Mari Arnesdotter på Romold1,2

K, #10201, (ca. 1731 - ca. 1781)
Far*Arne Olsson i Sotåa1 (c 1695 - 1774)
Mor*Kristi Ottarsdotter i Sotåa

Familie

Ola Lassesson på Romold ( - e 1793)
Seks barn levde i 1781.2 
BarnAnnet navn: Mari Arnesdotter i Sotåa.1
Mari ble født ca. 1731.3
Mari giftet seg med Ola Lassesson.2,1
Hun og Ola bodde på Romold, Bolsøy, i 1760. Han var fremdeles der i 1793.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Arne Olsson i Sotåa den 9. mai 1774.1


Mari døde ca. 1781 på Romold.2 Det ble holdt skifte etter henne den 4. september 1781. Arvinger: Ola Lassesson, Arne Olsson, Ola Olsson den eldre, Søren Olsson og Kristi Olsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 550 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/556/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: e-side 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660479
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-23

Kari Aslaksdotter i Sotåa1

K, #10202, ( - etter 1774)
Far*Aslak Andersson på Tjelle2 (c 1694 - )

Familie

Arne Olsson i Sotåa (c 1695 - 1774)
Ingen barn levde i 1774.1 Annet navn: Kari Aslaksdotter på Tjelle.2
Kari giftet seg med Arne Olsson i Sotåa.1
Hun var arving ved skiftet etter Arne Olsson i Sotåa den 9. mai 1774.1
Hun var myndling av Ingebrigt Eriksson på Eikrem i 1774.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#333

Eli Arnesdotter på Øyra1,2

K, #10203, ( - etter 1782)
Far*Arne Olsson i Sotåa2 (c 1695 - 1774)
Mor*Kristi Ottarsdotter i Sotåa

Familie

Ivar Øyra ( - e 1782)Annet navn: Eli Arnesdotter i Sotåa.2
Eli giftet seg med Ivar Øyra.2
Hun var arving ved skiftet etter Arne Olsson i Sotåa den 9. mai 1774.2

Hun og Ivar bodde på Øyra, Bolsøy, iallfall fra 1774 til 1782.2,3,1
Hun var fadder ved dåpen til Aslak Knutsson i Haugan den 23. januar 1782.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 749 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/786/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, gutter, 12. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593

Jens Rasmussen1

M, #10204, ( - etter 1767)

Familie

Gjertrud Eriksdatter ( - e 1767)Jens giftet seg med Gjertrud Eriksdatter.1
Han og Gjertrud bodde i Kristiansund i 1767.1

Gjertrud Eriksdatter1

K, #10205, ( - etter 1767)

Familie 1

Jens Rasmussen ( - e 1767)

Familie 2

Per Gunnarssen Lind (c 1743 - 1817)
BarnGjertrud giftet seg med Jens Rasmussen.1
Hun og Jens bodde i Kristiansund i 1767.1
Gjertrud fikk barn med Per Gunnarssen i 1767 i Kristiansund.1

Elling Gunnarssen1,2

M, #10206, ( - etter 1767)

Familie

Gjesken Maria Persdatter ( - e 1758)Elling giftet seg med Gjesken Maria Persdatter.2
Han og Gjesken Maria bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1758. Han var fremdeles der i 1767.2,1
Han var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,3

Ola Anderssen Elva1

M, #10207, ( - etter 1767)Han bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1767.1
Han var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,2


     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Elven i 1767.1

Kristoffer Knutssen ringar1

M, #10208, ( - etter 1767)Han var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,2

Sjurd Sjurdssens hustru1

K, #10209, ( - etter 1767)Hun bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1767.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,2

Brynhild Tollevsdatter1

K, #10210, ( - etter 1767)Brynhild tjente hos Madame Mechelborg (trolig Susanne Todal) i Kristiansund i 1767.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,2

Susanne Todal1,2,3

K, #10211, (1687 - 21. november 1770)

Familie

Hun var enke i 1770.1 Susanne ble født i 1687.1
Hun var fadder ved dåpen til Sara Sveinsdatter Verner den 8. august 1728 i Tingvoll.3

Hun bodde i Eidsvåg, Nesset, i 1764. Mannen var gjestgiver der.2,4
Madame Mechelborg hadde Brynhild Tollevsdatter i tjeneste i Kristiansund i 1767.5


Susanne døde den 21. november 1770 i Kristiansund, 83 år 7 måneder gammel.1

     Susanne Todal kan ha vært barn av Dorte Katrine Hansdotter Tausan og Henrik Henriksson Rytter. I så fall må Susanne ha vært yngre enn oppgitt.6

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 459, 1770. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610491
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 31, mnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050037
 3. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 11. søndag etter trinitatis 1728.
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 350. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#353
 5. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 150. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-77
 6. [S2247] Nordmøre skifteprotokoll 1755–60: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660670

Marit Hallvorsdatter1

K, #10212, ( - etter 1767)Hun bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1767.1
Hun var fadder ved dåpen til Per Perssen Lind den 23. august 1767 i Kristiansund kirke.1,2

Henrik Lykke1,2,3

M, #10213, (ca. 1718 - 1801)

Familie 1

Margrete Elisabet Nislev ( - 1763)
Ett barn levde i 1801.17 
Barn

Familie 2

Elisabet Charlotte Påske (c 1720 - 1805)
Ingen barn levde i 1801.17 
Henrik Lykke (senior) sin signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Henrik ble født ca. 1718.4,1,5 Han var ansatt i 14 år i Rentekammeret og var skipsskriver.5 Han var overtollbetjent i Ila, Trondheim, i 1743. Han ble pensjonert derfra i 1749.5
Henrik giftet seg med Margrete Elisabet Nislev.2,6
Han og Margrete Elisabet bodde i Trondheim i 1745.2 Henrik Lykke var inspektør i 1755.6
Han og Margrete Elisabet bodde i Bamble i 1755.6 Henrik Lykke var kontrollør mot tollforpakterne i Molde i 1757. I 1789 var årslønnen 240 daler, og Henrik skulle etter selvangivelse ikke svare formuesskatt, men 13 daler i embetsskatt (5 pst.) Han fikk avskjed i 1793 og hadde 240 daler i pensjon i 1801.5,7,8,4
Henrik giftet seg den 10. november 1763 i Kristiansund med Elisabet Charlotte Påske. Han ble titulert «VelEdle Hr Controleur» og hun «Dydædle Jomfrue». De ble etter kongelig bevilling viet hjemme i huset uten trolovelse.9,10,4
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Abelset Møller den 29. august 1766 i Molde kirke.11

Han og Elisabet Charlotte bodde på mnr. 68, Kirkebakken, Molde, i 1775. Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 2 ort 12 skilling. De var fremdeles der i 1801.4,12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.13
Han eller sønnen var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.14
Han hadde Elen Eriksdatter i tjeneste i 1801.4


Henrik døde i 1801 i Molde. Den 7. mai ble det betalt 4 daler til kirken for begravelsen.15,16 Han ble jordfestet den 12. mai 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Hendrich Løche i 1763.9

     Navnet hans ble skrevet Henrich Luytke i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1745, nr. 82. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031027
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 60. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/206/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 68.
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Lyche, Henrich.
 6. [S1361] Bamble mini. 1702–74: s. 277. https://media.digitalarkivet.no/kb20061201010142
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, promemoria. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/47/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 69. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 9. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 114. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-59
 10. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 405, 1763, 10. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-172
 11. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 14. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 17. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 313 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/25/

Elisabet Charlotte Påske1,2

K, #10214, (ca. 1720 - 5. januar 1805)

Familie

Henrik Lykke (c 1718 - 1801)
Ingen barn levde i 1801.8 Elisabet Charlotte ble født ca. 1720.1,3
Elisabet Charlotte giftet seg den 10. november 1763 i Kristiansund med Henrik Lykke. Han ble titulert «VelEdle Hr Controleur» og hun «Dydædle Jomfrue». De ble etter kongelig bevilling viet hjemme i huset uten trolovelse.2,4,1
Hun og Henrik bodde på mnr. 68, Kirkebakken, Molde, i 1775. Årlig kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Reknes gård, var 2 ort 12 skilling. De var fremdeles der i 1801.1,5
Hun hadde Elen Eriksdatter i tjeneste i 1801.1

Hun ble kalt Elisabet Lykke, nevnt 1805.3,6

Elisabet døde den 5. januar 1805 i Molde.3 Hun ble gravlagt den 11. januar 1805. Samme dag ble det betalt 1 ort for jorden, 1 daler for ringing med begge klokker, og 3 ort i leie for det beste likkledet.3,6

     Navnet hennes ble skrevet Elisabeth Charlotta Paasche i 1763.2

     Navnet hennes ble skrevet Elisabet Schalote Paaske i 1801.1

     Elisabet Charlotte Påske og Alet Regina Påske var søsken. Deres hjemsted var i Kristiansund.7

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 68.
 2. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 114. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-59
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 11. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 4. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 405, 1763, 10. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-172
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 11. januar.
 7. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 90. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=91
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 313 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/25/

Elen Eriksdatter1

K, #10215, (ca. 1775 - )Elen ble født ca. 1775.1 Elen tjente hos Henrik Lykke og Elisabet Charlotte Påske på mnr. 68, Kirkebakken, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 68.

Ingebrigt Olsson Strande1,2,3

M, #10216, (1763 - )
Far*Ola Jakobsson på Strande4 ( - f 1801)
Mor*Gjøri Trondsdotter på Strande4,5 (c 1726 - 1806)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Matsdatter (c 1762 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebrigt ble født i 1763 på Strande, Bolsøy.4 Ingebrigt ble døpt den 14. august 1763. Faddere: Ivar Lønset, Rasmus Hansson på Lønset, Erik Nilsson Lønset og Barbro Lønset o.a.4
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.6

Ingebrigt giftet seg med Anne Matsdatter.7,1
Han og Anne bodde i Molde i 1800.1
Han og Anne bodde på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Ola Ingebrigtssen, Peter Andreas Ingebrigtssen og Anne Aslaksdotter. Sistnevnte var losjerende. Ingebrigt bodde fremdeles der i 1807, da huset ble taksert til 40 daler.7,8
Han var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 4 daler 22 skilling.5
Ola Ingebrigtssen Strande var rulleført i 2. rode, Molde, i 1812. Han bodde hjemme hos faren.9
Han var forlover for Jakob Persson Mek og Sigrid Lassesdotter på Molde, som giftet seg den 20. juni 1819 i Molde kirke.2,10

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 370, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620615
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 69.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 9. [S923] Molde, 2. rode, sjørulle 1812: O.
 10. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 372, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630359

Anne Matsdatter1,2

K, #10217, (ca. 1762 - )

Familie

Ingebrigt Olsson Strande (1763 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1762.1
Anne giftet seg med Ingebrigt Olsson Strande.1,2
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 16. november 1800.2

Hun og Ingebrigt bodde på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Ola Ingebrigtssen, Peter Andreas Ingebrigtssen og Anne Aslaksdotter. Sistnevnte var losjerende. Ingebrigt bodde fremdeles der i 1807, da huset ble taksert til 40 daler.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 69.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Ola Ingebrigtssen Strande1,2

M, #10218, (17. august 1796 - )
Far*Ingebrigt Olsson Strande2 (1763 - )
Mor*Anne Matsdatter2 (c 1762 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født den 17. august 1796 i Molde.1 Han bodde hos Ingebrigt Olsson Strande og Anne Matsdatter på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1801.2,3 Ola Ingebrigtssen Strande var rulleført i 2. rode, Molde, i 1812. Han bodde hjemme hos faren.1

Kilder/noter

 1. [S923] Molde, 2. rode, sjørulle 1812: O.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 69.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Peter Andreas Ingebrigtssen Strande1,2

M, #10219, (1800 - 1805)
Far*Ingebrigt Olsson Strande1,3 (1763 - )
Mor*Anne Matsdatter1,3 (c 1762 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megPeter Andreas ble døpt den 19. oktober 1800 i Molde kirke.1 Han bodde hos Ingebrigt Olsson Strande og Anne Matsdatter på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1801.3,4

Peter Andreas døde i 1805 i Molde.2 Han ble jordfestet den 7. september 1805.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 69.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Anne Aslaksdotter1,2

K, #10220, (ca. 1748 - )
Far*Aslak Olsson på Bolsøy3 ( - 1762)
Mor*Eli Trondsdotter på Bolsøy1,3 (1723 - 1798)Annet navn: Anne Aslaksdotter på Bolsøy.3
Anne ble født ca. 1748.3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Olsson på Bolsøy den 17. mars 1764.3
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Mjelve i 1764.3

Anne giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1799.1 Dødsboet etter Peter Fredrik Korn betalte arbeidspenger for 16 1/3 dag à 12 skilling (2 daler 4 skilling) til ei Anne Aslaksdotter den 6. oktober 1793.4
Hun bodde i Molde i 1799.1
Hun var arving ved skiftet etter Eli Trondsdotter på Mork den 5. januar 1799.1
Anne Aslaksdotter var spinner i 1801.2 Hun losjerte hos Ingebrigt Olsson Strande og Anne Matsdatter på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1801.2,5 Anne Aslaksdotter oppholdt seg hos snekker Hans Jakob i Molde i 1809.6
Hun var arving ved skiftet etter Anne Trondsdotter i Borvik den 17. april 1809: 2 daler 11 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 381 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/401/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 69.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 209 a.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 63. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351

Anne Maria1

K, #10221, (ca. 1787 - )Anne Maria ble født ca. 1787.1 Anne Maria tjente hos Karen Olsdatter og Ola Olsson Sotåen på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Kirkebakken, No 70.

