Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet1,2

K, #17001, (ca. 1725 - 5. april 1786)
Far*Erik Olsson på Mittet4
Mor*Anne Kristensdotter på Mittet3 ( - f 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Ytre Mittet (1731 - 1786)
De hadde iallfall tre barn.7,15 
BarnGjertrud ble født ca. 1725.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Per Kristensson den 6. juni 1755: 10 daler 2 ort 17 skilling.6
Hun var myndling av Per Olsson på Bogge i 1755.3

Gjertrud trolovet seg den 26. oktober 1761 i Veøy kirke med Per Olsson på Eide. Forlovere: Jakob Jakobsson på Ytre Mittet o.a.1
Gjertrud giftet seg den 26. november 1761 i Veøy kirke med Per Olsson på Eide.2
Hun og Per var husfolk på en plass på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1761.7,8,9
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset.5
Hun og Per var husfolk i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, i 1786.10,5
Annet navn: Gjertrud Eriksdotter på Morkastranda, nevnt 1786.5

Gjertrud døde den 5. april 1786 på Morkastranda, Veøy, av blodspytting.5 Hun ble gravlagt den 15. april 1786 på Veøy kirkegård.5

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 353) står at Åmund Åmundsson i Ljøsåneset var gift med Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset, og at hun var mor til hans barn, men dette er feil.11


I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 470) er Erik Persson på Ytre Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Gjertrud Eriksdotter), men det er galt.12,13,14

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 481, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 482, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 302, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670080
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b–358 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 482, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, vedlegg 41. Innkommende, soldater, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041467
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 301, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670079
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 13. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362
 14. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680453
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 517, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660464

Erik Olsson på Mittet1

M, #17002

Familie

Anne Kristensdotter på Mittet ( - f 1755)
De fikk ett barn.3 
BarnErik fikk barn med Anne Kristensdotter på Mittet ca. 1725. Han ble stevnet til tinget 4. februar 1726 for leiermål. De var søskenbarn, som var skjerpende. På hennes vegne møtte faren, Kristen Persson på Mittet. Erik og Anne ble bøtelagt etter ytterste formue og dømt til forvisning, han til Lesja jernverk og hun til Grip fiskevær, hvor de skulle arbeide i 2 år.1

     Søstera til Kristen Persson på Mittet var mor til Erik Olsson på Mittet.1,2

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955

Per Olsson på Ytre Mittet1,2,3

M, #17003, (1731 - 18. mars 1786)

Familie

Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet (c 1725 - 1786)
De hadde iallfall tre barn.2,16 
BarnPer ble født i 1731 på Eide, Bolsøy. Han var husmannssønn.4,5,6 Per ble døpt den 4. mars 1731 i Kleive kirke, Bolsøy.4
Annet navn: Per Olsson på Eide, nevnt fra 1756 til 1761.7,5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1756. Per ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 21. juli året etter. Han var fremdeles soldat i 1765.5,8
Per trolovet seg den 26. oktober 1761 i Veøy kirke med Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet. Forlovere: Jakob Jakobsson på Ytre Mittet o.a.7
Per giftet seg den 26. november 1761 i Veøy kirke med Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet.9
Han og Gjertrud var husfolk på en plass på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1761.2,10,8
Annet navn: Per Olsson i Ljøsåneset, nevnt 1786.11
Han og Gjertrud var husfolk i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, i 1786.11,12

Per døde den 18. mars 1786 i Veøy. Han var den dagen kommet syk til Ola Olsson på Sørnesje, hvorfra Per ble kjørt til Flovik, men døde på den korte reisen. Liket ble deretter ført gård fra gård til hans hjem.11 Per Olsson i Ljøsåneset ble gravlagt den 22. mars 1786 på Veøy kirkegård.11

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Lysenæs i 1786.11

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 470) er Erik Persson på Ytre Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Gjertrud Eriksdotter), men det er galt.13,14,15

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 482, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 3. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 94. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082404082?page=95
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 118, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 58. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700670
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650181
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 481, 26. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Veøy prestegjeld, vedlegg 41. Innkommende, soldater, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041467
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 482, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041248
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 301, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670079
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 302, 15. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670080
 13. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680453
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 517, 19. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660464

Elling Persson på Mittet1

M, #17004, (1768 - ca. 1811)
Far*Per Olsson på Ytre Mittet2 (1731 - 1786)
Mor*Gjertrud Eriksdotter på Ytre Mittet (c 1725 - 1786)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Olsdotter på Mittet (1769 - 1849)
De hadde ett barn.6 
BarnElling ble født i 1768 på Ytre Mittet, Veøy.2 Elling ble døpt den 15. mai 1768 i Veøy kirke. Faddere: Gjertrud Knutsdotter på Ytre Mittet, Ola Jakobsson på Ytre Mittet og Ola Olsson på Ytre Mittet o.a.2 Elling Persson på Mittet var soldat i 1800. Året etter var han i landvernet.1,3
Han var husmann på en plass med jord på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1801.3
Annet navn: Elling Persson på Ytre Mittet, nevnt 1802.4,2
Elling giftet seg den 10. januar 1802 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Anne Olsdotter på Dale (forlovere: Ola Olsson på Ytre Mittet o.a.)4
Han og Anne var husfolk på Bakken, Ytre Mittet, Veøy. Deres datter, Marit, og hennes mann overtok plassen.5

Elling døde ca. 1811, som husmann.6 Skiftet etter ham ble sluttet den 1. september 1812. Arvinger: Anne Olsdotter og Marit Ellingsdotter.7

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 361) er Elling Persson på Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Marit Olsdotter), men det er galt.8,9,2


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 369) var Marit Ellingsdotter på Mittet datter av Anne Knutsdotter på Årset (som har oppdiktet fødselsår), men det er naturligvis umulig og skyldes blingsing i ministerialboken. Mora var Anne Olsdotter på Dale, som senere giftet seg med barnefaren, Elling Persson på Mittet.
Det står også at Anne Olsdotter og Elling hadde ei datter kalt Maren, som skal ha giftet seg i 1826 med Ola Persson Faksen, men dette er ikke riktig. – Ved skiftet etter Elling kalles dattera for Maren ved registreringen, men det står Marit i slutningen. Kan hende er Ole Jacobsen i ministerialboka blitt feiltydet som Ole Faksen, og Marith som Maren, grunnet utydelig håndskrift.5,10,1,11,7,12

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 375 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670237
 4. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 23 a, 1. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670235
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 11. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 359, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620125
 12. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 56, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670430

Aleksander Henriksson i Gamlemshaugen1,2

M, #17005, (1741 - )
Far*Henrik Aleksandersson på Uksebåsen3 (1710 - 1768)
Mor*Sara Larsdatter på Uksebåsen3 (o 1710 - 1785)

Familie

Marte Persdotter i Gamlemshaugen
De hadde iallfall to barn.5 
BarnAleksander ble født i 1741 i Bergen, mens foreldrene var trolovet.4 Aleksander ble døpt den 17. februar 1741 i Nykirken, Bergen.4
Annet navn: Aleksander Henriksson på Uksebåsen.5
Annet navn: Aleksander Henriksson på Farstad, nevnt 1761.6 Han oppholdt seg på Farstad, Haram, i 1761.6
Aleksander trolovet seg den 18. oktober 1761 i Haram prestegjeld med Marte Persdotter på Molnes.6
Aleksander giftet seg den 17. januar 1762 med Marte Persdotter på Molnes.6,2
Han og Marte var husfolk på Hamnsundholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Hennes mor bodde hos dem. Aleksander og Marte var også der i 1764.7,8,9
Annet navn: Aleksander Henriksson på Hamnsundholmen, nevnt 1763.10,7
Han og Marte var husfolk i Myrengarden, Gamlemshaugen, Borgund på Sunnmøre, fra 1765. Neste plassbruker overtok i 1772.11,12,5
Annet navn: Aleksander Henriksson på Gamlem, nevnt 1769.3
Han var arving ved skiftet etter Henrik Aleksandersson på Uksebåsen den 5. juli 1769: 1 mark 14 skilling.3


     Navnet hans ble skrevet Alexander Hansundholm i 1763.8

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 114 b, 8. juni, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610208
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 295 b, 6. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610394
 3. [S1640] Sunnmøre skifteprotokoll 1767–70: fol. 201 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690203
 4. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 184 b, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416610142
 5. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 730. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=235
 6. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 18, trolovede, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660307
 7. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 80, Hansundholm, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041049
 8. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 125, 1, p. 80. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041072
 9. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 292 b, 13. januar, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610391
 10. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 101 b, 6. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610194
 11. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 729. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=234
 12. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 728. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=233

Sara Larsdatter på Uksebåsen1,2

K, #17006, (omkr. 1710 - 1785)

