Ola Guttormssen1

M, #11201, (ca. 1772 - 1799)Ola ble født ca. 1772.1

Ola døde i 1799 i Molde.1 Han ble jordfestet den 28. juli 1799.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Guttormsen i 1799.1

Morten Torjerssen1

M, #11202, (1798 - 1799)
Far*Torjer Martinsson Siem2,1 (o 1760 - 1823)
Mor*Ragnhild Ivarsdotter Lønset2 (c 1760 - 1837)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megMorten ble døpt den 4. februar 1798 i Molde kirke. Faddere: Knut Knutssen Nesje, Alv hos Steffenssen, Inger Maria Sundmann og Siri hos Bamberg, og trolig Ola Bendiksson og Åse Olsdotter.2

Morten døde i 1799 i Molde. Den 9. august ble det betalt 3 ort 4 skilling for kirkegårdsjorden.1,3 Han ble jordfestet den 12. august 1799.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Johan Georg Reder1,2

M, #11203, (2. august 1751 - 13. november 1808)Johan Georg ble født den 2. august 1751 i Meldal.3 Han var kaptein og sjef i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 11. mai 1787. Han var ved kompaniet til 1804, og igjen fra 1807 til sommeren 1808.3,1
Han bodde på Nes, Grytten, i 1801. De hadde en liten eiendom under gården.1

Johan Georg døde den 13. november 1808, som oberstløytnant.3

     Navnet hans ble skrevet Johan Georg Ræder i 1801.1

     Han kan ha vært far til jomfru Reder.

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 304 a, Ness. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58421/3/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 341. Ræder, Johan Georg.

Anne Persdotter på Hjelset1,2

K, #11204, (1758 - 1799)Anne ble trolig født i 1758 på Hjelset, Bolsøy. I november det året ble det betalt 1 ort 8 skilling for dåpen til Peder Gielsets barn, og i januar året etter 1 ort 16 skilling for kirkegangen til kona.1,3,4 Hun ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke (men hun sognet til Bolsøy).1

Anne døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799.2

     Anne Persdotter på Hjelset kan ha vært barn av Per Olsson på Hjelset.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Anne Jonsdatter1,2

K, #11205, (ca. 1730 - 1799)

Familie

Jens Olssen Øye (c 1731 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1730.2
Anne giftet seg den 14. september 1758 i Trondheim domkirke med Jens Olssen Øye.3,1
Hun bodde i Molde fra april 1763. Mannen var flyttet dit i november året før.1,4
Hun og Jens bodde i Molde i 1766 sammen med Torø Halldorsdotter.5
Hun og Jens bodde på mnr. 163, Østre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 70 daler.6 Anne og Jens stod til offentlig skriftemål den 17. juli 1789 i Molde kirke for lang forsømmelse av nattverden.7
Hun og Jens bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1789. Han var fremdeles der i 1801, men huset var borte i 1807.8,9,10

Anne døde i 1799 i Molde. Den 4. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,11 Hun ble jordfestet den 6. september 1799.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Joens Datter i 1760.12

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mai. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1758, 14. september. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-368
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/30/
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/41/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 192.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 4.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 12. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1760, nr. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-295

Anne Johansdotter1

K, #11206, ( - desember 1741 eller januar 1742)

Familie

Erik Andersson Røbekk (c 1694 - 1765)
De hadde seks barn. 
BarnAnne giftet seg med Erik Andersson Røbekk.1
Hun og Erik bodde i Tresfjord iallfall fra 1723 til 1729.2,3,4

Anne døde i desember 1741 eller januar 1742 i Vestnes. Hun ble gravlagt en gang mellom jul og helligtrekongersdag.1

Mikael Ålum1,2,3

M, #11207, (ca. 1727 - 10. desember 1812)

Familie 1

Brit Larsdatter Blix (1721 - c 1756)
Ett barn levde i 1756.6 
Barn

Familie 2

Rebekka Müller (c 1724 - 1779)

Familie 3

Ragnhild Knutsdatter (c 1739 - 1816)
Ett barn levde i 1813.18 
BarnMikael ble født ca. 1727 i Danmark.4,5
Mikael giftet seg med Brit Larsdatter Blix.6,7
Mikael Ålum kjøpte hus med grunn på mnr. 137, Molde, den 5. februar 1752 av Lars Larssen Blix og Jens Lossius. Kjøpesum: 180 daler. De hadde arvet eiendommen etter Lars' far og Jens' svigerfar (Mikael og kona kjøpte altså ut hennes bror og søster). Kjøperen skulle svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier (Moldegård).1,8 Mikael Ålum var tollbetjent i 1753.7
Han og Brit bodde i Molde i 1753.7
Han var arving ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 51 daler 2 ort.9

Mikael trolovet seg den 14. november 1756 i Borgund på Sunnmøre med Rebekka Müller.10
Mikael giftet seg den 15. november 1756 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Rebekka Müller.11,12 Mikael Ålum eide i Skuggen, Borgund på Sunnmøre, fra 1758. På høsttinget ble nevnt at han det siste halvåret hadde solgt 1 tønne øl og litt tobakk og ellers var i fattige og usle omstendigheter. Mikael svarte handelsskatt der bare i 1759. Etter ham var det ingen privilegert handel i Skuggen.13,14
Mikael Ålum solgte hus med grunn «efter den Indhegning som nu forefindes» på mnr. 137 den 27. juni 1758 til Erik Andreas Metzler. Kjøpesum: 300 daler. Kjøperen skulle også svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.2
Han bodde på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, fra 1772.13 Mikael Ålum var undertollbetjent på Valderhaug den 25. mai 1780. Han var tidligere konstituert i stillingen i ett år, og var før det i forpaktningssosietetstjeneste. Mikael fikk avskjed som tollbetjent 9. mars 1803.5,3
Mikael trolovet seg den 7. desember 1785 i Borgund med Ragnhild Knutsdatter By.15
Mikael giftet seg den 20. august 1786 i Borgund kyrkje med Ragnhild Knutsdatter By. Vielsen hadde vært utsatt grunnet hans langvarige svakhet.16,4
Han og Ragnhild bodde på Valderhaugstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1788 sammen med Anna Magrete By.17
Han og Ragnhild bodde på Valderhaugstranda i 1801 sammen med Johanne Katrina Ålum.4

Mikael døde den 10. desember 1812 på Valderhaugstranda.18 Han ble gravlagt den 17. desember 1812.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. januar 1813. Arvinger: Ragnhild Knutssen og Johanne Katrina Ålum.18

     Han signerte som Michael Aalum i 1758 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 101. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610053
 3. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 274 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16003&idx_id=16003&uid=ny&idx_side=-169
 4. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 8. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Aalum, Michael.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 7. [S1790] Kiøbenhavnske danske Post-tidender: nr. 99/10.12.1753, Extraordinaire Avertissemens. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:08d48d75-135b-41ff-893a-dead055dfc5a
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 10. [S776] Borgund mini. 1739–61: trolovede, 1756, 14. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-34
 11. [S776] Borgund mini. 1739–61: viede, 1756, 15. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-60
 12. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 375 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-81
 13. [S1126] Borgarseta: Skuggen.
 14. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 122 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350126
 15. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-36
 16. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 83 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-86
 17. [S1244] Borgund sjel. 1788: Walderhougstrand. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4661&idx_id=4661&uid=ny&idx_side=-9
 18. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
 19. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 406 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-111
 20. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/

Rebekka Müller1,2,3

K, #11208, (ca. 1724 - 1779)

Familie

Mikael Ålum (c 1727 - 1812)Rebekka ble født ca. 1724.3
Rebekka trolovet seg den 14. november 1756 i Borgund på Sunnmøre med Mikael Ålum.1
Rebekka giftet seg den 15. november 1756 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Mikael Ålum.2,3

Rebekka døde i 1779 i Borgund.3 Hun ble jordfestet den 9. mai 1779.3

Tønne Johan By1,2,3

M, #11209, (ca. 1773 - 20. april 1833)
Far-?*Ingebrigt By ( - 1774); trolig
Mor*Ragnhild Knutsdatter2 (c 1739 - 1816)Tønne Johan ble født ca. 1773. Ifølge en legdsrulle var han født på Valderhaug, men mora flyttet dit fra Molde først ca. 1780.3,4 Han ble konfirmert den 11. oktober 1789 i Borgund kyrkje på Sunnmøre av Peder Daniel Baade.1 Tønne Johan By tjente ved gjestgiveriet i Djupfest, Lødingen, i 1801.5 Han var kjøpsvenn hos Hans Peter Lorch i Tromsø i 1804. Johan bodde fremdeles i Tromsø i 1816.4,2

Tønne Johan døde den 20. april 1833 i Tromsø, som innerst.3 Han ble jordfestet den 4. mai 1833.3

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 448 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-139
 2. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 3. [S1243] Tromsø mini. 1829–37: s. 864, nr. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9703&idx_id=9703&uid=ny&idx_side=-207
 4. [S1241] Tromsø sogneliste 1804: [s. 5].
 5. [S1242] Lødingen ft. 1801: fol. 577 a, Dybfæst Borgerleje. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58479/4/

Johanne Katrina Ålum1,2,3

K, #11210, (1780 - )
Far*Mikael Ålum4,2,1 (c 1727 - 1812)
Mor*Ragnhild Knutsdatter4,2,1 (c 1739 - 1816)Johanne Katrina ble født i 1780 på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, (før foreldrene giftet seg).4 Johanne Katrina ble døpt den 16. april 1780 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.4 Hun bodde hos Mikael Ålum og Ragnhild Knutsdatter By på Valderhaugstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1801.1
Hun var arving ved skiftet etter Mikael Ålum den 18. januar 1813.3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 8. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 2. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 3. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 406 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-111

Anna Magrete By1,2,3,4

K, #11211, (ca. 1771 - 31. mars 1805)
Far-?*Ingebrigt By ( - 1774); trolig
Mor*Ragnhild Knutsdatter5 (c 1739 - 1816)

Familie

Peter Segelken Brokk (c 1778 - 1852)
De hadde ett barn.5 
BarnAnna Magrete ble trolig født ca. 1771 i Molde. Ifølge Dødsfald i Bergen 1765–1850 var hun født 4. oktober 1777, men iallfall årstallet er galt.6,2 Hun ble konfirmert den 7. oktober 1787 i Borgund kyrkje på Sunnmøre av Peder Daniel Baade.4 Anna Magrete By bodde trolig hos Mikael Ålum og Ragnhild Knutsdatter på Valderhaugstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1788. Hun var antakelig dattera som ifølge prestens sjeleregister var 17 år gammel og hadde «god Kundskab og Begreb».6
Anna Magrete trolovet seg den 29. juni 1804 i Bergen med Peter Segelken Brokk.7
Anna Magrete giftet seg den 25. juli 1804 i Korskirken, Bergen, med Peter Segelken Brokk.8,9
Hun og Peter bodde på mnr. 40, 21. rode, Bergen, i 1805.9

