Gjertrud Olsdotter på Skeide1

K, #15101, (ca. 1690 - 8. januar 1776)
Far-?*Ola Andersson på Sørsylte (c 1638 - c 1717); kanskje2

Familie 1

Elling Jørnsson på Skeide (c 1669 - 1731)
De hadde fire barn.12 

Familie 2

Søren Sørensson på Daugstad (1702 - 1764)
De hadde ett barn.10 Gjertrud ble født ca. 1690.3
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Sylte, nevnt 1722.4,5
Gjertrud trolovet seg den 24. januar 1722 i Tresfjord kyrkje med Elling Jørnsson på Skeide. Forlovere: Anders Larsson på Sørsylte o.a.4
Gjertrud giftet seg den 12. januar 1723 i Veøy prestegjeld med Elling Jørnsson på Skeide, viet av Erik Pedersson Lekanger. De hadde kongebrev av 10. april 1722 ettersom Gjertrud var beslektet i tredje ledd med Ellings avdøde kone.5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Elling Jørnsson på Skeide den 10. april 1731: 37 daler 2 ort.2

Gjertrud trolovet seg den 28. desember 1731 i Grytten prestegjeld med Søren Sørensson på Daugstad. Forlovere: Ivar Ivarsson på Skeide o.a.1
Gjertrud giftet seg den 20. januar 1732 i Voll kirke med Søren Sørensson på Daugstad.8,9
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Svinabøen.10
Hun og Søren var selveiere på Svinabøen, Tresfjord, fra 1733 til 1744. Skyld: 1 våg 1 pund.10,11
Hun og Søren var brukere på Indre Daugstad, Daugstad, Tresfjord, fra 1744. De drev fremdeles i 1762.10,9
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Daugstad, nevnt 1776.3,9

Gjertrud døde den 8. januar 1776 på Daugstad, Tresfjord, av alderdomssvakhet.3 Hun ble jordfestet den 21. januar 1776 på Tresfjord kyrkjegard.3

     Gjertrud var slektning i tredje ledd av Guri Knutsdotter på Skeide.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 37, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Woldtz Otting, 10. april.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 150, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670002
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 14, 24. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 5. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632429
 6. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632430
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 29, 12. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660222
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 10. [S927] Skorgen: s. 172.
 11. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 466.
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642

Guri Knutsdotter på Skeide1,2

K, #15102, ( - mellom 1715 og 1722)

Familie

Elling Jørnsson på Skeide (c 1669 - 1731)
De hadde fire barn.3 Guri giftet seg ca. 1700 med Elling Jørnsson. På tinget 12. juli det året ble han bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,2
Hun og Elling var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1700. Skyld: 2 pund 12 merker. Han drev resten av livet.3

Guri døde mellom 1715 og 1722.3,2

     Guri var slektning i tredje ledd av Gjertrud Olsdotter på Skeide.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 2. [S288] Norske registre 1720–22: nr. 94, fol. 503 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914632429
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 638. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=641

Søren Sørensson på Daugstad1,2,3

M, #15103, (1702 - mars 1764)

Familie

Gjertrud Olsdotter på Skeide (c 1690 - 1776)
De hadde ett barn.4 Søren ble født i 1702.1 Hans hjemsted var på Indre Daugstad, Daugstad, Tresfjord.4
Søren trolovet seg den 28. desember 1731 i Grytten prestegjeld med Gjertrud Olsdotter på Skeide. Forlovere: Ivar Ivarsson på Skeide o.a.3
Søren giftet seg den 20. januar 1732 i Voll kirke med Gjertrud Olsdotter.5,2
Annet navn: Søren Sørensson på Svinabøen.4,6
Han og Gjertrud var selveiere på Svinabøen, Tresfjord, fra 1733 til 1744. Skyld: 1 våg 1 pund.4,6
Han og Gjertrud var brukere på Indre Daugstad fra 1744. De drev fremdeles i 1762.4,2
Søren Sørensson på Daugstad solgte 22 merker odelsjord (uten bygselrett) i Heimigard, Skeide, Voll, den 20. desember 1751 til stesønnene, som selv hadde arvet 8 merker samt innløst 6 merker fra søstera (til sammen ½ våg). Skjøtet ble signert egenhendig (S: S: S: Dougstad), og tinglyst 30. oktober 1756.7

Søren døde i mars 1764 på Daugstad, Tresfjord, av vatersott, 61 år 5 måneder 4 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 25. mars 1764 på Tresfjord kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 511, dominica oculi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660461
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 445. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 37, 28. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 4. [S927] Skorgen: s. 172.
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 38, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 6. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 466.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 161 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650642

Gjøri Andersdotter på Åndal1

K, #15104, ( - etter 1762)
Far*Anders Olsson på Sylte2 (c 1680 - 1756)

Familie

Ola Styrkårsson på Åndal (c 1707 - c 1762)
Fem barn levde i 1762.4 
BarnAnnet navn: Gjøri Andersdotter på Sylte.3
Gjøri giftet seg i 1736 i Veøy kirke med Ola Styrkårsson.4,3
Hun og Ola var brukere på Åndal, Vågøy, i 1748.5
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Sylte den 10. mars 1757: 6 daler 2 ort 12 skilling.6


Gjøri døde etter 1762.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651102
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100
 3. [S77] Tresfjord I: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#256
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 79 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/97/
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 110. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 500 a–501 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651100

Gjertrud Gunnarsdotter i Bergsvika1,2

K, #15105, (1729 - 1749)
Far*Gunnar Olsson i Bergsvika2 ( - c 1730)
Mor*Brit Ivarsdotter i Bergsvika3 (o 1706 - 1765)Gjertrud ble født i 1729 i Bergsvika, Veøy.3
Hun var arving ved skiftet etter Gunnar Olsson i Bergsvika den 2. mars 1731: 8 daler 1 ort 12 skilling.2
Hun var myndling av Knut Olsson på Svinabøen i 1731.2


Gjertrud døde ugift i 1749 i Bergsvika.1 Hun ble gravlagt den 7. februar 1749 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 312, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660365
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 485.

Knut Olsson på Svinabøen1,2,3

M, #15106, (ca. 1696 - 1758)
Far*Ola Knutsson i Fiksdalen5 (c 1658 - c 1709)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen2,4 (c 1676 - 1728)

Familie

Kari Persdotter på Svinabøen (c 1695 - 1779)
De hadde fire barn.11 
BarnAnnet navn: Knut Olsson i Fiksdalen.2
Knut ble født ca. 1696 i Fiksdalen, Vestnes, eller noen år senere (han står ikke der i manntallet fra 1701).6,7,8
Knut trolovet seg den 27. november 1723 i Veøy kirke med Kari Persdotter på Eik, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Kristoffer Mikkelsson på Talberg o.a.9
Knut giftet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Kari Persdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.10
Han og Kari var brukere på Svinabøen, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund. De bodde fremdeles der i 1731.11,12,1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen den 5. november 1728: 4 daler 1 ort 21 skilling.13
Han var verge for Marit Larsdotter i Fiksdalen i 1728.2
Han var verge for Gjertrud Gunnarsdotter i Bergsvika i 1731.1

Han og Kari var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1735. De overtok etter Gjertrud Olsdotter (s.d.). I 1749 var bruket på 1 våg 18 merker. Etter Knut tok sønnen Per over driften.14,7
Annet navn: Knut Olsson på Skeide, nevnt fra 1749 til 1758.6,4,7

Knut døde i 1758 på Skeide, Voll.6 Det ble holdt likpreken over ham den 17. desember 1758 i Voll kirke.6

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 79.
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 371, 3. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610429
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 13. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690448
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 217, fixdahl. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282121
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 11. [S927] Skorgen: s. 171.
 12. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 106 b, mnr. 466. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670109
 13. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 14. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642

Kari Persdotter på Svinabøen1

K, #15107, (ca. 1695 - 1779)
Far*Per Ørjarsson på Eik2 (c 1661 - c 1705)
Mor*Marit Ivarsdotter på Eik2 ( - e 1710)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Olsson på Svinabøen (c 1696 - 1758)
De hadde fire barn.1 
BarnKari ble født ca. 1695.3
Hun var arving ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705: 7 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 1,8 mark odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland (0–3–14) o.a.4

Annet navn: Kari Persdotter på Eik, nevnt 1723.2,5
Kari trolovet seg den 27. november 1723 i Veøy kirke med Knut Olsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Kristoffer Mikkelsson på Talberg o.a.5
Kari giftet seg den 3. januar 1724 i Vestnes kyrkje med Knut Olsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.6
Hun og Knut var brukere på Svinabøen, Tresfjord, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund. De bodde fremdeles der i 1731.1,7,8
Hun og Knut var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1735. De overtok etter Gjertrud Olsdotter (s.d.). I 1749 var bruket på 1 våg 18 merker. Etter Knut tok sønnen Per over driften.9,10
Hun ble kalt Kari Sørensdotter i 1762 (etter stefaren).11 Kari Persdotter bodde hos Per Knutsson i Heimigard i 1762.11,9
Annet navn: Kari Persdotter på Skeide, nevnt 1779 (post mortem).3

Kari døde i 1779 på Skeide, Voll.3 Hun ble jordfestet den 5. april 1779 på Voll kirkegård.3

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 215) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).12,2

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 171.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 200, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010100
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660228
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44, 3. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 106 b, mnr. 466. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670109
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1731–32. Fanne Otting, 1731, 2. mars.
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 13. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690448
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 402. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041071
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218

Per Ørjarsson på Eik1,2

M, #15108, (ca. 1661 - ca. 1705)
Far*Ørjar Persson på Helset3,2 (c 1624 - c 1685)

Familie

Marit Ivarsdotter på Eik ( - e 1710)
Tre barn levde i 1705.2 
BarnAnnet navn: Per Ørjarsson på Helset.3
Per ble født ca. 1661.4
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Persson på Helset den 16. desember 1685: 7 daler.5

Per giftet seg med Marit Ivarsdotter på Helland.2
Han og Marit var brukere på Eik, Veøy, i 1701. I 1703 var bruket på 1 våg 2 pund (halve gården).4,6,1 Per Ørjarsson på Eik var lagrettemann i Voll i 1703.1

Per døde ca. 1705 på Eik.2 Det ble holdt skifte etter ham den 10. november 1705. Arvinger: Marit Ivarsdotter og Kari Persdotter o.a. Verger: Ola Ørjarsson på Helset og Lars Ellingsson på Skeidsvoll o.a. I boet var 18 merker odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland, åtte kyr, hvit og rødflekket kvige i Skogvika, liten graokse, to små kalver, fem geiter, to unggeiter, to små bukkekje, fire geitekje, åtte sauer, fire lam, brun hest, brunt skjut, 5 tønner såhavre, færing, kopperkjele på 2 pund, svart hatt, o.a. Aktiva: 76 daler 3 ort 8 skilling, som ble fordelt på enka og de tre barna.7

     Navnet hans ble skrevet Peder ørjesøn Eeg i 1703.1

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 215) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).8,2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660076
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Woldtz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170045
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218

Marit Ivarsdotter på Eik1,2

K, #15109, ( - etter 1710)
Far*Ivar Persson på Helland3,4,1 (c 1622 - c 1689)
Mor*Kari Knutsdotter på Helland3 ( - e 1689)
Søskenbarn 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Per Ørjarsson på Eik (c 1661 - c 1705)
Tre barn levde i 1705.2 
Barn

