Anders Andersson på Reitan1,2

M, #16901, (ca. 1707 - 1762)

Familie

De hadde ikke barn.4 Anders ble født ca. 1707.3
Anders giftet seg med en uregistrert person.4
Han var verge for Marit Larsdotter og Lars Larsson i Sotnakken i 1745.1

Han var bruker på Reitan, Nesset, i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.3

Anders døde i 1762 på Reitan.2 Han ble jordfestet den 20. oktober 1762 på Rød kyrkjegard, Nesset.2

     Navnet hans ble skrevet Anders Andersøn Rejten i 1745.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 397 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650417
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 31 a, onsdagen etter 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640074
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. 5. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690341
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 72 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660090

Guri Andersdotter på Mork1,2

K, #16902, (ca. 1706 - 14. september 1759)

Familie 1

Mats Olsson på Mork ( - 1758)
De hadde seks barn.5 

Familie 2

Lars Larsson på Mork (o 1735 - 1799)
De hadde ikke barn. Guri ble født ca. 1706. Alderen ble oppgitt til 57 år ved begravelsen i 1759, men hun må ha vært yngre.3,4
Guri giftet seg med Mats Olsson.5
Guri giftet seg den 26. juni 1759 i Veøy kirke med Lars Larsson på Grebbestad.2

Guri døde den 14. september 1759 på Mork, Veøy, av en sykdom som slo seg fra livet og opp for brystet.3 Hun ble gravlagt den 17. september 1759 på Veøy kirkegård.3

     Navnet hennes ble skrevet Guraa Andersdatter Mork i 1759.2,3

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 408) må Kari Andersdotter (som trolovet seg med Ola Olsson på Mork) ha vært barn av Anders Pålsson på Morkastranda, «for det finst ingen andre med namnet Anders på Mork eller Morkestrand kring 1700». Anders hadde ei datter, men man måtte ikke være fra Mork-området for å gifte seg med noen derfra. Han var nok heller ikke far til Guri Andersdotter på Mork (s. 519).6,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 709 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651314
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 457, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660434
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 459, 17. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660435
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 360, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660389
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 519. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=520
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.

Ola Olsson Hovde1

M, #16903, (ca. 1687 - 1740)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1687.2,3 Han fikk bygselseddel på en bruksdel på 2 pund 22 merker på Sørnesje, Veøy, fra Ludvig Ivarsson den 20. desember 1720. Seddelen ble tinglyst 30. januar.4
Annet navn: Ola Olsson på Nesje, nevnt fra 1721 til 1740.5,6 Ola Olsson på Nesje var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1721. Han skulle virke året etter.5
Han var bruker på Sørnesje i 1736. Skyld: 1 våg 2 pund 20 merker. Ola drev to bruk på 2 pund 22 merker hver, som ble øde etter hans død (senere Eivegern og del av bnr. 3).7 Han ble stevnet av Joris Nilssen Skjellerup til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 7 daler 2 ort 14 skilling. Han møtte ikke, så saken ble utsatt.8
Annet navn: Ola Olsson på Sørnesje, nevnt 1740.2,7

Ola døde i 1740 på Sørnesje.2 Han ble jordfestet den 15. april 1740 på Veøy kirkegård, av Lars Lekanger.2 Det ble holdt skifte etter Ola den 9. september 1740. Kreditorer: Joris Nilssen Skjellerup, Anna Munthe, Åge Persson, Ivar Ivarsson, Mats Knutsson på Malo og Pål Berents. I boet var noen dyr, 3 tønner såkorn, halvpart i en saltkjele, stor gryte med jernhadde, gammel kiste med lås, o.a. Åbot på gården: 10 daler. Løytnant Skjellerup og madam Munthe fordret landskyld (for hvert sitt bruk). Aktiva: 28 daler 14 skilling. Prioritert gjeld: 22 daler 3 ort 5 skilling. Uprioritert gjeld: 21–0–16. Boet var altså fallitt.6
Jakob Johanssen Schultz kjøpte 2 pund 8 merker (med 14 merker overbygsel) på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 26. mars 1745 av Anna Munthe. Bruket var sist drevet av Ola Olsson Hovde og inkluderte halvparten av husmannsplassen til Jakob Nilsson, som årlig svarte 2 ort. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.1


     Ola Olsson Hovde og Nils Olsson Hovde var søsken. Deres hjemsted var på Øvre Hovde, Voll.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 204, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660311
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=351
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 5. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 7. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 107.
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400381

Ragnhild Olsdotter på Nesje1,2

K, #16904, (ca. 1700 - 5. mai 1755)

Familie 1

Per Kolbeinsson på Nesje (c 1681 - 1745)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Ola Olsson i Horsgård (c 1701 - 1767)
De hadde ikke barn.11 Ragnhild ble født ca. 1700.3
Ragnhild trolovet seg den 12. mai 1737 i Veøy kirke med Per Kolbeinsson på Nesje.1
Ragnhild på Nesje var fadder ved dåpen til Ingeborg Persdotter på Sørnesje den 2. desember 1737.2

Ragnhild giftet seg den 29. desember 1737 i Veøy kirke med Per Kolbeinsson på Nesje.4,5
Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Sørnesje, nevnt mellom 1745 og 1755.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Per Kolbeinsson på Sørnesje den 6. mai 1745: 51 daler 12 skilling, pluss 6 daler i festegave og 2 daler i begravelsesvederlag, utlagt i 1 pund 4 merker i Sørnesje (14 daler), sølvbeger merket PKS IOD 1716 (Per Kolbeinsson, Inger Olsdotter, 2 daler 3 ort) o.a.6
Hun var myndling av Ottar Ivarsson på Øver-Våge i 1745.7

Ragnhild trolovet seg den 21. april 1746 med Ola Olsson i Horsgård. De var beslektet i annet og tredje ledd, men hadde ekteskapsbevilling av 17. januar. Forlovere: Ola Eriksson på Sørnesje og Hans Toresson på Nordnesje.8
Ragnhild giftet seg den 21. juni 1746 i Veøy kirke med Ola Olsson i Horsgård.9,10
Hun og Ola var brukere på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, fra 1746. Bruket ble kalt Olagarden etter ham. Skyld 1748: 1 våg 1 pund 16 merker.11,12

Ragnhild døde den 5. mai 1755 på Sørnesje, Veøy, av sting for brystet.3 Hun ble gravlagt den 10. mai 1755 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 3. oktober 1755. Arvinger: Ola Olsson på Sørnesje og Ingrid Olsdotter på Øver-Våge o.a. Hun hadde på dødsleiet gitt 1 pund 3 merker med bygselrett i Sørnesje til stesønnen Ola Olsson, som han fikk beholde mot at faren betalte åboten. I boet var mange dyr, 4 tønner såkorn, 2 tønner brødkorn, 3½ tønne havre, kvern med redskap, notpart, fireroring med seil og tilbehør, kopperkjele på 1 pund 8 merker, smedredskap, o.a. Aktiva: 83 daler 16 skilling. Passiva: 7 daler 16 skilling. Arv: 76 daler.13

     Ragnhild Olsdotter på Nesje og Ingrid Olsdotter på Øver-Våge var søsken.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 172, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 178. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 399, 10. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660406
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179, søndag mellom jul og nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660297
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 a–385 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650403
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650404
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 278, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 279, 21. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 169.
 12. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 25. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 391 b–392 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989

Fredrikke Lovise Eg1,2

K, #16905, (ca. 1720 - 1. mai 1753)
Far*Børge Jakobssen Eg1 (1681 - 1764)
Mor*Anna Katarina Mortensdotter Schultz1 (1686 - 1727)Fredrikke Lovise ble født ca. 1720 på Gjermundnes, Vestnes.2
Fredrikke Lovise Eg solgte på Eik, Veøy, i 1737. Jakob Johanssen Schultz handlet som hennes verge.3

Fredrikke Lovise døde av sting natt til 1. mai 1753 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 4. mai 1753 i Vestnes kyrkje.2

     Navnet hennes ble skrevet Demselle Friderica Lovisa Eeg i 1753.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640560
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 371, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660392
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 19. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115?page=28

Knut Tomasson i Tennfjord1,2

M, #16906, (1699 - 1755)
Far*Tomas Åmundsson i Tennfjord2,1 (c 1666 - 1709)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1699 i Tennfjord, Vatne.2
Han var bruker på bnr. 1, Tennfjord, Vatne, fra 1736. Knut og stefaren drev halve bruket hver til 1754.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 11 daler 2 ort 2 skilling, delt med broren Einar.4


Knut døde i 1755 i Tennfjord.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 98.
 3. [S255] Vatne bygdebok I: s. 99. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648528?page=102
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.

Halla Åmundsson på Nakken1,2

M, #16907, (omkr. 1670 - 1739)
Far*Åmund Tomasson på Nakken2,3 (c 1634 - e 1709)
Mor*Kristi Hallasdotter på Nakken2 ( - c 1709)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megHalla ble født omkr. 1670 på Nedre Nakken, Vestnes.1,4 Han var soldat i 1701.4
Han var bruker på bnr. 8, Nedre Nakken, Vestnes, fra 1704 til 1739.5

Halla døde i 1739 på Nedre Nakken.1 Han ble jordfestet den 18. mai 1739 på Vestnes kyrkjegard, av Erik Pedersson Lekanger.1
Hans barn arvet ved skiftet etter Ola Åmundsson på Nesje den 9. september 1740: 11 daler 2 ort 2 skilling.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, feria II pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630603
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 218, Øvernachen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282122
 5. [S78] Fiksdal sogn: s. 254. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005?page=257
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 22 a–23 b.

Ingebjørg Tostensdotter på Øvstedalen1,2

K, #16908, ( - etter 1762)
Far*Tosten Ellingsson på Øvstedalen2 (c 1658 - 1729)

Familie

Lasse Persson på Øvstedalen (c 1706 - 1763)Ingebjørg giftet seg i januar 1740 med Lasse Persson.3
Hun og Lasse var brukere på bnr. 9, Øvstedalen, Tresfjord, fra 1740. Lasse stod som selveier i 1762. Etter hans død drev Ingebjørg videre.3,1,4
Tosten Larsson kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett og bygninger på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, den 15. april 1751 av Ola Olsson og Lasse Persson o.a. Selgerne var Tostens medarvinger etter Knut Ingebrigtsson og Anne Tostensdotter på Fuglset. (Ola og Lasse solgte på vegne av sine koner.) Kjøpesum: 230 daler. Skjøtet ble utstedt på Fuglset, og tinglyst 14. juni.5,6
Lasse og Ingebjørg hadde Anne Knutsdatter o.a. i tjeneste i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 454. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041107
 2. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421
 3. [S77] Tresfjord I: s. 419. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=422
 4. [S77] Tresfjord I: s. 420. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#423
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650525
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060

Synnøv Tostensdotter på Øvstedalen1,2

K, #16909, (ca. 1684 - 1762)
Far*Tosten Ellingsson på Øvstedalen2 (c 1658 - 1729)

Familie

Ola Olsson på Øvstedalen (c 1701 - e 1764)Synnøv ble født ca. 1684.2
Synnøv trolovet seg den 17. april 1724 i Tresfjord kyrkje med Ola Olsson på Øvstedalen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Persson på Nerem og Anders Knutsson på Øvstedalen.3
Synnøv giftet seg den 6. juni 1724 i Vestnes kyrkje med Ola Olsson på Øvstedalen.1

Synnøv døde i 1762.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 2. [S77] Tresfjord I: s. 418. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=421
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 4. [S77] Tresfjord I: s. 381. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=384

Ola Olsson på Øvstedalen1,2

M, #16910, (ca. 1701 - etter 1764)
Far*Ola Trondsson på Rypdal3 (c 1669 - 1751)
Mor*Brit Åmundsdotter på Rypdal3 ( - c 1702)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Tostensdotter på Øvstedalen (c 1684 - 1762)Annet navn: Ola Olsson på Rypdal.3
Ola ble født ca. 1701 på Rypdal, Tresfjord.3
Han var bruker på bnr. 1, Øvstedalen, Tresfjord, i 1721. Ola hadde overtatt etter moras foreldre. Sønnen Tosten fikk tinglyst skjøte i 1757.4,5
Ola trolovet seg den 17. april 1724 i Tresfjord kyrkje med Synnøv Tostensdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Persson på Nerem og Anders Knutsson på Øvstedalen.2
Ola giftet seg den 6. juni 1724 i Vestnes kyrkje med Synnøv Tostensdotter.6
Ola Olsson og Lasse Persson o.a. solgte 1 våg 2 pund med bygselrett og bygninger på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, den 15. april 1751 til Tosten Larsson. Selgerne var Tostens medarvinger etter Knut Ingebrigtsson og Anne Tostensdotter på Fuglset. (Ola og Lasse solgte på vegne av sine koner.) Kjøpesum: 230 daler. Skjøtet ble utstedt på Fuglset, og tinglyst 14. juni.7,8

