Louise von Zepelin1

K, #12001, ( - 24. juli 1764)

Familie

Konrad Henrik Eckleff (c 1709 - 1780)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnLouise giftet seg den 29. august 1736 i København, Danmark, med Konrad Henrik Eckleff.1
Hun og Konrad Henrik bodde trolig i Molde i 1738.2,3

Louise døde den 24. juli 1764 på Vardøhus festning, Vardø.1

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 262. Eckleff, Conrad Henrich.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 430. Hedemark, Arne Gregorius.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93

Arne Gregorius Hedemark1

M, #12002, (ca. 1704 - juni 1768)

Familie

Dorotea Katarina Eckleff (1738 - )Arne Gregorius ble født ca. 1704 i Norge.1 Han var underoffiser på Vardøhus festning, Vardø, fra 1734. Han hadde artilleriløytnants grad i 1758.1,2
Arne Gregorius giftet seg den 26. november 1760 med Dorotea Katarina Eckleff.2

Arne Gregorius døde i juni 1768.2

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 429. Hedemark, Arne Gregorius.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 430. Hedemark, Arne Gregorius.

Marie Margrete Stabel1

K, #12003, (28. august 1769 - 13. november 1807)

Familie

Johan Tomas Hammond Junghans (1765 - 1798)Marie Margrete ble født den 28. august 1769.1
Marie Margrete giftet seg i mars 1795 på Holla, Hemne, med Johan Tomas Hammond Junghans.1
Marie Margrete giftet seg med en uregistrert person.1

Marie Margrete døde den 13. november 1807 i Hemne.1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 21. Junghans, Johan Thomas Hammond.

Johannes Gunnerus Rosenvinge1,2

M, #12004, (20. januar 1759 - 18. januar 1833)

Familie

Ulrikka Fredrikka Albjerg (1758 - 1829)
De hadde fem barn.3 
BarnJohannes Gunnerus ble født den 20. januar 1759.2,3
Johannes Gunnerus giftet seg ca. 1791 med Ulrikka Fredrikka Albjerg.1,3 Johannes Gunnerus Rosenvinge var sekondløytnant i Meråkerske kompani, 1. trondhjemske infanteriregiment, fra 1791. Han fikk avskjed 12. april 1799 med 84 daler i årlig pensjon.3,1 Johannes Gunnerus og Ulrikka Fredrikka losjerte på Asklund østre, Frosta, i 1801 sammen med Ulrik Fredrik Vilster Rosenvinge o.a.1 Johannes Gunnerus Rosenvinge var postmester i Molde fra 19. juli 1805. En annen var konstituert i stillingen til desember samme år. Rosenvinge gikk av 13. mars 1817.4,2,3
Han var fadder ved dåpen til Rasmus Rypdal den 6. september 1811 i Molde kirke.5
Johannes Gunnerus Rosenvinge var overvraker i Trondheim fra 1817 til 1833.3,4

Johannes Gunnerus døde den 18. januar 1833 i Trondheim.4,2,3

Kilder/noter

 1. [S1320] Frosta ft. 1801: fol. 117 b, Øster Aschlund. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58453/18/
 2. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 274, nr. 4. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108092#289
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 323. Rosenvinge, Johannes Gunnerius.
 4. [S1452] Norges postmestere: s. 88. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#89
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 25 b, 6. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213

Ulrikka Fredrikka Albjerg1,2

K, #12005, (2. juli 1758 - 20. januar 1829)

Familie

Johannes Gunnerus Rosenvinge (1759 - 1833)
De hadde fem barn.2 
BarnUlrikka Fredrikka ble født den 2. juli 1758.2
Ulrikka Fredrikka giftet seg ca. 1791 med Johannes Gunnerus Rosenvinge.1,2 Ulrikka Fredrikka og Johannes Gunnerus losjerte på Asklund østre, Frosta, i 1801 sammen med Ulrik Fredrik Vilster Rosenvinge o.a.1

Ulrikka Fredrikka døde den 20. januar 1829.2

Kilder/noter

 1. [S1320] Frosta ft. 1801: fol. 117 b, Øster Aschlund. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58453/18/
 2. [S719] Militærbiografier II: s. 323. Rosenvinge, Johannes Gunnerius.

Israel Olaus Sigholt1,2,3,4,5,6

M, #12006, (26. april 1724 - 28. april 1794)

Familie

Sissel Dal (c 1729 - 1809)
De hadde tre barn.15 
BarnIsrael Olaus ble født den 26. april 1724 på Vardøhus festning, Vardø.5 Han var fenrik i Ulriksdals gevorbne infanteriregiment i 1753.5 Tjenestejenta Anne Villumsdatter stjal til sammen 30 daler fra sin husbond, garnisonsauditør Hans Opdal ved Fredriksten festning, og gav pengene videre til Sigholt. Anne fikk 2 års tukthus, og Israel ble avskjediget fra tjenesten ved krigsrettsdom, stadfestet av kongen 5. mai 1756. Han kaltes fremdeles fenrik året etter og gikk på den tiden inn i prøyssisk tjeneste, hvor han etter hvert ble kaptein.5,7,4
Israel giftet seg den 14. januar 1757 i Fredrikstad med Sissel Dal. De hadde allerede barn sammen, og innhentet kongelig bevilling til vielse uten trolovelse.4,8 Israel Olaus Sigholt var overtallig kaptein i Nordenfjellske gevorbne infanteriregiment fra 1763.5 Han var premierløytnant i 1. grenaderkompani, Nordenfjellske gevorbne infanteriregiment, fra 8. februar 1764.9 Han var kaptein i garnisonen på Vardøhus festning fra 1765. Ifølge familietradisjon fikk han valget mellom guvernørpost på Trankebar (India) og kommandantpost på Vardøhus, «men valgte den sidste, fordi hans Kone, der i Kjøbenhavn havde seet nogle Negere, ikke kunde udholde Synet af disse, men besvimede derved».9,3 Han var kaptein og sjef i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1772. Han fikk sekondmajors grad i 1786.9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson på Ytre Kavli i 1773.10
Israel Olaus og Sissel bodde på Setnes, Grytten, i 1770-årene. Han kjøpte 2 tønner 2 skjepper havre på kreditt og 3 tønner 6 skjepper kontant fra myndighetene i nødsåret 1773.11,12,13 I 1776 fikk han Brit Olsdotter i Grytten dømt til halsjern og bot fordi hun uten grunn hadde forlatt sin tjeneste hos ham.6,14
Israel Olaus og Sissel bodde i Molde i 1780-årene.6,14 Israel Olaus Sigholt var premiermajor og sjef i Lesjiske kompani, 1. opplandske infanteriregiment, fra 1787. Han fikk samme år tillatelse til å bo utenfor kompanidistriktet. Israel fikk avskjed 22. august 1788 og ble titulert oberstløytnant i 1792.9,14,8 Israel Olaus Sigholt pantsatte sitt løsøre til Peder Jalles i 1788.14
Han og Sissel bodde i Hedmark.15
Israel Olaus Sigholt kjøpte våningshus (med grunn) o.a. på mnr. 136, innpå Gata, Molde, den 3. desember 1791 av Ola Torvik.16,17 Israel og Sissel bodde i Molde i 1792. Samme år skrev Israel at «jeg var saa ulykkelig at hidkomme igjen til dette fatale Sted».14

Israel Olaus døde den 28. april 1794 i Molde. Det ble betalt 3 daler 1 ort til kirken for begravelsen.9,18 Det ble holdt skifte etter ham. Aktiva: 360 daler. Passiva: 1 043 daler.14

Kilder/noter

 1. Eller Olai.
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 92.
 4. [S1321] Fredrikstad mini. 1750–1804: s. 34. https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020424
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 409. Sigholt, Israel Olai.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 97. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#110
 7. [S719] Militærbiografier II: s. 232. Opdahl, Hans.
 8. [S1322] Oppdal ft. 1801: fol. 570 a, mnr. 837. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58441/34/
 9. [S719] Militærbiografier II: s. 410. Sigholt, Israel Olai.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a–758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 11. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 108. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#109
 12. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 52, nr. 554. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#53
 13. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 85, nr. 275. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=86
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#111
 15. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 93.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 376. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 377. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610191
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.

Sissel Dal1,2

K, #12007, (ca. 1729 - 8. januar 1809)

Familie

Israel Olaus Sigholt (1724 - 1794)
De hadde tre barn.4 
BarnSissel ble født ca. 1729.2,3 Hennes hjemsted var i Fredrikshald.4,5
Sissel giftet seg den 14. januar 1757 i Fredrikstad med Israel Olaus Sigholt. De hadde allerede barn sammen, og innhentet kongelig bevilling til vielse uten trolovelse.6,2
Israel Olaus Sigholt var kaptein i garnisonen på Vardøhus festning, Vardø, fra 1765. Ifølge familietradisjon fikk han valget mellom guvernørpost på Trankebar (India) og kommandantpost på Vardøhus, «men valgte den sidste, fordi hans Kone, der i Kjøbenhavn havde seet nogle Negere, ikke kunde udholde Synet af disse, men besvimede derved».5,7
Sissel og Israel Olaus bodde på Setnes, Grytten, i 1770-årene. Han kjøpte 2 tønner 2 skjepper havre på kreditt og 3 tønner 6 skjepper kontant fra myndighetene i nødsåret 1773.8,9,10 Sissel og Israel Olaus bodde i Molde i 1780-årene.11,12
Hun og Israel Olaus bodde i Hedmark.4 Sissel og Israel bodde i Molde i 1792. Samme år skrev Israel at «jeg var saa ulykkelig at hidkomme igjen til dette fatale Sted».12 Sissel Dal losjerte på Rånnån, Oppdal, i 1801 sammen med dattera Klara. Begge var pensjonister.2

Sissel døde den 8. januar 1809 på Vestad, Veøy, hos dattera Ane Katrine.3,4,5 Hun ble gravlagt den 21. januar 1809 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hennes ble skrevet Cecillia Dahl i 1757.6

     Navnet hennes ble skrevet Sisselle Dahl i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1321] Fredrikstad mini. 1750–1804: s. 326. https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020573
 2. [S1322] Oppdal ft. 1801: fol. 570 a, mnr. 837. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58441/34/
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670367
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 93.
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 410. Sigholt, Israel Olai.
 6. [S1321] Fredrikstad mini. 1750–1804: s. 34. https://media.digitalarkivet.no/kb20061016020424
 7. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 92.
 8. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 108. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#109
 9. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 52, nr. 554. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#53
 10. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 85, nr. 275. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=86
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 97. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#110
 12. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#111
 13. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 14.

