Ola Trondsson på Langset1,2

M, #4701, (1795 - )
Far*Trond Olsson på Langset2 (c 1750 - 1821)
Mor*Marit Olsdotter på Langset2 (1759 - 1821)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1795.3 Han bodde hos Trond Olsson og Marit Olsdotter i Stavelsgjerdet, Langset, Nesset, i 1801.2,3
Han var husmann i Stavelsgjerdet fra 1816.3
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 2 ort 3 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Langsett.
 3. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#343
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ivar Olsson på Bergset1,2

M, #4702, (ca. 1618 - )
Far-?*Ola Lassesson på Bergset ( - e 1645); trolig3
7. tippoldefar til meg

Familie

(?) Asmundsdotter
De fikk også et barn mens de var trolovet (og kanskje fler).1 
BarnIvar ble født ca. 1618.4
Ivar giftet seg trolig ca. 1653 med (?) Asmundsdotter. Det året ble de bøtelagt 2 daler 1 ort for å ha fått barn mens de var forlovet. De hadde tenkt å gifte seg.2,1
Han ble kalt Unge-Ivar, nevnt fra 1661 til 1666, for å skille ham fra Stor-Ivar (Gamle-Ivar) på bnr. 5 (s.d.).3,4,5
Han var bruker på bnr. 7, Bergset, Vistdal, i 1661. Skyld: 2 pund, hvorav han eide ½ pund sammen med søsknene og bygslet ½ våg av Knut på Moen.3
I manntallet av 1666 står han på bnr. 7, sammen med Ola Ivarsson og Trond Ivarsson. Ivar var leilending i 1669. Tiende: 1½ tveit havre; småtiende: 3 ort. Fra 1671 brukte han 2 pund 16 merker. Sønnen Trond overtok i 1693.4,3,6

Kilder/noter

 1. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. Vedlegg 8. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690291
 2. [S1809] Trondheim lensregnskap 1649–53: 1652–53, litra C, Romsdal fogderegnskap. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915690282
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 610.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 388, nr. [3]. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191205
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 583.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.

Ola Lassesson på Bergset1

M, #4703, ( - etter 1645)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på bnr. 7, Bergset, Vistdal, i 1645. Det ser ut til at før denne tiden hørte en del av jorden på dette bruket og på Bergsethaugen (bnr. 1) sammen i ett bruk, som var noe mindre enn disse to til sammen i moderne tid.1 Ola Lassesson på Bergset svarte 6 skilling i koppskatt i 1645.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 610.

Marit Erlandsdotter på Tallerås1

K, #4704
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Persson på Tallerås (c 1663 - 1743)Annet navn: Marit Erlandsdotter på Hole.1
Marit giftet seg med Per Persson på Tallerås.1
Hun og Per var brukere på Tallerås, Dovre.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Per Persson på Tallerås1

M, #4705, (ca. 1663 - 1743)Per ble født ca. 1663.1 Hans hjemsted var på Tallerås, Dovre.1
Per giftet seg med Marit Erlandsdotter på Hole.1 Per Persson på Tallerås og Marit var trolig brukere på Tallerås.1

Per døde i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Anne Erlandsdotter på Hole1

K, #4706
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnne Erlandsdotter på Hole bodde trolig på Belle, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Åse Erlandsdotter på Hole1

K, #4707, (ca. 1676 - )
Far*Erland Olsson på Hole2 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole2 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megÅse ble født ca. 1676.2
Hun bodde på Flågåstad, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 206.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Marit Erlandsdotter på Hole1

K, #4708
Far*Erland Olsson på Hole1 (c 1630 - c 1705)
Mor*Anne Olsdotter på Hole1 ( - c 1695)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Marit Olsdotter på Flågåstad1

K, #4709, (ca. 1622 - )

Familie 1

Kristoffer Jensson på Flågåstad (c 1612 - 1663)
De hadde seks barn.3 
Barn

Familie 2

Erland Olsson på Hole (c 1630 - c 1705)Annet navn: Marit Olsdotter på Tofte.2
Marit ble født ca. 1622, basert på tidspunktene for første og siste barnefødsel.2 Hennes hjemsted var på Tofte, Dovre.2
Marit giftet seg ca. 1642 med Kristoffer Jensson.3
Hun og Kristoffer var brukere på Flågåstad, Lesja.3
Marit fikk kanskje barn med Erland Olsson på Hole ca. 1665. Hun anla farskapssak i 1666, men han ble frikjent.2,4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172 & 206.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#209
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Ola Kolbeinsson på Rød1,2

M, #4710, (ca. 1745 - ca. 1812)
Far*Kolbein Knutsson på Ræstad3,4 (1714 - 1787)
Mor*Anne Olsdotter på Ræstad3,4 ( - c 1752)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter på Rød (c 1747 - c 1812)
De hadde seks barn.5 
BarnAnnet navn: Ola Kolbeinsson på Ræstad.3,4
Ola ble født ca. 1745 på Ræstad, Aukra.4,3 Han var lærer i Vågøy sogn fra 1766.3
Ola giftet seg med Marit Olsdotter på Jendem.4,3
Han og Marit var brukere på bnr. 1, Rød, Aukra, i 1778.5,6

Ola døde ca. 1812.7,3

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 124.
 2. [S162] Midsund I: s. 52 & 525.
 3. [S162] Midsund I: s. 52.
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 96.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 7. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95 & 96.
 8. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 96 & 124.

Marit Olsdotter på Rød1,2

K, #4711, (ca. 1747 - ca. 1812)
Far*Ola Hansson på Jendem1,3 (c 1715 - c 1778)
Mor*Anne Knutsdotter på Jendem1,3 (c 1721 - 1797)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Kolbeinsson på Rød (c 1745 - c 1812)
De hadde seks barn.6 
BarnAnnet navn: Marit Olsdotter på Jendem.3
Marit ble født ca. 1747 på Jendem, Vågøy.4,3
Marit giftet seg med Ola Kolbeinsson på Ræstad.4,5
Hun ble kalt Marit Olsdotter den eldre, nevnt 1778 (til forskjell fra søstera).1
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Rød, Aukra, i 1778.6,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hansson i Jendemsgjerdet den 9. oktober 1778: 2 daler 22 skilling.7


Marit døde ca. 1812 på Rød, Aukra.6,3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 124.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=337
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.
 5. [S162] Midsund I: s. 52.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 96.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b–406 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 8. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 96 & 124.

Ola Hansson på Jendem1,2

M, #4712, (ca. 1715 - ca. 1778)
Far*Hans Olsson på Jendem2 ( - f 1762)
Mor*Anne Matsdotter på Jendem1,2 ( - 1763)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Knutsdotter på Jendem (c 1721 - 1797)
De hadde ni barn.3,4 
BarnOla ble født ca. 1715 på Jendem, Vågøy.2 Han fikk bygselseddel på 2 pund 13½ mark i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy, den 30. november 1740.2 Han var lagrettemann i 1742, 1757 og 1759.2
Ola giftet seg med Anne Knutsdotter.3,2
Han og Anne var brukere i Jendemsgjerdet i 1763. Sønnen Knut fikk bygselseddel i 1778.1,2,4
Anne Matsdotter døde medio mai 1763 hos sønnen Ola Hansson i Jendemsgjerdet.1


Ola døde ca. 1778 på Jendem.2
Annet navn: Ola Hansson i Jendemsgjerdet, nevnt 1778.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. oktober 1778. Arvinger: Anne Knutsdotter i Jendemsgjerdet, Marit Olsdotter på Rød og Anne Olsdotter i Bjørnsund o.a. Aktiva: 104 daler 3 ort 16 skilling. Passiva: 46–3–12. Arv: 58–0–4.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Hanssen Giendemsgiære i 1778.3

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra prestegjeld, vedlegg 69. Afgangne i Wogøe Sogn, mnr. 531, Giendems-giærdet. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041535
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=337
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 337. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=340
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b–406 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 336. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=339

Anne Knutsdotter på Jendem1,2

K, #4713, (ca. 1721 - 1797)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Hansson på Jendem (c 1715 - c 1778)
De hadde ni barn.3,5 
BarnAnne ble født ca. 1721.2
Anne giftet seg med Ola Hansson på Jendem.3,2
Hun og Ola var brukere i Jendemsgjerdet, Jendem, Vågøy, i 1763. Sønnen Knut fikk bygselseddel i 1778.4,2,5
Annet navn: Anne Knutsdotter i Jendemsgjerdet, nevnt 1778.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hansson i Jendemsgjerdet den 9. oktober 1778: 29 daler 2 skilling.6
Hun var myndling av Mats Pålsson på Helset i 1778.3


Anne døde i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 95.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 334. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=337
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra prestegjeld, vedlegg 69. Afgangne i Wogøe Sogn, mnr. 531, Giendems-giærdet. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041535
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 337. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=340
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b–406 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 336. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=339

Trygve Småge1

M, #4714
Far*Per Asbjørn Småge2
Mor*Halldis M. Jenset2

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 314.

Per Asbjørn Småge1

M, #4715

Familie

Halldis M. Jenset
De hadde tre barn.2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 314.

Halldis M. Jenset1,2,3

K, #4716

Familie

Per Asbjørn Småge
De hadde tre barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 314.
 2. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Halldis M Småge.
 3. [S162] Midsund I: s. 199.

Ola Kristoffersson på Hole1,2

M, #4717, ( - ca. 1663)
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
8. tippoldefar til megHan var bruker i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, fra før 1624. I 1624 eide han 1 hud 3 skinn og «Bygger for sig och sinne Sydschind» (søsken) 3 huder. Buskap ved kvegskatten i 1657: to hester, ti kyr, sju sauer og tre geiter. Landskyld: 4 huder. Ola eide 1 hud 10½ skinn da han døde.3,2
Ola giftet seg med Åse Erlandsdotter på Tofte.1 Ola Kristoffersson på Hole stevnet i 1638 faren og broren til nabojenta Rønnaug Olsdotter på Sygard, Sør-Hole, Lesja, til tings for å få beskyldninger om ekteskapsbrudd kjent døde og maktesløse. Mens Åse var seterbudeie (sikkert på Filling) skal Ola ha vært full og tatt Rønnaug med seg opp i ei høyløe, hvor de var «inde Tilsammen en Lang Tiid». Vitnene var enige om hva de hadde sett; men Ola og Rønnaug sverget på at de ikke hadde gjort noe «Utilbørlig», og ble med det frikjent.4

Ola døde ca. 1663 på Sør-Hole, Lesja.1 Det ble holdt skifte etter ham i 1663. Enka, Åse, hadde skiftet sengeklærne, sølvet og annet mellom barna, så alle var fornøyde. Derfor er bare 3 hester nevnt av buskapen. Formue: vel 62 daler. I tillegg kom jordegods: 1 hud 10½ skinn i Nordigard, 1½ hud i Kvitrud i Ringebu (fra Åse) og 1½ skinn i (Kjellshus under) Stavem.5

     Navnet hans ble skrevet Oluff Christoffersen Hole i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171, 166 & 169.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 15, 171 & 179.
 5. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.

