1756 i Aker kirke med Bent Anderssen.2,1
Hun og Bent bodde på Grønland, Kristiania, iallfall fra 1756 til 1759.3,1

Kilder/noter

 1. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050415
 2. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 178 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050492
 3. [S1292] Aker mini. 1749–65: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20061106050392
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 281 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/287/

Sven Owren1,2,3

M, #11752, (6. april 1788 - 31. juli 1858)Sven ble født den 6. april 1788 på Ovre, Gausdal.4
Han var forlover for Marta Malene Einarssen og Simen Solberg, som giftet seg den 19. november 1818 i Molde kirke.5,6
Han var forlover for Jeppe Nilssen Lundgreen og Maren Maria Levanger, som giftet seg den 17. april 1823 i Molde kirke.1

Han bodde på mnr. 79, Hovedgata, Molde.7
Ola Jakobsson døde den 26. oktober 1837 i Molde, hos Sven Owren, «stille og rolig uden nogen forutgaaende Sygdom».8,9,10
Han var innenlandshandler. Han kaltes handelsmann ved sin død.3,2

Sven døde den 31. juli 1858 i Molde, av vatersott.2,11 Han ble jordfestet den 5. august 1858. Presten holdt likpreken.2,12

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 373, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 586, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010293
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 446. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=449
 4. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: fol. 217 b, 6. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603650124
 5. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 371.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 369.
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 8. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Bøe, Ole.
 9. [S1117] Det gamle Molde: s. 236.
 10. [S1117] Det gamle Molde: s. 237.
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 587, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010293
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 793, 5. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010402

korporal Volstad1

M, #11753, ( - etter 1787)Han var forlover for David Erikssen Levanger og Marta Jensdatter, som ble trolovet den 16. mai 1787.1

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670442

Jens Rahr Goldt1

M, #11754, (1799 - 1800)
Far*Mattias Joakim Goldt1 (1759 - 1808)
Mor*Kristina Margrete Worm Møller (1771 - 1801)Jens ble født i 1799 på Berg, Bolsøy.1

Jens døde i 1800 på Berg, 8 uker gammel.1 Han ble gravlagt den 18. januar 1800 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Johan Anders Eriksson på Hjertnes1

M, #11755, (1779 - 1800)
Far*Erik Andersson på Hjertnes1 (c 1747 - 1823)Annet navn: Johan Anders Eriksson på Reitane.
Johan Anders ble født i 1779 på Reitane, Herøy på Sunnmøre.1

Johan Anders døde trolig i 1800 som lem på Reknes hospital, Molde. Johan Erichsen Gierpnæs (22 år) ble jordfestet 26. mars.2

Kilder/noter

 1. [S1294] Herøyboka: gardar og folk I: s. 550. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102605042?page=549
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Ivar Olsson på Godøy1,2

M, #11756, (1732 - 1791)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnIvar ble født i 1732.3
Han var bruker i Oppigard, Godøygarden, Borgund på Sunnmøre, fra ca. 1755. Han drev halve farsbruket og kjøpte delen i 1765.3 Ivar auksjonerte bort i Oppigard i 1788 til Ingebrigt Olsson Nørve. Ivar var bruker til 1790.3

Ivar døde i 1791 på Godøygarden, Borgund på Sunnmøre.3

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 138 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610232
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610260
 3. [S1461] Borgund og Giske III: s. 481. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055?page=482

Anders Ivarsson Godøy1,2

M, #11757, (1771 - 1800)
Far*Ivar Olsson på Godøy2 (1732 - 1791)Anders ble født i 1771 på Godøygarden, Borgund på Sunnmøre.2 Anders ble døpt den 5. mai 1771.2

Anders døde i 1800 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble gravlagt den 28. mars 1800.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Iversen Gaaøyna i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 138 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610232

Trine Hansdatter1,2

K, #11758, (1722 - 1800)
Far*Hans Hansson3 ( - 1763)
Mor*Synnøv Eriksdotter ( - f 1762)

Familie

Svein Hanssen Verner ( - f 1800)
BarnTrine ble døpt den 25. november 1722 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Magrete Stabel, Anne Ivarsdotter, løytnant Fitzens' pike, Erik Eriksson og Pål Henrikssen.3
Trine giftet seg med Svein Hanssen Verner.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Nilsdotter på Draget den 24. oktober 1759.4

Hun og Svein bodde på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Hans Aure og Erik Hanssen Aure.2
I manntallet av 1764 står hun og Svein på mnr. 104, sammen med Erik Hanssen Aure. Ved ekstraskatten ble Svein regnet for også å kunne betale for noen av byens fattige. I 1767 var huset taksert til 150 og en sjøbrygge til 20 daler.1,5 Trine Hansdatter, Elen Olsdatter Smed, Marit Hallvorsdotter, Lisbet Trondsdotter Bretzer og Anne Dorte Baade hadde plass i 8. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.6

