Tørris Vang1

M, #15801

Familie

Marit hos Torvik ( - e 1798)
BarnTørris fikk barn med Marit hos Torvik i 1798 i Molde. Barnefaren ble oppgitt av Marit Knutsdotter Hagen.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191
Sist redigert23. mai 2021

Marie Kristine Møller1,2

K, #15802, (1804 - 7. juni 1878)
Far*Jens Worm Møller3 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade3 (c 1777 - 1813)Marie Kristine ble døpt den 7. september 1804 i Molde kirke. Faddere: prostinne Baade, madam Isabella Margareta Steffenssen, Peder Daniel Baade, Hans Thiis Møller og Henning Abelseth o.a.3

Marie Kristine døde ugift den 7. juni 1878 i Ålesund, av magebetennelse, «stille, i Troen paa sin Frelser».2,4 Hun ble gravlagt den 13. juni 1878.2,1

Kilder/noter

 1. [S2033] Aalesunds Handels- og Søfartstidende: nr. 97/12.6.1878. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aalesundshandelsogsoefartstidende_null_null_18780612_22_97_1?page=2
 2. [S2034] Ålesund klok. 1878–88: s. 281, kvinner, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/kb20070822610271
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 4. [S1753] Morgenbladet: nr. 168 B/21.6.1878. E-side 2, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18780621_60_168_2?page=1
Sist redigert25. mai 2021

Daniel Baade Møller1,2,3

M, #15803, (1807 - 14. desember 1841)
Far*Jens Worm Møller1,4 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade1,4 (c 1777 - 1813)Daniel ble døpt den 30. april 1807 i Molde kirke. Faddere: Lovise Augusta Baade Møller, madam Margrete Dal, Karen Brems Møller, Ludvig Georg Köln, Lars Dal og Jeppe Antoni Øvre.1 Daniel Baade Møller var kjøpsvenn i Trondheim i 1830.2
Daniel fikk barn med en uregistrert person i 1830 i Levanger.2

Daniel døde ugift den 14. desember 1841 på Kalvskinnet sykehus, Trondheim, av nervefeber (tyfoidfeber).3,4 Han ble gravlagt den 19. desember 1841 på Trondheim domkirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S2035] Levanger mini. 1828–36: s. 115, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070925700077
 3. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 393, nr. 200. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040884
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert26. mai 2021

Jensine Lovise Møller1,2

K, #15804, (1809 - 10. mars 1832)
Far*Jens Worm Møller1 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade1 (c 1777 - 1813)Jensine Lovise ble døpt den 13. april 1809 i Molde kirke. Faddere: Lovise Gørvell, Petrine Nikoline Møller, Nils Leth, Erik Teonymus Blix og Laurits Bie Møller o.a.1

Jensine Lovise døde ugift den 10. mars 1832 i Ålesund, av tyfus.2 Hun ble gravlagt den 14. mars 1832.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 22 b, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630210
 2. [S1847] Borgund mini. 1828–39: s. 192, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630122
Sist redigert26. mai 2021

Børge Hagerup1

M, #15805, (ca. 1743 - )
Far*Peder Hagerup1 ( - 1751)
Mor*Ulrikka Antonette Eg1 (c 1722 - 1764)Børge ble født ca. 1743.1
Han var arving ved skiftet etter Peder Hagerup den 15. september 1751.2
Han var myndling av Jakob Andreas Eg i 1751.1
Børge bodde trolig i Nederland fra han var ung.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 33. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650018
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert26. mai 2021

Adam Jalles1

M, #15806, (4. januar 1761 - 30. mars 1827)
Far*Peder Jalles2,1 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg3,1 (c 1722 - 1764)Adam ble født den 4. januar 1761 i Molde.4,3 Han var personellkapellan i Stord fra 1787.3 Han var hjelpeprest på Sjælland, Danmark, fra 1794 til 1795.3 Han var sogneprest i Hjørundfjord fra 1796.3 Han var sogneprest i Torvastad fra 1803. Han var prost fra 1816 til 24.3

Adam døde den 30. mars 1827 i Torvastad.3

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=248
 4. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=17
Sist redigert31. mai 2021

Anne Katrine Jalles1

K, #15807, (ca. 1764 - 1784)
Far*Peder Jalles1 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg (c 1722 - 1764)Anne Katrine ble født ca. 1764 i Molde.1

Anne Katrine døde i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
Sist redigert26. mai 2021

Karen Brems Møller1,2

K, #15808, (27. september 1813 - 13. august 1903)
Far*Peter Rikardus Møller3,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,2 (1789 - 1835)

Familie

Nikolai Kristian Synnestvedt (1803 - 1844)
De hadde fire barn.3,2 Karen ble født den 27. september 1813 på Moldegård, Molde.2
Karen giftet seg den 8. juli 1835 med Nikolai Kristian Synnestvedt.2 Hennes navn som gift var Karen Brems Synnestvedt, nevnt 1903.1

Karen døde den 13. august 1903 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 18. august 1903, fra sørgehuset.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 64/15.8.1903. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19030815_60_64_1?page=2
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=214
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert4. juni 2021

