Tørris Vang1

M, #15801

Familie

Marit hos Torvik ( - e 1798)
BarnTørris fikk barn med Marit hos Torvik i 1798 i Molde. Barnefaren ble oppgitt av Marit Knutsdotter Hagen.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 a, 21. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630191

Marie Kristine Møller1,2

K, #15802, (1804 - 7. juni 1878)
Far*Jens Worm Møller3 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade3 (c 1777 - 1813)Marie Kristine ble døpt den 7. september 1804 i Molde kirke. Faddere: prostinne Baade, madam Isabella Margareta Steffenssen, Peder Daniel Baade, Hans Thiis Møller og Henning Abelseth o.a.3

Marie Kristine døde ugift den 7. juni 1878 i Ålesund, av magebetennelse, «stille, i Troen paa sin Frelser».2,4 Hun ble gravlagt den 13. juni 1878.2,1

Kilder/noter

 1. [S2033] Aalesunds Handels- og Søfartstidende: nr. 97/12.6.1878. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aalesundshandelsogsoefartstidende_null_null_18780612_22_97_1?page=2
 2. [S2034] Ålesund klok. 1878–88: s. 281, kvinner, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/kb20070822610271
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 7. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 4. [S1753] Morgenbladet: nr. 168 B/21.6.1878. E-side 2, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18780621_60_168_2?page=1

Daniel Baade Møller1,2,3

M, #15803, (1807 - 14. desember 1841)
Far*Jens Worm Møller1,4 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade1,4 (c 1777 - 1813)Daniel ble døpt den 30. april 1807 i Molde kirke. Faddere: Lovise Augusta Baade Møller, madam Margrete Dal, Karen Brems Møller, Ludvig Georg Köln, Lars Dal og Jeppe Antoni Øvre.1 Daniel Baade Møller var kjøpsvenn i Trondheim i 1830.2
Daniel fikk barn med en uregistrert person i 1830 i Levanger.2

Daniel døde ugift den 14. desember 1841 på Kalvskinnet sykehus, Trondheim, av nervefeber (tyfoidfeber).3,4 Han ble gravlagt den 19. desember 1841 på Trondheim domkirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 b, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630208
 2. [S2035] Levanger mini. 1828–36: s. 115, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070925700077
 3. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 393, nr. 200. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040884
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Jensine Lovise Møller1,2

K, #15804, (1809 - 10. mars 1832)
Far*Jens Worm Møller1 (1773 - 1813)
Mor*Lovise Augusta Baade1 (c 1777 - 1813)Jensine Lovise ble døpt den 13. april 1809 i Molde kirke. Faddere: Lovise Gørvell, Petrine Nikoline Møller, Nils Leth, Erik Teonymus Blix og Laurits Bie Møller o.a.1

Jensine Lovise døde ugift den 10. mars 1832 i Ålesund, av tyfus.2 Hun ble gravlagt den 14. mars 1832.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 22 b, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630210
 2. [S1847] Borgund mini. 1828–39: s. 192, nr. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903630122

Børge Hagerup1

M, #15805, (ca. 1743 - )
Far*Peder Hagerup1 ( - 1751)
Mor*Ulrikka Antonette Eg1 ( - 1764)Børge ble født ca. 1743.1
Han var arving ved skiftet etter Peder Hagerup den 15. september 1751.2
Han var myndling av Jakob Andreas Eg i 1751.1
Børge bodde trolig i Nederland fra han var ung.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 33. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650018
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Adam Jalles1

M, #15806, (4. januar 1761 - 30. mars 1827)
Far*Peder Jalles2,1 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg3,1 ( - 1764)Adam ble født den 4. januar 1761 i Molde.4,3 Han var personellkapellan i Stord fra 1787.3 Han var hjelpeprest på Sjælland, Danmark, fra 1794 til 1795.3 Han var sogneprest i Hjørundfjord fra 1796.3 Han var sogneprest i Torvastad fra 1803. Han var prost fra 1816 til 24.3

Adam døde den 30. mars 1827 i Torvastad.3

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.
 3. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 243. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=248
 4. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=17

Anne Katrine Jalles1

K, #15807, (ca. 1764 - 1784)
Far*Peder Jalles1 (1720 - 1795)
Mor*Ulrikka Antonette Eg ( - 1764)Anne Katrine ble født ca. 1764 i Molde.1

Anne Katrine døde i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 80.

Karen Brems Møller1,2

K, #15808, (27. september 1813 - 13. august 1903)
Far*Peter Rikardus Møller3,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,2 (1789 - 1835)

Familie

Nikolai Kristian Synnestvedt (1803 - 1844)
De hadde fire barn.3,2 Karen ble født den 27. september 1813 på Moldegård, Molde.2
Karen giftet seg den 8. juli 1835 med Nikolai Kristian Synnestvedt.2 Hennes navn som gift var Karen Brems Synnestvedt, nevnt 1903.1

Karen døde den 13. august 1903 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 18. august 1903, fra sørgehuset.1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 64/15.8.1903. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19030815_60_64_1?page=2
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=214
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Mette Susanne Jalles Møller1,2

K, #15809, (1815 - 21. juli 1884)
Far*Peter Rikardus Møller3,1 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,1 (1789 - 1835)Mette Susanne ble født i 1815 på Moldegård, Molde.1 Mette Susanne ble døpt den 27. april 1815.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Antonette Møller den 15. mars 1836 i Molde kirke.4
Mette Susanne Jalles Møller var husholder hos Peter Anton Møller i 1865.5 Mette Susanne Jalles Møller arvet på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, etter Peter Anton Møller.6
Mette Susanne Jalles Møller solgte på bnr. 1 den 6. desember 1883 til Hildegun Marie Utne. Kjøpesum: 48 000 kroner. Skjøtet ble tinglyst samme måned.7

Mette Susanne døde ugift den 21. juli 1884 på Bjørset, Bolsøy, om morgenen, etter lang tids sykelighet.2,3 Hun ble gravlagt den 25. juli 1884, fra sørgehuset.2

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 58/23.7.1884. E-side 4, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18840723_41_58_1?page=3
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=166
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 164. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=167
 7. [S2052] Bolsøy pantebok 1883–85: s. 346, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809220100

Elen Marie Schjelderup Møller1,2,3

K, #15810, (1817 - 8. april 1902)
Far*Peter Rikardus Møller3,4 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,4 (1789 - 1835)Elen Marie ble født i 1817 på Moldegård, Molde.1,3 Elen Marie ble døpt den 22. juni 1817. Faddere: madam Elen Møller, Eva Kristine Abelseth, Henrik Øvre og Just Adolf Lahusen o.a.3 Ved folketellingen av 1865 bodde Elen Marie Schjelderup Møller på Indre Årø, Bolsøy, hos Wollert Dankertsen Krohn og Ulrikke Antonette Møller. Elen Marie var husjomfru.5

Elen Marie døde ugift den 8. april 1902 på Indre Årø.1,2 Hun ble gravlagt den 15. april 1902 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,6

Kilder/noter

 1. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 276, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020267
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 224/17.4.1902. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19020417_84_224_1?page=2
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 a, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630221
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347
 6. [S466] Molde kirkegårder: Elen Marie Møller.

Peder Leth Møller1,2

M, #15811, (17. mars 1819 - 18. oktober 1839)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre2,3 (1789 - 1835)Peder ble født den 17. mars 1819 på Moldegård, Molde.3

Peder døde den 18. oktober 1839 i Molde.1 Han ble gravlagt den 22. oktober 1839.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 226, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620550
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.

Peter Anton Møller1,2

M, #15812, (6. januar 1822 - 23. januar 1823)
Far*Peter Rikardus Møller1,3 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3 (1789 - 1835)Peter Anton ble født den 6. januar 1822 på Moldegård, Molde.3

Peter Anton døde den 23. januar 1823 på Moldegård, av kikhoste.2 Han ble gravlagt den 30. januar 1823.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 188, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620531
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 190, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630326
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.

Peter Anton Møller1,2,3

M, #15813, (17. august 1823 - 12. september 1880)
Far*Peter Rikardus Møller3,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,2 (1789 - 1835)Peter Anton ble født den 17. august 1823 på Moldegård, Molde, og hjemmedøpt den 24. samme måned.2,3 Peter Anton ble døpt i oktober 1823 i Molde kirke. Faddere: madam Grete Jervell o.a.3,4
Han var selveier på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, fra 1850. Han arvet hovedbruket etter faren.5 Peter Anton Møller var ordfører i Bolsøy fra 1858 til 1860.6
Peter Anton Møller hadde Mette Susanne Jalles Møller som husholder i 1865.5


Peter Anton døde ugift den 12. september 1880 på Bjørset, Bolsøy, som proprietær, «rolig og gudhengiven» etter et par dagers sykeleie.1,7,2 Han ble gravlagt den 17. september 1880 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, «idet den Afdødes Levninger Kl. 11 Formiddag fra Torvet vil føres ved Dampskibet Molde til Bolsø».7 Mette Susanne Jalles Møller arvet på bnr. 1 etter ham.8

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 74/16.9.1880. E-side 4, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18800916_37_75_1?page=3
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 34, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620453
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 28, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630256
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 163. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=166
 6. [S2037] «Bolsøy herreds ordførere fra 1838 til 1951»: s. 56, nr. 7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=67
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 74/16.9.1880. E-side 3, «Molde den 15de September». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18800916_37_75_1?page=2
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 164. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=167

Abraham Schjelderup Møller1,2

M, #15814, (20. februar 1825 - mars 1827)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre1 (1789 - 1835)Abraham ble født den 20. februar 1825 på Moldegård, Molde.1 Abraham ble døpt den 17. mars 1825 i Molde kirke. Faddere: Johan Gørvell o.a.1

Abraham døde i mars 1827 i Molde, av slag.2 Han ble gravlagt den 13. mars 1827.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 42, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620457
 2. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 200, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630331

Ulrikke Antonette Møller1,2

K, #15815, (5. mai 1827 - januar 1904)
Far*Peter Rikardus Møller1,3 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre3,4 (1789 - 1835)

Familie

Wollert Dankertsen Krohn (1820 - 1890)
De hadde fire barn.4,3 Ulrikke Antonette ble født den 5. mai 1827 på Moldegård, Bolsøy.1,4 Hun ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue ifølge attest av november 1827.5
Ulrikke Antonette giftet seg den 2. juni 1850 i Molde kirke med Wollert Dankertsen Krohn, viet av Peter Vogelius Deinboll (forlovere: Hans Thiis Møller o.a.)6,1 Hennes navn som gift var Krohn, nevnt fra 1902 til 1904.7,8 I folketellingen av 1865 står Ulrikke Antonette og Wollert som selveiere på Indre Årø, Bolsøy. Elen Marie Schjelderup Møller bodde også der. Elen Marie var husjomfru.9

Ulrikke Antonette døde i januar 1904 på Indre Årø.2,8 Hun ble gravlagt den 22. januar 1904 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8,2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 2. [S2038] Romsdals Tidende: nr. 6/20.1.1904. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalstidende_null_null_19040120_13_6_1?page=2
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=50
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 445, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 7. [S1753] Morgenbladet: nr. 224/17.4.1902. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_19020417_84_224_1?page=2
 8. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 278, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020269
 9. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347

Abraham Schjelderup Møller1,2

M, #15816, (28. oktober 1828 - ca. 1846)
Far*Peter Rikardus Møller1,2 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre1,2 (1789 - 1835)Abraham ble født den 28. oktober 1828 på Moldegård, Molde.1,3 Han ble vaksinert mot kopper av Kristen Grue den 27. august 1829.4 Han ble konfirmert den 6. oktober 1844 i Molde kirke av Peter Vogelius Deinboll. Karakter: meget godt. Han hadde lest Balles lærebok, Herslebs utdrag av bibelhistorien, alle evangeliene og 16 salmer.1,5

Abraham døde ca. 1846.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 306, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 307, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 5. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 742, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010372

Peter Vogelius Deinboll1,2

M, #15817, (8. januar 1783 - 13. mai 1874)Peter ble født den 8. januar 1783 i København, Danmark.1,2 Han var lærer ved borgerskolen i Drammen fra 1811.2 Han var sogneprest i Vadsø fra 1816 til 1824 og prost i Øst-Finnmark.3,4,5 Han var stortingsrepresentant i Finnmark i 1821 og 1824.5,2 Han var sogneprest i Løten fra 1824 til 1832.5,2 Han var sogneprest i Bolsøy fra 1832 til 1857.2,5
Han var fadder ved dåpen til Hans Tomas Møller Persson i Røbekkhagen den 27. juni 1839 i Molde kirke.6
Peter Vogelius Deinboll var prost i Romsdal fra 1844 til 1850.5,2
Han konfirmerte Abraham Schjelderup Møller den 6. oktober 1844 i Molde kirke.7,8
Han jordfestet Massi Katrine Undhjem den 26. april 1845. Han holdt også liktale.9,10
Han ble ridder av St. Olavs orden den 21. august 1847 for allmennyttig forfattervirksomhet. Han hadde en stor insektsamling, og planteslekten Deinbollia ble oppkalt etter ham.5
Mette Susanne Øvre ble gravlagt den 19. februar 1849, etter liktale av prost Peter Vogelius Deinboll.11,12
Han viet Wollert Dankertsen Krohn og en uregistrert person den 2. juni 1850 i Molde kirke.13,14
Han jordfestet Ingeborg Sotåen den 15. oktober 1855. Han holdt også liktale.15,16
Han holdt likpreken over Bibiana Øvre den 22. mai 1857 i Molde kirke.17,18


Peter døde den 13. mai 1874 i Vestre Aker, Aker.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 495, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=502
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Peter Deinboll. https://nbl.snl.no/Peter_Deinboll
 3. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 36, nr. 10. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=43
 4. [S796] Geistligheden i Tromsø Stift: s. 27, nr. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111103026?page=34
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 496. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=503
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 130, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640312
 7. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 306, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010139
 8. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 742, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010372
 9. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 744, 26. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010374
 10. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 526.
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 540, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020257
 12. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 747, 1849, 19. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020320
 13. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 14. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 15. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 781, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010393
 16. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 574.
 17. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 788, 22. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010399
 18. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 582.