Helene Sem1

K, #12008, (12. juni 1717 - 1750)

Familie

Jan Marsilius Ovessen Lindved (1714 - 1778)Helene ble født den 12. juni 1717.1
Helene giftet seg med Jan Marsilius Ovessen Lindved.1

Helene døde i 1750 i Tromøy.1 Hun ble gravlagt den 9. mars 1750.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Edel Dorotea Lindved1

K, #12009, (1761 - )
Far*Jan Marsilius Ovessen Lindved1 (1714 - 1778)
Mor*Johanne Jørgensdatter Merkel1 (c 1734 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jørgen Hauk Hjerrild (1752 - 1800)

Familie 2

Herlov Herlovssen (1757 - 1820)Edel Dorotea ble døpt den 15. desember 1761 i Arendal.1
Edel Dorotea giftet seg med Jørgen Hauk Hjerrild.1
Edel Dorotea giftet seg den 27. mars 1806 i Arendal med Herlov Herlovssen.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Jørgen Hauk Hjerrild1

M, #12010, (1752 - 10. januar 1800)

Familie

Edel Dorotea Lindved (1761 - )Jørgen ble døpt den 20. august 1752 i Øse, Danmark.1 Han var tollinspektør.1
Jørgen giftet seg med Edel Dorotea Lindved.1

Jørgen døde den 10. januar 1800 i Sakskøbing, Danmark.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Herlov Herlovssen1

M, #12011, (1757 - 10. august 1820)

Familie 1

Anne Dal (1756 - 1805)

Familie 2

Edel Dorotea Lindved (1761 - )Herlov ble døpt den 19. august 1757 i Øyestad.1
Herlov giftet seg den 5. februar 1783 i Arendal med Anne Dal.1 Herlov Herlovssen var skipsreder.1
Herlov giftet seg den 27. mars 1806 i Arendal med Edel Dorotea Lindved.1

Herlov døde den 10. august 1820 i Kolbjørnsvik, Øyestad.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Ola Larsson Dal1

M, #12012, ( - etter 1760)

Familie

Mette Herlovsdotter ( - e 1760)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla giftet seg med Mette Herlovsdotter.2
Han og Mette bodde på Merdø, Tromøy, i 1760.1

Kilder/noter

 1. [S1324] Tromøy mini. 1747–93: s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070614640254
 2. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Anne Dal1

K, #12013, (1756 - 26. juli 1805)
Far*Ola Larsson Dal1 ( - e 1760)
Mor*Mette Herlovsdotter1 ( - e 1760)

Familie

Herlov Herlovssen (1757 - 1820)Anne ble døpt den 18. januar 1756 i Tromøy.1
Anne giftet seg den 5. februar 1783 i Arendal med Herlov Herlovssen.1

Anne døde den 26. juli 1805 i Kolbjørnsvik, Øyestad.1

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65

Mette Herlovsdotter1

K, #12014, ( - etter 1760)

Familie

Ola Larsson Dal ( - e 1760)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMette giftet seg med Ola Larsson Dal.1
Hun og Ola bodde på Merdø, Tromøy, i 1760.2

Kilder/noter

 1. [S1323] Arendals geistlighed: s. 62. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011052008150#65
 2. [S1324] Tromøy mini. 1747–93: s. 70. https://media.digitalarkivet.no/kb20070614640254

Aleksander Persson i Sandvika1,2

M, #12015, (ca. 1678 - 1745)

Familie

Kari Olsdotter i Sandvika (c 1686 - 1754)
Sju barn levde i 1746.2,16 
BarnAleksander ble født ca. 1678.3 Hans hjemsted var i Molde (ifølge «En stodderkongeslekt på Sunnmøre» var han svensk omstreifer).4,5,6 Han var middels høy, noe før og herdebrei, og sterkt pukkelrygget.6
Han bodde i Molde til 1698.6
Han bodde i Skodje fra 1698.6
Han bodde kanskje i Grindvikgjerdet, Grindvika, Skodje.7
Annet navn: Aleksander Persson i Koparvika, nevnt 1706.8 Han var kjelesmed i 1706 og 1723.8,9
Aleksander trolovet seg den 18. april 1706 i Skodje med Kari Olsdotter.8
Aleksander giftet seg den 25. mai 1706 i Skodje med Kari Olsdotter i Koparvika.4,10
Han og Kari var husfolk på Vemøya, Skodje, iallfall fra 1708 til 1712.11,5
Annet navn: Aleksander Persson på Vemøya, nevnt 1710.11
Han og Kari bodde i Innvika, Skodje, iallfall fra 1714 til 1716.5,10
Annet navn: Aleksander Persson i Innvika, nevnt 1716.12
Han og Kari bodde i Ørskog iallfall fra 1723 til 1729.13,9,14
Han og Kari var husfolk i Sandvika, Rørstad, Borgund på Sunnmøre.6 Aleksander Persson var stodderkonge (bygdevekter) på Sunnmøre til 1745. Han ble da titulert tilsynsmann.6,1,3

Aleksander døde i 1745 i Sandvika.3,2 Han ble jordfestet den 22. desember 1745.3 Det ble holdt skifte etter ham den 15. mars 1746. Arvinger: Kari Olsdotter, Henrik Aleksandersson og Malene Aleksandersdotter o.a. Formue: 65 daler 2 ort 15 skilling.2

     Navnet hans ble i 1710 skrevet Alexander Peersøn, huusmand i Væmøen.11

     Navnet hans ble skrevet Alexander Pedersøn Indvigen i 1716.12

     Aleksander Persson i Sandvika kan ha vært barn av Per Persson og Kirsti Persdotter i Koparvika. I så fall var nok Aleksander det barnet de fikk ca. 1681.15

Kilder/noter

 1. [S1328] «Hungnesen»: s. 184. https://books.google.no/books?id=CgwuAgAAQBAJ&lpg=PA2&hl=no&pg=PA184#v=onepage&q&f=false
 2. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 417 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24557/31/
 3. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1745. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610031
 4. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 41 a, 1706. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610588
 5. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#41
 6. [S1329] «En stodderkongeslekt på Sunnmøre»: s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281058_001?page=31
 7. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 723. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#728
 8. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 3 b, 1706. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610561
 9. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 87, 24. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610230
 10. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 124 a, 1716, dagen før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610675
 11. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 66 a, 1710. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610614
 12. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 75 b, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610624
 13. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 90, 4. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610232
 14. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 252, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315
 15. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal, litra G, sakefallsregnskap. Fanne Ottings Høsteting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714351221
 16. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 543 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660078

Vally Marie Haugsnes1

K, #12016, (26. juni 1913 - 26. november 1995)

Familie

Sigurd Normann Bolstad (1904 - 1962)
De hadde fem barn.1 
BarnVally Marie ble født den 26. juni 1913.1
Vally Marie giftet seg i 1937 med Sigurd Normann Bolstad.1
Hun og Sigurd Normann bodde på Møkland, Øksnes.1

Vally Marie døde den 26. november 1995.1

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#242

Sigurd Normann Bolstad1

M, #12017, (18. august 1904 - 12. august 1962)

Familie

Vally Marie Haugsnes (1913 - 1995)
De hadde fem barn.1 
BarnSigurd Normann ble født den 18. august 1904 på Dyrøya, Øksnes.1
Sigurd Normann giftet seg i 1937 med Vally Marie Haugsnes.1
Han og Vally Marie bodde på Møkland, Øksnes.1

Sigurd Normann døde den 12. august 1962.1

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#242

Rune Julsen1

M, #12018

Familie

Kristin Mevold
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 242. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#245

Marthe Mevold Julsen1

K, #12019
Far*Rune Julsen1
Mor*Kristin Mevold1
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 242. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#245

Roar Heiland1

M, #12020

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 242. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#245

Johan Per Urke1

M, #12021

Familie

Jorunn Elida Bolstad
De hadde ikke barn.1 

Kilder/noter

 1. [S1330] Kom i hou ka ætt du e a: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120120002#246

Kari Olsdotter i Sandvika1,2

K, #12022, (ca. 1686 - 1754)Kari ble født ca. 1686.2 Hennes hjemsted var trolig i Koparvika, Nonsvika, Skodje, og hun skal ha hatt søstera Inger.3,4
Kari trolovet seg den 18. april 1706 i Skodje med Aleksander Persson i Koparvika.5
Annet navn: Kari Olsdotter i Koparvika, nevnt 1706.5,6
Kari giftet seg den 25. mai 1706 i Skodje med Aleksander Persson.6,7
Annet navn: Kari Olsdotter på Vemøya.8
Hun og Aleksander var husfolk på Vemøya, Skodje, iallfall fra 1708 til 1712.9,8
Hun og Aleksander bodde i Innvika, Skodje, iallfall fra 1714 til 1716.8,7
Annet navn: Kari Olsdotter i Innvika, nevnt 1716.7
Hun og Aleksander bodde i Ørskog iallfall fra 1723 til 1729.10,11,12
Hun og Aleksander var husfolk i Sandvika, Rørstad, Borgund på Sunnmøre.13
Hun var arving ved skiftet etter Aleksander Persson i Sandvika den 15. mars 1746.1


Kari døde i 1754 i Sandvika.2 Hun ble jordfestet den 21. februar 1754.2 Det ble holdt skifte etter henne den 9. april 1754. Arvinger: Henrik Aleksandersson og Malene Aleksandersdotter o.a.14

     Navnet hennes ble skrevet Kari OlsDaatter Indvig i 1716.7

Kilder/noter

 1. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 417 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24557/31/
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: begravde, 1754. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610043
 3. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 58. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#63
 4. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#140
 5. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 3 b, 1706. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610561
 6. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 41 a, 1706. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610588
 7. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 124 a, 1716, dagen før 2. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610675
 8. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 40. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#41
 9. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 66 a, 1710. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610614
 10. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 90, 4. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610232
 11. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 87, 24. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610230
 12. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 252, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315
 13. [S1329] «En stodderkongeslekt på Sunnmøre»: s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281058_001?page=31
 14. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 543 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660078
 15. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 253, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315

