Ola Olssen Lønset1,2,3

M, #3001, (ca. 1750 - 3. juni 1789)
Far*Ola Olssen Lønset2,4 ( - 1784)
Mor*Ingeborg Malena Larsdatter Lindal2 (1714 - 1785)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Maria Olsdatter (c 1748 - )
Barn
Ola Olssen Lønsets signatur og segl fra formuesskatten 1789, et par uker før han døde (skannet av Riksarkivet)Ola ble født ca. 1750 i Molde.5,3 Han ble konfirmert den 20. september 1767 i Molde kirke.5 Han var medlem nr. 24 av Molde likbærerlaug.6
Ola Olssen kjøpte foreldrenes hus og grunn med to hageplasser (verdt 70 daler) på mnr. 129, Østre Røysa, Molde, den 3. september 1785 av Lars Olssen, Berte Katrina Olsdatter og Karen Olsdatter. Lars fikk 7 daler, Berte 9 daler 2 ort 20 skilling, og Karen 7–2–12.2,4
Ola giftet seg med Beret Maria Olsdatter.7 Ola Olssen Lønset var skomakersvenn i 1786. I 1789 kalte han seg skomaker og skulle etter selvangivelse svare 5 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 72 skilling i næringsskatt (5 pst.)8,9,10
Han og Beret Maria bodde på mnr. 129 i 1789.10

Ola døde den 3. juni 1789 i Molde.3,11 Han ble gravlagt den 4. juni 1789.11 Det ble holdt skifte etter ham den 7. mars 1792. Kreditorer: Jens Hom o.a. Arvinger: Beret Maria Olsdatter og Ola Olssen Lønset.7

     Han signerte som Ole Olsen Lønsæth i 1789.9

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 131. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 328.
 3. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1789.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 389 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 b.
 6. [S337] Molde likbærerlaug, hovedbok.
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 173 b.
 8. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 105. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/291/
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 131. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 11. [S125] Molde likbærerlaug, protokoll 1784–1856.

Ludvig Marius Nustad1,2

M, #3002, (19. desember 1869 - 8. mars 1959)
Far*Hans Larsson Nustad (1828 - 1917)
Mor*Olufine Marie Sveinsdatter (1834 - 1890)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anette Marie Guttormsen (1869 - 1953)
BarnLudvig Marius ble født den 19. desember 1869 i Molde.2,1
Ludvig Marius giftet seg med Anette Marie Guttormsen.3 Ludvig Marius Nustad var handelsfullmektig i Molde i 1898.4
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Nustad junior den 9. januar 1898 i Molde kirke.4

Han og Anette Marie bodde på mnr. 90, Hovedgata, Molde, den 3. desember 1900. Han er oppført som handelsfullmektig ved en kolonialforretning. Sammen med familien og hushjelpen Ingeborg Knudsdatter Lønseth (født 1886 i Bolsøy) bodde de i første og annen etasje i bakbygningen. De hadde seks værelser og ett kjøkken. Huset var eid av avdøde handelsborger (kjøpmann) Johan B. Ræstad (1838–94) og stod på sørsiden av gaten der det senere ble bussholdeplass.1

Ludvig Marius døde den 8. mars 1959.2 Han ble gravlagt den 13. mars 1959 på Nedre kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 90.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ludvig Nustad.
 3. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 32.
 4. [S194] Molde klok. 1894–1915: s. 20.

Inger Olsdotter i Rakvåg1,2,3,4

K, #3003, (ca. 1767 - )
Far*Ola Evartsson i Rakvåg2,4 (c 1730 - 1804)
Mor*Sigrid Hansdotter i Rakvåg2,3,4 ( - c 1775)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jetmund Nilsson i Ås (1771 - 1807)
Barn

Familie 2

Jens Erikssen på Lauvåsen (1773 - f 1815)
BarnInger ble født ca. 1767 i Rakvåg, Aukra.3,5
Hun var arving ved skiftet etter Sigrid Hansdotter i Rakvåg den 22. april 1776: 2 ort 15 skilling.6,4
Hun var myndling av Ingebrigt Torfinnsson i Rakvåg i 1776.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Torfinnsdotter på Røsåk den 4. juli 1783.7
Hun var myndling av Nils Larsson på Eiskrem i 1783.3

Inger fikk barn i 1798, kanskje med Jetmund Nilsson.1,4
Annet navn: Inger Olsdotter på Eiskrem, nevnt 1801.5 Inger tjente hos Nils Larsson på Eiskrem og Guri Larsdotter på Eiskrem Oppi garda, Eiskrem, Aukra, i 1801.5,8
Inger giftet seg den 18. juli 1802 i Aukra med Jens Erikssen på Lauvåsen.9,10
Annet navn: Inger Olsdotter på Lauvåsen.11
Hun og Jens var selveiere på bnr. 5, Lauvåsen, Vågøy, fra 1803. De bodde fremdeles der i 1805.11,9 Inger Olsdotter var innerst i Innerstauå, Rakvåg, Aukra, i 1815. Inger og døtrene bodde hos broren Evart.12

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 146.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 4. [S876] Midsund III: s. 651.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Agerøe, Ejskrem.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 228 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/230/
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 79 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/81/
 8. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210.
 9. [S876] Midsund III: s. 652.
 10. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 152.
 11. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 748.
 12. [S876] Midsund III: s. 607 & 651.

Jens Erikssen på Lauvåsen1

M, #3004, (1773 - før 1815)
Far*Erik Nilsson Lønset2 (c 1729 - 1791)
Mor*Kirsten Jensdatter i Stallen (f 1751 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megJens ble født i 1773 i Molde.2 Jens ble døpt den 17. april 1773.2
Annet navn: Jens Erikssen i Stallen, nevnt omkr. 1790.1,2 Han var måtelig av vekst og hadde brunt hår omkr. 1790.1 Han tjente hos Anders Sjurdsson i Matberget, Aukra, iallfall fra 1796 til 1801.1,3
Annet navn: Jens Erikssen i Matberget, nevnt 1801.3
Han bodde på Lauvåsen, Vågøy, i 1802.4
Jens giftet seg den 18. juli 1802 i Aukra med Inger Olsdotter i Rakvåg.1,5
Han og Inger var selveiere på bnr. 5, Lauvåsen, Vågøy, fra 1803. De bodde fremdeles der i 1805.6,1

Jens døde trolig før 1815.1

Kilder/noter

 1. [S876] Midsund III: s. 652.
 2. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1773.
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 215.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 152.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 748.