Familie

Henrik Aleksandersson på Uksebåsen (1710 - 1768)
Sju barn levde i 1769.9 
BarnSara ble født omkr. 1710. Alderen ble oppgitt til 85 år ved begravelsen i 1785, men hun må ha vært yngre.2
Sara trolovet seg med Henrik Aleksandersson den 12. april 1735 i Nykirken sogn, Bergen, i sogneprestens hus.3,4
Hun og Henrik bodde i Vanylven i 1739, men døpte barn i Haram prestegjeld.5
Hun og Henrik bodde i Strangehagen, Bergen, i 1741.4
Sara giftet seg den 5. mars 1741 i Nykirken, Bergen, med Henrik Aleksandersson. De ble viet gratis i froprekenen uten brudefølge.6
Hun og Henrik var husfolk på Uksebåsen, Borgund på Sunnmøre, i 1743.7,8
Etter barsel ble hun innledet den 24. april 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Henrik Aleksandersson på Uksebåsen den 5. juli 1769.9


Sara døde i 1785 på Uksebåsen.2 Hun ble jordfestet den 30. januar 1785.2

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: introduserte, 1757. 2. søndag etter påske, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610022
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 387 b, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610481
 3. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 71 b, 17. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416620382
 4. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 184 b, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416610142
 5. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 141, 26. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660351
 6. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 87 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070416620397
 7. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 82, Oxebaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041050
 8. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1743. 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640655
 9. [S1640] Sunnmøre skifteprotokoll 1767–70: fol. 201 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690203

Marte Persdotter i Gamlemshaugen1

K, #17007

Familie

Aleksander Henriksson i Gamlemshaugen (1741 - )
De hadde iallfall to barn.8 
BarnAnnet navn: Marte Persdotter på Molnes, nevnt 1761.2 Marte Persdotter på Molnes oppholdt seg på Molnes, Vigra, i 1761.2
Marte trolovet seg den 18. oktober 1761 i Haram prestegjeld med Aleksander Henriksson på Farstad.2
Marte giftet seg den 17. januar 1762 med Aleksander Henriksson på Farstad.2,1
Hun og Aleksander var husfolk på Hamnsundholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1762. Hennes mor bodde hos dem. Aleksander og Marte var også der i 1764.3,4,5
Annet navn: Marte Persdotter på Hamnsundholmen, nevnt 1764.5
Hun og Aleksander var husfolk i Myrengarden, Gamlemshaugen, Borgund på Sunnmøre, fra 1765. Neste plassbruker overtok i 1772.6,7,8
Etter barsel ble hun innledet i Borgund på Sunnmøre den 6. juli 1766.1


     Navnet hennes ble skrevet Marthe Pedersdatter Hansundholm i 1764.5

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 295 b, 6. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610394
 2. [S1626] Haram mini. 1739–1802: s. 18, trolovede, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660307
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 80, Hansundholm, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041049
 4. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Borgund. Side 125, 1, p. 80. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041072
 5. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 292 b, 13. januar, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610391
 6. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 729. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=234
 7. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 728. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=233
 8. [S2454] Bygdebok for Haram 2b: s. 730. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020100207501?page=235

Anders Aleksandersson i Gamlemshaugen1

M, #17008, (1766 - )
Far*Aleksander Henriksson i Gamlemshaugen1 (1741 - )
Mor*Marte Persdotter i Gamlemshaugen2Anders ble født i 1766 i Gamlemshaugen, Borgund på Sunnmøre.1 Anders ble døpt den 8. juni 1766.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 114 b, 8. juni, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610208
 2. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 295 b, 6. søndag etter trinitatis, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610394

Anders Aleksandersson på Kyrkjesteinen1

M, #17009, (1772 - 3. april 1842)
Far*Aleksander Persson på Stranda2 (1740 - )
Mor*Marte Larsdotter på Stranda3 ( - e 1784)

Familie 1

Anne Hallkjellsdotter på Kyrkjesteinen (1767 - 1832)
En dødfødt gutt ble gravlagt 24. april 1795. De hadde iallfall fem andre barn.6,10 

Familie 2

Inger Persdotter på Apalset (1784 - 1850)
De hadde ikke barn. Annet navn: Anders Aleksandersson på Stranda.2
Anders ble født i 1772 på Sjøholtstranda, Ørskog.2 Anders ble døpt den 13. september 1772 i Ørskog kyrkje.2 Han hadde kopper som barn.4
Annet navn: Anders Aleksandersson på Sjøholt, nevnt fra 1794 til 1795.5,6 Han ble konfirmert den 29. juni 1794 i Sykkylven kyrkje.5
Annet navn: Anders Aleksandersson på Sjøholtstranda, nevnt 1796.7,8
Anders trolovet seg den 30. april 1796 med Anne Hallkjellsdotter på Oppsal. Den 21. juni året før skriftet de privat for presten i Sykkylven fordi Anne allerede hadde vært gravid.7,9
Anders giftet seg den 22. mai 1796 i Ørskog kyrkje med Anne Hallkjellsdotter.8,1
Han og Anne var husfolk på Kyrkjesteinen, Ørskog, fra 1796. De hadde et lite stykke mark i 1801. Familien flyttet våren 1803.10,1
Han og Anne var husfolk i Jogardsvika, Furstranda, Ørskog, fra 1803 til 1807. Murene etter huset var synlige i 1980-årene.11,12
Annet navn: Anders Aleksandersson på Furstranda, nevnt 1806.13
Han og Anne bodde på Langskipsøya, Ørskog, iallfall fra 1820 til 1822.14,15
Annet navn: Anders Aleksandersson på Langskipsøya, nevnt 1822.14
Annet navn: Anders Aleksandersson på Tyssa, nevnt 1833.4 Anders var legdelem på Tyssa, Ørskog, i 1833.4
Anders giftet seg den 30. juni 1833 med Inger Katrina Persdotter på Løset.4
Han og Inger var husfolk på en plass i Nilsgarden, Apalset, Ørskog, fra 1838.16
Annet navn: Anders Aleksandersson på Apalset.17

Anders døde den 3. april 1842 på Apalset, Ørskog, som husmann.17 Han ble gravlagt den 7. april 1842, og jordfestet 8. mai.17

Ifølge Sykkylven: gardssoga IV (s. 417) var Anders Aleksandersson på Kyrkjesteinen barn av Aleksander Aleksandersson, men det er galt og skyldes antakelig feilskrift i Ørskogs ministerialbok i 1833.10,4

Kilder/noter

 1. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 186 b, Kirkesteen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340190
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 3. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 11. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 4. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 119, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630129
 5. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 410, drenger, Ørskog, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620220
 6. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 426, 24. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620228
 7. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 447, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620238
 8. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 449, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620239
 9. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 429, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620229
 10. [S1653] Sykkylven IV: s. 417. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=420
 11. [S1653] Sykkylven IV: s. 382. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=385
 12. [S1653] Sykkylven IV: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=421
 13. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 754, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620393
 14. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 486, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620680
 15. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 476, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620675
 16. [S1846] Ørskog gjennom tidene II: s. 468. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648534?page=471
 17. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 178, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630188

Aleksander Persson på Stranda1,2

M, #17010, (1740 - )
Far*Per Botolvsson ved Nausta3 ( - c 1746)
Mor*Malene Aleksandersdotter på Amdam3 (1716 - )

Familie

Marte Larsdotter på Stranda ( - e 1784)
De hadde fler barn.14 
BarnAleksander ble født i 1740, utenom ekteskap.3 Aleksander ble døpt den 4. desember 1740 i Ørskog kyrkje.3
Annet navn: Aleksander Persson på Sjøholt, nevnt 1759 og 1775.4,5 Han ble konfirmert den 18. februar 1759 i Sykkylven kyrkje.4 Aleksander tjente på Nedre Lande, Ørskog, i 1762.6
Aleksander trolovet seg den 10. desember 1765 i Ørskog med Marte Larsdotter.2
Aleksander giftet seg den 30. desember 1765 i Ørskog med Marte Larsdotter.7,8
Annet navn: Aleksander Persson ved Nausta, nevnt oktober 1767.9
Annet navn: Aleksander Persson på Sjøholtstranda, nevnt november 1767.10
Han og Marte bodde på Sjøholtstranda, Ørskog, iallfall fra 1767 til 1772.1,8,10
Han og Marte var husfolk i Ørskog i 1784.11,12

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 063, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620008
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 514, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610446
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 960, konfirmerte, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610675
 5. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 21, 26. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620074
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, manntall. Side 7, Nedre Lande. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041138
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 064, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620009
 8. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 11. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 9. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 090, 12. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620022
 10. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 092, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620023
 11. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 247, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620138
 12. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 248, 22. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620139
 13. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 065, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620009
 14. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 252. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=253