Henrik Aleksandersson på Uksebåsen1,2

M, #12023, (1710 - 1768)
Far*Aleksander Persson i Sandvika3,4 (c 1678 - 1745)
Mor*Kari Olsdotter i Sandvika5,4 (c 1686 - 1754)

Familie

Sara Larsdatter på Uksebåsen (o 1710 - 1785)
Sju barn levde i 1769.1 
BarnAnnet navn: Henrik Aleksandersson på Vemøya.3
Henrik ble født i 1710 på Vemøya, Skodje.3 Henrik ble døpt den 19. januar 1710.3 Han var matros i 1735.6
Henrik trolovet seg med Sara Larsdatter den 12. april 1735 i Nykirken sogn, Bergen, i sogneprestens hus.6,7
Han og Sara bodde i Vanylven i 1739, men døpte barn i Haram prestegjeld.8
Han og Sara bodde i Strangehagen, Bergen, i 1741.7
Henrik giftet seg den 5. mars 1741 i Nykirken, Bergen, med Sara Larsdatter. De ble viet gratis i froprekenen uten brudefølge.9
Han og Sara var husfolk på Uksebåsen, Borgund på Sunnmøre, i 1743.10,11
Han var arving ved skiftet etter Aleksander Persson i Sandvika den 15. mars 1746.12
Han var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 9. april 1754.5


Henrik døde i 1768 på Uksebåsen.2 Han ble jordfestet den 2. august 1768.2 Det ble holdt skifte etter ham den 5. juli 1769. Arvinger: Sara Larsdatter på Uksebåsen og Aleksander Henriksson på Gamlem o.a.1

     Navnet hans ble skrevet Henrich Alexandersen Oxebaas i 1768.2

Kilder/noter

 1. [S1640] Sunnmøre skifteprotokoll 1767–70: fol. 201 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690203
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 355 a, 2. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610448
 3. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 66 a, 1710. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610614
 4. [S1329] «En stodderkongeslekt på Sunnmøre»: s. 26. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2022011281058_001?page=31
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 543 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660078
 6. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 71 b, 17. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416620382
 7. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 184 b, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416610142
 8. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 141, 26. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660351
 9. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 87 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416620397
 10. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 82, Oxebaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041050
 11. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1743. 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640655
 12. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 417 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24557/31/

Synneva Hansdotter i Lia1

K, #12024, (ca. 1699 - 1. november 1755)Synneva ble født ca. 1699.1
Hun var bruker i Ytreli, Skodje. Hun overtok etter foreldrene.2

Synneva døde den 1. november 1755 på Reknes hospital, Molde, antakelig som spedalsk, og ble gravlagt der.1 Det ble holdt likpreken over henne den 8. februar 1756 i Skodje.1

Kilder/noter

 1. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 155 b, 1756. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610708
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 410. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#415

Hans Strøm1,2,3,4

M, #12025, ( - 1789 eller 1790)
Far*Hallvor Nilsson i Straumen3 (c 1686 - 1755)
Mor*Inger Persdotter i Straumen3 (o 1680 - 1764)

Familie

Maren Agnete Müller ( - c 1768)
Ett barn levde i 1768.8 
Barn
Hans Strøms signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Annet navn: Hans Hallvorsson i Straumen.5 Hans Hallvorsson i Straumen var den første læreren ved fri- og fattigskolen i Borgund på Sunnmøre. Lønn: 30 daler.5 Byfogden auksjonerte bort Severin Løks hus med grunn på mnr. 87, Hovedgata, Molde, den 5. august 1750 til Hans Strøm. Kjøpesum: 332 daler.6
Han bevitnet at Per Perssen Åndal solgte hus med hageplanker i Molde i 1752 til Anders Olssen Monsås.2
Hans Strøm var klokker i Molde iallfall fra 1752 til 1789. Han var også skoleholder. I 1789 hadde han etter selvangivelse ingen skattbar formue og tjente under 100 daler i året.7,8,9,1
Hans trolovet seg den 12. april 1752 i Borgund med Maren Agnete Müller.7
Hans giftet seg den 13. april 1752 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Maren Agnete Müller.10
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Nilsson i Straumen den 26. april 1755.3

Han bodde på mnr. 87 i 1767. Huset var taksert til 280 daler. Han bodde fremdeles der i 1789.11,9
Han var arving ved skiftet etter Maren Agnete Müller den 16. desember 1768: 69 daler 1 ort 10 skilling. Huset med grunn ble vurdert til 332 daler, samme beløp som boet skyldte Molde kirke, som overtok eierskapet. Formue: 499 daler 3 ort 16 skilling. Enkemannen fordret 20 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 361–0–20. Arv: 138–2–20, delt på enkemannen og sønnen.12

Hans giftet seg den 5. januar 1769 i Haram med en uregistrert person.13

Hans døde i 1789 eller 1790.1,14
Per Perssen Berg kjøpte hus med grunn på mnr. 82, under Berget, Molde, i september 1799 av Ola Olsson Sotåen. Tomten var 20 sjællandske alen fra vestre kant til neste grunn, 6 alen fra østre kant ned til klokker Strøms grunn, 36 alen fra den nedre hagestolpe i vest til berget ovenfor huset, og 13½ alen i bredden på nordsiden, samt gangvei 29½ alen fra øverste nordre kant nedigjennom til gaten, og i smuget til sjøen (mellom prost Dreiers og madam Else Vingårds hus). Kjøpesum: 187 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. januar 1800.15,16


     Navnet hans ble skrevet Hans Strømmen fra 1750 til 1790.6,7,13,14

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 80. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/242/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610014
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 687 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/227/
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#249
 5. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 741. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#746
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 16. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-11
 7. [S776] Borgund mini. 1739–61: trolovede, 1752, 12. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831640601
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 87. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 10. [S776] Borgund mini. 1739–61: viede, 1752, 13. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831640630
 11. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Hougene, mnr. 101.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566–567. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/
 13. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 23, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903660309
 14. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 48/26.11.1790. E-side 4. https://www.nb.no/items/42370731d82430f347e3a7d76c113df0?page=3
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 477. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610241
 16. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 39, mnr. 82. https://media.digitalarkivet.no/tl20080923660327

Hallvor Nilsson i Straumen1

M, #12026, (ca. 1686 - 1755)

Familie

Inger Persdotter i Straumen (o 1680 - 1764)
De hadde sju barn.2 
BarnAnnet navn: Hallvor Nilsson på Engeset.2
Hallvor ble født ca. 1686.3 Hans hjemsted var på Engeset, Borgund på Sunnmøre.2
Hallvor giftet seg med Inger Persdotter.1
Han og Inger var brukere i Straumen, Skodje, fra 1722.2

Hallvor døde i 1755 i Straumen.3 Det ble holdt skifte etter ham den 26. april 1755. Arvinger: Inger Persdotter og Hans Strøm o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 687 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/227/
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 741. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#746
 3. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 740. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#745

Inger Persdotter i Straumen1

K, #12027, (omkr. 1680 - 1764)

Familie

Hallvor Nilsson i Straumen (c 1686 - 1755)
De hadde sju barn.3 
BarnInger ble født omkr. 1680. Hun skal ha blitt født ca. 1676, men fødte barn i 1727.2
Inger giftet seg med Hallvor Nilsson på Engeset.1
Hun og Hallvor var brukere i Straumen, Skodje, fra 1722.3
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Nilsson i Straumen den 26. april 1755.1


Inger døde i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 687 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/227/
 2. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 740. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#745
 3. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 741. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#746

Maren Agnete Müller1,2

K, #12028, ( - ca. 1768)

Familie

Hans Strøm ( - 1789 / 1790)
Ett barn levde i 1768.2 
BarnMaren Agnete trolovet seg den 12. april 1752 i Borgund på Sunnmøre med Hans Strøm.1
Maren Agnete giftet seg den 13. april 1752 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Hans Strøm.3

Maren Agnete døde ca. 1768 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 16. desember 1768. Arvinger: Hans Strøm og Augustinus Meldal Strøm. Huset med grunn ble vurdert til 332 daler, samme beløp som boet skyldte Molde kirke, som overtok eierskapet. Formue: 499 daler 3 ort 16 skilling. Enkemannen fordret 20 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 361–0–20. Arv: 138–2–20, delt på enkemannen og sønnen.4

     Navnet hennes ble skrevet Madamme Maren Agnethe Møller i 1768.2

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: trolovede, 1752, 12. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831640601
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/
 3. [S776] Borgund mini. 1739–61: viede, 1752, 13. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831640630
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566–567. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/

Augustinus Meldal Strøm1,2

M, #12029, (ca. 1752 - )
Far*Hans Strøm2 ( - 1789 / 1790)
Mor*Maren Agnete Müller2 ( - c 1768)Augustinus ble født ca. 1752.2 Han ble konfirmert den 21. august 1768 i Bolsøy kirke (men han sognet til Molde).1
Han var arving ved skiftet etter Maren Agnete Müller den 16. desember 1768: 69 daler 1 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630055
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 566–567. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/2/

Per Andersson på Svortahaugen1

M, #12030, (ca. 1706 - 1767)

Familie

Anne Jonsdotter på Svortahaugen (c 1699 - 1770)
De hadde tre barn, samt ett som ble dødfødt 30. oktober 1736.1,2 Per ble født ca. 1706.1
Annet navn: Per Andersson på Glomset, nevnt 1736.2,3
Per trolovet seg den 29. april 1736 i Skodje med Anne Jonsdotter.3
Per giftet seg den 1. juli 1736 i Skodje kyrkje med Anne Jonsdotter.2
Han og Anne var brukere på Øvstehaugen, Svortahaugen, Skodje, fra 1736. Sønnen Anders overtok bygselen i 1774.1,4

Per døde i 1767 i Skodje.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Andersøn Glomsætt i 1736.3

Kilder/noter

 1. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 789. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#794
 2. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 47 b, 1736. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610595
 3. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610571
 4. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 790. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002#795

Signe Holsæther1

K, #12031, (28. september 1915 - 18. mai 2002)
Far*Ludvik Holseter1 (1877 - 1928)
Mor*Sina Bertina Høgset1 (1891 - 1957)

Familie 1

Nils Aarø (1913 - 1976)
Barn

Familie 2

Laurits RønningSigne ble født den 28. september 1915.2,3
Signe fikk barn med Nils Aarø i 1947.
Signe giftet seg med Laurits Rønning.1 Hennes navn som gift var Rønning.2,3
Hun og Laurits bodde i Molde.1

Signe døde den 18. mai 2002 i Molde.3,2 Hun ble gravlagt den 24. mai 2002 i Tøndergård gravlund, Molde.2,3

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 649.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Signe Rønning.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 113/22.5.2002, s. 31.
 4. [S75] Romsdals Budstikke: 15.9.2000.