Anna Magrete døde den 31. mars 1805 i Bergen.2 Hun ble gravlagt den 8. april 1805 på Korskirkegården, Bergen. Begravelsen var klokken 12.9

     Navnet hennes ble skrevet Anna Margarethe Bye i 1805.3

Kilder/noter

 1. I Dødsfald i Bergen 1765–1850 står at hennes fødenavn var Berg.
 2. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 30. Broch, Anna Magretha. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#37
 3. [S152] Bergen, Korskirken mini. 1790–1820: fol. 98 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8676&idx_id=8676&uid=ny&idx_side=-102
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 447 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-138
 5. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 6. [S1244] Borgund sjel. 1788: Walderhougstrand. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4661&idx_id=4661&uid=ny&idx_side=-9
 7. [S1238] Bergen, Korskirken forlovererklæringer 1776–1816: fol. 232 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4578&idx_id=4578&uid=ny&idx_side=-244
 8. [S1239] Bergen, Korskirken mini. 1743–1861: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8681&idx_id=8681&uid=ny&idx_side=-127
 9. [S1237] Bergen, Korskirken mini. 1786–1832: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=13174&idx_id=13174&uid=ny&idx_side=-28

Didrikke Kristine Brokk1,2

K, #11212, (18. februar 1805 - etter 1816)
Far*Peter Segelken Brokk2,1 (c 1778 - 1852)
Mor*Anna Magrete By2,1 (c 1771 - 1805)Didrikke Kristine ble født den 18. februar 1805 i Bergen.2 Didrikke Kristine ble døpt den 24. februar 1805 i Korskirken, Bergen.2

Didrikke Kristine døde etter 1816.1

Kilder/noter

 1. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 2. [S152] Bergen, Korskirken mini. 1790–1820: fol. 98 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8676&idx_id=8676&uid=ny&idx_side=-102

Ingebrigt Persson i Myra1,2

M, #11213, ( - ca. 1784)

Familie

Sofie Knutsdotter i Myra (c 1741 - )
To barn levde i 1785.1 
BarnIngebrigt trolovet seg den 8. april 1765 i Bolsøy kirke med Sofie Knutsdotter.3,4
Ingebrigt giftet seg den 3. juli 1765 med Sofie Knutsdotter.3,5
Annet navn: Ingebrigt Persson på Bergsgjerdet, nevnt 1768.3,6
Han og Sofie var husfolk i Myra, Berg, Bolsøy, i 1768.2,6

Ingebrigt døde ca. 1784 i Bergsmyra.1 Det ble holdt skifte etter ham den 26. januar 1785. Kreditorer: Knut Tøndergård, Arne Larsson på Årø og Abraham Skjellerup o.a. Arvinger: Sofie Knutsdotter, Knut Ingebrigtsson og Anne Ingebrigtsdotter. I boet var våningshus, eldhus, låve og fjøs (8 daler), geiter, sauer, kyr, Stresows huspostill, gammel blå trøye, blårandet trøye, gammel blå kjole, grønn bukse, o.a. Aktiva: 28 daler 3 ort 12 skilling. Passiva: 8–2–12. Arv: 20–1–0.1
Annet navn: Ingebrigt Persson i Bergsmyra, nevnt 1792.5

     Navnet hans ble skrevet Ingbrecht Myhren i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 143 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670724
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b, 1765, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a, 1765, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 a, festum omnium sanctorum, 4. november (sic). https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620561
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582

Hans Ivarssen1

M, #11214, (2. juli 1778 - )
Far*Ivar Knutssen Ødegård1 (c 1758 - 1803)
Mor*Lisbet Olsdatter1 (1736 - 1778)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megHans ble født den 2. juli 1778 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: 2 ort 14 skilling i oppfostringsbidrag.2
Han var myndling av Knut Ivarsson i 1778.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Guri Andersdatter1

K, #11215, (ca. 1762 - etter 1778)
Mor*Lisbet Olsdatter1 (1736 - 1778)
3-menning 5 ganger forskjøvet til megGuri ble født ca. 1762, utenom ekteskap.1

Guri døde etter 1778.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Torjer Larsson på Solbjør1,2,3

M, #11216, (ca. 1695 - 1775)

Familie

Kari Jonsdotter på Solbjør ( - e 1754)
Ti barn levde i 1754.2 
BarnTorjer ble født ca. 1695.1
Torjer giftet seg med Kari Jonsdotter på Brattland.2,4
Han og Kari bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, i 1740. Han overtok som selveier etter sin far.3,4 Torjer Larsson og Kari holdt skifte den 30. september 1754 på Søndre Solbjør. Arvinger: Jon Torjersson og Kristen Torjersson o.a. De ville overdra gården til sin eldste sønn, Per.2,4

Torjer døde i 1775 på Søndre Solbjør.1 Han ble jordfestet den 3. juli 1775.1

     Navnet hans ble skrevet Torger Larsen Soelberg i 1775 (post mortem).1

Kari Jonsdotter på Solbjør1,2

K, #11217, ( - etter 1754)

Familie

Torjer Larsson på Solbjør (c 1695 - 1775)
Ti barn levde i 1754.2 
BarnAnnet navn: Kari Jonsdotter på Brattland.1
Kari giftet seg med Torjer Larsson på Solbjør.2,1
Hun og Torjer bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, i 1740. Han overtok som selveier etter sin far.3,1 Kari og Torjer holdt skifte den 30. september 1754 på Søndre Solbjør. Arvinger: Jon Torjersson og Kristen Torjersson. De ville overdra gården til sin eldste sønn, Per.2,1

Kilder/noter

 1. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 143. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062708024#163
 2. [S1245] Sør-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1747–56: s. 1245. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25173/633/
 3. [S860] Gausdal mini. 1729–57: s. 95. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9282&idx_id=9282&uid=ny&idx_side=-95

Jon Torjersson på Solbjør1,2,3

M, #11218, (1727 - 1780)
Far*Torjer Larsson på Solbjør4 (c 1695 - 1775)
Mor*Kari Jonsdotter på Solbjør4 ( - e 1754)

Familie

Siri Simensdotter på Solbjør ( - e 1780)
Fire barn levde i 1780.6 
BarnJon ble født i 1727.5 Han var soldat i 1754.1
Jon trolovet seg den 25. mars 1754 i Svatsum kirke, Gausdal, med Siri Simensdotter i Brettingen.1
Jon giftet seg den 25. april 1754 i Gausdal med Siri Simensdotter i Brettingen.1,6
Han var arving ved skiftet etter Torjer Larsson og Kari Jonsdotter den 30. september 1754.4,5

Han og Siri bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, iallfall fra 1754 til 1774.7,2,3
Annet navn: Jon Torjersson på Ellingsgarden, nevnt fra 1777 til 1780.6,8
Han og Siri bodde på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1777.8

Jon døde i 1780 på Ellingsgarden.9 Han ble jordfestet den 30. januar 1780.9 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 9. februar 1780. Blant kjøperne var Knut Knutsson Fuglset, Tosten Larsson på Fuglset, Lars Larsson på Ellingsgarden, Ivar Hansson Kringstad og Hans Mikael Klingenberg. I boet var lampe, stor gryte og skjerding, strokkegryte, bakstefjøl og -helle, hjulrokk, fire halvtønner, strokk, stamp, kjeppnaver, plogjern, to gamle låser, tre dørjern «og endeel skrab», grev, sengested, ½ våg med bygselrett i Ellingsgarden (belånt for 59 og solgt for 80 daler), o.a. Inntekt etter omkostninger: 76 daler 1 ort 12 skilling).6,10
Boet etter Jon auksjonerte bort ½ våg på Ellingsgarden den 9. februar 1780 til Ottar Tostensson på Fuglset. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 17. april tinglyst 19. juni.10 Skiftet etter Jon ble sluttet den 3. oktober 1780. Kreditorer: Anders Andersson på Lønset, Abraham Meier, Knut Knutsson Fuglset, Ingebrigt Persson i Gjerdet og Abraham Skjellerup. Passiva: 108 daler 2 ort 21 skilling. Boet var fallitt.11

     Navnet hans ble skrevet Joen Ellingsgaard i 1777.8

Kilder/noter

 1. [S860] Gausdal mini. 1729–57: fol. 194 b, trolovede, 25. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640593
 2. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 97. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-100
 3. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 126, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603650032
 4. [S1245] Sør-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1747–56: s. 1245. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25173/633/
 5. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 143. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062708024#163
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 7. [S860] Gausdal mini. 1729–57: fol. 196 b, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640595
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a, kvinner, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 b, menn, 1780. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 10. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525

Kirsti Ingebrigtsdatter1

K, #11219, ( - etter 1740)Hun var fadder ved dåpen til Klaus Johanssen Bredin den 18. april 1740 i Molde kirke.1


     Malena Ingebrigtsdatter Lind og Kirsti Ingebrigtsdatter kan ha vært søsken.

Jørn Lambertsson1,2,3

M, #11220, (ca. 1637 - ca. 1705)

Familie

Maren Sørensdotter ( - c 1705)
Fire barn levde i 1705.5 
BarnJørn ble født ca. 1637.4
Han var husmann i Molde i 1665.4
Jørn giftet seg med Maren Sørensdotter.5
Han og Maren var husfolk i Molde i 1681. Begge var arbeidsføre. Tomten lå vestenfor elva. Han ble lignet for 2 ort i husmannsskatt i 1688.3,5,1
I manntallet av 1701 står han i Molde, sammen med Lambert Jørnsson.2
Niels Pederssen Assens, Jørn Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.6,7

Jørn døde ca. 1705 i Molde.5 Det ble holdt skifte etter ham og Maren den 18. november 1705. Kreditorer: Brit Pålsdotter, Hans Hansson, Simen Karstensson, Hans Nilsson på Haugan, Botolv Haugan, Mikkel Jørgensson, Nils Ågesson, Anne Matsdotter og Jens Ivarsson o.a. Arvinger: Søren Jørnsson, Lambert Jørnsson, Karen Jørnsdotter og Jønet Jørnsdotter. Hus og grunn (etter skjøte av 13. januar 1675) ble vurdert til 24 daler og bestod av en sjøbod, og en stue med jernkakkelovn, bord, benker, et sengested og kjøkken (alt under ett tak). Formue: 59 daler 16 skilling. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 35 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 23–1–14, fordelt på de fire barna. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).8

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Lambretsen i 1701.2

     Jørn Lambertsson og Tomas Lambertsson kan ha vært søsken.

     Jørn Lambertsson kan ha vært barn av Lambert Jørnsson på Bjørbakken.