Karen Olsdotter på Eiskrem1

K, #3005, (1802 - 15. januar 1823)
Far*Ola Sakariasson på Eiskrem (1771 - 1844)
Mor*Sigrid Olsdotter på Eiskrem (c 1775 - 1850)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megKaren ble født i 1802 på Eiskrem, Aukra.2

Karen døde den 15. januar 1823 på Reknes hospital, Molde, av ratesyke (trolig i betydningen spedalskhet).1,2 Hun ble gravlagt den 20. januar 1823.1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 191, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Siri Olsdotter på Eiskrem

K, #3006, (1805 - )
Far*Ola Sakariasson på Eiskrem (1771 - 1844)
Mor*Sigrid Olsdotter på Eiskrem (c 1775 - 1850)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megSiri ble født i 1805 på Eiskrem, Aukra.1

     Siri Olsdatter på Molde og Siri Olsdotter på Eiskrem kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Gjertrud Olsdotter på Eiskrem1

K, #3007, (ca. 1810 - 20. juli 1828)
Far*Ola Sakariasson på Eiskrem (1771 - 1844)
Mor*Sigrid Olsdotter på Eiskrem (c 1775 - 1850)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megGjertrud ble født ca. 1810 på Eiskrem, Aukra.2,1

Gjertrud døde den 20. juli 1828 på Reknes hospital, Molde.1 Hun ble gravlagt den 26. juli 1828.1

Kilder/noter

 1. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 207, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-94
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Ola Olsson på Eiskrem

M, #3008, (6. juni 1812 - )
Far*Ola Sakariasson på Eiskrem (1771 - 1844)
Mor*Sigrid Olsdotter på Eiskrem (c 1775 - 1850)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megOla ble født den 6. juni 1812 på Eiskrem, Aukra.1 Han døde trolig ung.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Lars Olsson på Eiskrem

M, #3009, (10. mai 1815 - )
Far*Ola Sakariasson på Eiskrem (1771 - 1844)
Mor*Sigrid Olsdotter på Eiskrem (c 1775 - 1850)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megLars ble født den 10. mai 1815 på Eiskrem, Aukra.1 Han ble konfirmert i 1832.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 153.

Ragnhild Johansdotter på Skårå1

K, #3010, (ca. 1771 - )Ragnhild ble født ca. 1771.1
Ragnhild giftet seg med Johans Andersson på Skårå.1
Hun og Johans var husfolk på Skårå, Sel, i 1801, sammen med Anders Johansson, Kari Johansdotter og Hans Andersson på Skårå. Plassen hadde jord. Hans var innerst.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Waage, Skaare.

Anders Johansson på Skårå1

M, #3011, (ca. 1797 - )
Far*Johans Andersson på Skårå1 (c 1769 - )
Mor*Ragnhild Johansdotter på Skårå1 (c 1771 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1797.1 Han bodde hos Johans Andersson og Ragnhild Johansdotter på Skårå, Sel, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Waage, Skaare.

(?) Gregersen

M, #3012

Familie

Anne Marie Eriksdatter Høvik (c 1787 - )(?) giftet seg ca. 1819 med Anne Marie Eriksdatter Høvik.1,2,3 (?) Gregersen var sjømann.1
Han bodde i Arendal.1

Kilder/noter

 1. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 127 a.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 444 b.

Synnøve Knutsdotter Sporsem1

K, #3013, (7. mai 1851 - 27. august 1922)
Far*Knut Olsson på Ræstad1,2 (1819 - 1853)
Mor*Synnøv Hansdotter på Ræstad1,2 (c 1813 - 1851)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ole Matias Eriksson Sporsem (1846 - 1912)Annet navn: Synnøve Knutsdotter på Ræstad.1,2,3
Synnøve ble født den 7. mai 1851 på Ræstad, Aukra.1,2,3 Hun og Ane Knutsdotter på Ræstad var tjenestejenter hos Oline Trondsdotter Ræstad på Myran, Ræstad, Aukra, i 1865.3
Synnøve giftet seg den 5. juli 1880 med Ole Matias Eriksson Sporsem.1,2
Hun og Ole Matias bodde på Sporsem, Aukra.1,4

Synnøve døde den 27. august 1922.2,1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 287.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 4. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.

Ole Matias Eriksson Sporsem1,2

M, #3014, (5. januar 1846 - 23. september 1912)
Far*Erik Kristoffersson på Sporsem3,1 (1816 - 1886)
Mor*Marie Olsdotter på Sporsem3,1 (1818 - 1880)
3-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Olianna Olsdotter på Sporsem (1845 - 1878)

Familie 2

Synnøve Knutsdotter Sporsem (1851 - 1922)Ole Matias ble født den 5. januar 1846 på Kyrkjebakken, Sporsem, Aukra.
Ole Matias giftet seg den 30. mai 1871 med Olianna Olsdotter på Seter.
Ole Matias giftet seg den 5. juli 1880 med Synnøve Knutsdotter på Ræstad.1,3
Han og Synnøve bodde på Sporsem, Aukra.1,4

Ole Matias døde den 23. september 1912 av hjerteslag.1,3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 287 & 518/516.
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 287.
 4. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.

Ane Knutsdotter Kjørsvik1,2,3

K, #3015, (16. mars 1847 - )
Far*Knut Olsson på Ræstad4,5 (1819 - 1853)
Mor*Synnøv Hansdotter på Ræstad5 (c 1813 - 1851)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie

Ole Olsson Kjørsvik (1843 - )
De hadde iallfall tre barn. 
BarnAne ble født den 16. mars 1847 på Ræstad, Aukra.5,4,6
Annet navn: Ane Knutsdotter på Ræstad.4,7,6 Hun og Synnøve Knutsdotter Sporsem var tjenestejenter hos Oline Trondsdotter Ræstad på Myran, Ræstad, Aukra, i 1865.8 Ane flyttet til i Bud i september 1875.5
Ane giftet seg den 6. september 1875 med Ole Olsson Roaldset (forlovere: Lars Olsson i Uglvik o.a.)4,6,3
Hun og Ole var innerster i Bud i 1876.6
Hun og Ole var brukere i Kjørsvika, Fræna, i 1877.3
Hun var fadder ved dåpen til Inga Amalie Johansdotter Mork den 3. oktober 1897 i Ytre Fræna, Fræna.1

Hun og Ole var selveiere på Myrlykkja, Kjørsvika, Fræna, i 1900. Bruket holdt dyrket jord samt krøtter.9 Ane Knutsdotter Kjørsvik hadde Inga Amalie Johansdotter Mork som fosterbarn i 1900.9

Kilder/noter

 1. [S548] Ytre Fræna klok. 1883–1903: s. 63.
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, gnr. 9, bnr. 3, Myrløkken.
 3. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27.
 4. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.
 5. [S162] Midsund I: s. 36.
 6. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 46.
 7. [S195] Ft. 1865 (db): Akerø, 158a, Ræstad.
 8. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 9. [S233] Ft. 1900 (db): Frænens, Myrløkken.
 10. [S162] Midsund I: s. 37.
 11. [S233] Ft. 1900 (db): 1548 Frænens, Myrløkken.

Ola Olsson på Ræstad1

M, #3016, (1825 - 27. juli 1825)
Far*Ola Knutsson på Ræstad2 (1792 - 1881)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Ræstad2 (1793 - 1842)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1825 på Ræstad, Aukra.1

Ola døde den 27. juli 1825 på Ræstad, 3 uker gammel.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S162] Midsund I: s. 36/35.

Oline Trondsdotter Ræstad1,2

K, #3017, (6. juni 1821 - 23. januar 1887)
Far*Trond Olsson i Uglvik2 (1783 - 1866)
Mor*Anne Olsdotter i Uglvik2 (1787 - 1853)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Olsson på Ræstad (1819 - 1853)Annet navn: Oline Trondsdotter i Uglvik.2
Oline ble født den 6. juni 1821 i Aukra.2,3
Oline giftet seg den 7. november 1852 med Knut Olsson på Ræstad.2,4
Oline giftet seg den 9. juli 1854 med Ingebrigt Olsson Ræstad.2,4
Hun og Ingebrigt var selveiere på Myran, Ræstad, Aukra, i 1865. Bruket hadde 4 tjenestefolk og holdt 2 hester, 7 storfe, 30 får, 14 geiter og 1 svin, samt en utsæd på ½ tønne bygg, 7 tønner havre og 4 tønner poteter.3,2

Oline døde den 23. januar 1887 på Ræstad, Aukra, av lungebetennelse.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 158a, Ræstad.
 2. [S162] Midsund I: s. 36.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 4. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 5. [S162] Midsund I: s. 36 & 44.