Mette Susanne Jalles Møller1,2

K, #15809, (1815 - 21. juli 1884)
Far*Peter Rikardus Møller3,1 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,1 (1789 - 1835)Mette Susanne ble født i 1815 på Moldegård, Molde.1 Mette Susanne ble døpt den 27. april 1815.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Antonette Møller den 15. mars 1836 i Molde kirke.4
Mette Susanne Jalles Møller var husholder hos Peter Anton Møller i 1865.5 Mette Susanne Jalles Møller arvet på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, etter Peter Anton Møller.6
Mette Susanne Jalles Møller solgte på bnr. 1 den 6. desember 1883 til Hildegun Marie Utne. Kjøpesum: 48 000 kroner. Skjøtet ble tinglyst samme måned.7

Mette Susanne døde ugift den 21. juli 1884 på Bjørset, Bolsøy, om morgenen, etter lang tids sykelighet.2,3 Hun ble gravlagt den 25. juli 1884, fra sørgehuset.2

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 58/23.7.1884. E-side 4, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18840723_41_58_1?page=3
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=166
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 164. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=167
 7. [S2052] Bolsøy pantebok 1883–85: s. 346, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809220100
Sist redigert6. juni 2021

Elen Marie Schjelderup Møller1,2,3

K, #15810, (1817 - 8. april 1902)
Far*Peter Rikardus Møller3,4 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,4 (1789 - 1835)Elen Marie ble født i 1817 på Moldegård, Molde.1,3 Elen Marie ble døpt den 22. juni 1817. Faddere: madam Elen Møller, Eva Kristine Abelseth, Henrik Øvre og Just Adolf Lahusen o.a.3 Ved folketellingen av 1865 bodde Elen Marie Schjelderup Møller på Indre Årø, Bolsøy, hos Wollert Dankertsen Krohn og Ulrikke Antonette Møller. Elen Marie var husjomfru.5

Elen Marie døde ugift den 8. april 1902 på Indre Årø.1,2 Hun ble gravlagt den 15. april 1902 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,6

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 276, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020267
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 224/17.4.1902. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19020417_84_224_1?page=2
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630221
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347
 6. [S466] Molde kirkegårder: Elen Marie Møller.
Sist redigert31. mai 2021

Peder Leth Møller1,2

M, #15811, (17. mars 1819 - 18. oktober 1839)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre2,3 (1789 - 1835)Peder ble født den 17. mars 1819 på Moldegård, Molde.3

Peder døde den 18. oktober 1839 i Molde.1 Han ble gravlagt den 22. oktober 1839.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 226, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620550
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
Sist redigert28. mai 2021

Peter Anton Møller1,2

M, #15812, (6. januar 1822 - 23. januar 1823)
Far*Peter Rikardus Møller1,3 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3 (1789 - 1835)Peter Anton ble født den 6. januar 1822 på Moldegård, Molde.3

Peter Anton døde den 23. januar 1823 på Moldegård, av kikhoste.2 Han ble gravlagt den 30. januar 1823.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 188, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620531
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630326
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
Sist redigert28. mai 2021

Peter Anton Møller1,2,3

M, #15813, (17. august 1823 - 12. september 1880)
Far*Peter Rikardus Møller3,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,2 (1789 - 1835)Peter Anton ble født den 17. august 1823 på Moldegård, Molde, og hjemmedøpt den 24. samme måned.2,3 Peter Anton ble døpt i oktober 1823 i Molde kirke. Faddere: madam Grete Jervell o.a.3,4 Peter Anton var selveier på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, fra 1850. Han arvet hovedbruket etter faren.5 Han var ordfører i Bolsøy fra 1858 til 1860.6
Peter Anton Møller hadde Mette Susanne Jalles Møller som husholder i 1865.5


Peter Anton døde ugift den 12. september 1880 på Bjørset, Bolsøy, som proprietær, «rolig og gudhengiven» etter et par dagers sykeleie.1,7,2 Han ble gravlagt den 17. september 1880 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, «idet den Afdødes Levninger Kl. 11 Formiddag fra Torvet vil føres ved Dampskibet Molde til Bolsø».7 Mette Susanne Jalles Møller arvet på bnr. 1 etter ham.8

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 74/16.9.1880. E-side 4, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18800916_37_75_1?page=3
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 34, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620453
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 28, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630256
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=166
 6. [S2037] «Bolsøy herreds ordførere fra 1838 til 1951»: s. 56, nr. 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=67
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 74/16.9.1880. E-side 3, «Molde den 15de September». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18800916_37_75_1?page=2
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 164. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=167
Sist redigert31. mai 2021

Abraham Schjelderup Møller1,2

M, #15814, (20. februar 1825 - mars 1827)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre1 (1789 - 1835)Abraham ble født den 20. februar 1825 på Moldegård, Molde.1 Abraham ble døpt den 17. mars 1825 i Molde kirke. Faddere: Johan Gørvell o.a.1

Abraham døde i mars 1827 i Molde, av slag.2 Han ble gravlagt den 13. mars 1827.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 42, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620457
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 200, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630331
Sist redigert29. mai 2021

Ulrikke Antonette Møller1,2

K, #15815, (5. mai 1827 - januar 1904)
Far*Peter Rikardus Møller1,3 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,4 (1789 - 1835)

Familie

Wollert Dankertsen Krohn (1820 - 1890)
De hadde fire barn.4,3 Ulrikke Antonette ble født den 5. mai 1827 på Moldegård, Bolsøy.1,4 Hun ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue ifølge attest av november 1827.5
Ulrikke Antonette giftet seg den 2. juni 1850 i Molde kirke med Wollert Dankertsen Krohn, viet av Peter Vogelius Deinboll (forlovere: Hans Thiis Møller o.a.)6,1 Hennes navn som gift var Krohn, nevnt fra 1902 til 1904.7,8 I folketellingen av 1865 står Ulrikke Antonette og Wollert som selveiere på Indre Årø, Bolsøy. Elen Marie Schjelderup Møller bodde også der. Elen Marie var husjomfru.9