Trine døde i 1800 i Molde.7 Hun ble gravlagt den 12. april 1800.7

     Navnet hennes ble skrevet Thrina Hansdatter i 1800.7

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 119.
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 8.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Ola Jonsson på Ellingsetra1

M, #11759, (1745 - 1785)
Far*Jon Olsson på Ellingsetra1 (c 1712 - 1787)
Mor*Guri Andersdotter på Ellingsetra1 (1724 - 1789)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1745 på Ellingsetra, Vestnes.1
Han bodde kanskje på Kringstad, Bolsøy, i 1775.2
En Ole Jonsen Kringstad var verge for Beret Hansdotter i 1775.2


Ola døde ugift i 1785 i Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 204.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Marit Trondsdotter på Kringstad1

K, #11760, (1766 - )

Familie

Anders Jonsson på Kringstad (1752 - c 1821)Annet navn: Marit Trondsdotter på Nakken.2
Marit ble født i 1766 på Nedre Nakken, Vestnes.2
Marit giftet seg i 1803 med Anders Jonsson på Kringstad.1,3 Marit var kårkone på Kringstad, Bolsøy, i 1822.1

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/133/
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 294. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#297
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 295. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#298

Børre Ivarsson på Kjøpstad1,2,3

M, #11761, (ca. 1716 - 1785)

Familie 1

Marte Kristoffersdotter på Fremstedalen (c 1710 - e 1735)

Familie 2

Anne Jakobsdotter ( - c 1757)
To barn levde i 1757.5 
Barn

Familie 3

Kristi Justsdotter på Kjøpstad (c 1685 - 1779)
De hadde ikke barn. 

Familie 4

Ragnhild Olsdotter på Kjøpstad (c 1734 - 1794)
De hadde ikke barn. Annet navn: Børre Ivarsson.4,5
Børre ble født ca. 1716.4 Han tjente hos Erik på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.4
Børre fikk barn med Marte Kristoffersdotter ca. 1735 i Tresfjord. Børre hadde ennå ikke mottatt nattverd. Den 6. oktober 1735 meldte de seg for presten og fortalte at hun var gravid. Han vedgikk seksuell omgang med Marte én gang, natt til 14. mars, da han la seg i hennes seng fullt påkledd.4
Annet navn: Børre Ivarsson på Steinøygarden, nevnt 1745.6 Børre Ivarsson på Steinøygarden var soldat i 1745. Han kaltes landvernssoldat i 1757 og 58.6,7,8
Børre giftet seg den 7. september 1745 i Veøy kirke med Anne Jakobsdotter på Ellingsgarden.6
Han bodde i Molde iallfall fra 1757 til 1758.5,7,8
Han var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter den 8. november 1757: 10 daler 2 ort 13 skilling, hvorav 9–2–0 ble utlagt i en andel av huset med halvparten i et naust (taksert til 18 daler).9

Børre trolovet seg med Kristi Justsdotter på Kjøpstad den 13. november 1757 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Lars Larsson på Kyrkjesylte og Anders Lassesson på Kjøpstad.7
Børre giftet seg den 23. januar 1758 i Veøy kirke med Kristi Justsdotter på Kjøpstad.8,2
Han og Kristi var husfolk på Teigan, Kjøpstad, Tresfjord, fra 1758. Børre var fremdeles husmann på Kjøpstad i 1781.10,2,1
Han var verge for Brit Olsdotter på Helland i 1766.3

Børre giftet seg den 21. januar 1781 i Vestnes kyrkje med Ragnhild Olsdotter på Ellingsgarden. Det var få kirkegjengere grunnet dårlig vær.1

Børre døde i 1785 på Kjøpstad, Tresfjord.11

     Navnet hans ble skrevet Børre Iversen Steenødegaard i 1745.6

     Navnet hans ble skrevet Børge Iversen Kiøbstad i 1781.1

     Kristi Ivarsdotter på Helland og Børre Ivarsson på Kjøpstad var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 224. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670041
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 463. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041109
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 437. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660425
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210–211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 10. [S927] Skorgen: s. 59.
 11. [S927] Skorgen: s. 60.

Kristi Justsdotter på Kjøpstad1,2,3

K, #11762, (ca. 1685 - 1779)

Familie 1

Hun var enke i 1757.1 

Familie 2

Børre Ivarsson på Kjøpstad (c 1716 - 1785)
De hadde ikke barn. Kristi ble født ca. 1685.4
Kristi giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Kjøpstad, Tresfjord, i 1757.1
Kristi trolovet seg med Børre Ivarsson den 13. november 1757 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Lars Larsson på Kyrkjesylte og Anders Lassesson på Kjøpstad.1
Kristi giftet seg den 23. januar 1758 i Veøy kirke med Børre Ivarsson.2,3
Hun og Børre var husfolk på Teigan, Kjøpstad, Tresfjord, fra 1758. Børre var fremdeles husmann på Kjøpstad i 1781.4,3,5

