Leif Roald Hattrem1,2

M, #1, (30. august 1941 - 30. mai 2016)
Far*Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø (1908 - 1990)
Far til meg

Familie

Annlaug Kristine Nybø (1946 - 2023)
De hadde tre barn, og ble senere skilt. 
Barn
Leif Roald Hattrem på Retirostranda i Molde i 1997 (foto: Kjell Ove Hattrem)Leif Roald ble født den 30. august 1941 i Vardevegen 2, Molde. Mora fortalte ham at fødselen var ca. klokken 21.50.2,3,4 Hans fødenavn var Larsen. Den 17. februar 1956 fikk han bevilling til å endre slektsnavn (farfaren hadde i sin tid gått fra Hattrem til Larsen).
Han ble kalt Loppa av sine jevnaldrende.4 Han utførte militær førstegangstjeneste fra 1962 til 1963 i Hans Majestet Kongens garde (18 måneder).4
Leif Roald Hattrem hos militærfotografen i 1962 (repro: Erik Hattrem)
Han arbeidet ved fiskevegnbutikken og som bankbud i Molde.4 Han var sjømann i 1960-årene. Han reiste også en siste tur på begynnelsen av 1970-tallet.4 Han var ansatt i Glamox AS, Molde, fra 1969. Han pensjonerte seg som spesialarbeider 30. august 2003.5
Leif Roald trolovet seg den 17. mai 1974 i Hans Thiis Møllers gate 14, Molde, med Annlaug Kristine Nybø.6
Leif Roald giftet seg den 22. mars 1975 i Molde kirke med Annlaug Kristine Nybø.2,7
Leif Roald og Annlaug ble separert i 2001 og skilt året etter.8
Han bodde i Hans Thiis Møllers gate 14 til 2006. Han hadde skjøte fra faren, dagbokført 7. desember 1978.9,10,11
Han bodde på Skrenten 5 K, Molde, fra 2006 til 2016.12,13

Leif Roald døde den 30. mai 2016 på Molde sjukehus, klokken 6. Han ble bisatt den 6. juni 2016 i Molde rådhus.
Leif Roald Hattrems dødsannonse (fra Kirkeland Begravelsesbyrå)
Han ble nedsatt den 30. august 2016 i Tøndergård gravlund, Molde, i samme grav som foreldrene.
Anna Larsen med familie og venner på 80-årsdagen i 1961 (foto: Birkeland, repro: Erik Hattrem). Bak: Knut Sivertsen, ukjent, ukjent, Agnes Hattrem, Arne Helland, Eli Hofstad, Albert Aarø, Anna O. Aarø, Malmedal (Anna Larsens bestevenninne). Foran: Åse Britt Hattrem, Leif Roald Hattrem, Anna Larsen, Leif Ragnvald Hattrem, Anders Hattrem

Anna Larsen og Knut Sivertsen på besøk i Hans Thiis Møllers gate 14 i Molde (foto: trolig Åse Britt Helland, repro: Erik Hattrem). F.v.: Leif Roald og Agnes Hattrem, Knut og Anna

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S112] Leif Roald Hattrem og Annlaug Nybøs vielsesattest.
 3. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 4. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig.
 5. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig august 2003.
 6. [S27] Annlaug Nybø: muntlig.
 7. [S4] Kjell Ove Hattrems dåpsattest.
 8. [S422] Skattedirektoratet: konsultert 29.8.2005.
 9. [S114] Hans Thiis Møllers gate 14, lånetakst.
 10. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 1996.
 11. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 2006.
 12. [S65] Leif Roald Hattrem: tlf. 22.6.2006.
 13. [S176] Erik Hattrem: e-post 6.6.2008.

Annlaug Kristine Nybø

K, #2, (27. juli 1946 - 2. juli 2023)
Far*Kristofer Nybø (1917 - 1989)
Mor*Aslaug Hjertvikstein (1918 - 1946)
Mor-steOddlaug Marie Tangen (1921 - 2018)
Mor til meg

Familie

Leif Roald Hattrem (1941 - 2016)
De hadde tre barn, og ble senere skilt. 
Barn
Annlaug Nybø sommeren 2010 (foto: Vidar Hattrem)Annlaug Kristine ble født den 27. juli 1946 på Reknes sanatorium, Molde, og først døpt der like etterpå.1,2 To måneder gammel havnet Annlaug Kristine Nybø på barnehjemmet Symra i Molde; mora var død, og faren arbeidet lange perioder på sjøen. Sommeren han giftet seg (1948) ble Annlaug hentet hjem – men hun ville ikke dra før farsøstera Agnes, som hadde besøkt henne mye på barnehjemmet, ble med på bilturen.3
Hun ble kalt Vesla.3,4
Hun bodde i Molde fra ca. 1972.3 Hun arbeidet i Glamox AS, Molde, i 1974.3
Annlaug trolovet seg den 17. mai 1974 i Hans Thiis Møllers gate 14, Molde, med Leif Roald Hattrem.3
Hun og Leif Roald bodde i Hans Thiis Møllers gate 14 fra 1974 til 2001.3,5,6
Annlaug Kristine giftet seg den 22. mars 1975 i Molde kirke med Leif Roald Hattrem.1,7 Hennes navn som gift var Hattrem fra 1975 til 1993.1 Annlaug var renholdsassistent ved Husmorlagets Barnehage fra ca. 1989.3
Hun endret navn til Nybø Hattrem i 1993.8

Annlaug og Leif Roald ble separert i 2001 og skilt året etter.9
Hun bodde i Orionvegen 5 A, Molde, fra 11. mai 2001.10
Hun endret etternavn til bare Nybø i 2001.11

Hun bodde fra juni 2022 på Bergmo omsorgssenter, Molde, i leilighet 202. Året etter var hun mye på sykehus.

Annlaug Kristine døde den 2. juli 2023 på Kirkebakken omsorgssenter, Molde, mellom klokken 2 og 3 om natten, ei uke etter hun fikk rom der.
Annlaug Kristine Nybøs dødsannonse (fra Kirkeland Begravelsesbyrå)
Hun ble bisatt den 13. juli 2023.12 Hun ble nedsatt den 8. september 2023 på Aukra kyrkjegard, i graven til mora Aslaug.

Kilder/noter

 1. [S112] Leif Roald Hattrem og Annlaug Nybøs vielsesattest.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 226.
 3. [S27] Annlaug Nybø: muntlig.
 4. [S137] Asgeir Kvernberg: muntlig 2000.
 5. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 1996.
 6. [S114] Hans Thiis Møllers gate 14, lånetakst.
 7. [S4] Kjell Ove Hattrems dåpsattest.
 8. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).
 9. [S422] Skattedirektoratet: konsultert 29.8.2005.
 10. [S27] Annlaug Nybø: muntlig 12.5.2001.
 11. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).
 12. [S1596] Våre Minnesider: Annlaug Kristine Nybø. https://kirkeland.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=4196708&set_site_id=278&cat=home&sign=2219257594b99285513bd2624cd91c4b

Erik Hattrem1

M, #3
Far*Leif Roald Hattrem (1941 - 2016)
Mor*Annlaug Kristine Nybø (1946 - 2023)
Bror til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

meg

M, #4
Far*Leif Roald Hattrem (1941 - 2016)
Mor*Annlaug Kristine Nybø (1946 - 2023)

Vidar Hattrem

M, #5
Far*Leif Roald Hattrem (1941 - 2016)
Mor*Annlaug Kristine Nybø (1946 - 2023)
Bror til meg

Kilder/noter

 1. [S27] Annlaug Nybø: tlf. 29.3.2019.
 2. [S708] Vidar Hattrem: SMS 20.11.2022.