Ingebrigt Olsson Ræstad1,2

M, #3018, (26. april 1821 - 31. mars 1900)
Far*Ola Knutsson på Ræstad2 (1792 - 1881)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Ræstad (1793 - 1842)
Bror av 2.tippoldefar/mor til megIngebrigt ble født den 26. april 1821 på Ræstad, Aukra.2,1 Han var dreng på Sandøya, Sandøy, i 1843.2
Ingebrigt giftet seg den 9. juli 1854 med Oline Trondsdotter Ræstad.2,3
Han og Oline var selveiere på Myran, Ræstad, Aukra, i 1865. Bruket hadde 4 tjenestefolk og holdt 2 hester, 7 storfe, 30 får, 14 geiter og 1 svin, samt en utsæd på ½ tønne bygg, 7 tønner havre og 4 tønner poteter.1,2

Ingebrigt døde den 31. mars 1900.2

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 2. [S162] Midsund I: s. 36.
 3. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 4. [S162] Midsund I: s. 36 & 44.

Iver Andreas Ingebrigtsson Ræstad1,2

M, #3019, (4. februar 1865 - 6. september 1938)
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad2,3 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad2,3 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olianna Olsdotter Kjørsvik (1876 - 1948)
De hadde åtte barn.8 Iver Andreas ble født den 4. februar 1865 på Ræstad, Aukra.1,2 Han og søsteren Oline Ingebrigtsdotter Ræstad losjerte på Myran, Ræstad, Aukra, i 1900.4,3 Iver Andreas Ingebrigtsson Ræstad var handelsbetjent på Ona, Sandøy, i 1904.5
Iver Andreas giftet seg den 27. januar 1904 med Olianna Olsdotter Kjørsvik.5
Han og Olianna var selveiere på Myran fra 1915 til 1931. Han fikk skjøte i 1915 for 5 000 kroner.6,7

Iver Andreas døde den 6. september 1938, av hjerneblødning.5

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36 & 37.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 3. [S162] Midsund I: s. 36.
 4. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 27, bnr. 1.
 5. [S162] Midsund I: s. 37.
 6. [S162] Midsund I: s. 37 & 38.
 7. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 8. [S162] Midsund I: s. 38.

Ole Elias Ingebrigtsson Ræstad1

M, #3020, (2. mai 1871 - )
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad1 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad1 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megOle Elias ble født den 2. mai 1871 på Ræstad, Aukra.1 Han emigrerte den 2. juli 1891 med reisemål i USA.1,2
Ole Elias giftet seg med en uregistrert person.1
Han bodde i Duluth, Minnesota, USA.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.

Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad1,2

K, #3021, (12. september 1856 - 28. april 1944)
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad3,1 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad1 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Olsson Ræstad (1845 - 1911)
De fikk en dødfødt sønn den 28. januar 1893.8 
BarnAne Elisabet ble født den 12. september 1856 på Ræstad, Aukra.1,3
Ane Elisabet giftet seg den 5. juli 1886 med Lars Olsson i Uglvik.1 Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad og Lars var selveiere på Myran, Ræstad, Aukra, fra 30. juni 1892 til 1915. Lars fikk skjøte for 2 800 kr. Etter hans død hadde hun bruket til hennes bror Iver Andreas tok over.4,5
Hun hadde Torina Ingebrigtsdotter Ræstad i tjeneste i 1900.6,1


Ane Elisabet døde den 28. april 1944.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Agerø, lnr. 158a, Ræstad.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 4. [S162] Midsund I: s. 36 og 37.
 5. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 6. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 27, bnr. 1.
 7. [S162] Midsund I: s. 37 og 36.
 8. [S162] Midsund I: s. 37.

Lars Olsson Ræstad1

M, #3022, (6. november 1845 - 4. august 1911)
Far*Ola Torfinnsson i Uglvik1
Mor*Beret Larsdotter i Uglvik1 (c 1826 - )

Familie

Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad (1856 - 1944)
De fikk en dødfødt sønn den 28. januar 1893.8 
BarnLars ble født den 6. november 1845.1
Annet navn: Lars Olsson i Uglvik.2,1
Han var forlover for Ole Olsson Roaldset og Ane Knutsdotter på Ræstad, som giftet seg den 6. september 1875.2,3,4

Lars giftet seg den 5. juli 1886 med Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad.1 Lars Olsson Ræstad og Ane Elisabet eide og brukte på Myran, Ræstad, Aukra, fra 30. juni 1892 til 1915. Lars fikk skjøte for 2 800 kr. Etter hans død hadde hun bruket til hennes bror Iver Andreas tok over.5,6

Lars døde den 4. august 1911, av blodforgiftning.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S231] Aukra mini. 1872–78: s. 211.
 3. [S583] Bud mini. 1869–81: s. 46.
 4. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27.
 5. [S162] Midsund I: s. 36 og 37.
 6. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.
 7. [S162] Midsund I: s. 37 og 36.
 8. [S162] Midsund I: s. 37.

Karen Marie Kjørsvig1,2,3

K, #3023, (28. september 1877 - )
Far*Ole Olsson Kjørsvik3 (1843 - )
Mor*Ane Knutsdotter Kjørsvik3 (1847 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megKaren Marie ble født den 28. september 1877 i Kjørsvika, Fræna.3,1 Karen Marie ble døpt den 2. desember 1877 i Vågøy kyrkje, Fræna.4
Hun var fadder ved dåpen til Inga Amalie Johansdotter Mork den 3. oktober 1897 i Ytre Fræna, Fræna.2
Karen Marie var ugift i 1900.1 Hun var tjenestejente i Ålesund i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1501 Ålesund, Stødenæs.
 2. [S548] Ytre Fræna klok. 1883–1903: s. 63.
 3. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27.
 4. [S559] Ytre Fræna mini. 1871–86: s. 27 & 362.

Olga Bolette Larsdotter Ræstad1

K, #3024, (17. juli 1894 - 13. januar 1970)
Far*Lars Olsson Ræstad2 (1845 - 1911)
Mor*Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad2 (1856 - 1944)
3-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nils Elias Tomasson Heggdal (1893 - 1954)Olga Bolette ble født den 17. juli 1894 på Ræstad, Aukra.2
Olga Bolette giftet seg den 4. januar 1914 med Nils Elias Tomasson Heggdal.2,3
Hun og Nils Elias bodde på Nord-Heggdal, Aukra.2

Olga Bolette døde den 13. januar 1970.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 37 & 257.
 2. [S162] Midsund I: s. 37.
 3. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.

Nils Elias Tomasson Heggdal1

M, #3025, (6. november 1893 - 8. mars 1954)

Familie

Olga Bolette Larsdotter Ræstad (1894 - 1970)Nils Elias ble født den 6. november 1893.2
Nils Elias giftet seg den 4. januar 1914 med Olga Bolette Larsdotter Ræstad.2,3
Han og Olga Bolette bodde på Nord-Heggdal, Aukra.2

Nils Elias døde den 8. mars 1954.2

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 37 & 257.
 2. [S162] Midsund I: s. 37.
 3. [S44] Beate Berg, notater om Vollen.

