Olianna Pauline Sveum1,2

K, #15501, (1. august 1856 - 20. november 1856)
Far*Ole Olsson Sveum2 (1824 - 1871)
Mor*Kjersten Persdotter Møst2 (1826 - 1912)Olianna Pauline ble født den 1. august 1856 i Molde.2 Olianna Pauline ble døpt den 15. oktober 1856.2

Olianna Pauline døde den 20. november 1856 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 27. november 1856.1

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 580, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010290
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 94, nr. 38. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010053

Anne Margrete Rask1,2,3

K, #15502, ( - etter 1738)

Familie

Salamon Jensson på Flatsetøya ( - c 1716)
De hadde fire barn.3 
BarnAnne Margrete giftet seg med Salamon Jensson.1,2,3
Hun og Salamon var husfolk på Flatsetøya, Frei, i 1701. Øya ble også kalt Salamonsøya etter ham.4 Anne Margrete og Salamon eide på Endreset, Frei, i 1705.5
Etter at kona døde, bodde Jens Knutsson Rask noen år hos brordattera Anne Margrete Rask på Flatsetøya.6,7,8
Hun var kreditor ved skiftet etter Jens Knutsson Rask den 2. september 1715 på Flatsetøya: Hun og mannen fikk utlagt en sølvkanne på 20 lodd, et sølvbelte som Jens 8 år tidligere hadde innløst på Kvalvåg, o.a.8,7

Anne Margrete Rask solgte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 23. oktober 1726 til Per Hanssen Røbekk. Dette var arv etter Salamon Jensson, og Per eide allerede en liten andel (gjennom kona). Anne Margrete undertegnet egenhendig skjøtet, som ble utstedt på Flatsetøya, og tinglyst 5. februar året etter.9,1,10
Ingeborg Spydeberg kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 12. juli 1731 av Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.2,11

Anne Margrete Rask solgte 10 merker på Valsøya, Aure, i 1738.12

Salamon Jensson på Flatsetøya1,2,3

M, #15503, ( - ca. 1716)

Familie

Anne Margrete Rask ( - e 1738)
De hadde fire barn.4 
BarnSalamon giftet seg med Anne Margrete Rask.2,3,4
Han og Anne Margrete var husfolk på Flatsetøya, Frei, i 1701. Øya ble også kalt Salamonsøya etter ham.1 Salamon Jensson var kommisjonær for en kjøpmann i Lillefosen.4 Salamon og Anne Margrete eide på Endreset, Frei, i 1705.5

Salamon døde ca. 1716 på Flatsetøya.6 Det ble holdt skifte etter ham den 19. april 1717.6
Per Hanssen Røbekk kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 23. oktober 1726 av Anne Margrete Rask. Dette var arv etter Salamon Jensson, og Per eide allerede en liten andel (gjennom kona). Anne Margrete undertegnet egenhendig skjøtet, som ble utstedt på Flatsetøya, og tinglyst 5. februar året etter.7,2,8
Ingeborg Spydeberg kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 12. juli 1731 av Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.3,9

Anne Kristine Salamonsdotter på Kvennbøen1

K, #15504, (ca. 1697 - 1771)
Far*Salamon Jensson på Flatsetøya2 ( - c 1716)
Mor*Anne Margrete Rask2 ( - e 1738)

Familie

Fredrik Jonsson på Kvennbøen (c 1698 - 1780)
De hadde tre barn.3 Annet navn: Anne Kristine Salamonsdotter på Flatsetøya.2
Anne Kristine ble født ca. 1697.3,2
Anne Kristine giftet seg med Fredrik Jonsson på Kvennbøen.1,4
Hun og Fredrik var brukere i Utigard, Kvennbøen, Surnadal, fra ca. 1727. Sønnen Jon fikk skjøte i 1753.3
Ingeborg Spydeberg kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset, Frei, den 12. juli 1731 av Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.4,5


Anne Kristine døde i 1771.3

Kilder/noter

 1. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 401. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=404
 2. [S1860] Frei I: s. 197. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=200
 3. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 402. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=405
 4. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 5. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407

Fredrik Jonsson på Kvennbøen1

M, #15505, (ca. 1698 - 1780)

Familie

Anne Kristine Salamonsdotter på Kvennbøen (c 1697 - 1771)
De hadde tre barn.3 Fredrik ble født ca. 1698.2
Fredrik giftet seg med Anne Kristine Salamonsdotter på Flatsetøya.2,1
Han og Anne Kristine var brukere i Utigard, Kvennbøen, Surnadal, fra ca. 1727. Sønnen Jon fikk skjøte i 1753.3
Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen solgte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset, Frei, den 12. juli 1731 til Ingeborg Spydeberg. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.1,4
Han bevitnet at Anne Margrete Rask solgte 10 merker på Valsøya, Aure, i 1738.3


Fredrik døde i 1780.3

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 2. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 401. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=404
 3. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 402. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=405
 4. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407

Ingeborg Spydeberg1,2

K, #15506, ( - 1748)

Familie

Amund Barhaug ( - 1728)
De hadde fler barn.2 
BarnHennes hjemsted var i Spydeberg.2
Ingeborg giftet seg med Amund Barhaug.1,2
Hun ble kalt madam Ingeborg Barhaug, nevnt 1731.1
Ingeborg Spydeberg kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset, Frei, den 12. juli 1731 av Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.1,3
Hun var selveier på Endreset fra 1731 til 1744.4
Hun ble kalt ho herr Ingeborg.4

Ingeborg døde i 1748, om våren.2

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 461. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=468
 3. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 4. [S1860] Frei I: s. 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=116

Lars Arnesson på Årø1,2,3

M, #15507, (ca. 1772 - )
Far*Arne Larsson på Årø1 (c 1732 - )
Mor*Kari Olsdotter på Årø (1734 - f 1801)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnLars ble født ca. 1772 på Ytre Årø, Bolsøy.1
Lars giftet seg med en uregistrert person.1 Han var soldat i 1801.1
Lars og kona var brukere på Ytre Årø i 1801. Arne Larsson, Karen Maria Larsdotter, Arne Larsson og Marta Persdotter bodde også der. De drev ett av brukene på gården. Arne d.e. var kårmann.1
Han var forlover for Lars Ivarsson på Røbekk og Karen Maria Larsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1820 i Bolsøy kirke.3

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Aarøe, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1799. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 369, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640148

Ingeborg Marie Larsdotter Aarø1,2,3

K, #15508, (8. august 1838 - 13. februar 1919)
Far*Lars Ivarsson på Røbekk4,5 (1797 - f 1888)
Mor*Johanna Jonsdatter på Røbekk4 (1815 - 1888)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Amund Trondsson Aarø (1833 - 1906)
De hadde barn.9 
Ingeborg Aarøs dødsannonse i Romsdals Budstikke (skannet av Nasjonalbiblioteket, lisens CC-BY-NC-ND)Annet navn: Ingeborg Marie Larsdotter på Røbekk.4
Ingeborg Marie ble født den 8. august 1838 på Røbekk, Bolsøy, før foreldrene giftet seg, og først hjemmedøpt.4,2 Ingeborg Marie ble døpt den 9. desember 1838 i Bolsøy kirke.4 Hun ble vaksinert mot kopper i juli 1839.6
Annet navn: Ingeborg Marie Larsdotter på Årøneset, nevnt fra 1860 til 1861.7,5,3
Ingeborg Marie giftet seg den 30. desember 1860 i Bolsøy kirke med Amund Trondsson på Istad (forlovere: Lars Ivarsson på Røbekk o.a.)5,6,8 Ingeborg Marie og Amund var innerster i 1861 på Årøneset, Bolsøy, antakelig hos hennes foreldre.7 Ingeborg og Amund var husfolk i Årølia (bnr. 25), Ytre Årø, Bolsøy, i 1865. De hadde fire sauer. Utsæd: 3/16 tønne havre og 1 tønne potet. Hun drev som enke i 1910. Sønnen Anton overtok, og kjøpte plassen i 1918.9,2,10

Ingeborg Marie døde den 13. februar 1919 på Ytre Årø, Bolsøy, «stille og fredfuldt», av beinbrudd.1,3 Hun ble gravlagt den 19. februar 1919, klokken 13.1,3

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Maria Larsdatter Aarønæs i 1860.5

Kilder/noter

 1. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 231, kvinner, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070234
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy, gnr. 33, bnr. 14, Aarølien. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036779001271
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 19/15.2.1919. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190215_76_19_1?page=2
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 169, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640087
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 486, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020230
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 487, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020230
 7. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 146, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020078
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 783, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020338
 9. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2, s. 13, lnr. 33 A, Aarølien. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340426
 10. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 470. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=481

Amund Trondsson Aarø1,2

M, #15509, (20. juli 1833 - 29. mars 1906)

Familie

Ingeborg Marie Larsdotter Aarø (1838 - 1919)
De hadde barn.2 Amund ble født den 20. juli 1833 på Istad, Bolsøy.1,3 Han ble vaksinert mot kopper.4
Annet navn: Amund Trondsson på Istad, nevnt 1860.3 Han var soldat i 1860.3
Amund giftet seg den 30. desember 1860 i Bolsøy kirke med Ingeborg Marie Larsdotter på Årøneset (forlovere: Lars Ivarsson på Røbekk o.a.)3,4,5
Annet navn: Amund Trondsson på Årøneset, nevnt 1861.6 Amund og Ingeborg Marie var innerster i 1861 på Årøneset, Bolsøy, antakelig hos hennes foreldre.6 Amund Trondsson Aarø var daglønner i 1865.2
Han ble kalt Amund oppi Lia.7 Amund og Ingeborg var husfolk i Årølia (bnr. 25), Ytre Årø, Bolsøy, i 1865. De hadde fire sauer. Utsæd: 3/16 tønne havre og 1 tønne potet. Hun drev som enke i 1910. Sønnen Anton overtok, og kjøpte plassen i 1918.2,8,7

Amund døde den 29. mars 1906 på Ytre Årø, Bolsøy, som plassbruker.1 Han ble gravlagt den 5. april 1906.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, menn, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 2. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2, s. 13, lnr. 33 A, Aarølien. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340426
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 486, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020230
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 487, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020230
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 783, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020338
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 146, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020078
 7. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 470. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=481
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy, gnr. 33, bnr. 14, Aarølien. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036779001271

John Bernhard Aarø1

M, #15510
Far*Bernhard Aarø (1918 - 1989)
Mor*Johanne Simonsen1 (1917 - 2013)
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 206.

Kristoffer Johansson1,2

M, #15512, (7. november 1915 - 27. juni 1984)

Familie

De hadde fire barn.1,3 
BarnKristoffer ble født den 7. november 1915 i Strinda.3,1 Han var murer.3
Han bodde i Thrond Nergaards veg 6, Trondheim. Til 1965 var adressen Blindevegen 6.3

Kristoffer døde den 27. juni 1984 i Trondheim.1 Han ble bisatt den 3. juli 1984 i Lademoen kapell, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S1208] Adresseavisen: nr. 147/29.6.1984. Side 20, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19840629_219_147_1?page=19
 2. [S1208] Adresseavisen: nr. 221/24.9.1976. Side 9, «Eiendomshandel». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19760924_210_221_1?page=8
 3. [S1882] Norges bebyggelse: Sør-Trøndelag. Østre del II: s. 1 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048045?page=444

Gunnar Kyllo1,2,3

M, #15513, (8. oktober 1883 - 27. januar 1953)

Familie 1

De hadde to barn. Kona døde 24. mars 1919 i Molde.2,3 

Familie 2

Inga Marie Godtheim (1882 - 1973)
De hadde to barn.5 
BarnGunnar ble født den 8. oktober 1883 på Nedre Kyllan, Hegra.4,3,1 Han ble konfirmert i 1899 i Øvre Stjørdal prestegjeld.3
Gunnar giftet seg med en uregistrert person.3,2 Han var maskinarbeider i 1922.3
Han bodde på Fjellsæter, Reknes, Bolsøy, i 1922.3
Gunnar giftet seg 2. mai 1922 klokken 17 i Molde kirke med Inga Marie Godtheim.3,5

Gunnar døde den 27. januar 1953.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1
Familien Kyllos gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Gunnar Kyllo.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 42/25.3.1919. Side 2, «Annoncer». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190325_76_42_1?page=1
 3. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 1, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102086005
 4. [S1891] Hegra mini. 1880–92: s. 18, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423690114
 5. [S13] Hattrem på Lesja: s. 152.