Familie 2

Søren Matsson på Eik (c 1677 - )Annet navn: Marit Ivarsdotter på Helland.4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Helland den 10. desember 1689: 4 daler 4 skilling.5

Marit giftet seg med Per Ørjarsson på Helset.2
Hun og Per var brukere på Eik, Veøy, i 1701. I 1703 var bruket på 1 våg 2 pund (halve gården).6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Per Ørjarsson på Eik den 10. november 1705: 38 daler 1 ort 16 skilling, utlagt i 9 merker odelsjord i Helland (4–2–0) o.a.. – I boet var 18 merker odelsjord uten bygselrett i (Nedre) Helland, åtte kyr, hvit og rødflekket kvige i Skogvika, liten graokse, to små kalver, fem geiter, to unggeiter, to små bukkekje, fire geitekje, åtte sauer, fire lam, brun hest, brunt skjut, 5 tønner såhavre, færing, kopperkjele på 2 pund, svart hatt, o.a. Aktiva: 76 daler 3 ort 8 skilling, som ble fordelt på enka og de tre barna.9

Marit giftet seg med Søren Matsson.1
Hun og Søren var brukere på Eik i 1710. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården).10,1
Per Ivarsson på Helland kjøpte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 av Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.1,11


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 215) bodde Per Ørjarsson og Marit Ivarsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, sammen med barna, men det er nok feiltolkning av skiftet etter Per – Eeg (Eik) er lest som Eng (Engan).12,2

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 47 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 46 b–47 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24612/52/
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 7. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Woldtz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170045
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660076
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a–247 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 10. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Woldz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180312
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=218

Ørjar Persson på Helset1,2

M, #15110, (ca. 1624 - ca. 1685)
Far*Per Ørjarsson på Helset1 (c 1584 - )

Familie

Seks barn levde i 1685.1 
BarnØrjar ble født ca. 1624.2
Ørjar giftet seg med en uregistrert person.1
Han og Per var brukere på bnr. 1, Øvre Helset, Tresfjord, i 1664. Skyld: 1½ våg (halve gården). De hadde en knekt.2,3

Ørjar døde ca. 1685 på Øvre Helset, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. desember 1685. Arvinger: Ola Ørjarsson, Per Ørjarsson og Gjøri Ørjarsdotter o.a. Verge: Ola Persson på Brastad. Arv: 56 daler.4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 166, Inderhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 3. [S927] Skorgen: s. 171.
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 246 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630364
 6. [S77] Tresfjord I: s. 469.

Per Ørjarsson på Helset1

M, #15111, (ca. 1584 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnPer ble født ca. 1584.1
Han og Ørjar var brukere på bnr. 1, Øvre Helset, Tresfjord, i 1664. Skyld: 1½ våg (halve gården). De hadde en knekt.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 166, Inderhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191094
 2. [S927] Skorgen: s. 171.
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 34 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620190

Søren Matsson på Eik1

M, #15112, (ca. 1677 - )
Far*Mats Andersson på Grebbestad2 (c 1619 - c 1694)
Mor*Gjertrud Hansdotter på Grebbestad2

Familie

Marit Ivarsdotter på Eik ( - e 1710)Annet navn: Søren Matsson på Grebbestad.3
Søren ble født ca. 1677 på Grebbestad, Veøy.3 Søren tjente hos Annfinn kiper i Trondheim i 1704.3
Søren giftet seg med Marit Ivarsdotter på Eik.1
Han og Marit var brukere på Eik, Veøy, i 1710. Bruket var på 1 våg 2 pund (halve gården).4,1
Per Ivarsson på Helland kjøpte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 av Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.1,5

Kilder/noter

 1. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1139. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=1142
 3. [S840] Trondheim distrikt, hovedrulle 1704–07: s. 36, nr. 202. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620040
 4. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Woldz-Otting, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180312
 5. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266

Marit Larsdotter i Breivika1,2,3

K, #15113, (ca. 1710 - 16. mars 1765)
Mor*Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen4,3 (c 1676 - 1728)

Familie

Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
De hadde ett barn, som døde før dem (Bygdebok for Nesjestranda oppgir to barn, men det skyldes nok en skrivefeil i ministerialboka).3,9,10 
BarnAnnet navn: Marit Larsdotter i Fiksdalen.4
Marit ble født ca. 1710 i Fiksdalen, Vestnes.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristi Gunnarsdotter i Fiksdalen den 5. november 1728: 2 daler 22 skilling.5
Hun var myndling av Knut Olsson på Svinabøen i 1728.4

Marit giftet seg i 1752 med Jon Trondsson i Breivika.3,6
Hun og Jon var husfolk i Breivika, Sølsnes, Veøy, fra 1752.2,6,7,1

Marit døde den 16. mars 1765 i Breivika, om morgenen, av «Kolde» og sting for brystet.1 Hun ble gravlagt den 20. mars 1765 på Veøy kirkegård.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 2. mai 1765. Kreditor: Kari Trondsdotter. Arvinger: Jon Trondsson i Breivika, Per Knutsson på Skeide, Erik Olsson i Bergsvika og Brit Olsdotter på Nerås o.a. I boet var sølvsølje o.a. Huset ble taksert til 14 daler. Aktiva: 54 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 14–2–20. Arv: 40 daler.8

     Navnet hennes ble skrevet Marit Larsdatter Brevig i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 116. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041077
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 542 b–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640558
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441

Jon Trondsson i Breivika1,2,3,4

M, #15114, (ca. 1695 - 15. juli 1781)
Far*Trond Jonsson på Seljevollan5,6 (c 1659 - c 1704)
Mor*Kari Andersdotter på Seljevollan5 ( - e 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Endresdotter i Vika ( - f 1752)
Tre barn levde i 1759.14 
Barn

Familie 2

Marit Larsdotter i Breivika (c 1710 - 1765)
De hadde ett barn, som døde før dem (Bygdebok for Nesjestranda oppgir to barn, men det skyldes nok en skrivefeil i ministerialboka).2,20,24 
Barn

Familie 3

De hadde ett barn, som døde før dem.20 Jon ble født ca. 1695.6 Han bodde hos Trond Jonsson og Kari Andersdotter på bnr. 2, Seljevollan, Veøy, i 1701.6
Han var arving ved skiftet etter Trond Jonsson på Seljevollan den 22. oktober 1704: 6 daler 1 ort 10 skilling.7

Annet navn: Jon Trondsson på Seljevollan, nevnt 1726.8,6,9 Jon Trondsson på Seljevollan var soldat i 1726.8,9,3
Jon trolovet seg den 21. oktober 1731 i Veøy kirke med Anne Endresdotter på Seljevollan, forrettet av Lars Barhaug. Jon og Anne fikk barn sammen allerede i 1726, og 4. mai det året stod hun til offentlig skriftemål i Rødven stavkyrkje. På tinget 24. oktober 1726 ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål, men fikk muligens redusert boten ettersom de aktet å gifte seg.10,11,9
Jon giftet seg den 19. juni 1732 med Anne Endresdotter på Seljevollan.12
Annet navn: Jon Trondsson i Vik, nevnt fra 1739 til 1759.13,14
Han var husmann i Breivika, Sølsnes, Veøy, i 1743.3,4 Ola Toresson på Helle, Åmund Toresson på Bergset, Erik Persson og Jon Trondsson i Breivika møtte på tinget den 24. januar 1743 i Eresfjord. Erik Åmundsson var død, og de fikk tingsvitne på at han var deres bror og onkel. Jon opptrådte på vegne av barna til Ingebjørg Åmundsdotter.4
Jon giftet seg i 1752 med Marit Larsdotter i Fiksdalen.2,15
Han og Marit var husfolk i Breivika fra 1752.16,15,17,18
Han var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 20 daler, utlagt i en andel av huset (10 daler 2 ort) o.a. Han fikk også 4 daler til begravelse.19

Jon giftet seg i 1766 med en uregistrert person.20
Han var kreditor ved skiftet etter Kari Jonsdotter på Dalset den 26. april 1769: 10 daler for barnets underhold i 1 år.21
Ola Tjøstolvsson ble oppfostret hos Jon Trondsson i Breivika i juli 1772. Han hadde vært hos ham i 3½ år.22


Jon døde den 15. juli 1781 i Breivika, som husmann, av alderdomssvakhet.1 Han ble gravlagt den 20. juli 1781 på Veøy kirkegård.1

     Navnet hans ble skrevet Jon Tronsen Breviig i 1781.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 233, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670045
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690225
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 82 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400539
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 206, Sellievold. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282116
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a–171 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 12. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 13. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 256 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400420
 14. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 15. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 116. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041077
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 18. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 20. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 19. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 20. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 825. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=828
 21. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 512 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660541
 22. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 318 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410918
 23. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 824. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=827
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441

Kari Trondsdotter på Seljevollan1

K, #15115
Far*Trond Jonsson på Seljevollan1 (c 1659 - c 1704)
Mor*Kari Andersdotter på Seljevollan1 ( - e 1739)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Trond Jonsson på Seljevollan den 22. oktober 1704: 3 daler 17 skilling.2
Kari Tronsdatter var kreditor ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 2 daler.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 170 a–171 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630285
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308

Anne Endresdotter i Vika1

K, #15116, ( - før 1752)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga1 ( - f 1743)

Familie

Jon Trondsson i Breivika (c 1695 - 1781)
Tre barn levde i 1759.1 
BarnAnnet navn: Anne Endresdotter på Haustenga.
Annet navn: Anne Endresdotter på Seljevollan, nevnt fra 1726 til 1732.2,3,4
Hun bodde på Seljevollan, Veøy, i 1726.2
Anne trolovet seg den 21. oktober 1731 i Veøy kirke med Jon Trondsson, forrettet av Lars Barhaug. Jon og Anne fikk barn sammen allerede i 1726, og 4. mai det året stod hun til offentlig skriftemål i Rødven stavkyrkje. På tinget 24. oktober 1726 ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål, men fikk muligens redusert boten ettersom de aktet å gifte seg.3,2,5
Anne giftet seg den 19. juni 1732 med Jon Trondsson.4

Anne døde før 1752.6

     Navnet hennes ble skrevet Anna Endresdatter Seljevold i 1726.2

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 268) kalles Anne Endresdotter i Vika for både «Anna Andersdt.» og «Kari Endresdt. Vik» og behandles som to forskjellige personer (med to uriktige vielsesår).7

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 72, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 128, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660272
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390838
 6. [S78] Fiksdal sogn: s. 80.
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 268. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#269
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Lars Jonsson på Berg1,2

M, #15117, (1726 - 1805)
Far*Jon Trondsson i Breivika3 (c 1695 - 1781)
Mor*Anne Endresdotter i Vika1,3,2 ( - f 1752)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1726 på Seljevollan, Veøy, før foreldrene giftet seg.3 Lars ble døpt den 19. juni 1726 i Veøy prestegjeld av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Knut Persson på Seljevollan o.a.3
Annet navn: Lars Jonsson i Breivika, nevnt fra 1750 til 1754.4,5 Lars Jonsson i Breivika ble konfirmert den 1. november 1750 i Veøy kirke.4 Han fikk bygselseddel på Ytter-Berg, Berg, Veøy, i 1753.6
Han var fadder ved dåpen til Trond Jonsson i Breivika den 10. juli 1754 i Veøy kirke.5

