Per Hanssen Røbekk1,2,3

M, #6901, (ca. 1699 - ca. 1768)
Far*Hans Persson Røbekk4,5 (c 1670 - 1737)
Mor*Magrete Pålsdotter ( - e 1723)

Familie

Karen Salamonsdotter (c 1700 - )
De hadde fem barn. 
BarnPer ble født ca. 1699.4,6
Per giftet seg med Karen Salamonsdotter på Flatsetøya.3,7
Per Hanssen Røbekk kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset, Frei, den 23. oktober 1726 av Anne Margrete Rask. Dette var arv etter Salamon Jensson, og Per eide allerede en liten andel (gjennom kona). Anne Margrete undertegnet egenhendig skjøtet, som ble utstedt på Flatsetøya, og tinglyst 5. februar året etter.2,8,9
Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen solgte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 12. juli 1731 til Ingeborg Spydeberg. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.10,1 Per Hanssen Røbekk var snekker i 1731 og kaltes dette til sin død.10,11,3
Han ble kalt Per snekker, nevnt fra 1733 til 1756.12,13,14
Han og Karen bodde i Molde i 1733.12
Peder Hanssøn var fadder ved dåpen til Jon Olssen den 5. september 1734 i Molde kirke.15
Peder Hans: var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 8. april 1739 i Molde kirke.16
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 2 daler 1 ort 22 skilling.17
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 5 daler 3 ort 8 skilling for begravelsen og 2 daler for annet.18
Han var verge for Henning Kristenssen i 1758.19

Han og Karen bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Hans Jakob Røbekk og Anna Magrete Røbekk. I 1767 var våningshuset taksert til 40 og et naust og arbeidshus til 20 daler.7,20

Per døde ca. 1768 i Molde.3 Det ble holdt skifte etter ham den 15. august 1768. Arvinger: Karen Salamonsdotter, Hans Jakob Røbekk og Anna Magrete Røbekk.21

     Han signerte som Peder Hansen Røbech i 1731 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 2. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 195 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670277
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196.
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b.
 6. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 7–10, sikt og sakefall 1699. RA/EA-4092/R55/L3654.
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 8. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670278
 9. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421320817
 10. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 11. [S713] «Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736»: Molde Ladestæds Jndvaanere.
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 13. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 14. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 17. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 18. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 19. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 20. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 31.
 21. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561 & 562.
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 186.
 23. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196.

Gunnhild Hansdatter1,2,3

K, #6902, (1731 - )
Far*Hans Nilsson på Haugan2,4 (c 1661 - c 1750)
Mor*Gjertrud Persdatter2 ( - e 1750)

Familie

Johan Ludvigssen ( - e 1783)Gunnhild ble født i 1731 i Molde. Gunnhild ble døpt den 20. oktober 1731 i Bolsøy kirke.4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Nilsson på Haugan den 22. oktober 1750.2
Hun var myndling av Per Hansson på Holssetra i 1750.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Holssetra den 20. mai 1767: 3 daler i lønn.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 19 daler 3 ort 23 skilling.6
Gunnhild tjente hos Marta Margareta Must på Moldegård, Molde, i 1769.3
Gunnhild trolovet seg den 2. juni 1769 i Bolsøy med Johan Ludvigssen. Han hadde forevist presteattest og skiftebrev.3
Gunnhild giftet seg den 21. juni 1769 med Johan Ludvigssen.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Hanssen på Skotneset den 13. mars 1783.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/430/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/

Jens Olsson Helgestø1,2,3

M, #6903, (ca. 1712 - før 1774)

Familie

Brit Eriksdotter ( - e 1775)
BarnJens ble født ca. 1712.4 Hans hjemsted var trolig i Veøy.
Han bodde i Molde i 1737.2
Han var fadder ved dåpen til Jonas Jonassen den 25. mars 1737 i Bolsøy kirke.2

Annet navn: Jens Olsson Oppsal, nevnt 1742.5,4
Jens trolovet seg den 4. juni 1742 med Brit Eriksdotter på Kolstad. Forlovere: Knut Bentsson Hjelvik og Jon Hallvorsson Sandnes.5
Jens giftet seg med Brit Eriksdotter på Kolstad.6
Han og Brit var husfolk i Molde i 1748.4 Jens Olsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.4,1 Han var vurderingsmann i Molde i 1750.7
Annet navn: Jens i Stallen, nevnt 1756.8,9
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 ort 12 skilling.10

Han og Brit var husfolk på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1762, sammen med Kirsten Jensdatter. Huset var taksert til 20 daler i 1767. Brit bodde der som enke i 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 3 ort. I 1777 hadde svigersønnen overtatt (s.d.).6,3,11

Jens døde før 1774.9

     Navnet hans ble skrevet Jens Helgestøen mellom 1737 og 1767.2,3

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 20. september.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 171, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660293
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900017
 4. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 159. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690210
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 225, 4. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660321
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/17/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 23.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Knut Olsson i Straume1,2,3

M, #6904, (ca. 1720 - før 1801)
Far*Ola Eriksson i Straume3 (c 1662 - c 1743)
Mor*Marit Olsdotter i Straume3,2

Familie

Anne Sjurdsdotter i Straume (1726 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1720 i Straume, Veøy.4 Han ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1742. Han var grenader i 1746 og kaltes soldat året etter.4,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743: 2 daler 1 ort 13 skilling.6

Annet navn: Knut Olsson i Øver-Straume, nevnt mai 1747.4,5
Knut trolovet seg den 16. mai 1747 med Anne Sjurdsdotter på Sekkenes. Forlovere: Knut Olsson på Øvre Reistad o.a.5
Knut giftet seg den 26. juni 1747 i Vestnes kyrkje med Anne Sjurdsdotter på Sekkenes.1,2
Han og Anne var selveiere i Øver-Straume, Straume, Veøy, i 1762.2,7

Knut døde før 1801.8

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Strømme i juni 1747.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 293. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660355
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690129
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 292. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660355
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 7. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#364
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Strømme.

Marit Olsdotter i Straume1,2

K, #6905

Familie

Ola Eriksson i Straume (c 1662 - c 1743)
Sju barn levde i 1743.1 
BarnMarit giftet seg med Ola Eriksson på Flate.1
Hun og Ola bodde i Øver-Straume, Straume, Veøy, ca. 1720. De brukte 2 våger i 1724.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743: 13 daler 14 skilling.6
Hun var myndling av Frans Persson på Bjørke i 1743.1
Marit Olsdotter i Straume bodde hos Knut Olsson i Straume, Veøy, i 1762.2,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041083
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Vestnesiske kompani, rulle. Nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690129
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 91 b, mnr. 415. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670093
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 7. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#364

Marit Persdotter på Elsås1

K, #6906, (ca. 1721 - 14. januar 1789)
Far*Per Persson på Reistad2,3 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad3 ( - 1729)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jon Bjørnsson på Elsås (c 1724 - )Annet navn: Marit Persdotter på Reistad.2
Marit ble født ca. 1721.4
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler 2 ort 7 skilling.5
Hun var myndling av Bendik Sørensson i Løvika i 1729.3
Marit Pedersdatter Nedre-Ræstad var fadder ved dåpen til Ola Jensson på Talberg den 13. juni 1745 i Rødven stavkyrkje, Veøy.6

Hun ble kalt Marit Persdotter den eldste, nevnt 1747.2
Hun var myndling av Søren Lassesson på Vestnes i 1747.2

Annet navn: Marit Persdotter på Nedre Reistad, nevnt 1758.7,8,3
Marit trolovet seg den 30. mars 1758 med Jon Bjørnsson på Elsås. Forlovere: Tomas Jakobsson på Røbekk og Nils Andersson på Årøneset.7
Marit giftet seg den 22. mai 1758 i Veøy kirke med Jon Bjørnsson på Elsås.8
Hun var fadder ved dåpen til Eli Larsdotter Strande den 5. april 1778.1


Marit døde den 14. januar 1789 på Elsås, Bolsøy.4 Hun ble jordfestet den 18. januar 1789.4

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 b, 1778, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 117 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630044
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 268. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-137
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 442. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427

Ågot Persdotter i Løvika1

K, #6907, (ca. 1723 - 24. september 1797)
Far*Per Persson på Reistad2,3 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad3 ( - 1729)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson i Løvika (c 1722 - 1796)Annet navn: Ågot Persdotter på Reistad.2,3
Ågot ble født ca. 1723 på Nedre Reistad, Veøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler 2 ort 7 skilling.4
Hun var myndling av Lasse Sørensson på Vestnes i 1729.3
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Reistad den 5. juli 1747: 2 daler 1 ort 16 skilling i innestående morsarv.2
Hun var myndling av Søren Bendiksson i Løvika fra 1747.2

Ågot giftet seg den 16. desember 1750 med Ola Olsson på Øvstedalen.5

Ågot døde den 24. september 1797 i Løvika, Tresfjord, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 4. november 1797 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 494. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670176
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 5. [S77] Tresfjord I: s. 705. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#708

Marit Persdotter på Reistad1,2

K, #6908, ( - etter 1747)
Far*Per Persson på Reistad1,2 (c 1693 - 1747)
Mor*Gjertrud Sørensdotter på Reistad2 ( - 1729)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Gjertrud Sørensdotter på Reistad den 23. mai 1729: 2 daler 2 ort 7 skilling.3
Hun var myndling av Jon Sørensson i Tomra fra 1729. Han var fremdeles hennes formynder i 1747.1,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Reistad den 5. juli 1747: 4 daler i tjenestelønn.1

Hun ble kalt Marit Persdotter den mellomste, nevnt 1747.4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 a.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 454 b.

Anne Kristoffersdotter på Reistadbakken1,2

K, #6909, ( - før 1767)
Far*Kristoffer Kristoffersson på Talberg3 (c 1681 - 1731)
Mor*Guri Johansdotter på Talberg (c 1680 - 1759)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Kristoffersdotter på Talberg.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Kristoffersson på Talberg den 9. juni 1731: 2 daler 3 ort 8 skilling.3
Hun var myndling av Ivar Pålsson på Venås i 1731. Iver Venaas.3

Anne giftet seg i 1752 med Ola Askjellsson på Reistadbakken.4,2
Hun og Ola bodde på Reistadbakken, Veøy, i 1756. De stod som brukere i 1762.5,2
Hun var fadder ved dåpen til Lasse Kristoffersson Reistad den 23. oktober 1759 i Veøy kirke.1


Anne døde før 1767.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 460. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy, mnr. 418. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/81/
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731, Voll åtting, 9. juni.
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 369. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#377
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 413.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 36.

Kristoffer Mikkelsson på Talberg1,2

M, #6910, (ca. 1726 - 18. september 1772)
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg3 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg3 ( - f 1779)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megKristoffer ble født ca. 1726 på Talberg, Veøy.2 Han bodde hos Mikkel Kristoffersson og Marit Larsdotter i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762.3 Kristoffer var syk og fikk utbetalt 2 ort 12 skilling av kirkeblokken i Veøy sogn 28. juni 1772.1

Kristoffer døde ugift den 18. september 1772 på Talberg, etter mange års «Mave-Kolde».2 Han ble gravlagt den 22. september 1772 på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 104, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660535
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 107, 22. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660536
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084

Kari Mikkelsdotter på Kolstad1

K, #6911, (ca. 1727 - )
Far*Mikkel Kristoffersson på Talberg2 (c 1694 - 1779)
Mor*Marit Larsdotter på Talberg2 ( - f 1779)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mats Knutsson på Kolstad (c 1738 - )Kari ble født ca. 1727 på Talberg, Veøy.1
Annet navn: Kari Mikkelsdotter på Talberg, nevnt mellom 1758 og 1765.3,4
Hun var fadder ved dåpen til Alet Larsdotter på Øygarden den 19. april 1758 i Veøy kirke.4
Kari Mikkelsdotter bodde hos Mikkel Kristoffersson og Marit Larsdotter i Mikjelgarden, Talberg, Veøy, i 1762.2
Kari giftet seg den 9. april 1765 i Tresfjord kyrkje med Mats Knutsson på Jemtegard.3,1
Hun og Mats bodde på Kolstad, Veøy, iallfall fra 1789 til 1801.1,5

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 382 b, Koldstad, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670244
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 420. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041084
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022

Roe Andersson på Reiten1,2

M, #6912, (ca. 1716 - 1746)
Far*Anders Olsson på Sogge3 (c 1684 - c 1718)
Mor*Eli Roesdotter på Bakke4,5 ( - c 1719)

Familie 1

Eli Justsdotter på Reiten (c 1719 - 1738)
De hadde ett barn.13,14 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.3,4 
BarnAnnet navn: Roe Andersson på Bakke.5
Roe ble født ca. 1716.3
Han var arving ved skiftet etter Eli Roesdotter og Ola Ivarsson på Bakke den 10. juni 1719: 56 daler 21 skilling. Han fikk også 21 daler 3 ort i resterende «Fadergave».6

Annet navn: Roe Andersson på Soggereiten, nevnt 1737.7
Roe trolovet seg den 25. november 1737 med Eli Justsdotter på Monsås. Forlovere: Just Olsson på Monsås og Anders Roesson på Bakke.7
Roe giftet seg den 26. november 1737 med Eli Justsdotter.1,8
Han og Eli bodde på Reiten, Sogge Austigard, Grytten, i 1738.2,9
Roe giftet seg den 2. juni 1739 med en uregistrert person.3
Annet navn: Roe Andersson på Sogge.10,4

Roe døde i 1746 på Sogge Austigard, Grytten.3,11 Det ble holdt skifte etter ham den 13. september 1746.12

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 26. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 269.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/135/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a–121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 71, 25. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610328
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 261. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=264
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 77, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 419 b.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 419 a.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 419 a/b.
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 14. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, til og med juni. Romsdals Otting, 2. april.

