Anders Jenssen1,2

M, #15901, (ca. 1745 - )
Far*Jens Knutssen i Krubba2 ( - e 1774)
Mor*Anne Olsdatter1 ( - f 1781)Anders ble født ca. 1745 i Molde.2 Han var soldat i København, Danmark, i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Jøsten Endresson Liabø1,2,3,4

M, #15902, (ca. 1712 - 1796)

Familie

Kona levde i 1762, men var trolig død i 1764. Ett barn er nevnt i et skifte.5,7,1 
BarnJøsten ble født ca. 1712.4 Jøsten og kona var husfolk på Bøen, Nerlia, Bolsøy, i 1762. I nødsåret 1773 kjøpte han havre på kreditt fra myndighetene.5,3 Han oppholdt seg i Osmarka, Øre, i 1782. Han var «meeget aldrende og bettel-arm» (fattig).1
Skiftet etter Ivar Jøstensson ble sluttet den 7. mai 1782 etter ønske fra arvingen, Jøsten Endresson Liabø. Passiva: 79 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 11–0–20.6


Jøsten døde i 1796, som husmann.4 Han ble jordfestet den 19. juni 1796 på Kleive kirkegård, Bolsøy.4

     Navnet hans ble skrevet Jesten Endresen Liebøe i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 973. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 80, nr. 124. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=81
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630107
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019

Guri Andersdotter1,2

K, #15903, ( - etter 1767)
Far-?*Anders Persson på Bjermeland (c 1665 - ); trolig

Familie

Erik Eriksson på Røysan (c 1707 - f 1762)
Fem barn levde i 1767.12 
BarnAnnet navn: Guri Andersdotter på Bjermeland, nevnt 1738.3,4
Guri trolovet seg den 30. august 1738 i Tresfjord kyrkje med Erik Eriksson på Venås.4
Guri giftet seg den 27. desember 1738 i Vestnes kyrkje med Erik Eriksson, viet av Lars Lekanger. De hadde allerede barn sammen – hun var stevnet til tinget i Vestnes 29. oktober 1737 for leiermål med Erik, men møtte ikke, så saken ble utsatt. På tinget 3. februar året etter møtte han på Guris vegne og tilstod forseelsen, som ble bøtelagt med 6 daler.3,5,6
Hun og Erik bodde på Reknesrøysan, Molde, i 1740.7,8
Hun og Erik bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, i 1757. Han ble da utlignet 1 ort 8 skilling i ekstraskatt.9
Hun bodde på mnr. 6 i 1762 sammen med Erik Erikssen og Guri Eriksdatter. Guri Andersdotter var fremdeles der i 1767, da det lille våningshuset ble taksert til 20 daler, men i 1773 flyttet Botolv Hanssen inn (s.d.).2,1
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: randet skjørt (2 ort 10 skilling) og blått skjørt (2 ort 14 skilling).10

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ræchnes-Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212014
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 190, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 187, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 201 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400365
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 210 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400374
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 8. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 9. [S2094] Molde ekstraskatt 1757.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Ola Olsson Set1,2,3

M, #15904, (1733 - )
Far*Ola Olsson på Set4 (c 1691 - 1747)
Mor*Mildrid Jonsdotter på Set4 ( - 1736)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han forsørget ett barn i 1773.5 Ola ble født i 1733 på Set, Voll.4 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra ca. 1757. Han ble utkommandert til Holstein i 1762 og kom tilbake året etter. I 1769 ble Ola overført til landvernet, hvor han ble dimittert i 1773.5,4
Ola giftet seg med en uregistrert person.5
Han bodde på Reknesrøysan, Molde, i 1765.2 Han fikk festeseddel på en plass på Bjørset, Bolsøy, den 10. februar 1767. (Tomten lå antakelig nær grensen mot Reknes.) Seddelen ble tinglyst 22. juni.1 Ole Olsen Seth ved Rechness skyldte penger til John Ord i 1771.6
Han bodde i Molde i 1773.5
Han var fadder ved dåpen til Marta Sørensdotter på Fannbostad den 8. mars 1783.3

Kilder/noter

 1. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 88 b, publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410678
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1765, vedlegg 3, restanseliste. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212126
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288
 5. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Vestnesiske kompani, kompanirulle. Landvern, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681222
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118

Knut Lassesson1,2

M, #15905, (ca. 1715 - ca. 1762)

Familie

Mektilde Sørensdatter ( - f 1786)
De hadde to barn.1 
BarnKnut ble født ca. 1715.2
Annet navn: Knut Lassesson på Hol, nevnt 1742.3 Han fikk festeseddel på grunnen på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, fra Jakob Mortensson Schultz den 1. august 1742. Tomten var del av såkalte Elen Davidsdotters grunn. Seddelen ble tinglyst 17. oktober.3 Knut Lassesson var fisker i 1747.2
Han var verge for Anne Hansdatter i 1750.4
Ola Perssen kjøpte grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 12. november 1751 av Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz. Tomtegrenser: neden til Gaden ved Elven fra Toldbodens tilhørende Have til Jon Tronsøns paaboede Grund udi Bredden 26 al: (se Jon Trondsson), derfra lige optil paa den Nordre Side 38½ al: i Længden; fra Knud Lassesøns paaboede Grund til Toldbodens Have oven til 14¾ al: i Bredden (se Knut Lassesson), og derfra skraas ved Toldbodens Haves Indplankning i Længden ved den Søndre Side 38 al: Kjøpesum: 70 daler 1 ort 2 skilling. Auksjonsskjøtet ble utstedt 19. og tinglyst 29. november.5,6
Morten Anderssen Lyng kjøpte grunnen på mnr. 75 den 12. november 1751 av Jakob Mortensson Schultz. Kjøpesum: 37 daler 1 ort. Auksjonsskjøtet ble utstedt 20. desember, og tinglyst 14. februar året etter. Tomten var festet og bebodd av Knut Lassesson.7

Knut giftet seg med Mektilde Sørensdatter.1

Knut døde ca. 1762.8,9

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400530
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 20.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610013
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 22. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212020
 9. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1]: Peder Hanssens Børn.

Beret Larsdatter1

K, #15906, ( - etter 1777)

Familie

Ola Gulbrandssen ( - c 1771)
Ett barn levde i 1771.1 
BarnBeret giftet seg med Ola Gulbrandssen.1
Hun og Ola var husfolk på mnr. 60, Kirkebakken, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. Beret bodde der som enke i 1775. Årlig grunnleie var 1 daler 1 ort pluss 1 arbeidsdag (à 16 skilling) til Reknes gård. I 1777 ble huset taksert til 20 daler, og i 1787 hadde dattera og svigersønnen overtatt.2,3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771: 6 daler 13½ skilling.6
Hun var myndling av Anders Eriksson i 1771.1


     Beret Larsdatter og Beret Larsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 71.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Kirke Bakken, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064044
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366

Andreas Madssen1,2

M, #15907, ( - ca. 1783)Andreas ble født i Danmark.3
Han bodde på fhv. mnr. 65, Kirkebakken, Molde, i 1762. I 1767 ble huset taksert til 20 daler. Fitzens var huseier i 1775, og årlig leie til Reknes gård var 1 daler. Huset stod øde i 1783.2,1,4,5 Andreas Madssen var barber.3

Andreas døde ca. 1783 i Molde.5,3 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 17. juni 1783.3

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Kirkebachen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212018
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 996. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650498
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1783, tingsvitne. Endringer, mnr. 65. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064077

Ottar Toresson Sletten1,2,3

M, #15908, ( - etter 1751)
Far-?*Tore Sletta (c 1646 - 1732); trolig

Familie

Brit Olsdotter
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ottar Toresson på Nesje, nevnt 1722.4,5
Ottar trolovet seg den 17. mai 1722 i Veøy kirke med Brit Olsdotter på Holm. Forlovere: Per Olsson på Holm og Bjarte Persson på Dale.4 Ottar Toresson på Nesje og Brit Olsdotter på Holm stod til offentlig skriftemål den 2. juli 1722 i Veøy kirke for leiermål.6
Ottar giftet seg den 9. august 1722 i Veøy kirke med Brit Olsdotter på Holm.7 Ottar Toresson var skysskaffer i Nesje skafferi fra 1726 til 1727.8
Han og Brit bodde i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta, iallfall fra 1726 til 1738. De var også på Nesje i 1722.3,9,5
Det ble betalt 1 ort 8 skilling for kirkegårdsjord og klokkeringing for Ottar Toresson Slettens mor i 1745 i Molde.10
Han var lagrettemann i Molde i 1748.1

Ottar døde trolig etter 1751.2

     Navnet hans ble skrevet Ottho Toressøn Næsje i 1722.4

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 5. september, ekstrakt av justisprotokollen.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 75, 2. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 6. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24, 24. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660220
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 20, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660218
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 22, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390855
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 187, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660301
 10. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: 1742–45. Inntekt, 1745.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23, 26. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660219
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd, ungt mannskap. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289

Marie Schröder1

K, #15909, ( - ca. 1751)Marie døde ca. 1751 i Molde.1 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 14. april 1751. Blant kjøperne var Just Sæmundsson Røvik, Gjøri Ottarsdotter, Maria Nilsdatter, Jens Lossius og Brit Olsdatter.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 26–27. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650015

Brit Olsdotter i Bjorlie1

K, #15910, (ca. 1700 - 1773)
Far*Ola Endresson i Bjorlie2 ( - 1718)
Mor*Eli Jørnsdotter i Bjorlie2 (c 1666 - 1744)

Familie

Lars Endresson i Bjorlie (c 1696 - 1742)
De hadde åtte barn.1,3 
BarnBrit ble født ca. 1700.2
Brit giftet seg med Lars Endresson i Kvam.1
Hun og Lars var brukere på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra 1722 til 1742. Hun drev trolig som enke til sønnen Endre overtok ca. 1748.1

Brit døde i 1773.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 61. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=64
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Tore Olsson i Sollibøreiten1,2

M, #15911, (ca. 1752 - november 1844)

Familie 1

Han var enkemann i 1798.1 Tore ble født ca. 1752.3,4
Tore giftet seg med en uregistrert person.3
Tore giftet seg med en uregistrert person.3
Tore giftet seg den 24. mai 1798 i Veøy kirke med Margrete Endresdotter i Bjorlie.1,3
Annet navn: Tore Olsson i Reiten, nevnt 1798.5
Han og Margrete var husfolk i Reiten, Sollibøen, Veøy, fra 1798. Plassen hadde jord.3,5 Tore Olsson i Sollibøreiten og Knut Knutsson Strande kalte Endre Jakobsson og Sigrid Olsdotter til å vitne på tinget i Molde den 13. januar 1800. De skulle bekrefte arvelinjen etter avdøde Jørn Olsson.6,2

Tore døde i november 1844 i Sollibøreiten, som husmann.4 Han ble jordfestet den 1. desember 1844 på Veøy kirkegård.4

     Navnet hans ble skrevet Thore Olsen Solembøe Rejten i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670181
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 a, Solimbøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670246
 4. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 240, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670523
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 53 b, 1798, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630141
 6. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068

Jørn Olsson Lønset1,2,3

M, #15912, (ca. 1768 - 6. november 1799)
Mor*Magnhild Larsdotter i Bjellvåg4,5 (1740 - 1792)
Far-steOla Nilsson i Bjellvåg3 (c 1747 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJørn ble født ca. 1768, utenom ekteskap, i Molde eller omegn.2,6,5,1 Han ble konfirmert den 2. oktober 1785 i Bolsøy kirke.2
Han bodde på Lønset, Bolsøy. Han var fremdeles i prestegjeldet i 1796.2,3
Jørn Olsson kjøpte et ur av Nils Svenning Andersson på Sorset den 4. juli 1796 i Kristiansund. Kjøpesum: 14 daler, hvorav halvparten var et lån.3
Jørn trolovet seg med en uregistrert person.1 Han var matros i 1799.6 Mikal Olsson Aune og Jørn Olsson var faddere den 3. november 1799 i Kristiansund kirke.7

Jørn døde ugift den 6. november 1799 i Kristiansund havn, klokken halv tre om natten. Han hadde hyre på skipet «Margaretha & 2de Søstre», som skulle til København, men falt over bord og druknet. Liket ble funnet 7. november på sjøbunnen under skipet og brakt på land. På seg hadde han et sølvlommeur, som ble tatt ut og lagt i matolje.1,4,6 Han ble gravlagt den 10. november 1799 på Bremsnes kirkegård.6,8
Endre Jakobsson og Sigrid Olsdotter ble kalt til å vitne på tinget i Molde den 13. januar 1800 av Tore Olsson i Sollibøreiten og Knut Knutsson Strande. De skulle bekrefte arvelinjen etter avdøde Jørn Olsson.4,5
Skiftet etter ham ble sluttet den 16. mai 1800. Kreditorer: Nils Svenning Andersson på Sorset og Ola Nilsson på Folland o.a. Arvinger: Lars Endresson, Brit Endresdotter, Margrete Endresdotter i Sollibøreiten, Åsel Endresdotter, Lars Olsson, Lars Jørnsson, Brit Larsdotter og Eli Larsdotter. Det ble blant annet fordret 2 daler 1 ort 8 skilling for sju menn som førte liket til Bremsnes, 3–2–0 for likkiste med maling og hanker, 3–2–0 for mat og drikke, og 2 ort for en jernspade som ble ødelagt. Aktiva: 52–2–17. Passiva: 40–2–0. Arv: 12–0–17.9