Han var bruker på Ytter-Berg til 1805. Dattera Anne og mannen drev halve bruket fra 1782.6
Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.7,1
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Helle den 30. mars 1786: 15 daler 8 skilling.8
Han var verge for Ola Tjøstolvsson på Ottestad i 1786.2


Lars døde i 1805 på Berg, Veøy.6

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 73, 19. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660244
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 526, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660469
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 542. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=545
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 245 b–248 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670826

Trond Jonsson i Breivika1

M, #15118, (1754 - 30. oktober 1760)
Far*Jon Trondsson i Breivika1 (c 1695 - 1781)
Mor*Marit Larsdotter i Breivika (c 1710 - 1765)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megTrond ble født i 1754 i Breivika, Sølsnes, Veøy.1 Trond ble døpt den 10. juli 1754 i Veøy kirke. Faddere: Brit Ivarsdotter i Bergsvika, Lars Jonsson i Breivika og Per Ørjarsson på Sølsnes o.a.1

Jon Jonsen Brevig (sic) døde av magesyke 6½ år gammel natt til 30. oktober 1760 og ble gravlagt 3. november på Veøy kirkegård.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 387, 10. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660400
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 471, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660441

Per Knutsson på Skeide1,2

M, #15119, (1726 - 1777)
Far*Knut Olsson på Svinabøen1,3 (c 1696 - 1758)
Mor*Kari Persdotter på Svinabøen4 (c 1695 - 1779)
4-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Per Knutsson på Svinabøen.3
Per ble født i 1726 på Svinabøen, Tresfjord.3 Per ble døpt den 4. november 1726. Faddere: Brit Olsdotter i Fiksdalen, Gunnar Veøya og Knut Larsson på Villa o.a.3
Per og kona var brukere i Heimigard, Skeide, Voll, i 1762. Kari Persdotter bodde også der. De hadde overtatt etter henne.2,4
Han var arving ved skiftet etter Marit Larsdotter i Breivika den 2. mai 1765: 1 daler 1 ort 8 skilling.5


Per døde i 1777 på Skeide, Voll.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 402. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041071
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 77, 4. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660246
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 639. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=642
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 287 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660308

Søren Olsson på Sørsylte1,2,3

M, #15120, (ca. 1692 - januar 1743)
Far*Ola Andersson på Sørsylte2 (c 1638 - c 1717)Søren ble født ca. 1692 på Sørsylte, Tresfjord.2,3 I manntallet av 1701 står Søren Olsson hos Ola Andersson på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord. I 1717 fikk Søren tinglyst bygselseddel, men Olas enke stod som bruker året etter.2,4
Han var bruker på bnr. 4 til 1743.4

Søren døde i januar 1743 på Sørsylte. Han brant inne natten mellom 26. og 27. januar.4,3 Han ble jordfestet den 4. juni 1743 på Tresfjord kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham den 9. desember 1746. Verger: Per Petersson i Otterholm, Anders Olsson på Sylte og Ola Eriksson på Skeidsvoll.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 430 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650450
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, Sørsylte. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 4. [S77] Tresfjord I: s. 165. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=168

Anders Andersson på Flate1,2

M, #15121, (ca. 1685 - 1728)
Far-?*Anders Tollåsen (c 1661 - ); trolig3
Mor-?*Eli Eriksdotter på Tollåsen (c 1658 - 1737); trolig

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (c 1684 - 1772)
Tre barn levde i 1728.1 
BarnAnders ble født ca. 1685.2,3 I manntallet av 1701 står Anders Anders (12 år) hos Anders på Tollåsen, Bolsøy.4,3
Anders giftet seg med Agneta Matsdotter på Flate.1
Han og Agneta var brukere på Flate, Vestnes, i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker (halve gården). Det var også et annet bruk der.5

Anders døde i 1728 på Flate.2 Han ble jordfestet den 11. juli 1728 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Pedersson Lekanger.2 Det ble holdt skifte etter ham den 4. november 1728. Kreditor: Jetmund Sjurdsson på Flate. Arvinger: Agneta Matsdotter, Anders Andersson, Sjurd Andersson og Eli Andersdotter. I boet var dyr, to sølvskjeer merket AAS (Anders Andersson), to ditto merket EAd (Eli Andersdotter?), en ditto merket AAS E(E?)d (Eli Eriksdotter?), ditto uten merking, ditto merket ALS, sølvbeger, ny sambøring med redskap, smieste og belg, o.a. Aktiva: 75 daler 4 skilling. Passiva: 1 daler. Arv: 74 daler 4 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 95, 7. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660255
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282108
 4. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Fanne-otting, Toldaas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161017
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 b, mnr. 483. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670113
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557

Hans Evardssen Meier1

M, #15122, (ca. 1615 - 1688)

Familie

Han var gift to ganger og hadde tolv barn.2 
BarnHans ble født ca. 1615.2 Hans hjemsted var i Haderslev, Danmark.2 Han var trolig fogd i Romsdal fra 1646 til 1654.3,4
Han bodde på Øy, Melhus.1 Han var fogd i Strinda i 1661. Han kvitterte i amtsregnskapet til og med 1685.1

Hans døde i 1688.2

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 90. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=97
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=98
 3. [S257] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536–1660: s. 146. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020007?page=153
 4. [S509] «Rettelser og tilføyelser (Embetsmenn Midt-Norge 1536–1660)»: s. 11.
 5. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 362. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA362#v=onepage&q&f=false

Jørgen Hansson Meier1,2,3

M, #15123, (ca. 1651 - 1709 eller 1710)
Far*Hans Evardssen Meier1,4 (c 1615 - 1688)

Familie

Inger Margrete Mikkelsdotter Greve ( - e 1737)
De hadde sju barn.21 
Barn
Jørgen Meiers segl på Moldes kirkeregnskap 1695 (eget foto)Jørgen ble født ca. 1651.5,1
Jørgen giftet seg ca. 1691 med Inger Margrete Mikkelsdotter Greve.6 Jørgen Hansson Meier var sogneprest i Veøy fra 1691 til 1710.4
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 pund (hele gården) i Hamnavika, Veøy, til Knut Larsson den 4. mai 1695.7
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 våg som Ola Persson hadde brukt på Øvre Brokstad, Bolsøy, til Erik Persson den 11. januar 1698.3
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 pund 16 merker som Aslak Knutsson avstod på Nedre, Kvernberget, Nesset, til Ola Gunnarsson på Harholten den 18. april 1698.8
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 våg 18 merker (som Knut døde fra) på Heropp, Sandnes, Nesset, til Ola Knutsson i Gamsgrøa den 15. oktober 1698.9

Han og Inger Margrete var brukere på Veøy prestegård i 1701.5,10
Jørgen hadde Just Kristoffersson og Bjarte Persson o.a. i tjeneste i 1701.5
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 våg 12 merker på Øygarden, Bolsøy, til Per Knutsson den 14. februar 1705.11
Jørgen Hansson Meier gav bygselseddel på 1 pund 6 merker i Strandhagen, Strande, Bolsøy, til Just Kristoffersson den 10. desember 1705.12
Otto Jakobsson Fris var kapellan i Veøy prestegjeld fra 15. april 1707. Han kom dit ca. 1703 og ble 21. mars 1707 kalt til å være sogneprest Jørgen Hansson Meiers medtjener. Otto fikk bekreftelse på stillingen 30. august 1728 og forrettet siste gang 22. mai året etter.13,14,15,16,17
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Ørjarsdotter på Bergset den 21. januar 1708: 1 daler.18


Jørgen døde i 1709 eller 1710 på Veøy prestegård.19,20 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 8. april 1710. Arvinger: Inger Margrete Mikkelsdotter Greve og Peder Jørgensson Meier o.a.20

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 91. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008?page=98
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660103
 4. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 362. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA362#v=onepage&q&f=false
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 331. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=340
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 149 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390616
 8. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650665
 9. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 127 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 10. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 364. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA364#v=onepage&q&f=false
 11. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 3 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390005
 12. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 17 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390019
 13. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 516.
 14. [S244] Molde bys historie I: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#220
 15. [S1800] Norske registre 1726–28: 1728, nr. 345, fol. 745 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120914651495
 16. [S1800] Norske registre 1726–28: 1728, nr. 345, fol. 745 b. https://www.digitalarkivet.no/da20120914651496
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 104, dominica rogate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 18. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 6 b–8 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630406
 19. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 35 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650037
 20. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340463
 21. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 363. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA363#v=onepage&q&f=false

Inger Margrete Mikkelsdotter Greve1,2

K, #15124, ( - etter 1737)

Familie 1

Jørgen Hansson Meier (c 1651 - 1709 / 1710)
De hadde sju barn.9 
Barn

Familie 2

Otto Jakobsson Fris (1675 - 1729)
De hadde ikke barn.2 Inger Margrete giftet seg ca. 1691 med Jørgen Hansson Meier.3
Hun og Jørgen var brukere på Veøy prestegård i 1701.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Hansson Meier den 8. april 1710.1

Inger Margrete giftet seg med Otto Jakobsson Fris.2
Hun og Otto bodde på Ner-Våge, Veøy, i 1711. Otto brukte en «Ringe og slet Peruqve, saa som Hand Har lidet eller Slet intet Haar».6,7
Hun var arving ved skiftet etter Otto Jakobsson Fris den 21. september 1729.2
Hun var fadder ved dåpen til Hans Broderssen Eg den 15. januar 1737 i Vestnes kyrkje.8

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 33 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340463
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 147 b.
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 331. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=340
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 208, Wedøen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 5. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 364. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA364#v=onepage&q&f=false
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Woldz-[Otting], Neere-vaage. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181193
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Wedøe-Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181162
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 9. [S1472] «Prestene på Veøya»: s. 363. https://books.google.no/books?id=bWICAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA363#v=onepage&q&f=false

Ola Olsson på Flate1,2,3

M, #15125, (ca. 1703 - )
Far*Ola Rasmusson på Langsteinen4 (c 1664 - )

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (c 1684 - 1772)
De hadde ett barn.2 
BarnOla ble født ca. 1703 på Langsteinen, Vestnes.4
Annet navn: Ola Olsson på Langsteinen, nevnt 1729.5,6
Ola trolovet seg den 1. januar 1729 i Vestnes kyrkje med Agneta Matsdotter på Flate, forrettet av Otto Jakobsson Middelfart. Forlovere: Jetmund Sjurdsson på Flate o.a.5
Ola giftet seg den 29. mai 1729 i Tresfjord kyrkje med Agneta Matsdotter på Flate.6,2
Han var verge for Kristi Eriksdotter på Flate i 1757.3

Han og Agneta var brukere på Flate, Vestnes, i 1762. De hadde to tjenestefolk. Det var også et annet bruk på gården.7
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 32 daler 20 skilling. – I boet var kyrne Bulokk og Dagros, tre geiter, et kje, to sauer, et lam, bekkekvern, seksæring med seil, færing, sildegarn, halvpart i laksegarn, 18 sildetønner, 4 tønner havre, kopperkjeler, smiebelg, hammere, smietenger, kister, malmvannspann o.a. Aktiva: 71 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 7–0–12. Arv: 64–1–16.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Stokkeland den 1. desember 1775: 13 daler 1 ort 2 skilling.9


     Navnet hans ble skrevet Ole Olssøn Langsteen i 1729.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 581.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 101, nyttårsdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660258
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 105, dominica exaudi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660260
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 483. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192

