Eli Rasmusdotter på Romkallen1,2

K, #4801, ( - etter 1728)

Familie 2

Hannibal Nilsson på Romkallen ( - e 1737)
De var trolig gift, men hadde ikke barn.7 Eli giftet seg med Daniel Tostensson på Romkallen.1
Hun og Daniel var brukere på Romkallen, Aukra, i 1701.3
Eli giftet seg trolig ca. 1710 med Hannibal Nilsson på Eik.4 Hannibal og kona var brukere på Romkallen i 1711. Rasmus Danielsson og Anne Danielsdotter bodde også der da. Hannibal var fremdeles der i 1737.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Eli Danielsdotter på Mordal den 21. januar 1728.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 130.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 235.
 3. [S162] Midsund I: s. 129.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Sundz-[otting], Remkald.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a/b.
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 489 a.
 8. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 176. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102#179
 9. [S876] Midsund III: s. 78.

Anne Rasmusdotter på Heggdal den eldre1,2

K, #4802, ( - etter 1708)
Far*Rasmus Tomasson på Heggdal3,2 (c 1634 - 1707 / 1708)
Mor*Anne Andersdotter på Heggdal3,2 ( - e 1708)Anne døde etter 1708.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 420.
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 15.
 3. [S162] Midsund I: s. 420/419.

Rasmus Hallasson på Klauset1

M, #4803, (ca. 1653 - ca. 1709)
Far*Halla Knutsson på Frostad2,1 (c 1585 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Marit Knutsdotter på Klauset ( - c 1680)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Brit Ivarsdotter på Klauset ( - e 1709)
De hadde ti barn.4 
BarnAnnet navn: Rasmus Hallasson på Frostad.2,1
Rasmus ble født ca. 1653.2,3
Rasmus giftet seg i 1679 med Marit Knutsdotter på Klauset.2,1
Han var bruker på Litle Klauset, Aukra, fra 1679. Han drev til ca. 1709.1
Rasmus giftet seg i 1682 med Brit Ivarsdotter.4,5,1
Annet navn: Rasmus Hallasson på Litle Klauset, nevnt 1698.5
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.5,6


Rasmus døde ca. 1709 på Litle Klauset.4 Det ble holdt skifte etter ham den 10. august 1709. Arvinger: Brit Ivarsdotter, Ivar Rasmusson, Marit Rasmusdotter og Helge Rasmusdotter o.a.4

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 478) var Brit Rasmusdotter på Frostad barn av Rasmus Hallasson på Klauset og kona Brit, men kronologien er helt feil.
Dette kan være basert på Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 746), hvor Brit Rasmusdotter kalles Klauset.7,8

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 799.
 3. [S162] Midsund I: s. 477 & 476.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 7. [S162] Midsund I: s. 478.
 8. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.

Marit Knutsdotter på Klauset1,2

K, #4804, ( - ca. 1680)

Familie 1

Annfinn Olsson
Barn

Familie 2

Knut Nilsson på Klauset (c 1604 - c 1678)

Familie 3

Rasmus Hallasson på Klauset (c 1653 - c 1709)
De hadde ikke barn.3 Marit giftet seg med Annfinn Olsson.3
Marit giftet seg med Knut Nilsson på Klauset. 6 barn.3,2
Marit giftet seg i 1679 med Rasmus Hallasson på Frostad.2,3

Marit døde ca. 1680 på Litle Klauset, Aukra.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477 & 516.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 799.
 3. [S162] Midsund I: s. 477.

Knut Nilsson på Klauset1,2

M, #4805, (ca. 1604 - ca. 1678)

Familie 1

Barn

Familie 2

Marit Knutsdotter på Klauset ( - c 1680)Knut ble født ca. 1604.3
Knut giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker på Litle Klauset, Aukra, fra ca. 1630. Han drev til 1669.4
Knut giftet seg med Marit Knutsdotter. 6 barn.4,2 Knut Nilsson på Klauset var lensmann i Sund i Romsdal.5

Knut døde ca. 1678.4

     Knut Nilsson på Klauset kan ha vært barn av Nils Ingebrigtsson på Gjellstein.4,6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477 & 516.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 799.
 3. [S162] Midsund I: s. 476 & 477.
 4. [S162] Midsund I: s. 477.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 340.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.

Nils Knutsson på Eik1,2

M, #4806, (ca. 1630 - 1720)
Far*Knut Nilsson på Klauset3,4 (c 1604 - c 1678)

Familie 1

Anne Olsdotter på Eik ( - c 1677)
Barn

Familie 2

Barn

Familie 3

Anne Guttormsdotter på Rekdal (c 1660 - 1712)Nils ble født ca. 1630.2,3
Nils giftet seg med Anne Olsdotter på Eik.2,1
Han var bruker på Ytsteik, Eik, Vatne, fra ca. 1654. Han drev der til ca. 1699.5,3
Nils giftet seg med en uregistrert person.2,3
Nils giftet seg i 1702 med Anne Guttormsdotter på Rekdal.2,3 Nils Knutsson på Eik hadde minst 12 barn.2

Nils døde i 1720.2,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477 & 130.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 3. [S162] Midsund I: s. 477.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612 & 622.
 6. [S162] Midsund I: s. 130.

Anne Olsdotter på Eik1,2

K, #4807, ( - ca. 1677)
Far*Ola Nilsson på Eik3,4 ( - m. 1657 & 1660)

Familie

Nils Knutsson på Eik (c 1630 - 1720)
BarnAnne giftet seg med Nils Knutsson.5,6

Anne døde ca. 1677.5,4

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612 & 622/621.
 2. [S162] Midsund I: s. 130 & 477.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 622/621.
 4. [S162] Midsund I: s. 477.
 5. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 6. [S162] Midsund I: s. 477 & 130.
 7. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.

Anne Guttormsdotter på Rekdal1,2

K, #4808, (ca. 1660 - 1712)

Familie

Nils Knutsson på Eik (c 1630 - 1720)Anne ble født ca. 1660.1,2
Anne giftet seg i 1702 med Nils Knutsson på Eik.1,2

Anne døde i 1712 på Ytsteik, Eik, Vatne.1,2

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 612.
 2. [S162] Midsund I: s. 477.

Annfinn Olsson1

M, #4809

Familie

Marit Knutsdotter på Klauset ( - c 1680)
BarnAnnfinn giftet seg med Marit Knutsdotter.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477 & 476.
 2. [S162] Midsund I: s. 477.

Ola Annfinnsson på Høgset1

M, #4810, ( - etter 1709)
Far*Annfinn Olsson2
Mor*Marit Knutsdotter på Klauset2 ( - c 1680)Han skal ha blitt født ca. 1656, men da var mora gift med Knut Nilsson.3

Han var bruker på Høgset, Aukra.2

Ola døde etter 1709.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 477 & 514.
 2. [S162] Midsund I: s. 477.
 3. [S162] Midsund I: s. 476 & 477.

Brit Ivarsdotter på Klauset1,2

K, #4811, ( - etter 1709)
Mor-?*Helge Åmundsdotter på Gauset; trolig2
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Rasmus Hallasson på Klauset (c 1653 - c 1709)
De hadde ti barn.1 
BarnBrit giftet seg i 1682 med Rasmus Hallasson på Klauset.1,2,3
Trond Ingebrigtsson på Haukabøen kjøpte odelsgods med bygselrett Neri garda, Nord-Heggdal, Aukra, i 1698 av Ivar Trondsson på Gauset og Åmund Trondsson på Hollingsetra. Ivar solgte 1 våg, og Åmund 14 2/5 mark. Selgerne hadde arvet jorden ved skiftet etter Helge Åmundsdotter på Gauset 6. desember 1697 (antakelig feil årstall). Salget ble forkynt på tinget 29. juni 1698, hvor det også ble fortalt at kjøperens far, Ingebrigt Petersson på Haukabøen, hadde solgt 7 1/5 mark arvegods til sønnen på vegne av kona, Siri Trondsdotter, og Rasmus Hallasson på Litle Klauset like mye på vegne av si kone, Brit Ivarsdotter – til sammen 1 våg 1 pund 4 4/5 mark. Retten utstedte skjøte, tinglyst 16. januar året etter.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Hallasson på Klauset den 10. august 1709.1


I Midsund: gard og slekt I (s. 477) kalles Brit Ivarsdotter på Klauset for «Berit Ingebrigtsdt.» og føres som datter av Ingebrigt Petersson og Siri Trondsdotter på Haukabøen (som i Bygdebok for Aukra IV, s. 300), men Brit kaltes Ivarsdotter i to samtidige kilder og kan ikke ha vært deres datter. Misforståelsen skyldes antakelig feiltolkning av tingboka.3,5,2,1


Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 478) var Brit Rasmusdotter på Frostad barn av Rasmus Hallasson på Klauset og kona Brit, men kronologien er helt feil.
Dette kan være basert på Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 746), hvor Brit Rasmusdotter kalles Klauset.6,7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 196 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630586
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650663
 3. [S162] Midsund I: s. 477.
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650676
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 300.
 6. [S162] Midsund I: s. 478.
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 746.

Anne Andersdotter på Heggdal1

K, #4812, (ca. 1715 - 1785)
Far*Anders Rasmusson på Heggdal2 (c 1672 - )
Mor-?*Marit Rasmusdotter; trolig3
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Helge Kristoffersson på Heggdal (1732 - 1804)Anne ble født ca. 1715 på Sør-Heggdal, Aukra.2
Anne giftet seg med Helge Kristoffersson på Haukabøen. Ingen barn.2

Anne døde i 1785 Der framme, Sør-Heggdal, Aukra.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 434, 420 & 534.
 2. [S162] Midsund I: s. 420 & 434.
 3. [S162] Midsund I: s. 420.
 4. [S162] Midsund I: s. 434 & 420.

Helge Kristoffersson på Heggdal1,2

M, #4813, (1732 - desember 1804)
Far*Kristoffer Helgesson på Haukabøen3 (c 1691 - c 1754)
Mor*Marit Nilsdotter på Haukabøen4 ( - e 1776)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Andersdotter på Heggdal (c 1715 - 1785)

Familie 2

Ales Rasmusdotter på Tautra (c 1736 - m. 1808 & 1815)Annet navn: Helge Kristoffersson på Haukabøen.5
Helge ble født i 1732.6
Han var myndling av Mats Knutsson på Eiskrem i 1755.7

Helge giftet seg med Anne Andersdotter på Heggdal. Ingen barn.5
Han var bruker Der framme, Sør-Heggdal, Aukra, fra 1761 til 1790.8
Han var verge for Ivar Ivarsson på Romkallen i 1763.2

Helge giftet seg i 1790 med Ales Rasmusdotter på Tautra. De hadde ikke barn sammen.6
Han og Ales bodde på Sør-Heggdal, Aukra.9

Helge døde i desember 1804 på Sør-Heggdal.6

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 434 & 511.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 287.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 5. [S162] Midsund I: s. 420 & 434.
 6. [S162] Midsund I: s. 434.
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 322 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650920
 8. [S162] Midsund I: s. 434 & 420.
 9. [S162] Midsund I: s. 318.

Ales på Bendset1,2

K, #4814, ( - etter 1726)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ingebrigt Rasmusson på Bendset (c 1655 - c 1723)
De hadde tre barn.9 
BarnAles giftet seg med Ingebrigt Rasmusson på Bendset.1,3
Rasmus Molde, Knut Kolbeinsson på Ræstad, Ales på Bendset og Brit Persdotter på Rørset samt Tøri Ræstad var faddere da Ivar Rasmusson på Rørsets jentebarn ble døpt den 12. februar 1721 i Molde kirke.2

Ales på Bendset kjøpte hus på Ona, Sandøy, av Svein Persson. Hun var fremdeles eier i 1726, men noen andre bodde der.4,5
Hun var bruker på Bendset, Aukra, i 1724. Buskapen bestod av 2 hester, 8 kyr, 6 ungdyr og 24 småfe. Utsæd: 4 skjepper bygg og 5 tønner havre; avling: 40 lass høy. Gården hadde seter «et lidt støcke fra gaarden» samt en kvern. Litt ved til brensel kunne utvinnes av skogen.6

     Navnet hennes ble skrevet Alhed Benset i 1721.2

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 89) o.a. var Ingebrigt Rasmusson og Ales på Bendset foreldre til Mari Ingebrigtsdotter på Eikrem, men det ser ikke ut til å stemme.1,7,8,9

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 89.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660210
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 205.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/113/
 5. [S162] Midsund I: s. 192.
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: nr. 584.
 7. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 25.
 8. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 392.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 306 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/320/
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.

Anna Ludvigsdotter Munthe1,2,3,4

K, #4815, (ca. 1639 - 28. april 1688)

Familie

Ivar Andersson på Gjermundnes (c 1630 - 1683)
De hadde seks barn.26,1 
BarnAnna ble født ca. 1639.1
Anna giftet seg med Ivar Andersson.5,1,6
Tegning av lokk på sølvkanne som tilhørte Ivar Andersson og kona Anna Ludvigsdotter Munthe (fra Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt)

Hun og Ivar var brukere på Gjermundnes, Vestnes, fra 1659 til 1683. De ble eiere av gården, og hun hadde den til sin død.7,6,8
Anna Ludvigsdotter Munthe gav bygselseddel på 2 pund 12 merker (hele gården) i Grønneset, Bolsøy, til Lars Lassesson den 12. desember 1683.9
Anna Ludvigsdotter Munthe gav bygselseddel på 1 våg 9 merker på Talberg, Veøy, til Hans Kristoffersson i 1684.10,11,12
Anna Ludvigsdotter Munthe gav bygselseddel på ½ våg i Deroppgarden, Stubøen, Nesset, til Knut Larsson på Stubøen den 1. april 1684.3,13
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Aslaksdotter på Bergset den 19. november 1685: 6 daler 3 ort 3 skilling.14
Hun var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 18 daler 1 ort 17 skilling i resterende skatt og 4–3–0 som enkemannen påstod var betalt.15
Anna Ludvigsdotter Munthe gav bygselseddel på Bendset, Aukra, til Ingebrigt Rasmusson på Bendset den 26. juni 1686.16
Anna Ludvigsdotter Munthe eide på Svinabøen, Tresfjord, i 1687.17
Anna Ludvigsdotter Munthe gav bygselseddel på 2 pund (hele gården) i Litl-Gusjåsen, Nesset, til Ola Olsson den 21. september 1687.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson i Gusjåsen den 7. desember 1687: 3 daler.18


Anna døde den 28. april 1688.1
Hennes arvinger fordret ved skiftet etter Magnhild Larsdotter i Risan den 18. desember 1688.19

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 117. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=124
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 13.
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 153 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390619
 4. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 22 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650488
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 6. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 45.
 7. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 16.
 8. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 206.
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390616
 10. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#385
 11. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/113/
 12. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Talberg.
 13. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 279. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=282
 14. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 33 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620189
 15. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 16. [S162] Midsund I: s. 89.
 17. [S927] Skorgen: s. 164.
 18. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 91 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620248
 19. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 23 b–24 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630029
 20. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=190
 21. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 201. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=208
 22. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 182. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=197
 23. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=199
 24. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=90
 25. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 48.
 26. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 117. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=132

Per Steinar Strand1,2

M, #4816
Far*Ola Birger Strand3 (1923 - 2001)
Mor*Signe Marie Isaksen (1923 - 2003)

Kilder/noter

 1. [S341] Skattesøk [adressa.no]: Møre og Romsdal, Molde.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 237, nr. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#248
 3. [S174] Henning Strand: muntlig februar 2005.

Oddny Irene Hansen1

K, #4817

Kilder/noter

 1. [S341] Skattesøk [adressa.no]: Møre og Romsdal, Molde. Strand Oddny Irene Hansen.

Ola Larsson på Bendset1

M, #4818, (ca. 1600 - ca. 1685)

Familie 1

De hadde fire barn.3 

Familie 2

Anne Rasmusdotter på Bendset
De hadde tre barn.6 Ola ble født ca. 1600.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.3
Han var bruker på Bendset, Aukra, i 1640. Han ble nevnt som bruker i 1640 og 79. Landskyld: 2 våger. I 1657 bestod buskapen av 1 hest, 7 kyr, 16 sauer og 20 geiter.4
Ola giftet seg med Anne Rasmusdotter.5

Ola døde ca. 1685 på Bendset.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 87, 88 & 507.
 2. [S162] Midsund I: s. 88 & 87.
 3. [S162] Midsund I: s. 88.
 4. [S162] Midsund I: s. 86 & 88.
 5. [S162] Midsund I: s. 88 & 89.
 6. [S162] Midsund I: s. 89.

Mari Ingebrigtsdotter på Eikrem1

K, #4819, ( - ca. 1740)Mari giftet seg med Ola Andersson på Eikrem.1,2
Ola Andersson kjøpte 2 våger 1 pund (med bygsel over 1 våg 1 pund mer) i Nordigarden, Eikrem, Aukra, den 29. mai 1725.1


Mari døde ca. 1740 på Eikrem, Aukra.1,2

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 89) o.a. var Ingebrigt Rasmusson og Ales Bendset foreldre til Mari Ingebrigtsdotter på Eikrem, men det ser ikke ut til å stemme.2,1,3,4

Kilder/noter

 1. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 25.
 2. [S162] Midsund I: s. 89.
 3. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 392.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 306 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/320/
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 190.
 6. [S235] Bygdebok for Aukra III (1987): s. 26.