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Olsen Lønseth i 1800.10

Kilder/noter

 1. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 b, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630061
 3. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 4. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 284 v, 1799, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031313
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 84 v, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031137
 8. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700069
 9. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 10. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067

Magnhild Larsdotter i Bjellvåg1,2

K, #15913, (1740 - 20. mai 1792)
Far*Lars Endresson i Bjorlie3,2 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie3,2 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De fikk ett barn.2 
Barn

Familie 2

Ola Nilsson i Bjellvåg (c 1747 - )
Ingen barn levde i 1800.2 Annet navn: Magnhild Larsdotter i Bjorlie.3,2
Magnhild ble født i 1740 i Bjorlie, Lesja.3
Magnhild fikk barn med en uregistrert person.2
Magnhild giftet seg med Ola Nilsson, trolig 18. mai 1783 i Kleive kirke, Bolsøy.1,4,5,6
Hun og Ola bodde i Bjellvåg, Kornstad, i 1792. Han var fremdeles der i 1797.1,7

Magnhild døde den 20. mai 1792 i Bjellvåg.1 Hun ble jordfestet den 3. juni 1792.1

Kilder/noter

 1. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 309, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660595
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 4. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a, 1783, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 a, 1783, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 7. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 298, 1797, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660590
 8. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068

Endre Larsson i Bjorlie1,2

M, #15914, (ca. 1728 - før 1799)
Far*Lars Endresson i Bjorlie2,1 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie2,1 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jørnsdotter i Bjorlie ( - c 1766)
De hadde fire barn.2,1 
BarnEndre ble født ca. 1728 i Bjorlie, Lesja.2
Han var bruker på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra ca. 1748. Endre solgte sin del av bruket i 1772 og flyttet trolig fra Lesja (antakelig til Romsdal).2
Endre giftet seg med Anne Jørnsdotter.2

Endre døde før 1799.1

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66

Anne Jørnsdotter i Bjorlie1

K, #15915, ( - ca. 1766)

Familie

Endre Larsson i Bjorlie (c 1728 - f 1799)
De hadde fire barn.1,2 
BarnAnne giftet seg med Endre Larsson i Bjorlie.1

Anne døde ca. 1766 i Bjorlie, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Lars Endresson i Kjørsvika1,2

M, #15916, (1762 - 9. oktober 1831)
Far*Endre Larsson i Bjorlie2,3 (c 1728 - f 1799)
Mor*Anne Jørnsdotter i Bjorlie3 ( - c 1766)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Endresson i Bjorlie.3
Lars ble født i 1762 i Bjorlie, Lesja.3
Han bodde i Vågøy i 1800.4
Han var arving ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 1 daler 20 skilling.5
Lars tjente på Haukås, Vågøy, i 1801.6
Han var husmann på Varden, Kjørsvika, Vågøy, fra 1803.6
Han ble kalt Lars Endresson i Levran i 1825 (navnet på nabogården).7

Lars døde den 9. oktober 1831.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 239. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=242
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 4. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 65 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 5. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 240. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102406010?page=243
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 171 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130620177

Brit Endresdotter1

K, #15917, (1753 - )
Far*Endre Larsson i Bjorlie1,2 (c 1728 - f 1799)
Mor*Anne Jørnsdotter i Bjorlie2 ( - c 1766)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Brit Endresdotter i Bjorlie.2
Brit ble født i 1753 i Bjorlie, Lesja.2 Brit tjente på Nordmøre i 1800.1
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 2 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 3. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067

Margrete Endresdotter i Sollibøreiten1,2

K, #15918, (1756 - 10. mars 1824)
Far*Endre Larsson i Bjorlie1,3 (c 1728 - f 1799)
Mor*Anne Jørnsdotter i Bjorlie3 ( - c 1766)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tore Olsson i Sollibøreiten (c 1752 - 1844)Margrete ble født i 1756 i Bjorlie, Lesja.3
Annet navn: Margrete Endresdotter i Bjorlie, nevnt 1798.4,3
Margrete giftet seg den 24. mai 1798 i Veøy kirke med Tore Olsson i Sollibøreiten.4,5
Hun og Tore var husfolk i Reiten, Sollibøen, Veøy, fra 1798. Plassen hadde jord.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 2 ort 10 skilling.7


Margrete døde den 10. mars 1824 i Sollibøreiten, som huskone.2 Hun ble gravlagt den 17. mars 1824.2

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 203, nr. 105. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670504
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670181
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 a, Solimbøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670246
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 53 b, 1798, 30. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630141
 7. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067

Brit Larsdotter i Bjorlie1,2,3

K, #15919
Far*Lars Endresson i Bjorlie1,4 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie1,4 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sæmund Olsson på Remmem (1732 - 1763)
De hadde ett barn.4 Brit trolovet seg den 15. november 1761 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Sæmund Olsson på Remmem. Forlovere: Jørn Larsson i Bjorlie og Jørn Jakobsson i Brandlie.2
Brit giftet seg den 21. februar 1762 i Lesjaverk kirke med Sæmund Olsson på Remmem.3
Hun bodde trolig i Grytten.1
Hun eller eventuelle barn arvet ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 1 daler 2 ort 2 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 493, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470349
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 496, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470351
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 5. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067

Sæmund Olsson på Remmem1,2

M, #15920, (1732 - 4. august 1763)

Familie

Brit Larsdotter i Bjorlie
De hadde ett barn.5 Sæmund ble født i 1732 på Remmem, Grytten.3 Sæmund ble døpt den 25. desember 1732 i Grytten kirke.3 Han var soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1761. Han ble utkommandert til Holstein 14. mars 1762.2,4
Sæmund trolovet seg den 15. november 1761 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Brit Larsdotter i Bjorlie. Forlovere: Jørn Larsson i Bjorlie og Jørn Jakobsson i Brandlie.2
Sæmund giftet seg den 21. februar 1762 i Lesjaverk kirke med Brit Larsdotter i Bjorlie.1

Sæmund døde den 4. august 1763 i Nyborg, Danmark.4

     Navnet hans ble skrevet Simen Olsen Remmem i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 496, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470351
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 493, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470349
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 42, 1. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610314
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 71. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700648
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66

Jørn Larsson i Bjorlie1,2,3

M, #15921, (ca. 1730 - før 1799)
Far*Lars Endresson i Bjorlie4,5 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie4,5 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Larsdotter i Bjorlie
Han var gift og forsørget to barn i 1765. Ett barn levde i 1800.2,4 
BarnJørn ble født ca. 1730 i Bjorlie, Lesja.2 Han ble innrullert i Lesjiske kompani, 1. opplandske infanteriregiment, i 1751. Han ble overført til landvernet i 1765.2
Han var selveier på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra 1754 til 1772. Han kjøpte en tredel av bruket fra broren Endre.5
Jørn trolovet seg den 25. april 1756 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Guri Larsdotter i Nystugu. Forlovere: Ola Larsson i Einbusgrinde o.a.1
Jørn giftet seg den 1. januar 1757 i Lesjaverk kirke med Guri Larsdotter.6
Han var forlover for Sæmund Olsson på Remmem og Brit Larsdotter i Bjorlie, som ble trolovet den 15. november 1761 i Lesjaverk kirke.3

Han og Guri bodde trolig i Romsdal etter 1772.

Jørn døde før 1799.4

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Larsøn Biorlin i 1757.6

     Jørn Larsson i Bjorlie og Jørn Årø kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 418, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470311
 2. [S1714] 1. opplandske infreg, ruller 1764–65: 1765, Lesjiske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110640368
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 493, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470349
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 6. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 430, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470317

Eli Larsdotter i Bjorlie1,2

K, #15922, (1733 - )
Far*Lars Endresson i Bjorlie1,2 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie1,2 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megEli ble født i 1733 i Bjorlie, Lesja.1
Hun bodde trolig i Romsdal.2
Hun eller eventuelle barn arvet ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 1 daler 2 ort 2 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 3. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067

Ola Larsson i Rånåbrekka1

M, #15923, (1725 - 1774)
Far*Lars Endresson i Bjorlie2,3 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie2,3 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Randi Jespersdotter i Rånåbrekka (c 1714 - 1804)
De hadde ett barn.1,3 
BarnAnnet navn: Ola Larsson i Bjorlie.2,3
Ola ble født i 1725 i Bjorlie, Lesja.2
Ola giftet seg i 1755 med Randi Jespersdotter i Einbusgrinde.1
Annet navn: Ola Larsson i Einbusgrinde, nevnt 1756.1,4
Han og Randi bodde i Einbusgrinde, Einbu, Lesja, i 1756.1,4
Han var forlover for Jørn Larsson i Bjorlie og Guri Larsdotter i Nystugu, som ble trolovet den 25. april 1756 i Lesjaverk kirke, Lesja.4

Han og Randi bodde i Nordistugu Brekka, Rånå, Lesja, i 1774.1

Ola døde i 1774 i Nordistugu Brekka.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=160
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 418, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470311

Jesper Jakobsson i Einbusgrinde1

M, #15924, (ca. 1678 - 1774)

Familie

De hadde iallfall fire barn.1 
BarnJesper ble født ca. 1678.1 Hans hjemsted var kanskje på Busjord, Dovre.1
Han var husmann i Einbusgrinde, Einbu, Lesja, fra 1733. Neste plassbruker fikk skjøte i 1760.1

Jesper døde i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 200. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=203

Randi Jespersdotter i Rånåbrekka1

K, #15925, (ca. 1714 - 1804)
Far*Jesper Jakobsson i Einbusgrinde2 (c 1678 - 1774)

Familie

Ola Larsson i Rånåbrekka (1725 - 1774)
De hadde ett barn.3,6 
BarnRandi ble født ca. 1714.2
Annet navn: Randi Jespersdotter i Einbusgrinde.
Randi giftet seg i 1755 med Ola Larsson i Bjorlie.3
Hun og Ola bodde i Einbusgrinde, Einbu, Lesja, i 1756.3,4
Hun og Ola bodde i Nordistugu Brekka, Rånå, Lesja, i 1774.3 Randi Jespersdotter bodde hos Lars Olsson i Nordistugu Brekka i 1801. Hun var innerst med kår.1,3,5

Randi døde i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 654 b, Raanaae, 7. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620449
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 200. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=203
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=160
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 418, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470311
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=159
 6. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Lars Olsson i Rånåbrekka1,2

M, #15926, (1756 - før 1814)
Far*Ola Larsson i Rånåbrekka2,3 (1725 - 1774)
Mor*Randi Jespersdotter i Rånåbrekka2 (c 1714 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Olsson i Einbusgrinde.2
Lars ble født i 1756 i Einbusgrinde, Einbu, Lesja.2
Han var arving ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 3 daler 4 skilling.4

Han var husmann i Nordistugu Brekka, Rånå, Lesja, i 1801, sammen med Randi Jespersdotter o.a. Plassen hadde jord. Lars' enke stod som eier i 1814.1,2,5

Lars døde før 1814.2

Kilder/noter

 1. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 654 b, Raanaae, 7. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806620449
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=160
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 4. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=159

Guri Larsdotter i Bjorlie1

K, #15927

Familie

Jørn Larsson i Bjorlie (c 1730 - f 1799)
Han var gift og forsørget to barn i 1765. Ett barn levde i 1800.4,5 
BarnAnnet navn: Guri Larsdotter i Nystugu, nevnt 1756 (hun tjente trolig der).2,1
Guri trolovet seg den 25. april 1756 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Jørn Larsson i Bjorlie. Forlovere: Ola Larsson i Einbusgrinde o.a.2
Guri giftet seg den 1. januar 1757 i Lesjaverk kirke med Jørn Larsson i Bjorlie.3
Hun og Jørn bodde trolig i Romsdal etter 1772.