Ivar Ivarsson Gotheim1,2

M, #15514, (26. august 1859 - 5. juli 1940)

Familie 1

Anne Olsdotter Sandnes (1855 - 1882)
De fikk ett barn.5 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter Gotheim (1862 - 1904)
De hadde åtte barn.6 

Familie 3

De hadde ikke barn. Ivar ble født den 26. august 1859 på Gottem, Oppdal.1,3
Ivar fikk barn med Anne Olsdotter Sandnes i 1882.4,5
Ivar giftet seg i 1886 med Marit Olsdotter Gotheim.6,7,8 Ivar Ivarsson Gotheim var skomaker i 1891.7,4 Ivar og Marit losjerte på Plassen, Gottem, Oppdal, i 1891, hos hennes foreldre. Ivar og Marit hadde overtatt driften i 1900, og han fikk skjøte i 1912. Ved Ivars død overtok sønnen Ole.7,8,9,10
Ivar giftet seg i 1909 med en uregistrert person.1,6

Ivar døde den 5. juli 1940.6

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Oppdal. Gnr. 72, bnr. 2, Gotheim. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036825001209
 2. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 1, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102086005
 3. [S1893] Gards- og slektshistorie for Oppdal III: s. 27. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091138002?page=30
 4. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 173, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030442
 5. [S13] Hattrem på Lesja: s. 133.
 6. [S1893] Gards- og slektshistorie for Oppdal III: s. 26. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091138002?page=29
 7. [S1892] Oppdal ft. 1891: tellingskrets 2, personsedler. Husliste 55, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10171504066083
 8. [S1892] Oppdal ft. 1891: tellingskrets 2, personsedler. Husliste 55, personseddel 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10171504066084
 9. [S1892] Oppdal ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 2. Side 387, nr. 55. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310752
 10. [S1893] Gards- og slektshistorie for Oppdal III: s. 25. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091138002?page=28

Marit Olsdotter Gotheim1,2

K, #15515, (7. juni 1862 - 13. desember 1904)

Familie

Ivar Ivarsson Gotheim (1859 - 1940)
De hadde åtte barn.2 Marit ble født den 7. juni 1862 på Gottem, Oppdal.2,1
Marit giftet seg i 1886 med Ivar Ivarsson Gotheim.2,3,1 Marit og Ivar losjerte på Plassen, Gottem, Oppdal, i 1891, hos hennes foreldre. Ivar og Marit hadde overtatt driften i 1900, og han fikk skjøte i 1912. Ved Ivars død overtok sønnen Ole.3,1,4,5

Marit døde den 13. desember 1904.2

Kilder/noter

 1. [S1892] Oppdal ft. 1891: tellingskrets 2, personsedler. Husliste 55, personseddel 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10171504066084
 2. [S1893] Gards- og slektshistorie for Oppdal III: s. 26. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091138002?page=29
 3. [S1892] Oppdal ft. 1891: tellingskrets 2, personsedler. Husliste 55, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/ft10171504066083
 4. [S1892] Oppdal ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 2. Side 387, nr. 55. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310752
 5. [S1893] Gards- og slektshistorie for Oppdal III: s. 25. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091138002?page=28

Gunnar Kyllo1,2,3

M, #15516, (26. desember 1925 - 20. januar 2013)
Far*Gunnar Kyllo3 (1883 - 1953)
Mor*Inga Marie Godtheim4,3 (1882 - 1973)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Aase Mahle
De hadde to barn.2,3 Gunnar ble født den 26. desember 1925.1,2,3

Gunnar døde den 20. januar 2013 i Molde.2,1 Han ble gravlagt den 25. januar 2013 i Tøndergård gravlund, Molde.2,1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Gunnar Kyllo.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 18/22.1.2013. Side 17, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20130122_170_18_1?page=16
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 152.
 4. [S1208] Adresseavisen: nr. 180/7.8.1973. Side 10, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19730807_207_180_1?page=9

Arne Godtheim Kyllo1,2

M, #15517, (25. mars 1923 - 21. januar 2013)
Far*Gunnar Kyllo2 (1883 - 1953)
Mor*Inga Marie Godtheim3,2 (1882 - 1973)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Familie

Marie Lillian Øyen (1925 - 2019)
De hadde tre barn.1,2 Arne ble født den 25. mars 1923.4,1,2
Arne giftet seg den 11. november 1950 med Marie Lillian Øyen.2,1

Arne døde den 21. januar 2013 i Molde.1,4 Han ble gravlagt den 30. januar 2013 i Tøndergård gravlund, Molde.1,4

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 18/22.1.2013. Side 17, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20130122_170_18_1?page=16
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 152.
 3. [S1208] Adresseavisen: nr. 180/7.8.1973. Side 10, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19730807_207_180_1?page=9
 4. [S466] Molde kirkegårder: Arne Kyllo.

Aase Mahle1

K, #15518

Familie

Gunnar Kyllo (1925 - 2013)
De hadde to barn.1,2 

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 18/22.1.2013. Side 17, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20130122_170_18_1?page=16
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 152.

Marie Lillian Øyen1

K, #15519, (16. august 1925 - 24. juli 2019)

Familie

Arne Godtheim Kyllo (1923 - 2013)
De hadde tre barn.3,1 Marie Lillian ble født den 16. august 1925.2,1
Marie Lillian giftet seg den 11. november 1950 med Arne Godtheim Kyllo.1,3 Hennes navn som gift var Kyllo.2

Marie Lillian døde den 24. juli 2019.2 Hun ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 152.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Marie Lillian Kyllo.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 18/22.1.2013. Side 17, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20130122_170_18_1?page=16

John Helge Gullaksen1

M, #15520

Familie

Inger Eidskrem
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1906] Nordhordland [1974–]: nr. 67/27.8.2003. Side 18, «Ny optimisme i Eivindvik». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_nordhordland_null_null_20030827_30_67_1?page=17

Martine Helene Visnes1,2

K, #15521, (9. september 1913 - 17. februar 2002)

Familie

Ole Gerhard Kongshaug (1906 - 1991)
De hadde åtte barn.2,1 
BarnMartine Helene ble født den 9. september 1913.3,4
Martine Helene giftet seg i 1932 med Ole Gerhard Kongshaug.2 Martine og Ole bodde på Langøyneset, Bremsnes.2,5 Hennes navn som gift var Kongshaug, nevnt 2002.3,1

Martine Helene døde den 17. februar 2002 på Langøy aldershjem, Averøy.3,1 Hun ble gravlagt den 22. februar 2002 på Bremsnes kirkegård, Averøy. Seremonien var holdt i Langøy kapell.4,2
Martine Kongshaugs nekrolog i Tidens Krav

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 42/19.2.2002. Side 24, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_20020219_93_42_1?page=23
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 54/5.3.2002. Side 24, «Begravelse». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_20020305_93_54_1?page=23
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Martine Helene Kongshaug. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002838606
 4. [S497] Gravminnebasen: id 6070503. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=6070503
 5. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 77/5.4.1991. Side 18, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910405_149_77_1?page=17

Ole Gerhard Kongshaug1,2,3

M, #15522, (15. desember 1906 - 3. juli 1991)

Familie

Martine Helene Visnes (1913 - 2002)
De hadde åtte barn.4,6 
BarnOle Gerhard ble født den 15. desember 1906.1,2
Ole Gerhard giftet seg i 1932 med Martine Helene Visnes.4 Ole og Martine bodde på Langøyneset, Bremsnes.4,5 Ole Gerhard Kongshaug var fisker.4

Ole Gerhard døde den 3. juli 1991 i Molde, men bodde i Averøy.1,2 Han ble gravlagt den 9. juli 1991 på Bremsnes kirkegård, Averøy.2

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Ole Gerhard Kongshaug. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002551703
 2. [S497] Gravminnebasen: id 6070504. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=6070504
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 77/5.4.1991. Side 18, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910405_149_77_1?page=17
 4. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 54/5.3.2002. Side 24, «Begravelse». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_20020305_93_54_1?page=23
 5. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381
 6. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 42/19.2.2002. Side 24, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_20020219_93_42_1?page=23

Sverre Hjalmar Sørli1,2

M, #15523, (6. april 1895 - 7. februar 1975)
Far*Knut Andreas Jakobsson Mork3,4 (1866 - )
Mor*Anna Marie Sveinsdotter i Sørlia3 (1869 - 1898)

Familie

Anna Karoline Lønset (1899 - 1983)
De hadde seks barn.6 
BarnSverre Hjalmar ble født den 6. april 1895 i Sørlia, Øre.3,1,2 Sverre Hjalmar ble døpt den 2. juni 1895.3 Han ble konfirmert i 1910.4 Han var trearbeider i 1920.5,4
Han bodde på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy, i 1920.4
Sverre Hjalmar giftet seg den 26. juni 1920 i Røbekk kirke, Bolsøy, med Anna Karoline Lønset.4,6
Sverre Hjalmar Sørli kjøpte på Lønsetteigen den 1. juli 1920 av Kristian Andersson Lønsetteig. Skjøtet ble tinglyst 15. juli. Sverre og familien bodde på Lønset til 1929, og han solgte bruket i 1934.7,6
Sverre og Anna var brukere på Hjellbakken, Sørlia, Gjemnes, fra 1929 til 1966. De kjøpte bruket for 3 700 kroner.6
Sverre Hjalmar Sørli solgte på Hjellbakken i 1966 til Odd Kaspar Sættem.6,8 Sverre og Anna bodde i Molde i 1975.1,9

Sverre Hjalmar døde den 7. februar 1975.1,2 Han ble gravlagt den 15. februar 1975 på Røbekk kirkegård, Molde.2
Sverre og Anna Sørlis gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Sverre Hjalmar Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002370393
 2. [S497] Gravminnebasen: id 5808299. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5808299
 3. [S1909] Øre klok. 1877–1911: fol. 56 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327680501
 4. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 183, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070186
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 131/10.6.1920. Side 2, «Molde». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19200610_77_131_1?page=1
 6. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=378
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 404. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=407
 8. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382
 9. [S1907] Døde 1951–2014: Anna Karoline Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003857481
 10. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381

Anna Karoline Lønset1,2,3

K, #15524, (25. juni 1899 - 13. oktober 1983)
Far*Kristian Andersson Lønset2,3 (1859 - )
Mor*Ane Jespersdotter Lønset3 (1860 - )
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sverre Hjalmar Sørli (1895 - 1975)
De hadde seks barn.6 
BarnAnna Karoline ble født den 25. juni 1899 på Lønset, Bolsøy.4,5,2 Ved folketellingen av 1900 bodde Anna Karoline Kristiansdotter på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy, hos Kristian Andersson og Ane Jespersdotter.5 Anna Karoline Kristiansdotter bodde hos Kristian Andersson og Ane Jespersdotter på Lønsetteigen i 1910.3 Anna Karoline tjente i Bolsøy i 1920.1
Anna Karoline giftet seg den 26. juni 1920 i Røbekk kirke, Bolsøy, med Sverre Hjalmar Sørli.2,6
Anna og Sverre var brukere på Hjellbakken, Sørlia, Gjemnes, fra 1929 til 1966. De kjøpte bruket for 3 700 kroner.6 Anna og Sverre bodde i Molde i 1975.7,4 Hennes navn som gift var Sørli, nevnt 1983.4,8

