Helga Andersdotter på Solbjør1

K, #301, (1703 - )
Far*Anders Knutsson på Lunde ( - e 1733)
Mor*Marte Olsdotter på Lunde (c 1679 - 1741)
5. tippoldemor til megHelga ble født i 1703 på Lunde, Aurdal.2,3
Annet navn: Helga Andersdotter på Lunde.4
Helga giftet seg den 10. juni 1725 i Aurdal med Mats Knutsson på Solbjør.5,6
Helga giftet seg den 7. januar 1740 i Aurdal med Svein Tostensson på Hestekinn.7,6
Hun og Svein var selveiere på Ytre Solbjør, Aurdal, fra ca. 1741. De hadde gården til 1754.8 Helga Andersdotter på Solbjør og Svein eide på Søre Hestekinn, Aurdal, fra 1746 og drev den noen år uten å bo der fast.9

Kilder/noter

 1. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Helja Andersd. Soelberg.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 318.
 3. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 80.
 4. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Helje Andersd.; Helja Andersd. Soelberg.
 5. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763.
 6. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303 & 318.
 7. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 7.1.1740.
 8. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303.
 9. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 154.

Knut Gulbrandsson på Solbjør1,2

M, #302, (ca. 1665 - 1737)
Far*Gulbrand Evensson på Solbjør (c 1634 - 1723)
Mor*Barbro Bjørnsdotter på Solbjør (c 1643 - 1710)
6. tippoldefar til megKnut ble født ca. 1665 på Maslangrud, Aurdal.1,3
Knut giftet seg den 3. november 1695 i Aurdal med Gjertrud Håvardsdotter.2,4
Han og Gjertrud var brukere på Ytre Solbjør, Aurdal, fra 1701 til 1710.5
Han og Gjertrud var selveiere på Ytre Solbjør fra 1710 til 1724. I 1710 solgte søsknene hans arvepartene sine til Knut. Det ble utstedt skjøte. Ved matrikuleringen av 1723 kunne han og Gjertrud hvert år hogge 3–4 tylfter gran og furu for å holde skogen i hevd. I utmarken hadde de en seter, men høstet ikke der.5

Knut døde i 1737 på Ytre Solbjør.1,3 Han ble gravlagt den 17. mars 1737 i Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Knud Guldbrands Soelberg.
 2. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 3.11.1695.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303.
 4. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302.
 5. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303 & 314.

Gjertrud Håvardsdotter på Solbjør1

K, #303, (ca. 1656 - 1739)
6. tippoldemor til megGjertrud ble født ca. 1656.1,2,3
Gjertrud giftet seg den 3. november 1695 i Aurdal med Knut Gulbrandsson på Solbjør.4,5
Hun og Knut var brukere på Ytre Solbjør, Aurdal, fra 1701 til 1710.6
Hun og Knut var selveiere på Ytre Solbjør fra 1710 til 1724. I 1710 solgte søsknene hans arvepartene sine til Knut. Det ble utstedt skjøte. Ved matrikuleringen av 1723 kunne han og Gjertrud hvert år hogge 3–4 tylfter gran og furu for å holde skogen i hevd. I utmarken hadde de en seter, men høstet ikke der.6

Gjertrud døde i 1739 på Ytre Solbjør.1,2,3 Hun ble gravlagt den 7. juni 1739.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Giertrud Hovorsd Soelberg.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303.
 3. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 80.
 4. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 3.11.1695.
 5. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302.
 6. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 303 & 314.

Gulbrand Evensson på Solbjør1

M, #304, (ca. 1634 - 1723)
Far*Even Gulbrandsson på Solbjør (c 1599 - 1696)
7. tippoldefar til megGulbrand ble født ca. 1634.1,2,3
Annet navn: Gulbrand Evensson på Maslangrud.2 Han var bruker på Maslangrud, Aurdal, i 1664. Gården hadde skattestatus som rydningsplass. Skyld: ½ hud.2,4
Gulbrand giftet seg med Barbro Bjørnsdotter på Sørflate.5 Gulbrand Evensson på Solbjør var lagrettemann. Han eide og brukte på Ytre Solbjør, Aurdal, fra etter 1670 til 1701.3

Gulbrand døde i 1723 på Ytre Solbjør.1,3 Han ble gravlagt den 14. februar 1723 i Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Gulbrand Efvens Soelberg.
 2. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Madlangrud.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302 & 384.
 4. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 384.
 5. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302.

Barbro Bjørnsdotter på Solbjør1

K, #305, (ca. 1643 - 1710)
Far*Bjørn Olsson på Sørflate2 (c 1608 - )
7. tippoldemor til megAnnet navn: Barbro Bjørnsdotter på Sørflate.2
Barbro ble født ca. 1643.1,3
Barbro giftet seg med Gulbrand Evensson på Solbjør.2

Barbro døde i 1710 på Ytre Solbjør, Aurdal.1,3 Hun ble gravlagt den 29. september 1710.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Barbra Biørnsd Soelberg.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302 & 384.

Even Gulbrandsson på Solbjør1

M, #306, (ca. 1599 - 1696)
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnEven ble født ca. 1599.1,2 Han var soldat.
Even giftet seg med en uregistrert person. Han eide og brukte på Ytre Solbjør, Aurdal, fra ca. 1647. I 1664 hadde gården skattestatus som ødegård. Skylden var 10 skinn. Ved matrikuleringen i 1667 hadde han en liten bekkekvern. Sønnen overtok etter 1670.3,1 Han var lagrettemann. Ved matrikuleringen 1667 hadde han høve til å dyrke opp et areal som tidligere var skog på Nedre Haug, Aurdal, som han da drev som rydningsplass (attåt Solbjør). Even hadde hverken dyr eller åker der.4

Even døde i 1696 på Ytre Solbjør.2

Kilder/noter

 1. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Søelberg.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 302 & 384.
 4. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 217 & 302.

Anders Gulbrandsson på Nedre Haug

M, #307, (1781 - etter 1818)
Far*Gulbrand Halldorsson på Fjell (c 1747 - 1812)
Mor*Anne Andersdotter på Fjell (c 1759 - 1840)
3. tippoldefar til meg

Familie

Taran Olsdotter på Nedre Haug (1762 - 1838)
BarnAnnet navn: Anders Gulbrandsson på Fjell.
Anders ble født i 1781 på Midtre Fjell, Aurdal.1
Anders giftet seg den 17. november 1803 i Aurdal kirke med Taran Olsdotter på Nedre Haug.2

Anders døde etter 1818.3

Kilder/noter

 1. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 100.
 2. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 100 & 218.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 221.

Taran Olsdotter på Nedre Haug1

K, #308, (1762 - 14. april 1838)
Far*Ola Olsson i Øyhus2 (1731 - )
Mor*Anne Olsdotter i Øyhus2 (1733 - 1773)
3. tippoldemor til meg

Familie 2

Anders Gulbrandsson på Nedre Haug (1781 - e 1818)
BarnTaran ble født i 1762 i Øyhus, Aurdal.3
Annet navn: Taran Olsdotter i Øyhus.2
Taran giftet seg ca. 1787 med Anders Arnesson på Nedre Haug.3
Hun var selveier på Nedre Haug, Aurdal, fra 1800 til 1803. I 1803 solgte hun gården til kaptein og veimester Krohn, men holdt unna bruket Turrhaug til seg selv.3 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Taran på Haug nedre. Ugift dreng og soldat Erland Olsson (i sitt 32. år) samt ugift innerst og arbeider Barbro Hallvorsdotter (58.) bodde da hos dem.1
Hun var selveier i Turrhaug, Nedre Haug, Aurdal, fra 1803 til 1818.4
Taran giftet seg den 17. november 1803 i Aurdal kirke med Anders Gulbrandsson på Fjell.5

Taran døde den 14. april 1838 i Turrhaug.6,2 Hun ble gravlagt den 22. april 1838 på Bruflat kyrkjegard, Sør-Aurdal.6

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Ourdahl, Brufladt, Haug.
 2. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35.
 3. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 218.
 4. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 218 & 221.
 5. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 100 & 218.
 6. [S746] Sør-Aurdal mini. 1825–40: s. 249.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Ourdahl, Haug.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): 0540 Ourdahl, Haug.

Knut Andreas Ellingsson på Åndhaug

M, #309Knut Andreas fikk barn med Beret Anna Sakariasdotter på Eiskrem.

Anne Andersdotter på Fjell

K, #310, (ca. 1759 - 1840)
4. tippoldemor til megAnne ble født ca. 1759.1
Anne giftet seg med Gulbrand Halldorsson på Fjell.1

Anne døde i 1840 på Midtre Fjell, Sør-Aurdal.1

Kilder/noter

 1. [S71] Gard og bygd i Etnedal C: s. 100.

Ola Olsson i Øyhus1,2

M, #311, (1731 - )
Far*Ola Olsson i Øyhus3,4 (1697 - 1777)
Mor*Jøran Olsdotter i Øyhus4 (1696 - 1754)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Olsdotter i Øyhus (1733 - 1773)
De hadde fler barn.
 
Barn

Familie 2

Beret Ivarsdotter på Erstad (1735 - )
De hadde tre barn.7 Ola ble født i 1731 i Øyhus, Aurdal. Ola ble døpt den 30. september 1731 i Reinli kyrkje, Aurdal.3,4
Ola giftet seg den 8. oktober 1753 i Aurdal med Anne Olsdotter på Torsrud.5,6
Han og Anne bodde i Øyhus.
Ola trolovet seg den 7. januar 1774 på Erstad, Aurdal, med Beret Ivarsdotter på Erstad.2
Ola giftet seg den 9. oktober 1774 i Aurdal med Beret Ivarsdotter på Erstad.2
Annet navn: Ola Olsson på Erstad.7
Han og Beret bodde på Erstad i 1775.7

Kilder/noter

 1. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Ole Ols. Øyhuus.
 2. [S748] Aurdal mini. 1763–81: s. 237.
 3. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 131.
 4. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35 & 36.
 5. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763.
 6. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35.
 7. [S1745] Gard og bygd i Sør-Aurdal A: s. 656. https://www.nb.no/items/853c08e53912ecd90d10d8e942ebd0fb?page=659

Anne Olsdotter i Øyhus

K, #312, (1733 - 1773)
Far*Ola Timannsson på Torsrud1,2 (1705 - f 1780)
Mor*Taran Monsdotter på Torsrud2 (1709 - 1762)
4. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1731 - )
De hadde fler barn.
 
BarnAnne ble født i 1733 på Torsrud, Aurdal. Anne ble døpt den 6. september 1733 i Reinli kyrkje, Aurdal.1,3
Annet navn: Anne Olsdotter på Torsrud.4,5
Anne giftet seg den 8. oktober 1753 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.6,7
Hun og Ola bodde i Øyhus, Aurdal.
Annet navn: Anne Olsdotter i Nordgrøv, nevnt 1773.8,7

Anne døde i 1773 i Nordgrøv, Aurdal.8,5 Hun ble gravlagt i mai 1773 i Aurdal.8

Kilder/noter

 1. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 426.
 2. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 3. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35 & 36: 1733.
 4. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Anne Olsd. Torsrud.
 5. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35 & 36.
 6. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763.
 7. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35.
 8. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Ane Olesd Graav Nordre.

Ola Olsson i Øyhus1,2

M, #313, (1697 - 1777)
Far*Ola Bjørnsson i Øyhus3,2,4 (c 1652 - 1699)
Mor*Brit Nilsdotter i Øyhus2,4 ( - e 1700)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Jøran Olsdotter i Øyhus (1696 - 1754)
BarnOla ble født i 1697 i Øyhus, Aurdal.3,5 Han ble hjemmedøpt av Kristoffer Langedrag.3 Ola Olsson i Øyhus ble døpt den 24. mai 1697 i Reinli kyrkje, Aurdal. Faddere: Arne Bjørnsson i Øyhus o.a.3
Ola giftet seg den 13. april 1724 i Aurdal med Jøran Olsdotter på Skaran.6,5
Han og Jøran bodde i Øyhus i 1731.7
Han var forlover for Arne Simensson på Skaran og Siri Arnesdotter, som ble trolovet den 24. juni 1746 i Reinli kyrkje.8

Ola giftet seg den 24. juni 1755 i Aurdal med Ingrid Åmundsdotter på Flaten.9

Ola døde i 1777 i Øyhus.10 Han ble gravlagt i november 1777.10

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Ole Ols Øyhus.
 2. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 3. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: fol. 121 a.
 4. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 5. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35 & 36.
 6. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 13.4.1724.
 7. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 131.
 8. [S751] Aurdal mini. 1730–62: s. 64.
 9. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Ingrie Amonsd. Fladen.
 10. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782.

Jøran Olsdotter i Øyhus1

K, #314, (1696 - 1754)
Far*Ola Erlandsson på Skaran2 (o 1657 - 1747)
Mor*Ragnhild Simensdotter på Skaran2 (c 1648 - 1728)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Olsson i Øyhus (1697 - 1777)
BarnAnnet navn: Jøran Olsdotter på Skaran.2,3
Jøran ble født i 1696.4,1
Jøran giftet seg den 13. april 1724 i Aurdal med Ola Olsson i Øyhus.5,4
Hun og Ola bodde i Øyhus, Aurdal, i 1731.6

Jøran døde i 1754 i Øyhus.1,4 Hun ble gravlagt den 24. november 1754.1

Kilder/noter

 1. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Jøran Olsd Øyhuus.
 2. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 3. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Giøran Olsd.
 4. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 35 & 36.
 5. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 13.4.1724.
 6. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 131.

Ola Timannsson på Torsrud1,2,3

M, #315, (1705 - før 1780)
Far*Timann Gulliksson på Torsrud3 (c 1650 - 1715)
Mor*Anne Mikkjelsdotter på Torsrud4,3 (c 1661 - 1740)
5. tippoldefar til meg

Familie

Taran Monsdotter på Torsrud (1709 - 1762)
BarnOla ble født i 1705 på Torsrud, Aurdal.4,3
Ola giftet seg den 9. oktober 1728 i Aurdal med Taran Monsdotter på Sørum.5,3
Han og Taran bodde på Torsrud i 1733.1

Ola døde før 1780.3

Kilder/noter

 1. [S448] Døpte i Aurdal 1730–39: ref. 426.
 2. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: Ole Tidemands. Toersrud.
 3. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 4. [S1745] Gard og bygd i Sør-Aurdal A: s. 598. https://www.nb.no/items/853c08e53912ecd90d10d8e942ebd0fb?page=601
 5. [S344] Gifte i Aurdal 1692–1763: 9.10.1728.

Ola Bjørnsson i Øyhus1,2

M, #316, (ca. 1652 - 1699)
Far*Bjørn Arnesson i Øyhus3 (c 1624 - c 1691)
6. tippoldefar til megOla ble født ca. 1652.3
Ola giftet seg med Brit Nilsdotter.1,4

Ola døde i 1699 i Øyhus, Aurdal.2,4 Han ble gravlagt den 23. juli 1699.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. mars 1700. Arvinger: Brit Nilsdotter, Anders Olsson, Bjørn Olsson, Nils Olsson og Kristoffer Olsson. Verger: Arne Bjørnsson i Øyhus.1

Kilder/noter

 1. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 2. [S345] Gravlagde i Aurdal 1692–1782: Oluf Biørns Øihuus.
 3. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Øhuus.
 4. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 5. [S752] Aurdal mini. 1692–1730: fol. 121 a.

Brit Nilsdotter i Øyhus1

K, #317, ( - etter 1700)
6. tippoldemor til meg

Familie

Ola Bjørnsson i Øyhus (c 1652 - 1699)
BarnBrit giftet seg med Ola Bjørnsson i Øyhus.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Bjørnsson i Øyhus den 3. mars 1700.1

Kilder/noter

 1. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.
 2. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.

Bjørn Arnesson i Øyhus1,2

M, #318, (ca. 1624 - ca. 1691)
Far*Arne Bjørnsson i Dølvi2 ( - f 1656)
Mor*Siri Martinsdotter i Dølvi2 ( - e 1635)
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnAnnet navn: Bjørn Arnesson i Dølvi.
Bjørn ble født ca. 1624 i Aurdal.1,3
Bjørn giftet seg med en uregistrert person.
Han var bruker i Øyhus, Aurdal, i 1664. Gården hadde status som rydningsplass. Landskyld: 3 skinn.1,2

Bjørn døde ca. 1691.3

Kilder/noter

 1. [S343] Manntall 1663–66 for Valdres prosti: Øhuus.
 2. [S416] Boka om Gol VI: s. 301.
 3. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 36.
 4. [S1081] Hadeland, Land og Valdres skifteprotokoll 1698–1703: fol. 277 b.