Ola døde etter 1764. Ifølge Tresfjord I døde han i 1772, men dette er ikke ført i ministerialboka.1,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Side 90, mnr. 454. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050096
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 47, 2. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660231
 3. [S77] Tresfjord I: s. 339.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 381. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=384
 5. [S77] Tresfjord I: s. 382. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=385
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 49, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660232
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 46 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650525
 8. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060

Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø1

K, #16911, ( - 1708)

Familie

Ingebrigt Knutsson på Indre Årø (c 1642 - c 1707)
Fire barn er nevnt i skiftet etter henne.2 
BarnMarit giftet seg med Ingebrigt Knutsson.2
Hun og Ingebrigt var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1695.3
Hun og Ingebrigt var brukere på Indre Årø i 1701. Knut Ingebrigtsson bodde også der. Bruket var på 1 våg 18 merker. Marit drev som enke i 1707 og 08 (neste bruker var Sjurd Ellingsson, s.d.).4,5,6

Marit døde i 1708 på Indre Årø.5,1 Det ble holdt skifte etter henne den 6. april 1709. Debitorer: Jens Audensson, Simen Karstensson, Joris Sveinsson og Hermann Sjurdsson. Kreditorer: Tomas Larsson, Tjøstolv Andersson på Fannbostad og Villum Robertsson o.a. Arvinger: Knut Ingebrigtsson, Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve, Marit Ingebrigtsdotter og Ingebjørg Ingebrigtsdotter.
     I boet var blant annet sølvtøy pantsatt av Svein Persson i Molde for gjeld: flatskaftet skje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD, ditto på 2½ lodd merket OOSBH, ditto på 3½ lodd med smalere skaft merket GDM og årstall 1624, ditto på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp uten navn, liten forgylt ditto på 1½ lodd med rund knapp, brennevinsskål på 2½ lodd, kjede på 12½ lodd, beger på 6 lodd 1½ kvintin merket PSS (eller BSS), skje på 3 lodd 2½ kvintin med drueknapp merket GN IHD (George Noone og Ingeborg H.dotter?), liten brennevinsskål på 2 lodd 1 kvintin merket OMJD (eller OMID), ett par buksespenner på 2 lodd med løvearbeid – samt ett par linlerretslaken på 4¾ alen med to bredder.
     Blant andre ting var et flataktig tinnfat på 5½ mark merket AGS MAD, ditto på 5½ mark merket AKD, tre kyr, to fjorårskalver, to kviger, rødsidet hornet kvige på 3 år hos Hannibal på Eide, rødflekket hvithodet hornet gjeldokse på Øverland, svartflekket hornet graokse på 3 år på Torhus, rødflekket skjut, svart føll, bekkekvern med redskap, håndkvern, gammel færing med seil, to kister med lås og én uten, børsenavar og hjulrokk. De skyldte 1 ort 8 skilling til Vågøy kyrkje i landskyld av ½ pund som den avdøde brukte i Indre Årø i 1707 og 08. Aktiva: 115 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 10–1–20. Arv: 105–1–0.7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 37 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650597
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630511
 6. [S1592] Romsdal fogderegnskap 1707–08: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1708. Fanne Otting, Inder Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307172189
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve1,2

K, #16912, ( - før 1709)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø2 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø2 ( - 1708)

Familie

Anders Olsson på Mjelve (c 1661 - )
De hadde barn.2 
BarnBrit giftet seg med Anders Olsson på Mjelve.2

Brit døde før 1709.2
Hennes barn arvet ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i sølvskje på 2 lodd 1½ kvintin med rund knapp (1 daler 18 skilling) o.a., pluss 3 tønner såhavre forlodds – til sammen 24 daler 1 ort 16 skilling.3
Tjøstolv Andersson på Fannbostad var formynder for barn til avdøde Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve i 1709. Han hadde arven etter morfaren under vergemål. Sjurd Ellingsson på Årø ble verge for arven etter mormora.2,1

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630512
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Marit Ingebrigtsdotter på Indre Årø1

K, #16913, ( - etter 1709)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø1 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø1 ( - 1708)Hun var arving ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i flatskaftet sølvskje på 2 lodd 2½ kvintin merket AGS MAD (1 daler 1 ort 6 skilling), ditto på 2½ lodd merket OOSBH (1–1–0), liten forgylt sølvskje på 1½ lodd med rund knapp (0–3–0), brennevinsskål i sølv på 2½ lodd (1–1–0), flataktig tinnfat på 5½ mark merket AGS MAD (0–2–7), ditto på 5½ mark merket AKD (0–2–7) o.a.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510

Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Årø1,2

K, #16914, ( - ca. 1719)
Far*Ingebrigt Knutsson på Indre Årø2 (c 1642 - c 1707)
Mor*Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø2 ( - 1708)

Familie

Sjurd Ellingsson på Årø ( - e 1747)
De hadde seks barn. 
BarnIngebjørg giftet seg med Sjurd Ellingsson.1
Hun og Sjurd var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1709. (De overtok etter hennes mor.) Bruket var på 1 våg 18 merker.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Tjøstolvsdotter på Indre Årø den 6. april 1709: 21 daler 4 skilling, utlagt i tre kister (3 ort 4 skilling) o.a.4


Ingebjørg døde ca. 1719 på Indre Årø.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. desember 1719. Arvinger: Sjurd Ellingsson og Nils Sjurdsson o.a. I boet var to flatskaftede sølvskjeer merket henholdsvis MAd og SCSK, to ditto merket OES, liten sølvskål merket EKS, tinnfat og -kanner, kyr, okse, geiter, sauer, hest, 4 tønner havre, båt med seil, fire kister, vevstol o.a. Aktiva: 87 daler 16 skilling. Det var ingen gjeld.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 3. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1709. Fanne Otting, Inder Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307180031
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 110 b–113 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 166 a–167 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180

Anders Olsson på Mjelve1,2,3

M, #16915, (ca. 1661 - )
Far*Ola Finnsson på Holsbøen (c 1608 - )

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Brit Ingebrigtsdotter på Mjelve ( - f 1709)
De hadde barn.1 
BarnAnders ble født ca. 1661.4
Annet navn: Anders Olsson på Holsbøen, nevnt 1693.2 Han fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund på Ytre, Mjelve, Bolsøy, fra Jon Johnston den 26. oktober 1693. Seddelen ble tinglyst 1. juli 1695.2
Anders giftet seg med enka etter Johan Mjelve.4
Han var bruker på Ytre Mjelve fra ca. 1694. Skyld: 1 våg 2 pund.5,6
Anders giftet seg med Brit Ingebrigtsdotter på Indre Årø.1
I manntallet av 1701 står han som bruker på Ytre Mjelve. Ivar Johansson og Johan Andersson var også der.4
Anders giftet seg med en uregistrert person.3
Han og kona var brukere på Ytre Mjelve i 1711. Ivar Johansson bodde også der.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 111 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630510
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650602
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211176
 6. [S1181] Romsdal fogderegnskap 1695–96: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1695. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202220014

Johan på Mjelve1

M, #16916, ( - ca. 1693)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan var bruker på Ytre, Mjelve, Bolsøy, i 1688. Skyld: 1 våg 2 pund. Johan står i matrikkelen for 1693, men neste bruker fikk bygselseddel samme høst.1,2

Johan døde ca. 1693.3,2,4
Anders Olsson på Holsbøen giftet seg med enka etter Johan på Mjelve.5


     Han kan ha vært far til Gjertrud Johansdotter på Mjelve.

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Fanne Otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787827
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 41 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650602
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Fanne Otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211013
 4. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1694. Fanne Otting, Miælve. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202211176
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Ivar Johansson på Mjelve1,2

M, #16917, (ca. 1687 - )
Far*Johan Mjelve ( - c 1693)
Far-steAnders Olsson på Mjelve1 (c 1661 - )Ivar ble født ca. 1687.1 I manntallet av 1701 står Ivar Johansson hos Anders Olsson på Ytre, Mjelve, Bolsøy.1 Ivar Johansson bodde hos Anders Olsson på Ytre Mjelve i 1711.2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 186, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Mielve. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173

Lisbet Gulbrandsdotter1

K, #16918, ( - ca. 1719)

Familie

Lars Nilsson (1673 - 1731)
Ett barn levde i 1719.1 
BarnLisbet giftet seg med Lars Nilsson.1

Lisbet døde ca. 1719 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. desember 1719. Arvinger: Lars Nilsson og Karen Larsdatter. Huset med grunn, kjøkken, jernkakkelovn og en gammel ditto ble vurdert til 30 daler, og et naust på Reknes-grunn til 3 daler 2 ort. Blant andre ting i boet var en flatskaftet sølvskje merket IOS (eller JOS), en ditto, færing, fjørefarseil, svart polemitsstakk, o.a. Aktiva: 47 daler 1 ort 16 skilling. Passiva: 3–0–0. Arv: 44–1–16.2

     Lisbet Gulbrandsdotter og Kristian Gulbrandsson var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 165 b–166 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640180

Kristi Olsdotter på Årø1

K, #16919, ( - ca. 1751)

Familie

Ottar Eriksson på Eidhammar (o 1675 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKristi giftet seg med Ottar Eriksson på Eidhammar.1
Hun og Ottar var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra ca. 1739. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748.2,3

Kristi døde ca. 1751 på Indre Årø.1 Det ble holdt skifte etter henne den 26. november 1751. Umyndig arving: Kristi Ottarsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 26. november.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 4. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690215

Inger Monsdotter i Sandvika1

K, #16920, (1767 - 1849)
Far*Mons Eriksson på Jamtegarden2 (c 1735 - 1803)
Mor*Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden2 (1737 - 1823)

Familie

Lars Olsson i Sandvika (1770 - 1829)
De hadde ni barn.1 
BarnInger ble født i 1767 på Jamtegarden, Norddal.2
Annet navn: Inger Monsdotter på Jamtegarden, nevnt 1793.3,4
Inger trolovet seg den 6. januar 1793 i Norddal kyrkje med Lars Olsson i Sandvika.4
Inger giftet seg den 23. juni 1793 i Norddal kyrkje med Lars Olsson i Sandvika.3,1
Hun og Lars var brukere Heimi garden, Sandvika, Ørskog, fra 1793. De overtok etter hans mor. Landskyld: 2 mæler. Lars kjøpte bruket på auksjon 25. mai 1820 og fikk skjøte 14. oktober. Kjøpesum: 106 daler 2 ort 12 skilling.1,5

Inger døde i 1849.1

Ifølge Ørskog gjennom tidene III (s. 257) giftet Nils Persson på Li seg med Inger Monsdotter i Sandvika og bodde der, men dette er feil.6

Kilder/noter

 1. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=359
 3. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 85 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640689
 4. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 83 b, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640688
 5. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 220 a–221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620228
 6. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 257. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=258

Lars Olsson i Sandvika1,2

M, #16921, (1770 - 1829)

Familie

Inger Monsdotter i Sandvika (1767 - 1849)
De hadde ni barn.3 
BarnLars ble født i 1770 i Sandvika, Ørskog.3
Lars trolovet seg den 6. januar 1793 i Norddal kyrkje med Inger Monsdotter på Jamtegarden.1
Lars giftet seg den 23. juni 1793 i Norddal kyrkje med Inger Monsdotter på Jamtegarden.4,3
Han og Inger var brukere Heimi garden, Sandvika, Ørskog, fra 1793. De overtok etter hans mor. Landskyld: 2 mæler. Lars kjøpte bruket på auksjon 25. mai 1820 og fikk skjøte 14. oktober. Kjøpesum: 106 daler 2 ort 12 skilling.3,5
Lars Olsson solgte 2 mæler Heimi garden den 14. juni 1824 til Kristian Larsson. Kjøpesum: 112 daler, hvorav 54 daler skulle innfris i en panteobligasjon til overformynderiet.6

Lars døde i 1829.3

     Navnet hans ble skrevet Lars Olsen Sandviigen i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 83 b, søndag etter nyttår. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640688
 2. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620229
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 4. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 85 a, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640689
 5. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 220 a–221 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620228
 6. [S2399] Nordre Sunnmøre pantebok 1816–31: fol. 432 a, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/tl20080930620443

Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden1

K, #16922, (1737 - 1823)