Leif Ragnvald Hattrem1,2

M, #6, (4. februar 1907 - 15. juni 1979)
Far*Anders Larsen2,3 (1879 - 1968)
Mor*Anna Marie Tanner2,4 (1881 - 1975)
Bestefar til meg

Familie

Agnes Aarø (1908 - 1990)
Barn
Leif R. Larsen (foto: Haug, Molde. Romsdalsmuseets fotoarkiv, 8192002)Leif Ragnvald ble født den 4. februar 1907 i Molde.2,5 Hans fødenavn var Larsen, nevnt 1910.3,4 Leif Ragnvald ble døpt den 5. mai 1907 i Molde kirke. Faddere: Anders Larsen, Anna Marie Larsen, Torstein Larsen, Harald Martinius Gimnes og Marie Røvig.2,6 Leif Ragnvald Larsen ble vaksinert mot kukopper ifølge attest av 29. september 1908.7 Han bodde hos Anders Larsen og Anna Marie Larsen på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.4 Som barn hadde han en katt som het Max. Da skolen sluttet om dagene, brukte den å vente på Leif utenfor skoleporten og følge ham hjem.8
Han ble kalt Snasken (som barn utbrøt han en gang «hold snasken på de'!» for at noen skulle holde munn).9,10
Far og sønn: Anders og Leif Larsen hos fotografen
Far og sønn: Anders og Leif Larsen på kaia i Molde (repro: Erik Hattrem)
Leif Ragnvald Larsen ble konfirmert den 13. mai 1923 i Molde kirke.5 Han var sjømann i 1933.3
Leif Ragnvald giftet seg den 17. november 1933 på Molde prestekontor med Agnes Aarø (forlovere: Anders Larsen og Albert Aarø).3 Leif og Agnes bodde i Molde.
Han og Agnes bodde i Vardevegen 2, Molde, iallfall fra 1940 til 1941. Leif ble den 4. september 1942 arrestert av den tyske okkupasjonsmakten på grunn av motstandsvirksomhet. Han ble overført til Falstad fangeleir i Skogn den 7. samme måned (fangenummer: 234). Den 23. desember 1942 fikk han amnesti og ble løslatt.11 Han var bryggeformann.12
Han og Agnes bodde i Hans Thiis Møllers gate 14, Molde. Leif Ragnvald Hattrem var kommunestyrerepresentant for Det norske Arbeiderparti i Molde og den eneste på den tiden som stilte i genser på møtene.13,12 Han var fergevakt i Møre og Romsdal Fylkesbåtar.10

Leif Ragnvald døde den 15. juni 1979 på Molde sjukehus.14,15 Han ble gravlagt den 20. juni 1979 (fra kapellet i byen klokken 12.00) i Tøndergård gravlund, Molde.15,14
Anna Larsen med familie og venner på 80-årsdagen i 1961 (foto: Birkeland, repro: Erik Hattrem). Bak: Knut Sivertsen, ukjent, ukjent, Agnes Hattrem, Arne Helland, Eli Hofstad, Albert Aarø, Anna O. Aarø, Malmedal (Anna Larsens bestevenninne). Foran: Åse Britt Hattrem, Leif Roald Hattrem, Anna Larsen, Leif Ragnvald Hattrem, Anders Hattrem

Kilder/noter

 1. Etter bevilling fra Justisdepartementet av 25. januar 1957.
 2. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 17.
 3. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 212.
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.
 5. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 91 & 212.
 6. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 55.
 7. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 91.
 8. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 21.7.1997.
 9. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 2007.
 10. [S55] Osvald Kringstad: muntlig.
 11. [S904] Nordmenn i fangenskap 1940–1945.
 12. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig.
 13. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 29.4.2011.
 14. [S75] Romsdals Budstikke: 16.6.1979.
 15. [S466] Molde kirkegårder: Leif R. Hattrem.
 16. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184

Agnes Aarø1,2

K, #7, (24. oktober 1908 - 19. juni 1990)
Far*Andreas Nilssen Årøe2,1 (1884 - 1967)
Mor*Inga Johanne Olsdotter Herje2,1 (1883 - 1910)
Bestemor til meg

Familie

Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Barn
Agnes Larsen (foto: Haug, Molde. Romsdalsmuseets fotoarkiv, 8192002)
Agnes Larsens identitetskort fra annen verdenskrigAgnes ble født den 24. oktober 1908 på Indre Årø, Bolsøy.2,1 Agnes ble døpt den 8. november 1908 i Bolsøy. Faddere: Nils Hansson Aarø, Ane Aarø, Hans Andreas Hansen Aarø, Jensine Hansen, Halfred Ingvald Aarø og Elise Olivia Aarø.2
Hun ble kalt Agnes Andreasdatter, nevnt 1910.3 Agnes og faren bodde hos Nils Hansson og Ane Andersdotter på Øverbø, Øverland, Bolsøy, i 1910.3 Agnes Aarø bodde hos Nils Hansson Aarø og Ane Aarø i Amtmann Leths gate 27, Molde, i 1915 (Agnes vokste opp hos sin fars foreldre).4 Ca. 1922 gravde og murte Andreas Nilssen Årøe under byggingen av huset i Hans Thiis Møllers gate 14, Molde. Hans yngre bror Albert Aarø deltok som håndlanger. Albert fortalte at arbeidet var tungt – på slutten av dagen var han så lang i armene at han kunne tørke seg bak med dem …
Andreas' datter Agnes leverte mat til dem. Hun flyttet flere år senere inn i huset sammen med familien sin. Etterpå bodde sønnen Leif Roald Hattrem der sammen med sin familie.5,6 Agnes Aarø ble konfirmert i 1923 i Molde kirke.1 Hun var ekspeditør. Agnes Aarø og Albert Aarø arbeidet ved Salgslaget i Molde.
Hun bodde i Bolsøy i 1933.1
Agnes giftet seg den 17. november 1933 på Molde prestekontor med Leif Ragnvald Larsen (forlovere: Anders Larsen og Albert Aarø).1 Hennes navn som gift var Larsen.7 Agnes Hattrem og Leif bodde i Molde.
Hun var forlover for Kristian Vedalshaug og Beret Emilie Gjeitnes, som giftet seg den 10. august 1935 på prestekontoret.7,8
Agnes Larsen og familien besøkte ofte hennes grandtante Ane på Syltebø, Eresfjord.
Hun og Leif Ragnvald bodde i Vardevegen 2, Molde, iallfall fra 1940 til 1941.
Hun og Leif Ragnvald bodde i Hans Thiis Møllers gate 14. Agnes Larsen pleide å få tilsendt 25 amerikanske dollar årlig fra morbroren Jørgen Herje i 1940- eller 50-årene.9 Hennes navn som gift var Hattrem (fra 1957).10

Agnes døde den 19. juni 1990 på Molde sjukeheim.11,10 Hun ble gravlagt den 26. juni 1990 i Tøndergård gravlund, Molde. Seremonien var fra Molde kirke klokken 13. Agnes ble lagt i samme grav som Leif.10,11
Anna Larsen og Knut Sivertsen på besøk i Hans Thiis Møllers gate 14 i Molde (foto: trolig Åse Britt Helland, repro: Erik Hattrem). F.v.: Leif Roald og Agnes Hattrem, Knut og Anna

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 212.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 101.
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy, gnr. 27, bnr. 13, Øverbø. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036779000827
 4. [S23] Albert Aarø: muntlig 23.2.1996.
 5. [S23] Albert Aarø: muntlig.
 6. [S27] Annlaug Nybø: muntlig.
 7. [S924] Veøy mini. 1907–36: s. 118.
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 216 & 566.
 9. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig oktober 1998.
 10. [S466] Molde kirkegårder: Agnes Hatrem.
 11. [S75] Romsdals Budstikke: juni 1990.
 12. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184

Arne Hattrem1,2

M, #8, (23. januar 1934 - 28. august 2019)
Far*Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø (1908 - 1990)
Onkel til meg