Jorunn Gaupseth1,2

K, #4820
Far*Albert Gaupseth2,3 (1904 - 1977)
Mor*Lina Borghild Nygård2,3 (1921 - 2001)

Kilder/noter

 1. [S341] Skattesøk [adressa.no]: Møre og Romsdal, Molde.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 237, nr. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#248
 3. [S174] Henning Strand: muntlig februar 2005.

Øystein Strand1

M, #4821
Far*Per Steinar Strand
Mor*Jorunn Gaupseth

Kilder/noter

 1. [S341] Skattesøk [adressa.no]: Møre og Romsdal, Molde.

Andrea Taklo Strand

K, #4822
Far*Øystein Strand
Mor*May Liss Taklo

May Liss Taklo

K, #4823

Steinar Olsson på Eik1

M, #4825, (ca. 1625 - ca. 1698)
Far*Ola Nilsson på Eik2 ( - m. 1657 & 1660)

Familie

BarnSteinar ble født ca. 1625 på Eik, Vatne.3
Han var bruker på Bakken, Eik, Vatne, fra ca. 1654. Han var deleier og drev der til sin død.4

Steinar døde ca. 1698 på Eik.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 622.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 622/621.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 621/622.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 621 & 622.

Ola Nilsson på Eik1

M, #4826, ( - mellom 1657 og 1660)

Familie

BarnHan var selveier på Bakken, Eik, Vatne, fra 1617. Han hadde bruket til sin død.1

Ola døde mellom 1657 og 1660 på Eik, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 621.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 622/621.
 3. [S162] Midsund I: s. 477.

Jøron Rasmusdotter på Kroksætra1,2

K, #4827, ( - etter 1723)

Familie

Hannibal Nilsson på Romkallen ( - e 1737)Jøron fikk barn med Hannibal Nilsson på Eik i 1710 på Kroksætra, Vatne.1

Jøron døde etter 1723.2

     Navnet hennes ble skrevet Giørunt Rasmusdaatter Krogset i 1710.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620323
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 158.

Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika1,2,3

M, #4828, (1709 - november 1785)
Far*Ingebrigt Rasmusson på Bendset4 (c 1655 - c 1723)
Mor*Ales Bendset4 ( - e 1726)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Kristi Andersdotter i Løvika ( - c 1767)

Familie 2

Ragnhild Persdotter i Løvika (c 1741 - 1835)Annet navn: Ingebrigt Ingebrigtsson på Bendset.4
Ingebrigt ble født i 1709 på Bendset, Aukra.4 Han var bruker og deleier på Løvikhaugen, Øvre Løvika, Aukra, fra 1739.5,6,4
Ingebrigt giftet seg med Kristi Andersdotter på Eiskrem.4,7
Han var verge for Anne Tostensdotter på Sundsbøen i 1744.1
Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika eide på Ullaland, Bolsøy, i 1762.8
Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika gav bygselseddel på 1 pund 11 merker i Øvre Løvika, Aukra, til Ola Olsson på Sande den 12. desember 1769.3

Ingebrigt giftet seg med Ragnhild Persdotter på Tautra.4
Han var verge for Anders Persson på Gauset i 1779.2


Ingebrigt døde i november 1785 i Øvre Løvika.9,7,4

     Navnet hans ble skrevet Ingebrigt Løviig fra 1762 til 1779.8,2

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 930.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 218.
 4. [S162] Midsund I: s. 89.
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 226 & 227.
 6. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 469.
 7. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 469 & 470.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: okt. 1762, s. 9.
 9. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 226.

Kristi Andersdotter i Løvika1

K, #4829, ( - ca. 1767)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem2,3 (c 1677 - c 1754)
Mor*Mali Kristensdotter på Eiskrem2 ( - c 1712)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika (1709 - 1785)Kristi Andersdotter på Eiskrem bodde hjemme hos faren i 1713.2
Annet navn: Kristi Andersdotter på Eiskrem.4,3,2
Kristi giftet seg med Ingebrigt Ingebrigtsson på Bendset.4,5

Kristi døde ca. 1767 i Øvre Løvika, Aukra.6,5,4

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 470.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Sundtz-otting.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.
 4. [S162] Midsund I: s. 89.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 469 & 470.
 6. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 226.

Ragnhild Persdotter i Løvika1

K, #4830, (ca. 1741 - 3. juni 1835)
Far*Per Jonsson på Tautra3 (c 1713 - 1792)
Mor*Siri Olsdotter på Tautra2,3 ( - c 1744)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika (1709 - 1785)

Familie 2

Jørn Eriksson i Løvika (1754 - 1807)Annet navn: Ragnhild Persdotter på Tautra.2,3
Ragnhild ble født ca. 1741 på Nørdre Tautra, Aukra.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristoffersdotter på Hagset den 6. februar 1748: 3 daler 1 ort 10 skilling.5

Ragnhild giftet seg med Ingebrigt Ingebrigtsson i Løvika.6
Ragnhild giftet seg i 1787 med Jørn Eriksson i Løvika.1

Ragnhild døde den 3. juni 1835 i Øvre Løvika, Aukra.4,6

Kilder/noter

 1. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 227.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 3. [S162] Midsund I: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=307
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 226 & 227.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 494 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650513
 6. [S162] Midsund I: s. 89.

Knut Knutsson på Sundsbøen1,2,3

M, #4831, (ca. 1721 - 9. mai 1774)
Far-?*Knut Persson i Rakvåg ( - c 1756); trolig4,5,1
Mor-?*Kari Nilsdotter i Rakvåg ( - e 1757); trolig4,1
5. tippoldefar til meg

Familie

Kari Tostensdotter på Sundsbøen (c 1722 - 1787)
Seks barn levde i 1774.5 
BarnKnut ble født ca. 1721.3
Knut giftet seg med Kari Tostensdotter på Sundsbøen.5,3
Han og Kari bodde på Sundsbøen, Aukra, i 1747. Gården fulgte klokkerstillingen. Knut ble nevnt som bruker i 1753 og drev der resten av livet. Etter dem overtok sønnen Tosten.2,6,3,7 Knut Knutsson på Sundsbøen var verge for Kari Ivarsdotter på Romkallen fra 1747.2
Han ble kalt Klokkar-Knut.8,3 Knut Knutsson på Sundsbøen var klokker i Aukra. Ivar Sundsbø skrev: Om alle desse gamle klokkarane seier visitasmeldingane, at «Klokkaren synger godt.» Men ein av dei må ha sunge sers godt. Eg har høyrt fortalt at ein flokk klokkarar som møttest på Romsdalsmarknaden, gjorde eit vågemål om kven som kunne gå høgst med songen og halde tonen lengst. Alle prøvde, men Sundsbøklokkaren vann. Sidan vart det ein [ordtak] om den som merkte seg ut i song, at han syng like godt som Sundsbø-klokkaren. Etter hans død overtok sønnen Tosten.5,8,3,7
Knud Knudsen var arving ved skiftet etter Knut Persson i Rakvåg den 12. mai 1757: 4 daler 2 ort 4 1/5 skilling.9,10
Han var verge for Knut Persson på Haukabøen i 1761.1
Han hadde Anders Knutsson i tjeneste i 1762.11


Knut døde den 9. mai 1774 på Sundsbøen.5,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 4. juli 1774. Kreditorer: Tosten Tostensson på Nord-Heggdal o.a. Arvinger: Kari Tostensdotter, Tosten Knutsson, Abelone Knutsdotter på Klauset, Kari Knutsdotter på Eiskrem, Kari Knutsdotter, Brit Knutsdotter og Anne Knutsdotter. I boet var blant annet sølvskje merket KKSKD eller KKSKK (2 ort 8 skilling), ditto merket KKKS eller KKS (2 ort), ditto merket AKS (Anders Knutsson?, 1 ort 12 skilling), ditto merket IBS BÆD (Ivar Bendiksson, Beret Erlandsdotter, enkas morforeldre, 1 ort 16 skilling), ditto merket KKD (1 ort 12 skilling), ditto merket CPSIP (1 ort 8 skilling), sølvbeger merket ABKKPD eller AKBDD (1 daler 3 ort), ditto merket KKS (1 daler 2 ort) og 28 daler i rede penger. Formue: 129 daler 14 skilling. Arv: 120 daler 14 skilling.12,3

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 110) hadde Knut Knutsson og Kari Tostensdotter på Sundsbøen også sønnen Anders (tjener i 1762), men han var trolig broren til Knut (s.d.).7,11

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 27 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/45/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 3. [S162] Midsund I: s. 109.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 5. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 6. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 34 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/38/
 7. [S162] Midsund I: s. 110.
 8. [S1339] Bygdeboka I: s. 447. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012021508193#452
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 509 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/512/
 10. [S876] Midsund III: s. 643.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 583. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/137/
 12. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/

Kari Tostensdotter på Sundsbøen1,2,3

K, #4832, (ca. 1722 - 1787)
Far*Tosten Andersson på Sundsbøen4,2,5 ( - c 1744)
Mor*Anne Ivarsdotter på Sundsbøen2,5 ( - c 1736)
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Knutsson på Sundsbøen (c 1721 - 1774)
Seks barn levde i 1774.1 
BarnKari ble født ca. 1722.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Sundsbøen den 23. januar 1737: 3 daler 13 skilling.6,5
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 24. oktober 1744: 7 daler 1 ort. I 1747 tilføyde prosten i skifteprotokollen: Siden dette Skifte var slutted, og Formynderne skulle deele Brude Sølvet mellem Børnene efter lodderne, Befandtis at der figlede 24 lod Sølv, som er i pænge 12 rdlr, da dog værgerne efter Skifteforvalterens anstalt reiste til Molde med Sølvet, og mod Betaling for umagen lod Guld Smeden Lars (Lars Larssen Blix) veje hvert stykke, hvorpaa hans Haand ligger til eftersyn, nu er Bemelt: Guld Smed i slætt tilstand, ellers skulle med process denne Subbus falde paa ham Selv, men som det ei uden Børnenis mere skade kand skie anføris dette til tydelighed for sætte værger, at fra hver Søns arvelodd gaaer 1 rdlr 1 ort og 4 s, og fra hver Datters part 2 ort og 14 s hvorefter da baade værger og Børn i sin tid hafve sig at rætte.7
Hun var myndling av Rasmus Ingebrigtsson på Bendset i 1744.8

Kari giftet seg med Knut Knutsson.1,3
Hun og Knut bodde på Sundsbøen, Aukra, i 1747. Gården fulgte klokkerstillingen. Knut ble nevnt som bruker i 1753 og drev der resten av livet. Etter dem overtok sønnen Tosten.9,10,3,11
Hun hadde Anders Knutsson i tjeneste i 1762.12
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson på Sundsbøen den 4. juli 1774: 60 daler 1 ort 10 skilling, utlagt blant annet i sølvskje merket KKSKD eller KKSKK (0–2–8), ditto merket KKKS eller KKS (0–2–0), ditto merket IBS BÆD (Ivar Bendiksson og Beret Erlandsdotter, hennes morforeldre, 0–1–16), ditto merket AKS (Anders Knutsson?, 0–1–12) og ditto merket KKD (0–1–12).13,3
Hun var myndling av Anders Røset fra 1774.1


Kari døde i 1787 på Sundsbøen.3

Ifølge Midsund: gard og slekt I (s. 110) hadde Knut Knutsson og Kari Tostensdotter på Sundsbøen også sønnen Anders (tjener i 1762), men han var trolig broren til Knut (s.d.).11,12

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 3. [S162] Midsund I: s. 109.
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 5. [S382] Midsund II: s. 710.
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 265 a–272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/266/
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/273/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 473 a.
 10. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 34 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/38/
 11. [S162] Midsund I: s. 110.
 12. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 583. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/137/
 13. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 33 b–35 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25118/37/

Maren Andersdotter på Bløfeta1,2,3

K, #4833, (ca. 1770 - 10. februar 1857)
Far*Anders Andersson på Bløfeta2,3 (c 1747 - 1821)
Mor*Anne Persdotter på Bløfeta2 (c 1749 - 1789)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Sone Trondsson på Bløfeta (1775 - 1820)

Familie 2

Erik Hannibalsson på Orset (1761 - 1843)Maren ble født ca. 1770.3,2
Maren giftet seg i 1799 med Sone Trondsson på Medvoll.3
Hun og Sone bodde på Bløfeta, Aukra, i 1801.1,3
Maren giftet seg den 31. juli 1821 med Erik Hannibalsson på Orset.2
Annet navn: Maren Andersdotter på Orset.2

Maren døde den 10. februar 1857 på Småge, Aukra.2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): 1545 Agerøe, Bløfeten.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 127.

Hannibal Olsson på Orset1

M, #4834, (1711 - 1785)
Far*Ola Jakobsson på Orset2 ( - c 1722)
Mor*Gjertrud Persdotter på Orset2 ( - c 1763)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Kristi Åmundsdotter på Orset ( - c 1758)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

Johanne Pålsdotter på Orset (c 1726 - m. 1808 & 1815)
De hadde fem barn.2 
BarnHannibal ble født i 1711 på Orset, Aukra.3
Han var bruker Søri garda, Orset, Aukra, fra 1741. Sønnen Erik overtok ca. 1784.2
Hannibal giftet seg med Kristi Åmundsdotter på Orset.2
Hannibal giftet seg ca. 1760 med Johanne Pålsdotter.4

Hannibal døde i 1785 på Orset.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 361, 366 & 540.
 2. [S162] Midsund I: s. 361.
 3. [S162] Midsund I: s. 361, 365 & 366.
 4. [S162] Midsund I: s. 359 & 361.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/181/
 6. [S162] Midsund I: s. 93, 170 & 361.

Gjertrud Persdotter på Orset1

K, #4835, ( - ca. 1763)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Ola Jakobsson på Orset ( - c 1722)
De hadde sju barn.1 
Barn

Familie 2

Jon Andersson på Orset (c 1702 - c 1774)
De hadde ikke barn.3 Gjertrud giftet seg ca. 1704 med Ola Jakobsson på Orset. Han ble stevnet til tinget 16. januar 1705 grunnet for tidlig samleie med henne.1
Gjertrud giftet seg ca. 1723 med Jon Andersson.1
Hun og Jon var brukere Inni garda, Orset, Aukra, i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker. De overtok etter hennes forrige mann. Jon var fremdeles bruker i 1769, men Gjertruds sønn Hannibal Olsson drev hele gården i 1772.2,1,3

Gjertrud døde ca. 1763 på Orset, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter henne den 8. november 1763. I boet var blant annet en vallak, fire kyr, to kviger, en fjorårskalv, fem sauer, fem geiter, Müllers huspostill, ti torskegarn, fire sildegarn, en line, en ile, et djupsnøre, to færinger, et fjørnfar, en kastenot og 3 tønner såkorn. Arv: 69 daler 3 ort 12 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 365.
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 129 b, mnr. 560. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/133/
 3. [S162] Midsund I: s. 366.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 168 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/188/
 5. [S162] Midsund I: s. 361.
 6. [S162] Midsund I: s. 464.

Kristi Åmundsdotter på Orset1

K, #4836, ( - ca. 1758)
Far*Åmund Åmundsson på Li2,3 (c 1671 - 1757)
Mor*Siri Reiarsdotter på Li2,3 (c 1664 - 1747)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Arnesson på Orset ( - 1739 / 1740)
De hadde ett barn.4 

Familie 2

Hannibal Olsson på Orset (1711 - 1785)
De hadde to barn.4 
BarnAnnet navn: Kristi Åmundsdotter på Li.1,2
Kristi giftet seg i 1739 med Anders Arnesson på Orset.2,3
Kristi giftet seg med Hannibal Olsson på Orset.4

Kristi døde ca. 1758.4

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 360, 361 & 547.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 3. [S162] Midsund I: s. 360.
 4. [S162] Midsund I: s. 361.

Pål Ingebrigtsson i Midsund1

M, #4837, ( - etter 1760)
Far-?*Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik (c 1668 - c 1713); trolig2,1
Mor-?*Johanne Tostensdotter i Heggdalsvik ( - c 1747); trolig2,3,1
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde seks barn.4 
BarnHan var arving ved skiftet etter Ingebrigt Pålsson i Heggdalsvik den 2. mai 1714: Pål bodde hos mora.2
Han var verge for Anne Ingebrigtsdotter i Heggdalsvik fra 1760.1


Pål døde etter 1760.1

     Ifølge Midsund: gard og slekt var Pål sønn av Ingebrigt Ågesson i Midsund (men han kan heller ha vært svigersønn).4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 739 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/747/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Sundtz Otting.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 458 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650478
 4. [S382] Midsund II: s. 53.

