Mildrid Persdotter på Sande1

K, #12701, ( - etter 1682)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ola Johansson på Sande (c 1615 - c 1682)
Seks barn levde i 1682.1 
BarnMildrid giftet seg med Ola Johansson på Sande.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 62 daler.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Johan Olsson på Sande1,2

M, #12702, (ca. 1659 - før 1698)
Far*Ola Johansson på Sande1,2 (c 1615 - c 1682)
Mor*Synnøv Olsdotter på Sande1
Bror av 6.tippoldefar/mor til megJohan ble født ca. 1659.2 I manntallet av 1666 står Johan Olsson hos Ola Johansson på Sande, Vågøy.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 11 daler 1 ort 2 skilling. Han fordret også 10 daler i resterende morsarv.3


Johan døde trolig før 1698.4

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 544, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/283/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/

Per Olsson på Lindset1,2

M, #12703, (ca. 1660 - )
Far*Ola Johansson på Sande3,4 (c 1615 - c 1682)
Mor*Synnøv Olsdotter på Sande3
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Per Olsson på Sande.3,4
Per ble født ca. 1660.2,4 I manntallet av 1666 står Per Olsson hos Ola Johansson på Sande, Vågøy.4
Per giftet seg ca. 1680 med en uregistrert person. Han fikk 20 daler i hjemmefølge.5,6
Han var bruker på Ytre Lindset, Vågøy, fra ca. 1680. I 1682 var skylden 1 våg 1 pund. Han drev fremdeles gården i 1701. Tjeneren Lars Persson (20 år) var trolig hans sønn.5,7,1,2
Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.1
Han ble kalt Per Olsson den gamle (til forskjell fra neste bruker).5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 172, Lindset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/98/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 544, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/283/
 5. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 136.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/131/
 7. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Waagøe Otting, ytter Linset. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29781/93/

Beret Olsdotter på Sande1

K, #12704, ( - etter 1682)
Far*Ola Johansson på Sande1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Synnøv Olsdotter på Sande1
Søster av 6.tippoldefar/mor til megBeret giftet seg før 1682 med en uregistrert person. Hun fikk 20 daler i hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/131/

Synnøv Olsdotter på Sande1

K, #12705

Familie

Ola Johansson på Sande (c 1615 - c 1682)
Fire barn levde i 1682.1 
BarnSynnøv giftet seg med Ola Johansson.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Per Olsson på Sande1,2,3

M, #12706, ( - ca. 1700)
Far*Ola Johansson på Sande4 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande4 ( - e 1682)
6. tippoldefar til meg

Familie

Eli Andersdotter på Sande ( - c 1732)
Tre barn levde i 1732.9 
BarnHan var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682.5

Han var selveier på Sande, Vågøy, i 1682. Bruket var på 1 våg. Han drev allerede 18 merker ved skiftet etter faren i oktober samme år. I 1701 stod Pers enke som bruker.6,2,7,3
Per giftet seg med Eli Andersdotter.
Per Olsson på Sande kjøpte odelsjord (med bygselrett) på Sande ca. 1697 av Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.1

Per døde ca. 1700.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1687. Vaagøe Otting, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47746/52/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 170, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/97/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 6. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Waagøe Otting, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29781/92/
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/131/
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 9. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.

Isak Olsson på Sande1,2

M, #12707, ( - etter 1698)
Far*Ola Johansson på Sande1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande1 ( - e 1682)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 11 daler 1 ort 2 skilling.3

Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Synnøv Olsdotter i Kjørsvika1

K, #12708
Far*Ola Johansson på Sande2 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande2 ( - e 1682)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Persson i Kjørsvika (c 1660 - c 1708)
Han hadde iallfall to barn.6 
BarnAnnet navn: Synnøv Olsdotter på Sande.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 5 daler 2 ort 13 skilling.3

Synnøv giftet seg med Knut Persson i Kjørsvika.1,4
Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.1
Hun var bruker i Kjørsvika, Vågøy, fra 1709 til 1710.4
Ei Synef Olsdatter var kreditor ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721: 4 daler, utlagt blant annet i en stue med bord og benker (3 daler).5

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 221.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 6. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 222.

Eli Olsdotter på Sande1,2

K, #12709, ( - etter 1698)
Far*Ola Johansson på Sande1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande1 ( - e 1682)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 5 daler 2 ort 13 skilling.3

Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Mektilde Olsdotter på Sande1,2

K, #12710, ( - etter 1698)
Far*Ola Johansson på Sande2 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande2 ( - e 1682)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 5 daler 2 ort 13 skilling.3

Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Gjertrud Olsdotter på Sande1,2

K, #12711, ( - etter 1698)
Far*Ola Johansson på Sande1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Mildrid Persdotter på Sande1 ( - e 1682)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 5 daler 2 ort 13 skilling.3

Per Olsson på Lindset, Isak Olsson, Eli Olsdotter, Mali Olsdotter, Synnøv Olsdotter i Kjørsvika, Mektilde Olsdotter og Gjertrud Olsdotter solgte odelsjord (med bygselrett) på Sande, Vågøy, ca. 1697 til Per Olsson på Sande. Brødrene solgte 13 1/11 og søstrene 6 6/11 mark hver. Dette var arv etter faren. Deres bror eide 13 1/11 mark fra før, og ble nå eier og bruker av 1 våg. Transaksjonen ble tinglyst 14. januar 1698.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Ola Knutsson på Hol1,2

M, #12712, ( - etter 1682)Han var bruker på Hol, Vågøy, i 1682. Bruket var på 1 våg 3 merker.2,1
Han var verge ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682.3


     Navnet hans ble skrevet Olle hoel i 1682.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Waagøe Otting, Hoel. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29781/91/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Ola skaffer1

M, #12713, ( - etter 1682)Ola var skysskaffer i Molde i 1682.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Johansson på Sande den 27. oktober 1682: 1 ort 18 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a–122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Knut Persson i Kjørsvika1,2

M, #12714, (ca. 1660 - ca. 1708)

Familie

Synnøv Olsdotter i Kjørsvika
Han hadde iallfall to barn.3 
BarnKnut ble født ca. 1660 i Kjørsvika, Vågøy.2
Han var bruker i Kjørsvika fra 1682. Han overtok etter mora og drev gården resten av livet. Etter hans død overtok enka.2
Knut giftet seg med Synnøv Olsdotter på Sande.1,2

Knut døde ca. 1708 i Kjørsvika.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersen Kiørsvigen i 1698.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 2. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 221.
 3. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 222.

Knut Olsson på Sande1

M, #12715, (ca. 1654 - før 1682)
Far*Ola Johansson på Sande1 (c 1615 - c 1682)
Mor*Synnøv Olsdotter på Sande
Bror av 6.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1654.1 I manntallet av 1666 står Knut Olsson hos Ola Johansson på Sande, Vågøy.1

Knut døde før 1682.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 544, nr. 13. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/283/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 121 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/130/

Ola Persson Sande1,2,3

M, #12716, (ca. 1693 - )
Far*Per Olsson på Sande2 ( - c 1700)
Mor*Eli Andersdotter på Sande3 ( - c 1732)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1693.2 Han bodde hos Eli Andersdotter på Sande, Vågøy, i 1701.2 olluf bodde hos Ola Persson og Eli Andersdotter på Øvre, Sande, Vågøy, i 1711.4,5
Han bodde i Trondheim i 1732.6
Han var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sande den 10. oktober 1732: 72 daler 3 ort 2 skilling.3,6

Ola Persson på Sande, Ola Persson Sande og Ola Jonsson på Myrbostad den eldre solgte 1 våg (med bygselrett) på Øvre Sande den 16. oktober 1732 til Ola Toresson på Sande. Den første Ola Persson skulle beholde 18 merker som kår så lenge han levde. Han solgte på vegne av seg selv og dattera, og Ola Jonsson handlet på vegne av kona. Den andre Ola Persson avstod samtidig odelsretten til kjøperen, som allerede eide en part i bruket (konas arv). Skjøtet ble tinglyst 23. januar 1733.6,1,7

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 10 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 170, Sande. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/97/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1732, Vaagø Otting, 10. oktober.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Waagøe-[otting], Sande.
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 148 b, mnr. 642. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670152
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 15 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400180

Hans smed1

M, #12717, ( - etter 1708)Han bodde i Molde i 1708.1
Hildeborg Sveinsdotter stevnet Jens Eriksson Gran til tinget i Fanne tinglag den 18. januar 1708. Broren Joris Sveinsson møtte for henne og fremla et skriftlig innlegg fra faren, Svein Persson, hvor han bad kirkeverge Gran forklare med hvilken myndighet han hadde gitt Hans smeds kone et sete på sine døtres kirkebenk; og om en femte person skulle innskrives der, tilbød han seg å svare for setet til sin tredje datter, som for tiden var gift på Sunnmøre. Smedens kone fikk beholde plassen mot betaling av avgiften.1

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 19 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/20/

Beret Knutsdotter i Bjørnsund1

K, #12718, ( - etter 1710)

Familie

Kristoffer Eriksson i Bjørnsund (c 1657 - c 1709)
Ingen barn levde i 1710.1,4 Annet navn: Beret Knutsdotter på Aure.2 Hennes hjemsted var på Aure, Vågøy.2
Beret giftet seg med Kristoffer Eriksson.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Eriksson i Bjørnsund den 28. mars 1710: 3 ort 22 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 2. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 483.
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/

Nils Kristoffersson i Bjørnsund1

M, #12719
Far*Kristoffer Eriksson i Bjørnsund1 (c 1657 - c 1709)Han var arving ved skiftet etter Kristoffer Eriksson i Bjørnsund den 28. mars 1710: 2 ort 14 skilling.2
Han var myndling av Ola Hallvorsson i Søre Bjørnsund i 1710.1
Christopher Erichs' barn arvet ved skiftet etter Eli Jakobsdotter på Seter den 5. juli 1713.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.