Kristoffer Matsson på Gjellstein1,2

M, #15126, (ca. 1754 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1,2 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megKristoffer ble født ca. 1754 på Gjellstein, Vestnes.1,2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Lasse Kristoffersson på Helland i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Sjurd Matsson på Vikåsen1

M, #15127, (1757 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2,3 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein3 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Hansdotter på Vikåsen (1760 - 1827)Annet navn: Sjurd Matsson på Gjellstein.2,3
Sjurd ble født i 1757 på Gjellstein, Vestnes.3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.4
Han var myndling av Ola Olsson på Stokkeland i 1772.2

Sjurd giftet seg i 1783 med Marit Hansdotter på Bårsneset.1,5
Annet navn: Sjurd Matsson på Hjelset, nevnt fra 1786 til 1790.6,7
Han og Marit bodde på Hjelset, Bolsøy, iallfall fra 1786 til 1790.6,7
Han og Marit var brukere på Vikåsen, Veøy, i 1801. Hennes søster hadde tidligere bodd der (s.d.).1
Han var husmann i Neset, Gjellstein, Vestnes, i 1836.5

     Navnet hans ble skrevet Sivert Madsen Jelset i 1790.7

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 384 a, Wiigaas. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 411. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=414
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b, kvinner, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630011

Ola Olsson på Stokkeland1,2,3

M, #15128, ( - ca. 1775)
Far*Ola Olsson på Flate3,2 (c 1703 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate2 (c 1684 - 1772)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Ola Olsson på Flate.2
Han bodde på Stokkeland, Vestnes, i 1755.1
Han var fadder ved dåpen til Ingebjørg Andersdotter på Flate den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje.1
Han var verge for Anders Andersson på Flate i 1757 og 1772.4,2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 5 daler 1 ort 11 skilling.5


Ola døde ca. 1775 på Stokkeland.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 1. desember 1775. Kreditorer: Ola Olsson på Flate o.a. Boet viste balanse på 142 daler 2 ort 12 skilling, så det ble ingen arv.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Stokkeland i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 190 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670192

Marit Hansdotter på Vikåsen1

K, #15129, (1760 - 1827)
Far*Hans Knutsson på Bårsneset2 (1729 - 1813)
Mor*Ingebjørg Persdotter på Bårsneset2 (1724 - 1797)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Matsson på Vikåsen (1757 - )Annet navn: Marit Hansdotter på Bårsneset.2
Marit ble født i 1760 på Bårsneset, Vestnes.2
Marit giftet seg i 1783 med Sjurd Matsson på Gjellstein.1,3
Hun og Sjurd bodde på Hjelset, Bolsøy, iallfall fra 1786 til 1790.4,5
Annet navn: Marit Hansdotter på Hjelset, nevnt 1790.5
Hun og Sjurd var brukere på Vikåsen, Veøy, i 1801. Hennes søster hadde tidligere bodd der (s.d.).1
Annet navn: Marit Hansdotter på Gjellstein.3

Marit døde i 1827 i Neset, Gjellstein, Vestnes, som huskone.3

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 384 a, Wiigaas. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 366.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 411. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=414
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670857
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 67 b, kvinner, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630011

Mats Matsson på Gjellstein1

M, #15130, (1759 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megMats ble født i 1759 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Einar Einarsson på Gjellstein i 1772.1
Mats Matsson på Gjellstein ble konfirmert i 1777.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Per Matsson på Gjellstein1

M, #15131, (1762 - 1774)
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein1 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megPer ble født i 1762 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Johan Einarsson på Gjellstein i 1772.1


Per døde i 1774 på Gjellstein.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Johan Einarsson på Gjellstein1,2

M, #15132, (ca. 1732 - 1811)
Far*Einar Johansson på Gjellstein1 (1701 - 1777)
Mor*Ingebjørg Einarsdotter på Gjellstein1 (1705 - 1780)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megJohan ble født ca. 1732 på Gjellstein, Vestnes.1
Han var bruker i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes, fra 1757. Han bygslet først halve bruket til faren. Johan kjøpte hele Oppigarden fra eierne i 1779. Sønnen Nils fikk skjøte i 1789.3,4
Han var verge for Per Matsson på Gjellstein i 1772.2


Johan døde i 1811 på Gjellstein, som kårmann.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 354.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 358. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=361
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 359. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=362

Ola Matsson på Gjellstein1

M, #15133, (1764 - )
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2 (c 1715 - 1766)
Mor*Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein2 (c 1730 - 1801)
Bror av 4.tippoldefar/mor til megOla ble født i 1764 på Gjellstein, Vestnes.2
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 3 ort 14 skilling.3
Han var myndling av Mats Persson i Fiksdalen i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Mats Persson i Fiksdalen1,2

M, #15134, (ca. 1724 - 1782)
Far*Per Jonsson på Gjellstein3 (c 1688 - 1773)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Mats Persson på Gjellstein.3
Mats ble født ca. 1724 på Gjellstein, Vestnes.3
Han var bruker på bnr. 7, Fiksdalen, Vestnes, fra 1747. Sønnen Per fikk skjøte fra eierne i 1780.1,4
Han var verge for Ola Matsson på Gjellstein i 1772.2


Mats døde i 1782 i Fiksdalen, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 81. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=84
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 373. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#376
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 223 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660184

Agneta Matsdotter på Flate1

K, #15135, (1746 - 1779)
Far*Mats Sjurdsson på Gjellstein2,1 (c 1715 - 1766)
Mor*Mali Eriksdotter på Gjellstein1 (c 1707 - 1751)
Søster av 4.tippoldefar/mor til megAgneta ble født i 1746 på Gjellstein, Vestnes.1
Annet navn: Agneta Matsdotter på Gjellstein, nevnt 1769.3,2,1
Agneta giftet seg mot aftenen den 30. januar 1769 i Veøy kirke med Bjørn Jakobsson Fagervik.3,4
Hun og Bjørn bodde på bnr. 1, Flate, Vestnes, i 1771.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.6

Annet navn: Agneta Matsdotter på Fiskarstranda, nevnt 1779 (post mortem).4
Hun og Bjørn bodde på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1779.4

Agneta døde i 1779 på Fiskarstranda.4 Hun ble gravlagt den 5. november 1779.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 377 b, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610471
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 93, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660529
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Bjørn Jakobsson på Fiskarstranda1

M, #15136, ( - ca. 1793)

Familie

Agneta Matsdotter på Flate (1746 - 1779)Annet navn: Bjørn Jakobsson Fagervik, nevnt fra 1769 til 1772.2,3 Bjørn Jakobsson Fagervik var soldat i 1769.2
Bjørn giftet seg mot aftenen den 30. januar 1769 i Veøy kirke med Agneta Matsdotter på Gjellstein.2,1
Annet navn: Bjørn Jakobsson på Flate, nevnt 1771.4
Han og Agneta bodde på bnr. 1, Flate, Vestnes, i 1771.5,4
Han var debitor ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 10 daler.6

Han og Agneta bodde på Fiskarstranda, Borgund på Sunnmøre, i 1779.1
Annet navn: Bjørn Jakobsson i Kollvika.7
Bjørn giftet seg med en uregistrert person.7

Bjørn døde ca. 1793 som husmann i Kollvika, Borgund på Sunnmøre.7

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 377 b, 5. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610471
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, 30. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 93, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660529
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 384.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 7. [S1801] Sunnmøre skifteprotokoll 1792–96: fol. 147 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090127630151

Børre Sørensson på Frostad1,2

M, #15137, (ca. 1737 - 1815)
Far*Søren Lassesson på Vestnes (1703 - 1781)
Mor*Synnøv Børresdotter på Vestnes (c 1707 - 1791)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Børre Sørensson på Vestnes.1
Børre ble født ca. 1737.1
Han var bruker på bnr. 1, Øvre Frostad, Vestnes, fra 1766. Han kjøpte bruket i 1779. Brorsønnen fikk skjøte i 1805.3
Han var verge for Mali Matsdotter på Gjellstein i 1772.2


Børre døde i 1815 på Øvre Frostad, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 793. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=795
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 794. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=797

Anders Andersson på Flate1,2,3

M, #15138, (ca. 1720 - 24. februar 1757)
Far*Anders Andersson på Flate4 (c 1685 - 1728)
Mor*Agneta Matsdotter på Flate5,4 (c 1684 - 1772)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Kristi Eriksdotter på Flate (c 1724 - 1787)
Fem barn levde i 1757.7,5 
BarnAnders ble født ca. 1720 på Flate, Vestnes.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 4. november 1728: 14 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i to sølvskjeer (2–2–0) o.a. Han fikk også 0–2–16 kontant.6
Han var myndling av Jens Andersson på Tollåsen i 1728.4

Anders giftet seg med Kristi Eriksdotter på Flate.7
Han og Kristi bodde på Flate i 1750.1

Anders døde den 24. februar 1757 på Flate, av «Kolde-Syge» (malaria).3 Han ble jordfestet den 26. februar 1757 på Vestnes kyrkjegard.3 Det ble holdt skifte etter ham den 23. mai 1757. Arvinger: Kristi Eriksdotter, Anders Andersson den eldre, Knut Andersson, Erik Andersson, Anders Andersson den yngre og Ingebjørg Andersdotter. I boet var dyr, 5 tønner såkorn, to sølvskjeer, o.a. Formue: 106 daler 2 ort 6 skilling. Passiva: 6–0–16. Arv: 100–1–14.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 425, 26. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 541 b–542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640557
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420

Knut Andersson på Flate1,2

M, #15139, (desember 1751 eller januar 1752 - )
Far*Anders Andersson på Flate1,2,3 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKnut ble født i desember 1751 eller januar 1752 på Flate, Vestnes.1 Knut ble døpt den 6. januar 1752 i Vestnes kyrkje. Faddere: Anne Jetmundsdotter på Vestnes, Mari Børresdotter i Kjellneset, Åmund Tostensson på Sørås, Jetmund Eriksson på Li og Sjurd Andersson i Misfjorden.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling.4
Han var myndling av Sjurd Andersson i Misfjorden i 1757 og 1772.2,3
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 349, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660383
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Erik Andersson på Flate1,2,3

M, #15140, (1750 - )
Far*Anders Andersson på Flate3,2,4 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megErik ble født i 1750 på Flate, Vestnes.3 Erik ble døpt den 6. juni 1750 i Vestnes kyrkje. Faddere: Marit Andersdotter i Misfjorden, Per Jonsson på Gjellstein, Mats Sjurdsson på Gjellstein og Ola Eriksson ved Vestnessjøen o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling.5
Han var myndling av Jetmund Eriksson på Li i 1757.2
Erik Andersson bodde hos Børre Jonsson og Kristi Eriksdotter på Flate i 1762.1
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.6
Han var myndling av Sjurd Jetmundsson på Li i 1772.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 483. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041096
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Anders Andersson på Flate1,2

M, #15141, (1757 - )
Far*Anders Andersson på Flate3,2,4 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate2 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megHan ble kalt Anders Andersson den yngre, nevnt 1757.2
Anders ble født i 1757 på Flate, Vestnes, etter farens død.3 Anders ble døpt den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje. Faddere: Eli Andersdotter på Sørås, Marit Sjurdsdotter på Li, Nils Eriksson i Kjellneset, Sjurd Andersson i Misfjorden og Ola Larsson Misfjord.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 11 daler 14 skilling, utlagt i sølvskje (1 daler) o.a.5
Han var myndling av Ola Eriksson i 1757 og 1772.2,4
Han var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 daler 18 skilling.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Eriksson på Åssjøen den 13. desember 1785: 14 daler i resterende arv.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Ola Eriksson på Skavneset1

