Arne Jonsson på Øygarden1,2,3

M, #11501, (ca. 1695 - 1718 eller 1719)
Far*Jon Rasmusson i Malmedalen3,4 (c 1659 - e 1719)

Familie

Guri Sakariasdotter på Øygarden ( - e 1745)
De hadde ett barn.3 
BarnAnnet navn: Arne Jonsson i Malmedalen.4
Arne ble født ca. 1695.4 I manntallet av 1701 står Arne Jonsson hos Jon Rasmusson i Malmedalen, Vågøy.4,3
Arne giftet seg med Guri Sakariasdotter på Øygarden.3
Han og Guri bodde på Øygarden, Vågøy, i 1718.2
Erik Knutsson på Frisvoll, Ola Knutsson på Tokle, Arne Jonsson på Øygarden, Knut Larsson på Hen, Lasse Børresson på Monsås og Knut Sørensson på Haukeberg solgte 2 pund odel (uten bygselrett) på Rødven, Veøy, den 14. juni 1718 til Anders Olsson. (Se også Anders' bror Erik.) Selgerne (eller deres koner) hadde arvet jorden. Knut Larsson solgte på egne og søsknenes vegne. Arne og Erik signerte egenhendig skjøtet (utstedt på Frisvoll), som ble tinglyst 14. juli.2,1

Arne døde i 1718 eller 1719 på Øygarden.1,3 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mars 1719. Arvinger: Guri Sakariasdotter og Marit Arnesdotter. Formue: 64 daler 2 ort 18 skilling i løsøre. Gjeld: 5–2–21. Arv: 58–3–21, delt på enka og dattera. De fikk i tillegg 30 daler hver i rede penger.5

     Han signerte som Arne Jonsen øgaarden i 1718 (ifølge avskrift).1

     Navnet hans ble skrevet Arne Jonsen Øjgaarden i 1719.3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-151
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-150
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Malmedal. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b–39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/

Lasse Børresson på Monsås1,2,3,4

M, #11502, (ca. 1686 - 1727)
Far*Børre Lassesson i Torvika5,3,6 (c 1647 - c 1720)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås (c 1693 - 1746)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Lasse Børresson i Torvika.6
Lasse ble født ca. 1686 i Torvika, Grytten.6
Han bodde på Ner-Monsås, Monsås, Grytten, i 1710.4
Lasse giftet seg ca. 1712 med Ingeleiv Ellingsdotter i Breivika. De var beslektet i tredje ledd.4,7
Erik Knutsson på Frisvoll, Ola Knutsson på Tokle, Arne Jonsson på Øygarden, Knut Larsson på Hen, Lasse Børresson på Monsås og Knut Sørensson på Haukeberg solgte 2 pund odel (uten bygselrett) på Rødven, Veøy, den 14. juni 1718 til Anders Olsson. (Se også Anders' bror Erik.) Selgerne (eller deres koner) hadde arvet jorden. Knut Larsson solgte på egne og søsknenes vegne. Arne og Erik signerte egenhendig skjøtet (utstedt på Frisvoll), som ble tinglyst 14. juli.1,8
Han og Ingeleiv bodde på Monsås, Grytten, i 1718.9
Anders Persson på Eide, Knut Jonsson, Just Andersson på Straume, Lars Andersson i Breivika, Lasse Børresson på Monsås, Ola Sørensson på Gjerde, Lars Andersson på Hovde, Anders Olsson på Sogge, Anders Andersson på Kavli og Erik Persson på Øygarden solgte 1 pund 14 merker odel (uten bygselrett) på Eide, Eid i Romsdal, den 1. juli 1718 til Jon Persson på Eide. Knut Jonsson var fraværende. Just på Straume, Lars i Breivika, Lasse på Monsås og Ola på Gjerde solgte (19 merker uten bygsel, inkludert kjøperens egen arvedel) på vegne av sine koner. Skjøtet ble tinglyst 14. juli.10,11
Han var arving ved skiftet etter Børre Lassesson i Torvika den 3. april 1721.5,3
Han var verge for Anders Larsson i Breivika i 1727.2


Lasse døde i 1727 på Monsås. Enka overtok bruket.4

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-150
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 204 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640219
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 291.
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 92 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390383
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-151
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 11. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Knut Sørensson på Haukeberg1,2,3

M, #11503, (ca. 1698 - )
Far*Søren Persson på Haukeberg4,3 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Beret Knutsdotter på Haukeberg3,4 ( - c 1708)Knut ble født ca. 1698 på Haukeberg, Eid i Romsdal.2 I manntallet av 1701 står Knut Sørensson hos Søren Persson på Haukeberg.2,5
Han var arving ved skiftet etter Beret Knutsdotter på Haukeberg den 8. april 1709: 23 daler 1 ort 16 skilling.6
Han var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 23 daler 1 ort 16 skilling i innestående morsarv, 20 daler i hjemmefølge, og 4–2–13 etter halvbroren Per.7
Han var myndling av Erik Knutsson på Frisvoll i 1710.4

Han bodde på Haukeberg i 1718. Han hadde trolig ikke egen husmannsplass.1,8
Erik Knutsson på Frisvoll, Ola Knutsson på Tokle, Arne Jonsson på Øygarden, Knut Larsson på Hen, Lasse Børresson på Monsås og Knut Sørensson på Haukeberg solgte 2 pund odel (uten bygselrett) på Rødven, Veøy, den 14. juni 1718 til Anders Olsson. (Se også Anders' bror Erik.) Selgerne (eller deres koner) hadde arvet jorden. Knut Larsson solgte på egne og søsknenes vegne. Arne og Erik signerte egenhendig skjøtet (utstedt på Frisvoll), som ble tinglyst 14. juli.1,9

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-150
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hocheberg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 395.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 407.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-151

Siri Andersdotter på Gjerdset1

K, #11504, ( - oktober 1733)
Far*Anders Eriksson i Misfjorden2 (c 1664 - 1743)
Mor*Anne Sjurdsdotter i Misfjorden (c 1661 - 1737 / 1738)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Erik Olsson på Gjerdset ( - 1730)
De hadde fire barn.1,7 
Barn

Familie 2

Børre Larsson på Gjerdset (c 1700 - )
De hadde ett barn.1 Annet navn: Siri Andersdotter i Misfjorden (eller Sigrid), nevnt 1722.3
Siri trolovet seg med Erik Olsson den 4. januar 1722 i Veøy kirke, om morgenen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Per Olsson på Straume og Ola Jakobsson på Ora.3
Siri giftet seg den 7. april 1722 i Tresfjord kyrkje med Erik Olsson på Ora, viet av Erik Pedersson Lekanger.4,5
Anders Eriksson i Misfjorden solgte 1 våg 1 pund (med bygselrett) i Nerigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, i 1723 til Erik Olsson. Etter Eriks død overtok enka, Siri.6,1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Gjerdset den 16. mai 1731: tilsynelatende 108 daler 1 ort 12 skilling (halve boet).7

Siri giftet seg i 1732 med Børre Larsson på Tokle.1

Siri døde i oktober 1733 på Gjerdset, Eid i Romsdal. Presten besøkte henne på dødsleiet 27. oktober og meddelte nattverd.8 Det ble holdt likpreken over henne den 31. oktober 1733 i Eid kirke i Romsdal.8 Enkemannen Børre Larsson overtok driften i Nerigarden etter Siri Andersdotters død, men en del av bruket ble solgt til Anders Olssen Monsås.9,10

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 196.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 316 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-8
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 17. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-10
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 193.
 7. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 46. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-26
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197.
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.

Guri Eriksdotter på Gjerdset1

K, #11505, ( - etter 1731)
Far*Erik Olsson på Gjerdset1,2 ( - 1730)
Mor*Siri Andersdotter på Gjerdset2 ( - 1733)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Gjerdset den 16. mai 1731: 27 daler 9 skilling.1
Hun var myndling av Per Olsson på Straume i 1731.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 196.

Anne Eriksdotter på Rødven1

K, #11506, (1726 - 23. august 1759)
Far*Erik Olsson på Gjerdset2,3 ( - 1730)
Mor*Siri Andersdotter på Gjerdset3 ( - 1733)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson på Rødven (c 1727 - 1799)
De hadde tre barn.4 Annet navn: Anne Eriksdotter på Gjerdset.2
Anne ble født i 1726 på Gjerdset, Eid i Romsdal.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Gjerdset den 16. mai 1731: 27 daler 9 skilling.2
Hun var myndling av Hans Olsson i Sæbø i 1731.2

Anne giftet seg i 1754 med Knut Olsson på Holmem.4

Anne døde den 23. august 1759 på Rødven, Veøy, av sykdom i hodet.1 Hun ble jordfestet den 9. september 1759 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

I Bygdebok for Nesjestranda (s. 1 140) har Gjertrud Bjørnsdotter på Grebbestad fått fødselsåret og dødsårsaken til Anne Eriksdotter på Rødven, som står lenger ned på siden i ministerialboka.5,6,1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 196.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 605. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=606
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1140. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1143
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435

Brit Eriksdotter på Gjerdset1,2

K, #11507, (1728 - 1742)
Far*Erik Olsson på Gjerdset2,1 ( - 1730)
Mor*Siri Andersdotter på Gjerdset1 ( - 1733)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1728 på Gjerdset, Eid i Romsdal.1
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Gjerdset den 16. mai 1731: 27 daler 9 skilling.2
Hun var myndling av Erik Andersson på Vestnes i 1731.2


Brit døde i 1742.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 196.
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.

Siri Eriksdotter på Eik1,2

K, #11508, (1730 - 7. september 1796)
Far*Erik Olsson på Gjerdset3,4 ( - 1730)
Mor*Siri Andersdotter på Gjerdset4 ( - 1733)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Knutsson på Eik (1732 - )
De fikk ei dødfødt jente i 1758 og kan ha hatt fler barn.9 
BarnSiri ble født i 1730 på Gjerdset, Eid i Romsdal.4
Hun var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Gjerdset den 16. mai 1731: 27 daler 9 skilling.3
Hun var myndling av Ola Andersson i Misfjorden i 1731.3

Annet navn: Siri Eriksdotter på Gjerdset, nevnt 1756.3,5,4
Siri giftet seg den 28. juni 1756 i Veøy kirke med Per Knutsson i Hjelvika.5
Hun og Per var selveiere på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1756. De drev fremdeles i 1762.6,7
Hun var fadder ved dåpen til Sjurd Justsson på Sekkenes den 8. august 1761 i Veøy kirke.2
Per og Siri hadde Trond Olsson på Ytre Mittet o.a. i tjeneste i 1762.7
Fredrikke Åmundsdotter ble født den 6. september 1780, om aftenen, og hjemmedøpt grunnet stor svakhet, i nærvær av Siri Eriksdotter på Eik.8


Siri døde den 7. september 1796 på Eik, Veøy, av tæresyke.1 Hun ble gravlagt den 12. september 1796 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Erichsdatter Gierset i 1756.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 475, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670166
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 480, 8. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660446
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Ræven Otting, 16.5.1731.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 196.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 415. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Vestnesiske kompani, mønstringsrulle. Nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700353
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 434. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041087
 8. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 218, 12. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670038
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 439.

Børre Olsson på Rødven1,2,3

M, #11509, (ca. 1647 - 1718 eller 1719)

Familie

(?)
Børre døde uten barn.7 Børre ble født ca. 1647.4
Børre giftet seg med (?).5
Han var bruker på Rødven, Veøy, i 1680. Kona og hennes første mann hadde tidligere brukt gården. Børre hadde én tjenestekar der i 1701.5,4
Han drev også på Vollan, Veøy, i 1695.5 Børre Olsson på Rødven var vurderingsmann ved skifte i Rødven tinglag i 1704.2
Han var verge for Ingeleiv Jakobsdotter på Dalset i 1708.6
Han var verge for Guri Sørensdotter på Haukeberg i 1710.1

Han og kona var brukere på Rødven i 1711.3
Børre Olsson på Rødven kjøpte på Vollan den 6. mars 1716 av Tomas Larsson på Sekkenes.7 Anders Olsson overtok etter Børre Olsson på Rødven i 1716.5
Han var selveier på Vollan i 1718. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker (hele gården, uten bygselrett). Etter ham overtok broren Anders.8

Børre døde i 1718 eller 1719.8,7,5,9

     Navnet hans ble skrevet Børge Olsøn Reven i 1704.2

     Navnet hans ble skrevet Børre Røven i 1708.6

     Anders Olsson på Åk og Børre Olsson på Rødven var søsken. De hadde også en eldre bror, Ivar på Halsa.7,10

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 619) kalles Tomas Larsson på Sekkenes for «Thomas Olsen Sekkenes» og føres som bror av Børre Olsson på Rødven og Anders Olsson på Vollan, men det er feillesning og -tolkning av tingboka.9,7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181186
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 207, Reven. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/115/
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 604. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#605
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630413
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 138 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390605
 8. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Wolden. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291039
 9. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 619. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=620
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640298

Hans Sørensson på Frisvoll1,2,3

M, #11510, (ca. 1611 - ca. 1681)
Far*Søren Frisvoll4,1 ( - e 1635)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

De hadde trolig ikke barn.4 

Familie 2

Kari Knutsdotter på Frisvoll ( - m. 1719 & 1725)
Fire barn levde i 1682.1,6 
BarnHans ble født ca. 1611.4
Han var bruker på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, fra ca. 1637. Han overtok etter faren.4
Hans giftet seg med en uregistrert person.4 I 1645 hadde Hans og kona en tjenestekar og ei -jente. Det ble skattet for fem hester, 25 storfe, åtte geiter, tolv sauer og to griser i 1657 – én av de to største buskapene i Eid (men tallene kan være overdrevet).4,5,6 Han eide 2½ pund (uten bygselrett) på Indre Kavli, Hen, i 1661. Dette var arv etter faren. Arvingene etter Hans Frisvoll eide 1 våg 2 pund av Indre Kavli i 1724.3,7,4,8
Han var bruker på Hamre, Eid i Romsdal, i 1661. Han brukte da 1 pund 18 merker der, halve gården, og i 1664 drev han hele Hamre (i tillegg til Øvre Frisvoll).9,6
Hans giftet seg med Kari Knutsdotter på Eide.1,2 Hans var også bruker på Hatle, Eid i Romsdal, i 1675, sammen med enka etter Per Steinarsson.10 Han var lensmann i Rødven tinglag i 1678 og 1680.11,4
Hans Sørensson kjøpte 1 våg 18 merker med bygselrett på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 3. desember 1680.2

Hans døde ca. 1681 på Øvre Frisvoll.1,2 Det ble holdt skifte etter ham den 6. april 1682. Arvinger: Kari Knutsdotter, Søren Hansson, Knut Hansson, Hans Hansson og Eli Hansdotter. Verger: Just Sørensson på Klungnes, Erik Midgard og Jakob Olsson i Torvika. I boet var blant annet fire hester, elleve kyr, seks ungfe, 13 sauer, sju geiter, 5 tønner norsk salt, åtte gamle sølvskeer, én sølvstaup og mange tinngjenstander. Arv: 755 daler 2 ort 6 skilling. Enka, Kari, drev gården videre.12,6 I skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll fra 1682 er nevnt at herr Sigvard Engebretsson mente han hadde krav på en del av jorden Hans hadde kjøpt på Nedre Frisvoll, så odelsgodset kunne ennå ikke deles mellom arvingene. Senere oppgaver viser at Hans hadde eid jord både i Øvre og Nedre Frisvoll.13,14

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 3. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 52, nr. 117.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 374.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 7. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 53, nr. 117.
 8. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 117 b, mnr. 306. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/116/
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. [318]
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 431.
 11. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 67 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620076
 12. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 13. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 111 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/121/
 14. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.

