Anders Andersson på Reitan1,2

M, #16901, (ca. 1707 - 1762)

Familie

De hadde ikke barn.4 Anders ble født ca. 1707.3
Anders giftet seg med en uregistrert person.4
Han var verge for Marit Larsdotter og Lars Larsson i Sotnakken i 1745.1

Han var bruker på Reitan, Nesset, i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.3

Anders døde i 1762 på Reitan.2 Han ble jordfestet den 20. oktober 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Andersøn Rejten i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, onsdagen etter 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 5. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660090

Guri Andersdotter på Mork1,2

K, #16902, (ca. 1706 - 14. september 1759)

Familie 1

Mats Olsson på Mork ( - 1758)
De hadde seks barn.5 

Familie 2

Lars Larsson på Mork (o 1735 - 1799)
De hadde ikke barn. Guri ble født ca. 1706. Alderen ble oppgitt til 57 år ved begravelsen i 1759, men hun må ha vært yngre.3,4
Guri giftet seg med Mats Olsson.5
Guri giftet seg den 26. juni 1759 i Veøy kirke med Lars Larsson på Grebbestad.2

Guri døde den 14. september 1759 på Mork, Veøy, av en sykdom som slo seg fra livet og opp for brystet.3 Hun ble gravlagt den 17. september 1759 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hennes ble skrevet Guraa Andersdatter Mork i 1759.2,3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) må Kari Andersdotter (som trolovet seg med Ola Olsson på Mork) ha vært barn av Anders Pålsson på Morkastranda, «for det finst ingen andre med namnet Anders på Mork eller Morkestrand kring 1700». Anders hadde ei datter, men man måtte ikke være fra Mork-området for å gifte seg med noen derfra. Han var nok heller ikke far til Guri Andersdotter på Mork (s. 519).6,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 709 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651314
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 457, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 360, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660389
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.

Ola Olsson på Nesje1,2

M, #16903, (ca. 1688 - 1740)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1688.3 Han fikk bygselseddel på 2 pund 22 merker på Sørnesje, Veøy, fra Ludvig Ivarsson den 20. desember 1720. Seddelen ble tinglyst 30. januar.4 Ola Olsson på Nesje var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1721. Han skulle virke året etter.1
Han var bruker på Sørnesje i 1736. Skyld: 1 våg 2 pund 20 merker (Ola drev to bruk på 2 pund 22 merker hver).5 Han ble stevnet av Joris Nilssen Skjellerup til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 7 daler 2 ort 14 skilling. Han møtte ikke, så saken ble utsatt.6
Annet navn: Ola Olsson på Sørnesje, nevnt 1740.3,5

Ola døde i 1740 på Sørnesje.3 Han ble jordfestet den 15. april 1740 på Veøy kirkegård, av Lars Lekanger.3 Det ble holdt skifte etter Ola den 9. september 1740. Kreditorer: Joris Nilssen Skjellerup, Anna Munthe, Åge Persson, Ivar Ivarsson, Mats Knutsson på Malo og Pål Berents. I boet var noen dyr, 3 tønner såkorn, halvpart i en saltkjele, stor gryte med jernhadde, gammel kiste med lås, o.a. Åbot på gården: 10 daler. Løytnant Skjellerup og madam Munthe fordret landskyld (for hvert sitt bruk). Aktiva: 28 daler 14 skilling. Prioritert gjeld: 22 daler 3 ort 5 skilling. Uprioritert gjeld: 21–0–16. Boet var altså fallitt.2

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 204, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 5. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 107.
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400381

Ragnhild Olsdotter på Nesje1,2

K, #16904, (ca. 1700 - 5. mai 1755)

Familie 1

Per Kolbeinsson på Nesje (c 1681 - 1745)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Ola Olsson i Horsgård (c 1701 - 1767)
De hadde ikke barn.11 Ragnhild ble født ca. 1700.3
Ragnhild trolovet seg den 12. mai 1737 i Veøy kirke med Per Kolbeinsson på Nesje.1
Ragnhild på Nesje var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter på Sørnesje den 2. desember 1737.2

