Christen Pram1,2

M, #10401, ( - ca. 1786)Christen Pram var fogd i Gudbrandsdalen i 1742.1,2
Christen Pram hadde Severin Løk ansatt som fogdefullmektig i 1742.1


Christen døde ca. 1786 i Gudbrandsdalen.2

Anna Svane1,2

K, #10402, ( - etter 1742)

Familie

Severin Løk (1714 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna giftet seg den 19. juli 1742 på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, med Severin Løk. De ble viet i enkefru Tønders hus etter kongelig bevilling av 19. mai.1
Hun og Severin bodde i Borgund på Sunnmøre i 1742.3
Etter barselseng ble Løchs Kiæriste Anna Svane innledet i Borgund kyrkje på Sunnmøre den 18. november 1742.2


     Morten Svane og Anna Svane kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: viede, 1742, 19. juli. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-46
 2. [S776] Borgund mini. 1739–61: introduserte, 1742, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610005
 3. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1742, 22. søndag etter trinitatis. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-79

Jon Åmundsson i Ura1,2,3

M, #10403, (ca. 1746 - )
Far*Åmund Jonsson på Berg4 (c 1712 - )
Mor*Eli Olsdotter på Berg4 ( - 1763)

Familie 1

Mette Persdatter i Malmedalen (1739 - )
Barn

Familie 2

Han var enkemann i 1780.1 

Familie 3

Eli Aslaksdotter på Bolsøy (c 1750 - 1781)
De hadde ett barn.3,2 
BarnJon ble født ca. 1746.4
Han var arving ved skiftet etter Eli Olsdotter på Berg den 7. mai 1763.4
Han var myndling av Ola Larsson på Ytre Årø i 1763.4

Annet navn: Jon Åmundsson Berg, nevnt fra 1766 til 1769.5,6,4
Jon fikk barn med Mette Persdatter i 1766 i Bolsøy. De stod til offentlig skriftemål den 27. april 1766 i Bolsøy kirke. På tinget 22. oktober året etter ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål.5,7,8,9 Jon Åmundsson Berg var soldat i 1769.6
Jon fikk barn med to kvinner i 1769.6,10
Jon giftet seg den 17. august 1777 med en uregistrert person.11
Jon trolovet seg den 12. november 1780 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Mork. Forlovere: Ola Ivarsson på Øygarden o.a.1,12
Jon giftet seg den 14. januar 1781 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Mork.1,13,2
Han var arving ved skiftet etter Eli Aslaksdotter i Ura den 26. desember 1781: 1 daler 1 ort 18 skilling.14


     Navnet hans ble skrevet Jon Uren i 1781.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b, trolovede, 1780, 25. søndag etter trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/124/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-108
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 9. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 116 a, saksnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410705
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 189 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410779
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b, trolovede, 1777, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 b, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a, 1781, 2. søndag etter epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630078
 14. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 556 b–557 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670562
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b, gutter, 1781, 11. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592

Per Persson på Lubbenes1,2,3

M, #10404, (ca. 1728 - 20. mai 1795)
Far*Per Olsson på Årø4
Mor*Anne Knutsdotter på Årø

Familie 1

Anne Kristensdotter på Årø (c 1726 - 1758 / 1759)
I oktober 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for Per på Årøs barns dåp, men ingen barn levde i juli 1759.24,10 

Familie 2

Beret Knutsdotter på Lubbenes
Ett barn levde i 1821.4 
BarnPer ble født ca. 1728 på Årø, Bolsøy.5 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751. Han var grenader i 1756.5
Annet navn: Per Persson på Årø, nevnt fra 1758 til 1776.6,7,8,9
Per giftet seg i 1758 med Anne Kristensdotter på Strande. I august ble det betalt 2 daler 4 skilling for trolovelsen og måneden etter 2 ort for vielsen til Per på Årø.10,11,9
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Årø den 10. juli 1759: 15 daler 1 ort 10 skilling. Han fikk også 10 daler i festegave.12
Han var fadder ved dåpen til Gjertrud Eriksdotter den 17. februar 1760 i Bolsøy kirke.13,14

Han var husmann på Indre Årø, Bolsøy, i 1763. I nødsåret 1773 kjøpte han to ganger 2 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.15,7,16
Han var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.6

Per trolovet seg den 4. april 1774 med Beret Knutsdotter.17
Per giftet seg den 5. februar 1775 i Molde kirke med Beret Knutsdotter.17,18,19,20
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.21
Per Persson på Årø fikk festeseddel på Lubbenes, Berg, Bolsøy, fra Ole Alsing den 16. september 1776. Seddelen ble tinglyst 21. oktober.8
Han og Beret bodde på Lubbenes i 1779, også kalt Tøndergårdneset. De var fremdeles der i 1789.2,19,20
Han var fadder ved dåpen til Hilde Knutsdotter den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke.3,22
Det ble holdt skifte etter Ingebjørg Persdotter på Lubbenes den 9. januar 1788. Den avdøde hadde ei rød ku (4 daler). På plassen stod en stove med jernkakkelovn, kjøkken og loft, samt et gammelt fjøs og en gammel låve (23 daler). Bygningene ble kjøpt av Arne Persson på Mork for 25 daler 12 skilling, men Per Persson på Lubbenes skulle få bo der frem til våren. Per hevdet å ha betalt 12 daler på husene og 4 daler for den røde kua, men arvingene trakk fra 4 års husleie (4 daler) Aktiva: 27 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 15–2–4. Arv: 12 daler.1

Annet navn: Per på Tøndergårdneset, nevnt fra 1789 til 1795.19,23

Per døde den 20. mai 1795 på Lubbenes.23 Han ble jordfestet den 30. mai 1795 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.23

     Navnet hans ble skrevet Peder Orøy i 1760.13

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen aarøy i 1766.6

     Navnet hans ble skrevet Peder Tyndergaardnesset i 1795.23

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670907
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Fannåttingske kompani, mønstringsrulle. Nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700383
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 38, nr. 198.
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420420067
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 11. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b, kvinner, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630067
 15. [S363] Bolsøyboka II: s. 340. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=343
 16. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 63, nr. 171.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 6 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-7
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 169 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 21. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 2 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-6
 24. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47

Anne på Årø1

K, #10405, ( - etter 1776)Mari og Anne tjente hos Sjurd på Indre Årø, Bolsøy, i 1762.1
Anna [aarøy] var fadder ved dåpen til Salamon Jonsson den 1. juni 1766.2
Anna aarøy var fadder ved dåpen til Beret Persdotter på Årø den 3. mars 1776 i Bolsøy kirke.3,4
Anne Aarøe var kreditor ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 2 daler 3 ort (2 daler 2 ort i et halvt års lønn, og 1 ort for annet).5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 180 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-139
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-129
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/

Guri Ivarsdatter1,2

K, #10406, ( - etter 1766)

Familie

Per Justssen (c 1720 - c 1782)Guri giftet seg med Per Justssen.1,2
Hun og Per bodde på mnr. 143, Molde, i 1764. I 1767 ble huset taksert til 50 daler. Per bodde der til sin død (neste beboer var Åmund Åmundsson, s.d.).2,3,4

Guri døde etter 1766.1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 41 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/43/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ind paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212096
 3. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Ind paa Gaden, mnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064210
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1782, tingsvitne. Endringer, mnr. 155. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064078

Ola Olsson i Løvika1,2

M, #10407, (ca. 1709 - 26. november 1796)
Far*Ola Olsson på Brastad3 ( - c 1718)
Mor*Marit Olsdotter på Brastad3 ( - 1725)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde fem barn.2 

Familie 2

Anne Hansdotter i Løvika (c 1732 - 1775)
De hadde seks barn.2 
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Brastad.2
Ola ble født ca. 1709.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Brastad den 20. mai 1719.4

Ola giftet seg i 1747 med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 8, Løvika, Tresfjord, i 1748.2
Ola giftet seg i 1758 med Anne Hansdotter på Sylte.2
Han og Anne var brukere på bnr. 8 fra 1758. Hans sønn Ola overtok i 1777.2,5
Ole Løvigen var verge for Per Knutsson på Øvstedalen i 1767.6


Ola døde den 26. november 1796 i Løvika, Tresfjord, av alderdomssvakhet.1,2 Han ble jordfestet den 8. januar 1797 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 481. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670169
 2. [S77] Tresfjord I: s. 715. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#718
 3. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 94 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/107/
 5. [S77] Tresfjord I: s. 716. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#719
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Ingebrigt Salamonssen1

M, #10408, (1795 - )
Far*Salamon Jonsson Årø1 (1766 - 1810)
Mor*Synneva Andersdotter ved Brua2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megIngebrigt ble døpt den 14. september 1795 i Molde kirke. Faddere: Erik Olsson på Røysa, Marit Kavli, Marta Eriksdotter Skjersli og Beret Ingebrigtsdotter o.a.2 Ingebrigt Salamonssen bodde hos Salamon Jonsson og Synneva Andersdotter på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1801.1,3,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Andrina Salamonsdatter1,2

K, #10409, (1799 - )
Far*Salamon Jonsson Årø2,1 (1766 - 1810)
Mor*Synneva Andersdotter ved Brua2 (c 1765 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, Indenfor Broen, forsikringsnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Peter Kristensson Øverland1

M, #10410, (1800 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland2,3 (c 1770 - )
Mor*Kari Persdotter Mittet2,3,4 (1769 - 1844)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megPeter ble født i 1800 på Årø, Bolsøy, utenom ekteskap.2,5 Peter ble døpt den 15. juni 1800.2 Han var fosterbarn hos Salamon Jonsson og Synneva Andersdotter ved Brua på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1801.6
Han ble kalt Peter Kristensson på Molde, nevnt 1814.6,7 Peter Kristensson på Molde ble konfirmert den 25. september 1814 i Molde kirke.7
Han var debitor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 9. mai 1823: 1 daler for lånte penger.1
Han bevitnet at Ola Olssen på Reknes solgte tømret stue med kammer, kjøkken, spiskammer, gang og vedsval av stavleie på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, den 3. desember 1825 til Per Ottarsson Leirgrovvik. Peter signerte med ført penn.8
Han var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.9
Han var arving ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 8 daler 89 skilling.10


     Navnet hans ble skrevet Peder Chrestensen Molde i 1814.7

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 455 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 4. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 5. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 38.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 114. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002371
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-32
 8. [S1207] Molde pantebok 1823–44: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610432
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 10. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Sigrid Persdotter Øverland1

K, #10411, ( - ca. 1784)

Familie

Jøsten Sjurdsson Øverland (c 1721 - 1786)
I mai 1758 ble det betalt 1 ort 8 skilling for hans barns dåp. To barn levde i 1785.9,1 
BarnSigrid giftet seg i 1758 med Jøsten Sjurdsson Øverland. I mars ble det betalt 2 daler for trolovelsen til en Øverland-mann, og i juni 3 ort 3 skilling for Østeen Øverlands vielse.1,2,3
Hun og Jøsten var brukere på Øverland, Bolsøy, i 1764. De drev ett av de fire brukene der.4

Sigrid døde ca. 1784.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 23. april 1785. Arvinger: Jøsten Sjurdsson, Kristen Jøstensson og Knut Jøstensson. Det går frem at Jøsten hadde fratrådt gårdsdriften. I boet var blant annet en stue med kammer og kjøkken, og skott med loft over, på grunn tilhørende Reknes ved Molde (vurdert til 10 daler). Nettoformue: 60 daler 1 ort 22 skilling. Gjeld og omkostninger: 40–1–7. Arv: 20–0–15, fordelt på enkemannen og de to sønnene. Skiftet ble sluttet 13. januar 1786.5

     Beret Persdatter på Marka og Sigrid Persdotter Øverland kan ha vært søsken.6,7

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 a, inntekt. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340861
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b–200 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670446
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 529 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651130
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Jøsten Sjurdsson Øverland1,2,3

M, #10412, (ca. 1721 - 25. mai 1786)
Far-?*Sjurd Jøstensson på Stranda (c 1691 - c 1753); trolig4
Mor-?*Marit Knutsdotter på Stranda ( - e 1753); trolig4

Familie

Sigrid Persdotter Øverland ( - c 1784)
I mai 1758 ble det betalt 1 ort 8 skilling for hans barns dåp. To barn levde i 1785.1,8 
BarnJøsten ble født ca. 1721.5
Giøsten Siursen var arving ved skiftet etter Sjurd Jøstensson på Stranda den 22. oktober 1753: 2 daler 3 ort 22 skilling, pluss 3 daler i hjemmefølge, og 1 daler 1 ort etter fordring.6
Jøsten Sjurdsson fikk bygselseddel på 1 pund 9 merker på Øverland, Bolsøy, fra Ole Alsing den 2. mai 1758. Seddelen ble tinglyst 3. juli.7
Jøsten giftet seg i 1758 med Sigrid Persdotter Øverland. I mars ble det betalt 2 daler for trolovelsen til en Øverland-mann, og i juni 3 ort 3 skilling for Østeen Øverlands vielse.8,9,10
Han og Sigrid var brukere på Øverland i 1764. De drev ett av de fire brukene der.11
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.12,13
Jøsten Sjurdsson Øverland stevnet Kristen Kristenssen til tinget i Molde i 1768. Den 8. desember ble Kristen dømt til å betale det han skyldte Jøstens kone for oppfostring av hans spedbarn (trolig Malena Kristensdatter) – 3 ort samt 3 daler i saksomkostninger.14
Han var fadder ved dåpen til Anders Knutsson på Øverland den 1. november 1772 i Molde kirke.15,16
Tosten Larsson på Fuglset, Jøsten Sjurdsson Øverland, Lars Larsson på Berg, Anders Larsson Berg og Ola Strande ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782 av Abraham Meier. Abraham ville ha tingsvitne fra dem (og enka etter Ola på Mork) om hvorvidt han selv hadde anmodet om å holde likpreken over deres familiemedlemmer, som omkom på havet under vårfisket, og om han hadde forlangt betaling. Alle møtte (unntatt Ola på Strande, som var syk) og svarte nei.17,18
Han bodde på mnr. 6, Reknesrøysan, Molde, fra 1785. (Forrige beboer var Botolv Hanssen, s.d.) Etter Jøstens død overtok Erik Botterli (s.d.).19
Han var kreditor ved skiftet etter Per Trondsson Strande og Bolla Knutsdatter den 12. januar 1785: 2 ort 12 skilling for 1 favn ved.20
Han var arving ved skiftet etter Sigrid Persdotter Øverland den 23. april 1785.21