Åse Erlandsdotter på Hole1

K, #4718, ( - etter 1663)
8. tippoldemor til megAnnet navn: Åse Erlandsdotter på Tofte.2 Hennes hjemsted var på Tofte, Fron.2 Åse Erlandsdotter på Tofte eide 1½ hud på Kvitrud, Ringebu. ½ hud i Kvitrud ble i 1720 budt frem for salg av Tore Trondsson på Bø, så han var muligens gift med en etterkommer av Åse.2,3
Åse giftet seg med Ola Kristoffersson på Hole.2
Det ble holdt skifte etter Ola Kristoffersson på Hole i 1663. Enka, Åse, hadde skiftet sengeklærne, sølvet og annet mellom barna, så alle var fornøyde. Derfor er bare 3 hester nevnt av buskapen. Formue: vel 62 daler. I tillegg kom jordegods: 1 hud 10½ skinn i Nordigard, 1½ hud i Kvitrud i Ringebu (fra Åse) og 1½ skinn i (Kjellshus under) Stavem.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 15.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 383.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.

Kristoffer Olsson på Hole1

M, #4719, (ca. 1628 - )
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megKristoffer ble født ca. 1628.1
Han bodde på Holåk, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169 & 171.

Hans Thiis Nagel Møller1,2

M, #4720, (29. februar 1924 - 5. februar 2014)
Far*Hans Thiis Nagel Møller3,4 (1891 - 1976)
Mor*Ingrid Aalborg Haugen3 (1898 - 1955)

Familie

Berit Kirsten Hofseth (1929 - 2022)
De hadde fire barn.6 
BarnHans Thiis ble født den 29. februar 1924 på Moldegård, Molde.3,1 Hans Thiis ble døpt den 17. april 1924 i Røbekk kirke, Bolsøy.3
Han ble kalt Hans Møller junior, nevnt 1953.5 Han var møllemester i 1953.5
Hans giftet seg den 9. april 1953 i Molde med Berit Kirsten Hofseth.5,6 Hans og Berit Kirsten bodde på Moldegård. Han overtok etter faren i 1966, og overdrog videre til sønnen Hans Peter i 1988.7 Hans Thiis Nagel Møller og Berit Kirsten hadde adresse i Fannestrandvegen 44, Molde.8

Hans Thiis døde den 5. februar 2014 på Molde sjukehus.1,9 Han ble bisatt den 16. april 2014 på Nedre kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Hans Thiis Nagel Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003705371
 2. [S466] Molde kirkegårder: Hans Thiis Nagel Møller.
 3. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 30.
 4. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22
 5. [S2074] Haugesunds Avis: nr. 80/8.4.1953. Side 2, «Familienotiser / Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19530408_58_80_1?page=1
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 46. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA46
 8. [S199] Telefonkatalogen: Hans T N Møller.
 9. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 31/6.2.2014. Side 17, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20140206_172_31_1?page=16

Imbjørg Olsdotter på Bottem

K, #4721
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Imbjørg Olsdotter på Hole.1
Hun bodde i Nigard, Bottem, Lesja.1
Imbjørg Olsdotter på Bottem solgte 6 skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1673 til Erland Olsson på Hole.2,3

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 560.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 172.

Marit Olsdotter på Hole1

K, #4722, ( - ca. 1687)
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Hole (c 1638 - e 1687)
De hadde tre barn.2 
BarnMarit giftet seg med Ola Olsson på Hole.2

Marit døde ca. 1687 på Nistugu, Sør-Hole, Lesja.3 Det ble holdt skifte etter henne i 1687.4

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 194 & 193.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 193 & 194.

Anne Olsdotter på Hågå

K, #4723
Far*Ola Kristoffersson på Hole1 ( - c 1663)
Mor*Åse Erlandsdotter på Hole1 ( - e 1663)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jesper Syversson på Hågå (c 1646 - 1725)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnnet navn: Anne Olsdotter på Hole.1
Anne giftet seg med Jesper Syversson på Hågå.2 Anne Olsdotter på Hågå og Jesper eide og brukte i Oppistugu, Hågå, Lesja, fra 1660-årene til 1712.2 Anne og Jesper holdt skifte i 1712. Sønnen Syver overtok gården.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 721.

Kristoffer på Hole1,2

M, #4724, ( - før 1615)
9. tippoldefar til megKristoffer giftet seg med Marit.1 Kristoffer og Marit var brukere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, antakelig fra slutten av 1500-tallet. Landskyld: 4 huder. Kristoffer eide 3½ hud i Sør-Hole i 1610, og i 1615 eide Marit og barna 3½ hud odelsjord der. Sønnen Ola overtok driften før 1624.1,3,2,4,5 Kristoffer på Hole skulle skatte 1½ daler 1½ ort for 5 huder jordegods ved landskatten i 1610.2 Han eide 1 hud på Hegge, Fron, i 1610.3,2 Han eide 3 skinn på Ulateig, Lesja, i 1610.2 Han eide 3 skinn på Jørondstad, Sel, i 1610.2

Kristoffer døde før 1615.1,4

     Navnet hans ble skrevet Christopher Huolle i 1610.2

     Kristoffer var kanskje bror av Hans Olsson på Sygard, Sør-Hole, Lesja. På begynnelsen av 1600-tallet eide begge like mye jord: 3½ hud i Sør-Hole og 3 skinn i en ødegård i Sel hver; samt at Kristoffer eide 1 hud i Hegge i Sør-Fron, mens Hans eide ½ hud i Jørondstad i Sel og ½ hud i Bustad i Lom (nå i Skjåk). Det kan tenkes at de var barn av en Ola hvis bruk på Sør-Hole ble delt i Nordigard og Sygard. Engebret Hougen mente imidlertid at Kristoffer var sønn av Per Persson og Eli Kristoffersdotter på Killi.3,6,1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S340] «Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610»: Lesja sogn og avslutningen.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 4. [S339] «Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17. februar 1615»: Lesja sogn og avslutningen.
 5. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 164.
 7. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lille Anne Christoffersdotter.

Marit på Hole1,2

K, #4725, ( - etter 1615)
9. tippoldemor til megMarit giftet seg med Kristoffer.1 Marit og Kristoffer var brukere i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, antakelig fra slutten av 1500-tallet. Landskyld: 4 huder. Kristoffer eide 3½ hud i Sør-Hole i 1610, og i 1615 eide Marit og barna 3½ hud odelsjord der. Sønnen Ola overtok driften før 1624.1,3,4,2,5 Marit på Hole eide 1 hud (sammen med barna) på Hegge, Fron, i 1615.2 Hun eide ½ hud (sammen med barna) på Hågå, Lesja, i 1615.2 Hun eide 3 skinn (sammen med barna) i Sel i 1615.2 Hun eide 2½ skinn (sammen med barna) i Bjølverud, Lesja, i 1615.2

     Navnet hennes ble skrevet Marett Holle i 1615.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S339] «Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17. februar 1615»: Lesja sogn og avslutningen.
 3. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 169.
 4. [S340] «Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610»: Lesja sogn og avslutningen.
 5. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.

Per Kristoffersson på Norderhus1

M, #4726
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Per Kristoffersson på Hole.1,2 Per Kristoffersson på Hole eide 1 hud med bygselrett (arv fra faren) på Hegge, Fron, i 1624.2 Han eide 1½ skinn (arv fra foreldrene) på Hågå, Lesja, i 1624.2
Han bodde på Norderhus, Lesja.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Christoffersen i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.

Eli Kristoffersdotter på Bottem

K, #4727
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Eli Kristoffersdotter på Hole.1,2 Eli Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud 1½ skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2
Hun bodde i Nordigard, Bottem, Lesja.1

     Navnet hennes ble skrevet Ellinne Christoffersdotter i 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.

Marit Kristoffersdotter på Hole1,2

K, #4728
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megMarit Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud 1½ skinn i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2
Marit var gift (ifølge Per Berg).1
Annet navn: Marrette Christoffersdaatter, nevnt 1624.2

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.

Anne Kristoffersdotter på Bjørke1

K, #4729, ( - ca. 1666)
Far*Kristoffer Hole1 ( - f 1615)
Mor*Marit Hole1 ( - e 1615)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Anne Kristoffersdotter på Hole.1,2 Anne Kristoffersdotter på Hole eide ½ hud i Nordigard, Sør-Hole, Lesja, i 1624.2 Hun eide 1½ skinn i «Nedre Ødegaarden» i Sel i 1624.2
Anne giftet seg med Ivar Erlandsson på Tofte.1
Hun og Ivar bodde på Bjørke, Fron.1

Anne døde ca. 1666.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.
 2. [S338] «Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober–25. november 1624»: Lesja prestegjeld.

Ivar Erlandsson på Bjørke1

M, #4730Annet navn: Ivar Erlandsson på Tofte.1
Ivar giftet seg med Anne Kristoffersdotter på Hole.1
Han og Anne bodde på Bjørke, Fron.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.

Anne Ivarsdotter1

K, #4731
Far*Ivar Erlandsson på Bjørke1
Mor*Anne Kristoffersdotter på Bjørke1 ( - c 1666)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til megAnne giftet seg med Åmund Trondsson på Årnes.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.

Åmund Trondsson på Årnes1

M, #4732
Far*Trond Endresson på 1Han bodde i Ringebu.1
Åmund giftet seg med Anne Ivarsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.

Trond Endresson på Bø1

M, #4733Annet navn: Trond Endresson på Hågå.2 Hans hjemsted var i Nistugu, Hågå, Lesja.1
Annet navn: Trond Endresson på Sandnes.1
Han bodde på Sandnes, Vågå.1
Han bodde på Bø, Lom, fra ca. 1630.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 716.
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 171.