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 418, dominica quasi modo geniti. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470311
 3. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 430, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603470317
 4. [S1714] 1. opplandske infreg, ruller 1764–65: 1765, Lesjiske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110640368
 5. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Lars Jørnsson på Seljevollan1,2

M, #15928, (ca. 1764 - 9. april 1840)
Far*Jørn Larsson i Bjorlie3 (c 1730 - f 1799)
Mor*Guri Larsdotter i Bjorlie
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1764.2,4
Annet navn: Lars Jørnsson Bjorli, nevnt 1793.5,6
Han var husmann på Seljevollan, Veøy, fra 1793. Plassen hadde ikke jord.2,5
Han var arving ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 3 daler 4 skilling.7
Lars Jørnsson på Seljevollan var bygdevekter i Rødven tinglag. Han skal ha vært stor av vekst.8

Lars døde den 9. april 1840 på Seljevollan, som husmann.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 470, trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670164
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 407 b, Sellesvold, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670269
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 4. [S2097] Rødven klok. 1818–46: s. 198, 1840, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620481
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 421, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670139
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 416, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670137
 7. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 252. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=253

Anne Larsdotter i Bjorlie1

K, #15929, (1727 - før 1799)
Far*Lars Endresson i Bjorlie1 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie1 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1727 i Bjorlie, Lesja.1

Anne døde før 1799, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Bjerte Larsson i Bjorlie1

M, #15930, (1737 - før 1799)
Far*Lars Endresson i Bjorlie1 (c 1696 - 1742)
Mor*Brit Olsdotter i Bjorlie1 (c 1700 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBjerte ble født i 1737 i Bjorlie, Lesja.1
Bjerte giftet seg i 1762 med en uregistrert person.1

Bjerte døde før 1799, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=66
 2. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Ola Nilsson i Bjellvåg1,2

M, #15931, (ca. 1747 - )

Familie

Magnhild Larsdotter i Bjellvåg (1740 - 1792)
Ingen barn levde i 1800.9 Ola ble født ca. 1747.3 Han ble trolig kalt Ola Nilsson i Botterlia i 1783.4
Ola giftet seg med Magnhild Larsdotter, trolig 18. mai 1783 i Kleive kirke, Bolsøy.1,5,4,6
Han og Magnhild bodde i Bjellvåg, Kornstad, i 1792. Han var fremdeles der i 1797.1,2
Ola giftet seg den 24. september 1797 i Kornstad kirke med en uregistrert person, viet av Jens Lemvig Bull.2,7
Annet navn: Ola Nilsson på Folland, nevnt 1799.5,3 Ola losjerte på Folland, Kornstad, i 1799 og 1801.3,5
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Olsson Lønset den 16. mai 1800: 4 daler 1 ort 6 skilling.8
Ola Nilsson på Folland var daglønner i 1801.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Nielsen Folland i 1800.5

Kilder/noter

 1. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 309, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660595
 2. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 298, 1797, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660590
 3. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 534 b, Follan, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340341
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a, 1783, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 5. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700068
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 a, 1783, dominica cantate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 7. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 56, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660505
 8. [S2096] Kristiansund skifteprotokoll 1796–1814: fol. 64 b–67 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204700067
 9. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036

Ivar Eriksson på Ellingsgarden1,2

M, #15932, (1757 - )
Far*Erik Arnesson på Gujorda3 (c 1729 - c 1780)
Mor*Anne Ivarsdotter Dalset3,4 ( - 1783)

Familie

Brit Olsdotter på Ellingsgarden (1762 - )
De hadde barn.11 Ivar ble født i 1757 i Veøy, trolig på Hammarvoll, utenom ekteskap.3 Ivar ble døpt den 14. november 1757 i Veøy kirke. Faddere: Kari Knutsdotter på Hammarvollnes, Knut Olsson på Hammarvollnes og Ola Olsson på Hammarvoll o.a.3
Annet navn: Ivar Eriksson på Sigerset, nevnt 1783.5,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter Dalset i 1783: 12 daler 2 ort ½ skilling.6
Ivar Eriksson var soldat i 1783.7
Ivar trolovet seg den 7. september 1783 i Kleive kirke, Bolsøy, med Brit Olsdotter på Gujorda.7,8
Ivar Eriksson kjøpte ½ våg (ett bruk) med bygselrett i Ytre Sigerset, et annet navn på Ellingsgarden, Bolsøy, den 20. oktober 1783 av Tosten Larsson på Fuglset. Kjøpesum: 99 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.9
Ivar giftet seg den 26. oktober 1783 i Kleive kirke med Brit Olsdotter på Gujorda.7,10,11
Han og Brit var brukere på Ellingsgarden fra 1783, også kalt Ytre Sigerset.1,4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786.12

Ivar Eriksson solgte ½ våg på Ellingsgarden i 1799. Kjøpesum: 180 daler. Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.13
Han og Brit var innerster på Sørstraumen, Tranøy, i 1801. De bodde der en kort tid.11,14 Ivar Eriksson var daglønner i 1801.11

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b, drenger, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630002
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 5. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 303 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660265
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977–979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 b, 1783, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1783, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 9. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 303 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660264
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1783, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 11. [S2098] Tranøy ft. 1801: fol. 113 a, Sørstrøm Gaard, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807320319
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 13. [S363] Bolsøyboka II: s. 409. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=412
 14. [S2099] Sørreisa bygdebok II: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015081948160?page=102

Erik Arnesson på Gujorda1

M, #15933, (ca. 1729 - ca. 1780)

Familie 1

Anne Ivarsdotter Dalset ( - 1783)
De fikk ett barn.7 
Barn

Familie 2

To barn levde i 1780.1 Erik ble født ca. 1729 på Kolstad, Veøy. Han var gårdmannssønn.2
Annet navn: Erik Arnesson på Kolstad, nevnt fra 1751 til 1771.3,4 Han ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. I mønstringsrullen fra 1756 står at han ble syk på marsjen, men Erik var fremdeles soldat året etter.5,3 Erik og Anne Ivarsdotter tjente på Ner-Våge, Veøy, i 1757.3
Erik fikk barn med Anne Ivarsdotter Dalset i 1757.3
Erik giftet seg den 23. juni 1771 i Kleive kirke, Bolsøy, med en uregistrert person.4,6
Han var bruker på Gujorda, Bolsøy, fra 1771.4

Erik døde ca. 1780 på Gujorda.1

     Navnet hans ble skrevet Erich Arnesen Gujord i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 504 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670509
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700352
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 435, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 b, 1771, trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620545
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700352
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b, 1771, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488

Brit Olsdotter på Ellingsgarden1

K, #15934, (1762 - )
Far*Ola Ellingsson på Gujorda2 ( - c 1763)
Mor*Anne Olsdotter på Gujorda2 ( - e 1777)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Eriksson på Ellingsgarden (1757 - )
De hadde barn.8 Brit ble født i 1762 på Gujorda, Bolsøy.2 Brit ble døpt den 9. april 1762 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola Olsson på Gujorda, Arne Arnesson på Berg, Anders Rasmusson på Lønset, Gjertrud Eriksdotter på Gujorda og Marta Olsdotter på Berg o.a.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Elling Arvesson på Gujorda den 19. juli 1764.4

Annet navn: Brit Olsdotter på Gujorda, nevnt 1783.5,2
Brit trolovet seg den 7. september 1783 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ivar Eriksson.5,6
Brit giftet seg den 26. oktober 1783 i Kleive kirke med Ivar Eriksson.5,7,8
Hun og Ivar var brukere på Ellingsgarden, Bolsøy, fra 1783, også kalt Ytre Sigerset.1,9
Annet navn: Brit Olsdotter på Sigerset, nevnt 1785 (Ellingsgarden ble også kalt Ytre Sigerset).10
Hun og Ivar var innerster på Sørstraumen, Tranøy, i 1801. De bodde der en kort tid.8,11

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b, drenger, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630002
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a, piker, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b, 1762, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 b, 1783, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1783, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1783, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 8. [S2098] Tranøy ft. 1801: fol. 113 a, Sørstrøm Gaard, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090807320319
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, drenger, 1785, 25. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 11. [S2099] Sørreisa bygdebok II: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015081948160?page=102

Ola Ellingsson på Gujorda1,2

M, #15935, ( - ca. 1763)
Far*Elling Arvesson på Gujorda3 ( - 1764)
Mor*Beret Rasmusdotter på Gujorda3 ( - e 1764)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Olsdotter på Gujorda ( - e 1777)
Ett barn levde i 1764.1 
BarnOla giftet seg med Anne Olsdotter.2
Han og Anne bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1762.2

Ola døde ca. 1763 på Gujorda.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Gudjord i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660203
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a, piker, dies parasceve. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/254/

Just Olsson Hammarvoll1,2

M, #15936, (ca. 1728 - )
Far*Ola Olsson på Hammarvoll3 (c 1694 - 1754)
Mor*Kari Justsdotter på Hammarvoll3 (c 1694 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Andersdatter ( - 1763)
Ett barn levde i 1764.1 
BarnJust ble født ca. 1728 på Hammarvoll, Veøy.2 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var fremdeles soldat i 1756.2
Just giftet seg med Eli Andersdatter.1,4
Han og Eli bodde på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, i 1762 sammen med Jon Erikssen.4
Just Olsson Hammarvoll solgte hus på fhv. mnr. 27 i 1764 til Jakob Jonsson Bjørset. Kjøpesum: 66 daler.5,6
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 2 ort. Derimot kjøpte han fra dødsboet: to sølvskjeer (2 daler 2 ort), kiste med lås (3 daler), kiste (1 ort 16 skilling), båt (1 daler), fire torskegarn (1 daler 10 skilling), rye (1 daler), bile (2 ort 8 skilling) og buesag (12 skilling).7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700394
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214

Eli Andersdatter1,2

K, #15937, ( - april 1763)

Familie 1

To barn levde i 1764.1 
Barn

Familie 2

Just Olsson Hammarvoll (c 1728 - )
Ett barn levde i 1764.1 
BarnEli giftet seg med en Erik.3
Hun og mannen bodde i Molde.4
Eli giftet seg med Just Olsson Hammarvoll.1,2
Hun og Just bodde på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, i 1762 sammen med Jon Erikssen.2

Eli døde i april 1763 i Molde.5
Jakob Jonsson Bjørset kjøpte hus på fhv. mnr. 27 i 1764 av Just Olsson Hammarvoll. Kjøpesum: 66 daler.6,3
Det ble holdt skifte etter henne den 1. september 1764. Kreditorer: Peder Jalles, Daniel Steffenssen, Nils Piersson, Ingebrigt snekker, Hans Vadbekk Paust, John Ord, Hans Lund, William Allan og Sjurd Andersson Sekkenes. Arvinger: Just Olsson Hammarvoll, Jon Erikssen, Erik Erikssen og Ola Justssen. Blant kjøperne var Knut Erikssen, Jon Knutsson på Bjørset, Guri Andersdotter, Nils Jonsson i Myra, Mari Davidsdatter og Nils Larssen. Løsøret ble solgt for 28 daler 1 ort 16 skilling netto, og huset for 66 daler. De to sønnene fra første ekteskap fordret 17–2–21 hver i innestående (fars)arv,
byfogden skulle ha 3–3–0 for skiftebrevet etter deres far, og kirken hadde panteobligasjon på 20 daler. Aktiva: 94–1–16. Passiva: 93–1–16. Arv: 1 daler.7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 4. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 63.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 3. Mai, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214

Jon Erikssen1,2

M, #15938, (ca. 1748 - )
Mor*Eli Andersdatter2,3 ( - 1763)Jon ble født ca. 1748 i Molde.1,2 Han bodde hos Just Olsson Hammarvoll og Eli Andersdatter på fhv. mnr. 27, Myra, Molde, i 1762.3
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 16 skilling. Han fikk dessuten 17 daler 2 ort 21 skilling i innestående (fars)arv.4
Jon tjente på Stokkeland, Vestnes, i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 63.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214

Ola Justssen1

M, #15939, ( - etter 1764)
Far*Just Olsson Hammarvoll1 (c 1728 - )
Mor*Eli Andersdatter1 ( - 1763)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 16 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214

Siri Jakobsdatter1,2

K, #15940, ( - etter 1764)

Familie

Nils Olsson Myrbostad (c 1735 - 1783)
Ei datter fra hans første ekteskap var eneste barn som levde i 1783.6 Siri giftet seg med Nils Olsson Myrbostad.1,2
Hun og Nils bodde på mnr. 35, Grova, Molde, i 1762 og 64. I 1767 var huset taksert til 50 daler. Årlig grunnleie til Reknes gård i 1775 var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). Per Persson Lærem (s.d.) overtok huset i 1784.1,2,3,4,5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, endringer. Mnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499

Randi på Øverland1

K, #15941, ( - etter 1764)

Familie

Per Ørjarsson på Øverland (c 1714 - )
De hadde fler barn. 
BarnRandi giftet seg med Per Ørjarsson på Øverland.1
Hun og Per var brukere på Øverland, Bolsøy, i 1762. Ola Persson og Brit Persdotter bodde også der. De drev ett av tre bruk.2
I manntallet av 1764 står hun og Per som brukere på Øverland. Ola Persson, Brit Persdotter og Siri Persdotter var også der. De drev ett av fire bruk.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041017
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008