Familie

Mons Eriksson på Jamtegarden (c 1735 - 1803)
De hadde ni barn.1 
BarnAnnet navn: Eli Ingebrigtsdotter på Døvingen.2
Eli ble født i 1737 på Døvingen, Norddal.2
Eli giftet seg i 1760 med Mons Eriksson på Jamtegarden.1
Hun og Mons var brukere på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, iallfall fra 1762 til 1801.3

Eli døde i 1823.1

Ola Sevaldsson på Nesje1,2

M, #16923, ( - etter 1738)Ola Sevaldsson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra Mattias Jakobsson Ravn den 16. desember 1711. Jordeier: Barbro Hoff. Seddelen ble tinglyst 27. januar.2,3 Ola Sevaldsson på Nesje ble stevnet av Joris Nilssen Skjellerup til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1738. Ola skyldte 5 års landskyld med fjerdepenger, 9 daler 2 ort 18 skilling. Han ble dømt til å betale gjelden pluss saksomkostninger.1

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 217 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400381
 2. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390360
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 38. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=41

Lasse Persson på Nesje1,2

M, #16924, (ca. 1701 - 1742)

Familie

Marit Tostensdotter på Nesje (c 1697 - 1765)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1742 (og ett kanskje ble jordfestet 20. desember 1741).7,2,8 Lasse ble født ca. 1701.3 Hans hjemsted var på Indre Vike, Vestnes.1
Annet navn: Lasse Persson på Vike, nevnt 1737.4
Lasse giftet seg den 11. juni 1737 i Vestnes kyrkje med Marit Tostensdotter.4,2 Lasse Persson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, fra Joris Nilssen Skjellerup den 14. april 1741. Seddelen ble tinglyst 16. oktober.5

Lasse døde i 1742 på Nordnesje, Veøy.3 Han ble jordfestet den 15. januar 1742 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 5. desember 1742. Kreditorer: Lisbet Fredriksdotter på Nesje og Brit Eriksdotter o.a. Arvinger: Marit Tostensdotter o.a. Verger: Åmund Tostensson i Sørås o.a. I boet var sølvkjede, messingstake, tre kister med lås, tre kyr, kvige, kalv, fem geiter, fire unggeiter, to bukkekje, to sauer, gjeldbekre, grabekre, to lam, gulblakt skjut, åttedel i saltkjele, firedel i kastenot, part i sildenot, 2 tønner såkorn, o.a. Åbot på gården: 7 daler. Aktiva: 52 daler. Passiva: 17 daler 2 ort. Arv: 34 daler 2 ort.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 453 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651050
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 221, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660319
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 173, feria III pentecostes. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660294
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400500
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 242 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650260
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 36. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=39
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 20. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318

Eli Jakobsdotter på Nesje1,2

K, #16925, (1792 - 14. mars 1837)
Far*Jakob Olsson på Nesje3 (1754 - 1809)
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Perssen Moldenes (1787 - 1843)Eli ble født i 1792 på Nordnesje, Veøy.3
Eli giftet seg den 26. april 1829 i Veøy kirke med Knut Perssen på Molde.1

Eli døde den 14. mars 1837 på Nesje, Veøy, som legdekone.2 Hun ble jordfestet den 1. april 1837.2

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 397, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670558
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 221, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670513
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 61. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=64

Ingeborg Katrina Meier1

K, #16926, ( - 1747)
Far*Evart Hansson Meier1 (1647 - 1716)
Mor*Inger Ivarsdotter1 (c 1662 - c 1721)

Familie

De hadde fire barn.4 
BarnHun ble kalt madam Ingeborg Katrina Ibsen, nevnt 1747.2

Ingeborg Katrina døde i 1747 på Gjesvål, Orkdal.2,3 Hun ble gravlagt den 6. februar 1747, og prosten holdt likpreken.2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 201. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=208
 2. [S2409] Orkdal klok. 1743–65: 1747. Mandag etter seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906670214
 3. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 133. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120?page=138
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=90

Evart Meier Ibsen1,2,3

M, #16927, (ca. 1712 - 27. september 1785)
Mor*Ingeborg Katrina Meier4,5 ( - 1747)Evart ble født ca. 1712.3,1
Evart Meier Ibsen gav bygselseddel på 2 pund 8 merker på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, til Ola Eriksson den 28. desember 1739.2
Evart Meier Ibsen var fogd i Orkdal og Gauldal i 1741. Han ble avsatt.1,4,6

Evart døde den 27. september 1785 på Gjølme, Orkdal.3,1 Han ble gravlagt den 5. oktober 1785.3

Kilder/noter

 1. [S1146] Orkdal mini. 1776–99: s. 522, nr. 144. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650012
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400472
 3. [S1145] Orkdal klok. 1766–89: 1785. 5. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906670650
 4. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=90
 5. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 133. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120?page=138
 6. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 134. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120?page=139

Lisbet Ivarsdotter Munthe1,2,3

K, #16928, (ca. 1665 - 1753)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes4,1 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe4,1 (c 1639 - 1688)

Familie

De hadde fem barn.5 
BarnLisbet ble født ca. 1665 på Gjermundnes, Vestnes.4
Hun bodde i Lillefosen i 1705.3

Lisbet døde i 1753 på Førde prestegard, hos sønnedattera.3

Kilder/noter

 1. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 89. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009090403006?page=90
 2. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 185. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=200
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 186. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=201
 4. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=199
 5. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 189. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=204

Lovise Mühlenfort1,2

K, #16929, (ca. 1698 - 10. april 1752)
Mor*Lisbet Ivarsdotter Munthe3 (c 1665 - 1753)Lovise ble født ca. 1698.1
Lovise Mühlenfort gav bygselseddel på 2 pund 8 merker på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, til Ola Eriksson på Nesje den 17. juni 1740.2


Lovise døde den 10. april 1752 i Kristiansund.1

     Lovise var kanskje slektning av Johan Mühlenfort.

Kilder/noter

 1. [S634] Kristiansund mini. 1739–54: s. 253, 10. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610288
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400472
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 189. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=204

Ingeborg Ivarsdotter Munthe1,2

K, #16930, (1. desember 1659 - april 1721)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes3 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe3 (c 1639 - 1688)

Familie

Hans Grønn (1650 - 1709)
De hadde 14 barn, hvorav åtte levde i 1721.7,5 
BarnIngeborg ble født den 1. desember 1659.4,3
Ingeborg giftet seg den 22. januar 1678 på Gjermundnes, Vestnes, med Hans Grønn.3,1 Knut Knutsson på Kormeset og Ingeborg Ivarsdotter Munthe utstedte bygselsedler på vegne av Hans Grønn og senere hans enke.

Ingeborg døde i april 1721 på Valsøya, Jøssund.5 Det ble holdt skifte etter henne den 19. september 1721. Arvinger: Ivarise Marie Grønn, Maren Grønn og Andreas Grønn o.a. Arv: 879 daler 3 ort.6

Kilder/noter

 1. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 2. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 176, note 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=191
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 175. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=190
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 249. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=256
 5. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 48 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 6. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b–52 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=257

Anders Ivarsson Bork1,2

M, #16931, (4. januar 1664 - 23. juli 1709)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes2 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe2 (c 1639 - 1688)

Familie

Barbro Hoff ( - e 1724)Anders ble født den 4. januar 1664 på Gjermundnes, Vestnes.2 Han ble immatrikulert på Københavns Universitet, Danmark, den 18. juli 1681. Han ble amanuensis hos professor Ole Bork, som lot ham bo i sitt hus, og Anders skal ha vunnet Borks gunst i den grad at han «forærede ham til Amindelse sit Navn» (latin: Andreas Borrichius). Anders tok magistergrad 28. juni 1688.2,3,4
Anders giftet seg med Barbro Hoff.5,6 Anders Ivarsson Bork var rektor på Trondheim katedralskole fra 2. mai 1693. Han virket til sin død.3

Anders døde den 23. juli 1709 i Trondheim.3 Han ble gravlagt i Trondheim domkirke, under gulvet i søndre kors.3

     Anders Bork Munthe var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650178
 2. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 182. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=197
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 183. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=198
 4. [S2216] Store norske leksikon: Trygve Lysaker, «Anders Iverssøn Borch». 22.2.2024. https://snl.no/Anders_Iverss%C3%B8n_Borch
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650162
 6. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=199

Ivarise Marie Grønn1,2

K, #16932, (31. juli 1683 - 18. april 1773)
Far*Hans Grønn1 (1650 - 1709)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Munthe1 (1659 - 1721)Ivarise Marie ble født den 31. juli 1683 i Ørland.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Ivarsdotter Munthe den 19. september 1721: 79 daler 3 ort 21 skilling.3


Ivarise Marie døde den 18. april 1773.2

     Navnet hennes ble skrevet Ivarisa Maria Grøn i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 2. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 177. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=192
 3. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b–52 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657

Barbro Hoff1,2

K, #16933, ( - etter 1724)

Familie

Anders Ivarsson Bork (1664 - 1709)Barbro giftet seg med Anders Ivarsson Bork.1,3
Ola Sevaldsson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra Mattias Jakobsson Ravn den 16. desember 1711. Jordeier: Barbro Hoff. Seddelen ble tinglyst 27. januar.4,5
Det ble holdt skifte etter Siri Persdotter på Bergset den 25. april 1714. (Enkemannen kalles Tron Peders: i skifteekstraktet, men Trond Ivarsson var da eneste Bergset-bruker som het Trond.) Jordeier: Barbro Hoff. Siris slektninger arvet 8 daler 2 ort 8 skilling (og Trond fikk trolig like mye).2
Barbro oppholdt seg i Trondheim i januar 1720 og i mars 1722.6,7
Barbro Hoff solgte 1 våg ½ pund (uten bygselrett) på Hjellen, Eidsvåg, Nesset, den 29. januar 1720 til Lorns Hansson Holst. Kjøpesum: 20 daler. Bruket ble drevet av Lars Jonsson. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 19. oktober.8,6
Barbro oppholdt seg på Gjesvål, Orkdal, i mars 1720.9 Hun lånte 100 daler av Jakob Johanssen Schultz den 15. mars 1720 mot pant i det hun eide på Nordnesje, Veøy, og Sørnesje. Pengene var 59 daler 2 ort 6 skilling etter nota av 14. februar, og 40–1–18 levert kontant av fogd Børge Jakobssen Eg, som også undertegnet obligasjonen (tinglyst 10. juli).1,9
Barbro oppholdt seg på Vestad, Veøy, i oktober 1721.10

Barbro døde etter 1724.11

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650162
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714. Eritzfiords Otting.
 3. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 184. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=199
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390360
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 38. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=41
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650179
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 213 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650214
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650178
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 160 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650163
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 209 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650210
 11. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340583

Erik Lange1,2

M, #16934, (1671 - 24. mai 1731)

Familie

Ivarise Mortensdotter Schultz (c 1688 - 1719)Erik ble født i 1671.2
Erik giftet seg den 7. februar 1708 på Gjermundnes, Vestnes, med Ivarise Mortensdotter Schultz.3,1
Erik giftet seg med en uregistrert person.4
Han bodde på Tokstad, Stange.4 Han var fogd i Hedmark i 1731.2,5

Erik døde den 24. mai 1731 på Tokstad, klokken 14, 60 år 6 uker gammel.2,4 Han ble gravlagt den 1. juni 1731 i Stange kirke.2
Boet etter Erik auksjonerte bort 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, den 5. desember 1733 til Per Kolbeinsson på Nesje. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble utstedt den 3. og tinglyst 27. januar 1734.5,6

Kilder/noter

 1. [S2411] Stange mini. 1714–22: s. 181, 14. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070513120054
 2. [S2412] Stange mini. 1724–40: s. 495, 1. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070513120370
 3. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 104 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390106
 4. [S1971] Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid: s. 196. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124002?page=211
 5. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 21 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650279
 6. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400219

Andreas Grønn1,2

M, #16935, (11. juli 1701 - 17. juni 1772)
Far*Hans Grønn2,1 (1650 - 1709)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Munthe2 (1659 - 1721)
Anders Grønns våpen (tegning fra Danske og norske Officerer 1648–1814)Andreas ble født den 11. juli 1701 i Ørland.3 Han var i militsen i Danmark i 1721.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Ivarsdotter Munthe den 19. september 1721: 159 daler 3 ort 19 skilling.4
Andreas Grønn var kaptein og sjef i Meldalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 20. januar 1738.5,1
Andreas Grønn solgte en bruksdel på 2 pund 8 merker med bygselrett på Sørnesje, Veøy, den 12. september 1738 til Joris Nilssen Skjellerup. Handelen omfattet også 3 våger 12 merker med bygsel i Sølsnes, 1 pund i Litlevik, 4 våger 2 pund 12 merker i Søre Tautra, 1 våg 1 pund 12 merker med bygsel over 2 våger i Reiten, 1 våg 1 pund i Ås i Vågøy, 1 våg i Hol, og 6 merker med bygsel over ½ våg i Eidet. Kjøpesum: 300 daler. Selgeren hadde arvet jorden etter faren, Hans Grønn. Skjøtet ble datert i Trondheim, og tinglyst 3. august året etter.1 Andreas Grønn var oberst og sjef i 3. trondhjemske infanteriregiment fra 5. oktober 1763, og igjen fra 1. mai 1769.6,5,7 Han var sjef i 2. trondhjemske infanteriregiment fra 1. juli 1767.6

Andreas døde den 17. juni 1772 i Trondheim.7 Han ble gravlagt den 24. juni 1772 på Trondheim domkirkegård.8

     Navnet hans ble skrevet Monsr Anders Grøn i 1738.