Karen Andrine Ingebrigtsdotter Ræstad1,2,3

K, #3026, (27. september 1854 - 1923)
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad2,3 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad2,3 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jonas Joakimsson Ræstad (1851 - 1932)Karen Andrine ble født den 27. september 1854 på Ræstad, Aukra.3,2
Karen Andrine giftet seg den 24. juni 1901 med Jonas Joakimsson Ræstad.3

Karen Andrine døde i 1923.3

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 208.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 3. [S162] Midsund I: s. 36 & 44.

Jonas Joakimsson Ræstad1

M, #3027, (7. september 1851 - 16. mars 1932)

Familie 1

Eli Larsdotter på Raknes (1841 - 1881)Annet navn: Jonas Joakimsson i Heggdalsvik.2
Jonas ble født den 7. september 1851.3
Jonas giftet seg den 23. juni 1879 med Eli Larsdotter på Raknes.4
Annet navn: Jonas Joakimsson på Romkallen.5 Jonas Joakimsson Ræstad eide og bodde på Romkallen, Aukra, fra 1880 til 1886.6 Han og Eli hadde 3 barn sammen.4
Jonas giftet seg den 21. juni 1886 med Ingeborg Jensine Johannesdotter på Ræstad.4 Jonas Joakimsson Ræstad eide og bodde på Leitet, Ræstad, Aukra, fra 1888 til 1900.7 Han og Ingeborg Jensine hadde 2 barn sammen.4
Jonas giftet seg den 24. juni 1901 med Karen Andrine Ingebrigtsdotter Ræstad.8

Jonas døde den 16. mars 1932.3

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 44 & 524.
 2. [S162] Midsund I: s. 396, 397 & 544.
 3. [S162] Midsund I: s. 44 & 133.
 4. [S162] Midsund I: s. 44.
 5. [S162] Midsund I: s. 133.
 6. [S162] Midsund I: s. 133 & 134.
 7. [S162] Midsund I: s. 44 & 45.
 8. [S162] Midsund I: s. 36 & 44.

Oline Ingebrigtsdotter Ræstad1,2

K, #3028, (2. april 1859 - 24. juli 1932)
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad2,1 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad2,1 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megOline ble født den 2. april 1859 på Ræstad, Aukra.1,2 Hun og broren Iver Andreas Ingebrigtsson Ræstad losjerte på Myran, Ræstad, Aukra, i 1900.3,1 Oline var ugift.1

Oline døde den 24. juli 1932.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 27, bnr. 1.

Torina Ingebrigtsdotter Ræstad1,2

K, #3029, (14. september 1861 - 16. juli 1941)
Far*Ingebrigt Olsson Ræstad2,1 (1821 - 1900)
Mor*Oline Trondsdotter Ræstad2,1 (1821 - 1887)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til megTorina ble født den 14. september 1861 på Ræstad, Aukra.1,2 Hun var tjenestejente hos Ane Elisabet Ingebrigtsdotter Ræstad på Myran, Ræstad, Aukra, i 1900.3,1 Torina var ugift.1

Torina døde den 16. juli 1941.1

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 36.
 2. [S195] Ft. 1865 (db): 1545 Agerø, Ræstad, 158a.
 3. [S233] Ft. 1900 (db): 1545 Akerø, gnr. 27, bnr. 1.

Lars Larsson Julbø

M, #3030, (3. desember 1828 - 8. oktober 1876)
Far*Lars Larsson Mordal (1806 - 1879)
Mor*Karen Eriksdatter Høvik (1803 - 1901)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjøri Knutsdotter Julbø (1829 - 1905)
BarnAnnet navn: Lars Larsson Mordal.
Lars ble født den 3. desember 1828, før foreldrene giftet seg.1
Lars giftet seg den 29. desember 1865 med Gjøri Knutsdotter.2
Han og Gjøri var husfolk på Skjeret, Julbøen, Aukra, fra 1866. Han bygslet i 1866.2

Lars døde den 8. oktober 1876 i Julsundet, Romsdal. Han omkom på sjøen. Lars og fire andre personer var på vei hjem fra Aukra kyrkje i en småbåt da en kastevind fra Otrøya hvelvet båten. Dette skjedde på høylys dag i ganske godt vær. Bare to av dem overlevde.2 Det ble utstedt skifteattest den 30. mai 1879.3

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 255.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 221.
 3. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 270, nr. 4.

Gjøri Knutsdotter Julbø

K, #3031, (27. mars 1829 - 31. juli 1905)
Far*Knut Sveinsson1,2

Familie 1

Lars Larsson Julbø (1828 - 1876)
Barn

Familie 2

Tosten Trondsson Julbø (1820 - 1887)Gjøri ble født den 27. mars 1829 i Hallingdal.2,1
Gjøri giftet seg den 29. desember 1865 med Lars Larsson Mordal.2
Hun og Lars var husfolk på Skjeret, Julbøen, Aukra, fra 1866. Han bygslet i 1866.2
Gjøri giftet seg den 27. juni 1879 i Aukra med Tosten Trondsson på Kringstad (forlovere: Kristoffer Knutsson Mordalsvaag o.a.)1,2
Hun og Tosten var husfolk på Skjeret.2

Gjøri døde den 31. juli 1905.2

Kilder/noter

 1. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 270, nr. 4.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 221.

Knut Elias Larsson Julbø

M, #3032, (16. januar 1867 - 29. mars 1885)
Far*Lars Larsson Julbø (1828 - 1876)
Mor*Gjøri Knutsdotter Julbø (1829 - 1905)
3-menning 3 ganger forskjøvet til megKnut Elias ble født den 16. januar 1867 på Skjeret, Julbøen, Aukra.1

Knut Elias døde den 29. mars 1885.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 221.

Halfdan Magnar Nustad1,2

M, #3033, (12. januar 1892 - 6. juni 1980)
Far*Ludvig Marius Nustad1 (1869 - 1959)
Mor*Anette Marie Guttormsen1 (1869 - 1953)
4-menning 2 ganger forskjøvet til megHalfdan Magnar ble født den 12. januar 1892 i Molde.2,1 Halfdan hadde en forretning i Molde. Han var visstnok en pen mann.

Halfdan døde den 6. juni 1980.2 Han ble gravlagt den 11. juni 1980 i Tøndergård gravlund, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Molde, mnr. 90.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Halfdan Nustad.

Håken Larsson på Hoås

M, #3034, (ca. 1632 - )
Far*Lars Bergsveinsson på Hoås ( - c 1662)
Mor*Ildri Håkensdotter på Hoås
Bror av 8.tippoldefar/mor til megHåken ble født ca. 1632.1
Han var bruker i Utibortstu, Hoås, Sunndal. Han overtok etter faren.2

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.
 2. [S80] Sunndalsboka II: s. 272. https://www.nb.no/items/54cd0780230ab46dde92e58536d8817c?page=275

Bergsvein Larsson på Hoås

M, #3035, (ca. 1648 - 1667)
Far*Lars Bergsveinsson på Hoås ( - c 1662)
Mor*Ildri Håkensdotter på Hoås
Bror av 8.tippoldefar/mor til megBergsvein ble født ca. 1648.1

Bergsvein døde i 1667.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.