Jøsten døde den 25. mai 1786 i Molde.5,22 Han ble gravlagt i 1786 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy, men det ble betalt 1 daler 1 ort til Molde kirke i mai for jord og ringing med begge klokker.22,3
Hans dødsbo var kreditor ved skiftet etter Anne Olsdotter på Marka den 16. oktober 1787: 2 ort 20 skilling.23

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b, menn, 1786. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630042
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 193 b–194 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650790
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 23 a, publiseringsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410318
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 a, inntekt. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340861
 10. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, juni. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 7. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 14. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, drenger, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 168 a, 1772, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630073
 17. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 18. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 19. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1785, tingsvitne. Endringer, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064072
 20. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1007–1008. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/218/
 21. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b–200 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 22. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1785–86. Uvisse inntekter, 1786, mai.
 23. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1139–1140. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/284/

Knut Jøstensson på Øverland1

M, #10413, (ca. 1780 - )
Far*Jøsten Sjurdsson Øverland1 (c 1721 - 1786)
Mor*Sigrid Persdotter Øverland1 ( - c 1784)Knut ble født ca. 1780.1
Han var arving ved skiftet etter Sigrid Persdotter Øverland den 23. april 1785.2

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 199 b–200 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/203/

Anne Persdotter på Årset1

K, #10414, (1735 - 1794)
Far*Per Olsson på Nesje2,3 (c 1693 - 1737)
Mor*Siri Hansdotter på Nesje2 (c 1710 - 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Esten Persson på Årset (c 1698 - 1774)
De hadde tre barn.4 

Familie 2

De hadde ett barn.1 Annet navn: Anne Persdotter på Nesje.2,3
Anne ble født i 1735 på Sørnesje, Veøy.2 Anne ble døpt den 27. februar 1735 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Presten bemerket i kirkeboka at det var uvær og nevnte også foreldrenes vielsesdato (ettersom det ikke var gått ni måneder siden bryllupet). Faddere: Ingebjørg Hallasdotter på Nesje, Per Kolbeinsson på Nesje og Per Olsson på Nesje o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson på Nesje den 22. mai 1738: 6 daler 1 ort 15½ skilling.3
Hun var myndling av Anders Knutsson i Gjerde i 1738.3

Annet navn: Anne Persdotter på Sørnesje.4
Anne giftet seg i 1759 med Esten Persson på Årset.4
Hun og Esten var brukere på Nørd-Årset, Årset, Veøy, til 1774. Etter hans død drev hun videre.4
Anne giftet seg i 1776 med en uregistrert person.1

Anne døde i 1794.4

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1075. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1078
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-78
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: april–juni 1738. 22. mai.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1074. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1077

Børre Perssen ved Brua1,2,3

M, #10415, (ca. 1713 - før 1789)

Familie

Anna Persdatter (c 1738 - 1804)Børre ble født ca. 1713 i Molde.4 Jens Persson, Ola Olssen, Anders Eriksson Berg, Lars Larssen, Anders Nilssen, Kristen Larsson, Børre Perssen, Ola Robertssen, Johan Mikalssen Myre, Peter Henriksson Russ, Jens Persson Tøndergård og Erik Johanssen signerte et klagebrev til biskopen og stiftamtmannen om skoleplanene den 20. mai 1746 i Molde.5,6
Signaturer på klagebrev fra Moldes allmue til biskop og stiftamtmann i 1746
Børre Perssen var fisker i Molde i 1747.4
Børre giftet seg med Anna Persdatter.7
Han bodde på mnr. 114, ved Brua, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. Etter hans død overtok enka.1,2

Børre døde før 1789.2

     Navnet hans ble skrevet Børge Pedersøn i 1747.4

     Navnet hans ble skrevet Børre Pedersen i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ved Broen, mnr. 131.
 2. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 115. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 20. mai.
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 244. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=247
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 115. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/

Ivar Bentsson på Ytre Sandnes1,2

M, #10416, (ca. 1708 - 1767)
Far*Bent Jonsson i Hjelvika3 (c 1651 - c 1718)

Familie

Gjertrud Knutsdotter på Ytre Sandnes (c 1700 - 1767)Annet navn: Ivar Bentsson i Hjelvika.3,2
Ivar ble født ca. 1708 i Hjelvika, Veøy.2
Han ble kalt yngste Ivar Bentsson, nevnt 1719.3
Han var arving ved skiftet etter Bent Jonsson i Hjelvika den 10. mai 1719.4
Han var myndling av Aret Ivarsson i Stenså i 1719.3

Ivar giftet seg den 27. desember 1733 i Vestnes kyrkje med Gjertrud Knutsdotter på Helland, viet av Lars Barhaug.5,1
Han og Gjertrud var selveiere på bnr. 2, Ytre Sandnes, Veøy, fra 1738. Ivar kjøpte da 2 pund 6 merker. Svigersønnen Elling Olsson (s.d.) fikk skjøte på halvparten av dette i 1758. De bodde hos ham i 1762.6,2,1 Ivar Bentsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.2,5

Ivar døde i 1767 på Ytre Sandnes, Veøy.6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 9, manntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 248. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041259
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 121. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b–86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 139, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 77. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=78

Ingebjørg Bentsdotter i Hjelvika1

K, #10417, ( - etter 1719)
Far*Bent Jonsson i Hjelvika1 (c 1651 - c 1718)Hun var arving ved skiftet etter Bent Jonsson i Hjelvika den 10. mai 1719.2


     Ingebjørg Bentsdotter i Hjelvika og Ingebjørg Bendiksdotter på Frøyset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b–86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/

Marit Bentsdotter på Årøneset1,2

K, #10418, ( - 1763)
Far*Bent Jonsson i Hjelvika3 (c 1651 - c 1718)

Familie

Nils Andersson på Årøneset (c 1705 - )
Tre barn levde i 1764.1 Annet navn: Marit Bentsdotter i Hjelvika.3
Hun var arving ved skiftet etter Bent Jonsson i Hjelvika den 10. mai 1719.4
Hun var myndling av Aret Ivarsson i Stenså i 1719.3

Marit fikk barn med en uregistrert person ca. 1724.5
Marit trolovet seg den 30. mars 1728 i Bolsøy kirke med Nils Andersson på Årøneset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Sjurd Ellingsson på Årø og Sjurd Larsson på Eikrem.6
Marit giftet seg den 21. juni 1728 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Nils Andersson på Årøneset, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,1
Hun og Nils var brukere på Årøneset, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 pund 13 merker. I 1762 var de fattig, og hun var kronisk sengeliggende.8,9

Marit døde i 1763 på Årøneset.2 Hun ble jordfestet den 17. april 1763 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,10 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. oktober 1764. Kreditorer: Per Sjurdsson på Årø og Marta Lassesdotter i Leirgrovvik o.a. Formue: 28 daler 2 ort 14 skilling. Gjeld og omkostninger: 24–3–12. Arv: 3–3–2, fordelt på enkemannen og de tre barna.1,11

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 253 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-92
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b–86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 93. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-48
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-49
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 4. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690215
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 16.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 254 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/275/

Anne Bentsdotter i Hjelvika1

K, #10419
Far*Bent Jonsson i Hjelvika1 (c 1651 - c 1718)Hun var arving ved skiftet etter Bent Jonsson i Hjelvika den 10. mai 1719.2
Ei Anne Bentsdotter på Molde ble stevnet til tinget 28. januar 1733 for leiermål. Hun møtte ikke, så saken ble utsatt.3
Ei Anna Bentzd: var fadder ved dåpen til Ingeborg Sjurdsdatter den 1. januar 1739 i Molde kirke.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b–86 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400183
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 193. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660304

Aret Ivarsson i Stenså1,2

M, #10420, (ca. 1655 - ca. 1730)

Familie 2

Brit Hansdotter i Stenså ( - c 1720)
Fem barn levde i 1720.6 
BarnAret ble født ca. 1655.3
Aret giftet seg med Marit Knutsdotter i Stenså.4
Han og Marit var brukere i Stenså, Veøy, i 1690. Han overtok etter hennes mann. Arets sønn Ivar tok over gården i 1720.3,5
Bent Jonsson i Hjelvika giftet seg kanskje med ei søster av Aret Ivarsson i Stenså.2

Aret giftet seg med Brit Hansdotter.6 Aret Ivarsson i Stenså var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1705.1
Han var arving ved skiftet etter Brit Hansdotter i Stenså den 19. desember 1720.6


Aret døde ca. 1730.3

     Navnet hans ble skrevet Arilt Iversen Stensaaen i 1719.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 85 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/99/
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=400
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640212

Lars Jenssen1,2

M, #10421, ( - etter 1774)

Familie

Ingeborg Nilsdatter ( - e 1774)
De hadde fler barn.4,5 
BarnLars giftet seg med Ingeborg Nilsdatter.1,2
Han og Ingeborg bodde i Kolbjørnsvik, Øyestad, iallfall fra 1764 til 1774.1,2

Kilder/noter

 1. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 236 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-169
 2. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 6 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9400&idx_id=9400&uid=ny&idx_side=-8
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 4. [S1987] Tromøyfolk gjennom tidene I: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090900040?page=30
 5. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519

Ingeborg Nilsdatter1,2

K, #10422, ( - etter 1774)

Familie

Lars Jenssen ( - e 1774)
De hadde fler barn.4,5 
BarnIngeborg giftet seg med Lars Jenssen.1,2
Hun og Lars bodde i Kolbjørnsvik, Øyestad, iallfall fra 1764 til 1774.1,2

Kilder/noter

 1. [S771] Arendal mini. 1703–1815: fol. 236 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9399&idx_id=9399&uid=ny&idx_side=-169
 2. [S1129] Arendal mini. 1771–1815: fol. 6 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9400&idx_id=9400&uid=ny&idx_side=-8
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.
 4. [S1987] Tromøyfolk gjennom tidene I: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090900040?page=30
 5. [S1827] Øyestad ft. 1801: fol. 182 a, Strandstædet Sperrevig, 4. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806660519

Nils Tjøstolvsson på Lønset1,2

M, #10423, (ca. 1761 - )
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset1 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset1 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megNils ble født ca. 1761 på Lønset, Bolsøy.1
Han var myndling av Anders Olsson på Sigerset i 1772.1
Han var kreditor ved skiftet etter Lasse Olsson i Bergsbakken den 18. september 1778: 1 daler 2 ort 15 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/409/
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b–405 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/

Ola på Hjelset1,2

M, #10424, ( - etter 1772)

Familie

Maren Nilsdotter på Hjelset (c 1736 - )Han bodde på Hjelset, Bolsøy, i 1764.1
Han var fadder ved dåpen til Tøri Persdotter Hjelset den 19. august 1764 i Molde kirke.1,3
Ola Hjelset var soldat i 1768.2
Ola trolovet seg den 7. februar 1768 med Maren Nilsdotter. Han hadde forevist sesjonstillatelse.2
Ola giftet seg den 24. juni 1768 i Bolsøy kirke med Maren Nilsdotter.2,4
Han og Maren bodde på Hjelset i 1772.5,6
Han var verge for Per Tjøstolvsson Lønset i 1772.5


     Navnet hans ble skrevet Ole Gielset fra 1768 til 1772.2,5

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 618 b, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/651/

Magrete Tjøstolvsdotter på Lønset1,2

K, #10425, (ca. 1756 - )
Far*Tjøstolv Nilsson på Lønset2 ( - c 1771)
Mor*Beret Alvsdotter på Lønset2 ( - e 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megMagrete ble født ca. 1756 på Lønset, Bolsøy.2
Hun var myndling av Lars Ellingsen (trolig Lars Larsson på Ellingsgarden) i 1772.2
Hun var fadder ved dåpen til Eli Katrina Persdatter den 3. september 1787 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b, kvinner, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620597
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 617 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/650/

Ola Rasmusson Svinøy1

M, #10426, (ca. 1760 - 1806)
Far*Rasmus Olsson på Svinøya2 (c 1730 - )
Mor*Mari Jonsdotter på Svinøya2

Familie

Dordi Kjerstina Arnesdatter i Krubba (c 1769 - 1838)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1760 i Vågøy.3,4,1
Ola giftet seg i 1794 i Molde kirke med Dordi Kjerstina Arnesdatter. Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,5,6
Annet navn: Ola Rasmusson på Røysa, nevnt fra 1798 til 1801.7,8
Annet navn: Ola Rasmusson i Krubba, nevnt fra 1800 til 1806.9,4 Ola og Dordi var husfolk på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1801, sammen med Olina Olsdatter, Anne Olsdatter og Rasmus Olssen. Stedsnavnene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre. Doret hadde trolig overtatt huset etter mora. Det var taksert til 20 daler i 1807. Hun bodde fremdeles i Krubba i 1823.3,10,11 Ola Rasmusson Svinøy var i tjeneste i Molde i 1804, men var sykelig og kom seg lite ut av huset.1

Ola døde i 1806 i Molde.4 Han ble jordfestet den 19. april 1806.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Rasmussøn Røysa i 1801.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Rassmussen Svinøen i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 4].
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 118. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002391
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 a, 1806. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 225, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-114
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 11. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141.