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/19/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 3. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 11.
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/128/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Maren Sørensdotter1

K, #11221, ( - ca. 1705)
Far-?*Søren Persson ( - f 1681); trolig
Mor-?*Jønet ( - e 1681); trolig

Familie

Jørn Lambertsson (c 1637 - c 1705)
Fire barn levde i 1705.1 
BarnMaren giftet seg med Jørn Lambertsson.1
Hun og Jørn var husfolk i Molde i 1681. Begge var arbeidsføre. Tomten lå vestenfor elva. Han ble lignet for 2 ort i husmannsskatt i 1688.2,1,3

Maren døde ca. 1705 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne og Jørn den 18. november 1705. Kreditorer: Brit Pålsdotter, Hans Hansson, Simen Karstensson, Hans Nilsson på Haugan, Botolv Haugan, Mikkel Jørgensson, Nils Ågesson, Anne Matsdotter og Jens Ivarsson o.a. Arvinger: Søren Jørnsson, Lambert Jørnsson, Karen Jørnsdotter og Jønet Jørnsdotter. Hus og grunn (etter skjøte av 13. januar 1675) ble vurdert til 24 daler og bestod av en sjøbod, og en stue med jernkakkelovn, bord, benker, et sengested og kjøkken (alt under ett tak). Formue: 59 daler 16 skilling. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 35 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 23–1–14, fordelt på de fire barna. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 11.
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/19/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Søren Jørnsson på Remmem1,2,3

M, #11222, (1682 - 1728)
Far*Jørn Lambertsson4 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter4 ( - c 1705)

Familie

Anne Matsdotter på Remmem ( - e 1730)
Fire barn levde i 1729.3 
BarnSøren ble født i 1682 i Molde.1 Han tjente hos Tomas Larsson på Sekkenes, Veøy, i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 7 daler 3 ort 4 skilling. Han fordret også 4 daler, og 6 daler for begravelsen. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).6
Han var kreditor ved skiftet etter Mette Nilsdotter Hess den 21. februar 1710: 1 daler 1 ort 8 skilling.7

Søren giftet seg med Anne Matsdotter på Remmem.3
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 3 ort 4 skilling.8
Søren Jørnsson var vurderingsmann ved skifte i Vestnes mellom 1719 og 1723.9,2,10
Han og Anne var brukere på Ytre Remmem, Vestnes, i 1724. De brukte hele gården, 1 våg 1 pund 12 merker. Ytre Remmem var lensmannsgård og tiendefri. Søren kom til Remmem før 1719.11,12,13

Søren døde i 1728 på Ytre Remmem, 46 år 2 måneder 1 uke 2 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 28. november 1728 på Vestnes kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1729. Debitorer: Mats Robertssen Bretzer og Lasse Jakobsson på Talberg o.a. Arvinger: Anne Matsdotter, Martein Sørensson, Jørn Sørensson, Mats Sørensson og Nils Sørensson. Formue: 166 daler 2 ort 22 skilling. Enka fikk 12 daler for begravelsen. Omkostninger: 7 daler. Arv: 147–2–22, fordelt på enka og de fire barna.14

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 99. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Sechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a–227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/170/
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640305
 11. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 12. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 a, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/110/
 14. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/

Lambert Jørnsson1,2

M, #11223, (ca. 1686 - før 1742)
Far*Jørn Lambertsson2 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter2 ( - c 1705)Lambert ble født ca. 1686 i Molde.1 I manntallet av 1701 står Lambert Jørnsson hos Jørn Lambertsson i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 7 daler 3 ort 4 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).3
Han var myndling av Mikkel Jørgensson Ørholm i 1705. De var besvogret.2


Lambert døde før 1742, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Karen Jørnsdotter1

K, #11224, ( - før 1742)
Far*Jørn Lambertsson1 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter1 ( - c 1705)

Familie

Mikkel Jørgensson Ørholm (1675 - 1732)
De hadde barn.4 Karen giftet seg med Mikkel Jørgensson.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 daler 3 ort 14 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).3

Hun og Mikkel bodde i Skogn i 1709, sammen med barna. På sommertinget året etter ble det nevnt at Mikkel forrige høst reiste til Trondheim (Trøndelag) og ikke var kommet tilbake.4,5

Karen døde før 1742, trolig uten livsarvinger.6

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S2375] Trondheim distrikt, sjøruller 1704–10: sjøfolk i hovedrullen, Romsdal fogderi. Fol. 198 b, nr. 216. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620542
 5. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390260
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Botolv på Haugan1,2

M, #11225, ( - etter 1711)

Familie

Kona levde i 1711. De kan ha hatt fler barn.2 
BarnBotolv giftet seg med en uregistrert person.2
Han bodde på Haugan, Molde, i 1705.1
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 16 skilling.3

Han bodde på Haugan i 1711 sammen med Katrina Botolvsdotter.2

     Navnet hans ble skrevet Bottel paa Hoven i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181171
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Anne Matsdotter på Remmem1,2,3

K, #11226, ( - etter 1730)
Mor*Mette Nilsdotter Hess1 ( - c 1709)

Familie 1

Søren Jørnsson på Remmem (1682 - 1728)
Fire barn levde i 1729.5 
Barn

Familie 2

Joris Nilssen Skjellerup ( - 1742)Hun var arving ved skiftet etter Mette Nilsdotter Hess den 21. februar 1710.4
Hun var myndling av Ludvig Ivarsson Munthe i 1710.1

Anne giftet seg med Søren Jørnsson.5
Hun var fadder ved dåpen til Sigrid Kristoffersdotter på Helland den 10. april 1721 i Tresfjord kyrkje.3

Hun og Søren var brukere på Ytre Remmem, Vestnes, i 1724. De brukte hele gården, 1 våg 1 pund 12 merker. Ytre Remmem var lensmannsgård og tiendefri. Søren kom til Remmem før 1719.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 73 daler 3 ort 11 skilling.9

Anne giftet seg den 1. februar 1730 i Vestnes kyrkje med Joris Nilssen Skjellerup.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Madtzdatter Remmem i 1730.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 111, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660263
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 6, skjærtorsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660211
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a–227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 a, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/110/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/

Martein Sørensson på Remmem1

M, #11227, ( - før 1742)
Far*Søren Jørnsson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1730)Han var arving ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Lorns Hansson Holst i 1729.1


Martein døde før 1742, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Jørn Sørensson på Remmem1

M, #11228, ( - etter 1743)
Far*Søren Jørnsson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1730)Han var arving ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Lasse Sørensson på Vestnes i 1729.1
Han var myndling av Peter Stefan Nielssen Skjellerup i 1742. Jørn var nok myndig, men fraværende ved skiftet etter faren.3
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 11 daler 3 ort 10 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Mats Sørensson på Remmem1

M, #11229, ( - etter 1743)
Far*Søren Jørnsson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1730)Han var arving ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Villum Persson på Berg i 1729.1
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørnsdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 11 daler 3 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Nils Sørensson på Remmem1

M, #11230, ( - før 1742)
Far*Søren Jørnsson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1730)Han var arving ved skiftet etter Søren Jørnsson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Knut Knutsson på Vestnes i 1729.1


Nils døde før 1742, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Knut Knutsson på Vestnes1,2,3

M, #11231, (ca. 1699 - 1737)
Mor*Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen4 (o 1665 - 1736)

Familie

Anne Jetmundsdotter på Vestnes ( - e 1759)
Seks barn levde i 1737.1 Knut ble født ca. 1699 i Fiksdalen, Vestnes.4,3
Annet navn: Knut Knutsson i Fiksdalen, nevnt fra 1722 til 1723.5,6 Lasse Sørensson på Svinabøen, Erik Andersson på Sørsylte, Sjurd Andersson i Misfjorden og Knut Knutsson i Fiksdalen fikk bygselseddel på 7 våger på Vestnesgarden, Vestnes, fra Lorns Hansson Holst den 15. oktober 1722. De bygslet hvert sitt bruk med underliggende Børlia, Leirvika og Sprovssetra. Seddelen ble utstedt på Vestnes, og tinglyst 2. november.6
Knut giftet seg den 13. februar 1723 i Vestnes kyrkje med Anne Jetmundsdotter på Flate.5
Han og Anne var brukere på Vestnesgarden i 1724. Bruket var på 1 våg 2 pund 6 merker. De drev like mye i 1736.7,8
Han var verge for Nils Sørensson på Remmem i 1729.2


Knut døde i 1737 på Vestnesgarden.3 Han ble jordfestet den 18. april 1737 på Vestnes kyrkjegard, av Lars Lekanger.3 Det ble holdt skifte etter ham den 28. mai 1737.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juli 1737. Vesnes Otting, 28. mai.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, festo viridium. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 98. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=101
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30, 13. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 21 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390682
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 116 b, mnr. 515. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670120
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 515.

Ola Ørjarsson på Helset1,2,3

M, #11232, (ca. 1661 - 1750)
Far*Ørjar Persson på Helset4,5 (c 1624 - c 1685)

Familie

Ågot Eriksdotter på Helset (c 1665 - 1750)
BarnOla ble født ca. 1661.3
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Persson på Helset den 16. desember 1685: 7 daler.6

Ola giftet seg før 1702 med Ågot Eriksdotter på Villa.3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 1 ort 8 skilling.7
Børre Eriksson på Villa og Ola Ørjarsson på Helset var verger for Jørn Eriksson og Anne Eriksdotter på Villa i 1702.2
Han var verge ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705.8

Han bodde på Øvre Helset, Tresfjord, i 1705. I 1724 drev han et bruk der på 1 våg 1 pund 12 merker.5,9
Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. solgte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 til Per Ivarsson på Helland. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.10,11
Ole Helset var forlover for Ola Olssen Bjørstad og Brit Hansdotter på Nerem, som ble trolovet den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje.12
Han var verge for Per Nilsson i Hjelvika i 1738.1


Ola døde i 1750 på Øvre Helset.3 Han og Ågot ble jordfestet den 29. november 1750 på Tresfjord kyrkjegard.3

     Han kan ha vært far til Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 334, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660376
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 99 b, mnr. 442. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/101/
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14

Niels Pederssen Assens1,2

M, #11233, ( - ca. 1719)

Familie

Tre barn levde i 1719.14 
BarnNiels Pederssen Assens kjøpte 2 våger på Reknes, Bolsøy, den 16. mai 1702 av Iver von Ahnen. Inkludert i salget var våningshus (som lå på Molde ladested) med hage og alt annet.3
Niels Pederssen Assens kjøpte 1 pund 3 merker på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, den 16. mai 1702 av Iver von Ahnen.3,4
Han bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, våningshuset på Reknes gård.5
Niels Pederssen Assens kjøpte huset og grunnen til avdøde Jens Jensson i Molde.6
Niels Pederssen Assens, Jørn Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.1,7
Niels Pederssen Assens solgte hus med grunn i Molde den 24. juni 1704 til Ingeborg Jensdotter. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli 1708. Eiendommen hadde i sin tid tilhørt hennes far.6,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 5 daler 2 ort 12 skilling.10

