Arne på Røset1

M, #9401, ( - etter 1776)Arne giftet seg med Gjertrud Ingebrigtsdotter på Røset.1
Han og Gjertrud bodde på Røset, Vågøy, iallfall fra 1761 til 1776.2,1
Han var verge for Eli Ingebrigtsdotter i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 33 b.

Peter Larsson Malme1,2,3

M, #9402, (ca. 1735 - juli 1773)
Far*Lars Nilsson på Malme4,5 (c 1698 - 1762)
Mor*Brit Persdotter på Malme
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjertrud Katrine Humble (c 1735 - 1810)
To døtre levde i 1776.5 
BarnPeter ble født ca. 1735.1 Han var matros i 1762.6
Peter giftet seg den 5. november 1762 i Domkirken sogn, Bergen, med Gjertrud Katrine Humble. De ble viet hjemme.6,3
Han og Gjertrud Katrine bodde i Bergen i 1763.4
Han var arving ved skiftet etter Lars Nilsson og Mari Olsdotter på Malme den 7. desember 1763: 18 daler 20 skilling i farsarv, men han skyldte 40 daler til dødsboet.7

Han og Gjertrud Katrine bodde i Domkirken sogn i 1766.3 Peter Larsson Malme var politibetjent i Bergen i 1766. Han virket til sin død.3,2,1

Peter døde i juli 1773 i Bergen.1 Han ble gravlagt i Korskirken sogn, Bergen.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Larsen Malmøe i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S1272] Efterretninger fra Adresse-Contoiret i Bergen: nr. 30/26.7.1773. E-side 3, «Fra d. 11te til d. 24de Julii ere». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_17730726_9_30_1?page=2
 2. [S1271] Bergen, Korskirken mini. 1751–89: fol. 127 b, nr. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8675&idx_id=8675&uid=ny&idx_side=-131
 3. [S2076] Bergen, Domkirken mini. 1758–89: s. 107, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650420
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 6. [S823] Bergen, Domkirken mini. 1725–1826: s. 79, nr. 41. https://www.digitalarkivet.no/kb20070306660586
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/

Ola Jensson1

M, #9403, (ca. 1693 - )Ola ble født ca. 1693.1 Ola tjente hos Nils Nilsson på Malme, Vågøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169.

Ola Larsson på Malme1,2

M, #9404, (ca. 1755 - ca. 1782)
Far*Lars Nilsson på Malme3,2 (c 1698 - 1762)
Mor*Mari Olsdotter på Malme3 ( - c 1763)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1755 på Malme, Vågøy.3,2
Han var arving ved skiftet etter Lars Nilsson og Mari Olsdotter på Malme den 7. desember 1763: 54 daler 2 ort 13 skilling.4
Han var myndling av Erik Andersson på Hol i 1763.3
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.5


Ola døde ca. 1782 på Malme.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/195/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/32/

Lars Larsson på Malme1,2

M, #9405, (ca. 1757 - )
Far*Lars Nilsson på Malme1,2 (c 1698 - 1762)
Mor*Mari Olsdotter på Malme1 ( - c 1763)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megLars ble født ca. 1757 på Malme, Vågøy.1,2
Han var arving ved skiftet etter Lars Nilsson og Mari Olsdotter på Malme den 7. desember 1763: 54 daler 2 ort 13 skilling.3
Han var myndling av Jon Olsson på Myrbostad i 1763.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Knut Larsson på Malme1,2

M, #9406, (ca. 1762 - )
Far*Lars Nilsson på Malme1,2 (c 1698 - 1762)
Mor*Mari Olsdotter på Malme1 ( - c 1763)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1762 på Malme, Vågøy.1,2
Han var arving ved skiftet etter Lars Nilsson og Mari Olsdotter på Malme den 7. desember 1763: 54 daler 2 ort 13 skilling.3
Han var myndling av Anders Jakobsson på Sylte i 1763. Anders var fremdeles Knuts formynder i 1776.1,2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Anne Larsdotter på Helset1,2

K, #9407, (ca. 1740 - mellom 1808 og 1815)
Far*Lars Nilsson på Malme1,3,2 (c 1698 - 1762)
Mor*Brit Persdotter på Malme2
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mats Pålsson på Helset (c 1741 - e 1801)
De hadde fire barn.7 
BarnAnnet navn: Anne Larsdotter på Malme.3,1
Anne ble født ca. 1740 på Malme, Vågøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Nilsson og Mari Olsdotter på Malme den 7. desember 1763: 9 daler 10 skilling i farsarv. Hun fordret også 11 daler i lønn.4
Hun var myndling av Anders Jakobsson på Sylte i 1763.3,1

Anne giftet seg med Mats Pålsson på Helset.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.5

Hun og Mats var selveiere på Søre, Helset, Vågøy, til 1783. Etter dem overtok sønnen Pål.6,7

Anne døde trolig mellom 1808 og 1815.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 553.
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 520.

Mats Pålsson på Helset1,2,3

M, #9408, (ca. 1741 - etter 1801)
Far*Pål Matsson på Lindset4,1 ( - c 1761)
Mor*Brit Isaksdotter på Lindset1 ( - e 1762)

Familie

Anne Larsdotter på Helset (c 1740 - m. 1808 & 1815)
De hadde fire barn.10 
BarnMats ble født ca. 1741 på Indre Lindset, Vågøy.4,1
Han var arving ved skiftet etter Pål Matsson på Lindset den 10. oktober 1761.4
Han var myndling av Ola Knutsson på Feta i 1761.4

Annet navn: Mats Pålsson på Indre Lindset, nevnt 1762.5 Mats Pålsson tjente hos Gottlieb Friedrich Lange på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1762. Mats flyttet hjem til brorens enke i november.6,7,5 Mats Pålsson tjente hos Kari Olsdotter på Indre Lindset fra november 1762.7,5 Mats Pålsson kjøpte 2 pund 19 merker med 7 merker overbygsel på Søre, Helset, Vågøy, den 20. mai 1763 av Nils Asbjørnsson på Ræstad, Mats Knutsson på Eiskrem, Mats Knutsson på Røsshol og Per Hol o.a.1,8
Mats giftet seg med Anne Larsdotter på Malme.2,1
Han var verge for Anne Knutsdotter i Jendemsgjerdet i 1778.3

Han og Anne var selveiere på Søre Helset til 1783. Etter dem overtok sønnen Pål.9,10

Mats døde etter 1801.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670409
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 19. Vågøy, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041346
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2, til- og avgang. Desember, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 8. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 552.
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 553.
 10. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 520.

Ingebjørg Nilsdotter på Myrbostad1

K, #9409, ( - etter 1776)
Far*Nils Nilsson på Malme (c 1657 - )
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Malme1 ( - f 1776)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ingebjørg Nilsdotter på Malme.1
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1776.1
Hun bodde på Myrbostad, Vågøy, i 1776.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Lars Knutsson på Haukabøen1,2

M, #9410, (ca. 1723 - 1790)

Familie

Marit Nilsdotter på Haukabøen ( - e 1776)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Lars Knutsson i Rakvåg.1
Lars ble født ca. 1723 i Rakvåg, Aukra.3,1
Lars giftet seg med Marit Nilsdotter på Haukabøen.2,1
Han og Marit var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1756. De drev iallfall til 1776. Det var to bruksdeler der i denne perioden. Lars og Marit flyttet kanskje til Bjørnsund.1,2,3

Lars døde i 1790 i Bjørnsund, Vågøy.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 288.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S876] Midsund III: s. 636.

Gjertrud Nilsdotter på Malme1

K, #9411, ( - etter 1776)
Far*Nils Nilsson på Malme (c 1657 - )
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Malme1 ( - f 1776)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megGjertrud giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1776.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Guri Nilsdotter på Sylte1

K, #9412, ( - etter 1776)
Far*Nils Nilsson på Malme (c 1657 - )
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Malme1 ( - f 1776)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Anders Jakobsson på Sylte ( - e 1776)Annet navn: Guri Nilsdotter på Malme.1
Guri giftet seg med Anders Jakobsson på Sylte.1
Hun og Anders bodde på Sylte, Vågøy, iallfall fra 1763 til 1776.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Anders Jakobsson på Sylte1,2

M, #9413, ( - etter 1776)

Familie

Guri Nilsdotter på Sylte ( - e 1776)Anders giftet seg med Guri Nilsdotter på Malme.2
Han og Guri bodde på Sylte, Vågøy, iallfall fra 1763 til 1776.1,2
Han var verge for Knut Larsson og Anne Larsdotter på Malme i 1763. Anders var fremdeles Knuts formynder i 1776.1,2
Anders Sylte var verge for Brit Eriksdotter på Sande i 1768.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470

Arne Ingebrigtsson på Røsshol1

M, #9414, ( - mellom 1709 og 1776)
Far*Ingebrigt Olsson på Røsshol1 (c 1617 - c 1709)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Røsshol1 ( - e 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megArne døde mellom 1709 og 1776, uten barn.1,2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.

Marit Ingebrigtsdotter på Bøyna1

K, #9415, ( - mellom 1748 og 1776)
Far*Ingebrigt Olsson på Røsshol2,3,1 (c 1617 - c 1709)
Mor*Gjertrud Jonsdotter på Røsshol2,3,1 ( - e 1709)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Marit Ingebrigtsdotter på Røsshol.2
Marit giftet seg med Jetmund Jetmundsson på Bøyna. De hadde tre barn.3
Hun var bruker Søri garda, Bøyna, Vågøy, i 1730.3,1
Marit giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn sammen.3,4

Marit døde mellom 1748 og 1776.3,1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 183 a.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 275.