Arne Bjørnsson i Dølvi1,2

M, #319, ( - før 1656)
Far*Bjørn Bjørnsson på Olsgard3 ( - m. 1606 & 1623)
Mor*Guri Guttormsdotter på Olsgard3 ( - c 1623)
8. tippoldefar til meg

Familie

Siri Martinsdotter i Dølvi ( - e 1635)
De hadde fem barn.3 
BarnArne giftet seg med Siri Martinsdotter.4,2 Arne Bjørnsson i Dølvi eide på Tronhus, Aurdal.3 Arne eide 1 hud (visstnok odel) på Torsrud, Aurdal, i 1615.5 Han eide i Øyhus, Aurdal.3 Arne var selveier i Dølvi, Aurdal, i 1615: 2 huder, sannsynligvis inkludert Tronhus.6 Arne og Siri eide en del på Fønnhus, Aurdal.7 Arne og Siri eide en del på Olmhus, Aurdal.7 Han ble trolig kalt Dølveshøvdingen.2 Arne og Siri eide en del på Gunhildgard, Ål, i 1633. Han solgte sine 2 laup, som var arvet etter foreldrene, den 10. januar 1635 til brorsønnene Bjørn og Ola Guttormssønner. Siri samtykket i salget.8

Arne døde før 1656.3

Kilder/noter

 1. [S416] Boka om Gol VI: s. 301, 302 & 306.
 2. [S220] Slekten fra Espelien i Etnedal: s. 79.
 3. [S416] Boka om Gol VI: s. 301.
 4. [S416] Boka om Gol VI: s. 301 & 306.
 5. [S416] Boka om Gol VI: s. 302.
 6. [S416] Boka om Gol VI: s. 302 & 301.
 7. [S416] Boka om Gol VI: s. 303.
 8. [S416] Boka om Gol VI: s. 302 & 306.

Hans Jakob Tanner1,2

M, #320, (1799 - 10. november 1850)
Far*Rudolf Tanner1 (1758 - 1833)
Mor*Regula Rusterholz1 (1767 - 1852)
2. tippoldefar til meg

Familie

Katharina Amsler (1815 - 1890)
BarnHans Jakob ble født i 1799 i Richterswil, Zürich, Sveits. Hans Jakob ble døpt den 12. februar 1799 i Richterswil kirke, Zürich, Sveits.3,1,2
Hans Jakob giftet seg den 10. oktober 1836 i Richterswil kirke med Katharina Amsler.3,4,1
Han var selveier på Vorder-Egg, Richterswil, Zürich, Sveits, fra 1839 til 1850. Han overtok et bruk på gården Egg etter faren, som da var død.5 Hans Jakob Tanner var brannsjef.

Hans Jakob døde den 10. november 1850 på Vorder-Egg.3,6

Kilder/noter

 1. [S327] Richterswil familieregister 1: fol. 49.
 2. [S331] Richterswil husholdningsregister 1818–49 1: s. 329.
 3. [S329] SdKZ (Pfister): brev 10.3.1995, s. 2.
 4. [S330] Meilen familieregister 1811–63: s. 12.
 5. [S813] Johannes Tanner, slektsrapport.
 6. [S115] Genealogy of the Family Tanner.

Katharina Amsler

K, #321, (2. juni 1815 - 4. juni 1890)
Far*Johannes Amsler (1789 - 1859)
Mor*Anna Wunderli (1791 - 1867)
2. tippoldemor til meg

Familie 1

Hans Jakob Tanner (1799 - 1850)
Barn

Familie 2

Heinrich HuberKatharina ble født den 2. juni 1815 i Meilen, Zürich, Sveits.1,2,3 Katharina ble døpt den 4. juni 1815 i Meilen.1,4
Katharina giftet seg den 10. oktober 1836 i Richterswil kirke, Zürich, Sveits, med Hans Jakob Tanner.5,1,6
Hun var selveier på Vorder-Egg, Richterswil, Zürich, Sveits, fra 1850 til 1851. I 1851 auksjonerte Katharina bort bruket Jakob hadde eid på Egg.7,3,8
Katharina giftet seg i oktober 1851 med Heinrich Huber. De hadde ikke barn sammen.5

Katharina døde den 4. juni 1890 i Männedorf, Zürich, Sveits.3

Kilder/noter

 1. [S330] Meilen familieregister 1811–63: s. 12.
 2. [S329] SdKZ (Pfister): brev 1995.
 3. [S115] Genealogy of the Family Tanner.
 4. [S329] SdKZ (Pfister): brev 3.1995, s. 2.
 5. [S329] SdKZ (Pfister): brev 10.3.1995, s. 2.
 6. [S327] Richterswil familieregister 1: fol. 49.
 7. [S813] Johannes Tanner, slektsrapport.
 8. [S329] SdKZ (Pfister).

Nils Hansson Aarø1,2

M, #322, (18. august 1859 - 14. desember 1949)
Far*Hans Andersson på Røbekk3,4 (1827 - 1904)
Mor*Jøran Nilsdotter på Røbekk4 (1816 - 1887)
Tippoldefar til meg

Familie

Ane Andersdotter Orvik (1858 - 1935)
Barn
Nils Hansson Aarø (foto postet til geni.com av Per Inge Horn Aarø)Nils ble født den 18. august 1859 på Røbekk, Bolsøy.5,6 Nils ble døpt den 20. november 1859 i Bolsøy. Faddere: Ola Pedersson på Røbekk, Ellev Larsson på Årø, Hans Pedersson og Gjertrud Eriksdotter på Årøneset, og Ane Amundsdotter og Ragnhild Jonsdotter på Røbekk.7
Annet navn: Nils Hansson på Røbekk, nevnt 1875.8
Han var fadder ved dåpen til Lydia Jørgine Aarø den 3. oktober 1875.8,9

Nils giftet seg den 27. desember 1881 i Bolsøy med Ane Andersdotter Orvik.10,6
Han var fadder ved dåpen til Knut Anton Knutsson Orvik den 24. september 1882.11
Han var fadder ved dåpen til Harald Ingvald Aarø den 30. mai 1887.12

Han og Ane bodde på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy, i 1888.13,14 Iver R. og Nils Hansson Aarø lagde vei, planerte tomten og oppførte murene i Røbekk kirke, Bolsøy. Pris: 2 215 kroner.15
Nils Hansson Aarø solgte ¾ av et våningshus på Indre Årø, Bolsøy, den 30. juli 1897 til Hans Andersson på Årø. Kjøpesum: 200 kroner og fortsatt adgang. Kjøperen eide fra før ¼. Skjøtet ble tinglyst i august.3
Han og Ane var husfolk på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900, sammen med Jørgine Nilsdatter, Nils Nilssen, Halfred Nilssen, Bernhard Nilssen, Albert Nilssen og Hans Andersson. Hans var losjerende. De hadde dyrket jord, dyr og frukthage. Plassen fikk navn etter Nils, som flyttet dit før yngstesønnen ble født. I 1909 rev de huset og bygde det opp igjen på gården Øverland.6,16,17,18,19 Nils Hansson Aarø var midlertidig dagarbeider på bnr. 8, Malme, Fræna, i desember 1900.20 Han var murmester i 1900. Han kaltes steinarbeider i 1910.6,2,21
Han var forlover for Andreas Nilssen Årøe og Inga Johanne Olsdotter Herje, som giftet seg den 10. juni 1908 i Holm kirke, Veøy.1,22
Han var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.23
Han var forlover for Albert Gerhard Andersen Ukkelberg og Gunhilde Jørgine Nilsdatter Aarø, som giftet seg den 31. august 1909 i Bolsøy.24,25,26

Han og Ane var husfolk på Øverland, Bolsøy, fra 1909.18
Han og Ane var husfolk på Øverbø, Øverland, Bolsøy, i 1910, sammen med Andreas Nilssen, Bernhard Nilssen, Albert Nilssen og Agnes Andreasdatter.21
Han var forlover for Nils Nilssen Aarø og Ingeborg Pedersdotter Øverland, som giftet seg den 16. juli 1912 i Bolsøy.27,28
Han var forlover for Halfred Ingvald Aarø og Anne Sofie Sivertsdotter, som giftet seg den 3. desember 1912 i Bolsøy.29,30

Nils Hansson Aarø kjøpte på Øverbø den 23. mai 1913 av Andreas Nilssen Årøe. Andreas bodde fremdeles på Øverland i september.31,32
Han var forlover for Andreas Nilssen Årøe og Fredrikke Otternes, som giftet seg den 24. september 1913 i Bolsøy.33,34

Nils Hansson Aarø solgte på Øverbø den 22. mai 1914.31
Han og Ane bodde i Amtmann Leths gate 27, Molde, fra 1915 sammen med Agnes Aarø. (Tomten lå formelt i Bolsøy.) Nils fikk huset bygd og gjorde nok mye av murarbeidet. Det ble senere kalt Budstikkegården fordi Romsdals Budstikke en periode hadde boliger til sine ansatte der. Huset stod fremdeles i 2006.18
Han var forlover for Albert Aarø og Anna Oline Andersen, som giftet seg den 20. juli 1923 i Molde kirke.2,35
Han var forlover for Kristian Vedalshaug og Beret Emilie Gjeitnes, som giftet seg den 10. august 1935 på Molde prestekontor.36,37


Nils døde den 14. desember 1949 på Bjørset, Bolsøy, på interimsaldershjemmet «De tusen hjem» i Lillevika, hvor han bodde sine siste leveår. Der delte han rom med to andre. En gang sønnen Albert var på besøk, sa Nils til ham mens de gikk opp den bratte trappen til rommet Nils bodde på i annen etasje: «Nå må du passe deg!» «Det er det vel du som må?» spurte Albert. «Nei, jeg er så vant til å gå her,» svarte Nils. En gang sønnesønnen Arthur Aarø og kona Anne gikk forbi aldershjemmet, satt Nils i vinduet sitt og så dem komme på avstand. Han tok da av seg hatten og hilste. Anne var redd han skulle falle ned. Dette hendte etter annen verdenskrig. De karakteriserte Nils som «koselig, stille, rolig og beskjeden».38,28,26,39 Han ble gravlagt den 20. desember 1949 på Nedre kirkegård, Molde. Han ble gravlagt i kiste i samme grav som Ane. Graven er slettet. I juli 1996 lå sønnen Andreas og kona Fredrikke der.40,41,38

Kilder/noter

 1. [S503] Holm klok. 1905–32: s. 104.
 2. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 168.
 3. [S289] Romsdal pantebok 1897–99: fol. 11 b, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809250015
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Røbækgjerde.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 128.
 6. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 7. [S272] Kari Aalberg, brev 1973.
 8. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 53, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020407
 9. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 157.
 10. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 316.
 11. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 112.
 12. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 191.
 13. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 14. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 1990-årene.
 15. [S2476] «Flytting av kirkested fra Bolsøya til Røbekk»: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013082708046?page=26
 16. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 17. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 18. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 19. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 20. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, gnr. 69, bnr. 8, Malme.
 21. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy, gnr. 27, bnr. 13, Øverbø. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036779000827
 22. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101 & 293.
 23. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 24. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 235.
 25. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Nyveiensgate, mnr. 858, leil. 5. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036748011638
 26. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 27. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 237.
 28. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 29. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 238.
 30. [S274] Anne Sofie og Halfred Aarø, gravstein.
 31. [S363] Bolsøyboka II: s. 262. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=265
 32. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 239.
 33. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 115 & 239.
 34. [S486] Andreas og Fredrikke Årøe, gravstein.
 35. [S23] Albert Aarø: muntlig 1993.
 36. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 37. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216 & 566.
 38. [S466] Molde kirkegårder: Nils Aarø.
 39. [S93] Anne og Arthur F. Aarø: muntlig.
 40. [S427] Molde kirkeverge: 21.11.1994.
 41. [S357] Molde, Nedre kirkegård gravstedsprotokoll: gravene 10*.
 42. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 114, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020468
 43. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 265.

Ane Andersdotter Orvik1,2,3

K, #323, (2. mars 1858 - 3. juni 1935)
Far*Anders Benjaminsson Orvik2 (1829 - 1918)
Mor*Guri Andersdotter Orvik2 (1831 - 1910)
Tippoldemor til meg

Familie

Nils Hansson Aarø (1859 - 1949)
BarnAne ble født den 2. mars 1858 i Orvika, Bolsøy, Bolsøy.4,5
Ane giftet seg den 27. desember 1881 i Bolsøy med Nils Hansson Aarø.1,6 Hennes navn som gift var Ane Aarø.7,8
Hun var fadder ved dåpen til Inga Andrea Aarø den 8. juli 1883.9
Hun var fadder ved dåpen til Harald Ingvald Aarø den 30. mai 1887.10

Hun og Nils bodde på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy, i 1888.11,12
Hun og Nils var husfolk på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900, sammen med Jørgine Nilsdatter, Nils Nilssen, Halfred Nilssen, Bernhard Nilssen, Albert Nilssen og Hans Andersson. Hans var losjerende. De hadde dyrket jord, dyr og frukthage. Plassen fikk navn etter Nils, som flyttet dit før yngstesønnen ble født. I 1909 rev de huset og bygde det opp igjen på gården Øverland.6,13,14,15,16 Ane Andersdotter var arbeider i 1900.6 Hun hadde astma i over tretti år. På grunn av dette var hun noen ganger sengeliggende i måneder av gangen. Som medisin mot sykdommen tok Ane et pulver som ble strødd på et tefat.17
Hun var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.3

Hun og Nils var husfolk på Øverland, Bolsøy, fra 1909.15 Ane Aarø var til stede da Inga Johanne Aarø døde den 14. mai 1910 på Øverland.18,19
Hun og Nils var husfolk på Øverbø, Øverland, Bolsøy, i 1910, sammen med Andreas Nilssen, Bernhard Nilssen, Albert Nilssen og Agnes Andreasdatter.5
Hun og Nils bodde i Amtmann Leths gate 27, Molde, fra 1915 sammen med Agnes Aarø. (Tomten lå formelt i Bolsøy.) Nils fikk huset bygd og gjorde nok mye av murarbeidet. Det ble senere kalt Budstikkegården fordi Romsdals Budstikke en periode hadde boliger til sine ansatte der. Huset stod fremdeles i 2006.15

Ane døde den 3. juni 1935 i Molde, av astma. Sønnen Albert meldte samme dag dødsfallet til sorenskriveren.7,8,17 Hun ble gravlagt den 8. juni 1935 på Nedre kirkegård, Molde, i samme grav som ektemannen. Graven er slettet.20,8

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 316.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 112.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy, gnr. 27, bnr. 13, Øverbø. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036779000827
 6. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 7. [S356] Molde dødslister 1927–37: fol. 69 b.
 8. [S466] Molde kirkegårder: Ane Aarø.
 9. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 120.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 7 & 191.
 11. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 12. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 1990-årene.
 13. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 14. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 15. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 16. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 17. [S23] Albert Aarø: muntlig 1996.
 18. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 293.
 19. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 20. [S357] Molde, Nedre kirkegård gravstedsprotokoll: gravene 10*.
 21. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 114, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020468

Gunhilde Jørgine Nilsdatter Aarø1,2

K, #324, (14. august 1882 - 13. april 1961)
Far*Nils Hansson Aarø3,2 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik3,2 (1858 - 1935)
Søster av oldefar/mor til meg

