Synnøv Larsdotter på Jendem1,2

K, #7901, ( - ca. 1763)
Far*Lars Larsson på Bjørset1 ( - c 1751)

Familie

Lars Andersson på Jendem (1714 - 1787)
De hadde fem barn. 
BarnLars Biørsets datter var fadder ved dåpen til Marta Nilsdotter på Kringstad den 4. november 1733 i Molde kirke.3
Lars Biørsets d[atter] var fadder ved dåpen til Per Nilsson på Kringstad den 6. januar 1734 i Molde kirke.4

Synnøv giftet seg med Lars Andersson på Lauvåsen.2,1,5

Synnøv døde ca. 1763 på Jendem, Vågøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 12. september 1763.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-71
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 733.

Alv Larsson i Stavika1

M, #7902, (ca. 1743 - mellom 1808 og 1815)
Far*Lars Andersson på Jendem2,3 (1714 - 1787)
Mor*Synnøv Larsdotter på Jendem2,3 ( - c 1763)Annet navn: Alv Larsson på Jendem.3
Alv ble født ca. 1743.2
Alv Larsson tjente trolig hos Lars på Bjørset, Bolsøy, i 1762 og 1764.4,5,1
Han var myndling av Lars Larsson Bjørset i 1763.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.6

Han bodde i Ytre Stavika, Vågøy.1

Alv døde trolig mellom 1808 og 1815.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 3.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.

Lars Larsson på Hollingsetra1

M, #7903, (ca. 1753 - 19. juni 1824)
Far*Lars Andersson på Jendem2,3,4 (1714 - 1787)
Mor*Synnøv Larsdotter på Jendem2,3 ( - c 1763)Annet navn: Lars Larsson på Jendem.3,4
Lars ble født ca. 1753.2,1
Han var myndling av Knut Andersson i Stavika i 1763.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.5

Han bodde på Setra, Hollingsetra, Aukra.1

Lars døde den 19. juni 1824.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/516/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.

Kristi Larsdotter i Bringslia1

K, #7904, (ca. 1745 - 1805)
Far*Lars Andersson på Jendem2,3 (1714 - 1787)
Mor*Synnøv Larsdotter på Jendem2,3 ( - c 1763)

Familie 1

Evart Persson i Bringslia (c 1740 - c 1784)
De hadde fire barn.9 
Barn

Familie 2

Jørn Olsson på Haukabøen (1754 - 1797)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

De hadde ikke barn. Annet navn: Kristi Larsdotter på Jendem.3
Kristi ble født ca. 1745.2
Hun var myndling av Anders Lassesson på Jendem i 1763.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.4

Kristi giftet seg med Evart Persson i Bringslia.5
Kristi giftet seg den 4. juli 1790 med Jørn Olsson på Haukabøen.5
Annet navn: Kristi Larsdotter på Haukabøen.6
Kristi giftet seg den 1. juli 1798 med en uregistrert person.5
Annet navn: Kristi Larsdotter på Eikrem.7

Kristi døde i 1805 på Eikrem, Aukra.7

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 371.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 157 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 691.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#291
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 20. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424004#23
 8. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 692.
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 693.

Ingebjørg Larsdotter på Mjelve1,2,3

K, #7905, (ca. 1708 - 23. juni 1787)
Far*Lars Larsson på Bjørset1 ( - c 1751)

Familie 1

Johan Andersson på Mjelve (c 1698 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Per Olsson på Mjelve ( - 1762)
To barn levde i 1762.7 
Barn

Familie 3

Rasmus Andersson Vestre (1732 - 1806)Ingebjørg ble født ca. 1708.2
Annet navn: Ingebjørg Larsdotter på Bjørset, nevnt 1737.4
Ingebjørg trolovet seg den 8. januar 1737 i Molde kirke med Johan Andersson på Mjelve, forrettet av Lars Lekanger.4
Ingebjørg giftet seg den 11. juni 1737 i Kleive kirke, Bolsøy, med Johan Andersson på Mjelve.5
Hun og Johan var brukere på Ytre, Mjelve, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg 2 pund.6
Ingebjørg giftet seg med Per Olsson.7
Hun var fadder ved dåpen til Knut Eriksson Skjersli den 14. oktober 1759 i Kleive kirke.3,8
Hun var fadder ved dåpen til Kristoffer Andersson på Lønset den 26. juni 1760.9

Hun og Per bodde på Ytre Mjelve.7
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson på Mjelve den 13. oktober 1762.7

Hun var bruker på Ytre Mjelve i 1762. Hun hadde tjenestefolkene Rasmus og Anne.10
Ingebjørg trolovet seg den 31. juli 1763 i Bolsøy med Rasmus Andersson.11
Hun var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.12

Ingebjørg giftet seg den 10. oktober 1763 med Rasmus Andersson.1,11
Hun og Rasmus var brukere på Mjelve, Bolsøy, i 1764. De drev ett av tre bruk.13,1
Hun var fadder ved dåpen til Per Rasmusson på Lønset den 16. juni 1765.14
Hun var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.15
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Eriksdotter Skjersli den 31. mars 1766 i Bolsøy kirke.16,17
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter i Skjerslia den 15. januar 1769 i Molde kirke.18,19
Hun var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter i Skjevik den 7. mai 1769.20
Hun var fadder ved dåpen til David Eriksson i Skjerslia den 20. april 1772 i Bolsøy kirke.21,22
Hun var fadder ved dåpen til Åge Bjerk Koll den 6. oktober 1775.23
Hun var fadder ved dåpen til Per Kristensson på Mjelve den 21. januar 1776 i Kleive kirke.24,25
Hun var fadder ved dåpen til Jakobine Andrea Koll den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke.26,27


Ingebjørg døde den 23. juni 1787 på Mjelve.2 Hun ble jordfestet den 1. juli 1787 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.28,2

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Larsdatter Biørset i 1737.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 116 b, kvinner, 1787, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630043
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 8. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 8. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660098
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 a.
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 10, mnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050017
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, menn, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-42
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-127
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1776, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1776, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48
 27. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 a, 1. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620564

Rasmus Andersson Vestre1,2,3,4

M, #7906, (1732 - 1806)
Far*Anders Rasmusson på Vestre1,2 (1700 - 1739)
Mor*Inger Olsdotter på Vestre5,6 (1703 - 1734 / 1735)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebjørg Larsdotter på Mjelve (c 1708 - 1787)

Familie 2

Anne Sjurdsdotter på Mjelve (c 1734 - )
De hadde ikke barn. Rasmus ble født i 1732 på Vestre, Vatne.1 Rasmus ble døpt den 20. januar 1732 i Vatne kyrkje. Faddere: Jon Pålsson på Vestre o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 daler 2 mark 2 skilling.7
Han var myndling av Kristen Rasmusson på Vestre i 1755.2
Rasmus Andersson var skoleholder i Bolsøy iallfall fra 1758 til 1763.8,9
Han var fadder ved dåpen til Anders Ellingsson på Hjelset den 17. oktober 1760.4

Han ble kalt Rasmus skoleholder, nevnt 1762.10 I manntallet av 1762 står Rasmus skoleholder hos Tomas Jakobsson og Marit Jonsdotter på Røbekk, Bolsøy.10,11
Rasmus trolovet seg den 31. juli 1763 i Bolsøy med Ingebjørg Larsdotter på Mjelve.9
Han var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.3

Rasmus giftet seg den 10. oktober 1763 med Ingebjørg Larsdotter på Mjelve.12,9
Han og Ingebjørg var brukere på Mjelve, Bolsøy, i 1764. De drev ett av tre bruk.13,12
Han var verge for Anne Aslaksdotter i 1764.14

Annet navn: Rasmus Andersson på Mjelve, nevnt fra 1765 til 1806.15,16,17,18
Han var fadder ved dåpen til Per Rasmusson på Lønset den 16. juni 1765.19
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: stor tønne med jernhaspe (1 ort 16 skilling) o.a.20
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Steffensson Gusjås den 14. oktober 1768 på Fuglsetneset, Molde: 1 ort 12 skilling, men boet var fallitt.21
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter i Skjerslia den 15. januar 1769 i Molde kirke.22,23
Han var fadder ved dåpen til Marit Nilsdotter i Skjevik den 7. mai 1769.24
Rasmus Andersson på Mjelve var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1769.25
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Torfinnsson i Hommelbukta den 26. juli 1769: 2 daler.26
Han var verge for Beret Olsdotter i 1772.27
Han var fadder ved dåpen til Jakobine Andrea Koll den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke.28,29
Rasmus hadde Synneva Andersdotter i tjeneste ca. 1784. Hun var hos ham i 1 år.30
Han var verge for Brit Hansdotter i Skjerslia i 1785.31
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786. Derimot fordret han 5 daler 2 ort 2 skilling.32
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 ort 8 skilling.33
Han var forlover for Ørjar Persson på Øverland og Marit Ellingsdotter i Hjelsethagen, som ble trolovet den 31. januar 1789 på Mjelve.34

Han var innerst på Mjelve i 1789. Rasmus ble lignet for 12 skilling i skatt av formue og 28 skilling av sagbruk.35
Han var verge for Anne Knutsdotter Rekdal i 1789.15

Rasmus trolovet seg med Anne Sjurdsdotter på Stranda den 11. april 1790, i privat hjem. Forlovere: Johan Persson på Mjelve og Kristen Persson på Mjelve.36
Rasmus giftet seg den 24. mai 1790 i Bolsøy kirke med Anne Sjurdsdotter på Stranda.37,36 Rasmus Andersson og Anne Sjurdsdotter var kårfolk hos Johan Persson på Mjelve i 1801. Kårfolkene hadde ei tjenestejente.38
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson i Ura den 2. august 1804: 16 daler 3 ort 8 skilling.39


Rasmus døde i 1806 på Mjelve.18 Han ble jordfestet den 16. november 1806.18

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 97 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620234
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b, menn, 1760, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 147 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620288
 7. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410318
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 b.
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 10, mnr. 29. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050017
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 54 a.
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1806, 16. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, menn, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 20. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 478 b–479 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660507
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 24. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-42
 25. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 26. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 517 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/546/
 27. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48
 29. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 30. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 31. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 32. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 33. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 34. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b, 1789, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620556
 35. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 68, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211252
 36. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, trolovede, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 37. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 38. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/
 39. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b–83 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094

Karen Larsdotter på Ellingsgarden1,2

K, #7907, ( - ca. 1780)
Far*Lars Larsson på Bjørset3,2 ( - c 1751)

Familie

Lars Larsson på Ellingsgarden (c 1728 - )
Tre barn levde i 1780.1 
BarnAnnet navn: Karen Larsdotter på Bjørset.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Bjørset den 22. november 1751: 24 daler 11 skilling.3
Hun var myndling av Aslak Johansson på Kringstad i 1751.3

Karen trolovet seg den 4. oktober 1761 i Molde kirke med Lars Larsson.4,5
Karen giftet seg den 28. januar 1762 med Lars Larsson.1,4
Hun og Lars bodde på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1766. Gården ble også kalt Ytre Sigerset. Han bodde fremdeles der i 1801.2,6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.7
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter i Skjerslia den 15. januar 1769 i Molde kirke.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Marta Jonsdotter på Ellingsgarden den 6. juli 1777 i Molde kirke.10,11


Karen døde ca. 1780 på Ellingsgarden.1

     Navnet hennes ble skrevet Karen Ellingsgaard i 1769.8

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 509 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/514/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 22. november.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 a, trolovede, 1761, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620541
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b, 1761, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigelsæt Ytter.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a, kvinner, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076

Marta Larsdotter på Årø1,2

K, #7908, ( - etter 1766)
Far*Lars Larsson på Bjørset1 ( - c 1751)

Familie

Ola Larsson på Årø
Fire barn er nevnt i et skifte.6 
BarnMarta giftet seg med Ola Larsson på Årø.1,2
Hun og Ola var brukere på Ytre Årø, Bolsøy, i 1764. Ingeborg Olsdotter bodde også der. De var der allerede året før, og begge bodde fremdeles på Årø i 1766.3,2,4,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Larsson på Bjørset den 7. februar 1766.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/8/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a/b.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Ola Larsson på Årø1,2,3

M, #7909

Familie

Marta Larsdotter på Årø ( - e 1766)
Fire barn er nevnt i et skifte.12 
BarnOla giftet seg med Marta Larsdotter.1,3
Annet navn: Ola Larsson på Ytre Årø, nevnt 1763.4
Han var verge for Jon Åmundsson Berg i 1763.4
Ole Aarøe var verge for Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad i 1764.5

Han og Marta var brukere på Ytre Årø, Bolsøy, i 1764. Ingeborg Olsdotter bodde også der. De var der allerede året før, og begge bodde fremdeles på Årø i 1766.6,3,4,1
Ola på Årø var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.7,8
Ole aarøy var fadder ved dåpen til Beret Persdotter på Årø den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke.9,10
Han var verge for Anne Eriksdotter og Gjertrud Eriksdotter i 1776.11


     Ola Larsson på Årø kan ha vært barn av Lars Årø.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/224/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/8/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Brit Ingebrigtsdotter på Hammarvoll1,2

K, #7910, (1735 - 1761)
Far*Ingebrigt Olsson på Hammarvoll3,1 (c 1678 - 1742)
Mor*Kari Andersdotter på Hammarvoll1 (c 1693 - 1737)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson på Rødven (c 1727 - 1799)
De hadde ikke barn.5 Brit ble født i 1735 på Hammarvoll, Veøy.3 Brit ble døpt den 3. april 1735 i Veøy kirke. Faddere: Kari Justsdotter på Hammarvoll og Guri Hunnes o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Hammarvoll den 9. mai 1738: 12 daler 2 ort 6¾ skilling, utlagt i 12 merker i bruket (6 daler) og resten i løsøre (6 daler 2 ort 6¾ skilling).4,1,2
Hun var myndling av Erik Andersson på Kavli i 1738.2

Brit giftet seg i 1760 med Knut Olsson på Rødven.5
Annet navn: Brit Ingebrigtsdotter på Rødven.5

Brit døde i 1761 på Rødven, Veøy, av gikt.5

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 247 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400412
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. Ræven otting, 9. mai, Hammervold.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 153, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 247 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 605. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=606

Per Jakobsson på Mek1,2,3

M, #7911, ( - oktober 1762)
Far-?*Jakob Olsson på Bjørset ( - c 1735); trolig4
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Siri Rasmusdotter på Mek (c 1720 - 1803)
De hadde fem barn. 
BarnPeder Jacobs var arving ved skiftet etter Jakob Olsson på Bjørset den 11. april 1736: 10 daler 1 ort 20 1/3 skilling.4
Peder Jacobs var myndling av Ivar Ivarsson på Kringstad i 1736.4

Per giftet seg med Siri Rasmusdotter på Haukabøen.2,3
Peder Meeg var verge for Ola Nilsson på Kringstad i 1746.5
Per Jakobsson på Mek var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1758.1
Han og Siri var brukere på Mek, Bolsøy, i 1762. Rasmus Persson og Anne Persdotter bodde også der. Familien var der allerede da sønnen Jakob ble født.6,7,8

Per døde i oktober 1762 på Mek.9 Han ble jordfestet den 31. oktober 1762 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.10 Det ble holdt skifte etter ham den 1. februar 1764. Kreditorer: Ola Andersson på Kringstad, Nils Piersson og Ingebrigt i Leirgrovvik o.a. Aktiva: 31 daler 2 ort 16 skilling. Passiva var like mye, så det ble ingen arv.11

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301.
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1736, 11. april.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 406 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/424/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 8. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: S.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b & 164 a.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a/b.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 1.