Marte Larsdotter på Stranda1,2

K, #17011, ( - etter 1784)

Familie

Aleksander Persson på Stranda (1740 - )
De hadde fler barn.13 
BarnHennes hjemsted var kanskje på Ramstad, Ørskog.3,4,5 Marte tjente på Sjøholtstranda, Ørskog, i 1762.6
Marte trolovet seg den 10. desember 1765 i Ørskog med Aleksander Persson.7
Marte giftet seg den 30. desember 1765 i Ørskog med Aleksander Persson.2,1
Etter barsel ble hun innledet i Ørskog kyrkje den 16. februar 1766 og 11. oktober 1772.8,1

Hun ble kalt Marte Olsdotter på Sjøholtstranda, nevnt 1767.9
Hun og Aleksander bodde på Sjøholtstranda iallfall fra 1767 til 1772.10,1,9
Hun og Aleksander var husfolk i Ørskog i 1784.11,12

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 11. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 064, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620009
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 481, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610429
 4. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 694 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640725
 5. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 935, 29. januar, konfirmerte (jenter), nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610662
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, manntall. Side 10, Søholt Strand. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041139
 7. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 063, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620008
 8. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 067, 16. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620010
 9. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 092, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620023
 10. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 155, 13. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620055
 11. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 247, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620138
 12. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 248, 22. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620139
 13. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 252. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=253

Anne Hallkjellsdotter på Kyrkjesteinen1

K, #17012, (1767 - 10. april 1832)

Familie

Anders Aleksandersson på Kyrkjesteinen (1772 - 1842)
En dødfødt gutt ble gravlagt 24. april 1795. De hadde iallfall fem andre barn.15,8 Annet navn: Anne Hallkjellsdotter i Matvika.2
Anne ble født i 1767 i Matvika, Sunnylven.2 Anne ble døpt den 10. mai 1767.2 Hun hadde kopper som barn.3
Annet navn: Anne Hallkjellsdotter på Oppsal, nevnt fra 1789 til 1796.4,5 Hun ble konfirmert den 2. august 1789 i Ørskog kyrkje.4
Anne trolovet seg den 30. april 1796 med Anders Aleksandersson på Sjøholtstranda. Den 21. juni året før skriftet de privat for presten i Sykkylven fordi Anne allerede hadde vært gravid.5,6
Anne giftet seg den 22. mai 1796 i Ørskog kyrkje med Anders Aleksandersson på Sjøholtstranda.7,1
Hun og Anders var husfolk på Kyrkjesteinen, Ørskog, fra 1796. De hadde et lite stykke mark i 1801. Familien flyttet våren 1803.8,1
Hun og Anders var husfolk i Jogardsvika, Furstranda, Ørskog, fra 1803 til 1807. Murene etter huset var synlige i 1980-årene.9,10
Annet navn: Anne Hallkjellsdotter på Furstranda, nevnt 1806.11
Annet navn: Anne Hallkjellsdotter på Langskipsøya, nevnt fra 1820 til 1822.12,13
Hun og Anders bodde på Langskipsøya, Ørskog, iallfall fra 1820 til 1822.12,13
Annet navn: Anne Hallkjellsdotter på Tyssa.14

Anne døde den 10. april 1832 på Tyssa, Ørskog, som huskone.14 Hun ble jordfestet den 19. april 1832.14

Kilder/noter

 1. [S1475] Ørskog ft. 1801: fol. 186 b, Kirkesteen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340190
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: fol. 109 b, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640556
 3. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 119, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630129
 4. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 325, 2. august, piker, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620177
 5. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 447, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620238
 6. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 429, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620229
 7. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 449, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620239
 8. [S1653] Sykkylven IV: s. 417. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=420
 9. [S1653] Sykkylven IV: s. 382. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=385
 10. [S1653] Sykkylven IV: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=421
 11. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 754, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620393
 12. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 486, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620680
 13. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 476, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620675
 14. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 235, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620642
 15. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 426, 24. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620228

Inger Persdotter på Apalset1

K, #17013, (1784 - 20. august 1850)

Familie

Anders Aleksandersson på Kyrkjesteinen (1772 - 1842)
De hadde ikke barn. Inger Katrina ble født i 1784 på Løset, Stordal.2 Inger Katrina ble døpt den 14. mars 1784.2
Annet navn: Inger Katrina Persdotter på Løset, nevnt 1833.2,3,4
Inger Katrina giftet seg den 30. juni 1833 med Anders Aleksandersson på Tyssa.3
Hun og Anders var husfolk på en plass i Nilsgarden, Apalset, Ørskog, fra 1838.5

Inger døde den 20. august 1850 på Apalset, Ørskog, som legdelem.1

Kilder/noter

 1. [S915] Ørskog mini. 1843–51: s. 196, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727031011
 2. [S792] Stranda mini. 1759–1801: s. 322, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830660297
 3. [S1513] Ørskog mini. 1832–42: s. 119, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831630129
 4. [S1653] Sykkylven IV: s. 417. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=420
 5. [S1846] Ørskog gjennom tidene II: s. 468. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648534?page=471

Malene Aleksandersdotter på Amdam1,2

K, #17014, (1716 - )
Far*Aleksander Persson i Sandvika3 (c 1678 - 1745)
Mor*Kari Olsdotter i Sandvika4 (c 1686 - 1754)

Familie 1

Per Botolvsson ved Nausta ( - c 1746)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

Jørn Jonassen (c 1709 - )
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 3

Styrkår Styrkårsson på Lande ( - e 1751)
De fikk ett barn. 
BarnAnnet navn: Malene Aleksandersdotter i Innvika.3
Malene ble født i 1716 i Innvika, Skodje.3 Malene ble døpt den 9. april 1716 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.3
Malene fikk barn med Per Botolvsson ved Nausta i 1740. De stod til offentlig skriftemål i Ørskog kyrkje året etter – hun 29. januar og han 5. mars.5,6,7 Malene Aleksandersdotter oppholdt seg på Eikrol, Skodje, i juni 1744.8
Malene fikk barn med Jørn Jonassen i 1744. Hun stod til offentlig skriftemål 26. juli i Ørskog kyrkje.8
Hun var arving ved skiftet etter Aleksander Persson i Sandvika den 15. mars 1746.9

Hun bodde på Amdam, Ørskog, i 1751.2
Malene fikk barn med Styrkår Styrkårsson på Lande i 1751. De stod til offentlig skriftemål i Ørskog kyrkje – hun 14. november, og han den 28. samme måned. På tinget 16. november ble Malene bøtelagt 6 daler og dømt til kakstrykning (ettersom det var tredje gang), og Styrkår fikk 12 daler i bot.10,11,12,1
Hun var arving ved skiftet etter Kari Olsdotter i Sandvika den 9. april 1754.4

Hun var huskone på Sjøholt, Ørskog, i 1762.13

     Navnet hennes ble skrevet Malena Allexandersdatter Amdam i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S2455] Sunnmøre tingbok 1747–53: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420340979
 2. [S2455] Sunnmøre tingbok 1747–53: fol. 295 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420340978
 3. [S1331] Skodje mini. 1698–1779: fol. 75 b, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610624
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 543 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660078
 5. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 514, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610446
 6. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 518, 29. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610448
 7. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 519, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610448
 8. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 590, 26. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610486
 9. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 417 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24557/31/
 10. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 780, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610583
 11. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 784, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610585
 12. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 785, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610586
 13. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Ørskog, manntall. Side 10, Søeholt. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041139

Per Botolvsson ved Nausta1,2

M, #17015, ( - ca. 1746)

Familie 1

De hadde ett barn.5 

Familie 2

Malene Aleksandersdotter på Amdam (1716 - )
De fikk ett barn. 
BarnAnnet navn: Per Botolvsson på Tyssa, nevnt 1726.3 Per Botolvsson på Tyssa var soldat i 1726.3
Per giftet seg den 20. juli 1726 i Ørskog med en uregistrert person.3
Per fikk barn med Malene Aleksandersdotter i 1740. De stod til offentlig skriftemål i Ørskog kyrkje året etter – hun 29. januar og han 5. mars.1,2,4

Per døde ca. 1746.5 Det ble holdt skifte etter ham den 20. april 1747 på Sjøholt, Ørskog.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Bottelsen ved Nøste i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 514, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610446
 2. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 518, 29. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610448
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 187, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610281
 4. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 519, 5. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610448
 5. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 512 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640541

Kari Jørnsdotter1

K, #17016, (17. juni 1744 - 20. juni 1744)
Far*Jørn Jonassen1 (c 1709 - )
Mor*Malene Aleksandersdotter på Amdam1 (1716 - )Kari ble født den 17. juni 1744 på Eikrol, Skodje, utenom ekteskap. Hun ble hjemmedøpt.1

Kari døde den 20. juni 1744.1

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 590, 26. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610486