Familie

Albert Gerhard Andersen Ukkelberg (1884 - 1922)
De hadde to barn, hvorav ett levde i 1920.12 
BarnGunhilde Jørgine ble født den 14. august 1882 på Årø, Bolsøy, og hjemmedøpt 22. august.3,4 Gunhilde Jørgine ble døpt den 22. oktober 1882 i Bolsøy kirke. Faddere: Sissel Nilsdotter, Hans Andreas Hansen Aarø, Anna Jensine Oline Kristoffersdotter Aarø og Berit Andersdotter på Bolsøy o.a.3 Jørgine Nilsdatter bodde hos Nils Hansson og Ane Andersdotter på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900.2,5,6,7,8 Jørgine Nilsdatter var hushjelp i 1900.2
Gunhilde Jørgine giftet seg den 31. august 1909 i Bolsøy med Albert Gerhard Andersen Ukkelberg (forlovere: Andreas Nilssen Årøe og Nils Hansson Aarø).1,9,10 Hennes navn som gift var Jørgine Andersen.4,11 Jørgine og Albert bodde på mnr. 858, Nyveien, Kristiansund, i 1910 sammen med Alfred Georg Andersen og Ragna Ukelberg. De leide ett rom og kjøkken (uten bad) på kvisten for 96 kroner i året. Ragna var Alberts mor og losjerte hos dem.9
Hun og Albert Gerhard bodde i Korsgata 13, Kristiansund, i 1920, i tredje etasje av et trehus eid av Fosna Canning Co. Albert var i Korsgata til sin død.12,13,14

Jørgine døde den 13. april 1961 på Molde alders- og sjukeheim.11,15 Hun ble gravlagt den 18. april 1961 i Tøndergård gravlund, Molde.11

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 235.
 2. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 3. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 114, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020468
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Jørgine Andersen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001690175
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 6. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 7. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 8. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 9. [S885] Ft. 1910 (db): Kristiansund, Nyveiensgate, mnr. 858, leil. 5. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036748011638
 10. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 11. [S466] Molde kirkegårder: Jørgine Andersen.
 12. [S2210] Kristiansund ft. 1920: personsedler, tellingskrets 12. Husliste 53, husholdningsliste 8, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761820629253
 13. [S1185] Kristiansund mini. 1916–30: huslister. Tellingskrets 12, husliste 53. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806579648
 14. [S1185] Kristiansund mini. 1916–30: s. 67. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17142&idx_id=17142&uid=ny&idx_side=-68
 15. [S1208] Adresseavisen: nr. 91/20.4.1961. Side 15, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19610420_195_91_1?page=14
 16. [S1060] Kristiansund mini. 1898–1913: s. 238, menn, nr. 38. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3828&idx_id=3828&uid=ny&idx_side=-251

Nils Nilssen Aarø1,2

M, #325, (10. desember 1888 - 31. oktober 1917)
Far*Nils Hansson Aarø2,3 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik2,3 (1858 - 1935)
Bror av oldefar/mor til meg

Familie

Ingeborg Pedersdotter Øverland (1887 - 1979)
BarnNils ble født den 10. desember 1888 på Ytre Årø, Bolsøy.2,4 Nils ble døpt den 21. april 1889.2 Han ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 26. juni 1889.2 Han bodde hos Nils Hansson og Ane Andersdotter på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900.3,5,6,7,8 Nils Nilssen ble konfirmert den 27. september 1903 i Røbekk kirke, Bolsøy. Karakter: nesten meget godt.2 Han var slaktersvenn i Molde i 1912.1
Nils giftet seg den 16. juli 1912 i Bolsøy med Ingeborg Pedersdotter Øverland (forlovere: Peder Andreas Persson Øverland og Nils Hansson Aarø).1,9

Nils døde den 31. oktober 1917.9,10

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 237.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 194, nr. 24.
 3. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 5. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 6. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 7. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 8. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 9. [S22] Kanny Eik, slektsnotater.
 10. [S23] Albert Aarø: muntlig.

Halfred Ingvald Aarø1,2,3

M, #326, (20. mars 1892 - 4. februar 1974)
Far*Nils Hansson Aarø4,5 (1859 - 1949)
Mor*Ane Andersdotter Orvik4 (1858 - 1935)
Bror av oldefar/mor til meg

Familie

Anne Sofie Sivertsdotter (1891 - 1926)
BarnHalfred ble født den 20. mars 1892 på Årø, Bolsøy.2,1,5
Han ble kalt Halfred Nilssen i 1900.4 Han bodde hos Nils Hansson og Ane Andersdotter på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900.4,6,7,8,9
Han var fadder ved dåpen til Agnes Aarø den 8. november 1908 i Bolsøy.3
Halfred Ingvald Aarø var murer i 1912.5
Han bodde på Øverland, Bolsøy, i 1912.5
Halfred Ingvald giftet seg den 3. desember 1912 i Bolsøy med Anne Sofie Sivertsdotter (forlovere: Andreas Nilssen Årøe og Nils Hansson Aarø).5,2 Halfred Ingvald Aarø var slakter.

Halfred Ingvald døde den 4. februar 1974.2,1 Han ble gravlagt den 8. februar 1974 på Øvre kirkegård, Molde, i samme grav som kona.1,2

I Gard og slekt i Fræna er Halfred Ingvald Aarø forvekslet med Halfred Arne Aarø.10

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Hallfred Ingvald Aarø.
 2. [S274] Anne Sofie og Halfred Aarø, gravstein.
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 4. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 238.
 6. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 7. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 8. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 9. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 10. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 205. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020204115?page=206

Hans Andersson på Røbekk1,2,3

M, #327, (1. juni 1827 - 22. desember 1904)
Far*Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen (1779 - 1841)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen (c 1785 - 1865)
2. tippoldefar til megHans ble født den 1. juni 1827 på Lønset, Bolsøy.4,5
Annet navn: Hans Andersson på Lønsetteigen, nevnt fra 1842 til 1851.6,7
Han var fadder ved dåpen til Erik Andreas Olsson i Hatlen den 28. mars 1842 i Bolsøy kirke.6,8
Han var fadder ved dåpen til Elen Kirstine Olsdotter i Hatlen den 13. januar 1850 i Bolsøy kirke.9,10

Annet navn: Hans Andersson på Lønset, nevnt 1854.11,10
Hans giftet seg den 1. januar 1854 i Kleive kirke, Bolsøy, med Jøran Nilsdotter på Ukkelberg. Nils Olsson på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.12,13,14,2
Han og Jøran var husfolk på Lønset i 1854.11
Han og Jøran var husfolk i Røbekkgjerdet, Røbekk, Bolsøy, iallfall fra 1859 til 1874. De bodde på Røbekk allerede i 1857. I 1865 holdt plassen tre får og en utsæd på 7/8 tønne havre og 1½ tønne poteter.2,13,15,16 Hans Andersson eide i Øvermyrslettet, Halåsen, Eide på Nordmøre, fra 1877 til 1891. Skjøte 1879 for 500 kroner. Han solgte bruket for 820 kroner i 1891.18,3 Han var grunnsteinsmurer. Han kaltes forhenværende steinarbeider og hadde fattigunderstøttelse i 1900.19,5 Hans og Jøran var innerster på en husmannsplass på Årø, Bolsøy, i 1887.19
Annet navn: Hans Andersson på Årø, nevnt 1897.20
Hans Andersson på Årø kjøpte ¾ av et våningshus på Indre Årø, Bolsøy, den 30. juli 1897 av Nils Hansson Aarø. Kjøpesum: 200 kroner og fortsatt adgang. Kjøperen eide fra før ¼. Skjøtet ble tinglyst i august.20 Hans Andersson losjerte hos Nils Hansson og Ane Andersdotter på Nilsplassen, Indre Årø, Bolsøy, i 1900.5,21,22,23,24

Hans døde den 22. desember 1904 på Kalsvikremma, Kalsneset, Bud, hos dattera, av alderdomssvakhet.25 Han ble gravlagt den 30. desember 1904 i Bud.25

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Aarøhagen, Røbækgjerde.
 2. [S272] Kari Aalberg, brev 1973.
 3. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Kvernes, Eide, Halaas.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 64.
 5. [S266] Bolsøy ft. 1900: Personlister. Tellingskrets 2, liste 46. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103210054
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152.
 7. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 53 & 60.
 8. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 302.
 9. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52, 53 & 749.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 305.
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 84, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020047
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 417.
 13. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Røbækgjerde.
 14. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 15. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 223.
 16. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 8.
 17. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 374. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328610258
 18. [S858] Eideboka 2: s. 335.
 19. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 245.
 20. [S289] Romsdal pantebok 1897–99: fol. 11 b, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809250015
 21. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 472.
 22. [S23] Albert Aarø: muntlig 22.2.1996.
 23. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 24. [S23] Albert Aarø: muntlig 11.10.1993.
 25. [S618] Bud klok. 1892–1909: s. 238.
 26. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 60.

Jøran Nilsdotter på Røbekk1,2

K, #328, (3. juli 1816 - 2. januar 1887)
Far*Nils Knutsson på Rabbestølen (1782 - 1840)
Mor*Bergit Sandersdotter på Rabbestølen (1789 - 1853)
2. tippoldemor til meg

Familie

Hans Andersson på Røbekk (1827 - 1904)
BarnJøran ble født den 3. juli 1816 på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal.3,1
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Rabbestølen.
Hun bodde i Vågøy den 4. mai 1841.
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Årø, nevnt 1851.4,5
Hun bodde på Årø, Bolsøy, i 1851.4 Hun var tjenestejente på Ukkelberg, Vågøy.1,6
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Ukkelberg, nevnt 1853.1 Jøran flyttet til på Lønset, Bolsøy, den 12. november 1853, fra Vågøy sogn.1,7
Jøran giftet seg den 1. januar 1854 i Kleive kirke, Bolsøy, med Hans Andersson på Lønset. Nils Olsson på Ukkelberg ble da oppgitt som hennes foresatte.8,2,9,1
Annet navn: Jøran Nilsdotter på Lønset, nevnt 1854.10
Hun og Hans var husfolk på Lønset i 1854.10
Hun og Hans var husfolk i Røbekkgjerdet, Røbekk, Bolsøy, iallfall fra 1859 til 1874. De bodde på Røbekk allerede i 1857. I 1865 holdt plassen tre får og en utsæd på 7/8 tønne havre og 1½ tønne poteter.1,2,11,12

Jøran døde den 2. januar 1887 på Årø.13 Hun ble gravlagt den 8. januar 1887 i Bolsøy.13 Jøran og Hans var innerster på en husmannsplass på Årø i 1887.5

Kilder/noter

 1. [S272] Kari Aalberg, brev 1973.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Røbækgjerde.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2 & 7.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 60.
 5. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 245.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7.
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 7: 1853.
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 417.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 10. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 84, nr. 37. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020047
 11. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 223.
 12. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 8.
 13. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: fol. 245.

Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen1,2

M, #329, (1779 - 24. april 1841)
Far*Tjøstolv Olsson på Dalset3 (1743 - 1789)
Mor*Anne Hansdotter på Dalset3 (1742 - 1816)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Ingeborg Ambjørnsdotter (1773 - )
BarnAnnet navn: Anders Tjøstolvsson på Dalset.3
Anders ble født i 1779 på Dalset, Veøy.3 Han var soldat iallfall fra 1800 til 1811.4,3
Anders fikk barn med Ingeborg Ambjørnsdotter på Stranda i 1801 i Veøy.5
Annet navn: Anders Tjøstolvsson på Ottestad, nevnt 1811.4,6
Anders giftet seg den 1. januar 1811 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Elen Olsdotter i Bakken (forlovere: Lars Jonsson i Bakken).4,7
Han og Elen var husfolk på Ottestad, Veøy, i 1811.8 Anders Tjøstolvsson på Ottestad fikk festeseddel på to udyrkede jordstykker i Myra, Eidsvåg, Nesset, den 18. mars 1811. Eieren Jon Olsson skulle oppføre hus som Anders og dyrene kunne bruke til høsten (men det skjedde kanskje ikke). De skulle også få bruke et stykke innleggsmark. Seddelen ble tinglyst 3. april.6,9
Annet navn: Anders Tjøstolvsson på Lønsetbøen, nevnt fra 1815 til 1831.10,11
Han og Elen var husfolk på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1815 til 1836. Plassen ble også kalt Lønsetbøen.12,13
Han var forlover for Trond Kristoffersson på Sigerset og Brit Andersdotter på Lønsetteigen, som giftet seg den 4. juni 1827 i Bolsøy kirke.1,14
Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen var bygdevekter.15
Han var forlover for Marit Andersdotter på Lønsetteigen og Ola Eriksson i Hatlen, som giftet seg den 20. juni 1840 i Molde kirke.16,17


Anders døde den 24. april 1841 på Lønset, Bolsøy, som husmann.15,18 Han ble gravlagt den 2. mai 1841 i Bolsøy.15

     Navnet hans ble skrevet Anders Kystolvsen Lønsetteygen i 1817.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Kjøstolvsen Lønsetteien i 1827.1

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 376, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640436
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 465. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=466
 4. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 115 b, 1811, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670328
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
 6. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 163 b, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610165
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 8. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 99 b, 5. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670312
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 479.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b & 60 b.
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 481.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b.
 13. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 64 & 527.
 14. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 109.
 15. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 242.
 16. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 152, 333 & 397.
 17. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 52 & 84.
 18. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 19. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507.
 20. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 527.
 21. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 499.
 22. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-54

Elen Olsdotter på Lønsetteigen1,2,3

K, #330, (ca. 1785 - 10. april 1865)
3. tippoldemor til meg

Familie 1

Per Andersson på Harvollan (1777 - 1808)
De fikk ett barn. 
BarnElen ble født ca. 1785.4,5,6 Hun var fosterbarn hos Lars Jonsson på bnr. 2, Bakken, Veøy, i 1801.4,7
Annet navn: Elen Olsdotter i Bakken, nevnt fra 1802 til 1811.8,5 Elen Olsdotter i Bakken ble konfirmert den 17. oktober 1802 i Veøy kirke.5
Elen fikk barn med Per Andersson på Harvollan i 1805.9
Annet navn: Elen Olsdotter på Ottestad, nevnt 1811.10
Elen giftet seg den 1. januar 1811 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Anders Tjøstolvsson på Ottestad (forlovere: Lars Jonsson i Bakken).8,11
Hun og Anders var husfolk på Ottestad, Veøy, i 1811.10
Annet navn: Elen Olsdotter på Lønsetbøen, nevnt 1815.12,13
Etter barnefødsler ble hun innledet i kirken den 26. november 1815 og 23. februar 1817 i Bolsøy.14,15

Hun og Anders var husfolk på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy, iallfall fra 1815 til 1836. Plassen ble også kalt Lønsetbøen.12,16
Hun bodde i Molde i 1865, kanskje hos dattera Elen.6

Elen døde den 10. april 1865 i Molde.6,17 Hun ble gravlagt den 17. april 1865 i Bolsøy.6

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 499.
 3. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 527.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Røven, Bachen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058422002927
 5. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 226 a, 18. søndag etter trinitatis, piker, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670393
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 596.
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 530. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#531
 8. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 115 b, 1811, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670328
 9. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 67 b, 18. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670280
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 99 b, 5. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670312
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 17.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 b.
 13. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 481.
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b.
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a.
 16. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 64 & 527.
 17. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 10.
 18. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 507.
 19. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-54

Nils Knutsson på Rabbestølen

M, #331, (1782 - 22. januar 1840)
Far*Knut Nilsson på Rabbestølen1,2 (1754 - e 1838)
Mor*Jøran Knutsdotter på Rabbestølen2 (1747 - 1785)
3. tippoldefar til megAnnet navn: Nils Knutsson i Aurdalen.1
Nils ble født i 1782 i Aurdalen, Aurland, og først hjemmedøpt.1 Nils ble døpt den 24. februar 1782 i Vangen kyrkje, Aurland.1 Nils tjente på Overvoll, Hol i Hallingdal, i 1801.3
Han var selveier på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, fra 1805 til 1827. Han kjøpte bruket av faren for 199 daler og kår.4,2
Nils giftet seg i 1809 med Bergit Sandersdotter på Veslegard.2
Nils Knutsson solgte på Rabbestølen i 1827 til Hallvor Guttormsson.5
Han, Bergit og barna bodde i Vågøy fra 1827.4,2
Annet navn: Nils Knutsson på Sylte, nevnt 1828.2,6
Han og Bergit var brukere på Sylte, Vågøy, fra fra 1828 til 1834. Han kjøpte en del av gården fra Arne Jonsson på Sylte for 265 spesidaler. I 1834 skjøtet Nils til Nils Torgersson Dokken for 200 daler.2,6,7
Annet navn: Nils Knutsson på Nøsa, nevnt 1837.2
Han og Bergit bodde på Nøsa, Vågøy, i 1837. Han fikk skjøte på 1 pund 11 merker den 2. juli 1839. Bruket ble auksjonert bort i 1841.8,2