Ørjar Persson på Øverland1,2,3,4

M, #15942, (1761 - 11. januar 1843)
Far*Per Ørjarsson på Øverland5 (c 1714 - )
Mor*Randi Øverland5 ( - e 1764)

Familie

Marit Ellingsdotter på Øverland (1760 - 1842)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.13 
BarnØrjar ble født i 1761 på Øverland, Bolsøy.5,1 Ørjar ble døpt den 5. desember 1761, og ført blant jentene i ministerialboka, trolig på grunn av stavemåten Uria (Ørjar ble uttalt Ørja). Faddere: Knut Knutsson Fuglset, Ola Persson på Tøndergård, Anders vraker, Anne Olsdotter, Brit Jonsdotter Fuglset og Marit Olsdotter på Øverland.5
Han var husmann på lnr. 78, Hjelset, Bolsøy, i 1789.2
Ørjar trolovet seg den 31. januar 1789 på Mjelve, Bolsøy, med Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen. Forlovere: Rasmus Andersson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve.2
Ørjar giftet seg den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke med Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen.6,2
Han og Marit var husfolk på Ørjaplassen, Øverland, Bolsøy, fra ca. 1795. Han ryddet plassen, som fikk navn etter ham.7
Mikkel Olsson kjøpte 2 pund 18 merker med bygselrett (halve gården) på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, den 2. januar 1796 av Peder Leth Øvre. Unntatt fra handelen var plassen Einen med åker og eng, myren ovenfor, og Ørjar Perssons plass ovenfor der igjen.7,8,9,10
Ved folketellingen av 1801 var Ørjar og Marit husfolk på Ørjaplassen. Elling Ørjarsson o.a. bodde også der. Plassen hadde jord.1
Mette Susanne Øvre gav festeseddel på en plass på Øverland til Pål Hanssen Malme den 4. desember 1837. Den hadde vært brukt av Ørjar Persson. Årlig leie: 2 daler pluss 8 arbeidsdager på egen kost. Malme signerte med ført penn. Seddelen ble medunderskrevet av Øvres lagverge, Peter Rikardus Møller, og tinglyst 5. desember.11


Ørjar døde den 11. januar 1843 på Øverland, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 18. januar 1843.3

     Navnet hans ble skrevet Ørger Pedersen Øverland i 1843.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670276
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b, 1789, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620556
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 252, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640130
 4. [S2312] Hegerholm-slekta: vedlegg 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021061548554?page=226
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 b, piker, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620578
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620568
 7. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 8. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 9. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660546
 10. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 11. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 179 b, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002630183
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b, 1789, gutter, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 13. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 323 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640335
 14. [S900] Trondheim, Vår Frue mini. 1821–40: s. 273, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921680389

Marit Ellingsdotter på Øverland1,2

K, #15943, (1760 - 17. oktober 1842)
Far*Elling Andersson i Hagen3 (c 1721 - )
Mor*Brit Andersdotter i Hagen3,4 ( - 1763)

Familie

Ørjar Persson på Øverland (1761 - 1843)
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.11 
BarnAnnet navn: Marit Ellingsdotter i Hagen.3
Marit ble født i 1760 i Øverhagen, Bolsøy, også kalt Hjelsethagen.5,2 Marit ble døpt den 26. august 1760. Faddere: Anders Knutsson på Hjelset, Ottar Olsson på Hjelset, Nils Nilsson på Lønset, Mari Larsdotter i Hamna og Brit Sjurdsdotter på Hjelset o.a.5
Hun var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter i Hagen den 18. januar 1764: 8 daler 19 skilling.3
Hun var myndling av Elling Olsson på Hjelset i 1764.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Knutsson på Hjelset og Brit Sjurdsdotter den 16. mai 1781.6
Hun var myndling av Nils Andersson i Skjevik i 1781.4

Annet navn: Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen, nevnt 1789.7,8
Marit trolovet seg den 31. januar 1789 på Mjelve, Bolsøy, med Ørjar Persson på Øverland. Forlovere: Rasmus Andersson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve.7
Marit giftet seg den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke med Ørjar Persson på Øverland.9,7
Hun og Ørjar var husfolk på Ørjaplassen, Øverland, Bolsøy, fra ca. 1795. Han ryddet plassen, som fikk navn etter ham.10 Ved folketellingen av 1801 var Marit og Ørjar husfolk på Ørjaplassen. Elling Ørjarsson o.a. bodde også der. Plassen hadde jord.2

Marit døde den 17. oktober 1842 på Øverland, Bolsøy, som kårkone.1 Hun ble gravlagt den 23. oktober 1842.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 249, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640128
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670276
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660202
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 546 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670551
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a, piker, 26. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b, 1789, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620556
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 63 b, 1789, gutter, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630007
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620568
 10. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 11. [S1008] Romsdal skifteprotokoll 1840–43: fol. 323 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640335

Brit Andersdotter i Hagen1

K, #15944, ( - januar 1763)
Far*Anders Knutsson på Hjelset2 ( - c 1780)

Familie

Elling Andersson i Hagen (c 1721 - )
Ett barn levde i 1764.1,8 
BarnAnnet navn: Brit Andersdotter på Hjelset, nevnt 1759.3,2
Brit trolovet seg den 17. april 1759 i Bolsøy kirke med Elling Andersson i Hagen, forrettet av Hans Vingård.3
Brit giftet seg den 2. juli 1759 i Bolsøy kirke med Elling Andersson i Hagen.3,4,1
Hun og Elling var brukere i Øverhagen, Bolsøy, i 1762.5
Annet navn: Brit Andersdotter i Hjelsethagen, nevnt 1763.6

Brit døde i januar 1763 i Øverhagen.6,7 Hun ble jordfestet den 2. februar 1763.6 Det ble holdt skifte etter henne den 18. januar 1764. Kreditorer: Nils Andersson o.a. Arvinger: Elling Andersson og Marit Ellingsdotter. Aktiva: 35 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 19–1–0. Arv: 16–1–14.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660202
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 545 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/551/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a, trolovede, 17. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620540
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a, 1759, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630067
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b, kvinner, 1763, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 2. Mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041377
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 546 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670551

Elling Andersson i Hagen1,2

M, #15945, (ca. 1721 - )

Familie

Brit Andersdotter i Hagen ( - 1763)
Ett barn levde i 1764.6,9 
BarnElling ble født ca. 1721 i Hagen, Bolsøy. Han var gårdmannssønn.1 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1743. Han var tambur i 1756, landvernssoldat i 1759 og kaltes landvernstambur i 1763.1,3,2
Elling fikk barn med en uregistrert person ca. 1753.4
Elling trolovet seg den 17. april 1759 i Bolsøy kirke med Brit Andersdotter på Hjelset, forrettet av Hans Vingård.3
Elling giftet seg den 2. juli 1759 i Bolsøy kirke med Brit Andersdotter på Hjelset.3,5,6
Han og Brit var brukere i Øverhagen, Bolsøy, i 1762.7
Annet navn: Elling Andersson i Hjelsethagen, nevnt 1763.8
Elling giftet seg den 10. november 1763 i Veøy kirke med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Brit Andersdotter i Hagen den 18. januar 1764: 8 daler 19 skilling.6


     Elling Andersson i Hagen og Ola Andersson Hagen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700381
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 507, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660459
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a, trolovede, 17. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620540
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 266, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410137
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a, 1759, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630067
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660202
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b, kvinner, 1763, purificatio Marie. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 546 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670551

Marit Rasmusdotter på Hammarvoll1,2

K, #15946, ( - før 1763)

Familie

Martein Knutsson på Hammarvoll (c 1672 - 1741)
Tre barn levde i 1763.2 
BarnMarit giftet seg med Martein Knutsson.3
Hun og Martein var brukere på Hammarvoll, Veøy, iallfall fra 1724 til 1736. Bruket var på 2 pund 19 1/8 mark.4,5
Hun var myndling av Anders Olssen Monsås i 1742.1


Marit døde før 1763.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 105 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650123
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660136
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=405
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 59 b, mnr. 273. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670061
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 273.

Rasmus Marteinsson Hammarvoll1,2

M, #15947, (1727 - 1765 eller 1766)
Far*Martein Knutsson på Hammarvoll3 (c 1672 - 1741)
Mor*Marit Rasmusdotter på Hammarvoll1 ( - f 1763)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Kirstine Jensdatter Finn (1733 - )
To barn levde i 1781.9 
BarnRasmus ble født i 1727 på Hammarvoll, Veøy.3
Rasmus giftet seg med Karen Kirstine Jensdatter Finn.2
Han og Karen Kirstine bodde på mnr. 117, Krubba, Molde, i 1762 og 1764. (De var også i byen da sønnen Morten ble født.) Hun hadde huset som enke i 1767 og 77, da det ble taksert til 20 daler.2,4,5,6
Han var verge for Ågot Marteinsdotter i 1763.1


Rasmus døde i 1765 eller 1766.7,8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660136
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212024
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Røysene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212095
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Paa Røysene, mnr. 135. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064209
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. paa Røysen, mnr. 128. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064095
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg D–G, til- og avgang, mai–desember. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212102
 8. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1767, takst, januar. Mnr. 135. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900009
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542
 10. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 79.
 11. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 80.

Ågot Marteinsdotter på Frisvoll1

K, #15948, ( - ca. 1780)
Far*Martein Knutsson på Hammarvoll2 (c 1672 - 1741)
Mor*Marit Rasmusdotter på Hammarvoll3 ( - f 1763)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ågot Marteinsdotter på Hammarvoll.3
Hun var myndling av Rasmus Marteinsson i 1763.3
Ågot Marteinsdotter tjente hos Kristen Fris på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal.1

Ågot døde ca. 1780 på Nedre Frisvoll.1,4 Det ble holdt skifte etter henne den 6. januar 1781. Debitorer: Kristen Fris. Kreditor: Erik Olssen Ora. Arvinger: Jens Rasmussen, Gunnhilde Rasmusdatter og Marit Marteinsdotter på Lyngheim. I skiftet kalles hun og søstera for Olsdøtrer, men det er nok feilskrift. Aktiva: 75 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 17–3–14. Arv: 57–2–16.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=405
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660136
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 365. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=368

Marit Marteinsdotter på Lyngheim1,2,3

K, #15949, (ca. 1720 - 1802)
Far*Martein Knutsson på Hammarvoll4 (c 1672 - 1741)
Mor*Marit Rasmusdotter på Hammarvoll5 ( - f 1763)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Knutsson på Lyngheim ( - f 1801)Marit ble født ca. 1720.2,6
Annet navn: Marit Marteinsdotter på Hammarvoll, nevnt 1760.7,5
Marit trolovet seg den 10. oktober 1760 i Grytten kirke med Erik Knutsson på Lyngheim. Forlovere: Børre Olsson på Nora o.a.7
Marit giftet seg i november 1760 i Grytten med Erik Knutsson på Lyngheim.8,3
Hun og Erik var husfolk på Lyngheim, Grytten, i 1762. De bodde fremdeles der i 1781.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Marteinsdotter på Frisvoll den 6. januar 1781: 19 daler 21 skilling. Hun fikk også 6 daler 1 ort 8 skilling for utlegg til begravelsen.3

Hun bodde på Myrabø, Grytten, i 1801, som almisselem.6

Marit døde i 1802 i Grytten prestegjeld.2 Hun ble jordfestet den 18. juli 1802 på Kors kirkegård, Grytten.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Kors Sogn, mnr. 360. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041057
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 453, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010231
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660136
 6. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 311 b, Myrebøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670178
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 396, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610441
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 398. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610442

Jens Rasmussen1,2

M, #15950, (ca. 1762 - )
Far*Rasmus Marteinsson Hammarvoll2,1 (1727 - 1765 / 1766)
Mor*Karen Kirstine Jensdatter Finn (1733 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til megJens ble født ca. 1762 i Molde.1,2
Han var arving ved skiftet etter Ågot Marteinsdotter på Frisvoll den 6. januar 1781: 25 daler 2 ort 12 skilling.2
Han var myndling av Svein los i 1781.2

Kilder/noter

 1. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 80.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542

Erik Olssen Ora1,2,3

M, #15951, (ca. 1739 - 1794)

Familie

Gunnhilde Rasmusdatter (c 1753 - 1830)
Tre barn levde i 1796.2 
BarnErik ble født ca. 1739.4 Hans hjemsted var kanskje på Ora, Eid i Romsdal.
Erik giftet seg med Gunnhilde Rasmusdatter.3,2
Han og Gunnhilde bodde i Molde.5
Han og Gunnhilde var husfolk i Bud fra ca. 1780. Sønnen ble døpt og hun ble innledet i kirken der det året, men Erik kalles «fra Molde» i ministerialboka.5,6,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ågot Marteinsdotter på Frisvoll den 6. januar 1781: 2 daler 1 ort 8 skilling.3