Sina Bertina Høgset1

K, #12032, (1. mai 1891 - 17. november 1957)

Familie

Ludvik Holseter (1877 - 1928)
De hadde fire barn.1 
BarnSina Bertina ble født den 1. mai 1891 på Høgset, Aukra.1
Sina Bertina giftet seg med Ludvik Holseter.1
Hun og Ludvik var innerster Søri garda, Høgset, Aukra.1

Sina Bertina døde den 17. november 1957.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 649.

Ludvik Holseter1,2

M, #12033, (9. februar 1877 - 5. februar 1928)

Familie

Sina Bertina Høgset (1891 - 1957)
De hadde fire barn.2 
BarnLudvik ble født den 9. februar 1877.1
Ludvik giftet seg med en uregistrert person.2
Ludvik giftet seg med Sina Bertina Høgset.2
Han og Sina Bertina var innerster Søri garda, Høgset, Aukra.2 Ludvik Holseter var dagarbeider. Han drev mest med jordbryting.2

Ludvik døde den 5. februar 1928 på Høgset, Aukra.1,2 Han ble gravlagt den 11. februar 1928.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 3693355.
 2. [S382] Midsund II: s. 649.

Laurits Rønning1

M, #12034

Familie

Signe Holsæther (1915 - 2002)Laurits giftet seg med Signe Holsæther.1
Han og Signe bodde i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 649.

Anne Jonsdotter på Haugan1

K, #12035, ( - ca. 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås2,1 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås2 ( - e 1741)

Familie

Nils Hanssen på Haugan (1723 - c 1782)
Ingen barn levde i 1768.1 Annet navn: Anne Jonsdotter i Ås.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741.3
Hun var myndling av Nils Knutsson i Ås i 1741.2

Anne giftet seg med Nils Hanssen på Haugan.1

Anne døde ca. 1768 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 20. september 1768. Kreditorer: Gunnhild Hansdatter, Nils Piersson, Hans Vadbekk Paust, Pål Eriksson i Myra, Jesper Åmundsson på Kringstad, John Ord, Søren Fitzens, Bastian Erikssen, Beret Andersdatter, Hans Hansson Müller og Peder Jalles o.a. Vånings- og uthusene på Haugan ble vurdert til 30 daler. Aktiva: 64 daler. Enkemannen fordret 8 daler 2 ort for begravelsen, men fikk bare 2 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 70–0–16. Boet var altså fallitt, og huset gikk til kreditorer.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Jon Knutsson i Ås1,2

M, #12036, ( - ca. 1741)

Familie

Marit Larsdotter i Ås ( - e 1741)
Åtte barn levde i 1741.2,4 
BarnJon giftet seg med Marit Larsdotter.2
Jon Knutsson i Ås kjøpte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 av Børge Jakobssen Eg. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.1,2

Jon døde ca. 1741 i Ås.3 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1741. Arvinger: Marit Larsdotter, Ivar Jonsson, Lars Jonsson, Knut Jonsson, Anne Jonsdotter, Gjertrud Jonsdotter, Ingebjørg Jonsdotter den eldre og Ingebjørg Jonsdotter den yngre. I boet var blant annet 1 våg i Ås, taksert til 36 daler (hvorav enka arvet halvparten). Formue: 73 daler 3 ort 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 22–1–16. Sønnen Ola hadde fått hjemmefølge, og fikk derfor ingen arv.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/

Ola Jonsson i Hatlen1,2

M, #12037, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås3,1 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås3 ( - e 1741)

Familie

Synnøv Lassesdotter på Fremstedalen
De hadde iallfall fem barn.
I januar 1759 ble det betalt 1 ort 6 skilling for dåpen til Ole Hatlens barn, og i mars 1 ort for konas kirkegang.6,11,12
 Annet navn: Ola Jonsson i Ås, nevnt 1739.4,5
Ola trolovet seg den 18. mai 1739 i Vestnes kyrkje med Synnøv Lassesdotter på Fremstedalen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Knut Eriksson på Fremstedalen o.a.4
Ola giftet seg den 28. juni 1739 i Vestnes kyrkje med Synnøv Lassesdotter på Fremstedalen, viet av Lars Lekanger.5 Ola og Synnøv bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1739 og 1746.6
Annet navn: Ola Jonsson på Fremstedalen.7,6
Han bodde i Hatlen, Bolsøy, i 1753.7,8
Ola og kona var brukere i Hatlen i 1762. Det var ett annet bruk på gården. Han bodde fremdeles der i 1768.9,10,1

     Navnet hans ble skrevet Ole Joenssøn Aas i 1739.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 267, saksnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410137
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660307
 6. [S927] Skorgen: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=268
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 240, saksnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410124
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 423, saksnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410216
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041019
 10. [S363] Bolsøyboka II: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=426
 11. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 12. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Lars Jonsson på Våge1,2

M, #12038, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås3,1 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås3 ( - e 1741)Annet navn: Lars Jonsson i Ås.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741: Han fordret også 6 daler.4

Annet navn: Lars Jonsson ved Vågssjøen, nevnt 1754.5
Han var fadder ved dåpen til Lars Rasmusson i Brudeskaret den 15. april 1754 i Vestnes kyrkje.5

Han var husmann ved Vågssjøen, Ner-Våge, Veøy, iallfall fra 1754 til 1762. Han bodde fremdeles på Våge i 1768.5,2,1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 409. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/79/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398

Knut Jonsson i Ås1,2

M, #12039, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås1,2 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås1 ( - e 1741)Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741.3
Han var myndling av Ivar Jonsson i 1741.1


Knut døde etter 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Ivar Jonsson i Ås1,2

M, #12040, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås1,2 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås1 ( - e 1741)Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741: Han fordret også 12 daler som han hadde lagt ut for faren.3
Han var verge for Knut Jonsson i Ås i 1741.1


Ivar døde etter 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Gjertrud Jonsdotter i Ås1,2

K, #12041, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås1,2 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås1 ( - e 1741)Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741.3
Hun var myndling av Ole Helland (kanskje Ola Persson på Helland) i 1741.1

Gjertrud giftet seg med en uregistrert person.2

Gjertrud døde etter 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Ingebjørg Jonsdotter i Ås1

K, #12042, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås1,2 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås1 ( - e 1741)Hun ble kalt Ingebjørg Jonsdotter den eldre, nevnt 1741.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741.3
Hun var myndling av Lasse Knutsson på Nerem i 1741.1

Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.2

Ingebjørg døde etter 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Ingebjørg Jonsdotter i Ås1

K, #12043, ( - etter 1768)
Far*Jon Knutsson i Ås1,2 ( - c 1741)
Mor*Marit Larsdotter i Ås1 ( - e 1741)Hun ble kalt Ingebjørg Jonsdotter den yngre, nevnt fra 1741 til 1768.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741.3
Hun var myndling av Ola Knutsson i Ås i 1741.1

Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.2

Ingebjørg døde etter 1768.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Marit Larsdotter i Ås1

K, #12044, ( - etter 1741)

Familie

Jon Knutsson i Ås ( - c 1741)
Åtte barn levde i 1741.1,4 
BarnMarit giftet seg med Jon Knutsson i Ås.1
Jon Knutsson i Ås kjøpte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 av Børge Jakobssen Eg.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson i Ås den 3. november 1741: Hun fikk blant annet ½ våg i Ås (18 daler).3
Hun var myndling av Lars Helland (trolig Lars Hansson på Helland) i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-53
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/

Lars Hansson på Helland1,2,3

M, #12045, ( - etter 1742)
Far*Hans Larsson på Helland3,2 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland3 ( - c 1718)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 7 daler 1 skilling. Han fikk ikke hjemmefølge og var antakelig gift.4
Lars Hansson på Helland og kona stod til offentlig skriftemål den 11. desember 1729 i Vestnes kyrkje for ulydighet mot hans gamle far, Hans.2
Lars Helland var verge for Marit Larsdotter i Ås i 1741.5

Han bodde på Øvre Helland, Vestnes, i 1742.1
Han var verge for Kari Rasmusdotter på Kristisetra fra 1742.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/99/

Jon i Ås1

M, #12046, ( - etter 1734)

Familie

BarnJon giftet seg med en uregistrert person.1
Han ble kalt Unge-Jon i Ås, nevnt 1734.1
Unge-Jon i Ås kjøpte 1 våg i Ås, Vestnes, den 29. november 1734 av Børge Jakobssen Eg. Jon var allerede bruker der og ble titulert velaktet dannemann. Skjøtet ble tinglyst 7. februar 1735.1

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 58 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-52

Philip1

M, #12047
Far*Jørn Håvard Haugen1
Mor*Monika Nybø1
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Monika Nybø 24.8.2015.

Jørn Håvard Haugen1

M, #12048

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Jørn Håvard Haugen.
 2. [S561] Facebook: Monika Nybø 24.8.2015.
 3. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 2018.