Styrkår Styrkårsson på Lande1,2

M, #17017, ( - etter 1751)

Familie

Malene Aleksandersdotter på Amdam (1716 - )
De fikk ett barn. 
BarnStyrkår Styrkårsson på Lande var soldat fra 1751.3,4
Styrkår fikk barn med Malene Aleksandersdotter i 1751. De stod til offentlig skriftemål i Ørskog kyrkje – hun 14. november, og han den 28. samme måned. På tinget 16. november ble Malene bøtelagt 6 daler og dømt til kakstrykning (ettersom det var tredje gang), og Styrkår fikk 12 daler i bot.2,1,4,5

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 784, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610585
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 780, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610583
 3. [S2455] Sunnmøre tingbok 1747–53: fol. 295 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420340978
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 785, 28. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610586
 5. [S2455] Sunnmøre tingbok 1747–53: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420340979

Helge Styrkårsson1

M, #17018, (1751 - )
Far*Styrkår Styrkårsson på Lande1 ( - e 1751)
Mor*Malene Aleksandersdotter på Amdam1 (1716 - )Helge ble født i 1751, utenom ekteskap.1 Helge ble døpt den 10. oktober 1751 i Ørskog kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 780, 18. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610583

Lars Aleksandersson Sjøholt1

M, #17019, (1766 - )
Far*Aleksander Persson på Stranda2 (1740 - )
Mor*Marte Larsdotter på Stranda3 ( - e 1784)Lars ble døpt den 17. januar 1766 i Ørskog.2
Annet navn: Lars Aleksandersson i Ørskogvika, nevnt fra 1784 til 1789.4,5 Lars tjente på Tyskholmen, Borgund på Sunnmøre, i 1784.4 Han ble konfirmert den 31. oktober 1784 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.4 Han var fengslet på Bergenhus festning, Bergen, fra 3. januar 1789 for tyveri. Dommen var på 6 år.5
Lars Aleksandersson Sjøholt var jektematros i 10. rode, Bergen, ca. 1805. Lars reiste på den tiden med P. Heibergs fartøy til Nordland.1

Kilder/noter

 1. [S2457] Undersøkelseskommisjonens rulle over sjømannskap i Bergen 1804–1805: Lars Allexandersen Søeholt. https://www.digitalarkivet.no/op00000000009026
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 065, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620009
 3. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 1 067, 16. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620010
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 445 b, 1784, 1, drenger, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610525
 5. [S2456] Fanger ved Slaveriet i Bergen 1767–1810: Lars Alexandersen Ørschouvig. https://www.digitalarkivet.no/pc00000000310772

Ludvig Aleksandersson1,2

M, #17020, (1729 - 1729)
Far*Aleksander Persson i Sandvika1 (c 1678 - 1745)
Mor*Kari Olsdotter i Sandvika3 (c 1686 - 1754)Ludvig ble døpt den 2. mai 1729. Faddere: Gjertrud Ludvigsdotter o.a.1

Ludvig døde i 1729 i Ørskog, 20 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 10. desember 1729 på Ørskog kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 252, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315
 2. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 266, 10. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610322
 3. [S790] Ørskog mini. 1720–43: s. 253, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610315

Erik Persson i Ljøsåneset1

M, #17021, (1769 - 8. august 1834)
Far*Per Olsson på Mittet2 (c 1729 - 1799)
Mor*Marit Olsdotter på Mittet1 (1746 - 1816)
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magnhild Botolvsdotter Hunnes (1760 - 1822)Annet navn: Erik Persson på Ytre Mittet.2,3
Erik ble født i 1769 på Ytre Mittet, Veøy.2 Erik ble døpt den 14. mars 1769 i Veøy kirke. Faddere: Mari Nilsdotter på Ytre Mittet, Jakob Jakobsson på Ytre Mittet og Ola Jonsson på Ytre Mittet o.a.2
Erik fikk barn med Magnhild Botolvsdotter Hunnes i 1788 og 1791.4
Han var husmann i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, i 1800. Etter ham overtok sønnen Per.1,4,5
Han var arving ved skiftet etter Per Olsson på Ytre Mittet den 7. februar 1800.1


Erik døde den 8. august 1834 på Ytre Mittet, som husmann.3 Han ble jordfestet den 17. august 1834.3

     Navnet hans ble skrevet Erich Lysenes i 1800.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 470) er Erik Persson på Ytre Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Gjertrud Eriksdotter), men det er galt.6,7,1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680453
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 61, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660513
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 214, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670510
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 354. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=355
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362

Per Olsson på Mittet1

M, #17022, (ca. 1729 - 9. september 1799)

Familie

Marit Olsdotter på Mittet (1746 - 1816)
Seks barn levde i 1800.10 
BarnPer ble født ca. 1729 på Ytre Sandnes, Veøy. Han var gårdmannssønn.2,3
Annet navn: Per Olsson på Ytre Sandnes, nevnt fra 1753 til 1767.4,5 Han ble konfirmert den 28. oktober 1753 i Veøy kirke.5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Per ble utkommandert til Holstein 12. mars 1762 og kom tilbake 21. juli året etter. Han var fremdeles soldat i 1767.2,4
Per Olsson kjøpte 2 pund 9 merker i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1766 av Lars Olsson på Staurset.6
Per trolovet seg den 14. november 1766 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Ytre Mittet. Forlovere: Aslak Larsson på Ytre Mittet og Ola Olsson på Ytre Mittet.7
Per giftet seg den 13. januar 1767 i Veøy kirke med Marit Olsdotter på Ytre Mittet.4
Annet navn: Per Olsson på Ytre Mittet, nevnt fra 1769 til 1799.8,3
Han og Marit var selveiere i Oljonsågarden til 1796, da sønnen Ola fikk skjøte.9

Per døde den 9. september 1799 på Ytre Mittet, Veøy, som kårmann, av alderdomssvakhet.3 Han ble gravlagt den 14. september 1799 på Veøy kirkegård.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 7. februar 1800. Arvinger: Marit Olsdotter på Ytre Mittet og Erik Persson i Ljøsåneset o.a.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Yttre-Sandnæs fra 1753 til 1767.4,5

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 361) er Elling Persson på Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Marit Olsdotter), men det er galt.11,12,13

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/
 2. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, zahlnr. 84. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700673
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: s. 2, 14. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670214
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 32, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660499
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 528, 1753, Rødven sogn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660470
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 61, 14. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660513
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=363
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680453
 11. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362
 12. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508

Marit Olsdotter på Mittet1

K, #17023, (1746 - 1816)
Far*Ola Jakobsson på Mittet1 (c 1705 - 1770)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson på Mittet (c 1729 - 1799)
Seks barn levde i 1800.6 
BarnMarit ble født i 1746 på Ytre Mittet, Veøy.2
Annet navn: Marit Olsdotter på Ytre Mittet, nevnt fra 1766 til 1767.3,4
Marit trolovet seg den 14. november 1766 i Veøy kirke med Per Olsson på Ytre Sandnes. Forlovere: Aslak Larsson på Ytre Mittet og Ola Olsson på Ytre Mittet.4
Marit giftet seg den 13. januar 1767 i Veøy kirke med Per Olsson på Ytre Sandnes.3
Hun og Per var selveiere i Oljonsågarden, Ytre Mittet, Veøy, til 1796, da sønnen Ola fikk skjøte.5
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson på Ytre Mittet den 7. februar 1800.6


Marit døde i 1816.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 361) er Elling Persson på Mittet også ført som barn av den andre Per Olsson på Ytre Mittet (han som var gift med Marit Olsdotter), men det er galt.7,8,9

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 32, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660499
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 29, 14. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660497
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 362. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=363
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680453
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 361. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=362
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=471
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 50, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508

Åmund Åmundsson i Ljøsåneset1,2,3

M, #17024, (ca. 1747 - 1803)Åmund ble født ca. 1747.4,5 Hans hjemsted var i Lom.6,7
Åmund trolovet seg den 4. april 1774 i Eid kirke i Romsdal med Susanna Fredriksdotter. Den 19. mars hadde hun stått til offentlig skriftemål der for leiermål og «anden uskikkelighed».6,8
Åmund giftet seg med Susanna Fredriksdotter.4 Åmund Åmundsson fikk festeseddel på Lundsbø, Lund, Veøy, den 8. juli 1775. Seddelen ble tinglyst samme dag. Neste plassbruker fikk feste i 1778.9,10
Annet navn: Åmund Åmundsson på Lundsbø, nevnt 1776.11,9
Han og Susanna var husfolk på Lundsbø i 1776.11
Han og Susanna var husfolk i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, iallfall fra 1779 til 1789.12,1,13 Åmund Åmundsson var skredder iallfall fra 1789 til 1801.13,4
Jon Hallvorsson fikk bygselseddel på et bruk på 2 pund på Gujorda, Bolsøy, den 13. oktober 1798. Han gav kårbrev til sin tilkommende svigerfar, Åmund Åmundsson i Ljøsåneset, den 22. oktober.14
Åmund og Jon hadde Nils Nilssen i tjeneste i 1801. To med navnet Elen Andersdatter er også ført blant tjenestefolket, men den ene var bare i sitt 6. år. Nils tjente fremdeles i Kleive sogn ca. 1804, trolig på Roaldset.4,15
Ved folketellingen av 1801 bodde Åmund og Susanne som kårfolk på Gujorda hos Jon Hallvorsson og Marit Åmundsdotter.16,4,17
Annet navn: Åmund Åmundsson på Gujorda, nevnt 1803.5,4