Wollert Dankertsen Krohn1,2

M, #15818, (3. september 1820 - 1. juli 1890)

Familie

Ulrikke Antonette Møller (1827 - 1904)
De hadde fire barn.3,8 Wollert ble født den 3. september 1820 i Bergen.2,3 Han ble vaksinert mot kopper.4
Wollert Dankertsen Krohn kjøpte på Indre Årø, Bolsøy, den 14. april 1849.5
Wollert giftet seg den 2. juni 1850 i Molde kirke med Ulrikke Antonette Møller, viet av Peter Vogelius Deinboll (forlovere: Hans Thiis Møller o.a.)6,2 I folketellingen av 1865 står Wollert og Ulrikke Antonette som selveiere på Indre Årø. Elen Marie Schjelderup Møller bodde også der. Elen Marie var husjomfru.7

Wollert døde den 1. juli 1890 på Indre Årø.1 Han ble gravlagt den 5. juli 1890 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Wollert Dankertsen Krohn. https://slektogdata.no/gravminner/grav/4999957e-5538-4d8c-a946-7f7edd59ca08
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 444, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 3. [S2039] Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090508182?page=50
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 445, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010221
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 347. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=350
 6. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 760, 2. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010383
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 344. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=347
 8. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Richard Jalles Møller1,2,3

M, #15819, (3. november 1830 - 26. august 1909)
Far*Peter Rikardus Møller4 (1792 - 1849)
Mor*Ingeborg Antonette Øvre4 (1789 - 1835)

Familie

Ingeborg Antonette Møller (1835 - 1916)
Han var hennes onkel. De hadde seks barn.4 Richard ble født den 3. november 1830 på Moldegård, Molde.5,3
Richard Jalles Møller kjøpte på Kvam, Mek, Bolsøy, i 1853 på auksjon.6
Richard giftet seg den 14. april 1856 med Ingeborg Antonette Møller.4,7

Richard døde den 26. august 1909 på Kvam.3 Han ble gravlagt den 1. september 1909 på Kvam gravsted, Bolsøy.3

Kilder/noter

 1. [S2040] Handels-Registre for Kongeriget Norge: 1895: s. 255. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2014092381007_001?page=157
 2. [S497] Gravminnebasen: Richard Jalles Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/2d78f05a-b36b-43c9-955f-2dbe245a109b
 3. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 292, menn, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020281
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 21.
 6. [S363] Bolsøyboka II: s. 157. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=160
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.

Lars Olsen Melsæter1,2,3

M, #15820, (4. september 1848 - 4. april 1872)

Familie

Ingeborg Johnsdotter Ora (1849 - 1878)
Ei datter ble døpt på deres bryllupsdag.2,5 Lars ble født den 4. september 1848 i Vågøy.1 Han ble konfirmert i 1863 i Fræna.1 Lars bodde i Molde i 1870 og 1871.3,4
Lars giftet seg den 27. august 1871 i Eid kirke i Romsdal med Ingeborg Johnsdotter Ora.4 Lars Olsen Melsæter var skomakersvenn og fattiglem i 1872.1

Lars døde den 4. april 1872 på Lademoen, Strinda, av lungebetennelse.1 Han ble gravlagt den 11. april 1872 på Bakke kirkegård, Trondheim.1

Kilder/noter

 1. [S2043] Bakklandet mini. 1866–77: s. 439, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050610011133
 2. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 34, 1871, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670074
 3. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 34, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650323
 4. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 136, 1871, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670136
 5. [S2042] Eid (Romsdal) mini. 1854–84: s. 263. https://www.digitalarkivet.no/kb20070308670195

Julius Moe Ledang1,2

M, #15821, (22. oktober 1872 - 9. april 1948)

Familie

Anna Møller (1875 - 1961)
De hadde barn.1 Julius Severin ble født den 22. oktober 1872 på Klinga, Vemundvik.3,2,4 Han ble konfirmert i 1888 i Fosnes.3
Annet navn: Julius Severin Olsson Moe, nevnt 1894.4,3 Han var malersvenn i 1894. Han kaltes maler i 1900 og malermester i dødsannonsen.4,1,5
Han bodde i Skansegata 18, Trondheim, i 1894.3,4
Julius Severin giftet seg den 18. mars 1894 i Bakke kirke, Trondheim, med Anna Møller.4,6,3
Han og Anna bodde på Rønningsletta 6, Trondheim, i 1900, i første etasje, på to rom og kjøkken.1
Julius og Anna ble skilt.7,5

Julius døde den 9. april 1948 i Namsos.5,2 Han ble gravlagt den 17. april 1948 på Namsos kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S2046] Trondheim ft. 1900: huslister og personlister. Tellingskrets 83, s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft20110111020198
 2. [S497] Gravminnebasen: Julius Moe Ledang. https://slektogdata.no/gravminner/grav/1712bb8b-083a-4db9-a55b-d25b421cbdbe
 3. [S2044] Bakklandet klok. 1886–97: s. 64, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070824630205
 4. [S2045] Bakklandet mini. 1893–1900: s. 12, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060127010568
 5. [S2047] Nordtrønderen og Namdalen: nr. 41/12.4.1948. E-side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_nordtroenderenognamdalen_null_null_19480412_1_41_1?page=2
 6. [S2045] Bakklandet mini. 1893–1900: fol. 359 b, 18. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20060822020273
 7. [S1208] Adresseavisen: nr. 246/21.10.1961. Side 5, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19611021_195_246_1?page=4

Harald Ignæus Møller1,2

M, #15822, (26. februar 1877 - 30. juli 1897)
Far*Hans Thiis Møller3,1,2 (1812 - 1900)
Mor*Ingeborg Johnsdotter Ora3,1 (1849 - 1878)Harald Ignæus ble født den 26. februar 1877 i Bolsøy, utenom ekteskap.3,2 Harald Ignæus ble døpt den 20. mai 1877.3,1 Han ble vaksinert mot kopper i juni 1877.1
Han bodde på Mjølkill, Øksendal, i 1892.1 Han ble konfirmert den 31. juli 1892 i Øksendal kyrkje. Karakter: «Godt?».1,4 Harald Ignæus bodde i Molde eller på Mjølkill i 1897.2,5 Han var fyrbøter på SS «Hafnia» av Bergen i 1897.2,5

Harald Ignæus døde ugift den 30. juli 1897 i Gent, Belgia, av drukning.2,5

Kilder/noter

 1. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 95, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190068
 2. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 163, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650750
 3. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: fol. 64 b, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020419
 4. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: fol. 268 b, 31. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190165
 5. [S2048] Øksendal mini. 1886–1912: s. 164, menn, nr. [6]. https://www.digitalarkivet.no/kb10711408190121

Ingeborg Antonette Møller1,2

K, #15823, (2. desember 1835 - 6. april 1916)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Richard Jalles Møller (1830 - 1909)
Han var hennes onkel. De hadde seks barn.2 Ingeborg Antonette ble født den 2. desember 1835 i Molde, og først hjemmedøpt.1 Ingeborg Antonette ble døpt den 15. mars 1836 i Molde kirke. Faddere: Mette Susanne Jalles Møller, Peter Rikardus Møller og Peter Nikolai Møller o.a.1
Ingeborg Antonette giftet seg den 14. april 1856 med Richard Jalles Møller.2,3

Ingeborg Antonette døde den 6. april 1916.4 Hun ble gravlagt på Kvam gravsted, Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 117, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630301
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 4. [S497] Gravminnebasen: Ingeborg Antonette Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/e046aaee-57ba-4838-9349-ca13337b20e5

Nikolai Kristian Synnestvedt1,2

M, #15824, (27. april 1803 - 20. juli 1844)

Familie

Karen Brems Møller (1813 - 1903)
De hadde fire barn.3,2 Nikolai Kristian ble født den 27. april 1803 i Ørskog.1,2 Han var personellkapellan i Tingvoll fra 1831.2 Han var sogneprest i Vanylven fra 1833 til 1844.2
Nikolai Kristian giftet seg den 8. juli 1835 med Karen Brems Møller.2

Nikolai Kristian døde den 20. juli 1844 i Vanylven.2 Han ble gravlagt på St. Jetmund kyrkjegard, Vanylven.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: Nicolai Christian Synnestvedt. https://slektogdata.no/gravminner/grav/be9257a4-4faa-4b80-a8da-5e2ec9083c11
 2. [S1406] Bergens Stifts Biskoper og Præster II: s. 209. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063?page=214
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Elise Ulrikke Møller1,2

K, #15825, (19. april 1837 - 1. februar 1907)
Far*Hans Thiis Møller2,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,3 (1814 - 1872)Elise Ulrikke ble født den 19. april 1837 i Molde.4,2 Ved folketellingen av 1865 bodde Elise Ulrikke Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.2,5

Elise Ulrikke døde den 1. februar 1907 på Lovisenberg sykehus, Kristiania.1

Kilder/noter

 1. [S2038] Romsdals Tidende: nr. 10/2.2.1907. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalstidende_null_null_19070202_16_10_1?page=2
 2. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28

Didrikke Wibye Møller1,2

K, #15826, (19. desember 1839 - 27. mai 1843)
Far*Hans Thiis Møller2,1 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 19. desember 1839 i Molde, og først hjemmedøpt.2 Didrikke ble døpt den 28. mai 1840 i Molde kirke. Faddere: Hans Thiis Møller, Else Ulrikke Møller og Henriette Barbara Width o.a.2

Didrikke døde den 27. mai 1843 i Molde, etter 6 dagers halsbetennelse.1

Kilder/noter

 1. [S1753] Morgenbladet: nr. 163/12.6.1843. E-side 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18430612_26_163_1?page=3
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 103, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620488

Didrikke Wibye Møller1

K, #15827, (26. desember 1838 - 2. januar 1839)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 26. desember 1838 i Molde.2

Didrikke døde den 2. januar 1839 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 5. januar 1839.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 225, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620549
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.