Amanda Margrethe Olsen1

K, #4734, (1876 - )

Familie

Magnus Nikolaus Schnell (1856 - )
BarnAmanda Margrethe ble født i 1876 i Kristiansund.2
Amanda Margrethe giftet seg med Magnus Nikolaus Schnell.3
Hun og Magnus Nikolaus bodde på mnr. 977, Ivar Aasens gate, Kristiansund, i 1900, i annen etasje, sammen med Magnar Mareno Schnell.3 Hennes navn som gift var Schnell, nevnt 1900.2

Kilder/noter

 1. [S650] Kristiansund mini. 1901–14: s. 110.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, mnr. 977.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, 977.

Magnar Mareno Schnell1,2

M, #4735, (1. august 1896 - )
Far*Magnus Nikolaus Schnell1,3 (1856 - )
Mor*Amanda Margrethe Olsen1,3 (1876 - )
4-menning 2 ganger forskjøvet til megMagnar Mareno ble født den 1. august 1896 i Kristiansund.1,3 Magnar Mareno ble døpt den 20. september 1896.1 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 20. september 1899.1 Han bodde hos Magnus Nikolaus Schnell og Amanda Margrethe Schnell på mnr. 977, Ivar Aasens gate, Kristiansund, i 1900.2
Han bodde i Nergata 28, Kristiansund, i 1911.1 Magnar Mareno Schnell ble konfirmert den 1. oktober 1911 i Kristiansund. Karakter: 2.1

Kilder/noter

 1. [S650] Kristiansund mini. 1901–14: s. 110.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, 977.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, Ivar Aasens Gade, mnr. 977.

Harald Gulbrandsson på Haugsrud1

M, #4736, (ca. 1650 - )
Far*Gulbrand Olsson på Haugsrud1,2 (c 1584 - )
Mor*Siri Haraldsdotter på Haugsrud2
Bror av 7.tippoldefar/mor til megHarald ble født ca. 1650 på Haugsrud, Aurdal.1 I manntallet av 1664 står Harald Gulbrandsson hos Gulbrand Olsson på Søre Haugsrud, Haugsrud, Aurdal.1,3,2,4

Kilder/noter

 1. [S1966] Valdres prestemanntall 1664–66: s. 19, Hougs-Rud med Grims-Rud. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005113019
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 274.
 3. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 273.
 4. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 254. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007091700045?page=257

Johanne Marie Larsdotter Vindsnes1,2

K, #4737, (20. september 1874 - 30. desember 1957)
Far*Lars Peter Larsson Vindsnes1,3 (1842 - 1937)
Mor*Anne Regine Petersdotter Vindsnes4 (1844 - 1909)

Familie

Peder Karolus Sandvik (1874 - 1970)
De hadde fire barn.7 
BarnJohanne Marie ble født den 20. september 1874 på Vindsnes, Ørskog.5,3,1 Hun ble konfirmert i 1889 i Sykkylven kyrkje.1 Hun var i tjeneste hos broren i hovedhuset (og bodde hos faren i kårstuen) på Vindsnes i 1910.3
Johanne Marie giftet seg den 8. oktober 1911 i Ørskog med Peder Karolus Sandvik.1,6 Hennes navn som gift var Johanne Marie Larsdotter Sandvik.2,5
Hun og Peder var brukere Frami garden, Sandvika, Ørskog, fra 1911. Peder satte opp ny låve- og fjøsbygning i 1913. Han fikk skjøte fra faren 6. januar 1918 for 2 600 kroner og kår. Sønnen Olav overtok driften i 1944 og fikk skjøte 30. august året etter for 3 000 kroner og kår.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Oddlaug Sandvik den 25. februar 1917 i Ørskog kyrkje.6


Johanne Marie døde den 30. desember 1957 i Sykkylven.2,5 Hun ble gravlagt den 3. januar 1958 på Sykkylven kyrkjegard.2
Johanne Marie og Peder O. Sandviks gravstein (foto: Terje Eliassen, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 151.
 2. [S497] Gravminnebasen: Johanne Marie Sandvik. https://slektogdata.no/gravminner/grav/4c4bebef-f590-49d5-aba4-eba15f841db6
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, Windsnes.
 4. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Johanne M Larsdtr Sandvik. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001434127
 6. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 32, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523100162
 7. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 8. [S1653] Sykkylven IV: s. 413. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=416
 9. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 17.
 10. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 22.

Lars Petersson Vindsnes1,2,3,4

M, #4738, (30. oktober 1817 - 4. mai 1911)
Far*Peter Olaus Larsson på Vindsnes2,5 (1795 - 1845)
Mor*Berte Knutsdotter på Vindsnes2 (1786 - 1849)

Familie 1

Ingeborg Larsdotter Vindsnes (1807 - 1849)
De hadde to barn.7 
Barn

Familie 2

Johanne Marie Pålsdotter Vindsnes (1828 - 1866)
De hadde sju barn.8 Lars ble født den 30. oktober 1817 på Vindsnes, Ørskog.2,3 Lars ble døpt den 7. desember 1817. Faddere: Lars Persson på Vindsnes o.a.2 Lars Petersson Vindsnes ble vaksinert mot kopper.3
Lars giftet seg den 30. juni 1839 i Ørskog prestegjeld med Ingeborg Larsdotter på Bruvoll.3,6
Han og Ingeborg var selveiere på Vindsnes fra 1840. Lars fikk skjøte fra faren 19. oktober for 100 daler.7,8
Lars giftet seg i 1850 med Johanne Marie Pålsdotter på Løset.9,7 I folketellingen av 1865 står Lars og Johanne som selveiere på Vindsnes. Lars Peter Larsson og Johanne Olave Knutsdotter o.a. bodde også der. Lars Peter hjalp faren med gårdsbruket. Utsæd: ½ tønne bygg, ½ tønne blandkorn, 1½ tønne potet. Buskap: seks kyr, tolv sauer, åtte geiter. I 1860-årene hadde gården 18 dekar god åker og dyrket eng, og 50 dekar middelmåtig natureng. Det var nok av hamnegang, men «af en farefuld beskaffenhed», og lett adgang til sjøen, men «forøvrig ubekvemt». Sønnen Lars overtok ca. 1871.9,8,1 Lars var kårmann på Vindsnes i 1900. Han bodde da i kårstuen, men i 1910 hos sønnesønnen Olaus i hovedhuset.10,11 Lars var blind i 1910.11

Lars døde den 4. mai 1911.4 Han ble gravlagt den 10. mai 1911 på Ørskog kyrkjegard.4

I Sykkylven: gardssoga IV (s. 360) kalles Lars Petersson Vindsnes for «Lars Petter», men det stemmer ikke.7

Kilder/noter

 1. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 2. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 20.
 3. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 135, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630145
 4. [S497] Gravminnebasen: Lars Petersen Vindsnes. https://slektogdata.no/gravminner/grav/60cdf9e4-ad01-4820-833b-cd062f2cfe92
 5. [S1512] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1840–53: fol. 382 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129610821
 6. [S346] Døypte i Ørskog 1832–1842: s. 50.
 7. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=363
 8. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364
 9. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
 10. [S233] Ft. 1900 (db): Ørskogs, Vindsnes.
 11. [S885] Ft. 1910 (db): Ørskog, Windsnes.

Ingeborg Larsdotter Vindsnes1,2

K, #4739, (1807 - 4. januar 1849)

Familie

Lars Petersson Vindsnes (1817 - 1911)
De hadde to barn.3 
BarnIngeborg ble født i 1807 på Bruvoll, Sykkylven.3,4 Hun hadde barnekopper.4
Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Bruvoll, nevnt 1839.4
Ingeborg giftet seg den 30. juni 1839 i Ørskog prestegjeld med Lars Petersson Vindsnes.4,5
Hun og Lars var selveiere på Vindsnes, Ørskog, fra 1840. Lars fikk skjøte fra faren 19. oktober for 100 daler.3,6

Ingeborg døde den 4. januar 1849 på Vindsnes, av nervefeber (tyfoidfeber).2 Hun ble gravlagt den 8. januar 1849 på Ørskog kyrkjegard. Jordfestelsen var 15. april.2,7

Kilder/noter

 1. [S346] Døypte i Ørskog 1832–1842: s. 50, nr. 44.
 2. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 190, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031005
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=363
 4. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 135, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831630145
 5. [S346] Døypte i Ørskog 1832–1842: s. 50.
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364
 7. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 280 b, 15. april. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727031071

Johanne Marie Pålsdotter Vindsnes1

K, #4740, (1828 - 1866)
Mor*Johanne Olave Knutsdotter på Løset1 (1796 - 1869)

Familie

Lars Petersson Vindsnes (1817 - 1911)
De hadde sju barn.4 Annet navn: Johanne Marie Pålsdotter på Løset.2
Johanne Marie ble født i 1828 på Løset i Ramstaddalen, Ørskog.2
Johanne Marie giftet seg i 1850 med Lars Petersson Vindsnes.1,3 I folketellingen av 1865 står Johanne og Lars som selveiere på Vindsnes, Ørskog. Lars Peter Larsson og Johanne Olave Knutsdotter o.a. bodde også der. Lars Peter hjalp faren med gårdsbruket. Utsæd: ½ tønne bygg, ½ tønne blandkorn, 1½ tønne potet. Buskap: seks kyr, tolv sauer, åtte geiter. I 1860-årene hadde gården 18 dekar god åker og dyrket eng, og 50 dekar middelmåtig natureng. Det var nok av hamnegang, men «af en farefuld beskaffenhed», og lett adgang til sjøen, men «forøvrig ubekvemt». Sønnen Lars overtok ca. 1871.1,4,5

Johanne Marie døde i 1866 på Vindsnes.3

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
 2. [S1653] Sykkylven IV: s. 136. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=139
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=363
 4. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364
 5. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124

Johanne Olave Knutsdotter på Løset1,2

K, #4741, (1796 - 9. mai 1869)

Familie

De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Johanne Olave Knutsdotter på Svinnset.3
Johanne Olave ble født i 1796 på Svinnset, Ørskog.3
Johanne Olave giftet seg i 1825 med en uregistrert person.1
Hun var huskone i Øyan, Løset i Ramstaddalen, Ørskog, fra 1826.1
Annet navn: Johanne Olave Knutsdotter på Vindsnes.4 Ved folketellingen av 1865 var Johanne Olave Knutsdotter kårkone og bodde på Vindsnes, Ørskog, hos Johanne Marie Pålsdotter og Lars Petersson.4,5,6