Peter Rasmusson Haukabø1,2,3

M, #7912, ( - ca. 1742)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen1
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Persdotter ( - e 1749)Han bodde i Molde i 1739.2 Ola Olssen Lønset og Peter Rasmusson ble stevnet av Klaus Breier Lund til tinget i Fanne tinglag den 20. oktober 1739.2
Peter giftet seg ca. 1739 med Marit Persdotter.1,3 Peter Rasmusson fikk bygselseddel på grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, fra Jakob Mortensson Schultz den 6. november 1739. Seddelen ble tinglyst 25. januar 1740.4

Peter døde ca. 1742.3,1
Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen signerte avkall på arv fra svigerdattera Marit Persdotter (etter hennes avdøde mann Peter Rasmusson) den 27. november 1747: 20 daler i huset, halvparten av løsøret og halvparten (5 daler 11 skilling) av arv etter hennes bror Lars. Dokumentet ble tinglyst 26. februar året etter.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 14 a.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/275/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 280 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/283/

Jakob Røbekk1

M, #7913, (1733 - før 1768)
Far*Per Hanssen Røbekk1 (c 1699 - c 1768)
Mor*Karen Salamonsdotter (c 1700 - )Jakob ble født i 1733 i Molde.1 Han ble døpt den 17. september 1733. Faddere: Anne Nielsdotter Cimber, Malene Audensdotter Viderø, Johan Mikalssen Myre og Ivar Audensson o.a.1

Jakob døde før 1768.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.

Ivar Audensson Viderø1,2,3

M, #7914, (ca. 1690 - ca. 1748)
Far*Auden Audensson1 (c 1654 - f 1721)
Mor*Maren Ivarsdotter Helt (1652 - 1725)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Nielsdotter Cimber
Hans enke levde i 1749. Ingen barn levde i 1777.30,31 
Ivar Audenssons signatur fra 1734 på forlovererklæring i Veøy ministerialbok 1721–64Ivar ble født ca. 1690 i Molde.4
Han kaltes Ivar Audensson på Molde (i mannskapsrullen) i 1704.4 Han tjente som hovmann hos (soren)skriveren.4
Han var kreditor ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 2 daler 1 ort 2 skilling.5

Ivar trolovet seg den 8. januar 1726 med Magrete Nielsdotter Cimber, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Børge Jakobssen Eg og Johannes Fris.6
Ivar giftet seg den 9. januar 1726 i Molde kirke med Magrete Nielsdotter Cimber, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 1 daler.7
Ivar Audensson, Henrik skomaker, Trond kiper og Jonas murmester ble stevnet av Mikkel Nilssen til tinget i Fanne tinglag den 11. juli 1730. Ivar skyldte 5 daler 2 ort 16 skilling, Henrik 1–1–12, Trond 1–0–0 og Jonas 0–1–15 til Jens Ågessons dødsbo.8
Han var forlover for Ingebrigt Eriksson og Karen Olsdatter på Molde, som ble trolovet den 22. juni 1731 i Molde kirke.9
Ivar Audensson stevnet Lars Jonsson på Bogge til tinget i Eresfjord den 24. januar 1732. Lars skyldte 24 daler 3 ort 18 skilling på bruket – blant annet 6 daler for bygselen, 8–0–10 i landskyld for 1725–31, fjerdepenger av landskylden og 5 daler i åbot etter avdøde Jørn Ivarsson på Bogge. Lars hadde betalt med ei ku til 3 daler i 1728 og 3 daler i kontant året etter. Ivar Ivarsson på Bogge o.a. hadde besiktiget bruket 20. desember 1731 og taksert forfallet til 6 daler. På vegne av sin klient forlangte Ivar Audensson at Lars skulle betale eller miste bygselen. Han hadde visstnok bruket ennå i 1733, men neste bruker hadde overtatt i 1736.10,11,12
Han var forlover for Johan Henriksson på Straumsholmen og Magrete Audensdotter, som giftet seg den 7. januar 1733.13
Han var fadder ved dåpen til Jakob Røbekk den 17. september 1733.14
Ivar Audensson var sakefallsforpakter på Reknes hospital, Molde, iallfall fra 1734 til 1745.15,16,17
Han var verge for Anna Johansdatter Viderø.1
Han var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.18
Ivar Audensson stevnet Tore Persson på Frisvoll til tinget på Nesset prestegard den 24. januar 1739. Tore skulle ha kalt ham en fant, men de innstevnede vitnene sa de ikke hadde hørt dette, og Tore sa han ikke erindret å ha sagt det. Saken ble utsatt til neste ting, da Ivar ville føre nye vitner, blant andre Sjurd vraker.19
Han var fadder ved dåpen til Per Knutssen den 1. juli 1740.20
Han var vurderingsmann ved skiftet etter David Davidsson den 17. oktober 1741.21
Han var kreditor ved skiftet etter Per Åmundsson på Kvernberget den 27. juni 1742: 3 ort.22
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Malo og Beret Persdatter den 4. juli 1742: 1 daler etter dom for skyssnekt.23,24
Han var debitor ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 100 daler.25
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 9 daler 3 ort 18 skilling etter mannens revers av 1744.26
Han bevitnet en hendelse: Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen signerte avkall på arv fra svigerdattera Marit Persdotter (etter hennes avdøde mann Peter Rasmusson) den 27. november 1747 i Molde.27


Ivar døde ca. 1748 i Molde.28

     Han signerte som Iver odensen i 1734.29

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/40/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 192 a.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 143 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650402
 4. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: ungt og gammelt mannskap, Romsdal fogderi. Side 32, nr. 454. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620228
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 69. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-36
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400082
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 162 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 11. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 12. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 110.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 15. [S77] Tresfjord I: s. 669.
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 104 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400267
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/147/
 18. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 19. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a.
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 206.
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.
 22. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650206
 23. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 198 b.
 24. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 199 a.
 25. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 26. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 27. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 14 a.
 28. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 3.
 29. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 30. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 31. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 7. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610006

Rasmus Persson på Mek1,2

M, #7915, (ca. 1750 - )
Far*Per Jakobsson på Mek1,3 ( - 1762)
Mor*Siri Rasmusdotter på Mek1 (c 1720 - 1803)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megRasmus ble født ca. 1750.1 Han bodde hos Per Jakobsson og Siri Rasmusdotter på Mek, Bolsøy, i 1762.2,4,5
Han var myndling av Lars Rasmusson på Haukabøen i 1764.1


     Rasmus Persson på Mek og Rasmus Perssen på Røysa kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 1.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 5. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: S.

Knut Bjørnsson på Svinabøen1,2,3

M, #7916, ( - mellom 1660 og 1664)
9. tippoldefar til meg

Familie

De hadde iallfall fire barn.3 
BarnKnut giftet seg med en uregistrert person.3
Han var bruker på Svinabøen, Tresfjord, i 1630. Han skattet da for fem kyr og betalte 2 daler i leilendingsskatt. I 1635 var korntienden 5 tveiter. Året etter ble han bøtelagt 7 daler for ikke å ha betalt den til fulle.
Knut svarte 1 daler i leilendingsskatt i 1640. Han betalte 32 skilling i koppskatt for seg selv, kona og to døtre (over 15 år) i 1645.
Svinabøen var på 1 våg ½ pund i 1647, og han svarte 1 daler 3 ort i skatt. I 1650 var skatten 2½ daler. Buskapen skal ha vært 3 hester, 17 kyr, 12 geiter og 16 sauer i 1657 (blant de største i prestegjeldet, men tallene kan være overdrevet), og han ble lignet for 2 daler 8 skilling. Samme år ble Knut og brukeren på nabogården bøtelagt 2 merker sølv hver for motvilje mot skyssplikt overfor lagmannen i Bergen.
I 1660 var skatten 5 daler 1 ort 8 skilling. Enka og sønnen Børre brukte 1 våg 1 pund i 1664, og korntienden var 23 tveiter.4,3,5

     Navnet hans ble skrevet Knud Biørsen Suinebøe i 1636.2

Kilder/noter

 1. Eventuelt Børresson.
 2. [S1229] Romsdal lensregnskap 1635–36: Segtt och Sagefalld.
 3. [S927] Skorgen: s. 169.
 4. [S927] Skorgen: s. 163.
 5. [S927] Skorgen: s. 164.

Per Persson i Solholmen1

M, #7917, (1761 - 15. januar 1830)
Far*Per Jakobsson på Mek2,3 ( - 1762)
Mor*Siri Rasmusdotter på Mek2,3 (c 1720 - 1803)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Persson på Mek.2,3
Per ble født i 1761 på Mek, Bolsøy.3 Per ble døpt den 24. juni 1761 i Molde kirke. Faddere: Ola Larsson på Bjørset, Jakob Knutsson på Bjørset, Mats Jespersson på Kringstad, Marit Moldeneset, Brit Mek og Elen Jakobsdotter på Bjørset.3,4
Han var myndling av Ola Strande i 1764.2


Per døde den 15. januar 1830 i Solholmen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 161.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.

Mats Jespersson på Kringstad1,2

M, #7918, ( - ca. 1764)
Far*Jesper Åmundsson på Kringstad3 (c 1705 - 1769)
Mor*Anne Hansdotter på Kringstad3 (c 1690 - 1772)

Familie

Siri Lassesdotter på Kringstad (c 1733 - )
To barn levde i 1765.1 
BarnMats giftet seg med Siri Lassesdotter på Haukabøen.1,4
Han og Siri bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1761.2
Han var fadder ved dåpen til Per Persson på Mek den 24. juni 1761 i Molde kirke.2,5
Mats Jespersson på Kringstad var fisker.1

Mats døde ca. 1764 på Kringstad.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 10. januar 1765 på Kringstad. I boet var blant annet 1 sølvskje merket LAS (Lasse Andersson, vurdert til 1 daler), 1 ditto merket SLD (Siri Lassesdotter, 1 daler 12 skilling) og flere dyr. Bruttoformue: 105 daler 2 ort 6 skilling. Ingen gjeld, men 10–2–16 i omkostninger. Arv: 94–3–14, fordelt på enka og de to barna.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 264 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 523 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.

Marit Jensdotter Moldskreddal1,2

K, #7919, ( - 1763)
Far*Jens Knutsson i Moldskreddalen3,4 (c 1684 - 1748)
Mor*Brita Jonsdotter i Moldskreddalen3,4Hun var arving ved skiftet etter Jens Knutsson i Moldskreddalen den 24. april 1749.3

Marit trolovet seg den 28. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Jon Olsson på Fivelstad. Forlovere: Håken Toresson på Øgard og Knut Olsson på Ringdalen.1
Marit giftet seg den 29. desember 1759 i Sunnylven kyrkje med Jon Olsson på Fivelstad.1,4,5
Annet navn: Marit Jensdotter på Moldegård.4,6
Hun var bruker på Moldegård, Bolsøy, i 1762. Hun hadde tjenestekaren Lars.7

Marit døde i 1763 på Moldegård.8,6,4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Jon den 7. mai 1763. Kreditorer: Hans Holst, Brita Jonsdotter i Moldskreddalen og Knut Knutsson Fuglset. Arvinger: Olena Jonsdatter og Johanne Jonsdatter. I boet var blant annet kyrne Julegave, Snødis og Gullros. Aktiva: 22 daler 6 skilling. Passiva: 15 daler 1 ort 16 skilling. Arv: 6–2–14, delt på de to døtrene.4 Marit Jensdotter på Moldegård ble jordfestet den 23. mai 1763 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6,9

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 73. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15968&idx_id=15968&uid=ny&idx_side=-39
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 335.
 3. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 664 a.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/123/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni.
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 5. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/14/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123

Brit Larsdotter på Holssetra1,2

K, #7920, (ca. 1744 - ca. 1789)
Far*Lars Arvesson på Mek3 (c 1718 - 1762)
Mor*Kari Larsdotter på Mek3 ( - e 1763)

Familie

Ola Knutsson på Holssetra ( - f 1815)
Tre barn levde i 1790.2 
BarnBrit ble født ca. 1744.3
Birrith Meeg var fadder ved dåpen til Per Persson på Mek den 24. juni 1761 i Molde kirke.4,5
Brit Larsdotter bodde hos Kari Larsdotter på Mek, Bolsøy, i 1762.6
Hun var arving ved skiftet etter Lars Arvesson på Mek den 10. august 1763.3
Hun var myndling av Knut Persson på Molde i 1763.3

Annet navn: Brit Larsdotter på Mek, nevnt fra 1764 til 1770.7,6,8
Brit trolovet seg den 13. juni 1764 i Bolsøy med Ola Knutsson på Brastad.7
Brit giftet seg den 4. juli 1764 med Ola Knutsson på Brastad.7,1,2
Hun og Ola bodde på Mek i 1770.8
Hun og Ola bodde på Holssetra, Vågøy, i 1787.1,9
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Larsdotter Mek den 3. mars 1787.1


Brit døde ca. 1789 på Holssetra.2 Det ble holdt skifte etter henne den 26. januar 1790. Debitorer: Beret Andersdatter på Skotneset, Lars Larsson på Vågøya og Jakob Timannsson på Stranda o.a. Kreditorer: Johannes Tim Bamberg, Kristoffer Wessel, Hans Vadbekk Paust, Johanne Piersson, Arne Knutsson i Misfjorden, Tosten Knutsson på Sundsbøen og Ola Knutsson på Holssetra o.a. Formue: 50 daler 3 ort 4 skilling. Etter at gjelden var dekket, ble det igjen 3–2–9 til enkemannen for konas begravelse (men ingen arv).2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 241 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/244/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/13/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/235/

Elen Jakobsdotter på Bjørset1,2,3

K, #7921, (ca. 1744 - )
Far*Jakob Knutsson på Bjørset3Elen ble født ca. 1744.1 Hun ble konfirmert den 12. oktober 1760 i Molde kirke.1
Elen Biørset var fadder ved dåpen til Per Persson på Mek den 24. juni 1761 i Molde kirke.2,4
Elen bodde hos Jakob på Bjørset, Bolsøy, i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.