Niels Pederssen Assens solgte 1 pund 3 merker på Moldeneset til Hans Nobel.4,11
Han bodde på Sunnmøre fra 1708. Han var kjøpmann der.12,13 Niels Pederssen Assens og Anders Larsson Årø var forlovere den 31. desember 1713 i Borgund på Sunnmøre.2

Niels døde ca. 1719.14 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. desember 1719 i Ålesund.14
Kristian Ulrik Storm kjøpte 2 våger på Reknes den 12. april 1720 av Hans Nobel. Inkludert i handelen var Nobels hus i Molde med underliggende grunner, som han hadde kjøpt av Niels Pederssen Assens. Skjøtet ble utstedt i Brevik, og tinglyst 24. juli året etter.15

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 2. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 22, 31. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640304
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 51. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=64
 4. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/32/
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 52. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=65
 12. [S244] Molde bys historie I: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#157
 13. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 14. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690191
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390641

Helvig Assens1,2,3

K, #11234, (ca. 1683 - 19. juli 1752)
Far*Niels Pederssen Assens4 ( - c 1719)

Familie

Kristoffer Kristoffersson Lossius (c 1679 - 1741)
De hadde fire barn.3 
Barn
Helvig fru Lossius' signatur på kvittering i 1714 (skannet av Riksarkivet)Helvig ble født ca. 1683.2,3
Helvig giftet seg med Kristoffer Kristoffersson Lossius.4,2,3
Hun bodde på Moldegård, Bolsøy, i 1711. Hun var fremdeles på Molde i 1714, da hun kvitterte for mannens assignerte gårder i hans fravær.1,5
Hun og Kristoffer var brukere på Rødven, Veøy, i 1724.6,3
Hun ble kalt Helvig i Rødven (av familien).3

Helvig døde den 19. juli 1752 på Rødven, av alderdomssvakhet.2,3 Hun ble gravlagt den 28. juli 1752 i Veøy kirke.2

     Navnet hennes ble skrevet Hedevig Assens i 1752.2

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Molde Ladeplas.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 357. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-181
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 4. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690191
 5. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 25–30, kvitteringer 1714. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507280438
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 60 b, mnr. 278. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/62/

Elen Sørensdotter1,2

K, #11235, ( - 1706)
Far*Søren Persson3 ( - f 1681)
Mor*Jønet3 ( - e 1681)Elen Sørensdotter bodde hos Jønet i Molde i 1681.3
Niels Pederssen Assens, Jørn Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.2,4

Elen døde i 1706 i Molde. Den 8. juni ble det betalt for kirkegårdsjorden og klokkeringing.1

Kilder/noter

 1. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 26 a, 1706, 8. juni.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 3. [S2027] Trondheim stiftamtstueregnskap 1681 (#65): Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Molde Ladested. https://www.digitalarkivet.no/rk10041109120087
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/

Hans Nielsson Cimber1,2,3

M, #11236, ( - etter 1741)
Far*Niels Hanssen Cimber4 (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum5 (o 1650 - c 1744)Hans Nielsson Cimber kjøpte en liten grunn og hageplass i Molde den 5. desember 1708 av Mikkel Jørgensson. Mikkel hadde fire år tidligere kjøpt tomten av svigerfaren og medarvinger. Grunnen var utskilt fra Reknes, som fremdeles skulle ha 24 skilling årlig i kjennelse, og lå ovenfor avdøde Hans Rasmussons hage. Kjøperen fikk overlevert skjøtet fra 1704 og et (jord)skiftebrev fra 5. juli 1665 med påskrift og konfirmasjon av Auden Ågesson (s.d.). Grunnseddelen ble tinglyst 16. oktober 1709.1,6
Han var forlover for Aksel Larssen og Anne Hallvardsdatter, som ble trolovet den 11. mars 1725 i Molde kirke.2
Per Knutsson kjøpte hus i Molde den 20. februar 1737 av Johannes Rasmussen Lubb. Selgeren bodde der. Huset stod ved siden av Hans Nielsson Cimbers. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.7
Hans Nielsson Cimber gav festeseddel på grunnen hvor Per Knutsson hadde bodd til Johannes Rasmussen den 14. mai 1737.7
Han bevitnet at Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741.8,3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 11 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400356
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160

Fredrik Olsson Messel1,2,3

M, #11237, (ca. 1659 - 1706)Fredrik ble født ca. 1659.3 Han var sorenskriver i Romsdal fra 1690 til 1706.3,1
Fredrik Olsson Messel kjøpte 2 våger på Reknes, Bolsøy, av Åge Audensson.4
Fredrik Olsson Messel kjøpte en grunn i Molde den 18. januar 1696. Han bodde på Molde ladested.3
Fredrik Olsson Messel gav festeseddel på plassen Finn-Mali hadde bebodd i gjerdet innenfor kirken i Molde til Erik Andersson Aure den 18. juni 1697.2
Fredrik Olsson Messel og Knut Bendiksson gav festeseddel på en plass i Gjert Davidssons hage, Molde, til Lars Guttormsson den 12. desember 1701.5


Fredrik døde i 1706.3
Kristian Tønder giftet seg med enka etter Fredrik Olsson Messel.6
Ola Olsson Lønset kjøpte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 av Knut Sveinsson. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Niels Hanssens plass 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes, og årlig kjennelse var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.7,8,9,10,11


     Navnet hans ble skrevet Friderich Messel i 1701.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630160
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650658
 3. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008#155
 4. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/57/
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 50. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=63
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 10. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 11. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/

Knut Olsson på Øverland1,2,3

M, #11238, (1736 - 1774)
Far*Ola Nilsson på Øverland4,5 ( - c 1768)
Mor*Sissel Persdotter på Øverland ( - f 1747)

Familie

Marit Mikkelsdotter på Øverland (1731 - 1795)
To barn levde i 1775.2 
BarnKnut ble født i 1736 på Øverland, Bolsøy.4 Knut ble døpt den 15. januar 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Knut Ingebrigtsson på Fuglset, Knut Persson, Sissel Fuglset og Brit Johansdotter Berg o.a.4
Knut giftet seg med Marit Mikkelsdotter på Talberg.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Øverland den 14. september 1768: 9 daler 14 skilling. Han fordret også 11 daler 12 skilling.5

Han og Marit bodde på Øverland i 1772.3

Knut døde i 1774 på Øverland.1 Han ble jordfestet den 12. mai 1774.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. november 1775. Kreditor: Gunnhild Hansdotter på Øverland. Arvinger: Marit Mikkelsdotter, Ola Knutsson og Anders Knutsson. I boet var blant annet 18 slettdaler à 2 ort 20 skilling, 13 daler i småmynt, sølvskje merket IWG HHØ, og religiøse bøker. Aktiva: 92 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 28–0–8. Arv: 64–1–20.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b, menn, 1774. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-81
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191

Konrad Henrik Eckleff1,2,3,4

M, #11239, (ca. 1709 - 22. februar 1780)

Familie

Louise von Zepelin ( - 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKonrad Henrik ble født ca. 1709 i Danmark.2 Han var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var major (uten majorstilling) i 1756 og tersmajor året etter.2
Konrad Henrik giftet seg den 29. august 1736 i København, Danmark, med Louise von Zepelin.2
Han og Louise bodde trolig i Molde i 1738.5,3
Han var fadder ved dåpen til Vivike Fitzens den 4. februar 1738.3,6
Konrad Henrik Eckleff stevnet Ola Olsson på Myklebostad til tinget i Eresfjord den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.7 Konrad Henrik Eckleff var kommandant på Vardøhus festning, Vardø, i 1759. Han var oberst (uten oberststilling) i 1779.2

Konrad Henrik døde den 22. februar 1780 på Vardøhus festning.2

Kilder/noter

 1. Navnet ble skrevet Capit: Eklef i 1738 og 44.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 262. Eckleff, Conrad Henrich.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 430. Hedemark, Arne Gregorius.
 6. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587

Anders Larsson på Helset1,2,3

M, #11240, (ca. 1711 - før 1796)
Far*Lars Andersson på Helset5 (o 1685 - 1732)
Mor*Ragnhild Jakobsdotter på Helset4 (c 1685 - 1761)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Larsdatter ( - c 1790)
Anders og Ingeborg fikk tvillinger (utenom ekteskap), men det ene barnet var dødfødt.1 
Barn

Familie 2

Mali Nilsdotter på Helset (1721 - c 1776)
Fem barn levde i 1776.3,4 
BarnAnders ble født ca. 1711 på Øvre Helset, Tresfjord.6 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738. I kompanirullen fra 1746 står at han ble innrullert i 1734 og hadde vært ved regimentet i 12 år.7,6 Anders og Ingeborg Larsdatter tjente hos Hans Frederik Fitzens i Molde i 1738.7
Anders fikk barn med Ingeborg Larsdatter i 1738 i Molde. De meldte seg for presten den 5. januar. Hun var da gravid. Anders tilstod farskapet, og hun bekreftet dette. Den 19. januar stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke.7,1
Han var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter på Krokset den 25. mars 1743 i Tresfjord kyrkje.8

Anders giftet seg den 15. juni 1752 i Veøy kirke med Mali Nilsdotter på Vike.2,3
Han og Mali var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1762. Hennes søster Mari tjente hos dem.5,9
Han var arving ved skiftet etter Mali Nilsdotter på Helset den 13. september 1776: 38 daler 2 ort 12 skilling.10


Anders døde før 1796.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 356, 15. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660387
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 5. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 6. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/131/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 442. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041103
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271

Knut Olsson Kleive1

M, #11241, (ca. 1736 - 1801)

Familie

Brit Botolvsdatter på Røysa (c 1741 - )Knut ble født ca. 1736.2
Knut giftet seg med Brit Botolvsdatter.3
Annet navn: Knut Olsson på Røysa, nevnt fra 1782 til 1801.4,2
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: svart kledeskjole med vest og bukse (1 daler 1 ort 6 skilling) samt blå- og hvitrandet hodedyne (0–2–20).5
Knut Olsson på Røysa var daglønner i 1789.6
Han og Brit var husfolk på mnr. 120, Østre Røysa, Molde, i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) De bodde fremdeles der i 1801. I 1807 var Brit enke og huset taksert til 40 daler.6,7,8

Knut døde i 1801 i Molde.2 Han ble jordfestet den 14. januar 1801.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen paa Røysen i 1782.4

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 180. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610093
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 591. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610299
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 971. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 121. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 120. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002402
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 112. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Marte Rasmusdatter1

K, #11242, ( - etter 1738)Hun var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.1

Tore Gregoriussen1,2,3

M, #11243, ( - etter 1753)Tore Gregoriussen ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1721.4
Han var fadder ved dåpen til Nils Justssen den 15. mai 1722 i Molde kirke.5
Han var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.1
Tore Gregoriussen ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 22. januar 1742.3
Han var kreditor ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn den 13. september 1753: 7 daler for ekspress til Sunnfjord, hvor den avdødes eldste sønn bodde.6,7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650786
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400510
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390652
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 18, 15. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660217
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637

Ragnhild Jakobsdotter på Helset1

K, #11244, (ca. 1685 - 1761)
Far*Jakob Knutsson på Vik2 (c 1660 - 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Andersson på Helset (o 1685 - 1732)
De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Ragnhild Jakobsdotter på Vik.2
Ragnhild ble født ca. 1685 på Vik, Vestnes.2
Ragnhild giftet seg med Lars Andersson på Helset.3

Ragnhild døde i 1761.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 3. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.

