Amtmenn, (soren)skrivere, fogder, dommere, statsråder, zahlkontrollører, borgermestre, rådmenn, lagmenn, kammersekretærer, tollere, postmestre, skogforvaltere, hospitalforstandere o.l. – samt tjenestemenn som havnefogder, toll- og konsumpsjonsbetjenter, vrakere, veiere og målere, og skarprettere
Alsing, Ole  (ca. 1699 - 1780)
Askenberg, Lars  (1728 - 1785)
Bandsbil, Iver Jenssen  (ca. 1601 - )
Bang, Jeppe  (ca. 1773 - 1823)
Bentsson, Anders  ( - etter 1748)
Berents, Pål  ( - 1757)
Bing, Mats Nilssen  (1722 - 1795)
Bjerk, Åge Larssen  (ca. 1710 - 1764)
Bjørnsson, Kristoffer  (ca. 1567 - 1642)
Blix, Nils Einarssen  (1752 - 1818)
Block, Hans  (1763 - 1830)
Blum, Gjertrud Jakobsdotter  (ca. 1690 - 1757)
Brandal, Pål Heljesson i  ( - etter 1611)
Bull, Jens Lemvig  (1796 - 1884)
Bull, Nils Rosing  (1760 - 1841)
Bull, Ole Kristian  (1762 - 1814)
By, Ingebrigt  ( - 1774)
Bø, Ola Jakobsson  (1760 - 1837)
Eg, Børge Jakobssen  (1681 - 1764)
Eg, Jakob Andreas  (1710 - 1787)
Einarssen, Ola  (1746 - 1828)
Fitzens, Søren  (1725 - 1802)
Fris, Bastian  (1733 - 1796)
Fris, Jakob Ottosson  (1702 - 1774)
Fris, Johannes  (ca. 1679 - 1752)
Fris, Kristian  (ca. 1671 - 1756)
From, Jørgen Pederssen  (1662 - 1709)
Fyn, Peter Anderssen  (1696 - 1754 eller 1755)
Gjerding, Kristoffer  (1760 - 1798)
Gran, Jens Eriksson  (1673 - 1741)
Grindberg, Peder  (1754 - 1832)
Graae, Peder Hjort  (1777 - 1851)
Gunnarsson, Aslak  (ca. 1695 - ca. 1770)
Hagerup, Hans  ( - etter 1734)
Hammer, Even  (1732 - 1800)
Hansson, Jens  (ca. 1687 - etter 1740)
Heide, Nils Dorf  (1755 - 1807)
Hjerrild, Jørgen Hauk  (1752 - 1800)
Hjertøy, Hans Olssen  (ca. 1762 - 1840)
Holst, Hans  (ca. 1714 - 1781)
Huse, Tor  (1931 - 2019)
Hyssing, Alert  (1720 - 1787)
Ibsen, Evart Meier  (ca. 1712 - 1785)
Ivarsson, Anders  ( - mellom 1627 og 1632)
Ivarsson, Anders  ( - ca. 1645)
Jalles, Peder  (1720 - 1795)
Kahrs, Kaspar  (1759 - 1811)
Knutsson, Morten  ( - ca. 1693)
Korn, Peter Fredrik  (1730 - 1793)
Köln, Ludvig Georg  (ca. 1770 - )
Lange, Erik  (1671 - 1731)
Larssen, Andreas  ( - 1781)
Lavrantsson, Hans  ( - 1570 eller 1571)
Lawson, Nicholas Oliver  (1790 - 1851)
Leth, Ludvig Arnoldus  (1836 - 1902)
Leth, Nicolai Georg  (1799 - 1876)
Leth, Nils  (1762 - 1838)
Levanger, David Erikssen  (ca. 1765 - 1826)
Lindset, Per Eriksson  (1783 - 1843)
Lindved, Hans Nilsson  (ca. 1691 - )