Gjertrud Katrine Humble1,2,3

K, #10222, (ca. 1735 - 23. april 1810)

Familie

Peter Larsson Malme (c 1735 - 1773)
To døtre levde i 1776.8 
BarnGjertrud Katrine ble født ca. 1735.4,5
Gjertrud Katrine giftet seg den 5. november 1762 i Domkirken sogn, Bergen, med Peter Larsson Malme. De ble viet hjemme.2,1
Hun og Peter bodde i Bergen i 1763.6
Hun og Peter bodde i Domkirken sogn i 1766.1
Hun ble kalt Gjertrud Katrine Malme, nevnt fra 1801 til 1810.5,4 Gjertrud Katrine Malme var strikker i 1801.4 Gjertrud losjerte på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1801, sammen med Grete Malme. Husets innehaver var Ola Sotåen (s.d.).4

Gjertrud Katrine døde den 23. april 1810 i Molde. Den 26. ble det betalt 2 ort for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker til madam Malmes begravelse.5,7 Hun ble jordfestet den 27. april 1810.5

     Navnet hennes ble skrevet Catharina Humble i 1770.3

Kilder/noter

 1. [S2076] Bergen, Domkirken mini. 1758–89: s. 107, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650420
 2. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 79, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660586
 3. [S1271] Bergen, Korskirken mini. 1751–89: fol. 127 b, nr. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8675&idx_id=8675&uid=ny&idx_side=-131
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 844 b, Kirkebakken, mnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 27. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1810. Uvisse inntekter, 26. april.
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Berte Magrete Malme1,2

K, #10223, (1766 - )
Far*Peter Larsson Malme2 (c 1735 - 1773)
Mor*Gjertrud Katrine Humble3 (c 1735 - 1810)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megBerte Magrete ble døpt den 30. november 1766 i Bergen domkirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776: 3 ort 2 skilling.4
Hun var myndling av Sakarias Larsson på Lindset i 1776.5
Berte Magrete Malme ble konfirmert den 8. februar 1784 i Haram kyrkje.1
Hun ble kalt Grete Malme, nevnt 1801.3 Hun var syer i 1801.3 Hun bodde hos mora, Gjertrud Katrine, på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, i 1801.3

     Navnet hennes ble skrevet Berthe Margrethe Malmøe i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 349, 1784, Haram sogn, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660453
 2. [S2076] Bergen, Domkirken mini. 1758–89: s. 107, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650420
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 844 b, Kirkebakken, mnr. 70. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Ivar Bjørnsson Sletten1,2

M, #10224, (1757 - 1806)
Far*Bjørn Ivarsson på Slettom3 (1728 - )
Mor*Eli Olsdotter på Slettom3 (c 1724 - 1760)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brynhild Eriksdatter på Moldeneset (c 1747 - 1815)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIvar ble født i 1757 på Slettom, Lesja.3,2 Han var båtkar i 1785.4
Ivar trolovet seg den 30. oktober 1785 med Brynhild Eriksdatter. Forlovere: Ola sagmester og Johan Jenssen på Moldeneset.4
Han var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.5

Ivar giftet seg den 28. desember 1785 i Molde kirke med Brynhild Eriksdatter. Samme måned ble det betalt 1 daler for vielsen.4,6,1
Han og Brynhild bodde på Moldegjerdet, Molde, iallfall fra 1787 til 1788.7,6
Annet navn: Ivar Bjørnsson på Moldegård, nevnt 1788.6
Han var fadder ved dåpen til Mari Ivarsdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.6

Annet navn: Ivar Bjørnsson på Moldegjerdet, nevnt 1788.6,8 Daglønner Iver Moldegaard var husmann på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.9,10
Han og Brynhild bodde på Moldeneset, Molde, i 1790. De hadde antakelig allerede overtatt plassen til Erik Perssen (s.d.).11,12
Annet navn: Ivar Bjørnsson på Moldeneset, nevnt fra 1797 til 1806.13,14,15
Han var forlover for Aksel Akselsson og Karen Jeppesdotter, som ble trolovet den 17. april 1797 i Molde.13
Iver Mold[e]g[]rdet var fadder ved dåpen til Andreas Brun den 19. november 1797 i Molde kirke.16
Han var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.14

Han og Brynhild var husfolk på mnr. 167, Moldeneset, Molde, i 1801, sammen med Bjørn Ivarssen og Elen Olava Ivarsdatter. Huset var 19½ alen langt og 9½ alen bredt, mens fjøset var 6½ alen langt og 5 alen bredt (i 1803). Brynhild bodde der som enke i 1807, da huset ble taksert til 40 daler, men hennes fremtidige svigersønn overtok festet samme år.17,12,18
Han var forlover for Ivar Alvsson på Moldeneset og Marit Olsdotter Buvik, som giftet seg den 19. november 1801 i Molde kirke.19,20,21
Ivar Bjørnsson Sletten var hustømmermann i 1804.2

Ivar døde i 1806 på Moldeneset.15 Han ble jordfestet den 26. mai 1806 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.15,22

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 375.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 11. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): H.
 12. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 b, nr. 24. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-63
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-44
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-29
 17. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 167. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 18. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 21. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-35
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54

Brynhild Eriksdatter på Moldeneset1,2

K, #10225, (ca. 1747 - 1815)

Familie

Ivar Bjørnsson Sletten (1757 - 1806)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrynhild ble født ca. 1747.1,2 Hun ble trolig kalt Brynhild på Moldegård i 1781.3
Brynhild trolovet seg den 30. oktober 1785 med Ivar Bjørnsson. Forlovere: Ola sagmester og Johan Jenssen på Moldeneset.4
Brynhild giftet seg den 28. desember 1785 i Molde kirke med Ivar Bjørnsson Sletten. Samme måned ble det betalt 1 daler for vielsen.4,5,6
Hun og Ivar bodde på Moldegjerdet, Molde, iallfall fra 1787 til 1788.7,5
Annet navn: Brynhild Eriksdatter på Moldegjerdet, nevnt fra 1787 til 1788.7,5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen Moldenes den 1. oktober 1787 i Molde kirke.7,8
Daglønner Iver Moldegaard var husmann på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.9,10
Hun og Ivar bodde på Moldeneset, Molde, i 1790. De hadde antakelig allerede overtatt plassen til Erik Perssen (s.d.).11,12
Hun og Ivar var husfolk på mnr. 167, Moldeneset, Molde, i 1801, sammen med Bjørn Ivarssen og Elen Olava Ivarsdatter. Huset var 19½ alen langt og 9½ alen bredt, mens fjøset var 6½ alen langt og 5 alen bredt (i 1803). Brynhild bodde der som enke i 1807, da huset ble taksert til 40 daler, men hennes fremtidige svigersønn overtok festet samme år.1,12,13

Brynhild døde i 1815 på Moldeneset.2 Hun ble jordfestet den 26. november 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,14

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 167. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 964. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/197/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 11. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): H.
 12. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39

Elen Olava Ivarsdatter Sletten1,2

K, #10226, (1786 - 1801)
Far*Ivar Bjørnsson Sletten2,1 (1757 - 1806)
Mor*Brynhild Eriksdatter på Moldeneset2 (c 1747 - 1815)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megElen Olava ble døpt den 9. april 1786 i Molde kirke. Faddere: Tosten Larsson på Fuglset, Jørn Moldegård, Andreas repslager, Brit Ottarsdotter på Fuglset, Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad og Marit Jensdotter.1,3 Elen Olava Ivarsdatter bodde hos Ivar Bjørnsson og Brynhild Eriksdatter på mnr. 167, Moldeneset, Molde, i 1801.2,4,5
Annet navn: Elen Olava Ivarsdatter på Moldeneset, nevnt 1801.6

Elen Olava døde i 1801 på Moldeneset, Molde.6 Hun ble jordfestet den 26. april 1801 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6,7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 167. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 156. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33

Eli Olsdotter på Slettom1

K, #10227, (ca. 1724 - 1760)

Familie 1

De hadde fire barn.1 

Familie 2

Bjørn Ivarsson på Slettom (1728 - )
De hadde fire barn.1 
BarnEli ble født ca. 1724.1
Eli giftet seg i 1744 med en uregistrert person.1
Eli giftet seg i 1752 med Bjørn Ivarsson på Stuguflotten.1
Hun og Bjørn var brukere på Sør-Slettom, Slettom, Lesja, fra 1752.1

Eli døde i 1760 på Slettom, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 375.

Rolf Knutsson på Slettom1

M, #10228, (ca. 1720 - 1783)
Far*Knut Rolfsson på Slettom1 (c 1685 - e 1748)
Mor*Kari Endresdotter på Slettom1 ( - e 1748)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde åtte barn.1 
Barn

Familie 2

Guri Jespersdotter på Slettom (c 1724 - e 1763)
De hadde to barn.2 
BarnRolf ble født ca. 1720 på Slettom, Lesja.1
Han var bruker på Nørdre, Slettom, Lesja, fra omkr. 1745.1
Rolf giftet seg i 1745 med en uregistrert person.1
Rolf giftet seg i 1761 med Guri Jespersdotter i Einbusgrinde.2

Rolf døde i 1783 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 368.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.

Guri Jespersdotter på Slettom1

K, #10229, (ca. 1724 - etter 1763)
Far*Jesper Jakobsson i Einbusgrinde2 (c 1678 - 1774)

Familie

Rolf Knutsson på Slettom (c 1720 - 1783)
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Guri Jespersdotter i Einbusgrinde.2
Guri ble født ca. 1724.2
Guri giftet seg i 1761 med Rolf Knutsson på Slettom.1

Guri døde etter 1763.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 200. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=203

Knut Rønneberg1

M, #10230, (1772 - )

Familie

Ågot Rolfsdotter (1760 - 1837)
BarnKnut ble trolig født i 1772.2 Hans hjemsted var trolig i Framgarden, Rønneberg, Norddal.2
Knut fikk barn med Ågot Rolfsdotter ca. 1794 i Molde.1,3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 680. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#215
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 52. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002030

Tosten Kristoffersson i Bjorlie1

M, #10231, (1781 - 22. oktober 1840)

Familie

Guri Knutsdatter i Bjorlie (c 1794 - 1885)
De hadde sju barn.1,3 Tosten ble født i 1781 i Bjorlie, Lesja.1
Han var selveier på Nørdre nedre, Bjorlie, Lesja, fra 1808.1
Tosten giftet seg i 1812 med Guri Knutsdatter.1
Han og Guri var selveiere på Nørdre nedre fra 1812.1
Annet navn: Tosten Kristoffersson på Vike.1
Han og Guri var selveiere på Øvre, Vike, Eresfjord, fra 1835.2,1

Tosten døde den 22. oktober 1840 på Vike, Eresfjord.2,1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 64.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 47. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#49
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 48. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#51

Per Persson i Brulia1

M, #10232, (1761 - 1822)
Far*Per Persson i Einbu2 (c 1727 - 1777)
Mor*Guri Torjersdotter i Einbu2 (1730 - )

Familie 1

Kirsti Jakobsdotter i Brulia (c 1768 - f 1821)

Familie 2

Ågot Rolfsdotter (1760 - 1837)Annet navn: Per Persson i Einbu.2
Per ble født i 1761 i Einbu, Lesja.2 Han hadde kopper.1
Per giftet seg i 1791 med Kirsti Jakobsdotter i Brulia.2
Han bodde i Brulia, Grytten, i 1821.1
Per giftet seg den 23. september 1821 i Kors kirke, Grytten, med Ågot Rolfsdotter i Bjorlie.1,3

Per døde i 1822.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Brudelie i 1821.1

Kilder/noter

 1. [S657] Kors mini. 1818–53: s. 368, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15686&idx_id=15686&uid=ny&idx_side=-115
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#183
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 369.