Lars Andersson på Helset1,2

M, #11245, (omkr. 1685 - 1732)
Far*Anders Andersson på Helset1 (c 1645 - )
Mor*Gjertrud Larsdotter på Helset1 ( - e 1692)

Familie

Ragnhild Jakobsdotter på Helset (c 1685 - 1761)
De hadde seks barn.1 
BarnLars ble født omkr. 1685 på Øvre Helset, Tresfjord.1
Han var bruker i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, fra 1710. Han bygslet 1½ våg. I 1711 skattet Lars bare for seg selv og ei tjenestejente.1,2
Lars giftet seg med Ragnhild Jakobsdotter på Vik.1

Lars døde i 1732 på Øvre Helset.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Øver Helset.

Knut Knutsson på Lønset1

M, #11246, ( - etter 1738)

Familie

Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)Knut trolovet seg den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Lønset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Nils Ivarsson på Lønset o.a.2
Knut giftet seg den 3. april 1725 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Lønset, viet av Erik Pedersson Lekanger.3
Han og Eli bodde på Lønset, Bolsøy, i 1738. Hun var fremdeles der året etter.1,4
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,5

Jon Jonsson på Lønset1

M, #11247, ( - etter 1738)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/

Ingebjørg Jonsdotter på Hovdenakken1

K, #11248, (ca. 1698 - 1779)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)

Familie 1

Sjurd Knutsson på Hovdenakken (c 1693 - 1754)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Ingebjørg Jonsdotter på Lønset.2,1
Ingebjørg ble født ca. 1698 (hun skal ha blitt født [ca.] 1695, men fødte barn [ca.] 1744).1
Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter var myndlinger av Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande i 1738.2
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.2,3
Ingeborg [Lønset] var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.4

Ingebjørg giftet seg ca. 1743 med Sjurd Knutsson på Hovdenakken.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1755 med en uregistrert person.5

Ingebjørg døde i 1779 på Hovdenakken, Bolsøy.5

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#674
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 675. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#678

Hilde Jonsdotter på Lønset1

K, #11249, ( - etter 1738)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter var myndlinger av Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande i 1738.1
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/

Jon på Lønset1,2

M, #11250, (ca. 1644 - ca. 1713)Jon ble født ca. 1644.2
Jon giftet seg med Eli Aslaksdotter.
Han var bruker på Ytre Lønset (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1701.2
Han og Eli bodde på bnr. 3 i 1711.1

Jon døde ca. 1713 på Lønset, Bolsøy.3 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 28. mai 1714. I boet var 2 pund 12 merker (med bygselrett) i Lønset. Enka drev bruket videre.3

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Lønset.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113

Beret Andersdotter på Lønset1

K, #11251, ( - ca. 1680)
8. tippoldemor til meg

Familie 1

Ivar Nilsson
Tre barn levde i 1680.1 
Barn

Familie 2

Nils Knutsson på Lønset (c 1608 - )
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1680).1 
BarnBeret giftet seg med Ivar Nilsson.1
Beret giftet seg med Nils Knutsson.1
Nils og Beret hadde Marit Olsdotter og Mali Strande i tjeneste.1


Beret døde ca. 1680 på Lønset, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 14. juli 1680. Kreditorer: Anders Nilsson, Knut Nilsson, Ivar Nilsson, Anne Nilsdotter, Ivar Andersson, Marit Olsdotter og Mali Strande. Arving: Nils Knutsson. Formue: 116 daler. De ugifte barna fordret hjemmefølge (til sammen 70 daler), og boet skyldte 6 daler i gjeld. De resterende 40 daler gikk til enkemannen. Han og sønnen Ivar fikk blant annet utlagt 1 pund 6 merker hver i Lønset.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Nils Knutsson på Lønset1,2,3

M, #11252, (ca. 1608 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

Beret Andersdotter på Lønset ( - c 1680)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1680).2 
BarnNils ble født ca. 1608.1,4,5
Nils giftet seg med Beret Andersdotter.2
I manntallet av 1664 står han som bruker på Lønset, Bolsøy. Anders Nilsson, Knut Nilsson og Ivar Nilsson var også der. Bruket var på 2½ pund og holdt dessuten en husmann.1,5
Nils og Beret hadde Marit Olsdotter og Mali Strande i tjeneste.2
Han var arving ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 40 daler, utlagt blant annet i 1 pund 6 merker odelsjord i Lønset (15 daler).6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/93/
 4. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/122/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ivar Nilsson1

M, #11253

Familie

Beret Andersdotter på Lønset ( - c 1680)
Tre barn levde i 1680.1 
BarnIvar giftet seg med Beret Andersdotter.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ola Ivarsson1

M, #11254, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megOla døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Guri Ivarsdotter1

K, #11255, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megGuri døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Mali Ivarsdotter1

K, #11256, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megMali døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anders Nilsson på Lønset1,2

M, #11257, (ca. 1649 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnders ble født ca. 1649.1,3 I manntallet av 1664 står Anders Nilsson hos Nils Knutsson på Lønset, Bolsøy.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 10 daler i hjemmefølge.5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/122/
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Knut Nilsson på Lønset1,2

M, #11258, (ca. 1655 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1655.1 I manntallet av 1664 står Knut Nilsson hos Nils Knutsson på Lønset, Bolsøy.3,1
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ingebjørg Nilsdotter på Lønset1

K, #11259, ( - etter 1680)
Far*Nils Knutsson på Lønset1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megIngebjørg giftet seg trolig før 1680 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anne Nilsdotter på Lønset1

K, #11260, ( - etter 1680)
Far*Nils Knutsson på Lønset1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til megHun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Marit Olsdotter1

K, #11261, ( - etter 1680)Marit Olsdotter og Mali Strande tjente hos Nils Knutsson og Beret Andersdotter på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 2 daler i tjenestelønn.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Mali på Strande1

K, #11262, ( - etter 1680)Marit Olsdotter og Mali Strande tjente hos Nils Knutsson og Beret Andersdotter på Ytre Lønset (bnr. 1), Lønset, Bolsøy.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 1 daler 2 ort i tjenestelønn.2


     Hun kan ha vært identisk med (eller slektning av) Mali Strande.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anne Persdotter på Lønset1,2,3

K, #11263, (ca. 1741 - )

Familie 1

Rasmus Hansson på Lønset (c 1735 - 1775)
Fem barn levde i 1776.1,16 
Barn

Familie 2

Jakob Tjøstolvsson på Lønset (1751 - )
De hadde iallfall tre barn.4 
BarnAnne ble født ca. 1741.4
Annet navn: Anne Persdotter på Mjelve, nevnt 1762.5
Anne trolovet seg den 1. juni 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Rasmus Hansson på Lønset. De skulle bo på Lønset.5,6
Anne giftet seg den 27. juni 1762 i Bolsøy kirke med Rasmus Hansson på Lønset.5,6,1 I manntallet av 1762 står Anne og mannen hos Hans Rasmusson på Lønset, Bolsøy. Hans og kona er oppført som selveiere, men sønnen Rasmus var allerede eier på papiret.7
Anna Lønset var fadder ved dåpen til Anne Andersdotter Rask den 18. august 1771 i Kleive kirke.8,9
Anna [Lønset] var fadder ved dåpen til Marit Kristensdotter i Ura den 16. oktober 1773 i Bolsøy kirke.10,11
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 90 daler 9 skilling, utlagt i ½ våg med bygselrett i Lønset (75 daler) o.a.12
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1776.1

Anne trolovet seg den 25. mai 1777 i Kleive kirke med Jakob Tjøstolvsson. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Hans Rasmusson på Lønset.2,13
Anne giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Jakob Tjøstolvsson.2,14,4
Anna Lønset var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.15
Anne og Jakob var kårfolk på Lønset i 1801. Sønnen Rasmus hadde overtatt bruket. Tjøstolv Jakobsson o.a. bodde også der.4

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, menn, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 b, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-4
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-127
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 b, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-130
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 16. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088

Hans Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #11264, (ca. 1763 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset2,4 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset2 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Ivarsdotter på Lønset (1768 - )
De hadde iallfall tre barn.8 Hans ble født ca. 1763 på Lønset, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 skilling.5
Han var myndling av Per Ørjarsson på Sølsnes i 1776.2
Hans var bruker på Lønset i 1790 (trolig på Lønset ytre).1,6
Hans trolovet seg med Brit Ivarsdotter Koia den 21. november 1790 på Lønset, i huset. Forlovere: Anders Aslaksson på Lønset og Just Kristoffersson i Strandhagen.1
Hans giftet seg den 26. desember 1790 i Bolsøy kirke med Brit Ivarsdotter Koia.7,1,8
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke.6

Han og Brit var brukere på Lønset i 1801. Tre barn og ei tjenestejente bodde hos dem. Hans var fremdeles der i 1804.8,3
Han var verge for Beret Rasmusdotter i 1804.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Hansdotter på Lønset den 5. juni 1804: 1 daler 3 ort 2 skilling.3


Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 70) var Jan Hansson Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Ivarsdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.9

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690087
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 a, Lønset, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=73

Per Ørjarsson på Sølsnes1,2,3

M, #11265, (ca. 1732 - 1807)

Familie

Ingeleiv Knutsdotter på Sølsnes (c 1740 - 1802)
De hadde fem barn.4 Per ble født ca. 1732.3
Han var fadder ved dåpen til Trond Jonsson i Breivika den 10. juli 1754 i Veøy kirke.1

Per Ørjarsson på Sølsnes kjøpte 1 våg 12 merker på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1764. Han overtok etter faren.4
Per giftet seg i 1770 med Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen.3,4
Han var verge for Hans Rasmusson på Lønset i 1776.2
Per hadde Ivar Knutsson i tjeneste i 1801.3,5