Helga Larsdotter på Hoven

K, #3036, ( - ca. 1654)
Far*Lars Bergsveinsson på Hoås ( - c 1662)
Mor*Ildri Håkensdotter på Hoås
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Helga Larsdotter på Hoås.
Hun var bruker på Hoven, Sunndal.1

Helga døde ca. 1654.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.

Helga Larsdotter på Øyan

K, #3037
Far*Lars Bergsveinsson på Hoås ( - c 1662)
Mor*Ildri Håkensdotter på Hoås
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ola Oddsson på Øyan
De hadde fem barn. Annet navn: Helga Larsdotter på Hoås.
Helga giftet seg med Ola Oddsson på Øyan.1
Hun og Ola bodde på Øyan, Surnadal.
Helga giftet seg med Esten Fredriksson på Halle.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.

Ola Oddsson på Øyan

M, #3038

Familie

Helga Larsdotter på Øyan
De hadde fem barn. Ola giftet seg med Helga Larsdotter på Hoås.1
Han og Helga bodde på Øyan, Surnadal.

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.

Hans Eliasson Salling1,2

M, #3039, (ca. 1697 - 1727 eller 1728)
Far*Elias Olsson Salling3 (c 1641 - )
Mor*Margrete Hansdotter4

Familie

Sofie Rasmusdotter Bork (1695 - 1771)
De hadde fler barn. 
BarnHans ble født ca. 1697.3 Han bodde hos Elias Olsson på Skralthaugen, Surnadal, i 1701.3
Han var debitor ved skiftet etter Kristi Hansdotter den 11. juni 1723 i Molde: 2 daler 8 skilling.5

Hans giftet seg den 25. august 1723 i Tingvoll med Sofie Rasmusdotter Bork.1
Annet navn: Hans Eliasson på Raudsand, nevnt 1727.6
Han og Sofie var selveiere på Raudsand, Tingvoll, i 1727.7,6

Hans døde i 1727 eller 1728.6,8,9 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 3. august 1728.9

Kilder/noter

 1. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1723, 25. august. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660763
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 258 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.
 4. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 564. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=567
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640272
 6. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1727. 3. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660783
 7. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 313.
 8. [S139] Collin G–H.
 9. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 55 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400049
 10. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1725, Dom XXVI p Trinit.

Sofie Rasmusdotter Bork1,2

K, #3040, (1695 - 14. mars 1771)
Far*Rasmus Rasmusson på Raudsand3 (c 1650 - 1700)
Mor*Ales Hansdotter Gyl (c 1655 - )

Familie 1

Hans Eliasson Salling (c 1697 - 1727 / 1728)
De hadde fler barn. 
Barn

Familie 2

Jakob Jørnsson Femmer (1699 - 1759)
De hadde iallfall tre barn.5 
BarnAnnet navn: Sofie Rasmusdotter på Raudsand.3
Sofie ble født i 1695 på Raudsand, Tingvoll.3 Sofie ble døpt den 17. november 1695.3
Sofie giftet seg den 25. august 1723 i Tingvoll med Hans Eliasson Salling.1
Hun og Hans var selveiere på Raudsand i 1727.2,4
Sofie giftet seg i 1729 med Jakob Jørnsson Femmer.5
Hun og Jakob bodde i Lillefosen i 1734. Han drev handel der.6,5
Etter barsel ble hun innledet i Lillefosen kirke den 2. april 1734.6


Sofie døde den 14. mars 1771.7

Kilder/noter

 1. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1723, 25. august. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660763
 2. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 313.
 3. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1695, 26. søndag etter trinitatis. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660631
 4. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1727. 3. søndag etter helligtrekonger. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913660783
 5. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 471.
 6. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610088
 7. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 163/17.7.1948. Side 3, «Schwensen-gården». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19480717_39_163_1?page=2

Elias Olsson Salling1,2

M, #3041, (ca. 1641 - )
Mor*Anniken Bendiksdotter3 ( - c 1678)

Familie 1

Anne Hansdotter ( - c 1693)
De hadde fire barn.4 

Familie 2

Margrete Hansdotter
De hadde fire barn.5 
BarnElias ble født ca. 1641.2
Elias giftet seg med Anne Hansdotter på Glærem.4
Elias giftet seg med Margrete Hansdotter.5
Han var husmann på Skralthaugen, Surnadal, i 1701, sammen med Hans Eliasson og Ola Eliasson.2

Kilder/noter

 1. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 565. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=568
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 17.
 3. [S966] Nordmøre skifteprotokoll 1676–80: fol. 125 a.
 4. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 563. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=566
 5. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 564. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=567

Margrete Hansdotter1

K, #3042

Familie

Elias Olsson Salling (c 1641 - )
De hadde fire barn.1 
BarnMargrete giftet seg med Elias Olsson Salling.1

Kilder/noter

 1. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 564. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=567

Anne Hansdotter

K, #3043, ( - ca. 1693)
Far*Hans Ågesson på Glærem1 (c 1617 - f 1684)
Mor*Margrete Eriksdotter på Glærem1
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elias Olsson Salling (c 1641 - )
De hadde fire barn.3 Annet navn: Anne Hansdotter på Glærem.2
Anne giftet seg med Elias Olsson Salling.3
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Ågesson den 28. februar 1684.1


Anne døde ca. 1693.4

Kilder/noter

 1. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 93 b.
 2. [S808] Nordmøre skifteprotokoll 1681–89: fol. 94 a.
 3. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 563. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=566
 4. [S1876] Gards- og ættesoge for Surnadal II: s. 564. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112738022?page=567

Esten Fredriksson på Halle

M, #3044Esten giftet seg med Helga Larsdotter på Øyan.1

Kilder/noter

 1. [S80] Sunndalsboka II: s. 270.

Guri Torfinnsdotter på Ræstad1

K, #3045
Far*Torfinn Lassesson på Ræstad1 (c 1642 - e 1705)
Mor*Kari Asbjørnsdotter på Ræstad1 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S162] Midsund I: s. 33.

Eufemia Nilsdotter på Maråk

K, #3046
Far*Nils Olsson på Vereide1 ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Eufemia Nilsdotter på Vereide.

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 185.

Brita Nilsdotter på Vinje

K, #3047
Far*Nils Olsson på Vereide1 ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Brita Nilsdotter på Vereide.

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 185.

Ola Nilsson på Vereide

M, #3048
Far*Nils Olsson på Vereide1 ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 185.

Jakob Nilsson på Vereide

M, #3049
Far*Nils Olsson på Vereide ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til meg

Hans Nilsson på Vereide

M, #3050
Far*Nils Olsson på Vereide1 ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 185.

Kristen Nilsson på Stadheim

M, #3051, (ca. 1608 - )
Far*Nils Olsson på Vereide1 ( - 1633 / 1634)
Søskenbarn 12 ganger forskjøvet til meg

Familie

BarnAnnet navn: Kristen Nilsson på Vereide.
Kristen ble født ca. 1608.1
Han var selveier på Kristenbruket, Stadheim, Sunnylven, fra omkr. 1640.1
Kristen giftet seg med en uregistrert person. De hadde iallfall tre barn.1

Kilder/noter

 1. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 185.

Kristina Johansen

K, #3052
Far*Helge Johansen
3-menning til meg

Sandra Johansen

K, #3053
Far*Helge Johansen
3-menning til meg

Per Trondsson i Sørås

M, #3054
Far*Trond Persson i Sørås (c 1594 - m. 1670 & 1679)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Trond Trondsson i Sørås

M, #3055
Far*Trond Persson i Sørås (c 1594 - m. 1670 & 1679)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Bruce Govig

M, #3056
Far*Stewart Delisle Govig1 (1927 - 2005)
Mor*Alice Tanner1
4-menning til meg

Familie

Pauline

Kilder/noter

 1. [S1256] HeadlightHerald.com: Archive, «Obituaries from the week of April 27, 2005». Stewart Govig, 78.