     Navnet hans ble skrevet Hr. Andreas von Grøn i 1772.7

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 123 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650383
 2. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=257
 4. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b–52 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 370. Grøn, Andreas. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008?page=373
 6. [S2109] Danske og norske Officerer 1648–1814: IV, 2. Grøn, Andreas.
 7. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 25/19.6.1772. E-side 3, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17720619_6_25_1?page=2
 8. [S725] Trondheim, Domkirken gravlagte 1762–83: 24.6.1772.

Jakob Nilsson på Nesje1,2

M, #16936, (omkr. 1705 - 1746)Jakob ble født omkr. 1705.3
Han var bruker på bnr. 6, Sørnesje, Veøy, i 1734. Jakob ble samme år oppnevnt til lagrettemann. Landskyld 1736: 2 pund 22 merker.2,4
Annet navn: Jakob Nilsson på Sørnesje, nevnt 1743.5
Han var forlover for Ingebrigt Arnesson på Nordnesje og Brit Eriksdotter på Åsen, som ble trolovet den 27. november 1743.5
Jakob Johanssen Schultz kjøpte 2 pund 8 merker (med 14 merker overbygsel) på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 26. mars 1745 av Anna Munthe. Bruket var sist drevet av Ola Olsson Hovde og inkluderte halvparten av husmannsplassen til Jakob Nilsson, som årlig svarte 2 ort. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.6

Annet navn: Jakob Nilsson på Nesjesletta, nevnt 1746.3

Jakob døde i 1746 i Nesjegjerdet, Sørnesje, Veøy, også kalt Nesjesletta, som husmann.3 Han ble gravlagt den 18. juli 1746 på Veøy kirkegård.3

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Ingebjørg Jakobsdotter på Vik og søstera Siri barn av Jakob Nilsson på Nesje, men det er ikke riktig.
På s. 630 er Ingebjørg feilplassert i Litlevik, Veøy.7,8,9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 136, 16. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 56 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 280, 18. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660349
 4. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 107.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 245, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660331
 6. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 630.
 9. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 259.

Hans Meier1,2

M, #16937, (1. november 1685 - 20. februar 1743)
Far*Evart Hansson Meier2 (1647 - 1716)
Mor*Inger Ivarsdotter2 (c 1662 - c 1721)Hans ble født den 1. november 1685.3 Han var residerende kapellan i Orkdal fra 1712 til 1717.3
Hans giftet seg ca. 1720 med Antonette Augusta From.4,3 Hans Meier var sogneprest i Manger fra 1728.3

Hans døde den 20. februar 1743.3
Vilhelm Frimann solgte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, den 13. mai 1755. Denne og andre eiendommer hadde tilhørt hans kones forrige mann, Hans Meier. Skjøtet ble tinglyst 2. juni.1,5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650606
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 201. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=208
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 204. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=211
 4. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 357, nr. 11. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=368
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650607

Antonette Augusta From1,2

K, #16938
Far*Jørgen Pederssen From2 (1662 - 1709)
Mor*Elen Korneliusdatter2 ( - 1722)

Familie 1

Hans Meier (1685 - 1743)

Familie 2

Vilhelm Frimann (1712 - 1789)Antonette Augusta giftet seg ca. 1720 med Hans Meier.3,1
Antonette Augusta giftet seg med Vilhelm Frimann.4,2

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 204. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=211
 2. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 99.
 3. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 357, nr. 11. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=368
 4. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 358, nr. 13. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=369

Vilhelm Frimann1,2

M, #16939, (4. februar 1712 - 21. august 1789)Vilhelm ble født den 4. februar 1712 på Hove, Selje.2 Han var personellkapellan i Selje fra 1739.3 Han var sogneprest i Manger fra 1743.3
Vilhelm giftet seg med Antonette Augusta From.3,4
Vilhelm Frimann solgte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, den 13. mai 1755. Denne og andre eiendommer hadde tilhørt hans kones forrige mann, Hans Meier. Skjøtet ble tinglyst 2. juni.5,1
Vilhelm giftet seg med en uregistrert person.3

Vilhelm døde den 21. august 1789.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650607
 2. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 357, nr. 13. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=368
 3. [S1407] Bergens Stifts Biskoper og Præster I: s. 358, nr. 13. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040?page=369
 4. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 99.
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650606

Jens Lemvig1,2

M, #16940, (juni 1729 - 6. februar 1792)Jens ble født i juni 1729 i Klæbu.3 Han var kapellan i Stjørdal fra 1754.3,1
Jens Lemvig kjøpte 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, den 19. mai 1760. Handelen omfattet også andre gårder. Skjøtet ble tinglyst 26. juni 1761.1,4
Jens Lemvig solgte 2 pund 8 merker med bygselrett (inkludert en fjerdedel i den gamle rydningsplassen Strande) på bnr. 3 den 10. juni 1761 til Ola Olsson på Sørnesje. Kjøpesum: 40 daler. Skjøtet ble datert på Moldegård, og tinglyst 3. juli.2,5 Jens Lemvig var sogneprest i Oppdal fra 1763.3

Jens døde den 6. februar 1792.3

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 227 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650709
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 230 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650711
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 173, nr. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=180
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 228 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650709
 5. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 129 b, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410430

Ingebrigt Arnesson på Nesje1

M, #16941, (ca. 1708 - 30. november 1753)

Familie 1

De hadde ett barn.8 

Familie 2

Brit Eriksdotter på Nesje (c 1705 - 1767)
De hadde tre barn, som døde små.8 Ingebrigt ble født ca. 1708.1,2 Hans hjemsted var trolig på bnr. 4, Kjøpstad, Tresfjord.3
Ingebrigt trolovet seg den 31. mars 1739 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.4
Ingebrigt giftet seg den 7. juni 1739 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person, viet av Lars Lekanger.5 Ingebrigt Arnesson var soldat iallfall fra 1739 til 1744.4,6 Han fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra Joris Nilssen Skjellerup den 12. april 1741. Seddelen ble tinglyst 16. oktober.7,8
Annet navn: Ingebrigt Arnesson på Nordnesje, nevnt fra 1743 til 1753.9,2
Ingebrigt trolovet seg den 27. november 1743 med Brit Eriksdotter på Åsen. Forlovere: Per Olsson på Nordnesje og Jakob Nilsson på Sørnesje.9
Ingebrigt giftet seg den 8. januar 1744 i Veøy kirke med Brit Eriksdotter på Åsen.6

Ingebrigt døde den 30. november 1753 på Nordnesje, Veøy, av pleuritt eller sidebyll, etter få dagers sykdom.2 Han ble gravlagt den 2. desember 1753 på Veøy kirkegård, og jordfestet samme dag.2

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 379, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660396
 3. [S927] Skorgen: s. 39. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748129?page=42
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 195, 3. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660305
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 249, 8. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660333
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400500
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 245, 27. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660331

Ola Toresson på Sørnesje1,2

M, #16942, ( - ca. 1704)

Familie

Anne Olsdotter på Nesje ( - e 1711)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan står som 28 år gammel i manntallet 1701, men må ha vært eldre.2

Han var bruker på Sørnesje, Veøy, i 1687. Bruket var på 1 våg 2 pund 20 merker.1
Ola giftet seg med Anne Olsdotter.3
I manntallet av 1701 står han som bruker på Sørnesje. Per Olsson var også der. Ola drev fremdeles 1 våg 2 pund 20 merker i 1704, men året etter hadde Ola Eriksson overtatt.2,4,5

Ola døde ca. 1704.4,5

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 130) var Per Olsson på Nordnesje født (ca.) 1693 som sønn av Ola Toresson på Sørnesje, men dette er nok en forveksling med den andre Per Olsson på Nesje.6,2

Kilder/noter

 1. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Sørnesie. https://www.digitalarkivet.no/rk20110504787653
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 198, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282112
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 4. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1704. Fanne-otting, Sørnesie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170175
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170371
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133

Olave Larsdotter på Reitane1

K, #16943, (1794 - 19. november 1870)
Far*Lars Olsson i Sandvika2 (1770 - 1829)
Mor*Inger Monsdotter i Sandvika2 (1767 - 1849)

Familie 1

Ludvig Rasmus Hansson på Vestre (1806 - 1882)
De fikk ett barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn.5,6 Olave ble født i 1794 i Sandvika, Ørskog.2
Annet navn: Olave Larsdotter i Sandvika, nevnt 1824.3,2
Olave fikk barn med Ludvig Rasmus Hansson på Vestre i 1824.3
Olave giftet seg i 1828 med en uregistrert person.2

Olave døde den 19. november 1870 på Reitane, Ørskog, som huskone.1 Hun ble jordfestet den 15. januar 1871 på Ørskog kyrkjegard.1,4

Kilder/noter

 1. [S574] Ørskog mini. 1863–77: s. 266, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328610170
 2. [S1653] Sykkylven IV: s. 406. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=409
 3. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 84, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620566
 4. [S574] Ørskog mini. 1863–77: fol. 370 a, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328610254
 5. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 177, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620613
 6. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 55/27.2.1908. E-side 2, «Proklama og arveindkaldelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19080227_26_55_1?page=1

Mons Larsson i Håemsvik1

M, #16944, (1796 - 1851)
Far*Lars Olsson i Sandvika2 (1770 - 1829)
Mor*Inger Monsdotter i Sandvika2 (1767 - 1849)

Familie

Gjertrud Olsdotter i Håemsvik (1774 - 1843)
De hadde ikke barn.1 Mons ble født i 1796 i Sandvika, Ørskog, som tvilling.2
Annet navn: Mons Larsson i Sandvika, nevnt 1836.3,2
Mons giftet seg den 25. september 1836 med Gjertrud Olsdotter i Håemsvik.3
Han og Gjertrud var selveiere i Håemsvik, Håem, Skodje, fra 1836. Gjertrud kjøpte bruket året før. Mons' søstersønn Ole Andreas fikk skjøte i 1851.1,4

Mons døde i 1851.1

Gjertrud Olsdotter i Håemsvik1,2

K, #16945, (1774 - 9. mars 1843)

Familie 1

De hadde ikke barn.5 

Familie 2

Mons Larsson i Håemsvik (1796 - 1851)
De hadde ikke barn.5 Gjertrud ble født i 1774 på Magerholm, Borgund på Sunnmøre.3,4 Gjertrud ble døpt den 24. september 1774 på Honningdal, Skodje.3
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Magerholm, nevnt 1823.4,3
Gjertrud giftet seg den 15. juni 1823 i Skodje kyrkje med en uregistrert person.4
Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Neset, nevnt 1836 («Næsset eller Haajemsvig»).1
Gjertrud giftet seg den 25. september 1836 med Mons Larsson i Sandvika.1
Hun og Mons var selveiere i Håemsvik, Håem, Skodje, fra 1836. Gjertrud kjøpte bruket året før. Mons' søstersønn Ole Andreas fikk skjøte i 1851.5,6

Gjertrud døde den 9. mars 1843 i Håemsvik.2 Hun ble gravlagt den 13. mars 1843.2

Kilder/noter

 1. [S2413] Skodje, Vatne mini. 1816–38: fol. 201 b, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903640212
 2. [S2415] Skodje, Vatne mini. 1838–47: s. 95, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020403
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 155 a, 24. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903610248
 4. [S2414] Skodje, Vatne klok. 1816–30: fol. 191 b, nr. 92. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903640398
 5. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 264. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002?page=269
 6. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002?page=270