Marie Susanne Møller1,2,3

K, #15828, (19. november 1841 - 6. januar 1898)
Far*Hans Thiis Møller3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3 (1814 - 1872)Marie Susanne ble født den 19. november 1841 i Molde.4,5 Ved folketellingen av 1865 bodde Marie Susanne Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,6
Hun var fadder ved dåpen til Gudrun Møller den 7. desember 1890 i Korskirken, Bergen.7
Marie Susanne Møller var telegrafist i Bergen i 1892. Hun tok kurs i 1869 og hadde signaturen Mlr.8,5

Marie Susanne døde ugift den 6. januar 1898 i Molde, av kreft.5,2 Hun ble gravlagt den 11. januar 1898.5

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 20/12.1.1898. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18980112_80_20_2?page=2
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 5. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 164, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650751
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 7. [S2067] Bergen, Korskirken mini. 1889–99: s. 45, kvinner, nr. 136. https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060299
 8. [S2049] Fortegnelse over Statstelegrafens Funktionærer den 1ste Juli 1892: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017103108059?page=16

Didrikke Wibye Møller1,2

K, #15829, (20. mai 1843 - 5. mars 1890)
Far*Hans Thiis Møller2,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2 (1814 - 1872)Didrikke ble født den 20. mai 1843 i Molde.4

Didrikke døde ugift den 5. mars 1890 på mnr. 130, 15. rode, Bergen, av kreft.3 Hun ble gravlagt den 11. mars 1890.3

Kilder/noter

 1. [S2051] Bergen/Domkirken klok. 1878–1900: s. 194, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070228680555
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2050] Bergen, Domkirken mini. 1882–1904: s. 151, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20060621090381
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.

Peter Richard Møller1,2

M, #15830, (31. oktober 1844 - 14. mai 1866)
Far*Hans Thiis Møller1,3,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3,2 (1814 - 1872)Peter Richard ble født den 31. oktober 1844 i Molde.4 Han var handelsbetjent i Ålesund i 1866.1,3

Peter Richard døde den 14. mai 1866 i Ålesund, «efterat han i nogle Dage havde været i god Bedring, efter omtrent 14 Dages Nervefeber» (tyfoidfeber).1,3 Han ble gravlagt den 19. mai 1866 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 278, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650476
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S1753] Morgenbladet: nr. 143/26.5.1866. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18660526_48_143_1?page=2
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.

Hans Thiis Møller1,2

M, #15831, (13. mars 1846 - 18. september 1917)
Far*Hans Thiis Møller1,3 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,3 (1814 - 1872)

Familie

Marit Olsdotter (1855 - 1922)
De hadde ikke barn.10,11 Hans Thiis ble født den 13. mars 1846 i Molde.4,1 Ved folketellingen av 1865 bodde Hans Thiis Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,5 Hans Thiis Møller var kontorbetjent i 1865.1 Han var bakersvenn.6
Han var husmann på Thiisplassen, Moldegård, Bolsøy, fra 1880. Plassen fikk navn etter ham.7
Hans Thiis giftet seg den 5. juli 1881 i Lesja med Marit Olsdotter på Tandøygarden.8,6,9
Han og Marit var husfolk på Thiisplassen i 1910. De hadde jord.8,7

Hans Thiis døde den 18. september 1917 som plassbruker på Thiisplassen, av åreforkalkning og kronisk bronkitt samt hjerte- og magesykdom gjennom mange år.2 Han ble gravlagt den 25. september 1917 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 217, menn, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080216
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 6. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=95
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 8. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Under gnr. 25, bnr. 1, Moldelid. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779000559
 9. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=112
 10. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 11. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 158/13.7.1922. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19220713_79_158_1?page=2

Marit Olsdotter

K, #15832, (8. september 1855 - 9. juli 1922)

Familie

Hans Thiis Møller (1846 - 1917)
De hadde ikke barn.7,4 Marit ble født den 8. september 1855 på Stor-Tande, Lesja.1,2
Annet navn: Marit Olsdotter på Tandøygarden.2
Hun bodde i Trondheim fra 1871.2
Marit giftet seg den 5. juli 1881 i Lesja med Hans Thiis Møller.1,3,2 Hennes navn som gift var Marit Møller, nevnt fra 1910 til 1922.1,4
Hun og Hans Thiis var husfolk på Thiisplassen, Moldegård, Bolsøy, i 1910. De hadde jord.1,5
Hun ble kalt Marit Thiis Møller, nevnt 1922.6

Marit døde den 9. juli 1922 på Thiisplassen, av tuberkulose.6,4 Hun ble gravlagt den 14. juli 1922 i Molde, fra kapellet klokken 13.6,4

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Bolsøy. Under gnr. 25, bnr. 1, Moldelid. https://www.digitalarkivet.no/bf01036779000559
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109?page=112
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=95
 4. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 158/13.7.1922. Side 3, «Annoncer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19220713_79_158_1?page=2
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 126. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA126
 6. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 7, kvinner, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085010
 7. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96

Claus Jervel Møller1,2,3

M, #15833, (21. september 1847 - 29. juli 1943)
Far*Hans Thiis Møller3,4 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye3,4,5 (1814 - 1872)

Familie

Hildegun Marie Utne (1863 - 1950)
De hadde fem barn.10 Claus ble født den 21. september 1847 i Molde.6,7 Han ble konfirmert den 12. april 1865 i Molde kirke.6 Ved folketellingen av 1865 bodde Claus Jervel Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.3,8 Claus Jervel Møller og Ulrich Wibye Møller var grosserere i firmaet Møller & Co. i Barcelona, Spania. Claus bodde der i 1883.4,9,10,6
Claus giftet seg den 7. desember 1883 i Bragernes, Drammen, med Hildegun Marie Utne (forlovere: Ulrich Wibye Møller o.a.) De ble viet hjemme hos henne klokken 15.30, uten foregående lysning etter bevilling av 5. desember.6,11,12 Claus og Hildegun bodde i Barcelona i 1884.13,14
Han var forlover for Ulrich Wibye Møller og Betty Wilhelmine Buch Floer, som giftet seg den 24. september 1884 i Molde.9,15
Claus og Hildegun oppholdt seg i Kirkegata, Drammen, i mars 1885.16
Han og Hildegun Marie var selveiere på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, i 1891. Barna fikk skjøte i 1920, og sønnen Rolf ble eneeier i 1924.1,17,18

Claus døde den 29. juli 1943 i Drøbak.2,7 Han og Hildegun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.7,19,20
Claus og Hildegun Møllers grav på Nedre kirkegård (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351492
 2. [S497] Gravminnebasen: Claus Jervel Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/be59907f-e161-4112-9d4f-dd3144df1d65
 3. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 6. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: s. 157, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020366
 7. [S466] Molde kirkegårder: Claus Jervel Møller.
 8. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 9. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 145, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650510
 10. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 11. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: fol. 297 b, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020502
 12. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351493
 13. [S1753] Morgenbladet: nr. 177 A/29.6.1884. E-side 3, «Ankomne Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18840629_66_177_1?page=2
 14. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 118/4.10.1884. E-side 3, «Anmeldte Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18841004_47_118_1?page=2
 15. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 23.
 16. [S2054] Bragernes mini. 1878–85 (6 A): s. 252, kvinner, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20051125020751
 17. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1. Husliste 35. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 18. [S363] Bolsøyboka II: s. 166. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=169
 19. [S466] Molde kirkegårder: Hildegunn (hilda) Møller.
 20. [S497] Gravminnebasen: Hildegunn (Hilda) Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/119776eb-ccd7-4cea-870c-cd0a6ecdd1c0

Hildegun Marie Utne1,2,3

K, #15834, (16. juli 1863 - 13. juni 1950)

Familie

Claus Jervel Møller (1847 - 1943)
De hadde fem barn.15 Hildegun Marie ble født den 16. juli 1863 i Bragernes, Drammen.4,5 Hun ble konfirmert den 17. august 1879 i Bragernes kirke, Drammen.4
Hildegun Marie Utne kjøpte på bnr. 1, Bjørset, Bolsøy, den 6. desember 1883 av Mette Susanne Jalles Møller. Kjøpesum: 48 000 kroner. Skjøtet ble tinglyst samme måned.1
Hildegun Marie giftet seg den 7. desember 1883 i Bragernes med Claus Jervel Møller (forlovere: Ulrich Wibye Møller o.a.) De ble viet hjemme hos henne klokken 15.30, uten foregående lysning etter bevilling av 5. desember.4,6,7 Hildegun og Claus bodde i Barcelona, Spania, i 1884.8,9 Hildegun og Claus oppholdt seg i Kirkegata, Drammen, i mars 1885.2 Hennes navn som gift var Møller, nevnt 1891.7,3
Hun og Claus var selveiere på bnr. 1 i 1891. Barna fikk skjøte i 1920, og sønnen Rolf ble eneeier i 1924.10,11,12
Hun ble kalt Hilda.5,13

Hildegun døde den 13. juni 1950.13,5 Hun og Claus ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde, hun den 16. juni 1950.14,13,5
Claus og Hildegun Møllers grav på Nedre kirkegård (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. [S2052] Bolsøy pantebok 1883–85: s. 346, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl10040809220100
 2. [S2054] Bragernes mini. 1878–85 (6 A): s. 252, kvinner, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20051125020751
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 34/2.5.1891. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_18910502_48_34_1?page=2
 4. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: s. 157, nr. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020366
 5. [S497] Gravminnebasen: Hildegunn (Hilda) Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/119776eb-ccd7-4cea-870c-cd0a6ecdd1c0
 6. [S2058] Bragernes mini. 1878–90: fol. 297 b, 7. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516020502
 7. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351493
 8. [S1753] Morgenbladet: nr. 177 A/29.6.1884. E-side 3, «Ankomne Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18840629_66_177_1?page=2
 9. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 118/4.10.1884. E-side 3, «Anmeldte Reisende». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18841004_47_118_1?page=2
 10. [S1771] Bolsøy ft. 1891: tellingskrets 1, personsedler. Husliste 35, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061504351492
 11. [S1771] Bolsøy ft. 1891: hovedlister, tellingskrets 1. Husliste 35. https://www.digitalarkivet.no/ft20100129380991
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 166. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=169
 13. [S466] Molde kirkegårder: Hildegunn (hilda) Møller.
 14. [S466] Molde kirkegårder: Claus Jervel Møller.
 15. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96

Carl Peder Øwre Møller1,2,3

M, #15835, (12. mars 1849 - 21. januar 1924)
Far*Hans Thiis Møller1,4 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,4 (1814 - 1872)

Familie 1

Sara Hedvig Sofie Hurum (1856 - 1886)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 2

Jenny Amanda Hurum (1864 - 1950)
De hadde ikke barn.8 Carl Peder ble født den 12. mars 1849 i Molde.5,6 Ved folketellingen av 1865 bodde Carl Peder Øwre Møller på Moldegård, Molde, hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,7 Carl Peder Øwre Møller var sjømann i 1865. Han var skipsfører i 1886 og kaltes dampskipsfører i 1910.1,2,5
Carl Peder giftet seg den 6. august 1884 med Sara Hedvig Sofie Hurum.2,8
Han og Sara Hedvig Sofie bodde på Bragernes torg, Drammen, i 1886.2
Carl Peder giftet seg den 14. september 1892 med Jenny Amanda Hurum. Han hadde vært gift med hennes søster.5,8 Carl og Jenny bodde på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910 sammen med Sofie Ulrikke Møller o.a.5
Han og Jenny bodde på Bygdøy, Kristiania, i 1924. Hun var fremdeles der i 1950.3,9

Carl Peder døde den 21. januar 1924.3

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S57] Aftenposten: nr. 41/23.1.1924. Side 7, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19240123_65_41_1?page=6
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 6. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 7. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 8. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 9. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8

Sara Hedvig Sofie Hurum1,2,3,4

K, #15836, (17. desember 1856 - 12. mars 1886)

Familie

Carl Peder Øwre Møller (1849 - 1924)
De hadde ett barn.5 
BarnSara Hedvig Sofie ble født den 17. desember 1856 i Drammen.5,1
Sara Hedvig Sofie giftet seg den 6. august 1884 med Carl Peder Øwre Møller.3,5
Hun og Carl Peder bodde på Bragernes torg, Drammen, i 1886.3

Sara Hedvig Sofie døde den 12. mars 1886 i Drammen, klokken halv fem om natten, «stille og rolig».2,5 Hun ble gravlagt den 17. mars 1886, fra kapellet.2

     Sara Hedvig Sofie Hurum og Jenny Amanda Hurum var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 134/16.3.1886. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18860316_68_134_1?page=2
 3. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96

Sofie Ulrikke Møller1,2

K, #15837, (6. mars 1886 - 18. april 1966)
Far*Carl Peder Øwre Møller2,3 (1849 - 1924)
Mor*Sara Hedvig Sofie Hurum2 (1856 - 1886)
Mor-steJenny Amanda Hurum4,3 (1864 - 1950)Sofie Ulrikke ble født den 6. mars 1886 i Drammen, og hjemmedøpt 14. mars. Vitner: Jenny Amanda Hurum o.a.2,5 Sofie Ulrikke ble døpt den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen. Faddere: Jenny Amanda Hurum, Betty Wilhelmine Møller og Ulrich Wibye Møller o.a.2 Sofie Ulrikke Møller var elev i 1910.3 Hun bodde hos Carl og Jenny Møller på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910.3
Hun bodde i Bygdøynesveien 33, Oslo, i 1966.1