Kari Knutsdotter på Frisvoll1,2,3

K, #11511, ( - mellom 1719 og 1725)
Far*Knut Ingebrigtsson på Eide2,3 (c 1613 - c 1667)
Mor*Ingebjørg Eide ( - e 1669)
7. tippoldemor til meg

Familie 1

Hans Sørensson på Frisvoll (c 1611 - c 1681)
Fire barn levde i 1682.3,6 
Barn

Familie 2

Erik Knutsson på Frisvoll (c 1653 - 1725)
De hadde tre barn.6 
BarnAnnet navn: Kari Knutsdotter på Eide.2
Kari giftet seg med Hans Sørensson på Frisvoll.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682: 261 daler 1 ort 7 skilling i løsøre pluss 116–1–20 i tilstående gjeld, til sammen 377–3–3 (halve boet).5,6
Hun var myndling av Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll i 1682. Han var hennes farbror.3
Kari giftet seg ca. 1683 med Erik Knutsson.7,4
Hun og Erik var brukere på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, fra ca. 1683. De overtok etter hennes første mann.6 Kari Knutsdotter eide 1 våg 1 pund 12 merker på Øvre Frisvoll i 1695.8,9 Jørn Andersson på Eide utstedte på sin kone Inger Knutsdotters vegne forskrivelse til hennes søster Kari Knutsdotter på Frisvoll på deres felles odelsjord på Eide, Eid i Romsdal, 12. desember 1700 eller 1701. Dokumentet ble tinglyst 24. januar 1702.2
Kari Knutsdotter på Frisvoll solgte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Øvre Frisvoll den 23. oktober 1717 til Brit Eriksdotter på Frisvoll og Jakob Persson på Klungnes. Kari solgte til dattera «for hendes Lydighed og daglig beviste hielp og Tienestachtighed», men hun og forloveden skulle ikke overta før Kari og mannen, Erik Knutsson, døde. Kjøpesum: 140 daler. Skjøtet ble tinglyst 14. juli 1718.10,7,11

Kari døde mellom 1719 og 1725, før mannen.12,13

     Hun signerte som Karen Knudsdatter friisvold i 1717 (ifølge avskrift).11,10

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 404) var Kari Knutsdotter på Frisvoll og Inger Knutsdotter på Eide døtre av Knut Olsson på Hammarvoll, men søstrene eide felles odelsjord på Eide, og et skifte viser at Kari var brordatter av Anders (Ingebrigtsson) på Hammarvoll (s.d.).14,2,3

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660051
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 11 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650571
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650151
 8. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Frisvold. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47750/32/
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 361.
 10. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 12. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 164 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-167
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 363 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/377/
 14. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#405

Søren Hansson på Eidsvollan1,2,3

M, #11512, (ca. 1673 - 1734)
Far*Hans Sørensson på Frisvoll4 (c 1611 - c 1681)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll4 ( - m. 1719 & 1725)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Eriksdotter på Eidsvollan (c 1656 - 1735)
De hadde iallfall ett barn.11 
BarnAnnet navn: Søren Hansson på Frisvoll.4
Søren ble født ca. 1673 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal.5,6
Han var arving ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682: 74 daler 2 ort 14 skilling i løsøre pluss 33–1–2 i tilstående gjeld.7,6
Eli Hansdotter, Søren Hansson, Knut Hansson og Hans Hansson eide 1 våg 18 merker på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, iallfall fra 1695 til 1724.8,9,10
Søren giftet seg ca. 1697 med Marit Eriksdotter på Eidsvollan.11
Han og Marit var brukere på Eidsvollan, Eid i Romsdal, fra 1697.11
I manntallet av 1701 står han som bruker på Eidsvollan. Anders Andersson, Erik Andersson og Hans Sørensson var også der. Etter Sørens død overtok sønnen Hans.5,11 Søren Hansson på Eidsvollan var vurderingsmann ved skifte i Rødven tinglag mellom 1709 og 1727.2,12,13
Han var forlover for Per Ivarsson i Norvika og Anne Andersdotter på Eide, som ble trolovet den 27. desember 1729 i Eid kirke i Romsdal.3


Søren døde i 1734 ved Norvikhalsen, Eid i Romsdal. Han druknet sammen med to andre under et uvær.11

Søren Hansson på Eidsvollan var slektning av Erik Midgard.4

Søren Hansson på Eidsvollan var slektning av Jakob Olsson i Torvika.4

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 150 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 27, feria III nativitas Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Eidsvold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282131
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 7. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 8. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Frisvold. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47750/32/
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 102 b, mnr. 266. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/101/
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 11. [S392] Bygdebok for Eid: s. 455.
 12. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 14. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b–150 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571

Knut Hansson på Hatle1,2,3

M, #11513, (omkr. 1677 - 1763)
Far*Hans Sørensson på Frisvoll4 (c 1611 - c 1681)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll4 ( - m. 1719 & 1725)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Synnøv Larsdotter på Hatle ( - c 1736)
De hadde iallfall to (og kanskje fire) barn.10 
BarnAnnet navn: Knut Hansson på Frisvoll.4
Knut ble født omkr. 1677 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal.5
Han var arving ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682: 74 daler 2 ort 14 skilling i løsøre pluss 33–1–2 i tilstående gjeld.6,5
Eli Hansdotter, Søren Hansson, Knut Hansson og Hans Hansson eide 1 våg 18 merker på Nedre Frisvoll, Eid i Romsdal, iallfall fra 1695 til 1724.7,8,9
Knut giftet seg med Synnøv Larsdotter på Hatle.10,11 Knut Hansson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 2 merker på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, fra Kristoffer Kristoffersson Lossius i 1709. Knut overtok etter svigerfaren (Lars Sjurdsson). De hadde én tjenestedreng og ei -jente i 1711. Knut stod i skattelistene til 1748, men den senere svigersønnen Børre hadde kjøpt bruket allerede i 1736.10,3 Knut Hansson på Hatle var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1727.1

Knut døde i 1763 på Hatle, Eid i Romsdal.2 Han ble jordfestet den 6. mars 1763.2

Knut Hansson på Hatle var slektning av Erik Midgard.4

Knut Hansson på Hatle var slektning av Jakob Olsson i Torvika.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 463 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640478
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 428. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-167
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud hatle.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 7. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Ræven Otting, Frisvold. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47750/32/
 8. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 102 b, mnr. 266. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/101/
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 360.
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 11. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.

Synnøv Larsdotter på Hatle1,2

K, #11514, ( - ca. 1736)
Far*Lars Sjurdsson på Hatle2,3 (c 1649 - 1715)
Mor*Synnøv Hatle2 ( - c 1711)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Hansson på Hatle (o 1677 - 1763)
De hadde iallfall to (og kanskje fire) barn.3 
BarnSynnøv giftet seg med Knut Hansson på Frisvoll.3,2
Knut Hansson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 2 merker på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, fra Kristoffer Kristoffersson Lossius i 1709. Knut overtok etter svigerfaren (Lars Sjurdsson). De hadde én tjenestedreng og ei -jente i 1711. Knut stod i skattelistene til 1748, men den senere svigersønnen Børre hadde kjøpt bruket allerede i 1736.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.2


Synnøv døde ca. 1736 på Hatle, Eid i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. juni 1737.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1737, Ræven Otting, 18. juni.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud hatle.

Søren på Frisvoll1,2

M, #11515, ( - etter 1635)
8. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnSøren Frisvoll eide 1 våg 12 merker på Kavli, Hen, i 1610 (trolig Indre Kavli).2,3
Han var bruker på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, fra 1610 til 1635. Han overtok trolig etter (sviger)faren. Etter Søren overtok sønnen Hans.2,3,1

     Søren på Frisvoll var trolig sønn eller svigersønn av Nils Kvist.2

Kilder/noter

 1. [S1267] Romsdal jordebok 1634–35: Ledingen, Reffuen Ottings. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/17648/17/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 3. [S1268] Romsdal landskatt 1610: Røens Ottinge. http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/16461/4/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/

Just Sørensson på Klungnes1,2

M, #11516, (ca. 1621 - )
Far*Søren Frisvoll3,1 ( - e 1635)
Bror av 7.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Just Sørensson på Frisvoll.3
Just ble født ca. 1621 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal.2
Han var bruker på Indre, Klungnes, Eid i Romsdal, iallfall fra 1657 til 1683.2
Han var verge ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682.4,5


     Han kan ha vært far til Gjertrud Justsdotter på Klungnes.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 210.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.

Erik på Midgard1

M, #11517, ( - etter 1682)Han bodde på Sogge Midgard, Grytten, i 1682.1,2
Han var verge ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682.3,4


     Navnet hans ble skrevet Erich Megaard i 1682.1

     Erik var slektning av Eli Hansdotter på Tokle, Søren Hansson på Eidsvollan, Knut Hansson på Hatle og Hans Hansson på Unjem.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.

Jakob Olsson i Torvika1,2

M, #11518, ( - etter 1695)Han var bruker i Ner-Torvika, Torvika, Grytten, i 1675. Han drev fremdeles i 1695, men 4 år senere hadde enka overtatt bruket.3
Han var verge ved skiftet etter Hans Sørensson på Frisvoll den 6. april 1682.4,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682.6
Jakob Olsson i Torvika var lensmann i Romsdal iallfall fra 1687 til 1695.7,1 Han gav 1 pund 9 merker odel med bygselrett på bnr. 3, Staurset, Veøy, den 11. oktober 1695 til Lars Olsson. Mot dette makeskiftet Ola Jonsson på Mittet arvegods på 1 pund 10 merker odel med bygselrett i Gjerdset (i Eid) på vegne av sin sønn Lars. Skjøtet ble utstedt på tinget samme dag og tinglyst 7. juli året etter.1,8 Jakob Olsson i Torvika eide 1 pund 10 merker med bygselrett i Oppigarden, Gjerdset, Eid i Romsdal, fra 1695.1
Ivar Olsson var bruker i Ner-Torvika i 1701. Han hadde overtatt etter Jakob Olssons enke.9,3


     Navnet hans ble skrevet Jacob Torvigen fra 1682 til 1687.2,7

     Jakob var slektning av Eli Hansdotter på Tokle, Søren Hansson på Eidsvollan, Knut Hansson på Hatle og Hans Hansson på Unjem.2

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 52 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650613
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285.
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 7. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620226
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650624
 9. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 246, Torvigen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/135/

Nils Kvist1

M, #11519, ( - etter 1603)Nils Kvist eide 1 våg på Kavli, Hen, i 1597.1
Han var bruker på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, i 1597. Nils hadde sag og rapporterte 25 tylfter kjøpmannsbord og 11 tylfter av ringere slag i 1597, og 70 tylfter bord i 1603, trolig ved elva ut fra Oravatnet. Det var tilsynelatende (sviger)sønnen som overtok gården.1,2,3
Annet navn: Nils på Frisvoll, nevnt 1603.2

     Søren Frisvoll var trolig sønn eller svigersønn av Nils Kvist.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 375.
 2. [S2275] Bergenhus lensregnskap 1603–05: mappe 5, vedlegg 1, pengeskatt 1603, nr. 10, Romsdal. Sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080827650438
 3. [S1269] Hollendertida i Romsdal: s. 159.

Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll1,2,3,4

M, #11520, (ca. 1633 - ca. 1708)

Familie

Marit Eriksdotter på Hammarvoll ( - f 1698)
De hadde iallfall to barn.4,2 
BarnAnders ble født ca. 1633.4
Anders giftet seg ca. 1657 med Marit Eriksdotter.2,4
Han og Marit var brukere på bnr. 1, Hammarvoll, Veøy, i 1657. Han drev sammen med faren og overtok etter hvert hele bruket. Anders arvet jord i gården.4 Han var verge for Kari Knutsdotter på Frisvoll i 1682. Han var hennes farbror.3 Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll gav 1 våg 12 merker odelsjord (med bygselrett) på bnr. 1 til Ola Davidsson på Dalset. Anders kunngjorde på tinget 24. januar 1698 at overdragelsen til svigersønnen hadde skjedd for noen år siden. Ola (eller snarere hans kone) hadde også arvet 2 pund 18 merker odelsjord (med bygselrett) i Hammarvoll etter Anders' avdøde kone, Marit Eriksdotter.2
Anders Ingebrigtsson solgte 2 pund 18 merker odelsgods (med bygselrett) på bnr. 1 ca. 1703 til Ingebrigt Olsson på Hammarvoll. Anders brukte selv jorden. Transaksjonen ble tinglyst 23. januar 1704.1,5

Anders døde ca. 1708.4

     Navnet hans ble skrevet Anders Ingebretsøn Hammervold i 1704.1

     Anders Ingebrigtsson på Hammarvoll og Knut Ingebrigtsson på Eide var trolig søsken, ettersom Kari Knutsdotter på Frisvoll (s.d.) var brordatter av Anders på Hammarvoll.3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 92 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660094
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 99 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650660
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 109 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/118/
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 93 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660094

Guri Eriksdotter på Lerheim1,2

K, #11521, (ca. 1684 - 1743)
Far*Erik Knutsson på Frisvoll3 (c 1653 - 1725)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll3 ( - m. 1719 & 1725)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Per Olsson på Lerheim (c 1677 - 1750)
De hadde fire barn.1,2 
BarnAnnet navn: Guri Eriksdotter på Frisvoll.3
Guri ble født ca. 1684 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal.4
Guri giftet seg med Per Olsson på Lerheim.2 Guri Lerem var fadder i 1734, 40 og 41 (og Guro Lerem i 1735).5,6,7,8
Per Olsson på Lerheim, på vegne av kona og barna, forkynte odelsrett og pengemangel til 1½ våg (med bygselrett over 20 merker mer) på Øvre Frisvoll den 16. april 1740.9
Jakob Persson på Frisvoll kjøpte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll den 9. juni 1741 av Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1


Guri døde i 1743 på Lerheim, Eid i Romsdal.4

Det ble holdt likpreken over «Peder Lærums Qvinde» (Guri Eriksdotter), 59 år gammel, den 13. oktober 1743. Ifølge Bygdebok for Eid (s. 146) var dette hennes manns annen kone, Anne Olsdotter, men jeg har ikke funnet dette giftermålet. Det står at Guri døde i 1734, men dødsfallet er ikke nevnt i kirkeboka det året, og hun levde uansett i 1741. Derimot ble i 1734 holdt likpreken over Ragnild Lerem (som ifølge bygdeboka døde i 1740).4,2,1,10,11

Brit Eriksdotter på Frisvoll1,2,3

K, #11522, (ca. 1691 - 1772)
Far*Erik Knutsson på Frisvoll4 (c 1653 - 1725)
Mor*Kari Knutsdotter på Frisvoll2,4 ( - m. 1719 & 1725)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Jakob Persson på Frisvoll (c 1678 - 1745)
De hadde to barn.4 Brit ble født ca. 1691 på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, som yngste datter.4,2
Brit trolovet seg ca. 1717 med Jakob Persson på Klungnes.2,1
Brit Eriksdotter på Frisvoll og Jakob Persson på Klungnes kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) på Øvre Frisvoll den 23. oktober 1717 av Kari Knutsdotter på Frisvoll. Kari solgte til dattera «for hendes Lydighed og daglig beviste hielp og Tienestachtighed», men hun og forloveden skulle ikke overta før Kari og mannen, Erik Knutsson, døde. Kjøpesum: 140 daler. Skjøtet ble tinglyst 14. juli 1718.1,2,5
Brit giftet seg med Jakob Persson på Klungnes.4
Hun var fadder ved dåpen til Mari Jakobsdotter i Norvika den 15. januar 1736 i Eid kirke i Romsdal.3

Hun og Jakob var brukere på Øvre Frisvoll til 1743. De overtok etter hennes foreldre. Etter Brit og Jakob tok sønnen Erik over gården.4

Brit døde i 1772 på Øvre Frisvoll.4

     Navnet hennes ble skrevet Birgitthe Friisvold i 1736.3

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390571
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650151
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 60, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610323
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 376.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152

Sakarias Knutsson på Øygarden1,2

M, #11523, (ca. 1671 - ca. 1703)
Far*Knut Eriksson på Rødven1,3 (c 1614 - c 1672)
Mor*(?)

Familie

Marit Ellingsdotter på Øygarden ( - e 1704)
De hadde ett barn.1 
BarnAnnet navn: Sakarias Knutsson på Rødven.
Sakarias ble født ca. 1671 på Rødven, Veøy.2
Sakarias giftet seg med Marit Ellingsdotter på Øygarden.1
Han og Marit var brukere på Øygarden, Vågøy, i 1701. De hadde to tjenestekarer, trolig hennes sønner fra forrige ekteskap.2

Sakarias døde ca. 1703 på Øygarden.1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. mars 1704. Arvinger: Marit Ellingsdotter og Guri Sakariasdotter. I boet var blant annet 220 daler i rede penger. Formue: 419 daler 1 ort 4 skilling. Gjeld: 54–2–12. Arv: 364–2–16, delt på enka og dattera.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Øgaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/

Marit Ellingsdotter på Øygarden1

K, #11524, ( - etter 1704)

Familie 1

De hadde iallfall fire barn.2 

Familie 2

Sakarias Knutsson på Øygarden (c 1671 - c 1703)
De hadde ett barn.1 
BarnMarit giftet seg med en Knut.2
Marit giftet seg med Sakarias Knutsson på Rødven.1
Hun og Sakarias var brukere på Øygarden, Vågøy, i 1701. De hadde to tjenestekarer, trolig hennes sønner fra forrige ekteskap.3 Marit Ellingsdotter på Øygarden eide 4 pund 5 merker odelsjord (med bygselrett) på Helset, Vågøy, i 1704.2,4 Hun eide 1 pund 3 merker odelsjord (med bygselrett) på Hagåsen, Vågøy, i 1704. Dette og jorden i Helset var arv, trolig etter hennes forrige mann. Ved skiftet etter Sakarias samme år fikk dattera, Guri, halvparten.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Sakarias Knutsson på Øygarden den 17. mars 1704: 182 daler 1 ort 8 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/136/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Øgaard. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 127 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/137/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/

Guri Sakariasdotter på Øygarden1,2,3

K, #11525, ( - etter 1745)
Far*Sakarias Knutsson på Øygarden1 (c 1671 - c 1703)
Mor*Marit Ellingsdotter på Øygarden1 ( - e 1704)

Familie 1

Arne Jonsson på Øygarden (c 1695 - 1718 / 1719)
De hadde ett barn.2 
BarnHun var arving ved skiftet etter Sakarias Knutsson på Øygarden den 17. mars 1704: 182 daler 1 ort 8 skilling.4
Guri Sakariasdotter på Øygarden eide 2 pund 2½ mark odelsjord (med bygselrett) på Helset, Vågøy, fra 1704.6 Hun eide 12½ eller 13½ mark (med bygselrett) på Hagåsen, Vågøy, fra 1704 (se mora).6
Guri giftet seg med Arne Jonsson i Malmedalen.2
Hun og Arne bodde på Øygarden, Vågøy, i 1718.7
Erik Knutsson på Frisvoll, Ola Knutsson på Tokle, Arne Jonsson på Øygarden, Knut Larsson på Hen, Lasse Børresson på Monsås og Knut Sørensson på Haukeberg solgte 2 pund odel (uten bygselrett) på Rødven, Veøy, den 14. juni 1718 til Anders Olsson. (Se også Anders' bror Erik.) Selgerne (eller deres koner) hadde arvet jorden. Knut Larsson solgte på egne og søsknenes vegne. Arne og Erik signerte egenhendig skjøtet (utstedt på Frisvoll), som ble tinglyst 14. juli.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Arne Jonsson på Øygarden den 30. mars 1719: 29 daler 1 ort 22½ skilling i løsøre og 30 daler i rede penger.9

Guri giftet seg med Kristoffer Bjartesson på Malme.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745.10

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 124 b–126 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 125 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/135/
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 127 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/137/
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-150
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-151
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b–39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Marit Arnesdotter på Øygarden1,2

K, #11526, ( - etter 1745)
Far*Arne Jonsson på Øygarden1 (c 1695 - 1718 / 1719)
Mor*Guri Sakariasdotter på Øygarden1 ( - e 1745)Hun var arving ved skiftet etter Arne Jonsson på Øygarden den 30. mars 1719: 29 daler 1 ort 22½ skilling i løsøre og 30 daler i rede penger.3
Hun var myndling av Jon Rasmusson i Malmedalen eller Knut Rasmusson på Øygarden fra 1719.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745: 3 daler.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b–39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Jon Rasmusson i Malmedalen1,2

M, #11527, (ca. 1659 - etter 1719)
Far*Rasmus1

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1659.2
I manntallet av 1701 står han som bruker i Malmedalen, Vågøy. Arne Jonsson var også der. De hadde en tjenestekar. Jon bodde fremdeles i Malmedalen i 1719.2,1
Jon Rasmusson i Malmedalen eller Knut Rasmusson på Øygarden var verge for Marit Arnesdotter på Øygarden fra 1719.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Malmedal. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/

Rasmus

M, #11528

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/

Knut Rasmusson på Øygarden1

M, #11529, ( - etter 1719)
Far*Rasmus1Han bodde på Øygarden, Vågøy, i 1719.1
Jon Rasmusson i Malmedalen eller Knut Rasmusson på Øygarden var verge for Marit Arnesdotter på Øygarden fra 1719.1


     Han kan ha vært far til Mari Knutsdotter i Fannbostadgjerdet.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/52/

Beret Knutsdotter på Haukeberg1,2

K, #11530, ( - ca. 1708)
Far*Knut Eriksson på Rødven3,2 (c 1614 - c 1672)
Mor*(?)2Annet navn: Beret Knutsdotter på Rødven.
Beret giftet seg med Søren Persson på Haukeberg.1,2

Beret døde ca. 1708 på Haukeberg, Eid i Romsdal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 8. april 1709. Arvinger: Søren Persson, Knut Sørensson, Inger Sørensdotter, Guri Sørensdotter og Mari Sørensdotter. Formue: 117 daler 8 skilling i løsøre, som gikk uavkortet til enkemannen og fire av barna. Dattera Siri nøyde seg med hjemmefølget hun allerede hadde fått.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 148 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-150
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/

Søren Persson på Haukeberg1,2,3,4

M, #11531, (ca. 1639 - 1709 eller 1710)

Familie 1

Siri Andersdotter på Haukeberg ( - c 1682)
De hadde tre barn.2,1,4 
BarnSøren ble født ca. 1639.5
Han var bruker på bnr. 1, Haukeberg, Eid i Romsdal, i 1675. Han hadde overtatt etter faren.4
Søren giftet seg med Siri Andersdotter på Straume.1,2,4
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Staurset den 21. april 1682.6

Søren giftet seg med Beret Knutsdotter på Rødven.7,2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Haukeberg, Eid i Romsdal. Per Sørensson, Anders Sørensson og Knut Sørensson var også der. De hadde en tjenestekar. Anders tok over bruket i 1709.5,4
Han var arving ved skiftet etter Beret Knutsdotter på Haukeberg den 8. april 1709: 58 daler 2 ort 4 skilling.8


Søren døde i 1709 eller 1710 på Haukeberg.7,2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. november 1710. Arvinger: Anders Sørensson, Kari Sørensdotter, Knut Sørensson, Siri Sørensdotter på Eide, Inger Sørensdotter, Guri Sørensdotter og Mari Sørensdotter. Formue: 188 daler i løsøre. Det var ingen utenforstående gjeld i boet; men Kari og Siri hadde tidligere mottatt 20 daler hver i hjemmefølge, så nå fikk også de andre like mye (til sammen 100 daler), og alle barna av annet ekteskap fikk sin innestående morsarv (70 daler 1 ort). De resterende 17 daler 3 ort ble tillagt de 10 daler Sørens avdøde sønn Per etterlot seg og fordelt på søsknene.9

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 395.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hocheberg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 112 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620121
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/

Siri Sørensdotter på Eide1,2

K, #11532, ( - etter 1711)
Far*Søren Persson på Haukeberg3,4 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Beret Knutsdotter på Haukeberg4,3 ( - c 1708)

Familie

Søren Eriksson på Eide (c 1671 - 1752)
De hadde trolig tre barn.10 Annet navn: Siri Sørensdotter på Haukeberg.4,5
Siri giftet seg før 1709 med Søren Eriksson på Eide.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 11 daler 2 ort 20 skilling i morsarv (som hun avstod året før) og 2–1–6½ etter halvbroren Per.6

I manntallet av 1711 står Søren og kona som brukere på bnr. 5, Eide, Eid i Romsdal. De hadde en liten tjenestegutt og to -jenter. Sørens sønn Erik fikk skjøte på en del av bruket i 1729 og stod som bruker fra 1731.7,8

     Siri var slektning i tredje ledd av Brit Olsdotter på Eide.9

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/122/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 270 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/268/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/270/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181186
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 9. [S2363] Norske registre 1716–19: fol. 411 b, nr. 201. https://www.digitalarkivet.no/da20120914630824
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.

Inger Sørensdotter på Haukeberg1,2

K, #11533, ( - etter 1710)
Far*Søren Persson på Haukeberg2,1 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Beret Knutsdotter på Haukeberg1,2 ( - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Beret Knutsdotter på Haukeberg den 8. april 1709: 11 daler 2 ort 20 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 11 daler 2 ort 20 skilling i innestående morsarv, 20 daler i hjemmefølge, og 2–1–6½ etter halvbroren Per.4
Hun var myndling av Ola Knutsson på Tokle i 1710.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/

Guri Sørensdotter på Haukeberg1,2

K, #11534, ( - etter 1710)
Far*Søren Persson på Haukeberg2,1 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Beret Knutsdotter på Haukeberg1,2 ( - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Beret Knutsdotter på Haukeberg den 8. april 1709: 11 daler 2 ort 20 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 11 daler 2 ort 20 skilling i innestående morsarv, 20 daler i hjemmefølge, og 2–1–6½ etter halvbroren Per.4
Hun var myndling av Børre Olsson på Rødven i 1710.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/

Mari Sørensdotter på Haukeberg1,2

K, #11535, ( - etter 1710)
Far*Søren Persson på Haukeberg2,1 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Beret Knutsdotter på Haukeberg1,2 ( - c 1708)Hun var yngst av døtrene.2
Hun var arving ved skiftet etter Beret Knutsdotter på Haukeberg den 8. april 1709: 11 daler 2 ort 20 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 11 daler 2 ort 20 skilling i innestående morsarv, 20 daler i hjemmefølge, og 2–1–6½ etter halvbroren Per.4
Hun var myndling av Søren Eriksson på Eide i 1710.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 114 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/121/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/

Siri Andersdotter på Haukeberg1,2,3

K, #11536, ( - ca. 1682)
Far*Anders Persson på Straume1,4 (c 1602 - c 1688)
Mor*Kari Sørensdotter på Straume5,1,4 ( - c 1704)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Søren Persson på Haukeberg (c 1639 - 1709 / 1710)
De hadde tre barn.2,1,3 
BarnAnnet navn: Siri Andersdotter på Straume.5,4
Siri giftet seg med Søren Persson på Haukeberg.1,2,3

Siri døde ca. 1682 på Haukeberg, Eid i Romsdal.3

Kilder/noter

 1. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 395.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/