Ole Andreas Rasmusson Haahjemsvik1,2

M, #16946, (10. april 1824 - 6. februar 1908)
Far*Ludvig Rasmus Hansson på Vestre3 (1806 - 1882)
Mor*Olave Larsdotter på Reitane3 (1794 - 1870)Annet navn: Ole Andreas Rasmusson i Sandvika.3
Ole Andreas ble født den 10. april 1824 i Sandvika, Ørskog, utenom ekteskap, og hjemmedøpt 14. april.3 Ole Andreas ble døpt den 25. april 1824 i Ørskog kyrkje. Faddere: Kristian Larsson i Sandvika o.a.3
Han var selveier i Håemsvik, Håem, Skodje, fra 1851. Han kjøpte bruket, som også ble kalt Karlvika, av morbroren Mons for 100 daler.4
Han ble kalt Karlvik-Ole.5 Ole Andreas Rasmusson Haahjemsvik var lærer i Skodje.4
Ole hadde Anne Knutsdotter i tjeneste. Hun var hos dem i mange år, og sønnen Karl ble født der.6,4,2
Han var fadder ved dåpen til Karl Andreas Petersson i Håemsvik den 3. august 1862 i Skodje kyrkje. Farskapet ble oppgitt av barnefaren via Ole Haahjemsvik.7,2
I folketellingen av 1875 står Ole Andreas som selveier i Håemsvik. Karl Andreas Petersson o.a. bodde også der.8
Ole Andreas Rasmusson solgte på bnr. 2, Furstranda, Ørskog, i 1902 til Karl Andreas Petersson. Kjøpesum: 1 710 kroner.6

Ole Andreas døde den 6. februar 1908 i Håemsvik, som kårmann, av alderdomssvakhet.9 Han ble gravlagt den 13. februar 1908.9

Kilder/noter

 1. [S1488] Norsk Kunngjørelsestidende: nr. 55/27.2.1908. E-side 2, «Proklama og arveindkaldelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_19080227_26_55_1?page=1
 2. [S2418] Skodje klok. 1855–64: s. 45, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660088
 3. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 84, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620566
 4. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002?page=270
 5. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 596. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=597
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 380. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=383
 7. [S2419] Skodje mini. 1857–63: s. 47, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020621
 8. [S2417] Skodje ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 4. Side 226. https://www.digitalarkivet.no/ft20110207260538
 9. [S2416] Skodje klok. 1900–31: s. 200, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523070542

Ludvig Rasmus Hansson på Vestre1,2

M, #16947, (1806 - 1882)

Familie

Olave Larsdotter på Reitane (1794 - 1870)
De fikk ett barn.4 
BarnLudvig Rasmus ble født i 1806.3
Ludvig Rasmus fikk barn med Olave Larsdotter i Sandvika i 1824.2

Ludvig Rasmus døde i 1882.1

Karl Andreas Petersson Furstrand1

M, #16948, (19. juni 1862 - 2. april 1936)
Far*Peter Karolus Petersson Jordskar2,3 (1839 - 1904)
Mor*Anne Knutsdotter Magerholm2,3 (1825 - 1902)Annet navn: Karl Andreas Petersson i Håemsvik.2,4
Karl Andreas ble født den 19. juni 1862 i Håemsvik, Håem, Skodje, utenom ekteskap.2,3 Karl Andreas ble døpt den 3. august 1862 i Skodje kyrkje. Farskapet ble oppgitt av barnefaren via Ole Haahjemsvik. Faddere: Ole Andreas Rasmusson Haahjemsvik o.a.2,3 Ved folketellingen av 1875 bodde Karl Andreas Petersson i Håemsvik hos Ole Andreas Rasmusson.5
Karl Andreas Petersson kjøpte på bnr. 2, Furstranda, Ørskog, i 1902 av Ole Andreas Rasmusson. Kjøpesum: 1 710 kroner.4
Anne Knutsdotter Magerholm døde den 4. januar 1902 på Furstranda, Ørskog, hos sønnen Karl, av alderdom.6
Han var postfører.1

Karl Andreas døde den 2. april 1936 på Furstranda, av åreforkalkning og hjerneblødning.1 Han ble gravlagt den 6. april 1936 på Ørskog kyrkjegard.1,7

Kilder/noter

 1. [S1514] Ørskog klok. 1926–51: s. 242, menn, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051101251208
 2. [S2419] Skodje mini. 1857–63: s. 47, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020621
 3. [S2418] Skodje klok. 1855–64: s. 45, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660088
 4. [S1653] Sykkylven IV: s. 380. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=383
 5. [S2417] Skodje ft. 1875: spesiallister, tellingskrets 4. Side 226. https://www.digitalarkivet.no/ft20110207260538
 6. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 218, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010898
 7. [S497] Gravminnebasen: Karl Andreas Petersen Furstrand. https://slektogdata.no/gravminner/grav/eeaf061b-76b7-4696-9049-ca987dcd3a2d

Peter Karolus Petersson Jordskar1,2,3

M, #16949, (1839 - 29. mars 1904)

Familie 1

Anne Knutsdotter Magerholm (1825 - 1902)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

Han var gift tre ganger.7 
Peter Jordskars signatur i Ørskogs ministerialbok ved innmelding i statskirken i 1897 (han var utmeldt for å gifte seg borgerlig)Peter Karolus ble født i 1839 på Jarskar, Ørskog.1,3
Peter Karolus fikk barn med Anne Knutsdotter Magerholm i 1862.2,4
Han var bruker på bnr. 1, Jarskar, Ørskog, i 1900. Kona eide bruket, som hadde dyrketmark og dyr. Hun og Peter bodde i storstua, mens hans foreldre var kårfolk i lillestua.3,5

Peter Karolus døde den 29. mars 1904 på Jarskar, av kreft.6 Han ble gravlagt den 5. april 1904.6

Kilder/noter

 1. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 253, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010924
 2. [S2419] Skodje mini. 1857–63: s. 47, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020621
 3. [S2420] Ørskog ft. 1900: personlister. Tellingskrets 1, liste 59. https://www.digitalarkivet.no/ft20101101060079
 4. [S2418] Skodje klok. 1855–64: s. 45, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660088
 5. [S1846] Ørskog gjennom tidene II: s. 164. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648534?page=167
 6. [S916] Ørskog klok. 1890–1915: s. 172, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070328620075
 7. [S1385] Ørskog gjennom tidene III: s. 188. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092500037?page=189

Anne Knutsdotter Magerholm1,2

K, #16950, (1825 - 4. januar 1902)
Far*Knut Salvesson på Magerholm3 (1777 - 1845)

Familie

Peter Karolus Petersson Jordskar (1839 - 1904)
De fikk ett barn. 
BarnAnne ble født i 1825 i Innvik.1,4 Hun ble konfirmert i oktober 1839 i Borgund kyrkje på Sunnmøre.3
Hun ble kalt Kol-Knut-Ane (etter faren).5 Hun tjente hos Ole Andreas Rasmusson i Håemsvik, Håem, Skodje. Hun var hos dem i mange år, og sønnen Karl ble født der.6,5,7
Anne fikk barn med Peter Karolus Petersson Jordskar i 1862.2,7

Anne døde ugift den 4. januar 1902 på Furstranda, Ørskog, hos sønnen Karl, av alderdom.1 Anne Knutsdotter Magerholm ble gravlagt den 11. januar 1902 på Ørskog kyrkjegard, og jordfestet 4. mai.1,8

Kilder/noter

 1. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: s. 218, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010898
 2. [S2419] Skodje mini. 1857–63: s. 47, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20050727020621
 3. [S2421] Borgund kb. 1833–44: s. 140, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050614020554
 4. [S2422] Bygdebok for Emblemsbygda: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748538?page=57
 5. [S1332] Bygdebok for Skodje I: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012110724002?page=270
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 380. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018102426001?page=383
 7. [S2418] Skodje klok. 1855–64: s. 45, nr. 52. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903660088
 8. [S1510] Ørskog mini. 1890–1911: fol. 279 a, 4. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010950

Knut Salvesson på Magerholm1

M, #16951, (1777 - 1845)

Familie

De hadde sju barn.2 
BarnKnut ble født i 1777.2
Han var husmann på Plassen, Magerholm, Borgund på Sunnmøre, fra 1830, da kalt Ramsdalsgjerdet. De hadde hest. I Borgund og Giske (1962) står: Ein bratt sti kronglar seg opp til dalen. Restar av ei grind, grøne bøar, eit par nedfalne hus, blømande kirsebærtre, og ein attgløymd treplog på ein stein minner om dei som har levt her. Dattera Randi overtok plassen.3
Han ble kalt Kol-Knut på grunn av kullmilene sine. Borgund og Giske forteller: Viktigaste attåtarbeidet på plassen var kolbrenning. Oppsitjarane hadde rett til å brenne 12 tønner kol årleg av nedfallsskogen, men dei kjøpte mykje tømmer attåt dette til kolbrenning.2,3

Knut døde i 1845.2

Kilder/noter

 1. [S2421] Borgund kb. 1833–44: s. 140, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20050614020554
 2. [S2422] Bygdebok for Emblemsbygda: s. 47. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020052748538?page=57
 3. [S246] Borgund og Giske II: s. 20. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148109?page=23

Lars Gulleksson på Årø1,2

M, #16952, (ca. 1608 - )

Familie

De hadde seks barn.1,4 
BarnLars ble født ca. 1608.2,1
Han var bruker på bnr. 12, Ytre Årø, Bolsøy, i 1664. Gullek Larsson, Per Larsson og Bergsvein Larsson bodde også der. Skyld: 1 våg 2 pund, som enka drev i 1682.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 345, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 195, ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191108
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): mappe 7, vedlegg 1, Romsdal matrikkel. Fanne Otting, ytteraarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370168
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149

Per Larsson1,2

M, #16953, (ca. 1656 - )
Far*Lars Gulleksson på Årø3,4 (c 1608 - )Annet navn: Per Larsson på Årø.3
Per ble født ca. 1656.3 Han bodde hos Lars Gulleksson på bnr. 12, Ytre Årø, Bolsøy, i 1664.5,3,6
Han bodde i Nord-Norge i 1710, langt avsides.2
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 16 daler 3 ort 14 skilling. Arven ble mottatt av hans bror Anders.7
Per Larsson og Anders Larsson ble representert av Åge Audensson Viderø i 1710. De var fraværende ved skiftet etter broren.4,8

Per Larsson og Marit Larsdotter solgte 18 merker odel i Skjerslia, Bolsøy, den 22. juni 1718 til Jakob Mortensson Schultz. Selgerne hadde arvet jorden etter Bergsvein Larsson. Vitner: «de høyagtbare og velforneme gode venner» Johan Robertsson Tou og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.9,1

     Navnet hans ble skrevet Peder Larsøn i 1718.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630668
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 345, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 195, ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191108
 6. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): mappe 7, vedlegg 1, Romsdal matrikkel. Fanne Otting, ytteraarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370168
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630665
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149

Lars Larsson på Nesje1

M, #16954, ( - ca. 1710)
Far*Lars Gulleksson på Årø2 (c 1608 - )

Familie

Anne Olsdotter på Nesje ( - e 1711)
Ingen barn levde i 1710.2 
Lars Larsson på Nesje sitt bumerke (fra Bygdebok for Nesjestranda)Annet navn: Lars Larsson på Årø.3 Lars Larsson på Årø tjente hos Anders Kristoffersson Lem.3
Lars giftet seg med Anne Olsdotter på Sørnesje.2
Han og Anne var brukere på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, fra 1706. De overtok etter en Sjurd.4,5
Han var verge for Mali Hansdotter. Lars forvaltet arven etter Malis foreldre og skulle kreve inn landskyld for litt odelsgods hun eide.1


Lars døde ca. 1710 på Sørnesje, Veøy.2
Annet navn: Lars Larsson på Sørnesje, nevnt 1710.2 Det ble holdt skifte etter ham den 2. desember 1710. Debitorer: Anders Kristoffersson Lem o.a. Kreditorer: Mali Hansdotter og Hallvor Jonsson på Herje o.a. Arvinger: Anne Olsdotter på Sørnesje, Per Larsson, Bergsvein Larsson i Skjerslia, Anders Larsson og Marit Larsdotter i Hatlen. I boet var blant annet 8 daler kontant, sølvskje merket AHS (eller AGS), ditto med flatere skaft merket AJS (eller AIS), sølvstølebelte med 19 stifter og spenne med behørig beslag, mange dyr, tolvdel i saltkjele med hus og redskap i Bergsvika, nidel i saltkjele med hus på Nesje, 7 tønner norsk salt, 16 tønner havre, halvpart i liten sjøbod med lås, 7 favner i sildenot (med båt, dreggtau, nothus og redskap), femdel i gammel kastenot med tilbehør, nytt naust av tømmer fra fremmed skog, fire båter, fire kister, vevstol og hjulrokk. Aktiva: 167 daler 2 ort 20 skilling. Passiva: 41–1–17. Arv: 126–1–3.6