Dordi Kjerstina Arnesdatter i Krubba1,2,3,4

K, #10427, (ca. 1769 - 17. desember 1838)
Far-?*Arne Knutsson i Krubba (o 1730 - f 1774); trolig
Mor-?*Kari Olsdotter i Krubba (c 1723 - 1799); trolig
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Rasmusson Svinøy (c 1760 - 1806)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnDordi Kjerstina ble født ca. 1769.2,5 Hun ble konfirmert den 18. november 1787 i Molde kirke.2
Dordi Kjerstina giftet seg i 1794 i Molde kirke med Ola Rasmusson. Det ble betalt 1 daler for vielsen.5,4,6
Annet navn: Dordi Kjerstina Arnesdatter på Røysa.7,5
Etter barnefødsel ble hun innledet i Molde kirke den 1. mai 1798 og 18. januar 1801.8,9
Dordi og Ola var husfolk på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1801, sammen med Olina Olsdatter, Anne Olsdatter og Rasmus Olssen. Stedsnavnene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre. Doret hadde trolig overtatt huset etter mora. Det var taksert til 20 daler i 1807. Hun bodde fremdeles i Krubba i 1823.5,10,1

Dordi døde den 17. desember 1838 i Molde.4 Hun ble gravlagt den 22. desember 1838.4

     Navnet hennes ble skrevet Dorthea i Krybben i 1800.3

     Navnet hennes ble skrevet Dorothea Arnesdatter i 1801.5

     Navnet hennes ble skrevet Daarid i Kruben i 1823 (ifølge brevavskrift).1

Kilder/noter

 1. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 a, nr. 6. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-116
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 225, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-114
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 118. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002391
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-12
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026

Olina Olsdatter Svinøy1

K, #10428, (ca. 1795 - )
Far*Ola Rasmusson Svinøy1 (c 1760 - 1806)
Mor*Dordi Kjerstina Arnesdatter i Krubba1 (c 1769 - 1838)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOlina ble født ca. 1795.1 Hun bodde hos Ola Rasmusson og Dordi Kjerstina Arnesdatter på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 118. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002391
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 3. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141.

Anne Olsdatter Svinøy1

K, #10429, (1798 - )
Far*Ola Rasmusson Svinøy2,1 (c 1760 - 1806)
Mor*Dordi Kjerstina Arnesdatter i Krubba2,1 (c 1769 - 1838)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 118. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002391
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 4. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141.

Anne Åmundsdotter Kleive1,2

K, #10430, (ca. 1763 - )
Far*Åmund Åmundsson Kleive1 (1724 - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive3,1 (c 1726 - 1796)

Familie 1

Kristoffer Lorents Lossius (c 1745 - 1827)
Barn

Familie 2

Anders Johanssen ( - e 1796)
Det skal ha vært hennes fjerde utenomekteskapelige barn.7 
BarnAnne ble født ca. 1763 på Kleive, Bolsøy.4
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.1

Anne fikk barn med Kristoffer Lorents Lossius i 1792 i Molde. Ved dåpen ble en «Peder af Trondhjem» oppgitt som barnefar.5,6
Anne fikk barn med Anders Johanssen i 1796.7
Anne Åmundsdotter kjøpte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 av Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.3
Hun var fadder ved dåpen til Elen Johanna Andersdatter den 25. desember 1797 i Molde kirke.8
Hun var fadder ved dåpen til Anne Olsdatter den 25. mars 1798 i Molde kirke.9

Hun bodde på mnr. 126 i 1801 sammen med Beret Andrea Persdatter. I huset bodde også en annen husholdning (s.d.). Anne var fremdeles der i 1807. Huset ble da taksert til 20 daler.4,2

     Navnet hennes ble skrevet Anne Amundsdatter fra 1781 til 1807.1,4,2

Rasmus Olssen Svinøy1

M, #10431, (1800 - )
Far*Ola Rasmusson Svinøy2,3 (c 1760 - 1806)
Mor*Dordi Kjerstina Arnesdatter i Krubba2,3 (c 1769 - 1838)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megRasmus ble døpt den 7. desember 1800 i Molde kirke.2,1 Han bodde hos Ola Rasmusson og Dordi Kjerstina Arnesdatter på mnr. 118, Krubba, Molde, i 1801.3,4,5

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Olsen Svinøen i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): QQ.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 118. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002391
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 a, paa Røysen, forsikringsnr. 110. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063026
 5. [S480] «Brev fra Molde i 1820–1830 årene fra Johan Wichberg og Knut Andreas Bjørset»: s. 141.

Beret Knutsdatter i Krubba1,2

K, #10432, (ca. 1740 - 1801)
Far*Knut Hansson i Krubba2 (c 1711 - c 1752)
Mor*Anne Rasmusdatter Lubb2 ( - e 1767)

Familie

Anders Olssen i Krubba (c 1740 - 1807)
De hadde ni barn, men bare ett levde i 1796.3 
BarnBeret ble født ca. 1740 i Molde.2,3,1
Hun var myndling av Johan Kristensson Løkke i 1752.2

Beret giftet seg ca. 1769 med Anders Olssen.3,1
Hun og Anders var husfolk på mnr. 119, Krubba, Molde, i 1789. Sønnen ble kalt Røysa ved konfirmasjonen samme år (stedsnavnene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre). Berets mor hadde bodd i huset tidligere.4,5,6,7 Ved folketellingen av 1. februar 1801 var Beret og Anders husfolk på mnr. 119. Anders Anderssen og Beret Persdatter bodde også der. Beret var losjerende.1

Marit Knudsdatter paa Røysen (kanskje feilskrift for Beret) døde i 1801 i Molde og ble jordfestet 22. november, 62 år gammel.8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 103. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/53/
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 572 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/573/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 14, mnr. 120. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/79/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 155 a.
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 327.
 7. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Paa Røysene, mnr. 137.
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Beret Persdatter1

K, #10433, (ca. 1736 - 1801)Beret ble født ca. 1736.1 Hun var spinner i 1801.1 Ved folketellingen av 1. februar 1801 losjerte Beret Persdatter på mnr. 119, Krubba, Molde, hos Anders Olssen og Beret Knutsdatter.1

Beret døde kanskje i 1801 i Molde. Beret Olsdatter i Krybben (sic) ble jordfestet 27. juni, 65 år gammel.2

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Pedersdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 119. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002397
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Anne Simonsdotter på Kolbotnet1,2

K, #10434, (ca. 1738 - ca. 1803)

Familie 1

Hans Persson på Kolbotnet (c 1728 - 1778)
Sju barn levde både ved skiftet etter ham (1779) og skiftet etter henne (1803).1,5 
Barn

Familie 2

Ola Persson på Ystiberget (c 1748 - )
Ingen barn er nevnt i skiftet etter henne (1803).5 Anne ble født ca. 1738.3
Anne giftet seg med Hans Persson.1,2
Hun og Hans bodde på Kolbotnet, Ålen, i 1763.4
Etter barsel ble hun innledet i Ålen kirke den 2. februar 1763.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Persson på Kolbotnet den 8. januar 1779.1

Anne giftet seg med Ola Persson.5
Annet navn: Anne Simonsdotter på Ystiberget.5,3
Hun og Ola var husfolk på Ystiberget, Ysti, Stjørdal, i 1801. Plassen hadde ikke jord.3

Anne døde ca. 1803 på Ystiberget.5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 25. juli 1803. Arvinger: Ola Persson og Marta Hansdotter o.a.5

Kilder/noter

 1. [S1132] Gauldal skifteprotokoll 1777–82: fol. 205 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24726/213/
 2. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-43
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Størdalen, Wærnes, Ystiberg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058452001258
 4. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 39 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-42
 5. [S1131] Stjør- og Verdal skifteprotokoll 1802–16: fol. 314 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24765/327/

Ola Persson på Ystiberget1,2

M, #10435, (ca. 1748 - )

Familie

Anne Simonsdotter på Kolbotnet (c 1738 - c 1803)
Ingen barn er nevnt i skiftet etter henne (1803).1 Ola ble født ca. 1748.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.2
Ola giftet seg med Anne Simonsdotter.1
Han og Anne var husfolk på Ystiberget, Ysti, Stjørdal, i 1801. Plassen hadde ikke jord.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Simonsdotter på Ystiberget den 25. juli 1803.1

Kilder/noter

 1. [S1131] Stjør- og Verdal skifteprotokoll 1802–16: fol. 314 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24765/327/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Størdalen, Wærnes, Ystiberg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058452001258

Hans Persson på Kolbotnet1,2

M, #10436, (ca. 1728 - 28. desember 1778)

Familie

Anne Simonsdotter på Kolbotnet (c 1738 - c 1803)
Sju barn levde både ved skiftet etter ham (1779) og skiftet etter henne (1803).1,5 
BarnHans ble født ca. 1728.2
Hans giftet seg med Anne Simonsdotter.1,3
Han og Anne bodde på Kolbotnet, Ålen, i 1763.4

Hans døde den 28. desember 1778 på Kolbotnet.2,1 Han ble gravlagt den 1. januar 1779.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. januar 1779. Arvinger: Anne Simonsdotter og Marta Hansdotter o.a.1

     Navnet hans ble skrevet Hans Pedersen Kulbaatten i 1779.1

Kilder/noter

 1. [S1132] Gauldal skifteprotokoll 1777–82: fol. 205 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24726/213/
 2. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-174
 3. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 39 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-43
 4. [S1133] Haltdalen mini. 1745–1804: fol. 39 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16228&idx_id=16228&uid=ny&idx_side=-42
 5. [S1131] Stjør- og Verdal skifteprotokoll 1802–16: fol. 314 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24765/327/

Mette Andersdatter1

K, #10437, (ca. 1792 - )
Far*Anders Johansson Hjelset1 (c 1749 - )
Mor*Marta Tjøstolvsdotter under Berget1 (c 1754 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megMette ble født ca. 1792.1 Hun bodde hos Anders Johansson og Marta Tjøstolvsdotter på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 125. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002419

Beret Andersdatter1

K, #10438, (ca. 1795 - )
Far*Anders Johansson Hjelset1 (c 1749 - )
Mor*Marta Tjøstolvsdotter under Berget1 (c 1754 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megBeret ble født ca. 1795 i Molde.1 Hun bodde hos Anders Johansson og Marta Tjøstolvsdotter på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 125. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002419

Elen Johanna Andersdatter1,2,3

K, #10439, (1797 - 1803)
Far*Anders Johansson Hjelset1,3,2 (c 1749 - )
Mor*Marta Tjøstolvsdotter under Berget1,3 (c 1754 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megElen Johanna ble døpt den 25. desember 1797 i Molde kirke. Faddere: Erik Øverås, Nils Andersson Sigerset, Anne Åmundsdotter, Beret Jonsdatter, Beret Kjerstina Persdatter Talberg og Jon hos Steffenssen.1 Elen Johanna Andersdatter bodde hos Anders Johansson og Marta Tjøstolvsdotter på mnr. 125, under Berget, Molde, i 1801.3

Elen Johanna døde i 1803 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 15. januar 1803.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-30
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 125. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002419

Erik Jetmundsson på Gjellstein1

M, #10440, (ca. 1737 - 1804)
Far*Jetmund Larsson på Øverås2 (c 1711 - 1738)
Mor*Anne Eriksdotter på Øverås2 (c 1699 - )
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Erik Jetmundsson på Øverås.2
Erik ble født ca. 1737 på Øverås, Vestnes.2
Han var husmann på Vikanes, Heggdalsvik, Aukra, fra ca. 1764.3
Annet navn: Erik Jetmundsson på Sør-Heggdal, nevnt 1790.4
En Erich Øweraas var fadder ved dåpen til Elen Johanna Andersdatter den 25. desember 1797 i Molde kirke.5
Erik Jetmundsson på Gjellstein var fisker.1
Han var husmann på Osen, Gjellstein, Vestnes, i 1801. Plassen hadde ikke jord.1

Erik døde i 1804 på Gjellstein, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 402. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=405
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 67. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=70
 3. [S162] Midsund I: s. 400.
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 41, trinitatisfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650563
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-30

Jon hos Steffenssen1

M, #10441Jon tjente hos Klaus Lund Steffenssen i Molde i 1797.1
Han var fadder ved dåpen til Elen Johanna Andersdatter den 25. desember 1797 i Molde kirke.1
Jon hos Stephensen var fadder ved dåpen til Kristoffer Oluf Sveinssen den 14. september 1817 i Molde kirke.2


     Jon hos Steffenssen og Jon hos Throne kan ha vært samme person.