Judith Sunniva Romstad1

K, #3057, (4. februar 1901 - 8. juli 1992)

Familie

Idar Jacob Tanner (1897 - 1960)
BarnJudith Sunniva ble født den 4. februar 1901 i USA.2,1 Hun studerte i 2 år på St. Olaf College, Northfield, Minnesota, USA. Hun tok også 3 års utdannelse som sykepleier.1
Judith Sunniva giftet seg den 29. mai 1926 med Idar Jacob Tanner. De møttes i en luthersk menighet der faren hennes var prest.1,3
Sommeren 1960 dikterte Jacob Tanner sin selvbiografi til svigerdattera Judith. De to var alene i hytten hans i Camp Nidaros, Otter Tail County, Minnesota, USA, like etter at hans sønn og hennes mann Idar Tanner døde. Jacob bygde hytten i 1917. Etter ham ble den overtatt av sønnedattera Alice Tanner Govig.
Hennes navn som gift var Tanner, nevnt 1992.2

Judith Sunniva døde den 8. juli 1992 i Phoenix, Arizona, USA.2

Kilder/noter

 1. [S1690] Namdals-slekter: s. 71. https://www.nb.no/items/cf9ca382fcc644f1a5b85eb1304759e3?page=74
 2. [S25] SSDI: Judith S Tanner.
 3. [S157] Doris M. Tanner: brev 26.5.1995.

Ruth Hagbø

K, #3058, (3. februar 1927 - 10. mai 2004)
Far*Ragnvald Hagbø (1902 - 1975)
Mor*Helma Torsteinsdotter Frisvoll (1895 - )
4-menning 1 gang forskjøvet til megRuth ble født den 3. februar 1927.1,2
Ruth giftet seg den 13. september 1947 med en uregistrert person.2 Hennes navn som gift var Steinsvoll.1

Ruth døde den 10. mai 2004.1 Hun ble gravlagt den 18. mai 2004 på Eresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Ruth Steinsvoll.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 41.

Torstein Madsson Frisvoll

M, #3059, (20. august 1846 - 10. juli 1935)
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Guri Persdotter Frisvoll (1839 - 1927)
BarnTorstein ble født den 20. august 1846.1
Torstein fikk barn med Guri Persdotter Frisvoll i 1869.2
Torstein giftet seg med Anne Marie Didriksdotter på Nauste.

Torstein døde den 10. juli 1935.3

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 37, 39 & 41.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 119.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 39 & 41.

Elen Madsdotter Frisvoll

K, #3060, (7. juni 1849 - 19. september 1925)
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Jon Olsson på Sira (1842 - )
Barn

Familie 3

Jon Nilsson på Ljørvoll (1830 - f 1900)
BarnElen ble født den 7. juni 1849.1
Elen fikk barn med Jon Olsson på Sira.2
Elen fikk barn med Ola Gulbrandsson.2
Elen giftet seg den 20. april 1892 med Jon Nilsson på Ljørvoll.3

Elen døde den 19. september 1925.4

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 37 & 39.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31 & 39.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31.

Mads Hallvorsson Frisvold1

M, #3061, (24. desember 1821 - 18. mai 1920)

Familie 1

Ildri Persdotter i Meringdal (1820 - )
Barn

Familie 2

Marit Syversdotter ( - e 1844)
BarnAnnet navn: Mads Hallvorsson på Skorga.2,3 Mads ble født den 24. desember 1821 på Seljevollan, Veøy, (eller 1. januar 1822).1,4,5,6 Han fikk barn med Ildri Persdotter i Meringdal i 1843. Barnefødselen ble oppgitt til presten av Jon Halldorsson på Slenes.2,7
Mads fikk barn med Marit Syversdotter i 1844.4
Mads giftet seg den 17. november 1850 med Anne Tostensdotter Hattrem.3
Han og Anne bodde på Vike, Eresfjord.8
Han og Anne bodde i Eikesdalen, Eresfjord.8 Han var en «veldig arbeidskar».
Mads og Anne var husfolk på Hjellan, Frisvoll, Eresfjord, i 1900. Gunni Madsdotter Frisvoll og Georg Edvardsson Frisvoll bodde også der. Plassen holdt dyrket jord og krøtter.5

Mads døde den 18. mai 1920.4

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Eresfjord og Vistdalen, gnr. 14, bnr. 7, Frisvoldreiten.
 2. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 131.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 37.
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 110.
 5. [S233] Ft. 1900 (db): 1542 Erisfjord & Visdals, Hjellan.
 6. [S994] Rødven mini. 1818–46: s. 12.
 7. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 72.
 8. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 112.

Marit Madsdotter Frisvoll

K, #3062, (8. juli 1852 - )
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megMarit ble født den 8. juli 1852.1
Marit giftet seg med Isak Olsson.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 37 & 40.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.

Halvor Madsson Frisvoll

M, #3063, (1. mars 1855 - 16. januar 1913)
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maria Torstensdotter Østigård (1856 - 1917)
BarnHalvor ble født den 1. mars 1855.1
Halvor fikk barn med Maria Torstensdotter Østigård i 1880.

Halvor døde den 16. januar 1913.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 37 & 40.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31 & 40.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.

Gunni Madsdotter Frisvoll1,2,3

K, #3064, (28. juli 1861 - )
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megGunni ble født den 28. juli 1861.3,1
Gunni fikk barn med Ingebrigt Eidsvåg.
Gunni fikk barn med Edvard Endresson Frisvold.2 Gunni Madsdotter Frisvoll bodde hos Anne Tostensdotter Frisvold og Mads Hallvorsson Frisvold på Hjellan, Frisvoll, Eresfjord, i 1900.1 Gunni Madsdotter Frisvoll arbeidet med hus- og fjøsstell, veving og spinning i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1542 Erisfjord & Visdals, Hjellan.
 2. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 124.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31, 37 & 40.

Henning Madsson Frisvoll

M, #3065, (7. juni 1871 - 14. mars 1969)
Far*Mads Hallvorsson Frisvold (1821 - 1920)
Mor*Anne Tostensdotter Hattrem (1822 - 1913)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Nikoline Strømsskog (1905 - )
BarnHenning ble født den 7. juni 1871.1
Henning giftet seg den 14. juli 1928 med Nikoline Strømsskog.2

Henning døde den 14. mars 1969.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 31 & 40.

Theodor Gustav Hattrem1,2,3

M, #3066, (17. oktober 1864 - 20. oktober 1940)
Far*Tosten Tostensson Hattrem3 (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig3 (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til megTheodor Gustav ble født den 17. oktober 1864 i Kristiansund.4,1
Theodor Gustav giftet seg den 28. oktober 1892 med en uregistrert person.4 Han var snekkermester i 1900.1
Han bodde i Kirkegata 3 B, Trondheim, i 1900. De bodde i 2. etasje på tre rom og kjøkken. I den andre leiligheten bodde også en snekkermester, antakelig svigerfaren. Det stod en snekkerfabrikk på eiendommen.1

Theodor Gustav døde den 20. oktober 1940.4 Han ble gravlagt den 26. oktober 1940 på Tilfredshet gravlund, Trondheim.2

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Trondhjem, Kirkegaden 3b.
 2. [S497] Gravminnebasen: id 1049069.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, lnr. 88a, Langset.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 32.