Åmund døde i 1803 på Gujorda.5 Han ble jordfestet den 30. januar 1803 på Kleive kirkegård, Bolsøy.5,18

     Navnet hans ble skrevet Amund Amundsen Lysenes i 1798.3

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 353) står at Åmund Åmundsson i Ljøsåneset var gift med Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset, og at hun var mor til hans barn, men dette er feil.19

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 218, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670038
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 198, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670028
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 235 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660650
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 87 b, 1803, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630158
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 158, feria II paschæ, 2. tjeneste. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 8. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, pridie dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 9. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 457 a, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420411060
 10. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 341. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=350
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 154, feria I pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670004
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 190, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670024
 13. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 154, Yttre Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211338
 14. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 360 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420817
 15. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: GG.
 16. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 17. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 13, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630471
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 74 b, 1803, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 19. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354
 20. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 154, bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670004

Susanna Fredriksdotter Kraft1,2,3

K, #17025, (1746 - 8. januar 1826)Susanna ble født i 1746, utenom ekteskap.4 Susanna ble døpt den 2. oktober 1746 i Vågå prestegjeld.4
Hun var fadder den 2. februar 1772 i Eid kirke i Romsdal.2

Susanna trolovet seg den 4. april 1774 i Eid kirke med Åmund Åmundsson. Den 19. mars hadde hun stått til offentlig skriftemål der for leiermål og «anden uskikkelighed».3,1
Susanna giftet seg med Åmund Åmundsson.5
Annet navn: Susanna Fredriksdotter på Lundsbø, nevnt 1775.6
Hun og Åmund var husfolk på Lundsbø, Lund, Veøy, i 1776.7
Etter barsel ble hun innledet i Veøy kirke den 26. mai 1776.7

Annet navn: Susanna Fredriksdotter i Ljøsåneset, nevnt 1779.8
Hun og Åmund var husfolk i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, iallfall fra 1779 til 1789.8,9,10
Annet navn: Susanna Fredriksdotter på Gujorda (hun kalles Olsdotter i folketellingen, men det er neppe riktig).5 Ved folketellingen av 1801 bodde Susanne og Åmund som kårfolk på Gujorda, Bolsøy, hos Jon Hallvorsson og Marit Åmundsdotter.11,5,12
Annet navn: Susanna Fredriksdotter på Haugan, nevnt 1826.13

Susanna døde den 8. januar 1826 på Haugan, Reknes, Bolsøy, som kårenke, av alderdom.14,13 Hun ble jordfestet den 6. februar 1826.13

     Navnet hennes ble skrevet Susanna Friderichsdatter Lundsbøen i 1775.6

     Navnet hennes ble skrevet Susanna Lysenæs i 1779.8

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, pridie dominica judica. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 135, 4. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010068
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 158, feria II paschæ, 2. tjeneste. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 4. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 14 b, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520257
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 146, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660556
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 154, feria I pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670004
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 190, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670024
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 218, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670038
 10. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 154, Yttre Mittet. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211338
 11. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 12. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 13, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630471
 13. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 197, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640101
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 191, 1826, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640342
 15. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079

Marit Åmundsdotter på Haugan1,2

K, #17026, (1774 - 27. februar 1828)
Far*Åmund Åmundsson i Ljøsåneset3 (c 1747 - 1803)
Mor*Susanna Fredriksdotter Kraft3 (1746 - 1826)

Familie

Jon Hallvorsson på Haugan (1772 - 1846)Marit ble født i 1774 i Grytten prestegjeld, trolig på Eide, før foreldrene trolovet seg.3 Marit ble døpt den 24. januar 1774 i Veøy kirke av Erik Røring. Faddere: Lars Olsson på Eide, Lars Eriksson Eide og Anne Olsdotter på Eidssjøen o.a.3
Annet navn: Marit Åmundsdotter i Ljøsåneset, nevnt 1799.4
Marit giftet seg den 3. juli 1799 i Veøy kirke med Jon Hallvorsson på Skorga.4,5
Annet navn: Marit Åmundsdotter på Gujorda.5 I folketellingen av 1801 står Marit og Jon som brukere på Gujorda, Bolsøy. Åmund Åmundsson og Susanna Fredriksdotter bodde også der. Åmund og Susanna var kårfolk. Jon og Marit drev fremdeles bruket i 1803.5,6,7
Hun og Jon var husfolk på Haugan, Reknes, Bolsøy, i 1828.2,1

Marit døde den 27. februar 1828 på Haugan, av sting.2 Hun ble jordfestet den 23. mars 1828 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

     Navnet hennes ble skrevet Maridt Amundsdatter Hauan i 1828.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 353) står at Åmund Åmundsson i Ljøsåneset var gift med Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset, og at hun var mor til hans barn, men dette er feil.8

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 193, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640343
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 203, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640104
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 157, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010079
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 528, 3. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670192
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 427 a, Gujord, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670288
 7. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 13, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630471
 8. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354

Fredrik Åmundsson i Ljøsåneset1

M, #17027, (1776 - 27. juni 1779)
Far*Åmund Åmundsson i Ljøsåneset2,1 (c 1747 - 1803)
Mor*Susanna Fredriksdotter Kraft (1746 - 1826)Annet navn: Fredrik Åmundsson på Lundsbø.2
Fredrik ble født i 1776 på Lundsbø, Lund, Veøy.2 Fredrik ble døpt den 3. mai 1776 i Veøy kirke.2

Fredrik døde den 27. juni 1779 i Ljøsåneset, Ytre Mittet, Veøy, av kikhoste, 3 år 3 måneder gammel.1 Han ble gravlagt den 30. juni 1779 på Veøy kirkegård.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 353) står at Åmund Åmundsson i Ljøsåneset var gift med Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset, og at hun var mor til hans barn, men dette er feil.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 198, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670028
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 154, bededag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670004
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354

Inger Margrete Andersdotter Berg1,2

K, #17028, (1782 - )
Far*Anders Larsson Berg3 (c 1759 - 1813)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Eikrem3 (1758 - )
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ola Arnsson Re (1773 - 1823)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Jon Hallvorsson på Haugan (1772 - 1846)Inger Margrete ble født i 1782, utenom ekteskap.3 Inger Margrete ble døpt den 3. februar 1782 i Bolsøy kirke. Faddere: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet, Anders Andersson Hjelset, Sissel Ingebrigtsdotter på Berg, Anne Berg og Elen Eikrem.3,4 Inger Margrete Andersdotter Berg hadde kopper.2 Hun tjente hos Ivar Eriksson og Ingeborg Larsdotter på Røbekk, Bolsøy, i 1801.5
Inger Margrete giftet seg den 1. mai 1808 i Molde kirke med Ola Arnsson Re (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet). Det ble betalt 1 daler for ringing med begge klokker.1,6,7
Annet navn: Inger Andersdotter på Fuglsetneset, nevnt 1813.8
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 25. juli 1813, samme dag som sønnen ble døpt.9,8

Hun og Ola bodde på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1813. De var innerster der i 1823.8,10
Inger Margrete giftet seg den 31. mai 1829 i Molde kirke med Jon Hallvorsson på Haugan (forlovere: Lars Ludvig Berg og Anders Fuglset).2
Hun og Jon var husfolk på Haugan, Reknes, Bolsøy, i 1832. Neste plassbruker fikk festeseddel 20. juli 1848 (s.d.).11,12
Annet navn: Inger Margrete Andersdotter på Haugan, nevnt 1848.13
Hun bodde i Aukra prestegjeld fra 2. november 1848.13

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 387, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630366
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, piker, 1782. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1782, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Røbech. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000315
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. 4 a, 1. mai.
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. [8 a]
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a, 1813, 25. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 190, 1823, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640342
 11. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 41 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630045
 12. [S1704] «Husmannsplasser og stykker under Reknes»: s. 71. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA71
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 651, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020297