Lars Rasmusson på Haukabøen1,2,3

M, #7922, (ca. 1717 - 1796)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Haukabøen3
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Olsdotter på Haukabøen ( - c 1789)
De hadde fem barn.8 
BarnLars ble født ca. 1717 på Haukabøen, Aukra.3
Han var bruker på bnr. 3, Haukabøen, Aukra, fra 1741 til 1780.4
Lars giftet seg med Brit Olsdotter på Rørset.2,5,3
Han var verge for Rasmus Persson på Mek i 1764.1
Han var kreditor ved skiftet etter Sofie Olsdotter på Rørset den 11. oktober 1776: 1 ort 12 skilling.6,7


Lars døde i 1796 på Haukabøen.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 274 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 301 & 302.
 5. [S876] Midsund III: s. 728.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 273 b–274 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/276/
 7. [S876] Midsund III: s. 722.
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.

Jakob Persson Mek1,2,3

M, #7923, (ca. 1753 - 24. juni 1836)
Far*Per Jakobsson på Mek4 ( - 1762)
Mor*Siri Rasmusdotter på Mek4 (c 1720 - 1803)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Andersdatter (c 1750 - 1801)
Ett barn levde i 1801.10 
Barn

Familie 2

Sigrid Lassesdotter (c 1768 - 1835)
De hadde ikke barn. Jakob ble født ca. 1753 på Mek, Bolsøy.5,4,6 Han hadde kopper.5
Han var myndling av Ingebrigt i Leirgrovvik i 1764.4
Jakob Persson Mek ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Han var fadder ved dåpen til Marta Olsdotter på Kringstad den 30. oktober 1774 i Molde kirke.7,8

Jakob giftet seg med Anne Andersdatter.9,10
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: skinnfell (3 ort 2 skilling) og to små krus (6 skilling).11

Han og Anne var husfolk på mnr. 64, Haugan, Molde, fra 1784.12,13 Jakob Persson Mek var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.) Jakob var fremdeles arbeider i 1819.14,13,5
Jakob Persson Mek kjøpte huset på mnr. 64 den 17. januar 1794 av Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis. Knut Perssen hadde bodd der tidligere. Grunnen tilhørte Reknes gård og lå ovenfor kirken, under berghammeren, mellom Per Persson Talstads smieverksted på nordsiden og steinbryter Endre Jakobsson på sørsiden. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 7. mars 1803.15,16
Han og Anne var husfolk på mnr. 64 i februar 1801, sammen med Andreas Jakobssen. Huset ble taksert til 40 daler i 1807.9,17
Han var arving ved skiftet etter Anne Andersdatter den 7. oktober 1801: 24 daler 2 ort 16 skilling, utlagt i halvparten av huset og løsøret.10

Jakob giftet seg den 20. juni 1819 i Molde kirke med Sigrid Lassesdotter på Molde (forlovere: Knut Jonsson Bjørset og Ingebrigt Olsson Strande).5,18
Han var fadder ved dåpen til Nils Kristian Lund den 2. februar 1823 i Molde kirke.19


Jakob døde den 24. juni 1836 i Molde, som fattiglem.2 Han ble gravlagt den 30. juni 1836.2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Meeg fra 1819 til 1836.18,2

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 9.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 218, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620546
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 6. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: S.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, kvinner, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 64. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002090
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 301 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660307
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 72. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 65. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 65. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 16. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 57 b, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370059
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 57. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 18. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 372, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630359
 19. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 30, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620451
 20. [S922] Molde, 2. rode, sjørulle 1804: T.

Ingebrigt i Leirgrovvik1,2

M, #7924Ingebrigt var gift, kanskje med Brit Olsdotter Leirgrovvik.2
Han bodde i Leirgrovvik, Bolsøy, iallfall fra 1760 til 1764.2,1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Jakobsson på Mek den 1. februar 1764: 8 daler.1
Han var verge for Jakob Persson Mek og Peter Persson på Mek i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a/b.
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.

Peter Persson på Mek1

M, #7925, (1758 - )
Far*Per Jakobsson på Mek1 ( - 1762)
Mor*Siri Rasmusdotter på Mek1 (c 1720 - 1803)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPeter ble født i 1758 på Mek, Bolsøy. I mai ble det betalt 1 ort 6 skilling for dåpen til Per på Meks barn.1,2
Han var myndling av Ingebrigt i Leirgrovvik i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 187 a.
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Markus Kristian Perssen1,2,3

M, #7926, (1776 - 10. mars 1806)
Far*Lars Perssen i Bud1 (1725 - 1794)
Mor*Abigael Maria Baade (c 1752 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erika Lund (c 1775 - 1811)
Ei lita datter levde ved skiftet etter ham (1807).6,3 Markus Kristian Perssen ble døpt den 5. april 1776 i Bud kyrkje. Faddere: Johan Daniel Fürstenberg, Johan Mühlenfort og Gjert Andersson o.a.1 Markus Kristian Perssen var skipper i 1801.2 Han bodde hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.4,5
Markus Kristian giftet seg med Erika Lund.6,3 Markus Kristian Perssen var landhandler og gjestgiver i Vika, Bud, i 1806.3,7
     Markus døde den 10. mars 1806 i Vika.3,7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. mars 1807. Kreditorer: Hans Thiis Møller o.a. Arvinger: Erika Lund o.a. Formue: 326 daler 1 ort 20 skilling. Arv: 160–2–6, delt på enka og dattera.8

     Navnet hans ble skrevet Marcus Peersen i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 a.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/56/
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 219 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/234/
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 218 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/233/
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 218 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/233/

Trond Lassesson på Hukkelberget

M, #7927, (1774 - mai 1785)
Far*Lasse Knutsson på Baret1 (c 1751 - )
Mor*Lisbet Persdotter på Baret1 (o 1735 - 1801)Trond ble født i 1774 på Baret, Aukra.1

Trond døde i mai 1785 på Hukkelberget, Aukra prestegard.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.

Knut Lassesson på Baret1

M, #7928, (1777 - )
Far*Lasse Knutsson på Baret1 (c 1751 - )
Mor*Lisbet Persdotter på Baret1 (o 1735 - 1801)Knut ble født i 1777 på Baret, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.

Per Lassesson på Baret1

M, #7929, (1780 - )
Far*Lasse Knutsson på Baret1 (c 1751 - )
Mor*Lisbet Persdotter på Baret1 (o 1735 - 1801)Per ble født i 1780 på Baret, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.

Beret Trondsdotter1,2

K, #7930, (ca. 1766 - 1815)
Far*Trond Jakobsson på Baret3,4 (c 1708 - c 1773)
Mor*Lisbet Persdotter på Baret3,4 (o 1735 - 1801)

Familie

Ellev Ellevssen Berg (1774 - )
Han forsørget tre barn i 1808. Den 8. mai 1814 ble Ellev Bergs Barn af Molde 1½ Aar gl jordfestet i Kleive sogn.9,10 
BarnAnnet navn: Beret Trondsdotter på Baret.3
Beret ble født ca. 1766 på Baret, Aukra.5,3
Annet navn: Beret Trondsdotter i Uglvik, nevnt 1800 (hun tjente antakelig der).6
Beret giftet seg den 25. august 1800 i Aukra med Ellev Ellevssen Berg (forlovere: Per Kristensson i Varhaugvika og Rasmus Timannsson på Hukkelberget).6,2 Beret og Ellev losjerte på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Nils Nilssen (s.d.).2,1
Hun ble innledet (etter barnefødsel) den 21. november 1802 og 25. mai 1806 i Molde kirke.7,1

Hun og Ellev bodde på mnr. 153 i 1807. Huset var taksert til 30 daler. De var fattige i 1815.8,5

Beret døde i 1815 i Molde.5 Hun ble jordfestet den 19. april 1815.5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 9. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 10. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 89 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-13

Ellev Ellevssen Berg1,2,3

M, #7931, (1774 - )
Far*Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Mor*Sissel Magrete Jørnsdotter4 (1748 - 1806)

Familie

Beret Trondsdotter (c 1766 - 1815)
Han forsørget tre barn i 1808. Den 8. mai 1814 ble Ellev Bergs Barn af Molde 1½ Aar gl jordfestet i Kleive sogn.5,17 
BarnEllev ble født i 1774 i Molde.5 Ellev ble døpt den 13. februar 1774.5 Han var matros i Molde. Han fikk sjøpatent 13. januar 1798, var halvbefaren 25. juni 1804 og helbefaren 6. februar 1806.6,5
Han var arving ved skiftet etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800.7

Ellev giftet seg den 25. august 1800 i Aukra med Beret Trondsdotter i Uglvik (forlovere: Per Kristensson i Varhaugvika og Rasmus Timannsson på Hukkelberget).1,6 Ellev og Beret losjerte på mnr. 153, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Husets innehaver var Nils Nilssen (s.d.).6,8 Ellev Ellevssen Berg var rulleført i 1. rode, Molde. Han hadde vært på ett sjøtokt til orlogs i 1804 og tre i 1808.5
Han reiste som mannskap den 25. juli 1804 hos skipper Ola Hanning Munthe med destinasjon i Middelhavet. Styrmann: Peter Ebenhof Tønder. De seilte fra Trondheim. Tønder og Berg kom hjem 10. juli 1805.9,5
Han reiste som mannskap den 3. august 1805 hos skipper Peder Hjort Graae med destinasjon i Amsterdam, Nederland. De seilte fra Kristiansund. Berg kom hjem 14. desember.5
Han reiste som mannskap den 1. april 1806 hos skipper Tønnes Anderssen Dal med destinasjon i Frankrike. Berg kom hjem 30. august.5
Annet navn: Ellev Ellevssen i Schultzhagen, nevnt 1806.8
Ellev Ellevssen Berg kjøpte huset på mnr. 153 den 6. oktober 1806 av Ane Olsdatter i Indre Schultzhagen og Jon Nilssen i Bakken. Kjøpesum: 21 daler. Ane skulle ha fritt husvære så lenge hun levde.2
Han reiste som mannskap den 5. november 1806 hos skipper Tønnes Anderssen Dal med destinasjon i Barcelona, Spania. Reder: Klaus Lund Steffenssen. De fraktet klippfisk. Dal falt over bord og døde.5,10,11,12,13
Han og Beret bodde på mnr. 153 i 1807. Huset var taksert til 30 daler. De var fattige i 1815.14,3
Ellev Ellevssen Berg ble utskrevet til sjøforsvaret i Kristiansand den 29. juli 1808.5 Han var i sjøflotiljen i Fredriksvern til 18. oktober 1809. Berg ble avgitt til Nils Aalls kommanderte fartøy under skipper Bredsdorff.5

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 567. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610286
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 5. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, K. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000005
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 9. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, Q. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 10. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: qq.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 12. [S1037] Molde, 2. rode, sjørulle 1806: ææ.
 13. [S244] Molde bys historie I: s. 367. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094?page=368
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 32 a, Schultzhagen, forsikringsnr. 144. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063035
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 16. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 17. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 89 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-13

Rasmus Timannsson på Hukkelberget1,2

M, #7932, (1770 - 18. november 1842)Rasmus ble født i 1770 på Sør-Heggdal, Aukra.3,2
Annet navn: Rasmus Timannsson på Heggdal.
Han var husmann på bnr. 4, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra 1790 til 1823.2
Han var forlover for Beret Trondsdotter i Uglvik og Ellev Ellevssen Berg, som giftet seg den 25. august 1800 i Aukra.1,4


Rasmus døde den 18. november 1842 i Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 166.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 109.
 3. [S162] Midsund I: s. 428.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 153. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002567

Ellev Ellevssen på Hukkelberget1

M, #7933, (1806 - 9. januar 1841)
Far*Ellev Ellevssen Berg2,1 (1774 - )
Mor*Beret Trondsdotter2,1 (c 1766 - 1815)

Familie

Anne Knutsdotter på Hukkelberget (1802 - 1846)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Ellev Ellevssen Berg.2,1 Ellev ble døpt den 20. april 1806 i Molde kirke.2 Han var fosterbarn hos Sivert Trondsson på Hukkelberget på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, i 1815.1
Ellev giftet seg den 22. januar 1832 med Anne Knutsdotter i Orvika.1
Han og Anne var husfolk på bnr. 3 fra 1832 til 1841.1

Ellev døde den 9. januar 1841 i Aukra. Han omkom på sjøen.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 a.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 104.

Sivert Trondsson på Hukkelberget1

M, #7934, (1772 - 25. oktober 1841)
Far*Trond Jakobsson på Baret1 (c 1708 - c 1773)
Mor*Lisbet Persdotter på Baret1 (o 1735 - 1801)Sivert ble født i 1772 på Baret, Aukra.2
Han var husmann på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra 1796 til 1832.1
Sivert giftet seg i 1797 med en uregistrert person. De hadde ikke barn.1 Han hadde Ellev Ellevssen Berg som fosterbarn i 1815.1

Sivert døde den 25. oktober 1841 på Hukkelberget, Aukra prestegard.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 272.

Sivert Andreas Ellevsson på Baret1

M, #7935, (12. desember 1834 - 18. februar 1887)
Far*Ellev Ellevssen på Hukkelberget2 (1806 - 1841)
Mor*Anne Knutsdotter på Hukkelberget2 (1802 - 1846)

Familie

Johanne Johansdotter på Baret (1833 - 1892)Annet navn: Sivert Andreas Ellevsson på Hukkelberget.1
Sivert Andreas ble født den 12. desember 1834 på Hukkelberget, Aukra prestegard.2
Sivert Andreas fikk barn med en uregistrert person i 1857.1
Han var selveier på Baret, Aukra, fra 1868 til 1887.1
Sivert Andreas giftet seg den 19. juli 1869 med Johanne Johansdotter på Riksfjord. De hadde to barn.1

Sivert Andreas døde den 18. februar 1887 i Sporsemosen, Aukra. Han omkom sammen med tre andre.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 274.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 104.

Anne Knutsdotter på Hukkelberget1

K, #7936, (1802 - 20. september 1846)

Familie 1

Ellev Ellevssen på Hukkelberget (1806 - 1841)
De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 2

Ola Vebjørnsson på Hukkelberget (1815 - 1892)
De fikk et dødfødt barn i 1846.3 Annet navn: Anne Knutsdotter i Orvika.2,1
Anne ble født i 1802 i Orvika (bnr. 8), Nedre Raknes, Aukra.2,1
Anne giftet seg den 22. januar 1832 med Ellev Ellevssen på Hukkelberget.1
Hun og Ellev var husfolk på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra 1832 til 1841.1
Anne giftet seg den 23. juli 1843 med Ola Vebjørnsson i Tverrlia.3

Anne døde den 20. september 1846 på Hukkelberget, Aukra prestegard, i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 103.
 2. [S876] Midsund III: s. 413.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 104.