M, #15142, (omkr. 1712 - 19. januar 1785)
Far*Erik Jetmundsson på Flate2 (c 1695 - 1747)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Flate2 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1767. Ingen barn levde i 1785.4,8 

Familie 2

Kristi Saksesdotter på Åssjøen (1733 - )
Ett barn levde i 1785.8 Ola ble trolig født omkr. 1712. Alderen ble oppgitt til 77 år i 1785, men han var nok noen år yngre.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.4
Annet navn: Ola Eriksson på Vestnes, nevnt 1747.2,5
Han bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1747. Han var husmann der i 1749 og 67.2,4,5
Han var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.2
Han var verge for Kristi Eriksdotter på Flate i 1747.2
Han var fadder ved dåpen til Erik Andersson på Flate den 6. juni 1750 i Vestnes kyrkje.6

Annet navn: Ola Eriksson ved Vestnessjøen, nevnt fra 1750 til 1767.6,7,4
Han var verge for Anders Andersson på Flate i 1757 og 1772.7,1

Ola giftet seg den 28. juni 1767 i Tresfjord kyrkje med Kristi Saksesdotter på Kjøpstad.4,8 Ola og Kristi var i 1772 husfolk på Skavneset, Vestnes, også kalt Åssjøen.1
Annet navn: Ola Eriksson på Åssjøen, nevnt 1785.9,8

Ola døde den 19. januar 1785 på Skavneset, som husmann, av alderdomssvakhet.9,3,8 Han ble jordfestet den 12. februar 1785 på Vestnes kyrkjegard (av Hans Kristoffer Lund).9 Det ble holdt skifte etter ham den 13. desember 1785. Verge: Børre Jonsson på Flate. Kreditorer: Anders Andersson på Flate o.a. Arvinger: Kristi Saksesdotter o.a.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 285. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 39, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 46. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690459
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 329, lørdag 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 9. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 284, 12. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670071

Ingebjørg Andersdotter på Flate1,2

K, #15143, (1755 - )
Far*Anders Andersson på Flate2,1,3 (c 1720 - 1757)
Mor*Kristi Eriksdotter på Flate1 (c 1724 - 1787)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megIngebjørg ble født i 1755 på Flate, Vestnes.2 Ingebjørg ble døpt den 18. januar 1755 i Vestnes kyrkje. Faddere: Marit Andersdotter i Misfjorden, Magnhild Kristoffersdotter på Gjellstein, Ola Olsson på Stokkeland og Erik Eriksson i Leirvågen o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Andersson på Flate den 23. mai 1757: 5 daler 2 ort 7 skilling.4
Hun var myndling av Mats Sjurdsson på Gjellstein i 1757.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 ort 9 skilling.5
Hun var myndling av Børre Jonsson på Flate i 1772.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 18. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 514 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651114
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Marit Sjurdsdotter på Li1,2,3

K, #15144, (ca. 1719 - 10. mai 1785)
Far*Sjurd Sjurdsson på Flate (c 1689 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate4 (c 1684 - 1772)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ottar Eriksson på Li (c 1710 - 1784)
De hadde seks barn, hvorav to levde i 1788.7,3 Annet navn: Marit Sjurdsdotter på Flate.5,4
Marit ble født ca. 1719 på Flate, Vestnes.2
Marit giftet seg i 1738 med Ottar Eriksson på Li.6,3,5
Hun var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Flate den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje.1

Hun og Ottar var brukere på Vollan, Li, Vestnes, i 1764. Sønnen Sjurd overtok et par år senere.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 daler 2 ort 17 skilling.8


Marit døde den 10. mai 1785 på Li, Vestnes, av alderdomssvakhet.2 Hun ble jordfestet den 15. mai 1785 på Vestnes kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.2 Det ble holdt skifte etter henne og Ottar den 28. mars 1788. Hun ble feilaktig ført som levende. Aktiva: 11 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 3–3–8. Arv: 7–3–18. Kreditorer: Anders Larsson på Sylte og Per Hannibalsson i Fiksdalen o.a.9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 289, 1. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 67, mnr. 489. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050073
 7. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 435. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=438
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926

Ottar Eriksson på Li1,2,3

M, #15145, (ca. 1710 - 2. januar 1784)
Far*Erik Eriksson på Li3 (c 1666 - 1743)
Mor*Brit Olsdotter på Li4 (o 1668 - 1740)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Sjurdsdotter på Li (c 1719 - 1785)
De hadde seks barn, hvorav to levde i 1788.6,7 Ottar ble født ca. 1710 på Li, Vestnes.5,1
Ottar fikk barn med en uregistrert person ca. 1735.3 Han fikk bygselseddel på Vollan, Li, Vestnes, i 1737.6
Ottar giftet seg i 1738 med Marit Sjurdsdotter på Flate.2,7,3
Han og Marit var brukere på Vollan i 1764. Sønnen Sjurd overtok et par år senere.2,6

Ottar døde den 2. januar 1784 på Li, som innerst, av alderdom.1 Han ble jordfestet den 25. januar 1784 på Vestnes kyrkjegard (av Hans Kristoffer Lund).1 Det ble holdt skifte etter ham og Marit den 28. mars 1788. Hun ble feilaktig ført som levende. Aktiva: 11 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 3–3–8. Arv: 7–3–18. Kreditorer: Anders Larsson på Sylte og Per Hannibalsson i Fiksdalen o.a.8

     Navnet hans ble skrevet Otte Erichsen Lien i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 269, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670063
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 67, mnr. 489. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050073
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 434. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=437
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650049
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 48. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690459
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 435. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017022748003?page=438
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 343 b–344 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670926

Mali Sjurdsdotter i Kjellneset1

K, #15146, (omkr. 1709 - 7. april 1785)
Far*Sjurd Sjurdsson på Flate (c 1689 - )
Mor*Agneta Matsdotter på Flate2 (c 1684 - 1772)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johan Sørensson i Kjellneset (c 1716 - 1796)
De hadde to barn.3 Annet navn: Mali Sjurdsdotter på Flate.2
Mali ble trolig født omkr. 1709. Alderen ble oppgitt til 87 år i 1785, men hun må ha vært yngre.3,1
Mali giftet seg den 29. juni 1745 med Johan Sørensson på Kolstad.4
Hun og Johan var husfolk på Plassen, Kjellneset, Vestnes, i 1755. Han hadde plassen til sin død. Der huset stod, heter det Johantøfta.4
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 2 daler 2 ort 17 skilling.5


Mali døde den 7. april 1785 i Kjellneset, Vestnes, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 17. april 1785 på Vestnes kyrkjegard, av Hans Kristoffer Lund.1

     Navnet hennes ble skrevet Mali Siursdatter Kielnæs i 1785 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 288. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670073
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 224.
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 225.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Siri Åmundsdotter på Sørås1,2

K, #15147, (ca. 1752 - )
Far*Åmund Tostensson på Sørås1 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter på Sørås1,2 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megSiri ble født ca. 1752 på Sørås, Vestnes.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sørås den 18. juli 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.3
Hun var myndling av Tosten Åmundsson på Sørås i 1772.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Ingebjørg Åmundsdotter på Sørås1,2

K, #15148, (ca. 1758 - )
Far*Åmund Tostensson på Sørås1 (c 1706 - 1790)
Mor*Eli Andersdotter på Sørås1,2 (c 1724 - 1763)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megIngebjørg ble født ca. 1758 på Sørås, Vestnes.2
Hun var arving ved skiftet etter Eli Andersdotter på Sørås den 18. juli 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Agneta Matsdotter på Flate den 1. desember 1772: 1 ort 19 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 233 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660254
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Oddveig Eik1,2

K, #15149, (4. august 1943 - 25. november 2023)
Far*Øyvind Eik3 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad3 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Saeed Yar Khan
De hadde to barn.3 
BarnOddveig ble født den 4. august 1943 på Vestad, Veøy.3,1 Hun var sekretær. Oddveig hadde senere bruktbutikk for møbler.3,4 Hennes navn som gift var Akre-Aas (men hun døde som Eik).5,1
Kanny Eik var slektsgransker og lokalhistoriker. Hun skrev boka Ein heim vart til i 1802 (sammen med dattera Oddveig) og var aktiv ved Sekken Museum i gamle Eik skole.5,6


Oddveig døde den 25. november 2023 i Molde.2,1

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 277/29.11.2023. Side 29, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20231129_181_278_1?page=28
 2. [S1596] Våre Minnesider: Oddveig Eik. https://kirkeland.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_ads.php?order_id=4250488&set_site_id=278&cat=ads&sign=b9f001c19ca30ec9002ef1d7c46f4656
 3. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 245. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=248
 5. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 7.
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 244. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=247

Saeed Yar Khan1

M, #15150

Familie

Oddveig Eik (1943 - 2023)
De hadde to barn.1 
Barn

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.

Tariq Eik1

M, #15151
Far*Saeed Yar Khan1
Mor*Oddveig Eik1,2 (1943 - 2023)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Yasmin Eik1

K, #15152
Far*Saeed Yar Khan1
Mor*Oddveig Eik1 (1943 - 2023)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.

Halfdan Erling Akre-Aas1

M, #15153

Familie

Oddveig Eik (1943 - 2023)

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 53.

Arne Torvik1

M, #15154

Kilder/noter

 1. [S561] Facebook: Arne Torvik.

Marit Olsdotter på Bogge1

K, #15155, ( - ca. 1739)

Familie

Per Olsson på Bogge (c 1702 - 1761)
Seks umyndige barn levde i 1740.1 
BarnMarit giftet seg med Per Olsson.1

Marit døde ca. 1739 på Innbogge, Eresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 30. mai 1740. Umyndige arvinger: Knut Persson, Ildri Persdotter, Marit Persdotter, Randi Persdotter, Ingebjørg Persdotter og Mari Persdotter.1

     Per Olsson eller Marit Olsdotter kan ha vært barn av Ola Knutsson på Bogge.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.

Knut Persson på Bogge1

M, #15156, ( - etter 1740)
Far*Per Olsson på Bogge1 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge1 ( - c 1739)Han var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 1 daler 8 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.

Ildri Toresdotter på Husby1

K, #15157, (1775 - )
Far*Tore Gunnarsson på Husby1 (c 1749 - 1816)
Mor*Marit Olsdotter på Husby2 (c 1747 - 1785)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 112 a, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640155
 2. [S276] Gards- og ættesoge for Nesset VIII: s. 364.

Marit Persdotter på Bogge1,2

K, #15158, ( - etter 1758)
Far*Per Olsson på Bogge2 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge2 ( - c 1739)Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.2
Hun var fadder ved dåpen til Gunnar Olsson den 13. august 1758 i Eresfjord kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 10 a, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640053
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.

Randi Persdotter på Bogge1

K, #15159, ( - etter 1740)
Far*Per Olsson på Bogge1 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge1 ( - c 1739)Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.