Kirsti Jakobsdotter i Brulia1

K, #10233, (ca. 1768 - før 1821)

Familie

Per Persson i Brulia (1761 - 1822)Kirsti ble født ca. 1768.1
Kirsti giftet seg i 1791 med Per Persson i Einbu.1

Kirsti døde før 1821.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 181. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#183

Katrina Brun1,2

K, #10234, (ca. 1767 - )

Familie

Mattias Schultz (c 1766 - 1811)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKatrina ble født ca. 1767.2
Katrina giftet seg med Mattias Schultz.2
Hun var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.1
Mattias og Katrina hadde Elen Andersdatter i tjeneste i 1801.2

Hun og Mattias bodde på mnr. 72, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Elen Kirstina Schultz. I 1807 var huset taksert til 200 daler.2,3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 72.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Elen Kirstina Schultz1

K, #10235, (ca. 1798 - )
Far*Mattias Schultz1 (c 1766 - 1811)
Mor*Katrina Brun1 (c 1767 - )Elen Kirstina ble født ca. 1798.1 Hun bodde hos Mattias Schultz og Katrina Brun på mnr. 72, Kirkebakken, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 72.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 14 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Elen Andersdatter i Schultzhagen1,2

K, #10236, (ca. 1787 - )Elen ble født ca. 1787.1,2 Hun tjente hos Mattias Schultz og Katrina Brun på mnr. 72, Kirkebakken, Molde, i 1801.2 Elen Andersdatter i Schultzhagen ble konfirmert den 27. juni 1802 i Bolsøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630199
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Kirkebakken, No 72.

Anne Dorotea Falk1,2

K, #10237, (ca. 1760 - 1814)

Familie

Ola Jakobsson (1760 - 1837)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne Dorotea ble født ca. 1760.3,4,2 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke (men hun sognet til Bolsøy).4
Annet navn: Anne Dorotea i Leirgrovvik, nevnt 1783.5
Hun var fadder ved dåpen til Marta Sørensdotter på Fannbostad den 8. mars 1783.5

Anne Dorotea giftet seg den 18. juli 1793 i Leirgrovvik, Bolsøy, med Ola Jakobsson (forlovere: Bastian Fris og John Ord). De ble viet i huset etter kongebrev.1,2
Hun og Ola bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1798. Han hadde kjøpt huset, trolig av svogeren Jens Lund (s.d.).6
Ola og Anne Dorotea hadde Marta Ivarsdotter i tjeneste i 1801.2
Ved folketellingen av 1801 bodde Anne Dorotea og Ola på mnr. 75, sammen med Even Hammer , Anne Sylvia og John Ord. Sistnevnte var losjerende. I 1807 var huset taksert til 300 og kufjøset til 40 daler.2,7
Hun ble kalt madam Anne Dorotea Bø, nevnt 1814.3

Anne Dorotea døde i 1814 i Molde.3 Hun ble jordfestet den 5. desember 1814.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Dorethea Falch i 1777.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b, 1814, 5. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 470. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610238
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020

Even Hammer Bø1

M, #10238, (ca. 1793 - )
Far*Ola Jakobsson 1 (1760 - 1837)
Mor*Anne Dorotea Falk1 (c 1760 - 1814)Even ble født ca. 1793.1 Ved folketellingen av 1801 bodde Even Hammer Bø på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, hos Ola Jakobsson og Anne Dorotea Falk.1,2

     Han var oppkalt etter Even Hammer.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 3. [S1223] Personen bak gatenavnet: s. 41. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072508044#41

Anne Sylvia Bø1

K, #10239, (ca. 1795 - )
Far*Ola Jakobsson 1 (1760 - 1837)
Mor*Anne Dorotea Falk1 (c 1760 - 1814)Anne Sylvia ble født ca. 1795.1 Ved folketellingen av 1801 bodde Anne Sylvia Bø på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, hos Ola Jakobsson og Anne Dorotea Falk.1,2

     Hun var trolig oppkalt etter Anna Silvia Eg.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020

John Ord1,2,3

M, #10240, (ca. 1722 - 1806)

Familie

Anna Silvia Eg (1739 - 1781)
De hadde ikke barn.29 John ble født ca. 1722.4,2 Hans hjemsted var i Skottland.1,3 Han var kjøpmann i Molde i 1759.1,5
John giftet seg den 21. februar 1759 på Gjermundnes, Vestnes, med Anna Silvia Eg. De hadde kongelig bevilling av 9. november 1758 til å vies i huset uten foregående trolovelse og lysning. Siden han tilhørte den reformerte kirke, måtte han skrive under på at eventuelle barn skulle oppdras i den evangelisk-lutherske religion.1,6,5
John hadde Johan Mühlenfort i tjeneste i 1761.7
Jakob Andreas Eg og John Ord hadde Jens Hansson Brandal og Sivert Olsson i tjeneste som kjøpsveiner på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Sivert hadde også stillingen i 1767.8,9,10
Han var forlover for Daniel Steffenssen og Maren Magdalena Lek, som giftet seg den 14. desember 1762 på Drynjasundhaugen, Vatne.11,12
John og Anna bodde på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Jean Leslie, Bastian Fris og Else Katrine Munk o.a. Leslie var fremdeles hos dem i 1764. John eide huset til 1772.13,6,14
John Ord kjøpte i Leirgrovvik, Bolsøy, den 2. april 1763 av Ole Alsing. Ord solgte gården i 1774, men ble boende der.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 3 daler.17
Han var kreditor ved skiftet etter Maria Andersdotter på Eikrem den 21. januar 1765: 3 ort 12 skilling, hvorav han fikk 2 ort 4 skilling.18
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Andersdotter på Utbogge den 30. mai 1767: 3 daler for 1 tønne bygg.19
John Ord eide våningshuset på fhv. mnr. 152, innpå Gata, Molde, i 1767. Det var taksert til 50 daler.20
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 1 daler 2 ort 12 skilling.21
John hadde Aret Eriksson i tjeneste i Molde i 1773.23
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson og Marta Lassesdotter den 29. april 1789 i Leirgrovvik: 24 daler for 16 års grunnleie av husmannsplass, men han sa seg fornøyd med å overta det gamle huset, vurdert til 4 daler, ettersom boet var så fattigslig.24
Han var forlover for Anne Dorotea Falk og Ola Jakobsson , som giftet seg den 18. juli 1793 i Leirgrovvik.25,4
John Ord gav festeseddel på et stykke utmark i Leirgrovvik til Ola Jakobsson den 4. juli 1796.26
John Ord gav festeseddel på et stykke mark i Leirgrovvik til Lars Engebretsson den 6. juli 1796.27
Ved folketellingen av 1801 var John Ord pensjonist og losjerte på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, hos Ola Jakobsson og Anne Dorotea Falk.4,28

John døde i 1806 i Molde.2 Han ble gravlagt den 13. februar 1806.2

     Navnet hans ble skrevet Sr Jean Ohr i 1762.11

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 452. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-225
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806, 13. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 272.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 5. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 58.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 8. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 63, Tyscholm. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041041
 9. [S1126] Borgarseta: Tyskholmen. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/tyskholmen/
 10. [S782] «Hundsvær».
 11. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-39
 12. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang januar.
 13. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 15. [S363] Bolsøyboka II: s. 298. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=301
 16. [S1103] «Parkar og større hageanlegg i Molde»: s. 214.
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 18. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b–268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 20. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ind paa Gaden, mnr. 169.
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 23. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Vestnesiske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 49. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681215
 24. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/38/
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 26. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 294 a, nr. publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420751
 27. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 294 a, nr. publiseringsnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420751
 28. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 29. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=58

Elisabet Lekanger1,2

K, #10241, (ca. 1720 - 1. november 1779)
Far*Erik Pedersson Lekanger3,1 (1679 - 1740)
Mor*Anna Henriksdotter Silvius3,1 (1679 - 1748)

Familie

Jakob Andreas Eg (1710 - 1787)
De hadde ti barn.6 
BarnElisabet ble født ca. 1720.4,1
Elisabet giftet seg i 1738 med Jakob Andreas Eg.5,4,6 Elisabet og Jakob bodde i Molde i 1744.7
Hun var fadder ved dåpen til Gjesken Røring den 16. mai 1749 i Veøy kirke.2

Hun og Jakob Andreas var brukere på Gjermundnes, Vestnes, fra 1750.8
Hun ble kalt madam Elisabet Eg, nevnt 1762.9 I manntallet av 1762 står Elisabet og Jakob Andreas som brukere på Gjermundnes. Børge Jakobssen Eg og Hans Broderssen Eg o.a. bodde også der. Jakob Andreas eide gården bortsett fra 12 merker, som tilhørte Veøy kirke.9

Elisabet døde den 1. november 1779 på Gjermundnes, 58 år 10 måneder gammel.4,10

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 512.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 316. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660367
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/221/
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 90.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/222/
 6. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 58.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 121. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 8. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 54.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 436. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041093
 10. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 59.
 11. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=58
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680100

Anna Silvia Eg1,2,3,4,5

K, #10242, (24. januar 1739 - 11. juni 1781)
Far*Jakob Andreas Eg5,6 (1710 - 1787)
Mor*Elisabet Lekanger5,6 (c 1720 - 1779)

Familie

John Ord (c 1722 - 1806)
De hadde ikke barn.6 Anna ble født den 24. januar 1739.4,5
Anna giftet seg den 21. februar 1759 på Gjermundnes, Vestnes, med John Ord. De hadde kongelig bevilling av 9. november 1758 til å vies i huset uten foregående trolovelse og lysning. Siden han tilhørte den reformerte kirke, måtte han skrive under på at eventuelle barn skulle oppdras i den evangelisk-lutherske religion.2,3,5 Anna og John bodde på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Jean Leslie, Bastian Fris og Else Katrine Munk o.a. Leslie var fremdeles hos dem i 1764. John eide huset til 1772.7,3,8
Hun ble kalt madam Anna Silvia Ord, nevnt 1781.4

Anna døde den 11. juni 1781, av brystkreft.4 Hun ble gravlagt den 18. juni 1781 i Vestnes kyrkje.4

     Navnet hennes ble skrevet Anne Sølvia Eeg i 1764.3

     Anna Silvia Fris var oppkalt etter henne.