Familie

Astrid Marit Nødland (1934 - 2008)
De hadde fire barn.3 
BarnArne ble født den 23. januar 1934 i Molde.2,3 Hans fødenavn var Larsen. Arne endret slektsnavn 18 år gammel. Han måtte da bevise at han hadde rett til navnet Hattrem, og begynte i den forbindelse med slektsgransking. Han spilte gitar i skoleorkesteret Happy Boys, hvor blant andre Martin Vestre var medlem.4 Arne var sersjant i Luftforsvaret.5
Arne giftet seg den 27. desember 1955 med Astrid Marit Nødland.3,6 Arne Hattrem var flykaptein i Braathens South-American & Far East Airtransport (SAFE). Han ble pensjonert i begynnelsen av 1994.7
Han og Astrid Marit bodde i Røyken. De hadde adresse Eikeliveien 20, 3470 Slemmestad. Telefonnummer: 31 28 14 74. Arne lagde manuskriptet Slekta fra Rabbestølen i Hol i Hallingdal i 1992.8

Arne døde den 28. august 2019 i Buskerud.2 Han ble bisatt den 11. september 2019 i Slemmestad kirke, Røyken.2

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S57] Aftenposten: 4.9.2019. Dødsannonse.
 3. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 180.
 4. [S159] Arne Hattrem: muntlig.
 5. [S159] Arne Hattrem: muntlig, Slemmestad 1998.
 6. [S75] Romsdals Budstikke: 16.6.1979.
 7. [S159] Arne Hattrem: brevkladd til Donald E. Hattrem i Wrightsville Beach, datert Slemmestad mars 1997. Side I.
 8. [S14] Slekta fra Rabbestølen.

Ingrid Hattrem1,2

K, #9, (15. oktober 1936 - 7. juli 2014)
Far*Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø (1908 - 1990)
Tante til meg

Familie

Arne Rasmussen
De hadde ikke barn. Ingrid ble født den 15. oktober 1936 i Molde.2,3 Hennes fødenavn var Larsen. Hennes navn som gift var Rasmussen.4,2 Hun var ekspeditør ved supermarked.

Ingrid døde den 7. juli 2014, om natten.2,5 Hun ble gravlagt den 16. juli 2014 i Ski.6

Kilder/noter

 1. Hun fikk bevilling til å endre slektsnavn fra Larsen den 17. februar 1956.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 161/17.7.2014, s. 24.
 3. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 175 & 179.
 4. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 5. [S65] Leif Roald Hattrem: tlf. 7.7.2014.
 6. [S65] Leif Roald Hattrem: tlf. 8.7.2014.

Finn Hattrem1,2

M, #10, (29. oktober 1938 - 23. januar 2023)
Far*Leif Ragnvald Hattrem3 (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø3 (1908 - 1990)
Onkel til meg

Familie

Anny Marie Sjømæling (1933 - 2004)
De hadde ikke barn. 
Finn Hattrem, Molde 24.12.2007. (Foto: Kjell Ove Hattrem)Finn ble født den 29. oktober 1938 i Molde.3 Hans fødenavn var Larsen. Han var sjømann.4
Finn var samboer med Anny Marie Sjømæling. De ble sammen ca. 1978.5 Finn Hattrem var ferjevakt i Møre og Romsdal Fylkesbåtar.
Han og Anny bodde på Skrenten 9 I, Molde.
Han bodde på Skrenten 31 F, Molde, til desember 2022.

Finn døde om morgenen den 23. januar 2023 på Råkhaugen omsorgssenter, Molde.2,6 Han ble bisatt den 1. februar 2023 i Røbekk kirke, Molde.2 Han ble nedsatt den 21. april 2023 i Tøndergård gravlund, Molde, i samme grav som foreldrene.

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S1596] Våre Minnesider: Finn Hattrem. https://kirkeland.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_ads.php?order_id=4133922&set_site_id=278&cat=ads&sign=9411e0aae9471a797af8217bab92e285
 3. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184
 4. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 2015.
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 100/3.5.2004, s. 23.
 6. [S76] Anders Hattrem: muntlig, Molde 1.2.2023.

Anders Hattrem

M, #11
Far*Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø (1908 - 1990)
Onkel til meg

Åse Britt Hattrem1

K, #12, (3. april 1943 - 26. september 2023)
Far*Leif Ragnvald Hattrem (1907 - 1979)
Mor*Agnes Aarø (1908 - 1990)
Tante til meg

Familie

Arne Helland
De hadde to barn.1 
Barn
Åse Britt Hattrem/Helland (foto gjengitt på Våre Minnesider)Åse Britt ble født den 3. april 1943 i Molde.1 Hennes fødenavn var Larsen. De fikk bevilling til å endre slektsnavn fra Larsen til Hattrem (farfarens opprinnelige familienavn).
Åse Britt Hattrem bevitnet en hendelse angående Jacob Tanner: Jacob deltok i prosesjonen ved innvielsen den 8. desember 1957 i Molde kirke. Åse Britt ble tatt med av farmora, som var hans ukjente halvsøster.2,3
Prosesjon ved innvielsen av Molde kirke 8. desember 1957. Jacob Tanner er nummer fire fra høyre på trappen. Blant tilskuerne var hans halvsøster Anna Larsen og hennes sønnedatter Åse Britt Hattrem. Dette var trolig eneste gang Anna så sin bror. (Foto: Bjørn Sæbø)
Hennes navn som gift var Helland.4 Åse Britt Helland var ekspeditør ved urmakerforretning.

Åse Britt døde den 26. september 2023 i Molde.4 Hun ble bisatt den 6. oktober 2023, fra begravelsesbyråets seremonirom.4
Anna Larsen med familie og venner på 80-årsdagen i 1961 (foto: Birkeland, repro: Erik Hattrem). Bak: Knut Sivertsen, ukjent, ukjent, Agnes Hattrem, Arne Helland, Eli Hofstad, Albert Aarø, Anna O. Aarø, Malmedal (Anna Larsens bestevenninne). Foran: Åse Britt Hattrem, Leif Roald Hattrem, Anna Larsen, Leif Ragnvald Hattrem, Anders Hattrem

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184
 2. [S286] Åse Britt Helland: muntlig 1990-årene.
 3. [S691] «Professor Jacob Tanner forteller fra si ungdomstid i Molde»: s. 247–272.
 4. [S1596] Våre Minnesider: Åse Britt Helland. https://kirkeland.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=4227810&set_site_id=278&cat=home&sign=c0af8d157d6b08c0edb5f7f1164e1ee6
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20

Astrid Marit Nødland

K, #13, (28. mai 1934 - 28. juli 2008)

Familie

Arne Hattrem (1934 - 2019)
De hadde fire barn.2 
BarnAstrid Marit ble født den 28. mai 1934.1,2
Astrid Marit giftet seg den 27. desember 1955 med Arne Hattrem.2,3 Hennes navn som gift var Hattrem.1
Hun og Arne bodde i Røyken. De hadde adresse Eikeliveien 20, 3470 Slemmestad. Telefonnummer: 31 28 14 74.

Astrid Marit døde den 28. juli 2008.1 Hun ble gravlagt på Røyken kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 5059245. http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=5059245
 2. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 180.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: 16.6.1979.

Leif Arild Hattrem

M, #14
Far*Arne Hattrem (1934 - 2019)
Mor*Astrid Marit Nødland (1934 - 2008)
Søskenbarn til meg

Ann Elin Hattrem1

K, #15
Far*Arne Hattrem (1934 - 2019)
Mor*Astrid Marit Nødland (1934 - 2008)
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 443/26.9.1998, s. 15.
 2. [S57] Aftenposten: nr. 443 1998 (26.9.), s. 15.