Ola Vebjørnsson på Hukkelberget1,2

M, #7937, (1815 - 4. februar 1892)

Familie 1

Anne Knutsdotter på Hukkelberget (1802 - 1846)
De fikk et dødfødt barn i 1846.2 

Familie 2

De hadde to barn.3 

Familie 3

Siri Johansdotter på Hukkelberget (1831 - 1894)
De hadde ni barn.3 
BarnAnnet navn: Ola Vebjørnsson i Tverrlia.2
Ola ble født i 1815 i Tverrlia, Vågøy.2
Han var husmann på bnr. 3, Hukkelberget nedre, Aukra prestegard, fra 1843 til 1890.2
Ola giftet seg den 23. juli 1843 med Anne Knutsdotter på Hukkelberget.2
Ola giftet seg den 3. august 1848 med en uregistrert person.2
Han var fadder ved dåpen til Ole Matias Larsson på Horrem den 11. oktober 1857. Det var Ola som oppgav barnefaren til presten.1

Ola giftet seg den 11. juli 1858 med Siri Johansdotter på Riksfjord.2

Ola døde den 4. februar 1892 i Aukra, av influensa.2

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 104.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 105.

Siri Johansdotter på Hukkelberget1

K, #7938, (22. desember 1831 - 1. desember 1894)
Far*Johan Persson på Riksfjord2 (1798 - 1833)

Familie

Ola Vebjørnsson på Hukkelberget (1815 - 1892)
De hadde ni barn.3 
BarnSiri ble født den 22. desember 1831 på Riksfjord, Aukra.2
Annet navn: Siri Johansdotter på Riksfjord.1
Siri giftet seg den 11. juli 1858 med Ola Vebjørnsson på Hukkelberget.1

Siri døde den 1. desember 1894 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 104.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 161.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 105.

Johan Persson på Riksfjord1

M, #7939, (1798 - 13. desember 1833)Johan ble født i 1798 på Riksfjord, Aukra.1
Han var selveier på bnr. 1, Riksfjord, Aukra, fra 1823 til 1833.1
Johan giftet seg den 8. juli 1827 med en uregistrert person. De hadde fire barn.2

Johan døde den 13. desember 1833 på Riksfjord.1

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 160.
 2. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 160 & 161.
 3. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 161.

Elisabet Maria Ellevsdatter Berg1

K, #7940, (1802 - )
Far*Ellev Ellevssen Berg1 (1774 - )
Mor*Beret Trondsdotter1 (c 1766 - 1815)Elisabet Maria ble døpt den 31. oktober 1802 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.

Marit Persdotter i Dvergsneset1,2,3

K, #7941, ( - etter 1726)
Far*Per Andersson i Dvergsneset2 (c 1671 - )

Familie

Sjurd Eriksson på Kleive ( - e 1724)
BarnIfølge Bygdebok for Vågane ble hun født ca. 1698, men det er antakelig basert på skjønn.4
Marit tjente hos Jakob Mikkelsson i Ytterhaugan, Bolsøy, i 1724.5
Annet navn: Marit Persdotter i Haugan, nevnt fra 1724 til 1726.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ravaldsdotter på Øyra den 6. august 1724 i Kleive kirke, Bolsøy.7

Marit fikk barn med Sjurd Eriksson på Kleive i 1724. Hun oppgav opprinnelig Ola Steffensson Gusjås som barnefar, men ved fødselen utpekte hun Sjurd. Marit ble stevnet til tinget 11. juli 1725 for leiermål med begge. Både Sjurd og Ola var gift. Siden bare Marit møtte, ble saken utsatt. På tinget 17. oktober var hun igjen stevnet for leiermålet med Sjurd. Han møtte og innrømte legemlig omgang med henne, men som innrullert soldat slapp han straff siden det var første gang. Marit ble derimot bøtelagt 6 daler til Reknes hospital. Sjurd stevnet henne til tinget 30. januar 1726 for at hun skulle bevise at han var barnefaren, ettersom han mente det hadde gått mer enn vanlig tid fra deres omgang til fødselen. Men siden ingen av partene kunne bevise når samleiet skjedde, og vitner som var i deres selskap i den aktuelle tiden ikke var stevnet, ble saken utsatt. Den 16. juni 1726 stod Marit endelig til offentlig skriftemål i Kleive kirke for begge leiermålene.5,1,3,6
Hun var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 1 daler 2 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 113 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/114/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 137 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/139/
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 135. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#138
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-27
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375

Hans Sjurdsson1

M, #7942, (1724 - )
Far*Sjurd Eriksson på Kleive1 ( - e 1724)
Mor*Marit Persdotter i Dvergsneset1 ( - e 1726)Hans ble født i 1724 i Ytterhaugan, Bolsøy, utenom ekteskap.1 Hans ble døpt den 1. november 1724 i Molde kirke. Faddere: Ingebjørg i Haugan, Magnhild i Sotåa, Ravald Larsson på Øyra, Steffen Ellingsson i Midthaugan og Hans Holsbøen.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Sjurd Eriksson på Kleive1,2

M, #7943, ( - etter 1724)

Familie

Marit Persdotter i Dvergsneset ( - e 1726)
BarnHan bodde på Kleive, Bolsøy, i 1724.1 Sjurd Eriksson på Kleive var soldat iallfall fra 1724 til 1725.1,3
Sjurd fikk barn med Marit Persdotter i Haugan i 1724. Hun oppgav opprinnelig Ola Steffensson Gusjås som barnefar, men ved fødselen utpekte hun Sjurd. Marit ble stevnet til tinget 11. juli 1725 for leiermål med begge. Både Sjurd og Ola var gift. Siden bare Marit møtte, ble saken utsatt. På tinget 17. oktober var hun igjen stevnet for leiermålet med Sjurd. Han møtte og innrømte legemlig omgang med henne, men som innrullert soldat slapp han straff siden det var første gang. Marit ble derimot bøtelagt 6 daler til Reknes hospital. Sjurd stevnet henne til tinget 30. januar 1726 for at hun skulle bevise at han var barnefaren, ettersom han mente det hadde gått mer enn vanlig tid fra deres omgang til fødselen. Men siden ingen av partene kunne bevise når samleiet skjedde, og vitner som var i deres selskap i den aktuelle tiden ikke var stevnet, ble saken utsatt. Den 16. juni 1726 stod Marit endelig til offentlig skriftemål i Kleive kirke for begge leiermålene.1,4,3,5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/152/
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 137 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/139/
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 113 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/114/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73.

Ingebjørg Olsdotter i Haugan1

K, #7944, ( - ca. 1738)Ingebjørg giftet seg med Jakob Mikkelsson i Haugan.1
Ingeborg houen var fadder ved dåpen til Anne Ravaldsdotter på Øyra den 6. august 1724 i Kleive kirke, Bolsøy.2
Ingeborg Hougen var fadder ved dåpen til Hans Sjurdsson den 1. november 1724 i Molde kirke.3


Ingebjørg døde ca. 1738 i Ytterhaugan, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 29. mai 1738. Arvinger: Mikkel Jakobsson, Steffen Jakobsson, Ola Jakobsson, Jakob Jakobsson, Mali Jakobsdotter, Ingebjørg Jakobsdotter, Anne Jakobsdotter og Ingebjørg Jakobsdotter. Kun umyndige arvinger er nevnt i skiftedesignasjonen.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738, Fanne Otting, 29. mai.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 50. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-27
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Magnhild i Sotåa1

K, #7945, ( - etter 1724)Hun bodde i Sotåa, Bolsøy, i 1724.1
Hun var fadder ved dåpen til Hans Sjurdsson den 1. november 1724 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Hans på Holsbøen1

M, #7946Han bodde på Holsbøen, Bolsøy, i 1724.1
Han var fadder ved dåpen til Hans Sjurdsson den 1. november 1724 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54.

Gjert Andersson i Bud1,2,3

M, #7947, (ca. 1727 - 1803)

Familie

Inger Nilsdotter i Ravnegarden (c 1725 - 1794)Gjert ble født ca. 1727 i Nordfjord.4 Han var skoleholder.4
Han bodde i Molde.4
Gjert giftet seg den 18. mai 1760 i Bud kyrkje med Inger Nilsdotter i Ravnegarden.4,3
Han var verge for Marta Jakobsdotter i 1765.1
Gjert Andersson var lensmann i Vågøy iallfall fra 1769 til 1776.2,5,4
Han var fadder ved dåpen til Markus Kristian Perssen den 5. april 1776 i Bud kyrkje.5

Han og Inger bodde i Ravnegarden, Bud, i 1780.4,6

Gjert døde i 1803.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 69.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 264.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 a.
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 49 a, 20. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912610050

Elen Persdatter på Bergsgjerdet1,2

K, #7948, (ca. 1756 - før 1798)

Familie

Johan Steffenssen på Bergsgjerdet ( - f 1798)
BarnElen ble født ca. 1756.2 Hun ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke.2
Elen trolovet seg den 26. oktober 1782 med Johan Steffenssen. Forlovere: Johan Jenssen på Moldeneset o.a.3
Elen giftet seg den 21. november 1782 i Bolsøy med Johan Steffenssen.3
Hun og Johan bodde i Myra, Berg, Bolsøy, iallfall fra 1784 til 1790. Plassen ble også kalt Bergsgjerdet.4,5,1
Annet navn: Elen Persdatter i Bergsmyra, nevnt 1789.5
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larsson i Leirgrovvik den 25. oktober 1789 i Bolsøy kirke.5,6


Elen døde før 1798.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a.
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 349 a, saksnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420351
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 7. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a, 23. oktober. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.

Anders Johanssen1

M, #7949, (1783 - før 1800)
Far*Johan Steffenssen på Bergsgjerdet1 ( - f 1798)
Mor*Elen Persdatter på Bergsgjerdet1 (c 1756 - f 1798)Anders ble født i 1783 i Bolsøy.1 Anders ble døpt den 9. februar 1783 i Molde kirke.2

Anders døde før 1800.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a & 174 a.
 3. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a.

Anne Jensdotter på Gjellstein1,2

K, #7950, ( - etter 1721)
Far*Jens Nilsson Gjellstein1,3 (c 1610 - 1682 / 1683)
Mor*(?) Hannibalsdotter? ( - f 1683)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johan Einarsson på Gjellstein (c 1655 - c 1719)
De hadde sju barn.8 
BarnAnne giftet seg ca. 1680 med Johan Einarsson på Langset.2,1
Annet navn: Anne Jensdotter i Blø.3
Hun og Johan bodde i Blø, Aukra, i 1682.4
Hun var arving ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 69 daler 10 skilling, utlagt blant annet i en sølvbrennevinsskål (1 daler 1 ort), to sølvskjeer med knapp (1 daler 1 ort 8 skilling), ti tinntallerkener på til sammen 20 merker (3 daler), børse (1 daler) og kårde (1 daler).5

Hun og Johan var brukere i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, i 1683. Hun drev videre etter hans død.2 Anne og Johan eide 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Blø.6
Hun var bruker i Oppigarden i 1721.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 3. [S382] Midsund II: s. 303.
 4. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370040
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 182 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640197
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#355
 8. [S78] Fiksdal sogn: s. 353.

Johan Einarsson på Gjellstein1,2,3,4

M, #7951, (ca. 1655 - ca. 1719)
Far*Einar Gunnarsson på Langset5,6,7 (c 1624 - 1696 / 1697)
Mor*Gjertrud Rasmusdotter på Langset7
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Jensdotter på Gjellstein ( - e 1721)
De hadde sju barn.15 
Barn
Johan Einarsson (Gjellstein) sin signatur og segl på kvittering i fogderegnskapet fra 1711 (skannet av Riksarkivet)Annet navn: Johan Einarsson på Langset.4
Johan ble født ca. 1655 på Langset, Vatne.5
Johan giftet seg ca. 1680 med Anne Jensdotter på Gjellstein.4,3
Annet navn: Johan Einarsson i Blø, nevnt 1682.8
Han og Anne bodde i Blø, Aukra, i 1682.8
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Nilsson Gjellstein den 12. oktober 1683: 1 daler. Det hadde vært strid om bygningene, men svigersønnene ble enig om at Per Taraldsson beholdt stabburet og den lille sengestuen, mens Johan Einarsson fikk dagligstuen med værelser oppe og nede mot 15 daler til Per, som straks betalte i et sengested, en bibel og et skott ved naustet (til sammen 5 daler).9

Han og Anne var brukere i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, i 1683. Hun drev videre etter hans død.4 Johan Einarsson var lensmann i Sund i Romsdal iallfall fra 1685 til 1711.4,10,11
Han var kreditor ved skiftet etter Per Taraldsson på Gjellstein den 6. juni 1687: 3 daler, utlagt i ei ku.12
Johan Einarsson på Gjellstein og Jon Jonsson på Gjellstein gav bygselseddel på 1 våg i Blø til Rasmus Jonsson den 10. april 1700.13
Tomas Larsson og Johan Einarsson på Gjellstein var verger for Lisbet Persdotter i 1710 og hadde vært det siden forrige skifte.1
Johan og Anne eide 1 våg 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Blø.14

Johan døde ca. 1719 på Gjellstein, Vestnes.15

     Navnet hans ble skrevet Johan Ejnersøn Gillesteen fra 1704 til 1708.16,10

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 266 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630656
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 351.
 5. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 362.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 7. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.
 8. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370040
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 6 b–7 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620161
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 3, vedlegg 90–91, lensmenn. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/425/
 12. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 76 a–77 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620233
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 9 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660011
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 182 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640197
 15. [S78] Fiksdal sogn: s. 353.
 16. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 50 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/58/
 17. [S78] Fiksdal sogn: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#355

Kristi Johansdotter på Årø1,2

K, #7952, (11. april 1688 - ca. 1772)
Far*Johan Einarsson på Gjellstein3 (c 1655 - c 1719)
Mor*Anne Jensdotter på Gjellstein3 ( - e 1721)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Ivarsson på Årø ( - c 1742)
Fire barn levde i 1742.4,2 
Barn

Familie 2

Anders Rasmusson på Årø (c 1718 - 1800)
De hadde ikke barn. Annet navn: Kristi Johansdotter på Gjellstein.3
Kristi ble født den 11. april 1688 på Gjellstein, Vestnes.1
Kristi giftet seg den 2. juni 1715 med Per Ivarsson på Årø.1,4
Hun og Per bodde på Ytre Årø, Bolsøy.4
Kristi giftet seg ca. 1743 med Anders Rasmusson på Nakken.2,1
Hun og Anders bodde på Ytre Årø i 1744.5
Hun og Anders var husfolk på Årøhaugen, Årø, Bolsøy.2,6

Kristi døde ca. 1772 på Årø, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 14. september 1772. Formue: 58 daler 3 ort 2 skilling. Gjelden var like stor.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 352.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 353.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400557
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 294.