Nils døde den 22. januar 1840 på Nøsa.6 Han ble gravlagt den 28. januar 1840.6 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 30. oktober 1840. Blant kjøperne var Bergit Sandersdotter på Nøsa og Sander Nilsson på Sylte. En del løsøre ble solgt. Enka kjøpte 1 bakstehelle, «1 Gryde paa 3 Kd:», 2 gamle tønner og en ny halvtønne. Sønnen Sander kjøpte «1 Huuspostil af Lutters Forklaring over Epistlene» for 4 ort 8 skilling.6,2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 7. november 1840. Bruket ble ikke solgt, men det ble stadfestet at enka skulle ha kår: 1 tønne havre, 1/8 tønne bygg, «Udsæd i Agerland af et Qvarter Potatos som forsvarlig Fraues hvert Aar af Kaaryderen», fôr til en sau, fritt hus og fritt brennefang samt lys, og endelig fri oppvartning i sykdomstilfelle. Skulle kårhaveren flytte fra gården, ville hun nyte kåret foruten hus, brensel, oppvartning og lys.9,10 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 30. april 1841. Blant kjøperne var Lars Tøllevsson på Nøsa. Taksten på bruket var 60 daler. Lars bød 50 daler, hvorpå eiendommen ble oppropt uten kåret til enka Bergit. Han bød da 60 daler og fikk tilslaget.9,11 Skiftet etter ham ble sluttet den 4. mai 1841. Aktiva: 77 daler 3 ort 15 skilling. Passiva: 99–4–10 skilling. Boet var altså fallitt.12
Navnet til Nils står på en minnestein ved Hol gamle kirke over de som gjorde krigstjeneste i tiden mellom 1807 og 14.2

Kilder/noter

 1. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 83 b, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610448
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Ål prestegjeld. Øvervold. https://www.digitalarkivet.no/bf01058272002534
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 140.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3.
 7. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 8. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3 & 4.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4.
 10. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193 & 194.
 11. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 194.
 12. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 4 & 5.
 13. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2.
 14. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 510, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020891

Bergit Sandersdotter på Rabbestølen

K, #332, (1789 - 14. november 1853)
Far*Sander Knutsson på Veslegard1,2 (1745 - 1805)
Mor*Sissel Kittilsdotter på Veslegard1,2 (1751 - 1836)
3. tippoldemor til megBergit ble født i 1789.2
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Veslegard.1 Hun bodde hos Sander Knutsson og Sissel Kittilsdotter på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801.1
Bergit giftet seg i 1809 med Nils Knutsson på Rabbestølen.2
Hun, Nils og barna bodde i Vågøy fra 1827.3,2
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Sylte, nevnt 1828.2
Hun og Nils var brukere på Sylte, Vågøy, fra fra 1828 til 1834. Han kjøpte en del av gården fra Arne Jonsson på Sylte for 265 spesidaler. I 1834 skjøtet Nils til Nils Torgersson Dokken for 200 daler.2,4,5
Annet navn: Bergit Sandersdotter på Nøsa, nevnt fra 1837 til 1840.2
Hun og Nils bodde på Nøsa, Vågøy, i 1837. Han fikk skjøte på 1 pund 11 merker den 2. juli 1839. Bruket ble auksjonert bort i 1841.6,2
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nils Knutsson på Nøsa den 30. oktober 1840.4,2


Bergit døde den 14. november 1853 på Nøsa.7,8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.
 2. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.
 3. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3.
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 488.
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 3 & 4.
 7. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193 & 194.
 8. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 5.
 9. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 2.

Knut Nilsson på Rabbestølen1,2

M, #333, (1754 - etter 1838)
Far*Nils Nilsson i Aurdalen3 (c 1716 - 1756)
Mor*Brita Knutsdotter i Aurdalen (1732 - 1755)
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Jøran Knutsdotter på Rabbestølen (1747 - 1785)
De hadde fire barn, hvorav to vokste opp.9 
Barn

Familie 2

Margit Olsdotter på Gudbrandsgard (c 1738 - 1817)Knut ble født i 1754 i Aurdalen, Aurland.3,2 Knut ble døpt den 7. desember 1754. Faddere: Ola Eilevsson i Aurdalen o.a.3
Knut giftet seg med Jøran Knutsdotter.2
Annet navn: Knut Nilsson i Aurdalen, nevnt fra 1780 til 1782.4,5
Han og Jøran var selveiere i Aurdalen minst fra 1780 til 1782.4,5,6
Han og Jøran var husfolk på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, fra 1783. Ved makeskiftebrev av 14. mai 1784 (tinglyst 5. november året etter) byttet han bruk med Mikkel Larsson på Rabbestølen. Men allerede 13. desember 1783 undertegnet Knut, «boende på husmannsplassen Rabbestølen», og noen andre bønder en kontrakt om fisket i Strandavatnet.6,2
Knut giftet seg i 1786 i Hol i Hallingdal med Margit Olsdotter.7,8
Han og Margit var husfolk på Rabbestølen i 1801, sammen med Borghild Knutsdotter og Vebjørn Knutsson. Plassen hadde jord. De hadde drengen Knut Holgesson (i sitt 17. år).8 Knut var kårmann på Rabbestølen fra 1805.6
Knut giftet seg i 1820 med en uregistrert person.9

Knut døde etter 1838.10

Kilder/noter

 1. [S647] Vigde i Ål prestegjeld 1775–1790: Knud Nielsen Rabestølen.
 2. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 636.
 3. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døpte, 1754, 7. desember. E-side 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610219
 4. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 77 a, festum ascensionis Domini. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610441
 5. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 83 b, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610448
 6. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 7. [S647] Vigde i Ål prestegjeld 1775–1790: s. 7, lnr. 78.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Scharegaard Nordre.
 9. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 542. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=559
 10. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 544. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=561
 11. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Jøran Knutsdotter på Rabbestølen1

K, #334, (1747 - 1785)
Far*Knut Herbrandsson i Reinton2 (c 1712 - e 1764)
Mor*Borghild Asgrimsdotter i Reinton3 ( - e 1764)
4. tippoldemor til meg

Familie

Knut Nilsson på Rabbestølen (1754 - e 1838)
De hadde fire barn, hvorav to vokste opp.8 
BarnJøran ble født i 1747 i Nedre Reinton, Hol i Hallingdal.2,4
Jøran giftet seg med Knut Nilsson i Aurdalen.2
Annet navn: Jøran Knutsdotter i Aurdalen.
Etter barsel ble hun innledet i Vangen kyrkje, Aurland, den 4. mai 1780 og 24. februar 1782, samme dager som barna ble døpt.5,6

Hun og Knut var selveiere i Aurdalen, Aurland, minst fra 1780 til 1782.5,6,7
Hun og Knut var husfolk på Rabbestølen, Skoro, Hol i Hallingdal, fra 1783. Ved makeskiftebrev av 14. mai 1784 (tinglyst 5. november året etter) byttet han bruk med Mikkel Larsson på Rabbestølen. Men allerede 13. desember 1783 undertegnet Knut, «boende på husmannsplassen Rabbestølen», og noen andre bønder en kontrakt om fisket i Strandavatnet.7,2

Jøran døde i 1785 på Rabbestølen.1,2 Hun ble gravlagt den 27. februar 1785 på Hol kirkegård i Hallingdal.1

Kilder/noter

 1. [S870] Ål mini. 1771–1806: s. 116.
 2. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 636.
 3. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 635.
 4. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 19.
 5. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 77 a, festum ascensionis Domini. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610441
 6. [S2174] Aurland mini. 1756–1801: fol. 83 b, dominica reminiscere. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610448
 7. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 1.
 8. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 542. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=559
 9. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Sander Knutsson på Veslegard1,2

M, #335, (1745 - 1805)
Far*Knut Knutsson i Sudndalen (c 1716 - 1758)
Mor*Bergit Sandersdotter i Sudndalen2 (c 1721 - )
4. tippoldefar til megAnnet navn: Sander Knutsson i Sudndalen.
Sander ble født i 1745.1
Sander giftet seg med Sissel Kittilsdotter på Bry.2
Han og Sissel var brukere på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801. Kittil Sandersson, Knut Sandersson, Bergit Sandersdotter, Bergit Sandersdotter og Tollev Knutsson bodde også der. Bergit (d.e.) og Tollev var begge kårfolk. Tjenestejente Margit Knutsdotter (i sitt 23. år) og dagarbeider Kristi Knutsdotter (i sitt 50. år) bodde også der.2

Sander døde i 1805.1

Kilder/noter

 1. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 22.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.
 3. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Sissel Kittilsdotter på Veslegard1

K, #336, (1751 - 3. juni 1836)
Far*Kittil Johansson på Bry2 ( - c 1796)
Mor*Kari Knutsdotter på Bry2 (c 1725 - 1803)
4. tippoldemor til megAnnet navn: Sissel Kittilsdotter på Bry.2
Sissel ble født i 1751 på Bry, Hol i Hallingdal.2
Sissel giftet seg med Sander Knutsson i Sudndalen.3
Hun og Sander var brukere på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801. Kittil Sandersson, Knut Sandersson, Bergit Sandersdotter, Bergit Sandersdotter og Tollev Knutsson bodde også der. Bergit (d.e.) og Tollev var begge kårfolk. Tjenestejente Margit Knutsdotter (i sitt 23. år) og dagarbeider Kristi Knutsdotter (i sitt 50. år) bodde også der.3

Sissel døde den 3. juni 1836 på Veslegard, som kårkone, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 14. juni 1836.1

Kilder/noter

 1. [S1085] Ål mini. 1825–48: s. 316 v.
 2. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 225. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=242
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.
 4. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 193.

Nils Nilsson i Aurdalen1,2

M, #337, (ca. 1716 - 1756)
Far*Nils Børgesson på Langestrand3 (c 1680 - 1754)
5. tippoldefar til meg

Familie

Brita Knutsdotter i Aurdalen (1732 - 1755)
De hadde ett barn.4 
BarnAnnet navn: Nils Nilsson på Langestrand.
Nils ble født ca. 1716.1,4 Han var korporal.
Nils giftet seg med Brita Knutsdotter i Aurdalen.5
Han og Brita var brukere i Aurdalen, Aurland, i 1754.2,4

Nils døde i 1756 i Aurdalen.1,4 Han ble gravlagt den 1. juli 1756.1

Kilder/noter

 1. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døde, 1756, 1. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610272
 2. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døpte, 1754, 7. desember. E-side 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610219
 3. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 634. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=651
 4. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 19.

Brita Knutsdotter i Aurdalen1,2

K, #338, (1732 - 1755)
Far*Knut Olsson i Aurdalen1 ( - 1743)
Mor*Synneva Olsdotter i Aurdalen2 (c 1695 - 1739)
5. tippoldemor til meg

Familie

Nils Nilsson i Aurdalen (c 1716 - 1756)
De hadde ett barn.2 
BarnBrita ble født i 1732 i Aurdalen, Aurland.1 Brita ble døpt den 18. desember 1732.1
Annet navn: Brita Knutsdotter i Haugen, nevnt 1751.3 Hun ble konfirmert den 13. juni 1751 i Hol kirke i Hallingdal.3
Det ble holdt skifte etter Halldis og Ingebjørg Olsdotter i Haugen den 14. juni 1751. Brordattera Brita Knutsdotter hadde vært i huset hos Halldis i 5 år. Hun skulle ha to par sko i året, og hadde til gode fire par pluss 10 daler for husarbeid (2 daler årlig). Brita hadde tidligere fått en kalv, fødd opp til ku.4

Brita giftet seg med Nils Nilsson på Langestrand.5
Hun og Nils var brukere i Aurdalen i 1754.6,2

Brita døde i 1755 i Aurdalen.7 Hun ble gravlagt den 12. november 1755.7

Kilder/noter

 1. [S2173] Aurland mini. 1716–34: fol. 73 b, 18. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610009
 2. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182
 3. [S2178] Ål mini. 1744–69: s. 507, 1751. https://www.digitalarkivet.no/kb20070314650270
 4. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 893. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=912
 5. [S14] Slekta fra Rabbestølen: s. 19.
 6. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døpte, 1754, 7. desember. E-side 79. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610219
 7. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døde, 1755, 12. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610271

Knut Knutsson i Sudndalen

M, #339, (ca. 1716 - 1758)
Far*Knut Knutsson på Veslegard ( - 1771)
5. tippoldefar til meg

Familie

Bergit Sandersdotter i Sudndalen (c 1721 - )
BarnKnut ble født ca. 1716.
Knut giftet seg med Bergit Sandersdotter på Overvoll.
Han var bruker på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal.

Knut døde i 1758 i Drammen.

Bergit Sandersdotter i Sudndalen1

K, #340, (ca. 1721 - )
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Knutsson i Sudndalen (c 1716 - 1758)
Barn

Familie 2

Hun var enke i 1801.1 Annet navn: Bergit Sandersdotter på Overvoll.
Bergit ble født ca. 1721.1
Bergit giftet seg med Knut Knutsson i Sudndalen.
Bergit giftet seg med en uregistrert person.1 Hun var kårkone hos Sander Knutsson og Sissel Kittilsdotter på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Nils Børgesson på Langestrand1

M, #341, (ca. 1680 - 22. desember 1754)
6. tippoldefar til meg

Familie

BarnNils ble født ca. 1680.1,2
Han var husmann i Nilsegarden, Nørdre Mørk, Hol i Hallingdal.3

Nils døde den 22. desember 1754 i Hol i Hallingdal.1

Kilder/noter

 1. [S646] Gravlagde i Ål prestegjeld 1744–1764: Niels Birgissen Langestrand.
 2. [S14] Slekta fra Rabbestølen.
 3. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 633. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=650
 4. [S2176] Folk og fortid i Hol V: s. 634. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120306039?page=651

Knut Olsson i Aurdalen1,2,3

M, #342, ( - 1. november 1743)
Far*Ola Knutsson i Kvamen4 ( - f 1733)
Mor*Bergit Gulsdotter i Kvamen4 (c 1665 - 1744)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Synneva Olsdotter i Aurdalen (c 1695 - 1739)
De hadde tre barn.6 
Barn

Familie 2

Brynhilda Eiriksdotter i Aurdalen (c 1715 - 1790)
De hadde to barn.6 Annet navn: Knut Olsson i Kvamen.4
Knut giftet seg den 28. oktober 1725 i Aurland med Synneva Olsdotter.5,6
Knut Olsson i Aurdalen solgte odelsretten i Kvamen, Hol i Hallingdal, i 1728 til søstera (Halldis).6
Han og Synneva bodde i Aurdalen, Aurland, i 1728.6,4
Knut giftet seg den 24. juni 1740 i Vangen kyrkje, Aurland, med Brynhilda Eiriksdotter.1

Knut døde den 1. november 1743 i Aurdalen.3 Han ble gravlagt den 5. november 1743.3

Kilder/noter

 1. [S1946] Aurland mini. 1735–61: viede, 1740, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610330
 2. [S2173] Aurland mini. 1716–34: fol. 73 b, 18. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610009
 3. [S1946] Aurland mini. 1735–61: døde, 1743, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320610260
 4. [S626] Folk og fortid i Hol III: s. 877. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032208000?page=896
 5. [S2173] Aurland mini. 1716–34: fol. 39 a, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070319660708
 6. [S1947] Ættebok for Aurland: s. [169]. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016011905008?page=182

Knut Knutsson på Veslegard

M, #343, ( - 1771)
6. tippoldefar til meg

Familie

BarnKnut var kårmann på Veslegard, Sudndalen, Hol i Hallingdal.

Knut døde i 1771 på Veslegard. Det ble holdt skifte etter ham den 15. oktober 1771. Netto: 529 riksdaler.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Aal, Hoels Annex, Lillegaard.