Tore Hattrem

M, #16
Far*Arne Hattrem1 (1934 - 2019)
Mor*Astrid Marit Nødland1 (1934 - 2008)
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 180.
 2. [S2425] Tolgen Hytteplads: s. 329. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2023022048086?page=332
 3. [S57] Aftenposten: nr. 407/5.9.2003. Side 19, «Født». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_20030905_144_407_1?page=51

Knut Hattrem

M, #17
Far*Arne Hattrem (1934 - 2019)
Mor*Astrid Marit Nødland (1934 - 2008)
Søskenbarn til meg

Arne Rasmussen

M, #18

Familie

Ingrid Hattrem (1936 - 2014)
De hadde ikke barn. 

Anny Marie Sjømæling1,2

K, #19, (20. januar 1933 - 30. april 2004)

Familie 1

Johannes Olsen Odden (1921 - 2003)
De hadde to barn.5,8 

Familie 2

De hadde ikke barn. 

Familie 3

Finn Hattrem (1938 - 2023)
De hadde ikke barn. Anny Marie ble født den 20. januar 1933.1,2 Hennes hjemsted var på Strande, Bolsøy.3
Anny Marie giftet seg den 2. mai 1952 med Johannes Olsen Odden. De ble skilt i 1957.4,5 Anny var syer i 1952, i 1994 ved konfeksjonsfabrikken Solhjell i Molde.4,6
Anny Marie giftet seg i 1960 med en uregistrert person. De ble skilt i 1978.5
Anny var samboer med Finn Hattrem. De ble sammen ca. 1978.7
Hun og Finn bodde på Skrenten 9 I, Molde.

Anny Marie døde den 30. april 2004 i Molde.7,2 Hun ble gravlagt den 5. mai 2004 på Røbekk kirkegård, Molde.7,2

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S466] Molde kirkegårder: Anny Marie Sjømæling.
 3. [S1919] Romsdal Folkeblad: nr. 238/17.10.1951. E-side 2, «Personalia». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalfolkeblad_null_null_19511017_23_238_1?page=1
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 98/30.4.1952. Side 2, «Ekteskap». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19520430_110_98_1?page=1
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 174. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=177
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 739. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=740
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 100/3.5.2004, s. 23.
 8. [S2284] Fædrelandsvennen (Kristiansand): nr. 252/3.11.2003. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_faedrelandsvennen_null_null_20031103_129_252_1?page=22

Eli Hofstad

K, #20

Arne Helland1

M, #23

Familie

Åse Britt Hattrem (1943 - 2023)
De hadde to barn.3 
Barn

Kilder/noter

 1. [S2338] Møre og Romsdal adressebok 1966–67: s. 210. Helland, Arne. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015110981044_001?page=221
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20
 3. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184

Kristin Helland1

K, #24, (12. juli 1964 - 10. mai 2020)
Far*Arne Helland2
Mor*Åse Britt Hattrem2,3 (1943 - 2023)
Søskenbarn til megKristin ble født den 12. juli 1964.1,2,4 Hennes navn som gift var Kristin Helland Aarø.1,2

Kristin døde den 10. mai 2020 i Molde.2 Hun ble bisatt den 15. mai 2020 i Røbekk kirke, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Kristin Helland Aarø.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20
 3. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184
 4. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179.

Terje Helland

M, #25
Far*Arne Helland
Mor*Åse Britt Hattrem1 (1943 - 2023)
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 179. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062248602?page=184

Kristofer Nybø1,2,3

M, #26, (22. juni 1917 - 28. april 1989)
Far*Edvart Nybø3 (1888 - 1979)
Mor*Einara Pedersdotter Selnes3 (1887 - 1953)
Bestefar til meg

Familie 1

Aslaug Hjertvikstein (1918 - 1946)
Barn
Kristofer Nybø i militæret (foto fra Aukra gjennom tidene 1995: krigsår og fredsfeiring)Kristofer ble født den 22. juni 1917 på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra.3,4 Kristofer ble døpt den 12. august 1917 i Aukra kyrkje. Faddere: Kristian Olausson Aukratangen, Anna Kristofersdotter Aukratangen og Theodor Iversson Smebakk samt pike Lina J. Breivik.3 Kristofer Nybø var soldat. Kristofer fortalte at han i militæret fikk kroner 2,50 i lønn per dag. Han deltok i felttoget i 1940, men ble tatt til fange et sted i fjellene. Den tyske okkupasjonsmakten satte ham til å kjøre en kulldrevet lastebil for dem. Da krigen var over, fikk Kristofer beholde bilen. Det var forbudt å lytte til radiosendinger under krigen, men familien hadde et mottakerapparat gjemt i høyet på låven. Dessuten bygde han et såkalt krystallapparat (med hodetelefoner) til å ta imot radiosignaler med.5,6
Da han tok bilførersertifikat, bestod førerprøven av en kjøretur fra «Gymnaset» (Molde videregående skole) til postkontoret – en svært kort tur. Kristofer var fargeblind, noe som kom til syne da han hadde vanskelig for å se blåsene på sjøen – og den gangen han selv handlet klær i Molde.5,6,7
Kristofer trolovet seg med Aslaug Hjertvikstein. De planla å gifte seg, men hun ble syk og døde før de kom så langt.8,9
Kristofer giftet seg den 15. mai 1948 med Oddlaug Marie Tangen.10,4 Kristofer Nybø eide på Solvang, Hjertvika, Aukra, fra 1950 til 1989.11 Edvart var visstnok ikke redd for høyder og trådte til da sønnen Kristofer ikke torde å arbeide høyt oppe på huset.6 Kristofer og Oddlaug var selveiere på Reset fra 1955 til 1989. Han fikk skjøte fra faren i 1955.4
Han ble kalt Krestoffer på Resa (Kristofer på Reset).6 Kristofer Nybø var fisker.6 Han var platearbeider på Aukra Bruk.6 Han hadde adresse i Breivika, Aukra.

Kristofer døde den 28. april 1989 på Reset.12 Han ble gravlagt den 5. mai 1989 på Aukra kyrkjegard.12
Kristofer og Oddlaug Nybøs gravstein i 2023 (foto: Kjell Ove Hattrem)

Kilder/noter

 1. Han skrev seg «Kristoffer E. Nybø», hvor E. var patronym (Edvartsson).
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Kristofer Nybø. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003405653
 3. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 113.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 226.
 5. [S227] Kristofer Nybø: muntlig.
 6. [S27] Annlaug Nybø: muntlig.
 7. [S32] Aud og Kristian Nybø: muntlig.
 8. [S75] Romsdals Budstikke: 4.9.1946.
 9. [S224] Ane Marta Hjertvik: muntlig.
 10. [S605] Oddlaug og Kristoffer Nybø, takkekort.
 11. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 279.
 12. [S399] Kristofer Nybø, gravstein.

Aslaug Hjertvikstein1

K, #27, (20. september 1918 - 2. september 1946)
Far*Iver Andreas Madsson Hjertviksten1 (1876 - 1929)
Mor*Karen Emilie Sakariasdotter Eidskrem1 (1875 - 1966)
Bestemor til meg

Familie

Kristofer Nybø (1917 - 1989)
Barn
Aslaug HjertviksteinAslaug ble født den 20. september 1918 på Steinen, Hjertvika, Aukra.1 Aslaug ble døpt den 18. november 1918 i Aukra kyrkje. Faddere: Johan Magnus Ingebrigtsson Tangen, Karen Maria Tangen, Ole Johan Johansen Haugberg og Beret Anna Hjertvik. Aslaug Hjertvikstein var venn av Ane Marta Eidskrem.2 Aslaug var visst en stille person. Hun snakket ikke særlig mye, men likte å synge. Familien hadde en gitar til husbruk.2 Aslaug Hjertvikstein var kristen. Hun var hushjelp. Hun var venn av Edna Edvarda Nybø.
Aslaug trolovet seg med Kristofer Nybø. De planla å gifte seg, men hun ble syk og døde før de kom så langt.3,2

Aslaug døde den 2. september 1946 på Reknes sanatorium, Molde. Både hun og søsteren Olga Sofie hadde hatt husplass i Oslo. Der fikk visst begge tuberkulose. På slutten av livet virket det ifølge Ane Marta Hjertvik som om Aslaug ikke hadde mer livsvilje igjen.3,2 Hun ble gravlagt den 7. september 1946 på Aukra kyrkjegard.4,5

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 117.
 2. [S224] Ane Marta Hjertvik: muntlig.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: 4.9.1946.
 4. [S225] Aslaug Hjertvikstein, gravstein.
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 201/1946, s. 3.