Johanne Olave døde den 9. mai 1869 på Løset i Ramstaddalen, Ørskog.2,1 Hun ble jordfestet den 23. mai 1869 på Ørskog kyrkjegard.2,7

Kilder/noter

 1. [S1653] Sykkylven IV: s. 136. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=139
 2. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 262, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328610166
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=89
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug og Søkelven, Vindsnæs.
 5. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364
 6. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 7. [S574] Ørskog mini. 1863–77: fol. 369 a, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328610253

Anne Regine Petersdotter Vindsnes1,2,3

K, #4742, (22. september 1844 - 26. september 1909)
Far*Peter Olaus Jørnsson Lid4,5,6 (1821 - 1893)
Mor*Rigine Rasmusdotter Tjønes4,5 (1819 - 1898)

Familie

Lars Peter Larsson Vindsnes (1842 - 1937)
De hadde tre barn.10 
BarnAnne Regine ble født den 22. september 1844 i Steinane, Apalset, Ørskog, utenom ekteskap. Det var barnefaren selv som oppgav fødselen til presten.5,4,3 Anne Regine ble døpt den 27. oktober 1844 i Ørskog kyrkje.4,7 Hun ble vaksinert mot kopper den 11. november 1845.5,6
Annet navn: Anne Regine Petersdotter på Tjønes, nevnt 1859.5,6 Hun ble konfirmert den 27. november 1859 i Sykkylven kyrkje. Hun utviste meget god kristendomskunnskap, flid og oppførsel.5,8
Anne Regine giftet seg den 18. juni 1871 i Ørskog kyrkje med Lars Peter Larsson Vindsnes.6,9,3
Hun og Lars Peter var brukere på Vindsnes, Ørskog, fra ca. 1871. Utsæd 1875: ½ tønne rug, ½ tønne bygg, ½ tønne blandkorn, 2 tønner havre, 2 tønner potet. Buskap: fem kyr, to kalver, 14 sauer, 13 geiter. Sønnen Lars Olaus overtok ca. 1894, men de drev trolig en del av gården til Annes død.10,6,2,3

Anne Regine døde den 26. september 1909 på Vindsnes, av lungebetennelse.3,1 Hun ble gravlagt den 1. oktober 1909 på Ørskog kyrkjegard.3,1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Anne Regine Vindsnes. https://slektogdata.no/gravminner/grav/4e484f87-5da9-4c70-a0a6-61f748eb079a
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Ørskogs, Vindsnes.
 3. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 227, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20050418010907
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 13.
 5. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: s. 127, nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020134
 6. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 212, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610124
 7. [S915] Ørskog mini. 1843–51: fol. 270 a.
 8. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: fol. 310 a, 27. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020300
 9. [S574] Ørskog mini. 1863–77: fol. 370 b, 18. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20070328610255
 10. [S1653] Sykkylven IV: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=364

Rigine Rasmusdotter Tjønes1

K, #4743, (10. oktober 1819 - 23. juni 1898)
Far*Rasmus Persson Spjelkavikgjerde2 (c 1790 - 1841)
Mor*Olave Olsdotter på Østrem2 (c 1781 - 1858)

Familie 1

Peter Olaus Jørnsson Lid (1821 - 1893)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 2

Ola Olsson Tjønes (c 1818 - 1896)Rigine ble født den 10. oktober 1819 på Østrem, Borgund på Sunnmøre.2
Annet navn: Rigine Rasmusdotter på Østrem, nevnt 1844.3,4,2 Hun tjente trolig i Steinane, Apalset, Ørskog, i 1844.5,4
Rigine fikk barn med Peter Olaus Jørnsson Lid i 1844 i Ørskog.4
Rigine giftet seg i 1855 med Ola Olsson på Folva.6,7
Hun og Ola var husfolk på bnr. 12, Tjønes, Sykkylven, fra 1855. De hadde jord i 1865. Tomten var fremdeles umatrikulert og ble kalt Litlegjerdet (også kjent som Folvaplassen og Olaplassen).7,6

Rigine døde den 23. juni 1898 på Vindsnes, Ørskog, hos dattera, av nervegikt. Rigine hadde kår av plassen på Tjønes.1 Hun ble gravlagt den 28. juni 1898 på Ørskog kyrkjegard, og jordfestet 4. september.1,8

Kilder/noter

 1. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 213, kvinner, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010893
 2. [S347] Døypte i Borgund 1816–1900: 10.10.1819.
 3. [S1511] Ørskog mini. 1852–62: s. 127, nr. 85. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020134
 4. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 13.
 5. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 227, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20050418010907
 6. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug, Lille-Gjærdet.
 7. [S1413] Sykkylven II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#172
 8. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: fol. 267 a, 4. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010938

Rasmus Persson Spjelkavikgjerde1,2

M, #4744, (ca. 1790 - 25. februar 1841)

Familie

Olave Olsdotter på Østrem (c 1781 - 1858)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnRasmus ble født ca. 1790.1,2
Rasmus giftet seg i 1817 med Olave Olsdotter på Østrem.3,2
Annet navn: Rasmus Persson på Østrem.3
Han og Olave var brukere i Steinsgarden, Østrem, Borgund på Sunnmøre, fra 1818 til 1839.2,3

Rasmus døde den 25. februar 1841 på Østrem, Borgund på Sunnmøre, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 28. februar 1841.1

Kilder/noter

 1. [S1508] Borgund mini. 1839–47: s. 193, nr. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20050727020939
 2. [S246] Borgund og Giske II: s. 50. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109#53
 3. [S347] Døypte i Borgund 1816–1900: 10.10.1819.

Per Rasmusson på Sandøya1

M, #4745, (ca. 1780 - )
Far*Rasmus Persson på Sandøya1 (c 1748 - )
Mor*Mari Steinarsdotter på Sandøya1 (c 1751 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1780.1
Han var bruker på Sandøya, Sandøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Sandøen.

Olave Olsdotter på Østrem1,2,3

K, #4746, (ca. 1781 - 17. april 1858)

Familie 1

Samund Knutsson på Østrem (c 1780 - 1815)

Familie 2

Rasmus Persson Spjelkavikgjerde (c 1790 - 1841)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOlave ble født ca. 1781.1
Annet navn: Olave Olsdotter på Lyshol, nevnt 1813.4
Olave giftet seg den 31. januar 1813 i Ørskog prestegjeld med Samund Knutsson på Østrem.4,3
Olave giftet seg i 1817 med Rasmus Persson Spjelkavikgjerde.2,3
Hun og Rasmus var brukere i Steinsgarden, Østrem, Borgund på Sunnmøre, fra 1818 til 1839.3,2

Olave døde den 17. april 1858 på Østrem, Borgund på Sunnmøre, som kårenke.1 Hun ble gravlagt den 21. april 1858.1

Kilder/noter

 1. [S1509] Borgund klok. 1855–64: s. 180, nr. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903660018
 2. [S347] Døypte i Borgund 1816–1900: 10.10.1819.
 3. [S246] Borgund og Giske II: s. 50. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109#53
 4. [S774] Ørskog mini. 1810–16: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831620471

Ola Olsson Tjønes1

M, #4747, (ca. 1818 - 1896)

Familie

Rigine Rasmusdotter Tjønes (1819 - 1898)Annet navn: Ola Olsson på Folva.2
Ola ble født ca. 1818 i Stryn.1
Ola giftet seg i 1855 med Rigine Rasmusdotter på Østrem.1,2
Han og Rigine var husfolk på bnr. 12, Tjønes, Sykkylven, fra 1855. De hadde jord i 1865. Tomten var fremdeles umatrikulert og ble kalt Litlegjerdet (også kjent som Folvaplassen og Olaplassen).2,1

Ola døde i 1896 på Tjønes, Sykkylven.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Ørskoug, Lille-Gjærdet.
 2. [S1413] Sykkylven II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090808005#172

Jon Olsson på Tollefsrud1

M, #4748
Far*Ola Jonsson på Tollefsrud1 ( - f 1641)
Mor*Gunnhild Tollefsrud1
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnHan var bruker på Tollevsrud, Aurdal, fra ca. 1640. Han drev bruket til ca. 1652.1,2

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 230.

Ola Jonsson på Tollefsrud1

M, #4749, (ca. 1634 - 1730)
Far*Jon Olsson på Tollefsrud2
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1634.3
Gulbrand Olsson døde på Grimsrud, Aurdal. Han ble ført hjem til Haugsrud og gravlagt derfra, husket Ola Jonsson på Tollefsrud i 1714.3

Ola giftet seg med en uregistrert person. De hadde fem barn.2
Han var selveier i Oppgarden, Tollevsrud, Aurdal, fra 1699.2

Ola døde i 1730 på Tollevsrud, Aurdal.1 Han og søskenet Gunnhild Jonsdotter på Stugarden ble gravlagt den 2. april 1730 i Aurdal.4

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Ole Joens Tollefsrud.
 2. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 211.
 3. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 121.
 4. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Gunild Stuegaarden.

Ivar Gulbrandsson på Sørum1

M, #4750

Familie

Sigrid Gulsdotter på Sørum (c 1670 - 1740)Ivar giftet seg den 24. september 1719 i Aurdal med Sigrid Gulsdotter på Sørum.1

Kilder/noter

 1. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763.