Isabella Tostensdatter på Haugan1,2,3

K, #10442, (ca. 1758 - )
Far*Tosten Olsson4,5 (1731 - 1763)
Mor*Beret Ellingsdatter4
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Hans Hansson Hagås (c 1750 - )
De fikk et barn, som levde 1 måned – kanskje gutten Hans, hvis hjemmedåp ble stadfestet i Molde kirke 20. juli 1788.5,18 

Familie 2

Elling Persson Eide (c 1741 - 1804)
De fikk to barn.12,9 
BarnIsabella ble født ca. 1758, utenom ekteskap.2 Hun var fosterbarn hos Elling-Beret. Isabella var hos henne til Beret døde.4 Isabella Tostensdatter ble konfirmert den 5. oktober 1777 i Molde kirke.2 Isabella Tostensdatter bodde hos Maren Sofia Lund Hammer i 1½ år fra 1778 på mnr. 66, Kirkebakken, Molde.4
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Beret Olsdatter på Haugan den 20. juni 1780: gammel rye (2 skilling).6
Maria Arnesdatter og Isabella Tostensdatter på Haugan hadde plass i 3. stol på lemmen, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 6 skilling hver.3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Ivarsdotter Dalset i 1783.7
Isabella Tostensdatter var spinner og syer.5
Isabella fikk barn med Hans Hansson Hagås i 1788 i Molde. Den 16. september ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler for leiermål.5,1,8 Isabella Tostensdatter oppholdt seg hos Kari Persdotter på Haugan i 1790.5 Isabella Tostensdatter reiste fra Molde med attest av 27. april 1790. Hun var hemmelig gravid og ville søke opphold hos farbroren, Sivert Olsson, på Sunnmøre. Isabella drog først til Setet på Otrøya. Barnefaren, gift mann Elling Persson, fulgte etter henne tre dager senere på oppfordring fra Kari Persdotter. Han fortalte sin kone (Anne Knutsdotter) at han skulle til Kristiansund for å søke arbeid. Elling og Isabella ble enige om at hun skulle utgi seg for å være hans kone, og de reiste til Sivert Olsson og var der i 8 dager. De ble til slutt borte fra hjemstedet i 4 år. Elling var somme tider vekk fra henne på arbeid, og Isabella (som kalte seg Beret) måtte selge klærne sine og betle.5,9,10,11
Isabella fikk barn med Elling Persson i Nordfjord.4,12 Isabella og Elling var innerster på Hyenes, Gloppen, i 3 år hos den fattige husmannen Anders. De arbeidet for føden da de fikk arbeid, og forsørget seg ellers med betling. Ved en barnedåp i 1792 ble paret omtalt som fattige, omreisende betlere fra Nordmøre.5,13,14
Hun kalte seg Beret Tostensdatter mens hun var borte (nevnt 1792).9,14 Isabella Tostensdatter oppholdt seg i 8 dager på Nore, Davik, i 1794. Elling Persson reiste fra henne etter første natten. Hans kone hadde kommet til gjestgiverstedet Bryggja, og sammen drog de hjem til Molde. Isabella ble siden jaget fra Nore av tilsynsmann Kaspar Reinholdsson og reiste også til Molde.9,13,12 Isabella Tostensdatter og Elling Persson ble stevnet til tinget i Molde den 12. januar 1795. Han var tiltalt for hor og hun for tredje gangs leiermål. Søren Fitzens var oppnevnt som aktor (selv om han mente seg inkompetent) og Arnt Reierssen Rønne som forsvarer. Ellings kone, Anne Knutsdotter, var også innkalt. Forhøret fortsatte dagen etter, hvor Elling sa de hadde et kjærlig ekteskap og ikke kunne klage på annet enn at Anne kunne være vred. Hun ville tilgi sin mann og ta til seg barnet han hadde med Isabella (Andreas Ellingsson) om hun fikk beholde Elling hos seg. Den 1. juni ble Isabella dømt til 6 års arbeid ved Trondheim tukthus, og Elling ble bøtelagt 24 daler i dobbel leiermålsbot og fikk inndratt sin halvpart av felleseiet. Isabella erklærte seg misfornøyd med dommen og anket til lagtinget, hvor den ble stadfestet 25. september.4,13,10,15,11,16,17

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 446 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360923
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a, 1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630058
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, på lemmen, kvinnesiden, nr. 3.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 952–954. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650476
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977–979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 450 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360928
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 545 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 a, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031
 12. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 547 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 a, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361023
 14. [S1773] Gloppen mini. 1785–1815: fol. 57 a, menn, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070228300393
 15. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 547 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361025
 16. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 554 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361032
 17. [S1774] Trondheim lagting, tingbok 1783–97: fol. 614 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090506320266
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b, 1788, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630084
 19. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 553 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031

Beret Andrea Lossius1,2,3,4

K, #10443, (1792 - )
Far*Kristoffer Lorents Lossius7,3 (c 1745 - 1827)
Mor*Anne Åmundsdotter Kleive5,6 (c 1763 - )

Familie 1

Per Eriksson Rød (1790 - 1823)
Barn

Familie 2

Erik Andersson Sylte (1803 - )
De hadde barn.7 Beret Andrea ble født i 1792 i Molde, utenom ekteskap.5,1 Beret Andrea ble døpt den 24. juni 1792 i Molde kirke.5 Hun bodde hos Anne Åmundsdotter på mnr. 126, under Berget, Molde, i 1801.6,8 Beret Andrea Lossius ble konfirmert den 16. september 1810 i Molde kirke.4
Beret Andrea fikk barn med Per Eriksson Rød i 1823 i Molde. Barnet ble født etter Pers død.2,9
Beret Andrea giftet seg den 28. november 1830 i Molde kirke med Erik Andersson Sylte.3,1,7
Hun og Erik bodde på mnr. 126 i 1865. Det bodde også en annen husholdning der.1

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Pedersdatter i 1801 (opprinnelig ble en «Peder af Trondhjem» oppgitt som far).6,5

     Navnet hennes ble skrevet Beret Andrine Christophersdatter Lossius i 1830.3

Gjøri Tomasdotter i Olsmedbakken1,2,3

K, #10445, (ca. 1754 - )

Familie

Pål Hansson Malmedal (c 1748 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjøri ble født ca. 1754.1
Gjøri trolovet seg den 9. juni 1781 i Bolsøy prestegjeld med Pål Hansson Malmedal. Forlovere: Nils Andersson i Skjevik o.a.2
Gjøri giftet seg den 28. oktober 1781 med Pål Hansson Malmedal.2,1
Hun og Pål var husfolk på mnr. 142, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.4
Hun var fadder ved dåpen til Lars Jesperssen den 28. juni 1797 i Molde.3
Ved folketellingen av 1. februar 1801 var Gjøri og Pål husfolk på mnr. 142. Margrete Sofia Tode bodde også der. Tode var losjerende. I 1807 ble huset taksert til 30 daler.1,5

     Navnet hennes ble skrevet Jørrie Tommesdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 142. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002503
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 b, 1781, 9. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-24
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 144. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 134. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032

Gjertrud hos Møller1

K, #10446, ( - etter 1797)Gjertrud tjente hos Nikolai Peter Møller i Molde i 1797.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Jesperssen den 28. juni 1797 i Molde.1


     Gjertrud hos Møller og Gjertrud Rasmusdotter på Lønset kan ha vært samme person.

Gjertrud Rasmusdotter på Lønset1,2,3

K, #10447, (ca. 1773 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset2,3 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset2 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megGjertrud ble født ca. 1773 på Lønset, Bolsøy.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 11 daler 1 ort 1 skilling.5
Hun var myndling av Ole Strande (trolig Ola Strande) i 1776.2
Gjertrud Rasmusdotter på Lønset ble konfirmert den 20. oktober 1793 i Molde kirke.1 Hun tjente hos Anna Kirstina Nagel på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1801.4
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1804.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Hansdotter på Lønset den 5. juni 1804: 3 ort 13 skilling.3


     Gjertrud hos Møller og Gjertrud Rasmusdotter på Lønset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 157 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-120
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 76 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690088
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 150. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002544
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/

Timann Jesperssen1,2

M, #10448, (januar 1800 - )
Far*Jesper Larsson Frostad1,2 (1759 - 1825)
Mor*Magrete Olsdotter Kringstad1 (c 1760 - )Timann ble døpt den 19. januar 1800 i Molde kirke.2 Han bodde hos Jesper Larsson og Magrete Olsdotter på mnr. 126, under Berget, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 126. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002426
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-49

Marit Lassesdotter i Sotåa1,2

K, #10449, ( - ca. 1787)

Familie

Arne Olsson Sotåen (1759 - c 1823)
De hadde to barn.5 
BarnHennes hjemsted var på Åfløya, Nesset.3
Annet navn: Marit Lassesdotter på Åfløya, nevnt 1782.4
Marit giftet seg den 1. januar 1782 i Rød kyrkje, Nesset, med Arne Olsson Sotåen. Han var da soldat.4,1
Hun og Arne bodde i Sotåa, Bolsøy, i 1782.2

Marit døde ca. 1787 i Sotåa.1 Det ble holdt skifte etter henne den 1. september 1787. Arvinger: Arne Olsson, Ola Arnessen og Sigrid Arnesdatter.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/293/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, gutter, 12. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 330 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660356
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 153 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-153
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 56 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/

Ola Arnessen Sotåen1,2

M, #10450, (1782 - )
Far*Arne Olsson Sotåen3,2 (1759 - c 1823)
Mor*Marit Lassesdotter i Sotåa4,2 ( - c 1787)Ola ble født i 1782 i Sotåa, Bolsøy.3 Ola ble døpt den 12. mai 1782 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Ola Arnesson i Sotåa, Ivar Øyra og Kristi Olsdotter på Romold o.a.3,5
Han var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Sotåa den 1. september 1787.4
Ola tjente på Mauset, Bolsøy, i 1804.1 Han ble innrullert som sjøvant i 1. rode, Molde, den 25. juni 1804.1 Han tjente som postdreng på Istad, Bolsøy, i 1808. Ettersom Ola stod i legdsrullen der, ble han strøket fra sjørullen i Molde ved sesjonen 6. august.1
Han bodde i Kleive, Bolsøy, i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Arne Olsson Sotåen den 15. desember 1823.6

Kilder/noter

 1. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, T. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 56 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, gutter, 12. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/293/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 56 b–58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/

Sigrid Arnesdatter Sotåen1,2

K, #10451, (ca. 1785 - )
Far*Arne Olsson Sotåen1,2 (1759 - c 1823)
Mor*Marit Lassesdotter i Sotåa2,1 ( - c 1787)Sigrid ble født ca. 1785.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Lassesdotter i Sotåa den 1. september 1787.2
Sigrid og Per Ivarsson tjente hos Anders Andersson på Lønset, Bolsøy, i 1801.3
Hun bodde trolig på Sunnmøre i 1823.1
Hun var arving ved skiftet etter Arne Olsson Sotåen den 15. desember 1823.4
Hun var myndling av Ola Olsson Sotåen i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/293/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 56 b–58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/

Simon Andreas Arnessen Sotåen1,2

M, #10452, (1803 - )
Far*Arne Olsson Sotåen1,2 (1759 - c 1823)
Mor*Synnøv Nilsdatter1,2 (c 1762 - 1848)Simon Andreas ble døpt den 12. april 1803 i Molde kirke.1
Han bodde i Finnmark i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Arne Olsson Sotåen den 15. desember 1823.3
Han var myndling av Ola Olsson Sotåen i 1823.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-16
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 56 b–58 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/60/

Søren Olsson på Fannbostad1,2,3

M, #10453, (1742 - 2. februar 1798)
Far*Ola Olsson på Set4 (c 1691 - 1747)
Mor*Brit Sørensdotter på Set4 ( - e 1774)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Åmundsdotter på Fannbostad (c 1745 - 1779)
Fire barn levde i 1799.8 Søren ble født i 1742 på Set, Voll.4
Annet navn: Søren Olsson på Set, nevnt 1769.5,6
Søren trolovet seg den 12. november 1769 med Anne Åmundsdotter på Brattset.5
Søren giftet seg den 3. desember 1769 i Bolsøy kirke med Anne Åmundsdotter på Brattset.5,7,8 Søren Olsson på Set var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i mars 1773. Han hadde tjenestegjort i 7½ år.6,5 Søren og Anne var brukere i Bolsøy hovedsogn i 1773. Han kaltes Fannbostad i 1776.6,3
Han var forlover for Beret Kristine Sjurdsdotter og Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet, som ble trolovet den 27. mai 1776 i Bolsøy kirke.3,9

Søren trolovet seg i 1779 med Ingeleiv Andersdotter på Mauset. Forlovere: Hallvor Persson på Berg og Ola Bjørstad.10
Søren giftet seg den 14. november 1779 i Bolsøy kirke med Ingeleiv Andersdotter på Mauset, viet av Abraham Meier.10,11
Han og Ingeleiv bodde på Fannbostad, Bolsøy, i 1783.12,13
Han var verge for Marta Andersdotter i 1783.12
Han var forlover for Jens Johanssen på Moldeneset og Marta Andersdotter på Talset, som ble trolovet den 1. juni 1789.2
Søren Fannbostad var fadder ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.14,15
Han var fadder ved dåpen til Lars Larsson i Leirgrovvik den 25. oktober 1789 i Bolsøy kirke.15,16
Han var fadder ved dåpen til Hans Larsson i Leirgrovvik den 25. mars 1792.17


Søren døde den 2. februar 1798 i Moldefjorden. Han og sønnen Søren omkom på sjøen ved Mek.1,18 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 5. juni 1798. Arvinger: Ingeleiv Andersdotter, Anders Sørensson og Beret Sørensdotter o.a.18

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630135
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620547
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 285. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=288
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 6. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: Vestnesiske kompani, kompanirulle 1773. Soldater, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681210
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630072
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 170 a, 1776. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630075
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 b, 1779. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630077
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 49 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/51/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a, jenter, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 18. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 332 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/352/
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630012
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 120 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630047
 21. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 344 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/347/