Anna Karoline døde den 13. oktober 1983.4,8 Hun ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Molde.8
Sverre og Anna Sørlis gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 131/10.6.1920. Side 2, «Molde». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19200610_77_131_1?page=1
 2. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 183, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070186
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Gnr. 39, bnr. 2, Teigen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779001549
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Anna Karoline Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003857481
 5. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 95. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210147
 6. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=378
 7. [S1907] Døde 1951–2014: Sverre Hjalmar Sørli. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002370393
 8. [S466] Molde kirkegårder: Anna Karoline Sørli.
 9. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 378. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=381

Jakob Jakobsson på Mork1,2

M, #15525, (1818 - )

Familie

Ingeranna Olsdotter på Mork (1832 - )
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnJakob ble født i 1818.1
Jakob giftet seg ca. 1863 med Ingeranna Olsdotter.1
Han og Ingeranna var brukere på Mork, Bolsøy, iallfall fra 1866 til 1872.2,1

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 25, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020378
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 228, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020119

Ingeranna Olsdotter på Mork1,2

K, #15526, (1832 - )

Familie

Jakob Jakobsson på Mork (1818 - )
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnIngeranna ble født i 1832.2
Ingeranna giftet seg ca. 1863 med Jakob Jakobsson.2
Etter barsel ble hun innledet i Kleive kirke, Bolsøy, den 28. oktober 1866.3

Hun og Jakob var brukere på Mork, Bolsøy, iallfall fra 1866 til 1872.1,2

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 228, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020119
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 25, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020378
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 229, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020119

Knut Andreas Jakobsson Mork1,2,3

M, #15527, (29. september 1866 - )
Far*Jakob Jakobsson på Mork4 (1818 - )
Mor*Ingeranna Olsdotter på Mork4 (1832 - )

Familie

Anna Marie Sveinsdotter i Sørlia (1869 - 1898)
De hadde to barn.6 
BarnKnut Andreas ble født den 29. september 1866 på Mork, Bolsøy.4,1 Knut Andreas ble døpt den 28. oktober 1866 i Kleive kirke, Bolsøy.4
Knut Andreas giftet seg i 1890 med Anna Marie Sveinsdotter i Sørlia.5,6
Han og Anna Marie var innerster på bnr. 1, Sørlia, Øre, i 1891. Knut kjøpte bruket for 2 325 kroner i 1895 og drev til 1898, da han solgte det videre.3,7,8,6 Knut Andreas Jakobsson Mork var malermester iallfall fra 1891 til 1899.1,5,2 Han emigrerte den 22. mars 1899 i Ålesund. Han reiste med Hvide Stjerne Linien mot New York i USA, «og dei høyrde lite til han sidan».2,6

Kilder/noter

 1. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 96, personseddel 11. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504378856
 2. [S1910] Ålesund emigrantprotokoll 1887–99: 1899, nr. 110. https://www.digitalarkivet.no/em20110302660226
 3. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 4, huslister. Nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504378276
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 228, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020119
 5. [S1909] Øre klok. 1877–1911: fol. 56 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327680501
 6. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 374. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=377
 7. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 96, personseddel 12. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504378857
 8. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Folio 651 a, nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310077
 9. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 183, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070186

Kristian Andersson Lønset1,2

M, #15528, (1859 - )
Far*Anders Andersson Lønsetteig3 (1819 - 1904)
Mor*Ingeborg Tomasdotter Lønsetteig4 (1817 - 1895)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Jespersdotter Lønset (1860 - )
De hadde iallfall fem barn.5,1 
BarnKristian ble født i 1859 på Lønset, Bolsøy.5,1
Kristian giftet seg med Ane Jespersdotter.5,1
Kristian Andersson kjøpte på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy, den 11. mai 1896 av Anders Andersson Lønsetteig. Skjøtet ble tinglyst 25. juni.6 I folketellingen av 1900 står Kristian og Ane som selveiere på Lønsetteigen. Anna Karoline Kristiansdotter, Anders Andersson og Oline Andersdotter o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage.5 Kristian Andersson var murer i 1900. Han kaltes murmester i 1910.5,1
Kristian og Ane var brukere på Lønsetteigen i 1910. Anna Karoline Kristiansdotter o.a. bodde også der. Vedteigen Hammarteigen på Strande hørte til bruket. Ved folketellingen av 1. desember var Kristian midlertidig i Haram.1
Annet navn: Kristian Andersson Lønsetteig, nevnt 1920.6
Kristian Andersson Lønsetteig solgte på Lønsetteigen den 1. juli 1920 til Sverre Hjalmar Sørli.6,7

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Gnr. 39, bnr. 2, Teigen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779001549
 2. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 183, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070186
 3. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 326, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020611
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, lnr. 47b, Lønseth Teigen.
 5. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 95. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210147
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 404. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=407
 7. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=378

Ane Jespersdotter Lønset1,2

K, #15529, (28. mai 1860 - )
Far*Jesper Martinsson i Rånåbrekka3 (1835 - )
Mor*Brit Persdotter i Rånåbrekka3 (1824 - )
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristian Andersson Lønset (1859 - )
De hadde iallfall fem barn.2,1 
BarnAne ble født den 28. mai 1860 i Eresfjord.3,1 Ane ble døpt den 17. juni 1860 i Eresfjord kyrkje, samme dag som foreldrene giftet seg.3
Ane giftet seg med Kristian Andersson Lønset.2,1 I folketellingen av 1900 står Ane og Kristian som selveiere på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy. Anna Karoline Kristiansdotter, Anders Andersson og Oline Andersdotter o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe og dyrket jord samt kjøkken- og frukthage.2
Ane og Kristian var brukere på Lønsetteigen i 1910. Anna Karoline Kristiansdotter o.a. bodde også der. Vedteigen Hammarteigen på Strande hørte til bruket. Ved folketellingen av 1. desember var Kristian midlertidig i Haram.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Gnr. 39, bnr. 2, Teigen. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779001549
 2. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 95. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210147
 3. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 36, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660443

Anna Marie Sveinsdotter i Sørlia1,2

K, #15530, (1869 - 21. juni 1898)

Familie

Knut Andreas Jakobsson Mork (1866 - )
De hadde to barn.5 
BarnAnna Marie ble født i 1869 i Sørlia, Øre.2,3
Anna Marie giftet seg i 1890 med Knut Andreas Jakobsson Mork.4,5
Hun og Knut Andreas var innerster på bnr. 1, Sørlia, Øre, i 1891. Knut kjøpte bruket for 2 325 kroner i 1895 og drev til 1898, da han solgte det videre.6,2,7,5

Anna Marie døde den 21. juni 1898 i Sørlia.1 Hun ble jordfestet den 3. juli 1898.1

Kilder/noter

 1. [S1909] Øre klok. 1877–1911: fol. 227 b, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327680667
 2. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 4, personsedler. Husliste 96, personseddel 12. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504378857
 3. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=369
 4. [S1909] Øre klok. 1877–1911: fol. 56 b, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327680501
 5. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 374. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=377
 6. [S1866] Øre ft. 1891: tellingskrets 4, huslister. Nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504378276
 7. [S1866] Øre ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 4. Folio 651 a, nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/ft20100201310077

Jesper Martinsson i Rånåbrekka1

M, #15531, (5. januar 1835 - )

Familie

Brit Persdotter i Rånåbrekka (1824 - )
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnJesper ble født den 5. januar 1835 i Rånå, Lesja.1 Jesper ble døpt den 1. februar 1835 i Lesjaverk kirke, Lesja.1 Jesper bodde i Nesset prestegjeld fra 1852.2
Annet navn: Jesper Martinsson på Setra, nevnt 1860.3
Han bodde på Setra, Eresfjord, i 1860.3
Jesper giftet seg den 17. juni 1860 med Brit Persdotter på Sira, samme dag som dattera ble døpt.3
Han og Brit bodde i Nørdre Lykkja, Rånå, Lesja, fra 1860 til 1866.2
Han og Brit bodde i Bolsøy fra 1866.2

     Navnet hans ble skrevet Jesper Mortensen Sæter i 1860.3

Kilder/noter

 1. [S984] Lesja mini. 1830–42: s. 91, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603490055
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 160. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=163
 3. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 36, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660443

Brit Persdotter i Rånåbrekka1

K, #15532, (18. august 1824 - )
Far*Per Jonsson i Meringdal3 (1793 - 1883)
Mor*Sølvei Ivarsdotter på Sira2 (1798 - 1881)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jesper Martinsson i Rånåbrekka (1835 - )
De hadde iallfall tre barn.1 
BarnBrit ble født den 18. august 1824, utenom ekteskap.2
Brit fikk barn med en uregistrert person i 1853.2
Annet navn: Brit Persdotter på Sira, nevnt 1860.4
Brit giftet seg den 17. juni 1860 med Jesper Martinsson på Setra, samme dag som dattera ble døpt.4
Hun og Jesper bodde i Nørdre Lykkja, Rånå, Lesja, fra 1860 til 1866.1
Hun og Jesper bodde i Bolsøy fra 1866.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 160. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006?page=163
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 337. https://www.nb.no/items/75585205ec3287310b53586fbc93fd85?page=338
 3. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 29.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 36, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660443

Odd Kaspar Sættem1,2

M, #15533, (17. januar 1916 - 13. juni 1997)
Far*Ludvig Jakob Magnus Sættem3,2 (1856 - 1937)
Mor*Sara Pauline Johansdotter Sekkenes3,2 (1882 - 1976)
7-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingrid Bjørg Unni Iversen (1921 - 1995)
De hadde tre barn.4 
BarnOdd Kaspar ble født den 17. januar 1916 i Molde, som tvilling.3,1 Odd Kaspar ble døpt den 20. februar 1916 i Molde kirke. Faddere: Ludvig Jakob Magnus Sættem og Sara Sættem o.a.3 Odd Kaspar Sættem var butikkbetjent i Molde i 1944. Han ble innehaver av skoavdelingen til forretningen Ludvig Sættem.2,4,5
Odd Kaspar giftet seg den 29. desember 1944 i Molde med Ingrid Bjørg Unni Iversen. De ble viet av sorenskriveren (prester hadde ikke vigselsrett 1942–45). Selskapet ble holdt i Grandvegen 6.2,6
Odd Kaspar Sættem kjøpte på Hjellbakken, Sørlia, Gjemnes, i 1966 av Sverre Hjalmar Sørli. Sættem fikk restaurert stuelånen og satt opp nytt uthus og garasjebygg. Skogteigen ble tilplantet med gran. Odds barn hadde hjemmelen, og sønnen Johan overtok eierskapet i 1997.7,4
Odd og Ingrid Bjørg Unni bodde i Grandvegen 6 B, Molde.