Oddlaug Marie Tangen1,2

K, #28, (21. august 1921 - 2. mars 2018)
Far*Martin Kristian Tangen (1893 - 1964)
Mor*Karen Anna Jonsdotter Aukratangen (1887 - 1974)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megOddlaug Marie ble født den 21. august 1921 på Reset (bnr. 11), Aukratangen, Aukra prestegard.3,4,1,5
Oddlaug Marie giftet seg den 15. mai 1948 med Kristofer Nybø.6,2 Hennes navn som gift var Nybø.1,7 Oddlaug og Kristofer var selveiere på Nybø (Reset), Hjertvika, Aukra, fra 1955 til 1989. Han fikk skjøte fra faren i 1955.2 Oddlaug Marie Nybø arbeidet i næringsmiddelindustrien. Hun hadde i 1999 adresse i Breivika, Aukra.7

Oddlaug Marie døde den 2. mars 2018 på Aukraheimen, Aukra, klokken 2 om natten.1,8 Hun ble gravlagt den 9. mars 2018 på Aukra kyrkjegard.1
Kristofer og Oddlaug Nybøs gravstein i 2023 (foto: Kjell Ove Hattrem)

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 53/3.3.2018, s. 53, «Dødsfall».
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 226.
 3. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 132.
 4. [S294] Skattelistene for 2001 (SA): Oddlaug Nybø.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 141.
 6. [S605] Oddlaug og Kristoffer Nybø, takkekort.
 7. [S94] Telefonkatalogen 4.0 1999.
 8. [S27] Annlaug Nybø: SMS 2.3.2018.

Else Karin Nybø

K, #29
Far*Kristofer Nybø (1917 - 1989)
Mor*Oddlaug Marie Tangen (1921 - 2018)
Tante til meg

Familie

Odd Inge Smørholm (1947 - 2023)
De hadde to barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=388

Edvin Magne Nybø1

M, #30
Far*Kristofer Nybø (1917 - 1989)
Mor*Oddlaug Marie Tangen (1921 - 2018)
Onkel til meg

Kilder/noter

 1. [S145] Skattelistene for 2000 (BT).

Odd Inge Smørholm1,2

M, #31, (16. desember 1947 - 20. april 2023)

Familie 1

Barn

Familie 3

Anne Marie Kerim
De hadde ett barn. 
Barn
Odd Inge Smørholm (foto gjengitt på Våre Minnesider)Odd Inge ble født den 16. desember 1947.2,3 Hans hjemsted var på Vevang, Eide på Nordmøre.4 Han var ingeniør.5 Han var disponent ved Egersund Sildoljefabrikk i 1990.6
Han bodde på Beinhaugen 121, Eide på Nordmøre, fra 2009.7,8
Han bodde på avdeling Furutoppen, Eide sykehjem.1

Odd Inge døde den 20. april 2023 på Molde sjukehus.1 Han ble gravlagt den 4. mai 2023 på Gaustad kirkegård, Hustadvika.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/22.4.2023. Side 45, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20230422_181_93_1?page=44
 2. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 3. [S1596] Våre Minnesider: Odd Inge Smørholm. https://karlsen.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?order_id=4169074&set_site_id=336&cat=home&sign=7ef0a8972890a04df47a1d5145ad033d
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 226.
 5. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=388
 6. [S2001] Stavanger Aftenblad: nr. 45/5.11.1990. Side 30, Alf Fagerheim, «Mengder med hestmakrell i Nordsjøen». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19901105_98_256_1?page=29
 7. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 217/18.9.2009. Side 23, «Eide / Beinhaugen 121». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_20090918_100_217_1?page=22
 8. [S469] Opplysningen 1881: Odd Inge Smørholm. https://www.1881.no/person/hustadvika/eide/odd-inge-smoerholm_205015643S1

Margaret Nybø Smørholm1

K, #32
Far*Odd Inge Smørholm2,3 (1947 - 2023)
Mor*Else Karin Nybø2
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S106] Slekter fra Romsdalskysten I: s. 385. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014020708055?page=388
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/22.4.2023. Side 45, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20230422_181_93_1?page=44
 4. [S558] Gjertine og Johan Moen, slektsrapport: III.B.4.a.(1).
 5. [S27] Annlaug Nybø: muntlig 4.9.2003.

Olav Kristoffer Smørholm1

M, #33
Far*Odd Inge Smørholm2 (1947 - 2023)
Mor*Else Karin Nybø
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/22.4.2023. Side 45, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20230422_181_93_1?page=44

Eva-Beate Opskar Nybø1

K, #35
Far*Edvin Magne Nybø
Mor*Bjørg Sofie Opskar
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S27] Annlaug Nybø: muntlig.
 3. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 23.12.2013.

Odd-Kjetil Nybø1

M, #36
Far*Edvin Magne Nybø
Mor*Bjørg Sofie Opskar
Søskenbarn til meg

Familie 2

Liza Claire Romualdo
De ble skilt. 

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

Monika Nybø1

K, #37
Far*Edvin Magne Nybø
Mor*Bjørg Sofie Opskar
Søskenbarn til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S561] Facebook: Monika Nybø 24.8.2015.
 3. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 2018.

Ingvild Nergård Hattrem

K, #39
Far*Leif Arild Hattrem
Mor*Nina Nergård
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Magnus Nergård Hattrem

M, #40
Far*Leif Arild Hattrem
Mor*Nina Nergård
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Aasmund Hole Talset1

M, #42

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).

Kurt Henry Iversen1

M, #43

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Marius Iversen

M, #44
Far*Kurt Henry Iversen
Mor*May Hattrem
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Lars Tore Aarø1

M, #45

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20

Tiril Helland Aarø1,2

K, #46
Far*Lars Tore Aarø2
Mor*Kristin Helland2 (1964 - 2020)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S258] Skattelistene for 2002 (BT).
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20

Fredrik Helland Aarø1

M, #47
Far*Lars Tore Aarø1
Mor*Kristin Helland1 (1964 - 2020)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 108/12.5.2020. Side 21, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20200512_178_109_1?page=20

Amalie Helland

K, #48
Far*Terje Helland
Mor*Anne Berg
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Anders Larsen1,2

M, #50, (25. juni 1879 - 6. januar 1968)
Far*Lars Tostensson Hattrem3,4 (1824 - 1908)
Mor*Anne Karine Andersdotter4 (1843 - 1929)
Oldefar til meg