Kari Jetmundsdotter på Hoem1

K, #9416, ( - ca. 1773)
Far*Jetmund Jetmundsson på Bøyna3 (c 1657 - c 1729)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Bøyna2,3 ( - m. 1748 & 1776)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Larsson på Hoem (c 1713 - c 1773)
BarnAnnet navn: Kari Jetmundsdotter på Bøyna.3
Kari giftet seg med Ola Larsson på Hoem.1

Kari døde ca. 1773 på Indre Hoem, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne og Ola den 7. februar 1774.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 51.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.

Lars Olsson på Holen1,2

M, #9417, (ca. 1747 - 6. november 1810)
Far*Ola Larsson på Hoem3 (c 1713 - c 1773)
Mor*Kari Jetmundsdotter på Hoem1,3 ( - c 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Andersdotter på Holen (c 1727 - 1809)Annet navn: Lars Olsson på Hoem.3
Lars ble født ca. 1747 på Indre Hoem, Vågøy.3
Lars giftet seg i november 1767 med Anne Andersdotter på Holen.2,3
Han og Anne bodde på Holen, Vågøy, iallfall fra 1776 til 1787. De var innerster.2,1,3
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 1 ort.5


Lars døde den 6. november 1810.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Marit Olsdotter på Hoem1

K, #9418, (ca. 1751 - ca. 1779)
Far*Ola Larsson på Hoem2 (c 1713 - c 1773)
Mor*Kari Jetmundsdotter på Hoem1,2 ( - c 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Arnesson på Hoem (1749 - 1822)Marit ble født ca. 1751 på Indre Hoem, Vågøy.2
Marit giftet seg med Hans Arnesson på Holen. De hadde to barn.1,2
Hun og Hans var brukere på Bakkå, Indre Hoem, Vågøy, fra 1773. Han drev bruket videre etter hennes død.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4


Marit døde ca. 1779 på Indre Hoem.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 53.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Hans Arnesson på Hoem1,2

M, #9419, (1749 - 3. desember 1822)

Familie

Marit Olsdotter på Hoem (c 1751 - c 1779)Annet navn: Hans Arnesson på Holen.3
Hans ble født i 1749.3
Hans giftet seg med Marit Olsdotter på Hoem. De hadde to barn.1,3
Han og Marit var brukere på Bakkå, Indre Hoem, Vågøy, fra 1773. Han drev bruket videre etter hennes død.4,1
Hans giftet seg med en uregistrert person. De hadde ett barn.4
Han var forlover for Botolv Larsson på Sande og Mari Jonsdotter på Hoem, som giftet seg i august 1808.2,5


Hans døde den 3. desember 1822.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 350. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650721
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 53.
 5. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 134 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24628/134/

Gjertrud Olsdotter på Hoem1

K, #9420, (ca. 1756 - 1787)
Far*Ola Larsson på Hoem1 (c 1713 - c 1773)
Mor*Kari Jetmundsdotter på Hoem2,1 ( - c 1773)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megGjertrud ble født ca. 1756 på Indre Hoem, Vågøy.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3


Gjertrud døde i 1787.1

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 52.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Ingebjørg Jetmundsdotter på Bøyna1

K, #9421, ( - etter 1776)
Far*Jetmund Jetmundsson på Bøyna3 (c 1657 - c 1729)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Bøyna1,2 ( - m. 1748 & 1776)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Henriksson på Bøyna (c 1720 - f 1776)
BarnIngebjørg giftet seg med Ola Henriksson på Stranda. De hadde fire barn.2,4,1
Hun og Ola var brukere Søri garda, Bøyna, Vågøy, i 1750. Han kjøpte bruket i 1761 og drev det til 1770. Året etter flyttet de på grunn av fattigdom.2,4,1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 275.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 276.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Ola Henriksson på Bøyna1,2,3

M, #9422, (ca. 1720 - før 1776)

Familie

Ingebjørg Jetmundsdotter på Bøyna ( - e 1776)
BarnAnnet navn: Ola Henriksson på Stranda.4
Ola ble født ca. 1720 på Stranda, Vågøy.4
Ola giftet seg med Ingebjørg Jetmundsdotter på Bøyna. De hadde fire barn.3,5,2
Han og Ingebjørg var brukere Søri garda, Bøyna, Vågøy, i 1750. Han kjøpte bruket i 1761 og drev det til 1770. Året etter flyttet de på grunn av fattigdom.3,5,2
Han var verge for Magnhild Larsdotter på Malme i 1762. Han forvaltet Magnhilds innestående morsarv på 24 daler 15 skilling, som gikk inn i dødsboet etter faren hennes i 1763.1


Ola døde før 1776.2,3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/195/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 275.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 303.
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 276.

Anne Jetmundsdotter på Aure1

K, #9423, ( - ca. 1760)
Far*Jetmund Jetmundsson på Bøyna3 (c 1657 - c 1729)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Bøyna2 ( - m. 1748 & 1776)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Kristensson på Aure ( - c 1761)
De hadde to barn.1,4 
BarnAnne giftet seg med Knut Kristensson på Aure.1

Anne døde ca. 1760 på Aure, Vågøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. oktober 1760.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 740 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 270.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 496. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=499

Anders Knutsson på Aure1

M, #9424, (ca. 1753 - )
Far*Knut Kristensson på Aure2 ( - c 1761)
Mor*Anne Jetmundsdotter på Aure1 ( - c 1760)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1753 på Aure, Vågøy.3
Han bodde på Aure i 1776.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.4

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 740 b.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 496. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=499
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Jon Knutsson1

M, #9425, (ca. 1758 - )
Far*Knut Kristensson på Aure2 ( - c 1761)
Mor*Anne Jetmundsdotter på Aure1 ( - c 1760)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJon ble født ca. 1758.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776.3

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 740 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.

Mats Knutsson på Røsshol1,2,3

M, #9426, (ca. 1705 - ca. 1783)

Familie 1

Gjertrud Knutsdotter på Røsshol ( - c 1750)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Magrete Lassesdotter på Røsshol ( - 1814)
De hadde sju barn.2,9 
BarnAnnet navn: Mats Knutsson på Jendem.4
Mats ble født ca. 1705.4
Mats giftet seg med Gjertrud Knutsdotter på Røsshol.1,4
Han bodde på Røsshol, Vågøy, i 1745.3
Han var verge for Sakarias Kristoffersson på Øygarden fra 1745.3
Han var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Røsshol den 14. november 1750.5

Mats giftet seg med Magrete Lassesdotter på Haukabøen.2 Nils Asbjørnsson på Ræstad, Mats Knutsson på Eiskrem, Mats Knutsson på Røsshol og Per Hol o.a. solgte 2 pund 19 merker med 7 merker overbygsel på Søre, Helset, Vågøy, den 20. mai 1763 til Mats Pålsson.6,7

Mats døde ca. 1783 på Røsshol.2 Det ble holdt skifte etter ham den 28. juni 1784. Arvinger: Magrete Lassesdotter, Mats Matsson og Gjertrud Matsdotter på Bøyna o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Mads Rævshoel i 1761.8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 128 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 403.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a/b.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 552.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660048
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 126 a.

Gjertrud Jonsdotter på Røsshol1,2

K, #9427, ( - før 1776)
Far*Jon Ingebrigtsson på Røsshol1 (c 1682 - c 1731)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Røsshol2 ( - c 1750)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jon Ingebrigtsson på Røsshol den 16. mai 1732: 3 daler 1 ort 3 1/3 skilling.1
Hun var myndling av Lars Nilsson på Malme i 1732.1
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Knutsdotter på Røsshol den 14. november 1750.3


Gjertrud døde før 1776.4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a/b.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.

Ola Persson i Langelia1

M, #9428, (ca. 1617 - )
Far-?*Per Johansson i Langelia; trolig1
Bror av 8.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1617.1 Per Johansson og Ola Persson eide 1 pund med bygsel over 2 pund 6 merker i Nerlia, Ytre Lange, Vistdal, i 1640-årene. Det er uklart om Per også drev bruket, men brukeren i 1647, Knut, kan ha vært hans svigersønn.1 Ola og ei enke overtok etter Knut og hadde bruket en kort stund fra slutten av 1650-årene til Pål Persson (s.d.), trolig bror av Ola, tok over ca. 1661.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 345, 400) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal. På s. 401 og 330 står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 400.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 401.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 330.

Lars Kristenssen1,2

M, #9429, (1728 - etter 1751)
Far*Kristen Larsson Grønnes2,3 ( - e 1746)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter1 ( - f 1751)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megLars ble døpt den 8. august 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Anne Rasmusdatter, Susanna Persdatter, Ola kusk, Endre Anderssen og Per Volstad.2
Han var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.1
Han var myndling av Kristen Kristenssen i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.