Kristi døde i 1779 på Kjøpstad.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 437. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660425
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 463. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041109
 4. [S927] Skorgen: s. 59.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 224. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670041

Anders Lassesson på Kjøpstad1,2

M, #11763, (ca. 1701 - )
Far*Lasse Andersson på Kjersem3 (c 1665 - 1748)
Mor*Kari Trondsdotter på Kjersem3 ( - c 1720)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Anders Lassesson på Kjersem.3
Anders ble født ca. 1701 på Kjersem, Tresfjord.3 Han kjøpte 1 våg 12 merker på Kjøpstad, Tresfjord, i 1734 av Ola Persson i Løvika o.a.3
Han var kreditor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 2 ort 16 skilling.4
Han var verge for Inge Taraldsdotter på Kjøpstad fra 1754.2

Han bodde på Kjøpstad i 1757.1
Han var forlover for Børre Ivarsson og Kristi Justsdotter på Kjøpstad, som ble trolovet den 13. november 1757 i Tresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S77] Tresfjord I: s. 506.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889

Anne Jakobsdotter1

K, #11764, ( - ca. 1757)

Familie

Børre Ivarsson på Kjøpstad (c 1716 - 1785)
To barn levde i 1757.1 
BarnAnnet navn: Anne Jakobsdotter på Ellingsgarden, nevnt 1745.2
Anne giftet seg den 7. september 1745 i Veøy kirke med Børre Ivarsson på Steinøygarden.2

Anne døde ca. 1757 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 8. november 1757. Kreditor: Åge Persson. Arvinger: Børre Ivarsson, Hallfrid Børresdatter og Anne Børresdatter. Enkemannen, Børre, bodde i huset, som sammen med halvparten i et naust ble vurdert til 18 daler. Formue: 25 daler 3 ort 2 skilling. Gjeld og omkostninger: 4–2–0. Arv: 21–1–2, fordelt på enkemannen og de to barna.3

     Navnet hennes ble skrevet Anne Jacobsdatter Ellingsgaard i 1745.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 270. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660344
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210–211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/

Hallfrid Børresdatter på Ellingsgarden1,2

K, #11765, (ca. 1747 - )
Far*Børre Ivarsson på Kjøpstad2 (c 1716 - 1785)
Mor*Anne Jakobsdotter2 ( - c 1757)Hallfrid ble født ca. 1747.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter den 8. november 1757: 5 daler 1 ort 6½ skilling.3
Hun var myndling av Ola Persson i Løvika i 1757.2
Hallfrid og mannen var brukere på Ellingsgarden, Tresfjord, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 405 a, Ellingsgaard, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/37/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210–211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/

Anne Børresdatter1,2

K, #11766, ( - etter 1757)
Far*Børre Ivarsson på Kjøpstad1 (c 1716 - 1785)
Mor*Anne Jakobsdotter1 ( - c 1757)Hun var arving ved skiftet etter Anne Jakobsdotter den 8. november 1757: 5 daler 1 ort 6½ skilling.3
Hun var myndling av Jon Knutsson på Bjørset i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210–211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/

Maren Andersdatter1

K, #11767, (ca. 1767 - )
Far*Anders Jonsson på Marka1,2 (c 1716 - 1800)
Mor*Anne Olsdotter på Marka2 (1732 - c 1787)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megMaren ble født ca. 1767 i Molde.2 Hun tjente trolig hos Jakob Vinstrup i Molde i 1795.3
Maren Andersd: Hos Hr Auditeur Winstrup var fadder ved dåpen til Lars Arnessen Sotåen den 22. november 1795 i Molde kirke.3

Annet navn: Maren Andersdatter på Marka, nevnt 1797.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Justssen Erbe den 1. juli 1797.4

Maren giftet seg før 1801 med en uregistrert person.1
Hun bodde i Bergen i 1801.1 I folketellingen av 1. februar 1801 står Maren Andersdatter (i sitt 35. år) på mnr. 161, 10. rode, Bergen.5

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 5. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 91 b, 10. rode, mnr. 161, familienr. 259. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/92/

Anne Olsdotter på Marka1,2

K, #11768, (1732 - ca. 1787)
Far-?*Ola Tostensson i Lia (c 1703 - f 1762); kanskje3
Mor-?*Guro Syversdotter i Lia (1700 - 1791); kanskje3
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Jonsson på Marka (c 1716 - 1800)
Fire barn levde i 1787.1 
BarnAnne ble kanskje født i 1732.3
Anne giftet seg med Anders Jonsson.1,2
Hun og Anders bodde på mnr. 161, Moldemarka, Molde, i 1762. Huset var taksert til 40 daler i 1767. Han var husmann der i 1789.2,4,5,6,1,7

Anne døde ca. 1787 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. oktober 1787. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Jøsten Sjurdsson Øverland og Johannes Tim Bamberg. Huset (uten grunn) ble vurdert til 24 daler. Formue: 44 daler 1 ort. Gjelden var like stor, så det ble ingen arv.8

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 5. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 51.
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 189.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/