Familie 1

Anna Marie Tanner (1881 - 1975)
Barn

Familie 2

Ella Dorthea Nikoline Abelsen (1896 - 1963)
De hadde tre barn. 
BarnAnders ble født den 25. juni 1879 på Turhus, Eresfjord.5,1 Han ble døpt den 14. september 1879 i Eresfjord kyrkje. Faddere: Knut Knutsson Solhjell, Sigri Larsdotter Solhjell, Elen Ljørvoll, Ole Meringdal, Anders Andersson på Finnset og Kari Arnesdotter på Finnset.6 Anders Larsen ble vaksinert.3 Han ble konfirmert den 7. oktober 1894 i Eresfjord kyrkje.7
Annet navn: Anders Hattrem, nevnt 1900. Da han skulle inn til militærtjeneste, skal noen andre soldater ha ertet ham og spurt hvor han hadde fått det «fine» navnet fra. «Jeg kan godt kalle meg Larsen, jeg,» skal Anders ha svart. «Faren min heter jo Lars, han, så.» Anders ble «ikke blid» da sønnen Leif og hans familie tok tilbake Hattrem-navnet.8,9,10 Han bodde hos Jens og Siri Gimnes i losjihus (C), Hovdenakken, Bolsøy, i 1900.8 Anders Hattrem var fabrikkarbeider i 1900.8
Annet navn: Anders Larsen Øveraas, nevnt 1905.11 Han var matros iallfall fra 1905 til 1907.11,2
Han bodde i Molde i 1905.11
Han giftet seg (som Anders Larsen Øveraas) den 30. juli 1905 i Bolsøy med Anna Marie Lofsgaard (forlovere: Rasmus Gjednæs og B. Berg, Bolsøy).11,12
Han var fadder ved dåpen til Leif Ragnvald Larsen den 5. mai 1907 i Molde kirke.2,13
Anders Larsen og Anna Marie bodde på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910 sammen med Aslaug Johanne Larsen, Leif Ragnvald Larsen, Åsta Larsen og Ole Larsson Næsje. De bodde i tredje etasje på to rom og kjøkken, hvorav leieboeren Ole hadde eget værelse (men var i kost hos familien). Årlig husleie var 200 kroner. Gården tilhørte Rasmus Gjednæs.12 Anders var bryggeformann iallfall fra 1910 til 1926.12,14
Far og sønn: Anders og Leif Larsen hos fotografen
Far og sønn: Anders og Leif Larsen på kaia i Molde (repro: Erik Hattrem)
Han søkte skilsmisse fra Anna Marie Larsen i 1922. Overrettssakfører Jørgen Olafsen Holm sendte søknaden 14. juni. Uttalelse fra hustruen ble innhentet 16. oktober, og 14. november ble saken sendt til Justisdepartementet. Den 5. januar 1923 ble Anders bedt om å betale resterende bidrag før saken kunne behandles videre. Han oppgav at han ikke maktet å betale mer enn 5 kroner per uke.15 Anders Larsen og Anna ble skilt den 3. april 1923. Døtrene vokste opp hos henne i Ålesund, mens sønnen ble hos Anders i Molde.3,7
Anders giftet seg den 7. mai 1926 klokken 17.30 på Molde prestekontor med Ellerine Dorthea Nikoline Abelsen Storjord (forlovere: Johannes Lindahlen og Horda Lindahlen).3
Han og Ellerine Dorthea Nikoline bodde i Lillevika, Bjørset, Bolsøy, i 1926.14 Anders Larsen var lagermann i 1933.16
Han var forlover for Leif Ragnvald Larsen og Agnes Aarø, som giftet seg den 17. november 1933 på prestekontoret.16
Anders Larsen arbeidet i Møre og Romsdal Fylkesbåtar. Han var ferjevakt i 1940-årene, og en tid formann ved koks- og rekvisitalageret.17 Det er fortalt at Anders nok kunne bli oppfattet som en hard mann, men han hadde ofte en humoristisk bemerkning på lur. Han kunne være særlig sarkastisk mot personer som «trodde de var noe». Sønnen Leif har uttalt at «han Anders Larsen va ikkje nokken lett mann å komme ut for.». En gang gav han sønnedattera Ingrid 50 øre til å «kjøpe tobakk» for. Hun ble forundret og utbrøt til faren sin: «Hørte du hva han bestefar sa?» «Ta det med ro!» svarte Leif. «Du må da skjønne at han bestefar bare spøker».18

Anders døde den 6. januar 1968 i Molde.1,19 Han ble gravlagt den 11. januar 1968 i Tøndergård gravlund, Molde.19,20

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Anders Larsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001863785
 2. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 17.
 3. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 16, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102086020
 4. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: fol. 171 b.
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 92.
 6. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 92 & 340.
 7. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 181.
 8. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, personliste 38C.
 9. [S401] Per Øverland: tlf.
 10. [S76] Anders Hattrem: muntlig.
 11. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 150.
 12. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.
 13. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 55.
 14. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 101/28.4.1926. E-side 1, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19260428_44_101_1?page=0
 15. [S488] Møre fylkesmann, journalregister 1920–30.
 16. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 212.
 17. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig 12.1997.
 18. [S159] Arne Hattrem.
 19. [S466] Molde kirkegårder: Anders Larsen.
 20. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 7/1968, s. 5.
 21. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 27, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084030

Anna Marie Tanner

K, #51, (4. mars 1881 - 9. februar 1975)
Far*Johannes Tanner (1837 - 1914); Opprinnelig ble en Sivert Rasmusson Kvam oppgitt som far, men i 1885 kom det frem at Johannes Tanner nok var den egentlige faren1,2,3
Mor*Elen Marie Olsdotter Loftsgard (1856 - 1938)
Far-fosterJohn Kristensson Åndal (1829 - 1911)
Mor-fosterMalina Olsdotter Åndal (1841 - 1931)
Oldemor til meg

Familie 1

Anders Larsen (1879 - 1968)
Barn

Familie 2

Knut Andreas Sivertsen (1894 - 1976)
Anna M. Lofsgaard, trolig omkring 1905 (håndkolorert ved E. Birkeland, Molde)
Anna M. Larsen 1961 (foto © E. Birkeland, Molde, 11–610368)Anna Marie ble født den 4. mars 1881 i Tverrlia, Fræna, utenom ekteskap.4,1,5 Anna Marie ble døpt den 26. mai 1881 i Bolsøy kirke. Faddere: Andreas Nilssen på Kvam, Olvia Knutsdotter, Ole Knutsson på Kringstad, Marit Iversdotter på Kvam o.a.6,7 Hun var pleiebarn hos John Kristensson Åndal og Malina Olsdotter Åndal på Åndal, Øre, fra 1882.8,9 Hun fikk slektsnavnet til faren, Tanner, men ble så mye ertet for det da hun begynte på skolen at pleiefaren John gav henne sitt navn, Åndal/Aandal («du skal få navnet mitt, du, Anna»).10,11,12 Anna Marie Aandal ble konfirmert i 1895.3 Hun arbeidet på Hovdenakken, Bolsøy, ca. 1898.8 Hun bodde i Kipervikgata, Ålesund, ved folketellingen av 3. desember 1900, som kjøkken- og barnepike hos familien Karoline (Lina) og Paul Bernhard Jensen. Det var i Ålesund Anna traff sin fremtidige ektemann.11,13,8
Annet navn: Lofsgaard, nevnt 1905.3,14,15
Anna Marie Lofsgaard giftet seg den 30. juli 1905 i Bolsøy med Anders Larsen Øveraas (forlovere: Rasmus Gjednæs og B. Berg, Bolsøy).3,16
Hennes navn som gift var Larsen, nevnt 1910.5,16
Hun var fadder ved dåpen til Leif Ragnvald Larsen den 5. mai 1907 i Molde kirke.15,17
Anna Marie Larsen og Anders bodde på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910 sammen med Aslaug Johanne Larsen, Leif Ragnvald Larsen, Åsta Larsen og Ole Larsson Næsje. De bodde i tredje etasje på to rom og kjøkken, hvorav leieboeren Ole hadde eget værelse (men var i kost hos familien). Årlig husleie var 200 kroner. Gården tilhørte Rasmus Gjednæs. I etasjen under, hos Gjednæs-familien, bodde Knut Sivertsen, som hun senere var husholderske hos i mange år.16 Anders Larsen søkte skilsmisse fra henne i 1922. Overrettssakfører Jørgen Olafsen Holm sendte søknaden 14. juni. Uttalelse fra hustruen ble innhentet 16. oktober, og 14. november ble saken sendt til Justisdepartementet. Den 5. januar 1923 ble Anders bedt om å betale resterende bidrag før saken kunne behandles videre. Han oppgav at han ikke maktet å betale mer enn 5 kroner per uke.18
Hun bodde i Ålesund fra 1922 til 1946. Under skilsmissen flyttet hun tilbake til Ålesund sammen med de to døtrene. Anna oppholdt seg der allerede i oktober 1922. Under annen verdenskrig arbeidet hun på sildebryggene.18,19,8 Anna og Anders ble skilt den 3. april 1923, men hun beholdt navnet Larsen. Døtrene vokste opp hos henne i Ålesund, mens sønnen ble hos Anders i Molde.20,21
Anna var samboer med Knut Andreas Sivertsen: Hun var husholderske for ham.22
Anna og Knut bodde på Bergly, Geitnes, Bolsøy, fra 1946. Han bygde huset der da og eide bruket. De bodde på Bergly til ca. 1960.23,24,19
Anna Marie Larsen bevitnet en hendelse angående Jacob Tanner: Jacob deltok i prosesjonen ved innvielsen den 8. desember 1957 i Molde kirke.25,26
Prosesjon ved innvielsen av Molde kirke 8. desember 1957. Jacob Tanner er nummer fire fra høyre på trappen. Blant tilskuerne var hans halvsøster Anna Larsen og hennes sønnedatter Åse Britt Hattrem. Dette var trolig eneste gang Anna så sin bror. (Foto: Bjørn Sæbø)
Anna var kommunist. Hun var ei «myndig» dame. Ifølge sønnesønnen Finn «marsjerte (hun) gjennom byen som en general». Anna fikk øyesykdommen stær på sine eldre dager.14
Anna og Knut bodde i Julsundvegen 16, Molde, fra ca. 1960 til ca. 1973, da hun kom på sykehjem. Han eide huset og bodde der til ca. 1975.19
Hun bodde på Molde alders- og sjukeheim fra ca. 1973.19