Anne Fredrikka Aure1,2

K, #10454, (ca. 1765 - )
Far*Hans Erikssen Aure2 (c 1712 - 1782)
Mor*Anemarta Persdotter1,2 (c 1740 - 1795)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Arne Olssen på Molde (1756 - 1807)
BarnAnne Fredrikka ble født ca. 1765 i Molde.2
Hun var myndling av Ingebrigt Olsson Nørve i 1783.2

Hun bodde i Kippervika, Borgund på Sunnmøre, i 1788.3
Anne Fredrikka fikk barn med Arne Olssen i 1788 i Borgund på Sunnmøre.3
Anne Fredrikka giftet seg før 1795 med en uregistrert person.1
Hun bodde i Bragernes i 1795.1
Hun var arving ved skiftet etter Anemarta Persdotter Ibsen den 21. desember 1795: 8 daler 2 mark 13 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 291 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630294
 2. [S1371] Sunnmøre skifteprotokoll 1779–85: fol. 266 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710268
 3. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 408. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-114

Maria Arnesdatter1,2

K, #10455, (omkr. 1720 - 1798)

Familie

Ola Olssen ( - m. 1781 & 1789)
De hadde seks barn.8 
BarnMaria ble født omkr. 1720 (hun ble oppgitt å være 84 år ved begravelsen i 1798, men fødte barn i 1765).1
Maria giftet seg med Ola Olssen.2,3 Maria og Ola bodde på mnr. 84, Haugan, Molde, i 1762 sammen med Ågot Bjørnsdotter. Ågot bodde fremdeles hos dem i 1764 og kunne heller ikke da betale skatt. Huset var taksert til 20 daler i 1767.2,3,4 Maria Arnesdatter og Isabella Tostensdatter på Haugan hadde plass i 3. stol på lemmen, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 6 skilling hver.5
Hun bodde på mnr. 84 i 1789. Hun var blant byens fattige og «ejer intet» (etter muntlig angivelse).6,7 Maria Arnesdatter var ringer i Molde kirke i 1789.6

Maria døde i 1798 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 14. april 1798. I kirkeboka kalles hun «den ældgamle og for Kirkens Tjeneste værdige Kone».1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/18/
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/87/
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Haugene, mnr. 95.
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, på lemmen, kvinnesiden, nr. 3.
 6. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 10, mnr. 84. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/75/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 84. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292

Kari Nilsdotter Bø1

K, #10456, (ca. 1735 - 1795)

Familie

Jakob Nilsson (c 1736 - 1809)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKari ble født ca. 1735.1
Annet navn: Kari Nilsdotter på Kankerud, nevnt 1760.2
Hun bodde på Kankerud, Gausdal, i 1760.2
Kari trolovet seg den 24. august 1760 i Gausdal kirke med Jakob Nilsson Reiten.2,3
Kari giftet seg den 2. oktober 1760 i Gausdal med Jakob Nilsson Reiten.2,4,1,5
Hun og Jakob bodde på Reiten, Gausdal, i 1761. De var fremdeles der i 1767.6,7,8
Etter barsel ble hun innledet i Follebu kirke, Gausdal, den 2. februar 1761, 12. mai 1763 og 9. juni 1767.9,7,10

Annet navn: Kari Nilsdotter på Reiten, nevnt 1763.7
Hun og Jakob var husfolk på mnr. 62, Haugan, Molde, i 1775. Årlig grunnleie til Reknes gård var 6 daler.11,12
Caren Hauen var fadder ved dåpen til Marta Jonsdotter på Ellingsgarden den 6. juli 1777 i Molde kirke.13,14
Jakob Nilsson og Kari Nilsdotter hadde Anne Maria Korn som fosterbarn på mnr. 62.5 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter, Per murmesters hustru og Kari på Haugan hadde plass i 24. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra juni 1780 til juni 1781. Leie: 6 skilling hver (Pers kone var ikke med i neste periode).15 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter og Kari på Haugan hadde plass i 24. stol fra 1782 til 1783. Leie: 6 skilling hver.16

Kari døde i 1795 i Molde.1,4 Hun ble jordfestet i august 1795. Den 8. ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,4

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 2. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: fol. 19 b, trolovede, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640639
 3. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: fol. 23 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640642
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 80 b.
 5. [S1443] Slekten Koren I: s. 228. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124008#241
 6. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 26, 1761, Dom p: Circums: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640645
 7. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 46, Kristi himmelfartsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640665
 8. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 78, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640697
 9. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 27, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640646
 10. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 78, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640697
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 64. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a, kvinner, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076
 15. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.
 16. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.

Anne Atlevssen1

K, #10457, (ca. 1799 - )
Far*Tomas Atlevssen1 (c 1759 - 1800 / 1801)
Mor*Bibiana Jensby1 (c 1777 - 1857)
5-menning 6 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1799 i Molde.1 Hun bodde hos Bibiana Atlevssen på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 131. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002451

Beret Knutsdatter1

K, #10458, (ca. 1749 - )Beret ble født ca. 1749.1 Beret og Beret Larsdatter tjente hos Bibiana Atlevssen på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 131. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002451

Beret Larsdatter1,2

K, #10459, (ca. 1771 - )Beret ble født ca. 1771.2 Beret tjente hos Tomas Atlevssen og Bibiana Atlevssen på mnr. 131, innpå Gata, Molde, i 1799.1
Hun var fadder ved dåpen til Andrina Salamonsdatter den 14. april 1799 i Molde kirke.1
Beret og Beret Knutsdatter tjente hos Bibiana Atlevssen på mnr. 131 i 1801.2

     Beret Larsdatter og Beret Olava kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-8
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 131. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002451

Ragnhild Knutsdatter1,2

K, #10460, (ca. 1739 - 16. august 1816)

Familie 1

Johan Mühlenfort (c 1727 - 1800)

Familie 2

Ingebrigt By ( - 1774)
De var trolig gift. To barn er nevnt i skiftet etter henne.17 
Barn

Familie 3

Mikael Ålum (c 1727 - 1812)
Ett barn levde i 1813.16 
BarnRagnhild ble født ca. 1739.3
Ragnild KnudsDatter fikk barn med Johan Mühlenfort ca. 1761. Den 14. juni 1761 stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke for leiermål.1,4 Ragnild Knudsdotter, Per Matsson Seter o.a. tjente hos Nils Piersson og Johanne Ivarsdatter på mnr. 51, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1762.2,5 Hun ble trolig kalt Ragnhild på Tollbua mellom 1765 og 1768.6,7,8
Ragnild paa Toldboden kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.9

Ragnhild giftet seg trolig med Ingebrigt By. Ingebricht Byes Enke bodde på mnr. 115, Østre Røysa, Molde, fra 1774 til 1775. Huset hadde stått øde.10,11
Hun bodde i Molde.12
Hun ble kalt Ragnhild Knutsdatter By, nevnt fra 1780 til 1801.12,13,3
Hun bodde på Valderhaug, Borgund på Sunnmøre, i 1780.12
Ragnhild trolovet seg den 7. desember 1785 i Borgund på Sunnmøre med Mikael Ålum.13
Ragnhild giftet seg den 20. august 1786 i Borgund kyrkje på Sunnmøre med Mikael Ålum. Vielsen hadde vært utsatt grunnet hans langvarige svakhet.14,3
Hun og Mikael bodde på Valderhaugstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1788 sammen med Anna Magrete By.15
Hun og Mikael bodde på Valderhaugstranda i 1801 sammen med Johanne Katrina Ålum.3
Hun ble kalt Ragnhild Knutssen, nevnt fra 1813 til 1816.16,17
Hun var arving ved skiftet etter Mikael Ålum den 18. januar 1813.16

Hun ble kalt madam Ålum, nevnt 1816.18

Ragnhild døde den 16. august 1816 på Valderhaugstranda.18,17 Hun ble gravlagt den 21. august 1816.18 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. oktober 1816.17

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 3. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 8. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-123
 5. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 413. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003#416
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 557. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650281
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 675. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/56/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 676. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/57/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 10. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1774, endringer, mnr. 132.
 11. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1775, endringer, mnr. 132.
 12. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 406 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-111
 13. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-36
 14. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 83 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-86
 15. [S1244] Borgund sjel. 1788: Walderhougstrand. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4661&idx_id=4661&uid=ny&idx_side=-9
 16. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
 17. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 18. [S1236] Borgund, Giske klok. 1816–27: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16011&idx_id=16011&uid=ny&idx_side=-109

Nils Jenssen Saulius1,2,3,4

M, #10461, (ca. 1761 - )

Familie

Maren Persdatter Berg (c 1745 - )Nils ble født ca. 1761.5
Nils trolovet seg den 14. januar 1790 med Maren Persdatter Berg.1
Nils giftet seg den 4. juli 1790 i Kristiansund kirke med Maren Persdatter Berg.2,6,5
Han var fadder ved dåpen til Andreas Jenssen Hom den 26. juni 1799 i Molde kirke.7
Nils Jenssen Saulius var baker iallfall fra 1799 til 1801.7,5 Han var lagrettemann i Molde i 1800.4
Han og Maren bodde på mnr. 134, innpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Elen Ebenhof. Elen var losjerende.5
De hadde en Ole Olsen (kanskje Ola Olssen Lønset) som tjenestedreng i 1801.5
Nils Jenssen Saulius leide plass i 18. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1804. Bygselpenger: 1 ort 8 skilling.3

     Navnet hans ble skrevet Niels Soulius i 1801.5

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 30 h, 14. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031083
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 33 v, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031086
 3. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Stolbygsel, nr. 18.
 4. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31318/41/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 134. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002465
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 226 v, 1790, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031265
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.

Maren Persdatter Berg1,2,3

K, #10462, (ca. 1745 - )

Familie 1

Mikkel Hanssen (c 1745 - 1788)

Familie 2

Nils Jenssen Saulius (c 1761 - )Maren ble født ca. 1745.3
Maren giftet seg med Mikkel Hanssen.1,2
Hun og Mikkel bodde i Smedvika, Nordlandet, Kristiansund, i 1788. Hun var fremdeles der i 1790.4,1
Maren trolovet seg den 14. januar 1790 med Nils Jenssen Saulius.1
Maren giftet seg den 4. juli 1790 i Kristiansund kirke med Nils Jenssen Saulius.2,5,3
Hun og Nils bodde på mnr. 134, innpå Gata, Molde, i 1801 sammen med Elen Ebenhof. Elen var losjerende.3
De hadde en Ole Olsen (kanskje Ola Olssen Lønset) som tjenestedreng i 1801.3


     Navnet hennes ble skrevet Maren Pedersdotter Berg i 1790.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 30 h, 14. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031083
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 33 v, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031086
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 134. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002465
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 279 v, 1788, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031308
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 226 v, 1790, 4. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706031265

Maria Nilsdatter1

K, #10463, (ca. 1779 - )Maria ble født ca. 1779.1 Maria tjente hos Ola Einarssen og Maria Skanke på mnr. 135, innpå Gata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 135. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002470

Beret Persdatter1,2

K, #10464, (ca. 1751 - 1799)

Familie

Søren Jensson Enstad (c 1751 - 1809)
To barn levde i 1799.2 
BarnBeret ble født ca. 1751.3
Beret trolovet seg den 14. mai 1786 med Søren Jensson. Forlovere: Kristoffer Kristoffersson ved Ledet og Jon ved Ledet.4
Beret giftet seg den 29. juni 1786 i Molde kirke med Søren Jensson. I juli ble det betalt 1 daler for vielsen.4,2,5
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.6,7

Hun og Søren var husfolk på mnr. 148, Olsmedbakken, Molde, i 1789. Han ble også nevnt i Olsmedbakken året før.8,6

Beret døde i 1799 i Molde. Den 28. mars ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.3 Hun ble jordfestet den 1. april 1799.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. september 1799. Arvinger: Søren Jensson, Jens Sørenssen og Beret Anna Sørensdatter.2

     Brit Persdatter og Beret Persdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/277/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 150. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/

Per Olsson Stokke1,2,3

M, #10465, (ca. 1742 - 16. februar 1821)

Familie

Anne Åmundsdotter (c 1747 - 1813)
Han forsørget to barn i 1773.3 
BarnPer ble født ca. 1742 på Stokke, Bolsøy. Han var gårdmannssønn.3,2,4 Han ble konfirmert den 12. oktober 1760 i Molde kirke (men han sognet ikke til byen).2 Han ble innrullert som tambur i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1764. Han hadde fremdeles stillingen i 1773.4,3
Per trolovet seg den 15. oktober 1769 med Anne Åmundsdotter på Brattset.5
Per giftet seg den 12. november 1769 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Åmundsdotter på Brattset.5,6,7
Han og Anne var husfolk på Stokke i 1774.3,8
Han og Anne bodde i Molde i 1792.1,9 Per Olsson Stokke var stuer i 1792.1
Peder Olsen Moldegaard var fadder ved dåpen til Beret Anna Sørensdatter den 20. september 1795 i Molde kirke.10

Han ble kalt Per tambur, nevnt fra 1799 til 1813.9,11,12
Han og Anne var husfolk på mnr. 158, Haugen, Molde, i 1801.7
Han var forlover for Ola Persson Stokke og Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, som giftet seg den 1. januar 1803 i Kleive kirke.11,13


En Peder Tambour, 93 år gammel (sic), døde den 16. februar 1821 i Bolsøy, som legdelem, av alderdom.14,15 Han ble jordfestet den 11. mars 1821.14,15

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Stoche fra 1760 til 1769.2,5

     Per Olsson Stokke kan ha vært barn av Ola Sjurdsson på Stokke.