Anne Knutsdotter i Strandhagen1

K, #4751, ( - etter 1703)
Far*Knut Persson i Roaldsetlia1 (c 1619 - )

Familie

Knut Estensson i Strandhagen (c 1642 - 1703)
To barn levde i 1703.1 
BarnAnne giftet seg med Knut Estensson.1
Hun og Knut var brukere på Strande, Bolsøy, i 1701. De drev 1 våg 1 pund 8¼ mark.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Estensson i Strandhagen den 11. desember 1703: 12 daler 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Strande. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282105
 3. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Strande. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161013

Ingrid Larsdotter på Revling1

K, #4752, ( - etter 1662)
8. tippoldemor til meg

Familie 1

Timann Revling
De hadde fem barn.1,2 
Barn

Familie 2

Hun og mannen levde i 1662.1 Ingrid giftet seg med Timann Revling.1
Ingrid giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S1967] Hadeland, Land og Valdres tingbok 1662: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090525630453
 2. [S1944] Valdres-soga II: s. 668. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018040448138?page=241

Liv Kornelie Bergny Monsås1,2

K, #4753, (22. september 1932 - 13. januar 2016)
Far*Jakob Jørgensson Monsås3 (1884 - 1938)
Mor*Anna Johnsdotter Brudeset3 (1891 - 1964)

Familie

Gunnar Strømme (1925 - 2013)
De hadde tre barn.4 
BarnLiv Kornelie Bergny ble født den 22. september 1932.2,1
Liv Kornelie Bergny giftet seg med Gunnar Strømme.4,3 Liv og Gunnar bodde i Ålesund.5 Liv og Gunnar bodde i Molde.4,2
Liv og Gunnar ble skilt før 1987.3,6

Liv Kornelie Bergny døde den 13. januar 2016.1 Hun ble gravlagt den 22. januar 2016 på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Liv Kornelie Bergny Monsås.
 2. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#269
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 5. [S259] Jørgen Strømme: muntlig ca. 2004.
 6. [S876] Midsund III: s. 440.

Elias Strømme1

M, #4754, (11. januar 1883 - 19. desember 1974)
Far*Knut Andreas Ivarsson Rakvåg1 (1840 - 1928)
Mor*Ingeborg Arnesdotter Rakvåg1 (1842 - 1884)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Anna Petersdotter Nerland (1882 - 1974)
De hadde elleve barn.1 
BarnHans fødenavn var Elias Knutsson Rakvåg.2
Elias ble født den 11. januar 1883 i Aukra.1,2 Han var dreng på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra, i 1900.2
Elias giftet seg med Karen Anna Petersdotter Nerland.1
Han og Karen Anna var selveiere på Strømme, Nedre Raknes, Sør-Aukra, fra 1909 til 1949.3,4 Elias Strømme var fisker.1

Elias døde den 19. desember 1974.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 7, Rakvaag.
 3. [S876] Midsund III: s. 440.
 4. [S352] Bustadnavnregisteret: 00144049.001.

Karen Anna Petersdotter Nerland1,2

K, #4755, (14. april 1882 - 28. januar 1974)
Far*Peter Andreas Ivarsson Nerland1 (1842 - 1913)
Mor*Beret Anna Mattiasdotter Nerland1 (1844 - 1938)

Familie

Elias Strømme (1883 - 1974)
De hadde elleve barn.1 
BarnKaren Anna ble født den 14. april 1882 på Nerland, Aukra.3,1 Hun var tjenestejente hos Knut Knutsson Haugen på Hermannhaugen, Rakvåg, Aukra, i 1900.4 Hennes navn som gift var Karen Anna Strømme.5,6
Karen Anna giftet seg med Elias Strømme.1
Hun og Elias var selveiere på Strømme, Nedre Raknes, Sør-Aukra, fra 1909 til 1949.7,8

Karen Anna døde den 28. januar 1974.3,1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 63, bnr. 6.
 3. [S876] Midsund III: s. 543.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 6, Rakvaag.
 5. [S162] Midsund I: s. 56.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 552/157.
 7. [S876] Midsund III: s. 440.
 8. [S352] Bustadnavnregisteret: 00144049.001.

Peter Andreas Ivarsson Nerland1,2

M, #4756, (8. desember 1842 - 18. juni 1913)

Familie

Beret Anna Mattiasdotter Nerland (1844 - 1938)
BarnAnnet navn: Peter Andreas Ivarsson i Fiksdalen.3
Peter Andreas ble født den 8. desember 1842 i Vestnes.3,4 Han var dreng hos Petrine Bertelsdotter på bnr. 3, Øvre Raknes, Aukra, i 1865.5
Peter giftet seg den 3. juli 1870 med Beret Anna Mattiasdotter på Raknes. De hadde ni barn.6,4 Peter Andreas Ivarsson Nerland var båtbygger.1 Han og Beret Anna var husfolk uten jord på Nerland, Aukra, i 1900.4

Peter Andreas døde den 18. juni 1913.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61, bnr. 1, Nerland.
 3. [S876] Midsund III: s. 504.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 6. [S876] Midsund III: s. 542 & 543.

Beret Anna Mattiasdotter Nerland1,2

K, #4757, (22. juli 1844 - 1938)
Far*Mattias Størkersson på Velta4 (1817 - 1861)
Mor*Petrine Bertelsdotter Raknes3,4 (1815 - 1897)

Familie

Peter Andreas Ivarsson Nerland (1842 - 1913)
BarnBeret Anna ble født den 22. juli 1844 på Øvre Raknes, Aukra.4,1
Annet navn: Beret Anna Mattiasdotter på Raknes.5 Hun bodde hos Petrine Bertelsdotter Raknes og Britanus Jakobsson på Raknes på bnr. 3, Øvre Raknes, Aukra, i 1865.3
Beret Anna giftet seg den 3. juli 1870 med Peter Ivarsson. De hadde ni barn.6,1 Beret Anna Mattiasdotter Nerland og Peter Andreas var husfolk uten jord på Nerland, Aukra, i 1900.1

Beret Anna døde i 1938.7

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 61.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 4. [S876] Midsund III: s. 504.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, 174, Raknæs øvre.
 6. [S876] Midsund III: s. 542 & 543.
 7. [S876] Midsund III: s. 542.

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg1,2,3,4

M, #4758, (27. mai 1840 - 1928)
Far*Ivar Trondsson i Rakvåg3,4 (1813 - 1876)
Mor*Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg4 (c 1816 - 1893)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Arnesdotter Rakvåg (1842 - 1884)
Barn

Familie 2

Johanne Gurine Pettersdotter Rakvåg (1858 - 1949)Knut Andreas ble født den 27. mai 1840 i Aukra.4,1,3 Han var dreng hos faren Ivar Trondsson i Rakvåg, Aukra, i 1865.2
Han var selveier Borti garda, Rakvåg, Aukra, fra 1867. Han drev fremdeles i 1900. Bruket holdt da korn, poteter, krøtter og fjærkre.4,1
Knut Andreas giftet seg den 30. juli 1872 med Ingeborg Arnesdotter på Klauset.3,4
Knut Andreas giftet seg den 20. januar 1889 med Johanne Gurine Pettersdotter i Blø.4,1

Knut Andreas døde i 1928.4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 2, Rakvaag.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S162] Midsund I: s. 480.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.

Ingeborg Arnesdotter Rakvåg1

K, #4759, (11. januar 1842 - 23. desember 1884)
Far*Arne Matsson på Klauset2,3 (1804 - 1872)
Mor*Ragnhild Nilsdotter på Klauset2,3 (1805 - 1877)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg (1840 - 1928)
BarnAnnet navn: Ingeborg Arnesdotter på Klauset.2,3
Ingeborg ble født den 11. januar 1842 på Litle Klauset, Aukra.2,3 Hun var tjenestejente på Midsundbakken, Ytre Midsund, Aukra, i 1865.4
Ingeborg giftet seg den 30. juli 1872 med Knut Andreas Ivarsson Rakvåg.2,3

Ingeborg døde den 23. desember 1884, av tuberkulose.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156/536.
 2. [S162] Midsund I: s. 480.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 116, Misund yttre.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 157.

Johanne Gurine Pettersdotter Rakvåg1,2

K, #4760, (7. april 1858 - 4. februar 1949)

Familie

Knut Andreas Ivarsson Rakvåg (1840 - 1928)Annet navn: Johanne Gurine Pettersdotter i Blø.3,4
Johanne Gurine ble født den 7. april 1858 i Aukra.3,2 Hennes hjemsted var Oppi garda, Blø, Aukra.4
Johanne Gurine giftet seg den 20. januar 1889 med Knut Andreas Ivarsson Rakvåg.3,2

Johanne Gurine døde den 4. februar 1949.3

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156 & 536.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 63, bnr. 2, Rakvaag.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 108a, Bløe.

Ivar Trondsson i Rakvåg1,2

M, #4761, (8. september 1813 - 14. mars 1876)
Far*Trond Ivarsson på Romkallen3 (1782 - 1842)
Mor*Kari Eriksdotter på Romkallen3 (1787 - 1828)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg (c 1816 - 1893)
BarnAnnet navn: Ivar Trondsson på Romkallen.4
Ivar ble født den 8. september 1813 på Romkallen, Aukra.4
Ivar giftet seg den 10. juli 1836 med Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg.1,2,4 Ivar Trondsson hadde sønnen Knut Andreas i tjeneste i 1865.2 Ivar og Gjertrud var kårfolk i Rakvåg, Aukra, i 1865.2,1,4

Ivar døde den 14. mars 1876.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 4. [S162] Midsund I: s. 131.
 5. [S162] Midsund I: s. 480.

Gjertrud Trondsdotter i Rakvåg1,2

K, #4762, (ca. 1816 - 7. desember 1893)
Far*Trond Eriksson i Rakvåg1 (1784 / 1785 - f 1865)
Mor*Gjertrud Arnesdotter i Rakvåg1 (c 1785 - )

Familie

Ivar Trondsson i Rakvåg (1813 - 1876)
BarnGjertrud ble født ca. 1816 i Aukra.2,1
Gjertrud giftet seg den 10. juli 1836 med Ivar Trondsson på Romkallen.1,2,3 Gjertrud og Ivar var kårfolk i Rakvåg, Aukra, i 1865.2,1,3

Gjertrud døde den 7. desember 1893.1

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.

Gjertrud Arnesdotter i Rakvåg1,2

K, #4763, (ca. 1785 - )

Familie

Trond Eriksson i Rakvåg (1784 / 1785 - f 1865)
BarnGjertrud ble født ca. 1785 i Aukra.3,2 Hun var tjenestejente hos Hans Persson på Tautra på Søre Tautra, Aukra, i 1801.3
Gjertrud giftet seg med Trond Eriksson i Rakvåg.1
Hun og Trond bodde i Rakvåg, Aukra.1 Gjertrud var kårkone i Rakvåg i 1865.2

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 156.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 164, Rakvog.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Tuterø Sørre.

Erik Trondsson i Rakvåg1,2

M, #4764, (ca. 1754 - )

Familie

Han var enkemann i 1801.1 
BarnErik ble født ca. 1754.1
Erik giftet seg med en uregistrert person.1
Han var bruker i Rakvåg, Aukra, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Rakvog.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Agerøe og Vogøe, 1785.