Ulrikke Antonette døde i januar 1904 på Indre Årø.2,8 Hun ble gravlagt den 22. januar 1904 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8,2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 2. [S2038] Romsdals Tidende: nr. 6/20.1.1904. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalstidende_null_null_19040120_13_6_1?page=2
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=50
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 445, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 7. [S1753] Morgenbladet: nr. 224/17.4.1902. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19020417_84_224_1?page=2
 8. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 278, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020269
 9. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347
Sist redigert4. juni 2021

Abraham Schjelderup Møller1,2

M, #15816, (28. oktober 1828 - ca. 1846)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre1,2 (1789 - 1835)Abraham ble født den 28. oktober 1828 på Moldegård, Molde.1,3 Han ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue den 27. august 1829.4 Han ble konfirmert den 6. oktober 1844 i Molde kirke av Peter Vogelius Deinboll. Karakter: meget godt. Han hadde lest Balles lærebok, Herslebs utdrag av bibelhistorien, alle evangeliene og 16 salmer.1,5

Abraham døde ca. 1846.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 306, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 307, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 742, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010372
Sist redigert30. mai 2021

Peter Vogelius Deinboll1,2

M, #15817, (8. januar 1783 - 13. mai 1874)Peter ble født den 8. januar 1783 i København, Danmark.1,2 Han var lærer ved borgerskolen i Drammen fra 1811.2 Han var sogneprest i Vadsø fra 1816 til 1824 og prost i Øst-Finnmark.3,4,5 Han var stortingsrepresentant i Finnmark i 1821 og 1824.5,2 Han var sogneprest i Løten fra 1824 til 1832.5,2 Han var sogneprest i Bolsøy fra 1832 til 1857.2,5 Han var prost i Romsdal fra 1844 til 1850.5,2
Han konfirmerte Abraham Schjelderup Møller den 6. oktober 1844 i Molde kirke.6,7
Han jordfestet Massi Katrine Undhjem den 26. april 1845. Han holdt også liktale.8,9
Han ble ridder av St. Olavs orden den 21. august 1847 for allmennyttig forfattervirksomhet. Han hadde en stor insektsamling, og planteslekten Deinbollia ble oppkalt etter ham.5
Mette Susanne Øvre ble gravlagt den 19. februar 1849, etter liktale av prost Peter Vogelius Deinboll.10,11
Han viet Wollert Dankertsen Krohn og en uregistrert person den 2. juni 1850 i Molde kirke.12,13
Han jordfestet Ingeborg Sotåen den 15. oktober 1855. Han holdt også liktale.14,15
Han holdt likpreken over Bibiana Øvre den 22. mai 1857 i Molde kirke.16,17


Peter døde den 13. mai 1874 i Vestre Aker, Aker.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 495, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=502
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peter Deinboll. https://nbl.snl.no/Peter_Deinboll
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 36, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=43
 4. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 27, nr. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=34
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 496. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=503
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 306, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 742, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010372
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 744, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010374
 9. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 526.
 10. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 540, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020257
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 747, 1849, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020320
 12. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 781, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010393
 15. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 574.
 16. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 788, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010399
 17. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 582.
Sist redigert30. mai 2021

Wollert Dankertsen Krohn1,2

M, #15818, (3. september 1820 - 1. juli 1890)

Familie

Ulrikke Antonette Møller (1827 - 1904)
De hadde fire barn.3,8 Wollert ble født den 3. september 1820 i Bergen.2,3 Han ble vaksinert mot kopper.4
Wollert Dankertsen Krohn kjøpte på Indre Årø, Bolsøy, den 14. april 1849.5
Wollert giftet seg den 2. juni 1850 i Molde kirke med Ulrikke Antonette Møller, viet av Peter Vogelius Deinboll (forlovere: Hans Thiis Møller o.a.)6,2 I folketellingen av 1865 står Wollert og Ulrikke Antonette som selveiere på Indre Årø. Elen Marie Schjelderup Møller bodde også der. Elen Marie var husjomfru.7

Wollert døde den 1. juli 1890 på Indre Årø.1 Han ble gravlagt den 5. juli 1890 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Wollert Dankertsen Krohn. https://slektogdata.no/gravminner/grav/4999957e-5538-4d8c-a946-7f7edd59ca08
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 3. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=50
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 445, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 347. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=350
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347
 8. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert4. juni 2021

Richard Jalles Møller1,2,3

M, #15819, (3. november 1830 - 26. august 1909)
Far*Peter Rikardus Møller4 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre4 (1789 - 1835)

Familie

Ingeborg Antonette Møller (1835 - 1916)
Han var hennes onkel. De hadde seks barn.4 Richard ble født den 3. november 1830 på Moldegård, Molde.5,3
Richard Jalles Møller kjøpte på Kvam, Mek, Bolsøy, i 1853 på auksjon.6
Richard giftet seg den 14. april 1856 med Ingeborg Antonette Møller.4,7

Richard døde den 26. august 1909 på Kvam.3 Han ble gravlagt den 1. september 1909 på Kvam gravsted, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S2040] Handels-Registre for Kongeriget Norge: 1895: s. 255. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2014092381007_001?page=157
 2. [S497] Gravminnebasen: Richard Jalles Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/2d78f05a-b36b-43c9-955f-2dbe245a109b
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 292, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020281
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=160
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
Sist redigert4. juni 2021