Mari Persdotter på Bogge1,2,3

K, #15160, (ca. 1732 - 1785)
Far*Per Olsson på Bogge3,4 (c 1702 - 1761)
Mor*Marit Olsdotter på Bogge3 ( - c 1739)

Familie

Hallvor Knutsson på Bogge (c 1729 - 1785)Mari ble født ca. 1732 på Innbogge, Eresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter på Bogge den 30. mai 1740: 2 ort 4 skilling.3

Mari giftet seg etter 1754 med Hallvor Knutsson på Øverås. De var stesøsken.2,5
Hallvor Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord, den 26. oktober 1758 av Per Olsson på Indre Bogge. Per var svigerfaren til Hallvor. Kjøpesum: 55 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.4

Hun og Hallvor var selveiere på bnr. 9 i 1762. Sønnen Knut fikk skjøte i 1782.2,6,7

Mari døde i 1785 på Innbogge.1 Hun og Hallvor ble jordfestet den 6. februar 1785 på Eresfjord kyrkjegard.1

I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 b, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740. 30. mai, Baage.
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 5. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 6. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 7. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=129

Ildri Hallvorsdotter på Bogge1

K, #15161, (ca. 1699 - 1761)
Far*Hallvor Arnesson på Øverås2 (c 1661 - 1724 / 1725)
Mor*(?)2 ( - e 1725)

Familie 1

Knut Jonsson på Bergset ( - f 1759)
Barn

Familie 2

Per Olsson på Bogge (c 1702 - 1761)
De hadde ikke barn.7 Ildri ble født ca. 1699 på Øverås, Eresfjord.1
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Arnesson på Øverås den 23. juni 1725: 6 daler 12 skilling.3

Annet navn: Ildri Hallvorsdotter på Øverås, nevnt 1729.2,4
Ildri fikk barn med Knut Jonsson på Bergset ca. 1729. Han ble stevnet til tinget 11. juli det året for leiermål. Knut møtte og sa han ville gifte seg med Ildri, og de fikk frist til neste ting (men det ser ikke ut til at de ble gift).4
Ildri giftet seg med Per Olsson på Bogge.1

Ildri døde i 1761 på Innbogge, Eresfjord.1 Hun og Per ble jordfestet den 12. mai 1761 på Eresfjord kyrkjegard.1

I Gards- og ættesoge for Nesset V (s. 125) kalles Mari Persdotter på Bogge for Marit og oppgis som datter av Ildri Hallvorsdotter, men begge deler er feil.5


I Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584) kalles Ildri Hallvorsdotter på Øverås for «Eldri Aslaksdtr.», men det er nok feilgjengivelse av tingboka.6,4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 24 b, 3. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640068
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 5. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458

Hallvor Knutsson på Bogge1,2,3

M, #15162, (ca. 1729 - 1785)
Far*Knut Jonsson på Bergset4 ( - f 1759)
Mor*Ildri Hallvorsdotter på Bogge4,1 (c 1699 - 1761)

Familie

Mari Persdotter på Bogge (c 1732 - 1785)Annet navn: Hallvor Knutsson på Øverås.5,6,7
Hallvor ble født ca. 1729 på Øverås, Eresfjord, utenom ekteskap.3,7,6,4 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1754. Han ble dimittert som soldat i 1765 fordi høyre hånd var lam.6,5
Hallvor giftet seg etter 1754 med Mari Persdotter på Bogge. De var stesøsken.2,6
Hallvor Knutsson kjøpte 1 pund 18 merker med 1 pund overbygsel på bnr. 9, Innbogge, Eresfjord, den 26. oktober 1758 av Per Olsson på Indre Bogge. Per var svigerfaren til Hallvor. Kjøpesum: 55 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8
Han og Mari var selveiere på bnr. 9 i 1762. Sønnen Knut fikk skjøte i 1782.2,9,10
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 6 daler 1 ort 12 skilling.1


Hallvor døde i 1785 på Innbogge, Eresfjord.3 Han og Mari ble jordfestet den 6. februar 1785 på Eresfjord kyrkjegard.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 171. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041034
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 167 b, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640212
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700544
 6. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Eresfjordske kompani, mønstringsrulle. Nr. 79. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700277
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 192 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650674
 9. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 125. https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=128
 10. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 126. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001?page=129

Knut Jonsson på Bergset1,2

M, #15163, ( - før 1759)
Far*Jon Knutsson på Bergset2 (c 1681 - c 1732)
Mor*Kari Ivarsdotter på Bergset ( - f 1759)

Familie

Ildri Hallvorsdotter på Bogge (c 1699 - 1761)
BarnKnut fikk barn med Ildri Hallvorsdotter på Øverås ca. 1729. Han ble stevnet til tinget 11. juli det året for leiermål. Knut møtte og sa han ville gifte seg med Ildri, og de fikk frist til neste ting (men det ser ikke ut til at de ble gift).1 Knut Jonsson på Bergset var soldat i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1731.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.2
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.2


Knut døde før 1759, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400023
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Jon Knutsson på Bergset1,2,3

M, #15164, (ca. 1681 - ca. 1732)
Far*Knut Persson på Øverås4 ( - c 1698)

Familie

Kari Ivarsdotter på Bergset ( - f 1759)
Jon hadde fire barn (i live 1733).2 
BarnJon ble født ca. 1681 på Øverås, Eresfjord.5
Annet navn: Jon Knutsson på Øverås, nevnt 1701.5 Han tjente i Småskogan, Øverås, Eresfjord, i 1701. Han var da reservesoldat.5 Han fikk bygselseddel på 2 pund 16 merker på bnr. 5, Bergset, Vistdal, fra Per Johansson den 11. mai 1703. Forrige bruker, Erik Ivarsson (s.d.), hadde oppgitt jorden grunnet alderdom og svakhet. Per handlet på vegne av jordeieren.6
Jon giftet seg med Kari Ivarsdotter.6 Trond Ivarsson, Ola Gunnarsson, Åmund Toresson, Jon Knutsson og Ingebrigt Eriksson på Bergset ble stevnet den 15. juli 1709. De var meldt for å ha pløyd og sådd Bergsethjellen uten jordeierens tillatelse. Saken ble utsatt.7,8,9,10,6
Han og Kari var brukere på bnr. 5 i 1711. Ei Ragnhild (over 12 år) bodde hos dem. Etter Jons død drev enka videre. Neste bruker fikk bygselseddel 19. desember 1734, tinglyst 13. juli 1736.3,6,11 Jon Knutsson på Bergset var lagrettemann i Eresfjord i 1714.1

Jon døde ca. 1732 på Bergset, Vistdal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 22. mai 1733. Arvinger: Knut Jonsson, Tore Jonsson, Per Jonsson og Marit Jonsdotter. Arv: 10 daler 2 ort, fordelt på enka (ikke navngitt) og de fire barna.2

Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584, 558) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet til kona).6,12,3

Kilder/noter

 1. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390442
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 7. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 611.
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 523.
 9. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 543. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=546
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 559.
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400307
 12. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.

Ivar Olsson på Øverås1,2,3

M, #15165, (ca. 1700 - 1763)
Far*Ola Toresson på Øverås4 (c 1669 - )

Familie

Brit Toresdotter på Reitan (c 1709 - 1762)
(De var trolig gift.) Han var enkemann i 1763.5 Ivar ble født ca. 1700.4,3,5 Han bodde hos Ola Toresson på bnr. 15, Øverås, Eresfjord, i 1701.4,6 Ivar Olsson på Øverås var soldat.3
Han var bruker på bnr. 15 i 1730. Skyld 1749: 1 våg 1 pund 12 merker.6,3
Han var verge for Knut Jonsson, Tore Jonsson og Per Jonsson på Bergset i 1733.1

Annet navn: Ivar Olsson på Åse, nevnt 1742.7
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson og Helge Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 6 daler i lånte penger, men grunnet fallitt fikk han bare 2 daler 1 ort 22 skilling.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 2 daler, men boet var fallitt.7

Ivar giftet seg trolig med Brit Toresdotter på Reitan.5,2 Ivar Olsson bodde hos Sølvei Toresdotter på bnr. 15 i 1762.2

Ivar døde i 1763 på Øverås, Eresfjord.5 Han ble jordfestet den 4. desember 1763 på Eresfjord kyrkjegard, som «Iver Knuds Øvreaas» (sic).5

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041036
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 19. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690346
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 a, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640079
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=392
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209

Tore Jonsson i Hjelvika1,2

M, #15166, (ca. 1712 - 1777)
Far*Jon Knutsson på Bergset3,1 (c 1681 - c 1732)
Mor*Kari Ivarsdotter på Bergset4 ( - f 1759)Annet navn: Tore Jonsson på Bergset.5,4,3
Tore ble født ca. 1712 på Bergset, Vistdal.5,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.3
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.3
Tore Jonsson på Bergset ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1740. Han var fremdeles soldat i 1749.5
Han var bruker på bnr. 5, Bergset, Vistdal, i 1749. Skyld: 2 pund 16 merker. Neste bruker fikk bygselseddel i 1751.5,7,8 Tore Jonsson på Bergset møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Kari Toresdotter på Bjørbekkje var død, og Tore oppgav arvelinjen (se skiftet). Tore Olsson på Moen og Nils Olsson på Steinsvoll bekreftet fremstillingen med ed, og det ble utstedt tingsvitne.4
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.9,10,11,4

Han var bruker i Jakobsgarden, Hjelvika, Veøy, i 1762. Han hadde overtatt etter broren Per.2,6
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 6 daler 1 ort 12 skilling.1


Tore døde i 1777.6

     Navnet hans ble skrevet Thore Jonsen Gieldvigen i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 425. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041085
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 70. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 6. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 35. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 8. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 585. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=588
 9. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 10. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 11. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861

Per Jonsson på Setre1

M, #15167, (ca. 1723 - 1780)
Far*Jon Knutsson på Bergset2,3 (c 1681 - c 1732)
Mor*Kari Ivarsdotter på Bergset4 ( - f 1759)

Familie

Marit Jakobsdotter på Setre (c 1716 - 1797)Annet navn: Per Jonsson på Bergset.4,2
Per ble født ca. 1723 på Bergset, Vistdal.5
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733: 1 daler 2 ort.2
Han var myndling av Ivar Olsson på Øverås i 1733.2

Per giftet seg i 1747 med Marit Jakobsdotter i Hjelvika.1,5
Annet navn: Per Jonsson i Hjelvika.3
Per og Marit var brukere i Jakobsgarden, Hjelvika, Veøy, en kort tid. Etter dem overtok hans bror Tore.5
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.6,7,8,4

Han og Marit var brukere på Setre, Tresfjord, i 1762. Hilde Olsdotter bodde også der. Det var tre andre bruk på gården.1,5
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Finnset den 24. november 1767: 6 daler 1 ort 12 skilling.3


Per døde i 1780, etter en ulykke i kvernhuset.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 446. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 6. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 7. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 8. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861

Hilde Olsdotter på Setre1

K, #15168

Familie

Jakob Jespersson i Hjelvika (c 1660 - 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHilde giftet seg med Jakob Jespersson i Hjelvika. Hilde Olsdotter bodde hos Per Jonsson og Marit Jakobsdotter på Setre, Tresfjord, i 1762.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 446. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041104
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587

Gunhild Eik1

K, #15169
Far*Øyvind Eik1 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad1 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Fridthjof Køhn (1943 - 1997)

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

John Alexander Tindall1

M, #15170

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Fridthjof Køhn1

M, #15171, (20. juli 1943 - 19. august 1997)

Familie 1

De hadde barn.4 

Familie 2

Gunhild EikFridthjof ble født den 20. juli 1943.1 Han var forstkandidat.1
Fridthjof giftet seg med en uregistrert person. Han skrev utkast til gårds- og slektshistorie for Vågstranda.2
Han var bruker på bnr. 2, Sekkenes, Molde.1

Fridthjof døde den 19. august 1997.3

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 245. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=248
 2. [S86] Fridthjof Køhn: tlf. 1996.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: august 1997.
 4. [S198] Øyvind Jo Eik: muntlig.