Anna Marie døde den 9. februar 1975 på Molde alders- og sjukeheim.5 Hun ble gravlagt den 13. februar 1975 i Tøndergård gravlund, Molde.5
Anna Larsen med familie og venner på 80-årsdagen i 1961 (foto: Birkeland, repro: Erik Hattrem). Bak: Knut Sivertsen, ukjent, ukjent, Agnes Hattrem, Arne Helland, Eli Hofstad, Albert Aarø, Anna O. Aarø, Malmedal (Anna Larsens bestevenninne). Foran: Åse Britt Hattrem, Leif Roald Hattrem, Anna Larsen, Leif Ragnvald Hattrem, Anders Hattrem

Anna Larsen og Knut Sivertsen på besøk i Hans Thiis Møllers gate 14 i Molde (foto: trolig Åse Britt Helland, repro: Erik Hattrem). F.v.: Leif Roald og Agnes Hattrem, Knut og Anna

Anna Larsen ble intervjuet av Romsdal Folkeblad i anledning sin 90-årsdag i 1971
Anna Larsen ble fotografert av Romsdal Folkeblad i anledning sin 90-årsdag i 1971

Kilder/noter

 1. [S467] Bolsøy sogneprest, brev- og journalsaker 1884–1906: B S 1885.
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86.
 3. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 150.
 4. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: fol. 100.
 5. [S466] Molde kirkegårder: Anna Marie Larsen.
 6. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 100.
 7. [S159] Arne Hattrem: brev 15.1.1995.
 8. [S285] «Anna Larsen 90 år i dag».
 9. [S65] Leif Roald Hattrem: muntlig.
 10. [S76] Anders Hattrem: muntlig 1997.
 11. [S233] Ft. 1900 (db): Ålesund, husliste 7, kretsnr. 15, Kippervig Gade.
 12. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983).
 13. [S283] «Ancestors of Robert Göncz».
 14. [S284] Finn Hattrem: muntlig.
 15. [S905] Molde mini. 1903–17: s. 17.
 16. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.
 17. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 55.
 18. [S488] Møre fylkesmann, journalregister 1920–30.
 19. [S76] Anders Hattrem: muntlig 17.12.1996.
 20. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 16, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102086020
 21. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 181.
 22. [S279] Eli Hattrem: muntlig.
 23. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal; Bolsøy; 15, Gjeitnes.
 24. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 525.
 25. [S286] Åse Britt Helland: muntlig 1990-årene.
 26. [S691] «Professor Jacob Tanner forteller fra si ungdomstid i Molde»: s. 247–272.

Aslaug Johanne Larsen1

K, #52, (1. september 1905 - 4. mai 1985)
Far*Anders Larsen1 (1879 - 1968)
Mor*Anna Marie Tanner1 (1881 - 1975)
Grandtante til megAslaug Johanne ble født den 1. september 1905 i Molde.1,2 Hun bodde hos Anders Larsen og Anna Marie Larsen på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.1
Aslaug Johanne giftet seg den 3. mai 1936 med Karl Bjørlykkehaug.2

Aslaug Johanne døde den 4. mai 1985.2

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.
 2. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.

Åsta Larsen1,2

K, #53, (24. november 1908 - 11. november 1991)
Far*Anders Larsen (1879 - 1968)
Mor*Anna Marie Tanner (1881 - 1975)
Grandtante til megÅsta ble født den 24. november 1908 i Molde.2,1,3 Hun bodde hos Anders Larsen og Anna Marie Larsen på mnr. 290, Øvre veg, Molde, i 1910.2

Åsta døde ugift den 11. november 1991.1 Hun ble gravlagt den 14. november 1991 i Nedre gravlund, Ålesund. Graven er slettet.1

Kilder/noter

 1. [S1777] Gravplassene i Ålesund kommune: Åsta Larsen.
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Molde, Øvre vei, mnr. 290, leilighet 3.
 3. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.

Ella Dorthea Nikoline Abelsen1,2

K, #54, (14. november 1896 - 29. juli 1963)
Far*Nikolai Nilsen3,4 (1871 - )
Mor*Marie Olea Susanna Abelsen3,4 (1873 - )

Familie

Anders Larsen (1879 - 1968)
De hadde tre barn. 
BarnEllerine Dorthea Nikoline ble født den 14. november 1896 på Storjord, Snelandslia, Meløy, utenom ekteskap, og hjemmedøpt den 29. samme måned.4,5 Ellerine Dorthea Nikoline ble døpt den 11. juli 1897 i Meløy kirke. Faddere: Daniel Abelsen på Storjord og Ellerine Johanne Nilsdatter på Storjord o.a.4 Ellerine Dorthea Nikoline Abelsen Storjord ble vaksinert.5
Hun ble kalt Ellerine Nilsen, nevnt 1900.6 Ved folketellingen av 1900 bodde Ellerine Nilsen på Storjord hos Daniel Johan Kristian Abelsen og Ellerine Johanne Nilsdatter.6 Ellerine Dorthea Nikoline Abelsen Storjord ble konfirmert i 1911 i Meløy.5,7 Ella oppholdt seg i Eresfjord i august 1922. Hun fødte der.2
Hun bodde i Molde i 1923.2 Hun var husholder iallfall fra 1923 til 1926.2,5
Annet navn: Ella og Ellerine Dorthea Nikoline Abelsen Storjord, nevnt 1926.4,5,8
Ellerine Dorthea Nikoline giftet seg den 7. mai 1926 klokken 17.30 på Molde prestekontor med Anders Larsen (forlovere: Johannes Lindahlen og Horda Lindahlen).5
Hun og Anders bodde i Lillevika, Bjørset, Bolsøy, i 1926.8 Hennes navn som gift var Ella Larsen.9,10

Ella døde den 29. juli 1963 i Molde. Begravelsen foregikk fra kirkekapellet.9,11 Hun ble gravlagt den 1. august 1963 i Tøndergård gravlund, Molde.11,12