Per Ivarsson på Årø1

M, #7953, ( - ca. 1742)

Familie

Kristi Johansdotter på Årø (1688 - c 1772)
Fire barn levde i 1742.2,4 
BarnPer giftet seg den 2. juni 1715 med Kristi Johansdotter på Gjellstein.1,2
Per på Årø var fadder ved dåpen til Ola Olsson i Leirgrovvik den 11. desember 1723 i Molde kirke.3

Han og Kristi bodde på Ytre Årø, Bolsøy.2

Per døde ca. 1742 på Ytre Årø.2 Det ble holdt skifte etter ham den 4. september 1742.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 352.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/

Helle Maria Henriksdotter Fester1,2,3

K, #7954, ( - etter 1717)

Familie 1

Andreas Filip Grünspan ( - 1704)

Familie 2

Sten Nilsson Lindved (c 1679 - 1754)
BarnHelle Maria trolovet seg den 8. februar 1698 i Domkirken sogn, Trondheim, med Andreas Filip Grünspan.4
Helle Maria giftet seg med Andreas Filip Grünspan.1
Helle Maria trolovet seg den 28. mai 1707 i Domkirken sogn med Sten Nilsson.1
Helle Maria giftet seg med Sten Nilsson Lindved.5
Hun var fadder ved dåpen til Lars Larssen og Ola Larssen den 10. oktober 1717 i Børsa kirke.2

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 28.5.1707.
 2. [S1051] Børsa mini. 1702–35: 1717, 20. søndag etter trinitatis.
 3. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b & 445 b.
 4. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 8.2.1698.
 5. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.

Andreas Filip Grünspan1

M, #7955, ( - 1704)Andreas Filip Grünspan var sersjant i 1698.1
Andreas Filip trolovet seg den 8. februar 1698 i Domkirken sogn, Trondheim, med Helle Maria Henriksdotter Fester.1
Andreas Filip giftet seg med Helle Maria Henriksdotter Fester.2

Andreas Filip døde i 1704 i Brabant, Nederland. Han falt i forbindelse med slaget ved Höchstädt/Blindheim.2

Kilder/noter

 1. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 8.2.1698.
 2. [S807] Trondheim, Domkirken mini. 1679–1728: 28.5.1707.

Emilio Sørli Hattrem

M, #7956
Far*Erik Hattrem
Mor*Silje Sørli
Nevø til meg

Hallvard på Finnset1

M, #7957, ( - etter 1640)
9. tippoldefar til meg

Familie

BarnHallvard var bruker på bnr. 1, Finnset, Eresfjord, fra ca. 1624. Han og naboen Kristoffer betalte 2½ ort i tredjeårstake av 4 pund i 1627. I 1630-årene la Hallvard 2 daler årlig i landskyld. Han og Kristoffer betalte 7 tveiter havre i korntiende i 1635. De avlet 210 tveiter (14 tønner) pluss såkorn. I 1640-årene ble de kalt fattige ødegårdsmenn.1

     Hallvard på Finnset kan ha vært barn av Jon Finnset.

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 289.

Atle Tengesdal1

M, #7958

Kilder/noter

 1. [S875] «Søk i skattelistene (Ságat)»: 2001, Atle Tengesdal.

Rasmus Jetmundsson Vestnes1

M, #7959, (1798 - )
Far-?*Jetmund Nilsson i Ås (1771 - 1807); kanskje
Mor*Inger Olsdotter i Rakvåg1 (c 1767 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megRasmus ble født i 1798, utenom ekteskap.1 Han ble døpt den 22. november 1798 i Aukra kyrkje. Faddere: Anders Pålsson på Eiskrem, Ola Sakariasson på Eiskrem, Ingeborg Pålsdotter på Medvoll og Synnøv Olsdotter på Eiskrem o.a.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.

Jetmund Nilsson i Ås1

M, #7960, (1771 - 7. juni 1807)
Far*Nils Andersson på Rekdal2 (1743 - 1785)
Mor*Ingebjørg Jetmundsdotter på Rekdal2 (1744 - 1786)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Inger Olsdotter i Rakvåg (c 1767 - )
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.6 Annet navn: Jetmund Nilsson på Rekdal.
Jetmund ble født i 1771 på Rekdal, Vestnes.2
Jetmund fikk kanskje barn med Inger Olsdotter i Rakvåg i 1798.3,4 Jetmund tjente på Vestnesgarden, Vestnes, i 1801.5,6
Jetmund giftet seg i 1806 med en uregistrert person.2 Jetmund var husmann på Skavneset, Vestnes, i 1807 (da en plass under Ås).2,6

Jetmund døde den 7. juni 1807 i Ås, Vestnes.1,7

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 168 b.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 449.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.
 4. [S876] Midsund III: s. 651.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Wæsness, Wesness.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 450.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 449 & 450.

Nils Andersson på Rekdal1

M, #7961, (1743 - 1785)

Familie

Ingebjørg Jetmundsdotter på Rekdal (1744 - 1786)
BarnNils ble født i 1743 på Rekdal, Vestnes.1
Han var bruker Heimi garden, Rekdal, Vestnes, fra 1766 til 1785.1
Nils giftet seg i 1768 med Ingebjørg Jetmundsdotter på Li. De hadde sju barn sammen.1

Nils døde i 1785 på Rekdal.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 449.

Johanne Eriksdotter på Villa1

K, #7962, ( - etter 1807)

Familie

Erik Lekanger Vingård (c 1780 - 1844)
De fikk et dødfødt jentebarn, som ble jordfestet 26. april 1807 på Tresfjord kyrkjegard.1 Hun bodde på Villa, Tresfjord.
Johanne fikk barn med Erik Lekanger Vingård den 15. april 1807 på Villa.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 168 b.

Brit Hansdotter på Øvstedalen1,2

K, #7963, (ca. 1669 - 1752)
Far*Hans Åmundsson på Øvstedalen1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen1 ( - c 1714)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Knutsson på Øvstedalen (c 1671 - c 1720)
De hadde tre barn.3,2 
BarnBrit ble født ca. 1669.3
Brit giftet seg med Knut Knutsson på Øvstedalen.3
Hun og Knut var brukere på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord, i 1702. Hun stod som bruker i 1721. Sønnen Knut tok etter hvert over.4,3,5
Brit Hansdotter kjøpte 1 pund 11 merker på Øvstedalen, Tresfjord, i 1721 av Knut Hansson i Høvika.3

Brit døde i 1752 på Øvstedalen.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 443.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 401. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#403
 4. [S77] Tresfjord I: s. 390.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405

Gjertrud på Langset1

K, #7964, (omkr. 1636 - )

Familie 1

Einar Gunnarsson på Langset (c 1624 - 1696 / 1697)
De hadde kanskje to barn.1 

Familie 2

Kristen Olsson på Langset (c 1663 - 1747)Gjertrud ble trolig født omkr. 1636.1
Gjertrud giftet seg med Einar Gunnarsson på Langset.1
Gjertrud hadde et forhold til Kristen Olsson på Langset. De ble dømt for leiermål i 1696. Hun måtte bøte halve boet (som etter gjeld var 5 daler) i tillegg til kirkelig straff. Mannen Einar tok henne til nåde i rettens nærvær. Kristen skulle betale 12 daler. Navnet ble bare oppgitt som Kristen Olsson, men det er nok snakk om naboen på Langset.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 486.

Beret Persdotter på Lønset1,2

K, #7965, ( - etter 1772)
Far*Per Ivarsson på Årø3,4 ( - c 1742)
Mor*Kristi Johansdotter på Årø2,3,4 (1688 - c 1772)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Rasmusson på Lønset ( - 1771)
Tre barn levde i 1772.5 
BarnAnnet navn: Beret Persdotter på Årø.3
Beret giftet seg med Ivar Rasmusson på Lønset.5
Hun og Ivar bodde på Lønset, Bolsøy, i 1758.6
I manntallet av 1762 står hun og Ivar som selveiere på Indre Lønset (bnr. 11), Lønset, Bolsøy.7
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Rasmusson på Lønset den 6. februar 1772.5
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Årø i 1772.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/643/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 352.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Bolsøy, 1762, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/

Guri Åmundsdotter på Sylte1

K, #7966, (ca. 1689 - 1768)

Familie

Hans Knutsson på Sylte (c 1684 - 1766)
De hadde tre barn.3,1 
BarnGuri ble født ca. 1689 på Rypdal, Tresfjord.1,2
Annet navn: Guri Åmundsdotter på Rypdal, nevnt 1722.1
Guri giftet seg i 1722 med Hans Knutsson på Øvstedalen.1
Hun og Hans var brukere i Knutgarden, Sørsylte, Tresfjord, fra 1724. De overtok etter Erik Andersson (s.d.). Hans og Guris datter Ragnhild og hennes mann hadde tatt over i 1760.1

Guri døde i 1768 på Sørsylte, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 175.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#333
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Eli Persdotter på Torhus1,2

K, #7967, ( - 1760)
Far*Per Ivarsson på Årø3 ( - c 1742)
Mor*Kristi Johansdotter på Årø2,3 (1688 - c 1772)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Persson på Torhus (c 1730 - 1796)
De hadde tre barn.2,5 
BarnAnnet navn: Eli Persdotter på Årø.3
Eli giftet seg med Ola Persson på Årø.2
Hun og Ola var brukere på Torhus, Bolsøy, i 1758.4,1
Etter barsel ble hun innledet i kirken i november 1758. Det ble betalt 1 ort 2 skilling.4


Eli døde i 1760 på Torhus.1 Hun ble jordfestet den 20. april 1760.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. mars 1761. Arvinger: Ola Persson, Per Olsson, Kristi Olsdotter og Anders Olsson. Den avdøde kalles Brit i skiftet.5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630037
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651364

Kristi Persdotter på Ekra1,2

K, #7968, ( - ca. 1784)
Far*Per Ivarsson på Årø3 ( - c 1742)
Mor*Kristi Johansdotter på Årø2,3 (1688 - c 1772)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lasse Persson på Ekra ( - c 1773)

Familie 2

Per Olsson på Ekra (c 1739 - )
De hadde iallfall to barn.9 Hun var myndling av Einar Johansson på Gjellstein i 1742.3

Annet navn: Kristi Persdotter på Årø, nevnt 1765 (og igjen i 1774).3,4,5
Kristi trolovet seg den 28. april 1765 i Bolsøy med Lasse Persson på Ekra.4
Kristi giftet seg den 2. juli 1765 i Molde kirke med Lasse Persson på Ekra.4,6,2
Hun og Lasse bodde på Ekra, Bolsøy, iallfall fra 1765 til 1772.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Helene Aslaksdotter på Lønset den 29. desember 1765.1

Kristi trolovet seg den 20. november 1774 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Olsson på Berg.5,7
Kristi giftet seg den 29. desember 1774 med Per Olsson på Berg.5

Kristi døde ca. 1784 på Ekra.8

     Navnet hennes ble skrevet Kirsti Peders Datter Aarøy i 1765.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, kvinner, 1765, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 a.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 b, 1774, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620546
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 142 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670722
 9. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 b, Echrem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281

Ane Jensdotter på Lauvåsen1,2

K, #7969, (1801 - )
Far*Jens Erikssen på Lauvåsen3,2 (1773 - f 1815)
Mor*Inger Olsdotter i Rakvåg3,2 (c 1767 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megAne ble født i 1801 på Eiskrem, Aukra, (før foreldrene giftet seg).3 Hun ble døpt den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje. Faddere: Anders Sjurdsson i Matberget og Sigrid Olsdotter på Eiskrem o.a.3 Ane Jensdotter bodde hos Inger Olsdotter i Innerstauå, Rakvåg, Aukra, i 1815. Inger og døtrene bodde hos broren Evart.4 Ane Jensdotter ble konfirmert i 1820.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 748.
 2. [S876] Midsund III: s. 652.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210.
 4. [S876] Midsund III: s. 607 & 651.

Anders Sjurdsson i Matberget1,2

M, #7970, (1755 - 29. januar 1826)
Far*Sjurd Sjurdsson i Matberget1 (1722 - 1787)
Mor*Ales Andersdotter i Matberget1 ( - c 1780)

Familie 1

Anne Persdotter i Matberget (c 1755 - 1794)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

Karen Pålsdotter i Matberget (c 1761 - c 1811)
De hadde fem barn.3 
BarnAnders ble født i 1755 i Matberget, Aukra.1
Anders giftet seg ca. 1780 med Anne Persdotter på Gauset den yngre.1
Han var bruker i Matberget fra 1780 til 1811. Han kjøpte gården i 1810.3
Anders giftet seg i 1795 med Karen Pålsdotter i Midsund.1
Anders Sjurdsson hadde Jens Erikssen i Matberget i tjeneste iallfall fra 1796 til 1801.4,5
Han var fadder ved dåpen til Ane Jensdotter på Lauvåsen den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje.5
Anders hadde Arne Åmundssen Kleive i tjeneste i 1807.2


Anders døde den 29. januar 1826 i Aukra.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Madbjerget i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 95.
 2. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: W.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 4. [S876] Midsund III: s. 652.
 5. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Madberg.

Siri Jensdotter Sylteseter1,2

K, #7971, (1805 - 4. september 1885)
Far*Jens Erikssen på Lauvåsen3 (1773 - f 1815)
Mor*Inger Olsdotter i Rakvåg3 (c 1767 - )
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Olsson på Hjertviksteinen (1821 - 1886)
BarnAnnet navn: Siri Jensdotter på Lauvåsen.2
Siri ble født i 1805 på Lauvåsen, Vågøy.3 Siri ble døpt den 7. april 1805 i Aukra.4 Hun bodde hos Inger Olsdotter i Innerstauå, Rakvåg, Aukra, i 1815. Inger og døtrene bodde hos broren Evart.5 Siri tjente på Håset, Vågøy, i 1825.2 Siri tjente på Steinen, Hjertvika, Aukra, i 1839.6
Siri fikk barn med Johan Olsson på Hjertviksteinen i 1839 i Aukra.2 Siri Jensdotter bodde hos Torstein Andersson og Ane Johansdotter på Gjerdhaugen, Syltesetra, Fræna, i 1865.1

Siri døde ugift den 4. september 1885 som legdskjerring i Fræna.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Frænen, Vaagø, Hauen.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 748.
 3. [S876] Midsund III: s. 652.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 290.
 5. [S876] Midsund III: s. 607 & 651.
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234.