Eli Roesdotter på Sekkenes1,2

K, #6913, (1738 - )
Far*Roe Andersson på Reiten3,4,5 (c 1716 - 1746)
Mor*Eli Justsdotter på Reiten6,7 (c 1719 - 1738)

Familie

Just Sjurdsson på Sekkenes (1724 - 1798)
De hadde ti barn.12 
BarnAnnet navn: Eli Roesdotter på Reiten.3,7
Eli ble født i 1738 på Reiten, Sogge Austigard, Grytten.3,8 Eli ble døpt den 13. juli 1738 i Grytten kirke, om morgenen. Faddere: Just Olsson på Monsås, Brit Olsdotter på Setnes, Anders Roesson på Bakke, Synnøv Tølløvsdotter på Soggebakke, Hans Ellingsson på Åk og Ågot Eriksdotter på Åk.3
Hun var myndling av Just Olsson på Monsås i 1739.7
Hun var arving ved skiftet etter Eli Justsdotter på Soggereiten den 2. april 1739: 146 daler 2 ort 9 skilling.7
Hun var arving ved skiftet etter Brit Olsdotter på Setnes den 3. desember 1750.5

Annet navn: Eli Roesdotter på Sogge, nevnt 1754.4,9
Eli giftet seg den 21. oktober 1754 i Eid kirke i Romsdal med Just Sjurdsson på Sekkenes (forlovere: Jakob Andreas Eg o.a.)9,10
Hun var arving ved skiftet etter Just Olsson på Monsås den 9. mars 1757: 51 daler 8 skilling, utlagt i 21 daler 3 ort 14 skilling kontant, to sølvskjeer (2–0–16), boken Fruentimmerits Contrafay (0–0–8), salmebok (0–0–16) o.a.11
Hun var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter i Engvik den 26. oktober 1760 i Veøy kirke.1

Hun og Just var selveiere på Sekkenes, Veøy, i 1762. Hans foreldre drev det andre bruket, som Just kjøpte i 1767.10,12
Just og Eli hadde Eli Knutsdotter på Lund i tjeneste i 1762.10
Hun var fadder ved dåpen til Mali Andersdotter i Engvik den 7. august 1775 i Veøy kirke.13
Hun var fadder ved dåpen til Just Sjurdsson på Sekkenes den 8. juni 1799 i Veøy kirke.2
Eli var kårkone på Sekkenes i 1801.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 470, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 526, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670191
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 76, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610331
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 419 b.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 572 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/592/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, til og med juni. Romsdals Otting, 2. april.
 8. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 216.
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 435. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 498 b–500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651099
 12. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 13. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=22
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 144, 7. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660555
 14. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Sæcheness, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247

Per Kristoffersson på Helland1

M, #6914, (ca. 1677 - )
Far*Kristoffer Persson på Helland1 (c 1635 - )
Mor*Magrete Persdotter på Helland1 ( - c 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megPer ble født ca. 1677.2 Kristoffer Kristoffersson og Per Kristoffersson o.a. tjente hos Morten Schultz på Gjermundnes, Vestnes, i 1701.2
Han ble kalt Per Kristoffersson den yngre, nevnt 1703.3
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 214, Giermenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 57 b.

Just Kristoffersson på Helland1

M, #6915, (ca. 1675 - )
Far*Kristoffer Persson på Helland2 (c 1635 - )
Mor*Magrete Persdotter på Helland2 ( - c 1702)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megJust ble født ca. 1675 på Nedre Helland, Vestnes.3 Just Kristoffersson og Bjarte Persson tjente hos Jørgen Hansson Meier på Veøy prestegård i 1701.3
Han var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.2


     Just Kristoffersson på Helland og Just Kristoffersson i Strandhagen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 57 b.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117

Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset1,2,3

K, #6916, ( - ca. 1740)
Far-?*Kristoffer Persson på Helland (c 1635 - ); kanskje4
Mor-?*Magrete Persdotter på Helland ( - c 1702); kanskje4
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Knut Knutsson på Kormeset (c 1643 - )
To barn er nevnt i skiftet etter henne.10 
Barn

Familie 2

Tosten Sjurdsson i Sørås (c 1665 - c 1733)
De hadde ikke barn.8,10 Gyrj Chrestophers datter var arving ved skiftet etter Magrete Persdotter på Helland den 16. april 1703: 6½ daler 18 skilling.4

Gjøri giftet seg med Knut Knutsson på Kormeset.
Hun og Knut var brukere på Kormeset, Veøy, i 1711. En Ola og tjenestejenta Marit var hos dem. Knut stod fremdeles som bruker i 1718. Skyld: 2 våger. Gjøri bodde der som enke i 1721.5,6,7,1,2
Hun var fadder ved dåpen til Susanna Knutsdatter den 12. mai 1721.3

Gjøri trolovet seg den 21. september 1721 på Gjermundnes, Vestnes, med Tosten Sjurdsson i Sørås, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.1
Gjøri giftet seg den 1. januar 1722 i Vestnes kyrkje med Tosten Sjurdsson i Sørås, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Sjurdsson i Sørås den 3. desember 1733. Det ser ut til at Gjøri fikk halve boet, men gjenlevende ektefeller er ikke nevnt i skiftedesignasjonen. Arv: 43 daler 1 ort 2 skilling. Døtrene Mali og Kristi arvet ikke.8

Annet navn: Gjøri Kristoffersdotter i Sørås, nevnt 1737.9,10
Hun var fadder ved dåpen til Tomas Persson i Sørås i mai 1737.9


Gjøri døde ca. 1740 i Sørås, Vestnes.10 Det ble holdt skifte etter henne den 10. juni 1741. Arvinger: Kristoffer Knutsson og Tosten Åmundsson. Aktiva: 13 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 7–2–16. Arv: 6–0–4.11

     Navnet hennes ble skrevet Gyri Christophersdatter Kormset fra 1721 til 1722.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13, Festo Circumcis: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 7.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 56 b.
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Woldz-[Otting], Kormset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181194
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181163
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Woldz Otting, Kormset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291051
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b–59 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650076
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766

Ola Kristofferssen Molde1,2

M, #6917, (1762 - )
Far*Kristoffer Kristoffersson Sylte3,4 (1733 - 1806)
Mor*Siri Olsdotter ved Ledet5,3 (c 1730 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla Kristofferssen ble døpt den 1. august 1762 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Kristoffer Kristoffersson på Sørsylte senior o.a.3 Ola tjente på Vågstranda, Veøy, i 1776.4 Han ble konfirmert den 14. oktober 1781 i Veøy kirke. Han bodde fremdeles på Vågstranda.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 560, 1781. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670209
 2. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 127.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 491.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 48.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 490.

Nils Olsson på Hoem1,2

M, #6918, ( - etter 1807)
Far*Ola Nilsson på Hoem2 ( - e 1762)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Hoem2,3 (c 1701 - f 1785)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1801.1 

Familie 2

Gjøri Olsdotter på Hoem (1749 - )
De hadde ikke barn. Nils Olsson bodde hos Ola Nilsson og Ingebjørg Persdotter på Indre Hoem, Tresfjord, i 1762.2,4
Nils giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde på Hoem, Tresfjord, i 1785.3,1
Nils giftet seg den 21. juni 1801 i Tresfjord kyrkje med Gjøri Olsdotter på Daugstad.1
Han og Gjøri bodde på Hoem i 1807. Gjøri var fremdeles der i 1828.5,6

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 18 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670231
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 450. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041105
 3. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 4. [S927] Skorgen: s. 42.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 149. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#152
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334

Anne Persdotter på Eikrem

K, #6919, (ca. 1699 - ca. 1752)
Far*Per Ivarsson på Sylte1 (c 1662 - c 1716)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte1 (c 1672 - 1751)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megAnne ble født ca. 1699 på Sørsylte, Tresfjord.2
Anne giftet seg den 1. januar 1721 i Vestnes kyrkje med Sjurd Larsson.3,4
Hun og Sjurd bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1722. De hadde halvparten av et bruk der da Ingebrigt Eriksson (s.d.) overtok ca. 1742.5,6,7
Anna Peders Datter var kreditor ved skiftet etter Anne Jakobsdotter på Årø den 19. november 1742: 4 daler 2 ort.8

Hun og Sjurd var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra 1743. De overtok etter Erik Gunnarsson (s.d.). Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748.7,9
Annet navn: Anne Persdotter på Årø.10,4

Anne døde ca. 1752 på Årø, Bolsøy.4 Det ble holdt skifte etter henne den 7. november 1752. Arvinger: Sjurd Larsson, Per Sjurdsson, Lars Sjurdsson, Søren Sjurdsson, Ivar Sjurdsson, Lars Sjurdsson den yngre, Brit Sjurdsdotter, Marit Sjurdsdotter og Hilde Sjurdsdotter. Arv: 21 daler 2 ort 22 skilling.11

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 130 & 133.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 16.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178.
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-182
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 228 a–229 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/245/
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.

Brit Sjurdsdotter Litlebostad1,2,3,4

K, #6920, (ca. 1727 - 1801)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem5 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem5,6,7 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jakob Olsson på Litlebostad ( - c 1758)
Tre barn levde i 1759.10 
Barn

Familie 2

Per Sjurdsson Litlebostad (c 1720 - 1780)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Brit Sjurdsdotter på Eikrem.
Brit ble født ca. 1727 på Eikrem, Bolsøy.8,9
Brit Sjurdsdotter giftet seg med Jakob Olsson på Litlebostad (trolig før 1752).1,10,11
Hun var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.12
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Olsson på Litlebostad den 1. mars 1759.10
Hun var myndling av Lars Sjurdsson på Røbekk i 1759.10

Brit trolovet seg den 24. juni 1759 med Per Sjurdsson på Stokke. Han var soldat og hadde sesjonstillatelse, og hun foreviste skiftebrev etter sin forrige mann. Forlovere: Nils Olsson på Draget og Lars Sjurdsson på Røbekk.2
Brit giftet seg den 2. juli 1759 i Bolsøy kirke med Per Sjurdsson på Stokke.2,13
Hun og Per bodde på Litlebostad, Bolsøy, fra 1759. De var fremdeles der i 1766.14,15,16
Hun var fadder ved dåpen til Anne Nilsdotter på Draget den 24. oktober 1759.14
Birrith Siurs Datter var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.17
Hun var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Torhus den 15. februar 1762.3
Hun var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Torhus den 2. februar 1766.16

Hun og Per bodde på Hjertøya, Bolsøy, til 1773.18
Per Sjurdsson kjøpte hus med naust (uten grunn) på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, den 26. april 1773 på auksjon etter Elling Olssen og Elen Persdatter. Kjøpesum: 50 daler. Per bodde allerede der (forrige beboer var Ola Ellingssen, s.d.). Byfogden utstedte skjøte 17. mai (tinglyst 7. juni).19,20,21,18
Brit Sjurdsdotter var almissemenneske i 1801.8 Hun losjerte hos brordattera Kirsti Persdotter og mannen Hans Nilsson på mnr. 154 i 1801.8,22

Brit døde i 1801 i Molde. Den 9. april ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.4,9 Hun ble jordfestet den 10. april 1801.9

     Navnet hennes ble skrevet Beret Lillebostad i 1801 (post mortem).9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/646/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 154. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002573
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 b.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 659 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/665/
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 18. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 242 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/244/
 19. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610124
 20. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/249/
 21. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b.
 22. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 557.
 23. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/

Lasse Kristoffersson på Helland1,2,3

M, #6921, (ca. 1740 - 22. mars 1784)
Far*Kristoffer Persson på Helland1,4 (c 1703 - 1763)
Mor*Ågot Lassesdotter på Helland5,1,4 (c 1708 - c 1787)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megLasse ble født ca. 1740.6
Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Persson på Helland den 4. januar 1764: 19 daler 3 ort 12 skilling.7

Lasse giftet seg i 1769 med Magnhild Lassesdotter på Nerem.8
Han var verge for Kristoffer Matsson på Gjellstein i 1772.2

Han og Magnhild var brukere på Nedre Helland, Vestnes, til 1783.3
Han og Magnhild var brukere i Kjellneset, Vestnes, fra 1783. Gården ble solgt i 1785, men hun bodde trolig der fremdeles i 1787.3
Annet navn: Lasse Kristoffersson i Kjellneset, nevnt 1784 (post mortem).6,5

Lasse døde den 22. mars 1784 i Kjellneset, av brokk.6,3 Han ble jordfestet den 28. mars 1784, av Hans Kristoffer Lund.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.
 4. [S927] Skorgen: s. 170.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 272. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-139
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b–178 a.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 590.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b & 296 a.

Kristoffer Kristoffersson på Helland1

M, #6922, (1747 - 1782)
Far*Kristoffer Persson på Helland1 (c 1703 - 1763)
Mor*Ågot Lassesdotter på Helland1 (c 1708 - c 1787)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megKristoffer ble født i 1747 på Nedre Helland, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Persson på Helland den 4. januar 1764: 19 daler 3 ort 12 skilling.3
Kristoffer Kristoffersson på Helland eide i Kjellneset, Vestnes, fra 1779 til 1782.4

Kristoffer døde i 1782, av drukning.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 2. [S927] Skorgen: s. 170.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b–178 a.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.

Beret Kristoffersdotter på Helland1,2

K, #6923, (1750 - )
Far*Kristoffer Persson på Helland2 (c 1703 - 1763)
Mor*Ågot Lassesdotter på Helland3,2 (c 1708 - c 1787)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Helland ( - e 1787)Beret ble født i 1750 på Nedre Helland, Vestnes.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Persson på Helland den 4. januar 1764: 9 daler 3 ort 18 skilling.5

Beret giftet seg med Jakob Helland.1
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 3 daler 1 ort.6

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & b.
 4. [S927] Skorgen: s. 170.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 177 b–178 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Anders Larsson på Sylte1,2,3

M, #6924, (1747 - 1825)
Far*Lars Larsson på Sylte4 (1698 - 1770)
Mor*Marit Andersdotter på Sylte4 (1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Ivarsdotter på Sylte (1750 - 1786)
De hadde fem barn.3 
BarnAnders ble født i 1747 på Kyrkjesylte, Tresfjord.5
Han var bruker på bnr. 7, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1769 til 1801. Bygselseddelen ble tinglyst i 1772.3 Han var lensmann i Vestnes fra 1770 til 1812.3,2
Anders giftet seg i 1772 med Marit Ivarsdotter på Sylte.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ottar Eriksson og Marit Sjurdsdotter på Li den 28. mars 1788: 2 ort.6
Anders Larsson på Sylte var konstituert lensmann fra 1816 til 1817.3

Anders døde i 1825.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 161 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/164/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 269.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 268.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 268 & 269.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926

Kristoffer Lassesson i Kjellneset1

M, #6925, (1773 - )
Far*Lasse Kristoffersson på Helland1,2 (c 1740 - 1784)
Mor*Magnhild Lassesdotter på Helland2 (1739 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKristoffer ble født i 1773 i Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 1 daler 3 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b & 296 a.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Lasse Lassesson i Kjellneset1

M, #6926, (1776 - )
Far*Lasse Kristoffersson på Helland1 (c 1740 - 1784)
Mor*Magnhild Lassesdotter på Helland (1739 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megLasse ble født i 1776 på Nedre Helland, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 1 daler 3 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b & 296 a.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Per Lassesson i Kjellneset1

M, #6927, (1779 - )
Far*Lasse Kristoffersson på Helland1 (c 1740 - 1784)
Mor*Magnhild Lassesdotter på Helland (1739 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født i 1779 på Nedre Helland, Vestnes.2
Han var myndling av Erik Eriksson på Rypdal i 1787.3
Han var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 1 daler 3 ort 10 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b & 296 a.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Erik Eriksson på Rypdal1,2

M, #6928, (1745 - 1792)
Far*Erik Ellingsson på Daugstad2 (c 1699 - 1749)
Mor*Ågot Andersdotter på Daugstad3,2 (c 1704 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjøri Kristoffersdotter på Rypdal (1743 - 1821)
De hadde to barn.2 Annet navn: Erik Eriksson på Daugstad.3,2
Erik ble født i 1745 på Daugstad, Tresfjord.2 Han bodde hos Ågot Andersdotter på Daugstad i 1762.3
Erik giftet seg i 1777 med Gjøri Kristoffersdotter på Helland.2,4
Annet navn: Erik Eriksson på Vike.
Han og Gjøri var brukere på Ytre Vike, Vestnes, fra ca. 1778. De var deleiere og hadde bruket til ca. 1786.2
Han og Gjøri var selveiere på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, fra 1786 til 1792.2
Han var verge for Anne Jakobsdotter på Årø iallfall fra 1786 til 1788.1,2
Han var verge for Per Lassesson i Kjellneset i 1787.5


Erik døde i 1792.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 334.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b.