Anders Benjaminsson Orvik1,2,3

M, #344, (18. september 1829 - 26. mai 1918)
Far*Benjamin Knutsson på Bolsneset4 (1797 - 1841)
Mor*Serianna Andersdotter på Bolsneset (1799 - 1872)
2. tippoldefar til meg
Anders Benjaminsson Orviks gravstein (foto fra Molde kirkegårder)Anders ble født den 18. september 1829 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.5,3
Annet navn: Anders Benjaminsson på Bolsneset, nevnt fra 1851 til 1853.6,7 Han var innerst i 1853.4
Anders giftet seg den 17. juli 1853 i Bolsøy kirke med Guri Andersdotter på Nes.8,7
Han og Guri var husfolk i Orvika, Bolsøy, Bolsøy, i 1865, sammen med Marit Larsdotter. Plassen holdt 1 storfe og 3 får samt en utsæd på ½ tønne havre og 2 tønner poteter.3
Han var selveier i Orvika fra oktober 1882 til 1883.9 Det er fortalt at mens Guri rodde hjem fra Molde, satt Anders i bakskotten og inntok akevitt.7 Anders Benjaminsson Orvik var notbas.10,7

Anders døde den 26. mai 1918 på Bolsøya, Bolsøy.2,1,11 Han ble gravlagt den 1. juni 1918 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Anders Benjaminsen Orvik.
 2. [S434] Anders B. Orvik, gravstein.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 5. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 84.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62 & 450.
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450 & 755.
 9. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 10. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 11. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 12. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 105.

Guri Andersdotter Orvik1,2

K, #345, (4. mars 1831 - 17. oktober 1910)
Far*Anders Jonsson i Holsbøvågen3,4 (1797 - 1877)
Mor*Marit Larsdotter Steinløys3,4 (1804 / 1805 - 1870)
2. tippoldemor til meg
Guri Andersdotter Orviks gravstein (foto fra Molde kirkegårder)Guri ble født den 4. mars 1831 på Nes, Bolsøy, utenom ekteskap, og hjemmedøpt samme dag.4,3
Annet navn: Guri Andersdotter på Nes, nevnt 1831.4,5 Guri ble døpt den 10. april 1831 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ola K. på Nes, Rasmus Nes, Lars Larsson på Istad, Mari Steinløysa, Ingeborg Steinløysa, Anne Olsdotter i Midthaugan og Jarline Kleive.3,4
Hun bodde på Fannbostad, Bolsøy, i 1851.6
Annet navn: Guri Andersdotter på Fannbostad, nevnt 1851.6
Guri giftet seg den 17. juli 1853 i Bolsøy kirke med Anders Benjaminsson på Bolsneset.7,8
Hun og Anders var husfolk i Orvika, Bolsøy, Bolsøy, i 1865, sammen med Marit Larsdotter. Plassen holdt 1 storfe og 3 får samt en utsæd på ½ tønne havre og 2 tønner poteter.9 Det er fortalt at mens Guri rodde hjem fra Molde, satt Anders i bakskotten og inntok akevitt.8

Guri døde den 17. oktober 1910 i Orvika.3,10,1 Hun ble gravlagt den 25. oktober 1910 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,2

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Guri Andersdatter Orvik.
 2. [S431] Guri A. Orvik, gravstein.
 3. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85.
 4. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 57.
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 62.
 7. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450 & 755.
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216.
 9. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Orvigen.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 293, kvinner, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020282

Benjamin Knutsson på Bolsneset1,2

M, #346, (1797 - 28. desember 1841)
Far*Knut Benjaminsson på Bolsneset3,4 (c 1760 - 1821)
Mor*Ingeborg Olsdotter på Bolsneset4 (1757 - 1838)
3. tippoldefar til megBenjamin ble født i 1797 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy. Benjamin ble døpt den 12. mars 1797 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola i Dvergsneset, Lars på Talset, Anne Larsdotter og Beret på Bolsøy, Anne Pedersdotter på Draget og Jon Olsson på Torhus.3
Benjamin giftet seg i 1825 med Serianna Andersdotter i Røvik.1,5
Han og Serianna var brukere på Bolsneset iallfall fra 1832 til 1841.6,5

Benjamin døde den 28. desember 1841 på Bolsneset.7,5 Han ble gravlagt den 14. januar 1842 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.7

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 114.
 2. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 450.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Bolsøenæs. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000887
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 6. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 114 & 246.
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 246.
 8. [S740] Ålesund mini. 1855–63: s. 84.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215 & 217.

Serianna Andersdotter på Bolsneset1

K, #347, (1799 - 1872)
Far*Anders Lassesson i Røvik (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik (1760 - 1847)
3. tippoldemor til megSerianna ble født i 1799 i Røvik, Bolsøy.2
Annet navn: Serianna Andersdotter i Røvik.2
Serianna giftet seg i 1825 med Benjamin Knutsson på Bolsneset.1,3
Hun og Benjamin var brukere på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy, iallfall fra 1832 til 1841.4,3
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 19. august 1832.1


Serianna døde i 1872.3

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 114.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215.
 4. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 114 & 246.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 215 & 217.

Knut Benjaminsson på Bolsneset1,2,3

M, #348, (ca. 1760 - 26. august 1821)
Far*Benjamin Olsson på Bolsneset (1722 - 1795)
Mor*Magnhild Olsdotter på Bolsneset (c 1719 - 1798)
4. tippoldefar til megKnut ble født ca. 1760 på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.4,5
Annet navn: Knut Benjaminsson på Draget, nevnt fra 1777 til 1781.6 Han ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.4
Han var selveier på Bolsneset fra 1782. Han kjøpte 2 pund i Neset og 1 pund i Bolsøy for 59 daler 3 ort 8 skilling. Skjøtet ble tinglyst 17. juni, og han var bruker til sin død.7,2,8 Han var soldat iallfall fra 1785 til 1789. Han var utkommandert i 1788.9,10
Knut trolovet seg den 23. oktober 1785 med Ingeborg Olsdotter på Bolsneset. Forlovere: Ola skoleholder og Ola Olsson Sylte.9
Knut giftet seg den 22. januar 1786 i Bolsøy kirke med Ingeborg Olsdotter på Bolsneset.9,11,12 Knut Benjaminsson på Bolsneset var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787: 15 daler 1 ort. Han kjøpte også ved skifteauksjonen.13
Han var forlover for Ragnhild Olsdotter på Bolsneset og Kristen Kristensson på Nesje, som ble trolovet den 26. desember 1791 i Bolsøy.1
Han var forlover for Beret Olsdotter i Skjersåa, som giftet seg den 27. november 1803 i Kleive kirke, Bolsøy.14,15


Knut døde den 26. august 1821 på Bolsneset, av forkjølelse.16,2 Han ble gravlagt den 9. september 1821.2,16

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 22 b.
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 186.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 239 a/b.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Bolsøenæs. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000887
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a & 150 a.
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 121. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=124
 8. [S159] Arne Hattrem: brev 28.11.1994.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a.
 10. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: s. 85, Bulsøenes. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211269
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 14. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 b, 1803, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630180
 15. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 16. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 188.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a.
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.

Anders Lassesson i Røvik1,2

M, #349, (juli 1755 - 1822)
Far*Lasse Eriksson i Røvik (1728 - 1781)
Mor*Siri Andersdotter i Røvik (1730 - 1808)
4. tippoldefar til meg

Familie

Anne Olsdotter i Røvik (1760 - 1847)
De hadde elleve barn.6 
BarnAnders ble født i juli 1755 på Vestnesgarden, Vestnes.3
Anders Røvigen var fadder ved dåpen til Malena Nilsdatter den 17. januar 1779 i Bolsøy kirke.4,5

Anders giftet seg i 1784 med Anne Olsdotter i Røvik.6
Han var forlover for Hans Eriksson i Skjerslia og Anne Trondsdotter i Borvik, som ble trolovet den 27. juni 1790 i Bolsøy kirke.7,1

Han og Anne var selveiere i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1795. Anders kjøpte 2 våger 2 pund 6 merker med bygselrett i Røvik, 1/3 i Røvik sag, 12 merker i Skjevika og en andel i Bolsøy kirke av mora og søsknene for 500 daler. Sønnen Ola overtok halve bruket i 1819.6,8
Han var forlover for Ola Knutsson Øverland og Gjertrud Lassesdotter på Fuglset, som ble trolovet i 1810.2


Anders døde i 1822 i Røvik, Bolsøy.9

     Navnet hans ble skrevet Anders Røwigen i 1797.10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b, trolovede, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 a, 1810, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 193. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=196
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a, kvinner, 1779. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630077
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b, 27. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194 & 273.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.

Anne Olsdotter i Røvik

K, #350, (1760 - 1847)
Far*Ola Knutsson i Røvik (1725 - 1800)
Mor*Ingeborg Jonsdotter i Røvik (1729 - 1810)
4. tippoldemor til meg

Familie

Anders Lassesson i Røvik (1755 - 1822)
De hadde elleve barn.2 
BarnAnne ble født i 1760 i Røvik, Bolsøy.1
Anne giftet seg i 1784 med Anders Lassesson i Røvik.2
Hun og Anders var selveiere i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra 1795. Anders kjøpte 2 våger 2 pund 6 merker med bygselrett i Røvik, 1/3 i Røvik sag, 12 merker i Skjevika og en andel i Bolsøy kirke av mora og søsknene for 500 daler. Sønnen Ola overtok halve bruket i 1819.2,3
Hun ble kalt Anne Olsdotter på Baret, nevnt 1797.4 Anne oppholdt seg trolig på Baret, Aukra, i 1797.4
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 22. oktober 1797.5


Anne døde i 1847.1

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194 & 273.
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 195. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=198
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 23 a.
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 24 b.

Ole Jonsson Herje1,2

M, #351, (12. september 1847 - 11. juni 1915)
Far*Jon Ivarsson Syltebø3 (1819 - 1900)
Mor*Ingeborg Guttormsdotter Syltebø (1819 - 1907)
Tippoldefar til meg

Familie 1

Sigrid Ivarsdotter Herje (1849 - 1905)
Barn

Familie 2

Kari Knutsdotter Herje (1857 - 1937)
De hadde ikke barn. Ole ble født den 12. september 1847 på Ljørvoll, Eresfjord, før foreldrene giftet seg.4,1 Han ble konfirmert i 1862 i Nesset prestegjeld.3 Han var snekker i 1879. Det var visstnok han som lagde en brun kommode som stod i huset hos datterdattera Agnes Hattrem og hennes familie i Molde.5,1,6 Hans fødenavn var Ole Jonsson Syltebø, nevnt fra 1879 til 1883.7
Ole giftet seg den 21. juli 1879 i Veøy kirke med Sigrid Ivarsdotter Herje (forlovere: Hans Ellingsson på Herje og Ola Ellingsson Herje).3,8
Han og Sigrid var selveiere på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, fra 1881. De fikk skjøte av hennes mor og stefar i 1881 og var selveiere resten av livet. I 1900 holdt bruket dyrket jord og frukthage samt krøtter. Landskyld 1907: 1 mark 71 øre. Bruket hadde postadresse Åfarnes. Det ble etter hvert kalt Jons-Olagarden.9,10,1,11,12
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid
Ane Syltebø fikk mye med barna til broren Ole å gjøre grunnet sykdom i hjemmet på Ytre Herje, Veøy. Hun tok seg mye av dem da familien ble syk.13
Ole giftet seg i 1906, trolig i Veøy kirke, med Kari Knutsdotter Herje.14,15
Han var forlover for Andreas Nilssen Årøe og Inga Johanne Olsdotter Herje, som giftet seg den 10. juni 1908 i Holm kirke, Veøy.16,17
Ole Jonsson Herje døde av tuberkulose den 11. juni 1915 på Ytre Herje. Ifølge muntlig tradisjon ble han enten sparket i den ene albuen av en hest, eller så hogde han seg selv i foten med øks. I alle tilfelle satte det seg tuberkler i såret slik at Ole døde.18,9,19 Han ble gravlagt den 19. juni 1915 på Holm kirkegård, Veøy.18

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 267.
 3. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 8 & 160.
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 177.
 6. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig juni 1996.
 7. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 21 & 177.
 8. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 272 a, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030947
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 738.
 10. [S15] Norges matrikel: Romsdals amt (1907): s. 267.
 11. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Veøy, Herje ytre.
 12. [S352] Bustadnavnregisteret: Møre og Romsdal, Veøy, gnr. 42, bnr. 1.
 13. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 252.
 14. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 15.6.1996.
 15. [S159] Arne Hattrem: brev 19.5.1996.
 16. [S503] Holm klok. 1905–32: s. 104.
 17. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101 & 293.
 18. [S373] Rauma kirkeverge: tlf. 29.9.1994.
 19. [S76] Anders Hattrem: muntlig 1990-årene.

Sigrid Ivarsdotter Herje1,2

K, #352, (21. august 1849 - 10. juli 1905)
Far*Ivar Olsson på Skogan1 (1827 - 1896)
Mor*Synnøve Ørjarsdotter Herje3 (1827 - 1913)
Far-steHans Ellingsson på Herje3 (1828 - 1882)
Tippoldemor til meg

Familie

Ole Jonsson Herje (1847 - 1915)
BarnAnnet navn: Sigrid Ivarsdotter på Oppdal.
Sigrid ble født den 21. august 1849 på Oppdal, Vistdal, utenom ekteskap.4,5 Ved folketellingen av 31. desember 1865 bodde Sigrid Ivarsdotter Herje på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, hos Hans Ellingsson på Herje og Synnøve Ørjarsdotter.3
Sigrid giftet seg den 21. juli 1879 i Veøy kirke med Ole Jonsson Syltebø (forlovere: Hans Ellingsson på Herje og Ola Ellingsson Herje).1,6
Hun og Ole var selveiere på bnr. 1 fra 1881. De fikk skjøte av hennes mor og stefar i 1881 og var selveiere resten av livet. I 1900 holdt bruket dyrket jord og frukthage samt krøtter. Landskyld 1907: 1 mark 71 øre. Bruket hadde postadresse Åfarnes. Det ble etter hvert kalt Jons-Olagarden.7,8,2,9,10
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid


Sigrid døde den 10. juli 1905 på Ytre Herje, Veøy, av tuberkulose.11,7 Hun ble gravlagt den 15. juli 1905 på Veøy kirkegård.11

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Veø, Herje yttre.
 4. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 5.
 5. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34 & 177.
 6. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 272 a, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030947
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 738.
 8. [S15] Norges matrikel: Romsdals amt (1907): s. 267.
 9. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Veøy, Herje ytre.
 10. [S352] Bustadnavnregisteret: Møre og Romsdal, Veøy, gnr. 42, bnr. 1.
 11. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 268.
 12. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 34.

Jørgen Herje1,2

M, #353, (9. juni 1885 - etter 1960)
Far*Ole Jonsson Herje2 (1847 - 1915)
Mor*Sigrid Ivarsdotter Herje2 (1849 - 1905)
Bror av oldefar/mor til meg

Familie

De hadde ikke barn.6 Jørgen ble født den 9. juni 1885 på Ytre Herje, Veøy.3,2,4
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid
Han arbeidet med jordbruk i 1900.2 Han var snekker i 1907.5 Han emigrerte den 6. april 1907 med reisemål i Halstad, Minnesota, USA. Han reiste via Kristiania med «Skandinav.»-linjen. Billetten var betalt i Trondheim.4,5
Jørgen giftet seg i USA med en uregistrert person. Hun var fra USA.6,4,7 Han deltok til sjøs under første verdenskrig, hvor USA var med fra 1917 til 18.7 Agnes Larsen pleide å få tilsendt 25 amerikanske dollar årlig fra morbroren Jørgen Herje i 1940- eller 50-årene.8 Han og kona hadde en farm i 7037 South 262nd Street, Kent, Washington, USA.7,9,6

Jørgen døde etter 1960 i USA.10

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 107/13.5.1944. Side 3. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19440513_102_107_1?page=2
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 3. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 13.1.1994.
 4. [S298] Elin Jacobsen, brev 15.10.1996.
 5. [S215] Topografisk register til Trondhjem politikammers utvandringsprotokoller 1867–1925.
 6. [S76] Anders Hattrem: muntlig.
 7. [S216] Utvandring til Amerika fra Romsdal: mappe 43.
 8. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig oktober 1998.
 9. [S217] Jørgen O. Herje, brev.
 10. [S159] Arne Hattrem: muntlig 1998.