Kristi Hannibalsdotter på Bendset1,2

K, #4838, (ca. 1769 - 21. februar 1833)
Far*Hannibal Olsson på Orset3 (1711 - 1785)
Mor*Johanne Pålsdotter på Orset3 (c 1726 - m. 1808 & 1815)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Rasmus Ingebrigtsson på Bendset (1756 - 1812)
Barn

Familie 2

Anders Andersson på Bendset (1787 - 1854)Annet navn: Kristi Hannibalsdotter på Orset.4
Kristi ble født ca. 1769 Søri garda, Orset, Aukra.5
Kristi giftet seg den 6. juni 1796 med Rasmus Ingebrigtsson på Bendset.6 Kristi Hannibalsdotter på Bendset og Rasmus hadde 6 barn sammen.7
Kristi giftet seg i 1814 med Anders Andersson i Solholmvik.8

Kristi døde den 21. februar 1833 i Nordigarden, Bendset, Aukra.9

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 93 & 170.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 28.
 3. [S162] Midsund I: s. 93, 170 & 361.
 4. [S162] Midsund I: s. 93 & 547.
 5. [S162] Midsund I: s. 361, 94 & 170.
 6. [S162] Midsund I: s. 361 & 93.
 7. [S162] Midsund I: s. 93 & 94.
 8. [S162] Midsund I: s. 94 & 170.
 9. [S162] Midsund I: s. 94, 170 & 361.
 10. [S162] Midsund I: s. 93.

Albert Gaupseth1

M, #4839, (31. august 1904 - 29. oktober 1977)

Familie

Lina Borghild Nygård (1921 - 2001)
De hadde ett barn.2 
BarnAlbert ble født den 31. august 1904.1 Hans hjemsted var i Batnfjorden, Øre.2
Albert giftet seg i 1950 med Lina Borghild Nygård.2
Han og Lina Borghild bodde i Molde.2

Albert døde den 29. oktober 1977.1 Han ble gravlagt den 2. november 1977 i Tøndergård gravlund, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Albert Gaupseth.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 237, nr. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#248
 3. [S174] Henning Strand: muntlig februar 2005.

Andreas Eivindsen1,2

M, #4840, (1881 - )
Far*Eivind Johansson Findø2 (1854 - )

Familie

BarnAndreas ble født i 1881 i Aukra.2 Hans hjemsted var på bnr. 4, Finnøya, Sandøy.2

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 388927.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Sandø. R., gnr. 3, bnr. 4, Finnøen.

Eivind Johansson Findø1

M, #4841, (1854 - )

Familie

BarnAnnet navn: Eivind Johansson på Grodås.2
Eivind ble født i 1854 i Hornindal.1 Han var landhandler i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Sandø. R., gnr. 3, bnr. 4, Finnøen.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Eid, lnr. 80b, Grodaas.

Lina Borghild Nygård1,2

K, #4842, (20. januar 1921 - 21. september 2001)
Far*Petter Arnt Nilsen3,4 (1890 - 1965)
Mor*Karoline Nilsdotter Grønningsæter3,4 (1891 - 1982)

Familie

Albert Gaupseth (1904 - 1977)
De hadde ett barn.1 
BarnHennes fødenavn var Lina Borghild Grønningsæter.3
Lina Borghild ble født den 20. januar 1921 på Grønningsæter, Norddal.3,5,4 Hun ble døpt den 16. mai 1921 (faddere: Anders Pettersson Lingås, Nils Nilsson Grønningsæter, Jonas Larsson Valldal og Berte Lovise Karlsdotter Muldal samt konene til Anders og Nils).3
Lina Borghild giftet seg i 1950 med Albert Gaupseth.1 Hennes navn som gift var Gaupseth.5
Hun og Albert bodde i Molde.1
Hun bodde i Orionvegen 5 A, Molde.2

Lina Borghild døde den 21. september 2001 i Molde.5 Hun ble gravlagt den 28. september 2001 i Tøndergård gravlund, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 237, nr. 172. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#248
 2. [S174] Henning Strand: muntlig.
 3. [S489] Norddal klok. 1892–1910: s. 55, kvinner, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821020055
 4. [S1491] Nilsen, Petter: farskapsforelegg 17.2.1921.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Lina Borghild Gaupseth.
 6. [S174] Henning Strand: muntlig februar 2005.

Ola Birger Strand1,2

M, #4843, (8. mars 1923 - 17. august 2001)

Familie

Signe Marie Isaksen (1923 - 2003)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla Birger ble født den 8. mars 1923 i Okshola, Sør-Vågsøy.3,1 Ola Birger ble døpt den 28. april 1923.3 Hans fødenavn var Oksholen, nevnt 1949.4,3 Han var arbeider i 1949.4
Ola Birger giftet seg ca. 1949 med Signe Marie Isaksen.4
Ola Birger Strand solgte på Strandheim, Okshola, Sør-Vågsøy, i 1977. Salgssum: 1 000 kroner.5
Han og Signe Marie bodde i Deknepollen, Vågsøy, i 1998.6

Ola Birger døde den 17. august 2001 i Vågsøy.1 Han ble gravlagt den 23. august 2001 på Skavøypoll gravplass, Vågsøy.7

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Ola Birger Strand. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002816327
 2. [S174] Henning Strand: muntlig februar 2005.
 3. [S2143] Sør-Vågsøy klok. 1906–34: s. 85, gutter, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050810020340
 4. [S2144] Fjordenes Tidende: nr. 56/25.7.1949. E-side 2, «Fra alle kanter». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fjordenestidende_null_null_19490725_40_56_1?page=1
 5. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 103/6.5.1977. Side 10, «Tinglyste skjøter». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19770506_95_103_1?page=9
 6. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 55/7.3.1998. Side 17, «75 år». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19980307_116_55_1?page=16
 7. [S497] Gravminnebasen: Ola Birger Strand. https://slektogdata.no/gravminner/grav/1e0c18a4-fdd1-48b9-903e-fb8c20bc058b

Kari Matsdotter på Bendset1

K, #4844, (1796 - 4. mars 1873)
Far*Mats Asbjørnsson på Klauset2 (c 1769 - 1837)
Mor*Lisbet Asbjørnsdotter på Klauset2 (c 1772 - 1820)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anders Andersson på Bendset (1787 - 1854)
Barn

Familie 2

Søren Jonsson (1818 - 1892)Kari ble født i 1796 på Litle Klauset, Aukra.3
Annet navn: Kari Matsdotter på Klauset.4
Kari giftet seg den 26. mars 1837 med Anders Andersson på Bendset.5 Kari Matsdotter på Bendset og Anders hadde 1 barn sammen.6
Kari giftet seg den 20. juli 1856 med Søren Jonsson på Ræstad.7
Annet navn: Kari Matsdotter på Ræstad.8

Kari døde den 4. mars 1873 på Ræstad, Aukra.9

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 69.
 2. [S162] Midsund I: s. 69, 170 & 479.
 3. [S162] Midsund I: s. 479, 69 & 170.
 4. [S162] Midsund I: s. 170 & 479.
 5. [S162] Midsund I: s. 94, 170 & 479.
 6. [S162] Midsund I: s. 94.
 7. [S162] Midsund I: s. 69 & 479.
 8. [S162] Midsund I: s. 69 & 545.
 9. [S162] Midsund I: s. 69, 94 & 479.

Anders Andersson på Bendset1

M, #4845, (januar 1787 - 26. september 1854)
Far*Anders Aleksandersson i Solholmvik3 (1762 - 1832)
Mor*Mali Andersdotter i Solholmvik2 (c 1743 - 1800)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kristi Hannibalsdotter på Bendset (c 1769 - 1833)

Familie 2

Kari Matsdotter på Bendset (1796 - 1873)
BarnAnnet navn: Anders Andersson i Solholmvik.4
Anders ble født i januar 1787.5
Anders giftet seg i 1814 med Kristi Hannibalsdotter på Bendset.6
Han var bruker i Nordigarden, Bendset, Aukra, fra 1814 til 1854.7
Anders giftet seg den 26. mars 1837 med Kari Matsdotter på Bendset.7 Anders Andersson på Bendset og Kari hadde 1 barn sammen.8 Anders var kårmann i 1854.2

Anders døde den 26. september 1854 i Nordigarden.7

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 479 & 506.
 2. [S162] Midsund I: s. 170.
 3. [S162] Midsund I: s. 170 & 94.
 4. [S162] Midsund I: s. 479, 170 & 532.
 5. [S162] Midsund I: s. 170, 94 & 479.
 6. [S162] Midsund I: s. 94 & 170.
 7. [S162] Midsund I: s. 94, 170 & 479.
 8. [S162] Midsund I: s. 94.

Søren Jonsson1

M, #4846, (1818 - 20. juli 1892)

Familie 1

Ingeborg Endresdotter på Ræstad (c 1813 - 1854)
Barn

Familie 2

Kari Matsdotter på Bendset (1796 - 1873)Søren ble født i 1818 i Brekke sogn, Eivindvik.1
Søren giftet seg med Ingeborg Endresdotter på Kolås.1 Søren Jonsson og Ingeborg flyttet fra i Bolsøy den 21. mai 1849.1
Han og Ingeborg var husfolk på Hagbø, Ræstad, Aukra, fra 1849.1
Annet navn: Søren Jonsson på Ræstad.2 Søren Jonsson på Ræstad og Ingeborg hadde 3 barn sammen.3
Søren giftet seg den 20. juli 1856 med Kari Matsdotter på Bendset.4

Søren døde den 20. juli 1892.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 69.
 2. [S162] Midsund I: s. 479.
 3. [S162] Midsund I: s. 69/70.
 4. [S162] Midsund I: s. 69 & 479.
 5. [S162] Midsund I: s. 48 & 69.

Ingeborg Endresdotter på Ræstad1

K, #4847, (ca. 1813 - 6. november 1854)

Familie

Søren Jonsson (1818 - 1892)
BarnIngeborg ble født ca. 1813 på Kolås, Lindås.2
Annet navn: Ingeborg Endresdotter på Kolås.3
Ingeborg giftet seg med Søren Jonsson.2 Ingeborg Endresdotter på Kolås og Søren flyttet fra i Bolsøy den 21. mai 1849.2
Hun og Søren var husfolk på Hagbø, Ræstad, Aukra, fra 1849.2 Ingeborg Endresdotter på Ræstad og Søren hadde 3 barn sammen.4

Ingeborg døde den 6. november 1854 på Ræstad, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 69 & 524.
 2. [S162] Midsund I: s. 69.
 3. [S162] Midsund I: s. 69 & 541.
 4. [S162] Midsund I: s. 69/70.
 5. [S162] Midsund I: s. 48 & 69.

Nils Trondsson på Medvoll1,2

M, #4848, (ca. 1755 - ca. 1810)
Far*Trond Andersson på Medvoll2 (1731 - c 1783)
Mor*Sigrid Bendiksdotter i Hola2 ( - 1762)

Familie 1

Helge Persdotter på Medvoll (c 1752 - 1797)
De hadde ett barn.2 

Familie 2

Ingeborg Pålsdotter på Medvoll (c 1773 - 1847)
De hadde fire barn.2 
BarnNils ble født ca. 1755 i Hola, Aukra.2,1
Han var bruker på Medvoll, Aukra, fra 1778 til 1780.2,1
Han var selveier på Medvoll fra 1780. Han hadde bruket til sin død.2
Nils giftet seg med en uregistrert person.1
Nils giftet seg i 1788 med Helge Persdotter på Gauset.2
Nils giftet seg i 1797 med Ingeborg Pålsdotter i Midsund.2,1

Nils døde ca. 1810 på Medvoll.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Medvold.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 127.
 3. [S162] Midsund I: s. 480.

Ingeborg Pålsdotter på Medvoll1,2

K, #4849, (ca. 1773 - 23. desember 1847)
Far*Pål Pålsson i Midsund3 (c 1736 - 1807)
Mor*Ragnhild Einarsdotter i Midsund3 (1734 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Nils Trondsson på Medvoll (c 1755 - c 1810)
De hadde fire barn.3 
Barn

Familie 2

Ola Larsson på Medvoll (1769 - 1840)Ingeborg ble født ca. 1773 i Indre Midsund, Aukra.4,5
Annet navn: Ingeborg Pålsdotter i Midsund.3,4
Ingeborg giftet seg i 1797 med Nils Trondsson på Medvoll.3,6
Hun var fadder ved dåpen til Rasmus Jetmundsson Vestnes den 22. november 1798 i Aukra kyrkje.1

Ingeborg giftet seg ca. 1811 med Ola Larsson på Medvoll. De hadde ett barn sammen.7 Ingeborg og Ola var brukere på Medvoll, Aukra, fra ca. 1811 til 1827.7

Ingeborg døde den 23. desember 1847 på Medvoll.3

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.
 2. [S162] Midsund I: s. 480.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 127.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): 1545 Agerøe, Medvold.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 127 & 128.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Medvold.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 128.

Mali Andersdotter i Solholmvik1

K, #4850, (ca. 1743 - 1800)
Far*Anders Andersson på Rød2 (c 1692 - c 1773)
Mor*Mali Endresdotter på Rød2 ( - m. 1762 & 1765)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Aleksandersson i Solholmvik (1762 - 1832)
De hadde to barn.2 
BarnMali ble født ca. 1743 i Aukra.2
Annet navn: Mali Andersdotter på Rød.2
Mali giftet seg i 1786 med Anders Aleksandersson i Solholmvik.2

Mali døde i 1800 i Vika, Solholmen, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 94, 170 & 549.
 2. [S162] Midsund I: s. 170.

Anders Aleksandersson i Solholmvik1

M, #4851, (1762 - 2. november 1832)

Familie 1

Mali Andersdotter i Solholmvik (c 1743 - 1800)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Marit Kristensdotter i Solholmvik (c 1763 - 1851)
De hadde fire barn.3 Anders ble født i 1762.2 Hans hjemsted var på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra.3
Annet navn: Anders Aleksandersson på Raknes.2
Anders giftet seg i 1786 med Mali Andersdotter på Rød.3
Han var bruker i Vika, Solholmen, Aukra.3
Anders giftet seg i 1801 med Marit Kristensdotter.3

Anders døde den 2. november 1832 i Vika.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 94, 170 & 532.
 2. [S162] Midsund I: s. 170 & 159.
 3. [S162] Midsund I: s. 170.
 4. [S162] Midsund I: s. 170 & 94.

Marit Kristensdotter i Solholmvik1,2

K, #4852, (ca. 1763 - 14. november 1851)

Familie

Anders Aleksandersson i Solholmvik (1762 - 1832)
De hadde fire barn.1 Marit ble født ca. 1763.1
Marit giftet seg i 1801 med Anders Aleksandersson i Solholmvik.1

Marit døde den 14. november 1851.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 170.
 2. [S162] Midsund I: s. 159.

Mats Andreas Andersson på Bendset1

M, #4853, (1. mai 1838 - 15. oktober 1859)
Far*Anders Andersson på Bendset1 (1787 - 1854)
Mor*Kari Matsdotter på Bendset1 (1796 - 1873)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megMats Andreas ble født den 1. mai 1838 på Bendset, Aukra.2 Han var dreng hos Nils Sakariasson på Ræstad på Ræstad, Aukra, i 1859.3

Mats Andreas døde den 15. oktober 1859 i Budadjupet. Han kom bort på sjøen sammen med husbonden, Nils Sakariasson. De var på vei hjem fra landnotfiske i Harøysund-området.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 94.
 2. [S162] Midsund I: s. 57 & 94.
 3. [S162] Midsund I: s. 57.

Anders Arnesson på Orset1,2

M, #4854, ( - 1739 eller 1740)

Familie 1

Helge Arnesdotter på Orset ( - c 1737)
De hadde fire barn.6 
Barn

Familie 2

Kristi Åmundsdotter på Orset ( - c 1758)
De hadde ett barn.6 Han var bruker Søri garda, Orset, Aukra, fra 1710. Han overtok etter faren. Etter Anders' død drev enka bruket videre.3
Anders giftet seg med Helge Arnesdotter på Opstad.3
Han var verge ved skiftet etter Ola Jakobsson på Orset den 8. oktober 1722.4

Anders giftet seg i 1739 med Kristi Åmundsdotter på Li.2,3

Anders døde i 1739 eller 1740 på Orset, Aukra.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. juni 1740.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 339, 360 & 520.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 3. [S162] Midsund I: s. 360.
 4. [S162] Midsund I: s. 365.
 5. [S162] Midsund I: s. 389.
 6. [S162] Midsund I: s. 361.

Anders Jonsson på Rørset1

M, #4855, (ca. 1714 - 1788)
Far*Jon Persson på Tautra2 ( - e 1764)

Familie 1

Anne Andersdotter på Bendset ( - c 1766)

Familie 2

Sølvei Knutsdotter på Rørset (c 1731 - 1788)
De hadde ett barn.1 Annet navn: Anders Jonsson på Tautra.3
Anders ble født ca. 1714 på Nørdre Tautra, Aukra.3,1
Anders giftet seg med Anne Andersdotter på Bendset.4
Han og Anne var brukere på Bendset, Aukra, fra 1748.5
Annet navn: Anders Jonsson på Bendset.4,6
Han var verge for Tosten Ivarsson på Romkallen i 1763.6

Anders giftet seg i 1767 med Sølvei Knutsdotter på Rørset.1,7
Han og Sølvei var brukere Søri garda, Rørset, Aukra, fra 1767 til 1788.1

Anders døde i 1788 på Rørset, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 729.
 2. [S162] Midsund I: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009010804035?page=307
 3. [S162] Midsund I: s. 304.
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.
 5. [S162] Midsund I: s. 90.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 162 b.
 7. [S876] Midsund III: s. 728.