Odd døde den 13. juni 1997 i Molde.1 Han ble gravlagt den 20. juni 1997 på Nedre kirkegård, Molde.8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Odd Kaspar Sættem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002988105
 2. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 163, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088118
 3. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 47, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102081049
 4. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 256/5.11.1997. Side [8], «U. Aandahls og Ludvig Sættems historie». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19971105_155_256_1?page=7
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 288/28.12.1944. Side 2, «Byen og bygdene». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19441228_102_288_1?page=1
 7. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 375. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=378
 8. [S497] Gravminnebasen: id 3927853. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3927853

Ludvig Jakob Magnus Sættem1,2

M, #15534, (22. juli 1856 - 16. januar 1937)

Familie 1

De hadde to barn.7 

Familie 2

Sara Pauline Johansdotter Sekkenes (1882 - 1976)
De hadde fem barn.7 
BarnLudvig Jakob Magnus ble født den 22. juli 1856 i Molde.2,1 Han var innehaver av firmaet Ludvig Sættem i Molde fra 1898. Han ble titulert kjøpmann i 1904 og til sin død.3,1
Ludvig Jakob Magnus giftet seg den 23. oktober 1898 med en uregistrert person.4
Ludvig Jakob Magnus giftet seg den 1. september 1904 i Trondheim domkirke med Sara Pauline Johansdotter Sekkenes.1 Ludvig Jakob Magnus Sættem og Sara bodde i Molde i 1916.5
Han var fadder ved dåpen til Odd Kaspar Sættem den 20. februar 1916 i Molde kirke.5


Ludvig døde den 16. januar 1937 i Bolsøy, av alderdomssvakhet, «fredfullt i troen på Jesus Kristus». Begravelsen foregikk fra hjemmet.2,3 Han ble gravlagt den 21. januar 1937 på Øvre kirkegård, Molde.2,6

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 194, 1904, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030892
 2. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 33, menn, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085037
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 14/18.1.1937. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19370118_97_14_1?page=2
 4. [S1911] «Folket på ‘Sættemstøkke’ i Molde»: s. 243. https://books.google.no/books?id=ngwuAgAAQBAJ&pg=PA243
 5. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 47, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102081049
 6. [S466] Molde kirkegårder: Ludv. Sættem.
 7. [S1911] «Folket på ‘Sættemstøkke’ i Molde»: s. 244. https://books.google.no/books?id=ngwuAgAAQBAJ&pg=PA244
 8. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 163, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088118

Sara Pauline Johansdotter Sekkenes1,2,3

K, #15535, (14. juli 1882 - 8. juli 1976)
Far*Johan August Justsson Sekkenes2,1 (1840 - 1898)
Mor*Ellen Marie Holst Sekkenes2 (1859 - 1936)
6-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ludvig Jakob Magnus Sættem (1856 - 1937)
De hadde fem barn.3 
BarnSara Pauline ble født den 14. juli 1882 på Sekkenes, Veøy.2,4 Sara Pauline ble døpt den 3. september 1882 i Veøy kirke.2,5
Sara Pauline giftet seg den 1. september 1904 i Trondheim domkirke med Ludvig Jakob Magnus Sættem.1 Sara og Ludvig bodde i Molde i 1916.6
Hun var fadder ved dåpen til Odd Kaspar Sættem den 20. februar 1916 i Molde kirke.6
Hennes navn som gift var Sara Sættem, nevnt 1937.4,7

Sara døde den 8. juli 1976.4 Hun ble gravlagt den 14. juli 1976 på Øvre kirkegård, Molde.8

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 194, 1904, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030892
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 19, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030744
 3. [S1911] «Folket på ‘Sættemstøkke’ i Molde»: s. 244. https://books.google.no/books?id=ngwuAgAAQBAJ&pg=PA244
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Sara Sættem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002427079
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 277 b, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030953
 6. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 47, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102081049
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 14/18.1.1937. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19370118_97_14_1?page=2
 8. [S497] Gravminnebasen: id 2893043. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2893043
 9. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 163, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088118

Johan August Justsson Sekkenes1,2,3

M, #15536, (3. desember 1840 - 11. november 1898)
Far*Just Sjurdsson på Sekkenes4,2 (1799 - 1866)
Mor*Anne Jørnsdotter på Sekkenes5 (1810 - 1853)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ellen Marie Holst Sekkenes (1859 - 1936)
De hadde iallfall fem barn.1,11 
Barn
Johan August Sekkenes (foto postet til geni.com av Øyvind Brodtkorb Nustad)Johan August ble født den 3. desember 1840 på Sekkenes, Veøy.6,2 Ved folketellingen av 1865 bodde Johan August Justsson på Sekkenes hos Just Sjurdsson. Johan hjalp faren med gårdsbruket.4,5
Han var selveier på bnr. 3, Sekkenes, Veøy, fra 1870. Han fikk skifteskjøte 26. mars for 574 daler 4 ort 13 skilling. Bruket var utskilt fra den einbølte gården faren hadde drevet.7,5
Johan August giftet seg den 17. juni 1879 i Leksvik kirke med Ellen Marie Holst Johansen.2,8
Han og Ellen Marie var brukere på bnr. 3 i 1882. Etter hans død drev hun videre.1,9

Johan August døde den 11. november 1898 på Sekkenes, «stille og rolig».3,6

     Navnet hans ble skrevet Johan August Justsen Sækkenæs i 1882.1

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 19, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030744
 2. [S1912] Leksvik mini. 1864–82: s. 261, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423630436
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 104/16.11.1898. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18981116_55_104_1?page=2
 4. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 5. Lnr. 147, Sækkenæs. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340232
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=23
 6. [S497] Gravminnebasen: id 4381902. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=4381902
 7. [S1914] Veøy panteregister 17: s. 3, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907090037
 8. [S1912] Leksvik mini. 1864–82: fol. 440 a, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423630572
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 15. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=24
 10. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 194, 1904, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030892
 11. [S885] Ft. 1910 (db): Veøy. Gnr. 1, bnr. 3, Sekkenes (gaard). https://www.digitalarkivet.no/bf01036776000038

Ellen Marie Holst Sekkenes1,2,3

K, #15537, (19. februar 1859 - 3. mars 1936)

Familie

Johan August Justsson Sekkenes (1840 - 1898)
De hadde iallfall fem barn.6,4 
Barn
Ellen Marie Sekkenes' gravstein (foto fra Molde kirkegårder)Ellen Marie ble født den 19. februar 1859 i Ørland.4,3
Annet navn: Ellen Marie Holst Johansen, nevnt fra 1879 til 1882.2,5,6
Ellen Marie giftet seg den 17. juni 1879 i Leksvik kirke med Johan August Justsson Sekkenes.5,7
Hun og Johan August var brukere på bnr. 3, Sekkenes, Veøy, i 1882. Etter hans død drev hun videre.6,8
Hun ble kalt Marie Martinsdotter Sekkenes, nevnt 1910.4
Hun var bruker på bnr. 3 i 1910. Sønnen Just overtok i 1929.4,9

Ellen Marie døde den 3. mars 1936 på Sekkenes, Veøy. Begravelsen foregikk fra hjemmet.1,3
Marie Sekkenes' nekrolog i Romsdals Budstikke
Hun ble gravlagt den 10. mars 1936 på Sekken kirkegård, Veøy.2,1

     Navnet hennes ble skrevet Elen Maria Holst Johannesen i 1882.6

     Hun signerte som Marie Sækkenæs i 1898 (ifølge signaturavskrift).10

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 55/5.3.1936. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19360305_93_55_1?page=2
 2. [S497] Gravminnebasen: id 6091501. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=6091501
 3. [S466] Molde kirkegårder: Ellen Marie Sekkenes.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Veøy. Gnr. 1, bnr. 3, Sekkenes (gaard). https://www.digitalarkivet.no/bf01036776000038
 5. [S1912] Leksvik mini. 1864–82: s. 261, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423630436
 6. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 19, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030744
 7. [S1912] Leksvik mini. 1864–82: fol. 440 a, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423630572
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 15. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=24
 9. [S1913] Veøy Brandtrygdelag: s. 160. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016102848513?page=179
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 104/16.11.1898. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18981116_55_104_1?page=2

Just Sjurdsson på Sekkenes1,2,3

M, #15538, (3. juni 1799 - 1866)
Far*Sjurd Justsson på Sekkenes4,2 (1761 - 1838)
Mor*Sigrid Aslaksdotter på Sekkenes2 (1764 - 1818)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Jørnsdotter på Sekkenes (1810 - 1853)
De hadde åtte barn.6 
Barn

Familie 2

Han var enkemann i 1865. De hadde tre barn.1,6 Just ble født den 3. juni 1799 på Sekkenes, Veøy.4 Just ble døpt den 8. juni 1799 i Veøy kirke. Faddere: Eli Roesdotter på Sekkenes, Kari Eriksdotter på Eik og Knut Persson på Eik o.a.4 Just Sjurdsson bodde hos Sjurd Justsson og Sigrid Aslaksdotter på Sekkenes i 1801.2
Just Sjurdsson kjøpte 1½ våg (halve gården) på Sekkenes den 17. juli 1833 av Sjurd Justsson.5,6
Just giftet seg i 1834 med Anne Jørnsdotter på Frisvoll.3
Han og Anne var brukere på Sekkenes i 1840. De drev hele gården. Skyld: 7 daler 6 skilling.7
Just giftet seg med en uregistrert person.1 I folketellingen av 1865 står Just som selveier på Sekkenes. Johan August Justsson o.a. bodde også der. De hadde to hester, 14 storfe, 44 sauer og én gris. Utsæd: ½ tønne bygg, 9 tønner havre og 6 tønner potet. I 1867 ble gården delt i tre bruk, som tre av sønnene overtok.1,6

Just døde i 1866 på Sekkenes.6

Kilder/noter

 1. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 5. Lnr. 147, Sækkenæs. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340232
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=369
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 526, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670191
 5. [S1914] Veøy panteregister 17: s. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907090035
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=23
 7. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Veøy tinglag. Mnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093654
 8. [S1912] Leksvik mini. 1864–82: s. 261, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423630436

Anne Jørnsdotter på Sekkenes1

K, #15539, (1810 - 1853)

Familie

Just Sjurdsson på Sekkenes (1799 - 1866)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Jørnsdotter på Frisvoll.2
Anne ble født i 1810 på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal.2
Anne giftet seg i 1834 med Just Sjurdsson på Sekkenes.2
Hun og Just var brukere på Sekkenes, Veøy, i 1840. De drev hele gården. Skyld: 7 daler 6 skilling.3

Anne døde i 1853 på Sekkenes.1

Kilder/noter

 1. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=23
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=369
 3. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Veøy tinglag. Mnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093654

Sjurd Justsson på Sekkenes1,2,3

M, #15540, (1761 - 10. januar 1838)
Far*Just Sjurdsson på Sekkenes1,4 (1724 - 1798)
Mor*Eli Roesdotter på Sekkenes5 (1738 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Aslaksdotter på Sekkenes (1764 - 1818)
Tre barn levde i 1836.10 
BarnSjurd ble født i 1761 på Sekkenes, Veøy.1 Sjurd ble døpt den 8. august 1761 i Veøy kirke. Faddere: Siri Eriksdotter på Eik, Sjurd Andersson Sekkenes og Per Knutsson på Eik o.a.1 Sjurd Justsson på Sekkenes var soldat i 1798.2
Sjurd giftet seg den 5. juli 1798 i Veøy kirke med Sigrid Aslaksdotter på Holmem.2,5
Han og Sigrid var brukere på Sekkenes i 1801. Just Sjurdsson bodde også der.5
Sjurd og Sigrid hadde Sjurd Andersson o.a. i tjeneste i 1801.5,6

Sjurd Justsson solgte 1½ våg (halve gården) på Sekkenes den 17. juli 1833 til Just Sjurdsson.7,8

Sjurd døde den 10. januar 1838 på Sekkenes, som kårmann.9 Han ble jordfestet den 4. februar 1838.9

     Navnet hans ble skrevet Sivert Justsen Sækkeness i 1798.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 508, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670183
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 526, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670191
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 13. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=22
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 605.
 7. [S1914] Veøy panteregister 17: s. 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907090035
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 14. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=23
 9. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 222, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680587
 10. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 285 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630294

Sigrid Aslaksdotter på Sekkenes1

K, #15541, (1764 - 1818)

Familie

Sjurd Justsson på Sekkenes (1761 - 1838)
Tre barn levde i 1836.5 
BarnSigrid ble født i 1764.2
Annet navn: Sigrid Aslaksdotter på Holmem, nevnt 1798.3
Sigrid giftet seg den 5. juli 1798 i Veøy kirke med Sjurd Justsson på Sekkenes.3,1
Hun og Sjurd var brukere på Sekkenes, Veøy, i 1801. Just Sjurdsson bodde også der.1
Sjurd og Sigrid hadde Sjurd Andersson o.a. i tjeneste i 1801.1,4


Sigrid døde i 1818.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 363. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=364
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 508, 5. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670183
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 605.
 5. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 285 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630294

Eli Justsdotter på Reiten1,2

K, #15542, (ca. 1719 - 1738)
Far*Just Olsson på Monsås3,4 (c 1689 - 1756)
Mor*Brit Marteinsdotter på Monsås3,4 (c 1688 - 1764)

Familie

Roe Andersson på Reiten (c 1716 - 1746)
De hadde ett barn.3,8 
BarnEli ble født ca. 1719 på Monsås, Grytten.5,4
Annet navn: Eli Justsdotter på Monsås, nevnt 1737.6,3,4
Eli trolovet seg den 25. november 1737 med Roe Andersson på Soggereiten. Forlovere: Just Olsson på Monsås og Anders Roesson på Bakke.6
Eli giftet seg den 26. november 1737 med Roe Andersson på Reiten.1,4
Hun og Roe bodde på Reiten, Sogge Austigard, Grytten, i 1738.7,5
Etter barsel ble hun innledet i Grytten kirke den 17. august 1738.2

Annet navn: Eli Justsdotter på Soggereiten, nevnt 1738.5,8

Eli døde i 1738 på Soggereiten.5 Det ble holdt likpreken over henne den 3. november 1738.5 Det ble holdt skifte etter henne den 2. april 1739. Umyndig arving: Eli Roesdotter.8

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 261. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=264
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 77, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, til og med juni. Romsdals Otting, 2. april.