Lindved, Kornelius Nilsson  (ca. 1678 - 1724)
Lindved, Ove Nilsson  (ca. 1683 - 1716)
Lykke, Henrik  (ca. 1718 - 1801)
Lykke, Henrik  (1745 - 1819)
Løkke, Lars Johanssen  (1738 - 1795)
Lønset, Knut Evart  (1768 - 1842)
Marstrand, Nils Nilssen  (ca. 1638 - etter 1708)
Mecklenburg, Ola  ( - før 1663)
Meier, Hans Evardssen  (ca. 1615 - 1688)
Meier, Nils Hansson  (ca. 1659 - 1706)
Messel, Fredrik Olsson  (ca. 1659 - 1706)
Molde, Lars Jenssen på  (ca. 1715 - etter 1742)
Motzfeldt, Fredrik  (1779 - 1848)
Munthe, Ludvig Ivarsson  (1666 - 1735)
Must, Erik  (1683 - 1729)
Müller, Rasmus Hansson  ( - ca. 1693)
Møller, Hans  (1686 - 1734)
Møller, Jakob  (ca. 1734 - 1817)
Møller, Jens  ( - før 1757)
Møller, Lars  (ca. 1768 - 1856)
Møller, Mattis  (ca. 1762 - 1826)
Møller, Ulrich Wibye  (1853 - 1926)
Nilsson, Håken  (1756 - 1822)
Nilsson, Lage  ( - 1661)
Nilsson, Lars  (1673 - 1731)
Nobel, Hans  (ca. 1657 - 1732)
Omsen, Peter  (1725 - 1802)
Parkmann, Morten  ( - etter 1632)
Pederssen, Jørgen  ( - før 1589)
Peterssen, Erik  (1763 - 1835)
Pram, Christen  ( - ca. 1786)
Ravn, Jakob  (ca. 1648 - 1704)
Ravn, Jakob  (1712 - 1761)
Ravn, Kristian  ( - ca. 1677)
Rekdal, Knut  (1784 - 1833)
Rendall, Henry  ( - etter 1438)
Riber, Ole Graverssen  ( - ca. 1676)
Rusterholz, Kaspar  ( - før 1818)
Schnitler, Hans Peter  (1736 - 1803)
Schröder, Christian Heinrich  (ca. 1709 - 1785)
Schröder, Peder  ( - etter 1609)
Schultz, Mattias  (ca. 1766 - 1811)
Schultz, Morten  (ca. 1650 - 1706 eller 1707)
Sekkenes, Tomas Larsson på  (ca. 1642 - 1737 eller 1738)
Sommerfelt, Ole Hannibal  (1753 - 1821)
Sotåen, Sjurd Olsson  (ca. 1693 - ca. 1740)
Sundbekk, Anders Tostensson  (ca. 1727 - 1811)
Teiste, Hans  (ca. 1731 - 1797)
Teiste, Magnus  (1723 - 1796)
Tiller, Jens  ( - etter 1777)
Tomasson, Jon  (omkr. 1470 - før 1558)
Tornes, Knut Reiarsson  (ca. 1780 - 1834)
Vestnes, Jakob Pederssen på  (ca. 1536 - 1633)
Viderø, Ivar Audensson  (ca. 1690 - ca. 1748)
Vinstrup, Jakob  (1740 - )
von Ahnen, Iver  (1659 - 1722)
von Ravensborg, Mentz  ( - før 1610)
Weidemann, Lars  (1775 - 1856)
Wildhagen, Kaspar  (1627 - 1685)
Wolf, Auden Henrik  (1733 - )
Wunderli, Andreas  (1719 - 1790)
Øvre, Andreas Blom  (ca. 1769 - 1820)
Øvre, Henrik  (1738 - 1799)
Øvre, Peder Leth  (1746 - 1802)
Ålum, Mikael  (ca. 1727 - 1812)
Åndal, Per Perssen  ( - etter 1752)