Han og Ingeleiv var selveiere på bnr. 4 i 1801. Sønnen Ørjar fikk skjøte samme år.3,6

Per døde i 1807 i Veøy.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Ørgesen Søllesnes i 1776.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Søllesness. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 757. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#759
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 758. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#761

Per Rasmusson på Brensla1,2,3

M, #11266, (1765 - 11. mai 1843)
Far*Rasmus Hansson på Lønset4,5,6 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset5,4 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Hansdotter på Brensla (1772 - 1854)
De hadde fler barn.11 
BarnPer ble født i 1765 på Lønset, Bolsøy.4 Per ble døpt den 16. juni 1765. Faddere: Arne Eriksson på Mjelve, Rasmus Andersson på Mjelve, Ingebjørg Larsdotter på Mjelve og Ingeborg Lønset o.a.4
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 skilling.7
Han var myndling av Lars Larsson på Ytre Sigerset i 1776.5

Annet navn: Per Rasmusson på Lønset, nevnt 1791.8,5 Per Rasmusson på Lønset var soldat i 1791.8 Han fikk festeseddel på en plass på Mjelve, Bolsøy, ca. 1791.8
Per trolovet seg med Kari Hansdotter i Bergsbakken den 24. juli 1791 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Kristen Persson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve.9,8
Per giftet seg den 26. desember 1791 i Bolsøy kirke med Kari Hansdotter i Bergsbakken.8,10,11 Per Rasmusson fikk festeseddel på en plass på Indre Årø, Bolsøy, fra Hans Mikael Klingenberg i 1793. Seddelen ble tinglyst 22. oktober.12 Per Rasmusson på Brensla lånte 16 daler av Ola Andersson Sigerset den 24. juni 1799 mot pant på Brensla, Indre Årø, Bolsøy. Per pantsatte sitt der reiste hus med kammer samt fjøs og låve. Han signerte obligasjonen med ført penn. Den ble tinglyst samme dag og avlyst 28. juni 1803.1 Per og Kari var husfolk på Brensla i 1801, sammen med Hans Persson o.a. Plassen hadde jord.11
Annet navn: Per Rasmusson på Årø, nevnt fra 1803 til 1843.13,14,15 Per Rasmusson på Brensla lånte 18 daler av Knut Knutsson Høystakkli den 6. mai 1803 mot pant på Brensla. Per pantsatte huset med kammer samt fjøset og låven der. Obligasjonen ble tinglyst 28. juni.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Hansdotter på Lønset den 5. juni 1804: 1 daler 3 ort 2 skilling. Derimot skyldte han 12 skilling.6
Aslak Jøstensson fikk festeseddel på en plass (før brukt av Elling Hallasson) på Indre Årø fra Hans Mikael Klingenberg den 12. januar 1805. Tomten lå mellom plassene til Jakob Larsson og Per Rasmusson. Seddelen ble tinglyst 10. juli 1809.16
Han var forlover for Per Persson på Årø og Synnøv Jensdotter på Kjøpstad, som giftet seg den 20. mai 1839 i Bolsøy kirke.17,14


Per døde den 11. mai 1843 på Indre Årø, som plassbruker.15 Han ble gravlagt den 19. mai 1843.15

     Navnet hans ble skrevet Peder Rasmusen Brenslen i 1803.2

Kilder/noter

 1. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 256 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660670
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660848
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b, menn, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620581
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 26. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 11. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 12. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 154 b, publiseringsnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420612
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a, 1803, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 394, 1839, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640445
 15. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 252, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640130
 16. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 94 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610094
 17. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 13 a, Kjøbstad. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640405
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1806, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 20. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 510, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020891
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a, 1811, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146

Anders Rasmusson på Lønset1,2

M, #11267, (ca. 1771 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset3,1 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset3 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1771 på Lønset, Bolsøy.3
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 skilling.4
Han var myndling av Ola Ivarsson på Øygarden i 1776.3

Anders giftet seg før 1804 med en uregistrert person.1
Han bodde på Lønset i 1804.1
Han var verge for Gjertrud Rasmusdotter i 1804.1
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Hansdotter på Lønset den 5. juni 1804: 1 daler 3 ort 2 skilling.1
Han var forlover for Ola Andersson i Røvik og Anne Knutsdotter på Mjelve, som giftet seg den 18. juli 1824 i Bolsøy kirke.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 376, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640152
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/

Beret Hansdotter på Lønset1,2,3

K, #11268, (1737 - )
Far*Hans Rasmusson på Lønset3,1,2 ( - e 1777)
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun var gift i 1804.2 Beret ble født i 1737 på Lønset, Bolsøy.3 Beret ble døpt den 27. januar 1737. Faddere: Ingebjørg Andersdotter på Lønset, Kristoffer Justsson på Strande og Elling Arvesson på Lønset o.a.3 I manntallet av 1762 står Beret Hansdotter hos Hans Rasmusson på Lønset.1
Ei Birrith [Lønset] var fadder ved dåpen til Marit Kristensdotter i Ura den 16. oktober 1773 i Bolsøy kirke.4,5

Hun var trolig huskone på Mork, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.6
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Hansdotter på Lønset den 5. juni 1804: 3 daler 2 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 170, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 a, kvinner, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 b, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630074
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670283

Anna Katrina Olsdotter på Talset1,2,3

K, #11269, (1728 - etter 1785)
Far*Ola Olsson på Setre4,5 ( - c 1752)

Familie 1

Knut Knutsson på Talset (c 1722 - c 1763)
Ingen barn levde i 1763.2 

Familie 2

Ola Larsson Misfjord (1737 - e 1785)Anna Katrina ble født i 1728 på Setre, Tresfjord.4 Anna Katrina ble døpt den 14. februar 1728 i Vestnes kyrkje av Otto Jakobsson Fris.4
Annet navn: Anna Katrina Olsdotter på Setre, nevnt 1759.6,4
Anna Katrina giftet seg den 5. juni 1759 i Tresfjord kyrkje med Knut Knutsson på Lund.6,2
Hun bodde på Talset, Bolsøy, i 1763.1
Hun var myndling av Ole Rømold (kanskje Ola Olsson på Romold) i 1763.2

Anna Katrina trolovet seg den 27. desember 1763 i Molde kirke med Ola Larsson Misfjord.1,7
Anna Katrina giftet seg den 12. juni 1764 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ola Larsson Misfjord.1,7
Hun og Ola bodde på Talset i 1769.3
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter i Skjerslia den 15. januar 1769 i Molde kirke.3,8


Anna Katrina døde etter 1785.5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 b, jenter, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 92. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660254
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670755
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 456. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b, 1769, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630072

Fredrik Trulsson på Haugan1,2

M, #11270, (ca. 1705 - ca. 1751)

Familie 1

Dordi Knutsdotter på Brokstad ( - e 1738)
Barn

Familie 2

Marte Sevrisdatter på Molde ( - e 1751)
To barn levde i 1751.1 
BarnFredrik ble født ca. 1705.3
Han var fadder ved dåpen til Tjøstolv Trondsson i Borvik den 1. mars 1735 i Veøy kirke.4

Annet navn: Fredrik Trulsson i Røvik, nevnt fra 1735 til 1738.5,4,6 Fredrik Trulsson tjente hos Mattias Jakobsson i Oppigarden, Røvik, Bolsøy, i 1738.7,5
Fredrik fikk barn med Dordi Knutsdotter i 1738. De møtte for presten 27. september, og Fredrik tilstod farskapet. Det var begges annet leiermål, og de stod til offentlig skriftemål 28. september i Bolsøy kirke. På tinget 15. oktober ble Dordi bøtelagt 6 daler, mens Fredriks sak ble henvist til det militære rettsvesen.7,8
Annet navn: Fredrik Trulsson på Gjellstein, nevnt oktober 1738.8 Fredrik Trulsson var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738 og 1746.5,3
Fredrik giftet seg med Marte Sevrisdatter. De hadde allerede barn sammen. Den 19. januar 1738 stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke for leiermål. Hun ble også stevnet til tinget 4. juli, men møtte ikke. I skiftet etter Fredrik kalles enka Marithe Knuds Dotter, men sønnen Fredrik på 13 år var arving og én av deres sammenavlede 2 Børn (utenomekteskapelige barn hadde ikke arverett etter faren, så de må ha giftet seg).1,6,5,9
Han bodde på Haugan, Molde, i 1746, Fredrik holdt til der resten av livet.2,1

Fredrik døde ca. 1751 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. juli 1751. Kreditorer: Hans Holst og Daniel Steffenssen. Arvinger: Marte Knutsdatter, Fredrik Fredrikssen og Maren Fredriksdatter. Huset med loft (uten grunn) ble taksert til 20 daler. Formue: 23 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld og omkostninger: 11–1–17. Arv: 12–0–19, fordelt på enka og de to barna.1

     Navnet hans ble skrevet Friderich Troëlsøn paa Houen i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/
 2. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400390
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/219/

Fredrik Fredrikssen1,2

M, #11271, (1738 - )
Far*Fredrik Trulsson på Haugan1,2 (c 1705 - c 1751)
Mor*Marte Sevrisdatter på Molde1,2 ( - e 1751)Fredrik ble født i 1738 i Molde, før foreldrene giftet seg.1,3 Fredrik ble døpt den 12. februar 1738. Faddere: Brit Hansdatter, Anne Mjelve, Per Persson Tøndergård, Elling Alvssen og Blinde-Per.1
Han var arving ved skiftet etter Fredrik Trulsson på Haugan den 20. juli 1751: 4 daler 6 2/6 skilling.2
Han var myndling av Per Trondsson Strande fra 1751.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Brit Hansdotter på Bergsgjerdet1

K, #11272, ( - ca. 1743)
Far*Hans Jørnsson på Nerem2 (c 1648 - 1711)
Mor*Magnhild Roesdotter på Nerem2 (c 1660 - c 1719)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olssen Bjørstad (c 1693 - 1764)
De hadde tre barn. 
BarnHun var arving ved skiftet etter Hans Jørnsson på Nerem den 8. desember 1711: Brit bodde hjemme hos mora.3

Annet navn: Brit Hansdotter på Nerem, nevnt 1722.4,2
Brit trolovet seg den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje med Ola Olssen Bjørstad, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ola Ørjarsson på Helset og Ottar Eriksson på Eidhammar.4
Brit giftet seg den 22. november 1722 i Vestnes kyrkje med Ola Olssen Bjørstad, viet av Erik Pedersson Lekanger.4
Hun og Ola bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Reknes. De var fremdeles i byen i 1732.5,6

Brit døde ca. 1743 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. april 1744. Arvinger: Ola Olssen Bjørstad, Jeremias Olssen og Hans Olssen. Huset ble vurdert til 30 daler. Formue: 102 daler 3 ort 22 skilling. Omkostninger: 5–1–0. Arv: 97–2–22, fordelt på enkemannen og de to barna.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 339 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/357/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 586.
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14
 5. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 50 a, nr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/48/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 339 b–340 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/357/

Anne på Mjelve1

K, #11273, ( - etter 1738)Hun bodde trolig på Mjelve, Bolsøy, i 1738.1
Hun var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.1


     Navnet hennes ble skrevet Anna Mielve i 1738.1

Blinde-Per1,2

M, #11274, ( - etter 1739)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.2

Anne Persdatter1

K, #11275, (1739 - )
Far*Blinde-Per1 ( - e 1739)Anne ble døpt den 17. februar 1739 i Molde kirke av Anders Bork Munthe. Faddere: Elen Knutsdatter, Anne Eriksdatter, Margret Eriksdatter, Rasmus Olsson Lubb og Sjurd vraker.1

     Anna Persdatter, Anne Persdatter og Anne Persdatter Molde kan ha vært identisk.