Pål Andersson på Eiskrem1

M, #4856, ( - 1754 eller 1755)
Far*Anders Pålsson på Eiskrem1 (c 1677 - c 1754)
Mor*Anne Pålsdotter på Eiskrem1 (c 1683 - c 1761)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Helge Jespersdotter på Eiskrem (1710 - )
De hadde ett barn.2 
BarnHan var selveier Neri garda, Eiskrem, Aukra, fra 1735. Han hadde bruket til sin død.2
Pål giftet seg ca. 1745 med Helge Jespersdotter på Dryna.2,3

Pål døde i 1754 eller 1755 på Eiskrem, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 137.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 138.
 3. [S382] Midsund II: s. 606.

Åmund Åmundsson på Li1,2,3

M, #4857, (ca. 1671 - 1757)
Far*Åmund Tomasson på Nakken3,1 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken1 ( - c 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Siri Reiarsdotter på Li (c 1664 - 1747)
De hadde seks barn.1 
Barn

Familie 2

Sissel Eriksdotter på Vik (c 1685 - 1767)Annet navn: Åmund Åmundsson på Nakken.1
Åmund ble født ca. 1671.1
Han var bruker i Klasgarden, Li, Vestnes, fra 1699 til ca. 1748.1,4
Åmund giftet seg med Siri Reiarsdotter på Li.1
Han var forlover for Erik Arnesson på Øverås og Anne Eriksdotter, som ble trolovet den 22. juni 1732 i Vestnes kyrkje.2
Amund Lie var fadder ved dåpen til Kari Eriksdotter på Øverås den 4. mai 1737 i Vestnes kyrkje.5
Han var fadder ved dåpen til Tomas Persson i Sørås i mai 1737.6
Han var arving ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 11 daler 2 ort 2 skilling.7

Åmund giftet seg i 1748 med Sissel Eriksdotter på Bjermeland.1

Åmund døde i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 428. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=431
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, (dagen før) dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.
 8. [S162] Midsund I: s. 360.

Siri Reiarsdotter på Li1

K, #4858, (ca. 1664 - 1747)

Familie

Åmund Åmundsson på Li (c 1671 - 1757)
De hadde seks barn.1 
BarnSiri ble født ca. 1664.1
Siri giftet seg med Åmund Åmundsson på Nakken.1

Siri døde i 1747 på Li, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 2. [S162] Midsund I: s. 360.

Reiar Åmundsson på Li1

M, #4859, (ca. 1703 - 1767)
Far*Åmund Åmundsson på Li1 (c 1671 - 1757)
Mor*Siri Reiarsdotter på Li1 (c 1664 - 1747)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Astrid Olsdotter på Li (c 1705 - 1749)
De hadde to barn.1 
BarnReiar ble født ca. 1703 på Li, Vestnes.1
Reiar giftet seg i 1743 med Astrid Olsdotter på Langsteinen.1
Han var bruker i Klasgarden, Li, Vestnes, fra ca. 1748. Han hadde bruket til 1750.2

Reiar døde i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427 & 428.

Astrid Olsdotter på Li

K, #4860, (ca. 1705 - 1749)
Far*Ola Rasmusson på Langsteinen1 (c 1664 - )
Mor*Kari Olsdotter på Langsteinen1

Familie

Reiar Åmundsson på Li (c 1703 - 1767)
De hadde to barn.2 
BarnAnnet navn: Astrid Olsdotter på Langsteinen.2
Astrid ble født ca. 1705 på Langsteinen, Vestnes.1
Astrid giftet seg i 1743 med Reiar Åmundsson på Li.2

Astrid døde i 1749 på Li, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 581.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 427 & 428.

Aret Olsson på Nerås1,2

M, #4861, (ca. 1711 - 1788)
Far*Ola Aretsson på Ellingsetra (c 1679 - 1765)
Mor*Anne Åmundsdotter på Ellingsetra (c 1677 - 1743)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Brit Olsdotter på Nerås (c 1700 - 1770)
De hadde åtte barn.3 
Barn

Familie 2

Ingebjørg Sjurdsdotter på Li (c 1711 - 1775)
De hadde ikke barn. 

Familie 3

De hadde ikke barn. Annet navn: Aret Olsson på Ellingsetra.3
Aret ble født ca. 1711.4
Han var bruker Inni garden, Nerås, Vestnes, fra ca. 1728. Sønnen Aret overtok i 1768.3
Aret giftet seg i 1731 med Brit Olsdotter i Fiksdalen.3
Han var fadder ved dåpen til Aret Eriksson Romdalvik den 19. mai 1766 i Vestnes kyrkje.5

Aret giftet seg i 1771 med Ingebjørg Sjurdsdotter på Li.2
Aret giftet seg i 1777 med en uregistrert person.3

Aret døde i 1788 på Nerås, Vestnes.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 24.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 428.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 141.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 203.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 23.

Helge Arnesdotter på Orset1

K, #4862, ( - ca. 1737)
Far*Arne Andersson på Opstad2,3,4 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad3,4 ( - c 1703)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Arnesson på Orset ( - 1739 / 1740)
De hadde fire barn.9 
BarnAnnet navn: Helge Arnesdotter på Opstad.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 7 daler 18 skilling.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 6 daler 3 ort 19 3/7 skilling. Hun fordret også 7–0–18 i innestående morsarv.7

Helge giftet seg med Anders Arnesson på Orset.1

Helge døde ca. 1737 på Orset, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 360.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 4. [S162] Midsund I: s. 339.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 6. [S162] Midsund I: s. 338.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 8. [S162] Midsund I: s. 389.
 9. [S162] Midsund I: s. 361.

Arne Andersson på Opstad1,2

M, #4863, (ca. 1649 - ca. 1709)
Far*Anders Larsson på Opstad3 (c 1614 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Gjøri Larsdotter på Opstad ( - c 1703)
De hadde seks barn.4,6,8 
BarnArne ble født ca. 1649 på Opstad, Aukra.3
Han var bruker på bnr. 1, Opstad, Aukra, iallfall fra 1669 til 1705.3
Arne giftet seg med Gjøri Larsdotter.4,3
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 50 daler 1 ort 6 skilling.5,3
Arne Andersson på Opstad var vurderingsmann i Sund i Romsdal i 1705 og 1708.2,1

Arne døde ca. 1709 på Opstad.6,3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. august 1709. Arvinger: Lars Arnesson, Dordi Arnesdotter, Helge Arnesdotter, eldste Anne Arnesdotter, Gjøri Arnesdotter og yngste Anne Arnesdotter. Verger: Per Larsson på Haukabøen og Lars Larsson i Rakvåg. I boet var blant annet en flatskaftet sølvskje med årstall 1664 (1 daler 2 ort), en ditto merket AAD (Anne Andersdotter? 1 daler 1 ort), 1 ditto med Ragnhild Olsdotters navn (1 daler 1 ort), en ditto med rund knopp merket FKS (1 daler) og ei svart, kollet ku på Baret (2 daler 3 ort). Formue: 146 daler 22 skilling. Gjeld: 97 daler 2 ort 6 skilling. Arv: 48–2–16, fordelt på de seks barna.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 50 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/58/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 236 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630354
 3. [S162] Midsund I: s. 338.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 8. [S162] Midsund I: s. 339.

Lars Arnesson på Opstad1,2,3

M, #4864, ( - etter 1764)
Far*Arne Andersson på Opstad2,3,4 (c 1649 - c 1709)
Mor*Gjøri Larsdotter på Opstad2,3 ( - c 1703)
6. tippoldefar til meg

Familie

Sigrid Arnesdotter på Opstad ( - e 1762)
De hadde iallfall to barn.3 
BarnLars giftet seg med Sigrid Arnesdotter.3
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Larsdotter på Opstad den 21. mai 1704: 14 daler 1 ort 12 skilling.5,6
Han var arving ved skiftet etter Arne Andersson på Opstad den 9. august 1709: 13 daler 3 ort 14 6/7 skilling. Han fordret også 14–1–12 i innestående morsarv.7

Han var bruker på bnr. 1, Opstad, Aukra, fra 1709. Han fikk bygselseddel den 12. september 1709 og stod fremdeles som bruker i 1733.3
Han var verge ved skiftet etter Ola Jakobsson på Orset den 8. oktober 1722.8
Han var verge for Dordi Arnesdotter i 1745.1
Han var «meget svag og fattig» i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 389 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/407/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 3. [S162] Midsund I: s. 339.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 6. [S162] Midsund I: s. 338.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b–195 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 8. [S162] Midsund I: s. 365.

Gjøri Larsdotter på Opstad1,2

K, #4865, ( - ca. 1703)
7. tippoldemor til meg

Familie

Arne Andersson på Opstad (c 1649 - c 1709)
De hadde seks barn.1,7,8 
BarnGjøri giftet seg med Arne Andersson på Opstad.1,2

Gjøri døde ca. 1703 på Opstad, Aukra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 21. mai 1704. Arvinger: Arne Andersson, Lars Arnesson, Dordi Arnesdotter, Helge Arnesdotter, eldste Anne Arnesdotter, Gjøri Arnesdotter og yngste Anne Arnesdotter. Verge: Per Larsson på Haukabøen. Formue: 100 daler 2 ort 12 skilling, som ble fordelt på enkemannen og de seks barna.3,2

     Per Larsson på Haukabøen og Gjøri Larsdotter på Opstad var søsken.1,2

     Marit Larsdotter på Kringstad var kanskje søster av Per Larsson på Haukabøen og Gjøri Larsdotter på Opstad.4

     Per Larsson på Haukabøen og Gjøri Larsdotter på Opstad kan ha vært barn av Lars Jonsson på Haukabøen. Lars hadde sønnen Per (født ca. 1662).5,1

     Per Larsson på Haukabøen og Gjøri Larsdotter på Opstad kan ha vært barn av Lars Olsson i Rakvåg. Lars hadde sønnen Per (født ca. 1655), som var bruker på Vollane, Rakvåg, Aukra, i 1677, men så ble borte. En av vergene til Gjøris barn i 1709 bodde i Rakvåg.6,7

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 2. [S162] Midsund I: s. 338.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 140 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/150/
 4. [S620] WebDebatt: #43830, nr. 6. http://forum.arkivverket.no/topic/129298-43830-slekta-til-berit-madsdatter-julset-fca1769-paa-refshol-i-frcna/?p=1061779
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 537.
 6. [S876] Midsund III: s. 627.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 194 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/192/
 8. [S162] Midsund I: s. 339.

Anne Ivarsdotter på Sundsbøen1,2

K, #4866, ( - ca. 1736)
Far*Ivar Bendiksson på Male3 ( - e 1729)
Mor*Beret Erlandsdotter på Male3 ( - c 1728)
6. tippoldemor til megAnnet navn: Anne Ivarsdotter på Male.4,3
Anne giftet seg med Tosten Andersson på Sundsbøen.1,2
Hun og Tosten bodde på Sundsbøen, Aukra, i 1723. Han stod som bruker i 1724 og 36.5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Beret Erlandsdotter på Male den 22. februar 1729: 23 daler 1 ort 17 skilling, utlagt i 13½ mark jordegods (6 daler 3 ort). De 24 daler hun allerede hadde fått i hjemmefølge, var regnet som del av dødsboets formue før deling.8


Anne døde ca. 1736 på Sundsbøen.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. januar 1737. Kreditor: Ivar Jonsson på Romkallen. Arvinger: Tosten Andersson, Pål Tostensson, Anders Tostensson, Kari Tostensdotter, Brit Tostensdotter, Abel Tostensdotter, Anne Tostensdotter og Ingebjørg Tostensdotter. I boet var blant annet jordegods i to gårder i Oppdal (6 daler 3 ort), som Anne hadde arvet ved skiftet etter mora. Formue: 60 daler 1 ort 20 skilling. Gjeld og omkostninger: 4 daler. Arv: 56–1–20.9,2
Det ble holdt skifteregistrering etter Tosten Andersson på Sundsbøen den 3. juli 1744. I boet var blant annet 23 daler 1 ort 19 skilling i rede penger, sølvtøy med initialene IBS og BÆD, tinntøy merket IBS (Ivar Bendiksson) og BED (Beret Erlandsdotter) med årstallet 1678, tinn merket LESØ GIDK og tinn merket ODS IBD 1674. Formue: 171–0–18.10,2

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 2. [S382] Midsund II: s. 710.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 562 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 278 b.
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 134 b, mnr. 585. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/138/
 7. [S162] Midsund I: s. 109.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 561 b–563 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/576/
 9. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 176 b–177 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/178/
 10. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 259 a–264 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/260/
 11. [S1337] Smøla bygdebok IX: s. 739.

Petrine Bertelsdotter Raknes1,2

K, #4867, (1815 - 25. oktober 1897)

Familie 1

Mattias Størkersson på Velta (1817 - 1861)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Britanus Jakobsson på Raknes (1826 - 1903)Petrine ble født i 1815 i Aukra.1,2
Petrine giftet seg den 16. juli 1843 med Mattias Størkersson på Velta.1
Hun og Mattias bodde på Øvre Raknes, Aukra.3
Petrine giftet seg den 28. juni 1863 med Britanus Jakobsson på Eik.1,2
Hun og Britanus var brukere på bnr. 3, Øvre Raknes, Aukra, i 1865. Beret Anna Mattiasdotter på Raknes bodde også der.2
Hun hadde Peter Ivarsson som dreng i 1865.2


Petrine døde den 25. oktober 1897 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 504.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 3. [S876] Midsund III: s. 496 & 503.

Britanus Jakobsson på Raknes1

M, #4868, (31. august 1826 - 7. desember 1903)

Familie

Petrine Bertelsdotter Raknes (1815 - 1897)Annet navn: Britanus Jakobsson på Eik.2
Britanus ble født den 31. august 1826 på Eik, Vatne, som tvilling.3,2
Britanus giftet seg den 28. juni 1863 med Petrine Bertelsdotter Raknes.3,1
Han og Petrine var brukere på bnr. 3, Øvre Raknes, Aukra, i 1865. Beret Anna Mattiasdotter på Raknes bodde også der.1 Britanus Jakobsson på Raknes var kårmann i Nystauå, Øvre Raknes, Aukra, i 1900. To tjenestejenter bodde hos ham.4

Britanus døde den 7. desember 1903.3

     Navnet hans ble skrevet Bretanues Jakobsen i 1900.4

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, lnr. 174, Raknæs øvre.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 617. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648514?page=620
 3. [S876] Midsund III: s. 504.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): Akerø, gnr. 59, bnr. 3, Raknes.

Else Asbjørnsdotter på Helle1

K, #4869, (ca. 1646 - 1703)

Familie

Rasmus Ellingsson på Helle ( - c 1698)
De hadde fem barn.1 
BarnElse ble født ca. 1646 på Helle, Vatne.1
Else giftet seg med Rasmus Ellingsson på Nysæter.1

Else døde i 1703 på Helle.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 427.

Tosten Kristensson i Kroksethagen1,2

M, #4870, (1766 - 8. juni 1843)
Far*Kristen Torsteinsson på Kvåle3

Familie

Helge Persdotter på Litle Årset (1782 - 1851)Tosten ble født i 1766 i Lom.4
Annet navn: Tosten Kristensson på Kvåle.4
Tosten giftet seg i 1798 med en uregistrert person.5
Han var bruker i Kroksethagen, Borgund på Sunnmøre, fra 1798.5
Tosten giftet seg den 3. juli 1831 i Borgund på Sunnmøre med Helge Persdotter på Litle Årset.3 Tosten var kårmann i Kroksethagen i 1831 og til sin død.1,2

Tosten døde den 8. juni 1843 i Kroksethagen.2 Han ble gravlagt den 11. juni 1843.2

Kilder/noter

 1. [S397] Vigde i Borgund 1816–1920: Torsten Christens. Krogsæthagen.
 2. [S396] Gravlagde i Borgund 1816–1939: Torstein Kristens. Krogsethagen.
 3. [S397] Vigde i Borgund 1816–1920: 3.7.1831.
 4. [S1844] Bygdabok for Lom 2: s. 389. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012000095?page=391
 5. [S874] Bygdebok for Haram 1: s. 100. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082008137?page=103

Anne Jansdatter Hammeken1,2

K, #4871, (ca. 1700 - 1780)
Far-?*Johan Hammeken (c 1667 - ); trolig3

Familie 1

Antonius Nilssen (1700 - 1731 / 1732)
Barn

Familie 2

Jørgen Gunnarssen (c 1708 - 1748)
BarnAnne ble født ca. 1700.2
Anne giftet seg den 19. juli 1724 i Korskirken, Bergen, med Antonius Nilssen.4,5
Hun og Antonius bodde i 23. rode, Bergen, i 1727.6
Anne giftet seg den 27. februar 1735 i Korskirken med Jørgen Gunnarssen.7
Hun bodde på mnr. 61, 23. rode, Bergen, i 1780.2 Anne Jansdatter Hammeken døde 80½ år gammel i 1780 i Bergen.2 Hun ble gravlagt den 13. oktober 1780 klokken 12 på Korskirkegården, Bergen.8

     Navnet hennes ble skrevet Anna Hammechen i 1724.5

     Navnet hennes ble skrevet Ane Hamken i 1735.7

Kilder/noter

 1. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.2.1737 & 6.7.1726.
 2. [S96] Døde i Bergen 1668–1815: Anne Hamiche.
 3. [S470] Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686–1760: 30.9.1725.
 4. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 19.7.1724.
 5. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 15.11.1724.
 6. [S424] «Regnskap for Viborgskatten av Bergen by 1727»: 23. rode.
 7. [S98] Vigde i Bergen 1663–1816: 27.2.1735.
 8. [S96] Døde i Bergen 1668–1815.
 9. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 6.7.1726.
 10. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 16.2.1728.
 11. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 27.5.1735.
 12. [S99] Døypte i Bergen 1668–1815: 28.2.1737.