Jennie Ellen Tindall1

K, #15172
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Sara Sigrid Tindall1

K, #15173
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Iain Arne Tindall1

M, #15174
Far*John Alexander Tindall1
Mor*Gunhild Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Sigrid Eik1

K, #15175
Far*Øyvind Eik1 (1902 - 1975)
Mor*Kanny Vestad1 (1917 - 2012)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

John Per Erik Øhman1

M, #15176

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Øyvind Øhman1

M, #15177
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Erik Øhman1

M, #15178
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Frida Øhman1

K, #15179
Far*John Per Erik Øhman1
Mor*Sigrid Eik1
8-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 54.

Anders Andersson på Helset1,2

M, #15180, (ca. 1645 - )

Familie 1

Tre barn levde i 1680.1 

Familie 2

Gjertrud Larsdotter på Helset ( - e 1692)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnders ble født ca. 1645.2
Han var bruker i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1665. Skyld: 1½ våg.2,1
Anders giftet seg med en uregistrert person.1
Anders giftet seg med Gjertrud Larsdotter.1
Han og Gjertrud var brukere i Andersgarden i 1692. Han står som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i matrikkelen fra 1709, men deres sønn fikk tinglyst bygselseddel året etter.1,3

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 210, Offuerhelset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010112
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Wesnes-Otting, Øver Helset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180067

Gjertrud Larsdotter på Helset1

K, #15181, ( - etter 1692)

Familie

Anders Andersson på Helset (c 1645 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnGjertrud giftet seg med Anders Andersson på Helset.1
Hun og Anders var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1692. Han står som bruker av 1 våg 1 pund 12 merker i matrikkelen fra 1709, men deres sønn fikk tinglyst bygselseddel året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Wesnes-Otting, Øver Helset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180067

Marit Jonsdotter på Bergset1

K, #15182, ( - før 1759)
Far*Jon Knutsson på Bergset1 (c 1681 - c 1732)
Mor*Kari Ivarsdotter på Bergset ( - f 1759)Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson på Bergset den 22. mai 1733.1
Hun var myndling av Ola Knutsson på Bergset i 1733.1


Marit døde før 1759, uten livsarvinger.2,3

Gards- og ættesoge for Nesset IX (s. 584, 558) oppgir at Jon Knutsson på Bergset var gift annen gang med Ragnhild Åmundsdotter og at hun var mor til Marit, men det ser ikke ut til å stemme, og kan være basert på at navnet Ragnild står på linjen under qvinden i skoskatten 1711 (det var altså ikke navnet til kona).4,5,6

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 4. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 5. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 558.
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182

Kari Ivarsdotter på Bergset1

K, #15183, ( - før 1759)
Far-?*Ivar Estensson på Øverås (c 1645 - ); trolig1,2
Far-ste?Ola Toresson på Øverås (c 1669 - ); trolig2

Familie

Jon Knutsson på Bergset (c 1681 - c 1732)
Jon hadde fire barn (i live 1733).2 
BarnKari giftet seg med Jon Knutsson.3
Hun og Jon var brukere på bnr. 5, Bergset, Vistdal, i 1711. Ei Ragnhild (over 12 år) bodde hos dem. Etter Jons død drev enka videre. Neste bruker fikk bygselseddel 19. desember 1734, tinglyst 13. juli 1736.4,3,5

Kari døde før 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.
 3. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Berset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 144 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400307

Brit Jonsdotter på Bergset1

K, #15184Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson og Eli Olsdotter på Bergset den 29. juni 1742: 3 daler, men boet var fallitt.1


     Navnet hennes ble skrevet Bereth Jonsdatter Berset i 1742.1

     Brit Jonsdotter og Brit Jonsdotter på Bergset kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 193 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650211

Hallvor Arnesson på Øverås1,2,3

M, #15185, (ca. 1661 - 1724 eller 1725)

Familie

(?) ( - e 1725)
De hadde ett barn.12 
BarnHallvor ble født ca. 1661.4
Hallvor giftet seg med (?).4,5
Hallvor var bruker på Nordvollen, Øverås, Eresfjord, i 1699. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.2,6 Han ble stevnet av Ola Nilsson på Sjølsenga til tinget i Eresfjord den 4. juli 1699. Saken gjaldt halvparten i en hest kjøpt fra konas forrige mann, Ola Estensson på Sjølsenga. Hallvor sa at han og Tore Eriksson i Eikesdal for omtrent 3 år siden kjøpte hesten for 6 daler, og at han selv hadde betalt sin halvpart. Kameratens stefar, Tomas i Eikesdal, møtte på hans vegne og sa at Hallvor hadde solgt hesten videre, men Tore ble pålagt å betale sin halvpart til Ola Nilsson.2
I manntallet av 1701 står han som bruker på Nordvollen. Tore Knutsson og Tosten Knutsson var også der.4 Hallvor Arnesson på Øverås var soldat i 1701.4 Han var lagrettemann i Eresfjord i 1711 og 1720.1,7
Hallvor og kona var brukere på Nordvollen i 1711. Marit bodde også der. Bumerket til Hallvor var innskåret på en treskål på Nordvollen (nevnt 1983). Etter hans død overtok enka og senere hennes sønn Tosten.8,9,6
Annet navn: Hallvor Arnesson på Åse, nevnt 1720.7

Hallvor døde i 1724 eller 1725 på Øverås, Eresfjord.10,3 Det ble holdt skifte etter ham den 23. juni 1725. Kreditorer: Erik Toresson på Ødegård, Marit Knutsdotter og Tosten Knutsson o.a. I boet var tre kyr, okse, kvige, to geiter, to sauer, 6 tønner havre, halvpart i en kvern, o.a. Aktiva: 25 daler 12 skilling. Passiva: 12 daler 3 ort 12 skilling. Arv: 12–1–0.11

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) hadde Hallvor Arnesson på Øverås dattera Marit, men det er nok feiltolkning av skoskatten og skiftet etter ham (han var hennes stefar).6,12

Kilder/noter

 1. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390299
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 132 a, 5. april. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390598
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øfveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 9. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 37 b, mnr. 186. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670039
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365

Marit Knutsdotter på Finnset1,2,3

K, #15186, ( - 1767)
Far*Knut Persson på Øverås2 ( - c 1698)
Mor*(?)4,2 ( - e 1725)
Far-steHallvor Arnesson på Øverås4 (c 1661 - 1724 / 1725)

Familie

Ola Toresson på Finnset ( - c 1752)
De hadde ikke barn.1,2,11 Annet navn: Marit Knutsdotter på Øverås.4 Hun bodde hos Hallvor Arnesson og kona på Nordvollen, Øverås, Eresfjord, i 1711.4,5,6
Marit var kreditor ved skiftet etter Hallvor Arnesson på Øverås den 23. juni 1725: 3 daler.7

Marit giftet seg med Ola Toresson på Finnset.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Toresson på Finnset den 5. april 1753.1
Hun var myndling av Bjørn Knutsson i Oppigard i 1753.1

Marit Knutsdotter solgte 2 pund med bygselrett på bnr. 3, Finnset, Eresfjord, den 5. juli 1756 til Knut Tostensson. Skjøtet ble tinglyst samme dag.8,9

Marit døde i 1767 på Finnset, Eresfjord, hos brorsønnen Knut Tostensson.3,2 Marit Knutsdotter på Finnset ble jordfestet den 17. april 1767 på Eresfjord kyrkjegard.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 24. november 1767. Kreditor: Anne Toresdotter i Torvika. Arvinger: Knut Tostensson på Finnset, Tosten Jonsson, Tore Jonsson, Marit Tostensdotter, Tore Jonsson i Hjelvika, Per Jonsson i Hjelvika og Hallvor Knutsson på Bogge. I boet var ku, geit uten kje, gimmer, 29 daler i rede penger, kister med og uten lås, o.a. Aktiva: 53 daler 12 skilling. Passiva: 18 daler 4 skilling. Arv: 35 daler 8 skilling.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VI, 1990) hadde Hallvor Arnesson på Øverås dattera Marit, men det er nok feiltolkning av skoskatten og skiftet etter ham (han var hennes stefar).6,10

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 156 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650752
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 a, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640093
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], øfveraas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181180
 5. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 268. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=271
 6. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 316. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=317
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640364
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650626
 9. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650627
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 350 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640365
 11. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 308. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012?page=311

Eilev Persson på Øverås1,2

M, #15187, (ca. 1604 - )
9. tippoldefar til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnEilev ble født ca. 1604.1
Han var bruker på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, i 1647. I 1657 skattet han for tre hester, elleve kyr, fire sauer og to geiter (kanskje overdrevet).3,2,4 Han bodde hos Ola Eilevsson på lnr. 131 i 1664. Eilev var trolig kårmann.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 234. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191128
 2. [S1803] Trondheim lensregnskap 1657–58 (#130): litra I, Romsdal kvegskatt 1657. Folio 12 a. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917610196
 3. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 295. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=298
 4. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 339. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=340
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 340.

Knut Eilevsson på Øverås1

M, #15188, (ca. 1632 - )
Far*Eilev Persson på Øverås (c 1604 - )
Bror av 8.tippoldefar/mor til megKnut ble født ca. 1632.1 Han tjente hos Ola Eilevsson på lnr. 131, Øverås, Eresfjord, i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 234. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191128

Eilev Olsson1

M, #15189, (ca. 1677 - før 1759)
Far*Ola Eilevsson på Øverås1 (c 1639 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ett barn levde i 1759.1 
BarnEilev ble kanskje født ca. 1677.2
En Eilef Olsen (24 år) tjente på Vorpeneset, Nesset, i 1701.2

Annet navn: Eilev Olsson på Øverås.3 Eilev Olsson på Øverås deltok i Den store nordiske krig (som varte fra 1709 til 20).3

Eilev døde før 1759 i Kristiansund.1

     Navnet hans ble skrevet Ellev Olsen i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Verpenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 3. [S1563] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1983): s. 296. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017092726003?page=299

Kari Toresdotter på Bjørbekkje1,2

K, #15190, ( - ca. 1758)
Mor*Randi Estensdotter på Leangen3

Familie 1

De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Steingrim Toresson på Bjørbekkje (c 1710 - )
De hadde ikke barn.1,5,4 Annet navn: Kari Toresdotter på Leangen.3
Kari giftet seg med en uregistrert person.4
Kari giftet seg med Steingrim Toresson på Gjøra.1,5
Hun og Steingrim var brukere på Bjørbekkje, Sunndal, fra ca. 1738. De drev halve gården. Hans sønn Erik fikk skjøte på bruket i 1783 for 85 daler.4

Kari døde ca. 1758 på Bjørbekkje. Skiftet ble påbegynt 16. januar 1759.1,2 Tore Jonsson på Bergset møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Kari Toresdotter på Bjørbekkje var død, og Tore oppgav arvelinjen (se skiftet). Tore Olsson på Moen og Nils Olsson på Steinsvoll bekreftet fremstillingen med ed, og det ble utstedt tingsvitne.2 Skiftet etter henne ble sluttet den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.1,5,6,2