Lars Olsen Melsæter1,2,3

M, #15820, (4. september 1848 - 4. april 1872)

Familie

Ingeborg Johnsdotter Ora (1849 - 1878)
Ei datter ble døpt på deres bryllupsdag.2,5 Lars ble født den 4. september 1848 i Vågøy.1 Han ble konfirmert i 1863 i Fræna.1 Lars bodde i Molde i 1870 og 1871.3,4
Lars giftet seg den 27. august 1871 i Eid kirke i Romsdal med Ingeborg Johnsdotter Ora.4 Lars Olsen Melsæter var skomakersvenn og fattiglem i 1872.1

Lars døde den 4. april 1872 på Lademoen, Strinda, av lungebetennelse.1 Han ble gravlagt den 11. april 1872 på Bakke kirkegård, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S2043] Bakklandet mini. 1866–77: s. 439, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050610011133
 2. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 34, 1871, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670074
 3. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 34, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650323
 4. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 136, 1871, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670136
 5. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 263. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670195
Sist redigert1. juni 2021

Julius Moe Ledang1,2

M, #15821, (22. oktober 1872 - 9. april 1948)

Familie

Anna Møller (1875 - 1961)
De hadde barn.1 Julius Severin ble født den 22. oktober 1872 på Klinga, Vemundvik.3,2,4 Han ble konfirmert i 1888 i Fosnes.3
Annet navn: Julius Severin Olsson Moe, nevnt 1894.4,3 Han var malersvenn i 1894. Han kaltes maler i 1900 og malermester i dødsannonsen.4,1,5 Julius Severin bodde i Skansegata 18, Trondheim, i 1894.3,4
Julius Severin giftet seg den 18. mars 1894 i Bakke kirke, Trondheim, med Anna Møller.4,6,3 Julius og Anna bodde på Rønningsletta 6, Trondheim, i 1900, i første etasje, på to rom og kjøkken.1
Julius og Anna ble skilt.7,5

Julius døde den 9. april 1948 i Namsos.5,2 Han ble gravlagt den 17. april 1948 på Namsos kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S2046] Trondheim ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 83, s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft20110111020198
 2. [S497] Gravminnebasen: Julius Moe Ledang. https://slektogdata.no/gravminner/grav/1712bb8b-083a-4db9-a55b-d25b421cbdbe
 3. [S2044] Bakklandet klok. 1886–97: s. 64, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070824630205
 4. [S2045] Bakklandet mini. 1893–1900: s. 12, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060127010568
 5. [S2047] Nordtrønderen og Namdalen: nr. 41/12.4.1948. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nordtroenderenognamdalen_null_null_19480412_1_41_1?page=2
 6. [S2045] Bakklandet mini. 1893–1900: fol. 359 b, 18. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20060822020273
 7. [S1208] Adresseavisen: nr. 246/21.10.1961. Side 5, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19611021_195_246_1?page=4
Sist redigert2. juni 2021

Harald Ignæus Møller1,2

M, #15822, (26. februar 1877 - 30. juli 1897)
Far*Hans Thiis Møller3,1,2 (1812 - 1900)
Mor*Ingeborg Johnsdotter Ora3,1 (1849 - 1878)Harald Ignæus ble født den 26. februar 1877 i Bolsøy, utenom ekteskap.3,2 Harald Ignæus ble døpt den 20. mai 1877.3,1 Han ble vaksinert mot kopper i juni 1877.1 Harald Ignæus bodde på Mjølkill, Øksendal, i 1892.1 Han ble konfirmert den 31. juli 1892 i Øksendal kirke. Karakter: «Godt?».1,4 Harald Ignæus bodde i Molde eller på Mjølkill i 1897.2,5 Han var fyrbøter på SS «Hafnia» av Bergen i 1897.2,5

Harald Ignæus døde ugift den 30. juli 1897 i Gent, Belgia, av drukning.2,5

Kilder/noter

 1. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 95, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190068
 2. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 163, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650750
 3. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: fol. 64 b, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020419
 4. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: fol. 268 b, 31. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190165
 5. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 164, menn, nr. [6]. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190121
Sist redigert4. juni 2021

Ingeborg Antonette Møller1,2

K, #15823, (2. desember 1835 - 6. april 1916)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Richard Jalles Møller (1830 - 1909)
Han var hennes onkel. De hadde seks barn.2 Ingeborg Antonette ble født den 2. desember 1835 i Molde, og først hjemmedøpt.1 Ingeborg Antonette ble døpt den 15. mars 1836 i Molde kirke. Faddere: Mette Susanne Jalles Møller, Peter Rikardus Møller og Peter Nikolai Møller o.a.1
Ingeborg Antonette giftet seg den 14. april 1856 med Richard Jalles Møller.2,3

Ingeborg Antonette døde den 6. april 1916.4 Hun ble gravlagt på Kvam gravsted, Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 4. [S497] Gravminnebasen: Ingeborg Antonette Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/e046aaee-57ba-4838-9349-ca13337b20e5
Sist redigert4. juni 2021

Nikolai Kristian Synnestvedt1,2

M, #15824, (27. april 1803 - 20. juli 1844)

Familie

Karen Brems Møller (1813 - 1903)
De hadde fire barn.3,2 Nikolai Kristian ble født den 27. april 1803 i Ørskog.1,2 Han var personellkapellan i Tingvoll fra 1831.2 Han var sogneprest i Vanylven fra 1833 til 1844.2
Nikolai Kristian giftet seg den 8. juli 1835 med Karen Brems Møller.2