Ivar Larsson på Berg1,2

M, #17029, (ca. 1755 - februar 1782)
Far*Lars Larsson på Berg3,2 (c 1724 - 1791)
Mor*Marit Olsdotter på Berg (c 1731 - 1804)Ivar ble født ca. 1755.1,2 Han ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Ivar døde i februar 1782.2 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik, Ivar Larsson på Berg, Ola Larsson på Berg og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet under vårfisket.2,3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a, 1771, Bolsøy. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Ola Larsson på Berg1,2

M, #17030, (ca. 1757 - februar 1782)
Far*Lars Larsson på Berg3,2 (c 1724 - 1791)
Mor*Marit Olsdotter på Berg2 (c 1731 - 1804)Ola ble født ca. 1757.1,2 Han ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke.1

Ola døde i februar 1782.2 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik, Ivar Larsson på Berg, Ola Larsson på Berg og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet under vårfisket.2,3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a, 1773, Bolsøy. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630057
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Ola Arnsson Re1

M, #17031, (1773 - 1823)

Familie

Inger Margrete Andersdotter Berg (1782 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født som tvilling i 1773, utenom ekteskap.2 Ola ble døpt den 19. mars 1773 i Meldal kirke.2
Annet navn: Ola Arnsson Berg, nevnt 1808.3
Ola giftet seg den 1. mai 1808 i Molde kirke med Inger Margrete Andersdotter Berg (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson på Bergsgjerdet). Det ble betalt 1 daler for ringing med begge klokker.1,3,4
Annet navn: Ola Arnsson på Fuglsetneset, nevnt fra 1813 til 1823.5,6
Han og Inger bodde på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1813. De var innerster der i 1823.5,6
Han ble kalt Ola meldaling, nevnt 1823.7

Ola døde i 1823 på Fuglsetneset, av sottefeber.6,7 Han ble jordfestet den 2. mars 1823.6,7

     Navnet hans ble skrevet Ole Arnesen Ree i 1808.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 2. [S1681] Meldal mini. 1751–75: s. 291, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070907610458
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. 4 a, 1. mai.
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. [8 a]
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a, 1813, 25. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 190, 1823, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640342
 7. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 192, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640099
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010222

Fredrikke Åmundsdotter1

K, #17032, (6. september 1780 - 6. september 1780)
Far*Åmund Åmundsson i Ljøsåneset1 (c 1747 - 1803)
Mor*Susanna Fredriksdotter Kraft (1746 - 1826)Fredrikke ble født den 6. september 1780, om aftenen, og hjemmedøpt grunnet stor svakhet, i nærvær av Siri Eriksdotter på Eik.1

Fredrikke døde den 6. september 1780.1 Hun ble gravlagt den 12. september 1780 på Veøy kirkegård.1

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 353) står at Åmund Åmundsson i Ljøsåneset var gift med Gjertrud Eriksdotter i Ljøsåneset, og at hun var mor til hans barn, men dette er feil.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 218, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670038
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 353. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=354

Anne Knutsdotter på Årset1

K, #17033, (1796 - 15. januar 1800)Anne ble født i 1796 på Årset, Veøy.1,2

Anne døde den 15. januar 1800 på Årset, av forkjølelse, 3 år 2 måneder gammel.1 Hun ble gravlagt den 23. januar 1800 på Veøy kirkegård.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 369) var Marit Ellingsdotter på Mittet datter av Anne Knutsdotter på Årset (som har oppdiktet fødselsår), men det er naturligvis umulig og skyldes blingsing i ministerialboken. Mora var Anne Olsdotter på Dale, som senere giftet seg med barnefaren, Elling Persson på Mittet.
Det står også at Anne Olsdotter og Elling hadde ei datter kalt Maren, som skal ha giftet seg i 1826 med Ola Persson Faksen, men dette er ikke riktig. – Ved skiftet etter Elling kalles dattera for Maren ved registreringen, men det står Marit i slutningen. Kan hende er Ole Jacobsen i ministerialboka blitt feiltydet som Ole Faksen, og Marith som Maren, grunnet utydelig håndskrift.3,1,4,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 075. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1078
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370
 4. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 5. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 359, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620125
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 7. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 56, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670430

Anne Olsdotter på Mittet1,2

K, #17034, (1769 - 23. mars 1849)
Far*Ola Larsson på Dale3 (1727 - 1803)

Familie

Elling Persson på Mittet (1768 - c 1811)
De hadde ett barn.2 
BarnAnne ble født i 1769 på Dale, Veøy.4
Annet navn: Anne Olsdotter på Dale, nevnt fra 1800 til 1802.5,6
Hun og Marit Ellingsdotter bodde på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1801, hos Annes bror Lars.3
Anne giftet seg den 10. januar 1802 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Elling Persson på Ytre Mittet (forlovere: Ola Olsson på Ytre Mittet o.a.)6
Hun og Elling var husfolk på Bakken, Ytre Mittet, Veøy. Deres datter, Marit, og hennes mann overtok plassen.7
Hun var arving ved skiftet etter Elling Persson på Mittet den 1. september 1812.8

Annet navn: Anne Olsdotter på Mittetbakken, nevnt 1845.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Ellingsdotter på Ytre Mittet den 28. juli 1846: 4 daler. Hun fordret også 14 daler og gav dem til svigersønnen.9


Anne døde den 23. mars 1849 på Ytre Mittet, Veøy.10 Hun ble jordfestet den 29. april 1849 på Veøy kirkegård.10,11

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 369) var Marit Ellingsdotter på Mittet datter av Anne Knutsdotter på Årset (som har oppdiktet fødselsår), men det er naturligvis umulig og skyldes blingsing i ministerialboken. Mora var Anne Olsdotter på Dale, som senere giftet seg med barnefaren, Elling Persson på Mittet.
Det står også at Anne Olsdotter og Elling hadde ei datter kalt Maren, som skal ha giftet seg i 1826 med Ola Persson Faksen, men dette er ikke riktig. – Ved skiftet etter Elling kalles dattera for Maren ved registreringen, men det står Marit i slutningen. Kan hende er Ole Jacobsen i ministerialboka blitt feiltydet som Ole Faksen, og Marith som Maren, grunnet utydelig håndskrift.7,12,5,13,8,14

Kilder/noter

 1. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640533
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 375 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670237
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 256. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=257
 5. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 6. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 23 a, 1. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670235
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 9. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640532
 10. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 316, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650099
 11. [S275] Veøy mini. 1846–77: fol. 448 a, 29. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327650216
 12. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 13. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 359, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620125
 14. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 56, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670430

Marit Ellingsdotter på Mittet1

K, #17035, (20. januar 1800 - 29. november 1843)
Far*Elling Persson på Mittet2 (1768 - c 1811)
Mor*Anne Olsdotter på Mittet2,3 (1769 - 1849)
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Jakobsson på Mittet (1795 - 1878)
De hadde seks barn.7 Annet navn: Marit Ellingsdotter på Dale.3,2
Marit ble født den 20. januar 1800 på Dale, Veøy, før foreldrene giftet seg.2,1 Marit ble døpt den 26. januar 1800 i Rødven stavkyrkje, Veøy.2
Hun og Anne Olsdotter bodde på bnr. 5, Dale, Veøy, i 1801, hos Annes bror Lars.3
Hun var arving ved skiftet etter Elling Persson på Mittet den 1. september 1812.4

Marit giftet seg den 26. mars 1826 i Veøy kirke med Ola Jakobsson på Ytre Mittet.1,5
Hun og Ola var husfolk på Bakken, Ytre Mittet, Veøy, fra 1826. Ola drev fremdeles plassen i 1845.1,5
Annet navn: Marit Ellingsdotter på Ytre Mittet.5

Marit døde den 29. november 1843 på Ytre Mittet, Veøy.5 Skiftet etter henne ble sluttet den 28. juli 1846. Kreditorer: Anne Olsdotter på Mittetbakken o.a. Arvinger: Ola Jakobsson på Mittet o.a. Aktiva: 70 daler 16 skilling. Passiva: 60 daler 12 skilling. Arv: 10 daler 4 skilling.6

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 369) var Marit Ellingsdotter på Mittet datter av Anne Knutsdotter på Årset (som har oppdiktet fødselsår), men det er naturligvis umulig og skyldes blingsing i ministerialboken. Mora var Anne Olsdotter på Dale, som senere giftet seg med barnefaren, Elling Persson på Mittet.
Det står også at Anne Olsdotter og Elling hadde ei datter kalt Maren, som skal ha giftet seg i 1826 med Ola Persson Faksen, men dette er ikke riktig. – Ved skiftet etter Elling kalles dattera for Maren ved registreringen, men det står Marit i slutningen. Kan hende er Ole Jacobsen i ministerialboka blitt feiltydet som Ole Faksen, og Marith som Maren, grunnet utydelig håndskrift.7,8,2,9,4,10