Erik Ellingsson på Daugstad1

M, #6929, (ca. 1699 - 1749)
Far*Elling Matsson på Sylte2 (c 1658 - c 1716)
Mor*Brit Eriksdotter på Sylte2 (c 1663 - 1741 / 1742)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ågot Andersdotter på Daugstad (c 1704 - 1785)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Erik Ellingsson på Sylte.2
Erik ble født ca. 1699.3
Erik giftet seg i 1732 med Ågot Andersdotter på Sylte.2
Han og Ågot var brukere på Daugstad, Tresfjord.2

Erik døde i 1749 på Daugstad.4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 334.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 239 & 750.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256

Brit Lassesdotter i Kjellneset1,2

K, #6930, (1771 - )
Far*Lasse Kristoffersson på Helland1,2 (c 1740 - 1784)
Mor*Magnhild Lassesdotter på Helland2 (1739 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1771 i Vestnes.2
Annet navn: Brit Lassesdotter på Helland.
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 3 ort 17 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b & 296 a.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 219.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Sjurd Jakobsson på Eikrem1,2

M, #6931, (ca. 1769 - )
Far*Jakob Sjurdsson på Årø3,4 (1738 - 1786)
Mor*Magrete Kristoffersdotter på Årø5 (c 1736 - c 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde iallfall to barn. Han var enkemann i 1812.2,1 

Familie 2

Mali Ellingsdotter i Viken (1775 - )Annet navn: Sjurd Jakobsson på Årø.4,6
Sjurd ble født ca. 1769.2,7 Han var myndling av Rasmus Sjurdsson på Årø iallfall fra 1786 til 1787.8
Han var arving ved skiftet etter Magrete Kristoffersdotter på Årø den 7. juni 1786: 24 daler 3 ort 16 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Jakob Sjurdsson på Årø den 27. november 1786.7
Han var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 1 daler 2 ort 12 skilling.10

Sjurd giftet seg med en uregistrert person.2 Han var soldat i 1801.2
Han bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1801. Han var oppsynsmann ved gården.2
Sjurd giftet seg den 5. mai 1812 i Bolsøy kirke med Mali Ellingsdotter i Viken (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Knut Berg).1

     Navnet hans ble skrevet Sivert Jacobsen Ekrem i 1812.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 b, 1812, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630183
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 a, Eicrem, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670277
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 309 b.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 296 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670793
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a, 296 a & 309 b.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a/b.
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.

Sjurd Jakobsson i Fiksdalen1,2,3

M, #6932, (ca. 1681 - 1754)
Far*Jakob Knutsson på Vik4 (c 1660 - 1742)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen (o 1665 - 1736)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

Anne Rasmusdotter i Fiksdalen (c 1716 - 1773)
De hadde seks barn.1 
BarnAnnet navn: Sjurd Jakobsson på Vik.1
Sjurd ble født ca. 1681 på Vik, Vestnes.4,1
Sjurd giftet seg med Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen.1
Han var bruker på bnr. 6, Fiksdalen, Vestnes, fra 1705 til 1754.1 Sjurd Jakobsson i Fiksdalen var vurderingsmann i Vestnes i 1728.2
Han var verge for Erik Eriksson på Øverås i 1730.3

Sjurd giftet seg i 1737 med Anne Rasmusdotter på Nakken.1 Sjurd Jakobsson i Fiksdalen var prestemedhjelper i 1737.1

Sjurd døde i 1754 i Fiksdalen, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 637 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640652
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680263
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295

Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen1

K, #6933, (omkr. 1665 - 1736)

Familie 1

De hadde ett barn.3 
Barn

Familie 2

Sjurd Jakobsson i Fiksdalen (c 1681 - 1754)
De hadde ikke barn.1 Ingebjørg ble født omkr. 1665.2
Ingebjørg giftet seg med en uregistrert person.3
Ingebjørg giftet seg med Sjurd Jakobsson på Vik.1

Ingebjørg døde i 1736 i Fiksdalen, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 98 & 99.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 98. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=101

Anne Rasmusdotter i Fiksdalen1

K, #6934, (ca. 1716 - 1773)
Far*Rasmus Gunnarsson på Nakken3 (c 1684 - 1740)
Mor*Mali Andersdotter på Nakken2 (c 1693 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Sjurd Jakobsson i Fiksdalen (c 1681 - 1754)
De hadde seks barn.5 
Barn

Familie 2

Anders Larsson i Fiksdalen (c 1717 - 1796)
De hadde trillingdøtre.5 Anne ble født ca. 1716.4
Annet navn: Anne Rasmusdotter på Nakken.5
Anne giftet seg i 1737 med Sjurd Jakobsson i Fiksdalen.5
Anne giftet seg i 1755 med Anders Larsson på Eidhammar.5,1

Anne døde i 1773 i Fiksdalen, Vestnes.5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 293 & 294.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 99 & 293.
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.

Mali Andersdotter på Nakken1

K, #6935, (ca. 1693 - 1772)
Far*Anders Eriksson i Misfjorden2 (c 1664 - 1743)
Mor*Anne Sjurdsdotter i Misfjorden (c 1661 - 1737 / 1738)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Rasmus Gunnarsson på Nakken (c 1684 - 1740)
De hadde seks barn.2 
Barn

Familie 2

Hans Hallasson på Nakken (c 1717 - 1772)Annet navn: Mali Andersdotter i Misfjorden.2
Mali ble født ca. 1693.3
Mali giftet seg ca. 1711 med Rasmus Gunnarsson på Nakken.2
Hun var myndling av Erik Andersson på Vestnes i 1740.2

Mali giftet seg i 1743 med Hans Hallasson på Frostad.3 Mali Andersdotter på Nakken var jordmor i 1757.3

Mali døde i 1772 på Nedre Nakken, Vestnes, 7 dager etter mannen.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 293 & 294.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 294.

Anne Jakobsdotter1

K, #6936, (1771 - før 1822)
Far*Jakob Sjurdsson på Årø2,3,4 (1738 - 1786)
Mor*Magrete Kristoffersdotter på Årø3,5 (c 1736 - c 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Knutssen Asphol (c 1766 - )
De hadde ikke barn.11 Anne ble født i 1771 på Årø, Bolsøy.2 Anne ble døpt den 9. mai 1771. Faddere: Anders Rasmusson på Årø, Ivar Sjurdsson på Årø, Kari Ivarsdotter på Eikrem og Kari Olsdotter på Årø o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Kristoffersdotter på Årø den 7. juni 1786: 12 daler 1 ort 20 skilling.6
Hun var myndling av Lars Larsson på Berg i 1786.3
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Sjurdsson på Årø den 27. november 1786.4
Hun var myndling av Erik Eriksson på Rypdal iallfall fra 1786 til 1788.4,7
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 3 ort 6 skilling.8
Anne og Knut Larssen tjente hos Katarina Skjellerup Larssen på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, i 1801.1
Annet navn: Anne Jakobsdotter på Årø, nevnt 1801. Hun ble skrevet Anna Agatha Jacobsdatter Aarøe i kirkeboken ved vielsen, men det er antakelig hentet fra dåpsinnførselens Anna Agatha, hvor Agatha er overstrøket (hennes yngre søster fikk dette navnet, Ågot).4,9,2
Anne giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke med Anders Knutssen på Fuglsetbøen (forlovere: Hallvor Persson på Berg og Lars Tostensson på Fuglset). Den 10. november var det betalt 1 daler for vielsen.9,10
Hun ble kalt Anne Jakobsdotter Asphol.11
Hun og Anders var husfolk på Fuglset, Bolsøy.11

Anne døde før 1822.11

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet, No 171. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002677
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a/b.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 334.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 11. [S78] Fiksdal sogn: s. 82.

Ågot Jakobsdotter på Årø1,2

K, #6937, (ca. 1774 - 1806)
Far*Jakob Sjurdsson på Årø3,2 (1738 - 1786)
Mor*Magrete Kristoffersdotter på Årø4 (c 1736 - c 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mats Persson i Fiksdalen (1786 - 1856)Ågot ble født ca. 1774.1,2
Hun var myndling av Jakob Tomasson på Røbekk i 1786.5
Hun var arving ved skiftet etter Magrete Kristoffersdotter på Årø den 7. juni 1786: 12 daler 1 ort 20 skilling.6
Hun var myndling av Einar Einarsson på Gjellstein minst fra 1786 til 1787.7
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Sjurdsson på Årø den 27. november 1786.8
Hun var arving ved skiftet etter Ågot Lassesdotter på Helland den 5. oktober 1787: 3 ort 6 skilling.9

Ågot giftet seg i 1806 med Mats Persson i Fiksdalen. 1 sønn.2
Annet navn: Ågot Jakobsdotter i Fiksdalen.10

Ågot døde i 1806 i Fiksdalen, Vestnes, i barselseng.10

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a, 296 a & 309 b.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 82 & 99.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 309 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a & 296 a.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a/b.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & 309 b.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 295 b–296 a.
 10. [S78] Fiksdal sogn: s. 82.

Rasmus Sjurdsson på Årø1,2

M, #6938, (1744 - 1795)
Far*Sjurd Jakobsson i Fiksdalen3,4 (c 1681 - 1754)
Mor*Anne Rasmusdotter i Fiksdalen5 (c 1716 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Magrete Matsdotter på Kringstad (c 1760 - )
Tre barn levde i 1796.11 
BarnAnnet navn: Rasmus Sjurdsson i Fiksdalen.
Rasmus ble født i 1744 i Fiksdalen, Vestnes.5
Annet navn: Rasmus Sjurdsson på Kringstad, nevnt fra 1782 til 1786.4,6,7
Rasmus giftet seg den 30. juni 1782 i Molde kirke med Magrete Matsdotter på Kringstad.4,6 Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.4,8

Han og Magrete bodde på Kringstad, Bolsøy, fra 1782 til 1786.4,6,7 Rasmus Sjurdsson på Årø var verge for Sjurd Jakobsson på Årø iallfall fra 1786 til 1787.9
Han og Magrete bodde på Årø, Bolsøy, fra 1786. Han døde som bruker. Hun bodde fremdeles der i 1797.10,11,12
Han var forlover for Hannibal Persson Fiksdal og Ingeborg Rasmusdotter på Løvollen, som ble trolovet den 7. november 1790 i Molde.2,13
Rasmus Sjurdsson på Årø var prestemedhjelper.14

Rasmus døde i 1795 på Årø.14 Han ble gravlagt den 30. august 1795 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.14 Det ble holdt skifte etter ham den 18. oktober 1796. Registrering og vurdering av boet var foretatt den 16. april.11

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 309 b.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680263
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a, 296 a & 309 b.
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a & 309 b.
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 a, nr. 7.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-65
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a.

Sjurd Rasmusson på Kringstad1

M, #6939, (ca. 1794 - )
Far*Rasmus Sjurdsson på Årø2,3 (1744 - 1795)
Mor*Magrete Matsdotter på Kringstad1 (c 1760 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Sjurd Rasmusson på Årø.3
Sjurd ble født ca. 1794 på Årø, Bolsøy.2,3 Han bodde hos Ola Persson og Magrete Matsdotter på Kringstad, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.

Mats Rasmusson på Hatlebakken1

M, #6940, (1783 - 30. januar 1847)
Far*Rasmus Sjurdsson på Årø2,3 (1744 - 1795)
Mor*Magrete Matsdotter på Kringstad2 (c 1760 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Andersdotter på Hatlebakken (c 1784 - 1843)
De hadde to barn.9 Annet navn: Mats Rasmusson på Årø.3
Mats ble født i 1783 på Kringstad, Bolsøy.2,4 Mats ble døpt den 15. mars 1783. Faddere: Jon Hansson på Kringstad, Lasse Matsson på Kringstad, Jakob Sjurdsson på Årø, Ingebjørg Nilsdotter på Kringstad og Gjertrud Timannsdotter på Kringstad.2 Mats tjente på Søre, Helset, Vågøy, i 1801.4,5 Han ble konfirmert i 1802 i Aukra prestegjeld.5
Annet navn: Mats Rasmusson på Kringstad, nevnt 1817 (i ministerialboka kalles han Mats Rasmusson Haukabø, «nu Dale»).6,2,7
Han var husmann på Hatle, Vågøy, i 1817.6
Mats giftet seg den 31. desember 1817 i Vågøy kyrkje med Ragnhild Andersdotter i Matberget. De hadde bevilling av 5. november. I klokkerboka står at hun var «god i haantering» og at forloverne var Lars Matsson på Kringstad og Pål Kolbeinsson på Kringstad, mens ministerialboka oppgir Ola Larsson på Medvoll og Bård Larsson på Fanghol.7,6,1
Han og Ragnhild var husfolk på Hatlebakken, Vågøy.1
Han og Ragnhild var husfolk på Siriholen, Eidem, Vågøy, fra 1839. Plassen grenset mot Hatlebakken.8

Mats døde den 30. januar 1847.8

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 96.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Vaagøe, Helset.
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 520.
 6. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 7. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 367, nr. 3.
 8. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=66
 9. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 64. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=67

Anne Rasmusdotter på Kringstad1

K, #6941, (ca. 1790 - )
Far*Rasmus Sjurdsson på Årø2 (1744 - 1795)
Mor*Magrete Matsdotter på Kringstad1 (c 1760 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Rasmusdotter på Årø.2
Anne ble født ca. 1790 på Årø, Bolsøy.1,2
Hun var myndling av Pål Kolbeinsson på Kringstad i 1796.3
Anne Rasmusdotter bodde hos Ola Persson og Magrete Matsdotter på Kringstad, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Kringstad.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 240 a.