Endre Anderssen Gjerde1,2

M, #9430, ( - etter 1766)

Familie

Marit Sveinsdatter ( - e 1764)
De hadde barn.2 Han var fadder ved dåpen til Lars Kristenssen den 8. august 1728 i Molde kirke.3

Endre giftet seg med Marit Sveinsdatter.2,4
Han var fadder ved dåpen til Lars Larssen den 5. februar 1732 i Molde kirke.5
Han var fadder ved dåpen til Erik Olssen den 10. februar 1732 i Bolsøy kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Ingebrigt Johannessen Lubb den 15. januar 1736 i Molde kirke.7

Han og Marit bodde utpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Erik Knutssen Lien og Synnøv Åmundsdatter. Erik og Synnøv var gift. Endre og Marit var fattig og kunne ikke betale ekstraskatt.4 Han kunne ikke skrive og signerte med ført penn i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 169. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610087
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 201 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-196
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287

Per Volstad1

M, #9431, ( - etter 1728)Han var fadder ved dåpen til Lars Kristenssen den 8. august 1728 i Molde kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Peder Wolstad i 1728.1

     Per var kanskje slektning av Vivike Katrine Volstad.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 96.

Mali Knutsdotter på Svinøya1

K, #9432, ( - etter 1764)
Far-?*Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728); trolig1

Familie

Jon Ingebrigtsson på Svinøya ( - 1764)
De hadde trolig fler barn.2 
BarnMali giftet seg med Jon Ingebrigtsson.1
Hun og Jon var brukere på bnr. 1, Svinøya, Vågøy, fra ca. 1729. De drev bruket til ca. 1759. Svigersønnen Rasmus overtok ca. 1760.2,3,1
Hun var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.1


Mali døde etter 1764.2

     Mats Knutsson Sylte, Ingebjørg Knutsdotter, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 227.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.

Jon Ingebrigtsson på Svinøya1

M, #9433, ( - 25. november 1764)

Familie

Mali Knutsdotter på Svinøya ( - e 1764)
De hadde trolig fler barn.2 
BarnJon giftet seg med Mali Knutsdotter.1
Han og Mali var brukere på bnr. 1, Svinøya, Vågøy, fra ca. 1729. De drev bruket til ca. 1759. Svigersønnen Rasmus overtok ca. 1760.2,3,1 Jon Ingebrigtsson på Svinøya ble stevnet av Jakob Lund i 1741. Han hadde utvist uvettig oppførsel mot ham og andre. Jon fikk 14 dager på vann og brød.2,3

Jon døde den 25. november 1764 på Svinøya, Vågøy, hos dattera.2 Han ble gravlagt den 8. desember 1764.2

     Navnet hans ble skrevet Jon Ingebrichtsøn Svinøen i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 227.
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.

Anne Knutsdotter på Vestadstranda1,2,3

K, #9434, ( - etter 1762)
Far-?*Knut Kristensson på Sylte (c 1656 - e 1728); trolig2

Familie

Anders Hallvorsson på Vestadstranda ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHun var kreditor ved skiftet etter Mali Persdotter på Sylte den 22. oktober 1728: 2 daler 1 ort 2 skilling i lønn.4

Anne trolovet seg den 26. februar 1735 i Tresfjord kyrkje med Anders Hallvorsson, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Hans Sørensson Sylte og Anders Olsson på Sylte.5
Anne giftet seg med Anders Hallvorsson.1,2
Hun og Anders bodde på Vestadstranda, Vestad, Veøy, i 1743.6
Etter barselseng ble Anders Vestadstrandens [Qvinde] innledet i Veøy kirke den 28. april 1743.7
Hun var arving ved skiftet etter Mats Knutsson den 6. juli 1751.2

Hun og Anders var husfolk på Vestad, Veøy, i 1762. Han var gammel og nesten blind, og hun var gammel og skrøpelig. De hadde ingen inntekt av plassen og slapp ekstraskatten.1

     Mats Knutsson Sylte, Ingebjørg Knutsdotter, Mali Knutsdotter på Svinøya og Anne Knutsdotter var søsken.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041086
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/143/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 140 b–145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/141/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, dagen før dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660328

Anders Hallvorsson på Vestadstranda1,2,3,4

M, #9435, ( - etter 1762)

Familie

Anne Knutsdotter på Vestadstranda ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders trolovet seg den 26. februar 1735 i Tresfjord kyrkje med Anne Knutsdotter, forrettet av Lars Lekanger. Forlovere: Hans Sørensson Sylte og Anders Olsson på Sylte.5
Anders giftet seg med Anne Knutsdotter.3,4
Han og Anne bodde på Vestadstranda, Vestad, Veøy, i 1743.1
Han og Anne var husfolk på Vestad, Veøy, i 1762. Han var gammel og nesten blind, og hun var gammel og skrøpelig. De hadde ingen inntekt av plassen og slapp ekstraskatten.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 238. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660328
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041086
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, dagen før dominica invocavit. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284

Gunnhild Knutsdotter på Hatle1,2

K, #9436, ( - etter 1722)
Far*Knut Bjørnsson på Hatle3 (c 1643 - c 1708)
Mor*Marit Jonsdotter på Hatle3 ( - 1733)Hun var arving ved skiftet etter Knut Bjørnsson på Hatle den 9. april 1709: 7 daler 7 skilling.4
Hun var myndling av Jon Knutsson på Strande i 1709.5
Hun var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630516
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630515

Anne Knutsdotter på Strande1,2

K, #9437, ( - ca. 1738)
Far*Knut Ivarsson på Geitnes3 (1665 - 1728)
Mor*Anne Sjurdsdotter på Geitnes3 (c 1665 - 1736)

Familie

Trond Olsson på Strande (c 1694 - c 1751)
De hadde to barn.1 
BarnAnnet navn: Anne Knutsdotter på Geitnes.3
Anne giftet seg i 1721 med Trond Olsson.3
Hun og Trond bodde på Strande, Bolsøy, i 1721. Han var fremdeles der i 1739.4,2,1
Ane Strande var fadder ved dåpen til Brit Jonsdotter på Strande den 18. april 1722 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.5


Anne døde ca. 1738 på Strande.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. april 1739. Arvinger: Trond Olsson, Eli Trondsdotter og Gjøri Trondsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17.
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297

Jetmund Olsson Beøy1

M, #9438, (ca. 1756 - 1796)
Far*Ola Henriksson på Bøyna1 (c 1720 - f 1776)
Mor*Ingebjørg Jetmundsdotter på Bøyna1 ( - e 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ane Olsdatter i Krubba (c 1749 - 1813)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Jetmund Olssons signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Jetmund ble født ca. 1756 på Bøyna, Vågøy.1 Ifølge militærrullene var han ganske høy av vekst og hadde lyst hår.1 Jetmund tjente i Løvika, Aukra.1 Jetmund tjente hos Nils Erikssen Bang i Molde.1
Jetmund giftet seg i 1783 i Molde med Ane Olsdatter. I april ble det betalt 2 ort til kirken for vielsen og ringing med begge klokker. Den 1. desember var Ane stevnet til tings grunnet for tidlig samleie. Hun møtte ikke, men ble bøtelagt 1 daler 12 skilling.2,3,4,1
Jetmund Olsson kjøpte hus på mnr. 117, Krubba, Molde, den 30. september 1783 av Erik Olssen Ora. Selgerens svigermor, Karen Kirstine, hadde kontraktfestet fritt husvære der på livstid. Abraham Skjellerup var grunneier. Kjøpesum: 13 daler 2 ort. Ora signerte egenhendig skjøtet, bevitnet av Kornelius Larssen Lindal og Kristen Nielssen Jensby, tinglyst 7. februar 1785.5
Han og Ane var husfolk i 1787 på mnr. 117, også kalt Østre Røysa. Huset hadde én etasje og torvtak, taksert til 20 daler. I 1789 hadde Jetmund etter selvangivelse ingen skattbar formue.6,7 Jetmund Olsson var daglønner i 1789.8
Annet navn: Jetmund Olsson på Røysa, nevnt 1796.9,7

Jetmund døde i 1796 i Molde. Den 25. mai ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen.10,9 Han ble jordfestet den 30. mai 1796.9

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 276.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 378 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/380/
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 378 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/381/
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 66 b.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. paa Røysen, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064055
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 118. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 100. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/280/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.

Nils Erikssen Bang1,2,3,4

M, #9439, (1736 - 22. juni 1807)
Far*Erik Nilssen Bang5,6,7 ( - 1752)
Mor*Anne Petersdatter Grøning5,6,7 ( - e 1752)