Per Sørensson på Haukeberg1,2,3

M, #11537, (ca. 1680 - ca. 1710)
Far*Søren Persson på Haukeberg3 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Siri Andersdotter på Haukeberg2,3 ( - c 1682)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1680 på Haukeberg, Eid i Romsdal.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 4 daler 21 skilling samt 21 daler i moras resterende bryllupskost, alt delt med søsknene.4,5
I manntallet av 1701 står Per Sørensson hos Søren Persson på Haukeberg.1,6

Per døde ca. 1710. Hans farsarv og etterlatenskaper ble delt mellom søsknene.7,8

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hocheberg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 395.
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 270 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/268/
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 272 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/269/

Anders Sørensson på Haukeberg1,2,3

M, #11538, (ca. 1682 - 1741)
Far*Søren Persson på Haukeberg4 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Siri Andersdotter på Haukeberg5,4 ( - c 1682)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1682 på Haukeberg, Eid i Romsdal.6,2
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 4 daler 21 skilling, delt med søsknene.7,8
I manntallet av 1701 står Anders Sørensson hos Søren Persson på Haukeberg.2,9
Han var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 20 daler i hjemmefølge og 9 daler 1 ort 2 skilling etter broren Per.10
Han var fadder ved dåpen til Ola Torvik den 18. mai 1732 i Voll kirke.3
Han var verge for Kari Ivarsdotter i 1737.1
Per Ivarsson i Sæbø kjøpte 1 våg 18 merker med 18 merker overbygsel Der ned, Sæbø, Voll, den 21. oktober 1737 av Sæbjørn Ivarsson, Ivar Ivarsson og Kari Ivarsdotter. Dette var inkludert Pers egen arvedel. Jorden var i sin tid utlagt i skiftebrevet etter deres foreldre. Kari ble representert av sin verge, Anders Sørensson på Haukeberg. Vitner: Ola Olsson i o.a. Skjøtet ble tinglyst 25. oktober.1,11

Annet navn: Anders Sørensson på Ytre Haukeberg, nevnt 1741.6

Anders døde i 1741 på Haukeberg.6 Det ble holdt likpreken over ham den 2. juli 1741 i Eid kirke i Romsdal.6 Det ble holdt skifte etter ham og kona den 6. september 1741. Kreditorer: Kari Ivarsdotter o.a.12

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 98 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650358
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hocheberg. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-50
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 395.
 10. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 11. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 99 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650358
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 79 a–80 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650096

Kari Sørensdotter på Haukeberg1,2

K, #11539, ( - etter 1710)
Far*Søren Persson på Haukeberg1 (c 1639 - 1709 / 1710)
Mor*Siri Andersdotter på Haukeberg2,1 ( - c 1682)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Straume den 30. mai 1690: 4 daler 21 skilling, delt med søsknene.3,4

Kari giftet seg trolig før 1710 med en uregistrert person.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Søren Persson på Haukeberg den 10. november 1710: 4 daler 2 ort 13 skilling etter broren Per.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 81 a–83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/86/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 270 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/268/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 269 a–272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/266/

Magnhild Larsdotter på Malme1

K, #11540, ( - desember 1762)
Far*Lars Nilsson på Malme2,1 (c 1698 - 1762)
Mor*Brit Persdotter på Malme
Søster av 4.tippoldefar/mor til megHun var myndling av Ola Henriksson på Bøyna i 1762. Han forvaltet Magnhilds innestående morsarv på 24 daler 15 skilling, som gikk inn i dødsboet etter faren hennes i 1763.2


Magnhild døde i desember 1762 på Malme, Vågøy, like før faren.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra prestegjeld, av- og tilgang januar, Vågøy sogn, mnr. 634. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/491/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/195/

Erik Andersson på Hol1,2,3

M, #11541, ( - ca. 1786)
Far*Anders Ellingsson på Holen4,2 (c 1696 - c 1744)
Mor*Brit Rasmusdotter på Holen4,2 ( - c 1744)

Familie 1

Ingen barn levde i 1784.6 

Familie 2

Marit Andersdotter på Hol ( - e 1787)
Ingen barn levde i 1787.2 Annet navn: Erik Andersson på Holen.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744: 20 daler 10 skilling etter faren og 16 daler 3 ort etter mora, utlagt i 16 merker uten bygselrett i Holen (4 daler), 12 merker i Myrbostad (3 daler) o.a.5

Erik giftet seg med en uregistrert person.6
Han bodde på Hol, Vågøy, i 1763.1
Han var verge for Ola Larsson på Malme i 1763.1
Han var verge for Erik Persson på Sande i 1768.3
Erich Hoel var kreditor ved skiftet etter Nils Justssen i Bjørnsund den 3. januar 1769: 2 ort, men grunnet fallitt fikk han bare 1 ort 20 skilling.7

Erik giftet seg med Marit Andersdotter.2

Erik døde ca. 1786 på Hol.2 Det ble holdt skifte etter ham den 26. januar 1787. Kreditorer: Hans Vadbekk Paust, Ingebrigt Ingebrigtsson på Syltesetra, Klaus Lund Steffenssen, Beret Larsdotter, Ola Olssen i Bjørnsund, Lars Olsson på Holen og Tønnes Jonsson på Ukkelberg o.a. Arvinger: Marit Andersdotter på Hol, Per Andersson på Hol, Anne Andersdotter på Holen og Anders Danielsson. I boet var ½ tønne malt, 5½ tønne havre o.a. Aktiva: 87 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 58–1–8. Arv: 29–0–22.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 122 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670702
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 492 b–493 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660521
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Jon Olsson på Myrbostad1,2

M, #11542, ( - ca. 1788)Han var verge for Lars Larsson på Malme i 1763.2

Han bodde på Myrbostad, Vågøy, iallfall fra 1763 til 1783.2,1
Han var verge for den avdødes datter og skyldte 10 daler ved skiftet etter Nils Olsson Myrbostad den 2. august 1783.3


Jon døde ca. 1788 på Myrbostad.4

     Jon Olsson på Myrbostad og Nils Olsson Myrbostad var søsken.5,6

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 998–1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650499
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 451 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129671033
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 383 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650980
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1000. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650500

Per Olsson på Sande1,2,3

M, #11543, ( - ca. 1767)

Familie

Brit Eriksdotter på Sande (c 1728 - 1798)
Fire barn levde i 1768.1 
BarnPer giftet seg med Brit Eriksdotter.1,2,4
Han ble kalt gamle Per Olsson, nevnt 1762 (til forskjell fra unge Per Olsson på nabobruket, s.d.).4
Han og Brit var selveiere på Nedre, Sande, Vågøy, i 1762. De hadde to tjenestefolk.4,5
Annet navn: Per Olsson på Nedre Sande, nevnt 1763.5
Han var verge for Beret Larsdotter på Malme i 1763.5


Per døde ca. 1767 på Sande, Vågøy.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 27. januar 1768. Kreditorer: Malena Eriksdatter. Arvinger: Brit Eriksdotter, Erik Persson og Anne Persdotter. I boet var sølvbrudebelte, sølvskje, 1 våg 12 merker med bygselrett i Sande, o.a. Aktiva: 118 daler 4 skilling. Passiva: 14–2–16. Arv: 103–1–12.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 367 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680386
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 219 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660240
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 641, Sande. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b–443 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470

Per Andersson på Hol1,2,3

M, #11544, ( - etter 1787)
Far*Anders Ellingsson på Holen4,2 (c 1696 - c 1744)
Mor*Brit Rasmusdotter på Holen4,2 ( - c 1744)Annet navn: Per Andersson på Holen.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Ellingsson og Brit Rasmusdotter på Holen den 15. oktober 1744: 20 daler 10 skilling etter faren og 16 daler 3 ort etter mora, utlagt i 16 merker uten bygselrett i Holen (4 daler), 12 merker i Myrbostad (3 daler) o.a. Derimot ble hans bryllupskost på 6 daler regnet som debet til boet.5
Peder Hoel udj Frænen var kreditor ved skiftet etter Eli Persdotter i Bjørnsund den 11. januar 1753: 4 daler, hvorav han fikk 3 daler 1 ort 9 skilling.6
Per var bruker på Hol, Vågøy, i 1762. Erik Ellingsson og Siri Knutsdotter o.a. bodde også der.3,1
Siri Knutsdotter døde hos ham i 1763.7
Erik Ellingsson døde hos ham i 1763.8
Peder Hoel o.a. solgte 2 pund 19 merker med 7 merker overbygsel på Søre, Helset, Vågøy, den 20. mai 1763 til Mats Pålsson.9,10
Han var verge for Nils Larsson på Malme i 1763.1
Han var verge for Anne Persdotter på Sande i 1768.11
Han var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Hol den 26. januar 1787: 8 daler 1 ort 9 skilling, utlagt i 1½ tønne havre (2 daler 1 ort) o.a.12


     Navnet hans ble skrevet Peder Andersen Hoel fra 1763 til 1787.1,2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 175 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/194/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Aukra prestegjeld. Wogøe Sogn, mnr. 639. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041148
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b–366 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 123 b–124 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650720
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 64. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041515
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 65. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041518
 9. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.
 10. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 552.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 231 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670811

Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås1,2,3,4

K, #11545, (ca. 1693 - 1746)
Far*Elling Olsson i Breivika (c 1657 - )
Mor*Brit Jonsdotter i Breivika5 ( - f 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lasse Børresson på Monsås (c 1686 - 1727)
De hadde fire barn.4 
Barn

Familie 2

Anders Olssen Monsås (c 1706 - 1758)
De hadde tre barn.4 
BarnAnnet navn: Ingeleiv Ellingsdotter i Breivika.
Ingeleiv ble født ca. 1693.2
Hun var myndling av Jon Persson på Eide og Anders Persson på Eide i 1709.6
Ingeleiv Ellingsdotter tjente trolig hos Ingrid Ellingsdotter og Lars Andersson i Indre Breivika, Hen, i 1711.7
Ingeleiv giftet seg ca. 1712 med Lasse Børresson på Monsås. De var beslektet i tredje ledd.4,8
Hun og Lasse bodde på Monsås, Grytten, i 1718.5
Ingeleiv trolovet seg den 30. oktober 1728 i Grytten med Anders Olssen på Setnes. De var tremenninger og hadde derfor innhentet kongelig bevilling.1
Ingeleiv giftet seg i 1728 med Anders Olssen på Setnes.4
Hun var fadder ved dåpen til Brit Olsdotter i Torvika den 15. juli 1730.9

Hun og Anders var brukere på Ner-Monsås, Monsås, Grytten, i 1730. Anders kjøpte bruket i 1743 og drev fremdeles i 1748.4,10,11
Hun var fadder ved dåpen til Ola Torvik den 18. mai 1732 i Voll kirke.3


Ingeleiv døde i 1746 på Monsås.2,4 Det ble holdt likpreken over henne den 8. november 1746 i Grytten kirke.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 137. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610361
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 149 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650152
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Romsdals-Otting, Inder Brevig.
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 92 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390383
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610308
 10. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400094
 11. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 104. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690203

Karen Lind Lekanger1,2,3

K, #11546, ( - etter 1774)
Far*Erik Pedersson Lekanger4 (1679 - 1740)
Mor*Anna Henriksdotter Silvius4 (1679 - 1748)

Familie 1

Anders Olssen Monsås (c 1706 - 1758)
To barn levde i 1758.1 
Barn

Familie 2

Ingvar Ivarssen ( - 1789)Karen giftet seg med Anders Olssen.1,5
Hun og Anders bodde i Molde i 1753. Han var borger der.6,1,7
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olssen i 1758.1
Hun var myndling av Jakob Andreas Eg fra 1758.1

Karen giftet seg ca. 1759 med Ingvar Ivarssen.2,3,5
Hun og Ingvar bodde på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Erik Lekanger Monsås. Erik var hennes sønn. De hadde to tjenestefolk. Bygninger i 1767: våningshus (taksert til 600 daler), stor sjøbod (200 daler), sidehus på bryggen (50 daler), stavhus (100 daler) og sidehus oppe i gården (50 daler). I 1775 leide Ingvar tre sjøgrunner av Reknes gård for 8 daler i året.2,8,9
Madam Ivarssen var fadder ved dåpen til Jens Worm Møller den 10. desember 1773 i Molde kirke.10
Hun var arving ved skiftet etter Erik Lekanger Olssen den 18. november 1774.11

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/221/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 682. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#685
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 335 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/336/
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): ud paa Gaden, mnr. 16.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 10. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 740–742. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/89/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 162. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-84

Erik Lekanger Olssen1,2

M, #11547, (ca. 1750 - 14. februar 1774)
Far*Anders Olssen Monsås3 (c 1706 - 1758)
Mor*Karen Lind Lekanger2,3,4 ( - e 1774)Erik ble født ca. 1750.1,5
Han ble kalt Erik Anderssen i 1758.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Olssen i 1758.3
Han var myndling av Jakob Andreas Eg fra 1758.3
Erik Lekanger Monsås bodde hos Ingvar Ivarssen og Karen Lind Lekanger på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1762.4,6,7
Annet navn: Erik Lekanger Monsås, nevnt 1764.4,5 Erik Lekanger Monsås ble konfirmert den 14. oktober 1764 i Molde kirke.5 Erik bodde på mnr. 10, utpå Gata, Molde, fra 1772. Han leide det øde huset av Ludvig Munthe Lem, som i 1775 svarte 8 daler i grunnleie til Reknes gård.8,7 Erik Lekanger Olssen var kjøpmann.1

Erik døde den 14. februar 1774. Han druknet i en ulykke på sjøen.1,2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. mai 1774 i Molde.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 18. november 1774. Arvinger: Karen Lind Lekanger, Ingeranna Olssen og Johan Rennie o.a.9

Kilder/noter

 1. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 292. Olsen, Erich Leganger.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-108
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): ud paa Gaden, mnr. 16.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1772, tingsvitne. Endringer, mnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064173
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 740–742. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/89/

Brit Andersdatter Monsås1,2

K, #11548, (1732 - juni 1751)
Far*Anders Olssen Monsås3 (c 1706 - 1758)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås3 (c 1693 - 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1732 på Monsås, Grytten.3 Brit Andersdatter og Inger Andersdotter på Monsås fikk nattverd på sotteseng den 13. juni 1751 i Grytten.1

Brit døde i juni 1751 på Monsås.2 Det ble holdt likpreken over henne den 24. juni 1751 i Grytten kirke.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 184. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610385
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 185. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610386
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.