Mats Persson i Fiksdalen1

M, #6942, (1786 - 1856)

Familie

Ågot Jakobsdotter på Årø (c 1774 - 1806)Mats ble født i 1786 i Fiksdalen, Vestnes.2
Han var selveier på bnr. 7, Fiksdalen, Vestnes, fra 1805 til 1840.2
Mats giftet seg i 1806 med Ågot Jakobsdotter på Årø. 1 sønn.3
Mats giftet seg i 1808 med en uregistrert person. 8 barn.1
Mats giftet seg i 1834 med en uregistrert person. 6 barn.1

Mats døde i 1856 i Fiksdalen.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 82.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 81 & 82.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 82 & 99.

Anders Larsson i Fiksdalen1,2,3

M, #6943, (ca. 1717 - 1796)
Far*Lars Andersson på Øygarden4,1 (c 1672 - 1728)
Mor*Kari Knutsdotter på Eidhammar4 (c 1677 - 1723)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Rasmusdotter i Fiksdalen (c 1716 - 1773)
De hadde trillingdøtre.1 

Familie 2

De hadde to barn.1 Annet navn: Anders Larsson på Eidhammar.4
Anders ble født ca. 1717.4 Han var allmueskolelærer i Tresfjord.1
Han var bruker på bnr. 6, Fiksdalen, Vestnes, fra 1754 til 1780.1
Anders giftet seg i 1755 med Anne Rasmusdotter i Fiksdalen.1,5 Anders Larsson i Fiksdalen var vurderingsmann i Vestnes i 1766.2
Anders giftet seg i 1775 med en uregistrert person.1
Han var selveier på bnr. 6 fra 1780 til 1794.6
Rasmus Sjurdsson og Magrete Matsdotter på Kringstad ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. Brudefølget deres hadde fart gjennom byen med «Svermerie og Støyen» på en søndag, og det var 31 gjester, som var fler enn tillatt. Blant disse var slektningene Siri Lassesdotter på Kringstad, Jon Hansson på Kringstad, Anders Larsson i Fiksdalen, Jakob Sjurdsson på Årø, Nils Olsson i Malmedalen, Ingebjørg Sjurdsdotter i Malmedalen, Knut Sjurdsson på Torhus, Lasse Matsson på Mek, Sofie Lassesdotter på Sommarnes og Magrete Lassesdotter på Røsshol. Brudgommen innrømte at det ble skjenket litt brennevin «til Giesternes Fornødenhed» i bryllupet, og at det hadde vart til morgenen 2. juli, som var lenger enn tillatt. Rasmus ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 2 ort 16 skilling for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking i bryllupshuset, 5 daler for festing over tiden, og 1 daler 1 ort 4 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 11–3–20, som tilfalt sognets fattige.3,7


Anders døde i 1796.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Fixdal i 1766.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 99.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 391 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660417
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 4. [S77] Tresfjord I: s. 652.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 653.
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 99 & 101.
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296

Rasmus Gunnarsson på Nakken1

M, #6944, (ca. 1684 - 1740)
Far*Gunnar Rasmusson på Nakken2 (c 1641 - c 1708)

Familie

Mali Andersdotter på Nakken (c 1693 - 1772)
De hadde seks barn.1 
BarnRasmus ble født ca. 1684.1
Han var bruker i Gamlegarden, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1708 til 1740.1
Rasmus giftet seg ca. 1711 med Mali Andersdotter i Misfjorden.1

Rasmus døde i 1740 på Nedre Nakken, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 292 & 293.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 294.

Gunnar Rasmusson på Nakken1,2

M, #6945, (ca. 1641 - ca. 1708)

Familie

De hadde sju barn.2 
BarnGunnar ble født ca. 1641.2
Gunnar giftet seg med en uregistrert person.2
Han var bruker i Gamlegarden, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1680. Han drev til ca. 1708.2 Han var vurderingsmann i Vestnes i 1703.1

Gunnar døde ca. 1708.2

     Navnet hans ble skrevet Gunder Rasmusøn Nachen i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630175
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 292.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 292 & 293.
 4. [S162] Midsund I: s. 389.

Anne Andersdotter i Heggdalsvik1

K, #6946, ( - etter 1749)
Far*Anders Arnesson på Orset1 ( - 1739 / 1740)
Mor*Helge Arnesdotter på Orset1 ( - c 1737)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Gunnarsson i Heggdalsvik (c 1686 - c 1748)
De hadde ikke barn.1,2 Annet navn: Anne Andersdotter på Orset.1
Anne giftet seg ca. 1747 med Knut Gunnarsson i Heggdalsvik.1,2

Anne døde etter 1749.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 389.
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.

Anders Rasmusson på Årø1,2

M, #6947, (ca. 1718 - 22. mars 1800)
Far*Rasmus Gunnarsson på Nakken3 (c 1684 - 1740)
Mor*Mali Andersdotter på Nakken3 (c 1693 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Johansdotter på Årø (1688 - c 1772)
De hadde ikke barn. Annet navn: Anders Rasmusson på Nakken.4
Anders ble født ca. 1718 på Nedre Nakken, Vestnes.2
Anders giftet seg ca. 1743 med Kristi Johansdotter på Årø.5,4
Annet navn: Anders Rasmusson på Ytre Årø, nevnt fra 1744 til 1761.6,7
Han og Kristi bodde på Ytre Årø, Bolsøy, i 1744.7 Anders Aarøe var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1746, 1757 og 1776.8,9,10
Anders Aarøe var verge for Marit Sjurdsdotter i 1752.11
Han var verge for Knut Olsson på Årø i 1757.12
Han var verge for Anders Olsson på Torhus i 1761.6
Han var verge for Anne Persdotter på Ekra i 1765.1
And: aarøy var fadder ved dåpen til Per Justsson på Årø den 8. mars 1767 i Molde kirke.13,14

Han og Kristi var husfolk på Årøhaugen, Årø, Bolsøy.5,15
Anders [aarøy] var fadder ved dåpen til Anne Jakobsdotter på Årø den 9. mai 1771.16
Han var verge for Beret Persdotter på Lønset i 1772.17


Anders døde den 22. mars 1800, av alderdomssvakhet.2 Han ble jordfestet den 25. mars 1800 på Vestnes kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 295 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/317/
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 7 a, Maria bebudelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670219
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 293.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 352.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 651 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/683/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651364
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400557
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 495 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/496/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/224/
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 497 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/500/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b.
 15. [S78] Fiksdal sogn: s. 294.
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 610 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/642/

Hans Hallasson på Nakken1

M, #6948, (ca. 1717 - 1772)
Far*Halla Hansson på Frostad2 (c 1666 - 1734)
Mor*Ragnhild Aretsdotter på Frostad2 (c 1690 - 1741)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mali Andersdotter på Nakken (c 1693 - 1772)Hans ble født ca. 1717.2,1
Annet navn: Hans Hallasson på Frostad.1
Hans giftet seg i 1743 med Mali Andersdotter på Nakken.1

Hans døde i 1772 på Nedre Nakken, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 294.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 800.

Jakob på Helland1

M, #6949, ( - etter 1787)Jakob giftet seg med Beret Kristoffersdotter på Helland.1

Jakob døde etter 1787.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 296 a.

Kristi Jonsdotter på Molde1,2

K, #6950

Familie

Hans Perssen (c 1705 - 1780)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristi trolovet seg den 1. november 1731 i Molde kirke med Hans Perssen.3
Kristi giftet seg den 3. februar 1732 i Vestnes kyrkje med Hans Perssen.2,4
Hun var fadder ved dåpen til Magrete Olsdatter den 5. september 1734 i Molde kirke.1
Chirsten [Molde] var fadder ved dåpen til Ingeborg Hansdatter den 3. februar 1740.5


     Kristi Jonsdotter på Molde kan ha vært barn av Jon Knutsson og Anne Åmundsdotter på Ellingsetra.6,4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 146, 11. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660281
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 125.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 203.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202, 3. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 202.

Karen Salamonsdotter1,2

K, #6951, (ca. 1700 - )
Far*Salamon Jensson på Flatsetøya3,4 ( - c 1716)
Mor*Anne Margrete Rask3,4 ( - e 1738)

Familie

Per Hanssen Røbekk (c 1699 - c 1768)
De hadde fem barn. 
BarnAnnet navn: Karen Salamonsdotter på Flatsetøya.3
Karen ble født ca. 1700.3
Karen giftet seg med Per Hanssen Røbekk.1,2
Per Hanssen Røbekk kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset, Frei, den 23. oktober 1726 av Anne Margrete Rask. Dette var arv etter Salamon Jensson, og Per eide allerede en liten andel (gjennom kona). Anne Margrete undertegnet egenhendig skjøtet, som ble utstedt på Flatsetøya, og tinglyst 5. februar året etter.5,6,7
Ingeborg Spydeberg kjøpte 18 merker odel med bygselrett (hele gården) på Endreset den 12. juli 1731 av Per Hanssen Røbekk og Fredrik Jonsson på Kvennbøen. Kjøpesum: 120 daler. Skjøtet ble signert egenhendig på gården. Den var delvis gått i arv til selgernes koner og delvis solgt til dem av konenes mor, Anne Margrete, enke etter Salamon Jensson.4,8

Hun og Per bodde i Molde i 1733.9
Hun og Per bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Hans Jakob Røbekk og Anna Magrete Røbekk. I 1767 var våningshuset taksert til 40 og et naust og arbeidshus til 20 daler.2,10
Hun var arving ved skiftet etter Per Hanssen Røbekk den 15. august 1768: 60 daler 3 ort 8 skilling.11


     Karen Salamonsdotter og Anna Magrete Salamonsdatter på Røysan kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 3. [S1860] Frei I: s. 197. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748526?page=200
 4. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 5. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 195 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670277
 6. [S1875] Nordmøre pantebok 1712–31: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670278
 7. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421320817
 8. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670407
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137.
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 31.
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561 & 562.

Hans Jakob Røbekk1,2,3

M, #6952, (ca. 1742 - 1814)
Far*Per Hanssen Røbekk4,1 (c 1699 - c 1768)
Mor*Karen Salamonsdotter4,1 (c 1700 - )
Hans Jakob Røbekks signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Hans Jakob ble født ca. 1742 i Molde.5,6
Han ble kalt Hans Perssen i 1747.6 Han bodde hos Per Hanssen Røbekk og Karen Salamonsdotter på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1762.1,7
Han var arving ved skiftet etter Per Hanssen Røbekk den 15. august 1768: 40 daler 2 ort 5 skilling.8

Hans Jakob Røbekk solgte arvedel i huset på mnr. 26 den 4. februar 1771 til Mattis Mattissen Møller. Kjøpesum: 24 daler. Mattis bodde allerede der.9
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 10 skilling etter regning av 16. januar.10
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Rasmusdotter den 24. mai 1785: 2 daler 2 ort 20 skilling.11
Hans Jakob Røbekk bodde hos Anna Magrete Røbekk på mnr. 26 i 1789.12,13 Hans Jakob Røbekk kjøpte hus på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, den 2. mai 1789 på auksjon fra Synne Hansdotter. (Grunnen tilhørte Reknes gård.) Kjøpesum: 32 daler. Skjøtet ble utstedt 11. september året etter og tinglyst 11. oktober.14 Hans Jakob Røbekk var snekkermester og borger i Molde i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 48 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.) Han virket fremdeles i 1801.14,3,13,5 Han var høker i 1797.15
Han var forlover for Lars Møller og Helken Hammond Hammer, som ble trolovet den 17. november 1798.16
Jakob Røbekk var fadder ved dåpen til Søren Viberg Hartun den 15. august 1799 i Molde kirke.17
Han var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Toressen den 8. oktober 1799 i Molde.18
Hans Jakob bodde på mnr. 67 i 1801 sammen med Gjertrud Magrete Petersdatter. Hun var ugift og husets forstander, og døde der året etter. I 1807 var huset taksert til 50 daler.5,19,20
Han var kreditor ved skiftet etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: 2 daler for utførelse av likkisten.21
Han var fadder ved dåpen til Lorents Andreas Vistvik den 16. desember 1802 i Molde kirke.22
Anne Aslaksdotter oppholdt seg hos snekker Hans Jakob i Molde i 1809.23

Hans Jakob døde i 1814 i Molde, uten barn.24,3 Han ble jordfestet den 20. desember 1814.24 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 23. desember 1814.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 28. oktober 1815. Arvinger: Mattis Møller, Lars Møller og Karen Møller.3

     Navnet hans ble skrevet Hans Jacob Røebech fra 1771 til 1789.9,25

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/135/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Kirkebakken, mnr. 67. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/36/
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 31.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561 & 562.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 223.
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1001–1002. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/215/
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 367. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610186
 15. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370005
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 19. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 20. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 54. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 23. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 24. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 b, 1814, 20. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630227
 25. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/

Anna Magrete Røbekk1,2,3

K, #6953, (1739 - 1797)
Far*Per Hanssen Røbekk4,2,3 (c 1699 - c 1768)
Mor*Karen Salamonsdotter4,3 (c 1700 - )

Familie

Mattis Mattissen Møller (1740 - f 1783)
Fem barn levde i 1785.16,17 
Barn
Anna Magrete salig Møllers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anna Magrete ble døpt den 3. mai 1739 i Molde kirke. Faddere: madam Barbra Katarina Fyn, Svenborg Persdatter Vendel, Brit Larsdatter Blix, Jakob Ottosson Fris og Mats Jenssen Viderø.2 Anna Magrete Røbekk bodde hos Per Hanssen Røbekk og Karen Salamonsdotter på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1762.3,5
Anna Magrete giftet seg med Mattis Mattissen Møller.4,6
Hun var arving ved skiftet etter Per Hanssen Røbekk den 15. august 1768: 20 daler 1 ort 2 skilling.7

Hun ble kalt Grete Møller, nevnt fra 1782 til 1797.8,9,10
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782: sengested (1 ort 3 skilling).11

Hun bodde på mnr. 26 i 1789 sammen med Mattis Møller og Hans Jakob Røbekk. Anna Magrete hadde ingen næringsvei, men skulle etter selvangivelse svare 12 skilling i formuesskatt (½ pst.)12,13

Grete døde i 1797 i Molde.14 Hun ble gravlagt den 26. august 1797. Samme dag ble det betalt 1 daler 3 ort for kirkegårdsjorden.8,14

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/131/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 196.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 31.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561 & 562.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630119
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 215 a, nr. 5. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/216/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 970. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650485
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 13. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 16. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 17. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456

Mattis Mattissen Møller1,2,3

M, #6954, (1740 - før 1783)
Far*Mattis Larssen Møller1,4 (c 1687 - 1762)
Mor*Ingeborg Gunnarsdatter1,5 (c 1709 - 1772)

Familie

Anna Magrete Røbekk (1739 - 1797)
Fem barn levde i 1785.4,5 
BarnMattis ble døpt den 18. april 1740 i Bergen domkirke.1 Han bodde hos Jakob Olssen Berg og Johanne Larsdotter på mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1762.3
Mattis giftet seg med Anna Magrete Røbekk.6,7 Mattis Mattissen Møller var lagrettemann i Molde i 1769.8 Han var koppersmedmester i 1771.2
Mattis Mattissen Møller kjøpte arvedel i huset på mnr. 26, Hovedgata, Molde, den 4. februar 1771 av Hans Jakob Røbekk. Kjøpesum: 24 daler. Mattis bodde allerede der.2

Mattis døde før 1783.9

     Navnet hans ble skrevet Mathias Møller i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S733] Bergen, Domkirken mini. 1733–50: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650247
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 223.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 5. [S1428] Bamble skifteprotokoll 1785–92: fol. 449 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20081016650456
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 561.
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 111 a.
 9. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Utgifter, 1783, april.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a.