Inger Knutsdotter i Rakvåg1

K, #4765, (ca. 1736 - 1805)

Familie

Ola Evartsson i Rakvåg (c 1730 - 1804)
De hadde ikke barn. Annet navn: Inger Knutsdotter på Raknes.2
Inger ble født ca. 1736 på Nedre Raknes, Aukra.2
Inger giftet seg med Ola Evartsson i Rakvåg.1,3 Inger Knutsdotter bodde hos Evart Olsson og Anne Andersdotter i Rakvåg, Aukra, i 1801.1

Inger døde i 1805 i Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S876] Midsund III: s. 365.
 3. [S876] Midsund III: s. 651.

Synnøv Olsdotter Rakvåg1,2,3

K, #4766, (ca. 1769 - 1809)
Far*Ola Evartsson i Rakvåg1,2 (c 1730 - 1804)
Mor*Sigrid Hansdotter i Rakvåg2,4 ( - c 1775)
Søster av 3.tippoldefar/mor til megSynnøv ble født ca. 1769 i Rakvåg, Aukra.4,3,2
Hun var arving ved skiftet etter Sigrid Hansdotter i Rakvåg den 22. april 1776: 2 ort 15 skilling.5,6
Hun var myndling av Nils Olsson på Hole i 1776.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.7
Hun var myndling av Per Knutsson i Rakvåg i 1783.4
Synnøv Olsdotter tjente trolig på Eiskrem, Aukra, i 1798.8
Annet navn: Synnøv Olsdotter på Eiskrem, nevnt 1798.8
Hun var fadder ved dåpen til Rasmus Jetmundsson Vestnes den 22. november 1798 i Aukra kyrkje.8
Synnøv Olsdotter bodde hos Evart Olsson og Anne Andersdotter i Rakvåg i 1801.1

Synnøv døde ugift i 1809 på Reknes hospital, Molde, som lem.3,9 Hun ble jordfestet den 28. juli 1809 på Molde kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 6. [S876] Midsund III: s. 651.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.
 9. [S876] Midsund III: s. 652.

Evart Olsson i Rakvåg1,2,3

M, #4767, (ca. 1762 - )
Far*Ola Evartsson i Rakvåg1,3 (c 1730 - 1804)
Mor*Sigrid Hansdotter i Rakvåg3,2,4 ( - c 1775)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anne Andersdotter i Rakvåg (c 1778 - )
De hadde fem barn.7 Evart ble født ca. 1762 i Rakvåg, Aukra.3,4
Han var arving ved skiftet etter Sigrid Hansdotter i Rakvåg den 22. april 1776: 1 daler 1 ort 6 skilling.5,4
Han var myndling av Per Knutsson i Rakvåg i 1776.3
Han var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.6

Evart giftet seg med Anne Andersdotter på Vestad.1 Evart og Anne var brukere i Rakvåg i 1801. Ola Evartsson, Inger Knutsdotter og Synnøv Olsdotter o.a. bodde også der da.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 4. [S876] Midsund III: s. 651.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 7. [S876] Midsund III: s. 652.

Anne Andersdotter i Rakvåg1

K, #4768, (ca. 1778 - )

Familie

Evart Olsson i Rakvåg (c 1762 - )
De hadde fem barn.3 Annet navn: Anne Andersdotter på Vestad.2
Anne ble født ca. 1778.1
Anne giftet seg med Evart Olsson i Rakvåg.1 Anne og Evart var brukere i Rakvåg, Aukra, i 1801. Ola Evartsson, Inger Knutsdotter og Synnøv Olsdotter o.a. bodde også der da.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Rakvog.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 119.
 3. [S876] Midsund III: s. 652.

Trond Ivarsson på Romkallen1,2,3

M, #4769, (1782 - 7. oktober 1842)
Far*Ivar Ivarsson på Romkallen1,2 (1750 - 1824)
Mor*Guri Trondsdotter på Romkallen1,2 (c 1752 - 1846)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Eriksdotter på Romkallen (1787 - 1828)
De hadde sju barn.7 
Barn

Familie 2

Eli Kolbeinsdotter på Romkallen (1802 - 1874)
De hadde fire barn.7 Trond ble født i 1782 på Romkallen, Aukra.4,5
Han var bruker på Romkallen fra 1802 til 1842. Han bygslet 1 våg 2 pund den 18. september 1802 av sogneprest Høyem. Den 21. juni 1806 fikk foreldrene tinglyst følgende kår: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.4,3
Trond giftet seg med Kari Eriksdotter på Orset.4,3
Trond giftet seg den 24. juni 1832 med Eli Kolbeinsdotter på Heggdal.2,3

Trond døde den 7. oktober 1842 på Romkallen.4,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 362.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 148 & 153.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 7. [S162] Midsund I: s. 132.

Guri Trondsdotter på Ræstad1

K, #4770, (1811 - 26. februar 1856)
Far*Trond Ivarsson på Romkallen2,3 (1782 - 1842)
Mor*Kari Eriksdotter på Romkallen2,3 (1787 - 1828)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Knutsson på Ræstad (1790 - 1868)
De hadde åtte barn.5 Annet navn: Guri Trondsdotter på Romkallen.2,3
Guri ble født i 1811 på Romkallen, Aukra.2,3
Guri giftet seg den 22. juni 1834 med Per Knutsson på Ræstad.3,2

Guri døde den 26. februar 1856 på Ræstad, Aukra.4,2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 42.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 245.
 5. [S162] Midsund I: s. 43.

Kari Johansdotter på Skårå1

K, #4771, (ca. 1800 - )
Far*Johans Andersson på Skårå1 (c 1769 - )
Mor*Ragnhild Johansdotter på Skårå1 (c 1771 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megKari ble født ca. 1800.1 Hun bodde hos Johans Andersson og Ragnhild Johansdotter på Skårå, Sel, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Waage, Skaare.

Kari Jonsdotter Tamburstuen1,2

K, #4772, (7. juni 1859 - )Kari ble født den 7. juni 1859 i Sel.3
Kari giftet seg med Johannes Olsson Tamburstuen.1,2
Hun og Johannes var innerster på Loftsgard, Sel, i 1885.4 Kari Jonsdotter Tamburstuen var syer i 1900.1
Hun og Johannes bodde på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900 sammen med Anne Johannesdotter, Ragna Johannesdotter, Oline Johannesdotter, Anna Johannesdotter, Johannes Johannesson og Kristian Johannesson. Familien bodde trolig der allerede i 1891.
I 1900 hadde de den nedre stuen, uthuset, på «Halreden» – en plass i verkets allmenning som holdt dyrket jord og krøtter. Foreldrene til Johannes Olsson bodde i den øvre stuen.1,5
Kari og Johannes bodde på Heldreden i 1910 sammen med Anna Johannesdotter, Kristian Johannesson og Rasmus O. Tollefstuen. De hadde kårstuen på «Holseden». Kari og dattera Anna drev hus- og krøtterstell. Rasmus var losjerende i husholdningen. Foreldrene til Johannes Olsson bodde i hovedbygningen.3

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S532] Sel klok. 1894–1923: s. 37.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 4. [S1082] Sel mini. 1872–86: s. 140.
 5. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Anne Johannesdotter Tamburstuen1,2

K, #4773, (7. desember 1884 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2,1 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2,1 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megAnne ble født den 7. desember 1884 på Loftsgard, Sel.2 Hun ble døpt den 8. februar 1885 i Vågå kirke. Faddere: Ole Olsson Tamburstuen o.a.2,3 Anne Johannesdotter Tamburstuen var hushjelp i 1900.1 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900.1,4

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S1082] Sel mini. 1872–86: s. 140.
 3. [S368] Vågå mini. 1872–86: fol. 527 b.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Ragna Johannesdotter Tamburstuen1

K, #4774, (1889 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen1 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen1 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Oline Johannesdotter Halreden1

K, #4775, (1891 - 23. august 1917)
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megOline ble født i 1891 på Heldreden, Selsverket, Sel.1,2
Annet navn: Oline Johannesdotter Tamburstuen, nevnt 1900.2 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden i 1900.2,3
Hun bodde på Heldreden i 1917.1 Oline Johannesdotter Halreden var sypike.1

Oline døde ugift den 23. august 1917 i Sel av tuberkulose.1 Hun ble gravlagt den 1. september 1917 i Sel. Jordfestelsen var samme dag.1

Kilder/noter

 1. [S383] Sel mini. 1905–19: fol. 156.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 3. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Anna Johannesdotter Tamburstuen1,2

K, #4776, (14. juni 1894 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen1,3 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen1,3 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megAnna ble født den 14. juni 1894 i Sel.3 Hun bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900.1,4 Anna Johannesdotter bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter på Heldreden i 1910. Hun og mora drev hus- og krøtterstell.3
Hun var fadder ved dåpen til Oskar Tamburstuen den 2. juni 1912.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 2. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 36, menn, nr. 16.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Johannes Johannesson Tamburstuen1,2

M, #4777, (1897 - 5. august 1906)
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megJohannes ble født i 1897 på Heldreden, Selsverket, Sel.3,2 Han bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden i 1900.2,4

Johannes døde den 5. august 1906 på Tamburstugu, Søre Loftsgard, Sel, av blodforgiftning.3 Han ble gravlagt den 15. august 1906 i Sel.3

Kilder/noter

 1. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 143.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 3. [S383] Sel mini. 1905–19: fol. 143.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Kristian Johannesson Tamburstuen1,2

M, #4778, (16. november 1900 - )
Far*Johannes Olsson Tamburstuen2,3 (1859 - )
Mor*Kari Jonsdotter Tamburstuen2,3 (1859 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megKristian ble født den 16. november 1900 i Sel.2,1 Han bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter Tamburstuen på Heldreden, Selsverket, Sel, i 1900 (han hadde ennå ikke fått navn).3,4 Kristian ble døpt den 27. januar 1901.2 Han var skolegutt og bodde hos Johannes Olsson Tamburstuen og Kari Jonsdotter på Heldreden i 1910.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Sell, Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog.
 2. [S532] Sel klok. 1894–1923: s. 37.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Vaage, Halreden.
 4. [S383] Sel mini. 1905–19: s. 156.