Ola Tjøstolvsson på Dalset1,2,3

M, #7972, (ca. 1706 - 26. november 1746)
Far*Tjøstolv Olsson på Stranda4,5 (c 1672 - 1742)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Marit Larsdotter på Sandnes ( - e 1732)
Barn

Familie 2

Ågot Knutsdotter på Dalset (o 1700 - 1765)
23. april 1735 var han hos sognepresten i Veøy og tilstod å ha besvangret Ågot. Dette var Olas annet leiermål. Senere fikk de også ett barn født i ekteskapet.6,9 
BarnOla ble født ca. 1706.6
Annet navn: Ola Tjøstolvsson på Stranda, nevnt fra 1722 til 1742.4,7
Ola fikk barn med Marit Larsdotter på Sandnes i 1722 i Veøy. De stod til offentlig skriftemål 28. juni i Rødven stavkyrkje. Han ble stevnet til tinget 26. oktober samme år for leiermål. Faren møtte på hans vegne og vedgikk forseelsen, og Anders Olsson likedan for Marit. Ola ble bøtelagt 12 og hun 6 daler. Ifølge Bygdebok for Holm sokn skal de ha giftet seg, men det stemmer ikke.8,4,6 Ola Tjøstolvsson på Stranda var soldat i 1735.9,10
Han var fadder ved dåpen til Tarald Eriksson på Stranda den 3. februar 1739.11
Han var debitor ved skiftet etter Elling Jakobsson på Mittet den 17. april 1742.12

Han bodde på Ner-Dalset, Dalset, Veøy, i 1742. Han var først husmann. I 1744 kjøpte Ola 1 pund 6 merker i bruket, som fra da hadde to oppsittere. Enka overtok etter hans død.1,6
Ola trolovet seg den 26. november 1742 i Veøy prestegjeld med Ågot Knutsdotter på Myklebostad. Forlovere: Kristen Knutsson på Dalset o.a.1
Ola giftet seg den 3. januar 1743 i Veøy kirke med Ågot Knutsdotter på Myklebostad. Allerede i 1735 var hun stevnet for leiermål med ham. Det var hennes tredje gang. Ågot sa da at Ola med tiden ville gifte seg med henne, men hun ble bøtelagt 12 daler.2,10

Ola døde den 26. november 1746 i Veøy. Han malte i kvernhuset da det ble oversvømmet og ødelagt av en snø- og vannfonn. Ola ble funnet liggende død i elva og gravlagt to dager senere.3 Det ble holdt skifte etter ham i 1749. Kreditorer: Erik Røring o.a. Arvinger: Ågot Knutsdotter og Tjøstolv Olsson. I boet var fire kyr og kalver, seks sauer, sju geiter, to torskegarn, halvpart i en kvern (1½ daler), og 3 tønner havre (3 daler). Andelen i bruket var verdsatt til 26 daler. Det var mye ubetalt tjenerlønn. Arv: 8 daler, delt på enka og sønnen.3

     Navnet hans ble skrevet Olle Kiøstolsen Strand i 1722.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Kiøstolssøn Stranden i 1735.9

     Navnet hans ble skrevet Ole Kiøstelsen Dalset i 1742.1

Brit Johansdotter i Blø1

K, #7973, ( - ca. 1747)

Familie

Jon Rasmusson i Blø (c 1709 - c 1773)
De hadde tre barn.2 Brit giftet seg med Jon Rasmusson i Blø.2

Brit døde ca. 1747 i Blø, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 459 b.
 2. [S382] Midsund II: s. 281.
 3. [S382] Midsund II: s. 303.

Pål Jonsson på Raknes1,2

M, #7974, ( - etter 1725)

Familie

BarnHan var bruker på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra, fra ca. 1706.1 Pål Jonsson på Raknes, Lars Jonsson i Sølvika, Kristoffer Helgesson på Haukabøen og Jakob Knutsson på Baret o.a. var skysskaffere i Sund i Romsdal i 1713.2 Pål Jonsson på Raknes var lagrettemann i 1725.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 483.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 135 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390426

Ågot Knutsdotter på Dalset1

K, #7975, (omkr. 1700 - 8. august 1765)
Far-?*Knut Olsson på Myklebostad (c 1663 - c 1719); kanskje
Mor-?*Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ( - e 1739); kanskje
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Aslaksson på Myklebostad (c 1696 - e 1762)

Familie 2

Ola Tjøstolvsson på Dalset (c 1706 - 1746)
23. april 1735 var han hos sognepresten i Veøy og tilstod å ha besvangret Ågot. Dette var Olas annet leiermål. Senere fikk de også ett barn født i ekteskapet.7,13 
Barn

Familie 3

Anders Trondsson på Holmem (c 1703 - 1771)
De hadde ikke barn. Ågot ble født omkr. 1700. Alderen ble oppgitt til 70 år ved jordfestelsen i 1765, men hun fødte barn i 1743.1
Ågot fikk barn med Knut Aslaksson på Myklebostad ca. 1720. På tinget 21. oktober det året ble han bøtelagt 12 daler for leiermål.2,3
Ågot fikk barn med en uregistrert person ca. 1727. På tinget 8. juli 1728 ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.4
Annet navn: Ågot Knutsdotter på Myklebostad, nevnt fra 1742 til 1743.5,6,7
Ågot trolovet seg den 26. november 1742 i Veøy prestegjeld med Ola Tjøstolvsson på Dalset. Forlovere: Kristen Knutsson på Dalset o.a.5
Ågot giftet seg den 3. januar 1743 i Veøy kirke med Ola Tjøstolvsson på Dalset. Allerede i 1735 var hun stevnet for leiermål med ham. Det var hennes tredje gang. Ågot sa da at Ola med tiden ville gifte seg med henne, men hun ble bøtelagt 12 daler.6,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Tjøstolvsson på Dalset i 1749: 4 daler.9

Ågot giftet seg i 1751 med Anders Trondsson på Holmem.9
Hun og Anders var brukere på Ner-Dalset, Dalset, Veøy, i 1762.9

Ågot døde den 8. august 1765 på Dalset, Veøy, av «Kolde-Syge» (malaria).1 Hun ble jordfestet den 22. september 1765 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

     Ågot Knutsdotter på Myklebostad, Ola Knutsson på Myklebostad og Knut Knutsson på Myklebostad kan ha vært søsken. Det kan i så fall tenkes at (ste)mora, Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad, giftet seg på nytt med Lasse Jonsson der.10,11,12

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 14, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660490
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 234 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390895
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 231. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-118
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-120
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 463. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#463
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 464. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 26 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400483
 11. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 70.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: e-side 544. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-271

Knut Bårdsson på Solhjell1,2,3

M, #7976, (ca. 1657 - )
Far-?*Bård Torfinnsson på Sira (c 1623 - c 1703); trolig4,5,6
7. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Olsdotter
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
Barn
Knut Bårdsson (Solhjell) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Knut ble født ca. 1657.7,3
Knut giftet seg trolig ca. 1684 med Synnøv Olsdotter på Turhus. Knud baarsen Zire ble stevnet til vårtinget det året for leiermål med Syndeue Olsdatter Thorhuus. Siden de lovte å gifte seg, slapp han med bot på 2 daler 1 ort.8,9,6 Knut var bruker på bnr. 1, Solhjell, Eresfjord, i 1687. Han drev 1 våg 2 pund 20 merker (hvorav 2½ pund som en Erik hadde brukt).2,1,3 Knut var lagrettemann i 1693 og 1700.3
Han var bruker på bnr. 1 i 1701. Ola Knutsson bodde også der. Knut står i matrikkelen for 1710, men året etter betalte enka 1 ort i ekstraskatt for seg og barna.7,10,3
Bård Bårdsson fikk ½ våg med bygselrett på Reiten, Sira, Eresfjord, den 8. oktober 1701 av Bård Torfinnsson på Sira. Bård Torfinnsson møtte på tinget sammen med kona, Mali Persdotter, og sine sønner Knut Bårdsson (trolig Knut Bårdsson på Solhjell) og Torfinn Bårdsson, og med deres samtykke gav Bård sin syke og vanhelsede sønn jorden som forskudd på arv.5,6
Knud [Baardsøn] var arving ved skiftet etter Bård Torfinnsson på Sira den 17. september 1703: 4 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i 3,6 mark odelsjord i bruket (1–3–4) o.a.11

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg F, legdsrulle hær og marine 1687. Nr. 58. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787724
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Erritzfiords Otting, Solhield. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787661
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 213.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660044
 6. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 295.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Solgield. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 8. [S1726] Trondheim stiftamtstueregnskap 1684 (#76): litra B U, Romsdal sakefallsregnskap. Extract Aff Romsdals Tingboeg, Vaartingene, Erridsfiords Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715310774
 9. [S1726] Trondheim stiftamtstueregnskap 1684 (#76): litra B U, Romsdal sakefallsregnskap. Waar-Tingene, Erritzfiors Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715310771
 10. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Erridzfiordz Otting, Solield. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180291
 11. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 92 a–94 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630207
 12. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Solgild. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 640 b.

Hans Thiis Nagel Møller1,2

M, #7977, (21. september 1891 - 13. november 1976)
Far*Ulrich Wibye Møller3,1 (1853 - 1926)
Mor*Betty Wilhelmine Buch Floer3,4 (1864 - 1919)

Familie

Ingrid Aalborg Haugen (1898 - 1955)
De hadde tre barn.8,11 
Barn
Hans Thiis Møller som nøytralitetsvakt i Trondheim under første verdenskrig (foto fra «Moldegårds historie»)Hans Thiis ble født den 21. september 1891 på Moldegård, Molde.3,2 Hans Thiis ble døpt den 23. november 1891 i Molde kirke.3 Han var agent i Molde i 1923.1,5
Hans Thiis giftet seg den 19. mai 1923 i Kristiania med Ingrid Aalborg Haugen (forlovere: Ulrich Møller junior o.a.)1,6
Han og Ingrid bodde på Moldegård i 1924. De overtok gårdsdriften i 1926, og søsknene til Hans sa fra seg arveretten i 1929. Han hadde forpakter fra 1947 til driften opphørte i 1962. Hans junior overtok eiendommen i 1966, men senior forbeholdt seg retten til å bo i sin del av huset.7,8,9,10

Hans Thiis døde den 13. november 1976 i Molde.11,2 Han ble gravlagt den 18. november 1976 på Nedre kirkegård, Molde.2,11

Kilder/noter

 1. [S2072] Oslo, Johannes mini. 1919–30: s. 58, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060515020197
 2. [S466] Molde kirkegårder: Hans Thiis Nagel Møller.
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 23.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 5. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 102/2.5.1923. E-side 2, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19230502_41_102_1?page=1
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 39. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA39
 7. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 30.
 8. [S801] «Moldegårds historie»: s. 37.
 9. [S801] «Moldegårds historie»: s. 42.
 10. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46
 11. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22

Ingrid Aalborg Haugen1,2

K, #7978, (23. mars 1898 - 20. februar 1955)

Familie

Hans Thiis Nagel Møller (1891 - 1976)
De hadde tre barn.8,12 
Barn
Ingrid Møller, født Haugen (foto fra «Moldegårds historie»)Ingrid ble født den 23. mars 1898 i Kristiania.1,3
Hun bodde i Arbins gate 9, Kristiania, i 1923, som hjemmeværende datter.1,2
Ingrid giftet seg den 19. mai 1923 i Kristiania med Hans Thiis Nagel Møller (forlovere: Ulrich Møller junior o.a.)1,4 Hennes navn som gift var Ingrid Møller.5,6
Hun og Hans Thiis bodde på Moldegård, Molde, i 1924. De overtok gårdsdriften i 1926, og søsknene til Hans sa fra seg arveretten i 1929. Han hadde forpakter fra 1947 til driften opphørte i 1962. Hans junior overtok eiendommen i 1966, men senior forbeholdt seg retten til å bo i sin del av huset.7,8,9,10

Ingrid døde den 20. februar 1955 i Molde.6,5 Hun ble gravlagt den 25. februar 1955 på Nedre kirkegård, Molde.11,6

Kilder/noter

 1. [S2072] Oslo, Johannes mini. 1919–30: s. 58, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060515020197
 2. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 102/2.5.1923. E-side 2, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19230502_41_102_1?page=1
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiania. Tellingskrets 21, Arbinsgate 9, 1ste. https://www.digitalarkivet.no/lf01036392013484
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 39. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA39
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Ingrid Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001535259
 6. [S466] Molde kirkegårder: Ingrid Møller.
 7. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 30.
 8. [S801] «Moldegårds historie»: s. 37.
 9. [S801] «Moldegårds historie»: s. 42.
 10. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46
 11. [S497] Gravminnebasen: Ingrid Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/c776dd25-d43c-4956-acac-3ef58aa61479
 12. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22

Ulrich Wibye Møller1,2

M, #7979, (27. februar 1853 - 3. juni 1926)
Far*Hans Thiis Møller1,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,3 (1814 - 1872)

Familie

Betty Wilhelmine Buch Floer (1864 - 1919)
De hadde tre barn og ett adoptivbarn.7,21 
Barn
Ulrich Møller i Barcelona (foto fra «Moldegårds historie»)Ulrich ble født den 27. februar 1853 på Moldegård, Molde.4,5 Ved folketellingen av 1865 bodde Ulrich Wibye Møller på Moldegård hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,6 Ulrich Wibye Møller ble konfirmert den 4. april 1869.4 Han og Claus Jervel Møller var grosserere i firmaet Møller & Co. i Barcelona, Spania. Claus bodde der i 1883.3,4,7,8
Han var forlover for Claus Jervel Møller og Hildegun Marie Utne, som giftet seg den 7. desember 1883 i Bragernes, Drammen.8,9,10

Ulrich giftet seg den 24. september 1884 i Molde med Betty Wilhelmine Buch Floer (forlovere: Claus Jervel Møller o.a.)4,2
Han var selveier på Moldegård fra 1884 til 1926. Han overtok etter faren. Etter Ulrich tok sønnen Hans over gården.11,12
Han var fadder ved dåpen til Sofie Ulrikke Møller den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen.13
Han var fadder ved dåpen til Gudrun Møller den 7. desember 1890 i Korskirken, Bergen.14
Ulrich Wibye Møller var ordfører i Molde fra 1905.15
Ulrich Wibye Møller kjøpte på Søråsen, Slutåsen, Fræna, den 6. juli 1906 på auksjon etter Paul Hansson Slutås.16
Ulrich Wibye Møller solgte på Søråsen den 22. november 1911 til Peder Anton Paulsson.16

Ulrich døde den 3. juni 1926 på Moldegård, om morgenen, etter langvarig diabetes.17,18,19 Han ble gravlagt den 8. juni 1926 på Nedre kirkegård, Molde.20