     Anne Sylvia var trolig oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. Silvia var den feminine bøyningen av slektsnavnet til mormora, Anna Silvius.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 452. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-225
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 232, 18. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670045
 5. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 58.
 6. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 57. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=58
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193

Malena Larsdatter Øksenvåg1,2

K, #10243, (ca. 1771 - )

Familie

Steffen Kristenssen Fuglset (1771 - )Malena ble født ca. 1771.3
Malena giftet seg den 9. juni 1799 i Kristiansund kirke med Steffen Kristenssen Fuglset.1,3
Hun og Steffen bodde på mnr. 44, Kirklandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Jens Steffenssen. Det bodde også en skomakerfamilie der.3

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 82 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-84
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 228 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-216
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 44. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058427004124

Jens Steffenssen1

M, #10244, (ca. 1795 - )
Far*Steffen Kristenssen Fuglset1 (1771 - )
4-menning 7 ganger forskjøvet til megJens ble født ca. 1795.1 Han bodde hos Steffen Kristenssen og Malena Larsdatter på mnr. 44, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 44. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058427004124

Henning Abelseth1,2,3

M, #10245, (1778 - 2. mai 1830)

Familie

Eva Kristine Krog (1783 - 1869)
To barn levde i 1830.2 
BarnHenning ble født i 1778 på Fyllingen, Borgund på Sunnmøre.4,5 Henning ble døpt den 2. august 1778 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Johan Arnoldus Heide o.a.4 Henning Abelseth bodde hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Hovedgata, Molde, som skriver i 1801.3,6,7 Henning Abelseth eide på Fyllingen fra 1803 til 1809.5 Han var kjøpmann i Molde iallfall fra 1803 til 1812.5,1,8
Han var fadder ved dåpen til Regine Mortine Tønnessen den 5. juli 1804 i Molde kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Marie Kristine Møller den 7. september 1804 i Molde kirke.10

Henning giftet seg den 10. november 1804 i Vår Frue sogn, Trondheim, med Eva Kristine Krog (forlovere: Hans Block o.a.) De ble viet hjemme etter kongebrev av 2. november og kvitteringer for bidrag til skole, kirke, klokker, bedemann og de fattige.11,2 Henning Abelseth var rodeforstander i 1. rode, Molde, i 1804.12
Lars Peterssen reiste som skipper den 1. september 1806 med destinasjon i Kristiansund og Middelhavet. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde. Briggen «Eva Christina» var borte så lenge at hele mannskapet ble antatt omkommet. Redere: Henning Abelseth og Erik Lekanger Vingård.13,14,15

Han og Eva Kristine bodde på mnr. 12, utpå Gata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (500), sjøbod (200), naust (110) og eldhus (100).1
Han var verge for Brit Botolvsdatter på Røysa i 1808.17
Henning Abelseth fikk festeseddel på en innhegnet plass i hestehagen på Reknes, Bolsøy, fra Johan Gørvell den 7. april 1812. Tomten hadde vært brukt av avdøde Mattias Schultz og gikk fra østre led eller grind til Bjørset, derfra langs steingjerdet østetter til kjervehagegjerdet, derfra langs gjerdet søretter tilbake til ledet. Seddelen ble tinglyst samme dag.8,18

Henning døde den 2. mai 1830, som forhenværende kjøpmann i Molde. Han omkom på sjøen på vei fra Kringstad (i Bolsøy).19,2 Han ble gravlagt den 8. mai 1830 på Molde kirkegård.19

Kilder/noter

 1. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 3 b, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 12. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 40/18.5.1830. E-side 1, «Dødsfald».
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300518_63_40_1?page=0
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610266
 5. [S1854] Sula-soga 1-4: s. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012307006?page=252
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 15 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 8. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610220
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 11. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 186, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670501
 12. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000002
 13. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, S. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 177, 1805. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=190
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 591. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610299
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 592. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610300
 18. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610221
 19. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 210, 1830, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630336
 20. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 19. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225

Immanuel Rose1

M, #10246, (ca. 1787 - )Immanuel ble født ca. 1787.1 Han bodde hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Hovedgata, Molde, som skriverdreng i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 15 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018

Ola Bendiksson Midsund1,2,3

M, #10247, (ca. 1769 - 8. mai 1832)
Far*Bendik Olsson i Midsund4 (c 1736 - 1788)
Mor*Anne Tostensdotter i Midsund4 (c 1730 - 1803)

Familie 1

Anne Marteinsdatter i Myra (c 1794 - )
Barn

Familie 2

Anne Stine Alnes (1797 - 1845)
De hadde tre barn.4 Ola ble født ca. 1769 i Indre Midsund, Aukra.2,5,4 Han hadde kopper.5
Ole hos Jacob Møller var fadder ved dåpen til Morten Torjerssen den 4. februar 1798 i Molde kirke.6
Ola Bendiksson Midsund kjøpte våningshus (og sjøhus) med grunn på mnr. 50, Vestre Schultzhagen, Molde, den 4. desember 1799 på auksjon fra Johannes Tim Bamberg. Kjøpesum: 381 daler pluss 19 daler 1 ort 18 skilling i omkostninger. Salget skulle dekke gjeld til Peter Nikolai Møllers arvinger. Auksjonsskjøtet ble utstedt 11. januar og tinglyst 4. august året etter.1 Ola Bendiksson var handelsgesell hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1801.2,6,7 Ola Bendiksson var underoffiser ved 2. avdeling av borgervæpningen i Molde i 1801.8
Han reiste som jektefører den 11. september 1804 med destinasjon i Kristiansund. Blant mannskapet var Arne Olssen på Molde. Hjemkomst: 6. oktober.9
Han bodde på mnr. 50 i 1807. Huset var taksert til 200 og en sjøbod til 30 daler. Han bodde fremdeles der i 1816 og ble lignet for 12 daler i sølvskatt.10,11 Ola Bendiksson Midsund var innenlandshandler iallfall fra 1816 til 1826. Han drev som høker, og var handelsmann i Molde til sin død.11,12,4,3
Ola fikk barn med Anne Marteinsdatter i 1820 i Molde.4
Ola giftet seg den 16. februar 1826 i Molde kirke med Anne Stine Alnes (forlovere: Sakarias Hansen og Knut Reiarsson Tornes).5
Han og Anne Stine bodde i Molde.4

Ola døde den 8. mai 1832 i Aukra.3,4 Han ble gravlagt den 16. mai 1832 i Aukra.3,4

     Navnet hans ble skrevet Ole Bendixsen Misundet i 1800.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Misund fra 1807 til 1826.10,11,5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 489. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610247
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 3. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 212, 1832, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660109
 4. [S382] Midsund II: s. 62.
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 376, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 15 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 113. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#125
 9. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, S. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 11 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 44. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063014
 11. [S1151] Molde sølvskatt 1816: Hovedgaden, mnr. 50. https://media.digitalarkivet.no/db10081203301006
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 13. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 192, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620533

Per Andersson Tornes1,2

M, #10248, (ca. 1757 - 6. desember 1808)
Far*Anders Reiarsson på Tornes2 (c 1725 - c 1774)
Mor*Mari Persdotter på Tornes2 (c 1724 - 1794)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1757 på Ner-Tornes, Vågøy.2,3 Ifølge militærrullene var han sykelig, liten og svaksynt.2
Peder hos Jacob Møller var fadder ved dåpen til Ingebrigt Salamonssen den 14. september 1795 i Molde kirke.4
Per Andersson, Beret Bjartesdatter og Beret Knutsdatter tjente hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1801. Per var trolig hos ham allerede i 1795.5,4,2 Per Andersson Tornes tjente hos Jens Worm Møller.2
Han ble kalt Per fræning, nevnt 1808 (Peder Frene).2,1

Per døde ugift den 6. desember 1808 hos Beret Olsdotter og Jon Knutsson Strande på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde.1
Annet navn: Per Andersson Kjørsvik, nevnt 1808.3 Per Andersson Kjørsvik ble jordfestet den 17. desember 1808.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham i desember 1808.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Andersen Kiørsvigen i 1808.3

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 391 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/98/
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 17. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.

Beret Bjartesdatter1

K, #10249, (ca. 1766 - )Beret ble født ca. 1766.1 Per Andersson, Beret Bjartesdatter og Beret Knutsdatter tjente hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1801. Per var trolig hos ham allerede i 1795.1,2,3

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Biertesdatter i 1801.1

     Beret Bjartesdatter kan ha vært barn av Bjerte Olsson på Haugan og Eli Knutsdotter.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.

Jon Larsson på Årøhaugen1,2,3

M, #10250, (ca. 1757 - )

Familie

Ingeborg Jonsdotter på Årøhaugen (c 1766 - )
Fire barn er nevnt i et skifte.8 
BarnJon ble født ca. 1757.2
En Jon Larsen Molde var forlover for Mats Kristenssen på Moldegjerdet og Guri Ivarsdotter, som ble trolovet den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke.4,5

Jon giftet seg med Ingeborg Jonsdotter.2,3 Jon Larsson var tømmermann i 1801.2
Han og Ingeborg var husfolk på Indre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Elling Jonsson og Lisbet Jonsdotter. Plassen hadde jord. Ei enke var leieboer.2
Han og Ingeborg bodde på Årøhaugen, Årø, Bolsøy, iallfall fra 1801 til 1807.3,1
Han bodde trolig på Mordal, Aukra, i 1825.6
Jon Larsen Mordahl var forlover for Elling Jonsson på Mordal og Beret Maria Davidsdotter på Skotneset, som giftet seg den 16. januar 1825 i Vågøy kyrkje.6,7

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1807. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 9. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/5/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 6. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 385, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660525
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 153. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#156
 8. [S876] Midsund III: s. 434.

Mats Matssen på Moldegjerdet1,2

M, #10251, (1805 - )
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,2 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet3,2 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Mats Matssen på Årø.3
Mats ble født i 1805 på Ytre Årø, Bolsøy.3 Mats ble døpt den 15. april 1805 i Bolsøy kirke.3
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 7 skilling.2
Mats Matssen på Moldegjerdet ble den 22. januar 1835 dømt til 2 måneders straffarbeid for simpelt tyveri.1
Han var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846: 3 daler 3 5/9 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 34/26.4.1835. E-side 5, «Høiesterets-Domme». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18350426_0_34_1?page=4
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51
 4. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Henrikka Kristensdatter1

K, #10252, ( - etter 1846)
Far*Kristen Matssen i Gautvika1 (c 1794 - f 1846)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megHenrikka giftet seg før 1846 med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846.1

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Gurine Marie Ivarsdatter1

K, #10253, ( - etter 1846)
Far*Ivar Matssen1 (1796 - f 1846)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846: Hun var da mindreårig.1

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Anna Maria Persdatter1

K, #10254, (ca. 1780 - )Anna Maria ble født ca. 1780.1
Ei Ane Røbech var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.2
Anna Maria tjente hos Knut Knutsson og Beret Tomasdotter på Røbekk, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Røbech.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18

Jakob Vinstrup1,2,3

M, #10255, (1740 - )

Familie

Inger Vang (c 1748 - )Jakob ble døpt den 24. juli 1740 i Brevik kirke.2
Jakob giftet seg med Inger Vang.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Knut Olsson Helland den 25. mai 1790.4
Jakob Vinstrup var auditør i 1795. I 1801 hadde han 60 daler i pensjon. Han ble fremdeles titulert auditør i 1807.5,1,6
Jakob hadde trolig Maren Andersdatter i tjeneste i 1795.5
Jakob Vinstrup hadde Susanna i tjeneste i Molde i 1796.7
Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.8

Gjertrud Dorotea Tønder kjøpte hus med grunn på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, den 13. juli 1799 av Vivike Katrine Volstad. Kjøpesum: 16 daler. Kjøperen skulle svare 1 ort årlig i kjennelse til Moldegård. Skjøtet ble undertegnet av Vivike Katrine (med ført penn) og hennes verge, Jakob Vinstrup, og tinglyst 3. august. Selgeren hadde kjøpt eiendommen på auksjon og fått skjøte 15. januar 1797, men siden flyttet ut. Huset var nedråtnet og lå mellom Ola Perssen (s.d.) og Ivar Griset (s.d.).9,3,10
Han bevitnet at Per Olsson Leirgrovvik solgte hus på mnr. 92, utpå Gata, Molde, den 9. juni 1800 til Knut Olsson Skovik.11
Han hadde Elen Jakobsdatter i tjeneste i 1801.1

Han og Inger bodde på mnr. 100, utpå Gata, Molde, i 1801. I 1807 var huset taksert til 200 daler.1,6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Haugene, No 100. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002293
 2. [S1684] Brevik mini. 1720–64: s. 34 L, 1740. https://www.digitalarkivet.no/kb20061205050086
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 466. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610236
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b–80 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 19 b, Veiten, forsikringsnr. 93. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 465. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610235
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787–97, endringer, mnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064131
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245

Tøri Olsdotter på Øvstedalen1

K, #10256, (ca. 1706 - 1775)

Familie 2

De hadde ikke barn.3 Tøri ble født ca. 1706.2
Tøri giftet seg i 1730 med Knut Knutsson på Øvstedalen.1
Hun bodde på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1751. Hun overtok etter mannens død og drev bruket til deres sønn Ola fikk skjøte i 1774.3
Tøri giftet seg i 1753 med en uregistrert person.4

Tøri døde i 1775 på Øvstedalen, Tresfjord.3

Maren Johanna Krog1,2

K, #10257, (13. april 1778 - 8. august 1828)

Familie

Fredrik Kristian Stenbukk (1763 - 1831)
De hadde fire barn.2 
BarnMaren Johanna ble født den 13. april 1778 i Meldal.2
Maren Johanna giftet seg den 1. august 1799 med Fredrik Kristian Stenbukk.2,1
Hun og Fredrik Kristian bodde på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Anna Birgitta Stenbukk.1
Hun ble kalt madam Stenbukk, nevnt 1802.3
Hun var fadder ved dåpen til Justine Adolfine Lahusen den 25. februar 1802 i Molde kirke.3

Hun og Fredrik Kristian bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (300), nytt ditto (190), sjøbrygge (150), fjøs (30) og borgstue (30).4

Maren Johanna døde den 8. august 1828, etter flere års harde giktlidelser.2

     Navnet hennes ble skrevet Maren Johanna Krogh i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 80. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002178
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 495.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 18 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 83. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021

Anna Birgitta Stenbukk1,2,3

K, #10258, (9. mai 1800 - 3. desember 1803)
Far*Fredrik Kristian Stenbukk2,3 (1763 - 1831)
Mor*Maren Johanna Krog2,3 (1778 - 1828)Anna Birgitta ble født den 9. mai 1800.3 Hun bodde hos Fredrik Kristian Stenbukk og Maren Johanna Krog på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Anna Birgitta døde den 3. desember 1803.3 Hun ble gravlagt den 8. desember 1803.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 80. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002178
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 495.