Ragnhild giftet seg den 29. desember 1737 i Veøy kirke med Per Kolbeinsson på Nesje.4,5
Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Sørnesje, nevnt mellom 1745 og 1755.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Per Kolbeinsson på Sørnesje den 6. mai 1745: 51 daler 12 skilling, pluss 6 daler i festegave og 2 daler i begravelsesvederlag, utlagt i 1 pund 4 merker i Sørnesje (14 daler), sølvbeger merket PKS IOD 1716 (Per Kolbeinsson, Inger Olsdotter, 2 daler 3 ort) o.a.6
Hun var myndling av Ottar Ivarsson på Øver-Våge i 1745.7

Ragnhild trolovet seg den 21. april 1746 med Ola Olsson i Horsgård. De var beslektet i annet og tredje ledd, men hadde ekteskapsbevilling av 17. januar. Forlovere: Ola Eriksson på Sørnesje og Hans Toresson på Nordnesje.8
Ragnhild giftet seg den 21. juni 1746 i Veøy kirke med Ola Olsson i Horsgård.9,10
Hun og Ola var brukere på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, fra 1746. Bruket ble kalt Olagarden etter ham. Skyld 1748: 1 våg 1 pund 16 merker. Ola kjøpte en del av gården i 1761. Etter hans død overtok sønnen med samme navn.11,12

Ragnhild døde den 5. mai 1755 på Sørnesje, Veøy, av sting for brystet.3 Hun ble gravlagt den 10. mai 1755 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 3. oktober 1755. Arvinger: Ola Olsson på Sørnesje og Ingrid Olsdotter på Øver-Våge o.a. Hun hadde på dødsleiet gitt 1 pund 3 merker med bygselrett i Sørnesje til stesønnen Ola Olsson, som han fikk beholde mot at faren betalte åboten. I boet var mange dyr, 4 tønner såkorn, 2 tønner brødkorn, 3½ tønne havre, kvern med redskap, notpart, fireroring med seil og tilbehør, kopperkjele på 1 pund 8 merker, smedredskap, o.a. Aktiva: 83 daler 16 skilling. Passiva: 7 daler 16 skilling. Arv: 76 daler.13

     Ragnhild Olsdotter på Nesje og Ingrid Olsdotter på Øver-Våge var søsken.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 399, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660406
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a–385 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650404
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 278, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 279, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 169.
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 25. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b–392 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989

Fredrikke Lovise Eg1

K, #16905, (ca. 1720 - 1753)
Far*Børge Jakobssen Eg1 (1681 - 1764)
Mor*Anna Katarina Mortensdotter Schultz1 (1686 - 1727)Fredrikke Lovise ble født ca. 1720 på Gjermundnes, Vestnes.2
Fredrikke Lovise Eg solgte på Eik, Veøy, i 1737. Jakob Johanssen Schultz handlet som hennes verge.3

Fredrikke Lovise døde i 1753.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640560
 2. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 58. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=59
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=28

Knut Tomasson i Tennfjord1,2

M, #16906, (1699 - 1755)
Far*Tomas Åmundsson i Tennfjord2,1 (c 1666 - 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1699 i Tennfjord, Vatne.2
Han var bruker på bnr. 1, Tennfjord, Vatne, fra 1736. Knut og stefaren drev halve bruket hver til 1754.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 11 daler 2 ort 2 skilling, delt med broren Einar.4


Knut døde i 1755 i Tennfjord.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 98.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=102
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.

Halla Åmundsson på Nakken1,2

M, #16907, (omkr. 1670 - 1739)
Far*Åmund Tomasson på Nakken2,3 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken2 ( - c 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHalla ble født omkr. 1670 på Nedre Nakken, Vestnes.1,4 Han var soldat i 1701.4
Han var bruker på bnr. 8, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1704 til 1739.5

Halla døde i 1739 på Nedre Nakken.1 Han ble jordfestet den 18. mai 1739 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Pedersson Lekanger.1
Hans barn arvet ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 11 daler 2 ort 2 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, feria II pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630603
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 218, Øvernachen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282122
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=257
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.