Samuel Persson Dyrnes1

M, #12049, (1777 - 13. juni 1838)

Familie

Maren Sofie Nilsdatter Blix (c 1788 - 1866)
De hadde ikke barn.1 Samuel ble født i 1777 på Båtneset, Brattvær.1
Samuel giftet seg i 1800 med en uregistrert person.1 Han var jekteskipper i Kristiansund.1
Samuel giftet seg i 1836 med Maren Sofie Edøy.1

Samuel døde den 13. juni 1838 på Odden, Brattvær, som handelsbetjent, av nervefeber etter 5 måneders «tiltagende brystsvaghet».2,1

Jonas Jonassen på Brattværet1,2

M, #12050, (ca. 1731 - 1778)

Familie

Gurå Johannesdotter på Brattværet (c 1747 - 1782)
De hadde ett barn.3 Jonas ble født ca. 1731 i Molde.1 Han var helbefaren sjømann. Han hadde vært utkommandert og fart i «Stralheim» og i Østersjøen med orlogsskipet «Wilhelmine».1 I manntallet av 1762 står Jonas Jonassen hos Rasmus Persson og Helge Jespersdotter på Eiskrem, Aukra. De hadde tre tjenestejenter. Jonas var utskrevet matros og «Syg siden hand kom hiem, saa hand er ey istand at ernære sig».2
Han bodde trolig på Veiholmen, Edøy, i 1765. «Jonas Jonassen fra Agerøen» står nevnt mellom nattverdsgjestene derfra. Han var innerst på Veiholmen i 1770.1
Jonas giftet seg i 1775 med Gurå Johannesdotter på Brattværet.1 På høsttinget i 1777 ble Henrik Condor (eller Conders) bøtelagt for å ha slått Jonas Jonassen på Brattværet «ved nevehugg og kinddasker». Henrik betalte ikke, så lensmannen fikk beskjed om å inndrive boten.1

Jonas døde i 1778 i Brattvær. Han var meddelt nattverd på sykesengen.1

     Jonas Jonassen på Brattværet og Jonas Jonassen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 157. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#160
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, mnr. 543. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/131/
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 158. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#161

Rasmus Persson på Eiskrem1,2

M, #12051, (1726 - ca. 1773)

Familie

Helge Jespersdotter på Eiskrem (1710 - )
De hadde ikke barn. Annet navn: Rasmus Persson på Midtstrand.2
Rasmus ble født i 1726.2
Rasmus giftet seg med Helge Jespersdotter på Eiskrem.1,2
Han og Helge var selveiere Neri garda, Eiskrem, Aukra, fra 1756. Rasmus drev bruket resten av livet. Helges sønn, Anders Pålsson, fikk skjøte i 1773.2,3
I manntallet av 1762 står han og Helge som brukere på Eiskrem, Aukra. Anders Pålsson og Jonas Jonassen var også der. De hadde tre tjenestejenter. Jonas var utskrevet matros og «Syg siden hand kom hiem, saa hand er ey istand at ernære sig».1

Rasmus døde ca. 1773 på Eiskrem.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, mnr. 543. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/131/
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#142

Gurå Johannesdotter på Brattværet1

K, #12052, (ca. 1747 - 1782)

Familie 1

De hadde tre barn.2 

Familie 2

Jonas Jonassen på Brattværet (c 1731 - 1778)
De hadde ett barn.3 

Familie 3

Henrik Just Fredrikssen Brix (1754 - )
De hadde to barn.3 Annet navn: Gurå Johannesdotter på Steinsøyneset.1
Gurå ble født ca. 1747.1
Gurå giftet seg ca. 1766 med en uregistrert person.1
Hun bodde på Veiholmen, Edøy, i 1775.2
Gurå giftet seg i 1775 med Jonas Jonassen på Brattværet.2
Gurå giftet seg i 1780 med Henrik Just Fredrikssen på Brattværet.3
Hun og Henrik Just bodde på Brattværet, Brattvær.3

Gurå døde i 1782 i Brattvær, i barselseng.1

Henrik Just Fredrikssen Brix1,2

M, #12053, (1754 - )

Familie 1

Gurå Johannesdotter på Brattværet (c 1747 - 1782)
De hadde to barn.2 

Familie 2

Elen Hansdotter i Sandvika (c 1742 - )
De hadde ikke barn.2 Henrik Just ble født i 1754 i Kristiansund, utenom ekteskap.1 Henrik Just ble døpt den 28. juli 1754 i Kristiansund kirke.1
Henrik Just giftet seg med en uregistrert person.2
Annet navn: Henrik Just Fredrikssen på Brattværet.2
Henrik Just giftet seg i 1780 med Gurå Johannesdotter på Brattværet.2
Han og Gurå bodde på Brattværet, Brattvær.2
Henrik Just giftet seg i 1783 med Elen Hansdotter i Sandvika.2

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 222. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610275
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 158. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#161

Elen Hansdotter i Sandvika1

K, #12054, (ca. 1742 - )

Familie

Henrik Just Fredrikssen Brix (1754 - )
De hadde ikke barn.1 Elen ble født ca. 1742.1 Hennes hjemsted var i Sandvika, Tustna.1
Elen giftet seg i 1783 med Henrik Just Fredrikssen på Brattværet.1

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 158. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#161

Marta Maria Femmer1,2

K, #12055, ( - ca. 1754)

Familie

Roald Nilssen Bing (1726 - 1787)
De hadde ikke barn.2 Marta Maria giftet seg den 8. august 1752 i Bud med Roald Nilssen Bing.1
Hun og Roald var husfolk på Indre Harøya, Vågøy, fra ca. 1752. Han bodde der til ca. 1757.1,2

Marta Maria døde ca. 1754.1

     Marta Maria var kanskje slektning av Jørgen Femmer.

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 16.
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#168

Anne Henriksdotter Bekk1,2

K, #12056, ( - etter 1755)

Familie

Roald Nilssen Bing (1726 - 1787)Anne hadde et forhold til Roald Nilssen på Indre Harøya i 1755 i Bud. Den 28. september stod han til offentlig skriftemål i Bud kyrkje for leiermål. Anne hadde fått kongelig dispensasjon, som ble opplest for menigheten.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 62 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680341
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 16.
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#168

Eli Eriksdotter på Brattværet1

K, #12057, (ca. 1728 - 1790)

Familie

Roald Nilssen Bing (1726 - 1787)
De hadde ni barn.1 Annet navn: Eli Eriksdotter på Nerland.2,1
Eli ble født ca. 1728.2,1
Eli giftet seg den 22. februar 1756 med Roald Nilssen på Indre Harøya.2,1,3
Annet navn: Eli Eriksdotter på Male.3,2
Hun og Roald var innerster på Male, Hustad i Romsdal, fra 1757. I 1762 losjerte de hos Tosten Olsson. Roald og Eli var fremdeles på Male i nødsåret 1773 og kjøpte 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene (2 ort 17 skilling).3,2,4,5
Hun og Roald bodde på Brattværet, Brattvær, fra ca. 1776.1,6

Eli døde i 1790 på Brattværet.1

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 165. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#168
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 16.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bud prestegjeld, mnr. 667. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041121
 4. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 336 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912610199
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 30, nr. 27. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082#31
 6. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#169

Karen Helena Johannesdotter1

K, #12058, (1798 - )

Familie

Ivar Ivarsson Eikrem (1789 - )
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Karen Helena Johannesdotter på Brattværet.2
Karen Helena ble født i 1798 på Brattværet, Brattvær.2,1 Hun hadde kopper.1
Karen giftet seg den 10. juni 1834 i Kristiansund kirke med Ivar Ivarsson Eikrem.1 Karen og Ivar var selveiere av et hus i Sjursvikveien, Kristiansund, fra 1837 til 1847.2

Kilder/noter

 1. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 267, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913630051
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 174. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#177

Ivar Ivarsson Eikrem1,2,3

M, #12059, (6. mars 1789 - )

Familie 1

Ingeborg Olsdotter (1781 - 1833)

Familie 2

Karen Helena Johannesdotter (1798 - )
De hadde ikke barn.5 Ivar ble født (eller døpt) den 6. mars 1789 ved Molde.3,1 Han hadde kopper.3
Han bodde i Kristiansund i 1809.2,3
Ivar giftet seg den 1. januar 1809 i Vistdal kyrkje med Ingeborg Olsdotter i Eidsvåg.2,3,4 Ivar Ivarsson Eikrem var matros iallfall fra 1809 til 1819.2,1 Han var rulleført i Kristiansund. Han var sjøvant. Ivar ble overført til ekstrarullen 6. mars 1819 grunnet alder og fem tokt.1
Ivar giftet seg den 10. juni 1834 i Kristiansund kirke med Karen Helena Johannesdotter.3 Ivar og Karen var selveiere av et hus i Sjursvikveien, Kristiansund, fra 1837 til 1847.5

Kilder/noter

 1. [S1625] Trondheim distrikt, ekstraruller 1819: Kristiansund, rodenr. 1. Litra s. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922670171
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 3. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 267, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913630051
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#373
 5. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 174. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#177

Ingeborg Olsdotter1

K, #12060, (1781 - 1833)
Mor*Marit Olsdotter i Eidsvåg2 (c 1755 - 1828)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ivarsson Eikrem (1789 - )Ingeborg ble født i 1781.2
Annet navn: Ingeborg Olsdotter i Eidsvåg, nevnt 1809.3,2
Ingeborg giftet seg den 1. januar 1809 i Vistdal kyrkje med Ivar Ivarsson Eikrem.3,1,2

Ingeborg døde i 1833 i Kristiansund.4

Kilder/noter

 1. [S689] Kristiansund mini. 1832–42: s. 267, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913630051
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 370. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#373
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 4. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 174. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#177

Gunvor Kvendseth1,2

K, #12061, (1. mars 1918 - 14. desember 1993)
Far*Einar Kvendseth3,1 (1872 - 1941)
Mor*Hanna Sofie Andersdotter Farstad3 (1886 - 1953)

Familie

Eberg Nikolai Olsen (1919 - 1996)
De hadde tre barn.12 
BarnGunvor ble født den 1. mars 1918 i Kristiansund.3,4 Hun bodde hos Einar Kvendseth og Hanna Sofie Kvendseth på mnr. 24, Fosnabakken, Kristiansund, i 1920.5,6 Gunvor Kvendseth var kjøkkenpike i Molde i 1945.7
Gunvor giftet seg den 19. mai 1945 i Kristiansund med Eberg Nikolai Olsen.1,2 Hennes navn som gift var Gunvor Olsen.4,8
Hun og Eberg Nikolai bodde i Aukravegen 23, Molde.9