Ane Audensdotter Almvig1,2,3

K, #3067, (9. juni 1840 - 15. november 1893)Ane ble født den 9. juni 1840 i Almvika, Tingvoll.2
Ane giftet seg med Tosten Tostensson Hattrem.3,4 Ane Audensdotter og Tosten losjerte på Nedre Langset, Langset, Nesset, i 1865. De hadde Martinus Larsson Hattrem hos seg.3 Hennes navn som gift var Ane Hattrem.5
Hun og Tosten bodde i Tustna i 1874.6
Hun og Tosten bodde på Innlandet, Kristiansund.4,5

Ane døde av kreft den 15. november 1893 i Kristiansund.5,7

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 117.
 2. [S995] Tingvoll mini. 1829–43: s. 146.
 3. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, lnr. 88a, Langset.
 4. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 588.
 5. [S996] Kristiansund mini. 1880–1901: s. 93, nr. 87.
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Halsa. Gnr. 36, bnr. 9, Bredarblik. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036803001518
 7. [S13] Hattrem på Lesja: s. 119.

Berntine Gurine Hattrem1,2

K, #3068, (1866 - )
Far*Tosten Tostensson Hattrem1 (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig1 (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnBerntine Gurine ble født i 1866.1
Berntine Gurine giftet seg med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 117.
 2. [S1888] Halsa klok. 1909–46: s. 116, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102102117

Ellen Hattrem

K, #3069
Far*Tosten Tostensson Hattrem (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Bernhard Hattrem

M, #3070
Far*Tosten Tostensson Hattrem (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Marie Hattrem

K, #3071, (10. mai 1876 - )
Far*Tosten Tostensson Hattrem (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Meeg (1873 - )
BarnMarie ble født den 10. mai 1876 i Kristiansund.1,2,3
Marie giftet seg med Johan Meeg.3,1 Hennes navn som gift var Meeg, nevnt 1900.3 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Marie og Johan i annen etasje på mnr. 1128, Politimester Bendixens gate, Kristiansund, sammen med Thora Meeg og Anna Tomine Hattrem.3

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 119.
 2. [S1038] Ft. 1885 (db): Kristiansund. Indlandet, mnr. 479. https://www.digitalarkivet.no/gf01053299007488
 3. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund. Politimester Bendixens Gade, mnr. 1 128, leil. 3. https://www.digitalarkivet.no/lf01037372001011

Anna Tomine Hattrem1,2,3

K, #3072, (1. mai 1874 - 12. september 1952)
Far*Tosten Tostensson Hattrem (1827 - f 1893)
Mor*Ane Audensdotter Almvig (1840 - 1893)
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jens Olsson Sæther (1875 - f 1910)
De hadde ett barn.7,3 
BarnAnna Tomine ble født den 1. mai 1874 i Tustna.4,5 Hun var husbestyrer på Gomalandet, Kristiansund, i 1900.2 Ved folketellingen av 3. desember 1900 bodde Anna Tomine Hattrem i annen etasje på mnr. 1128, Politimester Bendixens gate, Kristiansund, hos Johan og Marie Meeg. Anna var på besøk.2
Anna Tomine giftet seg med Jens Olsson Sæther.1
Hun og Jens bodde på Klevset, Halsa, i 1902.1 Hennes navn som gift var Anna Sæther, nevnt fra 1910 til 1952.3,4 Anna losjerte på Breidablikk, Ytter-Vågland, Halsa, i 1910, med Annie Røsand og Ellen Oline Sæther. Annie var pleiebarn og bodde fremdeles på Vågland i 1912.4,6 Anna Sæther var strikker og husholder (for kommunelegen) i 1910.4

Anna døde den 12. september 1952 i Oslo.3,5 Hun ble gravlagt den 18. september 1952 på Gamlebyen gravlund, Oslo.3

Kilder/noter

 1. [S1886] Halsa klok. 1837–1908: s. 262, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070326650035
 2. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund. Politimester Bendixens Gade, mnr. 1 128, leil. 3. https://www.digitalarkivet.no/lf01037372001011
 3. [S57] Aftenposten: nr. 432/17.9.1952. Side 10, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19520917_93_432_1?page=9
 4. [S885] Ft. 1910 (db): Halsa. Gnr. 36, bnr. 9, Bredarblik. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036803001518
 5. [S13] Hattrem på Lesja: s. 32.
 6. [S1888] Halsa klok. 1909–46: s. 116, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102102117
 7. [S1887] Halsaboka II [1999]: s. 313. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108036?page=316

Torsten Olsson Sandnes1,2

M, #3073, (18. september 1852 - )
Far*Ola Ivarsson på Sandnes2,3 (c 1825 - )
Mor*Guri Tostensdotter på Sandnes2,4,3 (1829 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Emelie Samuelsen (1857 - )
BarnTorsten ble født den 18. september 1852 på Sandnes, Nesset, (før foreldrene giftet seg).2,1 Torsten ble døpt den 3. oktober 1852.2
Torsten giftet seg med Emelie Samuelsen.1 Torsten Olsson Sandnes var malermester i 1900.1
Han og Emelie bodde på mnr. 904, Lyshaugen, Kristiansund, i 1900 sammen med Torvald Sandnes, Torsten Sandnes, Olga Sandnes, Arne Sandnes, Karl Sandnes og Aksel Sandnes.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): Kristiansund, (Marstrands) Lyshaugen, mnr. 904.
 2. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 19.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 533.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 32.
 5. [S1889] Norges håndverkere II: s. 985. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020900127?page=318

Anne Olsdotter Sandnes1,2

K, #3074, (7. september 1855 - 7. mars 1882)
Far*Ola Ivarsson på Sandnes3,4 (c 1825 - )
Mor*Guri Tostensdotter på Sandnes3,1,4 (1829 - )
Søskenbarn 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Ivarsson Gotheim (1859 - 1940)
De fikk ett barn.5 
BarnAnne ble født den 7. september 1855 på Sandnes, Nesset.3 Hun bodde hos Guri Tostensdotter i Herned, Sandnes, Nesset, i 1865.1 Anne Olsdotter Sandnes ble konfirmert den 8. oktober 1871 i Vistdal kyrkje. Karakter: godt.3
Anne fikk barn med Ivar Ivarsson Gotheim i 1882.2,5

Anne døde den 7. mars 1882, i barselseng.5

Kilder/noter

 1. [S195] Ft. 1865 (db): Næsset, lnr. 12b, Visdal Sannæs.
 2. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 173, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821030442
 3. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 157.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 533.
 5. [S13] Hattrem på Lesja: s. 133.

Ola Ivarsson på Sandnes1,2

M, #3075, (ca. 1825 - )

Familie 1

Helge Hallvorsdotter Lange (1827 - 1871)
Barn

Familie 2

Guri Tostensdotter på Sandnes (1829 - )
BarnOla ble født ca. 1825 i Vågå.2
Ola fikk barn med Helge Hallvorsdotter Lange i august 1851.2
Ola hadde et forhold til en uregistrert person i november 1851.2
Han bodde på Sandnes, Nesset, i 1852.1
Ola giftet seg den 15. juli 1855 i Rød kyrkje, Nesset, med Guri Tostensdotter på Sandnes.2,3,4
Han og Guri var innerster på Sandnes. Begge hadde trolig tjent der i noen år før de giftet seg.2,3

Kilder/noter

 1. [S580] Rød mini. 1846–79: s. 19.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 532.
 3. [S302] Vistdal mini. 1846–79: s. 157.
 4. [S13] Hattrem på Lesja: s. 32.
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 533.