Sofie Ulrikke døde ugift den 18. april 1966 i Oslo.5,1

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 245/2.6.1966. Side 20, «Proklama». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19660602_107_245_1?page=19
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 4. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Sofie Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002019037

Jenny Amanda Hurum1,2,3

K, #15838, (7. desember 1864 - 23. april 1950)

Familie

Carl Peder Øwre Møller (1849 - 1924)
De hadde ikke barn.6 Jenny Amanda ble født den 7. desember 1864 i Drammen.4,1
Sofie Ulrikke Møller ble født den 6. mars 1886 i Drammen, og hjemmedøpt 14. mars. Vitner: Jenny Amanda Hurum o.a.2,5
Hun var fadder ved dåpen til Sofie Ulrikke Møller den 20. juni 1886 i Bragernes kirke, Drammen.2

Jenny Amanda giftet seg den 14. september 1892 med Carl Peder Øwre Møller. Han hadde vært gift med hennes søster.4,6 Hennes navn som gift var Jenny Møller.4,7,3 Jenny og Carl bodde på Nyheim, Øvre Strøm, Skoger, i 1910 sammen med Sofie Ulrikke Møller o.a.4
Hun og Carl Peder bodde på Bygdøy, Kristiania, i 1924. Hun var fremdeles der i 1950.7,3

Jenny døde den 23. april 1950 i Oslo, om natten.3 Hun ble gravlagt den 28. april 1950 på Ullern kirkegård, Oslo, fra kapellet.3

     Sara Hedvig Sofie Hurum og Jenny Amanda Hurum var søsken.8

Kilder/noter

 1. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350
 2. [S2055] Bragernes mini. 1885–93: s. 25, kvinner, nr. 25. https://www.digitalarkivet.no/kb20060516010028
 3. [S57] Aftenposten: nr. 193/27.4.1950. Side 9, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19500427_91_193_1?page=8
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Skoger. Gnr. 17, bnr. 55, Nyheim. https://www.digitalarkivet.no/bf01036492002160
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Sofie Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002019037
 6. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 7. [S57] Aftenposten: nr. 41/23.1.1924. Side 7, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19240123_65_41_1?page=6
 8. [S2056] Drammen ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 9. Liste 231, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ft20101206360350

Jens Gottlieb Møller1,2,3

M, #15839, (9. mai 1851 - 12. oktober 1857)
Far*Hans Thiis Møller2,1 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye2,1 (1814 - 1872)Jens Gottlieb ble født den 9. mai 1851 i Molde.3,4

Jens Gottlieb døde den 12. oktober 1857 på Moldegård, Molde, etter 2 ukers sykeleie.2,3

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 296/23.10.1857. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18571023_39_296_1?page=2
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.

Petra Abrahamine Møller1,2

K, #15840, (28. oktober 1854 - 25. september 1946)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Johan Andreas Schneider (1847 - 1919)
De hadde tre barn.3 Petra Abrahamine ble født den 28. oktober 1854 på Moldegård, Molde.3,4 Ved folketellingen av 1865 bodde Petra Abrahamine Møller på Moldegård hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,5
Petra Abrahamine giftet seg den 22. desember 1876 med Johan Andreas Schneider.6,3 Hennes navn som gift var Schneider.6,7
Hun og Johan Andreas bodde på mnr. 301, P. A. Munchs gate, Skien, i 1910. De eide huset, som hadde én etasje og kvist. Ei tjenestejente var hos dem.6

Petra døde den 25. september 1946 i Oslo.7 Hun ble bisatt den 1. oktober 1946 i Krematoriet, Vestre gravlund, Oslo.7

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.
 5. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Skien. Tellingskrets 8, Munchsgate 301. https://www.digitalarkivet.no/lf01036515010061
 7. [S57] Aftenposten: nr. 447/28.9.1946. Side 13, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19460928_87_447_1?page=12

Johan Andreas Schneider1,2

M, #15841, (31. januar 1847 - 15. april 1919)

Familie

Petra Abrahamine Møller (1854 - 1946)
De hadde tre barn.5 Johan Andreas ble født den 31. januar 1847 i Åsnes.1,2 Han var adjunkt på Molde latingymnasium og middelskole fra 1875. Han hadde samme stilling i Skien i 1900, da han ble konstituert som overlærer der. Han virket fremdeles i 1910.3,4,5,1
Johan Andreas giftet seg den 22. desember 1876 med Petra Abrahamine Møller.1,5 Han var redaktør i Romsdals Budstikke og skrev senere Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt, utgitt i 1905.6,7
Han og Petra Abrahamine bodde på mnr. 301, P. A. Munchs gate, Skien, i 1910. De eide huset, som hadde én etasje og kvist. Ei tjenestejente var hos dem.1

Johan Andreas døde den 15. april 1919 i Skien.2

     Overlærer Schneiders veg ble oppkalt etter ham i Molde i 1960, og J A Schneiders veg i Skien.8

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Skien. Tellingskrets 8, Munchsgate 301. https://www.digitalarkivet.no/lf01036515010061
 2. [S2060] Legatslegten Broch: s. 79. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011048218?page=88
 3. [S1861] Romsdals Amtstidende: nr. 80/6.10.1875. E-side 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsamtstidende_null_null_18751006_38_80_1?page=0
 4. [S2061] Molde Annonceblad: nr. 38/11.8.1900. E-side 2, «Adjunkt i Skien». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_moldeannonceblad_null_null_19000811_8_38_1?page=1
 5. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 6. [S1223] Personen bak gatenavnet: s. 98. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072508044?page=99
 7. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036
 8. [S2100] Molde byleksikon (2021): s. 254.

Alfred Møller1,2

M, #15842, (14. januar 1857 - 11. februar 1894)
Far*Hans Thiis Møller1,2 (1812 - 1900)
Mor*Else Ulrikke Fritzner Wibye1,2 (1814 - 1872)

Familie

Julie Henriette Bergh (1855 - 1923)
De hadde fem barn.3,5 Alfred ble født den 14. januar 1857 på Moldegård, Molde.3 Ved folketellingen av 1865 bodde Alfred Møller på Moldegård hos Hans Thiis Møller og Else Ulrikke Møller.1,4
Alfred giftet seg den 19. juli 1883 med Julie Henriette Bergh.3,2 Alfred Møller var befraktningsagent og skipsmegler.2,3 Alfred og Julie Henriette bodde i Kristiania.3

Alfred døde den 11. februar 1894.3

Kilder/noter

 1. [S1306] Molde ft. 1865: spesialliste 197. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380407
 2. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 3. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 28. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA28
 5. [S57] Aftenposten: nr. 164/27.3.1923. Side 8, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19230327_64_164_1?page=7

Julie Henriette Bergh1,2

K, #15843, (4. juli 1855 - 22. mars 1923)

Familie

Alfred Møller (1857 - 1894)
De hadde fem barn.1,2 Julie Henriette ble født den 4. juli 1855.1 Hennes hjemsted var i Drammen.1
Julie Henriette giftet seg den 19. juli 1883 med Alfred Møller.1,3 Hennes navn som gift var Møller.2 Julie og Alfred bodde i Kristiania.1

Julie døde den 22. mars 1923.2 Hun ble bisatt den 27. mars 1923 i Krematoriet, Vestre gravlund, Oslo.2

Kilder/noter

 1. [S2057] Om Slægten Christie i Norge 1650–1890: s. 87. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013032524001?page=96
 2. [S57] Aftenposten: nr. 164/27.3.1923. Side 8, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19230327_64_164_1?page=7
 3. [S623] Familien «Møller» paa Molde.

Gudrun Møller1,2

K, #15844, (6. november 1890 - 17. juni 1933)
Far-adopsjon*Ulrich Wibye Møller1 (1853 - 1926)
Mor-adopsjon*Betty Wilhelmine Buch Floer (1864 - 1919)

Familie

Magnus Christofer Venaas (1875 - 1938)Gudrun ble født den 6. november 1890 i Bergen, utenom ekteskap. Foreldrene var svenske.2,1 Gudrun ble døpt den 7. desember 1890 i Korskirken, Bergen. Faddere: Betty Wilhelmine Møller, Marie Susanne Møller og Ulrich Wibye Møller o.a.2 Gudrun Møller ble konfirmert den 7. april 1907 i Molde kirke.1
Gudrun giftet seg den 16. september 1912 i Trefoldighetskirken, Kristiania, med Magnus Christofer Venaas.1 Hennes navn som gift var Venaas, nevnt 1933.3,4

Gudrun døde den 17. juni 1933 i Molde.3,4 Hun ble gravlagt den 21. juni 1933 på Nedre kirkegård, Molde.3,4

Kilder/noter

 1. [S2059] Kristiania/Trefoldighet mini. 1908–14: s. 171, nr. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20060213041111
 2. [S2067] Bergen, Korskirken mini. 1889–99: s. 45, kvinner, nr. 136. https://www.digitalarkivet.no/kb20061120060299
 3. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 27, kvinner, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085031
 4. [S497] Gravminnebasen: Gudrun Venaas. https://slektogdata.no/gravminner/grav/49d03810-d633-4d49-bb8f-cc507f1636f4

Magnus Christofer Venaas1,2

M, #15845, (6. februar 1875 - 26. juli 1938)

Familie

Gudrun Møller (1890 - 1933)Magnus Christofer ble født den 6. februar 1875 i Tønsberg.1,3 Han ble konfirmert den 28. april 1889 i Tønsberg.1
Han bodde i Voll i 1912.1
Magnus Christofer giftet seg den 16. september 1912 i Trefoldighetskirken, Kristiania, med Gudrun Møller.1 Magnus Christofer Venaas var infanterikaptein i 1912. Han var major i 1933.1,4 Han var garnisonerende major i Møre infanteriregiment 11 til 1938.2

Magnus Christofer døde den 26. juli 1938 på Rikshospitalet, Oslo.3,5 Han ble gravlagt den 29. juli 1938 på Nedre kirkegård, Molde, fra kapellet.3,5

Kilder/noter

 1. [S2059] Kristiania/Trefoldighet mini. 1908–14: s. 171, nr. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20060213041111
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 92/23.4.1938. Side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19380423_95_93_1?page=2
 3. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 37, menn, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085041
 4. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 27, kvinner, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085031
 5. [S497] Gravminnebasen: M. C. Venaas. https://slektogdata.no/gravminner/grav/95071bd7-b7a2-4d98-812c-4848765bf701

Ulrich Floer Møller1,2

M, #15846, (10. oktober 1896 - januar 1961)
Far*Ulrich Wibye Møller3,4 (1853 - 1926)
Mor*Betty Wilhelmine Buch Floer4 (1864 - 1919)

Familie 1

Signe Fure (1899 - )

Familie 2

Nelly Dorthea Mørkassel (1897 - 1976)Ulrich ble født den 10. oktober 1896 på Moldegård, Molde.5,3
Ulrich giftet seg den 18. september 1920 med Signe Fure.1,6 Ved folketellingen av 1. desember 1920 bodde Ulrich og Signe på Seterneset, Ytre Harøya, Bud. Ulrich hadde grossistforretning. Han var syk, og de oppholdt seg i Molde på tellingstidspunktet.7,6
Han ble kalt Ulrich Møller junior, nevnt 1923.8
Han var forlover for Hans Thiis Nagel Møller og Ingrid Aalborg Haugen, som giftet seg den 19. mai 1923 i Kristiania.8,9
Ulrich Møller junior var grosserer i 1923. Han kaltes selger i 1938.8,3
Ulrich og Signe ble skilt.3
Han bodde i Ole Jacob Brochs gate 5, Oslo, i 1938.3
Ulrich giftet seg den 29. juni 1938 i Oslo med Nelly Dorthea Mørkassel. De ble viet av byfogden.3