Kristen

M, #10259
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/94/
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 672.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.

Ingeborg Katarina Ivarsdatter Kringstad1,2,3

K, #10260, (ca. 1787 - 30. november 1856)
Far*Ivar Hansson Kringstad4 (c 1751 - 1823)
Mor*Karen Larsdatter (c 1752 - 1801)

Familie

William Allan (c 1762 - )
BarnIngeborg Katarina ble født ca. 1787 i Molde.1,5,3 Ingeborg Kristoffersdatter, Kari Persdotter og Ingeborg Katarina Ivarsdatter tjente hos Fredrik Kristian Stenbukk og Maren Johanna Krog på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1801.5 Ingeborg Katarina Ivarsdatter Kringstad ble konfirmert den 2. oktober 1803 i Bolsøy kirke.1
Ingeborg Katarina fikk barn med en uregistrert person i 1817 i Molde.6
Ingeborg Katarina fikk barn med William Allan i 1820 i Molde. Det var hennes tredje leiermål.2,7

Ingeborg døde ugift den 30. november 1856 på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, som lem ved fattighuset.3 Hun ble gravlagt den 6. desember 1856.3

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Iversdatter i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630127
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 16, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620444
 3. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 580. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010290
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 697, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610352
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 80. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002178
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630220
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 12, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630248

Anne Elisabet Bjerk1,2

K, #10261, (1743 - 1807)
Far*Åge Larssen Bjerk3,4 (c 1710 - 1764)
Mor*Maria Boy3 (c 1713 - 1743)

Familie 1

Albrekt Andreas Koll (1739 - m. 1789 & 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Lars Johansson i Lia ( - e 1783)
BarnAnne Elisabet ble født i 1743 i Trondheim. Hun ble først hjemmedøpt.3,5 Anne Elisabet ble døpt den 13. mai 1743 i Vår Frue kirke, Trondheim.3 Hun ble konfirmert den 30. september 1759 i Vår Frue kirke.1
Anne Elisabet giftet seg den 15. september 1767 i Bratsberg, Strinda, med Albrekt Andreas Koll. De ble viet i huset.6,2
Etter barsel ble hun innledet i Bakke kirke, Strinda, den 11. november 1768.7
Etter barsel ble hun innledet i Svorkmo kirke, Orkdal, den 24. november 1771.8

Hun ble kalt Kirstine Margareta Koll, nevnt fra 1773 til 1776 (navnet ser noen steder ut til å kunne være skrevet inn på et senere tidspunkt enn resten av innførslene).9,10,11,12 Anne Elisabet og Albrekt Andreas bodde i Bolsøy i 1773 (kanskje han arbeidet ved Osen jernverk).9
Madm Cold var fadder ved dåpen til Per Kristensson på Mjelve den 21. januar 1776 i Kleive kirke, Bolsøy.13,14

Hun ble kalt Anne Elisabet Koll, nevnt fra 1783 til 1801 (hun kaltes også Madamme Cold i 1771 og Mad: Elisabeth Cold ved jordfestelsen).15,16,17,8,5
Anne Elisabet fikk barn med Lars Johansson i Lia i 1783 i Bolsøy.17 Anne Elisabet Bjerk stod til offentlig skriftemål den 27. februar 1789 i Molde kirke for lang forsømmelse av nattverden. Med henne var det 17 gjester.2,18 Hun var spinner i 1801.15
Hun bodde på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1801 sammen med Jakobine Andrea Koll.15

Anne Elisabet døde i 1807 i Molde. Den 26. oktober ble det betalt 1 ort for Madame Kaals kirkegårdsjord.5,19 Hun ble jordfestet den 4. november 1807.5

     Navnet hennes ble skrevet Anna Elisabeth Bierch i 1789.2,18

     Navnet hennes ble skrevet Anne Elisabet Kold i 1801.15

Kilder/noter

 1. [S1215] Trondheim, Vår Frue klok. 1744–73: 30.9.1759. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16350&idx_id=16350&uid=ny&idx_side=-5
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 34 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-34
 4. [S1213] Gauldal skifteprotokoll 1752–72: fol. 191 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24724/198/
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-48
 6. [S1105] Bratsberg mini. 1727–80: s. 577. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17040&idx_id=17040&uid=ny&idx_side=-34
 7. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 195. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-100
 8. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 204. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16192&idx_id=16192&uid=ny&idx_side=-106
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-46
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-45
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b, menn, 1776, 21. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620588
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1776, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 84. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002197
 16. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 203. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-104
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-138
 19. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 26. oktober.
 20. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 195, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051805062#197

Lars Johansson i Lia1

M, #10262, ( - etter 1783)

Familie

Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807)
BarnLars fikk barn med Anne Elisabet Koll i 1783 i Bolsøy.1

Anne Aslaksdotter på Ekra1,2,3

K, #10263, (ca. 1755 - )
Far*Aslak Jonsson på Lønset4,1,2 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset4,1 (1725 - 1790)

Familie

Per Olsson på Ekra (c 1739 - )
De hadde iallfall fire barn.3 Anne ble født ca. 1755 på Lønset, Bolsøy.5,4,3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.6
Hun var myndling av Ola Ivarsson på Øygarden i 1768.4

Annet navn: Anne Aslaksdotter på Lønset, nevnt 1770.5,4 Anne Aslaksdotter på Lønset ble konfirmert den 29. september 1770 i Bolsøy kirke.5
Anne giftet seg med Per Olsson på Ekra.1,2
Synnøv Andersdotter på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter solgte 2 pund 12 merker med bygselrett på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. juni 1790 til Anders Aslaksson på Lønset. Av dette hadde kjøperen selv arvet 3¾ mark. Kjøpesum: 60 daler og årlig kår til Synnøv: 4 tønner av den beste havren på låven, ½ tønne bygg, fôr til ei ku og åtte småfe, samt fritt husvære og brensel. Ved et eventuelt videresalg skulle søsknene ha forkjøpsrett. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.1,7
Hun og Per bodde på Ekra, Bolsøy, i 1790. De drev gården i 1801.1,2,3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.8

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 b, Echrem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 147 b, 1770. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 7. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420505
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300

Ola Ivarsson i Skjersåa1,2

M, #10264, (1733 - ca. 1804)
Far*Ivar Olsson i Skjersåa3 ( - e 1739)

Familie 1

Kari Andersdotter i Skjersåa ( - 1756)
Han forsørget to barn i 1756. Ett barn levde i 1757.2,4 

Familie 2

Magnhild Kristoffersdotter i Skjersåa (c 1737 - )
Fem barn er nevnt i skiftet etter ham.8 
BarnOla ble født i 1733 i Skjersåa, Bolsøy.3,2 Ola ble døpt den 25. januar 1733 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Anders i Hatlen o.a.3
Ola giftet seg med Kari Andersdotter på Brokstad.4 Ola Ivarsson i Skjersåa ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han var fremdeles soldat i 1756 og hadde skattet for gård i 3 år.2
Annet navn: Ola Ivarsson på Øygarden, nevnt mellom 1758 og 1786.3,5,6
Ola giftet seg i 1758 eller 1759 med Magnhild Kristoffersdotter. I desember 1758 ble det betalt 1 daler 3 ort 16 skilling for trolovelsen og vielsen, og måneden etter 1 daler 2 ort for vielsen.7,8,5,9
Ola Ivarsson kjøpte brorens halvpart (foreldrearv) i Skjersåa den 9. juli 1760. Kjøpesum: 48 daler. Etter handelen eide Ola 2 pund med bygselrett, hele gården. Skjøtet ble tinglyst 17. juli.10
Han og Magnhild bodde i Skjersåa i 1764. Gården ble også kalt Øygarden. De var kårfolk der i 1801.11,7
Han var verge for Trond Aslaksson på Bolsøy i 1764.11
Han var verge for Anne Aslaksdotter på Lønset i 1768.12
Han var verge for Anders Rasmusson på Lønset i 1776.13
Han var forlover for Eli Aslaksdotter på Mork og Jon Åmundsson i Ura, som ble trolovet den 12. november 1780 i Bolsøy kirke.14,15
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786. Derimot fordret han 2 daler.16
Han var forlover for Ivar Olsson i Skjersåa og Helene Aslaksdotter på Lønset, som ble trolovet den 24. mai 1790 i Bolsøy kirke.1,17


Ola døde ca. 1804 i Skjersåa, som kårmann.8 Skiftet etter ham ble sluttet den 26. juli 1805. Arvinger: Magnhild Kristoffersdotter i Skjersåa, Ivar Olsson i Skjersåa og Beret Olsdotter. Arv: 40 daler 3 ort 18 skilling.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Ødegaarden fra 1768 til 1776.12,13

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 490 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651089
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690123
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650693
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 201 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/221/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b, trolovede, 1780, 25. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 16. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569

Eli Aslaksdotter på Lønset1,2

K, #10265, (ca. 1752 - før 1795)
Far*Aslak Jonsson på Lønset2,3,1 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset2,3 (1725 - 1790)Eli ble født ca. 1752 på Lønset, Bolsøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.4
Hun var myndling av Ola Strande i 1768. Ole Strande.2

Eli giftet seg med Rasmus Ivarsson på Lønset.3,1,5
Hun og Rasmus bodde på Lønset i 1782.6
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.7

Synnøv Andersdotter på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter solgte 2 pund 12 merker med bygselrett på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. juni 1790 til Anders Aslaksson på Lønset. Av dette hadde kjøperen selv arvet 3¾ mark. Kjøpesum: 60 daler og årlig kår til Synnøv: 4 tønner av den beste havren på låven, ½ tønne bygg, fôr til ei ku og åtte småfe, samt fritt husvære og brensel. Ved et eventuelt videresalg skulle søsknene ha forkjøpsrett. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.3,8

Eli døde før 1795.9

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 3. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 8. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420505
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630170

Marta Aslaksdotter på Hjellset1,2,3

K, #10266, (ca. 1757 - )
Far*Aslak Jonsson på Lønset4,1 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset4,1,5 (1725 - 1790)

Familie

Knut Olsson på Hjellset (c 1752 - )
De hadde iallfall fem barn.3 
BarnMarta ble født ca. 1757 på Lønset, Bolsøy.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768.6
Hun var myndling av Jon Bjørnsson på Elsås i 1768.4

Annet navn: Marta Aslaksdotter på Lønset, nevnt 1782.5
Marta giftet seg den 30. juni 1782 i Molde kirke med Knut Olsson i Lia.5,1 Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.7
Synnøv Andersdotter på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter solgte 2 pund 12 merker med bygselrett på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. juni 1790 til Anders Aslaksson på Lønset. Av dette hadde kjøperen selv arvet 3¾ mark. Kjøpesum: 60 daler og årlig kår til Synnøv: 4 tønner av den beste havren på låven, ½ tønne bygg, fôr til ei ku og åtte småfe, samt fritt husvære og brensel. Ved et eventuelt videresalg skulle søsknene ha forkjøpsrett. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.1,8
Hun og Knut bodde på Hjellset, Bolsøy, i 1790.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.9
I folketellingen av 1801 står Marta og Knut som brukere på Hjellset. Anne Knutsdotter o.a. bodde også der. De drev ett av de to brukene.3

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 8. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420505
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300

Helene Aslaksdotter i Skjersåa1,2

K, #10267, (1765 - )
Far*Aslak Jonsson på Lønset3,4,5 (c 1713 - 1767)
Mor*Synnøv Andersdotter på Lønset3,4,5 (1725 - 1790)