Kilder/noter

 1. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 394, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680596
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 375 b. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670237
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 5. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640532
 6. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640532
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370
 8. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 9. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 359, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620125
 10. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 56, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670430

Ola Persson på Ås1,2

M, #17036, (1796 - 16. juni 1869)

Familie

Kona levde i 1865.2 Ola ble født i 1796 i Vorpeneset, Vestnesgarden, Vestnes.3,4 Han vokste opp på Faksen, Vestnes.4
Annet navn: Ola Persson Vorpenes, nevnt 1829.5
Annet navn: Ola Persson Faksen, nevnt 1829.6
Ola giftet seg den 4. januar 1829 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.6,5
Han var husmann på bnr. 11, Ås, Vestnes, i 1829. Plassen ble utskilt som bruk i 1860, så ved folketellingen 1865 var de leilendinger.7,6,8,2

Ola døde den 16. juni 1869 på Ås, Vestnes, som plassmann.1 Han ble jordfestet den 8. august 1869 på Vestnes kyrkjegard.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 369) var Marit Ellingsdotter på Mittet datter av Anne Knutsdotter på Årset (som har oppdiktet fødselsår), men det er naturligvis umulig og skyldes blingsing i ministerialboken. Mora var Anne Olsdotter på Dale, som senere giftet seg med barnefaren, Elling Persson på Mittet.
Det står også at Anne Olsdotter og Elling hadde ei datter kalt Maren, som skal ha giftet seg i 1826 med Ola Persson Faksen, men dette er ikke riktig. – Ved skiftet etter Elling kalles dattera for Maren ved registreringen, men det står Marit i slutningen. Kan hende er Ole Jacobsen i ministerialboka blitt feiltydet som Ole Faksen, og Marith som Maren, grunnet utydelig håndskrift.9,10,11,6,12,13

Kilder/noter

 1. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 306, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327630430
 2. [S1312] Vestnes ft. 1865: Vestnes sogn, 4. skoledistrikt. Lnr. 131 D, 132 D, Aas med Sæter. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803330471
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 94. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=97
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=22
 5. [S611] Sylte mini. 1818–47: s. 386, 1829, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680275
 6. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 359, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620125
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 95. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=98
 8. [S1802] Grunnboken: 1535-52/11. https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/1535/52/11/0/0
 9. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370
 10. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 11. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 5 b, 3. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670218
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 563 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690583
 13. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 56, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670430

Ola Jakobsson på Mittet1

M, #17037, (1795 - 28. august 1878)

Familie 1

Marit Ellingsdotter på Mittet (1800 - 1843)
De hadde seks barn.7 

Familie 2

De hadde ikke barn.5 Ola ble født i 1795 på Ytre Mittet, Veøy.2 Hans hjemsted var på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy.3
Annet navn: Ola Jakobsson på Ytre Mittet, nevnt 1826.4,2
Ola giftet seg den 26. mars 1826 i Veøy kirke med Marit Ellingsdotter på Mittet.4,1
Han og Marit var husfolk på Bakken, Ytre Mittet, Veøy, fra 1826. Ola drev fremdeles plassen i 1845.4,1
Ola giftet seg i 1845 med en uregistrert person.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Ellingsdotter på Ytre Mittet den 28. juli 1846: 5 daler 2 skilling, pluss 14 daler fra svigermora.6


Ola døde den 28. august 1878 på Ytre Mittet, som kårmann, av alderdom.2 Han ble gravlagt den 4. september 1878, og jordfestet 9. oktober.2

Kilder/noter

 1. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640532
 2. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 214, menn, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030898
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 433. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=434
 4. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 394, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680596
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 370. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=371
 6. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 140 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640532
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 369. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=370

Arnt Olsson på Reknes1,2,3

M, #17038, (1813 - 27. juli 1900)
Far*Ola Arnsson Re4,5 (1773 - 1823)
Mor*Inger Margrete Andersdotter Berg4 (1782 - )
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Hansdotter på Reknes (1818 - 1892)
De hadde barn.8 Arnt ble født i 1813 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy.4 Arnt ble døpt den 25. juli 1813 i Bolsøy kirke, samme dag som mora ble innledet.4,6
Annet navn: Arnt Olsson på Fuglset, nevnt 1851.7 Han var arbeider i 1851.5
Arnt giftet seg den 12. mai 1851 i Molde kirke med Karen Hansdotter på Nesje.7,3
Han og Karen var husfolk på Haugan, Reknes, Bolsøy, i 1865. Plassen hadde ikke jord.8,9

Arnt døde den 27. juli 1900 på Talset, Bolsøy, som fattiglem i Talsetlia.2 Han ble gravlagt den 2. august 1900 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, og jordfestet 5. august.2

I «Husmannsplassene under Moldegård» i Romsdalsmuseets årbok 2002 (s. 61) er stykket til Arnt Olsen på Røysan forvekslet med plassen til Arnt Olsson på Haugan.10

Kilder/noter

 1. Uttale: Arn.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 273, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020264
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, kvinner, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020247
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 60 a, 1813, 25. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630147
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010222
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620629
 8. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 A. Side 17, lnr. 9 C. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340403
 9. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 1. Side 122. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209041010
 10. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 61. https://books.google.no/books?id=JW4CAgAAQBAJ&pg=PA61

Karen Hansdotter på Reknes1

K, #17039, (1818 - 9. juni 1892)
Far*Hans Olsson på Nesje2 (1790 - 1840)
Mor*Marte Kirstine Andersdotter Flovik3 (1793 - 1877)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arnt Olsson på Reknes (1813 - 1900)
De hadde barn.5 Karen ble født i 1818 på Sørnesje, Veøy.3
Annet navn: Karen Hansdotter på Nesje, nevnt 1851.4
Karen giftet seg den 12. mai 1851 i Molde kirke med Arnt Olsson på Fuglset.4,1
Hun og Arnt var husfolk på Haugan, Reknes, Bolsøy, i 1865. Plassen hadde ikke jord.5,6

Karen døde den 9. juni 1892 på Reknes, Bolsøy, som plasskone.1 Hun ble gravlagt den 14. juni 1892, og jordfestet 26. juni.1

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, kvinner, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020247
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 446, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010222
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 204. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=207
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 399, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620629
 5. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 1 A. Side 17, lnr. 9 C. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340403
 6. [S963] Bolsøy ft. 1875: tellingskrets 1. Side 122. https://www.digitalarkivet.no/ft20110209041010

Odd Bertrand Malme1,2

M, #17040, (28. juni 1904 - 17. juli 1968)

Familie

Dagny Margrethe Kvernberg (1904 - 1993)Odd Bertrand ble født den 28. juni 1904 i Ålesund.1,3
Han bodde med foreldrene i Nygårdsgaten 45, Bergen, fra 1. april 1915, og var der i 1917.1 Han var stuert i 1928.2
Han bodde i Lappen 22, Bergen, i 1928.4
Det ble tatt ut lysning til ekteskap for ham og Dagny Margrethe Kvernberg i august 1928.4,2
Han bodde i Harstad i 1932.5,3
Odd Bertrand giftet seg ca. 1932 med en uregistrert person.5

Odd Bertrand døde den 17. juli 1968.3 Han ble gravlagt på Trondenes gravlund, Harstad.6

Kilder/noter

 1. [S2460] Bergen ft. 1917: mappe 20, Nordnessmuget–Nygaardsgaten. Nygaardsgate nr. 45, 3. etage. https://www.digitalarkivet.no/ft60048059000825
 2. [S2459] Trøndelagen: nr. 81/4.8.1928. Side 3, «Ekteskap». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nidarostroendelagen_null_null_19280804_27_81_1?page=2
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Odd Malme. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001884278
 4. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 184/2.8.1928. E-side 2, «Lysninger / Malme». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19280802_46_184_1?page=1
 5. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 125/2.6.1932. Side 2, «Ektepaktregistret / Malme». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19320602_50_125_1?page=1
 6. [S497] Gravminnebasen: Odd Malme. https://slektogdata.no/gravminner/grav/02cffb21-688f-4b8b-9d7a-edf8bd15122b

Johan Marius Dyre1,2,3

M, #17041, (2. februar 1888 - mars 1958)

Familie

Dagny Margrethe Kvernberg (1904 - 1993)
De ble skilt. Johan Marius ble født den 2. februar 1888 i Sørum.1,3 Han ble konfirmert i 1903 i Sørum.1 Han var politikusk.4 Han ble i 1916 dømt til 6 måneders fengsel for tyveri, og i 1927 til 30 dager. Innen 1938 var han bøtelagt 62 ganger, blant annet for løsgjengeri.4 Han oppholdt seg i Australia et par år.5 Han var anleggsdykker i 1938, og kaltes dykker i 1942.4,1
Johan Marius giftet seg den 17. januar 1942 i Aukra kyrkje med Dagny Margrethe Kvernberg (forlovere: Håkon Arvid Kvernberg o.a.)1,2