Inger Andersdotter1

K, #11549, (1728 eller 1729 - 1751)Inger ble født (utenom ekteskap) i 1728 eller 1729 i Grytten prestegjeld.2,1,3 Inger ble døpt den 30. januar 1729 i Hen kirke. Faddere: Anders Olssen Monsås o.a.1
Annet navn: Inger Andersdotter på Monsås, nevnt juni 1751.4 Brit Andersdatter og Inger Andersdotter på Monsås fikk nattverd på sotteseng den 13. juni 1751 i Grytten.4
Annet navn: Inger Andersdotter på Åsen, nevnt august 1751.3

Inger døde i 1751 på Gyldenåsen, Eid i Romsdal.3 Det ble holdt likpreken over henne den 1. august 1751 i Eid kirke i Romsdal.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610303
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 185. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610386
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 184. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610385

Brit Andersdatter1,2

K, #11550, (1735 - 1772)
Far*Anders Olssen Monsås2,3 (c 1706 - 1758)
Mor*Ingeleiv Ellingsdotter på Monsås3 (c 1693 - 1746)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jørgen Rennie (c 1730 - 1797)
De hadde seks barn, hvorav fem levde i 1774.7,6 
BarnAnnet navn: Brit Andersdatter Monsås.3
Brit ble født i 1735 på Monsås, Grytten.3
Brit giftet seg med Jørgen Rennie.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olssen i 1758.2

Hun og Jørgen bodde på mnr. 9, utpå Gata, Molde, i 1762. De hadde to tjenestefolk. I 1767 var huset taksert til 150 og sjøboden til 50 daler.1,4
Hun ble kalt madam Brit Rennie, nevnt 1772.5
Hun og Jørgen bodde i Bud i 1772.5

Brit døde i 1772 i Bud.5 Hun ble jordfestet den 4. desember 1772 på Bud kyrkjegard.5

     Navnet hennes ble skrevet Birthe Andersdotter i 1762.1

     Navnet hennes ble skrevet Mad: Beret Rennie i 1772.5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/12/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 257.
 4. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 14.
 5. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 337 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-187
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 733. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/85/
 7. [S1988] «Rennieslekten på Nordmør»: s. 17. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019103181078_001?page=18

Hans Stenbukk1,2

M, #11551, (1722 - 29. juli 1800)
Far*Erik Pedersson Lekanger3,4 (1679 - 1740)
Mor*Anna Henriksdotter Silvius3,4 (1679 - 1748)

Familie

Han var gift to ganger og hadde mange barn.5 
BarnHans ble født i 1722 i Veøy.4
Annet navn: Hans Stenbukk Lekanger, nevnt 1741.3 Han avla eksamen i teologi (cand.theol.) på Københavns Universitet, Danmark, den 1. juni 1745. Karakter: haud illaudabilis. Dimissprekenen ble holdt 8. juni til laudabilis. Han tenkte seg tilbake til hjemstedet.2
Han var verge for Ingeranna Andersdatter i 1758.1
Hans Stenbukk var sogneprest i Melhus fra 1763. Han ble utnevnt allerede 26. august 1757.5 Han var prost i Dalene prosti fra 1770.5

Hans døde den 29. juli 1800 i Melhus.5

     Navnet hans ble skrevet Monsr Hans Steenbuk Leganger i 1741.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 218. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/112/
 2. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 129. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#134
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/222/
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 122.
 5. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 123.

Marit Ivarsdotter på Ora1,2,3

K, #11552, (ca. 1713 - 15. august 1762)
Far*Ivar Olsson i Torvika4,5 (c 1673 - 1762)

Familie 1

Ola Olsson i Torvika ( - c 1731)
De hadde ett barn.4,8 
Barn

Familie 2

Ola Trondsson på Ora (c 1711 - 1768)
De hadde sju barn.9 Marit ble født ca. 1713 i Torvika, Grytten.1,4
Annet navn: Marit Ivarsdotter i Torvika, nevnt fra 1728 til 1735.4,6,7
Marit trolovet seg med Ola Olsson på Setnes den 25. desember 1728 i Torvika, om aftenen. De var tremenninger og hadde derfor innhentet kongelig bevilling.6
Marit giftet seg i 1729 med Ola Olsson på Setnes.4
Hun og Ola bodde i Torvika.4,8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson i Torvika den 5. november 1731: 256 daler 2 ort 22½ skilling.8

Marit trolovet seg med Ola Trondsson på Ora den 16. januar 1735 i Torvika, om aftenen, i huset til Ivar Olsson. De hadde kongelig bevilling ettersom Ola var tremenning av Marits avdøde mann.7
Marit giftet seg i 1735 med Ola Trondsson på Ora.2,4
Hun og Ola var brukere i Ner-Torvika, Torvika, Grytten, fra ca. 1735. De overtok etter hennes far og var der til ca. 1746.4,9
Hun og Ola var brukere på Ora, Eid i Romsdal, fra ca. 1746. De overtok etter hans stefar og ble selveiere. Deres sønn Ola fikk skjøte i 1765.9,10,11
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Andersdotter på Eide den 23. august 1754.12
Hun var fadder ved dåpen til Brit Lassesdotter Monsås den 27. april 1755 i Eid kirke i Romsdal.13


Marit døde den 15. august 1762 på Ora, om morgenen, «i sin u-bodfærdighed […], da jeg samme Dag var betænkt paa at besøge hende og prøve det yderste med hende, om hun vilde lade Sig forliige med Gud,» skrev sognepresten i kirkeboka.1,2,4 Hun ble jordfestet den 5. september 1762.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 5. juli 1763. Arvinger: Ola Trondsson og Brit Olsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 420. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/148/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650875
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285.
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 87 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400250
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Romsdals Otting, 1731, 5. november.
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 350.
 11. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 97. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690202
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 277 a–280 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650874
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 223. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610405

Ola Olsson i Torvika1,2,3,4

M, #11553, ( - ca. 1731)

Familie

Marit Ivarsdotter på Ora (c 1713 - 1762)
De hadde ett barn.4,1 
BarnAnnet navn: Ola Olsson på Setnes, nevnt 1728.5,4
Ola trolovet seg med Marit Ivarsdotter i Torvika den 25. desember 1728 i Torvika, Grytten, om aftenen. De var tremenninger og hadde derfor innhentet kongelig bevilling.5
Ola giftet seg i 1729 med Marit Ivarsdotter i Torvika.4
Han og Marit bodde i Torvika.4,1

Ola døde ca. 1731 i Torvika.1 Det ble holdt skifte etter ham den 5. november 1731. Arvinger: Marit Ivarsdotter og Brit Olsdotter. Arv: 513 daler 1 ort 21 skilling, delt på enka og dattera.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Setnæs i 1728.5

     Ola var tremenning av Ola Trondsson på Ora.2

     Ola Olsson i Torvika og Erik Olsson på Tokle kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Romsdals Otting, 1731, 5. november.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610308
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304

Erik Olsson på Tokle1,2,3

M, #11554, ( - etter 1733)Han bodde på Tokle, Hen, iallfall fra 1727 til 1733.1,3,2
Han var verge for Elling Larsson i Breivika fra 1727.1
Han var verge for Brit Olsdotter i Torvika i 1731.3


     Erik var svigersønn av Ola Knutsson på Tokle i 1728.4

     Ola Olsson på Setnes og Erik Olsson på Tokle var søsken.2

     Ola Olsson i Torvika og Erik Olsson på Tokle kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 15. mai.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: Romsdals Otting, 1731, 5. november.
 4. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 235 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390897

Ola Trondsson på Ora1,2,3

M, #11555, (ca. 1711 - 1768)
Far*Trond Olsson på Ora4 (c 1676 - 1720)
Mor*Ingebjørg Eriksdotter på Ora4 (c 1687 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Ivarsdotter på Ora (c 1713 - 1762)
De hadde sju barn.7 Ola ble født ca. 1711 på Ora, Eid i Romsdal.5
Ola trolovet seg med Marit Ivarsdotter i Torvika den 16. januar 1735 i Torvika, Grytten, om aftenen, i huset til Ivar Olsson. De hadde kongelig bevilling ettersom Ola var tremenning av Marits avdøde mann.1
Ola giftet seg i 1735 med Marit Ivarsdotter i Torvika.2,6
Annet navn: Ola Trondsson i Torvika.6
Han og Marit var brukere i Ner-Torvika, Torvika, Grytten, fra ca. 1735. De overtok etter hennes far og var der til ca. 1746.6,7
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Eriksdotter på Ora den 10. juli 1743: 47 daler 1 ort 18 skilling, utlagt i 15 merker i Ora (10–0–0), sølvskje på 2 lodd merket OTS (Ola Trondsson, 1–0–0), liten sølvskål på 2 lodd 1 kvintin (1–0–12), gammel snapphane (0–3–12) o.a.8

Han og Marit var brukere på Ora fra ca. 1746. De overtok etter hans stefar og ble selveiere. Deres sønn Ola fikk skjøte i 1765.7,9,5
Han var forlover for Lasse Lassesson Monsås og Brit Olsdotter i Torvika, som ble trolovet den 26. juni 1746 i Eid kirke i Romsdal.10
Ola Trondsson på Ora var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.5
Han var fadder ved dåpen til Ingerlava Lassesdotter i Torvika den 26. mai 1748 i Grytten kirke.11

Ola Trondsson på Ora kjøpte 11 merker på bnr. 4, Indre Siem, Eid i Romsdal, i 1754 av Lasse Lassesson Monsås.12 Ola Trondsson på Ora var lagrettemann i Rødven tinglag i 1754.13
Han var forlover for Pål Andersson på Stranda og Marit Sørensdotter på Straume, som ble trolovet den 2. februar 1759 i Voll kirke.14
Han var kreditor ved skiftet etter Magrete Kristensdotter på Eide den 16. mars 1759: 15 daler.15,16
Han var forlover for Nils Olsson Hatle og Anne Knutsdatter på Nes, som ble trolovet den 25. juli 1762 i Eid kirke.17,18
Han var arving ved skiftet etter Marit Ivarsdotter på Ora den 5. juli 1763.2


Ola døde i 1768 på Ora, av tæresyke.3,7 Han ble jordfestet den 6. mars 1768.3

     Ola var tremenning av Ola Olsson i Torvika.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 128 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/148/
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 79. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010040
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650302
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 97. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690202
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285.
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b–286 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650302
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 350.
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 135. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16027&idx_id=16027&uid=ny&idx_side=-70
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 152. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610369
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 171.
 13. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 372, festum purificatio beatae virginis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 647 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 648 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651250
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 18. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 388. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610437

Ivar Olsson i Torvika1,2,3,4

M, #11556, (ca. 1673 - 1762)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Hans (annen?) kone døde i 1743.6 
BarnIvar ble født ca. 1673.5,6,7 Ivar var bruker i Ner-Torvika, Torvika, Grytten, i 1701. Han hadde overtatt etter Jakob Olssons enke. En tjenestekar bodde også der. Ivars datter Marit tok over bruket ca. 1735.5,6
Søren Olsson på Skjelbostad, Martein Olsson i , Ivar Olsson i Torvika og Ivar Persson i Norvika o.a. solgte 1 pund (uten bygselrett) på Øvre, Monsås, Grytten, den 20. juli 1717 til Just Olsson på Monsås. Skjøtet ble utstedt i Bø, og tinglyst 25. oktober.2
Han var arving ved skiftet etter Eli Roesdotter og Ola Ivarsson på Bakke den 10. juni 1719: 168 daler 2 ort 15 skilling.8

Ivar Olsson i Torvika kjøpte 1 pund 10½ mark (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Siem, Eid i Romsdal, den 30. desember 1726 av Børge Jakobssen Eg. Skjøtet ble tinglyst 5. februar året etter.1
Hans Olsson i Sæbø, Erik Andersson på Vestnes, Per Olsson på Straume, Ola Andersson i Misfjorden, Ola Persson på Holmem, Just Olsson på Monsås, Nils Lassesson på Rygjerd og Ivar Olsson i Torvika solgte «den øde Part» på Indre Siem, Eid i Romsdal, den 17. desember 1734 til Anders Olssen Monsås. Selgerne handlet på vegne av sine myndlinger, barna til Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Erik Olsson på Gjerdset. Skjøtet ble tinglyst året etter.9
Marit Ivarsdotter i Torvika trolovet seg med Ola Trondsson på Ora den 16. januar 1735 i Torvika, Grytten, om aftenen, i huset til Ivar Olsson. De hadde kongelig bevilling ettersom Ola var tremenning av Marits avdøde mann.3

Ivar Olsson i Torvika solgte 1 pund 10½ mark på bnr. 4 i 1747 til Lasse Lassesson Monsås.4

Iver døde i 1762 på Ora, Eid i Romsdal, hos dattera, av alderdom.7 Han ble jordfestet den 9. april 1762 på Eid kirkegård i Romsdal.7

     Navnet hans ble skrevet Iver Thronsøn Torvig fra 1761 til 1762 (trolig feilskrift).10,7

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 186 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/188/
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 89 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390555
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 171.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 246, Torvigen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/135/
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 285.
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 415. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610451
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a–121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 114 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/116/
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 407. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610447
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 118 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/131/
 12. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 87 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400250

Ola Olsson på Setnes1,2

M, #11557, ( - ca. 1732)

Familie

Fire barn levde i 1733.1 
BarnHan var verge for Ingrid Ellingsdotter i Breivika i 1727.2


Ola døde ca. 1732 på Setnes, Grytten.1 Det ble holdt skifte etter ham den 15. mai 1733. Arvinger: Anders Olssen og Jakob Olsson o.a. Arv: 643 daler 2 ort 20 skilling. Enka fikk halve boet.1

     Ola Olsson på Setnes og Erik Olsson på Tokle var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 15. mai.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 448 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640463
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650516

(?)1,2

K, #11558, ( - oktober 1726)
Mor*Eli Hansdotter på Tokle3,2 (c 1668 - 1746)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Persson på Eide (c 1659 - 1729)
De hadde to barn.2 
BarnHun giftet seg med Trond Persson på Eide.2

Hun døde i 1726.2,4 Elleve mennesker i en stor båt var på vei til marked i oktober 1726 da en ulykke inntraff ved Haukebergneset, Eid i Romsdal. Trond Eides kone og 5 år gamle sønn druknet sammen med Søren Eides kone, lille barn og 16 år gamle datter, samt tre andre personer. Tronds dreng samt Søren og hans sønn overlevde.2,4