Familie

Ivar Olsson i Skjersåa (c 1763 - )
De hadde iallfall tre barn.2 Helene ble født i 1765 på Lønset, Bolsøy.3 Helene ble døpt den 29. desember 1765. Faddere: Kristi Persdotter på Ekra og Beret Tomasdotter på Røbekk o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Aslak Jonsson på Lønset den 26. juli 1768: Hennes verge var Siur Hovdemarken.6

Annet navn: Helene Aslaksdotter på Lønset, nevnt fra 1783 til 1790.7,4,8
Hun var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.8

Helene trolovet seg med Ivar Olsson i Skjersåa den 24. mai 1790 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Ola Ivarsson i Skjersåa og Just Kristoffersson i Strandhagen.7,9
Synnøv Andersdotter på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset, Anne Aslaksdotter på Ekra, Marta Aslaksdotter på Hjellset og Helene Aslaksdotter solgte 2 pund 12 merker med bygselrett på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. juni 1790 til Anders Aslaksson på Lønset. Av dette hadde kjøperen selv arvet 3¾ mark. Kjøpesum: 60 daler og årlig kår til Synnøv: 4 tønner av den beste havren på låven, ½ tønne bygg, fôr til ei ku og åtte småfe, samt fritt husvære og brensel. Ved et eventuelt videresalg skulle søsknene ha forkjøpsrett. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.5,10
Helene giftet seg den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke med Ivar Olsson i Skjersåa.7,9,2
Hun og Ivar bodde i Skjersåa, Bolsøy, i 1791. De drev gården i 1801.11,2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.12
Helene og Ivar hadde Marta Rasmusdotter o.a. i tjeneste i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 a, Sierssaaen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, kvinner, 1765, 29. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 5. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a–459 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b, 24. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620559
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 10. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420505
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 12. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300

Olava Persdatter Talstad1

K, #10268, (ca. 1783 - )
Far-?*Per Persson Talstad (c 1748 - ); trolig
Mor-?*Gjertrud Hallvorsdatter (c 1749 - ); troligOlava ble født ca. 1783.1,2 Hun ble konfirmert den 23. september 1798 i Molde kirke.1 Olava tjente hos Wilhelm Christian Schladermund og Maren Maria Krog på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-6
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 91.

Jakobine Andrea Koll1,2,3

K, #10269, (1776 - 19. november 1830)
Far*Albrekt Andreas Koll4 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807); av ukjent grunn kalles mora Kirstine M: i Jakobine Andreas dåpsinnførsel3

Familie

Lars Larssen Vistvik (c 1774 - f 1830)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJakobine Andrea ble født i 1776 i Bolsøy.4,1 Jakobine Andrea ble døpt den 22. desember 1776 i Bolsøy kirke. Faddere: Rasmus Andersson på Mjelve, Knut Rekdal, Ola skoleholder og Ingebjørg Larsdotter på Mjelve o.a.4,5 Jakobine Andrea Koll ble konfirmert den 14. oktober 1792 i Molde kirke.1 Hun var syer og spinner i 1801.3 Hun bodde hos Anne Elisabet Koll på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1801.3
Hun ble kalt Bina Koll, nevnt 1802.6
Jakobine Andrea giftet seg den 25. mars 1802 i Molde kirke med Lars Larssen Vistvik (forlovere: Knut Jonsson Bjørset og Per Perssen). Den 10. samme måned var det betalt 1 daler for vielsen.2,7
Hun og Lars bodde på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i 1807. Huset var taksert til 60 daler.8
Hun ble kalt Bina Andrea Vistvik, nevnt 1830 (post mortem).9

Bina Andrea døde den 19. november 1830 i Molde.9 Hun ble gravlagt den 25. november 1830.9

     Navnet hennes ble skrevet Jacobina Kold i 1801.3

Albrekt Andreas Koll1,2,3

M, #10270, (1739 - mellom 1789 og 1801)
Far*Simon Nilsson Koll4,5 ( - e 1782)
Mor*Ida Kristensdotter Schultz (c 1694 - 1782)

Familie

Anne Elisabet Bjerk (1743 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAlbrekt Andreas ble døpt den 18. januar 1739 i Bakke kirke, Strinda.4
Albrekt Andreas Koll kjøpte Lia, Strinda, i 1763 av Simon Nilsson Koll.5
Albrekt Andreas giftet seg den 15. september 1767 i Bratsberg, Strinda, med Anne Elisabet Bjerk. De ble viet i huset.6,7
Albrekt Andreas Koll solgte på Lia i 1770. Kjøpesum: 2 500 daler.5 Albrekt Andreas og Anne Elisabet bodde i Bolsøy i 1773 (kanskje han arbeidet ved Osen jernverk).8
Albrekt Andreas Koll solgte på Skalle, Bolsøy, den 14. april 1777. Skyld: 2 våger 2 pund (med bygselrett). Samtidig solgte han den øde plassen Klemensås på 1 våg (med bygselrett). Samlet kjøpesum: 600 daler.1
Han bodde i Molde i 1783.9 En Albrecht Andreas Cold ble 12. november 1789 beskikket til lensmann i Kjøllefjord, Lebesby, av amtmann Ole Hannibal Sommerfelt.10

Albrekt Andreas døde mellom 1789 og 1801.7,11

     Navnet hans ble skrevet Sr Albert Andreas Coll i 1767.6

     Han signerte som Albregt Andreas Cold i 1777 (ifølge signaturavskrift).1

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 137 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22552&uid=ny&idx_side=-99
 2. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 203. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-104
 3. [S1049] Svorkmo mini. 1756–94: s. 203. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16192&idx_id=16192&uid=ny&idx_side=-106
 4. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 30. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-18
 5. [S1210] Strinda bygdebok 1: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010062806153#537
 6. [S1105] Bratsberg mini. 1727–80: s. 577. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17040&idx_id=17040&uid=ny&idx_side=-34
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-46
 9. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 19/9.5.1783. E-side 2, «Proclama». https://www.nb.no/items/7da5a457bad6aae9704c0f2eab4eb423?page=1
 10. [S1219] Finnmark pantebok 1776–94: fol. 200 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17338&uid=ny&idx_side=-205
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 84. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002197
 12. [S1047] Bakke mini. 1727–79: s. 195. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17038&idx_id=17038&uid=ny&idx_side=-100
 13. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 195, nr. 91. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051805062#197
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-45
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-94
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-48

Åge Larssen Bjerk1,2,3

M, #10271, (ca. 1710 - 1764)

Familie 1

Maria Boy (c 1713 - 1743)
De hadde fem barn, hvorav ett levde ved skiftet etter ham (1764).3,2 
Barn

Familie 2

Marianna Müller (1721 - 1780)
To barn levde ved skiftet etter ham (1764).2,6 Åge ble født ca. 1710.3
Åge giftet seg den 17. oktober 1736 med Maria Boy.4,1,3 Åge Larssen Bjerk var landfiskal fra 1739. Han hadde fremdeles tittelen ved sin død.3,2
Han og Maria bodde i Trondheim i 1743.1
Åge giftet seg den 22. februar 1744 i Svorkmo, Orkdal, med Marianna Müller. De ble viet i verkseiernes hus.3,5,2 Åge Larssen Bjerk var konstituert fogd i Inderøy i 1759.3

Åge døde i 1764 på Nedre Melhus, Melhus.2,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 3. april 1764. Grunnet stor gjeld var det ingenting å arve.2,6

     Navnet hans ble skrevet Aage Larsøn Birk i 1743.1,4

Maria Boy1,2,3,4

K, #10272, (ca. 1713 - 1743)

Familie

Åge Larssen Bjerk (c 1710 - 1764)
De hadde fem barn, hvorav ett levde ved skiftet etter ham (1764).4,5 
BarnMaria ble født ca. 1713.2
Maria giftet seg den 17. oktober 1736 med Åge Larssen Bjerk.2,3,4
Hun og Åge bodde i Trondheim i 1743.3

Maria døde i 1743 i Trondheim.2,3 Hun ble gravlagt den 9. mai 1743 i Vår Frue kirke, Trondheim.2

     Navnet hennes ble skrevet Maria Boj i 1743 (post mortem).2,3

Kilder/noter

 1. Eller Marie Boyesdatter.
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 568 b, nr. 42. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-277
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 34 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-34
 4. [S1052] Slekten Müller: s. 21. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#27
 5. [S1213] Gauldal skifteprotokoll 1752–72: fol. 191 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24724/198/

Åge Bjerk Koll1

M, #10273, (1768 - 1768)
Far*Albrekt Andreas Koll1 (1739 - m. 1789 & 1801)
Mor*Anne Elisabet Bjerk1 (1743 - 1807)Åge ble født i 1768 i Strinda.1

Åge døde i 1768 i Strinda, 5 uker gammel.1 Han ble gravlagt den 21. november 1768 i Bakke kirke, Strinda.1

Kari Persdotter på Haugan1,2,3

K, #10274, (ca. 1750 - )

Familie 1

Nils Jensson på Haugan ( - c 1790)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Knut Li (c 1751 - )
BarnKari ble født ca. 1750.3
Kari giftet seg i 1773 eller 1774 med Nils Jensson. Han ble stevnet til tinget 20. juni sistnevnte år grunnet for tidlig samleie. Nils møtte ikke, men hadde forevist vielsesattest og betalt 1 daler, og forlangte dom på de resterende 2 daler 1 ort 12 skilling – noe han fikk.2,4,5,3 Kari og Nils bodde på Neset, Hovdenakken, Bolsøy, i 1775, hos Reinhold Kasparsson. Nils og Kari var fremdeles i Bolsøy i begynnelsen av 1779, kanskje i Røvik (og trolig sammen med Reinhold).4,6,7,8
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 14. februar 1779.9,10
Sønnen Nils ble født i Tomrefjord, Vestnes, i 1787.11,12

Hun og Nils var husfolk på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1789.13,14
Hun ble kalt Gryt-Nils-Kari (etter mannen).15,16 Isabella Tostensdatter oppholdt seg hos Kari Persdotter på Haugan i 1790.17
Isabella Tostensdatter reiste fra Molde med attest av 27. april 1790. Hun var hemmelig gravid og ville søke opphold hos farbroren, Sivert Olsson, på Sunnmøre. Isabella drog først til Setet på Otrøya. Barnefaren, gift mann Elling Persson, fulgte etter henne tre dager senere på oppfordring fra Kari Persdotter. Han fortalte sin kone (Anne Knutsdotter) at han skulle til Kristiansund for å søke arbeid. Elling og Isabella ble enige om at hun skulle utgi seg for å være hans kone, og de reiste til Sivert Olsson og var der i 8 dager. De ble til slutt borte fra hjemstedet i 4 år. Elling var somme tider vekk fra henne på arbeid, og Isabella (som kalte seg Beret) måtte selge klærne sine og betle.17,18,2,19

Kari fikk barn med Knut Li i 1791 i Molde.20,15 Kari Persdotter var daglønner i 1801.3
Hun bodde på mnr. 85 i 1801 sammen med Per Nilssen, Karen Nilsdatter og Knut Nilssen. Ei enke med to barn (s.d.) losjerte også i huset. Kari og Knut var fremdeles i Molde i 1804.3,15,16
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: et gammelt strielaken (14 skilling).21


     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, menn, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 5. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 410 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420411014
 6. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: r.
 7. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: EE.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 89 a, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630029
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630077
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 12. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: GG.
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 15. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
 16. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): OO.
 17. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022
 18. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 545 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 a, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031
 20. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1791.
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/

Per Nilssen på Haugan1,2

M, #10275, (1775 - 3. mars 1834)
Far*Nils Jensson på Haugan4,5 ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Haugan3 (c 1750 - )Per ble født i 1775 på Neset, Hovdenakken, Bolsøy.1,4 Per ble døpt den 12. mars 1775. Faddere: Reinhold Kasparsson o.a.4,1 Per Nilssen bodde hos Kari Persdotter på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1801.3,6,7 Per Nilssen på Haugan var fisker og dreier i 1804.1,8 Han ble innrullert som sjøvant (men sykelig) i 1. rode, Molde, den 25. juni 1804. Grunnet uhelbredelig tæring (etter feltskjær Schladermunds attest) ble han 6. februar 1806 overført til ekstrarullen, hvor han fremdeles stod i 1819.1,8 Han ble trolig kalt Gryt-Nils-Per (etter faren).9

Per døde den 3. mars 1834 i Molde, som arbeider.2 Han ble gravlagt den 10. mars 1834.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Nielsen Haugan i 1834.2

Kilder/noter

 1. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, P. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000006
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 214, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620544
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 5. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: r.
 6. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
 7. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): OO.
 8. [S1625] Trondheim distrikt, ekstraruller 1819: Molde. Rodenr. 1, litra T. https://media.digitalarkivet.no/ru20100922670214
 9. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 105. https://www.nb.no/items/f97f9cb37ebed4f7c4dc5ab157602abd?page=106

Anders Larsson1

M, #10276, (1751 - )
Far*Lars Larsson på Berg1 (c 1724 - 1791)
Mor*Marit Olsdotter på Berg1 (c 1731 - 1804)Anders ble født i 1751 på Nedre Reistad, Veøy, før foreldrene giftet seg.1 Anders ble døpt den 4. desember 1751 i Veøy kirke. Faddere: Marit Børresdotter på Nedre Reistad og Erik Olsson på Øvre Reistad o.a.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 346, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660382

Karen Nilsdatter på Haugan1

K, #10277, (ca. 1785 - )
Far*Nils Jensson på Haugan ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Haugan1 (c 1750 - )Karen ble født ca. 1785 i Molde.1 Hun bodde hos Kari Persdotter på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 2. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: NN.
 3. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): OO.