Helga Maria Herje1,2

K, #354, (13. april 1890 - 17. februar 1919)
Far*Ole Jonsson Herje2 (1847 - 1915)
Mor*Sigrid Ivarsdotter Herje2 (1849 - 1905)
Søster av oldefar/mor til megHelga Maria ble født den 13. april 1890 på Ytre Herje, Veøy.3,4,5
Familien Herje i begynnelsen av 1890-årene
Bak: Severine, Inga og Jørgen
Foran: Ole med Helga på fanget, Ivar og Sigrid


Helga Maria døde den 17. februar 1919 på Syltebø, Eresfjord.1,6

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 20/18.2.1919. Side 3, «Annoncer». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19190218_76_20_1?page=2
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Veø, gnr. 42, bnr. 1, Herje.
 3. [S62] Arnold Solemdal: tlf. 13.1.1994.
 4. [S159] Arne Hattrem: brev.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): 1541 Veø, Herje.
 6. [S159] Arne Hattrem: brev 19.5.1996.

Jon Ivarsson Syltebø1,2

M, #355, (1819 - 11. juni 1900)
Far*Ivar Jonsson Syltebø1 (1783 - 1844)
Mor*Anne Henriksdotter Syltebø (1793 - 1868)
2. tippoldefar til meg

Familie

Ingeborg Guttormsdotter Syltebø (1819 - 1907)
De hadde tre barn.8 
BarnJon ble født i 1819 på Syltebø, Eresfjord.3,1
Jon giftet seg den 21. februar 1858 i Eresfjord kyrkje med Ingeborg Guttormsdotter Syltebø.1,4
Han og Ingeborg var innerster på Syltebø i 1861.5 Jon og Ingeborg var husfolk på Gjerdet, Syltebø, Eresfjord, sammen med Ane Jonsdotter. Dattera Ane bodde hos dem så lenge de levde. Hun stelte hus og fjøs. Plassen hadde jord. Gards- og ættesoge for Nesset (1985): Plassen låg straks ovanfor verkstaden til Rekdal. Tomtene er synleg framleis. På plassen var det stue, løe, og tørrstue. Sistnemnde kom tidleg bort. Dei andre husa vart tekne ned til ved.3,6,7,8

Jon døde den 11. juni 1900 på Syltebø.3,8 Han ble gravlagt den 16. juni 1900 på Eresfjord kyrkjegard. Jordfestelsen var dagen etter.3

     Navnet hans ble skrevet John Ivarsen i 1879.2

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 177.
 3. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 265.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 248, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660606
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Eresfjord og Vistdal herred, gnr. 9, bnr. 1, Syltebøgjærdet. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01037397000041
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 251.
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 252.

Ingeborg Guttormsdotter Syltebø1,2

K, #356, (23. mai 1819 - 1907)
Far*Guttorm Olsson Vike3,4 (1790 - 1820)
Mor*Marit Jørnsdotter3,4 (1790 - )
2. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson Syltebø (1819 - 1900)
De hadde tre barn.9 
BarnIngeborg ble født den 23. mai 1819 i Eresfjord.3,2 Ingeborg ble døpt den 20. juni 1819 i Eresfjord kyrkje.3
Annet navn: Ingeborg Guttormsdotter i Austigard, nevnt 1835.5
Ingeborg giftet seg den 21. februar 1858 i Eresfjord kyrkje med Jon Ivarsson Syltebø.2,4
Hun og Jon var innerster på Syltebø, Eresfjord, i 1861.6 Ingeborg og Jon var husfolk på Gjerdet, Syltebø, Eresfjord, sammen med Ane Jonsdotter. Dattera Ane bodde hos dem så lenge de levde. Hun stelte hus og fjøs. Plassen hadde jord. Gards- og ættesoge for Nesset (1985): Plassen låg straks ovanfor verkstaden til Rekdal. Tomtene er synleg framleis. På plassen var det stue, løe, og tørrstue. Sistnemnde kom tidleg bort. Dei andre husa vart tekne ned til ved.7,1,8,9 Ingeborg Guttormsdotter Syltebø arbeidet for laksefiskende engelskmenn på Syltebø. Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Ingeborg på Gjerdet, sammen med Ane Jonsdotter og Severine Olsdotter o.a. Plassen holdt dyrket jord samt krøtter og fjærkre.1

Ingeborg døde i 1907.9

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Eresfjord og Vistdal herred, gnr. 9, bnr. 1, Syltebøgjærdet. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01037397000041
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 3. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.
 5. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 177.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 248, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660606
 7. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 265.
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 251.
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 252.

Ivar Jonsson Syltebø1,2,3

M, #357, (1783 - 12. januar 1844)
Far*Jon Ivarsson på Syltebø4,5,6,7 (c 1740 - 1824)
Mor*Olov Bårdsdotter på Syltebø4,6,7 (1760 - 1840)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Toresdotter på Syltebø (1777 - 1845)
Barn

Familie 2

Anne Henriksdotter Syltebø (1793 - 1868)
De hadde åtte barn.8 
BarnIvar ble født i 1783 på Syltebø, Eresfjord.4 Ivar ble døpt den 13. april 1783 i Rød kyrkje, Nesset. Faddere: Anders Larsson på Bjørbakken, Torfinn Knutsson på Syltebø, Aslak Bårdsson Åse, Gunni Hansdotter på Åse og Guri Tølløvsdotter på Nauste.4 Ivar Jonsson bodde hos Jon Ivarsson og Olov Bårdsdotter på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord, i 1801.6,8,9
Ivar fikk barn med Brit Toresdotter på Ljørvoll i 1807.10,8
Ivar giftet seg den 26. oktober 1817 med Anne Henriksdotter på Nerås.11,1
Annet navn: Ivar Jonsson på Hoem.12 Ivar Jonsson Syltebø fikk bygselseddel på 1 pund 16 merker på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, fra Aslak Bårdsson Åse den 24. oktober 1821. Åse handlet som forstander for Eresfjord kyrkje.12
Han og Anne var brukere på bnr. 1 fra 1821 til 1825.12,13 Ivar Jonsson Syltebø og Anne var brukere på Syltebø fra 1825. Han var bruker til sin død.14
Han var arving ved skiftet etter Hans Jonsson Kvernberg den 8. januar 1830: 3 ort 15 skilling. Han fikk også 1 ort som vurderingsmann.15


Ivar døde den 12. januar 1844 i Romsdal. Han druknet under stormvær på en reise til Molde sammen med Torfinn Hansson på Reitan. Ivars lik ble funnet 28. mai like ved gården Draget i Bolsøy.16,3 Han ble gravlagt den 29. mai 1844 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3

     Han signerte som Iver Johnsen Syltebøen i 1829 (ifølge avskrift).2

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 522, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020248
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 6. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 8. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 9. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 10. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 11. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 274.
 12. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 327.
 13. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#331
 14. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19 & 389.
 15. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a–447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 16. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 389.
 17. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 18. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 19. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856

Anne Henriksdotter Syltebø1

K, #358, (1793 - 1. september 1868)
Far*Henrik Olsson på Nerås (c 1756 - 1819)
Mor*Kari Knutsdotter på Nerås (1757 - 1833)
3. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Jonsson Syltebø (1783 - 1844)
De hadde åtte barn.9 
BarnAnnet navn: Anne Henriksdotter på Nerås.
Anne ble født i 1793 i Nesset prestegjeld.2,1
Anne giftet seg den 26. oktober 1817 med Ivar Jonsson Syltebø.3,4
Annet navn: Anne Henriksdotter på Hoem.2
Hun og Ivar var brukere på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, fra 1821 til 1825.2,5
Hun og Ivar var brukere på Syltebø, Eresfjord, fra 1825. Han var bruker til sin død.6 Anne Henriksdotter Syltebø bodde hos Ole Knutsson Åse og Inger Ivarsdotter Åse på mnr. 390 B, Øvregate, Kristiansund, i 1865.1
Hun bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1868.7

Anne døde den 1. september 1868 i Kristiansund, av alderdomssvakhet.7 Hun ble gravlagt den 5. september 1868.7

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Christianssund, Øwre Gade, 390.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 327.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 274.
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 328. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#331
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 19 & 389.
 7. [S825] Kristiansund mini. 1865–76: s. 27.
 8. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 135.
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247

Guttorm Olsson Vike1,2

M, #359, (1790 - 23. april 1820)
Far*Ola Knutsson på Vike3,4 (1759 - 1807)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Vike3,4 (c 1753 - 1817)
3. tippoldefar til meg

Familie 1

Anne Matsdotter på Reitan (1786 - )
Barn

Familie 2

Marit Jørnsdotter (1790 - )
BarnGuttorm ble født i 1790 på Vike, Eresfjord.4
Guttorm fikk barn med Anne Matsdotter på Reitan i 1810.5
Guttorm giftet seg i 1818 med Marit Jørnsdotter på Sletten.4,1 Guttorm og Marit var innerster på Vike (eller i Austigard i Eikesdal) i 1819.1,6

Guttorm døde den 23. april 1820 som innerst på en plass på Horne, Eresfjord.4 Det ble holdt skifte etter ham den 29. mars 1824. Nettoformue: 6 daler 2 ort 16 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 589 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 4. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45 & 139.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.

Marit Jørnsdotter1

K, #360, (1790 - )
Far*Jørn Hansson på Sletten (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten (1760 - 1805)
3. tippoldemor til meg

Familie

Guttorm Olsson Vike (1790 - 1820)
BarnAnnet navn: Marit Jørnsdotter på Sletten.2
Marit ble født i 1790 på Nord-Sletten, Lesja.2 Hun var hjemme ved skiftet etter mora i 1805.
Marit giftet seg i 1818 med Guttorm Olsson Vike.3,1 Marit og Guttorm var innerster på Vike, Eresfjord, (eller i Austigard i Eikesdal) i 1819.1,4 Marit Jørnsdotter var kanskje jordløs huskone i Steinhakket, Frisvoll, Eresfjord, i 1865.5

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 118.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 205.
 5. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, Sira, Steenhakket.

Jon Ivarsson på Syltebø1,2,3,4

M, #361, (ca. 1740 - 26. november 1824)
Far*Ivar Ivarsson på Bogge1,5 (c 1689 - 1757)
Mor*Inger Larsdotter på Bogge (c 1695 - )
4. tippoldefar til meg

Familie 1

Randi Toresdotter på Syltebø (c 1700 - 1780)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Mari Olsdotter Nauste (c 1750 - 1794)
Barn

Familie 3

Olov Bårdsdotter på Syltebø (1760 - 1840)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1829.18,1 
BarnJon ble født ca. 1740 på Innbogge, Eresfjord.6,7
Annet navn: Jon Ivarsson på Bogge, nevnt fra 1758 til 1764.8 Han ble konfirmert den 2. april 1758 i Rød kyrkje, Nesset. Jon hadde godt nemme, skjønn og leseferdighet. Han leste 7. salme (Sal 7) og en del andre vers og salmer fra salmeboka, samt den lille katekisme og dens forklaring fra Pontoppidans spørsmålsbok.6 Han var soldat iallfall fra 1764 til 1780.9
Jon trolovet seg den 6. mai 1764 i Eresfjord kyrkje med Randi Toresdotter på Syltebø. Det var søkt kongelig dispensasjon ettersom de var beslektet i tredje ledd. Forlovere: Lars Jonsson på Fagersletta og Knut Torfinnsson på Syltebø.10
Annet navn: Jon Ivarsson på Indre Bogge, nevnt 1764.10
Jon giftet seg den 3. juni 1764 i Eresfjord kyrkje med Randi Toresdotter på Syltebø.10,11
Han var bruker på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord, fra 1764.11
Han var fadder ved dåpen til Ingeborg Olsdotter på Naustøra den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje.2
Han var fadder ved dåpen til Ildri Toresdotter på Husby den 26. februar 1775 i Eresfjord kyrkje.12

Jon fikk barn med Mari Olsdotter Nauste i 1780 (tidligere samme året som kona hans døde).13,11 Jon Ivarsson på Syltebø stevnet Ola Sjurdsson på Frisvoll i 1780. Han hadde lagt ei død hoppe i elva, ovenfor der Jon hentet vannet sitt. Ola måtte ta merra opp igjen og grave den ned.4
Jon trolovet seg den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje med Olov Bårdsdotter på Åse. Forlovere: Anders Larsson på Bjørbakken og Didrik Ellingsson på Turhus.14
Jon giftet seg den 23. juni 1782 med Olov Bårdsdotter på Åse.7,11
Han lånte ut 25 daler til Erik Toresson på Øra i 1789. Jon fikk pant i hus på Øra, Nauste, Eresfjord, samt to kyr, tre småfe, en færing, to sildegarn og annet løsøre.15
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Jonsson på Utbogge den 16. september 1789: 1 daler 12 skilling.16
Han var verge for Marit Jonsdotter fra 1795.17

Han og Olov var brukere på lnr. 113 i 1801. Ivar Jonsson, Bård Jonsson, Per Jonsson, Gunni Jonsdotter, Randi Jonsdotter og Per Olsson bodde også der. Jon var leilending til sin død. Etter dem overtok sønnen Ivar.7,18,19
Han hadde Marit Olsdotter i tjeneste i 1801.7


Jon døde den 26. november 1824 på Syltebø, Eresfjord.19 Han ble jordfestet den 9. januar 1825 på Eresfjord kyrkjegard.19
Olov Bårdsdotter var bruker på Indre Breivikstranda, Eresfjord, til 1829. Hun hadde «brugt paa sin mands John Iversens bøgsel» (antakelig uten å bo der) og overlot da gården til sønnen Per.20,21


     Navnet hans ble skrevet Jon Syltebøen i 1789.3

     Jon var slektning i tredje ledd av Randi Toresdotter på Syltebø.10

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 92) var Marit Jonsdotter på Vike datter av Jon Jonsson på Boggebakken, og ifølge b. VII (s. 29) var hun datter av Jon Ivarsson på Syltebø, men begge deler er feil.22,23

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671044
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 82.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a.
 7. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 a & 37 b.
 9. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b & 146 a.
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b.
 11. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 146 a.
 14. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 15. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 524. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#525
 16. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 461 a–462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671043
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680212
 18. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 19. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 20. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#238
 21. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 535. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#536
 22. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 92.
 23. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 29.
 24. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 498. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#501
 25. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 26. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 447 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454
 27. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620454

Olov Bårdsdotter på Syltebø1,2,3

K, #362, (1760 - 28. april 1840)
Far*Bård Persson Eikesdal (c 1728 - 1801)
Mor*Gunni Hansdotter på Åse (c 1737 - 1818)
4. tippoldemor til meg

Familie

Jon Ivarsson på Syltebø (c 1740 - 1824)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1829.7,13 
BarnOlov ble født i 1760 på Øverås, Eresfjord.4
Annet navn: Olov Bårdsdotter på Åse, nevnt 1782.5
Olov trolovet seg den 5. mai 1782 i Eresfjord kyrkje med Jon Ivarsson på Syltebø. Forlovere: Anders Larsson på Bjørbakken og Didrik Ellingsson på Turhus.5
Olov giftet seg den 23. juni 1782 med Jon Ivarsson på Syltebø.1,6
Hun og Jon var brukere på lnr. 113, Syltebø, Eresfjord, i 1801. Ivar Jonsson, Bård Jonsson, Per Jonsson, Gunni Jonsdotter, Randi Jonsdotter og Per Olsson bodde også der. Jon var leilending til sin død. Etter dem overtok sønnen Ivar.1,7,8 Olov var bruker på Indre Breivikstranda, Eresfjord, til 1829. Hun hadde «brugt paa sin mands John Iversens bøgsel» (antakelig uten å bo der) og overlot da gården til sønnen Per.9,10

Olov døde den 28. april 1840 på Syltebø, Eresfjord, som kårkone.2 Hun ble gravlagt den 10. mai 1840 på Eresfjord kyrkjegard.11

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 350 a, Syltebøen, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670216
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 361.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 160 a.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 317.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 156 a.
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 243.
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#247
 8. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 158.
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 235. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#238
 10. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 535. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#536
 11. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 361 & 638.
 12. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 169 b.
 13. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 446 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620453

Ola Knutsson på Vike1

M, #363, (1759 - 1807)
Far*Knut Guttormsson på Vike2 (c 1729 - 1804)
Mor*Mali Olsdotter på Vike2 (c 1722 - 1788)
4. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Vike (c 1753 - 1817)
De hadde to barn.3 
BarnOla ble født i 1759 på Hoem, Eresfjord.2
Ola giftet seg i 1788 med Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård.3,1
Han og Ingebjørg var brukere på Øvre, Vike, Eresfjord, i 1801. Han overtok gårdsdriften etter foreldrene i 1780-årene. Jordavgiftskommisjonen av 1803 skrev at «Ole Knudsens Brug er i alle Henseende af samme Beskaffenhed som næstforrige Brug (Haugen); altså ligeledes taxeret for 75 rd.» De fôret 1 hest, 6 kyr og 14 småfe.3,1

Ola døde i 1807 på Vike, Eresfjord.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.