Eli Kristoffersdotter i Bjørnsund1

K, #12720
Far*Kristoffer Eriksson i Bjørnsund1 (c 1657 - c 1709)Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Eriksson i Bjørnsund den 28. mars 1710: 1 ort 7 skilling. Hun fordret også 2 daler for ett års resterende lønn.2
Hun var myndling av Ola Hallvorsson i Søre Bjørnsund i 1710.1
Christopher Erichs' barn arvet ved skiftet etter Eli Jakobsdotter på Seter den 5. juli 1713.3


     Eli Kristoffersdotter i Bjørnsund og Eli Kristoffersdotter på Rød kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Waagøe otting, 5. juli.

Ola Hallvorsson i Søre Bjørnsund1

M, #12721, ( - etter 1710)

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/

Isak Knutsson på Helset1,2

M, #12722, (ca. 1665 - )

Familie

Han hadde tre barn.4 
BarnAnnet navn: Isak Knutsson på Øygarden.1
Isak ble født ca. 1665.1
Han var bruker på Nørdre, Helset, Vågøy, fra 1687 til 1721.1
Han var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Eriksson i Bjørnsund den 28. mars 1710: 1 ort.3

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 531.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/228/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 230 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/227/
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 532.

Ingebrigt Jonsson på Røsshol1

M, #12723, ( - før 1750)
Far*Jon Ingebrigtsson på Røsshol1 (c 1682 - c 1731)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Røsshol ( - c 1750)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Jon Ingebrigtsson på Røsshol den 16. mai 1732: 6 daler 2 ort 6 2/3 skilling.1
Han var myndling av Lars Nilsson på Malme i 1732.1


Ingebrigt døde trolig før 1750.2,3

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.

Eli Jonsdotter på Røsshol1

K, #12724, ( - før 1750)
Far*Jon Ingebrigtsson på Røsshol1 (c 1682 - c 1731)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Røsshol ( - c 1750)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jon Ingebrigtsson på Røsshol den 16. mai 1732: 3 daler 1 ort 3 1/3 skilling.1
Hun var myndling av Erik Kristiansson på Røsshol i 1732.1


Eli døde trolig før 1750.2,3

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1732, Vaagø Otting, 16. mai.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 260 b.

Elen Jakobsdotter1,2

K, #12725, ( - før 1723)

Familie

Villum Robertsson Tou (c 1642 - c 1723)
BarnElen giftet seg med Villum Robertsson Tou.2 Hun hadde sete på benk nr. 16 på kvinnesiden i Molde kirke fra 1695 til 1696. Elen skulle betale 12 skilling i førstegangsavgift og 6 skilling i årlig leie.1,2
Hun og Villum bodde i Molde i 1711 sammen med Katrina Villumsdotter, Valborg Villumsdotter og Ola Villumsson. De hadde en tjenestegutt og ei -jente, som til sammen fikk 3 daler i lønn og klær. Villum brukte parykk grunnet alderdom.3

Elen døde før 1723.4

Kilder/noter

 1. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 11 a, kvinner, nr. 16.
 2. [S1055] Molde kirke, regnskap 1690–1745 [i 1690–1805]: fol. 15 b, kvinner, nr. 16.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten, Fanne-otting, Molde Ladeplas. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47758/172/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 260 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/273/

Sæmund Eriksson i Bjørnsund1,2,3

M, #12726, ( - etter 1738)
Far*Erik Styrkårsson3 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter3 ( - e 1729)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megSæmund giftet seg før 1703 med en uregistrert person.4
Han var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 2 daler 2 ort 6 4/5 skilling. Han var også verge for umyndige søsken.5

Han var husmann i Bjørnsund, Vågøy, fra 1735. Han bodde fremdeles der i 1738.1,2
Han var verge for Marit Knutsdotter i Vikan i 1738.2

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 110 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/111/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Vaagøe Otting, 6. juni.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/50/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Erik Eriksson1,2

M, #12727, (ca. 1682 - )
Far*Erik Styrkårsson2,1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter2 ( - e 1729)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megErik ble født ca. 1682.1 I manntallet av 1701 står Erik Eriksson hos Erik Styrkårsson i Bud.1
Han var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 2 daler 2 ort 6 4/5 skilling. Han fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/102/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Ola Eriksson1,2

M, #12728, (ca. 1686 - )
Far*Erik Styrkårsson2,1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter2 ( - e 1729)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1686.1 I manntallet av 1701 står Ola Eriksson hos Erik Styrkårsson i Bud.1
Han var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 2 daler 2 ort 6 4/5 skilling. Han fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 180. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/102/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Anne Eriksdotter1

K, #12729, ( - etter 1703)
Far*Erik Styrkårsson1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter1 ( - e 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 1 daler 1 ort 3 2/5 skilling. Hun fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Beret Eriksdotter1

K, #12730, ( - etter 1703)
Far*Erik Styrkårsson1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter1 ( - e 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 1 daler 1 ort 3 2/5 skilling. Hun fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Ingebjørg Eriksdotter1

K, #12731, ( - etter 1703)
Far*Erik Styrkårsson1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter1 ( - e 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 1 daler 1 ort 3 2/5 skilling. Hun fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Kristi Eriksdotter1

K, #12732, ( - etter 1703)
Far*Erik Styrkårsson1 (c 1643 - c 1702)
Mor*Ingebjørg Sæmundsdotter1 ( - e 1729)
Søster av 6.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703: 1 daler 1 ort 3 2/5 skilling. Hun fikk også 4 daler i forlodds hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Styrkår Eriksson1,2

M, #12733, ( - etter 1703)
Far*Erik Styrkårsson2,1 (c 1643 - c 1702)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan var verge ved skiftet etter Erik Styrkårsson den 24. mars 1703. Selv arvet han ikke, men fikk 2 daler i forlodds hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/50/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/

Ola Toresson på Male1,2

M, #12734, (ca. 1649 - )

Familie

Han hadde iallfall tre barn.2 Ola ble født ca. 1649.2
Han var bruker på Male, Hustad i Romsdal, i 1701. Han bodde fremdeles der i 1703.2,1
Han var verge for Ingebjørg Sæmundsdotter i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/49/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 176, Malloe. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/100/

Karen Bernhoft1

K, #12735, ( - ca. 1757)
Far*Steffen Eriksson i Bjørnsund2,3 (c 1679 - c 1739)
Mor*Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund2 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Steffen Jakob Tode ( - c 1754)
Ett barn levde i 1790.5 
BarnHun ble kalt Karen Steffensdotter, nevnt fra 1729 til 1739.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 34 daler 3 ort 2 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Steffen Eriksson i Bjørnsund den 21. august 1739: 104 daler 3 ort 20 skilling i løsøre.3
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1739.3

Karen giftet seg med Steffen Jakob Tode.1

Karen døde ca. 1757.1
Hun ble kalt Karen Steffenssen Tode, nevnt 1790 (post mortem).5

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 686. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/62/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Vaagøe otting, 21. august.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/

Ingeborg Katrina Steffensdotter1,2

K, #12736, (ca. 1726 - 31. mars 1796)
Far*Steffen Eriksson i Bjørnsund3,1 (c 1679 - c 1739)
Mor*Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund3 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Åge Hansson Knag ( - c 1778)Ingeborg Katrina ble født ca. 1726.2
Hun var arving ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 34 daler 3 ort 2 skilling.4
Hun var arving ved skiftet etter Steffen Eriksson i Bjørnsund den 21. august 1739: 104 daler 3 ort 20 skilling i løsøre.1
Hun var myndling av Daniel Steffenssen i 1739.1

Ingeborg Katrina giftet seg med Åge Hansson Knag.5,2

Ingeborg Katrina døde den 31. mars 1796 i Kornstad, av alderdom.2 Hun ble jordfestet den 24. april 1796.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Vaagøe otting, 21. august.
 2. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 317, 24. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660599
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/

Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund1

K, #12737, ( - ca. 1728)

Familie

Steffen Eriksson i Bjørnsund (c 1679 - c 1739)
Seks barn levde i 1729.2 
BarnAnne Marta giftet seg med Steffen Eriksson.1,2

Anne Marta døde ca. 1728 i Nørdre Bjørnsund, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. februar 1729. Debitorer: Anders Andersson på Rød, Jetmund Olsson på Småge, Knut Eriksson i Rakvåg, Karsten gullsmed, Ola Olsson Lønset, Per bilethoggar og Rasmus Kristoffersson på Småge o.a. Kreditor: Daniel Jonsson. Arvinger: Steffen Eriksson, Daniel Steffenssen, Jens Bork Steffenssen, Hans Puls, Hans Bernhoft, Karen Steffensdotter og Ingeborg Katrina Steffensdotter. Bygningene ble vurdert til 190 daler. I boet var blant annet 20 daler i rede penger. Formue: 703 daler 2 ort 8 skilling. Gjeld: 8 daler i lønn til Daniel Jonsson. Arv: 695–2–8, fordelt på enkemannen og de seks barna.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/

Hans Bernhoft1

M, #12738, ( - før 1790)
Far*Steffen Eriksson i Bjørnsund1 (c 1679 - c 1739)
Mor*Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund1 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 69 daler 2 ort 5 skilling.2


Hans døde før 1790.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/581/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/

Åge Hansson Knag1,2

M, #12739, ( - ca. 1778)

Familie

Ingeborg Katrina Steffensdotter (c 1726 - 1796)Åge giftet seg med Ingeborg Katrina Steffensdotter.2,1 Åge Hansson Knag var borger.3

Åge døde ca. 1778 på Smørholmen, Kornstad.3

Kilder/noter

 1. [S1627] Kornstad mini. 1789–1819: s. 317, 24. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660599
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 210. Knag, Aage.