     Navnet hennes ble skrevet Kari Toresdatter Biørbechen i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S1804] Sunndalsboka III: s. 40. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017050348013?page=43
 4. [S1723] Sunndalsboka I: s. 380. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648519?page=387
 5. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 6. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861

Randi Estensdotter på Leangen1

K, #15191
Far*Esten Sjølsenga1 ( - c 1656)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Randi Estensdotter på Sjølsenga.1
Randi giftet seg med en uregistrert person.1
Randi og mannen var brukere på Leangen, Sunndal.1

Esten på Sjølsenga1

M, #15192, ( - ca. 1656)

Familie

De kan ha hatt fler barn. Enka giftet seg med neste bruker.1,4 
BarnHan var bruker på Sjølsenga, Sunndal, i 1623. Han drev gården resten av livet.1
Esten giftet seg med en uregistrert person.1

Esten døde ca. 1656.1
Ola Eilevsson på Øverås giftet seg kanskje med ei datter av Esten på Sjølsenga.2

Kilder/noter

 1. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=44
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S1804] Sunndalsboka III: s. 40. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017050348013?page=43
 4. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 314, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005193166

Ola Estensson på Sjølsenga1,2

M, #15193, (ca. 1656 - ca. 1697)
Far*Esten Sjølsenga3,1 ( - c 1656)

Familie

Marit Einarsdotter på Sjølsenga ( - c 1730)
De hadde to barn.4,3 Ola ble født ca. 1656 på Sjølsenga, Sunndal.1
Han var bruker på Sjølsenga fra 1686. Han overtok etter stefaren. Etter Olas død drev enka videre med sin nye mann.3
Ola giftet seg med Marit Einarsdotter på Virom.3,2

Ola døde ca. 1697.3
Ola Nilsson på Sjølsenga stevnet Hallvor Arnesson på Øverås til tinget i Eresfjord den 4. juli 1699. Saken gjaldt halvparten i en hest kjøpt fra konas forrige mann, Ola Estensson på Sjølsenga. Hallvor sa at han og Tore Eriksson i Eikesdal for omtrent 3 år siden kjøpte hesten for 6 daler, og at han selv hadde betalt sin halvpart. Kameratens stefar, Tomas i Eikesdal, møtte på hans vegne og sa at Hallvor hadde solgt hesten videre, men Tore ble pålagt å betale sin halvpart til Ola Nilsson.2

Kilder/noter

 1. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 314, nr. 28. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005193166
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650687
 3. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=44
 4. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 217. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202640111

Ivar Estensson på Øverås1

M, #15194, (ca. 1645 - )
Far-?*Esten Sjølsenga ( - c 1656); trolig2,3

Familie

BarnIvar ble trolig født ca. 1645 på Sjølsenga, Sunndal.4
Iffuer Estens. (19 år) var knekt på Sjølsenga i 1664.4

Han var bruker på bnr. 15, Øverås, Eresfjord, fra 1678. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker. Han drev fremdeles i 1697, men neste bruker hadde overtatt i 1701 (og trolig giftet seg med enka etter Ivar, s.d.).1,5

Kilder/noter

 1. [S1805] Trondheim stiftamtstueregnskap 1678 (#52): litra B C, Romsdal leilendingsskatt. Errixfiords Otting, øffueraas. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320212
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 3. [S1303] Sunndalsboka IV: s. 41. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010?page=44
 4. [S1010] Nordmøre prestemanntall 1664–66 (#28): s. 293, Sielfseng. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005193155
 5. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=392
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733. Eritzfiords Otting, 22. mai.

Ola Toresson på Øverås1,2

M, #15195, (ca. 1669 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1669.1 Han var soldat i 1701.1
Han var bruker på bnr. 15, Øverås, Eresfjord, i 1701. Ivar Olsson bodde også der. Ola hadde overtatt etter Ivar Estensson (og trolig giftet seg med enka, s.d.). Ola drev fremdeles i 1727, men i 1730 hadde sønnen overtatt.1,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 227, Øveraas. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 391. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026?page=392

Gjertrud Eilevsdatter1

K, #15196, ( - etter 1759)
Far*Eilev Olsson1 (c 1677 - f 1759)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759. I boet var 1 øre 12 merker med bygselrett i Bjørbekkje (samt en engslette), hvorav enkemannen fikk den ene halvparten og Karis utarvinger den andre (35 daler 1 ort 5 skilling). Arvinger: Steingrim Toresson på Bjørbekkje, Tore Jonsson, Per Jonsson, Ola Olsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes, Tore Henriksson på Nerås, Jon Henriksson, Brit Henriksdotter, Marit Henriksdotter, Erik Olsson på Finnset, Trond Olsson på Øverås, Ingrid Olsdotter på Fagersletta og Gjertrud Eilevsdatter (og kanskje andre). Skiftet ble tinglyst 3. oktober samme år.2,3,4,1
Hun var myndling av Trond Olsson på Øverås i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 3. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 4. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861

Nils Olsson på Steinsvoll1

M, #15197, (ca. 1697 - 1769)

Familie

Kari Bjørnsdotter på Steinsvoll (c 1700 - 1760)
De hadde tre barn.2 
BarnNils ble født ca. 1697 på Steinsvoll, Eresfjord.2
Nils giftet seg med Kari Bjørnsdotter.2,3
Han og Kari var brukere i Deraustgarden, Steinsvoll, Eresfjord, fra 1728. Skyld: 1 våg 12 merker. Sønnen Ola fikk bygselseddel i 1761.2
Tore Jonsson på Bergset møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Kari Toresdotter på Bjørbekkje var død, og Tore oppgav arvelinjen (se skiftet). Tore Olsson på Moen og Nils Olsson på Steinsvoll bekreftet fremstillingen med ed, og det ble utstedt tingsvitne.1


Nils døde i 1769 på Steinsvoll.2

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 241.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 523 b.

Steingrim Toresson på Bjørbekkje1

M, #15198, (ca. 1710 - )

Familie 1

Kari Toresdotter på Bjørbekkje ( - c 1758)
De hadde ikke barn.3,1,4 

Familie 2

De hadde sju barn.4 Annet navn: Steingrim Toresson på Gjøra.2
Steingrim ble født ca. 1710 på Gjøra, Sunndal.2
Steingrim giftet seg med Kari Toresdotter på Bjørbekkje.3,1
Han og Kari var brukere på Bjørbekkje, Sunndal, fra ca. 1738. De drev halve gården. Hans sønn Erik fikk skjøte på bruket i 1783 for 85 daler.4
Han var arving ved skiftet etter Kari Toresdotter på Bjørbekkje den 13. august 1759: 18 merker i bruket samt en engslette.3,1,5,6

Steingrim giftet seg i 1760 med en uregistrert person.4

Kilder/noter

 1. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 151 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 2. [S1723] Sunndalsboka I: s. 180. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648519?page=187
 3. [S1807] Nordmøre pantebok 1751–65: fol. 150 b, 3. oktober. https://www.digitalarkivet.no/tl20080403670967
 4. [S1723] Sunndalsboka I: s. 380. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648519?page=387
 5. [S1806] Nordmøre tingbok 1758–66: fol. 40 a, 3. oktober, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090421340861
 6. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363

Johan Ivarsson1,2,3

M, #15199, ( - 1752)
Far*Ivar Olsson på Bergset4 (c 1610 - )
Mor*Marit Johansdotter på Bergset4

Familie

Karen Kristoffersdatter ( - e 1752)Annet navn: Johan Ivarsson på Bergset.4
Johan ble født på Bergset, Vistdal.4 Han var snekkermester i 1745.1,3
Johan trolovet seg i 1745 i Domkirken sogn, Trondheim, med Karen Kristoffersdatter. Han var hos presten 10. mai og begjærte forlovelse.1
Johan giftet seg den 3. juni 1745 i Trondheim domkirke med Karen Kristoffersdatter.5
Han og Karen bodde i Holstveita, Trondheim, i 1752.2
Johan Ivarsson solgte hus med grunn i Holstveita i 1752 til Mons Anderssen Nordmann. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 18. april, like etter at selgeren var død, så enkas bror og verge, Anders Kristofferssen, signerte i stedet.2

Johan døde i 1752 i Trondheim, uten livsarvinger.2,3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. april 1752. Huset hadde stue med tilstøtende kammer, kjøkken, to loft og grunn (taksert til 70 daler), men var nylig solgt. De eide også et annet hus med stue, kammer, kjøkken og grunn like i nærheten (48 daler), men bodde ikke der. I boet var blant annet en rørstokk med sølvring, gammel svensk kårde, to hatter, et lite speil, snekkerredskap, hjulrokk, gammelt bakstejern samt to likkister, hvorav den ene ikke var helt ferdig.2 Det ble holdt skifte etter ham den 30. oktober 1753. Debitor: Einar Hemingsson. Arving: Karen Kristoffersdatter. Den avdødes slektninger skulle ha halve boet, men enka visste ikke hvem de var. Begravelsen kostet 66 daler 22 skilling.6 Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.3,4

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1745, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031127
 2. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: kopulerte, 1745, 3. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031131
 6. [S1808] Trondheim skifteprotokoll 1751–53: fol. 767 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090204340357

Jon Endresson på Lange1,2,3

M, #15200, (ca. 1711 - 1772)
Far*Endre Jonsson på Haustenga (c 1671 - )
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter på Haustenga4 ( - f 1743)

Familie

Mari Styrkårsdotter på Lange ( - c 1752)
De hadde ett barn.2,5 
BarnAnnet navn: Jon Endresson på Haustenga.
Jon ble født ca. 1711 på Haustenga, Vistdal.3,5
Jon giftet seg med Mari Styrkårsdotter på Lange.2
Han og Mari var brukere i Gjerdet, Indre Lange, Vistdal, i 1743. Skyld: 7 merker. Sønnen fikk skjøte i 1766.5,3
Han var arving ved skiftet etter Mari Styrkårsdotter på Lange den 9. april 1753: 6 daler 2 ort 19 skilling, utlagt i 3½ mark i Lange (halve Gjerdet, 1 daler 3 ort) o.a.6

Jon Endresson på Lange møtte på tinget den 3. juli 1759 i Eresfjord. Johan Ivarsson var død, og Jon oppgav arvelinjen frem til seg selv og Hans Åmundsson på Bogge, Endre Åmundsson, Ørjar Åmundsson, Åmund Åmundsson, Anders Åmundsson, Elling Endresson i Odden, Marit Endresdotter på Øra, Lars Jonsson på Berg, Trond Jonsson, Kari Jonsdotter og Anne Knutsdotter på Nes. Fremstillingen ble bekreftet med ed av Aslak Knutsson på Helle og Ola Pålsson på Vistdal-Sandnes. Videre erklærte Jon, og lensmann Knut Larsson på Langset på vegne av svigermora Anne, at de hadde utnevnt prest Lorents Schnitler til å innkreve arven, og det ble utstedt tingsvitne.1,4
Jon Endresson solgte 7 merker (hvorav halvparten var kjøperens morsarv) i Gjerdet den 23. juni 1766 til Ola Jonsson. Kjøpesum: 6 daler.5,7

Jon døde i 1772.5

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 36. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 63 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410363
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 71.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650758
 7. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 72.