Familie 1

Rebekka Maria Moldberg (c 1741 - 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Ingeborg Blom (1739 - 1820)
Barn
Nils Bangs signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Nils ble døpt den 31. januar 1736 i Nykirken, Bergen.5 Han var seglmaker («Seiglemag:») i 1759.3
Nils giftet seg den 13. juni 1759 i Nykirken med Rebekka Maria Moldberg.3,1
Nils giftet seg ca. 1772 med Ingeborg Blom.8,9,10
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Olsdatter den 8. oktober 1772: 3 daler.11
Nils Erikssen Bang eide grunnen på fhv. mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1777.12 Han var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.13
Han hadde Jetmund Olsson Beøy i tjeneste.14
Nils hadde Anders Kristenssen i tjeneste i 1782.15
Han var kreditor ved skiftet etter Søren Viberg den 12. januar 1782 i Molde: 1 daler 1 ort etter regning fra 1776, og grunnleie for 1777–81 à 3 daler årlig. Han hadde fått 3 daler og fordret resterende 13 daler 1 ort.12
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: liten kiste med lås og nøkkel, samt halshake og hone (1 ort 4 skilling), hengelås med nøkkel, tre tollekniver, hammer, navar o.a.16
Han var kreditor ved skiftet etter Per Perssen på Røysa den 1. april 1785: 2 ort 12 skilling.17
Nils Erikssen Bang hadde kanskje Marit Jensdotter i tjeneste i 1786 (Marit Jens Datter hos Bang).18
Nils Erikssen Bang fikk bygselseddel på 1 pund 15 merker på Berg, Bolsøy, den 27. desember 1786. Seddelen ble tinglyst 2. juli året etter.19
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 daler 2 ort 6 skilling for kredittvarer.20
Nils Erikssen Bang var kjøpmann i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 1 daler 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 5 daler i næringsskatt (5 pst.) Nils kaltes kjøpmann til sin død.21,8,4
Han og Ingeborg bodde på mnr. 105, Hovedgata, Molde, i 1789.21
Han var forlover for Jon Jonsson Bolsøy og Beret Nilsdatter Bakke, som ble trolovet den 15. oktober 1790 i Molde.22
Han var kreditor ved skiftet etter Inger Maria Hansdatter på Moldeneset den 7. januar 1792: 5 daler.23
Nils Erikssen Bang var apoteker i Molde fra 1793 til 1800.7,24
Nils Erikssen Bang hadde kanskje Beret Endresdatter i tjeneste i 1795 (Beret hos Bang).25

Nils Erikssen Bang kjøpte 1 våg 2 pund på Ytre Årø, Bolsøy, i 1795. Bruket var taksert til 210 daler i 1804.26,27
Han var fadder ved dåpen til Erik Knutssen Nes den 6. september 1798.28

Nils Erikssen Bang solgte apoteket i Molde den 13. januar 1800 til Erik Teonymus Blix. Blix hadde vært provisor for Bang i to år.29
Nils og Ingeborg hadde Anne Bros, Sjurd Vike, Ingeborg Olsdatter og Magnhild Botolvsdotter Hunnes i tjeneste i 1801. Anne var stuepike. Ingeborg Olsdatter tjente der allerede i 1797.8,30

Han og Ingeborg bodde på mnr. 105 i 1801 sammen med Jeppe Bang og Erik Nilssen Rasmussen Sunde. Erik var losjerende. Ingeborg bodde der som enke i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (700), sjøbod (150) og eldhus (150).8,31,32
Knut Andersson lived på Ytre Årø i 1801, som oppsynsmann (ved bruket til Nils Erikssen Bang). Det var også tre andre tjenestefolk der.33
Han var fadder ved dåpen til Henrikke Elisabet Øvre den 4. mai 1803 i Molde kirke.34


Nils døde den 22. juni 1807 i Molde.24,7 Han ble gravlagt den 30. juni 1807. Samme dag ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, 3 ort for leie av det beste likkledet og 1 daler 2 ort for vokslysene på alteret.4,35

     Nils var kanskje slektning av Andreas Bang.

Kilder/noter

 1. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 288 a, nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610254
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 91. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/262/
 3. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 117 a, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8723&idx_id=8723&uid=ny&idx_side=-120
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 30. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 5. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 151 b, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8717&idx_id=8717&uid=ny&idx_side=-159
 6. [S1114] Bergen skiftejournal 1751–52: 29.6.1752.
 7. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 142, nr. 1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020600057#149
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 105. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 551 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/259/
 10. [S1299] Leilighetsdikt: s. 90. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062705025#99
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759–761. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 13. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 14. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 276.
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 971. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1008–1010. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/219/
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 19. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 416 b, publiseringsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420419
 20. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 21. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 13, mnr. 106. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 23. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b–168 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 24. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 14. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#21
 25. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-9
 26. [S363] Bolsøyboka II: s. 326. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=329
 27. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 4, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630467
 28. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 3 b.
 29. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 142, nr. 2. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020600057#149
 30. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 31. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 20 a, Veiten, forsikringsnr. 98. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
 32. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 20 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 98. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063024
 33. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Aarøe, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670277
 34. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 35. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 30. juni.

Ane Olsdatter i Krubba1

K, #9440, (ca. 1749 - 1813)

Familie

Jetmund Olsson Beøy (c 1756 - 1796)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAne ble født ca. 1749.2,1
Ane giftet seg i 1783 i Molde med Jetmund Olsson. I april ble det betalt 2 ort til kirken for vielsen og ringing med begge klokker. Den 1. desember var Ane stevnet til tings grunnet for tidlig samleie. Hun møtte ikke, men ble bøtelagt 1 daler 12 skilling.3,4,5,6
Hun og Jetmund var husfolk i 1787 på mnr. 117, Krubba, Molde, også kalt Østre Røysa. Huset hadde én etasje og torvtak, taksert til 20 daler. I 1789 hadde Jetmund etter selvangivelse ingen skattbar formue.7,8 Ane Olsdatter var spinner i 1801.2
Hun bodde på mnr. 117 i 1801 sammen med Søren Jetmundssen, Ola Jetmundssen, Ingeborg Jetmundsdatter og Elen Jakobsdatter. Elen var losjerende. Huset var borte i 1807.2,9
Hun ble kalt Jetmund-Ane, nevnt 1802 (etter mannen).10

Ane døde i 1813 i Molde, som almissemenneske.1 Hun ble jordfestet den 21. mars 1813.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-41
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002385
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 378 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/380/
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 378 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/381/
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 66 b.
 6. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 276.
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. paa Røysen, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064055
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 118. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 532. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610269

Søren Jetmundssen på Røysa1,2

M, #9441, (ca. 1787 - 1808)
Far*Jetmund Olsson Beøy (c 1756 - 1796)
Mor*Ane Olsdatter i Krubba2 (c 1749 - 1813)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megSøren ble født ca. 1787 i Molde.2,1 Han bodde hos Ane Olsdatter i 1801 på mnr. 117, Krubba, Molde, også kalt Østre Røysa.2,3

Søren døde i 1808 i Molde.1 Han ble jordfestet den 14. februar 1808.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002385
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Ola Jetmundssen på Røysa1,2

M, #9442, (1. september 1789 - )
Far*Jetmund Olsson Beøy (c 1756 - 1796)
Mor*Ane Olsdatter i Krubba1 (c 1749 - 1813)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født den 1. september 1789 i Molde.2 Ola ble døpt den 6. september 1789 i Molde kirke.3,2 Han bodde hos Ane Olsdatter i 1801 på mnr. 117, Krubba, Molde, også kalt Østre Røysa.1,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002385
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 179 a.
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Ingeborg Jetmundsdatter på Røysa1,2

K, #9443, (1783 - 1811)
Far*Jetmund Olsson Beøy (c 1756 - 1796)
Mor*Ane Olsdatter i Krubba2 (c 1749 - 1813)
4-menning 6 ganger forskjøvet til megIngeborg ble født i 1783 i Molde.2,3 Hun bodde hos Ane Olsdatter i 1801 på mnr. 117, Krubba, Molde, også kalt Østre Røysa.2,4

Ingeborg døde i 1811 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 10. mai 1811.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002385
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 378 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/380/
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Elen Jakobsdatter1

K, #9444, (ca. 1733 - )

Familie

Hun var enke i 1801.2 Elen ble født ca. 1733.1
Elen giftet seg med en uregistrert person.2 Hun var almissemenneske i 1801.1 Hun losjerte hos Ane Olsdatter på mnr. 117, Krubba, Molde, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002385
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 117.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Anna Magrete Salamonsdatter på Røysan1

K, #9445, (ca. 1720 - 1804)

Familie

Hun var enke i 1801.2 Anna Magrete ble født ca. 1720.2,1
Anna Magrete giftet seg med en uregistrert person.2
Hun ble kalt Anna Samuelsdatter i 1801.2 Hun losjerte hos Guri Olsdatter på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1801. Alle i huset var almissemennesker.2

Anna Magrete døde i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 11. august 1804.1

     Navnet hennes ble skrevet Anne Samuelsdatter i 1801.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Margretha Salomosdatter paa Røysen i 1804.1

     Karen Salamonsdotter og Anna Magrete Salamonsdatter på Røysan kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 11. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 833 b, Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616

Lars Persson1,2

M, #9446, (ca. 1716 - 1806)

Familie

Han hadde fire sønner i 1770. Lars var enkemann i 1801.2,3 
BarnLars ble født ca. 1716 på Sunnmøre.2,3
Lars giftet seg med en uregistrert person.3
Han bodde i Molde ca. 1748.4 Bjarte Aslaksson og Lars Persson var naboer av Brit Olsdatter i Molde i 1751.1
Han bevitnet at Brit Olsdatter og Per Ingebrigtssen solgte stove med loft og kjøkken (samt et båtnaust) på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, den 30. juni 1751 til Knut Olsson Helland.5,1
Lars Persson var los i Molde i 1770 og ble kalt det til sin død.2,6,7 Han skyldte penger til John Ord i 1771.6 Lars Persson losjerte hos Guri Olsdatter på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1801. Alle i huset var almissemennesker.3

Lars døde i 1806 i Molde.7 Han ble jordfestet den 12. juli 1806.7

     Han signerte som Lars Pedersen i 1751 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 19. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 144.
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 833 b, Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616
 4. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 145.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 18. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610012
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 12. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 8. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 147.
 9. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 148.
 10. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 55.