Barbra Katrina Andreasdatter Arensberg1,2

K, #4872, ( - ca. 1777)

Familie

Peter Anderssen Fyn (1696 - 1754 / 1755)Hun var fadder ved dåpen til Mats Nilssen den 13. oktober 1722 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Per Olssen den 2. april 1725 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 17. mai 1725 i Molde kirke.4

Barbra Katrina giftet seg den 18. oktober 1726 på mnr. 91, Hovedgata, Molde, med Peter Anderssen Fyn. De ble viet i huset til oberst Kristian Ulrik Storm.1
Hun ble kalt madam Barbra Katarina Fyn, nevnt fra 1732 til 1777.5,6
Hun var fadder ved dåpen til Johan Hyssing den 24. august 1732 i Bolsøy kirke.7
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Lyng den 4. november 1732 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Anna Magrete Røbekk den 3. mai 1739 i Molde kirke.8


Barbra Katarina døde ca. 1777 i Molde.5 Det ble holdt skifte etter henne den 2. oktober 1777.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 76. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-40
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 24.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 862. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/145/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196.

Anders Nilssen Vestad1,2,3,4

M, #4873, ( - 1785)

Familie

Johanna Kristoffersdatter ( - 1785)
De hadde ikke barn.7 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.5,6
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746

Anders giftet seg med Johanna Kristoffersdatter.7,8 Anders Nilssen var skomaker i Molde i 1751. Han virket til sin død og kalles mesterskomaker i skiftet.9,1,10,7
Han bevitnet at Karen Eriksdatter kjøpte hus ved Bleikedammen i Molde den 26. september 1754.11
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 1 daler 2 ort.12
Det ble betalt 3 ort for gravferden til Anders Nilssens mor i desember 1758.13

Han og Johanna bodde innpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Anders Johanssen.8
Han og Johanna bodde på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Anders Johanssen. (Ikke samme hus som før.) Eiendommen hadde våningshus og en brygge med sjøbod i 1767. Johanna og Anders Nilssen bodde fremdeles der i 1774.1,14,15
Anders og Johanna hadde Trond Perssen og Brit Botolvsdatter i tjeneste i 1764.1
Han var verge for Beret Olsdatter i 1765.16

Han ble kalt Anders skomaker, nevnt fra 1769 til 1776.17,18 Anders Nilssen var vurderingsmann i Molde iallfall 1769, 1771 og 1777.19,20,21 Anders Sjurdsson Sekkenes og Anders skomaker ble stevnet av Samuel Bugge Harbo og Ola Ingebrigtsson på Ottestad til tinget i Rødven tinglag den 26. oktober 1769. De ville ha tingsvitne om slagsmål og usømmelige talemåter.18,22 Anders Nilssen gav 1 daler ved den frivillige avgift i 1773 i Molde.2 Han gav 24 skilling ved den frivillige avgift i 1774.23
Anders skomaker kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.24
Anders Nilssen var medlem nr. 2 av Molde likbærerlaug.25
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 2 ort 12 skilling.26
Anders Nilssen var lagrettemann i Molde den 5. september 1785.27

Anders døde i 1785 i Molde, sent på året.28 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Johanna den 21. januar 1786 i Molde. Kreditorer: Klaus Johanssen Bredin o.a. Klaus Johanssen erklærte at Anders hadde sagt han ville overdra huset til ham som belønning for de sju år Klaus hadde tjent mora og stefaren i deres høye alderdom. Boet var fallitt, men han ble som kreditor tilkjent 53 daler 6 skilling. Skiftet ble sluttet 7. mars 1787.29 Klaus Johanssen arbeidet for Peter Nikolai Møller i størstedelen av 6–7 år, med reiser til Bergen, Kristiania og mange andre steder. Stefaren Anders Nilssen mottok betalingen i Klaus' fravær. Møller utstedte attest på dette 4. mai 1786.30


     Brit Olsdotter på Moldegjerdet var på morssiden søskenbarn til Anders Nilssen Vestad.7

     Anders Nilssen var nestsøskenbarn til Johans Persson i Dvergsneset, Ola Persson på Fuglsetbøen, Per Persson på Vågseter, Ola Olsson på Berg og Anne Olsdotter på Tornes.7

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212097
 2. [S410] Molde frivillig avgift 1773.
 3. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 193 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410783
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212025
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 37. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650020
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 65. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610035
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 13. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 14. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 171.
 15. [S131] Molde frivillig avgift 1774.
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 475.
 17. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670225
 18. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410782
 19. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 806. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/122/
 21. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 862. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/145/
 22. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410783
 23. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 171.
 24. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 25. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 26. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 27. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 389 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360866
 28. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856.
 29. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046, 1054 & 1057.
 30. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1054.

Peter Anderssen Fyn1,2,3

M, #4874, (1696 - 1754 eller 1755)

Familie 1

Maren Hansdatter Langholt (1695 - 1724)
De hadde ett barn. 
BarnPeter ble født i 1696 i Svaneke, Danmark.4 Peter ble døpt den 30. november 1696.4 Han var tollkontrollør (visitør) i Molde i 1723. Han virket fremdeles i 1742.1,5,6
Peter giftet seg den 3. juni 1723 i Vor Frelsers sogn, København, Danmark, med Maren Hansdatter Langholt. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 29. mai 1723.1,7
Peter Anderssen Fyn kjøpte grunnen under husene til Nils Kristian Abo og Jens Eriksson Gran i Molde den 11. juli 1726 av Kristian Ulrik Storm. (Tomten var utskilt fra Reknes.) Skjøtet ble tinglyst 18. oktober.8,9
Peter giftet seg den 18. oktober 1726 på mnr. 91, Hovedgata, Molde, med Barbra Katrina Andreasdatter Arensberg. De ble viet i huset til oberst Kristian Ulrik Storm.2
Peter Anderssen Fyn kjøpte grunnen på mnr. 79, Hovedgata, Molde, den 28. desember 1728 av Jakob Persson på Frisvoll. Skjøtet ble utstedt på Frisvoll.8
Han var fadder ved dåpen til Bastian Fris den 5. juli 1733 i Molde kirke.10
Han var forlover for Malene Jensdatter Viderø og Kristian Grønn, som ble trolovet den 17. september 1736.11
Han var fadder ved dåpen til Lars Johanssen Løkke den 10. januar 1738 i Molde kirke.5
Åge Persson kjøpte naust og sjøbod med grunn i Molde den 10. april 1739 på auksjon etter Otto Ørbekk. Kjøpesum: 128 daler 2 ort (som gikk til kreditoren Kristoffer Abelset). Peter Anderssen Fyn fikk tilslaget på Åges vegne. Skjøtet ble utstedt 29. mai og tinglyst 7. juli. Enka etter Åges sønn Per solgte sjøboden med grunn videre i 1801.12,13,14
Han var vurderingsmann i Molde i 1742.15
Han bevitnet at Jakob Ottosson Fris solgte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 til Ivar Ivarsson.16
Han bevitnet testamentet til Erik Ellingsson og Magrete Nilsdotter Fris den 30. november 1742 i Molde.3,17
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Børresson og Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik den 6. juli 1743: 1 daler.18

Peter Anderssen Fyn solgte en grunn i Molde den 16. september 1754 til Jørgen Rennie. Fyn hadde kjøpt tomten i 1726. Den gikk oppved gaten fra Anders Olssens innplankning 21¾ alen til den nederste portstolpe, og nedentil fra husnoven 22 sjællandske alen langs gangveien til selgerens husnov, og fra allfargaten til sjøen så langt det kunne bygges utover. Skjøtet ble tinglyst 25. november.8,19
Peter Anderssen Fyn solgte hus med grunn på mnr. 79 den 16. september 1754 til Jørgen Rennie. Tomten gikk ved gaten fra den nordvestre portstolpe 20 alen til tollbodens øverste nov, nedentil fra tollbodveggen 19½ alen til våningshusets søndre nov, og fra gaten ned til sjøen så langt det kunne bygges utover. Gården hadde loft, saler, kamre, bileggerkakkelovn i jern, fire vindovner med jernrør og føtter, eldhus med innmurt bryggepanne og bakerovn, borgstue med steinkakkelovn, rullesval, sjøbod, brygge, og fjøs med plankeverk. Nabo på nordvestsiden, Anders Olssen, undertegnet som vitne. Kjøpesum: 1 070 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. november.8,19

Peter døde i 1754 eller 1755 i Molde.19,20 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. juni 1755.20
Hans dødsbo var kreditor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 5 daler 1 ort 23 skilling i auksjonspenger.21


     Navnet hans ble skrevet Petter Fyen i 1742.3

Kilder/noter

 1. [S1993] København, Vor Frelsers sogn, mini. 1722–46: fol. 64 a, nr. 13. Lenke.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 76. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-40
 3. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 30. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054615
 4. [S1992] Svaneke mini. 1687–1770: fol. 16 b, nr. 19. Lenke.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182, 10. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 6. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekter.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 46.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390835
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 124 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650383
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 124 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650384
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 501. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610253
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 95 a.
 16. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 17. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 29. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054614
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 67. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610036
 20. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 259.
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45.

Maren Fyn1

K, #4875, (1724 - )
Far*Peter Anderssen Fyn1 (1696 - 1754 / 1755)
Mor*Maren Hansdatter Langholt2 (1695 - 1724)Maren ble født i 1724 i Molde.1 Maren ble døpt den 2. mars 1724 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45 & 46.

Maren Hansdatter Langholt1,2

K, #4876, (1695 - 1724)

Familie

Peter Anderssen Fyn (1696 - 1754 / 1755)
De hadde ett barn. 
BarnMaren ble født i 1695.2
Maren giftet seg den 3. juni 1723 i Vor Frelsers sogn, København, Danmark, med Peter Anderssen Fyn. De ble viet i privat hjem etter kongebrev av 29. mai 1723.1,2

Maren døde i 1724 i Molde, trolig i barselseng, 28 år 9 måneder 3 uker gammel.2 Hun ble gravlagt den 7. mars 1724 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S1993] København, Vor Frelsers sogn, mini. 1722–46: fol. 64 a, nr. 13. Lenke.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 46.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 45 & 46.

Johanna Kristoffersdatter1,2,3

K, #4877, ( - 1785)

Familie 1

Johan Jonassen Bredin ( - f 1746)
Et av barna ble jordfestet 5. mai 1735 på Trondheim domkirkegård. Tre barn levde i 1786.3,5 
Barn

Familie 2

Anders Nilssen Vestad ( - 1785)
De hadde ikke barn.3 Johanna trolovet seg den 8. juli 1732 med Johan Jonassen Bredin.1
Johanna giftet seg den 31. juli 1732 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Johan Jonassen Bredin.4
Hun og Johan bodde i Trondheim fra 1732 til 1735.2,5
Hun og Johan bodde i Molde i 1736.6
Johanna giftet seg med Anders Nilssen.3,7
Hun og Anders bodde innpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Anders Johanssen.7
Hun og Anders bodde på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Anders Johanssen. (Ikke samme hus som før.) Eiendommen hadde våningshus og en brygge med sjøbod i 1767. Johanna og Anders Nilssen bodde fremdeles der i 1774.8,9,10
Anders og Johanna hadde Trond Perssen og Brit Botolvsdatter i tjeneste i 1764.8


Johanna døde i 1785 i Molde, etter mannen og sent på året.11,3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Anders den 21. januar 1786 i Molde. Kreditorer: Klaus Johanssen Bredin o.a. Klaus Johanssen erklærte at Anders hadde sagt han ville overdra huset til ham som belønning for de sju år Klaus hadde tjent mora og stefaren i deres høye alderdom. Boet var fallitt, men han ble som kreditor tilkjent 53 daler 6 skilling. Skiftet ble sluttet 7. mars 1787.12

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 301 b.
 2. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 3 b, nr. 35. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921660621
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 4. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 381 a.
 5. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: 1735, domkirkegården, 5. mai. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613020012
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212025
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212097
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 171.
 10. [S131] Molde frivillig avgift 1774.
 11. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856: Anders Nilssens hustru.
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046, 1054 & 1057.
 13. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 9.9.1734. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030948

Peder Jalles1,2,3

M, #4878, (1. mars 1720 - 22. juni 1795)
Far*Adam Jansson Jalles4,3 (1681 - 1729)
Mor*Mette Susanne Harbo4 (c 1703 - 1737)

Familie 1

Ulrikka Antonette Eg ( - 1764)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 2

Kristense Margrete Vingård ( - 1778)
De hadde tre barn. 
Barn
Peder Jalles' signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Peder ble født den 1. mars 1720 i Bergen.3 Peder ble døpt den 3. mars 1720 i Bergen domkirke.4 Han avla eksamen i teologi på Københavns Universitet, Danmark, den 13. juli 1741. Karakter: non contemnendus. Dimissprekenen ble holdt 4. august til haud illaudabilis. Han tenkte seg tilbake til Norge.5 Han tok den akademiske graden examinatus juris den 10. januar 1743. Karakter: bekvem.6,7
Henrik Larssen Grønnes ble forhørt den 5. september 1748 i Molde. Han var arrestert for voldtektsforsøk av ei Anne Knutsdatter, og Henriks bo ble registrert og vurdert til 25 daler 3 ort 13 skilling. Blant vitnene var Knut Hansson og Marit Hallvorsdotter. Byfogd Peder Jalles skrev til stiftamtmannen: «Personen er enroullered i Søe-Tienesten, men sligt Menniske, at alle retsindige Gemytter her paa Stedet ønsker, at man maatte skilles ved dette monstrum, der ikke nu første Gang og i denne Sag, men tit og ofte forhen skal have viset, hvad han fører i sit Skiold».8
Han var byfogd i Molde fra 1748 til 1787.9,2,10 Han var sorenskriver i Romsdal fra 1752 til 1787.11,12,13
Peder giftet seg i mai 1753 med Ulrikka Antonette Eg.14,12
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Persdatter i Kirkebakken den 12. mai 1755: 2 ort 21 skilling.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 10 daler.17
Elen Barhaug ble gravlagt den 16. april 1757 i Molde kirke. Peder Jalles skrev Sørge-Tanker i 20 vers inkludert gravskrift.18
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 10 daler 2 ort 14 skilling.19
Han bevitnet at Ambjørn Trondsson på Dale solgte 2 pund 2 merker med 6 merker overbygsel i Fonna, Dale, Veøy, den 28. oktober 1758 til Trond Ellingsson.20
Han var fadder ved dåpen til Jakob Schultz Møller den 5. juni 1761 i Molde kirke.21
Johan Tou Finne døde i februar 1762. Enka, Kristense, satt i uskiftet bo til 1765, da hun innså at mannen etterlot seg mer gjeld enn hun kunne betale. Hun frasa seg arv og gjeld gjennom byfogd Jalles, som innkalte kreditorene til skifteslutning 17. juli, og giftet seg med henne i oktober.22,12
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Toresson på Bjørbakken den 11. juli 1763: 10 daler 3 ort 4 skilling.23
Peder Jalles bevitnet en hendelse: Sverke Arnsson Hartun pantsatte husene sine i Molde til fogden Jakob Andreas Eg for 50 daler den 5. desember 1763. De var kjøpt fra Tosten Larsson på Fuglset.24
Peder hadde Henrik Øvre og Marit Mikkelsdotter i tjeneste i 1764. Henrik begynte året før.14,25

Han og Ulrikka Antonette bodde på mnr. 109, Hovedgata, Molde, i 1764.14
Han var kreditor ved skiftet etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: 8 daler 2 skilling.26
Peder Jalles kjøpte 1 våg 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Øverland, Bolsøy, den 25. september 1764 på auksjon fra Ole Alsing. Handelen inkluderte også husmannsplassen ved Tøndergårdgjerdet (Einen), hvor Nils Olsson bodde og betalte 1 daler 2 ort i grunnleie. Kjøpesum: 201 daler. Skjøtet ble utstedt 15. november og tinglyst dagen etter i Vestnes tinglag.27,28
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Asbjørnsson på Skjørsetra den 6. august 1765: 5 daler 2 ort for skiftet etter Jon Olsson på Skjørsetra i 1764.29