Erik Olssen Ora solgte hus på mnr. 117, Krubba, Molde, den 30. september 1783 til Jetmund Olsson. Selgerens svigermor, Karen Kirstine, hadde kontraktfestet fritt husvære der på livstid. Abraham Skjellerup var grunneier. Kjøpesum: 13 daler 2 ort. Ora signerte egenhendig skjøtet, bevitnet av Kornelius Larssen Lindal og Kristen Nielssen Jensby, tinglyst 7. februar 1785.1
Han var debitor ved skiftet etter William Allan den 8. februar 1791: 35 daler 3 ort 12 skilling for varer, «dog intet hos denne forarmede Mand vil blive at erholde».8


Erik døde i 1794 i Bud.4 Han ble jordfestet den 27. juli 1794.4 Skiftet etter ham ble sluttet den 10. oktober 1796. Boet var fallitt.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680258
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 345 a, 1794, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610208
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 49 a, 20. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610050
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 49 a, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610050
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 106 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660107
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 105 b–106 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660107
 9. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 55 a, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610056

Erik Knutsson på Lyngheim1,2,3

M, #15952, ( - før 1801)

Familie 1

Han var enkemann i 1760.1 

Familie 2

Marit Marteinsdotter på Lyngheim (c 1720 - 1802)Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde på Lyngheim, Grytten, i 1760.1
Erik trolovet seg den 10. oktober 1760 i Grytten kirke med Marit Marteinsdotter på Hammarvoll. Forlovere: Børre Olsson på Nora o.a.1
Erik giftet seg i november 1760 i Grytten med Marit Marteinsdotter på Hammarvoll.4,3
Han og Marit var husfolk på Lyngheim i 1762. De bodde fremdeles der i 1781.2,3

Erik døde før 1801.5

     Navnet hans ble skrevet Erich Lønjem i 1781.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 396, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610441
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Kors Sogn, mnr. 360. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041057
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 398. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 5. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 311 b, Myrebøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670178

Karen Eriksdotter Ora1,2

K, #15953, (1783 - etter 1796)
Far*Erik Olssen Ora1,2 (c 1739 - 1794)
Mor*Gunnhilde Rasmusdatter2 (c 1753 - 1830)
4-menning 4 ganger forskjøvet til megKaren ble døpt den 5. juli 1783 i Bud. Faddere: Ola Mortenssen og Karen Kirstine Jensdatter o.a.1

Karen døde etter 1796.2

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 55 a, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610056
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680258

Morten Rasmussen1,2

M, #15954, (ca. 1759 - før 1781)
Far*Rasmus Marteinsson Hammarvoll1 (1727 - 1765 / 1766)
Mor*Karen Kirstine Jensdatter Finn (1733 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til megMorten ble født ca. 1759 i Molde.1,2 Han tjente hos Sgr Molde (trolig Andreas Molde) i Bergen i 1775.2 Morten Rasmussen ble konfirmert den 1. oktober 1775 i Korskirken, Bergen.2

Morten døde før 1781.3

Kilder/noter

 1. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 79.
 2. [S1984] Bergen, Korskirken mini. 1736–1839: 1775, 1. oktober, drenger, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321630310
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 536 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670542

Andreas Molde1,2

M, #15955, (ca. 1708 - 5. mai 1781)

Familie

Anne Stokkberg ( - 1750)
De hadde barn, som døde før 1758.6 Andreas ble født ca. 1708.3,2 Han ble utdannet på Roskilde Katedralskole til 1732.4,2
Andreas giftet seg den 28. august 1743 i Bergen domkirke med Anne Stokkberg.5,6 Andreas Molde var kateket i Bergen domkirke i 1743 og til sin død.5,7
Andreas giftet seg den 23. september 1755 i Nykirken sogn, Bergen, med en uregistrert person. De ble viet i privat hjem.8
Sgr Molde hadde Morten Rasmussen i tjeneste i 1775.9


Andreas døde den 5. mai 1781 i Bergen, i domkirkens fattigskoles hus.7 Han ble gravlagt den 12. mai 1781 på Bergen domkirkegård.3

     Navnet hans ble skrevet Anders Molløe mellom 1743 og 1750.5,10

     Han signerte som Andreas Molle i 1781 (ifølge avskrift).1

     Mollesmuget (senere Molløesmauet) i Bergen fikk navn etter ham.11

Kilder/noter

 1. [S2101] Nordhordland prosti, skifteprotokoll 1773–90: fol. 239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123630249
 2. [S2111] Kjøbenhavns Universitets Matrikel: andet Bind: s. 537, Roschildenses.
 3. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: fol. 4 b, 12. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660496
 4. [S2112] Bidrag til Roskilde Domskoles Historie: fjerde Hefte: s. 27, 1732.
 5. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 41, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660567
 6. [S2105] Sunnmøre prosti, skifteprotokoll 1743–89: fol. 155 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205330414
 7. [S2101] Nordhordland prosti, skifteprotokoll 1773–90: fol. 239 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123630248
 8. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 113 a, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416620424
 9. [S1984] Bergen, Korskirken mini. 1736–1839: 1775, 1. oktober, drenger, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070321630310
 10. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 300, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650334
 11. [S2106] Bergen byleksikon (2009): s. 322, Molløesmauet. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011003047?page=325

Opphavet til gatenavnet Olsmedbakken

M, #15956Bakgrunn. Kjøpmann T. J. Owrens «Optegnelser om Molde» ble publisert med fotnoter av overlærer Johan Andreas Schneider i Trondhjemske samlinger (1902), gjengitt av Rolf Strand i Det gamle Molde (2002).

Owren nevner bebyggelsen i Olsmedbakken, Molde, og Schneider skriver som fotnote til dette navnet:
Olsmedbakken, opkaldt efter Ole Olsen Smed, hvos Enke Berethe Jonsdatter er fundet nævnt 1786, forekommer første gang i Byens Pantebog No. 1 i 1794; en Gaard dersteds siges ogsaa at ligge «ved Byens Led».

Opplysningene om «Ole Olsen Smed» i Olsmedbakken er en misforståelse som har blitt gjentatt i lokalhistoriske tekster, f.eks. Leo Oterhals' bok Folket ved fjorden (1990), hvor det står at Olsmedbakken «har sitt navn etter Ole Olsen smed som bodde ved den gamle bygrinda øverst i bakken. Hans enke Berethe Johnsdatter er nevnt i byens pantebok i 1794» (sic).

Jeg har funnet bakken nevnt første gang i 1788, som Ols-Smed Bakken, i Bolsøys ministerialbok; og skrivemåten Ole Smeds Bakken opptrer i Moldes pantebok i 1796. Den har sikkert navn etter en Ola smed, Ol' smed på dialekt, men ikke den man har trodd.1,2,3,4

Ola nr. 1. Smeden Ola Olsson Honnstad fra Surnadal var gift annen gang med Beret Jonsdotter fra Røbekk, og de bodde på Moldegjerdet (matrikkelnummer 171), øst for Moldegård. Han festet tomten i 1755, og døde der i 1784. Ola Honnstad er ikke funnet nevnt som bosatt noe annet sted i Molde.
Smedenka Beret er nevnt i 1786, men fordi hun da solgte bygningene på Moldegjerdet. Hun flyttet til et nabohus der (mnr. 173), hvor hun bodde med sin nye mann og døde i 1814.5

Ola nr. 2. Bakken er nevnt i panteboka i 1794, men fordi Ola Olsson Kavli da lånte 60 daler mot pant i løsøre og hus, beliggende ved Olssmed-Bachen. I skjøtet fra samme år står at huset lå ved Byens Leed, eller bygrinda om man vil.
Men denne Ola var altså ikke gift med Beret Jonsdotter. Kona het Marit Boyesdotter, og de var fra henholdsvis Hen og Grytten, hvor de bodde i 1787. I 1789 var de husfolk på mnr. 146 i Molde, omtrent der Romsdalsgata 22 senere ble bygd. (Kavlis hus stod den gang på nedsiden av veien, men Olsmedbakken gikk litt lenger nord før bybrannen i 1916.)
Ola Kavli var heller ikke smed, men daglønner (1789) og skipstømmermann (1804). Han døde i 1834 som legdelem i Bolsøy.6,7

Ola nr. 3. Ola Mikalsson Aune arbeidet trolig på Løkken Verk i Meldal i 1762. I 1765 kjøpte han et hus med smie på Haugan i Molde by og kaltes sagmester.
Han kjøpte så hus med hagerom og grunn på mnr. 137 i 1768, omtrent der Mindor Bolsø senere hadde trykkeri (Olsmedbakken 1), og bodde der året etter. Ola ble omtalt som smed i 1786 og frem til sin død i 1801. (Sønnen Mikal Olsson var også smed, og i 1807 hadde han overtatt farens gamle hus i foten av Olsmedbakken. Han virket frem til sin død i 1813.)

Konklusjon. Schneider har blandet sammen Ola Olsson Honnstad og Ola Olsson Kavli og trodd at de var én og samme person. Det var aldri noen «Ole Olsen Smed» som bodde i toppen av Olsmedbakken. Ola Honnstad var smed, men bodde ikke i nærheten av Olsmedbakken. Ola Kavli bodde i nærheten av Olsmedbakken, men var ikke smed.
Ola Aune, derimot, var både smed og bosatt i Olsmedbakken på riktig tidspunkt. Derfor fikk nok bakken navn etter Ola Mikalsson Aune, født 1730 på Aunet i Orkdal, død 1801 i Molde.8

Likedan ble tomten til mnr. 132 (omtrent i krysset med Strandgata), som gikk ned til sjøen, kalt Jenssmedfjæra i 1781 etter smeden Jens Persson Ruberg (død 1785). Det var altså to smeder i samme nabolag, som fikk henholdsvis bakken og fjæra der navngitt etter seg i samtiden.9

Kilder/noter

 1. [S1117] Det gamle Molde: s. 220, note 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012604065?page=221
 2. [S46] Folket ved fjorden: s. 177. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017091107020?page=180
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b, piker, 6. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630005
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 437. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610221
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 407. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610206
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 857 a, Indpaa Gaden, mnr. 137. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340639
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610161

Nesset prestegjelds opprettelse

M, #15957Nesset prestegjeld i Romsdal bestod av tre sogn: Rød (også kalt Nesset hovedsogn), Eresfjord (også kalt Sira) og Vistdal. Disse tilhørte opprinnelig Veøy prestegjeld.

I Arkivverkets nyttige oversikt «Prestegjeld og sogn i Møre og Romsdal» står under Veøy:
Det fremgår av reskript 16.11.1740 at Nesset alt da var utskilt fra Veøy som eget prestegjeld.

Mens under Nesset står følgende.
Nesset skal ha blitt utskilt fra Veøy som residerende kapellani fra 1672 og ble eget prestegjeld fra 1740.

Det virker som formuleringen «alt da var utskilt» har blitt til at utskillingen faktisk skjedde i 1740. Men både statusen som residerende kapellani og den senere statusen som prestegjeld må ha inntruffet langt tidligere.

Historikk. I Veøy prestegjeld hadde sognene Rød, Vistdal og Eresfjord en felles residerende kapellan ved reformatsen av 1589 (en slags kommisjonsrapport). Presten Kristen Augustinusson ble ordinert i 1653, «formodentlig til resid[erende] Pastor» der, skriver Andreas Erlandsen i sin prestehistorikk. I manntallet fra 1664 er sognene Rød, Eresfjord og Vistdal ført under Veøy prestegjeld med en egen overskrift: «HerEffter Følger Dj Trende Residerendis Anexer». Kristen Augustinusson kalles «Residerende pastor til Neset i Romsdallen» da han i 1672 får stadfestelse «paa sit Kald», med samme rettigheter som sin forgjenger. De tre sognene samlet har altså et eget navn, Nesset, og utgjør et residerende pastorat – men var det også før 1672.1,2,3

I et brev fra 1680 kaller han seg «Vice pastor til Nesseth Kaldet i Romsdallen», altså visepastor, som jeg tolker dithen at han var sogneprest i alt unntatt navnet (og kanskje lønna). Straks etter herr Kristens død i 1686 søkte etterfølgeren, Nils Jensson Parelius, om å få Nesset «som Sognepræst, fuldkommen att tiltræde og betiene». Likevel lyder kallsbrevet fra november 1686 på «Residerende Pastor» til Nesset menighet. I stiftamtstueregnskapet fra 1685 er «Næsset Pastorat» og «Sogne Præsten hr: Christen Augustinesøn» nevnt. I stiftamtstueregnskapet fra 1686 står derimot «Næsset gield» og «Sogne Præsten hr Christen Augustinesens efterleverske» (enke). Regnskapet er datert i desember, altså like etter at Parelius fikk sitt kallsbrev. I fogderegnskapet fra 1687 kalles Parelius for sogneprest i Nesset gjeld.4,5,6,7

I tingboka 1693 tinglyses et skjøte på gården Nedre Myklebostad «i Visdals Sogn i Nesset Gield beliggendes». Altså var Vistdal et sogn under Nesset (preste)gjeld. Det samme i manntallet fra 1701, «Næsset Gield», inndelt og signert på samme måte som de andre prestegjeldene. I tingboka 1710 kalles det rett ut Nesset prestegjeld.8,9,10

Men tilbake til reskriptet av 1740 (riktig dato er 18. november): Det går klart frem at Nesset kall «forhen fra Vedø er separeret», men 12 våger landskyld i Nesset var fremdeles eid av Veøy prestebordgods, og dette skulle nå overføres «fra Vedø til Næssets Sognepræst, og Næssets Kald saaledes blive ganske separeret fra Vedø». Eiendoms- og bygselretten til noen gårder hadde altså hengt igjen etter utskillelsen.11

Konklusjon. Nesset var residerende pastorat under Veøy (lenge) før 1672, og ble utskilt som eget prestegjeld allerede i 1686. Formuleringen «Residerende Pastor» i kallsbrevet fra samme år kan ha vært basert på at forgjengeren i embetet bar denne tittelen, eller det var en teknikalitet fordi Veøy fremdeles eide mensalgods i Nesset.