Gjertrud Magrete Petersdatter1,2,3

K, #6955, (1738 - 1802)
Far*Peter Larssen1,4 (e 1701 - c 1748)
Mor*Anna Ebbesdatter Abo ( - c 1744)Gjertrud Magrete ble født i 1738 i Molde.1 Gjertrud Magrete ble døpt den 16. mars 1738 i Bolsøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Maren Hyssing, Anne Bork Persdotter, Gjertrud Årø, Johan Kristensson Løkke og Ola Lønset.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Johan Aslakssen den 25. juni 1788: 12 daler 2 ort 11 skilling i innestående arv etter foreldrene.3
Hun var myndling av Ola Einarssen i 1794.4

Gjertrud Magrete og søstera Anemarta Petersdatter var for gamle og skrøpelige til å underholde seg selv da de 16. desember 1794 delte mellom seg grunnen de arvet etter faren på mnr. 57, Kirkebakken, Molde, med følgende grenser: i sør, linjen fra øst til vest langsmed postmester Omsens (s.d.) bebodde grunn, 41 alen. I vest, linjen fra sør til nord langsmed madam Pierssons (s.d.) hageplass, 39½ alen. I nord, linjen fra vest til øst langs samme hageplass, 32½ alen. I øst, linjen fra nord til sør, til enden av snekker Anders Bergs (s.d.) hage, 29 alen. Videre til Kristian Eides (s.d.) bebodde grunn, 6 alen; og forbi hans grunn i sør til Nils Blix' (s.d.) bebodde grunn, 11 alen.
     Søstrene ville dele eiendommen på midten, fra nord til sør. Den vestre halvpart var 16¼ alen i nordlinjen fra øst til vest, 20½ alen i sørlinjen, og 39½ alen på begge sider fra nord til sør. Denne skulle tilhøre Anemarta, som allerede ved gavebrev av 5. november 1791 gav svigersønnen Johan Vikberg rettighetene til sin andel.
     Gjertrud Magrete fikk den østre halvpart, 16¼ alen i nordlinjen, 20½ alen i sørlinjen, og 40 alen fra nord til sør. Begge skulle fortsatt ha bruksrett til eiendommens brønn.4,5
Gjertrud Magrete Petersdatter bodde hos Hans Jakob Røbekk på mnr. 67, Kirkebakken, Molde, i 1801. Hun var ugift og husets forstander, og døde der året etter.2,6,7

Gjertrud Magrete døde i 1802 i Molde.6 Hun ble jordfestet den 5. juni 1802.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184.
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Kirkebakken, mnr. 67. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/36/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 50 a.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 413.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 13 b, Kierkebakken, forsikringsnr. 54. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063017

Lars Møller1,2,3

M, #6956, (ca. 1768 - 3. januar 1856)
Far*Mattis Mattissen Møller1 (1740 - f 1783)
Mor*Anna Magrete Røbekk4,5 (1739 - 1797)

Familie

Helken Hammond Hammer (c 1765 - 1817)
BarnLars ble født ca. 1768 i Molde.1,6,7 Han var kopperslager iallfall fra 1796 til 1814.8,5
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 3 daler 1 ort, hvorav han fikk 3 ort 23 skilling.9

Han bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1797.10
Lars trolovet seg den 17. november 1798 med Helken Hammond Hammer. Forlovere: Jens Nordgård og Hans Jakob Røbekk.11
Lars giftet seg den 18. november 1798 i Molde kirke med Helken Hammond Hammer.11,6 Lars Møller var lagrettemann i Molde i 1800.12
Lars Møllers signatur i Moldes tingbok i 1800

Han og Helken bodde på mnr. 26 i 1801 sammen med Maren Sofia Lund Hammer. Det bodde også en annen husholdning der (s.d.).6 Lars Møller eide hus taksert til 10 daler på mnr. 119, Krubba, Molde, i 1807. (Tomten grenset i sør mot mnr. 132.)13
Han og Helken bodde på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (90), naust (20), verksted (40) og grisehus (10). De bodde fremdeles der i 1816, da Lars ble lignet for 4 daler i sølvskatt (andel av aksjenr. 2 645 i Norges Bank).3,14,15
Han var arving ved skiftet etter Hans Jakob Røbekk den 28. oktober 1815.5
Lars Møller var tollbetjent i 1816.15 Han var overtollbetjent på Sandøya, Sandøy, i 1817.7 Han var overtollbetjent på Harøya, Sandøy, i 1819.7 Han var overtollbetjent i Kristiansund i 1834. Lars fikk avskjed 5. oktober 1835.7

Lars døde den 3. januar 1856.7

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 25 b, Indenfor Broen, forsikringsnr. 124. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 215 a, nr. 5. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/216/
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 26.
 7. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Møller, Lars.
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660233
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 515. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-260
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 12. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 34 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370036
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 111. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 14. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 26 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 124. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 15. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 4, Indenfor Broen, mnr. 132. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007
 16. [S2] Molde mini. 1798–1818: s. 6 h.

Helken Hammond Hammer1,2,3

K, #6957, (ca. 1765 - 1817)
Far*Andreas Hammer ( - c 1769)
Mor*Maren Sofia Lund3 (c 1735 - 1803)

Familie

Lars Møller (c 1768 - 1856)
BarnHelken ble født ca. 1765 i Molde.3,4
Helken trolovet seg den 17. november 1798 med Lars Møller. Forlovere: Jens Nordgård og Hans Jakob Røbekk.2
Helken giftet seg den 18. november 1798 i Molde kirke med Lars Møller.2,3
Hun og Lars bodde på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Maren Sofia Lund Hammer. Det bodde også en annen husholdning der (s.d.).3
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 14. desember 1802.5

Hun og Lars bodde på mnr. 132, innpå Gata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (90), naust (20), verksted (40) og grisehus (10). De bodde fremdeles der i 1816, da Lars ble lignet for 4 daler i sølvskatt (andel av aksjenr. 2 645 i Norges Bank).6,7,8 Hennes navn som gift var Helken Hammond Hammer Møller.4

Helken døde i 1817 i Molde, av vatersott.4 Hun ble jordfestet den 16. april 1817.4

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 26.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 25 b, Indenfor Broen, forsikringsnr. 124. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 26 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 124. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063029
 8. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 4, Indenfor Broen, mnr. 132. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301007
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.

Anne Bekk Møller1,2

K, #6958, (1799 - )
Far*Lars Møller3,1 (c 1768 - 1856)
Mor*Helken Hammond Hammer4,1 (c 1765 - 1817)Anne ble døpt den 20. september 1799 i Molde. Faddere: madam Isabella Margareta Steffenssen, madam Maren Magrete Dal, jomfru Paust, Johan Gørvell, Peter Henrikssen Angel og Jakob Geelmuyden.4 Anne Bekk Møller ble konfirmert den 8. september 1814 i Molde.5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 26.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: s. 6 h & 30 v.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: s. 6 h.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: s. 30 v.

Maren Sofia Lund1,2

K, #6959, (ca. 1735 - 1803)
Far*Klaus Breier Lund3 (1692 - 1756)

Familie

Andreas Hammer ( - c 1769)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Maren Sofia Lund salig Hammers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Maren Sofia ble født ca. 1735.2,4
Maren Sofia giftet seg med Andreas Hammer.5
Hun ble kalt Maren Sofia Lund Hammer, nevnt fra 1756 til 1803.2,3,6
Maren Sofia fikk barn med en uregistrert person i 1763.7
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: øltønne (1 ort 8 skilling).8

Hun og Andreas bodde på mnr. 110, ved Brua, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 250 og et stavhus til 10 daler.9
Hun bodde i Molde i 1775, i et hus tilhørende Søren Fitzens. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 1 ort.10
Hun bodde på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, fra 1775. Hun overtok etter Ola Hanssens enke (Marit Ingebrigtsdotter, s.d.). I 1781 flyttet Maren ut og Per Talstad (s.d.) flyttet inn.11,12 Isabella Tostensdatter bodde hos Maren Sofia Lund Hammer i 1½ år fra 1778.13
Hun bodde på mnr. 107, Hovedgata, Molde, fra 1781. Hun flyttet inn etter fru Berg (s.d.).14 Maren hadde et legat av Thomas Angells Stiftelser (under 100 daler), men etter selvangivelse ingen skattbar formue i 1789.6,15 Hun bodde hos Henrik Lykke på mnr. 91, Hovedgata, Molde, i 1789.6 Maren Sofia Lund Hammer losjerte hos Lars Møller og Helken Hammond Hammer på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1801.4

Maren Sofia døde i 1803 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 18. juni 1803.2

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 84. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/250/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 264.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 26.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 87. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610046
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 11, mnr. 91. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630053
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 9. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved Broen, mnr. 128.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 77. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1781, tingsvitne. Endringer, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 85. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/252/

Andreas Hoff Hammer Møller1,2

M, #6960, (4. oktober 1802 - )
Far*Lars Møller1 (c 1768 - 1856)
Mor*Helken Hammond Hammer1 (c 1765 - 1817)Andreas ble født den 4. oktober 1802 i Molde.2 Andreas ble døpt den 19. oktober 1802. Faddere: Sara Maria Throne, madam Weidemann, Anne Margrete Steffenssen, Fredrik Kristian Stenbukk, Andreas Blom Øvre og Jakob Schultz Møller.1 Andreas Hoff Hammer Møller var kjøpmann i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 2. [S1358] Familiene Meyer og Jordan: s. 75, g.1. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011092608069#78

Elisabet Blom1,2,3,4,5,6

K, #6961, (1741 - )
Far*Andreas Benjaminssen Blom5,6 ( - 1765)
Mor*Anne Olsdatter5,6 ( - e 1789)

Familie

Henrik Øvre (1738 - 1799)
De hadde seks barn. 
BarnElisabet ble døpt den 5. oktober 1741 i Vår Frue kirke, Trondheim.5 Hun bodde hos Andreas Benjaminssen Blom og Anne Blom på mnr. 106, Hovedgata, Molde, i 1762.2
Hun var arving ved skiftet etter Andreas Benjaminssen Blom den 21. januar 1766.6

Elisabet giftet seg med Henrik Øvre.4,7
Hun og Henrik bodde på mnr. 104, Hovedgata, Molde, i 1789.8
Hun bodde på mnr. 104 i 1801 sammen med Jeppe Antoni Øvre, Lorentse Margrete Øvre og Kirstine Elisabet Øvre. Elisabet kaltes da kjøpmannsenke.3
Elisabet hadde Knut Ellingssen og Eli Larsdotter i tjeneste i 1801.3

Hun ble kalt Elisabet Blom Øvre, nevnt fra 1802 til 1804.4,7,9
Elisabet Blom Øvre kjøpte hus med grunn på mnr. 103, Hjørnet, Molde, den 2. november 1802 av Karen Knutsdatter. Salget var fra dødsboet til Karens mann. Kjøpesum: 101 daler 3 ort. Karen skulle få bo der livet ut.4,7
Hun var fadder ved dåpen til Henrikke Elisabet Øvre den 4. mai 1803 i Molde kirke.9
Hun var fadder ved dåpen til Karen Eriksdatter Høvik den 23. august 1803 i Molde.10,11

Elisabet Blom Øvre solgte på mnr. 103 i 1804 til Jeppe Antoni Øvre. Hun beholdt rett til fri benyttelse av hus og grunn livet ut. I 1807 var huset taksert til 50 daler.7,12 Elisabet Blom Øvre solgte på mnr. 104 i 1804 til Jeppe Antoni Øvre.7,13

Kilder/noter

 1. Hun ble døpt Elisabet, men kalles Elisabet Bendikta i skiftet etter faren – skjønt dette er antakelig forveksling med søstera Bendikta, som nevnes rett etter henne.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/20/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Udpaa Gaden, mnr. 104. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 537.
 5. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 31 b, nr. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16344&idx_id=16344&uid=ny&idx_side=-31
 6. [S1112] Trondheim skifteprotokoll 1765–71: fol. 211 a.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 549.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 105. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 11. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 467.
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 20 a, Veiten, forsikringsnr. 96. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
 13. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 20 a, Veiten, forsikringsnr. 97. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023
 14. [S1452] Norges postmestere: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#88
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 13.