Brit Olsdotter på Skorgenes1

K, #12740
Far*Ola Bjørnsson på Øvstedalen2,1 ( - c 1659)
Søster av 8.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Olsson på Skorgenes (c 1653 - )
De hadde iallfall ett barn.4 Annet navn: Brit Olsdotter på Øvstedalen.2
Brit giftet seg med Lars Olsson på Skorgenes.3
Hun bodde på Skorgenes, Tresfjord, i 1688.1
Hun og Lars var brukere på Skorgenes i 1701. De bodde fremdeles der i 1704.4,3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 446. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=449
 2. [S77] Tresfjord I: s. 445.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 213, Schorgenes. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/118/

Lars Olsson på Skorgenes1,2

M, #12741, (ca. 1653 - )

Familie

Brit Olsdotter på Skorgenes
De hadde iallfall ett barn.2 Lars ble født ca. 1653.2
Lars giftet seg med Brit Olsdotter på Øvstedalen.1
Han og Brit var brukere på Skorgenes, Tresfjord, i 1701. De bodde fremdeles der i 1704.2,1
Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes fastermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 213, Schorgenes. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/118/
 3. [S77] Tresfjord I: s. 380.

Jon Bårdsson i Sæbø1

M, #12742, (ca. 1628 - ca. 1705)

Familie

Han hadde seks barn.4 
BarnAnnet navn: Jon Bårdsson i Bø.2
Jon ble født ca. 1628.3
Han var selveier i Ytstegarden, Sæbø, Voll, i 1647. Han drev 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord. I 1687 eide han bare 15 merker.4
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1


Jon døde ca. 1705 i Sæbø, Voll.5 Det ble holdt skifte etter ham den 5. november 1705. Kreditorer: Anders Kristoffersson Lem og Erik Trondsson på Venås o.a. Arvinger: Erik Jonsson i Sæbø og Mektilde Jonsdotter på Venås o.a.. I boet var to kyr, gris, to sauer, geit, sildegarn, to sildenøter, kastenot o.a. Aktiva: 14 daler 14 skilling. Passiva: 3 daler 2 ort 2 skilling. Arv: 10–2–12.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 585. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#588
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 20, Sebø. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/20/
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 673. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#676
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 674. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#677
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 244 b–245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630363

Ivar Ivarsson på Skeide1,2

M, #12743, (ca. 1651 - )

Familie

Synnøv Rasmusdotter på Skeide ( - f 1703)
(De var kanskje gift.) Ivar hadde tre barn.2 
BarnIvar ble født ca. 1651.3
Han var bruker i Framigard, Skeide, Voll, i 1687.2
Ivar giftet seg kanskje med Synnøv Rasmusdotter i Sæbø.
I manntallet av 1701 står han som bruker i Framigard. Ivar Ivarsson o.a. var også der.3
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1


     Ivar Ivarsson på Skeide og Ivar Ivarsson i Sæbø kan ha vært samme person (ifølge Bygdaboka for Voll var Ivar på Skeide trolig fra Sørengarden i Sæbø, men på det bruket var det ingen Ivarssøner på den tiden).2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 631. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=634
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 241, Scheie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282133

Erik Jonsson på Voll1

M, #12744, (ca. 1653 - 1732)

Familie

Han hadde iallfall to sønner.2 
BarnErik ble født ca. 1653.2
Han var bruker i Megarden, Voll, Voll, iallfall fra 1687 til 1723. Etter ham overtok sønnen Sæbjørn.2
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1


Erik døde i 1732 i Voll.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 446.

Søren Olsson på Skjelbostad1,2

M, #12745, (ca. 1630 - )

Familie

Han hadde fire barn.4 
BarnSøren ble født ca. 1630.3 Hans hjemsted var trolig i Bø i Innfjorden, Voll.3
Han var bruker i Sørengarden, Skjelbostad, Voll, i 1661. En sønn fikk skjøte i 1704.4
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1

Søren Olsson på Skjelbostad, Martein Olsson i , Ivar Olsson i Torvika og Ivar Persson i Norvika o.a. solgte 1 pund (uten bygselrett) på Øvre, Monsås, Grytten, den 20. juli 1717 til Just Olsson på Monsås. Skjøtet ble utstedt i Bø, og tinglyst 25. oktober.2

I Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 220) står at Per Ambjørnsson på Dale har sett seg eit varig minne i justisprotokollen for vårtinget på Dale i 1708. Då Peder skulle avstyre nokre drukne bønder som trengte seg fram til tingbordet kom han i skade for å velte blekkhuset så halve sida i protokollen vart svart av blekk. Det var eit reint uhell som Peder ikkje hadde nokor skuld i. Det siste er riktig, ettersom det var Søren Olsson på Skjelbostad som gjorde dette på tinget i Bø.5,6
Søren på Skjelbostad rotet med blekk i 1708 (Romsdal sorenskriveri, tingbok 1707–11)

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390555
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#242
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 240. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=243
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 220. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=221
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390154

Tosten Andersson på Skeide1,2

M, #12746, (ca. 1671 - 1734)Tosten ble født ca. 1671.3
Han var bruker i Bortigard, Skeide, Voll, i 1700. Han drev bruket til ca. 1730.3
Lars Ivarsson kjøpte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 av Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1
Han var vurderingsmann i Voll i 1729.2

Tosten døde i 1734 i Voll.3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 590 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640605
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 634. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#637

Synnøv Rasmusdotter på Skeide1

K, #12747, ( - før 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1 (c 1600 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ivar Ivarsson på Skeide (c 1651 - )
(De var kanskje gift.) Ivar hadde tre barn.2 
BarnAnnet navn: Synnøv Rasmusdotter i Sæbø.
Synnøv giftet seg kanskje med Ivar Ivarsson på Skeide.

Synnøv døde før 1703.1
Synnøvs arvinger og hennes søsken solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 631. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=634

Guri Rasmusdotter i Sæbø1

K, #12748, ( - før 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1 (c 1600 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Hun hadde barn.1 Guri døde før 1703.1
Guris barn og søsken solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/

Marit Rasmusdotter i Langelia1

K, #12749, ( - før 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1 (c 1600 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Halldor Nilsson i Langelia (c 1651 - )
Han hadde en sønn.3 Annet navn: Marit Rasmusdotter i Sæbø.
Marit giftet seg med Halldor Nilsson i Langelia.1

Marit døde før 1703.1
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Ytterlangelj. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/128/

Halldor Nilsson i Langelia1,2,3

M, #12750, (ca. 1651 - )

Familie

Marit Rasmusdotter i Langelia ( - f 1703)
Han hadde en sønn.3 
Halldor Nilsson (Langelia) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)Halldor ble født ca. 1651.3
Halldor giftet seg med Marit Rasmusdotter i Sæbø.1
Han var bruker i Øverlia, Ytre Lange, Vistdal, fra ca. 1699.4
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.5 Halldor Nilsson i Langelia ble stevnet av Per Ørjarsson på Lange til tinget i Rødven tinglag den 23. januar 1708. Den nye eieren bad Halldor forlate bruket i Øverlia. De ble enig om at han skulle gi fra seg jorden innen 14. april og flytte innen 1. mai.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/23/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Ytterlangelj. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/128/
 4. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 387.
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/

Inger Rasmusdotter på Mek1

K, #12751, ( - etter 1703)
Far*Rasmus Olsson i Sæbø1 (c 1600 - )
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristoffer Mek (c 1652 - )Annet navn: Inger Rasmusdotter i Sæbø.
Inger giftet seg med Kristoffer Mek.1
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.2

Hun og Kristoffer bodde på Mek, Bolsøy, i 1703. Han var bruker der i 1701.1,3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Meeg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/

Kristoffer på Mek1

M, #12752, (ca. 1652 - )

Familie

Inger Rasmusdotter på Mek ( - e 1703)Kristoffer ble født ca. 1652.2
Kristoffer giftet seg med Inger Rasmusdotter i Sæbø.1
Trond Rasmusson på Haukabøen, Synnøv Rasmusdotter på Skeide, Guri Rasmusdotter, Halldor Nilsson i Langelia og Kristoffer på Mek solgte 2 pund 14 merker odelsjord (med bygselrett) Der opp, Sæbø, Voll, ca. 1702 til Lars Ivarsson. Trond solgte 20 merker, Synnøvs arvinger 10, Guris barn 10, Halldor 10 og Kristoffer 12 merker. Kjøperens kone, Tøri Rasmusdotter, hadde arvet 20 merker, så til sammen eide de nå 1 våg 10 merker. Salget ble tinglyst 29. januar 1703. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide, Erik Eriksson på Skeidsvoll, Jon Bårdsson i Sæbø, Erik Jonsson på Voll, Søren Olsson på Skjelbostad og Tosten Andersson på Skeide.3
Han og Inger bodde på Mek, Bolsøy, i 1703. Han var bruker der i 1701.1,2

     Navnet hans ble skrevet Chrestopher Meeg i 1703.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/77/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183, Meeg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/103/
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/76/

Villum Villumsson Tou1,2,3,4

M, #12753, (omkr. 1650 - ca. 1721)
Far*Villum Johansson Tou2,5,6 (c 1599 - )