Lars Larssen1,2

M, #9447, (ca. 1756 - )
Far*Lars Persson1 (c 1716 - 1806)Lars ble født ca. 1756 i Molde.1,2 Han var daglønner i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.3 Han bodde hos Guri Olsdatter på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1789.3 Lars Larssen losjerte hos Guri Olsdatter på mnr. 5 i 1801. Alle i huset var almissemennesker.2

Kilder/noter

 1. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 147.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 833 b, Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340616
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 7. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/

Marta Olsdotter på Røysan1,2

K, #9448, (ca. 1734 - 1807)

Familie

Erik Nilsson Botterli (c 1752 - )Marta ble født ca. 1734.2,1
Marta trolovet seg den 14. juni 1777 i Bolsøy med Erik Nilsson Botterli. Forlovere: Jon Hansson på Kringstad og Ola Andersson på Kringstad.3
Marta giftet seg den 6. juli 1777 i Molde kirke med Erik Nilsson Botterli.3,4
Hun og Erik var husfolk på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, i 1789. (De hadde overtatt etter Jøsten Sjurdsson, s.d.) Erik og Marta var fremdeles der i 1801, og da bodde også et annet ektepar hos dem (s.d.). I 1807 var huset taksert til 10 daler og et naust til like mye.5,2,6

Marta døde i 1807 i Molde. Den 3. juli ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.1,7 Hun ble jordfestet den 9. juli 1807.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 9. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Rechenes Røysen, No 6.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen, forsikringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 7. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1807. Uvisse inntekter, 3. juli.

Jøris Ivarsson Stenså1,2,3,4,5

M, #9449, (1754 - 9. juni 1823)
Far*Ivar Henriksson i Stenså5 (c 1717 - 1786)
Mor*Mette Persdotter i Stenså5 (c 1718 - 1778)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Andersdotter Rønningen (c 1756 - 1829)
Ett barn levde i 1829.6 
BarnJøris ble født i 1754 i Stenså, Veøy.5
Jøris giftet seg i 1792 i Molde kirke med Mari Andersdotter. Det ble betalt 1 daler for vielsen.1,6,7 Mari Kristensdotter ble forhørt den 6. februar 1797 i Molde. Saken gjaldt tyveri fra Jøris Ivarsson.8 Han var røyert (roer) ved tollboden i Molde i 1797. Han virket til sin død.8,1,9 Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson ble stevnet av Marta Ivarsdotter Borvik til tinget i Molde den 7. oktober 1799. Vitner: Brit Johansdotter Daugstad, Bolla Nilsdotter, Marit Sørensdatter, Eli Hallvorsdotter Herje og Beret Olsdotter Øygard. Det var et motsøksmål. Vitnet Beret Øygard hadde blant annet hørt Mari si at Martas arbeidsgiver, Ola Jakobsson , «havde stiaalet sig sit Navn til da han ikke hedte Ole Bøe men han kunde kalde sig med sit rette Navn» (hun mente antakelig Reiten).10
Han og Mari bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, i 1801. Det bodde også et annet ektepar på tomten (s.d.).1 Jøris og Mari bodde på mnr. 176, Reknesrøysan, Molde, i 1807 (trolig utskilt fra mnr. 6). Huset var taksert til 60 og et gammelt fjøs til 10 daler.4 Jøris og Mari signerte med ført penn i 1823.2
Han ble kalt Jøris røyert, nevnt 1823.11

Jøris døde den 9. juni 1823 i Molde.9 Han ble gravlagt den 16. juni 1823.9 Skiftet etter ham og Mari ble sluttet den 15. juni 1829. Arvinger: Mette Susanne Jørisdotter i Røvik og Tosten Kristensson. Aktiva: 674 daler 4 ort 9 skilling. Passiva: 56–1–0. Arv: 618–3–9.12,13

     Navnet hans ble skrevet Jørris Iversen i 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Joritz Steensaaen i 1808.4

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 398) hadde Jøris Ivarsson Stenså og Mari Andersdotter på Reknesrøysan også dattera Jonetta, men det er trolig basert på en feiltolkning.5

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/26/
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 205, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-104
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen, forsikringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370005
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 190, nr. 12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-97
 10. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 11. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 669, nr. 325. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-277
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 13. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/150/

Mari Andersdotter Rønningen1,2

K, #9450, (ca. 1756 - 10. april 1829)

Familie 2

Jøris Ivarsson Stenså (1754 - 1823)
Ett barn levde i 1829.6 
BarnMari ble født ca. 1756.3,4
Hun bodde på Rønningen, Gausdal, i 1782.2
Mari fikk barn med Kristen Johansson i Nedre Skurdal i 1782 i Gausdal.2,5
Mari giftet seg i 1792 i Molde kirke med Jøris Ivarsson. Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,6,7 Mari Andersdotter Rønningen stevnet Marta Ivarsdotter Borvik til tinget i Molde den 2. september 1799. Vitner: Eli Larsdotter Strande og Bolla Nilsdotter o.a. Saken gjaldt ærekrenkende beskyldninger om melking av andres kyr.1 Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson ble stevnet av Marta Ivarsdotter Borvik til tinget i Molde den 7. oktober 1799. Vitner: Brit Johansdotter Daugstad, Bolla Nilsdotter, Marit Sørensdatter, Eli Hallvorsdotter Herje og Beret Olsdotter Øygard. Det var et motsøksmål. Vitnet Beret Øygard hadde blant annet hørt Mari si at Martas arbeidsgiver, Ola Jakobsson , «havde stiaalet sig sit Navn til da han ikke hedte Ole Bøe men han kunde kalde sig med sit rette Navn» (hun mente antakelig Reiten).8
Hun og Jøris bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, i 1801. Det bodde også et annet ektepar på tomten (s.d.).3 Mari og Jøris bodde på mnr. 176, Reknesrøysan, Molde, i 1807 (trolig utskilt fra mnr. 6). Huset var taksert til 60 og et gammelt fjøs til 10 daler.9 Jøris og Mari signerte med ført penn i 1823.10
Annet navn: Mari Andersdotter på Reknesrøysan, nevnt 1829 (navnet ble også skrevet Maria, Marie og Marit).6,4,5,10,11

Mari døde den 10. april 1829 i Molde, om natten, av alderdom.4,6 Hun ble gravlagt den 15. april 1829.4 Skiftet etter henne og Jøris ble sluttet den 15. juni 1829. Arvinger: Mette Susanne Jørisdotter i Røvik og Tosten Kristensson. Aktiva: 674 daler 4 ort 9 skilling. Passiva: 56–1–0. Arv: 618–3–9.12,13 Ola Knutssen var mormora Maris eneste hjelp mot slutten av livet og skulle egentlig få huset etter henne, men det gikk ikke gjennom i skifteoppgjøret ettersom hans stefar, Lasse Andersson i Røvik, protesterte.11,5

     Navnet hennes ble skrevet Marithe Andersdatter i 1801.3

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 398) hadde Jøris Ivarsson Stenså og Mari Andersdotter på Reknesrøysan også dattera Jonetta, men det er trolig basert på en feiltolkning.14

Kilder/noter

 1. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 29 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370030
 2. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-202
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Røysen, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/26/
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 205, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-104
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 144 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 76 b.
 8. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen, forsikringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 145 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 11. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/146/
 12. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 13. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/150/
 14. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401

Ola Persson Vedalshaug1,2

M, #9451, (ca. 1714 - 1806)Ola ble født ca. 1714.1 Hans hjemsted var i Vedalshaugen, Veøy.2 Per Eriksson på Gyldenskog, Ola Persson Vedalshaug, Knut Hansson i , Knut Toresson Kolstad, Brit Toresdotter på Kolstad og Åse Nilsdotter på Markanes tjente hos Nils Lossius og fru Anna Kirstina Lossius på Vestad, Veøy, i 1762.2
Annet navn: Ola Persson på Hospitalet, nevnt fra 1790 til 1806.3,4
Han var forlover for Sjurd Hansson Krokset og Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 4. februar 1790 på Moldegjerdet, Molde.3
Ola Persson Vedalshaug bodde hos Erik Ivarsson og Karen Olsdatter på Reknes hospital, Molde, i 1801. Ola hadde kjøpt seg inn i hospitalet og levde på kostpenger fra stiftelsen.1,5

Ola døde i 1806 på Reknes hospital.6 Han ble gravlagt den 1. august 1806. Det ble betalt 1 ort for jorden og 1 daler for ringing med begge klokker (i Molde kirke).6,4

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Vedahlshauen i 1762.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Wedalshoug i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/83/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 1. august.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 1. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Simon Jonsson Feta1,2

M, #9452, (ca. 1759 - 1807)Simon ble født ca. 1759.2,1 Hans hjemsted var kanskje på Feta, Vågøy. Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.2

Simon døde i 1807 på Reknes hospital, som lem.1 Han ble jordfestet den 28. mars 1807.1

     Navnet hans ble skrevet Simen Jonsen Fethen i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Ola Hansson Kvalsvik1

M, #9453, (ca. 1751 - )Ola ble født ca. 1751.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Hansen Qvalsviig i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Martein Andersson Storøy1,2

M, #9454, (1769 - 1801)Martein ble født i 1769 på Storøya, Herøy på Sunnmøre.1 Martein ble døpt den 26. august 1769.1
Annet navn: Martein Andersson Vikane, nevnt februar 1801.3 Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.4

Martein døde ugift i 1801 på Reknes hospital.2,3 Han ble jordfestet den 22. april 1801.2