Andreas Blom Øvre1,2,3

M, #6962, (ca. 1769 - 7. april 1820)
Far*Henrik Øvre1,4 (1738 - 1799)
Mor*Elisabet Blom1,4 (1741 - )

Familie

Anne Helsing Paust (c 1763 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAndreas ble født ca. 1769.3,2
Peter Omsen var postmester i Molde den 7. desember 1785. Peter fikk avskjed 8. mai 1795 grunnet alderdomssvakhet, og amtsfullmektig Andreas Blom Øvre ble konstituert til å bestyre embetet, men Omsen satt i stillingen til Øvre ble ansatt 22. november 1799.4,5,6,7
Han var fadder ved dåpen til Bastian Friis Dahl den 27. juli 1796 i Molde kirke.8

Andreas giftet seg med Anne Helsing Paust.3,4
«Christen hos Postmester Øwre» (kanskje Kristen Rypdal) tjente hos ham i 1797.9
Andreas Blom Øvre var hospitalsforstander på Reknes hospital, Molde, i 1798. Han skal ha virket til 1805, men ble titulert slik resten av livet.10,1,11,12,2
Han var forlover for Peter Henrikssen Angel og Karen Møller, som giftet seg den 31. mai 1798 i Molde.10
Han var forlover for Isak Larsson på Molde og Beret Sørensdotter, som ble trolovet den 3. januar 1799.13
Han var fadder ved dåpen til Augustine Konradine Juliusdatter den 25. oktober 1799 i Molde.14

Han og Anne bodde på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Even Hammer Øvre og Henrik Øvre. Hennes foreldre bodde der tidligere. I 1807 ble huset taksert til 500, sjøbryggen til 200, eldhuset til 30, stabburet til 30, fjøset til 10 og borgstuen til 20 daler.3,15,16
Andreas og Anne hadde Sara Vilhelmine Paust og Maren Sofia Tanke i tjeneste som husjomfruer i 1801.3
Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Lovin Larssen den 22. oktober 1801 i Molde kirke.17
Andreas Blom Øvre var postmester i Molde i 1801. Han ble avsatt 5. mars 1805.4,11,3
Han var forlover for Bibiana Atlevssen og Peter Henrik Øvre, som giftet seg den 13. juni 1802 i Molde.18,19,20
Han var verge for Marit Knutsdotter Hagen i 1802.21
Han var fadder ved dåpen til Andreas Hoff Hammer Møller den 19. oktober 1802.22
Han var forlover for Hans Jonssen Bakke og Ragndi Sivertsdatter, som giftet seg den 9. juni 1803 i Molde.23,24
Han var fadder ved dåpen til Valborg Margareta Motzfeldt den 31. januar 1812.25
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: 10 daler for magasinkorn.26
Han var verge for Knut Persson og Per Persson i 1815.27

Han og Anne bodde på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1816. Han ble lignet for 75 daler i sølvskatt (aksjenr. 2 652 i Norges Bank).12 Andreas Blom Øvre var losoldermann til 1820. Han var også havnefogd.28,2

Andreas døde den 7. april 1820 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 549.
 2. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 40/19.5.1820, e-side 1, «Dødsfald». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18200519_6_40_1#0
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 4. [S1452] Norges postmestere: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#88
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 48. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/183/
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 49. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/185/
 7. [S1443] Slekten Koren I: s. 22. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#35
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 11 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630108
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-29
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-48
 11. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 98. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#111
 12. [S1151] Molde sølvskatt 1816: Hovedgaden, mnr. 51. https://media.digitalarkivet.no/db10081203301006
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 b.
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 16. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
 17. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a, 22. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 19. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 582.
 20. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 21. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610261
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b.
 24. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 542.
 25. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 26 a, 1812, 31. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630213
 26. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 27. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 28. [S692] «Losoldermenn og byloser i Molde»: s. 55. https://books.google.no/books?id=VWYCAgAAQBAJ&lpg=PA3&hl=no&pg=PA55#v=onepage&q&f=false

Sara Vilhelmine Paust1,2,3

K, #6963, (ca. 1758 - 23. september 1838)
Far*Hans Vadbekk Paust4 (1725 - 1794)
Mor*Anne Magrete Ivarsdatter4,5 (1727 - 1799)Sara Vilhelmine ble født ca. 1758.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: Hun og søstera var testamentert 40 daler årlig. Når den ene giftet seg, skulle den andre motta pengene til hun selv ble gift. Korn hadde opprettet testamente i 1789.6
Hun var fadder ved dåpen til Kristian Meldahl Aune den 1. juni 1796.3

Hun ble kalt jomfru Paust, nevnt 1799.7
Hun var fadder ved dåpen til Anne Bekk Møller den 20. september 1799 i Molde.7
Sara Vilhelmine Paust og Maren Sofia Tanke tjente som husjomfruer hos Andreas Blom Øvre og Anne Helsing Paust på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801.2
Hun bodde i Bjørnsund, Vågøy, i 1802.8
Sara Vilhelmine Paust hadde trolig Per Perssen i tjeneste i 1802 i Søre Bjørnsund, Vågøy. Hun hadde hus og holdt tjenere der på fiske.9,10,11
Hun var fadder ved dåpen til Inger Persdatter og Beret Olava Persdatter den 17. januar 1805 i Molde kirke.12
Hun var arving ved skiftet etter Johanne Piersson i 1810.13
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson i Søre Bjørnsund den 13. november 1811: 15 daler 1 ort 14 skilling.14


Sara Vilhelmine døde ugift den 23. september 1838 i Hamna, Borgund på Sunnmøre.1 Hun ble gravlagt den 29. september 1838.1

Kilder/noter

 1. [S1847] Borgund mini. 1828–39: s. 214, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630143
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: s. 176 a.
 5. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650655
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a.
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Biørnsund Sørre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425002822
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204
 13. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 95/27.11.1810. E-side 3, «Proklamata». https://www.nb.no/items/9dc1cf7e361653570e8de607b27056d2?page=2
 14. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 462 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690481

Anne Helsing Paust1,2

K, #6964, (ca. 1763 - )
Far*Hans Vadbekk Paust3 (1725 - 1794)
Mor*Anne Magrete Ivarsdatter3,4 (1727 - 1799)

Familie

Andreas Blom Øvre (c 1769 - 1820)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1763.2 Hun var stevnet som vitne til tinget i Molde den 11. mai 1789 i en sak mellom Anders Ingebrigtssen Berg og Hans Knutsson Nesje.1,5
Anne giftet seg med Andreas Blom Øvre.2,6
Hun og Andreas bodde på mnr. 13, utpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Even Hammer Øvre og Henrik Øvre. Hennes foreldre bodde der tidligere. I 1807 ble huset taksert til 500, sjøbryggen til 200, eldhuset til 30, stabburet til 30, fjøset til 10 og borgstuen til 20 daler.2,7,8
Andreas og Anne hadde Sara Vilhelmine Paust og Maren Sofia Tanke i tjeneste som husjomfruer i 1801.2

Hun ble kalt Anne Helsing Øvre, nevnt 1803.9
Hun var fadder ved dåpen til Henrikke Elisabet Øvre den 4. mai 1803 i Molde kirke.9
Hun var arving ved skiftet etter Johanne Piersson i 1810.10

Hun og Andreas bodde på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1816. Han ble lignet for 75 daler i sølvskatt (aksjenr. 2 652 i Norges Bank).11
Hun var debitor ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 2 daler 4 ort 8 skilling.12


     Hun var oppkalt etter Anne Helsing.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 463 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 13.
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: s. 176 a.
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 300.
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 465 a.
 6. [S1452] Norges postmestere: s. 87. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008110600062#88
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 15. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 4 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 13. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063007
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630201
 10. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 95/27.11.1810. E-side 3, «Proklamata». https://www.nb.no/items/9dc1cf7e361653570e8de607b27056d2?page=2
 11. [S1151] Molde sølvskatt 1816: Hovedgaden, mnr. 51. https://media.digitalarkivet.no/db10081203301006
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Harald på Sørum1

M, #6965, ( - etter 1642)
9. tippoldefar til megHarald giftet seg med en uregistrert person. Han hadde fem barn.1 Han var bruker på Sørum, Aurdal, fra 1612 til sønnen overtok ca. 1639.1 Han ble i 1642 bøtelagt 6½ daler fordi han i to år ikke hadde betalt båtmannsskatt av 1 hud jordegods han hadde kjøpt.1

Kilder/noter

 1. [S910] Gard og bygd i Sør-Aurdal C: s. 317.

Jakob Tomasson på Røbekk1,2,3,4

M, #6966, (1751 - )
Far*Tomas Jakobsson på Røbekk5 ( - e 1788)
Mor*Marit Jonsdotter på Røbekk

Familie

De hadde iallfall fire barn.2 Jakob ble født i 1751 på Røbekk, Bolsøy.5
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Litlebostad den 25. august 1782 i Bolsøy kirke.4,6
Han var verge for Jon Olssen Moldegjerde i 1784.7

Jakob Tomasson kjøpte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk den 27. desember 1785 av Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.8,9
Han var verge for Ågot Jakobsdotter på Årø i 1786.10
Han var verge for Siri Knutsdotter på Strande i 1786.11
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Nilsson og Ingebjørg Jakobsdotter på Bolsneset den 20. februar 1787.12
Jakob Tomasson på Røbekk var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall fra 1787 til 1790, 1799, 1804 og 1807.13,14,15,16,17,18,19
Han var debitor ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 20 daler i forvaring.20
Han var forlover for Per Knutsson Strande og Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen, som ble trolovet den 31. oktober 1790 på Røbekk.1
Han var verge for Mette Olsdotter i 1791.21

Jakob giftet seg med en uregistrert person.2
Han hadde Ola Ivarssen i tjeneste i 1801.2

Han var bruker på Røbekk i 1801. Det var to andre bruk på gården. Han bodde fremdeles der i 1807.2,19
Jacob Røbech var forlover for Anders Olsson og Anna Maria Jørgensdatter, som giftet seg den 18. november 1802 i Molde kirke.22
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Persson i Ura den 2. august 1804: 3 daler 3 ort 12 skilling, men grunnet fallitt fikk han bare 1–3–21.23
Han var verge for Knut Bjørnardsson på Årø i 1812.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Røbech.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner, 25. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Bolsøy, av- og tilgang juni, mnr. 17.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 8. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 213 a.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 238 b–239 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/293/
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 15. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 23 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/38/
 16. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 22 b.
 17. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 18. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 19. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 20. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 22. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 b, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 23. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 82 b–83 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690094

Jørn Botolvsson Berg1,2

M, #6967, (ca. 1712 - ca. 1780)

Familie 1

Barn

Familie 2

Anne Ivarsdotter på Berg (c 1701 - 1768)
To barn levde i 1769.5 
Barn

Familie 3

Magrete Olsdotter Brue ( - c 1780)
Ingen barn levde i 1780.2 Annet navn: Jørn Botolvsson på Reistad.3
Jørn ble født ca. 1712.3 Han var soldat i 1736. Han ble dimittert i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.4,1,3
Jørn fikk barn med en uregistrert person i 1736 i Grytten prestegjeld.4
Jørn giftet seg den 10. desember 1741 i Veøy kirke med Anne Ivarsdotter. På grunn av uvær tidligere på dagen kom ikke folk seg til kirke, så de ble viet «imod Afttenen».1,5
Han og Anne var brukere på Nørd-Berg, Berg, Veøy, fra 1741 til 1768.6,3 Jørn Botolvsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.3
Han var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Berg den 12. januar 1769.5

Jørn giftet seg i 1771 med Magrete Olsdotter.2,7
Han og Magrete bodde på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1771.7

Jørn døde ca. 1780 i Molde.2
Boet etter Jørn og Magrete auksjonerte bort hus med grunn på mnr. 81 den 10. juni 1780 til Anne Fuglset. Kjøpesum: 30 daler 1 ort 20 skilling. Hun fikk auksjonsskjøte fra byfogden 1. september.8,9 Skiftet etter ham og Magrete ble sluttet den 26. september 1780. Kreditorer: Kirsten Jensdatter i Stallen o.a. Arvinger: Inger Jørnsdotter, Brit Jørnsdotter, Jens Asgautsson, Inger Olsdotter og Marit Ivarsdotter.10

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Bottelsen Berg i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-111
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 111. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/524/
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#573
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/168/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 304.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Magrete Olsdotter Brue1,2

K, #6968, ( - ca. 1780)
Far*Ola1

Familie

Jørn Botolvsson Berg (c 1712 - c 1780)
Ingen barn levde i 1780.1 Kristoffer Kristoffersson Sørsylte junior, Sæmund Pålsson, Anne Jespersdotter i Selnes og Magrete Olsdotter Brue tjente hos Jakob Andreas Eg og madam Elisabet Eg på Gjermundnes, Vestnes, i 1762.2
Hun bodde på mnr. 81, Hovedgata, Molde, i 1767. Huset var taksert til 20 daler.3
Magrete giftet seg i 1771 med Jørn Botolvsson Berg.1,4
Hun og Jørn bodde på mnr. 81 i 1771.4

Magrete døde ca. 1780 i Molde.1
Boet etter Jørn og Magrete auksjonerte bort hus med grunn på mnr. 81 den 10. juni 1780 til Anne Fuglset. Kjøpesum: 30 daler 1 ort 20 skilling. Hun fikk auksjonsskjøte fra byfogden 1. september.5,6 Skiftet etter henne og Jørn ble sluttet den 26. september 1780. Kreditorer: Kirsten Jensdatter i Stallen. Arvinger: Inger Jørnsdotter, Brit Jørnsdotter, Jens Asgautsson, Inger Olsdotter og Marit Ivarsdotter.7

     Navnet hennes ble skrevet Margarethe Ols Datter Brude i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 436. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041093
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 92.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b, mnr. 92. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/168/
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 304.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Ola Dale1

M, #6969, ( - etter 1752)Ola Dale lånte 50 daler mot pant i hus og sjøboder i Molde av Knut Knutsson Fuglset i 1751. Pengene var morsarv til Knuts sønn. Obligasjonen ble avlyst 2. desember 1765.2,3
Han var verge for Lars Larssen Blix i 1752. Lars var myndig, men fraværende.4


     Han signerte som Ole Dahle i 1752 (ifølge avskrift).5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21 & 22.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 21.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 22.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15

Kristian Kristensson Sæther1

M, #6970, (1876 - )
Far*Kristen Ellingsson Sæther1 (1826 - 1912)
Mor*Thonette Andersdotter Sæther1 (1833 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megKristian ble født i 1876 i Eresfjord.1 Han bodde hos Kristen Ellingsson Sæther og Thonette Andersdotter på bnr. 3, Setra, Eresfjord, i 1900.1 Kristian Kristensson Sæther var arbeider i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, gnr. 21, bnr. 3, Sæther.

Tobias Kristensson Sæther1

M, #6971, (1879 - )
Far*Kristen Ellingsson Sæther1 (1826 - 1912)
Mor*Thonette Andersdotter Sæther1 (1833 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megTobias ble født i 1879 i Eresfjord.1 Han bodde hos Kristen Ellingsson Sæther og Thonette Andersdotter på bnr. 3, Setra, Eresfjord, i 1900.1 Tobias Kristensson Sæther var veiarbeider i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Erisfjord & Visdals, gnr. 21, bnr. 3, Sæther.