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 500 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090429360978
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 144 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-107
 3. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201681167
 4. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle 1765. Nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700663
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-126
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Schultzhagen, No 158. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002593
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 48 b, menn, 27. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620587
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/416/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, 1803, 1. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 13. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1803, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152
 14. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 188. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-97
 15. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 186, 1821, nr. 6. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-95

Anna Kirstina Nagel1,2,3,4

K, #10466, (1733 - 3. mai 1807)
Far*Hans Thiis Nagel5 ( - 1769)
Mor*Kristina Margrete Worm (c 1709 - 1768)
Anna Kirstina Nagels signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Anna Kirstina ble født i 1733 på Fure, Askvoll.5 Anna Kirstina ble døpt den 12. mai 1733.5
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Schultz Møller den 5. juni 1761 i Molde kirke.6
Anna Kirstina Nagel ble stevnet til tinget i Molde i 1770.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Mali Olsdatter den 12. januar 1782: 8 daler, hvorav hun fikk 4 daler 1 ort 12 skilling.7
Det ble holdt skifteauksjon etter Ivar Jøstensson den 21. januar 1782. Pantegods: lerretslaken hos Johanne Piersson (utropspris 0–3–12, solgt for 1–1–4), sølvsnusdåse på 4½ lodd (2–1–0) og sølvskje på 3 lodd hos Anna Kirstina Nagel (1–2–0, begge solgt til henne), og sølvknespenner på 3 lodd hos Per Marteinsson på Rørset (1 daler 2 ort, kjøpt av David Ulrik Sommer).8
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 14 daler 1 ort 12 skilling med pant i sølvsnusdåse og sølvskje.9
Hun var debitor ved skiftet etter Henning Kristenssen på Årø den 4. august 1788: 3 daler 4 skilling for arbeid.10

Hun bodde på mnr. 150, innpå Gata, Molde, i 1789. Hun hadde ingen næringsvei, men skulle etter selvangivelse svare 2 daler i formuesskatt (½ pst.) Anna Kirstina bodde samme sted i 1801 og levde av egne midler.11,12
Anna Kirstina hadde Anne Olsdatter i tjeneste i 1795. Hun var hos henne siden barndommen.13,14
Anne Olsdatter Wakler ble forhørt den 30. november 1798 i Molde. Hun ble satt i rådstuarresten kvelden før for tyveri i Else Katrine Fris' hus. Anne var der for å bestille melk til jomfru Anna Kirstina Nagel for morgendagen og fikk vite av tjenestejenta at både madam Fris og dattera Severina var i barsel hos madam Maren Magrete Dal (deres datter og søster). Wakler satte igjen en krukke til melken og gikk sin vei, men kom tilbake i skumringen, gikk opp trappen og inn på et kammer – hvor hun tok av seg skoene for ikke å lage lyd – videre gjennom sengekammeret inn til et lite kleskammer, hvor hun fant og tok atskillige ting. Tilbake i sengekammeret fant hun et svart silketørkle og en lerretsserk liggende på to stoler.
     Tjenestejenta, Magrete Henriksdotter, hørte at noen gikk på strømpelesten på loftet, og hun gikk opp i trappen og ropte om det var folk der, men fikk ikke svar. Hun fant så et par sko utenfor soveromsdøren til madam Fris og skjønte at det måtte være en tyv i huset. Magrete plukket opp skoene, løp ned i gården og ropte om hjelp. Kristen Knutsson og Ola Justsson hørte anskriket og kom til unnsetning.
     Anne Olsdatter hørte stemmer fra stuen under og ble så redd at hun hoppet opp i sengen og gjemte seg under dynen, men de tilkalte folkene kom inn i rommet og fant henne til slutt nedgravd i sengetøyet. Etter hvert kom også kaptein Lars Dal (Maren Magretes mann) og byfogdens fullmektig. De ransaket Anne og tok fra henne tyvegodset, som var gjemt i lommene, i barmen og under skjørtet: en liten gullring, et par store sølvskospenner med jernhaker, et brunt silketørkle, et stort svart ditto, silkeskjerf på ca. 2½ alen, et par nye hansker, knappenåler, tre hesper hvitt bomullsgarn, noen alen smale kniplinger, 2 alen brede ditto, og en ny lerretsserk – til sammen verdt 12 daler 2 ort 14 skilling. På dette tidspunktet var Severine Fris kommet hjem, og Anne bad henne om forlatelse.14,15,16,17
Anne Olsdatter Wakler leker gjemsel med øvrigheten. Illustrasjon: AK

Anne Olsdatter ble forhørt den 1. desember 1798. Anna Kirstina Nagel hadde sent forrige kveld funnet mer tyvegods på et gjemmested i kjelleren sin, og skjønte at det måtte være hennes «nu ulykkelige» tjenestejente som stod bak. Anne Olsdatter tilstod med vemod at hun også hadde stjålet dette. Fra en ulåst kiste på sjøbodsloftet hos Anne Maria Persdatter tok hun rundt mikkelsmesse et par nye hjemlerretsputevar med sprang, et par brukte ditto uten sprang, et par nye hjemlerretslaken, et blårgarnslaken, en ny dreielserviett, to lerretsskjorter omsydd til serker, et nytt hjemlerretstørkle, hjemlerretshalskrage, et lite stykke blårutet hjemlerret, en gammel lerretshåndstrømpe og et lite stykke bolstervar, 2 skålpund lin, en ny tinnlysestake, og et lite brennevinsglass – til sammen verdt 8 daler 3 ort 12 skilling.
     «Arrestantinden» hadde også noen andre stjålne småting i et skrin. Videre tilstod hun at dagen før sitt siste tyveri hos Else Katrine Fris og dattera Severina (altså 28. november) listet Anne seg inn på et loft i madam Fris' hus og stjal et par nye hjemlerretslaken med isydde initialer ECF(?), et gammelt oppsprettet tamisforkle, seks natthølker (hvorav én var oppsprettet), et fint netteldukstørkle med kniplinger foran, ditto uten kniplinger, ca. 3 alen brede linkniplinger, og et par hvite bomullsstrømper med initialer SF – til sammen verdt 7–1–4.
     Hun hadde dessuten vært på slang i Jens Worm Møllers frukthage og tatt 1½ skjeppe epler, som ble fremvist og taksert til 0–1–12. Møller vedkjente seg frukten, men ville ikke ha den tilbake, og forærte den i stedet til byens fattige. Eplene ble straks solgt for 2 ort, som skulle utdeles til de trengende.15,18

Anne Olsdatter ble tiltalt den 13. desember 1798 i Molde rådhus for tyverier. Lars Dal var aktor, og auditør Jakob Vinstrup var forsvarer. Vitner: Ola Justsson, Kristen Knutsson og Magrete Henriksdotter. Else Katrine Fris og Severina Munk Fris var sykelige og kunne ikke møte, men hadde levert signerte og bevitnede lister over frastjålne gjenstander. Else Katrine ville ikke vedkjenne seg en av natthølkene, og den tiltalte sa at den var hennes egen. Den tredje fornærmede, Anne Maria Persdatter, møtte i retten og identifiserte ytterligere tyvegods, som hun straks fikk tilbake: to par gule tekopper og et underfat, en liten forgylt spilkum, to overtekopper, en liten skål, en liten hvit melkekrukke, og en barnetinnskål – til sammen verdt 22 skilling. I den tiltaltes skrin fantes dessuten et blekrødt, et rødt og et lite blått silkebånd (til sammen verdt 2 ort), som hun tilstod å ha stjålet om høsten fra kleskammeret til jomfru Maren Magdalena Puls, som fikk båndene tilbake av retten.
     Anne Olsdatter innrømte at hun hverken manglet klær eller føde hos sin matmor, Anna Kirstina Nagel, og retten bemerket at den tiltalte var korpulent av utseende, og altså av en inngrodd hang til tyveri hadde bestjålet en «fattig» og vergeløs enke (madam Fris) samt fler andre. Aktor Lars Dal, som var enkas svigersønn, la ned påstand om at Anne Olsdatter minst burde piskes i rådstuarresten og derettes sendes til Trondheim tukthus på 8 til 10 års straffarbeid, og at hun skulle betale for oppholdet i arresten og transporten nordover. Forsvarer, Jakob Vinstrup, kunne bare henvise til hennes ungdom og enfoldighet samt de gode anledninger til tyveri som stadig hadde budt seg.
     Dagen etter ble Anne for tyveri av tilbakeleverte gjenstander verdt 29 daler 3 ort 16 skilling dømt til 2 års straffarbeid på Trondheim tukthus samt betaling for opphold i rådstuarresten og kommende reiseutgifter. Hun anket ikke.19

Anna Kirstina Nagel hadde Gjertrud Rasmusdotter i tjeneste i 1801.12


Anna Kirstina døde ugift den 3. mai 1807 i Molde, klokken 8.30, etter 8 dagers sengeleie.2,3 Hun ble jordfestet den 12. mai 1807.2

     Navnet hennes ble skrevet Jomfrue Anne Kierstine Nagel i 1789.11

     Anna Kirstina Nagel Møllerup var trolig oppkalt etter henne.

Kilder/noter

 1. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 118. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/317/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S1298] Trondhjems borgerlige Skoles allene privilegerede Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 38/12.5.1807. E-side 1, «Bekiendtgiørelser»
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18070512_0_38_1?page=0
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 132 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/135/
 5. [S1137] Askvoll mini. 1722–33: [fol. 207 a], nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8593&idx_id=8593&uid=ny&idx_side=-210
 6. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 968. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 969–972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650484
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 375 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670957
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, mnr. 153. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 150. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002544
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630100
 14. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 17 b, 30. november. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 15. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370019
 16. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024
 17. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 23 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370025
 18. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370020
 19. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 22 b–25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370024

Hans Thiis Nagel1,2,3

M, #10467, ( - 4. september 1769)

Familie

Kristina Margrete Worm (c 1709 - 1768)
De hadde fler barn.6 
BarnHans Thiis giftet seg med Kristina Margrete Worm.4 Hans Thiis Nagel var fogd i Sunnfjord og Nordfjord i 1733. Han hadde tittelen kammerråd.3,2 Hans Thiis og Kristina bodde på Fure, Askvoll, i 1733.3 Hans Thiis og Kristina var selveiere på Svanøy, Kinn, fra 1749.5

Hans Thiis døde den 4. september 1769.2

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 182, Nagell (Nagel), Hans Thiis. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=189
 3. [S1137] Askvoll mini. 1722–33: [fol. 207 a], nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8593&idx_id=8593&uid=ny&idx_side=-210
 4. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 181, Nagell (Nagel), Christina Margaretha. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=188
 5. [S2029] Svanøy hovedgård (1993): s. 22. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110808200?page=25
 6. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 22. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=33

Anne Matsdotter Kjelbotn1,2,3

K, #10468, (1768 - )

Familie

Ola Olsson Setnes (1774 - 1811)
BarnAnne ble født i 1768 på Kjelbotn, Tresfjord.2 Anne ble døpt den 1. november 1768 i Tresfjord kyrkje.2
Hun var fadder ved dåpen til Knut Andreas Jonssen på Moldeneset den 3. desember 1796.1,4
Anne Madsdatter (i sitt 28. år) tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801.5,6,7,8,9,10
Anna Madsdatter Moldegaard fikk barn med Ola Olsson Stiving i 1801 i Molde.11

     Anne i Molde og Anne Matsdotter Kjelbotn kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 15 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-19
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 56. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-30
 3. [S927] Skorgen: s. 401.
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (2): G.
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 8. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 4 b.
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13

Marit Jensdotter Enstad1,2,3

K, #10469, (1746 - 1808)
Far*Jens Eiriksson Enstad3 (c 1705 - )
Mor*Anne Jonsdotter Enstad3 ( - f 1768)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Erik Hallasson ( - e 1780)
BarnMarit ble født i 1746 i Enstad, Lesja.3
Marit fikk barn med Erik Hallasson i 1780 i Lesja.1,3 Marit Jensdotter tjente kanskje hos Nils Erikssen Bang i Molde i 1786.4
Ei Marit Jens Datter hos Bang var fadder ved dåpen til Elen Olava Ivarsdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.4,5
Ei Marit Jensd: paa Molde var fadder ved dåpen til Beret Anna Sørensdatter den 20. september 1795 i Molde kirke.6


Marit døde ugift i 1808 i Grytten.2,3 Hun ble jordfestet den 11. august 1808 på Grytten kirkegård.2

Jon ved Ledet1,2

M, #10470, ( - etter 1786)Han bodde ved Ledet, Molde, iallfall fra 1768 til 1786.1,2
Han var forlover for Søren Jensson og Beret Persdatter, som ble trolovet den 14. mai 1786.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 675. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/56/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-13

Kristian Oterhals1

M, #10471
Far*Håvard Oterhals2
Mor*Eva-Beate Opskar Nybø2
Søskenbarn 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 24.12.2013.
 2. [S27] Annlaug Nybø: muntlig, Molde 23.12.2013.

Erik Arnessen1

M, #10472, (ca. 1780 - )
Far*Arne Olssen på Molde (1756 - 1807)Erik ble født ca. 1780 i Molde, trolig utenom ekteskap.2,1 Erik og Inger Maria Johansdatter tjente hos Erik Teonymus Blix og Anne Barbara Jul på mnr. 136, innpå Gata, Molde, i 1801.1 Erik Arnessen ble innrullert som sjøsoldat den 7. januar 1801. Han ble utkommandert samme år. Erik var halvbefaren i 1803. I hovedrullen står at han var måtelig av statur og hadde brunt hår.2
Han ble kalt Erik Arnessen Ringar i 1803 (antakelig fordi faren var sønn og bror av ringere).2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 136. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002474
 2. [S1140] Molde hovedrulle 1803: nr. 51.