Familie 1

Mali Olsdotter
Han hadde tre barn (men det er usikkert hvem av konene som var mor til dattera).9 
Barn

Familie 2

Anne Ellevsdotter på Skotneset ( - e 1721)Villum ble født omkr. 1650.7,2,5 Han bodde hos Villum Johansson Tou på Skotneset, Vågøy, i 1664.2,6,5 Villum tjente i Vågøy i 1682 (kanskje hos borger Daniel Jonsson). Han skulle betale 1 ort i folkeskatt.4
Villum giftet seg ca. 1683 med Mali Olsdotter på Sande. På tinget i Vågøy i 1682 ble han bøtelagt 2 daler 1 ort grunnet for tidlig samleie med sin forlovede.3,8,1 Villum var husmann i Vågøy sogn i 1701, sammen med Ola Villumsson.7
Villum giftet seg med Anne Ellevsdotter.9
Annet navn: Villum Villumsson på Skotneset, nevnt 1721.9

Villum døde ca. 1721 på Skotneset.9 Det ble holdt skifte etter ham den 3. juli 1721. Kreditorer: Jetmund Jetmundsson på Bøyna, Ludvig Ivarsson og Synnøv Olsdotter o.a. Arvinger: Anne Ellevsdotter, Jakob Villumsson, Ola Villumsson og Marit Villumsdotter. I boet var blant annet en stue med bord og benker (3 daler). Formue: 14 daler 1 ort 14 skilling. Gjeld og omkostninger: 8–3–4. Arv: 5–2–10.10

Kilder/noter

 1. [S1415] Romsdal sakefallsregnskap 1682: ekstrakt, Vågøy åttings høstting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29779/8/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 488, Bøøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/254/
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/99/
 4. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): litra MMM, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Aggerøe Præste Gield, Vaagøe Annex. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370062
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 176, Beøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/97/
 6. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 287.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 172, Huusmand. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/98/
 8. [S1415] Romsdal sakefallsregnskap 1682: Vaagø Otting. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29779/3/
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/

Svein skredder1

M, #12754, ( - etter 1692)

Familie

BarnHan var husmann i Molde i 1692.1

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 42 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/42/

Anne Sørensdotter på Gyl1

K, #12755, ( - etter 1647)

Familie

Erik Pedersson på Gyl ( - 1663)Anne giftet seg med Erik Pedersson.1 Maleriet Ecce homo i koret i Tingvoll kyrkje hadde nedenunder følgende inskripsjon: «Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuerns dotter / Anno 1647».1

Kilder/noter

 1. [S1418] «Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre»: s. 56.

Marit Sæmundsdotter på Frisvoll1,2,3

K, #12756, ( - etter 1742)

Familie

Guttorm Bjørnsson på Vike (c 1690 - 1762)Marit fikk barn med Guttorm Bjørnsson i Eikesdal ca. 1712. Året etter resterte han 6 og hun 5 daler i bøter.2,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Else Larsdotter på Vike den 24. juni 1742: Marit Sæmundsdotter fordret 7 daler, noe avdødes enkemann (Guttorm Bjørnsson) aldeles benektet og sa hun i så fall måtte saksøke ham personlig.4


     Ola Persson på Frisvoll var trolig stefar til Marit Sæmundsdotter på Frisvoll.

Kilder/noter

 1. [S1597] Romsdal fogderegnskap 1712: mappe 1, vedlegg 40, restanser. ErridsFiordtz Otting, Sigt og Sagefald. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507271234
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31135/34/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650202
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 184 a–185 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650201

Ola Sjurdsson på Flate1

M, #12757, (ca. 1674 - )
Far*Sjurd Jetmundsson på Flate2,1 (c 1621 - c 1705)
Mor*Mali Larsdotter på Flate2 ( - e 1706)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megOla ble født ca. 1674.1 Han var reservesoldat i 1701.1 Han bodde hos Sjurd Jetmundsson og Mali Larsdotter på Flate, Vestnes, i 1701.1,3
Han ble kalt eldste Ola Sjurdsson, nevnt 1706.4
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Jetmundsson på Flate den 1. februar 1706: 5 daler 21 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 216, Flade. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/120/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 425.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/270/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/

Ola Sjurdsson på Flate1

M, #12758, (ca. 1695 - )
Far*Sjurd Jetmundsson på Flate2,1 (c 1621 - c 1705)
Mor*Mali Larsdotter på Flate2 ( - e 1706)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHan ble kalt yngste Ola Sjurdsson.2
Ola ble født ca. 1695.1 Han bodde hos Sjurd Jetmundsson og Mali Larsdotter på Flate, Vestnes, i 1701.1,3
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Jetmundsson på Flate den 1. februar 1706: 5 daler 21 skilling.4
Sjurd Sjurdsson og Ola Sjurdsson på Flate var myndlinger av Jetmund Sjurdsson på Flate og Anders Eriksson i Misfjorden i 1706.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 216, Flade. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/120/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 425.
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/

Tosten Sjurdsson i Sørås1,2,3,4

M, #12759, (ca. 1665 - ca. 1733)
Far*Sjurd Jetmundsson på Flate5 (c 1621 - c 1705)
Mor-?*Mali Larsdotter på Flate ( - e 1706); kanskje5
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås ( - c 1719)
Fem barn levde i 1720.1,10 
Barn

Familie 2

Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset ( - c 1740)
De hadde ikke barn.2,11 Annet navn: Tosten Sjurdsson på Flate.5
Tosten ble født ca. 1665.6
Tosten giftet seg med Ingebjørg Åmundsdotter på Nakken.1
Han og Ingebjørg var brukere i Sørås, Vestnes, i 1701.6
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Jetmundsson på Flate den 1. februar 1706: 5 daler 21 skilling, utlagt blant annet i tinnfat på 5 merker (1 ort 16 skilling), tinnsmørkanne (1 ort 12 skilling), kiste uten lås (2 ort) og børse i Sørås (2 ort).7
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 41 daler 2 ort 16 skilling. I boet var blant annet tinnfat på 5 merker (1 ort 16 skilling), tinnsmørkanne (1 ort 12 skilling), to flatskaftede sølvskjeer (2 daler), sølvbelte (2 daler 2 ort) og sølvkjede (2 daler 3 ort). Formue: 83 daler 1 ort 8 skilling, som gikk uavkortet til enkemannen og de fem barna.8

Tosten trolovet seg den 21. september 1721 på Gjermundnes, Vestnes, med Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.3
Tosten giftet seg den 1. januar 1722 i Vestnes kyrkje med Gjøri Kristoffersdotter på Kormeset, viet av Erik Pedersson Lekanger.9
Han var forlover for Ola Knutsson og Agneta Nilsdotter i Ås, som ble trolovet den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje.4


Tosten døde ca. 1733 i Sørås.2 Det ble holdt skifte etter ham den 3. desember 1733. Arvinger: Gjøri Kristoffersdotter, Åmund Tostensson, Tomas Tostensson og Marit Tostensdotter. Det ser ut til at Gjøri fikk halve boet, men gjenlevende ektefeller er ikke nevnt i skiftedesignasjonen. Arv: 43 daler 1 ort 2 skilling. Døtrene Mali og Kristi arvet ikke.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 10, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 219, Søraas. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/121/
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b–257 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13, Festo Circumcis: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/194/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 58 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650076

Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås1,2

K, #12760, ( - ca. 1719)
Far*Åmund Tomasson på Nakken2,3 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken3 ( - c 1709)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tosten Sjurdsson i Sørås (c 1665 - c 1733)
Fem barn levde i 1720.1,9 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Åmundsdotter på Nakken.4
Ingebjørg giftet seg med Tosten Sjurdsson på Flate.1
Hun og Tosten var brukere i Sørås, Vestnes, i 1701.5

Ingebjørg døde ca. 1719 i Sørås.6 Det ble holdt skifte etter henne den 4. juni 1720. Arvinger: Tosten Sjurdsson, Åmund Tostensson, Tomas Tostensson, Mali Tostensdotter, Kristi Tostensdotter og Marit Tostensdotter. I boet var blant annet tinnfat på 5 merker (1 ort 16 skilling), tinnsmørkanne (1 ort 12 skilling), to flatskaftede sølvskjeer (2 daler), sølvbelte (2 daler 2 ort) og sølvkjede (2 daler 3 ort). Formue: 83 daler 1 ort 8 skilling, som gikk uavkortet til enkemannen og de fem barna.7
Hennes barn arvet ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 5 daler 3 ort 1 skilling.8

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 253.
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 252. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#255
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 219, Søraas. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/121/
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/194/

Tomas Tostensson i Sørås1,2

M, #12761, ( - etter 1733)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås2,1 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås2 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 11 daler 3 ort 14 skilling.3
Han var arving ved skiftet etter Tosten Sjurdsson i Sørås den 3. desember 1733: 8 daler 2 ort 10 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/194/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/

Mali Tostensdotter i Sørås1,2,3

K, #12762, (omkr. 1694 - 20. november 1779)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås4 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås4 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Nilsson i Sørås (c 1690 - 1761)
Sju barn er nevnt i et skifte.8 
BarnMali ble født omkr. 1694. Alderen ble oppgitt til 89 år ved jordfestelsen i 1779, men hun var nok noen år yngre.2,5
Mali giftet seg med Per Nilsson i Sørås.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 5 daler 3 ort 19 skilling.6

Hun og Per var brukere Der nord, Sørås, Vestnes, i 1736. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (halve gården).5,7
Hun var fadder ved dåpen til Knut Hansson på Bårsneset den 30. mai 1756 i Vestnes kyrkje.1

Hun bodde Der nord i 1762, hos sønnen.3

Mali døde den 20. november 1779 i Sørås, Vestnes, som enke, av «Kolde-Syge» (malaria).2 Hun ble jordfestet den 27. november 1779 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Røring.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 414, Domin: Exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660413
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 204, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670031
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 511. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041102
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 5. [S927] Skorgen: s. 377. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=380
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 511.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670863

Kristi Tostensdotter i Sørås1

K, #12763, ( - før 1733)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås1 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås1 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 5 daler 3 ort 19 skilling.2


Kristi døde kanskje før 1733. Hun arvet ikke ved skiftet etter faren, og var antakelig død eller hadde allerede fått hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.