Kari Eriksdotter på Romkallen1

K, #4779, (1787 - 25. november 1828)
Far*Erik Hannibalsson på Orset2,1,3 (1761 - 1843)
Mor*Kari Knutsdotter på Orset1,3 (c 1754 - 1788)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Ivarsson på Romkallen (1782 - 1842)
De hadde sju barn.7 
BarnAnnet navn: Kari Eriksdotter på Orset.2,4
Kari ble født i 1787 på Orset, Aukra.5,3
Kari giftet seg med Trond Ivarsson på Romkallen.4,3

Kari døde den 25. november 1828 på Romkallen, Aukra.4,3 Det ble holdt skifte etter henne den 18. august 1829.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 131.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 362.
 5. [S162] Midsund I: s. 362.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153/156.
 7. [S162] Midsund I: s. 132.

Erik Hannibalsson på Orset1,2

M, #4780, (1761 - 19. juni 1843)
Far*Hannibal Olsson på Orset2 (1711 - 1785)
Mor*Johanne Pålsdotter på Orset1 (c 1726 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kari Knutsdotter på Orset (c 1754 - 1788)
Barn

Familie 2

Mali Pålsdotter på Orset (c 1762 - 1820)
De hadde to barn.3 

Familie 3

Maren Andersdotter på Bløfeta (c 1770 - 1857)Erik ble født i 1761 på Orset, Aukra.2
Han var bruker Søri garda, Orset, Aukra, fra ca. 1784. Han drev bruket til 1819.2,3,1
Erik giftet seg den 2. juli 1787 med Kari Knutsdotter på Sundsbøen.2,4
Erik giftet seg den 26. november 1789 med Mali Pålsdotter på Sporsem.2,1 Erik Hannibalsson hadde søstersønnen Nils Nilssen som fosterbarn i 1801. Nils tjente på Orset i 1808.1,5
Erik giftet seg den 31. juli 1821 med Maren Andersdotter på Bløfeta.2

Erik døde den 19. juni 1843 på Orset.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 362.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 5. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: LL.
 6. [S162] Midsund I: s. 131.

Kari Knutsdotter på Orset1,2

K, #4781, (ca. 1754 - 1788)
Far*Knut Knutsson på Sundsbøen3,4 (c 1721 - 1774)
Mor*Kari Tostensdotter på Sundsbøen3,4 (c 1722 - 1787)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Hannibalsson på Orset (1761 - 1843)
BarnAnnet navn: Kari Knutsdotter på Sundsbøen.3,4
Kari ble født ca. 1754 på Sundsbøen, Aukra.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 8 daler 2 ort 4 skilling, utlagt blant annet i 2–3–22 i rede penger.5,6
Hun var myndling av Lars Olsson på Småge fra 1774.3

Kari giftet seg den 2. juli 1787 med Erik Hannibalsson på Orset.7,2

Kari døde i 1788 på Orset, Aukra.7

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 361 & 545.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 3. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 4. [S162] Midsund I: s. 110.
 5. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 6. [S162] Midsund I: s. 109.
 7. [S162] Midsund I: s. 361.
 8. [S162] Midsund I: s. 131.

Mali Pålsdotter på Orset1,2

K, #4782, (ca. 1762 - 4. juni 1820)
Far*Pål Matsson på Sporsem3 (c 1718 - 1796)
Mor*Anne Olsdotter på Sporsem3 (c 1726 - 1802)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Hannibalsson på Orset (1761 - 1843)
De hadde to barn.5 Annet navn: Mali Pålsdotter på Sporsem.2
Mali ble født ca. 1762 på Sporsem, Aukra.1,3
Mali giftet seg den 26. november 1789 med Erik Hannibalsson på Orset.2,1 Mali Pålsdotter og Erik Hannibalsson hadde hans søstersønn Nils Nilssen som fosterbarn i 1801. Nils tjente på Orset i 1808.1,4

Mali døde den 4. juni 1820 Søri garda, Orset, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 313. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=316
 4. [S1034] Molde, 2. rode, sjørulle 1808: LL.
 5. [S162] Midsund I: s. 362.

Johanne Pålsdotter på Orset1,2

K, #4783, (ca. 1726 - mellom 1808 og 1815)

Familie

Hannibal Olsson på Orset (1711 - 1785)
De hadde fem barn.3 
BarnJohanne ble født ca. 1726.1,3
Johanne giftet seg med en uregistrert person.1
Johanne giftet seg ca. 1760 med Hannibal Olsson på Orset.4
Hun var myndling av Asbjørn Torfinnsson i Heggdalsvik i 1785.3


Johanne døde mellom 1808 og 1815.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Orset.
 2. [S162] Midsund I: s. 93, 359 & 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 361.
 4. [S162] Midsund I: s. 359 & 361.
 5. [S162] Midsund I: s. 93, 170 & 361.

Ivar Ivarsson på Romkallen1,2

M, #4784, (1750 - 23. februar 1824)
Far*Ivar Andersson på Romkallen2 (c 1722 - 1785)
Mor*Kari Danielsdotter på Romkallen2,3 ( - e 1763)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Guri Trondsdotter på Romkallen (c 1752 - 1846)
De hadde fire barn.2 
BarnIvar ble født i 1750 på Romkallen, Aukra.2,1
Han var myndling av Helge Kristoffersson på Heggdal i 1763.3

Han var bruker på Romkallen fra 1771 til 1802. Han bygslet 17. oktober 1771.2,1
Ivar giftet seg med Guri Trondsdotter på Romkallen.2,4 Ivar og Guri var kårfolk på Romkallen fra 1806. De fikk tinglyst følgende kår 21. juni 1806: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.2,5

Ivar døde den 23. februar 1824.2 Det ble holdt skifte etter ham den 9. februar 1825. Nettoarv: 20 daler 1 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Reemkald.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.

Guri Trondsdotter på Romkallen1,2

K, #4785, (ca. 1752 - 9. september 1846)
Far*Trond Trondsson på Julbøen3 (c 1710 - c 1777)
Mor*Anne Persdotter på Julbøen3 (c 1713 - 1797)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Romkallen (1750 - 1824)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Guri Trondsdotter på Julbøen.3
Guri ble født ca. 1752.2
Guri giftet seg med Ivar Ivarsson på Romkallen.3,2 Guri og Ivar var kårfolk på Romkallen, Aukra, fra 1806. De fikk tinglyst følgende kår 21. juni 1806: 5 tønner havre, ¼ tønne bygg, fôr til 2 kyr og 8 småfe, fritt hus og pleie samt fritt brensel.3,4

Guri døde den 9. september 1846.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 362.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Reemkald.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.

Eli Kolbeinsdotter på Romkallen1,2

K, #4786, (1802 - 26. desember 1874)
Far*Kolbein Arnesson på Heggdal1,2 (1764 - 1805)
Mor*Ales Kristoffersdotter på Heggdal1,2 (c 1762 - c 1813)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Ivarsson på Romkallen (1782 - 1842)
De hadde fire barn.5 Annet navn: Eli Kolbeinsdotter på Heggdal.1,2
Eli ble født i 1802 på Nord-Heggdal, Aukra.3
Eli giftet seg den 24. juni 1832 med Trond Ivarsson på Romkallen.1,2 Eli var kårkone på Romkallen, Aukra, i 1874.2

Eli døde den 26. desember 1874 på Romkallen.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 131.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153 & 423/445.
 4. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 153 & 445.
 5. [S162] Midsund I: s. 132.

Maylen Rognskog

K, #4787
Mor*Bente Kristin Rognskog
5-menning 1 gang forskjøvet til meg

Trond Trondsson på Julbøen1,2,3

M, #4788, (ca. 1710 - ca. 1777)
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal4,5 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal4,5 ( - c 1761)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Trond Trondsson på Heggdal.4
Trond ble født ca. 1710 på Nord-Heggdal, Aukra.4,5
Han var bruker på Julbøen, Aukra, fra 1737 til 1763.6,3
Trond giftet seg med en uregistrert person.4
Trond giftet seg med Anne Persdotter. De hadde sju barn.5,7
Han var verge for Eli Ivarsdotter på Romkallen iallfall fra 1747 til 1763.2,1


Trond døde ca. 1777.5,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 244.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215 & 216.
 7. [S162] Midsund I: s. 131 & 244.

Anne Persdotter på Julbøen1

K, #4789, (ca. 1713 - 1797)

Familie

Trond Trondsson på Julbøen (c 1710 - c 1777)
BarnAnne ble født ca. 1713.2,3
Anne giftet seg med Trond Trondsson på Julbøen. De hadde sju barn.2,4

Anne døde i 1797 på Julbøen, Aukra.2,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 131.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 3. [S162] Midsund I: s. 244.
 4. [S162] Midsund I: s. 131 & 244.

Ivar Andersson på Romkallen1,2

M, #4790, (ca. 1722 - 1785)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal3 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig4
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Danielsdotter på Romkallen ( - e 1763)
BarnAnnet navn: Ivar Andersson på Heggdal.2
Ivar ble født ca. 1722.5
Ivar giftet seg med Kari Danielsdotter på Romkallen.6
Han og Kari var brukere på Romkallen, Aukra. Sønnen Ivar overtok i 1771.2 Ivar Andersson på Romkallen var lagrettemann i 1749.2 Han var lagrettemann i 1756.2 Han var verge for Daniel Ivarsson på Brattværet i 1763.1

Ivar døde i 1785.5

     Navnet hans ble skrevet Iver Andersen Remkald i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S162] Midsund I: s. 131.
 3. [S162] Midsund I: s. 420 & 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 420.
 5. [S162] Midsund I: s. 131 & 420.
 6. [S162] Midsund I: s. 129 & 131.