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 3. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 59 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340487
 4. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171025
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170371
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664

Anne Olsdotter på Nesje1

K, #16955, ( - etter 1711)

Familie 1

Ola Toresson på Sørnesje ( - c 1704)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Lars Larsson på Nesje ( - c 1710)
Ingen barn levde i 1710.3 Anne giftet seg med Ola Toresson.2
Anne giftet seg med Lars Larsson.3
Hun og Lars var brukere på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, fra 1706. De overtok etter en Sjurd.4,5
Annet navn: Anne Olsdotter på Sørnesje, nevnt 1710.3
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 63 daler 13½ skilling, samt 4 daler i festegave og 3 daler til begravelse, utlagt i flatskaftet sølvskje merket AJS (1 daler), nidel i saltkjele med hus på Nesje (2 daler), nytt naust (8 daler), vevstol (1 daler 2 ort), hjulrokk (3 ort) o.a.6
Hun var myndling av Mattias Jakobsson Ravn i 1710. Han var jordeierens fullmektig.3

Hun var bruker på bnr. 1 i 1711. Per Olsson bodde også der. (Sønnen Per ble senere bruker.) De hadde to tjenestefolk. Neste bruker fikk bygselseddel samme år.7,1,8,9

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 14, Veøy. Wedøe-Sogn. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181163
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 4. [S1590] Romsdal fogderegnskap 1706: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307171025
 5. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Fanne-otting, Sørnessie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307170371
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Sør Næssie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181176
 8. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-Otting, Sørnæssie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181030
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631

Anders Larsson Årø1,2

M, #16956, (1672 - 1714)
Far*Lars Gulleksson på Årø3 (c 1608 - )Anders ble født i 1672 på Ytre Årø, Bolsøy.2
Anders giftet seg ca. 1695 med en uregistrert person.4
Han var bruker i Larsgården, Borgund på Sunnmøre, i 1701. Anders drev borgerlig næring (handel). Han kjøpte gården i 1709.5,6
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 16 daler 3 ort 14 skilling.7
Per Larsson og Anders Larsson ble representert av Åge Audensson Viderø i 1710. De var fraværende ved skiftet etter broren.3,8

Annet navn: Anders Larsson i Larsgården, nevnt 1712.9 Niels Pederssen Assens og Anders Larsson Årø var forlovere den 31. desember 1713 i Borgund på Sunnmøre.1

Anders døde i 1714 i Borgund, 42 år og noen dager gammel.2 Han ble jordfestet den 3. juni 1714.2

Kilder/noter

 1. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 22, 31. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640304
 2. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 501, 1714, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640539
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 4. [S2423] Sunnmøre skifteprotokoll 1689–1700: fol. 136 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123670150
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 17, Larsgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281019
 6. [S58] Borgund og Giske IV: s. 523, nr. 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948068?page=526
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630665
 9. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 19, 13. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640301

Marit Larsdotter i Hatlen1

K, #16957, ( - etter 1718)
Far*Lars Gulleksson på Årø1,2 (c 1608 - )

Familie 1

Ingen barn levde i 1709.3 

Familie 2

Nils Lassesson i Skjerslia (c 1660 - )Annet navn: Marit Larsdotter på Årø.
Marit giftet seg med en uregistrert person.3
Marit giftet seg med Nils Lassesson på Sandnes.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Sørnesje den 2. desember 1710: 8 daler 1 ort 19 skilling.5

Hun og Nils var brukere i Hatlen, Bolsøy, i 1711. Bruket var på 1 pund 12 merker (halve gården).6,7
Per Larsson og Marit Larsdotter solgte 18 merker odel i Skjerslia, Bolsøy, den 22. juni 1718 til Jakob Mortensson Schultz. Selgerne hadde arvet jorden etter Bergsvein Larsson. Vitner: «de høyagtbare og velforneme gode venner» Johan Robertsson Tou og Åge Audensson. Skjøtet ble tinglyst 9. juli.2,8

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 95 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630494
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 276 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630666
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a–278 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Fanne-Otting, Hadtlen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181025
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, vedlegg 15, skoskatten. Fanne-otting, Hadtlen. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181173
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 147 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149

Gullek Larsson på Årø1

M, #16958, (ca. 1653 - før 1710)
Far*Lars Gulleksson på Årø1 (c 1608 - )Gullek ble født ca. 1653.1 Han bodde hos Lars Gulleksson på bnr. 12, Ytre Årø, Bolsøy, i 1664.2,1,3

Gullek døde før 1710.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 345, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 195, ytter Aarøe. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191108
 3. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): mappe 7, vedlegg 1, Romsdal matrikkel. Fanne Otting, ytteraarøe. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370168
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664

Mattias Ravn1

M, #16959, (1725 - )
Far*Mattias Jakobsson Ravn1,2 (c 1678 - c 1753)
5-menning 8 ganger forskjøvet til megMattias ble født i 1725 i Røvik, Bolsøy.3
Mattias giftet seg med en uregistrert person.2 Han var sersjant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1756.4
Mattias Ravn solgte 2 våger 18 merker i Oppigarden (brukt av Mattias) og 1 pund 12 merker i Nedigarden (brukt av Erik Nilsson) i Røvik den 17. april 1756 til Ola Knutsson på Hunnes. Han kjøpte også 12 merker i Skjevika (brukt av Arne Knutsson). Jorden var utlagt til Nils Lossius ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn, men innløst av Mattias junior etter kvittering av 22. mars 1754. Ola betalte 400 daler kontant. Vitner: Mats Jenssen Viderø og Ivar Knutsson på Geitnes. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 18. oktober.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 191. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=194
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 158 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650638
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a–158 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637

Martein Persson på Venja1,2

M, #16960, (ca. 1661 - 1740)
Far*Per Kristoffersson på Venja3,4 (c 1616 - c 1678)Martein ble født ca. 1661.5,2,3
Annet navn: Martein Persson på Hole.3 Han bodde hos Per Kristoffersson på Hole, Grytten, i 1664.6,7,3,8,9
Han var bruker på Venja, Grytten, i 1679. Martein og mora delte bruket til faren og drev 1 våg 6 merker hver. Han brukte 2 våger 12 merker i 1682 og eide alt unntatt 9 merker, som tilhørte søsknene. Skyld 1701: 1 våg 6 merker, hvorav Martein eide 1 våg 1½ mark og søsknene 4½ mark.1,10,11
Martein hadde Per Persson i tjeneste i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 13 daler 4 skilling, utlagt i krumkakejern (2 ort) o.a.12


Martein døde i 1740 på Venja.2 Det ble holdt likpreken over ham den 14. august 1740.2 Det ble holdt skifte etter ham og kona den 12. mai 1750.13

     Navnet hans ble skrevet Morten Wenge i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: mappe 3, vedlegg 1, litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Rombsdals Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714330408
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 89, 9. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610337
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 56, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191039
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 247, Venge. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282136
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 8, halvgårder. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191015
 7. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 262, Holle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010138
 8. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 35 a, Hoele. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610593
 9. [S1805] Trondheim stiftamtstueregnskap 1678 (#52): mappe 4, vedlegg 1, litra B C, Romsdal leilendingsskatt. Rombsdalls Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320219
 10. [S1603] Trondheim stiftamtstueregnskap 1682 (#68): mappe 7, vedlegg 1, Romsdal matrikkel. Romsdals Oting, Wenge. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714370215
 11. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1701. Romsdahls otting, Venge. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161037
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 554 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650575

Per Kristoffersson på Venja1,2,3

M, #16961, (ca. 1616 - ca. 1678)

Familie

Enka levde i 1679. Seks barn er nevnt i et skifte.7,8 
BarnPer ble født ca. 1616.4,5
Annet navn: Per Kristoffersson på Hole.6
Han var bruker på Hole, Grytten, i 1664. Martein Persson bodde også der. Bruket var på ½ våg 9 merker. I 1669 og 78 eide og brukte Per 2 pund 12 merker på Hole sammen med Ola på Tomberg.4,5,6,2,3
Han var bruker på Venja, Grytten, i 1669. Bruket var på 2 våger 12 merker, som Per eide sammen med søstera. Han drev fremdeles i 1678, men året etter hadde enka og sønnen Martein delt bruket mellom seg.1,3,7

Per døde ca. 1678.3,7

     Navnet hans ble skrevet Peder Wenge i 1669.2

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 35 a, Wenge. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610593
 2. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 35 a, Hoele. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610593
 3. [S1805] Trondheim stiftamtstueregnskap 1678 (#52): mappe 4, vedlegg 1, litra B C, Romsdal leilendingsskatt. Rombsdalls Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320219
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 8, halvgårder. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191015
 5. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 262, Holle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010138
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 56, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191039
 7. [S1591] Trondheim stiftamtstueregnskap 1675–79: mappe 3, vedlegg 1, litra B C, Romsdal leilendingsskatt 1679. Rombsdals Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714330408
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277

Marit Persdotter på Venja1

K, #16962, ( - etter 1723)
Far*Per Kristoffersson på Venja1 (c 1616 - c 1678)Hun var arving ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 6 daler 2 ort 2 skilling, utlagt i 4 merker i Engan (2–0–0) o.a.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277

Gurå Persdotter på Venja1

K, #16963, ( - etter 1723)
Far*Per Kristoffersson på Venja1 (c 1616 - c 1678)Hun var arving ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 6 daler 2 ort 2 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277

Ingebjørg Persdotter på Venja1

K, #16964, ( - etter 1723)
Far*Per Kristoffersson på Venja1 (c 1616 - c 1678)Hun var arving ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 6 daler 2 ort 2 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277

Lasse Knutssen1

M, #16965, (ca. 1756 - 1784)
Far*Knut Lassesson1 (c 1715 - c 1762)
Mor*Mektilde Sørensdatter1 ( - f 1786)
Far-stePer Hanssen2 ( - 1787)Lasse ble født ca. 1756 i Molde.3,2 Han var rulleført i Molde i 1775. Han fikk sjøpatent 8. august. Lasse var liten og hadde svart hår. Han tjente på landet året etter, men ble utkommandert som matros ved flåten i 1779.3,4,1
Han kaltes Lasse Knutssen på Molde (i hovedrullen) ca. 1776.3

Lasse døde i 1784, i slutten av året, under kysten av England på skipet Grev Thott, ført av kaptein Holm. Lasse var matros i Det østersjøiske og guineanske handelsselskap, på hjemreise fra Guinea.1 Henrik Øvre møtte på tinget den 6. mars 1786 i Molde. På vegne av Knut Knutssen og Ales Persdatter kalte han Anders Ingebrigtssen Berg og Nils Åmundssen på Haugan til å vitne om arvelinjen etter avdøde ungkar Lasse Knutssen og bekrefte at de var hans nærmeste arvinger.1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871
 2. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1]: Peder Hanssens Børn.
 3. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 19.
 4. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 19.

Mektilde Sørensdatter1,2

K, #16966, ( - før 1786)

Familie 1

Knut Lassesson (c 1715 - c 1762)
De hadde to barn.3 
Barn

Familie 2

Per Hanssen ( - 1787)
Ett barn levde i 1786.3 
BarnMektilde giftet seg med Knut Lassesson.3
Hun bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1762, som enke.2
Mektilde giftet seg ca. 1763 med Per Hanssen.3,1,2
Hun og Per bodde på mnr. 75 i 1764. I 1767 var huset taksert til 40 daler.1,4 Guro Syversdotter, Anne Maria Persdatter, Per murmesters hustru og Kari Haugan hadde plass i 24. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra juni 1780 til juni 1781. Leie: 6 skilling hver (Pers kone var ikke med i neste periode).5

Mektilde døde i rom tid før 1786.3
Hun ble kalt Mektilde Nilsdatter i 1786 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud-paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212091
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212020
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: takst 1767. Kirke Bakken, mnr. 86. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 24.