Marit Tostensdotter på Nesje1

K, #12764, (ca. 1697 - 11. august 1765)
Far*Tosten Sjurdsson i Sørås2,3 (c 1665 - c 1733)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås2 ( - c 1719)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lasse Persson på Nesje (c 1701 - 1742)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1742 (og ett kanskje ble jordfestet 20. desember 1741).11,1,12 

Familie 2

De hadde ikke barn.11 Marit ble født ca. 1697.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Åmundsdotter i Sørås den 4. juni 1720: 5 daler 3 ort 19 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Sjurdsson i Sørås den 3. desember 1733: 4 daler 1 ort 5 skilling.3

Annet navn: Marit Tostensdotter i Sørås, nevnt 1737.2,3,6
Hun var fadder ved dåpen til Tomas Persson i Sørås i mai 1737.6

Marit giftet seg den 11. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Lasse Persson på Nesje.7,1
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Persson på Nesje den 5. desember 1742: 17 daler 1 ort.8

Annet navn: Marit Tostensdotter på Nordnesje, nevnt fra 1743 til 1765.9,10
Marit giftet seg den 8. januar 1743 i Veøy kirke med en uregistrert person.9

Marit døde den 11. august 1765 på Nordnesje, Veøy, av hevelse i livet og føttene.4 Hun ble gravlagt den 13. august 1765 på Veøy kirkegård.10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 180 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Vesnes Otting, 3. desember.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 13, 13. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660489
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b–181 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 235, 8. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 12, 13. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660489
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 36. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=39
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 20. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318

Kari Knutsdotter på Helland1

K, #12765, ( - etter 1689)

Familie

Ivar Persson på Helland (c 1622 - c 1689)
Fem barn levde i 1689.1 
BarnKari giftet seg med Ivar Persson på Helland.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689: 24 daler.2

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/

Marit Persdotter i Breivika1

K, #12766, ( - etter 1699)
Far*Per Ivarsson på Helland1,2 ( - c 1660)
Mor*Gjøri Helland1,2 ( - e 1670)
Søster av 8.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Marit Persdotter på Helland.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689: 3 års tjenestelønn samt 9 merker odelsjord pluss landskyld.3

Hun bodde i Hen i 1699.1
Marit Persdotter i Breivika og Gunnhild Persdotter på Jemtegard solgte 1 pund arvet odelsjord (med bygselrett) på Nedre Helland, Vestnes, ca. 1699 til Per Ivarsson. Per hadde selv arvet ½ våg etter sin far. Kjøpet ble tinglyst 14. juli 1699.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/

Per Ivarsson på Helland1,2,3

M, #12767, (ca. 1671 - ca. 1718)
Far*Ivar Persson på Helland4,1 (c 1622 - c 1689)
Mor*Kari Knutsdotter på Helland4 ( - e 1689)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeleiv Sjurdsdotter på Helland ( - e 1719)
Fem barn levde i 1719.3 
BarnPer ble født ca. 1671 på Nedre Helland, Vestnes.5
Han var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689: 8 daler 8 skilling.6

Per Ivarsson kjøpte 1 pund arvet odelsjord (med bygselrett) på Nedre Helland ca. 1699 av Marit Persdotter i Breivika og Gunnhild Persdotter på Jemtegard. Per hadde selv arvet ½ våg etter sin far. Kjøpet ble tinglyst 14. juli 1699.1
Per giftet seg med Ingeleiv Sjurdsdotter.3
Han var bruker på Nedre Helland i 1701.5
Per Ivarsson på Helland kjøpte 1 våg odelsjord på Nedre Helland i 1710 av Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.2,7

Per døde ca. 1718 på Nedre Helland.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1719. Kreditorer: Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Arvinger: Ingeleiv Sjurdsdotter, Ola Persson og Kari Persdotter o.a. I boet var blant annet 1½ våg odelsjord (med bygselrett) i Helland (54 daler). Aktiva: 115 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 4–2–4. Arv: 111–1–4.8

     Navnet hans ble skrevet Peder Iversøn Helleland i 1699.1

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 129 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/131/
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, Nerehelleland. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/119/
 6. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b–99 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112

Knut Toresson på Lund1,2,3,4

M, #12768, (ca. 1670 - 1747)

Familie 1

Marit Olsdotter på Lund (c 1630 - c 1713)
Ingen barn levde i 1713.9 

Familie 2

Han var tilsynelatende gift med ei (halv)søster av Ivar Knutsson på Geitnes (s.d.). Hun var trolig mor til Ivar og Tore, men ikke de to yngste barna.14,2 
BarnKnut ble født ca. 1670.5,3 Hans hjemsted var kanskje på Sandnes, Veøy.6,7,8
Knut giftet seg med Marit Olsdotter på Lund.9
Han var bruker på Lund, Veøy, i 1701. I 1711 skattet Knut for kona, soldaten Jakob og ei Ingebjørg.5,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Lund den 19. mai 1713.9

Knut giftet seg med en uregistrert person.
Knut Toresson og Ivar Knutsson solgte på Lund den 24. september 1742 til Tore Knutsson.2,10,11
Han var verge for Guri Toresdotter på Slemmå i 1745.1


Knut døde i 1747 på Lund.3 Han ble gravlagt den 7. august 1747 på Veøy kirkegård. Knut ble da titulert dannemann.3

     Knut Toresson på Lund og Guri Toresdotter på Slemmå var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 380 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650399
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650446
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 294. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660356
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Woldz-[Otting], Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181193
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 202, Lund. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 153. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/86/
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#68
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 99. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#100
 9. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Woldtz Otting, 19. mai.
 10. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#349
 11. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#350
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/697/

Jørn Kristensson i Bergsvika1

M, #12769, ( - før 1751)
Far*Kristen Jørnsson på Sølsnes2,1 (c 1687 - 1736)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter Bergsvik2 ( - e 1774)Annet navn: Jørn Kristensson på Sølsnes.2
Ifølge Bygdebok for Nesjestranda ble han født i 1721, men jeg har ikke funnet dåpen i ministerialboka.2
Han var arving ved skiftet etter Kristen Jørnsson i Bergsvika den 18. mai 1736: 1 daler 3 ort 18 skilling i løsøre.1
Han var myndling av Kristoffer Olsson på Dale i 1736.1


Jørn døde før 1751.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 804.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 28. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/16/

Kristoffer Olsson på Dale1,2

M, #12770, (ca. 1679 - 1752)

Familie

Brit Eriksdotter på Heggenes (c 1675 - 1753)Annet navn: Kristoffer Olsson på Heggenes.3
Kristoffer ble født ca. 1679 på Heggenes, Veøy.3,1
Kristoffer giftet seg med en uregistrert person.4
Kristoffer giftet seg med Brit Eriksdotter på Dale.4
Han og Brit var brukere på Nedre, Heggenes, Veøy, fra 1716 til 1729.4
Han og Brit var brukere på bnr. 7, Dale, Veøy, fra 1729. Sønnen Kristoffer overtok ca. 1740.4,5
Han var verge for Jørn Kristensson i Bergsvika i 1736.2
Kristoffer Olsson på Dale stevnet Botolv Olsson på Staurset og Per Andersson på Dale til tinget i Rødven tinglag den 27. januar 1738. De hadde skjelt hans kone. En gang før jul skulle de ha bedt Brit dra fanden i vold og ta bukkekjøttet på ryggen, og kalt henne en sladrekjerring.6,7

Kristoffer døde i 1752 på Dale, Veøy.1 Han ble gravlagt den 17. januar 1752 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 199, Hægnæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/111/
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 274. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=275
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 275. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#276
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400371
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 207 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400372

Per Olsson på Heggenes1,2,3

M, #12771, (ca. 1696 - 1751)
Far*Ola Matsson på Heggenes1 (c 1669 - 1728)

Familie 1

De hadde sju barn.1 

Familie 2

Marit Persdotter på Heggenes (c 1707 - 1765)
De hadde to barn.5 
BarnPer ble født ca. 1696.1
Han var bruker på Øvre, Heggenes, Veøy, fra 1728 til 1751. Per overtok etter faren.1
Per giftet seg i 1729 med en uregistrert person.1
Han var verge for Erik Kristensson i Bergsvika i 1736.2
Per Olsson på Heggenes eide 2 pund 12 merker på Åram, Nesset, i 1736.4
Han var fadder ved dåpen til Ivar Ottarsson på Malo den 21. juli 1737 i Veøy kirke.3

Per giftet seg i 1744 med Marit Persdotter på Holm.5

Per døde i 1751 på Heggenes, Veøy.1

     Navnet hans ble skrevet Peder hengnes i 1736.2

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 962. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=965
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 175, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 4. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Eridtzfiords Otting, mnr. 131.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 963. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#966

Nils Lassesson på Rygjerd1,2,3

M, #12772, (ca. 1672 - 1752)

Familie 1

Ingebjørg Ambjørnsdotter på Rygjerd (c 1666 - 1722)