Ingrid Bjørg Unni Iversen1,2,3

K, #15543, (27. april 1921 - 30. desember 1995)

Familie

Odd Kaspar Sættem (1916 - 1997)
De hadde tre barn.7 
BarnIngrid ble født den 27. april 1921 på Rikshospitalet, Kristiania.1,2,4 Ingrid ble døpt den 5. mai 1921.1 Hun ble konfirmert den 9. mai 1937 i Molde kirke.3 Hun var butikkdame (butikkbetjent) i Molde i 1944.2,5
Ingrid Bjørg Unni giftet seg den 29. desember 1944 i Molde med Odd Kaspar Sættem. De ble viet av sorenskriveren (prester hadde ikke vigselsrett 1942–45). Selskapet ble holdt i Grandvegen 6.2,6 Ingrid Bjørg Unni og Odd bodde i Grandvegen 6 B, Molde. Hennes navn som gift var Sættem, nevnt 1995.4

Ingrid Bjørg Unni døde den 30. desember 1995 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S1922] Rikshospitalet mini. 1919–22: s. 206, kvinner, nr. 218. https://www.digitalarkivet.no/kb20050830021002
 2. [S1915] Molde klok. 1940–53: s. 163, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102088118
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 99/3.5.1937. Side 3, «Konfirmanter i Molde». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19370503_97_99_1?page=2
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Ingrid Bjørg Unni Sættem. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002744636
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 267/25.11.1944. Side 3, «Byen og bygdene». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19441125_102_267_1?page=2
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 288/28.12.1944. Side 2, «Byen og bygdene». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19441228_102_288_1?page=1
 7. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382

Johan Meeg1

M, #15544, (1873 - )

Familie

Marie Hattrem (1876 - )
BarnJohan ble født i 1873 i Kristiansund.1
Johan giftet seg med Marie Hattrem.1,2 Johan Meeg var bakersvenn i 1900.1 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Johan og Marie i annen etasje på mnr. 1128, Politimester Bendixens gate, Kristiansund, sammen med Thora Meeg og Anna Tomine Hattrem.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund. Politimester Bendixens Gade, mnr. 1 128, leil. 3. https://www.digitalarkivet.no/lf01037372001011
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 119.

Johan Sættem1,2

M, #15545
Far*Odd Kaspar Sættem3 (1916 - 1997)
Mor*Ingrid Bjørg Unni Iversen3 (1921 - 1995)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jorunn Margrethe Sporsheim (1944 - 2017)
De hadde to barn og tre fosterbarn.4 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 91/22.4.1971. E-side 4, «TK familien». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19710422_62_91_1?page=3
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 260. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=263
 3. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/24.4.2017. Side 25, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20170424_175_92_1?page=23

Jorunn Margrethe Sporsheim1,2

K, #15546, (1. november 1944 - 19. april 2017)
Far*Jonas Sporsheim3 (1907 - 1990)
Mor*Margrete Sæternes3 (1911 - 2000)

Familie

Johan Sættem
De hadde to barn og tre fosterbarn.4 
BarnJorunn Margrethe ble født den 1. november 1944 i Bolsøy.3,2 Hun var kontorist i Molde i 1971.1 Hennes navn som gift var Jorunn Margrethe Sporsheim Sættem.2

Jorunn Margrethe døde den 19. april 2017 på Molde sjukehus.4,2 Hun ble gravlagt den 28. april 2017 på Nedre kirkegård, Molde.4,2

Kilder/noter

 1. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 91/22.4.1971. E-side 4, «TK familien». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19710422_62_91_1?page=3
 2. [S466] Molde kirkegårder: Jorunn Margrethe Sporsheim Sættem.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 260. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=263
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/24.4.2017. Side 25, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20170424_175_92_1?page=23

Jonas Sporsheim1,2

M, #15547, (1. februar 1907 - 26. oktober 1990)

Familie

Margrete Sæternes (1911 - 2000)
De hadde seks barn.4 
BarnJonas ble født den 1. februar 1907 i Aukra.1,2 Han ble konfirmert i 1921 i Aukra kyrkje.2 Han var fisker i Aukra i 1934.2
Jonas giftet seg den 29. april 1934 i Sekken kapell, Veøy, med Margrete Sæternes.2
Han og Margrete var selveiere på Haugland, Øvre Løvika, Aukra, fra 1939. De fikk skjøte for 1 400 kroner. Utsæd: 1 dekar havre og 2,4 dekar potet. Avling: 4 dekar eng. Buskap 1976: tre kyr og fire ungdyr. Sønnen Håkon fikk skjøte i 1981.3,4
Haugland i Øvre Løvika i 1954 (foto: N. F., Sokna)


Jonas døde den 26. oktober 1990 i Molde, men han bodde i Aukra.1 Han og Margrete ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.5,6

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Jonas Sporsheim. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003473327
 2. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 117, 1934, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102031095
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 258. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=261
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 260. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=263
 5. [S497] Gravminnebasen: id 2583848. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583848
 6. [S497] Gravminnebasen: id 2583849. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583849

Margrete Sæternes1

K, #15548, (19. oktober 1911 - 28. juni 2000)

Familie

Jonas Sporsheim (1907 - 1990)
De hadde seks barn.4 
BarnMargrete ble født den 19. oktober 1911 på Seterneset, Sekkesetra, Veøy.2,1
Margrete giftet seg den 29. april 1934 i Sekken kapell, Veøy, med Jonas Sporsheim.1
Hun og Jonas var selveiere på Haugland, Øvre Løvika, Aukra, fra 1939. De fikk skjøte for 1 400 kroner. Utsæd: 1 dekar havre og 2,4 dekar potet. Avling: 4 dekar eng. Buskap 1976: tre kyr og fire ungdyr. Sønnen Håkon fikk skjøte i 1981.3,4
Haugland i Øvre Løvika i 1954 (foto: N. F., Sokna)
Hennes navn som gift var Sporsheim, nevnt 2000.2

Margrete døde den 28. juni 2000 i Aukra.2 Hun og Jonas ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.5,6

Kilder/noter

 1. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 117, 1934, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102031095
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Margrete Sporsheim. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003122961
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 258. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=261
 4. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 260. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=263
 5. [S497] Gravminnebasen: id 2583848. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583848
 6. [S497] Gravminnebasen: id 2583849. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583849

Laurits Larssen1,2

M, #15549, (22. juni 1790 - )
Far*Jan Lind Larssen1,3 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter3,1 (c 1767 - )Laurits ble født den 22. juni 1790 i Arendal.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Laurits Janssen i Sperreviga, Øyestad, hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter.3 Laurits Larssen, Edvard Gram Larssen, Albret Larssen og Jens Larssen var rulleført i Molde i 1804.4
Han var arving ved skiftet etter Jan Lind Larssen den 30. desember 1812: 259 daler 3 ort 19 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 371 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660376
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): ss.
 3. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): rr.
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 401 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660403

Edvard Gram Larssen1,2

M, #15550, (26. oktober 1793 - )
Far*Jan Lind Larssen3,4 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter4,3 (c 1767 - )Edvard ble født den 26. oktober 1793 i Arendal, som tvilling.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Edvard Gram Janssen i Sperreviga, Øyestad, hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter.4 Laurits Larssen, Edvard Gram Larssen, Albret Larssen og Jens Larssen var rulleført i Molde i 1804.5
Han var arving ved skiftet etter Jan Lind Larssen den 30. desember 1812: 259 daler 3 ort 19 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 401 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660403
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): tt.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 371 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660376
 4. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 5. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): rr.

Albret Larssen1,2

M, #15551, (26. oktober 1793 - )
Far*Jan Lind Larssen3,1 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter3 (c 1767 - )Albret ble født den 26. oktober 1793 i Arendal, som tvilling.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Albret Janssen i Sperreviga, Øyestad, hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter.3 Laurits Larssen, Edvard Gram Larssen, Albret Larssen og Jens Larssen var rulleført i Molde i 1804.4
Han var arving ved skiftet etter Jan Lind Larssen den 30. desember 1812: 259 daler 3 ort 19 skilling.2


     Navnet hans ble skrevet Albrigt Larsen i 1812.2

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): uu.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 401 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660403
 3. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): rr.

Jens Larssen1,2

M, #15552, (7. februar 1798 - )
Far*Jan Lind Larssen3,2 (1764 - 1808)
Mor*Marte Albretsdatter3 (c 1767 - )Jens ble født den 7. februar 1798 i Arendal.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Jens Janssen i Sperreviga, Øyestad, hos Jan Lind Larssen og Marte Albretsdatter.3 Laurits Larssen, Edvard Gram Larssen, Albret Larssen og Jens Larssen var rulleført i Molde i 1804.4
Han var arving ved skiftet etter Jan Lind Larssen den 30. desember 1812: 259 daler 3 ort 19 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 401 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660403
 2. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): vv.
 3. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): rr.

Peder Jalles Lahusen1,2

M, #15553, (1804 - 1805)
Far*Just Adolf Lahusen1,2 (1762 - 1829)
Mor*Johanna Barbara Jalles1 (c 1771 - 1817)Peder ble døpt den 8. november 1804 i Molde kirke. Faddere: Mette Susanne Øvre, madam Grindberg, Ingeborg Antonette Øvre, Ole Hannibal Sommerfelt, Klaus Lund Steffenssen og Erik Lekanger Vingård.1

Peder døde i 1805 i Molde, 4½ måned gammel.2 Han ble gravlagt den 14. mars 1805. Samme dag ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.2,3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 14. mars.

Inger Persdatter Korsan1,2

K, #15554, (1804 - 1805)
Far*Per Olsson Korsan1 (1775 - )
Mor*Inger Maria Olsdatter i Grova1 (c 1765 - )Inger var tvilling.1 Inger Persdatter og Beret Olava Persdatter ble døpt den 17. januar 1805 i Molde kirke. Faddere: Bibiana Øvre, Sara Vilhelmine Paust, jomfru Jervell, Anna Kirstina Nagel Møllerup, Jakob Geelmuyden, Nils Dorf Heide, hr. Larssen og Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis o.a.1

Inger døde i 1805 i Molde, 3 måneder gammel. Den 15. mars ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.2,3 Hun og Beret Olava ble jordfestet den 28. mars 1805.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 15. mars.

Beret Olava Persdatter Korsan1,2

K, #15555, (1804 - 1805)
Far*Per Olsson Korsan2 (1775 - )
Mor*Inger Maria Olsdatter i Grova2 (c 1765 - )Beret Olava var tvilling.2 Inger Persdatter og Beret Olava Persdatter ble døpt den 17. januar 1805 i Molde kirke. Faddere: Bibiana Øvre, Sara Vilhelmine Paust, jomfru Jervell, Anna Kirstina Nagel Møllerup, Jakob Geelmuyden, Nils Dorf Heide, hr. Larssen og Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis o.a.2

Beret Olava døde i 1805 i Molde, 9 uker gammel. Den 8. mars ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.1,3 Hun og Inger ble jordfestet den 28. mars 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 8. mars.