Ales Persdatter1

K, #16967, (ca. 1769 - )
Far*Per Hanssen1 ( - 1787)
Mor*Mektilde Sørensdatter1 ( - f 1786)Ales ble født ca. 1769 i Molde.1 Henrik Øvre møtte på tinget den 6. mars 1786 i Molde. På vegne av Knut Knutssen og Ales Persdatter kalte han Anders Ingebrigtssen Berg og Nils Åmundssen på Haugan til å vitne om arvelinjen etter avdøde ungkar Lasse Knutssen og bekrefte at de var hans nærmeste arvinger.1

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871

Hans Perssen1

M, #16968, (ca. 1767 - før 1786)
Far*Per Hanssen1 ( - 1787)
Mor*Mektilde Sørensdatter ( - f 1786)Hans ble født ca. 1767 i Molde.1

Hans døde før 1786.2

Kilder/noter

 1. [S1174] Molde sjømanntall 1775 [1]: Peder Hanssens Børn.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 394 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360871

Kåre Magne Eide1,2

M, #16969

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 193/21.8.1970. Side 3, «Lysinger / Eide, Kåre Magne». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19700821_88_193_1?page=2
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 31/6.2.1980. Side 2, «30 boliger tildelt på ‘Kringsjå Vest’». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19800206_138_31_1?page=1
 3. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter1,2

K, #16970, (24. april 1885 - 17. januar 1916)

Familie

Ole Johan Eriksen Kvitfors (1887 - 1927)
De hadde tre barn.1 
BarnAnnet navn: Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter på Kistefosshaugen.3
Ellen Bergitte Nikoline ble født den 24. april 1885 på Kistefosshaugen, Salangen, og hjemmedøpt 19. mai.3,4 Ellen Bergitte Nikoline ble døpt den 7. juni 1885.3 Hun var same av Partapuoli-slekten.5,6 Ellen tjente som budeie hos Nikoline Henriksen på bnr. 2, Kvitfors, Trondenes, i 1910.4
Ellen Bergitte Nikoline giftet seg i 1910 med Ole Johan Eriksen.1
Hun og Ole Johan var brukere på Kvitfors, Trondenes, i 1911.7,5

Ellen Bergitte Nikoline døde den 17. januar 1916 på Kvitfors, av tæring (tuberkulose).5 Hun ble gravlagt den 26. januar 1916 på Skånland kirkegård, og jordfestet 13. august (samme dag som sønnen).5

Kilder/noter

 1. [S2430] Trondenes fødselsregister 1916–25: s. 1, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215010812
 2. [S2433] Evenes klok. 1907–21: fødte, 1911, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20070215630308
 3. [S2431] Salangen mini. 1880–87: s. 30, kvinner, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20060427030442
 4. [S2323] Trondenes ft. 1910: huslister. Tellingskrets 6 B, liste 15. https://www.digitalarkivet.no/ft60146028000706
 5. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 556, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020548
 6. [S2439] Slekten Partapuoli: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010041603006?page=170
 7. [S2432] Evenes mini. 1906–15: s. 87, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103114092
 8. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 103, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020104

Odin Johan Berg Olsen1,2

M, #16971, (24. oktober 1915 - 12. februar 1916)
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors2,1 (1887 - 1927)
Mor*Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter2 (1885 - 1916)Odin Johan Berg ble født den 24. oktober 1915 på Kvitfors, Trondenes.1,2

Odin Johan Berg døde den 12. februar 1916 på Kvitfors, av medfødt tæring (tuberkulose).1 Han ble gravlagt den 20. februar 1916 på Skånland kirkegård, og jordfestet 13. august (samme dag som mora).1

Kilder/noter

 1. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 558, menn, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020550
 2. [S2430] Trondenes fødselsregister 1916–25: s. 1, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215010812

Eberg Nikolai Olsen1

M, #16972, (29. desember 1910 - mellom 1916 og 1919)
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors1 (1887 - 1927)
Mor*Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter1 (1885 - 1916)Eberg Nikolai ble født den 29. desember 1910 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt 5. januar. Vitner: Nikoline Johansdatter o.a.1 Eberg Nikolai ble døpt den 23. juli 1911 i Evenes kirke. Faddere: Henrik Johan Olai Eriksen og Nikoline Johansdatter o.a.1

Eberg Nikolai døde trolig mellom 1916 og 1919.2

     Eberg Nikolai Olsen var oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S2432] Evenes mini. 1906–15: s. 87, menn, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103114092
 2. [S2430] Trondenes fødselsregister 1916–25: s. 1, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215010812

Kristian Øyvind Ruset1,2

M, #16973
Far*Arnold Ruset1 (1904 - 1989)
Mor*Kirsten Henriette Strøm3,1 (1915 - 2002)

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 2. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 53/3.3.1961. E-side 2, «TK familien / Det er lyst for / Ruset». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19610303_52_53_1?page=1
 3. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 217/19.9.2002. Side 15, «dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_20020919_120_217_1?page=14

Svein Petter Ruset1

M, #16974, (10. april 1941 - 18. mai 2005)
Far*Arnold Ruset2 (1904 - 1989)
Mor*Kirsten Henriette Strøm3,2 (1915 - 2002)

Familie

De hadde fire barn.5 Svein Petter ble født den 10. april 1941.1 Han var fenrik i 1966.4
Svein Petter giftet seg i 1966 med en uregistrert person.5
Han var bruker i Negarden, Linge, Norddal.5

Svein døde den 18. mai 2005 i Ålesund.1

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Svein Petter Ruset. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003325408
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 3. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 217/19.9.2002. Side 15, «dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_20020919_120_217_1?page=14
 4. [S1533] Tidens Krav (1906–): nr. 154/8.7.1966. E-side 2, «TK familien / Det er lyst for / Ruset». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tidenskrav_null_null_19660708_57_154_1?page=1
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 423. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=434

Liv Berit Ruset1

K, #16975
Far*Arnold Ruset1 (1904 - 1989)
Mor*Kirsten Henriette Strøm2,1 (1915 - 2002)

Familie

De hadde tre barn (og ble senere skilt).3 

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189
 2. [S1883] Sunnmørsposten: nr. 217/19.9.2002. Side 15, «dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sunnmorsposten_null_null_20020919_120_217_1?page=14
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 655. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=190

Kristian Ruset1

M, #16976, (19. desember 1865 - 5. februar 1962)

Familie

Berte Lovise Nilsdotter Sæter (1874 - 1962)
De hadde fem barn.9,10 
BarnKristian ble født den 19. desember 1865 på Ruset, Norddal.2,1,3
Han bodde i Amerika fra 1898 til 1901.4
Kristian giftet seg den 22. juni 1902 i Sylte kyrkje, Norddal, med Berte Lovise Nilsdotter Sæter.3,5
Han og Berte Lovise var brukere på Ruset i 1902.3 I folketellingen av 1920 står Kristian og Berte Lovise som selveiere på Ruset. Arnold Kristiansson o.a. bodde også der. Huset hadde én etasje og kvist: ett kjøkken, to vanlige rom, to små rom, og to uegnet for vinteropphold.2,6

Kristian døde den 5. februar 1962 i Norddal.1

     Navnet hans ble skrevet Kristean Andersen Ruset i 1920.2

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Kristian Ruset. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001718430
 2. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221597
 3. [S2437] Norddal mini. 1895–1912: s. 146, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010144
 4. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221598
 5. [S2437] Norddal mini. 1895–1912: fol. 239 b, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010221
 6. [S2436] Norddal ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 6. Liste 23. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806590800
 7. [S489] Norddal klok. 1892–1910: s. 57, menn, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511020086
 8. [S2434] Norddal klok. 1921–39: s. 155, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010388
 9. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 7. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221609
 10. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189

Berte Lovise Nilsdotter Sæter1

K, #16977, (22. mai 1874 - 15. september 1962)

Familie

Kristian Ruset (1865 - 1962)
De hadde fem barn.9,10 
BarnBerte Lovise ble født den 22. mai 1874 på Sætra, Norddal.2,1 Hennes hjemsted var på Nilsbruket, Sætra, Norddal.3
Berte Lovise giftet seg den 22. juni 1902 i Sylte kyrkje, Norddal, med Kristian Ruset.1,4 Hennes navn som gift var Berte Lovise Ruset.2
Hun og Kristian var brukere på Ruset, Norddal, i 1902.1 I folketellingen av 1920 står Berte Lovise og Kristian som selveiere på Ruset. Arnold Kristiansson o.a. bodde også der. Huset hadde én etasje og kvist: ett kjøkken, to vanlige rom, to små rom, og to uegnet for vinteropphold.5,6

Berte Lovise døde den 15. september 1962 i Norddal.2

Kilder/noter

 1. [S2437] Norddal mini. 1895–1912: s. 146, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010144
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Berte Lovise Ruset. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001738859
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 795. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=330
 4. [S2437] Norddal mini. 1895–1912: fol. 239 b, 22. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20050418010221
 5. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221597
 6. [S2436] Norddal ft. 1920: hus- og husholdningslister, tellingskrets 6. Liste 23. https://www.digitalarkivet.no/fs10171806590800
 7. [S489] Norddal klok. 1892–1910: s. 57, menn, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511020086
 8. [S2438] Norddal klok. 1911–21: s. 128, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20060821020093
 9. [S2436] Norddal ft. 1920: personsedler, tellingskrets 6. Hus- og husholdningsliste 23, personseddel 7. https://www.digitalarkivet.no/fs10761822221609
 10. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 654. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021?page=189

Johan Olsen Myrnes1,2,3,4

M, #16978, (1812 - 7. april 1904)

Familie

Elen Susanna Andersdatter Myrnes (1820 - 1898)
De hadde fem barn.9 
BarnJohan ble født i 1812 i Lenvikmarka, Evenes.4
Johan giftet seg med Elen Andersdatter.3
Annet navn: Johan Olsen på Lavangseidet, nevnt 1851 (navn på bygda).5
Han og Elen Susanna var brukere på Myrnes, Evenes, i 1851. Nordsamisk: Gállogieddi.3

Johan døde «salig» av alderdom, klokken 12 om dagen den 7. april 1904, som kårmann på Myrnes.4,6 Han ble gravlagt den 14. april 1904 på Evenes kirkegård, og jordfestet 7. august.4,7

Kilder/noter

 1. Også skrevet Johannes.
 2. [S2441] Trondenes klok. 1907–16: s. 304, nr. 24. https://www.digitalarkivet.no/kb20061213700753
 3. [S2442] Ofoten mini. 1851–60: s. 2, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040005
 4. [S2443] Evenes mini. 1897–1906: s. 243, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050810010858
 5. [S2444] Evenes klok. 1821–58: s. 114, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071102640256
 6. [S2318] Harstad Tidende: nr. 28/11.4.1904. E-side 3, «Avertissementer». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19040411_18_28_1?page=2
 7. [S2443] Evenes mini. 1897–1906: fol. 286 a, 7. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20050810010900
 8. [S2447] Gállogieddi: fra nomader til bofaste: s. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102806086?page=13
 9. [S2327] «Beretning om bosetning og slekter på Gallogieddi»: s. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019010781064_001?page=16

Elen Susanna Andersdatter Myrnes1,2

K, #16979, (1820 - 5. april 1898)

Familie

Johan Olsen Myrnes (1812 - 1904)
De hadde fem barn.5 
BarnElen ble født i 1820 i Lenvikmarka, Evenes.1
Elen giftet seg med Johan Olsen.2
Annet navn: Elen Andersdatter på Lavangseidet, nevnt 1851 (navn på bygda).3
Hun og Johan var brukere på Myrnes, Evenes, i 1851. Nordsamisk: Gállogieddi.2

Elen døde den 5. april 1898 på Myrnes, som kårkone, av brystsvakhet.1 Hun ble gravlagt den 5. mai 1898, og jordfestet 8. mai.1

Kilder/noter

 1. [S2445] Evenes klok. 1898–1907: s. 217, kvinner, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070215630217
 2. [S2442] Ofoten mini. 1851–60: s. 2, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20050420040005
 3. [S2444] Evenes klok. 1821–58: s. 114, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071102640256
 4. [S2447] Gállogieddi: fra nomader til bofaste: s. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102806086?page=13
 5. [S2327] «Beretning om bosetning og slekter på Gallogieddi»: s. 15. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2019010781064_001?page=16

Bergitte Julie Eriksen1,2

K, #16980, (26. oktober 1913 - 16. januar 1914)
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors2 (1887 - 1927)
Mor*Ellen Bergitte Nikoline Johnsdatter2 (1885 - 1916)Bergitte Julie ble født den 26. oktober 1913 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt av Nils Peder Johansen Myrnes 30. oktober i moras nærvær.2,1

Bergitte Julie døde den 16. januar 1914 på Kvitfors, av magebetennelse.1 Hun ble gravlagt den 27. januar 1914 på Skånland kirkegård, og jordfestet 14. juni.1

Kilder/noter

 1. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 536, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020528
 2. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 103, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020104

Nils Peder Johansen Myrnes1,2

M, #16981, (16. mars 1857 - 24. oktober 1938)
Far*Johan Olsen Myrnes1 (1812 - 1904)
Mor*Elen Susanna Andersdatter Myrnes1 (1820 - 1898)
Nils Peder Johansen Myrnes (foto gjengitt i Gállogieddi: fra nomader til bofaste)Nils Peder ble født den 16. mars 1857 på Myrnes, Evenes.1
Bergitte Julie Eriksen ble født den 26. oktober 1913 på Kvitfors, Trondenes, og hjemmedøpt av Nils Peder Johansen Myrnes 30. oktober i moras nærvær.2,3
Eberg Nikolai Olsen ble født den 2. desember 1919 på Kvitfors, og hjemmedøpt 1. januar 1920 av Nils Peder Johansen Myrnes.4,5


Nils Peder døde den 24. oktober 1938.1

Kilder/noter

 1. [S2447] Gállogieddi: fra nomader til bofaste: s. 12. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102806086?page=13
 2. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 103, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020104
 3. [S2324] Trondenes mini. 1909–18: s. 536, kvinner, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20050217020528
 4. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, menn, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 5. [S2428] Nordreisa klok. 1927–43: s. 178, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20050215031035

Mary Serine Olsen1,2,3

K, #16982, (9. desember 1921 - )
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors2 (1887 - 1927)
Mor*Marie Simonette Mikalsdatter Skavli2 (1892 - 1931)Mary Serine ble født den 9. desember 1921 på Kvitfors, Trondenes.2 Eberg Nikolai og Mary Serine ble døpt den 15. oktober 1922.4,2

Mary Serine døde trolig ung.