Berent Lek Puls1,2

M, #11769, (1743 - )
Far*Hans Puls2 (c 1721 - 1749)
Mor*Else Dortea Brink2 (1711 - 1762)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBerent ble født i 1743 på Drynjasundhaugen, Vatne.2 Han ble konfirmert i 1762.2 Han bodde hos Daniel Steffenssen på mnr. 130, innpå Gata, Molde, i 1762.1,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 2. [S382] Midsund II: s. 575.
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#194

Hans Anderssen1

M, #11770, (ca. 1762 - )
Far*Anders Jonsson på Marka1,2 (c 1716 - 1800)
Mor*Anne Olsdotter på Marka2 (1732 - c 1787)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megHans ble født ca. 1762 i Molde.3,2
Annet navn: Hans Anderssen på Marka.3,2 Han oppholdt seg i Bergen i 1776.3 Han var rulleført i Kristiansund.3
Han bodde på Sunnmøre i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 51.

Tosten Anderssen på Marka1,2

M, #11771, (ca. 1770 - mellom 1787 og 1801)
Far*Anders Jonsson på Marka1,2 (c 1716 - 1800)
Mor*Anne Olsdotter på Marka1 (1732 - c 1787)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megTosten ble født ca. 1770 i Molde.2,1

Tosten døde mellom 1787 og 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/
 2. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 53.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/

Jon Anderssen på Marka1

M, #11772, (ca. 1764 - før 1787)
Far*Anders Jonsson på Marka1 (c 1716 - 1800)
Mor*Anne Olsdotter på Marka (1732 - c 1787)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megJon ble født ca. 1764 i Molde.1,2 Jon tjente på Jenset, Aukra.1 Han tjente i Herøy på Sunnmøre (kanskje hos Sivert Olsson).1
Annet navn: Jon Anderssen på Moldemarka, nevnt 1780.2 Jon Anderssen på Moldemarka ble konfirmert den 8. oktober 1780 i Kleive kirke, Bolsøy, men han sognet til byen.2

Jon døde før 1787.3

Kilder/noter

 1. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 52.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630059
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/

Ingeborg Olsdotter Sandøy1

K, #11773, (ca. 1770 - 1800)Ingeborg ble født ca. 1770.1 Hennes hjemsted var trolig på Sandøya, Sandøy.

Ingeborg døde i 1800 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 1. juni 1800.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Elling i Gjerdet1,2

M, #11774, ( - etter 1740)Han bodde i Fannbostadgjerdet, Bolsøy, iallfall fra 1728 til 1740.1,2
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson Leirgrovvik den 29. april 1728 i Veøy kirke.1
Han var verge for Anne Toresdotter på Fannbostad i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/

Ivar Antonissen1

M, #11775, (1800 - 1800)
Far*Antoni Kristian Resch1 (c 1769 - )
Mor*Johanne Ivarsdotter Lønset1 (c 1768 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megIvar ble født i 1800 i Molde, utenom ekteskap.1

Ivar døde i 1800 i Molde, 1½ døgn gammel.1 Han ble jordfestet den 21. juli 1800.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Raffel Johan Andersson Tørla1,2

M, #11776, (1778 - 1800)Raffel Johan ble født i 1778 på Tørla, Borgund på Sunnmøre.1 Raffel Johan ble døpt den 27. september 1778 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1

Raffel døde i 1800 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 9. september 1800.2

     Navnet hans ble skrevet Rafaël Andersen Tørlef i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 174 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610267
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Jakob Olsson Vatne1,2

M, #11777, (1766 - 1800)Jakob ble født i 1766 på Vatne, Vatne.3
Han var selveier i Framgarden, Vatne, Vatne, fra 1790 til 1794. Stefaren drev bruket til 1791. Jakob solgte Framgarden til broren Per i 1794 og var da så svak at han ikke kunne undertegne skjøtet.1

Jakob døde i 1800 på Reknes hospital, Molde, som lem, uten livsarvinger.2,1 Han ble jordfestet den 9. september 1800.2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Olsen Watnen i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 67.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 66.

Anne Elisabet Albrektsdatter1,2

K, #11778, (ca. 1774 - 1800)
Far*Albrekt Kristianssen Blix3,2 (1740 / 1741 - )
Mor*Tøri Knutsdatter Børset (c 1738 - 1804)Anne Elisabet ble født ca. 1774.1 Hun ble konfirmert den 20. november 1791 i Molde kirke.1

Anne Elisabet døde i 1800 i Molde, trolig i barselseng. Den 16. september ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.2,3 Hun ble jordfestet den 28. september 1800. Hennes datter ble gravlagt på samme tid.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Albrigtsdatter Lods i 1800 (post mortem), etter faren, som var los.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630064
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.