Edvard Jonsson Fritzvold

M, #3076, (4. mars 1870 - 13. juli 1957)
Far*Jon Olsson på Sira (1842 - )
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megEdvard ble født den 4. mars 1870.1
Edvard giftet seg den 4. juni 1900 med en uregistrert person.1

Edvard døde den 13. juli 1957.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Marit Olsdotter Frisvoll

K, #3077, (1. september 1877 - 1957)
Far*Ola Gulbrandsson
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megMarit ble født den 1. september 1877.1

Marit døde i 1957.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Hallvard Jonsson Frisvoll

M, #3078, (24. juli 1884 - )
Far*Jon Nilsson på Ljørvoll1 (1830 - f 1900)
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megHallvard ble født den 24. juli 1884.2

Kilder/noter

 1. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 71.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Torvald Olsson Frisvoll

M, #3079, (17. desember 1872 - 3. januar 1940)
Far*Ola Gulbrandsson
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megTorvald ble født den 17. desember 1872.1

Torvald døde den 3. januar 1940.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Marie Jonsdotter Frisvoll

K, #3080, (24. april 1887 - 26. juni 1972)
Far*Jon Nilsson på Ljørvoll (1830 - f 1900)
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megMarie ble født den 24. april 1887.1
Marie giftet seg i 1913 med en uregistrert person.1
Marie giftet seg i 1916 med Rasmus Ellingseter.1

Marie døde den 26. juni 1972.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Anna Jonsdotter Frisvoll

K, #3081, (13. februar 1892 - )
Far*Jon Nilsson på Ljørvoll (1830 - f 1900)
Mor*Elen Madsdotter Frisvoll (1849 - 1925)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAnna ble født den 13. februar 1892.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39.

Anthon Torsteinsson Frisvoll

M, #3082, (13. juli 1873 - 7. mars 1929)
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAnthon ble født den 13. juli 1873.1 Anthon var ikke gift.

Anthon døde den 7. mars 1929.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.

Maria Torsteinsdotter Frisvoll

K, #3083, (18. september 1875 - 30. september 1879)
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megMaria ble født den 18. september 1875.1

Maria døde den 30. september 1879.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.

Magnus Torsteinsson Frisvoll

M, #3084, (5. mars 1878 - )
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megMagnus ble født den 5. mars 1878.1 Han var ikke gift.

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.

Marie Torsteinsdotter Frisvoll

K, #3085, (4. oktober 1880 - 15. oktober 1981)
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Oluf Stornes (1884 - 1919)
BarnMarie ble født den 4. oktober 1880.1
Marie giftet seg i 1912 med Oluf Stornes.2

Marie døde den 15. oktober 1981.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39, 41 & 42.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 41.

Teodor Torsteinsson Frisvoll

M, #3086, (10. juli 1884 - )
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megTeodor ble født den 10. juli 1884.1 Han var ikke gift.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.
 2. [S13] Hattrem på Lesja: s. 41.

Helma Torsteinsdotter Frisvoll

K, #3087, (16. juli 1892 - 17. september 1893)
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megHelma ble født den 16. juli 1892.1

Helma døde den 17. september 1893.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.

Helma Torsteinsdotter Frisvoll

K, #3088, (8. januar 1895 - )
Far*Torstein Madsson Frisvoll (1846 - 1935)
Mor*Anne Marie Didriksdotter på Nauste (1851 - 1933)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnvald Hagbø (1902 - 1975)
BarnHelma ble født den 8. januar 1895.1
Helma giftet seg den 2. april 1927 med Ragnvald Hagbø.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 39 & 41.

Anna Isaksdotter

K, #3089
Far*Isak Olsson
Mor*Marit Madsdotter Frisvoll (1852 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Lars Isaksson

M, #3090
Far*Isak Olsson
Mor*Marit Madsdotter Frisvoll (1852 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Magnus Isaksson

M, #3091
Far*Isak Olsson
Mor*Marit Madsdotter Frisvoll (1852 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Anton Halvorsson

M, #3092, (29. september 1880 - )
Far*Halvor Madsson Frisvoll1 (1855 - 1913)
Mor*Maria Torstensdotter Østigård1 (1856 - 1917)
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAnton ble født den 29. september 1880, utenom ekteskap.1
Han bodde i USA.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 142.

Marie Ingebrigtsdotter

K, #3093, (13. september 1886 - )
Far*Ingebrigt Eidsvåg
Mor*Gunni Madsdotter Frisvoll (1861 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til megMarie ble født den 13. september 1886.1

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.

Georg Edvardsson Frisvoll1,2

M, #3094, (21. april 1896 - )
Far*Edvard Endresson Frisvold2
Mor*Gunni Madsdotter Frisvoll1 (1861 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til megGeorg ble født den 21. april 1896, utenom ekteskap.2,3 Georg ble døpt den 14. juni 1896 i Eresfjord kyrkje.2 Han bodde hos Anne Tostensdotter Frisvold og Mads Hallvorsson Frisvold på Hjellan, Frisvoll, Eresfjord, i 1900.1

Kilder/noter

 1. [S233] Ft. 1900 (db): 1542 Erisfjord & Visdals, Hjellan.
 2. [S16] Eresfjord klok. 1867–1902: s. 124.
 3. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.

Hallvard Frisvoll

M, #3095, (27. mai 1928 - 16. februar 1988)
Far*Henning Madsson Frisvoll (1871 - 1969)
Mor*Nikoline Strømsskog (1905 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til megHallvard ble født den 27. mai 1928.1
Hallvard giftet seg den 18. september 1954 med en uregistrert person.1

Hallvard døde den 16. februar 1988.2

Kilder/noter

 1. [S13] Hattrem på Lesja: s. 40.
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 113.

Thorleif Theodorssen Hattrem

M, #3096
Far*Theodor Gustav Hattrem (1864 - 1940)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Birger Theodorssen Hattrem

M, #3097
Far*Theodor Gustav Hattrem (1864 - 1940)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Reidar Theodorssen Hattrem

M, #3098
Far*Theodor Gustav Hattrem (1864 - 1940)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Trygve Theodorssen Hattrem

M, #3099
Far*Theodor Gustav Hattrem (1864 - 1940)
3-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Annie Røsand1,2

K, #3100, (13. august 1897 - etter 1952)
Mor*Berntine Gurine Hattrem3 (1866 - )
3-menning 2 ganger forskjøvet til megAnnie ble født den 13. august 1897 i Kristiansund.3 Hun bodde hos Anna Sæther på Breidablikk, Ytter-Vågland, Halsa, i 1910. Annie var pleiebarn og bodde fremdeles på Vågland i 1912.2,3
Annet navn: Annie Pedersdatter Sæther, nevnt 1912 (etter pleiemora).3

Annie døde etter 1952.1

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 432/17.9.1952. Side 10, «Dødsfall». https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19520917_93_432_1?page=9
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Halsa. Gnr. 36, bnr. 9, Bredarblik. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036803001518
 3. [S1888] Halsa klok. 1909–46: s. 116, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102102117