Nikolai Kristian døde den 20. juli 1844 i Vanylven.2 Han ble gravlagt på St. Jetmund kyrkjegard, Vanylven.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Nicolai Christian Synnestvedt. https://slektogdata.no/gravminner/grav/be9257a4-4faa-4b80-a8da-5e2ec9083c11
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=214
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert7. juni 2021

Elise Ulrikke Møller1,2

K, #15825, (19. april 1837 - 1. februar 1907)
Far*Hans Thiis Møller2,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,3 (1814 - 1872)Elise Ulrikke ble født den 19. april 1837 i Molde.4,2 Ved folketellingen av 1865 bodde Elise Ulrikke Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.2,5

Elise Ulrikke døde den 1. februar 1907 på Lovisenberg sykehus, Oslo.1

Kilder/noter

 1. [S2038] Romsdals Tidende: nr. 10/2.2.1907. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalstidende_null_null_19070202_16_10_1?page=2
 2. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
Sist redigert4. juni 2021

Didrikke Wibye Møller1,2

K, #15826, (19. desember 1839 - 27. mai 1843)
Far*Hans Thiis Møller2,1 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 19. desember 1839 i Molde, og først hjemmedøpt.2 Didrikke ble døpt den 28. mai 1840 i Molde kirke. Faddere: Hans Thiis Møller, Else Ulrikke Møller og Henriette Barbara Width o.a.2

Didrikke døde den 27. mai 1843 i Molde, etter 6 dagers halsbetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S1753] Morgenbladet: nr. 163/12.6.1843. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18430612_26_163_1?page=3
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 103, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620488
Sist redigert4. juni 2021

Didrikke Wibye Møller1

K, #15827, (26. desember 1838 - 2. januar 1839)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 26. desember 1838 i Molde.2

Didrikke døde den 2. januar 1839 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 5. januar 1839.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 225, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620549
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
Sist redigert4. juni 2021

Marie Susanne Møller1,2,3

K, #15828, (19. november 1841 - 6. januar 1898)
Far*Hans Thiis Møller3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3 (1814 - 1872)Marie Susanne ble født den 19. november 1841 i Molde.4,5 Ved folketellingen av 1865 bodde Marie Susanne Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,6 Marie Susanne Møller var telegrafist i Bergen i 1892. Hun tok kurs i 1869 og hadde signaturen Mlr.7,5

Marie Susanne døde ugift den 6. januar 1898 i Molde, av kreft.5,2 Hun ble gravlagt den 11. januar 1898.5

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 20/12.1.1898. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18980112_80_20_2?page=2
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 5. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 164, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650751
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 7. [S2049] Fortegnelse over Statstelegrafens Funktionærer den 1ste Juli 1892: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017103108059?page=16
Sist redigert5. juni 2021

Didrikke Wibye Møller1,2

K, #15829, (20. mai 1843 - 5. mars 1890)
Far*Hans Thiis Møller2,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 20. mai 1843 i Molde.4

Didrikke døde ugift den 5. mars 1890 på mnr. 130, 15. rode, Bergen, av kreft.3 Hun ble gravlagt den 11. mars 1890.3

Kilder/noter

 1. [S2051] Bergen/Domkirken klok. 1878–1900: s. 194, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070228680555
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2050] Bergen, Domkirken mini. 1882–1904: s. 151, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060621090381
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
Sist redigert4. juni 2021

Peter Richard Møller1,2

M, #15830, (31. oktober 1844 - 14. mai 1866)
Far*Hans Thiis Møller1,3,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3,2 (1814 - 1872)Peter Richard ble født den 31. oktober 1844 i Molde.4 Han var handelsbetjent i Ålesund i 1866.1,3

Peter Richard døde den 14. mai 1866 i Ålesund, «efterat han i nogle Dage havde været i god Bedring, efter omtrent 14 Dages Nervefeber» (tyfoidfeber).1,3 Han ble gravlagt den 19. mai 1866 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 278, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650476
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S1753] Morgenbladet: nr. 143/26.5.1866. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18660526_48_143_1?page=2
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
Sist redigert5. juni 2021

Hans Thiis Møller1,2

M, #15831, (13. mars 1846 - 18. september 1917)
Far*Hans Thiis Møller1,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,3 (1814 - 1872)

Familie

Marit Olsdotter (1855 - 1922)
De hadde ikke barn.10,11 Hans Thiis ble født den 13. mars 1846 i Molde.4,1 Ved folketellingen av 1865 bodde Hans Thiis Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,5 Hans Thiis Møller var kontorbetjent i 1865.1 Han var bakersvenn.6 Hans Thiis var husmann på Thiisplassen, Moldegård, Bolsøy, fra 1880. Plassen fikk navn etter ham.7
Hans Thiis giftet seg den 5. juli 1881 i Lesja med Marit Olsdotter på Tandøygarden.8,6,9 Hans Thiis og Marit var husfolk på Thiisplassen i 1910. De hadde jord.8,7

Hans Thiis døde den 18. september 1917 som plassbruker på Thiisplassen, av åreforkalkning og kronisk bronkitt samt hjerte- og magesykdom gjennom mange år.2 Han ble gravlagt den 25. september 1917 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 217, menn, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080216
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 6. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=95
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Under gnr. 25, bnr. 1, Moldelid. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779000559
 9. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=112
 10. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 11. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 158/13.7.1922. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19220713_79_158_1?page=2
Sist redigert10. juni 2021