Malena Nilsdatter på Haugan1,2

K, #10278, (1779 - 1805)
Far*Nils Jensson på Haugan3 ( - c 1790)
Mor*Kari Persdotter på Haugan3 (c 1750 - )Malena ble født i 1779 i Bolsøy, kanskje i Røvik.3 Malena ble døpt den 17. januar 1779 i Bolsøy kirke. Faddere: Anders Lassesson i Røvik o.a.3,4

Malena døde i 1805 i Molde. Den 30. april ble det betalt 2 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden.2 Hun ble jordfestet den 10. mai 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b, 30. april.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630077

Anne Trondsdotter1,2

K, #10279, (1772? - 1803)
Far-?*Trond Olsson Gaupar (1736 - 1796); trolig2
Mor-?*Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801); trolig2

Familie

Hans Hansson Svinnset (1769 - f 1801)
Ett barn levde i 1811.9 
BarnAnne Trondsdotter ble trolig døpt den 12. april 1772 i Lom.2 Hun ble trolig konfirmert den 29. november 1789 i Molde kirke.3
Anne trolovet seg den 11. februar 1796 med Hans Hansson Svinnset.4
Hun og Hans bodde i Molde i 1796.5
Anne giftet seg den 17. februar 1797 i Molde kirke med Hans Hansson Svinnset. Dagen før var det betalt 1 daler for vielsen.4,6,7 Anne Trondsdotter var daglønner i 1801.1 Hun losjerte på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1801 med barna Per Hanssen og Marit Hansdatter. Husets innehaver var Kari Persdatter (s.d.).1
Hun ble kalt Anne Svinnset, nevnt 1803.8

Anne døde i 1803 i Molde.8 Hun ble jordfestet den 12. november 1803.8

     Navnet hennes ble skrevet Anna Svindsæt i 1803.8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 2. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-47
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-117
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 7. [S162] Midsund I: s. 151.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/

Per Hanssen på Haukabøen1

M, #10280, (ca. 1794 - )
Far*Hans Hansson Svinnset3 (1769 - f 1801)
Mor*Anne Trondsdotter2 (1772? - 1803)

Familie

Ingeborg Andersdotter Kringstad (1795 - 1843)
Ett barn levde i 1843.6 Per ble født ca. 1794 (før foreldrene giftet seg).2,1,3 Han hadde kopper.1 Han bodde hos Anne Trondsdotter på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1801.2
Han var arving ved skiftet etter Hans Hansson i Gausetvika den 5. mai 1811.3,4
Han var myndling av Per Persson på Haukabøen i 1811.3
Per Hanssen på Haukabøen var uttjent postdreng i 1823.1
Han var husmann på Hollingen, Aukra, i 1823.1
Per giftet seg den 28. desember 1823 i Bolsøy kirke med Ingeborg Andersdotter Kringstad (forlovere: Anders Olsson på Kringstad og Per Persson på Haukabøen).1 Per og Ingeborg var forpaktere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, i 1824.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Hansen Hauchebøe i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 374, nr. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640151
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#202
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 291. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#294
 6. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24628/40/

Marit Hansdatter Svinnset1,2

K, #10281, (1796 - 1806)
Far*Hans Hansson Svinnset2 (1769 - f 1801)
Mor*Anne Trondsdotter2,3 (1772? - 1803)Marit ble født i 1796 i Molde, som tvilling, mens foreldrene var trolovet.2 Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset ble døpt den 7. august 1796 i Molde kirke. Faddere: Knut Fuglsetneset, Isak Larssen, Ola Ellevssen, Knut Knutssen, Tore Trondsson på Moldeneset, Anne Olsdatter på Moldeneset, Beret Nilsdatter på Moldeneset, Synneva Andersdotter ved Brua, Beret Jakobsdatter og Beret Olsdatter Hjertøy.2 Marit Hansdatter bodde hos Anne Trondsdotter på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1801.3

Marit døde i 1806 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 12. juli 1806.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 12. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200

Trond Hanssen Svinnset1

M, #10282, (1796 - før 1801)
Far*Hans Hansson Svinnset1 (1769 - f 1801)
Mor*Anne Trondsdotter1 (1772? - 1803)Trond ble født i 1796 i Molde, som tvilling, mens foreldrene var trolovet.1 Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset ble døpt den 7. august 1796 i Molde kirke. Faddere: Knut Fuglsetneset, Isak Larssen, Ola Ellevssen, Knut Knutssen, Tore Trondsson på Moldeneset, Anne Olsdatter på Moldeneset, Beret Nilsdatter på Moldeneset, Synneva Andersdotter ved Brua, Beret Jakobsdatter og Beret Olsdatter Hjertøy.1

Trond døde trolig før 1801 (og iallfall før 1811).2,3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/

Hans Hansson Svinnset1,2,3

M, #10283, (1769 - før 1801)
Far*Hans Hansson på Svinnset4,5 (1732 - c 1810)
Mor*Marit Persdotter på Svinnset5 (c 1735 - 1795)

Familie

Anne Trondsdotter (1772? - 1803)
Ett barn levde i 1811.4 
BarnHans ble født i 1769 på Svinnset, Aukra.5 Han var matros i 1796.2
Hans trolovet seg den 11. februar 1796 med Anne Trondsdotter.2
Han og Anne bodde i Molde i 1796.1
Hans giftet seg den 17. februar 1797 i Molde kirke med Anne Trondsdotter. Dagen før var det betalt 1 daler for vielsen.2,3,5
Han var fadder ved dåpen til Henrik Justssen Erbe den 1. juli 1797.6


Hans døde før 1801.7

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 496 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/516/
 5. [S162] Midsund I: s. 151.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 21 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 85. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002200

Isak Larsson Lien1,2

M, #10284, (1773 - før 1812)
Far*Lars Larsson Lien3 (c 1726 - )
Mor*Brit Bårdsdotter Eide3 (c 1744 - 1811)

Familie

Beret Sørensdotter Leikarnes (c 1750 - )
De hadde ikke barn. Isak ble født i 1773 på Straume, Eid i Romsdal, (før foreldrene giftet seg).3,1 Isak ble døpt den 2. mai 1773 i Grytten kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.4

Annet navn: Isak Larsson på Molde, nevnt 1799.5
Isak trolovet seg den 3. januar 1799 med Beret Sørensdotter. Forlovere: Lars Larsson Lien og Andreas Blom Øvre.5
Isak giftet seg den 22. januar 1799 i Molde kirke med Beret Sørensdotter. Det var betalt 1 daler til kirken tre dager tidligere.5,6,7
Han og Beret var husfolk på mnr. 102, utpå Gata, Molde, i 1801. Hans foreldre var også husfolk der. I 1807 var huset taksert til 20 daler.8,9 Isak Larsson Lien var sjømann i Molde i 1804. Han var utkommandert to ganger. I sjørullen fra juni 1804 står at han var i Bergen, antakelig på reise.2,1

Isak døde før 1812.6

Kilder/noter

 1. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): gg.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 5].
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 149. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-75
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 710. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610359
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 102. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 20 a, Veiten, forsikringsnr. 95. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023

Jakob Tjøstolvsson på Lønset1,2,3

M, #10285, (1751 - )
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset2,4 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset2 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Persdotter på Lønset (c 1741 - )
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnJakob ble født i 1751.4
Han var myndling av Rasmus Hansson på Lønset i 1772.2
Jakob Tjøstolvsson var soldat i 1777.5
Jakob trolovet seg den 25. mai 1777 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Persdotter på Lønset. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Hans Rasmusson på Lønset.5,6
Jakob giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Anne Persdotter på Lønset.5,7,1
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.8
Han var forlover for Anne Olsdatter på Moldegjerdet og Per Knutsson Bolsøy, som ble trolovet den 11. juni 1785.9
Jakob og Anne var kårfolk på Lønset i 1801. Sønnen Rasmus hadde overtatt bruket. Tjøstolv Jakobsson o.a. bodde også der.1

     Navnet hans ble skrevet Jacob Kiøstolvsøn i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang august, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/380/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12

Beret Nilsdatter Bakke1

K, #10286, (ca. 1756 - 1807)

Familie

Jon Jonsson Grønnes (c 1753 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBeret ble født ca. 1756.2
Beret trolovet seg den 15. oktober 1790 i Molde med Jon Jonsson Bolsøy (forlovere: Nils Erikssen Bang og Børge Eg Matssen Bretzer). Forlovelsen skjedde i huset. Den 31. samme måned ble det lyst for dem tredje gang, i Bolsøy kirke.1
Beret giftet seg den 26. november 1790 i Molde kirke med Jon Jonsson Bolsøy. Det ble betalt 1 daler for vielsen.1,3,2
Hun og Jon bodde trolig på Berg, Bolsøy, i 1791.4
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 27. februar 1791.5
Beret og Jon oppholdt seg på Kringstad, Bolsøy, i november 1793.6
Annet navn: Beret Nilsdatter på Moldeneset, nevnt 1796.7,2
Hun og Jon bodde på Moldeneset, Molde, i 1796.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.8
Johan Moldnessets Hustrue ble innledet (etter barnefødsel) den 14. august 1796 i Bolsøy kirke, men Beret Nilsdatter var fadder uken før, og Gjertrud Karina Knutsdatters sønn ble døpt først i desember.8,7
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Jonssen på Moldeneset den 3. desember 1796.7,9

Hun og Jon var husfolk på mnr. 170, Moldeneset, Molde, i 1801, sammen med Nils Jonssen. Huset hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen langt og 8 alen bredt (1803). Beret og Nils bodde fremdeles i Molde i 1804.2,10,11

Beret døde trolig i 1807 i Molde, kanskje som lem på Reknes hospital. Beret Nielsdatt: (50 år) ble jordfestet 23. september.12

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 170. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 75 b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 6. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): d.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-19
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): G.
 10. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 101.
 11. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 1. rode, d.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 23. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Jon Jonsson Grønnes1,2,3

M, #10287, (ca. 1753 - februar 1803)

Familie

Beret Nilsdatter Bakke (c 1756 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1753.1,4 Jon Jonsson Grønnes ble konfirmert den 11. oktober 1772 i Veøy kirke. Han tilhørte hovedsognet (trolig som tjenestekar).3
Han bodde trolig på Berg, Bolsøy, i 1789.5
John Johnsen Berg var fadder ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.6,5

Annet navn: Jon Jonsson Bolsøy, nevnt fra 1790 til 1803.7,8,9,10
Jon trolovet seg den 15. oktober 1790 i Molde med Beret Nilsdatter Bakke (forlovere: Nils Erikssen Bang og Børge Eg Matssen Bretzer). Forlovelsen skjedde i huset. Den 31. samme måned ble det lyst for dem tredje gang, i Bolsøy kirke.11
Jon giftet seg den 26. november 1790 i Molde kirke med Beret Nilsdatter Bakke. Det ble betalt 1 daler for vielsen.11,9,4
Han og Beret bodde trolig på Berg i 1791.7 Jon og Beret oppholdt seg på Kringstad, Bolsøy, i november 1793.12
Han og Beret bodde på Moldeneset, Molde, i 1796.13,14
Jon Jonsen Moldnesset var fadder ved dåpen til Anne Knutsdatter den 1. januar 1799 i Molde kirke.15

Han og Beret var husfolk på mnr. 170, Moldeneset, Molde, i 1801, sammen med Nils Jonssen. Huset hadde tilbygd vedsval og var 18½ alen langt og 8 alen bredt (1803). Beret og Nils bodde fremdeles i Molde i 1804.4,16,2 Jon Jonsson Grønnes var arbeider.2

Jon døde i februar 1803 i Molde. Den 1. mars ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.10 Han ble jordfestet den 18. mars 1803.1

     Jon Jonsson Grønnes kan ha vært barn av Jon Larsson i Grønneset.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 1. rode, d.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 551, 1772. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670203
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 170. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 75 b.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 12. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): d.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-19
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 16. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 101.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-105

Nils Jonssen Grønnes1,2

M, #10288, (8. november 1793 - )
Far*Jon Jonsson Grønnes3,4,1 (c 1753 - 1803)
Mor*Beret Nilsdatter Bakke4 (c 1756 - 1807)Nils ble født den 8. november 1793 på Kringstad, Bolsøy, og først hjemmedøpt.2,3 Nils ble døpt den 22. november 1793 i Molde kirke.3
Annet navn: Nils Jonssen på Moldeneset.4,3 Han bodde hos Jon Jonsson og Beret Nilsdatter på mnr. 170, Moldeneset, Molde, i 1801.4,5,1

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 1. rode, d.
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): d.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-105
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 170. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 101.