Kristina Knutsdatter1,2

K, #11779, (1800 - 1800)
Far*Knut Persson i Rakvåg2 (c 1770 - )
Mor*Malene Albrektsdatter på Sandøya2 (c 1773 - 1800)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megKristina ble født i 1800 på Sandøya, Sandøy, utenom ekteskap.2,1 Kristina ble døpt den 23. august 1800 i Sandøy kyrkje.2

Kristina døde i 1800 i Molde, 8 uker gammel. Den 2. oktober ble det betalt 1 ort 20 skilling for kirkegårdsjorden.1,3 Hun ble jordfestet den 19. oktober 1800 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 181. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650634
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 86 b.

Ola Larsson Malme1

M, #11780, (ca. 1767 - 1800)Ola ble født ca. 1767.1 Hans hjemsted var trolig på Malme, Vågøy.

Ola døde i 1800 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble jordfestet den 24. oktober 1800.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Larsen Malme i 1800.1

     Hans Larssen Malme og Ola Larsson Malme kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Hallvor Hanssen i Skomakarneset1,2

M, #11781, ( - ca. 1768)

Familie

Sissel Persdotter i Skomakarneset
De hadde to barn.2 
BarnHallvor Hanssen tjente hos Ingvar Ivarssen på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1762. Han var i tjenesten til våren 1763 og flyttet på landet i mai.3,1 Hallvor Hanssen fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker (hele gården) i Skomakarneset, Vågøy, den 14. januar 1763. Han var bruker til sin død.2
Hallvor giftet seg den 7. august 1763 i Bud kyrkje med Sissel Persdotter i Skomakarneset.2

Hallvor døde ca. 1768 i Skomakarneset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 24. august 1768. Boet var fallitt.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang juni. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/

Sissel Persdotter i Skomakarneset1

K, #11782

Familie

Hallvor Hanssen i Skomakarneset ( - c 1768)
De hadde to barn.1 
BarnSissel giftet seg den 7. august 1763 i Bud kyrkje med Hallvor Hanssen.1
Hun bodde i Bud sammen med Hans Hallvorsson og Jakob Hallvorsson. De flyttet dit etter at barnas far døde.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.

Hans Hallvorsson

M, #11783, (ca. 1762 - etter 1804)
Far*Hallvor Hanssen i Skomakarneset1 ( - c 1768)
Mor*Sissel Persdotter i Skomakarneset1Annet navn: Hans Hallvorsson i Skomakarneset.1
Hans ble født ca. 1762.1 Han og Jakob Hallvorsson bodde hos Sissel Persdotter i Bud. De flyttet dit etter at barnas far døde.1 Hans Hallvorsson var gjestgiver på Tungehaugen, Bud.1 Han var skysskaffer.1

Hans døde etter 1804.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 71.

Susanna Berntsdotter Condor1,2,3

K, #11784, ( - etter 1764)

Familie

Per Knutsson Kjørsvik (c 1691 - c 1756)
De hadde fire barn.5 
BarnSusanna giftet seg den 3. januar 1724 i Tingvoll kyrkje med Per Knutsson Kjørsvik.3,2
Hun og Per var selveiere på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, fra 1725. Han var bruker til sin død.4 Susanna og Anders Reiarsson var brukere på Vollen i 1757. Hun var hans svigermor.5
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 21 daler 2 ort 6 skilling, utlagt i bibel (1 daler), Müllers huspostill (1–1–0), 5 merker med bygselrett i Tornes (2–2–0), kun bygselrett til 10 merker i samme gård (2–2–0) o.a.6

Annet navn: Susanna Tornes, nevnt fra 1762 til 1764.7,8 Susanna Tornes bodde hos Søren Viberg på fhv. mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1762.8 Susanna Tornes bodde hos Søren Viberg på fhv. mnr. 107 i 1764.7,2,9

Kilder/noter

 1. Eller Conders.
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 222.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 392.
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 393.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 121.

Per Knutsson Kjørsvik1,2

M, #11785, (ca. 1691 - ca. 1756)
Far*Knut Persson i Kjørsvika2 (c 1660 - c 1708)
Mor-?*Synnøv Olsdotter i Kjørsvika; trolig2
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde to barn.8 
Barn

Familie 2

Susanna Berntsdotter Condor ( - e 1764)
De hadde fire barn.8 
BarnPer ble født ca. 1691 i Kjørsvika, Vågøy.2
Per giftet seg med en uregistrert person.2
Per giftet seg den 3. januar 1724 i Tingvoll kyrkje med Susanna Berntsdotter Condor.3,2
Han og Susanna var selveiere på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, fra 1725. Han var bruker til sin død.4 Per Knutsson ble stevnet i 1726. Han hadde gravlagt si første kone på kirkegården uten å betale avgiften til Vågøy kyrkje.4
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 4 daler.5

Han ble kalt Per bilethoggar, nevnt fra 1729 til 1742.4,6 Per var treskjærer. Han skar ut altertavler til kirkene i Hustad (Romsdal) og i Halsa.2,4
Per Knutsson Kjørsvik gav bygselseddel på 1 våg 15 merker (halve bruket) på Vollen til Ola Ivarsson Harholt den 26. mars 1740. Seddelen ble tinglyst 4. juli, men Per skaffet ikke nødvendige hus på bruksdelen og ble 2 år senere dømt til å refundere bygselavgiften på 12 daler.1,4