Marit Olsdotter

K, #15832, (8. september 1855 - 9. juli 1922)

Familie

Hans Thiis Møller (1846 - 1917)
De hadde ikke barn.7,4 Marit ble født den 8. september 1855 på Stor-Tande, Lesja.1,2
Annet navn: Marit Olsdotter på Tandøygarden.2 Marit bodde i Trondheim fra 1871.2
Marit giftet seg den 5. juli 1881 i Lesja med Hans Thiis Møller.1,3,2 Hennes navn som gift var Marit Møller, nevnt fra 1910 til 1922.1,4 Marit og Hans Thiis var husfolk på Thiisplassen, Moldegård, Bolsøy, i 1910. De hadde jord.1,5
Hun ble kalt Marit Thiis Møller, nevnt 1922.6

Marit døde den 9. juli 1922 på Thiisplassen, av tuberkulose.6,4 Hun ble gravlagt den 14. juli 1922 i Molde, fra kapellet klokken 13.6,4

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Under gnr. 25, bnr. 1, Moldelid. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779000559
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=112
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=95
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 158/13.7.1922. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19220713_79_158_1?page=2
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 6. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 7, kvinner, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085010
 7. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
Sist redigert10. juni 2021

Claus Jervel Møller1,2,3

M, #15833, (21. september 1847 - 29. juli 1943)
Far*Hans Thiis Møller3,4 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3,4,5 (1814 - 1872)

Familie

Hildegun Marie Utne (1863 - 1950)
De hadde fem barn.10 Claus ble født den 21. september 1847 i Molde.6,7 Han ble konfirmert den 12. april 1865 i Molde kirke.6 Ved folketellingen av 1865 bodde Claus Jervel Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.3,8 Claus Jervel Møller og Ulrich Wibye Møller var grosserere i firmaet Møller & Co. i Barcelona, Spania. Claus bodde der i 1883.4,9,10,6
Claus giftet seg den 7. desember 1883 i Bragernes, Drammen, med Hildegun Marie Utne (forlovere: Ulrich Wibye Møller o.a.) De ble viet hjemme hos henne klokken 15.30, uten foregående lysning etter bevilling av 5. desember.6,11,12 Claus og Hildegun bodde i Barcelona i 1884.13,14
Han var forlover for Ulrich Wibye Møller og Betty Wilhelmine Buch Floer, som giftet seg den 24. september 1884 i Molde.9,15
Claus og Hildegun oppholdt seg i Kirkegata, Drammen, i mars 1885.16 Claus og Hildegun Marie var selveiere på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, i 1891. Barna fikk skjøte i 1920, og sønnen Rolf ble eneeier i 1924.1,17,18

Claus døde den 29. juli 1943 i Drøbak.2,7 Han og Hildegun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.7,19,20
Claus og Hildegun Møllers grav på Nedre kirkegård (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351492
 2. [S497] Gravminnebasen: Claus Jervel Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/be59907f-e161-4112-9d4f-dd3144df1d65
 3. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 6. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: s. 157, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020366
 7. [S466] Molde kirkegårder: Claus Jervel Møller.
 8. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 9. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 145, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650510
 10. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 11. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: fol. 297 b, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020502
 12. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351493
 13. [S1753] Morgenbladet: nr. 177 A/29.6.1884. E-side 3, «Ankomne Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18840629_66_177_1?page=2
 14. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 118/4.10.1884. E-side 3, «Anmeldte Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18841004_47_118_1?page=2
 15. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 23.
 16. [S2054] Bragernes mini. 1878–85 (6 A): s. 252, kvinner, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20051125020751
 17. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1. Husliste 35. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 18. [S363] Bolsøyboka II: s. 166. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=169
 19. [S466] Molde kirkegårder: Hildegunn (hilda) Møller.
 20. [S497] Gravminnebasen: Hildegunn (Hilda) Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/119776eb-ccd7-4cea-870c-cd0a6ecdd1c0
Sist redigert10. juni 2021

Hildegun Marie Utne1,2,3

K, #15834, (16. juli 1863 - 13. juni 1950)

Familie

Claus Jervel Møller (1847 - 1943)
De hadde fem barn.15 Hildegun Marie ble født den 16. juli 1863 i Bragernes, Drammen.4,5 Hun ble konfirmert den 17. august 1879 i Bragernes kirke, Drammen.4
Hildegun Marie Utne kjøpte på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, den 6. desember 1883 av Mette Susanne Jalles Møller. Kjøpesum: 48 000 kroner. Skjøtet ble tinglyst samme måned.1
Hildegun Marie giftet seg den 7. desember 1883 i Bragernes med Claus Jervel Møller (forlovere: Ulrich Wibye Møller o.a.) De ble viet hjemme hos henne klokken 15.30, uten foregående lysning etter bevilling av 5. desember.4,6,7 Hildegun og Claus bodde i Barcelona, Spania, i 1884.8,9 Hildegun og Claus oppholdt seg i Kirkegata, Drammen, i mars 1885.2 Hennes navn som gift var Møller, nevnt 1891.7,3 Hildegun Marie og Claus var selveiere på bnr. 1 i 1891. Barna fikk skjøte i 1920, og sønnen Rolf ble eneeier i 1924.10,11,12
Hun ble kalt Hilda.5,13