Kilder/noter

 1. Hun kan ha hett Marit.
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.

Trond Persson på Eide1,2,3,4

M, #11559, (ca. 1659 - 1729)
Far*Per Steinarsson på Eide5 (c 1620 - )

Familie 1

Ingebjørg Ellingsdotter på Eide ( - e 1714)
De hadde ett barn.4 

Familie 2

(?) ( - 1726)
De hadde to barn.4 
BarnTrond ble født ca. 1659 på Eide, Eid i Romsdal.4
Han var bruker på bnr. 1, Eide, Eid i Romsdal, i 1683.4
Trond giftet seg med Ingebjørg Ellingsdotter på Hatle.3,6,4
Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.7,8,3,9

Trond giftet seg med (?).4
Elleve mennesker i en stor båt var på vei til marked i oktober 1726 da en ulykke inntraff ved Haukebergneset, Eid i Romsdal. Trond Eides kone og 5 år gamle sønn druknet sammen med Søren Eides kone, lille barn og 16 år gamle datter, samt tre andre personer. Tronds dreng samt Søren og hans sønn overlevde.4,10

Trond Persson på Eide solgte ½ våg (med bygsel over ytterligere ½ våg) på bnr. 1 den 10. februar 1727 til Ola Larsson på Tokle. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 10. juli.1,11,4

Trond døde i 1729 i Eid i Romsdal.4

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 195 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/196/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 215 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/228/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#471
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 7. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 487.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/

Per Trondsson på Eide1,2

M, #11560, (ca. 1724 - 1742)
Far*Trond Persson på Eide2 (c 1659 - 1729)
Mor*(?)1,2 ( - 1726)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megPer ble født ca. 1724 på Eide, Eid i Romsdal.2

Per døde i 1742 på Hen, Hen, som dreng (kanskje hos onkelen Knut Larsson).2,1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. september 1742. Arving: Eli Hansdotter på Tokle. Det Per hadde arvet etter foreldrene, gikk nå til mormora. Formue: 100 daler 2 ort 23½ skilling. Begravelsesomkostninger: 6 daler. Samlet utgift: 16–3–16. Arv: 83–3–7½.3,2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 209 b–210 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/226/

Ola Estensson på Kolflotten1,2

M, #11561, (ca. 1685 - 1756)

Familie

Kari Larsdotter på Kolflotten (c 1704 - 1790)
De hadde seks barn, hvorav fem levde i 1759.3,2 Ola ble født ca. 1685.1
Ola giftet seg den 19. juni 1730 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Kari Larsdotter på Tokle.2,3

Ola døde i 1756 på Kolflotten, Hen, av sott.1 Det ble holdt likpreken over ham den 23. mai 1756 i Hen kirke.1 Det ble holdt skifte etter ham den 17. juli 1759. Arvinger: Kari Larsdotter o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Estensøn Kolflaat i 1756 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 238. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610412
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 689 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/697/
 3. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 186, Kolflaath I, 1a.

Hans Henriksson Krei1

M, #11562, ( - etter 1690)Hans Henriksson Krei var sersjant i Trondhjemske infanteriregiment i 1665.1 Han var premierløytnant i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, fra 1680 til 1690.1,2
Hans Henriksson gav bygselseddel på 1 våg 2 pund 2 merker på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, til Per Ellingsson i 1683 (Hatle var offisersgård).3,4


     Navnet hans ble skrevet Hans Hendrick i 1683.2

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 69. Krei (Krey), Hans Henrichsen.
 2. [S1273] Romsdal jordebok 1683: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29954/3/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 431.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.

Elling Knutsson på Hatle1,2

M, #11563, (ca. 1608 - ca. 1672)
8. tippoldefar til meg

Familie

Synnøv Hatle ( - c 1711)
De hadde seks barn.4,5,6 
BarnElling ble født ca. 1608.1
Elling giftet seg med Synnøv.1 Elling og Synnøv var brukere på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, (eller på Ner-Hatle), i 1657. De drev da sammen med forrige bruker, Ola, som trolig var kårmann i 1664. I 1661 eide Elling 1 våg 8 merker odelsjord og brukte ytterligere 1 pund 18 merker i gården. Etter hans død overtok Synnøv.1,2,3

Elling døde ca. 1672 på Hatle, Eid i Romsdal.1

     Elling Knutsson på Hatle kan ha vært barn av Knut Hatle.

I Bygdebok for Eid (s. 444) er Elling Knutsson på Hatles datter Berete Malme feiltolket som to døtre, Beret og Mali(ne).3,4

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 443.
 2. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 46, nr. 101.
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.

Ingebjørg Ellingsdotter på Eide1

K, #11564, ( - etter 1714)
Far*Elling Knutsson på Hatle2 (c 1608 - c 1672)
Mor*Synnøv Hatle1,3 ( - c 1711)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Trond Persson på Eide (c 1659 - 1729)
De hadde ett barn.5 Annet navn: Ingebjørg Ellingsdotter på Hatle.4,2
Ingebjørg giftet seg med Trond Persson på Eide.2,1,5
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.1

Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.4,6,2,7

     Navnet hennes ble skrevet Engebor Eide i 1712.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.

Marit Ellingsdotter på Sylte1

K, #11565, ( - etter 1714)
Far*Elling Knutsson på Hatle2,3 (c 1608 - c 1672)
Mor*Synnøv Hatle1,4 ( - c 1711)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Eriksson på Sylte (c 1667 - 1750)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Marit Ellingsdotter på Hatle.2,4
Marit giftet seg med Ola Eriksson på Sylte.3,5,1
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.1

Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.2,6,3,7

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219

Bjarte Kristoffersson på Malme1,2,3

M, #11566, (ca. 1665 - etter 1724)

Familie

Brit Ellingsdotter på Malme ( - c 1718)
To barn levde i 1719.1 
BarnBjarte ble født ca. 1665.4
Bjarte giftet seg med Brit Ellingsdotter på Hatle.1
Han og Brit var brukere på Malme, Vågøy, i 1701. Kristoffer Bjartesson bodde også der.4,3
Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.5,6,3,7
Han var arving ved skiftet etter Brit Ellingsdotter den 31. mars 1719: 28 daler 2 ort 15½ skilling.8

Bjarte giftet seg med en uregistrert person.9
Han var bruker på Malme i 1724. Bruket var på 2 våger.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 147 b, mnr. 635. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/151/
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Malme. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 5. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b–40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650208

Anne Ellingsdotter på Stranda1

K, #11567, (ca. 1667 - 1737)
Far*Elling Knutsson på Hatle2 (c 1608 - c 1672)
Mor*Synnøv Hatle1,3 ( - c 1711)
7. tippoldemor til meg

Familie

Anders Pålsson på Stranda (c 1650 - 1727)
De hadde også ei datter i 1711, men kun to sønner levde i 1727.11,12 
BarnAnnet navn: Anne Ellingsdotter på Hatle.2,4
Anne ble født ca. 1667 på Hatle, Eid i Romsdal.5
Anne giftet seg med Anders Pålsson på Stranda.2,1,6
Annet navn: Anne Ellingsdotter på Morkastranda.5
Hun og Anders var brukere på Morkastranda, Veøy, i 1701. Elling Andersson og Pål Andersson bodde også der. Anders stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1724, men sønnen Pål overtok på den tiden.7,8,6
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.1

Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.4,9,2,10

Anne døde i 1737 i Veøy.5

     Navnet hennes ble skrevet anne Strand i 1712.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#474
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Indermorch. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 238. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 11. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 472 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640487

Brit Ellingsdotter på Malme1,2,3,4

K, #11568, ( - ca. 1718)
Far*Elling Knutsson på Hatle3 (c 1608 - c 1672)
Mor*Synnøv Hatle2,5 ( - c 1711)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Bjarte Kristoffersson på Malme (c 1665 - e 1724)
To barn levde i 1719.1 
BarnAnnet navn: Brit Ellingsdotter på Hatle.3,4
Brit giftet seg med Bjarte Kristoffersson på Malme.1
Hun og Bjarte var brukere på Malme, Vågøy, i 1701. Kristoffer Bjartesson bodde også der.6,3
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.2

Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.4,7,3,8

Brit døde ca. 1718 på Malme.1 Det ble holdt skifte etter henne den 31. mars 1719. Arvinger: Bjarte Kristoffersson, Kristoffer Bjartesson og Synnøv Bjartesdotter. Formue: 62 daler 19 skilling. Gjeld: 4 daler 3 ort 12 skilling. Arv: 57–1–7, fordelt på enkemannen og de to barna.9

     Navnet hennes ble skrevet Berette malme fra 1712 til 1714.2,3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Malme. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 8. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b–40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/

Anders på Nakken1,2

M, #11569, ( - etter 1724)Han var bruker på Nakken, Bolsøy, i 1711. Han var da gift. I 1724 brukte han 2 pund.1,2

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Nachen.
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 13 b, mnr. 79. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/15/

Ola Eriksson på Sylte1,2,3,4

M, #11570, (ca. 1667 - 1750)
Far*Erik Olsson på Flate5 (c 1626 - )
Mor*(?)5,6

Familie

Marit Ellingsdotter på Sylte ( - e 1714)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1667.7,4
Han var bruker på bnr. 9, Kyrkjesylte, Tresfjord, fra 1696.4
Ola giftet seg med Marit Ellingsdotter på Hatle.3,4,8
I manntallet av 1701 står han som bruker på bnr. 9. Erik Olsson var også der. Olas sønn Elling overtok i 1743.7,4,9
Han hadde Søren Eriksson i tjeneste i 1701.7,4
Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.10,11,3,12
Han var arving ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 9 daler 3 ort 19 skilling, utlagt i en part i bruket. Han fordret også 6 daler.13

Anders Andersson på Kavli, Anders Roesson på Bakke, Ola Eriksson i Straume og Ola Eriksson på Sylte solgte 1 pund 6 merker (med bygselrett) og 1 pund 12 merker (uten bygsel) på bnr. 1, Øver-Bø i Innfjorden, Voll, den 26. september 1732 til Lars Ellevsson i Øver-Bø. Jorden var arvegods. Lars eide fra før 1 pund 6 merker (med bygsel). Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 25. oktober.14,1,15
Han var verge ved skiftet etter Ola Eriksson i Straume den 15. juli 1743.16


Ola døde i 1750 på Kyrkjesylte, Tresfjord.4

     Han signerte som olle Sylte i 1714 (ifølge avskrift).3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650268
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S77] Tresfjord I: s. 282. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#285
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 296 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640311
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 210, Kierchesylte. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282118
 8. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 283. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#286
 10. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310
 14. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650267
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400173
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 198 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660219

Kristoffer Bjartesson på Øygarden1

M, #11571, (ca. 1700 - ca. 1745)
Far*Bjarte Kristoffersson på Malme2,3 (c 1665 - e 1724)
Mor*Brit Ellingsdotter på Malme2 ( - c 1718)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kristoffer Bjartesson på Malme.3,2
Kristoffer ble født ca. 1700.3 Han bodde hos Bjarte Kristoffersson og Brit Ellingsdotter på Malme, Vågøy, i 1701.3,4
Han var arving ved skiftet etter Brit Ellingsdotter den 31. mars 1719: 19 daler 10 2/3 skilling.5

Kristoffer giftet seg med Guri Sakariasdotter på Øygarden.1

Kristoffer døde ca. 1745 på Øygarden, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 15. oktober 1745. Kreditorer: Pål Matsson på Lindset og Marit Arnesdotter o.a. Arvinger: Guri Sakariasdotter, Sakarias Kristoffersson, Brit Kristoffersdotter, Siri Kristoffersdotter og Guri Kristoffersdotter. Formue: 133 daler 2 ort 4 skilling. Gjeld og omkostninger: 18–2–16. Arv: 114–3–12.6

     Navnet hans ble skrevet Christopher Biertesøn ødegaarden i 1745 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 169, Malme. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/96/
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b–40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Synnøv Bjartesdotter på Malme1

K, #11572, ( - etter 1719)
Far*Bjarte Kristoffersson på Malme1 (c 1665 - e 1724)
Mor*Brit Ellingsdotter på Malme1 ( - c 1718)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Brit Ellingsdotter den 31. mars 1719: 9 daler 2 ort 5 1/3 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 39 b–40 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/53/

Sakarias Kristoffersson på Øygarden1

M, #11573, ( - etter 1745)
Far*Kristoffer Bjartesson på Øygarden1 (c 1700 - c 1745)
Mor*Guri Sakariasdotter på Øygarden1 ( - e 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745.2
Han var myndling av Mats Knutsson på Røsshol fra 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Brit Kristoffersdotter på Øygarden1

K, #11574, ( - etter 1745)
Far*Kristoffer Bjartesson på Øygarden1 (c 1700 - c 1745)
Mor*Guri Sakariasdotter på Øygarden1 ( - e 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745.2
Hun var myndling av Lars Nilsson på Malme i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Siri Kristoffersdotter på Øygarden1

K, #11575, ( - etter 1745)
Far*Kristoffer Bjartesson på Øygarden1 (c 1700 - c 1745)
Mor*Guri Sakariasdotter på Øygarden1 ( - e 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745.2
Hun var myndling av Pål Matsson på Lindset fra 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Guri Kristoffersdotter på Øygarden1,2

K, #11576, ( - etter 1745)
Far*Kristoffer Bjartesson på Øygarden2 (c 1700 - c 1745)
Mor*Guri Sakariasdotter på Øygarden2 ( - e 1745)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745.3
Hun var myndling av Ola Toresson på Sande fra 1745.2

Kilder/noter

 1. eller Guro.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/

Pål Matsson på Lindset1,2,3

M, #11577, ( - ca. 1761)

Familie

Brit Isaksdotter på Lindset ( - e 1762)
Fire barn levde i 1761.2 
BarnPål giftet seg med Brit Isaksdotter.2
Han og Brit bodde på Indre Lindset, Vågøy, i 1744.1,4
Han var verge for Anne Andersdotter på Holen i 1744.1
Han var kreditor ved skiftet etter Kristoffer Bjartesson på Øygarden den 15. oktober 1745: 2 ort 12 skilling.5
Han var verge for Siri Kristoffersdotter på Øygarden fra 1745.4


Pål døde ca. 1761 på Indre Lindset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. oktober 1761. Arvinger: Brit Isaksdotter, Isak Pålsson og Mats Pålsson o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Paul Madsøn Linseth i 1744.1

     Pål Matsson på Lindset kan ha vært barn av Mats Tostensson på Eiskrem.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b–396 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#151
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.