Kilder/noter

 1. Eller Marry.
 2. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, kvinner, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080
 3. [S2448] Evenes klok. 1921–41: s. 19, kvinner, nr. 73. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103213023
 4. [S2315] Evenes mini. 1915–37: s. 75, menn, nr. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb10051103183080

Inga Otilie Marie Eriksen1

K, #16983, (2. februar 1924 - 8. september 1994)
Far*Ole Johan Eriksen Kvitfors2 (1887 - 1927)
Mor*Marie Simonette Mikalsdatter Skavli2 (1892 - 1931)

Familie

Arthur Peder Olsen (1915 - 1996)
De hadde to barn.2 
BarnInga Otilie Marie ble født den 2. februar 1924.3,4 Hun var hushjelp i Evenes i 1946.1
Inga Otilie Marie giftet seg den 8. juni 1946 med Arthur Peder Olsen Parten. Selskapet ble holdt på Parten (Gjertrudparten).1,5 Hennes navn som gift var Inga Marie Olsen.2,4
Hun og Arthur Peder bodde i Evenes.3,6

Inga Marie døde den 8. september 1994 i Evenes, «plutselig».3,2 Hun ble gravlagt den 16. september 1994 på Evenes kirkegård.4

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 129/7.6.1946. Side 3, «Lysinger / Parten». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19460607_64_129_1?page=2
 2. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22
 3. [S1907] Døde 1951–2014: Inga Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002953355
 4. [S497] Gravminnebasen: Inga Marie Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/f71ab1ea-18f8-48a5-a59e-aa4a1f6ea690
 5. [S2450] Ofotens Tidende: nr. 62/8.6.1946. E-side 2, «Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_ofotenstidende_null_null_19460608_48_62_1?page=1
 6. [S1907] Døde 1951–2014: Arthur Peder Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002760748
 7. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10

Arthur Peder Olsen1

M, #16984, (2. juni 1915 - 7. mai 1996)

Familie

Inga Otilie Marie Eriksen (1924 - 1994)
De hadde to barn.8 
BarnArthur Peder ble født den 2. juni 1915 på Finnhaug, Ofoten prestegård, Evenes.1,2
Annet navn: Arthur Peder Gjertrudpart, nevnt 1920.2
Han bodde på Gjertrudparten, Ofoten prestegård, Evenes, i 1920, hos foreldrene. De var fastboende samer av Svonni-slekten og snakket samisk.2,3
Annet navn: Arthur Peder Olsen Parten, nevnt 1946 (Olsen var farens patronym).4,3 Han var arbeider i Evenes i 1946.4
Arthur Peder giftet seg den 8. juni 1946 med Inga Otilie Marie Eriksen. Selskapet ble holdt på Parten (Gjertrudparten).4,5
Han og Inga Marie bodde i Evenes.6,1

Arthur Peder døde den 7. mai 1996 i Harstad.1 Han ble gravlagt den 15. mai 1996 på Evenes kirkegård.7

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Arthur Peder Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002760748
 2. [S2449] Evenes ft. 1920: personsedler, tellingskrets 2. Hus- og husholdningsliste 14, personseddel 3. https://www.digitalarkivet.no/fs10771828400543
 3. [S2439] Slekten Partapuoli: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010041603006?page=170
 4. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 129/7.6.1946. Side 3, «Lysinger / Parten». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19460607_64_129_1?page=2
 5. [S2450] Ofotens Tidende: nr. 62/8.6.1946. E-side 2, «Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_ofotenstidende_null_null_19460608_48_62_1?page=1
 6. [S1907] Døde 1951–2014: Inga Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002953355
 7. [S497] Gravminnebasen: Arthur Peder Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/e7850d5c-46c8-4b73-a1c6-f79eabe89749
 8. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22
 9. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10

Oddny Marie Olsen1,2

K, #16985
Far*Arthur Peder Olsen3 (1915 - 1996)
Mor*Inga Otilie Marie Eriksen3 (1924 - 1994)

Familie

Ole Gabriel Narvesen
De hadde to barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 181/8.8.1966. Side 2, «Lysinger / Narvesen, Ole Gabriel». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19660808_84_181_1?page=1
 2. [S2451] Ringerikes Blad: nr. 202/2.9.1966. Side 2, «By og bygd / Bryllup». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_ringerikesblad_null_null_19660902_122_202_1?page=1
 3. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Arne Ingolf Olsen1

M, #16986, (15. april 1955 - 28. mars 1991)
Far*Arthur Peder Olsen1 (1915 - 1996)
Mor*Inga Otilie Marie Eriksen1 (1924 - 1994)Arne Ingolf ble født den 15. april 1955.2

Arne Ingolf døde den 28. mars 1991 i Skånland.2 Han ble gravlagt den 4. april 1991 på Skånland kirkegård, også kalt Skånland nye.3

Kilder/noter

 1. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10
 2. [S1907] Døde 1951–2014: Arne Ingolf Olsen. https://www.digitalarkivet.no/pc00000002540016
 3. [S497] Gravminnebasen: Arne Ingolf Olsen. https://slektogdata.no/gravminner/grav/5211af1a-945b-42ef-b941-0d618c10c3c8

Tina Olsen1

K, #16987
Far*Arne Ingolf Olsen1 (1955 - 1991)
Mor*Jorid Johnsen1,2

Kilder/noter

 1. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10
 2. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Linn Inger Olsen1

K, #16988
Far*Arne Ingolf Olsen2 (1955 - 1991)
Mor*Jorid Johnsen2,3

Kilder/noter

 1. [S2326] Fremover: nr. 257/5.11.1996. Side 10, «Evenes / Gnr 5, bnr 55». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fremover_null_null_19961105_94_257_1?page=9
 2. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10
 3. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Catarina Olsen1,2

K, #16989
Far*Arne Ingolf Olsen2 (1955 - 1991)
Mor*Jorid Johnsen2,3

Kilder/noter

 1. [S2326] Fremover: nr. 257/5.11.1996. Side 10, «Evenes / Gnr 5, bnr 55». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fremover_null_null_19961105_94_257_1?page=9
 2. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10
 3. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Ole Gabriel Narvesen1,2

M, #16990

Familie

Oddny Marie Olsen
De hadde to barn. 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1802] Grunnboken: 3909-1001/57/0/0. https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/3909/1001/57/0/0
 2. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 181/8.8.1966. Side 2, «Lysinger / Narvesen, Ole Gabriel». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19660808_84_181_1?page=1
 3. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Lise Narvesen1

K, #16991
Far*Ole Gabriel Narvesen1
Mor*Oddny Marie Olsen1

Kilder/noter

 1. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Morten Narvesen1

M, #16992
Far*Ole Gabriel Narvesen1
Mor*Oddny Marie Olsen1

Kilder/noter

 1. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Jorid Johnsen1,2

K, #16993

Familie

Arne Ingolf Olsen (1955 - 1991)
De hadde tre barn.3 
Barn

Kilder/noter

 1. [S2400] Gammel grunnbok: 5412-23/211. https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb
 2. [S2318] Harstad Tidende: nr. 249/28.10.1985. Side 24, «Brudeparene». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19851028_98_249_1?page=23
 3. [S2318] Harstad Tidende: nr. 74/2.4.1991. Side 11, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19910402_105_74_1?page=10
 4. [S2318] Harstad Tidende: nr. 210/12.9.1994. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_harstadtidende_null_null_19940912_108_210_1?page=22

Inger Janne Eide1,2

K, #16994
Far*Kåre Magne Eide2
Mor*Marie Olsen2

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 6/8.1.1979. Side 13, «Kunngjøring». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19790108_137_6_1?page=12
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Maren Eide1

K, #16995
Far*Kåre Magne Eide1
Mor*Marie Olsen1

Kilder/noter

 1. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Kristin Eide1,2

K, #16996
Far*Kåre Magne Eide2
Mor*Marie Olsen2

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 126/4.6.1988. Side 6, «Hei for deg». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19880604_146_126_1?page=5
 2. [S1333] Smøla bygdebok VII: s. 445. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408102?page=448

Brit Hansdotter på Mittet1,2

K, #16997, (ca. 1682 - 1733)

Familie

Kristen Persson på Mittet (c 1671 - 1733)
De hadde to barn. 
BarnBrit ble født ca. 1682.2
Brit giftet seg den 9. januar 1727 i Veøy kirke med Kristen Persson på Mittet.1,2

Brit døde i 1733 på Ytre Mittet, Veøy.2 Hun og Kristen ble jordfestet den 18. januar 1733 på Veøy kirkegård, av Erik Pedersson Lekanger.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 79, 9. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660247
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274

Siri Kristensdotter på Mittet1

K, #16998, (1728 - før 1755)
Far*Kristen Persson på Mittet1 (c 1671 - 1733)
Mor*Brit Hansdotter på Mittet (c 1682 - 1733)Siri ble født i 1728 på Ytre Mittet, Veøy.1 Siri ble døpt den 8. februar 1728 i Rødven stavkyrkje, Veøy.1

Siri døde før 1755, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 91, fastelavnssøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660253
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955

Per Kristensson på Mittet1

M, #16999, (ca. 1729 - 19. april 1755)
Far*Kristen Persson på Mittet2 (c 1671 - 1733)
Mor*Brit Hansdotter på Mittet (c 1682 - 1733)Per ble født ca. 1729 på Ytre Mittet, Veøy.1,3 Han var soldat i 1755.3
Annet navn: Per Kristensson på Ytre Mittet, nevnt 1755.3,2

Per døde ugift den 19. april 1755, av sykdom i brystet og ryggen.3 Han ble gravlagt den 22. april 1755 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. juni 1755 på Nesje, Veøy. Han tjente antakelig der. I boet var 8 daler i rede penger, en del klær, o.a. Aktiva: 24 daler 1 ort 10 skilling. Passiva: 3–0–0: Arv: 21–1–10. Arvinger: Marit Kristensdotter på Mittet og Gjertrud Eriksdotter.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Christensen Yttre-Mættit i 1755.3

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 38. legd, ungt mannskap. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690227
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 397, 22. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660405
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b–358 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955

Anne Kristensdotter på Mittet1,2

K, #17000, ( - før 1755)
Far*Kristen Persson på Mittet1,2 (c 1671 - 1733)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Mittet1,3 ( - c 1707)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Olsson på Mittet
De fikk ett barn.3 
BarnHun var arving ved skiftet etter Gjertrud Olsdotter på Mittet i januar 1708: 11 daler 2 ort 15½ skilling.4

Anne fikk barn med Erik Olsson på Mittet ca. 1725. Han ble stevnet til tinget 4. februar 1726 for leiermål. De var søskenbarn, som var skjerpende. På hennes vegne møtte faren, Kristen Persson på Mittet. Erik og Anne ble bøtelagt etter ytterste formue og dømt til forvisning, han til Lesja jernverk og hun til Grip fiskevær, hvor de skulle arbeide i 2 år.5

Anne døde før 1755.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 152 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 357 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650955
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b–9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 5. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 151 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390813