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 504, nr. 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=511
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191120
 3. [S2104] Norske registre 1670–73: fol. 620 a, nr. 150. https://www.digitalarkivet.no/da20120911651269
 4. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 395. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=398
 5. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B M, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Næsset Pastorat. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330217
 6. [S2107] Trondheim stiftamtstueregnskap 1686 (#84): litra A P, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Næsset gield. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715340355
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg G, konsumpsjon og folkeskatt 1687. Næsset gield. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787736
 8. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650532
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 142 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390271
 11. [S762] Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660–1813: s. 764, 18. november. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103067?page=777

Kristen Augustinusson1,2

M, #15958, ( - 28. september 1686)
Far*Augustinus Jensson3,4 ( - 1657)Kristen Augustinusson var prest fra 1653. Han ble ordinert 3. juli.5 Han var residerende kapellan for sognene Rød, Sira og Vistdal (senere Nesset prestegjeld) i Veøy i 1656. Han fikk stadfestelse på kallet som residerende pastor i Nesset i 1672 og virket til sin død.6,1,7,8
Han var bruker på Nesset prestegard i 1664. Skyld: 6 våger 1 pund 16 merker.9
Han var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson på Vike den 20. august 1681: 1 ort 8 skilling.10
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Gusjåsen den 18. mai 1683: 1 daler 2 ort.11

Kristen giftet seg i 1685 med en uregistrert person. Han skulle betale 4 daler i kopulasjonsskatt.12
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 1 ort 12 skilling.13


Kristen døde den 28. september 1686 på Vorpeneset, Nesset, plutselig.5

     Navnet hans ble skrevet Christen Augustinsøn i 1685.12

     Se også «Nesset prestegjelds opprettelse».

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 221, Nesseter. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 63.
 4. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 35. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=40
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 504, nr. 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=511
 6. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 256. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016070608002?page=261
 7. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 271. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191146
 8. [S2104] Norske registre 1670–73: fol. 620 a, nr. 150. https://www.digitalarkivet.no/da20120911651269
 9. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 221, Netseter. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 10. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 100 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620109
 11. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 127 b–128 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620137
 12. [S1725] Trondheim stiftamtstueregnskap 1685 (#81): litra B M, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Copulationer. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715330218
 13. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189

Anne Stokkberg1,2,3

K, #15959, ( - 1750)

Familie

Andreas Molde (c 1708 - 1781)
De hadde barn, som døde før 1758.1 Anne giftet seg den 28. august 1743 i Bergen domkirke med Andreas Molde.2,1

Anne døde i 1750 i Bergen, i barselseng.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Stochberg fra 1743 til 1750.2,3

Kilder/noter

 1. [S2105] Sunnmøre prosti, skifteprotokoll 1743–89: fol. 155 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205330414
 2. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 41, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660567
 3. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 300, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650334

Jakob Knutsson Storholm1,2

M, #15960, (ca. 1748 - ca. 1782)
Far*Knut Jakobsson på Storholmen4,1 ( - c 1748)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen3,4 ( - 1763)
Far-steÅmund Olsson på Eikrem5 (c 1722 - e 1765)

Familie

Elen Katrina Olsdatter (1745 - 1808)
Ingen barn levde i 1783.1 Jakob ble født ca. 1748 på Storholmen, Hustad i Romsdal.3,6
Han var arving ved skiftet etter Knut Jakobsson på Storholmen den 16. januar 1749: 14 daler 3 ort 8 skilling.4
Han var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 8 daler 1 ort 14 skilling.7

Annet navn: Jakob Knutsson på Eikrem.5 I manntallet av 1762 står Jakob Knutsson hos Åmund Olsson og Maria Andersdotter i Nordigarden, Eikrem, Aukra.5,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 5 daler 3 ort 14 skilling i resterende arvemidler.10

Jakob giftet seg med Elen Katrina Olsdatter.1
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Eriksson på Hustad den 18. april 1780: 1 daler 1 ort.11
Knut kusk, Ingebrigt snekker og Jakob Knutsson hadde plass i 12. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver. I 1782–83 var Jakobs plass overtatt av Fasmers dreng (kanskje Ivar Nilsson).12,13

Jakob døde ca. 1782 i Molde.1 Det ble holdt skifteauksjon etter ham i 1783. Blant kjøperne var Ola Olssen Brennholm, Nils Jonsson i Myra, Ellev Ellevsson Berg, Anne Ivarsdotter Dalset og Hans Vadbekk Paust. Kreditorer: Tosten Larsson på Fuglset, Anne Dorte Baade og Abraham Skjellerup o.a. Paust kjøpte huset (uten grunn) for 12 daler. Skjellerup fordret grunnleie. Aktiva: 21 daler 1 ort 12 skilling. Passiva var like mye, så det ble ingen arv.1,2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Knudsen Storholmen i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650539
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 323, mnr. 659. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=326
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=29
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 8. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=30
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 67. Endringer, Vågøy, Eikrem. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041530
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 12. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.

Maria Andersdotter på Storholmen1,2

K, #15961, ( - 1763)

Familie 2

Knut Jakobsson på Storholmen ( - c 1748)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 3

Åmund Olsson på Eikrem (c 1722 - e 1765)
De hadde tre barn.4,6 
BarnMaria giftet seg med Jakob Jonsson.1,3
Hun og Jakob bodde på Storholmen, Hustad i Romsdal, i 1741.1
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Jonsson på Storholmen den 19. juni 1743: 38 daler 1 ort 16 skilling.1,4

Maria giftet seg med Knut Jakobsson.2
Hun og Knut bodde på Storholmen.2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jakobsson på Storholmen den 16. januar 1749: 22 daler 1 ort.2

Maria giftet seg med Åmund Olsson på Eikrem.5,6
Hun og Åmund var brukere i Nordigarden, Eikrem, Aukra, fra ca. 1752.3
Annet navn: Maria Andersdotter på Eikrem, nevnt 1754.5,6,4
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 8 daler 1 ort 14 skilling.4

I manntallet av 1762 står hun og Åmund som brukere i Nordigarden. Jakob Knutsson og Marta Jakobsdotter var også der. Neste bruker fikk bygselseddel 13. oktober 1762, og Åmund ble husmann under bruket.7,8,9

Maria døde i 1763 på Eikrem, Aukra.5 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 21. januar 1765. Blant kjøperne var Per Olsson Leirgrovvik og Erik Hallsteinsson i Løvika. Aktiva: 62 daler 2 ort 10 skilling. Passiva: 70–1–13. Boet var fallitt. Kreditorer: Kristi Knutsdotter, Marta Jakobsdotter, Jakob Knutsson, Ola Åmundsson, John Ord, Nils Piersson og Anders Andersson på Eikrem o.a.10

     Navnet hennes ble skrevet Marie Andersdatter Eichrem i 1754.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650539
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=29
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 63. Avgang, Vågøy, Eikrem. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041518
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 323, mnr. 659. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=326
 8. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=30
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 67. Endringer, Vågøy, Eikrem. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041530
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490

Knut Jakobsson på Storholmen1

M, #15962, ( - ca. 1748)

Familie

Maria Andersdotter på Storholmen ( - 1763)
De hadde to barn.1 
BarnKnut giftet seg med Maria Andersdotter på Storholmen.1
Han og Maria bodde på Storholmen, Hustad i Romsdal.1

Knut døde ca. 1748 på Storholmen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. januar 1749. Arvinger: Maria Andersdotter, Jakob Knutsson og Kristi Knutsdotter. Boet skyldte 8 daler til noen i Bergen. Aktiva: 62 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 17–3–16. Arv: 44–2–0.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650539
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490

Ola Åmundsson på Eikrem1,2

M, #15963, (ca. 1753 - )
Far*Åmund Olsson på Eikrem2,3 (c 1722 - e 1765)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen3,2 ( - 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1753 på Eikrem, Aukra.4,3
Han var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 8 daler 1 ort 14 skilling.2
Han var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 8 daler 1 ort 14 skilling i innestående arv.5

Han bodde på Island i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 4. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=29
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289

Kristi Knutsdotter på Hustad1,2

K, #15964, (ca. 1746 - ca. 1777)
Far*Knut Jakobsson på Storholmen3,2 ( - c 1748)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen4,3 ( - 1763)

Familie

Hans Eriksson på Hustad ( - c 1779)
De hadde to barn.1,2 
BarnAnnet navn: Kristi Knutsdotter på Storholmen.3,4
Kristi ble født ca. 1746 på Storholmen, Hustad i Romsdal.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jakobsson på Storholmen den 16. januar 1749: 7 daler 1 ort 16 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 4 daler 19 skilling.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 11 daler 2 ort 11 skilling i innestående fars- og brorsarv (som hun fikk) og 1 daler 2 ort for annet (hvorav hun fikk 3 ort 20 skilling).7

Kristi giftet seg med Hans Eriksson.1
Hun og Hans bodde på Hustad, Hustad i Romsdal.1

Kristi døde ca. 1777 på Hustad.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. februar 1778. Arvinger: Hans Eriksson, Erik Hansson og Mari Hansdotter. Aktiva: 82 daler 1 ort. Passiva: 13 daler 1 ort 12 skilling. Arv: 68–3–12.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670361
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650539
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 5. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=29
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289

Hans Eriksson på Hustad1,2

M, #15965, ( - ca. 1779)

Familie

Kristi Knutsdotter på Hustad (c 1746 - c 1777)
De hadde to barn.2,4 
BarnHans giftet seg med Kristi Knutsdotter.2
Han og Kristi bodde på Hustad, Hustad i Romsdal.2
Han var arving ved skiftet etter Kristi Knutsdotter på Hustad den 17. februar 1778: 34 daler 1 ort 18 skilling.2


Hans døde ca. 1779 på Hustad.1 Det ble holdt skifte etter ham den 18. april 1780. Kreditorer: Jakob Knutsson o.a. Arvinger: Erik Hansson og Mari Hansdotter. Aktiva: 101 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 99–3–19. Arv: 2–0–1.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670361
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490

Erik Hansson på Hustad1,2

M, #15966, (ca. 1773 - )
Far*Hans Eriksson på Hustad1,3 ( - c 1779)
Mor*Kristi Knutsdotter på Hustad1,2 (c 1746 - c 1777)Erik ble født ca. 1773.1,2
Han var arving ved skiftet etter Kristi Knutsdotter på Hustad den 17. februar 1778: 22 daler 3 ort 20 skilling.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Eriksson på Hustad den 18. april 1780: 1 daler 1 ort 8 skilling.4
Han var myndling av Ola Persson på Gammelsetra i 1780 og 1783.2,3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670361
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496

Ola Persson på Gammelsetra1,2,3

M, #15967, (ca. 1746 - 1814)

Familie

Brit Tostensdotter på Gammelsetra (c 1724 - c 1803)
De hadde ikke barn. Ola ble født ca. 1746.4,2
Ola giftet seg med Brit Tostensdotter på Gammelsetra.4
Han var verge for Erik Hansson på Hustad i 1780 og 1783.1,3

Han og Brit bodde på Gammelsetra, Hustad i Romsdal, i 1780. De var innerster i 1801.4,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Tostensdotter på Gammelsetra den 25. september 1803.5


Ola døde i 1814 på Gammelsetra.2 Han ble jordfestet den 27. mars 1814 på Hustad kyrkjegard i Romsdal.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Gammelseter i 1783.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 2. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 360 b, 1814, 27. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610223
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 4. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 490 b, Gammelsetter. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670352
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 51 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690063