Anne Ellingsdotter i Viken1

K, #6972, (ca. 1708 - 1790)
Far*Elling Matsson på Sylte2 (c 1658 - c 1716)
Mor*Brit Eriksdotter på Sylte2 (c 1663 - 1741 / 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Jonsson i Viken (c 1704 - 1769)
De hadde åtte barn.2 
BarnAnne ble født ca. 1708 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2
Annet navn: Anne Ellingsdotter på Sylte.2
Anne giftet seg i 1738 med Lars Jonsson på Steinøygarden.2
Hun og Lars var brukere i Viken, Tresfjord, fra 1738 til 1769. Skyld: 2 pund. Sønnen Elling overtok.3
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson på Skorgenes den 18. april 1749 i Veøy kirke.1


Anne døde i 1790.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 315. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 3. [S927] Skorgen: s. 494. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=497
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 528 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660559

Ingebjørg Ellingsdotter på Fremstedalen1,2

K, #6973, (ca. 1704 - 1773)
Far-?*Elling Matsson på Sylte (c 1658 - c 1716); trolig1
Mor-?*Brit Eriksdotter på Sylte (c 1663 - 1741 / 1742); trolig1
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mons Knutsson på Fremstedalen (c 1706 - 1765)
De hadde tre barn.1 Ingebjørg ble født ca. 1704.1,3
Ingebjørg giftet seg i 1733 med Mons Knutsson på Fremstedalen.1
Hun og Mons var brukere på bnr. 2, Fremstedalen, Tresfjord.3
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Knutsson på Fremstedalen i september 1738 i Molde kirke.2


Ingebjørg døde i 1773.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 3. [S927] Skorgen: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=250

Lars Ellingsson på Villa1,2

M, #6974, (ca. 1671 - )
Far*Elling Knutsson på Hatle3,4 (c 1608 - c 1672)
Mor*Synnøv Hatle5,3 ( - c 1711)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Gjøri Ørjarsdotter på Villa (c 1673 - 1743)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Lars Ellingsson på Hatle.6,3
Lars ble født ca. 1671 på Hatle, Eid i Romsdal.6,3 Lars tjente hos Lars Sjurdsson på Hatle i 1701.6
Lars giftet seg med Gjøri Ørjarsdotter på Skeidsvoll.1,2
Han og Gjøri var brukere Uti garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1703 til 1714.2,4
Annet navn: Lars Ellingsson på Skeidsvoll, nevnt 1705.7
Han var verge ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705.8

Annet navn: Lars Ellingsson på Vollen, nevnt fra 1712 til 1714 (alminnelig kallenavn for Skeidsvoll).4,9,5,10
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.5

Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.9,11,4,12
Han og Gjøri var brukere på Indre Villa, Villa, Tresfjord, fra 1714. Skyld: 1 våg.2
Han var arving ved skiftet etter Gjøri Ørjarsdotter på Villa den 18. februar 1744.1


     Navnet hans ble skrevet Lars Ellingsen Volden i 1714.4

     Han signerte som lars vold i 1714 (ifølge avskrift).4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 329 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650347
 2. [S77] Tresfjord I: s. 470.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 10. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Vestnes, Sylte, Skeisvold.
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 13. [S77] Tresfjord I: s. 621.

Kristen Ellingsson på Bjermeland1,2,3

M, #6975, (ca. 1690 - )

Familie

Han hadde barn.3 Kristen ble født ca. 1690.3
Annet navn: Kristen Ellingsson på Villa.3
Han bodde på Bjermeland, Tresfjord, iallfall fra 1749 til 1754.1,2,3
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson på Skorgenes den 18. april 1749 i Veøy kirke.1
Han var kreditor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 3 ort.4


     Kristen Ellingsson på Bjermeland kan ha vært barn av Elling Matsson på Sylte.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 315. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889

Kari Jonsdotter på Kyrkjesylte1

K, #6976

Familie

Elling Matsson på Sylte (c 1658 - c 1716)Kari Jonsdotter på Kyrkjesylte eide 12 merker odel på Hoem, Tresfjord, til 1677.1
Hun bodde på Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1677.1
Kari hadde et forhold til Elling Matsson på Kyrkjesylte ca. 1677. Han bøtte 6 daler ved hjelp fra stemora, og Kari betalte sine 12 merker odelsgods i Hoem.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 239.

Ågot Andersdotter på Daugstad1,2

K, #6977, (ca. 1704 - 1785)
Far*Anders Olsson på Sylte2 (c 1680 - 1756)

Familie

Erik Ellingsson på Daugstad (c 1699 - 1749)
De hadde fire barn.3 
BarnAnnet navn: Ågot Andersdotter på Sylte.3
Ågot ble født ca. 1704.4
Ågot giftet seg i 1732 med Erik Ellingsson på Sylte.5
Hun og Erik var brukere på Daugstad, Tresfjord.5
Ågot giftet seg i 1750 med en uregistrert person.3
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Sylte den 10. mars 1757: 6 daler 2 ort 12 skilling.6

Ågot og mannen drev et bruk på Daugstad i 1762. Erik Eriksson bodde også der.1

Ågot døde i 1785.3

     Navnet hennes ble skrevet Agatha Anders Datter Dougstad i 1757.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 3. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 4. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a–501 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 7. [S77] Tresfjord I: s. 334.

Lars Jonsson i Viken1,2,3,4

M, #6978, (ca. 1704 - 1769)

Familie

Anne Ellingsdotter i Viken (c 1708 - 1790)
De hadde åtte barn.6 
BarnLars ble født ca. 1704.5 Hans hjemsted var på bnr. 5, Steinøygarden, Vestnes.5
Annet navn: Lars Jonsson på Steinøygarden.6
Lars giftet seg i 1738 med Anne Ellingsdotter på Sylte.6
Han og Anne var brukere i Viken, Tresfjord, fra 1738 til 1769. Skyld: 2 pund. Sønnen Elling overtok.5
Han var verge for Unni Knutsdotter på Kristisetra fra 1742.3
Han var forlover for Steinar Jonsson på Frostad og Unni Knutsdotter på Kristisetra, som ble trolovet den 24. januar 1745 i Vestnes kyrkje.7
Han var fadder ved dåpen til Kari Persdotter på Svinabøen den 26. september 1746 i Molde kirke.2


Lars døde i 1769 i Viken.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Jonsen Wiigen i 1745.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 476 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/477/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 282.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 253.
 5. [S927] Skorgen: s. 494. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=497
 6. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 263. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660340
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 528 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660559

Mons Knutsson på Fremstedalen1

M, #6979, (ca. 1706 - 1765)

Familie

Ingebjørg Ellingsdotter på Fremstedalen (c 1704 - 1773)
De hadde tre barn.1 Mons ble født ca. 1706.2
Mons giftet seg i 1733 med Ingebjørg Ellingsdotter.1
Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 2, Fremstedalen, Tresfjord.2

Mons døde i 1765 på Fremstedalen, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 239.
 2. [S927] Skorgen: s. 247. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=250

Gjøri Ørjarsdotter på Villa1,2

K, #6980, (ca. 1673 - 1743)
Far*Ørjar Persson på Helset3,4 (c 1624 - c 1685)

Familie 1

Knut Jakobsson på Skeidsvoll (c 1666 - c 1702)
De hadde tre barn.4 
Barn

Familie 2

Lars Ellingsson på Villa (c 1671 - )
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Gjøri Ørjarsdotter på Helset.3
Gjøri ble født ca. 1673.5
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Persson på Helset den 16. desember 1685: 3 daler 2 ort.6

Gjøri giftet seg ca. 1696 med Knut Jakobsson på Øvstedalen. De var beslektet i tredje ledd.4
     Annet navn: Gjøri Ørjarsdotter på Vollen (alminnelig kallenavn for Skeidsvoll, nevnt 1696).4,7

Hun og Knut var brukere Uti garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1696 til 1702.4
Annet navn: Gjøri Ørjarsdotter på Skeidsvoll.4
Gjøri giftet seg med Lars Ellingsson.1,2
Hun og Lars var brukere Uti garden fra 1703 til 1714.2,8
Hun og Lars var brukere på Indre Villa, Villa, Tresfjord, fra 1714. Skyld: 1 våg.2

Gjøri døde i 1743 på Villa, Tresfjord.4 Det ble holdt skifte etter henne den 18. februar 1744. Arvinger: Lars Ellingsson på Villa og Jakob Knutsson i Skorga o.a.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 329 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650347
 2. [S77] Tresfjord I: s. 470.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 4. [S77] Tresfjord I: s. 469.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 469 & 470.
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 7. [S419] Gårdsmatrikkelen for 1886: Vestnes, Sylte, Skeisvold.
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 9. [S77] Tresfjord I: s. 621.

Knut Jakobsson på Skeidsvoll1,2

M, #6981, (ca. 1666 - ca. 1702)
Far*Jakob Bjørnsson på Øvstedalen2 (c 1605 - c 1686)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjøri Ørjarsdotter på Villa (c 1673 - 1743)
De hadde tre barn.3 
BarnAnnet navn: Knut Jakobsson på Øvstedalen.3
Knut ble født ca. 1666 på Øvstedalen, Tresfjord.3
Knut giftet seg ca. 1696 med Gjøri Ørjarsdotter på Vollen. De var beslektet i tredje ledd.3
Han og Gjøri var brukere Uti garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1696 til 1702.3
Ola Jakobsson på Øvstedalen, Sjurd Jakobsson på Rypdal, Knut Jakobsson på Skeidsvoll, Per Einarsson på Voll og Hallstein Nilsson i Øver-Bø solgte ½ våg odelsjord (uten bygselrett) på Sætra, Grytten, i 1698 til Nils Jørnsson på Flatmark. Per og Hallstein handlet på vegne av sine koner, som sammen med søsknene hadde arvet jorden etter faren. Kjøpesum: 18 daler.2

Knut døde ca. 1702 på Skeidsvoll, Tresfjord.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 27. oktober 1702.1,3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 21 b.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 433.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 469.

Ivar Persson på Sylte1

M, #6982, (ca. 1713 - 1777)
Far*Per Ivarsson på Sylte2 (c 1662 - c 1716)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte2 (c 1672 - 1751)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Ellevsdotter på Rypdal (c 1709 - 1771)

Familie 2

Ingeleiv Hansdotter på Sylte (1724 - 1766)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1767.8,1 
Barn

Familie 3

De hadde ikke barn.8 Ivar ble født ca. 1713 på Sørsylte, Tresfjord.3
Annet navn: Ivar Persson på Sørsylte, nevnt 1743.4,5,6 Han var soldat i 1743.4
Ivar fikk barn med Anne Ellevsdotter i Viken i 1743.3,4
Han var bruker på bnr. 1, Sørsylte, Tresfjord, fra 1747 til 1777.7
Ivar giftet seg i 1748 med Ingeleiv Hansdotter på Sylte. De var beslektet i tredje ledd.3,8
Ivar giftet seg i 1767 med en uregistrert person.3 Iver Sylte var vurderingsmann i Vestnes i 1767.1

Ivar døde i 1777 på Sørsylte.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 133 & 134.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 242.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 243.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 134 & 135.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 135.

Eli Jensdotter på Bergsviknes1,2

K, #6983, (ca. 1728 - 5. november 1798)
Far*Jens Andersson på Tollåsen3,4 (c 1695 - c 1733)
Mor*Marit Persdotter på Tollåsen5 ( - c 1757)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Olsson på Bergsviknes (c 1697 - 1775)
Ingen barn levde i 1775.2 

Familie 2

Jon Trondsson Berg ( - 1792)
De hadde ikke barn. Eli ble født ca. 1728.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Jens Andersson på Tollåsen den 15. juni 1733: 2 daler 2 ort 3 skilling.3
Hun var myndling av Søren Marteinsson på Mauset i 1733. Han (eller sønnen Søren) var også hennes formynder i 1757.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter på Tollåsen den 19. august 1757.5

Annet navn: Eli Jensdotter på Tollåsen, nevnt 1766.7,3,5
Eli trolovet seg den 4. september 1766 i Bolsøy med Knut Olsson på Bergsviknes.7
Eli giftet seg den 4. november 1766 med Knut Olsson på Bergsviknes.7,2,8
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 3 daler 2 ort 18 skilling.9
Hun var myndling av Ivar Henriksson i Stenså i 1775.2

Eli trolovet seg den 31. oktober 1775 i Veøy kirke med Jon Trondsson Berg.10
Eli giftet seg den 29. november 1775 i Veøy kirke med Jon Trondsson Berg.1
Hun og Jon bodde på mnr. 76, Hovedgata, Molde.11
Johan Kristoffer Lossius kjøpte en grunn og hageplass på mnr. 76 den 27. august 1792 av Anne Katarina Eg og Gjertrud Dorotea Eg. Kjøpesum: 55 daler. Selgerne hadde arvet eiendommen, som lå ved kjøperens hus og hage. Avdøde husmann Jon Trondsson hadde betalt 2½ daler i grunnleie, men de siste år kun 2, og enka (Eli Jensdotter) skulle få bo der til sin død. Skjøtet ble tinglyst 3. september.12

Annet navn: Eli Jensdotter på Elsås, nevnt 1798.4,6

Eli døde den 5. november 1798 på Elsås, Bolsøy, som barnløs enke (hos søstera Kari).6,4 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 24. juni 1799. Inntekt: 16 daler 3 ort 22 skilling. Søstermannen, Jon Bjørnsson, fordret 4 daler for 1½ års tilsyn og pleie. Gjeld med omkostninger: 12–0–17. Arv: 4–3–5. Kreditor: Jon Bjørnsson på Øvre Elsås. Arvinger: Marit Andersdotter på Nakken, Kari Jensdotter på Elsås, Anne Sørensdotter og Guri Sørensdotter.4,13

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 148.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733, Fanne Otting, 15. juni, Toldaasen.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 394 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/414/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/532/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a, 1798. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 647. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#650
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 147.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 469. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610237
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 390. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610198
 13. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 432 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/452/

Mons Olsson i Krubba1,2,3,4

M, #6984, (ca. 1675 - 19. oktober 1763)

Familie

BarnMons ble født ca. 1675.2
Mons giftet seg med en uregistrert person. Hun døde først. De hadde ett barn.2,1 Han var husmann i Molde i 1724. Han svarte grunnleie til Moldegård.5
Ola Rasmusson på Holm ble stevnet til tinget på Veøya, Veøy, den 29. november 1729. Noen dager før sankthansdag stjal han 2 tønner salt fra en bod ved saltkjelen til Per Kolbeinsson og Per Olsson på Nesje, og solgte saltet til Jon Ivarsson Farkvam, Aslak Gunnarsson og Mons Olsson i Krubba. Per Kolbeinssons og Per Olssons merker ble funnet på trauene. Ola hadde tilstått og foreslått forlik, men det torde de ikke inngå, så han ble på tinget dømt til å erstatte tapet pluss det dobbelte, miste sin halvdel av felleseiet med kona, og pisking i fengsel.4,6

Han bodde i Krubba, Molde, i 1729. Han oppholdt seg der til like før sin død.4,3,2

Mons døde den 19. oktober 1763 på Svinabøen, Tresfjord, av alderdom. Han var nylig ankommet fra Molde.2 Han ble jordfestet den 23. oktober 1763 på Tresfjord kyrkjegard.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 13. februar 1764 på Svinabøen. Arving: Olea Monsdatter Molde.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 288 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 506.
 3. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746»: Mons [i Krybben].
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042
 5. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 6. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 49 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400042

Brit Matsdotter på Kyrkjesylte1

K, #6985, (1722 - )
Far*Mats Ellingsson på Sylte1 (c 1695 - 1775)
Mor*Anne Olsdotter på Kyrkjesylte1 (o 1683 - 1763)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megBrit ble døpt i 1722.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 241.