Brit Isaksdotter på Lindset1,2

K, #11578, ( - etter 1762)
Far*Isak Knutsson på Helset3 (c 1665 - )

Familie

Pål Matsson på Lindset ( - c 1761)
Fire barn levde i 1761.1 
BarnBrit giftet seg med Pål Matsson.1
Hun og Pål bodde på Indre Lindset, Vågøy, i 1744.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Pål Matsson på Lindset den 10. oktober 1761.1
Brit Isaksdotter bodde hos sønnen Isak Pålsson og Kari Olsdotter på Indre Lindset i 1762.2,6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 631. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/144/
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 531.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 365 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650385
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 395 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/414/
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra prestegjeld, s. 134, mnr. 641. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/140/
 7. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 519.

Isak Pålsson på Lindset1,2

M, #11579, (ca. 1735 - 10. januar 1763)
Far*Pål Matsson på Lindset1 ( - c 1761)
Mor*Brit Isaksdotter på Lindset1 ( - e 1762)

Familie

Kari Olsdotter på Lindset (c 1739 - 1795)
De hadde ikke barn.3 Isak ble født ca. 1735.3
Han var arving ved skiftet etter Pål Matsson på Lindset den 10. oktober 1761.1

Isak giftet seg med Kari Olsdotter på Sande.2
Han og Kari var brukere på Indre Lindset, Vågøy, i 1762. Brit Isaksdotter bodde også der. Brit var hans mor. Etter Isaks død overtok Kari.2,4

Isak døde den 10. januar 1763 på Indre Lindset.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra prestegjeld, mnr. 631. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/144/
 3. [S493] Gard og slekt i Fræna I: s. 834.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Aukra prestegjeld, s. 134, mnr. 641. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/140/

Hans Ingebrigtsson i Bø1,2,3

M, #11580, (ca. 1704 - 1781)

Familie 1

De hadde ett barn.11 

Familie 2

Anne Persdotter i (c 1699 - 1755)
De hadde ikke barn.2,11 

Familie 3

Anne Ivarsdotter i (1725 - 1759)
De hadde ett barn.11 Hans ble født ca. 1704 i Ner-Bø i Måndalen, Voll.4
hans Nerebøe var arving ved skiftet etter Magnhild Jonsdotter på Reistad den 8. juni 1731: 4 daler 2 ort 1 skilling (en søsterlodd).5

Hans giftet seg i 1735 med en uregistrert person.4
Hans giftet seg med Anne Persdotter på Villa.2 Hans Ingebrigtsson i Bø kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden, Ner-Bø i Måndalen, Voll, den 24. mai 1754 på auksjon fra Ludvig Andersson Lem.6,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter i den 11. april 1755: 24 daler 3 ort 16 skilling.7
Hans Ingebrigtsson i Bø solgte 1 våg (med bygselrett) i Hansgarden den 17. april 1756 til Jakob Andreas Eg. Vitner: Ivar Ivarsson på Skeide o.a. Kjøpesum: 99 daler. Den 12. juli inngikk de kontrakt på at Hans og hans tilkommende kone, Anne Ivarsdotter, skulle få bo der som leilendinger så lenge de levde. Dokumentene ble tinglyst samme dag. I 1762 hadde sønnen overtatt. Hans bodde fremdeles der og var trolig kårmann.6,1,8,3
Annet navn: Hans Ingebrigtsson i Måndals-Bø, nevnt 1756.9,10
Hans trolovet seg den 26. september 1756 i Voll kirke med Anne Ivarsdotter på Moen.9
Hans giftet seg den 30. november 1756 i Grytten kirke med Anne Ivarsdotter i Sæbø.10

Hans døde i 1781 i Voll.11

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 398 og 399. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041070
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 585. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#588
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32, Woldtz Otting, 8.6.1731.
 6. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650633
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 155 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650635
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 241. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610414
 10. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 243. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610415
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 586. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#589

Lars Sjurdsson på Hatle1,2,3

M, #11581, (ca. 1649 - 28. april 1715)

Familie

Synnøv Hatle ( - c 1711)
De hadde to barn.1 
BarnLars ble født ca. 1649.4
Lars giftet seg med Synnøv Hatle.1,3
Han og Synnøv var brukere på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, i 1675. De overtok trolig bruket til hennes avdøde mann. I 1683 betalte Lars 16 tveiter havre og 16 merker ost i tiende. Deres svigersønn, Knut Hansson, tok over i 1709.3,4,5
Han hadde Lars Ellingsson i tjeneste i 1701.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jørn Andersson på Eide den 28. mai 1709: 7 daler i lånte penger.6
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.1


Lars døde den 28. april 1715 ved Dynneskjera, Rødvenfjorden, Veøy.7,3,8 I Bygdebok for Eid står: 7 mann rodde om natta, meir eller mindre fulle, i ein skral båt frå festarøl for Anders Hatle (Anders Knutsson) på Hammervoll. Knut Eide (trolig Knut Jonsson) laga bråk og skuva Anders Hatle i sjøen. Då han ville kravle seg om bord att, fyltest båten med sjø og sokk. Olav Norvik drog kamphanen Knut Eide og Anders Hatle på land, Anders Eide (Anders Persson) flaut, og Søren Eide (Søren Eriksson) klamra seg til kvelvet. Men 2 menn frå Hatle drukna, Lars Sjurdsson og Per Ellingsson, fortel rettsreferatet frå forhøyret etterpå. Dette hendte 28. april 1715. I juni ble Anders Olsson på Hammarvoll bøtelagt 3 lodd sølv for å ha skjenket karene fulle.7,9,8

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 153 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/160/
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 444.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 236, Hadtle. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/130/
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Ræven Otting, Knud hatle.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 151 b–155 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/159/
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 418.
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 396. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#397
 9. [S392] Bygdebok for Eid: s. 482. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201?page=485

Knut på Hatle1

M, #11582, ( - etter 1620)Knut var bruker på Bort-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, eller på Ner-Hatle, iallfall fra 1603 til 1620.1

     Han kan ha vært far til Elling Knutsson på Hatle.

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 443.

Marit Persdotter på Voll1

K, #11583, ( - april 1761)
Far*Per Ellingsson på Hatle2 (c 1655 - 1715)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sæbjørn Eriksson på Voll (c 1695 - 1758)
De hadde tre barn.3 Annet navn: Marit Persdotter på Hatle.2
Marit giftet seg i 1725 med Sæbjørn Eriksson på Voll.3,4
Hun og Sæbjørn var brukere i Megarden, Voll, Voll, i 1738. De hadde overtatt etter hans far. Etter dem overtok sønnen, Jon.3,5
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.4,5


Marit døde i april 1761 på Voll, Voll. Kapellanen hadde besøkt henne etter gudstjenesten 5. april og meddelt nattverd «i hendes Alderdoms Svaghed».1 Hun ble jordfestet den 11. april 1761.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 402. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610444
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 446.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108

Sæbjørn Eriksson på Voll1,2

M, #11584, (ca. 1695 - 1758)
Far*Erik Jonsson på Voll2 (c 1653 - 1732)

Familie

Marit Persdotter på Voll ( - 1761)
De hadde tre barn.2 Sæbjørn ble født ca. 1695 på Voll, Voll.2
Sæbjørn giftet seg i 1725 med Marit Persdotter på Hatle.2,3
Han og Marit var brukere i Megarden, Voll, Voll, i 1738. De hadde overtatt etter hans far. Etter dem overtok sønnen, Jon.2,1
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.3,1

Sæbjørn døde i 1758 på Voll.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 446.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107

Ågot Persdotter på Bjørke1

K, #11585, (ca. 1689 - )
Far*Per Ellingsson på Hatle2,1 (c 1655 - 1715)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Frans Persson på Bjørke (c 1698 - )Annet navn: Ågot Persdotter på Hatle.1
Ågot ble født ca. 1689 på Hatle, Eid i Romsdal.1
Ågot giftet seg den 26. juni 1731 i Veøy kirke med en uregistrert person.3
Ågot giftet seg med Frans Persson på Villa.1,2
Hun og Frans bodde på Bjørke, Veøy, i 1738. Han var fremdeles der i 1755.4,1,5
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.2,4

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 4. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916

Frans Persson på Bjørke1,2,3

M, #11586, (ca. 1698 - )
Far*Per Fransson på Villa4,5,6 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa7,5,6 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ågot Persdotter på Bjørke (c 1689 - )Annet navn: Frans Persson på Villa.5,4
Frans ble født ca. 1698.4 Han bodde hos Per Fransson og Marit Nilsdotter på Indre Villa, Villa, Tresfjord, i 1701.4,8,9
Han var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.5
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 ort 23 skilling. Han fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.10

Han bodde trolig på Kjersem, Tresfjord, i 1725.11
Frantz Kiersem var fadder ved dåpen til Marit Sørensdotter på Rypdal den 17. februar 1725 i Tresfjord kyrkje.11

Frans giftet seg med Ågot Persdotter på Bjørke.12,13
Han og Ågot bodde på Bjørke, Veøy, i 1738. Han var fremdeles der i 1755.1,12,2
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.13,1
Han var verge for Marit Olsdotter i Straume i 1743.3
Han var verge for Erik Toresson på Kolstad i 1752.14
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter i den 11. april 1755: 5 daler 3 ort 10 skilling.15


     Navnet hans ble skrevet Frands Pedersen Bierche i 1738.13

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 286 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650304
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 8. [S77] Tresfjord I: s. 544.
 9. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 12. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 13. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915

Siri Persdotter på Gjerdset1,2

K, #11587, (omkr. 1695 - 1785)
Far*Per Ellingsson på Hatle3,4 (c 1655 - 1715)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Børre Larsson på Gjerdset (c 1700 - )
De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Siri Persdotter på Hatle.4
Siri ble født omkr. 1695 på Hatle, Eid i Romsdal. Ved jordfestelsen i 1785 ble alderen oppgitt til 95 år, men hun fødte barn i 1741.2,1
Siri giftet seg i 1734 med Børre Larsson på Gjerdset.3,1
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.3,5


Siri døde i 1785 på Gjerdset, Eid i Romsdal.2,1 Hun ble jordfestet den 13. februar 1785.2

     Navnet hennes ble skrevet Sigrid Gjersæth i 1785.2

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 197.
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 232. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010116
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108

Marit Persdotter på Engan1,2

K, #11588, ( - 1734)

Familie 1

Jørn Bårdsson på Engan (c 1641 - 1727)
De hadde to barn.1 

Familie 2

Anders Olsson på Engan (c 1694 - 1751)
De hadde ikke barn.4 Marit giftet seg med Jørn Bårdsson på Valved.1
Annet navn: Marit Persdotter på Valved.1 Jørn og kona var brukere på Heimstengan, Valved, Voll, i 1711. (En Endre og ei Marit var hos dem, trolig som tjenestefolk.) De hadde halve gården; den andre delen ble drevet av Henrik Olsson (s.d.). Etter Jørns død overtok Marit.3,4
Marit giftet seg den 29. desember 1728 på Grytten prestegård med Anders Olsson på Berill.2,4

Marit døde i 1734 på Heimstengan.5,6 Det ble holdt likpreken over henne den 9. januar 1734.5

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610304
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 227.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610317
 6. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.

Jørn Bårdsson på Engan1

M, #11589, (ca. 1641 - 1727)

Familie

Marit Persdotter på Engan ( - 1734)
De hadde to barn.3 Jørn ble født ca. 1641. Han ble oppgitt å være 60 år gammel i 1701, men alderen kan ha vært overdrevet.2,3 Hans hjemsted var trolig i Bårdgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll.3
Han var bruker på Heimstengan, Valved, Voll, i 1695. Gården ble delt på denne tiden, og han drev den ene halvdelen (2 pund).3,4,2
Jørn giftet seg med Marit Persdotter.3
Annet navn: Jørn Bårdsson på Valved, nevnt 1711.2,5,6 Jørn og kona var brukere på Heimstengan i 1711. (En Endre og ei Marit var hos dem, trolig som tjenestefolk.) De hadde halve gården; den andre delen ble drevet av Henrik Olsson (s.d.). Etter Jørns død overtok Marit.6,7

Jørn døde i 1727 på Heimstengan.1 Det ble holdt likpreken over ham den 2. november 1727.1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Engen i 1727 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Valveed. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/131/
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 224.
 5. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 227.