Gunnar Olsson i Hagen1

M, #10473, (ca. 1736 - før 1791)

Familie

Søgni Andersdotter i Hagen (c 1749 - )
De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Gunnar Olsson på Solbjøra.2
Gunnar ble født ca. 1736 på Solbjøra, Nesset.2
Gunnar fikk barn med en uregistrert person i 1768.2
Gunnar giftet seg i 1769 med Søgni Andersdotter i Hagen.1,2
Han og Søgni bodde i Hagen, Nesset, i 1788. De hadde vært brukere der.1,3

Gunnar døde før 1791.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-180
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 251. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#254
 3. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#14

Søgni Andersdotter i Hagen1,2

K, #10474, (ca. 1749 - )
Far*Anders Knutsson i Hagen3 (c 1712 - 1776)
Mor*Brit Knutsdotter i Hagen3 ( - e 1762)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gunnar Olsson i Hagen (c 1736 - f 1791)
De hadde seks barn.6 
BarnSøgni ble født ca. 1749 i Hagen, Nesset.2 Hun bodde hos Anders Knutsson og Brit Knutsdotter i Hagen i 1762.3,4
Søgni giftet seg i 1769 med Gunnar Olsson på Solbjøra.1,5
Hun og Gunnar bodde i Hagen i 1788. De hadde vært brukere der.1,6 Søgni Andersdotter bodde hos Gjertrud Olsdotter på Veltan, Hagen, Nesset, i 1801. Søgni hadde ikke jord.2,7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 180 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-180
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 347 b, Hagen, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670214
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset, mnr. 159. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/172/
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 79 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-78
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 251. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#254
 6. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180#14
 7. [S305] Gards- og ættesoge for Nesset III: s. 25. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014080508180?page=28

Hans Jakob Blix1,2,3

M, #10475, (ca. 1734 - 30. desember 1813)

Familie

Ingeborg Katrina Lem (1735 - 1798)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHans Jakob ble født ca. 1734 i Norge.2,4 Han var skriverkar i 1770.5
Hans Jakob giftet seg den 26. november 1770 i Lade, Strinda, med Ingeborg Katrina Lem. De ble viet hjemme i huset.5
Han og Ingeborg Katrina bodde i Verdal i 1774.6 Hans Jakob Blix var underkirurg (kompanifeltskjærer) i 1. trondhjemske infanteriregiment til 1789.4,2 Han var bataljonsfeltskjærer i 1. trondhjemske infanteriregiment fra 25. september 1789. I 1800 ble Hans Jakob pålagt å avlegge eksamen. Den 29. september 1812 fikk han etter søknad avskjed grunnet alder og svakhet med gasjen sin som pensjon.4,3
Han bodde i Holmsveet, Haug, Verdal, i 1801.3

Hans Jakob døde den 30. desember 1813 på Verdalsøra, Verdal.2 Han ble gravlagt på Stiklestad kirkegård, Verdal.2

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1769, nr. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031288
 2. [S1142] Verdal mini. 1805–16: fol. 128 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16398&idx_id=16398&uid=ny&idx_side=-129
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Wærdahlen, Stichelstad og Halle, Holm Sveet. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058456000258
 4. [S757] Militærbiografier I: s. 109.
 5. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/kb20070918640401
 6. [S1141] Verdal mini. 1748–80: fol. 217 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16397&idx_id=16397&uid=ny&idx_side=-164

Mari Baltsersdotter1,2

K, #10476, (1724 - ca. 1756)
Far*Baltser Olsson på Mekverpa3,4 ( - c 1758)
Mor*Anna Ivarsdotter på Mekverpa5 ( - 1763)

Familie

Ottar Ingebrigtsson ( - f 1763)
Ett barn levde i 1757.2 
BarnAnnet navn: Mari Baltsersdotter på Mek.3
Mari ble født i 1724 på Mek, Bolsøy.3 Mari ble døpt den 25. juni 1724 i Bolsøy kirke. Faddere: Jon Ivarsson Farkvam, Brit Bjørset og Anne Hansdotter på Kringstad o.a.3 Mari Baltsersdotter tjente hos Magrete Simensdotter og Johan Mikalssen Myre.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Magrete Simensdotter den 23. august 1752: 9 daler i tjenestelønn.7

Mari giftet seg med Ottar Ingebrigtsson.2

Mari døde ca. 1756 i Molde, kanskje i barselseng.2 Det ble holdt skifte etter henne den 11. januar 1757. Arvinger: Ottar Ingebrigtsson og Malena Ottarsdatter. Våningshus med naust ble vurdert til 20 daler. Aktiva: 31 daler 2 ort 12 skilling.2

     Navnet hennes ble skrevet Maren Balsersdatter i 1752.6

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 152. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650078
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 211. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-26
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 596 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/600/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 184 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/203/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 151. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650077
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 151–152. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650077

Hilda Elise Abrahamsdatter1,2

K, #10477, (31. mai 1867 - )
Far*Abraham Andersen1 (1827 - 1906)
Mor*Helge Hallvorsdotter Lange1,2 (1827 - 1871)
Søskenbarn 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Aslak Bårdsson Lange (1859 - )Hilda Elise ble født den 31. mai 1867 i Molde.1 Hilda Elise ble døpt den 19. juli 1867.1 Hilda Elise og Andres Abrahamssen vokste opp i Nerligjerdet, Ytre Lange, Vistdal.2,3
Hilda Elise giftet seg den 9. juli 1886 med Aslak Bårdsson Lange.4
Hun og Aslak bodde i Nerligjerdet.2

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 184. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2275&idx_id=2275&uid=ny&idx_side=-101
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#374
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 357.

Helge Hallvorsdotter Lange1,2,3

K, #10478, (26. april 1827 - 23. oktober 1871)
Far*Hallvor Guttormsson på Rabbestølen3 (1789 - 1848)
Mor*Ragnhild Olsdotter på Rabbestølen3 (c 1792 - 1858)

Familie 1

Ola Olsson (1818 - e 1863)
Barn

Familie 2

Ola Ivarsson på Sandnes (c 1825 - )
BarnHelge ble født den 26. april 1827 i Hallingdal.3,4
Helge fikk barn med Ola Olsson på Myklebostad i 1849.3
Helge fikk barn med Ola Ivarsson på Sandnes i august 1851.5
Helge giftet seg med Abraham Andersen.1,2,6
Hun og Abraham bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1862.1
Hun og Abraham bodde på mnr. 249, Nordlandet, Kristiansund, i 1865 sammen med Ole Abrahamssen, Magrete Olsdotter, Andres Abrahamssen og Hanna Abrahamsdatter.4
Hun og Abraham bodde i Molde i 1867.2

Helge døde den 23. oktober 1871 i Molde.7 Hun ble gravlagt den 28. oktober 1871.7

Kilder/noter

 1. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 130. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620332
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 184. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2275&idx_id=2275&uid=ny&idx_side=-101
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 4. [S195] Ft. 1865 (db): Christiansund Kjøbstad, paa Nordlandet, mnr. 249. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01038278003079
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 532.
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#373
 7. [S510] Molde mini. 1864–72: s. 9, nr. 27. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010422
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#374

Aslak Bårdsson Lange1

M, #10479, (10. oktober 1859 - )

Familie

Hilda Elise Abrahamsdatter (1867 - )Aslak ble født den 10. oktober 1859, utenom ekteskap.2
Aslak giftet seg den 9. juli 1886 med Hilda Elise Abrahamsdatter.3
Han og Hilda Elise bodde i Nerligjerdet, Ytre Lange, Vistdal.1

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#374
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 141.
 3. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 357.

Marit Sveinsdatter1,2

K, #10480, ( - etter 1764)

Familie

Endre Anderssen Gjerde ( - e 1766)
De hadde barn.2 Marit giftet seg med Endre Anderssen Gjerde.2,1
Marthe Svendsd: var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.3

Hun og Endre bodde utpå Gata, Molde, i 1764 sammen med Erik Knutssen Lien og Synnøv Åmundsdatter. Erik og Synnøv var gift. Endre og Marit var fattig og kunne ikke betale ekstraskatt.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 201 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-196
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295

Evert Henrikssen Ebenhof1,2,3

M, #10481, ( - før 1753)

Familie

Katrina Maria Mattiasdatter Markmann ( - e 1777)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnEvert Henrikssen var bakersvenn iallfall fra 1735 til 1737.2,3
Evert giftet seg den 11. september 1735 i Nykirken, Bergen, med Katrina Maria Mattiasdatter Markmann. De ble viet i froprekenen.2
Han og Katrina Maria bodde i Nykirken sogn, Bergen, i 1737.3
Han ble kalt Evert baker, nevnt mellom 1740 og 1747.4,1,5
Han og Katrina bodde i Molde i 1740.5,1,6

Evert døde før 1753.7

     Han signerte som Edvert Evenhof i 1743 (ifølge avskrift).1

     Evert Henrikssen Ebenhof og Jokum Henrikssen Elmenhof kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 201 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-196
 2. [S952] Bergen, Nykirken mini. 1719–81: fol. 73 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620383
 3. [S956] Bergen, Nykirken mini. 1717–64: fol. 164 a, nr. 110. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610117
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 6. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 7. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 924. https://www.digitalarkivet.no/sk20090209610884

Anna Maria Tønder1,2,3

K, #10482, (1732 - 1804)

Familie

Henrik Mattias Ebenhof (c 1745 - 1803)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnna Maria ble født i 1732 i Nesna.4 Anna Maria ble døpt den 18. mai 1732 i Nesna kirke.4 Anna Maria Tønder og Siri Knutsdatter tjente hos Adam de Chézeaux og Katrina Mattiasdatter på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1762.3 Anna Maria Tønder og Siri Hansdatter tjente hos Adam de Chézeaux og Katrina Mattiasdatter på mnr. 33 i 1764. Anna Maria ble senere gift med en av sønnene i huset, Henrik.5
Anna Maria giftet seg med Henrik Mattias Ebenhof.1,2
Hun og Henrik Mattias bodde i Bud i 1776.6
Etter barsel ble hun innledet i Bud kyrkje den 25. august 1776.7
Anna Maria og Henrik Mattias bodde på en gård ved Molde i 1784.2 Anna Maria og Henrik bodde på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde, i 1801. Det var også losjerende i huset (s.d.).1
Hun ble kalt Anna Maria Ebenhof, nevnt 1804.8

Anna Maria døde i 1804 i Molde.8 Hun ble jordfestet den 22. mars 1804.8

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 139. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002486
 2. [S1817] Helgeland skifteprotokoll 1784–85: fol. 29 a, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/sk20090224650611
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 4. [S1816] Alstahaug mini. 1704–37: fol. 211 b, 5. søndag etter påske. https://www.digitalarkivet.no/kb20071024610682
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/82/
 6. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 40 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-42
 7. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 41 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-42
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232

Bente Sofia Tomasdatter1,2

K, #10483, (ca. 1739 - )

Familie

Kristian Resch (1736 - 1804)
BarnBente Sofia ble født ca. 1739.1
Bente Sofia fikk trolig barn med Kristian Resch.
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Perssen Børset og Marta Henriksdatter den 27. april 1800 i Molde: 1 daler 2 ort for sin umake med å oppvarte den avdøde kona på det siste samt barna etter hennes død.5
Bente Sofia Tomasdatter var arbeider i 1801.1 Hun og Hans Jonssen Bakke losjerte på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde, i 1801, sammen med Antoni Kristian Resch. Husets innehaver var Henrik Ebenhof (s.d.).1
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anders Jonsson på Marka den 4. juli 1801: en hodepute (1 ort 16 skilling).6


     Navnet hennes ble skrevet Benthe Sophia Tommesdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 139. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002486
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/288/
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 a.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b–283 a.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 286 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/

Antoni Kristian Resch1,2

M, #10484, (ca. 1769 - )
Far-?*Kristian Resch (1736 - 1804); trolig
Mor*Bente Sofia Tomasdatter2 (c 1739 - )

Familie

Johanne Ivarsdotter Lønset (c 1768 - )
BarnAntoni Kristian ble født ca. 1769, utenom ekteskap.2
Antoni Kristian fikk barn med Johanne Ivarsdotter Lønset i 1800 i Molde.1 Antoni Kristian Resch var matros i 1801.2 Han bodde hos Hans Jonssen Bakke og Bente Sofia Tomasdatter på mnr. 139, Olsmedbakken, Molde, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 139. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002486

Lars Larsson på Sylte1

M, #10485, (ca. 1695 - ca. 1749)
Far*Lars Knutsson på Sylte2 (c 1651 - c 1717)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Andersdotter på Sylte (c 1704 - 1780)
De hadde seks barn.1 
BarnLars ble født ca. 1695 på Sørsylte, Tresfjord.2 Han bodde hos Lars Knutsson på Sørsylte i 1701.2
Han var bruker på bnr. 11, Sørsylte, Tresfjord, fra 1720 til 1743.1
Lars giftet seg i januar 1724 med Marit Andersdotter i Misfjorden.3,1
Lars Sylte var fadder ved dåpen til Johan Fredrik Eriksson Røbekk den 26. mai 1725 i Bolsøy kirke.4

Annet navn: Lars Larsson på Sørsylte, nevnt fra 1737 til 1742.5,6
Annet navn: Lars Larsson i Misfjorden.3,1
Han var debitor ved skiftet etter Erik Eriksson og Ingebjørg Jespersdotter på Setre den 26. april 1742.7