Annet navn: Per Knutsson Tornes, nevnt 1742.3,4

Per døde ca. 1756 på Ner-Tornes, Vågøy.4 Det ble holdt skifte etter ham den 2. januar 1758. Kreditorer: Jens Bork, Johan Tou Finne, Hans Lund, Per Ågessen, Peder Jalles, Ludvig Munthe Lem, Ola Villumsson, Knut Reiarsson i Malmedalen, Lars Hallvorsson på Sporsem, Anders Reiarsson på Tornes, Lars Trondsson på Svinøya, Lars Ivarsson, Klaus Breier Lund og Svein Hanssen Verner o.a. Arvinger: Susanna Berntsdotter, Anne Valle, Mari Persdotter, Anemarta Persdotter og Augusta Magrete Persdotter o.a. I boet var en sølvskje merket IBC eller JBC, to andre sølvskjeer, studsglass, lenestol, himmelseng, nürnbergerspeil, parykk, bibel, Gudfrygtigheds Øvelse, Müllers huspostill, Den bibelske Kierne, færing (uten seil), 19 merker med bygselrett i Tornes, kun bygselrett til 10 merker i samme gård, huset med innredning (uten grunn) o.a. Aktiva: 99 daler 1 ort. Passiva: 56 daler 12 skilling. Arv: 43 daler 12 skilling. Huset ble kjøpt av dattera Anne Valle for 45 daler.7

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 2 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400460
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 222.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 392.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/582/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 8. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 393.

Gunnar Olsson på Hamnneset1,2

M, #11786, (1739 - )
Far*Ola Ivarsson Harholt3 (c 1699 - c 1764)
Mor*Lisbet Tostensdotter på Hamnneset2 ( - c 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megGunnar ble født i 1739 i Molde.3,2 Gunnar ble døpt den 8. april 1739 i Molde kirke. Faddere: Elen Kristensdatter, Magrete Justsdatter, Per Hanssen, Per Røysa og Kristen Røysa.3 Gunnar Olsson på Hamnneset var omgangsskolelærer i Vågøy i 1762.1,2 Han bodde hos Ola Ivarsson på Hamnneset, Vågøy, i 1762.1
Gunnar Olsson på Hamnneset kjøpte 2 pund 9 merker (med bygsel over 1 våg 15 merker) på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, den 10. juni 1766 av Anders Reiarsson. Kjøpesum: 100 daler.4
Gunnar Olsson solgte bygningene på Hamnneset i 1766 til Anders Reiarsson på Tornes. Kjøpesum: 90 daler.4
Han bodde i Ytre Kalsvika, Bud, fra ca. 1768.4
Han bodde i Astadfjøra, Astad, Øre, fra ca. 1771.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, Vågøy sogn, mnr. 601. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/139/
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 394.

Ola Ivarsson Harholt1,2,3

M, #11787, (ca. 1699 - ca. 1764)
Far*Ivar Gunnarsson på Harholten2,4,5 (c 1662 - e 1711)
Mor*Marit Gjertsdotter på Harholten5
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lisbet Tostensdotter på Hamnneset ( - c 1762)
De hadde tre barn som levde opp.5 
BarnOla ble født ca. 1699 på Harholten, Nesset.2 I manntallet av 1701 står Ola Ivarsson hos Ivar Gunnarsson på Harholten.2,6
Ola Ivarsson kjøpte hus i Molde den 5. juni 1731. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.7 Han var korporal iallfall fra 1731 til 1732.8,9
Ola trolovet seg den 9. juli 1731 med Lisbet Tostensdotter. Forlovere: Ola skomaker og Johan Alertsson Hyssing.8
Ola giftet seg den 1. november 1731 i Molde kirke med Lisbet Tostensdotter.10,5
Han og Lisbet bodde i Molde i 1739. I 1740 hadde de flyttet og bygslet gård.11,12 Ola Ivarsson Harholt fikk bygselseddel på 1 våg 15 merker (halve bruket) på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, fra Per Knutsson Kjørsvik den 26. mars 1740. Seddelen ble tinglyst 4. juli, men Per skaffet ikke nødvendige hus på bruksdelen og ble 2 år senere dømt til å refundere bygselavgiften på 12 daler.1,3
Annet navn: Ola Ivarsson på Tornes, nevnt fra 1742 til 1756.3,13
Jakob Olssen Berg kjøpte våningshus i Molde den 21. august 1743. Det stod mellom Åge Perssons og Ole Iversøns hus (kanskje Ola Ivarsson), og grunnen tilhørte Kristian Grønn. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble utstedt av Reinhold Petersson Lein 22. juni 1744 og tinglyst 10. august.14,15