Ulrich døde i januar 1961 i Oslo.5,2

Kilder/noter

 1. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 315/24.9.1920. E-side 2, «Egtepakt». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19200924_38_315_1?page=1
 2. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 24/28.1.1961. Side 16, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19610128_76_24_1?page=15
 3. [S2070] Oslo, Gamle Aker mini. 1932–41: s. 135, nr. 122. https://www.digitalarkivet.no/kb10081612150141
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 5. [S1907] Døde 1951–2014: Ulrich Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001683445
 6. [S2069] Bud ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Hus- og husholdningsliste 37, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824115887
 7. [S2069] Bud ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Hus- og husholdningsliste 37, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824115885
 8. [S2072] Oslo, Johannes mini. 1919–30: s. 58, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060515020197
 9. [S801] «Moldegårds historie»: s. 39. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA39

Signe Fure1,2

K, #15847, (29. september 1899 - )

Familie

Ulrich Floer Møller (1896 - 1961)Signe ble født den 29. september 1899 i Drammen.3
Signe giftet seg den 18. september 1920 med Ulrich Floer Møller.1,3 Hennes navn som gift var Møller, nevnt 1920.3 Ved folketellingen av 1. desember 1920 bodde Signe og Ulrich på Seterneset, Ytre Harøya, Bud. Ulrich hadde grossistforretning. Han var syk, og de oppholdt seg i Molde på tellingstidspunktet.4,3
Signe og Ulrich ble skilt.5

Kilder/noter

 1. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 315/24.9.1920. E-side 2, «Egtepakt». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19200924_38_315_1?page=1
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 3. [S2069] Bud ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Hus- og husholdningsliste 37, personseddel 2. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824115887
 4. [S2069] Bud ft. 1920: personsedler, tellingskrets 3. Hus- og husholdningsliste 37, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761824115885
 5. [S2070] Oslo, Gamle Aker mini. 1932–41: s. 135, nr. 122. https://www.digitalarkivet.no/kb10081612150141

Nelly Dorthea Mørkassel1

K, #15848, (13. september 1897 - 21. august 1976)

Familie

Ulrich Floer Møller (1896 - 1961)Nelly Dorthea ble født den 13. september 1897 i Drammen.1,2 Hun var sykepleier i 1938.1
Hun bodde i Vestre Aker, Aker, i 1938.1
Nelly Dorthea giftet seg den 29. juni 1938 i Oslo med Ulrich Floer Møller. De ble viet av byfogden.1 Hennes navn som gift var Møller.2

Nelly Dorthea døde den 21. august 1976 i Buskerud.2

Kilder/noter

 1. [S2070] Oslo, Gamle Aker mini. 1932–41: s. 135, nr. 122. https://www.digitalarkivet.no/kb10081612150141
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Nelly Dorthea Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002431642

Borghild Jensine Møller1,2

K, #15849, (31. august 1899 - 4. november 1982)
Far*Ulrich Wibye Møller1,2 (1853 - 1926)
Mor*Betty Wilhelmine Buch Floer1,2 (1864 - 1919)

Familie

Dagfinn Halvorsen (1893 - 1963)Borghild Jensine ble født den 31. august 1899 på Moldegård, Molde.1,3
Borghild trolovet seg i 1921 med Dagfinn Halvorsen.4
Borghild Jensine giftet seg med Dagfinn Halvorsen.2 Hennes navn som gift var Borghild Halvorsen.3,5

Borghild døde den 4. november 1982 i Oslo.3,5 Hun ble gravlagt på Ullern kirkegård, Oslo.5

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Moldegaardsalleen, mnr. 184. https://www.digitalarkivet.no/lf01036747002454
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Borghild Halvorsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003817915
 4. [S2071] Skotfos Avis: nr. 99/24.12.1921. E-side 2, «Forlovede er». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_skotfosavisnittennullen_null_null_19211224_21_99_1?page=1
 5. [S497] Gravminnebasen: Borghild Halvorsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/6941c056-0e90-4d0d-8bee-ffe7d543a1f0

Dagfinn Halvorsen1,2

M, #15850, (29. mars 1893 - 7. november 1963)

Familie

Borghild Jensine Møller (1899 - 1982)Dagfinn ble født den 29. mars 1893.1,3 Hans hjemsted var på Skotfoss, Solum.2 Han var ingeniør i Trondheim i 1921.2
Dagfinn trolovet seg i 1921 med Borghild Jensine Møller.2
Dagfinn giftet seg med Borghild Jensine Møller.4

Dagfinn døde den 7. november 1963 i Oslo.1,3 Han ble gravlagt den 22. november 1963 på Ullern kirkegård, Oslo.3

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Dagfinn Halvorsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001931821
 2. [S2071] Skotfos Avis: nr. 99/24.12.1921. E-side 2, «Forlovede er». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_skotfosavisnittennullen_null_null_19211224_21_99_1?page=1
 3. [S497] Gravminnebasen: Dagfinn Halvorsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/8c0d8d92-7656-499c-9d12-d9824d760f0c
 4. [S801] «Moldegårds historie»: s. 29.

Ulf Møller1,2

M, #15851, (16. februar 1926 - 2. mars 2009)
Far*Hans Thiis Nagel Møller3,4 (1891 - 1976)
Mor*Ingrid Aalborg Haugen3 (1898 - 1955)

Familie

Margit Oline Sandblost (1932 - 2007)
De hadde fire barn.2,7 Ulf ble født den 16. februar 1926 på Moldegård, Molde.1,2 Han var distriktssjef iallfall fra 1956 til 1957.5,6
Ulf giftet seg den 12. januar 1957 i Molde med Margit Oline Sandblost. Selskapet ble holdt på Moldegård.6,5
Ulf og Margit Oline ble skilt.7

Ulf døde den 2. mars 2009 i Molde.1,2 Han ble bisatt den 10. mars 2009 i Molde kirke.2 Han ble nedsatt på Nedre kirkegård, Molde.8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Ulf Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002626053
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 56/7.3.2009. Side 40, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20090307_167_56_1?page=39
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 37.
 4. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22
 5. [S1208] Adresseavisen: nr. 304/31.12.1956. Side 3, «Det lyses til ekteskap for». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19561231_190_304_1?page=2
 6. [S57] Aftenposten: nr. 9/7.1.1957. Side 7, «Personalia / Ekteskap». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19570107_98_9_2?page=6
 7. [S57] Aftenposten: nr. 495/25.10.2007. Kultur, s. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_morgen_1_20071025_148_495_2?page=42
 8. [S466] Molde kirkegårder: Ulf Møller.

Petter Møller1,2

M, #15852, (8. mai 1931 - 26. august 2008)
Far*Hans Thiis Nagel Møller3,4 (1891 - 1976)
Mor*Ingrid Aalborg Haugen3 (1898 - 1955)

Familie

Aase Ingeborg Gundersen (1934 - 1985)
De hadde tre barn.9,2 Petter ble født den 8. mai 1931 på Moldegård, Molde.1,2 Han var flysersjant på Værnes, Stjørdal, i 1953.5,6
Petter giftet seg den 13. juni 1953 i Oslo med Aase Ingeborg Gundersen. Selskapet ble holdt i Observatorie terrasse 7.6,5,4

Petter døde den 26. august 2008 i Bærum, etter et langt sykeleie.1,2 Han ble bisatt den 3. september 2008 i Lommedalen kirke, Bærum.2 Han ble nedsatt den 28. november 2008 på Ullern kirkegård, Oslo.7 Noen av hans andeler i eiendommer på Moldegård ble overdratt til barna først den 27. oktober 2020.8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Petter Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002514250
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 199/28.8.2008. Side 26, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20080828_166_199_1?page=25
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 37.
 4. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22
 5. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 124/2.6.1953. Side 10, «Personalia / Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19530602_65_124_1?page=9
 6. [S2073] Vårt Land: nr. 134/13.6.1953. Side 4, «Hjem og familie / Formiddagsbryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vaartland_null_null_19530613_9_134_1?page=3
 7. [S1066] Gravferdsetaten i Oslo kommune: Petter Møller. https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/104487
 8. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 275/25.11.2020. Side 30. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20201125_178_276_1?page=29
 9. [S57] Aftenposten: nr. 25/16.1.1985. Side 15, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19850116_126_25_1?page=14

Aase Ingeborg Gundersen1,2

K, #15853, (25. februar 1934 - 13. januar 1985)

Familie

Petter Møller (1931 - 2008)
De hadde tre barn.6,7 Aase Ingeborg ble født den 25. februar 1934.3,4 Hun var barnepleier i Oslo i 1953.1
Aase giftet seg den 13. juni 1953 i Oslo med Petter Møller. Selskapet ble holdt i Observatorie terrasse 7.2,1,5 Hennes navn som gift var Møller.4,3

Aase døde den 13. januar 1985 i Oslo.3,6 Hun ble gravlagt den 17. januar 1985 på Ullern kirkegård, Oslo, fra kapellet.6

Kilder/noter

 1. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 124/2.6.1953. Side 10, «Personalia / Lysinger». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladetoslo_null_null_19530602_65_124_1?page=9
 2. [S2073] Vårt Land: nr. 134/13.6.1953. Side 4, «Hjem og familie / Formiddagsbryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vaartland_null_null_19530613_9_134_1?page=3
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Aase Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003574440
 4. [S1918] Arbeiderbladet: nr. 14/17.1.1985. Side 38, «Anmeldte dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_arbeiderbladet_null_null_19850117_102_14_1?page=37
 5. [S57] Aftenposten: nr. [531]/16.11.1976. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19761116_117_531_1?page=22
 6. [S57] Aftenposten: nr. 25/16.1.1985. Side 15, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19850116_126_25_1?page=14
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 199/28.8.2008. Side 26, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20080828_166_199_1?page=25

Margit Oline Sandblost1,2

K, #15854, (12. desember 1932 - 19. oktober 2007)

Familie

Ulf Møller (1926 - 2009)
De hadde fire barn.6,4 Margit Oline ble født den 12. desember 1932.3,4 Hun var kontorist i Molde i 1956.1,2
Margit giftet seg den 12. januar 1957 i Molde med Ulf Møller. Selskapet ble holdt på Moldegård.2,1 Hennes navn som gift var Møller.3,4
Margit og Ulf ble skilt.4

Margit Oline døde den 19. oktober 2007 i Oslo.3,4 Hun ble bisatt den 31. oktober 2007 i Grefsen kapell, Oslo.4 Hun ble nedsatt den 10. desember 2007 på Grefsen kirkegård, Oslo.5

Kilder/noter

 1. [S1208] Adresseavisen: nr. 304/31.12.1956. Side 3, «Det lyses til ekteskap for». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_adresseavisen_null_null_19561231_190_304_1?page=2
 2. [S57] Aftenposten: nr. 9/7.1.1957. Side 7, «Personalia / Ekteskap». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19570107_98_9_2?page=6
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Margit Oline Møller. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002478905
 4. [S57] Aftenposten: nr. 495/25.10.2007. Kultur, s. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_morgen_1_20071025_148_495_2?page=42
 5. [S1066] Gravferdsetaten i Oslo kommune: Margit Oline Møller. https://www.begravdeioslo.no/maler/grav/grave_id/171676
 6. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 56/7.3.2009. Side 40, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20090307_167_56_1?page=39

Toril Møller1,2

K, #15855
Far*Hans Thiis Nagel Møller2 (1924 - 2014)
Mor*Berit Kirsten Hofseth2 (1929 - 2022)

Familie

Eirik Natland
De hadde tre barn.2 

Kilder/noter

 1. [S1921] Bergens Arbeiderblad: nr. 183/12.8.1975. E-side 3, «Familienytt • Merkedager». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensarbeiderblad_null_null_19750812_49_183_1?page=2
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Eirik Natland1,2

M, #15856

Familie

Toril Møller
De hadde tre barn.3 

Kilder/noter

 1. [S1921] Bergens Arbeiderblad: nr. 183/12.8.1975. E-side 3, «Familienytt • Merkedager». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensarbeiderblad_null_null_19750812_49_183_1?page=2
 2. [S1071] BT: nr. 193/22.8.1975. Side 11, «Familien». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19750822_108_193_1?page=10
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Bjørn Møller1

M, #15857
Far*Hans Thiis Nagel Møller1 (1924 - 2014)
Mor*Berit Kirsten Hofseth1 (1929 - 2022)

Familie

Siri Margrete Hol
De hadde to barn.1 

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Siri Margrete Hol1

K, #15858

Familie

Bjørn Møller
De hadde to barn.1 

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Betty Møller1,2

K, #15859, (7. mars 1960 - 26. januar 2005)
Far*Hans Thiis Nagel Møller1 (1924 - 2014)
Mor*Berit Kirsten Hofseth1 (1929 - 2022)

Familie

Per Herman Isachsen
De hadde to barn.1 Betty ble født den 7. mars 1960.1,2 Hun skrev artikkelen «Moldegårds historie» i Romsdalsmuseets årbok i 2002.3

Betty døde den 26. januar 2005.2 Hun ble gravlagt den 4. februar 2005 på Nedre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Betty Møller.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 8. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&pg=PA8
 4. [S497] Gravminnebasen: Betty Thiis Nagel Møller. https://slektogdata.no/gravminner/grav/6cfb18b5-977a-4f17-8114-5ece89bb6138

Per Herman Isachsen1

M, #15860

Familie

Betty Møller (1960 - 2005)
De hadde to barn.1 

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Susanna Malene Malme1

K, #15861, (2. desember 1770 - )
Far*Peter Larsson Malme1 (c 1735 - 1773)
Mor*Gjertrud Katrine Humble1 (c 1735 - 1810)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megSusanna Malene ble født den 2. desember 1770 i Bergen.1 Susanna Malene ble døpt den 7. desember 1770 i Korskirken, Bergen. Faddere: Hans Holst o.a.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Jonsson på Gammelsetra den 20. august 1776: 3 ort 2 skilling.2
Hun var myndling av Sakarias Larsson på Lindset i 1776.3

Kilder/noter

 1. [S1271] Bergen, Korskirken mini. 1751–89: fol. 127 b, nr. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8675&idx_id=8675&uid=ny&idx_side=-131
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b–262 b.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 261 a.