Familie 2

Ingeleiv Eriksdotter på Rygjerd ( - e 1754)Nils ble født ca. 1672.4
Nils giftet seg med Ingebjørg Ambjørnsdotter på Rygjerd.5
Han og Ingebjørg var brukere på bnr. 1, Rygjerd, Veøy, i 1708.5,2 Nils Lassesson på Rygjerd var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1708.2
Nils giftet seg den 24. juni 1723 i Veøy kirke med Ingeleiv Eriksdotter på Dale, viet av Otto Jakobsson Fris.6
Han var forlover for Per Olsson og Ingebjørg Bendiksdotter, som ble trolovet den 23. juli 1730 i Veøy kirke.7

Hans Olsson i Sæbø, Erik Andersson på Vestnes, Per Olsson på Straume, Ola Andersson i Misfjorden, Ola Persson på Holmem, Just Olsson på Monsås, Nils Lassesson på Rygjerd og Ivar Olsson i Torvika solgte «den øde Part» på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 17. desember 1734 til Anders Olssen Monsås. Selgerne handlet på vegne av sine myndlinger, barna til Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Erik Olsson på Gjerdset. Skjøtet ble tinglyst året etter.1
Han var verge for Marit Kristensdotter Bergsvik i 1736.3


Nils døde i 1752 på Rygjerd, Veøy.4

     Navnet hans ble skrevet Niels Rugierd fra 1708 til 1736.2,3

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/63/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 18.5.1736.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 197. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=198
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=186
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 35, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660225
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 114, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660265

Kristen Knutsson på Sylte1

M, #12773, (ca. 1689 - før 1751)
Far*Knut Kristensson på Sylte1 (c 1656 - e 1728)Kristen ble født ca. 1689.1 I manntallet av 1701 står Kristen Knutsson hos Knut Kristensson på Kyrkjesylte, Tresfjord.1,2

Kristen døde trolig før 1751.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/

Ivar Knutsson på Sylte1,2,3

M, #12774, (ca. 1698 - før 1751)
Far*Knut Kristensson på Sylte2 (c 1656 - e 1728)Ivar ble født ca. 1698 på Kyrkjesylte, Tresfjord.2 I manntallet av 1701 står Ivar Knutsson hos Knut Kristensson på Kyrkjesylte.2,4
Ivar trolovet seg den 5. mai 1737 i Tresfjord kyrkje med Marte Jakobsdotter, forrettet av Lars Lekanger.1
Ivar giftet seg den 24. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Marte Jakobsdotter, viet av Lars Lekanger.5,4

Ivar døde trolig før 1751.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/117/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 4. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/

Marte Jakobsdotter på Sylte1,2

K, #12775

Familie

Ivar Knutsson på Sylte (c 1698 - f 1751)
BarnMarte trolovet seg den 5. mai 1737 i Tresfjord kyrkje med Ivar Knutsson på Sylte, forrettet av Lars Lekanger.1
Marte giftet seg den 24. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Ivar Knutsson, viet av Lars Lekanger.2,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 3. [S77] Tresfjord I: s. 252.

Anne Ivarsdotter på Sylte1

K, #12776, (1738 - før 1751)
Far*Ivar Knutsson på Sylte1,2 (c 1698 - f 1751)
Mor*Marte Jakobsdotter på Sylte2Anne ble født i 1738 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1 Anne ble døpt den 23. februar 1738 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Anne Sylte, Ingebjørg Eriksdotter på Sylte, Lars Larsson på Sylte og Hans Sørensson Sylte o.a.1

Anne døde kanskje før 1751.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 2. [S77] Tresfjord I: s. 252.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 40. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/

Mari Jonsdotter på Svinøya1

K, #12777
Far*Jon Ingebrigtsson på Svinøya1 ( - 1764)
Mor*Mali Knutsdotter på Svinøya1 ( - e 1764)

Familie

Rasmus Olsson på Svinøya (c 1730 - )
De hadde iallfall fem barn.1 
BarnMari giftet seg med Rasmus Olsson.1
Hun og Rasmus var brukere på bnr. 1, Svinøya, Vågøy, fra ca. 1760. De overtok etter hennes foreldre. Rasmus og Mari flyttet i 1771.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.

Rasmus Olsson på Svinøya1

M, #12778, (ca. 1730 - )

Familie

Mari Jonsdotter på Svinøya
De hadde iallfall fem barn.1 
BarnRasmus ble født ca. 1730.1
Rasmus giftet seg med Mari Jonsdotter på Svinøya.1
Han og Mari var brukere på bnr. 1, Svinøya, Vågøy, fra ca. 1760. De overtok etter hennes foreldre. Rasmus og Mari flyttet i 1771.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 228.

Villum Johansson Tou1,2,3

M, #12779, (ca. 1599 - )

Familie 1

Else Johansdotter ( - e 1626)

Familie 2

De kan ha hatt fler barn. 
BarnVillum ble født ca. 1599.2,1
Villum hadde et forhold til Else Johansdotter ca. 1626. Han ble det året bøtelagt 7 daler for frillelevnet med Else, som var et beryktet kvinnfolk.4
Villum giftet seg med en uregistrert person. Han eide 3 våger 1 pund på Svinøya, Vågøy, i 1659. Han solgte gården i 1662.4
Han var husmann på Skotneset, Vågøy, i 1664, sammen med Johan Villumsson og Villum Villumsson. De var fremdeles der året etter.2,4,1

     Navnet hans ble skrevet Villumb Thue i 1664.2

     Robert Johnsson Tou og Villum Johansson Tou var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 176, Beøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/97/
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 488, Bøøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/254/
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 240.
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 287.

Else Johansdotter1

K, #12780, ( - etter 1626)

Familie

Villum Johansson Tou (c 1599 - )Else hadde et forhold til Villum Johansson Tou ca. 1626. Han ble det året bøtelagt 7 daler for frillelevnet med Else, som var et beryktet kvinnfolk.1

Kilder/noter

 1. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 287.

Johan Villumsson Tou1,2,3

M, #12781, (ca. 1643 - )
Far*Villum Johansson Tou1,2,3 (c 1599 - )Johan ble født ca. 1643.1,2,3 Han bodde hos Villum Johansson Tou på Skotneset, Vågøy, i 1664.1,3,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 488, Bøøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/254/
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 176, Beøen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/97/
 3. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 287.

Anne Ellevsdotter på Skotneset1

K, #12782, ( - etter 1721)

Familie

Villum Villumsson Tou (o 1650 - c 1721)Anne giftet seg med Villum Villumsson Tou.1
Hun var arving ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721: 2 daler 3 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/

Jakob Villumsson Tou1

M, #12783, ( - etter 1721)
Far*Villum Villumsson Tou1 (o 1650 - c 1721)
Mor*Mali Olsdotter
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721: 1 daler 11 3/5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/

Marit Villumsdotter Tou1

K, #12784, ( - etter 1721)
Far*Villum Villumsson Tou1 (o 1650 - c 1721)
Mor-?*Mali Olsdotter; kanskje
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721: 2 ort 5 4/5 skilling.2
Hun var myndling av Ola Villumsson i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/

Knut Ivarsson på Geitnes1,2,3

M, #12785, (1665 - 1728)
Far*Ivar Olsson på Geitnes4,5 (c 1620 - )

Familie

Anne Sjurdsdotter på Geitnes (c 1665 - 1736)
De hadde fire barn.10 
BarnKnut ble født i 1665 på Geitnes, Bolsøy.6
Ivar Olsson på Geitnes gav 1 våg 2 pund odel med bygselrett på Lund, Veøy, i 1689 til Ola Ivarsson. Ivar hadde i sin tid kjøpt gården. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 27. april, hvor Ivar møtte med sønnen Knut Ivarsson og svogeren Hans Eriksson på Solemdalen, på vegne av si kone, Ingebjørg Ivarsdotter. De samtykket i overdragelsen.4

Knut giftet seg ca. 1690 med Anne Sjurdsdotter på Hovdenakken. På tinget 2. mai ble han bøtelagt 4½ og hun 2¼ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.2
Han og Anne var brukere i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1690. Skyld: 1 våg 1 pund, hvorav Knut eide 2 pund 12 merker. Han stod fremdeles som selveier i matrikkelen 1736, så Anne drev nok bruket.7,2,8 Knut Ivarsson på Geitnes var lagrettemann i Fanne tinglag i 1695.1
Knut Ivarsson kjøpte arveparter etter faren, Ivar Olsson, i Utigarden i 1696 av Ola Ivarsson på Lund og Ingebjørg Ivarsdotter på Solemdalen. Etter handelen eide og brukte Knut 2½ pund odel med bygselrett. Transaksjonen ble kunngjort på tinget 1. juli. Hans Eriksson på Solemdalen opptrådte på vegne av kona.5
Arvingene til Ola Ivarsson på Lund eide 2½ pund med bygselrett (halve gården) på Lund i 1713. Den andre halvparten var eid av brukerkona (Marit Olsdotter).9
Han var fadder ved dåpen til Eli Trondsdotter på Strande den 31. januar 1723 i Bolsøy kirke.3


Knut døde i 1728 på Geitnes.10

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476–477) var Ivar Olsson, Knut Ivarsson og Ivar Knutsson brukere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, men det fremgår av landskylden at de drev Utigarden.10,11,12,7,13

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597
 2. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650460
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660223
 4. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 35 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650439
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650622
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 456, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191239
 7. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Fanne Otting, Giædnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201016
 8. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 103.
 9. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1713. Wolds-Otting, Lund. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507280045
 10. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 11. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=480
 12. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 206, Giedenesz. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191114
 13. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222