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 23.
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 145, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650510
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 7. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 8. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: s. 157, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020366
 9. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: fol. 297 b, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020502
 10. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351493
 11. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28.
 12. [S801] «Moldegårds historie»: s. 37.
 13. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 14. [S2067] Bergen, Korskirken mini. 1889–99: s. 45, kvinner, nr. 136. https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060299
 15. [S801] «Moldegårds historie»: s. 31.
 16. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 24.
 17. [S2066] Romsdalsposten: nr. 126/3.6.1926. Side 2, «Kjøbmand Ulrich Møller». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsposten_null_null_19260603_51_126_1?page=1
 18. [S497] Gravminnebasen: Ulrich Vibye Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ffcf0dd-7c34-41d8-bb28-0a7c9524fb23
 19. [S801] «Moldegårds historie»: s. 36. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA36
 20. [S466] Molde kirkegårder: Ulrich Webye Møller.
 21. [S2059] Kristiania/Trefoldighet mini. 1908–14: s. 171, nr. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20060213041111
 22. [S2072] Oslo, Johannes mini. 1919–30: s. 58, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060515020197
 23. [S2070] Oslo, Gamle Aker mini. 1932–41: s. 135, nr. 122. https://www.digitalarkivet.no/kb10081612150141
 24. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Moldegaardsalleen, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/lf01036747002454

Laurits Bie Møller1,2,3,4

M, #7980, (ca. 1793 - 1822)
Far*Hans Thiis Møller3,5 (1764 - 1811)
Mor*Elen Maria Skjellerup3,2 (1751 - 1829)

Familie 1

Karen Eriksdotter på Moldegård ( - e 1809)
Barn

Familie 2

Jakobine Karoline Doran (1776 - )
Den 29. september 1811 ble deres hjemmedøpte barn jordfestet på Bolsøya kirkegård, 4 uker gammelt.1,15 

Familie 3

Johanna Wedeke (1788 - 1821)
Fem barn levde i 1822.16,2 Laurits ble født ca. 1793 i Molde.3,2,5 Han bodde hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.3,6
Han var fadder ved dåpen til Jensine Lovise Møller den 13. april 1809 i Molde kirke.7

Laurits fikk barn med Karen Eriksdotter på Moldegård i 1809 på Moldegård. Hun arbeidet antakelig der. Ved dåpen ble en Johannes fra Sunnmøre oppgitt som barnefar, men Karen hadde også andre kandidater. Laurits stod som far da Hans ble konfirmert med hans etternavn i 1824. Mora ble da kalt Karen Søndmøer.8,9,10
Laurits fikk barn med Bina Doran i 1811.1
Han var fadder ved dåpen til Valborg Margareta Motzfeldt den 31. januar 1812.11

Laurits Bie Møller kjøpte på Årøneset, Bolsøy, i 1812 av Ola Jakobsson . Laurits bosatte seg der.12,5
Laurits giftet seg den 4. juni 1812 med Johanna Wedeke.13,14

Laurits døde i 1822 i Bolsøy, etter 6 ukers sengeleie.2,14

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 4/14.1.1823. E-side 1, «Dødsfald».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18230114_0_4_1?page=0
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 22 b, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630210
 8. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 480, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-179
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 476, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-207
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b.
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 a, 1812, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 357. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=360
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1821, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 14. [S801] «Moldegårds historie»: s. 19.
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38
 16. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 275.

Hans Lauritssen Møller1,2,3

M, #7981, (1809 - )
Far*Laurits Bie Møller1,2 (c 1793 - 1822)
Mor*Karen Eriksdotter på Moldegård4,1 ( - e 1809)

Familie

Sofie Trondsdotter (1830 - )
De hadde iallfall ett barn.3 Hans ble født i 1809 på Moldegård, Molde, utenom ekteskap.4,3 Hans ble døpt den 7. mai 1809 i Bolsøy.4 Han hadde kopper.1 Han ble konfirmert den 26. september 1824 i Molde kirke. Presten skrev i kirkeboka under karakter at «jeg var nødt at tage dette Fæe, som ikke kan blive bedre». Klokkeren i Molde skrev «Ikke megen Kundskab. god Opførsel».1,5,2
Hans giftet seg med Sofie Trondsdotter.3 Hans Lauritssen Møller var fisker i 1875.3
Han og Sofie var husfolk på Andøya, Reine, Moskenes, i 1875. Utsæd: 1½ tønne poteter. Dyr: to storfe, seks får og én gris.3

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 480, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-179
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 476, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-207
 3. [S291] Ft. 1875 (db): Flakstad, lnr. 109, Reine Andø. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01052434001734
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 470, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-226

Hans Thiis Møller1,2,3

M, #7982, (6. august 1812 - 29. november 1900)
Far*Peter Rikardus Møller4,5 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre6,7 (1789 - 1835)

Familie 1

Else Ulrikke Fritzner Wibye (1814 - 1872)
De hadde 14 barn.11,6 
Barn

Familie 2

Ingeborg Johnsdotter Ora (1849 - 1878)
Barn

Familie 3

Cecilie Paluda Bøckmann (1832 - 1903)
De hadde ikke barn.7 
Hans Thiis Møller (foto fra «Moldegårds historie»)
Hans Thiis Møllers signatur på folketellingen av 31.12.1865Hans Thiis ble født den 6. august 1812 på Moldegård, Molde.6,8 J. A. Schneider skrev om Erik Lekanger Vingård at han hadde tilbrakt tid i England og gav senere privattimer i engelsk; og at Hans Thiis Møller, som i 1830 tok undervisning hos Vingård, omtalte ham i sine erindringer som en «uagtet sin Originalitet dannet Mand».9 Han ble utdannet på Trondhjems borgerlige Realskole.6 Han avla eksamen i ved handelsskole i Bergen i 1834.6
Hans Thiis Møller kjøpte på mnr. 16, utpå Gata, Molde, den 24. september 1834 av Sara Maria Frazer. Kjøpesum: 400 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. november.10 Hans Thiis Møller var kjøpmann i Molde fra 1834. Han virket fremdeles i 1880.6,2,4
Hans Thiis giftet seg den 6. januar 1835 i Domkirken sogn, Bergen, med Else Ulrikke Fritzner Wibye. De ble viet hjemme hos henne.11,7
Han var fadder ved dåpen til Didrikke Wibye Møller den 28. mai 1840 i Molde kirke.12
Han var forlover for Wollert Dankertsen Krohn og Ulrikke Antonette Møller, som giftet seg den 2. juni 1850 i Molde kirke.13,14

Han og Else Ulrikke bodde på mnr. 16 til 1850.15
Hans Thiis Møller hadde Ole Olsson Sveum ansatt som møllemester fra 1850. Sveum virket fremdeles i 1860.16,17

Han var selveier på Moldegård fra 1852.18 I folketellingen av 1865 står Hans Thiis og Else Ulrikke som selveiere på Moldegård. Elise Ulrikke Møller, Marie Susanne Møller, Ulrich Wibye Møller, Hans Thiis Møller, Claus Jervel Møller, Carl Peder Øwre Møller, Petra Abrahamine Møller og Alfred Møller bodde også der. Dyr: seks hester, 38 storfe, 15 sauer og tre griser. Utsæd: 1 9/16 tønne rug, 4 5/8 tønne bygg, 9 13/16 tønne havre og 32 15/16 tønne potet. Middelfold: rug 12, bygg 12, havre 8, potet 10. Anslagsvis ¾ av driften lå på byens grunn og ¼ i Bolsøy. Sønnen Ulrich overtok i 1884.1,19
Hans Thiis fikk barn med Ingeborg Olsen Ora i 1875 og 1877. Ved det andre barnets dåp oppgav begge to farskapet til presten.20,21,22
Hans Thiis hadde Ingeborg Johnsdotter Olsen o.a. i tjeneste i 1875. Hun og tre av de andre ansatte bodde i hovedbygningen.23

Hans Thiis giftet seg den 1. august 1880 på Moldegård med Cecilie Paluda Bøckmann. De ble hjemmeviet etter kongebrev av 27. juli.4,24 Hans Thiis og Cecilie Paluda var kårfolk i Fagerlia, Moldegård, Bolsøy, i 1885.25
Bjørnstjerne Bjørnson skrev om Synnøve Riste: Hun er et af de vakreste kvindfolk i Norge. Så unge Møller-kanin hende, blev han firti år yngre og fik ikke sove den nat.26

Han og Cecilie Paluda bodde på mnr. 16 i 1891. Bygningen hadde forhus og to etasjer med åtte rom og kjøkken. (Mnr. 15 var brukt som hage.) De hadde ei tjenestejente til byhusholdningen. Paluda bodde der som enke i desember 1900. Eiendommen hadde sjøpakkhus og vognremise.27,28,29

Hans Thiis døde den 29. november 1900 i Molde, av hjerneslag.3,8 Han ble gravlagt den 5. desember 1900.3

     Hans Thiis Møllers gate i Molde ble oppkalt etter ham.30

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 195, nr. 14. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39481&idx_id=39481&uid=ny&idx_side=-193
 4. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 140, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650505
 5. [S1753] Morgenbladet: nr. 221/9.8.1849. E-side 4, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18490809_31_221_1?page=3
 6. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 7. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 345. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=346
 8. [S1706] Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092608241?page=345
 9. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 128. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=141
 10. [S1680] Molde panteregister 1823–35: fol. 28 b, 2-116. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660412
 11. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=95
 12. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 103, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620488
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 15. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 141. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=154
 16. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 664, nr. 9 og 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010334
 17. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 122, nr. 33. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010070
 18. [S363] Bolsøyboka II: s. 215. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=218
 19. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 20. [S936] Øksendal mini. 1871–85: s. 39.
 21. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: fol. 64 b, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020419
 22. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 95, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190068
 23. [S2041] Molde ft. 1875: tellingskrets 3. Side 111. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209200325
 24. [S2384] Slægten Heiberg (1907): s. 239. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204083?page=280
 25. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 113. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA113
 26. [S1325] Sunnmøre og sunnmøringen: s. 86. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090500083?page=87
 27. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 21. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507839334
 28. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 1, husliste 21, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061506789948
 29. [S2385] Molde ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 1, husliste 16. https://www.digitalarkivet.no/ft20101118040329
 30. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA29
 31. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 225, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620549
 32. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 33. [S1753] Morgenbladet: nr. 163/12.6.1843. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18430612_26_163_1?page=3
 34. [S2050] Bergen, Domkirken mini. 1882–1904: s. 151, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060621090381
 35. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 278, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650476
 36. [S1753] Morgenbladet: nr. 143/26.5.1866. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18660526_48_143_1?page=2
 37. [S1753] Morgenbladet: nr. 296/23.10.1857. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18571023_39_296_1?page=2
 38. [S2044] Bakklandet klok. 1886–97: s. 64, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070824630205
 39. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 163, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650750

Peter Rikardus Møller1,2,3,4,5

M, #7983, (17. februar 1792 - 30. juli 1849)
Far*Hans Thiis Møller4,5 (1764 - 1811)
Mor*Elen Maria Skjellerup4,5 (1751 - 1829)

Familie

Ingeborg Antonette Øvre (1789 - 1835)
De hadde elleve barn.5,2 
Barn
Peter Rikardus Møller (bilde postet til geni.com av Torbjørn Takle Mohn)Peter Rikardus ble født den 17. februar 1792 i Molde.5 Han bodde hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.4,6
Peter Rikardus Møller kjøpte på Moldegård den 20. august 1811 av Hans Thiis Møller.7
Peter Rikardus giftet seg den 17. oktober 1811 med Ingeborg Antonette Øvre.8,5
Peter Rikardus Møller kjøpte Nedom bergja, Søre Tautra, Aukra, i 1815 av Fredrik Motzfeldt.9
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: 8 daler.10
Peter Rikardus Møller var kjøpmann i 1815 og til sin død.10,11,3
Han hadde Per Eriksson i tjeneste på Moldegård.11,12
Han var kreditor ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 12 daler i rest på kornvarer fra 1817.13
Han var debitor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 15. september 1823: 14 daler 14 skilling.14
Peter Rikardus Møller var løytnant i borgervæpningen i Molde i 1823.15,11 Han var visekonsul for Danmark i 1825 og til sin død.16,17,3
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Antonette Møller den 15. mars 1836 i Molde kirke.18
Mette Susanne Øvre gav festeseddel på en plass på Øverland, Bolsøy, til Pål Hanssen Malme den 4. desember 1837. Den hadde vært brukt av Ørjar Persson. Årlig leie: 2 daler pluss 8 arbeidsdager på egen kost. Malme signerte med ført penn. Seddelen ble medunderskrevet av Øvres lagverge, Peter Rikardus Møller, og tinglyst 5. desember.19
Han var kreditor ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 4 daler 96 skilling.20


Peter Rikardus døde den 30. juli 1849 på Moldegård, «efter lang Tids Svagelighed og 8 Dages Sengeliggen, ved en rolig Død». Sønnen Hans Thiis overtok gården.3,5

Kilder/noter

 1. Kanskje uttalt Petter.
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 14/17.2.1835. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18350217_null_14_1?page=0
 3. [S1753] Morgenbladet: nr. 221/9.8.1849. E-side 4, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18490809_31_221_1?page=3
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 20.
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 8. [S1299] Leilighetsdikt: s. 110, nr. 137. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025?page=119
 9. [S162] Midsund I: s. 319.
 10. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 12. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 193, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-98
 13. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 14. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 15. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 34, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620453
 16. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 17. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 42, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620457
 18. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 19. [S1068] Romsdal pantebok 1835–41: fol. 179 b, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002630183
 20. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 21. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 140, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650505
 22. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=214
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630221
 24. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 226, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620550
 25. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 188, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620531
 26. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 200, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630331
 27. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 28. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 306, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139

Gulbrand på Molde1

M, #7984, ( - etter 1521)Han var bruker på Moldegård, Bolsøy, i 1521. Gulbrand svarte ved tiendeskatten 3 lodd sølv av formue, og 1 lodd 1 kvintin sølv og 4 skilling for jordegods (neste kjente bruker var Lars Asgautsson, s.d.).1
Molde(gård) nevnes første gang i manntallet for tiendepengeskatten 1520–21 (skannet av Riksarkivet)

Kilder/noter

 1. [S887] Bergenhus lensregnskap 1520–21: mappe 5, Trondheim erkebispedømme og Bergen bispedømme, tiendepengeskatt. Side [116]. https://www.digitalarkivet.no/rk10041008253060

Lars Asgautsson på Molde1,2,3,4,5

M, #7985, ( - etter 1612)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på bnr. 1, Moldegård, Bolsøy, i 1597. (Forrige kjente bruker var Gulbrand, s.d.) Lars hadde flomsag og rapporterte 40 tylfter gode og dårlige bord i 1597, 65 tylfter bord i 1603. Han skattet for 2 våger 2 pund jordegods som andre brukte i 1603 og 12. I odelsjordeboka fra 1624 er Lars ført som eier av 3 våger 1 pund, men han kan ha vært død.4,6,3,7,8,5 Lars og naboen Børre Molde svarte 11 tveiter i korntiende i 1607.9

     Navnet hans ble skrevet Las paa Molde i 1597.4

Kilder/noter

 1. Også kalt Lasse.
 2. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Leilendingsskatt, Fahnne-otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610575
 3. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650437
 4. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640311
 5. [S1954] Trondheim odelsjordebøker 1624–25: Trondheim len, Romsdal len. Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/jo10041103292032
 6. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh, flomsager. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640312
 7. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Jordeiende bønder, Phanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650410
 8. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 3, vedlegg 1, Romsdal landskatt 1612. Jordeiende bønder, Fanne Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610568
 9. [S2278] Trondheim lensregnskap 1587–1610: mappe 1, vedlegg 1, tiendemanntall 1607–08. Rombsdals Lehn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908710430
 10. [S363] Bolsøyboka II: s. 207. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=210
 11. [S801] «Moldegårds historie»: s. 12.