Lars Andersson Aure1,2

M, #15862, (ca. 1773 - 1810)Lars ble født ca. 1773.2

Lars døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Han ble jordfestet den 5. september 1810.2

Kilder/noter

 1. «Aaure».
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 5. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Kristian Nikolai Dagenboldt1,2,3

M, #15863, (1774 - 22. juni 1840)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristian Nikolai ble født i 1774 i Norge.1 Han var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra februar 1806. Han fikk kapteins grad i 1814 (med ansiennitet fra 1812) og ble forflyttet i 1818. Kristian ble oberstløytnant i 1825 og fikk avskjed i 1839.1,4,2
Kristian Nikolai Dagenboldt kjøpte 1 våg med bygselrett på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy, i juni 1809 av Peter Andreas Skjellerup.5 Han var ridder av Dannebrog-ordenen.1
Han var bruker på Ner-Elsås i 1816. Han ble da lignet for 50 daler i sølvskatt (aksjenr. 383 i Norges Bank). Kristian drev bruket resten av livet.6,2

Kristian Nikolai døde den 22. juni 1840 på Elsås, Bolsøy.4

Kilder/noter

 1. [S757] Militærbiografier I: s. 231. Dageboldt (Dagenboldt), Christian Nicolai. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008?page=234
 2. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Bolsøy tinglag. Mnr. 18, lnr. 41. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 4. [S757] Militærbiografier I: s. 232. Dageboldt (Dagenboldt), Christian Nicolai. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008?page=235
 5. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610110
 6. [S1153] Romsdal sølvskatt 1816: Fanne tinglag. Side 2, Elvsaas. https://www.digitalarkivet.no/db10081203303030

Jørgine Vilhelmine Dagenboldt1

K, #15864, (1810 - 1810)
Far*Kristian Nikolai Dagenboldt1 (1774 - 1840)Jørgine Vilhelmine ble født i 1810.1

Jørgine Vilhelmine døde i 1810, 12 uker gammel.1 Hun ble jordfestet den 3. oktober 1810 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Ola Brunsell1,2,3

M, #15865, (ca. 1776 - 16. mai 1835)

Familie

Sofia Albertina Floberg (c 1778 - 1843)
De hadde fler barn.5 
BarnOla ble født ca. 1776.1 Hans hjemsted var i Stora Häggvik, Ed, Värmland, Sverige.3
Ola giftet seg den 2. januar 1807 i Ed kirke, Värmland, Sverige, med Sofia Albertina Floberg.3,4 Ola og Sofia bodde på Ekholmen, Ed, Värmland, Sverige, i 1807.5 Ola Brunsell var urmaker i 1807. «Han hadde lært seg den kunst å reparere ur på den måte at han snart kunne vente dem til fornyet behandling», skrev Alexander Brinchmann. Ola virket til sin død.5,2,6,1
Han og Sofia Albertina bodde i Molde i 1810.2
Han og Sofia Albertina bodde i Olsmedbakken, Molde.6

Ola døde den 16. mai 1835 i Molde.1 Han ble gravlagt den 22. mai 1835.1

     Navnet hans ble skrevet Olof Brunnsell i 1807.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Brunsel i 1810.7

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 216, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620545
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 5. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 3. [S2084] Ed (Värmland) mini. 1770–1819: fol. 346 b, 2. januar. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036908_00191
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 237, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620555
 5. [S2084] Ed (Värmland) mini. 1770–1819: fol. 186 b, 1807, 7. januar. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036908_00107
 6. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 93. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=94
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211

Anne Sofia Brunsell1

K, #15866, (1810 - 1810)
Far*Ola Brunsell2,1 (c 1776 - 1835)
Mor*Sofia Albertina Floberg2 (c 1778 - 1843)Anne Sofia ble født i 1810 i Molde.2,1 Anne Sofia ble døpt den 22. juli 1810. Faddere: Marta Hansdotter Nordgård, Elisabet Maria Berg, Olivrikka Magrete Berg, Johan Vikberg, Rasmus Rasmusson Rypdal og Tomas Pålssen.2

Anne Sofia døde i 1810 i Molde, 12 uker gammel.1 Hun ble jordfestet den 5. oktober 1810.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 5. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211

Sivert Olssen1

M, #15867, (ca. 1725 - 1810)

Familie

BarnSivert ble født ca. 1725.1

Sivert døde i 1810 i Molde, hos Hans Jonssen Bakke og Ragndi Sivertsdatter.1 Sivert Olssen ble jordfestet den 17. oktober 1810.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 17. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Anne Elisabet Alnes1,2

K, #15868, (1787 - 1810)Anne Elisabet ble født i 1787 på Alnes, Borgund på Sunnmøre.2 Anne Elisabet ble døpt den 8. september 1787.2

Anne Elisabet døde i 1810 på Reknes hospital, Molde, som lem.1 Hun ble jordfestet den 31. oktober 1810.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 219 a, 8. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610313

Brynhilda Gulliksdotter Røyset1,2

K, #15869, (1784 - 1811)Brynhilda ble født i 1784 på Røyset, Sande på Sunnmøre.1 Brynhilda ble døpt den 14. september 1784.1

Brynhilda døde i 1811 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Hun ble jordfestet den 11. februar 1811.2

Kilder/noter

 1. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 195 a, 14. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070829630054
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1811, 11. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Jens Olsson på Larssetra1,2,3

M, #15870, (ca. 1696 - 27. juli 1772)
Far*Ola Jensson på Larssetra4,5 (c 1667 - c 1725)
Mor*Mari Larssetra ( - e 1711)
6. tippoldefar til meg

Familie

Maret Haftorsdotter på Larssetra ( - f 1772)
Han hadde åtte barn.6 
BarnJens ble født ca. 1696 på Larssetra, Øre.5
Han var bruker i Oppistua, Larssetra, Øre, fra ca. 1728. Han overtok etter faren. Jens solgte bruket i 1744, men drev til sønnen Anders tok over i 1758.4,6
Jens giftet seg med Maret Haftorsdotter.7 Jens og Maret var i 1762 innerster hos sønnen Anders i Oppistua.7

Jens døde den 27. juli 1772 på Myklebostad, Øre, hvor sønnen Anders bodde, av alderdom og sott.2 Han ble jordfestet den 2. august 1772 på Øre kyrkjegard.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) giftet Jens Olsson på Larssetra seg første gang ca. 1730 med ei Synnøv Ellingsdotter på Skei, som skal ha født hans seks første barn og dødd i 1740, men dette ser ikke ut til å stemme. I ministerialboka står at «Jens Larssæters qv.» ble innledet (ikke gravfestet) 5. juni det året. Elling Andersson på Skeis datter Synnøv var for gammel til dette, og Elling Bårdsson samme sted hadde ingen datter med navnet Synnøv. Elling Andersson kan ha fått ei slik datter i annet ekteskap, men oppkallinger tyder på at Maret Haftorsdotter var mor til alle Jensbarna.4,8,9,10

Kilder/noter

 1. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1736. Trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610257
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 634, Frei og Øre, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670429
 3. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1733. 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610240
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 5. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=307
 6. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=309
 7. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Øre sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250054
 8. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1740. 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610271
 9. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=241
 10. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620851

Synnøv Ellingsdotter på Skei1

K, #15871, ( - etter 1688)Hennes hjemsted var i Nistua, Skei, Øre.2

Synnøv døde etter 1688.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) giftet Jens Olsson på Larssetra seg første gang ca. 1730 med ei Synnøv Ellingsdotter på Skei, som skal ha født hans seks første barn og dødd i 1740, men dette ser ikke ut til å stemme. I ministerialboka står at «Jens Larssæters qv.» ble innledet (ikke gravfestet) 5. juni det året. Elling Andersson på Skeis datter Synnøv var for gammel til dette, og Elling Bårdsson samme sted hadde ingen datter med navnet Synnøv. Elling Andersson kan ha fått ei slik datter i annet ekteskap, men oppkallinger tyder på at Maret Haftorsdotter var mor til alle Jensbarna.1,3,2,4

Kilder/noter

 1. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 2. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=241
 3. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1740. 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610271
 4. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620851

Maret Haftorsdotter på Larssetra1,2,3

K, #15872, ( - før 1772)
6. tippoldemor til meg

Familie

Jens Olsson på Larssetra (c 1696 - 1772)
Han hadde åtte barn.10 
BarnMaret giftet seg med Jens Olsson på Larssetra.2
Etter barsel ble Jens på Larssetras hustru innledet i Øre kyrkje den 22. februar 1733 og 5. juni 1740.4,5
Maret Larssætter var fadder den 9. mai 1733 i Øre kyrkje.3
Maret og Jens var i 1762 innerster hos sønnen Anders i Oppistua, Larssetra, Øre.2

Maret døde før 1772.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) giftet Jens Olsson på Larssetra seg første gang ca. 1730 med ei Synnøv Ellingsdotter på Skei, som skal ha født hans seks første barn og dødd i 1740, men dette ser ikke ut til å stemme. I ministerialboka står at «Jens Larssæters qv.» ble innledet (ikke gravfestet) 5. juni det året. Elling Andersson på Skeis datter Synnøv var for gammel til dette, og Elling Bårdsson samme sted hadde ingen datter med navnet Synnøv. Elling Andersson kan ha fått ei slik datter i annet ekteskap, men oppkallinger tyder på at Maret Haftorsdotter var mor til alle Jensbarna.7,5,8,9

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 271, Frei og Øre, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670246
 2. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Øre sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250054
 3. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1733. Dagen før 5. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610241
 4. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1733. 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610240
 5. [S2079] Øre mini. 1732–54: 1740. 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610271
 6. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 634, Frei og Øre, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670429
 7. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 8. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 238. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=241
 9. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 289 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620851
 10. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=309

Anders Andersson på Larssetra1,2

M, #15873, (22. mai 1770 - 16. juni 1770)
Far*Anders Jensson på Larssetra1,2 (1737 - 1808)
Mor*Gurå Olsdotter på Larssetra1 (c 1737 - 1811)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megAnders ble født den 22. mai 1770 på Larssetra, Øre.1 Anders ble døpt den 4. juni 1770 i Øre kyrkje.1

Anders døde den 16. juni 1770 på Larssetra.2 Han ble jordfestet den 24. juni 1770 på Øre kyrkjegard. Mora ble innledet samme dag.2

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 582, Frei og Øre, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 583, Frei og Øre, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402

Maret Andersdotter på Myklebostad1

K, #15874, (1771 - 11. juni 1776)
Far*Anders Jensson på Larssetra1 (1737 - 1808)
Mor*Gurå Olsdotter på Larssetra1 (c 1737 - 1811)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megMaret ble født i 1771 på Myklebostad, Øre.1 Maret ble døpt den 18. august 1771 i Kvernes stavkirke.1

Maret døde den 11. juni 1776 på Myklebostad.2 Hun ble jordfestet den 16. juni 1776 på Øre kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 612, Frei og Øre, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670418
 2. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 1, Frei og Øre, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670491