Ingebjørg Tostensdotter på Øvstedalen1,2

K, #16908, ( - etter 1762)
Far*Tosten Ellingsson på Øvstedalen2 (c 1658 - 1729)

Familie

Lasse Persson på Øvstedalen (c 1706 - 1763)Ingebjørg giftet seg i januar 1740 med Lasse Persson.3
Hun og Lasse var brukere på bnr. 9, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1740. Lasse stod som selveier i 1762. Etter hans død drev Ingebjørg videre.3,1,4
Tosten Larsson kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett og bygninger på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, den 15. april 1751 av Ola Olsson og Lasse Persson o.a. Selgerne var Tostens medarvinger etter Knut Ingebrigtsson og Anne Tostensdotter på Fuglset. (Ola og Lasse solgte på vegne av sine koner.) Kjøpesum: 230 daler. Skjøtet ble utstedt på Fuglset, og tinglyst 14. juni.5,6
Lasse og Ingebjørg hadde Anne Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 454. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107
 2. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421
 3. [S77] Tresfjord I: s. 419. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=422
 4. [S77] Tresfjord I: s. 420. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#423
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650525
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060

Synnøv Tostensdotter på Øvstedalen1,2

K, #16909, (ca. 1684 - 1762)
Far*Tosten Ellingsson på Øvstedalen2 (c 1658 - 1729)

Familie

Ola Olsson på Øvstedalen (c 1701 - e 1764)Synnøv ble født ca. 1684.2
Synnøv trolovet seg den 17. april 1724 i Tresfjord kyrkje med Ola Olsson på Øvstedalen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Persson på Nerem og Anders Knutsson på Øvstedalen.3
Synnøv giftet seg den 6. juni 1724 i Vestnes kyrkje med Ola Olsson på Øvstedalen.1

Synnøv døde i 1762.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 2. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 4. [S77] Tresfjord I: s. 381. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=384

Ola Olsson på Øvstedalen1,2

M, #16910, (ca. 1701 - etter 1764)
Far*Ola Trondsson på Rypdal3 (c 1669 - 1751)
Mor*Brit Åmundsdotter på Rypdal3 ( - c 1702)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Tostensdotter på Øvstedalen (c 1684 - 1762)Annet navn: Ola Olsson på Rypdal.3
Ola ble født ca. 1701 på Rypdal, Tresfjord.3
Han var bruker på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord, i 1721. Ola hadde overtatt etter moras foreldre. Sønnen Tosten fikk tinglyst skjøte i 1757.4,5
Ola trolovet seg den 17. april 1724 i Tresfjord kyrkje med Synnøv Tostensdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Persson på Nerem og Anders Knutsson på Øvstedalen.2
Ola giftet seg den 6. juni 1724 i Vestnes kyrkje med Synnøv Tostensdotter.6
Ola Olsson og Lasse Persson o.a. solgte 1 våg 2 pund med bygselrett og bygninger på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, den 15. april 1751 til Tosten Larsson. Selgerne var Tostens medarvinger etter Knut Ingebrigtsson og Anne Tostensdotter på Fuglset. (Ola og Lasse solgte på vegne av sine koner.) Kjøpesum: 230 daler. Skjøtet ble utstedt på Fuglset, og tinglyst 14. juni.7,8

Ola døde etter 1764. Ifølge Tresfjord I døde han i 1772, men dette er ikke ført i ministerialboka.1,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 90, mnr. 454. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050096
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 3. [S77] Tresfjord I: s. 339.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 381. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=384
 5. [S77] Tresfjord I: s. 382. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=385
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650525
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060

Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø1

K, #16911, ( - 1708)