Mari Hansdotter på Hustad1,2

K, #15968, (ca. 1776 - )
Far*Hans Eriksson på Hustad2,1 ( - c 1779)
Mor*Kristi Knutsdotter på Hustad1,3 (c 1746 - c 1777)Mari ble født ca. 1776.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Knutsdotter på Hustad den 17. februar 1778: 11 daler 1 ort 22 skilling.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Eriksson på Hustad den 18. april 1780: 2 ort 16 skilling.4
Hun var myndling av Erik Jørnsson i Løvika i 1780 og 1783.2,3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 359 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670361
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496

Jakob Jonsson på Storholmen1,2

M, #15969, ( - ca. 1742)Jakob giftet seg med Maria Andersdotter.1,3
Han og Maria bodde på Storholmen, Hustad i Romsdal, i 1741.1

Jakob døde ca. 1742 på Storholmen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 19. juni 1743. Arvinger: Maria Andersdotter, Jon Jakobsson, Anders Jakobsson, Jakob Jakobsson og Marta Jakobsdotter. Aktiva: 93 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 17–0–12. Arv: 76–3–8.1,2

     Jakob Jonsson på Storholmen og Knut Jonsson i Sunde var trolig søsken.2,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=29

Anne Marta Jakobsdotter i Løvika1,2

K, #15970, (ca. 1740 - )
Far*Jakob Jonsson på Storholmen3,4 ( - c 1742)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen5,4 ( - 1763)
Far-steÅmund Olsson på Eikrem6,7 (c 1722 - e 1765)

Familie

Erik Jørnsson i Løvika (c 1728 - 1805)
De hadde ett barn.12 Annet navn: Marta Jakobsdotter på Storholmen.3,4
Marta ble født ca. 1740.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Jonsson på Storholmen den 19. juni 1743: 5 daler 1 ort 22 skilling.3,4
Hun var myndling av Knut Jonsson i Sunde i 1743.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 8 daler 1 ort 14 skilling.4
Hun var myndling av Kristoffer Andersson i 1754.4

Annet navn: Marta Jakobsdotter på Eikrem.6,7 I manntallet av 1762 står Marta Jakobsdotter hos Åmund Olsson og Maria Andersdotter i Nordigarden, Eikrem, Aukra.7,8,6 Marta Jakobsdotter bodde fra august 1763 Der nede, Nedre Løvika, Aukra, hos Erik Jørnsson.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 8 daler 1 ort 14 skilling i innestående arv.9
Hun var myndling av Gjert Andersson i Bud i 1765.5

Marta giftet seg med Erik Jørnsson i Løvika.1,2
Hun og Erik var brukere Der nede i 1780. Sønnen Jakob overtok ca. 1791. De bodde hos ham i 1801.1,10,11,12,2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 440 b, Nedre-Løvig, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670302
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 67. Endringer, Vågøy, Eikrem. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041530
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 323, mnr. 659. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=326
 8. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 27. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004?page=30
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 491 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670496
 11. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 190.
 12. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 191.

Mari Åmundsdotter på Eikrem1,2

K, #15971, (ca. 1755 - 1784)
Far*Åmund Olsson på Eikrem1 (c 1722 - e 1765)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen1,2 ( - 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMari ble født ca. 1755 på Eikrem, Aukra.1,3
Hun var myndling av Erik Hallsteinsson i Løvika i 1765 og 1783.1,2

Annet navn: Mari Åmundsdotter i Løvika, nevnt 1784.3

Mari døde ugift i 1784 i Løvika, Aukra, antakelig hos søstera Anne Marta.3 Mari ble jordfestet den 31. oktober 1784 på Aukra kyrkjegard.3

     Navnet hennes ble skrevet Maren Amundsdotter Eichrem i 1783.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 9, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650547

Erik Hallsteinsson i Løvika1,2

M, #15972, (ca. 1726 - 9. november 1808)
Far*Hallstein Eriksson i Løvika3 (c 1690 - c 1746)
Mor*Synnøv Eriksdotter i Løvika3
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han var gift to ganger og hadde åtte barn. 
BarnErik ble født ca. 1726 i Nedre Løvika, Aukra.3,4
Han var bruker Der borte, Nedre Løvika, Aukra, fra 1747. Han overtok etter faren. Sønnen Ola fikk skjøte i 1792.3,5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765.6
Han var verge for Mari Åmundsdotter på Eikrem i 1765 og 1783.7,2
Ved folketellingen av 1801 bodde Erik Hallsteinsson Der borte hos Ola Eriksson.4,5

Erik døde den 9. november 1808 i Nedre Løvika.3

Ifølge Bygdebok for Aukra II (1987, s. 185) hadde Erik Hallsteinsson i Løvika døtrene Sara og Marit, men det går frem av ekstraskattemanntallene at de var hans tjenestejenter.3,8,9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660290
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 185.
 4. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 440 b, Nedre-Løvig, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670302
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 186. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=189
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Agerøe Sogn, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041133
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Side 114, mnr. 663. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050122
 10. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Aukra, Vågøy, Harøy og Sandøy. 1773.

Ola Eriksson i Løvika1,2

M, #15973, (1773 - 15. august 1851)
Far*Erik Hallsteinsson i Løvika2,1 (c 1726 - 1808)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1773 i Nedre Løvika, Aukra.1
Ola Eriksson kjøpte 2 våger Der borte, Nedre Løvika, Aukra, den 2. januar 1792.3
Ola hadde Erik Ravn Eriksson o.a. i tjeneste i 1801.2
I folketellingen av 1801 står Ola som bruker Der borte. Erik Hallsteinsson o.a. bodde også der. Ola hadde overtatt etter foreldrene. Han fikk kår og sønnen Ivar fikk skjøte i 1838.2,3

Ola døde den 15. august 1851 i Nedre Løvika.3

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Aukra, Vågøy, Harøy og Sandøy. 1773.
 2. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 440 b, Nedre-Løvig, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670302
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 186. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=189

Erik Ravn Eriksson i Løvika1,2

M, #15974, (ca. 1783 - )
Far*Erik Hallsteinsson i Løvika2 (c 1726 - 1808)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megErik ble født ca. 1783 i Nedre Løvika, Aukra.2,1 Han tjente hos Ola Eriksson Der borte, Nedre Løvika, Aukra, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1248] Aukra ft. 1801: fol. 440 b, Nedre-Løvig, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670302
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 185.

Jon Jakobsson på Storholmen1,2

M, #15975, ( - 1754)
Far*Jakob Jonsson på Storholmen2 ( - c 1742)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen1,2 ( - 1763)Han var arving ved skiftet etter Jakob Jonsson på Storholmen den 19. juni 1743: 10 daler 3 ort 21 skilling.2,1


Jon døde i 1754 på Storholmen, Hustad i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter ham i 1754. Arvinger: Maria Andersdotter på Eikrem, Marta Jakobsdotter, Jakob Knutsson, Kristi Knutsdotter, Knut Åmundsson på Eikrem og Ola Åmundsson på Eikrem. Jon hadde arvet 37 daler 2 ort 20 skilling etter Knut Jonsson i Sunde og kona ifølge skiftebrev av 24. november 1751, som i rede penger var innestående hos Åmund Olsson på Eikrem. Aktiva: 48–2–17. Passiva: 2–2–0. Arv: 46–0–17.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296

Anders Jakobsson på Storholmen1

M, #15976, ( - før 1754)
Far*Jakob Jonsson på Storholmen1 ( - c 1742)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen1 ( - 1763)Han var arving ved skiftet etter Jakob Jonsson på Storholmen den 19. juni 1743: 10 daler 3 ort 21 skilling.1,2


Anders døde før 1754.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895

Jakob Jakobsson på Storholmen1

M, #15977, ( - før 1754)
Far*Jakob Jonsson på Storholmen1 ( - c 1742)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen1 ( - 1763)Han var arving ved skiftet etter Jakob Jonsson på Storholmen den 19. juni 1743: 10 daler 3 ort 21 skilling.1,2
Han var myndling av Knut Jonsson i Sunde i 1743.1


Jakob døde før 1754.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895

Knut Jonsson i Sunde1,2

M, #15978, ( - ca. 1751)Han bodde i Sunde, Bud, i 1743.1

Knut døde ca. 1751 i Sunde.2
Det ble holdt skifte etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754. Jon hadde arvet 37 daler 2 ort 20 skilling etter Knut Jonsson i Sunde og kona ifølge skiftebrev av 24. november 1751, som i rede penger var innestående hos Åmund Olsson på Eikrem. Aktiva: 48–2–17. Passiva: 2–2–0. Arv: 46–0–17.2


     Navnet hans ble skrevet Knud Jonsøn i Sundet i 1743.1

     Jakob Jonsson på Storholmen og Knut Jonsson i Sunde var trolig søsken.2,1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650296
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895

Knut Åmundsson på Eikrem1

M, #15979, ( - før 1765)
Far*Åmund Olsson på Eikrem1 (c 1722 - e 1765)
Mor*Maria Andersdotter på Storholmen1 ( - 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Jon Jakobsson på Storholmen i 1754: 8 daler 1 ort 14 skilling.1


Knut døde før 1765.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 298 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650895
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289

Gjertrud Olsdotter på Kjersem1

K, #15980, (ca. 1728 - 31. mars 1798)
Far*Ola Persson i Løvika2 (c 1690 - 1777)
Mor*Brit Hansdotter i Løvika2 (c 1697 - 1750)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Lassesson på Kjersem (c 1718 - 1785)
De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Gjertrud Olsdotter i Løvika.2
Gjertrud ble født ca. 1728 i Løvika, Tresfjord.1
Gjertrud giftet seg i 1749 med Nils Lassesson på Kjersem.3
Hun og Nils var brukere på bnr. 10, Kjersem, Tresfjord, fra 1749 til 1783.3

Gjertrud døde den 31. mars 1798 på Kjersem, Tresfjord.1 Hun ble jordfestet den 22. april 1798 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 503, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670180
 2. [S77] Tresfjord I: s. 692. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=695
 3. [S77] Tresfjord I: s. 545.

Hauk Gjelten Hattrem1

M, #15981
Far*Tore Hattrem2
Mor*Marit Gjelten2
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S980] NRK.no: Elise Hellem Ratvik, Daniel Eriksen, «Fortsatt marked for ‘videosjappa’», 22.1.2012. https://www.nrk.no/kultur/fortsatt-marked-for-filmutleie-1.7962235
 2. [S57] Aftenposten: nr. 407/5.9.2003. Side 19, «Født». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_20030905_144_407_1?page=51

Vilhelm de Coucheron1,2

M, #15982, ( - 1761)Vilhelm de Coucheron var premierløytnant i 1. bergenhusiske infanteriregiment i 1733. Han var kaptein i 1739 og premiermajor i 1761.2
Capit: Choucheron hadde Gunnar Aslakssen i tjeneste i 1747.3


Vilhelm døde i 1761.2

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 78, F. 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=79
 2. [S2109] Danske og norske Officerer 1648–1814: III, 1. Side 84. Coucheron, Wilhelm de.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Jon Hanssen1

M, #15983, (ca. 1745 - før 1798)
Far*Hans Perssen1 (c 1705 - 1780)
Mor-?*Gjertrud Jonsdotter (c 1713 - m. 1764 & 1798); troligJon ble født ca. 1745 i Molde.1

Jon døde trolig før 1798.2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Ivar Jonssen Farkvam1,2,3

M, #15984, (ca. 1725 - 1774)
Far*Jon Ivarsson Farkvam2,4 (c 1691 - )

Familie

Maren Lisbet Sørensdatter ( - e 1775)
To barn levde i 1775.2 
BarnIvar ble født ca. 1725 i Molde.4,5
Ivar giftet seg med Maren Lisbet Sørensdatter.2,6
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 daler.7

Han og Maren Lisbet bodde på mnr. 144, Molde, i 1764 sammen med Mette Ivarsdatter.6 Ivar Jonssen Farkvam var los i 1770.5,8

Ivar døde i 1774 i Molde.1,8
Boet etter Ivar solgte hus med kjøkken og skott på mnr. 144 i 1774 til Jørn Matsson Hoem. Handelen inkluderte halvparten i et naust på øra, og alt var uten grunn. Kjøpesum: 20 daler. Jørn flyttet inn samme år.1,8 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 18. februar 1775. Blant kjøperne var Ola Jonssen Farkvam, Per Perssen Moldegård og Per Sjurdsson Litlebostad. Aktiva: 41 daler 3 ort 13 skilling. Passiva var like mye, så det ble ingen arv. Kreditorer: Maren Magdalena Lek, Jørn Matsson Hoem, Johanne Piersson, Peter Nikolai Møller og Maren Lisbet Sørensdatter.9

     Navnet hans ble skrevet Iver Jonsen Farqvam i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1774, tingsvitne. Endringer, mnr. 163. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064190
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 756. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 109.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212097
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650383
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 757–758. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382

Synne Hansdotter1,2

K, #15985, (ca. 1735 - )