Ingebjørg Ivarsdotter i Røvik

K, #12786, ( - ca. 1775)
Far*Ivar Kristensson på Vågseter1 (c 1637 - 1721)
Mor*Anne Andersdotter på Vågseter1 (c 1657 - 1727)

Familie

Ola Knutsson i Røvik (c 1708 - f 1772)
To barn levde i 1772, 75 og 78.9,8,10 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Vågseter, nevnt 1737.2,1,3
Hun var fadder ved dåpen til Anders Kristensson på Strande den 18. november 1737.2
Ingeborrg Iversd: var fadder ved dåpen til Ivar Larsson den 16. februar 1738 i Molde kirke.4

Ingebjørg giftet seg med Ola Knutsson på Geitnes. Han fikk bryllupskost ved skiftet etter faren i 1729, men giftet seg nok flere år senere.5
Hun og Ola var brukere i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg.6,7

Ingebjørg døde ca. 1775 på Brokstad, Bolsøy, hos dattera.8,3
Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Brokstad, nevnt 1775.8,3 Det ble holdt skifte etter henne den 29. mars 1775. Arvinger: Anne Olsdotter på Brokstad og Beret Olsdotter.8

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Vogsetter i 1737.2

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 746.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#45
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660299
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 617 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/631/
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 51. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690197
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 126 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/129/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 399 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/

Ola Knutsson i Røvik1,2

M, #12787, (ca. 1708 - før 1772)
Far*Knut Ivarsson på Geitnes3 (1665 - 1728)
Mor*Anne Sjurdsdotter på Geitnes3 (c 1665 - 1736)

Familie

Ingebjørg Ivarsdotter i Røvik ( - c 1775)
To barn levde i 1772, 75 og 78.6,9,10 
BarnOla ble født ca. 1708 på Geitnes, Bolsøy.2,1
Annet navn: Ola Knutsson på Geitnes, nevnt 1742.4,2 Han fikk bygselseddel på 1 våg i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, fra Mattias Jakobsson Ravn den 18. juli 1742. Seddelen ble tinglyst 17. oktober.4
Ola giftet seg med Ingebjørg Ivarsdotter på Vågseter. Han fikk bryllupskost ved skiftet etter faren i 1729, men giftet seg nok flere år senere.5 Ola Knutsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.2
Han og Ingebjørg var brukere i Nedigarden i 1748. Skyld: 1 våg.2,1

Ola døde før 1772.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Røvigen i 1748.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476) var Ola Knutsson på Geitnes far til Synnøv Olsdotter (1736–60) og Mette Olsdotter (1739–), men de var døtre av Ola Eriksson på Geitnes (skifte 1739).3,7,8

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 51. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690197
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400530
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 617 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/631/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 15. juni.
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 562. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=565
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 126 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/129/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 399 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/

Anne Olsdotter på Brokstad1,2

K, #12788, (ca. 1745 - )
Far*Ola Knutsson i Røvik1 (c 1708 - f 1772)
Mor*Ingebjørg Ivarsdotter i Røvik2 ( - c 1775)

Familie

Anders Olsson på Brokstad (c 1748 - 1812)Anne ble født ca. 1745 i Røvik, Bolsøy.3
Anne giftet seg i 1771 med Anders Olsson på Brokstad.2,4
Hun og Anders bodde på Brokstad, Bolsøy, iallfall fra 1772 til 1775.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.6
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Brokstad den 29. mars 1775.2


En Anders drev ett av de to brukene på Mork, Bolsøy, i 1789. Han var fattig.7

Annet navn: Anne Olsdotter på Mork.3
Hun og Anders var brukere på Mork i 1801.3

I Bygdebok for Vågane (s. 42, 73) er familien til Anne Olsdotter på Brokstad forvekslet og sammenblandet med familien til ektemannen, Anders Olsson, og Anders er feilaktig ført som barn av et husmannspar på gården.4,8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 126 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/129/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 3. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 7. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: s. 68, Morch. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211252
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 73. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=76

Beret Olsdotter1,2

K, #12789, (ca. 1750 - )
Far*Ola Knutsson i Røvik1 (c 1708 - f 1772)
Mor*Ingebjørg Ivarsdotter i Røvik2 ( - c 1775)Beret ble født ca. 1750.2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.3
Hun var myndling av Rasmus Andersson på Mjelve i 1772.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Ivarsdotter på Brokstad den 29. mars 1775.2
Hun var myndling av Anders Olsson på Brokstad i 1775.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 126 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/129/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/

Hans Kristensson på Strande1,2,3

M, #12790, (ca. 1740 - 22. oktober 1762)
Far*Kristen Larsson på Strande2,4 ( - c 1757)
Mor*Eli Ivarsdotter på Strande2 ( - e 1762)Hans ble født ca. 1740 på Strande, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.2
Han var myndling av Ivar Knutsson på Geitnes i 1758 og 1759.2,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Årø den 10. juli 1759: 3 daler 6 skilling. Han fikk også 1 ort 8 skilling for kredit.5
Hans Kristensson på Strande var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars.1

Hans døde den 22. oktober 1762 i København, Danmark.1

Kilder/noter

 1. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 93. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700674
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651292
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291

Gjøri Trondsdotter på Strande1,2,3,4

K, #12791, (ca. 1726 - 1806)
Far*Trond Olsson på Strande5,6 (c 1694 - c 1751)
Mor*Anne Knutsdotter på Strande5 ( - c 1738)

Familie

Ola Jakobsson på Strande ( - f 1801)
Fire barn levde i 1809.6 
BarnGjøri ble født ca. 1726 på Strande, Bolsøy.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Knutsdotter på Strande den 13. april 1739: 14 daler 9 skilling i løsøre.5

Gjøri giftet seg med Ola Jakobsson.7,4
Hun og Ola bodde på Strande i 1756. De fikk kårbrev fra sønnen Jakob i 1789.8,1,7
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.9
Gjøri Trondsdotter var kårkone hos Jakob Olsson på Strande i 1801.2,10

Gjøri døde i 1806 på Strande.3 Hun ble jordfestet den 30. mars 1806 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,11

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 418 a, Strande, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/6/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 b, 1806, 30. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 333 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690351
 7. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 403 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660364
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 455 a.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 10. [S2129] Romsdal oppebørselsregister 1803–04: s. 6, mnr. 18. https://www.digitalarkivet.no/ma20101007630468
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128

Anders Kristensson på Geitnes1,2,3

M, #12792, (1737 - 1804)
Far*Kristen Larsson på Strande4,5,6 ( - c 1757)
Mor*Eli Ivarsdotter på Strande7,5,8 ( - e 1762)

Familie

Mildrid Olsdotter på Geitnes (c 1737 - 1777)
De hadde fem barn, hvorav to levde i 1780.7,13,15 
BarnAnders ble født i 1737 på Strande, Bolsøy.4 Anders ble døpt den 18. november 1737. Faddere: Anne Knutsdotter på Strande, Ingebjørg Ivarsdotter på Vågseter, Jon Knutsson på Strande, Ola Elsås og Rasmus Nilsson på Elsås.4
Han var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.5
Han var myndling av Ivar Rasmusson på Lønset i 1758 og 1759.5,6
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Årø den 10. juli 1759: 3 daler 6 skilling.9

Annet navn: Anders Kristensson på Strande, nevnt 1771.10,5,4 Anders Kristensson på Strande var soldat i 1771.10
Anders giftet seg den 23. juni 1771 i Vestnes kyrkje med Mildrid Olsdotter i Hjelvika.10
Han og Mildrid bodde i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1772. Anders og Mildrid eide bruket da hun døde.3,7
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772: 32 daler etter regning.11
Han var verge for Anne Andersdotter på Strande i 1772.3
Han var fadder ved dåpen til Eli Larsdotter Strande den 5. april 1778.12

Anders giftet seg i 1778 med en uregistrert person.13
Anders Kristensson på Geitnes solgte 1 våg 1 pund med bygselrett i Utigarden den 2. mars 1786 til Tosten Åmundsson på Røbekk. Handelen inkluderte andeler i Røvik sag og Bolsøy kirke. Kjøpesum: 250 daler og kår til selgeren. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst 3. juli.14,1

Anders døde i 1804 i Bolsøy.13

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 641) var Anders Kristensson og Mildrid Olsdotter husfolk i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, men det er feil. Hun het heller ikke «Mildri Pedersdt.».13

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 339 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660301
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 399 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 400 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 748. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#751
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 91. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660528
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 b, 1778, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620590
 13. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=644
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660300
 15. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 484 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670489

Eli Ivarsdotter på Strande1

K, #12793, ( - etter 1762)
Far*Ivar Kristensson på Vågseter2 (c 1637 - 1721)
Mor*Anne Andersdotter på Vågseter2 (c 1657 - 1727)

Familie

Kristen Larsson på Strande ( - c 1757)
To barn levde i 1758.1 
BarnAnnet navn: Eli Ivarsdotter på Vågseter.2
Eli giftet seg med Kristen Larsson på Strande.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.1
Hun var myndling av Anders Rasmusson på Lønset i 1758.1
Eli Ivarsdotter bodde hos Lars Kristensson og Lisbet Jakobsdotter på Strande på Strande, Bolsøy, i 1762. Eli var fattig og vanfør.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 746.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/156/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 400 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 748. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#751

Mildrid Olsdotter på Geitnes1

K, #12794, (ca. 1737 - 1777)

Familie

Anders Kristensson på Geitnes (1737 - 1804)
De hadde fem barn, hvorav to levde i 1780.1,2,4 
BarnMildrid ble født ca. 1737.2
Annet navn: Mildrid Olsdotter i Hjelvika, nevnt 1771.3,4
Mildrid giftet seg den 23. juni 1771 i Vestnes kyrkje med Anders Kristensson på Strande.3
Hun og Anders bodde i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1772. Anders og Mildrid eide bruket da hun døde.5,1