Kilder/noter

 1. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 16, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020331
 2. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 27, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084030
 3. [S2086] Meløy mini. 1889–1907: s. 42, kvinner, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050426010051
 4. [S2085] Meløy klok. 1884–1909: s. 173, kvinner, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050422010339
 5. [S1070] Molde mini. 1922–37: s. 16, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102086020
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Meløy. Gnr. 20, bnr. 5, Storjorden. https://www.digitalarkivet.no/bf01037520000172
 7. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 181.
 8. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 101/28.4.1926. E-side 1, «Lysninger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19260428_44_101_1?page=0
 9. [S1907] Døde 1951–2014: Ella Larsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001922192
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 176/3.8.1963. Side 5, «Gravferd». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19630803_121_176_1?page=4
 11. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/31.7.1963. Side 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19630731_121_173_1?page=4
 12. [S497] Gravminnebasen: Ella Larsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/48e94de9-7e1a-486e-8f4b-ee3be9e789ec

Bjarne Larsen1,2

M, #55, (7. august 1922 - 15. november 2001)
Far*Anders Larsen3 (1879 - 1968)
Mor*Ella Dorthea Nikoline Abelsen3 (1896 - 1963)
Grandonkel til meg

Familie

Sylvia Larsen (1928 - 2021)
De hadde ikke barn. Bjarne ble født den 7. august 1922 i Eresfjord, mens faren ennå var gift med sin første kone. Anders oppgav selv farskapet, at de hadde søkt skilsmisse, og at han aktet å gifte seg med Ella så snart den ble innvilget.3,1 Bjarne ble døpt den 4. februar 1923 i Molde kirke. Faddere: skomaker Theodor Kleppen og hustru Anna Emilie, skredder Oscar Grüner og hustru Amanda.3,4 Han var fotograf i Molde.5
Bjarne giftet seg den 13. februar 1954 med Sylvia Larsen.6 Bjarne Larsen var tekniker.
Han og Sylvia bodde i Skedsmo i 2001.1

Bjarne døde den 15. november 2001 i Skedsmo.1,2 Han ble gravlagt i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Bjarne Larsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002826506
 2. [S466] Molde kirkegårder: Bjarne Larsen.
 3. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 27, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084030
 4. [S282] Molde klok. 1921–42: s. 16.
 5. [S284] Finn Hattrem: muntlig, Molde 26.8.2021.
 6. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.

Bodil Larsen

K, #56
Far*Anders Larsen (1879 - 1968)
Mor*Ella Dorthea Nikoline Abelsen1 (1896 - 1963)
Grandtante til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/31.7.1963. Side 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19630731_121_173_1?page=4

Aase Larsen

K, #57
Far*Anders Larsen (1879 - 1968)
Mor*Ella Dorthea Nikoline Abelsen1 (1896 - 1963)
Grandtante til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 173/31.7.1963. Side 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19630731_121_173_1?page=4

Karl Bjørlykkehaug

M, #58, (9. oktober 1902 - )Karl ble født den 9. oktober 1902.1
Karl giftet seg den 3. mai 1936 med Aslaug Johanne Larsen.2

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 175 & 177.
 2. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.

Randi Bjørlykkehaug

K, #59
Far*Karl Bjørlykkehaug (1902 - )
Mor*Aslaug Johanne Larsen (1905 - 1985)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kari Bjørlykkehaug

K, #61
Far*Karl Bjørlykkehaug (1902 - )
Mor*Aslaug Johanne Larsen (1905 - 1985)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Vigdis Bjørlykkehaug

K, #62
Far*Karl Bjørlykkehaug (1902 - )
Mor*Aslaug Johanne Larsen (1905 - 1985)
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Sylvia Larsen1

K, #63, (7. februar 1928 - 27. juni 2021)

Familie

Bjarne Larsen (1922 - 2001)
De hadde ikke barn. Sylvia ble født den 7. februar 1928 i Grip.1,2 Hun vokste opp på Skarset, Sporsem, Aukra.2 Hun var ekspeditør.
Sylvia giftet seg den 13. februar 1954 med Bjarne Larsen.3
Hun og Bjarne bodde i Skedsmo i 2001.4 Hennes siste registrerte adresse var i Fjordgata 5, Molde.1

Sylvia døde den 27. juni 2021.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 166/23.7.2021. Side 23, «Kunngjøring». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20210723_179_167_1?page=22
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 356.
 3. [S12] Torø Brobakken og Lars Hattrem og deres efterslekt: s. 16.
 4. [S1907] Døde 1951–2014: Bjarne Larsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002826506

Sverre Wangsmo

M, #64, (2. september 1927 - 15. januar 1977)Sverre ble født den 2. september 1927.1

Sverre døde den 15. januar 1977.1

Kilder/noter

 1. [S74] Valdres-Anders og hans slekt: s. 176 & 181.

Hildegunn Wangsmo

K, #65
Far*Sverre Wangsmo (1927 - 1977)
Mor*Bodil Larsen
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Anders Eldar Wangsmo

M, #66
Far*Sverre Wangsmo (1927 - 1977)
Mor*Bodil Larsen
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Karstein Magnar Farstad1,2

M, #67

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).
 2. [S145] Skattelistene for 2000 (BT): Karstein Farstad.

Robert Farstad1

M, #68
Far*Karstein Magnar Farstad
Mor*Aase Larsen
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S191] Skattelistene for 2001 (BT).

Knut Anders Farstad

M, #69
Far*Karstein Magnar Farstad
Mor*Aase Larsen
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Ann Kristin Olsvik

K, #71
Far*Leidulf Olsvik
Mor*Randi Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Lars Roar Olsvik

M, #72
Far*Leidulf Olsvik
Mor*Randi Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Mai-Britt Øvrevoll

K, #75
Far*Bernt Øvrevoll
Mor*Else Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Vibeke Elise Øvrevoll

K, #76
Far*Bernt Øvrevoll
Mor*Else Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Elisabeth Øvrevoll

K, #77
Far*Bernt Øvrevoll
Mor*Else Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Cecilie Øvrevoll

K, #78
Far*Bernt Øvrevoll
Mor*Else Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Benedicte Øvrevoll

K, #79
Far*Bernt Øvrevoll
Mor*Else Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Marianne Indrestrand

K, #81
Far*Jan Indrestrand
Mor*Kari Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Karl Even Indrestrand

M, #82
Far*Jan Indrestrand
Mor*Kari Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Monica Indrestrand

K, #83
Far*Jan Indrestrand
Mor*Kari Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Ove Kjell Aarseth

M, #84

Steffen Aarseth

M, #85
Far*Ove Kjell Aarseth
Mor*Vigdis Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Stine Aarseth

K, #86
Far*Ove Kjell Aarseth
Mor*Vigdis Bjørlykkehaug
3-menning til meg

Ellen Marie Aarø

K, #88
Far*Kjell Bjørn Aarø
Mor*Hildegunn Wangsmo
3-menning til meg

Anne Siri Aarø

K, #89
Far*Kjell Bjørn Aarø
Mor*Hildegunn Wangsmo
3-menning til meg

Camilla Aarø

K, #90
Far*Kjell Bjørn Aarø
Mor*Hildegunn Wangsmo
3-menning til meg

Hilde Beate Aarø

K, #91
Far*Kjell Bjørn Aarø
Mor*Hildegunn Wangsmo
3-menning til meg

Bjørn Aarø

M, #92
Far*Kjell Bjørn Aarø
Mor*Hildegunn Wangsmo
3-menning til meg

Bente Sæther

K, #93

Aleksander Wangsmo

M, #94
Far*Anders Eldar Wangsmo
Mor*Bente Sæther
3-menning til meg

Siri Johansen

K, #95

Kristian Farstad1

M, #96
Far*Robert Farstad
Mor*Siri Johansen
3-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S294] Skattelistene for 2001 (SA).

Wenche Hunnhammer

K, #97

Trine Olsvik

K, #98
Far*Lars Roar Olsvik
Mor*Wenche Hunnhammer
3-menning 1 gang forskjøvet til meg

Karl Erik Søbstad

M, #100
Far*Jan Helge Søbstad
Mor*Bente Karin Øvrevoll
3-menning 1 gang forskjøvet til meg