Haftor Andersson på Larssetra1

M, #15875, (1768 - 1788)
Far*Anders Jensson på Larssetra1 (1737 - 1808)
Mor*Gurå Olsdotter på Larssetra1 (c 1737 - 1811)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megHaftor ble født i 1768 på Larssetra, Øre.1

Haftor døde ugift i 1788.1

Kilder/noter

 1. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=309

Ola Jensson på Larssetra1,2,3

M, #15876, (ca. 1667 - ca. 1725)
Far*Jens Larsson på Setra4 (c 1614 - )
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Larssetra ( - e 1711)
Han hadde ti barn.10 
BarnOla ble født ca. 1667 på Larssetra, Øre.5
Annet navn: Ola Jensson på Setra, nevnt 1688.5,6
Ola giftet seg med Mari.3
Han var bruker på Larssetra fra 1691. Han overtok etter faren og stemora. Skyld: 2 øre, hvorav han eide 10 merker. Etter et par år ble gården delt.1,7
Han var bruker i Oppistua, Larssetra, Øre, fra 1693. Skyld: 1 øre, som han eide med bygselrett.6,1
Han og Mari var brukere i Oppistua i 1711. Døtrene Kari og Anne (d.e.) tjente hjemme uten lønn. Ola drev fremdeles i 1723. Etter ham overtok sønnen Jens.8,3,9

Ola døde ca. 1725.10,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) var Ola Jensson på Larssetra gift med ei «Sigrid Larsdotter», men samtidige kilder og oppkallinger viser at kona het Mari.1,3

Kilder/noter

 1. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=307
 2. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1724. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610232
 3. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1711, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610164
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 303. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=306
 5. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 321 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202620548
 6. [S2082] Nordmøre fogderegnskap 1692–93: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Gimbnæs Tinglaug, Zætter. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202230305
 7. [S2081] Nordmøre fogderegnskap 1690–91: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1691. Giemneds Tinglaug, Zætter. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202221266
 8. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 11, ekstraskattemanntall, Tingvoll. Ørre Kirche Sogn, Sæter Oluf. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307250271
 9. [S2080] Nordmøre matrikkel 1721–23: s. 102, mnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670522
 10. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308

Mari på Larssetra1,2

K, #15877, ( - etter 1711)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Jensson på Larssetra (c 1667 - c 1725)
Han hadde ti barn.6 
BarnMari giftet seg med Ola Jensson på Setra.2
Hun var fadder i Øre kyrkje den 14. desember 1710 og 17. mai 1711.1,2

Hun og Ola var brukere i Oppistua, Larssetra, Øre, i 1711. Døtrene Kari og Anne (d.e.) tjente hjemme uten lønn. Ola drev fremdeles i 1723. Etter ham overtok sønnen Jens.3,2,4

     Navnet hennes ble skrevet Maren Larssetter i 1710.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Gjemnes (2) var Ola Jensson på Larssetra gift med ei «Sigrid Larsdotter», men samtidige kilder og oppkallinger viser at kona het Mari.5,2

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1710. 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610162
 2. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1711, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070914610164
 3. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 11, ekstraskattemanntall, Tingvoll. Ørre Kirche Sogn, Sæter Oluf. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307250271
 4. [S2080] Nordmøre matrikkel 1721–23: s. 102, mnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670522
 5. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 304. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=307
 6. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308

Jens Larsson på Setra1,2

M, #15878, (ca. 1614 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

BarnJens ble født ca. 1614.2,3
Han var bruker på Larssetra, Øre, i 1664. Han hadde overtatt etter faren. Gården var på 2 øre. Etter Jens' død overtok sønnen Ola.2,4,1

Kilder/noter

 1. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 303. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=306
 2. [S2083] Nordmøre fogdemanntall 1664: s. 165, Setther. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006011090
 3. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 38, Setter. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005193030
 4. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 86, nr. 63. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005193054

Sofia Albertina Floberg1,2

K, #15879, (ca. 1778 - 4. februar 1843)

Familie

Ola Brunsell (c 1776 - 1835)
De hadde fler barn.5 
BarnSofia Albertina ble født ca. 1778.3 Hennes hjemsted var i Stora Häggvik, Ed, Värmland, Sverige. Ifølge Alexander Brinchmann sa hun seg å være prestedatter fra Finland.2,4
Sofia Albertina giftet seg den 2. januar 1807 i Ed kirke, Värmland, Sverige, med Ola Brunsell.2,3 Sofia og Ola bodde på Ekholmen, Ed, Värmland, Sverige, i 1807.5
Hun og Ola bodde i Molde i 1810.6
Hun og Ola bodde i Olsmedbakken, Molde.4
Hun ble kalt Sofia Brunsell, nevnt 1843.3

Sofia døde den 4. februar 1843 i Molde.3 Hun ble gravlagt den 9. februar 1843.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211
 2. [S2084] Ed (Värmland) mini. 1770–1819: fol. 346 b, 2. januar. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036908_00191
 3. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 237, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620555
 4. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 93. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=94
 5. [S2084] Ed (Värmland) mini. 1770–1819: fol. 186 b, 1807, 7. januar. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0036908_00107
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 5. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226

Nils Jakobsson på Reiten1,2

M, #15880, (1763 - 1763)
Far*Jakob Nilsson 1 (c 1736 - 1809)
Mor*Kari Nilsdotter 3 (c 1735 - 1795)Nils ble født i 1763 på Reiten, Gausdal, som tvilling, og først hjemmedøpt.1 Ivar Jakobsson på Reiten og Nils Jakobsson på Reiten ble døpt den 17. april 1763 i Gausdal kirke.1

Nils døde i 1763 på Reiten, 18 uker gammel.2 Han ble jordfestet den 18. september 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 45, dominica misericordia. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640664
 2. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: fol. 48 a, begravde, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640667
 3. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 46, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640665

Nils Jakobsson Bø1,2,3

M, #15881, (ca. 1772 - 3. april 1815)
Far*Jakob Nilsson (c 1736 - 1809)
Mor*Kari Nilsdotter (c 1735 - 1795)Nils ble født ca. 1772 i Molde.1,2 Han ble innrullert som helbefaren i Molde den 21. april 1792. Han hadde fart i 2 år på Middelhavet. Nils var måtelig av statur og hadde brunt hår.1 Han ble innrullert som styrmann i Trondheim den 27. mai 1793.1 Han tok borgerskap i Bergen den 11. mars 1800 som skipper.2

Nils døde den 3. april 1815, som skipper. Han druknet under en reise fra Kristiansund til Trondheim.3

Kilder/noter

 1. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 25.
 2. [S1448] Bergens borgerbok II: s. 200, 11. mars. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101006035?page=209
 3. [S1119] Den Norske Rigstidende: nr. 45/7.6.1815. E-side 1, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dennorskerigstidende_null_null_18150607_1_45_1?page=0

Beret Jonasdatter1

K, #15882

Familie

Per Olsson Brokstad (1733 - )
Han var gift og forsørget ett barn ifølge hovedlegdsrullen fra 1765, men ikke i 1773.2,3 Beret giftet seg med Per Olsson Brokstad.1 Beret og Per bodde på mnr. 164, Østre Schultzhagen, Molde, i 1764 sammen med Anemarta Persdatter o.a. Året etter hadde Per husmannsplass i Bolsøy prestegjeld (som her betyr hustomt i Molde). Han bodde fremdeles i Schultzhagen i 1771, men var gått fra husmann til innerst i 1773.1,2,3,4

     Navnet hennes ble skrevet Beret Jonædatter i 1764.1

     Lisbet Jonasdatter, Beret Jonasdatter og Beret Kristine Jonasdatter kan ha vært barn av Jonas Andersson.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Alleen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212099
 2. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
 3. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 48. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681172
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118

Nils Olsson Myrbostad1,2

M, #15883, (ca. 1735 - 1783)

Familie 1

Siri Jakobsdatter ( - e 1764)
Ei datter fra hans første ekteskap var eneste barn som levde i 1783.1 

Familie 2

Kona overlevde ham.1 Nils ble født ca. 1735.3 Hans hjemsted var på Myrbostad, Vågøy.3
Nils giftet seg med Siri Jakobsdatter.2,4
Han og Siri bodde på mnr. 35, Grova, Molde, i 1762 og 64. I 1767 var huset taksert til 50 daler. Årlig grunnleie til Reknes gård i 1775 var 1 daler 2 ort pluss 3 arbeidsdager (à 16 skilling). Per Persson Lærem (s.d.) overtok huset i 1784.2,4,5,6,7
Nils giftet seg med en uregistrert person. Nils Olsson Myrbostad skyldte penger til John Ord i 1771.8
Han ble kalt Fræne-Nils, nevnt 1783.9

Nils døde i 1783 i Molde. I juni ble det betalt 3 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden, ringing med begge klokker og bruk av det ordinære likkledet.10 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 2. august 1783. Blant kjøperne var Ragnhild Ivarsdotter, Ola Larsson Stiving, Kristen Olssen på Marka, Kristian Hanssen Eide og Tosten Perssen. Verge for dattera: Jon Olsson på Myrbostad. Huset (uten grunn) ble vurdert til 33 daler, men ikke solgt. Skiftet ble sluttet 5. april 1785. Aktiva: 74 daler 3 ort 3 skilling. Passiva: 152–1–22. Boet var altså fallitt. Kreditorer: Ola Torvik og Ola Evartsson i Rakvåg o.a.11 Dødsboet etter Nils Olsson Myrbostad overdrog hus (uten grunn) på mnr. 35, til Henrik Øvre 5. april 1785 etter forrentet obligasjon.12

     Jon Olsson på Myrbostad og Nils Olsson Myrbostad var søsken.3,12

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 383 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650980
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ud paa Gaden, mnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, endringer. Mnr. 39. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 999. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 10. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1783–84. Uvisse inntekter, juni.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650500

Ola Ottarsson Sletten1

M, #15884, (ca. 1730 - 1766)
Far*Ottar Toresson Sletten ( - e 1751)
Mor*Brit Olsdotter

Familie

Marit Nilsdatter i Myra ( - e 1775)Ola ble født ca. 1730.2
Ola giftet seg med Marit Nilsdatter.3,4
Annet navn: Ola Ottarsson i Myra.4,3
Han og Marit var husfolk på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1762. I 1774 var hun enke og altfor fattig til å betale for rug mottatt fra myndighetene i nødstiden. Hennes årlige grunnleie var 1 daler 2 ort pluss 2 arbeidsdager (à 16 skilling) til Reknes gård i 1775, men Marit flyttet samme år og huset stod øde. Neste beboer var Mats Ingebrigtsson (s.d.).3,5,1,6

Ola døde i 1766.7,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Ottesen i 1762.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 2. [S839] Molde sjørulle 1766.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Myhren. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 36 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360513

Brit Olsdatter Gjerde1,2

K, #15885

Familie

Hun var enke i 1764.1 Brit giftet seg med en uregistrert person.1,3
Hun var huskone på fhv. mnr. 4 (1785), Reknesrøysan, Molde, i 1764. Hun var for fattig til å betale ekstraskatt. Huset var i 1767 lite og taksert til 10 daler (lavest mulige takst). I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 1 ort. Brit bodde der til huset ble revet i 1785.1,4,2,3

     Navnet hennes ble skrevet Berit Olsdatter i 1764.1

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Olesdotter i 1785.3

     Brit Olsdatter Gjerde og Brit Olsdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212084
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1785, tingsvitne. Avgang, mnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064071
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203

Eik Kvernberg Rajah1,2

M, #15886
Far*Anders Asgeirsson Bigum Johnsen Kvernberg3
Mor*Thanushiga Rajah3
10-menning til meg

Kilder/noter

 1. [S133] Anders Kvernberg: SMS 1.7.2021.
 2. [S133] Anders Kvernberg: muntlig august 2022.
 3. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.6.2021.