Mildrid døde i 1777 på Geitnes, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter henne den 2. september 1778.1

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 641) var Anders Kristensson og Mildrid Olsdotter husfolk i Båtneset, Geitnes, Bolsøy, men det er feil. Hun het heller ikke «Mildri Pedersdt.».2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 400 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/403/
 2. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 641. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=644
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 91. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660528
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 484 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670489
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/

Tore Knutsson på Lund1,2,3,4

M, #12795, (ca. 1716 - )
Far*Knut Toresson på Lund5,4,6 (c 1670 - 1747)

Familie

Brit Sjurdsdotter på Lund ( - e 1754)Tore ble født ca. 1716 på Lund, Veøy.2
Tore fikk barn med en uregistrert person i 1731.7
Tore Knutsson kjøpte på Lund den 24. september 1742 av Knut Toresson og Ivar Knutsson.5,8,4
Tore giftet seg i 1744 med Brit Sjurdsdotter på Kjølset.4
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson i Skålhamna den 12. desember 1748.9

Han og Brit var brukere på Lund i 1749. Han drev 2 pund.2,4
Han var fadder ved dåpen til Rasmus Sørensson i Brudeskaret den 30. april 1758 i Veøy kirke.10
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 3 ort (sammen med Jakob på Våge).11
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.12


     Tore Knutsson på Lund var tilsynelatende sønn til ei (halv)søster av Ivar Knutsson på Geitnes.1,13

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 2. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 14. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690448
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/534/
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#350
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650446
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 119. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660267
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#349
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/697/

Anne Kristensdotter på Årø1

K, #12796, (ca. 1726 - 1758 eller 1759)
Far*Kristen Larsson på Strande2,3,1 ( - c 1757)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Strande3,1 (c 1696 - 1731)

Familie

Per Persson på Lubbenes (c 1728 - 1795)
I oktober 1758 ble det betalt 1 ort 12 skilling for Per på Årøs barns dåp, men ingen barn levde i juli 1759.8,1 Annet navn: Anne Kristensdotter på Strande.3
Anne ble født ca. 1726 på Strande, Bolsøy.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Strande den 17. april 1733: 3 daler 21 skilling.3

Hun ble kalt Anne Kristensdotter den eldre, nevnt 1758.2
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.2
Hun var myndling av Nils Andersson på Årøneset i 1758.2

Anne giftet seg i 1758 med Per Persson på Årø. I august ble det betalt 2 daler 4 skilling for trolovelsen og måneden etter 2 ort for vielsen til Per på Årø.1,4,5

Anne døde på Årø, Bolsøy, trolig i barselseng. I januar 1759 ble det betalt 1 daler til presten for gravferden.1,6 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 10. juli 1759. Kreditorer: William Allan og Anders Jonsson på Marka. Arvinger: Per Persson på Årø, Lars Kristensson på Strande, Anne Kristensdotter på Strande, Hans Kristensson på Strande og Anders Kristensson. I boet var kua Røddyr, unggeit, sau, klær, Müllers huspostill o.a. Begravelsen kostet 5 daler. Boet skyldte 3 daler 3 ort 12 skilling i resterende ekteskapsbøter (for tidlig samleie). Aktiva: 56–1–7. Passiva: 25–2–10. Arv: 30–2–21.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Ivar Knutsson i Skålhamna1,2,3

M, #12797, (ca. 1713 - 1748)
Far*Knut Toresson på Lund4 (c 1670 - 1747)

Familie 1

Kari Matsdotter i Skålhamna ( - c 1747)
Ingen barn levde i 1747.1 

Familie 2

Kona ble innledet i Veøy kirke 15. desember 1748 (etter barnefødsel), men ingen barn er nevnt i skiftet.7,2 Annet navn: Ivar Knutsson på Lund.4
Ivar ble født ca. 1713.3
Knut Toresson og Ivar Knutsson solgte på Lund, Veøy, den 24. september 1742 til Tore Knutsson.4,5,6
Ivar giftet seg med Kari Matsdotter i Skålhamna.1
Ivar giftet seg med en uregistrert person.
Han var arving ved skiftet etter Kari Matsdotter i Skålhamna den 5. juli 1747.1


Ivar døde i 1748 i Skålhamna, Veøy.3,7 Han ble gravlagt den 29. januar 1748 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. desember 1748. Arvinger: Tore Knutsson på Lund, Knut Knutsson og Eli Knutsdotter.8

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudsen Skaalhavn i 1748 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 455 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650474
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 300. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660359
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650446
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 340. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#349
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#350
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 309. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660363
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/

Knut Knutsson på Talset1

M, #12798, (ca. 1722 - ca. 1763)
Far*Knut Toresson på Lund2,1 (c 1670 - 1747)

Familie

Anna Katrina Olsdotter på Talset (1728 - e 1785)
Ingen barn levde i 1763.1 Knut ble født ca. 1722 på Lund, Veøy.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson i Skålhamna den 12. desember 1748.4
Knut Knutsson på Lund ble innrullert i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751.3
Annet navn: Knut Knutsson på Lund, nevnt fra 1756 til 1759.5,3,2 Han var soldat i 1759.5
Knut giftet seg den 5. juni 1759 i Tresfjord kyrkje med Anna Katrina Olsdotter på Setre.5,1

Knut døde ca. 1763 på Talset, Bolsøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. desember 1763. Kreditorer: Nils Piersson, Andreas Benjaminssen Blom, Per Jenssen, Ingebrigt Eriksson på Eikrem, Finn Eriksson Solemdal, Daniel Steffenssen, Peter Nikolai Møller, Bent Jonsson på Svinabøen, Ole Alsing, Ola Olsson på Gujorda, Ola Olsson på Romold og Tore Knutsson på Lund o.a. Formue: 48 daler 2 ort 22 skilling. Gjelden var like mye, så det ble ingen arv.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 3. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 57. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700363
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 515 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/533/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 456. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/

Anders Olsson på Brokstad1,2,3

M, #12799, (ca. 1748 - 13. november 1812)
Far*Ola Eriksson på Brokstad2,3 (c 1710 - c 1752)
Mor*Steinor Andersdotter på Brokstad2,4 (c 1710 - 1803)

Familie

Anne Olsdotter på Brokstad (c 1745 - )Anders ble født ca. 1748 på Øvre Brokstad, Bolsøy.2,5,6
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øvre Brokstad den 14. november 1752.7
Han var myndling av Elling Olsson på Hjelset i 1752 og 1764.2,3
I manntallene fra 1762 til 1764 står Anders Olsson hos Steinor Andersdotter på Øvre Brokstad.4,6
Anders giftet seg i 1771 med Anne Olsdotter på Brokstad.1,8
Han og Anne bodde på Brokstad, Bolsøy, iallfall fra 1772 til 1775.9,10
Han var verge for Beret Olsdotter i 1775.1
Anders Morch hadde Synneva Andersdotter i tjeneste fra ca. 1785. Hun var hos ham i 4 år.11


En Anders drev ett av de to brukene på Mork, Bolsøy, i 1789. Han var fattig.12

Han og Anne var brukere på Mork i 1801.5

Anders døde den 13. november 1812 på Mork.13
Annet navn: Anders Olsson på Mork, nevnt 1813.5,13 Han ble jordfestet den 21. februar 1813 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.13,14

I Bygdebok for Vågane (s. 42, 73) er familien til Anne Olsdotter på Brokstad forvekslet og sammenblandet med familien til ektemannen, Anders Olsson, og Anders er feilaktig ført som barn av et husmannspar på gården.8,15

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 126 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/129/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 97. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/161/
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 b, Morch, 3. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/10/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 97. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/20/
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a–30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 42. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=45
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 11. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 12. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: s. 68, Morch. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211252
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b, 1813, 21. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630138
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1813, søndag seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630131
 15. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 73. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=76

Steinor Andersdotter på Brokstad1,2,3,4,5

K, #12800, (ca. 1710 - 1803)

Familie 1

Ola Eriksson på Brokstad (c 1710 - c 1752)
Fem barn levde i 1752.6 
Barn

Familie 2

Ola Nilsson på Brokstad ( - 1762)
Ett barn levde i 1764.2 

Familie 3

Arne Ellingsson på Brokstad (c 1739 - 1814)
De hadde ikke barn. Steinor ble født ca. 1710.4
Steinor giftet seg med Ola Eriksson på Brokstad.6
Hun og Ola var brukere på Øvre Brokstad, Bolsøy, i 1748. Bruket var på 1 våg.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øvre Brokstad den 14. november 1752.9

Steinor giftet seg med Ola Nilsson.2,1 I manntallene fra 1762 til 1764 står Steinor som bruker på Øvre Brokstad. Anders Olsson var også der.1,10
Hun var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Brokstad den 23. mars 1764.2

Steinor trolovet seg den 5. august 1764 med Arne Ellingsson.5
Steinor giftet seg den 26. desember 1764 i Bolsøy kirke med Arne Ellingsson.5,11
Hun og Arne bodde på Øvre Brokstad i 1775.12 Steinor og Arne var kårfolk på Øvre Brokstad i 1801.13

Steinor døde i 1803 på Øvre Brokstad.1 Hun ble jordfestet den 30. mai 1803.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy [2], mnr. 97. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/161/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 203 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/223/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/32/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630136
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620543
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 42. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 29 a–30 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/31/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Bolsøy, mnr. 97. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/20/
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 800. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650404
 13. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#46