Anders Pålsson på Stranda1

M, #11590, (ca. 1650 - 1727)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Anne Ellingsdotter på Stranda (c 1667 - 1737)
De hadde også ei datter i 1711, men kun to sønner levde i 1727.13,18 
BarnAnders ble født ca. 1650.2,3
Anders giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker på Morkastranda, Veøy, i 1682.4
Anders giftet seg med Anne Ellingsdotter på Hatle.5,6,7
Annet navn: Anders Pålsson på Morkastranda, nevnt fra 1699 til 1727.8,3
Anders Pålsson på Morkastranda kjøpte 1 pund 11 merker odel med bygselrett på bnr. 4, Ytre Mittet, Veøy, i 1699 av Ingebrigt Knutsson på Dale. Avdøde Ola Botolvsson hadde brukt jorden. Kjøpesum: 18 daler. Handelen ble kunngjort av lensmann Erik Knutsson på Frisvoll, Jon Aslaksson på Mittet og selgeren selv på tinget 11. oktober, hvor det ble utstedt skjøte, tinglyst 7. juli året etter.8,9
Anders var også bruker på bnr. 4 i 1700. Skyld: 1 pund 11 merker, som han eide med bygselrett. Året etter var driften overtatt av Kristen Persson.10,11
Han og Anne var brukere på Morkastranda i 1701. Elling Andersson og Pål Andersson bodde også der. Anders stod fremdeles som bruker av 1 våg i 1724, men sønnen Pål overtok på den tiden.2,12,7
Annet navn: Anders Pålsson på Indre Mork, nevnt 1711.13
Lars Ellingsson på Vollen, Ingebjørg Ellingsdotter på Eide, Brit Ellingsdotter på Malme, Anne Ellingsdotter på Stranda og Marit Ellingsdotter på Sylte solgte arvepartene på Hatle, Eid i Romsdal, den 14. juli 1714 til Per Ellingsson. Broren Lars solgte 20 og de fire søstrene 10 merker odelsjord hver (uten bygselrett). Han fikk 6 daler 2 ort 16 skilling i betaling, og hver av kvinnene fikk 3–1–8 (til sammen 23–1–8). Per hadde 20 merker fra før, og eide nå 1 våg 8 merker. Lars og søstrenes menn undertegnet selv skjøtet, som ble utstedt på Hatle, og tinglyst på Frøyset 18. juli.14,15,5,16

Anders Pålsson på Stranda solgte 1 pund 11 merker med bygselrett på bnr. 4 den 22. oktober 1722 til Per Andersson på Rød. Bruket ble drevet av Kristen Persson. Vitner: Trond Gunnarsson på Slemmå og Hallvor Jonsson på Herje. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.17,1

Anders døde i 1727 på Morkastranda.3 Han ble jordfestet den 22. juni 1727 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 19. desember 1727.18

     Navnet hans ble skrevet Anders Povelsøn Morchestrand i 1699.8

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) må Kari Andersdotter (som trolovet seg med Ola Olsson på Mork) ha vært barn av Anders Pålsson på Morkastranda, «for det finst ingen andre med namnet Anders på Mork eller Morkestrand kring 1700». Anders hadde ei datter, men man måtte ikke være fra Mork-området for å gifte seg med noen derfra. Han var nok heller ikke far til Guri Andersdotter på Mork (s. 519).19,20

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, Indermorch. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 84, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660250
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 472. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#473
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-93
 6. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 473. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=474
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650696
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660016
 10. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160231
 11. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 12. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 52 b, mnr. 238. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670054
 13. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Ræven Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181184
 14. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/164/
 15. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 90 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-92
 16. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 217 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650219
 18. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 472 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640487
 19. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 20. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520

Hilde Larsdotter på Rypdal1,2

K, #11591, (ca. 1674 - 1751)
Far*Lars Sjurdsson på Hatle1 (c 1649 - 1715)
Mor*Synnøv Hatle1 ( - c 1711)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Børre Larsson på Rypdal (c 1666 - 1749)
De hadde fem barn.2 
BarnAnnet navn: Hilde Larsdotter på Hatle.1
Hilde ble født ca. 1674 på Hatle, Eid i Romsdal.2
Hilde giftet seg med Børre Larsson på Rypdal.2
Hun var arving ved skiftet etter Synnøv Hatle den 18. mai 1712.1


Hilde døde i 1751 på Rypdal, Tresfjord.2

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1712, Ræven Otting, 18. mai.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 351. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=354

Børre Larsson på Rypdal1

M, #11592, (ca. 1666 - 1749)

Familie

Hilde Larsdotter på Rypdal (c 1674 - 1751)
De hadde fem barn.1 
BarnBørre ble født ca. 1666 på Rypdal, Tresfjord.1
Han var bruker på Bretningan, Rypdal, Tresfjord, fra 1698 til 1748. Han overtok etter faren og drev bruket til sønnen Jon tok over.1
Børre giftet seg med Hilde Larsdotter på Hatle.1
Børre hadde trolig Sjurd Larsson i tjeneste i 1701.1


Børre døde i 1749 på Rypdal.1

Brit Persdotter på Engan1,2

K, #11593, ( - etter 1774)
Far*Per Ellingsson på Hatle3,4 (c 1655 - 1715)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anders Olsson på Engan (c 1694 - 1751)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Lars Olsson på Engan (1729 - 1773)
De hadde ikke barn.2 Annet navn: Brit Persdotter på Hatle.
Brit giftet seg i 1735 med Anders Olsson på Engan.3,2
Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan solgte 57 1/7 mark på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, den 8. mai 1738 til Elling Persson. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august.3,5

Brit trolovet seg den 16. mai 1752 i Grytten kirke med Lars Olsson på Berill. Forlovere: Ola Olsson på Berill o.a.1
Brit giftet seg med Lars Olsson på Berill.2
Hun og Lars var brukere på Heimstengan, Valved, Voll, fra 1752. De overtok etter hennes forrige mann. Lars kjøpte gården i 1760 og var selveier resten av livet. Etter dem overtok en annen familie.2
Annet navn: Brit Persdotter på Valved, nevnt 1774.6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610389
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 227.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 23 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/26/
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/

Elling Persson på Hatle1,2,3

M, #11594, (ca. 1700 - 1743)
Far*Per Ellingsson på Hatle4,1 (c 1655 - 1715)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kari Persdotter på Hatle (c 1707 - 1763)
De hadde åtte barn.4 
BarnElling ble født ca. 1700 på Hatle, Eid i Romsdal.4
Han var bruker på Ner-Hatle, Hatle, Eid i Romsdal, fra 1723.4
Elling giftet seg i 1727 med Kari Persdotter på Lerheim.3,4 Elling Persson kjøpte 57 1/7 mark på Ner-Hatle den 8. mai 1738 av Søren Larsson på Rypdal, Sæbjørn Eriksson på Voll, Frans Persson på Bjørke, Børre Larsson på Gjerdset og Anders Olsson på Engan. De avhendet 11 3/7 mark hver på vegne av sine koner, som hadde arvet jorden etter foreldrene. Han betalte 1 ort 8 skilling per mark. Inkludert Ellings egen arvedel ble han eier av 1 våg 8 merker (uten bygselrett). Skjøtet ble undertegnet av selgerne, og tinglyst 9. august. Etter hans død overtok enka.1,5 Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. solgte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 9. juni 1741 til Jakob Persson på Frisvoll. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.3
Han var fadder ved dåpen til Kristen Olsson på Eide den 11. juni 1741 i Eid kirke i Romsdal.2


Elling døde i 1743 på Hatle.4

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-107
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 94. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 113 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-108
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 23 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/26/

Ola Bårdsson på Berill1,2,3

M, #11595, (ca. 1662 - 1738)

Familie

Marit Andersdotter på Berill (c 1661 - 1744)
De hadde fem barn.4,6 
BarnOla ble født ca. 1662.2,3
Ola giftet seg med Marit Andersdotter.3
Han og Marit var brukere i Nystauå, Berill, Voll, i 1701. Bård Olsson, Anders Olsson og Ola Olsson bodde også der. Han hadde overtatt etter foreldrene, men fikk skjøte først rundt 1710. Etter Olas død tok sønnen Erik over bruket.4,2
Han var forlover for Ola Olsson på Berill og Brit Styrkårsdotter, som ble trolovet den 17. juni 1730 på Grytten prestegård.1


Ola døde i 1738 i Berillvatnet, Voll, av drukning.4

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610308
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Berrild. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 189.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319

Ola Olsson på Berill1,2,3,4,5

M, #11596, (ca. 1697 - 1761)
Far*Ola Bårdsson på Berill6,7,5 (c 1662 - 1738)
Mor*Marit Andersdotter på Berill8,5 (c 1661 - 1744)

Familie 1

Gjøri Berill ( - 1730)
De hadde kanskje fire barn. 
Barn

Familie 2

Brit Styrkårsdotter på Berill ( - 1732)
De hadde ikke barn.5 

Familie 3

Marit Andersdotter på Berill ( - e 1764)
De hadde ett barn.5 
BarnOla ble født ca. 1697.6,2,3 Han bodde hos Ola Bårdsson og Marit Andersdotter i Nystauå, Berill, Voll, i 1701.5,6
Ola giftet seg kanskje med Gjøri.
Han var selveier i Storstauå, Berill, Voll, i 1724. Skyld: 2 pund. Han bodde fremdeles på Berill i 1735.9,10,11,12
Han var fadder ved dåpen til Inger Olsdotter på Berill i september 1729 i Veøy kirke.13

Ola trolovet seg den 17. juni 1730 på Grytten prestegård med Brit Styrkårsdotter. Forlovere: Ola Bårdsson på Berill o.a.14
Ola giftet seg den 28. desember 1730 med Brit Styrkårsdotter.15
Ola trolovet seg den 24. oktober 1734 i Grytten kirke med Marit Andersdotter.16
Ola giftet seg den 28. november 1734 i Kors kirke, Grytten, med Marit Andersdotter.17
Annet navn: Ola Olsson i Øver-Bø, nevnt 1740.7 Ola bodde i Øver-Bø i Innfjorden, Voll, i 1740, antakelig hos broren Bård Olsson.7
Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson i Øver-Bø og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund odelsjord (med bygselrett) i Nystauå den 26. oktober 1740 til Erik Olsson. Jakob solgte på sin kones vegne. Kjøpesum: 24 daler pluss 2 daler til Bård for løsningsretten.7,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 8 daler 2 skilling, utlagt blant annet i 5,3 mark i Berill (2 daler 2 ort 16 skilling).18

Han var bruker i Ithlestauå, Berill, Voll, iallfall fra 1748 til 1749. Skyld: 1 pund 12 merker.2,19
Han var verge for Henrik Jakobsson på Hovde i 1751.20

Ola Olsson på Berill solgte 2 pund (med bygselrett) i Nystauå den 10. juli 1758 til Tosten Andersson. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.21,1,5

Ola døde i 1761 på Berill, Voll.3 Det ble holdt likpreken over ham den 23. mai 1761.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Berrild i 1758 (ifølge avskrift).1

I Bygdaboka for Voll II er navnebrødrene Ola Olsson på Berill, Ola Olsson på Berill og Ola Olsson på Berill delvis forvekslet.


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 190) ser det ut til at Ola Olsson på Berill først var gift med Marit Jonsdotter på Berill, men det kan ikke stemme.5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 2. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 2. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690444
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 404. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610445
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610297
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Berrild. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 7. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 144 b, mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660347
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 85 b, mnr. 384. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670087
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 195. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#198
 12. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 56. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610321
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 14. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610308
 15. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 32. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610309
 16. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610319
 17. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 53. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610319
 18. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 19. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: 102. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 20. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.
 21. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 189 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650671
 22. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203

Lars Olsson på Engan1

M, #11597, (1729 - 1773)
Far*Ola Olsson på Berill2,3 (c 1705 - e 1776)
Mor-?*Marit Olsdotter på Berill ( - f 1774); trolig

Familie

Brit Persdotter på Engan ( - e 1774)
De hadde ikke barn.8 Lars ble født i 1729 på Berill, Voll.3,4 Lars ble døpt den 9. juli 1729. Faddere: Ola Jonsson på Berill og Erik Olsson på Berill o.a.3
Annet navn: Lars Olsson på Berill, nevnt fra 1749 til 1752.5,6,7,4 Lars Olsson ble innrullert som soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1751.7,6
Lars trolovet seg den 16. mai 1752 i Grytten kirke med Brit Persdotter på Engan. Forlovere: Ola Olsson på Berill o.a.6
Lars giftet seg med Brit Persdotter på Engan.8
Han og Brit var brukere på Heimstengan, Valved, Voll, fra 1752. De overtok etter hennes forrige mann. Lars kjøpte gården i 1760 og var selveier resten av livet. Etter dem overtok en annen familie.8
Han var verge for Kari Ellingsdotter på Hatle fra 1763 til 1773.1,9


Lars døde i 1773 på Heimstengan.8
Annet navn: Lars Olsson på Valved, nevnt 1774.2 Det ble holdt skifte etter ham den 1. august 1774. Kreditorer: Kari Ellingsdotter på Hatle o.a. Boet var fallitt.10

     Navnet hans ble skrevet Lars Olsen Engen i 1763.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 159 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/179/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 5. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 2. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690444
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610389
 7. [S1502] Vestnesiske mønstringsrulle 1756: nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110700353
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 227.
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 23 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/26/
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a–24 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/

Kari Ellingsdotter på Hatle1,2

K, #11598, (1740 - )
Far*Elling Persson på Hatle1,2 (c 1700 - 1743)
Mor*Kari Persdotter på Hatle2 (c 1707 - 1763)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKari ble født i 1740 på Hatle, Eid i Romsdal.2
Hun var myndling av Lars Olsson på Engan fra 1763 til 1773.3,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson på Valved i 1774: 16 daler 16 skilling i innestående arvemidler.4

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 23 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/26/
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 159 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/179/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 22 a–24 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/24/

Kari Persdotter på Hatle1

K, #11599, (ca. 1707 - 1763)
Far*Per Olsson på Lerheim2,3 (c 1677 - 1750)
Mor*Guri Eriksdotter på Lerheim2,3 (c 1684 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Persson på Hatle (c 1700 - 1743)
De hadde åtte barn.1 
BarnAnnet navn: Kari Persdotter på Lerheim.3,2
Kari ble født ca. 1707 på Lerheim, Eid i Romsdal.3
Kari giftet seg i 1727 med Elling Persson på Hatle.2,1
Jakob Persson på Frisvoll kjøpte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 9. juni 1741 av Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.2


Kari døde i 1763 på Hatle, Eid i Romsdal.1

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 432.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.

Per Olsson på Lerheim1,2,3

M, #11600, (ca. 1677 - 1750)

Familie

Guri Eriksdotter på Lerheim (c 1684 - 1743)
De hadde fire barn.10,3 
BarnPer ble født ca. 1677 på Lerheim, Eid i Romsdal.4
Han var selveier på Lerheim fra 1697 til 1743. Han overtok etter hvert gården etter mora. Pers sønn Erik fikk skjøte i 1743.3
Per giftet seg med Guri Eriksdotter på Frisvoll.3 Per Olsson på Lerheim var vurderingsmann ved skifter i Rødven tinglag i 1708 og 1743.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 10 skilling.5
Han var forlover for Ivar Sjurdsson på Gjerdset og Marit Trondsdotter på Øverbøen, som ble trolovet den 9. mai 1726 i Veøy kirke.6
Han var fadder ved dåpen til Mari Jakobsdotter i Norvika den 15. januar 1736 i Eid kirke i Romsdal.7

Per Olsson på Lerheim kjøpte 10 merker (uten bygselrett) på Lerheim den 8. juli 1739 av Per Olsson på Straume og Anders Justsson på Straume. Kjøpesum: 3 daler 1 ort 12 skilling. Selgerne hadde arvet jorden. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.8
Per Olsson på Lerheim, på vegne av kona og barna, forkynte odelsrett og pengemangel til 1½ våg (med bygselrett over 20 merker mer) på Øvre Frisvoll, Eid i Romsdal, den 16. april 1740. Dokumentet ble tinglyst 13. juli.9 Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. solgte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll den 9. juni 1741 til Jakob Persson på Frisvoll. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.10

Per døde i 1750 i Eid i Romsdal.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Lerimb i 1726.6

     Navnet hans ble skrevet Peder Lerem i 1736.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsøn Lærum fra 1740 til 1741.9,10

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650302
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 145.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 60, 2. søndag etter epifania. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610323
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 127 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650386
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400466
 10. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426