Han og Marit var brukere i Misfjorden, Vestnes, fra 1743. De bygslet 1 våg.1

Lars døde ca. 1749 i Misfjorden.3 Det ble holdt skifte etter ham den 21. januar 1750. Arvinger: Marit Andersdotter, Lars Larsson, Knut Larsson og Ola Larsson o.a.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 184.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 183.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-89
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 114 b–115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650132
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 312 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410911

Marit Andersdotter på Sylte1

K, #10486, (ca. 1704 - 24. desember 1780)
Far*Anders Eriksson i Misfjorden2 (c 1664 - 1743)
Mor*Anne Sjurdsdotter i Misfjorden (c 1661 - 1737 / 1738)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Larsson på Sylte (c 1695 - c 1749)
De hadde seks barn.1 
Barn

Familie 2

Sjurd Andersson i Misfjorden ( - e 1772)Marit ble født ca. 1704 i Misfjorden, Vestnes.3
Marit giftet seg i januar 1724 med Lars Larsson på Sylte.4,1
Annet navn: Marit Andersdotter i Misfjorden, nevnt fra 1743 til 1781.2,5,3
Hun og Lars var brukere i Misfjorden fra 1743. De bygslet 1 våg.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson i Misfjorden den 21. januar 1750.4
Hun var myndling av Lars Larsson på Sylte i 1750.4
Hun var fadder ved dåpen til Erik Andersson på Flate den 6. juni 1750 i Vestnes kyrkje.6

Marit giftet seg den 19. januar 1751 i Veøy kirke med Sjurd Andersson på Flate.5,7
Hun og Sjurd bodde i Misfjorden i 1752. De drev et bruk der i 1762.8,7
Hun var fadder ved dåpen til Ingebjørg Andersdotter på Flate den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje.9


Marit døde den 24. desember 1780 i Misfjorden, av malaria.3 Hun ble jordfestet den 6. januar 1781 på Vestnes kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 184.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 316 a.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 224. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-115
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 336, 19. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660377
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 482. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 343 b, saksnr. 10. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410946

Lars Knutsson på Sylte1,2,3

M, #10487, (ca. 1651 - ca. 1717)
Far*Knut Ottarsson i Løvika4,5,6 (c 1624 - )
Mor*(?)5,6,4
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde iallfall tre barn.3 
BarnAnnet navn: Lars Knutsson i Løvika.7
Lars ble født ca. 1651 i Løvika, Tresfjord.7
Han var bruker på bnr. 11, Løvika, Tresfjord, iallfall fra 1675 til 1682.7
Lars giftet seg med en uregistrert person.3
Han var bruker på bnr. 11, Sørsylte, Tresfjord, i 1687. Enka overtok etter ham.3
Han bodde på Sørsylte, Tresfjord, i 1701 sammen med Knut Larsson, Elling Larsson og Lars Larsson.3
Annet navn: Lars Knutsson på Sørsylte, nevnt fra 1702 til 1711.6,5
Han var verge ved skiftet etter Mali Knutsdotter på Årset den 20. juni 1702.8
Han var arving ved skiftet etter Ottar Knutsson i Løvika den 6. januar 1711: 22 daler.9


Lars døde ca. 1717 på Sørsylte.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630673
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650128
 3. [S77] Tresfjord I: s. 183.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 725.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630671
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 7. [S77] Tresfjord I: s. 726.
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 5 b–6 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630116
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 281 a–283 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630670
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 125 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650127

Knut Larsson på Sylte1

M, #10488, (ca. 1685 - )
Far*Lars Knutsson på Sylte1 (c 1651 - c 1717)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født ca. 1685.1 Han bodde hos Lars Knutsson på Sørsylte, Tresfjord, i 1701.1 Knut Larsson på Sylte ble i 1706 bøtelagt 14 lodd sølv for et dyr han skjøt i Fiksdalen. Faren møtte for ham på tinget.1

     Han kan ha vært far til Erik Knutsson på Sørsylte.

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 183.

Elling Larsson på Sylte1

M, #10489, (ca. 1691 - )
Far*Lars Knutsson på Sylte1 (c 1651 - c 1717)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megElling ble født ca. 1691 på Sørsylte, Tresfjord.1 Han bodde hos Lars Knutsson på Sørsylte i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 183.

Beret Rasmusdatter Lubb1

K, #10490, ( - etter 1769)
Far*Rasmus Olsson Lubb (c 1678 - 1742)
Mor*Rasmus Lubbs hustruBeret døde etter 1769.1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 108 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/111/

Mari Eriksdotter på Vestnes1

K, #10491, ( - etter 1766)Annet navn: Mari Eriksdotter på Helland, nevnt fra 1747 til 1755.2,3
Hun var fadder ved dåpen til Magrete Henriksdotter på Helland den 19. november 1747 i Vestnes kyrkje.3

Mari giftet seg den 7. januar 1755 i Vestnes kyrkje med Johan Fredrik Eriksson på Vestnes.2,1
Hun og Johan Fredrik var brukere på Vestnesgarden, Vestnes, i 1764. De bodde fremdeles der i 1766.1,4

     Navnet hennes ble skrevet Maren Erichsdatter Helleland i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 515, Wesnæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/77/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 296, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.

Nille Fredrikka Nilsdotter i Ålesund1,2

K, #10492, (1754 - )
Far*Nils Didriksson i Ålesund1,2 (c 1730 - 1754)
Mor*Sofie Elisabet Fredriksdatter2 (1728 - )Nille Fredrikka ble født i 1754 i Vika, Borgund på Sunnmøre.1
Hun var arving ved skiftet etter Nils Didriksson i Ålesund den 29. juli 1754.2
Nille Fredrikka ble døpt den 18. august 1754 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.1

Kilder/noter

 1. [S776] Borgund mini. 1739–61: døpte, 1754, 18.8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-133
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 580 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/114/

Erik Hallasson1

M, #10493, ( - etter 1780)

Familie

Marit Jensdotter Enstad (1746 - 1808)
BarnHan bodde i Romsdal i 1780.1
Erik fikk barn med Marit Jensdotter Enstad i 1780 i Lesja.1,2

     Navnet hans ble skrevet Erich Hallasen i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9237&idx_id=9237&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 340.

Eirik Eriksson1

M, #10494, (16. april 1780 - )
Far*Erik Hallasson1 ( - e 1780)
Mor*Marit Jensdotter Enstad1 (1746 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megEirik ble født den 16. april 1780 i Lesja, utenom ekteskap.1 Eirik ble døpt den 30. april 1780 i Lesjaverk kirke, Lesja.1

Ivar Kristensson1

M, #10495, (1797 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland1 (c 1770 - )
Mor*Anne Ivarsdotter Holm1 (1769 - )Ivar ble født i 1797 i Bolsøy, utenom ekteskap.1 Ivar ble døpt den 13. april 1797 i Bolsøy kirke. Faddere: Hans Malme o.a.1 Ivar Kristensson bodde hos Arne Knutsson på Eikrem, Bolsøy, i 1801. Mora tjente der.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-22
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Eicrem.

Anne Ivarsdotter Holm1

K, #10496, (1769 - )

Familie

Kristen Jøstensson Øverland (c 1770 - )
BarnAnne ble født i 1769 på Holm, Veøy.2
Anne fikk barn med Kristen Jøstensson Øverland i 1797 i Bolsøy.1 Anne og Knut Ellingssen tjente hos Arne Knutsson på Eikrem, Bolsøy, i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-22
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 626. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#627
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Eicrem.

Per Landsberg1,2,3

M, #10497, (1722 - ca. 1752)
Far*Lars Ingebrigtsson Berg4,5 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter5 ( - c 1759)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Knutsdatter (1722? - 1786)
Tre barn levde i 1752 (Per ble født etter hans død).7 
BarnPer ble døpt den 1. mars 1722 i Molde kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Maren Hyssing, Magrete Nilsdotter Fris, Mattis skomaker og Henrik skomaker o.a.4
Han ble kalt Per Larssen på Molde, nevnt 1740.6 Per Larssen på Molde gikk i skredderlære i Trondheim i 1740. Han var måtelig høy og hadde slett, mørkt hår.6
Per giftet seg med Karen Knutsdatter.7 Per Landsberg var skredder i Molde i 1746. Han virket til sin død.1,7 Han var stevningsmann i Fanne tinglag i 1746.2
Annet navn: Per Larssen Berg, nevnt 1752.7,5,4

Per døde ca. 1752 i Molde.7 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. juli 1752. Kreditorer: Lars Larssen Lindal o.a. Huset med skott (uten grunn) ble vurdert til 42 daler. Bruttoformue etter vurderingen: 52 daler 1 ort 18 skilling. Den 25. juli ble alt unntatt huset auksjonert bort for 17–0–14. Gjeld og omkostninger: 57–3–12. Arvingene fikk ingenting.8

     Navnet hans ble skrevet Peder Landsberg i 1746.1,2

Kilder/noter

 1. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 162 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/166/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-83
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-9
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 6. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 265. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630160
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145–147. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/

Karen Knutsdatter1,2

K, #10498, (1722? - 1786)
Far-?*Knut Røysa ( - e 1746); kanskje3

Familie 1

Per Landsberg (1722 - c 1752)
Tre barn levde i 1752 (Per ble født etter hans død).1 
Barn

Familie 2

Lars Hansson Sandvik (c 1722 - 1788)
Ett barn levde i 1789.12 
BarnKaren Knutsdatter ble kanskje døpt den 21. juni 1722 i Molde kirke. Faddere: Ola skomaker, Ola smed, Mette Jørgensdatter, Åsel Tordsdatter og Inger Katrine Karstensdotter.3
Karen giftet seg med Per Landsberg.1
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1752.1

Hun ble kalt Karen Knutsdatter Landsberg, nevnt fra 1761 til 1788.4,5,6
Hun var debitor ved skiftet etter Lasse Lassesson den 8. september 1761 i Romsdal: 1 daler 4 skilling.7
Karen bodde på mnr. 128, Østre Røysa, Molde, i 1762 sammen med Lars Hansson og Elen Larsdatter o.a.2
Karen giftet seg ca. 1766 med Lars Hansson. De ble stevnet til tinget 7. juli 1766 grunnet for tidlig samleie. Han bad om utsettelse til han fikk attest på at han var innrullert (og dermed fritatt fra leiermålsbot), og dette ble innvilget.5,8,4
Hun og Lars bodde på mnr. 128 i 1767. Huset var taksert til 50 daler.9

Karen døde i 1786 i Molde. I september ble det betalt 1 daler 1 ort til kirken for begravelsen.10 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 22. desember 1788. Kreditorer: Ola Olsson på Haukabøen, Lars Larsson på Mordal og Johans Persson i Dvergsneset o.a. Huset hadde kjøkken med loftstue over, skott og gang, og ble vurdert til 40 daler (det stod på bygslet grunn). Bruttoformue: 66 daler 1 ort 14 skilling, og gjelden var like stor.11

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/22/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-12
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 161. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-83
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 363–364. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/184/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/32/
 9. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 147.
 10. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 71 b.
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/

Elen Persdatter Landsberg1,2,3

K, #10499, (ca. 1746 - )
Far*Per Landsberg4,5 (1722 - c 1752)
Mor*Karen Knutsdatter2,4 (1722? - 1786)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Hans Olsson Stiving (c 1761 - )Elen ble født ca. 1746 i Molde.4,5
Hun var myndling av Lars Ingebrigtsson Berg i 1752.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.6
Hun var myndling av Lars Hansson Sandvik i 1759.5

Elen fikk trolig barn med en Didrik ca. 1783.
Hun var debitor ved skiftet etter Margrete Vingård den 15. april 1786: 3 daler 4 skilling.7

Elen trolovet seg den 19. mai 1791 i Edøy med Hans Olsson Sandnes. Forlovere: Peter Fredrik Korn og Mats Ingebrigtsson.1
Elen giftet seg den 21. mai 1791 i Edøy med Hans Olsson Sandnes.8,9
Hun og Hans bodde på mnr. 12, Nordlandet, Kristiansund, i 1801. Et ektepar losjerte hos dem.9
Per Didrikssen, Sofie Didrikssen, Kristiana Maria Didrikssen og Maren Sofie Hanssen samt innerst Elen Peders D: Maaøen på 78 år (trolig Elen Persdatter Landsberg) bodde i Edøy prestegjeld fra 1823. Reiseattesten var datert 24. juni.10
Ei Mad: Elen Berg var kreditor ved skiftet etter Maren Sofie Hanssen den 27. mai 1828: 32 daler 2 ort 8 skilling, hvorav hun fikk 23–1–18.11


     Navnet hennes ble skrevet Elen Pedersdatter Landberg i 1791.1

Kilder/noter

 1. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 429. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16112&idx_id=16112&uid=ny&idx_side=-196
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b, nr. 86. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/5/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 a/b.
 8. [S846] Edøy mini. 1767–1823: s. 430. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16112&idx_id=16112&uid=ny&idx_side=-197
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Qværnæs, Christiansund, Nordlandet, No 12. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058427004960
 10. [S1797] Bjørnør mini. 1818–31: fol. 278 b, nr. 23–27. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906610358
 11. [S1465] Nordmøre skifteprotokoll 1822–30: fol. 543 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204620552

Siri Persdatter Landsberg1,2

K, #10500, (ca. 1748 - 1785)
Far*Per Landsberg1,2 (1722 - c 1752)
Mor*Karen Knutsdatter1 (1722? - 1786)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megSiri ble født ca. 1748 i Molde.1,2
Hun var myndling av Lars Ingebrigtsson Berg i 1752.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.3
Hun var myndling av Anders Eriksson i 1759.2


Siri døde i 1785 i Molde. I januar ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 daler for ringing med begge klokker.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1784–85. Uvisse inntekter, 1785, januar.