Johan Marius døde i mars 1958 i Vestby.3

     Navnet hans ble skrevet Johan Marius Oskarson Dyhre i 1942.1

Kilder/noter

 1. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 171, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089176
 2. [S2461] Kyrkjebladet for Aukra prestegjeld: nr. 2/30.1.1942. E-side 3, «Vigsla». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2021042683232_001?page=1
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Johan M Dyre. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001441284
 4. [S2075] Oppland Arbeiderblad: nr. 146/30.6.1938. Side 2, «En alsidig herre i byretten». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_opplandarbeiderblad_null_null_19380630_15_146_1?page=1
 5. [S2463] Vestopland: nr. 148/30.6.1938. Side 5, «En anleggsarbeider på turné». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestopland_null_null_19380630_54_148_1?page=4

Svanhild Helland1,2

K, #17042, (2. april 1907 - 23. desember 1997)

Familie 1

De hadde to barn.6 

Familie 2

Olaf Helland (1900 - 1986)
De hadde to barn.6 
BarnSvanhild ble født den 2. april 1907 i Brooklyn, New York, USA.3,4
Hun bodde i Einen, Øvre Helland, Vestnes, i 1920, og gjorde gårdsarbeid hos foreldrene.3
Svanhild giftet seg den 7. august 1934 i Vestnes med en uregistrert person.4 Hennes navn som gift var Larsen, nevnt 1942.5
Svanhild giftet seg den 29. september 1947 i Molde med Olaf Helland. De ble viet av sorenskriveren.6,7

Svanhild døde den 23. desember 1997 i Vestnes.1 Hun ble gravlagt den 30. desember 1997 på Vestnes kyrkjegard.8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Svanhild Helland. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003010317
 2. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 151/3.7.1934. Side 4, «Personalia / Det lyses for». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_19340703_52_151_1?page=3
 3. [S2471] Vestnes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Hus- og husholdningsliste 74, personseddel 5. https://www.digitalarkivet.no/fs10761823502259
 4. [S2470] «Lars Hammerås og Johnetta Brynnildsdatter sine etterkomarar»: s. 190. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020091881067_001?page=193
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 78/7.4.1942. Side 3, «Hjarteleg takk». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19420407_99_78_1?page=2
 6. [S2470] «Lars Hammerås og Johnetta Brynnildsdatter sine etterkomarar»: s. 191. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020091881067_001?page=194
 7. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 203/3.9.1947. Side 3, «Lysinger / Helland, Olaf». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19470903_65_203_1?page=2
 8. [S497] Gravminnebasen: Svanhild Helland. https://slektogdata.no/gravminner/grav/60c66f4d-b58d-497d-a2af-dd42065b2d0b

Eva Helland1,2

K, #17043
Far*Olaf Helland3 (1900 - 1986)
Mor*Svanhild Helland3 (1907 - 1997)

Familie 1

Trygve Rognan Nilsen (1941 - 2011)
De ble skilt og hadde ikke barn.3 

Familie 2

De hadde to barn.3 

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 108/12.5.1969. Side 2, «Lysinger / Nilsen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19690512_87_108_1?page=1
 2. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 257/6.11.1973. Side 11, «Lysninger / Per Rønning». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19731106_1_257_1?page=10
 3. [S2470] «Lars Hammerås og Johnetta Brynnildsdatter sine etterkomarar»: s. 191. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020091881067_001?page=194

Trygve Rognan Nilsen1

M, #17044, (30. oktober 1941 - 21. april 2011)

Familie 1

De fikk ett barn.3 

Familie 2

Eva Helland
De ble skilt og hadde ikke barn.2 

Familie 3

Astrid Johanne Glomstad (1941 - 2011)
De hadde ikke barn.6 Trygve ble født den 30. oktober 1941 i Molde.1,2
Trygve fikk barn med en uregistrert person.3 Han var maskinistaspirant i 1969, og ble annenmaskinist. Han arbeidet senere ved Brunvoll AS i Molde.4,2
Han var forlover for Leif Roald Hattrem og Annlaug Kristine Nybø, som giftet seg den 22. mars 1975 i Molde kirke.5

Trygve var samboer med Astrid Johanne Glomstad i Fjellbruvegen 5, Molde. Han fikk skjøte fra IS Moldegård i 1979.6,7

Trygve døde den 21. april 2011 i Fjellbruvegen 5, plutselig.1,6 Han ble gravlagt den 29. april 2011 på Øvre kirkegård, Molde.6,8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Trygve Rognan Nilsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003157068
 2. [S2470] «Lars Hammerås og Johnetta Brynnildsdatter sine etterkomarar»: s. 191. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2020091881067_001?page=194
 3. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig.
 4. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 108/12.5.1969. Side 2, «Lysinger / Nilsen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19690512_87_108_1?page=1
 5. [S112] Leif Roald Hattrem og Annlaug Nybøs vielsesattest.
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 94/26.4.2011. Side 25, «Dødsfall / Trygve Rognan Nilsen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20110426_169_94_1?page=24
 7. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 154/9.7.1979. Side 4, «Tinglyste skjøter i Romsdal i februar / 7. februar». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19790709_51_154_1?page=3
 8. [S466] Molde kirkegårder: Trygve Rognan Nilsen.

Astrid Johanne Glomstad1

K, #17045, (21. februar 1941 - 28. juni 2011)

Familie

Trygve Rognan Nilsen (1941 - 2011)
De hadde ikke barn.2 Astrid Johanne ble født den 21. februar 1941.1
Astrid Johanne var samboer med Trygve Rognan Nilsen i Fjellbruvegen 5, Molde. Han fikk skjøte fra IS Moldegård i 1979.2,3
Hun bodde i Gjemnes i juni 2011.1

Astrid Johanne døde den 28. juni 2011 på Molde sjukehus. Begravelsen foregikk fra Øre kyrkje.4,1 Hun ble gravlagt den 5. juli 2011 på Øvre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Astrid Johanne Glomstad. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003164275
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 94/26.4.2011. Side 25, «Dødsfall / Trygve Rognan Nilsen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20110426_169_94_1?page=24
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 154/9.7.1979. Side 4, «Tinglyste skjøter i Romsdal i februar / 7. februar». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19790709_51_154_1?page=3
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 147/30.6.2011. Side 18, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20110630_169_147_1?page=17

Hans Evart Ibsen1,2,3,4,5,6

M, #17046, (1749 - 7. juni 1833)
Far*Evart Meier Ibsen7,8 (c 1712 - 1785)

Familie

De hadde åtte barn.12 
BarnHans ble døpt i mars 1749 i Orkdal kirke.7
Hans giftet seg i 1778 med en uregistrert person.9 Hans var sersjant i Selbuske kompani, 3. trondhjemske infanteriregiment, i 1780. Han hadde da tjent i 16 år. Hans var pensjonist i 1801.4,3
Han var husmann på Sersjantplassen, Høyby, Selbu, i 1801, sammen med Hans Bull Ibsen o.a. Plassen hadde litt jord.3

Hans Evart døde den 7. juni 1833 på Øvre Skjenstadbakken, Skjenstad, Malvik, som husmann, av alderdom og svakhet.10,5 Han ble jordfestet den 23. juni 1833 på Malvik kirkegård.10

Ifølge Ættebok for Petter Peitersen Dass (s. 50) var Hans Evart Ibsen kaptein, men han var bare sersjant.9,10

Kilder/noter

 1. Evart kan ha vært kortning av patronym (Evartsson).
  Han hadde mellomnavnet Meier ifølge sønnen Hans.
 2. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 23/19.3.1830. E-side 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18300319_63_23_1?page=5
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Sælboe, Høybye.
 4. [S2483] 3. trondhjemske infreg, ruller 1780: Selbuske kompani, kompanirulle. Plana. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201740360
 5. [S1678] Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger: nr. 47/11.6.1833. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18330611_66_47_1?page=0
 6. [S2482] Strinda mini. 1823–40: s. 499, 1832–33, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070918660306
 7. [S2409] Orkdal klok. 1743–65: 1749. 5. bededag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906670238
 8. [S2318] Harstad Tidende: nr. 45/21.4.1941. Side 4, «Tre søstre på tilsammen 247 år». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19410421_55_45_1?page=3
 9. [S2477] Ættebok for Petter Peitersen Dass: s. 50. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032005079?page=51
 10. [S2481] Malvik klok. 1817–35: fol. 107 b, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070919620443
 11. [S2478] Selbu mini. 1757–1801: fol. 132 a, dominica II adventus. https://www.digitalarkivet.no/kb20070920630041
 12. [S2477] Ættebok for Petter Peitersen Dass: s. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032005079?page=55