Ingebjørg Knutsdotter på Vike1

K, #364, (ca. 1753 - 1817)
Far*Knut Torfinnsson på Ødegård2,3 (c 1702 - 1765)
Mor*Brit Justsdotter på Ødegård2,4 ( - e 1766)
4. tippoldemor til meg

Familie

Ola Knutsson på Vike (1759 - 1807)
De hadde to barn.6 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Knutsdotter på Ødegård.2,3
Ingebjørg ble født ca. 1753 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.3,2
Hun var arving ved skiftet etter Knut Torfinnsson på Ødegård den 7. mai 1766: 3 daler 2 ort 8 skilling. Hun fikk også 30 daler i forlodds hjemmefølge.5
Hun var myndling av Per Justsson på Øverbøen i 1766.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Kristensson på Stranda den 12. desember 1767: 1 ort 7 skilling.3
Hun var myndling av Just Justsson på Straume i 1767.3

Ingebjørg giftet seg i 1788 med Ola Knutsson på Vike.6,1
Hun og Ola var brukere på Øvre, Vike, Eresfjord, i 1801. Han overtok gårdsdriften etter foreldrene i 1780-årene. Jordavgiftskommisjonen av 1803 skrev at «Ole Knudsens Brug er i alle Henseende af samme Beskaffenhed som næstforrige Brug (Haugen); altså ligeledes taxeret for 75 rd.» De fôret 1 hest, 6 kyr og 14 småfe.6,1

Ingebjørg døde i 1817.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 439 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660466
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 356 b–357 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/383/
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 45.

Jørn Hansson på Sletten

M, #365, (1750 - 1826)
Far*Hans Jørnsson på Sletten (c 1717 - 1765)
Mor*Mari Jensdotter på Sletten (1728 - 1801)
4. tippoldefar til meg

Familie

Anne Maria Hansdotter på Sletten (1760 - 1805)
De hadde åtte barn.2 
BarnJørn ble født i 1750 på Sør-Sletten, Lesja.1
Jørn giftet seg i 1780 med Anne Maria Hansdotter i Doset.2
Han og Anne Maria var brukere på Nord-Sletten, Lesja. De overtok antakelig da de giftet seg.2

Jørn døde i 1826.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.

Anne Maria Hansdotter på Sletten1

K, #366, (1760 - 1805)
Far*Hans Jonsson i Doset (1726 - )
Mor*Eli Knutsdotter i Doset
4. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Hansson på Sletten (1750 - 1826)
De hadde åtte barn.3 
BarnAnnet navn: Anne Maria Hansdotter i Doset.
Anne Maria ble født i 1760 i Doset, Lesja.2,1
Anne Maria giftet seg i 1780 med Jørn Hansson på Sletten.3
Hun og Jørn var brukere på Nord-Sletten, Lesja. De overtok antakelig da de giftet seg.3

Anne Maria døde i 1805 på Nord-Sletten.1 Hun ble gravlagt den 1. mars 1805.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1805.3

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819: Anne Maria Hansd Sletten.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 536.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Christians, Lessøe, Skougens Og Værkets Annex, Lessøe Jernverk.

Knut Guttormsson på Vike1,2,3

M, #367, (ca. 1729 - 1804)
Far*Guttorm Bjørnsson på Vike4,3,5,6 (c 1690 - 1762)
Mor*Marit Knutsdotter4,3 ( - e 1729)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Mali Olsdotter på Vike (c 1722 - 1788)
De hadde to barn. 
Barn

Familie 2

Gjøri Larsdotter i Breivika ( - e 1763)
BarnKnut ble født (utenom ekteskap) ca. 1729, antakelig i Eikesdalen.7,4,5
Annet navn: Knut Guttormsson i Eikesdal, nevnt 1749.5
Knut giftet seg i 1759 med Mali Olsdotter på Hoem.3,8
Han og Mali bodde på Hoem, Eresfjord, fra 1759.3 De bodde hos Guttorm Bjørnsson og Brit Jonsdotter på Øvre, Vike, Eresfjord, i 1762.9,3
Knut fikk barn med Gjøri Larsdotter i Breivika i 1763.1,10
Han og Mali var brukere på Øvre Vike i 1764. Brit Jonsdotter bodde også der. Knut bygslet 1 pund 12 merker fra 1760- til 80-årene. I nødsåret 1773 kjøpte han 1 tønne 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.11,3
Han var innerst på Vike, Eresfjord, i 1801.7

Knut døde i 1804 på Vike.2,3 Han ble jordfestet den 27. april 1804 på Eresfjord kyrkjegard.2

I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 44) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 35 b.
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16037&idx_id=16037&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 5. [S1191] Eresfjordske hovedlegdsrulle 1749: legdsnr. 22, ungt mannskap. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/379/
 6. [S349] Bjarne Skorgen: brev 3.2.1995.
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Wiche.
 8. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 325.
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 204.
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 33, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050039

Mali Olsdotter på Vike1

K, #368, (ca. 1722 - 1788)
Far*Ola Hoem ( - c 1725)
Mor*Marit Knutsdotter på Hoem2 ( - c 1744)
5. tippoldemor til meg

Familie

Knut Guttormsson på Vike (c 1729 - 1804)
De hadde to barn. 
BarnMali ble født ca. 1722 på Hoem, Eresfjord.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hoem den 23. juni 1725.4
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Hoem den 3. juni 1745.2,5
Hun var myndling av Bjørn Aslaksson på Nerås i 1745.2

Mali giftet seg med en uregistrert person.6
Annet navn: Mali Olsdotter på Hoem, nevnt 1757.7,2
Hun var fadder ved dåpen til Kari Knutsdotter på Hoem den 31. mai 1757 i Eresfjord kyrkje.7

Mali giftet seg i 1759 med Knut Guttormsson på Vike.6,3
Hun og Knut bodde på Hoem fra 1759.6
Hun var fadder ved dåpen til Tore Jonsson på Vike den 17. januar 1762 i Eresfjord kyrkje.1
De bodde hos Guttorm Bjørnsson og Brit Jonsdotter på Øvre, Vike, Eresfjord, i 1762.8,6
Hun og Knut var brukere på Øvre Vike i 1764. Brit Jonsdotter bodde også der. Knut bygslet 1 pund 12 merker fra 1760- til 80-årene. I nødsåret 1773 kjøpte han 1 tønne 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.9,6

Mali døde i 1788 på Vike, Eresfjord.6

I Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 44) er Guttorm Knutsson på Øverås også ført som barn av Knut Guttormsson og Mali Olsdotter på Vike, men det stemmer altså ikke.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 27 a, 2. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640070
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 325.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 349 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 386 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 44.
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 1 b, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640045
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 33, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050039

Hans Jørnsson på Sletten

M, #369, (ca. 1717 - 1765)
Far*Jørn Johansson på Sletten (c 1680 - 1743)
Mor*Anne Hansdotter på Sletten (c 1685 - 1755)
5. tippoldefar til meg

Familie

Mari Jensdotter på Sletten (1728 - 1801)
BarnHans ble født ca. 1717.1
Hans giftet seg i 1747 med Mari Jensdotter i Enstad.2 Hans Jørnsson på Sletten og Mari bodde på Sør-Sletten, Lesja. Hans tok over, trolig da han giftet seg. Mari drev vel bruket så lenge hun klarte etter at Hans var død, så flyttet hun til sønnen Jørn på Nord-Sletten.

Hans døde i 1765 på Sør-Sletten.1 Han ble gravlagt den 27. oktober 1765.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.

Mari Jensdotter på Sletten

K, #370, (1728 - 1801)
Far*Jens Eiriksson Enstad (c 1705 - )
Mor*Kari Olsdotter i Enstad (c 1704 - 1743)
5. tippoldemor til meg

Familie

Hans Jørnsson på Sletten (c 1717 - 1765)
BarnAnnet navn: Mari Jensdotter i Enstad.
Mari ble født i 1728 i Enstad, Lesja.1
Mari giftet seg i 1747 med Hans Jørnsson på Sletten.2 Mari Jensdotter på Sletten og Hans bodde på Sør-Sletten, Lesja. Hans tok over, trolig da han giftet seg. Mari drev vel bruket så lenge hun klarte etter at Hans var død, så flyttet hun til sønnen Jørn på Nord-Sletten.

Mari døde i 1801 på Nord-Sletten, Lesja.3 Hun ble gravlagt den 16. august 1801.3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340 & 469.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Ola på Hoem1,2

M, #371, ( - ca. 1725)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Knutsdotter på Hoem ( - c 1744)
De hadde ett barn.2 
BarnOla giftet seg med Marit Knutsdotter på Hoem.
Han var bruker på bnr. 1, Hoem, Eresfjord, i 1724. Skyld: 2 pund 4 merker.1

Ola døde ca. 1725 på Hoem, Eresfjord.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. juni 1725. Kreditorer: Ivar Arnesson o.a. Arvinger: Marit Knutsdotter og Mali Olsdotter. De er bare kalt enka og dattera i skiftet.2

Kilder/noter

 1. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 39 b, mnr. 191. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670041
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 349 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364

Marit Knutsdotter på Hoem1,2

K, #372, ( - ca. 1744)
Far*Knut Endresson i Utigard1,3 (c 1622 - f 1713)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Knut Toresson i Oppigard (1665 - e 1740)
De fikk ett barn, som døde før 1745.7,12 

Familie 2

Ola Hallvardsson på Hoem (c 1683 - c 1718)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 3

Ola Hoem ( - c 1725)
De hadde ett barn.11 
Barn

Familie 4

Ola Åmundsson på Hoem (c 1695 - 1767)
De hadde to barn.12 Marit Knutsdotter bodde trolig hos broren Aslak Knutsson i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1711.4,5,6
Marit fikk barn med Knut Toresson i Eikesdal ca. 1713. Han ble stevnet til tinget 15. juli det året for leiermål med myndlingen Marit. For henne møtte Aslak Knutsson (broren). Knut ble fradømt sin del av formuen. De mest verdifulle tingene i boet var en sølvkanne (7 daler), et sølvbeger (1 daler 2 ort), fire sølvskjeer (3 daler), et sølvkjede (1 daler), en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot (2 daler 2 ort), to hester (5 daler), et føll (1 daler 1 ort), sju kyr (16 daler 2 ort), to kviger (2 daler 2 ort), fem kalver (3 daler 3 ort), 20 geiter med kje (4 daler 2 ort 8 skilling), sju sauer med lam (3–2–0) og ni sauer uten lam (1–3–16). Boet ble oppgjort med en brutto på 94–2–20 og en netto på 84–0–20. Kona, Anne Audensdotter Trygge, fikk 42–0–10, kongen fikk 21–0–5 og Marit fikk 21–0–5.7,8,9,10
Marit giftet seg med Ola Hallvardsson på Hoem.2
Hun og Ola var brukere på bnr. 1, Hoem, Eresfjord.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hallvardsson på Hoem den 21. juni 1719.2

Marit giftet seg med Ola.
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hoem den 23. juni 1725.11

Marit giftet seg med Ola Åmundsson.12 Marit og Ola brukte 1 våg 8 merker (hele gården) på Hoem, Eresfjord, fra 1733.13,14
Hun var arving ved skiftet etter Endre Toresson og Marit Olsdotter på Steinsvoll den 20. juni 1742: 2 daler 2 ort 8 skilling.15


Marit døde ca. 1744 på Hoem.12 Det ble holdt skifte etter henne den 3. juni 1745. Arvinger: Ola Åmundsson, Knut Olsson og Mali Olsdotter o.a. Verger: Erik Jonsson på Harholten o.a. Aktiva: 39 daler 2 ort 2 skilling. Arv: 12–2–22. Den avdøde kalles bare Ole Hoems Qvinde i skiftet.12,16

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset VII (s. 150–151) ble Knut Toresson i Eikesdal bøtelagt for leiermål med stedattera Marit Bjørnsdotter, men både tingboka og fogderegnskapet viser at det var snakk om hans myndling, Marit Knutsdotter (dersom han hadde fått barn med stedattera, ville begge fått dødsstraff).9,10,7,8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 128 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640142
 3. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 325.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Eggidzdal. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 12, Nesset. Eritzfiord Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181154
 6. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 8. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 26, sikt og sakefall 1713. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280191
 9. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 150.
 10. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 151.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 349 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 385 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405
 13. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 14. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 338.
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a–175 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 386 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650405

Jørn Johansson på Sletten1,2

M, #373, (ca. 1680 - 6. april 1743)
6. tippoldefar til meg

Familie

Anne Hansdotter på Sletten (c 1685 - 1755)
De hadde tre barn.2 
BarnJørn ble født ca. 1680.3
Jørn giftet seg med Anne Hansdotter.2 Jørn og Anne var brukere på Sør-Sletten, Lesja, fra 1729 (eller tidligere) og til hans død. Hun drev trolig videre til sønnen Hans giftet seg.

Jørn døde den 6. april 1743 på Sør-Sletten.3 Han ble gravlagt den 21. april 1743.3

Kilder/noter

 1. Eller Hansson.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.
 3. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.

Anne Hansdotter på Sletten

K, #374, (ca. 1685 - 1755)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jørn Johansson på Sletten (c 1680 - 1743)
De hadde tre barn.1 
BarnAnne ble født ca. 1685.1
Anne giftet seg med Jørn Johansson.1 Anne og Jørn var brukere på Sør-Sletten, Lesja, fra 1729 (eller tidligere) og til hans død. Hun drev trolig videre til sønnen Hans giftet seg.

Anne døde i 1755 på Sør-Sletten.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 469.

Jens Eiriksson Enstad1,2

M, #375, (ca. 1705 - )
Far*Eirik Pålsson i Lie3 ( - c 1708)
Mor*Mari Sørensdotter i Lie3 (c 1666 - 1759)
6. tippoldefar til meg

Familie 1

Kari Olsdotter i Enstad (c 1704 - 1743)
De hadde sju barn.5 
Barn

Familie 2

Anne Jonsdotter Enstad ( - f 1768)
De hadde åtte (eller ni) barn.5 
Barn

Familie 3

Marit Andersdotter ( - e 1768)Annet navn: Jens Eiriksson i Lie.
Jens ble trolig født ca. 1705 i Lie, Lesja.4,3 Jens var husmann i Lie til han giftet seg.
Jens giftet seg i 1727 med Kari Olsdotter i Enstad.5
Jens Eiriksson i Lie kjøpte den umatrikulerte plassen Stirstad under Nistugu (bnr. 9) i Enstad, Lesja, i 1731 av Nils Olsson Stockflet.
Han og Kari var brukere i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1732 til 1738. Han bygslet i 1732 med plikt til å fø og pleie hennes foreldre på livstid.
Han var selveier i Ner-Enstad fra 1738 til 1759. Han kjøpte bruket i 1738 for 202 daler, og solgte halvparten i 1746. Jens og Anne flyttet kanskje til Stuguplassen da de gav fra seg bruket til hans sønn Ola i 1759.
Jens trolovet seg den 2. august 1744 i Dovre kyrkje med Anne Jonsdotter.1
Jens giftet seg den 20. september 1744 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Anne Jonsdotter.1
Jens Eiriksson Enstad kjøpte 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden, Dale, Veøy, den 23. juni 1762 av Knut Olsson. Selgeren brukte jorden frem til salget. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.2
I manntallet av 1762 står han og Anne som selveiere i Pegarden. Kari Jensdotter var også der.6
Annet navn: Jens Eiriksson på Dale, nevnt 1764.7 I manntallet av 1764 står Jens Eiriksson og Anne Jonsdotter som innerster hos Steffen Hansson og Kari Knutsdotter i Pegarden.8 Fra boet til Jens Eiriksson på Dale ble 1 pund 2 merker med bygselrett i Pegarden auksjonert bort den 10. juli 1764 til Jakob Andreas Eg. Kjøpesum: 50 daler 1 ort. Skjøtet ble utstedt den 2. og tinglyst 6. november.7,9
Jens trolovet seg trolig den 3. juli 1768 i Bolsøy med Marit Andersdotter. Jens hadde forevist bevis fra seigneur Irgens ved Lesja jernverk på at det ikke var noe å skifte etter forrige kone.10
Jens giftet seg trolig den 23. oktober 1768 i Bolsøy kirke med Marit Andersdotter.10,11

     Navnet hans ble skrevet Jens Erichsen Einstad i 1762.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 218) bodde Jens Eiriksson Enstad på bnr. 6, Dale, Veøy, men rekken av eiere og brukere viser at han drev Pegarden (se spesialside).12

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-14
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 249 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 3. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650772
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 81, mnr. 236. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050087
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 290 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650772
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 218. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=219

Kari Olsdotter i Enstad

K, #376, (ca. 1704 - 14. mai 1743)
Far*Ola Syversson i Enstad (c 1669 - 1746)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jens Eiriksson Enstad (c 1705 - )
De hadde sju barn.2 
BarnKari ble født ca. 1704.1,2
Kari giftet seg i 1727 med Jens Eiriksson i Lie.2
Hun og Jens var brukere i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1732 til 1738. Han bygslet i 1732 med plikt til å fø og pleie hennes foreldre på livstid.