Familie

Lars Larssen (1732 - 1776)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynne ble født ca. 1735 i Dovre.2,3 Hun vokste opp i Molde. Hun kom dit 3 år gammel sammen med faren, som døde lenge før 1789.2 Hun var vever.2
Synne giftet seg med Lars Larssen.1,4
Hun og Lars bodde på fhv. mnr. 98 (1771), Haugan, Molde, i 1764. I 1771 hadde huset stått øde i lang tid. Det var ganske råttent og delvis nedfalt, og ble slettet fra branntaksten.1,5
Lars Larssen kjøpte hus på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, den 24. august 1776 av Søren Fitzens.6

Hun bodde på mnr. 67 fra 1776. (Det hadde stått øde siden Ingeborg Persdatter flyttet, s.d.) I 1777 ble huset taksert til 50 daler.7,8 Synne Hansdotter, Karen Lucia Lossius og Lisbet Katrina Larsdatter ble den 1. april 1789 dømt til tvangsarbeid på Trondheim tukthus for tyveri til verdi av 6 daler 23 skilling, som også måtte erstattes med omkostninger. Synne fikk 1 år, Karen Lucia 2 måneder og Lisbet Katrina 1 måned.9 Fra boet til Synne Hansdotter ble hus på mnr. 67 auksjonert bort den 2. mai 1789 til Hans Jakob Røbekk. (Grunnen tilhørte Reknes gård.) Kjøpesum: 32 daler. Skjøtet ble utstedt 11. september året etter og tinglyst 11. oktober.4 Synne Hansdotter var fengslet på Trondheim tukthus fra 1789.3

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Hansdaatter i 1764.1

     Navnet hennes ble skrevet Synneve Hansdatter i 1789.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212092
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 459 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360937
 3. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: fol. 38 b, Syneve Hansdatter. https://www.digitalarkivet.no/pc00000000303761
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610186
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Avgang, mnr. 98. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 279. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610142
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 78. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 75. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360940
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 458 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360936

Lisbet Katrina Larsdatter1,2

K, #15986, (ca. 1772 - )
Far*Lars Larssen (1732 - 1776)
Mor*Synne Hansdotter2 (c 1735 - )Lisbet Katrina ble født ca. 1772 i Molde.1 Synne Hansdotter, Karen Lucia Lossius og Lisbet Katrina Larsdatter ble den 1. april 1789 dømt til tvangsarbeid på Trondheim tukthus for tyveri til verdi av 6 daler 23 skilling, som også måtte erstattes med omkostninger. Synne fikk 1 år, Karen Lucia 2 måneder og Lisbet Katrina 1 måned.3 Hun var fengslet på Trondheim tukthus i 1789.1

     Navnet hennes ble skrevet Lisbet Catharina Larsdatter i 1789.2

Kilder/noter

 1. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: fol. 38 b, Lisbeth Cathrina Larsdatter. https://www.digitalarkivet.no/pc00000000303762
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 458 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360936
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360940

Jon Ivarssen1,2

M, #15987, (ca. 1754 - )
Far*Ivar Jonssen Farkvam1,3 (c 1725 - 1774)
Mor*Maren Lisbet Sørensdatter1 ( - e 1775)Jon ble født ca. 1754 i Molde.4,1 Han ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy, men han sognet til byen.2 Han var utkommandert i 1775.1
Han var myndling av Ola Jonssen Farkvam i januar 1775.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 756. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650382
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 1771, Molde. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 3. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 109.
 4. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 110.

Guttorm Aretsson1

M, #15988, (1737 - før 1798)
Far*Aret Eilevsson på Hjelvikbøen1 (c 1711 - )
Mor*Gjertrud Jonsdotter1 (c 1713 - m. 1764 & 1798)Guttorm ble født i 1737, utenom ekteskap.1 Guttorm ble døpt den 29. september 1737 i Veøy kirke. Faddere: Jon Guttormsson Sandnes og Erik Taraldsson på Stranda o.a.1

Guttorm døde før 1798, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, mikkelsmesse. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Aret Eilevsson på Hjelvikbøen1

M, #15989, (ca. 1711 - )

Familie 1

Gjertrud Jonsdotter (c 1713 - m. 1764 & 1798)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

I 1746 var han gift og forsørget tre barn.3 Aret ble født ca. 1711 på Øvre Reistad, Veøy. Han var gårdmannssønn.2,3
Annet navn: Aret Eilevsson på Reistad, nevnt 1734.2,3 Han ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han var fremdeles soldat i 1746.2,3 Aret Eilevsson og Gjertrud Jonsdotter tjente hos Sten Meldal på Vestad, Veøy, i 1737.2
Aret fikk barn med Gjertrud Jonsdotter i 1737. De meldte seg for sognepresten 30. august og bekjente graviditeten. Gjertrud stod til offentlig skriftemål 8. september i Veøy kirke.4,2,5
Annet navn: Aret Eilevsson på Øvre Reistad, nevnt fra 1738 til 1743.6,7
Aret trolovet seg den 16. desember 1738 i Veøy prestegjeld med en uregistrert person.7
Aret giftet seg med en uregistrert person.3
Han bodde på Øvre Reistad i 1743.6
Han var husmann ved Gjermundnessjøen, Gjermundnes, Vestnes, i 1746.8,3
Han var husmann på Bøen, Hjelvika, Veøy, iallfall fra 1755 til 1762.1,9

     Navnet hans ble skrevet Arildt Ellevssøn i 1737.2,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 405, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660409
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Gemene, nr. 88. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690139
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, mikkelsmesse. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235, 28. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 190, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 283, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660350
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 425. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041085

Kristen Nilsson på Årø1

M, #15990, (1737 - ca. 1738)
Far*Nils Larsson på Eidhammar1 (1701 - 1766)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Eidhammar2 (c 1708 - 1796)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKristen ble født i 1737 på Indre Årø, Bolsøy.1 Kristen ble døpt den 15. desember 1737 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Villum Persson på Bergsgjerdet og Ingebrigt Eriksson Årø.1

Kristen døde trolig ca. 1738 på Indre Årø.2,3 Søsknene Brit, Lars og Kristen skal ha blitt gravlagt i samme kiste.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 2. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 267.

Sten Meldal1,2

M, #15991, (ca. 1688 - 23. januar 1747)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Kona døde i 1742.15 
BarnSten ble født ca. 1688.2 Hans hjemsted var i Grue.3
Det ble holdt skifte etter Jens Knutsson Rask den 2. september 1715 på Flatsetøya, Frei. Jens hadde testamentert alt til Lorns Hansson Holst, som hadde betalt losji for ham, men Sten Meldal forlangte på vegne av kreditorene at skifte skulle holdes.4,5
Han var i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1717. Sten var premierløytnant i 1719. I 1746 hadde han tjenestegjort i 39 år: 4 ved de norske gevorbne og 35 ved regimentet.6,7,2
Sten giftet seg med en uregistrert person.8
Sten Meldal kjøpte på Vestad, Veøy, i 1727 av Ludvig Ivarsson Munthe.9
Han var bruker på Vestad i 1736. Skyld: 3 våger 1 pund 12 merker, hvorav han eide 3 våger med bygselrett. Gården hadde flomsag og kvern.10
Sten hadde Aret Eilevsson og Gjertrud Jonsdotter i tjeneste i 1737.11

Sten Meldal solgte på Vestad i 1737 til Kristoffer Andersson Lem.9
Han var selveier i Ner-Straume, Straume, Veøy, fra 1740. Etter hans død overtok dattera og svigersønnen.12
Sten hadde Ola Hansson i tjeneste i 1747.13


Sten døde den 23. januar 1747 i Straume, Veøy.6,1,13 Han ble gravlagt den 31. januar 1747 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 288, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Primma Plana. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690127
 3. [S2257] Bernhoffternes Familie-bog: s. 73. https://www.digitalarkivet.no/sa20110412680533
 4. [S1860] Frei I: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=199
 5. [S1620] Heimar og ætter i Stangvik I (1953): s. 366. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092626002?page=369
 6. [S2109] Danske og norske Officerer 1648–1814: VII, 1. Side 106. Meldal, Steen.
 7. [S719] Militærbiografier II: s. 168. Meldal, Steen. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009?page=169
 8. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 119. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=126
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 26.
 10. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 428.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 12. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 355. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=364
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 14. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 121. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=130
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 224, 24. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321

Jon Hallvorsson Sandnes1

M, #15992, ( - etter 1742)Hans hjemsted var trolig på Ytre Sandnes, Veøy.2
Han bodde i Molde i 1742.1
Han var forlover for Jens Olsson Oppsal og Brit Eriksdotter på Kolstad, som ble trolovet den 4. juni 1742.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 225, 4. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 68. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=69

Brit Nilsdotter på Årø1

K, #15993, (1736 - ca. 1738)
Far*Nils Larsson på Eidhammar1 (1701 - 1766)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Eidhammar2 (c 1708 - 1796)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1736 på Indre Årø, Bolsøy.1 Brit ble døpt den 27. april 1736 i Molde kirke av Lars Lekanger.1

Brit døde trolig ca. 1738 på Indre Årø.3 Søsknene Brit, Lars og Kristen skal ha blitt gravlagt i samme kiste.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, alminnelig bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 2. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 267.

Lars Nilsson på Årø1

M, #15994, (1734 - ca. 1738)
Far*Nils Larsson på Eidhammar1,2 (1701 - 1766)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Eidhammar2 (c 1708 - 1796)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1734 på Indre Årø, Bolsøy.1 Lars ble døpt den 4. februar 1735 i Veøy kirke. Faddere: Gjertrud Larsdotter, Eli Ivarsdotter på Eikrem, Sjurd Larsson på Eikrem og Erik Gunnarsson på Årø.1

Lars døde trolig ca. 1738 på Indre Årø.2,3 Søsknene Brit, Lars og Kristen skal ha blitt gravlagt i samme kiste.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 151, 4. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 2. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 3. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 267.

Anne Jonsdotter på Vågseter1,2

K, #15995, (ca. 1703 - 1743)
Far*Jon Knutsson på Ellingsetra3 (c 1662 - c 1709)
Mor*Anne Åmundsdotter på Ellingsetra4 (c 1677 - 1743)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Steffen Olsson på Vågseter (c 1690 - 1742)
De hadde tre barn.7 Annet navn: Anne Jonsdotter på Ellingsetra.3
Anne ble født ca. 1703 på Ellingsetra, Vestnes.1
Anne trolovet seg den 24. oktober 1734 i Veøy kirke med Steffen Olsson på Vågseter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ola Åmundsson på Nesje og Jens Sæmundsson i Røvik.5
Anne giftet seg den 17. november 1734 i Veøy kirke med Steffen Olsson på Vågseter.2
Hun var fadder ved dåpen til Susanna Persdotter på Nesje den 7. august 1735 i Veøy kirke.6


Anne døde i 1743 på Vågseter, Veøy.1 Hun ble gravlagt den 30. juli 1743.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 242, 30. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660330
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 17. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 202.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 203.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660282
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 155, 9. søndag etter triade. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=28

Henrik Olssen1

M, #15996, (ca. 1740 - )
Far*Ola Henrikssen1 (c 1710 - )Henrik ble født ca. 1740 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Ulrik Olssen1,2

M, #15997, (ca. 1746 - )
Far*Ola Henrikssen1,2 (c 1710 - )Ulrik ble født ca. 1746 i Molde, trolig som tvilling.1 Han bodde hos Ola Henrikssen på mnr. 34, Grova, Molde, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017

Johan Olssen1,2

M, #15998, (ca. 1746 - )
Far*Ola Henrikssen1,2 (c 1710 - )Johan ble født ca. 1746 i Molde, trolig som tvilling.1 Han bodde hos Ola Henrikssen på mnr. 34, Grova, Molde, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017

Brit Larsdotter på Stranda1

K, #15999

Familie

Ola Kristensson på Stranda (c 1641 - )Brit giftet seg med Ola Kristensson.1
Marit Olsdotter på Stranda ble forhørt den 18. mai 1695 på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i amtmannens hus, etter å ha forsvunnet og vært borte i omtrent 1¾ år. Hennes far, Ola Kristensson, møtte sammen med Marit, som fortalte at en dag mellom påske og pinse i 1693 hadde stemora, Brit Larsdotter, bedt henne se etter dyrene. Marit påstod at da hun kom opp til gjerdesgarden, sovnet hun og ble bergtatt.1


I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 5) er Ola Kristensson og Brit Larsdotter på Skorgestranda feilplassert på Stranda i Veøy (begge gårdene lå i Rødven tinglag).2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=6

Anders Lassesson på Bjørset1

M, #16000, (ca. 1719 - 1742)
Far*Lasse Knutsson på Bjørset ( - f 1742)Anders ble født ca. 1719 på Bjørset, Bolsøy.1 Han oppholdt seg på Bjørset i 1740. Han var måtelig høy og hadde slett, mørkebrunt hår.1

Anders døde i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 262. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630160