Lars Olsson på Rypdal1

M, #6986, (ca. 1646 - ca. 1696)
Far*Ola Larsson på Rypdal2 (c 1594 - c 1665)
7. tippoldefar til meg

Familie

Brit? Rypdal
BarnLars ble født ca. 1646 på Rypdal, Tresfjord.3
Han var bruker på bnr. 1, Rypdal, Tresfjord, fra 1664.1
Han ble kalt Unge-Lars.4
Lars giftet seg med Brit?5,6

Lars døde ca. 1696.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 311.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 310 & 311.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 311 & 744.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 311 & 750.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 311 & 312.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 451.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 311, 312 & 471.

Ola Larsson på Skeidsvoll1

M, #6987, (ca. 1695 - )
Far*Lars Olsson på Rypdal2 (c 1646 - c 1696)
Mor*Brit? Rypdal3
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnAnnet navn: Ola Larsson på Rypdal.4
Ola ble født ca. 1695.4
Ola giftet seg med en uregistrert person.5
Han var bruker Uti garden, Skeidsvoll, Tresfjord, i 1718.5
Han var verge for Hilde Eriksdotter på Voll i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 311, 312 & 471.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 311 & 312.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 750.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 470.

Lars Nilsson på Eidhammar1,2

M, #6988, (13. mars 1741 - 1827)
Far*Nils Larsson på Eidhammar3 (1701 - 1766)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Eidhammar3 (c 1708 - 1796)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Olsdotter på Eidhammar (1738 - 1784)
De hadde seks barn.6 
Barn

Familie 2

De hadde seks barn.6 Lars ble født den 13. mars 1741 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.4,5
Han var bruker i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1766 til 1808.6
Lars trolovet seg den 22. januar 1766 i Veøy kirke med Brit Olsdotter på Skeidsvoll. De var beslektet i annet og tredje ledd, men fikk kongelig dispensasjon av 15. november 1765.. Forlovere: Lars Olsson på Skeidsvoll og Nils Lassesson på Kjersem.7
Lars giftet seg i 1766 med Brit Olsdotter på Skeidsvoll.8
Lars giftet seg i 1784 med en uregistrert person.6 Han var klokker iallfall fra 1793 til 1802.1,2
Han hjemmedøpte Anne Pålsdotter den 8. oktober 1793.1
Han var fadder ved dåpen til Anne Pålsdotter den 26. oktober 1793 i Tresfjord kyrkje.1
Han var forlover for Ivar Ivarsson og Anna Silvia Fris, som giftet seg den 22. juli 1802 på Vestnesgarden, Vestnes.2,9,10,11


Lars døde i 1827.6

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 423.
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-30
 3. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 4. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 268.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 670 & 671.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 671.
 7. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 8. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 410 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/117/
 10. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#219
 11. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 206. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012080724020#221
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Weedøe, Tredsfiord, Ejdhammer.

Lasse Nilsson på Kjersem1,2,3,4

M, #6989, (25. mai 1680 - 1759)
Far*Nils Larsson Dal5 (1629 - 1701 / 1702)
Mor*Marit Lassesdotter på Kjersem5 ( - e 1702)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeleiv Larsdotter på Kjersem (c 1681 - 1751)
De hadde trolig fire barn.4 
BarnLasse ble født den 25. mai 1680 på Kjersem, Tresfjord.6
Han var bruker på bnr. 10, Kjersem, Tresfjord, fra 1702 til 1749.4
Lasse giftet seg med Ingeleiv Larsdotter.4
Han var forlover for Lars Andersson på Øygarden og Brit Tostensdotter, som ble trolovet den 1. januar 1725 i Vestnes kyrkje.1
Han var verge for Brit Eriksdotter på Voll i 1734.2
Han var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter på Krokset den 25. mars 1743 i Tresfjord kyrkje.7


Lasse døde i 1759.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Volds Otting, 5. oktober.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 543.
 6. [S85] Vestnæs Prestegjeld: s. 245.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 8. [S77] Tresfjord I: s. 545 & 461.

Brit Lassesdotter på Skeidsvoll

K, #6990, (ca. 1708 - 1776)
Far*Lasse Nilsson på Kjersem1 (1680 - 1759)
Mor*Ingeleiv Larsdotter på Kjersem2 (c 1681 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Skeidsvoll (c 1701 - 1767)
De hadde ti barn.3 
BarnBrit ble født ca. 1708.2
Annet navn: Brit Lassesdotter på Kjersem.2
Brit giftet seg i 1728 med Ola Eriksson på Skeidsvoll.3,2

Brit døde i 1776.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 545 & 461.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 461 & 462.

Søren Pank1

M, #6991, ( - 1701)

Familie

16. desember 1697 ble det betalt for begravelsen av hans barn.2 Søren giftet seg med en uregistrert person.2
Han bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1697.2

Søren døde i 1701 i Trondheim.3 Han ble gravlagt i 1701 på Vår Frue kirkegård, Trondheim. Det ble betalt for jorden 8. april.3

     Han kan ha vært far til Hermike Sørensdatter Pank.

Kilder/noter

 1. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 43 & 45.
 2. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 43.
 3. [S723] Trøndersk personalhistorie I: s. 45.

Ola Eriksson på Skeidsvoll1,2

M, #6992, (ca. 1701 - 1767)
Far*Erik Eriksson på Vollen3 (c 1656 - c 1718)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Vollen3 (c 1663 - 1735)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Lassesdotter på Skeidsvoll (c 1708 - 1776)
De hadde ti barn.5 
BarnOla ble født ca. 1701 på Skeidsvoll, Tresfjord.4
Han var bruker Inni garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1722 til 1767.5
Ola giftet seg i 1728 med Brit Lassesdotter på Kjersem.5,6
Han var verge ved skiftet etter Søren Olsson på Sørsylte den 9. desember 1746.2
Han var forlover for Ola Nilsson i Hjelvika og Ingebjørg Jakobsdotter på Vik, som ble trolovet den 13. januar 1754 i Tresfjord kyrkje.1
Han var fadder ved dåpen til Jakob Olsson på Rypdal den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje.7,8


Ola døde i 1767 på Skeidsvoll.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Erichsen Skiedsvold i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 381. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
 3. [S77] Tresfjord I: s. 460.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 460 & 461.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 8. [S77] Tresfjord I: s. 367.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 461 & 462.

Brit Olsdotter på Eidhammar1

K, #6993, (1738 - 1784)
Far*Ola Eriksson på Skeidsvoll2 (c 1701 - 1767)
Mor*Brit Lassesdotter på Skeidsvoll2 (c 1708 - 1776)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Nilsson på Eidhammar (1741 - 1827)
De hadde seks barn.1 
BarnBrit ble født i 1738 på Skeidsvoll, Tresfjord.2
Annet navn: Brit Olsdotter på Skeidsvoll, nevnt fra 1764 til 1766.3,4,2
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Bentsson i Svinabøneset den 27. desember 1764 i Tresfjord kyrkje.3

Brit trolovet seg den 22. januar 1766 i Veøy kirke med Lars Nilsson på Eidhammar. De var beslektet i annet og tredje ledd, men fikk kongelig dispensasjon av 15. november 1765.. Forlovere: Lars Olsson på Skeidsvoll og Nils Lassesson på Kjersem.4
Brit giftet seg i 1766 med Lars Nilsson på Eidhammar.2

Brit døde i 1784 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 671.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 519. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-258
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.

Ingeleiv Larsdotter på Kjersem1

K, #6994, (ca. 1681 - 1751)
Far*Lars Olsson på Rypdal (c 1646 - c 1696)
Mor*Brit? Rypdal2
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lasse Nilsson på Kjersem (1680 - 1759)
De hadde trolig fire barn.1 
BarnIngeleiv ble født ca. 1681.1
Ingeleiv giftet seg med Lasse Nilsson på Kjersem.1

Ingeleiv døde i 1751 på Kjersem, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.

Lars Olsson på Skeidsvoll1,2

M, #6995, (1721 - 1785)
Far*Ola Larsson på Skeidsvoll3 (c 1695 - )
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1721 på Skeidsvoll, Tresfjord.4
Han var bruker Uti garden, Skeidsvoll, Tresfjord, fra 1748 til 1778.2
Han var forlover for Lars Nilsson på Eidhammar og Brit Olsdotter på Skeidsvoll, som ble trolovet den 22. januar 1766 i Veøy kirke.1

Han var selveier Uti garden fra 1778 til 1785.2

Lars døde i 1785 på Skeidsvoll.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 471.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 470.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 470 & 471.

Nils Lassesson på Kjersem1,2

M, #6996, (ca. 1718 - 1785)
Far*Lasse Nilsson på Kjersem3 (1680 - 1759)
Mor*Ingeleiv Larsdotter på Kjersem3 (c 1681 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter på Kjersem (c 1728 - 1798)
De hadde seks barn.3 
BarnNils ble født ca. 1718.4
Nils giftet seg i 1749 med Gjertrud Olsdotter i Løvika.3
Han og Gjertrud var brukere på bnr. 10, Kjersem, Tresfjord, fra 1749 til 1783.3
Han var forlover for Bjerte Olsson Bjorli og Sigrid Sørensdotter på Kolstad, som ble trolovet den 12. oktober 1756.1
Han var forlover for Lars Nilsson på Eidhammar og Brit Olsdotter på Skeidsvoll, som ble trolovet den 22. januar 1766 i Veøy kirke.2


Nils døde i 1785 på Kjersem, Tresfjord.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 19.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 545.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 545 & 546.

Ola Olsson på Hegerholmen1,2,3

M, #6997, (ca. 1616 - )

Familie

Seks barn levde i 1684.1 
BarnOla ble født ca. 1616.3
Han var bruker på Hegerholmen, Grytten, iallfall fra 1684 til 1701.1,2,3 Ola stevnet Elling Husmand Ved Sylte (trolig Elling Sjurdsson på Sylte) til tinget i Vestnes den 28. oktober 1689. Saken gjaldt resterende 8 daler 2 ort av et pengelån. Den 1. februar 1692 var Ellend Kirchesylte igjen innstevnet av Ola over 8½ daler. Elling vedgikk at han lånte pengene da han bodde på Nora i Romsdalen, men hevdet å ha betalt 1 daler i arbeid samt en børse verdt 1 daler.4,5,2,6 Ola Olsson på Hegerholmen ble stevnet av Inger Knutsdotter på Eide til tinget i Romsdal den 13. oktober 1696. Han skyldte hennes avdøde mann 3 daler. Jørn Andersson representerte Inger.7

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 12 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620167
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650504
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 246, Hegerholm. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282136
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650451
 5. [S77] Tresfjord I: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#265
 6. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650505
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 71 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650631

Hannibal Persson i Store Tomra1,2

M, #6998, (ca. 1706 - 1797)

Familie 1

Anne Larsdotter i Store Tomra (c 1693 - 1761)

Familie 2

Siri Hansdotter i Store Tomra (c 1732 - 1802)
De hadde seks barn.5 Hannibal ble født ca. 1706.2
Annet navn: Hannibal Persson Børset, nevnt 1740.2 Han var smed i Vestnes.2
Han var bruker på bnr. 4, Store Tomra, Vestnes, fra 1742 til 1792.3
Hannibal giftet seg i 1743 med Anne Larsdotter i Store Tomra.2
Hannibal giftet seg i 1761 med Siri Hansdotter i Fiksdalen.2,1,4
Annet navn: Hannibal Persson i Tomra, nevnt 1791.4 Hannibal og Siri var kårfolk på bnr. 4 fra 1793.5

Hannibal døde i 1797.2

     Hannibal Persson Børset var kanskje i slekt med Susanna Persdatter eller Ola Jonssen på Molde (minst to av deres barn het Børset).

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 72.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 620.
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 620 & 621.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-65
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 621.

Anne Larsdotter i Store Tomra

K, #6999, (ca. 1693 - 1761)
Far*Lars Einarsson på Langset1 (c 1658 - 1736)
Mor*Gjertrud Åmundsdotter på Langset1
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Sjurd Ivarsson i Store Tomra (c 1673 - 1742)
De hadde åtte barn.2 
Barn

Familie 2

Hannibal Persson i Store Tomra (c 1706 - 1797)Annet navn: Anne Larsdotter på Langset.2,1
Anne ble født ca. 1693.2
Anne giftet seg i 1716 i Vatne kyrkje med Sjurd Ivarsson i Store Tomra.2,1
Hun og Sjurd var brukere på bnr. 4, Store Tomra, Vestnes, fra 1718 til 1742.2
Anne giftet seg i 1743 med Hannibal Persson Børset.2

Anne døde i 1761 i Store Tomra, Vestnes.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 620.

Sjurd Ivarsson i Store Tomra1

M, #7000, (ca. 1673 - 1742)

Familie

Anne Larsdotter i Store Tomra (c 1693 - 1761)
De hadde åtte barn.1 
BarnSjurd ble født ca. 1673.2
Sifver Tommeren var kreditor ved skiftet etter Anders Jensson på Fiksdalsstranda den 5. juni 1709: 1 daler.3

Sjurd giftet seg i 1716 i Vatne kyrkje med Anne Larsdotter på Langset.1,4
Han og Anne var brukere på bnr. 4, Store Tomra, Vestnes, fra 1718 til 1742.1

Sjurd døde i 1742 i Store Tomra, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 620.
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 619 & 620.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/174/
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.