Jakob Pederssen på Vestnes1,2

M, #7986, (ca. 1536 - 3. september 1633)

Familie

De hadde 14 barn.4 
BarnJakob ble født ca. 1536 i Vammen, Viborg, Danmark.3
Jakob giftet seg ca. 1587 med en uregistrert person.4 Han var fogd på Giske iallfall fra 1597 til 1604 (Giskegodset).5,6 Jakob hadde flomsag i Fanne tinglag og rapporterte 150 tylfter bord i 1597, og 60 tylfter i 1603.1,2
Han bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1597, og til 1608.1,6 Han var lagmann i Trondheim fra 1609 til 1623.4,7 Han eide på Vestnesgarden fra 1610 til 1627. Han hadde livsbrev, som svigersønnen overtok.4,8,9 Han eide 15½ våg jordegods i Romsdal i 1611.10 Han var til stede som lagmann den 7. januar 1622 i Trondheim i en sak mellom Kristoffer Bjørnsson og Ivar Audensson.7,11,12

Jakob døde den 3. september 1633 i Trondheim.3,4 Han ble gravlagt i Trondheim domkirke.3

Kilder/noter

 1. [S2196] Bergenhus lensregnskap 1577–98: mappe 4, vedlegg 1, Romsdal pengeskatt 1597. Fanne Otingh, flomsager. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827640313
 2. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650439
 3. [S1970] «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen»: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018040981060_001?page=254
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 13.
 5. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 13 & 147.
 6. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.
 7. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 61.
 8. [S1969] Norske Rigs-Registranter V: s. 576. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060508001?page=581
 9. [S77] Tresfjord I: s. 128.
 10. [S2276] Trondheim lensregnskap 1611–12: mappe 4, vedlegg 8, landskatt 1611, nr. 9, Romsdal. Odelsgods. https://www.digitalarkivet.no/rk20080908720952
 11. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 53.
 12. [S1006] «Margrete i Aspa»: s. 54.
 13. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 1.
 14. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 147. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=154
 15. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145.

Anne Jakobsdotter1

K, #7987
Far*Jakob Pederssen på Vestnes1,2 (c 1536 - 1633)

Familie 1

Anders Ivarsson ( - m. 1627 & 1632)

Familie 2

David JenssonAnne giftet seg med Anders Ivarsson.1,2
Hun var bruker på Gjermundnes, Vestnes, i 1632.1
Anne giftet seg ca. 1637 med David Jensson.1
Hun og David var brukere på Gjermundnes fra ca. 1637. David drev til ca. 1659.1

Kilder/noter

 1. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.
 2. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 147. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=154

Anders Ivarsson1,2

M, #7988, ( - ca. 1645)

Familie

Inger Jakobsdotter ( - f 1682)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders Ivarsson var skriver på Trondheimsgård, Trondheim, iallfall fra 1620 til 1623.3,4 Han var fogd i Strinda i 1621.4,5,6
Anders giftet seg med Inger Jakobsdotter.2,4,7 Anders Ivarsson var fogd i Romsdal i 1624. Han virket til sin død.4,8,2,1 Anders og Inger var selveiere fra 12. februar 1627 på Vestnesgarden, Vestnes, «paa hvilken Gaard hans [sviger]Fader havde Livsbrev og den dog for Sønnen nu haver opladt». Den 25. februar 1632 ble livsbrevet utvidet til å omfatte Inger og ett av deres barn.8,2,9,10 Anders Ivarsson var toller i Romsdal fra 1628 til 1632.11

Anders døde ca. 1645 på Vestnesgarden.4,12

     Navnet hans ble skrevet Anders Iffuersen i 1634.1

     Han er ofte blitt forvekslet med svogeren Anders Ivarsson, som også var fogd.

     Anders Ivarsson og Kristi Sylte kan ha vært søsken.10,6

Kilder/noter

 1. [S1523] UBIT/Spesialsamlingene: diplom 9.12.1634.
 2. [S1968] Norske Rigs-Registranter VI: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948006?page=386
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=98
 4. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=152
 5. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 116. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=123
 6. [S77] Tresfjord I: s. 129. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=132
 7. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.
 8. [S1969] Norske Rigs-Registranter V: s. 576. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060508001?page=581
 9. [S1968] Norske Rigs-Registranter VI: s. 376. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121948006?page=387
 10. [S77] Tresfjord I: s. 128.
 11. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 159. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=166
 12. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 44.
 13. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 116. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=131
 14. [S1970] «Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen»: s. 251. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018040981060_001?page=258
 15. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 146. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=153

David Jensson1

M, #7989David giftet seg ca. 1637 med Anne Jakobsdotter.1
Han og Anne var brukere på Gjermundnes, Vestnes, fra ca. 1637. David drev til ca. 1659.1

Kilder/noter

 1. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 43.

Iver Jenssen Bandsbil1

M, #7990, (ca. 1601 - )

Familie

Inger Jakobsdotter ( - f 1682)Iver ble født ca. 1601.1
Iver giftet seg med Inger Jakobsdotter.2 Iver Jenssen Bandsbil var fogd i Romsdal fra 1654 til 1659.1
Han og Inger bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1664.1 Iver Jenssen eide 1 pund med bygselrett i Bordalen, Bolsøy, i 1669.3 Iver og Inger bodde trolig i Amsterdam, Nederland, fra ca. 1674 og døde visstnok der.4,1

Kilder/noter

 1. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 146.
 2. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 145.
 3. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 87 b, Holsbøen. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610646
 4. [S888] «Ætta Bantzbil».

Jens Rolandsson på Nerland1

M, #7991, (ca. 1658 - 1709)
Far*Roland Taraldsson på Oppem1 (c 1626 - e 1695)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Eli Ivarsdotter på Nerland ( - c 1709)Jens ble født ca. 1658.1
Annet navn: Jens Rolandsson på Oppem.1
Jens giftet seg ca. 1698 med Eli Ivarsdotter på Nerland. De hadde ikke barn sammen.2
Han og Eli var brukere på Nerland, Aukra, fra 1698 til 1709.1

Jens døde i 1709 på Nerland.1

     Farbroren Per kom til Gjellstein i Vestnes.

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 536.
 2. [S876] Midsund III: s. 535 & 536.

Eli Ivarsdotter på Nerland1

K, #7992, ( - ca. 1709)

Familie

Jens Rolandsson på Nerland (c 1658 - 1709)Eli giftet seg med en uregistrert person. De hadde fem barn.2
Eli giftet seg ca. 1698 med Jens Rolandsson på Oppem. De hadde ikke barn sammen.2
Hun og Jens var brukere på Nerland, Aukra, fra 1698 til 1709.1

Eli døde ca. 1709 på Nerland.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 536.
 2. [S876] Midsund III: s. 535 & 536.

Else Kristina Kristensdotter Quislin1

K, #7993, ( - etter 1754)

Familie

Sten Nilsson Lindved (c 1679 - 1754)Else Kristina giftet seg med Sten Nilsson Lindved.1

Else Kristina døde etter 1754.1

Kilder/noter

 1. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.

Åge Stensson Lindved1

M, #7994, ( - etter 1754)
Far*Sten Nilsson Lindved1 (c 1679 - 1754)
Mor*Helle Maria Henriksdotter Fester1 ( - e 1717)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megÅge Stensson Lindved var klokker i Mære, Sparbu, fra 1754.1

Kilder/noter

 1. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.

Dortea Katarina Stensdotter Lindved1

K, #7995, ( - etter 1754)
Far*Sten Nilsson Lindved1 (c 1679 - 1754)
Mor*Helle Maria Henriksdotter Fester1 ( - e 1717)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Larsson på Apnes ( - e 1754)Dortea Katarina giftet seg med Lars Larsson på Apnes.1
Hun og Lars bodde på Apnes, Hol, Buksnes, i 1754.1

     Navnet hennes ble skrevet Dorethea Catharina Lindwed i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.

Lars Larsson på Apnes1

M, #7996, ( - etter 1754)

Kilder/noter

 1. [S872] Innherad skifteprotokoll 1735–81: fol. 444 b.

Oluf Martin Aune1,2,3,4

M, #7997, (31. desember 1849 - 30. august 1931)

Familie

Anna Wilhelmine Elise Lund (1850 - 1916)
BarnOluf Martin ble født den 31. desember 1849 i Trondheim.4
Oluf Martin giftet seg med Anna Wilhelmine Elise Lund. De hadde minst ett barn.4 Oluf Martin Aune var musikksersjant.3,4 Han var potteriarbeider i 1910.4 Han og Anna bodde på Hospitalsløkkan 6, Trondheim, iallfall fra 1910 til 1916 sammen med Annar Olaf Aune. De leide første etasje (tre rom) for 40 kroner måneden i 1910. Hun var hjemmeværende. Huset hadde to etasjer. Ellers på tomten stod leirvarefabrikk og uthus.4,5
     Oluf Martin døde den 30. august 1931 på Hospitalsløkkan 6, som alderspensjonist.2 Han ble gravlagt og jordfestet den 7. september 1931 i Trondheim.2

Kilder/noter

 1. Også skrevet Oleif (1910) og Olaf (1921).
 2. [S895] Trondheim, Vår Frue klok. 1922–49: s. 63.
 3. [S892] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–32: s. 16.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Trondhjem, Hospitalsløkkene 6, 1ste.
 5. [S894] Trondheim, Vår Frue klok. 1911–24: s. 123.

Annar Olaf Aune1,2

M, #7998, (21. august 1880 - 11. juli 1949)
Far*Oluf Martin Aune3,2 (1849 - 1931)
Mor*Anna Wilhelmine Elise Lund2 (1850 - 1916)

Familie 1

Antonie Høvaag (1886 - 1918)

Familie 2

Randi Langlo (1892 - 1960)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnar Olaf ble født den 21. august 1880 i Vår Frue sogn, Trondheim.3,2 Han ble konfirmert i 1895 eller 1896 i Vår Frue sogn.4,3 Han bodde hos Anna og Oluf Martin Aune på Hospitalsløkkan 6, Trondheim, fra 1910 til 1916.2,5 Annar Olaf Aune var keramiker iallfall fra 1910 til 1927.2,6
Annar Olaf giftet seg den 13. september 1914 i Åsen kirke med Antonie Høvaag.4
Han og Antonie bodde på Hospitalsløkkan 6 i 1914.4
Annar Olaf giftet seg den 2. juli 1921 i Domkirken sogn, Trondheim, med Randi Langlo.3,1
Han og Randi bodde på Hospitalsløkkan 4, Trondheim, iallfall fra 1921 til 1927.3,6
Han var fadder ved dåpen til Erling Aune den 28. juni 1925 i Vår Frue kirke, Trondheim.1
Han var fadder ved dåpen til Ivar Olav Aune den 13. mars 1927 i Vår Frue kirke.6


Annar døde den 11. juli 1949.7 Han og Randi ble gravlagt på Tilfredshet gravlund, Trondheim.8,9

Kilder/noter

 1. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 39, nr. 11.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Trondhjem, Hospitalsløkkene 6, 1ste.
 3. [S892] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–32: s. 16.
 4. [S893] Trondheim, Vår Frue klok. 1902–19: s. 46.
 5. [S894] Trondheim, Vår Frue klok. 1911–24: s. 123.
 6. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 48, nr. 6.
 7. [S1208] Adresseavisen: nr. 157/12.7.1949. Side 3, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19490712_183_157_1?page=2
 8. [S497] Gravminnebasen: Annar O. Aune. https://slektogdata.no/gravminner/grav/352d1c56-5a25-4802-969e-8a8e3d6f5661
 9. [S497] Gravminnebasen: Randi Aune. https://slektogdata.no/gravminner/grav/b6ab06de-ea93-427c-9142-3beb8b568759

Randi Langlo1,2

K, #7999, (8. november 1892 - 3. desember 1960)

Familie

Annar Olaf Aune (1880 - 1949)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRandi ble født den 8. november 1892 i Byneset.1,3 Hun ble konfirmert i 1907 i Byneset.1 Hun var husbestyrer i 1921.1
Randi giftet seg den 2. juli 1921 i Domkirken sogn, Trondheim, med Annar Olaf Aune.1,2 Hennes navn som gift var Aune.3
Hun og Annar Olaf bodde på Hospitalsløkkan 4, Trondheim, iallfall fra 1921 til 1927.1,4
Hun var fadder ved dåpen til Erling Aune den 28. juni 1925 i Vår Frue kirke, Trondheim.2


Randi døde den 3. desember 1960.3 Hun og Annar ble gravlagt på Tilfredshet gravlund, Trondheim.5,3

Kilder/noter

 1. [S892] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–32: s. 16.
 2. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 39, nr. 11.
 3. [S497] Gravminnebasen: Randi Aune. https://slektogdata.no/gravminner/grav/b6ab06de-ea93-427c-9142-3beb8b568759
 4. [S902] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–39: s. 48, nr. 6.
 5. [S497] Gravminnebasen: Annar O. Aune. https://slektogdata.no/gravminner/grav/352d1c56-5a25-4802-969e-8a8e3d6f5661

Antonie Høvaag1

K, #8000, (1886 - 14. oktober 1918)

Familie

Annar Olaf Aune (1880 - 1949)Antonie ble født i 1886 i Trondheim.2 Hun ble konfirmert i 1901 i Domkirken sogn, Trondheim.2 Hun var husbestyrer i 1914.2
Antonie giftet seg den 13. september 1914 i Åsen kirke med Annar Olaf Aune.2 Antonie Høvaag og Annar bodde på Hospitalsløkkan 6, Trondheim, i 1914.2 Hennes navn som gift var Aune.1

Antonie døde den 14. oktober 1918. Det ble utstedt skifteattest 31. mai 1921 i Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S892] Trondheim, Vår Frue klok. 1919–32: s. 16.
 2. [S893] Trondheim, Vår Frue klok. 1902–19: s. 46.