Marit Kristensdotter1

K, #15556, (1773 - )
Far*Kristen Persson på Mjelve2 (1729 - 1802)
Mor*Tøri Andersdotter på Mjelve2,3 (1731 - 1814)

Familie

Ismael Hansson Nerland (c 1768 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Marit Kristensdotter i Ura.3,2
Marit ble født i 1773 i Ura, Mjelve, Bolsøy.2 Marit ble døpt den 16. oktober 1773 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola skoleholder, Beret Lønset og Anne Persdotter på Lønset o.a.2,4 Marit Kristensdotter tjente trolig hos Magnus Teiste i Molde i 1796.5
Marithe Christensdatter (eller Christophersdatter) var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 3 daler i årslønn.6
Per Ørjarsson og Marit Kristensdotter o.a. tjente på Hjelset, Bolsøy, i 1801.1
Annet navn: Marit Kristensdotter på Mjelve, nevnt 1804.7
Marit giftet seg den 15. juli 1804 i Molde kirke med Ismael Hansson Nerland (forlovere: Ola Olsson Kavli og Mats Olsson Beøy).7

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 422 a, Gieldsæt, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670283
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 b, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660233
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, 1804, nr. [2]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236

Kristen Persson på Mjelve1,2,3

M, #15557, (1729 - 1802)
Far*Per Arnesson på Mjelve4 (c 1699 - c 1739)
Mor*Gjertrud Johansdotter på Mjelve4 ( - c 1730)

Familie

Tøri Andersdotter på Mjelve (1731 - 1814)
Han var gift og forsørget ett barn ifølge mønstringsrullen fra 1756. Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.6,9 
BarnKristen ble født i 1729 på Mjelve, Bolsøy.5,6 Kristen ble døpt den 4. september 1729 i Kleive kirke, Bolsøy.5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. I 1756 var han kommandert til festningsarbeid.6
Kristen giftet seg med Tøri Andersdotter på Mjelve.2,7
Han og Tøri var husfolk i 1756.6
Annet navn: Kristen Persson i Ura, nevnt fra 1759 til 1773.8,9,7
Han og Tøri bodde i Ura, Mjelve, Bolsøy, i 1759. I 1801 var de husfolk med jord og hadde tjenestejente.10,7,2
Han var debitor ved skiftet etter Per Larsson på Brokstad den 26. juli 1763: 2 ort.11


Kristen døde i 1802 i Ura.3,9 Han ble jordfestet den 28. november 1802 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,12 Skiftet etter ham ble sluttet den 2. august 1804. Kreditorer: Rasmus Andersson på Mjelve, Johan Persson på Mjelve, Knut Knutsson Fuglset, Sjurd Andersson på Mjelve, Jakob Tomasson på Røbekk, Peder Grindberg og Fredrik Kristian Stenbukk o.a. Enka er ikke nevnt, men boet var uansett fallitt. Aktiva: 52 daler 16 skilling. Passiva: 67 daler 2 ort 8 skilling.13

     Navnet hans ble skrevet Christen Pedersen Uhren i 1759.8

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 8. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a, 1802, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 648 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640664
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 101. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700406
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 a, saksnr 7. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410361
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094
 10. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 a, saksnr. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410361
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660163
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a, 1802, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b–83 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094

Tøri Andersdotter på Mjelve1,2

K, #15558, (1731 - 1814)
Far-?*Anders Mjelve ( - e 1731); trolig2

Familie

Kristen Persson på Mjelve (1729 - 1802)
Han var gift og forsørget ett barn ifølge mønstringsrullen fra 1756. Tre barn er nevnt i skiftet etter ham.4,8 
BarnTøri ble trolig født i 1731 på Mjelve, Bolsøy.2 Hun ble trolig døpt den 12. august 1731 i Molde kirke. Faddere: Ingebjørg Andersdotter på Mjelve o.a.2
Tøri giftet seg med Kristen Persson på Mjelve.1,3
Hun og Kristen var husfolk i 1756.4
Hun og Kristen bodde i Ura, Mjelve, Bolsøy, i 1759. I 1801 var de husfolk med jord og hadde tjenestejente.5,3,1
Annet navn: Tøri Andersdotter i Ura, nevnt fra 1773 til 1814.3,6

Tøri døde i 1814 i Bolsøy hovedsogn, som legdelem.6 Hun ble jordfestet den 3. april 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.6,7

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 4. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 101. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700406
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 61 a, saksnr. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410361
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a, 1814, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1814, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094

Sara Sættem1

K, #15559
Far*Odd Kaspar Sættem1 (1916 - 1997)
Mor*Ingrid Bjørg Unni Iversen1 (1921 - 1995)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382

Oddbjørn Sættem1

M, #15560
Far*Odd Kaspar Sættem1 (1916 - 1997)
Mor*Ingrid Bjørg Unni Iversen1 (1921 - 1995)
8-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S256] Gards- og ættesoge for Gjemnes IV: s. 379. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042700039?page=382

Johan Sættem junior1

M, #15561
Far*Johan Sættem1
Mor*Jorunn Margrethe Sporsheim1 (1944 - 2017)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/24.4.2017. Side 25, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20170424_175_92_1?page=23

Svein Arild Sættem1

M, #15562
Far*Johan Sættem1
Mor*Jorunn Margrethe Sporsheim1 (1944 - 2017)
9-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/24.4.2017. Side 25, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20170424_175_92_1?page=23

Brit Marteinsdotter på Monsås1,2

K, #15563, (ca. 1688 - 1764)
Far*Martein Olsson i 3 (c 1655 - 1739)
Mor*Ingebjørg Toresdotter i 3 (c 1659 - 1737)

Familie

Just Olsson på Monsås (c 1689 - 1756)
De hadde ni barn.2 
BarnAnnet navn: Brit Marteinsdotter i Bø.3
Brit ble født ca. 1688.2,3
Brit giftet seg med Just Olsson på Monsås.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Just Olsson på Monsås den 9. mars 1757. Brit sa seg fornøyd med en broderlodd som inkluderte Siem-parten: 102 daler 16 skilling, utlagt i 52 daler 1 ort 2 skilling kontant, 1 pund 10½ mark med 6 merker overbygsel i Indre Siem (20–0–0), 3 tønner havre (3–3–0), 1½ tønne bygg (2–1–0), kopperkjele på 2 pund 20 merker (11–1–8), sølvskje (1–0–8), bibel (1–0–0) o.a.4


Brit døde i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 261. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=264
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 141. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=144
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b–500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099

Martein Olsson i Bø1,2,3

M, #15564, (ca. 1655 - 1739)

Familie

Ingebjørg Toresdotter i (c 1659 - 1737)
De hadde iallfall tre barn.3 
BarnMartein ble født ca. 1655 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll.4,5
Martein giftet seg ca. 1679 med Ingebjørg Toresdotter.2
Han og Ingebjørg var brukere i Marteingarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1687 til 1711. De overtok etter hans far. Bruket fikk navn etter Martein. De siste årene drev han sammen med sønnen Ola. Den andre sønnen fikk skjøte i 1733.3,6
Søren Olsson på Skjelbostad, Martein Olsson i Bø, Ivar Olsson i Torvika og Ivar Persson i Norvika o.a. solgte 1 pund (uten bygselrett) på Øvre, Monsås, Grytten, den 20. juli 1717 til Just Olsson på Monsås. Skjøtet ble utstedt i Bø, og tinglyst 25. oktober.1

Martein døde i 1739 i Ner-Bø.3

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390555
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 67, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610326
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 141. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=144
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 60, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191041
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 237, Nerebøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 140. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=143

Ingebjørg Toresdotter i Bø1

K, #15565, (ca. 1659 - 1737)

Familie

Martein Olsson i (c 1655 - 1739)
De hadde iallfall tre barn.2 
BarnIngebjørg ble født ca. 1659.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1679 med Martein Olsson i .1
Hun og Martein var brukere i Marteingarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1687 til 1711. De overtok etter hans far. Bruket fikk navn etter Martein. De siste årene drev han sammen med sønnen Ola. Den andre sønnen fikk skjøte i 1733.2,3

Ingebjørg døde i 1737 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll.1 Det ble holdt likpreken over henne den 24. mars 1737 i Grytten kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 67, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610326
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 141. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=144
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 140. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=143

Per Jakobsson Sønstebø1,2

M, #15566, (ca. 1704 - 1772)
Far*Jakob Persson på Sønstebø2 (c 1670 - )Per ble født ca. 1704.2
Han bevitnet at Jakob Persson i Blestra solgte 2 våger med 1 pund overbygsel på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 18. juni 1734 til Anders Olssen Monsås.3,1
Per Jakobsson Sønstebø var sersjant.4

Per døde i 1772 på Vesl-Avdem, Lesja.4

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650301
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 720. https://www.nb.no/items/b5a76aea1b65fda9b28e08b3852f9e55?page=723
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650300
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 496. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068?page=499

Per Arnesson på Mjelve1,2,3

M, #15567, (ca. 1699 - ca. 1739)

Familie 1

Gjertrud Johansdotter på Mjelve ( - c 1730)
Ett barn levde i 1730.2 
Barn

Familie 2

Mali Olsdotter på Mjelve ( - c 1776)
Ett barn er nevnt i skiftet etter henne.8 Per ble født ca. 1699.4
Per giftet seg med Gjertrud Johansdotter.2
Han og Gjertrud bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1729.3
Per trolovet seg den 27. mai 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Mali Olsdotter. Forlovere: Jakob Tostensson på Røbekk og Ottar Johansson i Hamna.5
Per giftet seg den 4. juli 1731 i Veøy kirke med Mali Olsdotter.1

Per døde ca. 1739. Han ble henrettet for drap på faren.6,7

     Navnet hans ble skrevet Peder Arnessøn Mielve i 1731.1

     Per Arnesson på Mjelve og Brit Arnesdotter i Dvergsneset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 648 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640664
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 6. [S1290] Veøy i fortid og nutid I: s. 395. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111808056?page=422
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 212, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660315
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 304 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670306

Mali Olsdotter på Mjelve1,2,3,4

K, #15568, ( - ca. 1776)

Familie 1

Per Arnesson på Mjelve (c 1699 - c 1739)
Ett barn er nevnt i skiftet etter henne.1 

Familie 2

Arne Eriksson på Mjelve ( - c 1768)
Ett barn levde i 1769.5,1 Mali trolovet seg den 27. mai 1731 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Arnesson. Forlovere: Jakob Tostensson på Røbekk og Ottar Johansson i Hamna.3
Mali giftet seg den 4. juli 1731 i Veøy kirke med Per Arnesson på Mjelve.2
Mali giftet seg den 15. juli 1741 i Bolsøy kirke med Arne Eriksson på Brokstad.5,4
Hun og Arne var brukere på Mjelve, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 2 pund 12 merker. De drev fremdeles i 1762.6,7

Mali døde ca. 1776 på Mjelve.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 304 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670306
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 212, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660315
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660523
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 8. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020

Erik Persson på Brokstad1,2

M, #15569, (ca. 1671 - )

Familie

Fem barn er nevnt i et skifte.5 
BarnErik ble født ca. 1671.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg som Ola Persson hadde brukt på Øvre Brokstad, Bolsøy, fra Jørgen Hansson Meier den 11. januar 1698. Seddelen ble tinglyst først 3. juli 1704.1
Han var bruker på Øvre Brokstad i 1701. Han drev fremdeles 1 våg (halve gården) i 1724.2,3

I Bygdebok for Vågane (s. 42) kalles Erik Persson på Brokstad for «Erik Andersen», men bygselseddelen sier noe annet.4,1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660103
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 192, Øverbrogstad. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 16 b, mnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670018
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660268

Gjertrud Johansdotter på Mjelve1

K, #15570, ( - ca. 1730)

Familie

Per Arnesson på Mjelve (c 1699 - c 1739)
Ett barn levde i 1730.1 
BarnGjertrud giftet seg med Per Arnesson på Mjelve.1
Hun og Per bodde på Mjelve, Bolsøy, i 1729.2

Gjertrud døde ca. 1730 på Mjelve.1

     Gjertrud Johansdotter på Mjelve kan ha vært barn av Johan Mjelve.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 648 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640664
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261

Anders på Mjelve1

M, #15571, ( - etter 1731)

Familie

BarnHan var husmann på Mjelve, Bolsøy, i 1731.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268

Hans Kristian Ismaelssen1

M, #15572, (1805 - 1805)
Far*Ismael Hansson Nerland1 (c 1768 - )
Mor*Marit Kristensdotter (1773 - )Hans Kristian ble født i 1805 i Molde.1

Hans Kristian døde i 1805 i Molde, 5 uker gammel. Den 31. mai ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden.1,2 Han ble jordfestet den 15. juni 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1805. Uvisse inntekter, 31. mai.