Han var husmann på Hamnneset, Vågøy, i 1762, sammen med Marit Olsdotter og Gunnar Olsson.16
Annet navn: Ola Ivarsson på Hamnneset, nevnt 1764.4,16,5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Dale den 13. september 1764: 11 daler 17 skilling.17


Ola døde ca. 1764 på Hamnneset.5

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 2 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400460
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Harholt. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/123/
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 392.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=129
 7. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 129 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400123
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 301. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650153
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650468
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 208 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650468
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, Vågøy sogn, mnr. 601. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/139/
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a–251 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Anders Reiarsson på Tornes1,2

M, #11788, (ca. 1725 - ca. 1774)

Familie

Mari Persdotter på Tornes (c 1724 - 1794)
De hadde tre barn.6,2 
BarnAnders ble født ca. 1725.2
Anders giftet seg med Mari Persdotter i Kjørsvika.3 Anders og Susanna Berntsdotter var brukere på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, i 1757. Hun var hans svigermor.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 4 daler, utlagt i 8 merker med bygselrett i Tornes.4
Han var verge for Augusta Persdotter på Tornes i 1758.1

Han og Mari var selveiere på Vollen i 1762.2
Anders Reiarsson solgte 2 pund 9 merker (med bygsel over 1 våg 15 merker) på Vollen den 10. juni 1766 til Gunnar Olsson på Hamnneset. Kjøpesum: 100 daler.5
Anders Reiarsson på Tornes kjøpte bygningene på Hamnneset, Vågøy, i 1766 av Gunnar Olsson. Kjøpesum: 90 daler.5 Anders Reiarsson på Tornes fikk bygselseddel på Hamnneset fra Peder Jalles den 10. juni 1766.3
Annet navn: Anders Reiarsson på Hamnneset.3

Anders døde ca. 1774 på Hamnneset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 10. november 1774. Verge: Ola Reiarsson på Røset.3,6

     Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen, Ola Reiarsson på Røset og Anders Reiarsson på Tornes var trolig søsken.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 393.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 394.
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 366 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650386

Ivar Gunnarsson på Harholten1,2

M, #11789, (ca. 1662 - etter 1711)
Far*Gunnar Ivarsson på Harholten2,3 (c 1628 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Gjertsdotter på Harholten
De hadde to barn (et skifte fra 1764 omtaler Iver Gundersen Hargout og hans barn, men gårdsnavnet må være skrivefeil).3 
BarnIvar ble født ca. 1662 på Harholten, Nesset, som tvilling.2,4 I manntallet av 1664 står Ivar Gunnarsson hos Gunnar Ivarsson på Fløta, Harholten, Nesset.5,2,6 Ivar Gunnarsson fikk bygselseddel på 1½ våg på Fløta den 4. juli 1692.6
Ivar giftet seg ca. 1694 med Marit Gjertsdotter på Klokkset. De ble stevnet til tinget 8. oktober 1694, hvor Ivar møtte og lovte å betale deres ekteskapsleiermålsbøter, til sammen 6¾ lodd sølv.1,6
I manntallet av 1701 står han som bruker på Harholten. Ola Ivarsson var også der. Ivar skyldte skatt i 1711.4,6
Ivar hadde Gunnar Gunnarsson i tjeneste i 1701.4


     Navnet hans ble skrevet Iver Gundersen Harholt i 1694.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 24 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/26/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 371, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191196
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 223, Harholt. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/123/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 223, Harholten. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191122
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=129
 7. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.

Marit Gjertsdotter på Harholten1

K, #11790

Familie

Ivar Gunnarsson på Harholten (c 1662 - e 1711)
De hadde to barn (et skifte fra 1764 omtaler Iver Gundersen Hargout og hans barn, men gårdsnavnet må være skrivefeil).5 
BarnHennes hjemsted var på Klokkset, Nesset.2,1
Annet navn: Marit Gjertsdotter på Klokkset, nevnt 1694.3
Marit giftet seg ca. 1694 med Ivar Gunnarsson på Harholten. De ble stevnet til tinget 8. oktober 1694, hvor Ivar møtte og lovte å betale deres ekteskapsleiermålsbøter, til sammen 6¾ lodd sølv.3,1

Kilder/noter

 1. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 126. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=129
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 188. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#191
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 24 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/26/
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 249 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660270

Lisbet Tostensdotter på Hamnneset1,2

K, #11791, ( - ca. 1762)

Familie

Ola Ivarsson Harholt (c 1699 - c 1764)
De hadde tre barn som levde opp.2 
BarnLisbet trolovet seg den 9. juli 1731 med Ola Ivarsson. Forlovere: Ola skomaker og Johan Alertsson Hyssing.3
Lisbet giftet seg den 1. november 1731 i Molde kirke med Ola Ivarsson.1,2
Hun og Ola bodde i Molde i 1739. I 1740 hadde de flyttet og bygslet gård.4,5

Lisbet døde ca. 1762 på Hamnneset, Vågøy.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Tosten Olsson på Male1,2,3