Synneva Andersdotter ved Brua1,2,3

K, #10289, (ca. 1765 - )
Far*Anders Jonsson på Alvestad5 ( - c 1786)
Mor*Inger Andersdotter på Alvestad4 (1736 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Salamon Jonsson Årø (1766 - 1810)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynneva ble født ca. 1765 på Alvestad, Haram.6,5,1
Annet navn: Synneva Andersdotter på Alvestad, nevnt 1783.6,5 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1783 i Vatne kyrkje.6,1 Hun tjente hos Rasmus Andersson på Mjelve ca. 1784. Hun var hos ham i 1 år.4 Synneva Andersdotter tjente hos Anders Morch (kanskje Anders Olsson) på Mork, Bolsøy, fra ca. 1785. Hun var hos ham i 4 år.4 Synneva Andersdotter tjente hos Hans Mikael Klingenberg ca. 1789. Hun var hos ham i 1 år.4 Synneva Andersdotter tjente hos Peter Nikolai Møller i Molde ca. 1790. Hun var hos ham i 1 år.4 Synneva Andersdotter tjente hos Nikolai Peter Møller fra 1791 til 1792.4 Synneva Andersdotter tjente hos Ola Torvik i 1792. Hun kom til ham om våren.4 Synneva Andersdotter ble forhørt den 24. juli 1792 i Molde. Hun var pågrepet for tyveri av et hjemlerretslaken fra Nikolai Peter Møller.1
Synneva giftet seg med Salamon Jonsson Årø.2,7,4
Hun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.3
Synneva Andersdotter ved Brua hadde Peter Kristensson som fosterbarn i 1801.7
Hun og Salamon var husfolk på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1801, sammen med Ingebrigt Salamonssen, Andrina Salamonsdatter og Anna Persdatter. Anna var losjerende. Synneva og Salamon bodde ved Brua allerede i 1796. Huset var taksert til 20 daler i 1807.7,3,8

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 5. [S1638] Sunnmøre skifteprotokoll 1785–88: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710527
 6. [S1209] Vatne mini. 1778–1817: fol. 239 a, 1783, kvinner, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620463
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7

Beret Jakobsdatter1

K, #10290, ( - etter 1796)Beret Jakobsdatter var trolig i tjeneste hos Henrik Øvre i Molde i 1796 («Beret Jacobsd: hos Øwre»).1
Hun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.1

Beret Olsdatter Hjertøy1

K, #10291, ( - etter 1796)
Far-?*Ola Hjertøy ( - 1785); trolig
Mor-?*Marta Hansdotter Hjertøy (1728 - ); trolig
4-menning 5 ganger forskjøvet til megHun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.1

Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik1

K, #10292, ( - 24. oktober 1762)
Far*Åmund Jespersson på Årø1 (c 1655 - )

Familie

Ola Olsson i Leirgrovvik (c 1708 - 1788)
Ingen barn levde i 1763.1 Marit giftet seg med Ola Olsson.1
Hun og Ola var husfolk i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1762.2,3

Marit døde den 24. oktober 1762 i Leirgrovvik.4 Hun ble jordfestet den 31. oktober 1762 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.5,6 Det ble holdt skifte etter henne den 3. februar 1763. Arvinger: Ola Olsson, Jon Åmundsson på Årø, Jesper Åmundsson på Kringstad, Knut Åmundsson på Mekverpa og Malena Ottarsdatter.1

     Marte Årø og Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 12. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/15/
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 12.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, rettelser, Bolsøy prestegjeld. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041540
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123

Åmund Jespersson på Årø1,2,3

M, #10293, (ca. 1655 - )

Familie

Fem barn er nevnt i et skifte.9 
BarnÅmund ble født ca. 1655.4 Han var lagrettemann i Fanne tinglag i 1697.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Ytre Årø, Bolsøy. Jon Åmundsson og Ingebrigt Åmundsson var også der. Åmund bodde på Årø allerede i 1697. I 1724 var bruket på 1 våg 18 merker.4,1,5
Han var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708.6
Han var forlover for Jon Åmundsson på Årø og Kari Persdotter på Tollåsen, som ble trolovet den 4. januar 1722 i Bolsøy kirke.7

Åmund giftet seg den 8. januar 1730 i Bolsøy kirke med en uregistrert person.3

     Navnet hans ble skrevet Aamund Jespersøn Aarøe i 1697.1

     Navnet hans ble skrevet Amund Aarøj i 1722.7

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650635
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/93/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, 1. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/110/

Knut Åmundsson på Mekverpa1,2,3,4

M, #10294, (ca. 1706 - 1780)
Far*Åmund Jespersson på Årø1 (c 1655 - )

Familie

Anne Andersdotter ( - f 1767)
Hun var gravid da de giftet seg.6 
BarnKnut ble født ca. 1706 på Ytre Årø, Bolsøy.4
Annet navn: Knut Åmundsson på Årø, nevnt 1732.5,6
Knut trolovet seg den 5. februar 1732 i Molde kirke med Anne Andersdotter. Forlovere: Erik Andersson Aure og Lars Ingebrigtsson Berg.7
Knut giftet seg den 2. juli 1732 i Molde kirke med Anne Andersdotter. Han ble stevnet til tinget 16. oktober grunnet for tidlig samleie. Knut møtte ikke, men ble bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling.5,6
Annet navn: Knut Åmundsson på Molde, nevnt 1732.6
Knud Amunds: [Biørset] var fadder ved dåpen til Synnøv Nilsdotter på Kringstad den 12. august 1736 i Molde kirke.8

Han var husmann på Mekverpa, Mek, Bolsøy, i 1757. Både han og kona var gamle, vanføre og fattige i 1762, og kunne ikke betale ekstraskatt.3,9
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.1

Knut giftet seg den 27. juli 1767 med en uregistrert person.10
Knud Meegvorpen var fadder ved dåpen til Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy.11,12


Knut døde i 1780 på Mekverpa.4 Han ble jordfestet den 13. august 1780.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Omundssøn i 1732.7

     Navnet hans ble skrevet Knud amundsen Meegvorpen i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 19. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b, menn, 1780, 13. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 5 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400169
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126, 5. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 2. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/154/
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a, trolovede, 1767, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071

Ingebrigt Åmundsson på Årø1,2

M, #10295, (ca. 1699 - før 1763)
Far*Åmund Jespersson på Årø1,2 (c 1655 - )

Familie

Ett barn er nevnt i et skifte fra 1763.2 
BarnIngebrigt ble født ca. 1699.1 I manntallet av 1701 står Ingebrigt Åmundsson hos Åmund Jespersson på Ytre Årø, Bolsøy.1,3,4

Ingebrigt døde før 1763.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/110/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650635
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005

Ottar Ingebrigtsson1,2

M, #10296, ( - før 1763)
Far*Ingebrigt Åmundsson på Årø2 (c 1699 - f 1763)

Familie

Mari Baltsersdotter (1724 - c 1756)
Ett barn levde i 1757.1 
BarnOttar giftet seg med Mari Baltsersdotter.1
Han bodde i Molde i 1757.1
Han var arving ved skiftet etter Mari Baltsersdotter den 11. januar 1757.1


Ottar døde før 1763.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/110/

Malena Ottarsdatter1,2

K, #10297, (ca. 1756 - )
Far*Ottar Ingebrigtsson1,3 ( - f 1763)
Mor*Mari Baltsersdotter1,2 (1724 - c 1756)Malena ble født ca. 1756 i Molde.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Mari Baltsersdotter den 11. januar 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Baltser Olsson på Mekverpa den 12. september 1758.2
Hun var myndling av Jesper Åmundsson på Kringstad iallfall fra 1758 til 1764.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.5
Hun var arving ved skiftet etter Anna Ivarsdotter på Mekverpa den 21. januar 1764.4
Malena Ottos D: Rechnæs (20 år) ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/110/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 184 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/203/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113

Marta Lassesdotter i Leirgrovvik1,2,3

K, #10298, (ca. 1713 - 2. april 1789)

Familie

Ola Olsson i Leirgrovvik (c 1708 - 1788)
De hadde ikke barn.3 Marta ble født ca. 1713.4 Hun og en Per var i tjeneste hos Tosten Larsson på Fuglset, Bolsøy, i 1762. Hun flyttet ved trolovelsen året etter.5,6
Marta trolovet seg den 2. juli 1763 i Bolsøy med Ola Olsson i Leirgrovvik. Han hadde forevist skiftebrev etter sin avdøde kone.2,6
Martha Leergrovigen var fadder ved dåpen til Per Olsson på Årø den 16. september 1763.7

Marta giftet seg den 8. november 1763 med Ola Olsson i Leirgrovvik.2,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Bentsdotter på Årøneset den 1. oktober 1764: 1 daler.8,1


Marta døde den 2. april 1789 i Øverland legd i Bolsøy.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Ola den 29. april 1789 på husmannsplassen i Leirgrovvik, Bolsøy. Kreditorer: John Ord o.a. Ingen arvinger er nevnt; eventuelt overskudd skulle gå til sognets fattige. Huset på plassen var gammelt og nesten nedråtnet og vurdert til bare 4 daler. Løsøret ble 26. juni auksjonert bort for 7 daler 2 ort 11 skilling (etter omkostninger). Aktiva: 11–2–11.
De skyldte blant annet 16 års grunnleie til Ord, 24 daler, men han sa seg fornøyd med å overta huset ettersom boet var så fattigslig. Passiva: 8–2–0.
Igjen til de fattige: 3–0–11.9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/38/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-98
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juli, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/378/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/38/

Henrik Eiler Støren Nordgård1,2

M, #10299, (1795 - 1806)
Far*Jens Nordgård2 (c 1756 - 1819)
Mor*Marta Hansdotter Hagen2 (1762 - 1820)Henrik Eiler ble født i 1795.1 Han bodde hos Jens Nordgård og Marta Hansdotter Hagen på mnr. 87, Hovedgata, Molde, i 1801.2

Henrik Eiler døde i 1806 i Molde, 11 år 5 måneder gammel.1 Han ble jordfestet den 21. november 1806.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 21. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 87.

Kristoffer Wessel1,2

M, #10300, (31. mai 1756 - 3. januar 1824)Kristoffer ble født den 31. mai 1756 i Åfjord.3,4 Han tok den akademiske graden cand.theol.3
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 2 daler.5
Kristoffer Wessel var skolelærer i 1801.1,3 Han losjerte hos Jens Nordgård og Marta Hansdotter Hagen på mnr. 87, Hovedgata, Molde, i 1801.1
Han var forlover for Johan Vikberg og Anne Amundsdatter Takestad, som giftet seg den 12. august 1802 i Molde kirke.2,6


Kristoffer døde den 3. januar 1824 på For, Stod. Han hadde oppholdt seg der i 15 år.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 87.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-51
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 481.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 53. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#55
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.