Kari Danielsdotter på Romkallen1,2

K, #4791, ( - etter 1763)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen3 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen2,4 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Ivar Andersson på Romkallen (c 1722 - 1785)
BarnHun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.5

Kari giftet seg med Ivar Jonsson.6
Hun og Ivar bodde på Romkallen, Aukra, i 1737.7
Hun var myndling av Kolbein Larsson på Hagset i 1747.6

Kari giftet seg med Ivar Andersson på Heggdal.8
Hun og Ivar var brukere på Romkallen. Sønnen Ivar overtok i 1771.9

Kari døde etter 1763.1,3

     Navnet hennes ble skrevet Kari Danielsdatter Remkald i 1763.1

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 130) var Hannibal Nilsson på Romkallen gift med Kari Danielsdotter, men det er feil.
Ifølge Vatne bygdebok (II) ble Hannibal født ca. 1694, men dette er for sent. Kronologien stemmer heller ikke med at mora var farens første kone, Anne Olsdotter, som det står i Midsund-boka.4,10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 130 & 131.
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 8. [S162] Midsund I: s. 129 & 131.
 9. [S162] Midsund I: s. 131.
 10. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 11. [S162] Midsund I: s. 131 & 273.
 12. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 160. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#163

Tosten Andersson på Sundsbøen1,2,3

M, #4792, ( - ca. 1744)
Far*Anders Pålsson på Sundsbøen3 (c 1655 - )
Mor*(?) Tostensdotter3,4 ( - e 1699)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Ivarsdotter på Sundsbøen ( - c 1736)
Sju barn levde i 1737.2,4 
Barn

Familie 2

Kari Olsdotter på Sundsbøen ( - e 1744)
De hadde to barn.4 
BarnTosten giftet seg med Anne Ivarsdotter på Male.2,4
Han og Anne bodde på Sundsbøen, Aukra, i 1723. Han stod som bruker i 1724 og 36.1,5,3
Han var verge for Anders Matsson på Bjørset i 1723.1
Tosten Andersson var klokker i Aukra i 1737.6,7,3
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 28 daler 22 skilling.8,4

Tosten giftet seg i 1737? Med Kari Olsdotter.9,4 Tosten Andersson på Sundsbøen, Ivar Jonsson på Romkallen og Knut Matsson på Eiskrem drev handel med seilas og fraktgods sammen med Anders Pålsson på Eiskrem fra 1741 til 1743.10

Tosten døde ca. 1744 på Sundsbøen.7,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. juli 1744. I boet var blant annet 23 daler 1 ort 19 skilling i rede penger, sølvtøy med initialene IBS og BÆD, tinntøy merket IBS (Ivar Bendiksson) og BED (Beret Erlandsdotter) med årstallet 1678, tinn merket LESØ GIDK og tinn merket ODS IBD 1674. Formue: 171–0–18.11,4 Det ble holdt skifte etter ham den 24. oktober 1744. Arvinger: Kari Olsdotter, Pål Tostensson, Anders Tostensson, Kari Tostensdotter, Brit Tostensdotter, Anne Tostensdotter, Ingebjørg Tostensdotter, Tosten Tostensson og Marta Tostensdotter. Arv: 159–2–2. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.12

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S162] Midsund I: s. 109.
 4. [S382] Midsund II: s. 710.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 134 b, mnr. 585. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/138/
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 178 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/179/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 10. [S162] Midsund I: s. 131.
 11. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a–264 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 12. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 13. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 739.

Marit Rasmusdotter

K, #4793
Far*Rasmus Hallasson på Klauset1 (c 1653 - c 1709)
Mor*Brit Ivarsdotter på Klauset1 ( - e 1709)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Rasmusson på Heggdal (c 1672 - )
De var trolig gift. Anders hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Marit Rasmusdotter på Klauset.2
Marit giftet seg trolig med Anders Rasmusson på Heggdal. Han var trolig gift med ei av døtrene til Rasmus Hallasson på Klauset. At Anders var verge for hennes ugifte søsken i 1709, og oppkallingsmønsteret til hans sønn Rasmus, tyder på at det i så fall var Marit.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Hallasson på Klauset den 10. august 1709.1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586
 2. [S162] Midsund I: s. 478.
 3. [S162] Midsund I: s. 420.

Rasmus Andersson på Heggdal1,2

M, #4794, (ca. 1702 - mellom 1764 og 1784)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal2 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig2
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnRasmus ble født ca. 1702.2
Rasmus giftet seg med en uregistrert person. Han hadde fem barn.2
Rasmus var bruker Der nede, Sør-Heggdal, Aukra, fra 1732 til 1755. Han drev sammen med faren til 1750.2
Han var verge for Sølvei Knutsdotter i Rakvåg i 1748.1


Rasmus døde mellom 1764 og 1784.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 496 a.
 2. [S162] Midsund I: s. 420.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#232
 4. [S162] Midsund I: s. 420 & 34.

Marit Rasmusdotter på Mordal1

K, #4795, (ca. 1735 - før 1785)
Far*Rasmus Andersson på Heggdal2,1 (c 1702 - m. 1764 & 1784)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Trond Tostensson på Mordal (c 1736 - c 1766)

Familie 2

Ola Kristensson på Hogsneset (1746 - e 1808)
De hadde ett barn. Annet navn: Marit Rasmusdotter på Heggdal den eldre.2,1
Marit ble født ca. 1735 på Sør-Heggdal, Aukra.2
Marit giftet seg med Trond Tostensson på Mordal.1,2
Marit giftet seg med Ola Kristensson i Leirvågen.1,2
Hun og Ola var brukere Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1768. Han bygslet da 4 pund.1

Marit døde før 1785.1,2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#232
 2. [S162] Midsund I: s. 420.

Rasmus Kristensson på Klauset1,2

M, #4796, (ca. 1700 - )

Familie

Brit Rasmusdotter på Klauset
Rasmus hadde fire barn.3 
BarnRasmus ble født ca. 1700.2
Han var bruker på bnr. 3, Store Klauset, Aukra, fra 1726 til 1760.2,3
Rasmus giftet seg med Brit Rasmusdotter på Heggdal.1,4 Han og kona bodde hos Kristen Rasmusson og Gjertrud Olsdotter på Store Klauset, Aukra, i 1764.1

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 462) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Romkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboka står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).2,5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra, mnr. 564.
 2. [S162] Midsund I: s. 462.
 3. [S162] Midsund I: s. 464.
 4. [S162] Midsund I: s. 453.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/

Johanna Danielsdotter på Brattværet1,2

K, #4797, (ca. 1701 - 16. juni 1775)
Far*Daniel Tostensson på Romkallen3,4 (c 1655 - c 1709)
Mor*Eli Rasmusdotter på Romkallen5,3,4 ( - e 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rasmus Kristensson på Brattværet ( - f 1762)
De hadde fem barn.10 
BarnJohanna ble født ca. 1701.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: Hun fordret også 10 skilling.6

Annet navn: Johanna Danielsdotter på Romkallen, nevnt 1732.7,5,4
Johanna giftet seg ca. 1732 med Rasmus Kristensson på Romkallen. Den 13. oktober 1732 ble han bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie med henne.7
Hun og Rasmus bodde trolig på Romkallen, Aukra, i 1732.7
Hun og Rasmus bodde på Brattværet, Brattvær, i 1744.2 Johanna Danielsdotter på Brattværet var trolig fødselshjelper til ca. 1762.8,3

Johanna døde den 16. juni 1775 på Brattværet.1 Hun ble jordfestet den 30. juli 1775.1

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 462) var Rasmus Kristensson på Klauset gift første gang med Johanna Danielsdotter på Romkallen, men dette ser ut til å være en forveksling med hennes mann, som også het Rasmus Kristensson (i tingboka står «Rasmus Christens: Klefset», men siste ord er strøket ut og erstattet med «Remkalden»).9,7

Kilder/noter

 1. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 274. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650220
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 175. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#178
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/6/
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 26. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#29
 9. [S162] Midsund I: s. 462.
 10. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#180

Daniel Tostensson på Romkallen1,2

M, #4798, (ca. 1655 - ca. 1709)
Far*Tosten Kristoffersson på Romkallen2 (c 1600 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til megDaniel ble født ca. 1655.3
Daniel giftet seg med Eli Rasmusdotter.2
Han og Eli var brukere på Romkallen, Aukra, i 1701.1

Daniel døde ca. 1709.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 129.
 2. [S162] Midsund I: s. 130.
 3. [S162] Midsund I: s. 129 & 130.
 4. [S382] Midsund II: s. 162.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 235.
 6. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 7. [S876] Midsund III: s. 78.
 8. [S162] Midsund I: s. 130 & 131.

Tosten Kristoffersson på Romkallen1,2,3

M, #4799, (ca. 1600 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde ni barn.5 
BarnTosten ble født ca. 1600.4
Han var bruker på Romkallen, Aukra, i 1645. Han var fremdeles skrevet for gården i 1677, men året etter ble sønnen Ola ført i skattelisten. Tosten bodde fremdeles der i 1679.5,3,6,2 Han var kirkeverge i Aukra kyrkje.5 Han var lagrettemann i Sund i Romsdal i 1679.2

     Navnet hans ble skrevet Thoesten Remb Kall i 1679.2

     Han hadde en bror Lasse.5

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 129.
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 52 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/60/
 3. [S1335] Romsdal leilendingsskatt 1677: Sunds Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/28998/24/
 4. [S162] Midsund I: s. 129 & 130.
 5. [S162] Midsund I: s. 130.
 6. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Sunds Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29145/24/

Hannibal Nilsson på Romkallen1,2,3,4

M, #4800, ( - etter 1737)
Far*Nils Knutsson på Eik5,4 (c 1630 - 1720)

Familie 1

Jøron Rasmusdotter på Kroksætra ( - e 1723)

Familie 2

Eli Rasmusdotter på Romkallen ( - e 1728)
De var trolig gift, men hadde ikke barn.9 Annet navn: Hannibal Nilsson på Eik, nevnt 1710.6,2,5 Hannibal Nilsson på Eik fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Romkallen, Aukra, den 14. juni 1710. Seddelen ble tinglyst 1. juli.2,4,5
Hannibal fikk barn med Jøron Rasmusdotter på Kroksætra i 1710 på Kroksætra, Vatne.6
Hannibal giftet seg trolig ca. 1710 med Eli Rasmusdotter på Romkallen.3
Han og Eli var brukere på Romkallen i 1711. Rasmus Danielsson og Anne Danielsdotter bodde også der. Hannibal var fremdeles der i 1737.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728: 2 daler 2 ort.7
Hannibal Nilsson på Romkallen var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1737.1

     Navnet hans ble skrevet Hannibal Nielssen Eick i 1710.6

     Navnet hans ble skrevet hannibald Romkald i 1728.8

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 130) var Hannibal Nilsson på Romkallen gift med Kari Danielsdotter, men det er feil.
Ifølge Vatne bygdebok (II) ble Hannibal født ca. 1694, men dette er for sent. Kronologien stemmer heller ikke med at mora var farens første kone, Anne Olsdotter, som det står i Midsund-boka.4,5

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/130/
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Remkald.
 4. [S162] Midsund I: s. 130.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 6. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620323
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/504/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.