Laurits Petter Geelmuyden1

M, #15573, (1805 - 1805)
Far*Jakob Geelmuyden1 (1774 - )
Mor*Dorte Susanne Olssen ( - e 1814)Laurits Petter ble født i 1805 i Molde.1

Laurits Petter døde i 1805 i Molde, 14 dager gammel.1 Han ble gravlagt den 20. juni 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 20. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Marta Larsdotter Vatne1

K, #15574, (ca. 1779 - 1805)Marta ble født ca. 1779.1

Marta døde i 1805 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 28. august 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Isak Nilsson Tømmervåg1,2

M, #15575, (1776 - 1805)Isak ble født i 1776 i Golma, Edøy, utenom ekteskap.3 Han var vervet grenader i 1801.2 Isak tjente i Nergarden, Tømmervåg, Edøy, i 1801.2,4

Isak døde i 1805 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Han ble gravlagt den 28. august 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1796] Edøy ft. 1801: fol. 774 a, Timervog. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340555
 3. [S1923] Tustna bygdebok I: s. 357. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041?page=360
 4. [S1923] Tustna bygdebok I: s. 205. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041?page=208

Lars Nilssen1

M, #15576, (ca. 1803 - 1805)
Far*Nils Olssen Hellene1 (c 1774 - )
Mor*Lisbet Kasparsdatter (c 1766 - 1803)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1803 i Molde.1

Lars døde i 1805 i Molde.1 Han ble jordfestet den 13. oktober 1805.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 13. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Ola Matsson på Eidhammar1,2

M, #15577, (1767 - 1805)
Far*Mats Olsson på Eidhammar2 (1732 - 1812)
Mor*Gjøri Nilsdotter på Eidhammar2 (1733 - 1823)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Ola Matsson på Nerem.3
Ola ble født i 1767 på Nerem, Tresfjord.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Ola Matsson på Ytre Eidhammar, Tresfjord, hos Mats Olsson og Gjøri Nilsdotter.1,2,4

Ola døde i 1805 på Reknes hospital, Molde, som lem.5 Han ble jordfestet den 18. oktober 1805.5

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 403 a, Ejdhammer, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670264
 2. [S77] Tresfjord I: s. 664.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 621. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#623
 4. [S77] Tresfjord I: s. 661. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=664
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1805, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Sivert Persson på Mordal1

M, #15578, (25. desember 1808 - 22. januar 1873)
Far*Per Sjurdsson på Mordal1 (1775 - 1831)
Mor*Siri Persdotter på Mordal1 (c 1780 - 1851)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Trondsdotter på Mordal (1812 - 1894)
De hadde sju barn.2 
BarnSivert ble født den 25. desember 1808 på Mordal, Aukra.1
Han var selveier Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1833. Han fikk skjøte 25. januar.2
Sivert giftet seg den 29. juni 1834 med Brit Trondsdotter på Julbøen.2
Han og Brit var selveiere Uti garden til 1862. Sønnen Peder Andreas fikk skjøte 20. november.2

Sivert døde den 22. januar 1873.2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 230.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234

Brit Trondsdotter på Mordal1

K, #15579, (1812 - 17. februar 1894)
Far*Trond Trondsson på Julbøen2 (1777 - 1848)
Mor*Marit Olsdotter på Julbøen2 (c 1775 - 1818)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sivert Persson på Mordal (1808 - 1873)
De hadde sju barn.1 
BarnAnnet navn: Brit Trondsdotter på Julbøen.2
Brit ble født i 1812 på Julbøen, Aukra.2
Brit giftet seg den 29. juni 1834 med Sivert Persson på Mordal.1
Hun og Sivert var selveiere Uti garden, Mordal, Aukra, til 1862. Sønnen Peder Andreas fikk skjøte 20. november.1

Brit døde den 17. februar 1894.1

Trond Trondsson på Julbøen1

M, #15580, (1777 - 4. mai 1848)
Far*Trond Trondsson på Julbøen1 (c 1744 - 1827)
Mor*Marit Trondsdotter på Julbøen1 (c 1744 - 1789)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Olsdotter på Julbøen (c 1775 - 1818)
De hadde fem barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. 

Familie 3

Eli Ivarsdotter på Julbøen (1800 - )
De hadde ett barn.2 Trond ble født i 1777 på Julbøen, Aukra.1
Trond giftet seg den 5. februar 1801 med Marit Olsdotter på Røset.1
Han var bruker på Julbøen fra 1801 til 1848.1
Trond giftet seg den 27. juni 1819 med en uregistrert person.1
Trond giftet seg den 16. juli 1826 med Eli Ivarsdotter på Orset.1

Trond døde den 4. mai 1848 på Julbøen.1

Marit Olsdotter på Julbøen1

K, #15581, (ca. 1775 - 6. april 1818)
Far*Ola Knutsson på Røset2 (c 1752 - 1827)

Familie

Trond Trondsson på Julbøen (1777 - 1848)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Marit Olsdotter på Røset.2
Marit ble født ca. 1775 på Røset, Vågøy.1
Marit giftet seg den 5. februar 1801 med Trond Trondsson på Julbøen.1

Marit døde den 6. april 1818 på Julbøen, Aukra.1

Eli Ivarsdotter på Julbøen1

K, #15582, (1800 - )

Familie 1

Trond Trondsson på Julbøen (1777 - 1848)
De hadde ett barn.3 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Eli Ivarsdotter på Orset.2
Eli ble født i 1800 på Orset, Aukra.2
Eli giftet seg den 16. juli 1826 med Trond Trondsson på Julbøen.1
Eli giftet seg med en uregistrert person.2
Annet navn: Eli Ivarsdotter på Kringstad.2

Marit Trondsdotter på Julbøen1

K, #15583, (ca. 1744 - 1789)

Familie

Trond Trondsson på Julbøen (c 1744 - 1827)
De hadde fem barn.3 
BarnAnnet navn: Marit Trondsdotter på Røset.1
Marit ble født ca. 1744.1
Marit giftet seg med Trond Trondsson på Julbøen.1

Marit døde i 1789 på Julbøen, Aukra.1

     Rasmus Trondsson på Øygarden og Marit Trondsdotter på Julbøen var søsken.2,1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 215.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 183. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707051?page=186
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 216. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=219

Gjertrud Jokumsdotter på Opstad1

K, #15584, (19. september 1751 - 30. juli 1827)

Familie 1

De hadde tre barn.3 

Familie 2

Trond Trondsson på Julbøen (c 1744 - 1827)
De hadde ikke barn. Annet navn: Gjertrud Jokumsdotter på Tautra.2
Gjertrud ble født den 19. september 1751 på Nørdre Tautra, Aukra.2
Gjertrud giftet seg med en uregistrert person.2
Gjertrud giftet seg i 1808 med Trond Trondsson på Julbøen.1
Annet navn: Gjertrud Jokumsdotter på Julbøen.1

Gjertrud døde den 30. juli 1827.1

Peder Andreas Sivertsson Mordal1,2,3

M, #15585, (29. juli 1839 - 2. juli 1911)
Far*Sivert Persson på Mordal3 (1808 - 1873)
Mor*Brit Trondsdotter på Mordal3 (1812 - 1894)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nikoline Andersdotter Mordal (1843 - 1914)
De hadde elleve barn.3 
BarnPeder Andreas ble født den 29. juli 1839 på Mordal, Aukra.3 Peder var selveier Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1862. Han fikk skjøte 20. november og overtok etter foreldrene. Peders sønn Sivert hadde overtatt i 1900 og fikk skjøte i 1903.3,2
Peder Andreas giftet seg den 6. juli 1865 med Nikoline Andersdotter på Haukabøen.2,3
Familien Mordal ca. 1891 (foto gjengitt i Bygdebok for Vågane)
Peder og Nikoline var kårfolk Uti garden i 1900. De bodde i kårstuen.2
Han var forlover for Sivert Mordal og Karen Ivarsdotter Staurset, som giftet seg den 18. oktober 1901 på Staurset, Veøy.1,4


Peder Andreas døde den 2. juli 1911.3

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 193, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030891
 2. [S1924] Aukra ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 3, liste 26. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103240306
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 4. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 317 a, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030992

Nikoline Andersdotter Mordal1,2

K, #15586, (26. desember 1843 - 26. mars 1914)
Far*Anders Nilsson på Haukabøen3 (1816 - 1883)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Haukabøen3 (1809 - 1878)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Peder Andreas Sivertsson Mordal (1839 - 1911)
De hadde elleve barn.1 
BarnAnnet navn: Nikoline Andersdotter på Haukabøen.3
Nikoline ble født den 26. desember 1843.3
Nikoline giftet seg den 6. juli 1865 med Peder Andreas Sivertsson Mordal.2,1
Familien Mordal ca. 1891 (foto gjengitt i Bygdebok for Vågane)
Nikoline og Peder var kårfolk Uti garden, Mordal, Aukra, i 1900. De bodde i kårstuen.2

Nikoline døde den 26. mars 1914.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 2. [S1924] Aukra ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 3, liste 26. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103240306
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295

Anders Mordal1,2

M, #15587, (26. desember 1867 - 20. desember 1957)
Far*Peder Andreas Sivertsson Mordal2 (1839 - 1911)
Mor*Nikoline Andersdotter Mordal2 (1843 - 1914)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivrikke Sørensdotter Fuglset (1871 - 1955)
De hadde sju barn.3 
BarnAnders ble født den 26. desember 1867 på Mordal, Aukra.2
Familien Mordal ca. 1891 (foto gjengitt i Bygdebok for Vågane)

Han bodde i USA fra 1892.2
Anders giftet seg i 1895 med Ivrikke Sørensdotter Fuglset.3
Han og Ivrikke bodde i Molde.2 Anders Mordal var snekkermester. Han drev også vognmannsforretning og begravelsesbyrå.4,3

Anders døde den 20. desember 1957.1 Han ble gravlagt den 23. desember 1957 på Nedre kirkegård, Molde.4,1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Mordal.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=230
 4. [S497] Gravminnebasen: id 3926778. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3926778

Ivrikke Sørensdotter Fuglset1

K, #15588, (14. januar 1871 - 20. mars 1955)

Familie

Anders Mordal (1867 - 1957)
De hadde sju barn.1 
BarnIvrikke ble født den 14. januar 1871.2
Ivrikke giftet seg i 1895 med Anders Mordal.1 Hennes navn som gift var Ivrikke Mordal.2
Hun og Anders bodde i Molde.3

Ivrikke døde den 20. mars 1955.2 Hun ble gravlagt den 24. mars 1955 på Nedre kirkegård, Molde.4,2

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 227. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=230
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ivrikke Mordal.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 4. [S497] Gravminnebasen: id 3926776. https://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3926776