Gunvor døde den 14. desember 1993 i Molde.4,8 Hun ble nedsatt den 1. juni 1994 i Tøndergård gravlund, Molde.10,8
Einar, Gunvor og Eberg Olsens gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S2427] Kristiansund mini. 1932–46: s. 121. https://www.digitalarkivet.no/kb20071018630580
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 6/16.5.1945. Side 2, «By og land / Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19450516_36_6_1?page=1
 3. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 9. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628651
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Gunvor Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002919681
 5. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 30, husholdningsliste 2, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820628635
 6. [S2210] Kristiansund ft. 1920: husholdningslister. Husliste 30, leilighet 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806571802
 7. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 61/14.3.1945. Side 2, «Lysinger». Olsen, Eberg Nikolai. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19450314_63_61_1?page=1
 8. [S466] Molde kirkegårder: Gunvor Olsen.
 9. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 236/12.10.1959. E-side 3, «Bygd og by». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19591012_31_236_1?page=2
 10. [S497] Gravminnebasen: Gunvor Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/557b4287-d8b0-497f-b644-67436cbdb6b6
 11. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 444. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=447
 12. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Rasmus Kristensson på Brattværet1

M, #12062, ( - før 1762)

Familie

Johanna Danielsdotter på Brattværet (c 1701 - 1775)
De hadde fem barn.5 
BarnAnnet navn: Rasmus Kristensson på Romkallen, nevnt 1732.2
Rasmus giftet seg ca. 1732 med Johanna Danielsdotter på Romkallen. Den 13. oktober 1732 ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie med henne.2
Han og Johanna bodde trolig på Romkallen, Aukra, i 1732.2
Han og Johanna bodde på Brattværet, Brattvær, i 1744.1

Rasmus døde før 1762.3

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 462) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Romkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboka står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).4,2

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 175. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#178
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 4. [S162] Midsund I: s. 462.
 5. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#180

Nils Nilsson i Midsund1,2,3

M, #12063, ( - ca. 1747)

Familie

Anne Danielsdotter i Midsund ( - e 1747)
Han hadde fem barn, men Anne kan ikke ha vært mor til det eldste.3 Nils hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1692. De ble stevnet til tinget 16. januar 1693 for leiermål.3
Nils giftet seg med Anne Danielsdotter på Romkallen.3 Nils Nilsson fikk bygselseddel på 1 våg i Teigan, Ytre Midsund, Aukra, fra Børge Jakobssen Eg den 7. september 1718. Seddelen ble tinglyst 3. juli året etter. Svigersønnen Ivar overtok bygselen 30. desember 1746.1,3
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 3 ort 12 skilling.4

Han ble kalt Gamle-Nils.3

Nils døde ca. 1747 i Ytre Midsund, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 21. juli 1747. Kreditorer: Nils Jetmundsson o.a. Arvinger: Anne Danielsdotter o.a. Verger: Hans Jørnsson på Akselvoll o.a. Arv: 83 daler 20 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/116/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 3. [S382] Midsund II: s. 162.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.

Hans Jørnsson på Akselvoll1

M, #12064, ( - etter 1762)

Familie

Ingebjørg Danielsdotter på Akselvoll ( - e 1762)
De hadde to barn.1 Hans Jørnsson fikk bygselseddel på Akselvoll, Aukra, fra Lorns Hansson Holst den 30. oktober 1724. Sønnen Daniel overtok ca. 1760.1,2
Hans giftet seg med Ingebjørg Danielsdotter på Romkallen.1
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 1 ort.3
Han var verge ved skiftet etter Nils Nilsson i Midsund den 21. juli 1747.4


Hans døde etter 1762.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 78.
 2. [S876] Midsund III: s. 79.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 4. [S382] Midsund II: s. 162.

Mats Tostensson på Eiskrem1,2

M, #12065, (ca. 1641 - )
Far*Tosten Kristoffersson på Romkallen3 (c 1600 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Mats Tostensson på Romkallen.3
Mats ble født ca. 1641.2,3
Han var bruker Oppi garda, Eiskrem, Aukra, i 1688. Det ble skiftet etter forrige bruker samme år. Mats drev fremdeles bruket i 1701 og hadde én tjenestekar.1,4,2

     Han kan ha vært far til Pål Matsson på Lindset.5

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 160, Eschrem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/92/
 3. [S162] Midsund I: s. 130.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 147. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#150
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#151

Pål Tostensson Sundbekk1

M, #12066, (ca. 1725 - 1764)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen2,3 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen3 ( - c 1736)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Pål Tostensson på Sundsbøen.2,3
Pål ble født ca. 1725.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 6 daler 1 ort 2 skilling, utlagt i jordegods i to gårder i Oppdal.4,1
Han var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 14 daler 2 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.5
Han var myndling av Ola Rasmusson på Småge i 1744.6
Pål bodde hos farens fetter Rasmus Danielsson på Brattværet, Brattvær, til 1755.7,1
Pål Tostensson kjøpte på Veiholmen, Edøy, i 1755. Til dette lånte han 900 daler av Rasmus Danielsson. Pål ble væreier og borger.1
Han hadde Isak Rasmusson i tjeneste på Veiholmen i 1762.8


Pål døde ugift i 1764.1 Anders Tostensson Sundbekk arvet på Veiholmen etter Pål Tostensson Sundbekk.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 710.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 7. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#184
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179

Anders Tostensson Sundbekk1

M, #12067, (ca. 1727 - 1811)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen2,3 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen3 ( - c 1736)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Anders Tostensson på Sundsbøen.3,2
Anders ble født ca. 1727 på Sundsbøen, Aukra.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 6 daler 1 ort 2 skilling.4,1
Han var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 14 daler 2 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.5
Han var myndling av Erik Knutsson på Rørset i 1744.6
Anders Tostensson Sundbekk var tollbetjent i Kristiansund.1 Han hadde borgerskap i Kristiansund som skipper.1
Anders giftet seg i 1753 med en uregistrert person.1 Han arvet på Veiholmen, Edøy, etter Pål Tostensson Sundbekk. Anders ble altså væreier der.1

Anders døde i 1811 på Veiholmen.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 710.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/

Abel Tostensdotter på Sundsbøen1

K, #12068, (ca. 1729 - før 1744)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen1 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen1 ( - c 1736)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAbel ble trolig født ca. 1729 på Sundsbøen, Aukra.
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 3 daler 13 skilling.2,3


Abel døde før 1744.4

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S382] Midsund II: s. 710.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/

Ingebrigt på Gammelsetra1

M, #12069, ( - ca. 1773)

Familie

Brit Tostensdotter på Gammelsetra (c 1724 - c 1803)
Seks barn levde i 1773.1 Ingebrigt giftet seg med Brit Tostensdotter på Sundsbøen.1

Ingebrigt døde ca. 1773 på Gammelsetra, Hustad i Romsdal.1

Kilder/noter

 1. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 739.

Anne Tostensdotter på Sundsbøen1,2

K, #12070, (ca. 1731 - etter 1744)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen1,2 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen2 ( - c 1736)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAnne ble født ca. 1731 på Sundsbøen, Aukra.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 3 daler 13 skilling.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 7 daler 1 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.5
Hun var myndling av Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika i 1744.6


     Anne Tostensdotter i Midsund og Anne Tostensdotter på Sundsbøen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 4. [S382] Midsund II: s. 710.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/

Ingebjørg Tostensdotter på Sundsbøen1,2

K, #12071, (ca. 1734 - etter 1744)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen2,1 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen1 ( - c 1736)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megIngebjørg ble født ca. 1734 på Sundsbøen, Aukra.2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 3 daler 13 skilling.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 7 daler 1 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.5
Hun var myndling av Ivar Jonsson på Romkallen i 1744.6

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 4. [S382] Midsund II: s. 710.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/

Ivar Bendiksson på Male1

M, #12072, ( - etter 1729)
7. tippoldefar til megIvar giftet seg i 1678? Med Beret Erlandsdotter.1,2
Han var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 187 daler 1 ort 16 skilling, utlagt blant annet i nystuen. I boet var blant annet en ny stue (16 daler) og ymse sølvtøy. Jordegods i Oppdal: 1 våg i Vognill (36 daler), 1 våg i Dørrem (36 daler) og 1 våg i Uv (36 daler). Formue: 388 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 14 daler. Arv: 374–3–8.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 260 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/261/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Beret Erlandsdotter på Male1

K, #12073, ( - ca. 1728)
7. tippoldemor til megBeret giftet seg i 1678? Med Ivar Bendiksson på Male.1,2

Beret døde ca. 1728 på Male, Hustad i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. februar 1729. Arvinger: Ivar Bendiksson, Hallvor Ivarsson, Erland Ivarsson, Tøri Ivarsdotter, Abelone Ivarsdotter, Anne Ivarsdotter og Beret Ivarsdotter. I boet var blant annet en ny stue (16 daler) og ymse sølvtøy. Jordegods i Oppdal: 1 våg i Vognill (36 daler), 1 våg i Dørrem (36 daler) og 1 våg i Uv (36 daler). Formue: 388 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld og omkostninger: 14 daler. Arv: 374–3–8.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 260 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/261/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Hallvor Ivarsson på Male1

M, #12074, ( - etter 1729)
Far*Ivar Bendiksson på Male1 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male1 ( - c 1728)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHallvor giftet seg trolig før 1729 med en uregistrert person.2
Han bodde på Male, Hustad i Romsdal, i 1729.1
Han var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 46 daler 3 ort 10 skilling (men de 26 daler han allerede hadde fått i hjemmefølge, var regnet som del av dødsboets formue).3
Han var verge for Tøri Ivarsdotter i 1729.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 562 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Erland Ivarsson på Male1

M, #12075, ( - etter 1729)
Far*Ivar Bendiksson på Male1 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male1 ( - c 1728)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megErland giftet seg trolig før 1729 med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 46 daler 3 ort 10 skilling (men de 38 daler han allerede hadde fått i hjemmefølge, var regnet som del av dødsboets formue).3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 562 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Tøri Ivarsdotter på Male1

K, #12076, ( - etter 1729)
Far*Ivar Bendiksson på Male1 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male1 ( - c 1728)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 23 daler 1 ort 17 skilling.2
Hun var myndling av Hallvor Ivarsson på Male i 1729.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Abelone Ivarsdotter på Male1,2