     Navnet hans ble skrevet Morten Anderssen Wiigene i februar 1801.3

     Navnet hans ble skrevet Morten Andersen Storøën i april 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070829620640
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Hospital, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/26/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Mats Klausson Kvalsund1

M, #9455, (ca. 1757 - )Mats ble født ca. 1757.1 Hans hjemsted var trolig i Kvalsund, Herøy på Sunnmøre. Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Mads Clausen Qvalsund i 1801.1

     Mats Klausson Kvalsund og Sæmund Klausson Kvalsund kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Sæmund Klausson Kvalsund1

M, #9456, (ca. 1758 - )Sæmund ble født ca. 1758.1 Hans hjemsted var trolig i Kvalsund, Herøy på Sunnmøre. Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

     Navnet hans ble skrevet Semund Clausen Qvalsund i 1801.1

     Mats Klausson Kvalsund og Sæmund Klausson Kvalsund kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Jon Nilsson Vinsternes1,2,3

M, #9457, (ca. 1768 - 1801)Jon ble født ca. 1768.1,2,3
Jon giftet seg med en uregistrert person.3,1
Han bodde på Vinsternes, Aure.3 Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Jon døde i 1801 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 27. juni 1801.2

     Navnet hans ble skrevet John Nielsen Winstenes i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S1435] Aure ft. 1801: fol. 755 b, Winsternes, 3. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58432/11/

Svein Olsson Kippervik1,2

M, #9458, (ca. 1781 - 1802)Svein ble født ca. 1781.1,2 Han var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Svein døde i 1802 på Reknes hospital, som lem.2 Han ble jordfestet den 2. april 1802.2

     Navnet hans ble skrevet Svend Olsen Kipperviig i 1801.1

     Svein Olsson Kippervik og Johan Olsson Kippervik kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Sissel Rasmusdotter Koparnes1,2

K, #9459, (1745 - 1807)Sissel ble født i 1745 på Koparnes, Syvde.3
Sissel giftet seg med en uregistrert person.1 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Sissel døde i 1807 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 20. desember 1807.2

     Navnet hennes ble skrevet Siselle Rasmusdatter Kobbernæsset i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 20. desember. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1936] Bygdebok for Syvde sokn: s. 580. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013102308004?page=583

Mari Rasmusdotter Åsen1,2,3

K, #9460, (ca. 1745 - 1801)Mari ble født ca. 1745.3,2 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.3

Mari døde ugift i 1801 på Reknes hospital.2,3 Hun ble jordfestet den 22. april 1801.2

Kilder/noter

 1. Eller Marie.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Gunnhilda Matsdotter Myklebost1,2

K, #9461, (ca. 1749 - 1802)Gunnhilda ble født ca. 1749.1,2
Gunnhilda giftet seg med en uregistrert person.1 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Gunnhilda døde i 1802 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 22. oktober 1802.2

     Navnet hennes ble skrevet Gunille Madsdatter Mochelbost i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Karen Olsdotter Vedalshaug1,2

K, #9462, (ca. 1760 - 1801)Karen ble født ca. 1760.1,2 Hennes hjemsted var trolig i Vedalshaugen, Veøy.1 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Karen døde i 1801 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 8. juli 1801.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Dorte Bergesdotter Skaret1,2

K, #9463, (ca. 1757 - 1807)Dorte ble født ca. 1757.2,3
Hun bodde i Skaret, Vanylven, iallfall fra 1777 til 1781.1,4 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.2

Dorte døde i 1807 på Reknes hospital, som lem.3 Hun ble jordfestet den 28. mars 1807.3

     Navnet hennes ble skrevet Dorthe Bergesdatter Schare i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1434] Vanylven mini. 1760–1816: fol. 30 b, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829610113
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 4. [S1434] Vanylven mini. 1760–1816: fol. 39 a, nr. [10]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829610121

Marit Nilsdotter Dyrset1,2,3

K, #9464, (16. juli 1767 - 1809)Marit ble født den 16. juli 1767 på Dyrset, Bremsnes.4,2 Hun ble konfirmert den 23. august 1782 på Reknes hospital, Molde.3 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital den 1. februar 1801.2

Marit døde i 1809 på Reknes hospital, som lem.1 Hun ble jordfestet den 22. september 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 22. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-114
 4. [S1929] Bremsnes mini. 1759–1805: s. 408, 1767, 16. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912650361

Massi Nilsdotter Strand1,2,3

K, #9465, (1762 - 1801)Massi ble født i 1762 på Indre Strand, Vanylven.3,2 Massi ble døpt den 10. september 1762.3 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Massi døde i 1801 på Reknes hospital, som lem.4 Hun ble jordfestet den 24. mai 1801.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24568/181/
 3. [S1434] Vanylven mini. 1760–1816: fol. 5 a, nr. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070829610088
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Eli Nilsdotter Fiskarstrand1,2

K, #9466, (1767 - 1803)Eli ble født i 1767 på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre.2 Eli ble døpt den 16. august 1767 i Borgund kyrkje på Sunnmøre. Faddere: Brita Sofia Løk o.a.2,3 Eli Nilsdotter Fiskarstrand var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Eli døde i 1803 på Reknes hospital, som lem.4 Hun ble jordfestet den 21. januar 1803.4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 120 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610213
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 120 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610214
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Malene Johansdotter Einset1,2

K, #9467, (ca. 1778 - 1803)Malene ble født ca. 1778.1,2 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Malene døde i 1803 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 20. mars 1803.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Guri Pålsdatter1

K, #9468, (ca. 1771 - )Guri ble født ca. 1771.1 Hun oppholdt seg på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801 og fikk kostpenger fra stiftelsen.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Anne Henrikka Persdotter Grip1,2

K, #9469, (ca. 1769 - 1802)Anne Henrikka ble født ca. 1769.1,2 Hennes hjemsted var trolig i Grip. Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Anne døde i 1802 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 7. juli 1802.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Pedersdatter i 1802.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Anne Toresdotter Hylle1,2

K, #9470, (ca. 1769 - 1801)Anne ble født ca. 1769.1,2 Hun var lem (med kostpenger fra stiftelsen) på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Anne døde i 1801 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 24. mai 1801.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Gunnhilda Ivarsdotter Godøy1,2

K, #9471, (1777 - 1809)
Far*Ivar Olsson på Godøy3 (1732 - 1791)Gunnhilda ble født i 1777 på Godøygarden, Borgund på Sunnmøre.3 Gunnhilda ble døpt den 21. mars 1777.3 Hun var pasient i kuranstalten og ble underholdt på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Gunnhilda døde i 1809 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 27. desember 1809.2

     Navnet hennes ble skrevet Gunille Iversdatter Godøen i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 27. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 166 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610260

Pernille Olsdotter Knotten1,2

K, #9472, (ca. 1768 - 1804)Pernille ble født ca. 1768.1,2 Hennes hjemsted var trolig på Knotten, Sande på Sunnmøre. Hun var pasient i kuranstalten og ble underholdt på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Pernille døde i 1804 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 18. januar 1804.2

     Navnet hennes ble skrevet Petternilla Olsdatter i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Marta Knutsdotter Alnes1

K, #9473, (ca. 1778 - )Marta ble født ca. 1778.1 Hennes hjemsted var kanskje på Alnes, Borgund på Sunnmøre. Hun var pasient i kuranstalten og ble underholdt på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.

Gjertrud Andersdotter Ødegård1,2

K, #9474, (ca. 1759 - 1802)Gjertrud ble født ca. 1759.1,2 Hun var pasient i kuranstalten og ble underholdt på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.1

Gjertrud døde i 1802 på Reknes hospital, som lem.2 Hun ble jordfestet den 6. juni 1802.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Ales Trondsdotter Bolgvåg1,2

K, #9475, (ca. 1782 - 1804)
Far*Trond Persson i Bolgvåg1 (c 1752 - 1786)
Mor*Brit Gunnarsdotter i Bolgvåg1 (c 1752 - 1840)Ales ble født ca. 1782.3,1 Hun var pasient i kuranstalten og ble underholdt på Reknes hospital, Molde, den 1. februar 1801.4 Hun ble konfirmert den 18. november 1803 på Reknes hospital.5

Ales døde i 1804 på Reknes hospital, som lem.3 Hun ble jordfestet den 2. mai 1804.3

     Navnet hennes ble skrevet Aleth Tronsdatter Bolgvaagen i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1928] Nordmøre skifteprotokoll 1783–87: fol. 646 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203620668
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Rechnes Hospital, mnr. 8. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/27/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 2. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsø, Molde, Rechnes Hospital, No 8.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b, 18. november, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630202

Johan Trondssen1,2

M, #9476, (1779 - 1814)
Far-?*Trond Perssen Strande (c 1752 - ); trolig3,2
4-menning 6 ganger forskjøvet til megJohan ble født i 1779 i Molde.3 Johan ble døpt i 1779, den 29. september eller oktober.2,3

Johan døde i 1814 i Aukra.1 Han ble jordfestet den 7. august 1814.1

Kilder/noter

 1. [S2374] Romsdal ungdomsrulle 1809: kirkeboklister. Aukra sogn 1814, døde, 128. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20100920690536
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1780.