Sivert Mordal1,2,3

M, #15589, (22. juli 1866 - 31. august 1950)
Far*Peder Andreas Sivertsson Mordal4,5 (1839 - 1911)
Mor*Nikoline Andersdotter Mordal5 (1843 - 1914)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Ivarsdotter Staurset (1870 - 1935)
De hadde sju barn.8 
BarnSivert ble født den 22. juli 1866 på Mordal, Aukra.5,2,4 Han ble konfirmert den 24. juni 1881 i Aukra kyrkje.4
Familien Mordal ca. 1891 (foto gjengitt i Bygdebok for Vågane)
I folketellingen av 1900 står Sivert som selveier Uti garden, Mordal, Aukra. Han hadde overtatt etter foreldrene og fikk skjøte i 1903 for 3 000 kroner. Bruket hadde dyrket jord, dyr og fjærfe.6,5
Sivert giftet seg den 18. oktober 1901 på Staurset, Veøy, med Karen Ivarsdotter Staurset (forlovere: Peder Andreas Sivertsson Mordal o.a.) De ble viet i huset, hvor presten også holdt bibellesning.4,7
Han og Karen var brukere Uti garden. Han var kårmann i 1936. Sønnen Per var bruker, og fikk skjøte i 1939.3,1,8
Han var forlover for Per Mordal og Marta Bergljot Hustad, som giftet seg den 15. august 1936 i Aukra kyrkje.1


Sivert døde den 31. august 1950.2,5 Han ble gravlagt på Aukra kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 2. [S497] Gravminnebasen: id 2583125. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583125
 3. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 219, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089200
 4. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 193, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030891
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 6. [S1924] Aukra ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 3, liste 26. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103240306
 7. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 317 a, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030992
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 232. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=235

Karen Ivarsdotter Staurset1,2,3

K, #15590, (2. juli 1870 - 22. januar 1935)

Familie

Sivert Mordal (1866 - 1950)
De hadde sju barn.7 
BarnKaren ble født den 2. juli 1870 på Staurset, Veøy.1,3
Karen giftet seg den 18. oktober 1901 på Staurset med Sivert Mordal (forlovere: Peder Andreas Sivertsson Mordal o.a.) De ble viet i huset, hvor presten også holdt bibellesning.2,4 Hennes navn som gift var Karen Mordal, nevnt 1935.3,5
Hun og Sivert var brukere Uti garden, Mordal, Aukra. Han var kårmann i 1936. Sønnen Per var bruker, og fikk skjøte i 1939.5,6,7

Karen døde den 22. januar 1935 på St Carolus, Molde, av hjerteslag.5 Hun ble gravlagt den 29. januar 1935 på Aukra kyrkjegard.5,3

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 104, nr. 45. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640805
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 193, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030891
 3. [S497] Gravminnebasen: id 2583124. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2583124
 4. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 317 a, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030992
 5. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 219, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089200
 6. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 232. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=235

Per Mordal1,2

M, #15591, (2. april 1913 - 1. januar 1996)
Far*Sivert Mordal3,2 (1866 - 1950)
Mor*Karen Ivarsdotter Staurset2 (1870 - 1935)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Bergljot Hustad (1914 - 1992)
De hadde seks barn.2 
BarnPer ble født den 2. april 1913 på Mordal, Aukra.1,3 Han ble konfirmert den 30. juni 1928 i Røbekk kirke, Bolsøy.3
Han var bruker Uti garden, Mordal, Aukra, i 1936.3
Per giftet seg den 15. august 1936 i Aukra kyrkje med Marta Bergljot Hustad (forlovere: Sivert Mordal o.a.)3 Per og Marta var selveiere Uti garden fra 1939. Han fikk skjøte for 10 000 kroner. Sønnen Syver kjøpte bruket i 1971.2

Per døde den 1. januar 1996 i Molde.1 Han ble gravlagt den 4. januar 1996 på Øvre kirkegård, Molde.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Mordal i 1936.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Per Mordal. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002744916
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 232. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=235
 3. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 4. [S497] Gravminnebasen: id 2892666. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2892666

Marta Bergljot Hustad1

K, #15592, (2. mai 1914 - 16. november 1992)

Familie

Per Mordal (1913 - 1996)
De hadde seks barn.3 
BarnMarta Bergljot ble født den 2. mai 1914 i Hustad i Romsdal.2,1 Hun ble konfirmert den 6. oktober 1929 i Hustad kyrkje i Romsdal.1
Marta Bergljot giftet seg den 15. august 1936 i Aukra kyrkje med Per Mordal (forlovere: Sivert Mordal o.a.)1 Marta og Per var selveiere Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1939. Han fikk skjøte for 10 000 kroner. Sønnen Syver kjøpte bruket i 1971.3 Hennes navn som gift var Mordal, nevnt 1992.4,2

Marta Bergljot døde den 16. november 1992 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 20. november 1992 på Øvre kirkegård, Molde.5

Kilder/noter

 1. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Marta M Mordal. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002612407
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 232. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=235
 4. [S466] Molde kirkegårder: Marta Bergljot Mordal.
 5. [S497] Gravminnebasen: id 2892665. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2892665

Ola Olsson på Muren1

M, #15593, (1770 - 1805)Annet navn: Ola Olsson på Røynestad.2
Ola ble født i 1770 på Røynestad, Sande på Sunnmøre.2 Ola ble døpt den 12. august 1770.2
Han var bruker på Holane, Muren, Sande på Sunnmøre, fra 1801. Skyld: 1 våg 9 merker. Neste bruker fikk bygselseddel i 1806.1,3

Ola døde kanskje i 1805 som lem på Reknes hospital, Molde. Ole Olsen Morem (36 år) ble jordfestet 18. oktober.4

Erik Andersson på Hjertnes1

M, #15594, (ca. 1747 - 13. oktober 1823)

Familie

De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Erik Andersson i Bø.2
Erik ble født ca. 1747.1
Han var bruker på bnr. 1, Reitane, Herøy på Sunnmøre, fra 1777 til 1790. Skyld: 1 våg.2
Annet navn: Erik Andersson på Reitane, nevnt 1781.2,3
Han var husmann på bnr. 1, Hjertnes, Herøy på Sunnmøre, fra 1790 til 1823.1

Erik døde den 13. oktober 1823 på Hjertnes, Herøy på Sunnmøre.1

Kilder/noter

 1. [S1294] Herøyboka: gardar og folk I: s. 549. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102605042?page=548
 2. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 128. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002?page=129
 3. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 176 b, 1781, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630036
 4. [S1294] Herøyboka: gardar og folk I: s. 550. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102605042?page=549

Berte Marie Eriksdotter på Hjertnes1

K, #15595, (1781 - 1806)
Far*Erik Andersson på Hjertnes2,1 (c 1747 - 1823)Annet navn: Berte Marie Eriksdotter på Reitane.2
Berte Marie ble født i 1781 på Reitane, Herøy på Sunnmøre.2 Berte Marie ble døpt den 25. april 1781.2

Berte Marie døde trolig i 1806 som lem på Reknes hospital, Molde. Beret Maria Jertnæs (25 år) ble jordfestet i Molde 19. februar. Derimot ble ugifte Birthe Maria Ericsd: Hiertnes (30 år) ført begravet 13. april i Herøy, men det kan ha vært dato for likpreken.3,4

Kilder/noter

 1. [S1294] Herøyboka: gardar og folk I: s. 550. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102605042?page=549
 2. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 176 b, 1781, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630036
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 4. [S1462] Herøy mini. 1789–1825: fol. 55 b, hovedsognet, 20–30 år, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630138

Mats Toresson Solhjell1,2

M, #15596, (1765 - 1806)
Far*Tore Eriksson på Myklebostad3,1 (c 1712 - 1782)
Mor*Anne Persdotter på Solhjell1 (c 1725 - 1811)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Mats Toresson på Myklebostad.3
Mats ble født i 1765 på Nedre Myklebostad, Vistdal.3
Mats Toresson solgte på Øra, Vistdal, den 28. oktober 1784 til Trond Andersson på Myklebostad.4 Ved folketellingen av 1801 var Mats Toresson innerst på lnr. 112, Syltebø, Eresfjord, hos Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter.5,6 Mats Toresson Solhjell var fisker i 1805.7

Mats døde ugift i 1806 i Molde.2,1 Han ble jordfestet den 22. februar 1806 på Molde kirkegård.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord. Debitorer: Trond Toresson på Horne o.a. Kreditorer: Knut Eriksson Bergset, Erik Teonymus Blix, Mattis Møller, Jakob Geelmuyden, Anders Knutsson, Torfinn Knutsson på Syltebø, Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, Per Toresson Jul, Anders Larsson på Bjørbakken, Tore Gunnarsson på Husby og Anne Persdotter på Solhjell o.a. Boet var fallitt.8

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 205.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 295.
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 349 b, Syltebøen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 240.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262

Valborgine Hoffrén Vind1,2

K, #15597, (1803 - 1806)
Far*Nils Vind1,2 (1777 - 1807)
Mor*Margareta Jervell (1774 - 1807)Valborgine ble født i 1803 på Taskeberget, Borgund på Sunnmøre, og først hjemmedøpt.1 Valborgine ble døpt i kirke den 16. juni 1803. Faddere: Fredrik Motzfeldt og Johan Kristoffer Danholm o.a.1

Valborgine døde i 1806 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 22. mai 1806.2

Kilder/noter

 1. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 93 b, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620552
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Johan Vernskjold1,2,3

M, #15598, (ca. 1760 - 2. juli 1806)Johan ble født ca. 1760.4,3,2 Han var kaptein og sjef i Gagnatske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 29. mai 1789. Han fikk avskjed av helsemessige grunner 13. august 1802 med 180 daler årlig i pensjon.5,4
Han bodde på Rimstad, Tingvoll, fra 1792 til 1802. Gårdsdriften var bortforpaktet.6,4

Johan døde den 2. juli 1806 i Molde. Den 14. juli ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, 3 ort i leie for det beste likkledet, og 1 daler 2 ort for vokslysene på alteret.2,7 Han ble jordfestet den 15. juli 1806.3

     Navnet hans ble skrevet Johannes Wærnskiold i 1801.4

Kilder/noter

 1. Han ble også kalt von Vernskjold.
 2. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 54/8.7.1806. E-side 1, «Bekiendtgiørelser».
  https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18060708_0_54_1?page=0
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 15. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 574 b, Rimstad, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340380
 5. [S719] Militærbiografier II: s. 553. Werenschiold (Wærnschiold), Johan Johannes. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009?page=554
 6. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 235. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824002?page=238
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 14. juli.

Anne Magrete Olsdatter1,2

K, #15599, (1803 - 1806)
Far*Ola Persson Stokke2 (1774 - 1806)
Mor*Ragnhild Rasmusdatter i Krubba2,1 (c 1771? - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til megAnne Magrete ble født i 1803, utenom ekteskap.2 Anne Magrete ble døpt den 3. april 1803 i Molde kirke.2

Anne Magrete døde i 1806 i Molde. Den 12. august ble det betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.1,3 Hun ble jordfestet den 17. august 1806.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 17. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 12. august.

Ola Persson Stokke1,2

M, #15600, (1774 - 25. april 1806)
Far*Per Olsson Stokke3 (c 1742 - 1821)
Mor*Anne Åmundsdotter3 (c 1747 - 1813)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Ingebrigtsdotter på Brattsetbøen (1768 - )
De hadde to barn.8 
Barn

Familie 2

Ragnhild Rasmusdatter i Krubba (c 1771? - )
BarnOla ble født i 1774 på Stokke, Bolsøy.3 Ola ble døpt den 27. februar 1774 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4 Ola tjente på Brattset, Bolsøy, i 1801.5
Ola giftet seg den 1. januar 1803 i Kleive kirke med Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet (forlovere: Per tambur o.a.)1,6
Ola fikk barn med Ragnhild Andersdatter i 1803 i Molde.2
Annet navn: Ola Persson på Brattset, nevnt 1806.7

Ola døde den 25. april 1806. Han omkom på sjøen.7

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Stokke i 1803.1,2

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, menn, 27. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 a, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 432 a, Brasseth, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293
 6. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 7. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 88 b, 1806, 25. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630159
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690226