M, #11792, (1734 - før 1768)
Far*Ola Ivarsson Harholt2,3 (c 1699 - c 1764)
Mor*Lisbet Tostensdotter på Hamnneset3 ( - c 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megTosten ble døpt den 28. november 1734 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Fredrik Kristensson på Røysa, Knut Strande, Hans Jenssen, Johannes Haugans hustru og Kari Knutsdatter.2 Tosten Olsson var omgangsskolelærer.3
Roald Nilssen og Eli Eriksdotter var innerster på Male, Hustad i Romsdal, fra 1757. I 1762 losjerte de hos Tosten Olsson. Roald og Eli var fremdeles på Male i nødsåret 1773 og kjøpte 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene (2 ort 17 skilling).1,4,5,6

Han var selveier på Male i 1762.1,3

Tosten døde før 1768.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, mnr. 667. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041121
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 16.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 336 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610199
 6. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 30, nr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#31

Hans Jenssen1,2

M, #11793, ( - etter 1740)
Far*Jens Hansson1 (c 1687 - e 1740)
Mor*Synnøv Larsdotter1 (c 1676 - 1740)Han var fadder ved dåpen til Tosten Olsson den 28. november 1734 i Molde kirke.2
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Larsdotter den 5. august 1740: 2 daler 2 ort 8 skilling, utlagt i en andel av huset.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/

Ivar Olsson1

M, #11794, (1732 - før 1768)
Far*Ola Ivarsson Harholt1 (c 1699 - c 1764)
Mor*Lisbet Tostensdotter på Hamnneset ( - c 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megIvar ble døpt den 22. juni 1732 i Molde kirke av Lars Barhaug.1

Ivar døde før 1768.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.

Gunnar Olsson1

M, #11795, (1737 - ca. 1738)
Far*Ola Ivarsson Harholt1 (c 1699 - c 1764)
Mor*Lisbet Tostensdotter på Hamnneset1 ( - c 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megGunnar ble døpt den 16. oktober 1737 i Molde kirke. Faddere: Anna Legerneset[?], Randi Molde, Ola skomaker, Ola Lønset og Anders Nilssen.1

Gunnar døde trolig ca. 1738.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Anna Lekanger1

K, #11796, ( - etter 1741)
Far*Erik Pedersson Lekanger1 (1679 - 1740)
Mor*Anna Henriksdotter Silvius1 (1679 - 1748)Anna døde etter 1741.1

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/221/

Randi på Molde1,2

K, #11797, ( - etter 1737)Hun var fadder ved dåpen til Inger Olsdotter på Berill i september 1729 i Veøy kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 16. oktober 1737 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660296

Marit Olsdotter på Hamnneset1,2

K, #11798, (ca. 1744 - ca. 1767)
Far*Ola Ivarsson Harholt2 (c 1699 - c 1764)
Mor*Lisbet Tostensdotter på Hamnneset2 ( - c 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megMarit ble født ca. 1744.2 Hun bodde hos Ola Ivarsson på Hamnneset, Vågøy, i 1762.1

Marit døde ca. 1767 på Hamnneset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 29. januar 1768.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, Vågøy sogn, mnr. 601. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/139/
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.

Mari Persdotter på Tornes1,2

K, #11799, (ca. 1724 - 1794)
Far*Per Knutsson Kjørsvik1,2 (c 1691 - c 1756)
Mor*Susanna Berntsdotter Condor1,2 ( - e 1764)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Reiarsson på Tornes (c 1725 - c 1774)
De hadde tre barn.6,2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Mari ble født ca. 1724. Hun skal ha blitt født ca. 1721, men da levde nok farens første kone.2
Mari giftet seg med Anders Reiarsson.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 3 daler 7 skilling, utlagt i 6 merker med bygselrett i Tornes.4

Hun og Anders var selveiere på Vollen, Ner-Tornes, Vågøy, i 1762.2
Annet navn: Mari Persdotter på Hamnneset.3
Mari giftet seg med en uregistrert person.5
Annet navn: Mari Persdotter i Kjørsvika.5

Mari døde i 1794 i Kjørsvika, Vågøy.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 393.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 5. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 223.
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.

Gjertrud Knutsdotter på Tornes1,2

K, #11800, (ca. 1748 - mellom 1808 og 1815)
Far*Knut Ingebrigtsson på Røset2 (o 1720 - )

Familie

Reiar Ellingsson på Tornes (c 1748 - 1820)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Gjertrud Knutsdotter på Røset.2
Gjertrud ble født ca. 1748.1
Gjertrud giftet seg med Reiar Ellingsson i Rødalen.1,2
Hun og Reiar var brukere på bnr. 6, Ner-Tornes, Vågøy, fra 1781 til 1806. Den 9. mars 1798 brant våningshuset ned. Sønnen Ola overtok bygselen i 1806 mot kår til foreldrene.2,3,4,1

Gjertrud døde mellom 1808 og 1815.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Tornes. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425001678
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 408.
 4. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.