Margret Eriksdatter på Bolsøy1,2,3

K, #11276

Familie 1

Hun var enke i 1762.3 

Familie 2

Nils Andersson på Årøneset (c 1705 - )
BarnMargret Eriksdatter var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.4

Margret giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var bruker på Bolsøy, Bolsøy, i 1762.3
Margret trolovet seg den 20. mai 1764 i Bolsøy kirke med Nils Andersson på Årøneset. Begge hadde forevist skifteattest fra byfogden.1,5
Margret giftet seg den 28. juni 1764 med Nils Andersson på Årøneset. På tinget 25. juni året etter ble de bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling grunnet for tidlig samleie.1,6
Hun og Nils bodde på Bolsøy iallfall fra 1765 til 1767.2,6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 121. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 284 a, saksnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410585
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580

Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk1

K, #11277, ( - ca. 1708)
Far*Ingebrigt Larsson på Fuglset2 (c 1614 - c 1693)
Mor*Anne Persdotter på Fuglset3 ( - e 1694)Marit giftet seg med Jakob Tostensson.1
Hun arvet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk ved skiftet etter Ingebrigt Larsson på Røbekk den 4. januar 1694.2


Marit døde ca. 1708 på Røbekk, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. februar 1709. Kreditorer: Lars Ingebrigtsson og Ola Knutsson på Molde o.a. Arvinger: Jakob Tostensson, Anne Jakobsdotter, Ingebjørg Jakobsdotter og Mali Jakobsdotter. I boet var blant annet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (16 daler), som Marit hadde brukt sammen med Jakob, ytterligere 1 1/5 mark (uten bygselrett) i Røbekk (1 ort 16 skilling) og 3/5 mark (uten bygselrett) i Indre Lønset (1 ort). Aktiva: 84 daler 3 ort 10 skilling. Passiva: 5–3–8. Arv: 79–0–2.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Ingebjørg Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11278
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk1 ( - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 13 daler 16 skilling, utlagt blant annet i 8 merker odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (2 daler 2 ort 16 skilling).2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Mali Jakobsdotter på Røbekk1,2

K, #11279, ( - etter 1764)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk2 (o 1665 - )
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk2 ( - c 1708)

Familie

Jon Persson Belbu ( - c 1751)
Tre umyndige barn levde i 1751.8 
BarnHun var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 13 daler 16 skilling, utlagt blant annet i 8 merker odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (2 daler 2 ort 16 skilling).3

Mali trolovet seg den 2. juli 1730 i Bolsøy kirke med Jon Persson Belbu. Forlovere: Nils Nilsson på Elsås og Kristen Larsson på Strande.4
Mali giftet seg den 5. november 1730 i Bolsøy kirke med Jon Persson Belbu, viet av Anders Gjertsson Heiberg.1
Hun og Jon bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1736.5 Mali Jakobsdotter bodde hos Lars Sjurdsson på Røbekk i 1764.6,7

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 115, 22. søndag etter trinitatis. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660265
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-83
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 2, mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050009
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.

Ingebrigt Larsson på Fuglset1,2,3

M, #11280, (ca. 1614 - ca. 1693)

Familie

Anne Persdotter på Fuglset ( - e 1694)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnIngebrigt ble født ca. 1614.1
Ingebrigt giftet seg med Anne Persdotter.4,5,6
Han og Anne var brukere på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1666 til 1669. Bruket var på 1 våg 2 pund. Ingebrigt kaltes fremdeles Fuglset i 1682 og eide 1 våg 1 pund, som de ikke brukte selv (Fuglset var blitt offisersgård).1,7,2,3 Ingebrigt Larsson på Fuglset eide 12 merker på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy, i 1682.2
Annet navn: Ingebrigt Larsson på Røbekk, nevnt 1687.5,4,8
Han og Anne bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1687. De var ikke brukere da. Ingebrigt eide 6 merker i gården i 1682 og 2 pund 6 merker i 1687.9,8,2

Ingebrigt døde ca. 1693 på Røbekk.5 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 4. januar 1694. Dattera Marit arvet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk.5

     Ola Larsson på Lønset og Ingebrigt Larsson på Fuglset kan ha vært søsken.

     Ingebrigt Larsson på Fuglset kan ha vært barn av Lars Fuglset.

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 347, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191184
 2. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Fanne Otting, Ingebrigt Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370029
 3. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370167
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650563
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#230
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Fugelsæt. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787648
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Røbech. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787649

Anne Persdotter på Fuglset1

K, #11281, ( - etter 1694)

Familie

Ingebrigt Larsson på Fuglset (c 1614 - c 1693)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne giftet seg med Ingebrigt Larsson.1,2,3
Hun og Ingebrigt var brukere på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1666 til 1669. Bruket var på 1 våg 2 pund. Ingebrigt kaltes fremdeles Fuglset i 1682 og eide 1 våg 1 pund, som de ikke brukte selv (Fuglset var blitt offisersgård).4,5,6,7
Hun og Ingebrigt bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1687. De var ikke brukere da. Ingebrigt eide 6 merker i gården i 1682 og 2 pund 6 merker i 1687.8,9,6
Annet navn: Anne Persdotter på Røbekk.3
Anne Persdotter solgte 1 våg 1 pund odelsjord på Fuglset den 3. januar 1694 til Iver von Ahnen. Skjøtet ble datert i Molde, og tinglyst 18. januar.1 Det ble utstedt skiftebrev etter henne. Dattera Marit arvet 1 1/5 mark i Røbekk og 3/5 mark i Indre Lønset (begge uten bygselrett).3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650563
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 347, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191184
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#230
 6. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Fanne Otting, Ingebrigt Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370029
 7. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370167
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Røbech. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787649
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Fugelsæt. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787648

Lars Ingebrigtsson1

M, #11282, ( - før 1709)
Far*Ingebrigt Larsson på Fuglset (c 1614 - c 1693)
Mor*Anne Persdotter på Fuglset ( - e 1694)Lars døde før 1709.1
Hans barn var kreditorer ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 1 daler 3 ort i innestående arverester.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Guri Persdotter på Røbekk1,2

K, #11283, (ca. 1680 - 1740)Guri ble født ca. 1680.1
Guri giftet seg med Jakob Tostensson på Røbekk.2

Guri døde i 1740 på Røbekk, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet den 6. mars 1740.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. september 1740. Arvinger: Jakob Tostensson, Tomas Jakobsson, Per Jakobsson, Marit Jakobsdotter, Malene Jakobsdotter, Anne Jakobsdotter og Kirsti Jakobsdotter. I boet var blant annet 1 pund (uten bygselrett) i Røbekk (8 daler). Formue: 69 daler 2 ort 10 skilling. Innestående hjemmefølge: 6–3–0. Omkostninger: 3 daler. Arv: 59–3–10, fordelt på enkemannen og de seks barna.3

     Navnet hennes ble skrevet Guren Peders Datter i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Malene Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11284, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Anne Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11285, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Kirsti Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11286, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2
Hun var myndling av Erik Gunnarsson på Årø i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Lisbet Nilsdotter på Elsås1,2

K, #11287, ( - før 1765)
Far*Nils Nilsson på Elsås3,2 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås2 ( - c 1740)Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.4


Lisbet døde før 1765, trolig uten barn.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/

Marit Nilsdotter1,2

K, #11288, ( - ca. 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås3,4,2 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås4 ( - c 1740)

Familie

Henrik Larssen Grønnes (1722 - )
Ingen barn levde i 1775.1 Annet navn: Marit Nilsdotter på Elsås.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 1 daler 3 ort 3 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.7
Hun var myndling av Ola Persson på Elsås i 1743.3

Marit giftet seg før 1748 med Henrik Larssen Grønnes.1,8 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Marit døde ca. 1775 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. oktober 1775. Kreditorer: Ludvig Munthe Lem, Knut Knutsson Fuglset, Anne Kristensdatter, William Allan, Peter Nikolai Møller og Henrik Larssen Grønnes. I boet var blant annet Müllers huspostill (1 daler). Huset (uten grunn) hadde kjøkken, arbeidshus, overværelse, og bileggerkakkelovn i dagligstuen (30 daler). Formue: 64 daler 1 ort 6 skilling. Møller fordret 2 års grunnleie (4 daler). Gjeld: 80–2–17. Boet var altså fallitt.9

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 10. september.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Beret Nilsdotter på Elsås1,2,3

K, #11289, (ca. 1715 - etter 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås4,2,3 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås2,5 ( - c 1740)Beret ble født ca. 1715 på Elsås, Bolsøy.5
Hun var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 1 daler 3 ort 3 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.7
Hun var myndling av Rasmus Nilsson på Elsås i 1743.4
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.3
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1775.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/

Beret Persdotter på Elsås1

K, #11290, ( - ca. 1740)

Familie

Nils Nilsson på Elsås (c 1679 - c 1742)
Sju barn levde i 1740.1 
BarnBeret giftet seg med Nils Nilsson.1
Hun og Nils var brukere på Elsås, Bolsøy, i 1711. I 1724 var bruket på 1 våg (halve gården).2,3

Beret døde ca. 1740 på Elsås.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. september 1740. Arvinger: Nils Nilsson, Nils Nilsson, Per Nilsson, Hans Nilsson, Marit Nilsdotter og Beret Nilsdotter. Formue: 30 daler 3 ort 22 skilling. Omkostninger: 2–1–8. Arv: 28–2–14, fordelt på enkemannen og fem av barna. Rasmus og Lisbet hadde fått hjemmefølge, så de fikk ingen arv.4

     Beret Persdotter på Elsås og Ola Persson på Elsås kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Elsaas.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 5 b, mnr. 19. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/7/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Per Olsson på Tøndergård1,2,3

M, #11291, ( - etter 1728)

Familie

Kona levde i 1711.7 Peder Tynder Gaarden var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 ort 12 skilling.4

Han var bruker på Tøndergård, Bolsøy, i 1709. I 1724 var bruket på 12 merker.3,5 Per Olsson på Tøndergård var lagrettemann i Fanne tinglag mellom 1709 og 1728.3,6,1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/222/
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/101/
 3. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 61 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/5/
 6. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390532
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Tøndergaard.

Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård1

K, #11292, ( - etter 1768)
Far*Ørjar Hansson på Hegerholmen2 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholmen3,2 ( - 1728)

Familie

Ola Persson på Tøndergård (c 1705 - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.6 Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Hansson på Hegerholmen den 18. april 1719.2
Hun var myndling av en ukjent person fra 1719.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholmen den 23. oktober 1728: 5 daler 3 ort 7 skilling. Hun fordret også 3 daler.4
Hun var myndling av Ola Ørjarsson i 1728.3

Annet navn: Kristi Ørjarsdotter på Hegerholmen, nevnt 1748.3,5
Kristi trolovet seg med Ola Persson på Tøndergård om aftenen den 2. juli 1748 i Grytten prestegjeld. Forlovere: Lasse Olsson på Tøndergård o.a.5
Kristi giftet seg den 3. juli 1748 i Hen kirke med Ola Persson på Tøndergård.5,6,1
Hun og Ola var brukere på Tøndergård, Bolsøy, i 1762. De hadde tjenestejenta Sigrid. Bruket var på 2 pund. Ola kaltes fremdeles Tøndergård i 1765.7,8,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling.9

Annet navn: Kristi Ørjarsdotter i Einen.10
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 14 daler 3 ort 4 skilling. Hun fordret også 5 daler i begravelsesomkostninger og 10 daler i morgengave.11
Hun var myndling av Anders vraker i 1768.6


     Ola Jonsson i Torvika var søskenbarn til Anne Olsdotter, Anne Sylte, Siri Ørjarsdotter på Kavli, Hans Ørjarsson på Hegerholmen, Per Ørjarsson på Øverland, Anne Ørjarsdotter på Skorga og Kristi Ørjarsdotter på Tøndergård.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 153. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610370
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/15/
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 269. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=272
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/518/
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Jens Persson Tøndergård1,2

M, #11293, (ca. 1707 - ca. 1751)
Far*Per Olsson Brastad3 (c 1681 - 1752)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Persdatter på Molde ( - c 1755)
Ett barn levde i 1751.8 
BarnJens ble født ca. 1707.4 Han var soldat i 1731. Han ble dimittert i 1745 etter 14 års tjeneste.5,6,4
Jens trolovet seg den 22. juni 1731 i Molde kirke med Brit Persdatter på Molde, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Hermann skredder og Hans skredder.5
Jens giftet seg den 12. august 1731 i Molde kirke med Brit Persdatter, viet av Erik Pedersson Lekanger.6,7,8
Han og Brit bodde i Molde i 1731.7
Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741. Han solgte også halvparten i brønnen som stod i hagen til naboen Jens Persson Tøndergård og som de hadde bekostet sammen. Lund signerte skjøtet egenhendig.9,10

Annet navn: Jens Persson Fuglset, nevnt 1742.4,11
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson Lien den 15. november 1742.11

Annet navn: Jens Persson i Kirkebakken, nevnt fra 1746 til 1751.12,8 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.1,13
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746

Han og Brit bodde i Kirkebakken, Molde.8 Jens Persson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.4
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter i 1749: 1 daler 2 ort for likkisten.14


Jens døde ca. 1751 i Molde.8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 28. juni 1751. Huset bestod av stue med kakkelovn, kjøkken, loft og skott (uten grunn) og ble vurdert til 30 daler. Beregnet formue: 65 daler 2 ort 18 skilling. Enka ville selv betale eventuell gjeld.8 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 26. november 1751. Arbeidstøy, sjøredskap og gangklær ble solgt for 25 daler 2 ort 7 skilling. Etter auksjons- og skifteomkostninger, samt enkas begravelsesutgifter (9 daler), var arven 60–2–6, som ble delt på enka og sønnen. Arvinger: Brit Persdatter og Per Jenssen.15

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 73 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400067
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 121. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 12. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 13. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 9–10. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650006
 15. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36–37. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75

Per Jenssen Tønder1,2,3,4

M, #11294, (1734 - )
Far*Jens Persson Tøndergård5,6 (c 1707 - c 1751)
Mor*Brit Persdatter på Molde7,6 ( - c 1755)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Hansdatter Blom ( - c 1769)Per ble døpt den 5. september 1734 i Molde kirke. Faddere: Ola smeds hustru, Alet Persdotter, Nils smed, Johann tysk og Salamon Persson.5
Han var myndling av Nils Piersson i 1751 og 1755.6,7
Han var arving ved skiftet etter Jens Persson i Kirkebakken den 26. november 1751: 30 daler 1 ort 3 skilling, utlagt blant annet i en part i huset (10–0–9).8
Han var arving ved skiftet etter Brit Persdatter i Kirkebakken den 12. mai 1755: 84 daler 3 ort 4 skilling, utlagt blant annet i huset, uten grunn (50 daler), og 27–1–4 av auksjonspengene.9,10
Per Jenssen Tønder var kjøpmann i Molde i 1762.11
Per trolovet seg den 27. juli 1762 i Domkirken sogn, Trondheim, med Marta Hansdatter Blom. Forlovere: Jens Lossius o.a.11
Per giftet seg med Marta Hansdatter Blom.4,2
Han og Marta bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i oktober 1762 sammen med Sverke Arnsson. De hadde ei tjenestejente. Per og Marta bodde fremdeles der i 1764.4,3
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 1 ort.12
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.13
Svein Olssen Børset kjøpte hus med grunn på fhv. mnr. 117, Hovedgata, Molde, den 17. mai 1769 av Anders Ingebrigtssen Berg og Elsebe Katrine Flor. Tomten lå mellom husene til madam Johanne Berg og Svein Hanssen Verner og målte etter avdøde los Ola Jonssens festeseddel 8 alen 3 kvarter øverst i hagen, 12 alen på midten, og 11 alen 1½ kvarter nederst ved gaten. Lengden var 49 alen 3 kvarter. Kjøpesum: 70 daler (samt 6 skilling i årlig kjennelse til Moldegård). Vitner: Per Jenssen Tønder og Arnt Reierssen Rønne. Skjøtet ble tinglyst 14. august.14,15


     Navnet hans ble skrevet Peder Jensen Tynner i 1764.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 51/22.12.1769, «Skifte-Lysninger». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17691222_0_51_1#3
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212087
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/13/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 193. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/99/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36–37. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/100/
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 11. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1762, 27. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031306
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610104
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 204. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610105

Alet Persdotter Tøndergård1,2,3

K, #11295

Familie

Hans Olsson ( - e 1740)
De fikk ett barn. 
BarnHun var fadder ved dåpen til Per Jenssen den 5. september 1734 i Molde kirke.4

Alet fikk barn med Hans Olsson i 1736. Det var hans annet leiermål. Den 8. juli stod de til offentlig skriftemål i Molde kirke ved prest Lars Barhaug. Hun ble stevnet til tinget 22. januar året etter for leiermål, men møtte ikke.1,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 169 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400332
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75

Salamon Persson på Tøndergård1,2

M, #11296, (ca. 1716 - 1736)Salamon ble født ca. 1716.2
Han var fadder ved dåpen til Per Jenssen den 5. september 1734 i Molde kirke.1


Salamon døde i 1736 på Tøndergård, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 8. april 1736 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hans ble skrevet Salomon Tøndergaard i 1736.2

     Alet Persdotter og Salamon Persson på Tøndergård kan ha vært barn av Per Olsson på Fuglset.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 161, 1. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660288

Per Jenssen Tøndergård1

M, #11297, (1731 - før 1751)
Far*Jens Persson Tøndergård1 (c 1707 - c 1751)
Mor*Brit Persdatter på Molde ( - c 1755)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1731 i Molde.1 Per ble døpt den 20. oktober 1731 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug.1

Per døde før 1751, og trolig før 1747.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.

Salamon Hansson på Fuglset1,2

M, #11298, (1736 - )
Far*Hans Olsson3 ( - e 1740)
Mor*Alet Persdotter Tøndergård2,3Annet navn: Salamon Hansson.
Salamon ble født i 1736, utenom ekteskap.2 Salamon ble døpt den 25. august 1736 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug. Faddere: Brit Persdatter på Molde, Mari Persdotter på Tøndergård, Per Tøndergård, Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad og Knut Knutsson Fuglset.2
Han bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 330, saksnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410170
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 164. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-84
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 163, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660289

Eli Trondsdotter i Bergsbakken1

K, #11299, ( - etter 1778)

Familie

Lasse Olsson på Tøndergård (c 1716 - 1777)
Ingen barn levde i 1778.1 Eli trolovet seg den 25. juli 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Lasse Olsson på Tøndergård.2,3
Eli giftet seg den 26. november 1762 med Lasse Olsson på Tøndergård.2,1
Hun og Lasse var brukere på Tøndergård, Bolsøy, i 1762. Mildrid Lassesdotter bodde også der. Bruket var på 12 merker. De bodde fremdeles der i 1764.4,5,6
Annet navn: Eli Trondsdotter på Tøndergård.2
Hun og Lasse bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, i 1768.7
Hun var myndling av Lars Larsson på Berg i 1778.1


     Eli Tøndergård og Eli Trondsdotter i Bergsbakken kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b, trolovede, 1762, 7. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 269. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=272
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Brit Eriksdotter1

K, #11300, ( - etter 1775)

Familie

Jens Olsson Helgestø (c 1712 - f 1774)
BarnAnnet navn: Brit Eriksdotter på Kolstad, nevnt 1742.2
Brit trolovet seg den 4. juni 1742 med Jens Olsson Oppsal. Forlovere: Knut Bentsson Hjelvik og Jon Hallvorsson Sandnes.2
Brit giftet seg med Jens Olsson Oppsal.1
Hun og Jens var husfolk i Molde i 1748.3
Hun og Jens var husfolk på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1762, sammen med Kirsten Jensdatter. Huset var taksert til 20 daler i 1767. Brit bodde der som enke i 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 3 ort. I 1777 hadde svigersønnen overtatt (s.d.).1,4,5 I 1774 var Jens Helgestøs enke altfor fattig til å betale for rug hun hadde fått fra myndighetene i nødstiden i 1774.6
Hun ble kalt enka Helgestø, nevnt 1775.5

     Tore Eriksson på Kolstad og Brit Eriksdotter kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/17/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 225, 4. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900017
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/