Familie

Ingebrigt Knutsson på Indre Årø (c 1642 - c 1707)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.2 
BarnMarit giftet seg med Ingebrigt Knutsson.2
Hun og Ingebrigt var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1695.3
Hun og Ingebrigt var brukere på Indre Årø i 1701. Knut Ingebrigtsson bodde også der. Bruket var på 1 våg 18 merker. Marit drev som enke i 1707 og 08 (neste bruker var Sjurd Ellingsson, s.d.).4,5,6

Marit døde i 1708 på Indre Årø.5,1 Det ble holdt skifte etter henne den 6. april 1709. Debitorer: Jens Audensson, Simen Karstensson, Joris Sveinsson og Hermann Sjurdsson. Kreditorer: Tomas Larsson, Tjøstolv Andersson på Fannbostad og Villum Robertsson o.a. Arvinger: Knut Ingebrigtsson, Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve, Marit Ingebrigtsdotter og Ingebjørg Ingebrigtsdotter.
     I boet var blant annet sølvtøy pantsatt av Svein Persson i Molde for gjeld: flatskaftet skje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD, ditto på 2½ lodd merket OOSBH, ditto på 3½ lodd med smalere skaft merket GDM og årstall 1624, ditto på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp uten navn, liten forgylt ditto på 1½ lodd med rund knapp, brennevinsskål på 2½ lodd, kjede på 12½ lodd, beger på 6 lodd 1½ kvintin merket PSS (eller BSS), skje på 3 lodd 2½ kvintin med drueknapp merket GN IHD (George Noone og Ingeborg H.dotter?), liten brennevinsskål på 2 lodd 1 kvintin merket OMJD (eller OMID), ett par buksespenner på 2 lodd med løvearbeid – samt ett par linlerretslaken på 4¾ alen med to bredder.
     Blant andre ting var et flataktig tinnfat på 5½ mark merket AGS MAD, ditto på 5½ mark merket AKD, tre kyr, to fjorårskalver, to kviger, rødsidet hornet kvige på 3 år hos Hannibal på Eide, rødflekket hvithodet hornet gjeldokse på Øverland, svartflekket hornet graokse på 3 år på Torhus, rødflekket skjut, svart føll, bekkekvern med redskap, håndkvern, gammel færing med seil, to kister med lås og én uten, børsenavar og hjulrokk. De skyldte 1 ort 8 skilling til Vågøy kyrkje i landskyld av ½ pund som den avdøde brukte i Indre Årø i 1707 og 08. Aktiva: 115 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 10–1–20. Arv: 105–1–0.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630511
 6. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Fanne Otting, Inder Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172189
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve1,2

K, #16912, ( - før 1709)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø2 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø2 ( - 1708)

Familie

Anders Olsson på Mjelve (c 1661 - )
De hadde barn.2 
BarnBrit giftet seg med Anders Olsson på Mjelve.2

Brit døde før 1709.2
Hennes barn arvet ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i sølvskje på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp (1 daler 18 skilling) o.a., pluss 3 tønner såhavre forlodds – til sammen 24 daler 1 ort 16 skilling.3
Tjøstolv Andersson på Fannbostad var formynder for barn til avdøde Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve i 1709. Han hadde arven etter morfaren under vergemål. Sjurd Ellingsson på Årø ble verge for arven etter mormora.2,1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630512
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Marit Ingebrigtsdotter på Indre Årø1

K, #16913, ( - etter 1709)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø1 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø1 ( - 1708)Hun var arving ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i flatskaftet sølvskje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD (1 daler 1 ort 6 skilling), ditto på 2½ lodd merket OOSBH (1–1–0), liten forgylt sølvskje på 1½ lodd med rund knapp (0–3–0), brennevinsskål i sølv på 2½ lodd (1–1–0), flataktig tinnfat på 5½ mark merket AGS MAD (0–2–7), ditto på 5½ mark merket AKD (0–2–7) o.a.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Årø1,2