Sivert Perssen1

M, #9477, ( - etter 1778)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnSivert giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Molde ca. 1778.1

     Navnet hans ble skrevet Sivert Pedersen i 1779.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Per Sivertssen1

M, #9478, (ca. 1775 - 1778 eller 1779)
Far*Sivert Perssen1 ( - e 1778)Per ble født ca. 1775.1

Per døde i 1778 eller 1779 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Ågot Olsdatter i Krubba1,2

K, #9479, (ca. 1750 - 1807)

Familie

Ivar Persson Tøndergård (c 1743 - 1807)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnÅgot ble født ca. 1750.2
Ågot giftet seg med Ivar Persson.2
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.3

Hun og Ivar bodde på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, fra 1776 til 1778. (Forrige beboer var Anne Ivarsdotter, s.d.) Neste beboer var Ellev Berg (s.d.).4,5
Hun og Ivar var husfolk på mnr. 121, Krubba, Molde, i 1789. Han hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue.6
Hun og Ivar var husfolk på mnr. 121 i 1801, sammen med Anne Ivarsdatter.2

Ågot døde i 1807 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 26. november 1807.1

     Hun kan ha vært mor til Maren Ivarsdatter i Krubba.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1807, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 121. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002404
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 103. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064087
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 109. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 122. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/

Anne Ivarsdatter i Krubba1,2

K, #9480, (ca. 1790 - )
Far*Ivar Persson Tøndergård1 (c 1743 - 1807)
Mor*Ågot Olsdatter i Krubba1 (c 1750 - 1807)
5-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1790 i Molde.1 Hun bodde hos Ivar Persson og Ågot Olsdatter i Krubba på mnr. 121, Krubba, Molde, i 1801.1 Anne Ivarsdatter i Krubba ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Iversdatter i Krybben i 1804.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 121. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002404
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 16. søndag etter trinitatis, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203

Per Ivarssen1

M, #9481, (ca. 1776 - 1779)
Far*Ivar Persson Tøndergård1 (c 1743 - 1807)
Mor*Ågot Olsdatter i Krubba (c 1750 - 1807)
5-menning 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1776.1

Per døde i 1779 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Mats Jonsson på Kringstad1,2

M, #9482, (1778 - 1778 eller 1779)
Far*Jon Hansson på Kringstad1,2 (c 1747 - 1788)
Mor*Siri Lassesdotter på Kringstad1 (c 1733 - )
3-menning 7 ganger forskjøvet til megMats ble født i 1778 på Kringstad, Bolsøy.1 Mats ble døpt den 12. september 1778. Faddere: Ola Andersson på Kringstad, Asmund Kringstad, Siri Rasmusdotter på Mek, Gjertrud Timannsdotter på Kringstad og Birte Kringstad.1,2

Mats døde i 1778 eller 1779 på Kringstad.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Asmund på Kringstad1

M, #9483, ( - etter 1778)Han bodde på Kringstad, Bolsøy, i 1778.1
Han var fadder ved dåpen til Mats Jonsson på Kringstad den 12. september 1778.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.

Beret Hansdotter på Kringstad1,2,3

K, #9484, (ca. 1755 - 1802)
Far*Hans Nilsson på Kringstad4,5 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad4 (1722 - 1793)

Familie

Anders Jonsson på Kringstad (1752 - c 1821)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBeret ble født ca. 1755 på Kringstad, Bolsøy.5,4
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1763.4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Kringstad den 22. juni 1763.6
Hun var myndling av Ola Jonsson på Kringstad i 1775.5
Ei Birthe Kringstad var fadder ved dåpen til Mats Jonsson på Kringstad den 12. september 1778.7,8

Beret giftet seg med Anders Jonsson på Ellingsetra.9,2,10
Hun og Anders bodde på Kringstad i 1787.11,1
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Jakobsson på Kringstad den 14. januar 1792 i Molde kirke.1,12
Hun var fadder ved dåpen til Ola Knutsson Kjersem den 2. juni 1793 i Molde kirke.2,13

Hun og Anders var brukere på Kringstad i 1801. Jon Andersson, Hans Andersson, Anne Maria Andersdotter, Beretanna Andersdotter og Ola Olsson bodde også der. Ola var Berets stefar.9

Beret døde i 1802 på Kringstad.3 Hun ble jordfestet den 4. april 1802 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630018
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 121 a/b.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1779.
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kringstad.
 10. [S78] Fiksdal sogn: s. 204.
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b.
 12. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1792.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630051

Per Arnesson på Litlebostad1,2,3,4

M, #9485, (ca. 1740 - 1822)
Far*Arne Davidsson på Sølsnes5 (c 1694 - o 1755)

Familie 1

Brit Persdotter på Elsås (1739 - c 1771)
Ett barn levde i 1771.8,19 
Barn

Familie 2

Hilde Sjurdsdotter på Litlebostad ( - c 1787)
Fire barn levde i 1788.11 
Barn

Familie 3

Beret Olsdotter på Litlebostad (1766 - 1810)
De hadde tre barn.15 
BarnPer ble født ca. 1740.2
Annet navn: Per Arnesson i Skjevika, nevnt 1764.6 Han var soldat i 1764.6
Per trolovet seg den 2. juli 1764 i Bolsøy kirke med Brit Persdotter på Årø.6,7
Per giftet seg den 25. oktober 1764 med Brit Persdotter på Årø.6,8
Han og Brit var brukere på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy.9
Annet navn: Per Arnesson på Elsås, nevnt 1771.8
Han var arving ved skiftet etter Brit Persdotter på Elsås den 25. juli 1771 på Ner-Elsås: 49 daler 1 ort 12 skilling. I boet var skjut på 16 år, grå unghest, kyrne Morlik, Gulldriple og Dyrkolle, ungku, kvigene Gullros og Nyårsgave på 3 år, fire fjorårskalver, tre voksne geiter med kje, tre fjorårskje, seks sauer, 7 tønner såkorn, en del tjæreved i skogen, bekkekvern med redskap, færing med tre årepar, gammel færing, smiebelger og -tang, økser, kopperkjele og -stekepanne, silketørkle, fløyelstrøye, randet kåpe, snøreliv o.a.
Gårdeier Hans Mikael Klingenberg var boslitsmann og ville ha bruket selv, så han betalte tilbake bygselen, 40 daler, minus 12 daler 2 ort 12 skilling i åbot. Ei Beret Olsdotter fordret 12 daler 2 ort i innestående arv. Aktiva: 132–2–4. Passiva: 33–3–4. Arv: 98–3–0.10

Per giftet seg med Hilde Sjurdsdotter.1,11
Han og Hilde bodde på Litlebostad, Bolsøy, i 1775.3
Han var fadder ved dåpen til Knut Rekdal den 21. mars 1784 i Bolsøy kirke.12,13
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787: 5 daler.14

Per giftet seg i 1788 med Beret Olsdotter i Røvik.15,2,16
Han og Beret var brukere på Litlebostad i 1801. Helge Persdotter og Ingeborg Persdotter bodde også der.2
Han var forlover for Per Kristensson på Mjelve og Anne Persdotter på Litlebostad, som giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke.17,18
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Mjelve den 29. november 1818 i Bolsøy kirke.4


Per døde i 1822.15

     Navnet hans ble skrevet Peder Arnesen Lillebostad i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Lillebostad.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 49 a, menn. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 3, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640246
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 756. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=759
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a, 1764, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 580 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660614
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 581 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660614
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 580 b–581 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660614
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 321 b.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 a, gutter, 21. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620594
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 b, 1784, dominica laetare. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630080
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 15. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 273.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 133 a.
 17. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1805, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 19. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 20. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620084
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593

Hans Perssen1,2

M, #9486, (ca. 1705 - 23. mars 1780)

Familie 1

Kristi Jonsdotter på Molde
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Gjertrud Jonsdotter (c 1713 - m. 1764 & 1798)
Ett barn levde i 1798.11 
BarnHans ble født ca. 1705 i Molde.3,2
Hans trolovet seg den 1. november 1731 i Molde kirke med Kristi Jonsdotter på Molde.4
Hans giftet seg den 3. februar 1732 i Vestnes kyrkje med Kristi Jonsdotter.5,6
Hans giftet seg med Gjertrud Jonsdotter.1,7 Hans Perssen var fisker i 1747.3
Han og Gjertrud bodde utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Kirsten Hansdatter.1
Han bodde på mnr. 102, utpå Gata, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. Etter hans død ble huset kjøpt av Lars Lien (s.d.).8,9

Hans døde den 23. mars 1780 i Molde.2

     Navnet hans ble skrevet Hans Pedersen mellom 1762 og 1780.1,2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1780.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 203.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212093
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 117. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064208
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 111. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138.
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Knut Aslaksson på Myklebostad1,2

M, #9487, (ca. 1756 - 1799)
Far*Aslak Knutsson på Solhjell3,4 (c 1708 - 1768)
Mor*Søgni Endresdotter på Solhjell4 (c 1724 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Henriksdotter på Myklebostad (1759 - 1824)
De hadde fem barn.6 
BarnAnnet navn: Knut Aslaksson på Solhjell.3,4
Knut ble født ca. 1756.4
Han var myndling av Knut Endresson på Bjørnes i 1769.3
Knut Aslaksson på Myklebostad var kreditor ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 1 ort for en ljå.5
Knut Aslaksson på Solhjell fikk bygselseddel på 2 våger 2 pund på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Vistdal, den 10. august 1789. De kjøpte bruket i 1792, og han var selveier til sin død.1,6
Knut giftet seg den 4. juni 1790 med Ildri Henriksdotter på Myklebostad.1

Knut døde i 1799 på Øvre Myklebostad, Vistdal.6

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 73. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#76
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670828
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 524 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660555
 4. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 214. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#215
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#77

Erik Erikssen1,2

M, #9488, (ca. 1765 - )
Mor*Anne Ivarsdotter Dalset1 ( - 1783)

Familie

BarnErik ble født ca. 1765.1,2 Han ble konfirmert den 29. september 1782 i Molde kirke.3,2
Han var myndling av Børge Eg Matssen Bretzer i 1783.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter Dalset i 1783: 12 daler 2 ort ½ skilling. – Huset med grunn ble vurdert til 20 daler, hvorav sønnen Erik hadde arvet en firedel etter faren. Aktiva: 43 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 18–1–7. Arv: 25–0–1.4

Han bodde i Molde ca. 1785.5

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Molde, 1782.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977–979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 5. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.