Peder giftet seg den 29. oktober 1765 med Kristense Margrete Vingård.12,3
Peder Jalles gav bygselseddel på Hamnneset, Vågøy, til Anders Reiarsson på Tornes den 10. juni 1766.30
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Absalonsson den 23. juli 1766: 9 daler i skifteomkostninger.31
Anders Tørressen, Ola Olssen og Peder Jalles takserte byens bygninger i forbindelse med opprettelsen av brannkassen og signerte taksten i januar 1767 i Molde.32
Signaturene til Peder Jalles, Ola Olssen og Anders Tørressen på branntaksten fra januar 1767 (eget foto)
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 5 daler 20 skilling.33
Han var debitor ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 3 daler for ei kvige og 5 daler for betalte penger på husene i Einen. På sin side fordret Jalles 1 daler 3 ort i grunnleie for inneværende år.34
Peder Jalles kjøpte grunnene som Karen Bing, Sverke Arnsson Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 på auksjon fra oppbudsboet til Søren Fitzens. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.35,36
Han bevitnet at Svein Hanssen Verner solgte hus med grunn på mnr. 104, Hovedgata, Molde, den 25. mai 1769 til Ola Larsson Eide.37,38
Peder Jalles gav bygselseddel på 1½ våg på Ytre Holmem, Veøy, til Anders Sjurdsson i 1769.39
Han var verge for Anne Ivarsdotter Blix i 1770.40
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Bårdssen den 12. september 1771: 2 daler 4 skilling. Han fordret også 7 daler 1 ort 7 skilling i resterende ekstraskatt.41
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 9 daler i resterende ekstraskatt.42
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Rasmusson på Lønset den 6. februar 1772: 37 daler 3 skilling for kapital med renter.43
Peder Jalles fikk 1 pund 6 merker (med bygselrett og landskyld), vurdert til 30 daler, på Lønset, Bolsøy, i 1772 som utlegg for gjeld i dødsboet etter Ivar Rasmusson på Lønset.43
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Olsdatter den 8. oktober 1772: 36 daler 21 skilling.44
Peder Jalles gav 5 daler ved den frivillige avgift i 1773 i Molde.45
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.46
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 10 daler, utlagt i sølvbeger på 7¾ lodd (3 daler 3 ort 12 skilling), viserverk (1–2–0) o.a.47
Henrik Hornemann Tønder kjøpte 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, den 7. juni 1782 av Elsebe Johanna Johansdatter Johnston. Bruket var avlsgård og lå øde. Bygninger: sengestue med skorstein • ku- og småfefjøs • liten høyskjå og stor høylåve ute på marken. På setra: seterbu med eldhus • ku- og småfefjøs, så godt som nytt. Samlet kjøpesum for begge eiendommer: 480 daler. Skjøtet ble utstedt 20. juli, og samme dag ble dette bruket og gården Flovikholmen med avling, hester og krøtter, samt Tønders øvrige eiendeler, pantsatt til byfogd Peder Jalles (tinglyst 23. juni 1783).48,49,50

Peder Jalles solgte hus og sjøbod med grunn på mnr. 31, Hovedgata, Molde, den 28. mai 1783 til Sara Susanna Lund. Kjøpesum: 150 daler. Eiendommen var utlagt til selgeren som dekning av gjeld ved skiftet etter Nils Arnt Wenzel. Skjøtet ble tinglyst 15. november året etter.51,52
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson i Skjerslia den 3. mai 1786: færing.53
Israel Olaus Sigholt pantsatte sitt løsøre til Peder Jalles i 1788.54

Peder Jalles solgte 1 våg 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Øverland den 23. desember 1788 til Peder Leth Øvre. Handelen inkluderte også husmannsplassen i Tøndergårdgjerdet, Einen, og dens hus. Kjøpesum: 300 daler. Skjøtet ble tinglyst i juni året etter.55
Per Persson Talstad kjøpte hus (ved kirken) på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, den 9. januar 1789 av Anne Margrete Allan. Kjøpesum: 25 daler. Vitne: hennes lagverge, Peder Jalles. Skjøtet ble tinglyst 3. mai året etter.56,57

Han bodde på mnr. 109 i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 6 daler 48 skilling i formuesskatt (½ pst.)58
Peder Jalles solgte 12 merker med bygselrett og bygninger (hele gården) på Flovikholmen, Veøy, den 18. desember 1789 til Rasmus Tønder. Gården ble kalt Kopparholmen.59
Peder Jalles solgte 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5 den 18. desember 1789 til Rasmus Tønder. Samlet kjøpesum for gården Flovikholmen og dette underbruket: 500 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. juni året etter.59,60

Peder døde den 22. juni 1795 i Molde.12,3 Han ble gravlagt i 1795 i Molde kirke. Nils Einarssen Blix fikk betalt 4 daler for oppvartning og barbering, og Kornelius Larssen Lindal fikk 2 daler for å sverte likkisten.61,12

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 94. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/268/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 304.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212
 4. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 21.
 5. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 114. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#119
 6. [S591] «Examinati juris 1736–1814»: Peder Jalles.
 7. [S409] Våre sorenskrivere I: s. 171.
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 10. september.
 9. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 17. august.
 10. [S2100] Molde byleksikon (2021): s. 71.
 11. [S244] Molde bys historie I: s. 248.
 12. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 61.
 14. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ved Broen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212094
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/100/
 16. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 18. [S2379] Bibliotheca norvegica I: s. 462, Holst. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007030601011?page=539
 19. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650675
 21. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 22. [S1791] Kiøbenhavnske Tidender: nr. 46/1765, Avertissements. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:99648a1f-f535-4ccd-8e6c-01653605eef6
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 135 a–136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660154
 24. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 147.
 25. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–6, til- og avgang. Juni, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212051
 26. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 27. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 297 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650780
 28. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 266 b, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410568
 29. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 300 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660323
 30. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 277.
 31. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 507.
 32. [S1261] Molde branntakst 1767–86: januar 1767.
 33. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 34. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 35. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 36. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 37. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610102
 38. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 200. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610103
 39. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 178 b, publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410768
 40. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 215.
 41. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636–637.
 42. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 43. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/
 44. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759–761. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 45. [S410] Molde frivillig avgift 1773.
 46. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 47. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 48. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 294 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660256
 49. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 295 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660256
 50. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670689
 51. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 52. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 325. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 53. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 274 b–276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670856
 54. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#111
 55. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 402 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660363
 56. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 363. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610184
 57. [S648] Molde panteregister 1790–1823: s. 31, mnr. 66. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923660319
 58. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 13, mnr. 111. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
 59. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 439 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660401
 60. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 48 a, publiseringsnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420504
 61. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 254 a.
 62. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 109, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=116
 63. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#93
 64. [S1166] Familien Kahrs: s. 73. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063#77

Adam Jansson Jalles1,2,3

M, #4879, (1681 - 1729)

Familie

Mette Susanne Harbo (c 1703 - 1737)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAdam ble døpt den 2. september 1681.2 Han tok borgerskap i Bergen den 1. mars 1706 som kjøpmann.2
Adam giftet seg med Mette Susanne Harbo.1,2
Han og Mette Susanne bodde i Bergen i 1720.1

Adam døde i 1729 i Bergen.3,2 Han ble gravlagt den 30. mai 1729 i Bergen domkirke, på gulvet i den store gangen. Det ble tent lys på alteret og holdt likpreken.3

     Navnet hans ble skrevet Adam Jolles i 1729.3

Kilder/noter

 1. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 21.
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 158. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#163
 3. [S1405] Bergen, Domkirken mini. 1725–75: fol. 5 b, 30. mai. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660224
 4. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 207. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#212

Mette Susanne Harbo1,2

K, #4880, (ca. 1703 - 14. februar 1737)

Familie

Adam Jansson Jalles (1681 - 1729)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMette Susanne ble født ca. 1703.2
Mette Susanne giftet seg med Adam Jansson Jalles.1,2
Hun og Adam bodde i Bergen i 1720.1

Mette Susanne døde den 14. februar 1737.2

     Navnet hennes ble skrevet Mette Susanna Harboe i 1720.1

Kilder/noter

 1. [S592] Bergen, Domkirken mini. 1719–32: s. 21.
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 158. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063#163

Anders Johanssen Bredin1,2,3,4

M, #4881, (1736 - 1802)
Far*Johan Jonassen Bredin5,6 ( - f 1746)
Mor*Johanna Kristoffersdatter1,2 ( - 1785)

Familie

Adelus Fredriksdatter Ruberg (1745 - 1811)
Anders Bredins signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anders ble døpt den 11. april 1736 i Molde kirke. Faddere: Karen Eriksdatter, Hermike Sørensdatter Pank, Johann skredder, Johannes Rasmussen Lubb og Klaus Jørgenssen Kamp.7 Anders Johanssen bodde hos Anders Nilssen og Johanna Kristoffersdatter innpå Gata, Molde, i 1762.2 Anders Johanssen bodde hos Anders Nilssen og Johanna Kristoffersdatter på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1764.8,9,10
Han bodde på mnr. 110, ved Brua, Molde, i 1774. Han gav 24 skilling i frivillig avgift.11
Anders giftet seg før 1781 med Adelus Fredriksdatter Ruberg.3,12,13 Anders Johanssen Bredin var skomakermester i 1785. I 1789 skulle han etter selvangivelse svare 15 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 72 skilling i næringsskatt (5 pst.) Anders var fremdeles skomaker i 1801.3,14,12 Han var medlem nr. 3 av Molde likbærerlaug.15
Hans Johans: Bredin (sic) var forlover for Arne Olsson Sotåen og Synnøv Nilsdatter, som ble trolovet den 2. november 1787 i Molde.16

Han og Adelus bodde på mnr. 138, Molde, iallfall fra 1789 til 1801. Han er ført bortflyttet i likbærerlaugets hovedbok, men tidspunkt er ikke angitt.12,14,15 Fra boet til Anders Johanssen Bredin ble hus med grunn på mnr. 138 auksjonert bort den 20. april 1802 til Hans Jonssen Bakke. Kjøpesum: 60 daler (10 daler over utropspris). Skjøtet ble utstedt 20. juli og tinglyst 2. august.17

Anders døde i 1802 i Molde. Den 7. juli ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.4,18 Han ble jordfestet den 9. juli 1802.4

     Navnet hans ble skrevet Anders Breddin fra 1789 til 1802.19,12,18

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212025
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159.
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212097
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 171.
 10. [S131] Molde frivillig avgift 1774.
 11. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 128.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 138. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002483
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 140. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 15. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-14
 17. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 520. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610263
 18. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 19. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 140. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/

Johan Jonassen Bredin1,2,3,4

M, #4882, ( - før 1746)

Familie

Johanna Kristoffersdatter ( - 1785)
Et av barna ble jordfestet 5. mai 1735 på Trondheim domkirkegård. Tre barn levde i 1786.16,4 
BarnJohan Jonassen Bredin var fellberedersvenn i 1732. Han kalte seg fellbereder i 1739.3,5,6
Johan trolovet seg den 8. juli 1732 med Johanna Kristoffersdatter.3
Johan giftet seg den 31. juli 1732 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Johanna Kristoffersdatter.7
Han og Johanna bodde i Trondheim fra 1732 til 1735.5,4
Han ble kalt Johan fellbereder, nevnt fra 1736 til 1738.8,9
Han og Johanna bodde i Molde i 1736.10
Han var fadder ved dåpen til Jesper Sjurdssen den 7. oktober 1736 i Molde kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Peder Sveinssen den 17. mai 1739 i Molde kirke.11


Johan døde før 1746.12

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 9.9.1734. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030948
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 132 b.
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 301 b.
 4. [S1526] Trondheim, Domkirken mini. 1729–61: 1735, domkirkegården, 5. mai. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613020012
 5. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 3 b, nr. 35. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921660621
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 132 a.
 7. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 381 a.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 165. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660290
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 185.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197.
 12. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 13. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 14. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159.
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-105
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.

Adelus Fredriksdatter Ruberg1,2,3

K, #4883, (1745 - 1811)
Far*Fredrik Perssen6,7 (c 1707 - 1750)
Mor*Kirsten Persdotter Ruberg4,5 (1716 - 1748)
6-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Johanssen Bredin (1736 - 1802)Adelus ble døpt den 4. september 1745 i Kristiansund kirke.6 Hun ble konfirmert den 20. september 1761 i Molde kirke.1 Hun bodde hos Jens Persson Ruberg og Malene Audensdotter Viderø på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1762. Adelus var fremdeles hos dem i 1764.2,8,9,10
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.11

Adelus giftet seg før 1781 med Anders Johanssen Bredin.12,3,13
Hun ble kalt Adelus Bredin, nevnt fra 1781 til 1783.13,14 Helene Tomasdatter Løkke, Maria Larsdatter, Adelus Bredin og Anne Lobus hadde plass i 3. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 6 skilling hver.13 Helene Ruberg, Maria Larsdatter, Adelus Bredin, Anne Lobus og Marta Olsdatter hadde plass i 3. stol fra 1782 til 1783. Leie: 6 skilling hver.14
Hun var arving ved skiftet etter Jens Persson Ruberg i 1786: 10 daler.15

Hun og Anders bodde på mnr. 138, Molde, iallfall fra 1789 til 1801. Han er ført bortflyttet i likbærerlaugets hovedbok, men tidspunkt er ikke angitt.3,16,17

Adelus døde i 1811 i Molde.18 Hun ble jordfestet den 27. april 1811.18

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 138. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002483
 4. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 75.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057 & 1068.
 6. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 75 & 201.
 7. [S635] J. Hornemans stamtavler: IX. P–R: s. 223 B.
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 9. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ind paa Gaden, mnr. 151.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610161
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057.
 13. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 14. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1065–1068.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 16, mnr. 140. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
 17. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b.

Jens Persson Ruberg1,2,3

M, #4884, ( - september 1785)
Far-?*Per Jensson Ruberg (c 1680 - 1718); kanskje
5-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Malene Audensdotter Viderø ( - c 1777)
Ingen barn levde i 1777.10 

Familie 2

Helene Tomasdatter ( - e 1786)
De hadde ikke barn.7 Han ble kalt Jens smed, nevnt fra 1732 til 1743.4,5,6 Jens Persson Ruberg var smed i Molde i 1732. Han kaltes senere smedmester.4,7
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen den 5. februar 1732 i Molde kirke.4
Han var fadder ved dåpen til Absalon Olssen den 22. oktober 1733 i Veøy kirke.8
Han var fadder ved dåpen til Maria Nilsdatter den 2. februar 1734 i Molde kirke.5

Jens giftet seg den 22. februar 1734 (trolig i Molde) med Malene Audensdotter Viderø (forlovere: Jakob Ottosson Fris og Kristian Gulbrandsson).9,10 Jens Persson kjøpte hus og grunn med sjøplass for 64 daler på mnr. 132, innpå Gata, Molde, den 2. august 1734 av Hans Persson Berg (tinglyst 15. oktober). I 1743 eide Jens hus «af ring anseende», hvor han både bodde og arbeidet.11
Han var fadder ved dåpen til Maren Margrete Jensdatter Finn den 10. september 1736 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Katrine Fredriksdatter den 2. juli 1737 i Molde kirke.13
Det ble holdt skifte etter Karen Larsdatter den 23. januar 1742. I boet var blant annet 23 daler 1 ort 8 skilling, som smed Jens Persson «leverte fra sig». Aktiva: 33–2–0. Begravelsen kostet 6–1–6, som ble utlagt til Anders vraker. Passiva: 8–2–2. Arv: 24–3–22.14,15
Jens Olsøn Smed (sic) var verge for Maren Olsdatter i 1742.16
Jens Persson Ruberg svarte 2 daler i koppskatt i 1743.6 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.17,18
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746

Han og Malene bodde på mnr. 132 i 1762 sammen med Adelus Fredriksdatter Ruberg. Adelus var fremdeles hos dem i 1764. Bygninger i 1767 (taksert i daler): våningshus (80), naust (10) og smie (20). I 1781 ble tomten kalt Jenssmedfjæra.2,19,20,21
Han var verge for Elen Persdatter i 1767.22
Jens Persson Ruberg var lagrettemann i Molde i 1769. Han var vurderingsmann samme år og i 1774.23,3,24
Han bevitnet et dokument mellom Anders Hansson på Sandnes og Knut Olsson Helland den 29. mars 1771.25
Jens Persson Ruberg gav 1 daler ved den frivillige avgift i 1773 i Molde.26
Han var arving ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777: 45 daler 3 ort 13 skilling pluss 20 daler i begravelsesomkostninger, utlagt i husene med grunn (60 daler), tverømming (3 ort) o.a.. – Passiva: 62 daler 2 ort 4 skilling. Arv: 77–2–15. Enkemann Ruberg og fraværende arving Wolf var blitt enige om at sistnevnte skulle få 28 daler og dekket utgiftene til brev og kommisjonær (3–3–2), til sammen 31–3–2. Resten skulle tilfalle Ruberg, 45–3–13.27
Han var verge for Helene Tomasdatter Løkke i september 1782.28

Jens giftet seg i 1782 i Molde kirke med Helene Tomasdatter. I november ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokker til bryllupet.7,29,1,30

Jens døde i september 1785 i Molde.31,7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 24. september 1785.32 Han ble gravlagt den 30. september 1785 på Molde kirkegård.31 Det ble holdt skifte etter ham i 1786 i Molde. Arvinger: Helene Ruberg, David Marteren, Peter Ruberg, Maren Elisabet Bagger og Adelus Fredriksdatter Ruberg. Enka fikk 60 daler, de to søstersønnene fikk 20 hver, mens søsterdattera Adelus og grandniesa Maren Elisabet fikk 10 daler hver. Sum utlegg: 286 daler 2 ort 9 skilling.33
Boet etter Jens auksjonerte bort hus med grunn på mnr. 132 i 1786 til Ivar Knutssen Moldenes. Skjøtet ble utstedt 8. april 1789.34

     Navnet hans ble skrevet Jens Pedersen Ruberg i 1769.3

     Jens Persson Ruberg, Elisabet Persdotter Ruberg og Kirsten Persdotter Ruberg var søsken.35,36

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 577.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 6. [S515] Molde ekstraskatt 1743.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 46 a.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650110
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/141/
 17. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 18. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 19. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 20. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ind paa Gaden, mnr. 151.
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610161
 22. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 522. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/264/
 23. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 111 a.
 24. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 25. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 221. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610113
 26. [S410] Molde frivillig avgift 1773.
 27. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429
 28. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.
 29. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 3.
 30. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 66 b.
 31. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856.
 32. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057 & 1060.
 33. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1065–1068.
 34. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 355.
 35. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 271 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410572
 36. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1057 & 1065–1068.