K, #16914, ( - ca. 1719)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø2 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø2 ( - 1708)

Familie

Sjurd Ellingsson på Årø ( - e 1747)
De hadde seks barn. 
BarnIngebjørg giftet seg med Sjurd Ellingsson.1
Hun og Sjurd var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1709. (De overtok etter hennes mor.) Bruket var på 1 våg 18 merker.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i tre kister (3 ort 4 skilling) o.a.4


Ingebjørg døde ca. 1719 på Indre Årø.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. desember 1719. Arvinger: Sjurd Ellingsson og Nils Sjurdsson o.a. I boet var to flatskaftede sølvskjeer merket henholdsvis MAd og SCSK, to ditto merket OES, liten sølvskål merket EKS, tinnfat og -kanner, kyr, okse, geiter, sauer, hest, 4 tønner havre, båt med seil, fire kister, vevstol o.a. Aktiva: 87 daler 16 skilling. Det var ingen gjeld.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Fanne Otting, Inder Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180031
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a–167 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180

Anders Olsson på Mjelve1,2,3

M, #16915, (ca. 1661 - )
Far*Ola Finnsson på Holsbøen (c 1608 - )

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve ( - f 1709)
De hadde barn.1 
BarnAnders ble født ca. 1661.4
Annet navn: Anders Olsson på Holsbøen, nevnt 1693.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Ytre, Mjelve, Bolsøy, fra Jon Johnston den 26. oktober 1693. Seddelen ble tinglyst 1. juli 1695.2
Anders giftet seg med enka etter Johan Mjelve.4
Han var bruker på Ytre Mjelve fra ca. 1694. Skyld: 1 våg 2 pund.5,6
Anders giftet seg med Brit Ingebrigtsdotter på Indre Årø.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Ytre Mjelve. Ivar Johansson og Johan Andersson var også der.4
Anders giftet seg med en uregistrert person.3
Han og kona var brukere på Ytre Mjelve i 1711. Ivar Johansson bodde også der.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650602
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211176
 6. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220014

Johan på Mjelve1

M, #16916, ( - ca. 1693)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Ytre, Mjelve, Bolsøy, i 1688. Skyld: 1 våg 2 pund. Johan står i matrikkelen for 1693, men neste bruker fikk bygselseddel samme høst.1,2

Johan døde ca. 1693.3,2,4
Anders Olsson på Holsbøen giftet seg med enka etter Johan på Mjelve.5


     Han kan ha vært far til Gjertrud Johansdotter på Mjelve.

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Fanne Otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787827
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650602
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Fanne Otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211013
 4. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211176
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Ivar Johansson på Mjelve1,2

M, #16917, (ca. 1687 - )
Far*Johan Mjelve ( - c 1693)
Far-steAnders Olsson på Mjelve1 (c 1661 - )Ivar ble født ca. 1687.1 I manntallet av 1701 står Ivar Johansson hos Anders Olsson på Ytre, Mjelve, Bolsøy.1 Ivar Johansson bodde hos Anders Olsson på Ytre Mjelve i 1711.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173

Lisbet Gulbrandsdotter1

K, #16918, ( - ca. 1719)

Familie

Lars Nilsson (1673 - 1731)
Ett barn levde i 1719.1 
BarnLisbet giftet seg med Lars Nilsson.1

Lisbet døde ca. 1719 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. desember 1719. Arvinger: Lars Nilsson og Karen Larsdatter. Huset med grunn, kjøkken, jernkakkelovn og en gammel ditto ble vurdert til 30 daler, og et naust på Reknes-grunn til 3 daler 2 ort. Blant andre ting i boet var en flatskaftet sølvskje merket IOS (eller JOS), en ditto, færing, fjørefarseil, svart polemitsstakk, o.a. Aktiva: 47 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 3–0–0. Arv: 44–1–16.2

     Lisbet Gulbrandsdotter og Kristian Gulbrandsson var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b–166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180