Per Perssen1

M, #9489, (ca. 1767 - )Per ble født ca. 1767.1 Han ble konfirmert den 16. oktober 1785 i Molde kirke.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 a.

Styrkår Styrkårsson1

M, #9490, (ca. 1767 - )Styrkår ble født ca. 1767 i Hustad i Romsdal.2,1 Han ble konfirmert den 16. oktober 1785 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 153 a.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.

Andreas Erikssen1

M, #9491, (1784 eller 1785 - )
Far*Erik Erikssen1 (c 1765 - )Andreas ble født i 1784 eller 1785 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.

Per Olssen Lien1,2

M, #9492, (ca. 1743 - 1805)

Familie

Elen Nilsdatter (c 1744 - 1829)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1743.1,3
Annet navn: Per Olssen Skjersli, nevnt fra 1782 til 1789.3,4,5
Per giftet seg i 1782 i Molde kirke med Elen Nilsdatter. I desember ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokker.3,6
Han og Elen bodde på mnr. 81, Hovedgata, Molde, fra 1782. De var husfolk der i 1789.4,7 Per Olssen Skjersli var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.) Per var fremdeles arbeider i 1801.5,7,3
Han og Elen bodde på mnr. 81 i 1801 sammen med Ola Perssen, Ivar Nilsson og Brit Andersdatter. Ivar og Beret var losjerende. I branntaksten av 1807 er Peder Schierslien skrevet for mnr. 81, men det menes nok enka (Elen). Huset var taksert til 40 daler.3,8

Per døde i 1805 i Molde. Den 21. november ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,2 Han ble jordfestet den 25. november 1805.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Schierslien fra 1782 til 1789.4,5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1782, endringer, mnr. 88. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 81. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/62/
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Uvisse inntekter, desember 1782.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 81. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 9. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.

Elen Nilsdatter1,2

K, #9493, (ca. 1744 - 8. januar 1829)

Familie 1

Per Olssen Lien (c 1743 - 1805)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Lasse Jonsson Krokset (c 1773 - e 1829)
De hadde ikke barn. Elen ble født ca. 1744.1,2
Elen giftet seg i 1782 i Molde kirke med Per Olssen Lien. I desember ble det betalt 2 ort for ringing med begge klokker.1,3
Hun og Per bodde på mnr. 81, Hovedgata, Molde, fra 1782. De var husfolk der i 1789.4,5
Hun og Per bodde på mnr. 81 i 1801 sammen med Ola Perssen, Ivar Nilsson og Brit Andersdatter. Ivar og Beret var losjerende. I branntaksten av 1807 er Peder Schierslien skrevet for mnr. 81, men det menes nok enka (Elen). Huset var taksert til 40 daler.1,6
Hun ble kalt Elen Nilsdatter Lien, nevnt 1811.7
Elen giftet seg den 28. april 1811 i Molde kirke med Lasse Jonsson Krokset (forlovere: Knut Eriksson i Schultzhagen og Torjer Martinsson).7
Hun og Lasse bodde på mnr. 81 i 1816.8 Hun var gammel og syk i 1822.9

Elen døde den 8. januar 1829 i Molde, av alderdom.2 Hun ble gravlagt den 14. januar 1829.2

     Elen Nilsdatter kan ha vært barn av Brit Andersdatter.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 205, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620539
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Uvisse inntekter, desember 1782.
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1782, endringer, mnr. 88. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 81. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1811, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 8. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 3, Hovedgaden, mnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007
 9. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 2 a.

Ola Perssen Lien1,2

M, #9494, (1784 eller 1785 - 1803)
Far*Per Olssen Lien3,4 (c 1743 - 1805)
Mor*Elen Nilsdatter4 (c 1744 - 1829)Ola ble født i 1784 eller 1785 i Molde.3 Han bodde hos Per Olssen og Elen Nilsdatter på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1801.4,5

Ola døde i 1803 i Molde. Den 27. januar ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,2

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 89 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020

Nils Nilsson i Ausa1

M, #9495, (1807 - 8. februar 1850)
Far*Nils Ivarssen Reknes2,1 (1775 - 1834)
Mor*Barbro Nilsdotter på Årø2,1 (1767 - )Annet navn: Nils Nilsson på Årø.2
Nils ble født i 1807 på Årø, Bolsøy.2 Nils ble døpt den 1. november 1807.2
Han var husmann på bnr. 1, Ausa, Vågøy. Plassen lå ved grensen mot Ner-Tornes.1,3

Nils døde den 8. februar 1850 i Ausa, Vågøy.1

Kilder/noter

 1. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 522.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 520.

Brit Andersdatter1

K, #9496, (ca. 1711 - 1806)

Familie

Hun var enke i 1801.1 Brit ble født ca. 1711.1,2
Brit giftet seg med en uregistrert person.1 Hun var almissemenneske i 1801.1 Hun losjerte hos Per Olssen og Elen Nilsdatter på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1801.1,3

Brit døde i 1806 i Molde. Den 11. desember ble det betalt 1 ort for Berit Nielsens Enkes (sic) kirkegårdsjord og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.2,4
Hun ble også kalt Brit Nilsdatter Lien i 1806 (hun var trolig enke etter en Nils og bodde hos familien Lien).2 Hun ble jordfestet den 25. desember 1806.2

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Andersdatter i 1801.1

     Brit Andersdatter og Brit Bolsøy kan ha vært samme person.


     Hun kan ha vært mor til Elen Nilsdatter.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 81.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 25. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 73. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1806. Uvisse inntekter, 11. desember.

Ola Olssen Brennholm1,2,3

M, #9497, ( - etter 1791)

Familie

BarnHans hjemsted var trolig på Brennholmen, Hustad i Romsdal.
Ola Olssen Brennholm kjøpte hus med kjøkken og loft på mnr. 40, Vestre Schultzhagen, Molde, den 7. februar 1783 av Marit Knutsdatter Romold. Kjøpesum: 10 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. mars.3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Jakob Knutsson Storholm i 1783.4,5
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784.6

Han bodde i Molde i 1785.2
Han bodde på mnr. 40 i 1789. Han var husmann eller daglønner og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset råtnet ned før 1797.1,7 Ola Olssen Brennholm var matros i 1791.8 Han var stevnet som vitne til tinget i Molde den 24. august 1791.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Brændholmen i 1783.3

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 41. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 320. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610163
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787–97, endringer. Mnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064130
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 493 b.

Knut Olssen Brennholm1

M, #9498, (1784 eller 1785 - )
Far*Ola Olssen Brennholm1 ( - e 1791)Knut ble født i 1784 eller 1785 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.

Arne Åmundssen Kleive1,2

M, #9499, (1784 - )
Far*Åmund Åmundsson Kleive3,4 (c 1748 - 1807)
Mor*Anne Arnesdotter Ekre (c 1747 - 1798)Arne ble født i 1784 i Molde.5,3 Arne ble døpt den 25. desember 1784.5,1 Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.6,7,8,9,10,11 Arne Åmundssen Kleive var rulleført som sjøvant i 1. rode, Molde, i 1804. Han fikk sjøpatent 25. juni.1 Arne tjente i Julsundet, Romsdal, i 1804.5,1 Han oppholdt seg i Bjørnsund, Vågøy, i 1806.1 Han tjente hos Anders Sjurdsson i Matberget, Aukra, i 1807.2 Arne Åmundssen Kleive ble innrullert i 94. legd i i Romsdal amt den 11. august 1807.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 8. desember 1807.4
Arne Åmundssen og Kristian Asmundssen o.a. tjente hos Ludvig Ludvigssen i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1815.12 Arne Åmundssen var trolig i Fredriksvern i 1820.13

Kilder/noter

 1. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, G. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004
 2. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: W.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1785.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 5. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): V.
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 9. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 11. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 12. [S834] Bygdebok for Fræna I: s. 445. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018020548046?page=448
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a.

Andreas Åmundssen Kleive1,2

M, #9500, (8. september 1788 - )
Far*Åmund Åmundsson Kleive3,1 (c 1748 - 1807)
Mor*Anne Arnesdotter Ekre (c 1747 - 1798)Andreas ble født den 8. september 1788 i Molde.3 Andreas ble døpt den 14. september 1788.3 Han tjente hos Per Andersson og Magnhild Marteinsdotter på Indre Romold, Bolsøy, i 1801.4
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 8. desember 1807.1

Han bodde kanskje i Bekkjen, Tingvoll, Tingvoll, i 1820.2

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1788.
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 b, Indre Romold, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293