Malene Audensdotter Viderø1,2,3,4

K, #4885, ( - ca. 1777)
Far*Auden Audensson4 (c 1654 - f 1721)
Mor*Maren Ivarsdotter Helt (1652 - 1725)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Persson Ruberg ( - 1785)
Ingen barn levde i 1777.4 Hun var fadder ved dåpen til Nils Larssen den 17. august 1727 i Molde kirke.5
Malena Widerøe var fadder ved dåpen til Anne Helsing den 2. september 1731 i Molde kirke.6
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Røbekk den 17. september 1733.1

Malene giftet seg den 22. februar 1734 (trolig i Molde) med Jens Persson (forlovere: Jakob Ottosson Fris og Kristian Gulbrandsson).7,4
Hun var fadder ved dåpen til Karen Fris den 18. oktober 1739.8

Han og Jens bodde på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Adelus Fredriksdatter Ruberg. Adelus var fremdeles hos dem i 1764. Bygninger i 1767 (taksert i daler): våningshus (80), naust (10) og smie (20). I 1781 ble tomten kalt Jenssmedfjæra.9,3,10,11

Malene døde ca. 1777 i Molde.4 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 10. juli 1777. I boet var vånings- og sjøhus med grunn (60 daler), tinntekanne, tebord, tekjele, damaskkåpe, to båter, smedredskaper, viserverk, dansk bibel, salmebøker, «Siungende Catechismus», De bedendes aandelige Kiæde, Jersins Den sande livsens Vej, Marpergers Syge-Sæng og Døds-Sæng, reisehåndbok, sølvbeger på 7¾ lodd, to sølvskjeer på til sammen 5¼ lodd, sølvtumling, sølvsvampehus, trebåndsgullring o.a.12 Det ble holdt skifteauksjon etter Malene den 23. juli 1777. Blant kjøperne var Bendik Olsson i Hatlen, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Adelus Fredriksdatter Ruberg, Henrik Lykke, Peder Jalles, Per Trondsson, Kristoffer Olsson på Horrem, Ole Thomassen og Jens i Bjørnsund. Fler av kjøperne bodde i tinglagene Vågøy og Sund. Nettoinntekt: 39 daler 3 ort 19 skilling. Med bygningene og det usolgte løsøret var formuen 140–0–19.13 Skiftet etter Malene ble sluttet den 2. oktober 1777. Kreditorer: Peder Jalles, Peder Leth Øvre, Abraham Skjellerup og Peter Nikolai Møller o.a. Arvinger: Jens Persson Ruberg og Auden Henrik Wolf. Passiva: 62 daler 2 ort 4 skilling. Arv: 77–2–15. Enkemann Ruberg og fraværende arving Wolf var blitt enige om at sistnevnte skulle få 28 daler og dekket utgiftene til brev og kommisjonær (3–3–2), til sammen 31–3–2. Resten skulle tilfalle Ruberg, 45–3–13.14

     Navnet hennes ble skrevet Malena Odensdatter Widerøe i 1734.2

     Navnet hennes ble skrevet Malene Widerø i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 140.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762.
 10. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ind paa Gaden, mnr. 151.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 316. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610161
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847–848. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650427
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429

Anne Maria Persdatter Lobus1,2,3

K, #4886, (ca. 1752 - 1801)
Far*Per1Anne Maria ble født ca. 1752.4,3 I manntallet av 1764 står Anne Maria Persdatter hos Peter Petersson Palm og Kirsti Kristensdotter på mnr. 159, Haugen, Molde.5,6,7
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Knutsson i 1771: et lite bord (22 skilling).8
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Nielsdotter Cimber den 7. februar 1774 i Molde.9
Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter, Per murmesters hustru og Kari Haugan hadde plass i 24. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra juni 1780 til juni 1781. Leie: 6 skilling hver (Pers kone var ikke med i neste periode).10 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter og Kari Haugan hadde plass i 24. stol fra 1782 til 1783. Leie: 6 skilling hver.2 Anne Maria Persdatter Lobus lånte ut 50 daler til Svein Olssen Børset mot pant i hus og grunn på mnr. 110, ved Brua, Molde.1 Anne Maria Persdatter tjente hos Kornelius Larssen Lindal på mnr. 140, Olsmedbakken, Molde, i 1796. Hun var hos ham til sin død.11,12,4
Anne Olsdatter ble forhørt den 1. desember 1798. Anna Kirstina Nagel hadde sent forrige kveld funnet mer tyvegods på et gjemmested i kjelleren sin, og skjønte at det måtte være hennes «nu ulykkelige» tjenestejente som stod bak. Anne Olsdatter tilstod med vemod at hun også hadde stjålet dette. Fra en ulåst kiste på sjøbodsloftet hos Anne Maria Persdatter tok hun rundt mikkelsmesse et par nye hjemlerretsputevar med sprang, et par brukte ditto uten sprang, et par nye hjemlerretslaken, et blårgarnslaken, en ny dreielserviett, to lerretsskjorter omsydd til serker, et nytt hjemlerretstørkle, hjemlerretshalskrage, et lite stykke blårutet hjemlerret, en gammel lerretshåndstrømpe og et lite stykke bolstervar, 2 skålpund lin, en ny tinnlysestake, og et lite brennevinsglass – til sammen verdt 8 daler 3 ort 12 skilling.
     «Arrestantinden» hadde også noen andre stjålne småting i et skrin. Videre tilstod hun at dagen før sitt siste tyveri hos Else Katrine Fris og dattera Severina (altså 28. november) listet Anne seg inn på et loft i madam Fris' hus og stjal et par nye hjemlerretslaken med isydde initialer ECF(?), et gammelt oppsprettet tamisforkle, seks natthølker (hvorav én var oppsprettet), et fint netteldukstørkle med kniplinger foran, ditto uten kniplinger, ca. 3 alen brede linkniplinger, og et par hvite bomullsstrømper med initialer SF – til sammen verdt 7–1–4.
     Hun hadde dessuten vært på slang i Jens Worm Møllers frukthage og tatt 1½ skjeppe epler, som ble fremvist og taksert til 0–1–12. Møller vedkjente seg frukten, men ville ikke ha den tilbake, og forærte den i stedet til byens fattige. Eplene ble straks solgt for 2 ort, som skulle utdeles til de trengende.13,14

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.15
Anne Maria Persdatter Lobus opprettet testament datert 24. juni 1801 i Molde. Hun var syk. Dokumentet fikk kongelig bekreftelse 6. oktober. Arvinger: Elen Persdatter og Anne Katrine Jensdatter Hom. Vitner: Ola Einarssen og Mikal Olsson Aune.1

Anne Maria døde ugift i 1801 på mnr. 140.1,3 Hun ble gravlagt den 18. juli 1801. Samme dag ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.3,16 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. desember 1801.1 Skiftet etter henne ble sluttet den 1. juni 1802. Arvinger: Elen Persdatter og Anne Katrine Jensdatter Hom.17

     Navnet hennes ble skrevet Anna Maria Peers Datter i 1783.2

     Anne Maria var trolig slektning av Anne Lobus.

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 316 b.
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 140. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002492
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212098
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultz-Hagen, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064211
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064178
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 720–722. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650364
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 728 & 729.
 10. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 437.
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 241 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/246/
 13. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 14. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370020
 15. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 17. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 317 a.

Magrete Olsdatter1,2

K, #4887, ( - etter 1745)
Far*Ola Knutsson på Molde1,2 (c 1660 - 1710)
Mor*Brit Pålsdotter1,3,4 (c 1666 - )

Familie 1

Peder Hoff ( - c 1720)

Familie 2

Jørgen Olssen Stabel ( - 1729)Hun var myndling av Henrik Pålsson i 1710.1

Magrete giftet seg med Peder Hoff.5
Magrete giftet seg den 10. desember 1721 i Molde kirke med Jørgen Olssen Stabel.6
Hun ble kalt Magrete Stabel, nevnt fra 1722 til 1723.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.8
Magrete Stabel og Jørgen eide et øde hus i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1724.9
Hun og Jørgen bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Reknes.10
Hun var fadder ved dåpen til Kornelius Larssen den 28. juni 1725 i Molde kirke.11
Karen Nilsdotter Lindved og Magrete Stabel o.a. ble stevnet av Hans Hagerup til tinget i Fanne tinglag den 9. juli 1729. Fogden opptrådte for Hagerup. Lindved skyldte 9 daler 3 ort 16 skilling, og Jørgen Stabels enke 10–0–2 (etter regninger). De innstevnede møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting, og kom opp igjen 18. oktober. Lindved møtte og vedstod gjelden. Enkefru Stabel dukket ikke opp, men de ble begge dømt til å betale det de skyldte samt 2 ort hver i saksomkostninger.12,13 Magrete Olsdatter ble stevnet av Brit Pålsdotter til tinget i Molde den 26. november 1734. Saken kom opp igjen året etter.14,15,16
Ei Margreth Biørnsund var fadder ved dåpen til Nils Nilssen under Berget den 12. oktober 1738 i Molde kirke.17
Anne Maria Trondsdotter døde ca. 1740. Ifølge tingsvitne var nærmeste slektninger på farssiden Bastian Erikssen og enka Magrete Olsdatter i Molde.18


Magrete døde trolig etter 1745.19

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 258 a.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/119/
 4. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 456.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 10 b.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 31, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 9. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 253 a.
 10. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 12. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/
 13. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 38 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/31/
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 93 b.
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 94 a.
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 112 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/113/
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188.
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 19. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekter.

Jørgen Olssen Stabel1,2

M, #4888, ( - 1729)

Familie

Magrete Olsdatter ( - e 1745)Jørgen giftet seg den 10. desember 1721 i Molde kirke med Magrete Olsdatter.1 Jørgen Olssen Stabel var vurderingsmann ved skifte i Molde i 1723.3
Han var forlover for Lars Larssen Blix og Mette Ivarsdotter, som ble trolovet den 18. oktober 1723 i Molde.4
Jørgen Olssen Stabel var hospitalsforstander på Reknes hospital, Molde, i 1724.5 Han og Magrete eide et øde hus i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1724.6
Han og Magrete bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Reknes.5
Han var fadder ved dåpen til Mattis Mattissen den 9. juli 1724 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Hans Olssen Bjørstad den 27. april 1725 i Molde kirke.2


Jørgen døde i 1729.8,9

     Jørgen Olssen Stabel og Marte Stabel kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 40.
 5. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 6. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 253 a.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 8. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 21 a.
 9. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 28 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/22/

Karen Jensdatter1,2

K, #4889

Familie

Lasse Hansson
BarnHun ble kalt Karen hos Schultz, nevnt fra 1724 til 1726.3,4,1 Karen Jensdatter tjente hos Jakob Johanssen Schultz i Molde iallfall fra 1724 til 1726.3,1
Hun var fadder ved dåpen til Mattis Mattissen den 9. juli 1724 i Molde kirke.3
Hun var fadder ved dåpen til Kornelius Larssen den 28. juni 1725 i Molde kirke.4

Karen fikk barn med Lasse Hansson i 1726 i Molde. Han stod til offentlig skriftemål den 8. desember 1726 i Molde kirke, mens hun skriftet 2. februar året etter i Bolsøy kirke. Lasse ble stevnet til tinget 6. juli 1728 for leiermålet, og betalte halv bot (6 daler) ettersom han var soldat.5,6,1,2

Bastian Eriksson1,2

M, #4890, (1682 - 1731)
Far*Erik Knutsson3,4 (c 1641 - 1705)
Mor*Elen ( - f 1720)

Familie

Magrete Matsdotter Holst
De hadde ikke barn.4 Bastian ble født i 1682.5,3 I manntallet av 1701 står Bastian Eriksson hos Erik Knutsson i Molde.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 3 ort 12 skilling.6
Bastian Eriksson bodde hos Elen østenfor elva i Molde i 1711.7
Han var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.8
Han var forlover for Aslak Gunnarsson og Anne Olsdotter, som ble trolovet den 22. mai 1721 i Molde. Forlovelsen skjedde i Bastians hus.2
Han bevitnet at Inger Eriksdotter solgte hus i Molde den 17. juli 1721 til Ola Perssen.9,10
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Hyssing den 27. juli 1721 i Molde kirke.11
Han var forlover for Jakob Olssen og Anne Persdatter, som ble trolovet den 19. oktober 1721 i Molde.12

Bastian giftet seg den 19. november 1721 i Molde kirke med Magrete Matsdotter Holst.13,14 Bastian Eriksson var vurderingsmann i Molde i 1722 og 1723.15,1
Han var forlover for Lars Larssen Blix og Mette Ivarsdotter, som ble trolovet den 18. oktober 1723 i Molde.16

Han bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Moldegård.17
Han var kreditor ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 3 daler 1 ort 3 skilling.18
Han var fadder ved dåpen til Per Olssen den 2. april 1725 i Molde kirke.19
Han var fadder ved dåpen til Kornelius Larssen den 28. juni 1725 i Molde kirke.20
Han var forlover for Just Sæmundsson og Ingeborg Karstensdotter, som ble trolovet den 21. november 1728 i Molde kirke.21
Han var fadder ved dåpen til Gunnar Aslakssen den 15. februar 1729 i Molde kirke.22


Bastian døde i 1731 i Molde, 48 år 11 måneder 10 dager gammel.5 Det ble holdt likpreken over ham den 5. mai 1731 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 197.
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181172
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 197 a.
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/176/
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 12.
 14. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde [Ladestæd].
 15. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 233 a.
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 40.
 17. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 60. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660238
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-51
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 102.