Kristi Olsdotter på Årø1

K, #16919, ( - ca. 1751)

Familie

Ottar Eriksson på Eidhammar (o 1675 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristi giftet seg med Ottar Eriksson på Eidhammar.1
Hun og Ottar var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra ca. 1739. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748.2,3

Kristi døde ca. 1751 på Indre Årø.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. november 1751. Umyndig arving: Kristi Ottarsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 26. november.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 4. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690215

Inger Monsdotter i Sandvika1

K, #16920, (1767 - 1849)
Far*Mons Eriksson på Jamtegarden2 (c 1735 - 1803)
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden2 (1737 - 1823)

Familie

Lars Olsson i Sandvika (1770 - 1829)
De hadde ni barn.1 
BarnInger ble født i 1767 på Jamtegarden, Norddal.2
Annet navn: Inger Monsdotter på Jamtegarden, nevnt 1793.3,4
Inger trolovet seg den 6. januar 1793 i Norddal kyrkje med Lars Olsson i Sandvika.4
Inger giftet seg den 23. juni 1793 i Norddal kyrkje med Lars Olsson i Sandvika.3,1
Hun og Lars var brukere Heimi garden, Sandvika, Ørskog, fra 1793. De overtok etter hans mor. Landskyld: 2 mæler. Lars kjøpte bruket på auksjon 25. mai 1820 og fikk skjøte 14. oktober. Kjøpesum: 106 daler 2 ort 12 skilling.1,5

Inger døde i 1849.1

Kilder/noter

 1. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=359
 3. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 85 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640689
 4. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 83 b, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640688
 5. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 220 a–221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620228

Lars Olsson i Sandvika1,2

M, #16921, (1770 - 1829)

Familie

Inger Monsdotter i Sandvika (1767 - 1849)
De hadde ni barn.3 
BarnLars ble født i 1770 i Sandvika, Ørskog.3
Lars trolovet seg den 6. januar 1793 i Norddal kyrkje med Inger Monsdotter på Jamtegarden.1
Lars giftet seg den 23. juni 1793 i Norddal kyrkje med Inger Monsdotter på Jamtegarden.4,3
Han og Inger var brukere Heimi garden, Sandvika, Ørskog, fra 1793. De overtok etter hans mor. Landskyld: 2 mæler. Lars kjøpte bruket på auksjon 25. mai 1820 og fikk skjøte 14. oktober. Kjøpesum: 106 daler 2 ort 12 skilling.3,5
Lars Olsson solgte 2 mæler Heimi garden den 14. juni 1824 til Kristian Larsson. Kjøpesum: 112 daler, hvorav 54 daler skulle innfris i en panteobligasjon til overformynderiet.6

Lars døde i 1829.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Olsen Sandviigen i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 83 b, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640688
 2. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620229
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 4. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 85 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640689
 5. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 220 a–221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620228
 6. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 432 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620443

Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden1

K, #16922, (1737 - 1823)

Familie

Mons Eriksson på Jamtegarden (c 1735 - 1803)
De hadde ni barn.1 
BarnAnnet navn: Eli Ingebrigtsdotter på Døvingen.2
Eli ble født i 1737 på Døvingen, Norddal.2
Eli giftet seg i 1760 med Mons Eriksson på Jamtegarden.1
Hun og Mons var brukere på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, iallfall fra 1762 til 1801.3

Eli døde i 1823.1

Ola Sevaldsson på Nesje1,2

M, #16923, ( - etter 1738)Ola Sevaldsson fikk bygselseddel på et bruk på 2 pund 15 merker på Nordnesje, Veøy, fra Mattias Jakobsson Ravn den 16. desember 1711. Jordeier: Barbro Hoff. Seddelen ble tinglyst 27. januar.2 Ola Sevaldsson på Nesje ble stevnet av Joris Nilssen Skjellerup til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 9 daler 2 ort 18 skilling. Han ble dømt til å betale gjelden pluss saksomkostninger.1

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400381
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390360