Per Olssen på Røysan1,2

M, #15887, ( - før 1775)

Familie

Guri Olsdatter på Røysan (c 1722 - 1802)Per giftet seg med Guri Olsdatter.2
Han og Guri var husfolk på mnr. 5, Reknesrøysan, Molde, i 1762. Hun fortsatte å bo der etter at han havnet på hospitalet. Huset var i 1767 lite og taksert til 20 daler. I 1775 var årlig grunnleie 1 daler 2 ort.2,3,4 Per Olssen på Røysan var pasient på Reknes hospital, Molde, i 1764.1

Per levde trolig i 1767, men var død i 1775.3,4

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Røysen i 1764.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Hospitalet. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212085
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ræchnes-Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212014
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064203
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Mari Askjellsdatter1

K, #15888

Familie

Rasmus Knutssen på Molde (c 1708 - c 1774)
Én sønn er nevnt i sjørullen fra 1770.5 
BarnMari giftet seg med Rasmus Knutssen.1
Hun og Rasmus var husfolk på fhv. mnr. 10, Reknesrøysan, Molde, i 1762. I 1767 var huset taksert til 20 daler. Hans enke bodde der i 1775 mot 1 daler 2 ort i årlig grunnleie. Hun hadde flyttet ut i 1786, da huset ble revet.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ræchnes-Røysen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212014
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Rechnes Røysen, mnr. 11.
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1786, tingsvitne. Avgang, mnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900063
 5. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 18.

Jakob Fris1,2,3

M, #15889, (26. april 1750 - )
Far*Jakob Ottosson Fris4,2 (1702 - 1774)
Mor*Maren Magrete Johansdatter Johnston4,3 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til megJakob ble født den 26. april 1750 i Molde.3 Han bodde hos Jakob Ottosson Fris og Maren Magrete Johansdatter Johnston på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1764.2,5
Han bodde i Nordland.6
Jakob Fris kjøpte vånings- og sjøhus (uten grunn) på mnr. 12, utpå Gata, Molde, den 20. juni 1778 på auksjon etter Maren Jensdatter Lindholm. Kjøpesum: 102 daler. Auksjonsskjøte ble utstedt 9. november og tinglyst samme dag. Fris bosatte seg der.7,8,9 Jakob Fris var skipper i Molde. Han gikk konkurs i 1788.1

     Han signerte som Jacob Friis i 1788 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 60 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660062
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 3. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 31.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 774.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 105 b. Hovedbok, fol. 101. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660107
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 296. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610151
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 332 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360810
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1778, tingsvitne. Endringer, mnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064086

Gjertrud Dorotea Eg1,2

K, #15890, (ca. 1746 - 26. juli 1824)
Far*Jakob Andreas Eg2,3 (1710 - 1787)
Mor*Elisabet Lekanger3 (c 1720 - 1779)Gjertrud Dorotea ble født ca. 1746.4
Hun var myndling av Bastian Fris i 1792.1

Anne Katarina Eg og Gjertrud Dorotea Eg solgte en grunn og hageplass på mnr. 76, Hovedgata, Molde, den 27. august 1792 til Johan Kristoffer Lossius. Kjøpesum: 55 daler. Selgerne hadde arvet eiendommen, som lå ved kjøperens hus og hage. Avdøde husmann Jon Trondsson hadde betalt 2½ daler i grunnleie, men de siste år kun 2, og enka (Eli Jensdotter) skulle få bo der til sin død. Skjøtet ble tinglyst 3. september.1 Gjertrud Dorotea og Anne Katarina Eg bodde på Ytre Remmem, Vestnes, i 1801, hos ei søster.4

Gjertrud Dorotea døde den 26. juli 1824 på Ytre Remmem.2,3 Hun ble gravlagt den 4. august 1824.2

     Hun var oppkalt etter Gjertrud Dorotea Tæbring.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 390. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610198
 2. [S1162] Vestnes klok. 1818–42: s. 189, 1824, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620098
 3. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 58.
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 387 b, Yttre Remmem, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670249

Inger Kasparsdotter1,2

K, #15891, ( - etter 1764)Inger Kasparsdotter bodde hos Jonas Andersson i Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.1
Nils Lossius kjøpte fire grunner med hageplasser i Vestre Schultzhagen den 3. august 1764 av Børge Jakobssen Eg. Grunn (1) var bebodd av murmester Jonas Andersson eller hans etterfølgere, (2) var gamle Ingers hustomt rett ved, (3) var Ola Olsson Romolds enke (Marit Knutsdatter), og (4) var (avdøde) Andreas Jonssens hustomt. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.3,4
Inger Kasparsdotter bodde hos Jon Davidssen og Beret Andersdatter på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764. Inger var for fattig til å betale ekstraskatt.2,5,6,7

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Schultzhagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 153. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610079
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultzhagen, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175

Ola Olsson i Leirgrovvik1,2

M, #15892, (1723 - )
Far*Ola Børresson i Leirgrovvik5,4 ( - c 1743)
Mor*Gjertrud Knutsdotter i Leirgrovvik3,4 ( - c 1743)Ola ble født i 1723 i Leirgrovvik, Bolsøy.5 Ola ble døpt den 11. desember 1723 i Molde kirke. Faddere: Jønet Jørnsdotter på Bergsgjerdet, Kari Persdotter på Årø, Per Årø, Lars Årø og Sjurd Larsson på Eikrem.5
Han var myndling av Ingebrigt Persson i Gjerdet i 1743.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter Leirgrovvik den 15. april 1746: 1 daler 8 skilling.6
Ola Olsson i Leirgrovvik var annotert soldat (ungt mannskap) i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.1
Han var arving ved skiftet etter Klaus Jørgenssen Kamp den 14. juli 1749: 1 ort 12 skilling.3

Han var kanskje husmann på Hjertøya, Bolsøy. En Ole Olsen Lergrovigen svarte 5 daler i grunnleie til Moldegård i 1763 og 65. Året etter betalte han tilbake 2 daler som grunneieren hadde lagt ut i ekstraskatt.7
Han bodde kanskje i Molde. En Ole Olsøn Leergrovig, født 1717 (sic) i Leirgrovvik, stod i ekstrarullen der i 1770-årene; han var gammel arbeider, gift og middels høy.8

     Ola Hjertøy og Ola Olsson i Leirgrovvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 2. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690214
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 13–15.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 403 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 7. [S848] «Bosettingen på Hjertøya og bruken av Moldeholmene fram til 1939»: s. 16. https://books.google.no/books?id=mWMCAgAAQBAJ&pg=PA16
 8. [S841] Molde sjømanntall 1776: ekstrarulle, nr. 2.

Ola i Leirgrovvik1

M, #15893, ( - etter 1729)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var husmann i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1729.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103, 28. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660259
 2. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Gemene, nr. 26. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700387

Ola Ivarsson på Hamre1,2,3

M, #15894, (1740 - 1824)Ola ble født i 1740 på Hamre, Eid i Romsdal.3
Han var bruker på Hamre. Han overtok bygselen etter faren. Ola ble eier av gården ved makeskifte i 1797. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1801 og overtok i 1809.3,4
Han lånte ut 60 daler til Ola Olsson Kavli den 11. juni 1794 mot pant på mnr. 146, Molde. I tillegg til huset ved Olsmedbakken pantsatte han to gryter, to skjerdinger, ny bakstehelle, vaffeljern, fire økser, ti tannhøvler, to håndsager, en del bøkkerredskaper, to nye skinnfeller, to lerretslaken, og bileggerovnen i stuen. Kavli signerte obligasjonen med ført penn. Den ble tinglyst 1. september samme år og avlyst 6. oktober 1806.2
Kristen Jøstensson Øverland kjøpte våningshus på mnr. 146 den 6. oktober 1806 av Ola Olsson Kavli. Kjøpesum: 78 daler. Vitne: Ola Ivarsson på Hamre. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1


Ola døde i 1824.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Hamre i 1794.2

     Per Ivarsson på Unjem og Ola Ivarsson på Hamre var søsken.3

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 565. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610285
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 408. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610207
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 319.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 320. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=323

Even Ebbessen Valsøy1,2,3

M, #15895, (1735 - )Even ble døpt den 26. desember 1735 i Vår Frue kirke, Trondheim.4 Han drev såpefabrikk fra 1767 i Skomakerstredet, Trondheim.2
Reklame fra 1767 i Trondheims adresseavis for monsieur Even Valsøys såpefabrikk (skannet av Nasjonalbiblioteket)
Valsøy kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Knutsson i 1771.5

Han bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, i 1773. Han flyttet inn etter Hans Vik (s.d.). I 1775 flyttet Valsøy ut og enka Inger fra Kristiansund flyttet inn.6,3
Han bodde i Molde i 1775, i et hus tilhørende Søren Fitzens. Årlig grunnleie til Reknes gård var 2 daler.7 Even Ebbessen Valsøy var skreddersvenn i Molde i 1787.1 Han måtte stå til offentlig skriftemål den 23. september 1787 i Bolsøy kirke fordi han ikke hadde gått til nattverd på mange år.1

     Navnet hans ble skrevet Even Walsøe fra 1773 til 1775.6,3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b, absolverte, 1787. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630063
 2. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 11/11.9.1767. E-side 4, «Til Kiøbs». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17670911_0_11_1?page=3
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
 4. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 15 a, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660632
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 720–722. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650364
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064176
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135

Knut Perssen1,2

M, #15896, ( - før 1773)

Familie

Ingebjørg Arvesdotter ( - 1783)Knut giftet seg med Ingebjørg Arvesdotter på Mek.2,3
Han og Ingebjørg bodde på mnr. 64, Haugan, Molde, i 1762 sammen med Marit Persdotter Kringstad. I 1767 var huset taksert til 40 og et naust til 10 daler. Fris-Knuts enke leide grunn av Reknes gård i 1775 for 1 daler 1 ort i året. Knut Perssens enke bodde fremdeles på mnr. 64 i 1777. Huset hadde samme takst, men naustet var borte.2,4,5,6

Knut døde før 1773.7 Han ble trolig kalt Fris-Knut i 1775, post mortem (det kan tenkes at han arbeidet for familien Fris).5
Jakob Persson Mek kjøpte huset på mnr. 64 den 17. januar 1794 av Hartvig Hvitfeldt Hagerup Lytkis. Knut Perssen hadde bodd der tidligere. Grunnen tilhørte Reknes gård og lå ovenfor kirken, under berghammeren, mellom Per Persson Talstads smieverksted på nordsiden og steinbryter Endre Jakobsson på sørsiden. Kjøpesum: 18 daler. Skjøtet ble tinglyst først 7. mars 1803.8,9


     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersen fra 1762 til 1767.2,4

Kilder/noter

 1. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Uvisse inntekter, 1783, april.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Hougene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212019
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. paa Hougene. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Haugene, mnr. 75. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 72. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 7. [S410] Molde frivillig avgift 1773: mnr. 75.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 539. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610272
 9. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 57 b, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370059

Nils Kristian Lund1

M, #15897, (14. desember 1822 - )
Far*Peter Kristian Lund1 (1797 - 1832)
Mor*Anne Johansdotter1 (c 1794 - )Nils Kristian ble født den 14. desember 1822 i Molde, og hjemmedøpt den 16.1 Nils Kristian ble døpt den 2. februar 1823 i Molde kirke. Faddere: Ola Olsson Sotåen, Jakob Persson Mek, Erik Andreas Bell Lund og Sigrid Lassesdotter Mek o.a.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 30, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620451

Brit Lassesdotter1

K, #15898, (1773 - )
Far*Lasse Persson på Øverland1 (1724 - 1785)
Mor*Brit Nilsdotter på Øverland1Brit ble døpt den 28. mars 1773. Faddere: Tosten Larsson på Fuglset, Henrik Larssen Grønnes, Siri Øverland og Brit Ottarsdotter på Fuglset samt Giertrud Moldhaugen.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586

Brit Persdotter på Øverland1,2

K, #15899, (ca. 1750 - )
Far*Per Ørjarsson på Øverland1,2 (c 1714 - )
Mor*Else Persdotter på Øverland1 ( - c 1756)Brit ble født ca. 1750.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Else Persdotter på Øverland den 1. oktober 1756.1
Hun var myndling av Hans Ørjarsson på Hegerholmen i 1756.1
Brit Persdotter bodde hos Per Ørjarsson og Randi Øverland på Øverland, Bolsøy, i 1762.3 I manntallet av 1764 står Brit Persdotter hos Per Ørjarsson og Randi Øverland på Øverland.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 474 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651071
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 7. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041017

Per Jenssen1,2

M, #15900, (ca. 1734 - )
Far*Jens Knutssen i Krubba2 ( - e 1774)
Mor*Anne Olsdatter1 ( - f 1781)Per ble født ca. 1734 i Molde.2
Han bodde på Sunnmøre i 1781.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Jensen i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650483
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.