Hildegun døde den 13. juni 1950.13,5 Hun og Claus ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde, hun den 16. juni 1950.14,13,5
Claus og Hildegun Møllers grav på Nedre kirkegård (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S2052] Bolsøy pantebok 1883–85: s. 346, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809220100
 2. [S2054] Bragernes mini. 1878–85 (6 A): s. 252, kvinner, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20051125020751
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 34/2.5.1891. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18910502_48_34_1?page=2
 4. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: s. 157, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020366
 5. [S497] Gravminnebasen: Hildegunn (Hilda) Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/119776eb-ccd7-4cea-870c-cd0a6ecdd1c0
 6. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: fol. 297 b, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020502
 7. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351493
 8. [S1753] Morgenbladet: nr. 177 A/29.6.1884. E-side 3, «Ankomne Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18840629_66_177_1?page=2
 9. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 118/4.10.1884. E-side 3, «Anmeldte Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18841004_47_118_1?page=2
 10. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351492
 11. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1. Husliste 35. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 166. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=169
 13. [S466] Molde kirkegårder: Hildegunn (hilda) Møller.
 14. [S466] Molde kirkegårder: Claus Jervel Møller.
 15. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
Sist redigert9. juni 2021

Carl Peder Øwre Møller1,2,3

M, #15835, (12. mars 1849 - 21. januar 1924)
Far*Hans Thiis Møller1,4 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,4 (1814 - 1872)

Familie 1

Sara Hedvig Sofie Hurum (1856 - 1886)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

Jenny Amanda Hurum (1864 - 1950)
De hadde ikke barn.8 Carl Peder ble født den 12. mars 1849 i Molde.5,6 Ved folketellingen av 1865 bodde Carl Peder Øwre Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,7 Carl Peder Øwre Møller var sjømann i 1865. Han var skipsfører i 1886 og kaltes dampskipsfører i 1910.1,2,5
Carl Peder giftet seg den 6. august 1884 med Sara Hedvig Sofie Hurum.2,8 Carl Peder og Sara Hedvig Sofie bodde på Bragernes torg, Drammen, i 1886.2
Carl Peder giftet seg den 14. september 1892 med Jenny Amanda Hurum. Han hadde vært gift med hennes søster.5,8 Carl og Jenny bodde på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910 sammen med Sofie Ulrikke Møller o.a.5 Carl Peder og Jenny bodde på Bygdøy, Kristiania, i 1924. Hun var fremdeles der i 1950.3,9

Carl Peder døde den 21. januar 1924.3

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S57] Aftenposten: nr. 41/23.1.1924. Side 7, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19240123_65_41_1?page=6
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 8. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 9. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8
Sist redigert8. juni 2021

Sara Hedvig Sofie Hurum1,2,3,4

K, #15836, (17. desember 1856 - 12. mars 1886)

Familie

Carl Peder Øwre Møller (1849 - 1924)
De hadde ett barn.5 
BarnSara Hedvig Sofie ble født den 17. desember 1856 i Drammen.5,1
Sara Hedvig Sofie giftet seg den 6. august 1884 med Carl Peder Øwre Møller.3,5 Sara Hedvig Sofie og Carl Peder bodde på Bragernes torg, Drammen, i 1886.3

Sara Hedvig Sofie døde den 12. mars 1886 i Drammen, klokken halv fem om natten, «stille og rolig».2,5 Hun ble gravlagt den 17. mars 1886, fra kapellet.2

     Sara Hedvig Sofie Hurum og Jenny Amanda Hurum var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 134/16.3.1886. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18860316_68_134_1?page=2
 3. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
Sist redigert8. juni 2021

Sofie Ulrikke Møller1,2

K, #15837, (6. mars 1886 - 18. april 1966)
Far*Carl Peder Øwre Møller2,3 (1849 - 1924)
Mor*Sara Hedvig Sofie Hurum2 (1856 - 1886)
Mor-steJenny Amanda Hurum4,3 (1864 - 1950)Sofie Ulrikke ble født den 6. mars 1886 i Drammen, og hjemmedøpt 14. mars. Vitner: Jenny Amanda Hurum o.a.2,5 Sofie Ulrikke ble døpt den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen. Faddere: Jenny Amanda Hurum, Betty Wilhelmine Møller og Ulrich Wibye Møller o.a.2 Sofie Ulrikke Møller var elev i 1910.3 Hun bodde hos Carl og Jenny Møller på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910.3 Sofie Ulrikke bodde i Bygdøynesveien 33, Oslo, i 1966.1

Sofie Ulrikke døde ugift den 18. april 1966 i Oslo.5,1

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 245/2.6.1966. Side 20, «Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19660602_107_245_1?page=19
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 4. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Sofie Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002019037
Sist redigert8. juni 2021

Jenny Amanda Hurum1,2,3

K, #15838, (7. desember 1864 - 23. april 1950)

Familie

Carl Peder Øwre Møller (1849 - 1924)
De hadde ikke barn.6 Jenny Amanda ble født den 7. desember 1864 i Drammen.4,1
Sofie Ulrikke Møller ble født den 6. mars 1886 i Drammen, og hjemmedøpt 14. mars. Vitner: Jenny Amanda Hurum o.a.2,5
Hun var fadder ved dåpen til Sofie Ulrikke Møller den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen.2

Jenny Amanda giftet seg den 14. september 1892 med Carl Peder Øwre Møller. Han hadde vært gift med hennes søster.4,6 Hennes navn som gift var Jenny Møller.4,7,3 Jenny og Carl bodde på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910 sammen med Sofie Ulrikke Møller o.a.4 Jenny og Carl Peder bodde på Bygdøy, Kristiania, i 1924. Hun var fremdeles der i 1950.7,3