Kari døde den 14. mai 1743 i Enstad, Lesja.1,2 Hun ble gravlagt den 9. juni 1743.1 Det ble holdt skifte etter henne. Nettoformue: 13 daler.

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Knut Endresson i Utigard1

M, #377, (ca. 1622 - før 1713)
7. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde ti barn. 
BarnKnut ble født ca. 1622.2
Knut var trolig bruker i Derinngarden, Nerås, Eresfjord, i 1657 sammen med enka etter forrige bruker (Aslak). De brukte til sammen 2 våger, og skattet 1 daler 18 skilling for 1 hest, 12 kyr, 3 geiter og 4 sauer.3
Han var bruker i Utigard (bnr. 4), Eikesdal, Eresfjord, i 1660. I 1665 var bygselen på 1½ våg 18 merker, og han hadde drengen Knut Marteinsson.2 Han var lagrettemann i 1688.2
Han var bruker på bnr. 4 i 1701. Aslak Knutsson, Endre Knutsson, Guttorm Knutsson og Erik Knutsson bodde også der. De svarte i 1701 kongetiende på 6 skjepper havre, 1 skjeppe blandkorn og 12 merker ost (avlingen var på 60 skjepper havre og 10 skjepper blandkorn).4,2,5
Knut hadde Jon Knutsson i Eikesdal i tjeneste i 1701.4


Knut døde trolig før 1713. Han stod i matrikkelen til og med 1718, men sønnen Aslak drev nok bruket på bygselen hans.6,2,5

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 325.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 100.
 3. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 285.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228.
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 101.
 6. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390427
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 234 a.
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 11. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 212. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=213

Eirik Pålsson i Lie

M, #378, ( - ca. 1708)
Far*Pål Matsson i Bjøkne (c 1618 - c 1690)
Mor*Mari Eiriksdotter i Bjøkne
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Sørensdotter i Lie (c 1666 - 1759)
Fem barn levde i 1708.1 
BarnAnnet navn: Eirik Pålsson i Bjøkne.
Eirik giftet seg med Mari Sørensdotter på Kjellshus.1
Han og Mari var brukere i Lie, Lesja, fra omkr. 1698. Han hadde bruket til sin død.1

Eirik døde ca. 1708 i Lie.2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 4. september 1708.2

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 2. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/

Mari Sørensdotter i Lie

K, #379, (ca. 1666 - 1759)
Far*Søren Persson på Kjellshus ( - c 1711)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Kjellshus ( - c 1677)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Eirik Pålsson i Lie ( - c 1708)
Fem barn levde i 1708.3 
Barn

Familie 2

Per Toresson i Lie (c 1690 - 1761)
De hadde to barn.3 
BarnAnnet navn: Mari Sørensdotter på Kjellshus.
Mari ble født ca. 1666.1,2
Mari giftet seg med Eirik Pålsson i Bjøkne.3
Hun og Eirik var brukere i Lie, Lesja, fra omkr. 1698. Han hadde bruket til sin død.3
Mari giftet seg før 1711 med Per Toresson.3

Mari døde i 1759 i Lie.2 Hun ble jordfestet den 21. januar 1759.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 2. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.
 4. [S1138] Nord-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1690–1719: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25155/78/

Ola Syversson i Enstad

M, #380, (ca. 1669 - 22. mars 1746)
7. tippoldefar til meg

Familie

BarnOla ble født ca. 1669.1
Han var bruker i Ner-Enstad, Enstad, Lesja, fra 1721 til 1732.2

Ola døde den 22. mars 1746 i Enstad, Lesja.1,2 Han ble gravlagt den 17. april 1746 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Marit Olsdotter i Enstad

K, #381, (ca. 1655 - 24. september 1741)

Familie

Erland Eiriksson i Enstad (c 1608 - )Marit ble født ca. 1655.1,2
Marit giftet seg trolig med Erland Eiriksson i Enstad.2
Marit giftet seg trolig med Pål Olsson i Enstad.2

Marit døde den 24. september 1741 i Enstad, Lesja.1,2

Kilder/noter

 1. [S325] Gravlagde i Lesja 1724–1819.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 332.

Pål Matsson i Bjøkne

M, #382, (ca. 1618 - ca. 1690)
Far*Mats Endresson i Bjøkne ( - c 1667)
Mor*Åse i Bjøkne
7. tippoldefar til megPål ble født ca. 1618.1 Han var bruker på Ljosbakken, Bjøkne, Lesja, fra 1659 til sin død.2
Pål giftet seg med Mari Eiriksdotter.2

Pål døde ca. 1690 i Bjøkne, Lesja.2

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226 & 235.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 235.

Mari Eiriksdotter i Bjøkne

K, #383
7. tippoldemor til meg

Familie

Pål Matsson i Bjøkne (c 1618 - c 1690)
BarnMari giftet seg med Pål Matsson i Bjøkne.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 235.

Søren Persson på Kjellshus1

M, #384, ( - ca. 1711)
Far*Per Jensson på Stavem1 ( - e 1657)
Mor*Anne Pålsdotter på Stavem
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Brit Kristoffersdotter på Kjellshus ( - c 1677)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Guri Jakobsdotter på Kjellshus (o 1650 - 1726)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnnet navn: Søren Persson på Stavem.
Søren giftet seg med Brit Kristoffersdotter.2,1 Søren Persson på Kjellshus var klokker i Lesja fra omkr. 1670 til sin død.1
Søren giftet seg med Guri Jakobsdotter i Hågån.2 Søren Persson på Kjellshus og Guri var selveiere på Kjellshus, Stavem, Lesja, fra 1680. Han kjøpte da 1½ skinn i Stavem.2

Søren døde ca. 1711 i Lesja.2,1 Det ble holdt skifte etter ham i 1711.

Kilder/noter

 1. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.

Brit Kristoffersdotter på Kjellshus

K, #385, ( - ca. 1677)
8. tippoldemor til meg

Familie

Søren Persson på Kjellshus ( - c 1711)
De hadde to barn.2 
BarnBrit giftet seg med Søren Persson på Stavem.1,2

Brit døde ca. 1677 i Lesja.1 Det ble holdt skifte etter henne i 1677.

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 132.
 2. [S978] Lesja kyrkje 1750–2000: s. 188.

Mats Endresson i Bjøkne

M, #386, ( - ca. 1667)
Far*Endre P. i Bjøkne ( - e 1628)
7. tippoldefar til meg

Familie

Åse i Bjøkne
BarnMats Endresson i Bjøkne giftet seg med Åse.1

Han og Åse var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1627 til 1666. Han bygslet halve farsgården. I 1659 overtok sønnen Pål halvparten av bruket.1
Han lånte ut til sammen 79 lodd sølv til kongen i 1628.1


Mats døde ca. 1667.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226.

Åse i Bjøkne

K, #387
7. tippoldemor til meg

Familie

Mats Endresson i Bjøkne ( - c 1667)
BarnÅse giftet seg med Mats Endresson i Bjøkne.1
Hun og Mats var brukere i «Øvre», Bjøkne, Lesja, fra 1627 til 1666. Han bygslet halve farsgården. I 1659 overtok sønnen Pål halvparten av bruket.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 226.

Rasmus Sørensson Nerem1

M, #388, (1826 - 30. november 1905)
Far*Søren Rasmusson på Nerem (1804 - 1886)
Mor*Synnøv Larsdotter på Nerem (1798 - 1859)
2. tippoldefar til megRasmus ble født i 1826 på Nerem, Tresfjord.1,2
Rasmus giftet seg i 1852 i Vestnes med Gunnhild Persdotter på Kjersem.3,4
Han og Gunnhild var innerster i Geilen, Nerem, Tresfjord, fra 1853 til 1859.2 Rasmus Sørensson Nerem eide og brukte i Geilen fra 1862 til 1887. Han fikk skjøte fra faren.5
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Wilhelm Ferdinandssen Nerem den 15. april 1883 i Tresfjord kyrkje.6


Rasmus døde den 30. november 1905 på Nerem, som kårmann.1,2 Han ble gravlagt den 1. desember 1905 på Tresfjord kyrkjegard og jordfestet den 10. samme måned.7

Kilder/noter

 1. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 261 b.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 629.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 514 & 629.
 4. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 92.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 629 & 630.
 6. [S1090] Sylte mini. 1872–86: s. 31, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640065
 7. [S586] Sylte klok. 1867–1921: fol. 261 b og dagregister.
 8. [S1090] Sylte mini. 1872–86: s. 68, nr. 17.

Gunnhild Persdotter Nerem

K, #389, (1822 - 1872)
Far*Per Lassesson på Kjersem (1787 - 1853)
Mor*Anne Olsdotter på Kjersem (1788 - 1836)
2. tippoldemor til megGunnhild ble født i 1822 på Kjersem, Tresfjord.1
Annet navn: Gunnhild Persdotter på Kjersem.
Gunnhild fikk barn med Bård Hansson på Sylte.
Gunnhild giftet seg i 1852 i Vestnes med Rasmus Sørensson Nerem.1,2
Hun og Rasmus var innerster i Geilen, Nerem, Tresfjord, fra 1853 til 1859.3

Gunnhild døde i 1872 på Nerem, Tresfjord.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 514 & 629.
 2. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 92.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 629.
 4. [S1090] Sylte mini. 1872–86: s. 68, nr. 17.

Johan Olsson på Hjertviksteinen1

M, #390, (25. november 1821 - 28. desember 1886)
Far*Ole Mattias Eriksson på Hjertviksteinen (1786 - 1840)
Mor*Brit Rasmusdotter på Hjertviksteinen (1788 - 1856)
2. tippoldefar til meg

Familie 1

Siri Jensdotter Sylteseter (1805 - 1885)
BarnJohan ble født den 25. november 1821 på Steinen, Hjertvika, Aukra.2
Johan fikk barn med Siri Jensdotter i 1839 i Aukra.1
Han var bruker på Hjertviksteinen fra 1840. Han måtte yte kår verdsatt til 100 daler for 5 år til mora.2
Johan giftet seg den 4. juli 1841 med Olava Olsdotter i Hjertvika. De hadde åtte barn sammen.2,3

Johan døde den 28. desember 1886 på Hjertviksteinen.2

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 748.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234, 235 & 157.

Olava Olsdotter på Hjertviksteinen

K, #391, (28. januar 1818 - 20. april 1902)
Far*Ola Olsson i Hjertvika den eldre (1782 - 1869)
Mor*Maline Olsdotter i Hjertvika (1786 - 1864)
2. tippoldemor til megAnnet navn: Olava Olsdotter i Hjertvika.
Olava ble født den 28. januar 1818 på Yste-Halbakken, Hjertvika, Aukra.1
Olava giftet seg den 4. juli 1841 med Johan Olsson på Hjertviksteinen. De hadde åtte barn sammen.2,3

Olava døde den 20. april 1902 på Steinen, Hjertvika, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234 & 244.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 235.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 234, 235 & 157.

Ole Sæmundsson Selnes1,2,3,4

M, #392, (1824 - 5. februar 1905)
Far*Sæmund Olsson i Selnes (1797 - 1884)
Mor*Guri Eriksdotter i Selnes (1791 - 1836)
2. tippoldefar til megOle ble født i 1824 i Selnes, Vestnes.2
Ole giftet seg i 1856 med Gjertrud Eriksdotter på Rekdal.4
Han og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Selnes, Vestnes, fra 1857 til 1895. Han fikk skjøte fra faren. Ole betalte 100 daler og gikk god for et kår verdsatt til 100 daler over 5 år.4
Ane Petrine Olsdotter Selnes fikk barn med Peder Kristian Rasmusson Nerem i 1887 i Vestnes. Barnet ble født etter at han emigrerte (og farskapet oppgitt til presten av Ole Sæmundsson Selnes). Dattera, Einara Nybø, hadde et fotografi av Peder, som hun en gang viste til si datter Kristianne.5,6,7


Ole døde den 5. februar 1905 i Selnes, som kårmann.2,4 Han ble gravlagt den 13. februar 1905 på Vestnes kyrkjegard.2,8

Kilder/noter

 1. Navnet ble uttalt Ol(a).
 2. [S1948] Vestnes mini. 1887–1913: s. 242, menn, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10711304260193
 3. [S1955] Sulitjelma kb. 1902–15: s. 136, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050318010138
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 323.
 5. [S1948] Vestnes mini. 1887–1913: s. 4, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10711304260009
 6. [S564] Vestnes klok. 1867–1913: s. 48.
 7. [S385] Kristianne Smågesjø: tlf. 29.7.1996.
 8. [S1948] Vestnes mini. 1887–1913: fol. 308 a, 1905, 13. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb10711304260248
 9. [S162] Midsund I: s. 65.

Gjertrud Eriksdotter Selnes1

K, #393, (1836 - 1928)
Far*Erik Hansson på Rekdal (1798 - 1855)
Mor*Ragnhild Larsdotter på Rekdal (1804 - 1893)
2. tippoldemor til meg
Gjertrud Eriksdotter SelnesGjertrud ble født i 1836 på Rekdal, Vestnes.2,3
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter på Rekdal.
Gjertrud giftet seg i 1856 med Ole Sæmundsson Selnes.2
Hun og Ole var selveiere på bnr. 1, Selnes, Vestnes, fra 1857 til 1895. Han fikk skjøte fra faren. Ole betalte 100 daler og gikk god for et kår verdsatt til 100 daler over 5 år.2

Gjertrud døde i 1928.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 65.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 323.
 3. [S1948] Vestnes mini. 1887–1913: s. 242, menn, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb10711304260193

Anne Kathrine Arntsen

K, #395
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Elin Arntsen

K, #396
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Mats Kaltrø Arntsen

M, #397
Far*Kjell Harry Arntsen
Mor*Oddrun Kristi Hjertvikstein
3-menning til meg

Kåre Espedalen1,2

M, #398, (13. november 1932 - 14. juli 2017)Kåre ble født den 13. november 1932.1,2

Kåre døde den 14. juli 2017 i Stavern, Larvik.2 Han ble gravlagt den 25. juli 2017.2

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S1596] Våre Minnesider: Kåre Espedalen.

Oddny Hyldbakk

K, #399

Astrid Thun Johansson1,2

K, #400
Far*Kristoffer Johansson3,4 (1915 - 1984)

Familie

Andreas Breivik (1933 - 1991)
De hadde to barn.5 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1208] Adresseavisen: nr. 228/30.9.1960. Side 6, «Familie-nytt». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19600930_194_228_1?page=5
 2. [S1208] Adresseavisen: nr. 299/22.12.1955. Side 10, «Kunngjøringer». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19551222_189_299_1?page=9
 3. [S1208] Adresseavisen: nr. 147/29.6.1984. Side 20, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19840629_219_147_1?page=19
 4. [S1882] Norges bebyggelse: Sør-Trøndelag. Østre del II: s. 1 113. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092048045?page=444
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 46/23.2.1991. Side 17, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19910223_149_46_1?page=16