K, #12077, ( - etter 1729)
Far*Ivar Bendiksson på Male2 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male2 ( - c 1728)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAbelone giftet seg før 1729 med en uregistrert person.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 23 daler 1 ort 17 skilling (men de 31 daler hun allerede hadde fått i hjemmefølge, var regnet som del av dødsboets formue).3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 562 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Beret Ivarsdotter på Male1,2

K, #12078, ( - etter 1729)
Far*Ivar Bendiksson på Male2 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male2 ( - c 1728)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megBeret giftet seg før 1729 med en uregistrert person.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 23 daler 1 ort 17 skilling (men de 28 daler hun allerede hadde fått i hjemmefølge, var regnet som del av dødsboets formue).3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 562 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/

Marta Tostensdotter på Sundsbøen1

K, #12079, ( - etter 1744)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen1 ( - c 1744)
Mor*Kari Olsdotter på Sundsbøen1 ( - e 1744)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 7 daler 1 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.2
Hun var myndling av Hallstein Eriksson i Løvika i 1744.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/

Ola Rasmusson på Småge1,2

M, #12080, (ca. 1693 - etter 1762)
Far*Rasmus Kristoffersson på Småge3 (c 1662 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Han hadde to barn.2 
BarnOla ble født ca. 1693 på Småge, Aukra.3 Han fikk bygselseddel på 3½ våg på Sør-Hola, Småge, Aukra, den 11. september 1720. Sønnen overtok i 1751.2
Han var verge for Pål Tostensson på Sundsbøen i 1744.1


Ola døde etter 1762.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Rasmusen Smaage i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 414. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#417
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 394.

Jon Knutsson på Reiten1,2,3

M, #12081, (ca. 1688 - ca. 1766)

Familie

Beret Kristensdotter på Reiten ( - c 1771)
De hadde ikke barn.3,4 Jon ble født ca. 1688.3 Han fikk bygselseddel på 2 våger på Reiten, Aukra, den 14. mai 1720. Han kjøpte senere gården og var bruker til sin død.3
Jon giftet seg med Beret Kristensdotter på Jenset.3
Han var verge for Kristen Olsson og Mali Olsdotter på Hagset i 1726.2
Han var verge for Brit Tostensdotter på Sundsbøen i 1744.1
Han var verge for Anne Andersdotter på Bendset etter at hennes første ektemann døde.


Jon døde ca. 1766 på Reiten.3 Det ble holdt skifte etter ham den 4. juni 1767.3

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 389 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640404
 3. [S162] Midsund I: s. 217.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 606 a.

Isak Rasmusson på Brattværet1

M, #12082, (ca. 1738 - 1802)
Far*Rasmus Kristensson på Brattværet1 ( - f 1762)
Mor*Johanna Danielsdotter på Brattværet1 (c 1701 - 1775)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megIsak ble født ca. 1738.1 Isak tjente hos Pål Tostensson Sundbekk på Veiholmen, Edøy, i 1762.1

Isak døde i 1802.1

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179

Kristen Jensson1

M, #12083, ( - 2. november 1741)Kristen Jensson var residerende kapellan i Bud fra 13. februar 1739. Han virket til sin død. Kristens etterfølger var Anders Bork Munthe (s.d.).1,2
Han hadde Brit Tostensdotter i tjeneste i 1741.2


Kristen døde den 2. november 1741 i Aukra. Han og sogneprestens sønn Johan Peter Lund (s.d.) kollseilte og omkom ved Hogsneset på reise fra Aukra til Bud.3,1

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 488, nr. 12. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=495
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.

Anders Knutsson i Rakvåg1

M, #12084, ( - etter 1762)
Far*Knut Persson i Rakvåg1 ( - c 1756)
Mor*Kari Nilsdotter i Rakvåg1 ( - e 1757)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Knut Persson i Rakvåg den 12. mai 1757: 4 daler 2 ort 4 1/5 skilling.2,3
Anders Knutsson tjente trolig hos Knut Knutsson og Kari Tostensdotter på Sundsbøen, Aukra, i 1762.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 3. [S876] Midsund III: s. 643.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 583. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/137/

Tosten Knutsson på Sundsbøen1,2

M, #12085, (ca. 1757 - )
Far*Knut Knutsson på Sundsbøen1 (c 1721 - 1774)
Mor*Kari Tostensdotter på Sundsbøen1 (c 1722 - 1787)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megTosten ble født ca. 1757 på Sundsbøen, Aukra.1,3
Han var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 17 daler 8 skilling.4,5
Han var myndling av Per Knutsson fra 1774.1
Tosten Knutsson på Sundsbøen var klokker i Aukra fra 15. september 1774 til 31. desember 1821.3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790.2

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 3. [S162] Midsund I: s. 110.
 4. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 5. [S162] Midsund I: s. 109.

Brit Knutsdotter på Sundsbøen1

K, #12086, (ca. 1756 - )
Far*Knut Knutsson på Sundsbøen1 (c 1721 - 1774)
Mor*Kari Tostensdotter på Sundsbøen1 (c 1722 - 1787)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBrit ble født ca. 1756 på Sundsbøen, Aukra.1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 8 daler 2 ort 4 skilling, utlagt blant annet i 1–2–4 i rede penger.2,3
Hun var myndling av Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 2. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 3. [S162] Midsund I: s. 109.

Anne Knutsdotter på Hollingen1

K, #12087, (ca. 1764 - 3. november 1853)
Far*Knut Knutsson på Sundsbøen2 (c 1721 - 1774)
Mor*Kari Tostensdotter på Sundsbøen2 (c 1722 - 1787)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lasse Larsson på Hollingen (1769 - 1834)
De hadde åtte barn.6 
BarnAnnet navn: Anne Knutsdotter på Sundsbøen.2
Anne ble født ca. 1764 på Sundsbøen, Aukra.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 8 daler 2 ort 4 skilling, utlagt blant annet i 3–1–6 i rede penger.3,4
Hun var myndling av Anders Pålsson på Eiskrem fra 1774.2

Anne giftet seg i 1789 med Lasse Larsson på Hollingen.5,1

Anne døde den 3. november 1853 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 33.
 2. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 3. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 4. [S162] Midsund I: s. 109.
 5. [S162] Midsund I: s. 110.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#37

Lasse Larsson på Hollingen1

M, #12088, (1769 - 4. april 1834)

Familie

Anne Knutsdotter på Hollingen (c 1764 - 1853)
De hadde åtte barn.2 
BarnLasse ble født i 1769 i Fanne tinglag.1
Han var bruker på bnr. 3, Hollingen, Aukra, fra 1787 til 1827. Han overtok etter foreldrene. Etter Lasse tok sønnen Knut over.1,2
Lasse giftet seg i 1789 med Anne Knutsdotter.3,1

Lasse døde den 4. april 1834 på Hollingen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 33.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 34. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#37
 3. [S162] Midsund I: s. 110.

Knut Persson i Rakvåg1,2

M, #12089, ( - ca. 1756)
6. tippoldefar til meg

Familie

Kari Nilsdotter i Rakvåg ( - e 1757)
Fem barn levde i 1757.1 
BarnKnut giftet seg med Kari Nilsdotter.1,2 Knut Persson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 12 merker på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra, fra Aleksander Jensson Bork den 12. desember 1721. Knuts sønn Per bygslet 1 våg i 1750.2,3 Knut Persson i Rakvåg var lagrettemann i 1721.2

Knut døde ca. 1756 i Rakvåg, Aukra.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. mai 1757. Arvinger: Kari Nilsdotter, Knut Knutsson, Per Knutsson, Nils Knutsson, Anders Knutsson og Gudlov Knutsdotter. I boet var blant annet 5 daler i rede penger, en hest, to kyr, ei kvige, ti sauer, fire lam, en fjorårskalv, to geiter, to kje, en storfæring med seil, fire torskegarn, et sildegarn, en illòke, et djupsnøre og en del i Rakvåg sildenot. Formue: 50 daler 10 skilling. Omkostninger: 4 daler 2 ort 16 skilling. Arv: 45 daler 1 ort 18 skilling. Etter ønske fra arvingene fikk dattera like mye som sønnene, altså en broderlodd, som de «af et kierligt Hierte ville forunde» henne.4,3

     Knut var trolig slektning av Lars Persson i Rakvåg.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 2. [S876] Midsund III: s. 642.
 3. [S876] Midsund III: s. 643.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 5. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/45/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 335 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/362/

Per Knutsson i Rakvåg1,2,3,4

M, #12090, (ca. 1724 - 1804)
Far*Knut Persson i Rakvåg1 ( - c 1756)
Mor*Kari Nilsdotter i Rakvåg1,4 ( - e 1757)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde fem barn.5 
BarnPer ble født ca. 1724 i Rakvåg, Aukra.4
Han var bruker på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra, fra 1750 til 1784.4,5
Han var arving ved skiftet etter Knut Persson i Rakvåg den 12. mai 1757: 4 daler 2 ort 4 1/5 skilling.6,4
Peder Knudsen var verge for Tosten Knutsson på Sundsbøen fra 1774.7
Per Knutsson i Rakvåg var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1776.2
Han var verge for Evart Olsson i Rakvåg i 1776.2
Han var verge for Synnøv Olsdotter Rakvåg i 1783.3
Per hadde Ingebjørg Larsdotter i tjeneste.8
Han var debitor ved skiftet etter Ingebjørg Larsdotter Mek den 3. mars 1787: 2 ort 16 skilling i resterende tjenestelønn.8


Per døde i 1804 i Aukra.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Rachvogen i 1783.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 4. [S876] Midsund III: s. 643.
 5. [S876] Midsund III: s. 644.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 7. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/

Lars Olsson på Småge1,2

M, #12091, (1725 - 1. desember 1817)
Far*Ola Rasmusson på Småge2 (c 1693 - e 1762)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Jørnsdotter på Småge (c 1730 - 1792)
De hadde fire barn.2 

Familie 2

De hadde ikke barn.2 Lars ble født i 1725 på Småge, Aukra.2
Lars giftet seg med Synnøv Jørnsdotter i Løvika.2
Han og Synnøv var brukere på Sør-Hola, Småge, Aukra, fra 1751 til 1777.2,3
Han var verge for Kari Knutsdotter på Sundsbøen fra 1774.1

Lars giftet seg i 1794 med en uregistrert person.2

Lars døde den 1. desember 1817 på Småge.2

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 414. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#417
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 415. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#418

Synnøv Jørnsdotter på Småge1

K, #12092, (ca. 1730 - 1792)
Far*Jørn Eriksson i Løvika2 (c 1693 - 1763)
Mor*Gjertrud Sørensdotter i Løvika2 ( - 1763)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Olsson på Småge (1725 - 1817)
De hadde fire barn.1 Annet navn: Synnøv Jørnsdotter i Løvika.2
Synnøv ble født ca. 1730.2
Synnøv giftet seg med Lars Olsson på Småge.1
Hun og Lars var brukere på Sør-Hola, Småge, Aukra, fra 1751 til 1777.1,3

Synnøv døde i 1792 på Småge, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 414. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#417
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 190.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 415. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#418

Anders på Røset1

M, #12093, ( - etter 1774)Han bodde på Røset, Vågøy, i 1774.1
Han var verge for Kari Tostensdotter på Sundsbøen fra 1774.1

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/

Evart Olsson på Elnes1,2

M, #12094
5. tippoldefar til meg

Familie

Brit Tjøstolvsdotter på Elnes
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Elnes, Vågøy, i 1724. Bruket var på 1 våg 16 merker.1
Evart giftet seg med Brit Tjøstolvsdotter.2
Han og Brit bodde på Elnes.2

Kilder/noter

 1. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 142 b, mnr. 619. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/146/
 2. [S876] Midsund III: s. 651.