Jenny døde den 23. april 1950 i Oslo, om natten.3 Hun ble gravlagt den 28. april 1950 på Ullern kirkegård, Oslo, fra kapellet.3

     Sara Hedvig Sofie Hurum og Jenny Amanda Hurum var søsken.8

Kilder/noter

 1. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Sofie Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002019037
 6. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 7. [S57] Aftenposten: nr. 41/23.1.1924. Side 7, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19240123_65_41_1?page=6
 8. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350
Sist redigert8. juni 2021

Jens Gottlieb Møller1,2,3

M, #15839, (9. mai 1851 - 12. oktober 1857)
Far*Hans Thiis Møller2,1 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Jens Gottlieb ble født den 9. mai 1851 i Molde.3,4

Jens Gottlieb døde den 12. oktober 1857 på Moldegård, Molde, etter 2 ukers sykeleie.2,3

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 296/23.10.1857. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18571023_39_296_1?page=2
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
Sist redigert8. juni 2021

Petra Abrahamine Møller1,2

K, #15840, (28. oktober 1854 - 25. september 1946)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Johan Andreas Schneider (1847 - 1919)
De hadde tre barn.3 Petra Abrahamine ble født den 28. oktober 1854 på Moldegård, Molde.3,4 Ved folketellingen av 1865 bodde Petra Abrahamine Møller på Moldegård hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,5
Petra Abrahamine giftet seg den 22. desember 1876 med Johan Andreas Schneider.6,3 Hennes navn som gift var Schneider.6,7 Petra Abrahamine og Johan Andreas bodde på mnr. 301, P. A. Munchs gate, Skien, i 1910. De eide huset, som hadde én etasje og kvist. Ei tjenestejente var hos dem.6

Petra døde den 25. september 1946 i Oslo.7 Hun ble bisatt den 1. oktober 1946 i Krematoriet, Vestre gravlund, Oslo.7

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Skien. Tellingskrets 8, Munchsgate 301. https://www.digitalarkivet.no/lf01036515010061
 7. [S57] Aftenposten: nr. 447/28.9.1946. Side 13, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19460928_87_447_1?page=12
Sist redigert10. juni 2021

Johan Andreas Schneider1,2

M, #15841, (31. januar 1847 - 15. april 1919)

Familie

Petra Abrahamine Møller (1854 - 1946)
De hadde tre barn.5 Johan Andreas ble født den 31. januar 1847 i Åsnes.1,2 Han var adjunkt på Molde latingymnasium og middelskole fra 1875. Han hadde samme stilling i Skien i 1900, da han ble konstituert som overlærer der. Han virket fremdeles i 1910.3,4,5,1
Johan Andreas giftet seg den 22. desember 1876 med Petra Abrahamine Møller.1,5 Han var redaktør i Romsdals Budstikke og skrev senere Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt, utgitt i 1905.6,7 Johan Andreas og Petra Abrahamine bodde på mnr. 301, P. A. Munchs gate, Skien, i 1910. De eide huset, som hadde én etasje og kvist. Ei tjenestejente var hos dem.1

Johan Andreas døde den 15. april 1919 i Skien.2

     Overlærer Schneiders veg ble oppkalt etter ham i Molde i 1960, og J A Schneiders veg i Skien.

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Skien. Tellingskrets 8, Munchsgate 301. https://www.digitalarkivet.no/lf01036515010061
 2. [S2060] Legatslegten Broch: s. 79. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011048218?page=88
 3. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 80/6.10.1875. E-side 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18751006_38_80_1?page=0
 4. [S2061] Molde Annonceblad: nr. 38/11.8.1900. E-side 2, «Adjunkt i Skien». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_moldeannonceblad_null_null_19000811_8_38_1?page=1
 5. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 6. [S1223] Personen bak gatenavnet: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072508044?page=99
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036
Sist redigert10. juni 2021

Alfred Møller1,2

M, #15842, (14. januar 1857 - 11. februar 1894)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Julie Henriette Bergh (1855 - 1923)
De hadde fem barn.3,5 Alfred ble født den 14. januar 1857 på Moldegård, Molde.3 Ved folketellingen av 1865 bodde Alfred Møller på Moldegård hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,4
Alfred giftet seg den 19. juli 1883 med Julie Henriette Bergh.3,2 Alfred Møller var befraktningsagent og skipsmegler.2,3 Alfred og Julie Henriette bodde i Kristiania.3

Alfred døde den 11. februar 1894.3

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 5. [S57] Aftenposten: nr. 164/27.3.1923. Side 8, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19230327_64_164_1?page=7
Sist redigert10. juni 2021

Julie Henriette Bergh1,2

K, #15843, (4. juli 1855 - 22. mars 1923)

Familie

Alfred Møller (1857 - 1894)
De hadde fem barn.1,2 Julie Henriette ble født den 4. juli 1855.1 Hennes hjemsted var i Drammen.1
Julie Henriette giftet seg den 19. juli 1883 med Alfred Møller.1,3 Hennes navn som gift var Møller.2 Julie og Alfred bodde i Kristiania.1

Julie døde den 22. mars 1923.2 Hun ble bisatt den 27. mars 1923 i Krematoriet, Vestre gravlund, Oslo.2

Kilder/noter

 1. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 2. [S57] Aftenposten: nr. 164/27.3.1923. Side 8, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19230327_64_164_1?page=7
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
Sist redigert10. juni 2021