Lars Larssen Blix1,2

M, #4891, (1722 - 1752 eller 1753)
Far*Lars Larssen Blix3,1,2 ( - c 1751)
Mor*Kristi Hansdotter Berg2 (c 1692 - 1722 / 1723)Lars ble døpt den 15. desember 1722 i Molde kirke. Faddere: Magrete Matsdotter Holst, Margrete Maria Johansdotter Tou, Åge Audensson, Hans skomaker og Karsten Simensson.3
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 7 daler 3 ort 14 skilling, delt med søsknene.4

Lars Larssen Blix og Jens Lossius solgte hus med grunn på mnr. 137, Molde, den 5. februar 1752 til Mikael Ålum. Kjøpesum: 180 daler. De hadde arvet eiendommen etter Lars' far og Jens' svigerfar (Mikael og kona kjøpte altså ut hennes bror og søster). Kjøperen skulle svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier (Moldegård).1,5
Han var myndling av Ola Dale i 1752. Lars var myndig, men fraværende.1


Lars døde i 1752 eller 1753.1,6

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15
 6. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a

Jakob Ottosson Fris1,2,3,4

M, #4892, (7. november 1702 - 18. november 1774)
Far*Otto Jakobsson Fris5,6,7,8 (1675 - 1729)

Familie 1

Hildeborg Olsdotter Helt (1695 - 1728)
De hadde to barn.6 
Barn

Familie 2

Maren Magrete Johansdatter Johnston (1710 - 1795)
De hadde tolv barn.57 
BarnJakob ble født den 7. november 1702 i Alstahaug, utenom ekteskap.6,9,5
Han var fadder ved dåpen til Kornelius Larssen den 28. juni 1725 i Molde kirke.10

Jakob giftet seg den 21. november 1725 i Molde kirke med Hildeborg Olsdotter Helt, viet av Erik Pedersson Lekanger. Han ble stevnet til tinget 6. juli 1728 grunnet for tidlig samleie, og betalte velvillig boten.1,3,11
Han var fadder ved dåpen til Bastian Erikssen den 8. oktober 1729 i Bolsøy kirke.12

Jakob giftet seg den 9. november 1729 i Molde kirke med Maren Magrete Johansdatter Johnston.2,4
Han var fadder ved dåpen til Johan Hyssing den 24. august 1732 i Bolsøy kirke.13
Jakob Ottosson Fris avla borgerskapsed i Trondheim den 9. februar 1733 som handelsmann i Molde. Han var fremdeles borger der i 1736.9,14,15
Han var forlover for Jens Persson og Malene Audensdotter Viderø, som giftet seg den 22. februar 1734.16,17
Jakob hadde Elen Sveinsdatter i tjeneste i 1738.18
Jakob Ottosson Fris gav bygselseddel på 1 våg 2 pund på Mjelve, Bolsøy, til Johan Andersson den 16. april 1738.19
Han var fadder ved dåpen til Anna Magrete Røbekk den 3. mai 1739 i Molde kirke.20
Han var kreditor ved skiftet etter Synnøv Larsdotter den 5. august 1740: 6 daler.21
Jakob Ottosson Fris fikk såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde av Johanne Jensdotter og Ingeborg Jensdotter. De testamenterte eiendommen til ham 25. mai 1741 (med kongelig godkjennelse 4. august samme år).22
Gunnar Persson kjøpte hus (uten grunn) på Moldegård-siden i Molde den 3. januar 1742 av Just Sæmundsson Røvik og Ingeborg Karstensdotter. Huset bestod av en stue med fire vinduer, «Jamte Ovn», fallbord og sengested, samt et vedskott. Selgerne bodde der frem til salget. Kjøpesum: 44 daler. Vitner: Jakob Ottosson Fris og Daniel Steffenssen. Røvik undertegnet skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst 25. november året etter.23,24
Han var kreditor ved skiftet etter Nils Johansson, Brit Nilsdatter og Eli Nilsdotter under Berget den 28. februar 1742: 1 ort 8 skilling.25
Han var forlover for Mats Jenssen Viderø og Magrete Maria Rotkier, som ble trolovet den 19. oktober 1742 i Flovik, Veøy.26

Jakob Ottosson Fris solgte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 til Ivar Ivarsson. Kjøpesum: 235 daler. Eiendommen lå mellom grunnene til Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz. Vitner: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Peter Anderssen Fyn. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1743.22
Han bevitnet testamentet til Erik Ellingsson og Magrete Nilsdotter Fris den 30. november 1742 i Molde.27,28
Han bevitnet en hendelse angående Ingebrigt Eriksson og Erik Gunnarsson: Ingebrigt Eriksson gav kår til faren, Erik Gunnarsson, den 19. januar 1743 på Eikrem, Bolsøy.29
Han var forlover for Peder Hagerup og Ulrikka Antonette Eg, som giftet seg den 6. juni 1743 på Gjermundnes, Vestnes.30

Jakob Ottosson Fris kjøpte en bruksdel på 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på Sørnesje, Veøy, den 1. august 1743 på auksjon etter Joris Nilssen Skjellerup. Kjøpesum: 31 daler 2 ort. Skjøtet ble utstedt 28. september, og tinglyst 30. november året etter.31
Han var kreditor ved skiftet etter Asbjørn Persson på Rød den 21. mai 1744: 1 daler 4 skilling.32
Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.33
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Han bevitnet at Peter Stefan Nielssen Skjellerup solgte hus med grunn i Molde den 6. juni 1747 til William Allan.34
Han var kreditor ved skiftet etter Svein Erikssen den 10. desember 1748: 3 daler 3 ort 8 skilling.35,36
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 2 ort.37
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 1 daler 1 ort.38
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeborg Pålsdatter den 28. juli 1751 i Molde: 1 daler 3 ort.39
Han var kreditor ved skiftet etter Jens Olssen los den 11. oktober 1751: 9 daler 2 ort 18 skilling.40
Jakob Ottosson Fris var vurderingsmann i Molde i 1751 og 1752.41,42
Han bevitnet at Daniel Steffenssen solgte 2 pund 2 merker med bygselrett på Aslakgarden, Dale, Veøy, den 17. oktober 1752 til Knut Olsson på Dale.43
Han var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 1 daler.44
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Jespersdatter den 21. mai 1753: 6 daler 2 ort 21 skilling.45
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Persdotter på Hammarvollnes den 12. januar 1756: 1 daler 1 ort 12 skilling.46
Jakob og Maren Magrete bodde på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Hildeborg Fris, Magrete Fris, Karen Fris, Jakob Fris og Magrete Matsdotter Holst o.a. Sønnen Johan overtok senere huset.4,47
Jakob Ottosson Fris hadde Ola Olsson i Leirgrovvik i tjeneste fra april 1764. Han flyttet dit fra landet.48
Jakob Ottosson Fris og Daniel Steffenssen var kirkeverger i Molde kirke i 1764.49 Jakob Ottosson Fris var vraker.50

Jakob døde den 18. november 1774 i Molde.6,51,52,53 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. desember 1774.53 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 5. januar 1775. Blant kjøperne var Peder Johansson Frank, Elias Erikssen, Trond Perssen, Peter Fredrik Korn, Maria Skanke, Knut Rekdal, Jakob Nilsson på Haugan, Boye Larssen, Lasse Eriksson i Røvik og Nils Larsson på Eiskrem.54
Boet etter Jakob auksjonerte bort en bruksdel på 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på Sørnesje den 30. januar 1775 til Ola Olsson på Sørnesje. (Jorden ble lagt under bnr. 3.) Kjøpesum: 83 daler. Skjøtet ble utstedt og tinglyst 26. juni.55,56

     Navnet hans ble skrevet Jacob Fris i 1728.3

     Han signerte som Jacob Friis fra 1742 til 1746.27,33

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 66. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-35
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108.
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/233/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 516.
 6. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 29.
 7. [S1733] Bastian Dahl 1851–1895: s. 7. https://www.nb.no/items/74970f64d4af6787994d315ecb8a60ee?page=10
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 157 b & 158 a.
 9. [S1425] Trondheim rådstueprotokoll 1725–38: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31387/227/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 61.
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 79.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-55
 13. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 129. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 14. [S1425] Trondheim rådstueprotokoll 1725–38: fol. 228 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31387/228/
 15. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde [Ladestæd].
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 142.
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 18. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 205 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400369
 19. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400380
 20. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 21. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 1 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/16/
 22. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 23. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 24. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 25. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 205 b–206 b.
 26. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 229. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660323
 27. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 30. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054615
 28. [S2020] Norske innlegg januar–juni 1743: 11. januar, e-side 29. https://www.digitalarkivet.no/da20110517054614
 29. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 30. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 31. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 214 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650475
 32. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 353 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650371
 33. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 34. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650492
 35. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 4.
 36. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650004
 37. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 38. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 39. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 40. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 62–63. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650033
 41. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 45. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/24/
 42. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 148. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650076
 43. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 68 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650549
 44. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 45. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 186 & 187.
 46. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 423 b–424 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/424/
 47. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
 48. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg D–G, til- og avgang. Mai, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212103
 49. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 50. [S410] Molde frivillig avgift 1773.
 51. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 52. [S131] Molde frivillig avgift 1774: nr. 150.
 53. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 54. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 780–787. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650394
 55. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 102 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660064
 56. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 103 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660064
 57. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.
 58. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 59. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 160, Dnic: Judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288
 60. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 186.
 61. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101

Regina Johansdotter Tou1,2,3

K, #4893, ( - 1771)
Far*Johan Robertsson Tou3 (c 1653 - 1721)
Mor*Margrete Ivarsdotter Helt4,3 ( - 1722 / 1723)

Familie 1

Mikkel Nilssen Finne (c 1701 - 1733)
Barn

Familie 2

Pål Berents ( - 1757)Hun var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 200 daler i hjemmefølge, utlagt i sølvskjeer (18 daler 12 skilling), sølvkanne merket JRS MID (Johan Robertsson, Margrete Ivarsdotter) på 21 lodd (10 daler 2 ort), sølvbeger på 5 lodd (2–2–0), halvpart i Gjertrud Vinter-gården med grunn (50 daler), 29 alen gult vattertaft (24–3–18), brennevinspanne med tønne og piper (3–2–0) o.a.5
Hun var myndling av Johan Tomasson Brix i 1722 og 1723.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Margrete Ivarsdotter Helt den 6. oktober 1723.6
Regina var kreditor ved skiftet etter Hildeborg Sveinsdotter den 29. januar 1725: 6 daler 22 skilling.7

Regina giftet seg den 25. oktober 1729 i Molde med Mikkel Nilssen. De ble viet hjemme i huset.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Helsing den 2. september 1731 i Molde kirke.8
Hun var myndling av Jakob Mortensson Schultz i 1733.9
Hun var myndling av Jens Eriksson Gran i 1734.9

Regina giftet seg den 18. mai 1735 i Molde med Pål Berents. De ble viet hjemme i huset.2,10 Regina Johansdotter Tou var hospitalsforstander på Reknes hospital, Molde, i 1758.11
Hun ble kalt madam Berents, nevnt fra 1759 til 1766.12,13 Madam Berents gav 2 ort i juleoffer i januar 1759.12
Madam Berents gav bygselseddel på grunnen på mnr. 53, Hovedgata, Molde, til Knut Timannsson den 23. april 1766.13


Regina døde i 1771 i Molde.14,15 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 4. mai 1771. Arv: 2 137 daler 1 ort.15,16

     Navnet hennes ble skrevet Regina Thue i 1731.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 106.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 332 b–333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640347
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 9. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 b.
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 11. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 114 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350117
 12. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 29 b.
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 841. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/139/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 806. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/122/
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 842. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/

Pål Berents1,2

M, #4894, ( - 1757)

Familie

Regina Johansdotter Tou ( - 1771)Pål Berents var toller i Molde fra 1734. Han virket fremdeles i 1751.3,4
Pål giftet seg den 18. mai 1735 i Molde med Regina Johansdotter Tou. De ble viet hjemme i huset.5,6
Han var fadder ved dåpen til Vivike Fitzens den 4. februar 1738.7,8
Han lånte ut 24 daler 3 ort (med sikkerhet i huset) til Ola Hanssen Gyttrich den 14. mai 1740 mot pant på mnr. 66, Kirkebakken, Molde. Obligasjonen ble tinglyst 25. januar året etter.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Nesje den 9. september 1740: 1 daler 3 ort, hvorav han fikk 1 ort 20 skilling.9
Jakob Mortensson Schultz eide i 1742 på Elen Davidsdotters grunn, Molde. Eiendommen var taksert til 100 daler. Han hadde skjøter av 17. april 1722 og 18. mars 1738. Det bodde fire husfolk der: Per Perssen Åndal, Per Knutsson Malo, Trond Hansson Berg og Marit Persdotter. Av tomten enka Marit bodde på eide Schultz 0,8 og Pål Berents 0,2.10
Ivar Ivarsson kjøpte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 av Jakob Ottosson Fris. Kjøpesum: 235 daler. Eiendommen lå mellom grunnene til Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz. Vitner: Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Peter Anderssen Fyn. Skjøtet ble tinglyst 21. januar 1743.11
Han lånte ut 13 daler til Gunnar Persson Lien den 2. januar 1744 mot pant i Molde. Lien pantsatte huset sitt, som stod på Moldegård-siden. Han signerte egenhendig obligasjonen, som ble tinglyst 6. april.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Persson på Mek den 15. desember 1747: 2 ort.12
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 2 daler.13
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Knutsson den 1. september 1751: 2 ort 4 skilling.14

Pål Berents og Jakob Mortensson Schultz solgte grunnen på mnr. 77, Hovedgata, Molde, den 12. november 1751 til Ola Perssen. Tomtegrenser: neden til Gaden ved Elven fra Toldbodens tilhørende Have til Jon Tronsøns paaboede Grund udi Bredden 26 al: (se Jon Trondsson), derfra lige optil paa den Nordre Side 38½ al: i Længden; fra Knud Lassesøns paaboede Grund til Toldbodens Have oven til 14¾ al: i Bredden (se Knut Lassesson), og derfra skraas ved Toldbodens Haves Indplankning i Længden ved den Søndre Side 38 al: Kjøpesum: 70 daler 1 ort 2 skilling. Auksjonsskjøtet ble utstedt 19. og tinglyst 29. november.15,16 Pål Berents var hospitalsforstander på Reknes hospital, Molde.3

Pål døde i 1757.17,3

     Navnet hans ble skrevet Povel Berentzon i 1735.5

     Navnet hans ble skrevet Paul Berentz i 1744.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 157 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650417
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 200 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650461
 3. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Paul Berentz.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 8. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 491 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650511
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40 & 41.
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 20.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610013
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 492 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651091

Kristi Hansdotter Berg1,2,3

K, #4895, (ca. 1692 - 1722 eller 1723)
Far*Hans Persson Berg4,5,1 (c 1666 - f 1742)
Mor*Karen Karlsdotter Bakk4 ( - 1707 / 1708)

Familie

Lars Larssen Blix ( - c 1751)
To barn levde i 1753.1 
BarnKristi ble trolig født ca. 1692.6
Hun var arving ved skiftet etter Karen Karlsdotter Bakk den 5. november 1708: 7 daler 3 ort 4 skilling.7

Kristi giftet seg med Lars Larssen Blix.2,1
Hun var fadder ved dåpen til Karen Olsdatter den 17. mars 1721 i Molde kirke.3

Hun og Lars bodde i Molde i 1721.8
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 13. juli 1721.9


Kristi døde i 1722 eller 1723 i Molde.10,2 Det ble holdt skifte etter henne den 11. juni 1723 i Molde. Debitorer: Andreas glassmaker, Lars glassmaker og Hans Eliasson Salling o.a.11

     Navnet hennes ble skrevet Kirsten Hansdatter fra 1721 til 1723.2,3

Kilder/noter

 1. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 5.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 259 a.
 6. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/42/
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 81 a/b.
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 11.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 9.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640272

Mette Ivarsdotter1

K, #4896, ( - etter 1724)
Far*Ivar Jensson på Molde2 (c 1631 - )

Familie

Lars Larssen Blix ( - c 1751)Mette trolovet seg den 18. oktober 1723 i Molde med Lars Larssen Blix. Forlovelsen skjedde trolig om aftenen. Forlovere: Bastian Eriksson og Jørgen Olssen Stabel.1
Mette giftet seg den 22. november 1723 i Molde kirke med Lars Larssen Blix.3
Hun og Lars bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Moldegård.4
Hun var fadder ved dåpen til Mattis Mattissen den 9. juli 1724 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 40.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: s. 284 b.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 4. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 50 b.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26

Ingebrigt Jetmundsson på Li1

M, #4897
Far*Jetmund Li1
9. tippoldefar til megHan bodde på Li, Ørskog.1

Kilder/noter

 1. [S412] «Opphavet til Store-Rasmus».

Jetmund på Li1

M, #4898
10. tippoldefar til megHan bodde på Li, Ørskog.1

Kilder/noter

 1. [S412] «Opphavet til Store-Rasmus».

Astrid Sandvik1

K, #4899, (26. februar 1913 - 10. februar 2002)
Far*Peder Karolus Sandvik1 (1874 - 1970)
Mor*Johanne Marie Larsdotter Vindsnes1 (1874 - 1957)

Familie

Sivert Gjævenes (1904 - 2005)
De fikk ikke barn selv, men tok til seg en gutt.5 Astrid ble født den 26. februar 1913 i Sandvika, Ørskog.1,2 Astrid ble døpt den 1. mai 1913 i Ørskog.1
Astrid giftet seg i 1950 med Sivert Gjævenes.3,4
Familien Gjævenes' gravstein på Sykkylven kyrkjegard (foto: Terje Eliassen, Gravminner i Norge)
Hennes navn som gift var Astrid Gjævenes.2

Astrid døde den 10. februar 2002.2 Hun ble gravlagt den 15. februar 2002 på Sykkylven kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S882] Ørskog klok. 1909–25: s. 17.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 4029064.
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 4. [S133] Anders Kvernberg: tlf. 27.5.2005.
 5. [S133] Anders Kvernberg: e-post 12.5.2014.

Sivert Gjævenes1

M, #4900, (22. februar 1904 - 27. mai 2005)

Familie

Astrid Sandvik (1913 - 2002)
De fikk ikke barn selv, men tok til seg en gutt.4 Sivert ble født den 22. februar 1904.1
Sivert giftet seg i 1950 med Astrid Sandvik.2,3
Familien Gjævenes' gravstein på Sykkylven kyrkjegard (foto: Terje Eliassen, Gravminner i Norge)


Sivert døde den 27. mai 2005.1,3 Han ble gravlagt den 3. juni 2005 på Sykkylven kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 4029065.
 2. [S1653] Sykkylven IV: s. 412. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=415
 3. [S133] Anders Kvernberg: tlf. 27.5.2005.
 4. [S133] Anders Kvernberg: e-post 12.5.2014.