Brit Tjøstolvsdotter på Elnes1

K, #12095
5. tippoldemor til meg

Familie

Evart Olsson på Elnes
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit giftet seg med Evart Olsson.1
Hun og Evart bodde på Elnes, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 651.

Synnøv Torfinnsdotter på Tangen1,2

K, #12096, ( - før 1783)
Far*Torfinn Kristoffersson på Tangen2,1 (c 1661 - c 1718)
Mor*Marit Persdotter på Tangen ( - f 1762)
5. tippoldemor til meg

Familie

Hun hadde ett barn.1 
BarnSynnøv døde før 1783.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 2. [S876] Midsund III: s. 311.
 3. [S876] Midsund III: s. 651.

Torfinn Kristoffersson på Tangen1,2,3

M, #12097, (ca. 1661 - ca. 1718)
Far*Kristoffer Steffensson på Tangen4 (c 1614 - )
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Arntsdotter på Tangen ( - e 1690)
Han ble stevnet i 1690 for leiermål. De var beslektet i tredje ledd.5 
Barn

Familie 2

De hadde to barn. 
Barn

Familie 3

Anne Olsdotter på Tangen ( - c 1707)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 4

Marit Persdotter på Tangen ( - f 1762)
De hadde fem barn. 
BarnTorfinn ble født ca. 1661 på Raknestangen, Aukra.4
Han var bruker Oppi garda, Raknestangen, Aukra, fra ca. 1687. Han drev først ½ våg av farsbruket, og hadde overtatt hele i 1710 (1½ våg). Sønnen Kristoffer var bruker fra 1711 til 14.5
Torfinn fikk barn med Kari Arntsdotter på Tangen ca. 1689.5
Torfinn giftet seg med en uregistrert person.1,5
Torfinn trolovet seg den 18. april 1702 i Vatne kyrkje med Anne Olsdotter på Helland. Forlovere: Jon Knutsson i Blø og Ola Nilsson på Helland.1
Torfinn giftet seg med Anne Olsdotter på Helland.2 Torfinn Kristoffersson på Tangen var lagrettemann i 1704 og 1714.5
Han var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Tangen den 5. juni 1708.2,5

Torfinn giftet seg med Marit Persdotter.5 Torfinn Kristoffersson på Tangen, Ola Jonsson på Raknes, Knut Kolbeinsson på Ræstad og Bendik Olsson i Midsund o.a. ble stevnet den 12. juli 1714. De hadde ikke betalt tiende av fisk levert i Bud.5

Torfinn døde ca. 1718 på Raknestangen. Enka overtok bruket.4,5 Det ble holdt skifte etter ham den 7. juni 1720. I boet var blant annet en hest, fem kyr, to kviger og 4 tønner havre. Arv: 2 daler 3 ort 16 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620157
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 50 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/58/
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 522.
 4. [S876] Midsund III: s. 310.
 5. [S876] Midsund III: s. 311.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/

Fredrik Andersson på Litlestøylen1,2,3

M, #12098, (ca. 1732 - 1809)
Far*Anders Gunnarsson på Bjørdal4,5 (c 1698 - 1765)
Mor*Marte Olsdotter på Bjørdal4,6 (c 1701 - 1760)
5. tippoldefar til meg

Familie

Kristi Persdotter på Litlestøylen (c 1720 - 1800)
De hadde to barn.1 
BarnFredrik ble født ca. 1732 på Indre Bjørdal, Sunnylven.1
Annet navn: Fredrik Andersson på Bjørdal, nevnt fra 1756 til 1757.7,8,4
Fredrik trolovet seg den 24. juni 1757 i Sunnylven kyrkje med Kristi Persdotter på Frøysa.9 Fredrik Andersson på Bjørdal var soldat i 1757.8
Fredrik giftet seg den 29. desember 1757 i Sunnylven kyrkje med Kristi Persdotter på Frøysa.8,3
Han og Kristi var brukere i Sørsen, Litlestøylen, Hornindal. Svigersønnen Rasmus Olsson overtok bygselen i 1789.1,10
Han var arving ved skiftet etter Marte Olsdotter på Bjørdal den 14. oktober 1760: 7 daler 1 mark 9 skilling, regnet som del av hjemmefølget han allerede hadde fått.11,6
Han var debitor ved skiftet etter Hans Olsson på Raudemel den 12. mai 1766: 1 mark 8 skilling.12


Fredrik døde i 1809 i Hornindal.1

     Navnet hans ble skrevet Friderich Andersen Biordal i 1757.9,8

     Navnet hans ble skrevet Fridrich Lillestøel i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 2. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 13 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/15/
 3. [S1340] Eid (Nordfjord) mini. 1770–1805: fol. 122 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503630182
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 5. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 101. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304010#102
 6. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021008019#118
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640449
 8. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640452
 9. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 185 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 10. [S81] Eid og Hornindal: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#461
 11. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 375 b–376 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24560/399/
 12. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a–13 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/

Kristi Persdotter på Litlestøylen1

K, #12099, (ca. 1720 - 1800)
Far*Per Isaksson på Frøysa2 (c 1678 - 1743)
Mor*Synneva Persdotter på Frøysa (c 1687 - 1743)
5. tippoldemor til meg

Familie

Fredrik Andersson på Litlestøylen (c 1732 - 1809)
De hadde to barn.3 
BarnKristi ble født ca. 1720.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Per Isaksson og Synneva Persdotter på Frøysa den 3. oktober 1743: 3 daler 4 mark 3 1/3 skilling, blant annet utlagt i en andel av Sunnylven kyrkje (1 daler).4
Hun var myndling av Rasmus Jonsson på Frøysa i 1743.2

Annet navn: Kristi Persdotter på Frøysa, nevnt fra 1756 til 1757.5,2,6
Kristi trolovet seg den 24. juni 1757 i Sunnylven kyrkje med Fredrik Andersson på Bjørdal.7
Kristi giftet seg den 29. desember 1757 i Sunnylven kyrkje med Fredrik Andersson på Bjørdal.6,1
Hun og Fredrik var brukere i Sørsen, Litlestøylen, Hornindal. Svigersønnen Rasmus Olsson overtok bygselen i 1789.3,8

Kristi døde i 1800 på Litlestøylen, Hornindal.1 Hun ble gravlagt den 27. august 1800.1

Kilder/noter

 1. [S1340] Eid (Nordfjord) mini. 1770–1805: fol. 122 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503630182
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/137/
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 91.
 4. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 124 a–125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24556/136/
 5. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640449
 6. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640452
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 185 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 8. [S81] Eid og Hornindal: s. 450. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#461

Hans Olsson på Raudemel1,2,3

M, #12100, (1734 - 1766)
Far*Ola Olsson på Litlestøylen4 (c 1683 - 1754)
Mor*Brita Andersdotter på Litlestøylen4 (c 1689 - 1774)
5. tippoldefar til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter på Raudemel (1740 - 1774)
De hadde tre barn.3 
BarnHans ble født i 1734 på Litlestøylen, Hornindal.4
Annet navn: Hans Olsson på Litlestøylen, nevnt fra 1758 til 1759.5,6,3
Hans trolovet seg den 27. august 1758 i Hornindal kyrkje med Gjertrud Olsdotter på Raudemel.5
Hans giftet seg den 17. april 1759 i Hornindal kyrkje med Gjertrud Olsdotter på Raudemel.6,1,3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 7, Tomasgarden, Hornindal. Gården het opprinnelig Raudemel. De bodde der i 1760, og overtok bruket etter hennes mor. Etter Hans' død drev Gjertrud videre med sin nye mann.7,3,2

Hans døde i 1766 i Tomasgarden, Hornindal.7,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. mai 1766. Debitorer: Fredrik Andersson på Litlestøylen o.a. Arvinger: Gjertrud Olsdotter, Ola Hansson, Anders Hansson og Brita Hansdotter. I boet var blant annet Poul Anderssens huspostill (1 daler 2 mark), Siælens Luth (1 mark 8 skilling), Aandelig Tids-Fordrif (14 skilling), Taare-Perse (8 skilling), gammel salmebok (10 skilling), ny stue (16 daler), to epletrær (1 daler) og 12 daler i rede penger. Arv: 134 daler, fordelt på enka og de tre barna.8

     Navnet hans ble skrevet Hans Olsen lille Støel i 1759.6

Kilder/noter

 1. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/
 2. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620606
 3. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 240.
 4. [S82] Hornindal, Nordfjord: s. 94.
 5. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620596
 6. [S1342] Eid (Nordfjord) mini. 1741–69: fol. 109 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070503620599
 7. [S81] Eid og Hornindal: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024023#504
 8. [S1341] Nordfjord skifteprotokoll 1766–70: fol. 12 a–13 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24232/14/